Podezření, zda se ze strany ČEZ nejedná o trestný čin lichvy

26. 06. 2022 | 16:31
Přečteno 4010 krát
Výzva občanů veřejnému ochránci práv JUDr. S. Křečkovi


Souhlasím z výzvou skupiny občanů, adresovanou Veřejnému ochránci práv, JUDr. Stanislavu Křečkovi.

Vážený pane Ombudsmane,
obracíme se na Vás jako na ochránce práv, který chrání osoby a občany České republiky před jednáním úřadů a institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem. Nejsme právního vzdělání, ale to, co se začíná objevovat v nových cenících společnosti ČEZ nás vede k zamyšlení, zda již nenaplňují ustanovení trestního zákoníku § 218 Lichvy!

Česká Republika je soběstačná ve výrobě elektrické energie. Hlavní složka uhlí se těží u nás a palivo do jaderných elektráren máme min. na tři roky! Můžeme proto potvrdit, že náklady jsou nám známe na několik let dopředu. Výrobní cena elektrické energie se pohybuje mezi cca. 0,15 Kč až 0,25 Kč za kWh podle způsobu výroby (u uhelných nebo jaderných elektráren které vyrábí v ČR dvě třetiny elektrické energie), dále je zde výroba solární, vodní nebo z biomasy.

Voda, slunce a biomasa jsou jako surovina pro výrobu v průběhu času na území ČR neměnné. Závislost máme v této chvíli na dovozu pouze u plynových elektráren, které zastupují cca 11% z celkové produkce. I kdybychom nevyužili tento zdroj, ČR zůstane ve výrobě elektřiny stále soběstačná.

Cena je (zjednodušeně řečeno) tvořena náklady na výrobu + marže výrobce. Marže je v případě společnosti ČEZ neúměrná. Cenu elektřiny tvoří dvě velké části – neregulovaná složka (cena za silovou elektřinu) a regulovaná složka, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad.

Na neregulované složce má ČEZ marži ve stovkách až tisících procentech! (odhad min. 500 až 2000%). Představte si, kdyby pekaři, potravináři nebo zemědělci začali stanovovat marži ve stovkách %. Tato neúměrná lichva je vnucována konečnému spotřebiteli, čímž vytváří prostor k neúměrnému obohacování a zneužívání tržní síly.

Máme podezření že se na trestném činu Lichvy podílí:
1. ČEZ a jeho hlavní představitel, ING. DANIEL BENEŠ, MBA jako PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, který zodpovídá za chod společnosti.
2. Stát jako majoritní vlastník společnosti ČEZ, reprezentovaný osobou premiéra, prof. PhDr. PETR FIALA, Ph.D., LL.M. který zodpovídá za chod státu a ministerstev.

Trestní zákoník, § 218 Lichva
(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Argumentace, že cenu tvoří burza, neobstojí. Burza je použita pouze v úmyslu uplatnit a převést pohledávku na sebe. Tím je generováno nové peněžní plnění v hrubém nepoměru. Nenachází se v situaci, která by je nutila nakupovat v nouzi, protože jako dominantní výrobce má ČEZ stabilní výrobu elektrické energie.

Stát jen přihlíží a jako největší vlastník nereaguje. Tím získává neoprávněný prospěch. Touto synergií se stávají členy organizované skupiny a způsobují svým chováním jinému, stav těžké nouze. Tím vážně ohrožují život a zdraví občanů.

Podle našeho názoru, mohou v dnešních dnech použít burzu pouze pro prodej přebytku mimo ČR. To je model, který nařídila francouzská vláda společnosti EDF. Německo např. nakupuje plyn přímo od dodavatelů a svým spotřebitelům v Německu dodává plyn se standardní marží. Zatímco České republice plyn nabízí přes burzu, která enormně zvyšuje cenu českým spotřebitelům.


Nelze akceptovat nákup elektrické energie vyrobené a spotřebované v ČR přes zahraniční burzu, jelikož burza nereflektuje příjmovou strukturu obyvatel, podmínky technologické a výrobní struktury. Například Německo se samostatně rozhodlo, že zavede opatření k drahému způsobu výroby elektrické energie, když začalo předčasně zavírat své levné jaderné zdroje a začali je nahrazovat nestabilními a nákladnými větrnými elektrárnami. To je ovšem rozhodnutí a problém Německa, které si možná takový postup může dovolit na základě vyšší příjmové struktury obyvatelstva.

Měli bychom reflektovat rozdílnost trhů na základě příjmových struktur obyvatel v různých zemích, zvládnout vlastní soběstačnost a poté můžeme v rámci solidarity nabídnout přebytky. V tomto bodě, stát jako majitel a zástupce občanů, totálně selhává. Příjmová struktura v rámci EU je pro českého spořebitele evidentně diskriminující.

Cena elektřiny pro obyvatele v ceníku ČEZ se pohybuje okolo 11 Kč za kWh a v ceníku francouzského dodavatele EDF okolo 3,40 Kč za kWh. Náklady společnosti ČEZ na výrobu elektřiny se změnily v řádu jednotek procent, což je v hrubém nepoměru ke zvýšené ceně obyvatelstvu.

Nepřiměřenou cenou energie nutí podnikatele zdražovat úměrně cenu výrobků a tlačit tak na inflaci. Ta znovu sekundárně postihuje občany v ČR. Na tomto vývoji se nečinností podílí stát jako dominantní vlastník společnosti ČEZ, čímž získává uměle příjmový prospěch státního rozpočtu, neboť z vysokých cen si nárokuje vyšší DPH. Jedná se až o pět krát vyšší výběr na DPH.

Oprávněnost našeho podezření opíráme také o sdělení majitele energetické skupiny Energy AG Pavla Tykače, který nabízí vládě České republiky, prodej elektrické energie ze svých uhelných elektráren mimo burzu, za cenu odpovídající situaci před ruskou invazí na Ukrajině.

Podáváme tento podnět, aby občané žijící v České republice nebyli zatěžováni lichvou a byla sjednána náprava jakoukoli formou, smírnou nebo soudní. Zároveň žádáme o rychlé jednání, neboť operace s cenovou hladinou aktuálně probíhají a je třeba je v prvé řadě zastavit, dříve něž nezvratně rozvrátí hospodářství české republiky a současný stav sociálního smíru.

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy