Konference o zločinech komunizmu

05. 03. 2010 | 11:39
Přečteno 5875 krát
Na konci února proběhla na příslušném Úřadě téměř v utajení Konference o zloinech komunizmu. Více o ní zde:
Zaznamenáníhodným způsobem na ní promluvila soudkyně Ustavního soudu JUDr. Iva Janů. Před jejími formulacemi se hluboce skláním a považuji za nutné je předložit p.t čtenářstvu zde k přečtení:Závěr projevu ústavní soudkyně ČR Ivany Janů


IV. kapitola Charakter zločinů komunizmu


Má-li moje prezentace vyústit v závěr, jak zacházet s komunistickými zločiny v bývalých komunistických státech, pak bych uvedla následující:

1) Válka v bývalé Jugoslávii trvala 5 let a skončila v prosince 1995 a přinesla podle odhadu

200.000 obětí.

2) Druhá světová válka, která je označována jako nejmonstróznější konflikt v historii si vyžádala, podle odhadu

60.000.000 obětí.

"Nacismus byl odsouzen při mezinárodním soudním procesu v Norimberku jako zločinecká ideologie a celým světem zavržen, jeho nositelé byli exemplárně potrestáni a nacistické zločiny jsou nepromlčitelné, aby se zdůraznila jejich ďábelská povaha." (Černá kniha komunismu I.)


3) "Komunistická ideologie, v jejímž důsledku byly napáchány zločiny srovnatelné s nacistickými, mezinárodním společenstvím odsouzena nebyla" (Černá kniha komunismu I.), ačkoli její bilance byla děsivá 100.000.000 obětí bez války. Cože opravdu každý z nás a celé mezinárodní společenství neví, že v zemích jako bývalý Sovětský svaz, Čína, Vietnam, Kambodža, Východní Evropa a další probíhal po celá desetiletí vnitřní destruktivní konflikt, kde vládnoucí fanatické komunistické strany a jejich aparát doslova masakrovaly civilní obyvatelstvo a uváděly celé národní, etnické, náboženské a třídní skupiny do genocidních podmínek.

a) Na nastolení spravedlnosti není niky pozdě, ale plynutí času působí kontraproduktivně proti jejímu zjednávání. Oběti umírají a stárnou a přesnost jejich paměti bledne a oslabuje přesvědčivost jejich svědectví. Ke spravedlnosti mohou přispět: soudy mezinárodní
soudy národní přiznání viny před soudem Komise pravdy a usmíření, jako jiná platforma k přiznání viny.

b) Je škoda, že zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu (č. 198/1993 Sb.) nebyl využit efektivněji, nejen pokud jde o běh promlčecích lhůt, ale zejména k tomu, aby svým burcujícím obsahem podnítil politickou vůli k určení specializované, dostatečně kvalifikované skupiny vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců k urychlenému zjednání nápravy a spravedlnosti.

c) K otázce odpuštění a usmíření uvádím, že jen oběti mají právo odpouštět křivdy na nich spáchané. Jen oběti mají právo vést tlustou čáru za minulostí, a to vždy jen a jen za bezprávím na nich spáchaném. Nikdo jiný toto právo nemá! A pokud si ho někdo přisvojí, účty postižených zůstávají nadále otevřené a nevyrovnané. Budu-li parafrázovat prohlášení prezidentky B. Plavšič, kterým přiznala v závěrečné řeči svoji odpovědnost (v 72 letech věku), před svým odsouzením v Haagu, pak bych uvedla: Každý, kdo úmyslně zmařil nevinné životy jiných, má pouze svůj jeden život, aby za svoje jednání zaplatil a i kdyby dal svůj život k dispozici, nemůže odčinit smrt desetitisíců,statisíců a milionů. Proto mu nezbývá nic jiného než požádat pokorně o odpuštění. Pokud je mi známo, žádní jednotliví členové komunistických stran, ani jejich organizace, to dosud neučinili.

d) Civilizovaná společnost, která (správně) bere výkon spravedlnosti z rukou oběti a ruší zákon odvety "oko za oko, zub za zub", je povinna k výkonu spravedlnosti přistupovat odpovědně a proporcionálně. Slovy Dr. Boraina z Jihoafrické republiky, který Komise usmíření založil: "Oběti musí být slyšeny, je to imperativ." Oběti komunismu podle mého názoru dosud slyšeny nebyly.

Děkuji Vám za pozornost.

(Následoval dlouhý potlesk a jediné "standing ovation" během celé konference. Je to posledních cca 5 minut z 35 minut trvajícího projevu stavní soudkyně, který navíc musela z důvodu časového limitu zkrátit.)

KI potlesku se plně připojuji... KVS

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Luba napsal(a):

Bylo by zajímavé uspořádat mezi pleskajícími anonymní anketku a zjistit, kolik aplaudantů budovalo svou kariéru ve zdárné symbióze s totalitním režimem.
05. 03. 2010 | 12:05

Karel Mueller napsal(a):

Paní Kláro,

použila jste několik slov, které vyžadují vyjasnění.

Genocida a uvedení do genocidních podmínek:
- V novověku byly kompletně vyhlazeny desítky národů. Bylo by třeba uvést některý, který vyhladili komunsté.
- Ve všech komunistických státech se počet původních obyvatel buď zvyšoval nebo alespoň stagnoval. Dnes jejich původní obyvatelé mizí jak jarní sníh a to nejen v těch bývalých komunistických státech.

Masakrování obyvatel:
Zažil jsem reálsocialismus od narození v roce 1954 a vnímal od 60. let. Masakry jsem neviděl, dokonce nevím ani o to, že by někdo zmizel. Chtělo by to upřesnit.

Počet obětí:
Setkávám se s názory, že jich nebylo sto milionů, ale přímo rovná miliarda. Chtělo by to sjednotit noty.
05. 03. 2010 | 12:27

Citatel napsal(a):

Takéto kraviny som dlho nečítal
05. 03. 2010 | 12:29

vlk napsal(a):

No já za s až takový důvod k vývodům paní ústavní soudkyně / to je jedna z těch co shledala že Melčákovi bylo způsobeno příkoří a uznala za nezákonný zákon, který už jednou , precedentně v českém právním systému použit byl a také jedna z těch, která dovodila, že zdravotnické poplatky jsou v souladu s ústavou , jakkoli tato říká, že zdrvaotní péče e zdarma v rámci zdravotního pojištění/ rozhdoně nemám.
Nějak mi uniká, proč by mezi komunistické zločjny měl být počítán konflikt v Jugoslávii. Když minimálně Kosovo a Bosna byly výhadně na entických/ náboženských základech.
Pokud jd e o srbsko chorvatský konflikt, pak ten byl jen opakováním války četniků vers. ustaši za druhé světové války.

Mno , paní soudkyně exhobuje na číslech typu - 2.www 60 mega mrtvých - bolševik bez válek 100 mega mrtvých..

A paní soudkyně dovozuje , že nacismus byl postaen nepromlčitelně mimo hru, zatímco bolševismus je tolerován.
Sdělil už někdo paní soudkyni, co byla 2.ww, jak probíhala a kdo ji v zásadě, alespoň na evropské frontě vyhrál. Nebo spoluvyhrál s rozhodujícím podílem?
Možná , že ne. Pak by paní soudkyně udělal a dobře, kdyby tuhle problematikuaspO´b v zásadním rozsahu nastudovala. A závě r by mohla nakonec učinit jednoznačný. Totož že je historickým paradoxem maximálního kalibru, ež Stalinův a vůbec bolševický teror zachránil naš e pojetí demokratické civilizace. Nebýt STalina a jeho teroru, tak Hitler nejspíš zvítězil.A dneska tad y žádná v tomhle prostoru demokratická debata nebyla.
Už jenom z tohoto titulu - protože Stalin patřil mezi tři halvní vítěze jaksi bolševismus zakázat nešlo.
Paní soudkyně myslí , že jako možná by se měl zakázat teď , kdy už SSSR není a na dějiny s enepotřebujeme ohlížet....
Dobrá paní soudkyně, dobrá. Ale proč s eomezovat jen na bolševika?
Co takhle postavit mimo zákon také největší evropské církve? Protože kdysi jak prostestanti tak katolíci v Evropě rozpoutali válku, která trváním, rozsahem a % ztrá z celkového obyvatelstva hravě překonala běsnění bolševika. Bez jeho odpustku ve formě porážky Hitlera. ANo míním válku 30-ti letou. Za zdecimovala dokonale tehdejší Veropu.Pokdu si dobře pamatuji, třeba v Čechách s e zredukoval počet obyvatel na 25%..Jind e to nebylo o mnoho lepší.Postavíme církve s jejich požehnáním a v jejichž jméně s e to stalo mimo zákon?
A nebo ne, protože už to je dávno?
V takovém případ ě - jak dávno je ještě relevantní?
Napoleonské války? Které rovněž měly ztráty srovnatelné s bolševismem? I to je příliš daleko?
A co takhle zločin první s větové války. Přimo 20 mega mrtvých, s e španělskou chřipkou nějakých 80 mega? A bez které by bolševik nikd y nebyl vzniknul a nebyl a vznikla druhá s větová válka..Koho postavíme za tohle mimo zákon? demorkacii, která víc e či méně - až na Turecko už ve všech válčících státech byla?
Nevidím sebemenší důvod k potlesku. A ve stoje už vůbec ne.
Spíš pětovný důvod k přemýšlení co je to ten Ústavní soud a jeho soudci.
05. 03. 2010 | 12:32

Jiří Fojtík napsal(a):

Kdo vyslovil větu "že bojovat proti komunismu je úsměvné" ????Dnes si tento pán hraje na multivědce zeměkoule!!!!
05. 03. 2010 | 13:04

jap napsal(a):

Potlesk vestoje - ale pro vlka a jeho rozumný názor! Je s podivem, kolik se po listopadu 89 v Česku zrodilo komunistobijců. Narodil jsem se v roce 56, prožil podstatný kus života v komunismu - ale zmiňovaný brutální teror jsem jaksi nepostřehnul. To, že se mně snažili komunisté ostříhat (nepovedlo se) nebyl teror, tomu jsme se smáli.
05. 03. 2010 | 13:10

vlk napsal(a):

jap
díky za květiny.
05. 03. 2010 | 13:14

juvel napsal(a):

Paní soudkyně ústavního soudu míchá do jednoho hrnce světadíly, kultury, doby, mentality národů a tak sčítá jablka, švestky, třešně a melouny. Taková prostota a jednoduchost myšlení je u osoby tak společensky vysoko postavené zarážející. Takto sčítat oběti kapitalismu v Evropě, Asii, Africe, Americe, Australii za posledních 200 let by také dalo nějakou tu stovku milionů a to ještě zdaleka není konec.
05. 03. 2010 | 13:15

prog napsal(a):

KVS

Na delší čas jste se odmlčela a musí m říci,že to bylo docela fajn.Rád jsem Vás kdysi četl a tak jsem znovu neodolal.Škoda času.Jak napsal Citadel:Takéto kraviny jsem dlho nečítal.
05. 03. 2010 | 13:26

PatientO.T. napsal(a):

05. 03. 2010 | 13:29

JC napsal(a):

Aj aj.
Tady zase šlápl někdo levounům na kuří oko. A tak se dozvídáme klasiku "vy zase bijete černochy" nebo "nic nebylo, protože jsem nic neviděl".
Stojíte v řadě s těmi, kdo tvrdí, že holokaust se Židé vycucali z prstu.
05. 03. 2010 | 13:31

prirodovedec napsal(a):

autorka: Jsem rad, ze jste se objevila, protoze jsem si Vas za mnohe vazil, ale ted nevim, co si mam myslet. V kontextu zamereni poslednich dvou blogu po delsi prestavce bylo by mozne se vyjadrit k stanoviskum:

http://www.blisty.cz/art/51...

"Má se advokátka pro klienta dopouštět mediálních manipulací?"

http://www.blisty.cz/art/51...

"Klára Veselá Samková obhajuje mladého neonacistu?"

Bylo by mozne to vyjadreni zvladnout vecne bez (obvyklych) emoci k tomu, co se tam uvadi jako fakta? Chapu, ze to lze svest na "hnusne" blisty, ale asi by to nebylo to prave.
05. 03. 2010 | 13:36

ALT napsal(a):

To KVS,
s bodem d)souhlasím,
vzhledem k tomu, že jsem tady za nickem nebudu ten zbytek "hrdinně" odsuzovat, jen bych si dal převeliký pozor na hodnocení dějin jiných zemí než ČSR,ČSSR,ČSFR,ČR
a už vůbec ne na hodnocení asijských zemí protože v klidu, suchu, teple a s plným žaludkem se to moc dobře žvaní.

pokud jde o souzení zločinů na území bývalé jugoslávie od r.1990 tak nejsem proti ale napište u jakého soudu budou souzeny vlády zemí které se podílely na "humanitární pomoci" obětem konfliktu včetně představitelů OSN
05. 03. 2010 | 13:53

pavel napsal(a):

Iniciativní antisoudružka Klára Veselá Samková, která není romka, ale je černá po nějakým italovi z třicátýho kolena a její předci mají až do padesátýho kolena zaručeně buržoazní původ(volně cituji podle jejích vlastních slov), si zaslouží pečlivý psychologický rozbor. Shodou okolností čtu knížku Vzpoura deprivantů s podtitulem O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci, která tyhle typy perfektně rozebírá. Doporučuji přečíst, výrazně usnadňuje orientaci.
05. 03. 2010 | 13:54

ALT napsal(a):

To prirodovedec,
zdravím, tak koukám taky nemáte co pořádného na práci :-)
nebuďte tak přísný, prostě jsou joby kde kromě znalostí a práce potřebujete prodat i kus duše, protože marná sláva do různých komisí vás musí někdo zvolit a pak taky musí být ta politická korektnost a nezaujatost, že jo :-)
05. 03. 2010 | 13:59

vlk napsal(a):

Vědcům zdar a přírodovědcům zvláště!
Mám radost, že tě zase vidím!Snad budeš chodit častěji...
Ale dal jsi s em moc zajímavé odkazy...
Paní KSV ti jistě pošle nějakou vysvětlující filipiku o tom žádná.
Ale men v souvislosti s předmtem tohoto jejího blogu úplně dostal odstavec z jejího prohlášení pro tisk. To skutečně nemá chybu! Myslím tenhle odstavec:
Celý tak zvaný útok na V. Dolejšovou spočíval v tom, že jedna z jejích spolužaček jí jednu ze samolepek přilepila na záda. Na tomto místě L. Polášek uvádí, že V. Dolejšová není v třídním kolektivu oblíbená, a to zejména z důvodů, že se vůči třídnímu kolektivu i jejím jednotlivcům opakovaně dopustila jednání, které její spolužáci hodnotili jako „podraz“. Protože třída je spíše pravicově politicky orientovaná, je pravda, že na adresu jmenované padla – a to již i v dávnější minulosti minulého školního roku – slova, že V. Dolejšová je „podrazák“ po komunistickém otci apod. V. Dolejšové spolužáci také vyčítali, že nevěnuje dostatečnou pozornost osobní hygieně, což opět přivedlo spolužáky k úvahám o paralelách kdo, co a proč smrdí.

Mno vzpomínám si na hodnocení, která kdysi v mém ranném mládí s e dělávala.. Byla typu - je oblíben/neoblíben v kolektivu.
No a nedá než vzpomenout pro změnu na levicově orientované pracovní kolektivy, které žádali pro zrádce ledacos - třeba psísmrt, protože zrádce byl pes. Nebo zrádkyně.
Pak mi to táhne ještě dál.Mladé Dolejšéové spolužačka nalepila na záda nálekpu. Jistě proto, aby každý věděl.. No jiní zas emuseli nosit jiné nálepky. vlastně nášivky. Také aby každý věděl....
A úplná bomba je ta poslední věta... Copak by dělala paní KVS kdyby někdo o příslušnici minority řekl ,že smrdí??

Mno.. ten odstavec je tedy dílko!

Hlavně že budeme potleskem ve stoje odměňovat dvacet let po zániku bolševika toho bolševika mimo zákon!
05. 03. 2010 | 14:04

mb napsal(a):

jste jako yossarianův voják ... vidím všechno dvakrát ....
05. 03. 2010 | 14:14

krok napsal(a):

ad KVS: jsem oběť zločinného komunismu..otec za protistátní činnost dostal 8 let Jáchymova..trest mu byl sice později zkrácen na polovinu, ale.."politickým", na rozdíl od mnoha jiných, byl..hmm, jak je možné, že já, ročník 1948, syn obchodníka a navíc "politického" vystudoval nejen základní, ale i střední školu a dokonce i VŠ..to mi hlava opravdu nebere, navíc, když nikdo z naší rodiny nefiguruje v žádných estebáckých seznamech..dokonce ani v Cibulkových či Pencových:-))..tak jak to teda bylo?..
05. 03. 2010 | 14:28

Historik napsal(a):

Proč jenom tepete opět jen komunismus? A co třeba třicetiletá válka, morové epidemie nebo hladomory ve středověku. To není nic? Nebo Přemyslovci. Vyvraždili Slavníkovce a skoro i Vršovce. To se přejde mlčením?Kam zmizeli Lučané, Litoměřici, Doudlebi? Mám bohaté zkušenosti s životem v zemi budující komunismus a nikde jsem neviděl že by se zde děla taková zvěrstva. Nešlapte stále po avantgardě lidstva!
05. 03. 2010 | 14:38

hankacl napsal(a):

krok:
Měli jsme štěstí, vy i já. Naše přijetí na střední i vysoké školy padlo do těch pár dobrých let.
05. 03. 2010 | 14:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

Který ústav odsoudí a zakáže katolickou církev ? Papež ? Kristus ?

Jděte už do háje s ústavy pro výzkum míry naší kolaborace, posranosti a přetvářky a odsouzeními -ismů a - nství.

KVS
"K otázce odpuštění a usmíření uvádím, že jen oběti mají právo odpouštět křivdy na nich spáchané. Jen oběti mají právo vést tlustou čáru za minulostí, a to vždy jen a jen za bezprávím na nich spáchaném. Nikdo jiný toto právo nemá! A pokud si ho někdo přisvojí, účty postižených zůstávají nadále otevřené a nevyrovnané.
"Oběti musí být slyšeny, je to imperativ." Oběti komunismu podle mého názoru dosud slyšeny nebyly.

Tohle podepíšu.

Mějte se.
05. 03. 2010 | 15:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se ani mně ani kolegovi Zdeňkovi Mihalcovi nepodařilo včas zachytit dvojí publikaci stejného textu paní Kláry Veselé-Samkové a od chvíle zveřejnění pod oběma přibyla celá řada diskusních příspěvků, nechceme dodatečným smazáním jednoho z nich narušit debatu.

Necháváme tedy věcem volný průběh a za případné obtíže se omlouváme.

Paní KVS prosím, aby příště zkontrolovala, kolikrát svůj blog publikuje (od kliknutí na ikonu Přidat článek a zveřejním textu na titulní straně blogů mohou uplynout až čtyři minuty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
05. 03. 2010 | 15:24

Luba napsal(a):

Mno ... zjednodušeně řečeno:

V Německu se představitelé justice s komunistickými zločinci celkem slušně vypořádali. Protože je mohli soudit soudci, co vyrůstali v Německu postnacistickém, demokratickém.

U nás tzv. nebyla vůle se s komunistickými zločinci vypořádat, protože u vesel justiční, notně proschlé, bárky zůstali soudruzi komunisté, či soudruzi kolaboranti.

U nás sice neřádili Rudí Khmérové, ale samrdek a mamrdů tu máme zhruba stejně, jako v Khmérsku. Jenže, na rozdíl od Kambodže či Kampučíje zde nevládne princ s 13-letým soudružským školením v ČSSR, ale mamrd s echt českou šedesátiletou totalitní praxí.

Je jasné, že soudružstvo v čele s Putinovým medailistou se dobrovolně vesel nevzdá a budou muset vychcípat na obdobu prasečí chřipky či rudého kašle, popř. si je do věčných zářných zítřků odnese soudruh Alzheimer.
05. 03. 2010 | 15:34

MOR napsal(a):

KVS a VLK

"K otázce odpuštění a usmíření uvádím, že jen oběti mají právo odpouštět křivdy na nich spáchané. Jen oběti mají právo vést tlustou čáru za minulostí, a to vždy jen a jen za bezprávím na nich spáchaném. Nikdo jiný toto právo nemá! A pokud si ho někdo přisvojí, účty postižených zůstávají nadále otevřené a nevyrovnané.
"Oběti musí být slyšeny, je to imperativ." Oběti komunismu podle mého názoru dosud slyšeny nebyly.

Tohle podepíšu rovněž.

Ovšem zde zde na tlustou čáru máme jinačí specialisty, kteří tlustou čáru rýsují bez chvilky zamyšlení a s odvahou vlastní, mno, slušně řečeno nepříliš bystrým lidem - např. květinami ověnčený VLK.
05. 03. 2010 | 15:53

Luba napsal(a):

Pozoruhodné je rovněž, kterak právníci nejvyššího mamrda shledali rozsudek nad soudružkou Polednicí přespříliš tvrdým, a tak, namísto zaslouženého upálení, jí byl trest změněn
v nekompromisní odškodné.

Ano. Zločince z řad komunistů je třeba tvrdě potrestat - pokud možno v té nejtvrdší měně!
05. 03. 2010 | 16:21

dzodzo napsal(a):

Pro mb: Kolik lidi z tohoto bloku četlo HLAVU XXII ? Vaše reakce je příliš chytrá. Co takhle Major Major
05. 03. 2010 | 16:22

Admirál napsal(a):

Paní Samková, připojuji se k Přírodovědci.

Zkuste reagovat na články v blistech.

Děkuji.
05. 03. 2010 | 16:43

Tomáš Stříhavka napsal(a):

Admirál:
Mrkněte na můj příspěvek(05.03.2010 14:29:39)
http://blog.aktualne.centru...
05. 03. 2010 | 16:58

Pepík napsal(a):

A kde byla paní soudkyně a paní KVS když byly odsouhlaseny vysoké důchody pro pracovníky STB.
05. 03. 2010 | 17:16

Míval napsal(a):

Jenom malé upřesnění - většina bolševiků byla vybita Stalinem v průběhu 20. a 30.let. Zbytek začal vyznávat velkého Vůdce. Takže správnější by asi bylo mluvit o stalinistech. A to i u nás.
05. 03. 2010 | 17:44

zdesta napsal(a):

KVS.Žádný slušný člověk nebude souhlasit se zabijením, nebo s násilím.Je ovšem otázka,zda jeho postoj vychází z humánních důvodů,nebo z důvodů politické angažovanosti.Být prostě "in"a neztratit se v hlavním proudu..Ono se neválčí a nevraždí jen z důvodů nějaké ideologie,ale také z důvodů jiných.(moc,zisk etc.)První světová 20-40 mil.Druhá 40-70mil.Frantíci v Indočíně (koloniální)1 300 000-dohromady s amíkama 3 800 000.Pak bychom mohli přejít dál.Mosambik,Kongo,Sudán,Biafran,Vých,Timor ,Irán-Irák,Afganistán až po smrtící komanda v JA (Papa Dog)Jestliže jsou Jakešové,Hegenbartové a celá řada dalších na svobodě,pak považuji všechno to mlácení slámy poněkud za farizejské.A aplaudovat tomu můžu od rána do večera.
05. 03. 2010 | 17:52

vlk napsal(a):

MOR

soudím jediné, že umíte číst jen něco. zBYTEK UŽ JEN HÁDÁTE.

O tlusté čáře v mém původním a ani dalších příspěvcích vůbec nic není.
Takže buď jen tak tlacháte , co vám přijde do pusy nebo lžete. Račte si sám vybrat.

Já s enaopak ptal na to jestli historie začíná až bolševiekm nebo jestli jako jde dál. Nic víc.
05. 03. 2010 | 18:44

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tak to mrsknu i sem . To se smí ?

Objektivní komplexní historie je fikcí. Zatím. Ale po vyjití mé knihy "Kniha všehomíra aneb Je vůbec žádoucí usilovat
o nirvánu ještě před svou smrtí? ", jejíž 1600 stránková předmluva je již téměř hotova, tomu může být i jinak.
Právě se totiž chystám napsat dopis panu Pernesovi, aby mi zaslal chorobopisy exponentů realsocialismu, pomocí nichž
tu složitou mozaiku, tedy jak vysvětlit stabilitu moci komunistů v Československu po dobu 40 let, konečně budu moci
poskládat.

Kapitolu věnovanou úvodu k tomuto údobí hodlám nazvat "Proč se Popper tenkrát nedohodl s Freudem a jaká z toho pak
vznikla mela".

Když se totiž po Leninově smrti dostal k moci Stalin, odjel, stejně jako před lety jeho předchůdce, na Zapád.
Oficiálním důvodem jeho cesty byla léčba syfilidy ve Františkových lázních, my spolu s Pernesem ale víme svoje.

Ono je to totiž z Františkových Lázní do Vídně pouze 4 hodiny cesty vlakem, což Stalin velmi dobře věděl. A židovský
lékař za peníze bude kurýrovat třeba i samotného Baala, jen se mu po převzetí honoráře nesmí uklonit.
Bůh vám totiž toleruje ledacos, ale klanět se modlám ? To považuje Hospodin za vrchol nevkusu.

Freud sice věděl, že Stalin není žádná ufňukaná dcerka salzburského profesora filologie ani marnotratný synek
curyšského bankéře, ve své přezíravosti však nevytušil, co za ďábla v lidské kůži si mu to právě lehá na kanape.
Po prvním snovém obraze, který mu Vůdce proletariátu vyjevil a jeho převedení ze symbolického jazyka do reálného světa, zježily se slavnému psychoanalytikovi všechny jeho zbývající vlasy hrůzou.
"To se Vám zdá již dlouho ? A vůbec se Vám přitom nepotí ruce ? Ani trochu ? ", zeptal se zděšeně Stalina.
"Ale baťuško Freude, kampak na mě se soucitem a svědomím. Třídního nepřítele musíme zaškrtit, zadávit, zašlapat do
hlíny ! Jak jinak bychom vybudovali tu zářivou budoucnost pro naše proletáře? ", odvětil Stalin, zapálil si lulku a
začal vykládat další svůj sen.
Po pěti minutách slavný léčitel psyché otevřel šuplík, vytáhl voskové ucpávky a nepozorovaně si je narval do uší.
Poté počkal až pacient usne, zavolal svého asistenta C.G.Junga a oba se vypařili ven.

Na policejním komisařství však nepochodili. Freud ještě neměl tu pověst slavného psychiatra, jakou získal po své
smrti a u Junga se komisaři Hansi Vomatschkovi nelíbil jeho švýcarský přízvuk. Oba se tedy odebrali k
bytu K.R. Poppera s prosbou , zda by s využitím své metody falzifikace neodjel zpátky do Františkových Lázní on
a J.V.Stalina by nastěhovali do Popperova bytu, na jehož dveřích stejně visela cedulka se jménem Udo Jürgens.
Popper se jim však vysmál a se slovy "Já mám své jisté, nějaký generalissimus se syfylisem mi může tak leda...vylízat."
je ze svého bytu vyhodil.
C.G. JUNG, kterého Freud mezitím obeznámil s apokalyptickými vizemi a perverzními plány svého pacienta, se dole před Popperovým domem rozloučil, zamumlal něco, že "jeho sestřenka má nějakou vzdálenou rodinu v Rusku" a běžel na nádraží.
Freudovi tedy nezbývalo, než aby se vrátil do své ordinace a vzal vše pouze do svých rukou. Řekl tedy sestře ať si
zajde zaskotačit do Prátru a zeptal se jí, jestli jsou ampulky s cyankali stále v té růžové skříňce v rohu.
Po těžkém duševním boji konečně napíchl injekční stříkačkou ampulku s jedem a vešel do své pracovny. Místnost však
již byla prázdná. Na kanapi byl lísteček se vzkazem : "Ja ně takij durak, kak ty dumal, baťuška Frojd. Da svidaňja v
lučšich časach. Stalin."

Tato příhoda se odehrála necelé dva dny předtím, co Freud odcestoval na své přednáškové turné po Americe. Pobyl tam
skoro rok, takže nikomu nebylo divné, že se několikrát sešel i se samotným presidentem a šéfem FBI. Zlé jazyky tvrdí, že byl viděn i ve společnosti jakýchsi irských zbohatlíků ale Oswald i Ruby později pod přísahou potvrdili, že je to lež.
05. 03. 2010 | 18:51

Vico napsal(a):

Vlk 14:04:41: :)

Kdybych byl tím učitelem z Vratných lahví, řekl bych majitelce tohoto blogu : Už tu nejsem rád.
05. 03. 2010 | 19:03

Anička z Kuřimi napsal(a):

Mno,
a pak, že se historie neopakuje.
V padesátých letech se hlásil každý druhý občan jako partyzán.
V devadesátých letech a nyní je každý druhý občan disident.
05. 03. 2010 | 19:10

Targus napsal(a):

To vlk:

Nemáte náhodou taky ten dojem, že , ploditelé(-lky),pisatelé(-lky) a rozmnožovači(-čky) textů podobných tomuto blogu prožívají naprosto totožné pocity jako nymfomanka se dvěma až třemi robertky zasunutými na doraz do příslušných otvorů a puštěnými na ty nejvyšší obrátky?
Já mám vždy intenzívní pocit, že s tečkou za poslední větou takového extatického výplodu se začnou rozléhat neartikulované skřeky vyrážené v přílivech lásky a semene.
:-)))
05. 03. 2010 | 19:30

MOR napsal(a):

to VLK

Mno, do hlavy Vám samozřejmě nevidím, ale právě tento Váš dotaz v sobě logicky obsahuje tlustou čáru, neboť píšete, mimo jiné -

"Dobrá paní soudkyně, dobrá. Ale proč s eomezovat jen na bolševika?
Co takhle postavit mimo zákon také největší evropské církve? Protože kdysi jak prostestanti tak katolíci v Evropě rozpoutali válku, která trváním, rozsahem a % ztrá z celkového obyvatelstva hravě překonala běsnění bolševika. Bez jeho odpustku ve formě porážky Hitlera. ANo míním válku 30-ti letou."

Uvedl-li jste toto srovnání, pak logicky vyplývá - protože za 30. letou válkou již dějiny tlustou čáru vytvořily, o tom nelze pochybovat, tak ze zvoleného příměru a kontextu blogu vyplývá - alespoň, mne - že máte obě diskutované události vzhledem k tlusté čáře,v totožné poloze. Zřetelný nepřehlédnutelný rozdíl, mezi těmito dějinnými událostmi je, že oběti i viníci teroru bolševiků jsou, pravda, ve stále menším počtu, naživu. Na oběť ani viníka 30 - leté války jsem zatím nenarazil, pokud se tak někdy v budoucnosti stane, dám Vám za pravdu a omluvím se Vám.

Takže, podle mého názoru, buď jen tak tlacháte, co vám přijde do pusy v touze po další květince, nebo platí, co jsem uvedl v 05.03.2010 15:53:43.
05. 03. 2010 | 19:43

vlk napsal(a):

Vico

no já tenhle dojem mám intenzivně už pár let...
Co s tím ovšem??

Targus
pokud bych měl povědomí, co všechno může cítit ta dokonale obložená nymfomanka, mohl bych souhlasit či nesouhlasit...

Ale jednoduché, žekněme uspokojení? No zcela jistě.
Nicméně ten link, co sem dal přírodovědec , tak to je daleko větší orgáč než ten orígo blog!

MOR nejen že mi nevidíte do hlavy / to jsme vážně rád/, ale nevidíte ani do mého způsobu uvažování.
Protože jsme chtěl naznačit cosi jiného než jste z toho dovodil vy.
Totiž že konkunkturalismus očerňování či vyzdvihování nějakého politického či duchovního směru je hodně zavádějící.

Proto jsme si dovolil uvést církev a její úlohu v patrně nejstrašnějším válečném konfliktu v Evropě celé historie. Ovšem nejen tu. Ptal jsme s e i na napoleonské války, které měly rozsah první světové války a ptal jsme s e i na viníka té skutečně 1.ww , která zplodila nejen bolševika, al e také nacismus. protože bohužel, tenkrát už byla lídrem společenských systémů demorkacie.
Takže nulová řeč o tlusté čáře. Apokdu s e podíváme do Sverního Irska, tak střet katoláků a protestantů , stejně jako ve 30-ti leté válce zdaleka neskončil. Budeme za to stavět církev mimo zákon? Fyzickpřítomnost živoucí oběti vůbec není nutná. Křivda se prost stala.
Takže dovozujete podle svého, nikolipodle mého gusta. Váš problém.
Takže je úplně zřejmé, kdo z nás dvou tady tlachá.
Když něčemu nerozumíte , tak s e buď zeptejte na výklad nebo laskavě ušetřte okolí svých výkaldových komentářů. alespoň v mém případě.
05. 03. 2010 | 20:11

Karel Mueller napsal(a):

vlk, přírodovědec:

Na toto téma jsme měli nespočet debat a je unavující určité věci pořád opakovat.

Unce upon time ... když ještě na VŠ nechodily velké děti s IQ pod 90 se pěstovalo cosi jako kritické myšlení. Ale to je už dávno, pradávno.

Tehdy nás učili, že se nic neděje bez příčiny. A stačí si vzpomenot na slavný výrok amerického otrokáře, který se smál evropským liberálům: Moji otroci mají ráj proti Vašim dětem, kteří dřou za trochu chleba víc než 12 hodin denně a umírají po několika letech. A měl pravdu, jeho otroci byli majetek a tedy se s nimi zacházelo asi jako s tažným zvířectvem. A tak bylo jasné, že cosi jako marxismus musí přijít.

Nebo vzpomínat na genocity celých národů a byly jich desítky (komunistům nelze přišít ani jednu). Na genocidní války vedené pod praporem kříže, 30ti letá válka vybila polovinu českého a německého národa. Na to, že bolševismus v Rusku vyhrál v důsledku 1. WW a v 2. WW Stalinovo Rusko spolupomohlo zachránit civilizaci. Takto lze pokračovat.

Vážnou debatu ale nelze vést s dětmi.
05. 03. 2010 | 20:25

Hurá napsal(a):

Pokud je výše uvedené citace soudkyně Janů, nezbývá mně nic jiného než konstatovat, že to je na ústavní soudkyni velká slabota ! (I když má pravdu).
05. 03. 2010 | 20:47

MOR napsal(a):

to Vlk

Jsem rovněž rád, že mi Váš způsob uvažování není vlastní, stejně jako způsob debaty - o tu Vám, zdá se příliš nejde, usilujete o ukojení vlastního ega. V tom Vám nehodlám sekundovat, přijde mi to jako ztráta času.
Nepostřehl jsem v blogu KVS vyzdvihování ani očerňování žádného politického směru.
Pokud považujete uvedený text za očerňování komunismu, pak načerpejte potřebné znalosti a můžeme spolu pohovořit.
Fyzická přítomnost oběti je důležitá, neboť jen oběť může odpustit. Fyzická přítomnost viníka rovněž. Je - li viník přítomen, může být potrestán, alespoň morálně.
Pěkný večer.
05. 03. 2010 | 20:56

Karel Mueller napsal(a):

JC:

Že jsme stejně staří mě těší :-), možná máš i pravdu. Chtělo by to ale nějaký agument můj příspěvek vyvracející.
05. 03. 2010 | 20:59

Gren napsal(a):

Tohle vypadá,že někdo zaspal dobu.Hrát si dnes na komoušobijce je dost srandovní.
Něco z reálného života vás nenapadlo?
05. 03. 2010 | 21:02

Pavel V napsal(a):

Vlk

Třicetiletou válku nevedly církve, nýbrž státy či jejich panovníci. Až na výjimky církve nedisponovaly žádnými armádami a je tedy hloupost vinit je z nějakého vraždění. Je to asi stejná blbost jako kdyby někdo obvinil ateismus z genocid spáchaných ve dvacátém století jen proto, že Stalin, Hitler a Mao byli ateisté. Příčinou všech válek je vždy lačnost po cizím majetku.

2. sv. válka se vedla po celém světě. Ne pouze v Rusku. Anglie se ubránila Německu sama. USA vedly válku s Japonskem, ale přesto pomáhaly zbraněmi Stalinovi (vč. letadel) a za obrovských obětí otevřely západní frontu. Že 2. sv. válku vyhrál jen Stalin, je falešný komunitický přepis dějin.

Není rozdílu mezi nacismem a komunismem. V Československu komunismus ukázal svou zrůdnou tvář v 50. letech. Potom už jen těžil z atmosféry strachu a předstíral, že se změnil k lepšímu. Stejně jako většina Němců podporovala nacisty, většina Čechů chodila opakovaně volit komunisty. Téměř každý nesl svůj podíl viny. To jsou důvody, proč se po válce nedařilo vypořádat se s nacisty a u nás po r. 89 s komunisty.

Není rozhodující, který z obou systémů má za sebou více mrtvol. Oba mají společného jmenovatele - potlačování svobody.
05. 03. 2010 | 21:20

JC napsal(a):

Karel Mueller,
Ještě jednou sorry starý brachu, ale na argumenty nemám fakt sílu neb se mi z mnoha přspěvků tady zvednul kufr.
Zlehčovat byť jednu nevinnou obět politického fanatismu jakékoliv barvy poukazem, že to není nic neobvyklého protože se tak děje od nepaměti je malomyslné.
On vlastně ten fašismus se všemi zplynovanými nebyl v podstatě tak hrozný, když podobné věci se děly už ve středověku.Celý norimberský proces byl vlastně povod.
05. 03. 2010 | 21:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hrubé nadávky, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 03. 2010 | 21:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pavel V:
V Československu komunismus předstíral, že se změnil k lepšímu, tak úspěšně, že musely přijet tanky pěti států to předstírání odstranit.
05. 03. 2010 | 21:30

JC napsal(a):

stejskal,
no jo no, tak mě to ujelo.
05. 03. 2010 | 21:32

Karel Mueller napsal(a):

JC:

Ale fuj, jsem poslední, kdo by chtěl nějaké zločiny zlehčovat, zejména nacismu.
Ale jak jsem napsal: Určité události se staly. Je třeba je pečlivě analyzovat, proč se staly, co jím předcházelo, jaký byl průběh. Jaká byla teorie a praxe komunismu, kde se Marx nemýlil, kde se jedná o zásadní omyly doktrinální.

Ale ta analýza především vyžaduje reálný a pravdivý pohled na onu dobu bez zastírání i přehánění.

Zdvihá se ti kufr? To je docela možné, zejména pokud jsi dostal od minulého režimu hodně po hubě. Ale psát např. v souvislosti s Husákovem o genocidě a masakrech vyvolává horší reakci než zdvihnutí kufru - dotyčného prostě nemůžeš brát vážně. Zejména když se podíváš na tehdejší a dnešní natalitu a bez potíží aproximuješ, že nejen my, ale nejspíš celý západ má před sebou pár desítek let.

Zanalyzovat přesně minulost a poučit se z ní je jediný lék na to, jak si ji nezopakovat. A věz - nakonec to musíš vidět sám - že si ji docela zdárně můžeme zopakovat, ať už v hnědé či rudé variantě. (Nedávno jsme měli debatu o Kubě, můžeš si ji přečíst. Otevřeně jsem konstatoval, že i Castro je lepší než neootrokářský slum s názvem Haiti. Zdvihá se ti kufr? Chápu, ale pokud je to to jediné, tak Castro nakonec vyhraje).

A určitě tomu nezabrání řeči na následující intelektuální úrovni:
Bylo to dílo ďáblovo, ďábel se snesl na krásný a spravedlivý svět.
05. 03. 2010 | 21:45

MOR napsal(a):

To Zbyněk Matyáš

Váš příspěvěk, navozuje dojem, že věříte, že komunismus je schopen, změnit se k lepšímu. Pokud to tak je, jsem konsternován Vaší naivitou. Prosím, kde k tomuto zázraku historicky došlo? V roce 68, v ČR, nešlo o vylepšování komunismu,tak události roku 68 zpravidla prezentují komunisté, šlo pokus o emancipaci nekomunistické většiny, která, byť na příliš krátkou dobu, našla odvahu, postavit se na odpor komunistické menšině.
05. 03. 2010 | 21:46

Karel Mueller napsal(a):

Pavel V:

To věčné rovnítko mezi nacismem a komunismem je jednou z nejperverznějších a nejzhoubnějších výkladů minulosti.
Pro mě je rozdíl, když nekdo mluví o sociání spravedlnosti pro všechny a ráji na zemi pro všechny, nebo když jiný prohlasí jiné národy za méněcennou verbež a jejich likvidace a zotročení se stane součástí státní politiky. Rovnítko mezi ty, kdo nás chtěli vyhladit a mezi ty, kteří se "zlomili wermachtu hřbet", mám-li citovat Churchilla.

Pro mladší ročníky z toho plyne jedno: Husákov (ten znají z vyprávění rodičů) = nacismus, tedy za Ády to byl jen takový sranda kabaret. Gratuluji.

Pokud jde o význam církve, tak byla její moc (snad až do 19. století) téměř absolutní. Přece znáte dějiny a tak víte, co byla církev pro středověkého člověka. Ani nejmocnější panovníci se nemohli stavět papeži a na církvi by feudalismus postaven. Ostatně jsou do očí bijící paralely mezi teorií a praxí katolické církve a komunistického hnutí.
05. 03. 2010 | 22:01

ALT napsal(a):

To prirodovedec,
prolítnul jsem ten odkaz, každopádně pro mě málo informací - ve věku -náct se dá vytvořit spousta kravin a i ublížit spíš z blbosti než ze zloby ale pokud na tom ústavu
kde se snaží zúčastnění dospět, 18 náctiletý chlapec s vynikajícím prospěchem nepochopil,
že děti (takto dcera) většinou za činy a postoje rodičů opravdu nemohou tak je něco špatně, a to buď s ústavem nebo tím klukem.
No a pokud se ctěná autorka medializace cítí s tímto řešením v pohodě, ať se zkusí postavit před zrcadlo a představit si, že přesně takto někdo vyrukuje na její děti.

To ctěný editor,

dovoluji si pozdravit,
a jak jde lítání?

To PavelV.
U centrálně řízené církve jsem nikdy nepochopil jak může klér hájit zájem celé církve a zároveň národní zájem státu.
05. 03. 2010 | 22:04

MOR napsal(a):

To Karel Mueller

Píšete - Otevřeně jsem konstatoval, že i Castro je lepší než neootrokářský slum s názvem Haiti. Zdvihá se ti kufr? Chápu, ale pokud je to to jediné, tak Castro nakonec vyhraje.

Ano, podle stejné logiky ovšem Husákův režim, byl mnohonásobně lepší než režim Pol Pota. Znamená to tedy, že my, jako ti šťastnější, kteří jsme souhrou náhod žili pouze v Husákově režimu, měli jsme být spokojeni, že v tomto porovnání jsme žili v Edenu? Nebo co jste chtěl sdělit?
05. 03. 2010 | 22:05

Zbyněk Matyáš napsal(a):

MOR:
Věřím pouze faktům. Faktem je, že u nás v 1968 se dostali do čela KSČ a ČSSR komunisté, kteří dovolili emancipaci nekomunistické většiny. Vy možná věříte něčemu jinému.
05. 03. 2010 | 22:07

MOR napsal(a):

To Karel Mueller

A co třídní boj?
05. 03. 2010 | 22:10

Zbyněk Matyáš napsal(a):

»podle stejné logiky ovšem Husákův režim, byl mnohonásobně lepší než režim Pol Pota.«
To není stejná logika, to není žádná logika. Pol Potův režim lze srovnávat se severovietnamským, nikoliv s naším. A jak to dopadlo, víme.
05. 03. 2010 | 22:10

MOR napsal(a):

To Zbyněk Matyáš

Praha - Alexander Dubček se před 40 lety zuby nehty bránil tomu, aby místo prvního muže v zemi předal Gustavu Husákovi.

Když se ukázalo, že jeho boj je marný, vystoupil 17. dubna 1969 na zasedání ústředního výboru KSČ a "dobrovolně" odstoupil z čela strany.

Ovšem politiky se Dubček vzdát nechtěl. Ještě do podzimu 1969 byl předsedou parlamentu a svým jménem tak zaštítil nastupující normalizaci.

Navíc jako předseda Federálního shromáždění podepsal "pendrekový" zákon umožňujícím po 21. srpnu 1969 brutálně zasáhnout proti demonstrantům, kteří chtěli na ulicích podpořit to, co Dubček na jaře 1968 začal.

Takže to je spíše tak, jak jsem nastínil já. Komunisté dovolili jen to, co jim umožnilo udržet se u moci, alespoň na čas. Před vstupem vojsk socialismus s lidskou tváří, po vstupu pendrekový zákon. Rok 68 není dílem komunistů, naopak.
05. 03. 2010 | 22:15

MOR napsal(a):

to Zbyněk Matyáš

Nerozumím. Relativizujete zlo poukazem na zlo větší, stejně jako další diskutující. To není přijatelný postup, takto by šlo obhájit téměř cokoliv.
05. 03. 2010 | 22:19

Karel Mueller napsal(a):

MOR:

Napadlo Vás někdy, proč mohl stalinismus nabýt těch obludných rozměrů? Mohu Vám to napsat:
- předchozí byzantská despocie, kde mužik neznamenal vůbec nic
- zahraniční intervence a občanská válka, která umožnila totální utažení a vyhlášení váečného komunismu
- 2.WW na život a nasmrt, kde Rusové bojovali doslova o přežití. To samozřejmě muselo vést k totální moci. V posledních fázích se Stalinův režim podobal spíš starověkému Egyptu a Stalin faraonovi.

Režim měl charakter v závislosti na předchozí historii daného národa a reálné situaci, ve které se nacházel. Proto dost dobře nebylo možné zavést v ČSSR Pol Pota proti vlastnímu národu, nejsme v Asii.

Že jsme mohli být rádi, že jsme v Husákově a ne v Kambodži? Tak to si pište.

Ale Vy jste vůbec nepochopil, co jsem chtěl říct. jen to, že pokud nepřiznáme, že Kuba je lepší než Haiti a že je s tím třeba něco dělat, tak Castro určitě nepadne.
05. 03. 2010 | 22:20

stejskal napsal(a):

I já Vás zdravím, pane ALTe,

děkuji za optání, vcelku to jde ;-) Jen času se nedostává.

Libor Stejskal
05. 03. 2010 | 22:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

MOR:
Vedle A. dubčeka působil i F. Kriegel. Ale k Dubčekovi: jeho neobhájitelný podpis pod pendrekový zákon byl vynucen a on sám později uznával nesprávnost tehdejšího svého rozhodnutí. Vycházel z naivní představy, že lépe podepsat a zůstat u moci, než tam pustit Husáka. Vydrželo mu to jenom od ledna 1969 do Husákova puče v dubnu 1969.
Jak to potvrzuje Vaše představy si jistě pro sebe odůvodníte. Pražské Jaro 1968 začalo z iniciatívy tehdejších komunistů.
05. 03. 2010 | 22:23

MOR napsal(a):

To Karel Mueller

viz

Relativizujete zlo poukazem na zlo relativně (subjektivně) větší, stejně jako další diskutující. To není přijatelný postup, takto by šlo obhájit téměř cokoliv.
05. 03. 2010 | 22:23

MOR napsal(a):

Zbyněk Matyáš

:)
05. 03. 2010 | 22:25

Zbyněk Matyáš napsal(a):

MOR:
Realtivizujete
Vy, ne já. Tak jako Kubu lze srovnávat jenom s Haiti a ne s Kanadou, tak Kambodžu s Vietnamem nebo Čínou, ne se středoevropským státem.
Třeba Vám to někdy dojde.
05. 03. 2010 | 22:26

JC napsal(a):

Karel Mueller,
"Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.Po jejich ovoci je poznáte."
Tak si to zkusíme rozebrat.
Usiloval Nacismus a Komunismus o světovládu ?
bezpochyby.
Hodlal se Nacismus i Komunismus nemilosrdně vypořádat se svými politickými odpůrci?
bezpochyby.
Stavěly oba systémy na nenávisti ? bezpochyby.
Nacismus na rasové, komunismus na třídní.
Hitler byl ochoten vymazat z mapy světa "rasově" nečisté národy, Stalin byl schopen to samé udělat s "třídně" nečistými národy.
A nakonec zbyly za oběma režimy hromady mrtvol ? - bezpochyby.
Takže kde je rozdíl ?
Připouštím, že srovnávat "husákov" s "hitlerovem" je blbost.
Církev do toho nebudu motat, protože to je samostatná kapitola.
05. 03. 2010 | 22:26

Zbyněk Matyáš napsal(a):

JC:
»Hitler byl ochoten vymazat z mapy světa "rasově" nečisté národy, Stalin byl schopen to samé udělat s "třídně" nečistými národy.«
Teda tady se jeden dozví věcí!
05. 03. 2010 | 22:29

MOR napsal(a):

To Zbyněk Matyáš

MOR:
Realtivizujete
Vy, ne já. Tak jako Kubu lze srovnávat jenom s Haiti a ne s Kanadou, tak Kambodžu s Vietnamem nebo Čínou, ne se středoevropským státem.

A myslíte, že srovnávat nelze proč? To, že zde, ve středoevropském prostoru, jsou jiné tradice, není zásluhou komunistů, naopak. Pokud by zde tyto tradice, bez podílu komunistů na jejich formování nebyly, byl by Husák ochotně pol Potem. :)
05. 03. 2010 | 22:35

Zbyněk Matyáš napsal(a):

MOR:
"Pokud by zde tyto tradice, bez podílu komunistů na jejich formování nebyly, byl by Husák ochotně pol Potem"
Blábolíte jako každý fanatik. Husák by byl spíše Ho Čin Minem, ale k logickému závěru Vy nejste schopen dospět. Už s Vámi nebudu ztrácet čas.
05. 03. 2010 | 22:44

Honza999 napsal(a):

MOR

Nikdo nic nerelativizuje a neobhajuje. Jen říká padni komu padni.

Není možno odsuzovat jen jeden režim a jen proto, že je zrovna u moci režim antagonistický. Oba režimy (a vlastně i ty před nimi) stojí za hovno, protože všechny režimy v zájmu vlastního udržení vždy někoho potlačovaly. Jeden toho, druhý jiného, třetí oba...

Toho minulého režimu jsme se zbavili, teď je na řadě ten současný - který hájí své špinavosti poukazování na špinavosti těch, co vládli před nimi (a ti zase poukazovali na špinavosti těch před nimi a tak pořád dokola).

Až se chopí moci nové krysy, přijdou na řadu zase ony. Je to věčný, nikdy nekončící boj.
05. 03. 2010 | 22:48

MOR napsal(a):

Zbyněk Matyáš

Ano, asi je naše debata zbytečná. Strýček Ho byl dobrý.
05. 03. 2010 | 22:55

Honza999 napsal(a):

JC

Usiluje současný "globalismus" o světovládu?
Bez pochyby.

Staví na nenávisti?
Bez pochyby.
Staví na nenávisti k "teroristům", které si sám za tímmto účelem (přesměrování poroznosti obyvatel od vnitřních problémů) vytvořil.

Zůstávají po něm hromady mrtvol?
Bez pochyby.
Od konce II.WW válčily USA v několika desítkách zemí.

Takže kde je rozdíl?
05. 03. 2010 | 22:56

MOR napsal(a):

To Vlk, Zbyněk Matyáš

Dobrou noc pánové, kdo s Vámi nesouhlasí, je pochopitelně "idiot". Jsem rád, že jsem v této skupině.
05. 03. 2010 | 23:02

JC napsal(a):

Honza999, Pokud nemáte nic ke srovnání Nacismus vs, Komunismus tak neodskakujte.
P.S.
Copa je to za politickou stranu nebo hnutí ti globalisté. Kdopa je jejich předseda atd ?
05. 03. 2010 | 23:02

Karel Mueller napsal(a):

JC:

Víš, stále nerozlišuješ dvě věci: Cíle na straně jedné a prostředky, kterým jich chceš dosáhnout. Od toho plyne všechno ostatní, i rovnítko mezi komunismem a nacismem. Velká francouzská revoluce si co do krutosti nezadala se stalinismem a bez ní bychom byli ve feudalismu. Ale to bych byl jinde.
K tvým bodům:
- Možná tě to překvapí, ale Stalin kategoricky odmítl koncepci šíření komunismu, proto došlo k roztržce s Trockým, který to prosazoval. Ale to není důležité. Na světovládu neměl Stalin dost sil a ani o ni neusiloval. Samozřejmě, později ve studené válce usiloval on i jeho nástupci o šíření komunismu
- To ano, samozřejmě
- V Husákově už ne, byla vyhlášena tzv. rozvinutá socialistická společnost a třídní nepřítel už oficiálně neexistoval
- Není mi známo, že by nějaký národ Stalin vyhladil, zmínil jsem se o desíkách jinými režimy vyhlazených národů
- Hromady mrtvol doprovází většinu revolucí.

A tak se vrátím na začátek, přes excesy v 1. polovině 19. století nakonec odkaz VFR vyhrál, nový režim se ukázal lepší a životaschopnější, než byl feudalismus. Reálsocialismus se nakonec lepším neukázal, proto prohrál. Na tom se bez potíží shodneme.
05. 03. 2010 | 23:03

PatientO.T. napsal(a):

2 MOR:
Stalin vládl jako absolutní despota v letech 1928-1953.

Důvodem jeho tyranie byly
(1)předchozí byzantská despocie, kde mužik neznamenal vůbec nic... (nevadí, že tato despocie byla ukončena v r.1917)
2)zahraniční intervence a občanská válka, která umožnila totální utažení a vyhlášení válečného komunismu (avšak obě skončily již v r. 1921)
3) WWII (lhostejno, že pro SSSR začala pro AŽ r.1941)
Rozhodně tedy není pravda, že charakter Stalinova samoděržaví byl určen samou podstatou komunistické ideologie a paranoidní a tyranskou Stalinovou osobností.

Do těchto časových etap pak každý relativista snadno vloží procesy z let 1935-38, ukrajinský hladomor z let 1932-33, spolupráci s Výmarskou republikou a Třetí říší, rozvratnou činnost Kominterny, GULAG, teror v Polsku a Pobaltí, válku s Finskem, transfery národů SSSR i poválečné čistky ve středoevropských satelitech.

Důvody jsou tedy zřejmé; Stalinova nevinnost a genialita rovněž.
Budeš-li se snažit, najdeš jistě na Zemi místa, kde bylo hůř než v SSSR...

Existence Haiti je tak jasným důvodem ke chválení Castrů, zkušenosti z Biafry jsou příčinou k omlouvání Husáka, stejně jako procesy z 50.let měly svůj ekvivalent v mccarthysmu (pravil nejen Ransdorf). Atd., atd...

Co na tom, proboha, nechápeš? Vždyť třeba genocida na Ukrajině nebyla. Důkaz? Nebyla proto, že ji nikdo oficiálně nevyhlásil a nevychcípali zdaleka všichni Ukrajinci...
:-/
05. 03. 2010 | 23:05

skeptický napsal(a):

Do desítek milionů obětí bolševismu v předválečném Rusku se dnes moc nešťourá.Kdo,za čí peníze,a zas by prst ukazoval na západ.Dejte pokoj. Asi by to bylo nepohodlné.

Za všechno může Stalin,a basta.Jako tady za všechno může president.

Tady to byla ve srovnání s Ruskem limonáda.

Až padne dnešní Rusko,tak si to zopakujeme.Tam už se ztratilo nepohodlných lidí.Ačkoliv dnes už jsou vyspělejší technologie.

Připojuji se k potlesku.Snad to paní soudkyně ocení. Snad by mne tam vzali.Za stopadesát hadrů měsíčně bych SNAD i vstával.Ale spíš ne.
05. 03. 2010 | 23:06

Honza999 napsal(a):

JC

Chápu.. Nacismus a "komunismus" (v uvozovkách úmyslně, neboť to byla jen další z mnoha zástěrek pro ovládání mas) se kririzovat může, ba dokonce musí. Jen aby lid měl plnou mysl a nezbylo místo nad úvahami o současnosti..
05. 03. 2010 | 23:10

MOR napsal(a):

To Patient O.T.

Bratře, sdílím z tohoto blogu podobné pocity jako pan J.C. V zájmu svého trávícího traktu jakož i pylorické záklopky :), odcházím věnovat se užitečnější činnosti - očistnému spánku.
05. 03. 2010 | 23:11

Honza999 napsal(a):

JC

PS: neptejte se mně.. Ptejte se svého politického komisaře.
05. 03. 2010 | 23:11

Honza999 napsal(a):

JC
PPS: on vám to ale stejně neřekne. Pokud by vám řekl pravdu a hlavně, pokud byste byl schopen tu pravdu pochopit, přišel by o agenta.
05. 03. 2010 | 23:17

Lex napsal(a):

To, co teď napíšu, se asi mnoha lidem nebude líbit, ale nešť.
Paní ústavní soudkyně si na fóru, kde se to od ní čekalo, vzala pěkně do parády „komunismus“ a jeho „zločiny“. Nebudu se ptát, co ona jako soudkyně doposud udělala pro potrestání těch zločinů, skutečností však je, že je-li učiněno trestní oznámení u soudu, je povinností soudu věc neprodleně předat státnímu zástupci. Nepochybně se má zato, že stejně bude postupovat soud (soudce), jestli se z jiných pramenů dozví o spáchání trestného činu. Tak se ptám – kolik takových podnětů paní (nyní) ústavní soudkyně Ivana Janů za dvacet let od listopadu 1989 prokurátorovi a od roku 1994 státnímu zástupci předala?
Ono je totiž něco jiného politicky plamenně bojovat minulé (prohrané) války, a něco jiného jsou skutky. Moudrý zákonodárce přijal zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu ve znění, v jakém ho přijal. Něco jiného jsou totiž „zločiny komunismu“, a něco jiného trestné činy podle trestních předpisů.
Což paní (nyní ústavní) soudkyně Ivana Janů velmi dobře ví.
Už kdysi jsem o něčem podobném psal - a radikálové (nebudu je jmenovat, oni vědí kteří) se pokoušeli mě trhat jak „svině ruksak“. Tak to volně zopakuji:
V rámci režimu od roku 1948 do roku 1989 bylo v ČSSR ze strany rozhodujících komunistických činitelů a jejich přisluhovačů nepochybně spácháno mnoho trestných činů. Trestných i v tom smyslu, že byly trestné i podle tehdy platných zákonů. Jenže režim nedovoloval, aby došlo k jejich postihu. Ten režim byl v důsledku blokového uspořádání světa ovládán z jistého centra na východ od našich hranic, a „rozbíjení nerozborného přátelství a internacionální jednoty“ nepřicházelo v úvahu. Po roce 1968 tu navíc byla ozbrojená záštita těchto pravidel.
Jinak tomu ale bylo po květnu 1985, kdy byl pochován Černěnko a moci v SSSR se ujal jistý člověk, který si získal uznání celého světa – že se jmenoval Michail Sergejevič Gorbačov tehdy věděl každý školák. A ten dal svým „poddaným“ hned v tom květnu najevo, že se SSSR nebude nadále vměšovat do vnitřních záležitostí vývoje v zemích „míru a socialismu“. Že je to jejich věc. V některých
zemích nastaly tu rychlejší, tu pomalejší změny směrem k demokracii, jen v ČSSR mráz, co dříve přicházel z Kremlu jakoby ještě přituhnul. A zdejší političtí papaláši a jejich ozbrojené komando StB dál, a snad s ještě větší vervou organizovalo „pogromy na neposlušné“. Nejméně třikrát ročně (na výročí upálení Jana Palacha, 21. srpna, a na Den lidských práv) rozháněli pokojná shromáždění, internovali „nepohodlné“, zavírali lidi za přispění „uvědomělých“ soudců. Lidé zodpovědní za tyto zločiny byli jmenovitě známí – byli to federální ministři vnitra a jejich náměstci, byli to příslušní náčelníci na II. Správě SNB, kteří vydávali příslušné rozkazy, byli to náčelníci Krajských správ SNB a jejich zástupci (tj. náčelníci Správ StB) a podřízení náčelníci, kteří vydávali prováděcí rozkazy akcí a tyto akce organizovali a řídili. Nepochybně to byli i nejvyšší političtí činitelé na ÚV KSČ a ÚV KSS, kteří byli za policii (státní bezpečnost) odpovědni. A je skutečně otázka, jak to, že tito lidé nebyli (až na Františka Kincla a dva důstojníky StB odpovědné za zásah na Národní třídě, a Miroslava Štěpána) bráni k trestní odpovědnosti. Nevěřím, že materiály o takových akcích byly domrtě skartovány, a především, že neexistovali svědci z řad obyčejných policistů a z řad poškozených, kteří tyto skutečnosti mohli potvrdit. Tak tolik k vyrovnání s minulostí cestou individuální odpovědnosti odpovědných. Nepochybně složitější by bylo volat k odpovědnosti jednotlivé individuální pachatele trestných činů ze struktur KSČ a KSS, kteří fakticky řídili tento stát v ostatních sférách společenského a ekonomického života. Tady hledat individuální odpovědnost za jednoznačné a konkrétní skutky – nedělám si iluze. Ale možná by se některé případy našly – případy, které i tehdejší nomenklatury nebyly schopny nepřehlédnout (AZNP a Zapadlo a jánevímco všechno)
pokr.
05. 03. 2010 | 23:46

Lex napsal(a):

.pokr.
A teď k tomu, co zaznělo z úst paní Janů, o tom světovém odsouzení
komunismu.
Autorka se ve svém blogu zaobírá počtem obětí dvou světových válek, nacismu a „komunismu“. Někteří diskutující ještě připomínají oběti církevních (náboženských) „akcí“, někteří připomínají oběti „kapitalismu“ – já se k nim hlásím také – co jiného bylo vyvraždění původního obyvatelstva rozsáhlých území Ameriky a dalších světadílů?
Tak si něco řekněme na toto téma (mnohé už tu také zaznělo). Primárně o srovnání náboženství, komunismu a nacismu. Společné mají to, že jsou to IDEOLOGIE. Rozdíl je ale mezi těmi prvními dvěma z nich a nacismem. Ty první dvě ideologie totiž ve své nezkreslené podstatě hlásají klid a mír. Náboženství hlásají vzájemnou lásku, toleranci (prosím, neztotožňovat s Mojžíšovým „oko za oko“) a posmrtnou „nebeskou“ blaženost. Komunismus ve své čisté podobě hlásá něco podobného, ale v materialistickém pojetí – beztřídní společnost úplného blahobytu, kde „člověk člověku bude bratrem“, a to na zemi, již za života, na nebe nevěří. Ani jedna z těchto základních ideologií nehlásá násilí, nezanáší rasovou ani jinou nenávist. Což nelze říci o činech těch, kdo těchto ideologií zneužili a zneužívají ke svým mocenským cílům. Ne ty ideologie, ne náboženství a komunismus se dopouštěli těch masakrů, genocid a hrůz. Náboženská ideologie stejně jako komunistická ideologie nejsou politickými systémy, organizací států. Těmi organizacemi jsou politické strany a hnutí, anebo jiná (třeba kmenová a jánevímjaká) uskupení – v muslimském světě, který je dnes první na tapetě, to není islám sám, ale jeho islamistický výklad a jeho uplatňování v praxi, třeba Talibanem. Obdobně u komunismu. Co učili Marx, Lenin v historickém materialismu - původně? Že komunismus nastane samovolně najednou na celém světě, jakmile rozvoj výrobních sil přeroste rozvoj výrobních vztahů (ano, studoval jsem marxismus-leninismus, jako každý VŠ student před rokem 1989, a pro získání akademického titulu jsem z něho musel mít státnici). „Imperialismus jako poslední stádium kapitalismu“ – že, tak to Uljanov-Lenin pojmenoval, tam se to píše. Jenže ten rozvoj výrobních sil nějak ne a ne ty výrobní vztahy přerůst, a moci bylo zapotřebí se ujmout. A tak nezbylo, než dogmata přehodnotit. Takže „klasik“ – do té doby hlavně teoretik, sepsal další dílo „Stát a revoluce“.. To se, myslím, stalo praktickou příručkou „teoretického“ – skoro „vědeckého“ zdůvodnění násilného svržení dosavadních režimů, převzetí moci i majetků dosavadních „kapitalistů“. A ve jménu takto získané moci, a k jejímu udržení nově vzniklými „elitami“, ne v zájmu dogmat komunistické ideologie, byly v následujících desetiletích masakrovány statisíce a milióny těch, kdo představovali její ohrožení. Buržoasie, statkáři, demokraté, umělci, vědci, ostatní inteligence a další a další. A ta lehkost zabíjení a vypořádání se s odpůrci byla o to lehčí v asijských a afrických regionech, kde život obyčejného člověka představoval ještě méně, než v Rusku a pak SSSR samotném. O tom žádná.
Ale nacismus? Nesrovnatelná kategorie. Ideologie založená od samého začátku na rasovém principu. Principu vyvolené rasy předurčené vládnout celému světu. Předurčené odstranit z povrchu země „méněcenné“ národy a rasy, ty méně méněcenné převychovat ke službě oné vyvolené.
Tož tolik jsem chtěl říci. Zkusme si udělat pořádek v termínech. Nevydávat víru v Boha a v náboženská dogmata, stejně jako víru v sociálně rovnoprávnou beztřídní společnost a její dogmata, s pokřiveným uplatňováním jejich dogmat v zájmech sloužících k získání a udržení světské moci politických stran a jiných subjektů, těmi, kteří teprve páchají ty skutečné zločiny. Zločiny srovnatelné s nacismem, i se zločiny spojenými s těmi nejukrutnějšími metodami konání za účelem dosažení moci v podobě peněžních zisků. Moci nejmocnější.
05. 03. 2010 | 23:47

Karel Mueller napsal(a):

Lex:
Pozdrav právníkovi :-).

Řekl jste to natolik dokonale a "kompletně", že není co dodat.
06. 03. 2010 | 00:06

Lex napsal(a):

Karel Mueller
Dík, příteli! Ten nářez do mě ale teprve příjde, pokud to ti "správní" nebudou líní přečíst.
Dobrou noc! Lex
06. 03. 2010 | 00:10

Ikena napsal(a):

Lexi,
smekam. ano, pani ustavni soudkyne by se nejprve mela dotazat soudcu, kteri presli lehce do nove spolecnosti, zda-li nemaji maslicko na hlavicce. Preci ty podivne rozsudky nad neprateli lidu vynaseli soudci a tehdejsi prokuratori. Bez nich, by obzaloba dodana od STB mela tezko uspech. Prokurator Vas je v klidku, rucka rucku myje. Kdo vlastne pomohl soudcum a vyradil se na policii.
06. 03. 2010 | 01:00

zdesta napsal(a):

Lex.Naprosto přesné a vypovídající.Opravdu k tomu nelze nic dodat.
06. 03. 2010 | 06:14

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Nedá mi se nepřipojit k ovacím na Váš přesný výstižný projev. Bohužel reálná skutečnost se ideologům obvykle nelíbí. Fakta nevyhovují? Tím hůř pro fakta.
06. 03. 2010 | 06:43

schlimbach napsal(a):

Lex

napsal jste to velice pěkně :)
06. 03. 2010 | 07:04

Baba napsal(a):

Správní se sem choděj vypovídat. Čtou rádi.
06. 03. 2010 | 07:29

Luba napsal(a):

Lexi,
chcete vidět exemplář nejkrutějšího tvora na "modré nikoli zelené?" Ano?
Račte se podívat do zrcadla.

Každá ideologie, která snímá z člověka jeho individuální odpovědnost a nenahlíží na něj jako na jedince, ale vnímá jen anonymní lidskou masu, každá taková ideologie je potenciálně vražedná.

A je úplně jedno, jak se nazývá a jaké ideje hlásá.

Stačí pak jeden deprivant, který může být úplný blb, ale hlavně mu nesmí chybět charisma - tedy schopnost vyzařovat sebejistotu -a lidé, podobni sociálnímu hmyzu, se nechají feromonem všemocné Jistoty zcela ovládnout.

Stane-li se z jinak morálních jedinců anonymní dav, pak se prvky tohoto davu mohou dopustit skutků, kterých by se jako lidé "s tváří" nikdy nedopustili.

Proto je základem každého totalitního společenství uniformita názorů (i oděvu) a nezbytně kontrola myšlení.
Hitler to řval a Stalin klidným hlasem pronášel to samé:
"Já přejímám zodpovědnost!"

Tak pravil Zarathuštra.

Je jistě zajímavé babrat se v termínech a rozebírat pojmy, ale neměli bychom příliš odbíhat od podstaty.

Je-li spiritualita nahrazena religiozitou, individuum propadne deindividuaci a plní jen rozkazy, a když zářným zítřkům třídy, rasy, či jiné masy obětujeme chudáka člověka, na ulicích se pak vrší myriády mrtvol.
06. 03. 2010 | 08:26

PatientO.T. napsal(a):

Přečetl jsem si:
"Komunismus ve své čisté podobě hlásá něco podobného, ale v materialistickém pojetí – beztřídní společnost úplného blahobytu, kde „člověk člověku bude bratrem“, a to na zemi, již za života, na nebe nevěří. Ani jedna z těchto základních ideologií nehlásá násilí, nezanáší rasovou ani jinou nenávist. Což nelze říci o činech těch, kdo těchto ideologií zneužili..."

Kde je deklarován ten pravý komunismus, kdo jsou ti, jimž šlo o lidské blaho, a kdo jsou ti, co skvělou myšlenku zneužili?

"Za tuto zbabělou, podlou zradu revoluce se jednou Slovanům krvavě pomstíme... Čechům, Chorvatům a Rusům je zajištěna nenávist celé Evropy a nejkrvavější válka celého západu proti nim... Potom boj, neúprosný boj na život a na smrt se slovanstvím, které zrazuje revoluci; VYHLAZOVACÍ BOJ A BEZOHLEDNÝ TERORISMUS, nikoli v zájmu Německa, ale v zájmu revoluce." /napsal roku 1848 K.Marx v Neue Rheinische Zeitung/.

"Kulak chová ohnivé nepřátelství k sovětské vládě a je připraven zardousit a zmasakrovat statisíce dělníků. Nelze o tom pochybovat... Buďto kulaci zmasakrují nesmírný počet dělníků, nebo dělníci nemilosrdně potlačí povstání kořistnické kulacké menšiny proti vládě pracujících. Tu nemůže být žádná střední cesta. Nemilosrdná válka musí být vedena proti kulakům. SMRT JIM!" /V.I.Lenin, srpen 1918/.

"Že jsme VNESLI občanskou válku do vesnic, pokládáme za svou zásluhu." /V.I.Lenin/.

"Buržoazie zabíjí rozličné jedince, ale my zabíjíme celé třídy." /G.J.Zinověv, šéf Kominterny v projevu k oddílům Rudé armády posílaným do ruských vesnic/.

Vypadá to, že o "beztřídní blahobytnou společnost, kde člověk člověku bude bratrem, a to na zemi, již za života" lze usilovat pouze pomocí krvavých vyhlazovacích válek a vyvražděním těch, kterým se do ráje nechce. Shodují se na tom jak zakladatelé hnutí, tak pozdější teoretici i praktici. Hranice mezi komunistou opravdovým a takovým, který "myšlenku zneužívá" je nejasná...
06. 03. 2010 | 08:45

Lex napsal(a):

Luba
OK! Nemám problém s Vaším postojem. Jen se zeptám - kde ve výčtu paní Janů je v mezi těmi vražednými ideologiemi nboženství, a proč chybí ideologie nejmocnější - zisk? V rámci jeho dosažení, zvyšování a koncentrace vzniklo celé jedno vědní odvětví, a za nejlepší práce se udělují i Nobelovy ceny.
Ale s tím "nejkrutějším" jste to - přiznejte se - přehnal. Anebo raději se nepřiznávejte, Váš příspěvek by dostal jiný rozměr. Také nesouhlasím, že "ideologie snímá z člověka individuální odpovědnost". Ať jsem vyznavačem jakékoliv ideologie, jsem před ostatním společenstvím individuálně odpovědný za své činy.
06. 03. 2010 | 08:46

vlk napsal(a):

MOR

jsem rád ,že vy jste rád , ež uvažujete jinak. Protože bych s e nikdy nechtěl dostat do pozice, že nemám argumentaci, tak mi nezbud e než nse vrhnout na protivníka osobně. Je to áš způsob. Užijte si ho.

Jo a hodil jste men do stejného pytle s Matyášem. A píšeete něco o idiotovi. Na svou a dresu.
Zkuste mi předvést, kdy jsem vás takto nazval. Už jednou jsme napsal, že buď si vymýšlíte nebo rovnou lžete.
Micméně pokud jste s diskuse onen pocit idiotství získal, nebudu vám v něm bránit. Nepletu s e do cizích pocitů, zejména tehdy ne, když je jednoznačně nelze vyvrátit.
Pavel V
máte velmi rychle zúčtováno s historií! A s velmi jednoduchým povrchním pohledem.

Ohledně úlohy církve v 30-ti leté válc e s e trochu více račte informovat. Ano války vedly státy. A jejich panovníci. Nicméně role zejména papežské kurie byla neoddiskutovatelná. Jak duchovní tak finanční. Válka totiž stojí peníze . Třicetiletá válka velké peníze

2.ww ano , USa vedly válku v Tichomoří. Rusko bylo hlavní frontou v Evropě.
Píšete , že Británie se ubránila sama.. To hle je dost zajímavý názor. Můžeme pouze konstatovat, že Británie se dokázala tak tak ubránit v letecké válce a tím nemohlo dojít k realizaci operece Seeloewe. Ta nebyl a zrušena. ta byla odložena. Až po rychlém vítězství v Rusku.
Je dost možné , že kdyby nebyl Hitler zastavil na 14 dní svoje tanková čela jak Dunqiurke, kd e mohl velmi snadno rozšlápnout britský expediční sbor tak po dobytí Ukrajiny, kdy nepokračoval v ostrém tahu na Moskvu, nejspíš evropskou válku vyhrál. Pokdu by byl býval zakončil ruskou kampaň nejpozději někdy v létě 42, neměla Anglie, při nasazení plného německého válečného potenciálu sebemenší šanci nějak zásadně invazi překazit. A německým tankovým divizím té doby , po jejich vylodění nemohla čelit ani omylem. Ne na svém území.

Nejsem žádný obhájce bolševického teroru.šlo o hrůzy, které si neumím a ani nechci umět představit.
Ale je pár věcí, které jsou pro mne jasné:
1- největší hrůzou v dějinách jsou bezesporu obě světové války. Bolševik nezavinil ani jednu z nich
2-Nebýt bolševika, tak demokracie ve smyslu slova jak ji známe dnes, minimálně v Evropě byla sprostým slovem
3- podobně nebýt bolševika , bylo lidstvo rozděleno na pansk rasu a podlidi. A je jasé, kd e by skončila převážná část zdejšího etnika.
4- nacismus svou rasovou teorii oprovodil i praktickým vyhlazení, průmyslovým způsobem, méně cenné rasy.Nic podobného bolševik neměl.
5- když s emluví o hrůzách bolševismu, je argumentováno bývalým Ruskem. A je to srovnáváno s tehdy už vyspělými demorkaciemi. Pokdu vím, u ns bylo k smrti odsouzeno a popraveno asi 172 lidí. Děsivé číslo.A 200 000 lidí bylo v lágrech.
Podívejme s e na převrat v Chile o 25 let později. 30000 mrtvých a nezvětsných. Kolik zavřených netuším. Měli bychom svého bolševika srovnávats tímhle.
Rusko a jeho poměry v občanské a po občanské válc e nelze rovnávat s níkým a ničím. Al e podívejme s e na konflikty přibližně té doby. Búrská válka. První skutečné koncentráky. S tím, že do nich byly staženy ženy a děti. Výsledke -ze 125 tisíc arestovaných žen a dětí zemřelo v lágrech za dva roky asi 27% osazenstva. Proč byly koncentráky zřízeny? Aby Burové neměli žádnou ekonomickou bázi pro svůj boj. Po odsunu obyvatel byly farmy cílevědomě a plošně vypalovány.
Španělská občanská válka .Trvala zlomek toho, co vládnul tvrdý bolševismus v Rusku. Nicméně jeho bilanc e mrtvých je úctyhodná. Je odhadována až na 1 ,ilion. Z toho válečné ztráty jsou 90 tisíc frankistů a 130tisíc republikánů...
Vše s ostantativním přihlížením tehdejších demokratických států...
Prostě , když s eo bolševicích řekne a, je potřeba to zařadit do dějiného kontextu b.
Nic víc nicméně.
06. 03. 2010 | 08:57

Baba napsal(a):

Jaké štěsí, že uniformita oděvu pokrývá tak malé území.
06. 03. 2010 | 09:38

Luba napsal(a):

Lexi,
možná jste si neráčil povšimnout, že nereaguji na paní Janů, nýbrž na Vaše věty.

Ideologie, které fungují na vůdcovském principu, snímají z jedince jeho individuální odpovědnost. Možná jsem o nevyjádřil dostatečně jasně.

Jediný vůdce, vůdčí role strany, neomylnost dogmatu a nejvyššího dogmatika atd.

Vůdce-Papež, vůdce-fašista, vůdce-nacista, vůdce-komunista, vůdce generál, či vůdce-byrokrat, vše jedno.

Všechny ty tzv. lidské zrůdy jsou docela všední lidé, kteří mohou sedět vedle Vás v restauraci, aniž byste si jich povšiml.

Jsou totiž jisté situace, ve kterých se může stát vrahem takřka každý.

Obzvláště se vraždění daří v uniformním prostředí khaki-stejnokrojů, které záměrně vytváří atmosféru anonymity a zodpovědnost přebírá nejvyšší velení. Ale v totalitní společnosti se tak děje nápodobně i v civilu, jen se nevraždí těla, ale duše.

Tedy - společnost, která nestaví na výchově ke svobodě, zodpovědnosti a ke kritickému myšlení, ale na poslušnosti k autoritám a k "žádoucí" uniformitě je společností totalitní a potenciálně zločinnou.
06. 03. 2010 | 10:01

klarasamkova napsal(a):

Především se všem omlouvám za zdvojení blogu - mám novou wifi a nějak to vypadlo.... stalo se mi to poprvé a doufám,že naposled - a nezkontrolovala jsem dostatečně výsledek s odstupem...

AD Přírodovědec a Admirál ve věci "Britské listy".

Všichni jaxi pozapomněli, že ZÁKLADEM "akce nacistický student" NEBYL tento student, ale byl pan Dolejš, který se neváhal na úkor své vlastní dcery zviditelnit právě v momentě, kdy začal být trestně stíhán. A to jsem zarazila, byť i na svůj vlastní úkor. To, že věc byla publikována v Britských listech a to ještě takovýmto mne dehonestujícím způsobem, má pouze jeden důvod. Autor článku, pan Štěpán Kotrba, je jedním z nejlepších přátel mého manžela. Toho manžela, se kterým se po téměř 17 ti letech rozvádím z důvodů, které nechci uvádět, protože to jsou důvody pouze a jen moje. Ale určitě tak nečiním z plezíru a že není co dělat... Pan Kotrba je jedním z těch, které můj manžel požádal, aby mi "domluvili". Pan Kotrba se o to skutečně pokusil, a to způsobem, který zkončil z jeho strany něčím, co je možno eufemisticky nazvat "nátlak" a za užití slov "...a ještě uvidíš.." Nu, tak vidím. Bohužle věc nemohu charakterizovat jinak než jako osobní pomstu, která má s realitou málo společného. Mohu pana Kotrbu žalovat na ochranu osobnosti, mohu kde co - a jaký bude výsledek?? Důležité je dle mého jedno: Lukáše Poláška nevyhodili ze školy, ačkoliv o tom bylo prakticky rozhodnuto. Pan Dolejš přestal mediálně zneužívat svoji dceru, ačkoliv měl velmi pěkně nakročeno. Nu a já si vzpomínám na jednu diskutující, která mi pod jedním mým blogem (tuším, že to bylo "Fuj, vy chlapi, fuj") přeje, aby ".....ti to ten tvůj dal pěkně vyžrat". Což se i prostřednictvím pana Kotrby děje.

AD Targus: Bežte se svými urážlivými sexistickými kecy někam... nejlépe do bordelu, tam vám to za peníze udělají pěkně...

AD Karel Müller:
Komunistům nelze přičíst ani jednu genocidu národa???áááááááááá - ani nemusím číst dál, tohle teda FAKT stačí.
AD Lex: díky, skvělý rozbor.. i když tu "nuanci", kterou do Vašeho (Tvého) textu vnesla následně Luba, velmi reflektuji...

AD LUBA "spiritualita nahrazena religiozitou" - mohu to příležitostně někam vytesat??
06. 03. 2010 | 10:12

Lex napsal(a):

Klárko,
já dnes nemám tak úplně problém s názory pana Luby (jako mnohdy jindy), byť i dnes trpí schématismem spojeným s určitou filosofickou "rozplizlostí", neurčitostí. Ani to, co chceš tesat -"spiritualitu nahrazenou religiozitou" se tomu schématismu neubránilo. Zkus to podrobit kritickému rozboru těch pojmů. A také implantace "vůdcovského principu" do jednotlivých ideologií je poněkud násilná, připomíná mi sapéra Vodičku - "vinnej nevinnej, berte to po řadě"
06. 03. 2010 | 11:10

Alarien napsal(a):

Po skvělé hutné zkratce Lexe, odpovědi Karla Müllera Pavlovi V (05.03.2010 22:01:52)a pěti bodech Vlka z dnešního rána před devátou není co dodat. Snad jen pár poznámek pro Pavla V:
Církve skutečně žádné války v pravém slova smyslu nevedly, jejich představitelé je však zpravidla podporovali, často iniciovali a mnohdy byli aktivními účastníky. O vyhlášení křížové výpravy proti nevěřícím uvažoval už papež Řehoř VII., jeho nástupce Urban II. ji skutečně vyhlásil, Evžen III., Řehoř VIII. a další ho následovali. Inocenc III. už posvětil i křížová tažení proti jinak věřícím křesťanům (Byzanci a albigenským). Bylo to při obléhání a dobytí Béziers, kdy vstoupil do historie jeden z účastníků, generální opat cisterciáckého řádu Arnaud Amalric, výrokem "Pobijte je všechny, Bůh ty své už pozná". Papežští legáti provázeli křižácká vojska do Čech (a také s nimi utíkali) či k Varně (kde Cesarini zahynul), někteří z papežů si navlékli i brnění a stáli v čele svých vojsk (Julius II.). Války vedli a podporovali i kardinálové Richelieu a Mazarin, o rytířských řádech nemluvě. Církve skutečně války nevedly, málokdo z jejich představitelů je však kritizoval či odmítal, spíše naopak.
06. 03. 2010 | 11:18

Baba napsal(a):

Fantastické téma na sobotní předobědí.
06. 03. 2010 | 11:27

Alarien napsal(a):

autorka:
Pokud jde o medializaci případu dcery pana Dolejše, mám pocit, že na ní máte přece jen větší podíl, rozhodně větší než řečený poslanec, který jak říkáte, k ní měl teprve nakročeno. Ale třeba mi jen schází informace.
Pokud jde o reakci na Karla Müllera, doporučuji přečíst si znovu a pozorně, co píše Lex o masakrování skutečných i domnělých odpůrců ve snaze získat a udržet moc.
06. 03. 2010 | 11:31

Luba napsal(a):

Lexi,
jakýpak schématizmus?
Proč nepoužijete, namísto zdánlivě korektní nálepky, jadrného českého výrazu:
např. "hovadina"?

Vy neznáte dějiny? Nezamýšlíte se nad příčinami permanentních válek a všeho zla?

To Zlo se jmenuje nevědomost, omezená racionalita, konformita, zbavování se individuální zodpovědnosti, byrokratizace, ideologické zneužití vědy atd., atd.

Vykašlete se na masovost a -ismy. Za vším najdete především člověka, jedince, s jeho omezenými možnostmi racionální úvahy o čemkoli, s jeho sociálními vazbami, s jeho subjektivitou, s pro něj charakteristickým konstrukčním systémem kterým pojímá realitu, s jeho touhou po ostrůvcích jistoty v nejistém světě, s jeho strachy, úzkostmi a touhami.

Nejsvůdnější touhou není touha po hmotném zisku, po penězích, jak píšete, ale po moci.
Nejlépe po moci nad jinými lidmi.
Obvykle se každý vůdce, nikým a ničím neomezován, po čase zákonitě stává tyranem.

Podotýkám, že ten marx-leninismus Vás, podle toho, co zde předvádíte, znatelně ovlivnil.
Nevím, zda si to uvědomujete.
06. 03. 2010 | 11:57

Lex napsal(a):

Luba
Poslední připomínka k Vašemu vstupu ve směru ke mne (protože jste začal kádrovat a já kádrováky nesnáším).
Ani v tomto vstupu jste nezapřel metodu, kterou jsem nazval "filozofickou rozplizlostí", neurčitostí. Proklamace.
A pane, mne neovlivnil jednostranně ML ani žádná jiná ideologie, můj život a názory utvářela rodina, výchova, vzdělání a posstupem času velmi bohaté životní zkušenosti. Trošku snad tomu napomohly vlohy. Poznáváním ideologií jsem se v životě jistě nevyhýbal, ale měl jsem přitom velmi účinného pomocníka - kritické myšlení. A prosím, vyhněte se kádrování. Z toho důvodu s Vámi na tomto blogu končím.
06. 03. 2010 | 12:30

jonáš napsal(a):

"Strýček Ho byl dobrý" -- jistěže, však se zajeďte podívat, jak si ho ve vlasti ceněj, krásná zem a sympatický lidi. Občas tam potkáte nějaký kanaďany (spíš dál na jihu, ale od místních k nerozeznání) a ti vám zas budou vyprávět, jak tam vypalovali džungli. Ono nic neni tak černobílý jak od Štětiny nebo pani soudkyně.

Mmch kolik mrtvých maj na svědomí "demokracie", třeba jen v tý jihovýchodní Asii? A co do genocid by museli obyvatelé USA náš vzor dodnes klečet na hrachu, naštěstí ty původní indiány a hispánce tehdy nikdo nedokázal spočítat (ale určitě jich bylo víc, než šest milionů).
06. 03. 2010 | 12:36

Luba napsal(a):

Paní Kláro VS,
gratuluji k plánovanému soudnímu odčepení! ... Smím doufat? :)

A k oné kauze "Dolejšova dcéra":
V civilizovanějších zemích by korupčníka Dolejše hanba fackovala. Jinde možná i voliči.

Holka má smůlu. Papínek ji zneužil, aby se přiblížil dělníkům, rolníkům a pracujícím inteligentům coby trpící otec své šikanované dcery.
On, ani strana nepodvádí, nekrade. Soudruh Dolejš jen bojuje proti neonacismu!
Vždyť už jednou byl extrémisty extrémně zbit. Jako správný komunista tedy zařezává antikomunistickou slepici dokud je v embryonálním stádiu.

Přijímání úplatku, "sponzoringu", bakšiše?
U nás jde o standardní chování politika. Korumpování, špinění jiných, házení mediálního bláta.

Ovšem - v kterépak civilizované zemi prosperuje komunistická strana, že?
06. 03. 2010 | 12:48

Luba napsal(a):

Lexi,
bylo mi potěšením! :)
06. 03. 2010 | 12:50

vlk napsal(a):

KVS

jakkoli nejsem mezi vyjmenovanými, dovolím si se ozvat.

Přírodovědec sem pověsil link na Britské listy. A jistě ne kvůli Kotrbově komentáři, ale nejspíš kvůli velmi trapnému tiskovému prohlášení onoho čackého jinocha, kterého jste nejspíš zachránila před peklem vyloučen ze všech ústavů c. a k. monarchie.
To tikové prohlášení paní doktorko, určitě nekoncipoval ten malý "demokrat", to prohlášení jste určitě koncipovala vy.
A promiňte tenhle odstavec :
Ale men v souvislosti s předmtem tohoto jejího blogu úplně dostal odstavec z jejího prohlášení pro tisk. To skutečně nemá chybu! Myslím tenhle odstavec:
Celý tak zvaný útok na V. Dolejšovou spočíval v tom, že jedna z jejích spolužaček jí jednu ze samolepek přilepila na záda. Na tomto místě L. Polášek uvádí, že V. Dolejšová není v třídním kolektivu oblíbená, a to zejména z důvodů, že se vůči třídnímu kolektivu i jejím jednotlivcům opakovaně dopustila jednání, které její spolužáci hodnotili jako „podraz“. Protože třída je spíše pravicově politicky orientovaná, je pravda, že na adresu jmenované padla – a to již i v dávnější minulosti minulého školního roku – slova, že V. Dolejšová je „podrazák“ po komunistickém otci apod. V. Dolejšové spolužáci také vyčítali, že nevěnuje dostatečnou pozornost osobní hygieně, což opět přivedlo spolužáky k úvahám o paralelách kdo, co a proč smrdí.

tak ten je pro mn e naprosto nepřijatelný. zejména od člověka, který píše blog o špatnostech nějakého systému. A jeho nelidskostech.
Netuším, jak podle vás vypadá šikana, netuším, jak podle vás vypadá hromadný útok lúůzy ma jednu chudák holku, která s enemůže bránit.

Ani slovem jste s e nepokusila o vysvětlení. Zřejmě vám ten odstavec, jako vystřižený z Der Sturmer nebo Rudého práva z nejhorších dob, připadá ryze demorkatický. Mně nikoli. Anikdy nebude.
Místo toho jste nás seznámila s anamnézou vztahů ev vaší rodině. A vinu shodila na Kotrbu, který jak jinak na vás vyvíjel brutální nátlak s hrozbou do budoucna a tu hrozbu svým článekem splnil.
Takež paní doktorko - nejsme čtenářem BL a nikdy jsme nebyl. Kotrba je mi lhostejný. Váš ex či ještě manžel také. Přesněji - ten mi úplně lhostejný není, protože o něm ještě uslyšíme. ten si prostě udělal z příslušnosti ke svému etniku doživotní dobře placenou živnost. za vaší usilovné pomoci. Takže ten mi lhostejný není, protože s ním si určitě všichni ještě hodně užijem.
Nicméně - ani jeden z nich nepsal to trapné tiskové prohlášení. Psala jste jej vy. Včetně onoho odstavce, který si dovoím označit za hnusný.
Takež za sebe říkám - vaše vysvětlení a poukazování na přátelství vašeho ex či manžela s Kotrbou má pro mne relevanci předloňského listí ve vztahu k onomu prohláení.
evidentně jsme s e spletl, když jsme přirodovědci psal , že mu odpovíte nějakou filipikou. Protože filipika je chytrá řeč , odvádějící pozornost jinam.
Chytrá není. Odvádějící pozornost jinam - dokonale.
06. 03. 2010 | 13:00

Luba napsal(a):

Dopustím se obecné úvahy:

Řekněme si: Byli jsme podvedeni. Nechali jsme se podvést. Chtěli jsme budovat lepší svět a šli jsme přes mrtvoly - protože - když se kácí les, létají třísky.
Byli jsme hloupí, zbabělí a své otroctví jsme si časem oblíbili. Byly jistoty. Krom toaletního papíru a vložek.

Ale ne!
My si raději řekneme: Ta komunistická totalita přece nebyla tak špatná. Byla daleko humánnější, než jiné totality. Nikdo nestrádal. Až na souseda, ale to byl stejně nějaký podivín. Furt cosi o nějaké svobodě. Proti diktatuře. Ale jaké diktatuře? Vždyť je to naše diktatura - diktatura proletariátu. A proletariát - to jsme vlastně my všichni!
Takže co je nakonec na tom nedemokratického?

Takže souseda zavřeli. Patří mu to! Takhle rozvracet. Porušovat pravidla. Řád. Byl to kverulant a hlupák. Zato my jsme lepší. Ty krásné prvomájové manifestace. Svátek práce a souručenství. Pospolitosti. Všichni jsme v jedné bryndě, a to nás sjednocuje. A v jednotě je síla. Hlavně příliš nevyčnívat z řady, soudruhu!

Komunismus je krásný, je takový humánní, ten cíl. Je to Utopie? No - prozatím. Ale člověk se časem přece zdokonalí, ne?
Nebudeme si závidět a každá potřeba bude uspokojena.

Ve světle těchto představ se jeví souloživý Ráj islamistů, oproti tomu komunistickému, jako daleko pravděpodobnější.

Takže,
komunismus se zdá mnohým humánnější hlavně proto, že se na něm sami spolupodíleli.
Milióny utýraných a zotročených však mluví zcela jasně proti.
06. 03. 2010 | 13:23

ALT napsal(a):

To autorka,

(kdybyste měla ovšem přístroj od naší firmy tak k takovému výpadku může dojít maximálně jednou za dvacet let :-))

díky za vysvětlení, pokud za tímhle je ještě i osobní rozvodová záležitost tak Vám tedy nezávidím, k tomu můžu popřát jen dostatek duševního zdraví pro Vás i pro manžela.

nicméně pokud ten spolužák s výborným prospěchem není schopen rozlišit dceru od otce tak by malá studijní pauza nejlépe ve společnosti krumpáče prospěla,
ale vědomí, že se svým chováním staví na úroveň pana Dolejše bude jistě také potěšující.

To Lex,

hezké odpoledne,
velmi hezké čtení,
bohužel ne všichni co se naučí číst jsou schopni pochopit, že ať se ocitnou v jakékoliv situaci vždy mají osobní odpovědnost
06. 03. 2010 | 13:47

ALT napsal(a):

To vlk,

hezké odpoledne,
teda vy zase trháte :-), ještě upadnete v podezření, že vám karkulka dnes odepřela oběd:-)
trága je když do školních sporů náctiletých zasahují zájmy(a zvlášť politické) rodičů), a pokud nevíme co se přesně v té třídě dělo tak bych tak rychle z tiskových zpráv nesoudil, a jak tomu pomohla KV ví jen ona a nakolik bude statečná a solidní v této věci a přizná to
je jen na ní
ale statečná by být mohla minimálně jako paní přednášející, že?

To Luba,

čím dál víc jsem přesvědčen, že jisté kapitoly vývoje a sbírání zkušeností nejde přeskočit prostě proto, že je dotyčná společnost potřebovala aby mohla pokračovat dál, což nic neubírá z osobní odpovědnosti účastníků

a co se rozporu teorie (ideologie) a praxe v provedení týká tak ctěný čtenář může vyhodnotit už např. celkem banální novoroční předsevzetí a jeho praktický výkon - (navíc jen málo lidí je schopno domyslet zhovadilost systému který tu byl před r 1989 do důsledků, ten systém byl totiž pro většinu celkem pohodlný a jsme zpět u lehkosti plnění toho novoročního předsevzetí)
06. 03. 2010 | 14:21

Vico napsal(a):

Luba : V mnohém, co tu i onde píšete, lze souhlasit a to až do naprostého ztotožnění. Jindy ovšem ne. Váš problém možná tkví v tom, že navozujete dojem, že své příspěvky píšete jako po žlučníkové kolice. Nic ve zlém.

Vlk : Opět naprostý souhlas. Z té kauzy se mi také "otvírá kufr". Dát do veřejného prostoru slova o "nedostatečné hygieně mladé holky - středoškolačky" je prasárna.
06. 03. 2010 | 14:22

Karel Mueller napsal(a):

Paní Kláro,

stále mi chybí odpověď na otázku kterého národa. Znovu opakuji, že v novodobých dějinách kompletně vymizely desítky národů, třeba Tasmánci.

Takže který národ vinou komunistů vymizel?
06. 03. 2010 | 14:59

Admirál napsal(a):

klaravesela - jakým způsobem se p. Dolejš na úkor své vlastní dcery chtěl zviditelnit?

Zač je stíhán onen student?
06. 03. 2010 | 15:21

klarasamkova napsal(a):

Admirále, onen student není stíhán ZA NIC - pokud mi je známo... naopak na oné škole také není stíhán další student, který evidentně stíhán měl být. Na demagogický útok odpovím dle jeho povahy, protože jen zbraň stejného gardu je účinná. Nebyl to můj klint, který si spletl spolužačku s otcem, byl to otec, kdo si spletl svoji dceru s politickým kolbištěm... místo toho, aby udělal to, co by udělal každý normální rodič, když by jeho dítě melo ve škole problémy (včetně mě a předpokládám i Vás) totiž zvedl se a šel do školy problémy svého dítěte řešit, tak dal na nejčtenější celorepublikový server, že jeho dítě trpí šikanou kvůli tatínkovi. A následně z jejího spolužáka (a nemyslete si, že ode mne nedostal svoje) udělal nácka. To je ovšem dnes obecný trend. Kdo s něčím nesouhlasí, kritizuje, hlásí se k pravici, z toho se udělá nácek...
Vlku Alte, říkáte, že na BL nic nedáte, ale přitom čerpáte info jenom z nich!!!

AD Luba - soudní odčepení - nerozumím...
06. 03. 2010 | 16:00

klarasamkova napsal(a):

Karle Mullere - Vy si skutečně myslíte,m že genocida je jen ta, která je DOKONANÁ??? Dále odkazuji na trestní zákon.. a doplňte si vzdělání ohledně Ruska, espektive Sovětského svazu a jeho politice vůči středoasijským a kavkazským národům..... evidentně, ačkoliv v mnoha směrech jste velmi vzdělán, na tomto poli máte velmké možnosi objevů...
06. 03. 2010 | 16:02

Luba napsal(a):

ad ALT:

Pravda, experiment na vlatních lidech se soudruhům povedl. Ale obyčejně se takové pokusnictví nejprve provozuje na krysách.

Jasná zpráva: Někdo musel zjistit, kudy cesta nevede. Někdo musel být tím průkopníkem, čili pionýrem. Jiný zase musel pochodovat s Hitlerjugend.

Opravdu musel? Kde je ona osobní odpovědnost? Kdo se k ní hlásí?
Proč se neuznává kolektivní vina, ale jen vina jednotlivce?

Člověk je tvor sociální a charakter se utváří v interakci se skupinou. Člověk může být člověkem jen mezi lidmi.
Člověk je součástí lidského společenství.

Je-li tento člověk vychováván ke stádnosti a k poslušnosti, k plnění rozkazů, je-li mu systematicky vymýván mozek propagandou, jakou jinou individuální odpovědnost po něm můžete chtít, než tu, jaké je schopen?

Proč nejsou po agresivních dobyvačných válkách odsuzováni a popravováni všichni vojáci, ale jen jejich nejvyšší velitelé?
Jak to, že nebyla vyvozena osobní odpovědnost "loutek" a před kata byli postaveni jen jejich "vodiči"?

No - protože tribunálům není cizí psychologie vedení válek.
S tím má lidstvo bohatou zkušenost.

Jenže totalitní systém není vlastní jen armádě, a jen "prušáctví" (i v armádě demokratického státu existují prvky demokracie).

Totalitní společnosti jsou, podle dělení Herberta Spencera, společnostmi "vojenského typu".
"...vojenská společnost ze své povahy přímo vyžaduje co možná nejvyšší unifikaci individuí a eliminuje jednání, které se odklání od závazné normy. Společnost industriální oproti tomu podporuje naprostou svobodu individua v rámci právních mezí."
http://cs.wikipedia.org/wik...

Spencer považoval společnost za komplexní organismus, ve kterém je míra individuální odpovědnosti více či méně redukována v rámci harmonické a účelné funkčnosti celku.
Na "systému řízení" tedy velmi záleží.

Platí, že i těch nejhorších zvěrstev se lidé dopuštějí ve jménu něčeho "vyššího, žádoucího a krásného".
06. 03. 2010 | 16:02

Luba napsal(a):

ad Klára VS:

Odčepení = zbavení čepce, symbolu ženina manželského závazku.
Ze slovácké lidové:
"Včera nevěstá, zajtra žená, dnes večer budé, začepená"

V pojmosloví Ivana Mládka odčepení = rozvod

Viz úryvek písně:
"Ref.:
Už mou milou rozvádějí,
odčepí jí místní soud,
zůstane mi pračka, auto,
nábytek, já nejsem bloud.

Už mou milou rozvádějí,
deset dětí, co s ní mám,
jednou týdně mi je půjčí,
abych nebyl zas tak sám."
06. 03. 2010 | 16:16

m.v. napsal(a):

Dobrý den,
paní KVS,chtěl bych Vám poblahopřát k rozvodu a doufám,že rozchodem s vaším manželem skončí i nutnost nekritické obhajoby jeho soukmenovců.Mám dotaz.Napíšete potom pravdivý článek o tomto etniku?Budu se těšit a držím palce.
06. 03. 2010 | 16:36

Tencokida Hnuj napsal(a):

m.v. (16:36:28)
Pane, Vy jste sprostý osel.
06. 03. 2010 | 17:11

ALT napsal(a):

To autorka Klára
(byl bych rád kdyby V veselá) :-)

ten odkaz prirodovedce na BL jsem zkouknul,
nicméně napsal jsem, že je to málo informací a když mrknete na moje příspěvky tak to najdete i u jiných, a taky tam najdete, že řešení by mělo být v onom ústavu školním, navíc kdybyste napsala to vysvětlení z 16.00.44 hned zpočátku tak se to tu mele trochu jinak

co se zatahování zájmů rodičů do sporů pubertálních dítek (už vidím odulé obličeje mladých dam a pánů zhnusených drzostí toho kdo se na jejich adresu vyjádří takto) týká taky něco napsal.
No a pokud byla reakce p. nebo s.? Dolejše taková jak popisujete tak co dodat? Trochu smůla pro ta dítka - což nic nemění na tom, že děti si rodiče obvykle nemohou vybrat a odpovídat za jejich chování - což by mohli pochopit i jejich vrstevníci v maturitním? ročníku gymnázia.

To Luba,

nepochybuji o zhovadilosti toho režimu,
nicméně jak ideologie tak ten režim vznikl jako reakce na něco co bylo před ním a marná sláva pokud je ideologie založená na příslušnosti k rase tak pokud se blbě narodíte máte navždy smůlu - viz.dnes pro nás ) zhovadile paradoxně) naštěstí fungující kastovní systém v Indii naštěstí proto, že až ho sami indové překonají tak mají potenciál až se nám budou protáčet bulvy.
pokud je ideologie postavená na vlastnictví tak máte smůlu když jste vlastník - dál se můžeme bavit o tom , že v reálu už nešlo o vlastnictví ale o dělení moci uvnitř jediné správné strany a oblbnutí mas hledáním nepřítele kvůli kterému se nemůžeme dopracovat tomu teoretickému ideálu.
pomůžu si trochu nedávnou minulostí
v r 1989 byl plný Václavák a Letná lidí kteří nadšeně tleskali - kdyby tehdejší představitélé OF chtěli stejnou podporu dnes jako tenkrát - kolik by tam asi tak přišlo lidí
06. 03. 2010 | 17:17

ALT napsal(a):

To samurajský synek,

vyprošuju si abyste urážel osly,
bo přeleštím čepel :-)
06. 03. 2010 | 17:20

Pavel V napsal(a):

Alarien

Máte pravdu, že mnozí církevní představitelé války podporovali. Bylo to ovšem v rozporu s biblí. Jiní církevní představitelé se věnovali charitě, zakládali špitály, šířili řemesla a vzdělanost. Tím chci říci, že církev měla také jinou tvář, než jak nás to učili v dějepise. Opakuji, co jsem napsal již Vlkovi, že mezi ateisty se vyskytly vyslovené zrůdy, ale nikdy by mě ani nenapadlo považovat to za obecný rys ateismu.

Že ve jménu Boha byly páchány válečné zločiny, svědčí jen o tom, že křesťanská myšlenka byla zneužita. Samo učení je, jak známo, mírumilovné. Ježíš dokonce dává svým následovníkům příkaz milovat nepřátele. Naproti tomu o nacistické a komunistické ideologii nelze říci, že byly zneužity, ale naopak, že byly naplněny. Obě hlásaly nenávist. První rasovou, druhá třídní.
06. 03. 2010 | 17:24

vaclavhorejsi napsal(a):

klaravesela:

Prominte, ale i me by zajimalo, na kterych konkretnich narodech byla v SSSR pachana ta genocida?
Ano, Cecenci byli presidleni kamsi do Kazachstanu, ale to treba sudetsti Nemci take (ovsem ne do Kazachstanu...).
Co konkretne povazujete za "nedokonanou genocidu"? Kolik % zahubenych prislusniku uz je "nedokonana genocida"?
Muzete uvest nekolik prikladu a strucne duvody, ktere vas vedou k takovemuto hodnoceni?
Skoro se mi zda, ze nejspis by to vychazelo na Rusy (Gruzinci s uznanim rikavali, ze nikdo jiny jich nezlikvidoval tolik, co Stalin...).

..
06. 03. 2010 | 17:27

Karel Mueller napsal(a):

Paní Kláro,

už potřetím musím zopakovat svojí otázku:

Úděsná řada národů, které byly kompletně vyhlazeny. Tasmánci, Guančové, národy obou Amerik, nespočet afrických národů ...
Ponechávám promyšlený plán nacismu kompletní genocidy Židů.

Proto jsem vznesl otázku po národech, kteří během vlády komunistů na daném území kompletně zmizely.

Ještě jinak: Kolik různých národů a národností a v jakém počtu žilo na území Ruské říše v roce 1918 a v roce 1989? U každé národnosti uvést odpovídající poměr. Nic jiného nepožaduji.

Příklad: Národa X bylo v roce 1918 100 tisíc. Jeho další osudy byly takovéto z důvodů takovýchto. Poruštěno či jinak asimilováno bylo n tisíc. Vybito bylo m tisíc. Národ kompletně zaniknul.

Pak Vám dávám za pravdu v plném rozsahu a nebudu uvádět argumenty typu "vy také mátíte černochy ..." a uvádět to příšernou řadu těch skutečných genocid.
Stále tedy čekám na odpověď.

Ode mě jako technokrata ani jinou odezvu čekat nemůžete.
06. 03. 2010 | 17:31

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:
http://www.holodomor.org/
06. 03. 2010 | 17:32

vaclavhorejsi napsal(a):

klaravesela:

Jeste k te genocide kavkazskych narodu - provadeli ji tedy zrejme hlavne muzove jako Dzugasvili a Ordzonikidze?
Jak uz jsem rekl - take ja se pripojuji k "technokraticke" zadosti Karla Muellera...

..
06. 03. 2010 | 17:37

PatientO.T. napsal(a):

06. 03. 2010 | 17:52

m.v. napsal(a):

Tencokida hnuj
Pane mně urazí jen inteligent a ne hlupák, co to dotáhl pouze ke kydání hnoje.Asi bývalý soudruh živočichář Státních statků tč. na Úřadu práce?
06. 03. 2010 | 18:00

stejskal napsal(a):

Doporučuji, nutno ovšem přečíst až dokonce. http://www.iccrimea.org/sch... Taková drobná genocidka, i když do úplného vyhlazení národa má daleko, uznávám (ono je také jednodušší vyhladit a částečně asimilovat několik tisíc Guančů během několika staletí a nechat pomřít národ zvící téměř dvouset tisíc hlav. Za pár poválečných let krymských Tatarů na následky útrap pomřela ani ne čtvrtina. Nic moc.)

O řízeném hladomoru na Ukrajině http://www.historyplace.com..., genocidě v sovětské Karélii http://www.genealogia.fi/em... či Kalmycích (těch se podařilo po válce Stalinovi při deportacích vyhladit tuším asi pětinu) ani nemluvě.

Ale s těmi Guanči, Tasmánci a původními obyvateli Ameriky máte, pane Muellere, samozřejmě pravdu. Akorát se ta zvěrstva děla o něco dříve. V době, kdy je páchal Hitler, Stalin (a vlastně i Beneš), už se hromadné deportace, při nichž zahyne ne nepodstatná část deportovaných, jaksi v civilizovaných zemích nekonala.

Hezký večer.

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 18:52

Honza999 napsal(a):

PatientO.T.

No jo, Rusové na Kavkaze tehdy prostě dělali to samé, co dnes Amíci v Afghánistánu. Rusové místo místních tradičních kavkazských hodnot chtěli dosazovat socialistické normy a instituce. Američané místo místních tradičních afghánských hodnot chtějí dosazovat západní demokracii.

Kdo tedy není ochoten kritizovat oba tyto excesy, neměl by kritizovat ani jeden.
06. 03. 2010 | 19:12

Alarien napsal(a):

Pavel V:
Na vaše argumenty již výstižně odpověděl Lex. Nelze dost dobře jedním dechem připustit zneužití v případě náboženství (či křesťanské myšlenky Nového zákona, jak říkáte) a nevidět totéž v případě původní emancipační ideologie komunistů. Mám dojem, že pod pojmem třídní nenávist (který se u Marxe, myslím, ani nevyskytuje)chápete třídní boj. Tento pojem, který mimochodem Marx převzal od francouzských historiků první poloviny 19. století, je ale jen označením prosazování a střetu rozdílných, zpravidla protikladných zájmů různých sociálních skupin (=tříd). Hrozící stávka dopraváků je vlastně formou třídního boje. Odpor soukromých lékařů a hlavně pojišťoven v USA proti Obamově pokusu zajistit lékařskou péči milionům Američanů bez lékařského pojištění je rovněž projevem probíhajícího třídního boje. Samotný střet zájmů samozřejmě může (ale také nemusí)provázet či vyvolat nenávist. To závisí na schopnosti obou stran se domluvit. Na rozdíl od nacismu hlásajícímu nadřazenost čisté rasy nad rasami méněcennými, šovinismus a právo na nový (větší) životní prostor (Lebensraum) na úkor podrobených otroků, nebyla rozhodně nenávist součástí původní komunistické ideologie usilující v první etapě o osvobození tzv. "proletariátu" a v konečném důsledku všech (včetně původních protivníků!) v rámci vize o beztřídní společnosti rovnosti. První projevy nenávisti po vydání Komunistického manifestu v roce 1848 lze, myslím, doložit až v době Pařížské komuny. Můžete hádat u koho, na hřbitově Pere Lachaise v Paříži Zeď komunardů stále stojí.
06. 03. 2010 | 19:14

Honza999 napsal(a):

PatientO.T.

Výkřiky o použitých metodách si prosím nechte od cesty.

Vyrabuje-li mi někdo byt, je jedno, jestli vykopl dveře, nebo je otevřel planžetou. Nevidím žádný důvod pro odsuzování vykopávače a chválu planžetáře.
06. 03. 2010 | 19:19

MOR napsal(a):

U zrodu komunismu byly, jak se zde často ozývá, podle některých diskutujících ušlechtilé myšlenky. To je pouze rudý opar v hlavách lidí, kteří se vnitřně nedokázali vypořádat s bolševickou propagandou. Tou jsme byli zasaženi všichni a smýt jí z duše, dá každému hodně práce. Pokusím se Vám očistu usnadnit -

Jakmile si Marx a jeho spojenci osvojili teorii, že proletariát je zapleten do opravdové války s třídou kapitalistů, bylo jejich logickým závěrem, že na tento boj je nutno aplikovat takové zákony, které platí pro válku. Třídní boj byl v jejich očích obdobou občanské války, poněvadž jejím cílem je přemoci nepřítele. Jsou v něm proto dovoleny všechny prostředky ke zničení jeho síly, vyjma těch, které jsou považovány za zvláště nehumánní. Je tudíž dovoleno klamat nepřítele, zničit jeho majetek a všechny prostředky jeho odporu, pošpinit jeho dobré jméno, způsobit falešnými pověstmi rozkol v jeho řadách a dokonce ho i zabít.

Lenin to vyjádřil pravým marxistickým způsobem: „Musíme užít každé válečné lsti, úskoku, mazanosti a nezákonných metod, zatajovat pravdu.... Pokud kapitalismus a socialismus žije, nemůžeme žít v míru. Nakonec jeden z nich bude nad druhým triumfovat a pohřební píseň zazní buď nad Sovětskou republikou, nebo nad světovým kapitalismem - avšak než se tak stane, naše hlavní úloha spočívá v šalbě a manévrování! Leninova rada byla přijata na celé čáře nejen ruskými, ale i ostatními komunisty a proletariát si ji osvojil jako zásadu pro vedení třídního boje. Poněvadž jeho cílem je zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků, za třídního nepřítele se pokládá každý, kdo nevěří, že právě toto je kořenem sociálního zla. Může být chudý třeba jak kostelní myš, nicméně přesto je třídním nepřítelem. Kdo není s námi - je proti nám‚ bylo jedno základní heslo Leninovo.

Avšak největší část rolníků - prakticky řečeno všichni - lpí na soukromém majetku a Marx si uvědomil tyto okolnosti. Engelsovi napsal 14. srpna 1851: „Čím více o tom hovnu píši, tím více nabývám přesvědčení, že reforma rolnictví, právě tak jako reforma onoho na tom spočívajícího svinského vlastnictví, je alfou i omegou blížícího se převratu. Jinak by otec Malthus měl pravdu!

Pokud se týče vlastnictví půdy, Marx sám doporučoval taktiku, kterou si později osvojil Lenin: navnadit rolníky k příznivému postoji vůči komunistům tím, že se jim slíbí půda - a potom se jim vezme! Lenin skutečně také souhlasil, aby sedláci odebrali půdu velkostatkářům a aby se mezi ně rozdělila. Avšak po vítězství v občanské válce začal Lenin propagovat kolektivní hospodaření. Stalin pokračoval v této politice s mimořádnou krutostí, pod heslem „vyloučit nebo likvidovat kulaky jako třídu“. Není zde dosud úřední statistika o obětech, které si tato Stalinova třídní válka vyžádala a která byla provázena strašným hladomorem. Bernhard Pares napsal: „Všeobecně se tyto ztráty odhadují na pět miliónů“.

Tato a i jiné válečné lsti doporučené a užívané Marxem, Leninem a Stalinem měly za účel ukolébat a oklamat třídního nepřítele, ba dokonce získat jeho pomoc v boji o politickou moc. Marx doporučoval a Lenin tak rozhodl, aby se po uchopení vlády prováděl nemilosrdný teror, aby si tak proletariát udržel ve svých rukách vládu. Moc, kterou proletariát získal podvodem, byla ohrazena dobře organizovanou zdí revolucionářů. Podle Lenina bylo nezbytné předpokládat, co by poražený nepřítel dělal, kdyby se mu podařilo opět zvítězit, a spočítat mu to předem. A tak se bolševici mstili nejen za bezpráví v minulosti spáchaná, ale i za ta, která by mohla být spáchána v budoucnosti. Lenin napsal v r. 1918 v článku „Občanská válka na vesnici“ toto:

„Kulak chová divokou zášť k sovětské vládě a je připraven oběsit a zmasakrovat stovky a tisíce dělníků. My víme velmi dobře, že kdyby se kulaci dostali k moci, že by nemilosrdně povraždili stovky a tisíce dělníků, spojili by ses velkostatkáři a kapitalisty, obnovili by trestání dělníků, zrušili by osmihodinový pracovní den a továrny by se dostaly znovu pod jho kapitalistů“... „S kulaky třeba vést nemilosrdný boj. Smrt na ně! Nenávist a opovržení těm, kdo je podporují! Dělníci musí zlomit železnou kulackou revoltu!“

Lenin se dostal k moci pomocí kronštadtských námořníků, ale když se v březnu 1921 postavili proti režimu, byli všichni nemilosrdně postříleni. Tentýž osud potkal stovky a tisíce rolníků, kteří byli likvidováni Stalinem, když se odmítli přizpůsobit nelidským nárokům režimu.

Tak do koupelen, pánové, prosím. :)
06. 03. 2010 | 19:33

MOR napsal(a):

Pro ty, kteří stále nechápou - zjednodušeně - ctihodní otcové zakladatelé nádherného ideálu do jeho základu vložili tuto myšlenku - o kom si jen budeme myslet, předpokládat, že by s námi nesouhlasil, toho okrademe, zavřeme do koncentračního tábora nebo popravíme. Obdobný trest stihne celou rodinu takového provinilce.
06. 03. 2010 | 19:47

ALT napsal(a):

To editor,
zdravím pane Stejskale trošku jste mě předběhnul,

To K.M. a V.H.,
pánové nezlobte se, chápu,že člověk potřebuje nějaký pocit jistoty (nejméně desetinásobku) a držet se nějakých ideálů ale
s optimalizací historie Ruska a SSSR z pohledu jejich vůdců bych byl zatraceně opatrný.

To MOR,

dobrý,
To pozvání do koupelny - jste na kluky :-)
06. 03. 2010 | 19:52

MOR napsal(a):

To Alt

:) Já už jsem se očistil. Ale omlouvám se, pochopitelně má výzva je určena i dámám, které jsem opomněl. Navrhovanou očistu, pane, je nutno provést individuálně, bez ohledu na sexuální orientaci. Pokud jste zbystřil v tušení jakýchsi orgií s jedinci libovolného pohlaví ( dle Vaší orientace, která je mě ukradená) , musím Vás zklamat. Podobný zážitek musíte hledat na jiných www stránkách. :):):)

P.S.: Pokud Vás to zajímá, jsem heterosexuál.
06. 03. 2010 | 20:03

ALT napsal(a):

To Alarien,
dobrý,

To MOR
hm, taky bych se rád očistil, nejlépe od všeho špatného,

Ta koupelna to jste vážností zkazil vtípek - přístě napište ano a já odpovím škoda já ne -jo? Jinak mě nedošlo, že je sobota.:-),
Tenhle znáte? - po dostavění baráku provádí majitel návštěvu která vzdychá nad úžasnou koupelnou řkouc: no to musí být nádhera se tu mýt, načež potěšený majitel: ani nevíte jak se těším na sobotu.
06. 03. 2010 | 20:20

PatientO.T. napsal(a):

2 Honza999:

1.Diskutujeme o zločinech komunismu, proč sem taháte Američany v Iráku víte jen vy.
2.Napsal jste: "Výkřiky o použitých metodách si prosím nechte od cesty."
Nechápu, proč jste mi tato slova adresoval.

2 vaclavhorejsi:
Odkazy, které uvedl pan Stejskal, jakož i ty, které jsem uvedl já, vám nestačí? Nebo k nim nemáte co říct?
06. 03. 2010 | 20:24

MOR napsal(a):

to Alt

No i já bych se rád očistil od všeho špatného? Nemáte volnou koupelnu?
06. 03. 2010 | 20:24

PatientO.T. napsal(a):

Oprava: ...Američany v Afghánistánu...
06. 03. 2010 | 20:25

Honza999 napsal(a):

PatientO.T.

Nelze diskutovat jen o jedněch (minulých) zločinech a jiné (současné) ponechat bez povšimnutí.

Diskuze o pouze minukých zločinech znamená krytí zločinů dnešních. Kryjete-li dnešní zločince, řadíte se mezi ně.
06. 03. 2010 | 20:32

vaclavhorejsi napsal(a):

stejskal:

Benes pachal genocidu?

..
06. 03. 2010 | 20:37

Honza999 napsal(a):

PatientO.T.

PS: to 2) bylo doplnění mého předchozího příspěvku, které mělo zabránit tomu, abyste americké zločiny omlouval tím, že Američané je páchají "humánnějším" způsobem s menšími civilními ztrátami, než tak činili Sověti.
06. 03. 2010 | 20:37

MOR napsal(a):

to Honza999

Mýlíte se, nelze diskutovat o všech zločinech najednou, to lze pouze u soudu Posledního, nastane - li. Přenechme laskavě komplexní hodnocení tomu, vy víte o kom hovořím ( a není to Voldemort). :) :) :)
06. 03. 2010 | 20:39

PatientO.T. napsal(a):

2 Honza999:

Rozumím dobře tomu, že reagujete na mé BUDOUCÍ příspěvky do diskuse?
Které současné zločince kryji? Opakuji vám, tématem blogu jsou zločiny KOMUNISMU.
P.S. Myslíte, že lidé ve svých dějinách nespáchali ještě všechny možné zločiny? Spíše ano, spáchali. Znamená to ve vašem zvrhlém myšlení, že již nemůže být nikdo za nic souzen, protože každý současný zločinec měl nepochybně svého předchůdce?
06. 03. 2010 | 20:46

Honza999 napsal(a):

MOR

Víte, zločiny, které se již ODEHRÁLY a nichž nemohu již nic změnit, mne tíží daleko méně, než zločiny, které se ODEHRÁVAJÍ a které je stále ještě možno zastavit.
06. 03. 2010 | 20:48

PatientO.T. napsal(a):

2 vaclavhorejsi:

Komunisté páchali genocidu. To se vám tady, zdá se, že marně, pokoušíme věcně doložit.
Pro vás totiž např. všechny diskuse ohledně zločinů KSSS, resp. VKS(b), končí tím, že Stalin byl Gruzínec.
06. 03. 2010 | 20:50

MOR napsal(a):

to Honza999

Proč se domníváte, že na minulých zločinech se nedá nic změnit. Dá, ke spokojenosti obětí - prohlásit tyto zločiny za zločiny. ČAS HOŘÍ ZDE, TYTO OBĚTI VYMÍRAJÍ.
06. 03. 2010 | 20:51

Honza999 napsal(a):

PatientO.T.

nreagoval jsem na váš BUDOUCÍ příspěvek. Jen jsem vás žádak, aby váš budoucí příspěvk pokud možno nbyl v tom stylu, lterý jsem popsal.

Jinak i pro vás platí mé vyjádření k MOR uvedené výše.

Omíláním starých zločinů kryjete ty dnešní. Mlčení ke zločinům dneška znamená jejich schvalování.
06. 03. 2010 | 20:55

stejskal napsal(a):

No, pane profesore,

zahyne-li v době míru během nucené deportace cca. dvou miliónů lidí přinejmenším 30 tisíc z nich (na tom se shodla česko-německá komise historiků, osobně si myslím, že číslo bude o něco vyšší, tak 50 tisíc), lze dle mého soudu vcelku směle hovořit o genocidě. Ale netvrdím, že to tak musí cítit každý.

Ale jinak zmínka o prezidentu Benešovi v závorce nebyla tak zcela tím nejpodstatnějším, co jsem chtěl na Vaše vyžádání ve svém textu sdělit ;-) (šlo o můj názor, jistě subjektivní, to ostatní jsou fakta)

Hezký večer.

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 20:56

Honza999 napsal(a):

MOR

Tvrdil jsem snad, že se nejednalo o zločiny? Napsal jsem doslova "zločiny, které se již ODEHRÁLY"..

Jak dlouho budou na odsouzení zločinů čekat jejich dnešní oběti?
06. 03. 2010 | 20:58

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

mnohokrát jsem zde napsal, že historie je na poučení a pokud má být tohoto cíle dosaženo, tak je základní požadavek ji nefalšovat.

Už profesor, kterého zdravím na této stránce, se Vás zeptal, jakou genocidu Beneš spáchal? Odsun sudetských Němců? Hmm ...
Představte si, že Liberecký kraj připadne SRN a Češi budou odsunuti do Čech. Nadto po genocidní váce, kterou Češi zahájili a prohráli. Je to absurdní, to by nebylo koho odsunout, německou mentalitu znám dobře. Tedy např. z Liberce do Turnova, je to 25 km. To chcete dát na stejnou misku vah, jako naplánované a realizované vyhlazení nějakého národa? Zajímavý to jev ...

Nehodlám obhajovat žádné masakry, ani ty Stalinovy. Ale pokud jde o ten hladomor ... už jsme se o tom bavili a např. H.G.Wells má na to jiný názor: Západ hodil Stalinovi embargo na dovoz obilí a tak ty miliony lidí skutečně zemřeli. Tolik onen Angličan.

Pozdní fáze stalinismu byla kapitolou sama o sobě, výše se o tom zmiňuji. Ale stejně tak měl komunistický (nebo si tak říkající) různé tváře v různých dobách. Titova Jgoslávie (tehdy miláček západu) byla jiná než Husákov, ten jiný než SSSR za Brežněva a to jiné než za Stalina. A ty opět jiné než asijské odnože, jak o tom skvěle píše přítel Lex. Právě tak i demokratický režim, nebo si tak říkající, může mít různé tváře, může si říkat demokratický a lidská práva pro něho být cárem papíru, nebo otevřeně rasistický a podobně.

Ale když už se tak plamenně hovoří o genocidách a jaksi ten nespočet "kompletních" genocid poněkud velkoryse pomíjí, považoval jsem za vhodné vznést onen dotaz. Nic víc.
06. 03. 2010 | 21:00

MOR napsal(a):

Souhlasím s panem Stejskalem, vyhnání našich spoluobčanů, eufemisticky nazývané odsunem, bylo provázeno jevy, které je smělo možno označit za genocidu.
06. 03. 2010 | 21:20

PatientO.T. napsal(a):

2 Honza999:

Prima. Tak já vás zase poprosím, abyste na blogu o zločinech komunismu diskutoval o zločinech komunismu.

Děkuji.
06. 03. 2010 | 21:21

klarasamkova napsal(a):

Pane profesore Hořejší a Karle Müllere, vy jste zřejmě taky zastánci "humanistického bombardování" Bělehradu a o tom, co se dělo - děje v Čečně, jste v životě neslyšeli, že?? Chcete s vážnou tváří tvrdit, že to co zažívají posledních 15 let - o dřívějších dobách nehovoře, Čečenci, není genocida par excellance???? Tak podle mého názoru tedy JE. Sbohem...
06. 03. 2010 | 21:21

MOR napsal(a):

To Honza 999

A jako dlouho budou čekat oběti bolševiků? Čekaly celý život, většina se nedočkala. Dopřejme alespoň hrstce zbývajících satisfakci. Věci je nutno brát popořadě.
06. 03. 2010 | 21:22

stejskal napsal(a):

V pořádku, pane Muellere, ten dotaz byl jistě legitimní. Toliko jsme odpovídal.

Nedávám nic na misky vah, v tom je ten rozdíl, pane Muellere. Nacismus byl zrůdný, jeho rasová politika (nadřazenosti, životního prostoru též). Pronásledování lidí jiného názoru, deportace, genocida, kolektivní vina (v tomto případě např. Židů, Romů, Poláků, Rusů a Slovanů obecně) je zvrhlost.

A oplácet stejnou mincí je též zvrhlost řadící oplácejícího na úroveň toho, proti němuž bojoval. V obou případech to odnesly milióny lidí, kteří s tím neměli nic společného.

Tak biolog a fabián H.G Wells měl jiný názor? ;-) Pane Muellere... ;-)

Čili na závěr: jsem jednoznačně pro vznášení dotazů. Stejně jako pro to, abychom neopomíjeli nic, co se v historii událo. Nicméně řízené likvidace skupin obyvatelstva by měly být z našeho současného pohledu dle mého soudu nepřípustné a neomluvitelné (abychom je odmítli jako normu). A ve vztahu k dnešku má poněkud jinou relevanci např. španělská reconguista (to je příklad) či odporná státní genocida severoamerických Indiánů zejména v druhé polovině 19. století a něco, co si celá řada lidí ještě aktivně pamatuje jako státní politiku tohto státu či jeho nedávného protektora.

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 21:26

MOR napsal(a):

Promiňte
Pane Mueller, prosím, neplácejte neustále pitomosti. Jste snad majitelem jekéhosi nebeského měřidla, dle kterého určíte, která genocida je dostatečně důsledná a která ne? GENOCIDA JE GENOCIDA. Prosím, smiřte se s tím a neměřte blbosti.
06. 03. 2010 | 21:26

klarasamkova napsal(a):

P.S. Pane Stejskale, s některými lidmi to máte marný... prostě správného nazírání věcí - tedy nestranného a s užitím správných definic - se u nich nenadějete, a to je ten problém naší doby.

Jsem z Brna, města, které zažilo odsun... Před 2. sv. válkou byla cca 1/4 obyvatelstva města židovská, 1/2 německá a 1/4 česká. Nejdříve odsunula ta německá polovina židovskou čtvrtinu a potom česká čtvrtina tu německou polovinu... Brno si nese stopy této své osobní historické katastrofy doposud... rány se ještě nezacelily... ovšem to bohužel p. K. Müller nevidí. Zřejmě i pro něj končí Země Koruny České u Větrného Jeníkova.... haj hou. KLára
06. 03. 2010 | 21:28

klarasamkova napsal(a):

P.P.S. všem:

dovoluji si upozornit p.t. diskutující, že v těchto dnech vyšla SKVĚLÁ KNIHA autorů
Luděk Navara a Josef Albrecht: Abeceda komunismu.

Osobně zde navrhuji všem, kdo jsou schopni a ochotni se ve věci angažovat, aby navrhli p. Luďka Navaru na státní vyznamenání "za zásluhy" nebo za ochranu lidských práv. Jako jeden z velmi mála novinářů se věnuje problematice moderní české historie. Kdo neznáte jeho knihu "Mlynáři od Babic", máte jednak díry ve vzdělání, jednak vám trochu závidím, protože to máte ještě před sebou...
Pan navara už byl vyznamenán cenou Karla Havlíčka Borovského, ale to, čemu se SOUSTAVNĚ věnuje, skutečně zaslouží ocenění celostátního významu.
Klára Veselá Samková
06. 03. 2010 | 21:35

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:

Ojedinělý názor člověka, který o Stalinovi prohlásil: „ Nikdy jsem se nesetkal s upřímnějším, spravedlivějším a poctivějším člověkem“, mne v souvislosti s ukrajinským hladomorem, za jehož viníka je právě Stalin všeobecně považován, přijde poněkud irelevantní.
06. 03. 2010 | 21:35

stejskal napsal(a):

Haj hou, paní KVS ;-),

jasně, to je náš úhel pohledu vyplývající z našich zkušeností. Pan Mueller (jeho rodiče, prostředí, v němž vyrůstal) může mít zkušenosti jiné. Tak to chodí.

Dokud se nestřílí, nezavírá, neodsouvá, nemám s odlišnými názory problém. Naopak. Fakt je ten, že v jednu chvíli se člověk musí začít násilí bránit (třeba i za použití násilí). Ale dokud se debatuje, tak je to furt dobrý ;-)

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 21:36

stejskal napsal(a):

No, škoda, že Luděk zůstal v MfD. Hned bychj ho sem angažoval ;-) l.s.
06. 03. 2010 | 21:38

MOR napsal(a):

To Stejskal

Ano, ale pokud debata je vedena způsobem, který dehonestuje A RELATIVIZUJE oběti teroru, je obhajobou teroru. Tato obhajoba teroru je přípravou pro teror příští. Takové debatě je nutno důrazně se ohradit.
06. 03. 2010 | 21:42

stejskal napsal(a):

V pořádku, pane MORe, já se též ohrazuji ;-)

Nicméně se snažím pochopit, co vede oponenty k jejich názoru. Ne všechno je černobílé, ne všechno je čisté DOBRO a ZLO. Debatovat mohu do roztrhání těla, ale to neznamená, že nectím některé principy, o nichž píši výše. A nemíním některé věci relatizovat.

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 21:56

PatientO.T. napsal(a):

Mne by zase zajímalo, proč pan Hořejší nelení a vyskočí jak čertík z krabičky při zmínce o Benešovi, ale korektně předložené odpovědi na otázky, po kterých se sám ptal, ponechá bez povšimnutí.
06. 03. 2010 | 22:01

MOR napsal(a):

To Stejskal

O.K. Máte pravdu, i já se snažím pochopit, ale některé argumenty, zde uvedené, se mi vzpříčily již v pylorické záklopce. :) Kdo nečetl takto odkazovanou knihu, uvádím, že její titul zní - Spolčení hlupců. :)
06. 03. 2010 | 22:06

vaclavhorejsi napsal(a):

klaravesela:

"Pane profesore Hořejší a Karle Müllere, vy jste zřejmě taky zastánci "humanistického bombardování" Bělehradu"

??? Naprosto nechapu, v jake souvislosti se takto tazete???
Ja SAMOZREJME toto bombardovani neschvaluji (pamatuji si, ze ho v drivejsich diskusich schvaloval p. Stejskal).

"a o tom, co se dělo - děje v Čečně, jste v životě neslyšeli, že?? Chcete s vážnou tváří tvrdit, že to co zažívají posledních 15 let - o dřívějších dobách nehovoře, Čečenci, není genocida par excellance????"

Tak to tedy SKUTECNE chci s vaznou tvari tvrdit, ze to co zažívají posledních 15 let Cecenci NENI genocida - vy vite o napr. o nejake rezoluci OSN, ktera by to tvrdila? Vite, kdo ted v Cecensku vladne a jak to tam ted vypada?
Vase tvrzeni je stejne absurdni, jako kdyby nekdo rikal o dnesni situaci v Afghanistanu nebo Iraku, ze je to genocida Afghancu nebo Iracanu.

Ve vsech techto zemich se deji hnusne veci (na obou stranach konfliktu), ale je absurdni oznacovat kazdou hnusnou obcanskou ci jinou valku jako "genocidu".

..
06. 03. 2010 | 22:10

Germanicus napsal(a):

KVS:
"Jsem z Brna, města, které zažilo odsun... Před 2. sv. válkou byla cca 1/4 obyvatelstva města židovská, 1/2 německá a 1/4 česká. Nejdříve odsunula ta německá polovina židovskou čtvrtinu a potom česká čtvrtina tu německou polovinu..."

OK, správněji by myslím mělo být:
Nejdřív odsunula DO PLYNU ta německá polovina židovskou čtvrtinu...
06. 03. 2010 | 22:19

stejskal napsal(a):

Ale jo, někdy je to i na Ignácia Reillyho moc, pane MORe ;-)

Zkuste tohle: někdy jste něčemu - byť na chvíli - uvěřil. Či jste se třeba jen dostatečně důrazně nepostavil tomu, nad čím se Vám zvedá žaludek (objektivně jste třeba nemohl). Do téhle situace se jednou můžeme dostat všichni. Já, Vy... Neomluvám, konstatuji ;-)

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 22:24

MOR napsal(a):

Druhá čečenská válka, v pozdější fázi známa jako Válka v Severním Kavkazu, byla zahájena Ruskou federací 8. srpna 1999, kdy ruské síly z velké části znovu ovládly separatistický region Čečenska.

Popudem k válce byla invaze do Dagestánu provedená Islámskou mezinárodní brigádou a bombové útoky na ruské panelové domy, za které Rusko vinilo čečenské separatisty i přes to, že žádný důkaz spojující Čečence s útoky nebyl zveřejněn. Kampaň z velké míry zvrátila výsledek První čečenské války, ve které nabyl region de facto nezávislosti jako Čečenská republika Ičkeria. I když je konflikt považován za interní záležitost Ruské federace, válka přivábila velký počet bojovníku džihádu ze zahraničí.

Během počáteční kampaně čelila ruská armáda a proruské čečenské polovojenské organizace separatistům v otevřeném boji, ale v únoru 2000 po zimním obléhání nakonec dobyly Groznyj. Rusko nastolilo přímou vládu nad Čečenskem v květnu 2000 a jmenovalo promoskevskou vládu. Po totální ofenzívě způsobovali čečenští partyzáni dále těžké ztráty ruským silám a stáli proti ruské politické moci v Čečensku po několik dalších let. Někteří povstalci zaútočili také na ruské civilisty. Tyto teroristické útoky, stejně jako rozsáhlé porušování lidských práv ruskými silami, vyvolaly silnou mezinárodní kritiku.

Rozsáhlé boje byly nahrazeny partyzánskou válkou a bombovými útoky na vojáky federace a síly regionální vlády. Násilí se často odehrávalo i v sousedních regionech. Přesný počet obětí není znám, odhady se pohybují od desítek tisíc po stovky tisíc mrtých a nezvěstných, převážně civilistů v Čečensku. Jednoznačný počet ztrát na ruských silách není veřejnosti znám. Navzdory velkému počtu obětí zůstávají obě čečenské války mimo západní publicitu.

V roce 1989 v zemi žilo 1,27 mil. obyvatel, z toho 57,8 % Čečenů, 12,9 % Ingušů a 23,1 % Rusů – počet posledně jmenovaných však klesl k roku 2002 na cca čtvrtinu. Válečné ztráty a masový exodus způsobily, že se počet obyvatel značně snížil. Podle nezávislých pozorovatelů nyní v Čečensku žije asi 600 tisíc až 1 milion lidí (asi 30 % ve městech). Čečensko má také jednu z nejmladších populací v Ruské federaci, průměrný věk je 22,7 let, u mužů sotva 21,6 let.
06. 03. 2010 | 22:26

MOR napsal(a):

TO STEJSKAL

Ano, snažím se, pochopitelně snaha nezaručuje úspěch. Nechci se nikoho z diskutujících nespravedlivě dotknout, ovšem mám pocit, že zdaleka ne všichni diskutující, zkoumají s potřebnou důsledností své útroby. Někteří, zdá se, jsou dokonce pyšní, že tak nečiní. Jde zde o zásadní a banální, zkoumejme, prosím, své svědomí. Pokud tak učiníme, všichni, včetně mne pochopitelně, a to s patřičnou pokorou, debaty zde vedené, budou, jak předpokládám, podnětnější.
06. 03. 2010 | 22:36

PatientO.T. napsal(a):

2 MOR:

Jsou ovšem diskutující, kteří namísto zkoumání vlastních útrob dávají přednost tomu, že zde "vyprázdní distální část svého gastrointestinálního traktu" a obdivování náhle se zjevivšího vlastního exkrementu jim brání v čemkoli dalším.
06. 03. 2010 | 22:47

MOR napsal(a):

To Patient O.T.

:) :) :)
06. 03. 2010 | 22:53

Karel Mueller napsal(a):

Pane MOR,

nebud se pouštět do debaty co je a co není plácání. Konstatoval jsem, že v novodobých dějinách byly kompletně vyhlazeny desítky národů pod různými prapory. Vznesl jsem dotaz, kolik jich jde na vrub komunismu. Nic víc jsem se neptal. Závěr je jednooznačný: Nedozvěděl jsem se ani o jednom případu.

Paní Kláro,

Píšete, že tu katastrofu nevidím? Óoo ... ale představte si, že jí předcházela katastrofa trochu jiného druhu a jiných měřítek. Ale to asi nevidíte Vy, což mě upřímně překvapuje.

Na netu nebylo moc větších odpůrců bombardování Srbska než já a to z více důvodů, nebudu to opakovat. Nevím, jakou to má souvislost s daným tématem.

A Čečna? Dáváte Čečencům právo na sebeurčení a na vlastní stát?
OK, pak ale veřejně a slavnostně deklarujet požadavek, ať USA ukončí války v Iráku a Afghanistánu, zruší všechny základny v muslimském světě a vypadne z něho.

Pak Váš požadavek budu brát.
06. 03. 2010 | 23:01

Ares napsal(a):

Zajímavá debata. Jen byste si možná mohli nejdříve definovat, co to ta genocida vlastně je. A až pak se dohadovat, kterou historickou událost, lze označit za genocidu a kterou ne. Z příspěvků mám totiž takový dojem, že si každý pod tímto pojmem představujeme něco jiného.
06. 03. 2010 | 23:03

stejskal napsal(a):

Genocide is the deliberate and systematic destruction, in whole or in part, of an ethnic, racial, religious, or national group. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wik...

Docela výstižné, ne? ;-)

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 23:07

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"V době, kdy je páchal Hitler, Stalin (a vlastně i Beneš), už se hromadné deportace, při nichž zahyne ne nepodstatná část deportovaných, jaksi v civilizovaných zemích nekonala."
Máme to chápat tak, že zmíněným předákům vytýkáte pozdní provedení akcí?
O věcné nesprávnosti Vašich tvrzení raději se nezmiňuji.
06. 03. 2010 | 23:10

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:

Kde jste přišel k tomu, že genocida se stává genocidou teprve po vyhlazení všech možných obětí?
06. 03. 2010 | 23:11

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

podle Wikipedie je genocida definována takto:

Genocida (lat. geno-cidium, vražda rodu) je zločin proti lidskosti, spočívající ve vyvražďování určité skupiny lidí definované na základě jejich etnika či rasy.

Z tohoto pohledu nemůžete ani stalinismu přičíst na vrub genocidu, ty masové vraždy - které nijak nezpochybňuji - nesplňují per definitionem zařazení mezi genocidu, nebyly dělány na tomto podkladě.

Ty desítky kompletně vyhlazených národů byly vyvražděny způsobem, který per definitionem odpovídá genocidě v plném rozsahu.
06. 03. 2010 | 23:21

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane Muellere,

chci tím říct, že chápání lidských práv, práva na ochranu jedince, práva na spravedlivý soud, odmítání kolektivní viny apod. se v v běhu dějin vyvíjí. Co bylo kdysi akceptováno jako běžné (počínaje kmenovým vybíjením, otroctvím, nevolnictvím, poddanstvím atd.), je již jaksi civilizačně v určitých regionech překonáno. A řada lidí to principálně odmítá, namísto aby podobné praktiky obhajovalo.

Nic více, nic méně. Čili vyvraždění Aztéků Cortésem není možné vyčítat současné španělské vládě, nicméně ona jej ani neobhajuje. Stejně tak jako současná vláda USA neobhajuje genocidu původních obyvatel Ameriky. Zatímco obhajoba zločinů např. stalinismu, bolševismu, nacismu, polpotismu, maoismu resp. jakékoliv vyhánění lidí z jejich domovů (a podtrhuji že i na Balkáně) je ve 21. století zvrhlost (tedy dle mého soudu).

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 23:21

stejskal napsal(a):

Pardon, předchozí text byl určen opanu Matyášovi. l.s.
06. 03. 2010 | 23:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

steskal:
"A oplácet stejnou mincí je též zvrhlost " Tak oni sudetští Němci byli transportováni do konctráků ke zplynování? Děkuji za poučení, pane Stejskale, to jsem nevěděl.
Ale teď vážně: hlavním důvodem odsunu SN byla preventívní zabránění recidív jejích snah o rozbití Československa, které vyvíjeli po celou dobu jeho předválečné existence.
06. 03. 2010 | 23:24

stejskal napsal(a):

No, já bych se spíše přiklonil k té mnou odkazované definici OSN, pane Muellere ;-)

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 23:24

Zbyněk Matyáš napsal(a):

stejskal:
"chápání lidských práv, práva na ochranu jedince, práva na spravedlivý soud, odmítání kolektivní viny apod. se v v běhu dějin vyvíjí" a proto je nesmyslné dnes po 65 létech posuzovat a odsuzovat historické události dnešním pohledem.
Opakovaně mne překvapuje argumentační elasticita při obhajobě mainstreamových manter.
06. 03. 2010 | 23:29

stejskal napsal(a):

Máte pravdu, pane Matyáši. Sudetští Němci transportovali Čechy do koncentráků ke zplynování, zatímco Česi je jen vyhnali z jejich domovů ;-)

Nezlobte se, ale dokud budeme debatovat v intencích kolektivní viny (sudetští Němci=zplynovaní Češi resp. sudetští Němci=nacisté či třeba Židé=keťasové a lichváři, dusící německý národ), pak ta debata nemá moc smyslu.

A teď vážně: vystěhovávat preventivně celé etnikum z území, kam přišlo před bezmála tisíci lety, je etnická čistka http://en.wikipedia.org/wik... , tedy dle mého soudu něco zcela neobhajitelného (ale to je především tím, že se snažím vidět nejdříve člověka a pak teprve národ).

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 23:33

stejskal napsal(a):

Elasticita a mainstreamové mantry, to je moje, pane Matyáši ;-) l.s.
06. 03. 2010 | 23:35

Karel Mueller napsal(a):

Tak pane Stejskal,

teď jste mě úplně odzbrojil. Víceméně totéž jsem zde tvrdil a tvrdím celá léta s tím, že každý jev má svoje příčiny.

Řekl bych, že jste mi spíš oponoval :-), ale budiž.

Jsem poslední, kdo by dnešním Španělům něco vyčítal, patří to do dějin. A na poučení z nich.

Ale když se abstrahujeme od všeho, co zde bylo řečeno, tak politický podtón lze lapidárně formulovat takto: Naše demokracie je to nejdokonalejší a jakýkoliv ozbrojený protest proti ní je zločinem.

No dobře. Ovšem nejen nobody is perfect, platí i nothing is perfect.

A já si ve své fantazii umím představit jakousi perverzní skrytou diktaturu zaštiťující se demokracií, která si nezadá ani se Stalinem ... ale třeba proti ní už nikdo nevystoupí a lidé to budou považovat za vrchol dokonalosti.
06. 03. 2010 | 23:49

PatientO.T. napsal(a):

2 Karel Mueller:

Ano. Naložit půl milionu lidí jednoho etnika do vagonů a nechat jich, dle různých odhadů, 100-250 tisíc chcípnout, tak to tedy rozhodně nesplňuje znaky genocidy...
(jen zdůrazním, že v případě ČR by se muselo jednat o 2-5 milionů mrtvých)
Nechat chcípnout hlady asi 3 miliony Ukrajinců, to také není genocida, pochopitelně. Vždyť těch Ukrajinců bylo mnohem víc a, nehledě na tento fakt, H.G.Wells...
Ach jo.
06. 03. 2010 | 23:53

stejskal napsal(a):

Tak to každopádně, pane Muellere.

Nálepka "demokratická" ještě ani zdaleka neznamená, že se nejedná o pustou diktaturu. A toto nebezpečí hrozí neustále. Zde, nyní, kdekoliv jinde respektive kdykoliv v budoucnosti.

Na zločinnosti stalinismu, nacismu, maoismu a nepřijatelnosti jejich obhajoby (která relativizuje jejich zločiny) to ale nic nemění. Poučme se z minulosti a buďme ve střehu ohledně přítomnosti. Na minulosti už mnoho nezměníme (i když je potřeba jí znát), na přítomnosti a budoucnosti ano.

Dobrou noc.

Libor Stejskal
06. 03. 2010 | 23:59

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"vystěhovávat preventivně celé etnikum z území, kam přišlo před bezmála tisíci lety, je etnická čistka, tedy dle mého soudu něco zcela neobhajitelného (ale to je především tím, že se snažím vidět nejdříve člověka a pak teprve národ)."
Někdo u nás chce dnes někoho vystěhovávat?
Máte pravdu, pane Stejskale, Elasticita a mainstreamové mantry je Vaše parketa.
07. 03. 2010 | 00:08

skeptický napsal(a):

Sečteno a podtrženo.Soužití dvou etnik uvnitř jednoho státu je problematické,zvláště když dotyčné minoritní etnikum má majoritní stát hned vedle,anebo se vyčleňuje.Živná půda pro politiky.

Proto míchání nesourodých etnik zvláště pak masovou migrací je zakládáním na budoucí problémy,a recept na zánik státu.Ovšem to je záměr.

Bolševici vyhlazovali hlavně Rusy.Odhady kolem 50 milionů civilistů jsou běžné.Tady je nějaký paradox.Vyhlazování vlastního národa zřejmě není genocida.Něco špatně.

Petrohradem v prvních letech po revoluci jezdily vozy Čeky a zatýkaly inteligenci,kohokoliv kdo byl v carském Rusku běloručka,město během pár let přišlo o polovinu populace.

Za cara se revolucionáři posílali na Sibiř do vyhnanství.

Bolševici si otevřeli Gulagy,bylo jich na 1100,jako pracovní vyhlazovací tábory.

S vítězstvím bolševiků byli ti,kdo bojovali v občanské válce jako bílí zlikvidováni,pak ti co bojovali jako rudí také,neboť byli nebezpeční režimu tím,že byli schopni za něco bojovat,a nemusel by se jim líbit směr,kterým se vývoj ubírá.

U nás to bylo po válce totéž.V lágrech,vězeních a na popravišti skončili i generálové z vých.fronty,nejen ze západu.

V Rusku čeští komunisti seděli v zázemí,nekomunisti bojovali jako kanonenfutr v první linii na Dukle.

Pak přijdou na řadu ti,kdo umí číst,anebo myslet.

Historie se vždycky upravuje,čísla jdou nahoru a dolu jak se momentálně komu u vesla hodí.Že Stalin byl homicidální maniak je velké zjednodušení.

Kdo byli Stalinovi pohlaváři a kati,bolševická oligarchie,ČEKA,NKVD,politruci bez kterých by se to neobešlo,kdo financoval vznik bolševismu,o tom se nikdy moc neučilo.

Ona totiž každá revoluce je uskutečněna zfanatizovanými masami,a po revoluci se někdo nastrčí,kdo jim bude vládnout,kdo přesvědčivě mluví,a pak se to vždycky dá jiným směrem,než co se slibovalo.

Po opravdové revoluci si ti nahoře ještě nějakou dobu řežou krky mezi sebou,až se najde nejschopnější hrdlořez.

Takový politruk,který dá postřílet sto tisíc lidí pak dá postřílet svoji popravčí četu,dojede si pro Leninův řád,a o deset let později ho z něčeho obviní a zastřelí.

Svědkové žádní.Zajímaví jsou ti,co přežili.

Když se jeden podívá na tablo politbura ze sedemnáctého roku,moc jich stářím neumřelo.

Dnes se z klasického bojování s minulými režimy a ismy ,kterým se tu odjakživa živilo dost lidí, uměle vytváří hysterie.

Skutečně to budí dojem,že se odvádí pozornost od něčeho horšího.Vytvářejí se nové revoluční ideologie,pro které se budou muset hledat nepřátelé.
07. 03. 2010 | 02:36

Honza999 napsal(a):

skeptický

"V Rusku čeští komunisti seděli v zázemí,nekomunisti bojovali jako kanonenfutr v první linii na Dukle."

Nesouhlasím...

Když už, tak: V Rusku čeští komunističtí funkcionáři (mořná) seděli v zázemí, řadoví komunisté bojovali jako kanonenfutr v první linii na Dukle.

Jenže ani toto není přesné. SNP - komunističtí funkcionáři, jak slovenští, tak čeští, kteří opravdu mohli zůstat "v teple" u sovětů, v mnoha případech odlétali do boje na Slovensko a mnozí z nich padli ve slovenských horách. A pobyt ve slovenských horách se vyrovnal první linii.
07. 03. 2010 | 03:15

skeptický napsal(a):

H9999

Jsou komunisti a komunisti.Tady po válce vstoupilo do strany spousta naivních lidí,kteří v to věřili.

Ona i mezi bolševiky existovala strana ve straně.Jsou ideologičtí vůdci a funkcionáři,kteří jdou za svými cíli absolutní moci,a nezasvěcení následovníci.
07. 03. 2010 | 03:49

skeptický napsal(a):

P.S.
A těm úplně nezasvěceným se dnes říká volič.Brzy se to obejde i bez nich.Pak nastane ráj na zemi.
07. 03. 2010 | 03:56

skeptický napsal(a):

Stejskal

Dobré jitro,pane nadkolego.

Pokud Vašemu ostrozraku nějak ušel ruský film Admiral Kolchak na UTube,vřele doporučuji.
Můžete si oprášit ruštinu a španělštinu,a zaválčit.
07. 03. 2010 | 06:38

klarasamkova napsal(a):

No vida, jak se nám to tafdy rozvinulo....
MORe a Patient O.T. - děkuji za zastání....

Panu K. Muellerovi, který se v mých očích velmi najivně dovolává toho, že proti válce (podle mého názoru genocidě) v Čečensku se nikdo neohradil, zejména pak ne na př. OSN, mohu říci jen jedno: a víte PROČ tomu tak bylo?? Víte, s jakými poznatky přijeli z Čečny pozorovatelé - na příklad Rady Evropy??? A co bylo skutečným důvodem, že Rusko nebylo odsouzeno??
I organizace jako je OSN a Rada Evropy mají svoje politické limity. Třeba na Evropském soudu pro lidská práva leží STOVKY případů nejzávažnějšího charakteru, které nejsou probírány třeba 10, 15 let.... na příklad vraždy (podle Vás) genocida (podle mne) Kurdů členským státem Rady Evropy, totiž Tureckem.... Jestliže hrozí členskému státu příliš velká újma za porušení, tak - v rámci dekadentního nastavení "vrcholových" světových orgánů, paradoxně k potrestání viníků nedochází - prostě stát si spravedlnost nemůže dovolit. (Mimochodem, něco velmi obdobného očekávám ohledně českého sporu majitelů domů...) Je to absurdní, jak již řečenodekadentní a dle mého názoru je to předzvěstí pádu této civilizace.
Jinak souhlasím s Karlem Muellerem v jedné věci: mise USA a NOTO v Afghanistánu a dalších jím vyjmenovaných i nevyjmenovaných zemí, jsou misemi ideologickými, ve jménu ideologie lidských práv. Jsou to stejné křižácké výpravy jako kterékoliv jiné indeologické výpravy. O tom, že lidská práva jsou v podstatě náboženskou ideologií, jsem psala tušm ve svém předminulém blogu.... račte pohlédnout...
07. 03. 2010 | 07:48

vaclavhorejsi napsal(a):

stejskal:

Jeste k tomu genocidnimu Benesovi:

Spravne jste pozdeji pravil, ze v pripade "odsunu" sudetskych Nemcu se jednalo o etnickou cistku, zcela souhlasim, vsak jsem o tom i psal).

Ja se jen ohrazuji proti tomu, ze etnicka cistka = genocida (nekdy ano, ale rozhodne ne v tom zminovanem pripade).

Prave tak se ja i KM ohrazujeme proti tomu oznacovat nesporne, monstrozni stalinisticke masove vrazdy za "genocidu". Motivy techto cinu byly jine nez etnicke.

Mozna to muze vypadat jako hnidopisske slovickareni, ale neni tomu tak.
Slova se maji pouzivat spravne, protoze jinak nastane zmatek (coz casto byva pravy ucel toho nespravneho pouzivani nekterych "nabitych" slov).

Obecne se mi prici ta tendence "pricernovat" komunisticky rezim - byl tak spatny, ze uplne staci mluvit o nem pravdu.

Pokud nekdo tvrdi, ze napr. cs. komuniste byli genocidni, ze mezi nimi a nacisty neni v zasade rozdilu, a podobne nesmysly, pak jen (jinak zcela opravneny) antikomunismus diskredituje.

Prave tak ten, kdo tvrdi, ze v Cecensku nebo v Kosovu slo (ze strany Rusu resp. Srbu) o planovitou genocidu, budi dojem, ze s jeho argumentaci musi byt neco v neporadku, kdyz se musi uchylovat k takovym nepravdam.

..
07. 03. 2010 | 08:36

vlk napsal(a):

Tak jsme si projel diskusi od svého posledního vstuu včera do těď.
Je to klascká hr a na tichou poštu.
Od nesmyslného blogu adorující ještě nesmyslnější řeč , bohužel, ústavní soudkyně téhle republiky, přes naprosto nepřijatelný šikanozní , ostarkizující text, který profesně sesmolila autorka blogu v soukromé kauze a který je v naprostém rozporu s tím, co se snaží řici blogem k nepřehlednému guláši osobního trumfování.
Dokonce už jsme i u humanitárního bombardování....

PAráda. Opravdu paráda. A autorka s e snaží c o může, aby ten guláš byl ještě daleko větší.
07. 03. 2010 | 09:19

skeptický napsal(a):

Já do toho guláše přidám.Ta negenocida pravoslavných Rusů,kteří to asi odskákali nejhůř měla rovněž náboženský podtext.
Tzv.bolševický ateismus.

Z prokázaných zdrojů jen mezi 1935 a 1941 se uvádí zlikvidováno 20 mil.osob.
07. 03. 2010 | 10:03

Honza999 napsal(a):

skeptický

"Jsou komunisti a komunisti.Tady po válce vstoupilo do strany spousta naivních lidí,kteří v to věřili."

Tímto výrokem ale v podstatě podporujete můj názor:

"To co tu bylo, byla vláda mafie skrytá pod pláštíkem komunistické ideologie. Když mafii začalo téci do bot, uspořádala sametovou revoluci a předala moc svým potomkům. Ti, varováni nezdarem ctihodných otců, to vzali do ruky mnohem pevněji, jiným způsobem, sofistikovanějším a o to nebezpečnějším".
07. 03. 2010 | 11:44

skeptický napsal(a):

H9999

Zásadně neodporuji cizím názorům.
Žádné ale netřeba.
Nejsme ve při.
07. 03. 2010 | 11:47

Karel Mueller napsal(a):

Paní Kláro,

v první části odpovědi jste si mě spletla s profesorem, ale to nevadí.

Pokud jde o druhou část a jste skutečně zastáncem toho, aby Američané skončili tyto války a zrušili všechny základny na cizím území, tak musím uznat, že Vaše postoje jsou konsistentní a máte právo požadovat po Rusech samostatné Čečensko.

Tož, milá Brňačko (strávil jsem tam 16 let, v létě hlavně mezi Osadou a Oborou :-),), chce to audienci pánů Obamy a Medvěděva a mocnou silou slova to demokraticky prosadit.
07. 03. 2010 | 11:49

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,

píšete, že stačí mluvit o komunistickém režimu pravdu. Máte pravdu a tak si položme otázku, proč je krajně nežádoucí se na minulost a současnost kriticky podívat, vážit a zvážit.

Kritický pohled vyžaduje napsat ony 3 sloupce, do prvního měřitelné položky a pak vážit plus a minus pro minulost a současnot.

A tam by mohli různí lidé dostat různé výsledky, záleželo by na tom, jakou důležitost by té či oné položce dal.

A nejen to, lidé by mohli dojít k závěru, že ne všechno bylo špatně a nezaškodilo by k ledasčemu se vrátit. A to je právě ono zcela nepřípustné.

Řečeno lapidárně: Je to prostě příprava na stav, kdy by i v případě největšího humus-sajrajtu bylo možné říct: Máte svobodu a demokracii, tak si toho važte a podívejte, v jakém ďábelském a zločineckém režimu žili Vaši otcové a dědové ...

Taková je pravda.
07. 03. 2010 | 12:02

vlk napsal(a):

skeptický

včera večr běžel na Z1 velmi pěkný dokument o baronu Mannerheimovi.
Rus, carský důstojník, který s e stal Finem.
Potlačil pokus o bolševickou revoluci ve Finsku. Nejsme si jist , jestli budu přesně tlumočz t čísla. Bílých Finů, které vedl , zahynulo v Občanské válce 5000. Rudých Finů 35 tisíc. Většinou až po válce. Nemilosrdnou likvidací. Uvádělo s e doslova.
O občanské válce ve Španělsku už jsem tu spsal na jiném místě. O ztrátách burských žen a dětí v britských koncentrácích také.
07. 03. 2010 | 12:04

stejskal napsal(a):

Amen ;-)

Zdravím všechny majitele té jediné a nezpochybnitelné pravdy ;-)

Libor Stejskal

P.S. "(Ono) by nezaškodilo se k ledasčemus vrátit". ;-) ;-) ;-)
07. 03. 2010 | 12:15

skepotický napsal(a):

Vlk

Konec jsem viděl,ale to už bylo o r. 39.Zajímavé byly ztráty v Rusko-Finské Válce,údajně 10 : 1 v neprospěch Rusů.

Že Finové byli nuceni nakonec ustoupit obrovské přesile se ale stalo více než se ctí.

V tom filmu o Kolčakovi se uvádí,že francouzský generál velící čsl.legiím vydal Kolčaka rudým výměnou za bezpečný odchod.

A Kolčak už předtím označil legie za bastardy,takže dobře mu tak,liž pravda?
07. 03. 2010 | 12:22

stejskal napsal(a):

Nakonec ten nacismus také nebyl tak úplně špatný (lidé měli práci, byl pořádek). A přitom o něm pořád někdo mluví tak nehezky.

Asi proto, že by "lidé by mohli dojít k závěru, že ne všechno bylo špatně a nezaškodilo by k ledasčemu se vrátit. A to je právě ono zcela nepřípustné."

Jdu s dětmi bruslit, snad se to "dobré" ještě nějaklu dobu nevrátí.

Hezký den.

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 12:22

skeptický napsal(a):

Stejskal

Teď jste tady polichotil všem.
Diplomatické.
K tomu bolševismu se zaručeně vrátíme.
07. 03. 2010 | 12:24

vlk napsal(a):

Skeptický

nechápu, proč do toho taháte legie. Pokdu vím, v Rusku jim velelijen čeští důstojníci. Žádný Francouz u toho nebyl.

A nemyslím, že české legie byly v Rusku zformovány kvůli boji s bolševikem. Motiv byl úplně jiný. Najděte si třeba heslo Bachmač.

Konflikt s bolševiky byl více méně dílem bolševiků. Kteří chtěli získat tzv. avtrijáky jako zkušené vojáky pro sebe nebo aspoň jejich zbraně.
Kdyby byli nechali legie volně odjet, žádný konflikt nebyl.
07. 03. 2010 | 12:35

skeptický napsal(a):

Vlk
Nic nikam netahám.Zmiňuji,že byly několikrát ve filmu zmíněny.
Já si prameny vybírám dle svého,a sporů nevyhledávám.

To bych se tu musel mezi samozvanými experty na všecko zbláznit.

Já tam nebyl,Vy taky ne,a hrozně se lže.

Že jsme měli za první republiky fr.generalitu jsem se také dozvěděl až předloni.Rostu.
07. 03. 2010 | 12:49

Skeptický napsal(a):

P.S.
Generál se jmenoval Janin.
07. 03. 2010 | 13:17

Tencokida Hnuj napsal(a):

Stejskal
Mám přítele. Jmenuje se William Josif ibn Černý ibn Schwarz a zde je jeho kádrový profil :

Původ :proletářsko-buržuazně-německo-český
Vyznání :pokřtěn, biřmován, v současné době uvažuje o autoexkomunikaci či jiné formě protestu proti pokrytecké politice Vatikánu.
Nečlen SSM, v roce 1987 odmítl vstoupit do KSČ a šel raději dělat jinou práci.
Vyšší technik na dole. Po roce 1987 dělník na dole. Od roku 1990 nezaměstnaný. Živnostník. Obchodník.
Finanční poradce. Rentiér. Nyní účastník dlouhých, vyčerpávajících a nikam nevedoucích diskuzí na Blogu Aktualne.cz.
"Na Zlo bič. K Dobru vést příkladem a vychovávat pohlavky."

Babička z matčiny strany : Klasická hodná babička via Božena Němcová, z chudých poměrů, praktikující katolička, německého původu, "Bez prosazování spravedlnosti na tomto světě je spravedlnost tam nahoře nemožná"

Dědeček z matčiny strany : horník,ateista, člen NSDAP, raněn u Moskvy, SS many považoval za zrůdy a měl z nich po celou válku strach. "My si mysleli, že Hitler udělá pořádek a dá lidem práci."

Odsunu se vyhnuli díky svědectví českých vlastenců.Poté se ujali malého děcka, které by asi odsun nepřežilo. Vychovávali je několik let, až se jeho rodiče v NSR vyhrabali z nejhoršího a přijeli si pro ně.

Babička z otcovy strany : Buržuazního původu, Tolerantní žena(až příliš!),ateistka "Všecko se dá vyřešit. Hlavní je na sebe nekřičet a navzájem se poslouchat."

Dědeček z otcovy strany : buržuazního původu, Za I. republiky vážený podnikatel, Sokol, altruista,hudebník a bohém. Vyznárodněn po Únoru 1948 "Kdyby se tenkrát k moci dostali slušní lidé, nemuselo to skončit takovým fiaskem a marasmem."

Děda se roku 1989 nedožil a babička byla v té době po několika mozkových příhodách. Někdy se můj přítel se svým otcem baví o tom, že to tak pro ně možná bylo lepší.

Babička z otčímovy strany: proletářský původ, po roce 1945 členky a později vysoká funkcionářka KSČ, vyloučena r.1969, poté čelila perzekucím ona, blízké i vzdálené příbuzenstvo, nyní praktikující křesťanka
"A pak jsem prosila Boha, ať mi odpustí, že jsem své děti vychovávala v komunistickém duchu."

Dědeček z otčímovy strany : proletářský původ, předválečný člen KSČ, ateista,
vyloučen roku 1969 "Někdy je lepší se napít, než zbytečně smutnit. Oni nás totiž převálcují vždy, kdy se jim zachce."

Můj přítel tvrdí, že odevzdanost a letargie nemá se skutečným náboženstvím nic společného. Ale na na pivo si zajde.
-----------------------------------------
A tak se mě přítel občas, když se ho zmocní melancholická nálada, zeptá :
"Ty, Tenco, myslíš si, že to mohlo mít i nějaký vliv na to jak myslím, rozhoduji se a konám já ??!!?

Já , hloupý hloupý samurajský synek, navíc odložený, mu vždy odpovídám: "No a i kdyby, tak co ?"
07. 03. 2010 | 13:24

skeptický napsal(a):

P.S.
Bolševici chtěli především získat Kolčaka a ruský zlatý poklad,které Legie zadržely.Přiznám,že právě jem se dočetl,že Janin byl vrchním velitelem expedičních sborů.
Rudí jednali s ním.
07. 03. 2010 | 13:30

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

v těchto položkách opravdu špatný nebyl. Ale to jsou jen dvě položky.

Heydrich ještě za války připravil mozkový ekonomický trust, jeho nejnadějnějším členem nebyl nikdo jiný než ... Ludwig Erhard, nástupce Adenauera ve funkci kancléře.

On a "jeho" muži mají zásluhu na poválečném německém hospodářském zázraku a vzniku blahobytného sociálního státu NSR.

Myslím, že to vážení provedli s mimořádnou pečlivostí a nejednu položku s plusem z třetí říše převzali. Už jen proto, aby se historie neopakovala.
07. 03. 2010 | 13:45

skeptický napsal(a):

Pokrokem proti předchozímu režimu je nesporně to,že se ženy začaly holit.Taková chlupatá noha nebo drn v podpaždí je jen pro silné nátury,nebo slepé mládí.

Zato chlapi teď na žiletky kašlou.Tady jich je na blozích aspoň na pět orlojů.

Asi nějaké bratrstvo,abychom nezapomněli,jak to vypadalo.

Myslitelů,co si dávají ruku do obličeje nějak ubylo od té doby,co se to tu dávalo do spojitosti s lhavostí.
07. 03. 2010 | 15:20

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

i ja si o tom usilovnem "pricernovani" myslim, stejne jako K.M., ze:

"Je to prostě příprava na stav, kdy by i v případě největšího humus-sajrajtu bylo možné říct: Máte svobodu a demokracii, tak si toho važte a podívejte, v jakém ďábelském a zločineckém režimu žili Vaši otcové a dědové"

Ja bych rozhodne nechtel, aby se jakykoli podstatnejsi rys tehdejsi doby vratil, ale pripada mi velmi hloupe rikat, ze tehdy bylo VSECHNO horsi - nechapu napr., proc mame byt radi, ze je mnohonasobne rozsahlejsi kriminalita "bilych limecku" a koripce politiku, nebo ze v kazde ulici je 10 hracich automatu.

Nemyslim, ze je toto nutna dan za svobodu a (pro vetsinu lidi) lepsi ekonomickou situaci.

Pokud budeme rikat "ale to nevadi, hlavne ze mame svobodu, jeste muzeme byt radi, ze nas tady nevyvrazduji komunisticke zrudy, jak tomu bylo az do roku 89", tak je to jen hloupe "lhani si do kapsy", ktere se nekterym naramne hodi.

A ty paralely s nacismem, ktere neustale pouzivate, jsou podle meho nazoru nemistne (aspon pro post-stalinistickou verzi komunistickeho rezimu).

..
07. 03. 2010 | 15:27

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

pan Mueller si to nemyslí, pan Mueller to ví ("Taková je pravda").

Možná by nebylo od věci si pro začátek vyjasnit, jak kdo chápe pojem "hypotéza" a jak výraz "fakt" (i s vědomím, že veškeré informace doložitelné z mnoha zdrojů nemusí být vždy přesné, nicméně jistá poměrně velká pravděpodobnsot, že se blíží realitě, tu je).

Pokud někdo pracuje s teorií, že zločiny totality jsou připomínány (o zveličování mluvíte Vy, já si naopak myslím, že se o totalitě mluví málo, ale je to jistě jen subjektivní dojem) proto, aby někdo zakryl jinou nastupující totalitu, je to jeho věc. Ale s dojmy se dost těžko polemizuje (dá se o nich uvažovat, ale to je tak jediné. A nic na tom nemění, že to skutečně může i někomu vyhovovat).

Nacionální socialismus a jeho praktiky v letech letech 1938 až 1945 se jistě nedají ve většině ohledech srovnávat s post-stalinistickou verzí komunismu. Tak to berte tak, že hovořím o nacionálním socialismu v letech 1933 - 1939 (nakonec to byl svým způsobem logický důsledek kombinace versailleského "míru" a hospodářské krize, moc ne většině Němcům nedivím, že mu věřili).

Problém není v tom, jestli Husákovský bolševismus už nevraždil resp. hitlerovský nacismus ještě nevraždil. Problém je ve zrůdnosti obou ideologií, které slíbí lidem spravedlnost, když zakroutí krkem někomu jinému a zároveň přitom odevzdají svá práva diktátorovi. To je to jediné, o čem se tu bavíme, o ideologii a na ní založeném systému moci.

Je úplně jedno, jestli nacionální socialismus podobně jako husákovský bolševismus zajistil masám sociální pojištění, práci, určitou úroveň zdravotní péče či dovolenou ROH resp. nějaké její nacistické odnože.

Samozřejmě, že bylo i něco dobrého (já měl například rád lékořicové bonbóny, už se nedělají ;-), ale o tom tu vůbec není řeč (mimochodem přesně takto někteří Němci a Italové vzpomínají na duceho a fuhrera, také nebylo všechno úplně špatné).

Nikdo soudný není spokojen s tím, jak se krade z veřejných peněz (docela by mne zajímalo, z jakého údaje vycházíte při tvrzení, že dnes "je mnohonasobne rozsahlejsi kriminalita 'bilych limecku'", tedy kromě toho, že se o tom před dvaceti lety nepsalo v RP), jak je politika propojena s různými lobbisty a zájmy velkých firem, klientelismus a spousty dalších věcí, co se kolem nás dějí.

Jsou dvě možnosti: snažit se v rámci demokratického systému o změnu, angažovat se, brát se za věci veřejné, brát na sebe zodpovědnost, či volat zase po nějaké spásné ideologii, která tohle všechno vymýtí, aniž bychom my museli hnout prstem (no, a maximálně přitom zase zařve pár miliónů lidí, my to třeba nebudeme).

A znovu opakuji: mluvím o podstatě systému, o tom, na čem je založen, ne o tom, jak zneužíván, jak v něm dostatečně nejsou nastaveny kontrolní mechanismy či o tom, že většina lidí kromě nadávání vcelku spokojeně této situace využívá (někdo krade ve velkém, jiný aspoň mírně přikrádá na daních).

Resumé: zrůdnost bolševismu, nacismu a dalších totalit spočívá v jejich lákavé jednoduchosti - nemusíte dělat nic, my se o to postaráme. Zajistíme blahobyt, spravedlnost atd., stačí, když zavřete oči a nebudete se na nic ptát (kdo se bude ptát, dopadne - z definice systému - špatně).

To je dobrý příběh, pane TCKH. Důležitý.

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 17:27

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

to máte samozřejmě pravdu a stejným způsobem vytvářeli (a nakonec i přejímali) lidé činní v bývalém režimu normy, mechanismy atd. (bohužel však ne pod přímou kuratelou amerických expertů a ne za situace, kdy vítěz může během omezeného časového úseku poraženému z titulu své pozice prakticky nadiktovat jak zařídit "hospodářský zázrak").

Ale opět to nic nemění na zrůdnosti totalitního režimu. Nikomu nic nevyčítám, chápu jednání lidí za nacismu i bolševismu (a ani nevím, jak bych se choval já, kdybych byl starší, vím jen, jak bych se chtěl chovat). Ale nemíním hledat drobná pozitiva na systému, který je z definice zločinný (je tak založen).

Mimochodem ta země na západ od našich hranic se jmenuje Bundes Republik Deutschland česky Spolková republika Německo, nikoliv Deutsche Bundes Republik, což by do češtiny mohlo být překládáno jako NSR (důvod, proč bolševik vymyslel tento paskvil asi znáte).

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 17:41

stejskal napsal(a):

Pánové, místopřísežne prohlašuji, že jsem si tento text pana poslance Zahradila neobjednal http://blog.aktualne.centru... ;-)

Ale když jsem jej dnes před šestou objevil v mejlu (pan poslanec si nechce vkládat blogy sám, a tak mi je posílá), docela upřímně jsem se pobavil. Holt není genocida jako "genocida" ;-) (ale souhlasím s ním, že Kongres či francouzský parlament by se do toho plést neměl).

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 18:08

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

doufam, ze memu psani nerozumite tak, ze jsem priznivcem "volání po nějaké spásné ideologii, která tohle všechno vymýtí, aniž bychom my museli hnout prstem (no, a maximálně přitom zase zařve pár miliónů lidí, my to třeba nebudeme)."

Vzdy jsem byl snad i aktivnim zastancem toho "snažit se v rámci demokratického systému o změnu, angažovat se, brát se za věci veřejné, brát na sebe zodpovědnost".

V posledni dobe me ale nejak opousti vira, ze to bude fungovat - zda se mi, ze se to nejak prilis sune k tomu, cemu se vystizne rika "demokratura", tedy system, kdy formalne plati zakladni demokraticka pravidla (pravidelne volby), ale nikdo z tech, ze kterych si muzeme vybrat, neni dobry - vsichni jsou motivovani skoro jen osobnim prospechem (propojenost s firmami, klientelismus...), lide sice mohou svobodne mluvit a kritizovat, ale nema to stejne zadny efekt.

Nemyslim, ze se to da zmenit - technologie moci je propracovana, i ten opravdu "proflaknuty" se k moci dostane s pomoci penez a novinaru, pomoci kterych usporada oblbovaci reklamni kampan...

Zacinam se obavat, ze to dopadne spatne - nakonec to vezme nejaka "pevna ruka"...

No, doufam, ze jsem prilisnym pesimistou...

..
07. 03. 2010 | 18:37

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"Zrůdnost totalitního režimu" - bezobsažná mainstreamová floskule.
"Totalitní režimy" byly obvyklou formou vlády po většinu histórie lidstva, tedy do demokracie současného typu lidstvo žilo pod zrůdnými vládami.
O sancta simplicitas!
07. 03. 2010 | 19:03

stejskal napsal(a):

Z ničeho Vás nepodezírám, pane profesore (vůbec se snažím lidi moc nepodezírat, což samozřejmě - myšleno obecně - nemusí nutně znamenat naivní důvěřivost).

Popravdě řečeno si nemyslím, že je relita tak strašlivá a bezvýchodná, jak se může ze čtení příspěvků celé řady debatérů zdát (pozor, tím nechci říct, že je ideální). Je prostě taková, jaká je. Podle mne zcela v řádu věcí, jako důsledek, průsečík celé řady vektorů (nejsem fatalista, ale pragmatik).

A daleko více než různé stížnosti na téma, jak je to strašné a jak s tím nelze nic dělat, mne zajímá otázka (spíše otázky): Co dělám já? Dělám toho dost, aby se věci, které se mi nelíbí, změnily? Nemohl bych dělat více? Převzal jsem dostatečný díl zodpovědnosti za to, co se kolem mne děje? (a znovu říkám, tím nikoho nehájím, jen se ptám, zda to, co se nám nelíbí, vlastně neumožňujume).

(A mimochodem, motivace vlastním prospěchem není obecně nic špatného, je to zcela přirozené. Důležité je nastavovat mechanismy - a vymáhat jejich dodržování -, aby vlastní prospěch nebyl uspokojován v rozporu se zákonem. Respektive aby veřejná poptávka žádající i jiné hodnoty, než vlastní prospěch, byla dostatečně silná (veřejná poptávka jsme my, všichni).

Nechci nikoho mentorovat, nepovažuji se za neomylného a spravedlivého (navíc se mohu šeredně mýlit), jen se snažím přemýšlet o své roli ve společnosti, kde žiju (a zároveň o tom, co je pro mne naprosto nepřijatelné, co nejsem ochoten si nechat sebrat).

Ano, technologie moci je velmi propracovaná. Souhlasím, ale nemíním se s tím smířit. A možná to opravu dopadne špatně, to se nedá předem nikdy vyloučit (ale trochu to záleží na každém z nás).

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 19:25

Lex napsal(a):

No, a protože jsme se konečně zase slavnostně dopracovali k "zametání před vlastním prahem" a k individuální odpovědnosti každého z nás za ten globální svinčík, což je nejlepší metoda, jak kritiky poslat někam, tak nastal čas přečíst si článek prof. Františka Janoucha, kterého nikdo ze zanícených diskutérů a editorů nebude podezřívat ze zaujatosti, toho, kdo to v jeho osmdesáti letech při jeho vzdělání, nepřeberných životních zkušenostech a osobních zásluhách o to, aby jeden marasmus byl potlačen a druhý nepřišel - což se mu, jak sám popisuje, nepodařilo, právě naopak - není schopen pochopit.
A trošku zklidnit své svaté nadšení nejen pro oprávněnou kritiku chyb toho minulého, ale i apologetiku toho nového, a pro přepisování dějin vítězi.
07. 03. 2010 | 20:00

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,

Buďte rád,že lékořicové bonbony,co jste míval rád už nejsou.Snižují potenci a libido.

Jak zpíval Neckář : léčím si lásku lékořicí.
Bacha na tzv.pendrek.

Odhalení bolševikova paskvilu v NSR bylo důmyslné.Co potom říci o SSSR.Ser a Neser-dobro a zlo?
Z ČSR udělali ČSSR.

Oběti na životech jsou jednou stranou umenšovány,druhou zveličovány,jak se hodí,někde se to smí,někde nesmí.

Ty Drážďany a 30,000 obětí mne dost překvapily.300,000 Němců při odsunu taky. Já žil v bludu.

A co se dnes vydává za historiky nové generace je vůbec pod jakoukoliv kritiku,historie na objednávku.

Zajímavé je,že se dnes do podvědomí násilně cpou staronová slova,asi z nedostatku fantazie.Asi čarodějnice a obcování s ďáblem je už moc staromódní,a třídní nepřítel moc čerstvé.

O různých fobiích,kterých se politici bojí jak čert kříže,a mohou se přerazit,aby se distancovali a vyjádřili zděšení ani nemluvě.

Slouží to jedině k prosazení čehokoliv,umlčení kritiky a zajištění naprosté nedotknutelnosti vybraných skupin lidí,kteří pak mají volnou ruku dělat cokoliv.
07. 03. 2010 | 20:15

stejskal napsal(a):

Jak říkáte, pane skeptický,

je to jedno velké spiknutí, sloužící k "prosazení čehokoliv, umlčení kritiky a zajištění naprosté nedotknutelnosti vybraných skupin lidí,kteří pak mají volnou ruku dělat cokoliv."

A pořád se nám tu snaží někdo něco namluvit, tak pro jistotu nevěříme vůbec ničemu.

Našinec je jen takový malý nebohý červík, který nemůže vůbec nic. "Furt" s ním někdo "voře". Že bych se na takový život nevybodl... ;-)

Hezký večer.

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 20:35

skeptický napsal(a):

Víte,pane Stejskale,

doma se mnou vořou,a desetkrát denně mi říkají,že jsem blbej.Co mám dělat? Máte to taky?

Můj oblíbený Hugo Haas rozlišoval jen dva druhy lidí : Žid a antisemit.
Asi jsem ze stejného těsta.¨

Podívejte se na Pana Načeradce,krále kibiců,abyste mne viděl v akci.

Pochopitelně vzhledově a šarmem mám do něj daleko.

A Voře a Furt pro mne netřeba dávat do uvozovek,je to část mého každodenního slovníku.
07. 03. 2010 | 20:46

Pavel V napsal(a):

Alarien

Snažíte se mě přesvědčit, komunismus nehlásal třídní nenávist nýbrž jen třídní boj, což nemusí nutně být boj vedený zbraněmi - tedy válka. Společně s Lexem si myslíte, že podobně jako křesťanství byla i komunistická ideologie zneužita ve prospěch různých diktatur. Lex si dokonce myslí, že cíle komunismu jsou minmálně stejně ušlechtilé jako cíle křesťanství. Nemohu s vámi souhlasit. Studoval jsem totiž (povinně :-) marxismus - leninismus a jedním z jeho základních postulátů bylo, že "dělnická třída má právo vzít si moc násilím". Podobně jako rasa u nacistů, i zde se vytváří skupina, která má ve společnosti více práv, než její zbytek. Vy možná řeknete, že to byla hereze (odchylka od správného učení) a že podle původních představ se od kapitalismu ke komunismu mělo přejít nějak jinak, než jak to realizoval Lenin a spol. Mě by moc zajímalo, jak by se to dalo udělat pokojnou cestou. Jiným postulátem komunismu je totiž společenské vlastnictví tzv. výrobních prostředků. Kapitalisté by se jich tedy asi museli dobrovolně vzdát. Podle vašich představ je získali nezaslouženě, ale tohle oni nevědí:-). Bez násilí a popření demokracie se komunismus uskutečnit nedá.

Základní zásadou křesťanské nauky je dobrovolnost (že tomu tak v dějinách vždy nebylo, není vina nauky). Není komunistická ideologie založená na tezi "účel světí prostředky"? Odpovězte si sám. Já pouze říkám, že taková teze je cestou do pekel, byť by cíl byl sebeušlechtilejší.
07. 03. 2010 | 21:10

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

přítel Lex Vm to napsal velmi hezky a na profesora Janoucha se kouknu. Je jasné, že čím je člověk starší, tím je větší skeptik a má na míle vzdáleno k radikalismu a zanícenosti ... mě na debatách může skutečně zdvihnout jen nějaká extra podlost či prostá hloupost.

Vždy platilo a platí, že máme formu a obsah. Nezaleží tedy příliš na tom, jakým praporem se systém ohání, ale jaký vytváří reálný obsah pro život lidí a jak bude fungovat. Problém reálsocialismu byl v něčem úplně jiném, než v oné totalitě, byl v tom, že prakticky neexistovali ekonomicky nezávislí lidé. A bez ekonomické nezávislosti není svoboda možná, každý byl součástí systému, Husákem počínaje a posledním zametačem konče. Tam by měla být ta hlavní - a správná - kritika ze strany antikomunistů a nikoliv brepty, lží a plácání o ničem. Protože se dnešním zaníceným bojovníkům s mrtvolou musí smát každý, kdo v Husákově skutečně žil. Koneckonců i tzv. totalita může být relatině z více důvodů liberání a tzv. demokracie i velmi krutá a potlačovatelská. Protože i v demokraciích se může pár etablovaných stran spojit v "mafii" a vytvořit defacto stranu jednu - a jsme doma s plnou parádou, tj. opět v totalitě. Nebo třeba demokrat Chávez - nafta mu zaplatí sociální politiku a ty hlasy si prostě koupí.

Ne ... znáte mě a tak víte, že věřím ve stabilitu a ronováhu, nikoliv ve sci-fi.

Víte, oni ti bolševici nebyli ani zdaleka takoví blbci, jak z nich dnes dělají a nechtějte po mě srovnání se současnem. Oni velmi dobře věděli, že rozdělení na primární a sekundární potřeby prostě platí a dali si záležet na tom, aby ty primární měla přikryté nějak většina populace a nějak i ty základní sekundární. Píšete, co totaloita byla schopna dát. Tak proč to k sakru nezajistí demokracie, když se tváří jako světlo lidstva a jde o základní potřeby a požadavky k normálnímu životu? A že je třeba spravedlnost alespoň předstírat, pokud nemá společnost zkolabovat. A ne nahodit stav, aby si i ten poslední Franta z dědiny myslel, že takový bordel, bezpráví a absurdity svět neviděl.

Pokud tohle elita demokratických států nepochopí, či bude opilá mocí, myslet si, že může cokoliv a ten humus dole ji nemůže nijak ohrozit ... tak jsme opravdu na nejlepší cestě dát si repete.
07. 03. 2010 | 21:21

Karel Mueller napsal(a):

Pavel V:

Teoretický komunismus je odnož křesťanství se zvýšeným důrazem na původní judaismus, která zbožnila člověka.
07. 03. 2010 | 21:23

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

nevšiml jsem si, že by mi přítel Lex něco psal ;-)

Relativně liberální totalita versus krutá a potlačovatelská demokracie ;-) ;-) ;-) Pane Muellere, já nemluvím o nálepkách, ale o obsahu obou slov. Pokud se spojí všechny strany a začnou ořezávat ústavní práva, pak to není demokracie, ale totalita. A je úplně jedno, jak to nazývá pan Chavéz či kdokoliv jiný.

S vlastnictvím výrobních prostředků (jak to kdysi rozebral jistý novinář) to souvisí jen okrajově. Například v řadě sovětských satelitů zůstalo zachováno drobné podnikání, přesto tam fungovala totalita jak řemen (NDR budiž toho zářným příkladem).

A teď to nejdůležitější: demokracie Vám nic nezajistí, to není systém, který by sám o sobě něco zajišťoval. Ale dává Vám na rozdíl od totality možnost se za své věci brát, dává vám možnost starat se, chovat se zodpovědně (ale i nezodpovědně) zajišťovat si, rozhodovat sám o sobě. Demokracie je možnost, ne záruka. Totalita je záruka, kterou nechci.

Dokud je demokracie ctěna představiteli moci, dává šanci. šanci na změnu, na soutěž myšlenek atd. (jiná věc je, že o to moc lidí nestojí, ale to nic nemění na faktu, že bez soutěže myšlenek jsou i ti méně aktivní a přemýšliví v ohrožení).

A souhlas, také věřím v rovnováhu. Ale ne institucionalizovanou. Rovnováhu pramenící ze soutěže, jež má svá pravidla (a ta pravidla jsou opět dána soutěží, vyvíjejí se již po tisíciletí).

Libor Stejskal

P.S Co si myslí poslední Franta z dědiny, či první v Římě, nebo dokonce většina, ještě nemusí být nutně realita. Osobně si myslím, že velkou roli hraje i frustrace z nenaplněného očekávání. "Čekali jsme něco jiného a oni nás zase podvedli." Oni, oni, oni...
07. 03. 2010 | 21:42

Karel napsal(a):

Já tak z ústavní soudkyně mejsem nadšen, protože je poze poplatná současnému režimu, stejně jako soudružka Polednová.
Jak přišla na 100 milionů obětí komunismu?
A co oběti kapitalismu? Nejsou náhodou větší.
07. 03. 2010 | 21:45

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale

Ve světě už jsou karty rozdány stopadesát let.

Banky jsou jako bank v kartách,s tím,že vám sámy vybírají karty,které si můžete líznout,a mění pravidla během hry.

Máte pravdu,oni.A je to neprůstřelný.A ty malé "ony" nahoře si dosazují sami,volby jsou iluze.

Tak dovolte červíkům nějaké to ojkání.

S těmi podvody jste se trefil.Po tisíciletí to byl nejvýnosnější způsob soutěže.Někde se za to trestalo.Blbým se ve škole učila poctivost.

Jak byste klasifikoval současnou finanční "krizi"?
07. 03. 2010 | 22:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Stejskal:
"Demokracie je možnost" Není, alespoň ne po česku. Je to jenom iluze. Oblbující.
07. 03. 2010 | 22:14

Lex napsal(a):

Karel Mueller
Příteli, kdybyste si včas přečetl toho Janoucha, měl byste to o mnoho snazší. Proto se já do Vaší (a Hořejšího) diskuse s L. Stejskalem nebudu zapojovat. Samozřejmě jsem na Vaší i vaší (obou) straně.
A že zmiňuji prof. Janoucha http://blog.aktualne.centru...
Mimo jiné proto, že něco je opnovat Vám a Hořejšímu a přesvědčovat vás o vašich mýlkách, a něco jiného se pustit do diskuse s prof. Janouchem, který z hlediska hodnocení toho současného brajglu plně konvenuje s vámi (námi).
Vsadím boty, že ho pan Stejskal nebude přesvědčovat o jeho "omylech". Anebo ano? Už se těším na tu plamennou diskusi. Protože co tu má co "nějakej Janouch" kecat do naší "demokratůry". ("Demokratůra", kterýžto pojem jsem si bez dovolení vypůjčil od Karla Kryla, je podle mne stav, kdy jsou ústavně a formálně zřizeny všechny instituce obvylé v zavedených demokratických režimech, jejich fungování je však na rozdíl od těch zavedených demokracií "ohnuté" těmi, kdo vlastní faktickou moc, tj. těmi, kteří rozkulačením dřívějšího společenského vlastnictví, mnohdy ve spojení s globálním kapitálem, jehož jsou tak jako tak prvky, získali takové prostředky, a tím i REÁLNOU moc, že v zájmu další koncentrace kapitálu a jeho zabezpečení jsou způsobilí si ze státních struktur a jejich představitelů v podstatě vytvořit "služku", nehledě na jejich politickou orientaci, a tím žádoucí fungování těchto struktur fakticy eliminovat.)
Držte se! Anebo raději to vzdejte. V této diskusi nemáte šanci, budete pořád ti, kteří nemají "navrch". Ta role je daná.
07. 03. 2010 | 22:16

stejskal napsal(a):

Pane Muellere,

mohl byste vyřídit příteli Lexovi, že s blogery na těchto stránkách už prakticky nepolemizuji (zejména když mám šanci si s nimi o podobných věcech povídat a vědět, že se náš názor příliš neliší ;-)

Pokud si lidé chtějí naslouchat, přemýšlet o názorech druhých, je to zpravidla pozoruhodně přínosné pro obě strany.

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 22:42

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

jsou zákony psané a nepsané. Husákově jste mě ústavu a deklarovaná pravidla tak, že by "bledla" i demokracie. Praxe byla ovšem zcela opačná.

To vlastnictví výrobních prostředků je zcela zásadní a bez něho komunismus neudržitelný. A soudruzi v NDR ty drobné vlastníky mohli tvrdě držet na uzdě jen díky ruským tankům.

Ovšem jiné formy diktatury to vlastnictví zcela umožňují - např. Pinochet.

To by bylo na dlouhou debatu, koneckonců jsme skoro všechno semleli. Ale i tak jste trefil čistou desítku a zároveň podal jasnou odpoěď proč demokracie nemůže obstát:

Většina lidí žádné šance nepotřebuje a vlastně ani žádné nemá. Šance potřebují schopní a zdělaní lidé. Ta ětšina potřebuje záruky a normální civilizovaný právní stát.

Půjde za tím, kdo jim to slíbí a uvěří mu.
07. 03. 2010 | 22:45

stejskal napsal(a):

Jako selhání celé řady mechanismů, které mají ochránit společnost před bezskrupulozním jednáním, pane skeptický.

Podobných selhání již lidstvo zažilo, permanentně zažívá a ještě zažije celou řadu. Nelze je nikdy zcela eliminovat (ale je nutné se o to civilizovaným způsobem snažit).

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 22:46

Karel Mueller napsal(a):

Lex:

Příteli vyřizuji tímto vzkaz pana Stejskala :-) a na profesora se jdu kouknout :-).
07. 03. 2010 | 22:53

stejskal napsal(a):

Přesně tak, pane Muellere, většina lidí jde za prvním, kdo jim něco slibuje ("nikdo na světě Vám nemůže dát, co já Vám mohu slíbit"). Za ty sliby mu přiklepnou cokoliv.

Jenže jak známo, moc korumpuje (jak v demokracii tak kdekoliv jinde). Čím déle je člověk u moci, tím netečnější k potřebám druhého je. Nemá-li konkurenci, nepotřebuje se o nic starat, jen o využívání své moci nad jinými k vlastnímu prospěchu.

A proto jedinou zárukou jakési stability je to střídání moci. Ti, kdo o ní usilují, se musí ucházet o přízeň těch, kteří jí delegují. Pokud těm druhým stačí sliby, brzy zjistí, že naletěli. Pokud se mezi nimi najde dost těch, kterým opakování slibů nestačí, přijde změna. A tak pořád dokola. Nic lepšího za současného stavu není. A obávám se, že ani v dohledné době nebude.

A proto mi jde o to, aby alespoň tato nedokonalost fungovala. Nadávat na to, že nefunguje, mi přijde poněkud neefektivní. No, spíše zcela zbytečné.

Libor Stejskal
07. 03. 2010 | 22:56

Karel Mueller napsal(a):

Pane Stejskal,

v podstatě jste asi nechtěně trefil druhou desítku. Ti vcházející do vyšší a vysoké politiky vědí, že to mají jen na to období. A tedy si uvědomují, že záleží jen na nich, jak si zvýší konto ... Protože když si to konto zvýšíte o desetinásobek toho, co na těch funkcích vyděláte, tak už není žádné pak ...

Jde o to, že nikdo nikoho u nás nebere k odpovědnosti. Kdo by koho bral? Ti nahoře sami sebe?
A národ? Ten je zpitomnělý a lhostejný, byť mocně remcá. To by bylo na jinou debatu a něco o tom napíšu u profesora.

Ale zastavím se jen u té lhostejnosti: Nutně se dostávám zpátky k oněm mým kartám. Bez nich to opravdu nejde. Bez nich máte jen nihilismus s krysí morákou.

Musíte si zkrátka vybrat. Buďto chcete upadající bantustan řízený ze zahraničí či nadnárodními korporacemi se hrou bez pravidel, pak ty karty spalte. Nebo chcete prosperující právní stát s rozvinutou demokracií, pak se bez nich neobejdete. Ani bez jedné.

Pokud budete starý a opelichaný pardál - jakým jsem třeba já - tak nemůžete chtít po oslnivé krásce, aby pro Vás dýchala :-), zejména pokud kolem ní krouží dav bohatých a atraktivních mladíků. Nemá to souvislost s tím, co jsem výše psal, uvádím to jako příklad, že jsou věci možné a nemožné :-).

A teď už nashle na jiných stránkách.
07. 03. 2010 | 23:57

skeptický napsal(a):

Že selhání mechanismů neze eliminovat je Velká Pravda.

Zvláště když jsou tyto mechanismy záměrně vypnuty,a fungují jen tehdy,aby chránily zavedené nepořádky.Naoko je tu zákon a pořádek.

Když jsou všechny vlády a instituce civilizovaného světa obsazeny podvodnickou a zlodějskou mafií,která má za úkol státy jim svěřené zadlužit,přivést na buben,a má přitom volnou ruku si beztrestně nakrást,ta nedokonalost bude udržována funkční,aby lidé chodili do práce,a bylo z čeho krást.

Také se obávám,že už nic lepšího nebude.Lze leda doufat,že ten CERN sežere zeměkouli,nebo v nějakou bouračku s meteoritem,protože tohle v konečné fázi může znamenat jen návrat do otroctví pro ty,kterým bude dovoleno přežít.

Ta soutěž je nesporně o kriminálních schopnostech vítězů "soutěže".

Za švindl v kartách se na divokém západě věšelo.To bylo asi potřebné pravidlo,jemnomže vy jaksi nabádáte k civilizovanému snažení.To se dá brát jako vtip,nebo škodolibost.

To už se můžem rovnou modlit.Stejné kázali faráři poddaným.

A recept by byl jednoduchý,přestat používat peníze,a byli by v hajzlu.

A zatím se tu pořádají konference o boji proti něčemu,co je ve šrotu,a opravy nepotřebuje,jen aby ukázali oddanost a uvědomělost.
08. 03. 2010 | 00:00

stejskal napsal(a):

To víte, pane Muellere, i slepé kuře někdy najde zrno ;-)

S Vašimi kartami (tedy kromě rodiny a Boha) opravdu hrát nemíním. Nepřijdou mi v životě tím nejdůležitějším (ale to už jsem zde někde tuším psal). A navíc nejsem karbaník (i když partii mariáše si někdy dám docela rád).

Pane skeptický, o tom nepoužívání peněz budu přemýšlet. Přijde mi to jako veskrze realistický recept ;-)

Dobru noc.

Libor Stejskal
08. 03. 2010 | 00:28

vaclavhorejsi napsal(a):

Pane Stejskale,

vcera jsem to s tou skepsi mozna trochu prehnal (mozna to bylo tim, ze me bolela hlava ;-)).

Ale prece jen me udivuje, ze trochu bagatelizujete jednu vec, na kterou upozornil K.M. - ze dnesni politikove navodili takovou situaci, ze (velka?) vetsina lidi hodnoti moralni stav dnesni politiky velmi negativne. Myslim, ze je to opravdu velke selhani. Je zajimave, ze zduraznujete, ze "vetsina jeste nemusi mit pravdu" - trochu mi to pripomina slavny vyrok soudruha Alvaro Cunhala, ze "vetsina neni pojem aritmeticky, ale politicky" ;-).

Jak se pozna, kdyz vetsina ma "pravdu" a kdyz ji nema?
Mam podezreni, ze mnozi z nas budou v pokuseni brat si na pomoc tu vetsinu v pripadech, kdy se jeji nazor shoduje s nasim...

..
08. 03. 2010 | 12:25

stejskal napsal(a):

Pane profesore,

byl bych velmi nerad, aby to vypadalo, že se snažím někoho omlouvat, smiřovat se krádežemi, klientelismem, korupcí, zneužíváním moci soudní i výkonné (vše se děje v míře daleko větší, než je mi milé). Naopak. Je mi to velmi protivné a v rámci svých omezených sil se s tím snažím něco dělat (třeba tím, že to nedělám, ani kdyby to pro mne bylo výhodné).

Domnívám se (ale mohu se samozřejmě mýlit), že důvody, proč je většina lidí frustrována (Vašimi slovy "hodnoti moralni stav dnesni politiky velmi negativne") jsou daleko složitější, než aby se z nich daly jen tak šmahem vinit politici (a opět to nepíšu proto, abych se jich zastával, ale proto, abych si uvědomil některé souvislosti, příčiny a jejich následky).

Ty důvody se dají dle mého soudu rozdělit do dvou kategorií:

Na (s nadsázkou a humorem fušuje přitom do vašeho oboru) "fylogenetické"

- jde o po generace přenášenou a po staletí se vyvíjející historickou zkušenost, která více či méně ovlivňuje způsob myšlení a jednání každého z nás. Když si člověk projde dějiny lidí žijících na tomto území zhruna tak od 14. století, má nějaké drobné znalosti sociologie a psychologie (a také o tom něco přečetl) rýsuje se mu jisté "archetypální" jednání (v němž fenomén frustrace hraje velmi důležitou roli) docela zřetelně. O fungování elit, vztahu společnosti vůči nim a jejich roli v ní, jak se generují, z čeho, koho společnost považuje za elitu (tohle je ale na dost dlouhou analýzu, na níž se ani necítím dost fundován).

Na, a (opět s nadsázkou a humorem fušuje přitom do vašeho oboru) ve společnosti a různých jejích generacích převládající důvody "ontogenetické"

Zde hraje roli též celá řada faktorů (například to, že drtivá většina z nás si podstatnou část svého života něco jiného myslela, něco jiného se odvažovala říkat na veřejnosti a teď už může bez obav říct na veřejnosti cokoliv; jak jsme se jeden každý sám v sobě s tím residuem značně schizofrenní existence vyrovnali, jak se tomu dokážeme podívat do tváře atd.).

Především však jde dle mého soudu o idealistická očekávání euforické doby po listopadu 1989. Prostě jsme čekali, že stačí svrhnout bolševika a vše bude skvělé. Budou vládnout osvícení nezkorumpovaní lidé a my budeme vklidu pracovat a radovat se. A teď nás strašně irituje, že se ten náš vysněný svět jaksi nedostavil (a já se znovu ptám, především sebe a teď už odstupem, proč by měl? A jestli jsem udělal dost pro to, aby to bylo lepší, než to je?). Opět je to dle mého soudu na hlubokou analýzu, pro jejíž vypracování jsou zde jistě povolanější)

Samozřejmě většina není žádnou zárukou pravdy. Či si myslíte, že ta většina Němců, která v roce 1932 vynesla Hitlera k moci, měla pravdu, když si myslela, že je to dobré řešení. A že němečtí demokraté (mimo jiné sociální), kteří před tím varovali, se mýlili?

Abychom si správně rozuměli: jsem (už jsem to zde tuším ostatně říkal ;-) přesvědčeným zastáncem zastupitelské demokracie. Ctím především Listinu práv a svobod (ne jako absolutní ideál, ale jako to nejlepší, k čemu zatím euroamerická civilizace dospěla) a Ústavu. Pokud se v rámci dikce těchto dvou dokumentů většina rozhodne k čemukoliv, budu to vždy respektovat. Ale pořád to neznamená, že historie neukáže, že to nebylo zrovna nejlepší rozhodnutí. Myslím, že soudruh Cunhal to takto nemyslel.

Samozřejmě že si vždy budeme brát na pomoc veřejní mínění, když nám bude vyhovovat (je to zcela přirozené a jediným závěrem z toho pro mne je, že bych zaštiťování se veřejným míněním nebral nikdy moc vážně). Nicméně jsou momenty, kdy je hlas většiny naprosto nezpochybnitelný (volby, referendum dle platných zákonů - je chyba, že jej ještě nemáme apod.)

Libor Stejskal
08. 03. 2010 | 14:46

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,čistě stranou,nechci se Vám plést do diskuse na úrovni:

Prubířský kámen dnešního ďábla který používáte je trochu řekněme nedrahý.

Není to přímo případ odrovnání protivníka v diskusi slovy "to už říkal Hitler",ale předpokládejme že v dnešní osvícené době Vám někdo odpoví ano,v té době měli Němci pravdu.

Takže o těch obavách,co už dnes nemusí nikdo mít říci co si myslí jste trochu daleko od pravdy.

Na všechno je pamatováno.

Nepředpokládám,že za komunistů jste se příliš angažoval v otázce nespravedlnosti vůči Sudetským Němcům.

Většina je blbec,a kriminální menšina nahoře je vesele manipuluje.Kdo má moc má pravdu.
Na tomhle světě má pravdu síla.
08. 03. 2010 | 15:30

skeptický napsal(a):

P.S.
Záludná otázka na úrovni : a to si soudruhu myslíte,že ústřední výbor KSČ se mýlí?
08. 03. 2010 | 15:38

Lex napsal(a):

„Přesně tak, pane Muellere, většina lidí jde za prvním, kdo jim něco slibuje ("nikdo na světě Vám nemůže dát, co já Vám mohu slíbit"). Za ty sliby mu přiklepnou cokoliv.“ – napsal pan Stejskal. Zlatá slova, zlatá slova.
Tož pravda, bude to teď tak trochu jako s lopatou na komára, ale nepoužijte tu lopatu, když ji zrovna máte v rukách a komár sedl kolegovi na čelo:

„Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítel socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách světového imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků a vykořisťovat v nich lidi, a tak dále a tak dokola. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte,… Promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se možná někteří z vás obávají, připravovaly desítky dobrých lidí….“http://www.vaclavhavel.cz/s...
„Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé postižení, staří, děti či lidé jakkoli jinak hendikepovaní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány….“http://old.hrad.cz/presiden...
08. 03. 2010 | 15:56

stejskal napsal(a):

Neměli pravdu, pane skeptický,

to jednoznačně ukázaly časy následující. Nicméně chování celé řady těch, kdo volili Hitlera (a také Henleina) se dá v kontextu doby pochopit, už jsem to tu psal (proto také za toto nikoho neodsuzuji, ani za to, že někdo v roce 1946 volil komunisty). To dle mého soudu není žádné provinění (jestli něco, tak selhání rozumu, ale velmi pravděpodobně bych mohl selhat ve stejné situaci též). Nevyčítám, neodsuzuji.

Čili vědom si plně nebezpečí, které na sebe současné době totalitní zvůle beru, prohlašuji: chápu, proč řada lidí volila Hitlera (a nemám jim to za zlé; za zlé mám až konkrétní skutky proti lidskosti jednoho kterého jedince).

Ad. "Nepředpokládám, že za komunistů jste se příliš angažoval v otázce nespravedlnosti vůči Sudetským Němcům."

Nepředpokládáte správně, ostatně ani dnes se neangažuji (buď máte mylné informace nebo si angažování představujeme každý poněkud jinak). Nicméně svůj názor na vyhánění lidí z domovů (konkrétně i sudetských Němců) mám už zhruba třicet let stejný. Tehdy jsem jej ale neventiloval na podobných diskusních fórech (a nejen proto, že bolševik žádná diskusní fóra netoleroval ;-)

Musí to být strašný pocit, pane skeptický, jak furt někdo manipuluje, že? Zkuste se nenechat, uleví se Vám ;-)

Libor Stejskal
08. 03. 2010 | 16:11

stejskal napsal(a):

No, to to trvalo ;-) Za všechno může Havel!

Promyšleně nám lhal a my věřili, že za nás (navzdory nám) všechno zařídí. Čekali jsme ráj (každý trochu jiný) a teď tohle (jen těch sociálních otřesů, co jsme v téhle zemi zažili ;-)

Libor Stejskal
08. 03. 2010 | 16:16

skeptický napsal(a):

Pane Stejskale,

Jen jsem Vás chtěl trochu nastartovat.Jste pak nejlepší.

O moje pocity si si nedělejte vůbec starosti,já z toho mám srandu.Ujišťuji Vás,že to nijak neprožívám,a tráví mi dobře.

Jen mi ta rétorika připomíná doby dávno minulé,jen hříchy jsou jiné,a dost ubohé.
Těch fobií je ve slovníku aspoň stovka,mohli by přidat.

Není jen tak si udržet imič,když už jsem si vybral ten nešťastný nick.
08. 03. 2010 | 16:34

stejskal napsal(a):

Tak to jsem rád, pane skeptický.

Někdy se zapomenu a jsem pak zbytečně starostlivý až úzkostlivý ;-)

Hříchů bude vždycky až až, o to nemám ani já obavu.

Mějte se.

Libor Stejskal
08. 03. 2010 | 16:40

skeptický napsal(a):

Stejskal

You are a darling.
08. 03. 2010 | 16:43

PatientO.T. napsal(a):

2 skeptický:
stejskal také není příliš šťastný nick... :-D
08. 03. 2010 | 16:50

Lex napsal(a):

Na hloupé heslo odpovídající odpověď. Přesně v tomtéž duchu. Kdyby nebyli lidi krmeni takto prostoduchými "pravdami", nebylo by tak (záměrně) prostoduchých reakcí.
Je třeba se více snažit.
08. 03. 2010 | 19:24

Lex napsal(a):

Apropós - neplést do toho Václava Havla, to není o Havlovi, to je o autorovi toho hesla.
08. 03. 2010 | 19:26

Pavel V napsal(a):

Karel Mueller, Lex, Vlk a jim podobní

Pánové,

taky mi strašně vadí ten humus, jež v tzv. veřejném prostoru vládne - korupce a vše, co s tím souvisí. V tom jsme zajedno. Přes všechny zlořády, jež se dějí, nelze nynější stav srovnávat se stalinismem ani s nedávným brežněvismem, což byl vlastně neostalinismus. To už bychom pak mohli říci, že největší "pořádek" u nás byl za Hitlera. Každý vidí, že dnes nemáme politické justiční vraždy, politické vězně, milice politických stran. Zvažte, co je důležitější, zda životy nebo majetky.

I pan Janouch se může mýlit. Správně sice říká, že v naší zemi se rozbujel klientelismus. Jeho omyl je v tom, že říká jen část pravdy. Celou se pravděpodobně neodváží říci. Celá pravda je, že za daný stav věcí si můžou občané sami. Kdyby se chovali odpovědně, někteří politici by už dávno skončili v "propadlišti dějin". Nicméně až přijdou volby, občané se nebudou rozhodovat podle toho, jak je ta která strana promořena korupcí, ale podle toho, co jim slíbí. Ale úplně nejvíce podle toho, jak často se její politici budou objevovat v televizi a na bilboardech.

Drtivá většina občanů se pohoršuje nad zkažeností politiků. Asi hlavně proto, aby zakryli svou naprostou pasivitu. Je velice pohodlné říci, že vším jsou vinni "oni" zatímco "my" jsme ti správňáci. Ti lidé tím prokazují dětskou nebo také nevolnickou mentalitou. Možnou příčinu lze spatřovat v minulém režimu, který byl svým způsobem návratem do středověku. V dnešní době si neumím představit občany, kteří by v případě ohrožení totalitou odešli proti ní bojovat do zahraničí, jako např. čeští letci na začátku 2. světové války. Vy snad ano?
10. 03. 2010 | 19:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy