Nepraktické školy pro Romy

21. 06. 2012 | 12:44
Přečteno 6210 krát
Výzkumy veřejného mínění opakovaně ukazují, že drtivá většina lidí si nepřeje Romy za sousedy. Většina zároveň dodává: romské děti musí dosáhnout na dobré vzdělání. Je to jediná šance na zlepšení soužití pro další generace. Šance, že za dvacet let nám naše děti (a za čtyřicet naši vnuci) nebudou vyčítat, že jsme pro zlepšení soužití nic neudělali.

Právě ohledně vzdělávání Romů v Česku přinesly poslední týdny řadu zásadních zpráv (ombudsman, Člověk v tísni, FRA – evropská Agentura pro základní práva). Jejich obsah je silně znepokojivý. Zjištění ombudsmana velmi věrohodná. Použil dvě různé metody a obě ukazují téměř shodné výsledky – 32, resp. 35 procent dětí v praktických (dříve zvláštních) školách pro lehce mentálně postižené jsou Romové. To je o pět, resp. osm procent více, než vyplynulo z šetření společnosti GaC pro ministerstvo školství před třemi lety! Při značné velikosti vzorků v obou šetřeních přitom nelze rozdíl svalovat na statistickou odchylku. Výzkum naopak jasně říká, že romských dětí, které se nedostanou do normálních škol, přibývá.

Romizace praktických škol

Ombudsman také poskládal data o celkových počtech praktických škol a dětí v nich. Od roku 1990 do roku 2005 se jejich počet snížil v podstatě o polovinu (novější data nejsou k dispozici, ministerstvo je neeviduje). To může znamenat, že praktické školy se stále více „romizují“, tedy že v nich ubývá ostatních, „neromských“ žáků. V krajích, kde je nejvíce sociálně vyloučených lokalit (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský), je podle ombudsmanova výzkumu ve třídách praktických škol romského původu celá polovina dětí! Při volné interpretaci výsledků to může znamenat, že dvě ze tří dětí z vyloučených lokalit končí v praktických třídách!

Školy pro lehce mentálně postižené (LMP) děti se postupně stávají školami pro Romy. Nejen ombudsman přitom poukazuje na velmi dobře známý fakt – v žádné populaci (tedy ani romské) nikdy nikde na světě nebyl zaznamenán vyšší výskyt LMP než tři procenta.

Zhruba ve stejné době jako ombudsman přišel poradní orgán Evropské unie FRA se závěry rozsáhlé studie o sociálním vyloučení Romů v Evropě. V mnoha ukazatelích čeští Romové vykazují lepší než průměrné výsledky (například v zaměstnanosti dospělých). Průšvih nastává v porovnání s Evropou v přístupu na trh práce u mládeže do 24 let. Celých 77 procent mladých českých Romů nikdy nepracovalo, což je nejvíce v Evropě. Důvodů je celá řada a mezi hlavní patří skutečnost, že na trhu práce není o nekvalifikované absolventy z učilišť nebo základních škol, kteří se navíc ani nemohou vykázat předchozí praxí, téměř žádný zájem.

Výsledek studie FRA dokládá fatální neúspěšnost vzdělávání podstatné části romských dětí, jejich absolutní nekonkurenceschopnost a de facto neuplatnitelnost na trhu práce. Pokud se tento trend nepodaří zvrátit, bude se problém se stárnutím romské populace dále prohlubovat a bude mít katastrofální důsledky na celkovou nezaměstnanost Romů v Česku.

Ze zvlášťky na pracák

Suchá řeč čísel má i svou lidskou stránku: včera jsem v jedné z lokalit, kde agentura pracuje, hovořil s mladými Romy. Říkali: Nejdřív jsme byli rádi, že můžeme chodit do „zvlášťky“. Bylo to sice příjemnější, učitelé měli nižší nároky a škola nás moc nestresovala. Nikdy jsme ale nesehnali žádnou práci a teď jsme už šest let na „pracáku“. Bylo znát, že litují promarněné šance. Na některých z nich bylo vidět i to, že už to pomalu vzdávají a nevidí pro sebe do budoucna žádnou perspektivu.

Vzdělávací „dráha“ každého dítěte (tedy budoucí šance sehnat práci a být úspěšný) se rozebíhá již v předškolním věku a tady je zpráva FRA rovněž nekompromisní: romské děti chodí u nás málo do mateřských školek. Zatímco nějakou formou předškolní přípravy prochází přes 70 procent dětí z majoritní populace,u Romů je to jen něco přes 30 procent. Tento nepoměr je v Česku ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy mimořádně velký. Problémem je u nás samozřejmě kapacita mateřinek a malá motivace rodičů je tam posílat. Už tady se celý problém neúspěšného vzdělávání Romů nastartovává a v základních školách a učilištích se „pouze“ prohlubuje.

Pohled do „terénu“ přitom jasně říká, že ve městech, kde se podařilo zvýšit kapacity mateřských škol, v běžných základkách sedí vedle sebe děti z většinové i romské populace a fungují terénní pracovníci (kteří upřímně řečeno musí často podporovat a suplovat motivaci některých romských rodičů děti do školy pravidelně posílat), vykazují romské děti dobré studijní výsledky a rodičům ani dětem z majority to nepřijde divné!

Pozitivní význam společného vzdělávání všech dětí konečně jasně potvrzuje i rozsáhlý výzkum společnosti Člověk v tísni na středních školách. Ten ukazuje alarmující věc: za největší problém považuje polovina studentů soužití většiny s Romy. Zároveň ale říká, že mnohem častěji to jako problém vidí gymnazisté, kteří „romský problém“ znají spíše zprostředkovaně (z médií, od rodičů), než studenti učilišť, kde se běžně děti z většinové populace a Romové potkávají.
Dat, jež potvrzují neblahou realitu, máme v poslední době více než dost. Je nejvyšší čas je přestat zpochybňovat a naopak se z příkladů dobré praxe vzdělávání (nejen) Romů společně s ostatními dětmi poučit a učinit z nich základ přeměny české vzdělávací soustavy.

Komentář byl publikovaný 21. června 2012 v Lidových novinách.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ives napsal(a):

Zdravím autora. Položil jste si základní otázku, PROČ takové procento romských dětí končí v praktické škole? PROČ tak malé procento romských dětí projde předškolní výchovou? PROČ se spolky jako je váš a spousta dalších nechtějí Romové spolupracovat? Zkuste si na to odpovědět a najednou dostanete doslova pole neorané na realizaci aktivit všech spolků, zabývajících se integrací Romů. A o to jde. Vy totiž pouze komentujete a za drahé peníze se snažíte řešit následky. Ale pustit se do příčin je dlouhá a trnitá cesta, do které se vám jak to tak vypadá nechce. Prostě jste typičtí kecalové od zeleného stolu, rozdávající vaše představy, JAK BY TO MĚLO BÝT. Ale naprosto neřešíte, PROČ TO TAK JE. Do nekonečna opakovat zjištění statistiků a z toho vyvozovat závěry za státní granty dovede každý blb. Plivněte si do dlaní a chodtě od dveří ke dveřím, přesvědčujte pologramotné sloveské Romy o nutnosti předškolní výchovy a k tomu se spojte s romskou elitou. Pak možná bude mít vaše práce smysl. A pak, až za vámi budou výsledky, pište blogy.
21. 06. 2012 | 13:03

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore!

Jsem myslel, že Rómové či nerómové chodí do zvláštních škol na doporučení psychologicko-pedagogické poradny (tedy na návrh odborníků).
21. 06. 2012 | 13:16

Lspeedy napsal(a):

Tedy jinými slovy se pane autore celý život živíte touto problematikou a k ničemu nevedlo? Proč si Vás a vaši agenturu tedy platíme z daní?
Přejmenovali jste zvláštní školy a ono se tím nic nevyřešilo? To je obrovské překvapení, že...
Snažíte se za každou cenu romské děti nacpat do normálních škol, ačkoliv na to často nemají mentální kapacitu...co diskriminace dětí z většinové společnosti, kterým bráníte v přístupu ke vzdělání tím, že jim do školy nasazujete nepřízpůsobivé a nedotknutelné? Skutečně patří dítě, které neumí ani pořádně mluvit ani se aspoň trochu rozumně chovat, mezi třicet normálních dětí, kterým tím rozvrátíte celou školní výuku.
A na závěr - Vámi prezentovanou statistiku považuji za účelově vytvořenou. Od kdy se může sledovat etnický původ dětí ke vztahu ke vzdělání, když jiné vztahy se z tohoto pohledu zkoumat nesmějí? Proč počítáte k Romům statisíce lidí, kteří se k této národnosti sami nehlásí? Není to daleko rasističtější chování než starost o školní výchovu vlastních dětí?
21. 06. 2012 | 13:31

Drzá zrzka napsal(a):

Vámi předvedená čísla také mohou znamenat, že se rodí víc romských dětí než neromských. Proto ona procenta, která jsou možná alarmující, ale nevystihují podstatu meritu věci. Kolik romských dětí je v praktických školách neoprávněně? Školy pro lehce mentálně postižené (LMP) děti se totiž pomalu stávají školami pro děti sociálně zanedbané, kde úlohu rodičů přebírá stát.
(Mimochodem ID je téměř bezpracný zdroj příjmu, bráno z hlediska některých rodičů)
Mateřská školka bývala zařízením, kterému pracující rodiče po skončení mateřské dovolené matky, mohli před nástupem dítěte do školní docházky, svěřit svého potomka. Věděli, že o něj bude kvalifikovaně postaráno. Teď toto zařízení začíná suplovat „práci“ rodičů. Všech rodičů. I těch, kteří nepracují a dětem by se tedy mohli ve “volném čase věnovat“. Díky tomu, pak mají pracující mámy problémy s umístěním dětí do tohoto zařízení. Ne každá si může dovolit platit chůvu nebo školku soukromou.
21. 06. 2012 | 13:49

Medikolog napsal(a):

Pane Šimáčku,

takže ono je to vlastně prosté. Přejmenujme blázince a ústavy pro choromyslné na "ubytovny normálních" a nebudou se chovat jako paciemti z psychiny.. přejmenujeme-li je na Ústavy geniálních... třeba se dočkáme i špičkových vynálezů a know how. Chce to jenom čas a mnoho peněz, což se ale jistě v budoucnu vyplatí. Vždyť se přeci nejedná o geny, ale o vliv prostředí...

Hlavně, že nepřipustíme jako pravdivou informaci, že řetěz udrží jenom to, co udrží jeho nejslabší článek, že kolona postupuje pouze tak rychle, jako její nejpomalejší loď. Že příjde-li jeptiška do bordelu, nestane se tím z něho klášter.
21. 06. 2012 | 13:51

český maloměšťák napsal(a):

Ives napsal/a/
"...Plivněte si do dlaní a chodtě od dveří ke dveřím, přesvědčujte pologramotné sloveské Romy o nutnosti předškolní výchovy a k tomu se spojte s romskou elitou. Pak možná bude mít vaše práce smysl...."
M.Š. napsal :
"...Pohled do „terénu“ přitom jasně říká, že ve městech, kde se podařilo zvýšit kapacity mateřských škol, v běžných základkách sedí vedle sebe děti z většinové i romské populace a fungují terénní pracovníci (kteří upřímně řečeno musí často podporovat a suplovat motivaci některých romských rodičů děti do školy pravidelně posílat), vykazují romské děti dobré studijní výsledky a rodičům ani dětem z majority to nepřijde divné..."

Plivněte si do levého ucha , Ives, a pak se podívejte, zda je v pravém voda.
21. 06. 2012 | 13:52

mart napsal(a):

mohl bych pana Šimáčka požádat o odkaz na nějakou metodiku, s jakou on sám rozlišuje "romské" a "neromské" dítě? Když před něj jako učitel přivedu svého žáčka, na kterou stranu ho zařadí a podle čeho? Předem děkuji a omlouvám se za neznalost. Sám (dosud) nerozlišuji, dělám něco špatně?
21. 06. 2012 | 14:05

KAteřina napsal(a):

Máte pravdu v tom, že většina romských dětí do praktických škol nepatří. Ale problém je v tom, že do těch základních nechodí. Možnosti řešení jsou dvě. Buď budete tvrdě vyžadovat, aby romské děti chodily do školy a přesně určíte, kdo za to ponese zodpovědnost, nebo zřídíte speciální školy pro sociálně zanedbané děti, které budou mít jiný vzdělávací plán.
21. 06. 2012 | 14:06

mirekP napsal(a):

Těch nadarmo zdaněných a "rozkutálených" peněz.
O oni se ještě ozývají.
Měli by sedět v rožku a tiše pobírat původně naše, nyní již přerozdělené peníze.
21. 06. 2012 | 14:32

Lspeedy napsal(a):

On totiž ten "pohled do terénu" říká za poslední staletí v této problematice jen jednu jasnou věc, ale ta bohužel není politicky korektní - vzdělaní, pracovití a slušní Romové jsou pouze tam, kde se podaří rozbít jejich komunitu, zpřetrhat rodinné vazby a maximálně potlačit jejich kulturu...možná je to smutné, ale je to tak. Každý ať si sám přebere, kolik zná slušných a pracovitých Romů a v jakém prostředí tito žijí.
21. 06. 2012 | 14:34

Martin napsal(a):

A zase ty stejné lži pořád dokola.
Cigáni končí v praktických školách právě proto, že nejenom že při zápisu do školy neumějí napočítat do deseti, neumějí žádnou písničku ani básničku, neumějí poznávat barvy, ale především nemají základní hygienické návyky a většina z nich má potíže být dvě minuty v klidu, natož 3/4 hodiny. To není problém absence školky, to je prostě neschopnost cigánské rodiny připravovat děti na život v postindustriální vzdělanostní ekonomice. Navíc do praktické školy se dítě nedostane z libovůle nějakého papaláše, ale jen a pouze na základě rozhodnutí odborníka dětského psychologa, tudíž riziko zneužití je podstatně sníženo.
Cigáni budou mít vždy potíže se školní docházkou, protože většina z nich prostě a jednoduše na základní školu určenou pro majoritu inteligenčně nemá a proto budou chodit do speciálních zařízení po ty pomalejší. Ostatně dělá se to tak ve všech vyspělých zemích, včetně Finska.
Také je třeba připomenout, že jiné etnika se vzděláním problém nemají, třeba takoví vietnamci a čínané přes objektivní překážky jako absence českého státního občanství a dalších překážek, zvládají v ČR vzdělávat děti bezproblémově.
21. 06. 2012 | 14:36

Občan napsal(a):

Paně Šimáčku,

ombudsman použil nelegální a irelevantní zjišťovací metodu, stejně jako ČvT a vládní agentura. Takže jakékoli výsledky jsou stejně irelevantní jako zjišťovací metoda sama.
Můžete si za to sami, protože jste to byli právě vy, obchodníci s cikánstvím, kdo zapříčinil, že etnicita nesmí být v ČR jakkoli zjišťována. Tudíž teď držte tlamu a drbejte se na hlavách, jak z toho ven.

Ohledně Cikánů samotných - jsou OBČANÉ a tudíž mají stejná práva a povinnosti jako kdokoli jiný. Je jen a jen na nich, zda a jak se zapojí do společnosti. Pokud nestojí o to se zapojit, pak je to jejich dobrovolné rozhodnutí a musejí nést jeho důsledky. Žádná agentura ani jiný odnikatelský subjekt s tím nic nenadělá a je tudíž zbytečná vás dál vyživovat.

Vykliďte kancelář, odevzdejte comp, klíče a ořezávátko a běžte si živit prací. Ve volném čase můžete objíždět Cikány a snažit se je osbním příkladem přesvědčit, že chodit do školy a živit se poctivou prací je fajn.

BTW, už pan Krištof něco vystudoval, nebo má stále zcela exkluzivní vyjímku?
21. 06. 2012 | 14:51

Dan B napsal(a):

Zase jeden článek o ničem. Ředitel agentury pro začleňování....
Jestlipak je ochoten se sám přestěhovat do cigánského gheta a dát své děti do cigánské školy. Proč je ředitel agentury běloch když má řešit snědé. Jak se poznají cigánské děti ve škole.Nějaká barevná šablona se přikládá k tváři a podle toho, jako za Hitlera řešení rasové čistoty. Není náhodou rozlišování podle rasy kriminální čin zvaný rasismus.?? Proč cigánům vnucujete školy když sami nemají zájem- stačí jim umět podpis na formulář o sociální dávky a budou žít jako celá generace před nimi a finančně lépe než ti co slušně pracují.
Klik taková agentura ročně stojí a jaké má výsledky???
Ty otázky už tu byly 10 000 x a pořád bez odpovědi a bez náznaku řešení.
Jediné co obdivuji že má tu drzost se odhalit i s fotkou všem daňovým poplatníkům
21. 06. 2012 | 14:52

Lava napsal(a):

Tak nevím, proč se mladí Romové, kteří ukončili zvláštní školu, nemohou vyučit nějakému řemeslu. Učiliště zejí prázdnotou a přijímají tam každého, kdo je ochotný se jen trochu snažit.
21. 06. 2012 | 15:01

n.č. napsal(a):

pro ty, co rádi plivou :-)..... něco jiného je pohled do "terénu" a něco jiného tvrdá práce v terénu....
21. 06. 2012 | 15:05

Xaver napsal(a):

Momentálně je situace špatná, rozdíly mezi Romy a Neromy vyvolávají problémy. Ale já to vidím optimisticky.
Stupeň snahy romských dětí něco dělat pro své vzdělání je na nízké úrovni. To naše děti mají tu snahu vyšší. Ale díky našim politikům a jejich schopnosti řídit školství se to brzy vyrovná.
21. 06. 2012 | 15:19

Silvie napsal(a):

A ony cikánské děti nejsou z velké části alespoň lehce mentálně retardované???
Když je vidím na ulici (vydávají většinou pouze neartikulované skřeky, nekultivovaný projev, hrubý hlas), tak mi rozhodně úplně v cajku nepřijdou. Krom toho odmalička kouří a fetují, což jim na intelektu taky nepřidá.

Rozhodně by se mi nelíbilo, kdyby základní školu navštěvovaly s dětmi s intelektem v normě děti, které neovládají ani základy jazyka, hygienické návyky, jsou agresivní atd.

Zrušení tzv."pomocek" by bylo velikým pochybením.
Nedovedu si představit, že dítě z takto sociálně zanedbané rodiny a ještě k tomu s nízkým intelektem, zvládne náročné školní učivo.
Maximálně se bude cítit ,jako outsider a bude stahovat úroveň výuky dolů.

Proč by se tyto děti nemohly něčemu vyučit? Řemesla vymírají a na středních i vysokých školách je převis mnohem chytřejších dětí. Vyučení přece praktické školy nebrání?!

Propagandistické kecy o tom, jak cikáni zvládají školy v zahraničí, jsou založeny na pololži. Jde o školy nevalných kvalit, nesrovnatelné v náročnosti s našimi základními školami, často jde přímo o školy pro imigranty neznající úřední jazyk.
Na "normální" základní školy by měly být přijímány pouze děti, které splňují kriteria - znají mateřský jazyk, mají intelekt v normě, nevybočují chováním.
21. 06. 2012 | 15:36

Martin napsal(a):

Silvie: Mentální retardace je relativní pojem, nepříjemná tabuizovaná pravda je ta, že průměrné IQ cigánů je blízké mentálně retardovaným bílým. Obdobné tabu se pěstují po celém světě, například v USA ohledně černochů.
Cigáni školy v zahraničí nezvládají, jedná se o velkou nepravdu, v zahraničí díky jinému systému organizace škol nemají zvláštní školy, takže průměrný novinář a aktivista je z toho zmaten, ale v každé škole je jedna třída pro pomalejší, což je prakticky to stejné jako u nás zvláštní škola, jenom na fasádě není metrová cedule Zvláštní škola.
21. 06. 2012 | 15:46

český maloměšťák napsal(a):

Asi se pohybuji v jiných sociálních vrstvách než příslušník spodiny Martin - ale ty " cikány" co znám /vesměs hudebníci/ - no, prostě těm jsou primitivní nálepkovači a vulgární sociální darwinisté typu Martina ukradeni.
Nezajímají je dokonce ani jako objekty švandy.
Nedivím se jim. Protože i švanda je někdy takového rázu, že nudí.
21. 06. 2012 | 15:55

Jan Žura napsal(a):

Zatím žádný aktivista či vládní pověřenec při řešení romské otázky nedosáhl vůbec nic, nejméně pan Kocáb. Již po několikáté opakuji, že největších úspěchů bylo dosaženo při výchově mladých romů na vojně zřízením tzv. cikánských rot, kde příprava na boj za socialistickou vlast byla až na posledním místě. Nejlepším řešením romské otázky, i když to vyznívá úsměvně, by bylo přiblížení Romů k představitelům jejich spolků např. k paní advokátce Samkové nebo pana Holomkovi. Navíc Praha má obrovské prostředky, které malé obce a města nemají.
21. 06. 2012 | 15:58

Silvie napsal(a):

Martin,

každý si asi dokáže představit, jak vypadá úroveň výuky ve školách pro imigranty.
Ostatně - nedávno byl článek v MF o školách v Berlíně. Učitelé i občané jsou zoufalí, protože např. v celé třídě je jen jeden Němec a jinak samí imigranti neznající jazyk. Učitelka popisovala i šikanování německých dětí, které jsou v menšině, "minoritami" muslimů.
K podobné kvalitě se, díky lidem, jako autor blogu, evidentně dopracujeme i u nás. Srazíme naše děti na úroveň těch zaostalých a zanedbaných. Výborné řešení!

To, že jde o tabu, víme všichni. Přitom asi každý z nás pozná tupého blba už od pohledu. Nebo ne?
21. 06. 2012 | 16:01

Petr z Tábora napsal(a):

Pan Šimáček zapnul svůj kávomlýnek o tom, že příliš mnoho rómských dětí chodí do "zvláštních" škol.
>Proč se hovoří o Rómech, statistiky se přeci nesmí vést, zavání rasisimem či diskriminací. Je jedno jaký má původ dítě, které z mentálních nebo jiných příčin nemůže do normální třídy. Je třeba řešit příčinu toho stavu, který je nejčastěji obrazem rodiny ve které dítě žije.
>Řešit problém 6-7letých dětí je pozdě.Když takové děti vnutíte do normální třídy, tak brzy přijdou o sebevědomí, zlobí, klesne úroveň celé třídy, pedagog je na "mrtvici" protože s třídou nestíhá plnit požadavky. Je třeba podchytit děti z problémových rodin povinně už v předškolním věku a snažit se jim místo rodiny vštípit kulturní návyky odpovídající jejich věku.
> Obdobně při školní docházce potřebují asistenty, kteří s nimi budou dělat úkoly a domácí přípravu. Pak by na "zvláštní" školy zůstaly především ty mentálně zaostalejší děti.
Bude to stát peníze a zaměstnance, ale stát má finanční páky jak rodiče přimět, aby děti posílali do školek a škol. Výsledkem by mělo být více dětí, které absovují řádnou školní docházku.
21. 06. 2012 | 16:15

zdenekbrom napsal(a):

Lava

To je přesně vystižené jádro problému.
21. 06. 2012 | 16:15

Jana Pechová napsal(a):

Romové by podle mého potřebovali samostatné ministerstvo - aby tu problematiku někdo začal koncepčně řešit a prosazovat. Dokud to bude v rukou lidí s pravomocemi iniciativ, veškeré snahy budou na úrovni prošustrovaných peněz a obrovský objem práce lidí z terénu jen sisyfovskou námahou.
Každý rok, trávený v tomto bezvládí, se Česku velmi prodražuje.
21. 06. 2012 | 16:19

mleziva napsal(a):

V ČR de facto žádní Romové neexistují (dle posledního sčítání asi 5200, celkem je jich cca 13 500). Jednou mají v OP zapsáno národnost ČR a hlásí se k české národnosti tak se má s nimi bez rozdílu zacházet jako s ostatními Čechy, jinak je to diskriminace a je jedno jetli negativní či pozitivní. Ale je pravda, že by na problému, který v podstatě neexistuje nemohlo parazitovat tolik neziskovek a vo vo vo tom to celé je, že?
21. 06. 2012 | 16:21

Jana Pechová napsal(a):

ještě upřesnění, neb čekám nekonstruktivni bouři: to ministerstvo by se mělo věnovat otázkám všech menšin
21. 06. 2012 | 16:27

zdenekbrom napsal(a):

Co pan Šimáček zamlčuje:

- Ochránce lidských práv použil na určování romské národnosti žáků dvě odlišné metody: a) Jeho lidé přišli na několik minut do třídy a spočítali děti, které měly tmavé vlasy a tmavší pleť. Vznosně to nazvali počítáni z pohledem očina většinové společnosti. b) Zeptali se učitelů, které žáky řadí k romské národnosti. Jinými slovy byl ignorován názor samotných žáků a už vůbec se nebral ohled na názor rodičů, kteří ani nebyli informování, že jsou jejich děti národnostně cejchovány.

Od takto získaných údajů pak Šimáček odvozuje svoje interpretace.

- Šimáček píše: "ombudsman přitom poukazuje na velmi dobře známý fakt – v žádné populaci (tedy ani romské) nikdy nikde na světě nebyl zaznamenán vyšší výskyt LMP než tři procenta." Již se ale neobtěžuje doložit, odkud tak známý fakt pochází. Byli ti žáci testováni na výši IQ?

- Šimáček píše o o nekvalifikovaných absolventech z učilišť. Co to je? Na konci učiliště jsou zkoušky a absolventi získávají výuční list. Nejsou tedy nekvalifikovaní.

- Šimáček píše: "Výsledek studie FRA dokládá fatální neúspěšnost vzdělávání podstatné části romských dětí..." Šimáček ani po letech neví základní fakt - pro řadu romských rodin nemá vzdělání žádnou cenu a na žebříčku priorit je hodně nízko. Dítě, které si vezme knihu a jde se někam stranou učit, dostane facku, protože se straní rodiny. Psaná kultura je pro mnoho Romů bezcenná.

- Šimáček píše dojemný příběh: "Říkali: Nejdřív jsme byli rádi, že můžeme chodit do „zvlášťky“. Bylo to sice příjemnější, učitelé měli nižší nároky a škola nás moc nestresovala. Nikdy jsme ale nesehnali žádnou práci a teď jsme už šest let na „pracáku“." Jak dojemné. Šimáček ale zamlčuje, že mládenci po škole ignorovali jakékoli další vzdělávání nebo vyučení. Teď to vzdávají. Chudáčci. Proč se ale nejsou něčím vyučit?

- Šimáček píše, že romské děti chodí u nás málo do mateřských školek. Samozřejmě, matky je tam nechtějí posílat. Zažil už jsem řadu pokusů o tzv. nulté třídy, ale Romové o ně neměli žádný zájem.

- Šimáček píše: "(kteří upřímně řečeno musí často podporovat a suplovat motivaci některých romských rodičů děti do školy pravidelně posílat)," Ano, to je pravda. Je to také důkaz toho, že školní neúspěšnost je dána z velké části především rodiči.
21. 06. 2012 | 16:37

Lava napsal(a):

Jana Pechová: vy víte o ministerstvu, které někdy něco vyřešilo?
21. 06. 2012 | 16:38

zdenekbrom napsal(a):

n.č. 21. 06. 2012 | 15:05:

Přesně.
21. 06. 2012 | 16:41

Občan napsal(a):

A já bych věděl o jednom takovém trošku potměšilém řešení :o))

Menšinové školy!
Pohlížet na cikánské děti jako na děti cizinců. Neumíš česky, tak hajdy do školy pro národnostní menšiny. Tam byla Cikáňata mezi dětmi se stejným jazykovým handicapem a tudíž by měla srovnatelné startovní podmínky v prostředí běžné ZŠ - ovšem s rozšířenou výukou češtiny.

Nejpozději v polovině druhé třídy by bylo jasno. A nikdo z humánaktivistů by nemohl ani špitnout.
21. 06. 2012 | 16:49

zdenekbrom napsal(a):

Ještě jeden dodatek k tomu, co Šimáček zamlčuje:

Dítě lze přeřadit na praktickou školu pouze a jedině se souhlaem rodičů. Bez toho to nejde. Pravdou také je, že řada romských rodičů urputně o takový přestup žádá.
21. 06. 2012 | 16:50

Anna napsal(a):

zdenekbrom
21. 06. 2012 | 16:37
Vidím to úplně stejně. Díky, ušetřil jste mi psaní. Dnes jsem na Vaše blogy odkazovals autorku blogu Máte děti? A umí myslet?
21. 06. 2012 | 16:50

zdenekbrom napsal(a):

Anna:

Díky :)
21. 06. 2012 | 16:51

Jerry napsal(a):

Vážení, vysvětlí mi někdo, kdo to je nerom. Co to je za národnost, odkud pochází ?
21. 06. 2012 | 16:57

Medikolog napsal(a):

Jana Pechová, jste podstatně vedle.
Romové by potřebovali svůj ROMSKÝ STÁT, kde by měli jenom to co si sami udělají, na co si sami vydělají. A mohli by pak mít třeba pro každého vajdu ministerstvo, ALE ZA ROMSKÉ - NE ZA NAŠE. Evropané i slušní Cikáni by si jistě odechli a Romy by v Romolii vůbec nikdo kromě Romů nediskriminoval. AI, OSN ani penězožravé neziskovky by nemohly mektat o "dyškrymynácyjy" a ždímat na "boje" s rasismem prachy z obětí romského rasismu.

Prodražuje se nám rozhazovačnost, ne to co říkáte vy. V padesátých letech minulého století nás učili, že kdo nepracuje i když má a může - ať nejí. Tehdy i divocí Cikáni chodili do práce, kde - zuříce - pracovali. V tehdejších kriminálech a pracovních táborech by totiž museli pracovat ještě víc - a dávky v dnešním slova smyslu nebyly. A to je to jediné, co na ně platilo, platí a platit bude.

Práce polidštila opici a práce zcivilisovala VŠECHNY CIVILISOVANÉ LIDI na celém světě. Proto museli vládci starověkých civilisací a tvůrci starověkých říší organisovat veřejné práce. Není samo sebou, že se tak dělo v Africe a v Asii. Kde příroda nabízela lehký život.

Právě hlási na Nově, že romští mačetáři snad brzy půjdou před soud. Uvidíme, zda dostanou pálky minimálně jako Vítkovští... Zda je rovnost před zákonem, nebo je přísnost pouze na bílé otroky.
21. 06. 2012 | 17:10

evix napsal(a):

http://grinvalskystefan.blog.idnes.cz/c/271176/Romove-a-vzdelavaci-system-v-CR.html
Co bude až se jich bude rodit více než nás????
21. 06. 2012 | 17:16

Drzá zrzka napsal(a):

nerom = gadžo
21. 06. 2012 | 17:18

Yosif K napsal(a):

Jan Žura napsal(a):
Již po několikáté opakuji, že největších úspěchů bylo dosaženo při výchově mladých romů na vojně zřízením tzv. cikánských rot, kde příprava na boj za socialistickou vlast byla až na posledním místě.
21. 06. 2012 | 15:58
Mate pravdu - zakladaci tomu rikali alfabetizacni prapor (?) Poprad (cislo VU si uz nepamatuji). Spousta Romu se tam naucila cist, psat, pocitat, byli tam lidi kteri na vojne poprve pouzivali sprchu, spousta se jich naucila pracovat na stavbach - kdyz sli do civilu umeli mnohem vic uzitecnych nez kdyz sli na ZVS.

Dnes by to ovsem bylo brano jako rasovy utisk. Povinna ZVS uz taky neni - odvody Romu by pomohli, armada by to nejak zvladla, ale nikdo si ted netroufne skladat "barevne" prapory nebo roty.

Slovaci zkouseli zavest povinnou navstevu skol a skolek pod hrozbou odebirani deti rodicum kteri dlabou na skolni dochazku.

Pokud vim tak k tomu nedoslo:
A) spustil se rev humanitaru a pokrytcu z Al Jazeery ze se na Slovensku zavadi apartheid. Rodice prece maji pravo neposilat deti do skoly a trestat je zastavenim davek je preimerene kruty trest.
B) navic na masove zavedeni asi nebylo dost penez.
21. 06. 2012 | 17:41

Silvie napsal(a):

Medikolog,

souhlas.

Ještě další ministerstvo!
Další "zmocněnce"!
Do téhle černé díry se cpou leta stamiliony a nikde žádný posun k lepšímu (spíš k horšímu).
Nevšimla jsem si, že by např. polská či vietnamská menšina žádala speciální ministerstvo.

A kdopak to všechno zase zacáluje?!
21. 06. 2012 | 17:41

Yosif K napsal(a):

Medikolog napsal(a):
Jana Pechová, jste podstatně vedle.
Romové by potřebovali svůj ROMSKÝ STÁT, kde by měli jenom to co si sami udělají, na co si sami vydělají. A mohli by pak mít třeba pro každého vajdu ministerstvo, ALE ZA ROMSKÉ - NE ZA NAŠE.
KONEC CITATU
Nerealisticka idea. Ani Rekove neziji za svoje - chudaci by se zblaznili kdyby jejich popelari meli mit slovenske popelarske platy.
Romsky stat by taky nezil za svoje.
21. 06. 2012 | 17:44

Yosif K napsal(a):

Plivněte si do dlaní a chodtě od dveří ke dveřím, přesvědčujte pologramotné sloveské Romy o nutnosti předškolní výchovy a k tomu se spojte s romskou elitou. Pak možná bude mít vaše práce smysl. A pak, až za vámi budou výsledky, pište blogy.
21. 06. 2012 | 13:03

Tohle ovsem ZADARMO nikdo delat nebude - ani Armada Spasu to uplne zadarmo delat nebude. Vsechno chce nejake penize. Lidi na charitu dnes moc velke castky nedaji - samozrejme - rikaji si - platim dane, z dani se plati Kocabuv urad, at se oni staraji.......
21. 06. 2012 | 17:47

skeptický napsal(a):

Co takhle zavést teoretické školy?
21. 06. 2012 | 18:09

Gita Gabčová napsal(a):

Jsem matka Romka, samoživitelka. Poházím z romské rodiny, bylo nás šest dětí. Naši rodiče neuměli číst ani psát přesto nás všechny vychovali ikdyž jsme žili velmi skromně. Všichni sourozenci žíjí skromně, pracují, bratr dokonce vystudoval vysokou školu a je právník. Já jsem byla sedm let po mateřské dovolené bez práce a protože je na mě vidět, že jsem Romka nikdy jsem žádné zaměstnání nezískala. Dceru jsem nemohla posílat do školky protože jsem na ni ani tedy, kdy byly školky ještě levné neměla peníze. Moje dcera začala chodit do školy a přesto, že měla vždycky velmi dobrý prospěch, někdy na vysvědčení jednu dvojku ale většinou samé jedničky vytrpěla si od spolužáků své, protože je snědá jako já a jiná než ostatní děti. Některé paní učitelky se chovaly tak jako špatní spolužáci. Já sama jsem uvažovala, že ji snad přeřadím do zvláštní školy, kde je více romských dětí, aby nebyla jedna černá ovce ve třídě, nakonec jsme si s dcerou řekly, že to musíme vydržet. Já jsem měla nakonec štěstí, dostala jsem příležitost pracovat v organizaci podobné,jako ta, kterou vede pan Šimáček.Pracuji zde už šest let. Doplnila jsem si dálkově vzdělání a pomáhám lidem , kteří se ocitli ne vlastní vinou ve svízelné situaci. Ikdyž můj výdělek je spíše pod úrovní, práci mám ráda a taky mohu dobře porozumět problémům, protože jsem je prožívala a někdy od spoluobčanů prožívám i dnes. Nemáme to s dcerou nijak lehké, žijeme velmi skromně. Dcera studuje na gymnáziu a bude mít zase vyznamenání. I mezi jejími spolužáky se najdou takoví kterým vadí, že je Romka a já se zase děsím,
až dostuduje gymnázium, že nebudeme mít peníze na další vzdělání.
21. 06. 2012 | 18:45

franz napsal(a):

snadný řešení neexistuje,ale platěj přírodní zákony,který žádnej parlament nemusí schvalovat,jako např.že voda nikdy nepoteče do kopce a podobně.pokud bezpracný příjem ze sociálních dávek převyšuje možnosti výdělku nevzdělaného,nekvalifikovaného jedince jakýkoliv barvy pleti,jeho rozhodování je podřízený výše uvedeným přírodním zákonům a žádná vládní,ani nevládní agentura s tím nic neudělá.jen se vyhazujou peníze a získávaj body do voleb,nic víc.
21. 06. 2012 | 19:03

Medikolog napsal(a):

Gito Gabčová,

tatínek snad neplatí odpovídající výživné? Pokud vaše dcera bude studovat (i na VŠ), platit bude muset! Buďte ráda, že v dnešní době máte práci. Bohužel vás samoživitelek je čím dál víc. To je ale otázka partnerských vztahů a zodpovědnosti, nikoliv politiky či etnické příslušnosti.
21. 06. 2012 | 19:09

Karel napsal(a):

zvláštní je kolik je nás různých spolků, které se dokáží uživit-a to dobře, tím, že pracují pro ty, kteří nepracují.
Kolik romové a cikáni dokáží vygenerovat jenom tím, že existují pracovních příležitostí.
Nejsou oni (romové a cikání) svým způsobem vlastně přínosem?
21. 06. 2012 | 19:16

slunečnice napsal(a):

Gita Gabčová, cikánka s jedním dítětem, to se také vidí málo
21. 06. 2012 | 19:17

slunečnice napsal(a):

Karel

kdyby cikáni nebyli, musel by si je Šimáček vymyslet
21. 06. 2012 | 19:19

goauld napsal(a):

práci jim stejně dát nemůže, neb tu si musí každý najít sám a to je zde nezaměstnaných půl milionu, většina má maturitu i 3%VŠ, tak musí aspoň vířit, že je diskriminují ve škole.
21. 06. 2012 | 19:25

Martin napsal(a):

český maloměšťák: Pohybuješ se naprosto mimo realitu. Osobně jsem měl to (ne)štěstí bydlet dlouhou dobu ve městě, kam komunisté nasáčkovali několik stovek cigánů a pindy salónních teoretiků jsou proti mým každodenním zkušenostem vysloveně směšné.
21. 06. 2012 | 19:30

Martin napsal(a):

Gita Gabčová: Státní vysoké školy jsou pro občany České Republiky zadarmo (nevím jak dopadlo zápisné), tedy není třeba se obávat že na vzdělání nebudete mít. Co se týká placení ubytování a jídla, tak jste na stejné lodi jako tisíce dalších rodin v ČR, nic mimořádného se neděje.
21. 06. 2012 | 19:40

dany napsal(a):

Pan Šimáček si společně se svojí ženou paní Laurenčíkovou udělal solidní rodinný byznys z kritiky základních škol praktických a ze vzdělávání romského etnika. Když byla p. Laurenčíková s p. Felcmanovou /nyní působící na UJAKu/, tak tam nadělaly "paseku" ve speciálním vzdělávání. Rozpoutaly litý boj proti školám, které mají svoje opodstatnění. Rodiče žáků navštěvující tyto školy /a nejsou to romové nebo sociálně znevýhodnění/ ,jsou rozhořčeni, kdo do vzdělávání jejich dětí neustále zasahuje. Aby jejich nejakým způsobem handikepované dítě mohlo navštěvovat speciální nebo praktickou školu, musí být stále převyštřováno u psychologů v poradnách, přestože ve stávající škole prospívá a je spokojené. Kdo dal těmto lidem právo zasahovat do vzdělávání těchto dětí. Tito lidé napadájí speciální pedagogy, kteří v těchto školách pracují, že si taam hřejí teplá místa. Pracovali stabilně a dlouhodobě nekdy s těmito dětmi? Není to právě naopak, že si oni chtějí zachovat byznys okolo romů - pan Šimáček v Agentuře pro soc. začleňování a p. Laurenčíková nyní na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde společně s panem Macelou rozjela rušení DD, DDÚ. To podobně platí pro další neziskové organizace, Ligu lid. práv, Člověka v tísni apod.
21. 06. 2012 | 19:58

pavelp napsal(a):

Sakra ale ted uz toho je vazeny autore docela dost...pan Stejkal promine...vase blaboly nejsou k nicemu!!! To o co vy se snazite nefunguje prakticky nikde v Europe...nejaky placani ze v jiny zemi jsou cikani vzdelani a dosahujou stejnych vysledku jako kazdy jiny je blabol!!!! 98% cikanu..nebudu psat romu...ten vyraz mi je neznamy...nema zadny zajem se vzdelavat!! netvrdim ze to je geneticky ale urcite je to zivotni stylem a apsolutnim nezajmem se asimilovat alespon vzdelanosti...netvrdim culturne..kazdy at ma culturu jakou chce ale sakra nebude se svou culturou terorizovat majoritu!!!! az uznaji ze se bez vzdelani neobejdou tak si nikdo ani nevsimne ze je nekdo cikan!!!nebo mongol atd...nechci urazit mongoli to byl priklad!!!! hezky vecer a rychle je dotahnete do skoli kdyz v 5 tride neumi napocitat do 15!!! asi me pane Stejkal smazete neeeee????
21. 06. 2012 | 20:05

pavelp napsal(a):

omlouvam se za chyby!! cestina mi dela problemi
21. 06. 2012 | 20:07

aga napsal(a):

Paní Gabčová

mohla byste mi prosím odpovědět na jednu otázku: zažila jste někdy o šikanování vietnamských dětí v českých školách? Slyšela jste někdy o takovém případu? Já ještě nikdy. Velmi často vidím na ulicích či metru perfektně česky mluvící vietnamské děti a studenty ve skupině českých spolužáků v naporostém souladu. Opravdu si vůbec nepřipouštíte, že pokud je vaše dcera opravdu šikanována za to, že je Romka, mohou za to spíše Romové než Češi (i když je to ve Vašem konkrétním případě třeba nespravedlivé)? Jste pevně přesvědčena, že všichni Romové pečlivě rozlišují mezi jednotlivými Čechy a nesoudí je podle principu kolektivní viny? Proč máte na Čechy vyšší nároky než na Romy?
21. 06. 2012 | 20:36

zdenekbrom napsal(a):

dany:

Madam Laurenčíková se proslavila především tím, že ve spolupráci s Kocábem rozvrátila základní školu ve Valašském Meziříčí, která velmi úspěšně integrovala romské žáky.
21. 06. 2012 | 21:00

Jáchym napsal(a):

Skoro se mi už nechce do podobných diskuzí vstupovat.

Situace romské menšiny se od r. 1990 kontinuálně stále zhoršuje.
Vpodstatě každému je jasné, co by se mělo dělat a proč. :-( Jediný problém je v tom, že každému je jasné něco jiného!

Při drastickém zjednodušení bych rozdělil návrhy řešení do tří skupin:

1) Nedělat nic a nečinit v ničem jakýkoli rozdíl v přístupu k Romům a k majoritě.

2) Tvrdá represe

3) Rozumná pomoc,(včetně měkkých forem pozitivní diskriminace) s vypuštěním všech prvků, které se neosvědčily či jsou kontraproduktivní. Spolu s nekompromisním vynucováním dodržování dohodnutých pravidel oběma stranami.

(V průzkumu slepých uliček máme neocenitelné dlouhodobé zkušenosti.)

4) Pokračovat ve stylu, který prosazuje Člověk v tísni a Agentura pro sociální začleňování za blahovolného přihlížení naší současné vlády.

5) Dělat jen to, co si přejí nejhlasitější Romové
6) Dělat jen to, co si přejí nejhlasitější "běločeši"

Každá z variant by někoho uspokojila a někoho popudila. Každá z variant má svá negativa.

Ze všech šesti řešení jako dlouhodobě nejhorší osobně považuji variantu 4)

Cynicky ale musím uznat, že je svým způsobem je spravedlivá: Pokud nebude zastavena, bude mít katastrofální následky ve stejné míře pro Romy i pro majoritu.

Zlé jazyky tvrdí, že to je pravým cílem jejích iniciátorů. Rozeštvi a panuj.
Osobně se ale připouštím, že pan Šimáček to možná myslí upřímně a je jen fundamentalistický užitečný nedovtipa, což je důvod, proč byl do funkce vybrán.

Přirovnal bych celé působení jeho agentury k šíleně předraženému průšvihovému projektu státních maturit, ovšem s tím, že je mnohem nebezpečnější a obtížněji napravitelné.
21. 06. 2012 | 22:14

Joe Ratata napsal(a):

Víte jaké tři nejhorší slova vám cikán může říci?Dobré ráno sousede.
Ale teď vážně.Češi jsou rasisti,protože nechtějí cikány za sousedy?Kdyby z jejich bytu nevalil smrad a kravál a když nemůžete nechat na chodbě ani staré boty a mohl se aspoň vyspat do práce (do které oni samozřejmě nechodí),tak by chudákovi diskriminovanému Čechovi ani moc nevadili.Kdyby se s nimi dalo slušně žít a vyjít,tak by mohli být třeba fialově tečkovaní.
21. 06. 2012 | 22:25

Jan napsal(a):

http://janmacek.blog.sme.sk/c/301577/Otvoreny-list-uciteliek-z-%20vychodneho-Slovenska.html?fb_ref=like_clanok_dole_blog&fb_source=+timeline
21. 06. 2012 | 22:51

Jáchym napsal(a):

Bez ohledu na to, jaké jste národnosti a jaký názor na řešení (resp. "řešení" romské problematiky a vzdělávání Romů zastáváte, doporučuji všem, aby si udělali čas a přečetli si dlouhý dopis, který doporučuje Jan 21. 06. 2012 | 22:51 Popisovaná situace vychází bohužel z reality.

U nás sice není situace většinou zdaleka tak kritická,ale dívejte se na onen dopis s tím, že pochází nikoli ze slovenské současnosti, ale z české budoucnosti.

Se soužitím a (spolu)prací s Romy mám, zdá se, větší zkušenosti než většina zdejších diskutérů z obou táborů. Někdy velmi dobré, někdy uspokojivé, někdy průšvih. Už jsem tady o tom psal.

Nesmírně držím palce každému mladému Romovi, který dokáže být v životě úspěšný. Začíná to být čím dál tím těžší. A nepochybuji, že vlivem rozvratu školského systému, jehož je Agentura pro sociální začleňování nástrojem, se bude situace ve školách drasticky zhoršovat.

Je v nich totiž násilně, bez adekvátní přípravy a s neuvěřitelným primitivizmem zaváděna jakási zprzněná parodie na inkluzivní vzdělávání, podobná kargokultu domorodců z tichomořských ostrovů.
21. 06. 2012 | 23:59

honolulu napsal(a):

Simacku,
kdyz budete hledat novou praci, jak je Vam uz oznameno (14:51) tak za VSIMNE, pro Vas napisi doporucujici dopis pani zachodove intendance na smichovskem nadrazi. Moje stara teticka byla hajzl baba a ja mam proto vysoke konekce na vsech zachodech.
Byt assistentem hajzl baby je to nejvyssi socialni postaveni jakeho muzete dosahnout s Vasimi zkusenostmi.
22. 06. 2012 | 00:48

češka napsal(a):

To autor

Pane, Váš článek považuji za rasistický.
Podle jakých kriterií dělíte společnost na Romy a ostatní?
Za Romy lze označovat jen ty osoby, které mají v dokladech uvedenu romskou národnost. Jinak jde o spekulaci a rasismus.
Všeobecným problémem je nedostatečná péče rodičů, která se týká celého spektra společnosti a neochota státu něco s tím dělat. Za toho ošklivého Rakouska-Uherska, 1. republiky a socialismu byla školní docházka vymáhána státní autoritou a rodiče zanedbávající její dodtžování byli trestání.
Nedávno v TV debatě Tah dámou snědé intelektuálky s vysokoškolskými tituly hovořily o romských problémech, ony samy přiznaly, že vystudovaly díky podpoře rodiny. Samozřejmě ke vzdělání vedou i své děti.
Pokud stát nedokáže donutit rodiče starat se o děti a svou péči omezí pouze na porodné a různé dávky, bez vymáhání povinností rodičů, nikam se dál nepohneme. Je na čase se zamyslet nad tím, zdali by se neměly různé dávky, příspěvky a porodné úplně zrušit a adekvátně snížit daně.
22. 06. 2012 | 01:58

pěvec napsal(a):

šimáčku, dokázal by ses vůbec uživit poctivou prací?
22. 06. 2012 | 05:55

n.č. napsal(a):

Panu Šimáčkovi naše reakce jseu zcela ale opravdu zcela u prdele,když se neobtěžuje odpovědět ani na jeden příspěvěk. Ale zřejmě nemá čas při své náročné práci - hlavně v terénu....
22. 06. 2012 | 07:05

JardaV napsal(a):

Za komoušů žili cikáni v ráji.Museli pracovat,neměli šanci krást,jinak basa,tvrdá basa,ne penzion.Měli 40 let na to,aby vzdělali dvě generace a jejich děti srovnaly
krok s majoritní společností.Chtěli? Jen zmizel klacek,zase nastal mohutný regres,
tedy návrat na stromy.A je to pořád dokola.Blbí rodiče vyrábějí ve velkém blbé děti,
a společnost,protože humánní,jejich počty nereguluje.A oni sami nechtějí nic,jenom se podílet na výsledku tisícileté dřiny bílé populace.Dovolíme jim to ???Proč bychom měli?????
22. 06. 2012 | 08:31

gaia napsal(a):

JardaV

nereguluje, ještě podporuje jeich zvířecí r-strategii rozmnožování(hodně potomků, ale málo energie vložené do jejich výchovy, však ono to některým vyjde a přežijí)

Sociální dávky by se v našem státě měly přejmenovat na cikánské dávky. Neb jsou konstruovány přesně pro cikánskou strategii a mentalitu. Jiný člověk na ně nedosáhne, i když se ocitne v neblahé situaci.

U nás je 350 ticíc Cikánů, na Slovensku půl milionu, v Rumunsku a Bulharsku ještě víc. Můžem se těšit, že alespoň ti ze Slovenska se k nám přistěhují všichni, neb tu mají větší sociální výhody a dávky než v domovském Slovensku.
22. 06. 2012 | 08:40

n.č. napsal(a):

gaia: Též mi není jasné, proč si je stát tak hýčká. A to tu máme divoký kapitalismus. Ale divoký je jen pro nás, kteří se musíme postarat o vše sami.
Porodnost klesá děsným způsobem, jen u nich roste - děsně obrovsky. Asi v porodném nebo přídavcích na děti není něco v pořádku - jinak to nevidím....
22. 06. 2012 | 09:45

Zdravý rozum napsal(a):

Váčený pane Šimáčku, s malými Romy se doma nehovoří proč a co má tak být nebo být nesmí - při své terénní práci jsem viděla že romové své děti opravdu milují ale bohužel s nimi jednají jen musíš nesmíš křičí na ně a sprostě jim nadávají, ale při tom dokážou udělat zázemí na kterém se děti i příbuzní stávají závislími. Dokážou rozdat i to poslední co mají i když to znamená že zítra budou mít hlad. Svým dětem nic nevysvětlují a oni pak mají velmi malý potenciál vnitřní kontroly. Pokud se dětem stále vysvětluje proč tohle nemají dělat a dávají se jim příklady vyvolávající soucit s druhým, vciťování se do situací a představu o tom co se stane až provedu to co zamýšlím, nebudou s nimi takové problémy ve školách. to znamená změnit působení na ty nejmenší - spojme se a zkusme to
22. 06. 2012 | 09:50

gaia napsal(a):

n.č.

a to to ještě Šimáček obhajoval, že kdo má víc dětí, že musí mít víc peněz.

Proč ale dávat cikánům s 8 dětmi, o které se nedokáží postarat, nemají byt, práci, nic, proč jim dávat tolik peněz.
Pak žijí dospělí na úkor těch dětí parazitickým způsobem.

Dala bych přídavky maximálně na 4 děti a ti nezodpovědní by si pak rozmysleli sekat další děcka.

Takhle si akorát dělají z děloh svých žen bankomat.
22. 06. 2012 | 09:53

gaia napsal(a):

Zdravý rozum

jaká je matka, taková je Katka

zní staré přísloví. Je neštěstím Cikánek, že jsou to takové slípky a po ničem jiném netouží, než aby je ve 14 někdo zbouchnul a do 20 měly alespoň 4 děti(např. matka Natálky).

Tím promešjkají nejdůležitější období, kdy by mohly něco vystudovat a získat nějaké zkušenosti. Nejsou ničím, ne kvůli tomu, že mají zvláštní školu, i s tou by se mohly vyučit na kuchařku, kadeřnici, pečovatelku apd.

ale kvůli tomu, že věk, kdy je mozek pro získávání vědomostí nejplastičtější a nejpřístupnější, tak ony rodí rodí a rodí.
22. 06. 2012 | 09:59

buldatra napsal(a):

Autor mám sděluje, mimo jiné:

... Výzkum naopak jasně říká, že romských dětí, které se nedostanou do normálních škol, přibývá...
Inu, jak rodičové vychovávají své ratolesti, takové ty ratolesti jsou. A až dospějí, mohou rodičům poděkovat za výchovu a k čemu je rodiče vedli. Zkrátka, je to na rodičích, nikdo to za ně neudělá.
Proto by se měli rodičové snažit, nic jiného v tom není.
Dětičky jsou jejich obrazem.

Možná by to měli aktivisté rodičům, kterých se to týká, aktivně neustále vysvětlovat.
22. 06. 2012 | 11:08

Jan Vodička napsal(a):

Babo jago,
to jsou typický cikánské "argumenty" a typický cikánský slovník. Děláš pěknou ostudu svému etniku ! Ale i tak díky za příspěvek, i kdyby jen jeden jedinný díky tomu pochopil, že spolužití s vámi je nemožné, stálo to za to.
22. 06. 2012 | 12:12

baba jaga napsal(a):

To vis ze jo Vodicko, zabyvej se formou a ignoruj obsah. Dalsi typicky omezenej cechacek. Jo a predstav si, ze nejsem rom, jenom nemam rad alibisticky fasisty.
22. 06. 2012 | 12:18

baba jaga napsal(a):

Bud tak laskav a rozepis se trochu o tech typicky cikanskych argumentech, vypadas na experta.
22. 06. 2012 | 12:20

iga napsal(a):

Je fascinující s takou lehkostí se tu operuje s termínem "Rom".
Kdo to vlastně je? Jak se pozná? Jak se to eviduje?
Ze zákona přece není možné evidovat počty žáků podle etnické příslušnosti!
Anebo se tento zákaz v rámci proincipu páchání dobra zrušil?
Kolikpak máme třeba na základkách židů?
Jaká měřítka se používají při určování romského původu v těch statistikách? Jak se do statistiky promítne (nikoli ojedinělý) případ, kdy se například vyskytnou sourozenci s různou barvou pleti?

Zkoumat, kdo je a kdo není Rom je totální nesmysl a těm statistikám nevěřím ani za mák.
Jediné, co by se mělo uplatňovat je rovný přístup ke všem dětem. Jinak se to dělat nedá.
22. 06. 2012 | 13:10

Jáchym napsal(a):

Baba Jaga + Vodička
Předpokládám, že jste jeden a týž člověk, používající dvou nicků.
Pokud ne, pak je Jaga pravděpodobně provokatér - dělník na vinici Adolfově.

(Třetí možnost, že jste oba Milan Šimáček, které vyslovil můj kolega, považuji za málo pravděpodobnou. To už bych spíše typoval na jeho řídící orgán.)
22. 06. 2012 | 13:24

Jan Vodička napsal(a):

Jáchyme, mýlíš se. Velice se mýlíš.
22. 06. 2012 | 13:34

Jan Vodička napsal(a):

Igo, jak se pozná cikán ? Jednoduše. Na první pohled, podle chování. Vůbec se to nemusí zkoumat.
"Kolikpak máme třeba na základkách židů?" Proč tě to zajímá ? Máme snad se Židy problémy ? S cikány je máme. A hodně. Proto je dobré o nich hodně vědět.
22. 06. 2012 | 13:40

baba jaga napsal(a):

Nejsem Vodicka, Simacek ani provokater. Nejsem dokonce ani rom. Nepovazuji za nutne ani za vhodne svou vyhradu formulovat jinak, nez jsem ucinil. Prispevek nicku aga je totiz ucebnicovou ukazkou xenofobni demagogie a uceloveho alibismu.
22. 06. 2012 | 14:17

pgjed napsal(a):

Je samozřejmě špatně, že jsou cikánské děti vytlačovány na okraj vzdělávacího systému. Je jasné, že si učitelky ZŠ takto zjednodušují situaci. Ale základní příčina je u cikánů samotných. Děti neumí česky. Nemají věku odpovídající základní znalosti. Jenom díky tomu je možné diagnostikovat omezenou vzdělavatelnost, byť je to většinou falešná diagnóza. Je odpovědností cikánské inteligence, která je dost početná na to, aby vedla osvětu mezi svými soukmenovci, organizovala dovzdělání cikánských předškoláků, nejsou-li toho rodiče schopni. Většinová společnost může vytvářet příznivé podmínky, ale základní iniciativa musí vyjít z cikánské populace. A žádní další cfikánští ouřadové, po kterých zde před časem volal Ing. Holomek nic nevyřeší a ničemu nepomůžou.
22. 06. 2012 | 14:18

JardaV napsal(a):

Pro gaia.
Teď už jen chybí,aby se našel srandista a vyhlásil heslo "Cikáni Visegradu,SPOJME SE"
Dovedeš si představit,že by udělali sjezd?A pak by táhli krajinou....těch slepic,králíků,drátů na kolejích,litinových mříží u kanálů atd. co by zmizelo.....jen transparenty na téma " Lidská práva " by lemovaly stezku,která by byla vidět i z vesmíru...
22. 06. 2012 | 14:24

iga napsal(a):

Jan Vodička
na první pohled, podle chování? Zvláštní definice. Podle toho se teď dělají statistiky?

Národnost ani etnicitu bych do toho prostě nezatahovala, to nepovede k ničemu dobrému.
Problémy s židy dnes nejsou, zítra mohou být (záleží na tom, jak si nadefinujete problém), ale nebylo by na škodu je evidovat, co myslíte? To už tady přece bylo...

A tykejte si příště jen svým soudruhům rudým či hnědým - ale mně ne. Anebo se taky neumíte chovat?
22. 06. 2012 | 14:52

češka napsal(a):

Iga
Absolutně s Vámi souhlasím.
Jenže boj s předsudky proti Romům je elegantnější, než boj s chudobou, nevzdělaností, alkoholismem, narkotismem, hráčskou závislostí atd...
Politikům se líbí rozdělovat a zastrašovat obyvatelstvo a každý prostředek je dobrý.
22. 06. 2012 | 15:59

Jan Vodička napsal(a):

"předsudky proti Romům"
Směšné. Zkušenosti a statistiky nejsou předsudky.
22. 06. 2012 | 17:06

Jáchym napsal(a):

češka 22. 06. 2012 | 15:59 :

Politici. zvláště politici současných vládních stran, potřebují rozeštvávat a frustrovat obyvatelstvo a eskalovat reálné problémy do obludných rozměrů.
Čím víc bude obyvatelstvo rozděleno, čím víc bude znepřátelených klanů, stran, sekt, etnicky profilovaných uskupení, tím méně je pravděpodobné, že se větší skupiny obyvatel dokáží spojit k jakémukoli rozumnému řešení.

Představa, že současná asociální vláda si vybrala Romy,tyto největší "socky", fandí jim a snaží se skutečně zlepšit jejich postavení, je pro mne dokonale komická.
Přestože Martin Šimáček nejspíš není nejostřejší nůž v šuplíku a přestože lhát sám sobě do kapsy je vrozená lidská dovednost,
- a i kdyby byla pravda, že se usilovně vyhýbá jakémukoli kontaktu s realitou, mělo by mu být jasné, jakou hru hraje:
Nikoli nulové, ale záporné výsledky jeho agentury už mluví samy za sebe.
Ne, nemluví, přímo řvou !

Už vůbec ale nechápu, jak může tolik lidí věřit, že vláda bojuje proti rasovým předsudkům:
Dokázal by někdo z diskutujících vymyslet, jak POVZBUDIT rozvoj rasových předsudků účinněji, než to dělá současná vláda ve spolupráci s Agenturou pro blablabla?
Já tedy těžko !
22. 06. 2012 | 17:09

Hangurbadžo napsal(a):

Pro pí.Gabčovou. Představte si, že tisíce občanů se děsí, kde vzít peníze na studium svých dětí na VŠ. Nikoho to nezajímá, naopak geniální reformátoři zavedou ještě školné ! Vám, jako cikánské samoživitelce bude přispěno na studium dcery bez problémů. Ostatním ne ! Máte auto, televizi, nedej bože domek, či byt, proto nemáte nárok na nic. Cikáni oficiálně nemají vůbec nic a proto mají nárok na všechny sociální dávky v tomto státě. Na úřadu práce cikány nevidíte, jsou prostě jednou automaticky zaevidováni a potom se o ně starají sociální odbory na všech stupních samosprávy a st.správy. Vrcholem všeho jsou pak tyto "Agentury" p.Šimáčka a různé cikánské/romské/neziskovky a iniciativy. Tam mizí neadresně stamiliony ročně. Vrcholem všeho je volání po cikánském/romském/ ministerstvu, či jakémsi pobočníku samotného Nečase. Paní Gabčová před 22 lety p.Havel restauroval kapitalismus se vším všudy. Cikáni/Romové/ hýkali radostí nad zrušením povinné pracovní povinnosti, kterou zavedli zlí komunisté !!! Proto již dvě generace Cikánů/Romů/ žijí na úkor pracujících občanů všech ras a národností v tomto státu !!!
22. 06. 2012 | 18:42

honzacer napsal(a):

To je opravdu smutný obraz, tahle záležitost. Je jasné, že cigoši můžou za krizi, to už říkal Nečas na předvolebních plagátech.Proto jsme ho také zvolili, aby té chátře zatočil krkem. Můžou taky za rozpad průmyslu na Šluknovsku a za to, že město Varnsdorf jim pronajímá 3x5 metrů za 15000. Kdyby nebyli, tak se to neděj, stejně jako Židi mohli za druhou světovou jak tady naznačuje jeden předřečník i za tu v Iráku a na tom Balgáně to samozřejmě taky rozehráli. Dokud se tady budou pářit jiný lidi než Čech s Češkou mezi sebou, pujde to s naším národem z kopce. Podle statistik je tady 250 tisíc cigánů všeho věku, podle odhadů jich je 80tisíc v potížích (které si způsobili samozřejmě převážně sami), to včetně žen, dětí, kolenců a lidí nad hrobem. Tahle horda 80ti tisíc lidí samozřejmě vysává ekonomiku v čechách (která má hodinové HDP dvě miliardy) víc, než zbylých 450 000 nezaměstnaných a jejich dětí, koček a psů, chodí to přeci těma emailama, že maj dávky větší a i to řikal ten senátor z Dubí a ten to ví. Kocáb taky zaplatil tomu ukrajinskýmu klukovi v Břeclavi 300 000, aby změnil i s matkou výpověď a to muselo vyjít 5000 spravedlivě rozhořčených občanů do ulic a hned dostali ty humanrajtisti strach. Co na tom, že stojí ten novej softvér na dávky dvě miliardy, na tom se nesmí šetřit. Hlavní je trvat na dodržování sekundárních ctností, jako je nekřičet večer, dobře parkovat, z toho plyne pak spořádanost. Myslím, že by se Brom, Občan, Zrzka i další měli sčuknout, já bych je volil. Nebo jestli se angažují, řekněte kde a a jdu do toho.
22. 06. 2012 | 19:00

češka napsal(a):

To Jáchym
Rozděl a panuj, to je heslo naší vlády, které se moc líbí dělat průvan v našich kapsách a ještě na nás házet problém, který si sama pěstuje.
Jak si vůbec může někdo dovolit podsouvat nám, celé většinové populaci, rasismus?
Žije tady spousta Ukrainců, Vietnamců, Slováků - blonďatých i tmavovlasích, a nic.
Židi s většinovou populací tak srostli, že kdyby se občas nepřipomněli a neběhalo jich několik v centru Prahy v národním kroji, nikdo by si na ně ani nevzpomněl jako na menšinu. Tak jakýpak rasismus.
Kdo jiný si může dobrovolně vybrat jakou chce mít v dokladech? Ať nám "Romové" dají definici, jak se pozná "Rom", když to nemá zapsané v dokladech?
22. 06. 2012 | 19:42

Jáchym napsal(a):

Honzacer

Proboha, nepoužívejte ironii v množství větším než malém !

Tady je tolik pitomostí, že už pomalu sám přestávám vnímat, co jsem sám napsal vážně a co irinicky :-)

Jinak souhlasím, až na toho Broma.
Ten má v mnohém pravdu, rozhodně je schopen a ochoten udělat pro cikánského žáka desetkrát víc, než celá Agentura dohromady ! Jen na něj začíná lézt syndrom vyhoření (a bodejť by nelezl !)

Pouze a celkem logicky zdůvodněným způsobem odmítá omezovat pomoc na JEDNU Z MNOHA sociálně ohrožených skupin, vymezených tou etnickou příslušností, kterou je navíc zakázáno oficiálně evidovat. Vyžaduje dodržování jednotných pravidel, ať se jedná o slovanského Čecha, českého Roma nebo českého Angličana.

Já nejsem tak zásadový, určitou VELMI PEČLIVĚ zvolenou formu pozitivní diskriminace považuji za rozumnou.

Dokonce připouštím i to, že pod křídly Agentury blablabla pracují lidé, kteří se snaží Romům pomáhat, až se z nich kouří. Nejsou to samí lidé mdlého ducha a cynici, kteří akceptovali, že se od nich očekává pravý opak toho,co se oficiálně hlásá . A kterým nejde jen o přelití státních peněz do kapes BÍLÝCH (a několika málo tmavších) etnobyznysmenů .
(Tedy - aby mě nesprdl nějaký matematik - já vím, že se u Agentury blablabla jedná o číslo záporné, ale víte jak to myslím. Nechce se mi smolit vzorec s převrácenou konstruovat vzorec s převrácenou absolutní hodnotou čísla...a stejně bych to sem neuměl napsat) :-)
22. 06. 2012 | 20:01

Jáchym napsal(a):

Oprava:
Poslední tři řádky ignorujte, je to pahýl fórku, který jsem blbě smazal. Holt tu a tam něco přepepřím.
22. 06. 2012 | 20:05

Martin napsal(a):

Jáchym: Žádná forma pozitivní diskriminace na základě etnicity není rozumná, všechny jsou nezákonné.
22. 06. 2012 | 20:57

Jáchym napsal(a):

češka 22. 06. 2012 | 19:42 :

Tak s úplným popíráním rasismu bych nebyl zdaleka tak kategorický!

Ostražitost, apriorní odmítání jinak vypadajícího, jinak se chovajícího či jiným přízvukem mluvícího cizince je pravděpodobně vrozená lidská vlastnost,atavizmus. Je lepší si ho uvědomit než ho zatlačit do podvědomí.

Koukolík dokonce mluvil o tom, jak zpracovává lidský mozek fotografii příslušníka jiné rasy a jaká centra jsou aktivována. Přitom si člověk svou averzi vůbec neuvědomuje, popírá ji sám sobě, ale ona přitom ovlivňuje jeho postoje.

Masaryk měl podvědomou averzi vůči Židům, byl v ní vychováván. Vědomě ji musel potlačovat.
Mám u příslušníků některých etnik stejný problém, jiná mi naopak připadají hezčí a sympatičtější než "soukmenovci" (zvláště některé holky !)

Vietnamcům (a bohužel hlavně Vietnamkám :-) připadáme většinou politováníhodně oškliví, oni/ony nám ne. A tak dál.

Jenže v samotném pojmu rasismus máme neskutečný zmatek a používáme ho podle mého názoru mnohdy nesprávně. (Já třeba cítím podvědomý odpor, naprosto totožný s pocitem rasového odporu, ke knížeti Schwarzenbergovi. Takový E.T. mimozemšťan mi ve srovnání s ním pocitově připadá jako rodný brácha. Přitom je jeho vizáž výsledkem spíše příbuzenské plemenitby šlechtických rodů :-))
22. 06. 2012 | 22:05

Jáchym napsal(a):

Martin 22. 06. 2012 | 20:57 :

Já vám vaše přesvědčení neberu. Mám ale i opačné zkušenosti.

Co se týče "zákonnosti a nezákonnosti" - to je otázka rozhodnutí při tvorbě zákonů.
Brom má pravdu v tom, že je pak velmi těžké udržet míru. Rozhodně bych s pozitivní diskriminací zacházel jako se šafránem.
22. 06. 2012 | 22:15

češka napsal(a):

To Jáchym
Pamatujete se film Hádej kdo přijde na večeři?
Každému z nás je společnost určitých lidí příjemnější, než jiných. To memá nic společného s tím, že když do MHD přisoupí osoba s jistýi fizinomickými znaky, dáte si pozor na svou peněženku.
A možná, že s Vámi lomcuje vztek, když pustíte TV a tam vidíte jiné profláknuté ksichty, kde Vám osobní ostražitost nepomůže, dokaží Vám peníze z kapsy vytáhnout bezkontaktně.
Potom jsou osoby nám nejdražší, spojující obé. Např poživatelé grantů.
Že je situace řešitelná, dokládá situace v Českém krumlově.
Že jsou Cikáni zahnáni do kouta, dokládá Šluknovsko. Před cca 35 lety jsme tam měli chalupu a Cikány za sousedy. Nikdy se nám nic neztratilo.
Komu ta nevraživost prospívá?
22. 06. 2012 | 23:23

Jáchym napsal(a):

češka 22. 06. 2012 | 23:23 :

Nejspíš se shodneme na podstatném.
***
Zcela mimochodem - k filmu Hádej, kdo přijde na večeři:

Moje (ve Skandinávii žijící) dcera žila třitčtvrtě roku se svým kolegou z rovníkové Afriky. Rozešli se (se smutkem, ale v dobrém),protože překonat příliš velké kulturní rozdíly bylo nad jejich síly. Chci tím říct, že ač nejsem bůhvíjaký expert, pár zajímavých námětů na filmy o mezirasových setkáváních, přátelství a nepřátelství bych dohromady dal.
***
Hlavním problémem při řešení naprosté většiny problémů dneška je to, že všichni jsou stoprocentně přesvědčeni o své jediné pravdě.
22. 06. 2012 | 23:53

Anastazie napsal(a):

Já bych tu inteligenci Romů zase tolik nesnižovala.
Podle svých měřítek jsou dobře adaptovaní na naše systémy-proč pracovat,když 8 hodin u pásu duši nepovznáší,a stát dá na sociálních dávkách ještě více.
Romové mají mezi sebou autority,které dobře vědí,na jaké všechny dávky mají příslušníci jejich komunity nárok.
A zřejmě jim dokáží poradit s některými složitějšími testy.Ve vlastní praxi jsem zažila příklad,kdy Rom,ucházející se o modrou knížku,udělal testy za 7O bodů.Modrou dostal.
Za několik let byl rok 1989 i chtěl podnikat v taxikařině /testy bryskně zvládl na 95 bodů /pro informaci-pokud se nyní mluví o psychologických testech,tak při 95 bodech IQ již nárok na ŘP máte-pokud nejsou nutné další testy osobnosti/například u agresivních jedinců /.
Odeslali jsme ho tehdy na specializované pracoviště,které testuje i řidiče z povolání.
Pro úplnost-běžný rozptyl v IQ testech bývá kolem 10 bodů.
23. 06. 2012 | 07:51

Martin napsal(a):

Jáchym: Jaké rozhodnutí zase ? Co přesně nechápeš na této Deklaraci lidských práv OSN, která platí ve všech civilizovaných zemích na světě ?

Článek 2
(1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení

Článek 7
Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci
23. 06. 2012 | 09:06

Jan Vodička napsal(a):

Anastazie,
je jemný rozdíl mezi inteligencí a vychcaností. Vychcanost se zaměřuje, na rozdíl od inteligence, na okamžitý zisk, plánuje pouze krátkodobě, a vůbec nebere v potaz, že dlouhodobě si škodí. Ta škoda může být i likvidační.
23. 06. 2012 | 09:17

Anastazie napsal(a):

Ad Jan Vodička
V tom s vámi souhlasím.
23. 06. 2012 | 11:01

češka napsal(a):

To Anastazie
Když projíždím některými odlehlými vesnicemi v pohraničí, vidím lidi apatické, pasivní , obklopené nepořádkem a fůrou ušmudlaných dětí.
Jsou chudí, bez perspektiv. Hranice kdo je a není Rom se setřela, bída, bezperspektivnost , nevzdělanost a apatie čiší z každého kouta.
Nejhorší na tom je, že po 89 se lidé snažili, budovali, dřeli do úmoru, jen aby si splnili své sny. Například Slavonice, nádherné městečko na hranici s Rakouskem, ožívá jen 4 měsíce v roce, to místní živnostníky neuživí. Většina jich to vzdala a na jejich místa nastoupili Vietnamci. Vietnamce totiž sociálka a zdravotní pojišťovna tunelovat neumí - nemají v katastrech majetek.
23. 06. 2012 | 11:34

Jáchym napsal(a):

Martine 09:06,

Vaše citace hovoří o ochraně proti diskriminaci a útisku.

Nehovoří o nepřípustnosti toho, aby jedna skupina (např. majorita, nebo naopak oligarchická elita) dobrovolně (nesmějte se, vy cyniku ! :-)) rozhodla poskytnout v některých oblastech náskok či kompenzovat hendikep skupiny slabší.
***
Pochopitelně se můžeme pustit do více či méně sofistikované slovní přestřelky, kdy se budeme snažit po právnicku redefinovat význam každého slova s výjimkou spojek.
***
Staří latiníci měli heslo Ať zhyne svět, jen když zvítězí Právo.
Hitler, Stalin, Bush či jejich současné klony by řekli: MOJE právo ! :-(
tzingu
A Kalousek, pokud by nebyl chemik, nýbrž historik, by řekl: Právo jsem JÁ !
23. 06. 2012 | 13:09

Martin napsal(a):

Jáchym: Není povoleno ani dobrovolně poskytovat výhody na základě rasy a etnicity. Náskok a kompenzace být samozřejmě mohou, ale musí být pro všechny nerozdílně. Například když se stát rozhodne za černé platit školné a za bílé ne, tak je to exemplární případ diskriminace bílých.
23. 06. 2012 | 16:12

češka napsal(a):

To Martin
Stát by se měl hlavně rozhodnout nahnat všechny školou povinné do škol, a to i za pomoci násilí.
Dospělí negramotní by měli být nahnáni do škol taky.
A je jedno, jestli jsou černí, bílí nebo pruhovaní.
Znalost češtiny by měla být povinná i pro všechny živnostníky, jak jinak se mohou domluvit se svými zákazníky?
23. 06. 2012 | 17:34

Jan Vodička napsal(a):

češko, proč nahánět do školy ?
Nabídka školy, vzdělání, vyučení tu je, a když tím opovrhnou, tak si jich nevšímat. Nevšímat, když přijdou na úřad, že chtějí peníze, byt, výhody.
Nevděční cizinci tu nemají co pohledávat.
23. 06. 2012 | 23:30

Jáchym napsal(a):

Martin:
Beru na vědomí, že to není Vámi povoleno.
Musím se s tím smířit.
Je smutné, že do většiny zemí světa Váš striktní zákaz dosud nedorazil (Namátkou třeba "nejmocnější demokracie světa" - USA či "největší demokracie světa" - Indie.
Nic si z toho ale nedělejte - mne také stále ještě mnoho miliard lidí neposlouchá :-)

Češka:
naprosto souhlasím.
Jenže nahnat do školy děti, které mají - jsou - li ve škole - jediný cíl, rozbít hodinu a znemožnit vyučování ostatních dětí, je poněkud bezúčelné.

Domnívám se, že strategické rozmístění takovýchto dětí ( tak po jednom-dvou do každé třídy státní školy) je snem každého majitele sebehorší školy soukromé:

Každý rodič, který chce, aby se jeho děti alespoň něco naučily, se rád zadluží a svěří dítě soukromé škole. I kdyby se tam mělo naučit jen polovinu toho, co dnes ve státní.
K tomu školbyznysu dopomáhej dopomáhej Agentura pro blabla.

Naprosto jiná by byla situace, pokud by školy mohly, by musely, problémové žáky a jejich rodiče motivovat - včetně trestů, sankcí, příp. naopak odměn !
Proto si Agentura blabla tak pečlivě hlídá, aby nic takového nehrozilo.
Plánovaný neúspěch jejích deklarovaných snah je zárukou dlouhodobé prosperity její i subdodavatelů.)
Něco podobného popisuje Berne ve své knížce Jak si lidé hrají - a ten popisuje situaci v USA v 60. letech!

Ostatně - značná část virů je vytvářena na objednávku majitelů firem s antivirovým softwarem.
23. 06. 2012 | 23:36

Martin napsal(a):

Jáchym: Pro vás není ani tak důležité co si myslím já, nýbrž to co si myslí soudy a vězte že se státní podporou pro vybrané etnikum nemáte šanci.
Ano třeba v USA se pozitivní diskriminace provádí, to ale jednak není demokratická země nýbrž jedna z nejvíce fašistických zemí na světě, kde stát nařizuje lidem i provedení plavek a arestuje matky za kojení na veřejnosti, nicméně i tam lze pozitivní diskriminaci spolehlivě vyhrát u soudu, například jsou takto úspěšně napadány pozitivně diskriminační kvóty na černochy na státních VŠ.
24. 06. 2012 | 00:13

Jáchym napsal(a):

Martine,
zcela upřímně řečeno mi na tom, co si myslí soudy (= ten který soudce, jednotný výklad práva se zde podařilo rozbít) záleží asi tolik, jako co si o problému myslíte Vy.
V nejbližších pár stech letech nehrozí, že bych někoho pozitivně diskriminoval.
Pokud se ještě jednou narodím, obrátím se na Vás, nebo se stanu předsedou ústavního soudu - pokud možno v jiné zemi či lépe na nějaké jiné planetě :-)
24. 06. 2012 | 00:28

Pavel napsal(a):

Nastalá situace nemá řešení. Tato skupina lidí se neumí o sebe postarat. Neumí se postarat o svoje děti o svoje bydliště. Neumějí hospodařit s penězi. I kdyby dostali několika násobně víc, stejně nevyjdou. Všechnu starost nechávají na druhých. Je vinou politiků, kam to nechali zajít. Čím víc se dává, tím je to horší. Změnit to, to chce velkou odvahu, a na to nikdo nemá. Zničíme dům? Není problém, dostanou nový. Nemají zařízení?..... Tak je to se vším. Za dané situace, kdy naštvanost majority dosáhla vrcholu, tak zakládají jednu stranu za druhou, jak na běžícím pásu a myslí si, že to situaci vyřeší. Kdyby to nebylo k pláči, tak to vypadá, že každý příslušník minority bude předsedou nějaké strany, nebo sdružení. Neuvědomují si, že vlastně vůbec nic nenabízejí, jen stále chtějí. Je opravdu nejvyšší čas něco začít dělat a ne jen čekat, zda problém vyhnije. Ne ten problém čekáním nezmizí, ale bouchne.
24. 06. 2012 | 00:46

Pavel napsal(a):

Raději budou žít ve sr...ách, a čekat, než to za ně někdo vyřeší, uklidí, opraví, než si vzít krumpáč, lopatu , koště .idnes.cz/v-ostravskem-ghettu-nefunguje-kanalizace-fg2-/domaci.aspx?c=A120623_1796235_ostrava-zpravy_kvi
http://olomouc.idnes.cz/zloutenka-typu-a-na-skolach-v-prostejove-fpg-/olomouc-zpravy.aspx?c=A120623_1796217_olomouc-zpravy_kvi
Pozvou si tisk, televizi. To by bylo, aby to nové bydlení nevyšlo. Ještě před nedávnem, by u mě článek vzbudil lítost.
24. 06. 2012 | 01:01

Pavel napsal(a):

Omlouvám se, ten první odkaz http://zpravy.idnes.cz/v-ostravskem-ghettu-nefunguje-kanalizace-fg2-/domaci.aspx?c=A120623_1796235_ostrava-zpravy_kvi
24. 06. 2012 | 01:04

Pavel napsal(a):

A ještě jeden postřeh pro ty, co mají potřebu stále pomáhat, aniž by o tu pomoc někdo stál. Cituji:Jan Cverčko Romové nemají potřebu se někam stále začlenovat, to je Váš holý nesmyslný podvod. jaké začlenování? Se chytte za hlavičku a práskejte sní o stůl. Romové jsou právoplatnými občany této republiky s tím, že jim jsou upírána práva na, která má nárok každý občan této země. Tudíž se není čemu divit, že to Romové vzdali, aby přijali i povinnosti. Stát není povinný k nim, tak proč by měli být povinni k této společnosti. Tohle až všem dojde a sjedná se co má být pro všechny občany, nejen pro vybrané, bude klid,. Bohužel to tipuji na dalších 1000 let, protože xenofobie se rozrostla do nadměrných velikostí. Masáž medií má svůj úspěch.
24. 06. 2012 | 14:01

češka napsal(a):

To Jáchym
Při dnešní TV debatě Kalousek uznal, že 10% lidí žije v chudobě.
Kolik máme ve státě spoluobčanů romské národnosti?
Pomáhat má cenu těm, kdo projevuje snahu se ze srabu vyhrabat, ale hlavně jeho dětem.
O školách se mluví, peníze se vyhazují oknem, ale s funkčním systémem podporujícím nadané chudé děti nikdo nevyrukoval.
A jsme zase u majetkových přiznání pro celou populaci.
Nevíme kdo je chudý a kdo bohatý nemáme definici, a tak se nám to plácá.....
Po 20-ti letech nikdo nesestavil žádné pořádné definice, někteří důchodci a děti byli lépe a zdravěji živeni za války z přídělů, než dnes.
24. 06. 2012 | 16:34

Medikolog napsal(a):

Pavel,

nepijou ten babin jed už ani kapičku! Kdo upírá romům nebo Cikánům práva a jaká? Právo na kvalitní genetickou výbavu? Právo na IQ 130 a na perfektní manažérské nápady? Práva nelhat, nekrást, nepodvádět, neloupit, nepáchat násilnou, .... ? Právo na důvěru ostatních? Právo být ukázněný, právo dbát na osobní čistotu, právo být slušným člověkem, právo neobtěžovat sousedy... Kdo je komu upírá? Právo NA RECIPROCITU? To je upíráno NÁM! Ne jim!

Občanství je nedílný komplex POVINNOSTÍ a práv. Některá práva může naplnit pouze Bůh - komu není shůry dáno, ani v apatyce nekoupí, jiná práva jsou logickými atributy povinností. Ta si je třeba ZASLOUŽIT.. třeba právo na důvěru.
25. 06. 2012 | 09:51

Jan B. napsal(a):

Víte, co je škoda, že autor, pan Šimáček, jen plácá vodu, nikdy si tady nebude číst naše názory, zpětná vazba ho nezajímá, je to demagog a bohužel má vliv a je blízko těm, co mají vliv ještě větší. Jsem speciální pedagog s letitou praxí, je jedno, zda je dítě tmavší či světlejší, pokud nemá mentální úroveň, aby chodilo na základní školu, tak je tu pro něj právě škola praktická či speciální. Z praktické školy má paradoxně šanci se dostat na dobré učiliště, na základce by vyšel z 5. či 6. třídy a do uličiště by tedy rozhodně nenastoupil. Z praktické školy děti vycházejí připravené na učiliště, tedy pokud na učiliště nastoupit chtějí....
20. 10. 2012 | 14:07

Petr napsal(a):

Pane Šimáčku, buď jste tak hloupý nebo to je pro vás jen dobrá práce za dobré peníze a na následky nehledíte a je vám v podstatě fuk, co je pro Romy dobré.
22. 10. 2012 | 23:34

Markéta napsal(a):

Dobrý den,

dnes jsem s Vámi, pane Šimáčku, viděla pořad Máte slovo o této problematice (praktické školy, otázka školní docházky Romů). Jako člověk hendikepovaný (na invalidním vozíku), který však byl vzděláván na klasické základní a střední škole, si velice vážím Vaší snahy o sociání začleňování nás, nějak hendikepovaných lidí. Díky tomu, že jsem vystudovala na klasických školách, jsem lépe připravena na život. Vaše vystupování v dnešním pořadu bylo skvělé, mluvil jste dost konkrétně. Děkuji Vám za Vaše snažení. Markéta Ráčková
13. 12. 2012 | 23:43

fanda napsal(a):

Asi jsme koukali každý na jiný pořad...
30. 12. 2012 | 00:41

Petr napsal(a):

To mi vysvětli,ty vole,co máš v tý hlavě
06. 12. 2013 | 07:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy