Senátní volby na Kladně: názorová kalkulačka

16. 03. 2011 | 21:22
Přečteno 7632 krát
Zkuste si „názorovou kalkulačku“ k senátním volbám na Kladně a zjistíte, který z kandidátů je Vám nejblíže.

Senátní volby na Kladně a okolí se konají 18.-19.3. (druhé kolo příp. 25.-.26.3.). Můžete si na 20 otázkách zjistit, který z kandidátů je Vám nejblíže. Otázky se časově týkají funkčního období nového senátora nebo senátorky.

Nemusíte odpovídat na všechny otázky; návrhy, o kterých nehlasujete se do výpočtu nezahrnou. Po vyplnění klikněte na „Hlasovat“.

Pozn. 1: Oslovili jsme všechny kandidáty, šest z devíti nám odpověděli, zbylí tři ne ani po urgencích.
Rozšířená verze, zahrnující možnost nastavit důležitost k otázkám nebo se podívat detailně na odpovědi kandidátů, je na KohoVolit.eu. Životopisy kandidátů jsou na NasiPolitici.cz

Pozn. 2: Postoje kandidátů po volbách budeme dále sledovat, jak moc se chovají dle svých slibů. Např. přehled odpovědí z loňských sněmovních voleb je zde.1. Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě shromáždění podpisů od lidí.
V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 50 000 podpisů. Referenda je možné žádat i ve spolkových zemích v Německu, v celém Německu prakticky ne.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
2. Měla by se zachovat možnost souběhu funkcí ministra a poslance či senátora.
V ČR je možné i běžné, že ministři vlády (výkonná moc) jsou zároveň poslanci nebo senátory (zákonodárná moc). Např. na Slovensku to možné není.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
3. Mělo by se zavést pravidlo, že (nové) státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR.
V ČR je velké množství státních a státem placených institucí v Praze. Naproti tomu v Německu existuje pravidlo, že takové instituce musejí být rozmísťovány rovnoměrně po celé zemi.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
4. ČEZ by měl pokračovat v plánu na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.
ČEZ chce postavit další dva bloky JE Temelín. Jejich cena se odhaduje na „stovky miliard“ Kč. Většinovým vlastníkem ČEZu je ČR. Např. Německo má plán útlumu jaderných elektráren (ač se diskutuje), Rakousko od jaderných elektráren odstoupilo, naopak na 1. lovensku se jaderné elektrárny rozšiřují.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
5. Mýtné na dálnicích pro osobní automobily by se mělo začít platit za ujetou vzdálenost a nikoliv paušálně (pevná cena za časové období).
Mýtné na dálnicích je vybíráno dvěma základními způsoby – s ohledem na ujetou vzdálenost (např. Francie nebo kamióny v ČR) nebo paušálem (osobní auta v ČR). Mýtné za km je bráno jako spravedlivější („kdo více jezdí, více platí“), ale jeho výběr je dražší.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
6. Měl by se legalizovat „Švarc-systém“.
„Švarc-systém“ je způsob zaměstnávání pracovníků, kteří formálně jsou samostatnými podnikateli. Tento způsob je pro firmu daňově výhodný, umožňuje rychle nabírat i propouštět zaměstnance, ale v ČR je nelegální (mj. se tak na pracovníka nevztahuje zákoník
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
7. Měly by být sníženy výdaje na rozpočet armády (v % státního rozpočtu).
ČR stojí armáda kolem 50 miliard Kč ročně (kolem 5 % státního rozpočtu). Např. na Slovensku je to podobné, je to zhruba 1 miliarda €.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
8. Měla by být zavedena možnost eutanazie.
Eutanazie není povolená v ČR ani v žádné z okolních zemí. Naopak je legální např. v Nizozemí nebo v Belgii.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
9. Měl by být zrušen poplatek za prázdná média.
V ČR je nutno z každého prázdného nosiče informací jako je DVD, počítačový disk apod. i z každého rozmnožovacího zařízení jako DVD-RW či kopírka zaplatit poplatek, aby se tak kompenzovalo kopírování pro vlastní potřebu. Ten jde organizacím (např. OSA nebo DILIA), které zastupují část autorů. Tyto organizace však mohou kteréhokoliv autora mezi sebe bez důvodů nepřijmout.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
10. Měl by být snížen věk trestní zodpovědnosti (např. na 14 let).
V minulém období již bylo schváleno snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, ale potom byla tato změna opět zrušena a zůstává nadále 15 let. Např. na Slovensku i v Německu je to 14 let.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
11. Mělo by se začít platit školné na VŠ.
Na veřejných vysokých školách se v ČR nyní neplatí školné. Studenti si ale musí platit ubytování, stravu, pomůcky i některé povinné školní poplatky. Zavedení školného je nyní plánováno, přestože před sněmovními volbami na jaře proti tomu byly 3 ze současných 5 stran ve Sněmovně.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
12. Měla by být změněna Ústava, aby se mohl zrušit Senát.
Při volbách do Senátu je dlouhodobě nejnižší účast (srovnatelná jen s účastí v „eurovolbách“). V mimořádných volbách v roce 2007 byla v rozhodujícím kole pod 10 % a ke zvolení senátorem stačilo méně jak 6000 hlasů. Obdoba Senátu je z okolních zemí v Polsku, např. v Německu jsou „senátory“ zástupci zemských vlád. Na Slovensku Senát není.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
13. Měla by se zvýšit daňová progrese u daně z příjmů u lidí (tj. „vyšší % daně pro vyšší příjmy“).
V ČR existuje „jednotná daň z příjmu 15 %“. Díky slevě na poplatníka ale jde ve skutečnosti o daň od 0 % (při minimálním platu) přes asi 10 % při středním platu po zhruba 19% při platu 140000 měsíčně a poté % zdanění opět klesá. V Německu je zdanění více progresivní, od 0 % po 45 % (nad 12000 € měsíčně), na Slovensku obdobné jako v ČR, jen % u nejvyšších platů neklesá, jde k 19 %.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
14. Měla by být snazší možnost odvolat soudce.
V ČR je zhruba 3000 soudců, každý rok je odvolán z různých důvodů průměrně asi 1 soudce. To je výrazně méně než v jiných profesích, což naznačuje, že samoregulace u soudců nefunguje (funguje tzv. „soudcovská solidarita“). Nekvalitní soudci tak soudí stále. Na druhou stranu soudní moc dle teorie má být nezávislá na moci zákonodárné (parlament) a výkonné (vláda).
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
15. Měla by být zavedena možnost volit po internetu.
Volit po internetu je možné v Estonsku. Je to možné díky tomu, že estonský občanský průkaz obsahuje čip a funguje také jako (bezplatný) elektronický podpis pro komunikaci s úřady. Při posledních volbách tento způsob použilo asi 10 % voličů. V ČR je plánován obdobný OP na rok 2012. Na druhou stranu počítačové systémy nejsou stoprocentní a existuje tak riziko velkého volebního podvodu.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
16. Měla by se zrušit ekologická „superzakázka“.
Ministerstvo financí vyhlásilo ekologickou superzakázku" s odhadovanou cenou 40 až 120 miliard Kč. Jde o likvidaci starých ekologických škod z dob před rokem 1992, ke kterým se vláda zavázala při privatizaci. Odpůrci tvrdí, že je lepší zakázku rozdělit na více menších zakázek. Zastánci zase tvrdí, že v případě zrušení hrozí vládě arbitráž od firem, které se již přihlásily."
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
17. Měl by existovat zákon o prokázání nabytí majetku s možností zabavení neprokázaného majetku.
Na Slovensku nedávno schválili zákon o prokázaní nabytí majetku (nad přibližně 10 miliónů Kč). Pokud majitel nebude moci prokázat legální nabytí majetku, může o něj přijít. Oponenti ukazují na to, že zákon má zpětnou účinnost (je dle nich neústavní) a také obrací role, kdy obviněný musí dokazovat svoji nevinu.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
18. Z většiny zboží by se mělo platit vyšší DPH
Vláda diskutuje přesun většiny zboží, z kterého se dnes platí nižší sazba DPH (10 %), do horní sazby (20 %). Takový přesun zvyšuje ceny základního zboží jako jsou potraviny. Je argumentováno tím, že se vyšší vybrané daně použijí na placení důchodů.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
19. Měla by být zrušena KSČM
V ČR se opakovaně objevují návrhy na zákaz Komunistické strany Čech a Moravy. Příznivci zákazu argumentují hlavně zákonem o protiprávnosti komunistického režimu do roku 1989. Na druhou stranu je KSČM demokratickou stranou s nejvíce členy v ČR a např. ve volbách 2010 získala přes 11 % hlasů. Také je velmi pravděpodobné, že po příp. zrušení by se jen přejmenovala a fungovala dále, podobně jako Dělnická strana (DS) jen změnila název na DSSS.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
20. Vojáci ČR by se měli stáhnout z Afghánistánu nejdéle do poloviny roku 2013
V současnosti působí v Afghánistánu kolem 500 českých vojáků. Jsou tam např. i vojáci z Německa či Slovenska, prakticky nikoliv z Rakouska.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy