Senátní volby na Kladně: názorová kalkulačka

16. 03. 2011 | 21:22
Přečteno 7445 krát
Zkuste si „názorovou kalkulačku“ k senátním volbám na Kladně a zjistíte, který z kandidátů je Vám nejblíže.

Senátní volby na Kladně a okolí se konají 18.-19.3. (druhé kolo příp. 25.-.26.3.). Můžete si na 20 otázkách zjistit, který z kandidátů je Vám nejblíže. Otázky se časově týkají funkčního období nového senátora nebo senátorky.

Nemusíte odpovídat na všechny otázky; návrhy, o kterých nehlasujete se do výpočtu nezahrnou. Po vyplnění klikněte na „Hlasovat“.

Pozn. 1: Oslovili jsme všechny kandidáty, šest z devíti nám odpověděli, zbylí tři ne ani po urgencích.
Rozšířená verze, zahrnující možnost nastavit důležitost k otázkám nebo se podívat detailně na odpovědi kandidátů, je na KohoVolit.eu. Životopisy kandidátů jsou na NasiPolitici.cz

Pozn. 2: Postoje kandidátů po volbách budeme dále sledovat, jak moc se chovají dle svých slibů. Např. přehled odpovědí z loňských sněmovních voleb je zde.1. Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě shromáždění podpisů od lidí.
V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 50 000 podpisů. Referenda je možné žádat i ve spolkových zemích v Německu, v celém Německu prakticky ne.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
2. Měla by se zachovat možnost souběhu funkcí ministra a poslance či senátora.
V ČR je možné i běžné, že ministři vlády (výkonná moc) jsou zároveň poslanci nebo senátory (zákonodárná moc). Např. na Slovensku to možné není.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
3. Mělo by se zavést pravidlo, že (nové) státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR.
V ČR je velké množství státních a státem placených institucí v Praze. Naproti tomu v Německu existuje pravidlo, že takové instituce musejí být rozmísťovány rovnoměrně po celé zemi.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
4. ČEZ by měl pokračovat v plánu na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.
ČEZ chce postavit další dva bloky JE Temelín. Jejich cena se odhaduje na „stovky miliard“ Kč. Většinovým vlastníkem ČEZu je ČR. Např. Německo má plán útlumu jaderných elektráren (ač se diskutuje), Rakousko od jaderných elektráren odstoupilo, naopak na 1. lovensku se jaderné elektrárny rozšiřují.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
5. Mýtné na dálnicích pro osobní automobily by se mělo začít platit za ujetou vzdálenost a nikoliv paušálně (pevná cena za časové období).
Mýtné na dálnicích je vybíráno dvěma základními způsoby – s ohledem na ujetou vzdálenost (např. Francie nebo kamióny v ČR) nebo paušálem (osobní auta v ČR). Mýtné za km je bráno jako spravedlivější („kdo více jezdí, více platí“), ale jeho výběr je dražší.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
6. Měl by se legalizovat „Švarc-systém“.
„Švarc-systém“ je způsob zaměstnávání pracovníků, kteří formálně jsou samostatnými podnikateli. Tento způsob je pro firmu daňově výhodný, umožňuje rychle nabírat i propouštět zaměstnance, ale v ČR je nelegální (mj. se tak na pracovníka nevztahuje zákoník
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
7. Měly by být sníženy výdaje na rozpočet armády (v % státního rozpočtu).
ČR stojí armáda kolem 50 miliard Kč ročně (kolem 5 % státního rozpočtu). Např. na Slovensku je to podobné, je to zhruba 1 miliarda €.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
8. Měla by být zavedena možnost eutanazie.
Eutanazie není povolená v ČR ani v žádné z okolních zemí. Naopak je legální např. v Nizozemí nebo v Belgii.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
9. Měl by být zrušen poplatek za prázdná média.
V ČR je nutno z každého prázdného nosiče informací jako je DVD, počítačový disk apod. i z každého rozmnožovacího zařízení jako DVD-RW či kopírka zaplatit poplatek, aby se tak kompenzovalo kopírování pro vlastní potřebu. Ten jde organizacím (např. OSA nebo DILIA), které zastupují část autorů. Tyto organizace však mohou kteréhokoliv autora mezi sebe bez důvodů nepřijmout.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
10. Měl by být snížen věk trestní zodpovědnosti (např. na 14 let).
V minulém období již bylo schváleno snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, ale potom byla tato změna opět zrušena a zůstává nadále 15 let. Např. na Slovensku i v Německu je to 14 let.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
11. Mělo by se začít platit školné na VŠ.
Na veřejných vysokých školách se v ČR nyní neplatí školné. Studenti si ale musí platit ubytování, stravu, pomůcky i některé povinné školní poplatky. Zavedení školného je nyní plánováno, přestože před sněmovními volbami na jaře proti tomu byly 3 ze současných 5 stran ve Sněmovně.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
12. Měla by být změněna Ústava, aby se mohl zrušit Senát.
Při volbách do Senátu je dlouhodobě nejnižší účast (srovnatelná jen s účastí v „eurovolbách“). V mimořádných volbách v roce 2007 byla v rozhodujícím kole pod 10 % a ke zvolení senátorem stačilo méně jak 6000 hlasů. Obdoba Senátu je z okolních zemí v Polsku, např. v Německu jsou „senátory“ zástupci zemských vlád. Na Slovensku Senát není.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
13. Měla by se zvýšit daňová progrese u daně z příjmů u lidí (tj. „vyšší % daně pro vyšší příjmy“).
V ČR existuje „jednotná daň z příjmu 15 %“. Díky slevě na poplatníka ale jde ve skutečnosti o daň od 0 % (při minimálním platu) přes asi 10 % při středním platu po zhruba 19% při platu 140000 měsíčně a poté % zdanění opět klesá. V Německu je zdanění více progresivní, od 0 % po 45 % (nad 12000 € měsíčně), na Slovensku obdobné jako v ČR, jen % u nejvyšších platů neklesá, jde k 19 %.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
14. Měla by být snazší možnost odvolat soudce.
V ČR je zhruba 3000 soudců, každý rok je odvolán z různých důvodů průměrně asi 1 soudce. To je výrazně méně než v jiných profesích, což naznačuje, že samoregulace u soudců nefunguje (funguje tzv. „soudcovská solidarita“). Nekvalitní soudci tak soudí stále. Na druhou stranu soudní moc dle teorie má být nezávislá na moci zákonodárné (parlament) a výkonné (vláda).
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
15. Měla by být zavedena možnost volit po internetu.
Volit po internetu je možné v Estonsku. Je to možné díky tomu, že estonský občanský průkaz obsahuje čip a funguje také jako (bezplatný) elektronický podpis pro komunikaci s úřady. Při posledních volbách tento způsob použilo asi 10 % voličů. V ČR je plánován obdobný OP na rok 2012. Na druhou stranu počítačové systémy nejsou stoprocentní a existuje tak riziko velkého volebního podvodu.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
16. Měla by se zrušit ekologická „superzakázka“.
Ministerstvo financí vyhlásilo ekologickou superzakázku" s odhadovanou cenou 40 až 120 miliard Kč. Jde o likvidaci starých ekologických škod z dob před rokem 1992, ke kterým se vláda zavázala při privatizaci. Odpůrci tvrdí, že je lepší zakázku rozdělit na více menších zakázek. Zastánci zase tvrdí, že v případě zrušení hrozí vládě arbitráž od firem, které se již přihlásily."
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
17. Měl by existovat zákon o prokázání nabytí majetku s možností zabavení neprokázaného majetku.
Na Slovensku nedávno schválili zákon o prokázaní nabytí majetku (nad přibližně 10 miliónů Kč). Pokud majitel nebude moci prokázat legální nabytí majetku, může o něj přijít. Oponenti ukazují na to, že zákon má zpětnou účinnost (je dle nich neústavní) a také obrací role, kdy obviněný musí dokazovat svoji nevinu.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
18. Z většiny zboží by se mělo platit vyšší DPH
Vláda diskutuje přesun většiny zboží, z kterého se dnes platí nižší sazba DPH (10 %), do horní sazby (20 %). Takový přesun zvyšuje ceny základního zboží jako jsou potraviny. Je argumentováno tím, že se vyšší vybrané daně použijí na placení důchodů.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
19. Měla by být zrušena KSČM
V ČR se opakovaně objevují návrhy na zákaz Komunistické strany Čech a Moravy. Příznivci zákazu argumentují hlavně zákonem o protiprávnosti komunistického režimu do roku 1989. Na druhou stranu je KSČM demokratickou stranou s nejvíce členy v ČR a např. ve volbách 2010 získala přes 11 % hlasů. Také je velmi pravděpodobné, že po příp. zrušení by se jen přejmenovala a fungovala dále, podobně jako Dělnická strana (DS) jen změnila název na DSSS.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité
20. Vojáci ČR by se měli stáhnout z Afghánistánu nejdéle do poloviny roku 2013
V současnosti působí v Afghánistánu kolem 500 českých vojáků. Jsou tam např. i vojáci z Německa či Slovenska, prakticky nikoliv z Rakouska.
ANO NE Nevím / není pro mě důležité

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Tak jsem zjistil podle grafu, že jsem komunista. To je divné, že o tom nevím. Když např. nechci senát nebo souběh funkcí ministrů s funkcí poslance či senátora mě připadá docela naprosto normální! Oni si takto hoši vylepšují příjem a hlavně jsou za fungování nebo třeba špatné činy ve vládě nepotrestatelní, díky poslanecké imunitě! Komunisty nemám rád a od roku 1985 jsem s nimi měl dokonce problémy, ale bohužel nyní se chovají ze všech politiků skoro nejslušněji. A to je hrozná hanba pro tuhle politickou galerku, ať zleva či zprava!
16. 03. 2011 | 21:37

JenTak napsal(a):

Tak jsem zjistil, že mám shodu s poslanci za KSČM a TOP09 47%.
Komunista jsem nikdy nebyl, zarytý pravičák také ne. Takže bych volil podle důvěryhodnosti kandidáta Jiřího Dientsbiera.
16. 03. 2011 | 21:40

MirekS napsal(a):

Pane Škope, začínám se opakovat - tedy tradičně Vám dávám "palec nahoru". Díky. Jen bych měl mírnou poznámku "k poznámkám pod čarou" ke každé otázce, byla by ku prospěchu větší míra neutrálnosti či vyváženosti příkladů. Ale jinak fakt dobrý.

Tomu se říká veřejná služba!

Zrovna jsem pod příspěvkem pana Pehe (zde na aktualne.cz) psal o zveřejňování našeho stavu v kontextu mezinárodního srovnávání...

Tomu se říká telepatie!

Zdraví

MirekS
16. 03. 2011 | 21:42

JenTak napsal(a):

To Maximus
Komunisté se chovají slušně, protože nesedí ve vládě. Až tam budou jednou sedět, opět se ukáže, že nejsou jiní než další strany. Dokazují to na komunální úrovni, kde se chovají v průměru stejně nemravně, jako ostatní strany.
16. 03. 2011 | 21:43

JenTak napsal(a):

Až příspěvek Mirka S. mě upozornil, že jsem nepoděkoval za perfektní bůlog.
16. 03. 2011 | 21:45

MirekS napsal(a):

pro Maximus:

Také jsem byl překvapený - mně zase vyšla největší shoda se zástupcem STAN/TOP09... A taky bych se (mimo otázky) hodnotil "někde jinde". Ale tady jenom vidíte tu nesmyslnost "škatulkování"... a "zákopové pozice" v "pravo-levém" hodnocení politického spektra... nebo taky klamné sebehodnocení.

MirekS
16. 03. 2011 | 21:46

rejpal napsal(a):

Já mám shodu 63 % s ČSSD a KSČ a jen 13% s ODS. Asi jsem extrémní levičák. No, nějak s tím budu muset žít.
16. 03. 2011 | 21:48

Maximus napsal(a):

JenTak
Možná máte pravdu, kde je však problém? Jak to funguje v zemích třeba Skandinávie, taky jsou tam politici skoro všichni tak nenažraní, nesolidní podvraťáci? Asi ne, že by to bylo tou českou nebo moravskou či slezkou povahou? Ovšem Vy i já máme podle výsledku z testu výsledek, že jsme názorově hodně vlevo! To, že člověk je proti vyčůranosti politiků a má trochu sociální cítění ještě neznamená, že je hned z kmene komančů! Opravdu těch 40 let dřívějšího komunismu se na nás hodně podepsalo, tehdy platilo, kdo nekrade, okrádá rodinu a nějak to v nás zůstalo. Třeba se mýlím, ale nic lepšího mě nenapadá.
Pěkný večer!
16. 03. 2011 | 21:53

Lierál napsal(a):

JenTak:

Já mám 33% shodu s Občané.cz 11% z ODS a 0% z TOP a neshodnu se z ČSSD -22%, Piráti -36% a KSČM -78%
16. 03. 2011 | 22:03

Liberál napsal(a):

JenTak:

Nemáte u té druhé strany mínus? Protože mě připadá nemožné že by jste měl názor shodny se dvěma sranama, které jsou na opačném spektru. Ani mně nenapadá kombinace odpovědí na otázek kterým by jste toho mohl dosáhnout

Už jsem to vylepšil. Na druhý pokus mám
20% shodu s ODS, 15% s Občané.cz,10% TOP 09 a -20% Piráti,-30%ČSSD a - 60% komunisti
16. 03. 2011 | 22:19

Maximus napsal(a):

Liberál
Jak jste odpověděl u otázek 13, 17 je mi jasné, ale docela by mě zajímalo, jak byste se jako zatvrzelý pravičák vypořádal s otázkami
1, 2, 12, 14 a 16? Myslím si, že to jsou dost důležité body, u kterých by mělo být jasné a/, jinak u nás rozvoj banánistánu.cz bude pokračovat!
16. 03. 2011 | 22:20

S.Š. napsal(a):

Liberál : Na "liberála" 20ti pctní shoda nic moc ... :-)
Karel Protiva (Občané.cz) 47 %
Luděk Kvapil (STAN/TOP 09) 33 %
Jiří Dienstbier (ČSSD) 27 %
Ivo Vašíček (Č. pirátská str.) 20 %
Zdeněk Levý (KSČM) 20 %
Dan Jiránek (ODS) 0 %
P.S.: Ta ODS mně v posledních letech nějak nesvědčí, to je zřejmé ... :-))
16. 03. 2011 | 22:27

michalskop napsal(a):

Liberál, JenTak a příp. další:

pokud chcete vidět, jak kdo odpovídal, zkuste ten test přímo na http://cs.kohovolit.eu/cz/senat/vote/6
Po vyplnění je tam možnost kliknout si na jednotlivé kandidáty a vidíte jejich jednotlivé odpovědi v porovnání s vašimi. Nebo samozřejmě jde vyplnit vždy jen jednu otázku a tím získáte "shodu" jen za tuto jednu, čili vidíte, jak odpověděli.
16. 03. 2011 | 22:27

Liberál napsal(a):

Maximus:

Otázka 1 Ne (Populismus, jen by to nahrávalo emotivním davům)
Otázka 2 Ano (Vždyť je to jedno. Stejně v parlamentu hlasují podle stranické příslušnosti.Ale měli by pobírat jen jeden plat)
Otázka 12 Ne (Nebezpečí pro demokracii protože by nikdo nekontroloval poslaneckou sněmovnu)
Otázka 14 Ne (bylo by to nebezpečné pro demokracii, protože by každý politik když by se mu nelíbil rozsudek tak by ho odvolal)
Otázka 16 Ano (Je zbytečně drahá)

Když vás to tak zajmá
16. 03. 2011 | 22:56

Maximus napsal(a):

Liberál
Tak to si jdu dát panáka, asi jsem komunista a nevím o tom. Zítra skončím s docela úspěšným podnikáním a přihlásím se na Úřadu práce.
Mám totiž levicové názory, přímo jsem zřejmě socka, která by se chtěla navážet do spravedlivých soudců, čestných a neúplatných politiků, chtěl bych zavádět manýry progresívní daně, které mají komunistické země jako SRN, Fr, A, B, NL, CH, F, SUI aj.! Fakt, musím se nad sebou zamyslet. Je mi jasné, že státu těch pár miliónků Kč co zaplatím každoročně nebude chybět. Nebo vlastně mě napadá, přejdu na silně pravicové názory a začnu optimalizovat daně
a začnu tvrdit, že se má každý v tomhle státě starat především o sebe a státu dám hovínko s přehazovačkou! Tak je to správné a tak to má být!
16. 03. 2011 | 23:33

MirekS napsal(a):

Otázka 1 - Ano, je tak lze dospět k občanské společnosti, ale chce to postupný proces (právě kvůli zneužití, právě kvůli neustálému ověřování, jak na tom jsme). Nebo že by Švýcaři byli populisté a emotivní dav, neschopný si vládnout ve vlastní zemi?

Otázka 2 - Ne - vůbec to není jedno, navozuje to "panské choutky" ve stylu "sám si velím". Je to vhodou příležitostí pro "malou domů".

Otázka 12 - Ne (shoda s liberálem, podívejme se).

Otázka 14 - Ano (pro hovoří současný stav justice, proti uvedeno liberálem).
Otázka 16 - Ano (problém je jinde, než se nám superzakázka snaží namluvit).

Jinak myslím, že je zde konečně "dobře založená diskuze" (oproti jiným blogům).

MirekS
16. 03. 2011 | 23:38

Pereira napsal(a):

A mě vyšla shoda s ODS -16% lol to je dobrá kalkulačka :-)
16. 03. 2011 | 23:41

MirekS napsal(a):

Pro liberál:

A jste spokojenější se svou první (přirozenou nebo spíše "střelbou od boku"?) nebo druhou sérií odpovědí (promyšlenou nebo spíše "hra na soulad se vzory")?

MirekS
16. 03. 2011 | 23:46

Al Jouda napsal(a):

Je vidět, že ti komunisti už nejsou to, co bývali, protože mi s nimi vyšla shoda v 50% !
17. 03. 2011 | 00:25

Kanalnik napsal(a):

ja se picnu, vysel mi komunista! :))
17. 03. 2011 | 00:35

Kanalnik napsal(a):

A jak jsem odeslal komentar, tak mi vysledky zmizely. Tak znovu - a zjistil jsem, ze jsem se prehledl a mam stejne procento s KSCM i s TOP09:

KSCM 47%
STAN/TOP09 47%
Pirati 40%
Obcane 40%
ODS 40%
CSSD 0%

Tak mne by tento programek moc pri Kladenskych senatnich volbach nepomohl, pokud bych volil a chtel si vybrat.
17. 03. 2011 | 00:48

Občan napsal(a):

Mne snad vomejou! :o)))
Shoda s TOP09 38; stejně jako s ČSSD.
To mne děsí; stejně jako možnost, že by se tyhle dva subjekty dohodly na koalici
17. 03. 2011 | 01:13

kormoran napsal(a):

Kdy vam soudruzi uz dojde , ze nejde veskere veci delat 'jen'na pul!?)))))
17. 03. 2011 | 03:04

rejpal napsal(a):

Občan
Ještě vám mohlo vyjít 60 % ODS a 60 % TOP.
17. 03. 2011 | 07:13

F.Švarc napsal(a):

Pěkná demonstrace zcela ladem ležících možností „referend“

Otázka

„14. Měla by být snazší možnost odvolat soudce.“,

by měla být, stejně jako ostatní, zakončena otaznikem, aby snad nebyla dokonce návodná.
Tak jak ji autor zapsal bych ji několikrát výrazně podtrhl.

Jiná otázka, ne tak triviální, je, Jak se zbavovat nekvalitních soudců ?

Domnívám se, že stejná, méně vnímaná jako důležitá, je otázka definitivy státních úředníků.
Bude-li státní úředník vesměs poplatný korupcí prolezlé zločinecké partičce (straně), jako že je, je úplně lhostejné, jestli se občas „z vůle lidu“ vymění špičky resortů. V podstatě se nic zásadního nestane. Rezistentní úředník spolehlivě svého představeného dřív či později zlikviduje.

Totéž je v mnohem horší a skrytější podobě se soudci.

Pokud není zaveden mechanismus vynucující pravidelné odvolávání předsedů soudů – výběrem nejhorších – (zcela volným uvážením) novým ministrem, ale naopak pod rouškou nezávislosti je zachováván status quo, jsme daleko od jakékoliv vůbec naděje na žádoucí změnu.

Takže, otázka 14. by měla znít

Kolik předsedů soudů by ministr (spravedlnosti) měl povinně ročně odvolat (propustit) a nahradit ?

2 ?
5 ?
10 ?

Dálší otázka ?

Musí být předseda soudu vystudovaný právník ?

(obdoba musí být ředitel nemocnice MUDr. ?)
ano / ne

Neměli by předsedy soudů volit lidé (nikoliv jen tzv. odborníci (právníci)) ?
17. 03. 2011 | 08:15

neo napsal(a):

Jsem asi pirát, ale ČSSD mi opravdu nesvědčí:)

Ivo Vašíček (Č. pirátská str.) 44 %
Karel Protiva (Občané.cz) 39 %
Luděk Kvapil (STAN/TOP 09) 33 %
Dan Jiránek (ODS) 28 %
Zdeněk Levý (KSČM) 11 %
Jiří Dienstbier (ČSSD) -17 %
17. 03. 2011 | 08:19

stále rebel napsal(a):

Jiří Dienstbier (ČSSD) 100 %
17. 03. 2011 | 08:22

Občan napsal(a):

rejpal napsal(a):
"Občan
Ještě vám mohlo vyjít 60 % ODS a 60 % TOP. 17. 03. 2011 | 07:13"

No děkuju pěkně, to už bych se asi rozplakal :o))
S ODS "shoda" -6%

Mně to vůbec vyšlo zajímavě:
1) KSČM 100%
2) Piráti 47%
3) ČSSD 38%
4) TOP09 38%
5) Občané 0%
6) ODS -6%
17. 03. 2011 | 08:46

rejpal napsal(a):

Občan
Člověk se může něčemu divit (já se cítím být pravičák, ale výsledek byl hodně opačný), jenže je to jednak charakterem těch otázek a postojem konkrétních kandidátů, a také tím, které otázky vycnecháme (asi čtyři jsem vynechal). Byl jsem například pro referenda (vždycky a nikdy jsem nesouhlasil s jejich odmítáním), ale popravdě nevím, co je na tm levicové. Problémem přímé demokracie přece není levicovost nebo pravicovost, ale to, kdy ji použít a jak ošetřit různé věci okolo. Ale zjevně to lze. A podobné je to i u jiných věcí. Eutanásie, způsob placení mýta a další - prostě nějaké postoje zastávají konkrétní kandidáti, jiní ze stejných stran to třeba zase vidí jinak. Prostě mi vychází, že v Kladně bych volil Dienstbiera (což bych udělal i bez testu). Kdyby tam kandidoval Palas, možná by mi vyšlo ČSSD pod 10 % a také bych ho nevolil. Ale je to hezká hra a hezký blog.
17. 03. 2011 | 09:08

Tenco napsal(a):

Liberál
Proč druhý pokus ?
Jo tak - vyšlo ti to špatně ...
Tak to u tebe chápu, to chápu....to je jaksi ...np pro tebe příznačné. :((

Hmm. Mě to vyšlo taky překvapivě.
Poslední místo ODS, předposlední Obcane.cz.

První ČSSD.

A přitom - pokud by to nevyžadovala matematická úvaha - bych ČSSD nevolil.

rejpal
Je to tak.
Protože např. v současné situaci znalosti informací mám k dostavbě Temelína ambivalentní vztah.
Za současné situace jsem pro zrušení popolatku OSA - e za prázdná média.
Za současné situace jsem proti snížení věkové hranice trestní odpovědnosti.
.....
Věci mají sovislosti s jinými věcmi.

Správně kladená otázka je ta, která nabízí i alternativní řešení.
S otevřeným koncem.

"pokud", "když se také změní", "za předpokladu", "ale jen s podmínkou, že"..

Ale hračka to je fajn.
:))

Dík, autore.

P.S. Nemám pocit, že by nutně i v referendu musela být kladena otázka jednoduše.
Proč ne několik variant - a, b, c, d, .....s popisem a odůvodněním ?
To lidstvo od dob Perikla nezaznamenalo žádný vzdělanostní pokrok ?
A ještě něco k referendu.
Jsem naprosto proti stanovení nějaké povinné účasti - kvůli platnosti referenda.
Nemáš zájem ?
Tak máš smůlu.
Džels zobák při referendu, budeš ho tak držet i po něm.
17. 03. 2011 | 09:28

rejpal napsal(a):

Tenco
Já Temelín vynechal a ty druhé mám taky tak. Ale ani jedna z nich není "ideologická". A, jak jste napsal, každá souvisí s nějak nastavenými podmínkami. U té vyšší složitosti referend - když člověk vezme v úvahu, že někteří poslanci neumí obsluhovat hlasovací zařízení, určitou rezervovanost bych si ponechal.
17. 03. 2011 | 09:32

F.Švarc napsal(a):

to rejpal

Jak (zjevně) ošetřit různé věci, když lidé nemají odvahu ani v diskusích vystupovat osobním ověřitelným způsobem ?

Jak ošetříte typickou stádnost, tj. snahu koukat, jak se projevují ostatní (viz. hlasování zvedáním rukou) ?

Nevěřím příliš neschopnosti obsluhovat zařízení. Jde o průhlednou snahu revidovat výsledek, když dotyčný(dotyčná) vidí ostatní (stádo).

(Vyšlo mi KSČM 100%]
17. 03. 2011 | 09:38

Tenco napsal(a):

rejpal
Nepsal jsem o psychopatech, opilcích, zlodějích a narkomanech.
Měl jsem na mysli normální lidi.
Třeba takové jako je "liberál" a tak.
:))
17. 03. 2011 | 09:58

rejpal napsal(a):

F.Švarc
Já nevím, proto jsem rezervovaný. Ale na tu neschopnost u některých (poslanců) věřím. Ukázalo se to při schvalování snižování platů. Oni vůbec nevěděli, která bije, a to se týkalo JICH. Předpokládat, že budou číst zákony nebo aspoň o nich vzájemně komunikovat aspoň uvnitř koalice, když se JEJICH požitků netýkají, je zjevně vrchol naivity. A pak už to horší, než referendum (i neošetřené) být nemůže. To by aspoň dalo odpověď na otázku, kterou cestou.
17. 03. 2011 | 09:58

rejpal napsal(a):

Tenco
Ale především nemůžeme jmenovanému upřít, že je bojovník. Nojuje i tam, kde to ostatní zabalí.
17. 03. 2011 | 10:00

Občan napsal(a):

To Rejpal:

Což o to, já jsem levičák, vím to, netajím se s tím a rozhodně na tom nehodlám nic měnit :o)
Většina těch otázek mi přišla ideologicky neutrálních. Připadají mi jako rozumné otázky, které může položit kterýkoli z poltiků a které je namístě voličům (politikům) klást.
Proto mne překvapilo, že se 100% shodnu s komunisty (kterým přitom je co vyčítat ohledně jejich politiky po plyšáku) a s Piráty ze 47%.
Teď jen, jak si to vyložit?
Je to proto, že komunisté a piráti mají nejlepší vztah ke společnosti jakožto komunitě a protože to nahlížím stejně, jsem s nimi ve shodě?
Nebo je to proto, že otázky jsou vybrány a položeny tak, aby nějak vyjadřovaly sounáležitost s komunitou a jen shodou okolností vyjadřují shodu s volebními programy komunistů a pirátů?

Trochu mi dělají starost ti sociální demokraté. Protože shoda jen 38% mi říká, že se s těmi současnými rozcházím názorově víc, než jsem si myslel. Nebo alespoň s panem Dienstbierem.
17. 03. 2011 | 12:01

rejpal napsal(a):

Občan
Já myslím, že se z toho nějaké zásadní závěry dělat nedají. Snad jen to, že život je pestřejší než ideologie - ale to víte vy stejně dobře jako já.
17. 03. 2011 | 12:12

Pepa Řepa napsal(a):

Vyšel mně bukanýr.
Ale to jméno. Jak se může pirát jmenovat Vašíček?
17. 03. 2011 | 12:37

rejpal napsal(a):

Pepa Řepa
mimikri
Je to jako premiér Nečas, cestovní agentura Zabloudil (Brno), stěhovací firma Strach (Praha)
17. 03. 2011 | 12:40

Liberál napsal(a):

Občan:

To bude asi proto že v senátu a parlamentu se dělí lidé na 2 ideologické bloky a ti hlasují většinou stejně. Ty zásadní rozpory mezi stranami se v Parlamentu obvykle neobjevují aby koaliční nebo opoziční blok nerozdělili. Proto je tento způsob měření stranické orientace dost nepřesný a spíš určí do jakéko bloku patříte než k jaké straně máte nejblíž.
17. 03. 2011 | 14:59

modrý edvard napsal(a):

Tak jsem to zkusil a připadá mi to býti nesmyslem. Jde o to, že všechny ty otázky vyžadují ještě změny kdesi jinde, a na těch změnách závisí, jestli jsem pro nebo proti. Myslím si, že to je především ztráta času pro p. Škopa.
17. 03. 2011 | 21:11

Pavel křivka napsal(a):

Jak to že není uvedena Bobošíková, ona snad nekandiduje?
18. 03. 2011 | 20:06

michalskop napsal(a):

Pavel křivka

pí. Bobošíková na otázky, ani po urgenci, neodpověděla.
18. 03. 2011 | 23:16

Ingoust napsal(a):

Dopadl jsem jako hodně z vás - také mi vyšla nejvyšší shoda s komunistou, což mě rozesmálo, protože bych takto vědomě nikdy nevolil. Ono ale zásadně záleží na vhodně položených otázkách. Ale o něčem to asi musí přece jen malinko svědčit. Minimálně bychom se měli nad tím hlouběji sami zamyslet.
21. 03. 2011 | 19:40

Vašek napsal(a):

Luděk Kvapil (STAN/TOP 09) 37 %
Karel Protiva (Občané.cz) 32 %
Ivo Vašíček (Č. pirátská str.) 26 %
Zdeněk Levý (KSČM) 16 %
Dan Jiránek (ODS) 16 %
Jiří Dienstbier (ČSSD) 5 %

Dost dobrý :-)) a asi i odpovídající mému přesvědčení,zajímavé je , že s KSČM (kterou bych teda dáááávno zrušil) se zhoduji na +16% :-)
22. 03. 2011 | 13:02

vrackuujicker napsal(a):

Zdeněk Levý (KSČM) 29 %
Dan Jiránek (ODS) 29 %
Ivo Vašíček (Č. pirátská str.) 18 %
Luděk Kvapil (STAN/TOP 09) 18 %
Karel Protiva (Občané.cz) 12 %
Jiří Dienstbier (ČSSD) -6 %

Takže příště komunisty je to jasný
22. 03. 2011 | 13:28

Pavel napsal(a):

Tak jsem po dlouhé době mile překvapen. Tady je diskuse a nikdo se neuráží. Blahopřeji všem a je jedno jak Vám to dopadlo a koho podporujete.
23. 03. 2011 | 17:14

pepa napsal(a):

Já mám neraději rum Pirát. Proto bych asi volil stranu Piráti.K vobám nechodím tak že hoši mají smůlu.
26. 03. 2011 | 03:55

Milan napsal(a):

Jsem dle testu Pirát či ODS-ák, volil jsem ODS, čili víceméně to sedí; moje názory jsou konzistentní.
26. 03. 2011 | 12:20

Skogen napsal(a):

Pěkné. Sestupně komunista, pirát a socan. Asi si od sebe odsednu ;) Anebo podle toho půjdu volit.
29. 03. 2011 | 01:10

mag napsal(a):

Těžko uvěřit, že tu máme nějakou demokracii, což by tedy měla být vláda lidu, že ano. Leda tak demokracii Al Caponeho. V tomhle systému si vybírat, jestli chci mít ve vládě toho nebo onoho tentononce, opravdu nehodlám.
29. 03. 2011 | 12:05

Sears28Rene napsal(a):

freelance writer
08. 03. 2012 | 14:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy