Jak moc veřejná má být veřejná kontrola bezpečnostních sborů?

01. 03. 2012 | 11:06
Přečteno 4386 krát
Od začátku ledna máme nový inspekční orgán pro policisty, celníky a vězeňskou službu – Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Média si inspekce výrazněji všimla za poslední půlrok snad dvakrát. Poprvé, když ve velkém řešila, že „nás“, lid, budou na silnici zastavovat inspektoři a jestli doopravdy můžou. Podruhé, když byl jejím prozatímním ředitelem jmenován někdejší náměstek policejního prezidenta Ivan Bílek. Zda a jak si GIBS budou všímat média (a s nimi i veřejnost) v budoucnu, může velmi ovlivnit sama inspekce. A pomoci by k tomu mohly i některé nové zákonem uložené úkoly.

Důvěra jako nutná podmínka úspěchu GIBS

Veřejná a nezávislá kontrola policie - to je opakovaný požadavek veřejnosti nejen v Česku, ale kdekoli na světě. Proč je nezávislost a “veřejnost” kontroly tak důležitá? Jde o to, že skrze kvalitní a důvěryhodné kontrolní mechanismy získává vynucování práva legitimitu. Jinými slovy, pokud bude veřejnost věřit, že policie (celníci, věznice) je pod důvěryhodnou a kvalitní kontrolou, bude věřit i policii (celníkům, věznicím), že svou moc používá v souladu s právem (a tudíž i s veřejným zájmem).

Stejně důležité je, aby „své“ kontrolní instituci věřili i ti, jichž se kontrola týká. Aby byli přesvědčení, že nahlížení do jejich práce není jen o chytání nepodstatných formálních chyb, ale že jde o „oddělování zrna od plev“, o skutečnou a cílenou snahu zlepšovat fungování jejich „firmy“.

Novinky v inspekční činnosti

K tomu by mohly přispět některé novinky, jež do kontrolní činnosti nad bezpečnostními sbory přináší zřízení GIBS. Spíše symbolickou roli hraje větší rozpočtová samostatnost a nová procedura jmenování ředitele inspekce - po schválení v bezpečnostním výboru parlamentu jej bude jmenovat předseda vlády, nebude tedy již pod kuratelou téhož ministerstva vnitra, jako policie (resp. ministerstva spravedlnosti v případě vězeňské služby a ministerstva financí v případě celníků).

Významnější je úkol analyzovat vyšetřované případy a vyvozovat z nich opatření k předcházení trestné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů a vydávat metodická doporučení. Bude záležet na tom, jak moc do hloubky půjdou inspekční analýzy i na tom, jaké případy budou vybírány k důkladnějšímu pojednání – a zejména bude podstatné, jak s výstupy GIBS naloží bezpečnostní sbory.

Zveřejňování a informační otevřenost

O tom, jak silný (pozitivní) tlak dokáží výstupy inspekce vyvinout na kontrolované sbory, bude do značné míry rozhodovat rozsah informací, které bude GIBS poskytovat veřejnosti (a informační kanály, které k tomu zvolí). Otázku komunikace směrem k veřejnosti, s výjimkou povinné mlčenlivosti v obvyklých mezích a povinné roční zprávě o činnosti, nový zákon o GIBS nijak neřeší (dobře tak, není třeba mít všechno v zákoně) a zřejmě spoléhá na zaběhnutou praxi, která se může v čase měnit.

Povahu zveřejňovaných informací tak ovlivňují zejména taktické důvody (ohledy na probíhající vyšetřování), legislativní důvody (zejména ochrana osobních údajů), kapacita tiskového oddělení a prostý fakt, že je zkrátka zvykem poskytovat informace určitým způsobem a v určitém rozsahu. Z toho všeho by mělo být zřejmé, že obsah a rozsah tiskových zpráv a ostatních mediálních výstupů inspekce, ročních zpráv o činnosti či očekávaných analytických výstupů, návrhů preventivních opatření a metodických doporučení či jiných proaktivně uveřejňovaných výstupů a informačních aktivit, je v principu velice volnou disciplínou.

Veřejnost, média i samotní příslušníci kontrolovaných bezpečnostních sborů by jistě uvítali co největší informační otevřenost – o některých věcech by pak nemuseli spekulovat či se jich domýšlet, navíc by mohli s informacemi dále analyticky pracovat. Dopady této další práce vně GIBS na všechny zúčastněné (veřejnost, příslušníky bezpečnostních sborů i tyto sbory jako takové) by byly nepochybně širší, než samotné vyšetření jednotlivých případů.

PS: Mnoho otázek, odpovědi na dohled

V této souvislosti se vyjevuje řada otázek: Co bude a co by měla GIBS dělat, aby přesvědčila veřejnost i bezpečnostní sbory, že nestranně a aktivně odhaluje a vyšetřuje trestnou činnost jejich příslušníků? Jak k tomu využije svůj nový kabát, úkoly a pravomoci? A jaké má snaha být důvěryhodný partner veřejnosti i bezpečnostních sborů limity?

Odpovědi nejsou jednoduché a nejsou nasnadě – rozhodli jsme se je zkusit vyjasnit a uspořádat na toto téma veřejnou diskusi s osobami velmi povolanými:

Ivanem Bílkem, prozatímním ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů
Zuzanou Candigliotou, právničkou Ligy lidských práv
Filipem Glotzmannem, vedoucím Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana)

Pokud vám některé výše uvedené či podobné otázky vrtají hlavou, přijměte pozvání na diskusi s následnou sklenkou vína do Trick Baru Malostranské besedy v Praze v úterý 6. března od 17 hodin.

Více informací naleznete ZDE.

Budeme se těšit.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Zatím nulová odezva - zajímavé!
01. 03. 2012 | 13:11

Veronika Vendlov napsal(a):

Hodně štěstí! :-)
veronika
01. 03. 2012 | 13:52

Beran napsal(a):

Tošovský kdo platí ten poroučí a také snad má právo kontroly. Nějak jste zapomněl, že když platím daně, jsou státní zaměstnanci MOJI ZAMĚSTNANCI, kteří ZA MOJE PENÍZE jen spravují statky a záležitosti, které nemohu řídit sám.

To že si tu různé vrstvy vycinkali klíči svobodu a nezávislost , neodvolatelnost a nezpochybnitelnost své činnosti atd je pitomost - jen dokresluje jek ubohý celý ten převrat byl.
To že asi musí být nějaká forma, aby např. tajné služby nemusely psát na internet co chystají proti organizovanému zločinu, je snad mimo diskusi
01. 03. 2012 | 14:29

Žijem si jak na zámku! napsal(a):

Okem ostřížím by to MOŽNÁ bylo, kdyby šéfa GIBS jmenovali jen opoziční poslanci.Když to bude premiérův kůň, budou zametat stejně jako stávající Inspekce.
01. 03. 2012 | 15:50

Michal Tošovský napsal(a):

Díky za reakce.

Beran: Máte pravdu, veřejnost má právo kontroly. Myslím, že jsem na to nezapomněl, naopak - právě proto se chceme bavit o tom, jak toto právo kontroly bude vypadat v praxi.

Žijem si jak na zámku!: Rozdání mocenských karet je dané. I tak ale platí, že čím více zveřejněných informací, tím menší prostor pro pochybnosti toho typu, které zmiňujete. To je také jedno z témat debaty.
01. 03. 2012 | 16:55

resl napsal(a):

Je tady soud s aktivisty ze Šumavy. Surové napadení policistou se dvěma na sobě nezávislými záběry. Vše svědčí ve prospěch napadeného, který bránil svou nezletilou dceru. Přesto je obžalován on. Co bude dělat GIBS, p. Tošovský ? Není špatné "dočasné" obsazení jejího šéfa bývalým zaměstnancem policie ? Díky za odpověď. r.
01. 03. 2012 | 18:19

kolomazník napsal(a):

Pane Tošovský, předsedu GIBS by měl dělat Ivan Langer, krycí jméno íčko.
Má nepřeberné zkušenosti, je neúplatný, nestranný a má přehled o podsvětí.
A kdyby se něco nepodařilo, tak jeho manželka takové kauzy ráda rozsoudí.
Podjatost u ní nehrozí !
P.S. Je třeba doplnit do podřízenosti ještě hasiče, je tam plno pyromanů atd.
01. 03. 2012 | 20:05

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Předpokládám, že pan Bílek po vzoru svých předchůdců dostal trafiku, aby mu na základěš vysokého platu naběhla slušná výsluha. Slyšel jsem, že u těchto vyšších důstojníků policie je to bratru 40 až 60tisíc měsíčně. Můžete to upřesnit?
01. 03. 2012 | 20:48

cc napsal(a):

Šašek z Jihlavy
Zdroje jsou !
01. 03. 2012 | 21:13

Líný černý pes napsal(a):

Pane Tošovský,
nevím, zda čtete reakce, ale ptám se tady, neboť nejsem vedena na Facebooku. Vstupenky jsou k dostání kde? V Besedě?
Děkuji za odpověď.
01. 03. 2012 | 23:10

Bu He He napsal(a):

Tošovský,Tošovský-to bude nějaký příbuzný "toho" Tošovského ??
02. 03. 2012 | 06:38

resl napsal(a):

Tošovský,
už sem nepište, jste líný.
02. 03. 2012 | 13:34

Michal Tošovský napsal(a):

Díky za reakce.

Resl: K tomu případu ze Šumavy se neumím vyjádřit, protože ho neznám - náplní naší činnosti není věnovat se jednotlivým kauzám. Dokážu si ale představit, že kdyby tento případ inspekce detailně popsala na svých stránkách, včetně právního zdůvodnění, proč se podle jejího názoru nejednalo o nezákonné napadení ze strany policisty, výrazně by se tak zmenšil prostor pro pochybnosti. To berte jako obecnou úvahu, která se týká tématu úterní diskuse - tím je mimo jiné míra informační otevřenosti inspekce. Jak jsem psal už jinde, podle mého názoru platí, že čím více informací, tím méně pochybností.
K druhé otázce jsem se již někde rovněž vyjadřoval. Bývalý policista v čele inspekce by podle mého názoru neměl být v budoucnu standard - na druhou stranu, GIBS je nově "policejním orgánem" a je tak vcelku na místě, aby její zaběhnutí řídil někdo, kdo má odpovídající zkušenosti. Ale dokážu si představit i jiné možnosti, jak to zařídit.

Šašek z Jihlavy: Mediálně je známý případ nejvyšší výsluhy cca 62 tisíc Kč, kterou si vysloužili nesmírně vysokými odměnami někteří důstojníci policejního prezidia v minulosti. Pro takovéhle manipulace se, pokud je mi známo, v posledním roce výrazně zmenšil prostor nastavením ročního limitu pro výši odměn. Záležitosti příjmu pana Bílka neznám, a tak je neumím komentovat (a ani mi to nepřipadá slušné). Nicméně domnívám se, že výsluhu by měl vyšší po odchodu do civilu z postu náměstka policejního prezidenta.

Líný černý pes: Lístky nevydáváme, můžete prostě přijít (vstup je volný), pokud si chcete zajistit dopředu místo k sezení, napište na info@pro-police.cz.

Bu He He: Jsem příbuzným řady Tošovských, ale nevím, jestli je některý z nich "ten" Tošovský.
02. 03. 2012 | 15:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy