Pokus ulehčit policistům od zbytečného papírování na obzoru. Vyjde tentokrát?

24. 05. 2012 | 22:42
Přečteno 5170 krát
Před nedávnem médii probleskla informace o tom, že policie by měla v budoucnu přestat vyšetřovat méně závažné trestné činy, pokud nebude předem znám jejich pachatel. Podle autora návrhu - ministerstva vnitra - je to ale trochu jinak: Policie nemá rezignovat na vyšetřování, pouze by v odůvodněných případech nezahájila trestní řízení. O co tedy v návrhu vlastně jde?

Podle odhadu ministerstva vnitra dojde ročně zhruba k padesáti tisícům méně závažných trestných činů, u nichž je zahájení trestního řízení neúčelné, protože je předem zřejmé, že případ bude odložen (pro představu – policie v uplynulém roce zjistila celkem 317 tisíc trestných činů, jedná se tedy o cca sedminu celkové evidované trestné činnosti). Typicky se jedná třeba o kapesní krádeže, vloupání do vozidel či jejich krádeže. Objasněnost těchto trestných činů je velice nízká – především proto, že zpravidla chybí jakékoli využitelné poznatky. Návrh ministerstva vnitra ve stručnosti počítá s tím, že zahájení úkonů trestního řízení by ve vymezených případech nebylo vázáno na zjištění trestného činu, ale na získání poznatku, využitelného pro jeho objasnění. Neznamená tedy, že by policie nevyšetřovala; pouze by tak činila v jiném režimu, než doposud – do chvíle, než by měla cokoliv, co by dávalo naději na úspěšné dokončení trestního řízení.

Nadbytečná administrativa je bezpochyby pro policisty jednou ze stinných stránek jejich profese a pokusů o její zmírnění proběhla celá řada; skutečný efekt v podobě výrazného přesunu policistů od ubíjející administrativy k práci v terénu však žádný z nich nepřinesl. Na jedné straně tak návrh vyvolává naději, že by policistům mohl ubrat administrativní zátěž, aby se mohli věnovat jiným, potřebnějším činnostem – třeba důkladnějšímu šetření ostatních případů, prevenci nebo operativnímu rozpracování zjištěných případů s neznámým pachatelem. Na druhé straně se ale v souvislosti s návrhem vynořuje řada otázek. Na ně se pokusíme nalézt odpověď v dalším BlueCafe, které tentokrát proběhne v kavárně Divadla Na Prádle (Besední 3, Praha 1) ve středu 30. května od 16 hodin. Pozvání přijali Karel BAČKOVSKÝ, zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky MVČR; Pavel BEDNÁŘ, zástupce vedoucího místního oddělení PČR Praha 7 – Letná a Vladimír HACKL, vedoucí oddělení dohledu a přezkumného řízení Městského státního zastupitelství v Praze.

A teď už zpět k otázkám.

Za prvé, o jakou úsporu se jedná? Podle hrubého odhadu ministerstva vnitra by návrh mohl policistům ušetřit cca 70 tisíc hodin práce ročně. To odpovídá celoroční práci zhruba 37 policistů nebo cca 13 milionům Kč. O peníze tedy snad nejde, kvůli pár milionům (doufejme) nemá smysl riskovat debatu o tom, zda se má policie „vykašlat“ na trestnou činnost, která většinu občanů trápí zřejmě nejvíc (jak návrh ledaskdo interpretuje). Nebo lze ten odhad vyjádřit tak, že by zhruba tři stovky policistů získaly každou službu cca hodinu „navíc“. Nebo tak, že by necelé dvě stovky policistů mohly jeden den v týdnu místo úkonů trestního řízení v „předem ztracených“ případech věnovat něčemu užitečnějšímu. Upozorňuji, jsou to velice hrubé odhady.

S tím je spojená druhá otázka: Co se získaným časem udělají policisté? Dvě stě policistů, kteří jednou týdně věnují osm hodin cílené prevenci méně závažné trestné činnosti ve svém rajónu, to zní lákavě. V praxi by ale úspora vypadala tak, že se získaný čas rozdrobí do běžných dní stovek až tisíců policistů z obvodních oddělení, kteří zde vyšetřují trestnou činnost. A získaných pár desítek minut denně se v jinak nabitém pracovním dni dokáže ztratit tak snadno, že by o nich za pár týdnů nikdo už nevěděl. Na to, jak získaný čas účelně využít, je proto potřeba myslet předem. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby činnosti policistů v ušetřeném čase směřovaly k předcházení podobných trestných činů v budoucnu či byly nějak jinak bezprostředně vázány na problémy, na nichž policisté „spoří“ jejich pracovní čas.

Posuňme se o patro výše – k řízení činnosti základních útvarů. U řadových policistů záměr vzbuzuje obavu, jak s úpravou naloží jejich nadřízení. Lze očekávat, že u „neodložených“ případů by vzrostl silně tlak na jejich objasňování – protože objasněné případy vypadají lépe, než neobjasněné. A lze předjímat i opačný efekt – ve chvíli, kdy policisté dostanou možnost rozhodovat o tom, že některé činy se jeví jako neobjasnitelné, mohl by také vzniknout tlak, aby do této kategorie spadly i činy neobjasněné.

S tím souvisí i otázka dohledové činnosti státních zástupců. V současnosti mají kontrolu nad vyšetřováním všech trestných činů. Státní zastupitelství má působit jako pojistka pro to, aby vyšetřování bylo prováděno kvalitně a se všemi náležitostmi – a mezi státními zástupci je jistě nemalá řada těch, kteří by tuto svou roli neradi opouštěli. Na druhou stranu, práce vyšetřujících policistů je v současnosti natolik komplexní a odpovědná, že z čistě formálního hlediska jistě lze připustit, že rozhodnutí, zda zahájit či nezahájit trestní řízení, by byli schopni provést kvalifikovaně.

Určité obavy vzbuzuje i otázka statistického vykazování trestné činnosti. Jak by mohl návrh MV působit na kriminální statistiku, jsem už naznačil v předminulém odstavci – podle toho, jakým způsobem by byl veden záznam o spáchaném trestném činu mimo trestní řízení, by mohlo dojít buď k tomu, že by z ničeho nic výrazně vzrostla objasněnost trestných činů. Naopak, pokud by byla objasněnost dále vypočítávaná i z trestných činů, které policie de facto ani nezačne objasňovat, bude tento údaj mít ještě menší smysl, než v současnosti. Nebo ještě jiný efekt – stále dochází podle řady policistů k tomu, že některé (zpravidla neobjasnitelné) trestné činy jsou kvalifikovány jako přestupek (nízkým odhadem škody, vytržením případu z přirozeného kontextu); pokud by je „nemuseli“ objasňovat, nemuseli by se tvářit, že jde o přestupky – a statistika trestné činnosti by tím mohla naopak nečekaně narůst.

A nakonec - ministerstvo vnitra zdůrazňuje, že se nejedná o ústup z boje s trestnou činností a že smyslem návrhu není „přestat vyšetřovat“, ale nezatěžovat vyšetřování zbytečnými úkony tam, kde to není účelné. Přesto se vnucuje otázka, zda by toto opatření v praxi neznamenalo oslabení schopnosti policie vracet se k zdokumentovaným případům tehdy, že by se k nim po čase objevily nové poznatky.

Zkrátka, otázek je víc než dost a bude užitečné na ně hledat odpověď dřív, než se úřední mašina rozjede naplno. Třeba některou z odpovědí najdeme příští středu - 30. května od 16 hodin - v pražské kavárně Divadla Na Prádle. Můžete být u toho. Pozvánka níže nebo TADY.

BlueCafe02_pozvanka
BlueCafe02_pozvanka

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

holubář napsal(a):

Nu, bagatelní trestná činnost.... Jak kdy a jak pro koho.
Když mi gauner vyrazí okno u auta a ukradne mi tam krabici s papírovými kapesníky s hodnotou nula nula nic, je to bagatelní? Já musím auto někde zagarážovat, aby mi ho úplně neukradli. Pak musím jet na jednání taxíkem. Pak někdy (až bude čas) odvezu auto do servisu k opravě. To není na počkání. Odjedu taxíkem. Pak zase přijedu taxíkem. Zaplatím za opravu. Celkové náklady (včetně ztráty času a psychické újmy) v řádu přinejmenším malých desítek tisíc.
Bagatelní?
Prdlajs. Dovolte mi pachatele "bagatelních" trestných činů na místě odstřelit a pak se s vámi shodnu, že je to bagatelní. Pokud mi to zákon neumožňuje, tak kurva vyšetřujte, pátrejte, stíhejte. Nebo jste úplně na prd? Čím jsem se provinil? Tím, že mám auto, nebo tím, že vůbec žiji v této zemi?
Když mne nechcete chránit, tak mi povolte, abych se chránil sám!
24. 05. 2012 | 23:33

michaltosovsky napsal(a):

Chápu Vaše rozhořčení ohledně termínu "bagatelní trestná činnost" - on se prostě zaužíval a nadále používá i přesto, že se stále dokola objevují oprávněné výhrady jako ta Vaše. Ty zdánlivě nezávažné trestné činy mají řadu nepříjemných souvislostí a vazeb, které je prodražují a ve finále obtěžují nejvíc, protože jsou časté a vlastně všudypřítomné. Bohužel, říká se jim tímhle zavádějícím způsobem.
Napadá někoho přesnější označení? Pár návrhů -
- méně závažná trestná činnost?
- pouliční trestná činnost?
- všelidová trestná činnost?
Další tipy vítány!

Co se týká té střelby, tak to není nejlepší nápad, to by nás za pár let moc nezbylo. Policie má značné rezervy v předcházení "bagatelkám" - chybí jí zaužívané účinné preventivní postupy, schopnost podpůrné analýzy k nim, ale i personální a materiální zázemí. Ten záměr MV možná vytváří prostor pro zlepšení. Pak už jenom stačí, aby ho policie správně využila, a bude ráj:-)
25. 05. 2012 | 01:43

michal napsal(a):

pražáci si budou v kavárně debatovat, to mě zase rozesmálo...
25. 05. 2012 | 01:44

Zdeněk napsal(a):

Nevím, jak zareagují pojišťovny na skutečnost, že poškozenému vznikla škoda bagatelním trestným činem, který nebyl vyšetřován. Je docela možné, že náhrada škody bude rovněž krácena z uvedeného důvodu. Je rovněž možné, že policisté budou nuceni vyšetřovat každý trestný čin, pokud poškozený prohlásí, že je pojištěn, což je učiní pojišťovacími agenty. To je myslím taky špatně.
Nebylo by moudřejší udělat neodkladné úkony vyšetřování a rozhodnutí nechat na Státním zastupitelství? Stejně bude nutné i nešetřené tr. činy nějak evidovat z důvodu dalšího šetření, tak toho papírování zas až tak moc neubude.
25. 05. 2012 | 04:54

Targus napsal(a):

To Michal Tošovský:

Souhlasím s holubářem. Pokud chcete hodit slušné občany přes palubu, dejte jim možnost se účinně bránit. Prozatím je systém nastaven tak, že takovou obranu tvrdě postihuje.
Malý příklad - proslulý případ důchodce, jemuž někdo opakovaně bílil chatu, načež instalovaný samostříl těžce ranil zloděje, postřelený zloděj ve sběrných surovinách v Brně, kuší zastřelený zloděj v Chtěbuzi, to jsou výsledky policejní neschopnosti, nic více a nic méně.
Na druhé straně je třeba přiznat, že tandem Kalousek - Nečas dělá vše pro to, aby podomních zlodějů bylo co nejvíce.

Já sám mám tentýž problém - oplocený pozemek se železem, barevnými kovy, dílenským nářadím a hromadou nafty. Psy se mi snaží zloději cíleně likvidovat, systém výstrahy je k ničemu, než se dostanu k pozemku, je to 15 minut, nehledě k tomu, že zloději už dnes umějí takové systémy obejít.
Namísto bagatelní bych navrhoval termín "drobná kriminalita"
25. 05. 2012 | 06:30

Targus napsal(a):

To Zdeněk:

Souhlasím.
Osobní názor - je to první předstupeň k oficiální privatizaci bezpečnosti občanů.
Nechceš být ohrožován? Zaplať!
Vítejte v Jižní Americe.
25. 05. 2012 | 06:33

Občan napsal(a):

No to je supernápad!
Tak až si to vyříkáte v té kavárně, písněte nám, kdy máme začít zakládat domobrany.

Jinak k těm "bagatelním" trestnostem:

Je bagatelním TČ okradení seniora o peněženku s odpočítanými pár stovkami na týdenní nákup? Jak pro koho, že... Škoda malá, ale ten senior bude týden o hladu.
Nebo je snad bagatelním TC, když mi někdo šlohne ze sklepa dvě kola á 7000.- Kč, na která jsem si musel rok šetřit, protože mám malý plat? Opět jak pro koho...

Budou mi snad alikvotně sníženy daně, abych se mohl individuálně vyzbrojit?
Bude policii a slušným občanům povoleno střílet "bagatelní kriminálníky" na místě?
25. 05. 2012 | 06:53

Pamela Bárnsová napsal(a):

Citát

Dokonalost se skládá z maličkostí , ale dokonalost není maličkost.
Já bych žádný trestný čin nebagatelizovala, neb každý vrah a kriminálník začínal jako jako drobný zlodějíček. Začínat se má od píky a úspora času policistů, to si děláte srandu.

Jinak souhlasím s výše uvedenými, pokud policie rezignuje na vyšetřování trestných činů, ať jim říká jak chce, musí mít občané právo zakládat domobrany a používat střelné zbraně. Protože 100x nic umořilo osla. (další lidová moudrost)
25. 05. 2012 | 07:00

Ládik!!! napsal(a):

Když mi vykradli byt (byl jsem na dovolené), vyšetřovaný jsem byl já. Otisky prstů, ponižování. Nevyšetřili nic. Takové vyšetřování bych zrušil, bylo zbytečné a marné. I ti policajti byli zbyteční, placení z mých daní. Zapisovatel datloval 1 prstem, sesmolil 1xA4 - byla na ní 1 dlouhá nesmyslná věta. Besedujte si, ochráním se sám. Tak, aby o tom policajti nevěděli, mohl bych mít průser.
25. 05. 2012 | 07:11

Targus napsal(a):

Myslím, že je na čase se začít shánět po kuši - opakovačce.
25. 05. 2012 | 07:28

Občan napsal(a):

Pane Tošovský,
prevenci nelze dělat školeními, ani kavárenskými debatami. A už vůbec ji nezajistí státem placené NGOsky.
Na prevenci potřebujete LIDI - tedy strážníky v ulicích. Na ty ovšem policie státní ani městské nemají peníze a naopak počty policistů a strážníků stále snižují.
Za nás (před pouhými 40ti lety) znamenala prevence, že nás strážník chytil za zadel a vrazil nám pár pohlavků, pokud nás chytil při něčem příliš závadném nebo nebezpečném. Chodilo jich po Strašnicích dost - robustní postarší policajti s rukama jak lopaty. A uměli se těmi prackami docela hbitě ohánět. S hospodskou rvačkou byli hotoví razdva a většinou si nikdo netroufl ani ceknout. Pokud drapli nějakého pobudu nebo zlodějíčka, tak ho prostě zmlátili na místě a někdy předvedli, někdy pustili; asi podle závažnosti prohřešku.

Když jde o kriminalitu, jde "demokracie" a "multikulti" stranou. Kriminálníci se MUSEJÍ policistů HODNĚ bát. V opačném případě se totiž budeme muset bát my a přizpůsobíme tomu své konání. Nebude-li dost policajtů s dostatečnými pravomocemi, budeme se muset bránit sami - rychle a účinně. Pak už to ovšem nebude "třikrát a dost", ale "jednou a definitivní šmytec".
25. 05. 2012 | 07:39

Holubář napsal(a):

Pamela Bárnsová:
To se mýlíte. Většina vrahů jsou slušní lidé bez kriminální minulosti. Vraždí většinou v nějakém afektu. Tak zvané domácí zabijačky jsme tomu říkávali.
Nebo doba za 20 let i toto změnila? Bývalý policejní mluvčí u nás Jirka Soukup je už dávno v důchodu a tak možná nemám čerstvé informace.
25. 05. 2012 | 07:40

Pamela Bárnsová napsal(a):

Holubář

asi zobecňujete.
Většina vrahů má za sebou kriminální minulost. Začínají krádežemi.
A když vraždí někdo v afektu, také jde o mamon. Pro nic za nic nevraždí nikdo.

Např. z nedávné doby, manžel spisovatelky Monyové, nebo ta žena , co bodla opilého manžela, sice nebyli z okraje súpolečnosti, ale policie u nich byla před tím několikrát, kvůli přestupkům.
Kdyby se řešily drobnosti, závažných činů by ubylo, věřte mi.
Jako děti, které musejí mít mantinely, jinak se s nimi nevydrží, musí mít mantinely i dospělí. A musí vědět, že když je přestoupí, že přijde trest.

Protože kdo přestupuje zákon a ví, že se mu nic nestane, tak je drzejší a drzejší a místo prstu bere celou ruku a pak Smolíčka a pořád má v hlavě zafixováno, že může, proč by nemohl, když minule se nic nestalo. Takový ztrácí soudnost a platí s jídlem roste chuť.

Dával se příklad , jak se zmenšila zločinnost v New Yorku za starosty Bloomberga.
a sice, že policie byla na místě jakéhokoli přestupku a že se začlo od drobností, padni komu padni.
25. 05. 2012 | 08:08

Ládik!!! napsal(a):

Targus -
opakovací kuše http://www.d20.cz/clanky/kultura/opakovaci-kuse.html
25. 05. 2012 | 08:23

rejpal napsal(a):

Ládik!!!
Vy prostě nechápete, že spousta vloupaček je fingovaných, a tak je třeba nejprve vyloučit nejpravděpodobnější variantu -:))
Kdysi jsem se nechal z blbosti na pracovišti okrást o peněženku se všemi doklady a tehdy dost značnou sumou. I šel jsem to ohlásit. Vložili papír do stroje a VŮBEC NECHTĚLI SLYŠET, co se stalo. Jen kladli otázky. Asi tak dvanáctou otázkou bylo - jak velká byla utrpěná škoda. Zazněla částka, dotyčný rotmistr znechuceně vytrhl papír ze stroje a vynadal mi, že teď to musí dělat znovu, protože tohle už je trestný čin a ne přestupek. Já vynadal jemu, že mě měl nejdřív nechat říct pár vět k věci - a on to uznal. Rozumně mi poté vysvětlil, že takovéhle kauzy vůbec neřeší, je jich tam pár, a kvůli dvaceti litrům nikdo nic podnikat nebude a že jsem někomu dal hezký dárek. Já jim zase vysvětlil, že bych tam vůbec nechodil, kdyby mi neukradli i občanku a další doklady, což s uznáním kvitovali. Po měsíci mi přišel papír, kde stálo, že PČR provedla šetření na místě činu, vyslechla svědky a příklad odkládá. Zloděj sám hrál fér hru, protože vše kromě peněz hodil někde do poštovní schránky, pošťáci to dali policii a ta mi napsala, ať si pro to přijdu.
Takto já vidím pojem bagatelní trestná činnost. To je taková činnost, kde nelze pachatele dopadnout ani s neúměrným vynaložením sil, a pokud se náhodou nechá lapit sám, stejně nějak trestu unikne. To je realita, i když každému, kdo je obětí této BTT, to připadá poněkud jiné.
25. 05. 2012 | 08:25

neo napsal(a):

dobře to napsal Holubář.

ona právě ta méně závažná trestná činnost za sebou zanechává spoušť, kterou pak musí řešit oběť.

Ani pojišťovny všechno nevyřeší a všechno strašně dlouho trvá.
Blbá píchlá guma na parkovišti nebo urvané zrcátko je opravdu bagatelní trestná činnost, ale člověk musí koupit novou gumu,musí do servisu, nějak se tam musí taky dostat, objednat se atd atd atd..

když vykrade auto nebo byt nadělá spustu škod okolo a to je horší než samotná krádež těch věcí.
25. 05. 2012 | 08:34

Holubář napsal(a):

Pamela Bárnsová:
Já s vámi obecně souhlasím, jen mám (možná už mylný) pocit, že s těmi vrahy je to trochu jinak. Alespoň tak mi to kdysi kamarádi policisté říkávávali. Ten čas píši záměrně hodně minulý.....
25. 05. 2012 | 08:52

Analytik napsal(a):

Ministerstvo vnitra připravuje další vlnu propouštění policistů?
Napřed přestala platit povinnost oznamovat dopravní nehody s menší škodou a propouštěli se dopraváci, teď to asi čeká kriminalisty, kteří ještě sami neutekli do soukromého sektoru.
Tak to už někde v šuplíku na MV čeká příkaz pro "obrněnce" nezasahovat při akcích s menší účastí než 1.000 výtržníků.
A jak ušetříme na URNA?
25. 05. 2012 | 09:43

neo napsal(a):

Analytik:

na URNA se šetřit nemůže, víte kolik může po republice běhat zločinců s krabicema od vína?
25. 05. 2012 | 10:04

Analytik napsal(a):

Neo 10:04
Pravda, ušetřili jsme na pochůzkářích, tak do vrazíme do Útvaru rychlého nasazení. Jsou opravdu dost rychlí? Nepotřebovali by rychlejší Passaty nebo rovnou bojový vrtulník?
25. 05. 2012 | 10:14

neo napsal(a):

Analytik:

jsou rychlí. Kajínek se nestačil ani oblíknout a Rath stihl akorát zvolat "URNA a jsme v pr....!" , pistoli už na ně nevytáhl, víno vypít nestihl a ani miliony pod podlahou nestačil ukrýt jinam :-)
25. 05. 2012 | 10:22

Čochtan napsal(a):

michaltosovsky, měl bych tip:
V budoucnu přestat vyšetřovat smrt pachatelů se záznamem v rejstříku trestů. To by zmizelo problémů... !
25. 05. 2012 | 10:34

big brother & the holding company napsal(a):

Policie se vážným vyšetřováním bagatel nezabývala nikdy. Něco naklobali do spisu, dali vám to podepsat a když jste ten spis z nějakého důvodu potřebovali okopírovat, už se nenašel. Rovnou do koše, bych hádal.

Role policie se podle Nečasu má prostě obrátit. Má chránit jeho a pět kumpánů PŘED obyvatelstvem. Jen ať mají lidé co nejvíc starostí, nebudou mít čas šťourat do toho, jak je bereme na hůl.
25. 05. 2012 | 10:58

Analytik napsal(a):

neo 10:22
S tou rychlostí URNA jste mě přivedl k zajímavému problému.
Vydalo by to na perfektní příklad k maturitě z matematiky:
V bodu A byl spáchán zločin korupce ve 20.00 hod. V bodu B vyhlásila poplach jednotka URNA a po shromáždění všech členů a nabití všech zbraní vyrazila rychlým vozidlem do bodu A vzdáleného 10 km. Do bodu A dorazila jednotka URNA přesně v 18.00.
Jakou průměrnou rychlostí se jednotka pohybovala a kolik spotřebovala pohonných hmot, je-li v technickém průkazu vozidla udána průměrná spotřeba 10 litrů/100 km při rychlosti 80 km/h?
Schválně si tipněte!
Údaje čerpám z jistého případu který se stal 14. května 2012 kousek od Prahy.
25. 05. 2012 | 11:28

neo napsal(a):

Analytik:

chybí čas vyhlášení poplachu v bodě B.

Ten byl vyhlášen nějakou dobu před 18:00, ale přesný čas tam chybí
25. 05. 2012 | 11:36

Analytik napsal(a):

neo

Tak řekněme poplach v 17:00. Někteří členové před zásahem sepisují závěť. Nikdo neví, co je čeká.
25. 05. 2012 | 11:43

neo napsal(a):

Analytik:

nezdá se mi, že by jim trvalo hodinu dostat se na místo
25. 05. 2012 | 11:46

Analytik napsal(a):

neo

měli sice rychlé vozidlo, ale potřebovali načerpat síly a vyčerpat měchýře, tak se stavili v nějaké občerstvovně. Motorest na trase není. Výsledkem má být průměrná rychlost.
Berte to, že máte před sebou zkoušku dospělosti, tak zapomeňte na prkotiny!
25. 05. 2012 | 11:53

Analytik napsal(a):

neo

Tak koukám, že jsem si sám zboural svůj domeček z karet.
Původní znění platí, takže poplach musel být vyhlášen až po 20.00, takže jednotka vyrazila ve 21.00 z bodu B.
Úmyslně užívám kulatá čísla, aby nebyla potřeba nespolehlivá kalkulačka.
25. 05. 2012 | 12:04

Jane napsal(a):

Policie trpí nedostatkem peněz? Velmi hezkou analýzu udělal jeden přispěvatel například ohledně nákupu rychlých passatů. Stojí za nad ní zamyslet.

"Policejní passaty jsou neobyčejně úspěšné. Už stihly zabít jednoho nevinného člověka. Pokud uvážíme, že jsou využívány na dálnicích, kde v roce 2010 zahynulo 25 lidí a že 2,25% nehod je dle policejní statistiky zaviněno nedodržováním povolené rychlosti (což je to hlavní, co passaty měří), tak nám vychází, že i kdyby passaty svým měřením zcela odbouraly všechny nehody způsobené nedodržováním rychlosti na dálnicích, zachrání ročně 25*2,25%=0,56 života. Jinými slovy, již dnes pozabíjely policejní passaty téměř 2x více lidí, než by mohly přio nejlepší vůli svým měřením zachránit".
25. 05. 2012 | 12:20

neo napsal(a):

Analytik:

v původním znění neplatí :) To, že se čin stal 20:00 neznamená, že i poplach musel být vyhlášen až potom.

Poplach musel být vyhlášen dříve a to díky předpokladu, že se trestný čin odehraje, na základě odposlechů a dlouhodobého sledování
25. 05. 2012 | 12:29

Medikolog napsal(a):

Doufám, že Rathova trestná činnost bude ve srovnání s již rozkradeným státním majetkem nebo s chystanou loupeží "Církevní restituce" TAKÉ SHLEDÁNA BAGATELNÍ.

Policii zřejmě brzy zredukují na mordpartu (vyšetřování útoků na životy PAPALÁŠŮ a menšinářů) a na ochranku papalášů. Dopravu budou řídit obecní automaty a botičky budou dávat nadále měšťáci. Bezpečnost občanů budou za jejich peníze chránit soukromé civilní bezpečnostní služby a neplacené lidové milice či neplacená národní garda. Kdo si navíc NEZAPLATÍ dobrovolné výpalné nejenom neziskovkám, nebude mít na dveřích ochrannou cedulku od krále žebráků parazitů a zlodějů "Potvrzení o sponzorském daru" (s vyznačením doby platnosti jako známka u auta z technické), takže bude navštíven přesvědčovací privatizující férovkou s TLUKOUCÍM srdcem občanské společnosti. Stará Shanghai a Bronx náš nový vzor!
25. 05. 2012 | 12:35

Analytik napsal(a):

neo

vidím, že jste laik. Ono se o tom nesmí mluvit, ale jenom pro Vás.
URNA je tak rychlá, že dokáže dorazit na místo činu ještě před tím, než k němu dojde.
Fyzici i matematici celého světa si s tím lámou hlavy už stovky let, ale URNA to běžně používá - pohyb proti směru času.
Kdybyste vyřešil můj příklad, vyšla by Vám průměrná rychlost asi -10km/h.
A to je právě tajemství jejich úspěchu! Záporná rychlost. Jako vedlejší produkt jsou úspory pohonných hmot, protože při záporné rychlosti palivo v nádrži přibývá!
Sci-fisté o tomto způsobu dopravy sní už dávno. Mohli by se podívat do minulosti. Bohužel, je to tajné, takže nikomu ani muk!
25. 05. 2012 | 12:45

neo napsal(a):

Analytik:

vidím, že jste fanda scifi a komiksu.
25. 05. 2012 | 12:47

rejpal napsal(a):

Analytik
Na tom není nic záhadného. Je to podobné jako čím víc pijete, tím větší je žízeň. Laik by si taky myslel, že je tomu naopak
25. 05. 2012 | 13:13

Analytik napsal(a):

rejpal 13:13

To znám.
Kybernetici tomu říkají kladná zpětná vazba.
Když chybí správně dimenzovaná pojistka (třeba manželka nebo omezená kapacita peněženky), obvykle dojde k přetížení a totální destrukci objektu.
25. 05. 2012 | 13:35

rejpal napsal(a):

Analytik
O kladné zpětné vazbě ví mnoho každý, kdo zkusil obchodování na FOREXU. Tam je úplně krystalická
25. 05. 2012 | 13:39

český maloměšťák napsal(a):

Zajímavé - uzákonit rezignaci instituce ce směru řešení problémů, k jejichž řešení byla zřízena je daňovými poplatníky financována...to je celkem novum.

To vymyslel blázen nebo zkurvysyn ?

Proč teda Kalousek zvyšuje daně ?
Proč pak na druhé straně chce vyvést ročně desítky miliard do klína pemzijních fondů ?
Proč pak na třetí straně křepčí radostí nad církevními restitucemi - tak jak vyznívají ve směru další expanze dluhu a to téměř na celou generaci?

To chce postupně rozložit i policii - a zprivatizovat ji ? V podstatě obsadit " barbary " ?
Fakt se zbláznil - ja se prý v kuloárech říká ?
Anebo tancuje podle Mafie, která chce zkopírovat úpadek západořímské říše - se všemi atributy, které ji /ssnad kromě epidemie...i když v Kozloistánu je vše možné../ provázely ?
------------
Já bych měl jiný nápad. Vypsat odměny - za odhalení korupčních kauz - a to i zpětně - jít do historie /ale pozor ! - čas se krátí .....na pozadí kauzy Rath totiž plyne lhůta pro promlčení tkzv. privatizačních podvodů z doby, kdy pan Klaus prohlásil, že ekonomové musí umět utíkat před právníky - toto si málokdo uvědomuje....zajímavý v tomto kontextu byl blog pana Hvížďaly.../...

Takže odměny. Policistům - těm řadovým, ne papalášům. Tučné odměny - motivační.
Podle vyčíslené možné škody - na procenta. Nízký základ a tučné odměny za skutečně odvedenou práci.

Protože snad jedině Yosif K a podobní " ekonomové" vyznávají teorii, že lidi budou pracovat tím více, čím menší dostanou mzdu.
Na druhé straně také není správné někoho nadstandartně platit formou základného nepohyblivého fixního platu - za to, že výsledek jeho práce není koksovatelný /koksovatelné je uhlí...nikoliv snaha/.

Nebo pověřte šetřením " méně závažné trestné činnosti" nějaké eseročko. Třeba se sídlem na Bermudách. Nebo na Kypru. Nebo v Bártově bytě.
A je to.

Anebo jim to předejte všecko.
Ale mám jednu podmínku - musí si vzít i Kalouska.
----------------------------------------------------------

A co tak uzákonit , že se armáda bude zabývat pouze "konflikty většího významu" ? Třeba světovými válkami ?
Nebo že finančák " daňové delikty menšího významu" bude považovat za součást českého folkloru ?
Nebo třeba inspekce životného prostředí - co kdyby řešila pouze "škody většího rozsahu" ? A pár sudů nafty vylitých do Vltavy by přenechala německým orgánům - až tam ten sajrajt dorazí.
Hygiena zrovna tak - co třeba kdyby se zabývala pouze morovými ranami ?

Mám ještě více takových nápadů - pokud bych směl s nimi zajít do Strakovky - jistě by mě tam uvítali s otevřenou Kubic...eh, tedy Krabicí.
25. 05. 2012 | 13:42

Analytik napsal(a):

český maloměšťák 13:42

Kalouskovy daně a schodek státního rozpočtu.
To je další názorný příklad kladné zpětné vazby.
Čím vyšší daně platíme, aby se snížil schodek, tím rychleji narůstá!
Řešení je snadné. Jakmile přestaneme platit daně, schodek se změní v přebytek.
Pojďme to zkusit! Nebo raději vidle?
25. 05. 2012 | 14:01

český maloměšťák napsal(a):

Analytik
Já bych Kalouska nejraději koupil Somálsku.
Ale nechtějí ho tam - tvrdí , že chtějí sice prosperovat, ale nejen na papíře.
A že deset miliard dolarů je málo.
Že sice na boj s kobylkama vydávají každoročně jenom sto milionů...ale že to jsou naštěstí porád a jen kobylky. Přilítnou - odlítnou.

Bude to ještě těžké.
25. 05. 2012 | 15:20

cabaret voltaire napsal(a):

Opět se nám vrací Noskova taktika z roku 48. Bude propuštěno 8000 politicky nespolehlivých pracovníků policie a ti zbývající se budou zabývat honbou špiónů a teroristů.
To že vám někdo jednu vlepí a sebere šrajtofli nebo že vám vybílí byt nejsou žádné zločiny. To je prostě život.

Smířili jste se s tím, že nebudete mít na léky, nohu vám amputuje staniční sestra i s nohavicí a v důchodu se pod mostem budete radovat, jaké bankéři zase dostali benefity.

Příště volte knížepána.
Ten zavede robotu a pracovní tyfové tábory na těžbu polomů.
25. 05. 2012 | 15:42

český maloměšťák napsal(a):

Jistě mnoho lidí zná Stodolní ulici v Ostravě.
Tu několikrát týdně uklízí speciálně pro tento účel vyčlenění pracovníci TS - od odpadků, rozbitých lahví, střepů, zvratků....které tam zanechala do rána juchající rozverná mládež.
Což stojí čas /pracovníků TS/ a peníze/ daňových poplatníků/.

Možná že rozumnější by bylo - kdyby Policie / třenba i měšťáci/ pokutovala - tuto tkzv. " méně závažnou trestnou činnost".(znečišťování veřejných prostor)

Protože pokud jsou jedna a jedna...pokud jsou stále ještě dvě - tak plat policistů plus plat pracovníků technických služeb rovná se nenulová částka.
Ve směru daní, které platíme..... však záporná.
Dost záporná - dost záporná na to, aby konečně takové policisty a takové šéfy TS někdo poslal zametat odpadky z titulu jejich evidence na ÚP.
Nějaký drábek nebo co.

Takových případů a jim podobných podle mě bude více....kdy ruka ruku myje a oko daňového poplatníka pláče.
Takže diskutovat ano...ale hlavně odstranit takové absurdity.

Kdy ve výsledku bude vše dražší - a to možná dvojnásob. Což je tedy velmi paradoxní - že Kubice coby člen vlády " rozpočtové odpovednosti"...že takto neuvažuje.
26. 05. 2012 | 11:16

český maloměšťák napsal(a):

Jinak podle Kubiceho úvahy by Rath samozřejmě měl sedět v base /závažné zneužití pravomoci/ a Němcová sedět v předsednickém křesle/ zneužití mírné (auto poskytnuté daňovými poplatníky jí - nikolivěk jejímu synovi)/.

No a vidíte - sedí oba.
26. 05. 2012 | 14:42

michaltosovsky napsal(a):

Nevím, na co reagovat dřív - tak tak nějak souhrnně.
Ten návrh, o kterém se budeme bavit ve středu, přichází vlastně velmi pozdě. To nemá nic společného s Kalouskem nebo propouštěním policistů - stav, který někdo v komentářích popisuje - že policie v podstatě tu "bagatelní" trestnou činnost nevyšetřuje, ale pouze administruje a odkládá - trvá už přinejmenším deset let, ne-li déle. To "adminstrování" se děje v režimu testního řízení, což je (podle některých) zbytečný luxus, protože čísla celkem jasně ukazují, že k objasnění, tzn. k vypátrání a obvinění pachatele, vede v naprostém minimu případů.
Motivace k tomu návrhu mohou být různé. Co mě osobně na něm připadá zajímavé je to, že reaguje na skutečnost, že policie už roky dělá stále dokola něco, co nepřináší žádný výsledek (směrem k té "bagatelní" kriminalitě). Pozdě, ale přece. Co by z toho měl Kalousek, lze celkem snadno spočítat - to jsou ty ušetřené hodiny (koruny). Není ale vůbec jasné, to bude znamenat pro policii a ještě méně, co to bude znamenat pro občany; a mělo by to znamenat, pokud má změna být "k něčemu", že místo těch neúčinných postupů, na kterých policie ušetří čas, bude tentýž čas věnovat nějakým účinnějším postupům - třeba analýze vzorců té trestné činnosti a podle toho zacílené prevenci, což dneska v podstatě vůbec nedělá. Na to je potřeba poukazovat, o to jde - aby ta změna nebyla jenom samoúčelné "ulehčení".
No, a k těm návrhům sebeobrany. Bohužel se obávám, že jakékoli legislativní povolení v téhle oblasti by vedlo k nárůstu neoprávněných zabití. Ty případy, jako třeba ten se samostřílem, prostě musí osvětlit vyšetřování a rozhodnout soud (včetně toho, že by měl umět přihlédnout k té situaci a pokud k tomu shledá důvod, střelce třeba i osvobodit).
27. 05. 2012 | 06:36

Medikolog napsal(a):

Pane Tošovský, přeji hezkou neděli.

Váš návrh především potvrdí drbanům specialisujícím se na podle vás bagatelní trestnou činnost, že kromě případů zastřelení či napíchnutí na vidle zoufalými poškozenými se jimi POLICIE ZABÝVAT NEBUDE. Ještě stoupne jejich DRZOST a zvýší napětí ve společnosti vůči kriminálně závadovým skupinám.

Přitom jsme nebývale profízlováváni kamerovými systémy. Nebylo by lepší, kdybyste se s panem Kubice a s policejním presidiem zabývali potřebou zvýšit úspěšnost policie při vyšetřování tzv. drobné kriminality.

Osobně považuji zvýšení risika pachatele, že bude při zločinu usmrcen a obránce VYZNAMENÁN místo stíhán, za významný preventivně působící faktor. Po pár, možná po pár desítkách medialisovaných případů by méně drbanů kradlo kovy a lze důvodně předpokládat, že se raději porozhlédnou po bezpečnějším zdroji obživy - po poctivé práci.

Veškerou zodpovědnost musí nést pachatelé a spolupachatelé. Za usmrcení pachatele kuší by soud měl poamericku odsoudit jeho dva přeživší spolupachatele. To platí i v případě ohrožení či poškození nezůčastněných osob při obraně k čemuž by nedošlo, kdyby pachatel(é,ky) nezaútočil(i,y).
27. 05. 2012 | 07:43

michal tosovsky napsal(a):

Pro Medikolog.
Dobrý den. Je otázka, jestli vůbec lze zvýšit úspěšnost policie při vyšetřování drobné kriminality - ten návrh je reakcí na případy, ve kterých chybí jakékoli důkazy, které by vyšetření (a případné usvědčení pachatele) umožnily. To by šlo možná těmi kamerami, ale jak jsem pochopil, nejste jejich zastáncem (stejně jako já).
Spíše bychom měli hledat způsob, jak policistům umožnit (či je donutit) k tomu, aby ten ušetřený čas využili pro účinnou prevenci drobné kriminality, v tom má policie obrovské rezervy (nebo k cíleným akcím, tam kde lze vytipovat možné cíle trestné činnosti - to by naopak uměli, kdyby měli pocit, že je jich dost). Zkrátka jde o to, aby ten získaný čas nepadl na oltář jiné činnosti bez smyslu.
Ti drobní zloději jsou z vlastní zkušenosti dávno plně přesvědčeni o tom, že se jejich trestnou činností nikdo zabývat nebude, pokud neudělají tu chybu, že by se nechali chytit při činu, to je bohužel realita. Nechci se ale dostat do pozice, abych hájil to, že policie nedokáže účinně zasáhnout proti drobné kriminalitě. Ano, nedokáže. Ten návrh je prostě způsob, jak se pokusit ten zoufalý stav rozetnout; podmínkou pro to je, aby bylo jasně promyšleno a řečeno, co má policista udělat s časem, který získá, aby bránil té drobné trestné činnosti. Ta debata k tomu dává prostor.

K tomu návrhu posílení možnosti sebeobrany - u nás se asi nikdy nebude soudit po americku, to přece víte. Českému soudci prostě nestačí přesvědčení, že něco se stalo nějak - musí k tomu mít i nesporné důkazy.
28. 05. 2012 | 10:06

02rbeo6Fd napsal(a):

"Ale když ta samoregulace tak pěkně fujgnue v Emerice, pročpak by to nešlo v Evropě? "Nešlo a to hned z několika důvodů: Předevšedm americkfd typ demokracie je trochu jinfd než ten evropskfd. Americke1 demokracie me1 tři složky - soudned, legislativned a exekutivned předsně oddělene9. Že1dne1 osoba ze soudned složky nesmed medt že1dne9 ze1jmy a rekrutovat se z dalšedch dvou a to se tfdke1 rovněž ostatnedch složek. Americke1 demokracie je založene1 na předsne9m dodržove1ned pre1va a fastavy, ktere1 je stručne1 a formulace jednotlivfdch fastavnedch ze1konů jsou tak jasne9, že je pochoped i pětilete9 dedtě. Ote1zky mohou nastat pouze v interpretaci a tam se pak patřičně vyře1ded cele9 arme1dy pre1vnedků, ale to je na celou knihu. Naproti tomu evropske9 demokracie sice majed rovněž tyto tři složky, ale nejsou oddělene9 a ze1kony umožňujed poměrně vysokfd stupeň korupce, takže je vedce možne9, že se moci choped nějakfd ne1cek nebo komouš a je vymalove1no. V historii USA se rovněž dostali k moci prezidenti a jednotlived ze1konode1rci ne1hodou či korupced, osobnosti to kolikre1t byli mdle9ho charakteru a i mnohem horšed, než je dnešned prezident. Pravda, v moderned historii jsme neměli moc charakterově ze1vadnějšedch prezidentů jako je tento, ale je1 jsem si jistfd, že si to ty druhe9 dvě složky ohleddajed a v předštedch volbe1ch bude zase všechno faplně jinak. De1le me1 Evropa smutne9 zkušenosti z minulosti a tak nedostatky v syste9mu vle1dy se mused nahradit legislativou, složitějšedmi ze1kony kvůli absenci jasnfdch a stručnfdch fastavnedch ze1konů nebo dokonce kvůli absenci fastavy jako takove9, jak je tomu v Brite1nii. V Brite1nii je ale dlouhe1 anglosaske1 tradice facty k ze1konům a majetku, což vyrovne1ve1 nedostatky syste9move9. To ale fujgnue pro Brity, ale evidentně ten samfd syste9m moc dobře nefujgnue ve zbytku Evropy jako napředklad v Česke9 kotlině, kdy se se1m pohřbil v roce 1938 a dnes fujgnue pouze dedky tlaku zemed EU. Takže aby v Evropě či v Česku nebylo nutne9 zakazovat nacisty, museli by Evropane9 dospět k patřične9mu mravnedmu předstupu k majetku a ze1konům a ne1sledně ustanovit podobnfd politickfd syste9m třed složek jak je v USA, pak by byla naděje. Jinak holt je na ve1s nutnfd bič, když to nejde po dobre9m...
25. 08. 2013 | 10:41

aPQ2OWHXq napsal(a):

"Proč sem pleteš isle1m?"Myslel jsem to jako předklad a byl jsem inspirove1n deabtou v diskuzi k minule9mu čle1nku, Isle1m je něco jako neonacismus aplikovanfd na Středned vfdchod. Nened bez zajedmavosti, že neonacisti a isle1misti majed ty same9 cedle, tj. zničit ze1padned demokracie."To často take9 Wagner, Nietzsche...co s nimi, zake1zat, vymazat?"Wagnerova hudba neme1 s nacismem nic společne9ho a Duke nened take9 že1dnfd hudebnedk. Co se tfdče Nietzscheho, jeho filozofii nezne1m a celkem se bez ned obejdu, alespoň zatedm. Pokud vedm, tak to nebyl někdo jako napředklad Marx pro komunisty i když byl zřejmě protěžove1n. Ostatně je1 nejsem pro že1dne9 ze1kazy a ani pro ze1kaz Marxe a komunisticke9 ideologie či ideologie nacisticke9, jsem pro jejich odsouzened a využedve1ned těchto platforem v politicke9m životě. Mě se ledbed jak je to zaředzeno v me9 nove9 vlasti: Když nejsou nějak masově popule1rned a jsou v podstatě ignorove1ni drtivou většinou lided, ať si dělajed co chtějed a stavějed se třeba na hlavu. Je mi to jedno. Ale kdyby měli medt nějakfd většed vliv, pak by to byl proble9m. Americke1 demokracie me1 totiž ve sve9m syste9mu samoregulaci, ktere1 napředklad v 50. letech vyloučila komunisty z podedlu na moci a pevně věředm, že se tak stane pokud nějaced podobned idioti začnou medt v politice většed slovo. A to se mi ledbed a to je jeden z důvodů proč žiji v USA...
25. 08. 2013 | 11:14

9cTdTdR6 napsal(a):

"By mě docela zajedmala ve1še představa fašismu, pane Leho."Neche1pu o jake9 představě tady mluvedte. To, že během <a href="http://urkdookn.com">naimcsu</a> (německe9 verze fašismu - pro ty zvle1šť neche1pave9) zahynulo asi 400 tisedc Československfdch občanů, ved snad každfd blbec. Nějake1 ty videa z koncentre1ků - to snad je take9 zne1me9. Nevedm pak, kde videdte nějakfd fašismus v česke9 kotlině, pardon, v Kocourkově, dnes. Aha, možne1 to, že vy nemůžete hle1sat sve9 nacisticke9 či fašisticke9 myšlenky tak faplně volně jako v de1vnfdch dobe1ch? A jdete za to do koncentre1ku? Ne? Jenom me1te potedže s publikaced a veřejnfdm hle1se1nedm nene1visti? Až budete chcedpat v nějake9m koncentre1ku kvůli pravdě, ale ne te9 vašed, jsem si jistfd, že si toho někdo všimne a de1 tomu předkořed brzkfd konec jak už se v historii stalo. Jinak jsou vaše stedžnosti a brekot pro někoho směšne9 a pro jine9 dost ofensived. Buďte re1di, v jake9 době a jake9m medstě to žijete. Takoved Severokorejci na tom jsou o dost hůře..."Nebo vaše more1lka de1t oponentovi přes hubu a okre1st ho..."Asi jsem se nevyje1dřil dost jasně, napedšu to tedy ještě jednou: Veřejně hle1sat nacistickou ideologii je z mravnedho hlediska zrovna tak odsouzenedhodne9 jako někoho přepadnout, zmle1tit a okre1st. Je1 nevedm, jak bych to jinak napsal...
26. 08. 2013 | 08:25

0onTySEg2eM napsal(a):

"No jo, to jsem si myslel...fašismus vůbec nezne1te. Projevy ne1siled, koennctre1ky...to nejsou skutečne9 znaky fašismu. To může dělat jake1koliv ideologie."Ne1siled, koennctre1ky může dělat jake1koliv ideologie? To bych rozhodně neřekl, můžete nějak dovysvětlit? Fašismus tedy nezne1m, dobře, můžete tedy v pe1r věte1ch mi objastnit, co to tedy je když to podle ve1s nevedm? Musedm ale upozornit, že je1 neme1m na mysli faktickou definici fašismu jak ji zne1me ze školy, ale jeho dopad na běžne9 občany..."No napsal jste jinde, že byste okradened Arabů o ropu považoval za velmi more1lned. Zvle1štned..."Je1 nenapsal, že bych považoval okradened Arabů o "jejich" ropu za velmi more1lned, ale napsal jsem, že z mravnedho hlediska by jim měla bfdt odebre1na. Důvod je jednoduchfd - oni za naše penedze terorizujed nejen vlastned obyvatelstvo, ale i ne1s, viz te9měž 4 tisedce oběted v WTC a mnoho dalšedch včetně fatoků v Londfdně a Madridu. Zkre1tka jim naše penedze za "jejich" ropu umožňujed ve9st džihe1d proti našed civilizaci. Neche1pu, co je na tom tak zvle1štnedho k pochopened... http://rvjcutm.com [url=http://gkgjqd.com]gkgjqd[/url] [link=http://fkhfegatt.com]fkhfegatt[/link]
26. 08. 2013 | 20:37

skNt73GbtB napsal(a):

Ano, bohužel většina lided cele9ho světa jsou figurkami velkfdch hre1čů. Jistě že ne zjevně - z <a href="http://uutwlz.com">vlstan</a>ed vůle, spedš z nevědomosti.Narozenedm člověk nede1ve1 souhlas bfdt figurkou, ale take9 nikde explicitně neředke1, že figurkou nebude a nechce bfdt. To je možne9 jen když o tom dostatečně ved. Take9 k tomu existuje institut "Pre1vo a ze1kon" kterfd ne1m kolektivně vyjedne1ve1 podmednky. Rodedme se do společnosti, ktere1 použedve1 pravidla. Použedve1me pravidla protože musedme, ikdyž chceme bfdt maxime1lně svobodned. Ne1strojem, kterfd umožňuje efektivně využedt svou identitu "Jc1" ve světě je SEBEUVĚDOMĚNcd a VZDĚLc1Ncd vztařene9 k celku. Vzděle1ned vztažene9 k něčemu male9mu či specie1lnedmu sice funguje, o to vedc však musedme použedvat komunikaci a vůli se domluvit. Demokracie tak, jak se jeved, skutečně nened kvalitned a efektivned ne1stroj pro dlouhodobě udržitelnou společnost, protože použedve1 prvky nedosažitelne9 fantazie. Neme1 idee1lned podmednky existence. Demokratickfd princip spre1vy svfdch statků a soužited nikdy nevznikl na "zelene9 louce" ale vždy z předchozedch nerovnoměrnfdch podmednek: Stare9 dluhy, stare9 majetky, původned klany, vazby, konexe, informace, nestejne9 vzděle1ned lided... Všichni jsou si teoreticky rovni, ale někteřed i v demokracii jsou si rovnějšed. Lidstvo neuste1le vymfdšled metody jak upledst z hovna bič. S tedm bičem me1ve1 pe1r jedinců, ostatned už jsou jen zasranfd od hoven. Diskuse me1 smysl, pokud se nakonec nějak pozitivně promedtne na skutečnost. Zfastat u diskused na internetu je nakonec zre1dne9, protože to je jen virtue1lned dialog. Dnes se zde1, že jednotlivec žije život "NAVZDORY" než "dedky" společnosti, ktere9 je souče1sted.
29. 08. 2013 | 18:32

bMIABH5ue76 napsal(a):

"...z mravnedho hlediska by jim měla bfdt odebre1na. Důvod je<a href="http://xrtmwhgyviu.com"> jdocedunh</a>fd - oni za naše penedze terorizujed nejen vlastned obyvatelstvo, ale i ne1s, viz te9měž 4 tisedce oběted v WTC a mnoho dalšedch včetně fatoků v Londfdně a Madridu. Zkre1tka jim naše penedze za "jejich" ropu umožňujed ve9st džihe1d proti našed civilizaci. Neche1pu, co je na tom tak zvle1štnedho k pochopened..."Kdybychm totiz ty penize nedavali jim a kupovali ropu jinde, nemeli by moznost "za nase penize" neco proti nam delat.Myslim, ze by ani nechteli.Zajimava nahoda, ze vsichni ti spatni maji jedno spolecne. Sadam, Iran a Venezuela se vsichni snazi (snazil) osamostanit se od petrodolaru. Sadam uz za to prohreseni zaplatil, Iran muze brzy take a Chavez je komunista. Kdo neni s nami je proti nam!Kdo nam proda olej dobrovolne, vubec nam nebude vadit, ze je take diktator.Vzdyt nejvetsi byznys dnes delame s komunistickou Cinou. Drive jsme do komunistu ve Vietnamu rezali az se z nich kourilo.
29. 08. 2013 | 18:38

On99Qgke napsal(a):

Panove pacifisti President Obama doastl Nobelovu cenu za mirove a diplomaticke snazeni, to je nadhera, budte na sve snahy proti imperialistickym silam laskave pysni, a berte v uvahu, ze od tedka se USA zasluhuji o svetovy mir.!!!! Jste na stejne lodi!!!Jeden z nejdulezitejsich multikulturnich statu, Svedsko, kde je velmi ocenovana zasluha muzu menit plinky a zenske curani v sede, milujici muslimske imigranty, tak tento stat dal multi-kulti presidentovi svetovy souhlas a oceneni. Vyborna zprava i pro ceske proti-ami, ted maji stejne cile!!!Pryc s botou okupanta!!!Samozrejme, kdyz B.Obama je tak vazena osoba a mate totozne nazory, tak ho racte uposlechnout v tom, ze evropske staty musi zmizet a sloucit se do jedne Spojene Evropy, jako proletari vsech zemi, spojte se. -I s Tureckem,vzdyt jejich kultura take obohati,:-)))Pat http://ezcbaetidn.com [url=http://jlygmut.com]jlygmut[/url] [link=http://uyceilqp.com]uyceilqp[/link]
07. 09. 2013 | 00:30

NNeifyVKyFth napsal(a):

"To co jsem nahoře napsal jsou všeobecně zne1me1 fakta. Čemu věředte vy?"Znama fakta jsou, ze Sadam byl dktoaitr, coz je stejne jako situace v Nigerii, Saudske Arabii a jinde. fakt je, se na ty dktoaitry se invaze nekona.Dalsi fakt jsou ZHN, ktere dodnes nikdo nenasel. Dokonce se pise, ze sadam blafoval, protoze se sam Iranu obaval.San Bush priznal, ze dostal spatne informace.Sadam USA nikdy neohrozoval.Stala invaze za utratu pres bilionu (americkeho trlionu) dolaru, 4 tisic obeti a nespocet mrtvych a ovlivnenych civilistu? Stala invaze za rozvorani nejen Iraku ale cele oblasti? Stala invaze za to, ze dnes jsou Americani snad nejmene oblibeni na svete?Politicky korektni fakta jiz neplati.Verim, ze USA do Iraku nemeli lezt.Prece sli na hon za Osamou! http://alwnnrwdwgp.com [url=http://youciwjl.com]youciwjl[/url] [link=http://odejwf.com]odejwf[/link]
07. 09. 2013 | 00:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy