Veřejná kontrola policie nově a lépe? Výstupy březnového BlueCafe

30. 03. 2012 | 14:38
Přečteno 4727 krát
Co bude dělat Generální inspekce bezpečnostních sborů, aby přesvědčila veřejnost i bezpečnostní sbory, že nestranně a aktivně odhaluje a vyšetřuje trestnou činnost jejich příslušníků? Jak k tomu využije svůj nový kabát, úkoly a pravomoci? A jaké jsou limity snahy stát se důvěryhodným partnerem veřejnosti i bezpečnostních sborů? Na tyto i další otázky měla odpovědět březnová debata z cyklu BlueCafe. Níže je výběr toho nejpodstatnějšího v textovém shrnutí, ve videosestřihu a na fotografiích.

K hledání odpovědí na zmíněné otázky jsme vyzvali tři velmi povolané hosty -

- Ivana Bílka, prozatímního ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů,
- Zuzanu Candigliotu, právničku Ligy lidských práv,
- Filipa Glotzmanna, vedoucího Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana).

Každý z hostů dostal na úvod sedm minut pro prezentaci svých odpovědí na předem položené otázky, které se týkaly tří témat – otázky důvěry veřejnosti i bezpečnostních sborů jako nutné podmínky úspěchu GIBS, novinek v oprávněních a povinnostech inspekce a otázky míry a limitů zveřejňování informací a informační otevřenosti nové inspekce:

Úvodní prezentace Ivana Bílka


Úvodní prezentace Zuzany Candiglioty


Úvodní prezentace Filipa Glotzmanna


Po úvodní půlhodině s prezentacemi pokračovala debata hlavně nad otázkou důvěryhodnosti nové instituce. Podle Ivana Bílka je výhodou jeho policejní minulost. „Za to osmadvacetileté působení v policii znám poměrně dopodrobna strukturu tohoto největšího bezpečnostního sboru a dokážu najít slabiny toho systému,“ uvedl prozatímní ředitel GIBS. Zuzana Candigliota připustila, že je to „nějaká“ výhoda, ale podle jejího názoru může být v čele inspekce i „osoba, která má znalost práva, třeba bývalý soudce nebo státní zástupce, který nemá kolegialitu s policisty“. Tento názor v následné debatě podpořil i poslanec PSP František Bublan a dodal ještě jeden důvod – otázku, kam s ředitelem GIBS poté, co skončí jeho funkční období? Pokud by se jednalo o advokáta či soudce, mohl by snadno navázat na svou pozastavenou praxi.

Debata se následně přesunula k otázce, do jaké míry má veřejnost znát personální složení inspekce. Filip Glotzmann připustil, že situace GIBS a veřejného ochránce práv je velice odlišná. Podle něj je personální transparentnost úřadu ombudsmana zásadní pro jeho důvěryhodnost. „Pokud bychom jenom naznačovali něco takového, že – je tady ombudsman, ale neřekneme vám, kolik má zaměstnanců a kolik to stojí a co vlastně ti zaměstnanci dělají, tak to stručně řečeno, můžeme zabalit,“ shrnul vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv. Zuzana Candigliota hovořila o tom, že v zahraničí je běžné, když jsou vedoucí pracovníci podobných úřadů a jejich organizačních částí veřejně známi, včetně jejich profesní historie. Podle Ivana Bílka je takový přístup možný u pořádkové policie, ale GIBS přirovnává spíše ke kriminální policii, u níž je taková informační otevřenost kontraproduktivní.

Hodně se mluvilo o nových oprávněních a povinnostech GIBS – o zkouškách spolehlivosti a o úkolu sledovat a vyhodnocovat informace o protiprávní činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, navrhovat opatření pro předcházení této protiprávní činnosti a vydávat metodická doporučení.

Sestřih nejzajímavějších momentů z debaty


Zkoušky spolehlivosti podle jednoho z přítomných policistů, Lukáše Heinze, mají na policisty odstrašující vliv. „Vím, jaký efekt mělo zavedení institutu zkoušek spolehlivosti. Mnoho policistů změnilo o 180 stupňů své chování,“ řekl. Vliv zkoušek spolehlivosti je nezanedbatelný i podle Ivana Bílka: „V roce 2006 bylo 24 oznámených případů pokusu o podplacení policisty. A najednou v roce 2009, kdy začaly zkoušky spolehlivosti, se ten počet oznámených případů ztrojnásobil. A ten trend trvá v podstatě do dneška.“

V otázce metodických doporučení a návrhů preventivních opatření panovala relativní shoda. Jednou z dlouhodobých výhrad Ligy lidských práv, kterou zopakovala Zuzana Candigliota, je obava, že stížnosti na nepřiměřené násilí ze strany policistů se v minulosti vůbec nedostávaly k inspekci, protože orgány vnitřní kontroly policie je vyhodnotily jako nedůvodné. Podle ní je tak ohroženo dodržení Evropské úmluvy o lidských právech, která stanovuje, že podezření z krutého, ponižujícího a nelidského zacházení musí od počátku řešit nezávislý orgán. „Ten mechanismus tady tak trochu chybí. Viděla bych tady prostor pro prevenci a metodická doporučení, aby když se policie dozví o takových případech, aby je automaticky postupovala inspekci, která posoudí, jestli šlo o trestný čin nebo ne“, uvedla Zuzana Candigliota. Podle Ivana Bílka se takovými případy inspekce bude zabývat, protože se jedná o podezření z protiprávního jednání a o takových případech se dozví. Navíc, podle něj „protiprávní činnost začíná u služebně nebo společensky nepřijatelného chování. Jestliže se příslušník chová nevhodně, ještě to neznamená, že by měl být potrestán. Ale může to o něčem svědčit.“ Důležitý byl i postřeh Filipa Glotzmanna k technické stránce doporučení: „Doporučení musí být neprůstřelná. Ta činnost musí být pokud možno rychlá, pokud možno neformální, pokud možno do ní zapojit i ostatní prvky veřejné správy, média…“.

FOTOGALERIE BLUECAFE01

Ivan Bílek i František Bublan jako zástupce parlamentní komise pro kontrolu činnosti GIBS ve svých příspěvcích rovněž vyzvali, aby nevládní organizace jako LLP přicházely s podněty pro jejich činnost. „My chceme, aby výsledky GIBS korespondovaly s prevencí. Když se vyskytne nějaký trestný čin policie a bude častý, tak se budeme ptát, jaká prevence ze strany GIBS byla udělána, aby k tomu nedocházelo,“ řekl Bublan.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

Otevřená společnost, o.p.s.:

CEDR - 2005-2008, dotace 47 000 000.- Kč

Liga lidských práv, o.p.s:

CEDR - 2005-2010, dotace 6 700 000.- Kč

Za těch 54 mega, které byly zcela zbytečně narvány do zcela zbytečných žvaníren, mohlo MINIMÁLNĚ 200 policistů absolvovat tytéž stáže vč. odpovídajících jazykových kurzů v zahraničí a být tak přínosem pro policejní práci.
30. 03. 2012 | 15:26

michaltosovsky napsal(a):

CEDR? Co to je? Že bychom prožvanili 47 milionů a ani bych o tom nevěděl, to se mi nějak nezdá:-)
Můžete se podívat do výročních zpráv na http://osops.cz/cz/o-nas/dokumenty/; tam máte všechny příjmy a výdaje přehledně, včetně toho, co se za ty peníze udělalo.
Pouštět se s Vámi do debaty o tom, co by se mohlo udělat za jaké peníze, to s dovolením nebudu.
30. 03. 2012 | 16:06

vasja napsal(a):

michaltosovsky napsal(a):
Pouštět se s Vámi do debaty o tom, co by se mohlo udělat za jaké peníze, to s dovolením nebudu.
------------------------
Neni nad Otevřenou společnost:-))
30. 03. 2012 | 16:19

český maloměšťák napsal(a):

michaltosovsky
Jaký je váš názor na ředitele policie v Praze Vondráška ?
Na mě působil v TV vystoupení ve věci zatčení Janouška docela důvěryhodně.

Doplňující otázka - začíná mně připadat, že se pořádá jakýsi hon na řadové policajty - kdy za poměrně malá pochybení jsou voláni k zodpovědnosti...zatímco možná někde v skrytu, uvnitř policie jsou naopak vysoce honorováni vysocí policejní důstojníci, kteří by nopak měli být dávno obviněni z velmi závažné trestní činnosti.
Nic víc než dojem.
Důkazy pro to nemám.
30. 03. 2012 | 16:23

Občan napsal(a):

To Michal Tošovský:

Zkuste tohle: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
A tohle:
http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV414/CommonPages/TakerStandardPage.aspx? condition=c7cb0410-0920-4e39-be8c-b70e0ab50b05

Pokud se Vám to nezobrazí, pak stačí do vyhledávacího okénka vepsat Otevřená společnost :o)))

Co jste za ty desítky milionů "dokázali"?
Tohle hovoří za vše:
"BlueCafe: Diskuse nad kávou o policii, jejím fungování a dalších otázkách vnitřní bezpečnosti (24. 2. 2012)
V březnu načínáme v Trick Baru Malostranské besedy pravidelný cyklus kavárenských debat na nejrůznější témata, která se týkají policie, jejího fungování a dalších otázek, souvisejících s vnitřní bezpečností."
(Více zde: http://www.otevrenaspolecnost.cz/cz/novinka/217/ )

Poraděnků, kteří za prachy daňových poplatníků pořádají kávové dýchánky, tu skutečně máme mraky. Stejně tak brožurkářů a nástěnkářů. Jen na tu práci ne a ne sáhnout.
30. 03. 2012 | 16:43

michaltosovsky napsal(a):

Vasja: Myslím, že z toho kontextu je zřejmé, jak byla ta reakce míněna. Že peníze vyčleněné na určitou oblast (třeba CEDR, byť nevím, co tím měl Občan na mysli), nemá smysl v této debatě přesypávat jinam (třeba do policejního školství). Protože jsou to peníze určené na CEDR (co to ksakru je?) a ne do policejního školství. Takže v policejním školství prostě nemůžou skončit.
Něco jiného je bavit se o tom, jestli jsou jakékoli vyčleněné peníze využité efektivně (ať se jedná o CEDR (?), nebo o policejní školství, nebo o cokoli jiného). Netuším, co je CEDR, takže k tomu nemůžu nic říct. O penězích v policejním školství klidně debatovat můžeme:-)
30. 03. 2012 | 16:44

Dagmar napsal(a):

CEDR by mohla být organizace "Centrum pro děti a rodiče" např. V Plzni, nebo "Občanské sdružení CEDR – komunitní centrum". Nic jiného mne nenapadá.
30. 03. 2012 | 16:59

Občan napsal(a):

Taková zásadní neznalost mne u managera překvapuje:

CEDR = Centrální Registr Dotací ze státního Rozpočtu
Provozovatel = Ministerstvo financí ČR
http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV414/Default.aspx

Peníze promarněné poraděnky nejdou na CEDR; ten je naopak eviduje a vypovídá o nich. Šikovné udělátko :o))
30. 03. 2012 | 17:01

michaltosovsky napsal(a):

Občan: Aha, už je mi to jasnější. To, co jste našel, je projekt několika organizací, mezi něž byla ta částka rozdělena; Otevřená společnost jej administrovala. Obecně šlo zejména o vzdělávání učitelů, pracovníků úřadů práce a dalších v oblastech, které souvisejí s genderovou rovností, o právní poradnu pro ně a další věci. Pokud byste chtěl zapátrat víc, začněte tady http://www.proequality.cz/, tam se dozvíte i o těch organizacích. Já se věnuji trochu jiné oblasti, takže podrobnosti neznám.

Co se týče těch káviček za Vaše peníze, tak můžete být v klidu, peníze máme od soukromého dárce - Nadace CEE Trust. Možná Vám to připadá zbytečné, budiž. My považujeme veřejnou kontrolu policie za důležité téma a tohle je způsob, jak jej dostat na veřejnost. Pokračování později, nemám bohužel neomezené množství času na to, psát si s tvrdě pracujícími v internetových diskusích.
30. 03. 2012 | 17:06

Dagmar napsal(a):

Občan

Správně je celá zkratka "IS CEDR". To by se pak manager možná chytil. "CEDR" sám nestačí :-) A zklidněte hormon. Vy, když přijde na naziskovky nebo očanské organizace, tak nějak ztrácíte nadhled. Aby to nepostihlo také váš přehled :-)
30. 03. 2012 | 17:10

Michal Tošovský napsal(a):

Dagmar, díky za zastání, nechytl bych se ani s IS. To asi proto, že na ty policejní kávičky nedostáváme státní dotace, zdroje sháníme mimo státní rozpočet - i na to policejní vzdělávání, o němž mluvil Občan:-)

Český maloměšťáku, ty Vaše otázky jsou na samostatný blog... K odpovědi se dostanu, ale až večer.
30. 03. 2012 | 17:58

Dagmar napsal(a):

Michal Tošovský

Rádo se stalo. My se s Občanem trochu pošťuchujeme :-). Já si čas taky "kradu" a tak se občas dopustím "přepisu". Omlouvám se.

A nedejte se otrávit. Kdyby byla v naší republice silnější a sebevědomější občanská společnost, bylo by to s naší demokrací pravděpodobně lepší. Byl by k dispozici další kontrolní mechanismus, který by to systematickým rozkardačům dost podstatně ztížil. Ale určitě by omezil jejich bezbřehou arogantnost. Je mi moc líto, že tohle není Občan schopen vidět. On vidí jen ty miliony, které by podle něj lépe obhospodařoval tatíček stát se svými úředníky.
30. 03. 2012 | 18:09

Luba napsal(a):

Generální inspekce bezpečnostních sborů?

Jako má armáda svou vojenskou policii, tak má policie své vlastní Kettenhunde:

http://www.guntia-militaria-shop.de/catalog/popup_image.php?pID=45456

Wehe wenn Sie losgelassen = Běda jim, pokud se uvolní
30. 03. 2012 | 18:29

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Učinil jsem několik zkušeností jak s dopraváky, tak i s pořádkovou policií (to když se přišli podívat na vykradený sklep) a musím říct, že na mě udělali dobrý dojem. Jen se mi zdáli až moc opatrní, asi se obávají provokací a následného postihu. Každopádně s úrovní bývalé VB se to nedá srovnat, vtipy už na novou policii neletí.
Horší to bude ve vyšších patrech. Jestli je všude taková praxe, jak jsem mohl jednou pozorovat u nás, kdy se management nechá spolu se státním zástupcem pozvat na raut, a tam se logicky vytvářejí nepřípustné vazby mezi podnikately, státními úředníky a muži zákona, pak se z toho začarovaného kruhu nevymotáme.
Myslím, že soudci, státní zástupci a policejní šéfové se takovým akcím musí vyhnout a striktně pozvání odmítnout.
A závěrem chci vyslovit uspokojení na rezignaci plk. Husáka. Doufám, že pan Bílek bude brzy vystřídán řádně jmenovaným šéfem
GIBS a že výběr nebudou ovlivňovat ani kmotři, ani politici.
Pane Tošovský, spolehněte se, že vaše činnost bude ostře sledována jak médii, tak i občany.
A na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že případ Kajínek ještě není definitivně ztracen. Prý se objevil klíčový svědek, který se ovšem bojí o život. Jestli někam zmizí dřív, než veřejně promluví a věrohodně dosvědčí, co o tom ví, ztratím poslední špetku důvěry v zákonnost a spravedlivý verdikt.
30. 03. 2012 | 18:38

Luba napsal(a):

Řadových policistů je třeba si vážit.
Jsou to lidé, kteří jsou každý den jednou nohou v kriminále a druhou v hrobě. Agresivita pachatelů vzrůstá i proto, že kriminálníci cítí, že mají "cajti" u veřejnosti malou podporu.

Osobně mě pobavil případ jistého režiséra Bintera, který zjevně neočekával od policie za své agresivní výpady tak tvrdou odezvu.

Povedený je též titulek bulváru, který tento případ popisuje:

"Půjdeme na lískárnu, dostaneš nalískáno!" :)))

http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/policie-mela-brutalne-zmlatit-znameho-rezisera.html

Konečně policisté, kteří se nebojí zasahovat!

Osobně jsem pro dokončení tohoto pilotního projektu PČR
a pro zprovoznění "lískáren" na celém území republiky.
30. 03. 2012 | 18:54

český maloměšťák napsal(a):

Mimochodem - dle nejnovějších zpráv se potvrzuje má nejhorší představa - tedy že BIS neslouží státní moci, ale Mafii :

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=739440

"Janoušek udržoval kontakty i s vedením BIS"

Obyčejní dedektivové a policajti se můžou strhat a posrat ...a jsou kriminalizováni kvůli kravinám - a špičky mezitím rozkládají státní moc.

Magistr Brihádní generál - kurva, já už začínám tušit odkud to všecko vane - od Vodichky. Ale kdo stojí za ním ?
Kdo má " Ramontův archiv " ?

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1060984539-chobotnice-x/202381438730001/
30. 03. 2012 | 19:11

Dagmar napsal(a):

český maloměšťák

Dobrá otázka. Ale za chvíli na tom nebude záležet, protože dikreditace všech proti všem bude mít za následek pokles "výbušnosti" vynesených informací. Prostě čeho je moc, tohoho je příliš. Nevím, jak to lépe vyjádřit.

Není lépe na rybách?
30. 03. 2012 | 22:06

Michal Tošovský napsal(a):

český maloměšťák:
Zpět k Vašim otázkám. Byl bych raději, kdyby plk. Vondrášek nemusel rezignovat, protože ten fakt, že se za něj postavili jeho podřízení, je podle všeho skutečně odrazem toho, že jsou spokojení s tím, jak řídí pražskou policii. Což je nebývalá situace.
Dovolím si zaspekulovat: Ti policisti na místě nebyli koupení, prostě si jenom nejspíš neuměli poradit s tím, že jejich "zákrok" natáčí televizní kamera. Takže se báli udělat cokoliv, aby něco neudělali špatně. Nemuseli si být jistí tím, co je správný postup ani tím, jaký (byť i správný) postup se neobrátí proti nim; nejspíš obojí. Na jedné straně nedostatečný trénink či zkušenosti, na druhé straně nejistota, jestli se za ně někdo postaví, když jde o medializovaný případ. Prošetření je ale na místě, je tady jednoznačně veřejný zájem.
Jsou různé drobnosti, za které jsou policisti postihovaní, ale důvody jsou hlavně uvnitř policie - ať jsou ty postihy oprávněné, či nikoli. Bohužel, prostředí, ve kterém policisté pracují, je velmi nepředvídatelné a bez jasných právních a manažerských hranic. Takže se pak nelze divit té výše popsané nejistotě policistů. Stokrát stejně provedený zákrok může najednou být problém - bez ohledu na to, jestli proto, že je od správný, ale proti "nesprávné" osobě, nebo proto, že je od začátku nesprávný, ale doposud to nikoho nezajímalo.
31. 03. 2012 | 02:24

vasja napsal(a):

Michal Tošovský napsal(a):
Dovolím si zaspekulovat: Ti policisti na místě nebyli koupení, prostě si jenom nejspíš neuměli poradit s tím, že jejich "zákrok" natáčí televizní kamera. Takže se báli udělat cokoliv, aby něco neudělali špatně...
---------------
Taky si myslim. Co kdyby se s nima začal rvát při nasazování klepet, zlomili mu při tom malíček... Policajt dole to má těžký. Rači nic, než bejt moc aktivní a doplatit na to.
31. 03. 2012 | 09:04

český maloměšťák napsal(a):

Michal Tošovský
Díky za odpověď. Tak nějak to asi mohlo být.
Osobně si myslím, že by v policii měla panovat spíše atmosféra, kdy řadoví policajti mají mít více volné ruce na jedné straně ...ale jsou pod hrozbou opravdu přísných trestů za skutečně závažná selhání /především brutální - neopodstatněné zákroky, korupční selhání..../.
Ale je to jen pohled laika...
/Ale je s tím v rozporu ta skutečnost, že o pár dní v Praze - opět opilý řidič bourá...a jde do vyšetřovací vazby....zřejmě jiní policajti...anebo jiný přístup ...těýko soudit...snad se z toho stane precedent - co se týče sjednocení postupu.../

Dagmar
Je.
Ale musí být tak alespoň 20 stupňů. Celsia.
Nad nulou.
31. 03. 2012 | 10:55

Šašek z Jihlavy napsal(a):

Tošovský
Můžete mi vysvětlit, z jakého důvodu nebyl Janouškovi odebrán řidičák? Tímto policie legitimizuje beztrestnost všech opilců a zfetovaných řidičů za volantem.
Nerad bych se zase dočkal zklamání, ale teprve současný policejní prezident ma mne působí jako muž na svém místě. Na rozdíl od současného pražského policejního ředitele a celé věrchušky, která přetrvává z minulých čas.
BIS je v čele s brigádním generálem Langem a mafiánsky vyzerajícím Šubrtem další nedůvěryhodnou institucí.
Jsem zvědav na vaši odpověď.
31. 03. 2012 | 11:43

Dagmar napsal(a):

Však bude, tak ať berou. Rybaření je super. Snad jen pro ty ryby ne :-)
31. 03. 2012 | 12:58

český maloměšták napsal(a):

Dagmar
To je pravda. Kdyby ryby vřískaly, kvokaly, pištěly nebo bučely - nedal bych to.
Bez lahve rumu bych to prostě nedal....jsem příliš útlocitný - stačí když vidím pár televizních záběrů z linky na zpracování kuřecích mrtvolek a po tři dny musím jíst namísto kuřecího masa krůtí.
31. 03. 2012 | 13:47

Michal Tošovský napsal(a):

Český maloměšťák:
Ono to tak, jak popisujete, do značné míry je. Mají relativně volné ruce a mají nad sebou hrozbu velkých trestů (vždycky se jim k "normálnímu" trestnému činu připočítává zneužití pravomoci, a tam může trestní sazba být ve výjimečných případech až 12 let).
Problém je spíše v předvídatelnosti kontrolního systému - stokrát může něco být "v pořádku" a procházet bez postihu, a pak to najednou bude špatně (a znovu dodávám, bez ohledu na to, zda se jedná o správný postup proti "nesprávné" osobě nebo o nesprávný postup, který byl doposud mlčky tolerován).
01. 04. 2012 | 02:44

Michal Tošovský napsal(a):

Šašek z Jihlavy:
Řidičák mu nebyl sebrán, protože řekl, že ho nemá u sebe. Policie v současnosti má pravomoc sebrat řidičák jenom přímo na místě; jinak je to otázka správního řízení na příslušném městském úřadě. Máte ale pravdu v tom, že tenhle případ dává návod, jak si nenechat sebrat řidičák hned, stačí ho "nemít u sebe".
Co se týče současného policejního vedení, tak bych měl řadu výhrad - vysvětlení a načasování rezignace plk. Husáka například. Policejní prezident je přímější a srozumitelnější (přijatelnější) ve svých vyjádřeních, než jeho předchůdci, to je pravda. Přesto ale policie stále mele z posledního - protože jí schází vizionář, který by si uvědomil, že to co bylo, už prostě není a nebude a je třeba se podle toho zařídit.
K plk. Vondráškovi už jsem se vyjadřoval - mám s ním jednu osobní a velmi dobrou zkušenost, z toho se nedá nic usuzovat; rozhodující je ale ten nebývalý fakt, že za ním stojí jeho podřízení.
01. 04. 2012 | 03:08

michaltosovsky napsal(a):

Český maloměšťák:
Pardon, malá nepřesnost - tyhle noční odpovědi budu muset omezit:-) - zneužití pravomoci hrozí skoro vždycky, ne vždycky - u těch trestných činů, spojených s výkonem pravomoci, tedy u těch z pohledu legitimity policie nejrizikovějších.
01. 04. 2012 | 09:08

český maloměšťák napsal(a):

michaltosovsky
Díky za odpovědi.
" Vizionář" - zajímavý termín.

Já ale z praxe vím, že z osamělého vizionáře dovede kolektiv konzervativců velice snadno a rychle vyrobit blbce. A se svými vizemi se pak může jít vycpat.

Mnohdy však ze sebe vizionář udělá blbce sám, bez cizí pomoci - viz Klaus nebo Nečas.
A to tehdy - když jeho vize jsou jenom prázdné plky a žvásty, které jsou navíc v rozporu s jeho činy.
Ale to jsme již téměř /zatím ještě ne/na takříkajíc druhé straně policejního pultíku....
01. 04. 2012 | 12:38

Michal Tošovský napsal(a):

Český maloměšťák
Myslím, že vizionář je vhodně zvolené slovo. Chce to někoho, kdo si dokáže představit z obvyklého policejního pohledu nepředstavitelné. V takovém případě ale samozřejmě narazí na odpor na mnoha stranách, to máte pravdu.
02. 04. 2012 | 16:53

ehsjOWU9 napsal(a):

That's really thninikg of the highest order
25. 08. 2013 | 07:36

JvPyNRpNSyc napsal(a):

No, David Duke byl vudcem KKK od roku 1974 do roku 1979, <a href="http://jzrjih.com">tilvotuan</a> krasnym jmenem Grand Wizard. Pravda, zvlastni masakry a lyncovani cernych se za jeho vlady nekonaly, nepocitam li vkladani bomb do skolnich autobusu rozvazejici cerne i bile deti dohromady.-----Po nekolika soudech se poucil a otevrene jine rasy nenapada, cini tak induendem a narazkami, ktere dobre chapou jeho obdivovatele.Je to politicky hochstapler, ktery se necha zivit od protisystemovych buliku kde se da, trubec rasistickych vcel..Neni sam, tuhle metodu praktikuji mnozi :-)Klidne bych ho nechala na Vaclavaku verbovat za nadvladu bileho krestana u stanku zdedenem po Ne-zakladnam. Na Karlovu universitu podle me nema kvalifikaci a byla chyba, ze Dukeovi jeho prednasku povolili. Pak snad nemuselo dojit k trochu tezkopadne akci zatykani a vyhostovani, ale to je vec vnitrni ceske politiky a do toho se nemicham. Mam dojem, ze Duke hned tak neprijede, protoze jeho sponzorove, usmrkani radobynackove se nechali zastrasit tim, ze je v noci policie vytahla z mamincinych perinek. Jejich statecne rady se tim ponekud narusily.Nakonec celou situaci v Praze Davidek vytezil, reci o shnilem zidovskem systemu stranou, byznys je byznys...:-)... Jeho kniha Probuzeni se jiste ted, po takove reklame, briskne prodava, tudiz opet ziskal finance na sladke dovadeni s Ukrajinkou ve sve vile v Salzburgu...Pat
26. 08. 2013 | 07:44

wNDGdYnZ napsal(a):

"Ahy, vy to berete takto; no ale pak se vfdraz fašismus de1 použedt neuvěřitelně ohebně, nymesledte? Byla tedy třeba Brite1nie na přelomu 19. a 20. stoleted fašisticke1, když v jižned Africe prove1děla masakry a zavedla koncentre1ky? "Souhlasedm, že v minulosti se pe1chaly věci, ktere9 se rozhodně pe1chat neměly. V předpadě Brite1nie je jasne9, že se z minulosti poučila a takove9 věci se už pod Britskou vle1dou nedělajed. Takže lze s jistotou napsat, že Brite1nie nikdy fašistickfdm ste1tem nebyla a to hlavně proto, že tento termedn se začal použedvat až po vedtězstved fašisticke9 strany v Ite1lii a v souvislosti s nacisty v Německu. "A může tedy bfdt bolševismus ze1roveň fašismem?"Na tohle si snad můžete odpovědět se1m, to přece pro průměrně vzdělane9ho člověka nened vůbec nijak složite1 ote1zka. Bolševismus přeci čerpe1 z bolševickfdch vzorů, což je Marxismus-Leninismus a me1 internacione1lned charakter, zatedmco fašismus čerpe1 z velke9 většiny z moudrosti vůdce, ať je to Duce nebo Ffchrer. Ovšem ale dopad na řadove9 občany je v podstatě stejnfd jak ve fašismu tak v komunismu, neboť jich velke1 če1st trped ve vězenedch a koncentre1cedch... http://uzuulqg.com [url=http://xyswhw.com]xyswhw[/url] [link=http://tgwhmw.com]tgwhmw[/link]
26. 08. 2013 | 19:59

4QQhTJdV napsal(a):

"Kde bereš tu svatou<a href="http://fswolgxrtn.com"> jottisu</a>, že všechny tvoje hodnoty jsou spre1vne9? "Jsou jiste9 univerze1lned mravned hodnoty v lidske9 společnosti, ktere9 jsou naprosto nesporne9 - facta k pravdě, respekt k druhe9mu, respekt k majetku, atd. Tyto hodnoty mi byli vštěpove1ny už od malička a od te9 doby proche1zedm procesem uvědoměnedm, co je spre1vne9 a co ne ze svfdch zkušenosted a i od jinfdch, např. studiem, četbou a tak pod. Takže mohu bezesporu ředci, že Isle1m je vražedne9 ne1boženstved a ideologie velmi podobne1 ideologii nacismu na ze1kladě nejen uvědoměned mravnedch hodnot, ale take9 na ze1kladě znalosti Kore1nu a mfdch osobnedch zkušenosted z dlouhodobfdch pobytů na Střednedm vfdchodě. David Duke je coby bfdvalfd ne1čelnedk KKK pro mne osoba naprosto nepřijatelne1 a může si ple1cat co chce, pokud ho někde zavřou anebo dostane do držky tak jedině dobře. A taky vzhledem k tomu, že je obledben mezi neonacisty mě ani nezajedme1 obsah jeho předne1šek. Může si kve1kat co chce, ale ne v me9m okoled...
29. 08. 2013 | 17:55

uJbEKS1D napsal(a):

"A je snad de1ve1ned do nosu nějakfd argument? Tedy pro mnohe9 ano, re1di ho použedvali nasciti, komunisti...a kouke1m, že i demokrati si re1di bouchnou."Je1 osobně nikdy nikoho nebouche1m když zrovna nemusedm, tj. v sebeobraně, ale pokud by se někdo projevoval na veřejnosti jako D. Duke, tak minime1lně na něj pošlu policajta a ten to třeba uděle1 za mne. Yamato, pochopedš ty někdy co to jsou "mravned hodnoty"? Me1š ty vůbec nějake9? Jistě, de1t někomu do frňe1ku jen tak pro nic za nic nened mravne9, ale de1t někomu do frňe1ku, kdo plive na me9 předky zahynuvšed v nasciticke9m koncentre1ku? Možne1 ne docela faplně mravne9, ale přinejmenšedm omluvitelne9. Plivat na me9 předky, kteřed zahynuli a trpěli kvůli pravdě je zrovna takove9 a ne-li horšed, než někoho přepadnout a zmle1tit v průjezdu a obrat ho o šrajtofli. Che1peš? Asi těžko, že jo... http://rrfntysrdc.com [url=http://opvkwrnf.com]opvkwrnf[/url] [link=http://apgdurehri.com]apgdurehri[/link]
06. 09. 2013 | 23:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy