Mapování kriminality po česku: Máme za sebou zlomový rok?

04. 12. 2013 | 08:30
Přečteno 4416 krát
Dnes je tomu přesně rok, kdy jsme spustili první verzi internetové mapy kriminality. Za tu dobu se odehrála i spousta jiných dobrých věcí a v oblasti policejních dat se trochu “hnuly ledy”. Hned z několika směrů se v posledním roce podařilo prošlapat cestu k tomu, aby policejní informace sloužily více lidem - policistům i “civilistům”. Ale popořádku.

Policejní data pro veřejnost

O tom, že policie má spoustu zajímavých dat a ta data jsou zajímavá nejen pro ni, ale i pro veřejnost, se hovoří řadu let. S internetovou mapou trestné činnosti jsme tak před rokem vstupovali do pole poměrně prodebatovaného, současně ale docela neznámého. Prostě jsme tehdy vzali statistiky, které policie publikuje na svém webu, a pokusili se z nich umíchat co nejzajímavější sestavu (viz http://puvodni.mapakriminality.cz). Přijetí bylo vřelé, a tak jsme díky vstřícnému postoji ministerstva vnitra a policie dostali příležitost projekt posunout a veřejnosti zpřístupnit mnohem detailnější informace - výsledkem se můžete kochat už od minulého týdne na www.mapakriminality.cz.

Souběžně se vznikáním našeho webu se ale děly věci i v klasických médiích - tedy v médiu, a to iHNed.cz. Jeho datová sekce se kriminalitě začala velmi věnovat a v průběhu roku publikovala sérii článků (jejich autorem je Jan Cibulka), které mapovaly trestnou činnost v Praze, Brně a Ostravě a vyústily ve velmi zajímavý experiment, kdy míra výskytu trestné činnosti v Praze byla dána do souvislosti s počtem přihlášení mobilních telefonů k jednotlivým vysílačům. Výborný nápad, který by mohl inspirovat i policii - a třeba jí pomoci s rozprostíráním jejích sil. V jiném článku se pak autor pokusil zanést všechny případy graffiti v Břeclavi na mapu a zkoumal jejich prostorové rozložení ve vztahu k ostatním prostorovým vazbám ve městě.

Datové vření se nevyhýbá ani policii

Tím se dostáváme k tomu, že data jsou zajímavá nejen pro veřejnost, ale samozřejmě i pro policii a pro posílení její schopnosti bojovat s trestnou činností. A je skvělé, že v roce “mapy kriminality” se podobnou myšlenkou nezabývalo jenom pár novinářů či nadšenců. Policie i ministerstvo vnitra totiž přišli s řadou nápadů, které míří podobným směrem. Začněme u policie.

Je tomu necelý rok, kdy jsme pro jedno policejní oddělení vytvořili on-line mapu výskytu všech trestných činů za zhruba půlroční období. Její vytvoření stálo obrovské množství času - nejdříve musela policie z jednotlivých záznamů vylovit anonymizované údaje s co nejpřesnějším místem určení (někdy to byla adresa, jindy roh dvou ulic, ale našly se i specifikace jako “naproti drogerii” nebo “u řeky”). K těmto údajům jsme pak přiřazovali GPS souřadnice, abychom mohli jednotlivé činy zanést do mapy. Policisté si výsledek pochvalovali - uvědomili si díky tomu některé prostorové vazby, které jim do té doby unikaly.

K našemu potěšení - a nutno zdůraznit, že nikoliv naší zásluhou - byl o pár měsíců později policejní systém zaznamenávání trestných činů upraven tak, že je možné do něj zanášet GPS souřadnice. V praxi to znamená, že se tím otevírají docela nové možnosti analýzy výskytu trestných činů (a je dobře, že význam podobné analýzy je opakovaně zdůrazňován - třeba v dokumentu Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015).

Zhruba ve stejné době začalo ministerstvo vnitra vysílat občasné detekční balónky v podobě mediálních zpráv o tom, že Česko bude mít nové mapové systémy, které umožní policistům detailně analyzovat výskyt trestné činnosti. A nejen to - kromě toho, že data by měla (mohla) být publikována v agregované podobě pro veřejnost, měla by umožnit i to, s čím se (zejména v USA) v posledních letech hojně experimentuje: Na základě matematické analýzy predikovat pravděpodobnost budoucího výskytu trestných činů. Pro někoho děsivá představa, pro datové nadšence příslib vzrušující podívané. Nejsympatičtější na tom celém ale je to, že se ministerstvo vnitra drží při zemi a v současné době připravuje prováděcí studii, na základě které se údajně teprve rozhodne, zda se do tohoto nesmírně ambiciozního projektu vůbec pustí.


Úskalí je celá řada

Ministerstvu vnitra tak možná přišla vhod debata, kterou jsme pořádali na konci října a na níž byly mezi jiným prezentovány i záměry MV. Zřejmě právě proto v debatě samotné jako hlavní téma vyplynula otázka kvality dat a v souvislosti s ní možnost predikce na základě těchto dat.

Vedle obecně uznávaných výtek vůči policejním datům - že zachycují pouze zjištěnou trestnou činnost a nic neříkají o té, jíž policistům nikdo neohlásí, respektive, že data vznikají na základě strategických priorit policie a rozhodování policistů o tom, kam zaměří svou pozornost - se vyskytly i některé zajímavé a nepříliš často slyšené argumenty. Ne přímo proti plánům ministerstva vnitra, ale spíš argumenty varovné.

Martin Nečaský, odborný asistent na Matematicko-fyzikální fakultě UK, který se zabývá zpřístupňováním dat státní správy, upozornil na to, že pro podobnou aplikaci je zcela zásadní, aby sbíraná data odpovídala jejím potřebám. Jinými slovy, je třeba se nejdříve zamýšlet nad tím, k čemu mají být data určena, a teprve poté rozhodovat o tom, v jaké podobě je sbírat a jak je následně třídit. To samozřejmě neplatí pouze pro policejní data, ale pro jakékoliv datové otevírání veřejné správy.

Ladislav Toušek, antropolog ze Západočeské univerzity, který se zabýval kriminalitou v řadě svých výzkumů, upozorňoval na dva sporné momenty podobných přístupů. V obecné rovině predikčním modelům vytýkal to, že pracují pouze se symptomy (protože jednotlivé kriminální činy jsou vždy odrazem nějaké sociální reality, která se zpravidla nevylepší tím, že se podaří dopadnout pachatele). Pro českou praxi je navíc považoval za takřka nepoužitelné, protože ve Spojených státech podle něj fungují především díky tomu, že tamní města mají velké celky s jasně definovanou sociální skladbou obyvatelstva. Česká města jsou oproti americkým výrazně víc sociálně “promíchaná”, a tak je na místě obava, zda bude vůbec nějaká predikce v tak proměnlivém prostředí možná.

Nedá se říct, že by debata celkově vyzněla vyloženě v neprospěch snahy o predikci trestné činnosti. Přinejmenším ale velmi důrazně upozornila na řadu úskalí, s nimiž je zapotřebí se předem vypořádat.


Co čekat v příštím roce?

Policejní data a jejich rozvoj dostaly letos v porovnání s minulostí nebývalé množství impulsů, a tak je na místě velké očekávání. Jestli letošní rok byl v oblasti otevírání a zpřístupňování policejních dat “rokem nula”, ve kterém se otevřela řada dosud nevyužitých příležitostí, ten příští by měl být především o jejich pečlivém zvažování, o učení se, co s nimi a o zkvalitňování policejních dat. Možná se dočkáme prvních pokusů o policejní predikci trestné činnosti na základě modelování dat, určitě si přečteme další zajímavé články na datablogu iHNed.cz a třeba i jinde. S trochou naděje doufáme, že se objeví i nějaká nečekaná analytická využití dat z webu Mapakriminality.cz. Zkrátka, je na co se těšit. Těšte se!


PS: Pro ty, kdo mají z vývoje na scéně policejních dat radost, máme hned dvě dobré zprávy. Mohou nominovat články z datablogu iHNed.cz na Novinářskou cenu. A mohou - ale nejpozději dnes - podpořit web Mapakriminality.cz hlasováním v soutěži OSI Data Visualisation Competition.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

born65 napsal(a):

Je to jednoduché. Ubývá matérie, kterou lze ještě ukrást.
04. 12. 2013 | 08:55

K.V napsal(a):

Pane Tošovský, takže zase jeden co bádá, snad je to dobře proplaceno, z našich daní.
Ale co s tím.
Statistiku kriminality potřebuje policie k rozhodování. Co já s tím. Odstehuji se z města jenom proto že zjistím že v sousedním je nižší kriminalita? Mám křičet na policistu že by měl lépe vyšetřovat, když máme nižší objasněnost než v sousedním městě?
Asi každý ví že kriminalita v centru velkého města bude jiná než na vsi a maloměstě kde se všichni znají. A když tam vykradou něco velkého nebo se pár lidí povraždí, zahýbá to se statistikou, a co já mám zase dělat?
.
A hlavně jako vždy- statistika jsou přesně spočítané nepřesné údaje.
V praxi když vás vykradou, tak vám policista vysvětlí že psát protokol a dávat trestní oznámení na neznámého je zbytečné. On si to jen poznamená, kdyby někoho chytil nebo něco vypátral, tak to samozřejmě vyřeší. Ale nechytí nikoho a ve statistice ta krádež potom není. Samozřejmě mohu trvat na tom, že se protokol a žaloba sepíše, ztratím hodiny času a policie bude mít ve statistice o jeden nevyřešený případ víc, a zase, co s tím???
.
Takže závěr- hodně zbytečná práce. Platí vás za to dobře??
04. 12. 2013 | 09:00

Martin napsal(a):

Na první pohled pěkné. Na druhý pohled nic moc, jelikož krádež v obchodě na náměstí se v mapě projeví i v 10 km vzdálené osadě a to je špatně. Až to bude podle GPS bude to mnohem použitelnější.
04. 12. 2013 | 09:12

Petr napsal(a):

Musím se přiznat, že je mi líto, že se nikdo nezabývá umělým snižovaním kriminality, než se dostane do svodek(přímo u policie-z trestného činu se udělá přestupek a z přestupku nic), latentní kriminalitou, zbytečným vykazovaním objasněnosti, kterou je možné "napružovat" podle potřeb funkcionářů a politiků, průzkumy spokojenosti občanů s bezpečností bez zásahu a ovlivňování medii-t.zn.ráno si stoupne v Ostravě do zahradkářské kolinie tisková mluvčí policie a jeden policista - pozvou si media - chytí jednoho cyklistu - dostane tytyty - tato ukázka je celý den opakována medii do oblbnutí tak, že to vytváří dojem , že to tak opravdu je(policie už je dávno na párku v bufetu)! Přesuny peněz z platových tabulek řadových policistů do tabulek odměn jejich nadřízených, rozdělování peněz z neobsazených tabulek řadových policistů do tučných odměn funkcionářů...kauza policejních prezidentů je odrazem situace v policii, stejné boje zájmový skupin mladých karieristických narychlo "vykvašených" přestudovaných, bez praxe do funkce uvedených lidí tlačí policii do kouta a snižuje její akceschopnost na minimum...smutné,a pro veřejnost...tu uspokojí web a reportáže v tv...typu celorepubliková akce policie v dopravě- a vy při přejezdu celé republiky uvidíte dva polcisty u Hradce kouřící u auta...
04. 12. 2013 | 09:34

Ládik!!! napsal(a):

Podíval jsem se na mapu kriminality - a jediné, co mě napadlo, že hustota kriminality se kryje s hustotou voličů ČSSD.
04. 12. 2013 | 11:48

michaltosovsky napsal(a):

K.V.
Nečekám, že užitečnost podobných aplikací ocení úplně každý. Pro řadu lidí je ale fakt, že se mohou dozvědět, jak/na čem pracuje policie v jejich městě či čtvrti, poměrně důležitý. Ne třeba k tomu, aby rovnou křičeli na policisty, jak píšete, ale mohou se ptát, protože mají informace (které doposud neměli). Mohou se ptát na to, proč je stav kriminality, jaký je, mohou se ptát, co dělat, aby se chránili proti něčemu, co se děje v jejich okolí, mohou chtít po policii či místní správě, aby s tím stavem něco dělali.
Snad Vás alespoň uspokojí fakt, že z Vašich (ani z mých) daní projekt nestál ani korunu.
04. 12. 2013 | 12:04

michaltosovsky napsal(a):

Martin
Máte pravdu - až budou lepší data, bude to použitelnější. Nyní ale nejsou - současná data na mapě jsou maximem, které je dostupné v elektronicky zpracovatelné podobě.
04. 12. 2013 | 12:07

michaltosovsky napsal(a):

Petr
Důležitá poznámka. Ano, krom výtek k datům, uvedených v článku, je na místě i ta Vaše. O tom, že policisté některé případy "rozcházejí", aby se jim neobjevily ve statistice, se také hodně mluví. Odkazuji na závěr článku - stávající dostupná data jsou venku, a teď se pojďme bavit o tom, jak je zkvalitnit. Pro potřeby veřejnosti i policie samé.
04. 12. 2013 | 12:10

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Lidé zavolají Policii , že je rušen noční klid. Policie přijede , poklábosí s rušitelem, sbalí fidlátka a odjede. Do kolonky " úspěšný zásah/ se udělá čárka.
Lidé se sice dál mohu zbláznit a nemohou spát, ale úředně je vše O.K.
Lidé pak zavolají ještě dvakrát, třikrát..a pak se na to vybodnou - protože vidí, že to k ničemu nevede. Policie si pak na příslušné místo v mapě označí
symbolem " zona pořádku a nulové kriminality". Skutečně úsměvná statistika.

Policie tak spolupracuje s druhou stranou - to jí pomáha a to ji chrání. Za peníze obětí kooperuje s viníky. Úžasná instituce. Kafka by to nevymyslel lépe.

" Pomáhat a chránit ! "

Komu, koho, před čím a jak.
04. 12. 2013 | 12:51

Metelka napsal(a):

K.V.
Myslím, že nejzbytečnějším kusem informace je tady akorát váš komentář. Mám pro vás návrh. Místo psaní podobných zbytečností rétorikou zakyslého důchodce, můžete začít přemýšlet nad tím, proč jsou ty údaje v první řadě nepřesné a napsat o něco konstruktivnější dopis tam, kam by s tím měl někdo něco dělat už z popisu svojí práce.
04. 12. 2013 | 13:18

Občan napsal(a):

Ci boha!!!
Otevřená společnost, o.p.s. - státní dotace 2005-2012 47 000 000.- Kč
Zakladatel - Nadace Open Society Fund
Správní rada - mj. Czeslaw Walek (Nadace Open Society Fund, Otevřená společnost, Transparency international)

Takže tenhle vybrakovaný stát štědře dotuje americkou lobbyistickou partičku, kterou v ČR "reprezentují" takové postavy jako jsou Šimon Pánek, Ivana Bursíková, Luděk Niedermayer, Erik Tabery, Jan Urban a další.

Furt kolem dokola - parazité navěšení na eráru, proti němuž neustále "bojují"...
04. 12. 2013 | 19:32

Petr napsal(a):

Jak zabránit zkreslování dat policistům??? Zrušit hodnocení objasněnosti...jediným kriteriem spokojenost občanů (důsledné průzkumy názorů veřejnosti), povinnost policistům nabírat věci dle přísnějších kriterii a poté co nebudou prokázány...přesunout do mírnějších sazeb...příklad sebevražda vyšetřovat jako vražda..pokud se neprokáže vražda překvalifikovat...
Jmenovat policejní funkcionáře na základě spokojenosti veřejnosti...v případě nespokojenosti odvolat a podobně...
04. 12. 2013 | 20:14

michaltosovsky napsal(a):

komunista z Lehman Brothers
Nebo to může dopadnout takhle
http://www.lidovky.cz/policie-ukoncila-hlucnou-technoparty-mlatili-lidi-dost-nevybirave-rika-ucastnik-ggc-/zpravy-domov.aspx?c=A131201_173548_ln_domov_jzl
Pak se ve statistice objeví tři napadení úřední osoby - policisty. Podívejte se schválně na mapu v polovině ledna, až tam budou data za prosinec. Nejspíš to v nich najdete.
04. 12. 2013 | 21:30

michaltosovsky napsal(a):

Občan
Tohle jsme si vysvětlovali už jednou pod jedním z mých starších článků. Že Vás to pořád baví... Doporučuju podívat se do výročních zpráv Otevřené společnosti, dozvěděl byste se, že tahle americká lobbystická partička tady v minulých letech pracovala v naprosté většině za peníze soukromých nadací. Amerických, samozřejmě:-)
04. 12. 2013 | 21:38

michaltosovsky napsal(a):

Petr
S tou objasněností souhlasím, také proto je to údaj, který sice na mapě máme, ale nijak jej nezdůrazňujeme a spíše se jej snažíme potlačit (například nenabízíme možnost zobrazit mapu na základě údajů o objasněnosti).
04. 12. 2013 | 21:42

Občan napsal(a):

Pane Tošovský,
já se raději podívám do IS CEDR (MF ČR; Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu).
Můžete snad vyvrátit, že jste dotováni z veřejných prostředků České republiky?
05. 12. 2013 | 05:59

michaltosovsky napsal(a):

Pane Občane (hezké jméno mimochodem), pokud Vás těší pracovat s neúplnými informacemi, dívejte se jenom do CEDRu. Nic Vám nebudu vyvracet, nevidím k tomu důvod. Když Vás zjevně tolik zajímají finanční poměry Otevřené společnosti, pouze Vám doporučuji i další zdroje, které je více osvětlí.
05. 12. 2013 | 09:22

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

michaltosovsky
Může to dopadnout jakkoliv, to ale nemění nic na tom, že pokud už policajti zasahují, je ta odpovědnost na nich - za to jsou placeni, kvůli tomu policie existuje.
Extrémem je pak jak zásah brutální, neopodstatněný...tak i zásah v důsledích žádný, kdy takto policie implicitně podněcuje pachatele k tomu, aby to zkoušeli znova a znova - stává se tak spolupachatelem a snad i mírným podněcovatelem k páchání nekalé činnosti.
Sociální pracovníci by vám mohli kázat celé hodiny, jak se policajti mnohdy alibisticky /pouue přijedou, poklábosí, odjedou, nic neřeší/ chovají.

Takže s těma mapama opatrně, je třeba je očistit o takové situace kdy to prostě lidé vzdají /policii vnímají že je k ničemu a tak se na ni už ani neobrací/, jinak jsou podobné validity jako kdysi byla hlášení o plnění plánu, proto /nejen proto/ se to také tak snadno po roce 1989 začlo sypat.

JInak je to ale fajn věc. To ano. Z podstaty, ale je třeba dodávat kvalitu tak, aby neprohlubovala ubohost.

Mějte se.
05. 12. 2013 | 11:43

michaltosovsky napsal(a):

komunista z Lehman Brothers
Díky za pozitivní komentář.
Kdekoli můžu, tak zdůrazňuji, že se jedná o data z podstaty problematická, ale současně taky o nejlepší data, jaká máme v současnosti k dispozici, pokud chceme nějak plošně přiblížit realitu zločinnosti v ČR. Je to i způsob, jak postrčit debatu o tom, co policie (společnost) vůbec ví o trestné činnosti, která je páchána, a jak tuto znalost vylepšit. Čili, jak zkvalitnit ta data. Jsme na začátku, ale každý komentář, jako ten Váš, nám pomůže trochu se posunout dál.
17. 12. 2013 | 10:11

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 14:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy