Komu milost, komu nic?

21. 02. 2012 | 16:47
Přečteno 8917 krát
K čemu ta milost vlastně má být dobrá aneb dva koncepty milostí proti sobě.

A také o náhodě.

K napsání tohoto článku mne nepřiměl ani pomalu utichající humbuk kolem milosti pro Radku Kadlecovou, ani právě aktuální humbuk kolem milosti pro Annu Benešovou, ani právě se rozjíždějící humbuk kolem milosti pro Tomáše Malinu. K jeho napsání mne přiměl Tomáš Sobek. Pokud je mi známo, Tomáš není žádný zločinec či jiný potenciální žadatel o prezidentskou milost, a pokud se kdy dopustil zločinu, tak maximálně že „zařízl“ u zkoušky z teorie práva a právní logiky nějakého nemožného studenta či studentku.

Tomáš Sobek totiž napsal:

„Smyslem prezidentské milosti není odpuštění hříchu, ani rozšíření své imunity na okruh svých známých, ale odstranění hrubé nespravedlnosti či přílišné tvrdosti práva v důsledku toho, že formální právo neumí být (a nikdy nebude umět být) citlivé ke všem detailům lidských osudů. Prezident by své milosti měl veřejně odůvodňovat nejen tak, aby obhájil tuto konkrétní svoji milost, ale zároveň aby institut milosti ukazoval v tom nejlepším světle, abychom si mohli říct: Ano, institut milosti v českém právu má svůj smysl.“

Nesouhlasím s ním. A nejen to, překvapilo mne, že vynikající právní teoretik jako on může toto vůbec napsat, že v tak jasné věci, jako je podstata milosti, není jasno ani mezi právníky. Došlo mi, že tady už léta panuje jedno zcela základní, vleklé nedorozumění, které je prapříčinou i všech emocí kolem milostí nejen z poslední doby, ale i kolem milostí z éry prezidenta Václava Havla. Máme tu totiž dvě různá pojetí: na jedné straně můžeme milost vnímat jako prostředek nápravy nějaké chyby zákona či soudního procesu. Na straně druhé můžeme milost vnímat jako akt odpuštění. Obě pojetí mohou jen velmi obtížně existovat vedle sebe, a v rámci určité kauzy se dokonce navzájem vylučují: Nemohu přece současně někomu odpustit a zároveň říct, že je obětí nedokonalého systému. Debata o tom, který přístup má dostat přednost, má smysl a je zcela legitimní. A je na místě zejména v situaci, kdy v tom nejen média, ale i někteří státní zástupci mají naprostý guláš.

Předesílám, že jde o politickou debatu, tj. debatu de lege ferenda. De lege lata je situace jasná: Prezident nemusí omilostnit za celý svůj mandát vůbec nikoho nebo naopak úplně všechny a obojí by bylo v souladu s platným právem.

Pojďme si tedy rozebrat obě pojetí.

Milost jako akt odpuštění

To je původní pojetí milosti.

Milost zde předpokládá nějaké porušení pravidel – dost dobře nelze odpustit někomu, kdo se necítí vinen nebo alespoň nebyl vinným shledán. Nejdříve rozsudek, pak milost. I ten středověký absolutistický monarcha nejdřív někoho odsoudil, aby mu pak třeba dal – nebo nedal – milost. Stejně tak Pilát Pontský. Zdůrazňuji to proto, že zde soudce i odpouštějící jsou jednou osobou. Přitom tato osoba používala jedna kritéria pro odsouzení a jiná pro milost. Milost je zde tedy chápána jako bonus mimo trestní proces, nikoli jako jeho součást.

Co je na takovém pojetí špatně?

Všechno a nic.

Všechno, pokud nás irituje náhoda. Náhodu řada lidí vnímá jako prvek nespravedlnosti. Proč se jeden narodil bohatý a druhý chudý? Proč jeden zemře mladý a druhý sešlostí věkem? Proč jeden dostane rakovinu a jiný ne? Proč se jedna narodí jako žena a jiný jako muž? Proč je jeden chytrý a schopný a jiný hloupý a neschopný? Proč je jeden černý a druhý bílý? Proč jeden padl v boji a druhý přežil? Proč si ta krásná holka vybrala kamaráda a ne mě? Proč jeden dostal milost a druhý ne? Proč tenhle prezident víc omilostňuje ženy, jiný černochy a třetí bohaté podnikatele? Nespravedlnost, hanba, fuj, křičí lid …

Špatného na tom není nic, pokud milost uděluje nějaká nezpochybnitelná autorita. Bůh. Nebo aspoň král, který má korunu od Boha. Ten je buď neomylný nebo je jen nástrojem v rukou božích, najednou se i nepochopitelné a nespravedlivé stává oprávněné a akceptované … náš král je moudrý a nepřísluší nám soudit jeho činy, spokojeně mručí lid. Tak to fungovalo po staletí.

Co s tím ale v demokracii, kde prezident je volen a jedná jménem státu, tedy nás všech a je nám odpovědný? (Vím, Ústava sice tvrdí opak a přenáší jeho odpovědnost alespoň částečně na vládu, ale kdo je tedy odpovědný za ten zbytek, kam milosti spadají)? Někdo, kdo je za něco někomu odpovědný, nemůže pro něj být nezpochybnitelnou autoritou, to dá rozum. Ostatně, ve všech sociálních revolucích, jejichž výsledkem je dnešek, vždy v jádru šlo o potlačení nějaké nerovnosti, tedy nespravedlivé náhody či libovůle. I libovůle – tedy nekontrolovatelné rozhodování – je jen forma náhody. Má být v dnešním systému vůbec ještě místo pro náhodu či libovůli? Vždyť zejména slovo libovůle mnoha lidem zní skoro jako sprosté slovo. Má v něm být místo pro pojetí milosti jako odpuštění, kde vždy bude hrát velkou roli libovůlenějakou roli náhoda a vždy bude existovat někdo, kdo nemusí nic vysvětlovat, protože vysvětlováním by toto pojetí vlastně popřel?

Představte si, že jste kapitán lodi, kousek od vás se potápí jiná loď, má na palubě 1000 pasažérů včetně posádky. 300 jich můžete zachránit. Co uděláte?

Zachráníte v podstatě náhodných 300 lidí a zbytek necháte zemřít? Není to nespravedlivé?

Nebo neuděláte nic a necháte zahynout všech 1000 lidí na palubě, protože pak si budou všichni rovni, vy nebudete muset vysvětlovat, proč ten ano a onen ne, a vlastně to tak bude nejspravedlivější?

Nebo se stanete samozvaným soudcem a provedete nějaké šetření, kdo si (podle vás) záchranu zaslouží víc? Popř. provedete nějakou selekci ještě předem a posádku odepíšete před ostatními?

Kdo si vybral první odpověď, ten bude pro zachování milosti coby aktu odpuštění i v rámci demokratického zřízení.

Kdo si vybral druhou, ten bude pro zrušení takto koncipovaného institutu milosti.

A kdo si vybral třetí odpověď, ten odmítá náhodu, ale přitom se snaží instituci milosti nějak zachránit i pro dnešní dobu a stejně jako Tomáš Sobek jí chce dát nějaký nový, moderní obsah a smysl, takový, který by maximálně eliminoval prvek náhody a libovůle a nepůsobil rušivě jako románský kostelík uprostřed dálnice. Výsledkem je pojetí milosti jako opravného prostředku.

Milost jako opravný prostředek

Smyslem je milosti „srovnat“, „znivelizovat“. Eliminovat možnost prezidenta si vybírat, eliminovat jeho soukromé cítění a tedy jeho libovůli.

Pojmu-li milost jako opravný prostředek, má to ale několik důsledků:
- z člověka, který má pravomoc udílet milost, dělám nejvyšší trestní soudní instanci v zemi;
- současně z něj dělám nejvyššího trestního zákonodárce v zemi;
- nutně musím aplikovat zásadu stare decidis – tj. rozhodnutí o milostech budou současně rozhodnutími precedentními;
- postupně budou vznikat – metodou ad hoc – pravidla pro udílení milostí; v jejich důsledku někdo bude mít na milost právní nárok, jiný naopak bude odmítnut, protože právní nárok mít nebude. Proč ho mít bude, respektive nebude? Protože zde bude v minulosti už nějaký jiný, obdobný případ, a bylo by přece nespravedlivé rozhodnout v jednom případě jinak, než ve druhém. To by byla libovůle a právě tu přece chceme tímto pojetím milostí eliminovat.

Tomáš Sobek má pravdu, když tvrdí, že „formální právo neumí být (a nikdy nebude umět být) citlivé ke všem detailům lidských osudů“. Proto jsou zákony stále podrobnější. Vždy se najde něco, co zákon „nepokrývá“, a tak se to doplní – vznikne odchylka od pravidla. Příklad: Vrah má být pověšen. Pozdější dodatek: Ale nesmí to být těhotná žena. Takto se právo vyvíjí po tisíce let, od obecných principů k naprosto neuvěřitelným detailům (příkladem je nový občanský zákoník), bují jako rakovina.

Nejinak by tomu bylo u trestního práva, jen tím zákonodárcem, který by určoval odchylky od obecného pravidla, by byl prezident.

*


Když se Václav Klaus stal před 9 lety prezidentem republiky, v oblasti udílení milostí byl konfrontován s následujícími skutečnostmi:

1) Národ vřel a byl rozčilen z milosti pro Martu Chadimovou a vůbec z toho, komu občas udělil milost Václav Havel.

2) Národ stále ještě vřel při vzpomínce na první Havlovu amnestii.

3) Ministerstvo spravedlnosti provádělo selekci žadatelů o milost, různí troublemakeři a obskurní žadatelé – tedy podle názoru ministerstva – vůbec neměli šanci dostat se na prezidentův stůl.

4) Na samém Hradě existovalo oddělení milostí, které provádělo šetření žadatelů. Kdo měl štěstí, toho navštívili, kdo měl ještě větší štěstí, ten jim padl do oka. V praxi tak právě oni rozhodovali o milostech.

Václav Klaus reagoval takto:

1) Jako jediný z československých, resp. českých prezidentů nikdy nerozhodl o jediné amnestii (amnestie = hromadné propuštění, milost = individuální propuštění).

2) Omezil počet omilostněných.

3) Zrušil oba stupně selekce, ten na ministerstvu i ten přímo na Hradě, a srovnal tak šance všech žadatelů o milost.

4) Zavedl systém, který vylučuje manipulaci s milostmi. Tedy, úplně ji nevylučuje, ale té manipulace by si všimlo asi 30 lidí.

5) Dodržuje zásadu, že milost se dává až po rozsudku. Neopravuje ani soud, ani zákon, protože není ani soudce, ani zákonodárce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ALes napsal(a):

Ten Klaus je ale kabrňák... to je dobře, že tu publikuje tenhle mladý "poradce" s podobným zaměřením jako třeba Jakl - oprašovat Klausovu suitu a neustále být připraven vysušit máslo, které má velký profesor na hlavě.
21. 02. 2012 | 16:59

ghándí napsal(a):

jenže socbolševická lůza nechce boháčum odpouštět. oni je chtějí věšet.
21. 02. 2012 | 17:06

aga napsal(a):

autor

"..pokud nás irituje náhoda. Náhodu řada lidí vnímá jako prvek nespravedlnosti. Proč se jeden narodil bohatý a druhý chudý? .."

Jo on ty omilostněné pro pana prezidenta vybírá papoušek jako planety? TO by byla náhoda. Co je náhodného na současném procesu výběru omilostněných??
21. 02. 2012 | 17:10

Dagmar napsal(a):

Vazeny pane,

obavam se, ze kdyz tvrdite, ze z hlediska de lege lata je situace jasna a proto:

"Prezident nemusí omilostnit za celý svůj mandát vůbec nikoho nebo naopak úplně všechny a obojí by bylo v souladu s platným právem." vynasite zmatecne soudy.

Pokud vyraz de lege lata vnimame jako "pravo, ktere v dany okamzik plati" je vas vyklad mozne vnimat take tak ze:

- at udela prezident ve veci milosti cokoliv, jedna vzdy v souladu s platnymi zakony, aniz je bere v potaz jejich smysl, coz plati zejmena, pokud by omilostnil vsechny odsouzene:-).

Neco ve vasi uvaze bude spatne, nebo nedej buh, je spatne cinnost pana prezidenta, nebo a to nas chran buh i vsichni svati mame nefukcni pravni system :-)
21. 02. 2012 | 17:11

Dan napsal(a):

to Dagmar

Přesně tak, v otázce milostí prezident v podstatě nemůže jednat nezákonně. Milost totiž nemá žádná kriteria, nemusí být odůvodněna. Je pouze na něm, jestli milost udělí a může tak učinit z jakéhokoli důvodu.

Samozřejmě to můžete kritizovat, můžete se ohánět morálkou a slušností, ale je to tak.

I v minulosti například Václav Havel udělil milost příbuzným svých spolupracovníků. Nebo někteří prezidenti udíleli hromadné milosti - tzv. amnestie, kdy šli vytipovaní vězni na svobodu a trestní stíhání se zastavovala, zejména aby se odlehčilo věznicím.

Já nechápu, že jsou najednou všichni tak překvapeni. To je totiž skutečná povaha milostí. A buďme rádi, že s nimi Klaus zachází ještě střídmě.
21. 02. 2012 | 17:19

Béda napsal(a):

pane, Hasenkopfe,

prezidentská milost dle mého je feudální přežitek. Navíc jde o akt vztahující se k oblasti PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI. Proto nemůže úvaha o jakémsi "odpouštění" z "Boží vůle", které není potřeba odůvodňovat není namístě. Neodpovídá ani podstatě právního státu, ani tzv. demokracie, která zde údajně existuje, ani rovnosti před zákonem.

Osobně jsem pro zachování institutu "prezidentské" milosti jako posledního možného nástoroje nápravy soudních pochybení. Ovšem pouze s KONTRASIGNACÍ ministra spravedlnosti, který má právo VETA. Odůvodnění milosti přitom by mělo být nutností u každé udělené milosti. Institutu milosti musí mít morální a právní aspekt. Lidé by měli vědět, co se tou milostí napravuje. Možnému kupčení a výměnným kšeftům s milostma by se měl udělat rázný konec.

Každý absolutismus považuji za škodlivý.
21. 02. 2012 | 17:21

Dan napsal(a):

to Béda

přesně tak, i když bych nebyl zase až tak příkrý, současný stav ve věznicích by například menší amnestie na typově méně závažné trestné činy vyřešila, dejme tomu krádeže v porvním a druhém odstavci. Hned by se uvolnilo místo a jelo by se dál. To by se ale národ zvencnul.
21. 02. 2012 | 17:25

Vlkodav napsal(a):

Hezká analýza.
Milost jako akt odpuštění je přežita.
Milost jako opravný prostředek je systémový nesmysl.
Pro mne z ní vyplývá, že milost by měla být zrušena.
21. 02. 2012 | 17:26

zdenekb napsal(a):

autor:

To, co v úvodu označujete za "humbuk" je 1) důvodné podezření ohledně možnosti korupce v případě Kadlecová 2) doložitelné lhaní pana presidenta v případě Benešová...
Jistě... silné žaludky zvládnou lecos, a jen tak nějaký humbuk je nevzruší. Navíc nejsme v Německu, aby se Jeho Výsost musela zpovídat z prkotin.

Také by mě potěšilo, kdybyste (třeba v příštím blogu) popsal ten systém vylučující manipulaci s milostmi.
21. 02. 2012 | 17:27

melčákova pohanka napsal(a):

Vážený pane poradče,mohl byste uvést seznam těch organizací,které žádaly milost pro paní Benešovou ? Děkuji P.S. Vyjma p.Krásy-ODA,ODS.
21. 02. 2012 | 17:27

JF napsal(a):

Teze bez antiteze:
1) Ať žije vědecký kapitalismus a jeho vynález soukromého vlastnictví!!!
2) A obzvláště v té nejméně fyzicky zatěžující formě!!!
3) Prachy nade vše či ekvivalentně Prach nade vším!!!

Praxe bez práce: Zde ztělesněné v úřadu a osobě trůnící na prezidentském úřadu.

teze podmiňující: Pan president nechť si z toho nic nedělá ... je to jen malé duševní cvičeníčko po fyzické namáhavé šichtě. Ale zde v této drobnosti si nejsem jist srozumitelností ... jak jinak vyjádřit "dělání" a "fyzické"
21. 02. 2012 | 17:27

aga napsal(a):

Já všechny tyto bonusy k vrcholným politickým funkcím (vč. imunity atd.) chápu jako úplatek pro příslušné politiky. Slušný člověk by to dělat nešel, ty ostatní je třeba něčím "motivovat".
21. 02. 2012 | 17:29

Bratr napsal(a):

...Klaus s rudo- modrými bratry okradl spoluobčany, špatně uskutečněnou privatizací státního majetku v Česku do soukromého vlastnictví..., majetek státu vytuneloval s rudo-modrými bratry..., podle Klause neexistují špinavé peníze,... Klaus byl podvodně zvolen /řízené a kontrolované Velkým bratrem Langerem - ODS/ za prezidenta Česka v přímém televizním přenosu,... Klaus krade tužky v přímém televizním přenosu..., Klaus je pro-Putin a proti-Evropan, umožnil novou okupaci Česka pseudopodnikateli Putinrusy..., nejvíce viditelné -Karlovy Vary, Praha..., Klaus nemá vztah k ochraně přírody, nejde vzorem dětem občanům v ochraně přírody např. Šumava- Stráský..., Klaus omilostňuje zloděje !!!
21. 02. 2012 | 17:32

todi napsal(a):

Nejdříve jsem kroutil hlavou a teprve pak si přečetl vizitku autora. Aha, tak takhle je to!
Nevstoupíme-li do dějin vynálezem tunelingu nebo kmotrovství, pak určitě nedostižným mistrovstvím ve zdůvodňování a ospravedlňování čehokoliv.
21. 02. 2012 | 17:49

whocares napsal(a):

To máte marný, pane P.H., dav prostě lační po krvi. Ale nedej bože, že někoho přejedou a odsoudí je. Budou psát žádosti o milost horemdolem...
21. 02. 2012 | 17:52

Advocatus Diaboli napsal(a):

Pane Hasenkopfe, Vy si myslíte, že by jí mělo udělovat toto individuum?
http://spiknutilekaru.wordpress.com/korespondence-lekaru/
www.halik.cz/rozhovory/tyden_210311.php
21. 02. 2012 | 17:52

Advocatus Diaboli napsal(a):

Pane Hasenkopfe, taková zdařilá pohádka na dobrou noc. Jmenuje se "O nepochopeném vladaři" z pera zesnulého L.Vereckého (chudákovi V. jí tenkrát editor ztopil - prý z obav z toho, co by tomu řekl "Ten Nejvyšší"!).

www.miroslavjura.cz/clanek/o-nepochopenem-vladari/339

P.S. Najdete se v ní?
21. 02. 2012 | 17:58

Mourek napsal(a):

Tomáš Sobek totiž napsal:
„Smyslem prezidentské milosti... odstranění hrubé nespravedlnosti či přílišné tvrdosti práva... Na rozdíl od pana Hasenkopfa s tímto souhlasím. Právo by mělo znát logiku (jestli ji soudce chce či umí vidět), ale nezná emoce či soucit. Když např. týraná žena ze zoufalství vrazí nůž do svého násilnického manžela, je to (z lidského pohledu) asi jiný čin, než když skupina nepřizpůsobivých bezdůvodně napadne mačetami hosty restaurace.....
21. 02. 2012 | 18:07

Jana Pechová napsal(a):

S definicí pana Sobka se naprosto ztotožňuji jakožto s ideálem, možným (při stávajícím množství žádostí) jen teoreticky.
Pana autora, který vidí do praxe, chápu z tohoto hlediska.
Teď už mi jen chybí vůle k přibližování reality k ideálu. Anebo si prezidentská kancelář myslí, že tento stav už ideální je?
21. 02. 2012 | 18:11

Baba Jaga napsal(a):

Nu, Kocoure,
jste v Praze informacím blíže - ta panička Benešová podplácela nebo snad nic? A určitě nic nevzala, že. V podmínce snad o manžela mohla pečovat dostatečně - takže proč zrovna milost?
21. 02. 2012 | 18:15

Martin Horsky napsal(a):

Právo udělovat milost pomůže právnímu řádu při "těžkých případech" a ideálně tím pobídne zákonodárce k opravě zákona. Samosebou bude morálně tak poctivé jako ten kdo toto právo momentálně drží. Pokud se ale podle některých komentátorů výrazy jako "odpuštění", "spasení", nebo "milost" přežily, potřebuje česká společnost pomoc v důležitějších věcech než je reforma presidentských pravomocí.
(Že president Klaus nevyhlásil žádnou amnestii schvaluji).

Martin Horsky
21. 02. 2012 | 18:19

Ládik!!! napsal(a):

Všichni komunisti dostali milost - a neváží si toho.
21. 02. 2012 | 18:23

myrta napsal(a):

Vážený pane poradče prezidenta
řekla bych,že národ už má dost toho oblbování.ČSSD rozjíždějí konečně akci ,doufejme že se přidají média,kterým se to v Německo povedlo na 100 %.Ono nic netrvá věčně"ani láska k jedné slečně"-pardon ke Klausovi.Poškozuje nás čím dál více a neroufnu si odhadnout,co by ještě za rok "činnosti" mohl dokázat.
21. 02. 2012 | 18:26

Ares napsal(a):

Pokud lidé budou vnímat institut milostí jako zbytečný, nespravedlivý nebo zneužívaný, logicky to povede ke snahám k odstranění (změně) tohoto institutu nebo toho, kdo rozhoduje.

Proto:

„Prezident by své milosti měl veřejně odůvodňovat nejen tak, aby obhájil tuto konkrétní svoji milost, ale zároveň aby institut milosti ukazoval v tom nejlepším světle, abychom si mohli říct: Ano, institut milosti v českém právu má svůj smysl.“
21. 02. 2012 | 18:27

Alice napsal(a):

Karel Steiniger, Jan Kondler, Miroslava Pragerová, Jarmila Morávková, Tomáš Malina - hádejte, co mají tito lidé společného? Všichni v posledních letech dostali Klausovu milost a jen čirou náhodou jsou to lidé, blízcí Pitrovi, ev. Mrázkovi. K tomu Radka Kadlecová a Anna Benešová. Má ten V.Klaus ale smůlu, kam sáhne, to korupčník. Nebo chcete tvrdit, že u nás už je těch korupčníků tolik, že je těžké vybrat nekorupčníka? Víte, všechny ty Vaše řeči a úvahy jsou úplně k ničemu a nikdo tomu stejně věřit nemůže, když výsledky výběru jsou jak podle šablony. Já vím, to je ten "český boj proti korupci".
21. 02. 2012 | 18:32

Alice napsal(a):

Oprava - všichni jmenovaní možná nejsou korupčníci, někteří jsou "jen" mafiáni.
21. 02. 2012 | 18:39

Anastazie Králová napsal(a):

Ad Gándhí

Gándhí,gándhí-už zase ten pravopis/ten se na základní škole učí na l.stupni /

V čem vy podnikáte? Vykupujete ukradené urny,železniční signalizaci apod,protože barevné kovy poznáte?
Na takovém hyenismu se pravda dá vydělat.
P.S.Před chvílí jsem vám napsala vzkaz v rámci naší včerejší diskuse o p.Smetanovi.
21. 02. 2012 | 18:46

JDoe napsal(a):

Věřím, že pan Sobek by Vás za Vaše srovnání se záchranou tonoucích ve zkoušce z právní logiky zaříznul také. Zatímco Váš kapitán všechny trošečníky zachránit objektivně nemůže, prezident může omilostnit všechy obviněné, obžalované i odsouzené v celé republice.
Problém Vk je ale především ve způsobu, v jakém k milostem přistupuje. Namísto jasného odůvodnění jsou poskytnuty pouze kusé informace, které se, jako například v případě AB, později ukáží být neúplné či nepravdivé. To je ale problém specifického (rozuměj arogantnímu) přístup VK k dění kolem a nikoliv milosti jako institutu.

ad Martin Horský: ze amnestii vyhlasil VH souviselo predevsim s tim, ze tehdejsi vezni byli odsouzeni soudy, o kterych se nedalo rici, ze byly nestranné a postupoval podle zásady "lepší nepotrestany vinik, než potrestany nevinny".
21. 02. 2012 | 18:51

Jirka II. napsal(a):

Pane Whocares:
Je podstatný rozdíl, když někdo dostane milost za autonehodu, či jiný podobný případ, a nebo milost za korupci a zlodějnu. První případ se snad ještě Klausovi nepřihodil, zatímco druhý už po několikáté. Není to podezřelé?
21. 02. 2012 | 18:51

resl napsal(a):

Děláte chybu, že nesouhlasíte, p. Hasenkopfe. Vy totiž i když jste mlád, tak souhlasíte, ale ... To byste nemohl dostávat plat přítomný a budoucí od hradních nácků. A peníze a sláva zavřou pusu téměř každému Čechovi.
21. 02. 2012 | 19:16

Eleshar napsal(a):

Pan autor zřejmě nechápe smysl práva jako takového, což je u právníka docela tristní.

"Prezident nemusí omilostnit za celý svůj mandát vůbec nikoho nebo naopak úplně všechny a obojí by bylo v souladu s platným právem."

V případě, že by president omilostňoval všechny, přestalo by být právo vymahatelným a mohlo by se rovnou celé zrušit.
Současný případ, kdy president uděluje milosti, u kterých je značné podezření na korupci, případně známost, však také hluboce podrývá principy demokratického státu, protože tak vytváří jakousi kastu nepostižitelných, vůči které právo nemůže být vymáháno.

Dávejte si pozor, pane Hasenkopfe, na čí straně stojíte... VK opět pokouší hranice ústavnosti a pohybuje se na ostří velezrady...
21. 02. 2012 | 19:22

ghándí napsal(a):

pokud se někdo snaží v milosti hledat nějakou spravedlnost, tak je to naprostý hlupák. například doktor zaorálek. ale o tom to víme už dávno. milost stojí mimo soudní system, mimo spravedlnost, milost nemá žádné racionální zduvodnění už ze sve podstaty, je naprostým subjektivním aktem jedné osoby mimo jakekoliv soudní řízení a důkazy. nad tím hysterickým protiklausovským kvikotem zůstává rozum stát. pošahaný soudruh zaorálek by se spíše měl věnovat rozpadající se EU.
21. 02. 2012 | 19:32

ghándí napsal(a):

eleshar,
VK opět pokouší hranice ústavnosti a pohybuje se na ostří velezrady... ....soudruhu imbecile, dejte si na hlavu studený obklad a zavolejte si chocholouška.
21. 02. 2012 | 19:37

michal napsal(a):

"K napsání tohoto článku mne nepřiměl ani pomalu utichající humbuk kolem milosti pro Radku Kadlecovou, ani právě aktuální humbuk kolem milosti pro Annu Benešovou, ani právě se rozjíždějící humbuk kolem milosti pro Tomáše Malinu"

to jsem se zase nasmál...
to si snad přeci ani autor nemůže myslet, že čtenáři jsou až tak mdlého rozumu, že mu tohle uvěří. Ale možná, že pražská úřednická kariéra k tomuhle pohledu vede.
21. 02. 2012 | 19:47

Fred napsal(a):

Bohužel pane "právníku", s Vámi nemohu souhlasit, ale plně sdílím názor pana Tomáše Sobka. Tím, že jste napsal tento článek jste totiž trochu více objasnil nepřípustné jednání pana prezidenta, který je na tom už tak špatně, že poslouchá takové "kapacity".
Prosím vraťte diplom.
21. 02. 2012 | 19:48

Anastazie Králová napsal(a):

Ad Gándhí

Když už přestanete zneuctívat jméno nesmírně inteligentního,obdivuhodného,i když pro někoho diskutabilního velkého člověka?
Máte vzkaz pod p.Smetanou /i pí.Eva /

P.S.Ostatním se omlouvám,je to mimo diskusi,ale pro je to totéž,jakoby si hlodavec dal jméno "Orel " a chtěl,aby ho ostatní tak brali.
21. 02. 2012 | 20:07

Pacák napsal(a):

Ghandí, vy opravdu nejste žádný mahatma. Cituji: "pokud se někdo snaží v milosti hledat nějakou spravedlnost, tak je to naprostý hlupák…" Právě naopak, tam kde právo selhává ve spravedlností, nastupuje milost. Vámi popisované principy jsou velezdradou rozumu a spravedlnosti. Stát jsem já, řve hradní césar a ghándi přičilivě vynáší jeho nočník a roztrubuje jeho obsah na všechny strany.

P. s. Proč si tento tvor dal nick Ghandí je mi opravdu záhadou.
21. 02. 2012 | 20:08

ghándí napsal(a):

pacák,
smiřte se s tím, že jste uplně blbej a nechápete elemetární základy právního systemu. proti selhání spravedlnosti existují v právní řádě opravné prostředky, což je odvolání a dovolání, stížnosti k vyšším soudům, které mají se zákona povinnost se odvolání zabývat a věc znovu posoudit. milost nemá se spravedlností co dělat, president a jeho kancelář nemá aparát na posuzování jednotlivých případů a taky jej neposuzují.
21. 02. 2012 | 20:14

Pacák napsal(a):

Anastazie, neomlouvejte se. Já také nechápu, proč si toto cosi zvolilo nick Ghandi. Pokud by sem nevkládal písmenka, domníval bych se, že je negramotný. Ačkoliv možná své výplachy někomu diktuje. Tomu nasvědčuje jím použitý výraz imbecil, sám asi neví, co to znamená. Nebo že by byl tajným hradním poradcem a radí mu sám hradní césar?
21. 02. 2012 | 20:16

Anastazie Králová napsal(a):

Gándhí
,teď jste nám to nandal,co ?
A současně odhalil karty.
MILOST NEMÁ SE SPRAVEDLONOSTÍ CO DĚLAT..

To jsem zvědavá jaké vysvědčení dostanete od svých chlebodárců .....
21. 02. 2012 | 20:21

Saturnin napsal(a):

Spravedlivá milost je něco jako hranatá koule. Pokud byl někdo odsouzen po právu, tak je jeho omilostnění nespravedlivé vůči jeho obětem a vůči všem, kteří udělali to samé a milost nedostali. Pokud byl někdo odsouzen protiprávně, pak je milost zase nespravedlivá vůči němu, protože nespravedlnost má napravit vyšší soud, ne prezident. Prezident není žádný absolutní monarcha. Když prezident dá někomu milost, současně tím uznává oprávněnost jeho odsouzení.
21. 02. 2012 | 20:23

Pacák napsal(a):

Ghandí, Vy jste opravdu nejspíš hradní poradce, když víte tak přesně jak to v komnatách chodí. Že mne pokládáte za blba je od takového, čehosi jako vy, pocta, děkuji.

P. s. Pro lidi, ne pro Ghandiho:
Nelze vyloučit, že papaláši se pokouší diskuze rozbít za pomoci tvorů, jako Ghandí. Avšak udivuje mne použití tak primitivních jedinců. Že by nebyli lidi?
21. 02. 2012 | 20:23

Anastazie Králová napsal(a):

J
Ještě ad autor

Věřil byste tomu,když jste diskutovak s p.Stejskalem,že jsem se přikláněla k Vašemu názoru?

A teď toto.
Co vás k tomu přimělo ? A neříkejte,že svědomí/jak se říká v gangsterkách-byl to jen obchod,nic osobního,fakt.../
21. 02. 2012 | 20:26

ghándí napsal(a):

králová,
milost není pokus o žádnou spravedlnost. na to jsou soudy a odvolací soudy, které posuzují důkazy atd. pokud to nejste schopna pochopit, tak za to já nemůžu. milost stojí mimo system spravedlnosti. jak může president, nebo kdokoliv jiný posoudit nějaký případ, který má třeba tisíce stran spisu. uroven tuposti některých levicově smýšlejících spoluobčanu mě nikdy nepřestane překvapovat. a o to už jsem zvyklý na ledacos.
21. 02. 2012 | 20:26

Pacák napsal(a):

Mám hrozné tušení, Ghandí je samo pražské hradní veličenstvo.
21. 02. 2012 | 20:30

resl napsal(a):

Saturnin
jinými slovy : nikdo není vinnen. Jó, to by se hodilo každému. stejně si potichounku říkám je : intrikán je vinnen.
21. 02. 2012 | 20:31

Anastazie Králová napsal(a):

Takže vyhlašuji-až na poslední volby jsem volila ODS/naposledy jsem bohužel naletěla veverkám /

To praxe ODS a TOP O9 vede dnes mé prsty po klávesnici
21. 02. 2012 | 20:35

Eleshar napsal(a):

Pacák:
Možná bych nebyl tak ostrý k panu "Ghándímu". Když čtu jeho poslední příspěvky, jímá mě podezření, že je na stejné straně jako vy, popř. já. Jen my jsme zvolili cestu argumentace a přímého poukazování na nepřítele, zatímco on jej poměrně trefně satirisuje a poukazuje na jeho hloupost nepřímo jakousi extrapolací jeho principů.
21. 02. 2012 | 20:35

čtenář napsal(a):

ghándí = samo hradní blahorodí? Ba ne, toto má autorskou marku Payne.
21. 02. 2012 | 20:37

Petr z Tábora napsal(a):

to Králová 20:21
Milost a spravedlnost v právním slova smyslu jsou skutečně rozdílné věci, ač to hodně lidí směšuje.
Například pojedete autem, přehlédnete značku a zaviníte nehodu, kdy ten na hlavní silnici utrpí těžké zranění. Soud Vás "spravedlivě" odsoudí k nepodmíněnému trestu - za vinu musí následovat trest.
Když budete mít navíc smůlu, že se budete doma starat o postiženého člena rodiny, tak můžete mít i to štěstí, že dostanete "milost" a trest nebudete muset nastoupit.Třeba dalších pět lidí v obdobné situaci žádnou milost nedostane. Milost tedy nebude mít nic společného se spravedlností v právním slova smyslu.
21. 02. 2012 | 20:42

Anastazie Králová napsal(a):

Znám trochu dějiny a literaturu,právem jsem nedotčená.a už vůbec neznám právní kličky.

Ale myslím,že existuje něco jako obyčejný rozum.Právo a spravedlnost jsou dvě odlišné věci a někdy věci,ktré jsou právně správné,nejsou spravedlivé.

Takže stejně stojím za názorem
MILOST SE MÁ UPLANIT TAM,KDE JE TO SPRAVEDLIVÉ /NAVZDORY PSANÉMU PRÁVU /
21. 02. 2012 | 20:42

ghándí napsal(a):

králová,
spravedlnost mohou v právním státě posoudit pouze soudy. nikoliv vy, já, president nebo kdokoliv jiný. vy si se svým pulmozkem mužete tisickrát myslet, že je něco spravedlivé, ale vaš subjektivní názor je zcela irelevatní, protože nemáte a ani nemůžete mít všechny informace, které má soud. doba , kdy člověka soudila lůza na zakladě článků rudého práva, jsou již naštěstí za námi. milost není spravedlivá, protože spravedlivá být nemůže. žádný president není tak osvícený, aby dokázal rozhodnout co je spravedlivé a co není spravedlivé.
21. 02. 2012 | 20:48

Pacák napsal(a):

Petře z Tábora, souhlasím s Vámi. V televizi, v pořadu Třináctá komnata byl popsán příběh ženy, která po dvacetiletém týraní a ponižování, tyrana-manžela zastřelila. Právo vyžaduje trest, spravedlnost milost. Podotýkám, že milost nedostala.
21. 02. 2012 | 20:49

Kanalnik napsal(a):

milost prestava byt milosti, pokud si ji nekdo muze koupit - a o to v techto kauzach jde a to je jejich hlavni pointa

clanek je pekne literarne zpracovany, ale tohle hlavni jadro autorovi uniklo
21. 02. 2012 | 20:52

kocour napsal(a):

Dagmar: C je správně. Milost je odchylka od normálního výkonu práva. Jediný korektiv jsou prezidentské volby, kde se snažíme zvolit někoho, s kým nejvíc souzníme. Jinak by mohl být prezidentem zábavný Artur.

Béda: "Osobně jsem pro zachování institutu "prezidentské" milosti jako posledního možného nástoroje nápravy soudních pochybení."

OK. Ale proč to pak má dělat prezident a ne nějaký supernejvyšší soud s příslušným aparátem? A co když i ten se splete?

ZdeněkB: "To, co v úvodu označujete za "humbuk" je 1) důvodné podezření ohledně možnosti korupce v případě Kadlecová."

"Také by mě potěšilo, kdybyste (třeba v příštím blogu) popsal ten systém vylučující manipulaci s milostmi."

Počkejte si, až VK nebude prezidentem. Pak klidně.

Zvláštní. Milost pro Kadlecovou prý měli zařídit právníci, prezidentovi poradci. Fajn. Pokud to někdo myslí s tím vyšetřováním vážně a jen si nevymýšlí nesmysly, čekal bych, že mne si mne policie aspoň zavolá k výslechu. A ono nic.

Melčáková Pohanka: "Vážený pane poradče,mohl byste uvést seznam těch organizací,které žádaly milost pro paní Benešovou?"

Ne, to bych nemohl. Nemám přístup ke spisu.

Mourek: "Právo by mělo znát logiku (jestli ji soudce chce či umí vidět), ale nezná emoce či soucit."

No právě. Právo má být jen jedno a měřit všem stejně. Milost je z podstaty emocionální záležitost. A jak chcete měřit emoce? Jak chcete určit, kde mají a kde nemají být na místě? Logicky? A jak se vypořádáte s tím, že každý máme emoce jiné? Nad kým bych se slitoval já byste se třeba neslitoval Vy ...

Baba Jaga: Netuším.

Eleshar: "Dávejte si pozor, pane Hasenkopfe, na čí straně stojíte... "

Já stojím vždy na své straně. Na stranictví nehraju.

Anastazie Králová: "Věřil byste tomu,když jste diskutovak s p.Stejskalem,že jsem se přikláněla k Vašemu názoru?

A teď toto.
Co vás k tomu přimělo ? A neříkejte,že svědomí/jak se říká v gangsterkách-byl to jen obchod,nic osobního,fakt.../ "

A co jako? To jako že jste se mne jednou zastala, tak už s Vámi musím vždycky souhlasit? Co Vás tak pohněvalo? Udělal jsem jen 4 věci: Popsal jsem Vám, co prezident všechno smí. Popsal jsem 2 možné přístupy, jak s milostmi nakládat. A popsal jsem, jak k tomu přistupuje VK. Všimla jste si, že ani jeden z přístupů jsem předem nevyloučil a oba považuji za možné?
21. 02. 2012 | 20:55

Anastazie Králová napsal(a):

Gándhí
avy si myslíte,že takto by se někdy pravý Gándhí vyjadřoval ?
Nejhorší na světě jsou inteligentní lidé pro své postavení všeho schopní /tato diskuse mi něco připomněla,a tak končím/.

Vsadím se,že se svou argumentací byste dosáhl osvobození sadistického vraha dítěte a ještě by porota slzela.Nikdy nëdosáhnu úrovně vaší sprostoty.
21. 02. 2012 | 20:56

ujo napsal(a):

pacák.
a znala se ta paní s Mrázkem?
Asi ne
Prý existuje něco jako Mrázkův archiv, to by leccos vysvětlovalo
21. 02. 2012 | 20:57

Dagmar napsal(a):

Zakladni problem naseho soucasneho pravniho systemu, ktery, priznejme si to, selhava, je prave vztah prava a spravedlnosti. Bud bohu zalovano, nikdy a nikde, v zadnem prvnim systemu, nebyly, nejsou ani nebudou pravo a spravedlnost totozne kategorie. ALE musi mit, jako nezavisle mnoziny, co mozna nejvetsi vzajemny prunik. Pokud je maly nebo zadny, neoperuji zadne legalni opravne prostredky, aniz zastupne instituty jako je prezidentska milost.
21. 02. 2012 | 21:08

Béda napsal(a):

kocour,

malinko jste můj názor zjednodušil. prostě jste si z něj vybraj jenom to co se vám hodilo.

A teď byste mohl jako člověk zasvěcený prozradit motivaci k omilostění p. Benešové, která se podle Lidových novin znala velice dobře s p. Klausem (již z prognosťáku) - byla jeho spolupracovnicí, znala se dobře s p. Klausovou - prý se kontakty holedbala na své alma mater, kde studovali s oblibou politické rychlokvašky a kde se údajně propíraly peníze, prý za to dostala ten PODMÍNĚNÝ trest. Kalusovo účelově měněné zdůvodnění neberu. Ani po věcné stránce - prý že by p. Benešové podmíněný trest znemožňoval starat se o manžela. Takovou krav... může do světa vypustit jedině člověk, který si z druhých evidentně dělá prču.

PS: kdyby p. prezident z "Boží" ubručené vůle takto chtěl využívat svých privilegií, pak by musela být z kriminálů propuštěna většina odsouzených z rodinných, sociálních, zdravotních ... pod. důvodů a právní systém by mohl být zcela zrušen.
21. 02. 2012 | 21:08

vasja napsal(a):

Anastazie Králová napsal(a):
Znám trochu dějiny a literaturu,právem jsem nedotčená.a už vůbec neznám právní kličky.
-------------------
Tim spíš byste souško učitelko měla držet pec. Aspoň v tomhle případě.
Jó, až tu bude o Marušce Kudeříkové....
21. 02. 2012 | 21:11

Kanalnik napsal(a):

proti kupovani milosti uz onehda vystupoval Honza Hus, asi si to budeme muset v soucasnosti zopakovat; prezident ma pravo udelovat milosti z jeho libovule, nicmene jakmile zacne milosti prodavat, tak je neco hrozne spatne

o to v techto kauzach jde - o nakup a prodej milosti; milost ale nesmi byt zbozim
21. 02. 2012 | 21:13

kocour napsal(a):

Béda: Nemohl bych prozradit žádnou motivaci. Za a) neznám spis, četl jsem jen rozsudek v novinách, za b) nejsem Klaus, nemohu se vyjadřovat k jeho motivaci. Neradil se se mnou. Za c) novináři jsou schopni udělat z komára velblouda, popř. píší úplně z cesty. Dělají to z 90% z blbosti a nedovzdělanosti, z 9% z dobrého úmyslu a z 1% ze zlého úmyslu. To vidí každý vždycky, když náhodou napíší o něčem, do čeho vidí. Proto vše, co se píše v novinách, dělím minimálně deseti. Televizi stem.
21. 02. 2012 | 21:15

ghándí napsal(a):

dagmar,
žádný právní system na světě nerovná se spravedlnost. jeho ukolem je nalézání spravedlnosti. milost ale NENÍ nalézaní spravedlnosti. milost nemá žádnou funkci opravného prostředku. to není žádná poslední pojistka proti selhání soudů.
21. 02. 2012 | 21:16

Anastazie Králová napsal(a):

Ad vasja

Co to?
Vodka došla? Nebo čím jste se tak opil na diskusu pirátů a naříkal,jak je vám špatně ?
21. 02. 2012 | 21:16

Jive napsal(a):

to Ghandi:
sice příkré, ale jasné.
Milost není spravedlnost.
21. 02. 2012 | 21:17

Almo G™ napsal(a):

"Václav Klaus reagoval takto:

1) Jako jediný z československých, resp. českých prezidentů nikdy nerozhodl o jediné amnestii (amnestie = hromadné propuštění, milost = individuální propuštění)."

--- Z toho nic nevyplývá. Nebyla zde žádná mimořádná ani revoluční situace. Nebyl žádný důvod ji vyhlašovat. Amnestii by se nepodařilo zdůvodnit. Bylo by to mediálně nevděčné.

2) Omezil počet omilostněných.

--- Bylo to po předchozích halasných slibech jeho povinností, předchozí praxe jako předlouhý pozůstatek revolučního dění byla neudržitelná. Bylo to mediálně vděčné.

3) Zrušil oba stupně selekce, ten na ministerstvu i ten přímo na Hradě, a srovnal tak šance všech žadatelů o milost.

--- Nyní to ve světle aktuálních událostí působí spíše tak, že se potřeboval zbavit vnější kontroly a ponechat si v procesu veškerou moc jen pro sebe.

4) Zavedl systém, který vylučuje manipulaci s milostmi. Tedy, úplně ji nevylučuje, ale té manipulace by si všimlo asi 30 lidí.

--- Jak nyní víme, není to pravda nebo to těm 30 lidem nevadí a drží jazyk za zuby.

5) Dodržuje zásadu, že milost se dává až po rozsudku. Neopravuje ani soud, ani zákon, protože není ani soudce, ani zákonodárce.

--- Nepravda. Více stíhání už zastavil před rozsudkem.

Nějak nechápu koncepci blogu. Koncepční zamyšlení a nakonec bum. Několik nepřesvědčivých "polehčujících okolností", které jdou úplně mimo téma předchozích pasáže. Úhybný manévr z toho ale čouhá příliš okatě...

No nic, chápu to tak, že je zbytečné vysvětlovat nevysvětlitelné, tak se autor pokusil alespoň uvést ony "polehčující okolnosti" ač na podstatě Klausovy aféry nic nemění.

Něco ve smyslu: Byl to sice vrah, ale měl pěkné modré oči a jednou pomohl babičce s těžkou taškou.
21. 02. 2012 | 21:17

Kanalnik napsal(a):

Kocour

Co se stane s milosti, pokud se da koupit? O to v techto kauzach jde, o podezreni nakupu/prodeje.

Nejde o milost jako takovou, ale o jeji prodej resp. nakup (za sluzby v minulosti, za sluzby v budoucnosti, za vliv, za ukryti informaci, ci dokonce za penize).
21. 02. 2012 | 21:21

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Tohoto mládence nečtu.
21. 02. 2012 | 21:28

Dagmar napsal(a):

ghandi

Pane, opravdu nevim, proc jste mel potrebu muj inteligentni prispvek ponekud primitivne prevypravet. To jste mi minil naznacit, ze jste jej pochopil?
21. 02. 2012 | 21:30

ostravák z havířova napsal(a):

Ostravák z Havířova
Pane Ghándí.
Domnívám se, že udělení milosti a spravedlnost jsou spojité nádoby. Aspoň u institutu prezidenta bych očekával co největší snahu o to, že když už je milost udělena, je udělena na základě co největší snahy o spravedlnost. Proč není milost udělena např. paní, která zabila manžela/druha, který ji dlouhé roky týral (četl jsem to někde na netu, ale nevím, jestli je tento případ pravdivý, protože v této skvělé zemi se lže všude, proč ji dostane nějaký podvodník? Mě to však vůbec nepřekvapuje. Od velkého samolibého Václava to totiž nelze čekat, protože vrána k vráně (zloděj k zloději sedá). Proč by dával milost pro něj bezvýznamnému člověku, který mu nemůže zaplatit, nic na něj neví nebo se mu nemůže nijak revanžovat?
21. 02. 2012 | 21:31

Jan napsal(a):

V případě milosti pro úplatnou policistku Kadelcovou se velmi angažoval její strýc Alfréd Fajkoš - bohatý podnikatel ze západních Čech. Znáte ho někdo? Co je to zač?
21. 02. 2012 | 21:41

Medikolog napsal(a):

Dámy a pánové,

spravedlnost je pojmem hodným filosofie; ne reality výkonu soudní moci v naší zemi. Dílem jde o nedokonalost platného práva, dílem o poměry v nepostihnutelném, nikomu se nezodpovídajícím stavu soudcovském... do něhož se lze dostat pouze jmenováním... věř kdo chce, že podle spravedlivého nepolitického klíče.

Již ve starověku se moudrý panovník snažil, aby pod jeho iurisdikcí za obdobné činy následovaly i srovnatelné tresty. Pachatelé ovšem byli tříděni podle stavů apod.. takže v praxi za co byl jeden sťat, za to byl jiný byl lámán kolem. Zde mohl panovník zmírnit nespravedlnost a lámání kolem třeba nahradit šibenicí.

Dnes může zmírnit nespravedlnost třeba tím, že srovná tresty za obdobné činy jsou-li tresty v křiklavém nepoměru - třeba že jedni pachatelé vyváznou s pětiletými tresty tam, kde druzí dostanou 20 až 22 let...

I dnešní iustice se může dostat do slepé uličky kdy může být odsouzený nevinný člověk a procesně nebude legální cesta k nápravě; pak je možnost omilostnění poslední nadějí nevinně odsouzených.

Kontrasignace milosti presidenta ČR další osobou by nic nezlepšila - jenom by zavedla do aktů milosrdentví další politický čachr.. Víc škody, než užitku.

President Klaus odstranil legální "filtry" přístupu žadatelů o udělení milosti presidenta ČR. Teoreticy každý může požádat o milost pro kohokoliv a jeho žádost se dostane na presidentův stůl.

Problém může být především v procesu PROVĚŘOVÁNÍ souvisejícím se řízením o žádostech o milost, kde nelze vyloučit vliv lidského faktoru. Ten ovšem nevyloučíme ani v letectví, ani v soudnictví.. Co s tím pane Hasenkopfe?
21. 02. 2012 | 21:46

ghándí napsal(a):

ostravák z havířova,
a proč nedostala milost paní, kterou týral manžel a proč nedostal milost člověk, který kradl z hladu a takových proč mužete nasázet deset tisíc...... protože milost není nalézání spravedlnosti. milost je subjektvní akt jediného člověka. nehledejte v tom něco, co tam není a nemůže být. bud milost uplně zrušmě a nebo se sní smiřme.
21. 02. 2012 | 21:52

XY napsal(a):

Podívejte se, pane Hasenkopfe, pan prezident si může dávat milost z těch, kdo o ni žádají, komu se mu uráčí. Musí nicméně počítat s tím, že tyhle počiny vzbudí veřejné reakce, neboť se nedějí ve vzduchoprázdnu, ale v konkrétním společenském kontextu. Musím říct, že se mu poslední dobou v tom směru velice nedaří a že udělené milosti prostě odkazují k jeho přirozené afinitě k ekonomickým "zločincům".
Právní teorie, podle níž tak činí, je sice zajímavá, ale jako vždy míjí podstatu věci - a tou je výběr udělených milostí. Odsouzení defraudanti a korupčníci jsou holt vnímání velice negativně; pan prezident nám svými milostmi dává najevo, že k nim chová přirozenou náklonnost. To je celé.
21. 02. 2012 | 21:53

kocour napsal(a):

Medikolog: Vliv lidského faktoru se nedá vyloučit nikdy. Celý život je o náhodách a snažení všech hledačů spravedlnosti je ve své podstatě snahou všechny náhody eliminovat. Budou spokojeni, až budeme všichni k nerozeznání a řídit nás bude neomylný počítač.

XY: Ale ano. Stačí napsat "nelíbí se mi, komu Václav Klaus uděluje milosti". Neechápu ale, proč se do toho musí tahat právo a vymýšlet, kde všude a jak tím bylo porušeno. Prostě se Vám to nelíbí a tečka. Přesné. Mně se taky nelbila milost pro Brožovou-Polednovou nebo to, že včera VK podepsal nový občanský zákoník, který považuji za dovršení právního nihilismu v této zemi. Ale netvrdím, že na to neměl právo.
21. 02. 2012 | 22:06

ostravák z havířova napsal(a):

pne Ghándí
uznávám, že argumentujete velice dobře (to srovnání týrání a krádeže z hladu). Ano, proč ne ten/ta a právě ten/ta. Mě na těch udělených milostech zaráží jen to, že jsou kontroverzní a tedy vyvolávají ty velké emoce. Pokud by to někdo "nevyštrachal", nebyla by tato diskuze. To, že tady diskutujeme je sice dobře, ale bohužel na Václavových budoucích rozhodnutích, to nic nezmění.
Trochu off topic" To vše nic nemění na mém názoru, že Václav se na morálním rozvratu této země podílel jednoznačně největším dílem ze všech jemu podobných politiků (Langer, Kalousek, Gross a spousta dalších) a jeho působení - "zatím" jen 22 let, ale když vydrží ještě 19 let a to on vydrží-to si pište, stejně jako komunisti, tak i jeho podíl na marastu společnosti bude stejný jako u těch komunistů. Prostě morálka ve společnosti díky jemu a dalším politikům je v řiti (pardon, ale není to neslušné slovo).
21. 02. 2012 | 22:16

Kanalnik napsal(a):

Kocour

"Stačí napsat "nelíbí se mi, komu Václav Klaus uděluje milosti". Neechápu ale, proč se do toho musí tahat právo a vymýšlet, kde všude a jak tím bylo porušeno."

pokud by se jednalo o nakup/prodej milosti (neco za neco), tak je "tahani prava do toho" zcela na miste;

navic je zajimave, ze z Hradu prichazi bagatelizace takoveho potencialniho problemu; na miste by byly cilevedome kroky k ozrejmeni a vylouceni takove moznosti;

pristup Hradu tedy jeste vice posiluje spekulace a pripadne podezreni
21. 02. 2012 | 22:39

modrý edvard napsal(a):

Souhlasím se Sobkem, nesouhlasím s Hasenkopfem. A právníci by se měli dohodnout, jak to s tou milostí je (můj názor je, že verzi p. Hasenkopfa podporují pouze poradci p. Klause)
21. 02. 2012 | 22:42

Pažout napsal(a):

Milý zlatý demagogu, výřečný jste dost. Spoustu slov napsat umíte. Fakta ale neoklamemete. Tady máte seznam několika milostí
------------------------------------------------------------
http://www.lidovky.cz/klausova-daval-milosti-korupcnikum-podvodnikum-i-partnerum-kmotra-mrazka-1ut-/ln_domov.asp?c=A120214_220309_ln_domov_ani
http://zpravy.ihned.cz/c1-51840690-proc-ma-podvodnik-milost-klaus-zduvodnovat-nechce
http://zpravy.idnes.cz/policistka-rekla-lekari-ze-ji-koupili-milost-u-klause-dostala-ji-p82-/domaci.aspx?c=A111017_103518_domaci_kop
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=650485
http://zpravy.idnes.cz/sesel-se-s-ministrem-vnitra-za-tyden-dostal-milost-fww-/domaci.aspx?c=A080416_162133_domaci_cen
http://zpravy.idnes.cz/klaus-omilostnil-podnikatele-kvuli-rakovine-zrejme-ale-naletel-pwu-/domaci.aspx?c=A080429_213152_domaci_zra
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/77760-prezident-klaus-udelil-milost-lidem-spojenym-s-mrazkem-a-pitrem/
---------------------------------------------------------------
Jste sice jen hloupý právník bez exaktního vzdělání a matematikou zřejmě nepolíbený, ale i tak vám musí být jasné, že zákony statistiky naprosto vylučují, že by se v případě těchto milostí mohlo jednat o náhody. Náhoda možná v jednom případě, ale při kombinaci řídkých událostí se pravděpodobnosti násobí. Z toho lze vydedukovat jen jedno - Klaus je člověk zkorumpovaný a naprosto bezcharakterní. Spektrum lidí kterým udílí milosti ukazuje do oblasti finanční mafie co ovládá tento stát. Navíc ty milosti nejsou jediná indicie, na jaké lidi je Klaus napojený. Mohl bych vám se dát řadu dalších odkazů (mám je v oblíbených) o jednoznačném napojení Klause na plzeňskou mafii. O 90. letech a kauzách jako LTO raději mluvit nebudu, stejně jako o Klausových kontaktech s různými STBáky a agenty KGB. Obhajováním takového člověka v mých očích spadáte do úplně stejné kategorie
21. 02. 2012 | 22:52

ghándí napsal(a):

ostravák z havířova,
morální rozvrat by každý měl napravovat sám v sobě a neupínat se k politikům. ale ono je to pohodlnější to na někoho svést. k té vaší původní otázce, proč nebyla omilostněna žena, kterou týral manžel...já bych se spíš ptal, proč byla odsouzena žena, kterou týral manžel. já si myslim, že tam je ten problem. né v milostech. milosti nemužou nic napravovat. a když se někdo pohoršuje nad tím, proč dostala milost zrovna ta paní benešová. a proč ne? to je přece nosná idea křestanství odpouštět hříchy.
21. 02. 2012 | 22:57

Tomáš Sobek napsal(a):

Děkuji Pavlovi Hasenkopfovi za zajímavou polemiku. Koncepci milosti jako odpuštění neodmítám primárně pro její arbitrárnost, ale proto, že je opakem spravedlnosti jako korektivu formálního práva. Vezměme, že je někdo odsouzený sice formálně správně, tedy podle práva, ale vzhledem ke zvláštním okolnostem případu zjevně nespravedlivě, protože z hlediska morálky se choval tak, jak měl. Takový člověk nic špatného neudělal, takže mu není co odpouštět, a proto mu nelze dát milost jakožto odpuštění. Odpuštění je jenom pro skutečné hříšníky, ale milost by měla být i pro ty, kteří jsou morálně bezúhonní, vlastně zejména pro ně.
21. 02. 2012 | 23:43

Honza H napsal(a):

Pan Hasenkopf má chybu ve své argumentaci: Prezident není "nám všem" odpovědný, viz Ústava.
Důležité každopádně je, že "spravedlnost" a "milost" jsou dvě odlišné kategorie, které jdou paralelně, ale vzájemně nesouvisí. Jakmile někdo začne operovat s tím, že si někdo milost "zaslouží", tak převádí milost do roviny spravedlnosti, kam ale nepatří. Takže otázka, zda není "nespravedlivé", že milost nedostanou i jiní, naprosto nemá význam.
Klíčové je, že na milost není nárok. Je to nezasloužená přízeň.
A jak je to s udělováním milosti? Tak jako soudce - nejlépe, jak dovede - soudí lidi podle práva, tak též prezident - nejlépe jak dovede - uděluje milost.
22. 02. 2012 | 01:04

Honza H napsal(a):

Ještě dodám jednu větu (jako svou poznámku pod čáru): Tak, jako soudy vykonávaná spravedlnost ukazuje na spravedlnost, která nás přesahuje, tak také milost udělovaná prezidentem ukazuje na milost (či nezaslouženou přízeň), co k nám shůry přichází.
22. 02. 2012 | 01:11

KIng Of napsal(a):

Já si kladu otázku, jestli nejsou média příliš hysterická. Možná ty milosti skutečně dost smrdí, jenomže když milosti udělal předchůdce V.Havel, tak jistě taky musel udělovat milosti, museli být logicky eticky problematické. Ostatně: která milost není eticky problematická? Takových asi moc nebude. U mě to vyvolává dojem, že hodně lidí z médií nemá Klause rádo a taky si všímají každého možného pochybení Klause. Prostě zavilý antiklausismus se v médiích zabydlel (možná z velké části právem, ale...) Nejsem Klausův fanda, ale zároveň k němu nechci býti předem nespravedlivě zaujatý. Myslím, že mnohá média tu pravdu "o prokorupčním Klausovi" zjednodušují, ale budiž. Co mu třeba vyčítám, je jeho postoj v kauze Michálek. Tam se vyjádřil blbě včetně jeho poradců. No nevím, možná si za tu a priorní předpojatost Klaus vlastně může.
22. 02. 2012 | 02:33

vlk napsal(a):

Tohle všechno od kocoura jsou jen neobyčejně libové kecy. Nic jiného. Kecy, které mají jeden cíl - odvést pozornost od faktu, že Klaus bud´d zcela evidentně zneužívá milosti nebo že ty milosti , alespoň některé, jsou prostě zaplacené.
Humbuk kolem Kadlecové neutichá. Nikdy žádný nebyl. Běží tam vyšetřování. Ovšem dozorované, pokud s e nepletu Rampulovým úřadem neb Pražským státním zastupitelstvím. Jak to vyšetřování , za těchto dozorů dopadne, si každý soudný člověk umí představit.
Rovněž tak se nekoná žádná humbuk kolem Benešové. Zde jde o naprosto jednoznačné zneužití institutu milosti. Benešová byla dobrou známou Klausové a zřejmě i Klause. Jak ukázaly odposlechy. Benešová nim oběma evidentně měla přístup.
Prostě klasické šmé v Klausistánu. Klausistán = Absurdistán.
A dojemné jsu kecy o tom, jak jako milosti s e dělí na ty co napravují a na ty co odpouštějí.
Tohle si může vymyslet opravdu jen hradní podržtaška.
Nikdo jiný.
Konstrukce a rajtování na tzv. milosti z odpuštění, to je tedy nářez!
Odpustit, Hasenkopfe - kocoure, může jen ten kdo strpěl újmu původním činem hříšníka. Jen ten má právo odpustit. Nikdo jiný.
Benešová i Kadlecová jeli v korupci. Ta poškozuje všechny občany. Klaus nemá žádný gebír na to , aby odpustil jménem všech občanů. Minimálně já mu k tomu žádný souhlas nedal a nedám.
Takže zde máme jen jeden možný způsob prezidentských milostí:
Křivdu. A ť už ve způsobu šetření činu, uplatnění soudní moci jejím formálním a necitlivým výkonem nebo odstranění nepřiměřené tvrdost zákona.
Nic z toho pro Kadlecovou a ni Benešovou neplatí.
Udělení milosti oběma je pro mne jasná gauneřina.
22. 02. 2012 | 07:29

vlk napsal(a):

Jo a tady jsem téma Klausových milostí trošku rozvedl. Aby bylo jasno vo co go a kdo že nám dřep na Hradě:
http://www.vlkovo.bloguje.cz/920390-hotentoti-a-jakl-rozdil-mezi-christianem-wullfem-a-klausem.php
22. 02. 2012 | 07:32

scallop napsal(a):

Autor

"Národ vřel a byl rozčilen z milosti pro Martu Chadimovou ..."
Tak z Vas je ted mluvci naroda ? A "vre" narod, kdyz Klaus udeluje milosti znamym sve zeny a Mrazkovym spolupracovnikum ?

Bod 4) z porovnani "padouch Havel" vs. "hrdina Klaus" je vyborny: kazdy z prezidentu mel na hrade oddeleni milosti, jen to Klausovo bylo proste LEPSI (protoze je Klausovo).

Ja tak trochu doufal, ze se tomuto tematu vyhnete. O milostech se nyni diskutuje kvuli pripadu zeny, ktera dostal podminku a Klaus ji udelil milost s oduvodnenim, ze se musi starat u nemocneho cloveka - toto je proste neobhajitelne (za mych mladsich let se tomu rikalo marxisticka dialektika). Tedy Jakl to oduvodnit umi, ale Vy to snad nemate zapotrebi .... No asi mate. Jelikoz se nam timto pripadem pan prezident evidentne chechta do oci, tak je treba sahnout po ezoterictejsich dovodech ("Proč se jeden narodil bohatý a druhý chudý?"). Priste zkuste napsat blog o tom, proc slunce rano vychazi a vecer zapada. Jakl a Payne by to urcite zvladli.
22. 02. 2012 | 07:45

neutrino napsal(a):

V Česku známe motiv: "KDO MAŽE, TEN JEDE!"
to Scallop: máte pojem o tom co je to dialektika? Marxismus nikdy neoslavoval podvodníky a korupčníky, to si osvojila vládnouc garnitura, která se marxismem neřídila, jen o něm mluvila na politických školeních.
22. 02. 2012 | 09:15

Kanalnik napsal(a):

Pane autore, co soudite o obsahu mych komentaru vyse? Predem dekuji za odpoved.
22. 02. 2012 | 09:22

Pacák napsal(a):

...... protože milost není nalézání spravedlnosti. milost je subjektvní akt jediného člověka. nehledejte v tom něco, co tam není a nemůže být. bud milost uplně zrušmě a nebo se sní smiřme.

Pokud by o milosti nerozhodovali klausoidi, bylo by to nalézání spravedlnosti tam, kde nestačí právo.
22. 02. 2012 | 09:23

dix napsal(a):

To - Pacák
Vám evidentně namrzla hlava . Na jaře to přejde .
Ghándí má pravdu . Nemůže ovšem doufat , že ji užvaněný pomatenec vašeho druhu pochopí .
22. 02. 2012 | 09:41

zdenekb napsal(a):

Kanalnik:

Stále nevyslyšen? :o) Kocour si partnery k diskusi pečlivě vybírá... kde to jenom pochytil...

Kocour:

Nerozumím tomu, proč nemůžete popsat systém zabraňující manipulaci s milostmi už nyní a mám čekat na odcházení VK.
To se za tak skvělý systém stydíte?

Tomáš Sobek napsal(a):
"Vezměme, že je někdo odsouzený sice formálně správně, tedy podle práva, ale vzhledem ke zvláštním okolnostem případu zjevně nespravedlivě, protože z hlediska morálky se choval tak, jak měl. Takový člověk nic špatného neudělal, takže mu není co odpouštět, a proto mu nelze dát milost jakožto odpuštění."
21. 02. 2012 | 23:43

Díky bohu, že jsou i právníci jako Vy. Pan Hasenkopf má zjevně za to, že ta chuděra Spravedlnost není jen slepá, ale i úplně blbá. Co jí nenapíšou do zákonů, jako by nebylo.
22. 02. 2012 | 09:54

Pacák napsal(a):

dix, když chybí argumenty, nastupují urážky. Pokud umíte nejenom číst, ale i alespoň částečně pochopit psané, zjistil byste, že vy a ghándí jste se svým pojetím milosti naprosto osamoceni. Pokuste se pochopit, že udělování milosti není monarchický institut Milovníka propisek. Budete sice mít asi potíže s pochopením textu a Ghándí vám moc nepomůže, nicméně to nevzdávejte a zkuste si přečíst:
http://www.vlkovo.bloguje.cz/920390-hotentoti-a-jakl-rozdil-mezi-christianem-wullfem-a-klausem.php

Přeji nenamrzlou hlavu. (i když vám spíše v hlavě nic namrznout nemůže)
22. 02. 2012 | 09:58

jepice napsal(a):

Autor nám říká jednoduchou věc:
Ustanovení o prezidentské milosti nijak neomezuje prezidentův výběr a činí legálním všechna jeho rozhodnutí.
Co z toho plyne?
Leda to, abychom přemýšleli, koho chceme mít na té židli.
Nemorální hajzl bude mít přirozenou tendenci omilostňovat nemorální hajzly.
22. 02. 2012 | 10:02

XY napsal(a):

Pane Hasenkopfe, možná někdo tvrdil, že na to prezident neměl právo, ale pokud jsem si všiml, kritika spíše míří ke způsobu, jakým prezident se svým právem nakládá - totiž se svým typickým exhibicionistickým negativismem. Ergo spíše k prezidentovu zneužívání pravomocí, jimiž je nadán. Je-li česká společnost zamořena korupcí jako organismus chřipkou, je prezidentská milost pro PODMÍNĚNĚ odsouzenou korupčnici, která vzbudila takovou nevoli, přidáním další infekce jiného kmene téhož viru:
Nemá cenu korupčníky a defraudanty (to v jiných případech) vůbec stíhat, protože slitovný prezident jim stejně jejich směšně tresty zamázne.
Právo se prostě neděje ve vzduchoprázdnu, ale ve společenství - tím, že společenství prezident záměrně ignoruje, zjevně, jako v mnoha jiných věcech, beznadějně selhává. Má právo selhat, ale společenství má právo jeho selhání kritizovat a trvale selhávajícího prezidenta odmítnout. Zdá se, že se to ostatně docela děje.
22. 02. 2012 | 10:12

Hlávka napsal(a):

...pane Pavel Hasenkopf, Dominik Duka se nám vrátil od papeže, o pár kil těžší a okamžitě za ním běžel prezident Václav Klaus, aby mu dal rozřešení !!! Sám Duka by potřeboval dietu jak duševní a to biblí, a pro fyzičku zeleninovou s octovou vodou, aby zhubl a nedostal mrtvici z dvojí obezity, mozku a těla. Dominik Duka by se měl dostat do rozměrů asketického reformátora katolické církve M.J. Husa, který kázal o pravé víře, která se nedá koupit odpusky a zlatem a papež ho nakonec za čistou víru v Boha nechal zbaběle upálit !!! Měl by si obléci, stejně jako papež a jejich katolické vojsko, šaty a čepce z pytloviny, navléci si prsteny z bronzu s prostými kameny a chodit bos. Velice by jim odříkání jídla a majetku prospělo na duši, aby si opět získali důvěru věřících, a aby se jejich upřímné činy staly vzorem pro veškeré lidstvo na světě, pro prezidenty, paní prezidentové, právníky poradce prezidentů..., novovelkopodnikatele..., aby zlaté cihly a šperky darovali na charitu, a chodili bosky, aby neztratili kontakt s bratry spoluobčany...!!!
22. 02. 2012 | 10:12

Hlávka napsal(a):

oprava slov -překlepů .....rozřešení-má být-rozhřešení ;
odpusky-má být-odpustky
22. 02. 2012 | 10:22

jozka napsal(a):

Hlavka:

No, je to dost od tematu a nijak to nesouvisi s tim, co Hus udelal, ale posuzovat ho podle novejsich kreseb je znacne osidne. Podle dobovych dokumetu byl Hus malej a tlustej, do kopcu ho museli vynaset na nositkach a sam o sobe napsal v dopise pratelum "neb jsem tlust" :-)

Jinak bingo od jepice...
22. 02. 2012 | 10:27

Hlávka napsal(a):

pro Jozka:
není to od tématu, korupčníci si kupují odpustky od Klause...
22. 02. 2012 | 10:36

jozka napsal(a):

Hlavka:

Tim od tematu jsem myslel svou poznamku.
22. 02. 2012 | 10:42

kocour napsal(a):

Kanálník:

a) Jasně jsem napsal, že se ke konkrétním kauzám vyjadřovat nebudu, protože neznám příslušné spisy a VK - na rozdíl od mnoha zdejších diskutérů - do hlavy nevidím. Nezajímají mne. Zajímá mne polemika s Tomášem Sobkem, ta má smysl.

b) Jsem napsal, že byste musel podplatit asi 30 lidí. Třeba je někdo podplatil. Já tomu nevěřím, Vy si tomu klidně věřte. Ale stále to bude v rovině víry, ne vědění.

c) Policie vyšetří kulový a zahraje to do ztracena, smrad zůstane. S těmi "zaplacenými" milostmi je to jako s mimozemšťany: existují-li, asi by se daly odhalit. Neexistují-li, nedají se vyvrátit. A vy to víte.

ZdeněkB:

Systém nesmím popsat proto, protože služební tajemství. A služební tajemství je to proto, že jinak bych všem veřejně poskytl návod, jak tu žádost napsat, aby měli větší šanci na milost, a za kým jít a podplatit ho. Kdybych to udělal, pak bych si opravdu zasloužil jít si sednout.
22. 02. 2012 | 10:43

kocour napsal(a):

Tomáš Sobek:

Netvrdím, že ty dva přístupy nemohou existovat současně vedle sebe. Ale nemohou existovat současně v jedné kauze. A je opravdu otázka, pokud tedy vezmeme ten Tvůj přístup, zda:
- by taková rozhodnutí o milosti neměla být precedenční (u případů, na které je platné právo krátké, ale všichni cítí, že nespravedlivé) a závazná i pro futuro, a zda
- by taková rozhodnutí o milosti neměla být nahrazena jiným způsobem nalézání spravedlnosti tam, kde jde o nápravu soudního excesu, ke kterému došlo v rozporu s platným právem, protože prezident jako exekutivní orgán by opravdu neměl zasahovat do pravomoci moci soudní (s tím, že vždycky to bude nevděčná úloha a ten, kdo to bude mít na krku, bude v pozici diktátora).
22. 02. 2012 | 10:50

Zdenda napsal(a):

K autorovi:
Prezidentská milost je zvláštní fenomén a většina občanů to pochopí. Až do té doby, dokud na Hradě kolem prezidenta nesedí parta důvodně podezřívaná z korupčního jednání. Případy, o které se jedná, jsou známy a je nutné, aby veřejnost byla informována o závěrech šetření.
22. 02. 2012 | 10:53

jozka napsal(a):

zdenekb:
(ad kocour)

Rozumejte, nejdriv je treba najit a podplatit toho, kdo vam rekne, jak na to. Pak uz se jen maze a maze...
22. 02. 2012 | 10:58

Pacák napsal(a):

Pokud by na Hradě byl prezident formátu T.G.M. nebylo by zde o čem diskutovat.
22. 02. 2012 | 11:16

zdenekb napsal(a):

kocour:

Kde není ochota poskytnout informace, vždycky lze snadno někoho odbýt s tím, že nemá důkazy, a argumentuje "v rovině víry, nikoliv vědění". A pokud je už samotný princip či mechanismus udělování milostí tajen, budí to dost pochybnosti...

Ono nezáleží především na prokázaných okolnostech případu? Ono lze napsat žádost líp nebo hůř? Ona žádost lze adresovat někomu, kdo ji posuzuje přísněji nebo volněji? On ten návod nelze říci veřejně, ale v soukromí existuje?

Možná dobře, že jsme v podhradí nevědoucí...
22. 02. 2012 | 11:30

Pacák napsal(a):

Slib prezidenta republiky zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
22. 02. 2012 | 11:31

jozka napsal(a):

Stejne je legracni, ze podplaceni je nepravdepodobne, protoze by jste museli podplatit asi 30 lidi, ale jak se to dela to nereknem, protoze byste mohli nekoho podplatit.

Kdyz se nejaka uzavrena skupina dostane do stadia, ze uz na sebe nevedomky vybrepta kde co, znamena to, ze uz se definitivne odrizla od reality.
22. 02. 2012 | 13:12

Clouseau napsal(a):

http://trcalek.bigbloger.lidovky.cz/c/247640/Bozi-milost-pro-Vaclava-Klause.html:

"Přišla za mnou manželka, věrná bytost, vždy loajální, však ji znáte. Odsoudili nějakou její dobrou kamarádku, rektorku jakési školy za to, že prodávala tituly lidem z praxe. O nic nešlo, ale ta žena dostala podmínku, nemohla kvůli tomu vykonávat svoji práci. Párkrát jsem se s ní potkal, věděl jsem, že svoji práci opravdu miluje, že ty tituly neprodávala kvůli sobě, ale kvůli škole, aby měla kontakty a tak. Přišlo mi jí líto a taky jsem se trochu naštval. Taková schopná žena, tak miluje svoji práci a nemůže pracovat kvůli takové prkotině? To je už jak za komunistů, tehdy taky lidi museli za trest pracovat v kotelně!

Zašel jsem s tím za Ladislavem, on se v tom vyzná, a řekl mu o tom. Ladislav pokýval hlavou a řekl: ´Jo, myslím, že by to šlo. Nemá náhodou nemocného manžela, o kterého by se musela starat?´

´A víte, že má!´ odpověděl jsem mu.

´Prima. Ať si ještě sežene nějaké prosebné dopisy. Nejlépe od nějakých dobročinných spolků, čím víc tím líp. Pak vám to dám podepsat, pane prezidente.´

´Jste pašák, Ladislave. Mimořádná prémie vás nemine.´

´Sloužím vlasti, pane prezidente.´

Dal jsem jí milost."
22. 02. 2012 | 13:21

Irena napsal(a):

Autor:
To vaše srovnání s potápějící se lodí je taková demagogie, že bych chtěla vědět, jestli jste se při psaní aspoň trochu červenal. Jinak jste pro mě potvrdil platnost rčení "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej".
22. 02. 2012 | 13:39

český maloměšťák napsal(a):

Instituce prezidentské milosti je zpochybněna - zda tedy vůbec existuje z podstaty - pokud je vykonávaná tak, že je v rozporu s dobrými mravy, spravedlností, tradicemi či rozumem.
Je tomu podobně, jako kdyby například armádě velel člověk, který vykazuje znaky psychpopata a takový člověk by zatáhl zemi do války. Tímto je instituce vyhlášení takové války sice z hlediska formálního práva platná - ale protože je objektivním okolím posouzena jako porušení morálky, spravedlnosti, tradic a rozumu - je fakticky zločinná a jako takové neplatná a nezákonná. A ten, kdo válku vyhlásil je vnímám jako zločinec /pokud to není blázen, ale to zpravidla v takových případech nebývá polehčující okolností/.

Pozn.
Příklad byl vybrán náhodně. Vůbec nemá implikovat, že nositelem instituce milosti by mohl také být psychopat, zločinec nebo blázen.
--------------------

„Mírou všech věcí je člověk - jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou.”

“Když se uvažuje o tom, jak dobře spravovat obec, musí se postupovat jen podle spravedlnosti a zdravého rozumu“

/Prótagorás z Abdér/

P.S. Kdosi furt vykřikuje, že evropský kulturně civilizační rozměr je dán křesťansko- judaisticko-antickou tradicí.
Někdy mám pocit, že je dán Křeččími norami, Sokolími hnízdy a Zaječí řečí.
22. 02. 2012 | 13:39

Anastazie Králová napsal(a):

Ad 4eský maloměš´ták:
Velmi děkuji za váš příspěvek.
Podrobněji na blogu o p.Smetanovi.
Přeji hezký zbyte dne.
22. 02. 2012 | 14:26

český maloměšťák napsal(a):

Anastazie Králová
Též se mějte fajn.
22. 02. 2012 | 14:51

jonáš napsal(a):

Milost jako odpuštění .. no však si dobře všímám, komu a za jaké delikty ten pán na hradě "odpouští". Pan Sobek má přesnej postřeh.
22. 02. 2012 | 15:56

thoece That napsal(a):

Největší fór je, že po omilostění od podmíněného trestu (který ji mimochodem vůbec nemohl bránit starat se o manžela) může p. Benešová dál nerušeně svobodně pokračovat ve své "bohulibé" školně-politicko-obchodní činnosti za kterou byla odsouzena.

Jaký má taková milost morální aspekt a jaký z hlediska spravedlnosti? Je snad smyslem prezidentské milosti (monarchické výsady) křivit morálku a pošlapávat právo?
22. 02. 2012 | 17:04

Alex napsal(a):

Pane Hasenkopfe. Tohle se Vám myslím moc nepovedlo. Pro me jste si stanovil nevhodnou, neadekvátní či špatnou premisu. Prezidentská milost není a nemůže být aktem odpuštění. Nemám co odpouštět někomu, kdo mně neublížil, ale ublížil někomu jinému. Akt odpuštění je výsostně na oběti ve vztahu oběť viník. Stejně tak nemůže být prezidentská milost aktem opravného prostředku soudního rozhodnutí. Prezident není a nemůže být soudcem v jakémkoli slova smyslu.
Ergo kladívko, pro mne má Tomáš Sobek pravdu.
22. 02. 2012 | 18:26

Kanalnik napsal(a):

kocour:

zopakuji, co jste zde napsal:
"Stačí napsat "nelíbí se mi, komu Václav Klaus uděluje milosti". Neechápu ale, proč se do toho musí tahat právo a vymýšlet, kde všude a jak tím bylo porušeno."

zopakuji, co jsem napsal ja:
"pokud by se jednalo o nakup/prodej milosti (neco za neco), tak je "tahani prava do toho" zcela na miste"

na toto jste ve sve reakci na me (za kterou vam dekuji) vubec nereagoval, delate ladne ukroky stranou;

je preci jasne, ze existuje-li podezreni na koupeni milosti, jedna se o podezreni ze zprofanovani a vykradeni tohoto institutu (neslo by pak o milost, ale o obchod);

ja nevim, jestli maji tato podezreni oporu v realite ci nikoli, ale pozastavuji se nad tim, ze misto postaveni se tomuto moznemu problemu celem, delate jakoby nic (zcela v duchu toho, jak reaguje sam prezident a lide kolem nej) a zcela se tomuto tematu (zda se zamerne) vyhybate

pisete:
"a) Jasně jsem napsal, že se ke konkrétním kauzám vyjadřovat nebudu, protože neznám příslušné spisy a VK - na rozdíl od mnoha zdejších diskutérů - do hlavy nevidím. Nezajímají mne. Zajímá mne polemika s Tomášem Sobkem, ta má smysl."

ja se nezabyvam konkretnimi kauzami, ale principem, o kterem vy zjevne nemate zajem se bavit (princip: jednalo-li by se o obchod, nejde o milost, a je treba do toho "tahat pravo" i pres vase diveni se)

"b) Jsem napsal, že byste musel podplatit asi 30 lidí. Třeba je někdo podplatil. Já tomu nevěřím, Vy si tomu klidně věřte. Ale stále to bude v rovině víry, ne vědění."

Vase odpovedi na mozne obchodovani s milostmi neni snaha o objasneni ci vyvraceni takovych spekulaci, ale doporuceni spolehnout se na vase slova, ci slova nekoho jineho. To myslite vazne? Takhle funguje monarchie ci totalita, ne demokracie a pravni stat.

"c) Policie vyšetří kulový a zahraje to do ztracena, smrad zůstane."

spekulujete

"S těmi "zaplacenými" milostmi je to jako s mimozemšťany: existují-li, asi by se daly odhalit. Neexistují-li, nedají se vyvrátit. A vy to víte."

do tehle pozice posunujete milosti vy a Hrad, protoze nedelate zadne kroky k uklidneni verejnosti a reknete verejnosti at vam veri nebo neveri

Rozumim tomu dobre, kdyz napisi, ze vas mozne obchodovani s milostmi vubec neznepokojuje?
22. 02. 2012 | 19:27

Kanalnik napsal(a):

zdenekb - pripadam si jako Alenka v risi divu
22. 02. 2012 | 19:31

Pažout napsal(a):

Stejně je fascinující, jak ta proklausovká mafie dokáže držet ticho po pěšině. V civilizované zemi by to řešila média od rána do večera a lidé by volali po odstoupení. U nás ticho po pěšině. Hrad prohlásí že se nebude vyjadřovat, naše noviny nereagují, dnes nikde ani článek co by do toho dál šťoural a aféru vířil (což by dle mého bylo naprosto žádoucí). Klaus jak je pro něj typické zapojil pár podržtašek typu Hasenkopf, Polanecký, Jakl, Hájek, aby odváděli pomocí manipulací pozornost k zástupným problémům, tj. aby se řešilo co je a co není právo, místo aby se řešilo že Klaus je zkorumpovaný gauner. Já stříhám metr až už tento psychopat konečně vypadne z funkce a odleze někam do ... a přestane otravovat morálku v celém národě. A děsí mně, opravdu děsí, kolik má tento psychopat zarputilých a naprosto nekritických fanoušků, co jim ani jasná korupce nedokáže otevřít oči. Je to s tím národem špatné a je mi líto že jsem Čech
22. 02. 2012 | 19:52

Pažout napsal(a):

typický fake profil podstrčený hradem
http://karinafrankova.blog.idnes.cz/c/247600/Skandal-Zase-Klaus-Takova-drzost.html
Buď je ta dáma tak jednoduchoučká nebo za tím blogem sedí přímo Jakl osobně. Přesně pomocí takových balónků hrad odvádí pozornost. A zřejmě má i nějakou páku na média, jinak si nedokážu vysvětlit, proč nevyjde speciál shrnující všechny Klausovy milosti, nepřinese podrobnosti o kriminální činnosti lidí, kterým ty milosti byly uděleny. A taky nechápu proč senát nepodá žádost o prošetření a případně někdo nenavrhne jeho odvolání. Copak kupčení s milostma není důvod k odvolání/odstoupení? Pak nežijeme v právním státě, ale v klausovském absurdistánu
22. 02. 2012 | 20:04

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

pažout:
souhlas, souhlas.
22. 02. 2012 | 20:20

JF napsal(a):

Klaus je typickej bílej kůň mafie (veksláci, funkční bolševici). On "jen" podepisuje a má klid na své pseudointelektuální procedurování na efekt. Je to dle mého vobyčejnej lempl a nemakačenko upsanej mafii za těžkou užívačku ve funkci, na kterou si ukáže prstem. Asi bych se mrknul do Fausta.
22. 02. 2012 | 20:27

Pažout napsal(a):

@JF, jj, mafie. Ta sama Putinovská co dnes likdivuje Rusko
http://www.mladek.eu/cs/media/napsali-o-me/sikovni-kluci-z-prognostaku
Předurčeni ke kariéře... Zaměstnanci Prognostického ústavu ČSAV se po listopadu 1989 rozběhli do různých politických stran a institucí soukromého i veřejného sektoru. Toto jsou někteří z nich.
Václav Klaus - ODS, netřeba komentář
Miloš Zeman - ČSSD, netřeba komentář
Karel Dyba – porevoluční ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj, od roku 2007 vyslancem ČR při OECD.
Miloslav Ransdorf – poslanec KSČM, od roku 2004 poslanec Evropského parlamentu.
Jiří Dolejš – místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy, poslanec Parlamentu ČR.
Karel Kouba – v 60. letech člen ekonomické skupiny Oty Šika. Nyní profesor ekonomie na Karlově univerzitě.
Josef Kreuter – ekonom, v letech 1993–2000 vedoucí mise ČR při evropském společenství v Bruselu.
Zdeněk Tůma – v letech 2000–2010 guvernér ČNB, nyní kandidát TOP 09 na post primátora Prahy. Tomáš Ježek – v roce 1990 poradce Václava Klause a ministr bez portfeje pro správu národního majetku a privatizaci. V současnosti vysokoškolský učitel.
Jaroslav Šedivý – po prověrkách v roce 1970 byl šest měsíců vězněn, na konci 90. let ministr zahraničí.
Jan Mládek – člen České strany sociálně demokratické, v letech 2005–2006 ministr zemědělství.
Karel Koecher – československý špion pobývající v letech 1965–1984 ve Spojených státech.
Miloš Pick – člen Šikovy skupiny a ekonomického týmu Františka Vlasáka v roce 1990.
22. 02. 2012 | 20:46

jichu napsal(a):

Nechci být poslem špatných zpráv, ale volby se blíží. Prašulky na kampaň ještě nějaké schází. A tenhle blog? Slovíčka, slovíčka, sloví.... atd.
22. 02. 2012 | 22:38

JF napsal(a):

pažout: největší tragedie prognostiků všech dob od Rudolfa II (ale to byli ještě poctiví praví podvodníci) je, že to je sbírka darmošlapů. A ti stejně intelektuálně vybaveni bádaj nad komunismem a teď kapitalismem, až příjdou s ideou že ta zas neni vono a že zas vybádaj něco jinýho na opět na vědeckym základě.

Normální podvodníci do zábavního průmyslu zvaného press.

Valtr dojal prognozou Rakousko do 5 let, Václavovič dotransformoval dřív než začal ačkoliv zřejmě dotransformuje až do mausoleja, Zemanovič honil strašidla tak akorát po Bamberk, Dolejšů na to de poctivě aspirantsky a Sobotka udržuje školní besídku v dobré náladě. Akorát tak snad Paroubek by se rád už usadil na nějaký konečný štaci národní a vystupovatt bude se lvem. Prostě jeden iluminátor vedle druhýho a dorost nějakej Sedláček, Michl a teď do toho nějakej Hasenkopf. Samozřejmě všechna kouzla jak vidno zde stále na vědeckym základě prvotřídní světový úrovně.
22. 02. 2012 | 22:52

tata napsal(a):

pane KOCOUR

VYTE CO je zajimavé že člověk teda pan prezident před nastupem prohlasil toto...... Cituji: “ (Prezident) v žádném případě se nesmí dopustit jejich zpochybňování skrýváním důvodů jejich udělení či argumentováním úředníků prezidentské kanceláře, že prezident důvody těchto výjimečných aktů nemusí uvádět.“ A my můžeme dodat: Podobně by se měly chovat soudy ve zvláště citlivých kauzách.

trochu pak vaše je mimo,ve sve postatě se prezident popřel sam.
22. 02. 2012 | 22:56

kocour napsal(a):

Alexi,

kdo trestá? Stát trestá. Proto také stát odpouští. Trestá prostřednictvím soudů, odpouští prostřednictvím prezidenta. Poškozený nemá co trestat ani odpouštět, tem má právo jen na náhradu škody. Možné je to hnusné, ale jen důsledek potlačení jednotlivce ve prospěch kolektivu. Výsledek procesu, který začal v 17. století potlačováním soukromých soubojů, soukromé msty apod.
23. 02. 2012 | 01:14

Alex napsal(a):

kocour
Aha. To mne nenapadlo. Takto uvažovat. Je to zjevně možné a logické. Přesto mi z toho neplyne jakákoli libovůle prezidenta. Vy víte, že jí nemá ani soud, ani ústavní soud.
Zkusím to jinak. Prezident v demokracii není králem či císařem. Na prezidenta je ona působnost přenesena nikoli jako na toho císaře či krále. To je dle mého nesporný důvod proto, že jako kterýkoli jiný ortel či akt osoba jíž je svěřena v demokracii nějaká působnost, musí odůvodnit. Odůvodnění by mělo být součástí takového aktu.
Pak mohu přistoupit na to, že zjevnou nepřiměřenost či zneužití takové pravomoci je nutno prokázat a pak prezident nemusí nic dovysvětlovat či prokazovat.
Ústavně deklarovanou neodpovědnost ale nemohu chápat v tom smyslu, že prezident si může dovolit absolutně cokoli a že jeho rozhodnutí může být bez odůvodnění. Právě proto, že je prezidentem demokratického státu, nikoli oním králem či císařem. Nemáme krále či císaře, ale prezidenta demokratického státu.
23. 02. 2012 | 09:19

tata napsal(a):

pane ALEX

DODÁM hlavně když sam předtím to jasně a zřetelně deklaruje
23. 02. 2012 | 09:23

Alex napsal(a):

tata
rozumím, nicméně pan Hasenkopf není pan Klaus.
23. 02. 2012 | 09:53

Asfalt napsal(a):

Kocour, Alex:
"kdo trestá? Stát trestá. Proto také stát odpouští."
Trestá stát. S čím ale souvisí odpuštění? Opouštím co? Trest? Podle mě trest mohu prominout, ale odpuštění se nevztahuje k trestu, ale k odpovědnosti jako vztahu mezi pachatelem a státem, popř. vztahu mezi pachatelem a obětí. Mezi pachatelem a státem může být tento odpovědnostní vztah jen a pouze právní, odpovědnost mezi pachatelem a obětí může být i mimoprávní.
Myslím proto, že odpouštět může stát i obět.

Dále si myslím, že není podstatné, zda prezident milostí odpouští, promíjí nebo opravuje právní řešení. Podstatným je, že milost je udělována na základě mimoprávní úvahy. Je to verifikace rozumu a práva "srdcem" (dříve také i osobním či politickým zájmem panovníka).
Protože jde o mimoprávní posouzení, není prezident na vrcholu právních institutů či institucí, není tedy nejvyšším soudem, zákonodárcem, nevytváří precedenty, ....

Ať už ale o milosti vyteoretizujeme cokoliv, podstatným vždy je a bude, aby udělená milost nezděsila lid. Milost je institut posilování loajality vůči státní moci a je proto naprosto vyloučené, aby jeho aplikace naopak vzbuzovala nedůvěru.
Z tohoto prizmatu je třeba při posouzení konkrétní milosti vycházet a moudrý panovník by vůbec nepochyboval o tom, že své rozhodnutí by měl odůvodnit, jinak se totiž důvěry nedočká.
23. 02. 2012 | 10:11

tata napsal(a):

ALEX
NENÍ ale podle mě na vyklad ktery aspon podle meho dojmu ho svym zpusobem obhajuje,bagatelizuje,přitom podle mě těžko mužete otrhnout osobu ktera je poradcem od toho že to je jen taková polemika,jen jeho nazor,pak by tam musela zaznit aspon věta o tomto prohlašení prezidenta,protože on bude vtomto chapan jak ten poradce,aspon jak to chapu já
23. 02. 2012 | 10:24

Nuba napsal(a):

Nečetla jsem diskusi takže se omlouvám, že asi nenavážu

Institut milostí vnímám jako dobrý pro výjimečné případy, které skutečně mohou nastat a které právo nemůže spravedlivě posoudit.

Mám za to, že když byl tento institut zaveden, tak se předpokládalo, že prezident bude člověk dobrý, zodpovědný a spravedlivý. To ovšem není případ stávajícího prezidenta. Z jeho dosavadních vyjádření i postojů jasně trčí jako sláma z bot jeho preference, čili modla neviditelné ruky trhu, pro kterou je potírání korupce vlastně nepřípustná regulace trhu. Kdo na ni má, tak ať si nadstandard zaplatí, tak chápu prezidentovy postoje k různým korupčním kauzám, např. Drobil, Michálek (udavač) nebo náhlá amnézie v případě podivuhodného financování ODS a další. Je to ultra konzervativec a na druhé straně neoliberál, strašná kombinace a dovedu si představit, že je pro něj korupce jako normální součást ekonomických kalkulací, prostě peníze , zrovna jako trh nejsou špinavé ani čisté a regulace, jakákoliv, je smrtelný hřích.

Nikdy nebyl schopen povznést se nad své úzce postavené preference, proto není ani schopen spravedlivě používat institut milostí. A je celkem jedno, jak jsou nebo mají být milosti chápány, zda jako odpuštění hříchu nebo odstranění nespravedlnosti. Dal tím upřímně najevo, že regulace trhu, tedy i potírání korupce, je vlastně chybná. Ani mě to moc nepřekvapuje, spíš se divím lidem, kteří si ani nedokážou připustit, že je bohužel docela možné spojovat si posvátný prezidentský stolec s něčím tak odpudivým jako je korupce. Připustit si takovou myšlenku je pro ně hřích podobný incestu. No já se spíš obávám, že se prezident ještě hodně drží zpátky, právě s ohledem na ten stolec.

Obávám se, že se té pravé komedie teprve dočkáme, až skončí se svojí prezidentskou misí a vyrazí do světa dělat svůj ordnung.
23. 02. 2012 | 10:50

Alex napsal(a):

tata, Asfalt
Problém by nenastal alespoň pro prezidenta (podle mého), pokud by býval držel nějaký Jakl ústa. Klikl jsem na ony milosti a stručná odůvodnění tam jsou. Jakl ale dal vplen, že úřad prezidenta nemá aparát na to, aby zjišťoval, zda nějaké lékařské posudky jsou pravé či nikoli, atd, atd a to tak, že vzbudil oprávněnou představu, že při udělování milostí vychází prezident jen z údajů, které mu přijdou na stůl v oné žádosti a že je tedy vůbec nijak ani elementárně neověřuje, ba že si ani nic vůbec nic dalšího nezjišťuje a že jsou udělovány min takříkajíc od oka. Legitimními se tak staly i pochybnosti vyplývající ze statistik, čehože se týkají, atd., atd. Prezidentské milosti mohou vyvolávat otazníky, nikoli však v nějaké příliš velké míře. Tady se staly legitimními takřka všechny pochybnosti díky tomu, co sdělil veřejnosti o udělování milostí pan Jakl jako pracovník Hradu a blízký spolupracovník prezidenta.
23. 02. 2012 | 11:30

Pacák napsal(a):

K napsání tohoto článku mne nepřiměl ani pomalu utichající humbuk kolem milosti pro Radku Kadlecovou…

Již začátek diskutováného článku je velice zajímavý a v podstatě výmluvný.
23. 02. 2012 | 11:53

Asfalt napsal(a):

Alex:
Je to hlavně o důvěře, která se lehce ztrácí a těžko získává. Jakl důvěru zpochybnil, obdobně další jednání a postoje prezidenta, jeho poradců atd. Tuto ztrátu důvěry nelze napravit teoretickým rozborem institutu milosti.
Mohu mluvit jen za sebe. Moji důvěru prezident nemá, a to jsem o Jaklových výrocích ani nevěděl. Myslím, že takových jako já je víc.
23. 02. 2012 | 12:16

Alex napsal(a):

Asfalt
Souhlasím. Myslím, že o tom to je i zcela obecně.
23. 02. 2012 | 12:22

Popel napsal(a):

Strážníci Týce napadli, popisuje střet svědkyně...,Pavel Hasenkopf, navrhnete umělce Týce pro prezidentskou milost, nebo Týcovi navrhnete, aby se nechal zpopelnit a jeho originální popel by si pak měli soudci podle návodu Týce nasypat na hlavu ?
24. 02. 2012 | 08:47

Milost napsal(a):

Pravá ruka primátora Prahy, politička Udženija je připravená splnit poslední přání výtvarníka Týce, který se také originálně specializuje na výtvarné otevírání hrobů. Týc chystá poslední happening ve vězení "Zpopelnění Týce a smysluplné vysypání popele", pokud Týc nedostane milost od prezidenta Klause. Politička Udženija je připravena Týcův happening dokončit, proto pro Týce vybrala nejhezčí křižovatku v Praze se semafory u Tančícího domu od Gehryho, a tam vysype originální popel z Týce na náledí na přechodech pro chodce, aby pražský chodec nemohl uklouznout na světlech na zelenou s panáčkem bez hlavy.
Jediné co trápí političku Udženiju, to je počasí, chce aby bylo konzistentní počasí, a aby náledí v Praze ještě vydrželo aspoń do doby dokončení happeningu, pokud ne, Stráský ze Šumavy je připravený dovézt zasněžovací děla z připravované Klaus-sjezdovky na Šumavě, a náledí vytvořit uměle !!!
27. 02. 2012 | 09:12

Peřina, co si ještě vzpomene... napsal(a):

Pravdou je, že za předchozího prezidenta České republiky měla šanci se na "jeho stůl dostat" nemalá řada žadatelů o milost. Existovala totiž tzv. prezidentská "výhrada", která byla veřejně vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č.33/1994 Sb. Ta se mimo jiné týkala osob odsouzených za trestné činy, kterých se dopustily ve věku mladistvých; dále žen starších 55 let a mužů starších 60 let; žen nebo osamělých mužů pečujících o dítě mladší 15 let; osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život.
Výsledek šetření k vyhrazeným žádostem musel ministr spravedlnosti vždy předložit prezidentovi, a to s odůvodněným návrhem. Prezident (ten předchozí) pochopitelně nestačil všechny předložené návrhy prostudovat a vyhodnotit sám (proto bylo na Hradě oddělení milostí). Na Ministerstvu spravedlnosti šetření ke všem žádostem o milost prováděli specialisté, kteří návrh na způsob vyřízení vypracovávali na základě zjištění poměrů žadatele, vyhodnocení okolností, za kterých byl trestný čin spáchán a na podkladě uvážení dalších skutečností, ke kterým bylo v konkrétních případech namístě přihlédnout právě s ohledem na fakt, že "formální právo neumí být (a nikdy nebude umět být) citlivé ke všem detailům lidských osudů".
Výhradu, která jasně stanovila základní pravidla posuzování žádostí o milosti a tehdy naznačovala za jakých okolností má žadatel šanci na udělení milosti, po svém prvém zvolení zrušil nynější prezident (viz 254/2003 Sb.). Pokud autorovi správně rozumím, prezident tak učinil, aby v součinnosti s asi 30 dalšími osobami zabránil manipulaci s milostmi.
29. 02. 2012 | 15:00

názor napsal(a):

Milost je nezasloužený dar. Dar SLITOVÁNÍ. Udílí se proto, že

"formální právo neumí být (a nikdy nebude umět být) citlivé ke všem detailům lidských osudů. Prezident by své milosti měl (/ROZHODNĚ BY MOHL) veřejně odůvodňovat nejen tak, aby obhájil tuto konkrétní svoji milost, ale zároveň aby INSTITUT MILOSTI UKAZOVAL V TOM NEJLEPŠÍM SVĚTLE, ABYCHOM SI MOHLI ŘÍCT: ANO, institut milosti v českém právu MÁ SVŮJ SMYSL.“
01. 03. 2012 | 07:04

názor napsal(a):

Hájím-li právo pečovat o lidský osud MILOSTí, jsem povinen pečovat o osud institutu MILOSTI.
01. 03. 2012 | 07:07

Výběr napsal(a):

Pavel Hasenkopf, komu dáte milost, Kočí nebo Bártovi nebo Škárkovi, nebo dokonce třem najednou ??? !!!
07. 03. 2012 | 08:31

Milost napsal(a):

Pravomoc udělovat milosti by měla prezidentovi zůstat, je užitečným přídavkem k soudnímu systému. V bilančním rozhovoru v televizi Nova to ve středu večer řekl prezident Václav Klaus.
Totiž, milost si chce udělit sám sobě samotný Václav Klaus při odcházení.
08. 03. 2012 | 07:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy