Směl nepodepsat? Aneb jak se dělá z Ústavy trhací kalendář.

17. 01. 2013 | 09:39
Přečteno 4134 krát
Před 10 dny jsem na tomto blogu napsal, že premiér projevil mimořádnou politickou odvahu, když spolupodepsal rozhodnutí o amnestii. To jsem ještě netušil, že premiér o své odvaze vůbec nemá tušení a žije v domnění, že spolupodpis byla jeho ústavní povinnost, nikoli právo. Jak to tedy je?

Vše se točí kolem článku 63 Ústavy, který obsahuje výčet tzv. kontrasignačních pravomocí, tj. těch pravomocí prezidenta republiky, které vyžadují spolupodpis (tj. kontrasignaci) premiéra a za jejichž výkon nese odpovědnost vláda. Na úvod si jej ocitujme:

"Článek 63

(1) Prezident republiky dále

a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
(= abolice - P.H.)
k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.
"

Existují tři různé výklady, co vlastně je podstatou tohoto článku:

První výklad dělá z prezidenta kladeče věnců a automatického vykonavatele vůle vlády a jeho podstatou je názor, že prezident smí a současně musí své kontrasignační pravomoci vykonávat podle pokynů vlády. Tento výklad byl a je používán ke kritice Václava Klause odmítajícího např. ratifikovat některé mezinárodní smlouvy, protože zastánci tohoto výkladu jsou přesvědčeni či se jim momentálně hodí tvrdit, že prezident odmítající jmenovat soudce či podepsat mezinárodní smlouvu porušuje Ústavu. Uniká jim, že ve většině případů je prezident sám sobě navrhovatelem, protože vláda může prezidentovi např. sjednání či ratifikaci meznárodní smlouvy pouze doporučit. Nemůže mu je však de iure navrhnout, k tomu vláda nemá pravomoc, a jak známo, orgány veřejné moci smějí jen to, co jim právní řád dovoluje.

Druhý výklad dělá z prezidenta a premiéra spoluhráče - jeden bez souhlasu druhého neudělá v oblasti kontrasignačních pravomocí nic, oba mají "právo veta", a máme-li se někam posunout, musí s určitým rozhodnutím souhlasit oba. Fakticky je jedno, kdo s tím či oním nápadem přišel, prezident je po formální stránce iniciátorem, premiér schvalovatelem, vláda nese odpovědnost. Tento výklad vychází z dělby moci, a to nejen dělby horizontální mezi moc zákonodárnou, soudní a výkonnou, ale i z dělby vertikální uvnitř každé z těchto mocí - mezi Senátem a Sněmovnou v případě moci zákonodárné, mezi Ústavním soudem, Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem v případě moci soudní a mezi prezidentem republiky a vládou, potažmo premiérem, v případě moci výkonné. Podstatná je myšlenka, že je lépe nechat vše při starém, pokud všichni nesouhlasí s nějakou změnou oproti danému stavu. Konsensualismus a konzervativismus jsou našemu ústavnímu řádu (1) vlastní, Ústava podle tohoto výkladu chce, obrazně řečeno, aby prezident byl koulí na noze premiéra a premiér zase koulí na noze prezidenta a aby jeden druhému bránili v přehnaném rozletu.

To je výklad, ze kterého dlouhodobě vychází Kancelář prezidenta republiky a který zastávám osobně.

Třetí výklad dělá z premiéra vykonavatele prezidentovy vůle a je v podstatě naruby převráceným výkladem prvním. Navazuje na ústavní principy platné před rokem 1918, resp. na předlitavskou Ústavu, podle které premiér byl skutečně odpovědný pouze za formální stránku rozhodnutí císaře, pokud nesouhlasil z věcných důvodů, bylo to na výměnu premiéra. Již za První republiky byl ale tento sporný a "soutěžil" s výkladem druhým. Pokud bychom tento výklad přijali, stali bychom se prezidentskou republikou. Tento výklad nyní zastává nejen kolega Koudelka, ale velmi překvapivě i vláda. Zda to je příprava na obnovu mocnářství, netuším, v každém případě platí, že kdybych s takovým výkladem přišel ještě před půl rokem, všichni by se mi vysmáli, a kdyby s ním přišel prezident, skupina vysoce agilních levicových senátorů by mu již asi po desáté začala vyhrožovat obžalobou z velezrady.

Jakkoli mi výklady první a třetí přijdou padlé na hlavu, nechci je nikomu brát, obhájit se na teoretické úrovni dají i ony. Co se ale obhájit nedá, aby se na různé pravomoci vyjmenované v článku 63 vztahovaly různé výklady. Buď může pro všechny tyto pravomoci platit výklad první, nebo může pro všechny platit výklad druhý, nebo může pro všechny platit výklad třetí, ale nelze tyto tři možné výklady aplikovat promiskuitně podle toho, jak se to právě komu politicky hodí. Takže je třeba si vybrat: Buď je premiér jen jakýsi prezidentův razítkovací automat, pak se ale musí bez řečí prezidentovi podřídit i v oblasti zahraniční politiky a sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv. Anebo má premiér právo říci prezidentovi ve všech shora citovaných případech ne, popř. si s ním sednout a dohodnout se na nějaké kompromisní verzi.

Nicméně jsem rád, že takto pěkně lítáme ode zdi ke zdi, od prvního výkladu rovnou ke třetímu, dává mi to naději, že nakonec rozumně skončíme u výkladu druhého, který jediný dělá z kontrasignace víc než jen formalitu a dává jí tak smysl.

Další otázka zní: Byl premiér povinen probrat vše nejdřív s vládou? Resp. obecně, musí mít premiér ke každé kontrasignaci souhlas vlády?

Odpověď zní: Ne, nebyl. Ne, nemusí.

Naše Ústava dává právo kontrasignace premiérovi, popř. členu vlády, kterého tím premiér pověří. Odpovědnost dává vládě jako celku. Je to dáno tím, že naše vláda stojí a padá s premiérem, ministři jsou v ní jen do počtu. Tedy podle Ústavy. Koaliční a jiné mimoústavní smlouvy mne ani Ústavu nezajímají. Ergo způsob, jakým premiér vykonává svou kontrasignační pravomoc - zda sám, po dohodě s vládou či s jejím výslovným souhlasem - je interní záležitostí vlády. Tento způsob může být v každé vládě nastaven jinak.
(1) Ústava označuje ústavní řád (podle vzoru "právní řád") jako ústavní pořádek, zjevně proto, že kdosi před 20 lety špatně přeložil slovenské "poriadok", resp. "právny poriadok". Nemíním tuto chybu donekonečna trpně opakovat, proto používám správný překlad a třeba časem najdu i následovníky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bernát napsal(a):

Bavíme se o ničem. Když něco podepisuje předseda vlády, je to jasné potvrzení že dokum ent schvaluje a stojí si za jeho obsahem. A bez podpisu je amnestie neplatná. I kdyby nebyla, byl by alespoň čistý stůl- Klaus by si dělal co chce bez souhlasu vlády.
Pokud chceme žít v důstojném a právním státě, musíme se naučit že podpis premiéry není jen ozdobný ornament na papíře.
17. 01. 2013 | 09:48

Yfča napsal(a):

Tak tu ji máme, potrefenou husu.
17. 01. 2013 | 09:50

Jana Pechová napsal(a):

Šup - a má to premiér definitivně na hlavě. Václav Klaus nic, on muzikant. Další díl hradní hry.
A v nenápadném pozadí zůstává otázka: kdopak tu amnestii panu prezidentovi tak šikovně připravil, a kdy ji pan prezident předložil ministrovi spravedlnosti? Zdali byl čas na ověření, koho všeho se navrhovaná amnestie dotkne?
Že se premiér (a nejen on) zachoval jako diletant, to naznal i šéf ÚS. To se už ví. Ale co odpovědi na ty další otázky?
17. 01. 2013 | 09:57

český maloměšťák napsal(a):

Amaterismus profesionálních českých politiků je nebetyčný. Překonává všechny možné představy.
Pokud tedy nejde o záměr.

P.S. Mafie zbožňuje nejistotu a nepředvidatelnost - u ostatních.
17. 01. 2013 | 10:16

Alex napsal(a):

Souhlasil bych s Vámi pane Hasenkopfe jen tehdy, pokud by v ústavě nebyla zakotvena neodpovědnost prezidenta. Tvrdit, že jsou si defakto oba rovni, je podle mého názoru nesmysl. Vy děláte z Hradu naprosto rovnocenné druhé exekutivní mocenské centrum a to není v souladu s ústavou jako celkem stejně jako ve smyslu normální logiky. Žádná ústava na světě nemůže ani předpokládat dvě mocenská centra exekutivy - je to praktický nesmysl. Zapomínáte na pojem ústavní zvyklost. Nepochybně už pro Vás by měla být ústava přepsána v tomto směru. Vám zřejmě fakt nevadí, že jsme díky Klausovi prostě pro smích, protže máme dvě centra zwhraniční politiky a mnohé mezinárodní smlouvy má pak Klaus jako prezident v šuplíku, ačkoliv jsou odsouhlaseny parlamentem. Nezlobte se děláte v ústavě bordel na základě školometského intelektuálního zenbudhismu.
Jinak je zcela zřejmé, že Nečas přebral veškerou odpovědnost tou kontrasignací té amnestie a tvrdí pitomost.
17. 01. 2013 | 10:35

Alex napsal(a):

Ale přece jen ještě něco. Není pravdou podle mého názoru, že premiér to neměl projednat s vládou, jestliže za prezidenta zodpovídá vláda. Nikde jsem v ústavě nenašel slovíčko o tom, že by za tu kontrasignaci odpovídal jen premiér. mohl by pokud by tam nebylo to ustanovení, že za prazidenta odpovídá vláda. A vláda tedy podle mého není premiér sám. Ergo kladívko kontrasignuje za vládu nikoli jen za sebe.
17. 01. 2013 | 10:44

honza napsal(a):

Že je Nečas loutka, to se všeobecně ví, jinak by tu amnestii nemohl spolupodepsat.. P.S. Nezvažujete, že byste dělal advokáta lidem,okradeným v H-systému?
17. 01. 2013 | 10:49

resl napsal(a):

Za rohodnutí prezidenta v případě amnestie je zodpovědna vláda. Skládá se vláda s premiéra a min. spravedlnosti ?
17. 01. 2013 | 10:51

resl napsal(a):

oprava : z premiéra
17. 01. 2013 | 10:52

Burbank napsal(a):

Všechny sdělovací prostředky řeší, kdo je autorem té proklaté amnestie. A tu narážím na blog pana Hasenkopfa a najednou mi začíná svítat. Že by se dlouholetý poradce a legislativní odborník Hradu neúčastnil něčeho tak bohulibého?
17. 01. 2013 | 10:54

Rudi Koutek napsal(a):

Lidi ja vim, ze to neposlouchate radi, ale nemuzu jinak. ZLATE NEMECKO
17. 01. 2013 | 11:02

Vosavbotě napsal(a):

Tak jako tak vždycky skončíme u konstatování, že ústava, spolupráce prezidenta a vlády může dobře fungovat i v České republice, tak jak je to tu nastaveno.

Může, ale pouze v takovém případě, že se prezidentem nestane nebezpečný psychopat a premiérem neschopný slaboch, tak jak je tomu u nás nyní.
17. 01. 2013 | 11:11

martin_k napsal(a):

to nic nemění na tom, že Klaus udělal sviňárnu a měl by se za to smažit v pekle

PS: Nečas zase furt něco mele o soucitu a milosrdenství! ale zaslouží si ho všichni ti zločinci? a čí milosrdenství? prezidenta? Nečase? nebo společnosti kterou mají tito zastupovat?
17. 01. 2013 | 11:23

Jáchym napsal(a):

Návrh závěrečného ustanovení Ústavy (z tajného deníčku judra Hasenkopfa):

NEDOTÝKEJTE SE ÚSTAVNÍCH ČINITELŮ ANI NA HLAVU PADLÝCH !
*********************************************************

(Jedná se o širší,hlubší a vyšší právněpozitivistický výklad podzákonného předpisu Nedotýkejte se ani drátů na zem spadlých, známého z vysokonapěťových transformátorů)
17. 01. 2013 | 11:36

zubatá napsal(a):

Právě v parlamentě emituje blbosti ministr spravedlnosti.

Kdyby Nečas odmítl amnestii podepsat, co by se stalo?

Odvolat vládu prezident nemůže.

Prostě by se nestalo nic.

Klaus by zuřil, ale asi by jsme se to ani nedozvěděli.
17. 01. 2013 | 11:40

siven napsal(a):

Zeman pátrá po tom, co chtěl Klaus amnestií vyjádřit

https://www.youtube.com/watch?v=5NL131-iixY

...
17. 01. 2013 | 11:55

David napsal(a):

Když položíme na váhy všechny argumenty pro a proti, které dosud zazněly, tak musíme dojít k jednoznačnému závěru, že ze strany Klause to byl

!!! ZLÝ ÚMYSL !!!

Škody, které satanův služebník tím způsobil už nepůjdou napravit. Jediné co ještě můžeme udělat, tak to je seznam všech, kteří jeho amnestii podpořili a stále podporují. Takový seznam by se mohl někdy hodit.

Že nám SPROSTĚ LŽOU Jakl, Blažek a Klaus je jasné.

----

Jakl řekl:

O amnestii jsme se radili v širokém kruhu tří lidí, říká Jakl

Rozhovor 3. ledna 2013  

PRAHA - Parametry amnestie vznikaly v dlouhých polemických debatách tří lidí, řekl ředitel politického odboru Pražského hradu Ladislav Jakl v rozhovoru pro Lidovky.cz. Hlavním účelem podle Jakla nebylo vyprázdnění přeplněných vězeňských zařízení, konkrétnější ale nebyl.

Lidovky.cz: Věděl jste o tom, že prezident Václav Klaus připravuje amnestii? 

Ano.

Lidovky.cz: Jak dlouho tento krok chystal?

Řadu týdnů.

Lidovky.cz: Jak široký byl okruh lidí, které prezident do polemiky zapojil, a o čem byla polemika z Vašeho pohledu nejvýraznější?

Byl to velmi široký okruh tří lidí. Polemika byla hodně výrazná skoro o všem. I o tom, co v textu amnestie nakonec není. O limitech, formulacích, šíři záběru..

Zdroj: http://www.lidovky.cz/o-amnestii-jsme-se-radili-v-sirokem-kruhu-tri-lidi-rika-jakl-po5-/zpravy-domov.aspx?c=A130102_172651_ln_domov_jkz

----

Klaus řekl:

Filosofie amnestie vznikala léta, řekl Klaus. Opozice ji prý zneužila

16. ledna 2013  

"Filosofie té amnestie skutečně vznikala několik let," řekl v ČT. Prvním motivem k ní podle něj bylo prominout nízké tresty za nevelké trestné činy, druhým pak propustit z vězení staré lidi.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/podle-klause-opozice-zneuzila-amnestii-k-boji-proti-vlade-p3p-/domaci.aspx?c=A130116_204052_domaci_brd

----

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=768841

http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=767857

Proč tají, kdo všechno na té amnestii "v utajení" pracoval, když i vedoucí právního odboru na Hradě o tom nevěděla?

----

Posudek Hradu zpochybnil Klausův výklad amnestie

15.1.2013

Praha - Až dva dny po prezidentské amnestii požádal Václav Klaus ředitelku Odboru legislativy a práva Hradu, aby mu k nejvíce kritizované části amnestie (tzv. článek II) připravila odborné stanovisko.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=768671

----

Jak to, že tvrdili, že recidivistů se amnestie netýká?

----

11. 1. 2013

Hrad se při amnestii zmýlil. Polovina propuštěných jsou recidivisté, odhadují soudci

"...Jakl neustoupí

Václav Klaus přitom už dříve prohlásil, že při formulování podmínek amnestie se zabýval také otázkou, zda se nebude vztahovat na recidivisty. Výsledkem však je pardon, který odpouští trest všem lidem, které soudy poslaly do vězení na méně než rok.

Podle dřívějších prohlášení prezidentova okolí se v této skupině neměli objevit žádní recidivisté. "Touto amnestií byli puštěni na svobodu lidé s trestem do jednoho roku. Podle našeho právního řádu takový trest za závažný kriminální čin nemůže nikdo dostat a recidivista už vůbec ne," hájil Klausovo rozhodnutí několik dní po vyhlášení amnestie ředitel prezidentova politického odboru Ladislav Jakl...."

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59104700-amnestie-pustila-na-svobodu-zastupy-recidivistu

----

Proč Klaus už nechce nic poslancům vysvětlovat?

Na to je jednoduchá odpověď.

Dialog odmítá jen ten, kdo nemá věrohodné argumenty na obhajobu svých tvrzení.

----

Na Nečase bych pak uplatnil to, co platí pro každého smrtelníka.

Neznalost zákona NEOMLOUVÁ.

Spolupodpis (tj. kontrasignaci) premiéra a za jejichž výkon nese odpovědnost vláda má stejnou váhu a důsledky, jako podpis pod smlouvu, kterou podepíše oklamaný důchodce při prodejní akci.

Spolupodpis premiéra tvůrci Ústavy zavedli PRÁVĚ PROTO, aby nemohl případně šílený prezident způsobit nějaký zločin.

Takže to chce jen přemýšlet, jak všechny ty darebáky za to pořádně potrestat, protože:

Nepotrestané zlo, plodí další zlo!

A kdo zlu neodporuje, sám se proviňuje!
17. 01. 2013 | 12:17

Jaroslav Hagrad napsal(a):

Ústava ČR článek 63, odst. 4)
Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda."
Pokud odpovídá "vláda", tzn všichni členové této vlády bez výjimky.
17. 01. 2013 | 12:52

scallop napsal(a):

Pane Hasenkopfe, uz se podarilo vypatrat, kdo sepsal pro Vaseho chlebodarce nasi slavnou amnestii ? Nebo je to porad prisne strezene statni tajemstvi za jehoz prozrazeni hrozi upaleni ?
17. 01. 2013 | 13:32

antipolitik napsal(a):

Hm, jednoduše řečeno, podepisujou to dva, aby nedošlo k průse..., kdyby náhodou jeden z nich byl blbec. Ústava jaksi nepočítá s tím, že se při podpisu můžou sejít blbci dva.
17. 01. 2013 | 13:49

Jáchym napsal(a):

scallop napsal(a):
Pane Hasenkopfe, uz se podarilo vypatrat, kdo sepsal pro Vaseho chlebodarce nasi slavnou amnestii ? Nebo je to porad prisne strezene statni tajemstvi za jehoz prozrazeni hrozi upaleni ?
*****************************************
Nelze vyloučit, že na paragrafovém znění spolupracovali nejlepší mozci Klause, Nečase, Kalouska pod dozorem kmotrů všech významných tu-i cizozemských mafií.
Pod ospalým blahovolným dohledem Vora v zakóně.

Jestli pana Hasenkopfa vynechali, pak bych se, být jím, k smrti urazil a dal se do služeb Spravedlnosti.
17. 01. 2013 | 13:55

Jáchym napsal(a):

Neocenitelné rady pro gangstery a politiky, kterým se přes usilovnou snahu nedaří dostat se do vězení, protože jim to amnestie znemožnila:

http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?old_url=zdravi/zdravi-a-my/2010/6/5/clanky/nemuzete-si-ani-sednout-vime-jak-na-hemoroidy/
17. 01. 2013 | 14:05

Analytik napsal(a):

Právníci studovali dopady amnestie několik dní.
Klausovi i Nečasovi ne to stačilo pár sekund.
Proč se mi stále vybavují ti nešťastní penzisté, kteří podepsali podvodné kupní smlouvy a přečetli si jejich plné znění až když je navštívil exekutor?
Nesmutnější je, že tyto neschopné státní zaměstnance platíme ze svých daní!
17. 01. 2013 | 14:44

LSER napsal(a):

Přestaňte tu nesmyslně žvanit o neschopnosti presidenta a předsedy vlády. Je nepochybně jasné, že šlo o připravenou akci se záměrem zastavit kriminalizaci řady konkrétních případů z období, za které nese ODS v čele s Klausem největší vinu !
Další špinavostí pravicových médií je dělat ze Schwarzenberga a top09 chudáky, kteří nic nevěděli. Nejkomičtější je role Kvačkové/peake/, která vzhledem ke své funkci, taktéž komicky lže, že nic nevěděla. Nečas byl vždy nastrčenou figurkou, ale tvrdit, že podepsal amnestii a vše vládě zatajil je vrchol stupidity. Ve snaze dostat Schwarzenberga na Hrad se tzv.pravice neštítí vyložených lží, které však působí kontraproduktivně. Bohužel i on osobně je ochoten hrát špinavé divadlo. Na jedné straně sedět v pravicové vládě s asociální politikou, na druhé straně tvrdit, že za tu politiku nemůže, nebo dokonce o ní nic neví !
17. 01. 2013 | 17:32

mb napsal(a):

Nečas je vlezdoprdelka, zbabělec a alibista, o jakékoli odvaze nemůže být řeči ... Nečas je Klausův apendix ...

... ale je to jeden z lepších Hasenkopfových blogů ...
17. 01. 2013 | 22:40

modrý edvard napsal(a):

Já si myslím, že správná je možnost č. 1 - kladeč věnců. Doufám, že k věci se postaví ÚS /v rámci současné interpelace proti amnestii/ a řekne nám, jaká jsou pravidla.
18. 01. 2013 | 09:32

Sch. napsal(a):

Jak to bylo ve doopravdy? Bylo to tak, že amnestií se nikdo nezabýval. Ani ministr spravedlnosti, natož vláda. Nikdo se nikoho neptal. Teprve po vyhlášení nastalo zděšení. Jak jsem viděl nejvyššího státního zástupce Zemana, tvářil jak kdyby kousal šťovík. Naprosto se mu nedivím.

Zajímavé jsou úvahy o návrzích na zabrání majetku či náhradní majetkové hodnoty amnestovaným. Je to obcházení účelu amnestie. Jejím účelem je, aby amnestovaným nebyla způsobena žádná újma trestním řízením.
18. 01. 2013 | 10:29

Sch. napsal(a):

Scallope, rozhodující je 1. jaké bylo zadání, 2. jaký byl návrh 3., kdo to zbastlil do finálního znění.
18. 01. 2013 | 10:40

Sch. napsal(a):

Ústavní soud by měl amnestií se zabývat. Ta je individuálním právním aktem zvláštní, absolutní povahy. V mezích zmocnění Ústavou a trestním řádem nepodléhá žádnému omezení. Jedinou pojistkou je kontrasignace předsedou vlády.
Předpokládám, že Ústavní soud ji nezruší, ale využije té možnosti aby ji zkritizoval.
18. 01. 2013 | 10:48

Sch. napsal(a):

Koaliční a jiné mimoústavní smlouvy mne ani Ústavu nezajímají...
Hasenkopf by byl ideálním soudcem Ústavního soudu, který by tím konečně přestal být třetí komorou parlamentu která neustále vymýšlí co čím básník myslel, co chtěl říci nebo dokonce co měl říci, ve snaze lovit duchy vznášejícími se nad literami projevené vůle, místo aby se řídila výlučně tím co řekl.
18. 01. 2013 | 10:59

simulant napsal(a):

Pusťte je všechny, jenom Vondrouš se Smetanou musí zůstat sedět až zčernaj, dupnul si ješitný stařík na hradě. A tak se sešlo trio moudrých rádců, kteří už věděli, jak se zadáním naložit.
19. 01. 2013 | 07:59

pěvec napsal(a):

Amnestii prezidenta připravovali Jakl, Hasenkopf a Koudelka
http://zpravy.idnes.cz/na-klausove-amnestii-se-podilel-jakl-hasenkopf-a-koudelka-pze-/domaci.aspx?c=A130119_070630_domaci_hv

je to pravda, hasenkopfe?
19. 01. 2013 | 09:13

Martin Š. Praha napsal(a):

Tak po tomhle prohlášení, pane Hasenkopfe, v kontextu Vašich úvah a právních rozborů výše, zalezte někam hodně hluboko...a už nevylézejte
19. 01. 2013 | 09:44

drozd kvíčala napsal(a):

Kdo vymyslel Klausovu amnestii: Jakl, Hasenkopf a Koudelka
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/kdo-vymyslel-klausovu-amnestii-jakl-hasenkopf-a-koudelka_258761.html
19. 01. 2013 | 10:00

zlababa napsal(a):

http://www.novinky.cz/domaci/290713-amnestii-pripravovali-jakl-hasenkopf-a-koudelka.html
neci hlava padnout musi.....
19. 01. 2013 | 10:05

Saxána napsal(a):

P a d o u c h
je rozhodně premiér, pokud svůj záměr kontrasignovat amnestii zatajil téměř všem členům vlády. Vnímám amnestii – č. 1/2013 Sb. jako aroganci moci s podobností viz Lex Schwarzenberg. Každý zákon uveřejněný ve Sbírce zákonů musí projít schválením vlády. Možná prezident s premiérem pojali amnestii cosi jako vyhlášku MS. Zejména vše zapsané ve Sbírce zákonů musí být jistě Ústavním soudem přezkoumatelné, v případě chybného správního postupu by měl zasáhnout i Správní soud (amnestie bez vědomí členů vlády, kteří nesou odpovědnost). Podnět by mohl vznést veřejný ochránce práv.
Amnestie má jistě legislativní povahu, toto není možné ignorovat. Pokud amnestie v minulosti byly provedeny stejně jako ta letošní, tedy že ministrům byla zatajena, je na čase udělat pořádek.
„ (1) Každý materiál pro jednání schůze vlády musí být před jeho předložením vládě předložen ke stanovisku všem ministrům ….“
Můžeme i připustit, že vláda nebude PRO navrhovanou amnestii. Však pokud se premiér přesto pro kontrasignaci rozhodne, jistě nařídí ministrům, aby vytvořili podmínky proti chaosu. Např. zajištění financí pro okamžitou pomoc amnestovaným tak, aby i rodiny mohly běžně pobírat přídavky na děti (což zdá se být malichernost před možným umrznutím amnestovaných – bez domova). Možná právě důvody PROTI amnestii nechtěl premiér a ani prezident vůbec slyšet.
21. 01. 2013 | 10:49

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy