Mantra potravinové soběstačnosti

13. 05. 2012 | 17:09
Přečteno 9100 krát
Současné problémy s kvalitou či cenou potravin a zejména pak klesající podíl některých druhů tuzemských potravin na našem trhu generují stále četnější nostalgická volání po návratu do předlistopadové minulosti. Mimo jiné v souvislosti s voláním po takzvané potravinové soběstačnosti naší země, která by měla být obranou proti závislosti našich občanů na rostoucím dovozu potravin ze zahraničí, a také větším prostorem pro uplatnění našich zemědělců a potravinářů na vlastním trhu.
Což o to, s podporou většího než současného uplatnění domácí zemědělské a potravinářské produkce na našem trhu nelze než souhlasit. Je to ale proces, který máme v rukou my sami, a to jak spotřebitelé při volbě nakupovaných potravin ve prospěch produktů vyrobených u nás, tak zemědělci a potravináři lépe zacíleným marketingem, ale i výší své efektivity a konkurenceschopnosti. Je ovšem neuvěřitelně naivní hledat recepty k soběstačnosti v předlistopadovém období.
Málokdo totiž ví, za jakou cenu bylo této takzvané soběstačnosti dosaženo. O použitých nástrojích totiž režim samozřejmě nemluvil, takže tehdejší laická veřejnost o nich neměla ani tušení. Vzhledem k absenci odborného základu neví nic o použitých principech ani většina současné politické reprezentace, a ti, kteří vědí, nemají buď dostatečné komunikační možnosti nebo chopnosti, nebo se prostě bojí mluvit. Drtivá většina současných novinářů píšících o potravinářství zase nemá s předlistopadovými principy vlastní zkušenost a bohužel se je ani nesnaží odhalit. Výsledkem je, že dnes nikdo nedokáže předlistopadovou potravinovou soběstačnost popsat, takže si všichni myslí, jak to bylo tehdy správné.
Ve skutečnosti byl ideovým autorem potravinové soběstačnosti Klement Gottwald, který také stál za prosazením nástrojů, které měly potravinovou soběstačnost zajistit. Ve většině druhů potravin se to v podstatě podařilo a na pultech tehdejších obchodů byly k mání opravdu především tuzemské výrobky v přijatelných cenách. To bylo možné ze dvou důvodů. Samotná dominance tuzemských produktů byla zajištěna neexistencí zahraniční konkurence, neboť na hranicích mezi Západem a Východem byly vystaveny nejen dráty zamezující migraci lidí, ale také velmi vysoká cla zamezující pohybu zboží – tedy i potravin. Podle dnešních pravidel by ovšem měla taková situace vyústit, právě kvůli neexistenci konkurence, k relativně vysokým cenám potravin. Ty ale byly - politickým rozhodnutím – celkem levné. Toho bylo dosaženo využitím záporné daně z obratu, kterou stát v praxi dotoval ceny potravin. Kdyby se totiž v předlistopadovém Československu prodávaly potraviny za ceny, za které je zemědělci a potravináři vyrobili, byla by jejich cena minimálně dvojnásobně, v některých případech ale i několikanásobně vyšší. Nebylo by vůbec od věci objem dotací cen potravin v tehdejší době spočítat, což zatím nikdo neudělal. Přesto je zřejmé, že i v tehdejších cenách šlo o minimálně desítky miliard korun ročně, které bylo třeba nahradit jiným způsobem – vyššími daněmi. Stát ovšem nedotoval pouze finální výstupy ze zemědělské prvovýroby, ale již počátek výrobního řetezce. Tehdejší zemědělci tak měli například v porovnání s celostátním průměrem o deset procent vyšší platy a rozličné daňové úlevy. Potravinová soběstačnost nás tak vyšla hodně draho, a za předlistopadové období jí lze odhadnout na biliony korun. I díky tomu tak chyběly peníze na rozvoj infrastruktury, technologie, vědu a obecně na odvětví vytvářející vyšší přidanou hodnotu.
To by si měli uvědomit všichni, kteří po násilné potravinové soběstačnosti současné ČR volají. Nehledě na to, že vyspělá Evropa pojímá v současné době potravinovou soběstačnost či potravinovou bezpečnost úplně jinak – totiž zachováním produkčního potenciálu krajiny. To není v zásadě nic jiného, než snaha udržet zemědělskou půdu v takovém rozsahu a takovém stavu, aby mohla příslušnou zemi v případě potřeby uživit. Což je ale něco o dost jiného, než co se u nás v kraji za potravinovou soběstačnost považuje.
Ačkoli jsou navíc tuzemská média plná statistik, jak je ČR ve výrobě hlavních zemědělských surovin a následně pak potravin stále méně soběstačná, realita je o poznání jiná. V praxi platí pouze klesající soběstačnost především ve výrobě vepřového masa a částečně v produkci masa drůbežího, z rostlinných komodit pak klesla schopnost našich producentů zásobit vlastní trh ovocem a zeleninou. Ve všech případech je tento stav dán nižší konkurenceschopností naší vlastní produkce, na které se sice částečně podepisuje ne zrovna optimální dotační politika, tuzemská i evropská, ale nejenom ta. Téměř historický okamžik – správně a motivačně zacílit nově konstruované podpory na roky 2014 až 2020, je přitom právě teď. Základním principem přitom musí být „za více práce (vyšší náročnost) více peněz“. To v současné době zrovna hlavním principem není, takže výsledkem je stav, kdy jedny z nejvyšších dotací berou zemědělci udržující trvalé travní porosty.
Jak je to ale se současnou potravinovou soběstačností ČR? V prvé řadě nelze soběstačnost měřit tím, jaký podíl potravin se do ČR ze zahraničí doveze, ale tím, kolik se v ČR té které komodity vyrobí v porovnání s tím, kolik se jí u nás spotřebuje. Přestože se totiž neustále v ČR zabýváme tím, kolik zboží se dováží, cudně se mlčí o opaku – totiž že ČR stále více zemědělských surovin, a v poslední době i potravin, také vyváží. Pokud tedy vezmeme skutečnou výrobu v ČR a skutečnou spotřebu, vychází aktuální data za uplynulý rok 2011 o poznání lépe, než je obraz tohoto stavu prezentován veřejnosti.
ČR je aktuálně přebytková v produkci všech obilovin, a zejména pšenice (o 61,5 procenta), řepky, cukrovky, hovězím masu a mléku, naopak méně, než se v ČR spotřebuje, se u nás vyrábí brambor, ovoce a zeleniny, vepřového a drůbežího masa a vajec. Nejnižší podíl kupodivu nepředstavuje vepřové (60,8 procenta), ale zelenina (36,9 procenta). Dlužno dodat, že z okolních středoevropských zemí, včetně Rakouska, není žádná země v hlavních zemědělských surovinách soběstačná, a většina z nich je na tom s podílem domácí výroby k domácí spotřebě hůř než my.
Petr Havel


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Leo napsal(a):

Kecáš!
13. 05. 2012 | 17:25

Alenka napsal(a):

Autore, tak jste si plivnul na komunisty a koryto je jisté.
Ale ta ubohost.
Přesvědčovat národ který má k dispozici např. ideální podmínky na pěstování brambor a chov dobytka, že se to nevyplatí, lepší je kupovat NA DLUH brambory z druhého konce Evropy, česnek z číny a hovězí vozit dokonce z USA. A neumíme ani nechat slepice na dvorku, i ta vajíčka si na dluh koupíme z POlska a odjinut. Už jenom ta zbytečná kamionová doprava a zátěž ekologická a ekonomická. Nehledě na to, že v případě nějakého mezinárodního konfliktu žebrat u nepřítele aby nás nenechal chcípnout hlady,jinak nemůžeme statečně bránit zem, divné ...
Ale po cinkání klíči jsme si navykládali tolik nesmyslů, že se mezi nimi ztratí i tohle
13. 05. 2012 | 17:34

petrhavel napsal(a):

Kléma by měl radost - zdatně spolu s následovníky vychoval své papoušky...Jenže před fakty se dá zalézt do písku jen na omezenou dobu.
Mimochodem, ČR SAMOZŘEJMĚ nemá ideální podmínky ani k produkci brambor, ani česneku, takže v tomto smyslu jsou ve své nižší konkurenceschopnosti naši pěstitelé trošku nevinně. Zato máme opravdu dobré podmínky k tomu skotu - a taky jsme přebytkoví...
Jinak cestování potravin po celém světě křížem krážem skutečně není zrovna přínos k ekologii - tak ale kupujte naše potraviny a ty jiné k nám cestovat nemusí...
13. 05. 2012 | 18:01

Pavel Krajtl napsal(a):

Ono by stačilo neplýtvat dotacema na nesmyslné sečení luk a podobné hovadiny, které nakonec nemají s toužebnou biodiverzitou nic společného. Jsou místa kde se regulují mokřiny, jinde se zase za milióny vytvářejí. Tule se vyseká z meze šípek, o pár mětrů dál se za dotace vysazuje... prostě tomu chybí koncepce, ale tobychom museli vymenit lidi aby se něco změnilo, ne se pokoušet pomocí dotačních podnikatelů převlečených za úředníky ministerstva a "ekology" s těmiž motivacemi něco "zvelebovat". Prostě je to "po nás potopa". Není divu že všichni volají po monachovi či nějaké šlechtě která si svoje dokázala vždycky pro generace hlídat. Je to ovšem omyl, moderní šlechta tu nechá spálenou zemi a odletí se válet na ostrovy třeba v tichomoří... Jsou to holobrádkové plundrující rodový majetek o to úspěšněji oč se radostněji zapojují do každé jimé mafiánské praxe dneška...
13. 05. 2012 | 18:04

český maloměšťák napsal(a):

http://www.financninoviny.cz/zpravy/stavy-prasat-a-slepic-v-cr-klesly-na-historicka-minima/793081

"...Stavy prasat v Česku od loňska klesly o desetinu na 1,58 milionu kusů, což je nejméně od roku 1921. Snižovaly se také počty drůbeže, zejména slepic, kterých také ubylo na historické minimum. Naopak přibylo skotu, ovcí, koz a koní. .."

"...Chovy drůbeže od loňského do letošního dubna poklesly o 2,6 procenta na 20,69 milionu kusů, z toho slepic bylo 5,35 milionu. Méně drůbeže se v Česku chovalo naposledy koncem 60. let minulého století a slepic je v Česku historicky nejméně. Jejich stavy statistici sledují od konce 2. světové války.

Počty skotu se meziročně zvýšily o 0,7 procenta na 1,35 milionu, z toho stavy krav se snížily o 0,1 procenta. Na začátku letošního dubna jejich chovy čítaly 551.000 zvířat. Meziroční nárůst počtu ovcí činí 5,7 procenta na 221.000 kusů. Takřka o sedm procent přibylo v tuzemsku od loňska koní..."

"Živočišná výroba umírá a českým politikům je to jedno, naopak propadu ještě pomůžou, třeba zrušením zelené nafty," uvedl prezident Agrární komory Jan Veleba. Na příští rok vládou plánované zrušení výjimky zaručující až dosud agrárníkům vrácení 60 procent spotřební daně z pohonných hmot připraví zemědělce ročně o 1,6 miliardy Kč. Na protest proti zrušení zelené nafty proto farmáři hodlají blokovat 23. května regionální silnice zemědělskou technikou.

Spolu se snižováním stavu hospodářských zvířat klesá v tuzemsku také výroba masa. Loni se meziročně snížila o 6,2 procenta na 505.397 tun v jatečné hmotnosti, nejvýrazněji klesla produkce drůbežího.

S klesající výrobou a rostoucími dovozy klesá také soběstačnost Česka u většiny živočišných komodit. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha v lednu upozornil, že například u vepřového masa je ČR soběstačná již jen ze 60 procent, zatímco v roce 2003, rok před vstupem země do EU, byla soběstačnost téměř stoprocentní.

Schodek zahraničního obchodu České republiky s potravinami se v letech 2000 až 2011 více než zdvojnásobil a loni vystoupal na bezmála 37 miliard korun. Rekordní záporné saldo 40 miliard korun zahraniční obchod s potravinami vykázal v roce 2010. Deficit prohlubují především prudce rostoucí dovozy masa z Evropské unie, vyplývá z analýzy ČSÚ zveřejněné v dubnu..."
--------------------------------------------------------------------------
Pokud tedy má " produkční kapacita české krajiny" spočívat v tom, že si každý z nás - "v případě potřeby" - osedlá koně a pojede žebrat o brambory , kuřata či vajíčka do Francie či jinde...upozornil bych ho , že cesta bude trvat poměrně dlouho a tak by se mu (třebas v létě) ta vajíčka mohla cestou zkazit.
A kůň též bude muset cosi cestou žrát, že...
13. 05. 2012 | 18:04

Yosif K napsal(a):

Alenka napsal(a):
Autore, tak jste si plivnul na komunisty a koryto je jisté.
Ale ta ubohost.
Přesvědčovat národ který má k dispozici např. ideální podmínky na pěstování brambor a chov dobytka, že se to nevyplatí, lepší je kupovat NA DLUH brambory z druhého konce Evropy, česnek z číny a hovězí vozit dokonce z USA. A neumíme ani nechat slepice na dvorku, i ta vajíčka si na dluh koupíme z POlska a odjinut. Už jenom ta zbytečná kamionová doprava a zátěž ekologická a ekonomická. Nehledě na to, že v případě nějakého mezinárodního konfliktu žebrat u nepřítele aby nás nenechal chcípnout hlady,jinak nemůžeme statečně bránit zem, divné ...
Ale po cinkání klíči jsme si navykládali tolik nesmyslů, že se mezi nimi ztratí i tohle
13. 05. 2012 | 17:34
Pani Alenko - po padu komunistickeho rezimu v CSSR zbyl na svete jediny stat ktery se snazi o sobestacnost uplne ve vsem. Jsou to kreteni vladnouci v KLDR, kde diky snaham oi sobestacnost vetsinou radi hladomor. Jde o proslavenou doktrinu Tschu-tsche.

To ze na UPLNE VSECH POTRAVINACH byla za komancu zaporna dan z obratu - mnohdy az ve vysi 80% - vim uplne nabeton. Videl jsem na to tabulky.
To ze maslo bylo za 10 Kcs a stalo pritom vyrobit 25 Kcs bylo vykoupeno tim, ze na vetsine prumyslovych vyrobky byla obratova dan az 40% takze lidi si mohli koupit barvnou televizi leda tak za 6 mesicnich platu.

Nad naprostou ekonomickou zhovadilosti zaporne dane na potraviny se zamyslel uz Nikita Chruscev - nez jej Breznev a dalsi kovanejsi bolsevici poslali na lov medvedu.

Co se tyce valky - myslite si ze hrozi valka s Danskem? Tam totiz diky priznivejsimu klima pestuji kilo veproveho o 6 Kc levneji nez v CR.
Proc neco lacineji dovazet kdyz si to muzeme DRAZE vypestovat doma sami, a sami sobe uskodit, ze ano..... nazor bolseviku z KLDR a merkantilistu z 18 stoleti......
13. 05. 2012 | 18:09

český maloměšťák napsal(a):

Kléma by měl radost zejména z toho, jak zde někteří "nezávislí" / na ČEM ??? "nezávislí" ???/ analytici donekonečna a téměř bez nároku na odpočinek agitují za čínský česnek , chleba z velkých pekáren a brambory z Rakouska.

Neb o agitaci se Kléma a spol opírali.
Jak dopadli - to už jaksi víme, že....
13. 05. 2012 | 18:09

Stařeček napsal(a):

tak jsem se od vás vážená agrární analytiku dozvěděl, že před listopadem 89 bylo zemědělství, a zemědělci podporováni. Tedy to co dělá EU pro Francouze, Španělsko a jiné. Naše zemědělce, Bohu žel ne, nebo oproti výše zmíněným minimálně. Před tím listopadem byl podporován i nárůst populace a zdravotnictví, kultura atd. Počet zde povolených znaků by mně pro další výčet nestačil. Dnes by mně zase pro změnu prostor nestačil pro výčet toho, co vše se ruší. To je ten rozdíl mezi podporou a nepodporou všeho před a po listopadu. No prostě na to nemáme. Nevyrábíme, nemáme vlastní podniky, obchody, banky, pojišťovny, a tak se neodvádějí potřebné daně. A za to právě mohou tací chytráci jako vy.
13. 05. 2012 | 18:11

xyzy napsal(a):

Naše země, kdysi téměř bramborářská velmoc, v produkci česneku si plně vystačící a že SAMOZŘEJMĚ nená ideální podmínky k produkci obou produktů? Odkud se vzala ta samozřejmost???
Byly doby, a není to zas tak dávno, kdy brambory z dovozu byly známy jen díky tomu, že byly rané a jiný než český česnek na trhu nebyl.
13. 05. 2012 | 18:17

xxx napsal(a):

Ze jste pane ubohy Vam uz urcite nekdo rekl. A ze jste jeste k tomu korunovany
mozna ne. Dusledkem Vasich kecu je zbytecnych za 32 mld CZK dovozu a neobdelana krajina. Jak nekdo takovy muze byt zemedelsky analytik.... mozne jen v Klausistanu.
13. 05. 2012 | 18:19

PK napsal(a):

To se jim (komunistům) to dotovalo když měl celý národ stejnou výplatu a tunelování nemohlo existovat.
13. 05. 2012 | 18:23

ddd napsal(a):

Jsme prebytkovi v chovu skotu? Jak jste na to prisel? Svedci o tom to, ze spotreba hoveziho v CR klesla z 28 kg/osobu v r.1990 na 8 kg/osobu v r.2012? Nebo snad pokles vyroby mleka z 340 l/osobu z tehoz roku na 270 l v r. 2012? Nebo to,ze v soucasne dobe je v CR mene hoveziho dobytka nez za roboty za Marie Terezie?
Interesantni matematika!
13. 05. 2012 | 18:24

Jan K. napsal(a):

Autore, souhlas s většinou blogu, jen to, že potraviny za komunistů byly celkem levné, to jste dost vedle. Stačí si porovnat ceny a platy v osmdesátých letech a dnes. Ještě tak u chleba, pečiva, mléka a limonád jsou ceny zhruba srovnatelné, ovšem máslo, maso, káva, pivo, mouka, atd. jsou dnes podstatně levnější.
Pokud jde o dotace do zemědělství tak jedině do údržby krajiny, dotace na výrobu je naprostý nesmysl, protože každý dotovaný výrobek nás v celkových nákladech přijde dráž, než nedotovaný.
13. 05. 2012 | 18:27

SuP napsal(a):

Pane Havle -
To, co Vám tu tak okázale odporuje, jsou odpůrci svobodného trhu. Z jejich reakcí je zjevné, co o něm vědí.
13. 05. 2012 | 18:31

český maloměšťák napsal(a):

Yosif K
"...Co se tyce valky - myslite si ze hrozi valka s Danskem? Tam totiz diky priznivejsimu klima pestuji kilo veproveho o 6 Kc levneji nez v CR. ..."

Mohl byste to prosím dokázat ?
Že je to díky příznivějšímu klimatu ?

"Proc neco lacineji dovazet kdyz si to muzeme DRAZE vypestovat doma sami, a sami sobe uskodit, ze ano..... nazor bolseviku z KLDR a merkantilistu z 18 stoleti......

K tomuto malá aktualitka :

http://www.businessweek.com/news/2012-05-10/saudi-arabia-plans-109-billion-boost-for-solar-power

"...The world’s largest crude oil exporter aims to have 41,000 megawatts of solar capacity within two decades, said Maher al- Odan, a consultant at the King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy. Khalid al-Suliman, vice president for the organization known as Ka-care, said on May 8 in Riyadh that nuclear, wind and geothermal would contribute 21,000 megawatts.
“We are not only looking for building solar plants,” al- Odan said in an interview in Riyadh yesterday. “We want to run a sustainable solar energy sector that will become a driver for the domestic energy for years to come.”
The comments highlight the scale of Saudi Arabia’s ambitions to boost renewable energy use as a way to pare back on oil consumption used for domestic desalinization and power plants, potentially saving 523,000 barrels of oil equivalent a day over the next 20 years..."

To je překvapení pro "merkantilisty 19. století" /zajímalo by mě co tento pojem v pojetí Yosifak vůbec znamená, ale to je celkem jedno,,,/, že ?
Topí se v ropě/laciná výroba/ ale přitom začínají myslet na zadní vrátka/drahé nákupy/.
A přitom je to taková docela autoritativně /tedy blbě - " severokorejsky" ???/ spravovaná země, co - Yosife K ? Yosife K - víte vy vůbec jaký je rozdíl mezi investicí a spotřebou ???

Pakliže tkzv. komparativní výhodu/její popis/ zredukujeme na pouhé tržní valuace...jak by si přál místní ekonomický genius Yosif K...můžeme se také časem dostat do situace, kdy budeme skutečně vyvážet levně dobývané uhlí :(( či levnou elektřinu z něj :(( a dovážet maso a jiné potraviny.
Otázka však zní, jak to bude v časech, až například uhlí dojde. Nebo zdraží maso. Nebo zdraží maso a zlevní uhlí....a jediný nástroj, který v té době budeme mít v rukou bude kilof a gráca. A jediné hospodářské zvíře bude kůň.

Co pak ?
Majznout Yosifa K kilofem po hlavě, posadit ho na koně , koně zavést na rampu a pomocí grace koně i s Yosifem K odpálit do jeho vysněné Ricardinánie ?

Jo - to by šlo. Ale nebude už pak dost pozdě ???

P.S. Čím větší autarkie - tím větší svoboda. Čím větší svoboda - tím menší prostor pro vydírání jakoukoliv mocí - například monopolní - ať už ekonomickou či politickou.
Paradoxně je tak tím dnešním " Klémou" úplně někdo jiný, než si myslí autor blogu.
13. 05. 2012 | 18:36

ddd napsal(a):

To Yosif:
Farma v Dansku/cca 40 km od Odense/ mela v r. 1996 na 270 ha, 300 ks krav a 100 ks prasnic 80 000 l zelene nafty za cca 1,7 DK/l, za l mleka dostavali
2,05 DK/l,na CPS byla nafta za 5,5 DK/l, prumerne meli zatizeni 1,1 VDJ/ha. Zelenou naftu dostavali na RV i ZV, nesla pouze na sluzby.
I v r. 2005 /po vstupu CR do EU/ byly prime dotace EU pro DK vyssi o 80% nez mel sedlak v CR. Totez USA, Svycarsko, Japonsko.
Jen blbec si neni schopen vypocist, jake dopady ma takova asynchronie popdpory na jednotnem zemedelskem trhu EU a jen blbec si nedokaze vypocist, co se stane, pokud je zeme vydana vsanc pouze dovozu.
13. 05. 2012 | 18:38

Baba Jaga napsal(a):

Pražáci (i ti původně z Benešova) v tom mají jasno hnedle po roce 1989 (alespoň ve FIO to tak bylo) - potraviny dovezeme. Zemědělci kupodivu ale pořád produkují, ba i Klub zemědělských novinářů funguje. Hůře bude, až dovážené potraviny nebudou státy vývozců dotovány a nezaměstnanost stoupne a platy poklesnou i v Praze.
Čím se asi živil pan Havel do roku 1993? Vždyť to už mu úřední mládí téměř končilo.
Když jsem tak přelétla jeho názory, tak se možná ještě přece jen přihlásím na rekvalifikaci na zaučení dojení koz. A pozemeček neprodám a budu si dál pro rodinu pěstovat brambory.
13. 05. 2012 | 18:46

Pavel Sántay napsal(a):

Doporučuji poslechnout a autorovi alespoň 2x, potom snad pochopí jakou blbost napsal
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2627385
13. 05. 2012 | 18:48

ujo napsal(a):

autor fabuluje:
"s podporou většího než současného uplatnění domácí zemědělské a potravinářské produkce na našem trhu nelze než souhlasit. Je to ale proces, který máme v rukou my sami, a to jak spotřebitelé při volbě nakupovaných potravin ve prospěch produktů vyrobených "

Opravdu my sami? Opravdu můžeme ovlivnit to, kde řetězce nakupují potraviny?
U řady výrobků se navíc vůbec nedozvíte odkud pochází.

Další autorova perla:
"I díky .. (záporné dani na potraviny) chyběly peníze na rozvoj infrastruktury, technologie, vědu a obecně na odvětví vytvářející vyšší přidanou hodnotu."

Na hlavně, že nám dnes peníze na výše uvedené nechybí.

Potraviny jsou strategickou surovinou ,stejně jako třeba ropa; ne ,že ne.
CO nám tvrdí finanční analytici: důležitý je trend.
A trend je jednoznačný: úbytek zemedělské půdy, úbytek zemědělské produkce
13. 05. 2012 | 18:57

Stařeček napsal(a):

To Yosif K:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2627385
13. 05. 2012 | 19:02

nestranný napsal(a):

Pane autore.Blábolíte tu naprosté nesmysly.Např.cukr.V celé republice je jeden
jediný cukrovar.Ty jsme prodali Francouzům,kteří je rozebrali a odvezli technologie dom,kde je využívají oni.Logicky se pak nikomu nevyplatí cukrovku ke zpracování
do velmi vtdáleného cukrovaru.Dnes dovážíme 94% naší spotřeby.A u dalších komodit
je to obdoba.Neoblbujte prosím veřejnost a hlavně zemědělce.Takovéto lži můžete používat je u dnešních mladých,kteří předchozí zeměělskou politiku nemohli poznat
a dnes jsou krmeni jen pokroucenými informacemi.
13. 05. 2012 | 19:14

aga napsal(a):

autore

Jestli svalujete vinu na nekvalitní potraviny na spotřebitele (kterým nezbývá nic jiného, než je v nakupovat v cizinci vlastněných řetězcích, kterým pochopitelně nemohou čeští živnostníci konkurovat - zejména v době krize, kdy na kvalitní potraviny nezbývají v mnoha domácnostech prostředky), na co potom existují parazitické organizace, kterými jste prošel a jejichž výčet máte ve své vizitce? Kritizujete tu minulý režim, a přitom tu propagujete systém, kdy je výrobce a prodejce nekvalitních potravin "z obliga", starat se má chudák spotřebitel sám. V tomto směru dám vždy přednost tomu minulému, kde byla zodpovědnost za kvalitu potravin jednoznačně na výrobci a na státu samotném, a nikdo by si nedovolil arogantně až perverzně kárat spotřebitele za hyenismus výrobce a prodejce.

Podle toho, co tu produkujete, jsou tu všechny ty v zásadě lobystické organizace, jen proto, aby to těm spotřebitelům ještě více znesnadňovali ve prospěch a v žoldu zahraničních výrobců a řetězců. Prostě pátá kolona, zaměřená na likvidaci nejen české potravinové soběstačnosti.
13. 05. 2012 | 19:40

Petr z Tábora napsal(a):

Na štěstí jsou experti, kteří to vidí jinak než Vy - viz odkaz výše jednoho kolegy na doc.Švihlíkovou.
Loni mě překvapilo video o velmi vyspělých zemědělských farmách v Saudské Arábii = tam si na rozdíl od Vás uvědomují strategický význam zemědělské a potravinářské výroby. Pokud by došlo ke krizi, tak exportní země jako první opatření zastaví vývoz. Dobře to chápe EU a proto existuje nákladný systém dotací do zemědělství.Pro laiky je nepochopitelný vývoj systému národních kvót, ale například dobře vidíme likvidaci cukrovarnictví.
Zemědělství pečuje o krajinu a také zajišťuje osídlení vesnic. Řádná péče o půdu přeci vyžaduje optimální stavy dobytka. Domácí výroba také šetří PHM - to má význam ekonomický a ekologický. Výsledky politiky, či spíše nečinnosti vlád, kterou Vy podporujete, vidíme kolem sebe - stali jsme se odbytištěm podřadných potravin.
13. 05. 2012 | 19:52

evix napsal(a):

Tak čeho je moc, toho je hodně :-(((
Tak už vím proč nemám práci, já jsem totiž původem zootechnik, v současné době dělám auta, předtím elektroniku a co ještě asi budu do důchodu dělat, autore..pošlete nás všechny na pracák! To bude nejlepší, po půl roce na poštu se hlásit až to vzdáme a vzorně někde chcípnem, aby jsme nedej bože ještě brali důchod, dyť ten je jen pro vás.
Víte jak vypadá ta údržba krajiny??? Něco se nabízí devenloperům za 80kč/m2...tak to vypadá. A zbytek zarůstá tím šípkem, jak to tu popisují diskutující.
To co zbylo z kolchozu, nějaký zem.podnik propustil už 90% lidí z původ.počtu, několik 100 lidí. Ano někteří se tam poflakovali, to je pravda, dnes se zase poflakují ve veřejné správě a někteří berou ještě horentní sumy a zlaté padáky! Z 500 krav, zůstalo asi 80 jen na produkci jatečného skotu.
Prasata už nejsou dávno, prakticky jediná komonita co je na poli, je ta trapná řepka, už mám na ní alergii a nejen já, čím dál více lidí má rýmu, kterou předtím nemělo.
A ta pitomost, že díky zemědělcům nebylo na technologie, tak mi vysvětlete jak to že se nám vlní silnice a dálnice, mimochodem nejdražší v Evropě? Víte proč se vlní obchvat Příbora? Protože tam před 65 miliony lety bouchla sopka!!!!http://ekonomika.idnes.cz/za-zvlneny-novy-obchvat-u-pribora-muze-vyhasla-sopka-p0a-/eko-doprava.aspx?c=A120427_1770544_ostrava-zpravy_jog

Jsem zvědavá jakou kravinu ještě v těch státních institucích vymyslíte.
13. 05. 2012 | 20:12

Stařeček napsal(a):

Petr Havel, ještě dodatek. "Vás bych opravdu doporučil, abyste hájil zájmy ČR u EU". Není se pak divit tomu kde jsme. A to máme ještě jednoho prezidenta z Prognostického ústavu a další dva z z téhož ústavu na nového prezidenta kandidují. Kdo by to byl řekl, že prognosťák bude líhní prezidentů.
13. 05. 2012 | 20:38

Fanda napsal(a):

Autore, tak snadné to ani zdaleka není, jsme totiž osmyčkováni a škrceni kvótami toho co můžeme a nesmíme vyprodukovat, až to hezké není..Unie slavná.......
13. 05. 2012 | 20:47

Pepa napsal(a):

Vážený pane autore, nebudu Vám vyvracet názory.
Budu však velmi vděčný, když nám popíšete, za jakou cenu bylo dříve dosaženo potravinové soběstačnosti.
Pro agrárního analytika to jistě bude velmi jednoduché.
Vy jistě máte tu odbornou schopnost.
Možná nám taky odborně vysvětlíte, proč EU využívá celní bariéry.
O potřebě energetické bezpečnosti asi pochybovat nebudete, ale nejsou i potraviny určitým nezbytným druhem energie?
Můžete zhruba nastínit jaké množství základních potravin nám může zajistit stát v případě nouze?
Jakým způsobem to provede?
Není náhodou úroda na polích již prodána na stojato ?
13. 05. 2012 | 20:51

Občan napsal(a):

Už jsem četl hodně lží z per modrých poskoků, ale tenhle článek se jednoznačně řadí na první místo mezi nimi.

Čechy, Morava a Slezsko byly VŽDY ve své historii potravinově soběstačné. Již ve středověku se dovážela pouze exotika v podobě některých druhů koření, citrusů, cukru (třtinového, ze Středomoří), rýže a mořských ryb. Dokonce i mandle se pěstovaly na Moravě ve velkém (od Brna směrem na jih se jim dařilo výborně).

A dnes?
Tisíce hektarů zemědělské půdy ležící ladem, další tisíce zastavěné domkovými satelity, nebo zaneřáděné slunečníky, větrníky a řepkou. Následkem toho vymírající populace živočichů typických pro naše klimatické pásmo, bordel ve vodních systémech (bažiny NA KOPCI a suché zahrady POD NÍM) a nedostatek vlastního žrádla.
Hypáče naplněné předraženým importovaným hnojem a obyvatelé zběsile objíždějící zbývající místní pěstitele a chovatele a SHÁNĚJÍCÍ slušné potraviny.

Od 18. století jsme měli vlastních základních potravin vždy dost. Mouky a obiloviny všeho druhu, luštěniny, ovoce a zelenina, maso a sladkovodní ryby, máslo a sádlo, vejce, med a cukr. Tak, autore, laskavě nelžete.
Dokonce i ve středověku bylo potravin v zemích Koruny české dostatek - s vyjímkou několika sezónních hladomorů v důsledku závažného klimatického výkyvu (asi čtyři - dva větší ve druhé pol. 13. století a dva menší v první pol. 14. století).
O tom, co a v jakém množství se pěstovalo a chovalo, svědčí bohaté archeologické nálezy a od 14. století i poměrně bohaté písemné prameny (např. urbáře). Takže, autore, blbce budete muset zkusit dělat z někoho jiného.
13. 05. 2012 | 20:52

UmKab napsal(a):

Potravinová soběstačnost má předevšim strategickej rozměr a je to jedna z nutných podmínek svobody ale vyprávěj o tom otrokům.
13. 05. 2012 | 20:58

Yosif K napsal(a):

Sorry na vetsine prumyslovych vyrobku byla obratova dan az 400%. Takhle bylo vykoupeno mleko za 3 Kcs za litr a kilo chleba zas Kcs 2.60.
13. 05. 2012 | 21:01

Yosif K napsal(a):

Občan napsal(a):
Už jsem četl hodně lží z per modrých poskoků, ale tenhle článek se jednoznačně řadí na první místo mezi nimi.
Pane Obcane - moje sestrenice pracovala za totace na ZZN. Vzdycky rikala ze potravinova sobestacnost CSSR byla umanutost rudych kretenu, ktera silne prispivala k tomu, aby CSSR za 40 let sociku zaostala o 20 let za zapadem.
13. 05. 2012 | 21:04

Gerd napsal(a):

Pane Havle,
píšete, že si máme české potraviny tedy koupit. Já bych to i dělal a rád je kupoval, ale nabídka je ubohá. Navíc jste kdysi psal, že úplně 100% česká potravina není, protože se při její výrobě neužívají jen 100% české výrobky.
Takže ochota kupovat české potraviny by byla, ale jak mám koupit např. na podzim česká jablka, když mně prodejce neustále nutí ta dražší z dovozu?
13. 05. 2012 | 21:11

Yosif K napsal(a):

Pepa napsal(a):
1)Můžete zhruba nastínit jaké množství základních potravin nám může zajistit stát v případě nouze?
2) Jakým způsobem to provede?
13. 05. 2012 | 20:51
Koncept potravinove sobestacnosti byl prekonan v Anglii jiz v letech 1825-1830 jako koncept ozebracovani a sebeznicovani statu. Kdo tomu neveri at se jede podivat do KLDR.
1) O jake nouzi mluvite? Ze by vypukla valka s Danskem nebo Polskem?
2) Velka Britanie se behem druhe svetove valky stala potravinove sobestacnou na jare. Farmari rozorali louky a zaseli obili. Mimo jine Petr Havel vsak rikal, ze v obili ma Ceska republika prebytek exportu nad importem. Ceho se bojite? Ze na Vas nezbude chlebova placka?

Zastanci potravinove sobestacnosti patri do humoristickeho tisku. Prectete si "petici vyrobcu svicek" od Frederica Bastiata. K potravinove sobestacnopsti se dnes jiz nehlasi aniu balvani z KSCM. Je to koncept vhodny do debat v putykach nejnizsi tridy.
13. 05. 2012 | 21:13

Jemnický napsal(a):

SuP

Svobodný trh nemůže být trhem s dotovanými produkty!!!
Pokud vyjednávači s EU dojednali dvacetiletý zákaz vývozu ovčí vlny z ČR, tak si s tou vlnou můžeme vytřít naši pomalu holou řiť. Ovce můžeme mít na okrasu krajiny (dotace z ministerstva okrašlování), protože se jejich chov nevyplatí.
V pohraničí půdu skupují rakušáci. Místo sena se produkuje plesnivina za dotace z EU, které stejně platíme my. Proč jde EU do ..... a my s ní?
Venkov se vylidnil, školy zavřené, dětí se moc nerodí.
Jen houšť, solme solí technickou a dlabejme polskou plesnivinu.
13. 05. 2012 | 21:13

Yosif K napsal(a):

Petr z Tábora napsal(a):
Na štěstí jsou experti, kteří to vidí jinak než Vy - viz odkaz výše jednoho kolegy na doc.Švihlíkovou.
Loni mě překvapilo video o velmi vyspělých zemědělských farmách v Saudské Arábii = tam si na rozdíl od Vás uvědomují strategický význam zemědělské a potravinářské výroby.
KONEC CITATU.
Farmy v KSA funguji takto: Delnici a technici (vetsinou cizinci) se potykaji s klimatem vhodnym leda pro pastevectvi. V mnoha pripadech jde o Potemkinovy vesnice - provoz je tak drahy, ze ani bohate KSA si jej mniohdy nemuze dovolit. Jde patrne o nejdrazsi potraviny na svete. Velka cast "prirodniho mleka" krabicovana v KSA ma nenapadnou popisku ze jde o mleko vyrobene z prasku a vody. Susene mleko se samozrejme doprovazi mj i z Ceska.
KSA se stovkama miliard petrodolaru rocne si vsak takoveto frky muze dovolit spise nez staty, ktere misto cerpani ropy ze zeme si musi vydelavaty penize nejakym normalnim zpusobem.
13. 05. 2012 | 21:21

Jemnický napsal(a):

Dnes se na úrodných polích nejlépe daří firmám Hnůjdaj a betonovým sloupkům s fotočlánky. Na polích se postavily supersklady pro vycmrndaná rajčata ze zahraničí. Prasata se vozí po celé Evropě, až někde holt chcípnou. Pak se dovezou do Čech.
Agrární analytici žvaní a žvaní.
13. 05. 2012 | 21:23

Pepa napsal(a):

Yosif
Nemusí být válka, postačí nekolikadenní výpadek elektrického proudu, povodeň, měnová reforma.
To jsou ty lepší případy.
Četl jste knihu Den kdy došly prachy?
13. 05. 2012 | 21:24

Yosif K napsal(a):

Obcan napsal:
Pakliže tkzv. komparativní výhodu/její popis/ zredukujeme na pouhé tržní valuace...jak by si přál místní ekonomický genius Yosif K...můžeme se také časem dostat do situace, kdy budeme skutečně vyvážet levně dobývané uhlí :(( či levnou elektřinu z něj :(( a dovážet maso a jiné potraviny.
Otázka však zní, jak to bude v časech, až například uhlí dojde. Nebo zdraží maso. Nebo zdraží maso a zlevní uhlí....a jediný nástroj, který v té době budeme mít v rukou bude kilof a gráca. A jediné hospodářské zvíře bude kůň.
KONEC CITATU.
Pokud zdrazi maso, pestovani kurat lze obnovit behem 3-6 mesicu a pestovani prasat behem 1-2 roku. U hoveziho to trva dele, ale v hovezim je CR vice nez sobestacna (aspon to pise Petr Havel)..... NENI POTREBA PANIKARIT..... duverujte trhu.... :-)
13. 05. 2012 | 21:29

Admirál napsal(a):

UmKab "Potravinová soběstačnost má předevšim strategickej rozměr a je to jedna z nutných podmínek svobody ale vyprávěj o tom otrokům"

Ano, strategické uvažování našim polistopadovým politikům doopravdy jde. Jestli uvažují strategicky, tak rozhodně ne pro nás.

Likvidace ČS zemědělství je stejně vlastizrádný čin jako likvidace Poldovky.
13. 05. 2012 | 21:30

kormoran napsal(a):

Jemnicky , souhlasim . 21.13.
EU , kde jeste(natlakove) nevymyslelo 'kvoty' ,na te ci one zeme, pouzije dotacni nastroje , ktere se jim urcite vyplati .

Snad za pouze jedno a jedine , za co lze soudruhum v EU podekovat , ze neni puda v Cr zdimana do prte prte , ale je svym zpusobem udrzovana pro budouci generace- (snad) . I kdyz jeden nevi s jakou se soudruh Barroso na druhy den probudi.)))

Na autora bych mel dotaz ! Ktera zeme tedy dle nej je pro pestovani brambor idealni?

S kritikou , ze potraviny se doslova zbytecne prevazeji z jednoho konce EU na druhy absolutne souhlasim ! Zatez na ekologii , umela zamestnanost atd.

Totalni rudy kocourkov ala RVHP.
Ceho by se mela CR vyvarovat - dovozem jakych-koliv potravin z Ciny! Ti jsou schopni pestovat potraviny i na uranu a prodavat je do sveta!
13. 05. 2012 | 21:39

kormoran napsal(a):

P.S. Jinak sobestacnost v 'krmivu' lidstva je skutecne strategicky vyznam , protoze 'potravina' je to nejzakladnejsi!

Totiz lidstvo z hladu dokaze i neuveritelne kousky!
13. 05. 2012 | 21:55

Baba Jaga napsal(a):

To: Yosif K
Nu, autor - analytik pan Havel, Vy a Vaše sestřenice (snad nedělala v ZZN vrátnou - ty ale věděly vždy všechno nejlíp) jste opravdu na zemědělství experti. Určitě byste zmákli vést ministerstvo zemědělství levou zadní - pokud nám ho co zbytečné nezruší.
A já si pro sichr k našim slepicím přikoupím další 3, na chov kozy se zatím necítím.
13. 05. 2012 | 22:00

kormoran napsal(a):

P.P. S.S, )))) Lidstvo jeste pociti , jakou ma vahu plodici zemina , jen co dojde olej , pak nastane neuveritelna rez!
13. 05. 2012 | 22:05

Fanda napsal(a):

Pan Havel: "Dlužno dodat, že z okolních středoevropských zemí, včetně Rakouska, není žádná země v hlavních zemědělských surovinách soběstačná, a většina z nich je na tom s podílem domácí výroby k domácí spotřebě hůř než my."
Proč tedy, když je to tak s tou potravinovou nesoběstatečností v pořádku, používáte na závěr při porovnávání se sousedními státy to hodnocení, že jsou na tom s podílem domácí výroby k domácí spotřebě hůř než my? Že byste si ten problém přece jenom na konec uvědomil? Že by to stavění skladů, fabrik a fotovoltaických článků na vysokobinitních půdách nebylo to pravé?
13. 05. 2012 | 22:15

český maloměšťák napsal(a):

Yosif K
Jak to je tedy s těmi prasaty v Dánsku ? Jaké tam mají lepší klima ?

Že vy ty své lži šíříte - to je zjevné.
Akorát se divím, že sem pak znovu vlezete a tváříte se jako že nic.

Hezký pošabatní večer , bratře ricardiáne smithoniáne.

A malá poznámka - kuřata se nepěstují, ale chovají. Pokud tam u vás - v Ricardánii - máte věci zařízené tak, že do díry šupsnete kuře a pak tři měsíce čekáte /za stálého hnojení ,okopávání a modlení/...a ono stále nic a nic...tak už se nedivím, že kuřecí maso musíte masivně dovážet.

Shalom.
13. 05. 2012 | 22:16

kočka šklíba napsal(a):

Tak tenhle blog je snad to nehorší, co se zde s výjimkou drábkovin a kalouskovin objevilo.
Protože většina komentářů pod tímto textem (plkáním) již autorovi dala najevo, že na rozdíl od něj, samozvaného agrárního analytika, ví o zemědělství víc než on, tak jen pár poznámek.

„Málokdo totiž ví, za jakou cenu bylo této takzvané soběstačnosti dosaženo. O použitých nástrojích totiž režim samozřejmě nemluvil, takže tehdejší laická veřejnost o nich neměla ani tušení.“

Kecy, o záporné dani z obratu věděl každý kdo chtěl vědět. Naopak, tehdejší režim se s tím netajil.

„…za ceny, za které je zemědělci a potravináři vyrobili, byla by jejich cena minimálně dvojnásobně, v některých případech ale i několikanásobně vyšší. „

Kecy, doložte samozvaný analytiku, já jsem schopna doložit jen dva údaje, ale neodpovídají vašim : - 1 litr plnotučného mléka v ceně 3,10 Kčs byl dotován částkou 2,37 Kčs,1 kg másla v ceně 40 Kčs byl dotován částkou 35,31 Kčs.-

„ Nebylo by vůbec od věci objem dotací cen potravin v tehdejší době spočítat, což zatím nikdo neudělal. Přesto je zřejmé, že i v tehdejších cenách šlo o minimálně desítky miliard korun ročně, které bylo třeba nahradit jiným způsobem – vyššími daněmi..“

Kecy, udělal, např - dotace na spotřebu (v roce 1989 představovala
49,7 mld. Kčs) existovala u výrobků, jejichž velkoobchodní cena byla vyšší než
cena maloobchodní, jedná se zřejmě o údaj za všechny výrobky na nichž byla uplatňována záporná daň z obratu, nicméně potraviny převažovaly. Co se týká dyní, možná se zvyšovaly, měl byste dát nějaká čísla, ale - _životní úroveň obyvatelstva i přesto rostla; osobní spotřeba o 2,2 %, společenskáo 3,4 %. Rostly peněžní příjmy i úspory obyvatelstva, což se projevovalo ve vyšší
dynamice poptávky po průmyslovém zboží než potravin-

„Potravinová soběstačnost nás tak vyšla hodně draho, a za předlistopadové období jí lze odhadnout na biliony korun. I díky tomu tak chyběly peníze na rozvoj infrastruktury, technologie, vědu a obecně na odvětví vytvářející vyšší přidanou hodnotu.“

Odporná demagogie a ve světle nynější žumpy i nehoráznost. My jsme samozvaný „analytiku“ díky záporné dani o nic nepřišli. Je možné, jak jistě doložíte, že chyběly peníze na….., ale lidé měli velmi kvalitní a cenově dostupné potraviny, zemědělství bylo jedno z nejlepších v Evropě, ptz. zemědělská politika byla dělána ve prospěch tuzemských zemědělců. Nikdo ty miliardy, dejme tomu těch 47 miliard v roce 1988 nerozkradl jako nyní, kdy se rozkrade podle střízlivých odhadů 100 miliard, a infrastruktura, školství, věda, zdravotnictví jde čím dál tím víc do…….

Na vaše nesmysly v poslední třetině vašeho blogu vám již, i s fakty, odpovědělo dost diskutujících.

Všechna čísla jsou z této publikace Milan Sekanina NEDOKONÈENÁ: Èeskoslovenská ekonomika v druhé polovinì 80. let minulého st., dostupné na webu, a autor nevypadá, že by předlistopadový systém chválil, to ovšem netušil, co za marast tu bude teď.
13. 05. 2012 | 22:18

Midori napsal(a):

Autor
Před 89 jsme měli docela solidní zemědělství. Můj názor.
Architekti nových pořádků zařízli hodně věcí které fungovaly a na které jsme mohli být pyšní, platí to i zemědělství. Překvapujete mne tímto blogem, podle vizitky bych čekal, že máte pod čepicí víc. Nebo že byste sloužil někomu jinému než naší zemi?
13. 05. 2012 | 22:26

kočka šklíba napsal(a):

A ještě k odobě autora, padla tu otázka k jeho erudici a on si o to jak svými plky o laicích a odbornících v blogu, tak svým modrým vlajkonošským vstupem pod blogem řekl.

Autor před rokem 1989 pracoval v pekárnách, mimo jiné jako závozník. Zřejmě proto, když se po listopadu 1989 vrhl jak mnoho všechospochných nicek na nové příležitosti , on do médií, tak si vybral zemědělství, njn od rohlíků to měl blízko.
Poté vystřídal několik médií, odkud byl odejit, případně odešel. V čem ale vyniká je leštění klik na ministerstvech a přilehlých úřadech. Ne nadarmo dělal podržtašku nejhoršímu ministrovi zemědělství od roku 1918, Gandalovičovi. Že je to odborník na problematiku zemědělství si může myslet jen aktuálně.cz a Česká televize a zdejší editor.
Mezi opravdu odbornou zemědělskou veřejností nosí čepičku s rolničkami a mnohé jeho výroky slouží těmto skutečným odborníkům jako dobré vtipy. A pochybuji že rozezná krávu od jalovice, natož pšenici od ječmene. Ale plkat propagandistické nesmysly umí dokonale. Další ukázka zdejší žumpalistiky.
13. 05. 2012 | 22:28

modrý edvard napsal(a):

Děkuji za článek.
13. 05. 2012 | 22:29

Občan napsal(a):

Yosif K napsal "...Pokud zdrazi maso, pestovani kurat lze obnovit behem 3-6 mesicu a pestovani prasat behem 1-2 roku. U hoveziho to trva dele, ale v hovezim je CR vice nez sobestacna (aspon to pise Petr Havel)..... NENI POTREBA PANIKARIT..... duverujte trhu.... :-)"

To je neuvěřitelný blábol.

Odněkud SE musí vyskytnout vhodná vejce.
Ona vejce SE musí nějak vysedět.
Kuřata SE musí něčím krmit.
Kuřata SE musí někde nějak ubytovat.
Kuřata SE musí někde nějak zabít a pak SE musí nějak dostat ke konzumentům.

Totéž platí o ostatních poživatelných živočiších. Prasátka jsou o něco prostorově a potravně náročnější než slepice.

Josífku, máte o získávání potravy představy jak Hurvínek o válce. Pomáhám občas kamarádovi s budováním rodinné farmičky a ubezpečuji Vás, že Vaše představa o tom, ja za 3-6 měsíců budete mít k dispozici jateční drůbež, je zcela mimo mísu.
13. 05. 2012 | 22:30

schlimbach napsal(a):

Bože, tak hloupý blog jsem již dlouho neviděl -(
13. 05. 2012 | 22:35

kočka šklíba napsal(a):

Občane a další, já chápu že Vás ty žvásty Yosifa rozčilují a svádějí k tomu, abyste jeho hloupé kecy vyvraceli(což nedá žádnou práci), jenže když na něj budete reagovat, tím víc on spamuje. Jemu přece vůbec nejde o diskuzi, tedy o dialog, ale o rozbití diskuze. A vy mu v tom pomáháte. Je to škoda, kdybyste na něj nerreagovali, nemá co psát a konečně od něj bude klid.
13. 05. 2012 | 22:46

Ing. N. napsal(a):

Těžko může někoho překvapit 22 letý "úspěch" politiků, pod jejichž vedením naše země "vzkvétá", když jim radí analytici typu Petra Havla.
13. 05. 2012 | 22:54

Baba Jaga napsal(a):

To: kočka šklíba
Dík za vysvětlující informace o autorovi i Yosifovi.
Dobrou noc.
13. 05. 2012 | 22:56

UmKab napsal(a):

Chtěl bych vidět tu srandu kdyby němci trochu zpanikařili a v létě hromadně nakoupili žrádlo na dva tři měsíce dopředu.Třeba pohled na Yosifa K jak po tejdnu za městem rozkopává řepku olejku a zasejvá krmení pro křečka by byl k nezaplacení.
13. 05. 2012 | 23:00

michal napsal(a):

Nejsme soběstační v zelenině, ale např. dovážená rajčata jsou vesměs chuťově mdlá, předčasná sklizeň kvůli transportu se na kvalitě zákonitě podepisuje. Překvapilo mne však, že s podobnými problémy se potýká i taková zemědělsky výhodně položená země, jakou je Portugalsko. K dostání tam jsou především dovážená rajčata, většinou tak jako u nás, ze Španělska. Takže, v čem je problém?
13. 05. 2012 | 23:06

kormoran napsal(a):

Opcane a coz takhle krmit bylozrava zvirata z vetvi vaseho smrku?

Este se Vam Bobek ze zoo neozval?)))) I vy jeden akademiku Moskalenko!))))

A m(i)je vam vase zena nohy , nez se ponorite do vaseho pozinkovaneho koupelneho'akvaria????)))))
13. 05. 2012 | 23:13

Baba napsal(a):

Našinec netouží být someliérem. Věří, že umění degustace je genetickou dispozicí. Od Číňanů neočekává Darjeeling.
13. 05. 2012 | 23:20

Občan napsal(a):

To Kormorán:
Dík za ptání :o))
Bobek ne, ale ZOO ano. Sice až po půl roce, ale vysvětlili proč to nejde.
Oni totiž NESMĚJÍ brát chvojí od občanů, a to ani zadarmo, ale pouze výkupem od prodejců vánočních stromků. Údajně jen u nich mají záruku nezávadnosti chvojí. Soukromník to může mít něčím kontaminováno.

No, čili opět něčí "malá domů".

Chvojí jsme ztopili, poražený smrk schne.

Akvárko jsme vyměnili za pohodlnou dvouvanu a... A co dál, do toho Vám je kulový :o)))
13. 05. 2012 | 23:27

kočka šklíba napsal(a):

Michale, problémů je víc. Je to špatná Společná zemědělská politika EU, a ačkoliv bych byla zdejšími některými diskutéry nazvána eurohujerem(kou), tak v tomto se částečně s odpůrci EU shoduji. Je to především tzv. dvojkolejnost, tedy že tzv. nové státy mají stále ještě, oproti starým, mnohem menší dotace, takže jejich konkurenceschopnost na trzích EU je nižší. I když to se možná ve Vašem příkladu Španělsko x Portugalsko nemusí projevit, tak detailně to neznám.
Ale největší problém jsou nadnárodní obchodní řetězce. Jejich obchodní politika a to že státy nejsou schopné tyto giganty nijak regulovat, kupodivu to není problém jen u nás nebo třeba na Slovensku, ale i v západní Evropě. Prostě další příklad globalizace a vlastně ovládání národních státůa jejich občanů nadnárodními společnostmi. Je to na delší diskuzi.;)
13. 05. 2012 | 23:29

Občan napsal(a):

Kočko Šklíbo, já vím :o)
Sám k tomu nabádám a teď jsem to porušil.

A dík za super příspěvky!
13. 05. 2012 | 23:29

kormoran napsal(a):

Obcane , akorat mi nejde do hlavy , jak by chutnalo bylozravcum chvoji z nejakeho vzrostleho smrku.))) Hlad je mrcha!)))

A jestli jste opravdu vymenil zlab za pohodlnou dvouvanu je mi opravdu fuk , me slo o to , zda-li si oblekate neopren pred vstupem , jako ochranu svoji, ci tech druhych , kteri jdou po vas!)))
13. 05. 2012 | 23:36

kočka šklíba napsal(a):

Občane díky, no ono by se dalo reagovat a odporovat téměř každé větě tohoto samozvance :D, na to ale nemám, tak jako skvělý přírodovědec kdysi, trpělivost. Navíc je to takový žvást, že většina, která není zaslepená ideologií, jako několik nicků zde, samozřejmě pozná, že to jsou nehorázné, propagandistické a trapné kecy.
13. 05. 2012 | 23:47

Antonín Hrbek napsal(a):

Autor, jako obvykle, nemluví pravdu.

1. Srovnatelná odměna pracovníků JZD byla po celou dobu menší než průměrná mzda pracovníků v socialistickém sektoru.
2. Sazby daně z obratu lze stále ještě nalézt v knihovnách.
3. V osmdesátých letech byla v zemědělství nulová sazba daně, potravinářský průmysl měl v průměru sazbu cca 28%.
4. Dotované byla ceny paliv cca - 57% a energie cca - 28%. Strojírenské výrobky měly cca 52%, nejvíce měl tabákový průmysl cca 310 %.
5. Obchod měl nulovou sazbu.
6. Požadavek soběstačnosti v základních zemědělských produktech mírného pásma má vedle strategického a ekologického aspektu i aspekt strukturální. Současná závislost na dovozech základních potravin totiž vyvolává nutnost rozvíjet exportní, snadno zranitelná odvětví, Když od nás odejdou automobilky na východ, čím zaplatíme dovozy potravin?
7. v současné době dovážíme za cca 130 mld potraviny a vyvážíme za cca 95 mld. Kdo hradí rozdíl? Přebytek exportu nad dovozem je u obilovin (ale krmné obilí jsme nahradili dováženou sojou) a u mléka (které se nám vrací zhodnocené ve výrobcích).
8. Za jedenáct let od roku 2000 stoupl dovoz masa a masných výrobků devětkrát a t a mléka a mléčných výrobků čtyřikrát. Jak ukázal nedávný průzkum v obchodních řetězcích je v nich až 90% zeleniny a ovoce z dovozu.
9. Od příštího roku bychom měli mít možnost dávat zemědělcům vyšší dotace a napravit tím jejich nerovnoprávné postavení vůči zemědělcům zemí staré EU. Budeme na to mít a komu budeme tyto dotace dávat? Holanďanům, Rakušanům a Němcům, kteří hromadně zakupují naši zemědělskou půdu?

Zemědělství nemůže být jen chladným ekonomickým kalkulem. Je to rodinné stříbro, je to základ, ze kterého vznikla naše současná společnost. Proto bychom měli dělat vše pro jeho racionální udržení, a to v českých rukách.
13. 05. 2012 | 23:49

Zdeněk Wachfaitl Praha napsal(a):

kočka šklíba, 22.28

s tím jsem zajedno, tenhle Havel by potřeboval do rukou vidle a házet hnůj v kravínech a rozvážet na pole, aby si přičichl k pořádné práci v zemědělství a nepsal tady taková obludária.
Okopávat řepu celý den na slunci by mu také neškodilo.
*
Tak, další Havel, a zase lhář..., ☺
13. 05. 2012 | 23:59

ObyČ napsal(a):

. Tehdejší zemědělci tak měli například v porovnání s celostátním průměrem o deset procent vyšší platy a rozličné daňové úlevy.
Sprostá lež!
14. 05. 2012 | 00:01

Martin napsal(a):

Autor si z nás dělá legraci. Každé malé dítě vidí na polích stále se rozrůstající žlutý mor a tento se jak známo nejí, ale dává do aut a to z toho se nedá nijak vymluvit. To se pak nedivím, že mu ty jeho číselka vycházejí moc pěkně.
14. 05. 2012 | 00:02

Občan napsal(a):

Kormoráne,
Slonům chvojí náramně chutná a za Fejka ZOO po vánocích úplně normálně brala od lidí vysloužilé vánoční stromečky. Nebyl s tím žádný problém a bylo jim úplně putna, odkud chvojí pocházelo.
Za Bobka si z toho někdo v ZOO udělal kšeft.

Pokud se koupete v neoprénu, pak asi změňte dodavatele vody. My si při vstupu do vany odkládáme oděv a neoprénu nám netřeba.
14. 05. 2012 | 00:18

veverka napsal(a):

Neuvěřitelnej žvást. Ostatně jako vždycky od tohoto "odborníka" bez jakékoliv kvalifikace.
14. 05. 2012 | 00:19

kormoran napsal(a):

Vseobecne jde o jednoduchy , avsak zavazny problem vzhledem k poctu obyvatel: To co si s pudy vezmete , musite i urcitym zpusobem ji navratit!

Avsak ne z ropy , kterou ma lidstvo ' relativne ' zdarma - tudiz pochopitelne dochazi k nerovnovaze . Nazory , ze lidstvo na teto planete dokaze uzivit i nekolikanasobne pocet obyvatel je dle meho nazoru nesmysl, nebot pocita s nynejsi schopnosti produkci , ale nepocita s stoupajicimi naklady na energii , jak ziti , tak a hlavne naklady na odbouravani odpadu!
14. 05. 2012 | 00:33

kočka šklíba napsal(a):

Jak jsem psala, každý člověk, který není zaslepený pouze ideologií, jako samozvaný analytik a třeba SuP a modrý edvard, vidí co se stalo se zemědělstvím v ČR a vidí, že jsme čím dál tím více závislí na dovozech základních potravin. Kdyby alespoň kvalitních, jenže ze západní Evropy k nám do běžných obchodů(převážně obchodních řetězců a také například do Makra, kam jezdí nakupovat malí majitelé obchodů, převážně Vietnamci), chodí většinou nekvalitní potraviny.
Jednak je to tím, jak prokázaly kontroly na Slovensku, že potravinářské firmy vyrábějící například kečupy atd., výrobky pro nás (tzv. nové státy EU) šidí, jednak zde uplatní díky obchodní politice řetězců šunt (většinou se jedná o výrobky živočišného původu), který by u nich musely(firmy)prodávat za velmi nízké ceny, tady je bohužel lidé kupují za přemrštěné ceny, ptz pořád přetrvává naivní názor, že co je ze západní Evropy je kvalitní. A za třetí, jak jsem psala, zemědělci v západní Evropě dostávají mnohem větší dotace než tuzemští, což se na cenách potravin nutně musí projevit.

A pak je tu fenomém Polsko, kapitola sama o sobě. Zaostalé zemědělství v době vstupu do EU, jenže velký trh, takže samozřejmě byl zájem o jeho vstup ačkoliv zdaleka nesplňovalo požadavky EU na vstup. Navíc Poláci nejsou blbci, takže se prostě ve velké většině vykašlali na požadavky EU v technologiích, a především na hygienické podmínky ve výrobě potravin, tedy zdaleka nevynaložili tolik finančních prostředků jako naši potravináři, i slovenští atd. Proto jejich nekvalitní a, jak se zdá i mnohokrát nebezpečné jak suroviny tak výrobky, jsou levnější, čehož využívají zase obchodní řetězce a někteří tuzemští výrobci potravin. Nehledě na to, že Poláci zemědělcům, ptz jich je mnoho, tedy voličů ;), například odpouštěli různé povinné odvody do SR.

A pak takový řetězec Albert má každý týden akce na levné maso z Polska, no nekupte to, já tedy ne, to si radši dám těstoviny se špenátem ;).
14. 05. 2012 | 00:42

kočka šklíba napsal(a):

A ještě bych chtěla napsat, několikrát jsem zdejšímu "nezávislému a objektivnímu" editorovi navrhla, zda by nezkusil oslovit bud prezidenta Agrární komory ČR nebo předsedu Zemědělského svazu ČR se žádostí o blog. Ptz tohle co napsalo blog je naprostý zoufalec, takže pro vyvážení jeho žvástů by to chtělo nějakého odborníka na zemědělství, nakonec i někdo z Asociace zemědělců ČR, ačkoliv jsou to dost modří vlajkonoši, by mohl alespoň v tom základním přinést nějaké zajímavé informace ze zemědělství.
Nevím zda je zdejší úžasný editor oslovil a zda odmítli (osobně pochybuji o tom, že je oslovil, ptz trapná propaganda je přece potřebná a tu Havel zvládá skvěle).
14. 05. 2012 | 00:54

kočka šklíba napsal(a):

A ptz jsem zrovna v psací náladě :D, tak ještě podotknu, dost zírám, že se, pokud tedy nick kormorán trapně neútočí na zdejší diskutéry, shoduji i s ním.
Ano tato problematika je totiž skutečně důležitá a opravdu není pravo-levá. Jak někdo výše napsal, strategické suroviny nejsou jen nafta a zdroje energie, jsou to i potraviny, tedy zemědělské komodity. Je to vlastně energie pro fungování člověka, což znamená že jsou ještě důležitější než nafta atd.... Ale neudivuje mě, že tenhle absolutní agrární neanalytik to nechápe. Nemá na to, má jen na ideologické žvatlání podle jeho chlebodárců.

Nakonec i toto svědčí o jeho alternativní inteligenci: "V prvé řadě nelze soběstačnost měřit tím, jaký podíl potravin se do ČR ze zahraničí doveze, ale tím, kolik se v ČR té které komodity vyrobí v porovnání s tím, kolik se jí u nás spotřebuje."
Absolutní nesmysl, ptz jednak už jen stále se prohlubující schodek agrárního zahraníčního obchodu hovoří za vše a pak i kdybychom přijali tuto absolutně blbou myšlenku, pak bychom museli také vědět, a to víme, že do uzenin například, vyrobených v ČR, se používá maso, které je v Německu neprodejné, takže naši potravináři je semelou do párků, teda oni ho do těch párků (spíše "párků" atd.) již dostávají semleté, bůhví s čím, a převážně z Německa a Polska. Dobrou chuť.
14. 05. 2012 | 01:20

Antonín Hrbek napsal(a):

Jak jsem si ověřil, tak největším gólem autora je tvrzení, že potravinová soběstačnost nás přišla na bilióny korun a díky tomu chyběly peníze na technologie a vědu.

Výrobní spotřeba v zemědělství činila v osmdesátých letech cca 60 mld Kč a zemědělství vytvořilo ročně cca 80 mld společenského produktu, tedy cca 20 mld národního důchodu (celé národní hospodářství cca 300 mld). Kam zmizely ty "bilióny" ?

Vědeckovýzkumná základna v zemědělství měla přes 10.000 kvalifikovaných pracovníků v několika desítkách výzkumných institucí. Ty byly po roce 1989 prakticky zlikvidovány.

V osmdesátých letech jsme byli v základních potravinách mírného pásma na slušné úrovni spotřeby skutečně soběstační. Dnes nejsme.

Taková chucpe je skutečně velmi málokdy k vidění.
14. 05. 2012 | 04:37

Béda napsal(a):

Autor,

hehe. A co dotované potraviny z EU? A za další - ČSR prý podle neměla peníze, dotovala zamědělství a kdesi cosi. Přitom vystavěla silniční síť, dosluhující páteřní dálnici, kterou dnešní stát nedokáže ani zrekonstruovat natožpak ze svých prostředků postavit, postavila 2 jaderné elektrárny a hromadu elektráren tepelných, vodní díla, existoval zde kompletní automobilový průmysl, (pro osobní, nákladní auta, motorky, vyrýběly se československé autobusy, tramvaje, železniční přepravní prostředky, vojenská technika, letadla, ČSR se účastnila kosmických programů, existovala zde výroba bílé techniky, skla, bižuterie, textilu, obuvi. Pak přišla doba mnohaletých odprodejů a výprodejů státního majetku, ničení průmyslu i zemědělství až to došlo tak daleko, že ČR není téměř v ničem konkurenceschopná, natožpak soběstačná, je plně závislá ve všech ohledech snad vyjma elektrické energie na západní cizině, na cizích bankách, na cizích dovozech, na rozhodnutích globálních monpolů, na západních podnicích strategického výnamu, na západních potravinách... a pokud náhodou je konkurenceschopná, pak pouze v tom co vlastní cizinci. Český stát je předlužen a nic perspektivního v něm za ztržené prostřdky za 2 desítky let nebylo vybudováno. ČR padá ve vzdělanosti, setrvale stoupá v korupci a životní úroveň stále větších skupin se propadá. Je demontován sociální systém a lze očekávat konec sociálního smíru.

Běžte s tou agitkou laskavě někam! PS: proč vlastně byly cíleně zlikvidovány Slušovice a cukrovarnický průmysl?
14. 05. 2012 | 04:37

Béda napsal(a):

Analytik se pro mně v poslední době stává synonymem pro trapný žvanil, který si myslí, že ostatním lidem může nakukat jakýkoliv blud.
14. 05. 2012 | 05:09

vomit napsal(a):

Mluvčí růžového slizu a palmitového oleje.
14. 05. 2012 | 06:56

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Skutečně dobré příspěvky.
Tentokrát se toho sesypalo na Havlovu hlavu hodně,snad mu to dojde,že se musí polepšit.Sice tady nikdo nezmínil hospodaření státních statků,tak tam byly nastaveny obě dlaně na peníze od státu a taky to tak vypadalo.O těch mzdách také,opravdu špatné informace,už viděl dělat zemědělce 8 hodin denně,možná si vytáhl mzdu kombajnéra o žních,když přálo počasí,že měl pomalu 400 hodin odpracovaných a pak i ta výplata tomu odpovídala.Možná to zachrání ty mil.od Bendla na reklamu,aby si občané kupovali naše potraviny.To co ale sleduji,tak to tato vláda úplně položí,kvůli nákladům do výroby.
14. 05. 2012 | 07:08

Baba napsal(a):

Váš názor přece vůbec nerozhoduje.
14. 05. 2012 | 07:52

Občan napsal(a):

To zemedelec:

Státní statky na jednu stranu byly trošku problém, ale na druhou stranu sloužily jako vzdělávací podniky a současně jako pracovny pro Cikány a asociály.
Na SS se šel vyučit nebo získat maturitu ten, kdo se rozhodl pracovat v zemědělství. PAK teprve šel pracovat do družstva nebo v omezené míře soukromě.
A na SS zároveň končili ti, co opravdu vůbec nic neuměli nebo nebyli schopni vyššího vzdělání. Ale pořád ještě tam odváděli alespoň nějakou práci a neviseli na krku sociálnímu systému.
14. 05. 2012 | 07:55

Pamela Bárnsová napsal(a):

jestlipak se také se snižováním zemědělské produkce v ČR úměrně tomu snižuje počet pracovníků ministerstva zemědělství a jejich platy.

Pokud se tu nebude nic pěstovat, nač máme mít a financovat ministerstvo zemědělství a trafiku pro Bendla?

Jinde ve světě také úředníci pracují levněji a ještě odevzdávají kvalitnější výsledky.

Autore, nechcete se poučit v tomto.
U nás jsou takoví jako vy i zadarmo drazí.
14. 05. 2012 | 08:14

Baba napsal(a):

Já jsem ten skvělej koordinátor, kterej to zaručeně všechno srovná do latě.
14. 05. 2012 | 08:17

modrý edvard napsal(a):

kočka: p. Veleba tady pro mě za mě může mít blog, ale je to lobista za bývalé JZD. Od toho se moc objektivních informací nedozvíme. Názory druhého džentlmena neznám.
14. 05. 2012 | 08:18

olga napsal(a):

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Nic nejde vrátit. I když nevidím budoucnost právě růžově, tak je to tak jak má být. Vrátit nic nejde. Tam kde bylo úrodné pole, tam jsou dnes supermarkety a parkoviště. Ovšem co bude? To co si zasloužíme!
14. 05. 2012 | 08:54

SuP napsal(a):

Takovou pitomost, jako :
"....vidí co se stalo se zemědělstvím v ČR a vidí, že jsme čím dál tím více závislí na dovozech základních potravin...." může vyplodit jen taková kapacita, co má ode všeho klíče.

Havel uvádí, že poměr naší vlastní produkce ku naší vnitřní spotřebě je ve většině komodit nad 1,0. Je dost obtížné debatovat s lidmi, kteří nevědí, co si pod tím představit. Že masivní dovoz levných základních potravin je důsledkem potřebitelského "hladu", který všechnu produkci dovezenou podnikavými řetězci spotřebuje díky hezčím obalům. To je podstatným důvodem, že se část zemědělské produkce stala pod velením pana Veleby a jeho bolševické agrární komory nekonkurenceschopnou a neprodejnou, byť vlastní.
14. 05. 2012 | 09:14

Václav H napsal(a):

Žasnu kolik "analytiků a odborníků" dokáže žvanit nad jasným faktem- máme 500 000 oficiálně nezaměstnaných, další 300-500 000 mimo statistiku, pole máme úrodná, ale neumíme si vypěstovat brambory a zeleninu, odchovat dobytek a slepice a to vše vozíme NA DLUH ze zahraničí. Navíc ekonomické a ekologické škody ze zbytečného vození brambor a česneku a masa a vajíček přes celé kontinenty, když za humny je neobdělané pole.. Stavěli jsme cukrovary po celém světě, dnes neumíme vypěstovat ani tu řepu a cukr dovážíme na dluh.
Soběstační jsme přitom byli už v roce 1961 a bylo to od komunistů velmi prozíravé
14. 05. 2012 | 09:28

SuP napsal(a):

K tomu posouzení soběstačnosti výroby potravin bych prosil nezapomínat na jednu důležitou okolnost.
Pokud lidi sežerou tunu dovezených banánů, už nesežerou tunu vlastního zelí, protože v břuchu mají ty banány. Banány u nás nerostou, platí se v cizí měně, ale tu je nutno získat například výměnou ple se zelím za mottovnu Hyunday.
Spousta výše uvedených analytických rozborů zdejších amatérů lze vysvětlit naprosto jednoduše. Ale kdo by se s tím zdržoval, když je jim to stejně jedno, protože mají svou oblíbenou a jedinou bolševickou pravdu?
14. 05. 2012 | 09:35

neo napsal(a):

Václav H:

co vám brání? Kupte pole, vysaďte si brambory a zaměstnejte ty nezaměstnané... jak jednoduché.
14. 05. 2012 | 09:49

Petr z Tábora napsal(a):

to SuP 9:35:
Příteli, tady se samozřejmě bavíme o soběstačnosti v potravinách mírného pásma. Princip je obdobný jako když máme armádu, přestože naši sousedé jsou mírumilovní.

Naše ekonomika je exportně orientovaná a devizy na banány jsou zanedbatelné. Je ale rozdíl, zda pro montovny a hypermarkety vyčleníme ornou anebo méně bonitní půdu.

Nazývat bolševikem lidi s jiným názorem je obdobou nálepkování lidí v socialismu. Je třeba buď mlčet anebo věcně argumentovat.Například proč sama EU vydává na zemědělství tak obrovské částky, přestože by dovoz potravin byl levnější - že oni nečetli názory autora pana Havla ?
14. 05. 2012 | 10:27

éééhm napsal(a):

třebá
1/jistě spravedlivá a demokratická AGROdotační tsunami svým subjektům, dokončí kolonizaci východ.barbarů
2/světové prvenství v idiokracii české páteře národa
(úřednictva)
3/třešničkou na dortu jsou pak ÉKŠPORTNÍ dotace našich jistě lidumilných a demokrat.bratránků na kdeco, a to z/od různých levelů..od krajů,zemských vlád, čert víčeho, až po brussel,
jeden nestačí zírat

je doba dotační :-)))
dotace..hihihi...toje ale taky korupce,švindl, né? :-)))
etc
etc
rovnost svornost bratrství :-))))))))
14. 05. 2012 | 10:28

M.Bursík a spol napsal(a):

ekologická anketa

hihihi
kde všude jste v Cechách viděli kmitající mlékárenské cisterny
Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG
které chvátají do Leppersdorfu (přibližně 20km od Drážďan)???

já:
včera 1x u praglu,
státovka Jičín-Sobotka-Mimon...v nedeli...rekord 9 souprav :-))

není to krásné?
není to pokrok?
není to ekologické?
a jakse to hentému Lojzíkovi M. kurva drát může vyplatit? :-))
14. 05. 2012 | 10:39

evix napsal(a):

Yosif:Pokud zdrazi maso, pestovani kurat lze obnovit behem 3-6 mesicu a pestovani prasat behem 1-2 roku. U hoveziho to trva dele, ale v hovezim je CR vice nez sobestacna (aspon to pise Petr Havel)..... NENI POTREBA PANIKARIT..... duverujte trhu.... :-)
--------------------
Pane, slepice se vylíhne z vejce a pak trvá asi 6-7 měsíců než začne nést vejce, ty první jsou malé a snáška ze začátku velmi malá, takže to trvá i 6 týdnů než se snáška zvedne...co budete dělat do té doby? Inkubační doba slepičích vajec je asi 21 dnů.
Prase potřebuje od početí necelé 4 měsíce vnitroděložního vývoje( 3 měsíce, 3 týdny +- 3 dny), pak je u prasnice zhruba měsíc, pokud ho odstavíte v této době, musíte jej krmit velmi kvalitními krmnými směsmi po další dobu asi 2 měsíců( ztráty jsou poměrně vysoké). Optimum by bylo 6 až 8 týdnu pod prasnicí, jenže o tyhle týdny zase příjdete o další selata, která by ta prasnice mohla už mít v děloze. Pokud se to přepočítá na třeba 2 roky tak příjdete o jeden vrh selat. Dále je výkrm prasat, trvajíci dříve i 6 měsíců, dnes je kratší aby maso bylo libovější....nic nejde tak rychle ani v živočišné výrobě, živý tvor není auto nebo nějaká součástka. A to nepočítám počáteční investicí do znovuzavedení chovu, protože jakmile bude poptávka, zvedne se cena chovných kusů a může se vyšplhat v případě nedostatku pěkně vysoko. No a kde jsou stáje, krmení, obsluhu si patrně zaplatíme nevím z čeho.
14. 05. 2012 | 11:25

SuP napsal(a):

Pert z Tábora -
Zrovna u Vás mě to mrzí, ale stane se. S Vaším příspěvkem
13. 05. 2012 | 19:52 souhlasím. Kritizuji ty, které se tu snaží (jako obvykle) idealizovat socialistické hospodaření.
Stali jsme se odbytištěm podřadných potravin. Jenže bohužel tím, že jsme se stali odbytištěm podřadných potravin, se rapidně snížila konkurenceschopnost vlastní zemědělské výroby.
Za to ale nemůže vláda, ale spotřebitelé a zemědělci. Spotřebitelé protože tak rádi ty dovezené potraviny kupují a zemědělci protože se minimálně snaží racionalizovat výrobu. Porovnejte se soukromými farmáři, od nich mnoho pláče neslyšíte.
Nevím, jak obrovské částky vydává EU na zemědělství a v jakém poměru jsou k dotacím pro naše zemědělce. Jen si dovedu představit, že v EU ty dotace mají dobře uhlídané, aby se ve výsledku použily skutečně na strategické udržení krajiny tak, aby v případě potřeby dokázala opět produkovat potřebné objemy potravin. Jenže nesmíme pominout, že státy EU s těmi dotacemi začaly v době, kdy si je ekonomicky mohly dovolit (obdobně jako v případě sociálních programů a spoustě dalších hospodářských parametrů).
Zemědělství je velmi specifikované průmyslové odvětví, náročné na plánování v tom smyslu, že přebytky je obtížné dlouhodobě skladovat k pozdějšímu uplatnění na trhu. Nicméně je to ta nejhromadnější výroba kterou si lze představit. Ziskovost ve strojírenských hromadných výrobách je kolem 6%. Proč si zemědělci myslí, že musí mít 40%? (viz vejce za 5,- nerentabilní-vybijeme slepice, vejce za 7,- dobrá cena ....)
14. 05. 2012 | 11:27

zemedelec napsal(a):

Pane Bursík.
Dobrý postřeh.
To je zajímavé,že zahraniční spracovatel zaplatí více něž domácí a to není jen u mléka o naše produkty je v zahraničí zájem,více k vůli kvalitě.Těžko něco vysvětlovat,když se každý snaží o nějaký zisk.Pokud takhle porostou náklady dále,Kalousek seškrtá kde co,ať se pak nikdo nediví,že se zemědělci přeorientávají na méně náročné plodiny.
14. 05. 2012 | 11:30

SuP napsal(a):

evix -
Vy zase nezaponímejte, že součástku musí pořád mít někdo v ruce, aby se z ní postupně stal výrobek. Narozdíl od pšenice, která roste na poli 4 měsíce, aniž by si jí někdo musel všimnout.
Všechno potřebuje své .....
14. 05. 2012 | 11:34

evix napsal(a):

Baba Jaga napsal(a):
To: kočka šklíba
Dík za vysvětlující informace o autorovi i Yosifovi.
Dobrou noc.
Taky děkuji, pozdě jsem si to přečetla, už mě na něj upozorňoval Občan pod jiným blogem.....jsem hlava děravá.
14. 05. 2012 | 11:37

gaia napsal(a):

SuP

ale součástka zas klidně může 4 měsíce ležet ve skladě a je jedno, jestli prší nebo mrzne, což u pšenice má dost vliv

a pak může klidně třeba rok ležet v krámě a čekat na svého kupce a ani myši pod pultem zas tak nevadí, na rozdíl od pšenice
14. 05. 2012 | 11:53

český maloměšťák napsal(a):

"...Zemědělství je velmi specifikované průmyslové odvětví, náročné na plánování v tom smyslu, že přebytky je obtížné dlouhodobě skladovat k pozdějšímu uplatnění na trhu. Nicméně je to ta nejhromadnější výroba kterou si lze představit. Ziskovost ve strojírenských hromadných výrobách je kolem 6%. Proč si zemědělci myslí, že musí mít 40%? (viz vejce za 5,- nerentabilní-vybijeme slepice, vejce za 7,- dobrá cena ....)..!
-----------------------------------------------------------------
Jistě - tato " velmi specifikovaná průmyslová výroba" je velmi hromadná. Má však jednu vadu - pokud ji přemístíme na druhý konec zeměkoule , tak zisk z ní bude možná stejný, ne - li vyšší, ale občané země, která dovolila takový vývoz této " velmi specifikované průmyslové výroby" budou MUSET zpětně tuto produkci dovážet. A v případě nějaké krize budou MUSET tuto " velmi specifickou průmyslovou výrobu" znovu obnovit.
Pokud tedy nechtějí pomřít hlady.

Co se týče marginu - tak bych byl rád, aby nám náš zvěstovatel z Ricardánie No. 2 doložil těch 40 %.
Mimochodem - bylo by asi dobré, kdyby spíše doložil podíl jednotlivých nákladů - tak jak se podílejí na cenotvorbě - protože margin samotný je dost zavádějící.
Což neudělá - náš Ferda strojař, " dovoz potravin všeho druhu".
Protože právě zde je situace uvnitř jednotlivých zemí EU dost odlišná.
K vyrovnání čehož mj. slouží i ty zapeklité a ricardiany smithoniany typu SuPa zatracované dotace či kvoty.

Ještě jedna drobná poznámka k této " velmi specifikované průmyslové výrobě".
Pokud tedy mám továrnu na obilí a přinde sucho či naopak krupobití - můžu si nechat zdát o jakémkoliv marginu. Leda bych měl továrnu na výrobu obilí zastřešenou.

A ještě k tomu marginu na strojírenské výrobky.
Jaké, které , čí.
Bez takovéto specifikace jde opět o čirý blábol, čistě účelově použitý.
14. 05. 2012 | 12:03

evix napsal(a):

SuPe, já ty součástky v ruce mám každý pracovní den, já vím o čem píšu. Ze začátku jsem napsala, že moje původní povolání je zootechnik. Po revoluci jsem podnikala s manželem, pak jen manžel a já jsem pak pracovala v zahradnictví, elektotechnickém průmyslu zaměřeném na auta a teď montuji ty AUTA!! Je mi 50 a zajímá mě co BUDU DO TOHO DŮCHODU JEŠTĚ DĚLAT!!! Když práce je čím dál míň!! Mám SŠ, to nebyla žádná turbo střední dnešní doby. A něco musím umět. Co tu bude až to ti Korejci v Nošovicích, Němci ve Frenštátě a v Kopřivnici, Američané zase v Kopřivnici zabalí???
14. 05. 2012 | 12:11

jozka napsal(a):

SuP:

ad Narozdíl od pšenice, která roste na poli 4 měsíce, aniž by si jí někdo musel všimnout.

Jo jo, miluju, zasvecene komentare.
14. 05. 2012 | 12:12

SuP napsal(a):

Měšťáku, cos dokydal -
Když 5,- je na hranici rentability, takže se nevyplatí a 7,- je slušná cena, pak je rozdíl 40%. Překvapuje mě, že ač drobný investor tohle neznáš. To je trojčlenka kdyby se tě někdo ptal.
Krom toho neznám moc zemědělců, kteří by si nechávali pěstovat svoje brambory v Číně.
14. 05. 2012 | 12:39

český maloměšťák napsal(a):

SuP
Bla, bla, bla....
Situace u kauzy L vajíčko" byla dost specifická a dočasná. Kromě toho není známo, kolik činil tento výjimečný margin u zemědělce a kolik u obchodníka. Vy to jistě víte, že ??

Doložte ty marginy a dál se neztrapňujte - vy " velmi specifická průmyslová výrobo".

O bramborách v Číně jsem nic nepsal.
Pokud máte halucinace, tak prosím, abyste je nevydával za mé komentáře.

A zunovu opakuji, že já na rozdíl od vás v KSČ nikdy nebyl. Takže si tykejte jen svým. Dík.
14. 05. 2012 | 12:53

Václav H napsal(a):

Supe - ideologické bláboly a neznalost.
Být soběstačný ve strategických věcech jakou jsou potraviny, voda, obrana země, energie- je velmi moudré, a jen škoda že komunisti byli poslední kdo to chápali. Když tohle mám, vše ostatní si koupím pokud na to vydělám / třeba ty banány / nebo na to nemám a až tak moc se neděje.
Život na dluh není moudrý a trvale udržitelný.
Zemědělství je trochu jiné od ostatních oborů v tom, že má vliv na krajinu a hlavně potřebuje dlouhodobé plánování a rozvoj. Tam nelze počítat že když nemám do měsíce zisk tak je to blbé a kašleme na to.
Trafiku za odpoledne zavřu a ráno už mohu prodávat porno, podprsenky, hřebíky nebo párek v rohlíku.
V zemědělství když vybiju stáda, obnova bude trvat i desetiletí. Když přestanu pěstovat pšenici, obnova trvá také roky. A krize a hlad může přijít i za pár týdnů, a budeme zase vbše kupovat na dluh??? A čím zaplatíme
14. 05. 2012 | 12:55

Bavor napsal(a):

Pán je prý ANALYTIK! Ať proto vysvětlí skutečnost, že za totality stát formou negativní daně dotoval PRVOVÝROBU v zemědělství a tím umožnil vyšší mzdy v zemědělství a SOUČASNĚ nízké ceny potravin tuzemské výroby na našem trhu, zatímco DNEŠNÍ STÁT dotuje zemědělství za to, že NEVYRÁBÍ potraviny tuzemské produkce NAOPAK "reguluje" ceny na trhu potravin tím, že od zemědělců nakupuje produkty a DOTUJE jejich VÝVOZ, čímž umožňuje nižší ceny V CIZINĚ a to vše Z našich daní! Nerní divu, když naše ekonomika je v tom stavu v jakém je, když ji řídí podobní analytici!
14. 05. 2012 | 12:58

zemedelec napsal(a):

Pane jozka.
On Sup nepozná pšenici od ječmene,zřejmě popíjí pivo u svých komentářů.
14. 05. 2012 | 13:02

neo napsal(a):

Bavor:

o nízkých cenách potravin bych moc nemluvil. Byly zde nejdražší v novodobé historii.
14. 05. 2012 | 13:08

prorok napsal(a):

Cas od casu v kazdem normalnim kralovstvi panovnik s poddanymi uctoval. A tak zlodeji platili za sve zlodejny, intrikani za sve intriky, radcove za sve rady a zradcove za sve zrady. Komedianti a dvorni sasci za pochybne rozpylovani a take pitomci a idioti za svoji hloupost. Ti vsichni precasto objali katuv spalek a jejich statky propadly. Obavam se, ze takove uctovani ma v nasem kralovstvi uz 20 let zpozdeni.
14. 05. 2012 | 13:13

SuP napsal(a):

jozka, zemedělec -
Vidím to denně, když kolem jezdím do práce. Jestli vy tu svoji okopáváte a jednotíte, pak to asi děláte navíc, možná trochu zbytečně. Ale nemáte-li co lepšího na práci ......
14. 05. 2012 | 13:30

SuP napsal(a):

Vykydale -
"....Jistě - tato " velmi specifikovaná průmyslová výroba" je velmi hromadná. Má však jednu vadu - pokud ji přemístíme na druhý konec zeměkoule , tak zisk z ní bude možná stejný, ne - li vyšší, ale občané země, která dovolila takový vývoz této " ..."
Tos nepsal? Tak to jsem si to asi vymyslel.
14. 05. 2012 | 13:34

jozka napsal(a):

SuP:

no tak to se omlouvam, ja nevedel, ze znalcem se clovek stava, kdyz jede kolem :-)
14. 05. 2012 | 13:39

gaia napsal(a):

jako Klaus, který nikdy neviděl poškozování přírody, tak dle něj neexistuje
14. 05. 2012 | 13:43

český maloměšťák napsal(a):

jozka
:))
14. 05. 2012 | 13:50

SuP napsal(a):

Přátelé -
Na rozdíl od vás jsem si tedy nevšiml, že by behem těch 4 měsíců, co to roste, seděli zemědělci kolem a drželi palce. Zřejmě máte jiné zkušenosti.
14. 05. 2012 | 14:25

JZDák co ho má jak Zetor napsal(a):

SuP
jsou zalezlí mezi klasy a buší do toho. Víte kolik jzdáků si takhle krátilo poflakování po stájích a spaní na korbách?
14. 05. 2012 | 14:32

Nemo X napsal(a):

Ten SuP, to je fakt borec, ten mě nejvíc baví:-)Prý když sežerem tunu banánů, nesežerem už tunu zelí. A vypadá to, že tyhle pindy myslí fakt vážně. Takže kdo náhodou pojede v neděli okolo SuPů, stavte se na obídek, bude specialitka, vepřo-knedlo-banány. Tož dobrou chuť :-))
14. 05. 2012 | 14:42

SuP napsal(a):

Nemo X -
Není třeba ze sebe dělat ještě většího blba. Nevím, co vidíte nelogického na tom, že když sníte banány, nesníte zelí? Kdysi (asi tak v 8. třídě) jsem byl na brigádě v zahradnictví a pracoval tam s námi jeden kluk s Dawnovým syndromem. Ten se taky ze všeho radoval.
14. 05. 2012 | 15:24

ZdeněkJ. napsal(a):

Jozka
"SuP:

no tak to se omlouvam, ja nevedel, ze znalcem se clovek stava, kdyz jede kolem :-)"

To jste nevěděl, že pan SuP je odborníkem od historie (je autorem několika významných historických objevů) až po konstruktérství (jeho nejvýznamnější dílo je zřejmě podpůrná konstrukce pověstného pražského domu Marina)?
14. 05. 2012 | 15:32

SuP napsal(a):

jozka, zemedelec,Nemo X a nově ZdenekJ -
Pánové, blbý na tom je, že jste svými nejapnými poznámkami málem způsobili, že bych neodpověděl paní evix.

evix -
K Vašim příspěvkům nemám co dodat, protože je na nich ta podloženost praxí vidět. Jediné, co mi vadí je vaše spřeženectví s Rudou lvicí, nicméně je to jen vaše věc s kým si chcete notovat. Svou připomínkou jsem jen chtěl upozornit, že nic nelze srovnávat jen tak. Přestože platí že 1+1=2, tak časová náročnost každé práce je jiná. Když nevyhovíte agrotechnickým lhůtám, úrodu si zničíte a zisk je fuč, přestože spoustu času za vás dře příroda. Obdobně když součástku odložíte a nepokračujete ve zpracování, nic se jí nestane, ale proces se neposune dál. Jsou to dva odlišné případy, ale společná je na nich ztráta z nedokončeného produktu.
14. 05. 2012 | 16:16

SuP napsal(a):

ZdenekJ. -
Jste si jist, že ten, kdo ty podpěry zprasil, byl strojař?
14. 05. 2012 | 16:18

Emil napsal(a):

pane SuP

spoustu času za vás dře příroda.
třeba se líhnou housenky, které vám to vše žerou, když tam nejste, nebo zas přiletí mšice, přilezou hraboši a hryzci, rozmnoží se plísně a rzi a plevele, špačci a další ptáci také potřebují jíst, stejně tak nenechaví spoluobčané, příroda dře a dře ty 4 nměsíce za vás a když se dostavíte, seznáte, že můžete zas jít domů.

Zřejmě jste nikdy nic nepěstoval, že můžete říci, jak příroda pracuje za vás.

Jednodušší je dělat ty součástky, věřte mi.
14. 05. 2012 | 16:27

JZDačka co je má jak měchy z mlíkárny napsal(a):

jo, za socialismu jsme se měly. To nás drbal předseda ráno, v poledne i večer. Když se zalezlo do chládku ke žlabu, tak měl člověk celej den klid. Zlatí komunisti, ti po člověku naštěstí nic nechtěli.
14. 05. 2012 | 16:28

kelt napsal(a):

Přiznám se bez mučení,že o zemědělství vím jenom tolik,že děda z matčiny strany byl rozkulačený kulak.
Proto by mne zajímal názor na ten jev,že zamědělci prakticky končí na prvovýrobě.
Proč není podpora tomu,aby se zemědělské podniky sdružovaly do celků-jatka,mlýny,pekárny,zpracování masa až po prodej,čímž by dokázaly vytvořit konkurenci na bázi domácí produkce.Domnívám se,že by to byla efektivní podpora v soběstačnosti výroby potravin.
Osobně bych takové prodejny jednoznačně preferoval.
14. 05. 2012 | 16:34

zemedelec napsal(a):

Pane kelt.
To co máte na mysli,to se už praktikovalo hodně dávno a řekneme do roku 1948.O něco se pokoušeli zemědělci i po sametové,ale nedopadlo to dobře,dokázali to přebít takoví jako Babiš.Něco existuje,ale ne takovou formou spolupráce.Pak je dosti náročné v malém,různá nařízení,vyhovující zařízení,hygienické prohlídky a povolení,veterinární dozor a také platit.
14. 05. 2012 | 17:36

SuP napsal(a):

Emile -
O tom není sporu (až na to, že dělat součástky není jednodušší, ale máte garantovanější výsledek). Ale než ty součástky vyrobíte a než z těch součástek postavíte auto, spotřebujete k tomu mnohem víc času než na 200 hektarů pole. A když se urodí, pole vám hodí víc.
Náhodou jsem si vypěstoval za garáží vrbu z proutku, ale sežraly mi ji mšice. Svině. Ale letos znova obrazila. A víno jakbysmet. Loni přišly mrazy a nebyl ani květ. Letos to vypadá líp. Ovšem garance úspěchu žádná.
Nicméně nemá cenu, abych si k tomu postavil židli a 3 měsíce čuměl, jak to roste. Tím ničemu nepomůžu. Aspoň si to myslím.
A tak je to i stou pšenicí. Ale možná mi něco uteklo, třeba se to dneska dělá jinak, třeba se tomu chodí vyprávět na dobrou noc? Nechci se hádat.
14. 05. 2012 | 18:17

zemedelec napsal(a):

Pane Sup.
Myslel jsem si,že si to ověříte.
Takže pšenice se seje v říjnu a sklízí se příští rok v červenci.Tak si to spočítejte,skutečně čekáte co s tím příroda udělá i když tomu dáte všechno.Co je všechno potřeba tomu dát, to je zbytečné rozepisovat.
14. 05. 2012 | 18:44

cinick napsal(a):

cituji autora
"méně, než se v ČR spotřebuje, se u nás vyrábí brambor, "

Prosím můžete tuto větu zopakovat do ucha několika mým známým - pěstitelům brambor.
Mají jich eště dost. Bacha, taky by jste mohl ňákou chytit.
14. 05. 2012 | 18:58

SuP napsal(a):

zemedelec -
Ale to ví každej (skoro). Já jsem psal, že 4 měsíce na to nemusíte šáhnout, protože to roste. Kdybych napsal, že 8, tak mě utlučou, protože mezitím se musí pole připravit, osít, zaorat ozimy, protože shnily, ...., čekat (a mezitím umejt traktor a omlátit hlínu z pluhu). Víte, mám pole hned vedle baráku, tak trochu vidím, kolik času a čím na něm trávějí.
Víte on největší problém v komunikaci je ten, že nikoho nezajímá, co jste mu chtěl říct, ale to, co jste neřekl tak, aby tomu rozuměl a s pocitem morálního vítězství vás pak nechá ztrácet se sebou čas.
14. 05. 2012 | 19:05

skeptický napsal(a):

Je to všechno vypočítané tak,aby z nás byla kolonie obývaná nádeníky,a veškerá smetana šla ven.
Mám dojem,že autorova funkce je tady aby prosťáčkům stále vysvětloval,že tomu tak není.Bylo to jasné od chvíle co nám tam ten náš vyjednavač vyjednal co máme.Je to tu zaprodané i s chlupama.
14. 05. 2012 | 21:20

kočka šklíba napsal(a):

Tak nejdřív modrý edvard :

modrý edvard napsal(a):

kočka: p. Veleba tady pro mě za mě může mít blog, ale je to lobista za bývalé JZD. Od toho se moc objektivních informací nedozvíme. Názory druhého džentlmena neznám.
14. 05. 2012 | 08:18

kde jste to vzal tuto nesmyslnou informaci? asi v modré frontě od podobných pisálků jako je autor. V Agrární komoře ČR jsou sdruženy všechny typy hospodařících zemědělců, račte si příště zjistit fata a neopakovat nesmysly. Veleba lobbuje za všechny zemědělce a na tom nevidím nic špatného, ptz to prospěje nejen jim ale nám všem, kdo nejsme trapně zaslepení a nemáme na očích ideologické klapky.
14. 05. 2012 | 21:24

kočka šklíba napsal(a):

Skeptický, omyl: "Bylo to jasné od chvíle co nám tam ten náš vyjednavač vyjednal co máme". Ne že by byly podmínky vyjednané nějak skvěle, ale nejsou horší než v dalších tzv. nových státech, tam zalobbovala Francie hodně, ta si totiž na svoje zemědělství nedá sáhnout a snaží se likvidovat každou konkurenci za každou cenu.
Ten proces o kterém píšete začal v zemědělství hned po roce 1989, slušovické žilky a záměrná likvidace našeho zamědělství takovými neumětely jako Kubát a tři téčka (Tlustý, Tyl a ještě jeden, ted si nevzpomínám). A když se do toho zamotala osobní msta Devátého tak bylo vymalováno.
14. 05. 2012 | 22:49

modrý edvard napsal(a):

kočka. no jo, já mám klapku, vy klapku nemáte. Nebo obráceně, navrhuji hlasovat. (sleduju, co Veleba říkává. proto vím, co říkám).
14. 05. 2012 | 23:07

kočka šklíba napsal(a):

A s tím co jezdí kolem a všechno ví ani nemá cenu diskutovat, ptz podstata jeho žvástů je totiž v tomhle : " Kritizuji ty, které se tu snaží (jako obvykle) idealizovat socialistické hospodaření." Prostě modrý vlajkonoš. Tak jen link,aby si mohl studovat :
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/agrarni-zahranicni-obchod-dosahl-loni-historicky-nejhorsiho-vysledku--1017631

Tam je v kostce to, co tady píšeme kromě něj všichni, jinak čísla se dají dohledat na ČSÚ.

Řepky se nenajíme, s mlékem je to složitější než píše Havel, hovězí maso je drahé a někdo už výše uvedl jeho spotřebu, takže je celkem jasné že jsme soběstační. Do kategorie obilovin se zařazují i krmné obiloviny, takže těch se také nenajíme (i když když bude nejhůř kdoví), ale to cudně zamlčel ten pisálek. A ano, obilí je přebytek, ptz právě klesají stavy v živočišné výrobě, takže nemají na na našem trhu uplatnění. To pisálek taky nenapsal.
U cukrovky si nejsem jistá ale mám dojem, že rovněž nejsme soběstační, jen jsem museli její plochy snížit v souladu s přidělenými kvótami. Takže nám zbývá mléko, kde ale jeho spotřeba rovněž poměrně dost poklesla díky blbým kecům jak je nezdravé.
No hlavně že jede kolem a ví o tom vše. Jinak ta vejce v jeho dalším žbleptu je zase blbost :"Proč si zemědělci myslí, že musí mít 40%? (viz vejce za 5,- nerentabilní-vybijeme slepice, vejce za 7,- dobrá cena ....)". Zřejmě nezná rozdíl mezi CZV a spotřebitelskými cenami, což nepřekvapuje. Průměrná cena zemědělských výrobců v březnu byla 3,54 Kč/ks. Takže kecy, kecy ideologických zaslepenců.
14. 05. 2012 | 23:08

kočka šklíba napsal(a):

Veleba někde konkrétně lobboval jen ve prospěch JZD? Vy to tvrdíte, tak doložte. Jinak jen píšete nesmysly.
14. 05. 2012 | 23:10

Nemo X napsal(a):

Jen se ještě zeptám, nebyla ta vaše brigáda pouze pro kluky s Downovým syndromem? Když si tak vybavuji vaše excelentní vystoupení za plentou,kdy jste se stal ještě i mediální hvězdou, jsem ochoten tomu uvěřit :-)))
14. 05. 2012 | 23:22

kočka šklíba napsal(a):

"takže nemají" mělo být "nemá" v 14. 05. 2012 | 23:08
15. 05. 2012 | 01:40

modrý edvard napsal(a):

kočka: poslouchal jsem Velebu a poslouchal jsem samostatně hospodařící rolníky. Veleba říkal: "naši zemědělci potřebují ...". Samostatně hospodařící rolníci říkali: "na to dlabeme.". Jinak těžko můžu dokázat , za koho Veleba lobuje, nejsem žádnej poslanec. Vy máte klapku.
15. 05. 2012 | 08:31

SuP napsal(a):

kočka šklíba -
Já zapoměl, že slepice má o cenách vajec nejlepší informace.
Spousta z vás tu plká levicové matry a jiné kraviny a uniká vám ten princip, že když jsou lidi lační kupovat a sytit se dovezenými potravinami nevalné kvality i pověsti, je nám celá soběstačnost na hovno a na kompost, protože by ji občané nekoupili. A co asi by si s ní počali ti zemědělci, kteří by se podle Vašich rad o ni snažili?
Takže si ty slavný ukazatele bilancí zahraničního obchodu s potravinářskými komoditami strčte do krabice od bot k Rathopvejm 7 melounům.
15. 05. 2012 | 17:32

český maloměšťák napsal(a):

Tiskem proběhla zpráva, že v roce 1995 jsme byli co se týče produkce česneku naposledy soběstační.

Tak nevím, ale pokud je málo osevních ploch - tak se asi i málo urodí. A pokud se málo urodí, tak se i málo dostane na pult.

Pokud je dvě minus jedna stále jedna...tak se mně zdá, že by si Havel mohl dát mezi křestní a příjmení " Kléma".

Protože analytici samozřejmě neumí předvídat budoucnmost /ale princip opatrnosti by měli mít na paměti i oni/...ale pokud neumí vyhodnotit ani minulost a přítomnost a jejich dynamiku - je to s podivem.
Pak totiž může vzniknout oprávněné podezření, že jim nejde o analýzu...ale propagandu.

Hezký den všem - zejména odbnorníkovi na zemědělskou neboli " velmi specifikovanou průmyslovou výrobu."
16. 05. 2012 | 19:46

Dana K. napsal(a):

Nemusíme si všechno vyprodukovat sami, ale velkou část ano.Základní potraviny, výrobky, ve kterých jsme dobří-sklo, cukrovarnictví, auta. Bylo by to skvělé pro zahraniční obchod.Ne nadarmo se říká zlaté české ručičky. Jsme šikovní. Holt naše šikovnost není po chuti některým velkým státům. Byli bychom pro ně konkurencí. A co by se dělalo s nekvalitními potravinami,že?
20. 05. 2012 | 14:27

Agent W4C napsal(a):

A co takhle být soběstašný ve zdravém rozumu ??? Hnusí se mi takoví,jako jste vy...Kariéristi až za hrob...Víte hovno a kecáte...
20. 05. 2012 | 14:47

Karel napsal(a):

Neuvěřitelné !!!
Na polích pěstujeme ve velkém řepku olejku , kterou přidáváme do nafty, aby kamiony dovezli do tuzemska brambory z Israele, litevské vajíčka,holandskou mrkev nebo karafiáty,španělské rajčata produkovaná ve sklenících,polskej cukr,italskou ředkvičku,vepřové z Německa,slepice až z Portugalska,pívo z Belgie, atd.atd a jak stále zjišťujeme jsou to víceméně humusy, který by jinde nejedli, tak se to svozí levnými kamiony do našich supráčů a my pak držíme přední pozice ve výskytech rakváče v zažívacích ustrojích. Přitom dvě třetiny nafty se spotřebuje jen na produkci této řepky olejky .U nás méně kvalifikovaní lidé, co by mohli pracovat v této zemědělsko-potravinářské sféře jsou na podpoře a nepřinášejí státu nic, jen státní rozpočet zadlužují a kamiony zničily infrastrukturu tak, že ji už nestačíme ani udržovat, natož opravit.
20. 05. 2012 | 14:58

nestranný napsal(a):

Co to tady blábolíte za nesmysly.Dnes už dovážíme prakticky vše.Jste stejný magor,jako ten z hradu.Je pravda,že se zemědělství dotovalo,ale dotace nikdy nedosahovaly ani 5% z toho,co nás dnes stojí import těchto komodit.Navíc
z početu lidí,kteří pracovali v zemědělství je dnešních 68% nezaměstnaných,
kteří dnes jsou odkázáni na podpory.Jenom lidé s deformovaným myšlením jako
máte vy,dostali tuto zem do potíží,které máme.Navíc ten tzv.burzovní system nákupů
prudce zvýšil ceny všech produktů a snižuje spotřeby domácností.
Měl bych pro vás drobnou radu:vždy dříve,než začnete veřejně rozvíjet
své demagogické názory,poraďte se s někým starším,moudřejším a zkušenějším.
Poslední sedlák by vás za tohle mohl také nakopat s prominutím do ....
20. 05. 2012 | 16:02

Josef Novák napsal(a):

Chjo.. Co to je zač? To si dělá srandu né? Kecá že jsme nebyli soběstační a teď jsme na to určitě lépe?? :-)))) V jednom má pravdu že se vyváží naše produkty více.. Jenže proč? Pšenice u nás je jedna z nejlepších a skot chovaný na Šumavě to samé,ale je tu jeden problém toto maso a pšenice se na náš stůl nikdy nedostane..Šmelináři ve vládě raději pro nás za úplatu koupí v zahraničí odpadky a rozdíl si dají do kapsy..Pro jejich stoly jsou určený naše nejlepší produkty ,ale my žereme i toxický prasata a co jsem zjistil, tak v českých obalech na vajíčka byly vejce podle razítka na skořápce ze Španělska..Něco z jiného soudku: T.G.Masaryk oslavoval dožínky a přijímal dar, který mu podávali s úctou.. Podával se chleba se solí, jako úcta k lidem , kteří dřeli na půdě a dokázali tak z ní dostat obživu.. Tento zvyk se po zvonění odboural.. Tuto úctu k pracujícím měli i komunisti.. Dnešním šmejdům to nic neříká, těm nejde o národ ani lidi..
20. 05. 2012 | 16:57

amdg napsal(a):

Tak jsem to všechno nevydržel číst. Váš článek ano, komentáře moc ne. Autor je za názor placen.
Dovolte mi malý koment: kdy jste jedli opravdový chleba? Nebývám často na jednom místě a tak jsem nucen nakupovat na různých místech. Nedefinovaná bramboroidní nedopečená hmota z mikrovlnky. A to je jen chleba. Vůbec nemluvím o Tatrankách s novou a lepší chutí, biomléku bez chuti, pivu z extraktů. Česnek jsme museli začít pěstovat sami. Ještě si upeču chléb, vyškvařím sádlo a hurá na topinky.
Nebo si opečete na ohníčku plastové cosi?
20. 05. 2012 | 18:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy