Východisko z krize, recepty podle Marxe

02. 01. 2009 | 13:39
Přečteno 7932 krát
Ekonomickou krizi jsme nezpůsobili, přesto na nás dopadne. Ani průběh krize nemůžeme přímo ovlivnit, musíme se však smířit s tím, že mnozí podnikatelé omezí výrobu či zavřou firmy a že mnozí zaměstnanci přijdou o práci. Tak komentovali hrozící krizi přední politici na Nový rok. Ekonomové se s nimi příliš nerozchází. Tzv. alternativní scénář ČNB říká: pokud zůstane eurozóna v recesi, česká ekonomika poroste v příštím roce nulovým tempem. Záleží na druhých.


Takový výklad naznačuje, že ani politici ani ekonomové se na dopady krize příliš nepřipravují. Zároveň nelze nic vyčítat ani prezidentovi Václavu Klausovi, ani premiérovi Mirkovi Topolánkovi, ani guvernéru Zdeňku Tůmovi. Všichni dávají přednost liberálním ekonomickým naukám, a tak jim vlastně ani nic jiného nezbývá.

Opačný výklad krize totiž zpochybňuje kapitalismus jako takový. Opět populární teorie „konce kapitalismu“ tvrdí, že neřízené tržní síly, za kterými se skrývají jen zištné zájmy jednotlivců, vedou zákonitě ke kolapsu. Dojde k němu ve chvíli, kdy si nejsilnější hráči na trhu v čele s bankéři, akcionáři a manažery nejsilnějších firem přisvojují o mnoho víc zisku, než odpovídá ekonomickým výkonům jich samých či jejich podniků.

Autorem této úvahy je Karel Marx a připomínat byť jen jeho jméno je ještě dvacet let po pádu komunismu tabu.

Všude v Evropě však oči nezavírají ani před hrozící krizí ani před hrozbou, že měl Marx třeba pravdu. Díky tomu se mohou na krizi lépe připravit a vzít si z ní poučení do budoucna.

Krize má etický a sociální rozměr, připomínají zvláště církevní hodnostáři, mezi kterými se najde řada Marxových příznivců. Canterburský arcibiskup Rowan Williams například zpochybňuje základy dnešního kapitalismu. V rámci systému jde všem pouze o dosažení co největšího materiálního blahobytu. Zdroje ovšem nejsou pro všechny a tak se čím dál větší část populace se dostává do potíží. Williamsovi to připomíná třicátá léta v Německu, kdy značná část lidí dala přednost jistotě národního socialismu před nejistou existencí v krizí zasaženém tržním prostředí.

Předseda rady Evangelické církve v Německu Wolfgang Huber si v deníku Berliner Zeitung stěžoval, že peníze dnes nahrazují Boha. Výslovně kritizoval předsedu představenstva Deutsche Bank Josefa Ackermanna, který před počátkem krize údajně sliboval svým klientům roční výnosy cenných papírů ve výši 25 procent. „Tím vzbuzoval stále větší očekávání, která nemohla být naplněna,“ upozornil biskup na jednu z příčin krize.

Nejdůkladnější práci si dal s oživením Marxe jeho jmenovec, katolický mnichovský arcibiskup Reinhard Marx, který dokonce napsal knihu s povědomým názvem „Kapitál“. K myšlenkám svého slavného předchůdce se hlásí úvahou, že společnost není pouze souborem jednotlivců, kteří soutěží o ekonomický prospěch, ale zároveň má sociální rozměr.

Aktuální je ještě další myšlenka: „Jde o to, jak probíhá akumulace kapitálu. Karel Marx viděl, jak se odděluje od reálné ekonomiky,“ vysvětlil arcibiskup Marx v rozhovoru pro deník FAZ.

Arcibiskup ovšem nežádá revoluci, pouze doporučuje nově definovat sociální práva, která má občanům v tržním prostředí zaručit stát.

Reinhard Marx na rozdíl od svého jmenovce dokonce ani nezpochybňuje kapitalismus jako takový. Ekonomický systém, který stojí na zájmech jednotlivců, může podle něho účinně odstranit chudobu, jak očekával další slavný ekonom Adam Smith. Honba za ziskem se však nesmí stát vášní a překročit hranici, kterou stanoví křesťanské pravidlo „miluj bližního svého jako sebe samého“. To například znamená, že bankéř by měl s vklady občanů zacházet stejně, jako by šlo o jeho peníze, vysvětlil arcibiskup Marx v deníku FAZ.

Bankéři ani manažeři se podle takového pravidla nechovali, důsledkem je ztráta důvěry, krachy bank a pády akcií. Poučení z krize je tedy jednoznačné: vrátit se k poctivým kořenům kapitalismu a nastavit nově jeho pravidla.

Obdobné poučení mohou z krize vyvodit i Češi, kteří přece také zažívají bezostyšnou honbu za ziskem, jak svědčí desetimilionové měsíční gáže manažerů státního podniku, zlaté padáky, které sami sobě schválili manažeři krajské nemocnice, anebo pravidlo, že se veřejné zakázky rozdělují převážně bez veřejného výběrového řízení. Ve všech případech je pravděpodobné, že určití lidé akumulují kapitál bez ohledu na svůj reálný ekonomický výkon.

Zdejší ekonomové i politici zatím spoléhají na to, že dosavadní model kapitalismu může fungovat dál. Nakonec hluboká ekonomická krize nás ještě může minout. Mohou mít pravdu, protože hříchy zdejších manažerů se přece jen týkají částek o několik řádů nižších, než například hříchy islandských bankéřů, kteří způsobili přímo státní bankrot.

Česko však může doplatit na jiný „hřích“: zdejší firmy i státní podpora se soustředily na export průmyslových výrobků, zvláště automobilů. Export dosud táhl růst HDP, v některých letech o 3 až 4 procenta. Říjnový pokles exportu ukázal, že zahraniční obchod může HDP napříště táhnout dolů o stejná 3 až 4 procenta. Hypotézu mohou podpořit listopadová čísla, která statistický úřad zveřejní za týden.

Ekonomická a politická veřejnost může a nemusí přijmout etické řešení krize podle britských či německých biskupů. Pokud však zůstane nadcházející krize bez řešení, pokud budeme pouze chtít „proplout mezi úskalími“ (řečeno s prezidentem), bude to svědčit o kompetenci zdejších elit.

I v tomto směru je možné hledat inspiraci u západních sousedů. Německé firmy se už připravují na nový ekonomický růst tím, že nabírají vysoce kvalifikované síly. Podle údajů tamní hospodářské komory chce bez ohledu na krizi zvýšit výdaje na výzkum a vývoj 42 procent tamních inovativních podniků. 32 procent z nich zvyšuje poptávku po kvalifikovaných silách, podle dalších 55 procent zůstává poptávka konstantní. Také proto mají od 1. ledna dveře do německých firem otevřeny tuzemští vysokoškoláci.

Další krok Německu jako významné exportérské zemi doporučil týdeník The Economist. Vláda by měla podpořit poptávku mezi běžnými občany, aby během krize vyrovnala výpadek exportu. Také Česko je exportní ekonomikou, v tomto směru je však nutné připomenout, že vláda loni poptávku naopak přidusila zvýšením DPH a spotřebních daní.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mike6 napsal(a):

Český maloměšťák, zosobňovaný, nejen ve své bázlivosti, když za totality byla rizika ohrožení materiální úrovně kariéristy - oproti dnešnímu stavění se do role "eurodizidenta" - příliš reálná, Václavem Klausem, kompenzuje svůj strach o materiální požitek a "prestižní" uznání různými halucinacemi o českém premiantství.

A tak se Klaus a jeho mladá, oddaná družina svojí interní nenávistí k Západu od doby Sametu opakovaně a v mnoha zásadních otázkách shoduje s KSČM, ikdyž pro jedny je Brusel "byrokratická socka" a pro druhé "do líbivého hávu oděný nový Mnichov, nástroj imperialistického ovládání Západem".

A jako Sládkovci, Klausovci, pro ty "liberální" a KSČM pro ty panslovanské, bok po boku, Zahradil vedle soudruha kosmonauta Remka, posílení dalšími vlastenci jako je kandidátka na prezidenta za KSČM, Bobolína, a Vovka Železný, v očích nemála českých vlastenců prý hájí národní zájmy a hrdost.

Nu, Kremlem oblíbený, KSČM volený nebo jinak podržený "liberál" Klaus novoročně volal po solidaritě s bankéři a finačníky, kteří si liberálně počínali tak, že přes své úžasné vzdělání a královské odměny přivedli samotné pilíře kapitalismu ke kolapsu.

Zajisté by měli obyčejní lidé, kromě třeba 300 miliard USD darovaných hrdé Citibank, prvním z mnoha biliónů (tedy tisíců miliard) dolarů na sanaci a znárodnění ztrát, hlavně pak mnohabiliónovými, nevididelnými škodami ze znehodnocované měny, cítit solidaritu s těmi úžasnými génii, kteří navíc ze sanačních stovek miliard berou své, pravda letos o něco nižší, bonusy.

Přitom obyčejní lidé ztrácejí, v milíónech, svá zaměstnání, střechu nad hlavou, v USA pak i již beztak mizerné zdravotní pojištění.

Nicméně hlava státu, která, ač jinak výřečný ekonom, po rok a půl ke krizi mlčela, stejně jako ti, které Nečas nazval zastánci "kinkoriády", stále obhajuje svoji vulgární verzi liberalismus.

Klaus dokonce tvrdil, že regulace v USA "donutily" kreativní finanční inženýry wall Streetu hledat jiné skulinky, protože prý standardní trh a produkty byly nadměrně regulované.

Příkladem české maloměštácké nabubřelosti je také to, že Klaus teď jako populistické hodnotí sanace finančního trhu. Proč ale nikdy nepřišel třeba s kritikou liberální neregulace a politiky Greenspana? Nebo, tváří v tvář nepokojům a totálního kolapsu amerického a nemalé části světového systému, on by sanace nedělal? Takového Klause by ředitel KB, Salzman, šéfové domácích dinosaurů, v 90. letech nepoznali.

Doufejme, že oproti kinkorianismu a klausismu, nejen takoví dostatečně pravicoví politici jako Sarkozy a Merkelová, rozumní politici Evropy, regulační prostředí zlepší. Ať již v USA zase zvítězí demagogie vulgárního liberalismu nebo ne. Sebedestrukci USA, jako předtím Anglie, nemůže nikdo zabránit.
02. 01. 2009 | 15:14

Petr z Tábora napsal(a):

Váš příspěvek je zajímavý a na dlouhou diskusi, takže budu stručný. Dáváte dohromady ekonomická a etická hlediska.
"Zištné zájmy jednotlivců" jsou motorem pokroku v kapitalismu anebo můžete opět začít budovat socialismus - věřte, že třetí cesta neexistuje. V současném kapitalismu se nejedná o "neřízené tržní síly", ale trh je regulován. Krizi nezpůsobil příliš volný trh, ale nekvalifikované zásahy státních orgánů mnoha způsoby, které tento trh deformovaly, takže neplnil mimo jiné svou očistnou funkci.Kapitalismus také nikdy nesliboval nepřetržitý vývoj vzhůru, ale cyklický. Sociální únosnost krize musí být samozřejmě uhlídána (nebudujeme kapitalismus 19.století) - dobré výsledky loňského roku k tomu dávají solidní možnosti. Je dobré, že připomínáte význam kvalifikace.
02. 01. 2009 | 15:30

twardowski napsal(a):

Skvely clanek. I uvahy o etickém rozměru krize.

Člověk nemusí být zrovna génius, aby poznal, že skutečně za všim stojí ono "miluj bližního svého jako sebe samého". Ve skutečnosti je to prakticky nedosažitelné pravidlo, ale je normou, která říká kdy a jak moc konám špatně.
02. 01. 2009 | 16:54

Karel Mueller napsal(a):

Pane Holub,
díky za článek. Podceňovat Marxe je idiotství, jeho dílo lze rozdělit na dvě části: Kritiku Kapitalismu a teorii výstavby socialismu. Druhá část je bezcenná (resp. její realizace je poučná), první část je leckde aktuální dodnes. Kromě teze, že mezilidské vztahy jsou určeny vztahy ve výrobě a tedy stupněm rozvoje výrobních sil, což je patrně kardinální omyl celého marxismu.
Lidé znající Marxovu kritiku mají obrovskou výhodu - jsou připraveni a dnes nekoukají jako tele na vrata.
K té akumulaci jste mohl připsat následující a tím kruh uzavřít: Dochází nejen k akumulaci kapitálu, ale i politické moci, kdy nadnárodní korporace a banky začínají mocensky přebírat a suplovat role států, z toho pak plyne vše ostatní.
Ale já se do žádných analýz nechci pouštět, ostatně jsem se před časem zařekl, že se nebudu k ekonomii vyjadřovat. 20. století nakonec asi dalo za pravdu těm, kdo zastávali teorii konvergence, skutečně, dnešní nadnárodní korporace se od mamutího reálsocialistického podniku nijak podstatně neliší: Všichni jsou zaměstnanci, bez přímého vztahu k výrobním prostředkům. O zisku se "kdesi" rozhoduje, v rámci firmy se dotují ztrátové provozy atd. Proto také začínají trpět všemi reálsocialistickými chorobami.

Pokud jde o SRN, tak máte pravdu - Němci se začnou orientovat na kvalifikované síly. A nejspíš na rozdíl od nás budou dělat zcela pragmatickou politiku i s uvážením Marxových tezí. Před několika měsíci jsem málem omdlel, když mi jedna zprostředkovatelna v SRN nabídla práci - atraktivní v managementu jedné firmy v SRN. To vzhledem k mému věku. Jak se ke mě dostali a sehnali kontakt ví Bůh.
A teď si vezměte třicátníky ...
02. 01. 2009 | 17:01

hakarel napsal(a):

Péťo z Tábora, poraď mi. Můžu dovézt/vyvézt cokoliv. Můžu zahájit/skončit výrobu čehokoliv. Můžu postavit/zrušit továrnu na cokoliv. Můžu půjčovat/si půjčovat cokoliv. Můžu naučit panáčkovat policajty i Veseckou, když na to mám páky.. Můžu jet kam chci /pokud mi to nezarazí ti v cíli cesty/.
Prozraď,Péto, kam se mi to schovává ta potvora regulace, že ji nemůžu najít?
02. 01. 2009 | 17:11

Kecaldes napsal(a):

Petr z Tabora:Absolutni nesouhlas.Osm let vlady Bushe,ktereho si jiz predem koupily texaske olejarske firmy,je nejlepsim dukazem, ze pravdu nemate.Tento muz dal temto firmam a bankam volnou ruku.Jestli nekde byly provedeny chybne nebo nekvalifikovane zasahy statem, tak mozna v Cesku.To ale na vznik krize melo pramaly vliv.
02. 01. 2009 | 17:22

Janovec napsal(a):

Pane Holube,
dík za Vaši odvahu prolomit v České republice po dvaceti letech jedno tabuizované téma. Dokazujete, že jste oproti našim ekonomickým specialistům o pořádný kus napřed. Mimochodem, někde jsem četl, že v Německu stoupl prodej Marxových knih asi o třetinu.

Vypadá to, že se Němci za Marxe nestydí. Marx v ekonomii je to samé co Freud v psychoanalýze. Některé myšlenky jsou možná u obou vědců z pohledu dneška poněkud zastaralé, ale člověk musí obdivovat, co v takovém temnu dokázali objevit. Na rozdíl od nás, kteří za plného slunečního světla nechceme vidět nic - viz například příspěvky zdejšího blogera Kohouta.
02. 01. 2009 | 18:29

Vasja napsal(a):

Nemůžeš Hakarle.
Tak začni dělat do řepy a do cukru. Uvidíme.
Nemyslím do Pepy:)
02. 01. 2009 | 18:30

Vilém napsal(a):

Myšlenková bezradnost české politické reprezentace je jen zdánlivá - v ČR existuje dost stran a myslitelů, kteří jsou schopni formulovat alternativní koncepce směřování společnosti. Prozatím se pohybují na okraji politického spektra, protože voliči preferovali ODS a / nebo ČSSD, typické zástupce prvoplánově konzumních hodnot. ČSSD se od divoce neoliberální ODS liší pouze snahou vybudovat gigantický systém politické korupce a vydávat ho za sociální stát. Obě tyto strany jsou tváří v tvář krizi bezradné, protože neznají jiné cíle než bezuzdnou spotřebu, pouze ČSSD díky svému opozičnímu postavení vytlouká z krize politický kapitál tím, že láká voliče na komické a nereálné plány.
Pokud jde o zásadnější alternativy, nebyl bych příliš optimistický, deficit vidím především u voličů, vztek neuspokojených spotřebitelů se pravděpodobně odrazí především v růstu podpory pro fašizující populistické strany, pouze zahraniční příklad by mohl vést k nárůstu podpory ekologických a sociálních stran.
02. 01. 2009 | 18:31

Al Jouda napsal(a):

Základním problémem tzv. socializmu bylo jak donutit lidi k práci. Základním problémem současného tzv. kapitalizmu je jak připravit lidi o peníze.
02. 01. 2009 | 18:31

twardowski napsal(a):

Dneska večer si na internetu počtu z Marxova Kapitálu :-).
02. 01. 2009 | 18:51

vlk napsal(a):

Pane Holube,
pustil jste se na hodně tenký led!

Ta krize nejspíš bud e největší, co moderní dějiny lidstva zatím pamatují.
A je otázka, jestli s e na ni lze vůbec nějak rozumně připravit.Nota bene v zemičce s 10 mega obyvatel a malým vnitřním trhem. A kd e skutečně navíc platí , že jedině když půjd e dobře exposrt ,půjd e dobře celá ekonomika.
Stimulac e domácí poptávky? Tohle je řešeno v posledním Kohoutovi a pod posledním Kohoutem. A ukazuje se, že ať lád a zvolí kterékoliv řešení, narazí vemi brzo na jeho limity.
Rozjhoděn nejsme fanda současné vlády, ani prezidenta, ale může být, že skutečně nejlepší politikou a metodou zvládnutí krize může být nicnedělání.
Zkuste vzít v úvahu, že celý soukromý finanční s ektor je v cizích rukou. bez něj neuhrajete nic. A on zcela nepochyběn bud epreferovat přčedevším zájmy svých vlastníků...
Zmiňujete s eo automobilkách. Zuste si představit, že by zd e jejich postavené kapacity prostě nebyly. Myslíte, že bychom bez automobilek šli do krize lépe vybaveni? Sotva. nebyl nikdo, kdo by s automobilkami tvrdě soutěžil o pozemky u Ostravy nebo u Kolína. Pokud by nepřišly automobilky, tak se v Nošovicích pěstovalo na těch pozemcích zelí a v Kolíně nejspíš sladovnickáý ječmen.
Nua nevím, odkud čerpáte informac eo tom, že německé firmy nyní ve zvýšené míře invetsují do výzkumu a skupují kvalifikované lidi.
Sem tam s e do německých firem dostanu. A moje zkušenost je následující:
šetří, dělají personální inventury jsou rozhodnuty držet jen kmenové lidi a berou každou zakázku, na kterou dosáhnou i když je za červenou nulu.
Ale třeba chodíme každý do jiných fabrik.
02. 01. 2009 | 19:00

Pepa Řepa napsal(a):

To hakarel
to máte stejný jako se sexem.

Já si taky kdysi myslel, že můžu kdykoliv, s kýmkoliv a jakkoliv.
Že můžu zahájit kdy chci a skončit kdy chci.
Že můžu postavit i zrušit zařízení,jak chci, přesně tak, jak Vy píšete.

A skutečnost? Škoda slov.
Možná za to může ten Marx.
02. 01. 2009 | 19:09

Pepa Řepa napsal(a):

vlk napsal(a):
Rozjhoděn nejsme fanda současné vlády, ani prezidenta, ale může být, že skutečně nejlepší politikou a metodou zvládnutí krize může být nicnedělání.
------------------
Zlatá slova Vlku. Snažím se podle nich žít celý život.Ne vždy mně to-bohužel-vycházelo.

Třeba nám to vyjde na starý kolena. Třeba i ten pečený Holub do huby přiletí.
02. 01. 2009 | 19:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, merry crisis a happy new fear, už to oběhlo celý internet a tady už to taky myslím bylo. Holt, furt je třeba lidi čímsi strašit. Všelicí kazatelé a poslové černých zvěstí se pak asi cítí lépěji. Co budete dělat, přátelé, když v létě zjistíte, že se krize jaksi nedostavila ?? Já vím, začnete strašit něčím jiným...
Jinak, co se ten ruský skin ščuchl s tím anglickým darmošlapem, ekletgrafomanem a vykořisťovatelem vlastní služky tak teklo akorát více krve. Howgh. Mí rudí mi rozumějí.. Nebo si doopravdy myslíte že bez tzv. vědecko leváckých žvástů rozmanitých chovanců marxleninských ústavů by pračlověk nevymyslel pazourek, edison žárovku, einstein relativitu, ford linku, vichtrle čočky a soused štyry krásné děcka ???
02. 01. 2009 | 19:23

grőssling napsal(a):

Chtěl jsem něco připsat o tom nicnedělání, ale když on Pepa Řepa mi to vždycky rychleji vyfoukne. A pak už není co dodat.
Jak řeší krize balbíni ?
02. 01. 2009 | 19:36

tata napsal(a):

pane Petr z Tabora

citace:...."Zištné zájmy jednotlivců" jsou motorem pokroku v kapitalismu anebo můžete opět začít budovat socialismus - věřte, že třetí cesta neexistuje. V současném
Ano mate pravdu v tom zakladním,to ani autor nepopírá.A le ty zištné cile musejí myt hranice nesmějí překročit ramec ekonomiky.

Na to nemusíte byt ekonom ale je to jako v rodině mužu utratit jen co si vydělám.NEBO jinak ja jezdil po světě vydělaval velké prachy,manželka se starala o rodinu,taky si ty peníze nevydělala ale ani nahodou si nemužete řict to sou mé peníze,nebo mužete pak je jasné jak dopadnete,rozvedenej a možná bez koruny.ONA TA EKONOMIKA JEJÍ ZAKLADY NEJSOU AŽ TAK SLOŽITÉ.jiné je to samozřejmě uvest do praxe.Ale jinak valná čast radoby ekonomu zapoměla na ty jednoduché principi.DĚLNIK bez PODNIKATELE,je ztracen ale naprosto stejné je to opačně.

Jak jinak komentovat veličiny z prava kterych si jinak važim konkretně třeba pan Rumcajs KDYŽ NA JEDNÉ straně je prostě cena prace vydělek 7000 čistého a odměna třičtvrtě miliardy manažerovi je neco skorem přiřozeného vždyt mu to někdo dal tak si ho asi natolik považuje.

To je to pane co ja s oblibou použivám.....ŽRÁT SE MUŽE ALE NESMÍ SE MLASKAT.

Vyte kde sou ty hranice prachobyčejná moralka.

Jak je možné že nikoho nezaraží a většině lidí z prava považují za normalní100 000 krat větší odměna.To není zavist ale prachobyčejné amoralní chovaní.

Ja sem jen obyčejnej dělnas,sice svou pili poctivě zajištěn,tak kromě měny mě nic nerozhazí ale ta zištnost musí myt hranice ale většina z vas ty hranice nastavuje těm dole,to je ten trch prace a jeho cena ale nahoru je všechno normalní.

A nakonec bych chtěl autorovi poděkovat za velmi pěkný članek kde on srozumitelně oproti mě vystihuje co bych ja chtěl napsat.A to pan Holub uřčitě nepatří k levemu smyšlení oto větší dik že našel odvahu takle to napsat.
02. 01. 2009 | 19:36

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

možná ,že tohle je důvod, proč disponujete takovou elegancí ducha, vážený příteli.

Mému naturelu je pasivní vyčkávání zcela cizí. A vždycky bylo. žádná hyperaktivita, ale jsem zvyklý problémy řešit.
Nicméně tahle krize je tak velká, že fakt nikdo nemůže vědět ,co je správně.
To budou různí duševní giganti předvádě a dokládat různými odkazy tři roky po jejím odeznění. Tím nemyslím / žádná ironie/ váženého kolegu přírodovědce. ten se snaží hledat a nacházet průběžně. Mám na mysli dostatek jiných.
02. 01. 2009 | 19:51

Pepa Řepa napsal(a):

grőssling napsal(a):
Chtěl jsem něco připsat o tom nicnedělání, ale když on Pepa Řepa mi to vždycky rychleji vyfoukne. A pak už není co dodat.
Jak řeší krize balbíni ?
-------------------------
Jednoduše. Jsem nemocniční vši. Za týden jdu obveselovat sestřičky na chirurgii.Je tam teplo i najíst Vám dají.
02. 01. 2009 | 19:52

scientist napsal(a):

"...Karel Marx a připomínat byť jen jeho jméno je ještě dvacet let po pádu komunismu tabu"

tak to Vám, pane Holube, musím zvednout náladu, že alespoň v sociologii nikdy tabu nebyl - ani v té české - a že je zcela vážně Karl považován za jednoho ze tří čtyř otců zakladatelů této vědy. Pracovat s ním mohou i pravověrní liberálové, i když to místním dogmatikům zní nevěrohodně.

btw Holub narazil na to, co je v sociologii už ohranná písnička. Kapitalismus zničil bázi, která ho držela na uzdě (protestantská etika), a jinou etiku než "urvi co se dá" nastolit sám o sobě neumí. A jen blb věří, že trh něco v tomto ohledu sám vyřeší.
Ten nevyřeší vůbec nic protože trh není myslící bytost a nemá žádnou vůli. Neviditelná ruka je koncepce, která odpovídá stavu poznání 18. století, kdy nebyly vazby mezi lidmi dobře prozkoumány. Je naprosto udivující, že s tím někteří ekonomové ještě na prahu 21. století vystačí.
02. 01. 2009 | 20:44

Antonin Hrbek napsal(a):

Drobné poznámky
Karel Marx především zdůrazňoval, že vývoj kapitalismu je cyklický a zdůvodnil tuto tézi. Jeho předpovědi se, přes veškeré snahy "ekonomů", dosti naplňují.
Nějak si nepamatuji, že by Karel Marx vypracoval ekonomii socialismu, zejména takového, který byl praktikován v SSSR a RVHP.
Je zajímavé si připomenout z jakých kruhů pocházejí ti, kteří jsou skutečně za vznik finanční krize zodpovědní. Rozhodně to nejsou lidé, kteří se zabývali reálnou ekonomikou. Myslím, že samotná jména něco napoví.
02. 01. 2009 | 20:48

David - 1. část napsal(a):

Myslím si, že důležitější než ekonomická pravidla jsou pravidla morální.

Pokusím se proto také o malé zamyšlení.

Světová krize, jako impuls ke znovuhledání třetí cesty.

Zjednodušeně - laicky řečeno:

Dosud jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet jak funguje socialismus a kapitalismus.

První byl kapitalismus, fungující na tržních principech a na často bezohledné honbě za penězi – ziskem. Dělníci byli skutečně nemilosrdně vykořisťováni. Proto se i objevily první pokusy o utopický socialismus.

Následoval marxismus, který v té podobě, jak byl realizován, se prokazatelně neosvědčil. Je už nesporné, že je nesmyslem bojovat za beztřídní společnost a že jen společenské vlastnictví výrobních prostředků je to jedině správné vlastnictví. Sociální vztah - rozpor mezi bohatými a chudými tak zůstal nedořešen.

Takže jsme se vrátili k tomu menšímu zlu, a to je ke kapitalismu. Svět ovládli bohatí. Kdo má peníze, má také moc. Po většině to jsou lidé, kteří hlásají, že o peníze jde až v první řadě. Mají však takovou zvláštní, patrně geneticky zakódovanou „CHOROBU“, že nemají peněz NIKDY dost, a v této souvislosti proto pokračují v dalším vykořisťování. Pomyslné nůžky mezi chudými a bohatými se tak neustále více a více rozevírají, což logicky vede svět jen k dalším velkým sociálním nepokojům v blízké budoucnosti.

Svět kapitalismu je založen zejména na „nekonečném“ ekonomickém růstu, na růstu spotřeby a na všemocné ruce trhu. Po celém světě tak zcela nesmyslně rostla například výroba automobilů, bankovní sektor vzkvétal. Vlastníci i akcionáři často zcela nezaslouženě bohatli.

Rozvoj morálního rozměru společnosti zůstával stále na okraji zájmu. Ti, kteří se snažili upozorňovat na nebezpečí morálního rozkladu společnosti byli a stále jsou umlčováni a zesměšňováni.

V médiích dostávají prostor převážně jen ti, kteří hlásají. Vyrábějte více, spotřebovávejte více, plýtvejte více, zadlužujte se. Jedině růst HDP a rostoucí spotřeba jsou ukazatelem našeho úspěchu a blahobytu. To je ta jediná a správná cesta.

Jenže takto to, zcela logicky, nemohlo a ani nemůže jít do nekonečna. Mnozí to dávno věděli. Jejich varování však zanikalo v hlučném cinkotu peněz.

Nyní jsme tam, kam jsme se museli zcela zákonitě dostat. Ukázalo se, že neviditelná ruka trhu není všemocná, pokud není v rovnovážném vztahu s morálkou. S morálkou, která se nedá přepočítat na peníze. Nyní se v plné nahotě ukázalo, že o peníze nemůže a ani nesmí jít v první řadě.

Jak řeší světové vlády tuto krizi? Z daní občanů zachraňují miliardovými injekcemi ty bohaté, kteří často desítky let brali nemravně vysoké platy a dividendy. Zachraňují je jen proto, aby nebyla nezaměstnanost. Myslím si ale, že tento způsob léčby nepomůže. Zachránit všechny krachující nejde. Je to jako lavina, jako sněhová koule.
02. 01. 2009 | 21:06

David - 2. část napsal(a):

Všechno zlé je však někdy i k něčemu dobré.

To zlé je bohužel to, že na špatné vedení společnosti těmi bohatými doplatí především ti chudí. Tu zločinecko-lajdáckou práci těch bohatých zaplatí zase jen ti chudí ze svých daní a svou zvýšenou nezaměstnaností.

To dobré je to, že naše, velmi arogantní civilizace dostala konečně pořádnou facku, aby se mohla ještě VČAS vzpamatovat.

Podle mého názoru by bylo dobré abychom v konstruktivní diskusi začali co nejdříve hledat kompromis – třetí cestu - mezi kapitalismem a socialismem, kde každý z těchto společenských systémů má své klady i zápory. Například se snažit správně určit, kdy je pro občany ještě užitečné vlastnictví státu a kdy je výhodnější vlastnictví soukromé. (Například – kam až jít v privatizaci zdravotnictví – zdravotní pojišťovny.) Důležité je i všeobecné zvyšování vzdělanosti, protože jen vzdělaní lidé včas pochopí, že například kouření skutečně škodí zdraví a zkracuje život.

Co tak třeba začít se i uskromňovat ve spotřebě? Nekupovat všechny ty nesmysly, kterých jsou obchody plné a místo toho se více věnovat řešení řady duchovních otázek? Změnit si např. žebříček životních hodnot, kde peníze by už nebyly na tom prvním místě?

Jistě si někteří z nás všimli při svých cestách po světě, že často ti velmi chudí lidé zůstávají i přes svá velká trápení velmi slušní, milí i šťastní, na rozdíl od nás bohatých, kteří jsme neustále nespokojeni, mezi sebou bojujeme, nenávidíme se a závidíme si. Vezměme si z těch ubožáků mravní příklad! Zeptejme se jich proč se cítí šťastni, i když jsou tak chudí?

Co tak, jako první krok ke změně, uvažovat alespoň o tom, že bychom si změnili pořadí v našem žebříčku životních hodnot například takto:

1. Pokora 2. Láska 3. Pravda 4. Spravedlnost 5. Svědomí 6. Čest 7. Zdraví 8. Peníze.

Myslím si, že už je nejvyšší čas nějak začít. Změna nejen myšlení, ale zejména změna v jednání je už nutná!
02. 01. 2009 | 21:08

Karel Mueller napsal(a):

Antonín Hrbek:
Pokud jde o ekonomii socialismu - hůavní zásady jsou obsaženy v 10 bodech v Komunistickém manifestu (část 2., proletáři a komunisté).
Pokud jde o dnešní krizi, tady lze odkázat na Kapitál, díl III, část 5., kap. 27:
The role of credit in capitalist production.
02. 01. 2009 | 21:26

Karel Mueller napsal(a):

David:
Přemýšlím, co napsat a nebýt ironický, opravdu se Vás nechci dotknout.

A tak jen tolik: Revouce v myslích a srdcích nebude, milý Davide. Právě tak, jako se nekonal nový socialistický člověk.

Lidé se nemění.
02. 01. 2009 | 21:55

ujo napsal(a):

Jak řet krisi?
Zkusme řešit selským rozumem!
Co se vlastně změnilo?
Fabriky existují, lidé chtějí pracovat, lidé chtějí spotřebovávat, oil peak ještě nějaký rok před námi, válka žádná pořádná....
Tak kde je problém?
Co se fakticky změnilo za
ten rok, rok a půl?
Ještě před rokem p. president říkal: "nikdy jsme se neměli tak dobře...."
Automobilky nemají odbyt. Máme ale málo aut na odpis ?
Co dělat by bylo:
Silnice nestojí za mnoho, vypouštíme špínu do řek, teplo v panelácích pouštíme Pánubohu (myslí to s námi dobře?) do oken, bytů je málo.....
Ja vím, řadu věcí musíme dovážet a když od dost nevyvezeme nemáme čím platit.
Ale to platí vice méně pro všechny.
Kdyby se udělala aková tlustá čára a začalo se znova a jinak?
Zatím iluse
02. 01. 2009 | 22:00

Anička z Kuřimi napsal(a):

Jen pro zajímavost,
když mám rozhodovací moc, money, kontakty, "rádce", myslíte, že změním myšlení??
Pozici budu držet krize nekrize.
Že v "systému" je nádor, nikdo nechce vidět.
Teda někteří vidí, ale ti nemají rozhodovací moc, money atd.
Co s tím, musíme počkat až nádor praskne, o to víc to bude bolet.
Kapitalizmus je překonaný, zatím nevíme jak nazvat nově rodící se systém, který přijde.
02. 01. 2009 | 22:33

tata napsal(a):

pane DAVID

kRASNÉ,ale utopie,to vystihl přesně pan Karel Mueller.

Ikdyž to tak nevypadá,,,štvou mi,, je moc lidí kteří si naberou pujčky třeba na darky na vanoce,na dovolenou a pak brečí že nemaj na zaplacení ale tyto lidi nezměníte sou to vlastně protipol tech chamižnych darebaku a zloděju,kdyby na to měli chovali by se uplně stejně.
Tady de spíš nastavit a seřiznout ty špičky na obou polech.To jest odstavit nemakačenky od davek a nedovolit vyplacet třeba manažerum co přivedou podnik na buben nehorazné peníze.to jest na jedné straně velké platy ale zodpovědnost a postih za krach.

Většina těch co toto zpusobila,si sedí pohodlně bez jakehokoliv postihu s tučnými konty doma a to je přece amoralní.

A to samé je na druhé straně nastavit soc. systém aby proudil kam má.Nechapu proč třeba pro zdravé lidi není podminěn určitými hodinami prospešnych prací,a ty co sou ochotni jim vyplacet větší podporu
02. 01. 2009 | 22:49

XYZŽ napsal(a):

To Karel Mueller: mýlíte se. Já jsem udělal přesně to, co doporučuje David. A cítím se skvěle.
02. 01. 2009 | 22:54

Smart napsal(a):

Tentokrát, pane Holube, váš příspěvek nebyl špatný.
02. 01. 2009 | 23:00

Palice napsal(a):

Kapitalismus není žádný systém, jehož pravidla se "nastavují". Jediné co se v současné společnosti zuřivě nastavuje je přerozdělování a to nejen hmotných statků (abych si rýpnul do rudých a oramžových) ale také přerozdělování, ředění a rozpouštění odpovědnosti (abych si rýpnul taky do modrých). Výsledkem jsou přežraní a neodpovědní občané a nesmyslně bohatí a neodpovědní finančníci. Jediné co "kapitalismus" potřebuje "nastavit" je individuální vlastnictví a vynucování odpovědnosti. Sociální dimenze jsou něco skutečně potřebného ale s tímto nesouvisejícího. Oba arcibiskupové jsou - tedy podle v článku řečeného - průměrní intelektuální snobové...
02. 01. 2009 | 23:05

RUMCAJS napsal(a):

Souhlasím s Karlem Mullerem, že volná soutěž sebou bohužel přináší růst podniků do rozměrů, kdy začínají připomínat socialismus. A to je největší slabost kapitalismu, že se sám postupně transformuje do nepoužitelné podoby.
Řešením ale není jak si myslel Marx, zestátnění, ale naopak rozbití či zabránění vzniku takovému molochovi.
02. 01. 2009 | 23:57

David napsal(a):

Karel Mueller:

Jednotliví lidé se ve své podstatě sice nemění, ale vládci se mění. (Brežněv-Gorbačov, Bush-Obama)

Jen vládci mají určitou šanci usměrnit společnost a zavést třeba takové principy, kdy pravda a slušnost se začnou vyplácet.

Svět lidí je prakticky rozdělen jen na dvě lidské rasy, na lidi slušné a na lidi neslušné. Stačí, aby zase přišla doba, kdy slušní lidé alespoň na čas získají ve vládách většinu a můžeme se jako lidstvo zase trochu posunout dopředu, což se může v blízké budoucnosti skutečně stát.

Vždy existují minimálně dvě cesty k řešení jakéhokoliv problému.

Buď se na základě seriózní analýzy poučíme z chyb a zavedeme konkrétní opatření k nápravě a pak máme šanci přežít.

Nebo se z chyb nepoučíme a pak nás čeká relativně brzký konec světa.

Přirovnal bych to tak trochu ke kuřákovi, kterému lékaři nalezli nádor. Někdo přestane kouřit hned a má šanci, jiný pokračuje v kouření a urychluje tak svůj konec.

Může se stát, že dopad světové krize bude tak STRAŠNÝ, že vlastně DONUTÍ lidstvo k tak radikálním změnám, že se už konečně podaří nalézt tu třetí cestu.

Já tu třetí cestu vidím například v tom, že růstem našeho blahobytu může být jen NÁVRAT k morálním hodnotám. Prostě čím dříve to pochopíme, tím lépe.

Ti slavní ekonomové nám dříve říkali spořte si na důchod. Nyní v krizi naopak radí nakupujte, utrácejte, plýtvejte ať rozhýbete ekonomiku. To není seriozní přístup a tudy cesta k řešení krize nepovede. Oni, ti ekonomičtí odborníci, nám jen ukazují, jak jsou vlastně úplně bezradní, když vše přepočítávají jen na peníze a přitom musí slyšet i ty nesčetné hlasy, které říkají, že hlavní příčinou této ekonomické krize je především krize morálky. Proto právě tu morálku je potřeba změnit, jinak se nepohneme kupředu.
03. 01. 2009 | 00:26

Zacheus napsal(a):

Zajímavým způsobem se vyjádřil ke krizi papež Benedikt XVI,kdy mimo jiné řekl tato slova:

"Ve svém Poselství jsem se po vzoru svých předchůdců chtěl pozorně zamyslet nad složitým fenoménem globalizace a vyhodnotit tak v širším měřítku jeho souvislost s chudobou. Tváří v tvář rozšířeným pohromám pandemických nemocí (ivi, 4), dětské chudoby (ivi, 5) a potravinové krize (ivi, 7) jsem musel, bohužel, znovu poukázat na nepřijatelný růst výdajů na zbrojení(! - podtrženo mnou).

Na jedné straně se oslavuje Všeobecná deklarace práv člověka a na druhé se zvyšují vojenské výdaje a porušuje se tak samotná Charta Spojených národů, která zavazuje k jejich snižování na minimum (srov. čl.26). Kromě toho globalizace odstraňuje určité bariéry, ale zároveň může i vytvářet nové (Poselství, 8).

Je proto třeba, aby mezinárodní společenství a jednotlivé státy neustále bděly; je zapotřebí, aby nikdy neztrácely ze zřetele nebezpečí konfliktu a naopak se snažily udržovat vysokou úroveň solidarity.

Současnou globální ekonomickou krizi je třeba v tomto smyslu nahlížet jako určitou zkoušku: jsme připraveni vidět ji v její složitosti jako výzvu pro budoucnost a nejenom jako nouzový stav, který potřebuje krátkodobé řešení?

Jsme připraveni podniknout společně hlubokou revizi dominantního modelu rozvoje, abychom ho souladně a prozíravě poopravili?

Mnohem více než bezprostřední finanční těžkosti to ve skutečnosti vyžaduje ekologické zdraví planety a zejména kulturní a morální krize, jejíž příznaky jsou ve všech částech světa již dlouho patrné.
03. 01. 2009 | 00:34

Jan Vaculík napsal(a):

Ad Ujo (22:40)
"Jak řešit krizi? - Selským rozumem!"
Ano, taky jsem nad tím takto přemýšlel. Vždyť přece nějaký případný pokles obratu o 15-20% nás ve firmě nemůže položit. Furt bude co dělat, a holt si nějakou dobu budeme na chleba dávat o kolečko salámu míň.

Jenže pak přijde konec března a stojíme reálné ekonomice tváří v tvář, to už znám: každy rok musíme vydělat víc a víc, abychom dokázali zaplatit daně za ten předchozí rok.

Takže když se pokusíme nějaký ten pokles ustát, stát nám zasadí smrtelnou ránu v podobě daní a potom záloh, které se platí na základě dávno minulého úspěšnějšího toku. A když si tedy člověk na daně půjčí, završí zkázu banka, která je dalším, kdo vám začne ujídat z poloprázdného talíře.

A že by podnikatel mohl odlehčit podniku a propustit nepotřebné zaměstnance? Jenže ten, který se dostal do potíží, už na to nemá. Zákoník práce totiž, maslím, předepisuje dvouměsíční výpovědní lhůtu a tříměsíční odstupné, což včetně odvodů v případě průměrné mzdy dělá na jednu hlavu asi 170 tis.Kč. Za té situace bude opravdu snazší zkrachovat, než se rvát dál.
03. 01. 2009 | 01:10

Jan Vaculík napsal(a):

Ad Ujo (22:40)
"Jak řešit krizi? - Selským rozumem!"
Ano, taky jsem nad tím takto přemýšlel. Vždyť přece nějaký případný pokles obratu o 15-20% nás ve firmě nemůže položit. Furt bude co dělat, a holt si nějakou dobu budeme na chleba dávat o kolečko salámu míň.

Jenže pak přijde konec března a stojíme reálné ekonomice tváří v tvář, to už znám: každy rok musíme vydělat víc a víc, abychom dokázali zaplatit daně za ten předchozí rok.

Takže když se pokusíme nějaký ten pokles ustát, stát nám zasadí smrtelnou ránu v podobě daní a potom záloh, které se platí na základě dávno minulého úspěšnějšího toku. A když si tedy člověk na daně půjčí, završí zkázu banka, která je dalším, kdo vám začne ujídat z poloprázdného talíře.

A že by podnikatel mohl odlehčit podniku a propustit nepotřebné zaměstnance? Jenže ten, který se dostal do potíží, už na to nemá. Zákoník práce totiž, maslím, předepisuje dvouměsíční výpovědní lhůtu a tříměsíční odstupné, což včetně odvodů v případě průměrné mzdy dělá na jednu hlavu asi 170 tis.Kč. Za té situace bude opravdu snazší zkrachovat, než se rvát dál.
03. 01. 2009 | 01:10

Jan Vaculík napsal(a):

Pardon, poč se trošku zbláznil a vložil to sem dvakrát.

Děkuju panu Holubovi za výborný článek!
03. 01. 2009 | 01:12

Karel Mueller napsal(a):

David:
Víte, nikdo nemáme patent na rozum a můžeme se mýlit, platí to samozřejmě i o mě. Ale když už jste to nadhodil, tak to vidím takto:

Bylo by to na dlouhé povídání. Ale "starý Maur" toho moc ve své kritice nenamýlil ... proto ho Britové vyhlásili myslitelem tisíciletí. Z bolševické revoluce a reálsocialismu by nadšen určitě nebyl, ostatně předpokládal světovou revoluci za předpokldů splnění řady dalších podmínek - mimo jiné i té totální akumulace kapitálu. A ty podmínky se nezadržitelně začínají plnit. Bylo by tedy historickou anekdotou, kdyby mu 21. století dalo plnou satisfakci a nakonec - byť třeba dočasně - celosvětově vyhrál. Jak by se svět dále vyvíjel si netroufám odhadnout. Není to sci-fi, stačí, že se prokáží výpočty Lovelocka a pak za 20 let bude lidstvo na rozcestí a bude mu hrozit totální zkáza.

Ale o tom nechci psát. Svoje vyznání jsem napsal na blogu čtenářů pod názvem Svět jako šachovnice. Žádná třetí cesta neexistuje, existují jen ona políčka, kde každého najdete. A stabilitu s relativní snesitelností dostanete jen na těch středních polích. K tomu je ale třeba nastolit vnitřní a vnější rovnováhu, to je základní předpoklad. A ta byla po pádu východního bloku zlikvidována, jak ona vnitřní, tak ona vnější. Nová zatím nebyla nastolena. Z mého pohledu je to základní předpoklad přežití. Protože bez ní se rozjede platnost slavného výroku lorda Actona v plném rozsahu a nutně následuje hra bez pravidel, včetně neomezeného růstu těch molochů, kteří jsou dnes mocnější než většina států.

Na podhádky nevěřím, iluze si nedělám. Jinou cestu záchrany pro lidstvo nevidím. Není to ode mě žádná propaganda ve jménu koholiv a proti komukoliv. Jen chladná úvaha technokrata, nic víc.
03. 01. 2009 | 01:33

prirodovedec napsal(a):

K.M.: Predpokladat, ze jednotlivci prijmou jednotlive zebricky hodnot, ktere z nich utvori jen snazsi terc pro dravce s pro krizi vhodnejsimi zebricky je naivni, nicmene po 20ti letech ocekavane nadsene. Nova generace se svymi dalsimi naivnimi idealy se tedy uz ozyva.

Ti starsi, kteri bohuzel byli idealy mnoha obdobi jiz cviceni, vedi, ze podstatne je zdravi.

A pak zrejme hajeni zajmu svych, svych blizkych a hledani moznosti preziti a spojencu pri odhaneni vyhladlych dravcu.

Daviduv zebricek otevira cestu do krestanskeho raje. Blahopreji vsem, kteri jako biblicti hrdinvoe rozdali svuj majetek potrebnym a oddali se pokore a lasce.

Pripominejme take, ze v blozich bylo zmineno, ze krize je sance. Kazdy ji asi vidi v necem jinem ... :)

J.V.: S ohledem na zasadni vladni danovou reformu, ktera probehla, jak vsichni vime, nastesti tentokrat v breznu dojde k obrovske danove uleve. Takze budte optimista. :)
03. 01. 2009 | 01:41

StandaU napsal(a):

Dobrý den, přátelé nevím, kam chodíte na tyto úvahy, ale nebýt regulace, tj. státního dirigismu v USA, tak pravděpodobně nebyly současné problémy. Státní zásahy jsou problém a nikoliv volný trh, ten mj. není níkde v současném světě, opakuji nikde. Stále platí a platit bude jen toto :Jediné co "kapitalismus" potřebuje "nastavit" je individuální vlastnictví a vynucování odpovědnosti". Dzp
03. 01. 2009 | 08:46

Karel (taky) napsal(a):

"ČSSD se od divoce neoliberální ODS liší pouze snahou vybudovat gigantický systém politické korupce"

Tak toto mě dostalo na koberec a do křečí. Proč by probůh měla ČSSD chtít něco takového budovat, když pod taktovkou ODS tady funguje prvotřídní gigantický systém téhož? Stačí mu jen dosadit své vedení...
03. 01. 2009 | 09:33

hans napsal(a):

Stando, ty státní zásahy prosadila vedení velkých bank a firem. Někde jsem četl, že nasypali kongresmanům a lobbystům 300 mil dolarů, aby prošlo to čemu Vy říkáte "státní dirigismus".

Považujete-li státní zásahy za problém, jak chcete zabránit manažerům ovlivňovat zákonodárství? Když disponují za tímto účelem stamilióny, když jejich přátelé a spolužáci sedí ve vládě i oni sami cirkulují mezi ministerskými a manažerskými posty. Jak? Kdo tedy má (např. v USA) vládnout a přijímat zákony?
03. 01. 2009 | 09:37

Mike napsal(a):

Dobrý článek, měl jsem jen obavu z počátku, abyste nesklouznul na úroveň rétoriků z ODS "o nástupu komunismu v ČR pod řízením Moskvy". Nesklouzl jste na tuto nízkou úroveň Topolánků, Lagrů a Schwarzenbergů. Nicméně, ještě pro plnění. Samozřejmě, že třetí cesta existuje, je to dnes čínský model. Řekněme např. socialistickou vládou řízený kapitalismus. Tento systém by se býval krizi vyhnul, kdyby nebyl závislý na exportu a poptávce na světovém trhu. Bude to zřejmě země, která také tuto krizi pocházející z nenasytnosti bankéřů a nezodpovědnosti amerických republikánů odnese nejméně. Spílat Marxovi, to je filosofie lidí, kteří za celý život přečetli tak možná tři knihy pohádek. Člověk by se měl naučit si vážit jakéhokoliv názoru druhých založeného na studiu literatury a studiu intelektuálních názorů jiných myslitelů. Toto je samozřejmě v rozporu s dnešní dobou založenou na hodně silném řvaní 3 pivkových filosofů.
03. 01. 2009 | 10:58

ex napsal(a):

Jaký recept na krizi ?

Doporučuji k přečtení :

http://www.libinst.cz/stran...

Já, tužka

Leonard Read
03. 01. 2009 | 11:12

jepice napsal(a):

Zdá se, dle pana Holuba i podle mnohých příspěvků, že kapitálem nevládnou jeho vlastníci, ale manažeři, tedy jejich zaměstnanci. A nejspíš to tak opravdu je. To Marx zřejmě nepředvídal. Těžko si taky mohl představit, že tito manažeři opředou globální ekonomiku virtuální sítí produkující virtuální aktiva /na ožulení vlastníků/ a jim samým nesoucí pohádkové příjmy. A ochočené vlády se domnívají, že je potřeba vyjít jim vstříc, protože se nechaly přesvědčit, že ekonomické virtuálno musí být zachováno.
Liberálové ovšem pláčou.
Alternativa by možná byla bolestivější, ale náprava věcí by pak IMHO přišla dříve a byla by trvalejší.
03. 01. 2009 | 11:30

David napsal(a):

Navazuji na moje vyjádření z 02.01.2009 21:08:10 a 03.01.2009 00:26:23.

Podle mého laického názoru tato celosvětová krize není jen obyčejnou cyklickou krizí kapitalizmu, ale je to už krize celého systému. Je to především KRIZE MORÁLKY, od které se pak odvíjí i ekonomické problémy.

Jen pro ilustraci uvedu několik málo příkladů té, především MORÁLNÍ krize.

Kauza amerického finančníka Madoffa, který zpronevěřil 50 miliard dolarů.

Kauza Železný, který ačkoliv měl majetek v hodnotě 1 miliardy udělal takový podvod, že jsme z našich daní museli za něho zaplatit 10 miliard. Majetek mu nebyl zabaven a za odměnu jsme jej ještě zvolili poslancem evropského parlamentu. To se nedá nazvat jinak než hloupost a pan Železný se může jen smát.

Generální ředitel ČEZu pan Roman bere stamilionové odměny. To je systém, který jsme po listopadu převzali ze západu, abychom udrželi „nepostradatelné odborníky.“ Přitom dnes už i na západě vidí, že ani nepřiměřené odměny nezajistí slušné jednání vedoucích pracovníků.

Exekuce – někdo si může půjčit stovky milionů, které zašantročí a téměř nic se mu nestane. Viděl jsem v televizi darebáka, který se do kamery s úsměvem chlubil, že on žádný majetek nemá, že má pouze jen zubní kartáček, že všechen majetek vlastní jeho manželka. Jiní nesplácí úvěr na zakoupenou televizi a řeší se to tak, že přijde velice rychle exekutor a zabaví majetek v nepřiměřené výši, v řádu statisíců.

Toto jsou jen některé příklady VELKÉ NESPRAVEDLNOSTI. Všude se o tom píše, ale nic se s tím nedělá. A takto to nemůže jít do nekonečna, aby lež neustále vítězila nad pravdou. To se musí urychleně změnit, jinak dříve nebo později zase někde zazní výstřel z Aurory.

Evropská unie není schopna takové problémy řešit. Není schopna řešit ani problematiku daňových rájů. Proč? Protože i unijní byrokracie je prolezlá korupcí, kdy nadnárodní korporace a banky mocensky ovládají nejen poslance, ale i celé státy. Jako laik nemohu pochopit, jak mohlo být dovoleno například to, že v nějaké rozvojové zemi se postaví chemická továrna, která znečišťuje ovzduší a ničí zdraví místních obyvatel, ale daně z této výroby nedostane stát na jehož území je továrna, ale dostane je daňový ráj v Karibiku.

Nobelovy ceny za ekonomiku byly udíleny převážně za teoretické práce. Proč už dnes není k dispozici nějaká ucelená analýza příčin krize a ucelený návrh na řešení?

Je vidět, že světoví ekonomové jsou krizí naprosto zaskočeni, když si nevědí rady a dělají někdy zcela chaotická opatření, když radí občanům, aby zachraňovali ekonomiku svou zvýšenou plýtvavou spotřebou nebo nalívají miliardy do automobilového průmyslu.

Podle mého laického názoru. Pokud se nepodaří změnit k lepšímu alespoň to, co výše popisuji, tak se nemůže tato celosvětová krize vyřešit a čekají nás jen další krušné roky úpadku naší civilizace. Proto také píši i o hledání té třetí cesty.

Plně souhlasím s názorem některých církevních hodnostářů, že krize má především etický a sociální rozměr.
03. 01. 2009 | 11:35

Kvapil napsal(a):

Svět není rozdělen na země socialistické a země kapitalistické t.j.ideologický pohled.V realitě se prosazuje tržní vývoj liberalistický a tržní vývoj regulovaný.Liberalistický vývoj zákonitě vede k nezaměstnanosti krizím a válkám pod různými záminkami.Dnes boj proti terorismu.Není náhodné,že se tyto války vedou v oblastech bohaté na suroviny.Regulovaný tržní vývoj se děje v zájmu většiny v zájmu celé společnosti nikoliv v zájmu menšiny.Regulace neomezuje zbožní výrobu,ale zbožní výrobu rozvíjí, rozvojem společenské dělby práce,která je základem tržní ekonomiky,nikoliv vlastnictví jak se mylně domnívají liberalisté.Ideologické politické strany dělící se na levici a pravici vycházejí z této reality.Finanční a ekonomická krize v realitě potvrzuje Marxův závěr o zániku kapitalismu.Regulovaná tržní ekonomika předznamenává třetí cestu nikoliv socialismus.
03. 01. 2009 | 11:56

Karel Mueller napsal(a):

Milý pane Davide,
hezky rozvinul jste větu, kterou jsem napsal výše: " ... kdy nadnárodní korporace a banky začínají mocensky přebírat a suplovat role států, z toho pak plyne vše ostatní."

Podepisuji tedy bez výhrad, pouze ty moralistické apely mě poněkud rozesmívají. Nu, jsem starý pardál omlácený životem, jak kdysi o mě napsal přítel vlk.¨¨

Revoluce zatím nehrozí. Třetí svět nás upřímně nenávidí, s chutí by nám zakroutil krkem, ale nemá na to. Zatím. A mimo ně se lidé mají příliš dobře na to, aby se nějak radiálně angažovali. A také jsou značně ideologicky zpracováni. Ovšem i zde platí zatím ...
Ovšem co platí dnes nemusí platit zítra, třeba kvůli eskalující krizi. A pak je jen otázkou, kdy se objeví hošani jako břitva a nastolí otázku: "Tak co s tím zlodějským prasečím chlívem plným hyenismu, absurdit a bezpráví uděláme?"

Je to ode mě hodně černý humor. Ale dovedu si představit, že 20. století bylo jen takové škádlení proti tom, co na nás může přijít.
03. 01. 2009 | 12:26

Ares napsal(a):

Karel Mueller: K té třetí cestě. Když znáte Marxe, tak znáte asi i Hegela a jeho koncept teze, antiteze, synteze. Pokud bych vyšel z této myšlenky, tak my v té třetí cestě už žijeme. Protože to co tu máme, není ani kapitalismus (teze) ani komunismus (antiteze), ale jejich mix. Narůstající problémy současného systému by měly vést k vytvoření nové ideji (jeho antiteze), která se s těmito problémy bude snažit vyrovnat. Ovšem tato antiteze nebude v rovině kapitalismus – komunismus, ale přidá do uvažování další rozměr. Jak to udělal komunismus v boji mezi feudalismem a kapitalismem.

Předkládám pouze jako podnět k zamyšlení pro vás jako znalce klasiky :-).
03. 01. 2009 | 13:08

Karel Mueller napsal(a):

Ares:
Marx filosoficky vyšel z Hegelovy dialektiky, ale Váš příměr se mi nezdá vhodný.
Jak jsem již napsal, v tom příspěvku na blogu čtenářů uvažuji dvojrozměrný model, tj. relaci jedinec/stát a formu vlády na straně jedné a míru přerozdělování a zásahy státu do ekonomické oblasti na straně druhé. Znovu opakuji, někde na těch polích se každý stát nachází, nic jiného nevymyslíte. Žádná anti-téze vůči současnu neexistuje.

Ten model je velmi jednoduchý a vyžadoval by další rozměry. Minulý bipolární svět se "klepal", protože existovala vnější a vnitřní rovnováha, prostě existovaly mantinely, které ani jedna strana nechtěla či nemohla překročit. To dnes prostě není a ani být nemůže.

S Davidem jsme Vám to napsali jasně - nadnárodní korporace a banky přebírají a suplují role států. Brusel je jejich prodlouženou rukou, nic víc. Snad nevěříte pohádkám že nás president Klaus chce zatáhnout do RF? Ti mají v Evropě partnera SRN a v době volného transferu kapitálu jsou takováto obviňování vrcholně směšná. Mimochodem Rusko poslední dobou a jejich aktivita na mezinárodním poli by bylo na samostatný blog, ale to jsem jinde.

To, co někteří nazývají třetí cestou není nic jiného, než posílení role státu s prvky plánovaného hospodářství. V případě tak dokonale globalizovaného státu jako jsme my je to sci-fi.
03. 01. 2009 | 13:39

Stan napsal(a):

Davide, doplněk k Madoffovi, Marx by měl exemplární případ :)
http://www.outsidermedia.cz...
03. 01. 2009 | 13:40

Karel Mueller napsal(a):

přírodovědec:
Zdravím kolegu v novém roce.
S námi to hořící srdce opravdu, ale opravdu nevyhrají :-)).
Ale ať jim slouží.
03. 01. 2009 | 13:58

Ares napsal(a):

Karel Mueller: Zcela jsem nepochopil, co jsou ty dvě osy ve vašem systému. Tzv. osobní a ekonomická svoboda?

Obávám se, že váš model je příliš zjednodušený. Dívá se na společnost jen ve vztahu stát jedinec (resp. trh). Zcela ale přehlížíte další aktéry či třeba kulturu (v tom širším významu). Jak se na tom vašem modelu projevuje vzrůstající moc korporací či jak by se v něm projevila existence silné církve. Pokud se v tom 2D modelu mohou nacházet společnosti ve stejném bodě a současně se v něčem výrazně lišit, tak bych více zvážil, co dokáže vysvětlit a co už ne.

K vašemu „Žádná anti-téze vůči současnu neexistuje.“ Existovaly, existují a zřejmě i budou existovat společnosti, které se vůči současné západní civilizaci dost radikálně lišily. Takže tvrzení, že pro současnost neexistuje alternativa postavená na jiných pilířích, považuji za nedostatek fantasie nebo špatný analytický model :-).
03. 01. 2009 | 14:15

prirodovedec napsal(a):

K.M.: Oni to nevyhraji s nami, oni to vyhraji "proti nam" (minim i generacne). :)

Nepritel pro ne bude (treba i stvoren), aby mohl byt slavne porazen. :)

Jinak co se tyka tech 2 os navrhuji popremyslet, ze kdyz byval problem (s cisly), neco se vzdy pridalo (kladna -> zaporna cisla, zlomky -> iracionality, pozdeji komplexni cisla, kvaterniony, ...), znate jiste lepe nez ja. Cili otazkou je, kdo najde tu treti osu, ktera oslovi ... cili Davidove eticke ose zatim neverim, ale Aresove naznaku, ze dalsi existuje ano.
03. 01. 2009 | 14:37

Karel Mueller napsal(a):

přírodovědec:
Nu, pokud se dají emoce a vášně do pohybu, tak viníci opravdu hledáni a nalezeni budou. Podle tradičního schématu lze očekkávat potrestání nevinných a odměny nezúčastněným. Můj přítel v mém věku, se kterým jsem o tom mluvil, na chvíli zavřel oči a pak prohlásil: No, trojciferný počet líbezných dámských zadečků jsem olízal, tak o co jde ... :-)). Opět poněkud černý humor, onen standartní postup může narazit na tu skutečnost, že ty emoce a vášně vzplanou celosvětově ...

Pokud jde o ty další rozměry: Obecná algebra vznikla tak, že supergeniální mozek Gausse formálně napsal řešení rovnice v rámci reálných čísel neřešitelné úlohy, jeho násobky reálnými čísly nazval imaginárními čísly a přidáním k reálným číslům vzniklo těleso kompexních čísel, které vykázalo všechny vlastnosti reálných čísel plus řešení oné rovnice. Tnto postup byl zobecněn. Ale to je poznámka
pro případného čtenáře, který se matematikou nezabýval, nikoliv pro Vás.

Ale tento postup nelze přímo aplikovat na naši úlohu: V rámci dvojrozměrného modelu lze předpokládat nalezení optimálního stavu. Teprve tehdy, když budete na oněch políčkách můžete uvažovat o přidáním dalších rozměrů a řešení dále optimalizovat. To ale není možné, protože pád úlohy států nedovoluje zaujmout pozice na oněch středních políčcích.
A tento deficit nemůže nahradit ani optimalizací ve vícerozměrném modelu.
03. 01. 2009 | 15:32

Karel Mueller napsal(a):

Ares:
Máte samozřejmě pravdu, ten model je nedostačující. Přečtěte si k němu docela poučnou diskuzi.

Především musíte definovat cíl. Tím je pro mě šťastná, harmonická a rozvíjející se společnost. To můžete dosáhnout krátkodobě i na poli A1, které odpovídá starověkým despociím a v novější době stalinismu. Pokud se souhrou okolností dostane k moci osvícený vládce, vytvoří si osvícenou garnituru, otroci budou přesvědčeni o nevyhnutelnosti svého údělu a bude se s nimi jednat lidsky, tak to jistou dobu může fungovat. Ale perspektivně se společnost nebude vyvíjet a onen vládce tam nebude pořád a nakonec společnost spadne zpět do otrokářské společnsoti takové, jak ji z dějin známe.

Chtěl jsem ale dokázet, že perspektivně jsou únosná jen ta 4 středová pole. Pokud jde o interpretaci těch os: To, co píšete je jen část, ale můžete to tak zjednodušeně brát.
03. 01. 2009 | 15:47

Karel Mueller napsal(a):

Přírodovědec:
Dobře, řekněme to matematicky. Mějme funkci tří proměnných f(x,y,z). Tvrdím, že bez ohledu na hodnoty z se musí hodnoty x a y nacházet v určitém intervalu, aby funkce f dosáhla požadovaných hodnot.

Můře to být omyl - Huxley by se asi od srdce zasmál. Ale realizace překrásného nováho světa vázne na zrušení genetické následnosti, je tedy zatím v nedohednu.
03. 01. 2009 | 16:03

Ares napsal(a):

Karel Mueller: Dvě poznámky. Opět pouze k zamyšlení.

To co tvrdíte v příspěvku (15:47:19), nemá oporu v historii. Zatímco systémy vytvořené v poloze okolo A1 vytvořily režimy, které přetrvaly stovky či tisíce let, současný „středový“ je tu jen relativně krátce. Tudíž dlouhodobá udržitelnost systému A1 je prokázaná, středového systému ne, resp. zatím ne.

V té souvislosti se nabízí rovněž jiná myšlenka. Existovaly různé režimy v různých polohách vašeho pole a všechny zanikly. Z čeho odvozujete, že existuje jedna optimální poloha, platná univerzálně?
03. 01. 2009 | 18:20

David napsal(a):

Protože nejsem matematik, tak si myslím, že žijeme v době, kdy se až příliš snažíme na vše dívat očima matematika. (Peníze, Zisk). Držíme se až příliš tohoto jediného rozměru. Chybí nám hledání určité ROVNOVÁHY. Jsme až příliš v zajetí čísel, ale jsou i jiné rozměry – hodnoty, které nejdou jednoduše vypočítat (Emoce, Morálka). Až časem proto bylo k IQ zavedeno i EQ.

V socialismu selhala morálka a v kapitalismu bohužel také. Takže to, co zažíváme je především krize morálky. Postupem času se stále více ukazuje, že jako rozhodující činitel stojí za krizí především všeobecná a celosvětová ztráta vzájemné důvěry, která se už nedá zachránit žádným naléváním peněz do krachujícího systému. Panuje nedůvěra každého ke každému, a to je katastrofa.

Auditorský systém zcela selhal – byl časem zkorumpován. Podobné to bude i s tou slavnou certifikací téměř všeho. Obyčejnou slušnost nenahradí žádný auditor, což se ukázalo už při krachu energetického gigantu Enron v roce 2001. Svět se od té doby vůbec nepoučil, proto přišla i tato krize včetně kauzy Madoff. Podobných „kostlivců ve skříni“ se patrně objeví ještě více.

Podívejme se na morální úroveň našich bank. Vzpomeňme si jak to bylo, když nás právě ti „největší“ odborníci přesvědčovali, jak je nutné zprivatizovat banky. Prý vznikem konkurenčního prostředí budou levnější i jejich služby. Realita však byla zcela jiná. Z našich daní oddlužené banky jsme prodali za hubičku. Tyto banky se však proti nám spojily a velice rychle a nemravným způsobem zvýšily poplatky, aby si tímto zcela pohodlným způsobem zajistily své každoroční miliardové zisky a nám klientům už zůstaly oči jen pro pláč. Mohly snížit poplatky alespoň na evropský průměr, ale proč by to dělaly, když tak získaly téměř bezpracně zisk třeba 5 miliard. Nestačil jim zisk třeba kolem 1 miliardy! A zase to je jen o té morálce a o bezmezné chamtivosti.

Vůbec nechci dávat Čínu za nějaký vzor, protože její přístup k znečišťování životního prostředí a zamořování potravin a hraček zdraví škodlivými látkami je přímo katastrofální, ale přesto, podívejme se na to, že „socialisticko-kapitalisticky-komunistická“ Čína nyní vlastní 290 miliard amerických dluhů a je tak nejdůležitějším americkým věřitelem. Zajímavý výsledek čistě kapitalistického způsobu hospodaření v USA.

Cituji z tisku: „Namísto toho, aby z bohatých zemí plynul kapitál do zemí rozvojových, děje se to v současnosti obráceně. Chudé země, zejména Čína, v současnosti půjčují Spojeným státům obrovské množství peněz, aby mohly Spojené státy dál financovat svůj deficit a kupovat ze zahraničí konzumní zboží. Jestliže se tento systém rozloží a USA už nedokáží absorbovat obrovské množství exportu z jiných zemí, celý globální systém se octne v krizi.“

Dojde tak k zajímavé situaci. Dříve bohaté státy odpouštěly dluhy státům chudým, v blízké budoucnosti budou muset státy chudé odpouštět dluhy státům bohatý, a to se patrně budeme už pomalu blížit konec světa.

Všem, kteří si stále myslí, že to je jen cyklická krize a ne krize systému. Je zajímavé, že ekonomické pojmy, jako HDP, akcie, dividendy, likvidita apod. se přímo hroutí před obyčejným slovíčkem jako je „Nedůvěra“, a ten slavný kapitalistický ekonomický systém se hroutí jako domeček z karet. Proto neustále zdůrazňuji, je to především krize morálky. Až ta se zlepší, zlepší se i ekonomika. Náprava bude patrně trvat dlouho a bude to hodně bolet.

Možná se to už nepodaří zachránit vůbec. Kéž bych se mýlil.
03. 01. 2009 | 20:12

David napsal(a):

Jen pro informaci:

Enron - největší účetní skandál v historii USA
23.10.2006 22:40 | stockmarket | Current News

Houston - Jeffrey Skilling, bývalý CEO Enronu byl toto pondělí odsouzen ke 24 letům a 4 měsícům odnětí svobody za své zločiny, které poslaly tehdy největší energetickou firmu Enron do zkázy. Zakladatel Kenneth Lay byl též už v květnu uznán vinným, ale svého trestu se již nedožil. Zemřel v červenci. Byl obviněn ve více jak deseti bodech, zahrnujících defraudaci a insider trading. Jak to všechno bylo a co vlastně Enron odstartoval....čtětě dále....

Začlo to Enronem. Enron rozjel tzv. "účetní skandály", které do té doby manažeři snadno utajovali. Jednalo se především o nadhodnocování výsledků, zkreslování účetních informací a machinace s majetkem firem a insider trading.

Jako první se dostala do problémů americká energetická společnost Enron, a to v roce 2001. Ještě na podzim roku 2001 tato společnost vysílala do světa samé příznivé zprávy, problémy ale postupně vyplouvaly na povrch. V říjnu nechal vrchní revizor účtů tajně zničit velké množství konfliktních údajů, aby tak zamaskoval chybné účetní výkazy. To se však nepodařilo zcela utajit. Americký burzovní dozor proto 22. října zahájil proti společnosti vyšetřování. V listopadu 2001 vedení Enronu oficiálně přiznalo, že podnikové zisky byly od roku 1997 uměle nadhodnoceny o celých 600 milionů dolarů, což vedlo k poklesu kurzu na pouhých 61 centů. Nakonec skončil Enron v konkurzu a jeho akcie byly 23. ledna 2002 z obchodování vyloučeny.*

* Energetický gigant Enron vznikl v roce 1985 fúzí společností Natural GAS a Internorth. Postupně se vypracoval mezi největší světové obchodníky s plynem. V srpnu roku 2000 dosáhly jeho akcie rekordní ceny 90,52 dolarů.

Spolu s Enronem padla i významná auditorská firma Arthur Andersen, protože vyšlo najevo, že kryla machinace v účetnictví Enronu. Tento účetní skandál zasáhl i banky. Americká Komise pro cenné papíry udělila v roce 2003 vysoké pokuty investičním bankám, které se snažily krýt některé finanční transakce. Jedná se například o investiční banku J.P. Morgan & Chase, která dostala pokutu 135 milionů USD, nebo o Citigroup s pokutou v hodnotě 120 milionů USD. Banky budou navíc nuceny změnit některé postupy, které používají ve vztahu k podnikovým klientům. Podobný osud jako Enron zasáhl i významnou americkou telekomunikační společnost WorldCom, která ovšem v roce 2002 změnila vedení společnosti. Novému vedení se podařilo dohodnout se s věřiteli na zaplacení odškodného ve výši zhruba 750 miliónu dolarů. Pokuta americké Komisi pro cenné papíry činila zhruba 500 miliónů dolarů. Přesto se podařilo společnost zachránit a podniká dál pod novým názvem MCI.*
03. 01. 2009 | 20:22

David - pokračování napsal(a):

* Americký telekomunikační gigant WorldCom byl založen v roce 1986 a podnikal v 65 zemích světa. Účetní skandály nakonec dohnaly společnost k tomu, že musela požádat o ochranu před věřiteli.

Tyto a další skandály přinesly velmi vážné důsledky a měly dopad nejen na americké kapitálové trhy, ale i na zbytek světa.

Tyto dopady můžeme shrnout do následujícího přehledu:

· podlomení důvěry akcionářů a investorů ve vypovídací hodnotu účetních a finančních výkazů společností

· otřesení důvěry v nezávislost a profesionalitu auditorů

· otřesení důvěry ke kvalitě správy a řízení společností (corporate governance)

· otřesení důvěry v investiční poradce - analytiky

· otřesení důvěry v ratingové agentury

· celosvětový propad finančních trhů

· podlomení důvěry v americký dolar

· obavy, že problém úplnosti a pravdivosti účetních výkazů a činnosti auditorů v USA se může kdykoliv objevit i v Evropě.

Evropská komise vydala v roce 2002 v reakci na krachy Enronu a WorldComu doporučení 2002/590/EC. Dokument doporučuje, aby bylo auditorům zakázáno provádět povinný audit v těch případech, kdy mají s klientem jakýkoliv vztah, který by mohl narušit jejich nezávislost. Mezi takové vztahy se počítají jakékoliv finanční, podnikatelské, pracovněprávní nebo jiné vazby, v nichž auditoři poskytují klientovi služby nad rámec auditu. Doporučení sice není právně závazné, poslouží však jako jednoznačné měřítko dobré praxe, která bude podle předpokladů uplatňována v celém auditorském oboru po celé Evropské unii. Vedle tohoto doporučení se problematikou auditů zabývají směrnice 78/660/EHS, které stanoví, že roční účetní závěrky většiny firem musí být ověřeny auditorem. V této oblasti byla povinnost emitentů cenných papírů podstatně výrazně regulována.

V České republice stojí za zmínku pokuty udělené Komisí pro cenné papíry ve výši 3,5 miliónu Kč Komerční bance a 200 tisíc Kč Českým radiokomunikacím v roce 2000 za nesplnění průběžné informační povinnosti. V tomtéž roce udělila Komise pro cenné papíry pokuty v celkové výši 1,98 miliónů Kč celkem pěti společnostem za to, že nezveřejnily výroční zprávy za rok 1999.
03. 01. 2009 | 20:25

Karel Mueller napsal(a):

David:
Ale to jsme pořád v kruhu. Dobře, mluvíte o obrovských podvodech, zlodějinách a nakonec zločinnosti všeho druhu.
Jsou dvě možnosti:
Systém je záměrně nastaven tak, aby to umožňoval
Systém to teoreticky neumožňuje, ale místo psaných zákonů platí zákony nepsané.

V pozoruhodné sci-fi Modří lidé říká generál Dorn (šéf tajných služeb) vyšetřujícímu komisaři: Napadlo Vás, jaký je Váš hlavní úkol? Odhalováním drobné nespravedlnosti přikrýt obrovskou nespravedlnost a tím vytvořit zdání spravedlnosti, protože jinak by svět vylétl do povětří ...
A tak jsme u meritu věci: Aby bylo možné všechny ty kolosální prasárny, zločiny a nespravedlnosti přikrýt, tak je nutné si alespoň hrát na spravedlnost a nadto zde musí existovat ony mantinely, které zajistí, že nebudou eskalovat až k rozkladu.
A ty zde nejsou, protože chybí vnější a vnitřní rovnováha, jak jsem Vám napsal.

Kruh se zavírá.
03. 01. 2009 | 21:02

Karel Mueller napsal(a):

Ares
Ty střední pole v podstatě charakterizují právní a sociální stát, který vznikl dost bolestivým vývojem v rámci industriální společnosti.
Samozřejmě, na úsvitu dějin vznikaly otrokářské teokracie, které se opíraly hlavně o náboženství a kde byl poddaný více méně instrumentum verbale. Teoreticky je možné zvrátit vývoj a pomalu je opět nastolovat - to je inverze Marxova postulátu. Já bych to ale nechtěl ...
03. 01. 2009 | 21:09

prirodovedec napsal(a):

David: "Protože nejsem matematik, tak si myslím, že žijeme v době, kdy se až příliš snažíme na vše dívat očima matematika. (Peníze, Zisk)."

Kdybyste byl poblize matematiky, vedel byste, ze:

1) predstava o tom, co je matematika je casto znacne zkreslena. Bohuzel, dle mne i Vase.

2) proto zijeme v dobe, kdy je na vse nahlizeno malo ocima te skutecne matematiky.

"Držíme se až příliš tohoto jediného rozměru."

Matematika pracuej s vice rozmery. I nekonecne mnoha :).

"Chybí nám hledání určité ROVNOVÁHY."

I otazka ekvilibria je formalne studovana take v matematice. :)

"Jsme až příliš v zajetí čísel, ale jsou i jiné rozměry – hodnoty, které nejdou jednoduše vypočítat (Emoce, Morálka)."

Matematika nejsou jen cisla. A ani ty predchozi hodnoty nejdou "jednoduse" vypocitat. To je jen dojem tech, kteri ty "jednoduche" nikdy nepocitali. :)

Emoce lze napr. "usporadat" dle sily :), ne?

"Až časem proto bylo k IQ zavedeno i EQ."

Jako pokus o kvantifikaci ... ? :)

"Takže to, co zažíváme je především krize morálky."

O selhani moralky neni pochyb. Doslo zrejme k nastoleni situaci, kdy lide se priklonili ke kriteriim, pro ktera masove zjistili, ze ti na spicce hlasaji moralku pro ne, ale sami se ji nedrzi. Cili jen srovnali krok s temi na cele. Tzv. odstranili omezeni a rozsirili svuj prostor moznych strategii.

"Panuje nedůvěra každého ke každému, a to je katastrofa."

Pokud se presunete do ruznych historickych dob, zjistite (s ohledem na sve vzdelani jiste lepe nez ja), ze v rade obdobi lide koexistovali v prostredi vyrazne vzajemne neduvery.

"Auditorský systém zcela selhal – byl časem zkorumpován. Podobné to bude i s tou slavnou certifikací téměř všeho."

Ano, zni to dostatecne vecne a cynicky, zajimal by mne nazor znalce bigjirky.

"Obyčejnou slušnost nenahradí žádný auditor,"

To je dle mne pravda. Misto duvery ale jsou vhodnejsi prime kontrolni vazby. Prima kontrola v dobe internetu se jevi mozna.

"proto přišla i tato krize včetně kauzy Madoff."

Stan uvedl docela zajimavou konstrukci - viz jeho odkaz.

"Podobných „kostlivců ve skříni“ se patrně objeví ještě více."

Jiste.

"Podívejme se na morální úroveň našich bank."

Netreba.

"Banky ... Mohly snížit poplatky alespoň na evropský průměr, ale proč by to dělaly, když tak získaly téměř bezpracně zisk třeba 5 miliard. Nestačil jim zisk třeba kolem 1 miliardy! A zase to je jen o té morálce a o bezmezné chamtivosti."

Zajiste.

"Dojde tak k zajímavé situaci. Dříve bohaté státy odpouštěly dluhy státům chudým, v blízké budoucnosti budou muset státy chudé odpouštět dluhy státům bohatý, a to se patrně budeme už pomalu blížit konec světa."

Dobry postreh. Konec sveta nebude, mozna Pad rise rimske.

"Všem, kteří si stále myslí, že to je jen cyklická krize a ne krize systému.... přímo hroutí před obyčejným slovíčkem jako je „Nedůvěra“, ... Možná se to už nepodaří zachránit vůbec. Kéž bych se mýlil."

Mozna zase bude stacit trocha duvery a zapomenout, ze kral je nahy a prezit zase par generaci ...
03. 01. 2009 | 21:15

prirodovedec napsal(a):

K.M.: Zdravim. A je tu dalsi moznost. Podvody jsou realitou a skutecnou moralkou, zbytek je jen maskovani pro ostatni duverive a verici v ruzne -ismy. Jak Vy mate svych pet karet, ja mam zase rad teze prvnich a dalsich zlodeju.

Cili David klade naroky a je zklaman podvody vuci idealum. Ja jsem spise prekvapen a potesen idealy (zejmena pro ty druhe) ve svete zalozenem z principu na zlodejnach.

Osobne se domnivam, ze dusledna katarze (videni vsech manipulaci a zlodejen bez pocitu zklamani z nich) ocistuje a z nuly se da zacit budovat.

Dost mozna zaciname vnimat, jak se mohlo stat to, co vypada z dalky historie tak neuveritelne pri pohledu Pad rimske rise a na nahradu nemoralni spolecnosti hlubokym krestanstvim znamenajicim zvrat i zrejme civilizacni zpomaleni.

Pokud by melo vse platit pres kopirak stoleti, ceka nas Petroniovsky nihilismus vuci videni rozvratu. Potom pritahnou barbari (odhadem z jihu a vychodu), diky brutalite prevezmou kontinent, pozustali pak v utrpeni pochopi, ze utechu je nalezt v nabozenstvi, ktere jeste zustalo s vroucimi vericimi - .... - islamu.

Ale bavme se, dokud jeste muzeme. Koneckoncu my se toho nedozijeme ... Snad vsechny nase vytvory jako neznabozske nespali ...
03. 01. 2009 | 21:36

Ares napsal(a):

Karel Mueller: Dotaz. Vy věříte v zákonitý vývoj lidské společnosti ke kvalitativně vyšším formám? Ne třeba zrovna jako Marx, ale v principu.
A věříte, že stávající systém je vrchol, který nemůže být už překonán (nemyslím pouhé vylepšení)?

Prirodovedec: Už vám někdo řekl, že máte dost pesimistický přístup ke světu. Vy byste tedy řekl, že od něj nic nečekáte a tak vás nemůže zklamat, ale to je jen takový převlečený pesimismus :-).

Před časem jsem na jednom blogu zachytil váš příspěvek ve smyslu „do politiky jdou jenom zloději, tak ať je na ně dobře vidět a nenapáchají moc škod.“ Na druhou stranu můžu k tomu přistoupit také tak, že vládnout má jen skutečná elita a jak tedy docílit, aby se tam dostali jen ti nejlepší. V řadě věcí se ukazuje, že aspirace či očekávání, s kterými člověk do dané věci jde, do značné míry determinují výsledky, kterých nakonec dosáhne.
03. 01. 2009 | 22:14

Karel Mueller napsal(a):

přírodovědec:
Měli bychom se někdy sejít, budu mít volné pátky:-).
S tou matematikou je to asi takto: Především vede ke kritickému myšlení, což se dnes všeobecně vytrácí. Matematik se bude ptát, jak vytvořit systém, abychom se nepožrali a společnost nezkolabovala. Nematematik asi bude snít o revoluci v srdcích a myslích či novém socialistickém člověku.
Jistě, po všem, co mám za sebou je pro mě samozřejmý tento výrok: Říkám člověk, myslím Yahoo, koneckonců za knihu knih považuji Swifta. Pro mládež je to ale poněkud skličující a nepřijatelné. A ani není dobré jim ty iluze brát, nihilisty by byli příliš brzy.
Náš pád je vcelku jistý, je jen otázka kdy a za jakou cenu. Snad bude "přijatelná". Rád uvádím tento příklad: Co je životaschopnější, černoška v Africe bojující denně s 6 haranty o holé přežití nebo zhýčkaná západovropanka, které se nechce ani rodit děti a ječí, že její auto nemá cool odstín? Ne ... klepeme se jen díky technologické převaze.

S tím Římem máte pravdu. Padl proto, že neměl soupeře a došlo k likvidaci vnější a postupně i vnitřní rovnováhy. Křeťanství bylo původně náboženství otroků. vládnoucí třída ho modifikovala tak, aby bylo pro ni přijatelné ... a jak tomu bývá, stalo se záštitou pro tisíciletí daleko temnější, než byl antický svět. A muselo přijít období renesance a návratu k antickým kořenům (zároven na to měl zásadní vliv i vznik protestantismu), aby se lidstvo pohnulo. Souhlas.
03. 01. 2009 | 22:20

Karel Mueller napsal(a):

Ares:
Nevěřím. To by bylo na dlouhou diskuzi, kdy bychom mohli skončit u smyslu života, ale velmi zhruba řečeno: Měl by být dán cíl, o který stojí za to usilovat. A to je ta harmonická, šťastná a rozvíjející se společnost. Za současného stavu nevidím lepší alternativu. Huxley ovšem má jinou vizi harmonické a štastné společnosti.
03. 01. 2009 | 22:25

prirodovedec napsal(a):

Ares: Jen k Vasemu dotazu K.M. - verim ve zdokonalovani i v to budouci. Je to ale casto otazka kriteria.

Dale - vite, ze si Vas vazim a pripoustim, ze pro jine to moje muze znit, jako prevleceny pesimismus a chapu, ze to tak oznacite. Ona je ale otazka, zda jste s nim srovnan.

Budete-li mne cist vice, zjistite i me Achillovy paty - cemu verim a pro co jsem ochoten se nadchnout.

"Před časem jsem na jednom blogu zachytil váš příspěvek ve smyslu „do politiky jdou jenom zloději, tak ať je na ně dobře vidět a nenapáchají moc škod.“"

Ano, to je zkusenost a vysledek jejiho hodnoceni. Samozrejme nadsazeny.

"Na druhou stranu můžu k tomu přistoupit také tak, že vládnout má jen skutečná elita a jak tedy docílit, aby se tam dostali jen ti nejlepší."

To je bohuzel v rozporu s mym presvedcenim spocivajicim v tom, ze civilizovanejsi a vyspelejsi jedinec se od troglodyta odlisuje tim, ze neusiluje o moc a majetek. Cili z principu do politiky nemohou dle mne jit ti nejlepsi, naopak je to misto pro deprivanty. :)

"V řadě věcí se ukazuje, že aspirace či očekávání, s kterými člověk do dané věci jde, do značné míry determinují výsledky, kterých nakonec dosáhne."

Vyborny postreh, jenze ja se domnivam, ze od politiky nic necekam nez skudcovskou cinnost vuci lidu nepolitickemu.
03. 01. 2009 | 22:33

prirodovedec napsal(a):

K.M.: Dejte prosim jeste srazu cas. Ma to objektivni duvody.

"S tou matematikou je to asi takto: Především vede ke kritickému myšlení, což se dnes všeobecně vytrácí."

Dekuji, presne a brilantni.

"Matematik se bude ptát, jak vytvořit systém, abychom se nepožrali a společnost nezkolabovala."

OK

"Nematematik asi bude snít o revoluci v srdcích a myslích či novém socialistickém člověku."

OK

"Jistě, po všem, co mám za sebou je pro mě samozřejmý tento výrok: Říkám člověk, myslím Yahoo, koneckonců za knihu knih považuji Swifta."

Opet brilantni, na Swiftovi se shodneme. Take psal v obdobi sklonku neceho, co se podle lidi tehdy vycerpalo - feudalismu.

"Pro mládež je to ale poněkud skličující a nepřijatelné. A ani není dobré jim ty iluze brát, nihilisty by byli příliš brzy."

V necem prohlednout drive v necem nikdy. Nektere idealy neni nutne ztracet.

Pokud prohlednou maji nadeji, ze se nenadchnou pro zadnou dalsi "velkou valku" (viz nadseni leta 1914).

S tou cernoskou a zivotaschopnosti je to kruty, ale trefny priklad. Mozna je dnesk zachranou ta pravdepodobnost jejiho onemocneni AIDS.
03. 01. 2009 | 22:39

Ares napsal(a):

Prirodovedec: Abych svůj původní příspěvek uvedl na pravou míru. Jde vidět, že máte ideály, co se týče lidí i společnosti, v určitých ohledech je ale váš přístup značně rozdílný a tam je ta absence ideálů poměrně výrazná. Nemám s tím pohledem zásadní problém, do jisté míry mě ale zaráží, že se oba přístupy vyskytují u jednoho člověka :-). Lepší by bylo tedy napsat „už vám někdo řekl, že V NĚČEM máte dost pesimistický přístup“.

K té politice. V nejhorším případě můžeme politiky losovat. Náhodný výběr zajišťuje jak reprezentativnost zastoupení politických názorů ve vzorku, tak i reprezentativní morální profil. Tudíž, pokud jsou současní politici pod jeho úrovní, tak zlepšení je zaručeno. Počet deprivantů by tak byl v politice stejný jako v populaci :-).

K.M: Díky za odpověď. Ano, ten cíl je dobrý. Obávám se, že je tak dobrý, že by s ním v podstatě souhlasili i komunisti či nacisti. Jinak řečeno, nechává nám příliš velký prostor pro volbu nástrojů k jeho dosažení.

Oba: K vaší ódě na matematiku. Dodal bych, že použití matematiky občas sklouzává k redukcionalismu. Když se zapomene, co za těmi čísli reálně je, tak jsou z toho problémy (viz. ekonomie).
03. 01. 2009 | 23:18

Karel Mueller napsal(a):

přírodovědec:
OK, budu se těšit. A teď už nashle příště :-).
03. 01. 2009 | 23:25

Karel Mueller napsal(a):

Ares:
Ty nástroje k jeho dosažení jsou jiná kapitola. Ale když už po velmi pohntých dějinách byl dosažen, je šílenství od této pozice na středních polích ustupovat, jak se bohužel děje.
Nashle příště :-).
03. 01. 2009 | 23:29

prirodovedec napsal(a):

Ares: "Jde vidět, ..."

Asi mate pravdu.

"Nemám s tím pohledem zásadní problém, do jisté míry mě ale zaráží, že se oba přístupy vyskytují u jednoho člověka :-)."

Berte to jako takovy Janusovsky problem. :)

"Lepší by bylo tedy napsat „už vám někdo řekl, že V NĚČEM máte dost pesimistický přístup“."

Dekuji za zpresneni. :)

"K té politice. V nejhorším případě můžeme politiky losovat."

Teoreticky ano. A docela by se mi to libilo.

"Náhodný výběr zajišťuje jak reprezentativnost zastoupení politických názorů ve vzorku, tak i reprezentativní morální profil. Tudíž, pokud jsou současní politici pod jeho úrovní, tak zlepšení je zaručeno."

To je ten problem toho meho pristupu. Vy stale doufate a vidite v politice smysl pro druhe. Ja v ni vidim jen nebezpeci. Podle mne by proto bylo tech par nahodne vybranych slusnych na politiku skoda. :)

"Počet deprivantů by tak byl v politice stejný jako v populaci :-)."

Neni opravdu lepsi mit je vsechny pod kontrolou a nahromadene na par mistech? Takto vite, kdyz potkate politika, ze si muzete rici: "hele deprivant" a uz vite co a jak. Nemel byste to komplikovat.

"Oba: K vaší ódě na matematiku. Dodal bych, že použití matematiky občas sklouzává k redukcionalismu. Když se zapomene, co za těmi čísli reálně je, tak jsou z toho problémy (viz. ekonomie)."

Vite, jak psal K.M. - je to o kritickem mysleni. Pokud je to tak, jak pisete, je to "spatne pouzita matematika" :) Ale dobre, ze na nebezpeci upozornujete.

Nicmene Vy se rad ptate, tak ja se zeptam: Myslite si, ze spravne pouzivane matematiky je prilis? (i v sociologii? :) )

Protoze ona je krute neuprosna, kdyz je dusledne pouzivana.
04. 01. 2009 | 03:36

Ares napsal(a):

Prirodovedec: U těch politiků se zřejmě neshodneme. Celkem mě překvapuje, že se tento pohled u vás neprojevuje větším příklonem k liberalismu. Pokud bych ho přijal já, tak bych měl asi tendenci je nejen dát na řetěz, ale taky jim ten řetěz zkrátit.

Co se týče matematiky. Můj názor je, že ji je málo a často je používaná špatně či jen povrchně. Co se týče sociologie, tam vidím spíše problém v roztříštěnosti teorií a neprovázanosti na ty nejobecnější. Příliš nevěřím, že sociologie by se mohla „zmatematizovat“ do podoby ekonomie. A pokud ano, pak pro to nemají sociologové (co znám) odpovídající znalosti.

Ovšem tohle je spíš parketa pro scientista, který je zřejmě skutečně vědec. Já pouze přicmrndávám v přilehlých oborech (např. teď jsem dělal sérii výzkumu spokojenosti zaměstnanců). V přestávce mezi SŠ a VŠ jsem zapomněl většinu matematiky. Na vysoké jsem se naučil pouze ovládat základy jednoho programu pro statistickou analýzu a z toho žiju. Smutný je, že když potkávám lidi v oblasti managementu či personalistiky, kteří by možná takový výzkum zvládli po „sociologické“ stránce, tak jsem na tom ještě dobře. Bohužel moje pokusy o samostudiu v tomto oboru už tak dobře nedopadají :-).

Pro zajímavost z jednoho výzkumu týkajícího se přírodních věd, na kterém jsem dělal. Žáci základních a středních škol, hodnotili matematiku jako druhý nejméně oblíbený předmět (hned po fyzice). S výrokem, že je přírodní vědy naučily být kritickými a skeptickými souhlasilo asi jen 30 % (obdobné číslo jako ve finském výzkumu, kterým se tento inspiroval). KM by neměl radost :-).
04. 01. 2009 | 09:50

vlk napsal(a):

Davidovi

jen letmo jsme proběhl zdejší diskusi a zavadil o váš poslední příspěvek.
Možná, že jsem jej nečetl příliš důkladně, nicméně pokud jdeo souboj EU a banky /daňové ráje, rozhodně nemáte pravdu. Zkuste se, prosím, blíže informovat. Směrnic e Eu o bankovnictví fungují a to velmi tvrdě. Eu s e dokonc e podařilo alespoň nějak zdanit kapitálové výnosy ve Švýcarsku, Lichtu, kanálových ostrovech, Gobraltaru, Andoře Virgin Islands a dalších podobných destinacích. podobně přesuny na a z exitické adresy jsou velmi pečlivě mapovány. A vyhodocovány.
podobně transakce s cenými papíry. výrazně s e zvyšuje také ochrana klienta vůči bankám a investičním společnostem - viz například MIFID. Podoběn tažení EU proti bankovním poplatkům při převodech peněz v eurozoně, kd e výrazně šlápla EU bankám na nohu.
Neříkám, že by to nemohlo být ještě tvrdší, ale už teď to dochází občas na kraj absurdity. Napříkald, pokdu si koupíte chatu za milion nebo třeba garsonku a zaplatíte to protistraně v hotovosti bud emít problém a dost velký, s finančním úřadem. protože v hotovosti budete moci zaplatit jen ekvivalent 15 tis. eur!

Ale celkově - prostě ve svém svatém rozhodřčení proti EU nemáte pravdu. Fakta jsou jiná.
04. 01. 2009 | 18:49

David napsal(a):

Milý Vlku,

děkuji Vám za reakci na můj příspěvek.

Myslím si však, že pokud 2x napíšete, že nemám pravdu, bylo by pro příště asi vhodnější, abyste tudíž nepsal, že jste si můj poslední příspěvek nepřečetl příliš důkladně.

Spíše by bylo lepší více se soustředit na kvalitu své oponentní argumentace.
04. 01. 2009 | 22:22

čarodějka tajemná napsal(a):

Pane holub,Já taky píšu héééč !O cikrtném LÉKÁRNÍKA ikrta, DOKTORA exzákonodárce PŘEBĚHLÍKA Pohanky a Dr.Julínkaa poplatcích do kape lékárníků a doktorů!!Tady!http://pokus.blog.idnes.cz/...
11. 01. 2009 | 10:26

uvozovky napsal(a):

K tvrzení autora o tom,co prožívají Češi: myslím,že řada z nich z nekonečného zdražování s jalovými řečmi okolo všeho otupěla,rezignovala a nereflektuje na jakoukoliv kvalitu života (40% volit nechodí).Další (těch je hodně,víc než dost) prožívá deziluzi-t.j. ztrátu mnoha iluzí o kapitalismu v hávu postkomunismu.Někteří více politicky,jiní více peněženkou.
Ale téměř všichni neznají na vlastní kůži západní,opravdový kapitalismus,nevzniklý umělou privatizací majetku ze socialismu ,ale trvající po staletí kontinuálně.K tradičnímu slangu po vyspělých zemích tohoto druhu se spíše už dnes ne tak často vyjadřují jako dříve.Červ pochybností hlodá i tady.
16. 01. 2009 | 08:03

laik-marxolog napsal(a):

Hodnotit Marxe je aktuální,ale obtížné.Nejsem "fil" spol.věd,marxák mne na školách otravoval. Z tezí o Feurbachovi dodnes nic nechápu.Ale přesto jsem při četbě všeho možného na zmínky o Marxovi narazil často a nepochybuji,že jeho ohlas (zda také váha nevím) v intelektuálním světě je značný,plusminusový.Můjobraz sestává z faktů,že byl poměrně všetranný a aanalyzoval např.detailně ekonomiku asijského kontinentu stejně jako mysteriální alchymii diferenciálního počtu,nebo psychologii "odcizení" lidí v kapitalismu nebo rozvedl akce Pařížské komuny v propagandistické brožuře "komunistický manifest".Jakkoliv v 1.fázi své publicistické tvorby je čistý filosof a psycholog,v dalším se proměnil asi v největšího přírodovědce v ekonomii.Tedypracujesekonomií podobně jako přírodovědcis neživou hmotou,krize označuje za přírodní pohromy. S použitím elementární,nikoliv vyšší matematiky.Vím o tom,že není dobře znám a interpretován jeho názor na budoucí vývoj kapitalismu,jehož analytickému rozboru věnoval objemné dílo Kapitál.Nejenže nezaváděl pozdější státní vlastnictví,nejenže nerušil soukromé vlastnictví.On očekával,že s rostoucí převahou mezinárodního kapitálu postupně všechny formy vlastnictví sdamy nějak odumřou a přejdou do rukou všech,protože všichni budou pracovat i řídit,tím nepřímo vlastnit.Tuto finální fázi vývoje světového kapitalismu globálně nazval "diktaturou proletariátu" neboli ve svém komentáři později i "všelidovou společností".To mělo u něj evoluční ekonomický význam,ne význam politické moci někoho nad někým.Ovšem samo dosažení této finální etapy pro něj představovalo největší revoluci ve vývoji lidstva,neboť on se ve filosofii soustavně zabýval problémem změny kvality.Do doby dosažení toho posledního závitu spirály vývoje lidstva,dle něj,se život lidí v zásadě kvalitou nemění a neliší,liší se pouze stupněm přiblížení k té konečné kvalitě. Poslední.
16. 01. 2009 | 11:36

jan napsal(a):

Z makroekonomického hlediska není z krize východisko. Dopady na lidstvo budou...
11. 09. 2009 | 01:57

Leon S. napsal(a):

Souhlas. Světové makroekonomické struktury se zhroutí a není léku. Nadcházející setkání 20 ekonomických gigantů to s jistotou potvrdí.
25. 09. 2009 | 01:33

Lukáš Mojžiš napsal(a):

>>> eřízené tržní síly, za kterými se skrývají jen zištné zájmy jednotlivců, vedou zákonitě ke kolapsu. Dojde k němu ve chvíli, kdy si nejsilnější hráči na trhu v čele s bankéři, akcionáři a manažery nejsilnějších firem přisvojují o mnoho víc zisku, než odpovídá ekonomickým výkonům jich samých či jejich podniků.
<<<
Určite to tu už niekto rozoberal, ale toto nie je kapitalizmus. To je socializmus.

>>> Canterburský arcibiskup Rowan Williams například zpochybňuje základy dnešního kapitalismu.
<<<
Keď vytriezvie, vysvetlite mu, čo je kapitalizmus.

>>> Zdroje ovšem nejsou pro všechny a tak se čím dál větší část populace se dostává do potíží.
<<<
V dnešnom 'kapitalizme' áno. Ale nie v kapitalizme.

>>>Williamsovi to připomíná třicátá léta v Německu, kdy značná část lidí dala přednost jistotě národního socialismu před nejistou existencí v krizí zasaženém tržním prostředí.
<<<
Tržné prostredie prakticky nemôže zasiahnuť "väčšinu ľudí". Ak je zasiahnutá väčšina ľudí, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou za to nemôže tržné prostredie

>>>Zdroje ovšem nejsou pro všechny a tak se čím dál větší část populace se dostává do potíží.
<<<
Vidíte. Čo tak začať s kapitalizmom?

>>>peníze dnes nahrazují Boha
<<<
Peniaze sú vždy tým najvyšším bohom ľudí a je hlúpe tento fakt ignorovať, alebo dokonca nahradzovať Mamona niečim iným. Peniaze (presnejšie ich nedostatok) sú zodpovedné za väčšinu zla vo svete. Práve preto musia byť niekde blízko až prvého miesta hodnotového rebríčka, ak sa teda vôbec niekedy chcete mať dobre.

>>>Výslovně kritizoval předsedu představenstva Deutsche Bank Josefa Ackermanna, který před počátkem krize údajně sliboval svým klientům roční výnosy cenných papírů ve výši 25 procent. „Tím vzbuzoval stále větší očekávání, která nemohla být naplněna,“ upozornil biskup na jednu z příčin krize.
<<<
Čo je samozrejme nepravda, pretože keby boli oklamaní iba títo klienti, kríza by sa dotkla iba ich (a nedošlo by k socializácii strát).

>>>K myšlenkám svého slavného předchůdce se hlásí úvahou, že společnost není pouze souborem jednotlivců, kteří soutěží o ekonomický prospěch, ale zároveň má sociální rozměr.
<<<
Toto (personifikácia väčších spoločenských skupín) je jeden z najnebezpečnejších fundamentov, ktorý má na svedomí miliardy ľudských životov.

>>>Jde o to, jak probíhá akumulace kapitálu. Karel Marx viděl, jak se odděluje od reálné ekonomiky
<<<
Opäť, tento fakt je charakteristický pre nekapitalizmus. V kapitalizme také čosi nemôže existovať.

>>>Honba za ziskem se však nesmí stát vášní a překročit hranici, kterou stanoví křesťanské pravidlo „miluj bližního svého jako sebe samého“.
<<<
Takéto slaboduché riekanky (1) nielenže nič nezmenia, (2) ale ani nie sú potrebné pre dobré fungovanie spoločnosti na báze kapitalizmu.

>>>To například znamená, že bankéř by měl s vklady občanů zacházet stejně, jako by šlo o jeho peníze,
<<<
Neviem, čo autor chcel povedať, ale (1) buď bankér operuje so _svojimi_ peniazmi, a v takom prípade je zisk skoro zaručený, alebo (2) bankér operuje s _cudzími_ peniazmi, a v takom prípade je zasa zaručená strata pre ich skutočného vlastníka. Absencia takýchto triviálnych poznatkov aj u pokročilých liberálov je dôsledkom ich absencie akýchkoľvek humanitných znalostí.

>>>Bankéři ani manažeři se podle takového pravidla nechovali,
<<<
A ani sa nebudú. Načo sa ich teda k takému chovaniu snažiť donucovať násilím, ktoré nie je nikdy účinné??

>>>Poučení z krize je tedy jednoznačné: vrátit se k poctivým kořenům kapitalismu a nastavit nově jeho pravidla.
<<<
Kapitalizmus nie je poctivý alebo nepoctivý. Prosím vás, neideologizujte matematiku a poznatky o ľudskom jednaní. Kapitalizmus buď je, nie je, alebo je len čiastočne. A áno, to, nakoľko je, závisí od hodnotového systému priemerného človeka. Ale to už je vec druhá.

Na záver som vás chcel pochváliť, ale konštatujem, že na to ste až príliš mimo liberálneho prúdu.
01. 10. 2009 | 14:47

mustafa napsal(a):

a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/45/">دردشة صوتية مصرية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/16/">دردشة صوتية فلسطينية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/43/">دردشة صوتية سورية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/15/">دردشة صوتية لبنانية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/44/">دردشة صوتية اردنية</a>
<a title="دليل "href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/">دردشة صوتية شامية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/33/42/">دردشة صوتية عربية</a>
<a title="دليل "href="http://2wc2.com/dlil/">دليل دردشة</a>
<a title="دردشة الخليج"href="http://www.khleej.net/">دردشة الخليج</a> <a title="شات روعة الكون"href="http://www.roo3.com/">شات روعة الكون</a>
<a title="دردشة روعة الكون"href="http://www.roo3.com/">دردشة روعة الكون</a>
<a title="روعة الكون"href="http://www.roo3.com/">روعة الكون</a>
<a title="روعة"href="http://www.roo3.com/">روعة</a>
<a title="شات"href="http://www.roo3.com/">شات </a>
<a title="دردشة"href="http://www.roo3.com/">دردشة</a>
<a title="منتديات روعة الكون "href="http:/www.roo3.com/vb/">منتديات روعة الكون</a>
<a title="شات الخليج"href="http://www.khleej.net/">شات الخليج</a>
<a title="منتديات"href="http://www.2wc2.com/vb/">منتديات</a>
<a title="دردشة"href="http://www.roytk.com/">دردشة</a>
<a title="دردشة"href="http://www.ms1ms.com/">دردشة</a>
<a title="دردشة"href="http://www.2wc2.com/">دردشة</a>
<a title="شات الخليج"href="http://www.khleeg.com/">شات الخليج</a> <a title="شات الخليج"href="http://www.alkhaleg.com/">شات الخليج</a>
<a title="دردشة "href="http://www.alkhaleg.com/">دردشة</a>
<a title="شات "href="http://www.alkhaleg.com/">شات</a> <a title="دردشة"href="http://www.mernaa.com/">دردشة</a>
<a title="شات ميرنا"href="http:// http://www.mernaa.com/">شات ميرنا</a>
<a title="دردشة ميرنا "href="http://www.mernaa.com/">دردشة ميرنا</a> <a target="_blank" href="http://www.2wc2.com/index_c...">
<font size="2" color="#3399CC">شات خليجي</font></a></td>
<a title="دردشة الخليج"href="http://www.alkhaleg.com/">دردشة الخليج</a> <a title="استضافه"href="http://www.alhdhd.net/">استضافه</a>
<a title="استضافة"href="http://www.alhdhd.net/">استضافة</a> <a title="دردشة كتابية"href="http://www.2wc2.com/">دردشة كتابية</a>
<a title="شات كتابي"href="http://www.2wc2.com/">شات كتابي</a> <a title="شات كتابي"href="http://2wc2.com/dlil/catego...">شات كتابي</a>
16. 11. 2009 | 18:46

mustafa napsal(a):

<a title="دليل"href="http://2wc2.com/dlil/catego...">دردشة شامية كتابية</a>
<a title="دليل" href="http://2wc2.com/dlil/catego...">دردشة سعودية</a>
<a title="دليل" href="http://2wc2.com/dlil/catego...">دردشة عربية</a>
<a title="دليل" href="http://2wc2.com/dlil/catego...">دردشة كويتية</a>
<a title="دليل" href="http://2wc2.com/dlil/catego...">دردشة بحرينية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/4/19/">دردشة عراقية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/4/20/">دردشة يمنية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/4/26/">دردشة قطرية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/4/27/">دردشة اماراتية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/22/23/">دردشة مغربية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/22/25/">دردشة لبنانية</a>
<a title="دليل" href="http:/www.2wc2.com/dlil/page-25.html">دردشة جزائرية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/22/29/">دردشة سورية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/22/30/">دردشة فلسطينية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/22/31/">دردشة مصرية</a>
<a title="دليل" href="http:/2wc2.com/dlil/category/22/32/">دردشة سودانية</a>
<a title="دليل"href="http://2wc2.com/dlil/catego...">دردشة صوتية يمنية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/33/39/">دردشة صوتية عمانية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/33/38/">دردشة صوتية اماراتية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/33/37/">دردشة صوتية قطرية</a>
<a title="دليل"href="http://2wc2.com/dlil/catego...">دردشة صوتية بحرينية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/33/35/">دردشة صوتية كويتية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/33/34/">دردشة صوتية سعودية</a>
<a title="دليل "href="http://2wc2.com/dlil/catego...">دردشة صوتية خليجية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/47/">دردشة صوتية سودانية</a>
16. 11. 2009 | 18:49

mustafa napsal(a):

<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/45/">دردشة صوتية مصرية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/16/">دردشة صوتية فلسطينية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/43/">دردشة صوتية سورية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/15/">دردشة صوتية لبنانية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/44/">دردشة صوتية اردنية</a>
<a title="دليل "href="http:/2wc2.com/dlil/category/10/">دردشة صوتية شامية</a>
<a title="دليل"href="http:/2wc2.com/dlil/category/33/42/">دردشة صوتية عربية</a>
<a title="دليل "href="http://2wc2.com/dlil/">دليل دردشة</a>
<a title="دردشة الخليج"href="http://www.khleej.net/">دردشة الخليج</a> <a title="شات روعة الكون"href="http://www.roo3.com/">شات روعة الكون</a>
<a title="دردشة روعة الكون"href="http://www.roo3.com/">دردشة روعة الكون</a>
<a title="روعة الكون"href="http://www.roo3.com/">روعة الكون</a>
<a title="روعة"href="http://www.roo3.com/">روعة</a>
<a title="شات"href="http://www.roo3.com/">شات </a>
<a title="دردشة"href="http://www.roo3.com/">دردشة</a>
<a title="منتديات روعة الكون "href="http:/www.roo3.com/vb/">منتديات روعة الكون</a>
<a title="شات الخليج"href="http://www.khleej.net/">شات الخليج</a>
<a title="منتديات"href="http://www.2wc2.com/vb/">منتديات</a>
<a title="دردشة"href="http://www.roytk.com/">دردشة</a>
<a title="دردشة"href="http://www.ms1ms.com/">دردشة</a>
<a title="دردشة"href="http://www.2wc2.com/">دردشة</a>
<a title="شات الخليج"href="http://www.khleeg.com/">شات الخليج</a> <a title="شات الخليج"href="http://www.alkhaleg.com/">شات الخليج</a>
<a title="دردشة "href="http://www.alkhaleg.com/">دردشة</a>
<a title="شات "href="http://www.alkhaleg.com/">شات</a> <a title="دردشة"href="http://www.mernaa.com/">دردشة</a>
<a title="شات ميرنا"href="http:// http://www.mernaa.com/">شات ميرنا</a>
<a title="دردشة ميرنا "href="http://www.mernaa.com/">دردشة ميرنا</a> <a target="_blank" href="http://www.2wc2.com/index_c...">
<font size="2" color="#3399CC">شات خليجي</font></a></td>
<a title="دردشة الخليج"href="http://www.alkhaleg.com/">دردشة الخليج</a> <a title="استضافه"href="http://www.alhdhd.net/">استضافه</a>
<a title="استضافة"href="http://www.alhdhd.net/">استضافة</a> <a title="دردشة كتابية"href="http://www.2wc2.com/">دردشة كتابية</a>
<a title="شات كتابي"href="http://www.2wc2.com/">شات كتابي</a> <a title="شات كتابي"href="http://2wc2.com/dlil/catego...">شات كتابي</a>
16. 11. 2009 | 19:30

Papouch napsal(a):

On Rowan Williams zpochybnuje kdeco, vcetne holokaustu.

Zvanivi levicaci na tom musi byt opravdu spatne, kdyz vytahuji takoveho posuka.
27. 01. 2010 | 19:58

tiffany napsal(a):

Are you looking for the Bose Headphones ,CHI Hair Straighteners or GHD Hair Straighteners,buy them immediately,and we'll give you a good discount.
02. 02. 2010 | 10:20

iPod to Mac Transfer napsal(a):

very informative, thanks. Good luck
05. 03. 2010 | 01:40

Free Ringback Tones napsal(a):

good and thanks very much
05. 03. 2010 | 03:51

iPhone ringtone maker for mac napsal(a):

good artical! Thank you for your infomation
07. 03. 2010 | 03:43

iPod to iPod Transfer napsal(a):

great, thank you
07. 03. 2010 | 03:47

iPhone contacts Backup napsal(a):

very usefull infomation, thank you
07. 03. 2010 | 03:49

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for your information
10. 03. 2010 | 01:48

ed hardy clothing napsal(a):

good article,thank you so much
10. 03. 2010 | 08:44

air max 95 mens napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
19. 03. 2010 | 04:00

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
30. 03. 2010 | 16:20

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 05:48

trn33a napsal(a):

http://www.tran33m.com/vb/
http://www.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/s...
http://www.tran33m.com/up
http://www.tran33m.com/dir
http://www.game.tran33m.com
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
http://www.tran33m.com/vb/f...
30. 05. 2010 | 08:41

p90x Workout DVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 09:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy