Jak by mohla vypadat Česká republika v roce 2020

16. 08. 2012 | 07:20
Přečteno 7755 krát
Tomáš Sokol: Jak by mohla vypadat Česká republika v roce 2020

Možné je prakticky všechno. Podstatné je, co se jeví jako nejpravděpodobnější varianta vývoje, a to bez ohledu na osobní přání a preference. Ani to ale nelze odhadnout bez stanovení jisté premisy. Tedy, za předpokladu neexistence dnes nepředvídatelných událostí, zejména ekonomických, to tu za osm let bude vypadat přibližně stejně jako nyní. Rámcově demokracie, právní stát, zřejmě členství v EU a jako měna koruna. Rozdíl bude zhruba takový, jako je rozdíl mezi českou realitou roku 2004 a 2012. Prostě normální vývoj.

Celkovou společenskou atmosféru nelze zcela jistě odhadnout, což mimo jiné tvoří jednu z nepředvídatelných okolností. Zatím ale nic nesvědčí pro nějakou zásadní nestabilitu nebo společenské turbulence. Politický systém jako takový je většinově akceptován, výhrady jsou k chování části jeho „obsluhy“. V tomto směru lze očekávat zlepšení, tlak na politiky, aby se chovali „slušně“, je setrvalý. Namnoze to bude jen změna vnější formy. Rezervovaný přístup elit k politice jako veřejné službě společnosti to ale zřejmě nezmění. Oproti tomu budou narůstat občanské aktivity zaměřené na svůj vnitřní život, spolky, místní sdružení nejrůznějšího zaměření, ale s maximální snahou po nezávislosti na jakékoliv autoritě. Stát naproti tomu, obdobně jako v jiných zemích, prosadí respekt k právu i v prostředí internetu a v rámci internetové bezpečnosti upraví i některé postupy soukromých subjektů.


Úvaha je součástí seriálu o budoucnosti této země. Informace o projektu naleznete zde.

Nelze vyloučit, že současná občanská nespokojenost, lhostejno do jaké míry důvodná či nikoliv, se nebude ventilovat volbami, ale stále budou existovat skupiny deklarující zájem na zásadních řešeních typu „nový listopad 1989“ a podobně. Nedojde-li k vážným ekonomickým obtížím, bude faktický vliv těchto skupin stejně marginální jako nyní.

Politická situace zřejmě nebude o mnoho stabilnější, což je dáno volebním systémem, existencí komunistické strany, která má buď nulový, anebo velmi limitovaný koaliční potenciál (snad pouze ČSSD), a samozřejmě infantilitou nemalé části voličského elektorátu, který je ochoten řídit se při úvaze, koho volit, pouhými hesly typu „Vyměňme politiky“ nebo „Odstraníme dinosaury“.

Lze očekávat odklon od politické preference stran označovaných za levicové, pokud k němu nedojde již ve volbách v roce 2018.

Vývoj ekonomické situace nelze odhadnout, ačkoliv je či může být kritický faktor. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k závažným poruchám. Jiná věc je subjektivní pocit ekonomické nedostatečnosti, namnoze vyvolávaný zvenčí a účelově pro realizaci politických cílů. Ten bude přetrvávat. V Čechách je navíc poměrně rozšířeno nevraživé vnímání vyššího majetkového či sociálního statutu jiného. Obecně se tomu říká závist. Není důvod předpokládat, že by v podstatné míře vymizela.

Důsledkem celé řady systémových i ad hoc opatření a celospolečenského tlaku na transparentnost úředních postupů bude nižší míra korupce. Nicméně, existovat bude, byť v poněkud latentnější podobě. Součástí latence ale budou rafinovanější formy korupčního jednání, vycházející ze všech dosavadních zkušeností v této oblasti. Namísto toho vyvstane jiný problém, který bude opět interpretován jako fatální.

Po nekritické adoraci státní represe vůči „sprostým podezřelým“ pravděpodobně média přejdou ke stejně nekritické adoraci „obětí“ státní represe.

Celkově se budeme mít lépe než kdykoliv předtím, ale stejně jako dnes nebude většinově existovat ochota si to připustit. I to je součást místního folklóru. Pokud jde o mne, rád bych se toho všeho dožil.

Tomáš Sokol
Advokát a partner Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

pepa napsal(a):

V r.2020 podává Sokol 56. ústavní stížnost na doživotně odsouzeného Kalouska .........!

Každý se nějak musí živit, - stačí prohlásit že komunisty je nutné postavit před soud..., a jště s horšími vládnout, že pane Sokole!!!
16. 08. 2012 | 07:37

Láďa napsal(a):

...budou se i nadále rozevírat nůžky mezi bohatými a chudými, bude narůstat početně skupina lidí, kteří již nemají co ztratit. Dojde k několikanásobnému zvýšení počtu sebevražd, nárůstu extremistických hnutí. Budou rabovány obchody (jak se již nyní děje ve Španělsku), ti hladoví si vezmou to, o čem si myslí, že jim patří. Bohatí si budou stavět soukromé rezidence ve skupinách, vše bude obehnáno vysokou zdí a chráněno po zuby ozbrojenou stráží. Bude potřeba postavit další vězeňské kapacity (odhaduji na cca 100.000 vězňů). Přítrž všemu učiní až nástup nové diktatury.... (historie se opakuje)
16. 08. 2012 | 07:38

Ládik!!! napsal(a):

Jen k té "obsluze":
Zřejmě máte na mysli obsluhu (plebs), co sype státním úředníkům a darmošlapům prachy do koryta ze svých daní.
16. 08. 2012 | 07:41

Xury napsal(a):

Osobně si dokážu představit daleko pesimističtější scénáře, ve kterých nebude existovat eurozóna případně EU v současné podobě (s příslušným dopadem do naší ekonomiky). Souhlasím s přetrvávajícím stavem v politické oblasti, protože jde o veřejnou službu a služby Čechům nikdy moc nevoněly, což je skutečnost, kterou si může každý ověřit návštěvou drtivé většiny podniků působících ve službách.
16. 08. 2012 | 08:02

Daňový poplatník napsal(a):

Ještě tam chybí něco o sociálním aspektu politickoekonomických elit, například že na štědrý den bude Sokol s Parkanovou a Babišem rozdávat na Štědrý den nezaměstnaným hrachovou polévku s kousky buřtu, nezapomenout na dva krajíčky chleba, a po obdržení porce nesmazatelné razítko na hřbet ruky.
16. 08. 2012 | 08:41

nestranný napsal(a):

Ad autor:Nevím,jak bude ČR vypadat v r.2020,protože již zcela určitě nebudu žít.
Vím ale naprosto jistě,že lidé vám podobní budou v kriminálech na doživotí.
To,co vy a vám podobní zde provádíte je již daleko za hranicí únosnosti
a trpělivost lidí už téměř dostoupila mez,přes kterou již nelze jít.Nejsem
zastáncem násilí,ale lidem jako vy by velice slušel pobyt v uranových dolech
a jako kulturní vložku denně tři hodiny třímetrový dvorek a šestimetrový bič.
16. 08. 2012 | 08:44

PB napsal(a):

Škoda jen, že Klaus, Nečas, Kalousek, Vondra, Sobotka, Palas ... a mnoho jim podobní zřejmě netuší, jaký vztah k nim chovají "ti dole" v podzámčí.
Romantiku defenestrace jsme již asi překonali, teď dochází na zemanovské "jít po krku" a v r.2020 by mohlo dojít na veřejné popravy - např.21.6.2021. Přičemž "hlava" státu (přítomnost ni minulost nerozlišujíc)by mohla viset za "nohy" a mohly se jí - v tomto globálním povisu - číst ty nejpovedenější hlášky z dob jejího vládnutí.
16. 08. 2012 | 08:47

dříve čtenář napsal(a):

Vážený pane partnere vážené advokátní kanceláře. Vy jste asi z dějepisu propadal nebo si už nic nepamatujete, je jedna možnost. Druhá a spíše pravdivější je, že jste už tak odtržen od reality, že můžete pokládat odsuzování nakradeného majetku za závist a prognózovat vítězství pravicových stran.
Nebo vás neučili, že pravidelné období konjunktury střídá pravidelné období krize? Neřkuli válka?
Já být ve vaší kůži a mít váš majetek, tak bych se dekoval na některý ostrov v Karibiku. Kožený už to pochopil dávno. V inteligenci máte ve srovnání s ním mezery.
16. 08. 2012 | 08:50

vico napsal(a):

Jak si asi představoval Československo 1943 dejme tomu nějaký soudní rada v roce 1935? Asi tak, jak si představuje Českou republiku 2020 JUDr. Tomáš Sokol v roce 2012. Možná má pravdu.Takže klasický český Pučmidrát, který si v tramvaji včas neorazil jízdenku v roce 2012 v hodnotě 17 Kč, bude v roce 2020 splácet JUDr. Tomáši Sokolovi na nákladech exekuce a následných penalizací 2 548 000,45 Kč. "Nevraživé vnímání vyššího majetkového či sociálního statutu jiného", za kokpitem osobního letadla Cessna 182 se dá vcelku bez úhony vydržet.
16. 08. 2012 | 08:55

Maximus napsal(a):

Vidím zemi velikou, jejíž sláva dotýkati se hvězd bude.... hmmm.
Spíše vidím zplundrovanou zem v cizích pařátech, kde občané jsou levnou námezdní pracovní silou v supermerketech, logistických centrech, montovnách, šťastnější část co má práci bude úředníky, učiteli, vojáky, policajty, pingly, prodavači, řidiči něčeho, část seká trávu na golfových hřištích, část dělá kustody na tenisových kurtech, část se stará o koně těch "gutěň ťák" a polovina je v důchodovém věku či v 67 letech se těší v pokladně marketu, že v 70-ti půjde na zasloužený důchod, který ovšem nebude stačit ani na nájem, jídlo a koupi francouzských holí. Po české síti dálnic mimochodem v mizerném stavu, budou křižovat pouze ti bohatší (cca 10%) a cizí transfer či tůristi, neb cena derivátů ropy bude někde na 70-75,-Kč/litr. Lidé na vesnicích se vrátí k záhumenkové výrobě (nebo se budou pachtit na církevních a panských pozemcích), budou pěstovat domácí kur, prasata, králíky, ovce, krávy apod. Vrátí se vkusné jednotné oblečení lidí na venkově, chlapi budou mít všichni montérky, v zimě zmijovku a v pravé kapse hřeben, ženy budou nosit šátky a zástěry. Báby s křivýma nohama v teplácích budou stát ráno frontu na chleba, rohlíky a předražený špekovatý salám.
Lidé nebudou mít TV, budou vypínat elektřinu kdy 1kWh
bude stát v průměru 15,-Kč. Vodu budou chlastat ze studen. Někteří přejdou na makrobiotiku, ovšem díky tomu se celkové zdraví lidí (v průměru) zlepší, zhubnou. Bude přebytek doktorů všech oborů a T.Sokol bude předseda ústavního soudu! Ve školách a na úřadech bude viset obraz presidenta Franze II. (ten pomalovaný)a Schwarzenberg bude vycpaný na Orlíku a bude ukazován zahraničním příchozívším delegacím. Vládnout bude díky našim médium (nechají zabít veřejně dědka a bábu a my se díky mistrovy těsně vyhneme řecké cestě) Kalousek I. a přesčas Nečas mu bude dělat tiskového mluvčího. V každém městě budou státní administrativou určení dva řemeslníci, kteří budou ještě něco umět. Třeba opravit hajzlíky, vodu apod. Ve školách bude povinná církevní výuka a katolická církev bude zase udělovat odpustky dle sazebníku schváleného černým papežem Piusem Negrusem I., bratrancem dř. presidenta Obamy a přítelem doživotního ruského presidenta Putina, který bude na Sibiři lovit holýma rukama tygry! A všichni budem šťastní a zodpovědní a budem všichni vědět, že pokud si utáhneme opasky, tak konečně v roce 2040 budeme žít lépeji a čekají nás jen samá pozitiva a sociální jistoty a možná první dovolená v opět sjednocené Jugoslávii!
-.-
16. 08. 2012 | 08:58

Analytik napsal(a):

Jak to tu bude vypadat za osm let lze poměrně přesně spočítat.
Matematici používají takovou fintu, říkají tomu lineární extrapolace.
To se vezme křivka předchozího vývoje a prodlouží se ve směru časové osy do budoucna.
Ale není o co stát.
Až Mafie rozkrade všechen hmotný majetek a finance, začne prodávat pozemky.
Naše poloha v srdci Evropy nás předurčuje stát se smetištěm Evropy. Odpady z celého kontinentu to k nám mají nejblíže. Němci už to praktikují několik let.
Mafiánská elita si bude už dávno někde u moře opalovat špeky a my, co tu zůstaneme, budeme v haldách čerstvého odpadu hledat něco ke svátečnímu obědu.
A dobře nám tak!
Co jsme si vyzvonili a pak několikrát opakovaně zvolili, to máme!
16. 08. 2012 | 08:59

Nuba napsal(a):

Celkově se budeme mít lépe než kdykoliv předtím, ale stejně jako dnes nebude většinově existovat ochota si to připustit.

Tak někteří to tak mohou vnímat, to je jasné, zvláště ti, kteří "na to mají". Takový pohled je velice zjednodušený. Za komunismu si také někteří mysleli, že se mají všichni lépe, ale většina to nějak nebrala. Také to lze hodnotit jako folklór ? Jistě, oficiálně máme demokracii a jsme svým způsobem za stav společnosti zodpovědní. Každý svým dílem. A ten je u někoho menší a někoho větší. Ani v zodpovědnosti neexistuje rovnost tak jako, bohužel, před zákonem. Rovní a rovnější, byli, jsou a zřejmě i budou. Alespoň se o to mocní snaží. Tady jen odbočku, jak se domluvili právníci pana Janouška s právníkem poškozené cizinky na 3 x větším odškodnění, než bylo stanoveno a dá se předpokládat, že to bude mít vliv na výši rozsudku. Skvělé. Takže panu Janouškovi také já připlatím na jeho vlastní právo, protože ty jeho prachy zcela jistě nejsou čisté. Ovšem právník by řekl něco jiného. O tom žádná. Nastavíme si právo tak, aby některým , těm co jsou u moci, sloužilo. Nejlépe na věčné časy. Tak to už tady také bylo. To je právě ten problém nahlížení na to, v jaké době žijeme. Někteří v úplně krásné. Ti, kteří si mohou beztrestně činit co jim libo. Ale nakonec i ti ostatní. Z pohledu okna z koncentračního tábora nebo nakonec i z pohledu Milady Horákové zcela jistě. Ovšem ve srovnání většiny zaměstnanců z doby normalizace a dnes už je to sporné. Tam se názory na tu výbornou dobu liší i diametrálně.

V mnoha případech se člověk - ponížený totalitou duchovní změnil v člověka decimovaného totalitou materiální.

Podle statistiky s těmi pofiderními průměry o té půlce kuřete pro každého se máme lépe, ale jde o to, jak na tom blahobytu kdo participuje. Nikdy se mi nelíbila, nelíbí a líbit nebude společnost bezduchá, kde se tak dramaticky rozevírají nůžky, kdy jsou snahy udělat z člověka pacholka.

Ale člověk snad přece jen není nějaký vepřík, kterému stačí ke štěstí, že mu nalejou do korýtka pomeje z hostiny panstva a bude radostně kvičet.

Člověk je tvor duchovní a má i jiné potřeby. A ty nejsou naplňovány v souladu s očekáváním.

Ale to člověk nabubřelý nebo prázdný, který si myslí, že smyslem života je flákota, ten to nepochopí. A historie se bude opakovat. Kapitalismus se vyčerpal, spousta lidí u nás i ve světě je bez práce a není to jejich vinou, ale vinou systému. Ještě nedávno bývalo mnohem jednodušší dělat z nezaměstnaných lemply. Dnes v krizi je to už horší. Velké procento mladých i vysokoškolsky vzdělaných lidí u nás i ve světě nemůže najít práci. Jděte jim vykládat o skvělé době. Podle vzrůstajícího odporu si to asi až tak nemyslí. A takových příkladů by se našlo hodně. Vzhledem k ekonomické krizi to bude čím dál horší a bude se zvyšovat kriminalita jak ta banální, krádeže, lidi u popelnic a na ulici, tak ta speciální, u těch všehoschopných, korupce, tunely klientelismus.

Pro právníky zlaté časy.
Jako ve válce pro keťasy.
16. 08. 2012 | 09:16

Zdeněk Wachfaitl napsal(a):

Já bych doporučil než tento blog číst raději toto, je to mnohem příjemnější a nekonec i "sociálnější". A o tom to je.
*

http://neviditelnypes.lidovky.cz/osobnost-pred-140-lety-privedl-do-hor-koleje-fj6-/p_spolecnost.asp?c=A120815_163937_p_spolecnost_wag
**
Pěkný den.
16. 08. 2012 | 09:26

marxík napsal(a):

Přibyde významných firem s čínským vlastníkem. Ty budou mít zájem propagovat své výrobky a služby v místních médiích. Média v přirozené snaze přežít na trhu přestanou pomlouvat komunisty, aby získala zakázky na reklamu od těchto rudých firem.
Vlivem změněného medialního obrazu se podstatně změní koaliční potenciál ksčm a tím i směřování naší země. Pro pana doktora to bude znamenat zvýšené zdanění příjmů.
Nepříjemné bude, že nebude ani daňových rájů, protože expance rudých firem bude celosvětová.

Takto funguje kapitalismus, pane. A vy z toho máte nepochybně bobky soustředěné za staženou řití.
16. 08. 2012 | 09:26

český maloměšťák napsal(a):

"....Celkově se budeme mít lépe než kdykoliv předtím...."

- napsal Tomáš Sokol, Advokát a partner Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák

S tím se dá souhlasit.
Dobrá prognoza. Dosti realistická.
-------------

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2129543/babis-chce-po-dohode-s-bakalou-dale-posilit-svuj-medialni-vliv-cili-na-aktualnecz-a-centrumcz.html

Taky si zaprognozuji.
Stejskal se stane šefredaktorem a Pepa Řepa editorem blogů. Konečně bude moct zřídit diskutéry i silou faktické moci.
:((
16. 08. 2012 | 09:35

Xury napsal(a):

Pro marxík:
je vidět, že jste ze socialismu nic nepochopil. Když zvýšíte míru zdanění, tak ti postižení mají několik možností, jednak odejít jinam (pokud to profese dovoluje) nebo snížit pracovní výkon, protože odměna za dodatečnou práci (příp. riziko) bude nižší. To samozřejmě způsobí pokles zaměstnanosti a snížení daňových příjmů.
Zapoměňte na to, že nebudou daňové ráje díky působení čínských firem. Jednak je zdanění PO v Číně nižší než v Evropě nemluvě o odvodech na soc. a zdravotní a jednak nikdy nebude ten vliv tak globální, aby se vliv KS Číny prosadil všude.
16. 08. 2012 | 09:36

český maloměšťák napsal(a):

re : ...řídit diskutéry.../kouzlo nechtěného/
16. 08. 2012 | 09:36

český maloměšťák napsal(a):

Xury
Nezareagoval jste na mou reakci ohledně Holandska a vašeho tvrzení, že v Holandsku je nižší korporátní income tax a tak Holandsko daňovým rájem není...podle vás. Což je samozřejmě nesmysl. Záleží totiž i na jiných věcech...než je pouhá sazba daně.

/já vím...málo času a tak jeden nemůže reagovat na vše, že ?/

Hezký den. :)

P.S. Už jste se naučil rozlišovat přímý komentář diskutéra od citace, kterou sem vložil odjinud ? Měl jste na to tři dny.....

Baví mě ty vaše " samozřejmosti". Jsou jak z moderní obdoby Švejka.
16. 08. 2012 | 09:43

Xury napsal(a):

Pro č.m.:
upřímě řečeno si nevzpomínám, že bychom spolu debatovali o zdanění v Nizozemí, ale je možné, že jste reagoval na nějakou mou poznámku v době, kdy už jsem na webu nebyl. Jinak v Nizozemí je samozřejmě vyšší korporátní daň než u nás, ale firmy tam jdou z jiných důvodů.

Co se vložených citací týče, tak byste se měl skutečně poklepšit, aby bylo zcela zřejmé, co je citace a co váš komentář. není to tak težké a v nejhorším si nějaký ten způsob můžete vygooglovat. Na druhé straně pokud do svého přípěvku vložíte citaci, které má podpořit vaše tvrzení, pak je to stejné jako byste to napsal vy a pak musíte nést zodpovědnost i za slova v citaci.
16. 08. 2012 | 09:54

ld napsal(a):

V roce 2020 kupuje Kalousek fotbalovou Spartu, do jejíhož čela pak kooptuje Viktora Koženého. Následně se dorostencům poztrácí v kabině kopačky a navrátilci Řepkovi jeho zánovní letadlo CASA. Novinky sděluje tisková mluvčí Katka Nojmanová. To odpoledne pak odejdou k tunelopomníku Blanka položit věnec Klausovi, nalezenému bez života v ubytovně letušek, neboť tento se zasloužil o...(to se ještě musí vymyslet oč).
Prezident státu Střední Evropa (vznikl z Višegrádského spolku) Bátora druhý den podepíše zákon, že děti mohou výhradně rodit homosexuálové. Zákon pak národu předzpívá doživotní senátor Korte památným jazykem, kterým protestoval při vydání Parkanové k trestnímu stíhání 8 let předchoze.
16. 08. 2012 | 09:54

marxík napsal(a):

Xury
Vliv ksč v jednotlivých zemích nemusí být nijak mimořádný. Stačí když bude na úrovni současných vládců. Bude to v podstatě ideální stav pluralitních médií, pochopitelně jen chvilkový, protože záhy převáží názor levicový, neb ten hladí ovečky po srsti.
Nesmíte se nechat zmást tím, co dělá ksč nyní, kdy se snaží získat ekonomickou a tedy mediální převahu. Až ji bude mít, nepochybuju o tom, že si vzpomene na starého dobrého Marxe.
16. 08. 2012 | 10:03

Petr napsal(a):

Jste veliký optimista pane doktore.
16. 08. 2012 | 10:36

Xury napsal(a):

Pro marxíka:
pokud tím ksč myslíte čínské komunisty, tak ti jsou především pragmatici. Pokud budou mít pocit, že vývoz jejich ideologie by je hospodářsky poškodil, tak ji vyvážet nebudou. Je otázka, jak se postaví k řešení válečných konfliktů až je budou hospodářsky poškozovat. Současný dominant - USA - se snažil vyvážet demokracii s vcelku logickým předpokladem, že demokratické země spolu neválčí. Výsledky ovšem moc přesvědčivé nejsou. Jak to bude u Číny bůh suď.
16. 08. 2012 | 10:36

prorok napsal(a):

A takove clanky pane Sokole pisete z nudy nebo z jakesi loyalni profesialni servility? A nebo jste nucen si nedejboze vylepsovat prijmy?!!
16. 08. 2012 | 10:57

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore!

Před deseti roky neexistovaly žádné překládače jazyků. Dnes máme překládače jazyků a textu lze rozumět. Stačí mi, když do konce tohoto desetiletí budou po stylistické a gramatické stránce překládače na úrovni rodilého lingvisty + budou schopny překládat mluvené slovo. Nic víc nepožaduji...
Kultura politiky bude o něco lepší, neboť ke moci se začne dostávat generace nijak ovlivněná komunismem...
16. 08. 2012 | 11:00

marxík napsal(a):

Xury
Já tvrdím to samé. Čínští komunisti začnou uplatňovat svou ideologii teprve až nahradí v roli ekonomického hegemona USA. A nemusí to dělat násilnými prostředky, ale prostřednictvím svobodných voleb a spřízněných(neb ekonomicky závislých) medií.
16. 08. 2012 | 11:01

n-oublie jamais napsal(a):

Pan doktor se již nemůže dočkat natažení ostnatých drátů na internetu. Otevře se mu tím široké pole působnosti k zasílání vyděračských dopisů.
A také, samozřejmě v kriminalizaci občanské nespokojenosti. Bolševický prokurátor se nezapře.
Nejvíce se ale těší na rafinované formy korupčního jednání, které už nebude lze trestat, protože si k nim právnická mafie vhodně uzpůsobí zákony.
Nechtěl bych mu kazit náladu, ale obvykle, když se lidem jako on zdá, že je socialistická zákonnost již propracovaná k dokonalosti, někde něco rupne.
Jiní si také budou chtít nahrabat.
16. 08. 2012 | 11:11

český maloměšťák napsal(a):

Xury
Vy jste zvyklý nést odpovědnost i za slova někoho jiného....za citace někoho jiného ?
Hmm - tak to je možná na psychiatra.
/co když uvedu citace z Mein Kampfu...v diskuzi např. o tom, zda katolická strana Zentrum měla dostatek informací k tomu, aby Zmocňovací zákon Hitlerovi neodhlasovala ??? - postavím se tak po bok Hitlera ?/u

Nicméně pokud toto vyžadujete i po jiných - tak je to spíše o tom, že bolševismus ve vaší hlavě asi zakořenil natrvalo.

P.S. Daná citace byla uvedena jednoduchým apostrofem.
Takže se naučte odlišovat citace od původního komentáře tak leda vy. A nemusíte pak označovat oponenta za blbce...ale nafackujete sám sobě. Ušetříte prstíky i pár neuronů.

K NIzozemsku - uváděl jste jiný kontext. A sice, že z důvodu nižší sazby daně v NL nic nemotvuje české firmy - aby odcházely do NL.
Což je zjevný nesmysl.
Nejde totiž jen o sazbu daně. Sazba daně necharakterizuje celkový daňový systém - je jen jedním /důležitým/ parametrem.
16. 08. 2012 | 12:30

dříve čtenář napsal(a):

Já myslím, že má finist jasný sokol pravdu : nebude žádná změna, i v roce 2020 bude v dolní sněmovně parlamentu hrdinně spát náš chrabrý Schwarcenegger a předseda právního už bude profesor Bedna.
16. 08. 2012 | 12:35

dříve sklenář napsal(a):

dříve čtenář
Kytu?
16. 08. 2012 | 12:39

Yara napsal(a):

Lze očekávat odklon od politické preference stran označovaných za levicové - Vy asi žijete mimo realitu nebo v nějakém jiném světě.
Už v letošních volbách uvidíte obrovský odklon od pravicových vlád, které jenom škodí této zemi a výsledek voleb bude jedním velkým referendem lidu této země.
16. 08. 2012 | 13:40

čech napsal(a):

Exministr se plete, teoreticky možná je možné všechno, ale prakticky jistě ne, a vůbec ne v české demokracii, už jen kvůli koalicím po aktu, a taky si nedovedu představit, že by tu nikdo nekrad´.
16. 08. 2012 | 13:49

jája napsal(a):

Jasný Sokole, asi žijete v jiné zemi, nebo už máte sbaleno?
16. 08. 2012 | 14:12

Ládik!!! napsal(a):

Ještě je možný 1 scénář:
v roce 2019 překročí ČR první pětlietý plán a v roce 2020 pod vedením KSČSD bude mít dobře nakročeno k zářným zítřkům, po boku SSSR.
16. 08. 2012 | 14:15

honolulu napsal(a):

Mylite se pane Sokol v odhadu budoucnosti.
Obycejne kupecke pocty vyvraci Vasi prognozu.

Spolecnost se bude radikalizovat. Stale vetsi priliv immigrantu do Vasi zeme s rostouci neceske etnikum bude vice terrorizovat obcany, kterych bude stale mene.

Vase republika bude vice zadluzena a tiha dani a poplatku bude drtit vetsinu lidi.
Nezamestnanost zavinena globalizaci bude mit tezsi dopad na obcany.

V roce 1950 bylo 27 % vsech lidi na svete - bilych..
Dnes je to pouze 9 %. Lide se budou rvat o holou existenci az jich bude pod 6 %.

Prijde k velkym zmenam. Milliony hladovych a nezodpovedne se mnozicich bez zakladni schopnosti byt prinosem pro spolecnost se daji na pochod ke zbyvajicim ostrovum civilizace.
Nacionalismus poroste ve vsech politickych stranach.

Nez vsak prijde k velke ociste a valce, tak ve Vidni se bude v kavarnach podavat lepsi kava nez dnes. Ve vinarnach bude Burgundy lahodnejsi a devcata v Cesku budou prudce elegantni a pritazliva, coz Vam i mne bude v te dobe uplne na h...o.
16. 08. 2012 | 14:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...zdravím Vás, pane Honolulu, a dopisuji k Vašemu vstupu,... a proto,...Carpe diem,...quam minimum credula postero. Horatius znal pravdu o budoucnosti. Dodám,...."karpe dyem,...karpe note."

Přeji jen samé šťastné dny a noci na cestách. Tužka.
16. 08. 2012 | 15:39

dennis napsal(a):

V roce 2004 jsme se meli jako nikdy pred tim, v roce 2012 se mame jako nikdy pred tim. Jak se budeme mit v roce 2020?

Nekteri z nas se budou mit jako nikdy pred tim, nekteri z nas budou tradicne zavidet jako nikdy pred tim... Advokati budou dostavat honorare za exukuce jako nikdy pred tim. Levici se nepodari zvratit propad ekonomiky a bude nahrazena pravici. Pravicova elita bude pokracovat v efektivnich reformach, v boji proti korupci. Ve vazebnich veznicich nahradi pravicove politiky opet politici levicovi.

Budou omezovany tramvajove linky v Praze. Obnova starych linek nebude mozna, protoze koleje uz budou rozrezany ve sbernych surovinach. Dopravni podnik mesta Prahy s novym reditelem zalozi novou akciovou divizi Riks'a - motorova a nemotorova tri- a dvou-kolova taxi sluzba.

Dr. Sokol bude predsedou ustavniho soudu a zaroven bude predsedou Advokatni asociace. Kancelar bude mit na dislokovanem pracovisti na Kajmanskych ostrovech. Pane Boze, dekujeme Ti, ze optimismus pana Sokola sdili i nekteri psychiatri. Pravda, je ze nekteri psychiatri meji nepokryty smysl pro humor. Pan Dr. Sokol svuj humor decentne hali do uvahy, ktera se tvari smrtelne vazne.
16. 08. 2012 | 18:41

;-))) napsal(a):

Sokol je bavic No.1

A znaji sokol tuhle?

Prijde Kalousek na vladu a rika:
Tady mam 2 papiry.
Na prvnim je seznam zakonu, ktere se musi schvalit, aby se lidi meli dobre.
A tady na druhem je seznam, kteri lidi se budou mit dobre.

Otazka zni...je Sokol na seznamu?

VOLTE KSCM A VEMTE SI ZPET SVOU ZEM Z RUKOU ZLODEJU!!!
17. 08. 2012 | 00:25

S. Vochmelík napsal(a):

Dámy a pánové z KSČM jsou bohužel ve službách nadnárodního kapitálu a za jidášský groš žido-iluminátsko-oligarchicko-marťansko-plutokratického původu opozici jen předstírají. Volte Vochmelíkovu lidově-demokraticko-tak-nějak-pro-nás-pro-všechny-obyčejný-lidi-a-námi-všemi-hlavně-však-Vochmelíkem-založenou-všenárodní stranu a DEJTE OKAMŽITĚ SVOU ZEM A VŠECHEN SVŮJ MAJETEK VOCHMELÍKOVI!
17. 08. 2012 | 01:15

smrt mafii napsal(a):

Zbožné přání? Tady někomu teče do bot. Národ nezapomene, kdo ho zradil.
17. 08. 2012 | 02:15

honolulu (z lesa) napsal(a):

Pani Tuzko, jsem rad, ze nekdy pisete. Vy jste ted asi hodne zamestnana na zahrade.
Latinsky neumim a z meho predesleho zivota si pamatuji pouze, jak cistim zadky dostihovym konim v cirku Maximu. (Tak jako obcane pri volbach v Cesku.)
Pristup k anticke knihovne take nemam. Jsem ted na dovolene.
A co Vy pani ? Uz jste byla tento rok v Norsku ?
17. 08. 2012 | 02:49

Janika napsal(a):

Moc dobře nechápu, jaké puzení nutí pana Judr.Sokola se neustále připomínat veřejnosti a zásobovat ji svýma úvahama, když právě on je tou osobou, která je již zprofanovaná nejen svýma názorama ale i účastí při těch nejpodivnějších českých kauzách s jejichž výsledky resp. "dobře odvedenou prací" pana Sokola jsme konfrontováni.

Jeden výkřik do tmy, který snad ani neby myslen vážně, - "Postavme komunisty mimo zákon" rozhodně nestačí, aby byl někdo doživotně akceptovatelný.
17. 08. 2012 | 04:59

greenish tentacle napsal(a):

V roce 2020 bude vynalezen umělý hlemýžď zahradní. Bude mít zelený domeček. Nic víc nepožaduji...
17. 08. 2012 | 06:07

Grőssling napsal(a):

Aktualne.cz k článku pana Sokola píše "budeme se mít líp a budeme remcat".

Tak to tedy nevím z čeho že Aktuálně.cz vychází.

Je rok 2012 a ekonomika je ještě stále pod úrovní roku 2008 a vypadá to, že ani příští rok level 2008 nepřeskočí, ergo = ztracených 5 let pod vládou nelegitimní vlády Nečase a Kalouska.

A dál ? Stagnace, stagnace, stagnace, nejméně dalších 5 let. Takže tato demokratura zaviní celkem 10 let, kdy nás bude předbíhat ekonomicky kdejaký Stán. Vrcholem všeho bude, že podle prognóz, které tak nejspíš dopadnou, nás v produkci HDP na obyvatele během 10ti let předběhně i Rusko.

Místním rusofobům a hloupým politikům ( Putine ke mně ) to přeji, zejména těm v Práglu.
Už dneska se plazí po dlažebních kostkách, když dorazí nějaký prachatý Rus. Dobře jim tak, Bohužel pro obyčejného českého člověka.
17. 08. 2012 | 06:53

muromec napsal(a):

Citace: "Lze očekávat odklon od politické preference stran označovaných za levicové, pokud k němu nedojde již ve volbách v roce 2018."
Co k tomu dodat? Přání (jakkoli bláhové) je matkou myšlenky.
17. 08. 2012 | 07:42

Aštar Šeran napsal(a):

Dobrý den,

zajímalo by mne na jaké vzdálené planetě to vlastně žijete. Rád bych tam zaletěl na dovolenou.

Mit Freundlichen Gruessen
Aštar Šeran
17. 08. 2012 | 07:49

Zdenda napsal(a):

"Tedy, za předpokladu neexistence dnes nepředvídatelných událostí, zejména ekonomických, to tu za osm let bude vypadat přibližně stejně jako nyní."
To je asi nejchytřejší věc, co mistr Sokol kdy ve své hlavince vytvořil. Škoda, že už neexistuje Prognostický ústav, tam by se Zeman s Komárkem a dalšími uchechtali.
17. 08. 2012 | 07:55

JUDr.Karel Vlk napsal(a):

Česká republika v roce 2020-Jsme národ remcalů.Ať je dobře nebo špatně pořád věčně nadáváme.Bohužel to přechází ve vulgarismy, jak je vidět na příspěvcích na internetu.Podle mě bude v roce 2020 lépe, i když už tady možná nebudu.Jsem ročník 1942
17. 08. 2012 | 08:08

Eliáš napsal(a):

Současné politiky zvolili lidé ve volbách a spousta lidí je s volbou spokojena. Vždycky jsou slyšet jen nespokojenci.
17. 08. 2012 | 08:09

Jířa napsal(a):

2020 není tak daleko. Ale je zřejmé, že Čína přestane chrlit superlevné zboží. Češi už nebudou mít ani na to. Levná produkce čínských kvalitních aut mezi tím položí Škodovku. Přibude nezaměstnaných, agresivních, naštvaných. Veřejně se bude řešit, kdo ze známých lidí je Žid. Řada dnes veřejně činných lidí bude ve vězení, ale k ničemu to nepovede. S rostoucím automobilizmem v Asii vyšplhá cena benzinu, omezí se automobilizmus, elektromobily díru nenahradí, stále budou předpotopní. Důchodová hranice bude snížena, sníží se ale i důchody, asi na polovinu. 2012 - Česko, Polsko a Slovensko vystupují po zhoršující se situaci v EU a po štvavých útocích z Německa a Francie z EU, zakládají slovanskou federaci.
17. 08. 2012 | 08:16

rata napsal(a):

Toto je jenom vaše zbožné přání mistře sokole.
Podívejte se na Island a to je cesta,kterou půjdou civilizované demokratické státy,podurčenci a lidský odpad zůstane dle vašich představ až do konečného úpadku na staré vlně. Víme mistře.
17. 08. 2012 | 08:23

tmavá studnice napsal(a):

Jak to bude v ČR v roce 2020 neumím odhadnout. Ale dá se předpokládat, že pan doktor Sokol bude o osm let starší, že začne pociťovat průvodní jevy přibývajících let (např. zimomřivost) a koupí si zimník, možná i kožich.
17. 08. 2012 | 08:28

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Honolulu,...díky, pane,...jistěže Vás nenechám tápat, co jsem to napsala, když nemáte po ruce svou antickou knihovnu.
Horátius ve spisu Ódy napsal,...Carpe diem, quam .....Přeloženo to znamená,.....Užij dne a nic nevěř v budoucnost. To je docela v korelaci s blogem o budoucnosti.

V mládí jsem dodávala ještě,.... užij noci,.....protože docela málo celý život spím. Abych to vydržela, jím v noci čokoládu. Třeba v souvislostí se zahradou,...zavěsím žárovku na strom, uzobávám z bonboniéry a pracuji,...sbírat padanky pod jabloněmi se takto dá docela dobře, ošetřovat záhony, nebo likvidovat plevel,...
V Norsku jsem už byla, jezdím za spolužačkou ze studií,....lákají mne na druhou návštěvu na podzim, zima u polárního kruhu není jednoduchá pro středoevropana. Dva metry sněhu je běžný průměr...cítím z nich, že se jim stýská po padesáté rovnoběžce szš. a patnáctém poledníku vzd. Jejich děti už tam silně zapustily kořeny, o návratu nechtějí slyšet ani slovo,....takže jsou rozpolceni,...zda hodně rozvolnit pouta k dětem a jít si za "svým štěstím." Rada jediná,... chvíli vzpomínat,....neřešit pořád dokola, zda se vrátit, nebo ne, a žít tak, jak jde život.

Přeji,...jak jinak, šťastné dny,...protože i vteřinová nešťastná náhoda nůže vzít budoucnost,...nebo total špatná volba cesty, /abych se vrátila k tématu blogu o budoucnosti/. Tužka.
17. 08. 2012 | 09:54

John Malkovich napsal(a):

nocniimuura napsal(a):

tenhle darebák nme okradl o dvacet tisíc protiprávně a bezdůvodně. co myslíte co mu mám udělat

Máte pravdu, že AK pana Sokola se pakuje na palmárních přirážkách k jízdnému, a to nehorázně, ale uvědomte si, že nejprve vy jste okradl dopravní podnik, protože jste jel na černo a jistě ne jen tehdy, když vás chytili, jistě mnohokrát předtím a mnohokrát potom
17. 08. 2012 | 10:00

opžděná ve vývoji napsal(a):

Vždycky jsem věřila rčení : Podle sebe soudím tebe. Proto nějak nechápu, komu závidí a na co remcá pan Sokol. Má práci, předpokládám, že je úspěšný, schopný (lecčeho), "moudrý", možná i zámožný, a co já vím co ještě. Že by záviděl mně, důchodkyni s průměrným důchodem ?
17. 08. 2012 | 10:33

Abraham napsal(a):

Milí rodiče a bratři
Předem srdečné pozdravy a vzpomínku na celou rodinu a všechny známé. Jsem zdravý a mám se dobře. Děkuji vám za dopisy a balíky, všechno jsem v pořádku dostal. Víc vám ale nesmím napsat. nesmíme si totiž stěžovat, psát, že podmínky jsou drastické a chování našich věznitelů je děsné. Všichni víme, že je to koncentrační tábor a že z něj není úniku. Všichni víme, že jediný východ odsud je komín, ale musíme se tvářit, že jsme tu na práci a práce že nás osvobozuje. Máme se tedy dobře a někteří z nás tomu dokonce věří tváří v tvář hrůzám, které nás obklopují a doléhají na nás ve stále větší míře. Podle některých se dokonce máme lépe než včera.

hezký pozdrav z Dachau
17. 08. 2012 | 10:33

Občan007 napsal(a):

Ta prognóza je na úrovni někdejšího: "Ještě tato generace bude žít v komunismu"
17. 08. 2012 | 11:38

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 08. 2012 | 12:31

franta říkal, že jsi krysa napsal(a):

Svět Tomáše Sokola a Johna Malkoviche Samozvaného.

Drobný prevít zobe zrní kde ho najde.
Větší prevít přijde a požere menšího prevíta.
Příbuzný drobného prevíta si najme řeznického psa Sokola.
Ten sežere většího prvíta a zruinuje svým palmáre příbuzného drobného prevíta.
John Malkovich Samozvaný napíše oslavný článek o Sokolovi a dostane (možná) podsypáno zrní.
17. 08. 2012 | 14:09

Twist napsal(a):

Většího křiváka, který si říká právník, než je pan Sokol, sotva najdete. Pro prachy se neštítí ničeho.
17. 08. 2012 | 17:28

Insider napsal(a):

Elektrikáři už nebudou advokáti.
17. 08. 2012 | 18:22

zlobrrr napsal(a):

To jste se ptali toho pravýho.
17. 08. 2012 | 19:18

Agent W4C napsal(a):

Je možné,že zde v Evropě se bude dařit autoritářským režimům.Viz Španělsko,Řecko,Itálie...opět jsou to státy,kde se zrodil fašismus (krom Řecka).A nemusí být daleko doba,kdy se v Itálii zrodí Duce a ve Španělsku jakýsi generál Franco.A vy doktore,budete na to jen s námi koukat s otevřenou hubou.Být vámi,raději bych budoucnost nehádal.Nejste ekonom,nejste politolog,nejstě vědátor...jste jen nepotřebná persona,kterou zoveme doktorem,či magistrem práv...
17. 08. 2012 | 20:10

Vladimir napsal(a):

FRIEDIAT ALREADY
17. 08. 2012 | 21:23

Vladimir napsal(a):

Podle vývoje v euroatlantickém světě v posledních asi 30 letech - kdy bohatství každé země je rozdělováno nerovnoměrně a proudí k hrstce nejbohatších, zatímco ti chudí chudnou ještě víc ...
Tuším, že polovina bohatství země (např. USA) spočívá v rukou asi 10% lidí. Za ta jmenovaná léta se příjmy nejbohatších (cca 3% občanů)- opět USA zvýšily více než 3 krát, zatímco příjmy zbytku zůstavají nejvýše na stejné úrovni.

Tvrzení Sokola, že v r. 2020 se budeme mít lépe je výstřel od pasu , který nemá sebemenší oporu v argumentech. Lépe se bude mít hrstka bohatých. Zbytek - 95-97% se nebude mít lépe a mnozí dokonce hůře. Ovšem statisticky vzato, se asi nude mít každý - podle schematu "já dnes zbaštil celé kuře, soused držel půst ... oba jsme v průměru měli každý půl kuřete ...".

Nežijeme ve spravedlivém světě, nežijeme v demokracii !
Moci se chopili ti nejsprostší , bezskrupulózní z nás a ti si přivlastnili i společné bohatství. Demokracie není jít k volbám a hodit do urny mandát tomu, kdo bude chrochtat u koryta ...

Musí se změnit systém, k moci je třeba poslat ty nejlepší, nikoliv ty nejsprostší egoisty ...

Přímá DEMOKRACIE !
17. 08. 2012 | 21:25

kolťák napsal(a):

No Sokolíku jasný, přání otcem myšlenky.Ono to asi bude kapku jinak.Jinak mít dost vaty v řádu miliard,věřím že bys mě vysekal i z obvinění z vraždy,spáchané v přímém přenosu.Jako advokát prachatých zločinců jsi absolutní jednička,sice jen v tomhle státečku,ale i tak je to hodno obdivu.Jinak coby sociolog, dokonale mimo.
17. 08. 2012 | 22:08

Pavel Kysilka napsal(a):

zdravim,

pekny blog a da se rici, ze je to velmi pekny odhad.
Pred par dny jsem nasel velmi zajimavy clanek zde, ktery popisuje podobne.
http://www.blisty.cz/art/64361.html

Kdyz tady ctu diskuze, tak reknu jen nasledujici. Zmena moc nebude. Vetsina lidi je dneska odborniky na politiku, stat, korupci, zavist a podobne. Proste takoveto ceske, ze si zanadavame na "neco: a tim se to vyresi.... Nikdo ale asi nepochopil, ze to je neco po cem neni poptavka a co nikomu uznani, uspech, penize a slavu a dalsi neprinese...
A Ti, co to pochopili, se maji dobre za vetsiny rezimu.

Myslim si, ze v roce 2020 se budu mit s vysokou pravdepodobnosti velmi dobre.
17. 08. 2012 | 22:28

Fu-ti napsal(a):

Nejhure jsou na tom evropsti zapadaci. Jejich nuzky se stale rozeviraji co ja pamatuju od padesatych let. Jako chlapeckovi se mi zdalo ze se nejlepe meli tesne po valce.
18. 08. 2012 | 03:55

anti politik napsal(a):

Nechápu proč má tento, zdráhám se říci člověk, potřebu něco lidem ještě sdělovat. Každý normálně myslící člověk ho dnes už nemůže brát vážně. Napadá mě jedině jeho naprostá "zvrhlost"!
18. 08. 2012 | 06:32

Zdeněk Baaribal napsal(a):

Já mám poněkud jinou vizi. Namísto posunu nastane sesun. Běžní občané opustí své byty v panelácích a splynou s romským etnikem. Do takto uvolněných bytů se nastěhují podnikatelé, špičkový menežment a vip z různých oborů. Jejich přepychové byty a sídla obsadí rušští oligarchové a úspěšní vietnamští obchodníci. Republika přestane být hnědozelená a zešedne díky novým skladům a úložištím zahraniční spotřební produkce. Sluneční elektrárny dál nebudou stavěny logicky na plochých střechách nákupních center a skladů, ale na zbytcích zemědělské půdy, právníci dál budou obhajovat neobchajitelné a brát za to balíky...No, necháme se překvapit, pane Sokole...Jen se těším na dobu, kdy ze společného nebude možné už nic pokoutně převádět do soukromého, a až nenajedencům z Vašich řad nezbude nic jiného, než ukrádat si "od huby" jeden druhému...
18. 08. 2012 | 08:49

Noro napsal(a):

Co komentátor, to většinou jiný názor (a to jsme jen v malém Česku). Vidění budoucnosti světa očima občanů velmocí bude asi jiné. Za starých časů jsem byl na různých setkáních v USA zasypáván dotazy, co si jako komunista myslím o dalším vývoji ve světě. Jedna z mých odpovědí bývala, že z velmocí jako první zaniknou USA. Odpověď Američanů bývala jednoznačná - USA NIKDY NEZANIKNOU. Zanikne polovina zemí, změní se formy vlády, svět bude nestabilní, ale USA mají nástroje k jeho ovládání. Dnes si již o budoucnosti nenám odvahu uvažovat.
18. 08. 2012 | 08:58

Dag napsal(a):

Dobrý den pane Sokole,
mějte prosím, dosti vkusu a nepředkládejte ostatním svoje vize budoucnosti, když Vy jako osoba dříve veřejně činná, jste se osobně podílel a podílíte na vytváření klimatu ve společnosti.Máte svoji neoddiskutovatelnou osobní odpovědnost. Obhajoba kriminálníků je sice dobrý obchod, ale sám víte, že peníze které inkasujete, jsou mnohdy nakradené státní peníze vašich klientů.Ikdyž posléze dojde k jejich odsouzení, Vy profitujete tak jako tak. Obhajboba patří k demokracii, ale do jisté míry sám se stáváte typickým českým Švejkem.Jste úspěšný advokát a využil jste doby, která se již stává minulostí. S postupem věku bilancujete a tak máte potřebu moralizovat a dělat odhady dalšího vývoje. Naštěstí, další vývoj už bude bez lidí jako jste Vy.
18. 08. 2012 | 08:59

babočka napsal(a):

Komunisty jsme museli trpět protože měli za sebou miliony sovětských bodáků. Naše zdeformovaná morálka po vládnutí komunistů je znát v dnešních dacanech v různých radách a společností. Všemu nasadil koruna moralista pan Ráth s tou krabicí od bot. Takže cesta k lepší morálce ještě chvíli potrvá. U policie už pracují chytří lidé s patřičným vzdělání, kteří jsou už konečně schopni šlapat na paty privatizačním zbohatlíkům jako i dalším dacanům. Jen to nechce skočit na špek ČSSD a tuto stranu volit.
18. 08. 2012 | 09:04

Helena napsal(a):

Pane Sokole,Vy představujete jedno z největších zklamání, které jsem po listopadu z lidí,kteří šli do politiky zažila. Já myslela, že se jste úplně jiný člověk, a že věříte ideím Občanského hnutí, které jste kdysi reprezentoval.
Ze se dáte na obhajování těch největších zločinců a gaunerů, to mě dost vzalo. Už sice nemám moc iluzí, ale věřím, že Vás občas aspoň tíží svědomí...
21. 08. 2012 | 09:18

Radek napsal(a):

Vážení diskutéři, vy jste si nevšimli, že toto jsou názory osobností? Že rozumní a vzdělaní lidé nestojí o hloupé žvásty anonymních internetových diskutérů, kteří se rekrutují podle mého názoru téměř výlučně z řad nevzdělaných, špatně zaměstnaných a špatně zaměstnatelných, neúspěšných a namnoze líních spoluobčanů? Místo toho, abyste dehonestovali názor dr. Sokola, který je narozdíl od vás všech diskutérů tady vzdělaný a úspěšný, běžte radši pořádně pracovat, ať se máte líp.
25. 08. 2012 | 19:21

Medy napsal(a):

Pěkné čtení. Každý vidí jen problémy, ale nevidí řešení a málokdo si uvědomuje výchozí podmínky určující podobu společnosti. Moc oslabila a nejsou lidé. Velkou naději vidím v nejmladší generaci do deseti let. Její vliv se může projevit nejdříve za patnáct let, tedy po roce 2025. Do té doby můžeme počítat s chaosem a růstem nespokojenosti, který nakonec vyústí v přijetí zcela nového správního modelu založeného na trvalé osobní odpovědnosti vlivných rodů. V Evropě bude relativní klid s tendencí mnoha skupin i jednotlivců zařídit se po svém včetně posílení nezávislé ekonomiky. Ve světě bude rušno jako v Sýrii, války mezi státy nebudou, vnitřní konflikty však budou likvidační.
26. 08. 2012 | 09:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy