M. Šveřepa: Stárnutí jako problém péče?

14. 01. 2021 | 14:45
Přečteno 3266 krát
Za deset let stejný poměr starých lidí jako v Japonsku. “V polovině století pak vlna stárnutí ještě postoupí – třetina obyvatel bude starší 65 let,” varuje obsáhlý text Deníku N o neplněných domácích úkolech. “Důsledky není těžké domýšlet: zvýší se tlak na mladší lidi. Nyní připadají na jednoho člověka v důchodu tři pracující, kolem roku 2040 to bude 1,7 pracujícího na jednoho penzistu.”

Ponechme otázku důchodů stranou, dostává se jí pozornosti dost od politiků, odborníků i médií. (Že je to pozornost čistě rétorická, to je věc jiná, smutně společná dalším a dalším tématům, která Česko nutně potřebuje řešit.)

Podívejme se místo toho na otázku, kterou článek také nastiňuje, ale které se ve veřejném prostoru mnoho pozornosti nedostává: „stárnutí jako problém péče“.

“Stát má tedy poměrně jasné vyhlídky: o tyto lidi bude muset někdo pečovat, výdaje na sociální služby a zdravotnictví porostou a firmy, ale i státní úřady a další instituce budou mít stále větší potíže najít zaměstnance,” varuje Deník N. “Poskytovatelé sociálních služeb vypočítali, že pokud bychom měli zachovat stávající dostupnost péče, bylo by potřeba více než zdvojnásobit počet míst v domovech pro seniory a pacienty s demencí, jinak hrozí sociálním službám kolaps.”

„Jisté je, že investice do péče o seniory narostou a ukrojí podstatnou část státního rozpočtu,“ konstatuje Deník N. Z toho plynou dvě otázky: Jak to zařídit, aby ten ukrojený díl byl co nejmenší při zachování dobré péče pro ty kdo ji potřebují. A jak ukrojované peníze utrácet co nejrozuměji?

Ne každý senior potřebuje a bude potřebovat péči. A čím méně lidí s potřebou péče, tím lépe pro ně i pro stát. Podle Eurostatu uvádí závislost na péči zhruba desetina lidí starších 75 let – a to už je nějaký věk.

Závažné potíže s přípravou jídla uvádí 12,9 %, s koupáním či sprchováním 13,3 %. Výrazně vyšší hodnoty jsou u péče o domácnost: občasná těžká domácí práce 37,6 %, nákupy 22,1 % a mezi 15 a 18 % pro lehké domácí práce, administrativní záležitosti či hospodaření.Z uvedeného jsou patrné dvě věci: 1) na stárnutí nelze pohlížet výhradně jako na „problém péče
2) na „stárnutí jako problém péče“ nelze pohlížet pouze přes lůžka v zařízeních.

Zlepšit životní podmínky

Naprosto nezbytné je začít s úpravami a budováním takového bydlení a veřejného prostoru, aby lidé neodcházeli do zařízení péče jenom proto, že se kvůli schodům nedostanou z bytu na nákup nebo na návštěvu, aby si měli s kým popovídat.

To znamená upravovat veřejný prostor tak, aby v něm bylo snadné pohybovat se třeba s chodítkem či na vozíku. Tedy dostatečně široké chodníky, nájezdové hrany, výtahy či rampy do veřejných budov. Stavět a opravovat byty a domy, aby v nich mohl žit i člověk, který se těžko pohybuje: dostatečně široké dveře, dost místa v kuchyni a koupelně i pro pohyb na vozíku. Žádné vnější či vnitřní schody, nebo alespoň vybavení výtahem či nosnou rampou. Uvažuje někdo ze stavitelů patrových rodinných domků nad tím, jak se v nich bude pohybovat až mu bude šedesát sedmdesát let? Pokud nad tím, vcelku pochopitelně, neuvažují mladí lidé zakládající rodiny, měl by to dost možná dělat stát. Koneckonců bude to stát, od koho se čeká, že jim ve stáří pomůže, až se nevejdou s chodítkem na záchod či nebudou moci vyjít ven kvůli schodům na verandě.

Je nutné dále rozvíjet dostupnou bezbariérovou dopravu, zejm. ve venkovských oblastech. Venkov musí být v popředí také pokud jde o další klíčovou oblast – zajištění vysokorychlostního internetu. Nejen kvůli udržení možnosti práce a kontaktu s blízkými, ale také pro využití technologií v domácnostech apod., které umožňují dobré fungování i lidem, kteří potřebují nějak podporu či péči. Masivní aplikace ICT v této oblasti bude nepochybně jednou z klíčových oblastí budoucnosti a je nutné vyhnout se tomu, aby lidé v některých oblastech byli od těchto možností odstřihnuti. (Pro stručnost textu nechávám stranou etické a odborné potíže, které se s masivním využitím ICT v péči pojí.)

„Dopravní dostupnost a internetové připojení budou stále důležitější pro rozvoj regionů,“ shrnuje ve zprávě o dopadech demografických změn Evropská komise.Zlepšit sociální začlenění a vyhnout se samotě

Přes 40 % českých žen starších 65 let žije samo. U mužů je tento podíl výrazně nižší, 19 %. To samozřejmě ještě neznamená, že každý kdo žije sám v domácnosti pociťuje samotu.Společenská samota je daná nedostatkem hodnotných vztahů, např. s kolegy, sousedy, lidmi podobných zájmů. Samota roste s věkem a postihuje výrazně častěji muže než ženy. Také se výrazně zvyšuje s horším zdravotním stavem, nižším vzděláním či špatnou finanční situací.

„Mít někoho blízkého a věřit druhým lidem je hrozně důležité,“ říká David Halpern, bývalý ředitel Behavioural Insights Team britské vlády. „Má to zhruba stejně dobré účinky, jako když přestanete kouřit. A kouření je opravdu škodlivé, takže společenská izolace je velmi špatná pro vaše zdraví.“

Samota je také zásadní příčina, proč mnoho lidí volí odchod do zařízení péče, ačkoli „péči“ jako takovou nepotřebují.

Zlepšit životní styl

Je až s podivem, jak málo se v souvislosti se stárnutím a zvýšenou potřebou péče mluví o životním stylu a o zdraví. Přitom nabízí-li se snadná úvaha, pak jistě ta, že ve zdravější populaci bude nižší počet lidí zdravotně závislých na péči. Životní styl má vliv jak na pravděpodobnost výskytu stařeckých demencí tak i mnoha jiných „se stářím spojených“ obtíží.

Farmaceutickým firmám a poskytovatelům péče nepochybně vyhovuje narativ o „nevyhnutelné hrozbě demence“, nutnosti investovat do léků a do zařízení. Výzkumy nicméně ukazují, jak zásadní vliv má životní styl. Už dříve vědci poukázali na to, že demence nemusí být zase taková „časovaná bomba“, za jakou bývala považovaná. V roce 2013 zjistili, že za uplynulých 20 let se podíl lidí odhadovaných, že se u nich vyvine demence, snížil o 24 % proti původním předpokladům.

Ostatně Světová zdravotní organizace začíná svá doporučení pro předcházení demenci nikoli náhodou pohybem či omezením kouření.

Je zřejmě nošením sov do Atén psát, že česká populace patří k těm, kde nemoci spojené se zdravotním stylem způsobují většinu úmrtí a představují nejvyšší rizika. Tato skutečnost by tedy měla hrát zásadní roli v přípravách na to, jak zvládat potřeby péče ve stárnoucí společnosti.

Zlepšit sociální služby

A pak je tu samozřejmě péče samotná. Mnoho lidí, i těch co by měli vědět lépe, si představuje jako adekvátní reakcí na stárnutí populace výstavbu nových a nových velkokapacitních zařízení. I pokud odhlédneme od etických a odborných problémů – kde Česko vezme peníze na výstavu a provoz? A kde vezme pracovníky, pokud už dnes je jich nedostatek?

Pobytové služby mají v systému pomoci důležitou roli. Měla by to být zařízení kapacitně malá, fungováním směřované k tomu posilovat a udržovat role, které člověk měl než se do zařízení dostal. K tomu je také nutné ze strany státu zajistit řádnou kontrolu, postavenou na pohledu uživatelů služby – ti se na ní musí podílet. Kontrola se musí se zabývat tím, jak život uživatelů v zařízení skutečně vypadá. Výsledky kontroly musí být srozumitelné, veřejné – a musí mít důsledky.

„Navíc po zkušenostech s koronavirem více než kdy dřív vyvstává otázka, zda je zrovna [péče v zařízeních] správnou cestou – jako vhodnější varianta se jeví terénní pracovníci docházející k lidem domů,“ správně podotýká Deník N.

Ale jaká je česká skutečnost? Počet osob, kterým je poskytovaná pečovatelská služba – klesá. Navzdory desítkám let proklamací a strategií na národní i regionální úrovni dochází po letech růstu k negaci tohoto trendu a od roku 2009 ubylo 11,000 uživatelů této klíčové služby.

Že je nezbytné systémy sociální péče upravit a připravit na stárnoucí populaci je zřejmé. Že to obnáší rozvoj mnoha forem pomoci a péče zaměřené na to udržet člověka co nejdéle mimo drahá zařízení dlouhodobé péče, to je zřejmé také. 25-60 % péče poskytované v dánských zařízeních je možné zajistit v domácnosti. V Kanadě by mohlo 40 % lidí ze zařízení jít domů, pokud by dostali tu správnou podporu. Že se tak neděje a že státy stále preferují tu nejnákladnější variantu – a zároveň ji tím odpírají lidem, kteří by ji skutečně potřebovali – to je zásadní problém a selhání odpovědných úřadů. Nezbývá než věřit, že si velmi rychle uvědomí odpovědnost, přijmou nezbytná opatření a připraví tak systém péče na nárůst potřeb daný stárnoucí populací.

Sociální služby v tom ale nemohou být sami. Jedná se o společný úkol vyžadující součinnost urbanistů, architektů a projektantů, zdravotníků a dalších. Společnost zestárne, a to rychleji a více, než nám to stále ještě připadá. Teď jde o to, jestli se toho kolektivně děsit, nebo podniknout kroky na přípravu a zvládnutí.


Milan Šveřepa je ředitel Inclusion Europe. Dříve pracoval na transformaci a na plánování sociálních služeb. Tweetuje na @misver

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy