Pochybnosti nad přípravou zákona o sociálním bydlení

16. 06. 2014 | 08:54
Přečteno 3942 krát
Rozhovor pro Českou justici (14. 6. 2014 ceska-justice.cz)

Pokud bych měl parafrázovat Vaše vyjádření, říkáte, že se vláda řítí do průšvihu. Co máte konkrétně na mysli?

Mám na mysli situaci, která vzniká kolem připravovaného zákona o sociálním bydlení. Možná lepší výraz by byl „zklamané očekávání“. Vláda, resp. někteří její členové, svými prohlášeními budí ve společnosti dojem, že hodlají vyřešit jedním zákonem takové problémy jako je bezdomovectví, sociální vyloučení, bydlení na ubytovnách, vysoké náklady na bydlení vůbec a k tomu ještě integraci skupin těch občanů, které někteří označují za „nepřizpůsobivé“. Obávám se, že to není dost dobře možné.

Přípravy tohoto zákona však, jak slyšíme a čteme, jsou v plném proudu.

To je to, co mne děsí. Přípravy jsou sice v plném proudu, ale slyším spíše rozporuplná prohlášení nebo nerealistické, často dávno překonané nebo ideovými východisky ovlivněné představy. Tak slyším o nové výstavbě sociálních bytů za situace, kdy obce mají stovky bytů neobsazených a nemělo by být technicky žádným problémem těch asi 800 rodin s jedním dítětem a asi 900 rodin s více dětmi, které žijí na ubytovnách, zde umístit. Odpověď na otázku, proč se to neděje, je odbývána poukazem na xenofobii a rasismus, aniž by se přihlédlo ke skutečným příčinám. Na straně jedné čtu ve vládní Koncepci sociálního bydlení v ČR, že chybí „vhodné domy pro sociální bydlení, v nichž jsou některé funkce bydlení sdíleny uživateli společně“ a na jiném místě čtu, že „byty pro účely sociálního nesmí být substandardní kvality, neboť podle práva by se jednalo o diskriminační opatření ve smyslu nerovného přístupu“. Společné funkce bydlení s jinými nájemci není „substandard“? Jedno, nebo druhé. Na straně jedné zde čtu, že je preferován „princip nesegregace“ a „u sociálního bydlení nesmí docházet ke kumulaci ohrožených osob v jednom místě“, na straně druhé v Lidových novinách ze dne 10. června 2014 tvrdí náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke Stöcklová, že „pokud byt získá statut sociální, bude ho mít navěky“. To je nesmysl. Dům s „navěky“ sociálními byty však není nic jiného než ghetto a segregace…

Tak mohou vznikat i vážné právní problémy?

Samozřejmě, a zde vidím největší nebezpečí dosavadního vládního usilování. Myslím si, že odborná právnická veřejnost by se o tyto problémy měla více zajímat, nemáme-li být nakonec nemile překvapeni. V projednávané koncepci je tvrzeno, že vše budou řešit „právní předpisy v působnosti MPSV“. O účasti ministerstva spravedlnosti se neuvažuje a zdá se, že vláda hodlá zákonem o sociálním bydlení provést nepřímou novelizaci občanského zákoníku. To bych považoval za nepřípustné. Že si tento problém snad ani nikdo neuvědomuje, svědčí i to, že se stále počítá s dosavadní praxí některých neziskových organizací, které získávají obecní byty do nájmu a samy je dále přenechávají spolu s poskytováním sociálních služeb potřebným osobám. V nové koncepci se tomu říká „trénování kompetencí k samostatnému bydlení“. To je velmi účinné, užitečné a jistě i potřebné, ovšem zcela nezákonné. Podle zákona a podle i zcela konstantní judikatury není možné dát byt do nájmu právnické osobě, tedy tomu, kdo jej nevyžívá k bydlení a jen obchází zákon tím, že další osoby, kterým je bydlení zde poskytnuto, mají postavení podnájemníka, tedy osoby, která zákonem není jako nájemce bytu chráněna. To zatím nikomu nevadí. Bude tedy zapotřebí významně novelizovat ustanovení § 2235 OZ a vytvořit nový právní stav bytu, který má „nájemce“ jen na přechodnou dobu, po dobu „tréninku“ na samostatné bydlení, a na něhož se nevztahují „Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu“ podle OZ, a který musí strpět omezení plynoucí z jeho postavení, tedy např. kontroly v bytě apod. S existencí osob, které z různých příčin nemohou mít stejná práva jako ostatní nájemci bytů v domě a nejsou podnájemci řádných nájemců bytů, naše právo dosud nepočítá…

Řekl jste: Není otázkou sociální bydlení, ohroženo je bydlení jako takové…

Stále si to myslím. Nejenže „sociální bydlení“ je zcela nevhodný název, lépe by bylo hovořit o bydlení s finanční podporou státu (nemáme sociální pleny a Sunar, ale přídavky na děti). Neboť proč by člověk, který celý život poctivě pracoval, nebo ten, kdo stále pracuje, měl být označován za příjemce nějaké sociální podpory jen proto, že jeho důchod nebo mzda na přiměřené bydlení (z řady důvodů) nepostačují? A to je jeden z dalších problémů, který je, jak se mi zdá, mimo pozornost. Naprostá většina těch, kteří mají problémy se zaplacením přiměřeného bydlení, totiž žádný nový zákon o sociálním bydlení nepotřebuje! Žijí spořádaně v přiměřených bytech a jen potřebují finanční podporu, aby si nájem mohli zaplatit. Situace zejména osaměle žijících důchodců je mnohdy kritická! Tento problém se ovšem dotýká podstatně větší skupiny osob, než jsou tolik mediálně prezentovaní obyvatelé ubytoven, ale jejich problém souvisí spíše s tím, kolik finančních prostředků je stát ochoten a schopen na jeho řešení věnovat. Zatím je to podstatně méně, než je v EU obvyklé…

Ubytovny tedy pro Vás nejsou problém?

Ale jistě, nezdá se mi však účelné kritizovat majitele ubytoven (jejich značná část jsou Romové) za zneužívání sociálních dávek, když oni jsou jediní, kteří osobám, které v ubytovnách bydlí, jsou ochotni alespoň nějaké bydlení poskytnout. To nikdo jiný většinově nedělá. Hojně prezentovaná představa, že bydlení na ubytovnách bude nahrazeno bydlením ve standardních bytech, je mimo realitu z týchž důvodů, proč se tak neděje dnes s prázdnými obecními byty, ale není proto ani žádný právní důvod. V Evropě existují mnohem horší způsoby řešení těchto problémů (slumy, chatrče v předměstí velkých měst). Obavy z jakési diskriminace a nerovného přístupu jsou liché: v článku 30 odst. 2 Listiny se uvádí, že ten, kdo se dostane do hmotné nouze, má právo na zajištění základních životních podmínek. Základní pomoc nemusí být běžná, průměrná, může být i skromnější…

Bydlení ovšem není problém jen České republiky?

Samozřejmě, je to evropský problém, obecněji problém krize „sociálního státu“, romantického pojetí lidských práv, migrace obyvatel a dalších problémů současného světa a Evropy. Podle Mezinárodní organizace FEANTSA je v Evropě 25 milionů bezdomovců a současně miliony prázdných bytů. Je tedy zřejmé, že dosavadní řešení jsou neúčinná. Mám za to, že bude třeba opustit některé dosavadní „jistoty“ a že bydlení prodělá v dohledné době stejný převrat jako zdravotnictví. Od zcela soukromé záležitosti každého bez jakéhokoliv práva nebo intervence státu, až po zcela samozřejmé obecné právo na zdravotní péči (bydlení) každého bez ohledu na cokoliv.

(Psáno 14. 6. 2014 pro ceska-justice.cz)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Navrhovatel napsal(a):

V každém okrese by měl být jeden státní podnik s vlastní ubytovnou. Všichni zaměstnanci,
včetně ředitele by byli původně nezaměstnaní nebo bezdomovci. Podnik by byl dotovaný státem. Ředitel by měl menší plat než je celostátní průměr, odměny by dostával pokud by snížil potřebu státních dotací. Ostatní zaměstnanci by měli platy přiměřeně nižší.
Náplní podniku by byl úklid, včetně nádraží, parků a stanoviště kontejnerů. Dělali by také všechny obecně prospěšné zakázky, které pro firmy nejsou zajímavé. Dlouhodobě nezaměstnaní a bezdomovci by tam byli zaměstnáni povinně. Na ubytovnu by měli nárok a platili by třetinu svého platu.
16. 06. 2014 | 09:17

gaia napsal(a):

Navrhovatel

a co by pak dělaly v technických službách?

Teď čtu romány amerického právníka Joe Grisham. Tam jde se dočetla, ze v USA dávají sociální byty na dobu 90 dní. To je prý dostatečná doba pro bezdomovce, za pomoci sociálních pracovníků a kurátorů si najít práci a normální bydlení a odrazit se ode dna.
Což se zamyslet nad tímto.
16. 06. 2014 | 09:22

Dalimír napsal(a):

Pane Křečku vše co už zde dříve za socialismu bylo co se týká bydlení a vůbec lidských domovů a co tahle "demogracie" a zkažená západní kultura tak degradovala se musí brzy lidem vrátit ! Jinak bude hrozit humanitární katastrofa ! At s tím neodkladně sněmovna něco dělá ! Všechny zákony které byly navrženy a schváleny ještě za doby "totality" se ukazují v dnešním životě velmi potřebné ! Zapíchněte již konečně vy politici a zákonodárci ty pravdo láskařské zákony do země a začněte se všichni chovat ke společnosti racionálně !
16. 06. 2014 | 09:29

Petr. napsal(a):

Naprostá většina lidí v produktivním věku kteří, pracují si své, a někdy i velice skromné bydlení zaplatí. A váží si ho.
Zatím ale čeští potentáti, chodí jak okolo horké kaše, okolo problému celoživotních flákačů, okolo lidí na dávkách všeho druhu ze kterých bohatě zbude na cigarety, chlast a ve velkém procentu případů i na drogy a "výherní" automaty".
A státu je i jedno, že bohatě dotované bydlení i dotyční zničí a úřad zajistí bydlení nové. Daňový poplatník to zaplatí, ten totiž v ČR žádná lidská práva nemá.
16. 06. 2014 | 09:32

David napsal(a):

"...obce mají stovky bytů neobsazených a nemělo by být technicky žádným problémem těch asi 800 rodin s jedním dítětem a asi 900 rodin s více dětmi, které žijí na ubytovnách, zde umístit...."

-------------------------------

Je pravda, že už to není žádný technický problém, protože ve městě, ve kterém žiji, obecní byty, s vysokými nájmy v CENTRU města, začínají osídlovat nepřizpůsobiví. Ti si tak začínají pěkně žít, protože prostý občan na vysoký nájem v centru nedosáhne a žádnou podporu od státu na bydlení také nedostane.

V našem městě nikdy nebylo moc nepřizpůsobivých. V poslední době se však jejich počty, pro mě naprosto nevysvětlitelným způsobem zvětšují.

Je s podivem, že se i přemísťují z okraje města do centra.

Patrně i

doplatek státu NA BYDLENÍ jim umožnil,

že si pořídili byty v centru města. U obchodního domu posedávají na lavičkách, kde popíjejí Coca-Colu, dopřejí si hranolky, pizzu, pokuřují, popíjejí, pohrávají si s mobilními telefony a dělají NEPOŘÁDEK. Kupodivu i nákupní košíky mají plné uzenin a pod., což se často projevuje na jejich zvýšené tělesné hmotnosti.

Na to, že NEPRACUJÍ a převážně žijí ze sociální podpory je vidět, že si vůbec nežijí špatně. Počet jejich dětí je až do očí bijící. Oblečení moderní. K jídlu si dopřávají to, co ani já si nedovolím.

Když to tak všechno sleduji, tak mám velké obavy, že dříve nebo později dojde k velkým střetům mezi nepřizpůsobivými a většinovou společností.

Takže to s tou pozitivní diskriminací ve prospěch nepřizpůsobivých nepřehánějte. Už toho bylo dost!

Přímo luxusním řešením sociálního bydlení je kontejnerové bydlení, které zavedl Čunek ve Vsetíně.

http://zlin.idnes.cz/kontejnerove-byty-ktere-proslavil-cunek-ziskaly-oceneni-pzy-/zlin-zpravy.aspx?c=A100923_1454936_zlin-zpravy_toi

Jinak souhlasím s tím, že se vláda se zákonem o sociálním bydlení, který zvýhodňuje nepřizpůsobivé, řítí do velkého průšvihu.
16. 06. 2014 | 12:20

Rudi Koutek napsal(a):

Neustale tady ctu, ze Romove maji to a ono, a my bili nemame narok atd. To fakt jako Cech nema narok na stejne socialni davky jako Romove? To se mi nechce verit, ze by byla vetsina obyvatelstva diskriminovana.
16. 06. 2014 | 13:30

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Obce mají neobsazené byty mj. kvůli spekulacím na jejich pozdější koupi, za babku.
Váš kolega z ČSSD starosta MO Ostrava Havlíček má údajně na své příbuzenstvo rozepsáno takových bytů několik, možná by nepohrdl i dalšími. Možná by přikůpil.
Koupit levně a draze pronajímat nebo prodat, celkem jednoduchý způsob jak se zajistit na důchod., co říkáte ?

Navrhovatel
Pane Navrhovatel, mohl byste mě seznámit s tím panem " By" ? To musí být velmi zajímavý chlápek.
16. 06. 2014 | 13:39

gaia napsal(a):

Rudi Koutek

sociální zákony jsou sítě na míru specializované cikánské existenci,stejně jako jí bude šit na míru zákon o sociálním bydlení (Ripka toho zdejiž naznačil dost.) Tudíž v přístupu k dávkám je diskriminováni každý, kdo nežije stylem Cikánů.
16. 06. 2014 | 13:59

Martin napsal(a):

Jaké zase pochybnosti ?
Sociální bydlení je ochrana před deštěm a mrazem, tedy palanda na ubytovně se sociálkama pro celé patro.
Požadavek na to, aby pracující lidé dopláceli nefakčenkům na byt I. kategorie je nic než plivnutí těmto pracujícím do tváře.
Řečičky o jakýchsi prázdných bytech jsou velmi nebezpečné, každý majitel bytu musí mít právo se svobodně rozhodnout co si se svým majetkem udělá a ne že ne, nejsme v 50. letech minulého století, kdy nájemníky do bytů přiděloval Národní Výbor.
16. 06. 2014 | 14:23

Zdeněk Brom napsal(a):

Dalimír napsal(a):

Cituji: "Pane Křečku vše co už zde dříve za socialismu bylo co se týká bydlení a vůbec lidských domovů ... se musí brzy lidem vrátit !"

Když to vztáhnu na sebe, tam mi v podstatě říkáte, že budu vykopnut ze svého malého domku a potáhnu bydlet na předražený podnájem, což byl moje "jistota" za socialismu. Asi pochopíte, že se mi to moc nelíbí.
16. 06. 2014 | 14:39

Dalimír napsal(a):

Pane Brome plácáte zase voloviny ! Pokud jste si na ten Vaš domek vydělal poctivě tak by ho nikdo nemohl zabavit ! Tohle se za socíku stávalo pouze defraudantům kteří při špatném a nezodpovědném hospodaření ze státním majetkem byli za to po zásluze potrestáni ! Budu zde stále tvrdit že zákony českoslov.soc. republiky byly určitě zodpovědnější vůdči tehdejší společnosti jak jsou v součastné době ! Myslím si že mnoho lidí s nostalgií vzpomíná ! Já také ! Hezký den
16. 06. 2014 | 14:51

Zdeněk Brom napsal(a):

Dalimír:

Pokud bych ale žil před rokem 89, tak jsem tuto šanci na domek neměl. Při platu učitele to bylo celkem jednoznačné. Buď spokojit s předraženým podnájmem nebo zůstat na krku rodičům. Na domek bych mohl zapomenout.

Takže ten návrat pro mě moc vábný není.
16. 06. 2014 | 15:09

Dalimír napsal(a):

Pane učiteli vaše povolání nebylo vzorně a po zásluze honorováno ,to je fakt ale co máte dnes ? Žádnou vážnost v součastné době učitelé nepožívají ,naopak ,žijí ve strachu z výprasku od svých žáků ! A co na to stát ? Jak kdyby se ho to netýkalo ! Učili jste prakticky za hubičku ! Možná až ted v poslední době vám přidali ale kolik to nevím ! Za totáče stála výstavba slušného rodinného domku okolo 200 tisíc ! Kolik stojí dnes takový ? 10 MILIONŮ !! Kdo z mladých ho chtěl tenkrát co nejdříve tak šel pracovat na dva roky na brigádu do dolů a problém z bydlením měl do smrti vyřešen ! Hodně se to u mladých takhle praktikovalo ! Součastně na tom horníci moc dobře nejsou ale ten platový průměr snad mají ! přejme jim ho ! @
16. 06. 2014 | 15:30

strýc virus HxNx napsal(a):

Dalimír

dokonce za 60 000!
16. 06. 2014 | 19:08

Sociální nuzák napsal(a):

V tomto ožebračeném státě by měla nárok na soc. bydlení dobrá polovina populace!
..a to jsou prosím ti,co mají práci a pracují !
Ovšem,že to zklouzne, soc.bydlet budou prvořadě ti co nechtějí pracovat a musí vše dostat . Vždyť je všichni známe!
16. 06. 2014 | 22:36

queribus napsal(a):

Skoro to vypadá, jakoby autor konečně "zrealističtěl". A kromě toho mne pobavil (v kladném slova smyslu) krásným slovním uskupením "trénování kompetencí k samostatnému bydlení". Takže se třeba v tom politicky korektním newspeaku dočkáme i kompetencí k sebeoblékání, kompetencí k pozření přiměřeného počtu meruňkových knedlíků apod......
A ještě k Dalimírovi: v 80.letech (předchozího století) jste (už) za 200 tisíc opravdu slušný rodinný domek NEpostavil (i kdybyste většinu stavebního materiálu nakradl, tedy odcizil jako socialické morálce se protivící živel). Stejně jako z uváděných současných 10 mil.Kč by bohatě stačila třetina na velmi slušný domek, pokud to nebude právě v Praze.Takže ty relace jsou zhruba stejné jako dříve (je ale pravda, že zřetelně vzrostly ceny atraktivních pozemků...) Nevím, zda dvouletá brigáda v dole tehdy stačila na domek, ale převážná většina horníků stejně bydlela v bytovkách (a znatelnou část svých velmi slušných výdělků prostě propíjela - v tom se moc nelišila od Bezručova starého Magdona.....)
16. 06. 2014 | 23:36

SuP napsal(a):

".... V tomto ožebračeném státě by měla nárok na soc. bydlení dobrá polovina populace!...."

Blbost! Je to jenom věc kriterií.
17. 06. 2014 | 13:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy