Bezradní v Davosu aneb Co s kapitalismem?

24. 02. 2012 | 15:20
Přečteno 16979 krát
Chcete-li cosi léčit, je třeba nejdřív zjistit diagnózu. edy: co přesně je špatně, co nefunguje tak, jak bychom chtěli, a ideálně ještě zjistit, co za to může. Výchozí bod, na kterém se mi zdálo, že se shodli všichni, je to, že současný systém je neudržitelný.

Špatně se odpovídá na otázku, jak bylo v Davosu. Jediné, co mě teď tak po několikatýdenním odstupu napadá, je, že jsem nikdy neviděl tolik chytrých a bezradných lidí pohromadě.

Pokání a znovuzrození

To ale vůbec není urážka. Snaha vymyslet nový systém, který by vyhovoval víceméně všem, a zároveň si dokázal poradit se všemi nešvary kapitalismu, je skutečně "tall order", tedy "přenáročné zadání", jak říkají Američané.

Jinými slovy, současný stav skoro splňuje definici pokání: něco jsme dělali a děláme špatně, nevíme přesně co, a už vůbec nevíme, jak s tím přestat, ale toužíme po změně, toužíme po zrození čehosi nového, kdy vnější instituce budou s to být v harmonii s našimi tužbami, které se mají naplnit.

Je tu tedy poptávka po znovuzrození nového systému - tak se koneckonců i jmenovalo letošní téma Davosu: "Velká proměna - hledání nových modelů." A je to na pováženou, když už i kdysi výstavní Mekka kapitalismu a podnikatelské dravosti přiznala, že v Království dánském je něco shnilého, a že se s tím něco musí dělat. Mimochodem není bez zajímavosti, že při úvodní řeči prezidenta davoských fór byla citovaná jediná osobnost - Václav Havel.

Chcete-li cosi léčit, je třeba nejdřív zjistit diagnózu (a shodnout se na ní s kolegiem). Tedy: co přesně je špatně, co nefunguje tak, jak bychom chtěli, a ideálně ještě zjistit, co za to může. Výchozí bod, na kterém se mi zdálo, že se shodli všichni, je to, že současný systém je neudržitelný. Ať už se na něj podíváte odkudkoli (dluhy, koncentrace moci, důchodové systémy, vzájemná pomoc, postup při bankrotech, ale i urbanistický či ekologický pohled), u všeho je patrné, že dnešní instituce, pokud je protáhneme pár desetiletí do budoucna, jeví příznaky kolapsu.

Problémové oblasti nejlépe shrnul Martin Wolf, známý komentátor Financial Times, do sedmi bodů. Prvním je finanční makro-nestabilita, tedy tendence ekonomiky chovat se maniodepresivně (bláznivě investovat v dobách růstu a šíleně spořit v dobách propadu). Druhým nešvarem je neschopnost státních institucí tuto nemoc tlumit. Třetím jsou nerovnosti v platech a tematika ohodnocení práce. Dalšími jsou vlastnické a manažerské struktury, daňové otázky a nezdravý průnik peněz a moci. A konečně sedmým neuralgickým bodem je globalizace veřejných statků (jak se starat společně o společnou zemi).

Kapitalismus s lidskou tváří

Martin Wolf uzavírá, že kapitalismus, stejně jako my, má mnoho chyb, a proto věří, že jedna z jeho předních výhod je to, že se umí měnit. Člověku to trošku připomíná debatu o perestrojce nebo komunismu s lidskou tváří. Otázkou je, zda je taková věc možná, neboť v případě komunismu to nešlo. Osobně věřím, a v tom jsem reformní kapitalista, že to možné je. Ale je třeba mít na paměti, že jde o víru, nikoli jistotu nebo dokonce vlastnost kapitalismu.

Škoda každé krize, která padne vedle, chtělo by se říci. Mnozí, a já k nim patřím, věří, že svět se poučí jen skrze krize, u kterých se musíme modlit, aby byly tak akorát bolestivé (ne moc málo, to se nic nezmění, ale zas ne tak bolestivé, že by byly smrtelné). Kapitalismus žije ze svobody výběru a z víry v neustálé inovace a též touhy po něčem lepším. Touha by zde byla, nicméně zbylé dvě množiny jsou zahaleny paradoxy: Je systém spoléhající na inovace schopen inovovat sám sebe? Sám od sebe asi ne, zde potřebuje vedení či pomoc od politiky nebo jiné kolektivní netržní akce. A druhý paradox: Jak je možné, že systém založený na svobodné volbě nám nenabízí moc stupňů volnosti, co se týče volby samotného systému, který, zdá se, nemá funkčních alternativ?

Psáno pro HN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

prak napsal(a):

Jak je možné, že se tolik chytrých lidí dostalo do takové bezradnosti?
24. 02. 2012 | 15:40

Gustáv Kočí napsal(a):

Pane Sedláčku, voni jsou takovej mladej, chytrej, pohlednej - snad proto tolik snahy!?
Nelámejte si hlavu se systémem, který by před námi obstál. Žádný takový není.
Opakuji s Čapkem:"Člověka nepředěláš. Jenom se ti vybarví."
Čeští pupíci potřebují k životu jen žrádlo (naschvál nepíšu jídlo) a chlast - protože zde láska prochází žaludkem. Potom ručičky aby se nepředřely (o mozku nemůže být řeč), a sem tam ten sex (později fotbal).
Čechové jsou stvoření primitivní.
24. 02. 2012 | 15:42

ghándí napsal(a):

odstranme to, co nefunguje - sociální stát. proč odstranovat kapitalismus? to je přece to jediné, co funguje, když jej socbolševici neprzní.
24. 02. 2012 | 15:45

Tužka napsal(a):

Tužka napíše, ... jeví se mi to tak, ... pánové, ... že když se v Davosu zvedla "mlha před námi, mlha za námi, jen co je dnes, to se počítá",...tak jste konečně zahléhli "padající mosty Kassandry". Kdo si myslel, že nejsou na naší cestě, mýlil se, ... jsou. A ti chytří a prozíraví o nich věděli už dávno, ti důvěřiví, kteří rádi uvěřili ledasjaké pohádce, tak ty teď mrazí v zádech. A jsou z toho zaražení a nejistí. Už je rovněž zahlédli,...Kdo ví, ... dost možná jsme už minuli křižovatku, kdy bylo možné se jim vyhnout. Tužka.
24. 02. 2012 | 15:47

ALT napsal(a):

To autor,

a proč nepozvali V.K.?
24. 02. 2012 | 15:48

Július napsal(a):

"Tolik chytrých a bezradných lidí"!!! Ale proč bezradných? Nevyplývá ta bezradnost z různosti zájmů?
24. 02. 2012 | 15:52

Gerd napsal(a):

V Davosu seděla sice spousta chytrých lidí, ale také to současně byli ti, kdo všechny ekonomiky do současného stavu zavedli. A tak se nedivte, že na žádné chytré řešení nepřišli. Musíme se zeptat jinde a jiných než těch, kdo mají celou situaci na svědomí.
24. 02. 2012 | 15:54

anti-stejskal napsal(a):

Agenti z řad gojímů, zaměstnaní v našem tisku, budou na náš příkaz diskutovat o všem, co je nevhodné, abychom sami vydávali v oficiálních dokumentech, a mezitím my uprostřed hluku takto vyvolaných diskusí učiníme taková opatření, která nám budou vyhovovat, a předložíme je veřejnosti jako hotovou věc. Nikdo se neodváží požadovat odvolání již vyřešených záležitostí, které navíc budou vydávány za zlepšení... A tisk okamžitě odvede pozornost veřejnosti k novým otázkám (vždyť jsme naučili hledat stále nová vzrušení). Do diskusí o těchto nových otázkách se vrhnou nemyslící političtí dobrodruzi, kteří nejsou schopni pochopit, že nemají nejmenší ponětí o věcech, o nichž diskutují. Otázky politiky nejsou dostupné nikomu kromě těch, kteří ji po mnoho věků provozovali a tvořili.

Role, které hrají liberálové, utopističtí snílci, budou dohrány, jakmile bude ohlášena naše vláda. Do té doby nám budou dobře sloužit. Proto budeme jejich myšlenky směřovat ke všelijakým výmyslům fantastických teorií, novým a zdánlivě pokrokovým: vždyť pokrokem jsme s naprostým úspěchem popletli hloupé hlavy gojímů. Mezi gojímy není ani jedna hlava, která by byla schopna pochopit, že za tímto slovem se skrývá odvedení od pravdy ve všech případech, kde se nejedná o materiální vynálezy, protože pravda je jenom jedna a v ní nemůže být pokroku. Pokrok, jako lživá idea, slouží k zatemnění pravdy, aby ji nikdo, kromě nás, božích vyvolenců, neznal.
24. 02. 2012 | 15:54

anti-stejskal napsal(a):

Chyby gojímských vlád budeme líčit v nejživějších barvách. Vyvoláme vůči nim takový odpor, že lidé raději dají přednost pokoji v nevolnickém státě před právy vychvalované svobody, která mučila lidstvo a úplně vyčerpala zdroje lidské
existence, zdroje, jež byly využívány zástupem ničemných dobrodruhů, kteří nevěděli, co činí... Neužitečnými změnami forem vlády, k nimž jsme gojímy podnítili, když jsme podminovávali jejich státní struktury, budou lidé v té době tak unaveni, že dají přednost jakémukoli utrpení pod naší vládou, než aby riskovali, že budou muset opět snášet všechny ty agitace a neštěstí, jimiž prošli.

Současně neopomeneme zdůrazňovat historické chyby gojímských vlád, které sužovaly
lidstvo po mnoho století nedostatkem pochopení pro všechno, co tvoří opravdové dobro pro lidstvo, v jejich honbě za fantastickými plány na společenské štěstí, a nikdy si nevšimli, že výsledkem těchto plánů byl vždy horší a nikdy lepší stav všeobecných vztahů, jež jsou základem lidského života...
24. 02. 2012 | 15:59

Baba Jaga napsal(a):

Žádný chytrý člověk nebývá bezradný. Takže nevím, z čeho jste na jejich chytrost usoudil, pane Sedláčku. A také jsem ještě nikdy neviděla a neslyšela, že by se na nějakém fóru či konferenci něco vyřešilo. Nebo se mýlím?
A jak si teď stojí NERV?
24. 02. 2012 | 16:02

július napsal(a):

A ještě jednou:"Kapitalizmus žije ze svobody výběru a z víry v inovace atd."
Pane, ale ti, co už dosáhli své jistoty, zajištění, blahobyt, netouží po změnách k lepšímu, protože to dobré už mají, proto mají sklon ke konzervativismu. Žádné změny, ty od ďábla sjou.
24. 02. 2012 | 16:04

prak napsal(a):

Baba Jaga- jak si stojí NERV? Jsou z NERVu na nervy.D
24. 02. 2012 | 16:14

Xury napsal(a):

Když vezmu těch sedm problémových oblastí:
ad 1) v krizi prudce roste nejistota ohledně budoucnosti, navíc lidská psychologie snadno podléhá okolním náladám, takže pesimismus má tendenci se šířit. To je ovšem jev starý jako lidstvo samo. Jediné, co se změnilo je rychlost, kterou se informace o ekonomických problémech šíří společností.
ad 2) ve 20. století objevili politici kouzlo státního ovlivňování ekonomiky a prostřednictvím něho možnost ovlivnit i výsledky voleb. To logicky vedlo k nárůstu peněz tekoucím přes státní pokladny a zcela zákonitě to muselo skončit rostoucími schodky. V posledních 20-30 letech mají zásahy státu silně procyklický charakter.
ad 3)nemám pocit, že by příjmová nerovnost byla něco, co se objevilo až v rozvinutém kapitalismu případně v kapitalismu obecně. Spravedlivé ohodnocení práce je věčné téma, nad kterým lze debatovat donekonečna.
ad 4)vlastnické a manažerské struktury - to je skutečně nový problém vzniklý rozvojem velkých akciových společností, které mají tisíce vlastníků často i institucionálních, kteří nemají ke společnosti přímý vztah a najímají si manažery. Řešení této otázky je nepochybně jedním z důležitých úkolů do budoucnosti.
ad 5)daňové otázky - to je dost obecně nahozeno. Nicméně harmonizace daní v celosvětovém měřítku je mimo realitu.
ad 6)průnik peněz a moci - to je také spojeno až s kapitalismem? To snad ne.
ad 7)pokud je ekonomická, kulturní a společenská úroveň států na Zemi tak rozdílná jako nyní, tak nevidím reálnou možnost nějaké světové správy Země.
24. 02. 2012 | 16:14

anti-stejskal napsal(a):

Námi projektované reformy gojímských finančních institucí oblékneme do takové formy, aby nikoho neznepokojovaly. Budeme zdůrazňovat nutnost reforem v důsledku nepořádků, do nichž gojímové uvrhli své finance.

Každý druh půjčky dokazuje slabost státu a nedostatek porozumění právům státu. Půjčky visí nad hlavami vládců jako Damoklův meč, kteří, místo aby od svých poddaných vybrali mimořádnou daň, přijdou žebrat s nataženou rukou k našim bankéřům. Zahraniční půjčky jsou pijavice, které není možné odstranit z těla státu, dokud samy neodpadnou, nebo dokud je stát neodtrhne. Ale gojímské státy je neodtrhnou; místo toho si berou další půjčky, čímž si dobrovolně nechají pouštět žilou, aby nakonec nevyhnutelně zbankrotovaly.
24. 02. 2012 | 16:20

Olda napsal(a):

Inovace v průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, vědě a ve školství atd. Tam je možná a nutná. Inovace v politice, jak na národní úrovni, tak v rámci EU je fantasmagorie. Inovace totiž předpokládá systém, který vychází z odborných i morálních znalostí, které politici, a jak je z blogu patrné, ani ekonomové ve své podstatě nemají (až na nepatrné výjimky). To co nám předkládají naši politici (z leva i z prava) a EU, to nejsou inovace, protože se vždy jedná o nesystémové (v mnoha případech i nemorální) návrhy ve formě zákonů a příkazů. Každý správný systém musí mít zpětnou vazbu (spojenou s kontrolou) s ohledem na současný a hlavně budoucí čas. Typickým příkladem takového nesystémového postupu byla kuponová privatizace, jejiž důsledky jsou zřejmé.
24. 02. 2012 | 16:21

Viola napsal(a):

Gustave Kočí,

to, co jste řekl o Češích se může lehce vztáhnout i na Němce, možná ještě lépe, žrádlo tam mají doslova, chlast také, na práci si tam najali mnohem více pracantů cizinců, než my a sexu tam mají také více než tu, Němky jsou veselá děvčata a včera jsem se dívala na fotbal (letmo), hrál se v Německu a nebylo tam žádné volné místečko.
24. 02. 2012 | 16:22

Viola napsal(a):

Z kapitalismu je třeba vypreparovat činnosti, které nemohou být hodnoceny jako práce, například manipulace s penězi, za to by se mělo chodit spíše do vězení.
24. 02. 2012 | 16:24

Viola napsal(a):

Gerd

V Davosu měli mezi sebe pustit ty ženy nahoře bez a bez peněz, ony by jim to ukázaly.
24. 02. 2012 | 16:29

Ládik!!! napsal(a):

Chytrý člověk není nikdy bezradný. Pokud si hráli v Davosu na blbé, sledovali tím své zájmy.
24. 02. 2012 | 16:31

buldatra napsal(a):

Možná jim jen došla náplň do bublifuku.
A bez bublin jim to zkrátka nejde.
24. 02. 2012 | 16:39

Viola napsal(a):

Ládíku,

Řekla bych, že s možstvím peněz právě přichází ta bezradnost. Dokud je člověk chudý, myslí mu to docela dobře a rychle.
24. 02. 2012 | 16:41

Viola napsal(a):

buldatro,

náplně může být nekonečno 0101010101010.
24. 02. 2012 | 16:43

Alka napsal(a):

Ano, chytrých lidí, kteří dovedou přesvědčivě předstírat, že těm probíhajícím procesům rozumí a že jsou schopni je ovlivňovat či dokonce řídit. Schopní jsou tak jedině blábolit o likviditě, maržích, portfoliích a nervozitě a nestabilitě trhů. Mistrovsky si osvojili neurčitý jazyk metrologů. Oprávněně. Jestli bude za hodinu koruna, dolar či euro silné či slabé se dovědí až ze zpráv - za hodinu. Elita indeed !
24. 02. 2012 | 16:43

anti-stejskal napsal(a):

O tom, jak nerozvinutý je čistě zvířecí mozek gojímů, jasně svědčí skutečnost, že si od nás půjčovali na úrok, aniž by mysleli na to, že ty samé peníze plus úrok musí vytáhnout ze státní pokladny, aby nám splatili svůj dluh. Co by bylo jednodušší než peníze, které chtějí, vybrat od vlastních lidí?
Ale je důkazem génia našeho ducha, že jsme jim dokázali představit věc půjček v takovém světle, že v tom dokonce viděli pro sebe výhodu.

Z této kalkulace je zřejmé, že stát vyrve ubohým daňovým poplatníkům poslední měďák, aby mohl vyrovnat účet bohatým cizincům, od nichž si půjčil peníze, místo toho, aby tyto měďáky vybral přímo bez dodatečných úroků.

Pokud dluhy byly vnitřní, gojímové pouze přemístili své peníze z kapes chudých do kapes bohatých, ale když jsme podplatili určité osoby, aby přesunuly dluhy do vnější sféry, všechno bohatství států začalo proudit do našich pokladnic a všichni gojímové nám začali platit daň poddanství.

Gojímští vládci, které jsme pomocí reprezentativních recepcí, dodržování etikety a různých zábav odváděli od státnických povinností, byli pouhou zástěrkou pro naši vládu. Zprávy oblíbených dvořanů, kteří vládce zastupovali v praktických záležitostech, pro ně sestavovali naši agenti. Zyto zprávy vždy uspokojily krátkozraké lidi pomocí slibů, že v budoucnosti se ekonomická situace zlepší... Čím se zlepší? Novými daněmi? To byly otázky, které mohly být položeny, ale na něž se nikdo z těch, kdo četli naše zprávy a projekty, nezeptal.

Jistě víte, kam je přivedla tato bezstarostnost, do jakého finančního nepořádku se dostali, bez ohledu na úžasnou píli jejich lidu...

Takto prokázaný bankrot nejlépe dokazuje státům nepřítomnost souladu mezi zájmy lidu a jejich vládou.
24. 02. 2012 | 16:56

juvel napsal(a):

Vyspělé kapitalistické společnosti se dostaly do stadia, kdy je nutné si položit otázku, jaký smysl má život člověka a společnosti. A na tuto otázku poctivě a moudře odpovědět. To je skutečně přenáročné zadání.

Jako jednotlivci máme vodítko,naději a východisko: křesťanství - dobrou zprávu o J.Kristu a jeho následování.

Pro společnost jako celek zůstává bezradnost a dříve či později nevyhnutelný kolaps.
24. 02. 2012 | 16:58

Viola napsal(a):

Tohle se mi líbí od pana Sedláčka:

Každé ráno si lze dopřát z médií dávku informací, které, pokud se člověk zamyslí, informacemi nejsou. Dotázaní ekonomičtí analytici se v křečích pokoušejí odhadnout, jak se budou zbožněné „trhy chovat“, co se jim asi bude dnes „líbit“, čemu „uvěří“ atd… jejich prognóza nepochybně také ovlivňuje (nevíme jak) ty zbožněné „trhy“, a ty pak něčemu uvěří, něco se jim zalíbí a něco ne. Druhý den se můžeme dohadovat, proč se tak stalo, ale nikdy se to s jistotou nedovíme – trhů se nejde zeptat.
Veškerá náboženská ideologie i tmářství minulosti bledne před touhle domýšlivostí bez paměti.
24. 02. 2012 | 17:00

Ládik!!! napsal(a):

Violo,
něco na to bude. Když chudý mašinfíra přišel přes noc ke stamilionům, chytře utekl na Floridu.
24. 02. 2012 | 17:01

Fialenka napsal(a):

Nevěřím, že by nevěděli co dělat. Třeba v Řecku se také ví co dělat proti dluhu, chaosu a snižování životní úrovně. Ale není vůle. „Síť řeckých oligarchů, kteří kontrolují velkou část řecké ekonomiky, finanční sektor, média a politiku, představuje podle deníku Financial Times skutečnou řeckou tragédii“.

Ostatně co dělat Martin Wolf ve Financial Times shrnul dobře...
1. Vyhnout se šílenému spoření v dobách propadu
2. Regulovat trh
3. Mírnit nerovnosti v platech
4. Vlastnické struktury
5. Daňové otázky
6. Průnik peněz a moci
7. Společně se starat o společnou zemi
24. 02. 2012 | 17:10

Viola napsal(a):

Ládíku,

my ale o něm nic nevíme, je také bezradný? Ale asi je mu všechno jedno, prostě otupěl.
24. 02. 2012 | 17:11

Xury napsal(a):

Pro Fialenku:
jj. A teď už jen objevit lék proti rakovině a zajistit světový mír a máme to v kapse.
24. 02. 2012 | 17:15

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: rasistický blábol
autor: kapitalismus funguje tím hůř, čím víc se do něj montují populističtí politici (skoro všichni), kteří vnímají časový horizont tak do příštích voleb. Nic proti rozumné regulaci finančních trhů, jsem pro, ale mnohem větší škodu dělá potřeba politiů kupovat si hlasy konáním "dobra" za cizí peníze. Jinak mimo Evropu už kapitalismus zase šlape jako hodinky, Eurozónu asi čeká inflace, protože bude velké nutkání ta chybějící Eura dotisknout. Kdo si myslí, že odpovědí na nedostatky kapitalismu je více socialismu, ať se podívá do Řecka - socialismus dovedený k dokonalosti (bez ohledu na to, jestli ho zaváděly vlády, které si dávaly nálepku "pravicové"). Kdo si myslí, že odpovědí je nějaká třetí cesta, ať se napřed podívá, jak ty pokusy o ně skončily.
24. 02. 2012 | 17:16

Frante napsal(a):

anti-stejskal
Doporučení pro vás:

http://www.google.cz/search?q=psychiartick%C3%A1+kordinace&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a#hl=cs&client=firefox-a&hs=UaJ&pwst=1&rls=org.mozilla:cs:official&sa=X&ei=s7dHT8nbF4nsOfvd-IYO&ved=0CB8QvwUoAA&q=psychiatrick%C3%A1+ordinace&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=eb65e37a7f08e3c3&biw=852&bih=746
24. 02. 2012 | 17:17

JF napsal(a):

"Snaha vymyslet nový systém, který by vyhovoval víceméně všem, a zároveň si dokázal poradit se všemi nešvary kapitalismu, je skutečně "tall order", tedy "přenáročné zadání", jak říkají Američané."

Pane autore, vědecky nevědecká otázka, vedle vědeckého přístupu by čistě teoreticky mohl existovat i nějaký přístup nevědecký. Jaké postupy by jste do těch nevědeckých zařadil?

Mě napadá např. víra v systém či víra v nesystém (laisser fair) Jde o míru.

např. může být celkem problém dělat centrálního bankéře světu a financovat tím vyvolávání politických konfliktů (destabilizace a vliv na cenu surovin), vlastní armádu a nadspotřebu. (např. nafty). Může to vést např. i k zastaralému vozovému parku a tím nadspotřebě paliv.

Tedy co se týče systému, tak bych řekl, že může být i celkem made in U.S.A. či made in U.K. či made in China či made in CZ. Mrkně te se kdo osobně(!) daný "systém" kde reprezentuje. Obvykle to odpovídá i jeho reálnému stavu. (např. Clinton a Lewinská a nějaké úvěrové rozvolnění ;-)

... ale pravda je to subjektivní a nevědecké ;-) Fuj. Buďme tedy čistě objektivní a vědečtí.

Apropó, je někdo takový ... samozřejmě kromě prof. Klause Csc. ...a odpovím si sám není. Slyšme tedy co bude zvěstováno za nový systém nesystém.
24. 02. 2012 | 17:17

mažňák napsal(a):

cykličnost ekonomiky se dá potlačit rozumnou makroekonomickou politikou, ale k té by patřil v dobách konjunktury udržet přebytkový rozpočet. Ptám se, kdo z vás má takovou vládu, která by tohle dokázala. Tzn dokázala všem zájmovým skupinám s nataženou rukou říci ne.
24. 02. 2012 | 17:20

mažňák napsal(a):

Jinak to jsou všechno samozřejmě dobové tance učenců, vsadím se, že za 10 let to bude zapomenutá historie a světový HDP bude o min. 40% vyšší než dnes. A pořád bude dost kvílivých typů, kteří budou lkát, jaká je bezprecedentní bída.
24. 02. 2012 | 17:23

JardaV napsal(a):

Pro anti-stejskal
Ano,Sionské protokoly jsou jasné.Ale nezahrnují případ,který nastal,tedy že Čína
začne vlastnit něco,so si nedá vzít.Takže globální válka je na spadnutí.Soukromé vlastnictví nezmizí - a to by byla jediná cesta na vynulování protokolů.Ono by stačilo stanovit limit vlastnictví,a těm,kteří by byli schopni získávat víc,dát
třeba zlatý kredit - všechno by měli zadarmo.Vtip by byl v tom,že by sice měli větší majetek než ostatní,ale ten by nerostl.A ti schopní by měli velikou prestiž - dneska jsou zralí na sociální revoluci.Lze nalézt řešení - omezit soukromé vlastnictví.Na to ovšem NIKDO Z NICH NEPŘISTOUPÍ .
24. 02. 2012 | 17:29

irena napsal(a):

Sedlacku, proc 7 pricin, ?? Je jich mene. Cela stoleti se uzivil ten kdo pracoval-prinasel hodnoty. Dnes mame socialni prrava pro kazdeho a zivime lido co nepracuji
Dale zbytecne urady a intituce, a dale korupce To je vse
24. 02. 2012 | 17:30

Viola napsal(a):

Ireno,

dovedla byste vyjmenovat ty, co nepracují?
24. 02. 2012 | 17:32

Baba Jaga napsal(a):

To: prak
Nu, na nervy asi NERV příliš není a nebo se tím netrápí. Na stránkách vlády je uvedeno, že se páníčkové (žádnou dámu mezi sebou dosud nemají)sešli 2.1.2012.
Musím si příležitostně počíst, zda jsou to pouze prudcí teoretikové či zda je mezi nimi někdo, kdo o něčem rozhodoval a měl za něco reálného i odpovědnost. Banky a ministerstva tím zrovna nemyslím, ba ani jejich domácnosti.
24. 02. 2012 | 17:32

otaznik napsal(a):

anti-stejskal?
proc ten trapny nick? Proc si nerikas Vandas?
24. 02. 2012 | 17:35

Frant. Lukeš napsal(a):

Ten článek se dobře čte - alespoň mně - a v mnoha věcech s autorem souhlasím. Například s tvrzením, že současný systém je neudržitelný.
Ovšem k tvrzení ..."něco jsme dělali a děláme špatně, nevíme přesně co, a už vůbec nevíme jak stím přestat" bych rád přičinil pár poznámek. Tak k tomu "něcu", které jsme dělali špatně nepochybně náleží zadlužování států v prvé řadě, případně nepřiměřené zadlužování jednotlivců jako méně významné. Udivuje mne např., že snad žádný novinář (já o tom alespoň nevím) nepožádal o vyjádření politiky z období, kdy začalo prudké zadlužování států (podle mých znalostí snad v sdmdesátých letech) jak si budoucí vývoj představovali. Jen jsem někde četl, že Reagan, který podle dostupných pramenů (lze vyhledat na internetu pod hlavičkou "státní dluh USA") začal s výrazným zadlužováním USA (rozhodně nebyl v tomto směru prvním, již předcházející vlády, potažmo presidenti USA zadlužovali, ali mírněji) na otázku týkající se rychlosti zadlužování, odpověděl bonmotem (zde parafrázuji, přesný citát neznám) asi v tom smyslu "ten dluh je tak velký, že se již o sebe postará sám". Jistě, příčiny zadlužování jsou snad zřejmé, v podstatě populismus politiků, kteří chtěli vládnout a měli zkušenost, že zpravidla po jednom volebním období - pokud je vůbec přežijí - přijde jiná garnitura a ta si s tím bude muset nějak poradit.
Dále: podstatný vliv na současné situaci mají nepochybně banky, kterým rostoucí zadlužování států přinášelo gigantické zisky, které si akcionáři rychle rozdělovali a využívali pro své blaho. Jim totiž nešlo o nějaký přiměřený zisk (také vlastně co to je?), ale o maximální zisk dosažený ať již legálními prostředky (a ty si díky svému lobování či snad úplatkům? dokázali zajistit) či nelegálními (Maddof, insider trading, jedovaté instrumenty, např. nekvalitní hypotéky "přibalované" ke kvalitnějším produktům a mnohé další).
Já chápu, že dožadovat se morálního chování a spokojení se s přiměřeným ziskem působí nepochybně na většinu lidí přinejmenším legračně, častěji spíše jako bláznivý až idiotský nápad, ale myslím si, že pokud k takové situaci nedojde ať již dobrovolně (a především v USA se začínají objevovat lidé, jejichž myšlení se podobným směrem ubírá) nebo nuceně jako důsledek regulace a přísných zákonů, tak podle mého soudu k podstatnému zlepšení nedojde. Totiž podle toho jak rozumím kapitalsmu, je jeho hnací silou usilování o maximální zisk.
24. 02. 2012 | 17:41

anti-stejskal napsal(a):

V našich rukou je největší moc našich dní - zlato: během dvou dnů jsme schopni obstarat z našich zásobáren jakékoli množství, které si můžeme přát.

Obnovíme drobnou řemeslnou výrobu, která podkopá soukromý kapitál výrobců. To je nezbytné také proto, že výrobci často ve velkém měřítku podněcují, i když ne vždy vědomě, masy proti vládě. Drobní řemeslníci nevědí nic o nezaměstnanosti a to je úzce svazuje s panujícím pořádkem a jsou tudíž loajální k autoritě. Řemeslnou výrobu budeme podporovat od momentu, kdy moc přejde do našich rukou.

Moderní prosperující Čínu vybudoval během 20 let západ odlivem pracovních příležitostí ze západní Evropy a USA.
24. 02. 2012 | 17:43

mažňák napsal(a):

JardaV: jestli je někde nějaká nerovnost, která má na něco vliv, tak ta je v tom, že někteří lidé spotřebovávají víc zdrojů, ne že mají větší majetek. To by váš zlatý kredit akorát zhoršil. Majetek, který se neprojí, slouží jako kapitál: staví továrny, zaměstnává lidi, půjčuje se dál atd. Tzn. samé pozitivní věci, bez ohledu na to, komu to patří.
24. 02. 2012 | 17:43

honolulu napsal(a):

Myslim si, ze oni vi (v Davosu), co udelali spatne, ale nemohou si to priznat.
To je zajimave, jak velmi dobre pracoval kapitalismus B.J. Vorstra v JAR v 70-tych letech. Totalni nedostatek pracovnich sil. Nezamestnanost "O" ! Sta tisice cernochu bylo lakano na pracovni smlouvy z jinych zemi cerne Afriky.
A ja se nadrel jako lokomotiva. (A nevedel, co s penezi.)

Jenze ten system byl postaven na uplne jine ideologii, tak musel skoncit pod tlakem a vyhruzkami mocnosti.
Ten system byl vymenen za nezamestnanost, hlad, kriminalitu, anarchii a zoufalstvi pro vsechny, at uz pro belochy ci cernochy.

Ted vsak chci odbocit od thematu.
Vite pane Sedlacek, ze Vas kolega z divadla - pan Stejskal (ke kteremu citim pratelstvi a obdiv) ma psychologii americkeho multimilionare z Palm Beach ? Kdyz se dozvi nejakou choulostivou informaci napr. o budouci valce mezi Pakistanem a Indii, tak ji neztravi. Jako ti millionari v Palm Beach, musi byt chraneni pred neprijemnymi informacemi, tak i pan Stejskal na Aktualne CZ musi byt chranen. Proto je k nim pripousten pouze POSITIVNI druh informaci, ktere maji ve svem tisku. Z negativnich informaci by se dedci posrali na Royal Poinciana Way v Palm Beach.
Myslite, ze to stejne by se mohlo prihodit v Narodnim Divadle panu Stejskalovi, kdyby nebyl chranen pred negativismem ?
24. 02. 2012 | 17:45

Béda napsal(a):

Autor,

prostě jste viděl v Davosu spoustu bezradných blahobytných ekonomů, které znepokojuje jediná věc - že by mohli v důsledku procesů, které vyvolali přijít o své nezměrné bohatství. Část z nich zavinila průšvih, ve kterém se nyní nachází světová ekonomika a nezná způsob jak dostat systém z krize alespoň do jakési rovnováhy.

Tuto otázku jsme již mnohokrát diskutovali. Pokusit se hledat východiska je možno v historii - není to první krize tohoto typu, kterou prochází kapitalismus.
Dále je možno zkusit hledat urychlovače krize - kupř. změny zavedené prezidentem Reaganem (neoliberalismus)
a Clintonem (zrušení blokátorů finanční spekulace zavedené prezidentem Rooseveltem) a poté nejrůznější finanční spekulace a bubliny. A samozřejmě posvátnou neviditelnou ruku trhu = volné, mateřské ekonomiky decimující,
přelévání kapitálu, práce a know how do nákladových a výrobních "rájů".

PS: základní otázkou je, jestli vůbec existuje možnost reformovat a stabilizovat systém který se ocitnul na konci slepé uličky anebo je namístě vytvoření zcela odlišného systému, který bude vyhovovat jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, mladým, starým, postiženým a nemocným, bude skýtat perpektivu všem a nikoliv pouze vybraným "elitám" a omezí možnosti loupeže a parazitismu.
24. 02. 2012 | 17:47

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: ano, doporučuji zavádět malé vesnické kovárny, dráteníky, také kolářské a bednářské dílny, holičství, přádelny, malé tkalcovské stavy, a to všechno čím menší, tím lepší. Možná také malé soukromé opravány i-phonů.
Jo a moderní prosperující Čínu nevybudoval Západ, ale čínští komunisté - tím že zavedli kapitalismus.
24. 02. 2012 | 17:49

Grőssling napsal(a):

Není možná Sedláček, podle jejich psaní bych soudil, že oni mají jasno, jen víc vpravo a zpátky ni krok. On opravdu je někdo ve světě na pochybách, v MFDnes se nic takového nepíše.

A kapitalismus s lidskou tváří, no to je gól, když to tu zaváděl Havel, tak dobrá byl to ekonomický analfabet, ale Vy ?

Napište o tom víc, už se moc těším, jak se vlčí systém podle nich obléká do roucha beránčího podle receptu ekonoma Sedláčka.
No málem jsem se neudržel smíchy.
24. 02. 2012 | 17:51

zemedelec napsal(a):

Paní Viola.16:41.
S množstvím peněz,ale na svém kontě.Proto to dumání a bezradnost,že můžou o ně přijít.
24. 02. 2012 | 17:54

anti-stejskal napsal(a):

mažňák

ex komunisté zavedli kapitalismus ve východní Evropě též, očekávám že ukážete obdobný růst GDP v kterékoliv zemi východní Evropy srovnatelný s tím čínským
24. 02. 2012 | 17:58

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: Čína roste z nesrovnatelně nižšího základu a zatím není zdaleka na našem blahobytu, to je jeden důvod, za druhé kapitalismus v Číně je mnohem tvrdší než u nás, bez sociální sítě, ohledu k životnímu prostředí, pracovním podmínkám atd, tím platí za ten rychlý růst.
24. 02. 2012 | 18:04

Frante napsal(a):

Návrh řešení:
Před 5 lety bylo vše v pořádku. Prosperita díky tomu, že se nafukovala úvěrová bublina. Vyrábělo se, prodávalo se. Rostly dluhy u bank - částky uložené na discích počítačů. Banky měly provize - úroky z půjčené částky a z toho žily. Dnes je problém s těmi čísly na discích. Návrh zní - vydat operativní nařízení, zformátovat disky! A jede se nanovo, zase budou narůstat čísla a banky budou mít provize z nových čísel ...
24. 02. 2012 | 18:10

G.Orwell napsal(a):

Ted uz zbejva zavest socialni stat ve velike Cine, nebo tu nebude zanedlouho k vydrzeni. Lide se divi co tu studuje sociologu, politologu a specialistu na mezinarodni zalezitosti. Je nutne zvysit vzdelanost nebot jak vedel uz Svejk vzdelani lide jsou nejsnaze ovlivnovatelni uslechtilymi spolecenskymi abstrakty. Je treba vyvazet s technologiemi a kvalifikaci co nejvice vzdelani a to mohou pouze humanitni vzdelanci.
24. 02. 2012 | 18:10

anti-stejskal napsal(a):

mažňák

problém zní proč čínská ekonomika roste? odpověď díky přesunu výrobních kapacit ze západní Evropy a USA do tohoto regionu.
24. 02. 2012 | 18:15

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Často si kladu otázku, jak by to u nás probíhalo, nebýt invaze vojsk v osmašedesátém. Nejspíš by se v průběhu let jaksi spontáně vyrojilo plno malých soukromnníků, nikdo by si nedovolil navrhnout privatizaci těžkého průmyslu, bankovního sektoru, pojišťoven, nemocnic, a hlavně by nikdo nespěchal, lidé byli naladěni pozitivně a byli zvyklí žít ve skromnosti. Podmínkou by ovšem bylo vymanit se z vlivu SSSR a postupně se dopracovat k neutralitě. Obávám se, že se to nehodilo do krámu žádné z velkých mocností a proto jsme tu šanci nedostali. Pokud by se nedařilo, jistě by se našlo nenásilné řešení.

Vzpomínám si na míting tuším že na Slovanském ostrově za účasti některých mužů Pražského jara. Tehdy se někdo ptal Ludvíka Vaculíka, jestli by se vracel majetek zabavený komunisty. Vaculík tehdy prohlásil něco v tom smyslu: Prosímvás, komu bychom co dali, vždyť je všechno změněno, přestavěno, meze rozorány, to už by nešlo.
A vida, za dalších 20let si s tím privatizátoři poradili, akorát, že už nám nic z toho nepatří. Uvěřili jsme Klausovi a jeho squadře, tak si to pěkně vyžerme. Chybami se člověk učí!
Většina restituentů své podíly prodala spekulantům , o své peníze mnohdy přišla v různých kampeličkách nebo je potomstvo rozfofrovalo, a teď nadávají na poměry, kterým svou chamtivostí pomáhali na svět.

P.S.: Tenkrát byla i vůle potrestat ty nejhorší excesy a odškodnit politické vězně, většina svědků byla ještě naživu, někteří v aktivním věku.
24. 02. 2012 | 18:16

JC napsal(a):

Rada je jednoduchá pane Sedláčku.
Přestaňte se vy všichni "odborníci tvářit, že něčemu rozumíte a nechte kapitalismus žít svým vlastním životem.
Všichni ti pekaři, truhláři, zámečníci, řezníci a zelináři nemají vaše vzdělání a ví přesně co mají dělat a to v každé situaci.
Dejte šanci spontánímu řádu lidské interakce a bude dobře na světě.
24. 02. 2012 | 18:16

G.Orwell napsal(a):

Frante
To je skutecne vzrusujici myslenka vyresit krizi zformatovanim disku. Bud jste genius, nebo jste aspon dostal genialni napad. Myslim ze by se to dobre kombinovalo s vyvozem politologu do Ciny. Dalny vychod jeste netusi jak jsou mu potrebni medialni politologove a sociologove a jejich denni TV relace sirici prave poznani.
24. 02. 2012 | 18:18

acewestly napsal(a):

Kapitalismus s lidskou tváří :D ˇOooˇ jak ušlechtilé.((pcheee))

To tu tvář jako ukazuje kdo a komu - nemakačenky z davosu ?
Když ja jako každý obyčejný člověk vidím pouze kapitalismus s LIDSKOU HOLOU ŘITÍ do které tak akorat chce to jedno 1% co si myslí, že to je jejich lidská tvář, nakopat zbytek 99% holejch řítí kolem sebe. a jeste mate odvahu se tam shodnout nazivat to zmenou ?

mít můj pes kapitalistickej ksycht , tak mu dam brejle na wocas a vodim ho pozadu.
takže kapitaliSNU gambej vy jednoprocentní kapitalistický nemakačenky.
24. 02. 2012 | 18:19

Veronika napsal(a):

autore,
on takovej kapitalismus bez bankrotu není žádný kapitalismus :-)))
a
Kroutili se sice jak červi na pánvi,
ale nakonec potvrdili to, co mnozí z nás už dávno víme - že se totiž lidé celé Evropské unie neskládají na záchranu Řecka, nýbrž "vyjadřují solidaritu" s německými a francouzskými bankami :-))))))))))
http://jdem.cz/t36q4
Bruselské zákulisí: Nejde o to zachránit Řecko, největší hrozbou jsou krachy bank
Aby Evropa vyřešila krizi dluhovou i konkurenceschopnosti, musí vyřešit i problémy bank, které drží velkou část dluhopisů ohrožených zemí. Pokud ty budou škrtat, následně spadnou do hlubší recese a to se projeví na ještě horším stavu bank. Jejich krach by vedl ke zhroucení evropské ekonomiky.
ECB se snaží situaci zklidnit tím,
že dá bankám tolik levných peněz, o kolik si řeknou :-)))

Lépe se s Bruselem v houfum mýlit, než mít s kýmkoliv jiným pravdu
a schvalne do kdy fiat money jeste vydrzi ?
24. 02. 2012 | 18:21

Béda napsal(a):

Dovolím si ocitovat diskusní příspěvek nicku Sio z Outsidermedia:
"Myslím, že slovo "západ" tady úplně nesedí, jedná se o diskrétní elity (vsuvka Béda - především Davoské a Bilderbergské "elity"), které ovládají severoatlantický prostor. Z jejich hlediska vyhrávají na všech frontách. Krize je jen posledním partem téhle symfonie.

1. Tím, že "přizvali" konkurenci z východu, přiostřili konkurenční prostředí v US i EU. Následná krize tomu velmi napomáhá, ač je přímým důsledkem globalizace, to je jisté.

2. "Vysáli" majetky ve světových měřítkách "zámožných" Amíků i Evropanů, kteři už jen tak nějakou práci nechtěli vzít. Zároveň natěsno přivírají dvířka vedoucí do sociálních záchranných sítí. Tohle ještě neskončilo, ale pracuje se na tom - půjčky, klesající příjmy ....

3. Historicky probíhá jeden z největších útoků na majetek středních tříd. Jde v režii elit a to v několika směrech.
- státní dluhy - když dojde na placení, zatáhne to střední třída, elity mají mezinárodní kapitál a umějí si zařídit, aby neplatily velké daně.
- solidární sociální systém - solidarita jde jednoznačně od středních tříd k nižším. I u nás už máme stropy na pojištění - tedy omezení solidarity elit - zase zaplatí sociálnáí stát střední třída
- soukromé důchodové a zdravotní pojištění - něco, co si nižší třídy nebudou moci dovolit, ale střední to zaplatí. Dostanou asi to, co dnes všichni bezplatně.

Myslím, že jakmile budou nižší a střední třídy prakticky bez majetku, kolotoč půjček, daní a pojistek se zastaví. Kapitál se přestěhuje k elitám a částečně na východ. Ty si zaplatí jen vybrané (nejen) vysoce kvalifikované služby a zbytek nechají udělat na východě. Logicky jim zbyde 50% nezaměstnantelného obyvatelstva, které se zkoncentruje v panelákových ghettech, kde si bydlení bude moci dovolit z bídných sociálních dávek. Na dávky jim nikdo nepůjčí, takže si budou půjčovat od lichvářů, kupovat drogy a ztrácet zájem o svět mimo jejich ghetto. Panelákové sídliště se stanou velkým odpadním kontejnerem - na lidi.

Malá poznámka - tady se vždy najde nějaký blb, co mi rád z vlastní frustrace podsune, že to tak chci nebo se mi to tak líbí. Ne, nechci a nelíbí. Klidně mohu v tom ghettu skončit taky, nebo třeba moje děti.
A tady je blížící se velký styčný bod v zájmech středních a nižších tříd. Kromě toho, že se střední třídy propadají do nižších, tam už pak není co řešit. Vlastně je - bylo by dobré, kdyby si každý dobře uvědomil, kde je v tomto systému jeho místo a jaké jsou jeho skutečné zájmy." Podotýkám, že Sio je pravičák každým coulem.
24. 02. 2012 | 18:21

acewestly napsal(a):

práci nenatisknete !- a to je moje malá vyhoda a vaše velká smůla.
24. 02. 2012 | 18:22

Saltzman napsal(a):

Je to prosté - kde brát a nekrást?! Jenže to bychom chtěli Ráj na zemi. A tak bič na zlodějnu všeho druhu a bít padni komu padni. Jó, to vlastně taky nejde. Co s tím? - ptají se zloději.

Krádež má svou logiku. Je to pokušení a pocit beztrestnosti. Když se lup nabízí až příliš lehce, zloděj se najde ihned. Jestliže krádež nenajde soudce a vězení, pak se drzost zlodějů násobí.

Co jiné jsou ony ekonomické problémy, když ne důsledky krádeží non plus ultra? Nejrůzněji se podvádí, aby krádež byla zajištěna. Lže se, až i čert žasne a to právě pro možnost ukradení.

Krade se naprosto vše a v každé oblasti. Nectí se ani neděle v odpočinku, aby lup rostl. Začíná to u těch nejposlednějších, co nemají snad ani šanci krást. Ačkoliv i jim se lehce nabízí, aby si od státu ukradli. Pak jsou ti, co kradou svým, sobě zaměstnaným. Na těch krade celá společnost až se ďábel červená. Kradou jim sílu i čas. Zdraví i radost. Říkají jim, že je živí a opak je pravdou, protože jimi jsou živeni.

Odspodu vzhůru se zlodějský lup násobí, až v závratné výši, které se říká velkokapitál, co už je nenárodní, nestátní, je sám pro sebe a je to lup nejvyšších zlodějů. Co s tím?! Neví si rady, jak naloupit víc?

Od prostého ekonoma, až po ekonoma nejvyššího je slyšet nářek nad neřešitelností stavu ekonomiky. Vždyť je to tak prosté. Zaveďte otroctví! Pak zase začnou zloději hospodařit, protože otrokům nelze nic vzít, než jejich život a to by byla pro otrokáře ztráta. Pranice mezi zloději nebude již ekonomický problém, ale spravedlivá řež o lup. Který zloděj jiného okrade, ten bude tím správným ekonomem, tedy hospodářem.

Proč že se to u nás tak hemží tou korupcí, že sto miliard ročně státu uteče?!
24. 02. 2012 | 18:24

G.Orwell napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy
Pevne verim ze by to probihalo stejne pitomne jako ve vsech zemich kde probiha hluboka reforma. Akorat bychom se zacali fackovat o dvacet let driv a dnes bychom byli o dvacet let dal. Nebot jak pravi Kurt Vonnegut "Důkazem, že evoluce je řízena nějakou božskou silou, je kapavka, hroši a žirafy. "
24. 02. 2012 | 18:27

anti-stejskal napsal(a):

The resulting U.S. deficit of $273 billion in bilateral trade with Beijing reflects a persistent feature of the Sino-American relationship since China joined the World Trade Organization in 2001.

Over the last ten years, China has mounted the biggest challenge to the U.S. manufacturing sector ever seen, threatening producers of steel, chemicals, glass, paper, drugs and any number of other items with prices they cannot match. Not coincidentally, the United States has lost an average of 50,000 manufacturing jobs every month during the same period.

http://www.forbes.com/sites/beltway/2011/02/14/intelligence-community-fears-u-s-manufacturing-decline/

stačí se podívat kde byl vyroben produkt (západní značky) který ráčíte užívat ve své domácnosti, Made in China nebo Made in PRC
24. 02. 2012 | 18:28

július napsal(a):

Zadlužené státy a čím vyspělejší, rozvinutější, bohatší, tím zadluženější. Není na tom něco podivné? A proč vlády těch států proti tomu něco nedělají? Proč se nesnaží těch dluhů zbavit? Proč? Protože zadlužení států je jedním ze způsobů jak ždímat hodnoty z pracujících. Dluby zamenají povinnost platit úroky a ty jsou mnohdy opravdu lichvářské. Z čeho může stát splácet úroky za své dluhy? No přece z daní - přímých i nepřímých a daně a smrt jsou prej jedinými jistotami na světě. Kdo platí daně? Přece všichni a nejvíc je pociťují ti, co jsou nejníže. Ale banky, které státum půjčují, to sjou přece korporace a ti,co v nich mají účast, požívají dividendy. Takže je to tak: stát má dluhy, platí úroky, účastináři berou dividendy. Proto státy nikdy nemůžou být a žít bez dluhů. Tohleto už před mnohými roky objasnil jedn člověk, jmenoval se Karel.
24. 02. 2012 | 18:32

Jarda napsal(a):

Díky za tento článek. Výborné počtení pro fanatické pravičáky.
Pan Sedláček jistě není levicový ekonom a přesto musel přiznat, že výkvět kapitalistického světa neví, jak dál. Vypadá to, že kapitalismus je v krizy. Poslední taková krize vedla ke 2. světové válce a nástupu komunismu v mnoha zemích. Obávám se, že pokud současná mafiánská elita nepřestane hrabat mamon pro sebe a bude pokračovat v nastoupené cestě likvidace střední třídy, obdobný scénář nemusí být mimo realitu.
24. 02. 2012 | 18:40

Matěj napsal(a):

ECB
"tiskne peníze" a kupuje za ně dluhy PIIGS a půjčuje je za skoronulový úrok bankám (aby i ony kupovaly dluhopisy Šp a Fr) - tato aktivita se bude zintenzivňovat, bez ní by výnosy dluhopisů Sp, It a Fr rychle dosáhly neudržitelné úrovně.
ECB od počátku krize napustila do evropského bankovnictví téměř bilion eur?
ECB bilance je nyní 73 procent vyšší než v srpnu 2007
Nakonci 02/12 bude nejspíše rozvahaECB dosahovat 35-50% celoevropskéhoHDP-atoje nemalá změna

Zdroj: ECB...Čisté zisky a ztráty ECB jsou rozdělovány mezi národní centrální banky zemí eurozóny podle článku 33 Statutu
ECB v době krize rozpůjčovala komerčním bankám...400 mld Euro, a nakoupila dluhopisy za další stovky milliard

Jsem si jistej ze politici vedi co delaj,
oni to nemohli nechat zkolabovat,
protoze obycejnej clovek by vubec netusil proc se to stalo a dal by to za vinu politikum,

takhle se ta vina pomalu ale jiste presouva na obcany
(ty obcane sis zil nad pomery co ja, politik)

nakonec z toho vyjde polik jako hrdine,
a budme za to radi, :-)))))))))))))))))))))))))))))
protoze kdyby to nechali padnou na hubu...tak se nam v evrope zrodi novej pan s knirkem a resilo by se tak jako se resilo po staleti
24. 02. 2012 | 18:43

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: je zajímavé, že např. v USA průmyslová výroba roste, čína - nečína. Tzn. není to hra s nulovým součtem, viz http://www.gpoaccess.gov/eop/2009/B51.xls kde pro zajímavost jsou čísla očištěná o inflaci. Ani ten obchodní deficit nic vážného neznamená, a hlavně není žádná jiná možnost. Není možné říct vybraným státům "s tebou obchodovat nebudu, protože mi prodáváš moc lacino". Na to ani člověk nemusí být ekonom, aby viděl jak blbě to zní.
24. 02. 2012 | 18:50

swap napsal(a):

http://jdem.cz/t3743
http://www.sprott.com/media/108878/0212%20Unintended%20Consequences.pdf

soudruzi,raději k pumpám !!!
vy máte čas na p.choviny ? :-)))
24. 02. 2012 | 18:53

mažňák napsal(a):

július: máte v tom chaos - státy jsou zadlužené, protože rozdávají moc peněz voličům, a to spíš těm chudším. Plus, i z dividend se platí daň, u nás konkrétně 15%.
24. 02. 2012 | 18:55

kp napsal(a):

pro Bedu
píšete PS: základní otázkou je, jestli vůbec existuje možnost reformovat a stabilizovat systém který se ocitnul na konci slepé uličky anebo je namístě vytvoření zcela odlišného systému, který bude vyhovovat jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, mladým, starým, postiženým a nemocným, bude skýtat perpektivu všem a nikoliv pouze vybraným "elitám" a omezí možnosti loupeže a parazitismu.
Ta otázka již byla dávno vyřešena. Kniha, která o tom pojednává se jmenuje (pokud se nemýlím) "Utopie". Trochu byla převzata i do marxismu- leninismu tvrzením, že to bude za komunismu(princip každý si vezme podle svých potřeb). A takový dávný pokus byly kádě v husitském Táboru.

pro Fialenku
píšete Ostatně co dělat Martin Wolf ve Financial Times shrnul dobře...
1. Vyhnout se šílenému spoření v dobách propadu
2. Regulovat trh
3. Mírnit nerovnosti v platech
4. Vlastnické struktury
5. Daňové otázky
6. Průnik peněz a moci
7. Společně se starat o společnou zemi
splnit body 1,2,3,5 a tak ten kapitalismus už konečně definitivně pohřbít. Amen
Zdravi Karel
24. 02. 2012 | 18:58

mažňák napsal(a):

je fascinující co je tady sociálních inženýrů, ale nikdo nenapsal jak to udělat konkrétně - krok 1, 2 .... až X. A to ještě udělat tak, aby z toho nevznikl komunismus.
24. 02. 2012 | 19:04

simson napsal(a):

Je aktuální hledat citlivě vztah spontaneity a seberozvoje s regulací,řízením,limity.To ovšem vyžaduje jak větší kompromisy tak radikálnější zásahy.A obojí se dosud nepoužívá,prostě nezaběhlo.Ministří vlád jsou placeni za hlásání zájmů svých vlád,příp. regionů.Je třeba mnohem více než dříve ve všem spolupracovat a při tom respektovat řadu práv,zvláštností,jiný názor.Vlády liberálně-tržních ekonomik nerady všeobecně přistupují na jakékoliv návrhy,protoře neví co bude,co se stane.Neví to proto,že se vzdaly vědomě kormidla ekonomiky.Ví,že ony to neovlivňují.Nemohou konečný efekt různých opatření zaručit.
Liberální ekonomie je v době dnešních obtíží neprominutelná flákárna.Na reprezentaci v ČR máme 10 milionů lidí,na řízení připadají jen vzdělaní patřičně,zkušení a navíc schopní.Těch je podstatně méně.Otázkou je zda způsobem výběru se mohou k řízení takoví vůbec dostat.Nestačí se jevit opoziční.Ale být později v obraze,umět.
24. 02. 2012 | 19:19

anti-stejskal napsal(a):

mažňák

děláte si ze mne legraci, bavíme se o USA a vy my předložíte tabulku zahrnující Kanadu, USA a Mexiko (NAICS).

pokud převedu výrobu z USA do Mexika bude vyšší NAICS, protože stoupne sektor 23 Construction, 31-33 Manufacturing, 48-49 Transport, 53 Real Estate, atd.
24. 02. 2012 | 19:20

Béda napsal(a):

mažňák,

pro začátek bych zkusil:

- znovuzavést ekonomické zákony zrušeny za Clintona (Glass Steagall...)
- Zavést mastnou Tobinovu daň
- Zdanit zisky bank, které stály za virtuálními bublinami a finanční krizí třeba 50%
- daňově zvýhodnit firmy zaměstnávající V ČR české občany, uvalit vysoké daně na "dumpingové" zboží z Asie
- mastně zdanit dividendy
- mastně zdanit hazard
- zavést progresivní daň a hodně zdanit nejvyšší příjmy jak u právnických tak u fyzických osob, zrušit stropy sociálního a zdravotního pojištění
- zatížit extrémní daní vývoz kapitálu ze země kde byla přidána hodnota

specielně pro ČR:
- zrušit akcie na doručitele
- zavést přímou demokracii umožňující odvolat neodpovědné (morálně vadné...) politiky a pod.
- zrušit neodůvodněná privilegia všech politiků, náklady na dopravu... zakázat účast v dozorčích radách pro ně a přímé rodinné příslušníky,
24. 02. 2012 | 19:29

SWAP napsal(a):

http://www.sprott.com/media/108878/0212%20Unintended%20Consequences.pdf

Kolik dáváte času fiat money ?
24. 02. 2012 | 19:30

anti-stejskal napsal(a):

Nikoliv náhodou řada ekonomických a sociálních opatření učiněna za posledních 30 let především nástup neo-conservativismu tj. moderní Trockismus podporující mj masovou měrou multikulturalismus a imigraci, je výsledkem dlouhodobé strategie, mj. transformace kapitalismu producentského na kapitalismus spekulativní.
24. 02. 2012 | 19:39

pamětník napsal(a):

ano, zatáhl nás do toho Havel. Zničil pravdu a lásku, udělal z nich žvást a pak lež.
24. 02. 2012 | 19:43

hloupý neekonom napsal(a):

Nechat zkrachovat banky, obnovit Tobinovu daň a Glass-Steagalův zákon. Všichni to ví, ale oni raději Apokalypsu a Armagedon. Shalom.
24. 02. 2012 | 19:48

ISDA napsal(a):

budou „prázdniny“ kolem 20.3 - 1.4 2012 ?
(teda „bankovní prázdniny“?)
24. 02. 2012 | 19:50

SWAP napsal(a):

není to krásné?

MMF půjčuje hlavně Evropě, musíme ho před ní chránit, míní analytik
Mezinárodní měnový fond (MMF) je tak moc angažován v pomoci zemím EU, že by jej měli neevropští členové skupiny nejsilnějších ekonomik světa G20 chránit před dalšími tlaky z Evropy na pomoc. Uvedl to před víkendovou schůzkou skupiny G20 analytik přední investiční společnosti Pimco Mohamed Erian v listu The Financial Times. Podle něj je ohrožena důvěryhodnost MMF, kterou je třeba chránit.
24. 02. 2012 | 19:54

veverka napsal(a):

Židovští bankéři si díky krizi náramně nasyslili,takže proč by něco měnili.
24. 02. 2012 | 20:17

Nediplomatické napsal(a):

protokoly fungují. Shalom gójim.
24. 02. 2012 | 20:29

John Law napsal(a):

http://jdem.cz/t38b4

Schválně,jak moc jsou takové teorie postavené na hlavu?
(...)
Západ – kam to směřujeme?
GCelente: Západ zamířil k diktatuře. Už se to děje. Fúze státní a korporátní moci naplòuje definici toho, co se nazývá fašismus. Už jsem zmínil Zákon o zmocnění k obraně. Ještě před tím jsme tu už měli zrušení Ústavy za Bushe s jeho zákonem Patriot Act, který Obama znovu uvedl do praxe, podepsáním tohoto zákona jej ještě přitvrdil. Když říkám fúze moci státu a korporací, podívejte se na těch 16,1 bilionu dolarů, které Federální rezervy nalily do kšeftů po celém světě. Co se to stalo s tou věcí, co nazýváme kapitalismus?
Tohle není žádný kapitalismus; to je fašismus! čím více společností se hroutí, tak ti největší, co to shora zmršili, o to více dupou po těch dole. Vidíte to po celém světě; a nazývají to úspornými opatřeními. A co to takhle nazvat zotročením?
Daily Bell: Evropská unie a euro…
GCelente: To je to samé… Je to fašismus. Přišli s ohromným malým slůvkem – nazývají je Technokraty. A co takhle bankéři? Bankéři si zabrali Itálii. Bankéři zabrali řecko. Možná jste mě už slyšeli, že to říkám, ale já to budu říkat a nadále v tomto tvrzení budu pokračovat.
Teď jsme tu zrovna měli období svátků, oslavy Ježíše Krista. Je to více o návštěvách Walmartu nebo o vyražení dveří na černý pátek, aby se sebralo ztracené vůdcovství či o nákupu hromady krámů, které nepotřebujete, aby se daly pod umělý vánoční stromeček. Když jsme vzpomněli toho Prince míru, kdy došlo k jedinému okamžiku, kdy se uchýlil k násilí? Bylo to tehdy, když se chopil biče a vyhnal z chrámu směnárníky? Směnárníci převzali totiž chrámy – chrámy v Aténách, chrámy v římě, chrámy v Berlíně i v Londýnské City. Zabrali celý Washington. Zabrali si každé hlavní město světa. Tak kam směřují? Je velice snadné spatřit kam to povede. Nazývá se to třídní boj.
Daily Bell: Mohou za současný systém korporace a korporativismus?
GCelente: Ne, jsou to všichni – odshora až dolů – od pachatelů korporátních tunelů až po podvodníčka se sociálními dávkami. Je to osůbka z byrokracie, co nedělá svou práci, nebo osobnost z korporace, co s tím systémem zkouší hrát svou hru. Je to o morálce a dokud nebude morálka obnovena – a to nejen v Americe; je to tak po celém světě, jsou lidé, co se strefují do Ameriky, ale těch zemí můžete jmenovat. Nejsou to všechny, ale je jich spousta. Takže je třeba se vrátit k morálce, a dokud se morálka nezmění, nezmění se nic.
(...)

http://jdem.cz/t38g9
Tohle sice není válečné střetnutí, ale je to ekonomická válka

Politici jsou jen plodem své společnosti,
a ta je ve stavu dokonale desolátním.
Kdyby to šlo udělat, co tady píšete, dávno by to udělali.
Nenapadlo Vás to?
To, co se chystá, nebude nic hezkého, svět není mateřská školka.
Celé ty šarády jenom připravují jeviště a herce pro jednotlivé role.
24. 02. 2012 | 20:36

mažňák napsal(a):

veverka: trapný rasismus
béda: souhlas/nesouhlas
souhlas: GlassSteagal, zrušení akcií na doručitele (tady by stačilo zakázat účast ve výběrových řízeních na státní zakázky), zákaz dozorčích rad pro politiky/příbuzné
vše ostatní je nesouhlas: všechny extra daně znamenají jen odliv kapitálu, stěhování výroby jinam, super nesouhlas jsou různé sazby u právnických osob: jediný efekt je, že právnické osoby se začnou dělit zbytečně do částí, tak aby žádná nepřesáhla min. sazbu, nebo se odstěhují na Slovensko nebo do Estonska nebo na Kypr
dtto daň z dividend, 15% je až až, jsou to peníze už jednou zdaněné daní z korporátního zisku
daň na vývoz kapitálu: jediný efekt bude, že sem žádný nový kapitál nepřijde
přímá demokracie: nevím, možná...
daň na "dumpingové zboží" - ok, ale vysvětlete běžnému proletáři, že ho plazma bude stát 30 tisíc místo patnácti... jinými slovy seberete peníze těm nejslabším, platí pro velmi velmi široký okruh zboží
24. 02. 2012 | 20:41

Maximus napsal(a):

část 1/4

Penězoměnci žijí ve strachu
„Kdokoliv kontroluje množství peněz v naší zemi je naprostým pánem veškerého průmyslu a obchodu… a když pochopíte, že celý systém je velmi snadno kontrolován, tím či oním způsobem, několika mocnými muži na vrcholku, netřeba vám říkat, kde mají původ období inflace a krize.“
– prezident James Garfield, 2 týdny před svým zavražděním

Většina lidí ve Spojených státech má již dlouho podezření, že existuje „stínová vláda“ a že skutečná moc v zemi se nachází na temných místech, nikoliv v naší volené vládě. Občané instinktivně vědí, že naši volení představitelé nejsou ve skutečnosti ničím víc, než pouhými najatými slouhy penězoměnců a jsou jim povinováni, pokud si přejí své mocenské pozice udržet.
Rychlý pohled na oponu, za kterou se ukrývají, odhalí jednu stínovou organizaci, která zastupuje zájmy těchto penězoměnců – Mezinárodní asociaci swapů a derivátů, známou také jako ISDA. K vedoucím a ředitelům této organizace patří i některé největší hedge fondy a většina velkých bank na světě, včetně největších bank ve Spojených státech. Jedním z účelů ISDA je určovat, jestli „úvěrová událost“ je skutečně krach. Pokud je „úvěrová událost“ prohlášena za krach, pak nastupují na scénu úvěrové swapy (CDS).
Většina lidí o úvěrových swapech a derivátech slyšela, ale není si celkem jista tím, co to skutečně je. Než budu v tomto článku pokračovat, uvedu krátký popis těchto dvou finančních nástrojů. Mějte s tím prosím strpení, protože to bude brzy zajímavé.
Úvěrový swap (CDS) lze obecně považovat za pojistku vydanou bankou (prodávajícím) a převzatou investory (kupujícími), chránící před krachem v rámci jejich investičního portfolia. Problémem s CDS je, že zatímco pojišťovny jsou regulované, aby zajistily, že společnosti jsou schopné své pojistné události vyplatit, CDS vydávané bankami jsou neregulované.
Deriváty jsou finanční nástroje, jejichž hodnota je založena na hodnotě dalšího finančního nástroje. Když se člověk podívá na fotbalový tým: vlastní stadion, má kontrakty s hráči, má reklamní práva, má televizní kontrakty atd. Každý z nich je ekonomickým subjektem schopným vytvářet příjem. Deriváty lze považovat za sázky, které lidé na tyto týmy činí. (Úvěrové swapy jsou formou derivátů).
Takže co s tím mají úvěrové swapy a deriváty společného, jak ovlivňují lidi na ulici, a proč se jich penězoměnci tak obávají?
Pokr.
24. 02. 2012 | 20:42

Maximus napsal(a):

Bohužel tabulka sem nejde nakopírovat...
24. 02. 2012 | 20:43

Maximus napsal(a):

část 2/4

Zdroj: Banka pro mezinárodní vypořádání
Když se podíváte na zvýrazněnou oblast, uvidíte, že celková hodnota úvěrových swapů za r. 2011 představuje neskutečných 32,409 miliard dolarů! To je 32 bilionů! Abychom to dali do perspektivy hrubého domácího produktu (GDP) Spojených států v r. 2010 – celková hodnota veškerého zboží a služeb vytvořených v celé zemi v tomto roce činila 14,6 bilionů dolarů. Objem úvěrových swapů držených bankami silně převyšuje celkový ekonomický výstup Spojených států. Neexistuje žádný způsob, jak by tyto banky mohly kdy zaplatit byť jen zlomek těchto pojistek. Celkový objem derivátů činí nepředstavitelných 707 bilionů dolarů, plus mínus pár set ubohých miliard. Celý tento systém je domeček z karet, čekající na pád jediné karty. Na celé této planetě není dost peněz, aby tyto kontrakty pokryly.
Zpráva Správce měny uvádí, že největších pět bank v zemi – JPMorgan, Chase, Citigroup, Bank of America, HSBC a Goldman Sachs – drží téměř 95% celkové expozice odvětví u derivátových kontraktů. To znamená, že 5 největších bank má nad hlavou meč přes 30,000 miliard dolarů, a to jen u vydaných CDS.
A zde to začíná být zajímavé
Vzpomínáte, že jsem na počátku článku uvedl, že jedním z účelů ISDA je určovat, jestli je „úvěrová událost“ v krachu? Pokud je „úvěrová událost“ prohlášena za zkrachovalou, pak nastupují do hry kontrakty úvěrových swapů. Zamyslete se nad tím – stejné banky, které musí vyplatit pohledávky těm, kteří si tyto kontrakty koupili, určují, jestli je „úvěrová událost“ skutečně v krachu. Vše, co musí banky udělat, je neprohlásit za zkrachovalé nic, a nemusí platit! Pokud by musely platit, pak by se domeček z karet zřítil. Velké banky by byly okamžitě nesolventní a penězoměnci žijí ve strachu z tohoto.
Toto neprohlášení krachů ze strany ISDA je přesně to, co zničilo MF Global, který spekuloval silně na evropských dluhopisech. Nakonec se stalo to, že v Evropě bylo dosaženo dohody, že investoři budou muset odepsat 50% řeckého dluhu v dluhopisech. Nyní měl MF Global leverage někde kolem 40:1, až 80:1, v závislosti na tom, číslům koho věříte. Předpokládejme, že MF Global měl leverage 40:1, to znamená, že nemohli ani absorbovat malou 3% ztrátu, takže když byl dohodnut „haircut“ 50%, byl MF Global vyřízený. Pokusil se své ztráty zastavit tím, že zločinně sáhl na účty jednotlivých klientů, a všichni víme, jak dopadli klienti, kteří přišli o své peníze.

MF Global může být jen špička ledovce, který nás ještě čeká.
Nicméně MF Global si myslel, že má bezrizikovou spekulaci, protože nakoupil CDS od velkých bank, aby se ochránil pro případ, že jeho sázka na evropské dluhy nevyjde. MF Global byl chráněn svými CDS, ale protože ISDA neprohlásila řeckou „úvěrovou událost“ za krach, MF Global si nemohl své ztráty pokrýt, což způsobilo jeho kolaps.
Zamyslete se nad tím na chvilku. Pokud byste vy nebo já zaplatili jen 50% své hypotéční splátky, zcela určitě by to bylo prohlášeno za krach. Nicméně odpis řeckých dluhopisů ISDA za krach neprohlásila. Takže tu v podstatě máme situaci, kdy banky ovládající ISDA prakticky určují vlastní osud.
Nyní, kdy se v Evropě probírá, že by investoři měli u některých evropských dluhů odepsat 70%, bude toto prohlášeno za krach? Pochybuji, protože, opět, to by uvrhlo 5 největších bank ve Spojených státech do nesolventnosti. Problémem se stává, kdy to ISDA prohlásí za krach? Při 70%, 80% nebo 100%, když Řecko nebo nějaká jiná země se prostě na své dluhy vykašle? Jakmile bude prohlášen ISDA krach, jsou banky v tahu, a penězoměnci to vědí! Konflikt zájmů v této situaci je jasný. Tyto banky vypsaly pojistky, inkasovaly prémie, a přesto mají naprostou kontrolu nad tím, jestli budou muset platit.
24. 02. 2012 | 20:44

Maximus napsal(a):

část 3/4

Peníze vydělané prodejem těchto derivátů jsou přímo zodpovědné za obrovské zisky a bonusy, které nyní na Wall Street vidíme. Penězoměnci sklidili v rámci tohoto schématu nechutné zisky, ale nyní žijí ve strachu, že se to vše rozpadne a veletok šlehačky ustane. Takže tyto banky musí systém leveragovat do takového extrému, že je celý domeček z karet ohrožen malou zemí s pouhými 11 miliony obyvatel. Řecko by mohlo stáhnout ke dnu celou světovou ekonomiku. Pokud by byl prohlášen krach, následné výplaty by spustily řetězovou reakci, která by způsobila celosvětové pády bank ve velkém, kdy by v porovnání s tím vypadal kolaps Lehman jako sranda.
Schopnost těchto velkých bank neplatit za úvěrové swapy, které upsaly, prodaly a vydělaly na nich, je parodie. Co se stane, jakmile další země, jako Itálie, Španělsko a Francie, zaznamenají odpisy dluhopisů: toto zločinné rušení kontraktů odhaluje něco mnohem většího, neregulovaný stínový bankovní systém derivátů. Zákon Dodd-Frank, o kterém si lidé mysleli, že bude finanční odvětví regulovat, neudělal u problémů derivátů celkem nic, z velké části díky lobbyistům penězoměnců, kteří umluvili koupené politiky, aby šlehačkovodu nestavěli do cesty žádné překážky. Máme systém, kde: zákony jsou psány slouhy penězoměnců, regulátoři jsou jmenováni stejnými slouhy, pojistky CDS jsou vypisovány penězoměnci, ale penězoměnci nedovolí žádné výplaty. Neočekávejte, že zaplacení politici nebo regulátoři s tím něco udělají.
24. 02. 2012 | 20:46

Maximus napsal(a):

část 3a/4
Tito titáni Wall Street se nezodpovídají žádné vládě, ani veřejnosti. Připravili nám všem finanční krizi, mnohem horší, než ta z r. 2008. Tito penězoměnci jsou nejhorším nepřítelem lidstva. Je to další příklad papírové hry, kterou vytvořili, aby se obohatili, ale ohrožující celý svět.
No, tito Páni světa se budou muset sejít, aby naplánovali budoucnost svého světa.
* 27. výroční setkání ISDA se bude konat 30. dubna – 2. května 2012 v Chicagu
* Po něm bude následovat summit G8 v Chicagu, 19-20. května
* Pak bude následovat summit NATO v Chicagu, 20-21. května
Během 9/11 se tvrdilo, že naše bezpečnostní služby si nedokázaly spojit tečky. Nicméně zde máme situaci, kde pokud to zanalyzujete pečlivě, je spojení teček snadné.
Existuje důvod, proč se setkání ISDA koná jako první. Události G8 a NATO jsou kosmetickou zástěrkou určenou pro veřejnost. Skutečná rozhodnutí učiní penězoměnci, takže jejich setkání se musí konat jako první. Na tomto setkání vyprecizují penězoměnci rozkazy pro své loutky, placené slouhy, politické vůdce, kteří se zúčastní konference G8.
Tyto loutky na konferenci G8 pak vypracují rozkazy pro armády, které řídí. Nicméně veškeré plánování „velkého obrázku“ se bude odehrávat na setkání ISDA. Penězoměnci se bojí ekonomického kolapsu, který způsobili, a budou zřejmě potřebovat vojenské dobrodružství, aby odvedli pozornost mas od svých zločinů. Samozřejmě, že placení slouhové budou plány plnit, protože nechtějí dělat nic, co by změnilo jejich mocenské postavení. Sledujte, jestli bude nalezena nějaká zlotřilá země, proti které spustí média propagandistické šílenství na podporu války, či možná dokonce dojde k útoku pod falešnou vlajkou. Tato mediální kampaň bude dalším projevem strachu penězoměnců.
Armády budou dělat to, co vždy, a budou slepě poslouchat jejich rozkazy. Setkání NATO bude použito k naplánování splnění rozkazů připravených penězoměnci.
Za pokračujícího uvalování úsporných opatření ve světě bankéři a jejich agenturami, jako MMF, Světová banka, a jejich najatými slouhy – našimi politiky, je setkání tolika nástrojů na jednom místě přirozený magnet pro protestující, kteří jsou unaveni korupcí a hrabivostí v systému. Demonstranti si budou brát za cíl i loutkovodiče, nejen loutky.
Není těžké si představit, že penězoměnci nechtějí, aby bylo nějaké z těchto setkání narušeno, a již byly vypracovány plány pro nasazení obrovského množství policejních jednotek. Již se objevily zprávy o společných vojenských cvičeních policie Los Angeles a armády. Můžete se spolehnout na fakt, že 1. dodatek utrpí „kolaterální škody“.
Chris Hedges, novinář oceněný Pulitzerovou cenou, spekuloval, že proto, že se proti NDAA postavily agentury národně-bezpečnostního aparátu, včetně FBI, NSA, které by mohly tato cvičení řídit, panuje strach, že bankéři nevěří, že je policie ochrání před věcmi, které půjdou do kýble.
„Myslím, bezesporu, že korporátní elity chápou, že věci, zcela určitě ekonomicky, se výrazně zhorší. Myslím, že se obávají rozšíření hnutí Okupuj. A myslím, že nakonec – a to je domněnka – nebudou věřit, že je ochrání policie, a budou schopni povolat armádu.“ – Chris Hedges
Není náhodou, že pro tato setkání bylo zvoleno Chicago. Elita ví, že policie bude na protesty reagovat násilně, ale v Illinois je nezákonné policii nahrávat. Takže dokumentace násilí spáchaného na ochranu zájmů penězoměnců bude silně omezena. Volba Chicaga jako místa těchto setkání je dalším příkladem strachu penězoměnců.
24. 02. 2012 | 20:48

Maximus napsal(a):

dokončení 4/4
Počet a chování vynucovatelů, jakož i bezpočet dalších bezpečnostních agentur, které budou během setkání v Chicagu přítomné, bude zcela jistě indikátorem míry strachu, který penězoměnci pociťují, jak se svět, který vytvořili na základě zlodějen, krádeží, podvodů, leverage a dluhů kolem nich bortí.
Hnutí Okupuj posvítilo do temných zákoutí, která tito penězoměnci obývají. Toto hnutí představuje skutečnou hrozbu pro jejich privilegované postavení, protože veřejnost si začíná čím dál více uvědomovat jimi spáchané podvody a jejich hrabivost, protože nyní kradou veřejnosti ještě více peněz. Penězoměnci mají své placené slouhy, politici vyhánějící ve většině amerických měst protestující z parků. Další příklad strachu penězoměnců.

Ale…

Tito penězoměnci nyní vědí, že vše, čeho dosáhli, bylo rozptýlené hnutí, což ho nakonec ještě více posílilo. Nyní se tato zpráva šíří na vysoké školy a do komunit, kde jsou prováděna nucená zabavování domů (což dále ohrožuje piedestal penězoměnců). Pokaždé, když najatý politik pošle jejich vynucovatele pořádku, kdy policie hnutí násilně potlačí, získává hnutí na síle.
Penězoměnci žijí ve strachu, že se nevyhnou obvinění za vytvoření další ekonomické krize, jak se budou podmínky zhoršovat. Penězoměnci vědí, že od kolapsu v r. 2008 se nic nezměnilo a že objem derivátů od té doby jen vzrostl (viz tabulka). Člověk by si myslel, že se penězoměnci poučí, místo aby se krátkozrace soustřeďovali na své bohatství a hrabivost, čímž deriváty vzrostly na výrazně vyšší úroveň. Tito penězoměnci žijí ve strachu z následků těchto činů.
Nakonec dokonce i policie pochopí, že je tito penězoměnci okradli o penze. Penězoměnci manipulovali svými politickými loutkami tak, aby zavedli „penzijní reformy“, které zakrývají jejich rozkrádání ve jménu „nutných škrtů“. Penězoměnci žijí ve strachu, že nakonec dokonce i policie odmítne chránit jejich zájmy.
Penězoměnci žijí ve strachu, že hnutí Okupuj probudí zemi z jejího hlubokého spánku, a že spravedlivý hněv lidí se obrátí proti těmto sociopatům, kteří zmanipulovali systém, aby se obohatili, bez ohledu na kohokoliv jiného. Mohou mít své psychologické a fyzické bunkry, ale samotný fakt, že tyto bunkry potřebují, ukazuje na jejich strach.
Autor Rudy Avizius
24. 02. 2012 | 20:49

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: je to metodika společné statistiky NAICS, ale týká se to jen USA.
http://www.gpoaccess.gov/eop/tables09.html#erp3
tabulka B-51
24. 02. 2012 | 20:51

Tao napsal(a):

V případě komunismu to nešlo, protože rubl nebyl rezervní měna. V případě kapitalismu to nepůjde, protože nebere na nic ohled a dolar nebude rezervní měna. Zachránit to může pouze Konfucius nebo Budha, ale my jim nevěříme my chceme Armagedon.
24. 02. 2012 | 20:52

berkowitz napsal(a):

Nejlepší ekonomové(?) na široširém světě si nevědí rady, oni by věděli, ale jsou tady od toho, aby vysvětlovali kroky politiků!
Jedna malá rada : stačilo, by znovu si pročíst Marxův "KapitáL", tam je již dávno popsáno a je to neměnné, jako Pythagorova věta, či rychlost světla a neutrin v Cernu!
24. 02. 2012 | 20:53

mažňák napsal(a):

Maximus: když sem copy-pastujete, uveďte prosím aspoň zdroje
24. 02. 2012 | 20:57

Kardinál-restitut I. napsal(a):

Sedláčku, nastuduj si pokání! A chovej se podle toho. (Kup si odpustky za zlato)
24. 02. 2012 | 20:58

this is the question napsal(a):

Byli tam skuteční ekonomové praktici? Byl tam Madoff oceněný dietami na 150 let? Nebo tam byli jen neocenění tlachalové kteří si vzájemně vyměňují ceny a jarmulky?
24. 02. 2012 | 21:03

mažňák napsal(a):

berkowitz: máte na mysli marxismus, teu dávno překonanou sto let starou ideologii? Opravdu si myslíte, že když např. náhodou pracuji pro Apple a odvádím standardní (někým jiným nahraditelnou) práci cca za 500 Kč za hodinu (které i dostávám) a firmě se díky správným rozhodnutím Steva Jobse extrémně daří, tak bych vlastně měl mít správně nárok na 10000 za hodinu, protože v tom je i nadhodnota? Jak to vysvětlíte zedníkovi, který se zpotí mnohem víc než já a i s nadhodnoutou má 120,- za hodinu? Nepřijde vám to divné?
24. 02. 2012 | 21:04

Maximus napsal(a):

mažňák
Zkuste strejdu googla a jméno autora: Rudy Avizius.

Spíš si přečtěte pozorně text a jestli se trochu zajímáte o tuto oblast, musí Vám naskočit husí kůže z poznání co s námi banksteři pomocí fiat peněz a finančních fint udělali!
Mějte se!
24. 02. 2012 | 21:07

santawizard napsal(a):

Dneska už existuje nová svoboda náboženská,politická a podnikatelská!Politicky se to jmenuje demokracie(pluralismus parlamentární demokracie) a ekonomicky se to jmenuje kapitalismus.My už jsme se transformovali.Právo na práci bylo nahrazeno právem na nezaměstnaneckou podporu.Dneska už doopravdy nemusí pracovat jenom důchodci a buržoazie.Jejich společným smyslem života leží v otázce co dělat s volným časem ,když máš hodně nebo málo peněz.
Kapitalismus je založen na spolupráci,zdravé konkurenci ,ale zakázaná je jenom nekalé soutěž.
Krize vydělává peníze ,ale ven z krize taky vydělává peníze.Jaká je ,byla a bude bilance ?
24. 02. 2012 | 21:08

mažňák napsal(a):

Maximus: omlouvám se, už vidím, Rudy Avizius. Moje chyba, takhle dlouhé copy-pasty jsem líný číst.
24. 02. 2012 | 21:09

ujo napsal(a):

Začínám lépe chápat úspěchy nacismu vč. antisemitismu v 30. letech min. století - a to dnešní krise s tou tehdejší zatím nesnese srovnání.
Nevypadá to však tak, že by se příslušní poučili
24. 02. 2012 | 21:10

Maximus napsal(a):

mažňák
Já vím, je to dlouhé, ale poučné. Svět financí je opravdu velmi zajímavý a spousta lidí nechápe, že dnešní fiat peníze jdou vyrobit v podstatě z ničeho, ale tu možnost má jen úzká elita finančních banksterů..... Celý vývoj ve světě a zejména v EU má nebezpečný kurz a mě pořád vrtalo hlavou, proč Řecko, které má HDP EU někde jen kolem 2%, může eurozónu resp. i celou EU rozhodit. Tenhle článek leccos vysvětluje.
24. 02. 2012 | 21:16

berkowitz napsal(a):

Steve Jobse už dávno žerou červi. Marxismus byl výplod komančů, kapitál byl výplod myslitele!
24. 02. 2012 | 21:16

ujo napsal(a):

autor:
"Chcete-li cosi léčit, je třeba nejdřív zjistit diagnózu (a shodnout se na ní s kolegiem)."

Jedna diagnosa by tu byla, dost stará a zřejmě do značné míry správná - Karel Marx ( vč. předpovědi problémů s finančním kapitálem).
Kolegium bankéřů ji sotva vezme za svou.

Marx bohužel poskytl pouze diagnosu, řešení jaksi mlhavé.
24. 02. 2012 | 21:22

sirius: napsal(a):

Mažňák popsal tu nezvladatelnost největších bankéřů.Ostatní si sedněte na zadek.Rubem je to,že kdyby se zastavila celá americká výroba,pak ať by se američtí bankovní giganti obrátili na koho chtěli ve světě,každý by je někam poslal.
Tedy to je o tom,kdy je a není ta síla bank fiktivní.
V každém případě,ten problém je vždy bilaterální:podnikatel X má kšefty s bankou Y.Takže podvodná banka ho zruinuje.Jeho,ne ostatní kteří kšeftují s jinou.A tady je pramen obtíží celku-kdo se dostal privatizací zde k pozici uzavírat kšeft s bankou rozměru jako,že krach otřese všemi.Jako Vovka Železný s Američanem (dnes Vovka kupuje další stanici prý)v Nově.Celé zlo pochází od toho nepráva-práva vysávat zisk z dolních příček práce směrem k té vedoucí pozici.Kdyby toho nebylo,nemohl by krach otřást nikým jiným než osobou nahoře.Nelidovost kapitálu ohrožuje i lid při rejdech podobných světových bank-gigantů.Tedy i neodpovědnost těchto osob vůči lidu.Klaus jistě vidí,že naše problémy mohou vznikat mezinárodně rozdělením moci a kapitálu nevýhodně pro ČR,ale dělá,že nechápe,že kdyby zde nebylo nerovné rozdělení zisku dnešního typu,že by to nemohlo nás vážněji ohrozit,leda při zcela nekompetentních osobách nahoře celku.To by se pak muselo řešit jednotlivě,případ od případu.Vidíte,že dle Kalouska M.Zeman odepsal republice přes deset (nebo i mnohem více) miliard podpisem neoprávněné směnky Nomuře a za jeho privatizace je navíc dodnes obdobná částka zmizelá neznámo kam i u aféry MUS,objevené Švýcarskem,,a přesto se našlo přes 30% internetových voličů nedávno,kteří by jej zvolili presidentem.Kde ale chcete potom ty peníze pro všechny brát-vyrábět ze vzduchu?
24. 02. 2012 | 21:31

anti-stejskal napsal(a):

mažňák

i kdybych akceptoval vaše tvrzení nemáte pravdu

Table B–52. Industrial production indexes, market groupings, 1962–2010
[2007=100; monthly data seasonally adjusted]
Total industrial production
2007=100,0
2008=96,7
2009=87,7
2010=92,8
zdroj:Economic report of the President Feb 2011
24. 02. 2012 | 21:37

anti-stejskal napsal(a):

tomu se mažňáku říká pokles, nehledě na množství U$D napumpovaných do různých "podpůrných" programů a her ze statistikou

každý kdo se podívá na zemi původu výrobku v jeho domácnosti, my musí dát za pravdu.
24. 02. 2012 | 21:45

anti-stejskal napsal(a):

""We must begin to take the accusation that the Jewish people are trying to control the world very seriously."

"American Jewry makes any debate on whether the 'Protocols of the Elders of Zion' are an authentic document or rather a forged irrelevant. American Jews do control the world, by proxy. So far they are doing pretty well for themselves at least"

Gilad Atzmon
24. 02. 2012 | 21:50

Yosif K napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Nevěřím, že by nevěděli co dělat. Třeba v Řecku se také ví co dělat proti dluhu, chaosu a snižování životní úrovně. Ale není vůle. „Síť řeckých oligarchů, kteří kontrolují velkou část řecké ekonomiky, finanční sektor, média a politiku, představuje podle deníku Financial Times skutečnou řeckou tragédii“. atd atd atd.....

Mila pani Fialenko - v Recku maji ve statnich podnicich prakticky nemecke platy - 4krat vetsi platy nez v sousednim Bulharsku. pracovni moralku ovsm nemaji nemeckou ale Bulharskou.
Takze krome strnule site zlych oligarchu Recko jeste silne znevyhodnuje to, ze betsina reku je statnimi zamestnanci a ti jsou ve velke vetsine pod vlivem rudych odborarskych teroristu, kteri jim demagogicky tvrdi "ani muze ze zavodu ani centik ze mzdy". No uvidime jako dopadnou volby.

Nyni si dovolim vam prelozit ze socanbskeho newspeku body Martina Wolfa do normalni reci:
Ostatně co dělat Martin Wolf ve Financial Times shrnul dobře...
1. Vyhnout se šílenému utraceni na socialni davky v dobach konjunktury umozni vyhnout se spoření v dobách propadu - to budou zase socani skuhrat
2. Regulovat trh - ano je nutno priskrtiti tvorbu penezni zasoby v dobach konjunktury - toto lze greenspanovi vycist - to budou zase socani skuhrat......
3. Mírnit nerovnosti v platech - ano proc by mel mit recky poplear 2x vice vice nez slovensky inzenyr a dokonce 4krat vice nez bulharsky inzenyr? Z hrusky dolu, popelari.....
4. Vlastnické struktury - nejvetsi zlodejny vznikaji v polostatnich monopolech typu CEZ - Roman. ZPRIVATIZOVAT!!!
5. Daňové otázky - zjednoduseni dabnoveho systemu - snizit trestani uspechu, zvysit zdaneni spotreby! Pro vsechny!
6. Průnik peněz a moci - ano nejen Rebicek, ale i socdem vrchni reditel RSD Michal Hala - pryc s falesnymi "prateli proletaru"!!!
7. Společně se starat o společnou zemi - hlavne ne tak jak se Soveti postarali o Aralske jezero - znicili jej. Nebo jak se ted africani staraji o cadske jezero - uz je skoro vyschle.....
24. 02. 2012 | 17:10
S pozdravem Avanti Popolo!
24. 02. 2012 | 21:53

nikdo napsal(a):

Pane Sedláčku, britský filozof a ekonom Charles Hardy správně konstatoval, že kapitalismus je závislý na tom, že lidé v naději a to v klamné naději na zbohatnutí, velice usilovně pracují a přispívají tak ke zbohatnutí jiných lidí ! Pokud tu naději, či víru ztrácí většina společnosti dochází ke společenským změnám (socálním bouřím,válkám a revolucím).
24. 02. 2012 | 22:02

Yosif K napsal(a):

Skvely citat:
......Penězoměnci žijí ve strachu, že hnutí Okupuj probudí zemi z jejího hlubokého spánku, a že spravedlivý hněv lidí...... atd atd

Jasny - hnuti okupuj uz probudilo spoustu lidi - ale asi v tom smyslu ze je zapotrebi posilit kapacitu utulku pro bezdomovce.....

Jinak ocividne nejde o hnuti 99% proti procentu nejbohatsich - realne jde o hnuti cca 2% tech nejchudsich kteri se pripominaji zbytku spolecnosti at da vice penez na utulky a zdravotni peci pro bezdomovce.....
24. 02. 2012 | 22:02

Baba napsal(a):

20. srpna 1589, rok po smrti třiapadesátiletého dánského krále Frederika II., byla jeho druhá dcera Anna, starší sestra významného dánského krále Kristiana IV., jako patnáctiletá provdána v zastoupení za tehdy třiadvacetiletého Jakuba Stuarta, pozdějšího krále Velké Británie, nástupce královny Alžběty I., na renesančně přestavěném zámku Kronborg v Helsingøru, Shakespearově Elsinoru, dějišti jeho tragédie Hamlet, uvedené až v roce 1604, rok po smrti královny Alžběty I.
Ve službách Frederika II. prováděl po dvacet let svá pozorování astronom Tycho de Brahe, jemuž nechal král na ostrově Hven postavil laboratoře a observatoře.
Roku 1599 byl hvězdář na radu Tadeáše Hájka z Hájku pozván Rudolfem II. do Prahy, kde mu jako observatoř sloužil Královský letohrádek. Byl o pět let starší než Hans von Aachen, který byl v rudolfinských službách už od roku 1597, a o pětadvacet let před Janem Keplerem, který se v Praze usadil až v roce 1600.
Téhož roku, tedy 1599, Turci společně s Tatary vnikli Hrozenkovským průsmykem na Moravu, kde poplenili území až po Uherský Brod.
24. 02. 2012 | 22:04

ujo napsal(a):

Yosife.
přepsal jste se asi , ne rebicek ale roubicek je správně
24. 02. 2012 | 22:07

Divobyj napsal(a):

Sedláček

Váš vývoj je patrný.Když by i debil viděl,že východiska nět,stane se mávnutím kouzelného proutku z eurohujera eurokritik.My naštěstí víme,jak se jmenujete!
Víte,co byla svého času takzvaná Přestavba hospodářského mechanismu?
24. 02. 2012 | 22:14

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: no 08 přišla globální krize, z 3-letého úseku se těžko dělají nějaké závěry, takhle čarovat se statistikou bych uměl taky, ale přišlo by mi to blbé
24. 02. 2012 | 22:17

523 bank napsal(a):

Zvážit důsledky programu ECB LTRO:
při vytváření úvěr program pro uložení
EU banky a tvoří její účast dobrovolná,
každý jeden z těch 523 bank,
které se účastní v podstatě přiznal , že mají problém.

Jak budou stále půjčovat peníze k sobě znovu? Jste-li banka, která se účastnil Program LTRO, protože jste byli na pokraji bankrotu, jak můžete věřit, možná i další banky, které se zde
Výhodou stejného programu? ECB LTRO program má potenciál být velmi nebezpečné, protože pokud
EU banky začnou spoléhat na úvěry příliš silně, může ECB najít sám nechtěně připojena k zlomená EU bankovní systém navždy
24. 02. 2012 | 22:19

anti-stejskal napsal(a):

mažňák

tak proč jste na identickou tabulku dával odkaz?

použil jsem data s vámi udané tabulky, pouze uvedené ve výroční zprávě

jinak vaše výstupy jsou nesmyslné, dělník si rád koupí plazmu za 30tis (místo 15tis) protože si na ni našetří, pro nezaměstnaného v sociálním systému mažňáků bude plazma sen i kdyby stála 5tis.
24. 02. 2012 | 22:26

mažňák napsal(a):

zjednodušené vidění světa: někteří z diskutujících si prostě pasovali všechny banky na Velkého Satana. Když tomu budu chtít věřit, argumenty si vždycky najdu. Na druhou stranu, svět bez bank a jejich funkce vytváření kapitálu soustředěním mnoha drobných vkladů atd by byl mnohem chudší. Na to vemte jed.
Jinak i jako pravičák se s vámi shodnu v jednom: příliš blízké kamarádství politiků a velkých firem je špatně, a je to nepravicové, protože protitržní. Každá velká firma si samozřejmě chce nějak pojistit a zabezpečit svoje dominantní postavení, třeba za cenu nějakých úlev, kvót, bariér pro ostatní hráče ve stejném oboru. Tady je vina rovnoměrně rozložená na pravicové i levicové vlády, podléhají tomu všichni stejně. Problém je ale víc v současném modelu demokracie než v kapitalismu. Nebo v tom, že lidi jsou prostě lidi.
24. 02. 2012 | 22:27

leon napsal(a):

Béda18 21, velmi poučná je v tomto směru a plně potvrzuje Vaše sdělení kniha Až ti zastřelí bráchu od V.Bartušky, a to již asi před 15lety v USA, dá se to přečíst za odpoledne doporučuji, pak člověku dojde proč v USA uzákonili něco jak vyjímečný stav...máme se na co těšit
24. 02. 2012 | 22:29

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: znám pár dělníků, kteří by s vámi nesouhlasili, a o těch nezaměstnaných mám svoje pochyby. Když jsem se věnoval malému podnikání, chodili mi tam nezaměstnaní, kteří chtěli, abych jim akorát potvrdil, že u mě není místo. Když jsem jim řekl, že je beru, utíkali až se za nimi prášilo.
24. 02. 2012 | 22:33

Július napsal(a):

Pane Mažňáku, rád zaplatím 15 % daně, když mi zůstane 85 %. Ukažte mi vyspělý, rozvinutý, bohatý stát na světě, který by si nepěstoval dluhy, vlastně nedělal je v zájmu zbohatlíků! Daně se můžou měnit a mění se, nejednou právě v zájmu těch, co vládnou, ale podstata zůstává: státní dluhy jsou jedním z pnězovodů do kapes nejbohatších. A když se páni přece jen přepočítají a banky se dostanou do trablí, tak je státy zachraňují, opět na účet všech.
24. 02. 2012 | 22:35

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: jestli chcete dělat závěry z náhodně vybraného 3-letého úseku, tak vám klidně může vyjít, že globální oteplování je 40°C za sto let. Nebo -30°C, podle toho které tři roky si vyberete.
24. 02. 2012 | 22:36

anti-stejskal napsal(a):

mažňák

Vaše životní zkušenosti které zde presentujete mohou ale také nemusí být pravdou, je jistě možné někteří ano, možná byl problém jinde (platební morálka, personální vztahy ve vaši firmě) atd.
24. 02. 2012 | 22:39

mažňák napsal(a):

Július: souhlasím v jednom - ty banky měli nechat padnout. Na druhou stranu v USA to neudělali až tak zle, ta pomoc byla formou nového kapitálu, který vyředil podíly původních akcionářů (a tím je výrazně ochudil). Teď stát ty podíly prodává na volném trhu a ty vložené peníze se mu plusmínus vracejí. Evropa to dělá mnohem socialističtěj, neomezené půjčky za procento jsou skrytá dotace jak pro ty banky, tak pro ty zadlužené státy, jejichž dluhopisy si ty banky kupují.
24. 02. 2012 | 22:41

pv napsal(a):

Řekl bych, že prvopříčina nahromaděných problémů tkví v bodě 4. Vlastnické a manažerské struktury. Postupnou fůzí akciových společností vznikly gigantické celky. Uvnitř nich funguje nařizovací systém podobný ekonomickému systému tzv. socialistických států, jehož hlavním znakem bylo, že v něm nefungovaly tržní vztahy. Proto byl odsouzen k zániku. Jelikož manažeři zmíněných gigantických společností nespravují vlastní, nýbrž cizí peníze (peníze akcionářů) jsou jejich hospodářské výsledky tomu odpovídající - chabé. Finanční odpovědnost manažerů akciových společností je v podstatě stejná jako u politiků, to jest nulová. Pokud vrcholový manažer chybným rozhodnutím vytvoří finanční ztrátu, nepřijde tím o vlastní majetek - není tedy dostatečně motivován. To, co nazýváme kapitalismem, v pravém slova smyslu kapitalismem již není. Diagnóza je jasná: nefunguje reálná odpovědnost manažerů. Druhým závažným problémem gigantických celků je, že nemohou zkrachovat. Obrovská ztráta pracovních míst by totiž položila vládu. Manažeři najisto počítají s tím, že vláda je bude chránit před bankrotem z veřejných peněz.

Řešení spočívá v rozdělení velkých celků. To však nemůže stačit. Je také nutné zbavit se socialistických vztahů uvnitř firem. Aby se manažeři začali chovat ne pouze jako správci, ale jako vlastníci, měli by alespoň částečně ručit svým majetkem akcionářům, aby byli motivováni vyhnout se příliš riskantním finančním operacím a předlužování firem.
24. 02. 2012 | 22:45

anti-stejskal napsal(a):

mažňák

pouze jsem použil informace z Vámi dodaných zdrojů, nic více ani méně!

Vám se jednoduše informace v dokumentu uvedené nehodí to je celé, pravděpodobně jste v zoufalství našel jakýsi zdroj a hodil jste jej do diskuze, očekáváte jako správný demagog že diskutující je idiot který Vámi uvedené zdroje neumí použít.

Nejedná se o náhodně vybraný úsek, ale o úsek za poslední 3 roky
24. 02. 2012 | 22:46

mažňák napsal(a):

anti-stejskal: věřit mi nemusíte, jen přidám jednu historku: nosili tam nějaký papír, jednomu cholerikovi jsem tam dokonce napsal, že bych ho přijal. Vypadal že mi skočí po krku, tak ho to rozrušilo. Naštěstí nebyl větší než já, tak si to rozmyslel.
24. 02. 2012 | 22:46

mažňák napsal(a):

ach jo, pane anti-stejskal, celá ta debata byla o tom, kolik Čína sebrala výroby Západu. Nějakou bezpochyby ano, o tom není spor. Jen jsem chtěl ilustrovat, že to není taková tragédie a že když se mobily a notebooky dělají v Číně, nemusí to být pro svět až taková tragédie. Že výroba klesala po roce 2008, to vzhledem ke krizi nemá s Čínou až tak moc společného. Vypadalo to, že bude konec světa, a nakonec stejně nebyl. Tak o čem se chcete hádat? Uznávám, od roku 2008 výroba mírně klesla. Kdo se tomu diví, ať se přihlásí.
24. 02. 2012 | 22:52

mažňák napsal(a):

Ještě jeden moment, který stojí za úvahu: v Číně vyrábí plno západních firem. Vzhledem k podhodnocenému renminbi (juan), což je volba a rozhodnutí čínské vlády, a taky nízkým nákladům na práci, to mají levné. Zčásti tu láci přenášejí na spotřebitele, kteří jsou většinou na Západě, zčásti jí přeměňují ve vlastní zisk. Kde vidíte problém?
24. 02. 2012 | 22:58

mažňák napsal(a):

pv: máte v podstatě pravdu, ale nemusí se s tím dělat nic. Blbě řízené firmy (což jsou často ty velké, protože samozřejmě v nich se nejsnáz skryjí neproduktivní jedinci, aktivity, hůř se sleduje efektivita atd) prostě skončí na pekáči. Pokud nemají kamarády politiky, kteří jim vytvoří na míru nějaký specielní režim, který by je ochránil před konkurencí. A to je problém, uznávám.
24. 02. 2012 | 23:12

G.Orwell napsal(a):

Cim vyspelejsi kapitalizmus tim vice preferuje bezne pracujici. Kdyz se mluvi o vykoristovani melo by se mluvit o nakladech na pracovni silu. Napriklad naklady na pracovni silu v USA se uvadi okolo 80% vydaju spolecnosti. Misto blaboleni je treba se ptat: Kolik procent HDP na hlavu tvori prumerna mzda, median? Spolecenske rozdily take charakterizuje kolik lidi si muze dovolit sluzku.
24. 02. 2012 | 23:27

Miroslav Pivoda napsal(a):

Sedláček: "... svět se poučí jen skrze krize, ..."
Ano, ale zatím ta krize nebyla dostatečně hluboká, aby byl pádný důvod k nutně velké změně. Takže musíme ještě počkat. Tak to vidím já jako učitel inovací.
Neřeknu nic víc. Přede mnou je už příliš mnoho komentářů.
24. 02. 2012 | 23:42

David - 1. část napsal(a):

„... Chcete-li cosi léčit, je třeba nejdřív zjistit diagnózu. edy: co přesně je špatně, co nefunguje tak, jak bychom chtěli, a ideálně ještě zjistit, co za to může. Výchozí bod, na kterém se mi zdálo, že se shodli všichni, je to, že současný systém je neudržitelný....

... jsem nikdy neviděl tolik chytrých a bezradných lidí pohromadě....“

------------------------------------------------------

To, že současný systém je neudržitelný dnes už vidí i babička z Horní Dolní.

Přitom to je tak jednoduché.

Civilizace založená na LŽI a PODVODU nemá šanci přežít !!!

Pokud bude platit, že o peníze jde až v první řadě, tak to je zcela zaručenou cestou do pekel.

Proto jedním z výchozích bodů k řešení je změnit si žebříček hodnot.

Například takto:

1. Pokora 2. Láska 3. Pravda 4. Spravedlnost 5. Svědomí 6. Čest 7. Zdraví, a pak možná za 8. i ty Peníze.

Základem je totiž morálka a slušné mezilidské vztahy.

Na našem příkladě lze ukázat, že právě naše celospolečenská nemravnost umožnila v uplynulých 20ti letech některým nemravným jednotlivcům i organizovaným skupinám rozkrást stovky miliard korun. Korunou tomu všemu bylo i to, že ve většině případů zůstalo jejich jednání nepotrestáno. Můžeme si jen připomenout: banky, kampeličky, investiční fondy, privatizace řady podniků atd. Kdo byli tito darebáci? Často to byli zejména ti nejlépe placení, ti „nejchytřejší“, ti nejlépe informovaní s kontakty a známostmi z doby komunistického režimu. Chápu, že v době tak převratných společenských změn se nemůže uhlídat všechno, ale nemohu se smířit s tím, že nebyla politická vůle vzniklé problémy urychleně, zdůrazňuji urychleně řešit a vznikající ztráty tak alespoň minimalizovat. Kladu si otázku, byli naši čelní a odpovědní představitelé tak naivní hlupáci nebo vychytralí darebáci? Už jenom ta „rychlost“ s jakou reagovali na nově vznikající problémy ukazuje, že zde nešlo o hloupost, ale spíše o úmysl. (Např. lehké topné oleje). Ve srovnání si všichni vzpomeňme, jak skutečně rychle dokázala reagovat administrativa USA po teroristickém útoku 11. září 2001 nebo při skandálech firmy Enron a dalších, tím, že přijala řadu konkrétních opatření na obranu své společnosti.

V současné době řada odborníků vidí řešení našich problémů jen velmi úzce, a to jen z ekonomického pohledu. Stále se mluví jen o penězích, o státním rozpočtu, o HDP, DPH, inflaci, úrocích, tupých škrtech, produktivitě práce apod. Podle mého názoru tyto problémy jsou až druhořadé.

Prvotní problém a klíčový je právě v mravní úrovni společnosti, kde se musí stejně intenzivně pracovat, jako v oblasti ekonomické. Pokud současný vývoj nebude probíhat alespoň v přibližné rovnováze mezi ekonomikou a morálkou, tak další vývoj naší společnosti nemůže být úspěšný.

Myslím si, že důležitější než ekonomická pravidla jsou pravidla morální.

Pokusím se proto také o malé zamyšlení.

Světová krize, jako impuls ke znovuhledání třetí cesty.

Zjednodušeně - laicky řečeno:

Dosud jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet jak funguje socialismus a kapitalismus.

První byl kapitalismus, fungující na tržních principech a na často bezohledné honbě za penězi – ziskem. Dělníci byli skutečně nemilosrdně vykořisťováni. Proto se i objevily první pokusy o utopický socialismus.

Následoval marxismus, který v té podobě, jak byl realizován, se prokazatelně neosvědčil. Je už nesporné, že je nesmyslem bojovat za beztřídní společnost a že jen celospolečenské vlastnictví výrobních prostředků je to jedině správné vlastnictví. Sociální vztah - rozpor mezi bohatými a chudými tak zůstal nedořešen.

Takže jsme se vrátili k tomu menšímu zlu, a to je ke kapitalismu. Svět ovládli bohatí. Kdo má peníze, má také moc. Po většině to jsou lidé, kteří hlásají, že o peníze jde až v první řadě. Mají však takovou zvláštní, patrně geneticky zakódovanou „CHOROBU“, že nemají peněz NIKDY dost, a v této souvislosti proto pokračují v dalším vykořisťování.

Pomyslné nůžky mezi chudými a bohatými se tak neustále více a více rozevírají, což logicky vede svět jen k dalším velkým sociálním nepokojům v blízké budoucnosti !!!
24. 02. 2012 | 23:58

David - 2. část napsal(a):

Svět kapitalismu je založen zejména na „nekonečném“ ekonomickém růstu, na růstu spotřeby a na všemocné ruce trhu. Po celém světě tak zcela nesmyslně rostla například výroba automobilů, bankovní sektor vzkvétal. Vlastníci i akcionáři často zcela nezaslouženě bohatli.

Rozvoj morálního rozměru společnosti zůstával stále na okraji zájmu. Ti, kteří se snažili upozorňovat na nebezpečí morálního rozkladu společnosti byli a stále jsou umlčováni a zesměšňováni.

V médiích dostávají prostor převážně jen ti, kteří hlásají. Vyrábějte více, spotřebovávejte více, plýtvejte více, zadlužujte se. Jedině růst HDP a rostoucí spotřeba jsou ukazatelem našeho úspěchu a blahobytu. To je ta jediná a správná cesta.

Jenže takto to, zcela logicky, nemohlo a ani nemůže jít do nekonečna. Mnozí to dávno věděli. Jejich varování však zanikalo v hlučném cinkotu peněz.

Nyní jsme tam, kam jsme se museli zcela zákonitě dostat.

Ukázalo se, že neviditelná ruka trhu není všemocná, pokud není v rovnovážném vztahu s morálkou. S morálkou, která se nedá přepočítat na peníze. Nyní se v plné nahotě ukázalo, že o peníze nemůže a ani nesmí jít v první řadě.

Jak řeší světové vlády tuto krizi? Z daní občanů zachraňují miliardovými injekcemi ty bohaté, kteří často desítky let brali nemravně vysoké platy a dividendy. Zachraňují je jen proto, aby nebyla nezaměstnanost. Myslím si ale, že tento způsob léčby nepomůže. Zachránit všechny krachující nejde. Je to jako lavina, jako sněhová koule.

Všechno zlé je však někdy i k něčemu dobré.

To zlé je bohužel to, že na špatné vedení společnosti těmi bohatými doplatí především ti chudí. Tu zločinecko-lajdáckou práci těch bohatých zaplatí zase jen ti chudí ze svých daní a svou zvýšenou nezaměstnaností.

To dobré je to, že naše, velmi arogantní civilizace dostala konečně pořádnou facku, aby se mohla ještě VČAS vzpamatovat.
Podle mého názoru by bylo dobré abychom v konstruktivní diskusi začali co nejdříve hledat kompromis – třetí cestu - mezi kapitalismem a socialismem, kde každý z těchto společenských systémů má své klady i zápory. Například se snažit správně určit, kdy je pro občany ještě užitečné vlastnictví státu a kdy je výhodnější vlastnictví soukromé. (Například – kam až jít v privatizaci zdravotnictví – zdravotní pojišťovny.) Důležité je i všeobecné zvyšování vzdělanosti, protože jen vzdělaní lidé včas pochopí, že například kouření skutečně škodí zdraví a zkracuje život.

Co tak třeba začít se i uskromňovat ve spotřebě? Nekupovat všechny ty nesmysly, kterých jsou obchody plné a místo toho se více věnovat řešení řady duchovních otázek? Změnit si např. žebříček životních hodnot, kde peníze by už nebyly na tom prvním místě?

Jistě si někteří z nás všimli při svých cestách po světě, že často ti velmi chudí lidé zůstávají i přes svá velká trápení velmi slušní, milí i šťastní, na rozdíl od nás bohatých, kteří jsme neustále nespokojeni, mezi sebou bojujeme, nenávidíme se a závidíme si. Vezměme si z těch ubožáků mravní příklad! Zeptejme se jich proč se cítí šťastni, i když jsou tak chudí?

Jak už jsem uvedl, co tak, jako první krok ke změně, uvažovat alespoň o tom, že bychom si změnili pořadí v našem žebříčku životních hodnot například takto:

1. Pokora 2. Láska 3. Pravda 4. Spravedlnost 5. Svědomí 6. Čest 7. Zdraví 8. Peníze.

Myslím si, že už je nejvyšší čas nějak začít.

Změna nejen myšlení, ale zejména změna v jednání je už nutná!

Čas neúprosně běží!
25. 02. 2012 | 00:02

mažňák napsal(a):

David: bez ekonomického růstu posledních 200 let byste neměl ani splachovací záchod, myčku nádobí nebo antibiotika. A třetí cesty, když použiju laciný bonmot, vedou do třetího světa. Souhlasím že není nutno růst dopovat extrémními schodky, ale jinak, nic proti němu, naopak zaplať pámbů za něj. Navzdory obecnému přesvědčení, růst nejvíce pomohl těm chudším a středním vrstvám. Bohatí měli relativní komfort vždy, i když !!! každý světový boháč 19. století by po zvážení všech pro a proti asi vyměnil s příslušníkem střední třídy v ČR roku 2012. A v tom je to kouzlo růstu.
Stejně tak nic proti pokoře, lásce, pravdě atd. Ovšem tyto hodnoty nemají s ekonomickým růstem moc společného.
25. 02. 2012 | 00:50

David napsal(a):

mažňák:

"...Stejně tak nic proti pokoře, lásce, pravdě atd. Ovšem tyto hodnoty nemají s ekonomickým růstem moc společného..."

-----

S tím nemohu souhlasit.

Tyto hodnoty mají s dalším ekonomickým růstem velmi mnoho společného.

Ano, 200 let jsme ekonomicky rostli, ale duchovně jsme klesali.

Přitom je nutné se snažit vždy udržovat určitou rovnováhu.

Klasický ekonomicko-hospodářský růst jsme vyčerpali, protože máme také krizi z NADVÝROBY, o které se zatím moc nemluví. Zvyšování nezaměstnanosti je toho jasným důkazem.

Dnešní společnost je více než na morálních hodnotách založena na lži, podvodu a na nikde nekončící honbě za penězi.

Copak to nevidíte?

Všude nás jen podvádějí (banky, pojišťovny – malá písmenka ve smlouvách a už i takové drobnosti, jako přelepování datumů u spotřeby potravin). - Ptám se, PROČ se to dělá? - A zakopaný pes je ve LŽI.

A na lži přece nelze stavět další růst společnosti.

Prostě a stručně řečeno - je nutné dělat maximum pro to, aby láska a pravda už konečně začaly vítězit nad lží a nenávistí.

Toho se dá například dosáhnout tím, že občané, kteří se chtějí chovat slušně se sdruží v jedné politické straně, která pak vyhraje příští parlamentní volby.
25. 02. 2012 | 01:29

Maznak napsal(a):

Duchovne jsme klesali? Staci si precist fejetony Karla Capka... Jinak mam taky radsi pravdu a lasku, ale bojim se vizionaru. Zabili vic lidi nez zlocinci.
25. 02. 2012 | 01:45

sinusoida napsal(a):

V situaci, kdy se po nějaké době opět jednou za čas epicentrum prosperity (čti: místo, kam se sbíhají penězovody z kolonií směrem ke kolonizátorům) začínají přesouvat z místa na místo, tentokrát ze Západu na Východ, začíná se na Západě hovořit o tom, že "kapitalismus nefunguje". Hm. Východ ale stejný pocit nemá, kapitalismus mu totiž zatím spíš prospívá, povznesl ho z bídy k relativně o něco lepší úrovni. Sám Západ (dokud byl na vrcholu) celou dobu učil zbytek světa, že je to tak v pořádku, protože v kapitalismu to chodí tak, že aby jeden vydělal, musí jiný prodělat. Je proto logické, že tíhu zbývajícího vrcholu pyramidy začínají cítit ti, kdo byli dosud na jejím vrcholu a profitovali z ostatních (a byli dlouho spokojeni jak to celé skvěle funguje), teprve v momentě, kdy se sami ocitnou o něco níže pod vrcholem - a na jejich ramenou se začnou vyhřívat a z nich profitovat jiní. Není to tedy tím, že kapitalismus tak úplně nefunguje, jak mumlají potentáti v Davosu. Jen funguje zase pro někoho jiného. Celkove vzato ale jako mechanismus moci funguje dobře, v celé své zrůdnosti a odlidštěnosti, protože funguje plně v zájmu svých prominentů: aktuálních největších držitelů kapitálu. Jen prostě není ze své podstaty příliš slučitelný s něčím jako humanismus nebo ohledy na lidskou důstojnost (a to opravdu není zcela totéž co úmyslný parazitismus na sociální podpoře).
25. 02. 2012 | 01:58

G.Orwell napsal(a):

Nejhorsi na cele veci je to ze kdyz budou rozvojove zeme postupovat jako Cina tak postupne nebudeme mit komu charitativne pomahat.
25. 02. 2012 | 04:35

PK napsal(a):

To Mažňák

pane Mažňáku,nic proti vědě,technice,pokroku ale přiznejme si že moderní výdobytky představují pro společnost taky určitou past.Viz možnost různých kolapsů techniky ve velkém měřítku nebo v menším nedávné zavádění nového SW na MPSV.Troch mě tak děsí jak je dnes většina lidí technikou úplně fascinována a přitom svým způsobem sedíme všichni na sudu s prachem. Dále tu ve jménu "mantry růstu"(nenažranosti) dochází k drancování přírodních zdrojů takže při tom jak svět rychle "letí vpřed" se brzy zase octnem v době kamenné.
A k těm hodnotám-naopak na nich je(není) zvelké části fungování ekonomiky založeno.Např.DŮVĚRA-ta je ve hře když hrozí runy na banky.
25. 02. 2012 | 06:24

PK napsal(a):

hodně moc bych si přál aby takové texty jako např. ten od p. Davida četli naši politici napříč celým spektrem.
25. 02. 2012 | 06:34

Béda napsal(a):

mažňák,

z uvedeného plyne. Sedláčci v Davosu si připustili (a kupodivu již začali připouštět i veřejně - viz článek), že celý virtuální pyramidový systém se sype. To je to, co zde někteří tvrdí již pár let.

Při zodpovězení klasické otázky "što dělať?", aby celá skládačka vnitřně neimplodovala, anebo neexplodovala v další celoplanetární válce, jsou na výběr tyto varianty:
- zásadní (nikoliv kosmetická) změna stávajícího systému. Třeba znárodnění všech bank, odepsání všech virtuálně vytvořených dluhů a seškrtání nul v majetku bankéřů řádově o tři a víc, proměna bankéřů ve slušně placené úředníky na úrovni pedagogickoho sboru...
- úplná změna systému v jiný
- anebo zachování současného systému až do krachu, který již v podstatě začal
25. 02. 2012 | 07:18

christoph napsal(a):

Já kdybych měl srovnat socialismus do roku 1990 s postkomunismem poté,nepoužívaje žádné teorie kapitalismu,
bych to viděl na základě osobní zkušenosti takto:
za socialismu se nemohlo podnikat a mohlo pracovat,i když s obtížemi
za postkomunismu se mohlo podnikat (selektivně) a muselo pracovat,ale v podstatě pracovat ne příliš smysluplně a efektivně až na vyjímečné instituce.Byli všude lidé převedení na jinou práci,bez kvalifikace k nové a magement -slátanina všeho možného čertvíodkud a pravděpodobně skryté penězovody,často formou neužitečné i fiktivní spolupráce "kdesi" v "čemsi"

Výsledek bych očekával,podle toho,že co jsem viděl sám-neziskových nebo máloziskových nových organizací bylo více než zbylých "štrougalovských" ziskovek:

tedy pokud vezmu dnes namátkou ve stovce lidí občana a zjistím jeho plat,bude to nejčastěji dnes 15 000 Kč.Pokud bych tento výzkum dělal za socialismu a přepočtu to na dnešek,tak tehdejší průměr by měl asi tak dnešních 30 000 kč,t.j.žil sice za menšího sortimentu zboží,služeb a výjezdních možností ale zhruba 2x lépe.Životní úroveň,tím,že není odpracováno,klesla.Klesá.

Menšina výdělečných institucí živí většinu nevýdělečných nebo málovýdělečných institucí.
Je to o to bolestnější-že postkomunismus navíc zrušil své bývalé socialistické ztrátové resorty,kde se nic moc nedělalo:mnoho výzkumných ústavů,bytových družstev,lidových škol a socialistických akademií,velkou armádu,..
A přesto je to horší a horší.
25. 02. 2012 | 07:30

christoph napsal(a):

oprava výše na :"management -slátanina ...
25. 02. 2012 | 07:37

PK napsal(a):

to Maximus-Rudy Avízius

to je tak trochu odpověď na to když jsem se ptal pana Sedláčka (naivně) na to zda vůbec mají politici ekonomiku pod kontrolou.No uvidíme na jaře co se bude po těch summitech dít.
25. 02. 2012 | 07:42

PK napsal(a):

to christoph

mám pocit že teď už nepůjde o pření se který ideologický systém je lepší ale o záchranu holých životů.
25. 02. 2012 | 07:49

Sladký napsal(a):

Co s kapitalismem? Směr nám jasně ukazují severské země.Jsem přesvědčen, že recept zná spousta lidí.Není zázračný a nevytvoří ráj na zemi, ale rozhodně zajistí lepší podmínky, než ty, co jsou (nejen u nás) dnes.
ReCaptacha ESPOPE CURACI :O))
25. 02. 2012 | 07:59

Saltzman napsal(a):

Béda

Sice řešení se zdá správné, ale jek jej chcete realizovat? Krach se zdá nevyhnutelný, otroctví je na obzoru. Nebo myslíte na revoluci proletariátu? Ty myšlenky jsou tak zprofanované, že se jeví jako utopie na druhou. Příklad Severní Korei je plně odstrašující pro každého myslícího. Nebo se vám jeví, že Islám nám hrozí svou agresivní náboženskou vírou? I kdyby teroristé způsobili ztráty na životech v řádech milionů, nepohnou s žádnou ekonomickou sférou.

Takže dle vašeho je třeba očekávat postupující krach! V tom máte samozřejmě pravdu, ale o tom všichni dobře víme. Jenže právě o tom píše Sedláček, že odpovědní jsou bezradní.
25. 02. 2012 | 08:16

Stařeček napsal(a):

pane Sedláčku, kdyby ti věhlasní politici a ekonomové dostaly občas překlady názorů ze zdejších blogů, už dávno by věděli co dělat. Jenom, že oni hledají cestu jak krást ve velkém a ještě chtít, aby to fungovalo.
25. 02. 2012 | 08:19

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

David
Vidím to stejně jako vy. Vládnoucí elity by se měli začít bát, přijde čas platit dluhy z nepeněžního sektoru. A ty narostly!!!
25. 02. 2012 | 08:20

Béda napsal(a):

Saltzman,

- které řešení se vám zdá správné?
- čemu říkáte revoluce proletariátu? Celosvětovému OWS, společné revoluci decimovaných, tedy nižších a středních vrstev?
- proč sem zatahujete systém KLDR, který nemá vůbec nic s komunismem ani se socialismem? Komunismus ani socialismus, pokud se nepletu neměly být systémem sloužícím výhradně nějakému rodovému klanu a ze zbatku společnosti nadělat hladovějící, bezprizorní otroky. To je jako kdyby jste argumentoval v případě kapitalismu Haiti, Somálskem, Etiopií a pod..
- a proč do debaty o ekonomicky kolabujícím kapitalismu a o možných východiscích (pokud existují) zatahujete islám?
25. 02. 2012 | 08:23

Yosif K napsal(a):

christoph napsal(a):
Já kdybych měl srovnat socialismus do roku 1990 s postkomunismem poté,nepoužívaje žádné teorie kapitalismu,
bych to viděl na základě osobní zkušenosti takto...... atd atd atd
Pane - mylite se - mozna mate zachvat starecke ostalgie. S vyjimkou najemneho a s nim sdruzenych sluzeb bylo UPLNE VSECHNO za sociku vhledem k platum drazsi - dokonce i silne dotovane potraviny. Na vetsine potravin byla zaporna obratova dan 40-60%.

Zamestnanci se dostali na uroven spotreby 1989 cca v roce 1995-1996. V dnesnich penezich plat 3000 KCS z roku 1989 byl cca Kc 15 000.

Nejvetsi omyl ostalgie je ovsem v tom, ze by rezim byl schopen dotovat potraviny i po roce 1989. Nebyl. Totalne zbidacely SSSR hodlal jeste vice priutalcit na ceny ropy i pro vychodni soudruhy. Rezim v CSSR vedel, ze bude muset dotace na potraviny odbourat behem roku 1990. Dokonce za ucelem "potlacovani inflace po cenove liberalizaci" SBCS intenzivne konzultovala s americkymi ekonomy Frenkelem a Fischerem (nynenjsi sef centralni banky Israele), kteri byli na podzim 1989 v Praze na "turisticke navsteve". Specielne se zajimala o jejich zkusenosti se zavedenim "noveho shekelu" (NIS). Coz bylo zmineno v internich obeznicich SCSB a MV (bylo potreba pripravit vnitraky na pripadne nepokoje.........)

Rudi soudruzi chystali na rok 1990 stejny cenovy sok, jako zavedli rudi soudruzi v Polsku v roce 1980. Takze za komancu by vas cekalo nemolich to stejne jako za noveho rezimu - starorezimni plat a cvrtka masla za 28 Kc misto za 10. Beee beee..... bad luck..... vy byste strashneee diviiiil - jako vetsina proletaru - i usima.....
25. 02. 2012 | 08:24

Yosif K napsal(a):

Sladký napsal(a):
Co s kapitalismem? Směr nám jasně ukazují severské země.Jsem přesvědčen, že recept zná spousta lidí.Není zázračný a nevytvoří ráj na zemi, ale rozhodně zajistí lepší podmínky, než ty, co jsou (nejen u nás) dnes.
25. 02. 2012 | 07:59

.....Mate svatou pravdu - je treba nasledovat severske zeme - samozrejme jak v cem.... specielne je treba nasledovat severske zeme v osekani nesmyslnych soc davek pro proletare v pripade krize.
A) V roce 1994 Finove uprostred krize sekli podpory v nezamestnanosti na polivinu (nezamestnanost 18%)a postavili na namesti vyvarovny polivek. Finove ani necekli, vetsinou se rychle a bolestne rekvalifikovali na cokoliv co bylo treba a krizi velmi rychle prekonali.
B) Svedove pred 2 roky zasekli vybirani podpr z bankomatu v zahranici. Kdo chce cerpat podpory - uz to nejde z Thajska nebo Maroka (nebo z Hadje do Mekky). Musi sedet ve Svedsku a chodit na rekvalifikacni kursy. Dochazka se brutalne prisne kontruluje
3) Skandinavci zavedli prime platby u doktora - ve Svedsku 50 svedskych korun - atp. Ve Finsku 10-20 EUR. Nikdo ani necekl. Ani svedsti bolsevici se neozvali......

Ano - nasledujme Skandinavii - budeme muset. Nic jineho nezbude. Sobotkuv-Skromachuv-Paroubkuv rozhoz socialnich benefitu mezi proletare byl mozna poslednim takovym stedrym rozhozem na budoucich 50 let.
25. 02. 2012 | 08:35

Zjevný podvod napsal(a):

Posčítejte hodnoty všech finančních derivátů a toxických balíčků a vydělte je počtem obyvatel země. Výsledek označte: reálný průměrný majetek každého člověka, a červeně červeně zakroužkujte.
25. 02. 2012 | 08:44

George napsal(a):

My chytří bezradní lidé. Žereme, mlaskáme, těžíme ze současného systému, ale vidíme, že už to dále nejde, protože je vše kolem nás zplundrováno a zadluženo. Lůza začíná být nas.aná a to by mohl být nebezpečné. A tak vymýšlíme změnu, po které budeme zase žrát, mlaskat a těžit, ale pracující lůza bude držet hubu a krok.
25. 02. 2012 | 08:46

Yosif K napsal(a):

sinusoida napsal(a):
Hm. Východ ale stejný pocit nemá, kapitalismus mu totiž zatím spíš prospívá, povznesl ho z bídy k relativně o něco lepší úrovni. Sám Západ (dokud byl na vrcholu) celou dobu učil zbytek světa, že je to tak v pořádku, protože v kapitalismu to chodí tak, že aby jeden vydělal, musí jiný prodělat. Je proto logické, že tíhu zbývajícího vrcholu pyramidy začínají cítit ti, kdo byli dosud na jejím vrcholu a profitovali z ostatních (a byli dlouho spokojeni jak to celé skvěle funguje).... atd atd

..mate celkem pravdu krome toho ze kapitalsimus funguje tak ze jeden vydela a druhy prodela. I americky proletar ktery prisel o praci pri siti trenek nebo slevani oceli a nyni tridi postu u DHL
na necem vydelal: vsechno co kupuje z Asiee je mozna o polovic lacionejsi, nez kdyby to vyrabeli pro nej jini americti proletari.
Vzorem spravneho pristupu byl Reagan. Kdyz za nim prisla nejaka odborarsko-podnikatelska delegace, aby zatrhl importy motorek z japonska nebo cehokoliv lacineho z Asiee, nakopal jim do zdnic a nechal je shodit se schodu a nechal jim poslat dopis, at se nauci vyrabet lacineji a lepe - jako asiati. To ze se Asdiati budou mit lepe reagana tesilo. Chtel to tak aby se lide na celem svete meli lepe. Pokud poradne maknou.

Hlavni vec co nyni nefunguje jsou statni deficity. Reseni je jednoduche - vsichni se budou muset o neco uskrovnit - i proletari se budou muset o neco uskrovnit. Samozrejme ze rust bude nejakou dobu pomalejsi nez kdyz stat rozhazoval penize horem dolem. Rezervy jsou.......
25. 02. 2012 | 08:47

Béda napsal(a):

Yosif K,

milý pane. Ad Finové: Kdo zaplatí ty rekvalifikace? Co když práce stejně nebude? "Jelity" nepotřebují plnou zaměstnanost ale armádu nezaměstnaných ochotných ke všemu. Cílem je maximálně srazit cenu práce a zvýšit zisky suprbohatých majitelů "všeho". Dneska majitelé Nokie sinaisují výrobu. To znamená, že ji přesunou, včetně know how, kapitálu a pracovních příležitostí z Evropy do nízkonákladové světové otrokárny, aby vůbec mohli uspět v konkurenčním boji. Výsledkem budou obrovské výpadky ve finském dociálním, daňovém a zdravotním systému, hromada nezaměstnaných Finů, postupné snižování životní úrovně ve Finsku, zanedbávání infrastruktury a investic...

PS: ale nezoufejte. Kapitalismus má před sebou skvělé vyhlídky. Akorát ještě nikdo je (samozřejmě krom vás) je nedokázal popsat a hlavně nalézt způsob jak jich dosáhnout. Proškrtáním se až pod úroveň konkurenčních Číňanů to asi půjde hodně ztěžka.
25. 02. 2012 | 08:47

Yosif K napsal(a):

George napsal(a):
My chytří bezradní lidé. Žereme, mlaskáme, těžíme ze současného systému, ale vidíme, že už to dále nejde, protože je vše kolem nás zplundrováno a zadluženo. Lůza začíná být nas.aná a to by mohl být nebezpečné. A tak vymýšlíme změnu, po které budeme zase žrát, mlaskat a těžit, ale pracující lůza bude držet hubu a krok.
25. 02. 2012 | 08:46
Nebudte takovy zapskly pesimista..... Doufam ze vas jako spravenho proletarskeho internacionalsimu tesi aspon to, ze v Asii se maji lide lepe a lepe.....
25. 02. 2012 | 08:49

Zjevný podvod napsal(a):

Posčítejte hodnoty všech finančních derivátů a toxických balíčků a vydělte je hotovostí a hodnotou zlata a realit (teoreticky získatelných během prodeje ve lhůtě 1 roku). Výsledek označte: reálná páka spekulantů a zeleně zakroužkujte.
25. 02. 2012 | 08:51

Zjevný podvod napsal(a):

Posčítejte hodnoty všech akcií a vydělte je hotovostí a hodnotou zlata a realit v podnicích jim odpovídajících (teoreticky získatelných během prodeje ve lhůtě 1 roku). Výsledek označte: Bublina akcií a modře zakroužkujte.
25. 02. 2012 | 08:55

Yosif K napsal(a):

Béda napsal(a):
Yosif K,
milý pane. Ad Finové: Kdo zaplatí ty rekvalifikace? Co když práce stejně nebude?

.......V kapitalismu se vzdycky nejaka prace najde. Finove se museli rekvalifikovat z vyroby hlinikovych profilu a drevenych domky pro SSSR na vyrobu mobilu, stroju atp atp. Vicemene se povedlo se zazracne rychle. V USA je firma ktera uspesne exportuje do Ciny DREVENE JIDELNI HULKY. Zamestnava pres 100 lidi - prevazne "minorit". Chce to podnikat a myslet. Chce to hlavne nevystvat danemi podnikatele do Holandska.....
25. 02. 2012 | 08:55

historie napsal(a):

to Yosif25.2.8:55 Pošleme je do Afganistanu za libijské peníze. Shalom.
25. 02. 2012 | 08:59

Béda napsal(a):

Yosif K,

ještě jedna malá technická. Argumentovat vzrůstem životní úrovně Číňanů (na Indy se malinko zapomíná) je hodně scestné.
Za třicet let rozvoje růžového kapitalismu se (cca 2,5 miliardy lidí v těchto státech) dopracovali někam na průměrný příjem (toho zdaleka nedosahuje většina - zrovna tak jako průměru zdaleka nedosahuje většina v ČR) cca 3.500 Kč - v ČR z toho nezaplatíte zdaleka ani nájem, (v Indii snad ještě méně).

Globální kapitál cíleně vysává výsledky dlouhodobého výzkumu ze západního světa a volně je vyváží i s prací do "dumpingových" konkurenčních otrokáren.
25. 02. 2012 | 09:02

hind napsal(a):

to Yosif K:
Vy jste tu nebyl když na internetu vyvěšovaly ceníky z dob dávného socialismu trafik,hospod,..takže by jste nevěřil pivo 1 Kč 20 hal,cigarety-partyzánky-1.20, 1 rohlík 5 hal apod.
Ale pro Vaše emigrantské údivy ,protože sem Západ nejezdil,tak raději žili v přesvědčení,že bolševici tu jedí děti.
Tak např.rok 1986 mám úplně v v živé paměti:ten rok jsem při nemocenské chodil na normální oběd s polévkou a kompotem v moderní restauraci za 12 Kč bez slev.V létě jsem jel na dovolenou na Slovensko ,za 70 Kč vlak,kde dnes se blíží cena jízdenky tisícovce,určitě nad 500 Kč.Poobědval jsem v nádražní restauraci segedínský guláš s osmi velikými knedlíky,přetékající na zvětšeném talíři-cena 2 Kč 90 hal. Dnes segedín menší porce pod 60 Kč vyjímečně. Nájemné v těch letech se vším okolo 300 Kč,dnes okolo 6000 Kč se vším.
25. 02. 2012 | 09:02

Yosif K napsal(a):

PS: ale nezoufejte. Kapitalismus má před sebou skvělé vyhlídky. Akorát ještě nikdo je (samozřejmě krom vás) je nedokázal popsat a hlavně nalézt způsob jak jich dosáhnout. Proškrtáním se až pod úroveň konkurenčních Číňanů to asi půjde hodně ztěžka.
25. 02. 2012 | 08:47

...pokud uvidite ZASE vyvarovny polivky ve Finsku - tak jen na prechdnou dobu. Finove nejsou skuhralove jako Cesi - prijdou o vyrobu Nokii - najdou si neco jineho - jako Cesi, kdyz zkrachovala Poldi atp - ale navic u toho nebudou skuhrat.........

Nwmci take prisli o vyrobu mobilu (siemens nebo neco tak...) Cina ale zustava jejich nejvetsim odberatelem strojirenske vyroby......

A rozdil mezi cinskymi mzdami a evropskymi se nesnizuje jen z jedne strany - cinsti delnici vydelavaji v US$ dvakrat vice nez Cesi pred 22 lety....
25. 02. 2012 | 09:05

veverka napsal(a):

Mažňák

"trapný rasismus"

Ano typický "argument",kdykoliv se někdo odváží kritizovat židy je označen za rasistu.Trapný jsi tak akorát ty.
25. 02. 2012 | 09:14

Yosif K napsal(a):

hind napsal(a):
to Yosif K:
Vy jste tu nebyl když na internetu vyvěšovaly ceníky z dob dávného socialismu trafik,hospod,..

S najemnym mate pravdu - s cenami potravin nikoliv. Gulas s osmi knedliky byl za 2.90 snad jen tyden po menove reforme vroce 1953. Jste humorista. V roce 1989 jedine jidlo pod 20 Kc byly brambory s vajickem a spenatem, krupicna kase s kakaem apod. Cokoliv s masem bylo za 20-40 Kc. A to byl provoz RAJe dotovan ze 40% statem a NAVIC na cenach potravin byla zaporna obratova dan 40-60%. Dotacni socik by vsak v roce 1990 skoncil tak jako tak. Zrovna tak jako skoncil dotacni socik v Polsku o deset let drive......
25. 02. 2012 | 09:14

Béda napsal(a):

Yosif K,

"cinsti delnici vydelavaji v US$ dvakrat vice nez Cesi pred 22 lety...." Jak jste se k tomu dopočítal? Reálně anebo nominálně?
Co si za to může čínský dělník, zemědělec... dopřát ve srovnání s Čechem před listopadovým převratem? Jak má vyřešen důchod, vzdělávání dětí, sociální otázky v případě úrazu, perspektivu postižených členů rodiny...?
25. 02. 2012 | 09:17

Yosif K napsal(a):

Béda napsal(a):
Yosif K,
ještě jedna malá technická. Argumentovat vzrůstem životní úrovně Číňanů (na Indy se malinko zapomíná) je hodně scestné.

...mate pravdu - rozdil mezi CLR a Indii je velky. Hlavni dovod je v tom, ze v CLR jsou prakticky zakazany odborarske aktivity - Cinane kmitaji jak Cinane. V Indii vladnou v mnoha odvetvich odborarsti teroristi. To co dela v CLR (nabo na Tchaiwanu) jeden cinan - to stejne dela v Indii 5 Indu. Indicke odbory je chrani aby se nepredreli. Vysledkem je, ze i budik ma v Indii 2krat vyssi naklady pri polovicnich mzdach. 20 kg naraznik na Octavii nesou v Indicke skodovce 2 delnici. Aby si neuhnali plotynky. Atd atd.

Odbory jsou nejvetsi skudci proletaru!!!!!!
25. 02. 2012 | 09:22

Béda napsal(a):

Yosif K,

máte pravdu. Kapitalismus je ideální systém. Ovšem hlavně pro 1% kosmopolitních dravců - mafiánů, kteří vyznávají jedinou morálku (co je dobré pro mně je dobré a ostatní mě nezajímá). Když se vrátí ke své podstatě, která mu byla vždycky vlastní - s výjimkou krátkého období lidské tváře = sociálního státu - je pro naprostou většinu lidí doslova k nežití. Dovedl k dokonalosti otroctví, vysávání planetárních zdrojů, žití na úkor budoucnosti - obírá o perspektivu naprostou většinu mladých, starých, státy - které uvrhává do chomoutu nesplatitelných dluhů.
25. 02. 2012 | 09:44

občan napsal(a):

to Yosif. Jsi kontraproduktivní se svou ideologickou propagandou. Učím na univerzitě. Znalosti a disciplina studentů poloviční oproti socíku.
Nerozumí textu. Při 7 mi násobné inflaci mám mzdu cca 80% socíku. Budu ale oloupen o důchod a zdravotní péči, děti o bezplatné vzdělání. Peníze na chod školy cca poloviční, spolupráce s průmyslem nulová. Jak to skončí? Shalom.
25. 02. 2012 | 09:50

občan napsal(a):

Výhra. Ze socíku mám levné bydlení v králíkárně.
25. 02. 2012 | 09:55

L.S. napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, myslím si, že základní chybou přístupu samozvané rady moudrých k řešení tohoto skutečně existujícího a velmi vážného problému je už sama ta snaha "vymyslet nový systém". "Systém", který dnes "funguje", také přece nikdo předem nevymyslel od stolu. Vznikl vývojem, poznáním a zafixováním možného. Jiný způsob jeho vytvoření je bohužel i v dnešní době výpočetní techniky a dostatečných historických zkušeností o podobných pokusech stejně slepou uličkou, jako byly kdysi snahy o vybudování Utopie a komunismu. Točíme se v kruhu. A dost se nám z toho motá hlava. Einstein kdysi řekl (parafrázuji), že budoucnost je vzhledem k tomu, že vše běhá ve vzájemných vazbách, samozřejmě přesně předvídatelná. To se ovšem "svobodymilovným" duším špatně poslouchá, že? On ale také věděl a současně hned řekl, že nikdy nebudeme znát (a tedy do těch našich mašinek moci zadat) dost informací, abychom dokázali vývoj čehokoli přesně predikovat. Snaha o to to dokázat, je jen mrháním prodstředky a duševními kapacitami oněch chytrých lidí, o kterých píšete. Celý problém je ve filosofické, morální a etické rovině. Ono vlastně vůbec není třeba nastavovat žádné přesné administrativní mechanismy fungování společnosti. Stačí poměrně jednoduše stanovit, co je ještě ve vzájemné rvačce o zdroje a prostředky k přežití(ničím jiným už pomalu naše současná existence na tomto světě není)akceptovatelné, a co již nikoli. Ve chvíli, kdy způsob obstarávání si prostředků a hromadění majetku k životu jedince (entity, státu, živočišného druhu ...) evidentně začne ohrožovat životy ostatních nebo samotnou existenci jejich společenství, je třeba toho jedince nejprve slušně upozornit, pak se pokusit jeho aktivity omezit, případně (pokud to nejde jinak) ho nakonec prostě bez milosti eliminovat. Ale předpokladem je, že musí existovat ta společenská pravidla, která všichni předem znají a souhlasí s nimi. To mimo jiné také znamená, že onen jedinec předem velmi dobře ví, že dělá něco, co by opravdu neměl. Nemyslím si ovšem, že pro tento účel jsou ideálními kodexy tohoto typu poněkud zastaralá díla jako Bible a Korán. Mimochodem - četl jste všechny zákony, které letos vyšly? A znáte je perfektně, stejně jako ty, které vyšly předtím a pro nás aktuálně platí? Ne? Já také ne. Ale přesně proto se mi zdá být někde něco hodně, ale opravdu hodně špatně ...

Systém, který by vyhovoval víceméně všem, nebude vytvořen nikdy. Rovnovážný stav je totiž vždy výslednicí protichůdných zájmů a sil, žádoucím výsledkem musí být slušný kompromis. A mně se opravdu zdá, že na té straně, která by měla vyrovnávat tendence, které nás skutečně životně ohrožují,dnes něco zatracně chybí. A to něco pane, to je z velké části právě to, čehož váhu zdůrazňoval(i když to pohříchu také naprosto nedokázal prosadit)pan Havel. Morálka, vzájemná úcta a obecná slušnost. Nebo, chcete-li, láska a pravda? Pro mne ta láska znamená chovat se k sobě vzájemně slušně, s úctou, respektem. A pravda zase přiznat si, že takoví z principu prostě nejsme a že znamená obrovské úsilí snažit se o to, tento ideál v každé životní situaci naplňovat. To, že bychom se ale v zájmu přežití svého a svých potomků měli každým svým činem a po celý svůj život tomuto ideálu (byť samozřejmě jen asymptoticky) blížit, je pak právě tím poselstvím, kterým pan Havel (a před ním již tisíce jiných slušných duchovních vůdců) skutečně zjevně dokázal nakazit duševní pochody i těch pánů v drahých oblecích a nesmyslných limuzínách. Ne náhodou se proto jeho myšlenky stále v jejich projevech objevují.
Přeji vám krásný den

P.S.: Znáte ten vtip, jak se papeže ptají, kolik lidí vlastně ve Vatikánu pracuje? Papež se hluboce zamyslí a pak odpoví: "No, myslím, že asi tak polovina"...
25. 02. 2012 | 10:04

die strasse frei napsal(a):

Béda 19:19
Hned byste vyletěl z WTO jak cukrář a navíc byste si vykoledoval nějaké ty sankce nebo rovnou humanitní bombardování.
Podívejte se,jak EK raději Maďarsko zničí, než by mu dovolila zákonem nařídit novinářům psát pravdu a zatrhnout ústavním soudcům dělat si, co je napadne.
Jedinou skutečnou nadějí je islám.
25. 02. 2012 | 10:07

Béda napsal(a):

L.S.,

na obsahu vašeho příspěvku něco je. S výjimkou zmínky o p.Havlovi. Jenom pro připomínku. P. Havel byl "elitář" se vším všudy. Mezi disidenty i po sametu. Navíc se své filosofie v praktickém životě po sametovém převratu vůbec nedržel - v osobní, podnikatelské morálce i v politice po sametu totálně selhal. Viz vztah Olga - Dagmar, prodej Lucerny, humanitární bombardování, účelová vazba poslance Sládka o prezidentské volbě a neplnění slibů - cílem je zrušit vojenské spolky a pak hned hupky do NATO a do loupežných válek...
25. 02. 2012 | 10:13

Karel napsal(a):

Já si naopak myslím, že spousta lidí moc dobře ví, co by to chtělo, ale brání jim v tom ti, co si změnu nepřejí, co jim tento bordel vyhovuje. Abychom je snad začali litovat, ne?
25. 02. 2012 | 10:16

pražák napsal(a):

hind
Kde žijete s těmi 6000 nájemného se vším? V Litvínově na sídlišti?

Já dávám za 1+1 u levných družstevníků 8000 bez ničeho. Plus 2000 záloh z kterých se za 4 roky vyklubalo 5000, započteme-li doplatky. Zvýšení o víc jak 100%.
Topení jsem pro jistotu nastavil na O a ruce si myji studenou vodou. Co udělám s elektřinou, pámbu ví.
Vypnu lednici, televizi jsem naštěstí už před lety vyhodil.
25. 02. 2012 | 10:21

Martin O napsal(a):

občan:

Oloupen o důchod kým? Víte, že v roce 1980 bylo u nás 1.4 mio starobních důchodců a dnes je to 2.4 mio a 2.9 mio důchodců celkem? A to číslo dál roste? Když už učíte na té universitě, jste schopný si spočítat, že takhle to dál prostě nejde a větičky že "za socíku to šlo" jsou při srovnání těch čísel úplně mimo?
Při jakékoliv jen zmínce o nutnosti buďto nižších důchodů nebo vyšší hranice pro odchod začnou proletáři místo zapojení mozku prskat a kopat kolem sebe a řvát že je někdo okrádá.
25. 02. 2012 | 10:25

Viola napsal(a):

Nelze po zkušenostech popřít, že kapitalismus je založen na vykořišťování člověka člověkem. Jeden člověk se stává kořistí druhého. Kapitalismus je vrácení se do zvířecích let. Za socialismu jsme z toho vyrostli, ale zapomněli jsme na Boha.

A správně to David popsal. To, co se jednou ukázalo jako dobré jsme neměli odvrhnout. Chováme se jako masochisté, necháváme se ničit tygry, draky a pardály okolo, my čisté holubice. Jo to je ten vítězící Darwinismus.
25. 02. 2012 | 10:46

Asfalt napsal(a):

Béda navrhl řešení ve 24. 02. 2012 | 19:29. Odpovídá mažňák ve 24. 02. 2012 | 20:41. Argumentuje tím, že po zdanění se kapitál přestěhuje jinam a že vyšší daně promítne do ceny, aby zachoval svůj zisk. Jsme v bludném kruhu, ať už uděláme (veřejnou formální mocí) s makroekonomickými nástroji cokoliv, kapitál důsledky převede na zaměstnance a spotřebitele (svou ekonomickou mocí), kteří pak méně nakupují...
Pokud mají mít makroekonomické nástroje cílený účinek i na kapitál, pak potřebuji buď odpovědného kapitalistu (který existuje jen v utopických představách), nebo kapitál pod veřejnou kontrolou.
Nevidím proto jiné cesty než smíšené vlastnictví výrobních prostředků, kde stát vlastní podniky, které dají lidem práci, energie, vodu, mouku a rozvoj technologií. Soukromníci nechť pečou chleba, vyrábí špagety a své sobectví prosazují i potlačují ve fungující konkurenci, která neohrozí ekonomickou bezpečnost státu.
Myslím, že ti inteligentní toto již dávno vědí. Všichni ale víme, že nejsme řízení veřejným zájmem, ale privátními zájmy a hloupostí ideologických fanatiků. Zajímalo by mě jen, zda si budeme hrát na neználky do úplného konce, nebo zda zaslepenci procitnou dřív.
25. 02. 2012 | 10:48

Jaroslev V napsal(a):

Martine O - vykašlete se na ideologické žvásty. Tento stát MÁ NA TO aby uživil své důchodce, ale nemá na živení cigánů, parazitů, nepracujících a na zbytečné úřady a organizace, a také neuživí tu korupci a rozkrádání.
S demografickou křivkou máte pravdu, ale proč se tu po listopadu 89 přestaly rodit děti, a ty co se rodí jsou ze 40% u matky samoživitelky, tedy parazitování na těch pracujících.Už máme celou generaci dětí, kteří v životě neviděli, že by někdo z jejich rodiny a okolí pracoval Vy nevidíte jak rapidně klesá počet těch co pracují-tvoří hodnoty, a jak narostl prudce počet těch co nepracují a nebo pracují v oborech kde nic nevytvoří a často dokonce spíše překážejí nebo i škodí. Nemůže za to náhodou systém ???...
Fakt že se můžeme uživit jen prací, tvořením hodnot, jde asi mimo vás
25. 02. 2012 | 10:49

Viola napsal(a):

Za socialismu bylo nemožné, aby se zabrala úrodná velmi binitní půda na zastavění nějakého supermarketu, kde by se plátvalo zbožím naprosto neskutečným způsobem, nebo se zabrala půda na výstavbu dálnice, po které se budou prohánět kamiony naložené nesmyslným zbožím sem a tam, když je vedle možno využít železnice. Je třeba si uvědomit, že více potřebujeme jíst, než se prohánět v autech a ničit ovzduší a úrodnou půdu i vodu a nakonec i životy (časté úmrtí v důsledku dopravních nehod, nesmyslných).

Kdysi dávno naši praotcové našli krásnou, úrodnou a velmi bezpečnou zemi, pečlivě si ji hlídali (název Češi je odvozen také od "hlídat hranice) a nyní ztrácíme to, co naši otcové tvrdě ochraňovali. Chtělo by to asi trochu toho sebeuvědomění.
25. 02. 2012 | 10:56

Viola napsal(a):

Asfalt,

jasně, každý člověk potřebuje nad sebou dozor, i ten kapitalista, nakonec i ten prezident i král, nad námi je Bůh, ale kdo dnes dodržuje jeho pravidla a kdo se ho bojí, jen se vysmívají, protože ho neviděli, ale ten marasmus, to je ta Boží trestající ruka.
25. 02. 2012 | 11:01

mažňák napsal(a):

Zjevný podvod: bublina akcií, jak jí definujete, už trvá stovky let. V ceně akcií jsou nároky na budoucí zisky, likvidační hodnota firmy o ničem nevypovídá. Rozumíte tomu asi jako já jaderné fyzice.
25. 02. 2012 | 11:01

Viola napsal(a):

A mám tři jedničky - opět potvrzeno shůry. :-)
25. 02. 2012 | 11:01

none but ron paul napsal(a):

Zjený podvode
Stoneův film o Michaelu Milkenovi (ten první, druhý je slátanina) ukazuje, jak se rodila morálka nezodpovědných manažerských trhanů.
Jednu dobu byly největší benefity za mergers & acquisitions, tak se spojovalo nespojitelné a nakupovaly se firmy, kterým nikdo z majitelů a menežmentu nerozuměl.

Když začali investiční bankéři dostávat obrovské odměny za prodej bezcenných CDS, vyrobili jich tolik, že je pořád ještě nikdo nespočítal (bankám se při takzvaných "testech" dovolilo ocenit si je podle vlastní vůle) a hádejte co. Peněz plutokratům zase přibylo.

Jsou lidé, jejichž osudem je pohybovat se po spirále dolů, těch je skoro 90% a mohou se stavět na hlavu, nic s tím nenadělají.
Pak je těch asi 8 nebo devět procent nejbližších sluhů plutokracie, kteří dostávají do žlabu podle stupně užitečnosti.

Ti nám jako šéfredaktoři modulují zpravodajství, jako koňomentátoři vytvářejí scestné výklady jasných skutečností, jako policajti šijí podrazy na policajty konkurenční a dodávají kompromat do sejfů svých páníčků (něco jim zůstane za nehty kvůli zabezpečení na stáří - pak se najednou nevysvětlitelně v uzamčeném kanclu zastřelí nebo se 100x probodnou a oběsí se ve sklepě).
Nebo jako právníci formulují ty smlouvy, kterým osoba neznalá nerozumí a které ji dříve nebo později zruinují. Advokátské rozesilatele vyděračských dopisů vynechávám, to je vpodstatě drobná mrchožroutská škodná.

A pak pochopitelně bankéři, jako pan Sedláček, kteří neumějí vytvářet zisk a jejichž jedinou moudrostí je odírat bezbranné obyvatelstvo. Vedle absurdních poplatků za to, že jim poskytujete své peníze na vás vahou své lobby dokáží vytvářet podrazy jako jsou druhé pilíře, nekonečný růst fixních nákladů života, privatizace zdravotnictví atd atd. To všechno je potřeba, aby měli komu půjčovat (firmám, které si šikovně založí absolutní zlodějská smetánka a které se stanou neoddělitelnou součástí toku vašich daní někam pryč) a z čeho brát rentu. Podnikat neumějí, takže musí kroutit zákony.

Finančníci nejsou nic než účetní, kteří se přizdobili barvitými tituly a vytvořili si funkce s fantazijními názvy. Nejhorší z nich jsou ti, kteří jsou kreativní (viděli jsme na sekuritizovaných hypotéčních produktech), ale z hlediska užitku pro něko jiného, než jsou oni sami, jsou všichni ničemní.

Ve společnosti, která se chce pohybovat dopředu, by měli sloužit nějakým cílům, ale ve skutečnosti soustředili ve svých rukou neomezenou moc a k falšování uzávěrek používají jakékoli špinavosti, které je zrovna napadnou.
Lidé bez hodnot, bez fantazie, bez života, nekrofilové. Jediné co je dokáže trochu oživit je koks a voodoo.
25. 02. 2012 | 11:02

bella ciao napsal(a):

mažňák
Ovšem byly doby, kdy se za výrobu vodnatých akcií (CDS tehdy neznali, jen podvodné zlaté doly a neufinancovatelné průplavy) zavíralo.
Nebo se jejich šiřitelé zastřelili, když to prasklo. Nebo utekli do Guyany.
Osobně v životě nejvíc lituji toho, že jsem na Černý pátek v roce 1929 nebyl na Manhattanu a neviděl všechny ty bankéře skákat z dvacátého patra.
25. 02. 2012 | 11:11

PK napsal(a):

největší chyba je že se dnes lidé nebojí Boha a od toho se vše špatné na světě odvíjí.Na čem krachuje dnešní ekonomický systém-na morálních principech,odkud ony pocházejí-od Boha.
25. 02. 2012 | 11:11

mažňák napsal(a):

Jsme na jednom z nejbohatších míst na světě, žijeme v čase bezprecedentní prosperity. Trend, který míří vytrvale vzhůru už 200 let, malinko škytl, na grafu se vytvořila malinká vlnka, ale už zas míří vzhůru (nebo někde aspoň nepadá). To všechno díky svobodě a kapitalismu.
Zatímco tady už se kapitalismus pohřbívá, hledají se třetí cesty nebo se přímo navrhuje znárodňování (to není tak dávná historie, přečtěte si o tom něco).
Bude to v pohodě v libovolném případě, výrazně dobré pak při splnění dvou předpokladů: lidé a jejich volení zástupci (ti hlavně) se smíří s tím, že se dá spotřebovat jen to, co se vyprodukuje, za druhé se bude míň krást (to se dá zařídit v rámci současného systému, kvůli tomu není třeba bourat svět).
25. 02. 2012 | 11:14

Asfalt napsal(a):

Viola 25. 02. 2012 | 11:01
Jasně. Děsí nás zrůdná totalitní formální moc, ale totalita ekonomické moci, tedy neomezená možnost vnucení privátní vůle jinému ekonomickými prostředky, má být žádanou svobodou. K tomu jen napíšeme: "Státy už dávno nejsou suverenní." (Sedláček v nějakém předcházejécím blogu) Komedie.
25. 02. 2012 | 11:15

mb napsal(a):

je třeba toho jedince nejprve slušně upozornit, pak se pokusit jeho aktivity omezit, případně (pokud to nejde jinak) ho nakonec prostě bez milosti eliminovat.

třeba Klaus by mel byt již déle než 20 let (vy)eliminovanej ...

... a není ... no to je bordel ...
25. 02. 2012 | 11:17

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Čeští dělníci a rolníci byli před 1989 zhovadfile přepláceni, a aby na tohle bylo, tak se musely ukrást prostředky naj ejich mzdy duševně praycujícím = komunisté před 1989 zcela plánovitě likviodovali konkurenceschopnost ČSSR a střední třídu tvořili z lumpenproletariátu, který měl přímý přístup ke zdrojům- různí pinglové, řezníci, zelináři, meloucháři všeho druhu.....

A já to milýž Bédo otočím: Vy tady dokola kvičíte jako podřezávané prase o znalostní ekonomice, tak pojdme srovnávat životní úroven nositele té znalostní ekonomiky předlistopadového ČSSR a současné Číny ano? Takže kdo podle Vás má vyšší životní úroven, a o kolik: Čínský inženýr současnosti, nebo československý inženýr z doby před listopadem 1989? To se nebavím o vědeckých pracovnících.
25. 02. 2012 | 11:18

mažňák napsal(a):

Asfalt: to snad nemůžete myslet vážně, tohle srovnávat. Jediný způsob jak mi někdo ekonomickými prostředky nutí svou vůli je to, že musím chodit do práce, abych se uživil. Že nemám automaticky s narozením nárok na nějakou rentu. Ale můžu si vybrat co budu dělat (v rámci své kvalifikace), můžu si vybrat jestli se zadlužím nebo ne, můžu si vybrat jestli odjedu pracovat třeba i do ciziny, můžu si vybrat život poustevníka, prostě jsem svobodný a žádný ekonomický útlak necítím.
25. 02. 2012 | 11:22

Béda napsal(a):

Sauerkirschmann,

s dovolením bych vycházel z myšlenek nicku "tenco se s blbcem hádat nebude" a raději "konstruktivní debatu s váma ukončím slovy.

Dávám vám za pravdu. Chyba, kreré se soudruzi před listopadem dopustili tkvěla v tom, že nedostatečně ocenili - nemotivovali nositele tvůrčích technických přístupů. To jsem ostatně nikdy nepopíral.

PS: "s kvičícím prasetem" a překrucovačem a podsouvačem myšlenek jinak z principu odmítám diskutovat. Mějte se pane Višňovský. Večer se pobavím vašimi vstupy.
25. 02. 2012 | 11:25

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Jistěže je kapitalismus ideální systém pro normální lidi. Stačí porovnat nejvyspělejší kapitalistickou a socialistickou zemi v daném časovém momentě. Tedy třeba Švýcarsko s ČSSR v roce 1990 či Norsko a KLDR v roce 2012. Ve které z těch zemí se žije většině populace -tedy těch, když zanedbám 5 procent nejbohatších a pět procent nejchudších lépe?
Vy máte jeden problém, že se pokoušíte srovnávat reálný kapitalismus nějakou Vaší chimérou ideálního socialismu či komunismu. A ono nic takového není, a nikdy nebylo.
V kapitalismu nejsou žádní chudí, o tom se můžete přesvědčit při shlédnutí jakéhokoli dílu seriálu StarTrek.

A co se týče Haiti či Somálska, tak tam žádný kapitalismus není, protože tam není kapitál. Zato tam je spíše všelidový stát, kde nejsou vlastníci výrobvních perostředků, což je typické pro ten Váš vysněný komunismus.
25. 02. 2012 | 11:26

mažňák napsal(a):

sauerkirschman: ano, přesně. Zaráží mne to obecné kvičení tady, jak je všechno špatně a jak by se to mohlo vylepšit znárodňováním, socialismem nebo přímo komunismem. Norsko má zemní plyn a ropu, ale do Německa je to kousek. Já mám pocit, že většině lidí tady snad vadí, že je potřeba něco umět a pracovat, aby se člověk měl dobře.
25. 02. 2012 | 11:33

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Bédo ale to nebyla chyba, to byla objednávka dělnické třídy. Protože milý Bédo, aby ty techniky mohli Komunisté zaplatit, tak o to by museli méně zaplatit dělníkům - souhlasíte? Nebo kde si asi myslíte, že by na to vzali? A ještě něco: Přesně k tomuhle začíná docházet i v Evropě, a o zejména tam, kde jsou silné odborářské organizace - dochází tam k nivelizaci mezio kvalifikovanýmií a nekvalifikovanými zaměstnanci, a výsledek je technologické zaostávání Evropy. A dále: Pamatujete si, jak příslušníci vládnoucí jeřábnickozednické kamarily nazývali příslušnbíky inteligence? Doktůrci, Inženýrci, Kantůrci a to vždy se silně pejorativním nádechem?
Vy ne, že jste to nepopíral, vy jste tvrdil, že je to zcela v pořádku.
Když jsem jednou upozornil, že za bolševika neměl inženýr zdaleka takové peníze, jako dělník, tak jste opáčil otázkou, kolikže by ten inženýr měl dostávat peněz.

Jinak kvičení je socialistickobolševická kategorie, tudíž z principu tady kvičíte jen a pouze Vy.
25. 02. 2012 | 11:33

Ubb napsal(a):

Viola

Jenže ono se to neukázalo jako dobré.

Od začátku byla nejvyšíí vrstva komunistů tvořena lidmi s rukama od krve, agenty gestapa, nositeli cizích velmocenských vlivů.

Bez těch Reicinů a Švábů nebyli schopni se chopit moci a bez Urválků a Polednových moc udržet. A bez Bělkinů zůstat pro soudruhy v Kremlu na správné straně seznamu.

Že začli krást, nejdřív úplně v drobném (známé historky, jak si manželky nových tajemníků přebírají ložní prádlo právě oběšených soudruhů) a uplácet (slavné Novotného obálky) je jen součástí Realpolitik, je to tak vždycky a všude, jen se v zemích s protestantskou tradicí u toho tváří povzneseněji (a jsou o to tvrdší).

To, že si soudruzi na nejvyšší úrovni ze závisti (a obav o osud systému, o kterém netušili, proč vlastně funguje) navzájem zatrhli krást příliš (maximálně tak vilku na Hanspaulce po emigrantech) a dokonce si dobrovolně drželi omezené platy, se jim stalo osudným.

Dynamičtí agenti první správy v cizině pochopili, co by se dalo urvat, kdyby neschopné blbé dělnické kádry konečně vyšoupli.

Myslím, že lidé jako Štrougal se na tuhle eventualitu připravovali od sedmdesátých let. Brežněvovo příbuzenstvo také. (Existuje jeden moc hezký film o pádu Nikity Chruščova, kde se tvrdí, že Brežněv měl už v roce 64 švýcarská konta - pak je jasné kde bral ty Rollsy.)

Reálný socialismus nedokázal řídit stát tak, aby uspokojil rozhodující segment Gaussovy křivky a tím si podepsal rozsudek. Lidé s přebytkem inteligence a ambicí řád, který jim drží pokličku nad hlavou zbourají.
To je nutno do všech budoucích teorií zabudovat.
Co je téměř neřešitelné je, jak naložit s velmi agilní skupinou těch, kteří mají přebytek ambicí ale ne inteligence, jako pan Sedláček.
25. 02. 2012 | 11:33

Fialenka napsal(a):

Karle,
nebo lépe řečeno, zaveďme regulovaný kapitalismus. Protože kapitalismus znamená soukromé vlastnictví majetku a proti tomu nikdo nic nemá.

Martin Wolf to vystihl perfektně. Nejen on, i jiní. A taky věřím Baťovi: „V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.“
Zdravím
25. 02. 2012 | 11:34

Béda napsal(a):

Dovětek: hodnocením tvůrčích přístupů mám na mysli ocenění vynálezů, patentů a pod.. Nikoliv neplodnou netvůrčí činnost.

Přeji hezkou, plodnou, konstruktivní a věcnou debatu (jeho slovy) s "kvičícím prasetem" = militantním Sauerkirschmannem, který vždy vnese do diskuse plodný dialog.
25. 02. 2012 | 11:40

mažňák napsal(a):

Fialenka: regulovaný kapitalismus už máme.
25. 02. 2012 | 11:41

Asfalt napsal(a):

mažňák:
"jak mi někdo ekonomickými prostředky nutí svou vůli je to, že musím chodit do práce, abych se uživil."
To je vpořádku. Socialismus po eliminaci ekonomické moci nedokázal svou formální mocí některé (zdůrazňuji některé) lidi přinutit k řádné práci, tedy podcenil lidské sobectví na to pak "dojel".
Dnešní ekonomická moc se ale zase kontrole vymiká (mimochodem také proto, že podceňuje lidské sobectví). Pokud ne, proč nelze provést to, co navrhl Béďa?
Potřebujeme rovnováhu ekonomické a formální moci. Hlavně ale potřebujeme kontrolu ekonomické moci legitimní mocí veřejnou. Jinak než ekonomickými prostředky toho nedosáhneme.

K "bublince" z 25. 02. 2012 | 11:14:
http://rt.com/programs/interview/capitalism-end-system-replace/

V odkazu se mluví o dvou cestách. Kterou si vybereme?

Tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=_blH6m6CGUk&list=UUczrL-2b-gYK3l4yDld4XlQ&index=34&feature=plcp

nebo nějakou jinou????

Mimochodem:
Čína je ochotna bránit Irán i za cenu 3. světové války.. - české titulky
https://www.youtube.com/watch?v=Jy7L6Y9A00Y&feature=related
25. 02. 2012 | 11:45

Yosif K napsal(a):

beda napsal
Globální kapitál cíleně vysává výsledky dlouhodobého výzkumu ze západního světa a volně je vyváží i s prací do "dumpingových" konkurenčních otrokáren.
25. 02. 2012 | 09:02
V montazi fotaku nebo sesivani plysovych medvidku nebo spodniho pradla je tezke videt nejaky pokrok. Tyhle joby sly do Ciny jako prvni. Ze tam nejsou tak pekne fabriky jako v Evrope? Alternativa je hladomor. Jako kdyz cinane za Maa ve vesnickych pickach tavili pro sebe kusy nekvalitni litiny.
Asi pred 2 roky "humanitari" prinutili k zavreni vyrobnu bot v PnomPenhu. Nedostatecna ventilace atd. Vyroba se presunula do drazsi a humannejsi Indonesie. Za rok kontrolovali "pokrok" v PnomPenhu u byvalych zamestnankyn. Vetsina z nich prebirala odpadky na HORICI mestske skladce a vybirala z ni hlinikove plechovky a skloenene lahve. "Pokrok" jak noha.
Vcera psali o chudackach ve Foxconu. Nastupni plat US$ 2.00 za hodinu. Nekdo tady napsal - v Kauflandu delaji lidi za US$ 2.50 na hodinu a nikdo je nelituje. ANO - SEBEVRAZDY TAM BYLY - hluboko hluboko pod cinskym prumerem.
25. 02. 2012 | 11:50

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Právě napsal, že naprojektování domu, zkonstruování nějakého Hi-tech zařízení, či návrh designu nějakého výrobku napsání softwaru je neplodná netvůrčí činnost.

Ono to totiž nemilý Bédo je tak, že o síle ekonomiky nerozhoduje obvykle nějaký zásadní technologický průlom, v podobě třeba Parsonsovy turbíny, ale to, kdo toto dokáže nejlépe realizovat v podobě nějakého spolehlivě fungujícího cenově přiujatelného zažízení. Stejně tak jako drek pomůže, když někdo vynalezl kapalné krystaly, ale ekonomický přínos mělo až to, že se začaly vyrábět kalkulačky či digitální hodinky.

Co jiného také lze čekat od lampasáckého politruka, který nechával střílet na hranicích na ty, kteří se rozhodli ten socialistický ráj obehnaný ostnatými dráty opustit, a který opovrhuje průmyslem do té doby, že v tomto v životě nepracoval, a dělníckou třídu zneužívá pouze jako rétorickou zbran proti oponentům.

Mimochodem Bédo, neodpověděl jste mi na otázku, kdo má podle Vás vyšší životní úroveň:
25. 02. 2012 | 11:53

Béda napsal(a):

Asfalt,

posel "dobrých" zpráv z Novinky.czPřichází lék na krizi, natiskne se nebývalé množství eur

"Evropská centrální banka (ECB) hodlá příští týden, konkrétně ve středu, kdy je únor jednou za čtyři roky o den delší, napumpovat do finančního evropského systému závratnou sumu peněz. Ta by se měla pohybovat minimálně v řádech stamiliard eur. Podle jednotlivých analytiků oslovených Novinkami se může jednat dokonce až o bilión eur (asi 25 biliónů korun)..."

Íránu hrozí tvrdá rána, odpojení od světového bankovního systému

"Íránskému režimu hrozí kvůli jeho jadernému programu tvrdý postih - odpojení od jednoho z nejdůležitějších mezinárodních bankovních systémů SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Společnost minulý týden oznámila, že připravuje zákaz pro íránské banky, které jsou na sankčním seznamu USA a Evropské unie..."

Zdá se, že při "řešení" krize budou Sedláčky využity staré "osvědčené" recepty. Očekávat se dá, ještě větší krize vedoucí k "ožírání kořínků", k dalšímu Iráku anebo rovnou ke 3.SV.
25. 02. 2012 | 11:53

mažňák napsal(a):

Asfalt: já hlavně žádnou zničující ekonomickou moc nevidím. Ošklivá je kombinace ekonomické a politické moci, v tom se asi shodnem. Tomu se dá zabránit zvolením o něco lepších politiků (ne úplně) a větší transparentností.
Srůstání ekonomiky a politiky je hodně špatné, i největší firma by měla mít možnost pokojně zkrachovat. Jinak to není žádný kapitalismus ale korporativismus.
25. 02. 2012 | 11:55

Yosif K napsal(a):

Fialenka napsal(a):
Karle,
nebo lépe řečeno, zaveďme regulovaný kapitalismus. Protože kapitalismus znamená soukromé vlastnictví majetku a proti tomu nikdo nic nemá.
Martin Wolf to vystihl perfektně. Nejen on, i jiní. A taky věřím Baťovi: „V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.“
Zdravím
25. 02. 2012 | 11:34
To mate svatou pravdu - krome prisnejsi regulace bank (pouze technicky problem) kapitalismus potrebuje aby nekdo skripl nekonecne pobirace socialnich davek, aspon ty kteri jsou na davkach treba 10 let, vesele melouchari a kazdy rok jezdi na dovolenou na Costa Brava......

Bata vyresil krizi jednoduse - skrouhl vsem zamestnancum platy o 50%. A hned byly botky lacinejsi..... Slysela jste nejakeho socdemaka, aby tohle navrhl?????
25. 02. 2012 | 11:56

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Jojoooo, třetí světová bude. Stačí lumpenproletariáře přesvědčit, že soused, který má větší dům, silnější auto a mladší ženu je jeho třídní nepřítel. A elity to nemusí obstarávat, protože to zvládnou různí Stanové, Vlkové a Bédové. Takže Stanové a Bédové poštvou prloetáře proti sobě, aby si prokusovali krky, a v danovejch rájích se bude financovat výroba patron. Ještěže je to tak dobře vymyšlené, a užiteční idioti v podobě Stanů, Vlků a Bédu, dělají z vlastní iniciativy a zdarma užitečnou práci.
25. 02. 2012 | 11:59

Sauerkirschmann napsal(a):

Yosif K

Já bych měl dotázek: Zdejší levolucionáři tvrdí, že ten, kdo je globálně šidí, říkejme tomuto důvěrně globální šidák - od slova šiditi, může za to, že se mají tak "špatně" -

Vy jste v cizině, že: A můj dotaz zní, zda jste někdy takového globálního šidáka viděl: Podle toho, co tvrdí různí Bédové by tento měl mít na sobe modrý cylindr s bílými hvězdami, a červenobíle pruhovaný smoking, k tomu ebenovou hůlku se zlatým kováním, a pejzy. A tvrdí, že těchto je jedno procento v populaci. A já se přiznám, že jsem nikdy nikoho takového neviděl.
25. 02. 2012 | 12:05

mb napsal(a):

nekdy je lepsi pouzivat interpunkci viz.: Jako kdyz cinane za Maa ve vesnickych pickach tavili pro sebe kusy nekvalitni litiny.
25. 02. 2012 | 12:07

Sauerkirschmann napsal(a):

Yosif K

Yosife, já si myslím, že problém ani tak není s pobírači sociálních dávek jako spíše s tím, že sociální politiku dělá většina zadlužených zemí tak, že výpadek produkčních kapacit a tím i nezaměstnanot řeší nárůstem kvartérního sektoru - státní zaměstnanci - v USA dokonce došlo k tomu, že procentuelně poklesává procento ekonomicky aktivních lidí v terciální sféře ve prospěch zaměstnaců governmentu.

Takže ano souhlas, fiskální problém zní ekonomika sociálního státu, která vytváří umělou zaměstnanost v governmentu, ale nikoliv vyplácení sociálních dávek - tam jde o prostředky násobně nižší - nakonec právě Řecko je toho jasnou ukázkou.
25. 02. 2012 | 12:11

Fialenka napsal(a):

Yosif K
To je možné že jim snížil mzdy. Já jsem zase četla, že průměrná mzda v Baťových závodech byla o polovinu vyšší než v ostatním průmyslu a celkově byl Baťův systém odměňování sociálně citlivější i ve srovnání s cizinou. Tomáš Baťa viděl ve svých pracovnících spolupodnikatele a mnohokrát zdůraznil, že jeho cílem je vychovávat pracovníky k větší samostatnosti a zámožnosti.
Sociálními dávkami myslíte i důchody?
25. 02. 2012 | 12:21

Asfalt napsal(a):

Béda:
Mám úplně stejné obavy. Vždy jsem si myslel, že jaderné zbraně jsou brzdou dalšího konfliktu. Poslední rok ale ukazuje, že je to možná asi omyl. Někteří totiž budou tak dlouho rýpat do vosího hnízda, až se věci vymknou kontrole zcela, byť počáteční úmysl třeba takový nebyl.

mažňák:
Lidská společenství nikdy nebyla řízena jen formální mocí. Ta sama o sobě nic nedokáže. Středověk byl založen na dualitě světské a církevní moci, novověk na dualitě světské a ekonomické moci. Novověké společensko-ekonomické formace jsou pak jen pokusy o nalezní optimálního vztahu mezi nimi. Pokud toto nevidíte, nevím, co na to říct.
"...i největší firma by měla mít možnost pokojně zkrachovat." Jo, to nevím, co by se pak dělo. Státní rozpočty také nesestavujeme proto, abychom vytvořili hodnoty, ale proto aby fungovaly ekonomické vztahy ve společnosti.
25. 02. 2012 | 12:24

Petr B. napsal(a):

Já se divím, že jako neoliberální ekonom, fanoušek a spolupracovník nečasů, dalíků a spol. neznáte odpověď. Já vám napovím. Zaprvé...je třeba zprivatizovat vše, co nebylo zprivatizováno. Stát je ten nejhorší hospodář. Podpořit ještě daleko více podnikatele a to nejlépe tím, že nebudou platit žádné daně. Za ně bude muset platit daně střední třída a také nejchudší, aby byli více motivovaní zbavit se chudoby. Jak logické. Maximálně omezit zaměstnanecká práva, nejlépe zrušit zákoník práce (něco jako Pinochet po roce 1973). Zase motivace. Placení nejen vysokých škol, ale i středních. Kde nejsou přímé platby u lékaře, tak je zavést...kde jsou, tak je zvednout (Psal jste přece dříve, že se vám hodně líbí "regulační" poplatky, aby pacienti nechodili moc k lékaři?...Kdepak nějaké pojištění.) Snižovat ze všech sil náklady na pracovní sílu, aby se podnikatelům vyplatilo si jí najímat. Je to tak správně? Co byste mohl vymyslet jiného, aby nebyly dluhy, existoval trvalý růst a skutečná sociální spravedlnost?
25. 02. 2012 | 12:25

český maloměšťák napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2016245/konci-cas-dluhu-zacina-cas-sluhu.html

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality materiálního života pak je to, v jak zdravém životním prostředí žijeme. A problém se již jasně rýsuje. Ať se nám to líbí nebo ne, současný globální ekonomický model funguje na základě následujících rovnic:

1.Nižší nezaměstnanost = růst ekonomiky
2.Růst ekonomiky = vyšší dluh
3.Růst ekonomiky = vyšší znečištění životního prostředí

Z čehož se nám nevyhnutelně klube:

4.Nižší nezaměstnanost = vyšší dluhy = vyšší znečištění
-------------------------
Optikou současné společnosti není nejlepším modelem rodina, která místo návštěvy MacDonaldu, multikina či Fitcentra tráví čas se svými dětmi či sousedy na procházkách, kde si povídají o všem možném a která si na zahrádce vypěstuje svou zeleninu, ovoce pomocí šetrných metod vůči přírodě.
Naopak.
Přínosný je obezní, vystresovaný duševně zchátralý člověk, který vydělává velké množství tím, že produkuje odpad. Takový člověk vytváří část GDP (výdaje na výrobu, distribuci, marketing, reklamu a likvidaci odpadu, výdaje za nezdravé potraviny, za nezdravý způsob života, za léky, za operace žlučníku, za soudy s lidmi , které takový člověk napálil či napálit se chystal, výdaje za speciální vzdělávání nepodarků - které on označuje jako své milované děti, výdaje za jejich léčbu a sociální prohřešky, výdaje za zbytečné zamořování ovzduší zplodinami z výfuku auta, jedoucího na projížďku městem či za účelem podání žádosti o rozvod, výdaje za pochybnou zábavu - například podporu ještě pochybnějších kandidátů ve volbách, výdaje za platy těchto - poté co jsou zvoleni, výdaje za produkci, distribuci, marketing , reklamu a likvidaci odpadu, který pak tito produkují, výdaje za dotaci nezdravých jídel, kterými se cpou v parlamentní kantýně, výdaje potřebné pro způsob jejich života - například výdaje za předražené státní zakázky, výdaje za jejich léčbu, policejní vyšetřování, soudní stíhání...bohuže téměř žádné významnější výdaje z hlediska tvorby GDP nečiní platba za to, že sedí celé dny v místnosti, která má jenn jedno zamřižované okno a je uzamčena zvenčí....).

Toto je velká část růstu GDP a takto i roste tkzvaná kvalita života.
Čím více odpadu - tím větší štěstí.
Nemáš-li na to, nevadí. Zajdi za Sedláčkem do ČSOB - rád ti na tyhle věci půjčí.
25. 02. 2012 | 12:27

Bavor napsal(a):

Jo, pane Sedláčku, když oni ti"chytří z Davosu" asi nečetli Marxe. Zkuste si jej přečíst a třeba vám bude mnoho věcí jasnějších. On totiž toto, co se dnes děje, popsal už před zhruba 100 roky. Je třeba vrátit penězům jejich původní funkci - ekvivalent práce vložené do zboží a přestat peníze brát jako zboží samé, určené ke spekulaci. A změnit vztah k výrobním prostředkům. Pak se bude výroba hodnotit podle toho, jak uspokojuje potřeby lidí a ne jako dnes - jaký přináší ZISK. V tom je jádro pudla. Čtěte Marxe.
25. 02. 2012 | 12:43

Veronika napsal(a):

Ono v podstatě
ani nezáleží na systému, ale na tom, zda lidem vyhovuje.
Lidé byli spokojení i v království, i jako otroci.
Když byli hodně nespokojení vzbouřili se.
Z tohot hlediska je úplně jedno kdo vládne,
nejdůležitější je, aby se lidi měli přiměřeně dobře.
25. 02. 2012 | 12:50

Ubb napsal(a):

Asfalt

Zcela logicky to přijde. Lidí, kteří pamatují jejich reálné použití ubývá. Dokonce i těch, kdo si jsou schopni vzpomenout na testy vodíkovek v atmosféře.

Pro generaci, která teď vládne světu jsou to jen staré zrnité (často dokonce černobílé) obrázky používané různými vychýlenými propagandisty okrajových názorů.
Jak se dostanete do posledního levelu, budete chtít vidět, co to vlastně v těch silech a ponorkových šachtách máte.
25. 02. 2012 | 12:58

Sauerkirschmann napsal(a):

Veronika

No, nechci Vám kopat do báboviček, ale podle průzkumů jsou lidé nejvíce v současné době OPRAVDU spokojení v království - zejména tom Norském, Švédském či Dánském.
25. 02. 2012 | 12:59

die strasse frei napsal(a):

Veronika
To, co historici říkali o starém Římě si Němci v koncentrácích vyzkoušeli v praxi.
Otrocká práce s bídou dosahuje jedné šestiny produktivity práce dělníka pracujícího za mzdu, jehož životní potřeby jsou uspokojeny.
I Himmler si uvědomoval, že lze otroky použít jen v přechodném období a vpodstatě hlavně jako nástroj likvidace nežádoucích etnik prací.
25. 02. 2012 | 13:03

Fialenka napsal(a):

A v tom zmíněném Norsku, Švédsku a Dánsku je vysoká míra možnosti politicky spolurozhodovat. Dalo by se říct, že společnost je tam uspořádána víc jako rytíři u kulatého stolu než rozdělena na vládnoucí a ovládané.
25. 02. 2012 | 13:14

99% hlupák napsal(a):

tolik chytrých bezradných vymyslelo Kapitalismus s lidskou tváří
no jestli tam byl Soros a Sedláček není se čemu divit jak chtějí zjistit diagnózu když oni jsou metastáze rakoviny
25. 02. 2012 | 13:25

aga napsal(a):

die strasse frei

Nežádoucí etnika lze zlikvidovat i nenápadněji - například tím, že jim cíleně rozložíme zemědělskou výrobu a zcizíme půdní fond:

http://www.blisty.cz/art/62438.html
25. 02. 2012 | 13:26

Ubb napsal(a):

Ale ukazuje se, že americké agentury soustřeďující opravdu myslící lidi nejsou ochotny tu šou spustit. Ukazuje se, že na svém stanovisku z roku 2007 trvají. Netanjahu s Barakem mají smůlu.
Tohle říkají New York Times dnes (Mladá fronta Včera nám to asi opět zatají): http://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/us-agencies-see-no-move-by-iran-to-build-a-bomb.html?_r=1&nl=todaysheadlines&emc=tha2
25. 02. 2012 | 13:28

Asfalt napsal(a):

Ubb:
Mám tu obavu, ale pořád si nějak myslím, že to snad nepříjde. Z čeho ale pramení můj optimismus, sám nevím.
Jinak, obecně, máte v jednom velkou pravdu. Nové generace nepřebírají asi dost ze zkušeností generací starších. Navíc vlastníci sdělovacích prostředků náležitě vždy lidem vypláchnou hlavu, aby věděli, co si mají myslet. Ti poctiví se pak stanou ideologickými fanatiky. Ve středověku měla sdělovací prostředky (kostely) v rukou církev. Dnes má sdělovací prostředky v rukou kapitál...
25. 02. 2012 | 13:31

Petr napsal(a):

Že neví autor, co dělat, to se nedivím. Spíš mě udivilo, že za nás pozvali jako odborníka jeho, daleko víc filozofa než ekonoma. Tihle nikdy nepochopí, že jiná cesta, než přirozený vývoj nemá téměř šanci. A EU je nepřirozený vývoj. Země s tak rozdílnou výkonností, efektivností strčit pod kuratelu jednotných podmínek a HLAVNĚ jednotné měny, tak to mohl vymyslet jenom negramot!

A i tady čtu slovo - kapitalismus... Proč? Vždyť EU už má jen krůček k RVHP II. To už je dnes víc socialismus s lidskou tváří a přesně tak dopadne !

Poslechněte si fundovaný, precizní rozbor - rozhovor P. Robejška -
http://www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/1022990

Rovněž i tento článek je dobrý - http://virtually.cz/journal/?q=node/5167#comment-33712
25. 02. 2012 | 14:01

občan napsal(a):

to mažnák 11:01
je rozumné aby poměr byl větší než 1, možná i 2, ale asi ne 10. Nemám čas to vyčíslovat, nemám data. Neúměrnost by měla vadit ekonomům, ale ti si ani otázky nekladou. Shalom.
25. 02. 2012 | 14:37

šprýmaž realista napsal(a):

to petr b 12:25
Já bych začal už s tržními cenami pži porodu, či raději při myšlenkách na oplodnění
25. 02. 2012 | 14:55

MEMO napsal(a):

Yozif

Pane Yozife, vaše názory, např. na Řecko jsou úsměvné. Tady už bohužel nejde o kapitalizmus a nějakou ideolologii, ale o zachování života na této planetě. Je evidentní, že práce pro každého jedince ubývá. Dokladuje to množství nezaměstnaných, přesněji těch, kteří aktivně práci hledají a nenacházeji. Těmto lidem se nedostává práce ani navzdory vydatné pomoci těch pěti procent, kterým se za žádných okololností dělat nechce a uvolňují tak místo na pracovním trhu těm potřebným. Zcela mimo jakoukoliv pochybnost potom ubývá méně kvalifikované práce. Je třeba si uvědomit, že ke zvýšení kvalifikace nemá dispozice asi třetina populace. Díky novým technologiím se dá ovšem předpokládat, že bude ubývat postupně práce i pro VŠ (Španělsko to dokládá) a to i technického zaměření. Jednoho krásného dne bude k veškeré výrobě na této planetě postačovat napříkla produkce Číny a Indie, nebo třeba práce třetina lidí na světě. Je zcela evidentní, že i při maximální regulaci porodnosti bude třeba GIGANTICKY PŘEROZDĚLOVAT ANEBO SHAZOVAT ZPOČÁTKU TY NEDUŽIVĚJŠÍ A POZDĚJI TY S MENŠÍM INTELEKTEM ZE SKÁLY JAK VE SPARTĚ.
25. 02. 2012 | 15:14

šprýmaž realista napsal(a):

nebo shazovat potravinovou pomoc nebo antrax. Shalomon.
25. 02. 2012 | 15:28

Klekipetra napsal(a):

Kapitalismus není ten, kdo může dát odpověď.
NEplete si společenský řád s hospodářským.
Kapitalismus je pouze způsob směny.

Kapitalizmus provází společnost od prvobytně pospolné, přes starý Egypt a Řím (kde se zvláště rozvinul, včetně virtuální ekonomiky, jež pak způsobila úpadek říše a zánik), feudální Evropu (Fuggerové) až podnes.Společenské systémy z té doby ovšem nelze srovnat.

Je to přirozený systém, který vyhovuje jednomu ze základních lidských instinktů, totiž vlastnickému, a připojuji se k těm, kteří si myslí že ho není účelné ani možné zrušit a může a bude (doufám) fungovat i za změněných řádů společenských.
25. 02. 2012 | 15:34

Klekipetra napsal(a):

jo, a
dokonce ani by nebylo nutno vymýšlet nové principy,
jen řádně uplatnit ty co už známe. :-))))))))))))))

a s rozkrádáním státních peněz kapitalismus nijak nesouvisí.
za dněšní krizi mužou státní zásahy do kapitalismu, zadlužování, drahé a neefektivní veřejné sektory,
rust platů a ztráta konkurenceschopnosti směrem k východu. takže všechno ostatní, jenom ne kapitalismus.

kapitalismus je paradoxně to jediné, co tady kdy fungovalo. západ potřebuje pouze jedinou věc. vrátit se zpátky ke kapitalismu. sockomunisti jsou jako někdo, kdo hodí do nádrže kostku cukru, a pak nadává na auto, jaký je to šunt.
25. 02. 2012 | 15:42

laissez-faire napsal(a):

"Co s kapitalismem" se ptali i v roce 1933. Taky nevymysleli nic. Ale řešení se brzy našlo samo. Samovolně.
25. 02. 2012 | 16:18

šprýmaž napsal(a):

Mě taky vyšlo že kapitalismus funguje pouze s právem šária(okamžitý exemplární trest). Je a je akbar.
25. 02. 2012 | 16:30

UmKab napsal(a):

Kapitalismus nefunguje protože nedokáže uživit stát.A protože stát je středobodem vesmíru nahradí se kapitalismus feudalismem.A pač ani s feudalismem to nebude nějak extra lepší nastává otázka koho vyplundrujem
25. 02. 2012 | 16:55

Nuba napsal(a):

Davos

tak to není asi to správné fórum, které by mělo hledat nové modely. Ekonomové dokáží vymyslet zase něco + - stejného, čili bylo by to jako šlápnout z bláta do louže.

Myslím si, že to fórum by mělo být mnohem reprezentativnější

Byla bych opravdu potěšena, pokud bych se ještě dočkala doby, kdy bude pravidelná informace o stavu na naší a světových burzách znít tak archaicky, jako by mně už dnes znělo hlášení o stavu vody na českých tocích - výška, tlak, teplota, rosný bod
25. 02. 2012 | 17:07

kolno napsal(a):

Že hned rok po Nepu v Rusku (1924) vyšel v Německu Hitlerův Mein Kampf -1925-je příčinná souvislost.Hitler mluví o zločinném spiknutí komunistů a bankéřů v té své bibli fašismu.Právě vždycky se ozval z mnoha stran humbuk,když socialismus začal dělat cokoliv jiného než bylo podvědomé dogma jaké si lidé běžně s pojmem socialismus spojovali.
Před rokem 1989 se opakovalo něco obdobného .Základní rys tehdejšího sovětského a českého socialismu byl ten,že lidé včetně drtivé většiny komunistů už neusuzovali o systému v němž žijí,brali to jako danost a pouze se snažili uplatnit profesně-odborně resp.udělat kariéru zcela obdobně lidem ve všech jiných společenských systémech.
Jenže socialismus byl tehdy pouhopouhých 40 nebo 70 let od svého založení a nutně by potřeboval tehdy být nechápán pouze občansky,ale být rozvíjen revoluční i později v duchu své stavby a logiky.Revolučně,to jest tvořivě,včetně negace minulosti v leccčems.Chyby byly u nás v Jakešovi,že on žádnou další cestu než mechanicky pokračovat neznal a neviděl a v SSSR v situaci okolo Gorbačeva,že pod jeho pěrestrojkoj si v začátku téměř nic konkrétního on a ostatní tam-bolševici-nejlepší kariéristé nepředstavovali,leda "glasnost", a to je z hlediska Marxovy a Leninovy teorie značně málo-"semínko".Tak proti svému záměru původnímu otočili kormidlo do protisměru,ač tržní vztahy bylo možné dalece více u nich i u nás rozvíjet i bez privatizace.Nezvládli co zaseli.Nelze je řadit k tvůrčím marxistům v žádném případě,byli zkostnatělí a tuto svou vlastnost považovali sami za politickou pružnost.O pružnosti v politice Hitler hovořil před svou stranou milerád a často.Oni samozřejmě nejsou jím typově,ale podobou schopností v rozhodujících momentech změn.Leninovi by se to stát nemohlo,prostě by se mu to nevymklo z ruky a zaváděl by čile trh Nepem.Kvalita vůdců byla více než nevalná a rozhodla o nevalném pokračování osudu vedených.
25. 02. 2012 | 17:09

Klekipetra napsal(a):

bezcenné dluhopisy se nják začínají v Evropě nebezpečně maskovat neustálými cílenými změnami majitelů....

Řecko je prodá bankám, banky je prodají ECB, ECB je úhledně přebalí a prodá EFSF, EFSF vydá své vlastní dluhopisy a ty prodá třeba penzijnímu fondu.
Takže brzy už nikdo nedokáže identifikovat, za čím se ještě skrývá nějaká hodnota a co už je jen prázdnou skořápkou. Akorát že za tyto prázdné skořápky budou ručit všichni ti, kdo se včas přihlásili k „evropanství“ a v rámci něho se zavázali fond EFSF podporovat.

Vážně chceme, aby naše penzijní fondy, které mají zabezpečit naše důchody, investovaly naše úspory do takového skrytého odpadu? :-)))

To o tom je dnešní zesílený tlak na evropskou integraci.
Ne o tom, kde jsme se narodili.
25. 02. 2012 | 18:40

Orton napsal(a):

......ve snaze odvrátit totální kolaps v evropském bankovním systému

http://www.sprott.com...quences.pdf
25. 02. 2012 | 18:43

HGX napsal(a):

pohodadžééés, píšou
"přichází lék na krizi,
natiskne se nebývalé množství eur"

http://www.novinky.cz/ekonomika/260070-prichazi-lek-na-krizi-natiskne-se-nebyvale-mnozstvi-eur.html
Evropská centrální banka (ECB) hodlá příští týden, konkrétně ve středu, kdy je únor jednou za čtyři roky o den delší, napumpovat do finančního evropského systému závratnou sumu peněz. Ta by se měla pohybovat minimálně v řádech stamiliard eur. Podle jednotlivých analytiků oslovených Novinkami se může jednat dokonce až o bilión eur (asi 25 biliónů korun).
No, kdo chce kam, pomožme mu tam...

Když lidem říkáte pravdu, smějte se přitom.
Jinak vás zabijí.
25. 02. 2012 | 19:03

Karel Mueller napsal(a):

Servus Bayer, sehr gut :-)),

debatéři se mohou kouknout v antikvariátě po nějakém spisku určeném tehdy pro VUML.

Pokud jde o současnost, tak budou v obraze a mohou se jen přidat k Britům a Němcům ve vzdání holdu genialitě toho fousáče.
Nabízené jím léky se ale ukázely neúčinné, takže přeji mnoho zdaru v řešení neřešitelného.
25. 02. 2012 | 19:21

Eugen Sternberger napsal(a):

A co dnešní situaci přispůsobená Titova "třetí cesta", fungující do doby, než Jugoslávii nechal Západ padnout dle hesla "rozděl a panuj" tím, že prakticky po Titově smrti zastavil potřebné půjčky?
25. 02. 2012 | 19:37

staromilec napsal(a):

Před 100 lety měla typická rodina střední třídy služku. Nebyl by tam prostor pro ty nekvalifikované a nezaměstna(tel)né?
25. 02. 2012 | 20:10

lada napsal(a):

Tolik chytrych?mozna banda blbcu..ze kapitalismus nefunguje? to myslite vazne?mozna prestal fungovat pro vas. Kde se berou vase nehorazne odmeny? Tim, ze oberete nas. Jasne, vy jste usetrili. Ale my? Mate na vyber, bud almuzna, nebo zadna prace. Jak dlouho to muze trvat? Kdyz si s nekym vytirate zadek, tak musite pocitat, ze vas jednou nakope. Na tohle nemusi byt clovek zrovna genius. Rad bych slysel ty vase moudra.
25. 02. 2012 | 20:37

mažňák napsal(a):

Myslím že tady všichni pohřbívají kapitalismus předčasně - není to nic jiného než svoboda vlastnit a podnikat - přesto tomu pořád někdo zkouší přimalovat rohy. Fakt si myslíte, že dokáže líp v jakémkoliv oboru podnikat státní úředník než majitel?
25. 02. 2012 | 20:41

Vzkaz Karla z Ráje napsal(a):

Karel Mueller:
Nebude to tak horné chlapci, když po 20 letech mého léku jste měli v Československu hospodářsky stabilní zem s dobrou životní úrovní pro všechny, zatímco po 20 letech kapitalismu žijete ve zplundrované zemi, kde již máloco je vaše, a bojíte se, kdy na Wall Streetu bouchnou do stolu a vy se poperete o poslední čtvrtku chleba.
Chachacha, dobře vám tak, nevděčníci!
25. 02. 2012 | 20:47

mažňák napsal(a):

Ale jsem vlastně optimista - kapitalismus vždy zvítězí, protože i kdyby někde zvítězily sociálně inženýrské pokusy o třetí cesty, nebo přímo socialismus, nemluvě o komunismu, nikdy se to nepodaří na celém světě zároveň. No a pak bude jen otázkou času, kdy starý dobrý kapitalismus tyto zoufalé pokusy hospodářsky převálcuje - jako to udělala SRN s NDR, nebo definitivně Reagan s CCCP. Dokud někdo nevyrobí geniálního, geneticky upraveného nesobeckého dříče, tak žádná forma socialismu nebude nikdy konkurenceschopná.
25. 02. 2012 | 20:47

mažňák napsal(a):

staromilec: už vás vidím, jak si nezaměstnatelného nebo nezaměstnatelnou pouštíte domů ;)
25. 02. 2012 | 20:49

mažňák napsal(a):

Eugen: do Titovy Jugoslávie jsem s rodiči jezdil celé dětství, celkem 12 krát. Kromě toho, že se tam dala koupit Coca Cola, jsem si žádné výrazné prosperity nevšiml.
25. 02. 2012 | 20:56

ghándí napsal(a):

EU nefunguje - socialisti křičí více evropy. sociální stát nefunguje - socialisti křičí více socialismu. to je nějaká duševní nemoc.
25. 02. 2012 | 21:10

pv napsal(a):

mažňák napsa (Davidovi):
Stejně tak nic proti pokoře, lásce, pravdě atd. Ovšem tyto hodnoty nemají s ekonomickým růstem mnoho společného.

Pane mažňáku, v lecčems máme stejné názory, ale ve výše uvedném nikoliv. Jsem toho názoru, že podmínkou zdárného fungování kapitalismu je určitá morální úroveň lidí. Není-li, jsou úspěšní okradeni o výsledky svého snažení a úroveň ekonomiky se začne propadat, protože zloději využít nakradené peníze k rozvoji společnosti neumí. Proto se otrokářský a nevolnický systém rozvíjely tak pomalu. Obrat nastal až na začátku kapitalismu se zavedním opravdového právního řádu ochraňujícím občany od zvůle urozených.

V současné době dochází vlivem eroze morálních hodnot k oslabování právního řádu a kapitalismus vykazuje znaky nemoci. Například daně jsou dnes tak vysoké, že se už nejedná o daně, ale o krádež. Rovněž míra zadlužení od státu po jednotlivé občany svědčí o hlubokém morálním úpadku společnosti. Ekonomický systém světa se mi jeví velmi nestabilní. I když nyní máme velmi slušnou životní úroveň, neměli bychom se tímto stavem ukolébat. Měli bychom se snažit předcházet hlubokým ekonomickým otřesům a následným sociálním nepokojům.
25. 02. 2012 | 21:14

JC napsal(a):

Vzkaz Karla z Ráje
Z ráje:-))) Karlíku nejste náhodou z RaJ/e/ ?
Karlíku i tak se fakt fandíte. Tím že jste popsal model ekonomického chování vzpřímené opice, model který tady fungoval od doby kdy ona opice slezla ze stromu jste nic nevymyslel.
Ten váš nový model který jste tedy vymyslel v konečném důsledku zákonitě musí znamenat, že vzpřímená opice se na ten strom opět vrátí.
25. 02. 2012 | 21:16

Karel z Ráje napsal(a):

mažňák:
Telefonoval mi Smith z Pekla. Mám vyřídit: "Správně, jen tak dál. Perte se a žerte se za neviditelnou ruku na věčné časy a nikdy jinak."

JC:
Jsem opravdu v Ráji, s Petrem hrajem šachy a do hospod už nechodím. Jinak jsem popsal víc než opici. A kolik kapitalistů ode mě opisovalo! Beze mě by jim ten kapitálovej zmatek vůbec nefungoval.

Ghándi:
Hoďte voko do encyklopedie, co je socíální a socialistický stát. Fakt je v tom rozdíl.
25. 02. 2012 | 21:27

mažňák napsal(a):

pv: ale, jo, souhlas. Trh potřebuje důvěru, jinak vzrůstají transakční náklady, které brzdí prosperitu (lepší je ochrankám a právníkům nemuset platit, když nic neprodukují).
25. 02. 2012 | 21:28

Sladký napsal(a):

Pane Mažnáku, jak vysvětlíte, že kapitalismus funguje v podstatě jen ve Akandinávii a pak v zemích v podstatě rozvojových?
25. 02. 2012 | 21:45

Sladký napsal(a):

Ghandí a ostatní zarytí příznivci volné ruky - nepřipadné vám podivné, že kapitalismus v Rvtopě funguje nejlépe ve skandinávských zemích se silným sociálním státem?
25. 02. 2012 | 21:49

amen napsal(a):

ECB je jen parodie na banka, stejně jako FED. Každé další opatření = dvojnásobné potíže. Je jen otázka času, kdy přijde čas pro DEFAULT.
25. 02. 2012 | 21:55

amen napsal(a):

ECB je jen parodie na banka, stejně jako FED. Každé další opatření = dvojnásobné potíže. Je jen otázka času, kdy přijde čas pro DEFAULT.
25. 02. 2012 | 21:55

mažňák napsal(a):

Sladký: kapitalismus funguje mnohem líp než cokoliv jiného, i v takové Itálii. Je to potřeba to vždycky srovnat s nějakou alternativou. Jinak, ve Skandinávii funguje líp od té doby, co tam opustili extrémní socialismus. A málo se tam krade, to pravděpodobně díky protestantské náboženské tradici. Ač ateista, myslím že konkrétně tento typ náboženství není na škodu.
25. 02. 2012 | 21:56

mažňák napsal(a):

Jinak, to co možná někdo považuje za deficit kapitalismu (extrémní státní zadlužování, kde si lid volí zástupce, kteří mu podstrojují na dluh) je rozhodně spíš deficitem demokracie. Nedemokracie ovšem není lepší alternativou, radši budu žít ve Španělsku než v Rusku (kde jsem ostatně 4 roky žil - a stačilo) nebo Číně.
25. 02. 2012 | 22:02

Sladký napsal(a):

Mažnák- takže žádná krize neexistuje? Ať je jak je, to,co tu máme je to nejlepší? Ninochodem, vaše poznámka o Skandinávii je mírně řečeno zavádějící.Protože podle teorií, které zde hlásáte by tam naopak mělo být nejhůř.Protože stále mají daleko nejsilnější sociální stát a vysoké přerozdělování. A žádná krize tam nikdy nezačla a i v té současné si vedou v podstatě nejlépe ze všech.
25. 02. 2012 | 22:05

Sladký napsal(a):

Demokratický kapitalismus může fungovat jen dr dociálním státem, který vyrovnává výstřelky volného trhu a umožnuje daleko spravedlivěji rozdělovat vytvořené bohatství.Jinak dochází k rozevírání příjmových nůžek a růstu sociálního napětí, které nutně vyustí bud v konflikty nebo v zavedení tvrdé diktatury,
25. 02. 2012 | 22:08

Sladký napsal(a):

Omlouvám se za překlepy- silným sociálním státem
25. 02. 2012 | 22:11

ghándí napsal(a):

sladky,
proč si myslíte, že skandinávie je na tom dobře? pokud neprovedou reformy výdajů , zbankrotují jako řecko. jsou na tom uplně stejně jako všechny evropské socialistické země.
25. 02. 2012 | 22:13

Sladký napsal(a):

Skutečnost je zkrátka daleko složitější, než neskutečně simplifikující teorie pana Friedmana.Nicméně chápu, že tyto prostinké myšlenkové konstrukce mohou jisté jedince fascinovat.No a jiným nepochybně hrají do karet- a o to tady jde.
25. 02. 2012 | 22:15

ghándí napsal(a):

sladký,
kapitalismus se sociálním státem fungovat nemůže, což nakonec dobře vidíme v evropě.
25. 02. 2012 | 22:19

mažňák napsal(a):

Sladký: nic mi nepodsouvejte, krize byla (neřekl jsem nikde že neexistuje), a ve většině světa už není, ovšem v Evropě možná ještě chvilku vydrží. Zde http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_rates_around_the_world vidíte že už se Skandinávie v přerozdělování vůbec neliší od zbytku Evropy.
25. 02. 2012 | 22:19

Sladký napsal(a):

Ghándí, probůh, přečti si něco třeba o Švédsku.Vždyť ty žiješ ve světě svých fantasijních představ. Zjisti si, jak je na tom Švédsko s dluhem a s jeho splácením a porovnej se zadlužením USA, kde rozhodně nebyl a není socialismus.
Myslím ale, že jde o zbytečnou výzvu, protože ty žiješ v bludech a blud je zkrátka a dobře nevyvratitelné přesvědčení.
25. 02. 2012 | 22:20

Yosif K napsal(a):

Sladký napsal(a):
Mažnák- takže žádná krize neexistuje? Ať je jak je, to,co tu máme je to nejlepší? Ninochodem, vaše poznámka o Skandinávii je mírně řečeno zavádějící.
25. 02. 2012 | 22:05
Pane Sladky - je to uplne naopak ale uplne naopak nez si myslite. Skandinavci jsou nejvetsi poctivci a drici na svete. Mohou si proto dovolit vetsi miru prerozdelovani, protoze:
A) si na to vydelaji
B) protoze jsou nejvetsi pocyoivci na svete, tak se to nerozkrade ale jakztakz smysluplne pouzije
C) neni pravda ze by ve Skandonavii byly mensi prijmove rozdily nez v Cesku. Nejmensi na svete jsou v Japonku na druhem az patem miste je (dle ryznych meotdik v ruznem poradi *- Ginni - UN P/R 10% atd) Cesko a skandinavske staty.

Socdemacka propaganda ze zavedenim skandinavskeho preorzdelovani dosahneme skandinavske zivotni urovne je totalni postavbena na hlavu. Ve Stockholmu byvaly pomery ze pokud jste zapomnel v parku na lavicce penezenku a vratil se tam treba za pul dne, tak tam lezela penezenka se vsim vsudy. Nikdo se ji nedtknul.
Dle socdemacke teorie by bylo mozno naucit treba obyvatele Karlina a Zizkova dokonale poctivosti tim, ze byste po Karline a Zizkove kladl penezenky napechopvamne svedskymi stokorunami. Urcite bysrte tak naucil tamnejsio ovbyvatelstvo dokonale poctivosti, mzona i SDvedkse pracovitosti. Prece by to pak muselo fungovat jake ve Svedsku neeeeeeee???? To je prece pro socany uplna jasnacka , neeeeeeeee???? Jako ve Svedsku, delejme to jako ve Svedsku, vsechno dobre dopadne...... neeee???
Ale vazne - ze Skandinavie bychom si v leccem priklad brat meli. Kdyz vypukla v =e finsku krize v roce 1994, a 18% nezaemnstanost, tak uprostred krize finska vlada osekala prispevky v nezamestnanosti na polovic a nastavela na namesti vyvarovny policvek zadarmo. FINOVE ANI NECEKLI, nezamestnani si urychlene nasli jakoukoliv praci a Finsko se behem peti krutych let vysekalo z Dluhove Pasti.

Z TOHOTO BY SI CESTI SKUHRALCI MELI VZIT PRIKLAD!!!!!!
25. 02. 2012 | 22:21

pamětník napsal(a):

Kapitalismus vyrostl z otrokářství a kolonialismu, které zdokonalil k nepoznání. Příliš velké sociální rozdíly oslabily státy či říše, které se zřítily za nesmírných útrap. Slabý stát neumožňuje vojenské ovládání kolonií či sousedů. Výsledky trvalé ekonomické poroby jsou stejné jako prohrané války. Slabý stát nezaručí občanům vzdělání, informace a zdravý vývoj společnosti a ponechá je v rukou podvodníků a vyděračů. Nástrojem ovládání se stane manipulace médií, nastanou podvody finanční, spekulace, ratingy, tisk měny, úrokové sazby, daňové úniky, vývoz zisků a kapitálu, přetahování mozků... Nakonec se všichni sežerou navzájem. Shalom.
25. 02. 2012 | 22:26

Sladký napsal(a):

Kapitalismus se sociálním státem fungoval výborně.Byl to onen pověstný "stát všeobecného blahobytu" který zajistil lidem vysokou životní úroveň a přispěl tak podstatnou měrou k vítězství Západu nad Východem v ideologické válce.Jenže po pádu východního bloku bohatým otrnulo a začali ho (v zájmu zvýšení svých zisků) demontovat.
25. 02. 2012 | 22:28

memo napsal(a):

pv
"Jsem toho názoru, že podmínkou zdárného fungování kapitalismu je určitá morální úroveň lidí."

Tak to platilo i pro socializmus! Kapitalizmus bez této premisy je obyčejná džungle.
25. 02. 2012 | 22:32

mažňák napsal(a):

Pořád prosím mějte na paměti, že jsme jedna ze zemí s absolutně nejmenší sociální nerovností. Tak bych čekal, že budou levičáci radostí tančit v ulicích. Nějak je tam nevidím. Je přitom zákonité, že ta nerovnost se musí zvýšit. "Každému podle jeho potřeb" prostě není zdravá ekonomická doktrína.
Každý (nepočítám důchodce kteří většinu života prožili před revolucí, ti neměli na výběr) přitom dostává zhruba přesně tolik, kolik činí jeho ekonomický přínos pro ostatní lidi. Něco umím a jsem pracovitý a užitečný někomu kdo mě za to chce zaplatit, to je správné a přirozené, nebo ne? Takoví lidé se opravdu nemají čeho bát...
25. 02. 2012 | 22:34

Yosif K napsal(a):

Sladký napsal(a):
Demokratický kapitalismus může fungovat jen dr dociálním státem, který vyrovnává výstřelky volného trhu a umožnuje daleko spravedlivěji rozdělovat vytvořené bohatství.25. 02. 2012 | 22:08

Pane Sladky - prectete si tohleto dole v Anglictine - potvrzuje to muj dojem ze reci o nelidskem kapitalsimu v USA jsou nekvalifikovane plky. Socialni sit v USA je a poradna - je jenom jinak strukturovana a je mene videt. Naopak jsou v USA vice videt boweraci, protoze administrativa nema tolik represivnich prostredku jako v Evrope jak boweraky nekam vysoupnout. Svedsko dlouho boweraky nemelo - protoze na rozdil od USA bylo etnicky jednolite a boweraci svedsti zili nekde v tundre nebo na venkove. V posledni dobe s narustem emigrace je ve svedsku boweraky videt a to poradne - imigrantum-bowerakum ze zemi MEA se evidentne libi spise ve mestech nez v tundre, kde zili a ziji boweraci aboriginalni-vernakularni.......
America Is Europe
By: David Brooks
We Americans cherish our myths. One myth is that there is more social mobility in the United States than in Europe. That’s false. Another myth is that the government is smaller here than in Europe. That’s largely false, too.
The U.S. does not have a significantly smaller welfare state than the European nations. We’re just better at hiding it. The Europeans provide welfare provisions through direct government payments. We do it through the back door via tax breaks.
For example, in Europe, governments offer health care directly. In the U.S., we give employers a gigantic tax exemption to do the same thing. European governments offer public childcare. In the U.S., we have child tax credits. In Europe, governments subsidize favored industries. We do the same thing by providing special tax deductions and exemptions for everybody from ethanol producers to Nascar track owners.
25. 02. 2012 | 22:35

Sladký napsal(a):

Milý pane Mažňáku, chcete tím říct, že co například obyvatel USA to nepoctivec a zloděj, lenoch a flákač? Ale jděte! Spousta lidí všude na světě tvrdě a poctivě dře a nikdo z nich nijak nezbohatl, nebohatne a nezbohane.Naproti tomu existuje živná půda pro podvodníky,zloděje, bezskrupulozní, bezohledné sobce.Ti umí "vydělat" peníze. Podle toho ovšem společnost vypadá.
25. 02. 2012 | 22:35

JC napsal(a):

pamětník,
A když si Kopčem s Veverčákem měnily pazourky za kůže, to bylo co ? socialismus nebo komunismus ?
Toda raba.
25. 02. 2012 | 22:36

mažňák napsal(a):

Sladký: podívejte se na průměrnou životní úroveň po pádu socbloku a teď. Statistik je plný internet. Samozřejmě jsou dnes pracující ve vyspělých zemích Západu na tom líp než v roce 89. Jen všichni víc skučí.
25. 02. 2012 | 22:37

Sladký napsal(a):

Mažňák- když už se tady oháníte morálkou měl byste si uvědomit, že příčinou problémů a krizí nejsou chudí lidé, více méně se spokojující s málem, ale nenažraná prasata, která chtějí mít co nejplnější koryta-ať to stojí co stojí.
25. 02. 2012 | 22:39

Yosif K napsal(a):

Sladký napsal(a):
Kapitalismus se sociálním státem fungoval výborně.Byl to onen pověstný "stát všeobecného blahobytu" který zajistil lidem vysokou životní úroveň a přispěl tak podstatnou měrou k vítězství Západu nad Východem v ideologické válce.Jenže po pádu východního bloku bohatým otrnulo a začali ho (v zájmu zvýšení svých zisků) demontovat.
25. 02. 2012 | 22:28

Pane Sladky zijete v nerealnem svete bludu z ust socdemackych vudcu - ekonomickych analfabetu. Vygoogliujte si kolik staji ve Svedsku navsteba doktora, jake byly pomery ve svedsku a Finsku kdyz tam radila v letech 1994-1995 krize, co se od te doby zmenilo atd atd. Svet i Skandovaie je nekde uplne jinde nez hlasaji amateri typu Spidla a Sobotka a demagogove typu Paroubek.....

No nic praci cest, jdu jeste neco maknout pro "krveziznive kapitalisty"......
25. 02. 2012 | 22:41

mažňák napsal(a):

Sladký: vůbec netuším, jak jste přišel na to, že tvrdím, že obyvatel USA je flákač. Naopak tvrdím, že i poctivou prací se dá dosáhnout velmi slušné životní úrovně. Nevím, co si představujete pod slovem "zbohatnout", ale když vynechám zločince (kterých je malá menšina, ale budou vždycky a v každém systému), tak jedině můžete zbohatnout tím, že na sebe vezmete nějaké riziko a začnete podnikat, investovat atd. Pak ano, můžete mít velmi nadprůměrný majetek, a myslím, že je to tak v pořádku. Steve Jobs si svoje peníze naprosto zasloužil.
25. 02. 2012 | 22:41

Sladký napsal(a):

:o)) Průměrná životní úroveň za socbloku a teď? Máte na mysli rostoucí nezaměstnanoswt zvláště mladých lidí, zvyšující se věk odchodu do důchodu, faktickou stagnaci příjmů, masivní přesun výroby do Indočíny a astronomické dluhy?
25. 02. 2012 | 22:43

Sladký napsal(a):

Mažňák- další diskusi s vámi považuji za zbytečnou.Je k nerozeznámí podobná debatě s jehovistou nebo kovaným soudruhem kdysi.Váš pohled na realitu je zoufale uzoučký, skrz naskrz prolnutý ideologií.O sktečném světě nevíte vůbec nic, vnímáte ho naprosto zkreslující optikou. Jestli někdy procitnete a místo své pochybné mapy uvidíte krajinu, bude to pro vás pořádný otřes.
25. 02. 2012 | 22:49

mažňák napsal(a):

Ach jo, tak ještě než půjdu spát, pane Sladký, pár poznámek:
1. mladí lidé to měli vždy těžší, i já, a je to tak v pořádku - když se osvědčili, stali se z nich zabezepečení starší lidé
2. věk odchodu do důchodu se zvyšuje, protože žijem výrazně déle, kdo s tím má problém, ať zvedne ruku
3. přesun některých výrob proběhl, ale tomu by se dalo zabránit jen agresivní ochranářskou politikou, která by ožebračila i nás (kdo by vyráběl mobily a plazmy? Tesla Rožnov? A kolik by stály, a nestáli bychom na ně fronty?) Jak vidíte, tak to navíc není tak zlé, když Škodovka pořád dokáže prosperovat.
4. astronomické dluhy jsou problém, ale takový levicový - voliči chtějí dávky, dotace, lepší životní úroveň hned - to je velký tlak na politika, který chce být zase zvolen
25. 02. 2012 | 22:50

kormidelník napsal(a):

Systém musí být přehledný a trvale monitorován. Musí být definován cíl (žádoucí stav) a snímána regulační odchylka. Děje v systému musí být kriticky utlumeny, a systém musí mít rychlou zápornou zpětnou vazbu, aby nedošlo ke zhoubným kmitům. Řízení systému by mělo mít vhodně nastavené složky zpětné vazby proporcionální, integrální i derivační. Systém musí mít energetické i materiálové rezervy, možnosti měnit nastavení cílů a zesílení i časových konstant. Spolehlivost lze dosáhnout zálohováním kritických mechanizmů a paralelním spojením systémů menší velikosti s poněkud jinak nastavenými parametry. Prostě: měření, regulace a porovnání efektivity různě nastavených regulátorů. Alternativou je havarie.
25. 02. 2012 | 22:53

Sladký napsal(a):

Yosif- Rozesmál jste mne- a ne poprvé. Nejsem typ, který potřebuje vůdce a to, co řeknou chápe jako slovo boží.Nejsem ničí hlásná trouba, nežiji v zájetí žádných ideologií.Mám svou hlavu a naučil jsem se ji používat.Samozřejmě- hodně čtu.Uznávané autory ze všech částí názorového spektra, srovnávám, kriticky hodnotím a sleduji, co se děje v realitě.Je smutnou skutečností, že místo faktů člověk stále častěji naráží na jejich interpretaci a posledním útočištěm je opravdu odborná literatura a Internet.
25. 02. 2012 | 22:56

mažňák napsal(a):

pane Sladký, já bych Vás taky mohl onálepkovat jako Jehovistu, a jak vidíte, tak se k tomu nesnížím.
Nevíte o mně nic, vyzkoušel jsem v životě mnoho povolání, od samého dna až po relativně slušná místa, u nás i v (drsném) zahraničí. Je velmi arogantní, když naznačujete, že o životě vím prd. Vím velmi dobře, že chleba je všude o dvou kůrkách, a myslím, že je to tak i správně. Kdyby byl blahobyt automatický, nedělal by nikdo nic.
25. 02. 2012 | 23:00

mažňák napsal(a):

kormidelníku, že vy jste zcopypastoval skripta z měřicí a regulační techniky. Ubezpečuji vás, že reálný svět má naštěstí taky mnoho zpětných vazeb, ale nikdo přesně netuší, co je ten žádoucí konečný stav - a je to tak dobře.
25. 02. 2012 | 23:03

apokalypsa napsal(a):

Vysokofrekvenční přepákované nezdaněné spekulace s toxickými deriváty kvantitativně uvolněné a vržené do světa. To nezachrání ani Nimitz nebo mračna kobylek nebo dronů.
25. 02. 2012 | 23:03

mažňák napsal(a):

apokalypsa: dechberoucí využití cizích slov :)
25. 02. 2012 | 23:13

historie napsal(a):

Podmínkou fungování kapitalizmu je technická a vojenská převaha nad koloniemi a sousedy a vlastnictví rezervní měny a možnosti či iluze sociálního růstu, třeba i jen z informačního monopolu. Paradoxně se kapitalizmus a socializmus vzájemně kontrolovaly a podpírali. Nakonec zvítězila zrada, lež a podvod a zjevné násilí. Prostě konec dějin. Apokalypsa či Fukuruyama nebo pravda a humanitární bombardování či GigaMadoff. Nepatrnou nadějí je Brics nebo jiná mentalita Arabů.
25. 02. 2012 | 23:20

mažňák napsal(a):

historie: asi trpím dnes nespavostí a nemám nic lepšího na práci... ale neodpustím si: v čem je Rusko nebo Čína morálnější než Západ? A v čem je lepší mentalita Arabů? Byl(a) jste někdy v nějaké arabské zemi, zkoušel jste tam obchodovat nebo podnikat? V čem se kapitalismus s komunismem podpíraly? Že se nutily vzájemně utratit stovky, tisíce miliard dolarů na zbrojení, které by se daly použít na něco produktivního? Tak dlouho se podpíraly, až se uzbrojenému komunismu definitivně podlomily kolena?
25. 02. 2012 | 23:29

ghándí napsal(a):

sladký,
jo o švedsku jsem si přečetl, že v roce 2007 snížilo bohatým daně, protože jim utíkali platit daně jinam a snižili výdaje. švedsku se celkem daří postupně demontovat sociální stát, ale jsou stále na puli cesty.
26. 02. 2012 | 00:28

Karel Mueller napsal(a):

Karlovi do ráje:

Karlíku několikrát jsem se zimnoval o 5 omylech, které považuji za stěžejní. Z nich asi platnost úhelného kamene Vaší věrouky, že vztahy ve výrobě a tím i přeneseně mezilidské vztahy jsou určeny stupěm rozvoje výrobních sil.

Omyl, jak se předvědčujeme právě v technologicky nejvyspělejších státech.
Mažňák:

Máte představu o tehdejších výdajích na zbrojení a dnes? Tak si to zjistěte.
Důležité bylo, že v bipolárním světě existovala rovnováha. Tedy objektivně dané mantinely, které ani jedna strana nechtěla či nemohla překročit.
To padlo ... to je ta největší tragedie pro celý svět.
26. 02. 2012 | 00:40

Karel Mueller napsal(a):

ghándí:

Ti bohatí museli někde zbohatnout ... aby mohli utíkat. Zbohatli v tom Švédsku.

Zbohatli proto, že měli vlast a společnost na vrcholné úrovni, která jim to zbohatnutí umožnila, dávala šanci všem.

Nikoliv zlodějstán.
26. 02. 2012 | 00:46

historie napsal(a):

to 23:29 Rusko a Čína a arabové nevedli tolik válek jako USA zejména nedávno. Neměly tolik zjevných kolonií jako Anglie. Amerika dodává zbraně Iráku a Libyi za jejich peníze dvakrát. Rusové neměli rezervní měnu a tudíž nežili na úkor celého světa . Jak dopadlo Mexiko a lat. amerika? Jako kolonie. USA si válečnou pomoc určitě nechalo zaplatit a po válce uvalilo embarga. Rusko poškodila židovská inteligence a spekulanti-zloději. USA zpychly a chcíply v podvodech a násilí a vývozu demokracie. Kdo začal s intervencemi v Rusku a zbrojením?...Rusko bylo nuceno prodávat suroviny a mozky...
26. 02. 2012 | 00:54

Dirius napsal(a):

Kapitalismus se ještě nepřežil.Ale je to svým způsobem pouhá přerušovaná setrvačnost celku dějin.Socialismus bude,až ho někdo bude umět.Zase nebo nově.Ovšem jisto je že kapitalismus už lidi dost zklamal a o gigatrapnosti postkomunismu nemá smysl ani psát,je všeobecně vnímána.Nepřejte si vědět co budou učebnice psát za 100 let o jménech ze sametu.Něktečí dřívější měli štěstí,že jsou zapomenuti.
26. 02. 2012 | 04:47

gyron napsal(a):

Nejbližších dalších dvacet let u nás asi půjde ve znamení výroku A.Novotného:"Maso bude".Nepůjde o souboje většinou znalců socialismu teoreticky proti témuž u kapitalismu.Na straně příznivců socialismu bude stále dlouho argument někdejší už mizící postupně vysoké životní úrovně.Heslo šedesátých let o "zvyšování životní úrovně" se tehdy přece jenom naplnilo,i přes nedostatkové zboží.Odpůrci socialismu budou se naopak opírat o rozšiřující se sortiment zboží a obchodní domy jako argument.Jejich odpůrci budou tvrdit,že pro většinu to zůstává hlavně optikou výkladní skříně.Osobně nepatřím mezi zastánce dohledávání ventilu řady XY Siemens v Hornbachu k české vaně typu Z.Jestliže řešení půjde cestou,že i vana bude Siemenss,tedy celek 10x dražší než dříve,opět jsem nesouhlasící.Jde o to,že "Novotnovci",Husákovci a Jakešovci měli ještě úctu k Leninovu požadavku "aby funcionáři stran a státu byli placeni na úrovni platů dělníků".Ale krást už nechávali více než moc.Dnešní neplatiči nájemných-vily.Giganarušení tržnosti.Preference pro bývalé ultrazloděje se stupňují,poctiví zabíjeni.Postkomunisté toto dřívější praivdlo Lenina o stejné úrovni platů obrátili v opak.Vybudovali zde střední třídy z justice komunistické a protekce komunistů-doktorů,které neuživí ani nejvýkonnější postkomunismus tak aby nezabil většinu,z většiny neudělal bezdomovce.
Může se i stát,že Češi odchování Habsburky po třista let k "pasívní resistenci"-přejdou vůči kapitalismu do obdobmé pozice jakou měli historicky vůči feudalismu:
V letech 500-800 n.l. největší bojovní odpůrci,v letech 1600 -1900 nejzuboženější,nejhůře žijící zotročený národ celé Evropy za feudalismu.Následně duševně i nejzakrnělejší.
Nakonec v Klausovi vidíme,že dřívější nepřátelé feudalismus a kapitalismus se mohou stát velkými přáteli vůči sobě pokud jde o zabíjení svého národa.Mozek Turgeněva,Havla,Klause,vrabců.První kdysi vážen po jeho smrti.
Socialismus kupoval výsledky lidské invence,kapitalismus (zejména USA) kupoval především ty mozky invence,zaživa.Ne odvádět desátek,ale odvádět devět desátků platí dnes pro malý zbyteček Štrougalových fabrik.Uživit devět desetin ostatních.Presidenti na výletech,nikoliv vlastvědnch.Bavlnky.Źít jako v bavlnce.
26. 02. 2012 | 05:50

Béda napsal(a):

Soudobý globalizovaný mafiokapitalismus, ve kterém zvítězily legalizovaný megapodvod a loupež, systém kde za peníze jsou i politika, zákony, právo a morálka - považuji za nejvyšší a nejefektivnější stadium neviditelné ruky trhu.
26. 02. 2012 | 07:42

nej napsal(a):

Za nacistického protektorátu 1939-45 plk. Moravec,ministr školství v mnoha projevech kritizoval kapitalismus,kterému se zde za něj ale dařilo.To zničení buržoasie hlásané Hitlerem a K.H.Frankem už od voleb 1933 bylo stále jaksi posouváno do budoucnosti,stále jako úkol,ne realita,stále před fašisty vepředu.Před soudem roku 1945,který K.H.Franka odsoudil k smrti,K.H.stále opakoval,že o žádné špíně nevěděl,neměl tušení co se okolo něj děje.
Von Papen byl vypovězen před rokem 1933 z USA za špionáž,a to mu pomohlo zřejmě,že když ho Hitler vystřídal ve funkci říšského presidenta,zůstal v Hitlerově vládě aspoň jako ministr bez portfeje.Až do Norimberku 1945.
26. 02. 2012 | 08:39

JC napsal(a):

Dirius,
Místní levouni jsou jen žvaníví slimejši, kteří čekají na svého Sobotku, Škromacha, tátu Falbra, Dolejše nebo jiného Jánošíka, který naplní jejich sen o braní bohatým a dávání chudým. Mají plné huby absence morálky u bohatých, ale krádež "posvěcenou historickým nárokem" a la Marx-Leninský blábol považují za OK.
Ve svobodné společnosti jim přitom absolutně nic nebrání, aby dali všechen svůj majetek do společné kádě, koupili si půdu, založili Kibuc a předvedli nám všem jak ta jejich vyspělá společnost bude fungovat.
26. 02. 2012 | 08:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy