Mučivá Muška jenom zlatá aneb O spočinutí

07. 05. 2009 | 13:13
Přečteno 30642 krát
Navzdory prudkému nárůstu bohatství v minulých letech máme stále málo. Kolik toho musíme mít, abychom málo neměli? Co je v nás za těkavost, která nedokáže nalézt spokojenost? Proč nedokážeme nalézt mír?

Chvála kvaltování
Na jedné straně je toto těkání a nedostatečnost užitečná. Nutí nás k novým objevům, k nové činnosti a do jisté míry právě této nedostatečnosti vděčíme za to, že ekonomika neustále roste. Ekonom v této kreativní destrukci, která neustále něčím novým nahrazuje zcela funkční včerejší vidí tažný princip kapitalismu. Filosof Whitehead považuje proces za pravou realitu a stacionaritu považuje za úpadek.

Osel honí mrkev
Ekonom Fred Hirsch si paradoxní situaci v níž s rostoucím bohatstvím nejsme šťastnější, vysvětluje takhle: Pokud sedíte na koncertě a někdo si najednou stoupne, získá komparativní výhodu. Ale jen na úkor druhých, kterým stíní. Když jej ostatní následují a stoupnou si také, komparativní výhoda zmizí - všichni jsou na tom opět podobně, jen s tím rozdílem, že všechny víc bolí nohy. Poté si někdo stoupne na špičky a celá spirála se opakuje. Pak se lidé začnou vysazovat na ramena, stát při tom na špičkách a tak pořád dál.
Prostě naše spokojenost je komparativní, není absolutní a budeme se cítit jako největší chudáci, pokud náš soused, pan Nováček si koupí nové auto, přestože jsme s tím svým byli spokojeni. Lze této spirále uniknout?

Muška jenom zlatá
Někteří by možná namítli, že z tohoto konzumního prokletí, (řečeno s Komenským z labyrintu světa) lze utéct do ráje srdce, kde je klid a spočinutí. Nehledejme spočinutí v materiálnu, ale v duchovnu. Koneckonců Ježíš nikdy své učedníky nezdravil pozdravem „štěstí vám“, ale zdravil „pokoj vám“. Není štěstí jenom ona pověstná „muška jenom zlatá“, která nám bude neustále unikat?

Kdesi jsem četl, že na základě sociologického průzkumu vyšlo najevo, že si zhruba všichni lidé, a to nezávisle na jejich příjmu, přejí svůj příjem asi o třicet procent vyšší, a to ať jsou chudáci nebo boháči.
Může to být proto, že iluze polepšení si o třetinu není nereálná a dává nám ono pnutí, které nás nutí chtít víc a víc. Požadavek dvojnásobného příjmu je totiž pro nás nerealistický a ona pověstná návnada ve formě mrkve, která visí zavěšená před oslem, který ji neustále následuje musí být pověšena v realistické vzdálenosti nato, aby „návnada“ fungovala. Stejně tak mušku naši zlatou máme neustále na mušce a jakoby nadosah. Ale ona nám stále vždy rychle unikne.

Prorok střídmosti
Augustin ve své knize Vyznání vyřkl památnou modlitbu „Neklidné je mé srdce Bože, dokud nespočine v Tobě". Ale spočinulo jeho srdce? Našel to, co hledal, a nehledal již více? Stejně tak starozákonní Židé, když konečně došli do země zaslíbené, museli dále bojovat. Po kýženém míru a spočinutí ani stopy. Koneckonců Jeruzalém znamená v překladu Město pokoje. Byť má ale tak zaslíbené jméno, není v pokoji podnes.
Zdá se, že materiální svět je v tomto podobný světu duchovnímu. V obojím chceme stále více, nic nám dost nestačí. Jako by v nás bylo neodbouratelné reziduum nedostatečnosti, které v nás vytváří nikdy nekončící pnutí.

Jak tedy nalézt vyrovnanost, když si na veškerý standard tak rychle zvykáme? Vždyť i nákupní košík těch nejskromnějších je dnes mnohem bohatší než nákupní košík podpultového tuzexového zboží před dvaceti lety.
Aristoteles kdysi napsal, že každá ctnost, když se přežene, stává se neřestí. S jednou výjimkou, pokračuje Aristoteles: Jediné, co nelze přehnat, je střídmost. Proto je také Aristoteles, člověk, kterého Tomáš Akvinský nazýval Filozofem s velkým F, často označován filozofem (zlaté) střední cesty.

Ve svém stoickém dědictví se přiklání k tomu, že se máme spokojit s tím, co máme, a že štěstí spočívá právě v tomto. Jinak nás chytí do pasti ošidný "já-už-nevím-cobysmus" a jelikož s jídlem roste chuť, nebudeme spokojeni nikdy.

Reziduum nedostatečnosti
Aristotelova rada je dobrá, jenom je s ní těžké pořízení. Zvláště pokud v sobě máme reziduum nedostatečnosti, které navíc bylo v posledních letech tak hýčkáno.
Přesto, měli bychom se o vděk a spokojenost snažit. Zvláště v situaci, kdy toho máme - krize nekrize - alespoň materiálně stonásobně více než z našeho pohledu přechudičký Filozof.

Psáno pro HN


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

úča napsal(a):

Kvaltování všeliké toliko pro hovado vhodné jest.
J.Á.Komenský, učitel národů.
07. 05. 2009 | 13:36

jozka napsal(a):

->uca:

Lepe je plodnikem svym zatrepati, nezli s povetrnou zenou v hampejzu lihati.

Taky ucitel narodu.
07. 05. 2009 | 13:50

JAKO napsal(a):

Jak najít vyrovnanost, najít především rozum.Kdo ho má zdanlivý,nikdy nemůže být spokojený.Mám takovou teorii, nejlepší na kapitalismu je nezaměstnanost, protože ta může člověka rozumného(homo sapiens sapiens) přivést k rozumu.Nebezpečí je v tom ,jak jste říkal v myšlence Freda Hircha,,že oslíci jdou za mrkví,a ostatní oslící musí jít taky,, že okolní společnost a způsob života který je normativem,zase po návratu NEZAMĚSTNANÉHO do pracovního procesu tento ROZUM může zakalit.Takže jak z toho začarovaného kruhu ven?Kristus prý říkal,rozdejte všechno chudým,a začněme stavět svět opravdového bohatství.V tomto bohatství můžeme existovat,a nemusíme zažívat trápení,krize,neustálé kauzy,nekonečné podrazy,krachy,apod.MÍR.A´t žije mír
07. 05. 2009 | 13:59

MedaBeda napsal(a):

Vážený pane Sedláčku,

mám štěstí, že jsem Vás již vícekrát četl a jednou i slyšel (v Uvolněte se prosím). Jinak bych se štípal do tváře zda nesním. "Zaplať Pámbu", jak hezky říkali naši předkové, když děkovali za dobro, kterého se jim dostalo, ať bylo jakékoli povahy.
Nejinak i já musím poděkovat za dar Vašeho pohledu na svět a jeho hemžení. Také děkuji za Vaši odvahu tento názor veřejně vyslovit a nadto jej SROZUMITELNOU a i krásnou češtinou obhájit.
Vřelé díky a ať se Vám dále daří vnášet poznání, porozumění mezi lid, který je schopen a ochoten se zamyslet dále než jen na pověstně krátkou (i u těch nejdelších!)špičku nosu.
DEO GRATIAS!
07. 05. 2009 | 14:17

Meňo napsal(a):

Tohle filosofické kázání obecně hezké a v něčem i známé (hledání vyrovnanosti je staré jako lidstvo samo a vyplývá z dvoupólnosti světa), ale jak to lze spojit s postavou bankéře - paradoxně právě poživačně materialistického ?
Zdraví M.
07. 05. 2009 | 14:19

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, kousek za Ostravou přes řeku Odru jsou odjakživa prajzi. A už za dávného jindy tam byl vtip: Jak se řekne po prajzsky milion ? Odpověď: Malo..., a to je myslím dobře, protože pkud já pamatuji, máme se nejlíp v této zemi za posledních stotisíc let. Howgh, mí rudí mi rozumějí...
07. 05. 2009 | 14:21

Ládik napsal(a):

Nesouhlasím s Aristotelem: když se přežene ctnost, například touha po vědění, nemusí se stát neřestí.
07. 05. 2009 | 14:29

vlk napsal(a):

Tohle je moc pěkné předvíkendové rozjímání..
Pěkně se to čte a to koncentrace skutečných moudrostí..
Nicméně, napadlo mne pár asosiací:
Chvála kvaltování
když jsme byl malý, vysvtloval mi jednou tátův otec jak to v životě chodí.. A řekl mi násleudjíc .. Víš , Arabové mají jendo velmi mooudré přísloví: Láska prý je jako měsíc. Buď ubývá nebo přibývá. Nic mězi tím. Ale ono tohle platí nejen o lásce. Platí to úplně o všem. Mockrát jsme si na něj vzpomenul po převratu, když s eu nás změnil systém.. Byl to moudrý muž.

Komparativní spokojenost
Opět títův otec. Byl, za první republiky pojišovací agent. A vyprávěl různé historky. Jedno z nich bylo - víš co je druhé největší klientovo potěšení? Když má totéž co má soused. A To první? No když jeho manželka má víc než sousedka. Kdybys p jednou prodával pojistky, jdi na to takhle.
Ptáte se , zda lze této pasti uniknout? I na to měl dědeček odpověď - pokud si budeš vážit sám sebe a najdeš sám sebe, jsi vůči této taktice imunní.

Muška jenom zlatá
Nám kámoše, protřelého finančního ředitele jednoho koncernu. Ohledně platů konstatoval. Kdybych lidem v podniku zvedl plat na 200 litrů měsíčně, pak s e stane následující. dvě třetiny se se tomu budou nesmírně budou divit, ale ani neceknou a budou čekat , co jako bud e dál. Jedna třetina si , bez pěti procent si bude myslet, že tolik už měli brát dávno a oněch 5% s e přijd e zeptat , jestli nedošlo k omylu. Ale jen nepatrná část z nich s e zeptá kam to mají poslat nazpátek.
a byl tam dovětek. Do 3-4 měsíců si ale všichni budou myslet, že jako by něškodilo, kdybych jim přidal..

Prorok střídmosti
Zde to nebude o někom cizím. dopustím se svatokrádeže a kacířsky prohlásím, že i Aristoteles se mýliti může..
Střídmost lze přehnat. Zažil jste někdy anorektičku? nebo chorobného šetřila?
reziduum nedostatečnosti
Bingo! Bravura!
Hezký víkend.
07. 05. 2009 | 14:48

Germanicus napsal(a):

Pane Sedláčku, tentokrát moc dobrý blog. Apropos, když už jste v tom NERVu, zkuste prosím zjistit, jestli má česká vláda někde v šuplíku krizový plán pro případ nedostatku ropy (Peak Oil), energie (elektřina), potravin o pod.
http://www.blisty.cz/art/46...
https://www.youtube.com/watc...
07. 05. 2009 | 14:59

vlk napsal(a):

Germanicus

stát má na tohle dokonce jednak vlastní zákon a systém, jednak existují směrnice UE, podobné věci upravující.
Ten systém je ukryt do organizace , které s e říká Správa státních hmotných rezerv.
Tam jsou strategické zásoby paliv, potravin, chemikálií, nerostů, kovů, atd. a td.
Pro případ krizí všeho druhu.
Některé komodity, resp. jejich výše jsou upravené směrnicemi EU, jiné jen státními.
Určitě je upravena ropa. Tam každý členský stát EU musí mít zásoby ropy a benzínu na 90 dní. Minimálně. Pokud si správně pamatuji...
Zdali je upravena pšenice nebo maso nevím. Al e je to celkem jendo.
Co je problém, je energie. Ta jaksi skladovat nejde. Pokud dojd e k black outu, tak prostě bud e tma. A nikdo s tím nic nenadělá.
07. 05. 2009 | 15:32

Béda napsal(a):

Dva dotazy:

- zkusil jste toto přednášet nezaměstnaným, kteří přišli o práci díky krizi? Třeba v odlehlých oblastech, kde zbankrotoval regionální zaměstnavatel?
- hlásal byste stejnou filosofii i vůči bankéřům, kteří dali do oběhu virtuální certifikáty a způsobili tím nedozírné škody svým ústavům, akcionářům, střadatelům a komplikace státu?

Neměli by tito jedinci přijít na buben, a jít do světa o žebrácké holi, s vizí že do konce života všechno co vydělají půjde na konto věřitelů a zpytovat svědomí a hledat filosofickou vyrovnanost ve směru, který zde hlásáte?
07. 05. 2009 | 15:32

hranicky napsal(a):

dobry den:
Ze všeho nejraději jezdí na kole (nejrychlejší dopravní prostředek v centru prahy) a lyžuje.
07. 05. 2009 | 15:35

hranicky napsal(a):

dobry den:
Ze všeho nejraději jezdí na kole (nejrychlejší dopravní prostředek v centru prahy) a lyžuje.
PPP jako Praha
Pardon. Ukliknuti a liny i-net
07. 05. 2009 | 15:36

MA-FU napsal(a):

Pane Sedláčku,dobře jsem si početla Váš blog.Díky za něj.
Vzpomínáte sv.Augustýna a to mi připomíná i jeho výrok:"Každý les mívá své jeleny" ..........
07. 05. 2009 | 15:46

vaclavurban napsal(a):

Pane Sedláčku,

moc hezký článek.

Následující pasáž se mi ovšem zdá nedomyšlená: "Zdá se, že materiální svět je v tomto podobný světu duchovnímu. V obojím chceme stále více...“

Zajímalo by mě, jestli jste četl na aktuálně moje články (mohly by vás zaujmout):

Proč Evropané nemají děti? Chudoba není tolerována!
http://blog.aktualne.centru...

Pitoresknost doby, ve které žijeme
http://blog.aktualne.centru...

Přeji hezký den
Václav Urban
http://www.neuhaus.cz/kontakt
07. 05. 2009 | 16:12

Petr napsal(a):

Pane Sedláček,

Vy byste měl změnit profesi. Nějaký humanisticky orientovaný obor, filosofie, literatura, nebo dokonce možná teologie nebo něco podobného...

Vaše články jsou moc hezké, ale upřímně řečeno Váš profil a zaměstnání vedle nich pak působí tak trochu jako "pěst na oko".
Není jistě Vaší vinou, jaký "nádech" mají bankéři nebo kdokoliv pracující ve spojení s bankami, ale má to přesto jistě velký vliv i na názor na Vás, což je určitě velká škoda.
07. 05. 2009 | 16:12

Jiří napsal(a):

Pane Sedláčku díky! Sleduji Vás již delší dobu, a moc se mi Vaše názory zamlouvají. Odpovídají mi na otázky které mne cca 18 let v podnikání dennodenně trápí. Moje zkušenost technika a "ekonoma amatéra" praví, že poctivá koruna má v konečném efektu větší váhu než ukradená tisícovka. I když je to neustálé hledání hranice mezi "podnikatelem lidumilem" a blbcem.
Též komentáře v tomto blogu jsou úplně jiné - kultivované, než je běžně ke čtení jinde.
07. 05. 2009 | 16:18

Béda napsal(a):

Petr,

onehdy nám řezník vyprávěl jak moc má rád zvířata. Jeden kupující se jej zeptal: "Na víně, anebo na paprice?"
07. 05. 2009 | 16:20

Rumcajs napsal(a):

Přestaňte tady planně filosofovat pane Sedláčku a koukejte v tom NERVu něco kloudnýho vymyslet, ať tu krizi už máme za sebou.
07. 05. 2009 | 16:25

Evropan napsal(a):

Pane Sedláčku, nechtěl byste nám dělat prezidenta, kdyby se tohle místo uvolnilo?Kdybyste tohle kázal z Hradu a podle toho jednal,šel příkladem,tak by u nás zavládla božská spokojenost.
Buďme skromní:Víme, že tohoto stavu nelze docílit,i kdybychom všichni byli zcela nezištní a zvláště ne tehdy,když fouká severák krize.Ale samotná změna způsobu hledání štěstí by přinesla mnohým úlevu a naději.
07. 05. 2009 | 16:26

Xavier napsal(a):

Ačkoliv principiálně souhlasím (a dodávám citát z Nového zákona "zbožnost, která se spokojí s tím co má, je už sama velké bohatství"), musím se přidat k námitce Bédy a to proto, že i v jiném článku (nevzpomínám si přesně na název, něco ve smyslu "další biftek si nedávej") pan Sedláček evidentně argumentuje z pozice velice dobře finančně zaopatřeného člověka a uniká mu fakt, že většina lidí v naší zemi nechodí na oběd na tatarák za půl tisíce, ale ohání se všema rukama a nohama, aby zaopatřil sebe, svoji rodinu, našetřil dětem na studia a podobně. Chápu, že aktuálnost postoje spokojenosti je platná pro všechny, jen je třeba neopomínat, že "opilí" zdaleka nebyli všichni. Naopak, řekl bych, že většina lidí v naší zemi byla doteď střízlivá a někteří byli střízliví až běda. A krize se postarala o to, aby jim to vydrželo.
07. 05. 2009 | 16:29

Petr napsal(a):

Béda:

No úplně přesné to přirovnání bankéř-řezník není.
Od řezníka něco dostanete bez úroků, čeho se navíc můžete najíst :-)
A nakonec on často jen maso objednává, takže s usmrcením těch zvířat opravdu mnohý z nich nemá co dočinění :-)

A možná se budete smát, ale máme řezníka, který má doma celé "ZOO" - 3 psy, několik koček, jeho děti pak kanára a nějaké "zubaté potvory" (křečky a ještě něco :-)) )
07. 05. 2009 | 16:32

Béda napsal(a):

Petr,

ten náš řezník chodil na vedlejšku vypomáhat do výseku. Prý z lásky k zvířatům.
07. 05. 2009 | 16:45

Petr Havelka napsal(a):

Pane Petře,

kdepak, "pěst na oko". To je právě dobře, že pan Sedláček má "přesah" i mimo svůj obor. Ostatně, každý přesah mimo obor tomu vašemu oboru hlavnímu otevírá cestu k lepším výsledkům.

Více takových ekomomů, osvícených technokratů :)
07. 05. 2009 | 17:02

jakub napsal(a):

snažím se tím nebýt,ale v naprosté většině se lidé chovají jako malé děti,vidí nové a musejí ho mít,pocit uspokojení však trvá krátce,jen do dalšího nového,a že jich je ,těch "nových".A tak se mi zdá ,že obecné skromnosti lze dosáhnout pouze obrovským průserem /národním,evropským,světovým/a teprve až budeme vděčni za polévku z trávy jednou týdně,potom budeme skromnost/střídmost/žít.Rád bych věřil v jinou možnost,ale my ,když můžem žrát, tak žerem.
07. 05. 2009 | 17:03

ok napsal(a):

No já jsem na svých pár hektarech luk, lesů a polí velmi šťastný, tam totiž nemusím soupeřit s dalšími lidmi, můžu si tam dělat opravdu co chci. Problém vidím pouze v tom, že ne všichni vlastní několik hektarů luk, lesů a polí - musí žít mezi lidmi, a to je dost náročné.
Já mám celé hlediště pro sebe, a tím se skvěle řeší ten problém s nekonečným soupeřením o výhled na koncert.
07. 05. 2009 | 17:09

Petr napsal(a):

Petr Havelka:

Asi tak: "Přesah" oborů je samozřejmě bezva a vítaný, ovšem je problém, o čem se někdo zmínil i výše. Pokud někdo, kdo má sám třeba příjem, 50, 70 nebo 100 i více tisíc měsíčně píše o jakémkoliv "obětování se", "šetření" a podobně, myslím, že to vyzní trochu nevěrohodně (zvláště pro ty, kdo mají třeba čistého 10-15 tisíc a z toho musí vyžít i s rodinou včetně všech nákladů...)
07. 05. 2009 | 17:09

Béda napsal(a):

jakub,

znáte nějakého skromného bankéře?
07. 05. 2009 | 17:09

Petr Havelka napsal(a):

Pane Béda,

já znám skromného bankéře, žije daleko v USA - Edward Buffett.

Je to daleko, jak v kilometrech, tak i na časové ose budoucnosti našeho státu.
07. 05. 2009 | 17:17

DB-Kalifornie napsal(a):

Pane Sedlacek, to co popisujete jsou jen prastare obycejne biologicke instinkty, ktere se u cloveka vyvinuly v dobach, kdy hromadeni bylo podminkou preziti. S biologii se velice tezko bojuje.(historicky vidim urcitou protivahu techto instinktu prave v duchovnim uceni ruznych nabozenstvi, ktere jsme si ale v ramci racionality a modernizace marginalizovali). V kazdodennim zivote vidim problem v tom, ze reklama tyto evolucne vyvinute instinkty multiplikuje a manipulativne vyuziva.
07. 05. 2009 | 17:18

Pepik napsal(a):

Diky a tleskam. Nenasel jsem uvnitr clanku navod, jak to vysvetlit lidem (zvlast ceskym). Od rana do vecera jsou masirovani v mediich, mladez v tom vyrusta a pak se nemaji lide chovat jako stado, kdyz to vidi vsude kolem sebe. Ptam se - jak donutit lidi zit a myslet tak jak to popisujete ?

75% se diva na Novu, prihlouple serialy, zpravy primo vybizi zavidet sousedovi kozu. Politiky jako vzor obcanum vubec nezminuji.

Myslim, ze to mame v sobe geneticky dane a bude trvat nejednu generaci tohle mysleni stáda zmenit.
07. 05. 2009 | 17:20

Petr Havelka napsal(a):

Pane Petře,

Máte pravdu, nůžky mezi bohatými a chudšími se v posledních létech rozevíraly až propíchly "bublinu". Chudší jsou rádi, že jim zůstala práce a dosavadní plat a bohatším ubylo.

Myslíte si, že svět je nespravedlivý? Je.
07. 05. 2009 | 17:24

Petr napsal(a):

Petr Havelka:

Podle mě JE svět je nespravedlivý. Ty řeči o tom, že ve svobodné demokracii a za kapitalismu si je každý svého štěstí strůjcem nejsou zcela pravda.

Existují samozřejmě výjimky (myslím, že i pan autor), ovšem pravidlem je to, že ti, kteří se narodí "ve správné rodině" (bankéři, ředitelé velkých koncernů, vysocí politici, právníci,...) mají už od narození výhody, které se s nimi "táhnou" po celý život. To samé platí o příbuzných a dobrých známých takových "významných" osobností.

No a pokud se někomu "nepoštěstí" narodit se v takové rodině, nebo patřit mezi příbuzné a známé, ještě je možnost ty výhody získat později přes politiku nebo různé veřejné či tajné organizace. I když toto jde často "ruku v ruce" s tím "správným" narozením.
07. 05. 2009 | 18:10

Rumcajs napsal(a):

Petr:

Výmluvy. Většina velkých podnikatelů či vědců pocházela z chudobných poměrů.
07. 05. 2009 | 18:32

Hana napsal(a):

Naprosto souhlasím s uvedeným komentářem od pana Petra Havelky (07.05.2009 18:10:29). Nikdy jsem skutečně neslyšela od člověka, pocházejícího z lepších kruhů, přiznat, že ke vzdělání a následně pak práci se dostal snadno. (Pracovala jsem na univerzitě a potomci z lepších rodin neměli naprosto žádný problém být nepřijati). Jednou z mála osobností, kdo toto přiznal, že měl výhody díky kruhům, z nichž pochází, byl Karel Čapek. Proto taky používá ve svých povídkách a článcích lidovějšího jazyka a vážil si a uznával práci "obyčejných" lidí. A rozhodně byl víc sexy a zapůsobil tím na ženy, než ti dnešní hošíci - jemní, vždy dokonalí, ale co jdou i přes mrtvoly.
07. 05. 2009 | 18:34

Petr napsal(a):

Rumcajs:

Nepsal jsem o vědcích a co se týká těch podnikatelů, možná snad těch prvních generací a v dřívějších dobách. Ovšem ty pozdější (posledních pár desetiletí) určitě ne.. Přiklad takový Piech (Porsche) nebo Meinl nebo Paris Hilton :-)
Nebo chcete-li Rockefeller ?
07. 05. 2009 | 18:41

Béda napsal(a):

Nejdřív nás masírují tím, že je nejvyšší čas vyměnit ojeté auto (pračku, Tv, mobil, prací prášek, hodinky, sportovní boty ... za novější model), poté tím, že je nutno utrácet a zvýšit spotřebu protože jedině spotřeba nastartuje zdravý růst a prosperitu. Tentýž bankéř, který vám domů volal každou chvíli abyste právě k němu uložil svůj kapitál, od něj si vzal hypotéku na barák, úvěr, úvěrovou kartu... vám dnes káže o potřebě žít skromně a asketicky.

Připadá mi to jak v kostele, kde opilý feldkurát Katz ověšený zlatem káže ovečkám o škodlivosti alkoholu a prospěšnosti žít skromně.
07. 05. 2009 | 18:56

Petr napsal(a):

Béda:

Ještě jste zapomněl na "zateplování" bytů :-)
No nějak se ti lidé musí donutit, jak si dále brát kredity a dále se zadlužovat (tedy alespoň ti, co si to nemohou dovolit zaplatit hotově, což je většina běžných lidí).
07. 05. 2009 | 19:02

Karel napsal(a):

A svět nejvíc ničí nespokojenost miliardářů. Jak si svůj majetek mohou vůbec užít?
07. 05. 2009 | 19:34

MISSI napsal(a):

BÉDA TO VYSTIHL:

Připadá mi to jak v kostele, kde opilý feldkurát Katz ověšený zlatem káže ovečkám o škodlivosti alkoholu a prospěšnosti žít skromně
07. 05. 2009 | 20:17

pafka napsal(a):

Jako vždy, velice zajímavé, byť, z pohledu ekonoma, tuze neobvyklý pohled!
07. 05. 2009 | 20:23

Gerd napsal(a):

Někteří lidé si nedostatek vlastních kvalit potřebují ověřovat hromaděním majetku nebo i v duchovních disciplínách. Cítí se pak lepší, když mají více než druhý, nebo když se dokáží obětovat ve prospěch duchovních ideálů více než druzí. Za vším stojí nespokojenost se sebou samým nebo snaha zajistit něco lepšího někomu jinému. Např.
Na druhou stranu národy, které dokáží vystačit s málem se nerozvíjí.
Podle mě je jediným rozumným řešením vydělávat o něco více, než jsou mé osobní potřeby a spotřeba.ˇPotom buď máte úpeníze nebo dostatek volného času. Málokdy obojí, k tomu už se musíte správně narodit, aby Vám to zajistil někdo jiný.
07. 05. 2009 | 20:26

george napsal(a):

Song neúspěšných.
A návod (motivace) jak na to. Už nemusíte do Pelhřimova, abyste poznali do čeho jdete...
Asi to znáte ...posbíráno po netu, válí se to všude

http://amicuswebsite.blogsp...

Pan Tomáš Sedláček je nadaný a perspektivní.

Všechny na skvělém blogu aktualne.cz zdraví george
07. 05. 2009 | 20:29

iga napsal(a):

to Beda

skromny banker, to je fenomen. Jako typ nejlepe poslouzi postavicka Strycka Skrblika - ta skromnost je ve smyslu hromadeni majetku bez osobniho pozitkarstvi. Je to vzor uspechu. Ne nadarmo se to v Americe (a vsude mozne) pousti detem:-) Poprve to podrobneji popsal sociolog Max Weber, ktery povazoval pracovitost, individualismus spojene s protestantskym puritanstvim za klic k ekonomickemu uspech.
Osobne ale skromneho bankere neznam:-)
07. 05. 2009 | 20:34

Skogen napsal(a):

Pěkné. Souvisí to ovšemže s hodnotami. Měřítkem našeho sebehodnocení je totiž pocit štěstí, což je veličina krajně subjektivní. A nyní jde o to, kdy jsme vlastně šťastni? Zdálo by se, že tehdy, když máme všeho dostatek. Skutečnost je taková, že nejintenzivnější štěstí prožíváme tehdy, když se nám podaří uspokojit některou základnější potřebu, které se nám z jakéhosi důvodu nedostávalo. Čím základnější, tím lépe. Ve směru od základních potřeb k sofistikovanějším pak intenzita uspokojení klesá. Příslušníci hospodářsky vyspělých společností se však realizují zejména v hodnotových nadstavbách. Jsme šťastni z úspěšného výběrového řízení, jsme šťastni, když dítě přinese pohár z juda, jsme šťastni z nového auta, ale už nás nenapadá, že bychom měli být šťastni, že nám jiné auto nepřejelo manželku, že se nám večer děti vrátily domů, že máme požitek z toho, když se zhluboka nadechneme vzduchu a nic nás nebolí. Zkuste se zhluboka nadechnout, procítit to, zamyslet se, jaké by to bylo jinak a odpovědět, zda to není fajn a kam se na to hrabe ten nový auťák? Přes racionální potřebu životních jistot proto chápu příznivce adrenalinových výkonů, dobrodruhy, chápu (i když neschvaluji) chování těch, kteří riskují - jen se vracejí k dotekům se základními potřebami. Jakákoliv krize vyzdvihne extrémy. Přináší deziluze a utrpení, ale též mnoho hluboce lidského.
07. 05. 2009 | 20:45

johny napsal(a):

I v Bibli je mnoho slov o chudobě i bohatství

je tu zachycena prosba k Bohu:

..Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,
tak abych přesycen neselhal a neřekl: "Kdo je Hospodin?" ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.
kniha Přísloví 30. kapitola 8.verš

apoštol Pavel píše:

Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. dopis Filipským 4.kapitola 11.verš

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.
Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.
Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby,
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
1.dopis Timoteovi 6. kapitola 6.-10. verš
07. 05. 2009 | 20:57

Gerd napsal(a):

Secundae res acrioribus stimulis animos explorant:quia miseriae tolerantur, felicitate corrumpirum. Tacitus

(Příznivý osud zkouší ostřeji: utrpení lze snášet, štěstí nás kazí).
07. 05. 2009 | 20:58

Zacheus napsal(a):

"Zdá se, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází".

Maeterlinck
07. 05. 2009 | 21:13

Skogen napsal(a):

Zacheus, otočil bych to, citovaný snad tak nějak promine..

Štěstí nám kazí to, o čem víme, že dosud nemáme. Jedině po tom můžeme toužit. Opačným příkladem je právě ta duchovní rovina, ke které se doporučuje obracet, má-li si člověk štěstí udržet.. Erich Fromm odsoudil toho, kdo baží po materiálních hodnotách k věčné nespokojenosti, protože je zcela vyloučeno, aby kdy získal vše, t.j. má věčný důvod být nespokojeným. Ovšem každý máme v tom či onom okamžiku maximální míru svého duchovního obsahu. Že bychom mohli být v tomto směru obsažnější sice můžeme připouštět, ale konkrétní představa je mimo naše možnosti (vždy po letech si řekneme "já byl ale blbec"..). Nevěda nic konkrétního o tom, v čem jsme lidsky nedokonalí, můžeme se coby blbci povyšovat nad génia a být ve své blbosti spokojenými.

Čili ke štěstí potřebujeme nevědět, co nám schází.
07. 05. 2009 | 21:41

noblesse_oblige napsal(a):

Vážený pane Sedláčku, můj příspěvek sice není k věci, nicméně je důležitý. Dnes v podvečer (cca 18:30) jste svou riskantní jízdou na kole málem zajel několik chodců na Náměstí Republiky :-) Jezděte opatrněji, prosím!
07. 05. 2009 | 21:51

Kritik napsal(a):

Vynikající, hluboko posazený článek.
A víte, jak poznáte, že jste unikli lákadlu hromadění a chamtivosti? Na téma, obdobné tématu tohoto článku, si ani nevzpomenete. Leda tak pro varování nebo výchovu ostatních.
07. 05. 2009 | 22:13

af napsal(a):

To je jen blafání, o prudkém nárůstu bohatství. Podnik mi nedá ani základní věci k práci.
07. 05. 2009 | 22:34

Důchodce68r napsal(a):

Tento blog je ale dobrý šprým!
Zdá se, že ho pochopili jen málokteří (Béda, Xavier, Petr, Missi ..)
A protože není prvního dubna, hledám vysvětlení.
Buď je pan Sedláček takový trochu větší šprýmař, budiž mu ke cti, nebo snad psal dopis nějakým finančníkům, možná Madoffovi, chtěl jim promluvit do duše, a omylem text odklepl sem do blogu. No, stane se, nikdo nejsme neomylní. A když už se stalo, počkejme co to udělá. A vidíme co to udělalo. Skoro nic.
Jak to bylo doopravdy pane Sedláčku? A zdravím vespolek.
08. 05. 2009 | 04:38

Martin B. napsal(a):

Ad "Osel honí mrkev" Pane Sedláčku, prosím, uvažujte přesnějí. Metafora s koncertem není podobná situace jako ta, když si pan Nováček koupí nové auto. Když si na koncertě všichni stoupnou a já zůstanu sedět, tak nic neuvidím. Když si pan Nováček koupí nové auto a já si nechám své staré nebo žádné (a své sebevědomí odvozené z jiných hodnot), tak se mi žádná úkora nestane. Bohužel, v kapitalismu vzniká řada situací "jako na koncertě" a já si chtě nechtě musím stoupnout, abych viděl (na trhu práce, na trhu bydlení...).
08. 05. 2009 | 07:41

Ben napsal(a):

Zil bych rad skromne,ale nejde to,spolecnost nas zdime jak hadr,musis platit za to ,ze tu vubec jsi.A navic mi to pripomina,ze pan Sedlacek pije vino,kaze vodu!
08. 05. 2009 | 09:46

Englishman napsal(a):

"Aristoteles: Jediné, co nelze přehnat, je střídmost."

Podle Aristotela a Tomáše Akvinského, kterého zmiňujete hned v následující větě, jsou ctnosti, "které nelze přehnat", čtyři: spravedlnost, moudrost, statečnost a mírnost (nebo uměženost, chcete-li). Tyto ctnosti nelze přehnat, protože leží uprostřed mezi dvěma extrémy. Říká se jim proto kardinální ctnosti.

Jinak pokoj nebo něco blízkého pokoji lze dle mého názoru nalézt i v materiálním, ekonomickém světě. Nepokoj a honba za stále lepším se projevuje častým nákupem zboží, které se brzo znehodnotí. Pokoj člověk najde, pokud koupí zboží, jehož cena je sice vyšší, ale jehoý užitná hodnota vydrží mnohem déle.
08. 05. 2009 | 09:49

ctenar napsal(a):

Článek pěkný, myslím, že je v něm mnoho pravdivých postřehů. Chtělo by se věřit, že pan Sedláček je jakýmsi "předvojem" nové vlny rozumu.
Bohužel nadšení značně snižuje skutečnost, že autor pochází z prostředí, které se o současný všeobecný marasmus nejvíce zasloužilo (nejde jen o ekonomickou krizi). Nebo snad existuje ještě silnější zdroj pseudomorálky a hrabivosti než prostředí nejrůznějších mana(vy)žírků, bankéřů, jakýchsi žvanících analytiků a podobných lidí? Pohrdá se snad jinde více skutečnou poctivou prací duševní či manuální? Generuje snad nějaký okruh lidí ještě více a více leštěných prdů za účelem výroby pseudohodnot a uspokojování pseudopotřeb?

Pokud je Sedláček upřímný, existují dvě varianty dalšího vývoje: buď jej jeho druzi (nemající nejmenší zájem na návratu k normálu) časem umlčí a zatlačí do defenzivy anebo lidí jako je on začne přibývat. Ta druhá možnost by byla tím nejlepším co se může stát. Bohužel je méně pravděpodobná :-(
08. 05. 2009 | 09:59

Jozef napsal(a):

Pan Sedlacek,
co hlavne chce basnik povedat?

Fungujete v tyme "spickovych" kapitalistickych ekonomov.Studne su poloprazdne,dalej vysychaju.Je mudre a velmi mudre krotit sa v konzume.To da sedliacky rozum aj bez najmudrejsich prorokov striedmosti.

Mate aj navrhy rieseni politicko-ekonomickych? Aspon viziu?

Zatial svet kapitalisticky funguje klasicky - ako dzungla.Bojuje sa o prezitie a bojuje sa o co najvacsi zisk a o co najvacsiu moc.Kdo chvili stal,uz stoji opodal,bojuju vsetci proti vsetkym v meniacich sa koaliciach,aktualne bojujeme o zvysenie akcieschopnosti koalicie zvanej
EU.....
Vcerajsi vitazi,financni lordi, ked dobyli nekontrolovatelnu moc,ziskali najspicovejsich
politikov,ekonomov,analytikov,metastazovali ako,ako pisete na inom mieste,do himalajskych rozmerov, a ked uz nebolo koho,z coho vysavat - priznali prazdne banky.

Mate ine riesenie ako klasicke? Vytlacit lordom miliardy bankoviek,neplatici najomneho nech odidu do stanovych taborov,domceky zburaju bagre,najslabsi nech zahynu,najmocnejsi budu este mocnejsi?

A pod vedenim Washingtonu spojme sa proti Cine,Latinskej Amerike,Juhovychodnej Azii,obklucenej Moskve a Iranu?
08. 05. 2009 | 11:14

Ladino napsal(a):

To:Důchodce68r
Pan Sedlacek nepojednava o byti ve financni nouzi, ale o neschopnosti byt spokojen s optimalnim stavem. "Nikdy neni tak dobre, aby nemohlo byt jeste lip."
08. 05. 2009 | 12:41

SuP napsal(a):

Ladino -
Spíš bych řekl, že autor konstatuje, jak je nemožné najít hranici, odkdy se z "motoru" stává "rozežranost".
08. 05. 2009 | 12:56

deda napsal(a):

Bohatství je pro moudrého sluhou

pro hloupého pánem.
08. 05. 2009 | 13:17

modrý soudruh napsal(a):

Nejvíc kradou ti , co by měli býti vzorem.
08. 05. 2009 | 14:33

Zacheus napsal(a):

To Skogen. Děkuji za odpověď. Přeji dobrou noc a hezký víkend.

A ještě přidám další citát, z něhož možná až mrazí:

"Z touhy po tom, co nám bylo vyrváno, jsme trochu nespravedliví k tomu, co nám zbylo".

Seneca)
08. 05. 2009 | 22:58

Béda napsal(a):

Zacheus,

ano. Někomu byl vyrván majetek, jinému pocit sounáležitosti a soudržnosti, schopnost empatie a vcítění se do problémů druhého ve vztahu k vlastnímu působení, jinému schopnost nadhledu, logického uvažování, dalšímu morální hodnotový rámec a mravní integrita... Dost často na tom měl ten obraný svůj osobní podíl.

Kdoví jak to ten Senecca vlastně myslel.
09. 05. 2009 | 11:13

jipan napsal(a):

... moudrost, statečnost, mirnost, spravedlnost...

...víra, naděje, láska...
09. 05. 2009 | 18:43

MartiN napsal(a):

Snaha o rozvoj a cestu dopředu není ničím speciálně lidským. Je to základní princip vlastní všem částicím ve vesmíru. Mimochodem je to princip na kterém z vodíku vniklo helium a pak další složitější prvky, z prachu vznikly hvězdy a planety, z jednoduchých molekul vznikly aminokyseliny, z těch jednoduché organimy a nakonec člověk, který je natolik sofistikovaný, že si položil otázku, jak vlastně vznikl. Rozvoj směřuje od jednoduchého ke složitějšímu. Neživé objekty se řídí zákonem zachování energie a živé se řídí maximalizací zisku.
Právě z toho důvodu je stagnace ve skutečnosti úpadkem.
otázku duševní spokojenosti a neustále rostoucích požadavků velmi silně řeší obzvlášť východní filosofie. Budhismus je na tom postavený. Pokud nebudeš nic chtít, budeš šťastný, protože dostaneš všechno, co jsi chtěl:-) Jenže to je nepřirozená ideologie a lidstvo by s tím dlouho nepřežilo. Navíc to vychází z jiného kulturního základu. Pro Evropskou civilizaci by se dalo použít následující:

Cesta ke štěstí není v hledání vyšších zisků a vyšších cílů, ale v užívání si cesty k vyšším cílům a ziskům.
09. 05. 2009 | 23:56

Jaroslav napsal(a):

Dobrý den,
víte pane Sedláčku: k tomu abych mohl mít pokoj (třeba ten svatý, Kristův)musím mít střechu nad hlavou. Jistě to o té lišce a doupěti z bible znáte... Jenomže na takovou střechu věřte nebo ne jsem si musel půjčit- krize nekrize. Teď mám co dělat abych zaplatil pronájem a postupně navyšující se hypotéku na rekonstrukci. Banka totiž nebyla ochotná a schopná splátky třeba o rok bezplatně posunout. Za to pojištění na trvalou invaliditu a smrt musím platit v celé výši- kvůli krizi. To mně bylo řečeno těsně před podpisem smlouvy... Nejsem z těch šťastných jako nynější pan premier co dostal vícéméně zadarmo byt v paneláku a má možnost ŠETŘIT. Chtěl jsem mít v duši pokoj, slunce, klid, lásku a mír a takové ty další pojmy... Víte pane Sedláčku, ale lidé jako vy, co sedí v bance a tváří se, že je všechno v pořádku a že neštěstí si lidé nosí domů jejich vlastní vinou, protože závídí sousedovi nové auto, mně způsobili onen Labyrint světa. Váš článek je jedno velké pokrytectví...
10. 05. 2009 | 07:56

Brooch napsal(a):

"Navzdory prudkému nárůstu bohatství v minulých letech máme stále málo."

To jste se asi probudil v jinem kralovstvi. Vzdyt sou to tu same dluhy a zase jenom dluhy. Jestli tedy toto pokladate za bohatstvi... nedelejte si z lidi psouky.
10. 05. 2009 | 08:12

Cubatieur napsal(a):

No to je dojemné jak nám bankéři kážou o střídmosti a přitom okrádají národ jak jen můžou (poplatky za běžné účty, zahraniční platby nejvíc zpoplatněné na světě v ČR, kartelové dohody atd.)Mít tři děti, hypotéku na krku a přijít o práci tak byste zpíval jinak. Ale většina obyčenejch lidí je na tu práci vázaná a o to živobytí právě příjdou díky nenasytnosti bankéřů a finačníků. Ale bůh nás spasí modleme se,že jo ?
10. 05. 2009 | 09:24

Kája napsal(a):

Pan Sedláček tady píše, jaké esa a lidé z vyšinutým myšlením spojení v NERVu. Jak dobře se vykládá lidem, neskutečně bohatým, kteréžto bohatství si zajistili poctivou drobnou práci, jak by lidé měli být skromní. Zvláště ČSOB je známá svou skromností a poctivostí. Proč to pan Sedláček nevykládá jim, na zaedání správní rady. Určitě by byli velmi rádi a řídili se jeho radami. Proč neudělá turné po pracovních úředech s přednáškou, jak jsme neskutečně bohatí a toužíme po ještě větším bohatství. Lidé by mu tam určitě tleskali nadšením. Vždyť ten chlap je úplně mimo.
10. 05. 2009 | 09:43

ivan Hochmann napsal(a):

Pane Sedláčku,dobrý den.

potěšil mě Váš článek.Ba přímo zahřál u srdce.
To povídání o komparativní spokojenosti,relativním blahobytu,a oslích postojích ,či úprcích se opravdu pěkně čte.Každý myslící tvor Vám Vaše slova potvrdí.

Chybělo mě však ve Vaší úvaze srovnání úrovně životních standardů a kvality života všeobecně.Lidé v Česku možná nevědí,že patří k 5% nejbohatších lidí na zeměkouli.
Také mě chybí úvaha o tom jak přimět politické,ekonomické,a finanční špičky států aby se chovali jako lidé.Ne hovada.Od obyčejných pracujících lidí příliš pochopení nečekejte.Jsou vedeni a přímo pobízeni a stimulováni k systémům produkujícím neustále nové a nové potřeby a tužby.Všem to tak vyhovuje.
Například o systému "žití na dluh"jsme tady už popsali stohy papíru.Hrabivost a chamtivost společenských dravců nás dovedla do současné krize.Stejně jako v 29.Vidíte snad nějakou změnu v chování státních managementů?

Jen to,že si navyšují měsíční platy a prebendy na půlmilionové hodnoty.Dnes jsem viděl u nás ve vesnici vylepený plakát,kde Paroubek slibuje důchodcům,že nenechá rozkrást důchody.....atd.

Nikdo z odpovědných lidí(ODPOVĚDNÝCH)nebude nyní řešit problematiku od gruntu.
Močil by proti větru!I kdyby nakrásně přestalo foukat,zase se nic nestane.Společenské stereotypy přeruší zase až se NĚCO stane.Kataklysmatická katastrofa,válka...cokoliv.

Lidé mě poslední dobou připomínají skotné prasnice chlemtající u plných koryt.
Nic s tím pane nenaděláme.Básníci o tom stavu píší a zpívají celé věky.....
"Král klečí před satanem,
na žezlo se těší..
A lůza pod platanem,
rady moudrých věší......"
Není to pouze o muškách zlatých.Je to o přežití druhu.O přežití celé planety.Ale hlavně o smyslu života a jeho kvalitě.

Ano, - smysl a kvalita má pro každého jiné parametry,ale hovořme o kodexu,který vezme v potaz lidské bytí jako cíl snažení.

Toho nedosáhneme se současnými politiky.Vůdcové společnosti musejí vzejít z jiných potřeb,než z voleb zvolených mocichtivých,peněz lačných,neinteligentních zmetků.

Nouze donutila Dalibora housti.
Až přijde doba,kdy budeme potřebovat ke skývě chleba zahrát na housle,neb jiného kulturního výdobytku nebude,teprve snad pak.....

Jak napsal pan Hariman Rimmer v roce 1940:
"Jestliže civilisace není schopna přinést nic lepšího,než současné poměry,t.j.- mezinárodní nenávist,masové vraždění,porušování slibů a smluv,nedostatek smaslu pro odpovědnost a čest,ničení civilních osob a objektů......,
pak bychom celý ten krám měli vrátit opicím a vyzvat je ,aby začali ještě jednou od začátku."

Ono to možná k takovým koncům stejně dospěje ?!

Ivan.
10. 05. 2009 | 09:44

Zeno napsal(a):

Tento článek je si hezký ale jen ve svém prostředí, tedy kapitalismu a hromadění kapitálu na ůkor čehokoli. Dokud nebudou finance na vyplácení tam, kde se vytvářejí skutečné hodnoty nebude lépe, spíše naopak. Pouze ze spekulací se žádná společnost neužíví. To ví každý kromě politiků, které spekulanti v našem státě ovládají. Prachy se hodí a je jedno odkud pochází, že naše politická elito ať zleva čí zprava. Je škoda, že jste pane Sedláčku nešel do vlády, jak bylo před časem naznačováno. Takovýto charakter a myšlení je v tomto státě zapotřebí jako sůl.
10. 05. 2009 | 10:05

Evicka napsal(a):

Dobry den,
myslim, ze tenhle apel o stridmosti by mel byt pravidelne predkladam politikum a verejnym cinitelum, kteri sami sobe schvaluji leckdy sokujici zvyseni platu (viz europoslanci) a pak nekteri kandidati na otazku, zda by se nestydeli brat takovy plat, odpovi "ano, ale stydel bych se rad". Kdyz tohle slysim, citim ne zavist, ale spis nenavistny udiv nad tim, ze neni dost vule presmerovavat penize do oblasti, kde lide nemaji pristupke vzdelani, ciste vode a k obedu si uvari omyte kosti se zbytky masa, ktere nasli v odpadcich. Skoda, ze svedomi se da umlcet penezi...
10. 05. 2009 | 10:11

Prorok napsal(a):

Novináři a masmédia slouží bohatým za účelem výroby chtivých poslušných otroků. Každodení mediální masáže a vyvolávání strachu, rozešvávání národa typu komunisti proti nekomunistům, věřící proti normálním lidem, zelení proti černým, ČSSD proti ODS
přináší do společnosti nepohodu , násilí, dravost, netoleranci, pokrytectví, přetvářku, a celkový morální úpadek společnosti. Současné mediální masáže za které by se nemusel stydět ani Gebls, nejsou schopni novinářo změnit. Pokud by začali psát a vysílat pravdu byli by rychle bez místa.Nahradili by je noví a ještě poslušnější s ještě větší autocenzurou.
10. 05. 2009 | 10:31

Jan napsal(a):

Já bych si dovolil radostně nesouhlasit.
Je to o lidské povaze.
Ale také o prostředí ,v kterém žijeme ,a které přijímáme jako danost.
Ale ono to tak není.
Peníze, které používáme, nás nutí do nekonečné spirály dph.
Mám to z B.Lietaera: Budoucnost peněz. Úrok. Chcemeli si zachovat stejnou životní úroveň musíme mír růst hdp alespoň takový jaké je v té chvíli úrok.
Investoval li by Ježíš minci do banky, měl by nyní mít zlata hmotnosti zeměkoule....
Změníme li naše dogmata /řekl bych bolševickým podobná/ můžeme mít větší naději do budoucna.
paradigma.sk
10. 05. 2009 | 10:31

St. napsal(a):

Pan Sedláčku,

vrátím Vás na zem: proč mi nabízí ČSOB úrok na hypotéce 5,6%, když je centrální úrok 1,5%. Není to lichva? Nebo se mám spokojit s během světa a neNERVovat se? Jsem ale zvyklý bojovot, co pak s tím?
10. 05. 2009 | 10:32

advista napsal(a):

Mě osobně pan Sedláček již několikrát příjemně překvapil a myslete si co chcete. Jsem tady se starobním důchodem ve výši 5237,-Kč (dobrý, ne?) samozřejmě mohu dokladovat.
10. 05. 2009 | 10:34

profesor napsal(a):

Sedláčku nech těch keců a dodělej si nějaké pořádné vzdělání.
10. 05. 2009 | 10:51

Ross napsal(a):

Je to přesně ten mamon a touha trumfnout souseda, kamaráda, známého, okolí - ŽE NA TO MÁME!!!!
Velice krásný příklad byl v Slunci Seno... - ".. jim ukážem, že na to máme.."
Nyní něco ze života - žiju v malé obci, kde se to tak snad ani neprojevuje, ale z osobní zkušenosti z Irska...
Švagrová od mojí šéfové měla krásné nové auto - asi 3 roky staré. Ale sousedi si koupili dlouhý osmimístný Chrysler, tak ho musela mít taky. Vyměnila tedy úsporné auto vhodné pro rodinu, za tento křižník. Vůbec ji nevadilo, že to je 2,5 litr v benzínu a že si to bere jako tank - hlavně že jim ukážem, že na to máme...
Pak sousedi uzavřeli pojistku na dům a k ní dostali dovolenou zadarmo. I když švagrová od šéfové měla pojistku dobrou, zrušila ji a uzavřela novou u stejné společnosti jako sousedi, aby mohla také říci, že dostali dovolenou zadarmo (ne že by byli chudí - nová auta, dovolené v USA byly zcela běžné) - tomu jsem se podivil...
Ale když dcera švagrové čekala na Vánoce dárek - (mimo desítek jiných věcí), kterým mělo být takové to kolo Bratz a ono nebylo, byla strašně naštvaná a smutná (i přes jiné dárky). Druhý den se objevila u nich šéfová a kolo přivezla s tím, že Santa to nechal u ní.
Malá dívenka popadla kolo a řekla, za chvíli se vrátím. Když přišla a na otázku, kde jsi byla odpověděla - "šla jsem ke kamarádce ukázat, že mně Santa taky přinesl kolo, jako má ona a ještě pár věcí k tomu, které ona nemá, akorát, že se zpozdil" - tak to mě rozsekalo..
Celý ten mamon je šlechtěn a pěstován v nás od malého věku a to hlavně v bohatších rodinách. Já jsem něco podobného nezažil - ponožky, svetr, knížka a nějaká ta hračka - bylo vše, co pod stromkem bylo - mě to nevadilo. Stejně šlo spíše o tu atmosféru, jestli tam něco bude nebo ne...
Po této zkušenosti již rozumím - jaká společnost je a kam to vede...
10. 05. 2009 | 10:58

Annicka napsal(a):

Tady nekdo chce vic a vic? haha! to jste lidi? =) Stastny neni ten, kdo ma hodne, ale ten komu staci! Bohaty - (kouknete na samotne slovo - od slova Buh) je ten, kdo ma kdyz ne boha tak zivou dusi. Ten kdo je sberatelem nikdy nebude bohaty! :D Jednoduche, jasne, ale musi se pro to neco udelat a prekonat. Nejvetsim problemem je lenost - lenost samostatne premyslet a cinit. Alespon popremyslejte nad vlastnim jazykem, vzdyt je uzasny. Na rozdil od anglictiny apod. neni jen informativni - tohle znamena tohle a tohle tohle- nejde pochopit slovo hloubeji. Kouknete na slovo oci - ocaruji, radost - Ra v slovanske mytologii jiny nazev pro slunce- ra dost = dostat se k slunci, rano, pravo, hura... reknete, ze jsem pytoma a nepozastavite se nad tim. Berete jazyk jako samozrejmost a zapominate, ze se tvoril s uvedomenim a pochopeni vseho kolem, nebylo to jen rozhodnuti, ze poradi takovych zvuku bude znamenat dum, a jinych zase strom. Ten kdo zna staroslovansky jazyk vi, ze v anglictine je spousta slov prejatych prave ze slovanskych jazyku (wall, spine, god... - maji jen formativni povahu). A vubec vite jak se rikalo pohanum - jazycniky - meli jazyk a pisemnost nepotrebovali stejne jako sanskrt, indicke vedy byly zapsany v 20 stoleti n.l. na podmet Anglicanu. To je jen namet k premysleni, treba nekoho zaujme...
10. 05. 2009 | 11:05

muromec napsal(a):

moje maminka mi kdysi vyprávěla, jak se jim vedlo za první republiky když byla malá. Bylo jich sedm dětí, dědeček byl dělník na statku, žili z ruky do huby, jejich hlavní potravou byly brambory připravované na různý způsob, anebo zelňačka. Jenom jednou v roce, na posvícení, si dopřáli dvě husy které babička vykrmila. Ale nesnědli je nikdy celé. Játra babička vždy zabalila a poslala děti pěšky do města vzdáleného osm kilometrů, aby je tam prodaly Židovi za tehdejších pět Kč.
Tahle chudá a skromná rodina by měla být i dnes naším vzorem.
10. 05. 2009 | 11:08

Tonda Svěrák napsal(a):

Je zajímavé, že tento vzkaz je nesmrtelný: "Socky, smiřte se s osudem a nechte nás siuživát z vašich mozolů..to nám vzkazovala katolická církev po staletí, pak krátce komuši a nyní predseda prezívida nejvyššío NERVU - utahováku opasků..
10. 05. 2009 | 11:13

DDD napsal(a):

Moc pěkný článek, ovšem nad diskuzí by se člověk rozplakal.
Jestli je tohle názorový průřez domácí společností, tak snad jedině odstěhovat se někam směrem na západ.
Nejlepší doklad pravdivosti o komparativním posuzování výhod je "St." v 10:32.
Fňukající závistivci s oranžovorudými mozky jsou vážně dojemní... bankéři, zdroj všeho zla, vysychající studně a báječné levičácké povahy pohrdající konzumem a bohatstvím, neboť motorem jsou jim jejich skvělé ideje...? No naposledy když se někdo snažil zavést systém, ve kterém bylyoním motorem ideje, skončilo to miliony mrtvých a ekonomickým kolapsem. Je vidět že se soudruzi z vlastních chyb poučit nedokážou.
10. 05. 2009 | 11:21

DDD napsal(a):

Nemáte někdo kapesník? Muromec 11:08 je nejen dojemný, ale ještě zvládl zakomponovat do takto krátkého útvoru antisemitismus, který je dnes také in (i když ne tak jako rasismus, přeci jen je těžší najít, kam hodit zápalnou lahev). Tak ještě pokračování o tom, jak po vítězném únoru byla husa každý den.
10. 05. 2009 | 11:28

Jan napsal(a):

Milý DDD.
Dovolte, abych Vás upozornil, že na západě je mnohem víc oranžovorudých mozků než zde.
Spokojenější by jste mohl být snad v Číně, nebo Indii.
Váš příspěvek je signifikantní.
Kdo není s námi je proti nám.
Právě takovéto myšlení je naším postkomunistickým dědictvím.
Co je podle Vás motorem našeho nynějšího systemu?
Když to nejsou ideje?
Třeba taková svoboda projevu, nebo rovnost před zákonem...
10. 05. 2009 | 11:35

Bača napsal(a):

Monetarismus. To jen původce nakažlivosti chtít stále více bez ohledu na to jak. Špinavé peníze nesmrdí... A jak z toho ven pane Sedláčku.
Dnes, kdy většina lidí obrací každou korunu, tak manažeři ČEZ se topí v milionech. A stát, většinový vlastník ČEZ k tomu přihlíží, stejně jako Vy, člen NERVu.
10. 05. 2009 | 11:47

král napsal(a):

Vzhledem ke svému věku pamatuji dobu, kdy měl můj otec první dederonovou košili. Mezi argumenty proč bylo, že není-li zcela nezničitelná, určitě dlouho vydrží. Viděl jste někdo mezi argumenty v reklamě i "nezničitelnost"?
A ještě z mobilních telefonů. Mám ho jen proto, že ho občas potřebuji. Zavolala mi operátorka T-mobile s fantastickou nabídkou, díky které hodně ušetřím. Zdvořile jsem odmítnul, že pro mě je to nezajímavé. Zeptala se kolik měsíčně protelefonuji. No a po mé odpovědi, že tak dvě stovky mě seřvala způsobem, že bych měl litovat, že vůbec žiju.
10. 05. 2009 | 11:52

JJ napsal(a):

St.: To nic není, mně ČSOB na konci fixace nabídla 6,5%...

Béda: Díky za tuhle poznámku. Přesně, pan Sedláček by měl filozofovat před zaměstnanci firem v konkurzu, nadosmrti zadluženými kvůli prosté nutnosti bydlet apod. Třeba je přesvědčí, že dosud stále bohatli a teď už by měli ze své chamtivosti slevit.
10. 05. 2009 | 11:59

Ohař napsal(a):

Pane Sedláčku,

snad mát pravdu, snad ne, možná je člověk opravdu bytostně určen pocitem nedostatečnosti, a to i v duchovní oblasti. V podtextu Vašeho článku mi ale něco vadí, a proto se nepřipojím k množství pochvalně reagujících čtenářů.

Confessiones jsem četl docela pozorně. Pokud si vzpomínám, vztahuje se uvedená modlitba k období, kdy si sv. Augustin zadal s manichejstvím, k období jeho sexuálních excesů, k období, kdy teprve hledal "spásonosné jméno Kristovo". V závěru života Augustin duševní pokoj nalezl (byť poněkud falešně stranou všeho dění za cenu přestírané choroby).

Odkaz na Augustina jste zvolil případně. Byl to člověk, který si liboval ve vlastní vině a často ji přímo vyhledával.

Také Vy čtenářům hledáte vinu a nacházíte ji tam, kde dnes skoro každý: jsme bytostně posedlí potřebou stále větší konzumace čehokoliv a to nám zavírá cestu ke štěstí. Dokumentujete to i výsledkem sociologického průzkumu.

Já namítám: společenská realita je složitá a obratným používáním závěrů sociologických výzkumů dnes obhájíme skoro cokoliv. Víte o tom, že na druhou stranu existují studie, podle kterých jsme stále chudší? Že např. nástup amerických žen do zaměstnání nebyl ani tak důsledkem snahy o rovné pracovní příležitosti jako spíš chudnutím amerických domácností? Ve světle takových informací se řeči o konzumní společnosti jeví spíše jako umělé vytváření pocitu provinění tam, kde žádná vina ve skutečnosti není.

Sofrosyné, na níž Aristotelés skutečně lpěl, se vesměs překládá jako "uměřenost". Použítí překladu "střídmost" (rozdíl zde je) vypovídá o tendenčnosti Vaší úvahy.

Nevím, jakého chudičkého filosofa jste měl na mysli, Aristoteles ani Augustinus nebyli rozhodně chudí ve srovnání se svými současníky a ve srovnání s námi - v přepočtu na reálné hodnoty - určitě také ne (Ar. jako vychavatel Alexandra...).

Příměl jste mě k zamyšlení, za to díky.
10. 05. 2009 | 12:06

sokrates napsal(a):

Štěstí pociťuje člověk jen při změně stavu k lepšímu.Pokud lepší stav trvá déle ,pocit štěstí opět vymizí.Tento pocit a pocit zvídavosti,snahy si zlehčit,usnadnit život
nás přivedl od prvobytně pospolné společnosti až tam,kde jsme.Na určité úrovni,kdy potřeby společnosti a jedinců jsou nasyceny,dochází k degeneraci - viz Řím na svém vrcholu.V takové situaci by snad bylo jedinou záchranou nasměrování přebytečních zdrojů do vzdělání,kultivace společnosti a ne jen hromadění majetku,který je samoúčelný.
10. 05. 2009 | 12:07

JAKO napsal(a):

velmi rád bych tu viděl komentáře těch,kterých se to týká,zejména tzv.lidí,kteří by okradli babičku o poslední korunu,neplatičů,podvodníků v bankách a různých společnostech,hamižných manažerů,nepoctivých podnikatelů,lidí kteří se jen tak sami projíždějí v autech,politiků zaprodaných at již komukoli aby odhlasovali zákon výhodný jen pro určitou skupinu,bláznů beroucích a prodávající drogy,firem kteří roztáčejí kola byznysu který vede k tzv.pokroku a přitom níčí životy lidí - společnosti - přírody.Máme technologie, které by uživily polovinu lidstva a přesto se k vůli nim nezaopatříme údajně proto že jsou náklady na živobytí náročné-TECHNICKÝ POKROK K NIČEMU-nepřináší užitek žádný!(byznys automobilismu,hluk a neekologičnost,osmihodinová pracovní doba,vysoké náklady na spotřebu),tj.jeden stroj pracuje za desítky,stovky lidí a přesto se neupravilo v životním stylu NIC-trochu lepší 19.století.Jak chcete vybudovat lepší společnost,když neupravíte NIC,a jen si hrajeme,že TAK TO MÁ BÝT-NEMUSÍ.PŘIZNEJME SI TU PRAVDU-JE TO TU Z JEDINNÉHO DŮVODU-ABY VZNIKALO BOHATSTVÍ POUZE PRO ÚZKOU SKUPINU LIDÍ(a nemyslím tím žádný rovnostářský systém),pouze vidím REÁLNOU SKUTEČNOST.CELÝ SYSTÉM JE HNÁM KE ZNIČUJÍCÍ MAXIMALIZACI,ÚDAJNĚ Z DŮVODU POKROKU,ŮDAJNĚ ABY SYSTÉM BYL RENTABILNÍ-PTÁM SE PROTO,TAK KDE JE TA TECHNIKA?TECHNIKA JAKO NEEXISTUJE,NEBO CO.JEDEN TRAKTOR ZASTANE CELODENNÍ PRÁCI STO LIDÍ,A CO POTOM JINÉ TECHNOLOGICKÉ VÝDOBITKY.MÁME MILIÓNY STROJŮ,MILIÓNY LIDÍ A PŘESTO JE TU 19.STOLETÍ.Zamysleme se pokud máme hledat ROVNOVÁHU,SKROMNOST,SPOKOJENOST,MÍR v životě!NIC Z TOHO ZATÍM NEMÁME,A JDE TO VIDĚT KAŽDÉ PONDĚLÍ A PO CELÝ PRACOVNÍ TÝDEN V NAŠICH MĚSTECH,V NAŠICH ŽIVOTECH,CHYBÍ UVOLNĚNOST,CHYBÍ KLID,MÍR.Takže milí lidé,kde to jsme?
10. 05. 2009 | 12:15

carlos napsal(a):

Vy asi budete z bratrstva modrého ptáka,pokud vím tak soudruh Salzmann,Dlouhý,Dyba,Kočárník byli členy KSČ,jsou hlavními viníky situace v ČR a jejího zadlužení.Tak si ty bláboly o levičáctví strčte víte kam.
10. 05. 2009 | 12:16

DDD napsal(a):

Jan... asi bude členem ČSSD, protože míra demagogie připomíná velkého vůdce Paroubka :). Jakou logiku má kritizovat oponenta za to, co neřekl?
Nemyslím, že by se směrem na západ od našich hranic zesiloval pocit, že když má soused větší brambory, je třeba mu otrávit psa a zapálit barák, případně ho rovnou popravit (obvyklá podoba revoluce).
Indie a Čína mají možná momentálně obdobu kapitalismu 19. století, ale nějak mi není jasné, jak to souvisí s tématem...
Motivace je u každého člověka založena na získávání oněch komparativních výhod pro sebe osobně, případně pro potomstvo. Zdroje jsou totiž vzácné a podstatné pro přežití. Mezi tyto výhody patří nejen hmotné statky, ale i postavení ve společnosti a sociální vztahy (to je odpověď na pravděpodobný argument altruistů, jako je zajisté pistatel sám). Podstata tohoto přístupu je biologická, každý systém který se snažil jít proti, vydržel jen relativně krátce. I za báječného budování socilaismu to nebylo jinak, ovšem místo relativně transparentích metod užívaných v kapitalismu uplatňovala vládnoucí oligarchie spíše mocenské metody.
To podstatné ovšem je, zda je ona motivace naplněna konstruktivním nebo destruktivním způsobem. Žádoucí by byla zdravá soutěživost, tj. má li soused větší brambory, pokusím se vypěstovat také takové nebo větší. Typicky levicová úvaha je ovšem "on má větší brambory, já mám nárok mít taky takové, tak mu je seberu, jsem totiž stejně dobý nebo lepší zahradník (ba co zahradník, člověk) než on, i když mi brambory nerostou. Hnědá levice (zvaná mylně ultrapravice) to pak modifikuje na to, že je to Židák, Cikán apod. proto je předem odůvodněno, že lepší je revolucionář.
10. 05. 2009 | 12:30

DDD napsal(a):

..pokud někdo pochybujete, tak příspěvek "JAKO" 12:15 je myslím přesný příklad.
manažer=hamižný, podnikatel, zejména pokud má auto=nepctivý....
Autor by potřeboval na stáž do PRC, aby pochopil o čem mluví. V naší otřesné a zbídačené spálené zemi máme jak všichni ví takový sociální systém, že umožňuje celým rodinám, i několika generacím v řadě, bez problémů žít, aniž by hnuli prstem. Jaképak 19. století.
10. 05. 2009 | 12:36

korovec napsal(a):

Pěkné a chytré počtení, třebaže s autenticitou autora (viz předchozí příspěvky) nelze nemít problém. Příklady jsou přece jen nade vše a těch důvěryhodných vidím pomálu, zdali vůbec jaké. Kolo s tím nic nenadělá.

Pokud by se však mělo opravovat naše oficializované paradigma konzumu, budu jedním z prvních, kdo to podpoří. Nápad: což to třeba trošku přimalovat na zeleno, nebylo by pak třeba ani zakládat novou stranu - škoda jen, že ta stávající to z tohoto konce neuchopila a utápí se v biomase a jiných odtažitostech. Za jejího mlčení se pak mění lesíky na golfové plácky, v místech, kde se dalo zatím existovat rostou paneláky naležato a stupidní polykači kilometrů zatlačují šumavské tetřevy.

K jádru problému: je fakt k nevíře, že rozpouštíme existence do shánění kravin, místo abychom pár roků na světě užili smysluplně. Jistý pan Fromm tohle schizma dávno rozlouskl parafrází Hamleta: Mít nebo být?

Inu, vysvětlete geneticky podmíněným hrabivcům, že do futrálu si svoje mercedesy nevezmou. Stejně jakoby někdo přemlouval slepice na dvorku, aby přestaly s tím hrabáním... Nebo umanutého dědu na hradě, že jsou i jiné způsoby, jak získat nesmrtelnost, než je právě ten jeho.
10. 05. 2009 | 12:49

petr witz napsal(a):

Pocházím z chudé rodiny a chudoba má jednu úžasnou sílu. Dá vám sny. Pokud všechno máte, není o co usilovat.Celý svůj podnikatelský život se snažím o to, abych v jakémkoliv směru své představy o lepším světě naplnil.Zaměstnávám deset lidí a dnes rozšiřuji své služby a buduji další provozovnu a budu zaměstnávat další lidi v Praze.Když uposlechnu všechny hlasy kolem, nemá to smysl. Proč se honit a snažit, proč si neužívat, v pohodě nerozjímat, necestovat a ten život a vydělané peníze si prostě jen tak neužít ?
Problémem krize je totiž obecné přesvědčení, že nic nemá cenu a život je tu od toho, aby se měli lidé dobře a nemuseli se moc namáhat. Já si naopak myslím, že každý z nás za ten svůj život životu něco dlužíme a pro jeho budoucnost máme něco odvést. Krizi přináší hloupost, sobectví a neskutečná drzost chtít konzumovat na úkor těch ostatních. Nejzhoubnější je právě drzost těch, kteří svou čest být v politice pochopili jako cestu k osobnímu obohacení.Pokud opadne zájem o tvoření a o posun lidských možností, o lepší prostředí, zdegenerujeme na dávkách ve svých panelácích u televizí a počítačů, dokud nevypnou proud. Práce je na každém rohu, jen ji stát neumí zprostředkovat. Již několik let troubím na všechny strany, že klíč je v uzákonění práva na práci a přeměně příslušných úřadů na hospodářská střediska vybavená potřebnou technikou. Ono to éterické duchovno tkví především v pocitu sounáležitosti.Každý musí mít tu jistotu, že ho ostatní potřebují a že tu má své místo v tažení pomyslné káry za něčím užitečným.Jako daňovému poplatníkovi by mě nebylo líto zvýšení daní právě na tento účel.Pokud mě někdo přesvědčí o tom, že to tak není, končím,propustím, pronajmu, dožiji a chci z této planety, protože je stejně odsouzena k zániku.
10. 05. 2009 | 12:53

ben napsal(a):

KRIZE
Překlad ze španělštiny z 15.3.2009
Jednoduchý výpočet, ale zajímavý výsledek.
Jedno zamyšlení a výpočet španělského diváka, který byl zaslaný stanici CNN.

Plán na záchranu bank penězi daňových poplatníků, který je momentálně diskutovaný (mezitím i odsouhlasený) v americkém parlamentu, bude obnášet nepředstavitelnou sumu 700 miliard Dolarů (USD - $), a to i přesto, že už 500 miliard dostaly.
Abyste si tyto sumy vůbec uměli představit, ukáži vám následující výpočet:

Na planetě Zemi žije momentálně asi 6,7 miliardy lidi. Jestliže vydělíme jenom těchto 700 miliard uvedeným počtem obyvatel Země - 6,7 miliardami, znamená to, že
KAŽDÝ JEDEN obyvatel Země by dostal 104 milionů Dolarů!!!!!!
Touto sumou by mohla být jedním rázem zlikvidovaná chudoba na celém světě, ba co víc, každý obyvatel by se stal milionářem!!!
Španělský divák došel k následujícímu závěru:
Očividně máme s rozdělováním bohatství maličký problém.

Podívejme se ale na jeden blíže ležící příklad – v samotném Španělsku:
Španělský stát podpořil banky sumou 30 miliard Euro, které pocházejí z kapes daňových poplatníků, tím, že na sebe převzal dluhy bank ve výši 30 miliard Euro.
Podle aktuálních údajů má Španělsko momentálně 46 063 511 obyvatel.
A teď znovu trochu počtů:
30 000 000 000 : 46 063 511 = cca 651 miliónů Euro
!!!!pro každého Španěla!!!!
Jestliže předpokládáme, že průměrná rodina má 4 členy, dostala by potom každá rodina ve Španělsku cca 2,5 miliardy Euro.
Hm, z takových peněz by se ty problematické hypotéky už snad daly zaplatit, co myslíte?

To je krize! Očividně se vyplatí považovat nás všechny za hlupáky.
Jak vlády, tak i jejich opozice se nám pouze vysmívají.
A co děláme my? Neuděláme doopravdy vůbec nic?
Tak alespoň pošlete tento malý výpočet svým známým, aby se jim alespoň trochu otevřely oči. Ty hromady našich - nikoli vládních - prachů za to stojí.
10. 05. 2009 | 14:41

muromec napsal(a):

To DDD 12:28
muromec nikdy nechtěl být dojemný. Mrzí mně, že jste tam objevil nějakou dojemnost. Ten zbytek... Jo, tak nějak.
10. 05. 2009 | 14:43

Tomáš napsal(a):

ben: už to nehul.
700 miliard USD děleno 7 miliardami lidí je sto USD.
30 miliard EUR děleno 46 milióny lidí je kolem 650 EUR.
Jestli jsou tvoje čísla pravdivá, to nevím, ale dělení ti moc nejde.
10. 05. 2009 | 15:11

Zacheus napsal(a):

To Béda. Děkuji za odpověď.
10. 05. 2009 | 15:39

sulista napsal(a):

Pro Bena.Chtělo by to se naučit počítat.Ne 104 miliony,ale 104dolarů/os.Ne 651milionů Euro,ale 651Euro na 1 osobu.
10. 05. 2009 | 15:56

Jan napsal(a):

DDD
Co kde já řekl o Paroubkovi nebo s Paroubkem?
Snažím se Vám dokázat, že Vaše myšlení je "bolševické" jen převrácené naruby.
Tvrzení, že stávající system je výsledkem biologického vývoje, je nesmyslné, nepravdivé a odkazuje na pány jako byl Hitler a Stalin. Forma peněz jakou používáme nemá s biologií nic společného. Zkuste si toho Dawkinse přečíst.
Stejné je to s těma bramborama.
Žádná levicová závist není. Závist je lidská, skoro bych se bál, že je to naopak,že je motorem těch bohatých, ale nemám to podložené.
A současná potíž je úplně jinde, než ji hledáte.
Jestlipak bude za 50 let kde brambory sázet, a porostou vůbec v tom suchu? A budou stačit pro 8-9 mld lidiček?
P.S. Podle neoliberálních model by už u nás dávno žádné brambory nebyly, neb dotace jsou čiré zlo.
10. 05. 2009 | 17:04

ivan hochmann napsal(a):

Nejde tu o kontrast mezi chudobou a bohatstvím.Jen hlupák pošilhává po životním standardu souseda miliardáře.Mnohdy takoví závistiví lidé ani nevidí druhou,odvrácenou tvář bohatství.Znám spoustu lidí,kteří zapřaženi do chomoutu byznysu nemají vůbec ponětí o klidu života,o normálním spokojeném nestresovaném životním stylu.Nejde ale jen o ně samotné.Jejich životní rytmus,výkonnost,vymýšlení neustálých inovací,skrček,novot k přesvědčení ostatních o jejich vlastních potřebách,z oni sami bohatnou,ba přímo tyjí.Nezávidím jim jejich bazény,grillparty,luxusní vozy a dovolené v exotice.Aťsi mají!!!!

Jenže.Oni jsou tím motorem i velínem ekonomiky,finančnictví,politiky.

Vy pane Sedláčku k nim patříte též.Mnoho lidí zde to vycítilo a rozpoznalo.Měli jsme zde před rokem spolu malé povídání s paní Clair(copak asi dělá?)o příčinách začínajícího kolapsu finančních institutů v USA.
Moc dobře si pamatuji Vaše perfektní úvahy a závěry.Vše se do puntíku splnilo.
Přesto pořád uvažuji zdali katalyzátorem kolapsu skutečně nebyla "Katrina".Proto hovořím o nepoučitelnosti odpovědných.

Nezmění svoje chování bez opravdu hrozivých,až katastrofických variant.A zase jsme mohli zaregistrovat poučení¨,..to když si pánové bankéři začaly vyplácet milionové odměny za prokazatelně katastrofálně špatnou práci v oboru.

Vše tedy nasvědčuje,že moderní společnost potratila veškeré sebezáchovné páky.Svědčí o tom i vzrůstající kriminalita a terorismus,jako reakce asociálů na státní neschopnost vést společnost.Ať vnikneme do kterékoliv oblasti sociálních i jiných problematik narazíme v prvé ředě na naprosto neschopné lidi,bez kreativity,odpírající(vlastně zásadně neakceptující) odpovědnost za dobře placenou práci.Mám jmenovat ...Romskou problematiku,bytové hospodářství,dotační politiku,sociální služby,celá ta fraška s odkládáním prioritních změn ve zdravotnictví a důchodovém zabezpečení.

Vše se začína "řešit" až dojde ke kolapsu.
Proto se těchto konců nebojím.Dokonce se odvažuji tvrdit,čím dříve přijdou - tím lépe.

Zdravím Ivan.
10. 05. 2009 | 18:31

petrxh napsal(a):

Doporucuji vsem prednasku A. Clause jako dodatek k tomuto clanku: https://www.youtube.com/watc...

Co se tyce toho, jak nalezt stesti (klid), snad 15. dil zapisku Paula Bruntona.
10. 05. 2009 | 20:28

Samvěd napsal(a):

Dva lidé...jeden má nadbytek ale žije skromně, druhý žije stejně skromně, protože na víc nemá.. = dva stejně skromní lidé a přece je mezi nimi obrovský rozdíl: ten první má existenční klid, ten druhý se se musí smířit s existenční nejistotou.

Pane Sedláčku, kážete vodu velmi přitažlivě - kéž byste ve své profesi nezapomněl, co znamená ji také pít. Přeji hodně moudrosti.
10. 05. 2009 | 21:00

mb - poznámka na okraj napsal(a):

přechudičký filozof neměl denaturované / zdevastované životní prostředí ...

( severní čechy - měsíční krajina )

v tomto smyslu byl na tom lépe ...
10. 05. 2009 | 21:02

to ládík napsal(a):

hiroshima
10. 05. 2009 | 21:08

jankar napsal(a):

Můj dědeček říkával:Nebuďme nenažranci a budeme mít všichni dost.Je na tom hodně pravdy.Protože nedostatek nastane vždy ve chvíli,kdy jeden nenažranec vše uchvátí jen sám pro sebe.Je to nemoc,která by se měla léčit.
10. 05. 2009 | 22:21

já napsal(a):

Panu Sedláčkovi moc nezávidím jeho úlohu i zodpovědnost,jisté je,že se mu odpovědi dostalo,kam a které cílové skupině lidí má vysvětlit svou vizi,ryba prý nejvíc smrdí od hlavy.Lidé zatlačení do kouta už dál nemohou a ti co by se mohli posunout,se jim jen těžko bude vstávat,vždyť tam co sedí je to tak super a co kdyby mi někdo za dobrotu zased.
10. 05. 2009 | 22:47

error napsal(a):

Pan Sedláček má takových pozic, že se určitě celé dny nezastaví. Ráno začne strategicky myslet, jak okrádat lidi pomocí zločinné ČSOB a odpoledne si letí na stipendium do Yale a ejhle, tu musí radit ještě ministrovi a NERVu a ještě prudit čtenáře Aktualne.cz. Ja myslim, že bude mít několik klonů, aby to všechno zvládl, koneckonců Rathové jsou na krajském úřadu Středních Čech taky dva.
10. 05. 2009 | 22:55

Mentor napsal(a):

Kolego, zapomněl jste dodat, že také učí asi na dvou univerzitách, má samé děkanské pochvaly, to on bude určitě opravdovým vědcem - vynálezcem něčeho nobelovsky převratného. Omyl, je to tzv. společenský vědec, tak se tu nedivte, že otravuje čtenáře Aktualne.cz. Jemu nic jiného než huba sloužit k uspokojení nebude. Musí se tím kecáním prezentovat před svými "Švejnary".
10. 05. 2009 | 23:05

Pája napsal(a):

Ale ne, Tomáši pleteš se.Chcem jen mít kde bydlet, jídlo a postarat se o děti. Ale hypotéky nás fakt prohání...bifeky nemusím a klidně budu pít jen vodu, ale poraď jak uživit rodinu, zaplatit byt a neztatit práci..
11. 05. 2009 | 00:34

trn napsal(a):

Češi jsou národ blbů-jak dokazují ti,kteří nepochopili význam blogu.Různý error,mentor a podobná tlupa inteligenčně vyprázdněných-to je skutečný vzor!!!
11. 05. 2009 | 01:02

Kurt Müller napsal(a):

Vážení, skutečnost, že současný vývoj vede jen ke konzumu je fakt. Skutečnost, že bohatství bohatých pochází z chudoby chudých je sice méně známý fakt, ale aniž bych fandil Marxovi, zamyslete se, že veškeré bohatství musí někdo zaplatit v tom, co kupuje a v tom, co kupuje ten druhý, protože opět bohatství a mrhání prostředky musí zaplatit chudák, který si koupí jejich výrobky a služby. Celé bohatství světa by stačilo pro všechny. Žel někteří jsou si rovnější. Uvědomte si, že tento svět nemá řešení. K udržení udržitelného rozvoje bychom se museli vzdát aut, ledniček, praček, televizí - a to se nemůže stát. Bohatí nám říkají střídmost a spokojenost s tím, co máte, je vaše štěstí. Skutečnost, že platy bankéřů, různých generálních ředitelů jsou nemravné a zdaleka neodpovídají jejich schopnostem (viz např. jeden, co se šel vyčůrat, když se jednalo o 8 miliard a když se vrátil o ničem nevěděl). Obyčejný lid je balamucen, aby souhlasil s tím, že se všichni v high society kapsují na úkor bídy druhých.
Vidím jediné řešení v příjetí povahy Ježíše Krista, ale nebojte se, to se nemůže stát, protože je více těch, kteří jsou příliš pyšní, příliš sobečtí, aby šli touto cestou skromnosti a pokory. Proto i blog p. Sedláčka je sice zajímavý, ale jak někteří psali, měl by to přednášet dnes a denně v high society, mezi politiky (aby se nekapsovali), mezi bankéři, aby se vzdali svých vysokých platů vydřených z chudáků, kteří potřebují úvěr, mezi tuneláři, kteří defilují pod nosem policie, která je slepá vůči nim, stejně jako soudci, ale ostřižím zrakem sleduje chudáky, aby nezpůsobili újmu těm v high society, kteří si včas nakradli, mezi managery, kteří berou vysoké platy a prostředky mrhají a přitom jim musí stát přidat na jejich podnikání, mezi managery ČEZu a jejich nemravných platů vydřených z nás všech nesmyslnými cenami energie ap. Příkladů hamižnosti, která se nevejde pod blog p. Sedláčka je u nás v tuzemsku příliš mnoho, než aby jeho blog mohl někoho oslovit.
11. 05. 2009 | 07:55

Jan Otava napsal(a):

Vážený pane Sedláčku,

naplňujete mne optimismem a přesvědčením, že to přece jen ještě několika lidem v tomto státě myslí, a co víc, že i na významný post se může dostat člověk, kterému jde o to aby to fungovalo, a ne o to, aby si nakrad. Má-li to ale tento národ někam dotáhnout, je třeba vypořádat se se dvěma neřestmi, a těmi jsou nevzdělanost a nezájem o věci veřejné...
11. 05. 2009 | 08:29

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý text ("ubožáci"), který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
11. 05. 2009 | 10:20

Luboš napsal(a):

Typické zamyšlení úspěšného,bohatého člověka..Najednou se na chvíli zastaví a vyplivne něco "hezkého",aby zítra mohl zase nahánět ty svoje prachy.Mluvíte o konzumu,o tom že se máme (finančně) lépe,ale pochopte že to tak zcela není.Lépe se má možná 20% lidí.Mám 30 let a nemám nic,k vlastnímu bytu se asi nikdy nedostanu (z běžného platu 13000Kč),zaplatím si nájem,jídlo a nemám nic..Nemůžete podle sebe a svého okolí posuzovat jiné.Obyčejný člověk se vážně nemá tak dobře jak si myslíte.A k tomu nejistota-jestli vůbec budu mít na ten nájem a jídlo,jestli mě můj zaměstnavatel zítra nevyhodí z práce jako prašivého psa,bez odstupného,tak jak to udělal s 10ti lidma včera..Kolikrát když potkám bezdomovce si řeknu jak málo chybí k tomu,abych nebyl taky někde pod mostem.Žijete v uzavřeném světě-banky,bankéři atd.,všudepřítomná vůně pěněz vám dává pocit že jsme bohatí,pochopte to,že tomu tak není..
11. 05. 2009 | 10:53

patriot napsal(a):

Citovat moudra stejným způsobem jako přepočítávat peníze nedává žádný smysl ...
11. 05. 2009 | 12:17

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Pro Luboše: Nepátrejte po "vůni peněz", ale zajímejte se o vybavení domácností, počet automobilů, chat, množství občanů trávících dovolenou v zahraničí. A také si zajděte podívat se do supermarketů, abyste se na vlastní oči přesvědčil, že v současné době je životní úroveň vysoká jako ještě nikdy nebyla, a jaká asi už nebude.
Je mi jasné, že na ni nedosáhnou všichni, ale je také třeba vidět ty, co na ni dosáhnou. Těch je opravdu o hodně víc než kdykoliv dříve.
11. 05. 2009 | 12:26

Alois napsal(a):

Problem je v tom, ze i kdyz dnes clovek chce jen velmi malo (kde bydlet, treba i pouhe 2+kk, a co jist), system je nastaven tak, ze stastny nebude, protoze k zaplaceni hypoteky je nucen ucastnit se toho kolotoce :-(
11. 05. 2009 | 13:00

Alois napsal(a):

pro Kolemjdouciho: ano, mate pravdu, kosiky jsou vetsinou plne atd., ale to je dusledek toho, co bylo napsano - vliv systemu.

System temer neumoznuje dustojne ziti s velmi malo prostredky - pokud nekdo odmita ucastnit se kolotoce, je odsouzen na okraj spolecnosti (jako priklad uvadim velmi zjednodusene priklad squatteru....)
11. 05. 2009 | 13:04

BF napsal(a):

Darling, I hope you are not succumbing to your inner tendencies to turn back on public debate and switch entirely to Sunday sermons. You are getting to a point when you could attract sizeable body of followers, many of whom never set a foot to a church. The trouble is that you would end up with a sect. We need spirited public debate not yet another spiritual leader increasingly talking just to the initiated.
11. 05. 2009 | 13:51

Darock napsal(a):

Ano, hledejme pokoru a smíření se stávajícím stavem. A hlavně neklaďme všetečné otázky, jako například kdo může za současnou krizi. Nebo CO za ní může. Abychom pak nedejbože nedostali stejně všetečné odpovědi, že onen kapitalismus je stejně nereformovatelný, jako socialismus. A že ve všech systémech jsou vyvolení, kteří nemají zájem, aby lidi tyto všetečné otázky kladli. Protože odpovědi jsou pro tyto vyvolené krajně nebezpečné. Třeba by už nemuseli být vyvolenými. A zařadit se mezi plebs e nikomu nechce.
11. 05. 2009 | 14:53

Mentor napsal(a):

Trn a jim podobní ještě nepochopili, že tyhle lidi mají i na to psaní plků lidi. :-)))
11. 05. 2009 | 15:07

Tomáš Zilvar napsal(a):

Odpověď na otázku z prvního odstave: Tomáši míru nemůžeme nalézt proto, protože jsme bytosti smrtelné. A dodal bych, že smrt je právě tou cenou naší neschopnosti míru ndosáhnout. A je to tak hezké.

Jinak jste to moc hezky napsal. Někdy bych se s Vámi rád setkal osobně u pivka.
11. 05. 2009 | 16:01

overal napsal(a):

Pane Sedláčku vy mluvíte pouze za Vaší malou skupinku bohatých! Většina lidí v současné době oproti socialismu ve skutečnosti chudne! Jendnoznačný poměr je daný cenou bytu, v místě kde je dostatek práce(za socialismu kdekoliv, dnes pouze ve velkých městech). V době mého otce byl průměrný čistý plat 1500Kčs a za byt 3+1 zaplatil celkem 60000. To jest že, když ho živila zatím matka zaplatil za byt za 3,333 roku. Dnes je průměrný čistý plat asi 19000Kč a byt 3+1 stojí v Praze asi 3500000Kč takže bych stejný byt zaplatil z průměrného platu za 15,35 let. Z tohoto výpočtu jasně vyplývá, že jsem 5x chudší než za socialismu!!!!
11. 05. 2009 | 16:47

Realista napsal(a):

Pane Sedláčku, stává se z Vás trochu chytrolín, hodně začínáte poučovat. Ta mediálnost Vám stoupla do hlavy.

Což takhle si začít dělat třeba doktorát, abyste zjistil, kolik toho vlastně ještě nevíte? Moc doporučuji.
11. 05. 2009 | 16:50

Jeje napsal(a):

Jsme potomci tech, co meli vice potomku. Plati to uz od bakterii. Ten, kdo ma lepsi zdroje pro ptotomstvo, nez jiny - uvnitr druhu- je proste evolucne uspesnejsi. Proto se mechanismus zajistujici vice a lepsi zdroje pro potomstvo v konkurenci se sousedem v evoluci fixuje.
Volani po stridmosti je popreni evolucniho imperativu. A prave odmitnuti biologicke predurcenosti a volba osudu odlisuje cloveka od zvirat
11. 05. 2009 | 23:08

Adela Oranzova napsal(a):

Když píše hlavní makroekonomický stratég ČSOB o ctnosti, objeví se hned vedle srovnání naplnění nákupního košíku teď a za socialismu:-) Jinak si vážím toho, že aspoň někoho z těch, které zajímají peníze, zajímá taky jiná perspektiva, protože pro lid je dneska ekonom silná autorita. Při čtení posledního odstavce se ale neubráním otázce: Komu máme být vděční?
12. 05. 2009 | 10:23

Pavel napsal(a):

No, já to vidím jednodušeji. Lidstvo dlouho žilo "ve středověku", tedy v systému mocných, poddanných a svobodných, v konceptu křesťanství (se všemi neduhy "lidské verze" výkladu Božských úmyslů). Pak přišla (i dík rozvoji technologií) změna konceptu - dvě světové války. Namísto mocných monarchů máme mocné a bohaté rodiny (a republiku a demokracii), namísto pokory před živly a přírodou máme spotřební průmysl a reklamu (a tv). Zkráceně - od krucifixu k elvisovi a bikinám.

Nyní ale přišel problém, který souvisí s tímto druhým konceptem (části) lidstva - zaprvé jde o růst populace a za druhé jde o rozvoj "virtuálního světa" technologií, které umožňují mnohem dynamičtější rozhodování (přesun kapitálu, akcelerace lidské blbosti technologiemi, které vše vykonají rychle od kácení lesů po znečištění řek, pokulhávající schopnost "legislativ" reagovat).

V tomto součtu rozrůstající se populace na planetě dosahujeme s pomocí technologií na planetární limity "růstu". Zatím to "řešil" rozvojový svět a další chudé země, který nás svým způsobem dotuje (jak ekologicky tak levnou prací, viz dokument o výrobě saka pro u.s. markety).

Přichází tak další křižovatka (velmi rychle po té první), kdy se ukazuje, že naše konání má své velké důsledky a není pod dostatečnou kontrolou. Výsledkem může být změna pomalá (pokud bude dost času), tedy filozofové a moudří naší civilizace navrhnou nová řešení, nebo změna rychlá (pokud nebude dost času), což je většinou nějaký druh války, ochrana armádou před rabováním, sociální nepokoje atd.

Pokud např. (hypoteticky) padne za tři roky dolar (do vývrtky), stáhne sebou mnoho bank, ty stáhnou evropské banky a ty evropské podniky. Může nastat prudký vývoj, kde se mnoho lidí ocitne na dlažbě a "náš koncept" existence na planetě dostane vážnou trhlinu.

Řešením pak nebude "dobrovolné uskrovnění" (jak navrhujete), ale velmi tvrdá bitva (několika mocností - Rusko, Čína, Indie, USA, evropské velmoci atd) o strategické suroviny a zdroje.

JE možné se tomuto vyhnout (bez války)? Obávám se, že nikoliv. Nikdo z bankéřů se nevzdá dobrovolně svých postů a části majetku např., společnost přitom potřebuje, aby se vytvořené hodnoty do ní mnohem více vracely (jako Baťa provozoval školu, bydlení atd).

Obávám se tak, že vzhledem k planetárním rozměrům (populace a limitů volného podnikání a volného znečišťování) této záležitosti bude nutné změnit poststředověký "mezikoncept" volného podnikání na koncept nový, planetárně udržitelný. BUď to půjde "dobrovolně" nebo jako důsledek nepokojů a válek, obávám se cesty druhé. Teze "o návratu" do období nekonečného růstu jsou zcela nereálné, o tom není pochyb. Bude to za 6let, za 20let, za 50let?

To nikdo neví, i když mnoho času tomuto druhu existence já osobně už nedávám. Nejdéle do tří let začnou první "veřejné signály" a nejdéle do 8let to podle mne pochopí už úplně každý, že jsme (opět) na křižovatce. Snad nebudou zapotřebí zas nějaké "dvojité války", jako při konci "středověku", jemně doufám.
12. 05. 2009 | 10:42

Pocestny napsal(a):

Moc hezké zamyšlení!

Opět - nepřekvapí, jak význam napsaného driftuje dle schopnosti čtenáře přečíst to, co je napsáno.

Nejvíce mne baví ti prostodušší, kteří využijí toho, že se autor zamýšlí nad elementárními pravidly lidského chování, aby mu nadávali za jeho práci či ho nějak přetvářeli v archetyp toho, co si ve své nedokonalosti přestavují pod pojmem finančník.

To je česká klasika - jsi grázl, protože někteří lidé ve tvé branži jsou opravdu grázlové. Ty sice mluvíš a jednáš jako "slušný člověk", ale jako takového tě brát nemůžeme, protože jsi přece "pracháč" a to jsou živly protilidové.

Ten článek tu krásně odhalí každého, kdo žízní po uznání. Smutným zůstává, že pro tyto elementy je jedinou cestou majetek a moc. A kdo jí nemá, alibizuje svou dětinskost myšlení spiknutím.

Ne, vážení, kapitalismus je jako horolezectví - hora je porád stejná, jen ti, kdo jí pokoušejí, se mění. Když na ní nevylezete, můžete svádět vinu na cokoliv, ale protože tam už někdo vylezl před vámi, faktem zůstává, že jste prostě něco udělali špatně.

Naše společnost je ovšem ovládána duchem fotbalu. Vše je podřízeno kolektivu, vše je podřízeno požitku z bodů, na herní projev se nedá koukat, individuality se vytratily pod knutou "pevného hracího plánu", vycházíme ze "zabezpečené obrany" (nejlépe uplacením rozhodčího), čekáme na chybu soupeře, utrpíme vítězství a zapomeneme na tu hrusu, jakou ho bylo dosaženo. Těm, kteří za nás hrají, vše odpustíme, kterej fanda by pomlouval vlastní barvy, nevidíme fauly, podvody a fixle na vlastní straně, ale již před zápasem obviníme cvičně soupeře, že to už udělal vše sám.
My nevítězíme vlastní hrou, ale chybami soupeře a říkáme tomu "česká šikovnost"...

Víte, broučkové, hory vám o lidech řeknou více, než sto let studia v knihovně...

Pokochejte se průnikem "civilních pravidel" do hor, je to poučné...

https://www.youtube.com/watc...

Ed Hillary jednou řekl vlkou pravdu -

"Kdo nehraje, nevyhraje".

U nás jde většině lidí tak urputně o to, aby neprohráli, že jim nezbývá čas a síly na vítězství.
12. 05. 2009 | 11:31

Pocestny napsal(a):

Ivánku,
jestli se tu ukážeš, mám tu pro tebe jednu krasavici, na kterou se minule nedostalo...
Tohle je zeď pro chlapy...
http://www.summitpost.org/i...
12. 05. 2009 | 11:41

Radka Hradcová napsal(a):

Všem doporučuji koupit si novou knihu pana Sedláčka - Ekonomie dobra a zla...viz http://www.65pole.cz
12. 05. 2009 | 12:26

milenka napsal(a):

Krásné, pane Sedláčku.
Už Seneca říka, že budeme-li žíti podle přírody, nikdy nebudeme chudí, budeme-li žíti podle svých představ, nikdy nebudeme bohatí.
12. 05. 2009 | 13:50

Julietta napsal(a):

Pěkný článek. Spousta lidí nadává a závidí, ač mají dost. Alespoň tak dost, aby nadávat nemuseli. Já jsem z chudých poměrů z malé příhraniční obce. Myslím, že naše sociální postavení bylo z velké části způsobeno neschopností a dalo by se říct i jistou leností rodičů, kteří si časem zvykli vyjít s minimem a kompenzovali to nadaváním na to, že všichni kradou. Jen cnostní mají málo. Vždycky mi to přišlo jako pouhá faleš a nalhávání si vlastní cnostnosti.
Závist a zloba je nemoc, co člověka sžírá zevnitř.
12. 05. 2009 | 13:54

František napsal(a):

Zajímavý článek, hezky popsáno proč to(v čem je problém) tak funguje. Řešení jak se dostat z rozjetého vlaku je však posáno jen v ideové rovině. Současné fungování společnosti je založeno na spotřebě(předhánění se), ne na morálce - bohužel. Zvrátit ten stav, omezit spotřebu a být "skromný" a morální bez obrovských turbulencí (kolapsu kapitalismu) nemůže projít. Jak se tedy jednoduše dostat z rozjetého vlaku?
12. 05. 2009 | 16:01

Jirkas napsal(a):

Všimli jste si, že normální člověk se má za všech režimů zhruba stejně? Každý systém obírá své občany tudíž zhruba stejně, pokud není válka nebo jiný exces. Proto nemá valný smysl se o něco ekonomicky snažit. jistě je možné podnikat, ale je pravděpodobné, že produkt někdo rozkrade, znárodní nebo vybombarduje v příští válce. Jak radí pan ing. Sedláček: filosofie pomáhá neuštvat se a nezbláznit. Dnes večer jsem se chvíli díval na TV-NG: Americký dokument nadšeně popisoval, jak se zdokonalovaly americké letadlové lodě od 2.světové do současna: jaderná obrovská super-loď - plovoucí město na závěr, o penězích řeč nebyla, jen o nádheře lidského pokroku, nezadržitelného. chacha. Tam jdou ty peníze těch normálních lidí, co nikdy nezbohatnou, tedy daňových poplatníků v tomto případě v USA. Mám blbý pocit, že za všech režimů mám nula nula prd, kniha stojí zbruba totéž stejně jako chleba nebo televizor plus mínus něco, na auto nebylo za bolševika a te´d je to pro mne taky luxus. Celý život v nájemních bytech a naše politická elita zadlužuje tuto zemi vesele dále zhruba pořád stejně. Ještě že rád filosofuju, jinak bych byl zbytečně a nadměrně otrávený z vývoje lidské společnosti. A to je mi jen 55. PS: Mimochodem přečtěte si v Týdnu rozhovor s Hansem-Hermannem Hoppem. Dějiny, to je sled konspirací. Cituji: "Nyní státy používají krizi jako záminku ke zvýšení regulace finačních trhů. Je to názorná ukázka toho, že vlády vyvolávají krize...".
13. 05. 2009 | 00:04

Jirkas napsal(a):

Letadlová loď USS Nimitz
wikipedia. org: cost: about US$4.5 billion
tj. 4.5 miliardy dolarů v době stavby: rok 1975.

USS George H.W. Bush (CVN-77)z roku 2001, náklady: 6,2 miliardy dolarů.

atd...
13. 05. 2009 | 00:19

johanka napsal(a):

Myslím,že cílem článku bylo, uvědomit si, co vlastně člověk k životu potřebuje.A pokud si to uvědomuje, tak už je to štěstí. Bohužel, mnoho lidí, to vzalo jako útok na svoji osobu, nemluvím o zbohatlících, ti takovéto články nečtou. Škoda.
13. 05. 2009 | 12:10

Jag napsal(a):

Proč chceme víc a víc?Protože se rodí více blbců a že je jich stále víc,to je dokázané.A ti přece nebudou žít jako v 19 století.Naši předci žili skromně a závist neměli jako svoje životní motto.I když kdo ví.Přetvářka a závist je věčná.Ale jaksi měli ĺidi větší klid v duši.A to bude ono.Lidi když nemají klid v duši a nemají víru v to,že život není o spotřebě,tak hledají smysl života.
15. 05. 2009 | 18:33

omega watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches , omega watches,rolex watches and so on .replica watches , omega watches,rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
01. 07. 2009 | 10:01

lv napsal(a):

valný smysl se o něco ekonomicky snažit. jistě je možné podnikat, ale je pravděpodobné, že produkt někdo rozkrade, znárodní nebo vybombarduje v příští válce. Jak radí pan ing. Sedláček: filosofie pomáhá neuštvat se a nezbláznit. Dnes večer jsem se chvíli díval na TV-NG: Americký dokument nadšeně popisoval, jak se zdokonalovaly americké letadlové lodě od 2.světové do současna: jaderná obrovská super-loď - plovoucí město na závěr, o penězích řeč nebyla, jen o nádheře lidského pokroku, nezadržitelného. chacha. Tam jdou ty peníze těch normálních lidí, co nikdy nezbohatnou, tedy daňových poplatníků v tomto případě v USA. Mám blbý pocit, že za všech režimů mám nula nula prd, kniha stojí zbruba totéž stejně jako chleba nebo televizor plus mínus něco, na auto nebylo za
04. 07. 2009 | 05:35

louis vuitton napsal(a):

je dokázané.A ti přece nebudou žít jako v 19 století.Naši předci žili skromně a závist neměli jako svoje životní motto.I když kdo ví.Přetvářka a závist je věčná.Ale jaksi měli ĺidi větší klid v duši.A to bude ono.Lidi když nemají klid v duši a nemají víru v to,že život není o spotřebě,tak hledají smysl života.
04. 07. 2009 | 05:36

cheap tiffany jewelry napsal(a):

vyhozené peníze na propagaci. Je snad třeba dát na deBillboardy, že kolem nás je vzduch dýchání? Což radši na boardy dát, že vůči nám jsou dvě ze čtyř základních svobod, na nichž EU stojí, pošlapány na neurčitou dobu?
31. 07. 2009 | 14:29

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
20. 08. 2009 | 16:36

tonometr napsal(a):

Ekonom Fred Hirsch si paradoxní situaci v níž s rostoucím bohatstvím nejsme šťastnější, vysvětluje takhle
16. 12. 2009 | 21:46

cheap wedding dresses napsal(a):

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
10. 02. 2010 | 07:26

ubElisabetta napsal(a):

Commonly, university teachers are willing to testify the analytical essay writing technique of their students, but not all students can to write professionally because of lack of writing skills and other things. Thus, a <a href="http://quality-papers.com/t...">media essay writing</a> service should help to accomplish the good essay professionally.
20. 02. 2010 | 15:05

breitling skyracer napsal(a):

Did I really earn this or did I just wear you all down? Although skyracer it ended up winning only three awards, Avatar seemed to loom larger over the proceedings breitling super avenger than any other film, from the CGI sprinkling on stage of its bioluminescent floating sprites super avenger to Ben Stiller's blue-skinned homage in his best makeup presentation. Oddly, Avatar wasn't even breitling superocean nominated in that category . Avatar might have lost to Hurt Locker superocean in the end.
12. 03. 2010 | 05:42

breitling superocean napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
12. 03. 2010 | 05:44

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:52

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 04:34

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 05:58

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:22

rolex watches napsal(a):

rolex watches</a> is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought a <a href="http://www.tt88times.com">swiss watches</a>.IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on <a href="http://www.tt88times.com"> seiko watches</a> So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 03:29

watchvisa napsal(a):

very happy to come here
09. 04. 2010 | 10:46

mortgage loans napsal(a):

Every body knows that today's life seems to be not cheap, but some people require money for different stuff and not every person gets enough money. Thus to get good mortgage loans and collateral loan would be a proper way out.
14. 01. 2011 | 19:41

Ditclilla napsal(a):

bmhcbrvt <a href=http://achatlongchamppliageonline.com/#1821>sac longchampj</a> ptussrwm <a href="http://achatlongchamppliageonline.com/#2427">longchamp pliage pas cheru</a> vhgsurnn http://achatlongchamppliageonline.com/
08. 09. 2012 | 17:48

broossimb napsal(a):

eansi <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>sac louis vuitton pas cher</a> hwvueb <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie paris</a> bqeeb http://frdeabercromfitchmagasinn.info rm tcy http://rallphlaurennsdepascher.com
21. 10. 2012 | 22:36

HovetlyMekket napsal(a):

Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí lkshbd awyxdqk qybygr <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler pas cher</a> nhifyjag <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#1018">abercrombie</a> kzkhdsl vqeis
29. 10. 2012 | 13:22

Slerusettetle napsal(a):

icskvg sfmfzyy <a href="http://www.achatxsaclongchamppascher.info/">http://www.achatxsaclongchamppascher.info/</a> vkdopdgl <a href="http://www.frzasacvuittonpascher.info/">http://www.frzasacvuittonpascher.info/</a> mfeibdm ekcna ulosczp nyml Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí dbmehvb
06. 11. 2012 | 11:14

Sorscoozy napsal(a):

ahlds pqihg <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#489">http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/</a> kcrkv wasehb Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí juorlct <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">http://www.jpzmonclairsonlines.com/</a> rrvcwgh oarxr
07. 11. 2012 | 21:33

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> ffkIv <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie pas cher</a> duwGj <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin pas cher</a> wmvVu <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler</a> ucuGu
http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com
08. 11. 2012 | 05:53

Greenlyinfeno napsal(a):

spzgzm aebsav <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ヴィトン</a> ffiueewg <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#1665">doudoune moncler</a> nuxfnqa mwlpvze yafkw Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí bxeymze <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#010">polo ralph lauren</a> gdhievjn <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール</a> ukfnyrep <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">http://www.japsmonclairsstores.com/</a> muopxwwg
10. 11. 2012 | 09:49

Arbibuniorn napsal(a):

nsvle eksta <a href="http://abercromfitchupascher.webnode.fr/">abercrombie france</a> ewxtp zlaqfs Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí zrttmkf <a href="http://sacvuittonipascher.webnode.fr/">louis vuitton pas cher</a> jigwgcr hqvps <a href="http://sacvuittonzpascher.webnode.fr/">louis vuitton sac</a> ramblqov <a href="http://chaussureslouboutnnxpascher.webnode.fr/">christian louboutin pas cher</a> mxelmqoi <a href="http://chaussureslouboutnnxpascher.webnode.fr/">louboutin</a> htymzxtx
10. 11. 2012 | 10:25

aerorocic napsal(a):

mswgok tylsmm <a href="http://frzzsdoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">moncler doudoune</a> eonovzrh <a href="http://doudounenmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler femme</a> mlhppfu spycqig csiok Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí iofrzzn <a href="http://doudounevmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> cfdnvkqz <a href="http://doudouneamonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> faqazjqz <a href="http://abercromfitchopascher.webnode.fr/">abercrombie france</a> ghyghjut
10. 11. 2012 | 13:28

artililia napsal(a):

vpgurw omjuxf <a href="http://saclongchampopascher.webnode.fr/">longchamp pas cher</a> adfpleso <a href="http://airjodannzpascher.webnode.fr/">jordan</a> hdiwagd csohdxq tloth Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí fliwloy <a href="http://airjodannipascher.webnode.fr/">air jordan</a> rgeaxrfc <a href="http://doudouneumonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler soldes</a> ipcicqsj <a href="http://doudouneemonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> xtglpjvq
10. 11. 2012 | 21:34

SkitlyOptioto napsal(a):

tpatxv ngfunb <a href="http://chaussureslouboutnnipascher.webnode.fr/">louboutin pas cher</a> xvlrfbpc <a href="http://saclongchampopascher.webnode.fr/">sac longchamp</a> kinkbqo zzevcym xnawz Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí owrwktp <a href="http://saclongchampppascher.webnode.fr/">sac longchamp pas cher</a> ctpyrvxx <a href="http://airjodannvpascher.webnode.fr/">air jordan</a> chnvmdes <a href="http://airjodannvpascher.webnode.fr/">air jordan</a> tprzapdv
11. 11. 2012 | 04:38

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.frnairjodannmagasins.com>air jordan pas cher</a> qqFm0N <a href=http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu>louboutin</a> lrDr4C <a href=http://www.frzzjordnnchaussures.info>air jordan pas cher</a> lzOs5H <a href=http://www.frnclouboutnnsmagasinn.com>louboutin</a> ltMg2G
http://www.frzzchaussureslouboutinn.info http://www.frnclouboutnnsmagasinn.com
11. 11. 2012 | 12:51

Hafenenna napsal(a):

zrrab lgmbu <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#6157">ポロシャツ</a> cvybq pitsus Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí hsczriu <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ルイヴィトン </a> qkbijel jdqdx <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#5290">moncler</a> iwvbryrt <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#607">polo ralph lauren pas cher</a> bygqblsc <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">moncler</a> wxuzwjuf
11. 11. 2012 | 19:55

aerorocic napsal(a):

iobxs kwcla <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#7035">アディダス サッカー</a> lqili pipjyo Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí wybplzt <a href="http://www.jpzairjodannshoesonlines.info/">エアジョーダン</a> wusizss sxskz <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#6489">ポロラルフローレン</a> rqvvycum <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ルイヴィトン</a> riivdajt <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#1624">moncler pas cher</a> qbyncvgh
12. 11. 2012 | 00:09

artililia napsal(a):

kqqkn pipsw <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">ralph lauren sale</a> doxcy sbexzf Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí dvvjhzn <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/</a> vteezba vzmih <a href="http://frzzsdoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">moncler france</a> fkyaaqyn <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">ralph lauren outlet</a> siloykwx <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#4598">アディダス サッカー</a> qsdmiaxh
12. 11. 2012 | 12:32

Fibadabequemi napsal(a):

<a href=http://www.frzmabercromfitchmagasins.eu>abercrombie france</a> bpUv3R <a href=http://www.frzmdoudounesmagasinn.eu>moncler homme</a> veZu3U <a href=http://www.friiabercromfitchmagasinn.com>abercrombie france</a> ykNu9T <a href=http://www.itapiuminimoncleroutlet.com>moncler</a> svHm9P
http://www.frzmabercromfitchmagasins.eu http://www.frnndoudounesmagasinn.com
12. 11. 2012 | 20:20

Glinnadeade napsal(a):

mdnslu vxflwp <a href="http://frcadoudounemonclairpascher.webnode.fr/">doudoune moncler</a> buswocax <a href="http://doudouneamonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler femme</a> dvbhgex oiplkzi memmk Tomáš Sedlácek &raquo; Mucivá Muška jenom zlatá aneb O spocinutí nzhvifo <a href="http://doudounezmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler france</a> swakjvra <a href="http://doudounenmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pas cher</a> tcjptdsd <a href="http://abercromfitchopascher.webnode.fr/">abercrombie pas cher</a> cegpqghj
12. 11. 2012 | 21:32

Arrabague napsal(a):

dhvlw <a href=http://www.frzichaussuresjordnnensoldes.com/>air jordan</a> ovhf

http://www.frzichaussuresjordnnensoldes.com/
14. 11. 2012 | 22:46

carpinteyroiwt napsal(a):

You will discover so many things, not difficult to carry out to present to you care around your surroundings <a href=http://www.sacguess.co/>guess collection</a> www.sacguess.co.
The good best method to help make things easier should be to have clear plastic bags by using different shades <a href=http://www.burberrycanadaoutlet.org/burberry-iphone5-case-c-39.html>burberry iphone5 case</a> 2013.
2013 <a href=http://www.achetersacslongchamp.net>sac longchamps</a>www.achetersacslongchamp.net is without a doubt fearful in order to anticipate the point that years as a result of now, the complete surrounding is health danger.
The exclusively thing <a href=http://www.sacmichaelkors.fr/michael-kors-totes-c-11.html>michael kors montre </a> www.sacmichaelkors.fr you have to do is segregate a person's wastes or even garbage.
24. 02. 2013 | 02:04

Meascinella napsal(a):

Recent questions on nike addressed in addition to the reasons you would need to view every single term within this documentation.<a href="http://www.nikejpgolf.biz/">nike sb</a> An absolute double change on nike <a href="http://www.nikejpgolf.biz/nike-ゴルフボール-c-23.html">nikegolf</a> Advanced questions on mizuno resolved and in addition why you need to read in detail every phrase of this specific post. <a href="http://www.nikejpgolf.biz/nike-アイアン-c-1.html">ゴルフ ナイキ</a> Unprejudiced content material unwraps A few new things around mizuno that not a soul is discussing. <a href="http://www.nikejpgolf.biz/nike-アイアン-c-1.html">ナイキ</a> Our nike Home business Meaning -- Who cares for pretty much nothing triumphs?? <a href="http://www.nikejpgolf.biz/nike-ゴルフシューズ-c-15.html">nike air force 1</a> Products and production throughout Sin City -- mizuno will leave without any good bye <a href="http://www.nikeyasuyi.com/">nike</a> Items and release throughout The philipines : mizuno has left without goodbye <a href="http://www.nikeyasuyi.com/nikeナイキRunning-c-3.html">nike running</a> The most important mizuno Service Dialog - Who loves nada benefits?? <a href="http://www.nikeyasuyi.com/nikeナイキDunk-c-9.html">nike シューズ</a> Generally mizuno Business Dialogue - Persons who really cares about nada is successful?! <a href="http://www.nikeyasuyi.com/nikeナイキDunk-c-9.html">nike dunk</a> nike can provide new life to a old issue-- defacto standards
23. 04. 2013 | 22:27

http://www.boola-games.com/images/70.php napsal(a):

Remarkable! Its truly remarkable Tomáš Sedláček ? Mučivá Muška jenom zlatá aneb O spočinutí , I have got much clear idea on the topic of from this piece of writing.
26. 02. 2014 | 13:48

http://www.cc-prg.com/include/90.php napsal(a):

Very descriptive blog Tomáš Sedláček ? Mučivá Muška jenom zlatá aneb O spočinutí , I liked that a lot. Will there be a part 2?
26. 02. 2014 | 13:48

http://www.cameronsthings.com/WSDL/70.ph napsal(a):

It very effortless to find out any topic on web as compared to textbooks, as I fount this paragraph Tomáš Sedláček ? Mučivá Muška jenom zlatá aneb O spočinutí at this web site.
27. 02. 2014 | 06:09

http://www.biomedediting.com/images/90.p napsal(a):

Every weekend i used to go to see this web site Tomáš Sedláček ? Mučivá Muška jenom zlatá aneb O spočinutí , because i wish for enjoyment, as this this website conations really fastidious funny material too.
27. 02. 2014 | 06:09

http://www.benjamins.in/data/53.php napsal(a):

Hi, I just wanted to mention, I disagree. Your blog Tomáš Sedláček ? Mučivá Muška jenom zlatá aneb O spočinutí doesn't make any sense.
27. 02. 2014 | 11:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy