Důvěra ve psí

13. 05. 2011 | 21:13
Přečteno 15874 krát
Psáno pro ČRo6

Důvěra veřejnosti v politický systém se pohybuje v mimořádně nízkých číslech. Podle CVVM vládě důvěřuje 21 % obyvatel, se současnou politickou situací je spokojeno 7 % spoluobčanů. Stěží si lze představit, že bychom mohli klesnout ještě hlouběji.
Často se klade otázka: jak z toho ven? Abychom na ni mohli odpovědět, musíme znát odpověď na otázku: jak jsme se sem dostali? Bez pravdivého pochopení geneze choroby nelze, obávám se, najít účinnou léčbu.

První léta po roce 1989 řídila stát umírněná část disentu. Pro ni listopad 1989 osvobodil celou společnost, včetně komunistů. Potrestat chtěla jenom ty členy KSČ, kteří porušovali svoje vlastní zákony. Konec konců, k tomu disidenty zavazovaly helsinské protokoly o lidských právech, na jejichž základě Charta 77 vznikla. Transformaci ekonomiky chtěli udělat cílenou privatizací se strategickými partnery, kteří by dokázali zaostalé české podniky přivést do konkurenceschopného stavu. Ne Valtr Komárek, ale ministr průmyslu Jan Vrba se svým týmem představoval alternativu ekonomické transformace proti Klausovi. Úspěchy Škody Mladá Boleslav ukazují názorně, kdo měl pravdu. Poznamenejme na okraj, že úspěch mívá mnoho otců: dnes se Václav Klaus nestydí tvářit jako ten, kdo má zásluhy o vstup VW do Škodovky. Naopak, dělal všechno proto, aby přímý vstup zahraničního kapitálu do českých podniků zastavil. Chtěl mít v kuponové privatizaci známé značky.

Liberální disidenti prohráli střet o vedení OF hned na podzim 1990. Klaus si byl vědom, že pokud OF nerozbije, bude jeho pozice jako čelního reformátora neustále ohrožena. Využil nespokojenosti manažerů a fórum rozštěpil. Kvůli tomu se první dva „ústavodárné“ roky proměnily na dlouhotrvající volební kampaň.

Klaus ke svému vítězství ve volbách 1992 použil dva nejsilnější motivační faktory každého převratu: touhu po zadostiučinění za minulá příkoří a touhu po moci a zbohatnutí. Program ODS se jmenoval „svoboda a prosperita“. Kdepak „pot a slzy“ slibované OF ve volbách 1990. Klaus obětoval volebnímu vítězství ekonomickou racionalitu transformace. Největší transformační zvěrstva se udála v letech 1992 – 1996, v čase, který dodnes mnoho komentátorů velebí jako zlatou éru ODS.

V té době také započal proces, jehož důsledky se potýkáme dnes. Útok na stát. Občanské fórum, po něm Občanské hnutí prosazovalo odborné, nestranické náměstky. Ne tak ODS. U Václava Klause nemohl být žádný náměstek, který by nebyl v ODS. Po volbách v roce 1992 se ten proces rozběhl na plné obrátky. Navíc po zrušení federace bylo třeba někam umístit poslance Federálního shromáždění, protože ODA zabila myšlenku Prozatímního senátu. Do vrcholných pozic státu se dostali zideologizovaní diletanti. Státní správa se zpolitizovala.

V moderní demokracii je efektivní státní správa nepostradatelná. Mezi ní a politikou musí existovat ostrá hranice: politik je komunikátor, v principu laik, jehož úkolem je přesvědčovat veřejnost o správnosti kursu, který jeho strana prosazuje. Ale praktické kroky k naplnění politických cílů mají připravovat experti státní správy. Služební zákon jim má zajistit, aby mohli odolávat politickým tlakům, které mají velmi často korupční pozadí. Kvalitní státní správy, např. kanadská, jsou stabilizátorem systému a ochranou proti korupci. Zrušení rozdílu mezi politikou a státní správou znamená, že stát řídí diletanti. Řídí ho bez dodržování elementárních pravidel na průhlednost, na pečlivou dělbu rolí. V zemi, kde ministři obsazují ministerstva po volbách svými známými, kde neexistují formální pravidla, jimiž by se chod ministerstev měl řídit, se vytváří podhoubí, v němž korupce kvete. Tento trend zde započal ihned po volbách v roce 1992.

Požadoval jsem na české vládě zákon o státní službě už v roce 1991. Vláda ho předložila v dubnu 1992, těsně před volbami. Vůbec se neprojednával. Nový návrh zásad zákona předložila ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo práce a sociálních věcí do sněmovny v roce 1994. Zákon nebyl nikdy schválen.

Zákon o státní službě se objevil v roce 2002, v rámci přípravy na vstup do EU. Jeho účinnost však byla neustále oddalována, momentálně má být účinný od 1. ledna 2012. Lze však téměř s určitostí čekat, že buď bude opět odložena, nebo se celý zákon zruší a napíše se nějaká obezlička.

Co je výsledkem? Po dvaceti letech nemáme stát, ale trosky. Zatímco v civilizovaných zemích se volení politici omezují na nastavování kursu, u nás řídí stát. Řekl bych, že na ministerstvu financí experti upozorňovali pana ministra, že zásah do stavebního spoření je retroaktivní. Jestli ne, jde ještě o hlubší katastrofu, než bych čekal.

Protože jen málo spoluobčanů má představu o tom, jak se řídí stát, nevšímají si hrubých chyb, které politické reprezentace předvádějí. Jenže likvidace legislativ na ministerstvech po roce 1992 měla tragické následky. Při kontrolách před vstupem do EU experti konstatovali jasně: předlohy zákonů jsou nedokonalé, protože vládní legislativě chybí expertíza. Proto se zákony musejí neustále upravovat, jenže opravy dělají titíž právníci. Ke zlepšení nedochází. Když k tomu přidáme obrovskou moc vlivových skupin na parlament, která dokáže rozmazat i dobrou vládní legislativu, dostaneme výsledek: normy, podle nichž není možné vynucovat právo.

Vláda „rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci“ měla možnost s neblahým dědictvím něco udělat. Vydala se však na naprosto falešnou cestu. Ústavní soud ji napomenul, že nesmí přijímat retroaktivní normy. Místo, aby se omluvila, předseda vlády a prezident útočí na Ústavní soud.

Jak se předchází korupci? Omezuje se subjektivní rozhodování jak politiků, tak úředníků. Služební poměry – ať jde o armádu, policii, hasiče, či úředníky – mají přesně toto za cíl. Úředník, policista atd. se má starat o plnění zákona, ne o potěšení svého nadřízeného. Co dělá vláda boje proti korupci? Ruší mzdové tabulky a zvyšuje roli osobního hodnocení. To nejsou protikorupční, ale prokorupční opatření.

Totéž se děje v sociální oblasti. Např. zaměstnávání postižených se bude vázat na souhlas úřadů práce. Nikde přitom nejsou stanoveny podmínky, za jakých úřady musejí souhlas dát. Co je to jiného než poukázka na úplatky?

Německý zákon o státní službě říká: „Úředník slouží lidu, ne jedné straně. Musí svoje povinnosti plnit nestranně a spravedlivě a při výkonu svého úřadu mít na zřeteli obecné blaho.“ Konec citátu. Kdo u nás pečuje o blaho celku?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Naprosto přesný a pravdivý článek, který cílí k pravým příčinám soudobého politického a potažmo hospodářského marastu našeho státu, který nabývá neskutečných obludných rozměrů. Autor má pravdu ve všem co napsal, strany si z veřejné správy země udělali dojnou krávu a byznis. Zaznamenal jsem hned několik případů v Praze kdy si většinou hoši z ODS přímo na Městských částech Prahy (dř. obvodech) po vítězství ve volbách zřídili posty pro své lidi a oddané členy i když to po odborné stránce byli naprostí diletanti. Nemusíme chodit ani do komunální politiky, vzpomeňme si na celou partičku odložených zasloužilých politiků z ODS, kteří dostali funkce na ŘSD a koordinovali údajně výstavbu silnic a dálnic za 100tis. měsíční platy, přičenž jak se prozradilo dělali úplné kulové s přehazovačkou. Ano tahle modrá šmoulí rodinka je největší zlodějská parta veřejných peněz státu! Samozřejmě se najdou i další výtečníci z třeba KDU-ČSL nebo ČSSD, ale ti kopou proti šmoulům jen druhou ligu! Myslím, že lidem brzo dojde trpělivost a pak to bude zlé a odnesou to i ti slušnější! Dnešní mladá generace už není podělaná a vystrašená a nenechá si všechno líbit! Ti už nebudou křičet máme holé ruce, ale budou řvát, máme hole v ruce!
13. 05. 2011 | 21:45

prak napsal(a):

Relativně krátký článek a kolik pravdy obsáhl!
13. 05. 2011 | 21:55

almost glossed™ napsal(a):

Jak by tohle všechno mohlo projít bez mediálního krytí? Nezapomněl jste na něco podstatného?
13. 05. 2011 | 22:04

Divobyj napsal(a):

Pane autore-nejste zdaleka sám,kdo dokáže dnešní tragický stav naší společnosti zhodnotit.Ono to totiž není vůbec těžké.Marně tu však hledám blogera,který se odváží nastínit,jak z toho hnusu,ve kterém se dnes všichni nacházíme ven? Ztěžovat si umí každý.Vyjít do ulic už je větší problém.Zatím se toho odvažují jen ti,kdo pořádně ani nevědí,co vlastně chtějí.Postavte se před národ,získejte jej na svou stranu svou jasnou vizí budoucnosti a dokažte ji naplnit!Zatím snad jen-buďte zdráv!
13. 05. 2011 | 22:09

Ládik!!! napsal(a):

A bude hůř.
13. 05. 2011 | 22:21

lubosek napsal(a):

Zavřít!!! a všechny.A makat aby poznali reálnou hodnotu peněz.
13. 05. 2011 | 22:37

AC napsal(a):

Pamatujme! si proto to nejdůležitější:

"Největší transformační zvěrstva se udála v letech 1992 – 1996, v čase, který dodnes mnoho komentátorů velebí jako zlatou éru ODS"

Budoucnost se k tomu totiž vrátí se vší myslitelnou důsledností a tvrdostí.
Ve velice zhuštěné podobě pojednává "2016 jako 1994" přesně o tomtéž.
13. 05. 2011 | 22:48

AC napsal(a):

Pamatujme! si proto to nejdůležitější:

"Největší transformační zvěrstva se udála v letech 1992 – 1996, v čase, který dodnes mnoho komentátorů velebí jako zlatou éru ODS"

Budoucnost se k tomu totiž vrátí se vší myslitelnou důsledností a tvrdostí.
Ve velice zhuštěné podobě pojednává "2016 jako 1994" přesně o tomtéž.
13. 05. 2011 | 22:48

AC napsal(a):

Omlouvám se za dvojí zobrazení.
13. 05. 2011 | 22:49

Johanna napsal(a):

Václav žák vždy ví, o čem píše!
Moc děkuji za takový článek!!
Johča
13. 05. 2011 | 22:57

Jamima napsal(a):

Ale no tak přece dnes pan president Klaus jasně prohlásil, že většina národa si nepřeje předčasné volby a hotovo. On to musí vědět nejlépe ze všech, jelikož je odborník na vše, všude byl dvakrát a od všeho má klíče....
13. 05. 2011 | 23:07

Bltik napsal(a):

A je po skájání! Hokejisti si natloukli ústa. Hurá. Já nevím proč po poslouchání půl hodiny Rýdia 6 jen plyvám. Ještě před nějakou dobou by se po přečtení člověk hnusem otřásl. Dnes zatáhnu za slachovadlo, pomyslím si něco ťuňtovi Žákovi a jdu číst něco jiného. Plkače bereme jako mrtvoly z Lenigradské blokády. Žáku, trhni si nohou.
13. 05. 2011 | 23:12

AC napsal(a):

Jamima
Zdálo by se, že z Hradu musí být větší rozhled a tudíž i dohled, ale zřejmě tomu tak není, neboť by pan president, se vší úctou k jeho vše znalosti - vše strannosti, musel přicházející kolaps vlády minimálně koutkem svého oka zahlédnout.
13. 05. 2011 | 23:23

yeti napsal(a):

A.C. Co to plácaš? Ty jsi koukal na transformaci stejně jako 90%
českých občanů jako puk, těch zbývajících 10% jsou vykukové kteří měli a mají kontakty stále - komunisti.
Zkus si otevřít firmu a pak něco kecej !
13. 05. 2011 | 23:25

AC napsal(a):

yeti
Nic nevíš. Nechápeš o čem je řeč. Ztrácíš se mnou čas, jen klidně podnikej dál, tomu doufám rozumíš víc než politice.
13. 05. 2011 | 23:32

paco napsal(a):

Jen skoda, ze pan Zak nereagoval jiz loni na podzim, kdyz polovzdelanec Jaromir Drabek mlel ve svem blogu na techto strankach obehrane a nepravdive stereotypy o tom, jak zavede ve statni sprave bajne "odmenovani podle vykonu", ktere pry lze zajistit stejne snadno jako v komercni sfere. A jeste mel tu drzost se dusovat, ze to snad kazdy povazuje za samozrejmost. Ted, skoro po 3/4 roce, je najednou spousta chytrych, kteri prozreli a vysvetluji, proc se mel delat pravy opak a protlacit zakon o statni sluzbe navzdory vsem lobbistickym ukladum. A psal jste sve blogy i tehdy, pane Zaku, jak to ze tehdy Vas to tema nebralo?
13. 05. 2011 | 23:42

MirekS napsal(a):

Vážený pane Žáku,
jak z toho ven? Jedině výměnou. Vámi popisované projevy jsou projevy končící politické generace. Čím dříve tato politická generace skončí, tím lépe pro tento stát (pravda je, že vždycky to může být ještě horší). Na jednu stranu bych řekl, že naděje je, že čím dál více lidí si to uvědomuje (analýza), na druhou stranu bych řekl, že existuje stále značná beznaděj, že stále málo lidí reaguje (syntéza). Kde je dnes jaká významná politická síla, která prezentuje východisko z této cesty, ale hlavně sjednocuje lidi (voliče) k veřejnému a zásadnímu odmítnutí takových praktik vládnutí, jimiž jsme svědky? V demokratickém uskupení to nemůže být jinak! Takže nezbývá voličům, než aby čekali na nové volby? Voliči nejsou schopni vyvolat předčasné volby, když toho politici nejsou schopni (jaká je jejich skutečná sebereflexe)?

Je zde jeden velice zajímavý úkaz. A to až nenávistný vztah mezi (chtělo by se říci tradiční demokratickou) pravicí a levicí. Pravice dnes se drží "zuby nechty" tak nečitelné politické síly (dnes totálně zdiskreditované), jakými jsou VV. Levice je schopna spolčit se s komunisty k prosazení svého vidění světa. Ve výsledku demokracie trpí a pláče. Je to ve výsledku skutečná demokracie? Jaké demokratické principy jsou společné politickým stranám, které si říkají demokratické (a mají to ve svém názvu)? Není to ještě pozůstatek komunistické éry, která "se drží" této politické garnitury?

Hlavním znakem tohoto stavu se tak stává neschopnost konsenzu, tedy "limitně nulový" výsledek o dlouhodobou životaschopnost funkcí státu a péči o ně. Ven se z toho dá dostat jedině spolčením nad definicemi a prosazováním ryzích demokratických hodnot! Je třeba se odvrátit od reprezentantů této dožívající politické garnitury, změnit "tradiční strany" zevnitř nebo je ignorovat a založit úplně nový politický subjekt (zdá se však, že čitelnost takového politického subjektu pro veřejnost způsobuje pro demokracii větší riziko, jak dokazují VV, ale i TOP09).

Čím dříve bude tedy současná politická garnitura donucena skončit, tím větší naděje pro tuto společnost, pro tento stát! Z jejího zorného pole se totiž vytratil cit pro obecné blaho, natož schopnosti jej vůbec hledat, natož nacházet.

Základem jsou zákonné úpravy s jejich následnou vymahatelností:

1. Úprava volebního systému včetně odvolatelnosti a zákazu přeběhlictví.
2. Zákaz kumulace veřejných funkcí.
3. Maximální oddělenost politiky od ekonomiky, odpovědnosti za efektivitu činnosti státu.
4. Zákaz lobbingu, neregistrovaných akcií na doručitele, společností se sídlem v daňových rájích ve vztahu ke státnímu aparátu (veřejné zakázky, apod.).
5. Reformy státních funkcí dosahované na konsenzuálním principu.

Toto jedině může uskutečnit "politická elita" zastoupená v parlamentu. Je evidentní, že uvedené úkoly jsou během na dlouhou trať. Je evidentní, že současná politická garnitura již svou životní šanci propásla. Každý další den "života této politické garnitury" není nic jiného, než protahování současné agónie.

Zdraví

MirekS
13. 05. 2011 | 23:46

yeti napsal(a):

A.C . Ale chápu , žral bys , ale z cizího ! Proč tedy nepodnikáš ty-rozumbrado ? A ona se politika staví na jiných principech než podnikání?
13. 05. 2011 | 23:49

Karel napsal(a):

Lipold se Stejskalem sprostě manipulují blogy. Vy se toho pané Žáku chcete zúčastňovat té jejich hry JAKO.

Proč se blogerům chce ještě na AKTUALNE.CZ chodit, když ti dva manipulátoři posílají jejich příspěvky ke dnu?

Používají hlavně dvě metody :

1) Omezili počet TOP příspěvků, takže se většina zajímavých rychle vypaří

2) No a v dalším bodě nasadí Lipolda s jeho plky, kterým redakce umístěním na přední strany jiných rubrik vygeneruje "navštěvnost". Následně tam hodí "hlas lidu" jako Pražskej blog nebo Sportbar se zástupnými tématy.

No skutečné osobnosti si mohou zase psát do šuplíku.

Prostě jako za TOTÁČE. Jenže tihle ti jsou prostě o něco chytřejší.
PS.
Mě tedy osobní názory pánu Stejskala a Lipolda moc nezajímají, ať si je dávají svoje oficiální stránky Aktualne.cz.
13. 05. 2011 | 23:51

AC napsal(a):

Yeti
Nechápeš. A navíc se chováš jako hulvát. Tuhle úroveň si nech na doma nebo pro své kamarády, já na to nejsem zvědavý. Když já jsem podnikal, tys ještě nevěděl co to slovo znamená, tak se uklidni.
13. 05. 2011 | 23:57

yeti napsal(a):

A.C. To jsi musel podnikat se soudruhem Paroubkem a Kočkovic rodinou a hrál jsi s nimi čáru prdelko!
14. 05. 2011 | 00:03

Sladký napsal(a):

Česko je zasaženo epidemií alkoholismu.
14. 05. 2011 | 00:07

Sladký napsal(a):

Karel- naprosrý souhlas."Od této chvíle mažu všechny vaše příspěvky.Nehoráznost, zhovadilost-ale stalo se.
14. 05. 2011 | 00:10

AC napsal(a):

Yeti
No vida, pamatuješ jen éru Kočků - a já myslel že jsi starší. Utři si prosímtě to zelené švihadlo pod nosem a nevláčej ho po zemi, ostudo.
To jsem zase po dlouhé době narazil na exota!:-))
14. 05. 2011 | 00:16

kelt. napsal(a):

Nevím,jak by mohla dopadnout privatizace našeho průmyslu pod vedením s.Vrby,kterého jsem poznal jako kovaného komunistu, co by náměstka ministra průmyslu v polovině osmdesátých let.
Dost možná,že to jenom hrál,ale bylo to velice přesvědčivé a veřejně na poradách na ministerstvu vyhrožoval těm,kteří by se chtěli odchýlit od linie KSČ.
To jenom na dokreslení tehdejších poměrů před rokem ´89.
Klaus,co by neúspěšný kandidát na členství v KSČ to předal do ruk vekslákům a nomenklaturním kádrům bezezbytku.
Bohužel příliš pamatuji.
14. 05. 2011 | 00:16

yetil napsal(a):

A.C. má poslední slovo , což stupiditu neomlouvá

Kanálníku , jak bylo v V-putice?
14. 05. 2011 | 00:38

kočka šklíba napsal(a):

Pane Žáku, s Vaším blogem téměř 100% souhlas až na několik připomínek k podle Vás, téměř rajskému období "vlády OF". Ale to OF umožnilo svými činy, či spíše (ne)činy, tu žumpu, kterou zde poté nastolil Klaus a jeho nohsledi.
A víte proč? Moc dobře si pamatuji, že jakýkoliv kritický názor, který upozorňoval, že vše není tak skvělé v polistopadovém období, jak nám modrá fronta, ČT a spol. chtěli namluvit, byl označen jako: "komunistický". Jako ten, co chce návrat před rok 1989. A v tom jedete pane Žáku všichni z vás stejně: "novináři", disidenti včetně Havla, všichni ve vrcholných funkcích a viditelných postech za OF, a také třeba publicisté, politologové....
Tenkrát se prostě kritizovat nesmělo, ptz mopslíci byli na stráži a kdo by se ozval opravdu důsledně, byl by uštěkán. S jedinou(podle mého) výjimkou, Havla, ale ten vyměnil post prezidenta a svoji tzv." světovou oblíbenost, proslulost" za možná předlistopadový "boj za lidská práva". Píši možná, ptz jeho projev o tom, že "budou vás strašit....blal, bla..." je dobře známý, a přesto jsem nikde nezaznamenala, že by se tento člověk občanům tohoto státu někdy za to "bla" omluvil. Je to naopak mnohem horší, než se tenhle člověk domníval, že "nás budou strašit". A přitom on měl tu autoritu, aby zabránil tunelářům začít s rozkrádáním všeho co tu bylo. Lidé ho milovali. A kdyby se on angažoval proti těm g....ům (mb doplňte ;)) v ODS, tak by mopslíci poslušně přiběhli a upozorňovali a dotáhli kauzy Helbigů, Macka a podobných tvorů. Takhle poštěkli a spokojeně zalehli, že se nevrací "komunismus".
A také jsem nezaznamenala, že by se někdo do roku 1996 proti Klausovi ozval z vás disidentů. Takže nyní mlčte. Teď už je pozdě. Měli jste začít včas. Vy a další, a hlavně tzv."novináři". Ale to by museli být novináři bez uvozovek, to nejsou dosud, až na světlé výjimky.
14. 05. 2011 | 02:10

AC napsal(a):

kočka šklíba
Přesně tak.
14. 05. 2011 | 04:13

vlk napsal(a):

Pane Žáku díky za blog. Přečetl jsem sijej s opravdovou chutí. A hovořími z duše.
Je pouze jedný vc s kterou nesohlasím. A tou j e rozbití OF. Muselok němu dojít tak ři takTo byl a nevyhnutelná záležitost. To by s ebyl stalo i bez Klause.
Nicméně - už jsme to tady psal mnohokrát Klaus je pro mne tragická figura naší historie.
čloěk obdařený opravdu vyjímečným potenciálem, který ale ve službě své sebestřednsti založil základy nového státu jako banánovou republiku. Mohl být velkým státníkem. A udělat z téhle země opravdu funkčí stát.
Místo toho udělal ze státu děvku, sloužící atrofacijeho ega.
Výsledek známe a máme.
Jediný, kdo to měl šanci ještě korigovat byl - Miloš Zeman.
Bulvarizovaná kopie Václava Klause.

Přiznejme s ovšem, že tyhle poměry jsme umožnili mi - dnes těžc e nespokojení a deklasovaní občané. Co občané!? Nejsme občany.Jsme pouze deklasovanými hlupáky, c mají jedinou povinnost - platit partičkám držitelů klíč daně. A držet ústa. Jednou za 4 roky je nám povolen výkřik. A dobrovolně si určit toho , kdo nás bud e pkrádat příští roky.
To v tom lepšímpřípadě.V tom horším, jsme díky opatření legálně instalovaných lupičů, zlodějů a podvodníků vmanévrován d pozice, že ani ty daně už nejsme schopi latit. V tom případě se stývýme, jak oni říkají černými pasažery, těmi co jsou radši na dávkách než by pracovali.
A tak podobně.

Naprostou tragedií ovšem je, že s enajde naprosto neuvěřtelné množství hlupáků, kteří ono kradení, lhaní a podvádění oslavují,pokud kradou, lžou a podvádějí ti jejich. To dokonc eodměňují potleskem.
Vzorek těhle zatím na váš blog nedorazil. Zatím. Zcela nepochybně přijdu. Mohl bych je vyjmenovat. Nicméně - k čemu by to bylo?

Opravdu nic s e nezmění a a bud e ještě hůře. Dokud s e ta nespokojenost nepřelije na náměstí a ulice.
Tomu už opravdu budu r ozumět i Kalosukové, Klausové, Bátrové, Nečasové,Vondrové a dodejme že i Paroubkové, Palasové a Hulínští.
14. 05. 2011 | 05:52

Jeff napsal(a):

Ty Sportbary, pražský blogy + Liepold, to je dost vážný. Zařadil bych sem ještě moderátora Sedláčka se svým Mlhou naposled. Jsou tam pokyny, neodvaha, tlaky. To sem nepatří, je to srabství a je otázka psát sem. Jinak zlatá éra ODS taky z něčeho vypramenila a skončila naprostým marasmem politiky a ekonomickým kolapsem. Což třeba Mlhovi nevadilo a ošetřil profesora jako v blázinci. Dnešek s velikány, co nejezdí s Obamou v tramvaji je Belfast. 21.5. je zajímavé datum a jsem zvědav na mediální prádelnu.
14. 05. 2011 | 05:56

Pepa Řepa napsal(a):

Sen je sen
probudíš se a je den......
říkal moudrý Jan.

Tak jsme se -pane Loudale z Radětic-zasnili.
Jak by tady bylo krásně, kdyby vládli dizici a všichni jsme byli v OF nebo OH.
Jak se to mohlo stát? Měli jste tutovku.

Hmm. Tak jo. Když myslíte.
Kdybych byl jako vy, hledal bych Radětice, Loudala a bùhvíco. Sen je sen, probudíš se a je den.
šťtastnou cestu, pane Žáku.

Spravte si střechu! Zatejká.
14. 05. 2011 | 06:53

Faust napsal(a):

Vlk:
"Jednou za 4 roky je nám povolen výkřik."

Osobně tomu říkám "suverén pěti minut" - odškrtnutí v seznamu, cesta za plentu, vhození obálky...
a pak si zas připadám jako nesvéprávný blb.
(pane Stejskale, ten blb jsem já, to nikomu nenadávám, jen sám sobě, že se toho trapného divadýlka vůbec ještě zúčastňuji :-))
14. 05. 2011 | 07:22

resl napsal(a):

hradní intrikán "ví" co si národ přeje, akorát se jej nikdy nezeptá novinář, jak to ví ? A tak za zbabělost plaťme. Stačilo by pár set lidí před Hradem a naši nebojsové v čele s Jaklem se zhroutí. Nemají se čeho bát, občanská společnost neexistuje a intrikán to se svými slouhy ví. zná přece sám sebe nejlíp.
14. 05. 2011 | 07:39

anti politik napsal(a):

Pane Žák, tohle všechno jste museli vidět a vědět už před deseti patnácti lety, takže copak až teď, když se loď potápí a vědí to už úplně všichni? A možná kdyby to všichni už nevěděli a neprovalilo se jací jsou čeští politici včetně disentu za prapodivnou odrůdu homo sapiens, třeba bychom teď tenhle blog vůbec nečetli. Já bych řekl, že disent má největší díl viny na dnešním stavu, ten přece hned po revoluci ohnul zákony jako první pro prospěchy svých členů! Dokonce největší morálka disentu se nechal podplatit nezákonnou restitucí a nesmrděli mu prachy o mafiána Junka, jako mu teď nesmrdí od Bakali! Ne, ne pane Žák vy nesete stejnou vinu a ať se vám to líbí nebo ne, vy patříte k těm, kteří to tady zmrvili a léta byli ticho po pěšině přestože věděli, že to jde od deseti k pěti! Ještě před dvěma lety (kdo si to pamatuje) bychom takovýto blog tady nečetli, protože si by ho ani Žák nedovolil napsat, teprve poslední rok kdy se národ nasr..., že už to začíná být jasné i těm nahoře se roztrh pytel se statečným disentem a dalšími blogery z řad jak jinak než jen těch, co už už měli možnost to tady mrvit a kteří byli donedávna potichu, protože před dvěma roky by tohle bylo riziko napsat-teď už né, teď se statečných vyrojilo jako hub po dešti!! Celý to vyměnit i s disentem a dalšími kdo se na ničení ČR a politickém svinstvu podíleli!!
14. 05. 2011 | 07:59

anti politik napsal(a):

Je zajímavé, když začne někdo tepat úděsný stav české politiky, tak to bere jako odpustek a snaží se tím popřít i svůj díl viny a bohužel jakmile napíše něco proti dnešnímu marasmu, tak nicky nekoukají na to jetkli onen pašák taky nedělal po revoluci politiku a tudíž jestli taky přidal ruku k dílu na zničení a zkorumpovanosti ČR!! Jak to začalo tak to bohužel pokračuje!!
14. 05. 2011 | 08:15

Maximus napsal(a):

anti politikovi

Myslím si, že panu autorovi článku křivdíte. Ono se i dříve leccos vědělo, ale jaksi chyběla řekl bych celková syntéza a poznání naší společnosti. Mozaika poznání se poskládala nebo už skoro složila až teprve nyní. Navíc skoro všichni jsme byli optimisti a věřili té lži, že trh to srovná a bla, bla, bla...
Už jsem to tady v jiném příspěvku psal, že např. almanachy, které vydával Baťa před 2.WW uváděly o Sovětském svazu naprosto pravdivé informace o veškeré té hrůze a skutečném žití lidí tam. Přesto lidé v ČSR si zvolili cestu ke komunismu nebo se nechali zmanipulovat. Mohl bych uvést ještě horší příklad, Židé u nás a okolních státech věděli už o Hitlerovi, že je to šílenec, který je nenávidí a přesto tady čekali jako hloupí a on je nechal odvést na smrt doslova jako dobytek! Oni asi nedokázali pochopit, že je někdo schopen zorganizovat a provést takové zlo.

No a zřejmá paralela je s našimi politiky, jsou to většinou lidé co chtějí politikou zbohatnout a myslí jen na sebe a občan volič je jim v podstatě ukradený. No a my blbci jim vždy v pravou chvíli dáme zase svůj hlas.
Krásný přímo transparentní příklad jsou VV, mají plnou hubu boje proti korupci, ale kauza Drobil, kdy měly být ukradeny 3 mld.Kč a z toho mělo být přerozděleno 500 mil.Kč ODS, jim jaksi nevadí v tom, spolupracovat dále v koalici s takovými zloději! Tohle by ve vyspělé demokratické společnosti kousek od našich hranic nebylo vůbec, ale vůbec možné! To je na nové volby a razantní postup orgánů činných v terstním řízení. Ale tady se president zastane lumpů a toho kdo celé vytáhl na veřejnost prakticky odsoudí a celou kauzu bagatelizuje sám nebo pomocí svých hradních fámulusů. VV mohli tehdy položit vládu a byli by slavní, lidé tady velmi touží po normální slušné straně, ale když oni se právě usazovali v PS a na ministerských postech u korýtek plných žrádla. Ta stara má však jiné priority, boj proti korupci jsou jen takové pěkné líbivé kecy.

A tak je to se vším, příliž dlouho nám trvá než pochopíme souvislosti.
Pěkný den!
14. 05. 2011 | 08:35

Stařeček napsal(a):

vlku, jako obyčejně naprostý souhlas. Co ale naplat, když ti co jdou volit jsou buď zainteresovaní na lízu, nebo tupci. Ti co volit nejdou, o těch raději nemluvím.
14. 05. 2011 | 08:43

SuP napsal(a):

Pepa Řepa -
Hezký! Trochu se bojím, že moc zdejších bojovníků Fimfárum tak dobře nezná ....
Jako s těma perlama.
14. 05. 2011 | 08:44

vlk napsal(a):

echápu nájezdy na pana Žáka
viz třeba antipolitik a k mému překvapení i kočka šklíba a někteří další.
Nen mi nic známo o tom, že by se nějak podílel na budování našeh Krachystánu, že by někd y adoroval Velkéh Kormidelníka, že by podporoval mafiánské řízení a budování struuktur státu. Ani za Klause, ani za Zemana ani za nikoho dalšího.

Budeme popravpvat posly špatných zpráv? Nastavovatele zrcadel?
Nebo t slízne jen proto , že je nám z toho všeho skutečně na zvracení?

Nevím. Mně osobně zrovna pan Žák připadá a to dlouhodobě , jako jeden z mál a příčetných a rozumnýchz aspoň trochu veřejně vystupujících lidí. Kolik podobných jich znáte?

Opravdu musí být cílem nekopromisní vendetty? No na tu já mám jiné než zrovna pana Žáka

Fauste
rozumím Ti naprosto. Oba píšeme o tomtéž. Jen to jinak pojmenováváme.
14. 05. 2011 | 08:52

Jedla napsal(a):

Dobrý, výborný text.
almost glossed™ sice upozorňuje na "mediální krytí", ale žádný text, který má mít začátek a konec a mezitím neztratit nit, nemůže obsáhnout všechno. Určitě, média nedělala média, tedy "prostředníky" (zprávám, myšlenkám ani názorům), nýbrž "straníky". Máme v ČR partia, ne média. Trvá to dodnes. Jenže je nás tady deset milionů. Je tedy na nás "vyžádat si" a zaplatit si kvalitnější zdroje informací.

Ten yeti je tu nový? Chová se jak od neviditelnýho psa. Štěká, neargumentuje. Jediné, co napsal, je představa, že politika a podnikání jsou jedno a totéž. Smutné. Svět je dost velký pro různé lidské činnosti, které se doplňují, nestojí proti sobě. Kdo dnes vidí jen podnikání, neliší se svou slepotou od komunistů, kteří zase uznávali jen námezdní práci. Jenže politika je blíže zcela nevýdělečným aktivitám, občanské společnosti. Ostatně, politická strana je svého druhu sdružení, spolek, klub. Má (platící) členy, a členům se zodpovídají volení činovníci, vedení. Přesně opačně než firma, která má majitele, těm se zodpovídá management, vedení, a tomu vedení se zodpovídají zaměstnanci. Kdo ten rozdíl nepochopí, nepochopí nic z demokracie, a nakonec demokracii jako málo efektivní odmítne. Škoda. Ostatně - i ve spolkovém životě je vidět ten tumor pasivity a "zákaznického", spotřebitelského přístupu. Od doby, kdy svět podnikání ukradl slovo "Klub" světu spolků, ("Klub planeta Nova", "Knižní Klub", i prakticky všechny velké sportovní kluby ...) mají mnohá tradiční občanská sdružení problémy s pasivitou členstva, jakoby zaplacením ročního příspěvku činnost člena končila, a dál je to na činovnících. Jako by člen byl jen spotřebitel, zákazník se "zákaznickou kartou na výhody", rozhodující se jen o tom, kterou výhodu si dnes vyčerpá, ale spolkový život, rozhodování, správa spolku, to ho už nezajímá. /Ostatně soudím, že na tuto "zákaznickou" pasivitu členstva, které se z vysoka vykašlalo na kontrolu a řízení, dojely i družstevní záložny, kampeličky./

Zpět k článku. Poukaz na politizaci a nedostatek profesionality úřadů, nedostatečné oddělení politického a veřejně správního rozhodování, to je naprosto správný postřeh, nemohu silněji souhlasit. /Ostatně sám bych rád viděl i zřetelnější oddělení státně správní agendy od územně a obecně samosprávné./ Jistě, složební zákon není věc samospásná /jakožto nic není samospásného, navíc každý zákon se dá zvorat/. Ale jak vlastně donutit autority státu k čemukoliv, třeba i konečně k aplikaci zákona dávno přijatého, jen znovu a znovu s odloženou účinností? A nejen toho, vždyť internetovým prostorem létá spousta promyšlených a obecnému blahu, společnému dobru prospěšných myšlenek a návrhů. Jaká je "cesta" k nápravě věcí?

Domnívám se, že bez té aktivity, občanské, spolkové, ne-podnikatelské, to jednoduše nejde. Celá demokracie stojí na víře, že většina z nás je dobrých, že zájem většiny z nás je kompatibilní se zájmy ostatních, takže můžeme vytvořit společenství, a v tom společenství se rozhodovat názorem většiny. A pak bude více rozhodnutí dobrých (ačkoli samozřejmě špatná budou též), a společenství nám bude k dobrému (ačkoliv samozřejmě občas se jedinec do konfliktu se společenstvím dostane). Nefunguje nám to právě proto, že jsme společenství, a svou odpovědnost za ně, svou aktivitu v něm, opustili. Vraťme se tedy. Do spolků, i do těch politických stran. Aktivně, zdola. Je jedno do kterých, každý podle svého, pro každý názor i každou životní zkušenost někde místo je. Ale nezbývá nám, než nejen volit, ale i ovlivňovat kandidátky a programy. Zdola. Oproti fungujícím demokraciím je u nás obrovská propast mezi počtem aktivních členů politických subjektů a počtem voličů. Pak i na volby pohlížíme pasivně, zákaznicky, kandidátky jsou pro nás jako na zboží v krámě, a ne aktivně jako na jeden z dějů v NAŠEM společenství, kterým OVLIVNÍME své životy. Tedy - v politických stranách jsou jistě i špinavci, ale když tam vstoupí dost členů, pak, věříme-li demokracii, dostanou se špinavci do menšiny a defenzívy. Nebo Vás napadá něso jiného? Bezpracného? Zase nějaká česká zkratka /viz kupónovka/, kterou se dá peloton bez námahy předběhnout?
Abych se na závěr vrátil k almost glossed™ a jeho mediálnímu pokrytí. I tady to nikdo za nás neudělá. Což tak podpořit (předplatným, finančním darem) dnes čteností málo významné a vlivné, ale zpravodajstvím i publicistikou kvalitnější než mainstereamová media?
14. 05. 2011 | 08:54

vlk napsal(a):

Stařečku,

zdravím. A díky. Jo možná , že byste měl zkusit tuhle adresu

http://urfaust.bloguje.cz/

Třeba tam najdete něco ke čtení. VYskytuji s e tam teď daleko častěji než na Aktuálně.
14. 05. 2011 | 08:56

Dočekal napsal(a):

Teď jsem jen zvědavý a to, za jak dlouho se nad tímto článkem objeví pět dalších a to jen proto, aby nepohodlný článek nepohodlného autora co nejrychleji zmizel v zapomnění.

Jinak samozřejmě souhlas se vším, co pan Václav Žák napsal. Tan článek jsem si s dovolením uložil do svého počítače a už jsem také odkaz na něj poslal všem svým přátelům.

Jenomže ta zásadní otázka samozřejmě zní: Co teď s tím a hlavně - jak z toho ven?
Mám velkou obavu, že žádná změna tady nenastane do té doby, dokud bude politiku této země řídit Nejvyšší Hradní. Jeho blahosklonnost a hlavně licoměrnost se naplno projevila včera, když pan prof. Ing. Václav Klaus CSc. dr.h.c.45x milostivě prominul panu Vítu Bártovi to jeho "opilecké" blábolení.

No, nevím. Podle mne je tím hlavním hybatelem dějin této těžce zkoušené země za těch posledních dvacet let jen jeden člověk. Samozřejmě že není sám! Bez jeho souputníků a hlavně pak řiťolezců a v neposlední řadě také vykonavatelů jeho vůle by to nikdy nemohlo dojít k těmto koncům.

"S odstupem času se neomylní vůdcové nezřídka stávají tím největším omylem."
14. 05. 2011 | 09:09

Honza napsal(a):

to autor:

... perfektní analýza, ještě lepší syntéza ...

to blogeři: tou syntézou mám na mysli odpověď na Vaše stále se opakující se nářky jak z toho ven. Odpověď Vám ale pan Žák dal - to je ta syntéza.
pokud by Vám to ale nestačilo, doplním moudrostí TGM:" ... otázka cti národa,je otázka cti každého jednotlivce ...

hezký den
14. 05. 2011 | 09:15

old napsal(a):

Pane Žáku, jako ve většině Vašich vystoupení, vícevrstvá a hluboká analýza. Navíc jste na mě stejně konzistentně působil i ve svých polistopadových vystoupeních. Přesto jste spolu se svými politickými spolupracovníky přepustili svou politickou a ekonomickou moc (a to velmi snadno, bez skutečného odporu a politického souboje) nastupujícím zlatokopům a technologům moci. Mnozí z vás získali určitá postavení a užívají si svého zajištění dodnes. Rád bych si přečetl někdy Vaši analýzu zabývající se tímto aspektem osobního selhání, který by se dal ve zkratce vyjádřit slovem PROČ? Snad je i na toto zásadní téma dost velký časový odstup.
14. 05. 2011 | 09:18

abba napsal(a):

Vedle sochy Masaryka s nápisem "Zasloužil se o stát" možná jednou bude i socha Klause s nápisem "Zasloužil se o devastaci státu"
14. 05. 2011 | 09:23

Pepa Řepa napsal(a):

Máte to dobrý, pane Žáku.
Už jste u Wendyse v památníku. Jako hybatel dějin.
:-)))
14. 05. 2011 | 09:24

stále rebel napsal(a):

Pro Pepa Řepa.
Zalez, …., za více slov nestojíš.
14. 05. 2011 | 09:29

Petr B. napsal(a):

Nejhorší a nejvíce poškozující pro náš stát byla druhá polovina roku 1990 a pak celý rok 1991. Novináři drtivé většiny deníků, časopisů...TV až hystericky propagovali pouze a jen pravicové politiky a ekonomy OF a od 1. 1. 1991 ODS... ekonomové, kteří měli jiný názor než Klaus, Ježek atd. byli ostození coby komunisté, i když se jednalo třeba i o pravicové ekonomy (ale mimo OF, ODS, ODA, KDU-ČSL..) např. Milan Zelený. První diskusi o reformě dovolila veřejnoprávní TV (tehdy asi ještě státní TV) až někdy v polovině 1991 a tehdy už bylo rozhodnuto o všem...na 20, 30 let dopředu. Léta 1992-1996 už byly pouze důsledkem tohoto období a této pseudopravicové hysterické kampaně díky které teď máme obrovské dluhy a rozkradené hospodářství. A utrpení velké části obyvatelstva, které však dosud kvůli sdělovacím prostředkům nepochopilo, co se stalo a co se ještě stane. Největší vinu nesou novináři, pak se teprve přidala "elita" tzn. celebrity včetně herců, zpěváků, moderátorů...kteří pomáhali ideologicky masírovat obyvatelstvo. Kampaň pro volby 2010 se podobala hysterii voleb 1992.
14. 05. 2011 | 09:42

Pepa Řepa napsal(a):

stále rebe
Hmmmm. Tak jo.
:-))))))
14. 05. 2011 | 09:45

almost glossed™ napsal(a):

Jedla: To má svou historii. Autor už prokázal, že diskusi o vině novinářů

a) sám nepřipustí
b) z jiných stran bagatelizuje a shodí

Přitom, když někdo krade a druhý mu vědomě dělá alibi, umetá cestičku a kryje záda, jsou vinni oba stejně.
14. 05. 2011 | 09:53

almost glossed™ napsal(a):

P.S: Reformy!
14. 05. 2011 | 09:55

Dočekal napsal(a):

stále rebel:

Tohle neřešte.
Pepa Řepa má totiž z Václava Dočekala docela slušnou fobii. On si ten protivnej Dočekal totiž dovolí psát články a fejetonky a představte si, oni mu ty jeho články dokonce zveřejňují!

Pokaždé, když mne Pepa Řepa poctí svojí laskavou pozorností, vytanou mi na mysli slova nezapomenutelného pana Miroslava Horníčka: "Kritik je člověk, který vytýká autorovi, že to nenapsal tak, jak by to napsal on. Tedy kdyby to uměl."

Pepa Řepa jde ještě dál. On jednoduše nemůže přenést přes srdce, že ten Dočekal nejen že umí psát, ale že dokonce umí psát tak, že to lidé čtou.
Pepa Řepa také možná zaznamenal, že některé moje články, které pan Stanislav Blaha vymazal, dnes čile kolují po netu. A tohle jej zkrátka frustruje natolik, že mi věnuje svůj čas a pozornost v množství větším než malém.
--------
Včera odpoledne jsem tady "pauzíroval." Jednoduše proto, že jsem dal přednost soukromým interpelacím v té naší malé vinárničce.
Tentokrát se tam politika příliš neprobírala, přednost totiž dostal hokej. Přesto jsem tam zaznamenal zajímavý nápad.
Jeden přítel totiž navrhnul, aby pan Libor Stejskal zřídil na těchto stránkách zvláštní rubriku s názvem "Napsali o mně" a věnoval ji Václavu Dočekalovi.
Jako první by tam prý mohl vložit to, co o mně na tomto serveru zveřejnil pan Stanislav Blaha a co tady celkem nedávno zopakoval jakýsi anonym. Mohl by prý k tomu také přidat všechny ty "laskavosti" v podobě urážek a falešných obvinění v podání nicků blue jay, Rumcajs, hoven, SuP, Vlkodav a dalších.
Pochybuju, že by se pan Stejskal o takovémuto kroku vůbec odhodlal. Ona by to totiž byla jen koncentrovaná nenávist, navíc nijak neodporující Kodexu diskutujících. A tohle už by bylo přece jen trochu silné kafe.
Takže ty "líbeznosti" si tady budu moci o sobě číst zase jen po částech a na pokračování.

Teď jsem jen zvědavý na to, kdo se přihlásí jako první.
14. 05. 2011 | 10:00

Tenco napsal(a):

Celá ta věc se neudála spontánně. Na bázi individuální svobody a jejího projevu ve standardním prostředí volné soutěže názorů a voleb.
Šlo o řízený mocenský převrat, kdy mafijní korumpující struktury bývalého centrálně byrokratického kapitalismu uznaly porážku svého politického systému a toto poznání proměnily ve své další vítězství. Tedy - ti "chytřejší" z nich. Pro hloupější z nich jsou zde postkomunistické vyhnívající straničky politicko-živnostenského typu - salónní komunisté apod.
Honzík a Ančí skočili zase na špek. Stejní lidi , kteří jim v mediální sféře dlo uhá desetiletí zpívali ,klábosili a hráli o tom, že socialismus sovětského typu - tedy centrálně byrokratický kapitalismus - je ten nejbáječnějnější výdobytek historie, tak titíž lidé je začli masírovat mantrami o prosperitě a svobodě.
Aniž by tušili, co taslova vlastně znamenají a jak se takové prosperity a svobody dosáhne. Prostě vyměnili jednu symboliku za jinou.
A podle nich to provedli i Honzík s Ančí. Jakpak by ne - vždyť přeci svobodu už máme - a prosperita ? No na tu máme šíbry z Prognosťáku, přátele v IMF (potažmo americkém ministerstvu financí), něco málo pomůže Německo, něco málo Rakousko, něco málo...A že se neobejdeme bez nepostradateloných odborníků z řad komunistů a estébáků ? Ale - to je přeci jasné. Stejně jako se neobejdeme bez právní kontinuity. Vždyť přeci nikdo nechce chaos.

A nastal chaos.
Morální, ekonomický, právní.

Cui bono ?
/nezaměňovat prosím služebníčky se styčnými důstojníky a už vůbec ne se skutečnými vládci/ :((((

"Čo s tým ???
Teraz je hlávné zachovať klud. Čaká nás totiž vela práce. Náša reforma potrebuje každú ruku, každú hlavu...aj srdcá. Lebo to robíme pre zaistenie budúcnosti našich detí, vnukov, detí našich vnukov a vnukov detí našich vnukov."

Což jim - jaksi z podstaty věci samé věříme. Kdo by neměl sarost o budoucnost své rodiny. Která matka či otec.
Nebo kmotr.

:(((
14. 05. 2011 | 10:05

Pepa Řepa napsal(a):

Wendys
sice nevím, kdo je Stanislav Blaha, ale to je fuk.
Že umíte psát, jeden by dokonce řekl, že máte "mistrné pero", o tom nepochybuju.
Celej Jirásek. Dokoce by se dalo říct, že jste mistr zkratky.
Proč Vás mažou?
To je zločin proti české slovesnosti.
:-)))))
14. 05. 2011 | 10:07

stále rebel napsal(a):

Autor problém české společnosti vystihnul velmi dobře.
Co především vyhovuje českému Pepíkovi, který těží z klientelismu a korupce, je nepořádek. Neexistují vhodná hodnocení a statistiky jak pro hodnocení lidí, tak materiálních nákladů.

Uvedu příklad

„I proto voláme tak draho. Česko má jednoho z nejhorších regulátorů v Evropě“

„Na špatné fungování ČTÚ jako regulátora telekomunikačního trhu opakovaně poukazuje Evropská unie. Není náhodou, že v každoročním žebříčku vydávaném Evropskou asociací telekomunikačních operátorů ECTA (European Competitive Telecommunications Association) se český regulátor pravidelně umisťuje na vrcholu mezi nejhoršími regulátory v Evropě“

„Součástí zprávy je hodnocení práce ČTÚ od roku 2005. Od té doby se český úřad pohybuje vždy v první pětce nejhorších regulátorů. Za poslední roky svou pozici navíc výrazně vylepšil a dotáhl to až na medailové stupně. Zatímco v roce 2006 byl ČTÚ pátý nejhorší v Evropě, v roce 2007 to dotáhl už na stříbro a v roce 2008 na bronz. Horší situace než v Česku je podle ECTA už jen v Polsku a v Turecku, které bylo do žebříčku zařazeno poprvé. Tím lze vysvětlit i jemné vylepšení pozice ČTÚ.“

http://mobil.idnes.cz/i-proto-volame-tak-draho-cesko-ma-jednoho-z-nejhorsich-regulatoru-v-evrope-154-/mob_tech.asp?c=A100419_201013_mob_tech_lhc

Takováto srovnání bychom měli nejen sledovat, ale podrobovat jim celou státní správu.
14. 05. 2011 | 10:16

stále rebel napsal(a):

A ještě doplním, nejen sledovat, ale pro české Pepíky na takto hodnoceném úřadě udělat zemětřesení.
14. 05. 2011 | 10:19

mb napsal(a):

vlk napsal: Přiznejme sI ovšem, že tyhle poměry jsme umožnili mi ...

komentář: mluvte prosím sám za sebe ...

já jsem Klause nikdy nevolil, mafiánský kapitalismus NEMÁM RÁD, a Klause považuju za patologickou osobnost a zjevné zlo ...
(politicky se snažím angažovat ve straně zelených protože myslím že environmentalismus a čisté životní prostředí JE DŮLEŽITÉ)

takže mi prosím nepředhazujte, že za něco mohu, díky ....
14. 05. 2011 | 10:20

mb napsal(a):

to je asi jako když vás někdo znásilní ... a tedko té oběti vmeteš do tváře: STEJNĚ SIS ZA TO MOHLA SAMA / STEJNĚ SIS O TO KOLEDOVALA, DOBŘE TI TAK ...
14. 05. 2011 | 10:21

Bob napsal(a):

Vzpomínám si, jak v našem městě proběhlo několik střetů mezi názorem odborníka - vedoucího úředníka a vládnoucího politika. Reagovala na to i média a pokud si pamatuji, objektivně. Psal se rok 1991 až 1993. Vždycky vyhrál politik. Cítil jsem, že to není správné, že se tu něco láme.
Tehdy jsme asi měli vyjít do ulic a zabránit tomu. Jenže není to tak jednoduché a nejde jenom o statečnost. Například, kolik by nás asi bylo?
Proto nic nevytýkám ani panu Žákovi, který měl možnost tohle prožít v celostátním měřítku.
Díky za ten článek.
14. 05. 2011 | 10:29

vlk napsal(a):

mb

tak jo hochu. Ty jsi nikdy nevolil stranu, která s epodílela na vládě? ty jsi nikdy neobhajoval žádné její kroky? Jestliže nikoli, jentak namátkou si ovšem vzpomínám, že jsi byl volič zelených, tak možná, ovšem jen možná máš právo na svoji repliku.
Velmi podmíněně. Protože my všichni trpíme držitelům klíčům jejich moresy.
A jestli si dobbře vzpomínám, obhajoval jsi tad y nalepení na židle u zelených zadků v kauze Čunek. Bez čunkiády by nebyl amožná součásná hniloba.
14. 05. 2011 | 10:33

Dočekal napsal(a):

Pepa Řepa:

"Celej Jirásek. Dokoce by se dalo říct, že jste mistr zkratky.
Proč Vás mažou?"
-----------------
Oni mne mažou? Kdy a kde? Mohl byste mne laskavě poinformovat?

Nebo je to od vás jen další primitivní pokus o kopnutí si do mého kotníku? V tom případě jste na tom už hodně špatně.
Za to já ale nemůžu v žádném případě.
14. 05. 2011 | 10:36

Jedla napsal(a):

almost glossed™

díky za upřesnění. Se závěrem o spoluvině souhlasím.
Ale nelze se domnívat, že novináři "usvědčení ze spoluviny" půjdou do sebe a začnou dělat poctivou novinařinu. Jednak si svou vinu nepřiznají, jednak je tu vedle úmyslu i prostá neschopnost. Viděl bych to tak, že nahoře (majitelé, šéfredaktoři) převládá ten úmysl, zatím co dole (redaktoři) ta neschopnost (neb to je patrně kritériem výběru redaktora eléva, zdá se mi).
No a samostatnou kapitolou jsou (mnozí, přesto ne! všichni) komentátoři. Ti se učili u Goebbelse: "Konáme tu REFORMNÍ dílo, o kterém jsem přesvědčen, že jednou bude zapsáno do knihy evropské historie docela velkými písmeny." (J. Goebbels k českým novinářům, Berlín, 11.9.1940).
14. 05. 2011 | 10:36

Tenco napsal(a):

ad mb
...což je krajně nechutné.
A nespravedlivé.

Vinit znásilněnou z toho, že ji nebylo slyšet. :((

Zdravím vlka.
Poměrně zajímavý článek o PVE : http://www.thestreet.com/story/11098069/1/how-thin-film-plans-to-beat-chinese-solar.html
14. 05. 2011 | 10:38

stále rebel napsal(a):

Podíval jsem se na složení rady ČTU, samozřejmě, že tam jsou trafikanti a ne jeden, například tento (Mediální expert ODS a člen Rady ČTÚ Petr Štěpánek) jmenovaný vládou bez důvěry

Petr Štěpánek, člen Rady Českého telekomunikačního úřad

„V roce 1994 působil jako tiskový tajemník předsedy vlády Václava Klause. V letech 1994–2006 byl členem a místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 2003–2006 soukromým mediálním konzultantem.
V listopadu 2006 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2011.“
14. 05. 2011 | 10:40

SuP napsal(a):

Nejhorší ze všeho byly roky 1990, 1991, 1992, 1993 a dál až do roku 2002.
Všichni všecko rozkradli a na mě nic nezbylo!
A v roce 2006 jsem dostal pastelky.
14. 05. 2011 | 10:46

AC napsal(a):

mb
Vy se angažujete ve SZ? Tak to si u vás musím udělat zavčasu oko, pač se dostanete do parlamentu a Vy sám třeba usednete do ministerskýho křesla a stanete se papalášem - podle toho, jak vysoko teď stojíte:-)
14. 05. 2011 | 10:48

mb napsal(a):

ach vlku vlku, doma li jsi ...

NENECHÁM SI PŘIŠÍT ODPOVĚDNOST ZA NĚCO ZA CO ODPOVĚDNOST NENESU ...

řeknu ti tedy svoje parlamentní volby i když to je pro demokraty posvátná záležitost ...

92 bych volil OH ... ale nebylo mi ještě 18 ...

96 jsem patrně volil SD nástupnickou organizaci OH ( proste Dienstbieara ... = nepatologickou osobnost na rozdil od Klause )

98 jsem poprvé a naposled volil čssd ... volil jsem Zemana, který se VÝRAZNĚ vymezoval vůči Klausovi / podnikatelé mafiáni do tepláků, etc. / a pak se s ním objal po volbách ( což beru jako osobní podraz ... /

dal uz to psat nebudu ... prostě vlku pokud přemýšlíte mozkem ... nemůžete mi přišít odpovědnost ... kterou tu paušálním výrokem zanášíte ...

můžeme za to všichni ...OMYL ....

ANO v roce 2006 jsem volil Bursíkovy zelené ...

a myslím že to byla dobrá volba ... i když zválcovaná nespravedlným nepoměrným systémem ... / odtud přeběhlíci a korupčnost hned v počátku / ....

Vlk napsal: Protože my všichni trpíme držitelům klíčům jejich moresy

JÁ DRŽITELŮM KLÍČŮ JEJICH MÓRESY NETRPÍM ...

vlku, mluvte prosím sám za sebe ...

mám vzít zbraň a odstřelit Klause jako prašivého psa ???

Vlku ... CO JE ALTERNATIVA ???

Generální stávka v trvání 2 týdnů ???

(nestanete se pak spolupachatelem zla ve prospěch ksčmčssd ? )

takže vlku ještě jednou pro tebe ...

JÁ ZA SOUČASNÝ POLITICKÝ MARAST ODPOVĚDNOST NENESU !!!

abych měl čisté svědomí ( z žádného jiného důvodu ) jsem v roce 2008 vlezl do strany zelených ...

a to je tak jediný co mohu dělat

organizujete se vlku politicky nejak vy ?

snažíte se ???

opravdu nenesu odpovědnost za současný politický marast ...

ja jsem ta přehlasovávaná minorita ...

takže mi neberte to jediné co mi zbylo, jsem li válcován něčím, co NEMOHU OVLIVNIT ...

vědomí že stojím na správné straně ....

pokud se vydáte cestou terorismu / defenestrací, dejte mi vědět ....

odpovědnost přijite sám sobě ... mě do toho laskavě netahejte, děkuju vám ...
14. 05. 2011 | 10:55

mb napsal(a):

přišijte ...
14. 05. 2011 | 11:01

prorok napsal(a):

Myjete si a budete si myt ruce, jako ten Pilat. Vsechna ta disidentska pakaz, chartisti, poradci, exulanti, novinari, komedianti, byvali komunisti i jejich byvali sympatizanti, papezenci, vsichni, kterymi je tato spolecnost prozrana jako rakovinou. A nakonec to vsechno svedete na lidi, kteri vas vsechny proklinaji. "Vsak jste take cinkali."

......
A co necháš svojí matce, dcero má?
a co necháš svojí matce,
jež tě milovala sladce
a draze tě chovala?
"Kletbu zůstavuji tobě, matko má!
kletbu zůstavuji tobě,
bys nenašla místa v hrobě,
žes mi zvůli dávala!"
14. 05. 2011 | 11:08

Dočekal napsal(a):

K té odpovědnosti jen tolik:
Přímo odpovědný je každý z nás jen za to, co dokáže přímo ovlivnit. Nikdo z občanů - voličů tedy není přímo odpovědný za to, co udělají jím zvolení zástupci poté, co získají mandát.
Zářným příkladem je v tomto mistr nad mistry a skutečný techolog moci pan Miroslav Kalousek. Před volbami nastrčil naivním voličům jako maskota své strany s názvem TOP 09 pana knížete v námořnickém a s fajfkou v puse a teď říká "Voliči nám dali k těmto našim krokům mandát."
Podobné je to v případě strany pana Víta Bárty s názvem Věci Veřejné. Toto uskupení skutečných a nefalšovaných kariéristů totiž udělalo krátce po volbách obrat o stoosmdesát stupňů a jejich voliči na to teď koukají s otevřenou pusou.

Ten přepis inkriminovaných nahrávek není nic proti jejich poslechu. Výmluva, že pan Vít Bárta byl opilý, protože při té seanci se vypilo deset lahví těžkého francouzského vína je natolik směšná, že jí už věří jen ten, kdo jí zkrátka věřit chce. Ony totiž opilecké hlasy zní opravdu trochu jinak.

To, že oba skuteční lídři svých stran, tedy pan Kalousek i pan Bárta, požívají zvláštní přízně Nejvyššího Hradního, překvapí jen toho, kdo nesleduje naši politickou scénu delší dobu.
Tohle všechno se totiž děje jen proto, že je zapotřebí co nejvíc oddálit den, kdy nejen to nevinné dítě pozná, že "král je nahý."

No, zatím si o tom můžeme alespoň planě poplkat na netu. Zatím.
14. 05. 2011 | 11:13

almost glossed™ napsal(a):

Jedla: Naprosto souhlasím...
14. 05. 2011 | 11:15

vlk napsal(a):

ach tak
mb
za politický marast odpovědnost nenese!
Kdepak, on miniláně 2x volil vládní stranu. A dodnes hájí šílené počínání Bursík family ve vládě .. Tak to nemá chybu.

Ty kdož jsi nehřešil, hoď kamenem.
mbéčko hází ro jistotu celé skály...
Jsem rád, že vím, kdo je poslední spravedlivý v téhle zemi.
Jak že je ten citát jistího německého intelektuála z dob nacismu?
Když zavírali židy, mlčel jsem,nejsme žid, když zavírali sociální dmeorkaty mlčel, nejsem sociální demorkat, když zavírali.. no nepamatuji si to , ale Jedla tuším t sem dával pod jednoho Tomského... Tam t lze dohledat.

Teď vím kdo byl autorem.
nějaký mbéčkův předek a zněmecké strany.
Rozdíl mezi nimi ale je v zásad ě v tom. že mbéčko ještě není dostatečného věku, aby zmoudřel.
On je zatímv e ěku Piláta z Pontu.KDybs náhodou netušil,kdo to je a nechtělo s e ti to hledat, tak to nahradím tímhle - on je zatím ve věku českého muzikanta. Ten nic , on muzikant.
14. 05. 2011 | 11:37

mb napsal(a):

vlku můžete prskat jak chcete ... tim ze volim vladni stranu nedávám přece žadny bianko šek ke krádežím ...

snažil jsem se vám vysvětlit, že moje motivace k volbě zemana 98 byla negativní ... bylo to proti klausovi ( tak se zeman vymazal a naopak ) nemohu za to že se zeman s klausem po volbach objali ( podle me to dalo dost zasadni hřeb do rakve č. demokracie ale to je stejně jedno ) ....

vlku ... u nas nekdo zavira židy ... ??? a sociální demokraty ???

prostě pokud cítíš, že máš odpovědnost na soudobém politickém marasmu, tak ši přišij sám sobě ... nikoli mně ...

ptal jsem se tě na tvé cesty ...

je terorismus ta cesta ???

organizuješ se politicky vlku ... ???

piláta mně neuč znát ...

hele vlku ja nehazim žadny skaly ani nepíchám třísky do očí bližních svých ...

ale prosimtě uznej (ale to neuznáš) že tvá blbá paušalizující věta ´můžeme za to všichni´ je jen blbou paušalizující větou ...

nic víc, nic míň ....

ja se s tebou nechci hadat ... akorat prostě někdy tve ´spravedlive´ rozhořčění/rozhorlení míří blbym směrem ....

tak se měj hezky ....
14. 05. 2011 | 11:47

mb napsal(a):

vymazal = vymezoval
14. 05. 2011 | 11:48

stejskal napsal(a):

Pane mb,

fakt si myslíte, že občan má jen dvě možnosti, jak projevovat svůj zájem (resp. brát se) o věci veřejné? Tedy jednou za čtyři roky jít k volbám, či se uchýlit k terorismu? Popřípadě se organizovat politicky?

Jinak s tou otázkou souhlasím: též mám pocit, že zde nikdo židy ani sociální demokraty nezavírá.

Takže problém myslím bude spíš v té přepjatosti (viz oba odstavce výše). Většina lidí vidí politiku jako nesmiřitelný stranický boj. A politika je přitom myslím právě to, že se člověk neustále snaží starat o to, co je kolem něho, přispívat podle svého nejlepšího vědomí k tomu, aby se to zlepšilo. Masaryk tomu říkal "drobná každodenní práce".

Hezký den Vám i panu vlkovi.

P.S. A teď to zase schytám zprava i zleva. Jsem odporně kompromisnický a komformní, málo nesmiřitelný, neřku-li revoluční. A za všechno špatné stejně můžeme my novináři společně s politiky. My hlavně proto, že furt někomu nadržujeme :-)

P.P.S. Ten text pana Žáka je podle mne naprosto brilantní, ostatně jako vše, co napíše (a nic na tom nemění fakt, že ne vždy máme na některé drobnosti úplně identický pohled).
14. 05. 2011 | 12:09

AC napsal(a):

Vinu neseme opravdu všichni už tím, že jen třeba každý trpně přihlížíme místo toho, abychom si uvědomili, že jednotlivec nic nezmůže a přesto se proti zlu nejsme ochotni spojit. Na druhou stranu, jak hodnotit ty, kteří takovou snahu už v malém realizovali - viz. nejrůznější protesty a demonstrace, ale druzí je nechali ve štichu?
Soudit druhé je těžké, sám sebe ještě těžší. A protože nikdo z nás není zcela bez viny, byť nepřímé, neházejme kamením na druhé, abychom si pro případ nouze k sobě neuzavřeli vrátka. Tím pak teprve ničeho nedosáhneme.
14. 05. 2011 | 12:19

Dočekal napsal(a):

Pane Libore Stejskale,

vím, že jste nám tady před časem prozradil, že moje diskusní příspěvky nečtete, ale teď byste přece jen měl udělat výjimku.
V diskusi pod tímto blogem

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-lipold.php?itemid=13137

vám totiž jeden z vašich chráněnců právě nasazuje na to pomyslnou šaškovskou čepici další rolničky.

Popravdě řečeno jsem si už začínal myslet, že jste od tohoto primitivního způsobu dehonestace jednoho "potížisty" upustil. Jak vidím, tak jsem si to myslel špatně.
Kdybyste alespoň trochu inovoval! Takhle to už začíná nudit.
I když uznávám, že po tom svinstvu, které od onoho 18. ledna letošního roku až doteď "visí" v jedné diskusi je těžké najít něco, co by to přebilo.

Jinak o tom včerejším nápadu mého přítele byste mohl pouvažovat.
14. 05. 2011 | 12:26

Dočekal napsal(a):

stejskal napsal(a):
Pane mb,

fakt si myslíte, že občan má jen dvě možnosti, jak projevovat svůj zájem (resp. brát se) o věci veřejné? Tedy jednou za čtyři roky jít k volbám, či se uchýlit k terorismu? Popřípadě se organizovat politicky?
-------------
Nemá.
Pokud totiž v těchto diskusích vloží do svého příspěvku cokoliv nevhodného (pro naše "mocné," samozřejmě), například odkaz na demonstraci občanské iniciativy s názvem ProAlt, je CELÝ jeho příspěvek nekompromisně smazán.
Navíc se zdůvodněním, že se jedná o spam.

Tak nevím. Jsou takováto zdůvodnění mystifikací, nebo jen docela obyčejným lhaním?
Úsudek si už jistě udělá každý z vás sám.
14. 05. 2011 | 12:32

almost glossed™ napsal(a):

Diskuse nabrala nežádoucí směr. Proto se v pravý čas zjevuje Deus ex machina alias cenzor.

Rozbít, vyprovokovat, usměrnit. A je opět klid.

----
Disclaimer (abych cenzorovi ušetřil práci):

Tento příspěvek napsal veskrze špatný člověk. Člověk, který zde publikoval zde několik desítek či stovek odhalení temných rejdů cenzora, toho, jak je nectný a špatný člověk, jak lže a manipuluje. Člověk, se kterým se s ním o tom s neúspěchem snažil polemizovat pan vlk, pan tata i řada dalších.

Člověk, kterého většina lidí ignoruje, protože zjistila, že debata s ním nemá sebemenší smysl.

Tak snad jsem na nic nezapomněl. ;-) Kdyby náhodou ano, celý můj profil dle cenzora najdete zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=12906#c
14. 05. 2011 | 12:34

Tenco napsal(a):

A jak to, že - když vás /nás/ tenkrát znásilňovali.....
...tak vás /nás/ nebylo slyšet ?

Herdek - a co když tomu bude takhle i v budoucnu ?

Že ne ?

Eh - tak teď su klidný.
To su už konečně docela klidný.
Po tédletej odpovědi.
:((

/"Sebedůvěra ve psí" /
:((
14. 05. 2011 | 12:35

mb napsal(a):

pane stejskale díky za váš vstup ...

já si samozřejmě nemyslím že občan má za možnost jen:

1. jít 1 za 4 roky k volbám
2. uchýlit se k terorismu
3. politicky se organizovat

ale --- drobnou politickou prací nezajistím, že vv kradou či nekradou případně další politické strany ...

já se ptal spíše vlka, jaké řešení vidí on ...

v politice jsem proto, abych mel sám před sebou čisté svědomí a aby mi někdo nevyčítal, že sám jsem nedělal nic ...

muj text je obrana ...

obrana před paušální vlkovou nálepkou viny ... že všichni za to můžeme, že já za to mohu ...

tvrdím, že za to nemohu jak to u nas politicky / ve veřejné sféře vypadá ...

v ramci svych skromnych sil se snažím dělat, co mohu ...
14. 05. 2011 | 12:41

vlk napsal(a):

mb
však jsme napsal,, že jsem r ád, že znám jediného spravedlivého. OC nense vinu na tom ,co tu máme.
Ohledně toho citátu - když nejsi schopen pochopit, roč jsem ho sem dal , necítím potřebu ti to vysvětlovat.
Ohledně tvých otázek.
Připadám ti jako terorista?
O politické angažvanosti svéjsme tad y už několikrát psal.
A dám sem to ,co jsem měl na vizitce na Britských listech.
Nikdy jsem nebyl a nejspíš ani nebudu politicky organizován. Nejsem pro to vhodný typ. Schází mi povinná úcta k vůdci a nutná poslušnost
Nicméně v poslední době už nejsem tak zcela rigrozní. A může být, že to na stará kolena ještě přehodnotím. Protože toho svinstva je tu opravdu už příliš.
A od klávesnice to nezměním.

Co mne ovšem překvapuje je, že pan Stejskal reaguje na část citátu, protože je mnohem delší a já siho nedokáži teď celý vybavit a hledat s emi nechce, jak reaguje. Je to o CELÉM citátu a nikoli o tom,co jsem z něho použil, protože si zrovna tohle pamatuji.

Když už píši panu Stejskalovi - už asi týden nosím v hlavě námět na svůj sloupek na Faustovi. Kd e chci v kontextu posledních událostí pojednat jak diskuse na Aktuálně , tak třeba Novou scénu. nem t být útok, jen úvaha nad obojím.
Můj úhel vidění.
Zatím jsme to nenapsal. Ze dvou důvodů. Nejsem si zcela jist odezvou, protože ne všichni,c o chodí na Fausta mají zkušenst s Aktuáně a hlavně *- ve víru aktualit na tohle opravdu nebyl čas. Takže občas nahlédněte.
14. 05. 2011 | 12:43

almost glossed™ napsal(a):

"Nicméně v poslední době už nejsem tak zcela rigrozní. A může být, že to na stará kolena ještě přehodnotím."

vlk: Myslím, že už je to delší dobu zřetelné. Tak přeji TAM méně kompromisů než TADY.
14. 05. 2011 | 12:55

tata napsal(a):

dobry den

KONEČNĚ ZAJIMAVA DEBATA

panové z meho pohledu ten problem každy vnimate z druhe strany,samozřejmě že každy občan nese nepatrny podil ,sme jako celek tudiž nesem i svuj dil ktery se nesmí přecěnovat v připadě pana VLKA ALE ANI PODCENOVAT V připadě pana mb.

PŘECE DULEŽITE JE VŽDY jak se chovam ano ja vždy volil ČSSD TUDIŽ SVUJ PODIL MAM,ale vždy sem jakoukoliv lumparnu ze strany levice odsoudil,otazka každeho znas nakolik dokažeme svuj pohled odpoutat od lumparen pak se da mluvit o vině,jestli volim levici nebo pravici je uhel meho pohledu posouzení jestli toleruju hajzlovinu už je špatne tady se da mluvit o přime vině,to je to co vičitam mistnim z pravice ne pohled ale schvalovaní darebaku.

panove vlk..versus mb myslym že jste to oba pojali přiliš osobně a každy mate svuj dil pravdy.

pane STEJSKAL to zaviraní je podle mě myšleno uplně jinak aspon ja ho tak chapu je to parafraze na dění zde prohlašení politiku,třeba dnes pan kniže v novinach ve smyslu musime spolupracovat stim co je,to je do nebe volajicí ,přece i v politice musí byt ty hranice,dale i lidí zde ted se to tyká hlavně lidí orientovanych v pravo,dokkdy budou přivirat oči nad tim marastem a hajit to levicovym marastem,to je to sdělení ktery tady pan vlk myslim tim chtěl zdělit.

ona se svoboda da utlačovat i jinak,dam připad ze včerejška i když je trochu mimo,byl sem v nemocnici a spolupacijent mi řekl,ma firma mi sdělila že si na proplacení navštěv u doktora nehraje tak si to musim nadělat,ano mohl se postavit u soudu by vyhral kdo by byl konečny vitěz necham ve vzduchu.

OHLEDNĚ pane vlku kočky ste byl i trochu přikry myslym že když razite cestu spoluviny tak novinaři maj bezesporu ten větší krajic tim že přece jen maj větší prostor.

p.s,pane STEJSKAL ONO tomu tak bohužel trochu je u politiku bezesporu a u novinařu je to nedilnou součastí,za prve vašim pohledem kde bych řekl tady je to normalní protože nikdo znas není zcela objektivní,to nejde,mi sme dost často o sve pravdě přesvedčeni,a za druhe je to vazbou na vaše šefi kolik lidí bude zcela statečnych a pude zcela proti šefovi a majiteli .OTAZKA KAŽDEHO CO DOKAŽE A KOLIK ZKOUSNOUT.
Smula mnohdy naopak štěstí vy novinaři mate moc ovlivnovat tisice normalni smrtelnik jen par vtom je to vaše povolaní vysostní a proto tak kritizovane a mnohdy pravem.
14. 05. 2011 | 12:57

Dočekal napsal(a):

almost glossed™:

Tak mám velkou obavu, že jste si právě teď řekl o výmaz VŠECH vašich textů.

Vy jste si totiž neuvědomil, že ta "nestrannost" editora těchto diskusí plně koresponduje s někdejším prohlášením současného prezidentisty této země: "Faul, který rozhodčí nevidí, není faul."

Já teď jen se smutkem v duši srovnávám úroveň těchto diskusí dnes s jejich úrovní před dvěma lety.
To, kam se tyto diskuse za tu dobu dostaly pod "kuratelou" pana Libora Stejskala, je přímo neuvěřitelné.
Hlavně že tady pan Stejskal už nějakou dobu neuvádí konkrétní termín, jehož zveřejnění v tom kterém diskusním příspěvku jej vedlo k výmazu CELÉHO příspěvku.
Popravdě řečeno se mu ani nedivím. Když totiž jednou jako zdůvodnění cenzurního zásahu uvedl použití termínu "hňup," smál jsem se nejen já.
To, co tady projde jeho chráněncům, jsou proti tomu zřejmě pouhé říkánky z Nedělní dívčí školy.
Když ono ale zřejmě stále ještě platí "Koho chleba jíš..."
14. 05. 2011 | 12:59

mb napsal(a):

Ohledně toho citátu - když nejsi schopen pochopit, roč jsem ho sem dal , necítím potřebu ti to vysvětlovat.

to je zbytecna arogance ...

ohledně toho tykani / vykani ... vlku protoze jste starsi osoba, mel byste mi patrne nabidnout tykani ... ( :-))

jake mate tedy reseni ... kdyz me pripisujete vinu za to, jak to tady u nás vypadá ?

zdravím vás ...
14. 05. 2011 | 13:01

stejskal napsal(a):

No, pane mb,

já si též myslím, že vinu (dá-li se v tomto ohledu hovořit o vině, já bych spíš řekl odpovědnost), neseme všichni. Někdo tím, co dělá, jiný tím co nedělá.

Demokracie (kterou si v době totality většina z nás myslím přála) totiž není žádný režim (jako totalita), ale je to šance. Dá je jí využít (tedy společnost jí může využít, pokud je na to připravena a ochotna se chovat demokraticky, tedy angažovaně), ale velmi jednoduše i zneužít (a to záleží právě na celé té společnosti, která sestává z jednoho každého z nás, zda to dovolí resp dovoluje. Nikdo z nás nemůže zodpovědně říct, udělal jsme vše, co by,o v mých silách)). Čili v tomto smyslu neseme odpovědnost za vše, co se kolem nás děje, všichni. A dokud to významná část takto nepochopí, tu odpovědnost nepřijme, nezačne naplňovat, tak se nic nezmění. Je samozřejmě bezpodmíněčne nutné odhalovat všechna porušení zákon i etických norem, psát o nich atd. Ale je zbytečné se nad tím rozčilovat, nadávat, urážet, svádět úplně všechno na jiné. Vůbec k ničemu to nevede, naopak. Těm, co chtějí krást, obohacovat se ze státního, zneužívat delegovanou moc, to velmi vyhovuje. Zásadně a smrtelně ideologicky a stranicky rozdělenou/fragmentovanou společnosti se za nos tahá lépe, než společnost občansky řekněme angažovanou (fuj, to je hnusné slovo). Protože vždycky najdete někoho, komu můžete nějakou tou ideologií imponovat a on se za Vás postaví (protože to bude chápat tak nějak politicky ;-)

Proto mi texty pana Žáka tak konvenují, byť bychom možná přišli při detailnější debatě na leccos, co vidíme jinak (ale jistě by to nebylo to, co oba považujeme za základní).

Pane vlku,

já si ho dokážu vybavit, je to můj oblíbený citát, párkrát jsme ho zde použil (v souvislosti s etnicky či rasově motivovaným násilím). Kněz, který ho pronesl, hovořil o strašlivé totalitě, genocidě, politickém teroru. Použít ho na současné poměry v této zemi mi přijde poněkud přepjaté. Nebo spíš hodně nesoudné a emoce bičující ;-) Nic méně, ale také nic více.

Ten sloupek mne zajímá, rád si ho přečtu. A ani mi nevadí, že si zde opakovaně děláte reklamu na svůj blog jinde :-)

Libor Stejskal
14. 05. 2011 | 13:03

tata napsal(a):

pane MB

JA to tak i chapal jen jste to oba
pojali jako utok na sebe přitom myslym že mate naprosto schodne cile ale i to vypovida že ani lidi se stejnymi cily se kvuli maličkosti neschodno,tady je to co se musime učit mit bojovnosti a osobniho hodnocení a vic porozumění
14. 05. 2011 | 13:05

MirekS napsal(a):

Omlouvám se pane Stejskale, že vstupuji "do řeči", ale rád bych přispěl trouchou "své" do "mlýna".

Jak se dnes občan bere o věci veřejné?

1. Volí. Volí podle, možná záměrně, nedokonalého a hlavně nezdokonalovaného zákona a volebního systému, přičemž změnu může navrhnout příslušný odborník (může popularizovat a získat tak pro dobro věci veřejnost především prostřednictvím médií - do jaké míry se tak děje, pane Stejskale?).

Návrh změny musí schválit "politická elita". Do jaké míry se tak děje, pane Stejskale? Ne občan, ale veřejnost (tj. "politická" organizovanost občanů - třeba formou petice) může vytvořit tlak na "politickou elitu"). Co to znamená, když se tlak veřejnosti stupňuje, pane Stejskale? Jak to vysvětlit při dané organizaci společnosti (jeden je soukromník, druhý zaměstnanec, třetí novinář, čtvrtý politik)? Proč "politická elita" je (má být) "elitou společenskou"?

2. Žbrblá ("polo"veřejně vyjadřuje souhlasný či nesouhlasný názor) a dnes už stále hlasitěji žbrblá prostřednictvím médií (děkujeme i Vám, pane Stejskale) ale s jakou odezvou?

3. Jde do politiky, veřejně vyjadřuje názor a veřejně jej uskutečňuje. Nedělá to jako jedinec, sdružuje se. A pak ten názor realizuje ale i se mu zpronevěřuje. A uspěje nebo neuspěje (v jednotlivostech a nakonec v celku). Můžeme být všichni v politice, pane Stejskale?

4. Jde do ulic. Jde do ulic, jak vidí, že se možnosti zužují vůči jeho schopnostem. Tento poměr může přičítat v mnohém sám sobě (což mnohý dost nerad (u)dělá). Tento poměr ovšem může také (z jak významné části, pane Stejskale(?)) přičítat "politické elitě" (což mnohý dost rád (u)dělá).

Děkuji za případnou reakci.

Zdraví

MirekS

P.S.: Vzhledem k budoucnosti mi nepřipadá text pana Žáka brilantní. Přiznám se, že chyba bude spíš ve mně. Leda "v poselství" příští politické garnituře - neopakujte chyby, kterých jsme se dopustili.

Budou (budeme) je opakovat, pane Stejskale, jsou (jsme) nedokonalí a až většinou vlastními zkušenostmi dosáhnou (dosáhneme) prozření (v lepším případě). Tedy nápomocná jim (nám) může být vzdělanost a osobní moudrost, čemuž může výrazně napomoci veřejná informovanost, že pane Stejskale? Čemuž může výrazně napomoci veřejná diskuze a komunikace (či lépe veřejný dialog), viďte pane Stejskale. Ta totiž "otupí" onu revolučnost, ale za předpokladu, že "strany" dialogu nebudou nesmiřitelní, že se budou vnímat a respektovat. Tedy nacházet tu "správnou míru kompromisu". Že by konsenzus?
14. 05. 2011 | 13:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane tato,

kvůli Vám jsem ten citát dohledal, pronesl ho protestantský pastor a teolog Martin Niemöller v roce 1946 o NACISMU, jedné z nejtragičtějších totalit uplynulého století. Zní

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestierte.

Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista.
Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat.
Když přišli pro odboráře, neprotestoval jsem; nebyl jsem přece odborář.
Když přišli pro Židy, neprotestoval jsem; nebyl jsem přece Žid.

Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by mohl protestovat.

Je podle mne tragický omyl (a vím, že to řada novinářůl a politiků dělá velmi často) evokovat podobné paralely mezi totalitami/diktaturami a tím, v čem žijeme dnes. Přináší to jen nenávist, frustraci, naštvannost, přepjaté reakce (však on jí zde někdo brzo napíše, kdepak je pan blue jay či hoven), které přispívají přesně k tomu, o čem jsme psal výše.

Víc už k tomu asi neumím říct. Jsem rád, že tuto debatu čtete a rozhodl jste se do ní vstoupit.

Libor Stejskal
14. 05. 2011 | 13:12

almost glossed™ napsal(a):

Čekal jsem, co byl hlavní důvod vstupu cenzora. Nepřekvapivě je to (opět) debata o vině médií. Jako obvykle. Od toho je potřeba co nejdříve utéci jinam. K jakési vině obecných a nejmenovaných "nás všech". Viz:

"já si též myslím, že vinu (dá-li se v tomto ohledu hovořit o vině, já bych spíš řekl odpovědnost), neseme všichni."

Vlk: "A ani mi nevadí, že si zde opakovaně děláte reklamu na svůj blog jinde"

I tohle jsem měl před chvílí na mysli. Tu nevyslovenou, ale jasnou dohodu - já sem tam přivřu oko tady, ty sem tam přivřeš oko tamhle. Oba jsme si navzájem prospěšní, tak proč si nevyhovět a nepřidat smajlíka. Nic ve zlém...
14. 05. 2011 | 13:15

tata napsal(a):

pane STEJSKAL

samozřejmě je to uhel pohledu kdy vam to muže připadat jako silna kava,asi takle brat to doslava tak to stimto určitě silna kava je ,ale je to parafraze a ty nebezpečne kořeny sou zde položeny jak se ta společnost vyrazně štěpí,jak už se toleruje a to nebyvalé miře vše čeho sme ted svědky.KDYŽ i hlava statu o někom co něco odhalí a jedno s jakeho zaměru a nebo jakym cilem prohlasí zaporně a otom druhem kladně,kdy v jednom prohlašení je někdo malem zločinec a pak sme zase parta rychlich šipu to už opravdu je silně napovaženou.
14. 05. 2011 | 13:16

Kanalnik napsal(a):

Muj nazor je ten, ze clovek ma odpovednost za deni kolem, at uz svoji pasivitou ci aktivitou. Velmi se mi libi prvni prispevek Jedly, ktery to presne popisuje, stejne jako problem 'zakaznictvi' v mnoha oblastech zivota velke casti spolecnosti.

Pokud se clovek rozhodne neco aktivne delat a svoje okoli ovlivnovat, at uz skrze politickou stranu ci ruzna obcanska sdruzeni atd., je to jedine dobre. V dnesni zaklinene situaci jit k volbam a pak jiz nic dalsiho nedelat je asi malo.

Pri samotnych volbach, pokud volim na zaklade informaci mne dostupnych, je docela s otaznikem, zda-li bych si mel pripisovat odpovednost/zasluhy za stav politiky po volbach, kdy ji formuji lide, kteri dostali/nedostali muj hlas. V te chvili je to totiz jejich odpovednost, to ja uz neovlivnim, a neexistuje zpusob, jak na celostatni urovni predpovedet, jak se mnou volena strana a jeji zastupci zachovaji. To muze fungovat v me vesnici ci mestecku, kde lidi znam, ale ne v parlamentnich volbach, alespon ne v systemu, jakym funguji. (Muj hlas je dulezity, ale odpovednost pak nese ten, kdo muj hlas obdrzel.)

Priklanim se tedy k pohledu mb. Myslim, ze odpovednost/zasluhovost postavena na tom, kdo koho volil, je mylna. Navic svadi k mimoznim rozeprim mezi ruznymi tabory (pravice, levice), kdy jakoby pouhym vhozenim listku do urny byl vykonan kdovijaky veliky cin a ja se jim stal pravoplatnym clenem urciteho politickeho proudu ci ligy. Pritom jde jen o slova a jeden osamoceny cin - vhozeni hlasu. To dokaze udelat i male dite.

Osobni odpovednost/zasluhovost prece plyne z toho, co jsem ja osobne aktivne udelal/neudelal v ramci svych moznosti. Na tom je postavena skutecna obcanska spolecnost.
14. 05. 2011 | 13:18

mb napsal(a):

tata ja mam vlka od poslednich vanoc rad ... :-))

ale vlk se nekdy ve sve zurivosti / zatatosti / zaslepenosti (?) a radoby spravedlivem boji nechava unest ...

a tu vetu: všichni za to můžeme ... považuji za hloupou ...

osobně se me dotkla ...

vitejak ... kdyz uz vase teze a postoje prohrávají politicky (environmentalismus, antikorupčnost) ... a ještě vám začne nadávat nejaký h...d že je to vlastně vaše vina ...

tak to uz je prilis ...

znate to ... kladny hrdina prohrava realne ... tak aspon mravne vítězí ... ( a vlk me chtel pripravit i o to druhe vitezstvi :-))

ad stejskal: já si též myslím, že vinu (dá-li se v tomto ohledu hovořit o vině, já bych spíš řekl odpovědnost), neseme všichni. Někdo tím, co dělá, jiný tím co nedělá.

s tím já nesouhlasím ...

když řeknete každý neseme vinu v různé míře ...

bude to pravda ... ale je to jenom taková banální fráze ...

já nenesu vinu na tom, že se prosadila Klausova česká cesta privatizace ....

já nenesu vinu na tom že Klaus 20 let dominuje české politické scéně ....

nenesu vinu na tom, že nefunguje právní stát a někdo tady krade ...

ale to je jedno ... václav havel se do nás snažil nabušit to, o čem pane stejskale píšete ... osobní občanskou (politickou) angažovanost ...

jenže ... když se někdo stará o věci veřejné, utečou mu věci soukromé ...

a ten kdo pečuje o věci soukromé je pak sdostatečně mocen/silen aby dokázal ovlivnovat veci veřejné ... a to je ten soudobý mafiánský kapitalismus, ve kterém žijeme ....

zdravím
14. 05. 2011 | 13:21

huto napsal(a):

Clanek mi prijde k nicemu. Jakoby z neho vyplyvalo, ze to nemohlo byt jinak. Presneji, neni v nem zmineno zadne klicove rozhodnuti, ktere bylo na hrane ano/ne a ktere by melo dusledky vedouci k jinemu stavu nez ted. I kdyby Klaus dostal v 92 infarkt, dopadlo by to stejne.
Ja jako zasadni rozhodnuti vidim volbu politickeho - volebniho systemu. Pri jeho vyberu to mohlo dopadnout jinak (vetsinovy nebo treba tzv Australsky system, proste system, kde strany formalne nehraji roli). Existoval jeden jediny clovek, ktery mel silu toto ovlivnit a tim byl Vaclav Havel. Tim ze to nedomyslel, nechal se ovlivnit lidmi typu Jicinskeho, tim ovlivnil nase zivoty nejvice. Samozrejme krome Havla se system mohl prosadit treba soustredenim jinych osob, ale muselo by jich byt vice. Prezidentem nebo premierem by dnes byl pravdepodobne Vladimir Zelezny nebo nekdo podobny. Zni to taky hrozne, ale lepsi nez co je dnes
14. 05. 2011 | 13:22

tata napsal(a):

pane STEJKAL

ALE bohužel si myslym že ty přehnane reakce už je třeba,ač plně souhlasim že zdaleka se to neda srovnavat,ale vtom kontektu a stylu pana vlka to sve misto mělo,take bych ne vždy zvolil styl pana vlka mnohdy si prosebe řikam je mnohdy zbytečně utočny ale po mnohych reakcich oněm na něj si zase myslym ještě že to on takto dokaže.Vtomto směru mi opravdu zmeho pohledu že jste to trochu vytrhl s kontextu celku.

JAKO SROVNAVANI JE to silne ,nesrovnatelné v kontextu obsahu podle mě jen zvednuty prst takle to nak začinalo myslym zarodky toho podhoubí.
14. 05. 2011 | 13:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane MirkuS,

ano, to je myslím přesné, takto "se dnes občan bere o věci veřejné" resp. má pocit, že jen toto jsou jeho možnosti.

Jenže já si myslím, že je jich více (tyto nezpochybňuji, ale ani jedna mi není moc blízká).

Podle mne je ještě důležitější cosi, co není tak institucionální, jak píšte Vy. Ale má to - opět dle mého - obrovský dopad. Ergo občan se chová jako Občan. Začíná to v jeho nejbližším okolí, zájměm a starostí o ně, přes nejrůznější aktivity prospívající komunitě, ve které žije, až po to nejdůležitější: neustále se zajímá o to, co dělají volení zástupci v obecních zastupitelstvech a zákonodárných sborech. Interpeluje je, ptá se jich, říká jim svůj názor (a třeba i organizovaně, ale v konkrétních jednotlivých věcech, řáká jim, jak bude příště volit a proč, co se mu líbí a co ne). Není to samospasitelné, není to hlavně jednoduché (naopak je to děsně náročné) a efekt se může objevit až delším časovém horizontu. Ale je to pode mne děsně důležité a strašně to tu chybí. Proto jsou partaje uzavřenými společenstvími prakticky neschopnými reflektovat realitu. Proto si dělají, co chtějí a občan je zajímá jen jednou za čtyři roky (proč by měl jindy, o fanoušci stejně moc jiného nepotřebují).

Já si neopakjju (ani nikomu jinému), že jsem nedokonalý. Já se jen ptám (sebe zejména, občas i druhých), zda dělám vše, co je v mých silách (když jsme s řadou věcí nespokojen, a to jsem). V žádném příépadě nechci vzbuzovat pocit viny, naopak. Jde mi o sebevědomou zodpovědnost.

Libor Stejskal

P.S. Mimochodem také proto dělám tuto práci. Zapadá mi to do sebe.
14. 05. 2011 | 13:25

myrta napsal(a):

Perfektní zhodnocení situace,pane Žáku.

Vlk:
přehodnoťte prosím situaci,toho svinstva je už opravdu příliš a angažujte se veřejně.Dejte vědět kde a voliči budou.Vám věřím.Na Faustovi máte perfektní blogy.děkuji.
14. 05. 2011 | 13:29

AC napsal(a):

Tady někdo evidentně nepochopil (že by záměrně?) onoho protestantského pastora.
Jeho citát rozhodně nepřináší žádnou frustraci, nenávist ani naštvanost. Ba právě naopak. Je velice poučný, potřebný a aplikovatelný ve všech myslitelných dobách.
14. 05. 2011 | 13:32

Kanalnik napsal(a):

asi jak kdo, ale proc si zrovna rict, ze nesu vinu za stav toho, jak to v politice negativne vypada?

proc si nerict, ze nesu zasluhy na tom, ze to neni ve spolecnosti a v tomto state jeste uplne na nic?
14. 05. 2011 | 13:34

stejskal napsal(a):

Jenže přesně tímto neustále kopeme ty příkopy mezi sebou, pane tato.

Silnými slovy, příměry, emocemi. Proč myslíte, že většina politiků dělá to samé? Protože to je z jejich pohledu výhodné, vědí, že lidé (tedy řada lidí) pozitivně reaguje hlavně na siláctví, boj proti druhým apod (mobilizace, spálená země atd). Je to jako když se dva fotbalové "kotle" předhánějí, kdo "lépe" (rozuměj odporněji) urazí tým toho druhého.

Chyba není v systému (resp. je jich tam spousty, ale nevznikly samy o sobě), ale v konkrétních lidech, kteří nějak jednají. Posuzujme jejich konkrétní činy, volejme je k zodpovědnosti podle práva i současných etických norem, ale dneska to spíš vypadá, jako rvačka na fotbalovém stadiónu, kde špatný je ten druhý, já si na něm chci vybít své frustrace, protože může za všechno.

A oni (míněno to, co jim to vyhovuje, různí šíbři, korupčníci, žáby na prameni, manipulanti) se nám smějí, pane tato. Děláme přesně to, co dělá v takových situacích takový ten poněkud jednoduchý fotbalový fanoušek.

Libor Stejskal
14. 05. 2011 | 13:36

Jan Žura napsal(a):

Jestliže jste pane Žáku, vy disidenti, osvědčili značnou míru statečnosti v boji proti komunismu, po vítězství, které vám spadlo do klína, jste se projevili jako naprostí diletanti, nepřipravení vládnout. Věci se vám vymkly z rukou, nastoupila bezohledná parta lidí lačných púo majetku, od které jste se nedovedli distancovat, mimo jiné i proto, že mnozí z vás byli lační po majetku také. Největší grázlové z KSČ se zatím rychle překabátili, měli přístup k potřebnýmn informacím. Je to žalost, nesmírná morální bída, slouhové ze zdělovacích prostředků se snaží seč mohou, vidíme to mimo jiné i na těchto blozích. Radikální řez, očistu od neřádů to chce, nic jiného. Nevím, co si mám myslet např. o ministru spravedlnosti za ODS, který o všech svinstvech musí vědět, ale tváří, se že je všechno OK. John je mi nesympatický, snad alespoň někteří z vládnoucích stran pochopí, že jim nabízí svým způsobem záchranu. Jak dlouho to protilidové vládnutí může vydržet? Do Vánoc? Hokejové vlastenecké nadšení brzy vyprchá.
14. 05. 2011 | 13:43

tata napsal(a):

pane mb

nemam až tak v čem oponovat jen že jste to vzal přiliš osobně což pan vlk zcela taky.

mě taky uraží že když sem volil čssd že sem vinen,ale svuj podil uznavam ale mohl sem se chovat jinak když mam uhel pohledu jaky mam ,cely život žiju naprosto čestně,poctivě pracuju,neuznavam že když ja muže každy,ty pravicove sobecke kecy,ano je plno vychcanku na te straně přijimatelu ale to same na druhe straně.

Z MEHO pohledu zatim nemužu volit pravici,takže mužu volit jen levici,komunisty ne ne spředpojatosti ale stimto nazvem se mi vybaví vraždy našich hrdinu i s pocitem me osobní viny ve smyslu že sem to neviděl dřiv,něco ve smyslu toho citatu bohužel je velice pravdivy,někdy je opravdu člověk slepy a ja opravdu jim nakou dobu ty kecy žral,už sem to psal naštěstí mi otevřely oči pracovní zařazeni v rusku ot te doby sem začal pochybovat,vic vnimat argumenty ktere sem předtim nechtěl připustit,je to vždy složite.

PŘESTO že volim ČSSD VINU JAKO takovou necitím,podil ano,ja nesouhlasim sdarebakama co tam sou vizí levice ano,to je promě rozhodujicí,ani v ODS NEJSOU VŠICHNI ŠPATNÍ ALE JESTLI NĚKDO OBHAJUJE SOUČASNE DĚNÍ A TO PAK za vinu považuju ,ma všechny dostupne informace ja třeba za komunistu sem je neměl,takže mi chvili trvalo než sem jim to přestal žrat.Vtom vidim ten zaklad podil svym zpusobem mame všichni ,ale vinu jen co nechce vidět padni komu padni.
14. 05. 2011 | 13:44

stejskal napsal(a):

Máte pravdu, pane AC,

ten citát sám o sobě nevzbuzuje frustraci, nenávist ani naštvanost (naopak ve své době, ale přeneseně i jindy, vzbuzuje obrovskou naději, že jsou lidé, kteří nepřemýšlejí jen o sobě). Tu může vzbudit jen jeho použité v konkrétní situaci.

Sám jsem ho použil v případě, kdy holé hlavy a nacionalisté pochodovali čtvrtěmi převážně obývanými Romy a řvali "Bílé Čechy" či "hail". Řekl bych, že je v té situaci adekvátní. Někdo se snaží brutálně zastrašit celé etnikum. Pak bych ještě viděl ten příměr na místě, kdyby státní moc někoho perzekuovala, zavírala z politických důvodů apod.

Ale jinak mi přijde jeho použití, které těm, co ho znají evokuje tragédii hitlerovské totality, jako neadekvátní. Na vyjádření myšlenky "Nebuďme lhostejní k druhým" není myslím dobré půjčovat si citáty reflektující nejtemnější doby novodobé historie. Resp. je to dle mého zavádějící, účelové a přepjaté a zbytečně to bičuje emoce (možná jsem přecitlivělý.

Libor Stejskal
14. 05. 2011 | 13:48

stále rebel napsal(a):

Cenzor to zase, nevím zda cíleně, nasměroval někam jinam.
Připomenu jen, že tento blog je především o fungující nebo nefungující veřejné správě a korupci. K řešení každého problému je potřeba zvolit správné prostředky, včetně volby vhodné úrovně. Vládní korupci nelze řešit na lokální úrovni nebo intenzivnější prací dělníků u strojů.
14. 05. 2011 | 13:52

Luba napsal(a):

Pane Žáku,
konečně jste po dlouhé době spáchal dobrý článek!
Tedy článek, se kterým souzním :)

Zákon o státní službě, oproštění chodu profesionální správy státu od vlivu politických diletantů, je základním antikorupčním opatřením.

Napsal jste: "Zrušení rozdílu mezi politikou a státní správou znamená, že stát řídí diletanti. Řídí ho bez dodržování elementárních pravidel na průhlednost, na pečlivou dělbu rolí. V zemi, kde ministři obsazují ministerstva po volbách svými známými, kde neexistují formální pravidla, jimiž by se chod ministerstev měl řídit, se vytváří podhoubí, v němž korupce kvete. Tento trend zde započal ihned po volbách v roce 1992."

Zlatá slova!!!

Je třeba si všímat, kdo Zákon o státní službě prosazuje, a kdo je striktně proti.
Kdo? - Zásadně proti je, a vždy byl, samozřejmě Klaus a jeho klika. A ODS jako celek. TOP-09 je na tom stejně. VV mají v programu k této věci jen jednu skromnou větu kdesi dole: "Budeme prosazovat zákon o státní službě, který bude jasně definovat práva a povinnosti státních zaměstnanců a povede k jejich větší odpovědnosti."
http://www.veciverejne.cz/program-vv-protikorupcni-opatreni.html

V programovém prohlášení vlády v pasáži věnované antikorupčním opatřením (str. 17) však není o přijetí ZSS ani zmínka, zato je tam spousta bla, bla, bla ...

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf

Co z toho plyne?
Trojkoalici stávající politizace státní správy vyhovuje.
Není tedy možno od ní očekávat žádný pozitivní posun. Musíme tedy volit znovu - čím dříve, tím lépe.

A je třeba volit strany, které o profesionalizaci státní správy budou usilovat. To je ČSSD, KDU-ČSL a SZ.

P.S.:
Je smutným faktem, že jediným člověkem, který připomenul souvislost mezi "kauzou Drobil" a nepřijetím výše zmíněného zákona, byla profesorka politologie Dvořáková. Ani jediného novináře nebo osloveného politika to nenapadlo.
14. 05. 2011 | 13:56

tata napsal(a):

pane Stejskal

VYTE CO mi napada proč to ja chapu jinak,ve mě ty slova ten přikop nevykopavaj ani emoce nevzbuzujou protože vym že jsousilně nadnesená,promě znamenají zvednuty prst ve smyslu pozor tady roste podhobí co strašně rado rychle roste ty směsi jsou zde připraveny jen je ještě nikdo nerozmichal ale to muže byt strašně rychle.

vyte nemužu prostě mym pohledem jak chapu svět přehližet ty naznaky ale uznavam že naš pohled se v mnohem liší,tudiž co je promě zahranou uvas vyvola jen zvednuté obočí.

COŽ ALE třeba v tom jak dokažeme jeden druheho respektovat nevidim jako něco na škodu,jedno je jiste přiliš věcí berem osobně ,přiliš vtom druhem hledame zradu,neumime respektovat nazor druheho přes nesouhlas,přes me pokusy určitě ani ja to nedokažu,ale uvědomuji si to.

panove děkuji za konečně přinosnou debatu jdu se psem večer sem ještě kouknu takže pak bych připadně odpověděl na reakci na mě

přeji krasny den všem.
14. 05. 2011 | 13:59

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane stále rebeli,

tedy s tím, že jsem debatu (ať už cíleně či mimoděk) nasměroval jinam.

Tak se vraťme k tématu:

Naprosto souhlasím s panem Žákem, že největší problém dneška je špatně fungující státní správa a korupce.

Takže otázka zní: co s tím můžeme dělat? Já, Vy, my. Jen čekat, že to změní ti, co jim to zřejmě vyhovuje, asi nestačí.

Takže čím můžeme posunout běh věcí směrem, který výše uvedené zlepší?

Hezký den.

Libor Stejskal
14. 05. 2011 | 14:00

stejskal napsal(a):

Hezký den, pane tato. A díky.

Libor Stejskal
14. 05. 2011 | 14:02

MirekS napsal(a):

Děkuji, pane Stejskale, za reakci. Rozumím Vám (pocitově) a přesto Vám nerozumím. Chybí mi tam ten krůček (kamínek) vývoje. A to, z kolika občanů se stávají Občané každým dnem a kdy se Občané spojí v základních (nutně obecných) myšlenkách (konsenzus) správy svého státu na základě svých konkrétních zkušeností. To je, co mi chybí i v tomto "blogerském prostoru".

Ano, pane Stejskale, jedno je jisté, Občan, to není stav, to je proces...

Hezký víkend

MirekS
14. 05. 2011 | 14:05

ivanT napsal(a):

Clanek je velmi zajimavou rekapitulaci a analyzou toho, proc veci nedopadly lepe a souhlasim s tim, ze bez analyzy chyb je tezke veci opravit. Podle meho nazoru by ale clanek mel byt doplnen analyzou toho proc nekde jinde obcas veci dopadnou dobre - a tim ukazat na moznou cestu k lepsimu. Doufam, ze ho pan Zak nebo nekdo podobny napise.

Souhlasim do urcite miry s nazorem, ze volice neni mozno zcela vinit z nasledku (ne vysledku) voleb, a to predevsim v situaci ve ktere je tolik alternativ nabizeno stranami a lidmi, kteri se objevili odnikud, jako houby po desti, a maji nepredvidatelnou budoucnost.

Myslim, ze zeme kde demokracie funguje nejlepe jsou zeme s ustalenymi politickymi stranami u kterych obcan vice mene vi co cekat. V takovem systemu se pocet stran obvykle redukuje na 2 az 4 a volba je potom celkem jednoducha a vysledek celkem predpoveditelny. Ovsem podminkou je, ze ty strany samy musi byt demokraticke a ovlivnitelne spolecnosti.

Z techto duvodu jsem proti podpore stran, ktere se objevuji jako spasitele demokracie, a pro to, aby se obcan ktery chce veci ovlivnit zapojil do ovlivnovani samotnych stran, treba tim, ze do nich vstoupi a prosazuje demokracii v jejich nitru.

Ve zcela vjimecnych dobach ovsem mohou byt standartni strategie 'neoptimalni' ...
14. 05. 2011 | 14:06

Dočekal napsal(a):

stále rebel:

Cenzor?
Co je to za termín? Když tak "editor těchto diskusí!"
I když se musím přiznat, že si někdy také nejsem zrovna moc jistý. Protože zatím co jistým "diskutérům" je tady dovoleno téměř vše, tak "potížisté" jsou voláni k pořádku pokaždé, když si dovolí vložit do svého diskusního příspěvku cokoliv, co se příčí zájmům současných "mocných."

Jo a ty pokusy o usměrňování těchto diskusí mi zase připomínají vysvětlení jednoho komunistického ideologa neblahé paměti. On mi tenkrát tvrdil, že tady není cenzura, že je to jen "třídění informací." Kdyby se totiž k občanům dostaly všechny informace, byli by jimi tito občané zahlceni natolik, že by se v tom nakonec nevyznali. A právě proto tady existuje instituce, zvaná FÚTI.
Pro ty, kdo nepamatují: Federální úřad pro tisk a informace.
Pan Libor Stejskal tady tedy z tohoto pohledu vykonává záslužnou práci. Chrání nás před tím, abychom byli zahlceni informacemi.

Jinak oceňuju, s jakou elegancí se pan Stejskal vyhnul té mojí narážce na jeho opakované mazání odkazů na protestní manifestaci, svolanou na Palachovo náměstí v Praze nevládní organizací s názvem Pro Alt. Také toto totiž vypovídá o mnohém.
14. 05. 2011 | 14:08

pich napsal(a):

Občas tady zabloudí nějaký štěkavý, jako z kraje nahoře se přestavil jistý "yeti" pak taky "yetil".

S vrozenou žoviálnosti "podnikatele" tam kope do "AC", že by žral.
A má prý podnikat.
No, podle jeho vyjadřovacích schopností to nebude podnikatel, v pravém slova smyslu. Asi takový, o kterých se vždy začíná v TV, která není nijak nakloněna levici. Krádeže, podvody a všechny druhy rafinovaných podvodů, co jen umožňuje naše tržní demokracie.

Takže himalajský tvore. Podnikat, je velice široce myšlena činnost.
A to, v čem asi "yeti" podniká - lichvářství, je náročné, hlavně na žaludek. A to každý nedokáže.
14. 05. 2011 | 14:08

stejskal napsal(a):

Pane MirkuS,

ano, to je myslím velmi správná úvaha "A to, z kolika občanů se stávají Občané každým dnem a kdy se Občané spojí v základních (nutně obecných) myšlenkách (konsenzus) správy svého státu na základě svých konkrétních zkušeností. To je, co mi chybí i v tomto "blogerském prostoru". Ano, pane Stejskale, jedno je jisté, Občan, to není stav, to je proces..."

Mě to chybí též. Každá společnost neustále prochází nějaký vývojem, který je výslednicí celé řady faktorů (historická zkušenost, nejrůznější okamžité vlivy a spousta věcí, které ani nedokážeme pojmout). Úžasné na tom je, že můžeme odhadovat, kam směřuje, můžeme vědět, kam chcem, aby směřovala, ale nikdy nevíme, jaká bude za pár (desítek) let.

Tato společnost má po dlouhé době šanci (a občan má po dlouhé době možnost směřovat v nikdy nekončíícm procesu k tomu, aby byl Občanem). Je na ní, jak to využije. Se vším dobrým i zlým (ale i to je subjektivní), co to přináší. Zatím je to spíše tápání (ale těžko někdo mohl po těch letech čekat něco jiného. Tedy mohl, já též čekal, ale bylo to naivní, tohle je třeba si odpracovat).

Libor Stejskal
14. 05. 2011 | 14:13

AC napsal(a):

Souhlasím s Vámi, pane Stejskale.
Nicméně hluboká moudrost a mravní upotřebitelnost citátu je důležitější než co evokuje. Čas rány zahojí a upadnou do zapomnění, ale citát musíme nechat žít dál a předávat ho potomkům, aby se i oni poučili. Pro pár hlupáků s vyholenými lebkami přece nezatratíme starou moudrost.
14. 05. 2011 | 14:16

Dočekal napsal(a):

Tak jsem nemusel ani moc dlouho čekat a místo pana Libora Stejskala mi odpověděl jeho tlampač:
blue jay napsal(a):
Hele vendysku Docekale,
Stejskal na tebe z vysoka s..e, pro nej jsi jen mistni grafoman ktery ma dojem ze do mistnich diskuzi neco prinasi. A cvok co si mysli ze je pronasledovan. Mozna kdyby jsi zdelil kde jsi byl mistnim zastupitelem, by se te vic vazil.
14. 05. 2011 | 14:02
-------------------------
V jednom ale musím s "parabelkou" přece jen souhlasit. A to konkrétně s tímto:

"Hele vendysku Docekale,
Stejskal na tebe z vysoka s..e"

Ale že si pan Libor Stejskal umí vybrat spolupracovníky, jen co je pravda!
Jo a kampak že nám to zapadl Kodex diskutujících, že stále jaksi není k nalezení?
14. 05. 2011 | 14:16

češka napsal(a):

Dobrý článek.
Vrtá mi hlavou, kdo zrušil zákon o "rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví", stačilo změnit socialistické za státní a definovat slovo krádež.
Také by se mělo stát trestným činem příživnictví.
14. 05. 2011 | 14:16

Vico napsal(a):

Upřímně řečeno, pod blogem pana Žáka mě nebaví diskutovat k článku samému. Ještě, že tu píše Komárek, Kuras nebo Tomský :-)

Oč méně mne baví k článku p. Žáka, cokoliv připodotknout, o to více mě baví článek číst.

Jiné je to s ohlasy pod článkem :

mb : nevím, co se vám na množném čísle ohledně viny za stav v této zemi nelíbí. Použitím množného čísla v první osobě se do skupiny viníků zahrnuje i pisatel. Nevyděluje se, proč se chcete vydělit vy?

Vždy, když se chtěl zavést zákon o státní službě, zvedly se hlasy zleva, zprava proti. Totalita je sice pryč, ale půda, zdá se, pro rozkvět demokracie není pohnojena.

Bohužel i zde v diskuzích je tu jen jeden, který kydá hnůj...a to je málo :-)))

Místo planých kontroverzí bysme měli následovat J.F.Kenedyho a říci : I já jsem ten kdo kydá hnůj. Jedině pak demokracie v této zemi náležitě rozkvete. Mrvu, kterou budeme házet na Nečase nebude mít nic společného s vajíčkovou kanonádou. Bude symbolizovat nový začátek /závěr psán po požití těžkého francouzského červeného vína - 8 lahvinek/.
14. 05. 2011 | 14:17

stále rebel napsal(a):

Pro stejskal.
Například tím, že nebudeme tolerantní nejen ke zkorumpovaným politikům, ale ani k našim spoluobčanům, kterým současný stav vyhovuje. Přestaňme například tolerovat lhaní a jsme na půl cesty k úspěchu, pokud to neuděláme, nikam se nedostaneme.
14. 05. 2011 | 14:20

stejskal napsal(a):

Souhlas, pane stále rebeli,

my (či Vy, nebo oni?) pravdomluvní nebudeme tolerovat lhaní. Ono je to vlastně strašně jednoduché.

Díky všem za zajímavou debatu, kéž by zde takových bylo více.

Hezkou sobotu.

Libor Stejskal
14. 05. 2011 | 14:25

češka napsal(a):

To Dočekal
Cenzor na Aktuálně se probudil ze spánku a již pod 1/2 článků zrušil diskuse.
Škoda, že tímto oživuje Aktuálně teorii o 20-ti letých cyklech našeho společenského vývoje a nastávající čas s demokracií nebude mít nic společného.
Diktaturu proletariátu střídá diktatura peněz.
14. 05. 2011 | 14:26

blue jay napsal(a):

vendysku Docekale ty jsi hbitej,

ale nic na tom nemeni ze na tebe Stejskal s..e. Jsi tu jen mistni grafomansky kolorit.
14. 05. 2011 | 14:29

AC napsal(a):

Stejskal,
moje poslední odpověď pro Vás ohledně toho citátu je dosti zmatečná, jsem unaven, až teď vidím jakou hrůzu jsem zplodil, omlouvám se. Berte to jako že neexistuje:-)
Díky
14. 05. 2011 | 14:30

blue jay napsal(a):

cesko,

A pokud diktatura penez skonci, tak kdo ji nahradi? Ty? A nebo Docekal? Rozdelite se?
14. 05. 2011 | 14:32

mb napsal(a):

zdravím vica ...

píše: nevím, co se vám na množném čísle ohledně viny za stav v této zemi nelíbí. Použitím množného čísla v první osobě se do skupiny viníků zahrnuje i pisatel. Nevyděluje se, proč se chcete vydělit vy?

vydělit se chci proto, že politicky prohrávám ( To je ta Klausova these: běžte, založte si vlastní stranu a vyhrajte volby ... a zapomíná, že sám žádnou stranu nevytvořil, jen ´vytuneloval´ OF ... a pak ovšem vyhrál ve volbách 92 o tom žádná ... )

no a když prohrávám politicky, tak chci vítězit alespon mravně (byť je to zlodejum putynka )

tu vinu odmítám ... protože je paušální a paušalizující ....

a kdyby napsal (vlk, stejskal) každý jsme v různé míře vinni, byla by to pravda, ale zase banální fráze ...

neco jako slunce je žhavé ...

takhle tu vinu od skutečných lumpů, darebáků, mafiánů, zločinců deleguje na nás všechny ... a nádherně ji rozmlží ...

kdo a v jaké míře je vinen ?

kdo za co nese odpovědnost ?

kdo bude volán k odpovědnosti ?

kdo bude potrestán za kriminální činy ?

existuje právo ?

existuje morálka ?

existuje pravda ... ?

no nic ... mějte se prima ....
14. 05. 2011 | 14:35

Skogen napsal(a):

Vlku, co Facebook? Tam by vaše texty rozhozené všude možně po internetu bylo možné senzačně prolinkovat. Mně tedy pod blogy odkazy na Vaše postřehy ani trochu nevadí - jinak bych se k nim asi ani nedostal - ale pomrkávajícího editora chápu :)
14. 05. 2011 | 14:37

zemedelec napsal(a):

To kočka šklíba.
Máte tam jeden nedostatek a to co prováděl Lux Klausovi,že si vysloužil přezdívku sliszký had.To jejich pnutí až nenávist,zatím nikdo moc neobjasnil.Proto mne mrzí,jeho brzký odchod na věčnost,jak kdyby byl něčím zasažen nebo uřknut.

Pane Vlk,pokaždé dobré.
Jenom u toho hodnocení Klause a Zemana to vidím trochu jinak.S dobrého člověka se snad nikdy nestalo to co s Klause a když prohlásil Zeman, že Klaus bude dobrým prezidentem,tak hodne klesl v mé úctě.
14. 05. 2011 | 14:43

češka napsal(a):

To blue jay
My si tykáme?
No nic, alespoŇ vím, komu kouká sláma z bot, byť by byly ze zlata.
14. 05. 2011 | 14:46

anti politik napsal(a):

Maximus nechci nikomu křivdit, ale všichni víme, že v devadesátých letech a na přelomu století se děly daleko větší svinstva a prasárny vůči občanům a jejich veřejným penězům než je tomu teď, ale lidé se tehdy o politiku tolik nezajímali, stát měl totiž furt co prodávat a prachy byly, ale už docházejí tak se škrtí rozpočet a lidem to dochází. A v těch letech u toho disent prostě byl a mlčel! To totiž taky nikdo neřekne, že teď už si zdaleka nedovolí tolik, jako při mejdanu let devadesátých, ale že to přepískli natolik, že už není z čeho a společnost toho má už prostě dost! Až teď slyším Havla častěji než je zdrávo a koukám, že další a další!
14. 05. 2011 | 14:48

Václav Žák napsal(a):

Někteří diskutující mi vyčítají, proč jsem nepsal dřív.
Na vysvětlenou přikládám článek z roku 1997. Něměl žádnou odezvu. Zřejmě musí dozrát poptávka.
Proč disidenti prohráli? Pokouším se to vysvětlit v knížce, kterou píšu. Obávám se, že v blogu by to nešlo.


1997-09-13 Falešná diagnóza (Macek)
13. září 1997
Křeče, které doprovázejí úpadek moci arogantních stran, mohou být komické, jak to nezapomenutelně předvedl Milouš Jakeš v Červeném Hrádku, nebo spíš poněkud trapné, jak to předvádí MUDr. Macek ve své analýze ODS.
Dr. Macek zřejmě nikdy nepochopí, že právě jeho privatizace Knižního velkoobchodu stála na počátku šikmé cesty ODS. Tím, že ODS Macka velkým obloukem nevyhodila ze strany, ukázala, jak bude vypadat privatizace v její režii. Macek byl testovacím balónkem strategie “divokého Východu", kterou Klaus a Tříska viděli jako nejrychlejší cestu do ráje privátních vlastníků. Veřejnost přikývla: volební preference ODS se ani nezachvěly.
Celá řada nových “kapitalistů" to přijala jako nepsanou smlouvu s vládou. Politika, to je vlastně pokračování podnikání jinými prostředky. Macka četli jednoznačně. Klaus nám říká: zbohatněte. Je úplně jedno, jak to uděláte. A tak se do toho pustili.
ODS to začalo proměňovat: ze strany, která sdružovala radikálně naladěné členy OF, nespokojené (podle nich) s kryptokomunisty ve vedení OF, se stávala strana, která propojovala politiku s privatizací, funkcemi ve státní správě, případně mocí v samosprávě. V komunálních volbách 1994 se už v řadě měst místa na kandidátkách platila - formálně to byl příspěvek na volební kampaň, neformálně poplatek za to, že zvolený podnikatel bude mít přímý přístup k zakázkám. Atd. Ve státě začalo silně zavánět.
Václav Klaus si osedlal nejsilnější hybnou sílu porevoluční společnosti - touhu po rychlém zbohatnutí. To po čase pochopila “idealističtější" část ODS, která několik let marně čekala, jak Václav Klaus zatočí s komunisty, a založila si DEU. Z ODS se tak stala koalice zájmových koalic. Prakticky nikdo v ní nebyl z “občanských" důvodů, tj. proto, že by chtěl nezištně nést odpovědnost za chod věcí veřejných, ale proto, že z členství vyplývala funkce a z funkce renta.
Co z toho plyne? ODS se nestala obětí zformovaných lobby, což tvrdí dr. Macek, ODS se sama stala koalicí lobby, které v transformačním příšeří dojily rentu, kde to jen šlo. Dr. Macek nestál stranou. Samozřejmě, tyto zájmové koalice měly minimální zájem na průhledných pravidlech hry. Také se staraly o to, aby žádná nevznikla: bývalý šéf dozoru nad kapitálovým trhem se v privátu nechával slyšet, že musí nechat vyrůst “české Rotschildy". Neochota celé vládní koalice (nejen ODS) zajistit chod kontrolních mechanismů tržní ekonomiky - to je základ ztráty důvěry občanů v transformaci, žádná závist.
Jára da Cimerman objevil, že foukáním tabákového kouře do vody zlato nevznikne. ODS pro změnu objevila, že rozebráním státního majetku bohatství nevznikne. Byl to poněkud drahý experiment. Země, která mohla snadno dosahovat 10% růst, se potácí okolo dvou procent, má otřesenou měnu, mafiánský kapitálový trh, z něhož odcházejí slušní investoři, rozvrácený veřejný sektor, hluboký deficit zahraničního obchodu, rostoucí zahraniční dluh, zpolitizovanou státní správu neschopnou připravit solidní zákon a zplodit racionální koncepci čehokoliv - od ekologické politiky po obrannou doktrínu. To jsou důsledky politiky ODS, která dodnes nechápe, že řízení moderního státu je víc než nadávání na komunisty, útoky proti “hloupým" úředníkům - a obsazování funkcí soupřáteli.
Dr. Macek by tyto problémy řešil starou písničkou: ještě více privatizace, ještě něco zbylo. Třeba Karlštejn. Macek vůbec nechápe, co způsobilo dnešní krizi. Naplnění (transformace) prý bude záviset na občanech samotných. Joj, jak občan zjistí, do které banky nemá dávat peníze, jak zjistí, kterou cestovkou nemá cestovat, jak zjistí, že správce investičního fondu jeho majetek nerozmnožuje, ale krade?
Je žalostným svědectvím o stavu ODS, že energii v ní má zřejmě jenom člověk, který zahájil její diskreditaci. Ostatní se pevně drží židle a snaží se z ní vyrazit, co to ještě dá. Dobrý každý den, nese se dnes ODS. Ve Velké Británii, kterou se dr. Macek tak rád ohání, by byl kvůli svým hospodářským aktivitám vyloučen z veřejného života. Doufám, že nebude dlouho trvat, a podobné zákony budou konečně platit i u nás. (Jak je vidět, poněkud jsem se zmýlil.)
14. 05. 2011 | 14:51

Dočekal napsal(a):

češka:

A představte si, že právě tohle mi přece jen dává jistou naději na změnu.
Vyvolává mi to totiž z paměti vzpomínku na doby těsně před Vítězným Listopadem. Tehdy totiž také politiku Strany obhajovali už jen fanatici a různí poskoci a přisluhovači těch bývalých komunistů.
No a teď se to všechno jen opakuje. Samozřejmě včetně oněch cenzurních zásahů.

Za vrchol licoměrnosti považuju volání po zodpovědnosti každého z nás od člověka, který tady nedávno ze své moci editora a samozvaného arbitra mazal všechny odkazy na nanifestaci, pořádanou občanským hnutím s názvem ProAlt.
Připadá mi to totiž stejně podivné jako to, když mi v říjnu roku 1989 estébácký konfident soudruh Pavlíček cpal k podpisu pamflet s názvem Několik vět. Stejně průhledné a také stejně primitivní.

Každá doba má své hrdiny, má ale také své "slouhy."

Jakpak že to zpíval nezapomenutelný Karel Kryl ve své písni s názvem Demokracie?

https://www.youtube.com/watch?v=W0Mydquf9S8
14. 05. 2011 | 14:58

Vico napsal(a):

mb : Když je sobota, můžeme se bavit třeba i o hov/e/nu /pro p. Stejskala : míněno o nicku hoven samozřejmě/.

Bez určité paušalizace bysme si nebyli schopni nic potřebného sdělit.

Třeba včera jste napsal, že jsme PROHRÁLI se Švédskem. Jak prohráli??? Já jsem prohrál?? Nikoliv! Naopak jsem včera vyhrál v tenise /cenu útěchy nad jednou korpulentní padesátnicí/.

Souhlasím s vlkem, že na dnešním stavu neseme vinu všichni - mb, Vico i vlk...a editore, jen se neschovávejte za paraván. Když všichni tak všichni i Stejskal milovník korektní debaty v nealkoholické vinárně.
14. 05. 2011 | 14:59

Béda napsal(a):

S článkem p. Žáka souhlas s dovětkem: chybí zde sebereflexe.

Pokud jde o historickou roli a zásluhy hlavního ekonomického hybatele postsametové transformace (Klause) a disidentské ikony (Havla), resp. posledního transformátora (Kalouska), který univerzálním sponzorem a sborem oligarchů dostal zadán úkol dotransformovat = ve smyslu dokrást, zprivatizovat, zadlužit a rozbít stát, myslím že jednou bude role všech tří historií přesně vymezena nikoliv jako role zakladatelů a budovatelů státu ale jako rozbíječů československé a české státnosti, falešných a prázdných ikon, lidí kteří kvůli zisku svých rodin a svých přátel zbídačili stát, prošustrovali dědictví generací a uvrhli obyvatelstvo do otroctví a dluhů. Myslím, že ani jeden z těch tří nebude lidem své země svatořečen a ani jeden nebude mít místo v panteonu slávy.

Pokud jde o odpovědnost, souhlasím s panem Stejskalem, že občan by se měl probudit a vyjádřit svůj postoj ke strůjcům své perspektivy. Nejlepší příležitost k tomu vidím v zapojení se do protestní generální stávky, která ukáže triádě kleptokratů a mafiánů, že lidi již mají dost bezpáteřných volebních podvodníků, kteří chtějí ožebračit a zadlužit jejich děti, uvrhnout do bídy, bezvýchodného stavu bezmocné, nesoběstačné, důchodce a nemocné a lidi živící se prací uvrhnout do nevolnictví.

Účast ve volbách a oslovování "zastupitelů" považuji za komedii a zmařený čas. Je doba, kdy by si národ měl připomenout Svatoplukovskou tradici a společněvytáhnout proti vládě Krakatice.
14. 05. 2011 | 15:09

ld napsal(a):

Ahoj Vico,

mně by zajímala ta cena útěchy, tedy, jak jsi utěšoval tu korpulentnici. Čím víc napíšeš podrobností, tím lépe.
Já si na to jdu nalít slivovici, ať to se mnou nesekne.
14. 05. 2011 | 15:20

.Ivan Hochmann napsal(a):

.Ivan Hochmann napsal(a):
Pane editore Stejskale!

Vidím,že zase nemáte co dělat.Smazal jste bez komentáře tento text:
**********************
Ivan Hochmann napsal(a):
Souhlas s Maximus!

A navíc aktuální komentář:
Třešně - nebo ruskej vercajk .....
Vždy se za tím skrývá komunistická svině.

Ivan.

http://ateo.cz/kw/23/strana/2/
14. 05. 2011 | 09:03
***************************
Jsem tedy nucen Vám oponovat.Termín "komunistické svině" jest vžitým výrazem ,ba synonymem pro osoby,či skupiny lidí využívající komunistické agresivní ideologie k terorisování ostatních.Jsou vinny (ty svině)vražděním a devastací milionů lidí.A nějaký Dolejš na tom nic nezmění.
Leda by to byl Váš diskusní přítel.

Domnívám se ale ,že tomu tak není.
Že jste jen podlehl primitivní a hloupé odvetě za moji ostentativní kritiku Vašeho komediantského eintréé v Národním Divadle.
Dovoluji si proto umístnit toto vysvětlení na všechny dostupné blogy.Můžete je smazat jako spamy.

Děkuji za pochopení.Ivan Hochmann.
14. 05. 2011 | 15:18
14. 05. 2011 | 15:24

Luba napsal(a):

Pasáže z programů politických stran, jež se zasazují o přijetí Zákona o státní službě:

Česká strana sociálně demokratická:

"Veřejná správa

- Prosadíme vizi efektivní státní správy postavené na kariérním postupu a výchově zaměstnanců pod hesly odbornost, aktivita, loajalita
- Profesionalizací aparátu, eliminací vlivu politiků na personální oblast a nabídkou perspektivy celoživotního zaměstnání chceme eliminovat vznik korupčního prostředí
- Bezodkladně prosadíme realizaci platných částí služebního zákona a doplníme principy, jejichž účinnost byla odložena, včetně jmenování státních tajemníků"

Zdroj:
http://www.cssd.cz/volby/oranzove-knihy/

KDU-ČSL:

"KDU -ČSL je pro nestrannou, stabilní a profesionální státní správu (str. 26)

• Budeme usilovat o vytvoření konsolidované státní správy založené na služebním poměru. Jsme pro okamžitou účinnost
stávajícího zákona o státní službě.
• Státním úředníkům je třeba zajistit nejen řádné ohodnocení, perspektivu a odborný růst, ale rovněž zákonem přesně
definovanou disciplinární odpovědnost. Samozřejmostí budou personální audity."

http://www.kdu.cz/Kdu/media/Kdu/Volby/KDU_program.pdf

Strana zelených:

"Profesionalizace státní správy (str. 57)

Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, ve které neplatí účinný služební zákon řešící povinnosti a práva úředníků, s cílem eliminace zbytečné byrokracie, odpolitizování státní správy, odbourání korupce a stabilizace úředníků. Důležitým cílem zelených je přijetí kvalitního zákona o státní službě, které povede ke stabilizaci a zvýšení výkonnosti státní
správy.
Platný, ale neúčinný zákon o státní službě „zacementoval“ velmi
nevhodnou praxi povolební výměny úředníků po celé vertikále zejména tam, kde se rozdělují prostředky. Existuje přitom dostatek následováníhodných vzorů, Kanadou počínaje a výkonnostním systémem uplatňovaným v Novozélandské veřejné správě konče. Cílem není bezvýhradná definitiva úředníků postupujících neodborně, ale pojistka pro udržení ve státní správě těch úředníků, kteří postupují zákonně a odborně a čelí politicky motivovaným tlakům členů samospráv na to, aby konali v rozporu se zásadami dobré správy či dokonce se zákonem."

Zdroj:
http://www.zeleni.cz/underwood/download/files/sz-volebni-program-2010.pdf

Česká pirátská strana:

Státní služba občanům - efektivně a bez průtahů

"... je třeba urychleně uvést do praxe schválený služební zákon, jehož účinnost byla účelově odložena celkem již o 10 let od jeho přijetí. Bez služebního zákona jsou úředníci jenom loutkami politiků. Pokud bude ve státní správě fungovat institut osobní odpovědnosti za každé rozhodnutí (jak je zcela běžné v soukromé sféře), věříme, že spolu s transparentním hospodařením se podaří korupci i plýtvání minimalizovat."

Zdroj:
http://www.ceskapiratskastrana.cz/volebni-program-ceske-piratske-strany-4-priority

Služební zákon

"Zákon č. č.218/2002, o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

Česká pirátská strana ve volebním programu pro volby do sněmovny v roce 2009 kritizovala zákonodárný sbor za to, že dosud nenabyl účinnosti služební zákon (účinnost od 1. ledna 2012).

Obdobně se vyjádřil ústavní soud (např. nález 35/2002 Sb.):

Ústavní soud však především konstatuje, že dosud nebyl naplněn imperativ vtělený do čl. 79 odst. 2 Ústavy, podle něhož „Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon“. Součástí českého právního řádu se dosud nestal zákon o státní službě."

Zdroj:
http://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki/koss:sluz
14. 05. 2011 | 15:25

ld napsal(a):

Vico,

nechci sekýrovat, ale kvůli jarporovi bys mohl napsat značku toho vína. On je fajnšmekr, a ty bys ho odbyl jen tím, že bylo červené, a měl jsi těžkou kabelu, když jsi ho nesl :-). Ani nevíš, co to dá práce ho utišit v jeho zármutku, když se k vínu chováme jako čeládka, kdežto jarpor je viný profesor.
14. 05. 2011 | 15:26

anti politik napsal(a):

Proč nám tedy bylo po revoluci disentem zamlčeno, že demokracie je systém, v kterém, když se občan nedívá nebo se nezajímá, tak se krade až do zbídačení obyvatel! Svobodou se přece nenají, tak jste národu měli místo chvalozpěvu o demokracii raději nastínit i rizika! Tohle zamlčení nás už teď stálo pár biliónků než se národ probral a zjistil co je tenhle systém zač. A zkušenosti jste jistě měli ze západu dost a věděli jste, že se ten, kdo se ujme moci může několik let dělat prakticky co si zamane a taky se dělalo! Mluvím k disentu celkově, nikoli k panu Žákovi.
14. 05. 2011 | 15:39

češka napsal(a):

To Dočekal,
souhlasím. Na gymnasiu jsem seděla přes uličku vedle dcery P.Kohouta.
Když to zjistil můj otec, zděsil se. Vydal příkaz nemluvit, nemluvit, nemluvit, když promluvíš, pak se nediv.
Dle jeho zkušeností "reformní komunisté" = komsomolci, kteří v 50-tých letech nejvíce škodili.
Nezapomenu na Landovského vyprávění o rozesílání Charty - ani ji nedopsali, a už to STB věděla. Jak?
Jakým právem nám ale brání mluvit dnes?
Jakým právem blokují diskuse pod články?
14. 05. 2011 | 15:40

Luba napsal(a):

Česká pirátská strana na svém před časem webu zveřejnila anabázi s přijetím-nepřijetím onoho ZSS v článku "Zákon o státní službě musí být zachován":

"Služební zákon je běžnou součástí právního systému zemí západní Evropy a od roku 2004 i zemí, které tehdy vstoupily do EU.

Česká republika však zákon přijala jen „na oko“ a z celé systematicky stavěné právní normy platí jen malá část vyjmenovaná v §254. Zbytku zákona byla postupně odkládána platnost.

Původně měl celý zákon v ČR platit od 1. 1. 2004, tedy okamžikem vstupu naší země do EU. Leč nestalo se tak.
A co se tedy vlastně od roku 2002 dělo?
Pojďme si to projít pěkně chronologicky:

2002 – Zákon schválen s účinností od 1.1.2004

2003 – Zákon odložen hlasy ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU na 1.1.2005

2004 – Zákon odložen hlasy ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a US-DEU na 1.1.2007

2006 – Zákon odložen hlasy ČSSD, ODS, KSČM a některými poslanci KDU-ČSL na 1.1.2009

2008 – Zákon odložen hlasy ODS, KDU-ČSL, SZ a některých poslanců ČSSD na 1.1.2012 – PSP předkládal tehdejší ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas

2010 – Současná vládní koalice jej chce pro jistotu zrušit úplně

Prakticky vždy se politici odvolávali na finanční náročnost zavedení zákona do praxe, což je však jen krátkodobý výdaj, ovšem dlouhodobá úspora a snížení korupce.

Dalším argumentem bývalo také "zakonzervování" úředníků spjatých s předchozí vládou v jejich úřadech.

Ale přiznejme si, proč v úřadě nenechat člověka, který je výkonný? Ten zbytek časem eliminují kárná opatření, která jsou součástí zákona.

Cílem zákona je vytvořit opravdu profesionálně a efektivně fungující státní správu s účinnými nástroji motivace, kontroly i kárné odpovědnosti v případě neplnění povinností nebo páchání činnosti, která se neslučuje s dobrými mravy či zájmy občanů.

Velmi důležitým aspektem zákona je již zmiňované oslabení vlivu politických stran na úřednický aparát. V současnosti po každých volbách do PSP dochází na ministerstvech k personálním rošádám, kdy klíčem k výměnám není schopnost nebo neschopnost řídících pracovníků, ale především jejich stranická příslušnost.

Jednotlivé strany tak fakticky řídí toky peněz na "svých" ministerstvech a mohou nepřípustně ovlivňovat státní zakázky.
(pozn.: viz "kauza Drobil" apod.)
Strany by napříště mohly dosazovat pouze hlavy jednotlivých úřadů a ne kohokoli, jako nyní."

Zdroj:
http://www.ceskapiratskastrana.cz/tiskove-zpravy/zakon-o-statni-sluzbe-musi-byt-zachovan
14. 05. 2011 | 15:45

zzz napsal(a):

To autor:
Zvonkajsku to naozaj tak vyzera. Ale muj osobni nazor na VK, i volba jeho oponentu/nekomancu/ se nese daleko pred Macka: zhasnuti otraslo mou virou v "trh bez privlastku" a "demokracii po cesku" dukladneji, nez tsunami s Japonskem.
To zemedelec:
Vidim to stejne. I s Luxem, a svuj nazor na "trh bez privlastku podle VK", jsem mu rekl jiz v VII/1993! A za klobouk si jej nedal.
To embecko:
Modrozlute Bursikovy "demokraty"? No nazdar! To jste na tom jak "poctivi komanci"!
14. 05. 2011 | 15:46

Jedla napsal(a):

Ten text z roku 1997 je velmi dobrý (Václav Žák, 14. 05. 2011 | 14:51). Neměl odezvu? Nedivím se. Byl alespoň publikován, nebo byl odmítnut?

Líbí se mi, jak je všechno aplikovatelné na dnešek, jen slovo "transformace" z úst M. Macka musíme přeložit na slovo "reforma" v ústech současného ideologa téže strany Drobila.

(Tuším, že privatizátor Knižního velkoobchodu a fackovač Ratha oficiálně pozvaného na sněm České stomatologické komory byl tehdy v obdobné pozici v ODS, jako privatizátor Ministerstva životního prostředí a jím zřizovaného Státního fondu životního prostředí dnes. Co se tedy změnilo? Privatizace knižního velkoobchodu byl především "insider trading", zneužití informací v obchodním styku, zkrátka prohřešek proti svobodné soutěži. Vyvedení peněz ze státního fondu na stranické financování politické budoucnosti (ex)ministra Drobila, to už je rovnou krádež, defraudace, neboť na ten účel peníze ve fondu nejsou. Tedy ODS se od roku 1997 posunula od nečistých obchodních praktik k nejsprostší kriminalitě. Gratuluji. Mimochodem, porovnejte reakce Klause na obě kauzy.)
14. 05. 2011 | 15:51

Vico napsal(a):

Id : Ahoj. To s tím těžkým francouzským vínem jsem nenarážel na sdružený hokejový tým Jihoafrické republiky a Portugalska/JarPor/, ale na víno, ze kterého se opil Vít Bárta a pak s napoleonsky zastrčenou rukou mezi knoflíky uniformy blábolil o sebestřednosti pražského Le Pena a šéfa perónistické strany.

S tou korpulentní padesátnicí to nemělo další pokračování.Držela raketu asi po druhé v ruce. Porazil jsem ji horko těžko až tiebreaku a to jsem ještě hlásil dvě čáry jako auty. No z ostudy kabát...takové vítězství. Tak na burku přes obličej.
14. 05. 2011 | 15:52

Béda napsal(a):

Luba,

myslím, že v tom zakonzervování politických diletantů na postech náměstků ministrů a pod. jste narazil na jádro pudla.
S tím nikdy nebude souhlasit opozice a dokonce ani ty koaliční strany, které nemají své konzervy na peněžních penězotocích.

Než vejde takový zákon v praxi, muselo by proběhnout na klíčové ekonomické funkce a řídívcí funkce proběhnout na tyto posty transparentní výběrové řízení, které by bylo pod přímou kontrolou jak opozice tak veřejnosti, kde rozhodujícím krtériem by byla odbornost, dosažené výsledky a prolustrování jedince z hlediska účelného nakládání svěřenými prostředky. Lidé typu Kalousek by meuseli být předem z takovéto soutěže vyloučeni.
14. 05. 2011 | 15:53

ld napsal(a):

Vico,

aha, Klasnová nespecifikovala, o jaké víno šlo. Takže jsem byl zmaten. Tak snad to od jarpora zase neschytám. Posledně jsem dostal kázání, ale to jsi myslím četl.

Když jsem ještě hrával nohejbal, myslel jsem si, že jsem hodně dobrej. Pak proti mě nastoupil nohecový profík v "invalidním" důchodu. Ani jsem nestíhal v autu sbírat jeho vítězné balóny, která nám tam trkal, píšíc u toho sms. Už nesportuju.
14. 05. 2011 | 16:01

mb napsal(a):

nn vico ... tu vinu si přišít nedám / nenechám aj keby stě ma chceli udrieť ... já jsem ta alternativa která se nerealizovala ... :-)) ... tim ze napisu my jsme prohrali se svedskem se prihlasuji i k neuspechu aby my nekdo nevycital ze se jen vozim na uspechu ...

na vic to bylo receno teto souvislosti: ... politická scéna stojí za hov/e/n(o) a ještě navíc jsme rupli se švedama ...

( samozrejme ani za to nenesu vinu jako ji nenesu za uspech kluku )

hezky vikend ... a gratuluju k vyhře ...
14. 05. 2011 | 16:02

mb napsal(a):

mi
14. 05. 2011 | 16:03

ld napsal(a):

vlk,

já bych na mb bandurskou nespouštěl. Jestli se chlapec dle mého odhadu narodil roku 1975, mohl prd ovlivnit chvíli, kdy šlo skutečně do tuhého; zhasínání světel, špinavé-nešpinavé peníze, jistota desetinásobku. Rozuměl bych, kdybyste to narval mezi oči Rumcajsovi, leč ten je zticha.

mb by zase mohl stejnou logikou namítat, že vítězná ČSSD zvítězila loni natolik málo, že je vaší vinou, že jste málo aktivizoval své okolí. I mě by to mohl vytknout.
Ne, to nemá cenu po sobě cvrnkat to, co bylo před chvílí v nosu.

Rodící se průser vidím jinde: v občanské studené válce; v mezigeneračním střetu, který byl do společnosti zaset. Viz Kalouskovy složenky, duet Mádlové s tím troubou, jehož jméno si už nepamatuju, astronomická rozpočtová sekera, apod. To vše dostaneme sežrat od generací, které se v těchto dnech učí malou násobilku, vyjmenovaná slova.
14. 05. 2011 | 16:14

Skogen napsal(a):

Vico, myslíte něco takového?

http://www.ulozobrazek.cz/view-445_barta.jpg
14. 05. 2011 | 16:17

ld napsal(a):

mb,

mimochodem, Jágr včera ve třetí třetině nepředvedl naproto nic, proč by měl být glorifikován.
Musíme omlazovat, švédští benjamínci jsou toho zřetelným příkladem.
A že nám zítra Rusáci nabančí? To si pište!
Jen aby to neodskákal (hop, hop...) Hadamčik...Výborného k nároďáku nedají, a tím byl seznam vhodných lidí vyčerpán.
14. 05. 2011 | 16:19

Dočekal napsal(a):

češka:

Jak se máte bránit? Jednoduše! Nesmíte se zkrátka nechat zviklat, zastrašit a znechutit.
To, že tady na mne jistý "parabelka" (tentokrát úpod nickem blue jay) vytáhl pomyslný trumf v podobě ničím nepodloženého obvinění, navíc spojeného s mým občanským jménem hned 18. ledna letošního roku se ten, kdo v tomto případě pouze využil morálně - volních vlastností tohoto individua připravil o možnost pokračování v podobě přitvrzování. Je to zkrátka obdoba konání začátečníka v mariáši. Tam si také zkušení hráči nechávají trumfy až na samý konec hry, zatím co začátečníci je vyhazují hned na začátku.

To, že je tady dopřávána volnost všem "žumpálistům" a oproti tomu jsou tady jako "spam" mazány všechny odkazy na protestní shromáždění občanské iniciativy s názvem ProAlt je sice smutné, ale asi to tak má být. Ono totiž není žádným tajemstvím, komu že to tady celé patří.
A majitel přece nepůjde proti svým zájmům. Je to přece tvrdý kapitalista. A v tom případě jdou všechny ohledy stranou.
A Kodex diskutujících samozřejmě také.
14. 05. 2011 | 16:23

mb napsal(a):

ide ja to komentoval jinde ... rozhodla individuální chyba a nedisciplinovanost cervenky ... zbytecny faul ... pak utkani dostalo zcela jiný ráz / spád ...

ještě k te čistotě vs. nečistotě čssd ...

hašek nadbíhal vvčkám jako divej ... rikejme tomu např. haškovy námluvy ...

nevim zda takovýto typ pragmatiků / oportunistů a bezpáteřníků jako je hašek, může čssd někam / kamkoli posunout ...

a tedy ji takňák pročistit ....

njn ...

/p.s. ... omlazovat (hockey team) není z čeho ... zítra nabančíme my rusákum ... zdravím vás /
14. 05. 2011 | 16:28

ld napsal(a):

mb,

stud za Haška je na místě. Tady je paradoxně vidět, že ne vše mladší je lepší. Byla klika, že to ustál Sobotka. Asi taky nebudete z těch, že Žaková "dala" Bursíkovi z čisté lásky; svinstvo je všude.

Není už moc kde brát. Hokejové generace vzejduvší z komunistických hokojových škol melou z posledního, další moc nejsou. Holík chtěl za úplatky holt moc peněz, aby vzal na velké akce ty nejlepší.

P.S.Trefil jsem ten ročník narození?
14. 05. 2011 | 16:36

mb napsal(a):

a tak to se pletete, myslim ze zakova dala bursikovi z ciste lasky, navic se mi ten jazyk nelibi ...

(ale 02 jsem volil i patockovy / berankovy zelene )

o rok jste me ostaršil ... zdravím ...
14. 05. 2011 | 16:39

ld napsal(a):

Pak je možné, že vás má vlk lépe nastudovaného, za což nesu lehkovážností taky svou vinu :-)

Nelíbí se vám jazykosloví? Tak počkejmež, až půjde vztah Ž+B k lámání chleba. A to doslovně.
14. 05. 2011 | 16:51

mb napsal(a):

jak muzete svou lehkovaznosti nest vinu za lepsi nastudovani mě vlkem, tomu nerozumim ... na lamani chleba počkejme ... ale k zadnemu nedojde

(jinak jsou mi ž + b vpodstate ukradeni ... i kdyz si myslim ze zosobnuji to lepsi z c. pol. sceny ... viz. upenliva snaha o nezvoleni klause prezidentem ... )

zatim ....
14. 05. 2011 | 17:02

mb napsal(a):

(zosobňují ...)
14. 05. 2011 | 17:02

ld napsal(a):

mb,

moc to pitváte. Použitím šklebáku jsem naznačil, jakou vážnost sdělení přikládám.

Připravte si zítra skákání Kdo neská..., bude to zaptřebí. Rusák si to chce taky užít.
14. 05. 2011 | 17:12

Pozvatel napsal(a):

Všem, kteří Václavu Žákovi předhazují, že předkládá známá fakta, ale nikoliv řešení.
Tak tedy odpověď. Řešení NEEXISTUJE s výjimkou jeho protizákonné podoby.

Zamyslete se raději - proč asi je legální a možné cokoliv kritizovat, vyjadřovat vlastní názory a klidně je šířit po internetu ?
14. 05. 2011 | 17:23

Vico napsal(a):

Skogen : Přesně tak si ho představuji :-)

Jinak ke zdejší debatě,mám stejný názor na Michala Haška jako Id a mb. Kdysi se dávala v Semaforu hra S Pydlou v zádech

Sobotka v reálu bude nucen hrát hru S Haškem v zádech. Je to křivák k pohledání.
14. 05. 2011 | 17:27

vlk napsal(a):

Koukám, co je tu odezvy na moji malou výměnu názorů s
Mbéčkem…

A kam se ta výměna posunula.

Začnu tedy samým
Mbéčkem
A jeho otázkou, co s tím. Nevím, kdo z vás sleduje politiku v sousedním Německu. Zkusme jen pár drobných příkladů. Exministr zu Guttenberg. Nejoblíbenější politik. Nová hvězda. Příští kancléř. Našli mu nesrovnalosti v diplomce. Typu , že něco použil z internetu a neoznačil. V Čechách banalita. Konec politické kariery. U nás? No bylo pár článků v novinách a co? Lžidoktor Benda zůstal po své afeře šéfem ústavně právního výboru. Případ další - demise prezidenta Kohlera. Sdělil v jednom rozhovoru národu, že němečtí vojáci na zahraničních misích jsou tam také proto, aby otvírali dveře německým firmám…. Naprostá drobnost. U nás nejen, že by si toho tisk nevšiml,když ano, tak by to bylo v souhlasné rovině. Takže máme prezidenta co v zahraničí krade pera a doma rabuje ústavu.Ovšem v Němcích z toho byl fofr. Armáda tad y není proto , aby obstarávala někomu zisky. A čerstvý příklad. .Sjezd FDP. Včera v Hamburku. Odvolil dosavadního předsedu, ministr a zahraničí Qido Westerwelleho, byl 10 let ve funkci a přivedl partaj z nicoty až k velkému volebnímu vítězství v posledních paramentkách.. Místo něj zvolil 38 letého lékaře Roesslera. Pán s jasně německým jménem je v Německu adoptovaný sirotek z vietnamské války. Proč musel Westerwelle od válu? Protože zkrátka prohrál s e svou stranu několikery zemské volby. U nás srovnatelné s volbami krajskými a senátními.
U nás? U nás Nečas drtivě prohraje volby a to jak celostátní, tak senátní, ale cítí silný mandát. A dokonce sestavuje vládu.
Ani s nebudu ptát, jestli je tady někdo, kdo si myslí, že by v Německu mohla vládnut parta lidí tak olepená skandály jako je naše famiglia. T snad je zbytečné. I takový Rumcajs by nejspíš řekl, že ne. Snad. Jistotu nemám.
Takež si položme otázku, proč u nás jakýkoli průšvih ustojí jakýkoli lump. Jen když má dostatečně hroší kůži a v Německu balí i ti, co mají škraloupky miniaturního rozsahu.Veřejné mínění a tlak veřejnosti je ten rozdíl. Kvalita chápání politiky voliči. Kteří svou nespokojenost dají velmi zřetelně najevo. A také kvalita médií. A jejich tlak.
Nebudu dnes psát o stranickosti medií a jejich účelovém působení v roli stranických agitek. Ale když jsme se vymezil vůči mbéčku, tak jsme měl na mysli postoj veřejnosti. To ,c o už tady delší dobu píši – nutnost měřit těm svým i těm cizím stejným metrem. A navíc ten metr mít velmi přísný. Nejen aby jím neprošel žádný Kalousek /umí si někdo představit Kalouska jako vrcholného politika v západní Evropě,Americe, Kanadě, Novém Zélandu, Austrálii, Singapuru, Japonsku a tak podobně? Ale naříkal d ani doktor ze Sládkovičova - Hašek. Už vidím, co by dělala německá sdělovala kdyby si některý z jejich špičkových politiků odskočil na universitu doSládkovičova pro doktorát…
Tohle je o každém z nás. Naší nesmiřitelnosti. My ale žijeme v prostředí, že takovej Drábek sem mázne naprosto nesmyslný blog, plný očividného vytírání zraku a půlka publika to začne obhajovat. O Kalouskovi nebo Bártovi nemluvě. Umím si například d představit jako vhodnou odezvu totální diskusní bojkot takových blogů. A nejen třeba diskusní. A nebudu mít problém do toho bojkotu zapojit o některé oranžové přispěvatele. Věřím,že tomu by tady začali rozumět raz dva. Zkrátka jen nároční voliči a nic neodpouštějící , mají slušné politiky. Protože ti rozumějí jen a jen síle. Voličského odporu.
Snad jsem tímto odpověděl částečně jam mb, tak Stejskalovi , tak tatovi.
pokračování
14. 05. 2011 | 17:28

vlk napsal(a):

Pro pana Stejskala ještě dovětek.
Ohledně té reklamy. Nepopírám, že se ty linky , dávám i s tímto účelem. Jenže vedle toho dávám často a dával jsme i spoustu linků jiných. Na všechny možné zpravodajské servery. Dokonce i na You Tube. Z reklamních důvodů? Sotva. Většinou jsem chtěl a chci, cosi doložit. Jenže na rozdíl od Fausta, kde naprosto žádná reklama není a sotva kd y bude, na drtivé většině oněch serverů , kde zdrojuji, reklama je a kliky s e počítají kvůli sledovanosti a tím i platbám majitelům serverů. Zrovna tak jsme se nikdy netajil , nikd e, kd e jsme psal svou velkou afinitou k Aktuálně a speciálně k těmto stránkám. A leckdy na ně d al odkazy. Takže počítám, že leckterý z tamních čtenářů kliknul prvně na Aktuálně jako důsledek mého nalinkování. Necítím tedy naprosto žádný dluh , natož vinu. Ostatně, několikrát jsme zde v poslední době byl dotázán, kde se teď pohybuji. Necítím tedy vůči Aktuálně pocit dluhu. Ostatně , když Aktuálně ode mne něco potřebovalo nebo chtělo, vždycky jsme vyhověl. S vyjímkou panelu diskuse o diskusi. Kde jsme zcela jasně napsal proč. Takže slova reklama na můj blog mi připadají neuměřená. A to nemluvím o tom, že když jsem sem dal pod některý blog například třístránkový rozbor čehosi, byl jsme některými napaden, že to tady zahlcuji. Nikoli editorem, ale diskutujícími. Dál li dneska link na to, co ve stejné věci píši jinde, nikoho neobtěžuji. Neberu prostor. Kdo má zájem,podívá se,. Kdo ne,přeskočí krátký odstaveček. Chápal bych slova o reklamě podprahové sdělení s tím související , kdybych publikoval u pana Mihalca –mimochodem , jeho projekt je velmi zajímavý. To by byla jasná zpráva. Ale Faust? Na nekomerčním základě? Jako soukromá iniciativa? A zrovna panu Stejskalovi nemusím vůbec vysvětlovat proč, že Faust.

Almost a tuším ještě někdo mne obviňují z toho, že jsme změknul, že dělám, řečeno Bártovým slovníkem s e Stejskalem bártr – on zavře oči a já h podpořím nebo tak něco. A že jsem změknul. Netuším, zda jsem změkl. Jsme přesvědčen, že nikoli. Ale může být , že z vnějšku to vypadá jinak . Nicméně almoste, může být , že proděláváš stejný efekt, kterým si prošla u mne partička na Outsideru. Já píši mírně zleva. Nejsem levičák. A tvrdí levičáci jsou pro mne úplně stejné nebezpečí jako pravověrní. Pro mne je zásadní hodnotou jak sociální smír , tak občanská demokratická společnst. Nechci ani primitivní kapitalismus představivaný Rumcajsem, ale ani nějaké nové střílení z Aurory. Nechci ale ani vládu zbohatlické oligarchie a nechci tolerovat manýry hodné orientálního monarchy.
A na rozdíl od pana stejskala si myslím, že tomuhle se bránit bude vyžadovat sakra víc než diskusi na divanu. Jakkoli jí ani nepohrdám, ani nezavrhuji.
Smutný úsměv ve mne budí stejskalova poznámka, že onen citát nejenom , že je mu znám, ale že je často používán Při různých , zejména rasových kontextech.
Jenže on NENÍ rasový, resp. nemá rasový kontext. Jeho autor jmenuje jednotlivé skupiny, jejichž ostarkizace ho nechávala klidným. Až došlo na něj. Nebo skoro na něj. A jeho skupinu . SOCIÁLNÍ. Ta rasová skupina tam je jen jedna. Ostatní jsou buď politické nebo sociální! Cíli ten citát je daleko víc e vhodný pro současné ořezávání sociálního státu u nás než pro poměry rasového útlaku. A toto jsme chtěl připomenout mbéčkovi, který evidentně nechápe. Což mne překvapilo , ale u editora daleko více.
K ostatním.
Myrta díky. Jste vítána.

Skogene
Já jsme facebookem nepolíbený. Slyšel jsme , že člověk tam musí dávat jakési údaje a tak. Tak to není nic pro mne. A halvně prý vyžaduje neustálý kontakt. S příteli , co píší. Já takhle nestíhám. Sloupky na Faustovi mi berou víc e času, než jsem předpokládal. Sem tam mi někdo z čtenářů napíše něco do diskuse a sem tam mi pošle cosi na mail. Nejméně jednomu z těch, co mi mailovali jsme dlužná už týden. Protoež to je velmi rozsáhlé téma. Druhému asi tři dny. A to ten druhý – o tobě mluvím Dne, jestli tu někde jsi, poslal mimořádně zajímavou a fundovanou úvahu. K tomu Facebook a d alší povinnosti? Radši zůstanu facebookový ignorant.
Snad jsem vyřídil vše.
Děkuji za trpělivost.
14. 05. 2011 | 17:30

tata napsal(a):

pane mb

to jste sprominutim pěkne ucho mam o 1 rok starši dceru,ale zase beru jak se zajimate o věc se srovnanim mych 3 dětí co o politice vy prdlajs,jejich nazory mě někdy udivují.

panove někdy se musim usmivat co všechno cenzorovi kladetu za vinu,ač mnohdy taky nesouhlasim s určitym zavěrem jeho vysvětlení nikdy mi nenapada že to je zaměr jeho nadřizenych,nenapadlo VAS ŽE on je tak přesvedčen,že to tak vidí,nevim kdo to ted napsal jestli neodvadí od tematu,copak tema je dogma proč by se nemohlo rozvinout,přece nikdo nikomu nebraní reagovat na to zakladní mně osobně nahození a rozvinutí tematu vyhovuje a je promě přinosem naopak tenhle blog po dlouhem čase považuji z hlediska diskuze za přinosny.

NAPŘIKLAD jak ja jinak vidim citat co zde vložil pan vlk a pan STEJSKAL HO DOPLNIL a zaroven ukazal svuj pohled,otom to je že on to vidí jako negativum ja spiše v kontekstu toho co psal pan vlk jako vhodne,otom je ale diskuze srovnavat pohledy snažit se chapat postoj toho druheho,i když stim pohledem se nestotožnuji proč vtom vidět zaměr,naopak to člověka přibliží včem potom on jasně nemuže souhlasit s mymi a oba se musime snažit hledat styčny bod,bohužel věčina hleda pravy opak což je snadné ale zaroven je to slepa kolej
14. 05. 2011 | 17:31

vlk napsal(a):

ld

j s mb vedu diskus o trochu něčem jiném....
Dělící rovina nevede o tom kdo koho konkrítně volil. Ale v tom, zd amáme všichni spoluvinu na poměrech,c o tu jsou nebo ne. Viz můj předchozí dlouhý text ,-))
14. 05. 2011 | 17:33

blue jay napsal(a):

vendysek docekal zije na netu,

se nedivim ze se jeho manzelka pomatla. To nemuze byt lehke zit s grafomanem a stihomanem v jedne osobe.

ale ted otazka na pana Zaka,
Listy kdysi otiskly nazor Jiriho Havla kde arguoval pro skolne. A to docela vehementne. Kde se to da dohledat? Zda se ze ho za to Paroubek vyfackoval az do Brusselu.
14. 05. 2011 | 17:38

ld napsal(a):

vlk,

no právě, a proto tu jsme, zapojujeme se do diskuse.

Zrovinka jsem si na dvd pustil film Kasino. Scorsese jakoby vyrostl v ČR; roku 1995 natočený film, tušíc, že bude brán v zřetel...
14. 05. 2011 | 17:45

Pavel Červinka napsal(a):

Reakce na Lubu a Bédu :

Ano, náměstkové na ministerstvech jsou nejvíce viditelné symboly již zaběhnutého „pořádku“ při rozdělování koryt. Ovšem totéž se děje nejen na ministerstvech, ale i v dalších státních institucích. Různé ústavy, inspekce apod.
Kdo není správný „straník“ anebo není dobře „politicky pokrytý“ nemá šanci v těchto institucích zastávat rozhodující funkci, i kdyby byl(a) sebelepší.
Ještě zpět k obsazování náměstků na ministerstvech.
Systém je o to zrůdnější, že ministr ze strany A. si na jejich místa většinou nemůže jmenovat své lidi. Koaliční úmluvy totiž tyto místa obsazuji podle domluveného klíče. Ministr je ze strany A., náměstkové ovšem musí být odsouhlasení stranou B., C., a D., nejlépe jimi dosazeni, to aby dohlédly na dodržováním „koaličních úmluv“. Vzpomeňte jenom na ty věčné tahanice o jménech náměstků třeba u Johna.
Toto navíc přináší další vedlejší efekt, vedle většinového diletantství dosazených osob. Tihle političtí náměstci jsou sestřelitelní jen velmi obtížně a až pod velkým tlakem medií například v případě, že jsou podezřelí z korupce a klientelismu (neprokáže se nikdy nic). Jakmile by se například ministr takového dosazeného náměstka z cizí strany pokusil obvinit z korupce, tak se okamžitě strhne pokřik, že se tímto snaží „nekale“ poškodit koaličního partnera jímž je „pomluvený náměstek“ politicky pokryt (hrozný výraz) a nedodržet koaliční úmluvy.
Tak se raději nikdo o to ani nepokouší, i kdyby důkazů bylo sebevíc. Odveta by jistě přišla – viz. kočkování mezi Kalouskem a Vondrou.
Hloupí novináři tento stav navíc uměle udržují, tvrzením, že tento systém je v podstatě normální (například stále omílanou mantrou o americkém systému, kde se po volbách vymění velká část vedoucích státní správy), do toho vypouští do světa „své pravdy“ ti kteří vůbec netuší jak má státní správa fungovat a my ostatní držíme klapačku.
14. 05. 2011 | 17:46

Dočekal napsal(a):

blue jay napsal(a):
vendysek docekal zije na netu,

se nedivim ze se jeho manzelka pomatla. To nemuze byt lehke zit s grafomanem a stihomanem v jedne osobe.

ale ted otazka na pana Zaka,
Listy kdysi otiskly nazor Jiriho Havla kde arguoval pro skolne. A to docela vehementne. Kde se to da dohledat? Zda se ze ho za to Paroubek vyfackoval az do Brusselu.
14. 05. 2011 | 17:38
-----------------------
Máte snad na mysli tohle?

regina napsal(a):
Já pana Dočekala znám, znám i jeho paní. Promiňte, ale oni nejsou psychicky v pořádku. Moc se omlouvám, nerada to píšu, nechci jim ublížit ani nadávat, ale jeho paní mě také jednou napadla, nejen slovně, ale i fyzicky. To jsem ještě netušila, s kým mám tu čest. Až po čase, když se na pár měsíců ztratila z bydliště, mi to došlo.
Ještě jednou se omlouvám, mám taky nemocného v rodině a této problematice rozumím, vím, že jde o nemoc a že za to nemohou.
To je jen sdělení pro vás napadnuté, abyste si nadávání pana Dpčekala nebrali osobně. Prostě ho ignorujte.
08. 03. 2011 | 21:32
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/david-zahumensky.php?itemid=12467
----------
Já jen, že to svinstvo, které jste tady za laskavého přihlíženjí pana Libora Stejskala vyplodil letošního 18. ledna, už stejně nikdo nepřekoná.
Tak si s tím nelamte hlavičku.
Místo toho požádejte pana Stejskala, ať vás podrbe za ouškem. A nezapomeňte: Za pravým, výhradně za pravým!
14. 05. 2011 | 17:47

tata napsal(a):

pane VLK

ja neměl žadny problem dokonce si myslym že zde od obou to trochu osobní škorpění byl po dlouhe době přinosem,rozpoutalo velice plodnou diskuzi co měla smysl bohužel,sem ho zde začal postradat,ztim co jste napsal ted o Německu to tady piši stale,to je ten zaklad bez ohledu pravice ,levice,to je co sem zde pravě začal postradat na druhe straně spektra,pohled je jasny tam není co řešit mam ho takovy nebo makovy,omluva jakekoliv darebačiny to je jina.

p.s byl sem několikrat na FAUSTOVI PROMĚ TROCHU NEPŘEHLEDNÉ,stracim se tam .
14. 05. 2011 | 17:51

mb napsal(a):

ach jo vlku, jste epický, ale na podstatu věci neodpovídáte ...

srovnáváte českou a německou politickou kulturu, ano, je odlišná ( píše o tom a konstatuje to zde casto hvizdala a schytává jedovaté odpovědi)

nutnost měřit těm svým i těm cizím stejným metrem píše vlk a souhlasí sním tata a souhlasím i já ...
( proto nemam problem napsat, že bursík je idiot, když se překlikl a napsal: ´ta kráva zubová, silou kaťuško´)

v tom problém nebude ...

ale míjí se to v jedné věci ... přece i slušný člověk může přijít k volbám, zvolit nějakou (jakoukoli) stranu ...

a ta strana naloží s jeho hlasem:

1. po svém
2. třeba krade nebo je napojena mafiánská bratrstva
3. jeho hlas zneužije ...

ale ten slušný člověk s tím přece nemůže nic dělat, neovlivní že dal hlas gaunerům ( může se snažit se politicky orientovat to ano) ale v posledku pak už politici interagují mezi sebou ...

/ Klausovými slovy ... zapomenme na predvolební sliby (lži) buďme ted konstruktivní ... naložme nějak s politickým mandátem /

normální řadovej občan s tim prostě nic neudělá ...

máme / musíme mít FUNKČNÍ POLICII A FUNKČNÍ SOUDNÍ SYSTÉM aby zločinci nemohli páchat zločiny ...

o tom to přeci je ....

blue jay, hoven, rumcajz mohou volit pravici

vlk, id, vico, tata levici ....

já, luba, kanalnik, sš budeme volit zelené ...

ale nikdo z nás přece nechce, aby naši volení zástupci kradli ....

to je ta minimalni shoda ... ale jak ji u čerta/do boha zajistit ?

vymáháním práva .... kdo zajistí vymáhání práva .... (?)

njn ...
14. 05. 2011 | 17:54

Aleš napsal(a):

Děkuji panu Žákovi, Stejskalovi, Vlkovi i řadě dalších. K vynikajícímu článku po dlouhé době vynikající diskuse.
Ano nejpozději po roce 1994 se česká politika stala "sportem" bez rozhodčího, bez pravidel, s cílem zdevastovat stadion, okrást diváky a myslet jen na tuto sezónu.
Jen drobné poznámky:
1. OF svou neschopností ukázat alternativu a postavit se čelem ODS bohužel napomohlo úspěchu ODS.
2. Připomněl bych také asistenci veřejnoprávních medii, která nedokázala tento vývoj ani trochu analyzovat a pojmenovat-bohužel se stala vazalem dvou nejsilnějších politických stran.
3. A do třetice je opravdu neuvěřitelně, co všechno si nechá líbit veřejnost. Vždyť poslední záchvěvy veřejných aktivit skončily v roce 2000 při televizní krizi.
4. Do čtvrtice, zoufalý výkon demokratické opozice v posledních dvou leetech i po odchodu hrůzného Paroubka.
5. Do pětice, už to tady někdo psal- naprosto nulový koncensus politických sil a neschopnost se dohodnout na jakýchkoliv reformách, které nmají přesah jedno volební období.
Proto se obávám, že dno marasmu jsme zdaleka nedosáhli a co je ještě horší nevidím, necítím ani stébelko naděje, ani maličké světélko na konci tunelu.
Čím to je, že veřejností rezonuje Ulice, hokej, Iveta B. Nejsem bohužel věřící, ale často si říkám, že máme, co jsme si zasloužili!!!
To ze nezačala masivní emigrace mladé generace lze vysvětlit snad jen její devastací.
14. 05. 2011 | 18:07

tata napsal(a):

pane mb

ale to same řika pan vlk jinymi slovy,odpověd co stim nezna nikdo znas,nebo takle zna ale jak vyburcovat opravdovou silu to zmenit,jak přesvedčit ty co nechodí k volbam,jak přesvedčit všechny poctive že musime vyžadovat to co je jinde,že není normalní že třeba kniže řekne nikoho jineho nemame ,zato by musel okamžitě od valu,nastolit za každou chybu se plati a jedno kdo jí uděla.

TEN PODIL NESEM VŠICHNI,nehrajme si ze slovičky.
14. 05. 2011 | 18:09

češka napsal(a):

To blue jay
chystejte se na nejhorší.
Podle Kalouska bude důchod 3000 Kč, poplatek za 1den v nemocnici , týkající se i nejtěžších případů, 100 Kč/den.
Každého 31. se brány otevřou a chovanci vyjdou hladoví a bez léků ven.
Hospitalizováni budou až zase 1..
Reformy opravdu nemají chybičku, jsou vskutku důkladně promyšlené.
14. 05. 2011 | 18:13

Béda napsal(a):

mb,

Možností odvolatelnosti politika, který se zpronevěřil slibu, programu, ukázal že ve svém CV lhal... Již samotný fakt, že politik(ci) může být odvolatelný zajistí tlak na to, aby udržoval svou morální integritu a názorovou konzistenci a v praxi pro politiky platila podobně jako v civilizovaném světě pro politiky presumpce viny.

Politiyi na něco takového dobrovolně nepřistoupí - tato pravidla jim musejí být vnucena veřejností zvenčí.

Soudní vymahatelnost je až krok následující a v podstatě již jenom vleklým vyšetřováním řeší právní problém neaktivního politika, který již nemůže působit pověsti své strany a především zájmům svých voličů a ekonomice země další škody.

Bohužel pro politiky v ČR (viz Kmotr Kalousek) je typické, že si osobují presumpci neviny, t.j. dokud nebudou trestně usvědčeni, aby mohli dále vykonávat politickou funkci. V tom je ten diametrální rozdíl mezi mafiánským absurdistánem v ČR a civilizovaným světem.
14. 05. 2011 | 18:15

vlk napsal(a):

tata

nepřehledné? de facto je to tam jako tady. Stejná tsruktura.
když rozklinete halvní stránku, což je tohle:
http://urfaust.bloguje.cz/
tak vám vyjedou vždy poslední blogy. S kouskem textu. Ten nejvíc nahoře je vždy nejnovější.
Když kliknete na jejich žlutý titulek, rozbalí s e, včetně diskuse, pokud nějaká je.

I psaní příspěvků je stejné. Jako tady. Naklepete text, odešlete a objeví s e tamní rekapča. Naklepnete a pošlete. A je to celé. Návrat na hlavní stránku je také mžný přes to , že najedete na nápis Faustův svět ticha v tom obrázku nahoře.
14. 05. 2011 | 18:15

Pozvatel napsal(a):

Vlk
Pane Vlku. Obdivuji vaše odhodlání a současně oceňuji jak vaše politické a historické znalosti včetně schopnosti myslet v souvislostech.

Nicméně mi připomínáte svým údělem onoho zahraničního turistu co přijel do Prahy a pro první informace se u nádraží obrátil na procházející policejní hlídku. "Excuse me, could you tell me how to get to the hotel Hilton?" Krčení rameny... "Bitte, wo gibt es der Hotel Hilton?" Nechápavé pohledy... "Pažalsta..." Stejná reakce. Cizinec odchází. Mladší policista. "Karel, stejně bysme se měli naučit alespoň nějaký cizí jazyk!". Starší Karel. "Co blbneš vole, podívej kolik jich znal on a stejně se s náma nedomluvil".

To je jedna věc. Divíte se co zastánců tady má například Drábek. Vězte, že stále je mezi lidmi dost těch, kteří mají z rozhodování vlády nějaký profit, dále je řada omezenců (viz předchozí případ) a v neposlední řadě je dost lidí, kteří se již pohybují na hraně, ale neví o tom.

Nejdůležitější je ale nemyslet si, že vláda, parlament a úředníci dělají chyby.
Kdysi dávno komentoval snad Luboš Pecháček závody F1 a pronesl větu.
"Niki Lauda nám zde právě projíždí jižní zatáčku". Kolega vedle mě suše pronesl. "Jak nám? Snad sobě tu zatáčku projel!".
Od té doby mám jasno. Stejně se chovají i naši představitelé byť jsou zde z jiného důvodu než byl Lauda v Silverstone.
14. 05. 2011 | 18:15

mb napsal(a):

dekuju beda za konkretni odpoved ... mimochodem odvolatelnost politiků prosazuje dlouhodobě pan Cibulka ( ale ten ma nalepku pošuka nicht wahr )

s vasim zaverem souhlasim (dokud nebudou trestně usvědčeni, aby mohli dále vykonávat politickou funkci. V tom je ten diametrální rozdíl mezi mafiánským absurdistánem v ČR a civilizovaným světem.)

kalousek to vykládá ve svůj prospěch ... jsem nejvíce prolustrovaný politik ze všech (despite hava , despita dead brother in law) není křišťálověji čistčího politika nad soudně prověřeného kalouska ... a knize mu to baští ... njn stane se ...
14. 05. 2011 | 18:23

Béda napsal(a):

dovětek,

až s možností odvolatelnosti svého zastupitele (nikoliv jako je tomu dnes "zastupitele"), zaměstnance by se lid stal skutečně nositelem politické moci. Dnes je celý politický systém pouze fraška, kde volič je tradičně podvedeným a zmanipulovaným ovčanem, který je po volbách odsouzen do pasivní role toho, co nic nemůže po 4 roky ovlivnit, i když se ukáže, že politici, potažmo celá strana ve volbách vysloveně lhali a uvedli svého zaměstnavatele - voliče úmyslně v omyl. V dnešním systému je vše odvislé pouze od množství peněz a dostupnosti mediální reklamy - to ovšem silně oklešťuje a mění podstatu demokracie v korupční systém, kde již v den voleb se strany stávají ve skutečnosti vazaly svých "sponzorů" a po volbách pro ně voliči, kteří " splnili" svůj úkol přestávají existovat (stávají se pasivním prvkem), přičemž pro politiky nastává doba zhodnocování. Proto je politika téměř prosta morálky, státní kasa je vylrádána jejími nikomu neodpovědnými "správci" a demokracie se stává pouze prázdnou floskulí.
14. 05. 2011 | 18:29

mb napsal(a):

tata napsal: TEN PODIL NESEM VŠICHNI,nehrajme si ze slovičky ...

( já ji nenesu ... :-)

/ hele tata hypoteza jo ... mate souboj dobro vs. zlo ... a tedko dobro prohraje ... a vy to dobro jeste obviníte že může za to, že vyhralo zlo .../

to melo dobro více posilovat aby zlo porazilo ... ?? nebo samo mělo být zlejší a samo se mělo stát zlem ???

(mimochodem to je častý argument zastánců věcí veřejných, že na zlo musíte jeho vlastními metodami s čimž nesouhlasím ...)

já tu vinu na sebe prostě neberu, zdravím vás ...

( vinu na sebe vezmu az se zpronevěřím sobě )

ale kdyz se snazite ze vsech sil, jste poražen a čestně prohrajete , tak tu vinu nenesete .... zdravim ...
14. 05. 2011 | 18:31

Skogen napsal(a):

Vlku, Facebook od Vás nemůže získat nic, co sám nebudete chtít vložit a k registraci není nutno zadávat prakticky nic osobního, třebaže navrhovat Vám to bude.

No a s přáteli je to stejné. Jen se vám na jediné stránce sumárně zobrazují jejich příspěvky, na které reagovat můžete, ale nemusíte, dokonce si přátele můžete i anonymně profiltrovat, pokud by některý z nich často psal pro Vás bezpředmětné věci.

Pro sdílení odkazů, videí a všemožných materiálů je to opravdu výkonný a užitečný pomocník. Ostatně, něčím si oblibu získat musel :)

Vyzkoušejte, vsadím boty, že Vám užitečný bude.
14. 05. 2011 | 18:37

almost glossed™ napsal(a):

mb: "mate souboj dobro vs. zlo ... a tedko dobro prohraje ... a vy to dobro jeste obviníte že může za to, že vyhralo zlo .../

to melo dobro více posilovat aby zlo porazilo ... ?? nebo samo mělo být zlejší a samo se mělo stát zlem ???"

Moc pěkné :-)
14. 05. 2011 | 18:38

MirekS napsal(a):

pro mb:

" ... normální řadovej občan s tím prostě nic neudělá ...". - "Rozkódujte to, prosím".

Odpověd: Udělá. Udělá to za předpokladu shody názoru přesahující dělení na "pravo a levo" (kde vzít v české novodobé historii příklad (?)). Udělá to za předpokladu (základní) shody vyjádření svého mínění (pro politika je to veřejné mínění). Není to jen o volbách. K tomu je však zapotřebí KONSENZUS nad základními parametry demokracie. Poslední, kdo zajistí vymáhání práva je Občan. Poslední, co může udělat je, že vyjde do ulic, když všechny dosavadní mechanismy selžou (tj. sbory volených zastupitelů, prezident, policie, prokuratura, soudy).

MirekS
14. 05. 2011 | 18:40

vlk napsal(a):

Pozorovatel
ídky za vstup. Mně jde o ot zatrhnout zdejším Laudům jízdu. A když užpojedou, tak výhradněpodle tvrd ěvymáhaných předpisů.

Ohledně toho vtipu - neznal jsem jej . Pobavil . Opravdu.
Ale fakt si myslíte, že jsem tak naivní?
J¨Klidně napiště , ež ano Nebude mi to vadit! Vážně.
14. 05. 2011 | 18:40

mb napsal(a):

pro mirka s ... normální řadovej občan s tím prostě nic neudělá ...". - "Rozkódujte to, prosím ... no ja jako normalni obcan jsem nemohl nic udelat kdyz se muj zvoleny politik zeman objal s klausem na misto aby ho zadupal pod zem, kam po pravu patří ....

mohl jsem podepsat exstudentskou výzvu: děkujeme, odejděte ...

ale jak klaus tak zeman výzvě i mému podpisu na výzvě vysmáli ...

politická síla 4koalice zas zašla na jiné neduhy ....

Poslední, kdo zajistí vymáhání práva je Občan. Poslední, co může udělat je, že vyjde do ulic, když všechny dosavadní mechanismy selžou (tj. sbory volených zastupitelů, prezident, policie, prokuratura, soudy).

A MÁME CHTÍT UŽ ABY DO ULIC VYŠEL, NEBO JEŠTĚ NIKOLI ?

zdravim ...
14. 05. 2011 | 18:50

MirekS napsal(a):

pro mb:
Aby vyšel do ulic, musí mít tu shodu. Shodu nad tím, že už je to poslední možný krok. Že všechny možné "standardní kroky" byly vyčerpány a k pozitivnímu obratu nedochází (ba ani aspoň k jejich náznakům).

V kontextu porovnání "politické kultury" v Česku s Německem (viz. příspěvek VLKa), co myslíte? Říkám Vám, jsme už hodně blízko a měli bychom to udělat, než si získají "holé lebky" zásadnější podporu. Měli bychom to udělat, pokud v červnu zůstane "status quo". Měli bychom to udělat, jestli politici zůstanou tak zásadově nezásadoví, pardon, pragmatiční a mystifikující. Měli bychom to udělat, jestliže politici svými reformami budou především "trestat mlčící většinu", jestliže politici svými reformami seberou "mlčící většině" šanci, jestliže jí zúží prostor k životu. Měli bychom mít shodu aspoň na tom, že tu takové politiky "u vesla" nechceme.

MirekS
14. 05. 2011 | 19:11

MirekS napsal(a):

pro mb - dovětek:

Vzpomeňte na rok 89. "Ve vzduchu" byla "sdílená myšlenka". Jaká to byla myšlenka? Jaká je "sdílená myšlenka dneška"?

MirekS
14. 05. 2011 | 19:15

mb napsal(a):

mirek s napsal: Měli bychom to udělat, jestli politici zůstanou tak zásadově nezásadoví, pardon, pragmatiční a mystifikující

jasně ... ale takoví jsou už od počátku 90. let ...

dále: Měli bychom mít shodu aspoň na tom, že tu takové politiky "u vesla" nechceme.

no já takové politiky u vesla nechci, ale ted mi reknete co s tim jako chcete / mám dělat ???

( kdyzbyste i naplánoval společenský otřes ... tak po té revoluční vlně se to opět uklidní ( nechopí li se toho ovšem holé lebky ) a zase z toho vytěží šíbři ... to máte asi jako fyzikální (či orwellovský) zákon ...

ti co jsou dole, jsou vždy dole, u moci se střídají ti co jsou nahoře s těmi, co jsou uprostřed ...

ja to řešení teda nevidím ...

( alternativní řešení nabídli havlík s hnízdilem ... nesoutěžit se soudobou politickou ´elitou´ a budovat paralelní politickou polis ... ostruvky pozitivni deviace )

ale nevim jak to dopadne ... zatim
14. 05. 2011 | 19:19

češka napsal(a):

To mb
Největší hrůzu mám z našich dětí, které srostly s automobily , internetem a anglčtina je jim velice blízká. Své sídlo firmy si jednoduše převedou do Německa.
Již nyní mnozí podnikatelé litují, že to včas neudělali.
Sice by německému státu platili víc, ale měli by slušný důchod.
A my jim v tom bránit nemůžeme, kdo by nás jinak na stará kolena živil?
14. 05. 2011 | 19:20

mb napsal(a):

pro mirka s dovětek: Vzpomeňte na rok 89. "Ve vzduchu" byla "sdílená myšlenka". Jaká to byla myšlenka? Jaká je "sdílená myšlenka dneška"?

no to je jednoduché ... ta myšlenka byla zploštěna do sousloví: že pravda a laska pry ma zvitezit nad lzi a nenavisti ...

a pravdolaskari jsou vysmíváni jako naivisticti snilci ...

davno prevalcovani politickými a mocenskými pragmatiky ...

( ale asi to tak ma byt )
14. 05. 2011 | 19:22

vlk napsal(a):

češka
doplním Vás. Jsme nedlouho před důchodem. Nikdy jsme neuvažoval emigraci tak intenzivně jako v posledních dvouletech. Na stará kolena.
14. 05. 2011 | 19:24

kverulant112011 napsal(a):

výborný článek,
skvělá diskuse !!!

Přijde mi hrozně pozitivní, že se přece jen ještě najdou lidi, kteří mají chuť, čas, zájem se tímhle zabývat.

Volání po řešení: podle mého se nejvíce přiblížil vlk v 17:28 odkazem na poměry v Německu.
"Zkrátka jen nároční voliči a nic neodpouštějící , mají slušné politiky."
Přidal bych: kultivovaní voliči. A v tom může být ten problém.

Parafrázuju Churchila: "Společenství Křováků není schopné si zvolit vládu, která by se sešla v chýši a efektivně se starala o veřejné věci."

A my podle mého můžeme teďka zauvažovat o tom, kde jako společnost stojíme: zda blíže Křovákům, nebo Němcům.
A na to se váže i otázka individuální/společné zodpovědnosti a viny, o kterou se poškorpili mb s vlkem.
Obávám se, že zodpovědnost za politickou situaci v tomto případě není věcí individuální, ale celé sociální skupiny.

Čili jako společnost jsme dle mého blíže Křovákům. (Sorry mb, Tebe nepočítám :-), sebe jo)

A řešení bude těžké. Protože zde diskutující NEJSOU vzorkem české populace, právě naopak. Bohužel.
14. 05. 2011 | 19:26

Béda napsal(a):

mb,

celé je to o vynuceném přenastavení systému podle určitých pravidel, nikoliv o jednorázové nic neřešící akci. Přenastavením parametrů = vznikem tlaků na politiky s tím, že koryto nemají jisté by mělo zajistit trvalou sebereflexi a samoočistu systému tak jak je tomu na západ od hranic českého kocourkova. Taky by to částečně eliminovalo korupci (zde by chtělo taky doladit změnu financování stran, rsp. volební kampaně, zrušit akcie na doručitele a zajistit transparentnost a veřejnou konrolu "veřejných" zakázek na internetu, tak aby v nich nic nebylo tajné).
14. 05. 2011 | 19:29

tata napsal(a):

pane mb

berete to vyloženě osobně vtom pohledu viny ma jen ten co si smočil,ale my hovořime podil viny celku,přece jsme součast a mozajka.

ovšem že je promě nepřijatelna složenka typu KALOUSKA ja si nežil nad poměry s ciziho,ale ten podil je hipoteticky,vždy je něco co sme mohli udělat lip,přidat ten kaminek do te mozajky,řikat ja nic to druzí muže jen naprosto dokonaly a ten podle mě neegsistuje,už tim přiklad že si nepřečtu nezajimam se tolik o komunalní politiky,umožnuju ten nepatrny kaminek,to je přiklad,nebo že necham bez povšimnutí nesebrané psi lejno,těchto věcí jsou tisice,to se pak složí do chovaní cele společnosti,to je ten určity hypoteticky podil viny celku tohoto naroda.TAK JE TO MYŠLENO,JESTLI ste ovšem dokonaly rad bych toho boha poznal,jestli ovšem prohlašení se za takoveho nebude už chybou.
14. 05. 2011 | 19:30

tata napsal(a):

pane VLK

ONO TO BUDE SPIŠ ŽE ,sem zvykly zde a vše nove v mem věku spiš přinaší dinosaura,a taky přece jen každe vyhledavaní a změna promě je problem,třeba novy mobil je promě par měsicu katastrofa a to vždy kupuji ten nejednodušejší.
14. 05. 2011 | 19:34

vlk napsal(a):

tata

uklidním Vás. Tak jsme na tom úplně všichni...Nebo budem.
14. 05. 2011 | 19:38

tata napsal(a):

pane kverulant112011

ano přesně diky,to je přimo na hlavičku
jsme součast těžko se zřikat,otom to je napsal jste to mnohem jednodušeji a lip to snad ani nemuže jit.
14. 05. 2011 | 19:45

Ivan napsal(a):

Pane Žák, děkuji za tento rozbor. Tev je vynikající. Ale mám velký strach, že opožděný. Ty ztráty jsou nenahraditelné. a zlodějny nevymahatelné. Omlouvá se, ale nedokážu to jinak nazvat. Ten rozbor z ekonomického i politického hlediska je přesný.
14. 05. 2011 | 19:45

kverulant112011 napsal(a):

mb:
přijmout svůj kousek viny je tak trochu i věcí pokory (mimochodem to je to, co našim repreznetantům hodně schází, ne?) Jinak rozhodně NEstojím bezvýhradně za vlkem !! :-),v rámci možností používám vlastní hlavu.

Otázka volby pravice levice:
je to věc priorit:
a) buď volím stranu levou/střední/pravou podle proklamovaného(!!) programu bez ohledu na to, že v ní převažují gauneři, nebo
b) volím stranu podle toho, že v ní údajně (!!) ještě převažují slušní lidé.

Žádná z těchto voleb není bez rizika, pro celek by asi bylo užitečnější, kdybychom volili ad b).
14. 05. 2011 | 19:46

mb napsal(a):

beda podepisuju vas prispevek z 18 29, k vasemu prispevku k vasemu 19 29 ... snad jen jak konkrétně k tomu chcete dospět ???

( inventura demokracie se svými 4mi požadavky neuspěla )

kverulante děkuju že jste mne vyjmul z odpovědnoti / viny ...

tata ja odmitam byt /přece jsme součast a mozajka/ soucasti party mafianu ...

kdyz napisete : řikat ja nic to druzí muže jen naprosto dokonaly a ten podle mě neegsistuje ... tak to vyhovuje lumpum / mafianum ...

prostě to na nás hodí ...

tato ja nejsem dokonaly ... ale fakt to rozšplíchnutí viny / vin neberu ...

(klidne i pak dovysvětlím ...)
14. 05. 2011 | 19:51

mb napsal(a):

kverulant 19:46 ... no jasně že přijmutí viny je otazkou pokory ... ja tu vinu mohu přijmout v jiných oblastech života, ale ne v oblasti politické ( nenesu vinu za náš soudobý politický marast )

snažil jsem se vysvetlit že tím, že tu vinu rozmlžíme, nahráváme lumpům ...

(jak se proti nim účinně bránit a je to vůbec možné)

na pár mých otazek nikdo neodpovedel ...

(ale asi na tom nezalezi) ... hezky vecer ...
14. 05. 2011 | 19:56

MirekS napsal(a):

pro mb:

Znáte to: vrána k vráně sedá (pozitivně vzato). Kdy těch "vran" bude "plný Václavák"? A co se musí stát? A kolik se už z toho stalo (jen v tomto roce; od posledních parlamentních voleb)? Nemusí jít o revoluční vlnu, jde o vyjádření nesouhlasu se současným vývojem. Jde o vyjádření vzkazu těm, kteří za tento vývoj nesou hlavní odpovědnost... A kdo další si umí získat důvěru...? A kdo ji nezradí...?

Zdraví

Ať chtějí či ne, pánové Havlík a Hnízdil "soutěží" se soudobou politickou elitou... tak jak jsou členy tohoto "společenského prostoru"... tak jak jsou "politicky aktivní"...

Zdraví

MirekS
14. 05. 2011 | 19:56

mb napsal(a):

(že když tu vinu rozmlžíme ...)
14. 05. 2011 | 19:57

tata napsal(a):

pane mb

nikdo lip to nevistihl lepe jak pan kverulant112011 ,když ani to neberete není o čem vysvětlovat,diskuze není otom vas přesvedčit je otom jak to chapu ja a vy ,tady už muže nastat tady se neshodnem to přece ale není katastrofa,duležite že se shodnem o těch darebacich to je duležite,toto je takova neduležita omačka,sice pro někoho zasadní promě je to prkotina.ALE ZASE V OHLEDU NA TY VELEDULEŽITE ZASADNÍ PROBLEMI.
14. 05. 2011 | 19:59

tata napsal(a):

PANE MB

JEN DODATEK,NENÍ NORMALNI ŽIVOT A POLITICKY,je to vždy propojeno,vše souvisí ze všim to je pravě chyba lidí co nechodí k volbam,co je politika a co je život,vtom je pravě zakopany pes našeho nesouladu,vy mluvite o te špičce ledovce ale ta někde vznikla,ale to už snad nema cenu prostě toto chapete jinak,promě je vždy utrpení když mi lidi řikaj a co změnim,je to pořad stejne naco k volbam a pak si stěžuje,ovšem nic většinou nezmění ale položil ten kaminek,kdyby se toto neslo od vzniku společnosti spali by sme v jeskiních.

samozřejme ty nevoliči byl další přiklad nic na vas.
14. 05. 2011 | 20:10

mb napsal(a):

jj tata ... ja se jenom snazim vysvetlit, ze se politiku snazim sledovat od r. 89 což je idiocie sui generis ... ( to byl ten havluv apel: občane starej se o politiku )

pravdu má samozřejmě mafián, který se prvně

1. postará o svůj zájem (jakýmikoli prostředky)
2. je tak mocný, že ovládá věci veřejné ...

proto chci být v tomto ohledu dissident a vinu nepřijmout ...

zdravim ...
14. 05. 2011 | 20:11

kverulant112011 napsal(a):

Pane tato,

díky za květiny, od jednoho z lídrů (dobrých) diskuzí to extra potěší :-)
14. 05. 2011 | 20:17

češka napsal(a):

To Kverulant
Dle mého názoru otázkou není koho volit, protože se nikdy nepodaří nezvolit ty, kteří již v parlamentě jsou.
V posledních volbách se podařilo zvolit novou stranu, plnou lidí nesvázaných s komunistickým režimem. Výsledek není jednoznačný, s útoky na ně se dalo počítat, ale že sami budou svým protivníkům tak ochotně nabíhat na smeč, to jsem nečekala.
To, co vláda předvádí, musí děsit EU, hlavně Německo. Minimální příjem v Německu je 1000 Eur, tito lidé mají nárok na sociální podporu, zatím co hned za německou hranicí ministr financí chce legalizovat důchod 125 Euro se stejnými životními náklady. Sociální služby, domovy důchodců se zhroutí a postižení se budou dobývat do vězení, aby ušli smrti hladem?
Převraty se uskutšňují, když se většina lidí cítí zahnána do kouta. Jakmile začne téct krev, je těžko k zastavení. Angličané, Francouzi a Rusové si své vládce již popravili.
14. 05. 2011 | 20:29

tata napsal(a):

pane kverulant112011

no lidr určitě ne,ale spiš večny vyhledavač toho lepšiho co zde probiha,ty plky a putky mě moc nezajimaj,ano věcny střet nazoru to je jina,nemusim souhlasit,ba často pronesu blbost od chytrosti zde sou jiní a tu vyhledavam,promě neni duležite byt vitezem ,promě je duležite rozšiřit obzor,což je vyhoda nejsem pod tlakem,neb většina zde je chytřejšich neni hanba byt ve srovnaní snimi hlupak.Stačí že lidi si zvykli na muj hrozny pravopis,a styl ,takže ješitu jste potěšil ale pravda to není.
14. 05. 2011 | 20:34

tata napsal(a):

pane mb

tak toto poslední i chapu bez vyhrad,protože sem ve svem okolí považovan za ohniveho idiota proto jak tu politiku proživam.

co je idiocie sui generis,neni to nahodou ten idiot ja si občas tou marnosti alhostejnosti sveho okolí tak připadam.Hlavně tou marnosti a nemouhoucnosti něco zmenit,aspon tou ohnivostí se snažim změnit tu letargii kolem sebe.
14. 05. 2011 | 20:43

Pozvatel napsal(a):

Tata
Svatá pravda, kdo nechápe souvislost všeho ze vším je -out. Ale stačí to?
A jít k volbám?
Proč to do teď nefunguje? Je třeba lidi vzdělávat a mobilizovat, jako to děláte teď vy. Ale je to stále málo.
Model 1 - existuje minimum politických stran, "ideálně" dvě.
nastává ovšem problém "velkých koalic", alternace vládnutí.
Model 2 - široké spektrum stran - dezorientace, roztříštěnost
V obou případech nepřinese výsledek ani stoprocentní účast ve volbách.
Druhý problém je, že kultivace a probouzení většiny je během na dlouhou trať. Vládnoucí garnitura má proto čas v případě, že by ten proces začal ohrožovat její bohorovný klid-provést včas "profylaxi" (zákony, volební systém).
Pokud mi oni začnou radit, jak to můžu ovlivnit já (Klaus:"premiérem může být každý"), je to memento v tom že se to musí dělat jinak.
Navíc. Je a může ta postižená většina být natolik svorná a kvalifikovaná(psychologie, morálka, ekonomie, typologie, psychiatrie;-)) aby se v tom všem orientovala (příkladem ať je skok na lep VV).
Jsme ale aspoň ve stádiu hledání - a to je dobře!

Vlk
díky za repliku. Naivita? Určitě ne! Pasívní rezistence nebo fatalizmus je podle mě až to předposlední, kam se člověk může uchýlit.
14. 05. 2011 | 20:50

tata napsal(a):

pani češka
moc nerozumim te častce 125 euro což je zhruba kolem 3200 jak kdy podle kurzu,to snad zase je mimo,nebo jak to bylo myšleno?TO PŘECE JENOM SOU U NAS VĚTŠÍ
14. 05. 2011 | 20:54

kverulant112011 napsal(a):

češka:
těch ne- v úvodu je tam tolik, že jsem si to musel přebrat :-)... čili: vždy v parlamntě přežijí ti či oni z minula.. (?) to asi ano, tomu se nevyhneme.

V téhle souvislosti vidím ještě tohle: jestliže přijde nová strana, předpokládejme složená ze slušných lidí připravených víceméně altruisticky sloužit, bude mít dva problémy:

1) nebude mít legální peníze na volební kampaň a tudíž ji my průměrní čeští voliči nebudeme schopní identifikovat. Čili na vině je systém prezentací stran voličům, ALE TAKÉ neschopnost a neochota voličů se tímto dostatečně zabývat.

2) bude vystavena mafiózním útokům těch starých struktur, které ji budou za pomoci části(!) novinářů dehonestovat i nepodloženě. To mimochodem odrazuje část lidí, kteří by do politiky i šli - riskují, že je současný špinavý systém semele, i když jsou téměř stoprocentně čistí jak lilie. Takže v tomto případě je za tím mafiánský konkureční boj starých stran s novým potenciálním konkurentem, ALE TAKÉ neschopnost a neochota voličů se tímto dostatečně zabývat.

A jsme tedy znovu u toho: je-li vůbec řešení, mají ho v rukou voliči (ač je to klišé :-)). Jsme-li jako voliči Křováci a tyto problémy si nepřipustíme, nebudeme a nechceme se tím zabývat, tak nám není pomoci.

Pak bude teda posléze na řadě možná i ta zmiňovaná krev. Já bych ještě upřednostňoval jako mezikrok tu krev symbolickou, třeba na způsob Interpelací v Národním. Bude-li tam palba dost silná, je naděje, že třeba někteří z exponovaných pozvaných pochopí, že příště by už z jiných míst nemuseli odejít po svých, alebrž budou odneseni nikoliv jen symbolicky.
14. 05. 2011 | 21:04

kverulant112011 napsal(a):

pane tato,
pěkná replika 20:34, myslím rozumím, taky tady hledám obohacení a docela se to daří :-), díky většině diskutujících.

Pak si zas pustím "Nikdo není dokonalý" a tím ten kontrast zvlášť vynikne :-), rád se pak vracím sem. Doporučuju.
14. 05. 2011 | 21:22

Jozef napsal(a):

"Bez pravdiveho pochopeni geneze choroby nelze najit ucinnou lecbu".

Pan sefredaktor,
ale geneza choroby ma pociatok koncom r.1989!
Nedavno sa tu o diagnozu choroby na niekolkych blogoch pokusil aj Jan Urban.A konstatoval,v tom case smelo, "nekvalifikovanost" a "sebestrednost" prazskych vodcov,V.Havla a spol.,ako ustrednu pricinu mnohych katastrof.

Staty funguju na principoch,na ktorych vznikli - kym nedojde k radikalnej zmene,k prevratu.Preto je dolezite dobre diagnostikovat principy aktualneho fungovania statu.Aktualneho i ziaduceho.A to nejde bez dobrej pamate a skvelej oponentury.
Preto ponukam k niektorym tvrdeniam oponenturu.

"Utok na stat" nezacala az ODS a jej "zideologizovani diletanti" v r.1992.
Zaiste rozpustenie legislativy na ministerstvach bolo v case radikalnej prestavby pravneho systemu aktom neuveritelnym,ale podobnych tragickych skutkov bolo viac,vratane v Europe vynimocneho rozprasenia tajnej sluzby,dokonca v case predprivatizacnom.

Utok na stat prebiehal totiz uz od zaciatku r.1990, aj permanentnymi medialno- politickymi utokmi na vedenia podnikov a institucii.Neraz v priebehu kratkeho casu sa vo vedeni podnikov vystredali niekolki hlasni revolucionari a katastrofalni riaditelia v jednej osobe.Aby poskodili a nicili podniky a narobili problemy v odberatelsko-dodavatelskych vztahoch v state.
Nik tu nema vacsiu zodpovednost,ako tribuni,ako ustredne autority v spolocnosti.
A tie boli nekvalifikovane a sebestredne.A obklopene zahranicnymi poradcami.

Aka bola v Prahe autorita zahranicnych poradcov? Resp.zahranicnych politikov?
To nie je malickost,to je klucova vec.
Jednym z poradcov ceskej /Klausovej/ vlady bol Joschua Charap.Ten v rozsiahlom vlanku pre Pritomnost 6/91 sice konstatoval to,co v tom case si myslel hadam kazdy,ze totiz "Ceskoslovensko ma predpoklady prudkeho rastu" hospodarstva,ale zaroven napisal,ze "bude to Divoky zapad".
Ako inac mozno bleskovo premenit socializmus na kapitalizmus,nez divokym vyvlastnenim obyvatelstva a zmasakrovanim prava?!
Ako?
A preco intelektuali okolo Pritomnosti ap.neprotestovali?
To bola len recnicka otazka.
Protestoval povedzme p.prof.Komarek,ze veskere takove kvaltovani toliko pro hovada dobre jest.
Zahranicie neprotestovalo.Naopak.
14. 05. 2011 | 21:41

MirekS napsal(a):

Omyl, pane mb, naivističtí snílci nejsou převálcováni, jen se nechali odstavit, jen se dopustili chyb... Na začátku všeho nového (historicky pozitivně hodnoceného) byli (vždy?) "naivističtí snílci" (někteří měli tu životní smůlu, že předběhli svou dobu i o staletí a čím? Především svým myšlením. A v čem měli tu smůlu? V nepochopení mlčící většinou či lépe (neosvícenými) mocnými).

Dnes, oproti historii, má mlčící většina nejlepší informační možnosti! I tento server je toho důkazem.

Dobrou noc
14. 05. 2011 | 21:49

Šofér 51 napsal(a):

OF přece hned po prohraných volbách v r.92(a poté už nikdy nedostalo v médiích šanci - kdo není v televizi,neexistuje) přiznalo,že silně podcenilo nástup demagogů typu Klause a spol(modrých komsomolců),za neutuchající podpory téměř všech chytrých pražských novinářů,pro které končí republika za Průhonicema(a peníze přece nesmrdí a jsou vždy až na 1místě - viz privatizace a následný prodej německému vydavateli Mladé fronty,denníku SSM),kteří slibovali téměř ráj na Zemi.Všichni budeme podnikateli,manažéry(pečení holubi rovnou do huby),jakápak krev a pot(rukama přece dělají jen blbci-socky).Každý,kdo se ozval,byl označen výše uvedenými za komunistu(jak správně uvedl V Žák).Baťova citace,že nejdříve musí každý ukázat co umí(nejdříve vyučit,pak maturitu,vysokou školu - ale ne " plzeňskou"),pak patřičnou praxi,aby mohl zastávat odpovědné místo(samozřejmě s hmotnou odpovědností i pro veškeré státní úředníky).Též Masarykovo - když žerou,ať alespoň tolik nemlaskají,se nenosí dodnes!!!Navíc,když se o všem rozhodovalo v Praze,která se klaněla císaři pánu,oslavovala Masaryka,tleskala Hitlerovi,od Gottwalda,přes Dubčeka po Husáka,tak máme co většina chtěla(zblblá NOVOU,MF DNES,atd).Zvlášť,když bylo tak těžké,porozhlédnout se po světě a přijmout zákony prověřené léty(i 50).To by ale nebylo zbohatlých za 2odpoledne a nebyli by jsme tam,kde jsme.Že se na tom podepsal i V.Havel(stačí si poslechnout jeho plamenné projevy - 1x prezidentem,nic nechci zpět"Lucerna") a Jeho zbožňovatelé.Navíc se všemi,kteří kam vítr,tam plášť(od r.45 vždy ve správnou chvíli,na správném místě -od KSČ až do ODS,zatím).Nerad bych vypadal jako generál po bitvě,neboť každý má svůj díl viny.
14. 05. 2011 | 22:12

Kanalnik napsal(a):

jen tak pro zajimavost, ted jsem narazil na docela zajimavou informaci - vypada to, jakoby vrchnostenska klika mela namireno proti nekterym malym stranam:

napr. pokus o pozastaveni cinnosti strany Obcane.cz na zaklade (z globalniho pohledu) prkotin (kdyz velke strany maji masla na hlave primo tuny):

http://www.obcanecz.cz/2011/05/stanovisko-politicke-strany-obcane-cz-ke-zverejnenemu-navrhu-psp-cr-na-pozastaveni-cinnosti/

docela se nestacim divit; to jen tak pro dokresleni toho, o cem je tu rec
14. 05. 2011 | 22:17

mb napsal(a):

sofer napsal: OF přece hned po prohraných volbách v r.92 ...

v roce 92 zadne of ve volbach nesoutezilo ...

v zaveru napsal: každý má svůj díl viny.

kazdy ne ...
14. 05. 2011 | 22:29

Fialenka napsal(a):

Pane Žáku, pamatuju si, jak jste psal, že po roce 1989 tu byli Američani a Švédové a varovali nás před korupcí. Říkali, že jestli nezabráníme korupci hned na začátku, tak se jí nezbavíme nejméně padesát let. Nabízeli i nějaké svoje IT systémy, ale česká vláda je odmítla, protože jak říkal Petr Čermák svému kolegovi v ČNR: „Vole, teď se rozdává majetek na dalších tisíc let.“

Dvacet let korupce už stačilo. Teď by to opravdu chtělo někoho, v koho budou mít lidi důvěru.
14. 05. 2011 | 22:43

mb napsal(a):

ten kolega byl myslim (duchovní) Bárta ...

nestaci nekoho v koho budou mit lidi duveru ( to zpraktikovali vv při posledních volbách )

chce to nekoho duveryhodneho ... a kdo to je ... ?
14. 05. 2011 | 23:01

Fialenka napsal(a):

mb
jo přesně tak, chce to někoho důvěryhodného :-) Vím, že takoví jsou.
14. 05. 2011 | 23:09

mb napsal(a):

( a kteří to sou a kteří důvěru nezklamou ? ) :-)
14. 05. 2011 | 23:11

Janek napsal(a):

Tesat do kamene, děkuji srdečně za Váš příspěvek. Zrovna jsem ten komentář slyšel v Čs. rozhlase 6. Proč se tedy nejde tímto směrem, když se to všechno ví? Proč jsou chytří a vzdělaní lidé převálcováni politickou vůlí současné podvodné vlády a není jim nasloucháno? Možná je to tím, že zaměstnaní lidé nemají čas hledět na politiku, protože jsou zatíženi všemi těmi splátkami, hypotékami, starostmi o rodinu a dlouhou pracovní dobou. Poté se starat o politickou situaci je již nad jejich síly. Je to sice stručně řečeno, ale problémem je netečnost obyvatel ČR, že si to vše nechají líbit. Nechají, ano. Ale oni musí, nic jiného jim nezbývá, kdyby se začali více zajímat o politiku, nestíhali by platit všechny ty splátky, hypotéky a současné výdobytky rádoby kapitalistického systému a skončili by pod mosty. Je zjevné, že vládní analytici mají všechno toto dokonale zmapováno a vláda tedy ví, že jim od jejich oveček nic nehrozí. Pouze nějaké to nadávání na vládu v dýmu kouře u hospodského stolu po těžké práci. A kdo se nebojí a má drsnou kůži, zvlčí. A vláda se opravdu nebojí, šijí si na míru zákony sami pro sebe, občas, avšak opravdu pouze občas obětují malou rybu. Viděli jste již nějakého současného nebo bývalého potitika za mříemi? A že by těch adeptů z vyššího principu mravního bylo, to je nabíledni. Jsou v současné nejvyšší politice a jen se lidem smějí do očí jejich vyjadřováním. Všechny jejich nepravosti se dokonale zahladí a když i státní zástupci vidí, že je to až okatá zlodějina, jsou vyměněni, nebo je případ automaticky přesunut do jiného okresu či kraje. Čechoslováci, potažmo Češi měli obrovskou možnost vybudovat funkční a prosperující zemi, ale bohužel to několikrát "prošvihli", kvůli několika nastrčeným jedincům, kteří změnili chod této země jinam. Pouze krátce, poprvé po roce 1918 byla obrovská šance k prosperitě této země. Avšak i státníci, o kterých se dnes mluví, se nechovali o nic lépe, než současní politici, válka se jim velice hodila, aby mohli přijít jakoby s druhou mízou po roce 1945. Druhá šance byla pozvednout tuto zemi po druhé světové válce a po vyhnání československých Němců. Jejich odebraný majetek, hlavně rolníků v Sudetech, měl být použit účelně pro kontinuitu zemědělské činnosti za podpory schopných a enthuziastických lidí. Bohužel, majetek byl jednoduše a sprostě rozkraden a použit na posílení komunistické moci. A po třetí se tato série opakuje, dá se říci, že se jedná o hatrick, jakoby se Čechoslováci nemohli poučit z minulosti, opakuje se i po roce 1989. Naspořené majetky byly znovu vyvedeny do jiných rukou a běžný člověk to odnesl ztrátou zaměstnání, odchodem ze země nebo přístřeškem pod mostem. Kdo se neponaučí z historie, musí ji prožít znovu. Ne pro vládnoucí strany a politiky, ale pro občany této země by bylo životně důležité, aby samosprávu nad touto zemí na nějakou dobu převzala jiná, cizí a silná mocnost, která má zájem pomoci zemi z tohoto průseru. Co by za to ta či ona mocnost požadovala, je již otázkou. Ale tady je jasně vidět, že Češi, Moravané a Slezané si vládnout sami nedokáží. Co je však také velice důležité, tomuto systému vládnou soukromá média, která mají tu obrovskou moc, že dokáží umně vypichovat politické názory a jemně s nimi manipulovat k obrazu svému. Nyní by mohli obyvatelé země, potažmo plátci konsesionářských poplatků říci, tak dost, už nechceme ze státních médií vidět každý den vyjadřování a výjevy těch zlodějů, opilců a diletantů, kteří si myslí, že se Slunce točí kolem nich.
15. 05. 2011 | 00:08

Janek napsal(a):

Rado, dělejte něco s tím. Ale nic se s tím dělat nebude, to by se nehodilo do krámu vládnoucí party. Možná se to lidem bude zdát zbytečné, ale ve Velké Británii, která by mohla v některých věcech být vzorem demokracie pro ČR se vysílá na státní televizi takzvané BBC Parliament a občané mají možnost sledovat v reálném čase výjevy jimi zvolených zástupců lidu. Česká televize má však pouze svůj velice zmanipulovaný? pořad OVM na nedělní poledne. V tomto pořadu si vyfiltruje pouze to, co se hodí pro stabilitu vládnoucí garnitury, aby snad někoho nepopudili a jede se dál, do další neděle. Neříkám, že takový pořad je špatný, ale již toho bylo dost, té špíny, kterou filtrují každý týden na občany této země a lžou jim do očí se všemi reformami a kauzami.Berte toto pouze jako příspěvek obyčejného člověka, který poznal tuto zemi až po dětství v UK a může mít na věc jiný názor, než občané, kteří si svůj dosavadní život užili v Československu nebo v ČR. Země je to překrásná, tak krásně se tady žije, ale politici občany dusí svými "blbými nápady". A situace ve společnosti je taková, dá se říci, BLBÁ...
15. 05. 2011 | 00:09

er napsal(a):

boží mlýny melou - dostane se i na capo di tutti capi... bohuzel opraveni toho jeho rozvraceneho hospodarstvi, spolecnosti, moralky atd. bude trvat velmi dlouho...
15. 05. 2011 | 01:38

F.Švarc napsal(a):

Děkuji autorům Šofér 51 a Janek za jejich velmi pěkné komentáře. Zejména Janek velmi správně popsal vliv a zásluhu ČT a ČRo na stavu, který pan bývalý radní kritizuje. Děkuji tedy i panu Žákovi, že alespoň nyní, zřejmě již odstrčen od koryta, a patrně již jen s brýlemi vidí výsledky i svého záslužného působení velmi realisticky.
Jen bych se rád ještě zeptal k otázce Janka:

"Proč jsou chytří a vzdělaní lidé převálcováni politickou vůlí současné podvodné vlády a není jim nasloucháno? "

Které konkrétní osoby máte na mysli ?

hovna,kydaše,spupy, Stejskala či NERVáky ?

Kterou mocnost vy osobně byste doporučil, aby zde udělala pořádek (zřejmě zbraněmi, neboť jinak se to již ani nedělá) ?
15. 05. 2011 | 05:14

anti politik napsal(a):

Vlku vcelku chápu Vaše stanovisko, ale je tu velké ALE!! Zhruba od poloviny osmdesátých let se začalo pomalu a bez krádeží přecházet na tržní hospodářství. Už vr. 85 jsem měl pronajmutou restauraci a pod tlakem veřejnosti hlavně studentů se k tomu ČSSR prostě blížila bez nutnosti dát celou záležitost do rukou disentu! Bohužel se stalo, že disent na poslední chvíli, ale opravdu na poslední chvíli (poté by už prostě nebyl na pořadu dne a pes by po něm neštěk) ukradl revoluci a co provedl Havel s naší ekonomikou včetně zatrhnutí výroby toho co bylo konkurence schopné a na námi uvolněné trhy se vrhli jeho západní podporovatelé v době disentu! (zbrojní výroba a další) To vše musel udělat s vědomím disentu i p. Žáka. Můj názor je, že neštěstím bylo podlehnou lidem kolem Havla. Tam je počátek marasmu s kterým se dnes potýkáme!! ODS a další zprofanované strany jsou dítětem disentu, kteří vyrostly už na Havlem zavedeném pofidérním právním bezpráví a společně s disidenstkým amaterstvím a hladovosti dokonali dílo! Kdo si dodnes dělá iluze, že disent si nejdřív nenakradl, než se začal stavět do role jediných kteří měli v době klondaiku "morálku" je naiva!! Já myslím, že budoucnost naší země v žádném případě neleží opět v rukou disentu nebo proboha snad opět ano??? Disent si totiž pomohl už tak dávno a mezitím nás rozkrádali jeho dítka, že na to koukám národ zapoměl!! Pokud bude jednou historie vykládána tak jak se udála, měla by tato doba mít místo někde u protektorátu a hluboko pod socíkem. Ani v něm se totiž nedělo denodenně tolik bezpráví jako se tomu děje dnes!! Neutočím na p. Žáka, ale nedělám si o nikom kdo byl v počátku u toho vůbec žádné iluze a už vůbec nemám dojem, že by měli mít právo se k celé věci ještě vyjadřovat a sebe opomíjet! Disent totiž velmi rád při své kritice všeho a všech jaski zapomíná i na svou vinu a ta je ve své podstatě největší, protože jen díky němu měli možnost se prorvat k moci megapodvodníci a zloději! A mám dojem, že tehdy disent mlčel, jelikož měl sám máslo na hlavě!!
15. 05. 2011 | 08:03

anti politik napsal(a):

Ona totiž revoluce nutná nebyla a ve své podstatě nebyla ani žádná revoluce-jen iluze revoluce, spíš jen rekorytarizace a majetkový převrat!
15. 05. 2011 | 08:40

vlk napsal(a):

anti politik
vyjste měl od roku 85 restauraci, já měl v městysu zas ehned jak to šlo jedno zprvníchpovolení k soukromé činnosti. Pamatuji si číslo toho povolení 24. Noa městys je hodně a hodně velkej městys.Jedne z největších v téhle zemi.To jen na okraj.Jo a neměl jsem ho jen pro ozdobu.Ale to není důležité.
Důležitý pro mneje váš naprost despekt k disentu a obviňování disentu a zejména Havla ze všeho špatného,co nás je a bylo.
Promiňte, ael právě ODS nebyla dílem disentu. Přesně naopak - byla akcí PROTI disentu, proti jeho politice a morálnímu kázání. Kontra na disent.

Disent byl ODS tvrdě válcován.
Žádný div .Disent ,typologicky , byli převážně intoši. Bez manažerských a pživotně praktických zkušeností. Navíc -hlásali morálku.A hlásali jí furt. A to nikoho nebaví dlouho poslouchat. Co také měli ale dělat jiného, když praktické návody pr transformaci neměli a nemohli mít?

Takže k moci přišel Klaus. Který s e svou partouvypadal, ež ví o čem je řeč,že to zvládne. Dallidem tuhle iluzi.A dostal od lidí důvěru. Aby s ní naložil v zájmu a k obrazu největšího ješity ve vesmíru.
A založil nám tad y banénovu republiku.Ti nejbystřejší to pochopili už při volbách 96. A chtěli s tím nco udělat.Zbytek a ž při volbách 98.

Ne problémem téhle země NENÍ disent. Problémem jsou ursurpátoři mmajetku a veřejného prostoru jako Klaus a ODS.
A jánásledně dodávám - jako Zeman a soc d em pdo Zemanem.
Ti ještě mohli dát zásandí korektiv.
15. 05. 2011 | 08:53

Pepa Řepa napsal(a):

A o čem je ta -údajně skvělá-debata?

Možná o tom, že kdyby Masopust odělal ještě jeden slalom a Schroiff dvakrát nepodběhnul balon, tak bychom-tehdy-byli mistři světa.
Inu, jsme národem mudrujících trenérů a odborníků. Po boji, když je po všem, každý ví, jak se to mělo -tenkrát- hrát.
To nám jde.
15. 05. 2011 | 08:58

kritik napsal(a):

Všichni rozumně uvažující lidé vidí, že politické garnitury, které vládly za těchto 20 let dovedly tento stát ke krachu. Zásluhou rozkrádání této země ve prospěch jednotlivců a stran. Není možné toto přehlížet, ale je nutno konat. Jak? Volič má právo akorát zvolit tu stranu kterou by chtěl a jinak již nemůže nic ovlivnit.Vedoucí strany si udělají sami , co je pro ně nejlepší. To všichni voliči vědí.
Takže výsledek se rovná pro lidi 0.
Sesadit tyto garnitury může , ale jenom volič. Přestože jsem nikdy nebyl z přesvědčení, ale z donucení, voličem KSČ, tvrdím, že se toho může dosáhnout jedině tím, že voliči zvolí stranu KSČM.Vidím to jako jediné řešení.Zvažte to.
15. 05. 2011 | 09:04

Pepa Řepa napsal(a):

Mene tekel ufarsín, Belsazare.
15. 05. 2011 | 09:06

Béda napsal(a):

vlk,

teď je nejdůležitější jak z toho ven. Co byste navrhoval?

Stejskal nabízí možnost individuální aktivity každého jednotlivce ve svém okolí v mezivolebním období, která prý časem převychová a přetransformuje mafiány v morální reprezentanty zájmů svých voličů. (osobně to považuji za utopii a házení hráchu na zeď. Dokud neexistuje páka = mechanismus voliče, kterou donutí svého "zastupitele" aby jej bral vážně, zůstane volič pouze opakovaně stříhanou ovečkou, které se po volbách jeho politik otevřeně vysmívá do obličeje, anebo jej v lepším případě vůbec nereflektuje - neodpovídá mu, vyhýbá se kontaktu s "dotěrnou mšicí" a pod.)

Pak zde máme možnost aktivního vystoupení, do kterého se pochopitelně, cenzurou a totalitníma praktikama (nahrávání, sledování...) vycepovanému voliči doposud moc nechce. Jedině společný postup všech bez rozdílu politických barev, kteří nejsou spokojeni s mafiánskýma praktikama současné politiky může přinést změnu v nastavení systému a zavedení pravidel běžných na západ od hranic ČR. Kdo ale dokáže sjednotit pravé a levé nespokojence (dnes je nespokojeno se "svojí" reprezentací i mnoho voličů pravicové orientace) v podmínkách soustavné madiální masáže, která dokáže umně rozeštvat každý pokus o takový tlak, protože "reformy (v této podobě) jsou přece nezbytné". /tento druhý tzv. radikalistický pokled - je blízký naopak mně. Nazdávám se, že čas nazrál. Jak pravil jistý Nobelista: "Kdo když ne my, kdy, když ne teď!"/
15. 05. 2011 | 09:09

anti politik napsal(a):

Vlku, vlku. Hlásat morálku a za zády národa vesele restituovat a dokonce jít pod Beneševi dekrety v případě páně Havla, který jako první začal lhát občanům,(což se posléze stalo politickým národním sportem) protože tvrdil, že restituovat nechce-a říkal to jasně a nahla do TV i na náměstích proboha a nakonec zrestituoval i to na co neměl právní nárok! To je ono? Těmto lidem máme zase věřit? Jak chcete. Věřte si, já ne! Ono hlásat morálku a sám ji nemít to skutečně nebude nikdo číst ani poslouchat! V to máte pravdu, že žvásty těchto lidí už nikoho nezajímají!
15. 05. 2011 | 09:09

ld napsal(a):

Pepa Řepa,

čubrním, jak jste od Slávie dezertoval k nároďáku. Repre se vytunelovat nedá, do větší bídy než předvádíme to už lze stěží přivést, zato Slávka je v agónii.
Přispěl jste finančně spolu s Paroubkem na její záchranu?

Řeknu vám, jestli se dívají z nebeského balkónu Bican s Pláničkou, tak tam už žádného slávistu nepustí. A mají recht.
15. 05. 2011 | 09:24

anti politik napsal(a):

Pepa řepa, nechte toho. Tohle ničemu nepomůže. Zapomeňte na to, že jen váš názor je to pravý ořechový. Tohle jsme totiž říkali už půl roku po revoluci, ale uřvali nás Havlisti a málem nás perzekuovali člověče!! Kdo se tehdy ozval proti Velkýmu Vendovi byl veřejný nepřítel číslo jedna!!! Udělali to Slováci a co se stalo? Pryč s nimi, ještě by to Vendovi pokazili! Dosť bolo Havla bylo heslo, které rozdělilo Československo! Havel měl neskutečnou moc po revoluci, ale bohužel ji využil jen pro sebe a právě proto, že ji zneužil dal možnost i těm dalším, kteří se nakonec vyprofilovali jako údajné demokratické strany a svého otce vypoklonkovali!! Zřejmě proto, že si Havel myslel, že jeho krádeží je učiněno spravedlnosti za dost, ale zapoměl, že mamon je blízký i dalším a ti chtějí taky svoje! Jenže byl už vydíratelný, takže kdo si pamatuje jeho dobu prezidetnování ví, že ustupoval všem a všude a zmoh se jen na jakousi menší kritiku!!
15. 05. 2011 | 09:27

mb napsal(a):

vlk napsal: Ti nejbystřejší to pochopili už při volbách 96. A chtěli s tím nco udělat.Zbytek a ž při volbách 98.

... ti ještě bystřejší Klause nevolili ani v roce 92 protože již tehdy pro ně ( z jakýchkoli důvodů) NEBYL DŮVĚRYHODNÝ ...

njn
15. 05. 2011 | 09:33

j napsal(a):

Nehádejte se, beztak píšete v podstatě všichni o tomtéž, jen v odlišných odstínech.
15. 05. 2011 | 09:42

Béda napsal(a):

Dovětek:

naléhavost vylézt z ulity a konečně něco provést plyne z toho, že "antidinosauří a antikorupční" (rozuměj fosilní a mafiánská) vláda v krátké době chce provést řadu nevratných převážně zákonem daných a vlastnických změn, které paralyzují stát, rozvrátí funkční systémy a uvrhnou celé velké skupiny obyvatel na práh bídy, trvalé nejistoty, dluhů a existenčních dilemat.
15. 05. 2011 | 09:52

Pepa Řepa napsal(a):

Id
všechno lze vytunelovat. I Repre. Chodil jsem tam do tanečních, kdoví komu to patří. Možná šofárovi od Sisáka.

anti politik
Každá jiná cesta-v r.89- než Havel by byla ještě horší.
Nebylo jiné alternativy. Moc korumpuje a deformuje. Každá moc a každého člověka. Zkuste Mňačka. Někoho víc, jiného méně. Vzpomínám na to, když to uslyšel jeden významný dizik. Prooč Havel, proč ne já, řekl mně.
Dodnes je v jedné z nejvyšších funkcí.
Proč? Protože by to bylo ještě horší. Bylo tam spousta diletantství, proč si ty lidi idealizovat.To jistě. Ale proč to na ně všechno házet?
Tak šel život. Nejsem ani klausohryzec ani havlotepec.
Každému co jeho jest.
Mějte se, už musím končit.
15. 05. 2011 | 09:55

vlk napsal(a):

Jen krátce
nemám čas.

BéĎa
co bych navrhoval, naleznete výše. A říkám to tad y už hodně dlouho. měřit těm svým i cizím stejným metremA tvrdým.Nekompromisně A teď momentálnějim t naměřit v ulicích a náměstích.Až s e dotáhmene na úroveň Německa.
Tím měřením.

Anti olitik
a proč by Havel nebyl měl restituovat???
Jak prolomil Benešovy dekrety???
m
dobrá závádím kategorii bystrozraký. to je j ten , který už v roc e 1992 věděl, že Klaus má sic e opravdu vynikající předpokald y být státníkem, ale že jeto bezpříkaldný narcis, který kvůli svému narcisismu je ochoten obětovat cokoli, jen aby byl nejkrásnějšía nejchytřejší v celém vesmíru.

Potupně přiznávám, že já to pochopil až někdy kolem roku 94.
15. 05. 2011 | 10:04

tata napsal(a):

pane PEPA

TO je uhel pohledu,napřiklad promě že se zde třibily pohledy proti posledni dobou jen bezcenym osobnim utokum,že je po boji každy general to je možne ale ne až tak pravdivé,napřiklad autor dal přiklad,vyte poslední dobou přemyšlim kam se vytratila vaše trefnost,věčinou vše jen bagatelizujete a ostře utočite směrem k levici,zajimavé že VAŠ BŘITKY humor je skorem bezuby k současnemu dění,naopak ostře nabroušen k levicovym,už je to delší dobu,za což sem si od vas vysloužil neadresnou tafku,samozřejmě mate pravo to tak citit jako par znas že to je podlouhe době ,kde ma cenu diskutovat.

ve sve podstatě se da osoudit vše,jako řict k čemu chodit k volbam když stim nic nezměnim ,přesto si osobně myslym že je to nehorší varianta co kdo uděla,ono je vždy jednoduche rezignovat,pak ovšem ani sem nema cenu chodit,aspon promě se vaše trefnost dost vytratila.
15. 05. 2011 | 10:14

IQ napsal(a):

Pane Žák vynikající článek, dík.

Pro Vlka:
souhlas, ale spoléhat na Zemanovu schopnost vykoupení by dopadlo následovně:
OPĚT BY SE V POLITICE MÝLIL

V letech, kdy byl u moci platilo " padni komu padni". Padali všichni, včetně politických pokrevních bratrů, co se proti jeho " velikosti a vševědomosti" ozvali, byť i pouze názorem. Proto také situace v jeho bývalé straně vyústila v politickou oligarchii. / velrybářů, velryb a kmotrů./

Pro JEDLA:

Pravděpodobně nejste členem /kou/ politické strany. Proto jste názoru, že " členům se zodpovídají volení činovníci, vedení...."

V tom je právě ta chyba, že politické/á/ strany/a/ se chovají/á/ přesně jako firma.
Vedení je stmelená tlupa, držící se vzájemně silou moci. Z cesty odstraňuje každého, kdo se ozve, má příznivý ohlas u členstva. Stává se totiž jejich potenciálním nepřítelem a nebezpečím ohrožujícím jejich další zvolení, aby dosáhli na příjemný zdroj financí prostřednictvím moci - samozřejmě.
Metody odstraňování odvážlivců si nezadají s metodami totalitních režimů - se vším všudy, vč. fyzické likvidace. A pomáhají jim v tom opět klany, tentokrát státně mocenské.

To je výsledek Zemanových metod a zákulisí jeho rádobyvtipných bonmotů.
15. 05. 2011 | 10:20

Béda napsal(a):

vlk,

souhlas - včetně stejného metru. Přeji ať se daří a radost z vnoučete.

PS: Snad ty prcky nepotrefí osud, který jim chystají Drábové a Kalousci. (odchod do důchodu v 72, rsp. 75 letech, školné, které bude po vzoru VB časem náležitě zvýšeno, rozvrat sociálního a důchodového systému, tržní zdravotnictví a pracovní nevolnictví)
15. 05. 2011 | 10:26

vlado napsal(a):

Poděkování p. Žákovi za analyzu boje o moc po "Vítězném listopadu". Není co k tomu dodávat. Do kamene patří vytesat věty:"Největší transformační zvěrstva se udála v létech 1992-1996 označovaná jako zlatá éra ODS. Tehdy započal útok na stát. Státní správa byla zprivatizována. Zrušení rozdílu mezi politikou a státní správou znamená, že stát řídí diletanti." Tak to cítí řada občanů za které to pan Žák vyslovil. Problém je však v tom, že víme co bylo a špatné ale také víme, jak se vyvíjí zadlužení zemí v Evropě, kde devastace minulého systému a devastace státu těmito vládami neprobíhala. Tak např.uvádím r.2O1O zadlužení v % k HDP:
Řecko 130,2 Itálie 118,4 Belgie 100,2 Irsko 93,6
Francie 84,2 Portugalsko 83,1 Německo 75,3 Britanie 76,7
Španělsko 63,5 Rakousko 70,0 Nizozemsko 66,0
Kladu si otázku zda tento systém stojí jen na půjčkách a do kterého státu odejít
když teď mohu bez omezení hledat práci i jinde. Problém vidím v tom, ve v EU je 22 mil nezaměstnaných. To je dilema. Hezký den přeji.
15. 05. 2011 | 10:36

kritik napsal(a):

Vlku,Antipolitiku:
Tak já jsem pochopil otázku "Klaus" až v roce 96,tedy o něco déle než vy. Ale to jistě nevadí. Tento sebestředný nabob,nafoukaný a "nejchytřejší" člověk snad na zeměkouli, jak nás o tom již několikráte přesvědčil, ten nás se svoji ODS stranou dovedl tam, kde jsme. Lidé před 20 lety věřili, těm nelze dávat žádnou vinu, že cinkali klíči.
Po válce také lidé věřili - jistě ne všichni - KSČ, protože byla taková doba, že této straně věříli po 5 letech zbídačení válkou - ano KSČ nahrála doba. To za prvé, ovšem byl tady "velký bratr", který k tomu všemu dopomohl. Ale tato doba se již nevrátí,naštěstí.
No a po r. 89 byla taky doba, kdy lidé věřili,že ta strana, která vládla 42 let bude shozena na smetiště dějin. A stalo se. A kam jsme došli? Tam, kde již většina národa nechce být a na tuto politickou garnituru nevěří. A jak ji chcete změnit? Navrhl jsem to, co jsem napsal výše. Bylo by to nejspíše na jedno období, ale spadl by hřebínek těm, kteří dnes nesou odpovědnost za to , co tady je.
15. 05. 2011 | 10:36

kelt. napsal(a):

Když vynechám mouchu,yetiho atd.jejichž názory se většinou vejdou do jedné věty bez názoru,či racionálního argumentu troufnu si tvrdit,že jako červená nit se všemi ostatními příspěvky vine silný pocit frustrace z toho,co nám zejména předvádí současná vládní"elita".
Samozdřejmě historická posloupnost všeho toho,co zde bylo velice podrobně a pravdivě popsáno/zejména"Vlk"/umocňuje pocit hnusu a beznaděje v současný i budoucí vývoj.
Máme pocit viny na současném vývoji,ale také ji odmítáme,jelikož jsem nic"neukradli".
Vládnoucí "elita" má hroší a teflonovou kůži podpořenou " vůlí lidu "vyjádřenou 115/dříve 118/.
Žádný vesmírný skandál s ní nehne,lže nám do očí a vysmívá se naší bezmocnosti,jelikož nevidí relevantní sílu,která by organizovaně byla schopna něco podniknout.
Možná,že to nevidím reálně,ale jediná organizovaná síla jsou odbory.A jediná možnost ukázat sílu je generální stávka,která musí bolet,t.z.ochromit dopravu,telekomunikace a přenos el.en.do vládních a ministerských objektů.
15. 05. 2011 | 10:40

resl napsal(a):

1/ Havel nemohl ze začátku r.90 likvidovat komunisty, situace byla nejistá a bolševik Václavík byl min. obrany. Havel se bál krveprolití/a my taky/ a měl závažné informace oproti občaům.
2/ Klaus nenávidí disidenty a emigranty/a nejen on /, protože sám v té době statečný nebyl/i/ a to nesou narcisové velmi nelibě, protože jsou přesvědčeni, že jsou odvážní a svou "zbabělost" si nechtějí za žádnou cenu připustit. Známé jsou výroky typu : fešácký kriminál, valuty atd. Jen zapomínají na Vánoce, letní dny, bití, prostředí. Sláva není zadarmo. Ani pro hradního intrikána. Ale, že se snáží,co ? Zná své spoluobčany.
15. 05. 2011 | 10:49

Václav Žák napsal(a):

To antipolitik a vlk
Dovolte osobní poznámku. Mluvit o disentu jako o jednotné kategorii má smysl pouze před listopadem 1989. Tehdy disent formálně spojovala starost o lidská práva. Po listopadu se okamžitě ukázalo, že se pod touto střechou skrývaly přinejmenším dva velmi odlišné přístupy: ten první, kam patřil Šamalík, Uhl, Jičínský, Rychetský, Dienstbier, Kučera, Pithart a řada dalších chápala Chartu 77 skutečně jako zápas o lidská práva, která se po převratu musejí vztahovat i na komunisty. Další, Benda, Bratinka, Kroupa, Ruml a zase řada dalších chápala starost o lidská práva jako nutné mimikry pro zápas proti komunismu. A chtěla účtovat s komunisty. Havel se pohyboval někde mezi.
Vzhledem k tomu, že v letech 1989-1992 měla převahu první skupina, mohl být premiérem Marián Čalfa, profesionál. Řekl bych, že právě roky 1990-92, kdy zemi vedl liberální disent, se dají nejméně označit za diletantské. Náměstci na ministerstvech byli vesměs experti, ministr Vrba byl před listopadem náměstkem na ministerstvu průmyslu, před tím špičkový manažer, pochopitelně člen KSČ.
Čí byla vina, že liberální disent koncepci "stejná práva pro všechny" politicky neprosadil? Jenom naše? Na tiskových konferencích OH jsem slyšel od novinářů tvrdou kritiku za privatizaci Škody MB. Rodinné stříbro Němcům! OH zlikvidovalo hlasování proti lustračnímu zákonu, preference klesly z 12 na 5%. Smlouva s Německem byla cupována jako nedostatečná ochrana proti sudeťákům. Atd.
Není dobré soudit nerozvážně.
15. 05. 2011 | 10:56

Lex napsal(a):

Dovolím si ocitovat několik úryvků z textu autora, pak několik vět z jednoho diskusního příspěvku, a pak teprve ve zkratce říci svůj názor:

„Důvěra veřejnosti v politický systém se pohybuje v mimořádně nízkých číslech. Podle CVVM vládě důvěřuje 21 % obyvatel, se současnou politickou situací je spokojeno 7 % spoluobčanů. Stěží si lze představit, že bychom mohli klesnout ještě hlouběji.
Často se klade otázka: jak z toho ven? Abychom na ni mohli odpovědět, musíme znát odpověď na otázku: jak jsme se sem dostali? Bez pravdivého pochopení geneze choroby nelze, obávám se, najít účinnou léčbu……
…..Protože jen málo spoluobčanů má představu o tom, jak se řídí stát, nevšímají si hrubých chyb, které politické reprezentace předvádějí. Jenže likvidace legislativ na ministerstvech po roce 1992 měla tragické následky……. Když k tomu přidáme obrovskou moc vlivových skupin na parlament, která dokáže rozmazat i dobrou vládní legislativu, dostaneme výsledek: normy, podle nichž není možné vynucovat právo.
Jak se předchází korupci? Omezuje se subjektivní rozhodování jak politiků, tak úředníků. Služební poměry – ať jde o armádu, policii, hasiče, či úředníky – mají přesně toto za cíl. Úředník, policista atd. se má starat o plnění zákona, ne o potěšení svého nadřízeného. Co dělá vláda boje proti korupci? Ruší mzdové tabulky a zvyšuje roli osobního hodnocení. To nejsou protikorupční, ale prokorupční opatření.
Totéž se děje v sociální oblasti. Např. zaměstnávání postižených se bude vázat na souhlas úřadů práce. Nikde přitom nejsou stanoveny podmínky, za jakých úřady musejí souhlas dát. Co je to jiného než poukázka na úplatky?“

„Ten text pana Žáka je podle mne naprosto brilantní, ostatně jako vše, co napíše (a nic na tom nemění fakt, že ne vždy máme na některé drobnosti úplně identický pohled)….
…..Chyba není v systému (resp. je jich tam spousty, ale nevznikly samy o sobě), ale v konkrétních lidech, kteří nějak jednají. Posuzujme jejich konkrétní činy, volejme je k zodpovědnosti podle práva i současných etických norem, ale dneska to spíš vypadá, jako rvačka na fotbalovém stadiónu, kde špatný je ten druhý, já si na něm chci vybít své frustrace, protože může za všechno.“

Tož já volám – „hálóóóóó!!!!“
Nic, hlas volajícího na poušti.
Tož já posuzuji podle práva i podle současných etických norem.
A nic. Michálek je dál i podle prezidenta gauner. Lumpárna není to, co se dělo, co se chystalo, lumpárna je to, že to někdo nahrál. Drobil není (zatím) ministrem, ale „jenom“ místopředsedou ODS, a spolu s advokátem Sokolem chystají žalobu na Michálka. Ve volbách na svém Olomoucku „vykroužkovaný“ Langer není poslancem a ministrem, zato je „poradcem“ premiéra (nevztahují se na něho platové předpisy) a má „pod palcem“ ministerstva v gesci ODS. Dva spolustraníci natočili Kristýnu, jak si před nimi natřásá peří, jak s „Péťou“ chystají vznik nové strany na rozbití VeVerek a příklonu k ODS, jak už mají na účtu 120 mega apod., a nic, Kristýna je za blbku a gauneřina je to, že ji někdo nahrál.
Podobně celá historie VeVerek. A nejen jich – pamatujeme ještě kauzu „Morava“? – a nic. Pamatujeme okolnosti volby prezidenta, např. Langra, kdo všechno půjde bručet – a nic.
A dalo by se pokračovat skoro donekonečna.

Ba ne, milý „de la Mancho“, chyba už je jednoznačně v systému. Samozřejmě ne v nějakém imaginárním, ne v demokracii jako takové, chyba je v tom systému, jak si jej postupně oni námi volení političtí šíbři za ta léta po velvetu nastavili. Zrušením odvolatelnosti poslanců, zrušením všeobecného dozoru (prokuratury), privatizačními zákony, zákony o fungování Parlamentu, zneužíváním imunity, zneužíváním politické (ne)odpovědnosti, etc. etc. až po to, že neexistuje úprava o způsobu řízení ministerstev, jak píše Václav Žák, a že neexistuje zákon o státní službě (resp. že existuje již od roku 2002, ale že jako zákon, který ještě nenabyl účinnosti, protože účinnost je opakovaně odkládána, je rekordmanem, protože i přesto už byl dvacetpětkrát novelizován – řekněte, kdo tohle má!?)
Dokud nebude rozbit tento mafiánský systém, nestačí žádná „výměna lidí“.
Že nestačí vyměnit lidi ukazují právě ony VV. Protože první, co ti noví lidé udělají, je, že se přizpůsobí tomu systému, a je-li zlá vůle, jako v tomto případu, zneužijí ho ve prospěch svých záměrů.
A že jim přitom média zdatně sekundují, na to vemte jed. Otázkou jenom je, kdo má skutečně primát a kdo sekunduje.
15. 05. 2011 | 10:57

Pepa Řepa napsal(a):

Tato
mám málo času, tak jen v krátkosti.
Pravice, levice? Syfl nebo příjice.
Přeberte si to.

K tomu, co se v Čechách, potažmo v Evropě deklaruje za levici, nevyhnutelně patří antiamerikanismus, postmarxistický resentiment i antisemitismus, respektive antiizraelský postoj, ruku v ruce s politikou "užitečných idiotů", podřezávající si větev pod vlastním zadkem.

Bez těchto postojů, by to už nebyla levice.
Svět nekončí u Rozvadova a to, co tady pojídáte se nevaří ani v Klausově, ani v Kalouskově kuchyni.

A to je beze mě. Ze mě "užitečnýho" nenaděláte.
Mějte se.

Mimochodem, kde berete jistotu, že by to vypadalo lépe, kdyby to šlo rozšafně "po pithartovsku". Možná by byl ještě premiérem Čalfa a po dvaceti letech bychom váhali jako Bohdalka.
Mám to uhlí koupit nebo nemám?
Že se koupilo-mnohdy-blbý uhlí je jasné.
15. 05. 2011 | 10:58

Jan11 napsal(a):

Pane Žáku, není tak dávno doba, kdy jste Vy i další naši pisálkové tady tomu všemu humusu přizvukovali. A to v době, kdy už spousta podvedených občanů dobře viděla, kam to tu spěje. Burcovat na poplach jste měli už hodně dávno, ovšem činili jste pravý opak! Ale ono to vynášelo, že? Proto byl Paroubek před volbami pedofil, proto ta štvanice proti levici a ódy na vajíčkáře, že? Nejraději byste jim dali do rukou granáty, tak byl tisk zfanatizovaný. TV nevyjímám, ta ještě víc. Samozřejmě, za prachy. To, co píšete, to dneska ví kdejaký hlupáček. Dokonce i ten, kterému to vyhovuje a mastí si na tom kapsu. Ale ten nad tím nepláče, ten se nám tlemí. A Vy, novináři, i když přijde Číňan, necháte si natáhnout oči a budete psát pro něj.
15. 05. 2011 | 11:02

Béda napsal(a):

resl,

otázkou je, co po dohodě Reagan - Gorbačov očekávaly ty davy v ulicích a na náměstích (v Praze, Bratislavě, Kyjevě, Varšavě, Budapešti...) a co mnohem více lidí, kteří zůstali doma. Rozhodně si nemyslím, že všichni očekávali to co přišlo a to,co zde máme dnes - bezkonečné zadlužení státu a mnoha jednotlivců, vykradenou státní pokladnu, zbídačující přitvrzované podmínky a ekonomickou bezperspektivnost.

Mnoho z těch lidí chtělo systém po vzoru Německa anebo Švédska = funkční parlamentní demokratický systém, vládu práva, fungující sociální a důchodový systém, vysokou životní úroveň, někteří chtěli tzv. socialismus s lidskou tváří a pod..

Za sebe mohu říci: nenažraní hamižnící, kteří se dostali k moci, promarnili historickou příležitost a z poměrně nadějného státu udělali neperspektivní kolonii - džungli v srdci Evropy.
15. 05. 2011 | 11:03

Lex napsal(a):

Václav Žák 10:56
Vidím to stejně. A víte, co je paradoxní? Že těm "vítězům", co přebrali otěže v roce 1992, vůbec nevadili bývalí komunisté u nich samých, pokud převlékli kabát. A nejen to, ale že se u nich i do nejvyšších pater politiky vydrápali i ti, kteří za bolševika byli bigotní bolševici, kteří si ale z "antibolševismu" udělali po velvetu živnost. I to patří, podel mého názoru, k základům toho současného marasmu.

Zdravím a dík za text blogu. L.
15. 05. 2011 | 11:26

mb napsal(a):

lex napsal: Michálek je dál i podle prezidenta gauner

copak pro prezidenta ... prezident není žádná mravní/morální autorita ... prezident je výlupek všech lumpů ...

ale stejskal (což by mravní autorita být mohla) se choval v kauze drobil vs. michálek ... velice velice velice zdrženlivě

njn
15. 05. 2011 | 11:26

vlk napsal(a):

Jen jsem nakouknul. Opravdu nemám čas.Takež nebudu odpovídat jednotlivě. Ani panu Žákovi u něj totižnemám , kromě souhlasu stejně co podotknout..

Jen men napad- stalo s e tu něco, co s epod politickým blogem bstalo jen když ho napsal langer - totiž v podstatě tvíc e méně totální konsens. Od "leva" do "prava".

Pokdu s elišíme,pakjen v drobném detailu.
Na jednu stranu je to dobře.
Nemusím psát proč.

NA druhou stranu velmi špatně. Ukazuje to , jak hluboko v tom marastu už trčíme.
15. 05. 2011 | 11:29

mb napsal(a):

lex napsal: Dokud nebude rozbit tento mafiánský systém, nestačí žádná „výměna lidí

otázka: Jak (jakým způsobem) chcete rozbít tento mafiánský systém ???

( lze tento mafiánský systém rozbít ?)
15. 05. 2011 | 11:30

anti politik napsal(a):

Nebudu komentovat příspěvky směřující ke mě, ale jen dodám. V r. 89 byl náš stát upozorněn zahraničím, že okamžité zákony v prozatímním bezvládí a po převzetí moci, proti korupci jsou vyloženě nutné a je třeba ji zastavit ihned na začátku jinak se jí nezbavíme desítky let!! Proč to tehdy OF neudělalo můžeme jen spekulovat, ale ve světle chování některých členů disentu je to pro mě zcela jasné! Ještě někdo se ptal proč by nemohl Havel restituovat? Mohl, ale nemělo se jít pod rok 48 a v jeho případě a jen pár dalších z řad vyvolených se šlo pod tento rok!! Tuším, že kvůli Havlovi zasedl dokonce i zvláštní soud a z jeho příbuzných udělal rázem vlastence aby mohl restituovat, přestože někteří členové jeho rodiny s nacisty prokazatelně kolaborovali!
15. 05. 2011 | 11:31

ld napsal(a):

Nejblíž pravdy je kelt: odbory, generální stávka. Pak nové volby, po nichž nastane zúčtování s touto novodobou zlodějnou; vracení nakradeného majetku, pokoutně získaného kolaborací s Krejčíři, Pitry, Klausy, Havly, Koženými...

Když poslouchán nyní na Primě mluvícího Mládka, tak je vcelku jisté, že takováto opozice zmůže prd. V podstatě nahrává Drábkovi na smeč. Pokud něco nepodniknout odbory, nedomůžeme se nápravy.
15. 05. 2011 | 11:34

ld napsal(a):

mb,

důslednou kriminalizací, propadnutí majetku.
15. 05. 2011 | 11:36

mb napsal(a):

Ide ... v řecku se stávkuje zleva doprava hore zipsom dole člnom ... obavam se že vaše řešení nebude fungovat ... že generální stávka nezaručí že nebudou politici a další jedinci systémově krást ...

ale nechci vam brat naději / iluzi ...

zdravím ...
15. 05. 2011 | 11:38

Béda napsal(a):

Id,

odbory organizují akci - myslím 21.5. Je to příležitost, jak vylézt z ulity a pokusit se zastavit mafiány v jejich tažení.
15. 05. 2011 | 11:38

almost glossed™ napsal(a):

Lex: To je skutečně hlas volajícího na poušti. Souhlasím.

A osobní dodatek:...Ale, bohužel, většina chce diskutovat o filosofických tématech, která jim nabízí cenzor. Když šikovně využil odbočky v diskusi vlka a mb a vše stočil na otázku viny a zodpovědnosti jednotlivce a "společnosti", krásně se konkrétní článek rozplizl do ztracena. O tom se dá diskutovat donekonečna, je to dostatečně provokativní téma a hlavně se v tom zcela ztratí podstata blogu.

Příště navrhuji jako podobnou vějičku otázku "Co bylo dříve, slepice nebo vejce?" Cenzor se nyní musí smát. Tak, jak to fungovalo v devadesátých letech, funguje to stále. Ani mu to nedalo moc práce.
15. 05. 2011 | 11:40

mb napsal(a):

no a jak to udelate Ide ... vzdyt uz ted zde mame zakony ne ?

proč kola nemelou, zakony netrestají a politici a mafiáni nebručí ?
15. 05. 2011 | 11:40

almost glossed™ napsal(a):

----
Kdyby někdo náhodou chtěl nad mými slovy uvažovat - viz disclaimer výše. :-)
15. 05. 2011 | 11:41

Lex napsal(a):

mb
Oni totiž tihle pravověrní politickokorektníci, ale co, však Vy víte!
Hlavně nepaušalizovat. Klid na práci, a když kritika, tak konstruktivní, soud...., ej, čo to trepem?, pánové a dámy. Pokrok v boji proti svinstvu - jistě, mírný a v mezích zákona (samozřejmě toho "jejich").
15. 05. 2011 | 11:43

Béda napsal(a):

mb,

v řecku je již 5 hodin po dvanácté - zločinci již své dílo dokonali. V ČR právě provádějí a dokončují provedení takových změn, které ČR na cestu Řecka, Islandu, Irska, Portugalska, Itálie... katapultují.

PS: česká Drábko - Kalouskovská cesta si dle mého bere to nejhorší ze všeho ci se kde dalo smést ze stolu: z USA zdravotnický systém Kaisers Permanente s chudinským zdravotnictvím a hromadou lidí, kteří si péči nemohou dovolit a americký "sociální systém" z bezprizornými v ulicích, z VB privátní školství, kde nastřelovací symbolický poplatek se záhy mění pro mnohé v neřešitelný problém, americký systém "zdravého" zadlužování a podstrojování finančnímu kapitálu + vývozu kapitálu a práce namísto budování vlastní reálné ekonomiky, privatizace (po vzoru Thatcherové VB) - u ČR navrch specificky všeho konkurenceschopného a perspektivního s armádou nezaměstnaných, důchodový systém po vzoru VB, USA (opt outované 3 + 2% jsou jenom nastřelovací začátek), pracovní právo a podmínky po vzoru Číny...
15. 05. 2011 | 11:48

ld napsal(a):

Béda,

ta demonstrace je v Praze, což je pro Moravana z ruky. Mělo to být paralelně po celé republice.
Jen mám obavu, že pokud budou mít vedle v ulici feťáci další marš, budou mít větší účast...
15. 05. 2011 | 11:48

Lex napsal(a):

mb
"no a jak to udelate Ide ... vzdyt uz ted zde mame zakony ne ?
proč kola nemelou, zakony netrestají a politici a mafiáni nebručí ?"

Z Vaších reakcí výše jsem usoudil, že jste můj vstup četl. Proč kola nemelou....? Protože to je ten systém. Možná, že nebudete souhlasit, ale podle mě se ten systém budoval po celou dobu od velvetu, nejdříve z naivity, později z nedostatečně znalosti, posléze z Nedbalosti vědomé (však ono to nějak dopadne), a pak už uvědoměle. Ale dokonalosti dosáhl až po roce 2006 za Topolánkovy vlády, což byl ale stejně ještě sedmý odvar z peček proti tomu, co předvádí současná famiglia. On ten Topolánek totiž měl jen nějakých 101-103 (včetně přeběhlíků) hlasů a nemohl si dovolit to, co tihle protikorupční korupčníci a rozpočtově neodpovědní odpovědní.
15. 05. 2011 | 11:52

čr napsal(a):

mb,

proč to srovnáváte s Řeckem? Chodilo se tady někdy v 50 letech do penze? Naopak, ti novodobí zloději chcou, aby to bylo o 1/4 století později!

Nechcete mi tvrdit, že česká legislativa je v pořádku, že ne? Že je za každou cenu chráněn pachatel, jsou mu uznávána větší práva než oběti. A toto je pilíř zla. Tzv.prezident ČR před zdraky celého světa krade a tady se najde dost těch, kteří to bagatelizují. Už to máme moc v krvi.
15. 05. 2011 | 11:54

ld napsal(a):

mb,

v 11.54 h.jsem vám odepsal, ačkoli je v záhlaví zprávy jiný nick než je můj. Ale jak vidím, Lex vám vpodstatě odpověděl i za mě, takže se zcela jistě nezlobíte, že bych zůstal dlužen.
15. 05. 2011 | 11:58

mb napsal(a):

no jasne beda ... jenze v recku zadluzovala jak pravice tak levice ... a ani ted tam pravdepodobne nebudou schopni potrestat ´sve mafiany´ ...

myslite tedy ze vetsi mira prerozdelovani ( a zadluzovani ???)

je resenim ... ?

(levice bude patrně muset dokázat že je lepším hospodářem než pravice, což pro ni patrně nebude vůbec jednoduché, bude li muset/chtít uplácet své voličské skupiny .... podobně jako kalousek a jeho pravice upláci ty (voličské skupiny) své / viz. topolánkův batoh a zastropování odvodů ....

(příp. hypotéční odpustky)

njn
15. 05. 2011 | 11:58

Béda napsal(a):

mb,

zadlužování za geniálního Kalouska akcelerovalo. A přerozdělování je zde přítomno taka jako tak. Předtím to bylo přetozdělování více ve prospěch nižších a středních vrstev, nyní ve prospěch elit a velkého kapitálu. Pokud jde o korupci, tak ta za vlády "antikorupčních odpovědných hospodářů" přímo pučí, bují a kvete.
15. 05. 2011 | 12:05

mb napsal(a):

lex popsal jste co, ale nenapsal jste jak z toho ven ...

jedu na čem jsme se shodli:

1. měřit těm svým i cizím stejným metrem (at napravo či nalevo)
2. odvolatelnost politiků (jakým způsobem, za jakých okolností?)
3. zvyšováním každodenní pol. kultury (stejskalovsko-
asarykovská drobná práce)
4. zákonná změna (jaká, jakého druhu?)
5. bedovska sazka na levici /za každých okolností ???!!!!????/
15. 05. 2011 | 12:07

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane vlku,

omlouvám, ža na Vás text reaguji až teď, nebyl jsem od včerejšího brzkého odpoledne na netu.

Nevidím jediný důvod, proč byste měl cítit vůči Aktuálně.cz nějaký dluh či dokonce vinu a popravdě řečeno moc nechápu, proč o něčem takovém uvažujete. Z ničeho Vás neobviňuji, nic Vám nevyčítám. Naopak jsem rád, že sem chodíte debatovat a Vaše vstupy zde považuji za velmi zajímavé.

Napsal jsem toliko: "Ten sloupek mne zajímá, rád si ho přečtu. A ani mi nevadí, že si zde opakovaně děláte reklamu na svůj blog jinde :-)"

Na tomto nemám, co měnit. Čili opakuji: "Ten sloupek mne zajímá, rád si ho přečtu. A ani mi nevadí, že si zde opakovaně děláte reklamu na svůj blog jinde." To, že je to reklama na Váš blog jinde jste mapsal i Vy. Nemám s tím problém, nevadí mi to, a NIC VÁM NEVYČÍTÁM.

Ohledně diskutovaného citátu: Vám přijde v daném kontextu vhodný, adekvátní, mně přepjatý, nemístný (důvody jsme uvedl, Vy též). Nic méně, ale také nic více.

Hezký zbytek víkendu všem.

Libor Stejskal
15. 05. 2011 | 12:14

mb napsal(a):

ještě si za sebe přidám jeden bod ...

tím že si komunisté nemění / nezmění svůj název ...

blokují čssd vládnutí s levicovým partnerem na levici ...

pokud se ksčm nevzdá svého názvu ...

bude vládnutí čssd s ksčm pro čssd vždy (mravní i jakýmkoli jiným) problémem ...

viz. i neostalinisté v ksč(m) / semelová aj./
15. 05. 2011 | 12:15

Béda napsal(a):

mb,

na kterou pravici byste si v podmínkách ČR vsadil? Pokud mě paměť neklame, jste sympatizantem zelených. Nezdá se vám, že PRAVICOVÍ ZELENÍ (Topolánkovsko - bursíkovští s přitahováním cizí armády na vlastní území, stoupenci kosovského narkostátu a válek kvůli surovinám, podporovatelé korporátního kapitálu, kteří ve prospěch FV kliky ožebračují nižší vrstvy, kteří jsou v praxi proti přímé demokracii jsou zajímavou světovou raritou?

¨Které další pravcové strany máte na skladě? (podotýkám že KDU s jejím soustavným účelovým lavírováním mezi pravicí a levicí, sociálním programem a porodinnou politikou těžko můžete ztotožňovat s pravicí)
15. 05. 2011 | 12:18

anti politik napsal(a):

Lex. Zřejmě máte právní povědomí, takže mě možná dáte za pravdu v tom, že dnešní problémy mají kořeny už v r. 89!! A dokud nepochopíme věci v celé souvislosti a budou nám předkládány jen střípky z celé pravdy nebo jen důsledky původních chyb a jejich kritika, tak se ničeho lepšího nedočkáme! Ono hodně lidí by rádo zapomělo, že vše má kromě přítomnosti a konce i začátek!! A ten byl bohužel pro naší zem katastrofální!!
15. 05. 2011 | 12:20

ld napsal(a):

mb,

Semelovou ani moc neznám. Za to znám Rumla, rekordmana ve členstvích v politických stranách. Stříbro bere Švarcenberg. Brnozová je Parkanová.
Nějakou dobu nám tady ministroval pravičák s minulostí komunisty, a vám to nevadilo.
Pokud si vzpomínám, z Pithartovy vlády odešel eko ministr Moldan proto, že byl vydíratelný pro svou minulost.
Nehažte kamenem, protože ne vždy se vám vrátí chleba.
15. 05. 2011 | 12:25

mb napsal(a):

no beda tady se neshodneme / což nemění nic na tom že oba dva pravděpodobně proti mafiánsko klientelistickému souč. pol. systému /

radar mi nevadil ( mam rad euroatlantickou vazbu )

vycitate bursikovskym zelenym pravicovost / i kdyz jsou spise stredovi/

ale kvičení Klause a konto zelených dokazuje, že stali na spravne strane ...

/ mimochodem prave tito zelení vyvraceli klausovu tezi že zelení jsou jen melouni navrch zelení uvnitř rudí ... že jsou to ekoteroristé s totalitaristickými sklony marxleninského typu /

beda ja jsem environmentalne liberalni volic ... tedy stredovy volic ... takze se me na pravicove strany asi neptejte ...

jen že i spousta lidí volí pravici ...

ale i ti by třeba nemuseli mít zájem aby jejich političtí reprezentanti kradli .... zdravim vas ....
15. 05. 2011 | 12:25

Lex napsal(a):

mb
A nepřipadají Vám právě ty apely na změnu názvu KSČM za neuvěřitelně farizejské. Kdyby si změnili název ... tak co?
Uvědomujete si, že silné Komunistické strany v Itálii a ve Francii ztratily (zřejmě definitivně - tedy aspoň pro současnost) "pel" své přitažlivosti právě tehdy, když dostaly v moderní době podíl na moci?
Protože "moc" je o kompromisu. Kdežto atraktivita komunistických stran tkví především v jejich "principiálnosti" ve vztahu ke kapitalistické společnosti, k buržoasii, k vojenským paktům apod.
Kompromis a principiálnost jsou dva nespolupracující pojmy. V okamžiku, kdy italští a francouzští komunisté museli přistoupit na kompromisy, a to i ve prospěch kapitalismu (vždyť dělali vládu takové společnosti), bylo po principech. A po vlivu.
Pravdu má, podle mne, vlk, když říká, že ČSSD nikdy nezíská 51 procent, aby mohla vládnout sama, ale atraktivní pro případné koaliční partnery se stává až tehdy, kdy SPOLU s KSČM získá 101 mandátů v PS. A jako Zelený si nenalhávejte, stane se tak atraktivní i pro SZ, i pro KDU-ČSL.
Jinak je pro ně nezajímavá. Asi jako Ficův Smer-SD, který v posledních parlamentních volbách na Slovensku získal tolik, o kolika se českým stranám zatím jenom zdá. A bylo mu to platné jako zmrzlému zimník, když v tamním spektru není druhá levicová strana, se kterou by těch 76 mandátů v NR SR mohl dát dohromady.
Kdyby tamní komunisté takový konvolut mandátu dodali, jo, to byste viděl tu koalici s těmi, kteří teď sekundují Dzurindovi - Radičové.
15. 05. 2011 | 12:35

SuP napsal(a):

Já bych to shrnul. "Důvěra ve psí" je tatam v prdeli .....
15. 05. 2011 | 12:36

Janek napsal(a):

to F.Švarc from 15. 05. 2011 | 05:14

Dovolím si odpovědět pouze na jednu z Vašich otázek. Předem se omlouvám, bude to možná poněkud drastické a nepochopitelné vyjádření, avšak na hrubý pytel hrubá záplata.

cituji:
Kterou mocnost vy osobně byste doporučil, aby zde udělala pořádek (zřejmě zbraněmi, neboť jinak se to již ani nedělá) ?

Podle mne je pro zabránění pokračující likvidace české republiky okamžitá nutnost nastolení protektorátu Čechy a Morava. Nepleťe si prosím z dobou 2. světové války, to byla jiná doba a bylo to nucené. Šovinisté a jiné hříčky přírody prosím již dále nečtěte.

Pokud se mne týká, doporučil bych jako správce Velkou Británii potažmo Švýcarsko. Ze Švýcarska by však bylo dobré vybrat model kantonů. Švýcarsko je však neutrální zemí a nezdá se mi správné, vnucovat jim správu nad cizím územím.

Tedy ve chvíli, kdyby byl nastolen onen protektorát, vládu by přebrali správci a platily by pokrokovější zákony platné v jejich zemi. Platnost českých zákonů by byla dočasně po dobu "nucené" správy pozastavena (zákony v ČR jsou dobré, nejsou však vymáhány a jejich novelizace se úmyslně dlouho protahuje ve prospěch vládní chobotnice). Není třeba překládat britsé zákony, kdysi to zkusila Bolívie a špatně to dopadlo.

V okamžiku platnosti zákonů oné "koloniální" země by se do státu přepravila skupina odborníků, kteří by začali učit "od píky", jak vypadá taková demokracie. Samozřejmě by se to neobešlo od zatýkání a okamžité deportace dnešních vládních špiček a jejich poradců a vysokých doživotních trestů. Vše by se muselo vyšetřit, nic netutlat a vše dosud zametené pod stůl znovu otevřít. Samozřejmostí by mělo být původní upevnění spolkových zemí (chcete.li kantonů) na Prahu, zemi Českou a Moravskoslezskou. Velká Británie byla již u vzniku Československa za první republiky a až 2. světová válka přetnula tyto těsné vazby. Proč tedy nepožádat o pomoc spojence nejpovolanější? Jedná se pouze o nastínění jednoho z možných mechanismů, jak ven z dnešní zoufalé situace v ČR. Protože jestli to nevíte, nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Ještě k otázce spolkových zemí. Historický odkaz předků na území české republiky velí pokračovat v jejich naplňování. Za co vše v historii bojovali Češi a Moravané. Proto by bylo přinejmenším férové zrušit takové absurdní kraje jako je kraj Vysočina nebo kraj Pardubický a vrátit je do původních kolejí. Paradoxem například u Pardubického kraje je, že nejzapomenutější víska-osada Nový Dvůr na Malé Hané je vzdálena téměř 108 kilometrů od Pardubic. Státní správa nutí obyvatele v případě nutnosti jet někam za devatero hor a řek. K tomuto stavu přispěl mimo jiné dnešní sociální demokrat B.Sobotka, který řekl, že toto je dobrý stav, jak zabránit pnutí mezi Moravany a Čechy, tedy zabrat Pardubickým krajem hluboké vnitrozemí na Moravě a stejně tak je to i s krajem Vysočina. Dnešní kraje a jejich uspořádání jsou taktéž zločin a návrat k původnímu stavu by měl být hlavním úkolem slušných politiků. Naopak by bylo vhodné zřídit zpět kraj Chrudimský, který tu byl po dlouhou dobu. Dnes by to samotné město velice pozvedlo a bohatším a průmyslovým Pardubicím by to nikterak neublížilo. A perlička nakonec je, že Pardubický kraj je dnes jakýmsi obchodním projektem kmotrů napříč vládních stran, kteří si rozebrali bývalou půdu sudestkých rolníků pro svou potřebu.

Pokud obyvatelé ČR ztratí svoji identitu, jsou již bráni jako anonymní čísla v jakési zemi zvané Česko a jednotky k placení daní všech druhů. Žít v anonymní a homogenní zemi jim a jejich dětem nedává již žádnou perspektivu do budoucna a stát jako takový zanikne a splyne v globalizačním soustrojí. Chtějí toto občané české republiky nebo budou dále přizvukovat trendu ve zmanipulovaných médiích a plácat po ramenech největší gaunery a zločince, kteří by měli za stravu pracovat v kamenolomu?
15. 05. 2011 | 12:38

Lex napsal(a):

anti politik
Myslím, že hodně je o tom blog autora a hlavně jeho vstup v 10.56, apropós anoncovaný Vám.
15. 05. 2011 | 12:39

tata napsal(a):

pane PEPA ŘEPA

KDE STE NYBYL jistoty že bych chtěl co popisujete,ma to cenu psat že to jak prezentujete levici je pravda ale jen pravicova oblička chapaní levice,mohl bych kontrovat země zase neudělate sobeckeho pravičaka,ale proč se vymezovat,z meho pohledu a postavení což je vždy duležite dodat.

Zavšim je vždy určite vaše prožité skušenosti,a k jake skupině patřite,asi těžko očekavat od uspěšnych a velice dobře vydělavajicich lidech že by radi slyšely o socialnim smiru protože to vždy proně znamena davat vice ,na druhe straně těžko očekavat od dělnika ktery je v naší zemi dost často držen na nekřestansky podhodnocene mzdy na jedne straně a na druhe platit vše ostatní v hodnotach přijmu hodně totožnych ba i mnohdy většich jak vedle u zapadnich sousedu.
a ted z pohledu dělnika čim mě přesvedčila pravice,v ohledu vladnutí vždy skončila fiaskem,za ery Klause I TOPOLANKA,V OHLEDU zlodějen kradla minimalně stejně jak za vlady levice ,podle mě vice ale to muže byt jen muj pocit,ohledně socialnich jistot přimo katastrofalní srovnaní.......takže co mi nabizí ten vaš pohled.

A K SOUČASNEMU nikdy sem si nemyslel že přide řikat zlaty Topolanek.možna že co pišete jsou včetně mě,, užitečny idioti,, ale toto co je ted jsou bezostyžní darebaci,jestli si bych mohl vybrat vyberu si užitečne idioty.
15. 05. 2011 | 12:43

mb napsal(a):

lexi, nepřijde mi to jako farizejské ...

když se vzdají svého názvu, symbolicky se odstřihnou od potoků krve spojených se snahou o realizaci komunistické idee ...

je to důležitý symbolický krok ...

( který by tu stranu patrně rozštěpil )

ale v té straně bez názvu komunistická by zůstali ´liberálové´ jako Dolejš a Ransdorf ...

a v komunistech by zůstali grospič a semelová ....

(snad by meli ´liberalove´ vic nez ´komuniste´ ale mozna ze nikoli)

proto ten krok nepovazujuj za farizejský ale naprosto důležitý / klíčový a nezbytné pro vládu levice ...

ale to je samozřejmě jenom muj nazor ...
15. 05. 2011 | 12:46

vlk napsal(a):

Stejskalovi

ohledně toho citátu, protože to ostatní je z oboustran jen banalita - ve srovnání právě s oním citátem a jeho významem. Jak už jsme napsal - jsem dost zaskočen vaším náhledem. Jako, že jd eo nemístné a přehnané použití. Mylsím, že nikoli. A pokusím s e to rozvést ve své zítřejším sloupku na Faustovi. Tohle není reklama. to je konstatování skutečnosti, protože Faust si dneska střihnul článek na téma naší diskuse a zastává tam postoj , který by jistě konvenoval mb. Na což má samozřejmě naprosté právo.
Na mně je vyarguemntovat svojí pozici,což udělám . A použýiji k tomu onen citát.

No a onen anoncovaný sloupek o Aktuálně a interpelacích? Napíši jej. Ovšem dnes rán paní S.Š. uuž ve svém komentáři,nechtíc, prozradila pointu. Protože je zřejmá.Všem , kteří jsou zvyklí analyzovat. A myslet v kategoriích - čin - důsledek. T , co jsme právě napsal není d ehonestační. Resp. rozhdoně to není tak myšleno. Je to věc přístupu k faktům a práce s nimi. Myslím, že kdyby tu byl přírodovědec, že by mi rozuměl dokonale a popsal by to lépe. Marně totiž doluji z hlavy jeden termín, který bych potřeboval. No prostě , věk s ehlásí. ta taky v k obědu jsme vytáhnul láhev červeného , u kterého jse mměl velký otazník. Bylo skvělé. Opíši to takhle - rozdíl v přístupu k práci s fakty je rozdíl mezi humanitním a exaktním vzděláním.
15. 05. 2011 | 13:29

vlk napsal(a):

SuPe
čas oponou evidentně hodně trhnul. Když už jsi pochopil i ty...
Ale opravdu zle bud e až v době, kdy pochopí i Rum.
15. 05. 2011 | 13:31

stejskal napsal(a):

To máte pravdu, pane vlku (s tím poněkud rozdílným přístupem k analýze toho, co se kolem nás děje v závislosti na dosaženém vzdělání). Též jsem si toho všiml a někdy před dvěma lety o tom vedl debatu i zde na těchto stránkách (myslím, že s panem bigjirkou).

A nejhůř jsou na tom ti, co přičichli k obému (tedy k humanitnímu i exaktnímu vzdělání). Tak nějak tuší, že aplikovat jen jednu metodu (teedy když to hodně zjenodušíme) je na nic. Důležité je porozumět detailu a umět ho zasadit do kontextu tak, aby jejich, tedy těch detailů co největší množina dávala co nejucelenější pohled (nikdy ovšem ne zcela ucelený, tady vetšinou dělají chybu ti tzv. exaktně vzdělaní, myslí si, že se vymyslet dá úplně vše, že dokáží formulovat zcela pravdivý obraz reality a stašně je většinou žere, že si někdo jiný dovolí myslet něco jiného). Jo jo, není to jednoduché (ale to je na tom to krásné a inspirativní :-)

Kde je ten dnešní článek, o němž hovoříte? Můžete sem prosím dát link (nikdy jsme na Faustovi nebyl, nevím, kde hledat)?

Libor Stejskal
15. 05. 2011 | 13:47

almost glossed™ napsal(a):

vlk: myslíte tohle? http://goo.gl/GcZtU
15. 05. 2011 | 13:49

almost glossed™ napsal(a):

Např. tady je o tom něco hlubšího: http://goo.gl/4NBaN
15. 05. 2011 | 13:52

Béda napsal(a):

Krok MMF do budoucna (Podle J.Stiglitze - převzato krácené z Outsidermedia)

"... Krize také podrobila zkoušce dávná dogmata, která z nezaměstnanosti viní nepružnost na trhu práce, protože zemím, kde jsou mzdy flexibilnější, například USA, se daří hůř než zemím na severu Evropy, včetně Německa. Platí, že jak se mzdy snižují, pro pracující bude čím dál těžší splácet své dluhy a problémy na realitním trhu budou ještě horší. Spotřeba zůstane omezená, přičemž pevné a udržitelné oživení nelze stavět na další bublině nafukované z dluhů...

Existují ale východiska z této svízele: posílit kolektivní vyjednání, restrukturalizovat hypotéky, cukrem a bičem přimět banky k obnovení půjček, změnit strukturu daňových a výdajových politik, aby dlouhodobými investicemi stimulovaly dnešní ekonomiku, a zavádět sociální politiky zajišťující příležitosti pro všechny. Za současného stavu, kdy téměř čtvrtina všech příjmů a 40 % amerického bohatství připadá na nejvyšší 1 % výdělečně činných osob, Amerika představuje „zemi příležitostí“ míň než „stará“ Evropa..."

Tato otřesná fakta patří k obvyklé litanii pokrokových lidí, která je směsí frustrace a oprávněného rozhořčení. Novinkou je, že se k tomuto chóru přidal MMF. Strauss-Kahn to vystihl v závěru svého projevu v Brookings Institution krátce před nedávným setkáním Fondu: „Stavebními kameny ekonomické stability a prosperity, politické stability a míru jsou v posledku zaměstnanost a poctivost. To sahá až k jádru mandátu MMF. Je potřeba z toho učinit jádro politické agendy.“
15. 05. 2011 | 14:00

Faust napsal(a):

Pane Stejskale,
jakkoli je mi cizí sebepropagace (a vlk zřejmě již sepisuje pádnou odpověď), pak na Váš přímý dotaz Vám dávám link:
http://urfaust.bloguje.cz/892634-traktat-o-vine.php
Ostatním se omlouvám za OT vstup
15. 05. 2011 | 15:36

Aleš napsal(a):

Lexi to je přesné.
Pár poznámek- z hlediska politického stylu, jsem přesvědčen, že není nejmenší naděje na změnu v žádné ze zavedených stran. Poslední dva politické pokusy vedené panem Soukupem /SZ a VV/ také totálně selhaly, jako všechny předchozí nové, čisté strany na jedno volební období. ČSSD má v čele člověka, který kryl záda Grossovi a Paroubkovi!!
Osobně si myslím, že stále není tak špatně, aby se Češi vzrušovali- ano nadávají, nevěří politikům, ale jak jsem již psal poslední občanské vzedmutí v roce 2000, kolem televize.
Musí být hůře, mnohem hůře.
V Itálii před mnoha lety to odstartovali vyšetřovatelé a soudci. Dokud nebudou potrestány alespoň některé klíčové tunely v armádních zakázkách, zdravotnictví, či jinde, nestane se vůbec nic. A bez vzpoury "justiční mafie" k tomu nedojde!!
Za sebe jen poznámka- mockrát jsem si myslel, že laťka špíny a ubohosti nemůže klesnout níže a přesto každých několik měsíců klesá a Macocha nebude brzy stačit.
15. 05. 2011 | 15:53

Faust napsal(a):

Alexi...
jo, v Itálii to nastartovala justice s naprosto zdrcujícím efektem pro stávající politickou scénu.
A výsledek je božský Silvio... takže nevím, nevím, zda kampaňovité akce mají smysl.
Ono to, IMHO, chce každodenní, přímo mravenčí práci. Což za dané situace je v Česku vyloučeno.
Stačí se podívat na peripetie Kubiceho...

A zas to bude několikrát - o co? Ne, nejsem stroj... :-)
15. 05. 2011 | 16:15

anti politik napsal(a):

Lex díky, ale v 10.56 žádný příspěvek anoncovaný mě od p. Žáka není, nicméně možná tuším co chcete naznačit. Já p. Žáka neobviňuji z ničeho, ani přímo nenapadám, jen využívám jeho blogu, který je tomu co říkám vcelku podobný, ale chce se mi s některými jeho myšlenkami polemizovat a pokud chci reakci, tak to co dělám jak sám vidíte je docela funkční. Asi to bylo ostřejší, tak se omluvám, ale jinak to nešlo.
15. 05. 2011 | 16:22

prirodovedec napsal(a):

Hezka diskuse, rada pro mne ctivych nicku, ktere rad zdravim (id, Beda, Skogen, kocka skliba, stale rebel, anti politik, Docekal, kelt, MirekS, AC, tata, Jedla, kritik, SuP ...). Vetsina podstatneho recena pro mne v serii (vlk, mb, editor, samzorejme almost glossed, a pak zejmena Lex - dekuji, smeknuti si zaslouzi i autor, pise jako vzdy otevrene a dnes to neni jindy oblibene sudetacke tema, lze snazeji souhlasit jak s timto textem, tak s tim z 1997, skoda ze podobne nenapsal drive a zustava pak z te doby jen Nepil, Zeleny, dalsi davni blistove, pripadne z tech, ktere tehdy vypadaly neuveritelne a dnes uz temer realisticky Dolejsi ci Cibulka ...). Pro jiz hodne zatrpkleho Pepu Repu, bych mel pridat jednu veselou proto- vyhlidku "z nataceni", ale tradicne sireji:

Obecne jsem proti myCechovani, proto nesouhlasim s vlkem, ze za to MY muzeme :).

Na druhe strane nesouhlasim s mb, ze za TO, nemuze. V mych ocich i jeho podpora SZ vedla k temer rozvratu ceskych VS (ktery se odlozil az na ted na "veverky"), tedy podle mne za to muze :).

Na rozdil od diskutjicich, kteri vidi vstup editora, jako odvadejici, ja spise od neho ocenuji jeho slova: "A za všechno špatné stejně můžeme my novináři společně s politiky. ..." 14. 05. 2011 | 12:09 Priznani je vzdy cenne, byt pozdni. :) Ale i tak je v nem myCechovani, lepe by bylo kat se osobne, ze editor sice zde maze pilne diskutujici, ale vlastni klan prilis dlouho chranil a jeho chyby k naprave nepranyroval. :) I kdyz, kdyz ted takto prozrel, treba se zlepsi? :)

Na druhe strane jiste nelze srovnavat minule (a budouci) totality se soucasnou demokracii, jak upozornuje editor. V tom se asi editor, mb, vlk a mnozi shodnou. Je otazkou, jak si poradi s temi, kteri v pripadnych existencnich starostech (podle nich zpusobenych cestnymi manipulacemi al Calousu) zacinaji mit pocity anicek proletarek ...

Odvadeni pozornosti je navic dnes uz v CR asi nepodstatne. Politici a novinari jdou za h...aky prilis jasne, srozumitelne, podobne jako kdysi jakesici a odvadet pozornost je celekem zbytecne sofistikovana technika, ktera pusobi jako pest na oko a spise je treba si dat pozor, aby neco nebylo za odvadeni pozornosti povazovano.

Pak zde je diskutovano, jak to resit? Nadeje v mlade politiky asi pomiji s blondatou bestii a jeji modrou podvratnou partou, neni v tom prilis rozdil. Dalsich 40 let na pousti? 50 let masarykovske demokracie? Z dnesniho CR pohledu klise ... :).

Media jsou zprofanovana, nejzajimavejsi je zrejme mnozstvi silkonu v nich a pripadne "leosovsky kozich".

Mne predevsim fascinuje, jak zrejme spousta vysoce moralnich (podle prohlaseni), ideologicky spravne orientovanych (podle prohlaseni) a chytrych (podle VS diplomu a titulu) elit CR dokaze docilovat vysledku, ktere uz pomalu oslnuji vice nez od zrejmych primitvu ci hlupaku jakesiku ... neco asi bude spatne v tom state ceskem ... je fascinujici sledovat navaznost na uspechy minulosti (naposledy Slavie) ...

Pokud tedy prirozene autority neexistuji, spolecnost je atomizovana, spolecna idea existovala minuly vikend do patku odpoledne dle casu CR :) nez skoncil hokej, drzitele majetku se jevi obcanstvu a cele CR spise neprospesni, ... privatizeri neprokazali schopnost zurocit prichvatizovane spise to vypada, ze kdyz dosly zdroje, jsou treba dalsi ...

Celkem logicky z toho vychazi klasicka situace. Bud mnohalete zahnivani metodou bananovych demokracii, v horsim pripade zklidneni bouri operetnim fasistickym prevratem a nakonec v duchu podzimu patriarchy provolni slavy vlajce, republice, ustave a nove rozdani karet.

Zkratka tak, jako prapradedu jsme se ptali na krizi, pradedu na Mnichov, dedu na Unor a padesata leta (vzdy "jak jste mohli"), otcu na osmasedesaty, nas se ptavali pocestni na normalizaci, tak ted se generace pocestnych, editoru a i embecek mohou chystat na svuj odchod do dejin po boku hrdinu svych generaci (vasiku, langeriku, mylosu, jyrku, bendiku, ... koneckoncu nekteri vychazeji lepe nez gottwaldove, kopecti, khfrankove, ... i kdyz asi zaostavaji za temi dubceky ... ti se totiz nedokazali az tolik zostudit ... jen odkyvali pendrekarnu). Bude to podobne jako v minulosti - slovo jste jiz mile stare generace dostaly, ted uz jste v historii jako ty neuspesne ... kdo bude pristi neuspesny?
15. 05. 2011 | 16:52

stále rebel napsal(a):

Zásadní rozdíl mezi námi a vyspělými zeměmi v tom, že ve vyspělých zemích občané vnímají klientelismus a korupci jako závažný problém, který je poškozuje, chtějí jej řešit, věří, že se řešit dá, a proto jsou relativně úspěšní. Příznivci české kleptokracie se snaží buďto problém bagatelizovat nebo torpédovat snahy směřující k jeho řešení.

V této naší diskusi je nutné si uvědomit, že současný stav některým z nás náramně vyhovuje. V diskusi je poznáme především podle toho, že se vás budou snažit přesvědčit, že se s tím nic dělat nedá, že jsou všichni stejní, že pokud nedáte na ně, tak si podřezáváte vlastní větev a podobně.
15. 05. 2011 | 16:56

prirodovedec napsal(a):

Takze na to nejpodstatnejsi autorovo: "Často se klade otázka: jak z toho ven?" a ze situace mi logicky vychazi: statnim bankrotem, prohrou stavajicich pseudoelit, generacni revoluci (mladym chybi lukrativni posty zastavane dnesnimi geronty i ctyricatniky), majetkovym prevratem a rekvizicemi, novym rozdanim karet, ...

Je ale logicke, ze ti neschopni (novodobi naslednici svazaku padesatych let) vedi, ze jsou prece ti schopni, oni tomu rozumi, a maji prece narok na dalsi neuspesny pokus .... :), prece nikdo tehdy nemohl predvidat :) ... az se jednou budou natacet komedie o diletanstvi soucasnosti a nedavne minulosti, bude to stat za to :).

Souhlasim s Lexem, ze reseni je systemove, ze nejde o lidi ale o system. Posileni zpetnych vazeb, zverejnovani (viz nahravky tzv. VV pijatiky), prvky prime demokracie ... ale nedelam si nadeji ... spise vidim celkem logicke "privolani dnesnich milic na ochranu svate demokracie ..." a nejake operetni fasisticky motivovane pritazeni oprati pod rouskou ochrany prav stredni tridy, ktera asi predtim zacne pod tlakem vice protofasisticky trojcit vydrazdena obavami medii (a embecek :) )... z navratu komnacu, socanu a luzy ... indiana jones by poradil otevrit bednu XY s navody tajnych sluzeb, jak se takove prevraty organizuji ... (viz vlkovo cteni rustu travy na urfaustovi :) ) ...
15. 05. 2011 | 17:06

vašekk napsal(a):

Článek je hezký a správná je myšlenka pana Janka, že nám už pomůže jen protektorát, na rozdíl od něj si myslím, že by bylo třeba převzít zákonodárství třeba Německa pěkně 1 : 1. Jiných alternativ je strašně málo a jsou nejisté.
A ještě pár osobních vzpomínek. Mně strašně vyhovoval feudální systém, co jsme tu měli za komunistů. Já když po dlouhých odborných studiích přišel do fabriky, předseda partaje se mne zeptal, zda nechci vstoupit do strany. Řekl jsem Ne a stal jsem se členem kasty, která měla dostatečný prostor pro práci a minimum buzerace, pominu-li politické školení nestraníků, kterou soudruh Elektrikář zahájil slovy: "Já vím, že jste všichni naši třídní nepřátelé a zasloužíte zlikvidovat, ale strana rozhodla, že se vás ještě pokusíme přesvědčit" (psal se rok 1972). Dokonce mne po pár letech pustili na tři roky do zahraničí. Pak přišel Vítězný listopad, soudruha Elektrikáře sice vyhodili ale mnohem mocnější soudruzi zůstali u vesla a řídili se heslem "Fabrika je dojná kráva, chce to jen najít, kde uchopit vemeno". Jenže tihle soudruzi už nebyli zaštítěni rudou knížkou a tak museli kopat okolo sebe, a tak skončila má kariéra v průmyslu.
V české politice máme mnoho výše popsaných veterinářů, ovšem když se do státní správy dostane někdo poctivý, stejně si neví rady. Myslím proto že správný druh feudalismu pěstuje Francie, tam kdo vystuduje Národní školu státní správy stane se státním úředníkem a rychle postupuje, takže tahle kasta chrání stát oproti voleným zástupcům lidu, kteří mají přístup k vemenu značně ztížen. Ale jak jsem řekl v úvodu, nejlepší by bylo převzít německou státní správu 1 : 1. A hlavně ji tvůrčím způsobem nepřizpůsobat českým špecifikám, neboť jak řekla Yoko Ono, "John zasadil dub a jediný způsob, jak udělat více než on, je přesně ho následovat."
15. 05. 2011 | 17:26

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy