Hrad a vyrovnání s církvemi aneb hrozí návrat Třetí říše?

09. 09. 2012 | 23:05
Přečteno 8236 krát
Psáno pro ČRo6

Fenomén Hradu byl v české politice vždycky něčím výjimečným. Prezident Masaryk založil instituci prezidentství tak, že neodpovídalo klasickému postavení neodpovědného prezidenta v parlamentní demokracii. Instituce mívají kočičí život, a jak se jednou nastaví, nesou si to v sobě dál.

Prezident Klaus obohatil hradní rejstřík o vystupování svých úředníků a poradců. V takovém Rakousku nikdo neví, kdo je tajemníkem prezidenta. U nás patří k výrazným veřejným figurám. Bohužel. Do této sbírky se občas zařadí i některý z prezidentových poradců. Naposledy překvapil právní poradce prezidenta Jaroslav Kuba z plzeňské Právnické fakulty, který se proslavil velmi neotřelými názory na ústavní roli prezidenta v době projednávání Lisabonské smlouvy. Vystoupil nedávno s textem varujícím před zákonem o narovnání vztahu mezi církvemi a státem. Ne, že by zákon nezasluhoval kritiku, zasluhuje ji až až. Jenomže doktor Kuba opět vytáhl kartu s tradičním strachem z německého nebezpečí.

Prý může dojít k prolomení dekretů prezidenta republiky.

„Pokud by byl zvíce jak půl druhé stovky tzv. dekretů retroaktivně byť jen jediný prolomením fakticky zrušen, lze se následně dovolávat u soudu nerespektování dalších. Neboť platí zásada rovnosti v právech, a co je umožněno jednomu, nemůže být (diskriminačně) odepřeno jinému.

Kdo sleduje, jak soudy judikují, může na řadě rozsudků v nejrůznějších kauzách jen potvrdit, co zmiňuji.

Dominový efekt, který by následoval, by nakonec smetl i klíčový, posléze ratihabovaný ústavní dekret č. 11/1944 Sb. o obnovení právního pořádku, jež ve svém důsledku vylučuje zákonnou a soudní ochranu legislativě a soudním rozhodnutím, tzv. Mnichovskou dohodou počínaje a k 5. 5. 1945 konče.“

Škoda, že si doktor Kuba svoje argumenty lépe nerozmyslí. Musel by si všimnout, že prezidentův dekret o znárodnění kinematografie byl dávno prolomen stejně jako všechny ostatní znárodňovací dekrety, aniž by došlo k dominovému efektu a návratu práva Třetí říše, před kterým varuje.

Faktem ovšem zůstává, že v restitučním zákonodárství je třeba postupovat velmi obezřetně. Pokud by se dala ze zákona odvodit evidentní diskriminace, kterou by bylo možné interpretovat jako poškození legitimního očekávání na navrácení majetku jinými restituenty, mohlo by to mít pro Českou republiku velmi závažné důsledky.

Doktor Kuba v Britských listech předložil velmi krkolomnou konstrukci, podle níž by se některé církevní řády mohly dožadovat náhrady za majetek zkonfiskovaný podle prezidentských dekretů. Jde o podobně nepromyšlený argument, jakým bylo jeho strašení dominovým efektem. Soudím, že odtud nebezpečí nehrozí. Hlavní potíž vidím v situaci, která nastala okolo Řádu německých rytířů a dalších německých řádů. Jde o poučný příběh, který stojí za to si připomenout.

Řád vlastnil cca 16.000 ha lesa v Jeseníkách, Lázně Karlova Studánka, hrad Bouzov, hrad Sovinec, zámek v Bruntále a mnoho dalších významných budov na severu Moravy.

Když Hitler zabral Sudety, zabral také majetek Řádu. Velmistrovy protesty nepomohly. Karlovu Studánku dostal Konrád Henlein. Za zásluhy. Obviňovat řád z kolaborace s nacisty je proto nesmysl.

Když zmíněným dekretem č. 11/1944 Sb. prezident Beneš obnovil právní pořádek z konce první republiky, obnovil tím také vlastnictví Řádu německých rytířů. Řád se o něj přihlásil, a vznikl problém. Řád sice s nacisty nekolaboroval, ovšem po celou dobu své existence dával nepokrytě najevo, že jeho hlavním úkolem je pečovat o rozvoj němectví. V časech, kdy odsunem nastolovat národnostně homogenní stát Čechů a Slováků vypadalo vracení majetku Řádu německých rytířů jako absurdní počin. Ministr zemědělství Julius Ďuriš, radikální slovenský komunista, se proto rozhodl, že na majetek řádu, stejně jako na majetky dalších německých řeholních řádů bude aplikovat prezidentské konfiskační dekrety. Proti tomu protestovala prezidentská kancelář, ministerstvo školství, i ministerstvo zahraničí.

Jejich argumentace byla zajímavá: tvrdili, že vlastnictví řádů nemá soukromoprávní charakter, že jde o účelově vázané jmění propůjčené státem, a proto by se dekrety na tyto majetky použít neměly, neboť by stát konfiskoval vlastnictví sám sobě. Ďuriš tato stanoviska ignoroval a dekrety ke konfiskaci použil. Řád tyto správní akty napadl u Nejvyššího správního soudu a vyhrál. Jenže k tomu došlo až po únoru 1948 a Nejvyšší správní soud už nenašel odvahu rozsudek Řádu doručit. Pozorný posluchač si jistě domyslí, jaký názor na církevní majetek měl tehdejší Nejvyšší správní soud. Komunisti v něm přitom jistě nezasedali.

Akademik Knapp, přední český právník, který zastupoval řád ve sporech o majetek po listopadu 1989, rozsudek našel a ve prospěch řádu použil.

Co z toho plyne? Podle mne skutečně značné riziko. V zákoně je uvedeno, že oprávněnou osobou je římskokatolická církev. Jenže římskokatolická církev v Československu nikdy neměla právní subjektivitu jako celek. Církev byla nadnárodním tělesem, které se nepodřizovalo svrchovanosti národních států. Právní subjektivitu z hlediska vlastnictví měly jenom jednotlivé církevní instituce, tedy kostel, farní obročí, kapitula atd. A taky řády.

Není třeba mít konspirativní myšlení, aby si člověk dovedl představit nebezpečí, která z takto formulovaného zákona vyplývají. Zákon jako oprávněnou osobou zakotvuje subjekt, který nikdy vlastnická práva k majetku neměl. A ponechává v mlze seznam subjektů, které vlastnická práva skutečně měly. Kontrolní otázka. Patří mezi ně i Řád německých rytířů?

Druhá kontrolní otázka. Může taková konstrukce zákona založit legitimní očekávání řádu, že mu majetek bude navrácen? Na základě čeho by se dalo argumentovat, že ne? Může se řád považovat za součást takto mlhavě definované římskokatolické církve? Opakuji, jakmile se řádu podaří dokázat legitimní očekávání navrácení majetku, může se dovolávat ochrany Evropského soudu pro lidská práva. Evropský soud už nebude zkoumat způsob, jakým o majetek přišel, ale bude posuzovat, jestli řád v porovnání s jinými církevními subjekty není diskriminován.

Co s argumentem, že se majetek vydá jen těm osobám, jimž byl konfiskován po 25. únoru 1948? Má někdo jistotu, že řád přišel o majetek před únorem, zejména když řád doloží, že dokonce Nejvyšší správní soud tehdejšího svrchovaného Československa rozhodl, že mu majetek byl konfiskován protiprávně?

Politické důsledky takového vývoje by byly skutečně nedozírné. Už teď je veřejnost frustrovaná společenským systémem, který se zde vyvinul. Návrat německých řeholních řádů by velmi pravděpodobně delegitimizoval celý dvacetiletý vývoj od roku 1989.

Další komentáře si můžete poslechnout v pořadu Názory a argumenty v s

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Yosif K napsal(a):

Jelikoz byl.i Nemecti rytiri pronasledovani nacisty, neco by zpoet dostat meli. I antifasisticti Nemci mohli zustat (a po tahanicich) udrzet svuj majetek.

V cem je problem? Mysli si nekdo ze Bouzov statu nejak zavratne vydelava?
09. 09. 2012 | 23:19

Občan napsal(a):

No, pan Kuba má pravdu a Vy s tím nenaděláte nic.
Ono totiž hrozí to, že ČR přijde o nemalou část svého území, protože Liechtensteinové už jsou nastartovaní a jen čekají na vhodný okamžik. U nich konkrétně jde o cca 2000 km2.
Ostatně i vydání obrovských pozemků katolické církvi se rovná převedení části území ČR cizímu státu - totiž Vatikánu. V případě Vatikánu jde o 270 000 ha, což je dalších 2700 km2!
A sudeťáci nezaváhají také ani vteřinu. Kammerlanderová&spol. to již teď zkoušejí všemi dostupnými způsoby.

Zatím NIKDO z aktérů nebyl schopen vyvrátit odůvodněnou obavu, že ČR přijde o TISÍCE km2 svého území.
09. 09. 2012 | 23:30

Maximus napsal(a):

Dneska jsem na TV Barrandov poslouchal Miloše Zemana a docela mě překvapil (a nejen tím) několika tvrzeními ohledně C.R., bylo znát, že to co tam všechno tvrdil, má zřejmě dobře ověřené a vypadá to, že celá církevní restituce je pěkně připravený tunel na veřejné peníze tj. peníze nás občanů! V každém případě je M.Z. velmi dobře na celou anabázi spojenou s presidentskou volbou, připraven.
09. 09. 2012 | 23:33

Scarabeus napsal(a):

No nevím jak to bude s církevními restitucemi, možná neprojdou .... když projdou, tak záleží jak bude majetek spravován .... osobnosti pana Duky a jeho světské "filiálky" pana Kalouska ve mně žádnou důvěru nebudí.

Pan Kalousek řekl něco v tom smyslu(slovo od slova si to přesně nepamatuji), že "když budete umírat v hospicu, tak Vám bude jedno komu patří" ..... no to mě "potěšil". Dopadne to asi tak, že ve 105-108 letech bude v katolickém hospicu umírat Míra Kalousek, jeptišky o něj, do poslední chvíle, budou vzorně pečovat, budou jej pečlivě polohovat, aby neměl žádné proleženiny ....... na ostatní, zvláště nevěřící psy, kteří budou umírat podstatně dříve, nezbude v katolickém hospicu místo.

"Hrozí návrat Třetí říše?"

Pokud se čím dál více věcí bude vyrábět v Číně, v ČR(celé EU) budou narůstat dluhy, tak to asi ano.
10. 09. 2012 | 00:01

Buvol napsal(a):

Návrat třetí říše hrozí od prosince 1989, kdy se "president" havel omluvil sudeťákům za odsun ..
10. 09. 2012 | 00:32

kočka šklíba napsal(a):

Další názor, který jen potvrzuje, že žádné církevní restituce nesmí být přijaty, pro mě jsou zajímavé tyto odstavce začínající slovy: " Co z toho plyne..." a "Není třeba...", z nichž jasně vyplývá, že katolické církvi nic ukradeno nebylo, není co vracet. Jak se stále snaží ta smečka u koryt propagovat.
A skutečně se začínám domnívat, že pokud to bude schváleno PS, tedy její částí, že se bude jednat o vlastizradu. Snad neexistuje stát, tedy jeho tzv. představitelé, kde by se toto mohlo nejen prosazovat ale prosadit. Vydat část území svrchovaného státu jinému státu?
10. 09. 2012 | 01:13

hugs napsal(a):

Jenom by mě zajímalo,kdo co ukradl církvím, co vznikly po roce 1990. Jinak Česko tak jako tak, dříve či později, skončí. Jsme totiž debilové.
10. 09. 2012 | 01:44

Energiewende napsal(a):

Pane Žáku, máte byt?
Nadchází doba, kdy bude potřeba organizovat bytové semináře.

Jistě jste si vědom, že žijeme uprostřed maelströmu, který si říká Evropská unie a který funguje výhradně podle zadání nejmocnějších průmyslových a finančních lobby (všem osobám mocným čtení doporučuji letošní číslo 35 časopisu Der Spiegel, kde se jasně a důsledně vysvětluje, kdo a jak v EU rozhoduje, jakou folklorní roli přitom má Evropský parlament a jediné, co zůstává nevyřčeno je definice toho, jak probíhá formulace politické vůle bilderbergistů a jak je přenášena do EK), což lze snadno doložit na faktu, že po rozhodnutí o eurobondech vystřelil index S&P 500 jako raketa.

Pan Pehe, známý klausobijec přiznal postupně v posledních zhruba třech týdnech, že pan prezident má ve většině svých skeptických postojů (a jen čekám, kdy pan Metelka přileze ke křížku a řekne, že antropogenní faktor v globálním oteplování je neprokazatelný, jakkoli z něj vyvozené závěry tvoří osu hospodářské politiky EU od roku 2007 do roku 2020) pravdu. Hájek nehájek, jakl nejakl.

Od vás, protože inzerujete své vzdělání v jaderné fyzice bych spíše než řešení problémů Řádu německých rytířů (kteří německým historikům kvůli svému působení v Petrské čtvrti - za hradbami Matky měst - sloužili jako podklad pro označení Prahy za staré německé město) čekal důkladnou kritiku šílenství paní Merkelové.

Německo totiž je, ať se nám to líbí nebo spíš ne, lodivodem byrokratické galéry EU. Nepříčetné plány Spolkové republiky na topení kukuřicí a akumulaci v nevhodnou dobu vyprodukované energie, eventuelně její proměny v peněžní toky, které podobně jako kokain (stále nalézaný v moči na záchodcích Bundestagu - jsem zvědav kdy politikům začne být měřen doping) nabuzuje manické stavy investorů a likviduje ekonomickou rovnováhu společnosti, jsou projevem cyklicky se opakujících náměsíčných stavů, které naše německé přátele znova a znova postihují.

Komu co bude vráceno a jak dlouho se budou platit náhrady je v podstatě ptákovina. Všichni víme, že cílem je znehodnocení peněz a tím pádem i nároků lidí, kteří se naivně domnívali, že otročením v průmyslovém a postindustriálním rozvoji této země si vytvořili pozici, aby je jejich potomci nenechali chcípnout hlady. Nevytvořili.

Církve jsou samozřejmě záminka, nereprezentují nikoho než své hierarchie a členy (což říká i propagátor jejich role vůči tupé většině obyvatelstva TGM ve své zmatené Otázce sociální), mají pouze vytvořit vnější ornament obecné nespravedlnosti a nesmyslnosti uspořádání, které je již instalované a nemůže být napraveno. Myslím, že v plánech bilderbergovců představují jen roli obětního kozla, jako jej po staletí ztělesňovali židé.

Takže se nakonec shodneme. Pokud opravdu dojde k těm věcem, které pan Klaus ve své vševědoucnosti dávno předpokládal, octneme se zpátky v bodu, kde s politickým uspořádáním země (včetně ústavy a struktury moci) většina obyvatel bude nesouhlasit do té míry, že pro ni nadále nebudou tolerovatelné.

Otázka, kterou je (jako vždycky) potřeba si položit je: komu to prospěje?
10. 09. 2012 | 02:06

šašek z Jihlavy napsal(a):

Energiewende
Máte zajímavý nick, jak jste na něj přišel? Že by poradil vševědoucí taťka Klaus?
Doufám, že ho jednou nebudou v hospicu diskriminovat, Míra na to jistě dohlédne. Třeba bude jednou ráth, že taková zařízení existují. Až po létech MUDr. Ratha pustí z kriminálu a stane se prezidentem on, mohl by se mstít, že mu vrtošivý stařík neudělil milost.

kapča našeptává uNICKhs setting
10. 09. 2012 | 07:26

Holubář napsal(a):

Energiewende:
"Náměsíčné stavy", to jste pro naše německé sousedy našel hezký příměr.
My obyčejní křupani ze šumavského podhůří tomu říkáme, že se Němci v nepravidelných cyklech jednou až dvakrát za století zblázní. Právě se to děje.
Důsledky jejich šílenství nebývají veselé.
10. 09. 2012 | 08:15

babočka napsal(a):

Neví jestli hrozí Třetí říše. Ale jsem přesvědčen, že náprava nějaké zlodějny a křivd by neměla být podmíněna nějakým letopočtem. Pořádek se dělá od základu. Také nevím jestli hrozí poněmčení. Ale jsem si jist, pokud nedojde k dohodě s církví, tak nás čekají velmi drahé soudní spory , které vysají státní pokladnu a to náš stát zničí. Už teď naši doktoři prchají do Německa a řemeslníci je budou následovat. Zatím si naši republiku parcelují magnáti z Ruska. Případně Šumavu pánové z ODS a Jeseníky pan Palas z ČSSD.
10. 09. 2012 | 09:00

Bavor V. napsal(a):

Autor napsal: "Jejich argumentace byla zajímavá: tvrdili, že vlastnictví řádů nemá soukromoprávní charakter, že jde o účelově vázané jmění propůjčené státem". Takže opět doklad toho, že církevní restituce jsou protiprávní. A doklad dokonce z doby PŘED únorem. Co nebylo církví, nelze církvi ukrást a nelze ani vracet.
10. 09. 2012 | 09:01

Pozorovatel napsal(a):

Církvi nevracet nic. Církev to nepotřebuje. Je založena na víře svých členů a na Bibli - která v epištolách definuje fungování sborů a kněží. Historicky vyvinutá realita církve se s jejím věroučným základem příkře rozchází. V čem se dnes církev liší od jakékoliv jiné zájmobé organizace?
Kde vzniknul majetek církve? Historicky v důsledku násilné rekatolizace po Bílé hoře. Argument morálního nároku (co bylo uloupeno, musí být vráceno) zde pláče. Morálka přece není podřízena na uplynulém čase.
A argument platů kněží? Stát se k placení mzdy kněží zavázal zákonem v roce 1949. Tento zákon byl nástrojem restrikce vůči církvi (minimální platy, hrozba odebrání státního souhlasu). Proč tento relikt totality nebyl dávno zrušen? Stačí přece vůle zákonodárců... Proč si církve své duchovní neplatí samy z prostředků svých členů anebo proč duchovní nekonají své poslání motivovaní vírou ve svém volném čase? Jaký je pracovní režim duchovního, že mu jeho povinnosti zabraňují pracovat? Proč se církev liší od jiných zájmových a veřejně prospěšných organizací, které si na svoji činnost a případné platy svých funkcionářů musí vydělat samy?
10. 09. 2012 | 09:17

Pavel13 napsal(a):

Funkcionáři římskokatolické církve jsou si všeho dobře vědomi. Jeden z nich v diskusním pořadu na ČT4 popřel, že teď jde o restituce. Nazval současný proces darem státu církvím.
Jsem rád, že nazval věci pravým jménem. Kéž by toto udělali i politici! Ať řeknou, že restituce končí a nebudou ani ty církevní, majetek blokovaný pro církevní restituce se přestává blokovat a stát si s ním začíná dělat co chce, tedy jej třeba daruje církvím.
10. 09. 2012 | 09:22

Petr napsal(a):

Dopadneme hůř než po Bílé hoře! I majetek popravených českých pánů se bude znovu cpát katolické církvi a lidé s jinými názory než má papež se opět budou z vlasti vyhánět a jejich majetek se bude znovu zabavovat ve prospěch katolické církve jako Janu Amosi Komenskému.
10. 09. 2012 | 10:55

nežvaňte napsal(a):

Akademik Knapp (v článku jmenovaný) byl ještě předtím šéfem kanceláře prezidenta Gottwalda a právně zdůvodňoval Gottwaldova odmítnutí milostí při trestech smrti, třeba odsouzené Horákové. Chápete tu někdo, o jaký stát se zde jedná? Genocidně zločinný -- zní nejadekvátnější odpověď.
10. 09. 2012 | 11:24

Al Jouda napsal(a):

Urychleně zrušit právní kontinuitu s bývalým komunistickým totalitním režimem !
10. 09. 2012 | 11:55

cimprlich napsal(a):

To Pozorovatel
Dobrý den, vážený(á),
mýlíte se, když píšete, že ŘKC má členy. Pokud máte na mysli tzv věřící. Oni žádnými členy církve nejsou. farnosti a pod. celky až po biskupství jsou pouhými dcerami státu Vatikán, bez jeho souhlasu si nemohou ani škrtnout. Věřící, kteří se sami označují za členy ŘKC nemají sebemenší pravomoc jakkoliv zasahovat do přísně organizované struktury ŘKC. Bylo by směšné, kdyby tzv. věřící mohli volit třeba biskupa nebo i jen faráře. Zeptejte se některého z nich, jak přišli ke "svému" faráři.
On jim tam na tu "farnost" (což je opět enkláva vytvořená Vatikánem)faráře dosadil biskup opět řízený Vatikánem.
Pro taky
10. 09. 2012 | 12:07

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Autor – Já bych tu analýzu doktora Kuby nezlehčoval.

Pokud napsal „Kdo sleduje, jak soudy judikují, může na řadě rozsudků v nejrůznějších kauzách jen potvrdit, co zmiňuji,“ tak by relevantním argumentem bylo, kdyby si pan Žák ověřil, jak soudy judikují, a ukázal, že se dr.Kuba mýlí a že zmiňová řada rozsudků neexistuje.

Jestli panu Žákovi připadá analýza jako „velmi krkolomná konstrukce“, je zcela nepodstatné.
10. 09. 2012 | 12:18

český maloměšťák napsal(a):

Ostatně je velmi komické, jak pojednou Církev rozdává dary svým konkurentům a v podstatě odpadlíkům.

http://vendee.cz/texty/ecc_cath.html

Plus kauza " Assisi".

Církev je nepředvidatelná. Nevíme jak se zachová v budouvnosti. A navíc jsou její funkcionáři poslušni Vatikánu - cizímu státu.
Čím větší moc získá - tím větší mohou být problémy s ní v budoucnosti.

Důkazy o tom, jak hodné a obětavé jeptišky pomáhají napravovat její zlý obraz z minula na tom nic nezmění.

Vydat ano - ale zohlednit podporu /včetně daňových úlev/ z minula , řádně vše ocenit - nikolivěk nějakým odhadem alá cuc z prstu, přihlédnout k zájmu obcí /nikolivěk zájmům místních kmotrů/, nejít nad rozsah odškodnění ostatních restituentů, zaručit neprolomení Benešových dekretů , okamžitě po vydání odstřihnout církve od státu a to včetně zrušení daňových úlev.

Když už se teda chceme spoléhat na ochotu jeptišek - než na funkční systém sociální a zdravotní péče tvořený institucemi odpovídajícími druhé dekádě
21. století.
10. 09. 2012 | 12:26

xrb napsal(a):

Katolická církev jako prototyp NEDEMOKRATICKÉ instituce měla být už dávno ve státě, který si chce říkat DEMOKRATICKÝ, zakázána! Je tristní, že politická strana, která by měla ve svých stanovách stejná pravidla , jako katolická církev (např.princip "vůdce" - viz papež), by MV nebyla povolena, resp. by byla zakázána.
10. 09. 2012 | 15:32

Josef K. napsal(a):

Vlastní titulek, doplněný o žvást Energiewende.
Český lid žije v chimérách. Jako se stalo němectví chimérou nepřítele, a to kupodivu především v novodobé historii od doby rekatolizace, kdy katolické Rakousko Habrbsuků brojilo proti německému protestantismu, přičemž nelze historicky prokázat, mimo období protektorátu, německé zlo, tak se i iluze pravoslavně katolického dobra zrodila jen tak náhodně z povětří, nehledě na dvousetletou porobu katolíky a padesátiletou porobu pravoslavnými komunisty.
Hostorický nepořádek v hlůavách tuzemců z nich nědělá partnera moderní době ani době postmoderní, postindustriální , době globalizace.
Titulek o Třetí říši jest komický v zemi, která se změnila v pravoslavně tatarský chanát, v němž soudruh Duka souhlasí se svým pravoslavným pobratimem, bývalým vexklákem a agentem KGB.
Dnes a denně se mohu přesvědčit, že žiju v zemi , která se spíše podobá utopickým ilustracím nehezké bláznivosti Swifta a Voltaira, než nositeli odkazu lidské důstojnosti.
Český "národ" vymknut z kloubů šílí, nikoliv doba. Ta na to nemá žádný vliv.
Ovšem kulisa jmen Nečas, Drábek, Kalousek, Schwarzenberg, Heger, co jméno to charakteristika české politiky, jest namalována zručně. Kulisami se však nenajíš.
10. 09. 2012 | 15:37

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý blog.
kdyby si autor odpustil šťouchanec do žeber hradním zloduchům je to blog o možných rizicích.
A ta tady nepochybně jsou a mají se předkládat ze všech možných politických směrů-včetně hradních-k věcné právní debatě.Je jedno, kdo to říká a ke kterému táboru patří.

Co připadá podstatné panu Žákovi je vedlejší. A to ještě nezmínil možnou smršť žalob drobných restituentů, u nichž bylo oceňováno jinak.

Výkřiky typu Pozorovatele jsou spíše úsměvné i k politování osoby zároveň. Nevracet nejde, opomenout také nejde.Plomby zůstanou.
Ale pisateli se možná na chvilku ulevilo.
Mámo, já bych je hnal......
10. 09. 2012 | 15:53

Pepa Řepa napsal(a):

Pan Žák proslul tím, že obvykle přichází do mlýna s pytlem mouky, když už je namleto.
Je to člověk rozšafný, váhavý pithartovec, mám to uhlí koupit nebo nemám.Na druhou stranu, uvědomuje si, že nejde nevracet.

Ale tentokrát musím uznat, že má pravdu.
Neplatí kdo rychle dává, dvakrát dává, to první vystřelí vyhrál.
Zákon se nezdá jako vypilovaný, nespěchal bych. Navíc je to buď a nebo-s obou stran- a v PS nebude velká možnost zákon upravovat.
V takových případech je i váhavých střelců třeba, zvláště, když je k disposici jen jeden náboj.
10. 09. 2012 | 16:05

PavelV napsal(a):

Jiný pohled

http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/boskovicti-odbojari-pryc-s-restituci-nemeckych-rytiru.html
10. 09. 2012 | 16:28

Historik napsal(a):

Náprava zlodějny a křivd???
Ke KTERÉMU DATU. Když se vrátíme do 10 století, tak tehdy bylo VŠECHNO STÁTNÍ, resp. patřilo knížeti, což je totéž. Všechny hrady vlastnil kníže, a jejich správou pověřoval šlechtice ze své družiny dočasně a odvolatelně. Teprve dalším vývojem začala být funkce dědičná a pak se stal dědičným i příslušný majetek.
Jinak, mnoho zabaveného šlechtického a CÍRKEVNÍHO majetku (a to i toho už restituiovaného!) má původ v pobělohorských konfiskacích (1621) a v následné konfiskaci majetku Albrechta z Valdštejna a jeho druhů (1634). Tak se stalo, že prakticky vymizela původní česká šlechta. Český majetek byl ukraden cizinci!
STEJNÉHO původu je i majetek současného ministra zahraničí Schwarzenberga!!!!
Pokud jde o Lichtenštejny, tam snad není o čem diskutovat. Lichtenštejn totiž PŘEDSEDAL tribunálu, který odsoudil k smrti 27 českých pánů, sťatých 21.6.1621 na Staroměstském náměstí.
10. 09. 2012 | 16:54

GargantuanaŘípu napsal(a):

historik. Česká šlechta? před rokem 1621? Cizinci po roce 1621?
10. 09. 2012 | 17:54

Václav Weel napsal(a):

většina lidí si nepřeje navrácení nakradeného majetku církvím...církev by to měla akceptovat.........
10. 09. 2012 | 19:50

Medikolog napsal(a):

Díky zkušenostem s církvemi, zejména s katolickou, jsou Češi většinou vůči křesťanství imunní. Češi vědí, že církve nemají s Bohem vůbec nic společného. Ví to i Duka, když vyměnil české věřící za zločinné "církevní restituce"..
10. 09. 2012 | 20:09

Jank napsal(a):

Je velice podezrele, ze vlada je tak stedra a byla by schopna "vratit" cirkvi, na co si ukaze, aniz by dolozila, ze byla vlastnikem. Jeste vic je podezrele, ze za tento majetek je cirkvi ochotna dat vic penez, nez by mela. A vrchol je, ze obratem ruky cirkev takto nabyty majetek muze prodat bez jakychkoli dani. To zavani az do nebe. Ale ovecky budou jen bekat. Doufam, ze lidi kteri meli dostat v restituci majetek a stat je ojeb@l, se aspon ozvou a budou tez chtit svoje zpet. Vlastne podle prava by se na ne melo take dostat, ne?
11. 09. 2012 | 04:48

jcch napsal(a):

Studoval Klaus Plzeňská práva nebo plzeňská práva studovala Klause?
11. 09. 2012 | 20:23

JIŘINCOVÁ napsal(a):

Vážený pane
dovolte, abych Vám poděkovala, že máte stále co říci
a Vašich názorů si velmi vážím.
Děkuji za upozornění na knížku vážené pani V.Dvořákové.
s úctou JM
15. 09. 2012 | 23:55

mysyy napsal(a):

prosím věnujte též pozornost odborným názorům prof.PAVLÍČKA vážení diskutující
15. 09. 2012 | 23:59

resl napsal(a):

Klause nějaká církev nikdy nezajímala, to jen chtěl bodovat u těch jednodušších, když ho napadly záruky o prolomení atd. bla, bla, bla. Ví, kde si má mezi "elitou" národa vybrat a ta za zloděje položí život, než jim dojde, že opovrhuje i s nimi.
17. 09. 2012 | 10:11

pgjed napsal(a):

Pane Žáku, děkuji za velmi dobrý článek k jednomu z vážných aspektů, kterým odpůrci církevních restitucí straší neznalé spoluobčany. No aby se král populistů Klaus nepřidal. Jenom v jedné drobnosti bych si vás dovolil drobně opravit, či doplnit:
"Když zmíněným dekretem č. 11/1944 Sb. prezident Beneš obnovil právní pořádek z konce první republiky, obnovil tím také vlastnictví Řádu německých rytířů. Řád se o něj přihlásil, a vznikl problém. Řád sice s nacisty nekolaboroval, ovšem po celou dobu své existence dával nepokrytě najevo, že jeho hlavním úkolem je pečovat o rozvoj němectví." Aby bylo úplně přesně jasno, jak to bylo se vztahem řádu k Československu. Řád (a jsou to oni pověstní Křižáci z historických románů) byl velmi zásadně protinacistický a pročeskoslovenský. Pročeskoslovenský až do té míry, že patřil k největším privátním donátorům prostředků na budování pohraničního opevnění vůbec. Jeho hlavní zaměření, jako ostatně u většiny rytířských řádů, tak, jak se transformovaly ze středověkých bojovníků za ochranu a osvobození Jeruzaléma od muslimů v moderní církevní instituce, spočívalo především v působení ve školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Ta složka "rozvoje němectví" nikdy nepřesáhla rámec udržování a podpory německé národní kultury v oblasti, kde Německé obyvatelstvo bylo po staletí přirozenou součástí národnostně smíšeného obyvatelstva. Pokud jde o loajalitu vůči Československu, byli Bouzovští příkladem i mnohým našincům.
19. 09. 2012 | 09:30

jan napsal(a):

Je vcelku fascinující, jak Benešovy dekrety stále pronásledují naší zemi. Objevují se nenápadně, tu a tam. Je pravdou, že restituce círevního majetku jsou ošemetné téma. všeobecné restituce už máme z větší části za námi, po listopadu 89 ne velká část majetku navrátila zpět PRÁVOPLATNÝM majitelům. co mě osobně zaráží, je fakt, jak si stát v tomto ohledu vybírá. Některý majetek vrátíme, jiný ne. Naše rodina majetek z větší části nazpět dostala. proč by tento nárok neměly mít ve finále všichni. Pokud se nepletu, česká ústava zaručuje rovnost před zákonem. Kde je hranice mezi tím, kdo spadá pod Benešovy dekrety a kdo ne? Kdo tento institut správně posoudí?

je pravou, že náprava byla po válce nutná. Nicméně jiste ne za cenu, kdy se čeští pohraniční obyvatelé snížili na úrveň zvířat a mstili se na těch, kteří si to vůbec nezasloužili. Ano, sudetští němci z větší části kolaborovali, ale ne všichni. A i po těch letech, a po mnohých událostech nedávné historie, je správné aplikovat kolektivní vinu? Je správné obvinit všechny ze všeho?

Ano, v současné době, kdy ekonomika stagnuje je výdej 80 mld velmi nevhodný, ale jak můžeme věřit našemu státu, který zaručil práva nám všem, a církvím by je omezil? Nejsem věřící, ale z toho důvodu neodmítnu restituce církvím, minimálně po ideové stránce.

Beneš se snažil o nápravu věcí, které značně deformovala špatná doba. Proč nejsme schopni se ke 40 letům komunismu postavit stejně? to nás konzum pohltil natolik, že holý proncip věcí a etiku systému zaprodáme za prosperitu a profit? A kde je hranice mezi nutným, správným a potřebným? A jestli je, kdo ji stanovuje?
19. 09. 2012 | 19:24

pgjed napsal(a):

To Jan:

Ano pravda je ta, že dekrety, obecně zvané Benešovy byly způsobem rychlé nápravy deformací způsobených okupačním právem protektorátu a návratem k právnímu stavu před okupací. Tedy měly být. Problémem bylo to, že politický systém ČSR po osvobození již nebyl zcela svobodný a demokratický, byl silně posunutý doleva, dekrety neřešily řadu problémů, které řešit měly, třeba majetek zabavený nacisty, nebo arizovaný majetek židů, zato "řešily" v předstihu před únorem 48 některé komunistické tužby, kterým šel Beneš velmi naprotií. Beneš sám pak zneužíval své pozice i dekretů k tomu aby si zchladil svou žáhu na lidi i instituce. Na tento svinčík doplatila řada lidí osobně a vlastnicky. A bolševici k tomu jenom přidávali. Rozplést tyto křivdy, jejich následky a následky následků nebylo a není možné. A napravit jejich důsledky lze opravdu jen částečně a symbolicky, spíše, jako potvrzení toho, že svinstva byla opravdu svinstva. Nic více, ale ani nic méně.
20. 09. 2012 | 08:31

otOZWqxHhE napsal(a):

<a href=http://buyxanaxonlinepharm.com/#buy-xanax-online>buy alprazolam online no prescription</a> buy xanax diazepam - buy xanax in mexico
30. 09. 2012 | 15:02

Jarka napsal(a):

Pracuji a bydlím s rodinou v Karlove Studánce. Zajímalo by mě, jestli naše vláda myslí na lidi, co bydlí v místech, o kterých se předem už domluvili. Nevěřím na zákony. Je jen jeden zákon - peněz. Už vytunelovali, co se dalo, tak proč nerozebrat ještě, co našemu státu zbylo. Už ted je je náš stát na nule. Co nám lidi patří??? Opravda už nic! Za 23let téhle vlády se rozkradlo víc než předtím. Je mi líto, že naše děti kromě dluhů nebudou mít vůbec nic!!Nikdy bych neřela, že se budu stydět za vládu. Je to hnus, lidi nemají peníze, živoří a oni si zvyšuji platy.
30. 11. 2012 | 21:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy