Povolební puzzle

06. 11. 2013 | 10:11
Přečteno 7175 krát
Psáno pro právo

Poskládat ze stávající sněmovny akceschopnou vládu vypadá jako úkol pro mistra světa ve skládání puclí i bez krize v ČSSD. Řekl bych, že si ODS i Top 09 mají odpočinout v opozici. Skutečně nesdílím názor některých komentátorů, že Nečasova vláda byla v principu dobrá. Protože by výčet jejích hříchů zabral zbytek komentáře, omezím se jen na jejich vyškrtnutí ze seznamu žádoucích uchazečů o vládu.

Hnutí Tomia Okamury komentoval můj přítel veršem lidové písně: "Od Vimperka jedou vozy/ moje stará nemá kozy/ Až jí narostou/ budu starostou". Položit jako podmínku spolupráce odhlasování zákona o referendu bez jakéhokoliv omezení je stejně reálné jako to, že se lidový zpěvák stane starostou. Pokud by se k tomu v Poslanecké sněmovně náhodou našla většina, byl by jediným možným řešením nejspíš vojenský převrat a transport poslanců do bohnické léčebny. Takže na obzoru zřejmě nesvítá.

Zatím se vše točí kolem potencionální koalice ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO. Jako obvykle komunisti zůstávají stranou. Ačkoliv předseda Filip po volbách doufal, že tato doba končí, vypadá to, že byl předčasným optimistou. Ovšem ve hře ještě nejsou ani rozdány karty, natož aby se vynášely trumfy. Krize sociální demokracii notně zamíchala koaličními počty. Disponuje sociální demokracie padesáti poslanci a na jak dlouho? Co když březnový sjezd dopadne jinak než listopadový Ústřední výkonný výbor? To je jenom jeden z otazníků nad vznikající koalicí.

Klíčovou roli budou hrát lidovci. Ve volební kampani se jako obvykle oháněli radikálním antikomunismem. Není prý pro ně přijatelná žádná účast ve vládě, která by se opírala byť jen o tichou podporu komunistické strany. Teď budou mít problém. Předseda hnutí ANO se soudí o to, jestli byl spolupracovníkem státní bezpečnosti nebo ne. Podle výsledku soudu buď dostane, nebo nedostane lustrační osvědčení. K výkonu ministerské funkce ho nepotřebuje. Vláda není orgánem státní správy, takže se na ni lustrační zákon nevztahuje.

Před volbami mi nějaká dobrá duše poslala mailem část spisu Andreje Babiše, která se zachovala. Nevyplývá z ní nic světoborného. Jako téměř každý pracovník podniků zahraničního obchodu byl v kontaktu se státní bezpečností. STB po něm požadovala, aby se staral o kvalitu nakupovaných surovin, za které Česká republika platila v tvrdé měně. Říkalo se tomu ochrana ekonomických zájmů. Může to soud považovat za spolupráci státní bezpečnosti? Může. Diskvalifikuje to však Andreje Babiše z účasti na vládě? Podle mne ne. Tato informace byla známá před volbami, takže demokraticky jednající politici by měli respektovat přání voličů a dodržovat lustrační zákon.

Lze si však snadno představit, jak se začnou lidovci prsit, pokud Babiš lustrační osvědčení nedostane. Novináři se jich začnou ptát: nechtěli jste ani tichou podporu komunistů a teď budete sedět ve vládě s člověkem bez lustračního osvědčení? Klidně to může ohrozit vznik vlády.

Je však třeba připomenout, že v Poslanecké sněmovně existuje klub KSČM s 33 poslanci. Tito poslanci sice nejsou příliš použitelní v otázkách zahraničněpolitické orientace země, a zřejmě by se s nimi hledala obtížně shoda v řadě ekonomických otázek. Ale podle jejich programu by se s nimi měla dát jednoduše najít shoda v klíčových zákonech, které navrhla iniciativa Rekonstrukce státu. Připomeňme, jedná se o zákon o státní službě, kontrole financování politických stran, zveřejňování smluv na internetu, rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, majetková přiznání politiků, zrušení anonymních akcií a tak dál.

Přijetím navrhovaných zákonů, které se nedaří přijmout celých dvacet let, by se Česká republika stala jiným státem. Spolu s nastartováním procesu profesionalizace státní správy by se konečně dostala z marasmu, do kterého po roce 1992 upadla.

To stojí za to, aby poslanci přestali tančit trapné předvolební tance. Spolupráce s KSČM na minimálním programu Rekonstrukce státu zaručí vznikající vládě dostatečnou stabilitu. Ani výpadek části poslanců sociální demokracie, ani výpadek části poslanců lidovců, popřípadě celého lidoveckého klubu, by vládu neohrozil.

Jistě, není to program na 4 roky. Jenže by byl obrovský rozdíl, kdyby k předčasným volbám došlo před anebo potom, co budou přijaty zákony navržené Rekonstrukcí státu.

Pokud politické strany opět předvedou, že nejsou ochotny respektovat výsledky demokratických voleb a budou nad Komunistickou stranou ohrnovat nos, bude to nejen ignorování principů parlamentní demokracie, ale i projev vrcholné nezodpovědnosti vůči voličům.
********************************************
Ad lustrační zákon

zákon 451/1991 = lustrační zákon
(1) Tento zákon stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním
a) v orgánech státních správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,

(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky služební místa představených podle služebního zákona 1)
1) §9 zákona 218/2002 = platný služební zákon,přijatý vládou M. Zemana s mnohokrát odloženou účinností

§ 9 Představení, služební orgány, služební označení a předepsané vzdělání

(1) Představenými jsou vedoucí státní zaměstnanci, kteří jsou oprávněni vést na jednotlivých stupních řízení správního úřadu podřízené státní zaměstnance, ukládat jim služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat výkon jejich služby a dávat jim k tomu závazné příkazy. Představenými mohou být rovněž fyzické osoby, které jsou ve služebním poměru podle zvláštního právního předpisu.8)
(2) Předepsané vzdělání představeného je odvozeno od nejnáročnější činnosti, jejíž výkon odborně řídí. Představenému přísluší vedle služebního označení podle § 7, popřípadě vedle služebního označení podle § 8, též služební označení představeného.
(3) Služební místa určená pro představené a jejich služební označení jsou
a) vedoucí oddělení a zástupce vedoucího oddělení,
b) vedoucí zastupitelského úřadu,
c) ředitel odboru a zástupce ředitele odboru,
d) ředitel sekce a zástupce ředitele sekce,
e) státní tajemník a zástupce státního tajemníka,
f) vedoucí služebního úřadu a zástupce vedoucího služebního úřadu.
(4) Služební místa určená pro představené, do jejichž působnosti patří organizační věci služby a služební vztahy státních zaměstnanců, a jejich služební označení jsou
a) personální ředitel a zástupce personálního ředitele,
b) generální ředitel státní služby a zástupce generálního ředitele státní služby (dále jen "generální ředitel" a "zástupce generálního ředitele").
(5) Služební místo státního tajemníka se zřizuje v ministerstvech a v Úřadu vlády. Státní tajemník řídí, koordinuje a kontroluje plnění služebních, popřípadě pracovních úkolů řediteli sekcí, personálním ředitelem, popřípadě dalšími jím řízenými představenými a vedoucími zaměstnanci. Služební úkoly státnímu tajemníku ukládá ve služebním úřadu, jímž je ministerstvo, ministr a ve služebním úřadu, jímž je Úřad vlády, vedoucí Úřadu vlády.
(6) Vedoucí služebního úřadu, s výjimkou služebních úřadů, jimiž jsou ministerstva a Úřad vlády, je pro účely tohoto zákona orgán, který je v čele správního úřadu a je oprávněn podle zvláštního právního předpisu tento úřad řídit. Vedoucí služebního úřadu je ve správním úřadu nejvýše postaveným představeným.
(7) Služební označení vedoucí služebního úřadu přísluší vedoucím ústředních správních úřadů a vedoucím správních úřadů; to neplatí u vedoucího Úřadu vlády. Označení, které přísluší služebnímu orgánu podle zvláštního právního předpisu, není dotčeno.
(8) Služební místo personálního ředitele se zřizuje ve služebních úřadech, jimiž jsou ministerstva, a ve služebním úřadu, jímž je Úřad vlády.
(9) Představeným může být jmenován jen státní zaměstnanec, s výjimkou představeného vykonávajícího v zahraničí službu na dobu určitou a představeného vykonávajícího službu na dobu určitou jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. Na jmenování představeným není nárok.
(10) Vedoucí služebního úřadu, zástupce vedoucího služebního úřadu, personální ředitel, zástupce personálního ředitele, generální ředitel a zástupce generálního ředitele jsou služebními orgány. Služební orgány zajišťují činnosti podle § 6 odst. 2 písm. o).

Z logiky služebních zákonů vyplývá, že představeným není politik. ale úředník, proto se lustrák na politika = ministra nevztahuje

Dodávám argument prof. Pavlíčka, že se výkon ústavní funkce, což je ministr, nemůže omezovat "obyčejným" zákonem

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

David napsal(a):

"...Zatím se vše točí kolem potencionální koalice ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO. Jako obvykle komunisti zůstávají stranou. Ačkoliv předseda Filip po volbách doufal, že tato doba končí, vypadá to, že byl předčasným optimistou.

...Klíčovou roli budou hrát lidovci. Ve volební kampani se jako obvykle oháněli radikálním antikomunismem. Není prý pro ně přijatelná žádná účast ve vládě, která by se opírala byť jen o tichou podporu komunistické strany. Teď budou mít problém.

...Lze si však snadno představit, jak se začnou lidovci prsit, pokud Babiš lustrační osvědčení nedostane. Novináři se jich začnou ptát: nechtěli jste ani tichou podporu komunistů a teď budete sedět ve vládě s člověkem bez lustračního osvědčení? Klidně to může ohrozit vznik vlády.

...v Poslanecké sněmovně existuje klub KSČM s 33 poslanci. Tito poslanci sice nejsou příliš použitelní v otázkách zahraničněpolitické orientace země, a zřejmě by se s nimi hledala obtížně shoda v řadě ekonomických otázek. Ale podle jejich programu by se s nimi měla dát jednoduše najít shoda v klíčových zákonech, které navrhla iniciativa Rekonstrukce státu.

...Přijetím navrhovaných zákonů, které se nedaří přijmout celých dvacet let, by se Česká republika stala jiným státem. Spolu s nastartováním procesu profesionalizace státní správy by se konečně dostala z marasmu, do kterého po roce 1992 upadla.
To stojí za to, aby poslanci přestali tančit trapné předvolební tance. Spolupráce s KSČM na minimálním programu Rekonstrukce státu zaručí vznikající vládě dostatečnou stabilitu.

...Jistě, není to program na 4 roky. Jenže by byl obrovský rozdíl, kdyby k předčasným volbám došlo před anebo potom, co budou přijaty zákony navržené Rekonstrukcí státu..."

----------------------------------------------

Vůbec nechápu, PROČ by ČSSD nemohla vládnout sama, jako menšinová vláda s TOLERANCÍ od ANO 2011 a KDU-ČSL?

Prezident už dávno dopručoval ČSSD menšinovou vládu a Sobotka si to nakonec už půl roku před volbami také přál a přitom nikdo z politologů tento názor nekritizoval.

Co se týká odpovědnosti, tak za případný pád vlády by nesly odpovědnost i ty strany, které vládu jen tolerovaly.

Místo zdlouhavých a nakonec stejně neúspěšných jednání stačí RYCHLE ustanovit menšinovou vládu s tím, že PŘEDNOSTNĚ se budou prosazovat ty zákony na nichž je už TEĎ shoda. Když se podaří takové zákony prosadit, tak to bude OBROVSKÝ úspěch. Na zákonech na kterých není shoda se může podpora hledat později, a to už NAPŘÍČ sněmovnou.

Když vidím ten obrovský tlak ze všech stran, který nahání ANO 2011 do vlády, tak si myslím, že za tím musí být už i zlý úmysl. Když si to tolik přeje právě TOP 09 a ODS, tak z toho nekouká nic dobrého.
06. 11. 2013 | 10:29

Alice napsal(a):

Zase dojedeme na hurá antikomunismus. Buďto Babišovi někdo prokáže konkrétní zločiny, nebo je čistý, ve volbách dostal důvěru lidu, a tak by už ten primitivismus mohl skončit. Už jsme toho kvůli němu podělali víc než moc
06. 11. 2013 | 10:30

Lila napsal(a):

Alice

Můžete laskavě vysvětlit, jak se liší antikomunismus od hurá antikomunismu? Díky.
06. 11. 2013 | 10:43

baba napsal(a):

Pan Žák jako vždy tluče hřebík do hlavičky. Kéž by jeho nápad ti šašci realizovali.
06. 11. 2013 | 10:47

Alice napsal(a):

Lilo- antikomunismus je ideové přesvědčení, že NEsouhlasíte s komunistickou ideologií, tedy všelidové vlastnictví výrobních prostředků, pracovní povinost pro všechny atd. JISTĚ LEGITIMNÍ.
.
HURÁ ANTIKOMUNISMUS JE ODPORNÁ NEMOC KTERÁ POSTIHLA NAŠI SPOLEČNOST-
PŘÍZNAKY- vše co tu bylo za socialismu je špatné, dokonce i poctivá práce je odporný komunistický zločin. Zásadně se nebavíme s nikým kdo vykonával v předchozím režimu nějaké funkce či postavení, byť odborné a přínosné. Tváříme se že ignorujeme jednu s nejsilnějších politických stran u nás, jedinou které dlouhodobě přibývají voliči i důvěra lidu. Když komunisti řeknou že se blíží zima a budeme muset topit, jsme zásadně proti a každého nositele takového názoru ostrakizujeme. Děsíme se Gotta a Vondráčkové protože zpívali komunistům. Dnes se krade, nepracuje, neumíme se uživit bez šílených dluhů, máme bezdomovce, gheta, nezaměstnané, milion exekucí ročně, kriminalitu, jsme na pokraji občanské války s cigány- to vše za socialismu nebylo, ale stejně za to můžou komunisti. Tak nemá cenu s tím nic dělat, musíme počkat několik generací až i potomci komunsitů vymřou.
.
Samo o sobě by to bylo projev hlupáctví. Jenže to škodí. Když se tu začaly projevovat zločiny novodobých, korupce, pronikání mafií, místo řešení jsme to vždy překřičeli právě tím hurá antikomunismem. Policista nebo soudce který by chtěl proti korupci a mafiím zakročit, je určitě bývalý komunista, takže je to odporná provokace, zničit policistu a soudce.
A v neposlední řadě to co popisuje v blogu pan ŽÁK- NEMŮŽEME SE DOHODNOUT ani na příchodu do sněmovny po volbách, protože je tam 33 komunistických poslanců, Babiš nevyvrátil že s komunisty spolipracoval atd. Paralyzovaná společnost.
06. 11. 2013 | 11:09

komunista z Lrhman Brothers napsal(a):

S Babišemm ještě bude sranda, až začne " miňat" peníze ze státního rozpočtu, pokud tento bývalý normalizační člen totalitní KSČ odmítající spolupráci s aktuální KSČM skutečně /fakticky to ale bude asi Michl , Zahradník /Nečasův NERV/ a spol. - REP / převezme ministerstvo financí.
Ovšem největší prča nastane, pokud by verdikt lovenského soudu zněl v neprospěch Babiše, to by totiž dle Kodexu poslanců ANO znamenalo, že se s ním poslanci ANO nesmějí /pod pokutou/ stýkat.
:))))

Prej Michl /Raiffeisenbank/ atd. jsou nezávislí. Babiš by měl vysvětlit na ČEM jsou " nezávislí". :)
Asi na drogách - v tom určitě opatrný souhlas.

Opět se v přímém přenosu lidem /neplést s LIDEM !!!/ lže.
06. 11. 2013 | 11:11

kokoshka napsal(a):

Alice:
Perfektne vystihnute,mon amure!
06. 11. 2013 | 11:26

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Alice
Vy skutečně věříte, že Filip, Grebeníček a psol, chtějí realizovat v oraxi beztřídní společnost založenou na společném vlastnictví výrobních prostředků ?
Proč to teda něudělají někde v malém, coby pilotní projekt ?
U severoamerických Hutteritů podobné funguje již přes 10O let , je to poměrně funkční.

Víte proč to Filip a spol. neudělají ?
Protože už ty jejich staré by jim to zatrhly, jim ty poměrně slušně a poměrně slušně vysoké výdělky jejich drsnějších poloviček vyhovují, stejně jako soukromý domek, privátní bazén nebo auto, cibulák...no a předplatné do opery taky něco stojí, stejně tak i večeře po představení.
Nenechte se zmást, jde především o solidně vedenou živnost a mimo jiné i o zřejmě záměrné paralyzování levice jako takové.
KSČM byla i jedním ze zdrojů tkzv. opoziční smlouvy, ta ideologie je přitom falešně předstíraná - v tom je ukotvena ubohost realného vyjádření jejího vlivu na politicko-správní záležitosti společnosti.
Je tam určitě řada chytrých a možná i moudrých lidí, ale kopou hrob - místo toho, aby chystali veselku.

Komu vyhovuje (už téměř několik dekád) anihilovaný povolebně-koaliční potenciál KSČM ? Cui bono ?
Nevěřím, že je to díky hlouposti tkzv. " komunistů" /komunisté dneška jsou spíše ti, co v denní praxi uskutečňují krédo" ostatní nám a našim kumpánům dle našich potřeb - dle toho jak si to v zákonech ale i v praxi prosadíme a zařídíme a ostatním nařídíme.... ostatním dle toho, jak jsou v tomto loajální vůči nám a dle toho, jaký stupeň nejistoty ostatních nám vyhovuje"/.

Berte to jako večírek, zábavu...z jejich pohledu taky o nic víc nejde....
A na barikácách je moc zima, nikdo tam nechce rozvážet pizzu - protože se bojí, zmačkané šaty barikádnici tam též nikdo expres nevyžehlí , hladovějící děti revolucionáře nikdo nenasytí, a když pak dojde na barikádě jídlo a kredit, tak se stejně každý začne starat jen o sebe, ti z tajných služeb nejvíce a nejúspěšněji , ti totiž mají většinou paušál.
06. 11. 2013 | 11:35

Alice napsal(a):

Lilo a ještě k primitivnímu antikomunismu.
Všimněte si u Babiše- ja přišel během pár let z nuly k majitelovi Agrofertu, četných médií, miliardovému majetku a mnoha dalšího nechceme slyšet. Ale jedna paní říkala že nemá čisté lustrační osvědčení, prý je v nějaké evidenci bývalé (komunistické) tajné Policie, sice nic konkrétního nevíme a nic asi nespáchal, ale to je tragedie, kvůli tomu nebude parlament a vláda.
Ještě nechápete co to je hurá primitivní antikomunismus?
06. 11. 2013 | 11:36

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Lila
Co Heller ?
Bude hladovět - na protest proti spolupráci KDU ČSL /za ně přece neúspěšně kandidoval/ s Babišem a spol. ?
Anebo ne, bojí se , že by dostal přes prstíky ?
Jo Baborová, to byla jen taková malá šedivá myška....ale Babiš - to je formát, co ?
:)))))

Bláznivý večírek, nic víc.

P.S. No a kdyby nedejhospodinzástupů slovenský soud rozhodl že bávalý člen normalizačně-totalitní organizace /tak ji přece, Lilo, nazýváte, ne ?/ spolupracoval s StB - a bratr Bělobrádek by i tak s ANO koaloval, tak to se pak skorobratr Heller asi rovnou oběsí, ne ?
Lilo /sestro Lilo ??? - jste také v KDU ČSL ?/, zabraňte mu v tom, je to nadějný kádr, ať třeba někam odcestuje - co tak Tibet ? /pomedituje, posebezpytuje a pak se navrátí just in time a očištěn....promluvte s ním o tomto, paní /slečno/ Lilo, na Vás možná dá, na škarohlídy a remcaly ne, ale na Vás určitě, Vy víte o co jde.
Máte ráda bláznivé večírky ?
:)
06. 11. 2013 | 11:47

rejpal napsal(a):

Alice
Váš terminus technicus Hurá antikomunismus jsem sice ještě nikdy neslyšel, ale věcně souhlasím. Ve jménu téhle libůstky se stali komunisté ve sněmovně černou dírou, ale není tak neprůchodná - když se například jednou volil prezident a leckdy jindy. Polepšení komunisté (a často nijací nýmandi) se uplatňují ve všech stranách, včetně pravicových, ale to jsou ti hodní - oni jen chtěli dělat kariéry, nevěřili tomu, co hlásali. Je to plus nebo minus? Co dělali naši umělci, kteří dodnes masově volí pravici a mají husí kůži, že by mohla levice přijít k moci? Odpově´d je snadná - početná řada z nich tu knížku měla. A máme tu i politiky, kteří ačkoli si v minulosti smočili, budují polistopadovou kariéru právě na něm. To si snad zaslouží ještě přívlastek pokrytecký huráantikomunismus. I náš všeobecně oblíbený Zdeněk Svěrák si v této frašce zahrál. A nikam to nevede. KSČM neskomírá, je plíživě stále silnější. Kde se stala chyba?
06. 11. 2013 | 11:54

muromec napsal(a):

Autor:
"STB po něm požadovala, aby se staral o kvalitu nakupovaných surovin, za které Česká republika platila v tvrdé měně."

A trošinku zdravé paměti by se u vás nenašlo? Ono se to tehdy totiž jmenovalo "ČESKOSLOVENSKÁ socialistická republika", i když je nám jasné, že vy Češi jste ji považovali za svůj výhradní majetek. Ale přece jenom takhle okatě...
06. 11. 2013 | 12:06

kokoshka napsal(a):

rejpal:
Chyba nikdy neni.
Existuje opravdova levice a tou je jenom KSČM,za dvacet let se vykristalizovala do barvy čiste slzy,zbavila se odpadliku,politickych prostitutu,přebehliku a je tam kde ma bejt-na strane dolnich 10 milionu.
06. 11. 2013 | 12:07

fogl napsal(a):

při vší ucte nerozumím tomu výrazu radikální antikomunismus kdu-čsl. řekli jenom, že nebudou spolupracovat s ksčm. to je snad přece normální. ano já nemám rád komunisty a mám proto své duvody. ale proč ten přívlastek radikální. čapek a hašler snad byli radikálové. otazník
06. 11. 2013 | 12:24

fogl napsal(a):

při vší ucte nerozumím tomu výrazu radikální antikomunismus kdu-čsl. řekli jenom, že nebudou spolupracovat s ksčm. to je snad přece normální. ano já nemám rád komunisty a mám proto své duvody. ale proč ten přívlastek radikální. čapek a hašler snad byli radikálové. otazník
06. 11. 2013 | 12:28

Martin1 napsal(a):

Stále jsem si nemohl vzpomenout, koho připomíná Sobotka - už to mám!
S O B O T K A je jako T I N - T I N ! ! !

Tintin, což se zdá být příjmením, křestní jméno však neznáme. Je obtížné určit jeho věk – není již adolescentem, ale ani úplně dospělým.
Tintin jako kladná postava vždy a bez výhrad bojuje proti zlu, brání slabé. Je vždy připraven zachránit druhým život a odpouštět. (V Tibetu ho za to označují jako „ryzí srdce“.) Projevuje velkou věrnost svým přátelům a nikdy se nenechá koupit. Nemá v povaze se rozčilovat či reagovat unáhleně. Před jednáním dává přednost rozboru situace.
Tintin je postava velmi inteligentní a vynalézavá. Zdá se být velmi nadaný na cizí jazyky, často čte. Jakoby měl odpověď na vše. Vlastní též velmi silnou schopnost dedukce a je schopný vymyslet velmi netradiční lsti. Nad to je často viděn v nejrůznějších přestrojeních.

Tak hodně štěstí do boje Tintine Sobotko - držíme ti palce!
06. 11. 2013 | 12:36

******* napsal(a):

Stojí za přečtení-Masaryk očima pouze faktů,nikoliv jako Okamurův ideál demokracie spekulací vycházející
synod napsal(a):
U Masaryka v 19.století jsem si vážil jeho bystrozrakému brzkému uznání Počtu pravděpobnosti,kterému se věnoval publikačně svou knížečkou k tomuto tématu.Tehdy ještě ve Vídni pokrokový fyzik-materialista Ludwig Boltzman teprve bojoval za uznání prvních krůčků statistické fyziky,jím učiněných.Teprve o padesát let později se tato disciplína stala královnou fyziky i jinde .
Nicméně důtku Masarykovi udělenou českou částí Karlo-Ferdinandovy University okolo roku 1880 nekomentuji.
Horší již se mi zdá novinářský útok Masaryka na nestora českých vlastenců JUDr.Karla Sladkovského,7 let vězněného po revoluci 1848-za jeho uznávání cyrilo-metodějství.
Roku 1906 týž Masaryk v novinách oznámil,že "není marxistou".Ptal se ho na to někdo?
To již běží 20.století.
V době kdy je sociální demokrat B.Šmeral předsedou klubu všech parlamentních politických stran Čech a Moravy v období 1.sv.války a s tímto mandátem za ně vystupuje na Stockholmské mírové konferenci roku 1916 ,Masaryk prolejzá zadními vrátky RU monarchie a jedná zcela samozvanecky s místodržícím království Thurnem!!
O něco později je Masaryk je krom přátelství s K.Čapkem i přítelem dvou velikánů:velikána evropské historie Loyda George a velikána ruské historie Kolčaka. Kolčakovce spolu s českými legionáři z jeho vojska Masaryk automaticky zařazuje do československého pohraničního vojska trvale.Kolčak je jako člověk nenáviděný celým politickým spektrem ještě předrevolučně kvasícího Ruska v létě 1917 zanedlouho po jeho puči v bojích usmrcen.Budiž mu k dobru,že on zatknul carskou rodinu na příkaz Kerenského.
Anglický socialista (Leninem zván tehdy největším klamačem lidí )Loyd George se pak zapsal do historie intervencí proti SSSR po VŘSR krátce, na dobu 7 let, a o dvacet let později Mnichovem,přitakáním .Jeho okázalými návštěvami u Hitlera. 1945 nepřežil.
Korunu všemu Masaryk nasadil řádem Bílého Lva Benito Mussolinimu 1926.
Je třeba říci,že jeho vlastní politická strana Realistická manažersky vedená literátem-kolegou od novin Herbenem někdyod let 1906 ,nikdy ve volbách neuspěla.Beneš dle něj byl příliš úředníkem,ač jeho největší spojenec,který na příkaz vůdců 4 vedoucích stran parlamentu jako ministr zahraničí vstoupil do strany. Vybral si Kramářovu -Klofáčovu Národně socialistickou.První vůbec (tři týdny) český premiér Kramář (odsouzen 1916 Rakouskem k trestu smrti) svou stranu založil a financoval z peněz obrovského majetku své choti-ukrajinské šlechtičny-velkostatkářky.V parlamentu pak sedával ostentativně zády vždy k Masarykovi
06. 11. 2013 | 12:42

Joachym Brezina napsal(a):

No jo pane komunisto z Lehman Brothers,

také jsem si říkal co se stalo s Hellerem. Neví to někdo? Drží hladovku, nebo ho bratři klášterníci drží pod zámkem bez přístupu na internet?
Před volbami tady snad nebyl den aby nás něčím neoblažil a jen je po volbách tak nic...nic ...

Ač nepreferuji žádnou stranu, která v parlamentu je či není, přesto bych se hodně nasmál, kdyby se do vlády dostali komunisti. Už jen pro tu pr*del (ach jo, to je jako sprostý slovo jo? že to musím hvězdičkovat? vždyť je to od slova prča, legrace atd...) co by na to psal třeba pan neo :)

No fuj!, já vím, jsem škodolibý, ale nemohl jsem si pomoci :)
06. 11. 2013 | 12:45

Alice napsal(a):

Rejpale, kde se stala chyba?
V tom že komunisti byli otravní ale řídili stát tak aby se uživil a i oni doufali že na věčné časy budou mít prosperující republiku. Podporoovali slušné a práci, parazity se snažili zařadit.
Zatímco po cinkání klíči se silnou silou v antikomunismu stali kriminálníci a nemakači, ketrým na komunistech vadilo to, že se muselo pracovat a dodržovat zákony. To že stát už nemohl nabídnout všem práci a důstojný plat, a tak začal uplácet nezaměstnané aby propad životní úrovně nebyl prodký a lidi se nevrátili k socíku. Ale když platíte lidi za to že nepracují a parazitují, když se staráte o lidská práva kriminálníků a parazitů, ale pro slušné a pracovité máte jen stále vyšší daně, nátlak a povinnosti, nemůže to skončit jinak, než rozvratem ekonomickým a sociálním, následně i morálním, bídou a žebrotou, a tak nakonec stejně se lidé vrací k těm komunistům, jenom až po 24 letech.
Jenom se bojím že už to nebude sametové. Tenkrát lidem chybělo jen víc svobody a luxusu, v jádru byli spokojeni, dnes už je to hlas zbídačelých
06. 11. 2013 | 12:45

Joachym Brezina napsal(a):

Já myslel pane Martine 1,
že Tin-Tin je méno psa :) nebo to byl rinTin-Tin?
Já tuhle kreslenou postavičku nerad, tak o ní moc nevím. Ale je zajímavé, hledat podobu politiků s něčím, někým.
Mě představivost v tomto směru nefunguje, mě nikoho nepřipomínají :)
Možná v tom to je děsuplné, že Sobotka mi připadá, že vypadá jako Sobotka :)
06. 11. 2013 | 12:51

Alice napsal(a):

Fakt je ten, že kdo jel za komančů jako zástupce státní firmy ( tedy všechny) do zahraničí, byl vytěžen STB s kým tam jednal a setkal se a o čem mluvili. Takže nějaký záznam o Babišovi u STB je směšný, pokud se nepřihlásí někdo komu opravdu ublížil, a ten už na to měl 24 let.
Jinak praktiky STB ve srovnání s tím co prozradil Snowden o USA už se také nezdají tak děsivé jako když jsme cinkali klíči. Tajnou policii a kontra/ rozvědku má každý stát.
06. 11. 2013 | 12:51

Roni napsal(a):

Pane Žák.
Vypadá to lgicky, je to přímé, matematicky jasné. Z toho v Čechách nic nebude, tam není moc prostor na korubci a trafiky a intriky. O to "nikdo" nestojí, mít se dobře je komunistický přežitek, tady se musíte mít španě aby jste dělal za pár kaček a držel krok a hubu. Člověk co se má dobře za almužnu dělat nechce, ten se nechá zaplatit a o to tu de - přesunout peníze jedněch do kapes druhejch a ani se tomu neříká krádež.
No nádhera a vy tu vyrukujete s návrhem stbility - no fuj.
06. 11. 2013 | 12:53

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Joachym Brezina
Pane Březino, komunisti od nás jsou prakticky ve všech vládách, ale nepřímo, zprostředkovaně.
Neříkejte to ale prosím nikomu, je to takové naše malé výrobní tajemství.

Mějte se, spoléhám na Vaši diskrétnost.
----------------------------------------------------------------------------
Pane Březino, víte co je skutečná prča ?
Že ve srovnání s kvazilegitimní slepencovou Rusnokovou vládou vyzerá možné vládní angažmá Babišova ANO spolu s ČSSD a KDU ČSL jako přípravka kuchařského dorostu v den masopustu v Dolním Rozskřípalově.
06. 11. 2013 | 12:55

buldatra napsal(a):

Heller se odstěhoval do Humpolce.
06. 11. 2013 | 12:56

kokoshka napsal(a):

Alice:
Kolik je Vam let,co vite o minulem řežimu?
Starokomunisti byli zlo protože prodali cely vychodni blok bouržustum doslova za babku a stali se velkokapitalsti a oligharchy!
Chtela by jste ted makat na petiletku a nemit ani toaletak ani damske vložky?
06. 11. 2013 | 12:56

Martin1 napsal(a):

Dodatek k 12:36
Vlastní též velmi silnou schopnost dedukce a je schopný vymyslet velmi netradiční lsti. Nad to je často viděn v nejrůznějších přestrojeních.
---------------
Podle dobře informovaných kruhů z mého zdroje, naposledy působil v převlečení za retrívra a manipuloval s kobercem.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Goldensondika.jpg
06. 11. 2013 | 12:58

Martin1 napsal(a):

Joachym Brezina
Pes
http://www.csfd.cz/film/235335-rin-tin-tin/
Reportér - detektiv
http://runrun.es/wp-content/uploads/2011/10/TINTIN_SNOWY4067888_30d0672e.jpg
06. 11. 2013 | 13:04

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

"...Jinak praktiky STB ve srovnání s tím co prozradil Snowden o USA už se také nezdají tak děsivé ..."
Paní /slečno/ Alice, už vás někdy někdo bacil pendrekem párkrát přes lýtka či ubytoval v studené, vlhké místnosti s mřížema a s dveřma zamčenýma zvenší a postaral se o to, abyste několik dní nemohla spát, popřípadě vám nařídil několikaletou brigádu v uranových dolech ?
A to jen kvůli tomu, že se něco někde šustlo nebo že jste si myslela něco jiného než on ?
Ne ?
Tak držte laskavě svou půvabnou kvazilevicovou pusinku raději zavřenou, nebo klábosnici, to je dnes téměř totéž...

Nic /máloco/ se nezdá tak strašné, dokud to nepotká vás osobně....nebo vaše blízké.
Pak teprvá ano.

Relativizujme, ale ne tak pitomým způsobem - když tedy tou relativizací jsou dotčeni jiní a to dosti.
06. 11. 2013 | 13:04

kokoshka napsal(a):

Alice je zřejme provokaterka ktera chce idealizovat minuly režim,mam to rozebrat na součastky?
A to jsem kovany levičak a bolševik!
06. 11. 2013 | 13:05

kokoshka napsal(a):

komunista z Lehmanu:
Ano,Havelu Olga nenosila doutniky a whysky,nemohl psat chudak až ze Sibiře:-)
06. 11. 2013 | 13:07

Joachym Brezina napsal(a):

Děkuji pane Martine 1
za odkazy, již v tom mám jasno, ještě tak zvědět, kdo je Lasie se vrací :) nemyslím psa, myslím jako kdo by to mohl v politice být:) Možná Lessy se vrací ?:))))
06. 11. 2013 | 13:08

Joachym Brezina napsal(a):

Ano to já vím pane komunisto z Lehman Brothers,
jsou ve všech stranách a ti nejnebezpečnější právě přehodili kabáty. Je s podivem, že tam vůbec nevadí a jejich nápady někteří vítají provoláním slávy.
06. 11. 2013 | 13:10

Joachym Brezina napsal(a):

je to možné pane buldatro,

a spolu s Hliníkem si čtou Vergilia ve šroubárně v originále, nebo možná Hliník předčítá Hellerovi :) ...jak o tom přemýšlím...Hliník předčítá.
06. 11. 2013 | 13:12

Martin1 napsal(a):

Joachym Brezina
Možná Lessy se vrací ?:))))
Ano - to je nejlepší, ale autorem už byl nějaký komentátor - redaktor v ČT - ono se to přímo nabízí! Ale lze autorství přičíst i vám po vzoru vynálezců a objevitelů z jedné velké země, kde včera už bylo předevčírem.
06. 11. 2013 | 13:14

buldatra napsal(a):

autor píše:

...Z logiky služebních zákonů vyplývá, že představeným není politik. ale úředník, proto se lustrák na politika = ministra nevztahuje

Dodávám argument prof. Pavlíčka, že se výkon ústavní funkce, což je ministr, nemůže omezovat "obyčejným" zákonem

No jo, páně autorova logika, navíc podpořena argumentem odporníka.
To má jistou váhu.
Vo tém žádná.

A když prezident bude to osvědčení chtít vidět?
Co pak?
Udělá pan Žák puč, jak v případě přijetí zákona o referendu bez podmínek?

Jako by se někomu něco vymykalo z rukou.
Inu, vývoj.
06. 11. 2013 | 13:16

kokoshka napsal(a):

A ješte tam bylo v sociku skvele že studenty dostavali mizerne stipendium a nemohli se uplatnit na mezinarodnim trhu prace.
06. 11. 2013 | 13:17

rejpal napsal(a):

Joachym Brezina
s Hliníkem těžko. ÚSTR po několika letech úsilovné práce vypátral, že Hliník byl předsedou školního výboru SSM. A s takovým člověkem by Šimon Heller neztratil ani slovo.
06. 11. 2013 | 13:18

kokoshka napsal(a):

Martin1 vs.Joachym Brezina:
Vaš kinologicky spor je bezesporu velmi přinosty pro lidskou civilizaci ale ja preferuji Totoshu ze Zemi Oz ktery se dokonce naučil mluvit lidskou řeči:-)
06. 11. 2013 | 13:22

buldatra napsal(a):

no, pane Březino,

je možné, že v Humpolci pan Heller nezahálí a rozjel nějakou menší řetězovou.
Každej dělá, co umí.

Tak Vergilia, říkáte?
Inu, vzdělanci potřebují alespoň duševní stravu.
Jen aby to nebylo bráno na roveň vínršnyclu a nenarušilo to průběh té řetězové.
06. 11. 2013 | 13:23

Libertad napsal(a):

Pane Žák,

osobně nemám důvěru k žádnému politikovi, který byl v KSČ. Bohužel politika je prolezlá bývalými členy KSČ. A proto to tady tak vypadá.

S pozdravem

Sidonio Libertad
06. 11. 2013 | 13:26

kokoshka napsal(a):

Puzzle muzzle,možna Monopoly?
Autor "Kmotra" Mario Puzo v romanu "Hlupaci umiraji o patku" jako svedek sam popsal tento jev-jako mladik videl nove stvořeny Las Vegas a dava otazku:Proč lidi(čti bossove italske mafii)ktere jsou nesmirne bohate chteji ješte vyhravat na ruletce a blackjacku?
06. 11. 2013 | 13:34

Joachym Brezina napsal(a):

Pane kokoshko,
Totoshu bohužel neznám, já viděl zemi Oz jen jedinkrát a v té době mne to nezaujalo, Vím, že tam putovaly různé postavičky a každá měla nějaký úkol, aby se posunula ve svém osobním růstu.

Pak ještě byl tuším Goro bílý pes, který dokázal přeběhnout snad celé Japonsko na délku, byl to dojemný příběh na pokračování a každý díl jsem napnut čekal, zda se vrátí.

Pane resle,
to je mi líto, že Hliník byl v SSM, ale sám nevím kde najde ÚSTR mne. Snad tedy když nikdo Hellerovi nepředčítá, ..aspoň má co si dát pod hlavu, a nebo má Vergilia v obrázkovém vydání.

Pane Martine 1,
ano ano, přesně tak, jsem z této země, a navíc slunce zde nikdy nezapadá a obilí, co bych Vám povídal, obilí máme jak telegrafní sloupy ...ani ne tak vysoké jako daleko od sebe :)

Pane buldatro,
říkám si jak je to u té hladovky, neměla by se držet i po stránce duševní potravy? Vidím to jako nedovolené dopování ...taková četba například kuchařek je u hladovkáře jasný podfuk a švindlování :)
Tou řetězovou myslíte hladovku nebo pilu? :)
06. 11. 2013 | 13:35

Jaroslav napsal(a):

Víc hlav víc ví. Navíc- socialisté mají jeden vroubek, také fatální. Nacionální socialismus-nacismus, záměrným omylem zasunutý do šuplíčku "pravicové ideologie", takže ať neprudí a pokorně každému naslouchají. Nijak tím neříkám, že fandím jednomu, druhému, či dokonce socialistovi Barosssssssovi.....
06. 11. 2013 | 13:37

Jarle Halsnes napsal(a):

No jo, milý autore, to nejde, to by se muselo v česku hrát fair play. To je buď komunisty respektovat, nebo zakázat. Pravice ale neudělá ani jedno, protože jí přesně vyhovuje dnešní status quo. Komunisti odeberou ve volbách hlasy a je zřejmé, že ne pravicovým stranám. Takže normální, klasická česká sprosťárna, úplně stejně sprostá, jako celé česko.
06. 11. 2013 | 13:40

kokoshka napsal(a):

Joachym Březina:
To jste videl špatne,smysl te pohadky Vam opravdu unikl!
Totosha na rozdil ode všech zučastnenych se nikam neposunul,prave naopak-po navratu do Kansasu kouzlo se stratilo a stal se znovu obyčejnym nemluvicim čoklem!
06. 11. 2013 | 13:42

Martin1 napsal(a):

Alice
"Tenkrát lidem chybělo jen víc svobody a luxusu, v jádru byli spokojeni."
----------------------------------------------------------------
Ano, tak nějak bych to taky formuloval, jen bych raději pro jistotu nepsal "víc svobody", ale celou svobodu. S tím prvním by šlo nějak manipulovat a přiškrcovat - regulovat a u toho "luxusu" to taky nesedí, co bylo včera luxusem, může být zítra standardem.

My jsme chtěli prostě žít jako lidé na západě. Nyní máme jejich svobodu - skvělé, ale ekonomika a jejich blahobyt se nám vzdaluje stejně jako dříve nabízený ráj v komunismu. A aby se to nezhroutilo, tak některým kategoriím obyvatelstva je dávána ochutnávka i toho, co bylo slibováno všem.

Ovšem za stoupání astronomického státního dluhu. Tak jako těm dnešním "vybraným - pomazaným - elitním" to bylo umožňováno nahlédnout už i dříve komunistům do ráje komunismu v jejich speciálních obchodech. Ovšem musím podotknout, že komunisté byli skromnější, ale i my jsme byli na nižším stupni techniky. A tak takový normální domácí telefon - dostat ho do roka, to byla odměna pro správného komunistu nebo i udavače, aby mohl podávat hlášení.

Dnes takového člověka netřeba, dnes lze zjistit přes půl planety i měsíčky - či už přechod jedné německé hlavní pratety.
06. 11. 2013 | 13:44

Joachym Brezina napsal(a):

Máte pravdu pane kokoshko,

mi tehdy smysl celého toho díla unikal. Tím samozřejmě nijak nechci říci, že by mělo jít o dílo nekvalitní, spíše tím chci říci, že v tomto případě se jednalo o nekvalitního diváka - tedy mne.

Přeji Vám pěkný den. Tady u nás prší jen se lije, jak máte u Vás?
06. 11. 2013 | 13:50

kokoshka napsal(a):

Joachym Brezina:
Ne,ne tak.Cesta do Smaragdoveho mesta je naši cestou ze žlutych cihel kam všichni jdeme za moudrosti,statečnosti a srdcem,kupodivu nas tam vede femina s čoklem ochrancem-budiž je je tve jmeno pochvaleno,ženo!
U nas normalne,trochu studi ale jinak počasi skvele,ja dnes ani nezajiždel do sve firmove kancelaře,vyřidil jsem par telefonatu a emailu sve oblibene sekretařce,tim to skončilo,venuji se vam a sve rodine.
Moje dcerka je tak zabavni:-)!
06. 11. 2013 | 14:00

Joachym Brezina napsal(a):

Pane kokoshko,

ano, děti jsou našimi slunci, v našich domovech, duších.
Nám dnes cestou do práce krásně pršelo, déšť bubnoval do deštníků. Taktéž některá rána jsou zde epesní mlhy. Možná mi to někdo nebude věřit, ale já se prostě těším do práce, když vím, že každé ráno je tak krásné. Prostě mne to potěší ať je jakékoliv počasí a ty tři kilometry pěší chůze si vychutnám a když mne chce někdo autem hodit do práce, poděkuji mu, a jdu pěšky, přeci se o tu nádheru nenechám připravit :)
06. 11. 2013 | 14:10

Martin1 napsal(a):

Libertad napsal(a):
"osobně nemám důvěru k žádnému politikovi, který byl v KSČ. Bohužel politika je prolezlá bývalými členy KSČ. A proto to tady tak vypadá."
-----------------------------------------------------------------------------
Špatná logika:
Člověk, co byl v KSČ umí prohrávat, je flexibilní, je to vidět, že se dokáže adaptovat i na docela odlišné podmínky - je životaschopný.
Je přímo stvořený do dnešní rvavé doby - je to člověk moderní. Je na "průzkumech" v jiných stranách, tam buď pracuje pro jejich rozklad nebo odklon a v pravý čas se vrátí k rodné straně a bude z jeho rtů znít báseň, jak z úst soudružky Pelikánové O Soudruhovi.
06. 11. 2013 | 14:10

Martin1 napsal(a):

Tak jsem na jiném místě v PC přečetl, že podle nějakého doktora má Zeman cévy mladého chlapce.
A to nám tvrdili, že se po revoluci všechno zlepšilo a najednou se ukáže, že u nás porevoluční kluk je na tom stejně bídně jako kouřící notorik v 70 letech. To bude ten prudký vichr svobody, nebo mariánky, nevim?
06. 11. 2013 | 14:30

bingo! napsal(a):

"Od Vimperka jedou vozy/ moje stará nemá kozy/ Až jí narostou/ budu starostou".

"Od Kostomlat Pehe běží/ koule jeho trezor střeží/Až mu koule nasadí galaxii poradí/.

"Od Prachatic Urban leze /rozoráme všechny meze/ Až ty meze zvoráme, Helmutovi rozdáme/

"Od Tchimelitz nejede už nic/ Až se Karel vzbudí/ bude hic.
Lustráku už netřeba když se ozve potřeba, dělat vládu s Babišákem, rozejít se s modrým ptákem".
06. 11. 2013 | 14:33

Čenda napsal(a):

OK pane Žák. Ti co nám tady do r. 1990 vládli, byli v tak vysokých funkcích, že nepotřebovali být Stbáci. Chodili k vrbičkám z titulu své funkce. Tito „chovní“ měli výhody a životní standardy srovnatelné s dnešními boháči. Od studování dětí na zahraničních soukromých školách, vysoké posty na zahraničních výsadcích, vysoké posty v podnicích, nákupy luxusního zboží ve svých prodejnách kde 1 Kč byly 3 dolary. V ruku v ruce po roce 1990 se zapojili do rozkulačení státu do svých rukou. To, že dneska zastávají i ve státní správě vysoké funkce jaksi nikomu nevadí. Že ve Zlínském kraji byl do krajského zastupitelstva demokraticky zvolen bývalý důstojník Pohraniční stráže, vyvolalo demonstrace ve Zlíně. Že pan Komárek, nový poslanec, 20 let velebil socialismus, psal oslavné ódy na Gottwalda a to v té době, kdy většina považovala Gottwalda za megalomanského vidláka a veřejně se hovořilo, že všichni jsou si rovni, ale někteří rovnější nechává to tyto ochránce čistoty chladnými. Jsou tito lidé věrohodní? Až přijdou Číňané, budou psát oslavné články na to, že již od mládí měli rádi rýži.
06. 11. 2013 | 14:40

Václav ŽÁK napsal(a):

Pro Jaroslava
Národní socialismus bylo pravicové hnutí.
Ve třicátých letech nebyla osou levice/pravice rovnost, ale emancipace/autoritářství. Nacisti/fašisti vyznávali vůdcovský princip, proto byli pravicoví.
"V erbu mého rodu je/silná pravice/jež podporuje/staré tradice/" zpívali Voskovec s Werichem na adresu nacistů.
06. 11. 2013 | 14:49

Alice napsal(a):

Martine1. ono je to trošku jinak, ale vy to nerad slyšíte.
Kdo byl schopný, odborník, uměl svoji práci tak se vyšvihne v každém režimu. Jenom za komančů do některých pozic byla nutná rudá knížka, tak si ji pořídili, mysleli si svoje a jednou za měsíc šli na schůzi. Po převratu knížky zahodili a dnes jsou dál odborníky, žádanými schopnými pracovníky, často i majitelé vlastních firem.
Kdo byl fe´ták, kriminálník, nemakač, alkoholik z kotelny, tomu soudruzi členství nenabízeli, a vy se divíte ( my ne) že jsou to po převratu dál mneschopní feťáci, kriminálníci, nemakači a alkoholici, jenom je už vyhodili i z té kotelny.
.
Pokud chcete říci že to není pravda, ocením seznam jmen bývalých "disidentů" kteří ve svobodě mávnutím proutku se stali VLASTNÍ PRACÍ předními odborníky a schopnými manažery.
Já jsem jich viděla jenom pár u státního cecku ( Ruml, Havel, Vondra, Marek Benda aj) a i tam se ukázali spíš ke škodě.
.
Kokoschko, nevýhody socíku nemusíte líčit, známe je všichni. Jenom čekáme kdy v té "demokracii" ta země bude fungovat lépe než za komančů.
Když srovnám ekonomický, sociální rozvoj za prvních 24 let komančů ( v 60tých letech jsme byli docela špičkou Evropy) a rozvrat a zmar prvních 24 let "demokracie a svobody" , nějak mne nadšení opouští
06. 11. 2013 | 14:51

resl napsal(a):

na rozdíl od vás se domnívám, že komouši po moci neprahnou. Nevěděli by, jak s ní naložit, když si obecenstvo ke svobodě už čichlo. podnikat neumí a tak čekatelé soudruhů čekají, až parta zestárne a oni nalezou na jejich místečka v politice, kde intelekt, odbornost a slušnost netřeba. jak jinak vydělat prachy, když nic neumí ?
06. 11. 2013 | 14:56

Václav ŽÁK napsal(a):

To Čenda
Asi se považujete za demokrata.
Liberální demokracie spočívá na principu, že se politického života může účastnit každý, pokud z něho není vyloučen nějakým skutkem, který mu je prokázán.
Co jste za demokrata, když kolektivně odsuzujete celou KSČM. Vždyť kde berete jistotu, že to jsou Ti, kteří z režimu tyli.
06. 11. 2013 | 14:57

zbyněk napsal(a):

Optimismus je prima vlastnost, mám jej celý život, za socíku byl k nezaplacení, nyní mě opouští. Vláda vznikne jen těžko. Nechal by se pan Bělobrádek zvolit předsedou poslaneckého klubu, kdyby očekával vstup do vlády? Nenechal, neboť by počítal s některou z ministerských funkcí. ČSSD je zaplať pán Bůh strana proevropská. Pan Babiš, nic proti němu nemám, nevadí mi, že byl v KSČ, bylo tam spousta mých kamarádů, kdo byl tenkrát soutěživý a chtěl se státi ředitelem školy, nezbývalo nic jiného. Každý neměl na kotelnu zdraví. Chytrý a úspěšný je také. Je však proevropský? No není, jinak by se jeho ekonomickým poradcem nemohl stát pan Michl. Slávek to nebude mít lehké, čeká jej nekonečné hádání, nebo podřízení se těmto partajím. Jsem zvědav, jak to dopadne a přál bych si se mýlit, nepřeji si nové volby, ale když budou, prosím o jeden volební den, když stačí osmdesáti milionům Němců, zvládneme to také, jsme přeci kreativní a kdo šetří má za tři.
06. 11. 2013 | 15:01

Míla napsal(a):

Resl
nevíte datum kdy nám ti komouši vymřou?A do vlády půjdou tehdy,až se to tady totálně p....re.A v podstatě už nebude co zkazit,mohou to pouze vylepšovat.A ten intelekt,odbornost a slušnost je v současnosti věc neznámá,tak ta náhrada nebude tak bolestivá.
06. 11. 2013 | 15:22

Medikolog napsal(a):

Stále kde kdo hovoří o 14 poslancích KDU-ČSL proslulé již v minulosti obrovským vyděračským potenciálem (ze kterého se pravidelně zpovídají katolickým duchovním) a přitom úmyslně vynechává stejný počet - 14 poslanců Okamurova ÚSVITu a ignoruje i 33 mandátů KSČM...

ČSSD vnitrostranickou tragikomedií (neudivilo by mě zjištění, že aktéři zmatku jsou věřícími katolíky) v rozhodujících okamžicích po volbách, kdy voliči rozdali mouku a pečou se koalice a zákulisní čachry, dala obrovský jednací náskok KLERIKÁLŮM, kteří mají v záloze navíc 26 poslanců TOP 09 (oficiálně opozičních).

KDU-ČSL mezitím (v době předváděné tragikomické neschopnosti ČSSD) ulovila ANO a budou tak proti ČSSD vystupovat jako proklerikální blok.

Tumáš, čerte, kropáč! (naší čertici se omlouvám, to není výzva pro ni) A ďábel inkvizitor ocasem na mši zvoní, kopytem si klape do rytmu...
06. 11. 2013 | 15:26

frňos napsal(a):

to synod:

opravte si chybu : jméno Kolčak na Kornilov všude ve vašem textu.

Kornilov se nacházel mezi donskými kozáky s legionáři Ing.Krále -inženýrským ženijním plukem o 3000 češích. Jenže kozáci zachovali neutralitu k VŘSR.Naneštěstí pro Kornilova.
Kolčak se nacházel na Sibiřské magistrále pod ochranou francouzského generála Janina s jemu podřízenými českými legiemi.Vymáhali si na něm zlatý ruský carský poklad,když odmítnul,nikoliv jak se zde píše často ho legionáři předali ve vegonu bolševikům,ale ochranu odtáhli a on s adjutantem zemřeli na břehu řeky v přestřelce s rudými.Kornilov i Kolčak byli známi i jako vojenští vědci,studovali oba v Kyjevské škole genštábu okolo roku 1895 a byli známi jako vojenští vědci,jazykově i jinak velmi oba vzdělaní.
Masaryk chodíval při volbách na poslance v Rakousku často na dělnické schůze s biblí v podpaží.
Celá ta prvorepubliková legionářská legenda,že komisař Trockij bránil legiím v návratu zavání podlejzáním Stalinovi,který Trockého neměl rád,ač právě Trockij od chvíle co se ujal velení armády obrátil prohranou občanskou válku,v níž již měli interventi obsazeno 9/10 uzlových území SSSR v naprosté vítězství Rudé armády.Mj.ihned zavedl brannou povinost.
Velká část legionářů byla nacisty jako rukojmí při Heydrichádě popravena,menší část jim šla na ruku (Gajda,Moravec,Syrový,..) a po válce většinou takoví souzeni.
06. 11. 2013 | 15:27

Martin1 napsal(a):

Pro Alic:
Já vím, že tam u komunistů byli různí lidé od andělů až po vyložené sv.ně!
I pro ostatní:
Já se domnívám, že komunisti, když se dostanou do vlády, tak v demokratickém systému sklouznou - splynou s ČSSD a pokud by došlo k nějakým hladovým bouřím -(tomu dávám tak 5%), tak sklouznou ČSSD ke komunistům. To záleží na společnosti - vždyť to není nějaká skupina lidí mimo společnost - jsou z ní. Když bude současný systém úspěšný - nic nehrozí. Když se budeme třást, že by se mohli komunisti vrátit v tom hrozném pojetí, tak to znamená, že si nejsme jisti výhodami našeho systému tak jako se báli konfrontace komunisti a nikoho moc nepouštěli ven a bránili kde čemu. Každý systém si o sobě vždy myslel, že je ten poslední a jedině správný a ten další ho vyvedl z omylu.Možná to někdo nevidí, někdo to nechce vidět, ale já některé prvky z toho našeho systému v řízení EU vidím, nebo se mýlím. Říká se tomu sociální stát - vždyť je to stejné, někde na začátku byl ten náš opatrný socialismus s lidskou tváří. Co víme jak bude EU dál pokračovat, nebude mít také tendenci upravovat třeba, které strany jsou správné, které ne, co se ještě smí kritizovat a co už ne a vše dirigovat? Mýlím se hodně? Já ani ale nevím, zda to je dobře nebo není.
06. 11. 2013 | 15:28

frňos napsal(a):

oprava :ve vagonu
06. 11. 2013 | 15:30

Medikolog napsal(a):

Zbyňku 15.01

Jedním volebním dnem připravíte o možnost uplatnit volební právo lidem vykonávajícím práci ve směnných provozech! Neděkuji vám!

Mílo, když vám vymřou komouši, co budete dělat s osiřelými antikomouši? Proti čemu pak budou ANTI? Za Hitlera šli do KL první komouši, pak socani, pak Židi, pak... pak přišli spojenci a zatrhli jim to.
06. 11. 2013 | 15:34

resl napsal(a):

Míla,
jak můžou komouši vládnout v demokratických podmínkách netuším. pokud myslíte změnu Ústavy a impotenci ze strany západu, pak ano. myslím, že byste se jich začal konečně bát i vy.
06. 11. 2013 | 15:34

Míla napsal(a):

Resl
bál bych se jedině,kdyby přestali vyplácet důchod.Ale toho se už asi nedožiji,to bude starost syna a dcery a ti by mě a ženu hlady nenechali umřít.A horší než to bylo ve válce a bezprostředně po ní,to nepředpokládám že by mohlo být.
06. 11. 2013 | 15:44

Václav ŽÁK napsal(a):

To Alice
Víte to Vaše poslední stanovisko je poněkud přehnané.
Můžete si o Havlovi myslet, co chcete, ale fakt máte za to, že na pohřeb nýmanda přijelo 35 hlav států. Myslím, že to ve střední Evropě nemá obdobu a dokud svět viděl ČR prostřednictvím Havla, nebylo to tak špatné.
Disidento neměli přístup do vedoucích funkcí, tak mezi nimi můžete stěží vidět špičkové manažery. Neměli ani konexe na bankovní sektor a známosti mezi ekonomickými náměstky podniků,což byl jeden z odrazových můstků k úspěchu.
Lidé jako Jan Sokol, Zdeněk Pinc, odvedli slušný kus práce v akademické sféře,
Vojtěch sedláček získal ocenění od organizátorů jako sociální podnikatel.
atd,
06. 11. 2013 | 15:48

to snad né napsal(a):

Říkat, že komunisti mají být ve vládě jen proto, že se schodnou v na jedné hloupé uřvané iniciativě, která je výploden atikorupční hysterie, to musí říc jen člověk bez jakékoliv morálky. Stejně jako výra že nás tato iniciativa spasí.
06. 11. 2013 | 16:03

Václav ŽÁK napsal(a):

sorry organizátorů Davoského fóra.
06. 11. 2013 | 16:03

resl napsal(a):

Míla 15:44,
vidím, že jste zodpovědný člověk, kdysi se ptali komouši disidentů, proč to dělají, když mají děti. občas dostali odpověď, právě proto.
06. 11. 2013 | 16:04

ld napsal(a):

Václav ŽÁK napsal(a):
"na pohřeb nýmanda přijelo 35 hlav států".

To je mi, panečku, výstižné měřítko! Na ten Brežněvův funus jich přijelo 32. Tomu říkáte kasaštyk? To já jen, že takováto přirovnání kulhají a jsou velice relativní. Tu havlovskou spoušť už nikdo vidět nechce, vždyť vytvářet kult je daleko pohodlnější. A licoměrnější.
06. 11. 2013 | 16:09

resl napsal(a):

Id,
já bych si havlovskou spoušť dal ještě jednou, takže žádné "nikdo nechce," bych bejt vámi, nepsal. mluvte za soudruhy. děkuji s.
06. 11. 2013 | 16:21

Antonín Malík napsal(a):

Václav Žáka
"Můžete si o Havlovi myslet, co chcete, ale fakt máte za to, že na pohřeb nýmanda přijelo 35 hlav států."

To je tedy ujetý argument! Jak tu píše kdosi, Brežněv měl na pohřbu 32 hlav států, a to tehdy bylo v Evropě o 15 států méně než v době Havlova pohřbu.
Na Titově pohřbu bylo 39 hlav států a ještě víc premiérů.
Pohřbu Victora Huga se v r. 1885, tedy v době daleko menších informačních i dopravních možností, zúčastnilo přes 2 miliony truchlících.
Tak co chcete tou vaší "pohřební olympiádou" dokázat?
06. 11. 2013 | 16:27

kokoshka napsal(a):

Je to tak,když jsem videl na pohřbu Havela velkeho herce Alaine Delone vzal mne des.
Delon cely život hral rozporuplne postavy(často i zaporaky) ale vždy charakterne zasadove muže,ale snižit se k tomu aby se zučatnil pohřbu takoveho křivaka jako Havel?
06. 11. 2013 | 16:28

Gudka napsal(a):

resl
"kdysi se ptali komouši disidentů, proč to dělají, když mají děti. občas dostali odpověď, právě proto"

Oni nebyli sourodá skupina, Nejspíš ta část, co odpovídala tak jak uvádíte, byli ti placení dizidenti. Jiná část byla evidentně ta sorta lidí, co z nich v jiném režimu jsou bezdomovci. Těm je taky jedno, jestli udělají děti a kolik.
06. 11. 2013 | 16:33

Jana Pechová napsal(a):

Václav Žák
Nepřijatelnost KSČM není kolektivním odsuzováním, pane Žáku.

KSČM je pokračovatelkou KSČ, přebrala si od ní mj. i členskou základnu. A staví na stejné politické filozofii: té, která je šitá na míru ideálního člověka.
Ideální člověk neexistuje, proto komunistické ideje v praxi nemohou dlouhodobě fungovat. Resp. mohou, ale taková praxe je víc než bídná.
Je-li člověk inteligentní, měl by to pochopit.Chápe-li to, pak do této strany nevleze. Vleze-li tam, může tak učinit ze dvou důvodů. Buď je hloupý (= nenapravitelný idealista), anebo tím něco sleduje. Ani jeden z uvedených typů nemá v politice co dělat.
06. 11. 2013 | 16:36

Gudka napsal(a):

kokoshka

To je záležitost pražských hysterek a frustrovaných hokejových fanoušků. Nedejte na dojem z pohřbu Havla. Stejný počet Pražanů hořekoval veřejně nad smrtí Haydricha, lkal na Gottwaldově pohřbu a až nás jednou opustí tatíček Klaus, tak se zase budou mačkat a rvát o místo v průvodu za dělovou lafetou a budou lomit rukama a rozsvěcovat svíce a kutálet slzy. Státní pohřeb je davem obzvláště vítaný v době, kdy není žádný šampionát a není tedy důvod poskakovat na náměstí.
06. 11. 2013 | 16:38

Gudka napsal(a):

Jana Pechová
"Buď je hloupý (= nenapravitelný idealista), anebo tím něco sleduje"

Vskutku ojedinělé odůvodnění! Zřejmě z toho vyplývá, že lidé, co vstupují do jiných stran, tím nic nesledují?
06. 11. 2013 | 16:40

kokoshka napsal(a):

Gudka:
To Delona neospravedlnuje,neni nikomu v Česku ani Havelu ničim zavazan.
Jana Pechova je takož komicka postavička,marne rozpoutava antikomunistickou hysterii na každem blogu.
06. 11. 2013 | 16:46

I kyslík se odstěhoval do Humpolce? napsal(a):

Nacisti/fašisti vyznávali vůdcovský princip, proto byli pravicoví.
-----------------------------
Ach :-)

A soudzi Lenin a Stalin, Fidel, mao, Pol Pot etc.....etc....byli co?
Pravouni jako řemen nebo srabi kteří vyznávali demokratické principy kolektivního vedení.
A co myslíte, má být v čele ČSSD či TOP silná osobnost nebo ne?
06. 11. 2013 | 16:47

Míla napsal(a):

Paní Jano
a těch pár set tisíc co volilo komunisty jsou hloupí?Není to spíše tím,že se domnívají že přestane rozkrádání státu za bílého dne?Komunisté nepotřebují být ve vládě,silná opozice není k zahození.Jak byla panečku dobrá při volbě Klause prezidentem,případně při nedůvěře vládě.To ani ta komunistická ideologie nevadí.
06. 11. 2013 | 16:48

Jana Pechová napsal(a):

Gudka
Sleduje něco nekalého (jak už to tak populisti dělávají)
06. 11. 2013 | 16:48

ld napsal(a):

resl,

neměl jste tuhle na Vltavě fušku? Nešrouboval jste ten fakovací ponton?

Havla už soudí někdo jiný, a chci věřit, že v Očistci mají dost plynu pod jeho kotel.
06. 11. 2013 | 16:54

šašek z Jihlavy napsal(a):

Václav Žák - ani ryby, ani rak.
To už není korektnost, to je senilita!
06. 11. 2013 | 16:55

Gudka napsal(a):

Jana Pechová

Tedy z toho jako plyne, že lidé, co vstupují do ostatních stran, včetně populistických, sledují něco kalého?
Já myslím, že jste se zapletla do vlastní ne moc chtré formulace a teď z toho chcete vybruslit.
06. 11. 2013 | 16:58

minatomirai napsal(a):

Prý se v Československu podepisovaly kondolenční archy na pracovištích a školách a já nevím kde, když zemřel Brežněv. To je neskutečné.

Brežněv prý dvakrát propadl dnem rakve. Když se to stalo poprvé, zpevnili rakev, když propadal podruhé, to už ho ukládali naštěstí do země, nechali znít pro jistotu všechny zvony, aby to řuchnutí nebylo slyšet.
Gogol by se dorval smíchy nad něčím takovým. Muselo by to být samozřejmě v období, než sám chudák zhloupl.
06. 11. 2013 | 17:00

Gudka napsal(a):

kokoshka
"To Delona neospravedlnuje,neni nikomu v Česku ani Havelu ničim zavazan."

Ale nezavazuje, to jistě ne. Já jsem jen chtěl ukázat, že Havlův pohřeb byl folklor. Možná se Delon rád zúčastní takových akcí. Nebyl třeba na karnevalu v Riu?
06. 11. 2013 | 17:01

Jana Pechová napsal(a):

Míla
Já neznám lidi, kteří volí komunisty - a nevím ani, jak uvažují.
A protože se před listopadem kradlo tak, že z toho měli sami komunisti těžkou hlavu, nemyslím si, že by tato strana měla nějaký zaručený recept na nápravu v tomto smyslu.
Jediné, co mě napadá: tehdy si přikrádali téměř všichni, dnes je to výsada některých. Jestli tohle nebude kámen úrazu či touha po starých časech.
06. 11. 2013 | 17:01

Gudka napsal(a):

"Prý se v Československu podepisovaly kondolenční archy na pracovištích a školách a já nevím kde, když zemřel Brežněv. To je neskutečné."

Jasně., To je tady takový zvyk. Podepisovalo se po úmrtí Masaryka, Heydricha, Gottwalda, Zápotockého, Svobody, Havla, Stalina, Brežněva a Andropova. Nevím, jestlise podepisovalo za France Josefa.
06. 11. 2013 | 17:06

Gudka napsal(a):

Jana Pechová
"tehdy si přikrádali téměř všichni"

Otázka: přikrádala jste si? A co rodina?
06. 11. 2013 | 17:08

Admirál napsal(a):

Válav Žák - "Liberální demokracie spočívá na principu, že se politického života může účastnit každý, pokud z něho není vyloučen nějakým skutkem, který mu je prokázán."

Neslyšel jsem Váš hlas, když fašounci v čele Hellerem pořádali hon na Baborovou.

Už z pohledu hygieny bych být komunisty nikdy do otevřeného či skrytého holportu s lidovci nešel.
06. 11. 2013 | 17:09

Jana Pechová napsal(a):

Gudka
Pokud někdo vleze do partaje, jejíž ideje jsou v člověčím světě při zachování svobody a demokracie nerealizovatelné, a pokud je ten člověk navíc inteligentní, takže to ví, proč do té strany leze?
Že do jakékoli politické strany budou vždycky mířit lidé, kterým jde o moc a vliv, je nabíledni: ale program většiny stran stojí na reálných demokratických základech.
06. 11. 2013 | 17:09

Jana Pechová napsal(a):

Gudka
Jistě se vám vybavilo tehdejší oblíbené: Kdo nekrade, okrádá rodinu.
Tedy moje odpověď - okrádala jsem rodinu.
Proto netoužím po starých časech.
06. 11. 2013 | 17:12

Gudka napsal(a):

Jana Pechová
program většiny stran stojí na reálných demokratických základech""

Opravdu?
Na jakých základech tedy stojí třeba program lidovců? V čem jsou tyto základy reálné? A v čem demokratické? (U "demokratičnosti" odmítám pouhou deklaraci. Chci důkaz "demokratičnosti, Jednoznačný, nezpochybnitelný, nosný důkaz).
06. 11. 2013 | 17:14

Gudka napsal(a):

Jana Pechová
"Proto netoužím po starých časech. "

Nutno přiznat, že vám ve věci nepřikrádání vůbec nevěřím. Kromě toho není přikrádání atributem "starých časů", nýbrž časů ještě starších m(počátek 19. stol.), které máme nyní. Kdo ze zaměstnanců nepoužívá firemní papír na psaní a jiné věci, firemní telefon, firemní počítač? Prý všichni. Tedy všichni zaměsntnanci. Kdo ze OSVČ a podnikatelů nepřikrádá daňově? Na paušálech? Na redukovaném pojistném?
06. 11. 2013 | 17:20

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Gudka
Pechová nikdy nekrade a nelže.
Tom jste nevěděla ?
Ja to jakýsi takový český Albert Schweitzer i Kristus v jednom - ale v sukních.

Všichni kradou, přikrádají, jednají jen ze zištnosti...ale ne Pechová. Ta sedí na trůnu čistoty a mravnosti.... a kárá.
Někdy mě napadá zda to není samotná Miruna - premiérka Stojedničky.
06. 11. 2013 | 17:23

zbyněk napsal(a):

Medikolog....
to je přesně to, co tento marast zapřičiňuje. Čecháček si vždy najde nějaký problém, proč něco nejde. V NSR nepracují na směny? Nás je 8 krát méně, máme třetinový důchod než oni, tak proč nevyhazovat desítky milionů.
06. 11. 2013 | 17:25

kokoshka napsal(a):

Za Brežneva a Husaka Jane Pechove nikdo nepřikladal?
Za Havela ji nejaka podivna existence jednou přiložila a rano byl pryč.
Ted už by chtela aby ji přiložil aspon nekdo!
06. 11. 2013 | 17:39

Admirál napsal(a):

Jana Pechová - "A protože se před listopadem kradlo tak, že z toho měli sami komunisti těžkou hlavu, nemyslím si, že by tato strana měla nějaký zaručený recept na nápravu v tomto smyslu."

Zažila jste tu dobu?

Já ano. Kradlo se. Tady vrták, tady pytel cementu nebo i 20, kabel, nářadí. Většinově to procházelo do té doby, dokud někdo nezačal kradené prodávat. Pak šel.

I ty velké rozkrádačky byly o deset řádů jinde, zlodějům a defraudantům narostla křídla po sametu (Rittig).

To co máme dnes tady, přerostlo v systémový problém.
06. 11. 2013 | 17:43

Miroslav napsal(a):

Stačí jen uvést, že pan Žák dodnes hodnotí opoziční smlouvu pozitivně a k jeho článku není co dodat. Politologický pozitivista, který si myslí, že politika se dá hodnotit jako 1 + 1. Omyl, pane Žáku.
06. 11. 2013 | 17:55

hanssssssss napsal(a):

Filip a KSČM nemůže provést nový Únor 48 z jednoduchého důvodu.Nemají za zadkem jako měl Gotwald Stalina a tehy v podstatě neporazitelnou Rudou Armádu.
Holt doba se dost podstatně změnila,jen čeští tzv.pravičáci to nechtějí pochopit.Možná to bude tím že většina z nich pochází z bolševickývh rodin.
06. 11. 2013 | 18:03

Jana Pechová napsal(a):

Admirál
Tu dobu jsem zažila.
Zapomenout se nedá.
Ani na ty konce, v nichž už bylo všem všechno úplně jedno - od veksláků na každém rohu přes zcela otevřené shánění známostí, schopných zprostředkovat (za obálčičku) cokoli od libového bůčku přes místo na vysoké škole po byt. Kdo na to neměl žaludek, neměl nic.

Krádež je krádež a je jedno, jakou má lup tržní hodnotu.
Vždyť přece všechno patřilo všem, takže si lidé nakonec jen brali ze svého, ne? Stejně tak úplatek je úplatek, jestli ho dáváte řezníkovi nebo doktorovi.
Jenže ono to po Listopadu tak nějak zůstalo, zvyk je železná košile. Akorát, jak jsme přestali s těmi stejnými žaludky, tak holt někdo uměl být nenasytný.
Je tedy řešením se vrátit ke stejným žaludkům, anebo spíš hledat jinou cestu k tomu, aby si lidi opět osvojili, že krást a uplácet se nemá?
06. 11. 2013 | 18:07

Alice napsal(a):

Pechová, to jsou hrozné kecy.
Už i v rodině se snažím vychovávat děti, říkat jim co je správné, co se nesmí, co budu v nouzi i trestat.
.
Vy zazlíváte komunistům že stanovili nějaká pravidla a snažili se vychovat slušného člověka který nekrade a pracuje.
.
K tomui kradení- zažil jsem jako student cca v roce 1981, že firemní vozy musely mít na dveřích označení firmy alespoň 20cm velké, a pro redaktory médií pak byla oblíbená hra se postavit s kamerou před obchodák nebo rekreační oblast, a následně se ptát ředitele podniku čím je důležitá pro firmu 10 letá holčička že muselo jet firemní auto s ní pro zmrzlinu, jestli bylo firemní zasedání v pátek 19 hod na Slapech atd.
A padaly tresty.
Kradení neodstraníte, ale lze stanovit pravidla že se to nesmí a trestá. A tehdy kriminálník nemohl studem na ulici a celá rodina se styděla, a také měla utrum když chtěli byt, rekreaci, děti na studia- proč kriminálníkovi když slušní pracující púpotřebují také a nemají?
Dnešní doba kdy odsouzený je klidně ministr nebo poslanec a usmívá se drze i na kamery, je prostě děsivá. Vycinkali jsme klíči svobody pro kriminálníky, slušní a pracovití jsou hozeni přes palubu, jen vyšší daně, poplatrky, a požadavky na ně.
Už si to konečně řekněme nahlas, cinkání klíči byl omyl, pomohli si kriminálníci,
06. 11. 2013 | 18:08

Alarien napsal(a):

Pro Janu Pechovou:

"Skutečnost, že marxismus vzdor všem strašlivým pochybením v takzvaném „reálnem socialismu“ má dodnes početné přívržence, dokazuje, že mnozí lidé zřejmě Marxově hodnocení kapitalismu jako systému svou podstatou špatného dávají za pravdu. A tyto lidi není možné rozhodně odbýt jako hloupé, naivní a neinformované. Dlouhou dobu marxismus i ve svobodné části Evropy vtahoval do svého kouzla právě mnohé intelektuály, ba některé z nejchytřejších hlav té které generace."
Jak asi víte, autorem těchto slov je mnichovský arcibiskup, kardinál Reinhard Marx. Možná by Vás to mohlo přimět k zamyšlení, ale třeba se mýlím...
06. 11. 2013 | 18:10

šašek z Jihlavy napsal(a):

Admirál
Japato, že se kradlo, když vše patřilo všem? Jenom se ty věci přemisťovaly. Kradlo jen pár poctivých zlodějů-kapsářů, bytařů apod. Ale ti si to poctivě odseděli.
Dnes je přemisťování obtížnější, spíše se jedná o bankovní převody a na to už každý nemá. Tak se holt nadává.
06. 11. 2013 | 18:16

Míla napsal(a):

hansssssss
a ta hrůza,zadrátované hranice se západem,nebo dokonce s EU.Žeby i s Polskem,Slovenskem a Maďarskem?A na západní hranici by naše hrdinná armáda bránila vlast proti NATU.Hrozné pomyšlení a teď ještě kontrola nabytého majetku.Už na tom předběžně pracuji,slepice a králíky mám sečtené.
06. 11. 2013 | 18:16

Jana Pechová napsal(a):

Alarien
Dávají-li lidé zapravdu hodnocení, že kapitalismus je podstatou špatný systém, neznamená to, že Marxem navrhované řešení je správné.
06. 11. 2013 | 18:20

Míla napsal(a):

Paní Jano
nebudete mě to věřit,ale pamatuji si na dobu,kdy jste si musela k lepšímu masu/krkovička,plecko/vzít bůček.A to mě nevymluvíte,ten nákup jsem dělal osobně.
06. 11. 2013 | 18:23

Medikolog napsal(a):

Zbyněk 17.25

... ano, čecháček si vždycky najde nějakou malichernost, jako omezení volebního práva pro pár drobných za ŠEST hodin pokračování pátečních voleb v sobotu, ale že 365 dní v roce (366 v přestupném) živí SENÁT a doplňovací senátní volby co dva roky.. mu nevadí. Jo, čecháček..
06. 11. 2013 | 18:29

na zvracení z vás koumoušů napsal(a):

co si to pořád namlouváte, že komunisti mohou být dobří či prospěšní? Cílem skutečného komunisty je kontrolovat vše, vaše myšlení, vzdělání, docházku do práce, na schůzi, úklid chodby. Vše má jeden cíl, aby se "lidu" dobře dařilo. Cíl je absolutní, a každý kdo se mu protiví, třeba zpochybněním komunistických "Pravd", se ve skutečném komunismu se zlou potáže. Soudný a slušný člověk nemůže prostě o podílu skutečných komunistů na moci ani chvíli uvažovat. Nějaké trapné namlouvání si, že komunisté už "jsou jiní", to je snad projev pokročilé demence. Komunista je jiný jen dokud nemá moc.
Na repliky nejsem zvědav, o tomto se prostě diskuse nevede. Stejně jako o fašismu. Kdo nevidí, že demokracie je nejlepší ze špatných systémů a žádné lepší nejsou, je v lepším případě snílek, v horším idiot. Copak nevíte, že komunisti vybudovali tak skvělou společnost, že museli střílet na hranicích ty, kteří z toho ráje chtěli prchnout? Proč si tady pořád někdo chce hledat třetí cesty, proč nechcete aby strany prostě nekradly? Stačilo by, kdyby se volič nechoval jakou fanoušek, který svým šíbrům odpustí vše. A nejhorší fanoušek je hádejte kdo? Komunistickej fanoušek. 40 let vládli, systém se zbortil, popravovali a stříleli a podívejte, intelektuálně nedostateční a morálně zpoždění si najednou myslí, že komunismus není sprosté slovo. Opovrhuji vámi, vy ....komunisti. Horší nadávky není.
06. 11. 2013 | 18:32

Sylva Šauerová napsal(a):

Těžká věc, pane Žáku. Pokud jsem četla správně, Váš výklad (a výklad prof. V. Pavlíčka) poměrně zásadně koliduje s právními názory prof. A. Gerlocha, děkana PF UK, a také s názory ústavních právníků Balaše, Wintra, Kysely, příp. i býv. ústavní soudkyně E. Wagnerové, a nakonec i s tím, co se vyučuje na právnických fakultách. Ty lze shrnout zhruba takto :

Ano, je pravdou, že lustrační zákon není zcela jednoznačný, neboť skutečně nestanoví, že by členové vlády museli mít lustrační osvědčení. Lustrační zákon ale hovoří o orgánech státní správy a je třeba vidět, že člen vlády je zpravidla pověřen řízením ministerstva, tzn. orgánu státní správy, je tedy obtížné si představit, že by byl v čele ministerstva a nesplňoval podmínku lustračního zákona. Ministr je monokratickým orgánem a v některých případech výslovně finálně rozhoduje o rozkladech nebo rozkladových řízeních. Jinými slovy, je třeba zohlednit pozici ministrů nejen jako členů vlády (vláda je bezpochyby politický orgán, na ten se lustrační zákon nevztahuje), ale také jako na vedoucí příslušných ministerstev, ev. jiných úřadů, jejichž vedením by ministr mohl být pověřen. A protože lustrační zákon říká, že vedoucí pracovníci, kteří jsou v zákoně uvedeni, musí splňovat podmínku lustračního zákona, tak dopadá v tomto směru i na vedoucí orgánů - ministry. Jiná věc by byla u ministrů, kteří by nebyli pověřeni řízením ministerstva (ministrů bez portfeje) , příp. místopředsedů vlády (opět bez ministerstva).

Pak je zde také otázka zvyklostí (jistě, zvyklosti jsou idiotské, obzvláště když se nehodí do krámu, a naopak, jindy se zas hodí) a výklad vždy, od samého počátku, t.j. za prezidentů Havla i Klause, jakož i v případě členů dnešní Zemanovy vlády, byl ten, že členové vdy MUSÍ podmínky lustračního zákona splňovat. Pokud by M. Zeman A. Babiše před pravomocným rozhodnutím bratislavského soudu do fukce ministra jmenoval, věc by nakonec pravděpodobně skončila u Ústavního soudu (to by, jak je zřejmé, vůbec nebylo od věci, neboť ani ústavní právníci, natož pak politici, se dohodnout nemohou).

Jistě, účelovost požadavku M. Zemana je v případě A. Babiše zřejmá (torpéduje všemi možnými způsoby vznik nové vlády), to je ale zcela jiná věc, stejně jako to, jestli má lustrační zákon dále platit. Zatím ale platí (nebyl zrušen). Otázka může být v budoucnu jistě znovu otevřena.
06. 11. 2013 | 18:41

ANTIKOMUNISTA napsal(a):

Václav Žák:

Žádný radikální antikomunismus neexistuje. Tím jenom straší lidé, kteří jsou názorově ke komunistům velmi blízko.

Komunisté se nevzdali třídního boje, lidí kteří oslavují totalitní komunistickou minulost jako Marta Semelová nebo Grebeníček. Proto KOMUNISTY MUSÍME POŘÁD IGNOROVAT. I když se to různým socdemákům, sociaistickým zeleným a jiným levičákům, kteří vlastně dnes velmi blíží ke komunismu jen proto že to je dneska zase in nelíbí. Tito lidé jako vy toto říkají jen z kalkulu protože současná radikální levice bez komoušů nemůže sestavit vládu, což je dobře, protože to by byla hotová katastrofa.
06. 11. 2013 | 18:42

Reveil napsal(a):

Jana Pechová
Co píšete, jsou strašlivé propagační žvásty, Buďte jste tu dobu nezažila, nebo máte amnesii. Známosti na bůček? Milá paní, maso bylo na lístky třeba v Rakousku do r. 1952, u nás o půl roku déle. Od 70. let nepotřeboval nikdo na bůček žádné "známosti". Pokud jde o byty, trvala krize ve všech evropských státech do konce 60. let. V Paříži ještě v roce 1984 nemělo 27% bytů vlastní tekoucí vodu. Co je však důležité - a dozvědět se to nemůžete v češtině, protože se to tady tají - bytová krize opět řádí, v Německu, ve Španělsku, ve Francii kde nemělo už 2007 přes milion lidí kde bydlet, kvůli extrémnímu zdražení nájmů a eskalujícím spekulacím s bytovými prostorami.
06. 11. 2013 | 18:43

Jana Pechová napsal(a):

Proletáři všech zemí:
Amnézii nemám, neb bolševika jsem měla tu nezapomenutelnou výsadu zažít jako člověk s nesprávným kádrovým profilem.

Vy, kteří jste ten kádrový profil měli správný, anebo vám jednoduše nečinilo problém zakázat svému svědomí zabývat se zhůvěřilostí systému "drobných ústupků", mi nejspíš nemůžete anebo nechcete rozumět, protože vám tehdy asi skutečně bylo lépe.
Naše diskuse pak ale opravdu nemá smysl.
Zvažte ale aspoň prosím, zda soudruzi někde přece jen neudělali chybu, když je dodnes tolik lidí, kteří jim nemohou přijít na jméno.
06. 11. 2013 | 19:01

Jak kdy a jak koho napsal(a):

Sylva Šauerová
Junek /Chemapol/ platil dobře ?
:))
06. 11. 2013 | 19:09

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

ANTIKOMUNISTA
Je snad W. Buffett komunistou ? Uvědomte si, že se pravidelně umisťuje ve Forbes hitparádě na čelních místech.
“There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning.”

― Warren Buffett
06. 11. 2013 | 19:12

minatomirai napsal(a):

Koukl jsem se na vaše jméno, a zamyslel jsem se nad tím, jak by ho asi přečetl Angličan.
------------------------------------------------------------------------------
Podstatně jinak, než si myslíš ty. Jenom v několika málo slovech se ch vyslovuje jako š, a to z toho důvodu, že byly převzaty z francouzštiny.
Pechová se mezi nimi zcela jistě nevyskytuje. Ty naproti tomu máš bezpochyby svoje zasloužené místo mezi megablbouny.
06. 11. 2013 | 19:19

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Alice
Tydle historky neznám, ale je pravda, že dnes si můžete klidně z daní odečíst i cestu do hospody, na výlet atd, stačí to "dobře" rozúčtovat, ne však zaměstnanec- ten to všecko hezky zacáluje z již zdaněného.
Je nesprávné závidět např. OSVČ, že takto mohou postupovat, to jsou jejich vozy a jejich peníze, ovšem stejně tak je nesprávné šidit stát na daních a míchat výdaje domácnosti s výdaji firmy, zaměstnanec je v tomto silně omezen.
Celé to ale zašmodrchávají tkzv. paušály, pak nemá cenu se vůbec o nějaké správnosti bavit, v paušálech utopíš všecko.
Měly by aspoň být odstupňované, je nesprávné, když si např. finanční poradce, který by jinak neměl téměř žádné výdaje / v proporci k příjmům/ odečte jen tak , systémem bůhvíproč, třeba až milion ročně /dobří fin, poradci si přijsou na cca 250 t. měsíčně, na provizích/. Tedy částku kterou si mnoho živnostníků nevydělá za celý rok.
Obecně je to ale vše o nedůvěře v systém a v budoucnost, neochota utrácet podvazuje tržby, proto nízké mzdy a švarcsystémy, proto pak nízké odvody a snaha švindlovat.../jistě že mnohdy se švindluje z podstaty . chce se švindlovat, ale tu váhu bych viděl..pokud vyloučím racionalizační mechaniosmy - kdy si subjekt racionalizuje své chování do podoby podvodu...tak cca 4 ku 1/.
V exportní ekonomice je tomu ale jinak, bohužel tkzv. politikové většinou nerozlišují ekoniomiky na exportní a jiné, hodí to všecko do jednoho pytle, nač taky zvedat zadky z židlí v kancelářích v Praze, kvůli tomu jsme přece nestudovali, nekandidovali atd.

Lže se, lidi si lžou i sami sobě, někdy kvůli drobným výhodičkám, ale povětšinu z důvodů existenčních, chce to mluvit nejen se starostou nebo s místním oligarchou, ale i s drobnými ponikateli, se zaměstnanci....
Na to ale politik z Práglu většinou nemá čas a místní ...místní se raději spaktují s tím oligarchou.
V nminulém režimu to ale bylo podobné, jen se lhalo v jiném modu. A kradlo se fakt dost, kdo nekrade s námi, jde proti nám, pamatuji si, jak jsem byl podezřelý - když jsem odmítl krást. Tvrdilo se, že když ti nahořekradou moc, my máme oprávnění krást aspoň málo.
No a některé OSVČ /nejen ony) tuto tradici pečlivě hlídají a rozvíjejí, myslí si, že daně jsou zlo - ale bez daní by se rozpadla civilizace - taková, na jakou jsme zvyklí. Leda by se něco někde vydrancovalo - tak jak to udělal Octavianus Augustus a pod.
06. 11. 2013 | 19:39

Alice napsal(a):

Paní Pechová, podle mé zkušenosti jsou ti co nemohou přijít komunistům na jméno
- lidi kteří po cinkání klíči nakradli a bojí se že komunisti to netrpí, na rozdíl od demokratů
- lidi štítící se práce, kriminálníci, kteří nemohou zapomenout že se muselo pracovat a žít slušně
- potomci všelijakých znárodněných, původní znárodnění jsou většinou už mrtvi, navíc to i potomci mohli dostat v restituci zpět

Slušní lidi kteří se živí poctivou prací se nikdy nemuseli komunistů bát, tehdy se měli mnohem lépe než dnes.
Nevím jak vy jste "trpěla", ale pokud vím i lidé s největšími " kádrovými problémy" měli nárok na práci, polovina platu tehdy v pohodě stačila na bydlení a jídlo, na rozdíl ode dneška. Viz nezaměstnaní, gheta, bezdomovci , exeluce, kriminalita. Navíc po několika letech POCTIVÉ práce už nikdo neřešil rodiče, ale vás samu, dostala byste kladný posudek z pracoviště pro jakýkoliv účel. Asi to není váš případ, vy se užíráte ještě po desetiletích. A otravujete tím ostatní.
06. 11. 2013 | 19:40

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

A sakra, je tu soudruh minatomorai, tyká každému na potkání, na vzdálenost webového připojení diagnostikuje...
Je to průser, když už ani v Bohnicích neumí ohlídat východy.

Tak se tu mějte, užijte si tohoto "filozofa" ze satelitního městečka. Tam byl , to viděl, tomu rozumí, ale když jde do tuhého, tak začne tykat a nadávat. Jak nějaký zfrustrovaný exmilicionář, co mu iujel po roce 1989 vlak.

Mějte se. Zdravím komunisty pravé /zdravím především lidi z bankéřské branže/ ...i ty falešné /političtí živnostníci/.
06. 11. 2013 | 19:44

bon apetit napsal(a):

pridam neco malo ze soucasneho jidelnicku strednich vrstev v cechach

http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/440xX/Nov2013/1580893.jpg
06. 11. 2013 | 19:55

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Alice,
moc nesouhlasím s tím, že za komančů to bylo převážně všechno OK. Nebylo. Ale zas na druhou stranu dneska to taky zdaleka není v pořádku.

V každém případě pěkné shrnutí v 11:09.

A po neurotickém výkřiku Lily 10:43 se tato už neobjevila :-)

Diskuse o Havlovi: na něm si ve zkratce nejvíc cením toho, že čas od času řekl: myslím, že toto je správné a toto nesprávné, i když z toho nic neměl, mnohdy naopak. Jeho následovníci mluví vždy tak, aby z toho měli profit oni sami osobně.
Havlovy postoje se často shodovaly s mými a byl to zatím jediný prezident, kterého si vážím. Nicméně anděl to taky nebyl - chce-li někdo z nás anděla, má nadosmrti smůlu :-).
06. 11. 2013 | 20:17

Václav ŽÁK napsal(a):

Paní Šauerová,
to není tak těžká věc.
Když si přečtete poslední znění lustráku, (které jsem uvedl pod hvězdičkami),
což GERLOCH Ani WINTR zřejmě neudělali,
zjistíte, že je navázán na funkce dle služebního zákona!
tam žádný ministr není a být nemůže.
06. 11. 2013 | 20:23

Medikolog napsal(a):

DOPORUČUJI POZORNOSTI VŠECH článek na tiscali.cz z 6.11 12.34. "Sobotko, tohle se ti vymstí. Vážné a naštvané hlasy z ČSSD".

Upozorňuje se tam na pozadí událostí a mediální kampaně.. I NA SPOJENÍ DIENTSBIER - KALOUSEK a na možné spiknutí proti presidentu ČR... vedoucí k politické marginalisaci ČSSD jako "B" teamu TOP 09.
06. 11. 2013 | 20:26

Miláno z Děčína napsal(a):

Autorovi článku!
Vše co píšete je k ničemu!!!Důvod?
Za prvé,chceme-li proklamačně či opravdově se státi moderní společností a to se nepovede neboď se spíše bude opravdu bojovat a to i zde u nás a opravdu poteče krev a budou zmarňovány životy nevinných občanů i osob zde zrovna pobývajících,než že se ty věci hnou k lepšímu,musíme činit volby všeho a všech zásadně "VEŘEJNĚ" a ne tajně!Jsme přeci v 21. století!!!Čeho se všichni tzv. demokraté obávají???
Vše další a jinak je opravdu nepodstatné,k ničemu,škoda jakkékoliv vynaložené energie i nákladů na cokoliv!!!
Za druhé,by se opravdu ukázalo,kdo jak co chce,tak pro to udělá vše,bude si za tím stát a když náhodou a u nás je to jistota,že to bude šmejdovina na šmejdovinu,tak ponese za to i osobní odpovědnost a uvědomí si,že se sebou stáhne a prakticky zničí všechny ostatní členy své rodiny a to "NA VŽDY"!!!
Žádná střední cesta zde neexistuje!!!
P.S.Jinak článek je čtivý a každý se v něm najde.TO JE JISTOTA!!!Díky!
06. 11. 2013 | 20:39

jozef napsal(a):

Neznamych je v tecucom case vela.
Iste je,ze medialno policajny puc nevysiel podla ocakavania analytikov-politologov-odbornikov.
Povolebna politicka scena stoji necakane na dvoch pevnych nohach:Babis a Zeman.A je tu samozrejme este tretia /stala/ a dokonale pokorena,zufala konstanta:medialny dzihad.

Nepricetny medialny dzihad.V tychto mesiacoch a dnoch nepricetne protiprezidentsky.
Nazvyme ho Reflexivny medialny dzihad,ktory si zvyka,ze jeho udelom je v "priatelskej palbe" reflexne likvidovat aj vlastnych spojencov.Raz u Babisa,druhykrat v SD...Raz podporou,inokedy kobercovymi naletmi.A dookola.
06. 11. 2013 | 21:03

Marty napsal(a):

Žáku, v tobě stále třímá tvá bolševická minulost a zhrzenost, že jsi se v dnešním režimu nechytal, až na účast v v Radě pro rozhlas. a tel. vysílání, kde jsi mastil kapsu. Ty tvoje rady zapojit komunisty si říkej doma, tady jsi za senilního hlupáka, přesto, že ti někteří bolševici a milicionáři budou souhlasně kývat.
06. 11. 2013 | 21:14

Míla napsal(a):

Marty
kdyby oni kývali jenom bolševici a milicionáři.Mimochodem,Vy jste ty milice viděl v akci?
06. 11. 2013 | 21:33

Marty napsal(a):

Pane Žáku, už jste asi senilní a ztrácíte paměť, když jste nerad, že se ignorují komunisté. Připomenu vám bilanci vašich spolustraníků, když jste byl ještě svazák. Podle ÚDV bylo pro polit. trestné činy komunisty popraveno 247 mužů + dr. Horáková, 4 500 osob zemřelo v base, 282 zemřelo při pokusu o útěk, do vězení z polit. důvodů odsouzeno 205 000 lidí, do táborů nucených prací bez soudu zařazeno 20 000 lidí, do PTP zařazeno 22 000 vojáků, do ciziny uprchlo 170 938 občanů. Při invazi spřátelených vojsk zahynulo od 21. srpna do konce roku 108 osob / střelba okupantů, nehody /. V prvních týdnech invaze emigrovalo 70 000 lidí na západ, dalších 200 000 lidí odešlo v následujících letech. V r. 1948 provedli komunisté největší loupež v dějinách naší země. Ukradli všem všechno. V r. 1953 provedli komunisté brutální měnovou reformu, která ožebračila obyvatele Československa. Režim se tehdá poprvé otřásl v základech. Žák již nepamatuje, že tornádo podle Fujitovy - Pearsonovy škály o síle F 12, už tu řádilo v letech 1948 - 89 !!! Bralo tehdá vše, co mu přišlo do cesty, domy, statky, pole, zvířata, stroje, fabriky, krámky a hlavně lidskou svobodu a lidské životy ! Tenkrát se tomu neříkalo tornádo, ale vláda dělnické třídy pod laskavým vedením KSČ !!! Pane Žáku, už jste si v Radě hrábnul, tak si užívejte důchodu a neoblbujte zde hlavně mladé lidi.
06. 11. 2013 | 21:44

Gudka napsal(a):

"V r. 1953 provedli komunisté brutální měnovou reformu, která ožebračila obyvatele Československa."

často opakovaný mýtus. V poválečné Evropě byly měnové reformy nutné a běžné, tak například v Německu 1948, v Rakousku 1945 a znovu (!) 1947, ve Francii 1958.
06. 11. 2013 | 22:20

xxx napsal(a):

Es ist moglich, ale:
Úsvit bych neodepisoval, zákon o obecném referendu je součástí ústavy ČR, a /ne v maximalistické, ale zreálněné podobě/ jej ČR potřebuje jak prase drbání.
A bič na přebíhání poslanců možností referenda o jejich odvolání v jejich volebním kraji, a nástupu např. dalšího v pořadí na kandidátce/také!
Mimochodem, AB může zvolit "českou uličku", do vlády nevstoupit, ale poslat tam "svého člověka" a "radit" mu. Málokdo z ano na jeho "radu" nedá. A na tuto variantu
"české uličky" je i český lustrační zákon krátký,a v tu ránu jsou lidovci "nahraní".
Ani ta další možnost/shoda s KSČM na minimálním programu a toleranci/a s Úsvitem na reálné verzi referenda/není vyloučená.
06. 11. 2013 | 22:50

Hanuš Karlach napsal(a):

Rejpalovi - detail: Prosím pěkně, kam se chodí-nechodí černou dírou? (Podle Vás: průchodná - neprůchodná.) Děkuji za vysvětlení.
Protože ono je to obráceně: pro zákon, pravidlo atd. je ono schvalovací místo "průchodné - neprůchodné". A ne naopak. Podle Vaší logiky by mělo platit: Šel jsem si zkusit nové kalhoty, ale nepadl jsem jim.
06. 11. 2013 | 22:55

Alice napsal(a):

Marty, roku 68 těch mrtvých bylo jen 8, nikoliv 108. neomlouvám to, ale 8 lidí byla běžná bilance dopravních nehod za víkend. Rusové sem nepřijeli zabíjet, přijeli si vybudovat svoje vojenské posádky jako protiváhu vojskům USA v Německu, my byli jen vedlejší produkt, 2 mouchy jednou ranou. Po týdnu zalezli do svých posádek a potkal jste jen na nákupu nebo jejich delegáta na tribuně 1. máje
Stejně tak mrtví ve vězení, započítáte šmahem vše,ale ve vězení umírají lidé i dnes ve všech demokratických zemích.
Zrovna tak, svoboda pohybu osob je jistě správná, ale zločinci kteří se na útěku před zákonem chtěli prostřílet přes hranice je něco jiného. Zadrátované hranice má dodnes i USA.
.
A hlavně, máte dost selektivní výběr.
Odsoudíte stejně zuřivě i církev za mrtvé v době křižáckých válek, inkvizice, kladiva na čarodějnice?
Odsoudíte stejně zuřivě demokracii a kapitalismus za miliony mrtvých ve válkách v Koreji, Vietnamu, dnes Irák Afghanistan, Lybie, Sýrie, "humanitární bombardování" a jiné?
07. 11. 2013 | 07:43

resl napsal(a):

Zeman je v pořádku, jak konstatoval Duka, já jen doplním, že se opět zbaběle schoval, aby nemusel odpovídat na zpackanej puč. hlupák, který se domnívá, že ho lid miluje, bývá ještě blbější, než si myslíme.
07. 11. 2013 | 07:55

Josef napsal(a):

Alice, dost zvláštní argumentace, nemyslíte ?
Poukážu na jiné nepravosti v historii spáchané, abych zrelativizovala to co, učinil zločjnný systém v nedávné minulosti. Takhle se dá omluvit vše. Byl to systém, který nutil čloěka nemít vlastní názor a pokud ho dotyčný nesdílel stejně jako vládnoucí třída, byl trestán. Za každý projev nesouhlasu mohl být vyhozen z práce, školy, případně zavřen. Už to samo o sobě bylo hrozné a doufám, že se nic podobného opakovat nebude. A těm, kteří jsou stále pod vlajou KSČM jako nástupci bývalých soudruhů nevěřím, že by se chovali při uchopení moci diametrálně jinak.
07. 11. 2013 | 08:20

Alice napsal(a):

Josefe, já nechci omlouvat zločiny. Ale najděte si prosím můj text včera 11,09.
Odsouzení komunistů už jsme za těch 24 let nažvanili více než dost, známe fakta a jsme bohužel i zaplaveni hloupým a nesmyslným lhaním. Mohl jste být vyhozen z práce??? Ale tehdy bylo PRÁVO NA PRÁCI a pracoval každý, A DOSTAL MZDU, jejíž cca 1/2 už v pohodě stačila na nájem a jídlo. Takže to "vyhození z práce" spočívalo jenom v tom, že vás nechtěli tam kam jste se cpal vy, ale jinou práci vám nabídli okamžitě Vyprávějte ty historky dnešním lidem v exekuci ( milion ročně), bezdomovcům a nezaměstnaným, lidem v ghetech, lidem postiženým kriminalitou, lidé kteří na nájem a bydlení nemají a ten exekutor je brzy čeká. Budou líbat ruce za podmínky, které dostal tehdy ten který byl podle vás "vyhozen z práce" a hrozně poškozován režimem.
.
Takže znovu, nechci bagatelizovat zločiny. jestli máte konkrétní důkazy o konkrétním zločinu, už jste měl 24 let abyste dal podání a soud rozhodl. Ale jen tak prázdně donekonečna plivat na bývalý režim, když TEN DNEŠNÍ ANI NEUMÍ UDRŽET SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ, bohužel ani morální stav země, který byl pro naše rodiče a prarodiče běžný, je škodlivé.
.
Vy nevidíte že už jsme o 24 let jinde, že se dnes neumíme ani uživit, jen vršíme šílené děsivé dluhy?. Že jsme tak rozhádaní že se ani neumí sejít parlament a sestavit vládu?
Výkřiky že komunisti někoho vyhazovali z lukrativních postů jsou směšné, každý zaměstnavatel má právo zaměstnat na určité pozici koho chce, to platí i dnes
07. 11. 2013 | 09:01

resl napsal(a):

alice, vy si pletete zaměstnavatele s předsedou zv ksč. ten měl pravomocí nejvíc, jenže byl dobře ukryt. to abyste nevěděla, kdo vám zasadí ránu do zad při vyhazovu za protirežimní názory. jistě si pamatujete na tuto děsivou funkci, která byla výš, než ředitel.
07. 11. 2013 | 09:28

rejpal napsal(a):

Hanuš Karlach
Černá díra na hlasy. Hlasy přitáhne, pohltí, ale nepracuje s nimi v parlamentní politice. Oboustranná interakce s okolím nulová. I černá díra ale může být "průchodná" (podle některých teorií prostřednictvím bílých děr, existují také exploze hmoty z její bezprostřední blízkosti).
Ale tohle samozřejmě není myšleno fyzikálně, je to stejné, jako když se pro model molekul vybarvuje chlor zeleně. Na vojně se jednoho školitele kdosi zeptal, odkud ví, že jsou zelené (líčil zrovna účinky bojových plynů a jejich složení) a bylo mu sděleno, ať se podívá k němu do kanceláře, má je tam na knihovně.
07. 11. 2013 | 09:30

rejpal napsal(a):

Josef
Osobně vidím problém úplně jinak. Tohle paušální a černobílé odsuzování umožňuje dokonale zamaskovat konkrétní případy. Díky čemu vznikla dnešní podnikatelská impéria? Kolik lidí získalo první kapitál jako taxikáři, veksláci a různí šizuňkové v šedé zóně minulého režimu, odkud nebyli posláni do cel díky úplatkům nebo službičkám pro StB?
Nedokázali nebo nechtěli jsme dokázat ani rozpustit stranu, která měla největší odpovědnost za minulý režim (a kdo měl v první polovině 90. let moc to udělat?). Bývalé nomenklaturní kádry jsme pustili do politiky i ekonomiky (se státními zakázkami samozřejmě), aniž by se někdo zajímal, kde vzali peníze. Místo toho všeho vznikl lustrační zákon, který má spoustu much a jeden zcela deklarativní, bezzubý a zbytečný zákon, protože z něj neplynou absulutně žádné důsledky.
A kdo vlastně je v dnešní KSČM? Pár dosluhujících stalinistů, dnes už zcela neškodných (ta Moskva už není tehdejší Moskvou), spousta přesvědčených komunistů (ti kariérní z valné většiny šli za lepším jinam) a nová generace, která s tím, co se dělo dřív, nemá osobně společného vůbec nic. Je bývalý komunista, dnešní pravičák (třeba Štětina) lepší než třeba Dolejš?
A vůbec, co ohrožuje současnou společnost víc - globalizace ekonomiky, která má za následek klesající význam státu (to nemá nic společného s EU) nebo strana, která žádné nadnárodní mocensky ani kapitálově silné zázemí nemá (ona ho už neměla ani koncem 80. let, proto přišla o svá privilegia).
Dnešní režim dělá stejnou chybu jako ten před ním. Přemalovává histori černobílými barvami. Protože minulý režim vznikl na zločinném základu, špatně bylo všechno. Takhle jednoduché to ale není. A mimo jiné i to černobílé pojetí vyvolává reakci - nostalgii. I to už tu bylo. Když komunisté abstrahovali od dějin ČSR za první republiky, a líčili je černobíle, zapomínalo se na problémy, politikaření a ne zrovna ústavní počínání v řadě věcech z oné doby.
Existenci politické strany nelze řešit historicky. Už proto, že strana se může přejmenovat (což udělala ve většině zemí okolo), a tím se formálně od své historie odstřihnout. Do hlav bývalých členů té původní beztak nikdo nevidí. A ideologicky? Až se stát začne zabývat tím, proč tu opravdu je, a ne řešit sám sebe a výhradně hmotné zájmy lidí u moci, bude po problému.
07. 11. 2013 | 09:54

F.Srbek napsal(a):

Dobře napsáno.
07. 11. 2013 | 10:06

buldatra napsal(a):

rejpale,

zkoumat do hloubky příčiny se nenosí, protože se u toho musí myslet a jednomu to dá práci.
Proto jsem rád, že se snažíte.

Znám je fakt, že než nořit se do hlubin příčin, je jednodušší plavat na hladině následků a neustále to přežvýkávat, anebo lépe.přijmout to už předžvýkané o což se stará propaganda.
I Žák se o to stará, když už jsme na jeho diskuzním prostoru. Snad to adresát vaší repliky pochopí.

Mlácení prázdné slámy je zábava obecně oblíbená, protože jednoduchá, na mozkovnu a její využití nenáročná.

A tak bude nečesaná nemytá veřejnost neustále dokolečka řešit korytářské půtky mezi sosany, předtím mezi odesáky a topáky a lidemáky a potom se vrhnou na koleno tč. ovázané v Lánech a pak hupky šupky na seriálek a oddávat se vymyšleným figurkám a jejich pseudoosudům..Což za ně levou zasní vyřeší Horvát, bývalý to lodník.

Von tam někde někdo nahóře to nakonec nějak zrejžuje a vyřeší a naservíruje k sežrání a pak budeme v shluku společném do detailu řešit další blbůstky z jeho činnosti vzniklé. A stále dokola.
Jen podstata se bude nerušeně a v klidu rozvalovat na dně nepoznaná.
A tak je to správné, tak to má být, protože je to základ toho našeho systému.

A demokracie nám mezitím proteče mezi prsty úplně a pak se jednoho rána člověk probudí a zjistí, že je po srandě.

A ani Žák o tom nic nenapíše a když jo, tak maximálně do šuflete.

PS
Jeden by až řekl, že to třeba někdy nějaká analytička zanalyzuje, když už ji tady máme.
Ale asi má slabé brýle a do té hloubky nedohlédne.
07. 11. 2013 | 12:20

rejpal napsal(a):

buldatra
-:)
Když už je tak řeč o systému. Systém naší společnosti je konzumní. Jeho krví jsou peníze a ty musí kolovat (jak kolují, a jak moc nejde o kolování, ale o odtok kamsi do paralelních systémů, to je někdy lepší nevědět). K tomu kolování patří i dluhy. Dlužníci si rádi půjčují a umořovat dluhy se jim nechce. Věřitelé rádi půjčují a taky moc nestojí o umoření dluhů. Vždyť z úroků se dá žít donekonečna. A před nějakou dobou se větší množství vlád najednou rozhodlo, že s dluhy je třeba skoncovat a musí se podvázat tepny. Tepny se podvázaly, dluhy rostou dál, výsledkem je jen že výrazně narostl počet lidí, kteří na tuhle terapii doplácejí. To vše se obecně ví.
Otázka zní - jsou státní dluhy opravdu smrtonosnou pastí? Nebo jsou nezbytným průvodním jevem celého systému, a jediné, co je třeba, je hlídat, aby stát byl schopen splácet úroky.
Pokud je tomu tak, pak jedinou cestou k oddlužení je zásadní změna celého systému (neboli myšlení a životního stylu). Ono k ní jednou stejně dojde, protože surovinové kapacity nejsou nekonečné. Ale v situaci, kdy není jiná možnost, to jde, preventivně si tu změnu celého žiotního stylu a ještě k tomu v demokracii vůbec nemumím představit. Nikdo se svého pohodlí a vymožeností nevzdá, a politici to vědí.
07. 11. 2013 | 12:38

buldatra napsal(a):

rejpale,

domnívám se, že

vzdávání se vymožeností a pohodlí je jedna věc a zadlužování je věc druhá.
Obé je věc systému.

Je systém, ve kterém někdo udělá dluh za vás a vy o tom nemáte tušení, o vašem souhlasu s tím, že vás ten někdo dluh udělá, nehovoře. Nebo o tom tušení máte, ale jste proti tomu zcela bezmocný.
V tomto systému je ztráta pohodlí a vymožeností následkem dluhu možná bez vašeho přičinění a souhlasu.

Je systém, který vytvoří dluh, pokud si to náležitě poučená většina přeje a vyjádří své přání jasně a zřetelně.
Pak je ztráta pohodlí a vymožeností jednou z nabízejících se možností s dluhem spojených. Menšina se sveze, ale může proti tomu účinně bojovat a má šanci situaci zvrátit. Proč? Inu už jen proto, že o tom ví.

V systému prvním vás může překvapit nečekaná Kalouskova složenka.
V systému druhém souhlasíte od počátku s možností Kalouskovy složenky a tuto možnost zahrnete do úvahy pro případ vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s vytvořením dluhu.

A tak dále.

Podstata dluhu, který se šíří světem dle zákona padajícího hovna je v tom, že onen dluh vytvořil zhusta zástupce bez vědomí, či vědomého poučeného souhlasu zastupovaného.
Pak je řada na zastupovaném, kterému dluh byl nadělen.
Buď to skousne, nebo neskousne.

V prvním systému se automaticky předpokládá, že skousne. Nepředpokládá se, že jednoho krásného dne se koncák prostě nasere a v množství větším než malé vyběhne do ulic a vyběhne s dluhem a se zástupci, kteří dluh, či dluhy nasekali. Jako třeba na Islandu.

V systému druhém, většina s dluhem souhlasila a platí společně s těmi, kdo nesouhlasil. Ti, co souhlasili se ale nesmí divit, když to od menšiny schytají. Příště si už možnost dalšího zadlužení rozmyslí sakra lépe.

Poučení pro věřitele?
Lichva se nemusí pokaždé vyplatit.
Lichvář může být také vyplacen bičem, stejně jako kterýkoliv jiný zloděj a podvodník..
Výhodou lichváře, či bankxtera je v tom, že při svém podnikání nemusí zvedat nic těžkého a vydělává balík.

Všecko má svá pro a proti.
07. 11. 2013 | 13:55

šašek z Jihlavy napsal(a):

"Výhodou lichváře, či bankxtera je v tom, že při svém podnikání nemusí zvedat nic těžkého a vydělává balík."

Buldatro, mnozí z nich mají těžkou p.del a občas ji musí zvednout, jinak souhlas.
07. 11. 2013 | 14:34

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pánové rejpale a buldatro,
pokud sem ještě nakouknete - napadlo mě, že čest a sláva lidem, kteří se snaží něco vyrábět, vyvíjet, vynalézat atp.
Když na každém kroku slyšíme o outsourcingu ve státních institucích, o hanebném pouštění žilou veřejným financím ze strany různých právnických, poradenských, marketingových a reklamních agentur a institucí, musím kroutit hlavou, že to tak dlouho funguje. A že to nejsou schopni řešit ani ti lotři na pravici nebo na levici, pak už nevím, kdo by měl být tím spasitelem. Okamura to zjevně nebude, velký Andrej by snad mohl, ale nejdřív musí rozpoznat, kdo se k jeho ANO přifařil z prospěchu a myslí tím NE. A to se mi jeví jako přetěžký úkol, než se to zjistí, může být všechno vtahu.
Vidím to na předčasné volby.
07. 11. 2013 | 15:18

omluvte hrubou mluvu z kurníku napsal(a):

šroube plivete sice hezky, ale sobě na klopu.
tentokrát má paní Šauerová pravdu, dokonce se vztahující i na ministry bez seslí neb i oni hlasují o záležitostech jiných resortů v rámci kolektivního orgánu.

právní rámec platí od r.92 a doposud všichni, opakuji všichni ministři-i bez seslí- museli dát čistý lustrák.
Karel dokonce dvakrát a podsouvat jako on Zemanovi, že jedná jako Šlouf-či jako místní vypatlaní novinářští mágové- je blbost.
To nechce Zeman, ale mechanismus jmenování vlády, A když se Havlovi nechtělo jmenovat Kavana a Grulicha, nakonec musel, protože oba předložili-světe div se- čistý lustrák.
Proč se ptejte jiných.

O to zřejmě usiluje a zřejmě toho po čase docílí i velkopekař, protože nikdo u soudu neprokáže vědomou spolupráci. Ale to chvíli trvá.

a tak jsou argumenty pana žáka, že největší autorita práva nečetla novou verzi, poněkud zvláštní, ale buďme shovívaví.
Prostě se téhle partě zastesklo po dobách, když byly s rudochy-pravda vyhozenými-jedna rodina a teď hledají, jak právo ohnout aby jejich potomci typu Dientsbiera opsali kruh a zasedli tam, kde ta´tka začal.

Když bude chtít Zeman po velkouzenáři lustrák, spustí jeho obdivovatelé povyk, že je jako Šlouf, když ne spustí povyk,že lustrák nechce a otevírá vrata agentům StB.

Měl jsem Vás za chytřejšího.
Když si chce sosan s rudochem dát francouzáka, ať zákon zruší, ale neohýbá dle potřeby.
A žaloby mladého Dientsbiera k Císaři pánu za vlastizradu alfa samce-asi už chystá novou na Bimba- jsou dobré tak na internet, právnická fakulta se jimi baví.

Pro aktuálne.cz zpravodaj Fanda
07. 11. 2013 | 16:33

do nebíčka nebo do peklíčka HIV? napsal(a):

pane Karlachu, přijde na to jaká.
Skrz některou černou díru se dostanete i do nebe.
07. 11. 2013 | 16:38

šašek z Jihlavy napsal(a):

do nebíčka nebo do peklíčka HIV? napsal(a):
pane Karlachu, přijde na to jaká.
Skrz některou černou díru se dostanete i do nebe.
07. 11. 2013 | 16:38
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zase jeden, který má černobílé vidění. Jsou i jiné barvy, třeba zrzavá.
07. 11. 2013 | 16:47

Marty napsal(a):

Alice - ty seš tak primitivně hloupá, jako u nás ve škole bývala Anka řídících. Musím ti říct, že kdyby blbost uměla na kole, musela bys do kopce brzdit. V r. 68 dle tebe 8 mrtvých, to ti asi vyprávěl milicionář soudruh tatínek, nebo soudružka maminka, viď ? Kdyby jsi nebyla postižená, tak bych ti doporučil, trochu si o 68. roku přečíst na internetu, kde je vše zdokumentováno.

Mílo, ty milicionáře jsem viděl v akci několikrát, jsem již dost starý, ale paměť neztrácím.
Gudko, něco si o brutální měnové reformě přečtěte, ne ovšem od komunistických " historiků ", já sice ještě mladý ale reformu pamatuji, chodíval jsem nakupovat potraviny s lístkama, tak když nic nevíš, tak tady neplácej bludy. Já ti to tady vysvětlovat nebudu, i když bych mohl.

Alice, přečetl jsem si tvůj příspěvek a musím konstatovat, že dlouho jsem nic hloupějšího nepotkal. Víš o tom, že jsi nemocná ? Že jsi postižená oligofrenií ? Zkus to léčit jestli to ještě půjde a hlavně neposlouchej již soudruhy rodiče, mají na tebe špatný vliv. Hlavně pamatuj, komunismus je největší svinstvo v dějinách lidstva, zůstavají po něm mrtví a zbídačení lidé. Za Stalinovy vlády v Rusku v době kdy začínalo období " Velkého teroru ", stálo život miliónů lidí. Mezi roky 1929 - 53, se počet obětí odhaduje na 22 miliónů. V r.1937 - 38 podle archivů, NKVD zatkla 1 548 367 osob, z nichž 681 692 bylo zastřeleno. Dále Polpotův režim, genocida, masové vraždy, Rudí Khmérové - Kambodža, 2 mil. mrtvých, maoistický režim, zavedli zemědělský komunismus a lidé umírali hladem. Svazačko, pamatuj co říkal s. Lenin s. Stalinovi, " učit se, učit se, učit se ".
07. 11. 2013 | 21:24

rejpal napsal(a):

šašek z Jihlavy
Je to dost možné. Osobně z toho ale nadšený nejsem. Ani ne tak kvůli předčasnosti, to se stává, ale spíš kvůli tomu, že po nich může být situace ještě zamotanější, protože budou kandidovat stejní lidé, vnitřní problémy stran budou stejně nevyřešené jako teď a animozity na všech stranách budou spíš silnější než slabší.
Ty minulé si navíc nevynutil náš hlas, ale úplně jiné okolnosti. A nejspíš by k nim přišlo ještě méně lidí.
08. 11. 2013 | 08:54

buldatra napsal(a):

šašek z Jihlavy napsal(a):

... pak už nevím, kdo by měl být tím spasitelem. Okamura to zjevně nebude, velký Andrej by snad mohl,...

Spasitel může být klidně i sprasitel.
Obzvlášť, když dělá do politiky.

A tak mrkněte, pane šašku, jste-li si něčím nejist, s čím kdo vlezl do voleb a co obsahoval jeho volební program a co říkal a sliboval a tak a co říká ještě dnes.

Okamura vlezl do voleb s přímou demokracií a její podstata sama o sobě spasitele vylučuje. Leda, že by spasitelem byli občané sami sobě, protože o tom přímá demokracie je.
A hlásal, Okamura ten, že chce prosadit přijetí zákona o referendu.
A jestli se to podaří, tak odvolatelnost a trestní odpovědnost politiků a podobných nešťastníků, ale to lze jen pomocí hlasu lidu v tom referendu.
Do vlády nechce, ani jako spasitel, páč je asi realista a není vygumovanej jak John. Inu, žaponec.
Jsem rád, že je a držím mu palce.

Babiš vyrukoval s programem který se spasitelství dost podobá.
Uděláme támhleto a todleto, tamto zrušíme a ono prosadíme, páč ti před náma to sprasili.
To je prográmek se spasitelskými ambicemi. Klasika, i když abgrejdovaná..
Vezměme možnost budoucího působení samotného pana Andreje ve financministerském křesle (nebo jako muž v pozadí, financministra-anobabišovce úkolující a na jeho konání dohlížející). Spasitelství pak bude prosazováno pomocí působení ve vládě, společně s jinými koalopartajemi, u čehož nemohou chybět lidovci, samozřejmě. Pardón, newlidovci.
Nicméně, držím palce i Babišovi, aby se mu to dobré, co chce pro nečesanou nemytou veřejnost učiniti povedlo.

Ne, ne, pane šašku, jednoduché a jednoznačné nic nebude.
Je to jak schorobou, na kterou si jeden zakládá dvacet let.
A pak si myslí, že pandochtorův prášek ho za pár dní vykurýruje.
Ne, nevykurýruje.
Léčba takového neduhu trvá podstatně déle, ale není nemožná.
Musí se s ní však začít, dokud to není letální.
08. 11. 2013 | 10:42

K.V napsal(a):

Marty, na alici nesahej, to co napsala 6,11 v 11,09 je to nejchytřejší co v diskusi u tohoto blogu zaznělo
08. 11. 2013 | 12:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy