Radar v Česku

10. 10. 2009 | 23:37
Přečteno 4469 krát
Komentář k odstoupení USA od úmyslu postavit v Brdech radar. (Psáno pro ČRo6)

Vzhledem k tomu, že radar na českém území odmítalo konstantně okolo 70 procent obyvatel, rozhodnutí Obamovy administrativy projekt zastavit nejspíš většina přivítala s ulehčením. Reakce stoupenců radaru byla zase úměrná očekáváním, které si od instalace slibovali.

Pokusme si rekapitulovat, jaká to byla očekávání:
Zaprvé, Česko a Polsko měly mít s USA nadstandardní vztahy. Ačkoliv oficiální zdůvodnění radaru hovořilo o hrozbě z Iránu, čeští stoupenci radaru o něm nedvojsmyslně mluvili jako o obraně proti Rusku. Ne snad ve smyslu, že by radar dokázal ČR obránit proti raketovému útoku, ale že USA nepřipustí, aby u nás došlo ke zvratu, kdy by se u nás opět uplatnil ruský vliv. V Polsku byla tato argumentace ještě naléhavější.

Zadruhé, argumentovalo se vděčností za přínos USA k poražení světovládných choutek Německa v obou světových válkách.

Zatřetí, bezostyšně se tvrdilo, že projekt je součástí strategie NATO a že ostatní spojenci jeho realizaci vítají.

Stručně řečeno, politici, kteří umístění radaru podporovali, by byli nejšťastnější, kdyby se česká republika stala jedním ze států USA. „K velikému tomu tam přichyl se dubisku“, veršoval Kollár, maje na mysli carské Rusko. Jak víme, byla by to katastrofa. Jenže přimknutí k Bushovým USA by bylo katastrofou nemenší. Proč?

Bohužel, až na výjimky se zastánci ani protivníci radaru neptali na kontext zahraniční politiky USA, jemuž měl radar sloužit. A ten je přitom klíčem k rozhodnutí, jestli jsme měli instalaci radaru podporovat nebo ne.

Americkou zahraniční politiku mnoho let provází rozpor mezi izolacionisty a těmi, kteří chápou, že USA mají určitou odpovědnost dění ve světě. Když prezident Wilson po první světové válce pomáhal založit Společnost národů a snil o nové světové architektuře, která přinese svět bez válek, Kongres udělal otočku o 180 stupňů a oddal se „splendid isolation“, nádhernému odloučení. Evropu s jejími problémy poslal k šípku. Změna kurzu přišla až po útoku na Pearl Harbor, tedy, připomeňme si, po anexi Porýní, anschlussu Rakouska, mnichovské dohodě, protektorátu Böhmen und Mären, útoku na Polsko, Finsko – ruské válce, bombardování Londýna, dobytí Belgie, Nizozemska, Dánska, Norska, Francie, dobytí Jugoslávie, útoku na Sovětský svaz, atd. Nic z toho USA z nádherného odloučení nevyburcovalo. Jenom v březnu 1941 Kongres odhlasoval půjčku pro Británii a další země, posléze i pro SSSR. Británíe ji splácela až do roku 2006.

Propagátory izolacionismu byli obvykle republikáni a v republikánské straně se udržovalo křídlo, které americkou angažovanost v nadnárodních společenstvích jako OSN snášelo s nechutí. V devadesátých letech, po rozpadu sovětského bloku, se na intelektuální scéně USA zformovala třetí generace tzv. neokonzervativců, jejichž zajímavou genezi zde nemůžeme sledovat. Odchod vojsk USA z Iráku bez svržení Saddáma Husejna, který prezident Bush starší v roce 1991 prosadil, je odcizila od republikánské strany. Ale ani relativně aktivní zahraniční politika za Clintonovy éry je neuspokojovala. Měli vyšší cíle, které v roce 1997 vyjádřili v manifestu Projekt pro nové americké století (PNAC).

Projekt vidí devadesátá léta jako vítězství USA ve studené válce, které se staly jedinou supervelmocí. Varuje před tím, že váhavou zahraniční politikou může USA tuto pozici ztratit. Proto navrhuje:
 podstatné zvýšení výdajů na obranu
 posílit vztahy k demokratickým spojencům a napadnout režimy nepřátelské našim zájmům a hodnotám
 podporovat ekonomickou a politickou svobodu v zahraničí
 přijmout odpovědnost za jedinečnou roli USA za zachování a rozšíření mezinárodního řádu přátelského naší bezpečnosti, prosperitě a hodnotám.

Manifest podepsala celá řada vlivných lidí, jako Dick Cheney, viceprezident ve vládě Bushe mladšího, Donald Rumsfeld, ministr obrany, Jeb Bush, bratr prezidenta, Paul Wolfowitz, náměstek ministra obrany, Francis Fukuyama, autor Konce dějin, Donald Kagan, známý profesor historie a řada dalších neokonzervativců. Fukuyama se později od projektu distancoval.

Stojí za to si promyslet, co body manifestu znamenají. Nic víc a nic méně, než organizaci světa podle přání USA podpořených vojenskou silou. Ovšem kde se idealismus snoubí s vojenskou silou, je třeba velmi zbystřit pozornost.

V roce 1997 však prohlášení neznamenalo mnoho, pouze Rumsfeld vedl komisi, jejímž výsledkem byl projekt globální protiraketové obrany Spojených států proti ojedinělým útokům balistickými raketami. Kongres projekt odsouhlasil v roce 1999.

Ani po nástupu G. W. Bushe do úřadu se z počátku nic nedělo. Cheney nebo Rumsfeld byli spíš praktiky než ideology. Ovšem k radikální proměně dochází po útoku na Světové obchodní centrum v roce 2001. Otevřela se cesta k útoku na Irák, i když bylo zřejmé, že Saddám Husejn, socialista, nemá s radikálním islámem nic společného. Proč tedy to odhodlání zlikvidovat irácký režim?

Irák hrál v přemýšlení neokonzervativců klíčovou roli. V článcích vlivných autorů jako Williama Kristola a Roberta Kagana se řešil problém bezpečnosti Izraele. Neokonzervativci, nebo alespoň jejich většina věřila tomu, že po pádu Saddáma Husejna vznikne na Blízkém východě demokracie, v níž najde Izrael i USA spojence, s jehož pomocí se budou USA moci odpoutat od zkorumpovaných arabských režimů jako je Saudská Arábie, které jsou Izraeli nebezpečné, a budou moci účinněji prosazovat jejich demokratizaci. Nakonec se Blízký východ promění v oázu míru a demokracie.

Nepřipomíná to pohádku, jak si Hurvínek představoval válku? Obávám se, že ano, ovšem v tomto případě nešlo o neškodného Hurvínka, ale o velmi dobře zorganizovanou a vlivnou lobbyistickou skupinu, jejíž vliv na americkou zahraniční politiku se po září 1991 stal dominantní. „Bushova doktrína“, jak tisk pojmenoval Strategii národní bezpečnosti USA vydanou v září 2002, pět let po manifestu PNAC, rozpracovává teze manifestu do podrobností. Jde o doktrínu preventivních válek.

„Musíme odstrašit a bránit se proti hrozbě před tím, než se realizuje, (…) i tehdy, zůstává-li pochybnost o čase a místě útoku nepřítele (…) Spojené státy budou, pokud to bude nutné, jednat preemptivně.“

To je doktrína, která vychází z amerického unilateralismu, ignorování mezinárodních institucí a mezinárodního práva. USA se nevážou nejen na OSN, ale už ani na NATO. Je to obrat v americké zahraniční politice o 180 stupňů, ovšem za nadšeného potlesku neokonzervativců.

Výsledkem je válka v Iráku, kterou označil na porušení mezinárodního práva i Lord Bingham, předseda Nejvyššího soudu v Británii, bohužel až po odchodu z funkce. Válka vedla k hluboké roztržce mezi USA a některými západoevropskými spojenci, k pokusu Rumsfelda rozdělit Evropu na starou a novou, ke zhoršení vztahů mezi USA a Ruskem, k podstatné ztrátě prestiže Spojených států po odhalení týrání vězňů ve vězení Abu Ghraib a technik výslechů označených jako mučení.

V tomto kontextu, tedy unilaterární zahraniční politiky USA a teorie „benevoletní hegemonie“ opřené a vysoké investice do ozbrojených sil je třeba analyzovat budování globální antiraketové obrany Spojených států, do něhož patřil i projekt výstavby radaru v České republice a antiraketové základny v Polsku. Uvědomíme-li si, že od sedmdesátých let minulého století spočívala globální rovnováha na zákazu antiraketových systémů, je zřejmé, že Bushova unilaterární politika a vypovězení smlouvy se Sovětským svazem o omezení systémů antibalistických raket z roku 1972 nutně vedla k znejistění Ruska a k jeho rozhodnutí vyvíjet nové raketové systémy, které proniknou antiraketovou obranou. V delším horizontu by tato politika vedla ke spolupráci Ruska, Činy i Indie a dalších zemí, protože „benevolentní hegemonie“ opřená o ozbrojené síly by ohrožovala všechny regionální mocnosti. Konec konců, zásah proti Iránu a strategický cíl „zastavit Čínu“ se v neokonzervativních textech běžně diskutuje. Sporadicky i možnost útoku na Rusko, jehož oslabenou odpověď by zachytil právě systém protiraketové obrany.

Bylo tedy vysoce pravděpodobné, že nová americká administrativa zahraniční politiku změní.
To se také stalo. Manévr to byl opatrný, protože zastánci unilateralismu ji jistě nařknou z ohrožení zájmů USA. Ve skutečnosti jde o jedinou možnou racionální zahraniční politiku. USA nemohly hrát roli světového četníka ani v časech Vietnamu, natož nyní, kdy jsou hluboce zadlužené a přetížené válkami, které vedou. Jedině spolupráce a partnerské vztahy s ostatními zeměmi může pomoci alespoň nějak zvládnout problém zemí jako je Irák, Afghánistán, Somálsko nebo Severní Korea. Je dobře, že to nová administrativa ví. Jestli se jí mimořádně obtížné dědictví po G. W. Bushovi podaří zvládnout, je jiná otázka. Měli bychom jí v tom – ve vlastním zájmu – ze všech sil pomoci. Proč neukážeme vděčnost Americe tím, že přijmeme některé vězně z Guantanáma?Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

yara napsal(a):

Vynikající článek od informovaného a vzdělaného člověka. Jen tu poslední větu jsem nepochopil, snad to byla ironie. Proč nevrátit vězně tam, odkud byli odebráni! Vlastně pokud to byli teroristi: Potrestat a zavřít nebo pokud jsou nevinní, s hlubokou omluvou vrátit a dopravit je s odškodněním domů!
11. 10. 2009 | 00:31

Midori napsal(a):

Zajímavý rozbor, až na tu poslední větu.
Vězně ať si rozebere Schwarzenberg, Parkanová, Topolánek, Vondra, Havel, a ostatní radaristé, kteří dokonale kašlali na mínění lidí obyčejných i zdravé názory skutečných odborníků.
Ať se o ně tito exponenti dobře starají.
11. 10. 2009 | 00:46

Jozef napsal(a):

Pan sefredaktor,
v mainestreemovych mediach su to vsetko veci tabu.Co sa deje?
Ste na odchode z funkcie a preto mozete aj otvorit trochu usta ako spominamy Lord Bingham?
Alebo dozrela doba, staci trochu zabojovat a smrtelne nebezpecny kryptofasisticky New World Order posleme do smutnych dejin?

Myslim,ze dozrieva doba.
11. 10. 2009 | 00:47

schlimbach napsal(a):

to autor
vynikající článek + souhlasím s poznámkou yara.
11. 10. 2009 | 00:48

tyrros napsal(a):

Proč neukážeme vděčnost Americe tím, že přijmeme některé vězně z Guantanáma?

Třeba proto, že by se tím mučení legitimizovalo? Že bychom tím přijali spoluzodpovědnost? Že bychom už nebyli na straně nevinných?
11. 10. 2009 | 01:04

mp napsal(a):

Konečně někdo nalil čistého vína. V této souvislosti mě ale o to víc udivuje, že ačkoli USA je dobře známa nechuť k radaru ze strany občanů Česka, dovolují si vypravit do Čech na podzim jakousi misi, která má prý "zmírnit roztrpčení Čechů" z neslavného konce radarové akce a nabídnout nám když ne radar, tak rovnou rakety a ještě k tomu s velitelstvím. Místní raketový fanklub se měl vyjádřit v tom smyslu, že tentokrát bude vyjednávat ve prospěch instalace tohoto systému "velmi tvrdě". Něco tak nehorázného jsem už dlouho nečetla. Názor většiny občanů dobře znají a přesto si tihle lidé myslí, že je možné o tom jednat? A navíc, abychom jako členská země EU vedli jednání s USA o umístění vojenských zařízení bez vědomí ostatních členských států? Staneme se snad jakýmsi Trojským koněm Ameriky v Evropské Unii?
11. 10. 2009 | 01:44

fred napsal(a):

PNAC podepsal i Havel s Vondrou.
Jen bych ctěl dodat, že Hitlerův projekt Třetí říše byl proti PNAC podstatně skromější.
11. 10. 2009 | 02:55

Béda napsal(a):

Autor,

Jedno upřesnění a pár dodatků.
Útok na WTC neproběhl 11/9/1991 ale 11/9/2001.

Projekt PNAC krom jiného prioritně pojednával o strategii udržení americké dominance ve světě i za cenu paralelního vedení několika válek. USA podle PNAC měly usilovat o zábor klíčových strategických míst (kromě jiného do střední a východní Evropy) a ovládnutí strategických zdrojů.

Rodina Bushů, p. Rice... byly typickými představiteli ropně-plynařské lobby.

Otázka je, co znamená "pomoci zvládnout" (situaci v Iráku, Afghánistánu, Pákistánu, Íránu).

¨Poslední poznámka: Nevidím jediný důvod, proč by měli být na území ČR přesunuti Američany z různých zemí zadržovaní a mučení lidé. Jestliže jsou vinni, ať je proti nim vznešeno obvinění u mezinárodního soudu a jsou po zásluze potrestáni. Jestliže jsou nevinni, ať je USA odškodní a propustí - nejlépe ve své vlastní zemi.
11. 10. 2009 | 07:40

franta64 napsal(a):

Pane Stejskale, neodporuje Replica Watches kodexu ? Proč podobné "příspěvky" tu i jinde trpíte ?
11. 10. 2009 | 08:59

veverka napsal(a):

To je zajímavé že zde pan Žák publikuje svůj text až dnes,když už je po radaru veta. Proč to nešlo dřív? Takto na rovinu popsané skutečnosti jsem v našich médiích četl bohužel jen v Britských listech. Všude jinde ticho. Co je to s našimi médii? Komu slouží? Nepřipadáte si trochu jako ten lord Bingham,který řekl pravdu o Iráku až když už odešel z funkce? Každopádně lepší pozdě,než nikdy. Budete moci napravit svou chybu tím,že budete psát stejně otevřeně a hlavně včas o těch raketách a velitelství,co nám sem chtějí hodní Amíci šoupnout místo radaru. Třeba už tentokrát budeme moci tuto věc na svém území zamítnout my Češi sami,místo toho abychom čekali jak se rozhodne náš momentální velký bratr.
11. 10. 2009 | 10:06

Rumcajs napsal(a):

Zák:

Chlape!
Takovou dobu na študiích a nic ?

Včem je radar konfrontační ?

Nevyprovokovali jsme náhodou druhou světovou válku tím, že jsme si postavili Haničku ?
11. 10. 2009 | 10:11

pumprlidentlich napsal(a):

Trapný pokus o popularitu, ale biomasa byla rychlejší.
11. 10. 2009 | 10:16

A.K. napsal(a):

Pane Žáku, obsah vašeho článku nelze odmítnout, ale pochválit, až na jedno. Vězni z Guantanáma. Viděl jsem titiž mnoho dokumentů publikovaných medii, o pochybnosti presentace 11. září 2001, kde je spíše Bushova adninistrativa z tohoto zrůdného činu obviněna. Je li to tak, jak v dokumentech uváděno, pak by vězni z Guantanáma měli dostat odškodné a pustit je z vězení.
11. 10. 2009 | 10:28

Lex napsal(a):

Dobrý článek, díky za něj. Jen se ptám, spolu s veverkou, proč až dnes, po odchodu GWB ze scény, pro odmítnutí brdského radaru Obamovou administrativou, po udělení Nobelovy ceny míru Baracku Obamovi (a tím potvrzení pozitivity jeho směřování politiky tím nejokatějším způsobem). Na projekt PNAC jsem na těchto stránkách ve svých komentářích vícekrát poukazoval pod blogy jiných autorů. Nikdy nikdo z nich na ně nereagoval. Nikdo. Jakoby ten projekt neexistoval, jakoby nebyl tím nejzřetelnějším katechismem pro politiku GWB a neoconů v zahraniční politice obecně.
Až nyní, po letech Václav Žák. A to ještě o PNAC informuje způsobem velmi, velmi mírným, odtažitým, jen jakoby odsuzoval, že si opilec odříhnul svůj kablík bramborového salátu do křoví. Až to doplnil Béda: "Projekt PNAC krom jiného prioritně pojednával o strategii udržení americké dominance ve světě i za cenu paralelního vedení několika válek. USA podle PNAC měly usilovat o zábor klíčových strategických míst (kromě jiného do střední a východní Evropy) a ovládnutí strategických zdrojů." Což je to, oč tu běží - surovinové zdroje a budoucí americká nadvláda nad nimi získaná jakýmikoliv prostředky.
Kde jste byl, pane Žáku, těch několik let? Kde byli socialisté při kritice brdského radaru a dalších kroků USA k získání trvalé světové hegemonie, která jim spadla do klína s opilcem Jelcinem?
11. 10. 2009 | 10:40

wbgarden napsal(a):

Budu neuatále opakovat...
http://www.ateo.cz/f/images...
Ó bama mia
11. 10. 2009 | 10:42

Jozef napsal(a):

Pan sefredaktor,

predstavili ste dostatocne zretelne tvrdu,velmi tvrdu politicku realitu.
Doplnim len jednou poznamkou a dam kratke zasadne odporucanie.

Niektori Izraelci su ochotni za svoje pomylene zaujmy bojovat takpovedia do posledneho Americana a Europana.Vsetci to vedia.A vsetci tusia alebo vedia,ze vzhladom na demograficky,ekonomicky a obecne politicky vyvoj politika tychto Izraelcov je sebevrazedna!

Co odporucam.

Len to,co kaze zdravy rozum,co pripusta jednoducha matematika rozlozenia sil.
A co ma podporu mozno vacsiny informovanych diskuterov aj na tychto blogoch:

Okamzite zastavit utoky na afganskom,moskovskom a iranskom fronte.V Afganistane a v Irane zastavit prehrate vojny priamym vyjednavanim s odporcami ako s rovnocennym partnerom.

Zastavit vsetky utoky na Moskvu,vratane masmedialnych,stiahnut z Ruska vsetky armady,vratane tretosektorovych,zastavit boje na fronte kyjevskom,gruzinskom a na inych protimoskovskych frontoch.
Naopak posilnit EU o bohatu a suverennu moskovsku provinciu,cielavedome posilnovat europsku civilizaciu v priestore od Atlantiku po Vladivostok........
11. 10. 2009 | 12:50

Vaclav Zak napsal(a):

To lex: k úmyslu stavět radar jsem napsal komentář v únoru 2007. Těžko můžu za to, ře málo lidí poslouchá ČRo6. Zveřejnil jsem ho proto v blogu znovu.
Jinak je pravda, že PNAC počítal s možností vedení paralelních válek.
VZ
11. 10. 2009 | 17:43

Lex napsal(a):

Václav Žák
Pane Žáku, ohledně US radaru jsme na jedné lodi. Zcela akceptuji Váš článek, který jste nyní znovu otiskl. Já navíc neopomíjím ani názory lidí, jako je Naom Chomski a jiní, kteří tvrdí, že radar měl být součástí plánů útočných válek (konec konců, jaký je rozdíl mezi útočnou a obrannou válkou - jen politický).
PNAC http://www.newamericancentu... nejenže počítal s vedením těch válek, z hlediska nerem mezinárodního práva to bylo koncentrované zlo.
11. 10. 2009 | 19:12

Bann napsal(a):

Je to jako od Zaorálka. Autorovi Amerika smrdí. Byl někdy komunistou? V životopisech se uvádí pouze disidentství.
Mně se také mise v Afgánistánu či Iráku nelíbí, ale viděl bych za tím spíš židovský kšeft.
11. 10. 2009 | 19:31

Hans napsal(a):

Pane Žák, proč nedoporučujete předat mučené vězně největšímu kamarádům USA - Izraeli, který je záruka demokracie? Proč je cpou do EU? My jsme smetiště lumpáren USA? A jen na okraj, nepochopil jsem tu naší vděčnost USA. Vysvětlete, za co? Proč se pořád mluví o vděčnosti a nikdo nechce prozradit, za co. Havla chápu, bez CIA by nebyl spisovatel a ani dramatik, jen obyčejný obejda. Parkánová asi dostala velké všimné za radar a protoasi ta Indulona a výti. Ale co vy? Byli to také prašule?
11. 10. 2009 | 19:37

Lex napsal(a):

fred
Havel a Vondra nejsou signatáři PNAC jako takového, v rámci tohoto projektu podepsali (vedle nich ještě Ivan Vejvoda a Martin Šimečka) jen "Otevřený dopis hlavám států a vládě Evropské unie a NATO z 28.9.2004", kterým prostřednictvím čečenského teroristického útoku v Beslanu 1.9.2004 PNAC zaujímá postoj k vnitřní situaci v Rusku, zejména poté, co se prezidentem stal Vladimír Putin - http://www.newamericancentu...
Je pochopitelné, že mocensky, politicky a ekonomicky rozpadlé Rusko z doby bačování Borise Jelcina jim nevadilo. Jelcin měl, podle mne, jednu nezpochybnitelnou zásluhu - že to byl právě on, kdo za svého nástupce vybral Vladimíra Putina.
A všechny modré sojky, které mi teď budou nadávat, ať mi políbí šos. To nemá nic společného s rusofilstvím, ale se světovou bezpečností, která byla přes padesát let spolehlivě založena na rovnováze jaderného odstrašení. A ztěží tomu může být jinak, leda by skutečně zvítězila vize Baracka Obamy. Jenže ta vize bude vítězná, bude-li přesto podepřena vojenskou silou, byť ji nebude třeba použít.
11. 10. 2009 | 19:50

Dave napsal(a):

Pan Žák trochu nepochopil z jakych duvodu Obama ustoupil od radaru. Jinak k te roli USA jako svetoveho ,,cetnika,, , pane Zaku tahle jejich role platila drive a plati i dnes at se Vam to libi nebo ne.
11. 10. 2009 | 20:12

smart napsal(a):

Za chvíli bude další velmocí Čína. JInak vězně z Guantánama rozhodně nepřijímat, tito lidé jsou nenapravitelní.
11. 10. 2009 | 20:20

Jackie Retell napsal(a):

Budte moc opatrny co si prejete.Zadnou protection od Americy.Ja jsem nesouhlasila s Bushem na vse,ale neoslavujte Obama.Doufam,ze si pamatujete,jak casy byly po 1968?To stejne on se snazi udelat v Americe.Chce mit se svymi prateli uplnou moc nad lidma.To se jmenuje komunismus.V Evrope ho maji radi,protoze tam stale mluvi proti Americe.Lidi v US uz maji strach,maji velke protesty proti nemu,nechteji stratit svobodu.Tak mejte otevrene oci na Moskve a Obama.
11. 10. 2009 | 20:55

Jirka napsal(a):

Výborný článek. Díky! Jen moc nesouhlasím s poslední větou. Držet někoho bez možnosti na spravedlivý soudní proces je přeci protiústavní.
11. 10. 2009 | 21:16

marine1 napsal(a):

Zase jedna protiamerická agitka s logickým protimluvy a ještě chybami.

Njedříve jsou USA kritzovány, zato, že nepřišli světu na pomoc na počátku WW2(ačkoli Británie se držela až PH velkou částí díky americkým dodávkám pomoci). O statísísch padlých Američanů v následujících letech a tom, že bez USA by pravděpodobně Hitlera nikdo neporazil radší mlčím... Dnes se zase problém, že USA jednají unilaterálně a dělají takové nehezké věci, jako svhávání diktátorů s miliony, životů na svědomí, zadržování fantiků šířících teorismus a snaží se postavit novému despotickému impériu. Zkrátka zásada, že ať dělají USA cokoli je to špatně :-)

A co se týče článku, tak takové faktografické chyby, jako že Neocons se objevily v 90.letech. První neokonzervativec byl už R. Reagan a lidé kolem něho. A o faktu, že USA a Indie budují stále silnější svazek, taky ani ťuk. Ach jo...
11. 10. 2009 | 21:28

ivoš napsal(a):

nevyjadřujte se k mezinárodním otázkám.Wilson nechtěl žádnou Společnost národů 20.3.1917 tuto myšlenku zavrhoval moc dobře věděl,že narazí v Kongresu.Jednal rychle,protože nechtěl být předstižen Leninem a proto zveřejnil svých 14 bodů v lednu 1918.Po té se už nezmohl na nic,duben 1919 záchvat mrtvice, 25.9.1919 záchvat mrtvice,10.10. třetí a ochrnutí na polovinu těla,pro Střední Evropu tato osoba byla neštěstí,nechala vzniknout nových statů a rozpadnou dunajskou monarchii,která zavdala druhé válce.
11. 10. 2009 | 22:04

Indoska napsal(a):

Midori, komunistický bonz! A co vězňové
komunismu, ti mu nedělají starosti, že?
Z takovýchto rudo-modrých chlapců by se
brzy stali islamističtí vrazi! Ne, ne,
takové je třeba mít na očích.
Nezapomněli jsme na islamistu Jan Májíčka
ani na jiné sposunutým mozkem!
11. 10. 2009 | 22:10

Vyskočil napsal(a):

Pane Stejskale, proč nezasáhnete, pan Žák si dovolil kritizovat strýčka Sama, to je strašné ! Ještě, že tu máme inteligentní přispívatele, jako je marine 1 !!!
Kam to spějeme, kolem jsou stovky ruských agentů a nikomu to nevadí. Komu teď bude pí.Parkanová zpívat, bude se muset vrátit ke Kaťuši. Vyčítal se asi uchlastá. Topolánek s Dalíkem utečou do Toskánska a nás tu nechají napospas Moskvě. Za co jsme tedy bojovali na Wenzelplatzu. Doufám, že Václav Havel to tak nenechá !!!
11. 10. 2009 | 22:18

Indoskai napsal(a):

Je velmi zábavné sledovat "seriózní diskusi
kvioynými bolševiky a odpůrici Ameriky, zvláště drotáry, kteří jsou dodnes ve válečném stavu se západními zeměmi! On
vlastně zádný Drotárstán neexistuje, to si
jen pár lidí! Dom mluví maďarsky, venku
volajako slovensky. Tak to řekla baba
z Oravy!
11. 10. 2009 | 22:24

Petr Kana napsal(a):

Komentáře bez elementárních znalostí fungovaní světového politického systému a ještě k tomu na lidovou strunu jsou v Čechách populární. Pochopitelně, že role USA v unimultipolárním světovém systému je nezastupitelná a je klíčovou otázkou dalšího fungování euroamerického civilizačního okruhu. V kontextu snahy o multipolární systém, ve kterém by další póly hrály autoritářské režimy typu Ruska, Číny případně další obskurní režimy o to důležitější. Zvláště nyní v situaci, kdy Rusko si ověřilo schopnost spoluurčovat zahraniční politiku Česka a Polska a geopoliticky ovládat své blízké přihraničí, je velké riziko toho, že Obamova administrativa vyklidí prostor střední Evropy, kde mocenské vakum je vždy rychle vyplněno. Nebo li americká přítomnost je životním zájmem zemí střední Evropy. Přesně v kontextu zachování omezené suverenity geopoliticky pasivních zemí jakými jsou České země a v kontextu Masarykovy tradice nutnosti vytváření koaliční aliancí.
11. 10. 2009 | 22:38

mp napsal(a):

Petr Kana
Ale jděte. Není pak nutná přítomnost vojsk Evropské Unie v Rusku a Americe?
12. 10. 2009 | 00:27

Pr(u)dič napsal(a):

Nebudou li hrát roli světového četníka USA, bude ji hrát někdo jiný ! Třeba Rusko, Írán, Arabové... Už se na to těšíte ?
12. 10. 2009 | 06:24

Otis napsal(a):

Petr Kana:
ano, vytváření aliancí (NATO), nikoli bilaterální lezení do ... velmocem
12. 10. 2009 | 07:33

Ada napsal(a):

Pane, vy jste věčný Žák...
12. 10. 2009 | 07:59

Jozef napsal(a):

Lex

Nie.Putin je jeden z fatalnych omylov CIA /tak,ako Taliban ai./
Putin s carskymi pravomocami mal zabezpecit pokoj v znicenej,rozvratenej krajine s bezprizornymi bombami a jadrovymi expertmi.
Putin vsak vytlacil z Moskvy vladnucich zapadnych poradcov aj dolar a urobil stat obranyschopnym.
12. 10. 2009 | 09:17

rolb napsal(a):

Také věci jako radarnebo Ne radar,nebo přijmout vězně.Na to obyčejný člověk,který nevídí dál než mu někdo nakuká,že tamto je špatné a tamto je dobré a podle toho se rozhoduje je špatné. Sáhněme si do svědomí,spousty z nás lidí neví nic ohledně celosvětové politiky a celosvětové potřeby.Žijeme si ve svojí zemičce a myslíme si že můžeme o něčem rozhodovat. Nemůžem. Řeknu to bez obalu. Naše země není nic, jsme odpadní země pro západní státy,kupujem zbytečnosti i když jsou nám k ničemu.Jíme co nám řeknou,jezdíme v čem nám řeknou,tankujeme co nám řeknou.Oblékáme se co nám řeknou.
Tak mi nikdo netvrďte že máme svobodné právo o něčem rozhodovat. Radar nebo ne,vězne nebo ne to se rozhoduje tam nahoře a podle toho jaká strana (USA nebo Rusko) dává vědší pobídky(úplatky) politikům.
Vězte že Váš názor nikoho tam nahoře "nezajímá".Jen vám musí nechat pocit že je to zajímá.
12. 10. 2009 | 10:04

Svoboda napsal(a):

Na jedné straně vyčítá autor USA nezájem o první roky Druhé světové války a konsatuje "jenom "schválení zákonu o půjčce a pronájmu a na straně druhé vyčítá USA poválečnou aktivitu.To evropané rozbili svět svými válkami a dodnes je to zásadní faktor uspořádání světa.A už to v Evropě znovu začíná.Jen co Obama stáhne všechny základny z Evropy.A zmínka o spolupráci Indie, ČLR a Ruska je naivní.Ještě tam přidejte Egypt, Írán a Pakistán.Autor se tváří že ví, ale spíš to jeho vědění je pohled jeho ideologií svázaného pohledu na světovou politiku.Pište raději o tom jak chcete internet kontrolovat a cenzurovat.
12. 10. 2009 | 11:28

znalec napsal(a):

POKLONA. Je o če přemýšlet, je co přehodnocovat.
13. 10. 2009 | 01:16

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy