FAMU zase v krizi? Klid, ještě pořád.

11. 05. 2022 | 08:11
Přečteno 2378 krát
FAMU prochází už druhý týden vzrušenou atmosférou, která ale ve svém jádru neobsahuje nic, co by na té škole nebylo zřetelné posledních skoro šest let a na co si už možná i veřejnost svým způsobem „zvykla“. Třeba i díky frekventovaným článkům Mirky Spáčilové v iDnes, která v rubrice kulturních zpráv největšího celostátního periodika tiskla klidně i sérii katastrofických článků ze školních útrob, nezapomínajíc nikdy na postavu kladného hrdiny, který situaci rozumí a může katastrofu odvrátit. Série s největší kadencí proběhla loni před volbami do fakultního senátu. Aktuálně uniklá komunikace mimo jiné nasvítila i pozadí vzniku této literatury.

Co je tedy nového? Aktuálně se stalo to, že ve dvou souborech unikly printscreeny korespondence skupiny funkcionářů FAMU i AMU: některých oborových garantů, v některých případech současně i vedoucích kateder, členů senátu, členů různých komisí i rektorky. Původ úniku e-mailů není dosud jasný, rozeslal je anonym. Hypotéza, že mohlo jít o někoho z této skupiny, kdo už neměl na styl práce v podzemním hnutí žaludek, se oslabila, když se o týden později objevil ještě brutálnější druhý soubor a jeden z aktérů oznámil, že bylo narušeno soukromí jeho e-mailové schránky. Konečnou odpověď může dát nejspíš jedině policie. Když jsem uniknuté pdf soubory zkoumal podrobně, upoutal mě možný vtip nebo vzkaz toho, kdo je vytvořil a dokonale očesal o všechna metadata, která by mohla naznačovat původ. Prostor metadat obsahuje jediný, vložený a podle mého soudu funkčně nijak nepotřebný true type font s názvem LIBERATION.

Kolem úniků vznikly dva dominantní postoje a s nimi spojené argumentační polohy. První je od jejich čtenářů – od šokovaných po pobavné. Mnozí z nich (včetně autora tohoto textu) trvají na tom, že věci z kontroverzně otevřeného okénka do „podzemí“ je nutné vzít v potaz pro celek poznání. Naopak, dotčení pisatelé uniklých emailů (pokud se vyjadřují) a zejména pedagogové v korespondenci nejzastoupenější katedry produkce, jejíž vedoucí rezignovala (z pobouření nad únikem) a mezi jejíž členy patří externě i právník František Vyskočil nebo interně moderátor Václav Moravec, kategoricky prosazují a vyžadují i po ostatních, že čtení, natož šíření dané korespondence, je schvalováním a podílením se na trestné činnosti. Většina zastánců tohoto názoru dokonce kategoricky prohlašuje, že jako principielní lidé, respektující zákon, neznají obsah ukradených e-mailů a nikdy se s ním neseznámí. Mimo odsouzení a úsilí o zjištění původu úniku (na čemž se shodují oba pohledy na věc) je podle toho druhého absolutně vyloučené se jakkoli vztahovat k obsahu e-mailů (které už četly nejspíš stovky lidí). Jeden z pedagogů vyzval k debatě o problémech na škole, ale jen za předpokladu, že se „na začátku řekne, že se k uniklé soukromé korespondenci nepřihlíží“. Na to padla i logická otázka: „Pokud pro někoho ten dokument neexistuje, proč by se měl debaty účastnit?“.

V každém případě samotný obsah je bez ohledu na jeho nezákonný a nejasný původ na stole, ukazuje se, že je autentický a vypovídající rozhodně víc než jen nějaké drby. Což je právě důvodem, proč požadavek jeho vyloučení vyvolává ironické reakce.

Uniklé e-maily ukázaly něco, co jsme zblízka ve škole v různých projevech vnímali léta - např. pro mě to byl před rokem jeden z důvodů k rozhodnutí odejít - a co se jen stalo zřejmější. Nikdo z aktérů této frašky nepopírá, že komunikace jsou pravé, ale objevují se námitky že jde o dokumenty „neúplné“, „přeházené“ apod. Nemá ale otázka v otevřené debatě stát: pakliže jde o autentickou výpověď, jakkoli dílčí, svědčí o něčem? O čem? Sám požadavek na „úplnost“ je přitom trochu absurdní, jakoby se ve zveřejnění všeho, co si účastníci skupiny mezi sebou říkali (jádrem aktivit byly zřejmě dlouhodobé pravidelné schůzky), mělo ukázat něco zásadně jiného nebo – když se na to podíváme z hlediska „neúplnosti“ - jako kdyby bylo příběhu vytýkáno, že neobstojí, pokud neobsáhne absolutně celé životy postav.

Skupina fukncionářů veřejné vysoké školy (v drtivě většině jmenovaných minulým děkanem a někdy zřejmě i za jeho účasti), často v pracovní době, dlouhodobě a aktivně koordinovala své kroky m.j. na ochromení různých procesů, v některých případech až na úroveň kolapsu a následně obracela zodpovědnost za tyto věci proti děkance, v jakémsi unikátním kolektivním mob-bossingu (šlo to koordinovaně zdola i shora, proto ten novotvar). „Zásah“ terče vyvolával euforické reakce, jazyk podzemního hnutí zahrnuje i pojmy jako „revoluce“ (myšleno zřejmě spíš „konzervativní revoluce“), je si vědom rizik „infiltrací“ a je rámován nastolením generální linie v podání věty zformulované veřejně známým moralistou: „slušně, věcně a důsledně je umořit k smrti“. Na povrchu tato úspěšně realizovaná koncepce vypadala takto: velké množství i frekvence oficiálně i tajně na různé orgány i úřady zasílaných podnětů, neustále se vracejících stokrát prodiskutovaných a uzavřených "kauz", hromadných e-mailů rozesílaných za zády těch, kterých se týkaly, desítky a stovky stran právních a byrokratických námitek, dokola se vracejících reakcí a protireakcí (čtenář zápisů z akademických senátů se nedočte konců). Tragikomické absurdní drama, kterému jen tento únik - mimo všech škod, které napáchal - dodal konečně smysl...

Za názorem zadupat tuto vrstvu evidence, spojenou s pochybným jednáním některých morálně se profilujících osob, se formuje i ve veřejném prostoru silný tlak. Když někdo začne uvažovat v kontextu všeho, co je na stole, může být obviňován, že podporuje kriminální jednání, přestává být slušným člověkem atd., jak to navrhuje ve své výzvě třeba Jan Štern. Již po publikování doplňuji ještě těsně po tom mém vydaný emblematický text Šíleně smutná děkanka FAMU mého kolegy blogera tady na Aktuálně a právníka Františka Vyskočila, který zde možná trochu ztrácí nervy, takže zapoměl uvést, že některé z dotčených osob v jejich tahanicích kolem FAMU právně zastupoval.
Každopádně všichni, kteří s odkazem na právo a morálku otevřenou debatu pacifikují, nutně musí čelit námitce, že brání reflexi krajně problematické reality, která se – byť nezákonným způsobem – stala prostě jen víc evidentní.

Výřez publikace v Bubínku Revolver Revue s tajenkou
Výřez publikace v Bubínku Revolver Revue s tajenkou


Polaritu diskuse vykazují logicky i další veřejná "zrcadla". Jako první vydal reflexi kauzy Petr Vodseďálek v Deníku N v textu, v němž si dovolil z dost neskutečných e-mailů citovat a vydal rovněž rozhovor s děkankou. Vůči prvnímu textu se ostře vymezil Adam Drda v glose Šmíráci z FAMU (publikované trochu nešťastně v periodku, kde je redaktorem jedna z potrefených hus), ostře proti „šmírákům“ napsal na svém blogu i Jan Štern. Vedení FAMU k celé věci vydalo také prohlášení, své vyjádření publikovala i fakultní ombudsmanka. O týden později se kauze věnuje znovu Deník N, tentokrát už se - k ochuzení čtenářů - zřejmě neodvažuje z třeskuté korespondence citovat a noří se obsáhle do dalších vrstev kauzy. V doprovodném rozhovoru nás pak scénárista Petr Jarchovský už jen vrátí k žánru textů Mirky Spáčilové a obligátnímu tématu hnutí: odvolat děkanku. S tím můžeme v klidu zavřít i okno do podzemí a vrátit se zpátky do světa morálních autorit. Jednoho dne se jim snad podaří i na FAMU zavést takový klid, pořádek a většinový soulad, jak už se to podařilo třeba na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, ale i na mnoha jiných spořádaných institucích.

Vše zde řečené je samozřejmě jen poznámka na okraj rámců aktuálně vzrušené atmosféry, skutečná témata v podloží popsaných dějů jsou na delší rozpravu...

-----------------
EDIT:
20.5.2022

Netušil jsem, co může vyvolat poznámka o potrefené huse. 18.5. vyšel ještě druhý text Adama Drdy s klickbajtovým názvem Spiknutí, ve kterém autor provádí už druhý důkaz, že psaní o této kauze z legalisticko-moralistických pozic se rychle vyčerpá. Adam Drda značnou část textu věnuje vysvětlení, že přestože jeho první text k tématu vyšel v periodiku, kde je redaktorem jedna z potrefených hus, nemá to absolutně žádný vliv na nezávislost jeho myšlení. To je nepochybně dobře.

Dále už je ale jen - v souladu s jinými texty tohoto typu - nespokojený s tím, že mu u všech, kteří se k věci vztahují i mimo žánr legalistické morality, chybí více pohoršení na téma "ukradené soukromé korespondence". K tomu ale opravdu nelze říct nic jiného, než že byla podána, pokud vím, dvě nebo tři trestní oznámení, celá věc se šetří a jistě se zjistí a popíší klíčová fakta a dříve nebo později budou právně zarámována. Je-li pro moralistu jediným jádrem této kauzy pojmenování a odsouzení činu ukradené korespondence a jinak se není o čem bavit, s každou další referencí k tématu nutně dojde k zacyklení...

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy