O vzdělanostní společnosti bez vzdělávané státní správy

27. 04. 2014 | 13:01
Přečteno 7481 krát
Všichni víme, že některé fráze, včetně té, že je nutné budovat společnost založenou na vzdělání či přímo vzdělanostní ekonomiku, se častým opakováním dosti vyprazdňují. To však neznamená, že v zásadě nejsou pravdivé. Když to zjednoduším, tak v postupující globalizaci buď budeme schopni vytvářet výrobky s přidanou hodnotou, nebo budeme jen jednou z montoven světa. O tom, v jakém prostředí se usídlíme, bude rozhodovat kvalita pracovní síly a také kvalita státní správy. V obojím případě slovo kvalita znamená schopnost celoživotního vzdělávání.

Podle občasných mediálních vyjádření jednotlivých členů koalice či opozičních politiků se zdá, že jednou z klíčových otázek, která doprovází diskusi o zákonu o státní službě, je stále otázka úřednické zkoušky a celkově vzdělávání ve státní správě (kromě diskuse o superúředníkovi a generálním ředitelství, ale o tom snad příště).

Jaká jsou pro a proti? Pokud pominu názor jednoho poslance na semináři v ústavněprávním výboru Sněmovny, že jeho manželka je úřednice a pokud by prošla úřednická zkouška, tak on nesmí domů, nejčastější argument je, že by uchazeč o místo měl již pří výběrovém řízení prokázat patřičné znalosti. Kde je ale získá? Zaplatí si další vzdělání u externích subjektů, kteří tak budou formovat státního úředníka? Něčeho obdobného jsem již byla svědkem, vzdělávání úředníků státní služby bylo a je nejen dobrým „kšeftem“, ale především nástrojem vytváření klientelistických (či přímo korupčních) vazeb. Bylo by zajímavé sledovat, zda by se názor na úřednickou zkoušku nezměnil, pokud by stát dal najevo, že tuto službu bude „outsourcovat“. To by bylo lobbistů za vzdělávání státní správy!

Dalším argumentem bývá cena. Nedomnívám se, že by to mělo být nějak dramatické, protože úřednická zkouška by měla zahrnovat pouze základní znalosti jako například etický kodex, základní práva a povinnosti úředníka, principy fungování státní správy a jednání s občany (principy dobrého vládnutí), protikorupční mechanismy ve státní správě, apod. Dobře připravený e-learningový materiál a zkušební testy, jež by umožnily testování na základě řešení konkrétních modelových situací, není nic nového ani obtížného, dokonce ani převratně drahého (pokud se to ovšem opět někomu „nezadá“ za velké peníze).

Úřednická zkouška, po jejímž absolvování se následně uzavírá služební poměr, tak vytváří základní profesionální standard úředníka. Nepodceňujme ani symboliku a vytváření vztahu ke státu, profesionalizaci výkonu služby, posílení právního vědomí. Možná by také zeslábly i jisté „velkopanské“ manýry, které se leckdy vyskytují v jednání politiků vůči úředníkům, či šikana, která také není neznámou ve státní správě. Na tuto zkoušku by pak mělo navazovat další vzdělávání podle potřeb resortu, jednotlivých odborů. Jádrem by mělo být vzdělávání organizované samotným resortem podle aktuálních potřeb a poskytované zevnitř (nadřízený proškolí své podřízené pracovníky) – pro specifické otázky pak vyžádané vzdělávání expertů z veřejných či státních vysokých škol. Vzdělávání musí posilovat skutečné znalosti a nikoli tolik oblíbené „manažerské“ dovednosti. Pokud někdo chce získat lepší kvalifikaci jako „manažer“, nechť si takovéto vzdělání skutečně sám dodělá.

A na závěr ještě stručná poznámka k postojům některých politiků, kteří „hájí“ právo úředníků se nevzdělávat. Vzdělávání, osobní růst, uspokojení z toho, že svou práci dělá profesionálně, patří k základním potřebám člověka; pokud někomu tato potřeba chybí, neměl by být vyhledávaným pracovníkem ani ve státní ale ani v soukromé sféře. Nebo opravdu chceme, aby platil princip, který mi kdysi vysvětlovala vysoce postavená pracovnice státní správy: nejlepší kariéru má před sebou někdo, kde je hloupý a líný. Hloupý, protože udělá, co mu kdo přikáže a neuvědomuje si žádná rizika, a líný, protože si nikdy neklade otázky a nezajímá se o to, co se kolem děje. Chceme to?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Baba Jaga napsal(a):

Ono už nyní nemají úředníci státní správy žádná školení a povinné zkoušky?
Potkala jsem na úřadech spoustu profesionálů a vstřícných lidí, Vy ne, paní Dvořáková?
27. 04. 2014 | 13:18

Ládik!!! napsal(a):

Honba za úřednickým místem je honba za doživotním dobrým bydlem, za nedřazeností bez odpovědnosti. V současnosti jsou tato místa napěchována exponenty minulého režimu, jejich dětmi a příbuznými. Přinést na stavební úřad nějakou technickou novinku, o které nikdy neslyšeli, nechápou ji a nemají pro ni kolonku, to je těžký problém. Zákony jsou tvořeny skupinami osob se společným obchodním zájmem, pod pláštíkem "veřejného zájmu". Řešením je takové úředníky obejít (za pomocí jejich vlastní blbosti) a zejména nedat jim "nažrat".
27. 04. 2014 | 13:31

Baba Jaga napsal(a):

To: Ládik!!!
A nepsal Vy jste tuhle, že pro jednání na úřadech máte zodpovědného seniora? Já tedy na stavebním úřadě nikdy s žádnou technickou novinkou nebyla, ale pořídila jsem tam vždy - osobně i za zaměstnavatele. Co máte na mysli tím "nažráním"?
27. 04. 2014 | 13:46

David napsal(a):

"...jednou z klíčových otázek, která doprovází diskusi o zákonu o státní službě, je stále otázka úřednické zkoušky a celkově vzdělávání ve státní správě

...vzdělávání úředníků státní služby bylo a je nejen dobrým „kšeftem“, ale především nástrojem vytváření klientelistických (či přímo korupčních) vazeb. Bylo by zajímavé sledovat, zda by se názor na úřednickou zkoušku nezměnil, pokud by stát dal najevo, že tuto službu bude „outsourcovat“. To by bylo lobbistů za vzdělávání státní správy!

...Dobře připravený e-learningový materiál a zkušební testy, jež by umožnily testování..."

-----------------------

Tak touto cestou NE!

-----------------------

"...Jádrem by mělo být vzdělávání organizované samotným resortem podle aktuálních potřeb a poskytované zevnitř (nadřízený proškolí své podřízené pracovníky) – pro specifické otázky pak vyžádané vzdělávání expertů z veřejných či státních vysokých škol. Vzdělávání musí posilovat skutečné znalosti a nikoli tolik oblíbené „manažerské“ dovednosti. Pokud někdo chce získat lepší kvalifikaci jako „manažer“, nechť si takovéto vzdělání skutečně sám dodělá. ..."

----------------------

To je ta správná cesta!

BIS v poslední výroční zprávě varuje, že povinné vzdělávání je zdrojem nebezpečného tunelování a korupce. Aby to nedopadlo stejně, jako na plzeňských právech, kdy si například někteří policisté museli doplňovat vzdělání. A jak to dělali už víme. Taky nezanedbatelné je naprosto neúnosné stresování výborných praktiků nad 50 let, jako třeba v současné době je to u učitelů, kteří si mají doplňovat vzdělání.

Potřebné průběžné vzdělávání by si každý úřad měl dělat prostřednictvím vlastních zkušenějších zaměstnanců, kteří učí praktické věci a ne různé pitomosti typu kolik členských států má EU.

Na e-learningové testování mám přímo alergii.
27. 04. 2014 | 13:57

Ládik!!! napsal(a):

BJ-
senior funguje pro standardní postupy, nové věci se musí rozběhnout osobně (ne vždy se to povede). Nažráním nemyslím úplatek, ale nadstandardní daně. Stačí nezbytně nutné, ve svém důsledku to chce cíleně omezit práci a věnovat se nevýdělečné činnosti.
27. 04. 2014 | 13:59

17, 5 bilionů dolarů vrátit nejde napsal(a):

Mno, pár lidí z firmy, která "vzdělává" úředníky znám, tak týden biflují co nového ta či ona směrnice přináší a pak o tom přednášejí za nemalé peníze úředníkům - coby odborníci.
Dobrý job, celkem jistý a dlouhodobý /vzhledem k " samozásobitelskému" a velmi plodnému systému produkce směrnic apod. právních norem/.

Baba Jaga
Některé stavební úřady však jsou zkorumpavání náchylné, stačí dokonce málo, někdy stačí jen známosti - podobně jako za komoušů, anebo pokyn nadřízeného - opět stav jak za komoušů.
Nepořídíte nic, ruka ruku myje.
27. 04. 2014 | 14:07

mroži v listí napsal(a):

Úřady postavíme mimo zákon!
27. 04. 2014 | 14:21

Al Jouda napsal(a):

Na každém státním úřadě by měl být pro nováčka samozřejmostí 6-měsíční zácvik pod dozorem zkušeného kolegy završený zkouškou před komisí složenou ze zaměstnanců úřadu. Náklady nulové - žádný outsourcing ! Pak už je nesmyslné zaměstnance periodicky přezkušovat, protože buď je dobrý a pak jeho znalosti stále automaticky praxí rostou nebo je lempl a pak ho musí propustit.
27. 04. 2014 | 16:24

pozorovatel napsal(a):

Je to jednoduché.
Vypsat na každé místo kvalifikační předpoklady a prověřit je u výběrového řízení. Jen ne vzdělávací agentury atd - to je jen žrout peněz a líheň korupce.
27. 04. 2014 | 16:47

skeptický napsal(a):

Myslím,že současný geneticko nepotický klíč obsazování postů postačí. Vytváření potřeby, která je beztak jen o zaměstnanosti pro sebe a spřízněnou smečku přezkušovatelů a vzdělávatelů ,vypadá dost účelově.
Čím je člověk vzdělanější,tím víc a rafinovaněji krade.
27. 04. 2014 | 17:59

zemedelec napsal(a):

Paní Dvořáková.
Naprostý nesmysl.
Máme tolik nezaměstnaných vysokoškoláků,ale do státní správy se nabírají příbuzenské klany,neschopní ničeho.Dokonce se doučují pravopis,ovládání počítačů a pod.Proto vznikají různé soukromé školy,ale podstatné je,že to doučování platí stát.Nedávno přece proběhla polemika ohledně placení školy pro Michálka.Někde se uvádí kolik starostů si takto doplňuje vzdělání na státní útraty.
27. 04. 2014 | 18:24

TomášL napsal(a):

Paní profesorko,

budeme montovnou, neboť je nás 10mil a nemůžeme konkurovat velkým státům, kde se rozmáhá vzdělání a investice do vědy. Tedy akademické řeči nemají smysl.

Třeba koukněte na stranu 8-9 zde:

http://www.mwe.com/info/news/2013NanotechnologyPatentLiteratureReview.html

Třeba o ČR se tam ani nepíše. A další zde:

http://statnano.com/news/45648

Další obory jsou na tom zcela stejně.


Nemá smysl si nalhávat, že české firmy budou válcovat svět. Jestli se zde bude vyrábět výrobek s vysokou přidanou hodnotou, tak stejně bude zahraničním majetkem. Spíše bych se tedy zaměřil na únik daní a bojem proti daňovým rájům.
27. 04. 2014 | 21:24

Emil napsal(a):

Naprostou pravdu měla ta
"vysoce postavená pracovnice státní správy: nejlepší kariéru má před sebou někdo, kde je hloupý a líný. Hloupý, protože udělá, co mu kdo přikáže a neuvědomuje si žádná rizika, a líný, protože si nikdy neklade otázky a nezajímá se o to, co se kolem děje."

a to neplatí jen u nás, ale všude na světě. A platí to od té doby, kdy začlo existovat úřednictvo, tedy od egyptských faraonů.

Pokud to soudružka Dvořáková neví, tak ať se nepokouší radit. Její rady čpí povrchními skripty.
Zapomeňte na všechny kodexy a písemné zkoušky morálních a jiných charakterových kvalit. Úředník, který udělá zkoušku za jedna, se bude například druhý den k občanovi chovat jako obtížnému hmyzu a využije plně svoji moc, aby otravného kverulantského žadatele "utřel".
Možná by fungovalo definovat jasná kriteria na MORÁLNÍ kvalitu uředníka, včetně jasného popisu na její prověřování. Mělo by být pravidlem, že definitivu po několika zkušebních letech, dostane jen asi 75% kandidátů, čtvrtina by "propadala" a zůstala jen řadovými úředníky.
ODBORNÁ kvalita a její testování je ten nesrovnatělně jednodušší problém.
27. 04. 2014 | 23:48

Ládik!!! napsal(a):

Kdysi jsem chtěl platit za odvoz odpadů i v obci, kde jsem nebyl přihlášen k TP, ale dlouhodobě jsem tam bydlel. Na Národním výboru jsem s tím nepochodil, soudružka inženýrka referentka pro odpad neměla pro tento originální případ kolonku. Nechtěla pro obec vydělat peníze, chtěla mít hlavně klid na práci. U druhé soudružky referentky, která měla na starosti přímo vybírání peněz za odpadky, jsem také nepochodil - ta měla instrukce od první soudružky. Je to taková socialistická výrobní linka, kde na konci vyleze houno.
28. 04. 2014 | 06:36

čumil napsal(a):

Budu ne zrovna gentleman. Alfou a omegou je zde vzdělání. Je dobře, že se pí profesorka zmiňuje o čem se zmiňuje, ale spíše bych z jejího pera, též jako šéfky akreditační komise, mající primárně či sekundárně v rukou kvalitu našeho vysokého školství, čekal útok ke dřeni. Dření považuji to, že naše tzv "nejlepší" školy jsou ve třetí stovce světového žebříčku. Ze škol vychází zejména adepti pro práci úřadů práce. Veřejné a soukromé školy chrlí za naše peníze své "produkty" bez ohledu na kvalitu a potřebu. Za této situace zaplatˇpábůh aspoň za ty montovny. I přes existenci montoven máme 600000 nezaměstnaných!?! Pokud nezačneme rozlišovat výborné, dobré a špatné školy aspoň v rámci evropského měřítka, uplatnění jejich absolventů na trhu práce u nás i mimo ČR a dle toho budou do nich (ne) směřovat veřejné peníze, pak můžeme prolévat další krokodýlí slzy. Takže paní profesorko zvednětu tuto rukavici a angažujte se, aby u nás byly výborné a dobré školy s možným příspěkem korunek od státu a zcela přestat finančně podporovat špatné školy s šedou neupotřebitelnou produkcí s hlavní náplí výroby titulu. Samozřejmě nic proti tomu, kdo si chce vystudovat pro svoji potřebu a získání hlavně titulu ten či onen obor bez ohledu na kvalitu školy a uplatnění na trhu, ale ať si studuje jen za své, též může studovat i mimo ČR pokud taková státní a soukromá škola u nás není.
28. 04. 2014 | 09:22

Divák napsal(a):

Jako OSVČ se rád vzdělávám. Ale je to drahé a časově náročné, tak si musím vybírat.
Musím také při tom platit dopravu a noclehy.
Znám mnoho státních a veřejných zaměstnanců, kterým je nabízeno vzdělání zdarma
včetně zaměstnaneckých výhod.
Kupodivu oni odmítají.
Je něco shnilého ve státě, který živí takové úředníky.
28. 04. 2014 | 11:51

Evžen Losa napsal(a):

Brání se. protože je všude samý debil a nemakačenko, ani nechodí do práce, proto tu máme takový bordel a korupci.
28. 04. 2014 | 17:01

gaia napsal(a):

Ouředníci, místo aby seděli za přepážkami, tak tam dají cedulky, nepřítomen z důvodu školení a občan zas bude mít spoustu času v tahu. Už takhle si musí kvůli návštěvám úřadů zhusta brát dovolenou. A úředník se na školení dozví, že má být příjemný na klienty, což by měla být samozřejmost.
28. 04. 2014 | 21:24

úředník napsal(a):

Dobrý den, jako příklad dobré praxe postačí neplňování zákona o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) - povinná zkouška zvláštní odborné způsobilosti z obecné části a odborné podle zaměření činnosti úředníka. Povinné vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání v rozsahu 18 dnů v průběhu tří let. Financování je zcela na samosprávě.
29. 04. 2014 | 03:46

petrph napsal(a):

Úplně nejhorší je současný přístup vlády, "nahonem " spíchnout služební zákon-a nahonem do něj překlopit celou státní správu aby se toho co nejmíň měnilo, udělalo, a ani úředníci žádné zkoušky "pro přestup " dělat nemusí.
Pochopitelně, pokud by to bylo jinak, sice se dnes odhlasoval samotný služební zákon, ale na něj se teprve dalšími směrnicemi postupně implementovala zcela nová státní správa, vypadalo by to úplně jinak. Například, zcela nové (a úspornější)uřady (ty staré by zanikly)-čili všichni zájemci o práci by prošli odborným výběrovým řízením. Nebo by se uvedlo, že zkoušky nebudou pro základní staff u přepážek, ale až pro ty kteří by chtěli postoupit na vyšší místo. Nebo získat vyšší mzdový tarif..A podobně...Možností je vela, ale do žádné se vládě ve skutečnosti nechce,
30. 04. 2014 | 12:10

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy