Nechci slevu zadarmo - aneb jak opět „ušetřit“ se zákonem o státní službě

04. 05. 2014 | 18:55
Přečteno 3668 krát
To, že přijímání zákona o státní službě nebude procházkou růžovou zahrádkou, se dalo očekávat. Ale spíše se předpokládalo, že hlavní nebezpečí bude v pozměňovacích návrzích některých (asi nejen) opozičních poslanců, kteří se pokusí zajistit i do budoucna možnou politickou kontrolu nad státní správou. Zdá se ovšem, že zádrhel nastává již nyní v koaličních jednáních. Lze pochopit kompromisy v dílčích otázkách (nikdy není jen jedno možné relativně dobré řešení, bohužel vždycky je mnoho relativně špatných řešení), ale je zde velké riziko, že špatné kompromisy změní logiku zákona. Z mého pohledu vidím dva stěžejní problémy: první se týká vzdělávání a úřednické zkoušky (viz minulý blog), druhý skutečného zajištění nezávislosti, odbornosti a kontinuity státní služby. Podle zpráv a vystoupení některých politiků v médiích včerejší a předvčerejší jednání snad přistoupilo na vzdělávání úředníků i úřednickou zkoušku. V tuto chvíli je ale obtížné posoudit konkrétní podobu; doufejme, že jde o pozitivní výsledek, nikoli o nástroj nátlaku na úředníky či prostředek pro vyvádění peněz pro soukromé subjekty.
Druhý problém zatím vyřešen nebyl. Naplnění principů nezávislosti, odbornosti a kontinuity státní služby jednoznačně ovlivňuje prostor pro trafiky, korupci a klientelismus. Myslím si, že by odborná veřejnost, nevládní organizace i nejrůznější protikorupční aktivisté měli výsledný kompromis velmi sledovat. Především je nutné nepodlehnout zavádějícím argumentům, že politický vliv na státní správu je dán nutností dohlížet na realizaci politických rozhodnutí. Politická rozhodnutí a jejich realizace jsou ale dvě různé věci a dvě roviny rozhodování. S jistou mírou zjednodušení je možné vztah politiků a úředníků přirovnat k architektovi a staviteli. O podobě stavby a jejích parametrech rozhoduje architekt a nese za svůj návrh odpovědnost; postup prací, výběr technologií, odbornou kvalitu pracovníků určuje stavitel a nese za to odpovědnost. Pokud stavitel zjistí, že architekt doporučuje materiály, které nutně povedou ke zřícení stavby, tak se může realizaci vzepřít. I architekt má jistě právo upozornit, že stavitel nerealizuje správně jeho záměr. Ale o tom, kdo bude architektem a kdo stavitelem rozhoduje majitel. V našem případě – veřejnost. Politik získává právo rozhodovat na základě voleb, úředník na základě odbornosti, transparentních výběrových postupů vyplývajících ze zákona o státní službě.
Dalším argumentem bývá finanční náročnost, superúředník i generální ředitelství nás přijdou na mnoho peněz. Tím se vlastně argumentuje již od roku 2002, více než 12 let tedy takto vydatně „šetříme“. Konzervativní odhady jsou, že neprofesionalita, korupce a klientelismus ve státní správě nás stojí minimálně sto miliard ročně. Jak dlouho ještě chceme takto šetřit?
A v neposlední řadě působivým argumentem, který by mohl výrazně eliminovat efektivitu zákona, je obraz všemocného „superúředníka“, jehož pravomoci je proto nutné výrazně omezit, či jeho funkci zcela zrušit. Samozřejmě v každé funkci je nutné vyvažovat pravomoci a odpovědnost, ale bezmocná „figurka“ nám nepomůže. Klíčové musí být nastavení profesionálních parametrů – vzdělání, praxe, nestranickost. A k tomu opět – transparentnost. Při výběru by veřejnost měla znát odborné životopisy všech uchazečů. To by ostatně mělo platit nejen u výběru generálního ředitele, ale u všech výběrových řízení.
Je samozřejmě řada konkrétních věcí, na které bychom si měli dávat pozor. Co zásadního by zákon měl a neměl umožňovat?
• Po volbách by neměla být možná výměna státních tajemníků (náměstků) pro věci služby, odborných státních tajemníků, sekčních šéfů, tj. všech těch, kteří jsou ve služebním poměru.
• Ministr si určuje vlastní kabinet, politické náměstky. Tito lidé nejsou přímými nadřízenými pracovníků ve služebním poměru. Podílejí se na politických návrzích, nikoli na konkrétním způsobu jejich realizace.
• Počet osob ve vysokých funkcí bez služebního poměru (poradci apod.) musí být omezen. Ministr nemůže sám závažným způsobem měnit strukturu ministerstva, vytvářet či rušit jednotlivá oddělení.
• Jmenování do všech vyšších funkcí musí vyžadovat jasně definovanou kvalifikaci a jasně definovaný počet let působení ve státní správě. V případě, že počet let je splněn, ale od působení ve státní správě uplynulo určité období, musí být jasně definovaný možný střet zájmů (příchod ze soukromé firmy působící v oblasti, do níž úředník nastupuje). Musí být zákaz odchodu ze státní služby do soukromé sféry ve stejné oblasti, v níž úředník působí.
• Výběrové komise by měly být složeny výhradně z odborníků s povinností zveřejnit jejich odborný životopis; stejně tak by měl být zveřejněn odborný životopis všech uchazečů o daný post. V takovém případě je možné mít i rovné zastoupení odborníků jmenovaných „politicky“ a jmenovaných „státní správou“.
Je otázkou, co vše je předmětem sporu v koaličních vyjednáváních, je otázkou, co vše se někdo pokusí změnit v průběhu poslaneckých pozměňovacích návrhů. Ale hlídejme alespoň základní principy, nebo další roky budeme opět „šetřit“ a z takto mnohonásobně ušetřených prostředků podporovat stranické trafiky, různé šíbry, kmotry …


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

Superúředníkem budou jen komunisti nebo jim podobní.
04. 05. 2014 | 19:22

Jícha napsal(a):

Ve zlodějském, podvodném a zkorumpovaném státě je přijímutí služebního zákona k ničemu. Nebo spíš kontraproduktivní. Potom už vůbec nebude jasné, kdo toho či onoho vysokého státního úředníka ovládá a řídí.
04. 05. 2014 | 19:59

Občan napsal(a):

Ono to zatím vypadá, že se ten zákon bude vztahovat jen na pár ředitelů a vedoucích oddělení a tím to, pro nedostatek financí, zhasne.
Takže výsledkem budou zabetonovaní nadřízení, kteří budou dle libosti terorizovat jak podřízené řadové úředníky, tak veškerý "obslužný personál".

"...Při výběru by veřejnost měla znát odborné životopisy všech uchazečů. To by ostatně mělo platit nejen u výběru generálního ředitele, ale u všech výběrových řízení...."
A k čemu to té veřejnosti bude? Budou snad úředníci vybíraní referendem? Nebo se snad mají úředníci stát ustrašenými hříčkami všemožných "aktivistů", kteří v mládí neuspěli a zbytek života proto věnují nenávistným kampaním proti druhým?

"...Po volbách by neměla být možná výměna státních tajemníků (náměstků) pro věci služby, odborných státních tajemníků, sekčních šéfů, tj. všech těch, kteří jsou ve služebním poměru...."
Tohle mě děsí. Ta kvanta nových "managerských" funkcí. Ve finále budou úřady samý "pan rada" a pracovat bude pár vystresovaných špatně placených "NEslužebních" zaměstnanců.

Ty kádr...pardon...výběrové komise také poněkud zavánějí.
Co to řešit prajednoduchou databází uchazečů?
Anonymně (třeba podle vygenerovaných čísel) se zadá dosažené vzdělání, dosavadní praxe, absolvované kurzy, zahraniční praxe a úroveň jazykových znalostí (jsou-li pro vybíraný post třeba), mašinka udělá škvrrk-cink a vyplivne seznam očíslovaných vhodných uchazečů.

Stačil by na to jeden generální ředitel s pěti SŠ zapisovačkami a jednou sekretářkou na rozesílání vyrozumění o přijetí nebo nepřijetí.
Ale to asi neprojde. To by bylo příliš transparentní, neovlivnitelné a hlavně - trafikchtivých je příliš mnoho...
04. 05. 2014 | 20:42

Al Jouda napsal(a):

Souběžně s přijímáním zákona o státní službě by se měly revidovat postupně všechny zákony, které přijal bývalý pravicový parlament. Zákony, které umožňují hlasité řehtání úředního šimla, budou vždy nebezpečným nástrojem v rukou státního úředníka !
04. 05. 2014 | 23:02

jezevec napsal(a):

v podstatě jde jen o to, která garnitura si tam svoje koně zabetonuje navždy. proto jsou všichni proti, protože za jakéhokoliv stavu věří, že v příštích volbách dopadnou lépe.
05. 05. 2014 | 00:11

kaslavica napsal(a):

Paní profesorka zapomněla na to nejdůležitější, co by mělo chránit úředníka před pokušením
korupce - a to jistotu platu, zárukou zvyšování platu dle praxe a jistotu výsluhy. Pokud tato motivace bude v zákonu chybět, je zákon nanic. - A ještě k těm životopisům : v této zemi se podrobné životopisy veřejných osob v politice přestaly zveřejňovat. A pokud ne, tak životopis začínal až dobou po plyšáku, jako by do té doby dotyčný neexistoval...
05. 05. 2014 | 00:58

K.V. napsal(a):

Zákon slouží jen k tomu, aby si úředník směl dělat co chce a byl neodvolatelný.
Je to vrchol špinavosti
05. 05. 2014 | 06:31

Standa napsal(a):

Vzdělání a praxe, pominu-li špičkové školy a špičkové firmy, prakticky o ničem nevypovídá. Smysl má mluvit o souborech znalostí a dovedností, které by měl úředník mít.
Nelze také vytrhovat jeden požadavek - odpolitizování st. úředníků. Je třeba mít na zřeteli celý komplex žádoucích požadavků (profesionalita a odbornost specifikovaná pomocí znalostí a dovedností, stabilizace, používané stimuly, oddělení politického a odborného rozhodování, kariérní řád, ...). Je zřejmé, že je třeba dodržet určitý postup - nelze např. nejdříve stabilizovat úředníky a potom požadovat znalosti a dovednosti. Atd. atd. Zákon bez respektování zásad personálního řízení jen zakonzervuje nežádoucí jevy ve státní správě. Jediné co by snad mohlo pomoci, je konference v PS s reprezentativní účastí ze země, kde zákon o státní službě funguje už několik desetiletí (např. SRN) a nějaké země, kde se zákonem o státní službě začínali nedávno (např. Polsko).
Zkušenosti říkají, že zákon o státní službě začne dobře fungovat po 10-15 letech.
05. 05. 2014 | 15:46

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy