A co takhle výběrové řízení na ministra…

22. 07. 2012 | 11:26
Přečteno 22410 krát
Bohužel ani letošní léto nevytváří dojem, že by měla nastat okurková sezóna. Na druhou stranu se zdá, že veřejnost si příliš neuvědomuje, že mnohé současné konflikty nejsou jen žabomyší války vládní koalice versus opozice, či uvnitř vládní koalice, ale že mnohá současná rozhodnutí mohou mít dlouhodobé důsledky. Možná právě nyní se láme chleba.

Informace, které se k nám dostávají, jsou rozporuplné. Chvíli máte pocit, že se snad dostáváme do normálně fungujícího státu a chvíli zase, že se zřejmě zbláznili již úplně všichni. Je zjevné, že se v tuto chvíli hraje o hodně a že rizika pro část naší politické elity nikdy nebyla tak veliká. Začínají vyšetřování, které je nyní obtížnější zastavit, protože ztráta pozice „vrchního zametače“ a faktická neodvolatelnost policejního prezidenta, omezují prostor pro přímé politické zásahy. Navíc existující věcný záměr zákona týkající se reformy státního zastupitelství (byl vrácen k přepracování) by tento prostor politikům dále omezoval. To samozřejmě vyvolává čím dál větší nervozitu mezi politickou elitou. Jsme často svědky paradoxních postojů a reakcí. Na jedné straně pokud vyšetřování postihne politickou „konkurenci“ , je snaha to maximálně politicky využít. Zároveň ale každé vyšetřování potenciálně ohrožuje i politiky z dalších stran; připomeňme si jen nejrůznější podob koalicí (a opoziční smlouvu) jak na úrovni celostátní, tak na úrovni krajské, pražské, místní…

Kauza Rath, kterou strany vládní koalice přivítaly spíše radostně, začíná mít nebezpečné rozměry. Jistě, posun vyšetřování směrem k tomu, zda úplatky nesouvisely i s financemi pro volební kampaně musejí vyvolávat bolení hlavy v sociální demokracii, ale konec konců kraje nefungují jen poslední čtyři roky, nemocnice předtím nakupovaly také přístroje, léky, platily nejrůznější služby… a také nemocnice nespadají a nespadaly jen pod kraje. O bývalých vysokých úřednících ministerstva zdravotnictví, členech správní rady VZP a o jejich vlivu na podezřelé nákupy často zbytečných a předražených přístrojů či nákupu očkovacích látek a hrazení očkování, si cvrlikali vrabci na střeše. (A to nemluvíme o IZIPu). A financování volebních kampaní politických stran? To je sud s výbušninou, na kterém sedí politici i aparát všech parlamentních politických stran.

Podobně fungují i další kauzy, jako je CASA a obecně nákupy na ministerstvu obrany již od 90. let, PROMOPRO, Opencard a veškeré podivné aktivity na pražském magistrátu, čerpání evropských peněz… To vše se dotýká různých mocenských skupin uvnitř vládních stran i opozice, leckdy v propojení napříč politickým spektrem. Pro občana je situace dost nepřehledná a obtížně se interpretuje. Například rozhodování o tom, zda jít „po krku policejnímu prezidentovi“ či zda jej naopak v tuto chvíli vzhledem k jeho obtížné odvolatelnosti veřejně podpořit, může být jen rozdílná strategie reagující na obdobný pocit ohrožení. Konec konců případů je tolik, že nastavení priorit může mít svůj význam.

Vedle osoby Lessyho se v současnosti vnitřní koaliční (a také i prezidentská) pnutí a obavy promítají i do jmenování Lenky Bradáčové jako vrchní pražské zastupitelky. Přitom ono vlastně nejde ani moc o jména; to, co je v současnosti skutečně nebezpečné, je útok na základní principy právního státu. Připomeňme spíše již dlouhodobou snahu politiků delegitimizovat justici, počínaje Ústavním soudem, přes soudy další. Ale nebezpečí je často v detailech. Stranou pozornosti veřejnosti i médií zůstala i velmi zvláštní argumentace pana Kalouska při snaze zabránit vydání paní Parkanové. Šlo o právní stanovisko Ústavu státu a práva AV ČR, jež si pan Kalousek vyžádal. Na to měl jistě právo, v médiích byla tato informace silně prezentována. Ale již nikdo neupozornil na to, že právní stanovisko je za prvé právně zcela nezávazné, za druhé na rozdíl od expertních stanovisek (třeba o konstrukčních vadách spadlé budovy), s nimiž policie, státní zástupce či soudce pracují, právní stanovisko vytváří soudce ve svém rozhodnutí a je absurdní, aby si policisté, jejichž vyšetřování dozoruje státní zástupce, žádal o právní stanovisko, jak mu pan ministr v telefonátu údajně doporučoval a dokazoval tím neschopnost vyšetřovatele. Připomeňme si jen, že právní stanoviska byla u nás v minulosti několikrát zneužita, nejznáměji kauze katarského prince, kde právní stanovisko doc. Kindla mělo legitimovat rozhodnutí ministra Němce o jeho vydání do Kataru.

Nebezpečí, byť s nádechem tragikomičnosti, představuje i velmi originální přístup k právnímu systému České republiky u nového ministra spravedlnosti. Jeho domněnka o tom, že Nejvyšší státní zástupce je prostě jeho podřízeným, je skutečně mylná; jde o samostatný ústavní orgán, který, byť je součástí moci výkonné, nepodléhá politickým příkazům. Neúcta k zákonu (či neznalost zákona), byla zřetelná, když navrhl výběrové řízení pro jmenování vrchního státního zástupce. Možná nejde jen o neúctu a neznalost, možná je to ještě horší, je to naprosté nepochopení základních principů fungování ústavních systémů, kde princip určitých sdílených pravomocí, mechanismů brzd a protivah apod. má především bránit zneužívání moci. A to je přesně to, o co se tu nyní hraje – o udržení či rozšíření prostoru, které umožní politikům kontrolovat státní zastupitelství, policii, soudy. Lepší ministr spravedlnosti z tohoto hlediska zřejmě nemohl být vybrán. A své nápady říká za souhlasného stanoviska premiéra této země a přikyvování předsedy ústavněprávního výboru JUDr. Marka Bendy, který, nutno přiznat, tento nápad bere jen jako technickou záležitost, která nejvyššímu státnímu zástupci umožní, aby místo toho, že se podívá do „křišťálové koule“ vybíral z více kandidátů. A tak mne napadá, nemohli bychom zavést praxi, že by místo toho, aby prezident jmenoval nové ministry na návrh premiéra, by premiér vypisoval výběrová řízení na ministra? Zabránilo by se tak alespoň bleskovým výměnám na postech ministrů, kdy možná vládní křišťálová koule nepřinesla úplně nejšťastnější návrh na nového ministra spravedlnosti.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PB napsal(a):

Konečně tu píše NĚKDO "o něčem", NĚKDO inteligentní a NĚKDO, kdo se umí zlu a zlu v ČR postavit.
Vítám vás, paní Dvořáková!
Měla bych snad jedinou výtku - proč nepíšete častěji?
22. 07. 2012 | 11:33

dříve čtenář napsal(a):

Děkuji
22. 07. 2012 | 11:39

Panda napsal(a):

Co mají občané dělat když má vláda většinu, zbláznila se, ničí tento stát a odmítá odstoupit navzdory všem?
22. 07. 2012 | 11:39

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Paní autorko,
domnívám se, že (jak zde kdesi navrhl kolega) ještě lepší by byla celostátní losovačka a to na všechny ministry. Výsledkem by byla s vysokou praděpodobností vláda, která by se o zájmy občanů starala lépe než ta dnešní.

Jinak oceňuju Vaši angažovanost a když jsem si teď přečetl vpravo nahoře, že jste se zabývala také moderními dějinami Latinské Ameriky, tak myslím, že nejen po stránce osobnostní, ale i po odborné jste člověk, který zde nyní může něco pozitivního udělat.

Paralely mezi politikou v latinskoamerických zemích a politikou zde dnes určitě budou.
22. 07. 2012 | 11:50

minatomirai napsal(a):

Velice chytré a podstatně lepší, než blog pana Peheho.

Mám ten pocit jenom já, že ženy se vyjadřují značně lépe a logičtěji ve věcech českých? Viz též soudkyni Wagnerovou.
22. 07. 2012 | 11:52

bsim napsal(a):

Áááá, soudružka co chtěla reformovat KSČ zevnitř...
22. 07. 2012 | 11:53

Breda napsal(a):

bsim
Taky kradete ze státního ?
22. 07. 2012 | 12:04

Petr napsal(a):

Dnešní vládní koalice už zapadla do smrdutého bahna jako vlády křišťálového "JUDr" Grosse a "JÁ"Paroubka.
22. 07. 2012 | 12:06

Kelt napsal(a):

Paní Dvořáková,jdete dosti často proti proudu/dlužno dodat dosti špinavého a zapáchajícího,ale s podporou původně 118 až po dnešních možná 101-2./
Spojení Nečas,Blažek,Benda,Koudelka jednoznačně definuje záměr ODS opět dostat justici pod kontrolu,protože vývoj se začínal jevit jako možnost nezávislosti justice a řádně vyděsil "kmotry".
Arogance moci současné vládní garnitury lze jednoznačně pozorovat ve vyjádřeních Nečase a Kalouska na konání "nezávislé"policie v kauze Parkanová.Strach z prolomení tabu nákupů vojenské techniky je motivem tanečků kolem Bradáčové a snahy Kalouska o kriminalizaci policejního presidenta.
Je to odporné divadlo vládnoucích"elit"řízených kmotry přisátých na státní zakázky a devastujících tuto zemi ekonomicky a zejména morálně.
Nástupem modrých agitčíků se dozvíte,co jste zač.
Děkuji za Vaši analýzu.
.
Je to odporné divadlo v
22. 07. 2012 | 12:06

RA napsal(a):

tak copak nám zase chce, stará soudružka ....
22. 07. 2012 | 12:08

český maloměšťák napsal(a):

Z kauzy Rath by ale měla vzniknout i kauza Bendl.
Pokud jsou tedy policie a justice nestranné - protože to nakupování předražených přístrojů nezačlo Rathem.
Takže pozor - veřejnost opět někdo mate a vyrábí jednoduché pravdy. jednoduché dichotomie : zlí hejtmanové z ČSSD - hodní z ODS.
Stejně tak je to případě pí Bardáčové - hodná Silvia Conti a zlí kmotři ze Severu /jak pak si ale vysvětlit, že Bradáčová vstoupila do síně slávy skze krabici od vína - a nikolivěk skrze Gandaloviče, Oulického..../

Kost už je ohlodaná a Mafie jsou stále při chuti.
Ideální stav jak dovnitř nich implementovat další antagonismy - takže zde je na místě i rychlost. Mj. rychlost s jakou se stabilizují státní zastupiteslví...ale i policie.

Ti, co tomu brání, nebo celou věc protahují - ti jsou podle mě těmi, kteří naopak pomáhají Mafiim - aby se konsolidovala ony.

U z tohoto důvodu nemůže návrh paní Dvořákové projít.
Mafie by neměla tolik opor na nejvyšších místech správy státu.

P.S. Znovu připomenu, že je zrůdné, když člen exekutivy je i poslancem. Proč nemůže být pak člen exekutivy i například Vrchní státním zástupcem ? Nebo soudcem Nejvyššího soudu ??
22. 07. 2012 | 12:10

aga napsal(a):

Nevím, ale nezdá se mi, že by paní Dvořáková přišla s něčím originálním a hlavně, že by se nějak pokusila jít alespoň trochu pod povrch novinových zpráv. Taková mírná analýza v mezích zákona.
22. 07. 2012 | 12:13

Béda napsal(a):

Petr napsal(a):
Dnešní vládní koalice už zapadla do smrdutého bahna jako vlády křišťálového "JUDr" Grosse a "JÁ"Paroubka.

Pane Petře, smrduté Bahno zde zavedl sběratel propisek spolupracující s Lájosem Bácsem a Radjivem Singhou na velkém českém tunelu. Tento zhasínač světel před právníky dlí nyní na hradě a dodneška nezná špinavé peníze.
22. 07. 2012 | 12:18

Béda napsal(a):

Dovětek: za vlád zhasínače světel byla také do čela ÚOOZ dosazen zametač politických kauz - nynější ministr vnitra konspirátor Kubice.
22. 07. 2012 | 12:20

český maloměšťák napsal(a):

Béda
Napsal jste že " nemá špinavé peníze" ?
Ach tak - že " nezná".
O tom žádná.
22. 07. 2012 | 12:22

ZM napsal(a):

Teoreticky se dá zamýšlet např. nad tím, zda by občané měli volit premiéra, popř. ministry.Např. by bylo uzákoněno, že ministrem určitého resortu může být pouze člověk, který má příslušné vzdělání popř. praxi. Nemohlo by se tedy např. stát, že by se někdo jako Parkanová stal ministrem obrany. Podobně je to u spousty profesí. Např. praktický lékař musí mít minimálně 3 roky praxe na interně. Proč by to u ministrů mělo být jinak? Přesto to jinak je. Je to podobný systém jako ve středověku :) Ve středověku ti, kteří bojovali na straně krále, dostali po vítězné bitvě za odměnu pozemky(léna). Řízení většiny států v současné době tedy připomíná středověký systém, který je doplněn použitím moderních technologií :)
22. 07. 2012 | 12:26

Kelt napsal(a):

To Rote Army,
nebylo by něco k věci?
Třeba o tom,jak zajistit nezávislost justice třeba výběrovou komisí ve složení :Kindl,Benda,Parkanová na pražského VSZ?
22. 07. 2012 | 12:30

Baba Jaga napsal(a):

Hm - a kdo by byl ve výběrové komisi, paní Dvořáková a kdo by její členy platil?
Mnohem lepší nápad je to losování - a mohlo by být i od presidenta až po obecní zastupitelstva. Ušetřilo by se za volby i volební kampaně. A ministra by si možná mohli volit ministerští úředníci,ten by přece jen něco umět měl, pokud ho tam je třeba. Jen nevím, zda pouze mezi sebou a na jak dlouho. Vždyť se traduje, že se židličky na ministerstvech v Praze dědí. Zda i na jejich pobočkách na lontu nevím.
22. 07. 2012 | 12:32

český maloměšťák napsal(a):

ZM
Ministr však má míti nikolivěk faktickou odpovědnost /jako např. lékař, nýbržto pouze imaginární - politickou.
Je to potřebné zejména u těch ministrantů - kteří si ještě zatím vyministrantovali málo.
Neb jak jinak byste mohl chtíti po nějakém takovém ninistrantovi či ministrantkyni...aby uhradila v plné výši věcnou škodu, kterou způsobil/a/ svým neprofesionálním (popřípadě kriminálním) rozhodnutím ?
Musejí si nejprva na toto našporovati.
Proto byla zřízena ona instituce " politické odpovědnosti" a proto se ministranti implementují do funkcí tak, jak je zvykem.

Jediným problémem, s kterým se laická veřejnost /tedy dobytek dole, co to všecko platí/ potýká a potýkat má...je tak to, že není známa dopředu výše částky, která se takto má našporovati. Ostatně je to dost těžké zjistit - například jiná bude u takových ministrantů jako byl Gross, jiná u Parkanové a asi se všichni zde dole shodneme i na tom, že dosti odlišná bude u Fantociho.
(situaci dále komplikuje fakt, že i takové funkce jako je např. předseda správní rady VZP či její ředitel.....i v takovýchto funkcích je odpovědnost vymezena onou imaginární - politickou odpovědností....../nehledě na to, že našporovat jednu miliardu CZK na IZIP je obtížné i během dvaceti let - strávených v této a podobných funkcích/.)

Takže pozor !
Dialektika šporování a ministrantování ve směru tkzv. politické odpovědnosti je velmi složitá ! A to i když celý tento problém zúžíme na pouhou diskuzi o tom, zda je dotyčný odborníkem ještě i na něco jiného než je šporování a ministrantování.
22. 07. 2012 | 12:41

Ládik!!! napsal(a):

K čemu potom volby? Stejně k nim nechodím, stačí přece platit daně. Klidně může být vypsáno výměrové řízení na ministra - kvalifikační předpoklad bude jediný: láska ke straně.
22. 07. 2012 | 12:42

melčákova pohanka napsal(a):

Když čtu některé zdejší příspěvky zpozdilých antikomunistů a sleduji chataře i jiné spoluobčany,tak si myslím,že nic jiného,než Kalouska s Hávou,Hegera se Šnajdrem,Nečase s Nagyovou,Vondru s Bémem a další ,si nezasloužíme.Jen mi je líto lidí nemocných a bezmocných,kteří se nemohou bránit...
22. 07. 2012 | 12:44

mb napsal(a):

výběrové řízení na morálku, právo a spravedlnost ...
22. 07. 2012 | 12:47

Sonny napsal(a):

Je to pěkné, že to tak napíšete a jistě pravdivé, škoda že se nic nestane
22. 07. 2012 | 12:48

Agent W4C napsal(a):

...a vyjde ještě najevo,že neumějí ani číst,ani psát...
22. 07. 2012 | 12:54

melčákova pohanka napsal(a):

Souhlasím s mb i Sonnym.Slova již nic neřeší,jen skutky,ale ty mi Češi umíme dlouho odkloňovat...
22. 07. 2012 | 12:56

bsim napsal(a):

Je smutné, že ještě 23 let po pádu bolševika nás zapálené soudružky, které se už nikdy komunistického myšlení nezbaví, chtějí poučovat o morálce, právu a demokracii
22. 07. 2012 | 12:56

šoumen napsal(a):

FIREMNÍ DEMOKRACIE zde funguje.A k tomu právní stát akorát pro Kalousky.Zkuste na ně chytnout a hned křičí o právním státě.Zatímco když se chytá na majetek a práva obyčejného podlidu tak to jim napíše,že vše je v pořádku.Bohužel i ombudsman spadl do teorie firemní demokracie,kde zkoumá občanská práva proti právům institucí.......hahahahaha.Hraje si na soudy místo aby pomáhal občanům a zkoumal jeho práva.ŽIJEME V BLÁZINCI.Potěš kostě.Většina občanů nechce nést osobní odpovědnost a neznbá svoje kompetence a práva.Bůh s naším bezprávně-politickým bordelem.
22. 07. 2012 | 13:01

Otázkář napsal(a):

bsim,

soudruh hoven má nový nick?
22. 07. 2012 | 13:01

Desiderius napsal(a):

Skutečně se nyní rozhoduje o budoucnosti této země.Zaběhnutý mafináský systém, fungující v tomto státě již 20 let,tak pracně budovaný ODS a Klausem a dalšími tisíci zločinci, je nyní "erodován" několika slušnými lidmi,kterým není osud této země lhostejný.V naší společenské situaci je to malý zázrak,kterému musíme všichni pomáhat jak to jen jde,jak umíme a dle našich možností.Jde o budoucnost této země.
22. 07. 2012 | 13:02

melčákova pohanka napsal(a):

bsim. Raději si poslechnu vyléčeného komunistu,než Vás.
22. 07. 2012 | 13:02

Elév napsal(a):

Jsem všemi 10-ti pro losovačku.
V osudí bude X-kuliček pouze s mým jménem ... a můžeme začít.
Hojně využívaná finta z ulice na rychlé prachy ...
22. 07. 2012 | 13:17

Kelt napsal(a):

To melčákova pohanka,
naši zaručeně "praví"a nikdy ani před 23 lety jinak jsou zárukou toho,že bývalý předseda podnikové organizace SSM/jak jsme dříve říkali"Béčka"KSČ/s využitím nepřeberných zkušeností bývalých členů KSČ v čele"NERVu"Dlouhého,Rusnoka,Schwarze/ a dalších neomylně vedou naše vnuky ke světlým zítřkům.
Škoda,že se toho již asi nedožiji,ale každý den budu usínat s blahým vědomím,že lépe již bylo.
22. 07. 2012 | 13:21

anti politik napsal(a):

Stále častěji se v "dněšní politické sociální skupině ktz. účtuje" s provinilci z jiných základních demokratických institucí a skupin, které ještě jakž takž udržují čím dál agresivnější (a už dávno nedemokratické politiky) na uzdě. Tito provinilci jsou usměrňováni a trestáni aby nenarušovali azyl zločinců v bílých límečcích! Onen azyl, pro tyto zločince ,jsou v podstatě "politické strany"! Členové jiných než politických skupin jsou neustále nuceni akceptovat jakési (politiky smyšlené) závazky, které jsou stále zřetelněji v rozporu se zákonnými a mravními normami. Vůdcové těchto lidských sraček-pardon vládní politiky-vědí, že případným odstavením skončí v bezvýznamnosti a možná v kriminále, proto jsme dnes nechtěnými účastníky naprosto odporného režimu, kterému, bůh ví proč, pořád říkáme demokracie!
22. 07. 2012 | 13:22

melčákova pohanka napsal(a):

Kelt. A co dělají naši vnuci či jejich rodiče,aby se měli lépe? Kolem našeho domu chodí často demonstrace a konstatuji,že největší průvod byl za legalizaci konopí,na druhém místě Vandas a jeho boys a třetí plná zahrádka v nejteplejší kavárně v naší ulici...
22. 07. 2012 | 13:37

Digi napsal(a):

A propos, k závěro blogu - pokud je pravda to, co proběhlo médii, tak je to ještě horší. Ministr Blažek měl údajně nápad, že sám vypíše výběrové řízaní. To jako prezident řekl premiérovi, nechte si svoje ministry, já si je vyberu sám.
22. 07. 2012 | 13:39

Elév napsal(a):

kelt
lépe již bylo, páč 23 let je tady kapitalismus !!!

Za totality se nutilo do důchodu v 60-ti a děvčata v 55 podle počtu dětí a byl zaručený důchod.
Nyní za demokracie si musíš naspořit sám /naše soukr. penzijko se vo tvý prachy již postará/ a můžeš jít v 70-ti na "zasloužený odpočinek" pokud dožiješ.

Dyk to říkám, každý za svý a já za vaše.
22. 07. 2012 | 13:52

melčákova pohanka napsal(a):

Paní Dvořáková,je jisté,že Blažek alias brněnský kmotr je odkloňovač,ale pí.Bradáčová je také divná a navíc namočená s Pospíšilem do Vidnavy za téměř 30milionů... Věřím,že se tam vrátí Mečl,což by,podle mě, byla nejlepší volba.
22. 07. 2012 | 13:56

sedlak napsal(a):

paní profesorko díky za blog, sklidíte tu nepochybně i řadu negativní odezvy od PR politických stran tak i od skalních voličů parlamentních stran, konečně se chystám otevřít i Vaši knihu Rozkl(r)ádání státu....padni komi padni tady neplatí, politické strany si schovávají kauzy oponentů pro předvolební boj, nemají zájem o rozkrytí, mají zájem knockautovat pro svoji vlastní výhru, aby se samy dostaly k moci, kde si utvoří svoje vlastní korytové kauzy a tak pořád dál dokola, a my voliči s nimi tuhle hru hrajeme s aktivní naivností, že se tím něco změní, nezmění se nic, dokud nepůjdou do tepláků a dokud nebudou muset nahradit finanční škody, které způsobily, k tomu je však třeba, aby OČTŘ zůstaly bez jejich vlivu, emancipační proces OČTŘ je třeba, řada policajtů, st. zástupců i soudců jsou unavení a znechucení jako řada jiných daňových poplatníků z úniku veřejných peněz do kapes zlodějů a zlodějíčků, věřím, že těch slušných je víc, než těch úplatných, v poslední době jsem dočetl knihu Jak se zavírají tuneláři, od pana advokáta Lásky, pro mne jako laika poučné čtení...ale k ministru Blažkovi, a jemu podobným, obávám se, že stigma "člena politické strany" je něco jako "Já jsem ten, kdo ví všechno a můžu si také všechno dovolit", jako za komoušů před "sametem", členství ve straně jim dává příležitost, kterou hledali, prosadit svoje myšlenky, bez skutečné (ideologické) konkurence se však myšlenky zvrtávají v pouhé malé či velké domů, budu se znova a znova opakovat, Blažkova manželka jako exekutorka dostávala zakázky od Brněnské radnice v době, kdy Blažek seděl na radici a přesto to nepovažoval za střet zájmů, co tedy vůbec je pro podobné lidi STŘET ZÁJMŮ?
22. 07. 2012 | 13:56

resl napsal(a):

Každý cítí z Blažka zbabělý klon Nečase, třesoucího se o místo ministra, na které už nikdy nedosáhne, jsa nevzdělán, jak odborně, tak nedostatečně vybaven od přírody duševně. A slabý, nevěřící si člověk, je dar pro vládní manipulanty. Jednou ho poťukají po ramenu a při tom mu nenápadně vsugerují, koho, že chtějí mít v justici. Stačí pozvánka na Hrad, lépe ještě do N.Y. a mají slabocha, kde chtěli.
22. 07. 2012 | 14:18

resl napsal(a):

Asi už je o Bradáčové rozhodnuto. Podle toho, že TOP s Kalouskem ji chtějí, bych řekl, že Kalousek od zbabělého Nečase dostal avízo, že se nemusí bát. Nebude. Tak hraje chemik jakoby poctivou hru pro veřejnost, kde má pošramocenou reputaci.
22. 07. 2012 | 14:27

Eleshar napsal(a):

Paní Dvořáková, co raději místo planých blogů podat kandidaturu na presidenta? Petici bych podepsal a hlas odevzdal...
22. 07. 2012 | 14:29

sedlak napsal(a):

bsim: předvádíte klasiku "Zloděj křičí chyťte zloděje", zkuste to třeba na diváky Novy a čtenáře Blesku ;-), možná vám to ještě zbaští, i když i tam mám pochybnosti
22. 07. 2012 | 14:35

Eleshar napsal(a):

bsim:
To si radši necháte kázat o svobodě a demokracii od svazáka Nečase, člena Národní fronty Kalouska nebo agenta KGB Klause, který už během svých studií v roce 1969 (!!!) jezdil do Itálie a USA na "studijní pobyty"?
22. 07. 2012 | 14:36

jan napsal(a):

teď ještě jak z toho všeho ven, a bude to úplně super, paní Dvořáková
:(
22. 07. 2012 | 14:51

Petr napsal(a):

Pane Bédo,
ani p. Klaus, ani Kožený, ani Krejčíř, ani Vostrý, ani Kalousek, ani Rath ani nikdo další si nermůže dovolit žít na vysoké noze s vysokoškolským diplomem mezi nejbohatšími multimiliardáři světa na slunné Floridě jako za poctivě vydělané peníze křišťálový "JUDr" Standa.
22. 07. 2012 | 14:52

sedlak napsal(a):

bsim, asi budete příjmová skupina podobných zakázek (viz link), jinak by vám nemohla vadit autorka blogu (a co třeba dehonestující fotky nebo anonymy životnímu partnerovi o nevěře nebo vyhrožování, sledování atd. to je taky vaše "střelivo"?), ale nastavený systém, který to umožňuje http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/ministerstvo-dopravy-o-registru-vozidel-slova-jak-z-dob-socialismu
22. 07. 2012 | 14:55

mb napsal(a):

jan napsal(a):
teď ještě jak z toho všeho ven, a bude to úplně super, paní Dvořáková
:(

... každej tam jednou musí ...
22. 07. 2012 | 14:55

Kelt napsal(a):

To resl,
dovolím si vyslovit částečný nesouhlas.
Kalousek již v ranném stádiu kauzy Casa veřejně zdvořile požádal Nečase o jmenování Bradáčové,vědom si toho,že kmotři a jiní zainteresovaní ODSáci dali Nečasovi nůž na krk.
Informace,že třesoucí se pozadí již dostalo jednoznačné zadání/bleskové odvolání Pospíšila/má bezpochyb z první ruky a tak si Kalousek mohl dovolit ten luxus plédovat za Bradáčovou.
On,když není na šrot,jako např.při jednání PS o vydání radarové pěnice,/kdy vulgarity a základní myšlenkovou tezi opakuje do nekonečna/tak se dá říci,že je mistr manipulace.
Minul se povoláním-zlatem vyšívaný ornát a kardinálská mitra by mu seděly jak ušité.
22. 07. 2012 | 14:59

čistý stůl, přímou demokracii napsal(a):

Paní Dvořáková
Ten blog mi nestačí. Je to zase jenom další shrnutí situace s vysvětlením několika souvislostí.
Od politologa bych konečně čekal rozbor toho, proč systém špatně funguje a proč jsme dospěli až k téhle situaci, kterou asi správně rozeznáváte jako zlomovou. Brzdy a závaží prostě nebyly správně nastaveny, jinak by výsledek nebyl jaký je. Trvat na teorii, která není potvrzena praxí je nesmysl.
22. 07. 2012 | 15:02

český maloměšťák napsal(a):

Petr
Vilu na Floridě si dnes můžete pořídit i vy.
Je to jen pár šupů - ve vztahu k ceně baráků napž. v Průhonicích či ve vztahu k bývalého Koženého dači v USA. To vila ve Slivenci je dražší.

http://www.lidovky.cz/soud-zablokoval-kozenemu-miliony-z-prodeje-chaty-f7b-/ln_zahranici.asp?c=A120608_103716_ln_zahranici_jv

A Klaus ?
http://www.lidovky.cz/klausovi-se-zajimaji-o-vilu-na-hradcanech-fpn-/ln_domov.asp?c=A120222_190322_ln_domov_spa

A nezaviďte. To není pravicové - to je levicová úchylka .....
Prostě se musíte více snažit. A Mercedes dávejte před vrata - ať je na něj vidět. Že na to máte.
22. 07. 2012 | 15:05

Arnie napsal(a):

Paní Dvořáková, výborný blog.
Člověka vzpruží, když si přečte pěknou analyzu důležitých politických kroků posledních dnů, a to bez řečnění a plácání.

Je naopak skličující, shrne-li si člověk zpětně poslední kroky naší vládní garnitury v čele s předsedou vlády Nečasem:
- Výhazov ministra Pospíšila, evidentně v panice, podepsáno prezidentem za pár minut, přitom sdělení národu: Pospíšil byl přeci špatný ministr už dávno (o skutečném důvodu, tj.jmenování nepohodlné Bradáčové nemůže být přeci ani řeči!)
-Jmenování Blažka novým ministrem, přitom sdělení národu: nadějný, právně vzdělaný, nestranný, (o jeho skutečné pověsti, minulosti, angažovanosti v řadě podivných dozorčích rad a představenstev se národ dovídá až následně z jiných než oficiálních pramenů).
- Sdělení národu: Vy šetřte a utahujte si opasky a držte huby, My si přidáme, nemůžeme jinak "Ústavní soud nám to přikazuje" (že předseda ÚS Rychetský tento blábol následně vyvrácí, mocipány nezajímá - v tomto směru se hodí pozice mrtvého brouka)
- Hlasování v parlamentu o důvěře vládě: poslanci koalice na povel svých stranických klubů hlasují jako ovce, stranická disciplina (a koryta) jsou přeci na prvním místě, "kritici" v Top 09 ani nešpitnou, samozvaná LIDEM je zticha.
- Sdělení nového ministra spravedlnosti Blažka: proč Bradačová, nic proti ní nemám, ale post obsadíme "výběrovým řízením".
Kruh se uzavírá.

My tu té naší vládní garnituře prostě pouze překážíme.
Nemáte podobný dojem?
Prostě nám vládne parta lhářů, pokrytců a podvodníků, skrývajících se za mystické "vládní reformy", kteří si zřejmě myslí, že vládnou národu idiotů bez vlastních mozků.
Co s tím?

Takže ještě jednou dík za blog (a nechtěla byste paní profesorko ještě zvážit kandiaturu na funkci prezidentky?)
22. 07. 2012 | 15:11

Kelt napsal(a):

To Petr,
"poctivě"vydělané peníze potvrdila Grossovi Langrova policie,která po opakovaném prověřování nic nenašla.
Srovnávat Klause,Krejčíře,Koženého a další s Grosem je poněkud mimo mísu.
Pokud on někoho poškodil,tak to byl soukromý subjekt.
Všichni ostatní Vámi jmenovaní kradli,nebo kradou z našich daní.
Na téma multimilionář Gross píšete ke každému blogu/třeba i o chovu angorských králíků/-nepřebral Vám třeba holku,nebo měl lepší džíny?
22. 07. 2012 | 15:15

mb napsal(a):

Sdělení národu: Vy šetřte a utahujte si opasky a držte huby, My si přidáme, nemůžeme jinak "Ústavní soud nám to přikazuje" (že předseda ÚS Rychetský tento blábol následně vyvrácí, mocipány nezajímá - v tomto směru se hodí pozice mrtvého brouka)

... o tomhle to je: Vy šetřte a utahujte si opasky a držte huby
22. 07. 2012 | 15:15

Twiist napsal(a):

Paní Dvořáková, jste statečná žena, to ňafání ubohých a proto politování hodných bsimů neberte na vědomí. Pravděpodobně mu nevadí stomiliardová restituce údajně církevního majetku a nově 80 miliard úroků za státní dluh. Pro něj těch 155.000 na občana není nic, má možná nakradeno, aby mohl zaplatit. Jevíte se mi jako daleko vhodnější kandidátka na prezidentku než různí Švejnarové, kteří si vzpomenou na republiku jen v době konání prezidentských voleb.
22. 07. 2012 | 15:16

mb napsal(a):

kteří si zřejmě myslí, že vládnou národu idiotů bez vlastních mozků.

... ale oni vládnou národu idiotů bez vlastních mozků ... jinak by je tam národ patrně: 1.nikdy nemohl (na)instalovat
2.nemohl je tam bez boje trpět ...
22. 07. 2012 | 15:17

Yosif K napsal(a):

A tak mne napadá, nemohli bychom zavést praxi, že by místo toho, aby prezident jmenoval nové ministry na návrh premiéra, by premiér vypisoval výběrová řízení na ministra? Zabránilo by se tak alespoň bleskovým výměnám na postech ministrů, kdy možná vládní křišťálová koule nepřinesla úplně nejšťastnější návrh na nového ministra spravedlnosti.
KONEC CITATU.
Diktaturek Necas svym jmenovanim BLAZKA absolutne odhalil karty jak to chodi v ODS. "Vyvazuje regiony". V tomto pripade je B;azek trqagicky pripad: Byvaly studentsky vudce ktery politiku redukoval na vnitrostranicke pletichu, kup a prodej nemovitosti v predstihu pred zmenami urbanistickych planu a odblokovani Bradacove od funkce kde by mohl akrajskym kmotrum skodit vece nez nyni.

V CSSD to nicmene nechodi jinak. Blazkuv brnensky koalicni socialisticky kumpan Onderka je hochstapler a excentricky prus...erar ktery by vypadal divne i ve strane pratel piva.
22. 07. 2012 | 15:20

Hloupý Honza napsal(a):

V poněkud vyspělejších demokraciích si lidé své "prokurátory a šerify" tj. ty co se mají starat o dodržování zákonů a potírání zločinu, volí ve volbách stejně jako své starosty, senátory, či prezidenta. Samozřejmě, že jakýkoliv post, který je spojen s mocí a s nakládáním s veřejnými prostředky, by měl být obsazen pouze tím nejkvalitnějším vítězem vzešlým z výběrového řízení, avšak zákony vytvářejí politické strany spíše než ku prospěchu občanů ve prospěch jejich zájmů a proto je potřeba vždy zvýšit ostražitost, když se nepostupuje ani podle zákona, ale jakousi jinou "ještě lepší cestou" než je ta obvyklá a zákonná.

Proč se třeba dopravní agenda vzala policii a přesunula na samosprávu ? - no proto, aby rozhodování o "dopravních přestupcích" měli političtí strejcové, kmotři, kmotříčci a jiní parazité sami pod kontrolou pro případ, že by je třeba nějaký policista, který ještě nezískal zkušenost, že auta s kmotrovskými SPZ je zbytečné vůbec stavět, chtěl nějak buzerovat za pár panáků za volantem. A proč máme nejvíce vysokých škol na počet obyvatel ? - no proto, aby si mohli různí bývalí mašinfírové, zelináři, bachaři a další "elity" našeho národa sedící v poslaneckých lavicích, křeslech starostů, různých dozorčích a jiných radách, posílit své přitroublé ego a zvýšit společenskou prestiž zakoupením 3 titulů před a za jménem.

I formulace, "že vrchního státního zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce" byla konstruována s cílem udržet si proces instalace vrchního státního zástupce pod vlivem politické moci a zájmů té které vlády, jenž bude zrovna u kormidla. Žádný z mocipánů však nepočítal s tím, že i toto se může zvrtnout a dostat se mimo kontrolu. Proto se musela vymyslet cesta ven a pod rouškou jakéhosi výběrového řízení (nespecifikovaného v zákoně, tudíž za absence formulace jakýchkoliv kritérií hodnocení i výběru) se bude hledat vhodný kandidát na toho pravého člověka na Pražském zastupitelství. Opět se ukázalo jak je v této zemi zákon používán a vykládán podle potřeb mocných. V těch věcech, ve kterých se to těm nahoře hodí jsme papežtějžší než sám papež, u jiných se jasné a prokazatelné porušování zákona a rozhodnutí soudů neskutečně toleruje. Pro neposkytování informací ze strany státu se s oblibou používá jako výmluva (nepravdivý výklad) ustanovení Zákona na ochranu osobních údajů, na druhé straně tentýž stát nerespektuje třeba rozhodnutí Ústavního soudu ve věcech hazardu, a v jiných věcech naši zákonodárci rovnou a neskrývaně chrání práva a zájmy úzké skupiny osob, proto máme stále pořád akcie na doručitele a NKÚ nemůže kontrolovat ČEZ, byť jsme v tomto nejen evropským unikátem.

Šaškárna kolem obsazení postu vrchního žalobce je směšná a všichni vědí jak to nakonec dopadne, člověk by se tomu i zasmál, kdyby si neuvědomil, že tytéž tanečky a hogo fogo dodržování zákona a jakýchsi výběrových řízení se nedočká tam, kde se otáčejí a kradou neskutečné miliardy (Ředitelství silnic a dálnic, Lesy, ČD, ČEZ, aj.) a kde by asi byly hlavními kritérii výběrového řízení, kdyby se kdy konalo, správná politická příslušnost, vlezdoprdelství, loajálnost, poslušnost, předposranost a IQ alespoň 60.
22. 07. 2012 | 15:24

Veni, vidi, vici napsal(a):

Do roku 1995 existovala přibližně stejná parita v intrikářství, do bariéry mezi občany s vysokoškolským vzděláním a občany s nevysokoškolským vzděláním. Dnes mají absolutní monopol na množství intrik univerzitně vzdělání! Co to způsobilo. Do roku 1995 takřka každý absolvent když chtěl, tak našel vhodné zaměstnání. Dnes tomu tak není. Privátní firmy velmi pečlivě prosívají žadatele. Státní a veřejnoprávní instituce se nafoukli k prasknutí. Je mě smutno, když nějaká stará flaksa (primitivní předsedkyně) dlí špínu na stejné žoldáky z veřejnoprávních zdrojů! Mladí absolventi, to si necháte líbit? Co slovo, to intrikářský flusanec! Vždyť je to ministr, má právo používat "prostituční" žargon"? Omlouvá ji, jestliže z toho prostředí pochází! Víte, podle mě je to následek každé sametové revoluce! Pamatujme si! Už nikdy nesmí Česko zažít sametovou revoluci!!! Čím tvrdší je revoluce, tím radostnější je následný život občanů! Absolventi. Požádejte intrikářku bývalou členku KSČ, aby odešla tam, kam patří pracující inteligence. Do výroby a nestraší ctihodné občany!
22. 07. 2012 | 15:27

Yosif K napsal(a):

Elév napsal(a):
kelt
lépe již bylo, páč 23 let je tady kapitalismus !!!
Za totality se nutilo do důchodu v 60-ti a děvčata v 55 podle počtu dětí a byl zaručený důchod.
22. 07. 2012 | 13:52
Za sociku taky byla o deset let nizsi prumerna doba doziti. Kdo nebyl nomenklaturni kadr tak se nedostal treba na umelou ledvinu, usporne zesnul a rezim exceloval v peci o kojence - ti jsou ekonomicky nadejnejsi nez stari lide s rozdrbanymi ledvinami atp.
22. 07. 2012 | 15:27

Arnie napsal(a):

to mb:
Asi máte pravdu, ale jak to s tím bojem provést?
Občanská neposlušnost, stávky, všeobecná kritika ?
Prostě NĚCO, alespoň projevit výrazný nesouhlas se všemi těmi sprosťárnami, které na nás uplatňují.
Dát jasně najevo, že si nemohou dovolit všechno.
Ale teď jsou dovolené, rozptyl po Čechách a Evropě a pak už se pojede na novo,
vše zapomenuto.
No (doufejme) třeba úplně ne.
22. 07. 2012 | 15:28

mb napsal(a):

arnie ... ja nevim co s tim ...

obavam se že se to kanalizuje anebo zmutuje do jiných podob bujení ...

čssd má taky své mafiány ...

anebo vznikne zas ´nová´ ´antikorupční´ strana ...

a bude to v prdeli zase na jiný způsob ...

upřímně: nevím co s tím ... chtel bych akorát aby mafiáni měli strach ... ale to oni nemají ...

strach mají obyčejní lidé ... o práci a tak ...

zdravím ...
22. 07. 2012 | 15:33

Abe Normalni napsal(a):

Tak nevim, snad by si pani Dvorakova mohla precist Ustavu CR a prislusne zakony. Vzhledem k tomu, ze nejvyssiho statniho zastupce navrhuje ministr a jmenuje vlada, a NSZ pak nominuje zbytek struktury SZ, je to samozrejme instituce pod primym politickym vlivem. Proto by stalo za uvahu stanovit jasna pravudla vyberu lidi pro nizsi urovne struktury statniho zastupitelstvi.
Mohla by nam pani Dvorakova vysvetlit, jak se v tom na politice nezavislem systemu ocitl Rampula s Grygarkem a jak se probojovali az na nejvyssi posty v ramci systemu sttniho zastupitelstvi?
Pro zacatek by pani Dvorakova mohla zacit s:
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zastupitelstv%C3%AD#Obsazen.C3.AD_a_struktura_st.C3.A1tn.C3.ADho_zastupitelstv.C3.AD
A pak zkusit pouzit mozek.
22. 07. 2012 | 15:35

Yosif K napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
Petr
Vilu na Floridě si dnes můžete pořídit i vy.
Je to jen pár šupů - ve vztahu k ceně baráků napž. v Průhonicích či ve vztahu k bývalého Koženého dači v USA. To vila ve Slivenci je dražší.
KONEC CITATU.
Pan CM ma pravdu - kondo na Flodide za 800 tisic US$ si muze poridit kazdy proletar (a proletarsky vudce), ktery si bokem vydela 75 milionu Kc na udeleni exkluzivni licence Moravii Energo na dovoz elektriny z Ukrajiny. Ze tim vznikla CEZu ztrata tak asi 3 milardy Kc? No boze - CEZ najaky 3 milardy snadno rozdycha - zdrazi elektrinu proletarum a je to....

A ze to Gross ani nezdanil? Je sikovnej - at dane radeji plati nejaci pravicovi OSVC nenazranci kteri nekde na rohu zasklivaji okna nebo instaluji hromosvody!

Proletar Kolotuk je pritom takovy sikovny hosik (a takhle sikovnych proletarskych vudcu je pritom jako nas...ano...) - a pravicovi zavistnici mu jeste zavideji......
22. 07. 2012 | 15:40

zeby pohorseny napsal(a):

AUTORKO,
"nejsme jako oni " a tak misto aby drzel... ... se tady vykecavaji
To vam to Havel zaridil ze ?
22. 07. 2012 | 15:49

Kelt napsal(a):

To Yosif K,
svatá pravda,proto teď chronicky nemocný důchodce,aby projevil režimu vděčnost za nesrovnatelně vyšší "opatěru"tak za každou návstěvu lékaře zaplatí regulační poplatek,který ho chrání před pokušením ,aby si se stejně postiženými dědky,či babkami chodil pokecat do vytopené čekárny/a nemusel topit doma/a potom v lékárně zanechá několik stovek jako příspěvek na zisky akcionářů farmaceutických firem.
Pokud ambulantní péče nezbírá,tak za měsíc pobytu v nemocnici t nechá z průměrného důchodu 1O 500 Kč 3 000 Kč,dále platí nájem,teplo,poplatky atd.
Být chronicky nemocným důchodcem,což je ve věku nad 70 let naprosto"normální"je terno,o kterém se mu když byl výdělečně činným ani nezdálo.
Pokud se mu dostane toho štěstí,že potřebuje výměnu kyčelního kloubu,tak udělá lépe,když se půjde oběsit,protože na tu péči mu nepůjčí ani lichvář.
22. 07. 2012 | 15:53

sedlak napsal(a):

Kelt 15:53 na to nemusí být jeden ani chronicky nemocný důchodce, to se přihodí třeba i v rodině, kde se narodí postižené dítě ;-(, ale to jsem odbočil od tématu blogu
22. 07. 2012 | 16:05

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Kalousek pomohl nejen vyzbrojování armády, Nomuře + IPB, Štávovi, ale i českému sportu, jeho kámoši Hušákovi a potažmo českému sporu.
Jako vedlejší efekt pomohl státu zbavit se starostí s majetkem, v případě Sazky pomohl tomu, že je sport na mizině.

„Miroslav Jansta (50) se chopil vlády nad českým sportem, který v současné době zažívá krušné časy. Novela loterijního zákona mu vzala spoustu peněz, před časem navíc ztratil Sazku. Spousta majetku chátrá, nejsou finance na opravy. Předseda Českého svazu tělesné výchovy Jansta odmítl plat i služební auto a říká: "Sportu se musí zase začít věřit." Návrat důvěry má přinést i tvrdý útok na někdejšího "pana Sazku" Aleše Hušáka.

Hušák, to je velké téma. Vy na něj dokonce chystáte žalobu.

Sazka, to nebylo hospodaření. To byla megalomanie. A ano, my připravujeme žalobu na Hušáka. Za ušlý zisk. Ještě nevíme, kolik přesně to bude, protože dokázat to není jednoduché. Ale půjde o těžké stamiliony. Žaloba určitě bude podaná.“
http://www.tyden.cz/rubriky/sport/miroslav-jansta-husak-je-curda-ceskeho-sportu_240820.html
22. 07. 2012 | 16:08

Alice napsal(a):

Pani Dvořákova, taky si myslím, že by jste měla psát častěji. Bezduchých blogů od "známych firem" tady bývá požehnaně, ale jejich obsah je mělký.
A taky by jste určitě našla dost přízntivců při Vaši kandidature za prezidentku. Jste žena na svém místě po všech stránkách. Fandím Vám a přeji mnoho úspěchů.
22. 07. 2012 | 16:09

Dr. No napsal(a):

Paní Dvořáková, potažmo akreditační komise, nese zodpovědnost za současný stav českých vysokých škol. To se zavřením plzeňských práv a pošklebováním doc. Kindlovi nevyřeší, to je průšvih na příštích 30 let.
Doporučoval bych tedy, aby si zametla před vlastním prahem a prozkoumala posudky / vyjádření, která vypracovala akreditační komise na různé obory na veřejných i soukromých vysokých školách. Stálo by za to tyto podklady a rozhodnutí
1) předně zkonfrontovat s vlastními standardy - proč se jednomu prominulo a jinému ne -
2) dále se zdravým rozumem - proč se kvalitnější odborník / neprofesor - musel nechat zaštítit profesorem z Trnavy v předdůchodovém věku a
3) se standardy bežnými ve světě.
Po provedení této sebereflexe by možná omezila své veřejné vystupování.
22. 07. 2012 | 16:11

Normální 1 napsal(a):

já se nestačím divit. Oni si tu opravdu někteří přispěvatelé myslí že se blýská na časy? Že by se mohlo něco zlepšit? HA HA Ha - politická škatulata batulata, honzo vstávej, rathe seď a výsledek? Možná se vymění přední tváře, ale pozadí politických stran zůstane stejné...
22. 07. 2012 | 16:19

Lila napsal(a):

Abe Normalni

Takže všichni renomovaní právníci, kteří tvrdí, že ministr spravedlnosti JMENUJE vrchního státního zástupce NA NÁVRH nejvyššího státního zástupce, se podle Vás mýlí? Že by také neznali Ústavu ČR?

Pokud vím, nejvyšší státní zástupce Zeman logicky vysvětlil, že právo navrhnout VSZ má proto, že on za něj nese odpovědnost, nikoliv ministr spravedlnosti nebo dokonce vláda.

Po bleskovém odvolání ministra Pospíšila bylo jasné, jaké zadání dostane jeho nástupce. Rozhodně nešlo o peníze pro vězeňství, ale o Lenku Bradáčovou. Premiéra Nečase údajně rozkatil Pospíšilův požadavek na vyšší finance pro jeho resort, ale proti zvýšení platů politiků zřejmě nic nemá. I všeznalý plzeňský JUDr. Benda se zvýšením těchto platů souhlasí, protože to údajně Ústavní soud nařídil, jak pan poslanec uvedl v Událostech, komentářích.
22. 07. 2012 | 16:21

šedovlá karkulka napsal(a):

Paní Dvořákové lze věřit. Horší je to se statisíci českých voličů, kteří budou do zblbnutí volit morální zrůdy a pak se diví, kdo nám to vládne.
22. 07. 2012 | 16:25

Občan zZz napsal(a):

Pokud by někoho zajímalo jak pod vedením této vlády (ne)čerpáme miliardy dotací z EU.
(Zaostřeno na finance – Potíže s evropskými dotacemi. Vysíláno na Čro6, 18.07.2012 - 21:40 hod., Délka 20min.)

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2680106

Jedná se o rozhovor Petra Holuba s Vladimírem Špidlou – bývalý předseda vlády ČR a bývalý evropský komisař pro sociální záležitosti.
Pokud by bylo čerpání evropských dotací obnoveno v nejkratším termínu, to jest v řijnu, tak nenapravitelná ztráta je 21 miliard Kč (to je ovšem optimistická varianta). Pokud se čerpání obnoví na konci roku, tak nenapravitelná ztráta bude 72 miliard, což je 10% toho co od EU máme k dispozici.
Výhledově vypadá situace s čerpáním velmi špatně.

--------------------

Dvaokrát o novém ministru spravedlnosti Blažkovi.

http://dialog.ihned.cz/c1-56383600-kdo-je-pavel-blazek-z-brna-ministr-predem-bez-duvery-a-bez-vize

http://respekt.ihned.cz/c1-49791120-necas-nenabizi-srdce

Z odkazů vyplývá, že je to úplně prázdný kariérista bez názoru, takže jeho úkolem je jediné, dosadit na příslušné místa nové zametače.
22. 07. 2012 | 16:29

Béda napsal(a):

Válcující politická galerka neřkuli přímo "mafie" v čele s nejlepšími - Nečasem, Kalouskem, Drábkem, Hegerem, Bendlem, Dobešem, Peake, Schwarzenbergem, Vondrou... učinila vůči voliči vstřícné gesto, když mu umožnila v přímé volbě volit hradního šášulu. Samozřejmě odvolat nikoliv- to by již demokracie bylo přespříliš. Tím byl zajištěn pokrok stran demokratizace. Jinak galerka bezohledně válcuje opozici i veřejnost, úspěšně odklání všechno co má nějakou cenu a co není zabetonováno anebo přišroubováno, zdražuje, zadlužuje, likviduje stát, intrikaří, pakliže hrozí, že ji nateče do bot, odvádí pozornost a všemi dostupnými povolenými i nepovolenými prostředky se snaží opouzdřit svou politickou a ekonomickou moc a zajistit si beztrestnost. V mnohém připomíná své komunistické předchůdce - ovšem poučené, pracující sofistikovanějšími metodami politického telemarketingu, zastrašování a vydírání.

Jediné z čeho má skutečnou obavu je přímá demokracie, skutečná zodpovědnost politiků včetně majetkové, trestněprávní, ztráty privilegií a odvolatelnosti) a organizovanost jejich voličů, plátců jejich zhýralého blahobytu a zaměstnavatelů - v jejich očích "lůzy, ulice, spodiny" ze které sama tato politická jelita vzešla.
22. 07. 2012 | 16:34

Abe Normalni napsal(a):

Lila Co nechapete? Prave ze maji pravdu. Proto se taky mohl na sve misto dostat p. Rampula a p. Grygarek. A jmenoval je hrdina Pospisil. o Grygarkovi tvrdil ze je to "odbornik na svem miste".
A vsichni se dnes tvari, ze je normalni, ze se na takove pozice dostali.
Pan Zeman keca, zadnou odpovednost nenese. Maximalne moralni. On ani nema pravo se ho zase rychle zbavit. Viz jeho a Pospisilova trapna snaha vystourat ruzna pracovni pochybeni, aby se Rampuly vubec byli schopni zbavit.
Prave lide jako vy, neschopni udrzet sled udalosti dele nez tri mesice zpet jsou nastrojem vlivovych skupin. Vy jste opravdu schopna verit tomu, ze Pospisil, ktery kdysi cely tenhle prusvih spiskal je ted jediny pravy ho zase napravit.
22. 07. 2012 | 16:44

Dave napsal(a):

Dotaz: Nemohli jste si alespoň odpustit návrh zvýšit platy poslancům, senátorům a vládě?
Kalousek: Ten návrh se nám strašně nelíbí. Týká se to všech ústavních činitelů, z toho jsou 87 procent soudci a z 13 procent poslanci a senátoři. Vláda opakovaně tvrdí, že všichni ústavní činitelé by měli být solidární se všemi ostatními v zemi. Ústavní soud je jiného názoru a myslím, že nebyl nikdo více nešťastný než ministr Drábek, že musí něco takového předkládat. Nikdo není nešťastnější než vláda, že musí dát do parlamentu nějaké varianty řešení nálezu Ústavního soudu. Mně se ten nález osobně nelíbí, ale jen kvůli tomu ho nemůžu ignorovat.
(Právo 21.7.)
Už toho Kalouska s Drábkem nechte na pokoji, copak nevidíte, jak jsou nešťastní?
22. 07. 2012 | 17:01

mb napsal(a):

rozhovor s blažkem :

Tak ještě jednou: co ODS udělá s korupcí?

Já bych řekl, že ODS pro to udělala hodně už tím, že se velkou zásluhou Václava Klause podílela na vzniku České republiky, přestože to byla věc, kterou většina obyvatel nechtěla. Právě díky Klausovi, který tehdy byl v ODS, se to přešlo naprosto plynule bez nějakých válek a ustavila se Česká republika. Jenže se ustavil stát, ke kterému většina Čechů nemá vztah. Lidé si zvykli na Československo, k tomu nějaký vztah měli.

to je hustý jako kráva ...

po tomhle asi no comment ...

nečas je darebák a lump ...

a podléhá(jí) tomu obrkmotrovi na hradě ... njn ...
22. 07. 2012 | 17:04

VFISCHER napsal(a):

O ROZŠÍŘENÍ PROSTORU SE HRÁLO VŽDY A VŠUDE ! ! !

Jak nesmyslné, marné a zbytečné jsou všechny zdejší křiky, výkřiky a pokřiky ! Jak ohromná přehlídka ztraceného času, jak směšná ukázka nemohoucnosti, nicotnosti a zbytečnosti ! ! ! !

Vše to, co se odehrálo od prvních chvil cinkajících klíčů a vše to, co se dnes už odehrává a plánuje za zdmi zlatých paláců hlídaných cvičenými zabijáky, to všechno byla a je stále jen jediná hra -- hra o r o z š í ř e n í p r o s t o r u ! ! ! !
O rozšíření prostoru pro uchvácení moci a obsazení pozic - rozšíření prostoru pro nekotrolovaný, nekontrolovatelný a nepostižitelný proud lží, lupičství a gangsterismu, rozšířený prostor pro zločinné klany na všech stupních a úrovních bývalého státu Česko - nyní neokoloniální montovny plechů Absurdistán Gangsteristán !

V řežbě mocenských zájmů jednotlivých klanů se zcela ztrácí jakákoliv partajní příslušnost ! Nejpodstatnější síly jsou korupčnický kapitál a všechny formy nátlaku, vydírání, výhrůžek a vzájemného fízlování kdo s kým, kdy kde na koho co má a může. Proto jsou s každým, takzvaně „politickým“, pohybem v takzvaně „uvolněném prostoru“ ihned vyměněny posty ředitelů odborů, náměstků a jiných paňáců, schopných za krátkou dobu své funkce rozkrást co nejvíce ! ! ! ! ! - bez ohledu na jakoukoliv odbornost a nějaký veřejný či společenský zájem či reálnou potřebu !

Proto ten veškerý stále narůstající a nepřehledný augiášův chlív ve státní správě, proto ten nepřehledný a zmatený guláš v dotačních čachrech jak v rámci státu, tak ve vztahu k EU ! Trvalý marasmus zločineckých řežeb o rozšiřování prostoru vidíme ve všech případech zločinného spolčování betonové lobby (doprava, stavebnictví) farmaceutické a zdravotnické lobby (kšefty se zdravím), ve veškeré tvorbě, provozu a údržbě informčních systémů a službách IT, loupeživých privatizacích sociálních služeb a důchodového systému a ve všech oblastech státní správy.

Výměny vyšších úředníků (náměstků, šéfů odborů a jiných pološéfů) vyvolávají (kromě totálního neumětelství v odbornosti) neustálý zmatek a nejistotu, kdo s kým pro koho momentálně tahá, táhne a kope a vytváří poměry džungle - sežer, nebo budeš sežrán, zabij dřív než budeš zabit ! ! !

Paní Dvořáková popisuje skutečnosti, které zná jistě lépe, než kdokoliv ze zdejších křiklounů a popisuje je způsobem, který se ještě dá na zdejší platformě publikovat - realita je jistě mnohem drsnější ! ! ! V žádném případě však nečekejme jakoukoliv změnu k lepšímu - ze zdejší džungle zločinu není rychlého návratu ! ! ! !
22. 07. 2012 | 17:07

Jan Baštýř z Vamberka a na Žampachu napsal(a):

Doporučuji vybrat nejraději, a to dopředu, lžidoktora z Plzně, absolventa právnické fakulty tamtéž, pos.ance a křiváka Bendu.
22. 07. 2012 | 17:14

Béda napsal(a):

Jan Baštýř,

se divím, že Bendu mladšího nenavrhli za zásluhy o právní stát na prezidenta. Na ministra spravedlnosti mají v záloze dvojího doktora Langera.
22. 07. 2012 | 17:18

Maximus napsal(a):

Nejnovější znění Archimédova zákona, platné pro Česko:

Poslanec, ponořený do průseru, je nadlehčován silou, rovnající se váze průserů, v nichž jsou ostatní poslanci namočeni!
22. 07. 2012 | 17:20

Karel napsal(a):

Marek Benda, obdivovatel Pinocheta, je představitel mafie v naší Sněmovně. Který stát se může pochlubit tím, že podvodník je předsedou Ústavně - právního výboru Sněmovny. To prostě v civilizovaných zemích nemá obdoby.
22. 07. 2012 | 17:24

mb napsal(a):

Ještě zpět k Pavlu Drobilovi: jeho skandál naznačil, jak se odehrává nekalé financování politických stran, v tomhle případě ODS. Vadí vám to?

Tak jednak si myslím, že pokud někdo plánoval převést nějaký balík peněz, tak pro sebe. Ale říkám pokud! Systém financování, o kterém mluvíte, tu prostě nemáme.Jste si jistý? Na nahrávkách se výslovně mluví o ODS.

Jsem si naprosto jistý.

blažek ...
22. 07. 2012 | 17:31

resl napsal(a):

"právník" Blažek si cela zničil kariéru, jen to ještě netuší. poděkovat může Klausovi, který si jej vyhlédl s pomocí Koudelky a nařídil Nečasovi ho jmenovat. Kdo se dostane do hledáčku toho hradního hadru, je ztracen.
22. 07. 2012 | 17:51

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Trochu legrace
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/cesky-narod-je-znechuceny-presto-se-bavi/
22. 07. 2012 | 17:51

Analytik napsal(a):

Navrhuji praktikovat u všech politiků presumpci viny. A to tak, že ihned po volbách bude na všechny uvalena vazba a budou postupně propouštěni do Sněmovny až po nezpochybnitelném rozsudku neviny.
Většina z nich si ten zbytek svého funkčního období dá pozor.
A že bude Sněmovna několik měsíců prázdná?
Kdo to pozná?
22. 07. 2012 | 18:27

Pravda napsal(a):

Je velice pěkné jak nám tu bývalá členka KSČ vypráví o rozpadu právního státu.
Ještě by mohli dát blog kde by nám Vojtěch Filip vyprávěl o demokracii :). Politologové to jsou lidi kteří dokáží dlouze mluvit o ničem a jsou v současném státě podle mě zcela zbyteční - to myslím obecně všechny politology.
22. 07. 2012 | 18:27

resl napsal(a):

eště blbější je, když má bejvalá komunistka pravdu. nebo myslíte, že ne ?
22. 07. 2012 | 18:35

Béda napsal(a):

Pravda,

je to vždy lepší, než když se **** nazve Pravdou, anebo když se raději Jiřka Šiklová mýlí s Bushem, než by měla mít pravdu s Putinem.

Pravda totiž nezná ideologické brýle. Ta buďto je, anebo není.
22. 07. 2012 | 18:40

Tom napsal(a):

Soudružka opět mele,tihle bolševici si nadají pokoj,pořád moralizují a chtějí napravovat společnost,40let stačilo!!
22. 07. 2012 | 18:51

Šutr od vody napsal(a):

Svržení ministra spravedlnosti, tj. dr. Pospíšila (ODS), bylo pouze a jenom účelové opatření premiéra Nečase! Kmotři z něho neměli dobrý pocit a tak "byl nucen odejit"!

Uměle nastrčený ministr spravedlnosti, dr. Blažek, působí alespoň navenek jako velmi nekompetentní, nedostatečně orientován v tomto oboru!

Jeho - a to de jure nelegitimní - "fušování" do pravomocí nejvyššího státního zástupce je již do nebes volající! Dr. Blažek nemá co koho navrhovat, zákon zde hovoří velmi jasně! Tyto kompetence má jenom, tj, nikdo jiný, nejvyšší státní zástupce a ostatní musí šoupat nohama!

V zákoně není nijak specifikováno jakou formou bude ona zmíněná volba probíhat, vše záleží jen na nejvyšším státním zástupci, a tak mě zaráží, že on (Blažek) jako právník, nyní jako ministr, vědomě narušuje pozici nejvyššího státního zástupce!

Celé to nějak - i po právním výkladu samotného ministra, dr. Blažka - "smrdí, mírně zavání"! Nejvyšší státní zástupce, dr. Zeman, se nesmí nechat obírat nelegitimně o svá práva, pevnou - nezpochybnitelnou - oporu má také v zákoně, a to i kdyby mu to Blažek nařídil! On na to nemá de facto žádný mandát!

S láskou

Bomberious
Šutr od vody
22. 07. 2012 | 18:53

Petr z Tábora napsal(a):

Paní profesorko, výstižný popis situace. Očekával bych i Vaše doporučení do budoucna.

Také si myslím, že se nyní může lámat chleba. Jde o to, aby započatá vyšetřování pokračovala a postupně z toho klubka zmijí bude odpadávat jedna za druhou. Důležité je, aby se pan Lessy nenechal znechutit a vydržel až do konce.A bude konečně snad i naivkům mezi námi jasné, že nejde o to, zda vyhrají vládní strany či ČSSD. Jde o to, potřít korupční systém fungující zcela nerasisticky bez ohledu na barvu modrou, oranžovou a další.
22. 07. 2012 | 18:57

Petr z Tábora napsal(a):

to Šutr:
Také sdílím určitou nedůvěru ke krokům pana ministra Blažka, protože ho považuji za velmi inteligentního. Nicméně buďme objektivní a držme se zákona:
> výběrové řízení je jistě možno zorganizovat, ale bylo by to na úvaze pana Zemana a ne pana Blažka.
> pan Zeman má právo a povinnost navrhnout kandidáta = píBradáčová. Ministr má právo a povinnost jeho návrh schválit či odmítnout - což vlastně udělal když ji nejmenoval, jen to neřekl napřímo.
Nastupuje pan Zeman s dalším návrhem jiného kandidáta atd.
22. 07. 2012 | 19:05

zeby pohorseny napsal(a):

Cekam kdy budou na blocich clanky Putina v originale.
A jak potom pan Stejskal pozna kdo se chova neprimerene a treba i sproste nadava ?
Zeby pan Stejskal ovladal i prim... rustinu ?
22. 07. 2012 | 19:06

sedlak napsal(a):

malý a neúplný souhrn některých "kauz" specielně pro nicky Pravda a spol.


http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/kauza-casa-je-predkrm-nyni-k-dalsim-chodum-pani-policiste

http://www.policie.cz/clanek/provolani-policejniho-prezidenta.aspx

http://www.petice.biz/index.php?fx=filtr&category=stojime-za-policejnim-prezidentem&hlasovat=22&odpoved=70
22. 07. 2012 | 19:12

sýček napsal(a):

Na ministra spravedlnosti nemám žádného kandidáta, ale pokud byste chtěli obsadit ministra nespravedlnosti, mám zhruba deset milionů kandidátů. No nic, jen jsem to zkusil.
22. 07. 2012 | 19:20

melčákova pohanka napsal(a):

Nejsmutnější je,když se lež vydává za Pravdu!
22. 07. 2012 | 19:28

Vogel napsal(a):

Naprostý souhlas, jen se paní Dvořáková zapoměla zmínit, že poslanci nehlasují dle vlastního rozumu a svědomí a pro blaho občanů, ale že tyto vlastnosti jim nahrazuje snaha udržet si své příjmy po celé čtyřleté funkční období a to v zájmu splacení svých obrovských hypotek a půjček, které si okamžitě nabrali hned při vstupu do poslanecké sněmovny. Vláda i parlament nesmí padnout i kdyby čert na koze jezdil v poslanecké sněmovně. Mamon jim zcela nahradil mozek a všechno ostatní je pro ně podružné !!!!
22. 07. 2012 | 19:36

melčákova pohanka napsal(a):

Vogel.Máte naprostou pravdu. Můj bývalý soused o tomto fenoménu mluvil i ve veřejnoprávní televizi,kterou kvůli tomu opustil,protože nesměl točit věci,které chtěl...A tak to dělalají hypoteční redaktoři..
22. 07. 2012 | 19:47

Elév napsal(a):

Tak si čtenáři pěkně početli, bezmále je jich 5000.
Někteří dokonce vyplodili i nějaká moudra, která stejně po přečtení zůstanou zapomenuta.
A zítra vás všechny chci vidět v 8hod v práci, jakoby se nechumelilo ...
Tak to má být, někteří si uleví v hospodě a jiní na netu.

Ze Strakovky je slyšet- hlavně nás nurušte při práci, potřebujeme klid na dokončení deforem !!
22. 07. 2012 | 19:56

Zdeněk Urban napsal(a):

Hlasy ve volbách znamenají příjem pro stranu zestátního rozpočtu...Volby něco stojí... Politika přestala být službou vlasti a lidem,, a stala se výnosným byznysem a zaměstnáním. To by možná až tak nevadilo, ale ten politický byznys dělají neschopní lidí ( nebo možná všehoschopní? )
22. 07. 2012 | 20:10

Petr Kareš napsal(a):

Paní Dvořáková ! Vážím si Vás ! Díky !
22. 07. 2012 | 20:19

ghándí napsal(a):

paní dvořáková,
nepochopila jste jak se v demokracii vyvažuje moc. moc výkonná nemuže být nezávislá na moci výkonné, protože je to logický nesmysl. nezavislost všeho na všem je možná superdemokratické, akorát že potom stát už nikdo neřídí a tudíž nefunguje. v naší společnosti se pomocí medií vytvořil dojem, že politici jsou to nejhorší možné zlo na zeměkouli a neměli by do ničeho kecat. to je tragický omyl. politci na základě voleb řídí tuhle zemi a nikdo jiný k tomu není povolaný. ani soudci ani státní zástupci. přečtete si ustavu. blažek jmenuje a odvolává zemana, né naopak.
22. 07. 2012 | 20:21

melčákova pohanka napsal(a):

Hoven školí profesorku Dvořákovou,tak to je Česká republika definitivně v p....i!
22. 07. 2012 | 20:36

Matematik napsal(a):

Doporucuji tuto uvahu. V sirsim kontextu jde o daleko vaznejsi veci.
http://www.blisty.cz/art/64219.html

Jedinne reseni je zmena systemu. Jak?
prima demokracie
Demokracie 2.0
bez vytahu k moci bez podivnych motivaci
Pokud vam budou kmotri tvrdit, ze byste si zrusili armadu a dane, zeptejte se, proc se tak nestalo ve Svycarsku aproc tam za nas setri mosteckou uhelnou.....
22. 07. 2012 | 20:38

Béda napsal(a):

ghándí,

Zeman je již jmenován. Jestli jste si nevšiml. Nyní se má ustavit do funkce ZEMANŮV podřízený(á). Žeby příslušelo (politickému) ministrovi obsazovat všechny fleky na státním zastupitelství?

PS: jinak je kuriosní jak zde "pravda" a spol. napadají paní Dvořákovou kvůli členství v KSČ. Jak kdyby na tom nějak extra záleželo. Tošovský, Fišer, Dlouhý, Dyba, Štětina, Ševčík, Zeman byli členy KSČ. Klaus, Kalousek, Drábek, Vondra, Bendl, Nečas Langer, (bilderbergský) Schwarzenberg, Langer, Šťáva, Kožený, Bakala ... nebyli členy KSČ. Zrovna tak moskevský student Hvížďala. Oč jsou ti první horší než ti druzí?
22. 07. 2012 | 20:41

ctverec napsal(a):

Ještě jedna věc by se panu ministrovi měla připomenout. Ve svém inauguračním projevu prohlásil, že si váží svých pravomocí a tudíž nehodlá pouze paušálně schválit navrženou vrchní zástupkyni. Jistě stejnou dikcí by mohl pan Zeman prohlásit, že si váží svých pravomocí a tudíž ať si pan ministr se svým výběrovým řízením laskavě něco.
22. 07. 2012 | 20:44

Breda napsal(a):

hoven
Tragický omyl jste tu pouze Vy. Je pro mne potěšením vidět jak tady prolhané politiky obhajujete spolu se lží převlečenou za Pravdu.
22. 07. 2012 | 20:52

Karel napsal(a):

Paní profesorko,
díky a držte se!! Dávejte na sebe pozor. V tomto ukradeném rozkradeném státě je možné všechno a u vesla je nejhorší pakáž.
22. 07. 2012 | 21:16

MIroslav Pivoda napsal(a):

Vítězství všežravců!
To se děje nejen v přírodě (právě jsem shlédl TV seriál o strhující evoluci medvědů - všežravců), ale i v naší současné politice. A důkazem toho jsou nejen autorkou kritizovaní aktéři, ale právě i autorka sama - někdejší komunistka. Političtí všežravci jednoznačně vítězí.
To je základní axiom našeho současného společenského života. S tím se musíte v tomto státě smířit, pokud si nechcete zkracovat život nadměrným rozčilováním.
22. 07. 2012 | 21:17

Béda napsal(a):

Mlroslav Pivoda,

co jsou to političtí všežravci? Máte snad na mysli snad přeběhlíky - namátkou celé "strany" TOP a LIDEM, kteří utíkají od jednoho politického koryta ke druhému, podle toho, kde to momentálně nejvíc sype? Příkladně - K.Schwarzenberg - ODA,_zelení-TOP, K.Peake - ODS-VV-"LIDEM", Kalousek - KDU - TOP...
22. 07. 2012 | 21:31

slavwin napsal(a):

To že byl přistižen Rath nic nemění že zlodějskými bolševiky jsou prorostlé strany ČSSD, ODS z TOPky více to lidovecké křídlo s nespokojenci přešlými z ODS, komouši spíše dělají kašpárky a v komunální politice si se svými zlodějskými spolubratry - bývalými soudruhy, také umí podělit. Je načase volat po nové straně, jinak má paní Dvořáková a většina diskutujících pravdu, když se bolševikům podařilo očernit VV je nová strana naprostou nezbytností. Kdybych měl stanovit žebříček mezi zlodějskými stranami, myslím že ODS je nepřekonatelná.
22. 07. 2012 | 21:31

pizducha napsal(a):

Beda , taky Paroubek .
22. 07. 2012 | 21:37

Az napsal(a):

Lžidoktor Benda NENÍ JUDr. aby předešel odebrání neprávem uděleného titulu, tak si ho vůbec nepřevzal.
22. 07. 2012 | 21:41

pizducha napsal(a):

Nebo Rath.
22. 07. 2012 | 21:41

Béda napsal(a):

pizducha,

Paroubek odstoupil sám z předsednické funkce po VYHRANÝCH volbách, které hradní demokraD anuloval tradičně svým "nadstranicky" přezíravým způsobem a odešel k národním socialistům - nyní LEV21. Žeby právě tam nejvíc sypalo?
22. 07. 2012 | 21:41

Otázkář napsal(a):

Otázkář napsal(a):
bsim,

soudruh hoven má nový nick?
Toto jsem nepsal.
22. 07. 2012 | 21:43

Breda napsal(a):

Pivoda
Proboha už to nekuřte, to se mám jako smířit s tím, že Vondra, Řebíček, Klaus, Drobil, Rath, Gros,Parkanová, Kott, atd. budou krást až budou zpocený a Kalousek bude strkat svoje špinavý pracky do mé kapsy aby měli co krást?
Pokud vy jste ovce tak se s tím smiřujte ale já se jim chci alespoň vzpříčit v krku, já si své peníze musím tvrdě zasloužit a žádný politik, a už vůbec ne ten kterého jsem nevolil mě nebude beztrestně okrádat.
A jestli je český národ taková ovce jako vy, tak nemá šanci.
Já věřím, že,občané tohoto národa ještě ovce jdoucí na porážku nejsou,a že článek 23 Listiny záklasních práv a svobod stále platí.
22. 07. 2012 | 21:48

babočka napsal(a):

Všichni komentátoři včetně paní Dvořákové by měli vstoupit do nějaké politické strany a aktivně se podílet na politice. Byli jsme z klece vypuštěni do džungle a proto je takový bordel. Politici si přece nebudou pod sebou podřezávat větev. Plicie musí skácet celý strom. Musí to ale dělat naše policie. Ne různé tajné služby pro své zájmy.
22. 07. 2012 | 21:48

BEDUFF5 eatessur napsal(a):

babočka,

policie je v dobrých rukou pana zametače Kubiceho. Ten teď řeší zapeklitý stranický úkol - jak se zbavit Lessyho. Pan Kubice je zcela nezaujatý odborník - viz jeho rodinná pouta u p. Janouška.
22. 07. 2012 | 21:55

kormoran napsal(a):

Jeeezziiis ! To se krasne cte!)))

Zajimave je , ze mnoho blogeru je ke sve minulosti -hlavne pred lety 80 ponekud skoupa!)))

(Obrazne receno , kdyz se to otoci, tak kazdy 1 a pulty uvede ,v jakych to rudych funkcich na budovani svetlych zitrku pusobil.

Laika napadne , ze nekterym bude tak mezi 30- 40.

Pokud jste soudruzko - pritelkyne , nebo ci co vsoupila do strany KSC , nikoliv karierernich duvodu , nybrz jako clen , tak tedy jako co? Jako agent?)))

Na zmeny v CR je treba lidi moralne cistych a bez jakychkoliv ideologickych skraloupu s durazem na statotvornost a vlastenectvi!. Navic Vas navrh je v rozporu se zakonem v CR!)))
22. 07. 2012 | 22:31

ten, kdo se s blbem hádat nebude, napsal(a):

Pro bbočku (babočku).
Cituji tě mistře:
„Plicie musí skácet celý strom. Musí to ale dělat naše policie.“

Všichni jsou … jen policajti jsou normální, co?
Je potřeba vyčistit vše, policie není jiná než politici.

Pro BEDUFF5 eatessur.
O Kubicem škoda slov, ten jen dokazuje, že mu vždy šlo jen o politickou objednávku, a ČSSD jej měla vykopat od policie hned v roce 1998 a nahradit nepolitickým odborníkem, připomenu, že Kubiceho k policii přivedl Ruml (byl to Rumlův šofér, v revolučních dobách ok, ale pak s tím pryč), dále i Lessy kandidoval v komunálních volbách pod hlavičkou ODS, ale asi není dost politicky loajální a uvědomělý nebo podléhá vlivům svých podřízených, „ a to je špatně“.
22. 07. 2012 | 22:34

kormoran napsal(a):

Navic kazdy 'soudruh' mel podle mne prave v 50- tych letech povinne navstivit USSR ! Bez doprovodu tech jejich milicionaru . Soudruh Dubcek Vam nerekl , jaky je fakt?))))

Pisu to proto , ze proces k znovuobrode naroda si musite patricne vyzrat , coz bude trvat nekolik generaci! Pokud k tomu vubec dojde!
22. 07. 2012 | 22:51

upravený ghándí napsal(a):

paní dvořáková
pochopila jak se v demokracii vyvažuje moc. moc výkonná musí být nezávislá na moci politické, nezavislost všeho na všem je možná superdemokratické, akorát že potom stát už nikdo nerozkrádá a tudíž funguje. v naší společnosti se pomocí medií vytvořil dojem, že politici jsou to nejhorší možné zlo na zeměkouli a neměli by do ničeho kecat. to je pravda. politci už nemají mandát z voleb viz strana LIDEM aby mohli řídít tuhle zemi
22. 07. 2012 | 22:57

Yosif K napsal(a):

Béda napsal(a):
A) ....Paroubek odstoupil sám z předsednické funkce po VYHRANÝCH volbách,
B) ....odešel k národním socialistům - nyní LEV21. Žeby právě tam nejvíc sypalo?
22. 07. 2012 | 21:41
ad A) Paroubek odstoupil sam asi 5 pred minut pred tim, nez by jej spolustranici vykopli s takovou razanci, ze by si asi doposud nemohl na svou zadnici sednout.....
ad B) Paroubek odesel k narodnim socialistum, ktery jsou od toho okamziku financovany ze spinavych penez loutkovodice Janouska. Vsechno co u LEV 2 funfguje je financovano zs nepruhlednych zdroju. LEV 21 sidli zadarmo v baraku, ktery patri firme na anonymni akcie, ktera je ovladana Janouskem.

Volte LEV 21 - volte asketickeho proletarskeho vudce z vily na Ithace!
22. 07. 2012 | 23:02

Yosif K napsal(a):

Reseni patu Zeman Blazek je jednoduche.
Pokud Blazek nejmenuje Bradacovou, Zeman vytahne plan B a navrhne nekoho jineho.
Pokud Blazek nejmenuje nekoho jineho, Zeman vytahne plan C a navrhne zase nekoho jineho.
Pokud Blazek nejmenuje nekoho jineho, Zeman vytahne plan D a navrhne zase nekoho jineho.

Atd atd.

Verejnost si vytvori obrazek. Blazek ma tu smulu, ze verejnost ma o Blazakovi jisty obrazek i z toho, ze se v Brne spolcil s totalnim hochstaplerem a cu...akem socialistou Onderkou, vymetacem diskotek a veselym spolupachatelem falicke sochy uprostred Brna.
22. 07. 2012 | 23:10

Občan napsal(a):

Vzhledem ke "kvalifikaci" současných ministrů by se mohl osvědčit namátkový výběr z náhodných kolemjdoucích.
Přes neurčitost takového výběru je totiž pořád vyšší pravděpodobnost, že bude vybrán skutečně kvalifikovaný adept na ministerskou sesli, než když je dodávají vládní partaje.
22. 07. 2012 | 23:11

Josef K. napsal(a):

Yosif K. Vy to píšete střízlivý? Doufám,že ne?
22. 07. 2012 | 23:12

Don-t forsake me, oh my darlig napsal(a):

Abe Normalni 16:44
Napodzim jste tu všichni blábolili, jak je Radek John nemožný a neprofesionální ministr vnitra. (V čem, sronáno s Kubicí, ostatně?) Neb jste se to dočetli v nějakém šajsblatu.
Bez Johna byste se nikdy nedozvěděli o nějakém Michálkovi, natož Drobilovi. O Nečasově komplicovství vůbec nemluvě.
Bez Johna by na policejním prezidiu dál seděl kmotrovský donašeč Martinů nebo parťák gengstrů Husák.
Věci mají svou dynamiku a každý se nějak dostal tam, kde je. Málkoho tam dopraviy andělské perutě.
Trávit život hledáním absolutně čístých serafínů můžou pedofilní preláti. My ostatní na to nemáme čas.
Hrajeme na té jediné ruletě, která v městě je. Ošklíbat se nad tím, že stojí nakřivo je sice apartní, ale k ničemu dobré.
22. 07. 2012 | 23:21

kormoran napsal(a):

Yosif -K , Paroubek neprebehnul , ale "konstruktivne' odesel k jine strane -ke lvum! Dyt dostane zadarmo 'nazrat'.

Soudruh Rath si taky a rovnez predstavuje sve zvoleni , jako nejakou hru pro blbe!
Ted cumi pres mrize a a jako dite tvrdi , ze vlastne nikomu skodu nezpusobil! "Voni me zvolili , tak sem si neco odnesl domu"!))))
Parkanova bojuje pres vlozky s kridelky.

Kdo a kdy bojoval proti korupci ? Jako bod programu to mela a ma snad kazda strana , ale ve finale opet a ti sami zairentesovani tvorili "vysetrovaci" vybory !))))))
"Tytyty ! Hele Ferdo! Priste si dej pozor ! Jo? " A v poslanecke kantyne se prave k Ferdovi jakoby nic nachomytne se spoustou otazek , jak zbohatnout!)))))
22. 07. 2012 | 23:25

kormoran napsal(a):

Vychodisko je NEVOLIT! To je jedine a regulerni 'pravo' , ktere Vam(po urcite dobe) prislusi. Na defenestraci jste prilis zbabeli!

Domluvte se a odstrihnete" samany vykuky" od penez! Pote sledujte zakulisi a lobysty!
22. 07. 2012 | 23:58

Důchodce68r napsal(a):

Paní profesorko, díky moc za analýzu.
23. 07. 2012 | 00:32

kormoran napsal(a):

Duchodce -68 . Vy dekujete za analyzu , ale jak tato 'analyza' ovlivni Vas budouci zivot .To by me zajimalo!))))
23. 07. 2012 | 01:01

Béda napsal(a):

Petr napsal(a):

"Pane Bédo,
ani p. Klaus, ani Kožený, ani Krejčíř, ani Vostrý, ani Kalousek, ani Rath ani nikdo další si nermůže dovolit žít na vysoké noze s vysokoškolským diplomem mezi nejbohatšími multimiliardáři světa na slunné Floridě jako za poctivě vydělané peníze křišťálový "JUDr" Standa." Ale nepovídejte. Může si to dovolit i takový exministr Besser a to není zdaleka Kožený, Vostrý, Kalousek, Klaus, Řebíček...
23. 07. 2012 | 05:03

oh napsal(a):

Abe normalni: Možná by úplně nejvíc pomohlo, kdyby si zákony a ústavu přečetl současný ministr spravedlnosti JUDr. Blažek. Třeba by pak nenavrhoval nesmysly.
bsim, RA, kormoran: Gratuluji, pánové, jste jako klasický komunistický kádrovák naruby.
23. 07. 2012 | 05:29

Dr. No napsal(a):

Ve věci paní Dvořákové a konkrétní činnosti orgánu jemuž předsedá:
Akreditovat studijní program/obor na univerzitu, která na něj nemá odborné kapacity a pak na něj léta čerpá státní příspěvek je taky dost tunel. Když takový program produkuje absolventy, kteří pak dostanou ve státní správě (bezdůvodně, protože nic nového ve své odbornosti neumí) přidáno, je to pro stát další ztráta. O návazných ztrátách typu, že o univerzitě pak - třeba v senátech - rozhodují lidé, kteří ani nevědí, jak by univerzita měla vypadat a co je věda, ani nemluvě. A oni pak rozhodují o celém státu, od kvality VŠ vzdělání se činnost naši představitelů to dost odvíjí.
Takže: O kolik, jistě s dobrými úmysly, připravila stát přímo akreditační komise? Jaké další problémy způsobila a kolik nás tyto problémy stojí?
23. 07. 2012 | 06:23

důchodce napsal(a):

k věci uvádím, že p. Dvořáková v obsahu článku má pravdu.S novým JUDr.Blažkem přišel díky Nečasovi na scénu další experimentátor, nová "Dobeš". K lítosti právníků již prvním krokem se spekulací o výběrovém řízení již nemá kredit MS tak jak ho v minulosti neměl Dobeš.Když slyšíme Nečase a jeho kámoša Kalouska, drába důchodců, zdravotně postiřených a rodiny s dětmi Drábka, tak ti chudácí vůbec netuší, že jim vetšina lidí nevěří. Nečas a jeho rétorika při různých konferencích je série protižečení, silných slov, o kterých ví, že je zítra popře. Pan kniže chrání Kalouska,Nečas délá jeden podraz na sebe za druhým a pak se dostaví Drábek s nepochopením na zvýšení platů zákonodárcům. Toje diletantské, hloupé bezohledné k lidem a aroganci moci zaštítují jmenovaní tím, že udělují miliony na odměnách na svých rezortech, podržtaškům, držhubům a svým tolerujícím spolupracovníkům. Aprosadí si další vyšší DPH a troufají se jako neporazitelní. Blažek by udělal dobře, kdyby tiše, jako neschopný Nečasův člověk tiše odstoupil a uvědomil si, že je trapnou figurkou jako je Benda v ODS. Rád by mluvil za sebe, ale jen opakuje to, co mu Nečas a Stanjura dovolí. Blažek udělal profesní, ale i politickou chybu, se kterou ve spojení s jeho nákupy nemovitostí, bankovním kontem získaných poctivou prací a pochybnou minulostí by měl spolu s výše jmenovanými odstoupit.Ještě ani nezačal a již škodí lidem, jako ostatní. Víme, koho chleba jí a jakou píseň bude zpívat.Paní Bradáčové je mi úpřimně líto a připomíná mě jednu láhev na bělení bílého prádla, obsah má, ale bohužel jako bělidlo na tolik lidské špíny asi nebude stačit.Zvlášťě, kdy Blažek ji nedovolí ani odšpuntovat. Je to smutné, ale tak se to jeví
23. 07. 2012 | 07:12

Saltzman napsal(a):

Paní Dvořáková nalezla způsob, jak zlepšit kvalitu vlád. Skutečně jen výběrové řízení by bylo schopné dosadit ty správné ministry. Nesmělo by být ale zmanipulované, jak je běžné u výběrových řízení na úřednická místa státní správy.

Ve státní správě je totiž zakopán onen pes, který je původcem moru v administrativě státu. Ne že by administrativa byla na vymření, právě naopak. Bují jako rakovina a funkčnost jde proti jejímu smyslu. Čím vyšší místo v hierarchii státní správy, tím větší neproniknutelnost na jeho obsazení s pomocí stanovených výběrových pravidel.

Výběrové řízení by neměla být zábrana snahy o získání kvalifikovaného místa ve státní správě, ale naopak významné opatření k restrukturalizaci systému, který umožňuje dosud korupci. Zaměstnanecké místo státní správy by nemělo být jistotou zaměstnání až do důchodu, mělo by být neustále reobsazováno v jakémsi rotování a snad jen nižší zajišťující personál by měl mít určitou jistotu svého státem placeného místa.

Rozhodně by se měli ministři vybírat výběrovým řízením, ale to by nemělo mít vliv na zaměstnaneckou strukturu státní správy, protože ta předně by měla podléhat výhradně výběrovým řízením a neustálému protikorupčnímu dohledu. Tresty za korupci ve státní správě by měly být vysoké tak, že by společnost je vnímala minimálně stejně jako penězokazectví. Ono totiž sto miliard ročně v úniku ze státního a tím společného majetku všech občanů, je stejně nebezpečné a vytváří to neoprávněnou nerovnovážnou společensko sociální mezi občany. Zloději se totiž staly elitou, namísto těch schopných jsou všehoschopní.

Občané všeobecně už vnímají politiky i státní úředníky jako bandu zlodějů. Tak kde jsou ty samoozdravné nástroje státní moci, které konečně napraví současný stav ve správě státu?! To skutečně musí nastoupit diktatura namísto demokracie, aby zloděj přestal být podmínkou pro obsazení dobře placeného místa ve státě?!
23. 07. 2012 | 07:15

zemedelec napsal(a):

Pane důchodce.
Velice dobře napsané.
Bude to ještě zajímavé,co se za tím sleduje,ale více sleduji Koudelku,ten je mozkem Blažka.Chtěl bych také podotknout,jaký je rozdíl mezi Paní Dvořákovou a Paní Roithovou,škoda že Paní Dvořáková nekandiduje.
23. 07. 2012 | 07:25

Ivan H. napsal(a):

Vazena pani profesorko,
dekuji za shrnuti toho podstatneho, co se udalo v poslednich tydnech okolo jmenovani noveho VSZ a noveho zakona, ktery ma usnadnit trestat korupci. Zacala jste tim, ze si verejnost zrejme neuvedomuje zavaznost rozhodnuti, ktera jsou dnes, uprostred leta, v predvecer LOH v Londyne a behem krize duvery v politickou reprezentaci vladou cinena. To je do jiste miry pravda, nadruhou stranu, nejde o nedostatek informaci, ktere mame k dispozici. Alespon na internetu lze najit kvalitni nazory a analyzy ke kazde udalosti, kterou popisujete, vcetne z rukavu vytazeneho posudku Ustavu prava, ktery byl interpretovan jako trumf v rukou pani Parkanove. Dnesni Respekt pise, ze pan Blazek poprve pripustil, ze jmenovani pani Bradacove jde proti vuli mocnych. Treba nas jeste novy ministr spravedlnosti prekvapi.
23. 07. 2012 | 07:53

PK napsal(a):

Paní Dvořáková,

jste odvážná žena ,držím Vám palce.
23. 07. 2012 | 08:32

Dr. No napsal(a):

To PK

Odvážná žena spolu se svými souputníky každý rok připravuje náš stát o miliardy ve vysokém školství. Viz můj příspěvek výše.

Každý by si měl nejdříve zamést před vlastním prahem. Pak může kritizovat jinde.
23. 07. 2012 | 08:51

martin_ka napsal(a):

ono se ze začátku zdalo, že pan nový ministr "spravedlnosti" je takový trouba z Brna.....ale on teď to vypadá, že je pěkný vykuk
23. 07. 2012 | 08:55

zbytečně si frustrací nezkracujte život napsal(a):

pane důchodce
Tohle je jiná politická kultura. Jejich základní modus operandi je, že všechny zastraší, budou ukazovat že s jejich oporou v parlamentu a Langrovými čárymáry za scénou jim projde všechno. To samé z Kalouskovy strany, už dal jasně najevo, že má prostředky k odposlouchání kohokoli (schůze šéfredaktorů těžko byla nekrytá) a že jeho analytický útvar najde něco na kohokoli on ukáže.
Vondrovo použití vojenské policie proti ČT nebylo nějaké nedopatření. Pánové se kočkují a okázale demonstrují, že pro všechny zvenku je radno zalehnout na zem a držet hubu. O ohlas ve společnosti se nestarají, jde zřejmě o nebývale velký vývar a asi i o definitivní dělení moci. Volby vždycky dokáží nějak zfixlovat, tentokrát jistě nebudou opakovat některý z již použitých postupů. S dostatečnými prostředky se přinejhorším dá udělat něco podobného, co předvedl Jeb Bush s Kathatherine Harrisovou na Floridě v roce 2000. Nic není nemožné, jak říká Toyota. A volby jsou ještě daleko. S Paní Peakou jsou, co se legálnosti moci týče, zatím v suchu. Dokázat, že to tak není, by se současným ÚS asi nešlo. Systém už dospěl tak daleko, že je mu úplně jedno, co si o něm myslíte nebo jak zvenku vypadá. Kdybyste si trochu podrobněji prošel třeba události ve Fukušimě, zjistíte, že je to tak i v zemích, které jsou o mnoho bohatší než my.
23. 07. 2012 | 08:56

Radovan II. napsal(a):

Paní Dvořáková, srdečně Vás zdravíme, jste takové sluníčko v české korupční politice, která se vůbec nezlepšuje. Tato vláda už přesáhla všechny meze trpělivosti a měla by do švestek odejít. Vntiřní tlaky nepomáhají, ale je třeba aby levicoví europoslanci upozorňovali na český binec v EU, je to jejich povinnost, jsou za to velmi dobře placení a není o nich nikde v tisku ani v ostatních médiích slyšet. Jinak se této otřesné vlády ODS a jejich kmotrů, co nechtějí Bradáčovou nezbavíme. ODS je prohnilá strana z 15. století, je to už 22 let ostudná rozkrádající strana, která Česko úplně zničila a nevím, zda to dáme to pořádku. Mnoho občanů říká, že bude lepší Česko zavést hnojem a usídlit se jinde, ale bez tunelářských a zlodějsých pravičáků, kteří se chovájía jak šílenci z 15. století.
23. 07. 2012 | 09:06

šašek z Jihlavy napsal(a):

Nejsmutnější na věci je fakt, že když se náhodou objeví na politické scéně slušný a poctivý člověk, začne být zleva i zprava ostřelován jedovatými šípy a zesměšňován médii i různými satiriky na diskusních fórech netu (viz Vladimír Špidla), takže to od angažovanosti v politických stranách spolehlivě odradí každou podobnou osobnost. Pak už zbývají jen nadšenci z různých občanských iniciativ, ze kterých si uzurpátoři moci mnoho nedělají. Důsledkem je zoufalství v české kotlině, tak jak to ilustrují příspěvky pod zdejšími blogy. Vůbec bych se nedivil, kdyby v příštích volbách vyhráli s náskokem komunisté v závěsu se soc. dem. Vzniku nové strany s nadějným programem nevěřím, Itálie je toho názorným příkladem, gauneři a chAMTIVÍ CYNICI SE STEJNĚ K MOCI A VLIVU DŘÍV NEBO POZDĚJI PRODEROU. a TO PLATÍ O KAŽDÉ STRANĚ NALEVO, NAPRAVO I VE STŘEDU.(I VPONDĚLÍ NEBO V PÁTEK.).
23. 07. 2012 | 09:52

zilvar z chudobince napsal(a):

Dobrý den,děkuji za skvělý komentář,vnímám dění velmi podobně... Á propos - nezvažujete kandidaturu na prezidentku? Měla byste velkou šanci! Hezký den
23. 07. 2012 | 09:54

Béda Lak, Čs. cirkusy a varieté napsal(a):

šašek
Nekažte si den.
Podívejte se, jak bankéř Sedláček dospěl od liberalismu k marxismu, opiu intelektuálů: http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-56639950-tomas-sedlacek-neorchestrovany-orchestrator-aneb-co-rikaji-trhy.
A pak pohleďte, jak se plzeňští právníci navzájem začínají dusit a škrtit: http://hulle.blog.ihned.cz/c1-56665150-advokati-nepremysleji-nad-klicovymi-zmenami.
I kulturní fáze vývoje lidstva má své autoregulační principy.
Blahoslavení tiší.

PS. Také mne překvapila pravdomluvnost nového ministra spravedlnosti. Připomíná mi Chance Gardenera z Being there. Jestlipak bude také umět chodit po vodě?
23. 07. 2012 | 10:12

přímo od nečasa napsal(a):

a jedna povzbuzující zadarmo:

K řediteli cirkusu přijde chlap a vysvětluje mu, jaké má připravené nové číslo, které má oživit obehraný program.
"Do obrovské kádě v manéži se nalejou řídké výkaly, u stropu bude viset na laně pytel s pískem. Dovedete si představit, pane řediteli, tu krásu… Podělaná manéž, podělaní diváci, podělaný chlap, co přeseknul to lano, podělaná hudba zahraje tuš a já vejdu celý v bílém."
23. 07. 2012 | 10:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

Beda Lak
Being there jsem nečetl, ale Don Pablo bude muset chodit (spíše se brodit) v podstatně hustší tekutině(materii).
23. 07. 2012 | 10:26

šašek z Jihlavy napsal(a):

přímo od nečasa
Nebyl to náhodou český cirkus a nebyl ten chlap Václav Klaus?
23. 07. 2012 | 10:29

zescii napsal(a):

Paní Dvořáková by měla kandidovat na prezidentku ČR. Potřebujeme odvážnou ženu, která by dokázala pozitivně působit jak na domácí scéně, tak navenek. Proti paní Fischerové nic nemám, ale když srovnám ten její milý, skromný až altruistický a nevím jaký ještě jiný příjemný úsměv se samolibým úsměškem současného pána hradu, pak si myslím, že by to byla těžko stravitelná změna. I když v této zemi se dějí věci ode zdi ke zdi...
23. 07. 2012 | 11:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 07. 2012 | 12:03

jiras napsal(a):

Díky, paní Dvořáková za Vaši odvahu a naději, kterou svými otevřenými postoji dáváte nám, co jen čteme a diskutujeme. Ráda bych se zeptala, zda existuje alternativa k parodii demokracie, v níž tady žijeme. Jsou například změny probíhající na Islandu cestou, kterou by bylo možno se dát?
Věříte, že by se v této době v českém národě našlo dost lidí, kteří by dokázali zvrátit ten neuvěřitelně rychlý pád zbytku morálky nastartovaný nástupem V. Klause k moci?
23. 07. 2012 | 14:34

Kubula a Kuba Kubikula napsal(a):

Paní doktorko Dvořáková, nevím proč, ale já Vám věřím ve všem. Září z Vás spravedlnost. Jako šéfka akreditační komise jste dokázala zvrátit ty hrůzy, které se děly a možná ještě dějí (nejen ve veřejných, ale hlavně v soukromých VŠ). Vy, pan Okamura, Dana Drábová, Jan Burian a možná by se našli i jiní, kteří by měli zastávat vyšší státní funkce místo těch politiků, kteří tam jsou nyní a byli v minulosti. Odpovědná místa by měli zastávat normálně uvažující osobnosti se smyslem pro spravedlnost a prosté uvažování a ne politici nebo úzce zaměření odborníci.
Paní Dvořáková, věřím, že byste bez jediné koruny uspěla v přímé volbě prezidenta.
Zkuste to a vyhrajete na celé čáře !!!
24. 07. 2012 | 08:24

Dr. No napsal(a):

To Kubula a Kuba Kubikula
Cože? Vždyť ona ty hrůzy většinu doby naopak povolovala. To ona je za ně zodpovědná.
Bože, jak může mediálné obraz totálně zavádět.
24. 07. 2012 | 14:47

dvd napsal(a):

Milá paní profesorko,
až nebudete mít v akreditacích takový bordel jaký tam vládne teď, budu ochoten se nad Vašimi výplody zamyslet. Teď mohu jen prohlásit, že je to jen cintání o ničem. Jinak myšlenka výběrového řízení nemusí být špatná. Ovšem v případě obsazení funkce VSZ je to zajisté věc takořka kriminální. Pikantní je, že výběrovým řízením obsazoval některé funkce v justici i onen adorýrovaný exministr Pospíšil. Vzhledem k tomu, že faktická znalost věci je u většiny diskutujících nulová, tak si toho nikdo nepovšimnul.
26. 07. 2012 | 12:45

nežvaňte napsal(a):

Madam, nežvaňte! Použila jste výrazu POLITICKÁ ELITA. V této zemi??????
V této genocidně zločinné zemi mělo by být řádně napsáno...
27. 07. 2012 | 05:41

Jokles napsal(a):

Vážená paní profesorko, pominu-li naprosto dementní reakce pánů RA, bsim, či dvd, pak nejen já , ale i řada dalších myslí, že váš pohled na situaci v naší zemí je velmi charakterizující, byť je napsán dost smířlivě a diplomaticky. Nicméně uprostřed záplavy velmi pestrých názorů jsem objevil dost zajímavý námět: Pani profesorko ! Kandidujte na presidenta ! Myslím, že Vás tato země dostatečně zná jak po stránce názorové, tak i Vaší osobní odvahy a rozhodně by to vyjádřila i ve volbách.
03. 08. 2012 | 15:48

exstudent napsal(a):

Dobrý den, paní Dvořáková,
dala jste mi před lety zápočet z Amerického politického systému. Dodnes si pamatuju ty přednášky, no dobrá, možná i proto, že na ostatní jsem moc nechodil :-), nicméně na Vaše hodiny jsem se velmi těšil.
Velmi si Vás vážím, jednak jako vynikající pedagožky s příkladným smyslem pro fair play a s dobrým přístupem ke studentům, druhak pro Vaši činnost na obranu školství.
Dokud budou ve školství lidé, jako jste Vy, bude to dobré.
04. 08. 2012 | 08:58

Ben napsal(a):

Pro "RA" chtěla ti napsat,že máš zřejmě "vysokou" inteligenci!
08. 08. 2012 | 14:02

Judita napsal(a):

Také velmi děkuji, paní profesorko. A též je mi velmi líto, že nepíšete častěji.
Snad ani nechci vědět, kolik toho bude ještě "v rozkladu", než tato velmi "zvláštní" vláda skončí...
Denně si říkám, jak mohou sami se sebou existovat, jak se mohou na sebe podívat do zrcadla a nic, vůbec nic jim to nedělá... Co to v takových lidech je?
PS: Při odvolání MS a tipování adeptů jsem si říkala - p.Benda - nic proti němu, ale ten jeho "titul" - kdyby takový měl doktor,jenž by mě měl operovat, uteču na druhou stranu republiky - a ejhle, zvolili jiného - a zase za ním jde velmi zvláštní zřejmě střet zájmů....
Už asi není v okruzích, blízkých vládnoucím, zřejmě nikdo čistý....
Když v tomto vyrůstá nová generace, tak potěš pánbůh...
14. 08. 2012 | 21:53

pinda 805 napsal(a):

na veoucih funkcich by neměli byt prevlečeny
05. 09. 2012 | 08:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy