Alternativou je demokracie

20. 02. 2012 | 11:04
Přečteno 3297 krát
V poslední Orientaci se Pavel Barša zamyslel nad tím, jaké jsou vyhlídky arabských zemí na demokracii. Zmínil všeobecně přijímaný protiklad akomodace islamismu a demokracie na jedné straně, a teokracie na druhé. Podíváme-li se však blížeji na dynamiku islamistické sféry, je zřejmé, že teokracie je passé, a alternativou je pouze nějaký druh demokracie.

Jak Pavel Barša píše, je naprosto zásadní, že změny v Egyptě a v Tunisku jsou neseny aspiracemi, které se již ani nevymezují vůči Západu, ale ani jej nekopírují. Západní liberalismus je pro islámskou většinu stejně málo lákavý, jako protizápadní íránská teokracie.
Nápadným prvkem revolt a i pozdějších politických debat byla absence těchto ideologií. Tématy revoluce a volebních programů byla důstojnost (společenská spravedlnost), politická svoboda a chleba (ekomonie), a to v opačném pořadí. Ani levice, ani islamistická pravice už nenabízí úplné vysvětlení společenských problémů, ani návod na řešení. Soustředí se na to, jak zajistit větší sociální spravedlnost,na hlavní téma, které voliče zajímá, a tu většina stran chápe jako otázku hospodářského rozvoje a sociálních služeb.

Konec ideologií

Ideologie patřily do poválečné optimistické éry, kdy silné, socializující státy modernizovaly společnosti podle všeobjímajícího projektu. Tehdy vznikaly velké energetické projekty, infrastruktura, školství, zdravotnictví atd., a byly zaváděny západní právní systémy. Státu byla přičítána schopnost vést společnost.

V 70. letech však přišla deziluze. Slíbená plná zaměstnanost absolventů ve státních úřadech se nekonala, rychlá urbanizace a demografický růst ztěžovaly životní podmínky. Státy ztrácely modernizační a nacionalistickou legitimitu a stále více se spoléhaly na politickou manipulaci a policejní represi. V porovnání s dobou před 30 lety mají dnešní Egypt, Tunisko, ale i Libye a Sýrie, mnohem slabší státy, přemožené tíhou hospodářských a společenských problémů. Pomalu jim dochází i autoritářský reflex.

Islamistické většiny jsou si toho vědomy. Původní ideologický islamismus, který chtěl budovat islamistický stát, přišel o hlavní nástroj své ideologie, o stát schopný přetvářet společnost. Egypt např. neměl ani na platy imámů a nemohl je tedy kontrolovat.
Islamisté stát neovládli a jali se společnost přetvářet zdola. V trpělivé misijní práci uspěli. Nejen islamistické charity, ale celé různorodé společenské hnutí, do kterého patřily soukromé mešity, nemocnice, televizní kazatelé, ženské koránské kroužky, atd., mezi 80. léty a přelomem tisíciletí arabské společnosti do velké míry re-islamizovaly. Individualizovala se náboženská praxe, rozšířila se ostentativní zbožnost, diverzifikovaly se náboženské autority a konzervativní postoje se rozšířily do měst.

Islamizovaný stát

Souběžně sílil i politický appeal islamistických hnutí. Režimy reagovaly nejen zákazy politického islámu, ale i islamizací státu. Nominálně sekularistické státy dělaly ústupky, aby zmírnily islamistickou kritiku. Egypt např. zaváděl šarí‘atské prvky do ústavy a do jurisprudence, podporoval rozvoj apolitického salafismu, činil „pro-islámská“, tedy konzervativní gesta (persekvoval islámské liberály, soudil homosexuály, diskriminoval kopty).

Pro islamisty je dnes Egypt už islamizován: Essam Erian, jeden z vůdců Muslimského bratrstva, prohlásil, že na egyptském státě není třeba nic podstatného měnit. 2. článek ústavy činí islám hlavním zdrojem legislativy a šaría se tedy aplikuje. I Rašídu Ghanúšímu, vůdci Nadhy, stačí ponechat v tuniské ústavě zmínku o tom, že islám je náboženstvím Tuniska.

Samozřejmě že existuje mnoho dalších „islámských“ důsledků, které lze z ústavy vyvodit. Ty však nebudou teokratické, ale nanejvýš silně konzervativní a nepříjemně moralistické a budou se týkat omezeného počtu témat.
Těžko však mohou vyústit v takový nedemokratický prvek, jako je všemocná Rada expertů v Íránu. K tomu neexistuje revoluční ideologie ani jednotné teokratické vedení, islamistická scéna je příliš různorodá a mezi sebou konfliktní, a všichni tito islamisté si již osvojili demokratické mechanismy. Důvod je jasný: dnešní Egypt je zbožnější a konzervativnější, než byl před 30 lety, a většina volí konzervativně.

Samotný islamismus se pod vlivem participace rychle mění. Rýsují se dva hlavní trendy: tzv. post-islamismus, pragmatický proud konzervativních pravicových stran, a neo-fundamentalismus populistických ultrapravicových salafistů. Post-islamisté dokázali své přijetí pluralismu, neo-fundamentalisté jsou dnes problémem hlavně pro islamistický střed, který teprve hledá svou pozici a bude se muset vůči oběma tendencím vymezit. Právě podíl na vládě a s tím spojená zodpovědnost může nejlépe podpořit vývoj islamistických stran k podobnosti se konzervativními křesťanskými demokraty či republikány.

Pokud se tedy dynamika mezi nimi nezvrtne v bezbřehý populismus, alternativou k vojenským autoritářským režimům v Egyptě a Tunisku je pouze nějaký druh demokracie. Tedy buďto pomalu stavěná a relativně funkční demokracie jako v Indonésii či v Turecku, nebo polo-autoritářská a populistická „demokracie“, jako Pákistánu.

Psáno pro LN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Teokracie je passé?! Jak je tedy možné, že voliči v arabských zemích zcela jednoznačně preferují islamistické strany? Nezdá se Vám, že si v článku zcela protiřečíte? Nechci zpochybňovat Vaši znalost problematiky, ale...
20. 02. 2012 | 11:15

Sladký napsal(a):

Islamistické strany a islámské hodnoty.Vážně si (zvlášť jako žena!) myslíte,že jde o hodnoty demokratické?
20. 02. 2012 | 11:16

Sladký napsal(a):

Do třetice- možná byste islámské myšlení měla studovat v Rijádu, místo v Praze.A poslední otázka- jakými přívlastky byste charakterizovala naši demokracii?
20. 02. 2012 | 11:19

modrý edvard napsal(a):

Alternativou je občanská, ehm , náboženská, válka.
Sladký: v Bavorsku taky vládnou náboženské strany.
20. 02. 2012 | 11:52

Scarabeus napsal(a):

Sladký:

Vy jste to myšlení(jakékoliv) studoval vůbec někde?

Znáte nějaké méně špatné zřízení než je demokracie?
20. 02. 2012 | 11:55

Sladký napsal(a):

Scarabeus-Demokracie je podle názoru lidí, které je třeba brát vážně "mejlepší ze všech špatných způsobů organizace společnosti."
K vaší první otázce jsem se původně nechtěl vyjadřovat- ale třeba není tak nejapná, jak by se mohlo zdát na první pohled. Možná jsem se nevyjádřil dostatečně jasně, takže jste z mých příspěvků vyvodil cosi, co v nich není.A jinak- člověk, který vyslovuje takové otázky na základě několika přečtených (a podivně pochopených) vět by o myšlení neměl moc mluvit. Zbytečně na sebe upozorňuje.
Víte,co je to religionistika? Jestli ne, tak si to vygooglujte, hovnivále.Jinak vás upozorňuji, že zde prakticky není blog týkající se náboženství, k němuž bych se-více či méně fundovaně- nevyjádřil.Koneckonců-jak ukazuje i váš příspěvek, tohle není odborná debata a tak je nutno simplifikovat a volit obecně srozumitelný jazyk.
20. 02. 2012 | 12:31

wert napsal(a):

Demolracie je ze vsech systemu nejhorsi- má jedinou vyhodu- spatnou vladu lze odstranit nekrvave. Ále jen teoreticky - posledni volby u nas - vitezstvi tech co nechteli kmotry z PDS a kalouska, A vladne tu kdo? ??
20. 02. 2012 | 12:35

Občan napsal(a):

Není, paní Hesová.

"Demokracie" nená aplikovatelná na společnost, která je strukturována jinak než společnost evropská. Ona ani leckde v té Evropě nefunguje zdaleka tak, jak bychom si přáli. A v poledních letech jí stále ubývá.

CO tedy vlastně chcete aplikovat? Formální demokratické instituce i instituty už v muslimském světe leckde existují - a ni z toho. Západ sice tleská a posílá zbraně a úvěry, ale občané z té formální "demokracie" nemají nic.
Paradoxně fungovaly doposud nejlépe sekulární muslimské "diktatury" v Libyi, Libanonu a Sýrii. De facto byly i nejméně nedemokratické (ve srovnání např. s Kuvajtem, Bahrajnem, Katarem nebo SA). Západ je za pomoci Izraele rozvrátil do základů, ale místo nich nastoupí militantní islamistické režimy.

Tak o jaké alternativě to vlastně mluvíte? CO KONKRÉTNĚ by jako měla "demokracie" přinést obyčejným lidem?
Větší bezpečnost? No, tak to ani omylem. Možnost cestovat? To mohou už teď. Možsnot studia? Tu mají už teď. Sekularizaci? Probůh!!!!! Muslim nebo žid, to je způsob života, to není jen náboženství jako křesťanství. Na BV s ohledem na stratifikaci společnosti nejsou možné sekulární režimy. Ony ostatně nefungují ani v Asii. Více pracovních příležitostí? Chacha - EU má vlastních 32 000 000 nezaměstnaných!

Tak CO vlastně od té formální demokracie očekáváte?
20. 02. 2012 | 12:40

Občan napsal(a):

Turecko a Indonésie jako relativně demokratické státy?
To je HODNĚ silné tvrzení - zkuste se někdy zeptat Kurdů, Arménů, Timořanů nebo obyvatel Acehu.
20. 02. 2012 | 12:47

zorahesova napsal(a):

Pane Občane, arabské diktatury fungovaly v 60. a 70. letech. Teď už dávno nefungují. To, co od otevřenějšího systému očekávají Arabové, je velmi jednoduché- o něco zodpovědnější politiku, a to vůči voličům. a něco svobodnější režim. chtějí, aTo aby se o ně začal stát zajímat. Chalas. To může zajistit pouze režim, jehož vlády vycházejí z politických stran, které si konkurují. Diktatury tohle už dlouho nedokázaly.
20. 02. 2012 | 12:51

zorahesova napsal(a):

Indonésie je v Indexu demokracie Economistu v kategorii flawed democracies, a Turecko myslím jako hybrid regime. Když hovořím o demokracii, je snad jasné, že nehovořím Švýcarsku a Švédsku, ale o "opaku" autoritářského režimu.
20. 02. 2012 | 12:53

hmm napsal(a):

Pane Sladký,

obávám se, že mi není úplně jasné, na jakém základě paní Hesovou kritizujete:
1)viz Teokracie - Je poněkud chybný Váš předpoklad, že každá islamistická strana se hlásí k ideologii teokracie a jejímu okamžitému zavádění v politickou praxi, přičemž autorka Vám vysvětluje proč téma teokratického státu ztratilo na aktuálnosti a tedy nepatří mezi to, co je primárně diskutováno ani mezi islamistickými stranami (patrně myšleno se zaměřením na islámské země v sev. Africe). Jestli některé islamistické strany, použiju-li autorčina dělení neo-fundamentalistické (islamistické) strany po teokracii volají, tak je to na konkrétní diskuzi kde a v jakém kontextu atd.

2) Nechápu, jaký smysl má Váš druhý dotaz tedy spíše nechápu, jakým způsobem se vztahuje k výše uvedenému autorčinu článku a na co konkrétně reagujete. Mohu se jen domýšlet, že opět míříte k apriornímu zkratkovitému soudu, že islámské hodnoty jsou s demokratickými hodnotami (co se myslí demokratickými hodnotami, co islámskými atd.?) neslučitelné atd. - ale to je opět na poněkud sofistikovanější diskuzi co, kdy, kde a jak chcete komparovat - jinak je to jen takový tlach bez opodstatnění.

Tohle Vám píši jen proto, že paní Hesová přeci jen je v tomto oboru odborníkem, s nímž samozřejmě, že ne nutně musíte souhlasit atd., nicméně dřív než ji někdo začne kritizovat popř. stupidně urážet, jak je pod jejími blogy dobrým zvykem většiny těch, kteří s ní názorově nesouhlasí, tak by bylo lepší a) snažit se pochopit, co zde konkrétně píše a za b) s ní diskutovat i třeba nesouhlasně polemizovat nějakými věcnými argumenty a pokusit se tedy spíše i něco nového dozvědět bez ohledu na své zavilé názorové soudy atd.
20. 02. 2012 | 12:54

polka napsal(a):

Proc si mysli ti z prahy ze budou radit arabum co delat na pousti a eskymakum co delat v zime. Otazka je proc v evrope i u nas demolracie selhava
20. 02. 2012 | 12:59

scallop napsal(a):

Obcan

Ptate se "CO KONKRÉTNĚ by jako měla "demokracie" přinést obyčejným lidem?"

Zkusim Vaqm napovedet (ale prijit na to uz musite sam). Jak demokracie vznikla ? Vynalezl ji snad nekdo kvuli bezpecnosti, cestovani, pracovnim prilezitostem ... ?

Jeste si zkuste odpoved na toto: je Rusko "relativne demokratiocky" stat (s tim, ze se zeptate cecencu a dalsich kavkazskych narodu) ?

Jeste drobnost: vychodni Timor ziskal samostatnost v prave v dobe, kdy skoncila vojenska diktatura. (Ctete wikipedii, tam to vsechno je.)
20. 02. 2012 | 13:01

Petr z Tábora napsal(a):

Vidím to jinak paní Hesová. Hnutí v islámských zemích směřují od diktatury osobní či vojenské k diktatuře islámské. O odluku církve a státu neusiluje žádná reálná politická síla. Islám je státním náboženstvím i programem. Nesnášenlivost k jinověrcům je ještě větší než za předchozích diktatur. Pokud převezmu Váš slovník - je to islámská demokracie asi tak jako u nás byla demokracie socialistická - obě toho se skutečnou demokracií mají málo společného.
O postavení žen se rozepisovat raději nebudu - ony se v tom narodily, jen nechápu ty promuslimské evropské sadomasochistky.
20. 02. 2012 | 13:05

Sladký napsal(a):

Paní Hesová, demokracie umírá i v zemích, v nichž se zrodila a v mnoha případech už je dokonce v komatu- pokud už přímo nezemřela.V podstatě je to stejná utopie jako komunismus- demokracie rovněž počítá s lidmi, jací nejsou,nebo jakých je hrozně málo.A neoliberální politika, která stupňuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi je jedním z jejích největších hrobařů.
Je evidentní, že Arabům se nelíbí systémy, instalované a podporované PŘEDEVŠÍM a hlavně USA.Ale nejen Arabům, obdobné procxesy probíhaly a probíhají v Jižní Americe, kde největší demokracie světa vyzbrojovala a držela u moci brutální diktátory. USA se koneckonců bratříčkovaly se Saddámem-dokud sloužil jejich zájmům.
20. 02. 2012 | 13:07

Sladký napsal(a):

hmmm- zajímalo by mne, jak jste dospěl k názoru, že podle mne se "každá islamistická strana hlásí k ideologii teokracie". NIC takového jsem NIKDY A NIKDE nenapsal.
Jen mám dost dobrých důvodů se domnívat, že islámská strana preferuje islámské hodnoty, Korán, případně šaríju, než demokratické hodnoty euroatlantické civilizace včetně její sekularizace a atheizace.
20. 02. 2012 | 13:16

hmm napsal(a):

Pane Sladký,

nechci se s Vámi dohadovat, nicméně jak jinak mám chápat Váš první příspěvek a kritiku článku autorky:

Teokracie je passé?! Jak je tedy možné, že voliči v arabských zemích zcela jednoznačně preferují islamistické strany? Nezdá se Vám, že si v článku zcela protiřečíte? Nechci zpochybňovat Vaši znalost problematiky, ale...

Zbytek ponechám na Vaši vlastní férovosti ...
20. 02. 2012 | 13:22

buldatra napsal(a):

S tou demokracií to není nikde jednoduché a jednoznačné, natož v orientu.

Například u nás se říká, že máme zastupitelskou demokracii.
Což se má k demokracii, jako by demokracie spočívala v zastupování.
Z toho vyplývá, že demokracie jako taková to sice není, ale můžeme doufat, že snad jsme alespoň na cestě k ní.

V těch státech, kde vloni proběhlo takové to arabské jaro a za pár dní bude jaro další, to na nějakou demokracii nevypadá, ani když jeden přimhouří obě oči a všecky kuří.

Přitom, stačilo by málo a demokracie by tam mohla být disciplinovaně zavedena prakticky ze dne na den. A sice, kdyby to tak Alláh chtěl.
20. 02. 2012 | 13:35

popik napsal(a):

Hmmm- proboha, na co je hesova odbornice??? Ze vystudovala v Praze islamologiii? ?¿
Vzdyt placa naivity jak mala holka
20. 02. 2012 | 13:38

Sladký napsal(a):

hmmm.Velmi jednoduše, pane. Islamistické strany preferují islámské hodnoty, korán,případně šariju TUDÍŽ MAJÍ DALEKO BLÍŽ K TEOKRACII NEŽ K DEMOKRACII.V každém případě mají daleko blíž k nějaké formě diktatuty než k demokracii.bohužel, pane jasněji se už vyjádřit nedovedu. A přiznám se, nechápu, co je na mém výkladu nejasného. Pokud opravdu chcete pochopit, neměl byste mít žádný problém.
Ještě jednou O DEMOKRACII EUROATLANTICKÉHO TYPU v arabských zemích prakticky nikdo nestojí, proto pro ně dnes NEPŘEDSTAVUJE žádnou alternativu. Třeba mne pochopíte snědněji, když si přečtete i ostatní mé příspěvky.
20. 02. 2012 | 13:41

Scarabeus napsal(a):

Sladký:

"by o myšlení neměl moc mluvit"

To jste byl první Vy kdo psal o myšlení, v příspěvku 20.02.2012 11:19, moje otázka(pouze) byla na základě tohoto Vašeho příspěvku.

"Víte,co je to religionistika?"

Vím.

Pane Sladký, Vy jste (starobní) důchodce?
20. 02. 2012 | 13:50

Občan napsal(a):

Paní Hesová,

Libye BYLA kvalitně organizovaný, plně funkční a VE PROSPĚCH libyjců fungující stát. NEJLÉPE fungující stát na africkém kontinentu a NEJBOHATŠÍ stát v Africe!!!!!
Nikoli na konci 70. let, ale v lednu 2011 jej USA, EU a pár zločinců ze států vedených ISLAMISTICKÝMI MILITANTY obrátila v trosky vojensky a ekonomicky. Co tam je dnes, to snad nemůžete přehlížet ani Vy.

Arabské osobní diktatury "fungují" stále - SAE, SA, Kuvajt.
Teokratické diktatury, dynasticky ovládané rodinnými klany.
Tak co si to, propánakrále, namlouváte?

V závěru článku s Vámi lze souhlasit - pomalý opatrný přerod společnosti. Méně islámu a více občanství. Časem - 50, možná 100 let.
A cestou přes vojenské diktatury, které mohou do určité míry přispět k sekularizaci státu. Jinak muslimy nečeká nic jiného než potoky krve a totální chaos - k obému budeme "my" i Izrael ochotně a rádi přispívat. Vojenský režim se může časem i rozvolňovat a poskytovat více obč. svobod. Akorát, že se jich nikdo nenají a do potrubí si je místo vody taky nenacpe. A ubezpečuji Vás, že "osvobozeným" Somálcům se neumírá hlady a žízní o nic lépe než "neosvobozeným". Brzy budete mít další skvělý studijní matroš ve "svobodné" Libyi.

Vůči občanům zodpovědnou politiku může předádět i diktátor; čehož byl jasným důkazem Kaddáfí. Proto musel být zavražděn a země předána bojůvkám Al-Qaida, vyzbrojeným USA a EU.

No, a CO dokáží režimy založené na "konkurenci" politických straná (vlastněných zájmovými skupinami), to zažíváme na plné pecky teď u nás, v Řecku, Portugalsku, Španělsku, Francii a leckde jinde. Docela hukot, ta demokracie, to Vám povím...

"Indonésie je v Indexu demokracie Economistu v kategorii flawed democracies, a Turecko myslím jako hybrid regime. Když hovořím o demokracii, je snad jasné, že nehovořím Švýcarsku a Švédsku, ale o "opaku" autoritářského režimu. 20. 02. 2012 | 12:53"

Hmmmm, pěkná demagogie...
Opakem diktatury je anarchie, když už.
Indonésie je vojenská diktatura jak vyšitá a Turecko je hybrid mezi parlamentní republikou a vojenskou diktaturou. V obou případech se však jedná o jednoznačně autoritářské režimy, široce porušující lidská práva.
20. 02. 2012 | 13:55

český maloměšťák napsal(a):

..moc ismů - pro mě je to složité vysvětlení, v podstatě ani nevím čeho se má vysvětlení týkat...nějaké definice současného ismu ???

Mám radši vysvětlení formou čísel - například kolik stojí zemědělská půda, jaké jsou průměrné výnosy, jaké jsou ceny nájmů, ceny hnojiv, dostupnost vody, možnosti úvěrů..... a zda mají drobní farmáři(zemědělství zaměstnává přes 30 % praceschopného obyvatelstva) nějakou váhu na trhu s potravinami.
Jak se vyvíjí obchodní bilance ve vztahu k asijským producentům , zejména oděvů...

Z ismů se nikdo nenají. A ropy už Egypt moc taky nemá(ale je stále ještě čistý exportér - peak oil má ale s největší pravděpodobností za sebou). A pokud se bude utahovat šroub středním vrstvám všude na světě /například nárůstem právě že cen potravinářských komodit/ - turistika ho taky nespasí.

Ono je jedno jestli seje, orá a sklízí člověk v turbanu či s pejzama a co se mu při tom honí hlavou - důležité je za kolik ,kolik a kolik toho kam prodá.
20. 02. 2012 | 14:11

hmmm napsal(a):

Pane Sladký,

nic proti Vašemu názoru, jak jste ho rozepsal- to již dovysvětlujete a stavíte tu problematiku trochu jinak než, jak jste ji postuloval ve svém prvním konkrétním příspěvku, což je v pořádku. Já jsem ovšem reagoval na to, jak jste a na jakém významovém základě (tedy na své domněnce Vašeho chybného předpokladu) jste vystavěl svou argumentaci v rámci oné první kritiky paní Hesové.

Je mi jasné, že jste to nepochopil a nehodlám se k tomu již vracet ...
20. 02. 2012 | 14:12

Miky napsal(a):

Hesová by měla odejít někam do Arábie-Tramtárye.
Tam by byla šťastná a my zde -bez ní také !
20. 02. 2012 | 14:20

Sladký napsal(a):

Hmmm. Ne.Vy ano?
20. 02. 2012 | 14:23

hmmm napsal(a):

Občane,

chci se zeptat ze zvědavosti v čem konkrétně máte na mysli onu klasifikaci Turecka coby jednoznačně autoritářského a lidská práva porušujícího (co se týká Kurdů zejména v minulosti a situace kolem US výletu do Iráku tak to bez diskuze) státu ?
20. 02. 2012 | 14:25

zorahesova napsal(a):

Diskusní příspěvky opomíjejí jednu skutečnost: "demokracie" je zároveň popisný termín a normativní. Demokracie jako způsob nabývání a předávání moci určitým politickým strukturám na základě plebiscitu je popisný a velmi široký pojem a platí na řadu islámských zemí a jejím opakem je dlouhodobé držení moci určitou skupinou lidí (královská rodina, vojenská junta); "demokracie" jako normativní pojem, tedy představa toho jak by tento politický systém měl ideálně vypadat a jaké jsou k tomu ideální předpoklady - tento normativní pojem lze použít jako měřítko, před kterým sotva obstojí několik evropských států, a určitě se k němu bude i nejnadějnější arabská země, Tunisko, pouze pomalu dopracovávat a jelikož "demokracie" je pojem normativní povahy a jelikož politické systémy jsou dynamické povahy, je v zásadě nedosažitelný.
Je však dobré je nesměšovat.
Islamitické strany jako AKP a Nahda jsou demokraté jako CDU a Republikáni, pouze o asi o něco méně politicky liberální a sociálně konzervativnější, než západní průměr. Nadha a egyptská FJP se tam teprve dopracovávají.
20. 02. 2012 | 15:04

ferda mravenec napsal(a):

Sladky si mysli kdovijakou nenapsal moudrost , pak se do toho tak nejak zamota a vyjde z toho totalni nesmysl. Sladky je takovy mistni brouk Pytlik.
20. 02. 2012 | 15:20

Sladký napsal(a):

To víš, že jo, ferdo. Nejchytřejší ze všech jsi tady ty, tvůj příspěvek je jeden pádný argument vedle druhého.Na mravenčí gangliovou uzlinu fakt pozoruhodný výkon.
20. 02. 2012 | 16:04

tytyty napsal(a):

Pane profesore a mohli bychom si zazpívat?

No dobře. Ale tu"Prší, prší.." ne. To by mohli v Egyptě považovat za provokaci. Radši tu o demokracii:

Demokracie je krásná věc. Původní text Horáček, upraveno pro skutečné potřeby Egypta.(

Takovej východ slunce v Egyptě
býval celkem v pořádku.

Víš,
Demokracie je krásná věc,
Demokracie je krásná věc,
Demokracie je tak krásná a přepychová věc.
Ale chleba si za ni nekoupíš.
20. 02. 2012 | 17:19

Jirka H. napsal(a):

Zora Hesová:
Píšete: Islamistické strany jako AKP a Nahda jsou demokraté jako CDU a Republikáni, pouze o asi o něco méně politicky liberální a sociálně konzervativnější, než západní průměr. Nadha a egyptská FJP se tam teprve dopracovávají.

To přirovnání s CDU a Republikány trošku kulhá. SRN i USA jsou sekulární země, a proto i vliv i třeba velmi ortodoxních náboženských jedinců nebo skupin uvnitř těchto stran na společnost, je omezený. Jejich hodnotový výklad není pro ostatní závazný.
Pro ustavení skutečně svobodných poměrů, podle mého mínění, je třeba oddělit náboženství od státu, tak jak se to stalo na Západě. Demokracie sešněrována náboženskými dogmaty funguje dost těžko a je celkem jedno, jestli to jsou dogmata křesťanská nebo islámská.
20. 02. 2012 | 17:35

tytyty napsal(a):

Možná, že někteří Arabové opravdu chtěli a chtějí demokracii ve svých zemích. Možná. Ale dle výsledků voleb lze soudit, že jich moc nebylo. Ti, kteří se upálili a tím podnítili revoluci, možná opravdu chtěli demokracii, ale já se domnívám, že spíš chtěli chleba a hlavně, že nechtěli už déle živořit tak jako dosud a ta mlčící většina s podobným osudem, pak vybuchla.. Je to podobný proces jaký je popsán ve filmu Persepolis, nebo podobný proces, který se odehrává v sopkách. Ty jsou také dlouho klidné a po určité době vybuchnou. A to se opakuje a opakuje. Sopka však přesto zůstává stále sopkou.
20. 02. 2012 | 17:40

nejentak napsal(a):

Pokud je jakákoli ideologie uplatňována ve společnosti totalitně a násilně, zejména pokud je prosazována důsledně a do písmene podle někým napsané nějaké Knihy, a je přitom dokonce prosazována přímo státní mocí jako závazný zákon, začne taková společnost postupně zaostávat za ostatními méně totalitními a svobodnějšími společnostmi a stane se z ní téměř vždycky dříve nebo později, v závislosti na tom, jak dalece je daná ideologie ve své podstatě brutální a nebo dokonce zločinecká, katastrofa a brzda pokroku pro všechny v dosažitelném okruhu. Jak velká katastrofa? To je samozřejmě také zavislé na počtu horlivých příznivců daného -ismu. Zda je to osamělý jedinec, či zda jsou jich třeba milióny. Toto tvrzení se netýká jen náboženství, ale všech totalitních ideologií, včetně například nacismu a komunismu. Od takového totalitního uplatňování a vnímání jakékoli ideologie, je nutno většinové myšlení každé lidské společnosti v jejím vlastním zájmu, pokud možno nenásilně emancipovat. Někde se to stalo. Někde, například, v převážné části zemí s islámskou tradicí, dosud ne. Dokud tam k podobnému posunu v myšlení většiny obyvatelstva nedojde, a to je vždy dlouhodobý proces, nelze tam počítat s obratem k lepšímu ani v jiných oblastech života, například v ekonomice. Pro ilustraci. Muslimskému Turecku trval podobný proces modernizace, který zahájil silný muž, tedy vlastně diktátor, Atatürk, zhruba 70 až 80 let. A hned v počátku vlastně stát sekularizoval, tedy odstranil nadvládu islámského náboženství nad státní moci. Co přinesou současné arabské revoluce zdola, ve kterých jisté nepatrné náznaky o pokus na změnu k lepšímu, lze při dobré vůli vysledovat, neví nikdo. Pravděpodobně to přesně neví a neshodují se na tom, ani jejich přímí aktéři. Každý může očekávat cokoliv, buď ve shodě se svými touhami podle hesla „přání otcem myšlenky“ nebo podle skutečné reality. Nezbude, než počkat, jak to dopadne. Odhaduji, a to jsem optimista, že podobný proces jako v Turecku, bude trvat v arabských zemích, počítáno od roku „nula“, tak zhruba 100 až 150 let. To ovšem za předpokladu, že by tam k potřebným změnám došlo včera. Ale zatím v arabských zemích nenastal rok „nula“ od kterého by bylo možno přechod ke skutečné modernizaci ekonomikypočítat. Žádného arabského Atatürka na obzoru nevidím. A bohužel, zdá se, že Atatürk už nemá výrazné pokračovatele ani v současném Turecku. A demokracie? Na arabském obzoru není v současnosti žádná relevantní demokratická síla, která by byla schopná do života arabské společnosti prosadit názor, že náboženství každého občana je jeho soukromou věcí do které mu stát nemá co mluvit a prosadit běžnou demokracii jaká je třeba v Indii, v některé arabské zemi. Leda tak lidovou džamahíriji. Bylo by to proti vůli většiny tamního obyvatelstva.
Nelze však přehlédnout a zamlčovat nesporný fakt, že mnohé nenásilné ideologie, v našich podmínkách tedy křesťanství, zbavené totalitní světské moci, měly na celkový rozvoj v mnoha oblastech naší sekularizované společnosti, včetně morálky (jen pro ilustraci, například starozákonní Desatero), i pozitivní vliv.
20. 02. 2012 | 18:01

Občan napsal(a):

To Zora Hesová (15:03):

Aha!
Tak to děkuji za vysvětlení :o)
Tohle (myslím tím o charakteru politických stran v muslimském světě) se člověk totiž běžně nedočte.
No, podle toho, co jste popsala, to bude skutečně proces spíš na desítky let. Ale naděje umírá poslední, tak se to třeba nakonec podaří. Pokud k tomu muslimům západ a sionisté nechají prostor. o čemž pochybuji; zatím obě entity podporují spíš islamisty a násilné přebírání moci právě jimi.
20. 02. 2012 | 18:03

buldatra napsal(a):

Paní autorka píše:
… Diskusní příspěvky opomíjejí jednu skutečnost: "demokracie" je zároveň popisný termín a normativní. Demokracie jako způsob nabývání a předávání moci určitým politickým strukturám na základě plebiscitu je popisný a velmi široký pojem a platí na řadu islámských zemí…

Řekl bych normativně i popisně, že demokracie buď je, nebo není.
Když je, je to vláda lidu (nikoliv vláda ideologie).
Když není vláda lidu, není to demokracie.

Směřuje-li někde vývoj k vládě lidu, tedy k demokracii, pozná se to podle toho, že k moci se postupně dostávají demokraticky smýšlející lidé, popřípadě skupiny lidí. A ti mají většinovou podporu, díky níž pak vedou společnost směrem k demokracii. Což je dlouhý proces. To se v islámských zemích neděje.
Když se k moci dostávají lidé, nebo skupiny lidí opačného ražení, islámisté, čili zastánci ideologie (normativně i popisně), jako se děje například v Tunisu, či Egyptě, je to vývoj směrem ke všemu možnému, jen ne k demokracii.

Nebylo by od věci tuto skutečnost přijmout a smířit se s ní, už jen proto, že pak nemusí být žádný arabskojarní nadšenec z dalšího nedemokratického vývoje v oblasti rozčarován a není nucen následně vymýšlet stále další a další podivné hypotézy do kterých zapracovává svá zbožná přání.
V islámských zemích, světe div se, zkrátka vítězí islám a my bychom se podle toho měli zařídit.
Není to nic, co by nás mělo vyvést z míry.
20. 02. 2012 | 18:40

Martin Konvička napsal(a):

Tak tohle si rozhodně užiju - jen co se nabaštím vepřových kotletek.
20. 02. 2012 | 20:00

Martin Konvička napsal(a):

Zapravdudání autorce (až se divím).

ZH píše:
"...demokracie" je zároveň popisný termín a normativní..."

A má pravdu.
Proč potom ale píše o islámských demokraciích jako o "demokraciích", když musí vědět, že tamní normativita nejsou to, co jako "demokracii" chápou všichni normální, alláhem nevymytí lidi?

Islámská demokracie je jako marxisticko-leninská demokracie - s rozdílem, že za komančů to Peklo zařizoval Ouřad, kterému se občas dalo schovat, kdežto za alláhovců to zařizuje příbuzný a soused, a těm se neschováte.
20. 02. 2012 | 20:10

lugis napsal(a):

O kterém státě v té arabské demokracii ten článek pojednává tentokrát?Už jsme se sekli v Egyptě,Tunisku,Lybii tak analyzujeme co? Že by alespon Sýrie vyšla vstříc autorčině tužbám a přáním, že i vedení státu pod kuratelou vojenské chunty je pokrok? Hlavně nepanikařit jak píše jeden oblíbený humorista.
20. 02. 2012 | 21:08

modrý edvard napsal(a):

Zrovna jsem dočetl list Al arábija vydávaný v Arabistánu. Pojednává o jakési cizí zemi a říká: "V oné zemi si lidé oblíbili vládu korupčníků. Zvolili je do čela vlády už po několikáté za sebou a tamní president krade. Přesto, nebo možná právě proto, je nesmírně populární."
Možná, že ani v Egyptě ty muslimské strany tolik nechtějí, ale holt nesehnali nikoho lepšího.
20. 02. 2012 | 22:15

Yosif K napsal(a):

Pokud se tedy dynamika mezi nimi nezvrtne v bezbřehý populismus..............

Hahaha - pokud se nezvrhne v bezbrehy populsimus..... v Egypte nadsene revolucni davy znarodnuji fabriky "cizich vykoristovatelu" a ridi je sami - povetsine tak jak se da u odboraru cekat - fabriky stoji nebo se potacejio od niceho k nicemu. Hlaven aby je nevlastnili nenasytni cizi kapitaliste (i kdyz se jednalo no na 100% proverene muslimy z Bangaldese a Indonesie....) jak zde nedavo skuyhral pan SS - cizi kapitalsite si predstavoavli ze budou generovat zisk a zacali dare=baci propoustet lidi..... tak takhle tedy ne.....

Nejpopularnejsim clovekem v Egypte je mladik ktery jako opice vylezl na strechu israelskeho velvyslanectvi aby tam roztrhal israelskou vlajku. Dostal od provincni vlady byt a auto za odmenu. Do TV opak vriskal ze chtel polozit svuj zivot za vlast..... za vsechnou mohou zidi.... Tezko si zle predstavit vetsi populismus.....
V Maroku a Tunisu je stale jeste relativni klid - zatimco v Lybii, Egypte a Syrii vse bezi dle starych panarabskych tradic - masove vyvrazdovani muslimu muslimy.....

No hlavni je byt optimista co se tyce vyzralosti a moudrosti panarabskeho lidu.... ....... a "nepanikarit" jak bylo zmineno vyse..... hahaha.....
20. 02. 2012 | 22:17

Čochtan napsal(a):

Je celkem jedno, kdo tam bude vládnout. Buď mají naftu, nebo ne. Když ji nemají, tak jsou v řiti. Jedno zda s demokracií nebo s islamisty. Země, kde se obyvatelstvo každých dvacet let zdvojnásobí, nemají naději.
20. 02. 2012 | 23:29

Hana B napsal(a):

Možná by jsme těm arabským zemím mohli mposílat poradce z lidu, který jim vysvětlí, jak blbě to zkončí když národ vyjde do ulic, rozbije starý ne moc dobrý ale pořád fungující stát a chce svobodu, pravdu a lásku.
Ještě budou škrabat prstíkem po zlatých časech Mubaraka a Kadafího, stejně jako my můžeme se slzou v oku vzpomínat na dobu kdy lidi dostávali slušné důchody a každý měl na jídlo a bydlení. I když to jinak za moc také nestálo
21. 02. 2012 | 08:12

tytyty napsal(a):

Posted on 21.2.2012 by Marek Görges, jr.
Egyptské Muslimské bratrstvo chce, aby se novým egyptským prezidentem stal člověk s „islámským pozadím“, oznámil to vůdce bratrstva Mohamed Badie s tím, že jméno kandidáta ještě není jisté.

Závěr: Demokratická sexuální revoluce v Egyptě pokračuje od předu do zadu.
22. 02. 2012 | 08:53

Medikolog napsal(a):

Dávám vespolek k zamyšlení:

Nám naše demokracie odbourává demokratické vymoženosti jako je právo na práci nebo na podporu v nezaměstnanosti, právo na cenám přiměřenou mzdu, právo na CELOŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM hrazené zdravotní a důchodové zabezpečení bez jakýchkoliv doplatků a plateb, právo na svobodu svědomí, právo na REÁLNOU ROVNOST PŘED PRÁVEM, a mnoho dalších svobod a vymožeností.. protože na ně nejsou peníze díky jejich rozkrádání a hlavně díky pseudodemokratickému rozkradení zdrojů těchto peněz. Zůmyslnému a systematickému rozkradení za účelem umělého vytvoření deficitu na příslušných příjmových stránkách státního rozpočtu.

Bubáci straší resuscitací a restitucí středověkého totalitního pojetí Islámu, totéž o Katolicismu a jiných křesťanských církvích a sektách se snaží účelově nevidět. Stát předstírající demokracii se brání všeobecnému referendu jako církev papežské a biskupské volbě všemi věřícími. Okrádá vlastní pracující a důchodce, uměle vytvořil globalizační područí formou zadlužení přesně v souladu s principem popsaným již před rokem 1905 v Protokolech Sionských mudrců.. a hodlá je dále navýšit vycpáním penězi druhého největšího prodavače marných nadějí západu - církví a náboženských organisací penězi nevěřících a pracujících - tedy nepotřebujících žádný svaz ... obcí ani modloslužebníky z povolání.

Nabízí se otázka, proč jednají věrchušky stejně ... je vcelku jedno, naprosto jedno jestli mi vnucují klečet při mši, povinně sypat bábě do ošatky, předstírat že věřím plkům tlustého fanatika z povolání, že v kousku milionkrát předražené oplatky pojídám svůj kus Boha poté co jsem se povinně sebeudal a udal své blízké a známé v romci tzv. Svaté zpovědi; a že vhozemím peněz do kasy pod některou z model (svatých) podplácím úspěšně Boha a předplácím si apartemant v Nebi někdy po Posledním soudu - když okradu své potomky a svoji vlast a vycpu penězi církevní slibotechnu... Nebo zda se pomodlím Salát v posvátné Mešitě, zaplatím Zakkát - obdobu pojištění na podporu méně šťastných potřebných.. Vycpávání Církví proti naší vůli našimi penězi je totalitní přežitek Církevní restituce je odklon od demokracie.. formálně plně srovnatelný s návratem k islámským hodotám.. s tím, že zcírkevnění je antivlastenecké vydání vlastního národa, vlastního lidu do poručí CIZÁKŮM, zatímco restaurace islámských hodnot v zemích islámské tradice (po selhání světských režimů v téže funkci) je pokračováním boje za národní či kmenové sebeuvědomění a vymanění se z permanentních kolonisačních snah nyni globalisátorů - korumpujících světské režimy u moci. Výsledný efekt je tedy u nás a v islámských zemích právě opačný. Nás vnucované křesťanství vede k bídě a k zániku, Islám je oproti tomu v islámských zemích EMANCIPAČNÍM a tedy positivním prvkem. Pravda, ne pro globalisátory. Nás sice mají na lopatě, s islámskými zeměmi a s ummou ještě nevyhráli.. Proto Allah akbar.
22. 02. 2012 | 10:04

Krisztian napsal(a):

Pani Hesová)))Píšete jenom blbosty ste jako médiá která hrála duležitú úloho genocíde proti slobodnímu Lybijskému lidu.Protože sypala odpočatku klamlivé informace tak jak o Kadafim tak o celem povstání.Bohužel Lybijski lid už nebude slobodny lebo se kmoci dostala skupina povstalcú(banda vrahú)dotovaná,vycvičená se západem.Tenhle prevrat Lybijsky lid vúbec nechcel.Lybii panoval pokoj,lidém se žilo dobre.Tenhle prevrat chcel jenom západ,povstalci a její prívrženci.Mám dve velice dobrej známich ktery pracovali dlouhá léta v Lybii.Dokonca jeden z nich i byl svedkem co sa deje.Povstalci vtrhli na určité teritorium vraždily civilisté hlava ne hlava,jela proti ní vojská Kadafiho
povstalci ustoupili a po sebe nechali jenom mrtví.Kadáfiho vojská začali zbyrat mrtvy abychom neležali po ulicích a v zahraničnych médiach se objavují fotki(zde dukaz jak Kadáfiho armáda vraždí civilisti.Tak se to všechno začalo.Bombardování NATO prišla skutočná skáza pro lidi.Nebombardovali jenom vojenské cíle.Ale vše,nemocnice,detsckou nemocnicu,tovarni,vodovodní potrubí.Zbombardování bylo celej štát od základú.Tak teda západ dodržují ludsky práva?Ne jenom kolonizují.Zajímavé když pred nekolikama létama si Obama,Sarkozy,atd si podávali ruce s Kadafim.Tehdy nebyl diktátor a zrazu jo.Kadáfi a bohactvy Lybie a její budoucé plány leželi západnym velmocum v žaloudku.Tohle je pravá príčina proč musela slobodná Lybia padnout.Tak že jenom klidne si píšte ty vaši nezmisly a klamstvý)))
03. 04. 2012 | 23:50

baradej napsal(a):

Demokracie má mnoho kombinací a může - např. formou lokální, sousedské demokracie existovat i v nedemokratickém ideologickém rámci. Sousedská, komunální demokracie má v arabských zemích velkou tradici (třebaže je spíš tradiční než uvědomělá - vědomá) a dokáže stabilizovat do určité míry výkyvy centrálismu.
18. 04. 2012 | 08:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy