Válka proti ženám a politika hněvu

30. 06. 2012 | 11:41
Přečteno 6142 krát
V zemích arabského jara souběžně probíhají dva druhy změn: viditelný, politicko-volební, a spodní, pomalejší proces změn společenských. Nejnaléhavější z nich se týká právě osobních svobod, menšin a žen. Tedy ne „menšin, např. žen,“ jak se jednou velmi výmluvně přeřekl jeden kuvajtský diplomat.

A právě zde se toho děje víc, než je vidět. Naznačila to nedávná debata o postavení žen v arabských zemích, iniciovaná egyptsko-americkou novinářkou Monou ElTahawy ve washingtonském časopise Foreign Policy. Ve svém článku „Proč nás nenávidí? Skutečná válka proti ženám na Blízkém východě“ Mona El Tahawy vyčíslila nespravedlnosti, kterým jsou ženy na Blízkém východě vystaveny: od sociální nerovnosti, přes omezování v občanském zákoníku např. v právu na rozvod a péči o děti, přes africký zvyk tzv. ženské obřízky či mrzačení, po sexuální sobeckost mužů, ilustrovanou výňatkem z románu egyptské autorky. Důvodem všeho toho je podle silně provokativní a stejně silně zkratkovité analýzy Mony ElTahawy to, že tamní „muži nenávidí ženy“. Na rozdíl od Stiega Larssona nezmínila žádnou kladnou osobu, ale obžalovala muže jako takové.

Proč nás nenávidíš?
Přirozeně se zvedla vlna nesouhlasu: v novinách, na blozích, na sociálních sítích. Mona zjednodušuje, generalizuje, odvažuje se upírat nám, arabským ženám, důstojnost, ozývalo se ze všech stran, především od arabských žen samotných. Ne však ode všech, některé souhlasily. V debatě se nejčastěji opakovalo rozhořčení nad západní, paternalistickou povahou jejích argumentů. Je jedna z nás ale dělá z nás, podobně jako západní orientalisté, pasivní povolné oběti, které nemají vlastní schopnost rozhodování, a jsou redukovány na sex a několik málo aspektů svobody. Problém nerovnosti se však týká i mužů, vystavených státní zvůli, a obecně rodin, žijících v chudobě a v různých situacích závislosti. Nelze jej omezovat, jakoukoli k tomu má západní zahraniční politika tendenci, pouze na ženy, na kterých Západ rád dokazuje svou údajnou nadřazenost. Je třeba vnímat důvody nerovnosti žen: nevzdělanost, nedostatek rozvoje, rozpad sociálních služeb státu, kolonialismus, neoliberalismus. Ty nelze redukovat na neforemnou a nereformovatelnou „nenávist“. Tuto kritiku posílila ilustrace časopisu, zobrazující nahou ženu černě zamalovanou do tvaru niqábu. I progresívní islamistické hlasy daly za pravdu konstatování o nerovnosti, ale ne už vysvětlení Mony: důvodem není náboženství, ale společenské zvyky a nedostatek rozvoje.

Hořké výdobytky takzvané revoluce
Debata, kterou článek rozpoutal, odráží nejednoznačný přínos povstání z minulého roku. Velká očekávání obecně vystřídalo zklamání a není jednoduché říci, v čem je např. postavení žen po povstání lepší či horší.
Svoboda totiž vyostřila a zviditelnila existující společenské konflikty. Otevřená konfrontace buďto se zbytky starého režimu (v Egyptě), nebo s islamisty u moci (v Tunisku) dává na jedné straně pocit, že se mnoho věcí zhoršilo. Příkladem za všechno byly tzv. testy panenství, v zásadě institucionální znásilňování, prováděné egyptským vojskem, které měly záludně vrhnout (a vrhly) špatné světlo na ženy, odvážně protestující na Tahríru. Volby vynášejí k moci islamisty, s nimi společenský konzervatismus a plány na jeho zakotvení v zákonech. Svoboda ale přinesla nebývalou možnost organizovat se a bránit. Jedna z obětí testů panenství armádu napadla u soudu; přestože byl odročen, byla to premiéra. V Tunisku byly ženy na polovině kandidátek a práva žen jsou bráněna tak urputně, že budou islamisté muset být velmi vynalézaví, aby realizovali své konzervativní přesvědčení.

Ovšem islamistické síly nejsou prvním nepřítelem ženských práv. Tím je kromě chudoby i autoritarismus moderních arabských států. Arabské společnosti mají vlastní dlouhou, ale ne příliš šťastnou historii feminismu. V Egyptě začal symbolicky tím, že si v roce 1923 aktivistka Hudá Šaarawí odňala šátek na nádraží Ramsís v Káhiře. Rychlý rozvoj feministického hnutí se zastavil poté, co egyptské liberální období 50. a 60. let vystřídal autoritářský národní stát a s ním všeobecná represe, demografická exploze a nezvládnutý urbanismus. Poté přišel moralismus posledních, islámských let, ve kterých morální systém islámu svým způsobem suploval to, co měl poskytovat moderní stát: vzdělání, sociální soudržnost, rozvoj, osvětu a základní lidskou důstojnost. Samotné ženské hnutí bylo brzděno, kontrolováno a kooptováno autoritářskými vládami. V Egyptě je tolik potřebný zákaz tzv. ženské obřízky neblaze spojen s manželkou prezidenta, Suzanne Mubárakovou, v Tunisku zase občanský zákoník s nejednoznačným odkazem modernizujícího diktátora Bourguiby.


Zaujmout postoj
Debata, obrácená proti silně vnímanému paternalismu Západu, tedy odráží určitý posun. Ženské hnutí v Egyptě se dnes opět rozvíjí a soustředí na podstatné věci: zákony, rozvoj, osvětu a debaty o roli státu. Bude se opírat o zahraniční podporu a zkušenosti, ale odmítá zjednodušený západní pohled věci. V tomto ohledu je tvrzení o „nenávisti“ a „jedovaté směsi náboženství a kultury“ obzvlášť nekonstruktivní přínos.
Ovšem článek Mony ElTahawy je třeba vnímat především jako provokaci a projev oprávněného osobního hněvu, který sdílí mnoho dalších žen. Při demonstracích na Tahríru minulý podzim byla Mona surově napadena v policejní stanici a jako jedna z mála o tom otevřeně psala. Nebyla první Egypťankou, kdo provokoval vlastní veřejnost, ani poslední obětí násilí na ženách. Tedy řízeného policejního násilí. Několik týdnů po jejím zatčení policie před kamerami surově zbila omdlelou zahalenou dívku. Pocit, že policie překročila pověstnou červenou linii, vystřídalo rozčarování: státní televize dala průchod moralizujícím názorům typu, že do takové situace se přece dostávají pouze ženy bez cti. Provokovat stát, média i politické strany k tomu, aby zaujaly jasné stanovisko ke konkrétním lidským právům, zůstává jedním z nástrojů obrany těch, jejichž důstojnost je dodnes hříčkou v neskrývaném boji o moc. Ne mezi ženami a muži, ale mezi politickými fakcemi.

Psáno pro LN


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Josef K. napsal(a):

Složitý a komplexní proces sebeuvědomění. Západní svět je postaven na sebevědomém (ve smyslu vědomí sama sebe) jedinci, který se vnímá jako součást všehomíra. Z toho východiska chápe západní člověk (výhradně ve smyslu katolické a polygonální protestantské kultury) sama sebe jako bytost s povinností být světem "an sich" a tudíž a zároveň být plnohodnotnou součástí kompexního světa "okolo" . Západní společnost obsahuje prvek oné dobrovolnosti účasti.
Technologicky je zde přítomný proces veskrze protestantský ( a původně heretický) dobrovolné sublimace, nikoliv procesu kultivace shora, který měl i jistý vliv na katolickou církev. Individualizace s povinností umožnila neuvěřitelný rozkvět kontinentu, byť rozpor mezi protestanstvím a katolicismem dodnes má své pevné geografické hranice.
Za slabostí evropského jihu stojí patriarchální katolický model podřízenosti, katolická víra, přese všechno není individuální, individuální je určeno tak, aby bylo neveřejným, tedy jasný protiklad protestantské kultuře.
Individuální jako neveřejné má jasné konsekvence na oblast vzdělanosti, osobních aktivit, celospolěečenského prospěchu.
Evropský Jih a evropský Východ (katolicismus a pravoslaví) jsou tak totálně elitářské společnosti, to je spojuje se světem muslimským.
Co však naděláme, když výdobytky protestantského světa, právo na individuální požadavky, bez onoho zázemí jedincovy ospovědnosti, vztáhneme na muslimský svět, který je i v soukromí odindividualizován?
Co se stane, když davy nevzdělaných lidí, nezakotvených osobní odpovědností, pojmou po svém své právo na své vidění světa, falešně individuální?
Anglosaský model výchovy muslimských elit se už mnohokrát ukázal jako bezradný. Vychází z muslimské elitářské tradice (mocenské i intelektuální), ale pomíjí nutné nepochopení kultury davu onoho protestantského rámce vztahu jedince a společnosti.
(Ostatně něco velmi podobného sledujeme v Česko s jeho kulturním "mišmaš" od zapomenutého převládajícího protestantismu, přes nacionální katolictví po nacionalistický vliv pravoslaví).
Irácká i Lybijská tažení jsou důraznou tečkou až vykřičníkem. Rusko si zachovává vliv v arabském světě jen díky prakticky shodným paradigmatům.
Femenisimsu je mocná zbraň v okamžiku, kdy základní změna ve vztahu k ženě je podpořena elitami, církví a šířena jako povinná hodnota. To proběhlo v Západní Evropě a proces vytvoření "předpokladu" kultivace vztahu ženy a muže trval několik set let. V zemích, kde takový komplexní proces neproběhl, typicky v pravoslavném světě a muslimském, z nejbližšího okolí, je nutné mít na vědomí, že za méně než několik set let neproběhne, možná rychleji možná pomaleji, možná vůbec.
Muslimský svět nevzdělaných davů nepociťuje potřebu změny, podobně jako ji nepotřebuje svět katolicismu a pravoslaví.
Takže jen krátce a jen jeden z pohledů.
Ostatně míra vražd žen a děti v muslimských komunitách v UK i na severu kontinentu by měla na cosi pokřivujícího v hodnocení reality upozornit.
30. 06. 2012 | 12:53

Matematik + cenzor napsal(a):

Podle teorie her je kooperace dlouhodobe vyhodna. Pokud se nekdo prohlasi za Bohem vyvoleneho acokolic jakoukoliv levarnu takto omlouva, pak je to jeho volba. Vime jak dopadkl Hitler, kdyz myslenku vyvoleneho naroda vykradl.
Opravdu rad bych se mylil, ale vsechny indicie ukazuji, ze zajmem statu Izrael (cesky Buh bojuje) neni mir nebo koexistence. Ze vsech akci , reakci a udalosti vyplyva, ze Izrael jde tvrde za konecnym resenim palestinske otazky.
Zde je mozny dukaz.
http://lawrenceofcyberia.blogs.com/photos/maps/landloss.html

USA maji v Saudske Arabii sve jednotky, je to primo bratrsky vztah , ale nikdy nebudou tento rezim karat. Jde bezkonkurencne o nejzvracenejsi totalitni rezim sveta. Ovsem media a main stream to bere dialekticky....

Proc nejsou americke zakladny v Tel Avivu?
Tuto otazku necht si odpovi kazdy sam.
Je to blahova myslenka vyhladit vsechny palestince nebo je v mirnejsi variante zavrit do rezervace vzor puvodni majitele pudy v USA.

Jak budou USA ztracet vliv v muslimskem svete bude se stale vice nesmyslnost tohoto projektu ukazovat...

Pro nas je dulezite, kdo jakyze nobody dokazal ocarovat veskera media. Japa se stane, ze mame pravidelny prisun informaci o iranskem jadernem programu a o jadernych hlavicich statu Buh bojuje ani naznak. Ani tuk.....

Kazdy novinar , kazdy, kdo se k teto oblasti vyjadruje necht zpytuje sve svedomi.
Az prijde ten ohnostroj, ktery je na nas prichystan, bude pozde bycha honit...

"ono tak nějak záleží na tom soudruzi na které straně barikády nám ti šmejdi tak nějak stojí že"
poručík Troník Černí baroni
30. 06. 2012 | 13:00

Pepa Řepa napsal(a):

Hmmm
autorku šlechtí, že trochu vystřízlivěla z neosvazáckého revolučního nadšení, článek o revolučním kvasu je realističtější.Nějak zapomněla na Libyi a vyhýbá se Syrii.

Těm, které machometán v Masru neocení bych dával automaticky asyl.Ženských není nikdy dost, jen by to chtělo casting před vstupem do Evropy.
Ty nevyvedené nebrat.
Zato-barterovým obchodem-poslat šupem dolu české džendrtety.Těch je tady nadbytek.

Obávám se, že feministky čeká Egyptě, pokud je na náměstí osvobození někdo neznásilní, další zklamání.
Jednak jim začínají brát obratně vítr z plachet bratříci, tu máte viceprezidentku, bu´dte zticha a pak ,jak může feministkám v islámském fiqhu kvést pšenka, mahr právo dědické a tak.....to opravdu nechápu?
Tady nejde o řidičáky či o to, zda je samice viceprezidentkou.
30. 06. 2012 | 13:16

pavelp napsal(a):

Pani autorko...zeptejte se novinarky BBC jak se citila pred par dny kdyz ji tolerantni muslimove strkali prsty do ....pip...urcite vi ze je to soucast nove a tolerantnni islamske cultury!!!! Pro upresneni...Egypt!!!!
30. 06. 2012 | 13:23

pavelp napsal(a):

Jeste bych upozornil za nadseneho aplausu davu!!
30. 06. 2012 | 13:26

Pepa Řepa napsal(a):

A už máte slogan pro feministické tažení?
Co takhle?
Man hakama ar-rižál cudim.
30. 06. 2012 | 13:31

Pepa Řepa napsal(a):

asi chudim.
Chudým chudim.
30. 06. 2012 | 13:34

Terry Fox napsal(a):

Josef. K.
Vy ty své do nebe volající pitomosti dovedete napsat tak vzletně, tak na úrovni, tak přesvědčivě...! Klobouk dolu.
30. 06. 2012 | 13:47

Pepa Řepa napsal(a):

Terry Fox
zatímco svět internetu směřuje k nacpání řady myšlenek do zjednodušeného sloganu kolega Josef K. vykročil opačným směrem..
30. 06. 2012 | 14:03

ghándí napsal(a):

já se snažím tu situaci v zemích jako je egypt nějak pochopit. nevzdělanost, chudoba, historie, stereotypy myšlení. když si člověk uvědomí, kolik je v naší zemi blbců. a my jsme průmyslová vyspělá země s demokratickou tradicí. co potom mužeme chtít po lidech v egyptě? je to běh na dlouhou trať.
30. 06. 2012 | 14:21

Jáchym napsal(a):

Josef K:
"Vychází z muslimské elitářské tradice (mocenské i intelektuální), ale pomíjí nutné nepochopení kultury davu onoho protestantského rámce vztahu jedince a společnosti.
(Ostatně něco velmi podobného sledujeme v Česko s jeho kulturním "mišmaš" od zapomenutého převládajícího protestantismu, přes nacionální katolictví po nacionalistický vliv pravoslaví).
******
Trhá mě to na kusy:
Jako bývalý externí člen -korespondent senátu Jihočeského centra aplikované cimrmanologie jásám.

Nicméně moje plebejská duše se s hubou dokořán konsternovaně táže:
JAPATO, STRÉCU JOŽO Ku ???
30. 06. 2012 | 14:31

Pe napsal(a):

.....ještě je třeba vzpomenout polozapomenutý a zatím neobjevený vliv slovanského kultu vyznavačů protoindického hromovládce Pěruna, který objevil sovětský badatel Toporov v rozhovoru s maloměš´tákem a Josefem K. v restauraci U Pěruna v Havířově....

Tím je mišmaš duchhovna naplněn.
30. 06. 2012 | 15:50

Jáchym napsal(a):

Pe 15:
Y do Pěruna, Vy jebeťe tje oné paradigma, somárik sprostý!
30. 06. 2012 | 16:09

aga napsal(a):

O feministkách se to tak nějak všeobecně přepokládá, že jsou zmatené jak lesní včely, a každý chápe, že jejich očekávání budou nutně zklamána. Stejně absurdním očekáváním velmocí a jejich poslušných satelitních služebníčků ve věci (násilného) zavádění demokracie do Afghanistánu, Kosova, Iráku se medle tolik nedivíme?
30. 06. 2012 | 16:12

Yosif K napsal(a):

Analytik napsal:
USA maji v Saudske Arabii sve jednotky, je to primo bratrsky vztah , ale nikdy nebudou tento rezim karat. Jde bezkonkurencne o nejzvracenejsi totalitni rezim sveta. Ovsem media a main stream to bere dialekticky....

Konec citatu.

Jste totalni antiimperiaslisticka mimoza - odtrzena od reality jak Rude pravo.
A) USA z KSA vubec zadne jednotky nemaji - stahly se po operaci v zalivu tak brzy jak jen mohly.
B) Vladnouci klika je v KSA asi stokrat liberalnejsi nez je prumer obyvatelstva. Soucasna vlada je slabounke kafe proti tomu, kdyby byly v zemi svobodne volby - ty by vyhrali tak tvrdi islamiste jako byl v Afganistanu Taliban. KSA by byla vrzena o 200 let zpet. Ostatne - kdo vyhral volby v Tunisu, kdo vyhral volby v Egypte? Pokud by USA na KSA jakkoliv tlacily, tak KSA proste zacne prodavat vsechnu svou ropu Cine. Cine nevadi vubec nic. Zrovna tak jako Rusum.
C) Vite jak vypadaly stredoasisjke republiky pod sovetskou vladou? Pod slabounkym komunistickym naterem panovaly stredoveke pomery - vcetne mnohozenstvi, polo-feudalnich pomeru na venkove atp. A to pres 65 let trvajici komunisticky teror.
Z republikovych tajemniku se stali po padu SSSR vsemocni autokrati typu Turkmenbashi - priznani drive zakryteho faktickeho stavu.

Jakpak si predstavujete jakoukoliv liberalnejsi vladu v KSA? Kdo by v KSA zavadel demokracii? Nasilim kdyz 90% obyvatelstva jsou zatvrzeli islamiste? V ropne velmoci?

V Tunisu, Lybii a Egypte maji demokracii a islamisty ve vlade. Z hlediska zenskych prav - vsechno spatne dopadlo.
30. 06. 2012 | 16:52

Jáchym napsal(a):

Josefe K 30. 06. 2012 | 12:53 ,
tohle příště nedělejte!

Už to čtu celé potřetí.
Dlouho na mne žádný text nepůsobil tak eroticky. Buď se ze mne stane feminista,nebo konvertuji k islámu či pravoslaví.
Ještě že je tak horko!
Dal jsem si do igelitového pytlíku Střet civilizací a Křest sv. Vladimíra, obsypal to dvěma kilogramy ledové drti a sedím na tom.
Led už skoro roztál a furt se to nelepší.

Co mám dělat ? Blahopřeji !
30. 06. 2012 | 16:56

pavelp napsal(a):

to Jachym...to budou multiculti hemeroidy
30. 06. 2012 | 17:01

Pepa Řepa napsal(a):

Jáchym napsal(a):
Dlouho na mne žádný text nepůsobil tak eroticky.
---------------------------
Dyť říkám, pracoval na něm Josef K. s Toporovem.
Text je přímo sexy.
30. 06. 2012 | 17:09

Pepa Řepa napsal(a):

a co bych s těma myšimama, prašivejma myšimama, co bych s těma myšimama dělal...
praví píseň

Inu myšmaš asi něco jako krtkoplaš
30. 06. 2012 | 17:24

plk. Kurvice napsal(a):

Souhlasím s tím, že nejzvrácenější režim je v Saudské Arabii a díky tomu, že tento stát podpoduje USA na Středním Východě, tak to nikomu nevadí. Když jsou v zájmu vyšší hegemonistické cíle USA, tak je všechno dovoleno, třeba i okupovat severní část Kypru, mít vlastní atomové zbraně (Izrael), vybíjet Kurdy (Turecko). Starý známý slogan: "Politicky, je se třeba divat na lidska práva politicky".
30. 06. 2012 | 17:43

Martin Konvička napsal(a):

Doktorko autorko - a zodpovíte upřímný dotaz?

Oni Vám na té islámologii v Německu neprozradili, že CELÝ islám je válka proti ženám?
A pokud neprozradili - opravdu jste to nepoznala taknějak citem?
30. 06. 2012 | 20:01

Občan napsal(a):

Ony na tom ženy v jiných monoteismech nejsou nebo donedávna nebyly o moc lépe.

- Ještě ve 40. letech 20. století se učitelky a zdravotní sestry nesměly vdávat. Pokud na sňatku trvaly, byly okamžitě propuštěny z práce.
- Ještě ve 40. letech 20. století skoro nepřicházelo v úvahu, aby žřena po rozvodu dostala děti do své péče.
- Ještě v 60. letech 20. století nepřicházelo i v ČSR na venkově v úvahu, aby vdaná žena chodila bez šátku na hlavě. V ŘEcku, Itálii a dalších pravoslavných a řeckokatolických zemích to platilo donedávna a do kostela v katolických a pravoslavných zemích nesmí žena bez čátku či závoje dodnes.
- Ženy jsou platově diskriminovány ve VŠECH evropských zemích i v USA, a to v rozsahu 20% - 40% výše platu.

Co se ženské obřízky týče, správně jste sice upvedla, že to je AFRICKÝ zvyk, ale dál jej přisuzuje POUZE islámu. Což ovšem není pravda. V Africe jsou obřezávány křesťanky, muslimky, židovky i příslušnice dalších náboženství. Protože tento odpudivý zvyk NEMÁ s náboženstvím nic společného.
- Ženy jsou diskriminovány na pracovním trhu mnoha způsoby (věk, těhotenství, matky menších dětí, de facto nemožnost zastávat vyšší funkce)
- Ženy jsou diskriminovány v oblasti důchodového, životního i úrazového pojištění (dostávají plnění až o 50% nižší než muži)
- Teprve koncem 70. let 20. století získaly Švýcarky volební právo a v některých dalších evropských zemích je získávaly postupně až v 50. a 60. letech 20. století
- Ženy (a spolu s nimi děti) jsou v CELÉ Evropě i v USA ohroženy chudobou mnohem více než muži.

Tak nevím, paní Hesová...
Přitom máme plnou hubu lidských práv, svobod a demokracie a vojensky a ekonomickou diskriminací SVÁ pravidla vnucujeme všude možně po světě.
Možná by nebylo do věci, kdyby pár egytských političek a intelektuálek vyrazilo s dětmi do Evropy a zkusilo rok žít z "platu" dělnice v montovně nebo učitelky ve vesnické škole, z invalidního důchodu nebo ze "sociálních" dávek. Pochopitelně plně za diskriminačních podmínek, jimž jsou vystaveny evropské a americké ženy.
Aby si to tak nějak srovnaly v hlavě a ujasnily si, CO vlastně chtějí.
30. 06. 2012 | 20:49

Martin Konvička napsal(a):

Pokládám vcelku za drzost, že cosi jako "Občan" používá nick občan.
Možná by mu to nějaká žena vysvětlila, kdyby se jich, chudáček, nebál.
A kdyby neplatilo, že takových, jako Občan

... se slušná Žena
... ... ani klackem od h-a.
30. 06. 2012 | 21:07

october surprise napsal(a):

Jak mi někdy z toho ženského naříkání (nad muslimy snědenými novými botami, např.) píská v uších, pustím si pár záběrů dívčího rugby. A hned se ukáže, že svět je vpodstatě zdravý a funkční.

Řepo
Je to dětimama.
"Co bych s těma dětimama dělal? Já bych ty děti zabil."
(Nevýzývám k ničemu, jen cituji nonsensuální písničku.)
To je, k čemu Josef oklikami míří. Pravoslaví a paternalismus elit jsou pouze vějičky.
Jako u všech reborn christians stojí na konci jeho snažení oheň pekelný, svržený na hlavy jiných.
30. 06. 2012 | 21:07

Scarabeus napsal(a):

Občane,

u nás máme i "super specialitu", nezaměstnaný nepobírá podporu v nezaměstnanosti ani sociální dávky, přesto je úřadem práce poslán do neplacené práce, kde za práci nedostane ani najíst.

Doslechl jsem se i o "specialitě" se ženami. Když má žena dítě za svobodna a odmítne udat otce, tak tím automaticky doživotně přijde o právní nárok na sociální dávky. Když svobodná matka, kde v rodném listu jejího dítěte není uveden otec, na sociálce(nově na úřadu práce) zažádá o sociální dávky, tak je žadatelce "vysvětleno", že si musí nejprve vyžádat všechny své zákonné pohledávky, včetně toho, že musí udat otce svého dítěte a zažádat u otce o alimenty pro dítě, teprve pak může žádat stát o sociální dávky.
30. 06. 2012 | 21:12

Vergeri napsal(a):

Chápu, že muslimka nesmí o islámu špatně uvažovat, natož promluvit, to by byl hřích a akt nevíry a víme, co se dělá s odpadlíky. Proto MUSÍ naprosto krkolomě hledat důvody špatného postavení muslimských žen všude jinde, než v islámu.

Co nechápu, jak analytička a a odbornice na islám, nekodákaže prohlédnout tuhle pohádku a překládkládá nám jí tak, jak byla vycucána z prstu místo opravdového rozboru.

Až na výjimky dělající jen kosmetický rozdíl mezi zákoníky jednotlivých států, nerovné postavní ženy vychází přímo z Koránu a suuny proroka Mohameda (pbuh) a je jeho nejpřesnější interpetací.

Protože muslimové tvrdí, že islám ženám přinesl jen dobro, tvrdí, že to špatné je odjinud než z islámu. Ale zase jsou schopní tvrdit, že obřízka je pro ženu dobro a ochrana, poloviční váha svědectví je pro její dobro a ochranu, faktická nemožnost se rozvézt je pro její dobro a ochranu, i to povolení uhodit manželku je pro dobro a ochranu ženy - před její vrozenou slabostí a nedostatečností a sklonem hřešit více než muž. A to je vědecký fakt, píše se to v Koránu a hadísech a islám je moudrý, že na to pamatuje.

Ono je to i v článku - když byla nějaká snaha o změnu, tak domorodci prskali, že jim jí diktátor tlačil násilí proti vůli lidu a Alláhově.
30. 06. 2012 | 21:45

s gengstry to jinak nejde napsal(a):

Scarabeus
Je nutno založit poradnu pro svobodné matky, kde budeme doporučovat, aby jako otce svého dítěte udávaly Drábka. A současně přestoupily k jehovistům, aby nebylo možno se dostat k DNA dítěte.
Od jehovistů dostaneme procenta a od Tomáše Sokola, kterého zmocníme k zastupování klientek taky.
Drábek má ze státních zakázek peněz dost, jen je potřeba z něj dostat kde.
Dog eats dog.
30. 06. 2012 | 21:53

J.Formánek napsal(a):

Arabistický kabaret na pokračování: Muslimové si na "tzv." obřízku ještě nezvykli, je to totiž "africký" zvyk. Pouze ji šířili po celém světě, ale zvyknout si na to nikdy nebudou moci, je to pouze součástí šaeríi jedné právní školy. To už se dá okecat.
30. 06. 2012 | 22:39

oskar napsal(a):

to Scarabeus - ale to jste mimo mísu..
Svobodná matka (ani jiná matka) nemají dítě se státem, tak proč má stát doplácet na to, že nechtějí uvést otce dítěte a umožnit mu, aby se o své dítě postaral (třebas jen finančně)?
A navíc, po tom, co ženy ve stovkách případů s otcem dítěte, kterého neudaly do rodného listu dítěte, žily ve společné domácnosti a řadu let nezákonně pobíraly sociální dávky jako svobodné matky, se státu nedivte, že tento podvod nadále nehodlá tolerovat.
Stát není otec.
30. 06. 2012 | 23:05

Venre napsal(a):

Aneb jak okecat dogma odporné ideologie jménem islám, o teoretické poloviční (v lepším případě) hodnotě ženy. Šariatské zákonodárství v islámských zemích, cinty nejrespektovanějších kleriků např. o nevhodnosti ženského těla pro sport, sexuální frustrace musulmanů atd. Málokterý jev dnešního světa je tak krystalicky jasný, jako tento. Ale co by pak "experti na islám" analyzovali, kdyby to nezrelativizovali tunou okecávek, že...
30. 06. 2012 | 23:31

Scarabeus napsal(a):

oskar:

Jistě, stát není otec. Podvody netolerovat.

Existují i jiné případy, žena z nějakých osobních důvodů neuvede otce dítěte(např. už nikdy nechce být v jakémkoli kontaktu s mužem se kterým má dítě), přesto je na tom existečně velmi zle. Má snad kvůli tomu, že nechce udat otce dítěte, zemřít hlady?

Každý má možnost volby? I žena, které úřady nechtějí přiznat nárok na sociální dávky, protože neudala otce dítěte.

1. Zemřít hlady, to si těžko někdo vybere.
2. Spáchat nějaký tresný čin, za který se dává nepodmíněný trest, a následně vyšetřujícímu policistovi říci, že ve stejné trestné činnosti hodlá pokračovat, a soud musí souhlasit s umístěním do vazby, ve vězení jsou ubytování, strava, ošacení, lékařská péče .... zajištěny.

Vězení je mnohem dražší záležitost než soc. dávky.

Když někdo podvádí, tak je mu nutné podvod prokázat. U nás se to dělá jinak, v nějaké skupině lidí je několik podvodníků, "vyřeší" se to tak, že se zakročí proti celé skupině.
30. 06. 2012 | 23:34

slovo boží napsal(a):

Vergeri
Ano, korán je neskonale moudrý.
30. 06. 2012 | 23:36

podvádí hlavně drábek napsal(a):

Scarabeus
Po 100 letech boje za rozklad rodiny se nevrátíme k prosté demografické reprodukci, pokud stát roli demoralizovaných a do bezvýznamnosti zahnaných otců nepřevezme.
Globalismus se tomu ze známých důvodů bude bránit jak čert kříži a kleptokracie také.
Buď o ty děti stojíte (předpokládá, že máte rád děti) nebo chcete v klidu chcípnout ve vlastních exkrementech v nějaké LDN. Byl jsem toho zrovna několikrát svědkem. Ti lidé si to, podobně jako vy, svými postoji zaloužili. Přesto mi připado těžké jim to přát.
30. 06. 2012 | 23:45

Pepa Řepa napsal(a):

s gengstry to jinak nejde

že by oplodňoval svobodné matky sám Drábek?
No, vypadá jako brouk pytlík, jistý erotický šarm tam je.
Z mého okolí neznám žádnou, která by neudala otce. Spíš pravý opak, vyhlédnou si někoho ve vatě a oškubou,
Dočista, dočista.Škubala máma sojku.

DNA je darem nebes pro sojky a neštěstím pro kukačky.
---------------------------------

On machometán to pojednal důmyslně.
3x formulka "zapuzuji tě" před svědky a zůstane jí jen mahr či to, co má ve smlouvě.

Leč teorie je teorie a strom života je košatý. Jakmile samice vyklopí patřičný a žádaný nadpočet potomků, coby symbol Alláhovy přízně a důkaz jaký je táta samec, nabere pár desítek kil o ověsí se několika kilogramy zlata, vládne ona.
Jen to nesmí vytrubovat u sousedů, aby nebyl za blba.
A že umějí samice ječet, o tom žádná.

Svědčí o tom další arabská mudrosloví:
KDO VLÁDNE MUŽUM ZASLOUŽÍ ÚCTU
nebo
KDO SE NEBOJÍ SVÉ MANŽELKY NENÍ OPRAVDOVÝ MUŽ
či
MUŽ JE PO SVATBĚ PRVNÍ TÝDEN VLÁDCEM
DRUHÝ TÝDEN RÁDCEM
A PO ZBYTEK ŽIVOTA ZAJATCEM
Obdobné problémy mají-zřejmě-s paňmámou neb mají
JESTLI TCHÝNĚ MILUJE SNACHU, PAK PSI VSTOUPÍ DO RÁJE

o tom to celé je.
Proto nezbývá než se řídit univerzálním, celoplanetárním, leč utajeným.
ZEPTEJ SE MANŽELKY,CO MÁŠ DĚLAT A PAK UDĚLEJ OPAK
-----------------------------------
Autorku musím povzbudit. Konečně dostala pořádný nápad:
EXPORT FEMINISTEK DO DOMU ISLÁMU
Proč bránit v tak bohulibé činnosti? Tam je pole neorané.
Ať se seberou i s Jířou Šiklovou, matkou džendrtet a jdou dělat osvětu, rozkládat další společnost.

Jen bych doporučil sepsat poslední vůli, neb dopadnou jako jistá křížová výprava-tuším, že třetí-ženoucí před sebou houfy dětí.

Pokud vezmou Občany a jiné naivní egyoptské brouky, tak bych jim doporučil čwpičky na hlavičky neb další arabské přísloví praví:

Idá kána rasuk min šam la tamši tahta aš-šams
MÁŠ-LI HLAVU Z VOSKU-NECHOĎ NA SLUNCE

A tam pálí, o tom není pochyb. Proto zůstávají podobní znalci doma, točí globem a píšou o tom, jak se jinde žije.
01. 07. 2012 | 06:56

Pepa Řepa napsal(a):

Jinak se to feministkám vrací jako bumerang.
Počínají sklízet, co zasely. Nejen že vymizela galantnost, a opečovávání klrasavic, ale matička EU jim navýšila životní pojistky, páč se dožívají vyššího věku.
:-)
Zažaloval to nějaký džedrujec.
Po kvotách na počet samiček v řídících orgánech, očekávejte žalobu na kvoty pro hornice, dlaždice či asfalterky.
Inu holky, kdo seje vítr.....zkuste to tam dole ..... na Tahríru.
Třeba se chytnete. Ssyrie měla Zanubii, Habeš královnu ze Sáby a Egypt Nefertiti.

Když Alláh dopustí i motyka spustí.
01. 07. 2012 | 07:09

David napsal(a):

Byla tu diskuse o samoživitelkách/ svobodných matkách.
Dnes se takto u nás rodí přes 43% dětí, u prvorodiček je to číslo ještě výrazně vyšší. Za komančů to byla 2-3 %, a i tam si ženská vysoudila alimenty a neparazitovala na státu.
V každém případě to ukazuje, že čekat u žen morálku a slušnost je naivní.
Důvody jsou teoreticky, bez emocí a ideologie, následující:
-1/ Máme tak vyspělou společnost že ženy už nepotřebují ekonomické zázemí muže. Mohl bych gratulovat. Ovšem jak vychovat dítě bez otce, případně tam kde v rodině je nějaký chlap , ale ten zrovna jen " ojíždí " matku, o velikonocích to byl někdo jiný a po prázdninách to bude asi také jiný. A proč si tedy berou ty sociální dávky??? Takže tohle asi ne.
-2/ Naše ženy jsou takové ......, pardon, promiskuitní, že ani nevědí s kým toho pancharta mají. Divný posun morálky za posledních 23 let.
-3/ Sociální dávky. žena se před porodem odstěhuje od rodičů, po porodu nahlásí :samoživitelka, fotr neznámý, a má nárok na všechny možné sociální dávky + bydlení zdarma. Časem se k ní může nastěhovat i ten neznámý fotr a mohou se potrhat smíchy když vidí blbého souseda který pracuje, živí si své děti sám a výplata mu nestačí na nájem.
*
Velmi smutný pohled kam naše společnost dospěla. Poctivou prací se neuživíte. Kriminálníci a paraziti se mají dobře. A našly si svoji skulinku i ženy
01. 07. 2012 | 08:18

žemlička napsal(a):

Někteří pisatelé v této diskuzi klesli víc než je zdrávo. Lidi, neblbněte, byli jsme nazváni Homo sapiens - Člověk moudrý, tak bychom se měli podle toho chovat. Některé texty jsou však pod úrovní Homo malitiosus - Člověk zlomyslný.
01. 07. 2012 | 08:54

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa, otec džendrtet(autor termínu),

Vy rozumíte všemu.

Vězení už jsou dnes přeplněná, na stavbu nových nejsou peníze, dokonce bývalý ministr Pospíšil začal uvažovat o tom, že by neplatiči alimentů nebyli zavíráni, aby nebylo nutné stavět další věznice.

Vy nejste naivní, "řešení" máte, stavbu dalších věznic, to ve chvíli kdy státní dluh pod vedením katolíka Kalouska strmě narůstá, přestože se šetří i na invalidech a důchodcích, a Vaše rodná církev si vymohla rozsáhlé restituce, kdy se jí má, podle některých zdrojů, vrátit i to co k 25.2.1948 nevlastnila, ale měla pouze ve správě, kdy stát Vám platí kněze, ještě několik let bude.

U nás je svoboda náboženského vyznání, pozoruji, že Vy byste ji rád machometánům upřel, ale náboženská svoboda nejde tak daleko, aby Vám katolíkovi všichni daňoví poplatníci platili kněze. Zaplaťte si svého kněze sám ze svého, stát není kněz, stejně jako stát není otec.

Oškubání bohaté "sojky", právě díky DNA, už není tak snadné. Sojka si za oškubání někdy může sama.
http://www.odhaleno.cz/hollywood/2872-boris-becker-zplodil-dceru-na-schodech-v-restauraci.htm

Jsou i jiné případy, je to i Váš případ?
http://www.odhaleno.cz/hollywood/5501-sting-sokuje-s-manzelkou-soulozime-stale-jako-za-mlada.htm

"Jen bych doporučil sepsat poslední vůli, neb dopadnou jako jistá křížová výprava-tuším, že třetí-ženoucí před sebou houfy dětí."

Znáte to pouze okrajově. Ke křížové výpravě vyzval předchůdce Vašeho náboženského šéfa, první jej poslechly, což papež nezamýšlel, (povětšinou) (různým způsobem) opuštěné a katolickým náboženstvím zfanatizované děti, houfy děti šly samy.
01. 07. 2012 | 09:10

Matematik + cenzor napsal(a):

Yosif K
Jste totalni antiimperiaslisticka mimoza - odtrzena od reality jak Rude pravo.
A) USA z KSA vubec zadne jednotky nemaji - stahly se po operaci v zalivu tak brzy jak jen mohly.

konec citatu
Jestli nekomu ucarovaly lzi Rudeho Prava nejsem to ja. Kouknete sem na mapku zakladen USA 2012:
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/04/2012417131242767298.html

Vsem bolsevikum jsem doporucoval navstevu SSSR a pokud se to povedlo, uz nemeli tu jiskru v oku. Je to nejlepsi metoda pro napravu vymyteho mozku. Vy si udelejte vylet do Saudske Arabie a USA.

Cituji:
http://eportal.parlamentnilisty.cz/Articles/4731-vse-co-by-mely-zeny-vedet-nez-se-vdaji-v-saudske-arabie.aspx
Ve většině zemí policie slouží k tomu, aby chránila vaše práva a případně i život. Je tomu tak nepochybně i v Saúdské Arábii, pokud se ovšem nedostanete do rukou tamní náboženské policie, tedy přesněji řečeno mužům z Výboru na ochranu mravnosti a pro prevenci neřestí.
V konzervativní Saúdské Arábii, která i oficiálně vyznává přísnou, wahhábitskou verzi sunnitského islámu, má náboženská policie četné mocné zastánce.
Policisté "mutawas" jsou agenty "Výboru na ochranu před neřestí a na povzbuzování ušlechtilosti." Jsou placeni vládou a mají svého ministra. Dostávají odměnu v hodnotě 300 dolarů za zatčení saúdského občana a 1 150 dolarů za cizince.
Úkolem pěti tisíc jejích příslušníků je bojovat za wahhábitské pojetí islámské mravnosti, a tedy vynucovat zavírání obchodů během modliteb, bránit dovozu psů a tak dále. Její členové nemají povinnost se komukoli zodpovídat a nemají nijak omezenou pravomoc.
Když mezi věžemi mrakodrapů v Rijádu zazní volání muezzinů, zavírají se v saúdskoarabské metropoli kvapně obchody. Vousatí muži z úřadu pro podporu ctnosti a vyhýbání se neřestem honí majitele obchodů a zákazníky hlasitými výzvami k modlitbě.

Ženy s nedostatečně utaženými šátky příkře napomínají: Zahal si hlavu, ženo! V restauracích saúdskoarabské metropole dozírají islámští náboženští policisté, které lze poznat podle krátkých hávů, aby spolu neseděli muži a ženy, kteří nejsou příbuzní nebo manželé. Kontrolují také dodržování zákazu konzumace alkoholu, který platí v celém království.

Konec citatu

S tou dialektikou to daleko nedotahnete.
Tak stastny let a preji rychle vystrizliveni.
01. 07. 2012 | 09:27

Suchan napsal(a):

David

No vy to nějak dobře znáte, vy kujóne. Kolipak dětiček jste nadělal a i s maminkami je pověsil na krk sociálnímu státu?
01. 07. 2012 | 10:31

Suchan napsal(a):

Pepa Řepa

No, koukám, že i vy byste na islamismu našel něco dobrého. Ženská tam má své jasně určené místo, neleze bez dozoru na veřejnost, nekonkuruje, a i ten nejblbější chlap si může být jistý, že je lepší než i ta nejchytřejí ženská. Ale nebojte. Stačí pár desítek let počkat a bradatý nám tady udělají pořádek. Sice budeme pětkrát denně vystrkovat zadek k nebesům, bude nám kručet v břiše, ale ženský budou bezpečně sedět doma a bude zase POŘÁDEK. Škoda, že se toho Jiřinka Šiklová nedožije.
01. 07. 2012 | 10:43

nevěřící pes napsal(a):

Jiřina Šiklová se dožije 125 let ve stále mladistvé formě. Oblékne si modrou košili..., pardon, nikáb a půjde demonstrovat proti Velkému Satanovi, jak zamlada.
01. 07. 2012 | 11:44

Josef K. napsal(a):

Jáchym. Na ztopoření už v 19. století britské lékařské autority doporučovaly studenou sprchu, upevnit přirození do postroje a pravidelné cvičení. U Jihočeského cimmermanologa však tak masivní ztopoření údajně přetrvává celoživotně, zvláště když narazí na problém složitějších textů, primárně prý Jára Cimmerman prožíval nad svou schopností nepochopit Kanta přímo orgaistické stavy.
Zdeněk Svěrák prý chystá publikování doposud utajených vzpomínek na téma J.Cimmerman a Rusko: Historie abstraktní sexuality. Mimo jiné se v ní píše, že JdC musel Rusko opustit právě z důvodů fyzického vyčerpání ze čtení Dostojevského. Srovnávání násilí a sexuální energie románů Dostojevského a Markýze De Sade, které natolik pohoršilo ruskou veřejnost, pak vedlo Cimmermana k připojení k pojízdnému slovanskému bordelu ve Grunbaden. Zbytek živoat věnoval obhajobě slovanské duše před Západními vlivy.
Nuž i Svěrák se vyvíjí a Cimmerman s ním.
Jste tedy ve správném spolku.
01. 07. 2012 | 12:07

Josef K. napsal(a):

Jinak, pokud jde o ženy, zdejší přispěvatelé se řídá heslem: žena je vždy vina.
Takiže se nedivmě ženám, že budou lpět na feminsimu a řezat pánská přirození, která do nich vnikají proti jejich vůli. Jáchymové a Pepové Řepové už nebudou mít ztopoření, zato budou zpíva jako z andělského kůru.
01. 07. 2012 | 12:13

rozum v hrsti napsal(a):

ženám nepřísluší rovné postavení s muži, pokud jsou jim přisouzena stejná práva, nastává úpadek
01. 07. 2012 | 13:01

Pepa Řepa napsal(a):

nevěřící pes

bába se dožila
devadesáti let
nikdy necvičila
co světem stojí svět
.......zpívá Hutka
Jíře přeju i 126. Klidně.

Josef K.
zase vedle, jak ta jedle, zeměměřiči.
Ženský já rád a jsem k nim galantní jako málokdo. Až se mě jeden kamarád z tenisu optal, zda mě baví dělat mopslíka.
Baví, vším, čím jsem byl, byl jsem rád.

Leč džendrtetická feministka má k dáměý asi tak daleko jako vysušený brojler z Xaverova ke španělské perličce na víně.
01. 07. 2012 | 13:02

Frante napsal(a):

Matematik + cenzor
Na své otázky ohledně Izraele najdeš odpovědi ve kterékoli historické knize, možná i na Google - s chutí do toho. Tvé nejasnosti nejsou všeobecné nejasnosti. (A mimochodem téma článku se netýká tvého problému se kterým se nám tu svěřuješ)
01. 07. 2012 | 13:05

Pepa Řepa napsal(a):

Scarabeus napsal(a):
Pepa Řepa, otec džendrtet(autor termínu),
Vy rozumíte všemu.
------------
o tom nepochybuje váleči kuličky.
Můj děda byl Děd Vševěd.
Co mají společného restituce v Čechách s postavením žen na Nilu nechápu.Děda by možná věděl.
A Vy zase bijete černochy, říkávali soudzi.
01. 07. 2012 | 13:17

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa:

"Co mají společného restituce v Čechách s postavením žen na Nilu nechápu."

Vy jistě chápete co jsem napsal, jen se děláte, že to nechápete.

Vláda katolíka Kalouska se až tak moc neliší od vlády machometánů. Docházejí peníze na důchody(starobní a invalidní), škrtí se soc. dávky, dokonce na ně nemá nárok žena, která neuvede otce svého dítěte(to je součást postavení žen u nás), věznice jsou přeplněné, na stavbu nových nejsou peníze, policie(potažmo represivní aparát) je početně přebujelá, přesto nezvládá čím dál větší kriminalitu, úřad práce dokáže najít nezaměstnaným pouze neplacenou práci ....... stát je čím dál zadluženější, ale na církevní restituce(téměř systémem na co si katolická církev ukáže, tak to je její) a platy důchovních(potažmo celého církevního administrativního aparátu) se peníze najdou.

Téměř tragikomicky působí, že katolík Kalousek je proti daňovým výjimkám, ale zároveň nic nenamítá proti výjimce při placení daně z nemovitosti, podle které jsou církevní stavby a pozemky pod nimi osvobozeny od placení daně. Dokonce se o tom nikde nepíše, zjistil jsem to náhodou při placení daně z nemovitosti(nejsem osvobozen od placení).
01. 07. 2012 | 13:50

český maloměšťák napsal(a):

"Leč džendrtetická feministka má k dáměý asi tak daleko jako vysušený brojler z Xaverova ke španělské perličce na víně."

Stejně jako má štěnice /ve významu hmyzu/ daleko k tomu být ozdobou dámských ložnic.
Ostatně zastávám názor , že tak jak přibývá muslimských dam - tak ztrácejí takové štěnice půdu pod nohama - a zvětšuje se jejich potřeba sestěhovat se s jimi podobnými na různé zavšivené dvorky....kde pak hulákají svá moudra o nebezpečí islámu..../a diví se , že na JEJICH apely nikdo neslyší..../
01. 07. 2012 | 16:07

Pepa Řepa napsal(a):

doplňuji

"Leč džendrtetická feministka má k dámě asi tak daleko jako hermafroditní tvor šlapko!maloměšťák k tvoru zvanému homo sapiens."
Tak je to správně.
01. 07. 2012 | 16:19

český maloměšťák napsal(a):

Pepa Řepa
Já bych to opravil takto :
" Leč štěnice, která sama sebe prezentuje coby ochránce křesťansko-judaisticko-antických kořenů evropské kultury.....ale na druhé straně vystupuje ve vztahu k dámám jako muslim toho nejprimitivnějšího ražení...je štěnice, kterou by ti, co žijí podle zásad křest.- jud.- ant.- tradic .....měli včas zašlápnout."

/nebo poslat Konvičkovi naloženou v lihu...ten je odborník na podobnou havěť /
01. 07. 2012 | 16:50

Karel Mueller napsal(a):

rozum v hrsti:

Mám-li být upřímný, tak jsem trochu v rozpacích. Protože matriarchátní společnosti, kde "muži" jsou spíš sranda karikaturou mužů, skutečně upadají a vymírají. Proto ty rozpaky, jsem stoupenec rovnoprávnosti.

Ale možná jde o něco úplně jiného. Rozpad klasických hodnot, které nebyly ničím nahraženy, to především. Podvod na přírodě tím, že popíráme různost mezi pohlavím a z žen děláme jakési mužatky též.

Ve svých 58 letech mohu říct, že jsem poznal žen docela dost, pracovně i v milostných vztazích. A na podkladě všech zkušeností mohu říct, že s ženou mít rovný vztah nemůžete. Buďto jste pod ní nebo nad ní. Muž pod ženou je opravdu chudák, ženy jím podle biologických zákonů pohrdají, je slabý. I to jsem bohužel poznal, když jsem se o rovný vztah naivně snažil.

Ale raději přejděme do reálu: Křivky natality jsou neúprosné a bílé národy budou vystřídány a zaniknou. Naplno to už postihne dnešní malé děti, lituji je.

A pokud jde o ženy ... nebude nikdo, kdo by za jejich práva bojoval. Ani islám, ani Asie nebude mít pochopení.
01. 07. 2012 | 18:31

Dagmar napsal(a):

Karel Müller

Hm, asi nemáte dobré zkušenosti. Možná, že muži a ženy ve vaší věkové kategorii a starší nemohli a nemohou mít spolu rovnomocný vztah, protože byli vychováni v přesvědčení, že je to proti "přírodě" i proti společnosti. Možná, že to opravdu není možné. V současnosti. Pro všechny nebo pro většinu. Ale výjimky existují. A není vyloučeno, že se stanou v budoucnu pravidlem.

Vztah mezi dvěmi lidmi přeci není stále stejný, neměnný. Vyvíjí se v čase a v situacích. A hlavně v modelech, které jsou "dány" jako správné. Pokud se však vztah děje mezi dvěma svobobnými a odpovědnými lidmi,kteří se mají rádi a cítí k sobě i jistou úctu ... byla a je naděje, že to zvládnou poctivě a rovně :-)

A proč si myslíte, že za práva žen by měl "bojovat" někdo jiný, než ony samy?
01. 07. 2012 | 21:49

Scarabeus napsal(a):

Dagmar:

Pěkné.
01. 07. 2012 | 23:09

Karel Mueller napsal(a):

Dagmar:

Mýlíte se, právě v mé generaci se zdůrazňovalo, že muži a ženy sice mají mít stejná práva, ale zároveň se kladl důraz na "mateřské poslání" žen i na nutnost respektovat psychické odlišnosti.

To, co píšete, jsem i v mé generaci od žen slýchával ... :-).
Slova, jen slova. Je možné, že jsem měl smůlu, dokonce je to velmi pravděpodobné. Ale zkušenosti ostatních mužů. které znám, jsou stejné. Můj bývalý tchán říkaval: Tak dlouho dochází k tříbení názorů, až její získají navrch :-). To bych byl jinde.

Pokud jde o ženská práva ... ženy mimo západ za ně v podstatě nebojují a ani nebudou. Resp. západem podporované disidentky zůstanou osamocené. V Asii a zejména islám si velmi dobře uvědomil, že pokud udrží patriarchát, tak vyhrají. Znovu opakuji, křivky natality jsou neúprosné. A až by došlo na lámání chleba, co budou dělat muži? Máme vůbec důvod se angažovat? Muži nabíjí pistole za Boha (víru), vlast, národ, rodinu a své děti. Tyto karty byly spáleny.
01. 07. 2012 | 23:33

Jáchym napsal(a):

Josefe K 01. 07. 2012 | 12:07,
Ten Váš text je sice koncentrované historické Tabasco, ale že by byl až tak složitý ?
Navíc své čtenáře podceňujete, už v mládí jsme dešifrovali bezednou filosofickou hloubku bezpočtu kapitol písně "Kolo, hovno, rovno - jak se to rýmuje ?"
Váš textík je proti ní úplný máček. Mně se ale se fakt líbil, podobné artefakty mě dokážou nadchnout bez ohledu na to, zda jsou myšleny vážně či ne.

Ale Vaše krvežíznivá reakce dává tušit, že jsem Vás poněkud popudil.
Což mě mrzí, bude se mi dnes špatně usínat.
01. 07. 2012 | 23:46

Martin Konvička napsal(a):

Karel Mueller

"Muži nabíjí pistole za Boha (víru), vlast, národ, rodinu a své děti. Tyto karty byly spáleny."

Nebyly, tak se jen vymlouvají "muži", kterým shořelo něco ouplně jiného.
Možná od cigára v autě, možná to nikdy neměli.

Jen muž bez koulí potřebuje nějaký "patriarchát", respektive potřebuje k tomu, aby ho měl, nějaká shůry daná pravidla.
02. 07. 2012 | 02:43

Jana napsal(a):

Ja, kdybych se mela podrobit islamskemu rezimu, kde si chlap se zenskou muze delat co chce, tak bych radeji spachala sebevrazdu.
Lituju ale nejvic ty mlade holky, ktere se se svymi rodinami dostanou na zapad, kde by konecne mohly byt volne a presto jsou nuceny stale zit "postaru". V Ottawe byli pred nekolika mesici odsouzeni bohaty chlap se svym synem a druhou manzelkou za vrazdy prvni manzelky a tri dcer. Az u soudu vyslo najevo, jak byly vsechny hlidany a protoze chtely zit tak, jak nam pripada bezne, vlastni otec je radeji zabil, protoze nad nimi ztracel kontrolu. Jak na tom asi jsou zeny v islamskych statech, ktere vi, ze nemaji na nic pravo a nikdo jim nepomuze? Musi si vzit nekoho, kdo se jim nelibi a byt pak cely zivot znasilnovana, bita, popr. polita kyselinou...
02. 07. 2012 | 04:13

Občan napsal(a):

No, super - další "zdemokratizovaná", tedy západem rozvrácená blízkovýchodní země:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=750439

Místo umírněně sekulárního "diktátora" nafasuje Sýrie "vládu národní jednoty", "svobodné volby" a následně islamistický režim nebo celoplošnou občanskou válku a naprostou anarchii.
Další možností je "humanitární demokratizační" bombardování.

Paní Hesová, VE KTERÉ západem "zdemokratizované" muslimské zemi došlo ke zlepšení postavení žen po, převážně násilném, odstranění předchozí vlády?
Můžete jmenovat alespoň jednu?
Zatím totiž ve VŠECH zemích, kde západ násilím změnil vládu, financuje a vojensky podporuje násilnou změnu vlády nebo naopak podporuje "spřátelené" monarchy či diktátory, se postavení žen spíš zhoršuje.

A protože jste politoložka, byl bych rád, kdybyste mi odpověděla ještě na dvě otázky.
1) Uvědomují si politici z Turecka, že podporou rozvratu v Sýrii a Libanonu a podporou útoků na další muslimské země si stále více uzavírají možnost přijetí do EU?
2) Domnívají se snad turečtí politici, že v EU bude někdo souhlasit s tím, aby byla přijata země, KVŮLI níž by EU sousedila se zeměmi, v nichž probíhá válka, občanská válka nebo jsou mocensky destabilizované?
---------------------------------------------------------

Rekapča vzkazuje Pepovi Řepovi, že "remove propepu" :o))
02. 07. 2012 | 05:24

Občan napsal(a):

Konvičko,

a k čemu tedy potřebují patriarchát křesťané a židé?
Nebo snad budete tvrdit, že křesťanství a judaismus nejsou misogynní a že svou misogynii nemají kodifikovánu?

K čemu potřebují totéž buddhisté a hinduisté - a opět v kodifikovaných podobách?

Pokud bych přistoupil na Vaši "logiku", tak kromě některých přírodních národů VŠECHNY hlavní náboženské směry postrádají "chlapy s gulema".
02. 07. 2012 | 05:39

Pepa Řepa napsal(a):

Občane
úvahy o tom, zda je ujařmení žen produktem amerického imperialismu(já vím, říkal to politruk) je naprosto zcestné a to z jednoho prostého důvodu.
Ani v Iráqu ani v Libyi ba ani v Syrii nikdy nerozlišovali levouny a pravouny, východ či západ. Pouze dočasného spojence.
Na mapách byl svět islámu podložen zelenou a ostatní země, bez rozdílu bloků jinými barvami.

Kořeny jsou mnohem hlubší, dané patnácti století svébytné kultury, která vychází přímo z Quránu -a přes něj vlak nejede- i z tradice , která vytvořila svůj vlastní právní systém fiqh, který stanovuje nejen počet manželek,způsob sńatku i rozvodu ale v prvé řadě i právo dědické, nárok na výchovu dítěte...etc...etc. Termín osobního statutu zavedli přímo v Egyptě. Rodina je patriarchální a patrilineeární, od toho se odvíjí ostatní.
Že to je -mnohde- v praxi atriových domů odlišné, je jiná věc, o čemž svědčí mudrosloví, ale systém to nenaruší.

V širším pojetí jaký je trend je opak pravdou al-Ichwán al-muslimún v Egyptě vytlačuje termín "demokracie" jako relikt kolonialismu, něco, co je islámu naprosto cízí.I jinde je příklon k islamismu.
V Quránu je sice princip šúry, jakéhosi kolektivního mudrování, ale s principem demokracie to nemá nic společného, zahrnuje souvěrce ne oposici, vylučuje různorodost, vychází ze salafíje, odmítá reformismus.
Qaddháfí se jej snažil princip šurá nahradit principem, džamahirije-pořád někdo volil jakési zastupitele-nicméně s demokracii a sekularismem to nemélo nikdy nic společného, islámská pravidla ctil, fiqh uznával a dle šariátu i soudil přestupky. Leč ulamá ulatill politicky a to byl jeden z motivů odporu duchovních proti němu.Sám byl Mojmír praktikujícím muslimem.Stejně jako Assád, tatíček byl dokonce Háfis, znal Qurán i pozpátku.

Poněkud jiný systém je u šíitů, stavějících na principu skrytého imáma a než se zjeví, řídí to faqíhové. mladý Assad je alewita, pravda do Iránu a jeho systému má daleko, je světštější, ale pouze tak, jak byl "světský" Qaddháfí.
Dokonce šíité zavedli-u sunnitů nevídaný-princip dočasného manželství, aby se studenti v Kommu sexuálně povyrazili.

Takže shrnuto.
1. Příklon k islamismu trvá sedmdesátých let minulého století, tedy již od doby dvou geopolitických bloků!!!!!

2. Strýček Sam, EU, či jiný imperialistický zloduch má na utváření vnitřního života států od Persie po Maroko pramalý vliv i když politruci věděli své.

3. Autorka je odvážná žena, pokud se rozhodla změnit celý právní systém islámu, budu její feministický boj se zájmem sledovat, ba i podporovat, ale na její vítězství bych si nevsadil ani floka.
02. 07. 2012 | 07:58

Kořen napsal(a):

Zatím platí jedna úměra - čím větší emancipace, tím větší rozpad rodiny, méně narozených dětí, a paradoxně tím více frustrovaných a zničených žen.
Ono je to pořád o jednom, svoboda je hezké slovo, ale musí být spojemna se zodpovědností. A my dnes umíme jenom brát, ale nikdo nechce dávat, dokonce alespoň přispět svým dílem. Myslet na prospěch všech je odporný komunistický zločin, kolektivismus se nenosí. Každý si chce individuálně nahrabat pro sebe na úkor všech
02. 07. 2012 | 08:28

Dagmar napsal(a):

Karel Müller

Ale pane, "zdůrazňovat", že existuje jakékoliv "právo", pokud nemáte nástroj jej "vynutit" (to platí zejména pokud ukrajujete privilegia privilegovaným) nestačí. Než se "zažije" trvá generace. Ale muži v mé generaci "myslí" o ženách jinak, než jejich otcové, natož dědové. Leč jak říká moje matka: počkáme, až zešediví. Pokud nezmoudří, zblbnou. Ženám to nehrozí, ty se rodí buď chytré, nebo rovnou blbé :-)

A pokud citujete řeči mužských v hospodách či v jiných místech nejhlubší ilegality - jasně, že jsou protibabské. Už jste v čistě mužské společnosti slyšel některého, který by hrdě prohlásil - já mám doma prima ženskou? A třeba ji i má, ale neřekne. Vždyť by ho ukokrhali :-) Ale netřeba se rozčilovat, ženský to mají podobně.

Jak pravil guru Plzák - párový vztah má jen taková pravidla, jaká uznávají ti dva, kteří v něm žijí. Že jim ta pravidla mohou být úspěšně implantovaná, je jiná píseň.

Jsem velmi proti tomu, aby se agresivní, zejména americké feministky pletly do emancipačního procesu v muslimsých zemích. Bylo by to pro ten křehký proces třeskutě smrtící. Jsem velmi proti tolerování muslimů a jejich způsobu života v evropských zemích. Je to pro stále ještě křehkou rovnoprávnost žen smrtící. Vždyť se podívejte na svůj příspěvek. Oháníte se stále natalitou. V podtextu je možné číst - pokud nepřesvědčíme (nedonutíme) evropské ženy rodit více dětí, je s naší civilizací amen. Vážně to tak vidíte?
02. 07. 2012 | 08:40

Dagmar napsal(a):

Kořen

Prostě mi to nedá. Zase ten styl, zase ta chybička. Tak zdravím starého známého (známou) :-)
02. 07. 2012 | 08:43

Ondrák napsal(a):

Miluji výrok plk Pottera z Masch 4077 -" Moje žena je z 5 sester a ani jedna nebyla blbá"" Nedostižné, šílím závistí
02. 07. 2012 | 09:19

Jáchym napsal(a):

Dagmar,
nebýt poloviční feminista,asi bych řekl, že na to, že jste ženská, vám to docela zdravě myslí .
Jenom Technická:
Bylo mi potěšením pracovat v několika babincích, chci říci mnohahlavých dámských kolektivech. (Ujišťuji vás, že byste se z toho i vy zkvokla.)
Nevzpomínán si ale také, že by si nějaká dáma v kolektivu libovala, jakého si vybrala báječného muže ( s výjimkou milence, s nímž manželovi zahýbá, ale pak to bylo dáváno vždy do kontrastu s negativními vlastnostmi parožnatce.)

Pokud máte jiné zkušenosti, rozšiřte mi obzor, prosím.
Já už v osmnácti přišel na to, že lidstvo má dva úhlavní nepřátele : Muže a ženu. (poznámka: Nejsem čtyřprocentní !!)
02. 07. 2012 | 09:30

Procházka napsal(a):

Dagmaro, ale vždyť to tak je. Když nebudeme mít děti, končíme jako civilizace. Bohužel feministky jsou dnes MGR neboBC, dokonce Ing nebo Judr. Přece nebudou utírat prdelky miminku. Správné je že po úžasné prezentaci na podiu odjíždí limuzínou na letiště,nebo do hotelu kde pohledný mladý milionář poklekne s briliantovým prstenem. Tak to je ve filmech, pokud to manžel tak nezařídí pryč s ním i s dětmi
02. 07. 2012 | 09:58

Kořen napsal(a):

VÝZVA FEMINISTKÁM
Vrátím se k diskusi David 8,18 - 43 % dětí se rodí stylem otec neznámý,/ u prvorodiček je ten podíl mnohem vyšší/ stát samoživitelce zajistí bydlení a dávky zdarma, často se tam nastěhuje i otec neznámý a PARAZITUJÍ. Za komančů se tak rodilo 2-3% dětí, a otec alespoň platil výživné. Pokud matka nevěděla s kým to má, její problém.
.
Vyzývám feministky aby se jasně vyjádřily zda dnešní stav považují za správný
02. 07. 2012 | 10:22

Dagmar napsal(a):

Jáchym

Jáchyme, vy jste statečný muž, když se prohlásíte feministou, byť polovičním (ale půlčík je nejlepší, to je literárně dokázáno). S čistě či převážně ženskými kolektivy zkušenost nemám. Ale moje matka, díky tomu co a kde vystudovala a čím se stále ještě živí, mi už jako nevinnému dítku vykládala horory ženské komunity a zasela mi do duše nedůvěru k mnoha ženským dlouhodobě pohromadě. Pokud by soutěžily ženské a mužské kolektivy v pomlouvání svých "drahých" partnerů, na mužské bych si nevsadila :-) Ale možná to bude spíš tématy, o kterých "je se baveno".

Přijít už v osmnácti na takovou životní pravdu - ukazuje na génia! Ještě, že máte ten požehnaný smysl pro sebeironii. Jinak by s vámi pro namyšlenost nebylo k vydržení.
02. 07. 2012 | 11:01

Dagmar napsal(a):

Procházka

No, víte ono je to sporné. V současné době ani tak nezáleží na tom "kolik" dětí se rodí, jako spíš na tom, jak "kvalitní" z nich vyrostou lidé. O přelidnění planety jste jistě slyšel. Spíš než apely na Evropanky, aby se ráčily rozrodit to vidím na vytvážení podmínek muslimkám, aby "přibrzdily". Nemohu doložit, protože jsem četla a už si nepamatuji kde (na netu to nebylo), že podle doložitelných statistik muslimky, které žijí v Evropě mají méně dětí, než ty, které žijí v "jejich" světě. Pročpak to asi bude, Procházko?

A tu chybičku tam máte zase :-) Jakož i v Kořenovi a Davidovi. Co naděláte, já jsem holt nepříjemná a šťouravá ženská :-) i když k femunismu mám asi taky "půlčíkový" vztah jako Jáchym. Chybí mi základní předpoklad. Mám ráda chytrý chlapy a nemusím fanatismus všeho druhu.
02. 07. 2012 | 11:11

gaia napsal(a):

jak lze číst tuto diskusi, tak názory zde jasně ukazují, že žena je občanem druhé kategorie i v ČR , vždy to tak bylo a ještě dlouho bude.
Sice Anna Proletářka chodila na demonstrace již před 100 lety a dokonce po jedné takové, když se tam začlo střílet hned porodila, máme holé ruce také křičela děvčata stejně s chlapci, ale že je žena hlavně stroj na rození dětí je zřejmé i ze zdejších názorů.

přitom žena je plodná tak 30 let a při průměrné délce jejího života v ČR se tedy ptám, co s těmi zbylými 50 lety života?
02. 07. 2012 | 11:26

Barák napsal(a):

Gaio, Dagmar, žena není stroj na rodění. Feminismus.?? Dobře.
Jak byste se ale tvářily kdyby i chlapi řekli že už je nebaví ta jejich role pracovat a živit národ i rodinu. Takže nebudou domy, silnice, obchody, všechny ty vymoženosti kterými se lišíme od opic. Jste pro???
02. 07. 2012 | 11:33

Dagmar napsal(a):

gaia

No, já bych řekla, že žena byla občanem druhé katerorie pouze nějakých řekněme dvěstě let. Od doby, kdy se po Velké francouzské revoluci a dalších "občanských" revolucích v Evropě postupně prosadil ve veřejném životě princip občanství. V posledních řekněme padesáti letech bych ženu jako občana druhé kategorie nevnímala. Ale pokud se některé ženy tak stále vnímají...

A nekladla bych otázky, které provokují "nekorektní" odpovědi :)
02. 07. 2012 | 11:35

gaia napsal(a):

Barák

vy jste neskutečný
chlapi dokázali za 5 let rozbombardovat půlku Evropy a vybít dohromady 50 miliónů evropské populace, většinou mužského pohlaví a ženy to musely po válce dávat dohromady( oslava všech těch údernic a stavitelek mládeže v tehdejších médiích byla nepřehlédnutelná) a vy přijdete s takovým legračně hloupoučkým příspěvkem.

Ale je pravda, já často říkám, nebýt tyto diskuse, tak se za den ani nezasměju.
02. 07. 2012 | 11:38

Dagmar napsal(a):

Barák

No, já bych řekla, že to někteří chlapi nejen řekli, ale taky udělali. A to jsou ti, co teď skuhrají, protože je ženský docela dobře nahradily :-)
02. 07. 2012 | 11:38

gaia napsal(a):

Dagmaro

že současná důchodová reforma fandí mužům a z žen dělá občany druhé kategorie, tak o tom psali už i zde.

A že ženy jsou znevýhodňovány na trhu práce zde bylo také již několikrát rozebráno.

A slova maminek, to se nehodí, jsi holka, tak to slyší i dnes mnoho děvčátek.

A právě ta moje otázka je myslím důležitá.

Lidstvo se množí geometrickou řadou, tak bychom měli tu emancipaci přát všem.

Ale co tedy těm Arabkám nabídnout k realizaci a na volný čas?

A sexuální revoluce v Evropě proběhla asi 10 let po vynálezu antikoncepční pilulky a naštěstí v době, kdy práce bylo víc, než lidí ji potřebujících.

Tato podmínka v arabském světě je zatím nesplnitelná.
02. 07. 2012 | 11:44

Kořen napsal(a):

Běžte už vy feministky někam. Ženy jsou znevýhodněny na trhu práce??? A kdo vás znevýhodňuje?? Pro lezete do těch chlapských firem kde vám ubližují. Založte si svoje firmy, a když jste šikovnější než chlapi a ještě zvyklé dělat za menší plat, do tří let musíte chlapy PŘEVÁLCOVAT a vykousat z trhu. A pak to ovládnete a chlapi budou chodit škemrat jestli u vás mohou uklízet hajzlíky za pár korun. V čem je problém??? Není náhodou v tom že jenom hloupě žvaníte a skutečnost je uplně jiná???
.
PS 10,22 jsem vám dal jasnou výzvu, abyste se vyjádřily ke konkrétnímu problému. To se vám nehodí do repertoáru ukřivděných.??
Kde je odpověď???
02. 07. 2012 | 11:58

gaia napsal(a):

Kořene

již jsme vám obě odpověděly, ale co odpovíte těm Arabkám, třeba v Egyptě, jestli by tym vzali nějakou třeba za uklizečku do turistického resortu.
Tam dělají všechny práce výhradně chlapi a to i takové práce, které jsou u nás (díky dlouhodobé konjunktuře), považovány za ženské(recepční, pokojská, uklizečka)

Proč tyto práce nedělají v Egyptě ženy a budou tyto práce typicky ženské i v Evropě, když práce méně a méně.

Jak začnou ženy konkurovat mužům na trhu práce, hned se ozvou vám podobní, kteří to budou takto zdůvodňovat, či zdůvodňovat, že na to žena nemá kostru a fyzičku.
02. 07. 2012 | 12:22

Kořen napsal(a):

Gaio . nechte muslimy a muslimky ať si to u nich udělají jak chtějí, a nekecejte jim do toho.
My žijeme tady a teď. Na otázky neumíte odpovědět, jenom to věčné feministické fňukání. Vy totiž chcete jenom být obdivovány a fotografovány na těch ministerských postech, a vozit se tím managerským Rolls Roycem ale práce vám nevoní, chtěli byste to zadarmo, stanovit kvótami.
02. 07. 2012 | 12:30

Pepa Řepa napsal(a):

Myslím, že řešení je po ruce.
MUŽENA to vyřeší.
Jeden rok MUŽ, druhý ŽENA
Bystrý tencokydal/šláípota!maloměšťák Vám budiž vzorem.
S koncem cyklu mayského kalendáře očekávejte pravidelnou změnu pohlaví.
02. 07. 2012 | 12:34

gaia napsal(a):

Kořene

proč bych měla nechávat na blogu na pokoji muslimky, navíc když i autorka někdy odpovídá, tak bych se ráda dozvěděla něco nového.

Takže dejme tomu, že Arabky budou moci běžně na demonstrace, jako u nás, ale já se ptám, co dál?

A vy si přečtěte Annu Kareninu, aby vám bylo jasné, o co jde a že se nad tím dokázali zamýšlet i významní muži(L.N Tolstoj), nebo běžte ještě dál a přečtěte si něco o otrokyních otroků.

A že u nás je hodně samoživitelek, tak to nenapovídá o ničem, jen že manželství jako instituce ztrácí ve 21. století váhu a nechtějí do něj lézt převážně muži.

No ale když o něj bojují i teplí, pak se těm hetero ani nedivím, taková šaškárna, jako když si bral Pavel Vítek sidovského, tak to bez toho se klidně mnozí obejdou.
02. 07. 2012 | 12:45

gaia napsal(a):

to, že u nás ztrácí manželství na významu, to je na vrub právě jeho patriarchálnímu založení.

Že žena bude zahnána k plotně a muž , že musí rodinu finančně zajistit.

Dřív mužům trvalo dlouho, než se zajistili, tak se ženili až třeba ve 40 i déle.

Dnes také se musí muži zajistit, ale kdo by na ně do 40 čekal. A ženy musí zas mít děti naopak před touto hranicí, pak už je to risk.

A když mladá holka nechce starého papriku, tak musí riskovat mít dítě se svým vrstevníkem(který se ale cítí nezajištěný a svatbu odmítá, neb tu patriarchální podstatu manželství má zažranou v mozku a v genetické paměti) a má dítě za svobodna, když podlehne volání pudů daných ji matkou přírodou.

Já na tom nevidím nic odsouzeníhodného.
02. 07. 2012 | 12:52

Kořen napsal(a):

Gaio - asi navrhnu smír v diskusi, i když si myslím že prvopříčinou těch nemanželských dětí je možnost pohodlného parazitování na sociálních dávkách. Vyjde to i s bydlením lépe než si na to vydělat prací.
Ale máte pravdu v tom, že manželství se dnes nenosí a biologické hodiny ženy pracují. Jenže říkáte že do chomoutu nechtějí chlapi - no jistě, vzít si přechytralou feministku která chlastá a fetuje víc než chlap a ještě má feministické nároky, to už je fakt lepší se dobře oběsit
02. 07. 2012 | 13:12

gaia napsal(a):

no tedy Kořene

jestli projevem feminismu je chlast a fetování, to jste v jiném levelu, i když mně se také např. nelíbí, když na feministických demonstracích chodí holky nahoře bez, i když pálením podprsenek to vlastně všechno začalo.

To pak je už z toho guláš, vždyť vlastně podprsenka ženy osvobodila a to od šněrovaček, kterou musel někdo pomáhat šněrovat, čímž ženu zbavil svobody se obléci smama kdy chce a jak chce.

A to s těmi sociálními dávkami je také vedle, je vidět, že o tom nic nevíte.

Dnes by se sociální dávky mohly směle přejmenovat na cikánské dávky, neb bílá samoživitelka na ně málokdy dosáhne. A dost se to hlídá.

I když surově zbitá dívka, o které píše autorka, to je přeci zas projev rovnoprávnosti, že klidně zmlátí holku stejně jako kluka.
A když byla zahalená, tak to zas nemusela holka být.
Kdoví, jak to bylo.
02. 07. 2012 | 13:27

Kořen napsal(a):

Gaio - proboha!!! Když nevíte tak nemluvte. Shodou okolností se snažím pronajmout volný velký dům 4+1. Přijde rodina se 2 dětmi, oba pracují, ale řeknou že dům je moc velký a neutáhli by to. Jinak jsme vyhodil už asi 15 samoživitelek,/ Bílé, promiňte ale cigány tam nechci/, některé i s nějakým pochybným nezaměstnaným frajerem, kteří řeknou beru to okamžitě, ale potřebuji smlouvu že tu mám trvalé bydliště, do 2 měsíců dostanu sociální dávky a příspěvek na bydlení, potom zaplatím
02. 07. 2012 | 13:48

gaia napsal(a):

Kořene

tak proč je tolik samoživitelek v azylových domech a pokojích od armády spásy?

Proč si tedy všechny nepronajmou rodinné domky 4+1?

Ono to bude trochu složitější.
02. 07. 2012 | 13:59

buldatra napsal(a):

Já si stejně myslím, že v těch zemích hen toho arabského jara feministkám pšenka zas tak moc nepokvete.
Páč jim brzo někdo v turbanu zatne tipec.
Nějaká ta mravnostní, či podoná policie, nebo něco na ten způsob.
To by tak hrálo, aby nějaké baby narušovaly zavedené muslimské zvyklosti.
02. 07. 2012 | 14:02

gaia napsal(a):

no oni přestoupili z velblouda do tryskáče, tak jsou zmatky.

Mentálně ještě ve středověku( to lpění na panenství, každý Evropan již před 100 lety seznal, že s tím je akorát problém a škoda na to viagry).
To v Evropě se ve středověku ještě upalovaly čarodějnice a holky, když chtěly jet na koni, tak se musely přestrojit za kluka.
A byl čas na pozolný vývoj. Ale takhle skočit ze středověku rovnou do 21. století, to je pak kulturní šok.
02. 07. 2012 | 14:13

Kořen napsal(a):

Gaio . zapomněl jsem doplnit, že se 2 dalšími samoživitelkami se momentálně tahám přes exekutora, protože si přivedli nějakého frajera který v té době pracoval, já na to skočil a pronajal jim to, a po pár měsících jsem zjistil že frajer ukradl i kotel ve sklepě, všechny kliky a užezal i sloupky od plotu a dal to do sběru, a neplatili, po výpovědi se zjistilo že ze samoživitelky toho moc nevypáčí ani soud a exekutor.Jde to hrozně pomalu. Takže dnes už je vyhazuji a doporučuji to i ostatním. Proto to samoživitelky nemají tak lehké s tím podnájmem. Ale ty sociální dávky dostávají.
*
A jinak konstatuji že o věci nic nevíte, ale za každou cenu plácáte své zmatené feministické fráze, bez ohledu na fakta. Takže prosím, plkejte si o panenství muslimek, ale do slušné diskuse nelezte
02. 07. 2012 | 14:50

Dagmar napsal(a):

gaia

Nevím, že by současná důchodová reforma fandila víc mužům a z žen dělala občany druhé kategorie (asi myslíte to, že nárokuje pro přiznání důchodu stejný počet odpracovaných let a "neodpočítává" ženám počet narozených dětí). Moc se o důchod zatím nestarám, je v nedohlednu a pro naši generaci (muže i ženy) zřejmě ani nebude k dispozici. Což udělá z žen zase občany první kategorie :-)

Na téma, že ženy jsou znevýhodňovány na trhu práce jsme se už pohádaly. Já to neprožívám, vy trváte na diskriminaci. Tak u toho asi zůstane.

Moje matka slogan "to se nehodí, jsi holka", nepoužívala. To se nehodí, je to neslušné "proto a proto" jsem však slýchávala často.

Souhlasím, že dobře položené otázky jsou důležité. U špatně položených si nejsem jistá jejich postavením :-)

"Lidstvo se množí geometrickou řadou, tak bychom měli tu emancipaci přát všem" - Naprostý souhlas. Emancipace je nejlepší antikoncepce. Je to vyzkoušené a v kombinaci s pile nepřemožitelné.

"Ale co tedy těm Arabkám nabídnout k realizaci a na volný čas?" - Obávám se, že většina muslimek (až na ty z bohatých městských vrstev) moc volného času nemá a o "realizaci" nikdy neslyšela. Jiný svět.

Sexuální revoluce a antikoncepční pilulky se v naší civilizaci štastně potkaly v čase i v poslání. A ženskou emancipaci jen potvrdily. A souhlasím, že v muslimském světě je to zatím nenaplněné a nevím zda kdy naplněné může být.
02. 07. 2012 | 15:02

gaia napsal(a):

Kořene

a vy zas neplkejte, že samoživitelky jsou příčinou asociálnosti nějakého chlapa, co ukradl kotel a sebral železo.
To se chlapům hodí do krámu, ze svých slabostí obvinit ženu. Žena musí chodit zabalená do hadru, jinak může za jeho erekci a když naopak erekci nemá, zas za to může žena a vymění ji za mladší.

Panna Marie také byla samoživitelka. Josef jí neuživil a museli žebrat. A jiný trubec ji hnal v devátém měsíci na sčítání lidu přes celou zem pěšky až do Betléma.

Již v Bibli je psáno, co jsou chlapi zač.
A vy zřejmě jste barvoslepý.
02. 07. 2012 | 15:03

Dagmar napsal(a):

Kořen

To, že s vámi gaia nesouhlasí z ní dělá spíš osvícenou diskutérku než diskutérku nezasvěcenou. Vaše zlostné vylučování těch, kteří/které s vašimi vývody a zkušenostmi nesouhlasí, z diskusí je už tak provařené, že je lepší si vás nevšímat. Každá diskuse s vámi končí stejně. Vy jste majitelem/majitelkou věčné a nehybné pravdy a všichni co si troufnou nesouhlasit jsou heretici. A já volám mocným hlasem. Ať žije hereze :-)
02. 07. 2012 | 15:11

Kořen napsal(a):

Dagmaro, muži jsou na rozdíl od žen normální alespoň v tom , že když jim někdo jasně na faktech doloží jak to je , uznají to a pochopí../ je to vyšší vývojový stupeň kterého jste asi ještě nedosáhly, bohužel./ Gaie jsem tu asi ve 4 odpovědích popisoval konkrétní fakta - zkušenosti s dávkami (a podnájmem) pro samoživitelky, , a nakonec je odpověď že ono to je stejně jinak.
Zrovna čtu že jste se s Gaiou neshodla v tom, zda jsou ženy platově diskriminovány. Jasně logický argument už tu byl také asi 4x napsán: pokud ženy mají ten pocit, že je to tak, proč lezou do mužských firem.?? Stačí založit svoji firmu a když jste šikovnější a ještě pracujete za míň než muži, musíte je v konkurenci odsunout z trhu a diktovat pravidla vy. Logika. Odpověď Gaia - a stejně jsou diskriminovány. O čem a jak tedy chcete diskutovat??? Pokud si jen v kanceláři za naše peníze krátíte pracovní dobu, alespoň neobtěžujte ostatní
02. 07. 2012 | 15:46

Jáchym napsal(a):

Dagmar 02. 07. 2012 | 11:01
Jste ke mně tak dobrá, ale bohužel si to zasloužím jen napůl. Z druhé půlky se mýlíte:

"...ale půlčík je nejlepší, to je literárně dokázáno"
Bohužel jsem jen tzv, doppelhobit, takže to není na první pohled patrné. Dokonce osrstěný jsem pouze na místech u homosapientům obvyklých, i když už začínám na temeni línat.

"Pokud by soutěžily ženské a mužské kolektivy v pomlouvání svých "drahých" partnerů, na mužské bych si nevsadila"
******
Muži většinou své partnerky před kamarády adresně nepomlouvají ani nechválí. Ze zcela logických důvodů - nechtějí, aby se kamarád zatoužil přesvědčit, zda nekecaj'.( Výjimkou bývá doporučení krátkodobé komerčně motivované partnerky kamarádovi, pokud muži docházejí síly či peníze.)

"Přijít už v osmnácti na takovou životní pravdu - ukazuje na génia!"
*******
Zde máte bohužel pravdu - v osmnácti jsem si tak ještě připadal. Problém je v tom, že vrcholných intelektuálních výkonů jsem dosahoval ve čtrnácti, pak nastala fáze plíživého intelektuálního úpadku. Posledních čtyřicet let se u mně navíc rychle rozvíjí skleróza.

"Ještě, že máte ten požehnaný smysl pro sebeironii. Jinak by s vámi pro namyšlenost nebylo k vydržení."
***
Bez smyslu pro sebeironii a určité pokory bych nevydržel ani sám se sebou: Postrádám totiž smysl pro humor a musím být hotový anděl, protože s takovým nesnášenlivým nafoukaným zmetkem,jako jsem já, by sám se sebou nevydržel nikdo, kdo není andělsky tolerantní.
(Abych se přiznal, dělám to ovšem jen proto, abych si vylepšil karmu a v příštím životě to dotáhl alespoň na mandelinku bramborovou.)
02. 07. 2012 | 16:16

gaia napsal(a):

Kořene

proč bychom si měli zakládat svoje firmy, když ty u nás tradiční přestěhovány za levnou pracovní silou nebo zkrachovaly, že musely platit nestoudným manažerům nekřesťanské platy. Kolik firem v ČR zkrachovalo jen kvůli hladovosti mužského managementu , který přivedl firmu ke krachu a ještě se nestyděl si pobrat zlaté padáky.A nejlevnější pracovní síla v současnosti, to je Indka nebo Číňanka.

Chápete.

Takže my se bavili, že Arabky si vydobudou svobodu chodit na demonstrace, ale co dál,

Budou ještě levnější pracovní silou, než jejich muži a v turistických resortech je nahradí v práci uklizeček a pokojských a recepčních kvůli nižším nákladům na práci?

Stanou se tak otrokyněmi otroků, jak to přepovídal Marx?
02. 07. 2012 | 17:14

Karel Mueller napsal(a):

Martin Konvička:

Elegantně Vám za mě odpověděl občan :-). Ten muž s gulema nepotřebující patriarchát je kdo? Miláček žen s líbezným čumákem vedoucí sladké řeči a působící (pro moji generaci) směšně zženštile? Nebo někdo v balíku?
Upřímně bych si přál, kdyby jste měl pravdu, ale obává se, že se mýlíte. Ty karty spáleny byly. Bohužel.

Dagmar:

Do debaty o vztahu mezi mužem a ženou nějak nemám chuť :-), snad jindy. Možná proto, že je pro mě tato otázka vcelku nedůležitá. Ostatně jsme si o tom v minulosti povídali v debatách dost.

Tak jen k Vašemu závěru:
Samozřejmě, že bez reprodukce společnost končí. Nikdo Vás k rození nutit nebude, sami muži začínají být ke společnosti lhostejní (ti lepší muži, gaunerům na společnosti samozřejmě nezáleží) a tak začínají být lhostejní i k ženám. Je to samozřejmě důsledek těch spálených karet. Člověk si prostě zvykne.
02. 07. 2012 | 18:33

Martin Konvička napsal(a):

Karel Mueller

"Upřímně bych si přál, kdyby jste měl pravdu, ale obává se, že se mýlíte. Ty karty spáleny byly..."

Nesmysl.
Zařáháte koně za vůz, respektive si neuvědomujete, že ty karty nespálilo nějaké "se", spálil jste je Vy, Vaši blízcí, Vaše generace (... nevím, kolik Vám je...).
Jó, ono to bylo pohodlíčko "vědět", že ženy jsou na nás mužích taknějak závislé, a proto nám je přidělí osud/společnost/životní nutnost, to vše co shrnujete pod název patriarchát, a vše si půjde taknějak svou cestou, bez nějaké naší (= mužské) snahy. Taknějak jsme se zapomněli zaptat těch žen, co by chtěly ony. A v rámci férovosti přiznejme, že to ty ženy taknějak zapomněly sdělit, a dovolily to říkat tzv. feministkám, malé (leč hlasité) podmnožině žen, které jsou definovány tím, které nevědí, co chtějí.

Ano, jsme v průseru (my jako společnost), ale nesvádějme to prBůh na konec patriarchátu. Ty generace "singles", ti lié 30-40 neschopní či neochotní založit rodiny, nejsou produktem feminismu - jsou produktem patriarchátu, který ztratil smysl a sílu, a "mlel naprázdno".

A přesto rodiny vznikají, a děti se rodí, a lidi se mají rádi, a muži (zjevně!) musí mít koule, když je ty ženy chtějí.

Kteří to jsou a jak to dělají?
Na to je ta nejjednodušší odpověď, jsou to ti, kdo jsou sami sebou, nic nepředstírají a za nic se neschovávajá, ani za "patriarchát".
02. 07. 2012 | 19:00

Dagmar napsal(a):

Kořen

No jo, "doložit na faktech". Když ta potvora komunikace žádá, aby ve sporu byla užívána především taková fakta, která jsou ne pro vás, ale pro protistranu vypovídající, akceptovatelná, přesvědčující. Statistiky a osobní zkušenosti to obvykle nebývají. Satistik je nepřeberně a když se vyznáte, tak naleznete i takové, které se navzájem vyloučí. Na osobní zkušenosti lze namítnout vlastní osobní zkušenosti, které jsou samosebou opačné, Tak jakápak fakta, že :-)
02. 07. 2012 | 19:10

Karel Mueller napsal(a):

Martin Konvička:

Je mi 58 a ty karty jsem nespálil, to mi věřte.
Tím spíš metaforicky vyjadřuji pád klasických hodnot, které nebyly nahraženy. Protože nakonec nejde o žádný patriarchát, který v Čechách není už alespoň 50 let, jde právě o ony hodnoty.
Co ženy chtějí? Na to má elegantní průpovídku můj známý: Jaguára v garáži, pantera v posteli a vola doma :-))).

Ale vážně: Ženy jsou obrazem mužů a muži jsou obrazem žen, jak jsem napsal před lety. A jsou nakonec takoví, jaká je společnost a jaké hodnoty vyznává. Samozřejmě jako celek. Fňukat nad tím, že jsou takoví či makoví je směšné, jsou takoví, jací jsou.

Jsme v průseru, ale jsme v něm proto, že byla loď odpíchnuta jistý směrem a vývoj jde zcela jinak, než se předpokládalo. S tí nic nenaděláte.
02. 07. 2012 | 19:17

Martin Konvička napsal(a):

Karel Mueller

Tak za prvé, každá loď má kormidlo; pokud nemá kormidlo, lze kormidlovat motorem, nějakou kládou, kusem ráhna ... Opravdu není nic ztraceno. Ale samo to nepůjde, ponechána sama sobě, řítí se ta loď na mělčinu, s tím souhlas.
02. 07. 2012 | 19:23

Dagmar napsal(a):

Jáchym

Já se mýlím často a ráda :-) Ono to tak třeba nevypadá (byla jsem tu prohlášena i za nesnesitelně poučující čůzu), ale vševědy, všeználky a neomylníky držím za vlastně nudné patrony a to bez ohledu na pohlaví. Zato chybující heretici produkují vzrůšo a je potěšením s nimi diskutovat, zejména v roli poučující čůzy :-)

"Muži většinou své partnerky před kamarády adresně nepomlouvají ani nechválí..."
Navrhuji nahradit ADRESNĚ slovem INTIMNĚ a pak věřím tomu, že platí "...nechtějí, aby se kamarád zatoužil přesvědčit, zda nekecaj" :-)

Škoda, že jsme si nepsali, když vám bylo čtrnáct. Kazit děti, to je moje! A zejména chlapečky, co se drží za geniální :-)

Věřím vaší karmě a doufám, že to dotáhnete výše než na americkýho brouka. Co byste řekl takové pěkné, zelené ještěrce?
02. 07. 2012 | 19:27

Fialenka napsal(a):

Já se těším na matriarchát ... v něm spokojenost mužů se ženami nebude brát konce a spokojenost žen s muži taky :-)
Ženy potřebují být trochu víc osvobozeny od starostí se živobytím a od vnucovaných názorů, jako například názory o hierarchii, kolik mají mít dětí a mužů. Potřebovaly by taky, aby na ně společnost přestala tlačit, že musí mít děti. Ženy jsou pak méně náročné na muže, když si myslí, že musí mít nějakého za každou cenu (na děti). Mít děti není nikoho povinnost. Ani kdyby mělo lidstvo zmizet z povrchu Země. Povinnost nebo odpovědnost mají lidé za své jednání a chování k ostatním lidem, zvířatům přírodě atd. a za děti, které se narodí.
02. 07. 2012 | 20:17

Martin Konvička napsal(a):

Fialenko,
Děláte si legraci, že?

Pokud ne ... právě tyhle řeči pak vedou různé ty Občany a Jáchymy k názoru, že pod islámem by snad mohlo být i lépe.
02. 07. 2012 | 20:28

Fialenka napsal(a):

Martine,
moje povinnost to není a myslím, že nikoho. Takže říkáte, že mam být zticha, aby Občané a Jáchymové nehrozili islámem. A co vy, taky byste radši islám než aby rodily jen ženy, které chtějí (což by znamenalo méně lidí v Evropě nebo na Zemi)?
02. 07. 2012 | 20:49

Martin Konvička napsal(a):

No jasně, Fialenko ....
Neříkám, abyste byla zticha, ale abyste vážila dopad svých postojů. Trochu přitom moralizuju - já ho taky léta nevážil, a byly doby, kdy jsem mlel podobné nesmysly, jako Vy...
02. 07. 2012 | 20:51

Fialenka napsal(a):

To není nesmysl, vím, že moje povinnost to není.
02. 07. 2012 | 20:53

Dagmar napsal(a):

Martin Konvička

Vážně podezíráte Jáchyma ze sympatií k islamismu? On je Jáchym potvora podšitá a rád si dělá legraci, zrovna jako Fiflenka.

Víte pane docente, na fakultě si nás pár holek vypěstovalo dobrou sebeobranu proti některým spolužákům a i jiným "žákům", kteří nad ženami ohrnovali nos. Buď to myslel vážně - pak nemělo smysl se se zamíndrákovaným blbcem bavit, nebo si dělal legraci - pak proč mu skákat na špek, že ano. Pokud se v naší kultuře a v dnešní době některý mužský veřejně demonstruje mysoginem, není s ním něco vpořádku. Rozhodně to není "chlap s gulama", ale třtina klátící se pod náporem vlastních nedostatečností. Nebo provokatér. Jinou variantu neznám. Pokud vy ano, nechám se ráda poučit.

Vždyť se podívejte na většinu muslimů. Zdravé mužské sebevědomí u nich naleznete těžko. Chybí jim možnost srovnávat se se zdravě sebevědomými protiklady - se ženami :-)
02. 07. 2012 | 21:05

Fialenka napsal(a):

Líbilo se mi, co k otázce pořízení si dětí napsala Tereza Matějková v odpovědi na nějaký dotaz. Je to pro ni otevřená věc. Ne že ví, že je bude za každou cenu chtít. Doufám, že jí nebude vadit, když sem její odpověď zkopíruju:

„ … V téhle době děti neplánuji. Nepřijde mi to na můj věk jako adekvátní téma k zamýšlení. Nejsem na děti připravená. Možná to časem přijde, možná ne. Ale na děti budu myslet nejdřív tehdy, až budu mít pocit, prostředky a zázemí k tomu, abych je dobře vychovala. Což, obzvlášť v naší době, nemusí nastat nikdy. …“
02. 07. 2012 | 21:05

Fialenka napsal(a):

No, myslím že vymření lidí nehrozí, protože těch co děti chtějí je většina a těch co nechtějí je velmi málo. A co se týče ohrožení islamisty, tak souhlasím s tím, co tu bylo už řečeno .. totiž že islamisti by měli přibrzdit, a ne že by Evropanky měly přidat. Dále stačí uzavřít hranice.
02. 07. 2012 | 21:24

Dagmar napsal(a):

Fiflenka

No nevím, čím je ten Terezin názor tak neobvyklý. V dnešní době tak zaplať Bůh uvažuje většina dívek a mladých žen, nebo by tak uvažovat měla. Podle mne je to záruka, že ty, které se rozhodnou děti mít (a určitě jich bude většina) je budou CHTÍT, což zaručí, že je vychovají, ideálně s partnerem, s láskou a odpovědností. Raději méně, ale dobře. Ne co nejvíce a špatně.
02. 07. 2012 | 21:24

Fialenka napsal(a):

Dagmar alias Dášenka

Dneska už je to naštěstí častější názor. Přesně jak říkáte, je to záruka, že děti budou mít ženy, které je opravdu chtějí. Když bude žena nucena (i když jen různými skrytými společenskými doporučeními), tak se to obrazí v jejím vztahu ke svým dětem a ve výchově.
A další pozitivum takového přístupu (toho Terezy) je, že ženy spíš budou s mužem, s kterým opravdu chtějí být.
Tím raději méně, ale dobře se právě lišíme od muslimských a afrických zemí. Takže Karel Mueller a Martin Konvička nemají co protestovat.
02. 07. 2012 | 22:16

Martin Konvička napsal(a):

Já, milé dámy, neprotestuju, jen Vás upozorňuju, že jsem vedl ouplně stejné kecy ... než jsem začal potkávat ty správné ženy.

Zpětně jsem s to poznat, že chyba byla ve mně (mé slepotě a neschopnosti), ne v těch ženách.
Jestli ono to u Vás nebude naopak?

Ženy a muži v mém širokém okolí, které si našly toho pravého muže/ženu, mají děti a mateřství/otcovství si nemohou vynachválit. Ty ostatní dělají humbuk.
02. 07. 2012 | 22:51

Karel Mueller napsal(a):

Fialenka:

Já neprotestuji, pouze konstatuji. Potesty bych byl směšný a to bych nerad.

Jedno z mouder ze starých časů říkalo, že co je pro ženu rodina ja pro muže smečka (můžete dosadit národ). Proto také např. ve filmech vidíte buďto muže heroicky umírajícího za vlast nebo poněkud méně heroicky makajícího na dětičky a vzorně milujícího svoji ženu. Lehce zařaditelné ... :-).

Může se ovšem stát, že z kultury vymizí obé. Obávám se, že je to náš případ.

Asi jste velmi mladá. Moji generaci učili, že jedinec je podřízen zájmům společnosti, Vás učí, že nikoliv. Ve skutečnosti jste podřízeni daleko víc oněm "zájmům společnosti". Pouze jiné, než byly ony "vlast a národ".

Konec.
02. 07. 2012 | 23:06

zorahesova napsal(a):

Dobrý večer, zde opožděné odpovědi /do diskusí stavících muže proti ženám, nazývajících ženy samice a vyjadřujících se hrubě o obětech násilí atd. se pochopitelně nebudu zapojovat/:

pane Občane, s tzv. obřízkou souhlasím. Vaše otázky o Turecku jsou založené na podle mne fakticky nesprávných předpokladech (Turecko suž delší dobu o EU neusiluje a "rozvrat" v Sýrii nepodněcuje).
Západ násilně "demokratizoval" Irák a Afghánistán a víme, jak to dopadlo. Země arabského jara nikdo násilně nedemokratizuje a obecně je větší míra politických svobod a inkluzívnější politický systém, tedy konec diktatur, pro ženské hnutí jednoznačně pozitivní.

Konvičko, náboženství je sotva "válka", natož válka proti ženám, ale složitý kulturní a společenský fenomén, který nelze redukovat na pár aspektů. Každý z islamobijců by potřeboval základní průpravu v společenských vědách a potom by možná
začal (jinak) uvažovat.

paní Gaio: Co se týče muslimských feministek, nemohu se plošně vyjadřovat, v každé zemi je úplně jiná situace a nemám o tom dobrý přehled, takové téma je na mnohaleté studium. Co jsem zmínila v článku je skutečnost, že v muslimských zemích ženské hnutí existuje; většina by se asi neoznačila za feministky už proto (a to bylo zřejmé z diskusí kolem Mony ElTahawy), že ženy (a muži, a rodiny), které pracují v oblasti osobních práv a svobod, se potýkají s velmi specifickými problémy a se společenským (sexuálním) osvobozením podobným našemu 68. nemají moc společného. TRadiční společnost, chudoba, závislosti všeho druhu, demografická exploze, nevzdělanost, nefunkční státní orgány atd. Pracují na osvětě, právních normách, poradenství, státní správě, profesních školeních pro ženy, na konkrétních věcech. Ty jsou ovšem obtížné nejen proto, že jejich kontextem jsou konzervativní společnosti, ale především proto, že arabské státy mají za sebou desetiletí diktatur a jen pomalu překonatelné autoritářské struktury.

To neznamená, že jsou arabské ženy nutně (všechny) buďto pasívní nebo západní feministky. Osobní (i ženská) svoboda je v první řadě faktor vzdělání a obecně rozvoje a materiální úrovně, a také nepřehledných rodinných struktur.
Arabky (muslimky) tedy nelze házet do jednoho pytle. Je ale skoro nemožné hovořit o ženách jako takových ve složitých společnostech, jako jsou arabské - setkáte se s tak rozdílnými příběhy, že se zobecňovat neodvážíte (od aktivních dívek z vesnic, po strašně konzervativní měšťanky, po neuvěřitelně svobodné spisovatelky, po lékařky, které se bojí víc svého otce, než policie a státu; po svobodomyslné a sebevědomé zahalené muslimky, po a křesťanky či alevitky v minisukni, které se neumí v nejmenším postavit rodině, po rodiny, které vůbec neřeší homosexualitu svých dětí, po konzervativní občanské aktivisty)

Ano, muslimky druhé a třetí generace v Evropě se v porodnosti přibližují evropskému průměru. Podobný vývoj lze sledovat u urbanizované střední třídy od Rabatu po Lahore: vzdělaní lidé, jejichž rodiče měli 8 sourozenců na vesnici jsou z rodin o 4, 5 dětech a sami často plánují děti dvě. Vzdělání je dnes i v dělnických rodinách velkou zátěží pro rozpočet v zemích se špatným systémem státních škol (cena za soukromé doučování) a dnes rodiny investují i do dcer (i když je to v lidových čtvrtích často proto, aby se lépe vdaly).

Surově zbitá holka je opravdu projev svobody: byla jedna z mnoha, které překonaly zvyky a zákazy rodiny a chodily demonstrovat. Mnoho z nich na to doplatilo - nejčastěji kvůli násilí policie, či konfliktu z opatrovnickou rodinou.
03. 07. 2012 | 03:03

Dobeš napsal(a):

Nejlepší jsou ti inteligenti jak říkají zapomnělí jsme se žen zeptat CO CHTĚJÍ. . Odpověď je ve starém bonmotu- samy to nevědí, ale nedají pokoj dokud to nedostanou. Z vědeckého hlediska je tímto diskuse vyřešena. V praxi si ale můžete tlachat o ničem dál, zejména ty úřednice v pracovní době. Všimněte se jak každý den v 15,30 -16,00 se diskuse úplně zastaví a rozjede se až po 18 hodině. To máme morálku ve státním úřadě
03. 07. 2012 | 07:24

Martin Konvička napsal(a):

pane Dobeši,
Ten bonmot je dozajista vtipný, ale přesto na svém předchozím tvrzení trvám. Zkoumal jsem to na konvertitkách k islámu, tomu "složitému jevu", jak z něj má autorka dochtorát z nějaké velmi špatné školy... Do jedné mi tvrdily, ty konvertitky, že jim islámci slibovali věci, o které se český muž v konverzaci bál i jen zavadit. Třeba pevnou rodinu, nebo pomoc (mnoha) strýčků a tetiček a "sester". To vše na prvním rande ... což může mnohé šokovat, ale též láká.
Jdu.
03. 07. 2012 | 07:50

Martin Konvička napsal(a):

Na autorce
mě zaujalo, jak sebevědomě radí, že "Každý z islamobijců by potřeboval základní průpravu v společenských vědách a potom by možná začal (jinak) uvažovat."

Vůbec si, děvucha, nepřipouští, že spousta jejích kritiků tu základní průpravu prostě má - alespoň v takové úrovni, aby dokázali diferencovat mezi obecným a zvláštním, a smést ze stolu argumentaci, která to nedokáže.

Ona nám autorka uvádí hodně příkladu "různosti islámské ženy", skoro jako by ta různost existovala jen v islámu, jako by nešlo o obecnou variabilitu mezi lidmi. Jenže variabilita není to, co definuje islám - právě proto, že variabilita je všude. Islám definují ta pravidla, která se variabilitu snaží vtěsnat do škatulek, případně ořezávají to, co ze škatulek vyčnívá.

Dokázala by autorka - a ptám se velice vážně - dokázala by se zamyslet, jak islámská sňatková pravidla přispívají expanzi toho systému, kterému ona, mylně, říká "náboženství"?
Pokud to nedokáže, nic nepochopila...
03. 07. 2012 | 09:31

Dagmar napsal(a):

Martin Konvička

Tak vám nějak nerozumím. Co je ukecaného na názoru, že každá žena by měla mít možnost zvážit své mateřství vzhledem k podmínkám, ve kterých se nachází? Kontrola porodnosti nikoli institucionálně, ale individuálně a to přímo ženami, které nesou největší tíži a odpovědnost těhotenství, snad není špatná idea?

Ani nevíte jak vám přeji, že máte kliku na dobré ženy ve svém okolí. Mám to s mužskými stejně :-)

Mne autorka potěšila, když potvrdila informaci, že porodnost muslimských žen, které žijí v naší civilizaci je nižší, než žen žijících v muslimských zemích (jen jsem se stále nedobrala k nějakému solidně znějícímu zdroji té informace). To nepřímo potvrzuje, že ta výše uvedená idea má praktický dopad.

A jinak bych si ráda přečetla odpověď autorky na vaši dobře položenou otázku. Pokud to nezvládne, mohl byste odpovědět sám sobě?
03. 07. 2012 | 10:24

scallop napsal(a):

Nazor "v Evrope porodnost klesa, svet speje ke zkaze" je takove malthusianstvi naruby. I tehdy se debatovalo o apokalyptickych vyhlidkach a dnesni panikari budou za par desitek let stejne usmevni.

Ono s "prirozenou" imigraci (v nasem pripade hlavne z vychodu), kterou je schopna Evropa absorbovat, neni skepse na miste. Porodnost klesa i na blizkem vychode, takze se da cekat, ze islamsky tlak na imigraci do Evropy bude slabnout.

Martin Konvička

Kdyz uz je rec o ruznosti - patri porad dogma o monolitu do vaseho kánonu ?
03. 07. 2012 | 10:38

Martin Konvička napsal(a):

Sacallop

Já někde psal, že islám je "monolit"?
Nevím o tom; pokud ano, najděte to...

Islám není monolit, jako komumisus nebyl monolit (srovnejte SSSR, Rudou Čínu, Albánii, ČSSR a Angolu) a jako fašonacismus zemí Osy nebyl monolit (Německo - Slovensko - Japonsko - Itálie - Finsko). Přesto ty ne-monolity dokázaly postupovat dost koordinovaně, a společně nadělat pořádmopu paseku.

Ono celé to "dogma o monolitu" není než blbomultikulťácký straw-man. Různí hlupáci nám vloží do úst "monolit", a pak vyvrátí monolit... Spíš než jako o monolitu bych mluvil o divergentní vývojové větvi. Ve chvíli, když se synapsidním plazům vyvinuly sekundární čelistní kloub, a diferencovaný chrup, a pár dalších evolučních novinek, tak to najdenou byli a zůstali savci, přestože zahrnují zvířata létací a plovací a chodící masožravá a chodící býložravá, rozhodně nepředstavují, ti savci, nějaký "monolit".

Obdobně islám: jakmile začal být za vší dobroty futrál pokládán falešný psychopat, a začala se rozlišovat ingroup a outgroup morálka, a podmínkou přijetí do party se stalo mentální sebezotročení, a zakázalo se svědomí, a úběžníkem lidské snahy se stala falešná "čest", začalo se to vyvíjet zcela jinak, než zbytek lidských kultur. Vznikla "nová kvalita", vůbec ne monolitická, ale hnusná a zavrženíhodná v celém svém rozsahu.
03. 07. 2012 | 11:06

Martin Konvička napsal(a):

Dagmar

"Co je ukecaného na názoru, že každá žena by měla mít možnost zvážit své mateřství vzhledem k podmínkám, ve kterých se nachází?"

Nic.
Jenže až příliš často se setkáváme s extenzí toho "názoru" v tom smyslu, že Manželství nemá smysl a Mateřství je k ničemu a Děcka akorát překážejí ... atd., všichni to asi známe.

Jinak autorčina informace, že "porodnost muslimských žen, které žijí v naší civilizaci je nižší, než žen žijících v muslimských zemích", je pravděpodobně polopravda či lež, jako ostatně všechny informace téhlencté "arabistky".
Neboť:
1. pouhým pohledem do statistické ročenky zjistíme, že v té porodnosti je obrovská variabilita i v muslimských zemích - jsou země se skoro "západně" nízkou porodností (Irán) a naopak země s porodností "africkyů šílenou (Kuwajt, Burkina Fasso), a světe div se, nesouvisí to s životní úrovní... viz mnou uvedené příklady.
2. V mnoha západoevropských zemích demografové "nesmějí" zjišťovat vyznání a etnický původ objektů svých studií, a u 2-3. generace by to bylo obtížné tak jako tak, takže takové informace z principu nelze získat; proto se taky nedozvíme ten zdroj.
3. I kdyby porodnost "evropských" muslimů prudce klesla, pořád zde bude rezervoár imigrace, která se nezpomaluje. Takže představa, že alláhovce nějak zpacifikujeme přestěhováním sem k nám, je od počátku falešná a lichá.
03. 07. 2012 | 11:16

Dobeš napsal(a):

Scallop 10,38. Vy si jen tak plácáte aby vám utekla pracovní doba ve zbytečném úřadě.
To že se nerodí děti je Malthusiánství naruby a za pár let....?
A kdo uživí ty dnešní a budoucí důchodce, když se nebudou rodit děti??? Myslíte že to budou děti cigánů a muslimů??? Pomáhej pánbůh.
Mrzí mne že diskusi rozpoutávají feministky / včetně autorky blogu/ s nesmyslným ženským fňukáním o ničem.
V naší společnosti nikdo násilím nenutí ženu aby rodila děti. Co si dělají v cizích zemích a kulturách, to nechejte laskavě na nich.Stejně tak váš pláč o tom jak ženy dostávají nižší platy a nemají 50% v parlamentu, vládě a vedení podniků je trapné. Když se vám nelíbí, založte si vlastní podniky a politické strany, a vypracujete se i do těch ministerstev. Ale tvrdá práce vám nevoní, vy radši to fňukání.
Současná Evropa je nyní spíše v krizi až pádu do propasti. Takže máme dost k řešení u nás doma, vyvážet naši kulturu násilím např. muslimům nefunguje ani kdyby ta naše kultura byla výtečná nebo alespoň dobře fungující, a to zdaleka není
03. 07. 2012 | 11:33

Pepa Řepa napsal(a):

Obzvlášť zábavný je první odstavec autorky o tom, že nehodlá reagovat na diskusi stavící muže proti ženám.

Typický oxymóron. Co dělá feminismus jiného než že staví ženy proti mužům?

Dovoluji si tvrdit, že většina inteligentních a sebevědomých žen dává raději přednost galantnosti, dvoření a ůctě před kvotami na cokoliv.
Pokud se ovšem jedná o ženy, ba přímo dámy a ne o brojlerky.

S připoutáním žen k plotně, tradičním modelem, nižším honorářům či bránění ve vzdělání ba dokonce s natalitou to nemá až tak mocc společného. Žena v dobrém postavení si najde lehce au pair, dá se to i tak pojednat a skloubit, leč se domnívám, že to není ono. Alespoň do tří let věku dítěte.

Nicméně musím autorku opět pochválit, za skvělý nápad vývozu feminismu do světa islámu ba jí popřát šťastnou cestu a ať se dílo daří.

Nevím, proč sklouzla debata k modelu českému, když jde o Egypt.a.
03. 07. 2012 | 12:03

scallop napsal(a):

Konvicka

Na "nakonec mate jiny Islam v Indonesii, Turecku, Saudske Arabii nebo Maroku nebo Nigerii. Islam proste neni monolit" od pana Shanaah jste reagoval

"A já se ho ptám:
Ve kterém z těch ne-monolitických islámů je možné, aby se muslimka, s požehnáním své rodiny a obce, provdala za nemuslima?
Ve kterém z těch ne-monolitických islámů můžete od islámu veřejně odpúadnout, aniž byste se do smrti bál vlastní rodiny, sousedů, ulice?
... ..."

To neumim interpretovat jinak nez nesouhlas s panem Shanaah.

Jinak "Různí hlupáci nám vloží do úst "monolit", a pak vyvrátí monolit..." - ano, toto cteteme na blozich a v diskuzich denne.

"rozlišovat ingroup a outgroup morálka, a podmínkou přijetí do party se stalo mentální sebezotročení, a zakázalo se svědomí, a úběžníkem lidské snahy se stala falešná "čest" ..." - je rec o stredovekem krestanstvi ? Ale takhle jsme si uz psali mockrat: Vy napisete udernou frazi a ja Vam ukazu, ze sedi i na krestanstvi sve doby.

Jest poznamka (ci spise zamysleni): proc ma tolik ideologu a socialnich pavedcu touhu hledat analogie v evoluci ?

Dobeš

Ctete pozorneji co kdo pise a berte internetove diskuze s nadhledem.
03. 07. 2012 | 12:06

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa

Ad autorčin "Vývoz feminismu do světa islámu" ... je taková ohromná legrace, svědčící o nepochopení "feminismu" - a to tak, že na všech stranách.

Asi jsem to už sem psal. Nezaujatý pozorovatel najde ve "feminismu" hned několik fází.

První - od bojovně-romantických "sufražetek" po Betty Friedanovou, byl pochopitelný a chvályhodný odpor vůči biedermeierovskému ideálu omdlévající porculánové panenky. Sympatie na mé straně, hysterické pacientky starého Siggiho by snad nechtěl mít doma nikdo.
Druhou - klasické "přestřelení" 60--70. let, doba "ideologického lesbismu" a FAKT škaredých bab, které si boj za lidská práva spletly s vyřízováním účtů s muži.
A Třetí - úpadkovou či dekadentní, tedy současnou, kdy opravdové sebevědomé Ženy dávno získaly, oč kdysi usilovaly, a z byvší avantgardy se stal establišment a ouřad a průda. Fáze se pozná podle toho, že Opravdové Sebevědomé Schopné ženy nechtějí mít s "feminismem" nic společného ... zatímco ouřední feministky (ty podle papíru) nadávají těm opravdovým feministkám (těm podle srdce) do šovinismu a tradicionalistmu a rasismu.

Hesová je právě reprezentantkou té třetí, směšně úpadkové fáze "feminismu".

Psychologicky lze ty fáze popsat tak, že v první fázi usilovaly Sebevědomé ženy o svá práva. Ve druhé je získaly a stávaly se ředitelkami firem, ale pořád se k emancipaci atd. hlásily. Ve třetí se k femimnistkám dávají jen ženy Nesebevědomé (... neschopné, zakomplexované, nesamostatné...), snad v bláhové naději, že jim z nálepky "feministka" to sebevědomí naroste.
03. 07. 2012 | 12:22

Pepa Řepa napsal(a):

Signálem, že se věci mění bude, až se začne učit na právnických fakultách "Zbrusu nové islámské právo" v duchu amerického feminismu a nahradí-zřejmě- současnou-pravda zjednodušenou výuku.

Zda bude druhou viceporezidentkou v Egyptě žena má asi stejnou hodnotu, jako když se naše Vlastička stala velitelkou přes éra a kanony.
Ale třeba se pletu, třeba autorka zruší institut walího, mahr,uzavírání sňatků i způsob zapuzení manželek a zavede společné vlastnictví manželů a změní i způsob dědění majetku.
--------------------------------------------------------------------------------
Pozoruhodné je, že v celé Evropě jsme zatím svědky trendu opačného, muslimské komunity tvrdě vyžadují uplatnění fiqhu, alespoň pokud jde o právo rodinné!!!
To je těžko zpochybnitelný fakt.

A o tom je blog, ne o tom, jestli Franta připoutal Máňu k plotně.
03. 07. 2012 | 12:28

Alena napsal(a):

Konvičko - souhlas. Nejpozději od 50-60tých let už ženy mají veškerou rovnoprávnost kterou jim společnost může dát. Už není co řešit, opravdu se na tom dnes živí jen ženy neschopné, které se nedokážou samy prosadit a být úspěšné, nebo alespoň normálně přínosné pro společnost.
03. 07. 2012 | 12:28

Martin Konvička napsal(a):

scallop

Interpretujte si, jak chcete.

S Shannáhem SAMOZŘEJMĚ nesouhlasím, ale nejde o ten "monolit", jde o to, že jde o krtka Muslimských bratří, nasazeného k Zeleným, aby tam dělal, co krtci dělají (mlžil, financoval tu stranu a jednou se stal prezidentem ČR).

Islám JE různý, ale ty různé islámy zastávají STEJNÉ postoje k ženám a nevěřícím a odpadlíkům a Mohammedovi ... jako mají všichni savci sekundární čelistní kloub a diferncovaný chrup.

A proč "evoluční analogie"?

Protože, milý Scallope, snad ani "dostudovaní" humanoidi nepopírají, že kultury se vyvíjejí - že procházejí evolucí.
Biologičtí evolucionisté, a nemusíte s nimi souhlasit, si za posledních 100 let vytvořili velmi sofistikované metody, jak evoluci popisovat, porovnávat a měřit.
Ty metody jsou formalizované, matematizované a tudíž exaktní, a co je důležité, lze jimi operovat nezávisle na to, zda evoluci pohání Bůh, přírodní výběr, "vědomý hybatel" nebo alláh. A tak lze sestavovat evoluční stromy nejen baktérií či hlodavců, ale třeba i šachových figurek, literárních stylů či modelů škodovek. Nebo lidských jazyků, nebo náboženských představ.

Takže když tvrdím, že v "evoluci náoženství" představuje Mohammed unikátní novinku, kterou si nadále nesou všechny islámské směry ... tak to tak prostě je, a žádný humaniod s nemonolitem s tím nic nenadělá.
03. 07. 2012 | 12:29

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa

"...muslimské komunity tvrdě vyžadují uplatnění fiqhu, alespoň pokud jde o právo rodinné".

Protože moc dobře vědí - na rozdíl do doktor Hesové, krtka Shannáha a 99% katedrových "arabistů" - že právo rodinné je základ.
K udržení žen a dítek v lati. A tím k uchování a růstu paralelních společností. Ano, i k atraktivitě pro sexistická prasata z řad konvertitů-mužů. K pomalé, ale systematické, infiltraci.

Pokud nad tím nějaký "arabista" máve rukou, tak prostě lže, a kdo lže ...
03. 07. 2012 | 12:47

scallop napsal(a):

Martin Konvička

Nesouhlasite s im, ze islam neni monolit, ale zaroven si nemyslite ze islam je monolit. Nemate to jednoduche.

Posedlost evoluci me pravdu zarazi. Uz Marx chtel zminit Darwinovu teorii ve svem Kapitalu. Darwin to odmitl s tim, ze aplikovat "jen tak" jeho ideje na spolecenske vedy nejde. Darwin byl totiz vedec. Podobne jako Marx k tomu pristupovali naciste. Proc jen je to tak lakave ? Asi proto, ze "vypozorovat" nekde evoluci je jednoduche, da se tim efektne "dokazat" zvolena 'pravda'. Jenze za evoluci je konkretni DNA, jeji sireni lze popsat nejakym matematickym modelem. To uz je ale slozitejsi, vliv DNA na zivot jedince jeste vic a na spolecnost jako celek temer neprokazatelny.

Slozite veci nejsou lakave, jednoduche analogie jsou "cool".

Pisete o "divergentni" vetvi. A nebude nahodou dnesni "divergentni" vetev za dve generaci tou "hlavni" vetvi ? I Marx predvidal, ze vse speje ke komunisticke spolecnosti. Pusobite stejne smesne jako on. Vyvoj spolecnosti matematicky nenamodelujete.
03. 07. 2012 | 13:44

Martin Konvička napsal(a):

Scallope, do prdele,

"Islám" lze definovat diferenčními znaky - jinak by to nebyl islám - a těmi znaky jsou (mj.) supermacismus muslima nad nemuslimem, exkluzivní právo na muslimské ženy, nemožnost odpadnutí, kult osobnosti Mohammeda.
Definičními znaky nejsou např. monoteismus (sdílený s judaismem, křesťansvím), nebo neodolatelná lákavost pro užitečné idioty a lidské hnidy (sdíleno s nacismem a komunismem).
Slovo "monolit" je kokotina, je to pojem bez denotátu, vymyšlený islámofilními blby.

Evoluční myšlení není "posedlost", evoluční myšlení je metoda.
Popíráte snad evoluci sensu lato, tj. vývoj, ve společenských dějích? Můžete, ale pak jste v podstatě muslim, neb islám ji popírá taky.
Evoluce sensu lato NENÍ o DNA. Darwin o DNA nic nevěděl. A evoluční modely (včetně toho nejzákladnějšího, verbálního) se bez DNA krásně obejdou. Proto lze "evoluční myšlení" uplatnit třeba na modely aut, nebo na myšlenky ("memy").

Ve věci islámu je ovšem "evoluční myšlení" nejen metodou.
Šíření islámu totiž není nic jiného, než populační nahrazení - demografickým přečíslením, likvidací odpůrců, autokatalytickými jevy. Funguje to stejně, a opakuji STEJNĚ, jako když agresívní populace A invaduje do prostředí, obývaném méně agresívní populací B.
Pro populačního biologa či evolucionistu je celá islamizace triviální příklad, v hrubých rysech popsatelný soustavou dvou Lotka-Volterových rovnic. Kdesi na začátku 1. semestru pajdáku...
03. 07. 2012 | 14:01

Dagmar napsal(a):

Martin Konvička

No jasně, že právo rodinné je základ. Kdo kontroluje párovou intimitu se vším, co k ní patří, stanovuje pravidla, kterými řídí každodennost, určuje rozdíl mezi sakrálním a profánním v soukromém i veřejném prostoru - splní základní předpoklad držet totální moc. Jak se tohodle vzdá, tolalita odteče do kanálu. Podívejte se na dějiny Evropy - zejména katolické církve, absolutní monarchie, komunismu, fašismu i nacismu. A není pochyby, že se islamisté zatraceně poučili.

Nemohu si pomoci, ale přirozenými spojenci v obraně proti pronikání islamistů do evropských zemí jsou mladé muslimské ženy. Ani nevíte, jak je mi líto, že zejména justice ve státech, které mají již početnou muslimskou menšinu tuhle jednoduchou rovnici nechápe a účinněji je nechrání. Prostředky na to má.

Pokud žijí muslimové v Evropě, platí pro ně naše zákony a především naše rodinné právo. Už je to skoro otrava opakovat, ale pokud své rodinné právo neprosadíme v muslimské komunitě v dohledné době, prosadí oni to své i pro nás :-(
03. 07. 2012 | 14:13

Martin Konvička napsal(a):

Dagmar:

To s tou justicí a ochranou žen to už před ca 10 lety komentoval jistý Tom Kratman v knize "Chalifát". Snad nespletu citaci,

"Before Europeans had betrayed themselves, they betrayed those who would want become Europeans"
03. 07. 2012 | 14:26

Vlado napsal(a):

Muslimský svět nechte být. Oni si to stejně zařídí podle svého a nepomůže ani humanitární bombardování a jiné "demokratické" zásahy zvenčí.
V Evropě vidím problém,že si ženy už v 50tých letech vybojovali feministická práva a teď nevědí co s tím. DUŠEVNĚ TO NEZVLÁDAJÍ. Zjistily že právo pracovat jako chlap není žádné štěstí, zjistily že o každou lukrativní funkci bojují stovky kohoutků a když se připojí i hejno slepiček, moc tomu nepomohou. A také zjistily že když se budou chovat jako chlapi a pustí se do tvrdého komkuenčního boje s nimi, odpadá jakýkoliv důvod k bývalé galantnosti, toleranci a pomoci ženám. A také že pokud se budou masově rozvádět a oškubávat muže u rozvodového řízení,a myslet si že utírat prdelky miminku a dělat domácí práce je pod úroveň vzdělané feministky, klesne touha mužů se ženit k nule
03. 07. 2012 | 14:42

scallop napsal(a):

Martin Konvička

Vypadl jste z role kazatele, coz me tesi. Patrne je tim horkem.

Rozumim tomu spravne, ze termin "evoluce" pouzivate jen ve smyslu "vyvoj" ? Pak doporucuji pouzivat cestinu, slovo "evoluce" odkazuje na Darwina. "Vyvoj" ve spolecenskych dejich je zjevny, ale je to pozorovani minulosti. O budoucnosti to nic nevypovida. K tomu uz potrebujete tu DNA.

Muslimu jsem potkal dost, ale "supermacismus muslima nad nemuslimem" jsem nepozoroval. Oni totiz muslimove ze zemi, kde je namichano vic nabozenstvi, kde nemaji horu penez z ropy a nemaji v hlave velkolepou minulost, na na nejaky supermacismus nemaji cas. (Ale to uz napovidam prilis.)

Pajdak jsem nestudoval, takze bych mel dotaz nevzdelance. Mohl byste mi z dvojice Lotka-Volterových rovnic spocitat, jestli bude za dvacet let z Evropske unie federace nebo naopak bruselsti byrokrate zmizi v propadlisti dejin ?

PS Jste na mistni pomery nezvykle kreativni v nalepkovani ostatnich. Na Pepu Repu sice nemate, ale nektere kousky (ktere s dovolenim vztahnu na sebe) se Vam povedly: "dostudovaní humanoidi" a "humaniod s nemonolitem". Jen nevim, jestli jsem i "lidska hnida". Gratuluji i k terminu "blbomultikulťácký straw-man", je to sexy.
03. 07. 2012 | 14:43

Martin Konvička napsal(a):

Vlado,

Já se tím feminismem dost zabývám (souvisí s islámem), no a taky se dost zabývám ženami (to my, muži, všichni) - a opravdu bych mohl napsat dizinu o tom, že celý "problém feminismu" je ve skutečnosti redukovatelný na jedno malé zapomentuté tabu,

a sice

že ženy jsou různé.

Jedněm - těm Sebevědomým Samostatným Autoritářským (... ehm, dominantním, to put it simply...) ten "feminismus" , či přesněji emancipace, vyhovuje. Trpěly jako cukrkandlové panenky s dečkami na stole a večeří. To byly ty "dávné feministky".

Druhým - těm Ufňukaným Nesamostatným Poddajným (.. ehm, submisivním) ten "femiminismus" zkomplikoval život. Jenže ony teď z médií, škol a časopisů slyší, že mají být Sebevědomé, Úspěšné atd., a neví co s tím, a papaj na to Neurol (v lepším případě) a chodí studovat na katedry genderismu (v horším případě).

Jde samozřejmě o dvě mezní skupiny, zbytek, naštěstí většina, na naše kecy, ale i na kecy katedrových feministek, zvysoka, ehm, víme.

Přiznejme si ale, mezi námi muži, že my v tom pěkně lítáme taky. Asi ještě víc, než ty ženy. Zmátlo nás to, a nejvíc to zmátlo ty z nás, kdo se domníváme mít "jasno".
03. 07. 2012 | 14:53

Martin Konvička napsal(a):

Scallope

Evoluční biologové též "jen" pozorují minulost. Neumí ji předpovídat. Ale aby ji mohli pozorovat rigorozně, vytvořili si k tomu aparát, který je (k jejich cti) zase přenositelný na každý typ vývoje; pojmy jako "plesoimorfie" či "autapomorfie", a metody jak je poznat, prostě lze vztáhnout na cokoli vyvíjejícího se.
(Proto by měl každý blb, který prohodí cosi o "abrahámovských náboženstvích", propadnout nejen z biologie, ale i dějepravy).

Evolucionisté neumí předpovídat vývoj, ale i tam se najde výjimka - umíme docela dobře předpovídat mikroevoluční změny, takové ty posuny frekvencí alel v populaci apod., zejména pokud k nim dochází podle pár algoritmických pravidel, a v rozmezí malého počtu generací.
A to JE případ expandujícího islámu. Pravidla jsou daná, běží to v krátkém čase (3-5 generací není evolučně nic).

Samozřejmě i tyto předpovědi platí jen za podmínky "everything else being equal". Lze například dost spolehlivě předpovědět zavedení šárie ve Francii (cca 2040), ale jen tehdy, pokud Francie neustoupí ze své falešné "tolerance". Pokud se změní pravidla, například pokud budou muslimští věřící v té Francii stříleni, může se stát doslova cokoli, od šárie roku 2030, po MekkaTekk k témuž datu.

PS: Všimněte si, že výsledek "šária ve Francii" nepotřeuje muslimskou většinu v té zemi.
03. 07. 2012 | 15:03

Dagmar napsal(a):

Martin Konvička

Tak mne při čtení vašeho posledního příspěvku (15:03) napadlo, že bychom Francouzskám měli prozradit naši báji o Dívčí válce :). Amazonky se z pochopitelného důvodu nehodí. Protože se zdá, že na mužské zblblé multikultinou (sláva vyjímkám) se nelze ve věci ochrany evropské rovnoprávnosti mužů a žen moc spoléhat (na můj vkus jich moc mlsně po šírii pošilhává), je třeba organizovat ženské a dívčí bojové jednotky, které za účinné pomoci páté kolony v muslimské komunitě (mladé muslimky) vystěhují všechny nepřizpůsobené zpět do muslimských zemí, bez ohledu na barvu, pohlaví, občanství, náboženství... No a ve Francii samozřejmě zavládne matriarchát a boj o chlapy, protože jich tam zbude málo. Ale šárii zazvoní hrana. :-D

Neoperujte výsledkem "historické" dívčí války. S ovládnutím moderních zbraní je hrubá mužská síla bezvýznamná a intelektuálně jsme srovnatelní.
03. 07. 2012 | 15:29

Martin Konvička napsal(a):

Dagmar:
Již se děje. Nebo proč si myslíte, že si "pěstuju" elitní úderku exmuslimek bez bázně a hany?
Účinnost je stoprocentní. Jedna bojující exmuslimka ročně odmuslimuje v průměru 5 muslimů libovolného pohlaví. Další 2-3, mužského pohlaví, s pláčem opouštějí republiku. Dále platí, že z odmuslimovaných se zhruba 50 procent dále zapojí do protiislámského boje. Je to pomalé, ale nejčistší a nejzábavnější ze všech dostupných metod, navíc zcela legální.

O UIčkách šilhahícíh po šárii, zakomplexovancíh, svádějících svou malou atraktivitu na feminismus, a dalších jevech spjatých s islámem rád pohovořím, mám obrovský empirický materiál, ale jindy a jinde - sem už nikdo nechodí.
;)
03. 07. 2012 | 15:40

scallop napsal(a):

Martin Konvička

Konecne jste me nachytal, nevim co jsou ony "morfie" ani "alely". Ale vim, ze ty algoritmicka pravidla nemate ci nemate k nim dost parametru. (Nebo znate porodnost v Egyptu za dvacet ci padesat let ?) Pri znalosti vsech cizich slov neprinaseji evolucni techniky Vasim slovum o hrozbe evrope na vaze. "Budoucnost" predvidal Marx i Malthus, oba stejne uspesne. Nebo si jen hrajete na Asimova ?

Obecne plati, ze porodnost klesa s rostouci zivotni urovni. (Tote je jednoznacne pozorovatelne z vyvoje Evropy, ale koresponduje to i s vyvojem jinde.) Nebo s tim nesouhlasite - kde konkretne to neplati ?

"Jedna bojující exmuslimka ročně odmuslimuje v průměru 5 muslimů libovolného pohlaví." Tak to je za do deseti let po muslimech amen !
03. 07. 2012 | 16:31

Pepa Řepa napsal(a):

scallop
neřeším tady jestli je islám takový nebo makový.Ani postavení žen v západní civilizaci nebo sociální evolucionismus. nic o něm nevím.
Ale blog je o možnostech feminismu v Egyptě. Ne v Saint Dennis.

Taky si myslíte, že jakýmsi vnějším tlakem džendrtet z Evropy, ke kterému se přidá pár místních v minisukni, dosáhnete změny právního systému, který vypracovali jejich učenci před více než tisíci lety a, který jejich společnost drží pohromadě, vychází přímo z Quránu i z osobního příkladu Muhammada a je přímo jedním ze základů společnosti?

Ten systém vznikl již za abbásovského chalífátu a shodují se na něm-víceméně-všechny čtyři právní madhaby(hanafijská, málikovsklá, šafiovská i hanbalovská)., ke které se dnes hlásí většina sunnitů , V Egyptě-pokud vím-převládají sáfiovci)ale možná se pletu, na al-Azhar učí všechny) a aš-Šáfia zemřel v Masru na počátku devátého století,můžete navštívit hrob....... tedy se jedná o fungující systém a tradici starou 12.století.

To jestli uvidíte nebo neuvidíte zítra za volantem černookou krasavici nemá s právním systémem zas až tak moc dělat, to jsou spory na úrovni sporů zda můžete sežrat maso džamala určeného k jízdě a o tomto problému se dokáží učenci mezi sebou přít celá staletí.
Tím se tedy islámský svět opravdu liší a opravdu není monolitem.
To máte pravdu.

Vždyť by-z jejich hlediska!!!!!!- byli sami proti sobě nejen by rozkládali džendrováním vlastní společnost ale navíc by otočili o 180 stupňů v přesvědčení, že muslimská společnost je jaksi mravnější než ta naše, kterou obvińují-někdy možná právem-z hrubého materialismu, konzumního způsobu života a přílišného individualismu.

Jestli začnete s frázemi ma(s)tičky Evropy, že je to běh na dlouhou trať...blablabla , že džendrtety dosáhnou drtivého vítězství jako Napoleon, tak jsme tam, kde jsme u nás s integrací Cigánů, kde meleme s kocábovitými o běhu na dlouhou trať, použiváme nevhodné instrumenty a jen skalní pitomci nevidí, že vše jde opačnou cestou a situace se radikalizuje.

Opravdu nechápete, že jim jde o to převzít určité technické prvky západní civilizace a přitom si nejen ponechat vlastní identitu,svůj styl života, ke kterému vztah k ženám nedělitelně patří, ale při výhodném populačním poměru vnutit postupně svůj styl života-když už ne věrouku-těm druhým? Tam, kde jsou v menšině, u nich doma se nebojte, takoví pitomci aby si podřezali větev pod zadkem nejsou. To jde nám.
Pokud tomu tak je, tak jste dvojče maloměšťáka a pokud vidíte v tom, co píšu antiislamismus tak si podejte ruku s aktivistkou.

----------------------------------------------
Vy nevidíte že je trend k posilování rodinného práva vycházejícího ze šariátu ve všech větších komunitách po Evropě?
Tak to je na slepeckopu hůl.
To jestli někdo zná jedince žijící jinak s tím nemá nic společného.znám je taky.
----------------------------------------------

Ale jestli si myslíte, že paní Hesová s houfcem spolubojovnic způsobí nejen obrat v myšlení a chování místních egyptských chlapíků a dokonce uspěje v kodifikaci zbrusu nového islámského práva, tak si to klidně myslete.
Já to zatím beru za další úsměvný kousek aktivistek a když bude úspěšný, rád se budu mýlit.
Že v praxi machometán na svém dvorku, když ho nikdo nevidí, velký macho není, píšu výše.
Jen se to o něm nesmí vytrubovat.

Až k tomu slavnému vítězství feministek u pyramid dojde,dejte vědět.
Zase jsem Vás urazil nebo onálepkoval?
03. 07. 2012 | 16:32

Dagmar napsal(a):

Mrtin Konvička

Díky, mějte se a zase někdy u muslimů :-)
03. 07. 2012 | 16:34

scallop napsal(a):

Pepa Řepa

Mel bych neco vysvetlit. Ja povazuji kazani pana Konvicky pro nas za stejne nebezpecne (ne-li nebezpecnjsi) jako hrozba islamu. Proto cilim primarmne na neho. (A jeho teze jsou natolik plne rozporu, ze se ke kritice primo nabizi.) K tematu jsem vedome nepsal - kritika pana Konvicky (jako cela diskuze omonolitu) je pro mne dulezitejsi.

V tom co jste napsal se vetsinou shodnem, minisukne z Evropy maji na postaveni zen v Egypte nulovy vliv (ci jim mohou spis uskodit). Ale pani Hesovou k nim neradim. (Me treba pripadaji jeji prispevky rozumnejsi nez od pana Shanaah, coz Vy asi vydite jinak.)

Asi mate pravdu v tom, ze rodinne pravo treba v Egypte se za staleti moc nezmenilo. (Toto je samo o sobe zajimave tema pro blog.) Evropa ma za sebou svetove valky, kdy zeny musely do tovaren a to je jedinecna zkusenost. Ale nemam pocit, ze se Evropske pravo nejak prizpusobuje sarie - nebo mate konkretni priklad, kde se to tak deje ? Evropske pravo je zretelna hranice, kde musi koncit tolerance vuci mensinam. Nebo si ma poridit tu hul (na leve oko spatne vidim) ?

Co se tyce muslimske společnosti a mravnosti - mel jsem pred lety podobny zazitek s jednim papuancem (krestanem) u protinozcu. Byl sokovany (a viditelne zhnuseny), kdyz jsem mu rekl, ze se u nas polovina manzelstvi rozvadi. A pri dalsim klaboseni zminil, ze prvni vec po navratu domu bude, ze si poridi druhou manzelku. Holt mravnost :-)

PS Tentokrat to bylo bez nalepky. Obecne: ja Vase nalepky neberu jako urazky, spis se tim sam shazujete ...

Pro dnesek se loucim, zitra to tu jeste zkouknu.
03. 07. 2012 | 17:39

Martin Konvička napsal(a):

scallop

"Ja povazuji kazani pana Konvicky pro nas za stejne nebezpecne (ne-li nebezpecnjsi) jako hrozba islamu"

Tak si považujte. Vězte, že to je reciproké - já jsem zase přesvědčen, že nebýt UÍček Vašeho typu, schopných relativizovat do roztrhání těla, žádná "hrozba islámu" by neexistovala.

Jako by neexistovala hrozba nacismu, kdyby mnichovská policie v tom 24. střílela ostrýma, a hrozba komunismu, kdyby se v 19. dohodové mocnosti nedohádaly s Bílými a Němci.

To Vy, a vám podobní, jste vinni tím, že dnes existují v této zemi, v Česku, ženy, které se bojí vyjít na ulici ve svém rodném městě, a nikdo z povolaných (státní úřady, církve, feminiostky...) jim nepomůže, aby náhodou nedal za pravdu "extrémistům", tedy mně. '
Jste pro mě hodně fuj, vy scallopové všeho druhu.
03. 07. 2012 | 18:18

gaia napsal(a):

tak si tu chlapi pěkně plkáte, o nás bez nás, nakonec to Dobeš smete pod stůl, že ženy stejně nevědí, co chtějí a jen otravují, A Pepa nazve autorku džendrtetou, jen aby ty ženské probůh jim jen nekonkurovaly a neotravovaly, hlavně aby bylo kam zasunout.

Za 2 000 let toho chlapi mnoho nepředvedli a předpokládám, že nepředvedou ani v Egyptě a jinde v Arábii.
Nejvíc však po jejich řádění vždy trpí děti a ženy, neb jsou otrokyněmi otroků,
svobodní nejsou ani muži, pokud jsou vykořisťováni.

A jiné to nebude, neb se poperou všichni o zdroje, které jsou omezené a mnohé neobnovitelné.

Naštěstí je mezi námi Středozemní moře, ale asi je to málo.
03. 07. 2012 | 18:36

Martin Konvička napsal(a):

gáio,

Středozemní moře je opravdu málo.
Zvlášť, když tu máme různé scallopy, kteří budou problém s islámem bagatelizovat i ve chvíli, kdy bude nějaký islámec pižlat klitoris jejich vlastní vnučce.

Ale pozor - Hesová je něco horšího než "džendrtetka", ona je džendrtetka islámofilní, obzvláště těžko pochopitelný druh, pro neznalé. Znalí, k nimž se skromně řadím, vědí, že se chuděra snaží skloubit džendr-poučky. vyslyšené kdesi na fildě, se svými juvenilními fantaziemi o Voňavém Přísném Ahmedovi.
Jako alkoholik, snažící se pít jen občas...

Že chlapi "nic nedokázali", je velká nepravda.
Například jsme zastavili isláma, a to minimálně dvakrát, a hnali ty bradatce jednou až Ceutě, podruhé až k Drinopoli. A dokázali jsme to, teda naši dědové to dokázali, aniž bychom museli naše ženy oblékat do lajntuchů, případně (pravidelně) mlátit a brát si je ve dvanácti letech.
03. 07. 2012 | 18:42

Pepa Řepa napsal(a):

scallop
že je autorka střízlivější než Shanaáh?
To určitě.I když se občas podpoří.Oba však ztamlčovali ty události arabských revolucí, které jim nevyhovovali, to třeba Tureček nedělá.
Taky bych ho nikdy nenazval aktivistou.

Shanaáh hraje palestinskou hru. Čím dříve se to bude dole mydlit, tím lépe pro Palestince. Pro ně určitě, otázkou je zda pro Evropany. Ostatně nad Perským zálivem se stahují mračna a hra o Syrii je součástí.
Ostatně i Palestinci mohou zažít další nakbu.

Pokud jde o požadavky na zavedení šariátu v Evropě, najdete na internetu přehršel odkazů, ale mne googlovat nebaví.Na You tube to otevřeně kazatelé deklarují a nejedná se o žádné obskurní figurky bez vlivu.Nemluvě o TV.

Ostatně se do toho zamotal nedávno i pan arcibiskup z Canterbury, aspoň jeden v češtině
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/132688-arcibiskup-z-canterbury-povazuje-za-nutne-prijmout-prvky-islamskeho-prava.html
Tady šariát nepokrytě propaguje jakýsi minatomirai.Naprosto otevřeně. Tedy druhé zákonodárství.

Jak je to v českých modlitebnách netuším, to by věděl Konvička nebo spíš Lhoťan ale mám sto a jeden důvod předpokládat, že nebudou přemlouvat adepty a adeptky k popření islámských tradic.

Nemá smysl před tím zavírat oči.
Mějte se, už toho tématu nechám.
03. 07. 2012 | 19:09

Pepa Řepa napsal(a):

pardon nevyhovovaůly, inu řepa.
03. 07. 2012 | 19:10

gaia napsal(a):

no já zas četla, že kdyby tehdy u Vídně nezačaly řádit u tureckého vojska černé neštovice, tak že to Evžej Savojský projel, jak Rusové u Moskvy bez generála Mráze.

Takže zas v tom měla prsty Matka příroda.

A já tedy fandím i islámofilním feministkám, nikdo, kdo není ženou nemůže pochopit, jaké to je břemeno, pro blaho naší planety je nezbytné, aby se ženský prvek dostal do rovnováhy s mužským, který tu 2 000 let převládá.

A nechápu, proč by i Ahmed neměl přestat mluvit ženám do života a s nimi podobným způsobem, jak tu mluvil Dobeš, Kořen, Pepa Řepa nebo nějaký beroucí si nick Alena i když je jasné, že je to změna nicku někoho, kdo tu 2 dny už plká

já mohu jen popřát

nedejte se holky, chlapi jsou jen břemeno na krku každé ženy, ať se muži snaží být na krku spíš šperkem.
03. 07. 2012 | 19:15

Martin Konvička napsal(a):

gáio,

Když se bojovalo o Vídeň, sloužil tam Evžen Savojský jako dvacetiletý ordonanc, takže to nemohl "projet", na to tam byli jiní.
A tak to je s Vašimi (feministickými?) vývody vždycky.

Ahmed by kočkám neměl "mluvit do života", protože byť je často "voňavý", je jen málokdy "přísný", respektive je přísný, ale jako vykonavatel cizí vůle.
Je OTROK, má milá, a není horších otrokářů, než otroci sami. Princip šikany, který takzvaná "islámská rodina" dotáhla k dokonalosti.
03. 07. 2012 | 19:21

gaia napsal(a):

no ony u Bělehradu ty neštovice řádily taky, navíc ještě exnul v Turecku následník, tak všichni spěchali domů prát se o moc, takže ta Matka příroda tam byla taky.
A Evžen byl už starší.

A až Duka dostane ty restituce, nedělejte si iluze, že nám církev katolická nezčně zas zkoušet dostat se nám do ložnic i pod stůl.

Náboženství je ta nejhorší totalita, jaká vůbec existuje.

A náboženství jakékoli, neb se snaží o nadvládu nad člověkem. A pokud ovládne muže, ženy jsou na tom ještě hůře, neb mají ty nadvlády nad sebou hned 2. Chápete?
03. 07. 2012 | 19:29

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Vetsinou se shodnem, u pana Shanaah mi (take) vadi hlavne jeho propalestinska agitace. Ale neni to pata kolona, snad jenom pata kolonka.

Evropske pravo se (pokud vim) islamskemu neprizpusobuje, i kdyz agitatori se najdou.
04. 07. 2012 | 08:03

scallop napsal(a):

Martin Konvička

Verte mi, ze bych schopen relativizovat mnohem vic.

Proti hrozbe nacismu se mnoho lidi pridalo ke komunismu. Nepomohli si. Zeny se za zadneho z techt ismu nebali vyjit na ulici, ale nam scallopum se lepe zije ted.
04. 07. 2012 | 08:16

Martin Konvička napsal(a):

S kolaboranty fakt nemá cenu diskutovat.

1. Shannáhovu pro-palestinskou agitaci by mohl vzít čert, kdyby dotyčný nebyl současně vysokým činovníkem u Zelených (všichni víme, jak "proislámské křídlo" proměnilo Zelení třeba v Německu); skoro otevřeným obhájcem šáriátu; a autorem neomylně mylných expertíz. Nějaká Palestína je v tomto kontextu to nejmenší.

2. Teď a tady je to jediné, co scallopy vždy zajímalo, plus snad nějaké to cestování k tomu. Je to sobecké, je to nezodpovědné, je to krátkozraké. Náš spor naštěstí rozodnou dnešní dvacetiletí, a ti různými scallopy pohrdají, a to je dobře.
04. 07. 2012 | 08:47

J.Formánek napsal(a):

"Islamofilní feministky" (gaia), to zní úchylně jak neonaci židi.
04. 07. 2012 | 14:48

Leila Klobásová napsal(a):

Nechápu proč se autorka zajímá o ženy v Tramtárii .
Zřejmě má ráda Arabáše.-Je to hnus vašnosti !
25. 07. 2012 | 07:47

outletzdlry napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose cheap</a> sipahis http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose jacket
26. 02. 2014 | 02:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy