Povaha války v Sýrii

09. 08. 2012 | 10:35
Přečteno 4506 krát
V médích se spekuluje o tom, kdy odstoupí další generál a režim se rozpadne, a válka se vykresluje jako konflikt zahraničních sil o vliv na budoucí Sýrii, do kterého se postupně zapojují i džihádistické skupiny. Jakkoli jsou tyto perspektivy reálné, v nepřehledném terénu syrské války se děje ještě něco zásadnějšího. Rozpadl se stát a „režim“ v posledním roce dokonal proměnu v něco, logika čehož se těžko předvídá: ze státu v okupační sílu a nakonec v milici.

Násilné „řešení“ politických protestů

Více než před rokem přistoupil Asadův režim k tzv. „bezpečnostnímu řešení“ protestního hnutí, tedy násilnému potlačování demonstrací, a tím prohloubil destrukci státních institucí. Demonstrace byly ze začátku v březnu 2011 mírové, požadovaly lepší ekonomickou situaci, více svobod a protestovaly proti prvním násilnostem syrské policie. Teprve v reakci na násilí se postupně militarizovaly.

První odpověď režimu byla „policejní“: spočívala v zastrašování protestujících exemplárním násilím na zatčených dospělých i dětech, v napadání protestů a jejich organizátorů státní bezpečností a milicemi, a ve „vyčisťování“ měst masovým zatýkáním.

Poté, co policie nezvládla protesty ve většině syrských provincií zastavit, přistoupil režim loni v létě k tzv. bezpečnostnímu řešení, tedy k plošnému násilí vůči vzbouřeným městům: elitní divize armády (4. divize Mahera Asada, Republikánské gardy) obklíčily města, tanky vjely na hlavní náměstí, ostřelovači, milice a bezpečnostní služby protestující střelbou a zatýkáním vyhnaly. Cílem čistek bylo podrobit si protestující čtvrtě a města. Ani to nebylo úspěšné: demonstrace pokračovaly dál, civilisté se s podporou dezertérů začali bránit zbraněmi a protesty byly doprovázeny střety s policií, milicemi a armádou.

Na začátku roku 2012 došlo k další eskalaci: k militarizaci násilí. Režim nasadil ve větší míře i syrskou národní armádu, která doslova rozstřílela a vyprázdnila postupně několik čtvrtí v Homsu. Podle rozhovorů, které vedla v Sýrii International Crisis Group, byla militarizace represí vedená představou, že prvotní reakce režimu byla příliš „měkká“, a že pokud bude vojsku dána volná ruka, povstání rychle potlačí (vzpomeňme si na Írán v roce 2009).

Ve skutečnosti bylo v prvních měsících tzv. bezpečnostního řešení zřetelné, cynicky řečeno, jisté sebe-omezování vojáků: počty mrtvých nepřesahovaly několik desítek denně. Tato „zdrženlivost“ byla připisována Bašárovi. Na začátku dalšího roku byla však odložena a nastoupila násilná odveta.

Ovšem militarizace represí povstání pouze radikalizovala. Svobodná syrská armáda (FSA) získala více dobrovolníků (z části i ze zahraničí), více podpory, finanční, technické i vojenské. Eskalace na chvíli utišila mírové demonstrace, podle IGC se ale opět obnovily v květnu. V Sýrii se vyvinula energická lokální opoziční společnost (tzv. koordinační výbory), která začala poskytovat paralelní systém zdravotních a finančních služeb, vedla svou informační válku a získala větší míru organizace. V mnoha místech je organizována paralelně k vojenské koordinaci desítek ozbrojených skupin. Spolu s vůdci FSA představují určitý zárodek budoucí politické třídy. Samotné ozbrojené povstalecké skupiny změnily strategii a začaly se lokálně i celostátně koordinovat a pomalu vytvářet návrhy politické alternativy .

Destrukce státu

Je s podivem, že tak nevídaně násilná reakce ze strany bezpečnostních agentur nebyla schopná povstání ani zmírnit. Jednoduchým vysvětlením by bylo vměšování ze zahraničí. Je faktem, že Turecko poskytuje základnu FSA a volný průchod před hranice, že USA přiznaly, že dodávají povstalcům komunikační techniku a Katar a Saúdská Arábie finance (platy důstojníkům FSA), a že západní tisk nabízí všeobecně spíše podporu povstalcům a otevřeně se staví proti režimu. O dalších formách podpory lze jen spekulovat. Bez těchto faktorů by možná syrské povstání nemělo takovou výdrž. Ovšem zprávy z terénu hovoří naopak o špatně vybavených jednotkách a všeobecném pocitu zrady mezinárodního společenství tváři v tvář zločinům proti lidskosti.

Druhým a hlavním důvodem neúspěchu syrského státu je fakt, že Asadův režim nejen posílil tvrdým postupem guerillu, ale zároveň porušil základní pravidlo proti-guerillové války: represe musí být doprovázeny pozitivními kroky, kterými se stát snaží naklonit si ty nerozhodné, nebo ty, kteří nejsou ochotni pro povstání platit těžkou cenu. Asadův režim již však dlouho není státem, který by byl schopen tyto pozitivní pobídky obyvatelstvu nabízet, nebo který by vůbec byl schopen politického uvažování.

Konkrétně je to vidět na osudu válkou zasaženého obyvatelstva a krátkozraké, nebo zcela neschopné a, jak jinak to nazvat, genocidní politice režimu. Rozstřílené čtvrtě Homsu byly ponechány v ruinách a ruiny začínají plnit města od Damašku přes Aleppo po Deir ez Zor. Režim se nepokusil byť o symbolickou rekonstrukci zničených měst a jen tím ukázal, že dávno není nositelem stability a státem pro všechny Syřany, ale spíše vojskem na trestním tažení.

Stát se rovněž nepostaral o osud vnitřních uprchlíků. Těch je v Sýrii dnes podle odhadů přes milión; část z nich míří na venkov, část do měst. Právě příliv tisíců lidí, vyhnaných násilím ze svých čtvrtí do Damašku, přinesl obrat v hlavním městě. Bublina klidného města praskla pod návalem příběhů a aktivisté mezi uprchlíky se začali organizovat i tam.

Dále, syrský stát přestal plnit základní úlohy státu. Samotné protesty začaly proto, že ekonomicky nefunkční a nepotický stát nebyl dlouhodobě schopen zajistit obyvatelstvu ekonomické minimum, fungující státní úřady a například zakročit v momentě krize, jako byla nedávná sucha. Po začátku povstání potom přestaly normálně fungovat i základní státní služby jako je zásobování energií, školství a zdravotnictví. Chod hospodářství byl utlumen a v zásobovací krizi nastoupil černý trh.

Samotné represe mají vlastní ekonomický podtext: paramilitární jednotky, tzv. šabbíha (přízraky, pravděpodobně podle černých mercedesů těchto pašeráckých a gangsterských skupin), jsou placeni státem a přivydělávají si drancováním dobytých oblastí. Rabování, které doprovázelo například dobytí čtvrtě Bab Amro v Homsu, je klasickým příznakem samovolné eskalace občanské války, které jsme byli svědky kupříkladu v Bosně, stejně jako nekontrolovaná činnost paramilitárních jednotek.

Rozpad společnosti

Konečně, Asadův režim aktivně přispívá k rozložení státu či dokonce, a zde je příhodné použít tuto floskuli, k rozkladu společnosti. A to hned několika způsoby.

Zaprvé, ony očekávané demokratické reformy, které by pravděpodobně uspokojily první protesty (ukončení stanného práva, zavedení pluralismu, změna ústavy, nové volby), se děly příliš pozdě, na pozadí konfrontace syrské armády s civilisty. Postrádaly tedy nejen zcela jakoukoli legitimitu, ale uzavřely také daleko důležitější možnost politického řešení skrze vyjednávání s opozicí. Režim tak spálil mosty a dal najevo, že jeho logika je „buď my, nebo oni“, tedy válka.

Zadruhé, státní média a paramilitární jednotky otevřeně používají to, čemu se v oblasti Blízkého východu říká konfesionalismus, jako nástroj v boji proti opozici. Napětí mezi náboženskými skupinami, které však žily do poslední doby v míru, režim využívat i dřív: stylizoval se do garanta stability v třesklavém regionu, a diktaturu označoval jako daň za svůj sekularismus a „modernitu“. Od začátku protestů se potom státní média snažila demonstrace vylíčit jako ze zahraničí podporovanou guerillu islamistů a džihádistů, která existenciálně ohrožuje menšiny (alavity, křesťany, drúzy, ismaílity). Podle znalce Sýrie Francoise Burgata se režim „snaží přesunout politicky prohraný spor na bezpečnostní a konfesionální rovinu“ a sám tedy rozkližuje to, čeho se prohlašuje ochráncem.

Otázka, k jaké náboženské skupině jednotlivec patří, byla v Sýrii donedávna tabu, na rozdíl třeba od Egypta. Státní média toto tabu prolomila a začala definovat jednotlivce a skupiny podle náboženské příslušnosti s cílem posílit skupinovou a náboženskou identifikaci, a stmelit tak své přívržence.

Dále, samotné státní násilí má konfesionální charakter. Agresivní paramilitární jednotky jsou složeny z alavitů pod vedením Asadova klanu a podobné je složení důstojníků elitních armádních jednotek. Alavitské gangy se podílely na zabíjení protestujících a na začátku konfliktu vyčistily několik sunnitských vesnic. Celkem bez překvapení následovalo lynčování podezřelých alavitských gangsterů ze strany povstalců, jakož i silná animozita vůči alavitům a šíitům obecně, kterou ještě posílil nedávný příliv džihádistických skupin.

Milice proti milici?
Tato strategie tzv. konfesionalizace tedy pomohla proměnit realitu konfliktu v to, před čím varovala: ve válku, vedenou čím dál více podle náboženských a etnických hranic. Přestože opoziční skupiny konfesionalizaci odmítají a Syrská svobodná armáda a syrské Muslimské bratrstvo vydaly prohlášení o tom, že usilují o občanský (tedy nevojenský a ne-náboženský) stát, militarizace povstání nevyhnutně povede k posílení odvetných tendencí. Jak však zmiňuje Crisis Group, dosud nedošlo k masovému masakru alavitů, což svědčí o tom, že primárním cílem povstání zůstává změna režimu.

Konfesionalizace proměnila nakonec silný autoritářský státu v to, co už se státu nepodobá. Belgický znalec syrského islámu Thomas Pierret nazývá dnešní syrský režim „vojenskou okupační silou“. Crisis Group jde ve své charakterizaci Asadova režimu ještě dále: režim se již teď chová pouze jako jakási milice vojenského rozměru. Již očividně vzdala ambice být národním státem a brání pouze omezené zájmy omezené skupiny, je „lhostejná ke svým ztrátám“ a „nemá plán B, ale ani plán A.“ Počty mrtvých a fotografie ničených měst tuto lhostejnost dostatečně ilustrují. Pokud tomu tak je, vnucuje se následující závěr: milice nelze svrhnout, ale pouze vyhladovět a porazit, což může trvat dlouho a může stát destrukci společenského přediva, jak dobře vědí třeba Libanonci.

Ovšem šance nějakého horského či pobřežního alavitského mini-státu na přežití jsou mizivé, jako je snad omezená i perspektiva dlouhodobého financování syrských milic: Sýrie byla ještě nedávno relativně funkční stát se schopnou elitou, naštěstí nemá moc ropy a žádný soused si v Sýrii nepřeje dlouhodobý konflikt.

Určitou šanci na ukončení všeobecného válečného stavu do několika měsíců tedy dosud představují tři možnosti: změna poměru sil, masové dezerce, a jednotný mezinárodní tlak. Pokud se povstalecké armádě podaří chovat se jednotně a zastavit armádu v Aleppu, pokud další důležité složky centra režimu (sunnité i alavité) vsadí na jeho prohru a dezertují, pokud se mezi dezertéry najde někdo přijatelný pro obě strany (stále ještě Manaf Tlas?) a pokud režim ztratí možnost dovážet zbraně, energii a finance a získávat svou legitimitu ze zahraničí, může se jeho vojenská podpora snížit na kritické minimum. Pak bude nucent se stáhnout alespoň z části země, ne-li nadobro.

Psáno pro Deník Referendum

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

poznámka napsal(a):

Asad je evidentně málo učenlivý . Kdyby nepokoje řešil stejně jako vládcové Bahrainu, měl by ve své domovině relativní klid.
09. 08. 2012 | 11:03

79standa napsal(a):

Pokud nakonec Asad padne a zvítězí "opozice", v čem na tom bude "prostý lid" lépe?
Asi něco jako v Libyi, že? Země zničená, i ta dosavadní relativně slušná životní úroveň na nule. Světe, pošli peníze. Tož potěš pánbu!
09. 08. 2012 | 11:23

Admirál napsal(a):

Doufám, že Asad tlak vydrží.
09. 08. 2012 | 11:25

Béda napsal(a):

Doufejme, že to dopadne alespoň stejně dobře jako v Afghánistánu, Iráku, anebo Lybii. Tam všude pomohla svoboda, mír,demokracie,pravda,láska a humanita k demokratickému prosazení občanské války, rozbití infrastruktury, zadlužení státu a demokratické vládě muslimských extremistů s mučením, koncentráky, vraždama, pronásledováním opozice a odpůrců, etnickýma a náboženskýma čistkama.
09. 08. 2012 | 11:26

stoppa napsal(a):

Ačkoliv je člověk pokud jde o tuto oblast už zvyklý na strašné žvásty korporátních médií tak tentokrát už ani média moc nemluví o "demokracii" a podobných zaklínadlech, Jestliže má na pád Asadova režimu přímý zájem ten nestrašlivějšíh ze všech islámských režimů totiž Saudská Arábie tak pak je něco shnilého v "mezinárodním společenství". Žádná normální vláda by neměla mít společné zájmy se Saudy.
09. 08. 2012 | 11:33

bez krasohledu napsal(a):

Koalice nejbohatších a nejmocnějších zemí planety podporuje záplavou peněz, zbraní a nejpokročilejší vojenské informační techniky žoldáky a náboženské fanatiky, kteří se pokouší v dvacetimiliónové zemi stojící na 119 místě žebříčku lidského rozvoje vyvolat a udržet občanskou válku. Zatím se jim to v plném rozsahu nedaří.

Jak se ukazuje, podařilo se cizím podporovatelům FSA koupit si syrského premiéra, který teď, když se vyšetřování dostalo do jeho blízkosti musel ze země uprchnout.

Teroristická FSA zmařila snahu mise bývalého generálního tajemníka OSN Kofi Annana o nekrvavé vyřešení konfliktu, protože nikdy nepřistoupila na příměří.

Pro ty, kdo si chtějí alespoň částečně nezávisle udělat představu, co už déle než rok inscenují země západu za peníze ropných šejků proti legitimní vládě suverénního státu, měl by si alespoň poslechnout interview Assada poskytnutá s asi půlročním odstupem Barbaře Waltersové z ABC a posléze reportérovi ARD.
http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/07/09/assad-interview-video-and-transcript/
http://abcnews.go.com/International/transcript-abcs-barbara-walters-interview-syrian-president-bashar/story?id=15099152#.UCN7fvcXuy8

Co se teroru proti vlastnímu obyvatelstvu týče, je k pochopení toho, co skutečně probíhá dobré si pustit Bitvu o Alžír Gilla Pontecorva. Je to film, který Francouzi a Američané používali pro školení zabijáckých komand. A nějaké doplnění se najde zde: https://www.youtube.com/watch?v=_orfcGnaseE&feature=relatedhttps://www.youtube.com/watch?v=f7S9vYg9wUY

Proč to všechno? Obrovské ložisko zemního plynu přístupné z pobřežních vod Sýrie. Jelikož nejde o politiku ale o energii, nemá Assad v dlouhodobé perspektivě žádnou šanci.
09. 08. 2012 | 11:49

nejbohatší firma světa napsal(a):

stoppa
Impérium a Saudi jsou od založení firmy Aramco (díky vlivu otce Kima Philbyho na Saudy) dvojčata. Je jen otázka, kdo vede a kdo poslouchá.
09. 08. 2012 | 11:55

Béda napsal(a):

nejbohatší firma světa,

Na blízkém a středním východě má svpbpda, demokracie, mír, humanita, pravda láska... dva hlavní židokřesťanské úhlavní přátele - stát Izrael a wahhábistickou diktaturu Saudskou Arábii (která ovšem s demokracií, pravdou, láskou,humanitou ani židokřesťanstvím nemá vůbec nic společného) , které všemi prostředky pomáhá k dominanci.

Jak je něco takového možné?
09. 08. 2012 | 12:01

češka napsal(a):

To autorka
Křesťansko-židovské pojetí bankovnictví je na konci s dechem a potřebuje nová teritoria. Pád železné opony byl fajn, jenže po 20-ti letech zdroje vyschly. Korán lichvu zakazuje. Klient s bankéřem se dohaduje o výsledné ceně, bankéř se stává "překupníkem" a klient předem zná výslednou cenu.
To přece demokracie nemůže dopustit.
09. 08. 2012 | 12:09

Syrska opozice napsal(a):

Assad musi skoncit jako Khadafi.
Lide moji zeme si uz nepreji byt ovladani timto zlocincem.
09. 08. 2012 | 12:18

Béda napsal(a):

Syrska opozice,

Sýrie a její náboženské a etnické menšiny si zaslouží Trvalou svobodu.
09. 08. 2012 | 12:28

buldatra napsal(a):

Něco od konkurence:

...Pokud někdo tvrdí, že ví, co se v těchto dnech děje v Sýrii, je buď lhář, nebo jasnovidec. Jediné, co je víceméně zjevné, a co bylo zjevné dávno před tím, než to vzala na vědomí OSN, je skutečnost, že v Sýrii zuří občanská válka, ve které proti sobě stojí… a tady už se začínají obrysy aktuální situace v Sýrii ztrácet v dýmu požárů a mediální mlze...

...píše se v článku Mlhy na Sýrií:

http://tribun.name/2012/07/31/mlhy-nad-syrii/
09. 08. 2012 | 12:49

buldatra napsal(a):

to Syrska opozice:

a kdo to tedy konkrétně je, ta syrská opozice a kde bere zbraně a peníze na ně?
09. 08. 2012 | 12:53

Syrska opozice napsal(a):

Beda,
A jak zrovna Vy vite co si lide moji zeme zaslouzi ? Co z Vas dela odbornika na situaci v Syrii? Ja Vam nekecam do Vasich problemu a tak bych prosil aby jste nekecal do problemu me zeme. Hlavne kdyz o tom nic nevite.
09. 08. 2012 | 12:53

Syrska opozice napsal(a):

buldatra,
Viz moji odpoved na pana Bedu. Pro Vas plati to same.
09. 08. 2012 | 12:56

To teda nechápající napsal(a):

To Syrská opozice :

Zajímá mě, co řekli Beďa a Buldatra tak špatného, že je chcete umlčet ?

Vy si demokracii vysvětlujete jako zákaz jiných názorů než jsou ty Vaše ?

Vaše země je jenom Vaše, tedy lidí akceptující pouze Váš názorem ?
09. 08. 2012 | 13:11

Syrská opozice napsal(a):

To teda nechápající,
Ano nase zeme je nase. Pouze my vime co se zde odehrava. Pouze my pocitame pocty zavrazdenych obcanu Assadovym rezimem. Pouze my tu zijeme !
A kecy lidi jako jste Vy povazuji za to cim jsou. Kecy. Nazory lidi kteri o situaci nic nevedi, kteri neziji v zemi o ktere pisi komentare, jsou jen a jen keci. At se vam to libi ci nikoliv i Vy by jste to mel pochopit. Ale jelikoz mate v nicku "nechapajici" tak od Vas neocekavam ze by jste to pochopil.
09. 08. 2012 | 13:28

Josef K. napsal(a):

Čech zbaven veškerých mravních tužeb a ideí nepochopí, že jiní je mají. Myslím, že v této zemi , aspoň podle většiny zdejších diskutujících, je jediné možné zřízení totalita. Četné názory lidu na těchto stránkách jsou zcela ostudné.
09. 08. 2012 | 13:31

Josef K. napsal(a):

Syrská opozice. Přeji Vám, abyste měli dost trpělivosti a začali budovat stát podle představ humanity a demokracie i dle vlastní víry každého z vás.
09. 08. 2012 | 13:32

buldatra napsal(a):

to Syrska opozice,

no, já fakt nevím, co si vaše země zaslouží, páč to není moje věc.
Jen mě zajímá, kdo to konkrétně je, ta syrská opozice a kde bere zbraně a peníze na ně?

Nebo je snad zakázané klást syrské opozici některé otázky a proč?
Máte rád/ráda vepřové?
09. 08. 2012 | 13:35

češka napsal(a):

To Syrská opozice
Jste v České republice, nebo v Syrii?
Naši emigeanti měli také zkreslené představy o aktuálním životě v ČSSR.
Mnozí si dnes považují např. lékařskou péči, která by pro ně byla v USA nedostupná.
09. 08. 2012 | 13:48

buldatra napsal(a):

Josef K. napsal(a):

…Myslím, že v této zemi , aspoň podle většiny zdejších diskutujících, je jediné možné zřízení totalita...

Myslíte, že by z Vás měl Hubert Gordon Schauer radost?
09. 08. 2012 | 13:53

Josef K. napsal(a):

Buldatra. To nevím, ale z Vás ne. Byl jste adresátem jeho textu.
09. 08. 2012 | 13:56

buldatra napsal(a):

češko,

opatrně, prosím, s těmi otázkami na Syrskou opozici, páč ještě se neví, zdali jsou nějaké otázky přípustné.
09. 08. 2012 | 13:57

buldatra napsal(a):

Josef K,

ano?
A kterého?
09. 08. 2012 | 13:59

Admirál napsal(a):

Syrská opozice - "Nazory lidi kteri o situaci nic nevedi, kteri neziji v zemi o ktere pisi komentare, jsou jen a jen keci."

Platí to i na autorku blogu?

Pokud se jednalo z Vaší strany o ironii, berte moji připomínku jako bezpředmětnou.
09. 08. 2012 | 14:19

modrý edvard napsal(a):

Musí Sýrie existovat jako jeden stát?
09. 08. 2012 | 14:30

Jindra napsal(a):

Tak já nevím, co si mám o komentářích k situaci v Sýrii myslet. Ještě do úterního večera jsem si myslel, že Asad je na pokraji vyhnání, když náhle jeden komentátor ve 22:00 na ČT24 říkal, že posvtalcům docházejí zbraně a hlavně střelivo, protože jsou obklíčeni. A že Asad se může držet u moci nejen měsíce, ale i roky.
A druhý den ráno v televizi jen malá zmínka o tom, jak povstalci museli odněkud utéct a najednou žádné zprávy o Sýrii. Patrně tedy opět dostali povstalic "přes držku", takže se už nedají najít záběry z jejich hrdinného a vítězného boje.
Ale to tady už jednou bylo. To také jako zbabělci v noci povstalci odněkud utíkali a na motorce vezli zmrzačené "hrdinné" západní novináře. Pak přišel Kofi Annan a vyjednal příměří, podle následujícího vývoje situace asi hlavně proto, aby si povstalci mohli zregenerovat síly (a asi doplnit střelivo). Kolik dalších životů lidí to stálo od té doby. Prvního by měl Asad nechat zavřít podlého Annana. A v momentě, kdy Kofi Annan oznámil, že už nebude podněcovat další válku (vlastně podle něj mír) a rezignuje, tak bylo jasné, že povstalcům došel dech.
Kdo si proboha může myslet, že pro obyčejné lidi v Sýrii je lepší permananetní občanská válka než jakákoliv diktutura s násilně udržovaným mírem? Co takhle tohle kdyby si nějaký demokratický novinář vzal za téma svého článku, když už nás od pondělka demokraté odřízli od informací ze Sýrie. A co si má člověk myslet o objektivitě toho všeho, co psali tito demokraté dříve, když to asi byly jen vytrhané ústřižky z úspěchů jen jedné strany, která patrně chtěla jen válčení za jakoukoliv cenu. Hlavně mi ale připadá zbabělé, když nás naši demokratičtí novináří krmí neobjektivně zprávami nísto aby přiznali, že tak jako v Lybii tak i v Sýrii vedou takzvané demokratické revoluce jen k tisícům mrtvých.
09. 08. 2012 | 15:14

Jindra napsal(a):

Ještě jsem si vzpomněl, jak asi před 14 dny hovořila "Před půlnocí" Klára Issová v televizi. Její obavy i strach o své příbuzné by si měla a dnešní demokratická komentátorka někde přečíst, aby nám tady jako naivní studentka, která už asi delší dobu nebo vůbec nikdy nebyl v Sýrii. Pochopitelně já více věřím Kláře Issové než nějakým studentkám islamismu v Evropě.
09. 08. 2012 | 15:32

hovorka11 napsal(a):

Tohle považuji za jeden z trapných popisů, protože se neslučuje s popisy stavu obyvatel, kteří utíkají před vyzbrojenými islamisty.
Veškeré uposlechnutí Assada s přerušením bojů-který prosadil západ končily beztrestným přechodem vycvičených a vyzbrojených islamistů z okolních zemí s bombovými útoky.
Západ zcela jasně stanovil, že se má režim rozbít a ustanovit islamisty místo něho.
Jak je to ve skutečnosti ?
-----------------------
"Ve skutečnosti totiž v Sýrii zuří náboženská občanská válka sunnitů proti alavitům. O tom, kdo jsou alavité si můžete přečíst v tomto článku. Ve zkratce – alavité tvoří 12% obyvatel Sýrie (včetně al-Assada) a sunnitští muslimové je pokládají za kacíře.

V Sýrii tedy nemáme zlého diktátora, ale náboženský konflikt, ze kterého vzešly masakry na nevinních obyvatelích, které mají často na svědomí právě “rebelové” a “bojovníci za svobodu”, kteří pouze chtějí zlikvidovat alavity a ze Sýrie vytvořit “sunnitský stát”. V Sýrii navíc žijí i skupinky křesťanů, kteří by samozřejmě po případném vítězství rebelů (radikálů) zažili to samé, jako alavité – šikanu, vraždění atd.

Tohle všechno hraje do karet USA a Izraeli. Ty sunnitské muslimy v jejich tažení proti alavitům podporují. Dodávají jim vybavení a tak dále. Hlavní síla ovšem je v úplné dezinformaci celého západního světa. Z al-Assada byl vytvořen zlý diktátor, masakry obyvatel byly svedeny na vládní jednotky a občanská válka byla nazvaná revolucí. V USA dokonce mohou někteří zmanipulovaní občané podpořit rebely finančními příspěvky. To vše jenom proto, aby mohla být provedena intervence."
09. 08. 2012 | 17:59

hovorka11 napsal(a):

Rozhodnutí zavést válku v Sýrii a rozbít ji USA plánovala daleko dříve:

"Rozhodnutí jít do války se Sýrií učinil prezident George W. Bush na setkání v Camp David 15. září 2001, ihned po pompézních útocích v New Yorku a Washingtonu. Zároveň s tím byly plánovány útoky v Libyi, aby se demonstrovala schopnost jednat na dvou válčištích najednou. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno ve výpovědi generála Wesley Clarka, bývalého vrchního velitele NATO, který byl proti němu.

V předvečer pádu Bagdádu, v r. 2003, schválil kongres dva zákony, pověřující prezidenta Spojených států připravit války proti Libyi a Sýrii (Syria Accountability Act).
V r. 2004 Washington obvinil Sýrii z ukrývání zbraní hromadného ničení, které nebyly nalezeny v Iráku. Toto obvinění skončilo fiaskem, když bylo připuštěno, že tyto zbraně nikdy neexistovaly a byly pouhou záminkou pro napadení Iráku.
V r. 2005, po zavraždění Rafika Haririho, se Washington pokusil začít válku proti Sýrii, ale nedokázal to, protože Sýrie stáhla svoji armádu z Libanonu. Spojené státy pak zinscenovaly falešná svědectví, aby obvinily prezidenta al-Assada z nařízení útoku, a vytvořily pro jeho souzení zvláštní mezinárodní soud. Ale nakonec byly nuceny svá falešná obvinění stáhnout, když jejich manipulace vyšly najevo.
V r. 2006 se začaly USA připravovat na „syrkou revoluci“ tím, že vytvořily Syrský demokratický program. Cílem bylo vytvořit a financovat pro-Západní opoziční skupiny (jako Hnutí za spravedlnost a rozvoj). Oficiální financování ministerstvem zahraničí bylo doplněno o tajné financování ze strany CIA, prostřednictvím sdružení z Kalifornie, Demokratická rada.
Rovněž v r. 2006 USA pověřily Izrael válkou proti Libanonu, v naději, že se do ní zapojí Sýrie, aby pak bylo možné ospravedlnit intervenci. Ale rychlé vítězství Hizballahu plán zmařilo.
V r. 2007 Izrael zaútočil na Sýrii a bombardoval vojenské zařízení (operace Ovocný sad). Ale opět si Damašek zachoval chladnou hlavu a nenechal se vtáhnout do války. Následné kontroly IAEA ukázaly, že cíl nebyl jaderným zařízením, tedy opak toho, co tvrdili Izraelci.
V r. 2008, během výročního setkání skupiny NATO Bilderberg, ředitel Arabské reformní iniciativy, Bassma Kodmani, a ředitel Stiftung Wissenschaft und Politik Volker Perthes demonstrovali krátce euro-americkému klanu Gotha ekonomickou, politickou a vojenskou prospěšnost možné intervence aliance v Sýrii."
09. 08. 2012 | 18:03

Josef K. napsal(a):

hovorka11 vydá za všechny "think tanks" na světě. Tedy\ nádobou je, ale ne na think.
09. 08. 2012 | 18:04

Josef K. napsal(a):

buldatra. "Naše dvě otázky" Vás popisují in natura. Vy totiž M.Kunderu nečtete.
09. 08. 2012 | 18:05

hovorka11 napsal(a):

Assad má většinovou podporu obyvatel a skutečná opozice si nepřeje a nepodporuje válečné řešení z USA.

Velká Británie a Francie pošlou v nejbližší době k břehům Sýrie mohutné seskupení vojensko-námořních sil. Jak oznámila západní masmédia s odvoláním na britský vojenský rezort, zúčastní se válečné lodě cvičení ve východním Středomoří, jejichž cílem je nacvičování výsadkových operací. Svá pobřeží jim daly k dispozi Itálie, Albánie a Turecko.

Velká Británie pošle vrtulníkovou loď Illustrious, velkou výsadkovou loď Bulwark s 400 námořními pěšáky na palubě, torpédoborec, fregatu a ponorku. Francie posílí letadlovou loď Charles de Gaulle.

Těchto lodí se může použít také k eskrtování civilních lodí při eventuální evakuaci zahraničních občanů ze Sýrie.
-------------------------

Válka neskončí, protože na Sýrii bude nucena USA s NATO a jeho islamisty z arabských států zaútočit méně skrytě, jinak neuspějí (v Líbyi VB utratila 7x více financí za bombardování, než plánovala a proto je i nejzadluženější země v Evropě).
09. 08. 2012 | 18:15

hovorka11 napsal(a):

Josef K.
Děkuji. Snad vám informovanost nevadí?
ČT1 a ČT 24 tají co se dá :

Když se na Reuters objevila zpráva, že FSA dostala z Libye chemické zbraně, Reuters okamžitě zprávy smazala a oznámila útok hackerů. Tuto zprávu “umístěnou hackery” včera potvrdila Press TV, která odvysílala živý vstup z Aleppa, odkud se hlásil jejich reportér Maya Nasser. Moderátor zpráv se ho zeptal na otázku, zda je pravda, že “vzbouřenci” získali chemické zbraně. A on odpověděl: “Bylo to potvrzeno. Tyto chemikálie získali pravděpodobně z Libye.”

Syrská televize včera odvysílala záběry zabavených zbraní z Damašku a opět se tam objevily plynové masky.

To, že Reuters uvedla, že “rebelové” získali chemické zbraně, byla pravděpodobně pravda. Daleko od pravdy nebyly ani zprávy o tom, že v Aleppo FSA prohrává totálně. Město je obklíčeno a už i masmédia přiznávají, že FSA nemá šanci vyhrát. Nějaké čtvrtě možná ovládají, převážně se ale zaměřují jen na taktiku “napadni a uteč.”

Čím dál zoufalejší FSA prohrává i informační válku. Nejenže Reuters už nemohla ukrýt, že na straně “rebelů” bojují zahraniční extrémisté, proti kterým budou “rebelové bojovat až válka skončí,” Hillary Clintonová varovala před vstupem teroristů do země, která tam poslala. Další tvrdý zásah utrpěla FSA včera. Armáda konečně dobyla čtvrť Salaeddin v Allepo a zoufalá FSA se zmohla jen na tvrzení, že zavraždila dva ruské generály a sestřelila 2 vrtulníky a pět stíhaček. Její tvrzení bylo ale zdiskreditováno už i v masmédiích, když se daný ruský generál Vladimir Petrovich Kuzheyev objevil v televizi s tím, že je naživu, a že zprávy o jeho smrti nejsou pravdivé. Kuzeyev sloužil v Sýrii v roce 2010 jako poradce syrského ministerstva obrany, teď žije v Moskvě a užívá si důchod. FSA možná stupňuje útoky, ztrácí ale území.
09. 08. 2012 | 18:21

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Povaha války v Sýrii je zhruba taková:

Na jedné straně religiozní sunnitská většina, která by ráda "demokracii" a možná ani netuší, že ta jim přinese pořádného isláma. Na druhé straně směska různých menšin, mně strému korzárovi více (křesťané, sekularisté...) či méně (různé islámské setky) sympatických, tradičně podporujících vládce (= Assáda) výměnou za ochranu před většinou.

Demografická tragédie té země, a dalších arabských zemí: Ti nejreligioznější mají nejvíc dětí.

Paradox té země: Ani četní většinoví sunnité by proti Assádovi nešli, neb mohou srovnávat svou relativní pohodu s poměry třeba v Saudské. Jenže o tyhle vlažné sunnity vlastně vůbec nejde, když jsou "hegemonem revoluce" různí mudžahedínští interbrigadisté...

Západ by se tam především neměl plést.
Současná "revoluce" ordáží sebevědomí
09. 08. 2012 | 19:17

hovorka11 napsal(a):

Překlad z americké "svobodné a netotalitní stanice" upozorňuje na spolupráci USA s All kaidou a islamisty pro rozvrat Líbye a Sýrie:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J5We8WiqArg
09. 08. 2012 | 19:22

Pepa Řepa napsal(a):

modrý edvard a jindra
Musí Sýrie existovat jako jeden stát?
------------------
jak ji chcete dělit?
To není východ versus západ, Tripolsko v. Cyrenaika. Jsou tam uzavřené enklávy. Čtyři velká sunni města, někdo mluví o pěti s ašráf a svými ulamá, elitní obchodnické rodiny.
Alawité pocházejí z hor, okolo r 2004-5 vyměníl na 10. sjezdu Baas
Bašár celou vojenskou elitu.Není to žádný svatoušek stejně jako Qaddháfí. Stál zřejmě za atentátem na bývalého libanonského premiéra Rafíqa Harírího.To není propaganda, ale Fakt, vzal to na sebe šéf rozvědky Ghází Kanán a zasebevraždil se.
Byl malér, Syřani se museli z Libanonu stáhnout, nic jiného nezbývalo.Jejich role v Libanonu byla obdobná jako role t. zv.dnešní oposice. Zemi destabilizovali, že je dodnes Libanon chaosu a hospodářsky na dně.Svou roli sehrála i natalita muslimů.Namnožili se.

Na druhou stranu mladý Bašár povolil otěže, liberalizoval. to se mu nedá upřít.
V podstatě mu zlomil vaz kamaráčoft s Iráncem, odmítl spolupráci i s EU.O
Irán jde především, Syrie je předehra.

Jak to dopadne? Možná jako v Libanonu. Ráno vstanu a odpálím jednu z minometu na sousední čtvrť. V žádném případě nelze zemi rozdělit podle konfesního či etnického klíče.Je tam příliš mnoho enkláv.Po čase je to vyčerpá.
Doufejme, že se to nezvoře jako v Egyptě či Libyi, kde je to z bláta do louže.

Nevím, co říkala Issová-pohledy Syřanů se liší-, ale tady si můžete snadno a hbitě zjistit, jaké bludy psala p. Hesová a zvláště palestinská pěst strany zelených o Egyptě, slavné "demokratické" revoluci a srovnat s dnešní situací na Sinaji.
Co víc dodat? Porovnejte sám.

V Libyi to bylo jiné, velké vzdálenosti, malá města, mezi nimi hammada. V Syrii byste musel požít pravidelnou armádu a čistit dům od domu. Háf v Hammá pomordoval 30 000 vlastních po povstání MB a atentátu ne něj. Půl města rozbořil.
za členství v Muslimském bratrstvu byl trest smrti. dnes vládnou Egyptu.
Assád stavěl reaktor, když mu ho vybombardovali, ani necekl. Moc dobře věděl proč. Q. stavěl obdobný na Tadžůře za Trábulusem. Zastavil budování.Ani to mu nepomohlo.

Nekoukejte na to tak ideologicky, nehledejte-jako autorka-"našince", protože ho prostě nenajdete.Není černá a bílá.
Otázkou je, ne kdo vyhraje teď, ale jak to bude za rok, za dva.
Zatím nic povzbudivého. Vytváří se pás islamistických režimů.V každém případě byla Syrie moc zajímavá a bezpečná pro turistiku. stejně jako Sinaj.
Bejvávalo.
09. 08. 2012 | 19:25

buldatra napsal(a):

Josef K,

Fajn, tak už vím, co nečtu.
à propos, Vy to budete vědět: čtu Playboy?

Josefe, když Vás tak odpuzuje ta Schauerem rozebraná mravně slabá a malá česká společnost a fascinuje ta velká německá kultura, že Vy budete dopisovatel Münchner Freiheit?
Páč v Burschenschaft Danubia je to přece samej echt vzdělanec.

Ale nyní přejděme z roviny osobní do roviny věcné.
Japak si tedy představujete to zavedení totality, které si podle Vás zaslouží onen, jak píšete, "Čech zbaven veškerých mravních tužeb a ideí"?
09. 08. 2012 | 19:31

plk. Kurvice napsal(a):

Největší přisluhovač USA - Turecko cítí šanci, že si zase může u svého guru polepšit. Turecko, stát, který vybil 1.5 mil Arménů, okupuje Kypr, vraždí arménské novináře, bombarduje kurdské vesnice, chce učit Sýrii demokracii. Židovská Amerika opět sedla na špatného koně, rozdmýchala konflikt, který se ji vymknul z rukou. Ještě že má za sebou dostatečnou základnu banánových republik, které nakonec vezmou vinu za občanskou válku na sebe za ohryzanou kost z amerického stolu. Tedy jinými slovy, dostanou modernější zbraně z USA, aby mohli efektivněji vybíjet Kurdy na svém území.
09. 08. 2012 | 19:34

Fraxinus Excelsior napsal(a):

Jakožto českou veřejností uznávaný expert na problematiku BV znám přesně situaci jaká v Sýrii panuje a co je její podstatou. Vím ,že současný režim se z dlouhodobého hlediska nemá šanci udržet. Je tedy lhostejné jestli má nějakou oporu či ne. Nějaké změny budou muset nastat a to buď ve formě kompletního pádu režimu, či jen ústupků z jeho strany. Nicméně, je třeba říci kdo vlastně stojí v opozici. Jak bylo již prokázáno, jedná se o domácí islámské radikální skupiny a skupiny muslimských radikálů ze zahraničí, které pronikají přes slabě bráněné hranice Sýrie.
09. 08. 2012 | 19:58

TOmáš Kubín napsal(a):

Autorka plácá neskutečně tendenční kraviny a především důsledně zamlčuje to, že v současné Sýrii proti sice diktátorskému, ale jakžtakž funkčnímu státu bojuje několik náboženským radikálně islamistickcýh skupin. Co bude výsledkem je nasnadě - islamistický stát toho a nebo onoho směru. To se zřejmě ZOrce v burce líbí.
09. 08. 2012 | 20:05

Targus napsal(a):

To Pepa Řepa:

Díky za střízlivý popis Sýrie a současné situace.
O sto procent lepší, než žvásty v tomto blogu.
09. 08. 2012 | 21:00

santawizard napsal(a):

Jestliže vláda a opozice chcou se zahraniční pomocí pokračovat v občanské válce ,tak jak dlouho to bude trvat?
09. 08. 2012 | 21:07

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Pepa Řepa:

"V žádném případě nelze zemi rozdělit podle konfesního či etnického klíče.Je tam příliš mnoho enkláv."

Co transfery obyvatel?
Ani hypotetická možnost?
09. 08. 2012 | 21:19

ghándí napsal(a):

nechci se zastávat asada, patří na šibenici stejně jako husajn, kadáfí nebo castro. rád bych ale věděl, co vede obamu k tomu, aby pomáhal al-kajdě se v sýrii zmocnit chemických zbraní. to by mě opravdu zajímalo.
09. 08. 2012 | 21:51

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

ghándí:

Obamu k tomu musí vést alláh.
09. 08. 2012 | 21:58

Pepa Řepa napsal(a):

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Kam?
Alewita do Libánu, Kurd do Turecka, Turek se už po němmlsně olizuje a btrousí kudlu, čtvrt milionů Arménů z Halabu na Kavkaz, Cigán do Šluknova, Albánci, Čerkezové, v Sinžáru jezídi, váhají, zda jsou křesťani nebo machometáni, na jihu Drúzové v Malúle Aramejci......hotový Babylon.

Že by přišla nová krev?
Jeden demokrat z Qataru, Fajsal z SA, Mehmet se zase nudí v BiH,už si dlouho nevystřelil,pár z Afghpaku, Anwar z Tahríru se taky přidá, možná i Ali Větrovec.
A pak ostré jádro ze Sinaje.
Samej demokrat, kam se jeden podívá.

Na Sinají to taky nemá chybu.
Prezident za Muslimské bratříky Mursí bombarduje ještě tvrdší islamisty- pro které jsou i MB měkota- kteří mu podřezali jeho vlastní vojáky, zmocnili se výzbroje a táhnou na Žida.
Copak nemohou neposedové netrpěliví chvilku počkat, až Mursí ovládne armádu a dá rozkaz?

Že by i za tím byl zapeklitý sionisticko-emerický plán?
Tady Vám to vysvětlí
Ty dostihy a soupeření, kdo je větší fundamentalista.

S+H že jde o spontánní touhu po demokracii západního typu a hovorka No. eleven zase, že jde o mimořádnou židovskou lstivost, vyhubit sám sebe.

Na transfer, respektive výměnu obyvatelstva jste experti Vy-Papadopulosové s Ataturky.
Zkuste to nabídnout.
09. 08. 2012 | 22:12

modrý edvard napsal(a):

Pepa: Děkuji. Ale když se mohli vyměnit indický muslimové s hinduistama, tak tady by to šlo taky. možná.
ghándí aj: tím, že podporujete diktátora, si jen kupujete čas. Možná - nejspíš to potom bouchne o to víc.
Kdyby opravdu Asáda podporovala většina obyvatel, byl by to povstání zamáčknul už loni.
09. 08. 2012 | 22:51

Pepa Řepa napsal(a):

V roce 2001 obdrželi OSN a Kofi Annan Nobelovu cenu míru za „práci za lépe organizovaný a mírovější svět“. V roce obdržel 2003 Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.
--------------------------
Role tohoto pašáka je také zajímavá a dokládá naprostý úpadek OSN.
Po vytunelování akce Ropa za potraviny, se jal propagovat účast Iránu na mírové konferenci.
Propagujte účast Adolfa Hitlera při řešení památníku v Lidicích.
Naštěstí svou misi položil.

Inu Nobelova cena je ve správných pacičkách.
Svět je-čím dál, tím víc- organizovanější a mírovější.
10. 08. 2012 | 07:11

hovorka11 napsal(a):

Pepa Řepa:
Problém nynější války v Sýrii a předtím v Líbyi je i v Ki- Moonovi- tajemníkovi OSN, který pomáhal v agresivní rétorice proti režimu v Líbyi a mlčel při porušení rezoluce OSN, která nepovolovala bombardování, ale hlídání bezletové zóny.
Ki- Moon byl prosazen do funkce především z americké strany z důvodů jasného stranění jejich zájmům.
OSN je ve vleku silných válečných států s nátlakovým jednáním.
Kofi Annan se snažil řešit konflikt v Sýrii, ale nejde to, protože při každém teroru islamistů a bombových atentátů proti režimu v Sýrii, okamžitě Clintonová vyzývá k "trestání" protistrany a křičela o nutnosti vyzbrojit ty "správné" islamisty.
Kofi Annan tak nemohl splnit úkol a ručit za konec přílivu vyzbrojených islamistů z Turecka a Libanonu (jak by se pořád s podporou západu dělo), takže ani Assad nemohl stáhnout armádu z měst a nechat tam řádit islámské teroristy proti nesunitským obyvatelům. Proto Annan odstoupil a západ zřejmě nedovolí, aby ho někdo nahradil a dosáhl míru stažením zahraničních islamistů a demokratickým jednáním opozice s vládou. Volby už v Sýrii byly a potvrdily většinovou podporu Assada v Sýrii.
Írán je potřeba odblokovat, umožnit mu stejné slovo jako despocii Saudské arábie, která je velmi podporována američany při dobývání blízkého východu nejradikálnějšími sunitskými islamisty.
Proč si myslíte že zdražila ropa? EU má zakázáno kupovat od Íránu a tak odebírá Čína a Indie Američani se nám smějou a podporují svoje ratingovky v nesmyslně špatném hodnocení "vyvolených" evropských států, které mají menší dluh než VB živená tištěním dolarů Fedu na krmení britských výhledově krachujících bank.
To snad ví každé dítě, které to sleduje, jen Pepa Řepa provokuje...
10. 08. 2012 | 08:05

hovorka11 napsal(a):

ghándí:
Použití chemických zbraní v Sýrii by pomohlo západu spustit "humanitární bombardování" pro "záchranu obyvatel".
Islamisté i s pomocí západu ještě nemají dostatečnou sílu rozvrátit Sýrii, proto by pro západ bylo vhodné řešení poskytnout islamistům přístup k chemickým zbraním s použitím v Sýrii a okamžitě z toho obvinit Assada.
podobná taktika se použila v Íráku, v Líbyi i jinde. Islamisté zatím v Sýrii dostávají na prdel, ale Amerika hlídá vstupy, kterým by se mohlo cokoliv vojenského doatat k Assadovi, blokuje peníze pro obyvatele Sýrii (zřejmě používá osvědčené taktiky obvinit Assada za hladovění obyvatel, které sama způsobuje).
Výhledově to vidím tak, že pokud USA bude pomáhat islamistů, tak Sýrie nemá šanci na ubránění a mír (je to jen otázka času).
Jedině by je mohlo zastavit vojenské spojenectví s Ruskem, Čínou, latinskou Amerikou, Indií a pod, které by dokázali společně prorazit blokádu Sýrie a zbavit ji válečných islamistů ze zahraničí. Proto ta flotila válečných lodí USA, VB, Francie.
Je to boj o nadvládu zkorumpovaného dolaru, který vyžírá celosvětovou ekonomiku.
10. 08. 2012 | 08:31

Tomáš napsal(a):

Občanská válka je to nejstrašnější co postihne stát a náprava trvá několik generací/Španělsko,Vietnam,Korea/, u afrických států to bývá i genocida/Uganda,Somálsko/.Průvodním jevem těchto konfliktů je zasahování mocností do vnitřních záležitostí státu.OSN se stává často bezmocnou organizací a to se stalo i v Sýrii.Izrael patří mezi umírněné státy,nepodněcuje a asi nepodporuje žádnou stranu konfliktu,obč.válka u hranic Izraele je velké nebezpečí. Sýrie není bezvýznamný stát v obl.stř.východu,proč se dostal do ohniska zájmů v prosazování tzv.arabského jara",Asádův režim nepatřil mezi nejbrutálnější v této oblasti,občanská válka toto vše smazala.Největší zodpovědnost nesou státy, kteří podporují povstalce je na pováženou ,že mezi ně patří i státy z demokratickou tradicí.Pokud by byla paralela mezi Španělskou občanskou válkou a Sýrii něčeká nás dobrá budoucnost.
10. 08. 2012 | 08:31

Dežo napsal(a):

to Syrská opozice:

Bédy a dalších rusofilů si nevšímejte. Jsou to staří komunisti, kteří milují Putina a myslí si, že tento car dělá jen "mírovou politiku", když podporuje zbraněmi řezníka Asada.

Navíc v 68 Béda vítal vojska Varšavské smlouvy při bratrské pomoci v ČSSR.
10. 08. 2012 | 08:43

hovorka11 napsal(a):

Už je to tady, lituji syřany:

Francie vyslala své vojáky k syrské hranici s Jordánskem, reaguje tak na eskalaci zahraniční podpory povstalců proti vládě syrského prezidenta Bašára Asada.
Francie oznámila, že její vojáci byli nasazeni na ,,pomoc uprchlíkům" v pohraniční oblasti.
Ze zprávy rovněž vyplývá, že notoricky známá americká bezpečnostní firma Blackwater (nyní byla přejmenována na Xe) se údajně účastní výcviku bojovníků al-Káidy v Saúdské Arábii, Turecku a v příhraničních oblastech okolo Sýrie.

Nedávné vyjádření Françoise Hollanda:

Hollande je připraven zaplést se do druhého konfliktu a poslat vojska do Sýrie. Ve vysílání radiostanice Europe-1 Holladne prohlásil, že „pokud podobná operace bude schválena OSN, my se jí zúčastníme
10. 08. 2012 | 09:02

Admirál napsal(a):

Hovorka 11 "Ve vysílání radiostanice Europe-1 Holladne prohlásil, že „pokud podobná operace bude schválena OSN, my se jí zúčastníme"

Čtěte za řádky. To znamená, že se OFICIELNĚ žádné oprace neúčastní. OSN žádnou takovou operaci neschválí (Rusové, Číňani).

To neznamená, že nebude přilévat benzín do ohýnku neoficielně (zbraně, výcvik, informace, diplomatická, mediální podpora).

Ministerstvo lásky pracuje na plné obrátky, Orwel by koukal, jak to funguje.
10. 08. 2012 | 11:07

Béda napsal(a):

Dežo,

co vy o Bédovi všechno "nevíte". Jinak vaše "argumenty" k meritu článku jsoudoslova "odzbrojující"? Ostatně, co jsou to za argumenty? Nemohu si nějak vzpomenout. Snad ne proto, že žádné nebyly?
10. 08. 2012 | 11:15

Binary napsal(a):

Nečtěte bláboly Hesové, která jen papouškuje tzv. seriózní média a přečtěte si, jak je to v Sýrii doopravdy:

http://www.vasevec.cz/vip-blogy/cesta-na-teheran-vede-pres-damasek

http://www.vasevec.cz/vip-blogy/syrie-tvrdy-orisek-pro-valecne-stvace
10. 08. 2012 | 11:26

Admirál napsal(a):

Oprava - že BUDE přilévat benzín do ohýnku neoficielně
10. 08. 2012 | 11:52

Pepa Řepa napsal(a):

hovorka11
hovorko, já vím, že si to těžko srovnáte v hlavičce-potřebujete přece jednoduché řešení a jasného nepřítele, t.j. emericko-sionistického zloducha, jen bych Vás zdvořile upozornil, že podsouvání podpory SA volnému sdružení označovnému jako al-Qaidá je naprosto mimo mísu.

Pro tyto chlapíky je současný režim SA zrádce islámu už proto, že kdysi praděda podepsal jakousi smlouvu o ochraně na bitevní lodi-už nevím, zda s Trumanem či Roosweltem a nebaví mě to hledat- a po válce o Kuweit spolupráci potomci obnovují, dále se SA výživně podílí na spolufinancování "spontánních demokratických povstalců" (zadarmo ni kuře nehrabe) a dále saudské nadace financují mešity po Evropě i tu v Brně, jak propíchnul Lhoťan.

Tady má Konvička naprostou pravdu.
SA vesele šíří myšlenky salafismu v Evropě, stojí za islamizací kontinentu.

Sám velký Usáma "alajhi s-salám"- se ale rozešel nejen s rodinou,ale i s celým režimem SA, který toleruje-dle jeho pohledu- přítomnost nevěřících ve Svaté zemi.

Takže račte pochopit milý hovorko no.11, že nejen podpora terorismu, či džihádismu -jak chcete-má několik levelů, ale i to že mezi teroristyi je velká nevraživost, ba i nenávist.

Už chápete, že podpora jedněch salafistů nemusí nutně znamenat podporu al-Qaidě i když-čas od času- se najímají žoldáci na hrubou práci jako ve středověku?

Paní Hesová jim ovšem říká "oposiční mírumilovní demokraté, bojovníci za svobodu".
:-) a bude přesvědčovat, že svět islámu spěje k západní demokracii.
Že jsou i takoví je jasné.

Ovšem proti tomu jde druhý pohyb, mnohem silnější a radikálnější s mnohem větší podporou obyvatel -viz volby-a tím je příklon k fundamentalismu, návrat ke kořenům islámu a postupná radikalizace.

A tak je najednou kdysi radikální Fattáh pro jiné měkota a vznikl Chamás, od kterého se nyní odlupují ještě radikálnější odnože, které přitvrzují. Stejný pohyb lze zaznamenat i u sdružení al-Qaidá pro které není už základna dost akční. Dále přestává být akční i MB-viz události na Sinaji, čehož se chopí lidé jako autorka a budou ujišťovat, že se Mursí polepšil a je vlastně umírněný.

Přijde na to, hovorko, s kým rohatce srovnáváte, jestli s Belzeubem nebo Satanáškem.to je pak bradatý čertík Bertík laskavost sama.

A to ponechávám stranou rozpory mezi syny Alího, který sekal potomnky jako Baťa cvičky až vzniklo asi tři sta sekt, ke kterým lze zařadit i syrskou ismailií a svým způsobem i Assádovy alewity a mezi většinovými sunnity.

A buďte-milý hovorko ujištěn, že když bude nutný průlet přes Hidžáz, sunnitští Saudové letadlům zamávají i když spustí povyk.
--------------------------------------
Tak co hovorko, kdo je pro Vás "našinec"-pokrevní bratr?

Po tom, co tady předvádíte -zřejmě- každý, kdo půjde po krku "USraeli", terorista, neterorista, salafista nebo wahhábista, to je Vám fuk,
A kdyby byl ještě k tomu přítel CCCP to by byl přímo miláček.Takovou islamisaci byste bral všema deseti.

Obávám se, že moc přátel CCCP ve světě islámu nenajdete.
10. 08. 2012 | 14:48

Pepa Řepa napsal(a):

hovorka11 napsal(a):
OSN je ve vleku silných válečných států s nátlakovým jednáním.
......................
To je vtip? Bejvávalo.
Tento spolek klaunů, ovládaný třetím světem je všem k smíchu.
I Bašárovi Assádovi
https://www.youtube.com/watch?v=n8P6860vIiA
10. 08. 2012 | 14:54

karel68 napsal(a):

Tento článek nepsala Zora Hesová. Je to spam rozesílaný oddělením PR NATOvského jara. Jedná se o placenou inzerci dovolující kolonizaci suveréních států. Tohle není novinářská práce
10. 08. 2012 | 14:55

Pepa Řepa napsal(a):

hovorka11 napsal(a):
Írán je potřeba odblokovat.....

Hmmm, zkuste si odblokovat plotýnku, třeba Vám věci dojdou.
Dobrá rada, nad zlato. A zadarmo.
10. 08. 2012 | 15:06

hovorka11 napsal(a):

Jeden z důvodů, proč tak USA s NATO tolik vyvádí v Sýrii je i tento:

http://www.outsidermedia.cz/-Motor-cinske-ekonomiky-se-zadira-totalni-kolaps-neodvratny-1.aspx

Jak to, že centrálně řízená ekonomika drží růst 9% ? Není to důsledkem neexistence neviditelné ruky trhu, ale právě viditelné, která se kontroluje, aby nešla od výroby k tištění nepokrytých peněz a nezavedla otokářský systém převodu majetku od obyvatel k burzovním spekulantům ?
10. 08. 2012 | 15:41

scallop napsal(a):

Jen jsem mrknul na posledni prispevek vsudybyla hovorky a mam pro dnesek o zabavu vystarano. Jiste, otrokarsky system, burzovni spekulanti a devet procent rustu hrave vysvetli konflikt v Syrii !
10. 08. 2012 | 16:14

Fasoun napsal(a):

Reseni: zavest opencard na vodu a vypnout elektrinu (nebo mistni internet).
Elegantni, vysvetlitelne. Za mesic je po problemech. Zbytek zaridi Humanista v tisni.
10. 08. 2012 | 16:54

hovorka11 napsal(a):

scallop:
Samozřejmě to vysvětluje konflikt v Sýrii a předtím v Líbyi, odkud museli uprchnout číňané kteří tam pracovali a vysvětluje to i blokádu Íránu s vyhrožováním válkou. Snad nejste tak naivní, aby jste si myslel, že Írán nás ohrožuje ? Těm politickým nesmyslům může tak věřit malé dítě.
Války předcházejí lži agresorů- tak to bylo a bude.
10. 08. 2012 | 20:39

Pepa Řepa napsal(a):

Hovorko
slibuji, budu držet minutu ticha za šikmooké Čangy vyhnané od terminálů Azawie nebo as Sarie i za mírumilovné bradatce z Teheránu, Vaše soukmenovce a spolubojovníky proti zlovolným imperialistům.

Také lituji že libyjskou ropou budou krmeni evropští mazlíčci a ne vozidla v Pekáči nebo Ulán Bátaoru.Ať jezději na kobylách Przewalského.
Také přijměte mpu soustrast, že utřel hubu Gazprom, ten opravdu nemůže bez libyjského oleje existovat.
10. 08. 2012 | 20:57

santawizard napsal(a):

Je až děsivé jak se muslimové mezi sebou zabíjejí už v několika státech arabské ligy.Bude jim léta trvat než se dostanou z bídy.Krása Islamu byla zošklivněna Satanem.
10. 08. 2012 | 22:38

scallop napsal(a):

hovorka11

Iran nas samozrejme neohrozuje. Nas totiz neohrozuje vubec nikdo. A kdyby si nekdo prece jenom troufl, batuska Putin nas ochrani. Salut !

Ale Vasim uvaham konecne rozumim: devet procen vysvetli kady konflikt (vcetne rvacky spartanskych a osravskych fandu). Zkratka odpoved na zakladni otazku sveta, vesmiru a vubec je DEVET.

Jeste si zkusim otestovat, jakou mate vydrz. Co treba Nigerie - cinanu je tam dost, muslimu taky, 9 procent rustu na me kouka z monitoru ... takze nezbyva nez dospet k zaveru, ze uz tam americne valci - rekneme Vase obvykle dve divize. A korporatni media o tom za mrzky peniz mlci. Shodneme se alespon na tomto ?
11. 08. 2012 | 06:01

Pepa Řepa napsal(a):

Hovorko žasnu
Devět?
Že Vy jste mystik? Vyznavač mystiky čísel.
Takové znalosti.Máte recht!
Tolle numerum omnibus rebus et omnia pereunt,
„Odejmi číslo ze všech věcí a vše pomine“, řekl Isidor Sevillský, vyhlášený učitelem církve.
---------------------------------------
V křesťanské mystice je devítka téměř dokonalost sama.
Třikrát sv. Trojice.Je devět řádů andělů učili staří mystici. Desítku má jen X-Xristos.
Číňan je řlutý, ta energetická čakra zase značá intelekt.
Povšimněte si, žebílých trpaslíků bylo jen sedm, Sněhurka se nepočítá.
Devět-bručí jako medvěd si pamatuju z dětství. Beethoven napsal Devátou. Ivanku Devátou nepočítám, stejně jako Sněhurku.

Když jsme v islámském Orientu, v Basře bylo hnutí Čistých bratříků, Ikhwan as – Safa rozeznávali devět stavů bytí.
Devátá súra Quránu je výjimečná.
Samá devítka, A to nechávám stranou sexuální mystiku čísla 69.

Apokalypsa sv. Jana nám udává číslo šelmy 666, Stačí otočit a máme 999.
Číslo řluté šelmy z Pekáče.
A jsme doma, 9%tní růst to jistí.Co?
Všechno!

Děkuji hovorko, že jste naznačil cestu, po které se vydat k moudrosti.
Děkuji za šifru mistra Hovorky.
11. 08. 2012 | 07:16

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Pepo Řepo,

k tomu transferu - muselo by samozřejmě jít o transfer v rámci součané Sýrie, ne transfer někam jinam. Tedy - křesťany do ruského protektorátu u pobřeží, Kurdy k turecké hranici, Drůzy k libanonské hranici... jen ty sunnity by mohli poslat do Saudské, když tam maj ty bratry...
Já tam tu demografickou geografii moc neznám, a je mně jasné, že to je Babylón, ale to bývaly Anatolie či Epiros taky, než jsme to tam s Papadopulosem pročistili.
(A vznikem těch etnicky homogenních zemí nastal v oblasti, stovky let neklidné, na 100 let klid, ne že ne).
11. 08. 2012 | 10:04

santawizard napsal(a):

Ruská trojka pussy riot přijela do kostela a zazpívala písničku proti Putinovi ,že je to Satan.Brzy přijede sv.Jiří ,aby přemohl draka a oženíl se s princeznou.Potom se hlava státu a hlava církve stane carem a carevnou.
11. 08. 2012 | 12:05

ludvik miroslav napsal(a):

slecna hesova by se lepe se svymi nazory uzivila u lopaty podle vetsiny ohlasu na jeji clanek
18. 08. 2012 | 11:39

XAV napsal(a):

Podívejte se na níže uvedené video.Zpravodajství Wertyz Report "Jeptiška, která 18 let vedla syrský klášter varovala, že mediální zpravodajství o násilí v Sýrii je “částečné a nepravdivé.” Je to “podvod”, řekla matka Agnes MAriam, který zakrývá zločiny ve jménu svobody a demokracii.”

https://www.youtube.com/watch?v=Wjk2pgQ_dPQ
24. 08. 2012 | 17:30

ronalirs napsal(a):

Charlie Hunnam is definitely quitting that long awaited big-screen type of 鈥淔ifty Sun shades with Grey鈥?basically many days immediately following increasingly being solid being the head, stating their tight timetable.Wide-spread Pictures and concentrate Options publicised Sat that your professional who had previously been to learn Religious Darker on the version regarding A.N. James鈥?lusty best-seller, may abandon #file_link <a href=http://www.barbouroutlet.net>barbour outlet</a> s<D>\keywords3.txt,One,S] the project.All the recording studio referred to it as a new communal decision because Hunnam鈥檚 prep occasion was confined to his / her television system lifestyle. They co-stars in the Foreign exchange string 鈥淪ons in Anarchy.鈥滵akota Johnson stays during the co-starring place with Anastasia Steele. Some sort of <a href=http://www.barbour-jackets.org>barbour jackets</a> replacement <a href=http://www.barboursale.org>barbour sale</a> could be searched to get Hunnam, exactly who a few weeks ago says this guy at first unapproved the role.Distributors intended for Hunnam didn鈥檛 straightaway are affected by a new ask feedback Monday.When ever his casting has been publicized throughout Sept, a large number of vented online that this 鈥淧acific Rim鈥?acting professional seemed to be sick and tired suitable for play in the irresisteble billionaire.Companies Dana Brunetti not to mention Eric Delaware Luca loved Facebook to guard <a href=http://www.barbour-outlet.net>barbour outlet</a> an option, the maintenance of their own 2 takes previously had great chemical make up in unison.
20. 10. 2013 | 06:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy