Islamisté profesionálové

10. 09. 2012 | 12:37
Přečteno 5198 krát
Pokus o reportáž
Pákistán je země paradoxů. Role islamistů v tomto ohledu vede. Usáma zřejmě léta bydlel ve stínu vojenské akademie. Zemi nejvíce islamizovali právě armádní diktátoři. Islamisté v Lahore se zase ukazují jako pragmatičtí patrioti.
Na konferenci o islámské civilizaci procházím hned několika magnetickými rámy. Pípají, nikoho to nevzrušuje. Sedmimiliónový Lahore se v posledním roce stal dějištěm pravidelných útoků extrémistů. Bezpečnostní opatření jsou vidět všude, nevzbuzují ale moc důvěry. Pětihvězdičkový Pearl Continental kontrastuje s šátky, nikáby, turbany a plnovousy personálu katedry islámských věd.

Nevím, co mám očekávat: akademickou diskusi či slavnostní recepci. Nakonec to bude velmi zvláštní směs obou.

Akademická operace public relations

Společnou islámskou, obchodní a textilní konferenci otevírá proslov pandžábského premiéra a prezidenta sekulární Pákistánské muslimské ligy (N), Miana Šarífa. První den konference o islámské civilizaci působí akademicky. Zahajují jej přednášky sekulárních muslimů, žijících na západ od Pákistánu či vystudovaných na Západě. Debata se točí kolem tématu konference: proč se islámská civilizace v posledních stoletích propadla a jak obnovit její slávu? Zatím zni spíše kritická slova. Zvláštní dojem pak vzbuzuje komentář profesora filosofie z Pandžábské univerzity. Po věcných přednáškách docentů z Londýna o roli islamistů v revolucích v severní Africe říká suše: „Děkujeme evropským badatelům o islamistech, že nám nastínili, jak je Západ vnímá.“ Naše, evropská objektivita je zde vnímaná jako jejich objektivizace.

Místní docent se potom snaží nastolit vlastní téma setkání. Jeho návod, běžný mezi islámskými modernisty ze začátku století, – následovat myšlenky ze 13. století, drtí filosof vystudovaný v Yale: „Kdybyste ty texty opravdu četl a sám myslel, budete hovořit jinak, odpusťte mi mou aroganci.“ Je to profesor z elitní lahorské univerzity, která nabízí západní druh vzdělání. Pro povrchní idealismus nemá smysl.

Druhý den konference už akademický není vůbec. Polemiky mezi Pákistánci různých kultur vystřídala kázání o islámském dědictví. Pouze v nikábu zahalená žena je nakloněna možnosti a plodnosti „dialogu“ mezi západem a východem. Sebejistý elegán, docent obchodní etiky, pak začíná přímý útok na západní modernizaci. Pomáhá si Freudem, Nietzschem a Hegelem, které pro tuto přednášku, jak říká, právě nastudoval. My Evropané přemýšlíme, zda se ohradit, či jen pozorovat protizápadní diskusi. Mlčíme, ale žádné diskusi bohužel nedochází, kolem „neblahosti modernizace“ tu dnes panuje konsenzus.

Přednáška o moderním Západě: Darwin jako opice
Přednáška o moderním Západě: Darwin jako opice


Od Násira z katedry politologie se mi u čaje dostává vysvětlení této ambivalentní události: univerzitu už dvacet let vedou islamisté z Džamaat-i Islámí (Islámské skupiny). „Podařilo se jim vybudovat úspěšnou soukromou technickou univerzitu a snaží se všemožně získat si úctyhodnost.“ To se hodí i Násirovi: po návratu z Evropy mu právě islamisté nabídli možnost si u nich založit vlastní institut. S jejich politikou sice moc nesouhlasí, ale v mnoha ohledech si jich váží. „Zatím mohu počítat s jejich obchodním pragmatismem.“ Také oni touží po chvíli přepychu v Pearl Continental a uznání ze strany státu. Proto si také velmi přáli mít tu několik Evropanů, ke kterým se chovají s dokonalou zdvořilostí a jen mírnou zvědavostí.

Punjab Parliament
Punjab Parliament


Pocit PR operace potvrzuje i závěrečný program: slavnostní recepce v pandžábském parlamentu. Tato velká koloniální budova je obležená armádou a uvnitř mírně zaprášená. Na recepci hovoří předseda parlamentu. Všechny cizince vybízejí k veřejnému vyjádření. Největší potlesk získává Indka pro svou chválu pákistánské pohostinnosti. Pákistánci s námi u stolu žertují: "Bez vaší návštěvy bychom se do vlastního parlamentu nikdy nedostali.“

Výstavní skříň pákistánských islamistů

Pan Ištiják, který bývá často v Čechách, se mi chce pochlubit svou neziskovkou jménem Ghazali Educational Trust. Už dříve jsme se spolu bavili o islámu, o moderní společnosti, a právě o slavném středověkém mysliteli Ghazálím. Dva mladí pracovníci Trustu mne nejprve vyzvedávají na dlouhý road trip. Těsně za nejbohatší vilovou čtvrtí Lahore, tzv. Defense, je chudá vesnice Hair, kde Trust postavil jednu ze svých 300 základních škol. Said vypočítává působivá čísla zaměstnaných učitelů a věřím mu, že GET je největší soukromou vzdělávací nadací pákistánského Pandžábu. Uvědomuji si, že to není jen tak nějaká neziskovka. I pan Ištiják patří do technické univerzity a já začínám chápat.

Ghazali Trust School, Hair, Punjab
Ghazali Trust School, Hair, Punjab


Škola je skromná ale čistá, s květinami, zeleným trávníkem a mladým ředitelem se zářícíma očima a základní angličtinou. Bere nás hrdě na prohlídku tuctu tříd, místnosti s pěti počítači a konferenčního sálu a ukazuje nabitý plán zdejšího školícího střediska Trustu. 80% učitelů jsou ženy, říká, 45% žáků děvčata, polovina dětí platí asi 30 Kč na měsíc (není to úplně málo, tolik si vydělá řidič rikšy za den a dětí má třeba šest), polovina ale studuje zadarmo.

„Nejlepší na téhle škole je“, říká mi s vážným pohledem, „že zde nosí děvčata šátky už od mala.“ A opravdu: sedmileté dívenky není pod uniformním přehozem skoro vidět. K tomu patří ještě Ghazálího mravní výchova. Ukazuje mi učebnici, napsanou odborníky Trustu: mísí se v ní islámské ctnosti a patriotismus. Fotíme se na trávníku, jsem součástí další PR operace. Smutný dojem prohlubují bezúsměvné tváře učitelek.

Cestou zpátky tuto ambivalenci poněkud koriguje Said: „Úspěch škol tkví v tom, že učitelé každý den dochází do práce, na rozdíl od státních škol. Trust je navíc neustále školí a děti se tedy něco naučí.“

Dívky s šátky
Dívky s šátky


Ambice ve vesnici jako tato nejsou velké: číst, počítat, základy zemědělství, pro schopnější angličtina a počítače. Když sekulární systém selhal, je to asi lepší než nic.
V ústředí GET, hezké vile, na mne čeká pan Ištiják. Mimochodem zmiňuje, že zde jsou všichni členy Džamaat-i Islámí. To není jen tak, vysvětluje, členství má tři úrovně, plné členství se získává po dlouhé čekací době, pozorování charakteru a zkoušce z ideologie. „Členové jsou samí intelektuálové“, říká průmyslník a pozdní student PhD pan Ištiják: „Na zkoušku je třeba přečíst 15 knih.“

Džamáat je masové hnutí městské střední třídy, největší islamistická strana, založená teoretikem islámského obrození, Maulánou Maudúdím (1903-1979) v roce 1941. Konkurenční strany jako Džamaat-i Ulama Islámí (JUI, Skupina islámských duchovních) jsou menší a radikálnější, působí spíše v zemědělských oblastech a vedou je duchovní. Pouze Džamáat je laické sociální hnutí, organizované kolem řady charit. Vedle velké humanitární nadace Khadimat Foundation, která se v Pákistánu už 50 let stará o uprchlíky válek a přírodních katastrof, sítě městských klinik pro chudé, odborů a médií, je GET výstavní skříní pákistánských islamistů.

Idealismus, patriotismus, pragmatismus

Kanceláře působí profesionálním, pracovním, soustředěným dojmem. Zvídavý ředitel v rozhovoru neodkládá svůj BlackBerry. Doráží doktor Kásim, neformální ideolog Trustu z Pandžábské Univerzity. Tu už dvacet let ovládá studentská větev Džamáat, která z této hlavní státní univerzity vytlačila levicové a sekulární studentské skupiny. Kásimovi svítí oči přesvědčením. Učí islámská studia a politiku, ptám se ho tedy, proč nazvali nadaci podle Ghazálího. „Výchova charakteru“, odpovídá připraveně Kásim, „je to, co my dáváme žákům navíc, kromě kvality výuky, ve srovnání se sekulární školou. Toto Ghazálího téma je pro nás základem osnov.“ „Co přesně vás Ghazálího pojetí charakteru znamená? „Podívejte se, vy jste odbornice, já jsem z Ghazálího četl jen dvě knihy, co chceme, je vštěpit žákům muslimský charakter.“

Následuje kritika sekulárního vzdělání, tvrdá diskuse o vlivu západu, rozpadu rodiny, duchovnosti jako základu společnosti: „Našim chudým stačí Bůh, jsou šťastni v kruhu rodiny kolem bochníku chleba,“ říká Kásim a skoro uhrančivě se ptá, zda budu mít odvahu studovat Ghazálího do důsledků (tedy do konverze). Pan Ištiják mne před touto v Pákistánu běžnou otázkou zachraňuje: „Kásim moc rád mluví, my sami nemáme sílu se s ním hádat“. V autě potom dodává, že Kásima si v Trustu velmi váží pro jeho nadšení, ale je těžké se s ním bavit, protože všechno vidí černobíle. Vypráví mi, jak ho minule vypekl, když se všech zeptal, zda by rádi žili v Americe. „Jediný Kásim řekl, že ne, ale my jsme věděli, že je to natruc.“

Hrob básníka a filosofa Allamy Iqbala
Hrob básníka a filosofa Allamy Iqbala

Hrob pákistánského národního básníka a islámského filosofa Allamy Iqbala

Hektická kancelář se dnes vyprázdnila brzo: odpoledne začíná kriketové derby mezi Pákistánem a Indií. Všichni spěchají domů před televizi. Pan Ištiják s napůl vážnou tváří vykresluje, jak se v celém Pákistánu v mešitách už týden vedou motlitby za výhru a jak současný prezident Džamáat léta nevynechal jediný zápas. „Někdy to trvá jen osm hodin, někdy třeba několik dní,“ významně dodává pracovitý obchodník Ištiják. Nacionalismus a islamismus mají společného víc, než se zdá.

Násir vykresluje rozpory mezi islamistickou ideologií a pragmatickým jednáním Džamáat. „Ideologií i strukturou je Džamáat velmi podobná arabským stranám Muslimských bratří: usilují o islamizaci společnosti zdola, politicky ale nejsou moc úspěšní.“ V Pákistánu se islamistické strany dlouho spojovaly s armádní diktaturou. Ta využívala islám pro legitimizaci své vlády a dovolila např. JUI islamizovat dvě provincie, kde vyhráli v roce 2002 ve „volbách“. Podobná aliance začíná dnes v Egyptě. Po znovunastolení civilní vlády v roce 2008 se islamisté zákonitě propadli. Přes idealismus jejich charity, přes jejich anti-americkou a anti-sekulární rétoriku, i přes pěstovanou image relativně nezkorumpované strany se propadla i Džamáat. Ta dnes podle Násira funguje hlavně jako zájmové obchodní a politické seskupení. I univerzita je úspěšný business, který vydělává, a ve kterém se všelijak točí soukromé a státní peníze. Rektor jezdí v BMW a děti manažerů studuji v Anglii.

Uhlazený rektor nás zve na čaj a dlouze se vyptává na názor Evropanů na konferenci. Vypočítávám, co mne zaujalo, zmiňuji i povrchní a protizápadní tón jejího závěru. Rektor pokyvuje hlavou: „Oni to letos zorganizovali sami, postarám se, aby příště přijelo více cizinců.“ Pak se zvedá na modlitbu. „Oni“ jsou islamisté, ke kterým se rektor s kontaktu z cizinci příhodně nepočítá.

Afgánská lákadla

Večeříme se synovcem bývalého dlouholetého vůdce Džamáat. Ve svých 25 letech je už na Ibrahímovi cítit moc. Pracuje v rodinných podnicích, jeho angličtina je výborná, hovoří jako politik o sociální zodpovědnosti a na univerzitě zastává různé neoficiální funkce. Oslavuje nadcházející svatbu s dcerou podnikatele v Kábulu. Jde přirozeně o předem sjednaný svazek mezi rodinami, podle zdejšího úzu, který platí na všech společenských úrovních. Je nadšený hlavně z její rodiny. Americké zakázky v Afghánistánu jsou výborný business.

Lahore Old City
Lahore Old City


I pan Ištiják, dnes prezident pandžábského Rotary, byl nedávno znovu v Kábulu u místní branže klubu. Bylo to podruhé. Před 25 lety doma řekl, že jede do Quetty za bratrancem, a vydal se bojovat do Afghánistánu: „Cítil jsem to jako povinnost. Navíc, každá vteřina džihádu se počítá jako rok modliteb“.
Mocný Ibrahímův strýc organizoval z Pákistánu podporu pro jednoho z hlavních mudžáhidů, Gulbuddína Hekmatijara, skrze Džamáat. Ištiják tam dlouho nepobyl, při cvičení si zlomil kyčel a obratem byl zpět: „Manželka to léta nevěděla“, usmívá se šibalsky. „Kde jsem měl tehdy hlavu, měl jsem malé děti,“ kárá se s úsměvem.

Jeho nejlepší vzpomínka? „Když jsem za Tálibánu projížděl Kandahárem, ležely na tržišti vedle zboží na zemi svazky peněz, nikdo se o ně nebál. Vládla tam spravedlnost, byl to ráj. Ale Tálibán neschvaluji, pro to, co dělali ženám a se školami. Oni jsou radikální deobandský směr, my máme jiný, tolerantní islám, my jsme barelví.“

Islamista pan Ištiják dnes čte súfijské básníky, vkládá své srdce a peníze do charity, obdivuje západní technologie, a bojí se toho, že moderní svět nezastavitelně rozkládá základ všeho - rodinu a mravnost - a to už i v Pákistánu.

Sekularista Násir zase pozoruje své zaměstnavatele, islamisty, s odstupem, v moderní islám ale věří: „S Pákistánem do jde v posledních 10 letech prudce z kopce. Je jen na nás, abychom s tím něco udělali, abychom stavěli co nejlépe na našich tradicích. Právě mezi mladými na této univerzitě, která ještě není pozápadnělá, můžeme udělat nejvíc práce.“

V moderní budově univerzity v nóbl čtvrti je zima. „Užíváme si chladu. Když se v létě zapnou klimatizace, elektrika skoro nikdy nejde a je tu opravdu peklo,“ říká právník Husain. V hostelu ve starém Lahore funguje vrtule u stropu jen pár hodin denně už teď na jaře.

„Energetická krize“ je stejně časté téma rozhovorů jako chrabrost hráčů kriketu a proradnost Ameriky. Ptát se, kdo co říká a myslí upřímně, nebo kdo v rozhovoru s Evropanem mírní své názory, skoro nemá smysl. Pákistán čelí celé řadě těžko překonatelných obtíží. Každý hledá řešení a nikdo je nemá.

Jména byla změněna.

Lahore Badshahi
Lahore Badshahi

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Fu-ti napsal(a):

U nas je to vlastne podobne jako v Pakistanu. Hovorime o vznesenych svetovych myslenkach a nenapadne posilhavame ke svym bohatsim zapadnim sousedum jak to v tom jejich prohnilem kapitalizmu klape. Podobne tomu bylo i za komunistu. Socializmus mel vsechny zasadni vyhody pred kapitalizmem az na to ze i kovani stranici slintali kdyz spatrili nejake zbozi ze zapadu. Nejhure vubec na tom byli NDRaci jak jsem sam mnohokrat videl, kteri jeste k tomu umeli perfektne nemecky, meli spoustu pribuznych v zapadni casti a nemeli nacionalisticky odstup jako mi. Ve srovnani s tim jsou na tom pakistanci celkem dobre. Podobne hluboke myslenky tam zasahuji pouze par bohatych absolventu Oxfordu. Take pro islam ma zapad podobnou ambivalentni roli. Na jednu stranu je to bezbozny dekadentni svet na druhe strane se na zapad radi stehuji.
10. 09. 2012 | 13:04

pravda napsal(a):

Fuj-ti

U nas je to vlastne podobne jako v Pakistanu. Hovorime o vznesenych svetovych myslenkach a nenapadne posilhavame ke svym bohatsim zapadnim sousedum jak to v tom jejich prohnilem kapitalizmu klape.
Meli by jsme posilhavat na vychod. Treba na Ruskou Federaci a snazit se dosahnout aspon stejne urovne ktere lide pod vedenim dobre vlady muzou dosahnout.
Ceska Republika potrebuje silneho vladce. Ale odkud prijde Cesky Putin? Spasitel teto malicke zeme? Je tu vubec nekdo?
10. 09. 2012 | 13:19

Al Jouda napsal(a):

Ta pakistánská škola muslimů mi připomíná scénku z Izerova kabaretu Jen blbni !
10. 09. 2012 | 13:55

babočka napsal(a):

U Islamistů se mí líbí jejich krásné zahnuté dýky za pasem. Doufám, že jsou patřičně ostré.
10. 09. 2012 | 13:57

Scarabeus napsal(a):

Zora Hesová:

Děkuji za zajímavý článek.
10. 09. 2012 | 13:58

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Doktor Hesová je učiněná Vynálezkyně epitet - po Egyptě, kde vynalezla "umírněné islámisty", a Sýrii, kde to tuším byli "mírumílovní islámisté", přichází s islámisty "profesionálními".

Jinak pel-mel reportáž z konference, úplně stejná by se dala napsat o konferenci rybářů, pěstitelů orchideí nebo specialistů na sumerskou gramatiku. Jen kdyby věc nebyla tak zatraceně vážná...
10. 09. 2012 | 15:20

Martin Konvička napsal(a):

Přesto je článek plný perel, například

"My Evropané přemýšlíme, zda se ohradit, či jen pozorovat protizápadní diskusi. Mlčíme ..."
... a O TOM to je. To mlčení je samozřejmě chování dhimmiů - ponížených polootroků. Pak se nesmíme divit, že námi islámci pohrdají, byť zdvořile.
10. 09. 2012 | 15:24

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Nebo to vypichování Ghazálího... Téma na západě pohříchu málo známé, neb to byl Ghazálí, kdo filosoficky rozpracoval ústřední témata islámu:
Popření svobodné vůle a svědomí, a popření zákona příčiny a následku.
Alláhovsky to dává smysl, protože pokud je alláh všemocný, tak jakákoli svobodná vůle, a jakékoli přírodní zákony?

Jen nechápu, jak mohou bez přírodních zákonů provozovat ÚSPĚŠNOU technickou universitu. Asi je tak úspěšná, jako islámská věda a technika obecně, ta pákistánská pak zvláště.
10. 09. 2012 | 15:31

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Parádní je i postřeh: "Kásim a skoro uhrančivě se ptá, zda budu mít ODVAHU studovat Ghazálího do důsledků (tedy do konverze)."

Odvahu jsem zdůraznil, neb ta (krom mozku, svědomí, lidskosti atd.) našim akademickým islámofilům právě chybí.

Jsou k islámu přitahováni jako můry k lampě (proč asi?), ale ten osudový krok neudělají, protože tuší, že pravdu mají korzáři a kleftové, ne kropáčkisté-ostřankisté. Tuší, že islám je o utrpení, šikaně, vygumovaném mozku a Strachu. Na rozdíl od normálních lidí jim to připadá sexy (holt zvrhlíci!), ale pořád se zdráhají těm prasárnám plně oddat. Jsou jako jistý americký president, který hulil, ale nešlukoval, nebo jako konzumenti porna, kteří to nikdy nezkusí naživo.

A pak je má někdo brát vážně.
10. 09. 2012 | 15:36

NEC napsal(a):

Nepotřebujeme silné vládce, nikdy jsme je nechtěli, potřebujeme silné občany !
10. 09. 2012 | 15:49

Motoko napsal(a):

K tomu, co psal Θεόδωρος Κολοκοτρώνης a Martin Koncička se toho už moc dodat nedá, kromě: proboha, autorko, naučte se trochu psát! Nejasná struktura mdlý rozum a neschopnost formulovat myšlenku značí.

A pak se ctění islámo-učenci jako Hesová a Ostřanský diví, že se jim islámo-skeptici smějí zplna hrdla. Protože píšete unylé články - o čem vlastně? - protože nedokážete uchopit problém i myšlenku.
10. 09. 2012 | 16:22

zorahesova napsal(a):

Já neříkám, že umím psát reportáže:)

Od Konvičky by mne zajímalo, jestli od Ghazálího někdy něco četl, jestli vůbec ví, kdo to byl, když si dovoluje takto rozmáchnutě soudit. Ale když čtu to, co z těchto soudů dál vyvozuje...
10. 09. 2012 | 16:44

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Konvička Ghazálího nečetl, anžto není filosof ani islámolog.
Je ale vědec, a tudíž dovede pracovat s daty a informacemi.

A ta hovoří jasně.
Jestliže "Vyvrácení filosofů" - s odvoláním na alláhovu vševědoucnost a všemocnost, všudypřítomnost a aktivitu - vyvrací vše, co Ghazzálí ve své době o filosofii (tj., primárně řecké filosofii) věděl, není problém zpětně extrapolovat, co tam ten Ghazzálí píše.
To, jak se Ghazzálího stoupenci zachovali k mutazillitům, též hovoří za vše.

A nejlépe ty důsledky té "filosofie" vyjádřil ten Kásim zmíněný v reportáži. My kleftové a korzáři vždycky říkali, že je nám příjemnější běsníci Turčín s jataganem v pazouru, než plané plky Poturčenců.
10. 09. 2012 | 17:06

zorahesova napsal(a):

No nečetl.

Ghazálí je pozdější, než mutazila, nepatří do skupiny jejích odpůrců, naopak platí za toho, kdo se pokusil o syntézu islámu a řecké filosofie, jako jeho učitel a další.

Jako "vědec" byste měl alespoň umět zdržet se soudu.
10. 09. 2012 | 17:10

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

A jako starého vojáka mě napadá, proč vlastně "expertka" nějakého AlGhazála čte, když na tom turčínském potlachu neumí argumentovat?

Normální lidi, když vyrazí na konferenci, tak tam jedou diskutovat, prezentovat svůj pohled na věc - ne se přežírat chlebíčkama a cukrovím. Zvláště když je to žencká - žencké přežrané turčínským cukrovím tloustnou.
Maj žrát uherský perkelt, jako moji vojáci + jejich holky, když jsme sturmovali Székesfehérvár.
10. 09. 2012 | 17:12

Flameri napsal(a):

Mila zlatá odborná pani Hesová:)
viete čo je podstata ašarítskej teológie?
a prečo je napríklad gravitácia, či čokoľvek iné shirk?
10. 09. 2012 | 17:16

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

A jak ta syntéza nesynetetizovatelného dopadla - hmmm?
Vyvrácením kauzality, protože to fšechno alláh.

Heleďte - já bych v tomhle věřil spíš tomu Kásimovi, než evropské polo-intelektuálce, která měla zatím vše, co zde napsala, trestuhodně špatně.
No a podle Kásima je důsledkem poctivého čtení Ghazzálího konverze, takže ta jeho "syntéza" musí stát za vyliž pytel.

Ono totiž když je něco blbé, tak se to prostě pozná, a nejlépe to ukáže praxe - viz Marx, o něm toho taky různé adeptky yntelektuálna napsaly stohy, a furt nějak nic.
10. 09. 2012 | 17:17

astana napsal(a):

Děkuji za zajímavou reportáž.
Věřím, že příště do Pakistánu pojedete na konferenci znovu.

Jinak nicků Θεόδωρος Κολοκοτρώνης a Martin Koncička si moc nevšímejte otevřeně tady na aktuálně velebí ideologii DSSS.
10. 09. 2012 | 17:19

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

Heleďte, vy žvanivá trdla, mě by jako starého zoldata zajímalo, kdo ten doktorčin výlet na pandžábské cukroví vlastně platil.

Byla na konferenci, ale v diskusích tam ani necekla. Jenom flirtovala s nějakým Kásimem, a uchcávala z rektorova BMW.
Tomu se u Konvičků říká "konferenční turistika", a podporovat se to nemá.
10. 09. 2012 | 17:20

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

Astano: nelži, nebo na tebe vypustím rotu honvédů.
To budeš jinak zpívat!
10. 09. 2012 | 17:21

Don Juan d-Austria napsal(a):

Doktorko a astano

Neberte tak vážně tady Evžena s Theodorem, oni když vidí Turčína, tak prostě neznají bratra ni sestru, a raději odpovězte tady Flameri, jak to tedy je s těmi přírodními zákony u Ghazzálího.

A jak dopadla ta jeho "syntéza", k čemu je dobrá současnému světu - a jak se podle ní rozvíjí ta pákistánská věda a technika.

Oni to Theo i Evža vědí - ale mají to ode mně, my jemní kastilci si na tyhle učené vychytávky vždy potrpěli, na rozdíl od těch obhroublých Seveřanů a přímočarých Balkánců. Vůbec jsme takoví civilizovanější, já třeba, na rozdíl od těch dvou kluků, vždy bral saracénské zajatce - holt velká spotřeba u vesel v podpalubí....
10. 09. 2012 | 17:29

Motoko napsal(a):

Nejde o to, zda umíte či neumíte psát reportáž, ale o Vaši schopnost zanalyzovat situaci a pomocí srozumitelné struktury nám za pomoci dříve načerpaných znalostí představit, k čemu jste přišla. To by jste měla zvládat za všech okolností, jenže Vám to nejde i zde, v diskusi.

Konvička mimochodem rozmáchle nesoudí Ghazalího, ale pouze a jenom Vaši neschopnost přispět v debatě na konferenci i svým vlastním názorem - máte-li jej, to se ovšem z článku jaksi vyčíst nedalo.
10. 09. 2012 | 17:36

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

Já starý Zoldat čtu Ghazzálího ... a vidím, že tohle čítaj v Kampu moji honvédi, ale ne ve filosofických spiseh, anobrž v (blbých) pornografických povídkách na sadomaso téma.

Na adrese
http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/ghazali/women_good_bad.html

najdete Mistrův "popis žen, a jejich dobrých a špatných vlastností".

Ona to je howajz "filosofie", spíš to jsou komentáře ke krákoránským veršům a hádisům --- není nad ukázku

Aphorism
Ahnaf ibn Qays has said: 'If you want women to like you, satisfy them sexually and treat them tenderly.' [22]

Umar (ibn al-Kha!!ab), peace be upon him, has said: 'Do not speak to women of love,' because their hearts will be corrupted. For women are like meat left in a desert; God's (help) is needed to preserve them.'

Aphorism
Mughirah ibn Shu�bah said, 'I have spent my life with women in three ways: during my youth, in having sexual intercourse (with them); during my middle age, in being witty and tender (with them); and during my oId age, in keeping together adequate wealth (for them).'
As for keeping numerous concubines, [24] this is not commendable, except in so far as justice can be done to them.

Tradition [25]
Salman al-Farsi, God be pleased with him, has related that the Prophet, God bless him, was (once) asked, 'Which women are best?' He answered, 'Those who obey you, whatever be your commands.' Then he was asked, 'Which are the worst?' He answered, 'Those who avoid pleasing their husbands.'

A tak, no. Hesová-hesová, dochází ti vůbec, že kdybys ghazzálovala v Pákistánu, nemohla by sis u toho prohánět frajtra?
10. 09. 2012 | 17:45

Prinz Eugen von Savoy napsal(a):

No, a tohle občas čtou moji Zoldaten, když

http://www.seekers.org.uk/Slave%20Contract.htm

A možná to občas čtou i jejich holky vojandy ... ale je fakt, že my našim holkám, na rozdíl od Pákistánců, neupižláváme frajtry.
10. 09. 2012 | 17:48

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Tedy Princi Evžene

Byl jste rychlejší - díky.

Teď aspoň vidím, jak vypadá ta AlGhazálova "filosofie" - nějaký saracénský slint proti holkám, a po něm Ghazzálův ultra-slint. Až lituju mladého Juana, tímhle se prohrabovat v knihovnách v Toledu. Kastilcům z toho muselo pěkně kapat na karbid, tak vynalezli Okruží + Šněrovačku.

Ale bez legrace - TOHLE má být ta vrcholná chvíle islámské "filosofie", a syntéza, a inspirace pro dnešní dobu?
Žišmarká, vždyť je to dogmatika, špatně schovaná do tupé pornografie. Jedna strofa z Illiady obsahuje víc moudrosti, zbožnosi a lásky, než tyhle turčínské tlustospisy. A to nemluvím o Bibli Svaté, a dílech církevních otců.

To v té Alemanii dostali zácpu z piva a zkaženého zelí, že za tohle dávají doktoráty?
10. 09. 2012 | 17:56

Flameri napsal(a):

Ja len dúfam, že je moja otázka pre pani doktorovú hesovú dostatočne odborná.
len to znamená čítať od Ghazaliho aj iné než len "Revival".
10. 09. 2012 | 18:00

Thomas Aquinas napsal(a):

Mě by zas zajímalo, jak se níže citované úvahy z Ghazzálího "filosofie" liší od pornografie, dále, zda se doktor Hesová pokládá za ženu, zda už někdy zažila (kvalitní) sadomasochistický sex, a v neposlední řadě, jak se těší na pobyt v Pekle.
A prosím o stručné odpověti --- studentko.

Aphorism
A teacher was teaching girls how to write. [26] A sage passed by and said, 'This teacher is teaching wickedness to the wicked.'

Aphorism [27]
An intelligent woman was asked, 'What are the virtues of women?' (' And what', she rejoined, 'are the faults of men?') 'Niggardliness and cowardice', (they answered). ('These', she said,) 'are among the virtues of women.'

Aphorism
A sage wished (that) his short wife (might have been) tall. People asked him, 'Why did not you marry a wife of full stature?' �A woman is an evil thing,' he answered, 'and the less (there is) [28] of an evil thing the better.'
10. 09. 2012 | 18:04

VVZ napsal(a):

Autorko, díky za zajímavou reportáž, která je, narozdíl od soudů mnohých v této debatě, velmi zaměřená, konrétní a pro toho, kdo čte mezi řádky, vypovídající. Když je člověk v takto jiném světě - jakkoli jej třeba studuje - může dělat prakticky jen to, co děláte Vy - pozorovat, komentovat, snažit se porozumět. Když najde ještě energii to zprostředkovat čtenářům "doma", všechna čest. Chce to hodně disciplíny. Osobně mě postupně po různých návratech z jiných světů nakonec unavila nutnost neustálého rekontextualizovávání prožitého pro domácí publikum, ačkoli to je asi ta jediná cesta, jak tu něco změnit (pro diskutéry: ano, předpokládám, že změnit by se toho tu mělo hodně:-). Přeji vám hodně vnímavých a přemýšlivých čtenářů, kteří najdou odvahu hned hloupě neútočit a neosočovat. Takových blogů, jako je ten Váš, je jako šafránu.
10. 09. 2012 | 18:14

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

VVZ:

"...rekontextualizovávání..."

Spadl jste na hlavu, nebo vám vedl diplomovou práci starej Barša?
A předtím, než se vám to stalo - podařilo se vám někdy taky MYSLET, nebo jen reruminujete?
10. 09. 2012 | 18:17

Občan napsal(a):

S islamisty v Pakistánu to je celkem jednoduché.

První točenou řetězem dali náboženskému soužití Britové, když tradiční kolonialistickou metodou rozparcelovali Indii na kousky dnes zvané Indie, Pakistán a Bangladéš. Pochopitelně bez ohledu na vnitřní vztahy, o nichž nic nevěděli (resp. je ignorovali).
A druhou točenou amíci, kteří na pomezí Pakistánu a Afghanistánu léta financovali madrásy, mudžáheddíny v nich vychovávané a následně i Taliban. Vše v rámci "boje proti Rusům".

Teď milí Anglosasové sklízejí, co zaseli.

Mě by tedy spíš zajímalo, kdo má na svědomí rodinu iráckého jaderného inženýra Saada al-Hilliho a náhodného svědka...
10. 09. 2012 | 18:34

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Občan

Jo, jasně, byli to Britové, kdo od 19. století psali a agitovali, že muslim-hindu soužití "není možné".
Takový sir (sic!) Sayed byl typický Brit, stejně jako starej Alí Džinnáh.

Došlo vám někdy, že těch Indů tam byly stamiliony, a Britů pár desítek tisíc, a ti Indové prodělávali - i díky Britům - své "národní obrození", a byli aktivními aktéry, na pasívními příjemci, událostí?
Trochu ty Brity přeceňujete. Zejména za 2. války, a těsně po ní, byli pasívními příjemci spíš oni.
10. 09. 2012 | 18:38

Občan napsal(a):

Pánové, jste mimořádně nevkusní. Silnějšího výrazu ke zhodnocení vašich stupidit bohužel použít nemohu, neb bych byl smazán.

Paní Hesová píše jak píše. A já jsem jí vděčen za to, že alespoň někdo sem hodí informace o tom, co se děje na BV/SV a svůj názor na dění. Když napíše něco moc naivně nebo nepřesně, tak jí konkrétně vytknu to, co se mi nezdá.
Ale napadat ji, jako to činíte vy, je odporné a podlé.
10. 09. 2012 | 18:43

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

Občane, promiň, ale
... když někdo DVA ROKY soustavně zkresluje skutečnosti o dění v MESA zemích
... je schopen vypustit z huby oxymoróny jako "umírněný islámista" (na margo Egypta), a škodolibě se šklebit nad osudem tamních křesťanů (Egypt i Sýrie)
... a ještě se vydávat za "experta", ba co hůř, tou expertní znalostí se živit

Tak si nic jiného nezaslouží.
Protože je 1) buď úplně blbá, a má se věnovat profesi tomu odpovídající, nebo 2) navedená - ale v obou případech nebezpečná.

A za to, že pěje ódy na Ghazzáliho, a ještě nás ponouká, abychom ho četli, za to tady opravdu nikdo nemůže.
Ty misogynní kecy v tom Ghazzálím opravdu jsou. Já z nich dochtorát nedělal.
10. 09. 2012 | 18:48

BERAN napsal(a):

Bohu díky za Spásu, která je určena pro všechny lidi, i kdyby včera a možná ještě dnes byli muslimy.
10. 09. 2012 | 18:55

Pepa Řepa napsal(a):

Dovolím si absentovat.
Nemusím být u všeho.
Blog mě ani nezaujal, ani nepopudil.

Zpráva z jedné cesty, jako za socialismu. S jakým cizozemcem jsem jednal, co řekl, co on. Jaký má vztah k našemu zřízení a tak.
Scarabeus poděkoval za zprávu, asi dělal kádrováka.
Nezdá se mi to blbě napsaný, je to čtivý,dokonce bych řekl, že je autorka kongresový typ.

Jeden se při toulkách po světě setká s různými exoty.

Bylo by sice pozoruhodně a záslužné zjistit, co třena broukolog vyvozuje z Ghazzálího nebo z jeho sporů s Ibn Rushdem, ale mě-coby přízemního člověka- by spíše zajímalo, co vyvozuje autorka ze setkání s Ahmedem, Kásimem, Ikhwánem a zvláště islamistou Ištwánem.

Nevypadá to, že by byl islamista Ištwán z Pakostánu vyštván, řekl bych.
Spíše sílí a roste, daří se mu.

Dále jak hodlá reagovat na nabídku šahády?
Koho Alláh (sallá 'lláhu...) chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro islám.
Za jejích dnů se Alláhovi(dtto) zalíbilo v jeho přízni, kdy se vydá vstříc světlu?
Jak říkal myslitel

Kdy jí vybere rodina ženicha z Afghpaku?

Musím pochválit fotky!
Holčičkám to moc sluší, mají takový radostný, bezstarostný výraz.
:-)!!!!
Musejí mít moc hezké dětství!!!!!!!!!!!
Chlapečci taky, učí se všichni na Háfa?
Autorce to taky moc sluší.
Připomíná mi to fotky Z+H z knížky Bilad es Sudan.

Někdy fotka poví víc než cesťák.

A proč změna jmen, vždyť je to tolerantní svět, proč se bojí že to Kásimovi polepí?
Takhle se píšou cesťáky z KLDR.

Kdysi jsem se jednoho Pakistáncee ptal, proč zrovna oni a jenom oni mají kaťata s vakem na klokana.
Ale moda se nezadržitelně šíří, okolo r.2000 to měl celý New York, jen to byly livajsky.
Neodpověděl, jenom loupal očima. Snad mi to tajemství sdělí autorka.
Jestli to není jenom pro zasvěcené arabisty a arabesky.
10. 09. 2012 | 18:56

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης napsal(a):

P.Ř.
To jste, pane Cestovateli, absentoval pěkných pár řádků ... tak jednu A4, řekl bych.
Nevím, jak Broukolog, ale mí kleftové i korzáři, jakož i Juanova Armada a Evženovy Waffen, to vidí podobně - dochtorka píše a píše, ale co to vše znamená pro její zemi a spoluobčany, a co to vše znamená pro ni, nenapíše.
Jen nutí slušné lidi číst čuňárny od nějakého poarabštěného Peršana.
10. 09. 2012 | 19:03

Pepa Řepa napsal(a):

Občane
zkuste třeba Charlese Allena a jeho dějiny wahhabismu.Je to sice beletrie vydal Da Capo Press. Arabista sice pohrdavě odfrkne, ale je to slušně a fakticky napsáno jak to šlo po sobě.Tlustá mkniha, ale chytne Vás.
trochu se to liší od toho, co Vám vtloukali na WUMLU.
10. 09. 2012 | 19:05

Medikolog napsal(a):

Češi jsou po zkušenostech s církvemi a s náboženskými obcemi již dostatečně imunní nejenom vůči křesťanství...

Díky Alláhovi milosrdnému, slitovnému; budiž jeho jméno pochváleno.
10. 09. 2012 | 19:36

Občan napsal(a):

Pepo Řepo,
wahhabisté jsou sunnitská sekta, typická pro Kuvajt a Saudskou Arábii. Že tyto dvě (dnes) americké kolonie vyvážejí tuhle tmářskou cvokařinu kam to jen jde, víme oba dobře. A, bohužel, se jim to (pod laskavým dohledem a za bratrské pomoci USA, EU a AIPACu) náramně daří.
A stejně tak bohužel se jim to daří exportovat stále blíž EU - viz. Balkán a Libye (vono to je přes vodu pár kiláků) by EU měly dělat zatraceně hluboké vrásky. Kupodivu se tak neděje. Naopak se právě EU sebevražedně snaží seč může, aby se ta saudskoarabská ujetost rozšířila po celém BV. Přičemž stejně sebevražedně uvažuje o přijetí Turecka do EU a souhlasila s jeho přijetím do NATO (EHS, EU ještě neexistovala; ale ono to vyjde nastejno).
10. 09. 2012 | 19:49

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

Občane:

"...by EU měly dělat zatraceně hluboké vrásky. Kupodivu se tak neděje. Naopak se právě EU sebevražedně snaží seč může..."

Inu - a to západní "kupodivu" je, měrou nikoli malou, podporováno kvazi-experty typu madam Hesové. Proto a jenom proto jsem na ni sprostej.

(Jako poznámku na okraj bych podoktnul, že ten její Ghazzálí možná nebyl "wahábbista", ale ti wahábbisti se k němu hlásí, respektive od něj nejsou moc odlišitelní. Není chyba, že někdo studuje tyhle autory - ale je chyba, když neumí normálně poznat a napsat, že to jsou totalitářské s_ačky).
10. 09. 2012 | 19:56

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
má to jednu drobnou vadu na kráse.
Salafíja formovala své názory v době, kdy ještě válčil Brit s americkými kolonisty.
Já vím soudruh politruk říkal, že to bylo pod vlivem amerického imperialismu, jako reakce na imperialistickou politiku Wall Streetu.

Neřekl bych, že wahhábisté se hlásí ke Ghazzálímu, ale pssssst, už ani nedutám, jen prahnu, jak je to s kaťaty.
10. 09. 2012 | 20:24

Pepa Řepa napsal(a):

Já vím, že opruzuji, ale ještě jeden dotaz:

JAK POZNÁM ISLAMISTU AMATÉRA OD ISLAMISTY PROFESIONÁLA?
10. 09. 2012 | 20:39

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

P.Ř.

To je přece jasné - profesionál jezdí v BMW a je ZDVOŘILÝ.
10. 09. 2012 | 20:58

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

hehehe,
pak jsou ještě podtypy "islámista profesionál umírněný" a "islámista profesionál demokratický povstalec".

První typ v tom BMW dodržuje předepsanou rychlost (jsou k vidění v Pákistánu, neb na tamních cestách to rychleji než 40 km/h nejde).
Druhý typ v tom BMW lítá do luftu (jsou vidění v Sýrii, kde holt mají lepší silnice).
10. 09. 2012 | 21:01

zh napsal(a):

Ted uz jste vtipnejsi a to se pocita ;-)
10. 09. 2012 | 21:19

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη aka MK napsal(a):

zh:

My s mými korzáry a klefty nežertujeme. Nikdy.

Což znamená: Jestliže vám tady různě nadávám do odporných bytostí, myslím to naprosto vážně. Jestliže Vás viním z bagatelizace problémů a lakování islámu na růžovo, myslím to naprosto vážně. Jestliže prohlašuju, že současná západní "islámologie" (sensu lato) je vinna prodejností, či zbabělostí, či nezodpovědností, či hloupostí, myslím to naprosto vážně. Jestliže Vám radím řešit si své vztahově-sexuální preference konsensuální a společensky přijatelnou cestou (než něco provedete!), myslím to naprosto vážně.

Jestliže teď přidám, že Vaše "rekontextualizování" islámských misogynních sraček (tzv. "filosofie") je, ve vztahu k útlaku tamních žen a menšin, morálně ekvivalentní schvalování holkaustu - myslím to naprosto vážně.

Ten Kásím měl recht:
Vyvoďte z vaší znalosti proroka, a jeho filosofa, důsledky.
Buď odříkejte šahaddu -- nebo najděte dost slušnosti na to, označit islám za to, čím je.
V prvním případě Vás rád zpětně odislámuju, ve druhém si Vás začnu upřímně vážit.
Zkuste to druhé - pravděpodobně budu první.
10. 09. 2012 | 21:31

J.Formánek napsal(a):

Jelikož se tam (na konderenci v Páki-stánu) točí vše okolo Ghazzalího, chybí mi v článku nějaké údaje a hodnocení k této tragické postavě islámských dějin. My na FF certifikovaní "islámofobové" v něm vidíme něco jako Džugašviliho ducha. DD mebo DžD.

Ty holčičky na fotce tedy pilně studují, jak být dobré otrokyně. Ale jelikož Hesové výlet někdo zaplatil, tak to nebude zas tak důležité. Někdo z Pákistánců si tento článek stejně přečte a bude doma referovat.
10. 09. 2012 | 22:17

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

obřízko:

Chystati se může,
Prd mu to pomůže,
Dřív než řekne "alláh akbar"
Stáhneme ho z kůže!
10. 09. 2012 | 22:22

vallach babrák napsal(a):

J.Formánek
nebuďte závistivý ,Hesová si na cesty poctivě vysoustružila !:-)
10. 09. 2012 | 22:36

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

vallach babrák: Nevěřím.
10. 09. 2012 | 22:49

jozef napsal(a):

No neviem,
mozno je to autocenzura v obave pred nasledkami,ale pri zmienkach o islame,Pakistane,talibane a Afganistane chyba zmienka o cielavedomej/?/ podpore Zapadu islamskym radikalom.
Pakistanske tajne sluzby pomohli CIA minut niekolko miliard dolarov na zorganizovanie,vycvik a vyzbrojenie talibov.Talibovia vyhnali z Kabulu minisukne z vole Washingtonu!
A dnes ten isty politicky Zapad chce,aby ti isti Pakistanci,co organizovali a cvicili talibov, talibov znicili!
Ked singermi vyzbrojeni dobyjali Kabul, boli talibovia demokratmi a vlastencami,potom,ked odmietli spolupracu na sposob Saudov,stali sa zlocincami.

Konstatujme tiez,ze lumpenpolitika Zapadu vyhnala sekularny islam aj z Bagdadu,ze aktualne vyhana ho z Damasku...

Lumpenpolitika vrazedno-sebevrazedna.
11. 09. 2012 | 00:17

Scarabeus napsal(a):

Martin Konvička

je vědec, ale pouze v oboru entomologie, jinak je to ........

"Konvička Ghazálího nečetl", ale pro něj "není problém zpětně extrapolovat, co tam ten Ghazzálí píše".

Pepa Řepa:

Kádrováka nedělám a nedělal jsem, to je činnost pro lidi typu "Pepa Řepa".

"Nezdá se mi to blbě napsaný"

U toho Vašeho je hodnocení "jak je to napsané" bezpředmětné, protože už základ je blbý .... a tu Vaši "vtipnost" raději nehodnotit.
11. 09. 2012 | 01:24

pic ho napsal(a):

Evžene
Ti salámisti někdy nejsou tak úplně mimo.
"For women are like meat left in a desert; God's (help) is needed to preserve them."
To je skoro dokonalé a asi bych to sám nedokázal vyjádřit líp.

Paní Hesová jako obvykle bloudí někudy, kde to zrovna je o ničem.
Na konferenci nezúčastněných nebo na tiskovce s Michaelem Haydenem by se možná dozvěděla fakta, která by její pohled na islámskou kulturu mohla zjemnit.

Pak je země šílenců, iredentistů, vrahů pilníkem, hakániovských (nyní) teroristů a nezvládatelných kmenů. Nukleárních generálů s brýlemi jako skla od jogurtu, výrobců falešných bin Ladinů. Zemí, která provozovala (a dám posledních sto tisíc, že stále provozuje) Khanův švýcarský krám s nukleárními technologiemi. Válka mezi Pakem a Indií je stejně nevyhnutelná jako pád eura do naplněné noční nádoby, posthumně po Draghim.

Naším úkolem je držet se Peršanů, to jsou árijci jako my. V manželství Nadera a Simin byste, kdyby vám stála námaha na cestu do kina za to, mohli vidět, že islám tam hraje roli pacifikující primitivy. Něco takového existuje všude. Navíc jsem od šesti let s čechoperšanem kamarádil, brilantně inteligentní a nesmírně veselý kluk. Některá sprostá slova si pamatuji dodnes.

Měli jsme se držet Búšehru a koukat, jak exportovat nějaké ty Temelíny III. generace. Abychom si udrželi kolektivy lidí, kteří znají detailně cestičky vývoje a slepé uličky.
Měli jsme zůstat otevření světu (te'd to naprosto nečasový premiér lepí z kousků, aniž by tomu rozuměl.
11. 09. 2012 | 02:24

Pepa Řepa napsal(a):

Scarabeus
ale válet kuličku Vám docela jde.
Kdo lépe rozumí duši brouka než broukolog?
Válejte dál!
Nejvíc miluji diskutéry, kteří se zmohou pouze na poděkování.
Slepice, když se jí nasype to, co jí chutná, také vděčně zakvoká.
Inu, bystrý to tvor.
Se Scarabeem to je taky tak. Má materiál, z čeho válet kuličku.poděkuje, tak to má být.

Vám poděkování a lásku Vám
kéž znělo by jak zvony
---------------------------------
Občan
Myslím, že by i Prorok netáhl v 7. století na souseda a zůstal v Hidžázu, kdyby nebylo toho prokletého amerického imperialisty z Wall Streetu.
:-)
Z Vás Hovorky-agenta 0011- a podobných mám takový zvláštní pocit.

Že Vám ani tak nevadí islám-jako takový-ani styl života, který je jeho neoddělitelnou součástí, ale to, že wahhábisty z -mně nepochopitelných důvodů-fedruje emerický imperialista a že byste klidně chodil v kaťatech na klokana a Božka v burce, odříkal vesele šahádu kdyby je fedroval soudruh Putin.

Víte, milý Občane, kdybyste měl smysl pro spiritualitu jako šariátník, tak bych to docela pochopil, jako chápu a respektuj Ahmeda, když sesedne vedle Vás z džamala a tluče hlavou o zem.
V Casablance jsem z okna koukal na prodavače, který každý den rozbalil v poledne sadždžádu na pruhu uprostřed dálnice a kašlal na svět okolo.
Je to jeho svět, jeho víra, jeho způsob uctívání.Jeho projev spirituality.

Pokud neexportuje do Horní Dolní svůj celý kmen, svůj stát ve státě, svůj styl života a nedožaduje se žití "po svém" a své jurisdikce je mi to fuk.

Monoteistická náboženství totiž směřují k jednomu středobodu, kterému jedni říkají JHV, jiní Bůh a další Alláh.

Tím to ale končí,
Jinak formují nejen věrouku, ale i běžná ,každodenní život, jsou jako oheň a voda, neslučitelná, nemixovatelná. Přináší jiná poselství.
Vytvářely jiné právní systémy, formovaly odlišné kultury. Jsou to tři různé, vedle sebe jdoucí cesty.
Někdy zajímavé, jindy děsící a brutální.

Nemám nejmenší problém s výroky súfistů nebo lidovým mudroslovím, otázkou je-s jakými konkrétními!!!! výroky

Pokud jsou to výroky vyjadřující všeobecné lidské pocity, je jedno, jestli to je Li-Po nebo Rúmí či Martin Buber.

Co ale s Vámi - Wumlíky a různými vypatlanými aktivisty nové generace?
Starého psa novým kouskům nenaučíš a propalestinský aktivista má mozek poznamenaný častým užíváním perníku. Dosáhl sice dospělosti, je báligh, ale jinak áqil.
Vždycky žasnu nad výroky kovaných atheistů, kteří si myslí, že Jan Hus byl ten "jejich". Bojovník proti církvi, první bolševik.Zvláště letos se jich urodila.
Boží ruka kam se řepa podívá.

Těm, kteří nemají mozek z koksu na šrot:
Koukněte na fotky těch správných chlapečků z Pakostánu, které čekají kaťata na klokana a holčiček v hidžábu, čekatelek na burku a položte si jedinou otázku.

Chcete aby tak strávily život vaše děti, vnuci, pravnuci?
O tom to je-v Evropě-především.
11. 09. 2012 | 07:10

Pepa Řepa napsal(a):

jozef
Víte Jožo, ono to tehdy mělo logiku. Větším nebezpečím byl expandující rudý bolševik se svými raketami a ponorkami.
Tak se vyháněl Red Devil zeleným Málikem, až vymetli Babraky z Kábulu, což Vám zřejmě srdce rvalo.
Ale pak se to nějak zvrtlo. Demokracii do světa islámu nevyexportuješ.
To je obrovský omyl Američanů. Everlasting story.
Přerostlo to přes hlavu.

Proč se nyní vyhání místní čertíci Bertíci-Muammarové, Mubáraci a Baššárové- za pomoci nábožensky přísných Iblísů s Dauhá a Džidy, tomu také nerozumím, řekl bych, že proto, že se nechce posílat vlastní vojáky, tak se oprášili středověcí žoldnéři.

Zkuste se oprat autorky, ta tomu říká "revoluční a nenásilný demokratický boj za svobodu" nebo napište dotaz do White Housu nebo Elysejského paláce a dejte vědět.
Taky by mě to zajímalo.

Tady máte pravdu. Opět se to zvrtlo, zvoralo.

Smrt lumpenpolitice! Kde jen jste to "lumpen" zaslechl?
Že by spolužák hovorky?
Jak se učil?
11. 09. 2012 | 07:59

jozef napsal(a):

To Pepa Repa

Hadam zartujete:
aliancia NWO,aliancia Walll Streetu a wahabhistov akoze exportovala,alebo exportuje niekde na matke Zemi "demokraciu"
,ako tvrdi armada medialnych a politickych existencii?

"Lumpenpolitika" je vyraz velmi slaby, neadekvatny.
Dotycne existencie,nadane schopnostou uplatnovat politiku plasta a dyky,politiku v ustach med,v rukach jed,politiku machiavellisticku, obohatenu o skusenosti goebbelsovske,teda politiku ex definitione "satansku",diabolsky vrazednu,dotycne tragicke existencie v tzv.politickej triede,ale aj medzi tu pritomnymi "amatermi" v diskusiach, si asi neuvedomuju,ale mali by: ich udel bude nevyhnutne podobne tragicky,ako udel ich terajsich obeti!!

Suhlasite?
Alebo nie? Verite v peklo,ci v reinkarnaciu?
11. 09. 2012 | 08:44

Pepa Řepa napsal(a):

jozef
Slečna Hesová a pan Shanaáh říkají, že jde o nenásilný boj za demokracii, revoluční kvas v arabském světě.
Vy jí snad nevěříte?
To snad néééé!!!!

V reinkarnaci nevěřím. jsme tu jen jednou, na chvilku.
Peklo?
Nevím, já tam nebyl, možná Dante. Někdy je na zemi Osvětim a tak.
Spíš než peklo přijde prázdnota, nicota, zapomnění, nula....
Nějak mně nejdou dohromady posmrtná muka s Božím milosrdenstvím.
Ale nevím, jsem jen řepa.
Zkuste teologa.
11. 09. 2012 | 08:53

Bronislav Ostřanský napsal(a):

Vidím, že v diskusi se čile řešil al-Ghazálí. Případným zájemcům, kteří si nechtějí jenom zanadávat na internetu, ale rádi by se s jeho duchovním odkazem obeznámili blíže, vřele doporučuji novinku na českém knižním trhu - viz odkaz níže.

http://www.academia.cz/ghazaliho-vyklenek-svetel.html
11. 09. 2012 | 09:11

modrý edvard napsal(a):

autorka: děkuji za zajímavou reportáž.
11. 09. 2012 | 09:35

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

A je tady Ostřanský. No, ještě že moji kleftové mají prach v suchu.

Poslouchaj, denunciantský blonďáku: KAŽDEJ si tady mohl přečíst Ghazzálího pojednání "O ženách". Normálnímu člověku se z toho udělalo blujno, a kdyby to četla tvoje maminka (ta hodná dáma, co si bez ní ani nevypereš trencle), též by se jí udělalo blujno. A kdyby tušila, že to studuješ se zalíbením, musel by sis ty trencle prát sám.
To, co tam Ghazzálí píše, jsou zakomplexované misogynní patlaniniy.

Ok, ok, možná někde psal i něco jiného, méně nechutného.

A má být? Takový Hitler též nepsal jen o "židovských pijavicích". Určitě (já ho nečetl!) napsal i něco pěkného, třeba o kráse německé krajiny, architektuře předválečné Vídně nebo bábovce a čaji s citrónem.
Pokud by historici začali psát jen o té bábovce a čaji s citrónem, budou z nich "odborníci na nacismus"? Odpověz si sám. A nauč se prát si trencle.
11. 09. 2012 | 09:37

J.Formánek napsal(a):

My tu nechceme odkazy na literaturu, tu si vyhledáváme sami bez problému a bez pomoci "odborníků",

my tu chceme slyšet z úst posvěcených a zaplacených xkrát HODNOCENÍ a SKUTEČNOU ANALÝZU.

Když někdo uvede jméno vlivného muslima frází "duchovní odkaz", tak už tušíme, že se bude uhýbat, lomit v pase, relativizovat a utíkat od toho nejzajímavějšího - druhotného vyšperkování totality primitivních beduínů z Arábie....se skluzem několik set let.

Začínám mít pochyby, zda studium arabistiky nemá fatálnější následky než VUML. I když třeba Jakub Karfík líčil důsledně ty brutální primitivy jako primitivy. Takže to know-how na FF bylo,

a dnes už se jen vědomě a profesionálně lže jakoby za vlády KSA - Komunistické strany Arábie či Království SA.
11. 09. 2012 | 10:01

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa:

"Materiál" zde produkujete Vy.

Nemám vždy momentálně čas, tak jen poděkuji za článek, aby zde nebyl jen "materiál" od Vás a Konvičky.

Pokud si budu chtít s autorkou popovídat, tak to nemusím činit před Vámi a Konvičkou, do party Vám jen momentálně chybí (nick) Čochtan, delší dobu jiný "pistolník".

Mám jinou specializaci, Vám je to ale zbytečné psát, protože máte selektivní paměť.
11. 09. 2012 | 10:40

J.Formánek napsal(a):

Arabisté profesionálové

jsou arabisté, z kterých názor na x banálních položek nedostanete ani párem volů.

Abdikovali na své evropanství i akademické svobody s neuvěřitelnou rychlostí. Jsou zbytkovým průsečíkem "zakázané a povolené v islámu a v PC MC". V reálu nám smí říct méně než muslim, cca tolik co cvičený dhimmi.
11. 09. 2012 | 10:57

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

J.Formánek

Ano. A někdo by jim to měl napsat natvrdo - jsou ZBYTEČNÍ.

Od okamžiku, kdy si všichni přečetli v E. Saidovi, že "orient" mohou zkoumat jen orientálníma očima (= rezignace na evropanství) a nehodnotitelsky (= rezignace na akademické svobody), nemohou naše myšlení rozšířit ani o "ň".
Protože, ruku na srdce, v pozitivních komentářích ke Ghazzálímu, například, nebudou nikdy konkurenceschopní vůči ulemma, kteří toho Ghazzálího studují léta a příslušný kotntext (= islám) sáli s mateřským mlékem.

Ani svou jedinou užitečnou znalost - jazyk - nebudou záhy smět uplatnit, protože arabsky umí stejně dobře zástupy BV křesťanů, případně sekularistů, a množící se řady exmuslimů, a těchto lidí je již dnes v Česku možná víc, než akademickýcn "arabistů", a bude jich přibývat.

Takže "arabista" je v pozici člověka, který nic neumí a to co umí, dělá blbě.

Takovému člověku, pokud tedy nechce k lopatě, zbývá několik málo možností - žebrota, kriminalita, nebo prostituce.
11. 09. 2012 | 11:18

J.Formánek napsal(a):

Set all arabists free!!!

Jedná se o zajateckou komunitu. Já jako indolog mohu kastovní systém kritizovat kdekoliv a kdykoliv. Mohu též citovat stovky indických - moderních i klasických - autorit na toto téma. Pro a proti.

Vedle mě je arabista zajatec zkroucený do kozelce s roubíkem v hubě a balvanem na mozku.
Kouká vyděšen na hrůzu šaríi a snaží se schovat za pár poetických frází, které při šíření islámské totality nehrály nikdy žádnou roli.

Set them free!!! Dneska jsou z nich ex-Evropani ověšení komickými tituly, jejichž platnost musí soustavně a důsledně popírat, aby je čert z koránu nevyvlastnil, nenapadl fyzicky či verbálně nebo neodřízl od programově slabomyslných konferencí a džobů.
11. 09. 2012 | 11:34

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

Bill Warner - Čeho se bojíme: Tajemství staré 1400 let.

Jedna z nejlepších přednášek o islámu a jeho dopadu na naše myšlení a politickou kulturu.

Monstrozní brutalita a bezskurpuloznost islámu v nás už 1400 let pěstuje mentalitu obětí. Bojíme se i domýšlet, co by islámizace znamenala, natož přemýšlet, jak ji zastavit. Tabuizovaná hrozba se promítá do pesimistického pohledu na svět a také do zvlčení politické kultury - nesmíme být agresivní vůči pravému nepříteli, a tak jsme agresívní vůči sobě navzájem.

(Doporučuji shlédnout místní "arabistce" - možná poprvé uslyší, že o islámu lze mluvit smysluplně a přímo)

http://gatesofvienna.blogspot.cz/2012/09/why-we-are-afraid-1400-year-secret.html
11. 09. 2012 | 11:50

Flameri napsal(a):

Zaujímavé je, že ani taký odborník na Ghazaliho a ašarítov ako je p. Ostřanský, prípadne pani Hesová nedokážu odpovedať na jednoduchú otázku, prečo je podľa ašarítskej filozofie akýkoľvek prírodný zákon (berme teraz iba gravitáciu) shirk, čiže pridružovanie k Alahovi?
a súčasne vyvodiť, aké dôsledky má táto filozofia pre vedu a jej praktické aplikácie, prípadne vzdelávanie.
viete, takéto mlčanie ma vedie k vážnym pochybnostiam o odbornosti oboch menovaných.
čím to asi je?
11. 09. 2012 | 11:55

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

Flameri,

Oni by to možná i dokázali, ale to by museli JEDNOU zapojit, do svých "islámských studií", kromě své pokřivené sexuality, i mozek + čest. Toho se bojí, neb by museli by narovnat léta křivenou páteř. Proto - všimni si - volí ostentativní přezíravost, prostřídanou tu-a-tam nějakým neobolševickým denunciantstvím.

Oni zásadně,

1. otevřenou konfliktní diskusi odmítají
2. když už se do nějaké zapletou, buď lžou, nebo užívají nefér triky ("já jsem odborník")
3. kdykoli jsou nachytáni na hruškách, nepřiznají chybu

Já opravdu nevím, co s lidmi, na které normální argumenty neplatí. Na 1. stupni základky by dostali po papuli, ale co s nimi, když jim někdo, asi omylem, přiznal plnoletost a svéprávnost?
11. 09. 2012 | 12:11

J.Formánek napsal(a):

"Duchovní odkaz" Ghazalího tedy neguje všechny naše vědecké obory, v ideální případě zůstanou arabisti úplně sami jako Robinson CRUSOE na svém akademickém ostrůvku s muslimem Pátkem.

To jsou teda výlupkové, ti arabisti. Z toho se jen tak nevyhrabou, když nebudou diskutovat širka.
11. 09. 2012 | 13:15

gaia napsal(a):

a k čemu je takový Ghazalí dobrý?

To je jak ze Starců na chmelu, Filipova hláška

Masaryk, Marx a Seneca - soudružko, jde to dohromady?
11. 09. 2012 | 13:24

tytyty napsal(a):

V tomto blogu je nejdůležitější, co znamená termín SEKULÁRNÍ (z lat. saeculum, věk, tento svět)tedy :
a) světský v protikladu k náboženskému:
sekularismus
sekularizace
b)v astronomii – týkající se dlouhodobých pohybů:
sekulární paralaxa
sekulární rovnice
Příčinnou souvislost mezi astronomií a daným blogem nelze najít, lze ji však vyloučit.
Naproti tomu, vztah mezi sekularismem a současným islámem lze najít: Jsou to protiklady, které se naprosto vylučují.
Příčinnou souvislost mezi mrzkou mzdou a blogem však zcela vyloučit nelze .
11. 09. 2012 | 14:03

tytyty napsal(a):

Hosana. V islámu se blýská na lepší časy.A to tvrdím po přečtení tohoto blogu, jako sekulární katolík, s naprosto "vážnou" tváří.Paní Hesová totiž objevila v Pakistánu „sekulární“ islám.
Viz: ...sekulární Pákistánské muslimské ligy , ...sekulárních muslimů,

Význam termínu: Sekularismus je postoj, spočívající v tom, že státní moc, státní instituce a stát sám mají být nezávislé na náboženství a náboženském uvažování.
Rozšířil se v dobách novověku hlavně v Evropě; nejprve v časech osvícenství, později pak i v 19. a 20. století. Samotný termín sekularismus se však používá až od roku 1846, kdy jej poprvé užil britský spisovatel George Holyoake. Prvními sekulárními zeměmi se staly státy tradičně křesťanské, ve století dvacátém však vyhlásily sekularismus i některé státy s islámem jako dominantním náboženstvím (například Turecko, Persie v době před ISLÁMSKOU revolucí), či jiným NÁBOŽENSTVÍM.
Význam termínu : Sekularizace (z lat. saeculum, "tento věk, svět" a saecularis, světský) znamená zesvětštění, obecně potlačení vlivu náboženství nebo odnáboženštění. Je jedním z důsledků modernizace a racionalizace společnosti. Znaky této tendence nalézáme již v antice, ve středověku a zejména později v období renesance. Sekularizace se týká dogmat a rituálů, ne církve jako instituce samotné. Pojem má také historický a religiózní význam. Odkazuje na zabrání církevní půdy světskými evropskými vládami během 18. a 19. století.
11. 09. 2012 | 14:11

J.Formánek napsal(a):

No jo..........ta sekularizace jen plynule navázala na prastaré dělení světské a církevní moci. To jinde moc nehrozí. Taky na to ten George Holyoake nepotřeboval vojenskou či policejní sílu, jen ten knihtisk.

To v islámu nehrozí, tam je zločinem jakákoliv inovace.
11. 09. 2012 | 15:27

minatomirai napsal(a):

Pro ženu to muselo být zajímavé setkání, škoda, že nedošlo k nějaké diskuzi. Ovšem s tím jste asi počítala, autorko. Mám takový pocit, že bych odcházel z něčeho podobného s tím, že tolik blbců najednou se jen tak nevidí. A litoval bych peněz a času, který nych tomu tomu věnoval.
Jenom na okraj, co je podle vás islámismus? Fundamentální islám? Mám trochu problémy s těmito termíny.
11. 09. 2012 | 15:53

seashepherd napsal(a):

Paní Hesové děkuji za to, že se s námi podělila o své zážitky z Pakistánu.
Je to pro mě další utvrzení v mém názoru, že tito lidé by do Evropy neměli být nikdy vpouštěni.
A že na západní technologie prostě nemají nárok.
Ať si zůstávají dál štastní v rodinném kruhu u bochníku chleba.
A co nejdál od nás.
11. 09. 2012 | 17:46

J.Formánek napsal(a):

S ghazalím a ghazalisty diskutovat nelze. Jsou skoro tak dokonalí jako mohamed. Proto se na ghazalí schůzích pouze eviduje přítomnost. Ex-indové milují exoty ze západu, i to podporuje duchovního vodkaza.

Toho si všiml i Ostřanský, když sepsal svou kulhavou knihu "Dokonalý čelověééék".
11. 09. 2012 | 19:22

Pepa Řepa napsal(a):

Tak jak je to s těmi pakistánskými kaťaty?

Nevěděl by andělíček strážníček slečny Hesové malak pan Ostřanský?
Prahnu po poznání.
A proč je vydávána Pelikánova Zahrada jen po odříkání šahády na ČM? I jistý Eda G. z FF, ač studentkami nazývaný "sňatkový podvodník" nedá a nedá.
Jak se má pak česká řepa vzdělávat?

Děkuji za tip na knihu. Ghazzálího si určitě koupím i když riskuji, že Konvička přestane se mnou komunikovat.

Už vojevůdce Suvorov říkal:
poznej svého protivníka.
Na to by neměl Konvička zapomínat.
A pokud to Suvorov neřekl, tak to určitě říct chtěl, jen to zapomněl vyslovit.

Jinak člověk dopadne jako včera trenér Bílek, který nenastudoval taktiku a myšlení jinak zoufalých Finů a pak od nich dostal kartáč.
12. 09. 2012 | 07:12

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

Kali Mera, Pepo Řepo.

Nevím, jak Konvička, já si Ghazzálího nekoupím - na stole se mi válí "Ideal Muslimmah", Korán, dva propagandistické spisky od Armstrongové, jeden Kropáček - a ta Zahrada. Pod každým zahnojeným hrnkem jedna z těch "hodnot".
Mým kleftům totiž padla do pazourů truhlice s knihami byvšího beje z Tripoli, toho na Morei. Ghazzálího tam měl taky, ale ten shořel v tom požáru, který moji kluci založili - a navíc je vesměs online.
A navíc teď študuju hlavně ekologii motejů, teda co to kecám, ordonanční plány Aliho Paši z Janiny.
12. 09. 2012 | 08:32

buldatra napsal(a):

Inu, každý, kdo ještě nečetl Ghazzálího je naprosto vyřízenej. Zoufalec je to.
Je to stejné, jako by nečetl Ferdu mravence.
12. 09. 2012 | 09:15

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra
až tak?

Kuře Kalimero by nestačilo?
Nebo ta o motýlu Emanuelovi jak uviděl měsíc turecký!
Alí, Alí, to byla vůnička, i maková panemka si šňupla.
https://www.youtube.com/watch?v=vz5bw4EB0FQ
-----------------------------
Nestačilo, já to tušil.
12. 09. 2012 | 09:47

Θεόδωρος Κολοκοτρώνη napsal(a):

Trailer nového nízkorozp. filmu "Mohammed", natočený koptskými exulanty

https://www.youtube.com/watch?v=qmodVun16Q4&feature=youtu.be

Bradatci kvůli tomu blbnou na kvadrát a přepadají konzuláty ... k obrovskému obveselení amerického Zamini, které se jim za to - omlouvá !

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/afrika/islamiste-zavrazdili-diplomata-a-vtrhli-na-zastupitelstvi-usa_245751.html

A mají k tomu tolik humoru, že se stále pokládají za "velmoc". Asi se svými klefty též vyrazíme dělat bordel před nějakou ami-ambasádu, nebo aspoň McDonalda. Je to prý sranda...
12. 09. 2012 | 10:02

seashepherd napsal(a):

adekvátní reakcí na tohle řádění by bylo to, kdyby jsme na západě hromadně začali pálit korán a nechali Matta Groeninga natočit kreslenej seriál o dějinách islámu
12. 09. 2012 | 16:30

no comment napsal(a):

V pákistánském McDonaldu zakázali manželům sedět vedle sebe - rušili "rodinné prostředí podniku".

Islámábád - Restaurace rychlého občerstvení McDonald's se stala tématem sporu ohledně islámské morálky v Pákistánu. Zaměstnanci jedné z poboček McDonaldu v pákistánské finanční metropoli Karáčí totiž nedovolili manželskému páru v restauraci sedět bok po boku, protože tím prý rušili "rodinné prostředí podniku". Píše o tom dnes (12.9.2012) britský deník Daily Telegraph.

Pákistánec Núman Ansárí se v restauraci McDonald's v Karáčí zastavil v sobotu večer se svou manželkou na skleničku dietní Coca-Coly. Posadil se ke stolu a svou ženu objal kolem ramen. Po chvíli přišel jeden ze zaměstnanců a požádal je, aby své místo opustili.
Manželé se tedy společně přesunuli k sousednímu stolu, přitom ale vyšlo najevo, že problémem nebylo obsazení špatného stolu, ale blízkost muže a ženy na veřejnosti.
"Toto je rodinná restaurace. Společné sezení párů je v rozporu s politikou restaurací McDonald's v Pákistánu a ruší rodinnou atmosféru tohoto podniku," řekl jeden ze zaměstnanců restaurace svému hostu, který ho citoval na svém blogu. Dva vedoucí pobočky poté Ansárímu vysvětlili, že nemůže tímto způsobem "narušovat islámské rodinné prostředí" restaurace McDonald's.
12. 09. 2012 | 19:02

Pepa Řepa napsal(a):

Život je kouzelný.
Na začátku dostal broukolog za uši od slečny Hesové a Ostřanského.
Proč?
Má jasno o Ghazzálím aniž jej přečetl!
:-)
No, něco na tom je, ale broukolog nikoho nezabil
----------------------------------------------------------------
Za pár dní nato jsou v Masru demonstrace a v Benghází dokonce vyrabují ambasádu a upálí velvyslance s ochrankou.
Za co?
Za film, který většina neviděla, ale slyšela, že uráží Proroka
3-4 mrtví.

Tak kde jste teď? Hesová, Shanaáh, Ostřanský? Odvážní lidě?
Kde je Vaše statečnost?

Ghazzálí je teměř tisíc let po smrti, fanatické lynče za film nebo karikaturu jsou tady a teď.
12. 09. 2012 | 20:25

Scarabeus napsal(a):

Pepa Řepa:

Blbci se vyskytují jak mezi muslimy, tak mezi křesťany.

Mezi křesťanskými konfesemi, pozorováním(osobním, nejsem sociolog), (zhruba) registruji(v ČR) nejvíce blbců mezi katolíky, navíc jsou v průměru(!), tzn. že jednotlivec se může velmi odchylovat od průměru, nejvíce nesnášenliví a netolerantní ve vztahu k jiným náboženstvím, národům a rasám ...... asi historický pozůstatek(zkušenost) kdy katolíkům vadili i protestanti/evangelíci. V jedné, dokonce křesťanské, oblasti, tzn. v Severním Irsku, náboženský antagonismus mezi katolíky a protestanty byl, z historického pohledu "včera", na úrovni střílení ostrými z obou stran ..... tedy nikoliv "miluj bližního svého".

IRA(katolická) to je teda instituce ve stylu "miluj bližního svého". (ironie)
12. 09. 2012 | 22:46

Pepa Řepa napsal(a):

Scarabeus
Blbců je! I tady.
Ale až nějaký půjde křesťanský dav vymlátit ambasádu a upálít velvyslance za to, že kdosi na druhém konci světa natočil film, který demonstrant ani neviděl a tím urazil Krista -dejte laskavě vědět.
To by museli lynčovat polovinu zdejších mudrců, přesto mě to nechává v klidu, patří to k svobodě vyjadřování.
Je to pestřejší, netotalitní, někdy se i těmi blbostmi pobavím.Na každém pultě je Richard Dawkins a nevšiml jsem si, že by křsťané zabili v Patagonii britského ambasadora.
Usměvná je tedy vaše mantra o netoleranci a nesnášenlivosti v této souvislosti.
:-)!!!!!

Totéž dejte vědět až nějaký judaista vyhodí kdesi mrakodrap s civilisty, aby bylo co nejvíce mrtvých. Pravda-byl tu Goldstein v Chebronu, ale ne vlna organizovaných goldsteinů, magor, jednotliovec.
Pokud naděláte takovou paseku u hlídané ambasády-znám Benghází - tak se zřejmě jedná o dobře organizovanoa akci se slušnou výzbrojí, že?

Bohužel takovým pomáháme k vládě, na Balkáně, v Egyptě, Libyi, Syrii.
Pod dojmem vypatlaných aktivistů, tvrdících, že jde o boj za demokracii.
Máme, co jsme si nadrobili.
Přečtěte si, co psali před rokem a půl a srovnejte s realitou.Zajeďte se dolu podívat.

A stejně tak je to se sůfisty, mnohdy excelentními mysliteli z doby, kdy byl islám ovlivněn řeckou filosofii.
Nic proti jejich myšlenkámm, rád je čtu.

Pokud ale někteří arabisté zbaběle mlčí o negativních stránkách SOUČASNÉHO islámu a zdúrazňují pouze tu jeho lepší stránku-nota bene tisíc let starou!!!!!!- jde o pouhopouhou manipulaci, až příliš připomínají hlásání o kolosální úspěších tábora socialismu.
To přirozeně vyvolává reakci-někdy militantní-z druhé strany. Odmítání všeho, co islámem zavání, i kultury- a schytají to realisticky uvažující arabisté jako Zdeněk Muller nebo Kropáček.

Účelem aktivistů je navodit atmosféru, že jde o "obohacení".
Jaký je rozdíl mezi komunistickým svazákem a proislámským aktivistou?

Libyjec, který se bude dožadovat asylu bude mít o Ghazzálího světlech méně ponětí než Vy nebo já, ale jakmile zaslechne v pátek od imáma, že kdosi na druhém konci planety urazil Proroka -je vymalováno krví.Zažil jsem pár obdobných.
Navíc je máte na vlastním hřišti. Netoužím vidět aššúrá v Poděbradech, jednou mně to stačilo. O demonstracích a davové psychoze pod vlivem kázání duchovních nemluvě.

Ale obávám se, že to nejste Vy-neustále opakující jakousi mantru o čochtanech-pochopit.
Glosa o IRA je srovnatelná s komunistickou.....a Vy zase mučíte černoochy.
To ospravedlňuje mlčení proti takovým událostem v Benghází?
Nějak to máte v krvi, aniž si to uvědomujete.

Ale hurá zítra do boje za plotýnky paní Tymošenkové, má přece právo utratit zdefraudované miliony.
A pak načít tu, o českých tunelářích.
13. 09. 2012 | 07:51

seashepherd napsal(a):

Křestani museli mezi sebou válčit tak dlouho, až už "nemohli dál". Teprve potom dostali rozum a pokusili se domluvit a "tolerovat se".
Muslimové se to pravděpodobně taky nijak jinak nenaučí.

Pepa Řepa
Dost by mě zajímalo, proč se pomáhá těm, co jsi jmenoval, se dostat k moci. Chtěl bych věřit tomu, že to má aspon nekdo na západě promyšlené a že to je třeba v něčem smysluplná strategie. (např. že to připraví Iran o spojence (Assada), nebo že to pro "džihádisty" vytvoří náhradní bojiště místo Afghánistánu a Iráku, odkud se "NATO" stahuje. a že tak aspon nebudou (zatím) otravovat jinde) (nebo že tímto snad umožní vznik i jiné opozice, než té protizápadní-islamistické). (a nebo ze se aspon jednoznačně islamistická společnost bude "přijatelněji" bombardovat :-)
14. 09. 2012 | 21:39

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy