Jak z egyptské patové situace

28. 11. 2012 | 13:11
Přečteno 3944 krát
Změny v Egyptě postupují přinejmenším chaoticky. Egypt neudělal tlustou čáru za minulostí a spíše než k zavádění nových politických pravidel dochází k ne příliš čistému boji o upevnění pozic nových elit proti setrvačnostem na různých úrovních moci. Svým posledním krokem teď prezident Mursí vyvolal největší masovou mobilizaci od revoluce.

S postupem egyptské transformace je stále zřejmější, že volby samotné zemi nezmění, jako spíše to, kdo bude schopen vykonávat reálnou moc. Už dva měsíce po revoluci byly v referendu přijaté změny ústavy doplněny armádním dekretem, o kterém se nehlasovalo a ani nediskutovalo. Po volbách do Národního shromáždění rozpustily na politickou objednávku nový parlament soudy. Mezi oběma koly prezidentských voleb vydala armáda další dekret, v němž omezila moc nového prezidenta na minimum. I když volby potom nechaly vyhrát kandidáta islamistů, vypadalo to, že se armáda moci nevzdá. O moc se dělily tři skupiny: armáda, islamisté ve volených institucích a soudy. Teprve poslední protesty do rovnice vnesly opět veřejnost a otázku nezávislosti institucí.

První dekrety: kritický souhlas
Potom se vládnutí dekretem ujal nový prezident. Do té doby nevýrazný Mohammed Mursí se ukázal jako člověk, který se nebojí konfrontace, a ukazuje se čím dál tím víc i jako politik, který se do konfrontací přímo vrhá.

V polovině srpna vzal útokem vládnoucí armádu. Potřeboval pro to však dvě věci: podporu alespoň části generálů a politickou legitimitu pro to, aby sám sobě přiřkl velmi koncentrovanou moc. První získal slibem, že ponechá armádě v ústavě její dosavadní privilegia a nebude se snažit o civilní dohled např. nad jejím rozpočtem. Druhé získal tvrdým zásahem po bezpečnostním incidentu na Sinaji.

Když nechal prezident Mursí penzionovat vedoucí generály a přisoudil legislativní moc svému úřadu, jeho nečekaný tah byl obecně přivítán. Hlavní porevoluční konflikt mezi islamisty a armádou se zdál tímto vynuceným kompromisem zažehnán. Kritiku koncentrace moci, která se okamžitě ozvala, do jisté míry dokázal udržet v míře poměrně rozumným chováním a odvoláním na svou demokratickou legitimitu. Svůj tah na konsensuální změny prokázal do jisté míry nominacemi do vlády, kde vedle několika islamistů sedí i lidé z vlády předchozí a technokraté, a jmenováním známého reformního soudce za vicepremiéra.

Potom se ovšem rozběhl nešťastný ústavní proces, ovládaný islamisty a doprovázený handrkováním hlavně o roli islámu. Proces je neustále ohrožován jak odchody těch několika málo křesťanů a liberálů z ústavního výboru, kteří jinak než touto hrozbou nemohou prosazovat liberální pozice, tak tvrdými postoji salafistů a v neposlední řadě soudním procesem, který má rozhodnout o legalitě ústavního výboru.

Otázka legality ústavního shromáždění byla vznesena spolu se spory o legalitu voleb, které vyústily v rozpuštění parlamentu, který ústavní výbor těsně před svým rozpuštěním v červenci jmenoval. Ústavní výbor má malou legitimitu, je z většiny obsazen islamisty. Příslušný správní soud přehodil po dlouhém váhání rozhodnutí o legalitě ústavního shromáždění soudu ústavnímu, právě tomu, který parlament rozpustil. Ústava tedy musí být napsána ještě před jeho rozhodnutím, jinak hrozí, že celý proces se zastaví.

Liberálové vnímali soudní hrozbu jako něco, co by mohlo islamisty pohnout ke kompromisům; oficiální jednání s islamisty však neprobíhají. Liberálové kritizují samotný proces a volají po reprezentativnějším ústavním výboru. Šance na takové rozuzlení jsou však malé. Liberální pravice, sekularisté a levice navíc dosud nebyli schopní zaujmout jednotný postoj. Sice se pomalu tvoří jisté koalice, ale spíše v optice voleb, které mají následovat přijetí ústavy.

Ústava však hotová není, práce je ztěžována hádkami kolem role náboženství. Eventuální rozpuštění by kredibilitu procesu pravděpodobně ještě víc poškodilo, nový výbor by totiž stejně jmenoval přímo prezident. Že se Mursí proti soudu, který má v této chvíli naprosto mimořádnou moc, postavil, a hrozící patovou situaci takto neobratně vyřešil, není překvapující.

Politizace institucí
Mursí evidentně našel způsob, jak se hrozbě zastavení procesu ústavním soudem vyhnout: dekret, který tentokrát vzal ztečí justici. Prohlásil se za autoritu nadřazenou nad soudy (dočasnou, jak později vysvětlil) a rozhodl, že ani Ústavodárné shromážděni nesmí být rozpuštěno a že má další dva měsíce na práci. Dalším bodem v dekretu si však přiřkl pravomoc „bránit revoluci“ jakýmikoli prostředky, což silně připomíná vágnost stanného práva, které policii dovoluje překračovat zákon ve jménu národní bezpečnosti.

Tentokrát si legitimitu opatřil díky nakonec úspěšnému zprostředkování příměří mezi Izraelem a Hamásem, které zastavilo násilí v Gaze. Problém je ten, že příměří mělo být pouze první šancí pro jednání ohledně ukončení blokády Gazy a záruk bezpečnosti ze strany Hamásu. Pokud se tato jednání neuskuteční, i příměří vezme brzy za své. Když vidíme, jaké kroky Mursí skrze příměří zvažoval, je na místě skepse k výsledku zahraniční politiky, instrumentalizované pro domácí účely.

Mursí se evidentně rozhodl úspěch venku ihned proměnit v posílení pozic uvnitř Egypta. A to skrze dokonalé zrušení dělby moci, což je samozřejmě definice diktatury. Dělba moci byla striktně bráno porušena od revoluce, od dne, kdy armáda a potom prezident „převzali“ legislativní pravomoc. Jedinou protiváhou této exekutivně-legislativní supermoci byly soudy. Ovšem soudy, jakkoli jsou to instituce s vlastní tradicí a i jistou profesní autonomií, také hrály politickou hru: někdy pro-revoluční, někdy proti-islamistickou.

Soudy rozhodly o rozpuštění Mubárakovy vládnoucí strany, státní bezpečnosti a místních zastupitelstev, ale také odsuzují herce za rouhání a soudí cizí nevládky za protistátní činnost. Především však v červenci rozpustily parlament podle armádní zakázky a stále se hovoří možnosti prohlásit Muslimské bratrstvo za ilegální (legální statut nemělo od Násira).

Islamisté je vnímají jako nepřátele islamistů a revoluce, což v jejich očích potvrdily velmi mírné rozsudky v Mubárakově kauze a zrušení obžaloby policistů, žalovaných za zodpovědnost pro zabití během revoluce. Když Mursí zodpovědného (a zkorumpovaného) státního zástupce v létě poprvé „odvolal“, na což samozřejmě neměl právo, soud ho rychle a doslova „uzemnil“. Mursí ho teď vyhodil dekretem, na jeho místo dosadil revolučního státního zástupce a naordinoval znovuotevření Mubárakova soudu.

Arogance moci a minimum povědomí o nezávislosti justice a principech procesního práva u Mursího připomínají čím dál více předchozího prezidenta. Pod tlakem soudů Mursí sice prohlásil, že intervenci proti justici neplánuje, ale otázkou je, zda je připraven k dalším, ještě vážnějším krokům, než k těm dosavadním, např. k násilnému potlačení protestů.

Čí revoluční legitimita?
Je vůbec možné, aby si poměrně nově zvolený prezident takto neohrabaně přisvojoval moc? V situaci, ve které za ním stojí „mlčící většina“ a proti němu roztříštěná opozice, to možné je. Zdá se však, je opozici svým krokem alespoň na chvíli spojil.

Legitimitu zvenčí si Mursí zajistil v Gaze. USA ani Evropa se Egypt, ovládaný armádou a potom prezidentem, neodvažovaly přímo kritizovat za porušování lidských práv; a teď, když ho potřebují v Gaze, Mursímu asi projde i nedávno dojednaná půjčka u MMF, tedy poslední velká páka na egyptskou vládu.

Vůči Egypťanům se Mursí obhajuje legitimitou revoluční : vše dělá jen proto, aby proti odporu starých struktur revoluci a jím do velké míry ovládaný ústavní proces zachránil a po přijetí ústavy se jí podrobí. To poslední je pravděpodobné, a je nutné dodat, že návrh ústavy prezidentskou pravomoc oproti minulosti podstatně omezuje. Na druhou stranu návrh ústavy zavádí do určité míry do práva islám a neodráží požadavky liberální menšiny jako je např. rovnoprávnost pohlaví.

V zásadě zní obrana revoluce ze strany moci samozřejmě hluše. Revoluční legitimitu má pouze u svých příznivců. Mladí revolucionáři a celý liberální tábor od pátku protestují proti nepřístojné uzurpaci moci. Revolucionáři jsou v ulicích již druhý týden. Připomínají si černý podzim 2011, ve kterém během pěti týdnů přesně před rokem byly v pouličních bojích s policií zabity desítky lidí. Demonstrovali tehdy proti vládě armády, která odmítala předat moc civilní vládě. Teď se scházejí s dalšími částmi společnosti v odporu proti opětovné centralizaci moci v prezidentském paláci nejen revolucionáři a fotbaloví ultras, ale i levice, liberálové a také zástupci tisku a justice.

Ani minulý rok na podzim nikdo nečekal protesty. Revoluce se již utišila, očekávání opadla a pokračoval každodenní boj o přežití. O to méně se čekala politická mobilizace tento rok. Podobně jako loni se však projevuje nahromaděná frustrace. Egyptská vláda nepřijala od revoluce jediné důležité rozhodnutí pro zlepšení sociální situace, reformy se nekonají, ústavní změny neprobíhají konsensuálně, jak by měly, volby přinášejí jen nečekané zvraty. Dekret, který vnímají jako pokus o obnovení diktatury ovšem jak se zdá byl poslední kapkou.

Egypťané tvrdí, že největším výdobytkem revoluce je svoboda a znovu nalezená schopnost protestu, a že se jakýkoliv pokus o vládnutí starými metodami setká s masivním protestem. Mursímu se dekretem už teď podařilo obnovit masové demonstrace a dát jim zapravdu. Na úterní demonstraci v Káhiře bylo od revoluce nevídaných 200 000 demonstrantů. Na jednu stranu je obdivuhodné, že Egypťané jsou opravdu schopni reagovat na pokusy o koncentraci moci. Jako u každé masové mobilizace a eskalace protestů ale bohužel není nikdy jasné, zda přispěje k řešení či naopak situaci přitíží. Záležet bude na tom, zda se bude protestovat za nezávislost a legalitu institucí, či pouze proti Mursímu a islamistům.

Otázka institucí

Podle vyjádření opozice je již teď pravděpodobné, že to, co chtěl prezident zachraňovat dekretem, možná už zhatil. Ústavní proces teď možná ztratí poslední zbytky liberálů a tedy i legitimity. Pokud Klub soudců začne opravdu stávkovat, bude to mít další vážné důsledky. Na rozdíl od nejednotné opozice a málo početných demonstrujících revolucionářů jsou soudy organizovaná státní instituce, která se cítí být ohrožena jako celek, nechová pro-islamistické sympatie a je schopná svým jednáním paralyzovat chod státních institucí.

Mursí buďto ustoupí, či alespoň silně omezí svá prohlášení (což již částečně udělal), nebo použije svých nových prerogativ a povolá na svou obranu armádu a skupiny islamistů, kteří se v posledních měsících stále častěji násilně střetávají s revolucionáři. Za polarizaci nejsou zodpovědní pouze islamisté. Některé slogany, které zazněly na Tahríru, jako "Odejdi!" a "Dolů s vládou vůdce (islamistů)!", bohužel nedělají rozdíl mezi mezi legitimními protesty proti kumulaci moci a mezi nepřátelstvím vůči islamistům.

Hrozí tedy ještě hlubší rozdělení společnosti a násilná obrana „vlastního tábora“ proti všem ostatním, situace, které může vláda využít se sloganem o národní bezpečnosti. Nebo se naopak může vyvinout fronta na obranu institucí a jejich neutrální pozice (soudů, ale i ústavy). Právě posílení institucí, reformy a férový rámec demokratické hry by měly být ty úplně základní výdobytky revoluce, nikoliv změna muže u kormidla. Jestli vláda násilně zasáhne, šance bude zmařena; pokud přistoupí na vyjednávání se zástupci justice, tisku a opozice, může mobilizace vyústit ve vyřešení patové situace, do které se Egypt pomalu propadá.Psáno pro Deník Referendum.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Tam to nedopadne dobře......
28. 11. 2012 | 13:37

Yosif K napsal(a):

Islamismus je institualizovana nabozenska diktatura.

Jedine co je na soucasne egyptske situaci positivni je ze Mursi nedostal celych 80% jako komanci v CSSR v kvetnu 1948 a ze liberalove JESTE mohopu poradat nejake demosky - ZATIM. Co dneska neni, muze zitra byt......

Jinak co svet svetem stoji - islam se demokracii nijak moc neszil - i v tzv "liberlani Malaysii" se vice a vice prosazuje shariatske pravo a otevrena INSTITUCIALIZOVANA diskriminace nemuslimu. Tzv "positivni diskrimanace muslimu" je samopohanejici se stroj - cim dele pusobi, tim mene se muslimsti studenti musi ucit, a tim vice positivni dokriminaci potrebuji.
28. 11. 2012 | 13:41

Maximus napsal(a):

Ještě dodatek.)
V zaměstnání mé přítelkyně nastoupila na delší brigádu vzdělaná mladá dáma, dcera Češky, co si vzala za manžela Syřana. Vyrůstala v Sýrii od 8-mi let a po 12-ti letech a sem byla odvezena dokud tamní válka neskončí. Hovoří velmi slušně česky. Má spojení se Sýrií a už přišla o spoustu svých známých a příbuzných, kteří zahynuli ve válce. Nemáme vlůbec představu o tom jaká tam musí být hrůza. Zkusme se zeptat, kdo za celou arabskou válkou vč. Sýrie stojí a kdo to vše financuje? Ale eraději budu držet hubu a krok!
28. 11. 2012 | 13:44

Xury napsal(a):

Pro Maxima:
nám je jasné, že chcete říci: že to jsou cia,mossad a vrazi z vólstrýtu.
28. 11. 2012 | 14:17

český maloměšťák napsal(a):

"...Na rozdíl od nejednotné opozice a málo početných demonstrujících revolucionářů jsou soudy organizovaná státní instituce, která se cítí být ohrožena jako celek, nechová pro-islamistické sympatie..."

http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-58842480-za-nevinnost-muslimu-dostali-tvurci-trest-smrti

Měla byste si to tedy, pamí Hesová, opravit...navrhuji :

"....je soudnictví coby celek a organizovaná státní instituce ohroženo a nechová pro-islamické sympatie..."

Mějte se.
28. 11. 2012 | 14:23

Sladký napsal(a):

Xury- další nemilé překvapení. Kolik že je vám let? A co se vám v poslední době přihodilo? Nějaké trauma?
28. 11. 2012 | 14:39

Xury napsal(a):

Pro Sladkého:
žádné trauma. Jen mě u Maxima ta jeho paranoia trochu vadí, protože si myslím, že se s ním dá zpravidla rozumně diskutovat. Jen na téma celosvětového spiknutí je totálně umanutý. Což si myslím, že je v jeho případě škoda.
28. 11. 2012 | 14:42

kokoshka napsal(a):

Xury:
Proč Vam vadi paranoia Maksimky?Jste snad jeho matka,otec,žena nebo švagr?
Nemužete se oprostit od rušivych elementu podle fen-šuj a napsat nam neco co dava smysl bez iluminatu a zlodeju sionistu?
28. 11. 2012 | 15:21

kokoshka napsal(a):

Ohledne teorii spiknuti,inu dalši pacient prosim...Kdyby se sešlo 100 bilderbergu na poradu "Jak ješte prohloubit vladu nad svetem "task se stane co?
50 z nich budou volat po vetšim represivnim aparatu
49 z nich budou volat po vetšim počtu tajnych agentu a lobbistu jako mekke sily
Jenom jeden se zepta:Panove,vite kde je tady nejaka trafika?

Čim vetši počet spiklencu tim vetši vznikaji vnitřni rozpory a rozkol,za par dnu v jedne zasedačce se neshodnou ani na tom jake je dneska počasi.
V tom lidskem faktoru je nejvetši slabina teorii spiknuti'
28. 11. 2012 | 15:29

MartinO napsal(a):

Maximus:
Některá z 13 nejmocnějších rodin na příkaz anglické královny?
28. 11. 2012 | 15:31

buldatra napsal(a):

kokoshka napsal(a):
Ohledne teorii spiknuti,inu dalši pacient prosim...Kdyby se sešlo 100 bilderbergu na poradu "Jak ješte prohloubit vladu nad svetem "task se stane co?
50 z nich budou volat po vetšim represivnim aparatu
49 z nich budou volat po vetšim počtu tajnych agentu a lobbistu jako mekke sily...

až potud souhlasím.
Ale ten jeden se na nic nezeptá, natož tak na trafiku.
Páč usne.
Hádejte, kterej to je.
28. 11. 2012 | 15:33

buldatra napsal(a):

Paní Hesová to napsala opět moc hezky, procítěně.
Třeba takový to na úvod:
...Změny v Egyptě postupují přinejmenším chaoticky. Egypt neudělal tlustou čáru za minulostí a spíše než k zavádění nových politických pravidel dochází k ne příliš čistému boji o upevnění pozic nových elit proti setrvačnostem na různých úrovních moci...Fakt hezky napsáno.

Ale to my víme, už jsme si také všimli.
Překvapená, potažmo rozčarovaná z toho je asi jen paní autorka.
Klid.
Stejně nakonec zvítězí Islám.
Páč středověk nekončí.
28. 11. 2012 | 15:42

kokoshka napsal(a):

buldatra:
Co se smejete?
V Praze jsem zahledl reklamni billboard na pana knižete,kandidat na prezidenta-Usmevavavy dedeček v obkličeni novinařu,a ted slogan:NEUHNU S CESTY!
Jasne že neuhne,bude spat jako špalek,ostatni ho budou muset obchazet podel zdi!
28. 11. 2012 | 15:48

kokoshka napsal(a):

Tušim že pani Hesova je velmi impozantni mlada dama ktera zahodila okovy kterymi ji chteli svazat nikoliv Prorok ale hlavne vlastni rodina i vdečne spoluobčany,odjela do prohnile dekadentni entropy plne neveřicich psu aby občas mohla vyrazit na diskoteku,nenosit burku a přoiležitostne zasexovat bez toho aby ji nekdo ukamenoval,to je odvažne a chvalyhodne...Ničmene"jsme jedne krve,ty a ja(c)"krev neni voda,ona je spravna muslimka a cti odkaz Allachuv,to je spravne bez ironii pro jeji krevni skupinu,ale ted to zklamani z revoluce...ta frustrace nesplnene nadeji že každa arabska nebo muslimska žena muže zajit na diskoteku,nenosit burku a přiležitostne zasexovat bez toho aby ji nekdo ukamenoval...chce aby jeji sestry mohli se mit tak dobre jak ona tady ale co nejde,chudak holka,tady konči svet iluzi,do našeho sveta nepatři a ve svem je hřišna a nečista,jak s toho ven?
28. 11. 2012 | 16:04

Kelt napsal(a):

Čtěte bibli,tam to všechno je..jak zpíval Jan Werich.

Spíše bych ale doporučoval S.P.Huntingtona-"Střet civilizací".
28. 11. 2012 | 17:02

bohorodičko, vyžeň putina napsal(a):

já si myslim, že se tady jedná o obchod. mursí nebude okatě podporovat soudruhy teroristy z hamasu v jihadu proti izraeli a obama se bude dívat jiným směrem, když bude islamský fanatik mursí zavadět v egyptě šariju. něco za něco.
28. 11. 2012 | 18:30

Pepa Řepa napsal(a):

buldatra napsal(a):
Ale to my víme, už jsme si také všimli.
Překvapená, potažmo rozčarovaná z toho je asi jen paní autorka.
........................
Asi tak.
její předmluva k al-Ghazzálímu je opravdu brilantní, ale tyhle dámy když se zvednou od svého bádání a přijdou na náměstí plné lidí, jsou jaksi desorientované.
Proto asi starý pan Kropáček nikdy nebyl, není a nebude politickým komentátorem.
Má rozum.
Je to trochu jako s Hořejším. Excelentní u své kádinky, ale když se vydal na své výlety pana Broučka......darmo mluvit.
28. 11. 2012 | 18:59

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa:
"Je to trochu jako s Hořejším. Excelentní u své kádinky, ale když se vydal na své výlety pana Broučka......darmo mluvit."
****************************************************************
Nevím...
Vytiskl jsem si jeho dva roky starou a inovovanou "oslavu" výdoblitků našeho reálného kapitalismu.

Rozdal několika kamarádům velmi odlišného politického zaměření.
Nikdo neřekl, že je to blbé. Kruté, to ano.

Vy jste specialista na určitý výsek světa, který podáváte poměrně realisticky a věrně, protože máte svou hrdost odborníka.

V ostatních oblastech jste naopak často propagandista a "emocionální snajper". jak říkával Plzák.
Cíleně se snažíte myslet ve velmi úzkém ideologickém kontextu.
Je to zábavnější, člověk se odreaguje, uvolní, nemusí tolik myslet. Může si zařádit. Popravdě - když jsem objevil tento prostor, měl jsem podobné ambice.

Dnes se snažím hledat otázky (a tu a tam i odpovědi) od ultralevice po ultrapravici, i když je to občas lovení v kanále.

Ale hlavně objevuji nečekané kontexty u lidí, kteří hledají nestandartní souvislosti napříč obory.
Štvou mě naopak specialisté, kteří se snaží cílevědomě oblbovat laické publikum v oboru, ve kterém jsou experti.

Hořejší POCHOPITELNĚ dost často zabrousí do oblasti, v níž není expert. Ale jeho rozhled i přesnost vidění světa jako celku je pravděpodobně méně deformované než Vaše či moje.

Každého nadprůměrně inteligentního člověka, který se dnes snaží o syntézu, o celostní pohled, bychom měli oprašovat a být tolerantní i k nevyhnutelným občasným volovinám, úletům či zjednodušením.

A odpusť nám naše voloviny,
jakož i my odpouštíme našim straníkům.
:-)
28. 11. 2012 | 20:24

Čochtan napsal(a):

Egypt je v průseru, a ten průser se jmenuje islám. Země s úzkým úrodným pruhem země, bez nafty, bez významného průmyslu, a hlavně během 20 let se zdvojnásobí obyvatelstvo. Jeho finance stojí na třech nohách. Suez, finanční podpora z USA a turismus. Vítězství islamistů tuto třetí nohu právě podřezává.
28. 11. 2012 | 20:50

hovorka11 napsal(a):

Amici s NATO jsou hlavním důvodem rozšiřování radikálního sunnitského bombového islamismu směřujícího do Evropy a to i v Egyptě.
V Sýrii jsou vyzbrojováni islamisté a cvičeni západem. Dá se očekávat, že soudruzi islamisté jsou zdraveni vůdci z NATO přátelsky Alláh ak akbar.

Děsivé video, které ukazuje řádění v pohraničních oblastech:

https://www.youtube.com/watch?v=05Ppn3RXiY8&feature=related

Mám podezření, že tanky T72 s přídavným pancéřováním a obrněná vozidla islamistů pocházejí z ČR. Američané si u nás nechají repasovat těžkou vojenskou techniku na "cvičební účely". Jelikož se jedná o desítky tanků a OT vozidel, tak to považuji za absolutní nesmysl...
28. 11. 2012 | 21:28

argun napsal(a):

Jáchym

"Každého nadprůměrně inteligentního člověka, který se dnes snaží o syntézu, o celostní pohled, bychom měli oprašovat a být tolerantní i k nevyhnutelným občasným volovinám, úletům či zjednodušením."

Nadprůměrná inteligence že je omluvenkou pro voloviny? To by mě nenapadlo... Vskutku neotřelá myšlenka. Já jsem si až doteď myslel, že nadprůměrná inteligence je naopak závazek a odpovědnost volovin se vystříhat... Mě je IQ jakéhokoli autora srdečně ukradené. Hlavně když nepíše voloviny.

Ten Hořejšího článek ovšem volovina je. Vykalkulovaný populismus pro wohnouty. Každý se zakucká nadšením, jak to pampresor trefil... Už si ho nepřečtě podruhé, aby mu došlo, že netrefil vůbec nic. Podobné poudačky lze sepsat pro jakýkoli stát či režim.

Překvapujete mě čím dál tím víc.
29. 11. 2012 | 01:34

Pepa Řepa napsal(a):

argun
taky si to myslím, i když mám svým způsobem pana Hořejšího rád. Není to zlý člověk, do té kategorie řadím i autorku, na takovou předmluvu musí být hluboké znalosti, jazyka, islámu i historie súfismu. Na to nemám.

Ale je tam-podle mého názoru-hluboká naivita, neschopnost posoudit střízlivě situaci, odtrženost od života, alergie na kritiku slabých míst islámu, vydávání vzorku kamarádů za obraz celé společnosti, zlehčování a omlouvání fundamentalistů z Ikhwánu...etc etc.
Prostě poněkud mimo realitu.Porovnejte s články -z deníku demokratické revolucionářky-před rokem

Ale tak to chodí. Znáte někoho, kdo by se pouštěl do filosofického bádání nuancí súfistů a přitom si zachoval nadhled komentátora?
Bratr Wěnczeslaus byl někdy jako malé dítě, ale když to Jáchymovi konvenuje, proč mu brát fatu morganu. Příznivci barona Prášila tak rádi slyší orientální pohádky Šahrazád.Arabský svět nezná dělení na levici a pravici v evropském pojetí.

Po dvou letech je možno zhodnotit situaci t.zv. arabského jara.
Jsou dvě možnosti.

1. Jde o předem připravenou akci, jejímž cílem je destabilizovat region,změnit vládnoucí struktury.
1.a tvrdí,že jde o americko - katarsko-saudské spiknutí.
1.b tvrdí, že to je ďábelský plán skrytého imáma Baracka Husseina jak islamizovat svět
1.c wumlíci typu Občana, Maxíka ...tvrdí, že jde o spiknutí pejzatých, což snad nemá ani cenu komentovat, nechápu co by z toho měli, když by radikalizovali sousedy, s kterými mají v 2 případech mírovou smlouvu. To jsou teorie typu kolosálních objevů, že AH byl Žid.
Takovou vypatlanost netřeba komentovat.

2. Hluboká naivita a neznalost místní situace, tedy že se "revoluční kvas"! vymknul kontrole, směřuje k islámskému fundamentalismu.
Což je vidět na zděšení, kam se situace dostala v Egyptě, Libyi a směřuje i v dalších zemích. Ono vymítání nábožensky vlažnějších diktátorů typu Mubáraka. Mojmíra nebo Assáda za pomoci wahhabistického čerta a najmutých profesionálních globálních džihádistů-což nepochybně existuje- může způsobit stejnou situaci jako u Talibánu, kde byl prioritním nepřítelem-tehdy silný a expandující-Ivan.

Ale kdo tento dojem, že jde o hlubokou touhu islámské společnosti vyvolal, než právě aktivisté a "poradců" typu autorky a pana Shanaáh?
Takových je i jinde, čeští to nevytrhnou.
Neustálé omlouvání fundamentalistů, nekritičnost k tabu islámu-přemnožení, zavírání očí nad naprosto nepřijatelnými aspekty islámu, jakými je třeba včerejší vyhlášení trestu smrti nad autory filmu "Nevinnost muslimů"?
Můžete si myslet o "kvalitě" filmu nebo Rushdieho Satanských veršů své, ale jak můžete přejít trest smrti, pravda pouze deklarativní za to, že kdosi natočí film, který Vám nekonvenuje?

To není exces! Stejně se zamlčují tři deklarace lidských práv muslimského světa, přijaté po deklaraci OSN.
Ano, to tam je a vychází to ze základů islámu.Je to součást tradice.

Pokud jde o Egypt, pochybovat, že se Mursí šéf Muslimského bratrstva vydá toto cestou, mohla jen aktivista ducha mdlého. Nebezpečné je zvláště ovládnutí armády, ta udržovala rovnováhu v Turecku i v Egyptě.Jakmile tyto dva prvky spojíte, tedy náboženský fundamentalismus a vlažnější oficíry-i ti jsou praktikující muslimové, nikdy nebude ovládat armádu kopt- máte zaděláno na obdobný malér jako v Iránu.
Vytvoří se gardy a potáhne na Žida.

To, že potkáte v Alexandrii nebo Cairu pár milých a vstřícných chlapíků na věci nic nemění. Ne každý Helmut byl příznivcem Dolfika.
29. 11. 2012 | 07:40

Pepa Řepa napsal(a):

argun
zajímal by mě pohled Syřanek, kamarádek na "revoluční kvas" v Syrii. S udáním z jakých vrstev, náboženských skupin i měst pocházejí. Znám tady dva, slyšel jsem dva výklady naprosto odlišné. Třetí dodal komunista na zdejším blogu.
Tam je to opravdu nečitelný Babylon, svým způsobem si Assád zadělal bratrstvím s Peršanem na obdobný malér jako Muammar v Libyi-netřeba si je idealizovat-ale pomůže si západní civilizace, když tam povládne odnož Muslimského bratrstva, pravda, poněkud jiná než v Egyptě.

A ještě k Egyptu. Existuje vůbec režim, který by dokázal naplnit představy části demonstrantů a odstranit hosp. problémy přemnožené země?
29. 11. 2012 | 07:51

Pepa Řepa napsal(a):

Ale kdo tento dojem, že jde o hlubokou touhu islámské společnosti PO ZÁPADNÍ DEMOKRACII vyvolal, než právě aktivisté a "poradců" typu autorky a pana Shanaáh?

Pardon, to vypadlo.
Mějte se.
29. 11. 2012 | 07:54

Stalker napsal(a):

Jo argun, některým zbývá jenom jedině, nechat si říkat krásná helena nebo Marcus Tullius Cicero, nadprůměrně hen ten ligenty
:-)
29. 11. 2012 | 08:25

Maximus napsal(a):

Orangutan Pepan Řepan propan butan, napsal:

1.c wumlíci typu Občana, Maxíka ...tvrdí, že jde o spiknutí pejzatých, což snad nemá ani cenu komentovat, nechápu co by z toho měli, když by radikalizovali sousedy, s kterými mají v 2 případech mírovou smlouvu. To jsou teorie typu kolosálních objevů, že AH byl Žid.
Takovou vypatlanost netřeba komentovat.

Hele Roubíček, zase začínáš, ono ti to leží v žaludku, že? Jestli pak víš kdo bojoval třeba proti diktátorovi Kaddáfímu v Libyi? A kdo bojuje spolu s najmutou verbeží (kterou rychle západ uznává za legitimní)v Sýrii? Nejsou tam náhodou stejní lidé? A nepředcházelo tomu Kosovo i s praktickým uznáním islámu jako spojence od USA? Neměli kdysi Turci nápad pořídit si Janičáře, kdy vlastně malí odvlečení synkové z Čech a Moravy po výcviku bojovali proti svým lidem a sakra dobře?! Neměl v USA někdo podobný nápad a nenapsal scénář tohoto typu? Ano, vyčíhli si, že je tam jaksi přemnoženo a velká nespokojenost, jejich vládci byli a jsou kradači a tak stačilo trochu poštvat arabský lid. A lid poslechl, ostatní už známe. Ještě by sis měl zjistit, kdo vyzbrojil a vyzbrojuje povstalce a z jakých fondů.

S tím VUMLem jsi to přehnal, spíše si chodil do VUMLu s Přemkem Sobotkou, že? Ten tam měl prý dobré výsledky!

Hezký den Pepíku jako od Stejskala!
29. 11. 2012 | 08:27

scallop napsal(a):

argun

Ano, proto me osobne Horejsi vadi. Ja mam podprahovy pocit, ze bychom meli mit respekt k vedcum z akademie ved. Horejsi je tam jeden z tech schopnejsich. Ale kdyz pak ctu jeho texty - zjevne sepsane behem deseti minut a okamzite vylepene na sklo - tak si zklamane rikem: jak se muze takto schopny clovek podepsat pod takovy blabol ? Ze byly nektere jeho blogy pred volbami zjevn psane na objednavku soc dem byl uz propad na uplne dno. Grafomanie a touha byt ministrem udelaly sve.
29. 11. 2012 | 08:49

Tomáš napsal(a):

Z Benešových dekretů jde ještě po více jak šedesáti letech pachuť smrti.A v Egyptě jimi začal vládnout M.Mursí,je to na pováženou.Egypťané mají co chtěli a budou jim z toho ještě dlouho trnout zuby.Benešovy dekrety jsou sice součástí práva EU,nevíme kdy se budou hodit,ale není radno vládnout pomocí prezidentských dekretů to už zjistili i v Egyptě.
29. 11. 2012 | 09:49

Občan napsal(a):

Egypťanů je kolik? 80 milionů?
Na Tahríru se sejde 20-50-100 tisíc lidí? KDO jsou? KOHO reprezentují? CO vlastně chtějí?

Vlastně víme úplný kulový.
"informace" z mainstreamových médií mají nulovou informační hodnotu a nule se, bohužel, blíží i úroveň informací z "nezávislých" médií (protože nejsou nestranné). Naprosto chybí jakékoli reportáže z místa dění, rozhovory s účastníky demonstrací, kterých by se někdo zeptal NE na, co nechtějí, ale na CO vlastně chtějí, ČEHO chtějí dosáhnout.
A už vůbec nikdo se neobtěžuje dotázat se ostatních Egypťanů z Egypta, co si o dění ve své zemi myslí.

Na mne dělají události v Egyptě dojem, že tam lidé propadli všeobecné frustraci z úplně všeho.
POKUD by to byl náznak probuzení se do reality - např. pochopení toho, že země už prostě další lidi neuživí ani omylem - pak by to bylo dobře. Protože takové procitnutí by lidi mohlo spíš spojit a vést k rozumným opatřením.
POKUD to povede k občanské válce, pak nastane problém. A protože si v Egyptě hřeje SVOU zájmovou šlichtu kdekdo zevnitř i zvenku, je občanská válka pravděpodobnější. Bohužel.

My víme prdljas, jaké zájmy mají v Egyptě USA, EU, Čína, Rusko, Izrael, Brazílie, ale třeba i Pakistán. Že jen a jen ty svoje, to je jasné; ale JAKÉ to jsou, nevíme.
A protože to nevíme nejen my, ale patrně i všelijací analytici a "analytici", jsou všechny články nejspíš jen vařením z vody. Dohady, dojmy, domněnky a vlastní očekávání.

Přelidněná země s nedostatkem zdrojů nepotřebuje "demokracii". Tou lidi nenakrmí. Potřebuje sekulárního diktátora, který měl za cíl zastavení růstu populace, což BY MOHLO vést k postupné stabilizaci ekonomiky.
Jenže sekulární diktátory násilím likvidují právě "demokratické" státy a spolky. PROČ? CO tím sledují? CO mají z toho, že usilují o další růst přelidněnosti a tím i o další ekonomickou destabilizaci v zemích, jež "osvobozují"? CO mají z toho, že místo čitelných sekulárních diktátorů sebevražedně pomáhají dosadit nebo vlastnoručně dosazují zcela nevyzpytatelné militantní náboženské extrémisty? Na tyhle otázky se nám odpovědí nejspíš nedostane.

Někdy mám pocit, že nikoli muslimské země, ale "západ" se úplně zbláznil. Na jednu stranu tady různí náckové povykují o islamistických hrozbách a o nutnosti vyvraždit muslimy a na druhu stranu titíž slintají blahem, když vlády převážně muslimských států, bránící své země před islamizací, padají.

P.S.: Rekapčo, JSEM stroj a ty už jdi k čertu.
29. 11. 2012 | 10:10

sněží napsal(a):

Paní Hesová s Michelangelovským úsměvem si myslí, že islám je něco, co je možno studovat.
Není. Islám je budoucnost lidstva.
Budoucnost temná a neprůhledná.

Nic jiného po definitivním bankrotu kapitalismu nezbývá.
Arabové, kteří raději přemýšlejí než pracují na to přišli ještě před zánikem svých nacionálních socialismů.

Kapitalismus se na chvíli po dvou válečných katastrofách zdál nabírat dech k jakési vyváženosti. Vydržel to s bídou třicet let.
Pak v politice přišla éra kašpárků (skalní pravičáci si jistě z filmu vybaví, jak britští konzervativci vybírali svou komickou železnou lady) a buržoasní vědomí svou představu svobody zúžilo na představu svobody pracujících být nezaměstnaní.

Všechny ostatní parametry buržoasní společnosti divergovaly k třídní dědičnosti privilegií a pevnému propojení monopolního kapitálu s privatizovaným státem.
Slušné vzdělání se dostane maximálně 10% studujících a skutečná profesní konkurence probíhá jen v horním decilu.
Ostatní jsou spotřební materiál a jejich svoboda je buď být vzati na milost a pracovat nebo skočit s mostu. Pokud se nerozhodnou pro zločin, který se ovšem v malém nevyplácí.

Ze svrchuuvedeného je každému jasné, že čtu nějakého stalinistu.
Christophera Caudwella, který padl ve španělské občanské válce.
Každou stránku 3x, protože asi tušil, jak málo má času a nepatlal se s didaktičností jako Marx, v kterém naopak je nutné přeskakovat celé dlouhé pasáže.

Jako Brit má některé psychologické zákonitosti odvozené z protestantismu s jeho zoufalou osamělostí jedince.
Ale kdo je dneska skutečně katolík? Kdo vyjma starých babiček chodí ke zpovědi, která vytváří společenství hříšníků?
Bojí se Tomáš Halík ohně pekelného? Tak aspoň monsignore Duka, prosím!

Byl jsem včera na kultovním filmu všech ekologických dystopiků, Baladě o Narajamě.
Hloupá povrchní vavrouškovská morálka příběhu o železné nutnosti zachovávat poměr zdrojů k množství života má pod sebou mnohem hlubší patro, o současné nutnosti i nemožnosti existence Boha.
Tragická je ve skutečnosti naděje.

Totální svobody udřit se v pětatřiceti k smrti jsme už dosáhli (právě Japonsko, kde kulturní vědomí nutnosti a závaznosti řádu dosahuje takové síly je zemí, v které umírá ročně 10.000 mladých I eforuprlidí ročně z čistého stresu), takže jediná cesta dál vede přes smetení střepů zpátky na jednu hromadu.
Islám je jediná síla, která to může dokázat.
29. 11. 2012 | 10:17

sněží napsal(a):

I eforupr je ve skutečnosti přestrojená rekapča.
Hlavní hrdina ve skutečnosti neřekne koko wa takusan yuki ga furimas' ale ftá.
29. 11. 2012 | 10:26

sněží napsal(a):

aha, je to chitai.
29. 11. 2012 | 10:35

Martin Konvička napsal(a):

sněží:

"Islám je jediná síla, která to může dokázat"

Merde.
Vám, Sněží, i Hesové, i islámovi.
Navrhujete léčit chřipku, byť silnou a vážnou, těžkým kulometem - a obětovat při tom ty nejslabší, což je srabárna.
29. 11. 2012 | 15:05

Martin Konvička napsal(a):

Pepa Řepa

"...pohled Syřanek, kamarádek na "revoluční kvas" v Syrii..."

Pohled jedné můžu zprostředkovat. Zhnusení ze západu, který v tom nechává své potenciální spojence v oblasti, který chčije na své vlastní principy. Tiché doufání v Rusy - tonoucí se stébla chytá. Do 20 let křesťanka, pak 7 let muslimka, nyní antidžihádistka. Malé město u u pobřeží, nepamatuju jméno.

(Nybýt odmuslimována, mlela by něco o tejraných rebelech a tyranu Assadovi)
29. 11. 2012 | 15:10

Čochtan napsal(a):

Doba z kloubů vymknutá,..... šílí. Kdo ji napraví ?
sněží napsal: "Islám je jediná síla, která to může dokázat. .."

Něco napraví, o tom žádných pochyb není. Ti, kteří se producírovali na "buznapride", ti budou veřejně oběšeni, tak jak v Teheránu zvykem.
Drahé rozvody, po kterých žene sebere muži vše, i děti a nechá mu jen jedny trenýrky, ty budou taky minulostí. Žádný rozvod, stačí třikrát říci před svědky: "nechci tě mrcho, táhni !" A žena potáhne a bude ráda, že ji neukamenovali.
Jedno je na islámu sympatické i mě. Sekání rukou zlodějům. Pak už nebude etnikum "nepřizpůsobivých" ale bezruček. Chcípnou hlady, kapsáři.
Zmizí emance a džendrtety, všechny příživnické NGO,...... konec lidských práv.

Přesto islám v Evropě nechci. Ne kvůli chlastu, ten je mi fuk. Víno mám z vlastního vinohradu, meruňkovici taky vlastní, ale islám nechci. Je to středověk, cizí středověk !
29. 11. 2012 | 16:16

Jáchym napsal(a):

Argune,
Zkuste si přečíst ten můj příspěvek ze 20:24 vcelku. Ale je možné, že nám to myslí hodně mimoběžně.
********************************************
Co se týče "volovin" produkovaných chytrými lidmi:
Určitě jste třeba slyšel o metodě brainstormingu. Standartní heuristická metoda. Řešení problémů tím, že každý bez ladu a skladu plácne k tématu, co mu slina na jazyk přinese.

Pětadevadesát procent výstupů jsou nepoužitelné ptákoviny.Jenže pak se nějakým zázrakem stane, že z toho vypadne originální řešení, ke kterému by se
nikdo logickým rozborem problému nedohrabal. Určitým způsobem každý používá "operační systém" všech ostatních.
To je jedna z(mnoha) věcí, které mě tu zajímají.
Ale nesouvisí to přímo s Hořejším, spíše se zmíněnými volovinami a toleranci k nim.
Ale fakt vás nechci přesvědčovat.
Berte to jako poznámku pod čarou, sem to vlastně nepatří.

(P.S.Pokud dokážete napsat něco jako Hořejšího text k k 17. listopadu během deseti minut či třeba dvou hodin, máte můj naprosto bezmezný obdiv)
29. 11. 2012 | 21:43

Hasmen napsal(a):

Dobrý den všem,
nejsem natolik seznámen se všemi tématy co se tu objevují jen vnímám kolísání názorů
ve smyslu co se to děje..
Přirovnání a diskuze co je dobro a co ne mi připomnělo citát, že zlo nemůže přemoci vetší zlo jen láska má schopnost zvítězit nad zlem a je jedno v jaké podobě.
Jinak dění v arabském světě mi připadá stejné jako za římské říše kdosi tiše tahá za nitky. Ono pověstné rozděl a panuj totíž stále funguje a to všude, dej lidem jídlo a hry můžeš si dělat co chceš viz. naše politická garnitura. No a pokud to nefunguje tak najdeme nepřítele viz. dějiny našeho státu 50 léta.
A za tím vším je pouze ztráta něčeho co má každý člověk v sobě a to naděje v sebe a život, no a pak se nabídnou zlatá telata a dav jde tím daným směrem.. (i bez ohledu na středověk :D)
03. 01. 2013 | 09:04

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy