Bosenský scénář pro Sýrii?

02. 05. 2013 | 19:56
Přečteno 7462 krát
V druhém výročí začátku syrské války lze konstatovat jen to, že se v Sýrii se nezastavitelně naplňují ty nejhorší scénáře. Protesty vystřídalo občanské povstání proti režimu, které se přeměňuje v sérii lokálních bojů o teritoria. Od počátku roku sledují angažované mocnosti jakýsi bosenský scénář řešení konfliktu, který teď dostává další trhliny.

Nepřímá intervence

Konec roku 2012 naznačoval určitý posun. Skončila prezidentská volební kampaň a USA se aktivizovaly. Podařilo se (více méně) sjednotit exilovou opozici do formace Syrské Národní Koalice (SNC) pod vedením prominentního a uznávaného kazatele Ahmeda Moaze Al-Chátiba. V lednu a únoru povstalci dobyli nebo zničili několik vojenských základen u Aleppa a u Dera’y, zmocnili se velké vodní elektrárny a nalezišť ropy, a „osvobodili“ souvislou část území nejen na turecké, ale i na jordánské hranici. To umožnilo diverzifikovat zbrojení, jakož i formy nepřímé intervence, kterou dosud provádělo především Turecko a Katar přes severní hranici.

Přes oficiální pozici, která omezuje americkou podporu na nezbrojní materiál, se do konfliktu skrytě zapojily USA. Podle amerického tisku vyzbrojují a vycvičují tzv. umírněné jednotky, které se s určitým úspěchem snaží vytlačovat salafisty z bojišť kolem Damašku. Evropský tisk hovoří i o možné přítomnosti britských a francouzských vojenských specialistů. Právě Británie a Francie prosazovaly zrušení embarga na dovoz zbraní do Sýrie. Embargo znevýhodňuje nevyzbrojené povstalce, a mezi nimi zvláště tu sekulární část, režim samotný dostává pravidelné dodávky z Ruska. Evropská unie tento požadavek nepodpořila, ale jak se zdá, americké tajné služby se vyzbrojování přijatelné části povstalců ujaly samy, a to dodávkami z Chorvatska.

Bosenská paralela

Není to náhoda. Právě Chorvatsko bylo před téměř dvaceti lety recipientem podobné pomoci. Konflikt mezi geograficky spletenými etniky bývalé Jugoslávie se rovněž jevil jako intervencí neřešitelný. Válku doprovázelo zbrojním embargo, na které doplácela slabší, ale z hlediska evropských vlád podezřelá strana, bosenští Muslimové. Tzv. mezinárodní společenství se svíjelo v nerozhodnosti, zatímco docházelo k masakrům (100 000 mrtvých). Poté, co válka dosáhla patové situace, USA vyzbrojily a vycvičily chorvatskou armádu, která v roce 1995 na Srbech dobyla zpět chorvatskou Krajinu. Tím se vytvořila rovnováha sil podél hranic etnicky vyčištěných teritorií. Pragmatická intervence USA byla posledním pokusem o alespoň formální zachování multietnického státu v podobě konfederace, která sice nefunguje, ale ve které se už neválčí.

Základní logika podobného scénáře v Sýrii je jasná: Pokud Západ nepodpoří ty, se kterými se dohodne, válku o vůdčí pozici mezi rebely vyhrají ti druzí. V Sýrii se zatím konsolidovala sunnitská fronta do dvou skupin: do nacionalistické Syrské osvobozenecké fronty, která má podporou v Zálivu, a do Syrské islámské fronty, ke které se hlásí i džihádisté, a která má širší fundamentalistickou agendu. Právě džihádistická Džabhat Nusra (celým názvem Fronta podpory k vítězství syrského lidu) dosahuje výrazných úspěchů. naposledy dobyla první větší město Raqqa (250000 ob.), ovládá region kolem něj, včetně jeho naftových polí.

Jako protipól proti islamistům se Turecko se spolu s Katarem pokusilo vytvořit sjednocené velení nacionalistických povstaleckých jednotek pod generálem Salímem Idrísem v Turecku, které kromě společné reference nabízí i zbraně. Ke generálu Idrísovi se hlásí podle odhadů většina ozbrojených povstalců, asi 50 000, včetně nacionalistických islamistů, ale rozkazy od něj nepřijímají. V Jordánsku se iniciativy ujaly USA a Saúdská Arábie. Jejich zřejmým cílem je vyzbrojit a vycvičit nacionalistické islamistické jednotky, které by byly schopny výrazně posunout situaci u hlavního bojiště, u Damašku.

Proti úspěchu intervence však stále hovoří jak síla režimu, tak i nejednotnost exilové i interní opozice. SNC formálně opustil al-Chatíb, jediný politický vůdce s podporou v terénu, proto, že chtěl vyjednávat z režimem, což nepodpořil zbytek Koalice. V Istanbulu byla zatím ustanovena další politická reprezentace, exilová vláda pod vedením bývalého exulanta v USA Ghassema Hitto, blízkého Muslimskému bratrstvu. Paralelní snahy Turecka a Kataru, podporující syrské Muslimské bratrstvo, na jedné straně, a USA se Saúdskou Arábií, podporující nacionalisty skrze Jordánsko, ukazují, že ani angažované mocnosti nemají jednotnou strategii. V terénu se navíc množí lokální konflikty mezi džihádisty a nacionalisty, které jednou mohou přerůst do druhé občanské války. Často jde o teritoria nebo o zdroje: především o naftu nebo i o vybavení továren, které se podle zpráv rabuje rabuje ve větší míře.

Syrská rovnice

Na jaře se staly tři další zásadní věci. Do války se poprvé explicitně vložila al-Káida, přesněji její irácká odnož. Prohlásila syrskou Džabhat nusra za svou pobočku a vyhlásila založení islámského státu v Sýrii. Džabhat, která má podle odhadů asi 3000 efektivních bojovníků, reagovala bez nadšení. Odmítla velení irácké větve, ale podpořila vizi islámského státu, jakož i explicitně příslušnost ke značce al-Káida. Pro Asadův režim to znamenalo zadostiučinění. Právě tuto verzi války od začátku, kdy ještě byla pouze projekcí, prosazuje.

Dále, po dlouhé době se syrská armáda dostala do ofenzívy na silnici spojující Damašek a Aleppo. Syrská armáda ustála útoky na Damašek, přestože nekontroluje damašský venkov a Damašek je denně ostřelován. Asadovým čitelným cílem je udržet Damašek, pobřeží a spojení mezi nimi, a bombardováním znemožňovat povstalcům v tom, aby na dobytém území zavedli civilní správu.

Z třetí, bostonský masakr podtrhává rizika intervence v občanské válce, ve které sílí džihádistická tendence. Buďto útok povede k omezení intervence a k vytváření pouze tzv. nárazníkových zón proto, aby byl syrský chaos dlouhodobě omezen na syrské území, nebo naopak posílí snahu o podporu syrských sunnitských nacionalistů.

Riziko úplného rozpadu Sýrie na spolu válčící teritoria mezitím roste. Obě strany se homogenizují: z Damašku odcházejí lidé, kteří se ještě před rokem stavěli k režimu kriticky, na straně rebelů byla občanská sdružení a politická opozice umlčena potřebami války a menšiny utíkají. Na obou stranách se o bezpečnost "starají" paramilitární skupiny a upevňuje se predátorská válečná ekonomika.

Jelikož existuje reálné riziko, že by rozpad Sýrie mohl vést i k rozpadu Iráku a zatažení Izraele a Libanonu do konfliktu, zřejmě se mocnosti nepřímým způsobem do války budou muset nadále zapojovat. Přímá intervence je nadále nepředstavitelná, nepřímá intervence pravděpodobně přichází příliš pozdě. Navíc se bosenský scénář bez mezinárodní legitimity, bez jasného záměru a bez jednoty venku a uvnitř může proměnit v libanonský horor.

Psáno pro LN

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sláma napsal(a):

Ano, vcelku zajímavá úvaha, tentokrát již ne tak naivní, jak od paní Hesové známe.
Zapomněla ovšem na dvě či tři důležité věci. Především na to, že chorvatská armáda, vyzbrojená a vycvičená USA (která tak flagrantně porušila zbrojní embargo OSN) provedla etnickou čistku Srbské Krajiny a Slavonie, jejímž výsledkem je to, že v Srbsku dnes žije největší počet uprchlíků v rámci celé Evropy. Jen ze samotné Krajiny bylo vyhnáno cca 200 tis. lidí, ze kterých se vrátil jenom zlomek.
Podobný scénář patrně čeká Sýrii - sunitská opozici, vyzbrojená Američany a jejich spojenci, feudálními režimy Zálivu, provede etnickou a náboženskou čistku, kdy vyžene či zlikviduje křesťany a šiity.
Další věc, na kterou paní Hesová zapomněla jsou Kurdové. Kdybych byl v kůži Asaada a teklo mi skutečně do bot, tak se dohodnu s Kurdy na rozdělení Sýrie a Kurdové se už postarají o neutralizaci Turecka.
Další podstatný bod je, že bosenští Srbové neměli žádné spojence. Dokonce i samotné Srbsko od nich dalo ruce pryč. Sýrie může počítat jistě s Íránem a šiity z Iráku, stejně jako s Hizbaláhem. S velkou pravděpodobností by jí pomohlo i Rusko.
02. 05. 2013 | 20:11

Targus napsal(a):

Bába, která o sobě tvrdí, že vystudovala fildu, si dovolí napsat DOBILI namísto dobyli.

Já nemám slov.
02. 05. 2013 | 20:30

Gru napsal(a):

"V lednu a únoru povstalci dobili nebo zničili několik vojenských základen "

Milá autorko,

ve své vizitce se zmiňujete, že jste studovala filozofii... podle mého by stačilo, kdybyste studovala základní pravopis...
02. 05. 2013 | 20:36

Gru napsal(a):

A copak toto:

"chtěl vyjednávat z režimem"

??
02. 05. 2013 | 20:40

Targus napsal(a):

Ona to tam napsala dvakrát!!!

Mamma mia!

Informační úroveň blogu stejná jako ta pravopisná. O Bosně sepsala šílené kydance, Sýrii nehodnotím.

Jediné pojítko s Bosnou, které mne napadá, je putování vojenské výzbroje z bývalé DDR z Chorvatska na Střední východ, jinak to jsou naprosto jiné reálie.
02. 05. 2013 | 20:42

berkowitz napsal(a):

V Syrii v řadách "povstalců" bojuje 80% bojovníků naverbovaných v zemích mimo Syrii. Dokonce odsouzenci v S.Arábii dostali možnost jít bojovat do Syrie, výměnou za nevykonání trestu smrti.
Naše mainstreamová media nám vydávají přefiltrované a nepřesné zprávy o situaci v Syrii.
Doufám, že Rusko se pochlapí a neopustí Syrii, tak jak to udělalo v Libyi. Námořní přístav Tartus snad bude uhájen.
Hodně zpráv ze Syrie obstojně zpracovává Tereza Spencerová, třeba :
http://literarky.cz/tereza-spencerova/14508-osa-odporu-syrie-hizballah-iran-pechazi-z-obrany-do-utoku
02. 05. 2013 | 20:46

zorahesova napsal(a):

Sláma: ano, plně souhlasím, "řešení" konfliktu a la Tudžman znamenalo cynicky podpořit jednu ze stran, která se podílela na etnickém čištění a dobytá Krajina byla podruhé násilně vyčištěna, tentokrát od Srbů.

V komentování Sýrie jsem dávno upustila od hledání toho, co je dobré a správné a bohužel všechno se nese v duchu chladného cynismu, protože tahle válka, podobně jako ta bosenská, pozitivní řešení nemá.
02. 05. 2013 | 21:05

zorahesova napsal(a):

Gru: al-Chatíb podporoval vyjednávání s Asadem, bohužel (pokud by to bylo vůbec možné...) nebyl ze strany SNC podpořen. To je aspoň jeho verze odstoupení, které dosud nebylo formálně přijato.
02. 05. 2013 | 21:07

Gru napsal(a):

Milá paní autorko,

důvodem mého druhého diskusního příspěvku ve 20:40 byla hrubá pravopisná chyba, kterou jste ani na upozornění nerozpoznala. Není to pro vás dobré vysvědčení.
02. 05. 2013 | 21:17

Jáchym napsal(a):

Zora Hessová:
Sledujete blogy Terezy Spencerové z oblasti BV?
Pokud ne, proč ?

Pokud ano, jaký je váš názor na ně ?
http://www.literarky.cz/blogy/tereza-spencerova
02. 05. 2013 | 21:26

Jezabel napsal(a):

Ale páníčkové, Targus, Gru,

točit se na pravopisné chybě? Snad jde o víc, ne?

Autorka má bohužel pravdu. Válka v Sýrii dnes už nemá pozitivní řešení. Každé řešení je špatně.
02. 05. 2013 | 21:30

Gru napsal(a):

Jezabel

Na pravopisných chybách (nikoliv na jedné) se bohužel točí autorka. Jsou takového rázu, že mi to brání zaobírat se obsahem sdělení. Chce-li někdo, aby byl brán vážně jeho názor na závažnou věc, nesmí se diskreditovat tím, že vyvolává pochyby o kvalitě svého vzdělání.
02. 05. 2013 | 21:37

hovorka11 napsal(a):

ZORA HESOVÁ:
Neustálé zakrývání pravdy, že v Sýrii amici stejně jak v bývalé Jugoslávii vyzbrojili a podporují zločince a nejhorší sunitská vražedná komanda přestrojená za civilisty, které potom odporná propaganda vydává za padlé civilisty je neustále a soustavně dokazována stovkami videí, svědectví i naší delegace a velvyslankyně.
Dnes tam bojují z 80 % islamisté naverbovaní z ciziny šílenými islamisty, které financuje Katar a Saudská arábie, za NATO je jistí Turecko s patrioty a českými loutkami vedle patriotů, které brání islamisty směřující do nenáviděné křesťanské Evropy. Amici islamisty podporují kde mohou a síla islamistů tak roste s americkými zájmy. Nedělejme si iluze, tisk a televize lže jak za Stalina (ne- li více o lásce a svobodě a za touto propagandou na zvracení se vraždí nevyzbrojení křesťané, vypalují kostely, vyhánejí obyvatelé- vše se souhlasem amiků). Islamisté, kteří mají podporu ze západu tak rozšiřují terorismus v Íráku, Mali a v Líbyi, kde s kulomety na autech obklíčili ministerstva a dožadují se vyhnání vlády a nastolení nejtvrdších podmínek šárii. Jsou to ti samí, kteří rozváželi vozy NATO z Benghází do místa bojů s Kadáfím.
02. 05. 2013 | 21:48

honolulu napsal(a):

Pani Hesova,
psavala jste naivnosti ohledne "Arabskeho jara".
Vas clanek je vsak dnes zajimavy a dela mi osobne radost, kdyz se Machometani vzajemne fackuji. Proc vsak Amerika podporuje povstalce je mi zahadou, kdyz v radach povstalcu jsou i
nabozensti fanatici...

Fackovacce mezi Machometany nejde rozumet, tak jak nejde rozumet nicemu z jejich sveta.
Chybami v grama se nedejte odradit. Dulezite je prednes myslenek...

Take doufam, ze se pridate knam ke Katolikum.
Hned jak udelame ze zradneho Vatikanu staje na pro nase krizacke kone, tak budeme vlastnit nejlepsi spiritualitu na svete.
Potom obnovime vse podle rimskeho imperia.

Israel nam bude platit dane za pronajem NASEHO teritoria.
Z Machometanu udelame kus-kus na krmeni pro velbludy, kteri jsou definitivne uzitecnejsi a kdyz nas Machmetani nebudou poslouchat a zdravit nas uctive pozdravem : "Pochvalen bud spasitel", tak budou trestani jeste zavaznej..

Budou zakazany burky a devcata budou nosit minisukne... V Jeruzaleme bude vybudovan chram pro stredomorni kralovnu, ktera se prevtelila do sv. panny Marie. (Reginy Coeli.)

A Vy pani Hesova se pridate na nasi stranu, nebo se inkvizicnimu vysetrovani pod dozorem nicka honolulu v tajnem sklepe v Jeruzaleme nevyhnete.

(Kdyby se nekomu nahodou nelibila moje gramatika, tak zaslny protest prijima nadrazni WC v nejblizsim meste.)
02. 05. 2013 | 21:55

Jezabel napsal(a):

Gru

Pane, myslíte, že je přímá úměra mezi znalostí českého pravopisu a kvalitou vzdělání? Vážně si to myslíte? Jakže je ten případný citát z Bible? "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské...." Pokud vám pravopisná chyba brání posudit obsah článku, aspirujete na občanství království nebeského.
02. 05. 2013 | 21:58

honolulu napsal(a):

Hovorko 11, vysvetli proc ma na takove politice Amerika zajem ? Co sleduje ? My opravduy nevime ! Je to zniceni Evropy, nebo zniceni Zidu, ci co ?
To, ze Islamiste vrazdi Krestany a nas papez jim leze do rektalu vime, ale nevime proc se tak chova ?
02. 05. 2013 | 22:01

Pepa Řepa napsal(a):

Je lehké rozbít akvarium

Tentokrát musím souhlasit s .....
V komentování Sýrie jsem dávno upustila od hledání toho, co je dobré a správné a bohužel všechno se nese v duchu chladného cynismu, protože tahle válka, podobně jako ta bosenská, pozitivní řešení nemá.
---------------------
Navíc je zřetelná snaha propašovat a odpálit chemický granát a hodit to na Assáda.
Proč by si tak idiotsky zavařil?

.....netroufám si zase hodnotit srovnání s Bosnou.
Targus nebo kdysi Hajný byli u toho.Spousta věcí byla jinak než perou do palic media.

To... že.... "Do války se poprvé explicitně vložila al-Káida"..... ještě neznamená, že mezi rebely nebyla fundamentalistická stopa od počátku a pro autorku je-zřejmě- stěžejní verbální přihlášení v mediích, pak odhodí slepeckou hůl ...s tím přece musel každý počítat ve všech zemích, kde t.zv. vypuklo "arabské jaro".

Nicméně slabý záblesk prozření se ozývá, proč cynického?....že by ozáření výklenku světla?
Cynicky bych řekl že dočasné:-)
02. 05. 2013 | 22:03

Pepa Řepa napsal(a):

Dobro došli....
02. 05. 2013 | 22:23

petr napsal(a):

to Slama

Syrské vedení se již loni dohodlo s Kurdy. Režim dlouhodobě byl ke Kurdům ostražitý, tak jako v okolních zemích, idea Velkého Kurdistánu nenechávala spát nikoho v regionu. Kurdové se zprvu stavěli ve věci rebélie v Sýrii do neutrální pozice. Poté, co jejich vesnice a města začali zabírat placení protirežimní žoldáci, začali zde rabovat a násilím vynucovat na místním obyvatelstvu loajalitu, se Kurdové dohodli s Asadem na spojenectví a pustili do regionu vládní vojáky, kteří tak zajišťují jejich ochranu. Asadova dohoda s Kurdy je také políčkem Turecku za jeho nepokrytou intervenční aktivitu, kdy Turecko ze svých příhraničních oblastí přímo podporuje žoldáky, vytváří jim zde podmínky pro působení a přeskupování, a to za nesouhlasu a nechuti místního obyvatelstva.
02. 05. 2013 | 22:26

Gru napsal(a):

Jezabel

"Pane, myslíte, že je přímá úměra mezi znalostí českého pravopisu a kvalitou vzdělání?"

Ano, milá paní, skutečně se domnívám, že kvalita vzdělání se odráží v českém prostředí v kvalitě českého pravopisu, v maďarském v kvalitě maďarského pravopisu pisatele, atd.
Víte, je to odjakživa takové vodítko.
Obvyklý argument nedouků je, že "obsah, nikoliv forma" jsou důležité. To samozřejmě právě u jazyka (autorka uvádí, že se "věnuje psaní") není pravda, tam je neoddělitelná jednota obsahu a formy. Lze to přirovnat k hudebníkovi, který neovládá prstoklad a tvrdí, že na jeho neposlouchatelné produkci není důležitá forma, nýbrž "obsah".
02. 05. 2013 | 23:00

Gru napsal(a):

Jezabel

"Pane, myslíte, že je přímá úměra mezi znalostí českého pravopisu a kvalitou vzdělání?"

Ano, milá paní, skutečně se domnívám, že kvalita vzdělání se odráží v českém prostředí v kvalitě českého pravopisu, v maďarském v kvalitě maďarského pravopisu pisatele, atd.
Víte, je to odjakživa takové vodítko.
Obvyklý argument nedouků je, že "obsah, nikoliv forma" jsou důležité. To samozřejmě právě u jazyka (autorka uvádí, že se "věnuje psaní") není pravda, tam je neoddělitelná jednota obsahu a formy. Lze to přirovnat k hudebníkovi, který neovládá prstoklad a tvrdí, že na jeho neposlouchatelné produkci není důležitá forma, nýbrž "obsah".
02. 05. 2013 | 23:01

dalimír milující mír napsal(a):

Targusi už to se cení že Vás paní Hesová vůbec zaujala že jste na ni zareagoval ! Na nějakém íčku přece nezáleží ,česká gramatika je dost zbytečně komplikovaná a machometáni jsou také komplikovaní a ještě k tomu zákeřní ! Nejhorší jsou ovšem američané ,ti jsou ještě navíc k tomu falešní a od nepaměti se všude po světě řídí heslem ROZDĚL A PANUJ ! S těmi v budoucnu bude největší problém ! Lituji Honolula který si to peklo žít na jejich svrchovaném území zvolil dobrovolně ! Dobrou noc Pepo Řepo dobro jsme došli
02. 05. 2013 | 23:04

petr napsal(a):

Na Zvedavci před pár měsíci vyšel článek o možném důvodu snahy o zničení syrského režimu. Údajně se v pobřežním šelfu Sýrie nacházejí zásoby zemního plynu, stejně obdobné zásoby se nacházejí i u pobřeží Kataru, ten je ale mimo hlavní plynovodní tahy. Sýrie má v tomto ohledu logistickou výhodu a potencionálně levnější předpoklady pro využití těchto nalezišť. Čili ze strany Kataru jde v zásadě o zničení ekonomického konkurenta.
Katar, stejně jako země v regionu je z koloniálních dob vázán na Velkou Británii, což se odráží ve velmi výrazných aktivitách britské tajné služby MI6 v syrském konfliktu. Jde to až tak daleko, že MI6 stojí za pokusy o dokázání existence užití chemických zbraní i za cenu jejich podstrčení. Příkladem je snaha o angažování ukrajinských žoldáků v ruských uniformách, kteří by byli jako náhodou chyceni při dodávce zakázaného materiálu.
Francie byla v Sýrii a Libanonu po rozpadu Osmanské říše jako doma, a tak nesmí u těchto akcí chybět, nemůže přenechat Británii plnou aktivitu.
Pro USA je rozvrat Sýrie především políček do tváře Íránu. Podobně jako ničení Srbska bylo namířeno přímo proti Rusku, tak protirežimní podpora je signálem Íránu. Vyvolání chaosu v regionu a převzetí iniciativy ze strany salafistů může vést k přenesení náboženského konfliktu až do oblasti Kavkazu, což by dlouhodobě oslabilo Rusko (se svými miliony muslinských občanů). Rusko za Putina není již Jelcinovo ochotné a podřízené Rusko. Pro USA je oslabeni Ruska pokračováním studené války, resp. bojem za suroviny, kterých má Rusko výrazné zásoby. USA ví, že kdo bude disponovat za pár desítek let surovinami, bude ekonomicky a politicky diktovat ostatním. Už dnes jsou ropná pole v Iráku zprivatizována nadnárodními ropnými společnosti, brzy to jistě čeká i Libyi. Pro USA není podstatné, zda v regionech vyvolá náboženský chaos a zradikalizuje místní komunity, ekonomika nakonec převáží a suroviny budou pod požadovanou správou a udržitelný rozvoj konzumní americké společnosti a toky zisků korporacím budou zajištěny.
Pokud jde o Turecko v syrském konfliktu, tam je místní vládní elita pod vlivem sunnitského Muslimského bratrstva, které již dnes vládne v Egyptě a v pásmu Gazy. Šíité v regionu jako odvěcí nepřátelé se cítí ohroženi, proto Hizballáh oficiálně oznamuje aktivní účast na straně vládnoucích syrských alavitů.
Rusko není z konfliktu nadšeno a jeho postoj, vedoucí k podpoře syrského režimu, je čistě pragmatický - zastavit radikální islamisty již v Sýrii, daleko od hranic Kavkazu. Kavkaz je dlouhodobě sud se střelným prachem, hnízdo ruských salafistů, wahhabitů (podporovaných napřímo finančně Saúdskou Arábií).
Izrael je v konfliktu neutrální a nepřímo straní Asadovi, který je pro jeho bezpečnost čitelným protivníkem, ještě ideálním oproti radikálním nevyzpytatelným guerillovým skupinám typu palestinských bojůvek, které by zákonitě po pádu syrského režimu region ovládli a začali z náboženských důvodů na Izrael partizánsky útočit.

Doporučuji pro zájemce k otázce Sýrie najít nějaké informace na Zvědavci nebo přednášky a články Dana Solise. V každém případě, to co je v této zemi (a i za jejími hranicemi) oficiálně zpravodajsky tvrzeno, je tak neobjektivní propaganda a zřejmá jednostranná mediální masáž.
02. 05. 2013 | 23:05

petr napsal(a):

Já zde žádnou bosenskou paralelu nevidím.

V BiH se plně prokázaly partikulární zájmy zúčastněných stran. Jugoslávie přestala po pádu železné opony plnit funkci trojského koně v socialistickém táboře a západní země chtěly vrátit peníze, které předtím ve velkém strkaly Titovi pod nos, aby tím naštvaly Moskvu. Jugoslávie si na to zvykla a prosperovala jen díky markám a dolarům, po zastavení penězovodů zůstala jen hyperinflace a snaha těch bohatších států federace se odpojit a oprostit od nadvlády Bělěhradu.
Co nastalo je již známo, pidikonflikt ve Slovinsku a následná konfrontace v Chorvatsku, vyvolaná přehnaným apriori odporem Krajinských Srbů (na základě válečné zkušenosti) a znovuzrozeným chorvatským šovinismem. Přelití konfliktu do Bosny a Hercegoviny bylo logickým pokračováním konfliktu v Chorvatsku.
Snahy a aktivity Německa a Rakouska jsou známy, od politické podpory, přes dodávky zbraní až pod účast dobrovolníků v chorvaských jednotkách (pozn. Ovšem i bosenští Srbové měli své zahraniční dobrovolníky).
USA zasáhly přímo v Bosně poté, co bosensko-srbská strana začala v konfliktu nabývat vojenské i územní převahy. USA pod podmínkou uzavření příměří mezi vzájemně mezi sebou bojujícími Chorvaty a Bosňáky slíbila přímou intervenci proti bosenským Srbům.
USA stranily Bosňákům mimo jiné proto, že se domnívaly, že na evropské půdě vytvoří umírnění muslimské centrum jako protiváhu proti radikálním směrům, šířícím se z Arabského poloostrova. Alija Izetbegovič byl ale radikálním muslimem, do země zval svaté bojovníky a tento americký záměr nerespektoval.
V každém případě ale pro USA podpora Chorvatů a Bosňáků byla namířena proti Srbům jako takovým, jakožto nejbližším spojencům Ruska (tradičně náboženským i politických). To dokládá i následné bombardování především civilní infrastruktury na území Srbska (nikoliv Černé Hory, tam byly bomby shazovány záměrně vedle), na základě domnělého masakru Albánců v Račaku. Pokoření Srbska jako mladšího ruského bratra, který proti tomu nemohl vůbec nic udělat.

Zde není žádná bosenská paralela, snad jen permanentní snaha USA oslabovat znovuobnovované ruské politické pozice jako pokračující boj o stategické suroviny a vládu nad nimi.
02. 05. 2013 | 23:39

Občan napsal(a):

Paní Hesová,
jaké, popánakrále "lidové povstání"? Vy snad považujete za "lidové povstalce" tu žoldnéřsku bandu, která se jen přesunula z Libye do Sýrie?
A opravdu se domníváte, že syrští křesťané i sekulární muslimové touží po režimu saudskoarabského typu?

Tím, co EU v Sýrii přímo i nepřímo podporuje, páchá sebevraždu. Slouží tím jen jako UI zájmům těch, kteří se funkční EU potřeují zbavit.

Co je mi v té věci záhadou, je Turecko a jeho podpora protisyrských "mudžáheddínů". Protože tím, co v Sýrii podporuje, se připravuje o poslední šance stát se členem EU.

To, co tatáž EU podpořila ve fašisoidním Chorvatsku a v Bosně-Hercegovině, jsou postupná islamizace Evropy a režimy, které nemají s demokracií společného vůbec nic. Snad ještě žádná komunita neprojevila tak silné sebevražedné sklony jako právě EU. Kdo dokáže nevidět/ignorovat/zastírat, jak je Evropa postupně obkličována islamistickými režimy, které sama pomáhá nastolit, je buď slepý, nebo zločinec. Osobně tipuji spíš to druhé.
02. 05. 2013 | 23:49

Yosif K napsal(a):

Muslimové se utiskují a vyvraždují navzájem. Minority se oprávněně klepou strachy. Bylo tomu v historii někdy jinak?
02. 05. 2013 | 23:53

honolulu napsal(a):

Kdyby nebylo Petra (23:05), tak tomu nebudu rozumet. AT ZIJE PETR !
Vedel jsem, ze mame ve Washingtone chmataky, ale nevedel jsem, ze jsou strategicky chytri.
Po prosazeni globalizace mi pripadali nedonoseni...
Uplne namesicni...
Pane prof. GRU, jak to rici spisovne Cesky, kdyz si nekdo nakadi do obyvaku.. Washington me tim nekolikrat zaujal napr. v te Africe, kde jsou ted Cinane...

Proc ale Israel nepomuze Assadovi v Damasku ? Kdyz to Islamiste vyhraji uplne, tak se vrhnou na Israel a budou rezat Zidum krky.
Myslim si, ze Israel se muze vratit k velikosti pouze kdyz tam bude vladnout nekdo, kdo je sice s Zidy kamos, ale sam neni Zid. Treba nekdo jako byl dosazeny Herod the Great.

Ted mi napadlo, ze bych tam mel poslat zadost o tuto pozici.
(Hned bych zacal valku proti Machometanum.)

Pani Hesova, egypske dejiny o kterych informujete v Kahire jsou uplne spatne. Nosite tam burku ?
02. 05. 2013 | 23:57

petr napsal(a):

to Yosif K

Sýrie ještě donedávna byla sekulární tolerantní zemí, kde celkem v klidu vedle sebe žily komunity sunnitů, šíitských alevitů, ismailitů, drúzů, křesťanů a židů s poměrně velkou svobodou praktikovat své vyznání. Dnes jsou křesťané na ulicích zabíjeni, ale nevraždí je vládní vojáci, ti je naopak chrání. Vraždí je sunnitští Syřané najatí za katarské a saúdské peníze na boj proti vládnoucímu režimu a skupiny radikálních sunnitských zahraničních radikálů.
03. 05. 2013 | 00:07

petr napsal(a):

pane honolulu

USA na Sýrii jako takovou zvysoka kašlou, USA jde o Írán. Izrael si nepřeje zmatek na svých hranicích, pokud by náhodou alevitský režim v Damašku padl. Proto se Izrael angažuje (reálně či jen mediálně - to mi známo není) v přípravách na útok na íránská jaderná zařízení, protože by tím v zásadě silně odstranil důvod, pro který se USA angažují v syrské věci. Přímé zájmy USA a Izraele ve věci Sýrie se až dosud rozcházejí.
03. 05. 2013 | 00:15

Gobbo napsal(a):

Paní Hesová napsala poctivou analýzu (doplněnou od Slámy), což se moc nevidí.
Někteří si tu honí ego s překlepy, které jsou v stále rychlejším internetu spíš normou.
Pokud není korektor, je dobré si na korekturu zrovna napsaného textu dát kafe a procházku kolem baráku.
Dřív to mnohem pomalejší a neefektivnější papíroví novináři řešili desítkou na stojáka U Karla.

Za text jsem vděčný.
03. 05. 2013 | 00:16

Yosif K napsal(a):

Muslimové se utiskují a vyvraždují navzájem. Minority se oprávněně klepou strachy. Bylo tomu v historii někdy jinak? I před vynikem USA?

Na začátku dějin USA tyto musely platit 40% svého rozpočtu jako výpalné marockému sultánovi za právo volné plavby po středomoří. Psané dohody stejně nebyly nikdy ze srany muslimských států živících se pirátstvím stejně nidky dodržovány. Vidět v islámských režimech nějaké mírové holubičky může jen úplný trouba.
03. 05. 2013 | 00:22

petr napsal(a):

to Občan

Turecký premiér Erdogan je velkým přiznivcem sunnitského Muslimského bratrstva, které je aktuálně hlavní politickou silou sunnitských muslimů ve Středozemí a v zemích Středního Východu. Jejich snahou bylo vždy eliminovat vliv šíitské větve islámu (v zásadě jde o náboženské války, srovnatelné s bojem mezi katolíky a protestanty v Evropě před pár sty lety). Dnes je Turecko na protisyrské straně také navíc z důvodu uzavření spojenecké dohody mezi Syrskými Kurdy a Asadem. Ve finále je to boj o hegemona v regionu, protože oslabením Sýrie se oslabuje vliv Íránu a naopak posiluje vliv Turecka, které je ve věci podporováno arabskými sunnitskými monarchiemi. Navíc Erdogan po několika neúspěšných kolech rozhovorů o přístupu k EU (díky schizofrennímu postoji EU) v zásadě odpískal snahy o vstup do EU a o to více se angažuje ve věci posilování pozice Turecka v regionu.
03. 05. 2013 | 00:25

Gobbo napsal(a):

Jinak, pro alternativní pohled je dobré sledovat například na voltaire.net Thierryho Meyssana, velký vzor Terezy Spencerové.
Je sice asi tak podobně spolehlivý jako ona, ale je to pořád alternativní názor, který jinak nikdo nevypustí z úst.
Jeho tvrzení, že vojensky je Katar rukavice na pěsti MI6 mi docela sedí.
03. 05. 2013 | 00:27

Gobbo napsal(a):

petr
Obnovení Osmanské říše (a Velkého Polska) odpovídá tomu, co proponuje Brzezinski.
Který býval Obamovo guru.
Velmi by mě zajímalo, co v té Bratislavě teď říkal.
03. 05. 2013 | 00:31

petr napsal(a):

to Yosif K

Kdo je dnes mírovou holubicí? Na to se dávno nehraje.

Pokud jde o pirátství na počátku novověku, tak to provozovaly s prominutím všechny tehdejší námořní velmoci ve formě bukanýrství jako skrytou formu války. V dnešní politologické terminologii státní ekonomický terorismus.

Pokud jde o bývalý náboženský smír v Sýrii, to byl výdobytek režimu, na který si tamní obyvatelstvo rozhodně nestěžovalo. Ve srovnání s možnostmi náboženských skupin v okolních zemích celkem klid a pohoda.
03. 05. 2013 | 00:33

jozef napsal(a):

Utok proti Syrii
bol odpociatku vnimany ako utok proti Iranu,Rusku i Cine.Izraelci dufali,ze sa im podari potom kupit Turecko do vojny proti Iranu,
Turecko sniva sen o tureckej dominacii v priestore,spojenecki feudali zo Zalivu platia si v tejto satanskej hre svojich,protikrestanskych a protizapadnych bojovnikov.
Z Al Dzaziry odisli vsetci,ktori neboli ochotni denne pachat medialne bestiality.Zo severoatlantickych medii svojpravne osoby odisli uz davno,pred prvou vojnou v priamom prenose.Ukrutna hra nema vplyvneho odporcu...

Podobne,ako inde,aj z pekla syrskej obcianskej vojny vyjdu posilneni len protikrestanski a protizapadni bojovnici.Vladcovia Usraela opat pachaju Zlocin vrazedno sebevrazedny.Vrazedny voci krestanstvu a ostatnym.
03. 05. 2013 | 00:35

Yosif K napsal(a):

petr napsal(a):
to Yosif K
Sýrie ještě donedávna byla sekulární tolerantní zemí, kde celkem v klidu vedle sebe žily komunity sunnitů, šíitských alevitů, ismailitů, drúzů, křesťanů a židů s poměrně velkou svobodou praktikovat své vyznání.
03. 05. 2013 | 00:07
No po židech nezbylo ani památky a pár popílů dřepělo ve vězení i za Assada. Jedno nelze starýmu Hafízu Assadovi upřít - nechal vybombardovat cca tisíc islamistů v Homsu poté co se jej pokusili islamisté zabít.
V Syrii byl klid ale klid vynucený brutálními masakry proti islamistům(včetně kobercových náletů na civilní obzvatelstvo) Většinou se s islamisty asi většinou nedá vyjít jinak než pomocí brutálních masakrů. To jsem chtěl říct.

Budto někdo bude brutálně utiskovat islamisty nebo naopak. Nenazval bych to "tolerantním režimem" ale spíše to beru jako důkaz toho že v zemi s vyrovnanými silami šitů a sunitů protě jedna sekta utlačuje druhou nebo naopak.
03. 05. 2013 | 00:36

petr napsal(a):

to Gobbo

Brzezinského aktivity již od dob Reagana (alespoň pro mne). Jinak Trilaterální komise.
03. 05. 2013 | 00:43

Gobbo napsal(a):

petr
Teď jsem vás dočetl (neděláte odstavce) a napadá mě několik otázek.

Myslíte, že nasazení AlKájdy v Čečně a Bosně nebylo řízeno Američany?
Kdo jiný by tu logistiku zvládl?
Kdo jiný měl v AlKájdě takové kontakty?
Mám stažené vyjádření jednoho důstojníka CIA o jenom z velitelů AlKájdy a takový paján těžko někde najdete.
Navíc mám zprávu ze spolehlivého zdroje, že ještě v roce 96 vedla MI6 výcvikový tábor AlKájdy v Afghánistánu, kde je učili práci s výbušninami.
Což se samouk metodou pokus-omyl naučí jen částečně. Podle toho, kam jeho části zalétnou.
03. 05. 2013 | 00:53

Bestia triumphans napsal(a):

Grammar nazi
Téměř v každé webové diskusi se dříve či později objeví někdo, komu se americky říká grammar nazi: taková ta osoba, pro kterou je dostatečným důvodem k zamítnutí vašich argumentů gramatická chyba. Napište třeba „zhora dolů“ nebo „Marie s Irenou přišli“, tj. něco, v čem někdy udělal chybu každý včetně profesorek češtiny (a pravděpodobně též včetně dotyčných gramatických nácků) — a jste u nich vyřízeni.
http://www.lupa.cz/clanky/median-petra-koubskeho-texty-na-jedno-pouziti-a-proc-se-s-nimi-neparat/
03. 05. 2013 | 00:59

Bestia triumphans napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
".....netroufám si zase hodnotit srovnání s Bosnou.
Targus nebo kdysi Hajný byli u toho.Spousta věcí byla jinak než perou do palic media."

?
Jasně, Targus tam byl se svým kamionem.
Odborník na všecko, od ekonomiky přes Balkán, život v ČSSR až po Katyň...
Zatímco on říká pravdu, média nám perou do palic pohádky.
Takový superman to je...
Tak nevím, mám se smát nebo plakat?
Radší du spát, tyhle kecy , to je moc...
:-)
03. 05. 2013 | 01:07

petr napsal(a):

to Yosif K

Rozbroje mezi sunnity šíity v Sýrii byly, tak jako byly a jsou v ostatních okolních zemích (jsou v permanentní náboženské válce). Ale vzhledem k tomu, že v Sýrii bylo sunnitů asi 70 % a vládli alevité, nebylo jednoduché udržet status quo (masakry i ústupky). Měl jsem ale na mysli spíš mírové soužití muslimů obecně a křesťanů různých kongregací. Židů není v Sýrii mnoho, tak jako ostatně i v dalších arabských státech, měli problém navštěvovat Izrael (informace stará několik let, nevím, jak je tomu za Bashára dnes), ale obecně ani oni nejsou v Sýrii nijak perzekuováni. To spíš Kurdové, ale to je problém celého regionu.
Syrský režim, podobně jako Saddámův Irák nebo Kaddáfího Libye (tam se to zcela nedařilo), nepotřeboval radikální islámské aktivity a jejich nositele jako rozvraceče režimu potíral.

Jen pro upřesnění - já zde neobhajuji islám, pouze se snažím vysvětlit složitost vztahů. Islám je od svého vzniku neustále rostoucím náboženstvím, které v několika posledních desetiletích hledá své kořeny. Bohužel nůžky mezi religiozitou a moderností současného světa se stále rozevírají.
03. 05. 2013 | 01:08

Bestia triumphans napsal(a):

Grammar nazi na Youtube
:-)
https://www.youtube.com/watch?v=N4vf8N6GpdM
03. 05. 2013 | 01:11

pozorovatel napsal(a):

K Sýrii:
Našel jsem na netu pár zajímavých videí ze současné války v Sýrii. Podřezávání (hodně), střílení do hlavy, masové popravy...
Tak nějak nevím, jaká je naše role v tom všem. Možná bych se měl zeptat Káji s čírem, jestli o tom tak nějak ví. Je-li barva jeho motýlka v nějaké souvislosti s barvou vystřeleného mozku.
Jen se tak nějak podvědomě stydím, stydím, stydím...
03. 05. 2013 | 01:25

petr napsal(a):

to Gobbo

Obecně velmi nerad používám pojem al-Kajda. Tento pojem byl mediálně vytvořen v USA. Dle mého jde o skupiny více či méně závislé nebo nezávislé, postavené na radikálním islamismu, některé podporované či financované ze strany tajných služeb západních zemí. Zprvu ve formě mudžíhedínů v Afghánistánu přímo podporovaných CIA, aby následně po splnění primárního cíle žily vlastním životem jako nově vytvořený obecný nepřítel.

Mudžáhedíhi v Bosně byli v počtu cca 2000 osob, dostali tamní občanství, stali se veliteli muslimských jenotek, zajatce mučili a popravovali. Množi v Bosně založili rodiny, ale tak jako v Afghánistánu podpora skončila a asi po deseti letech byli nuceni Bosnu opustit.

V Čečně bylo mnoho islámských bojovníků, především však domácí Čečenci, též Uzbeci, Ujguři a bojovníci ze Středního Východu. Díky aktivnímu wahhábitskému směru Čečenců byli přímo financování Saúdskou Arábií. Mimochodem i Borisem Berezovským, který ač rodilý ruský Žid, ruský režim tak nenáviděl a chtěl se mu za ztrátu moci, vlivu a penět tak pomstít, že finančně podpořil i ultraortodoxní muslimy.

Obecně vzato, tyto bojůvky sdílejí osudy středověkých žoldáků, kteří po ukončení války a propuštění nepotřební putovaly krajem, rabovaly, zabíjely pro potěchu i pro naplnění žaludků. Dnes se k tomu přidává ještě fanatická víra.
03. 05. 2013 | 01:25

honolulu napsal(a):

Dalimir milujici mir (23:04),
zivot v Americe je zivot v bavlnce. Daleko snadnejsi nez nekde v Praze za nynejsi situace.
V pripade ze se to zvrkne, tak se prestehujete do jineho statu.
Prumerny Amik se stehuje 8 x za zivot. Ja jsem daleko nadprumernejsi... Stehoval jsem se vycekrat.

Kdo jste Petre, ze mate tak hluboke znalosti o Machometanech ?
Jejich rozpinavost me drazdi. Nemam je rad pro jejich primitivni fanatismus. Jejich kultura me desi...Tak jen at se dale fackuji. Fandim vsak trochu Assadovi, protoze je tolerantnejsi knam Katolikum....Rozdil mezi nimi nepoznam...
Ahoj zitra.
03. 05. 2013 | 01:47

honolulu napsal(a):

pozorovatel(01:25),
Karl s motylkem je na stredni vychod hloupejsi nez ja.
A ja jsem nejhoupejsi v Americe, kvuli averzi kterou k te oblasti citim.

Pani Hesova, nejake PRIVATNI doucovaci besedy s prudce hezkym nickem honolulu, by nemohly byt ?
03. 05. 2013 | 01:54

Abdul Sikmejmec napsal(a):

Hovorit s machometanem a s komunistou o demokracii nelze.Oba dva maji svuj plan vlady jiz pri konverzaci pripraven.

Machometani obohatili evropskou kulturu pri krizovych vypravach evropany svymi vedomostmi , jako je hygiena -kanalizace, nebo algebra- kratce napsano.
Evropa , oproti tomu prosla urcitou emancipaci , od nabozenstvi pocinaje , az po sebeurceni zenske populace .
To je zasadni rozdil mezi nimi a zapadni kulturou.
Problem je , ze se snazi svoji primitivni kulturu uplatnit v sirokem meritku v ruznych koutech sveta a to i nasilne.

Kataklisma nastane , az jim dojde ropa a budou se houfne stehovat do sveta. A Fatima Hesova jelikoz ji sedla arabskej kun , ma za ukol pripravovat pudu pro tyto primitivy.
03. 05. 2013 | 02:07

Marie napsal(a):

honolulu 1.54

Jsem taky poněkud v rozpacích, jak to v té Sýrii vlastně je, je to tak nepřehledné, tak komplikované, že můj mozeček to nemůže pojmout. Protože mám ráda sýr, nejsou mi ty nehostinné kraje lhostejné.
Pro přehlednost by bylo dobré, aby se v těch oblastech, kde se nosí ta plandavá prostěradla, pod kterými se dá leccos skrýt, zavedl konečně pořádek, aby se vědělo, who is who.
Chtělo by to pořádnou síť občerstvoven, něco jako jsou KFC, kde by se podávaly třeba smažené krůtí díly a taky třeba krůtí polévka. Krůta určitě v těch krajích není uctívaná, tak snad by to šlo, co říkáte, pane honolulu? Vy byste mohl pro ty skoromodlitebny s obžerstvením vytvořit nějaké jingly, které by se vysílaly ze všech minaretů, místo vyvolávání meluzínů, které by byly součástí těch obžerstvoven.
Tak se mi zdá, že ty vyprahlé kraje potřebují nějakou jednotící kulturu, jinak budou stále terčem choutek bůhvíjakých lapků.
U vás asi máte den, tak o tom popřemýšlejte, já už jdu do hajan, jenom ještě zkontroluji sovy v Californii.
Marie
03. 05. 2013 | 03:03

Yosif K napsal(a):

Jedna paralela s Bosnou v Syrii přece jen je. V Bosně nebylo kladných hrdinů, válečné zločiny páchaly všechny strany.
Dtto v Syrii.

Je svatá pravda že Syrie před nepokoji vypadala lépe a tolerantněji než to co se dá čekat od dnešních rebelů.

Syrie vypadala klidněji ale byl to klid ve stínu kobercového bombaodbvání islamisticikých cvrtí města HOMS v roce 1982 - jako odveta za masakry páchané muslimským bratrstvem.

Assada rebelové neporazí tedy v dohledné době. Assada neporazí ani cizí intervence = Syrie má velmi silnou PLO.

Na druhé straně Assad neporazí ani rebely. Vidět za vším "pikle wall streetu" je paranoidní. Konflikt v szrii je tradiční vnitromuslimská zabijačka, tedy považujeme- li alawity za muslimy, což z hlediska "opravdových muslimů" nejsou.

To že by takový nenbo onaký postoj západu mohl pomoci Assadovi zavéstr klid je iluzorní. Demon arabskeho jara vyskočil z lahve a zahnat jej zpět není dost dobře možne, at zapad děkí to nebo ono.

Povstalci nemohou plně vyhrát, ale s bohatým Katarem, bohatou KSA a islamistickou bládou v Turecku téměř nemohou prohrat. Boje budou pokračovat, možná po desitky let.
03. 05. 2013 | 03:26

Dedecekneverisvymocim napsal(a):

Svoboda a demokracie podporuje v Syrii nastup demokracie saudskeho typu, tentokrat ovsem zastreseneho demokratickou Al Kaidou.
03. 05. 2013 | 04:22

dedecekneverivlastnimocim napsal(a):

Nasi bojovnici za demokracii z Al Kaidy si nevedou v Syrii tak spatne. Mnozi maji cenne zkusenosti, jak spravne autorka pripomenula jiz z Bosny. Instruktori by jeste meli pridat ve vycviku a zamerit se hlavne na mucici techniky, urezavani hlav, vypichovani oci /nekteri bojovnici jiz vzsli ze cviku/ a falesne akce, pri kterych bohulibe skutky nasich Al Kaidistu jsou medialne pripsany zrudnemu sekularistovi Asadovi.

Toho bohda nebude aby nakonec v Syrii nezvitezila svoboda a demokracie zidokrestanskeho typu. Alah Akbar
03. 05. 2013 | 04:42

honolulu napsal(a):

Ale pane Abdul, prece necekate, ze my potonci Krizaku prizname nejakou zasluhu na vzestupu civilizace Machometanum. To co jste jmenoval jako jejich prinos, se naucili od Reku, kteri zili na strednim vychode jeste drive nez tam prijel udelat poradek Alexander Velky (334 B.C.) Rekove stejne jako Rimane jsou rasove spojeni se Slovany a Germany. Vsichni maji stejne prarodice.

Pani Marie, zadne zvonko-hry v Machmetanskych kostech se zavadet nebudou !... Nemaji v Evrope co delat. Ty jejich mesity, ci co to je, se srovnaji se zemi.. Zadni diversanti pod rouskou nabozenstvi, nemaji pravo infiltrovat ani Evropu ani Ameriku. To jsou zeme Kristovi....
Samozrejme, ze pani Hesova bude poktena na Katolicku a na jeji vzestup v hrisnosti dohlednu ja, Katolicky princ honolulu.
(Ano panove, koupil jsem si falesny aristokraticky titul, ale pred kazdym Machmetanem je pravy.)

Stejne mame zbytecne obavy. Bude valka - velka valka za 25 let +/-. Vim to z astrologie. (Templari se vrati.)
03. 05. 2013 | 04:57

honolulu napsal(a):

kostech = kostelech
03. 05. 2013 | 05:00

jozka napsal(a):

Priznam se, ze nerozumim. Autorka pise o bosenske paralele a pak uvede priklad Krajiny, ktera ale opravdu v Bosne nelezi. Navic pise, ze valka dosahla patove situace... ona vicemene skoncila. To, co prinesla Oluja byla zase valka...
03. 05. 2013 | 06:29

Pepa Řepa napsal(a):

petr
pokud jde o Turecko a Erdogana máte pravdu, E nasměroval T k islamismu, umírněnou formou a jen idiot by ho přizval do EU. Rád by hrál roli hegemona v regionu, ale Syřani mají Turka v žaludku, osmanská tradice je živá.Byla krvavá.

Mýlíte se v několika věcech.Pravda Syrie byla umírněná nábožensky, ale to byla Libye-za diktátorů - také.Rozdíl byl ve struktuře. Libye kmenově dělená, Syrie čtyři velká města proti venkovu, alwewité byli z hor.Navíc neuvěřitelně národnostně, nábožensky i jazykově různorodá. Naleziště jsou sice důležitá, ale ne stěžejní.Libyjská jsou nesrovnatelně vydatnější.
Došlo sice k náboženskému smíru, ale napětí doutnalo vždycky, Háf otec Bašára, použil v Hamá chemii.
Věc je ale stejná, jako s odsunem. Tím to nezačalo, předtím bylo krvavé povstání islámských fundamentalistů, odnože egyptského Ikhwánu, tedy muslimských bratří, které nám autorka nedávno líčila - v souvislosti s Mursím-jako bojovníky za demokratičtější svět
:-)!

Opak je pravdou, arabský svět už před delším časem vyrazil opačným směrem, než nám aktivisté předkládali.
Směrem k fundamentalismu.Tu postupnou-jako v Turecku- tu násilnou formou-t.zv arabské jaro.

Někdo tomu může říkat zaostalost, jiný návrat ke kořenům či hledání identity, ale to je jen hra se slovy.

O demokracii nejde nikomu, pár chlapíků, kamarádů autorky na Fecebooku to nevytrhne a iluse o zbrusu novém umírněném evropském paislámu jsou jen snem pobloudilých arabistů a UÍček ze strany zelených.
K tomu se přidají zastydlí komunisté, kteří nemají ani tuchy o tom, že Arab nemůže Rusa a celý komunismus ani čuchat a jejich partaje-až na výjimky-zakázal.

Taková je realita, které teprve teď pohlédli někteří do očí.
Dala se čekat, když přifukujete do ohně nebo vykládéáte mamlasům bludy o úsilovném hledání a tužbě po západním-demokratickém-modelu.

Otázkou je, co s tím?
Ostatně v Praze se zvýšil počet Syřanů, většinou-zatím- projíždějících a pozoruhodné je, že ti umírnění jsou v tradičním oděvu s jordánským shemagem na hlavě a tvrdí džihádisté v kravatách. Totéž Čečenci i Dage. Cizinecké jde z toho hlava kolem, za asyl exnáčelníků islamistických skupin horují nejen Štětináč s Procházkouvou, ale i poslanci EP.V tisku ticho.
Tam arabista z fakulty ani hujer nedohlédnou.
Totéž s Libyjci,vyhnanými Qafddháfího sekuri´táky, řada z nich umí česky.
Taková je realita.
03. 05. 2013 | 06:32

Dědečeknevěřísvýmvlastnímočím napsal(a):

Pepa Řepa,

hezky napsané ale proč pletete do akcí trvalé svobody, míru , humanismu a demokracie komunisty a zelené? Co ti s tím mají společného? Snad nevyzbrojují a necvičí v boji proti křesťanské tradicí naše milé internacionální džihádisty?
03. 05. 2013 | 06:41

Pepa Řepa napsal(a):

Marie
dobrý Máńo:-), možná to colonel Sanders zařídí.Taková kořeněná stehýnka z kalifornské sovy arabskou kuchyni obohatí a poděkují.
Nejste ségra Ernesta?
Kdy poběžíte v L.A. maraton?
03. 05. 2013 | 06:43

Pepa Řepa napsal(a):

Dědečeknevěřísvýmvlastnímočím
protože mě vždycky rozesměje ta jejich naivita, že není jiná příčina konfliktů ve světě než strejda Sam nebo pejzatec v pumpkách a že Ahmed miluje bolševiky všech barev, kterými se to tady hemží.
Naše hovorky, tobolky a homolky.

Optejte se, třeba cvičí jedenáctý hovorka Abdula.Ostatně, nebuďte jako resl, vidící bolševika pouze na východě.
Kdyby nebyl Dimašk na dohled Golan už by za revoluční kvas mohl USrael.
Wahhábismus vznikl, když puritán honil Apače a když půjdete dál, dojdete k výbojům chalífů z dnešní Syrie, kteří vyrazili na al-Andalúz.
Džihád je součástí islámské civilizace od začátku.Je to složitější než internetový blog.

Spíše by mě zajímalo, zda autorka zná osobně nové realie-já ne, proto do současné místní situace moc nekafrám, zda se vydala na cestu přes Ammán situaci okouknout jako Spencerová nebo jen předává štafetu jiných medii.
03. 05. 2013 | 06:57

Jáchym napsal(a):

Petr :
Dík za komentáře !
Pepa Řepa: Dík za přípodotyky !
03. 05. 2013 | 08:27

Občan napsal(a):

Pepo Řepo,

prostřednictvím strejdy Sama (protože milej strejda sám o sobě už hezkých pár desítek let nerozhoduje o ničem a pokud se o to pokusí, stane se mu "nehoda") byli vytůněni všichni současní džihádisté. Přímo i nepřímo. V Afghanistánu, Bosně-Hercegovině, Pakistánu, Kosovu, Čečně, Gruzii a vůbec kam oko dohlédne.
A hlavně čím dál blíž Evropě, Číně a Rusku.
V Číně to zkusili s Ujgury, ale ti jsou naštěstí tak neschopní, že si je ZATÍM Čína dokázala vždcky srovnat do latě. S Tibeťany to zatím taky nevyšlo, i když už prokázali, že jsou docela (všeho)schopní pogromisté.

Tvrdíte, že "strejda Sam" je čistý jak lilium. Sorry, ale pak jste decánko zaslepený, protože je za všemi špínami, k nimž po WWII došlo. A je úplně jedno, zda jako UI ve službách pejzatých nebo sám od sebe. Výsledek je stejný - stále bezprostřednější ohrožení Evropy, Ruska a Číny.

Rusko a Čína se rozhodly, že do sebevraždy se jim nechce.
EU se do ní naopak dobrovolně řítí třetí kosmickou; proč, to nechápu.
Zejména pak je mi nepochopitelnou "strategie" různých nahnědlých Van Goghů, kteří na jednu stranu řvou protimuslimská heslíčka a vypalují domy obývané muslimy i s obyvateli, a na druhou stranu nadšeně podporují nejmilitantnější islamistické bojůvky. Úplně nejabsurdnější na tom je, že se s nimi za tím účelem ochotně spolčují některé skupiny v Evropě pobývajících pejzatých.
03. 05. 2013 | 08:35

Binary napsal(a):

Paní Hesová plácá naivní nesmysly. Chcete-li být skutečně objektivně informováni, čtěte články Ondřeje Kosiny na Vaší věci. Napsal jich už o Sýrii mnoho. Např. zde je pěkné shrnutí:
http://www.vasevec.cz/vip-blogy/ondrej-kosina-konflikt-v-syrii-o-cem-se-nemluvi
03. 05. 2013 | 09:46

Marian napsal(a):

Nevidím žádný důvod, proč by se český absolvent vysoké školy vůbec a university zvláště měl stydět za hrubé gramatické chyby.Ty přece vůbec nic neznamenají a o ničem nevypovídají, je to jen taková maličkost.K čertu s mluvnicí a jejími pravidly, důležité jsou myšlenky.
Jsem zvědav, kdy podobnou benevolenci začneme konečně uplatňovat i vůči početním úkonům, jako je sčítání,odčítání,násobení a dělení.
03. 05. 2013 | 09:48

Marian napsal(a):

Benevolentní reakce (či dokonce bojovné protiútoky) těch,kteří tak často sami sebe řadí ke vzdělanější a inteligentnější části populace příliš nepřekvapují.
K tomu postřeh studenta z jihovýchodní Asie." Co je pro mne u Čechů nejnápadnější? Že se neumí stydět-prakticky za nic. Nejsou toho schopni,nebo se to jen nenaučili? "
03. 05. 2013 | 10:06

Skogen napsal(a):

Marian, verbální schopnosti, včetně písemného projevu, jsou nástrojem vyjadřování těch myšlenek. Jestliže si své myšlenky nechcete nechávat pro sebe, nemůžete zákonitosti jazyka ignorovat. Taková interpunkce, ve které se chybuje často, může zcela změnit význam sdělení. Zeptejte se právníků.
03. 05. 2013 | 10:39

Marian napsal(a):

Skogen- můj příspěvek byl míněn ironicky,či spíše sarkasticky. Byl reakcí na neuvěřitelné hrubky v textu Z.Hesové a na příspěvky,které je bagatelizují.
Tolik na vysvětlenou, s vaším příspěvkem nemám sebemenší problém.
No price too high.
No,price too high. Telegrafická zpráva, v níž chybějící čárka znamená fatální nedorozumnění.
03. 05. 2013 | 10:46

asterisk napsal(a):

Mariane
Kdybyste jen trochu sledoval sdělení NKÚ, zjistil byste, že za manka ve výši desítek miliónů se tu nestydí ani ministři, ani velmi zdělaní a definitivu nárokující ministerští úředníci.
Co je proti tomu jedno i nebo trocha zmatku v interpunkci?
Dekorace.

Pokud náhodou vyučujete češtinu a cítíte se tím profesně ohrožen, vytrvejte.
Váš boj je správný, i kdy těžko někdy bude vítězný.
03. 05. 2013 | 11:44

Marie napsal(a):

honolulu

Jak Vás, pane honolulu, mohly napadnout zvonkohry? Asi jsem se ve vás zmýlila, měla jsem na mysli něco originálního. Zvonky budou stejně roztaveny, tentokrát už napořád, dříve nebo později k tomu dojde, a vy budete muset přejít na jinou víru, zdaleka ne tak militantní, jako je ta Vaše kataleptická, jejímž princem se prohlašujete.
Jistě se jednou setkáme v naší zatím asi nepočetné komunitě, vyznávající chutné krůtí díly, je jen otázka, v kterém dílu to bude.
Teď jenom potřebujeme vyřešit hlavní problém, co s velkým množstvím kolečkových brusí, které se budou hromadit u obžerstvoven s krůtí polévkou apod.
Když už jste zklamal s těmi znělkami na minarety u oněch osvěžoven, tak zkuste vymyslet, co s velkým množstvím kolečkových bruslí.
Marie
03. 05. 2013 | 12:00

Dattelhein napsal(a):

Marie
Omlouvám se, že se vměšuji do Vaší diskuse s princem z Honolulu, ale napadla mně taková věc.
U vás se začínají objevovat nové fenomény, jako jsou muzea zcela nových reálií. Žádné vykopávky nebo vycpaniny či obrazy ze středověku.
V jednom vašem městě, tuším Zlín se jmenuje, otevřeli (kdo to byl, nevím), muzeum z doby, kdy se u vás ještě pracovalo. Jsou prý tam stroje, na kterých ještě nedávno, šili pracovníci boty nejen pro vás, ale pro dost velký kus světa.Taky jsou tam vystaveny ty různé boty,ušité na těch strojích.
Takové muzeum, musíte uznat, je dost velký úlet. To určitě muselo potěšit lidi, kteří díky té výrobě mohli hezky živit své rodiny.
Takové muzeum je zkrátka, jak se říká, takové absurdní.
Když uvážím, že si necháte již přes dvacet let ničit ploutve botami z Číny, po všech stránkách aušusových, tak mně ještě napadá výraz "stupidní".
No, abych se vrátil k tomu, proč Vám píši, tedy k tomu, co dělat s těmi bruslemi, o kterých píšete. Nevím sice, čí brusle to jako měly být, ale dobrý management z nich jistě dokáže udělat zajímavé artefakty.
Možná by stálo za úvahu právě nějaké takové muzeum. Muzeum kolečkových bruslí. Stavbu zadejte nějaké slušné architektonické kanceláři, ať je z toho alespoň něco takového, jako je opera v Sydney nebo Tádž Mahal. O návštěvníky mít pak nouzi nebudete.
Z datlového háje pro Vás a pro návštěvníky aktuálně.cz Dattelhein
03. 05. 2013 | 12:25

Ernesto napsal(a):

Jetřábi s pentagonu jsou daleko zákeřnější jako sami muslimští bratři ! Rozlétají se stále do světa a všude dělají jen paseku ! Machometáni a osmani jsou vraždící monstra od nepaměti ! Tu je třeba dávat bedlivý pozor z obou stran ! Je pravda že evropa i s EU se řítí do maléru když dovoluje aby se všichni tihle pejzatci usazovali trvale v jejím teritoriu ! Nakonec budete všichni v evropě ještě rádi když se za vás postaví slované z východu - rusové ! Je to národ nebojácný a s muslimy má v bojích dlouholeté zkušenosti ! Na prohnané amíky at nikdo nespoléhá, ti hrají jen o sebe tečka
03. 05. 2013 | 12:42

honolulu napsal(a):

Mariane ty vesnickej strejcu, kdyz nekdo zije v Cairu jako pani Hesova a nebo moje malickost za velkou vodou, tak te cestiny moc neslysi...

Za nejakou dobu nejen, ze budes mit cestinu Cikanu, ale budes mit problem i s vetovou konstrukci a myslenim...
Tak se s tim smirte pane prof. Sladky, nebo zavolame Vaseho oblibeneho Rumcajse a on Vam to vysvetli...

Petr a Pepa Repa vyhrava na tomto bloqu. Pani Hesova je predavacka stafety.
Policie, ktera se v Cesku venuje bezpecnosti statu je nekvalifikovana a mela by byt vymenena, nebo je s Ceskem konec.

Pani Marie z Normandy, splynul jsem s Vasi logickou dedukci a chtel bych vedet, kdy me pozvete na polevku z krocanu...
Brusleni nechame Machometanum. (Kde jste byla tak dlouho ?)
03. 05. 2013 | 12:46

Marie napsal(a):

honolulu

Machometánům by se do bruslí zamotávala prostěradla, a navíc, jak by se jim asi jezdilo po pouštních dunách?
Polévka bude, až budou lovci divokých krocanů vyzbrojeni, nudle a houby do polévky obstarám já.
03. 05. 2013 | 12:54

honolulu napsal(a):

Protestuji zde, za znevazovani meho aristokratickeho titulu.
Ja si ho koupil z velke lasky, kterou jsem citil k opravdove hrabence. (Chtic, jsem citil take.)

Ona se jmenovala VON pred jmenem... Ja nestastnik s cistym srdcem - nemciny neznaly - jsem si myslel, ze je to zkratka pro telephon...

Vsak muj neodolatelny sarm, podtrzeny zjevem, a titul koupeny ve dvore cinzaku u popelnic na Gurtlu ve Vidni nasel klic k jejimu srdci. Ano jsem princ !

Kdyz vy cesti vesnicti farmari, se klanite nejakemu knizatku v Praze, tak by jste mohli projevit trochu respektu k memu titulu, zakoupenemu za tvrdou, tezce vydelanou americkou menu....

(Jezkovi chlupy, ten titul byl spanelsky a Videnaci, ti zlodeji mi to nerekli a nevarovali me - neumim spanelsky ani steknout. Emigrace je tezka zalezitost, plna prekvapeni.)
Ahoj pozdej, jdu snidat do Panery. Kdyby jste zde byla pani Marie, tak Vas beru sebou.
03. 05. 2013 | 13:13

Alů Jouda napsal(a):

Američané snad po Bostonském Maratonu jednoznačně podpoří sekulární frakce Arabů a pomohou tak zničit islámské fundamentalisty.
03. 05. 2013 | 13:13

Ernesto napsal(a):

Občané v česku zatím mnoho z vás ještě nedokázalo pochopit povahu ruského člověka ! Poznal jsem více z nich osobně ,jsou to vesměs dobrosrdeční lidé a k bratrské slovanské internacionální pomoci nemají daleko ! Nerozhodují se příliš dlouho když je nutné pomoci slovanům v nouzi ! Jen je třeba si to umět správně vysvělit a pochopit ! Rusové jsou hrdinný národ kteří se nikdy nezalekli nepřítele který jim v padl do zad ! Mají zkušenosti v bojích proti machometánům a jejich vojevůdcové byli vždy excelentní již od dob jejich VELKÉHO KNÍŽETE ALEXANDRA NĚVSKÉHO ! U nich je to totiž tradice pomáhat slabším slovanským státům ! Tohle by jste měli všichni v EU pochopit ! Ze záhrobí duch socialistického revolucionáře Ernesta Che Guevary
03. 05. 2013 | 13:18

Yosif K napsal(a):

Občan napsal(a):

1) Zejména pak je mi nepochopitelnou "strategie" různých nahnědlých Van Goghů, kteří na jednu stranu řvou protimuslimská heslíčka
2) a vypalují domy obývané muslimy i s obyvateli,
3) a na druhou stranu nadšeně podporují nejmilitantnější islamistické bojůvky. Úplně nejabsurdnější na tom je, že se s nimi za tím účelem ochotně spolčují některé skupiny v Evropě pobývajících pejzatých.

03. 05. 2013 | 08:35

Pane Občan, žijete v domku bláznů postaveným z 30 let starých výtisků Rudého Práva, dokonale izolován starorežimními antiamerickými bludy od okolního světa.
Jen tak pár technických upřesněníček ohledně nejhustší koncentrace bludů ve vašem příspěvku:
ad 1) americká pravice a víceméně i evropská pravice jsou ostře proti vyzbrojování szrských rebelů. Stačí nahlédnout do FOXNEWS. Americká pravice byla podpoře rebelů v Lybii, i dkyž nebyli proti tomu nechat Kadaffiho pořádně poškvařit. Americká pravice je nyní zcela kategoricky proti podpoře szrských rebelů. Ti jsou ovšem štedře podporováni propalestinskou hlásnou troubou Al Jazeera, Katarem, KSA, Egyptem a všemi SUNITSKyMI pomatenými antiamerickými imámy kolik jich kde je. Holandska a severská pravice je také proti podpoře szrských rebelů.
ad 2) zatímco na straně muslimů jsou pogromy na jinověrce včetně vypalování, znásilnování, rabování a masových vražd oblíbenou náboženskz sponzorovanou kratochvílí, o mžádném pogromu na muslimy v západní Evropě jsem nečetl, možná jednou či dvakrát neonacisté oodpálili nějaký domek či mešitu, je to zanedbatelné promile toho co se děje křestanům například v egzptě ze strany zdivočelých antiamerických mas.
MUZETE NAJIT NEJAKY PRIPAD vypáleného muslimského domku v západní evropě? Muzete si v paličce srovant četnost těchto událostí s pravidelnýmí pogromy na křestany v egzpte, ketré mají srdečnou podporu antiamerických imámů?
ad 3) dtto. Nic takového jsem nikdy nečetl, nic takového nevím, asi jde o váš další chorobný blud.

Dívejte se na FOXNEWS, pokud chcete vědět co ÖPRAVDU zamýšlí americká i evropská pravice.
Americká pravice by nejraději viděla celý saudskoarabský režim v odpadkobvém koši děšjin a hořce vyžítala Obamovi že lezl saudům do zadku. Problém s KSA je však ten, že tamním muslimům se polootrokářský polofeudální zpátečnický režim YATIM líbí a že jej není čím nahradit. Sovětům se také nepovedlo zavést socík v Afganistánu, po dobrém ani po zlém. A to byli sousedi kteří měli pevnou základnu hned za hranicemi včetně půlmilionové v SSSR (a CSSR - Babrak Karmal byl dosazen do Afganistánu z tajného bytu ve Zvolenu) vyškolené afgánské inteligence.
03. 05. 2013 | 13:19

Andrejj napsal(a):

Fajn, že jste opravila to "dobili", "vyjednávat Z režimem" se Vám ale dosud opravit nepodařilo. Jinak se nestačím divit, jak takový studovaný člověk může psát takové z prstu vycucané nesmysly. Kolik stálo náš stát Vaše vzdělání? K čemu to bylo?
03. 05. 2013 | 13:34

Dalimír napsal(a):

Kdyby to v těch nešťastných devadesátých letech v rusku Gorbačov neposr..l Tak by se Jelcin neprosadil a ta země by zůstala silná ! Sovětská armáda by určitě nenechala od amíků bombardovat Bělehrad ! To si všichni západní patolízalové pište !
03. 05. 2013 | 14:01

Pepa Řepa napsal(a):

Občan
Váš názor, Váš pohled.
dle mého tradičně rudý jako červánky, zkuste ducha Ernesta, ať se optá ducha Ilijiče, v čem se lišíte.
On tehdy i v Afgha byl Ivan se soudruhem Babrakem větším nebezpečím pro západní civilizaci než Talib.
Teď se to vyrovnává, možná i otáčí.
Pro oba se stává větším nebezpečím Džamil, Štětináčův a Usámův kamarád.

Andrejj
nevím, kde udělala autorka hrubku-jsem jen řepa- ale buďme tolerantní.
Pokud napsala že hrdinní povstalci "dobili" okolí Hallábu a Dará a opravila na "dobyli"......platí přece obě veze.

Nejdříve dobyli a pak dobili, možná i bajonet použili jako na Mojmíra v Libyi.
Inu.....boj ze demošku.
03. 05. 2013 | 14:28

Pepa Řepa napsal(a):

Když jsem šel z Michle....bodaly mě krychle.
Deklaroval za panáka v klubu Mánes Jožka Mrázek Hořický, pak mu to ukrad' Mládek.

Když jsem šel z Nuslí.....navštívil jsem museum bruslí, dodal by dnes, kdyby žil.
Stejně to byl podvodník, protože chodil o berlích a nedošel by ani do Michle, ani do Nuslí.
03. 05. 2013 | 14:34

Karel (taky) napsal(a):

Do čeho "mocnosti" v poslední době v arabském světě strčily nos, to dopadlo prachšpatně. Volat po dalším zásahu v situaci, kdy se v Sýrii navzájem pobíjejí islamisti a teroristi včetně talibánců je voláním hlasu na poušti - mocnosti si konečně uvědomily, že je lepší se jen dívat a případně sázet na vítěze.
03. 05. 2013 | 14:38

Jules napsal(a):

Sýrie (stejně jako Irák či Egypt) jako potencionální protivník Izraele musí být na šrot, pak nebude nebezpečná řadu let. Někdo to rozdmýchal, teď to někdo skrytě kočíruje.
03. 05. 2013 | 14:50

Matematik napsal(a):

Bude se bombardovat česko? Ne? Vláda USA nevyslisi volani spravedliveho soudce Lynce?
Plati tato zasada:
"Cim hur, tim lip"
pak taky "cukr a bic"
no a nakonec konecne reseni vzor generel Sherman....
Copak copak, kde jsou puvodni majitele pudy v USA? Odjeli nekam za lepsim?
Nebyly to kominy jako v Osvetimi, ale princip, princip byl uplne stejny.
No a tak tomu musime rozumet.
Ne kazdy, kdo rika ja ti pomohu, to mysli doopravdy.
Ale uz jsme dospeli, tak bysme to meli znat ne?

Zdravim heboucke, mirove a nikdy v mediich nezminovane jaderne hlavice statu "Buh bojuje" (hebrejsky israel)

Proste co si budeme nalhavat, bez marxisticke dialektiky to proste nerozlouskneme ze soudruzi roztleskavaci....
03. 05. 2013 | 14:55

resl napsal(a):

Nebýt američanů v konfliktu bývalé Jugoslávie, mohla stát Evropa na kraji války. Čekalo na to Rusko, které vždy jen dodávalo zbraně, nikdy bochník chleba. Nikdy by také mužici žádný soud nevykonali, ani v Hagu ani v Moskvě. Jejich "soud" byl vždy zastřelení, pokud možno bez soudu. A to se tu najdou naočkovaní soudruzi i nesoudruzi, kteří zásah američanům vytýkají. Až bude stav v Syrii na hraně, nezakročí žádný Sovětský svaz, nebo Rusko, jak si teď zrovna říkají. Budou čekat až to vyřeší Státy s NATO a pak sdělí některým zdejším troubům, že ani západ nedodržuje lidská práva a demokracii. Troubové se zatetelí, spálí americkou vlajku a půjdou demonstrovat za práva občanů, která jim včera zapírali.
03. 05. 2013 | 14:55

Matematik napsal(a):

Uz neni treba destniku protiraketoveho ucinneho?
Coapk se stalo v KLDR a Iranu, ze uz na nas nemiri rakety?
Nebo to byla druha mnichovska zrada jak pravil Saša Promopro?

Proč nejsou besedy v TV, vyjezdy vlady, animace balistickych krivek, no proste zasadni a pravdive informovani????
Dialekticky a v souvislostech soudruzi roztleskavaci z Aktualne.cz?
Chapejte, my nevime, mame se bat nemame se bat....
Uz to zase neplati nebo uz zase ano?
No prece by se mela bombardovat Praha ne? Ti dva cmoudi byli prece z Ceska co vyhodili ten papinak v Bostonu ne?

Jak rikam, dialektika dle Marxe, jinac to nepude.
03. 05. 2013 | 15:29

hovorka11 napsal(a):

honolulu:
Správně chválíte příspěvky Petra, který přesně popisuje stav zájmů o rozbití Sýrie a Jugoslávie. V některých případech je to dokonce ještě horší a o bludnější v detailech.
Jen skromný příspěvek z hlediska amerických zájmů v Kosovu:

To, že Hashim Thaçi je zločinec a vrah vědí všichni ale ty 3 americké základny a obrovský majetek, který nasměřoval k "humanitárním bombardérům" jej ochraňuje před jakýmkoliv trestem.
-----------------
V roce 2010 švýcarský vyšetřovatel ve zprávě pro Radu Evropy Dick Marty obvinil z obchodování s orgány srbských vězňů a dalších lidí v Albánii několik vysokých představitelů UÇK, včetně současného premiéra Hashima Thaçiho.

Thaci se vykoupil tímto způsobem :

Hlavní bombardér Srbska Wesley Clark podal loni na jaře žádost o licenci na průzkum ložisek uhlí v Kosovu. A zásoby jsou velké – 16 miliard tun. Víc nemá v Evropě nikdo. Generál se chystá dělat z tohoto uhlí až 100 tisíc barelů syntetické ropy denně – a to jsou miliardy dolarů.

Největší propagátorka bombardování Srbska Madlene Albrightová je už majitelkou největšího mobilního operátora v Kosovu IPKONET. A rozhodla se, že koupí podnik Pošta a telekomunikace Kosova. A to je téměř milion abonentů mobilního spojení a sto tisíc stacionárních abonentů.

No není to záruka beztrestnosti zločincům z UCK na věčné časy ?

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=778327
------------------------
Nedávno dávali pořad s výpovědí našeho pozorovatele v Kosovu, který hlídal s dalšími zahraničními pozorovateli oblast se smíšenými etniky. Dvakrát je nutili podepsat zprávu, že jsou tam mezi obyvateli etnické nepokoje, dvakrát to odmítli, protože tam byl klid a pořádek. Další den se začalo bombardovat. V té době byl prezidentem Havel. Na dotaz tohoto pozorovatele u našeho MZV proč se začalo bombardovat mu bylo odpovězeno, že na základě společné dohody aliančních spojenců vzhledem k situaci.
Dnes je mě jasné, proč dostala příkaz odejít vojska UNPROFOR z oblasti Srebrenice před srbskými vojsky (Srebrenica byla centrum kosovských albánců, kteří přepadali a vraždily srby z okolí) a proč Slobodanu Miloševičovi byly až do jeho smrti u Haagského tribunálu upírány léky na srdce, kterých se dožadoval a dávány mu jiné, kde při svoji obžalobě velmi nepříjemně svědčil o čistkách ze strany UCK vůči srbskému obyvatelstvu, což bylo bombardérům nepříjemné.
03. 05. 2013 | 18:11

všechno má své napsal(a):

Když jsem sundal krychle, tak jsem šel zas rychle.
03. 05. 2013 | 18:23

dlouhodobé strategické záměry lze napsal(a):

nakonec dohledat
Socik byl v Afghánistánu docela dlouho (to byla v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech ve světě taková móda, kterou pak někteří us senátoři věčně na bourbonu a drogách utnuli, neb měli furt kocovinu a lidstvo v nich vzbuzovalo hnus), jen se soudruzi všelijak podkopávali a vraždili navzájem.

To bylo i u nás, když se ambiciózní demagogové proderou k moci, zjistí, že není dost koryt pro všechny, takže musí dojít k výběru.
Takže GRU vybrala tajemníka vevyslanectví v Praze Babráka jako novou prdel, z které povanou nové větry.
Nějak to ale s pastevcema a zkušenejma intrikánama (většina velitelů, s kterými měli pak sověti co do činění byli členové studentských levičáckých kroužků, ještě za Záhira a za Daúda) neutancoval.

Pak se teprve někteří sovětští soudruzi, a říká se, že to nebylo v Kremlu a že o tom na Vánoce politbyro prd vědělo, rozhodli poslat tam ty vojska.
A každej si musel promnout voči a zeptat se: Cože, to ty volové chtěj dopadnout jak amíci ve Vietnamu?

Jak se později ukázalo, to bylo přesně, co měli Andropov s Ustinovem za lubem.
03. 05. 2013 | 18:45

gotcha napsal(a):

někdy se to zobrazí dvakrát aniž bych to podruhé musel zadávat, žůžo
03. 05. 2013 | 18:47

honolulu napsal(a):

Hovorko 11, (18:11) tak proc vsichni nadavali presidentu Klausovi, kdyz hledal proti takovym lumparnam protivahu v Rusku ?...

Prumerny Amik vidi nas State Department, (Ministerstvo zahranici) jako nekoho, kdo ma dve tri ruce a kazda tahne na jinou stranu....

To, ze zde existuje snaha o destrukci nasi rasy a kultury je me jasne uz z Jizni Afriky.

Jedina zbran lidi, kteri nemaji vliv na takove udalosti je o nich psat. Petr udelal hodne zasluzne prace na tomto bloqu - dekuji.
03. 05. 2013 | 19:47

jk-jiny napsal(a):

Zajímalo by mě, jestli se tato toliko funkčně gramotná autorka dokáže stydět.
Máme studenta ze Sýrie. Bojí se letět domů, je alávita. Běžně tzv. povstalci vytáhnou po příletu pár lidí zjevně nemuslimů a zastřelí je.
Najdou-li ve škole ženy, střílí se zase.
Elektrárny se vyhazují do povětří.
Ve válce první prohrává pravda.
Paní studovavší filosofii vedle pravdy ani nešla...
03. 05. 2013 | 19:54

Yosif K napsal(a):

jk-jiny napsal(a):

Paní studovavší filosofii vedle pravdy ani nešla...

03. 05. 2013 | 19:54

Nesudte pí Hesovou příliš přísně. Právě se jí rozszpává iluze o tom že arabské jaro přinese muslimům svobodu, prosperitu a demokracii. Zatím to tak nevypadá, a evidentně díky tomu že se muslimové vzvraždují sami mezi sebou - tak jak tomu bylo co svět světem stojí.
03. 05. 2013 | 23:27

Yosif K napsal(a):

Jules napsal(a):

Sýrie (stejně jako Irák či Egypt) jako potencionální protivník Izraele musí být na šrot, pak nebude nebezpečná řadu let. Někdo to rozdmýchal, teď to někdo skrytě kočíruje.

03. 05. 2013 | 14:50
To si pište že to někdo rozdmýchal. Akorát při své erudici jste nepostřehl že celé arabské jaro od Tunis přes Lybii, Egypt až po Syrii rozdmýchala palestinská hlásná trouba všech trub TV Al Jazeera.

Moýná ztomu také troichu pomohl náběh na hladomor a neschopnost režimu držet při stavbě bztů krok s populací množící se jako králíci. Průměrný plat v syrii byl USD 150 měsíčně, do Kataru to má dost daleko.
03. 05. 2013 | 23:34

Jakelin de Mailly napsal(a):

Přemýšlím, zda Hesová a Shannáh jezdí společně pro rozumy a instrukce ke stejnému MULLA.
Pár týdnů ticho po pěšině.
Pak společné zadutí.
04. 05. 2013 | 00:43

Dalimír napsal(a):

Všechno zavinil připosr... Gorbačov s tou jeho neslavnou perestrojkou ! Rozbil sovětský svaz a narušil rovnováhu sil a destabilizoval tímto krokem celý svět ! Však rusové ho za to nenávidí ,žije asi ve strachu někde v německu ! Dobře mu tak troubovi ! To co pak provedl Lelcin který tancoval jak západ pískal to už pak byl jen důsledek Gorbiho naivity ! Hezký den
04. 05. 2013 | 11:17

Dalimír napsal(a):

Honolulu nezlobte se ale právě takové vandrování ze státu do státu by mne nebavilo ! Člověk by měl mít někde trvalý domov ! Vy se vrátíte do čech a budete zde pomáhat budovat lepší nesobeckou společnost ! To by jste si při Vaši inteligenci měl stanovit jako prvořadý úkol !!
04. 05. 2013 | 11:34

těm chrchlavým holanďanům je špatně napsal(a):

rozumět

Občane (někdy si kladu otázku čí a jaké denominace jste, mahdista, saláfista?)

Z Van Goghových filmů nejvíce poučné pro mě bylo Interview.
To je o hodnotách západní civilizace.
O zoufalé touze po kariéře, která z člověka dělá kus exkrementu. Předvádí zápas dvou prostitutů.
Celebrity (nefalšované zahradní holandské variety nafouklé vodou a zcela prosté hodnot) proti novináři, snad nejubožejšímu z božích tvorů.

Vzájemné podrazy a zápas v špinavosti tvořící zápletku nejsou pro mě až tak důležité.
Podstatný je popis mechanismu, jak novinářské trosky povalující se mezi personálem sexuálních služeb v sarajevském baru jsou ochotné absorbovat jakoukoli lež, kterou jim muslimský fanatik dodá a amplifikovat ji přes "seriózní média" do hlav žádnou špatnost netušících "civilizovaných" naivků.

Slimák za toto dílo Van Gogha zapíchnul, čímž potvrdil, že koruptní média jsou je prodlouženou rukou psychického teroru. Který může mít podobu islámu nebo nemusí.

Vy si ovšem Van Gogha pletete s Wildersem, jiným odvážným Nizozemcem.
Ten natočil film Fitna, který se zabývá ideologickými implikacemi jednoho náboženství a nejsem stále rozhodnut, jestli ta ideologie může v náboženství bez vnějších hierarchických opor převládnout.

Jak víte, extrémisté v islámu pracují s manuálem, vypracovaným DGSE a CIA podle alžírské revoluce: nejprve teror dovnitř.
Jestli tím lze zvednout vlny skutečně masového extrémismu v náboženství postaveném na osobním vztahu k bohu? S člověkem jde udělat VŠECHNO. Byl jsem svědkem.
Ale považuji za předčasné dělat závěry (ty se obvykle dělají po katastrofách).
04. 05. 2013 | 13:04

ex-nemo napsal(a):

Yosife K.

paní Hesová nemá žádné iluze o muslimech, křesťanech, židech (podle Lva Tolstého se jedná o varianty téže víry !) ani buddhistech či hinduistech nebo animistech či kolik těch náboženství existuje, ani o žádném politickém hnutí..
Paní Hesová je školená a placená propagandistka, jejímž úkolem je obalovat dodané lži nějakými přijatelnými frázemi. Zjevně trochu mírnějšími než třeba paní Kalhousová nebo Tomský, ale v podstatě se stejným smyslem. Takový propagandista vlastně ani nesmí mít svůj politický názor - co když zítra dostane pokyn psát v úplně opačném smyslu ?.
Jedný názor těchto lidí, který ovšem nikdy v životě nezmění, je říkat vždy co nejhorlivěji to, co jim může přinést prospěch.

Na Aktuálně ovšem s takovým postojem zdaleka není sama.
04. 05. 2013 | 19:37

PK napsal(a):

Uf, tady se zas ale seslo odborniku...

Autorce: O Jabhat al Nusra se nemluvi jako o Jabhatu ("Džabhat, která má podle odhadů..."), ale jako o al Nusra (-e). Nesedi jim iracka Al Qaeda, protoze se dlouhodobe povazuji za Alqaedisty a nechteji, aby jim velel nikdo jiny nez Zawahiri. Tj do valky se Al Qaeda nevlozila na jare. Vam nejak vypadlo. Tez neni pravda, ze by Al Nusra ovladala guvernorate Ar Raqqah, kazdou vesnici, okres, ctvrt ovlada nekdo jiny, vetsinou jsou to mistni prominenti, kteri se prihlasili k nektere z frakci (vcetne Nusry).

Bosenska paralela tez polkulhava v mnoha ohledech.
04. 05. 2013 | 20:12

Občan napsal(a):

To "těm chrchlavým...":

Nepletu, Wilders je to samé nahnědlo jako byl Van Gogh. Oni se urodili nejen v Holandsku, ale i v Belgii (o níž se u nás skoro nepíše) a utěšeně bují i ve Švýcarsku. Zvláštní plácek, ten Benelux.

No, "hodnoty západní civilizace" jsou opravdu prazvláštní. Pokud za ně mám považovat zničení xy odlišných kultur, kolonizaci a otrokářství, rabování přírodních i lidských zdrojů, sklony k ekonomické a kulturní sebevraždě a další "ňamky", tak pak se raději obejdu bez "hodnot".

Nábožensky už naštěstí nepatřím nikam. Z křesťanství mě vyléčili katolíci a o další negativní zkušenost nemám zájem. Jako pragmatik se cítím daleko volněji, protože si názory formuluji sám, neovlivněn manuály (myslím tím návody k použití; manuálně pracujících si vážím).

Jak to bude, sepsala jedna parta už počátkem 20. století na jednom ze svých kongresů. Muslimové ani CIA to ale nebyli.
U většiny bodů programu se skvěje poznámka "splněno"...
05. 05. 2013 | 08:40

Občan napsal(a):

Paní Hesová,
TEĎ my mě zajímal Váš názor.

Sionisté se snaží raketovými útoky vyprovokovat Sýrii k odvetě a zatáhnout tak USA (potažmo NATO) do SVÉ špíny. Nejspíš se jim to povede a dojde tak k islamizaci dalšího dosud víceméně sekulárního státu na BV.
Jakmile se to stane, buď budou mít islamisté v Turecku v podstatě volnou cestu k uchopení moci, nebo tam bude nastolena vojenská diktatura. V obou případech se však posune ohrožení EU a Ruska opět blíž k jejich hranicím.

Přiznám se, že tahle plíživá WWIII se mi pranic nezamlouvá.
05. 05. 2013 | 09:12

Jirka napsal(a):

Milá paní autorko, pominu směšnou gramatiku a pouze vás upozorním že nelze mluvit o občanském povstání tam kde se jedná o internacionální džihád. Občanské povstání by znamenalo že bojovníci jsou převážne domácího původu a ne džihádisté z celého světa (i Evropy) placení globálními těžařskými společnostmi.
S pozdravem
Jiří
05. 05. 2013 | 12:46

blondyna z Londyna napsal(a):

Targus napsal(a):
Bába, která o sobě tvrdí, že vystudovala fildu, si dovolí napsat DOBILI namísto dobyli.

Já nemám slov.
02. 05. 2013 | 20:30
Souhlas, plus baba keca o necem o cem nema absolutne zadnou paru, povstalkyne islamofilni :-)
05. 05. 2013 | 13:26

Tomáš napsal(a):

Občanská válka v Sýrii má mnoho podobných situací s občanskou válkou ve Španělsku před vypuknutím II.svět.války.Toto přirovnání není akceptovatelné pro komentátory z jednoho prostého důvodu a tou je souvislost z vypuknutím světové války.Musíme si položit otázku jaký bude konflikt budoucnosti a je na to nesnadná odpověď.Generální štáby zainteresovaných zemí před vypuknutím Velké války viděly budoucí konflikt prizmatem válek v 19.stol.,kterými prošly jako řadoví důstojníci a zapoměli na jeden fenomén a tím byl kulomet a průběh války to potvrdil z obrovskými lidskými ztrátami,který vedl k vyrobení a nasazení tanku.Současné GŠ hledají možné bojiště a co nejmenší ztráty ,protože jsou k dispozici atomové zbraně, rakety a satelity.Těžiště konfliktu bude na místech málo osídlených a bude se jednat o určité prolínání a tato území jsou perspektivní s nerostnýmí zásobami.Jsou již exploatována jednou zemí ,ale nedostatečně v porovnáním z územím na druhé straně oceánu.Sám prez. této země je si vědom této reality a proto hledá spojence a EU se jeví jako nejperspektivnější potencionální spojenec.V konfliktu v Sýrii nabádá obě strany ke konciliantnosti.Naopak jiné mocnosti ,chtějí v žoldu bohatých ropných monarchií odvrátit revoluční změny v této oblasti a proto finančně zajišťují povstalce v Sýrii finančně a podporou.Je to podivná hra ,která je zarámována svět.finanční krizí. A proto je se čeho obávat.Nedivil bych se kdyby můj příspěvek byl smazán,už to provedl jeden tzv.renomovaný ekonom.
05. 05. 2013 | 15:21

Starý napsal(a):

Dá se vyřešit občanská válka zvenčí? Pouze lze, snad, zajistit mír do další války.
Chápe vůbec Evropa, co Syřané potřebují ?
Jisté je jenom to, že bychom se z toho měli poučit.
Oravdu je nezbytné vytvářet ekonomikcy, národnostně, kulturně a nábožensky nestejnorodé slepence ?
06. 05. 2013 | 00:44

Danielrila napsal(a):

Hello. And Bye.

http://somepaydaylounz.com - mr fitz
27. 02. 2014 | 12:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy