Trafiky a pašalíky

24. 06. 2013 | 15:42
Přečteno 3865 krát
Rozdělme dvě slova, která se v kontextu rozdělování funkcí ve státní správě a ve státních podnicích používají: trafika a pašalik.

Trafika byla odměna pro vysloužilce, který odvedl službu státu, což v pohnutých dobách vzniku republiky znamenalo nasazení života a často zranění s doživotními následky. S ohledem na fyzickou a odbornou nenáročnost práce a na její nevysoké ohodnocení bylo zřejmé, že si ji veterán nejen zaslouží a že ji zvládne, ale že také nebude předmětem závisti a že ho nebude pokoušet moc.
Pašalik - respektive pašaluk - byla správní jednotka Osmanské říše, kterou ovládal jeden člověk a kterou na přelomu 16. a 17.století osmanští dobyvatelé rozšířili až do Podunají. Velkovezír paša správce vybíral nejen podle jejich zásluh, ale i podle osobní obliby či vztahu. Někdy se tak stávalo, že na svou roli nestačili, což zakrývali arogancí moci, nebo že ji dokonce zneužívali a sklízeli zášť.
Osobně si myslím, že by politici se znalostí fungování státu, s potřebnou odborností a s etickými principy neměli opouštět automaticky veřejnou správu jen proto, že jim skončil mandát. Státní správa je svého druhu řemeslo, odborníky potřebuje a neměla by jimi mrhat. Obsazování postů ve státní správě či státních podnicích by ale mělo probíhat transparentně a na základě výběrových řízení.
Nejen ten či onen úřad, ale především občané by měli vědět, jaké předpoklady má ten či onen kandidát ke správě veřejného majetku. Pak by bylo patrné, zda sloužil jako dobrý voják celému národu, nebo jako najatý žoldák úzké politické či vlivové skupině. Z politických a manažerských profilů tří exposlanců skloňovaných v korupční kauze to podle mého soudu vyčíst lze.
Je tedy na nás, zda bude Česká republika v zahraničí vnímána jako země, která zmíněnými posty oceňuje poctivé odborníky, chcete-li veterány veřejné státní správy, nebo jako země, která z nich dělá cenu za přízeň nohsledů, chcete-li novodobé pašaliky.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Xaver napsal(a):

"Osobně si myslím, že by politici se znalostí fungování státu, s potřebnou odborností a s etickými principy neměli opouštět automaticky veřejnou správu jen proto, že jim skončil mandát."

1) Fungování státu ? Kterého ?
2) A my máme nějaké politiky s etickými principy ?
24. 06. 2013 | 16:08

skeptický napsal(a):

Hodně záleží na tom,o jaké etikum jde.
24. 06. 2013 | 16:13

modrý edvard napsal(a):

autorka. Návrh rozlišovat trafiky a pašalíky je rozumný, ale asi už je pozdě, aby se ujmul. Stejně jako když jazyková komise navrhovala používat slovo "magnetoskop" namísto "videopřehrávače".
Čert vzal, jak nás vnímají v zahraničí. Žijeme tady my.
S ideou transparentního přidělování funkcí samozřejmě souhlasím.
24. 06. 2013 | 16:15

hovorka11 napsal(a):

Pokud by se zakázala politikům Jakákoliv !!! souběžná činnost zaměstnání (dozorčí a správní rady atd.) a pokud by se jejich náhrady a platy snížily na přijatelnou mez (dnes jsou "náhrady" zřejmé tunely za nevyužité cesty, ubytování a placení poradců), tak by politici nechodili do politiky pouze za možností si nakrást, případně služit kmotrům.
Politik má sloužit lidem a ne vlastní kapse na úkor obyvatel, jak je zavedeno u nás i v jiných upadajících ekonomikách.
Celý problém korupce a rozkrádání je neřešitelný, pokud politici budou vykonávat další souběžné "práce" a jejich odchod se bude vázat na jakékoliv trafiky !
24. 06. 2013 | 16:16

dd napsal(a):

Dle Vašeho rozlišení pojmu trafika a pašalík není nutné dlouze přemýšlet, do které
kategorie dnes posuzovaná kauza tří byvposlanců patří.
Komu to ještě nedošlo nechť si přečte "posouzení diskuse" českých politiků a politologů v zahraničním tisku: pro jistotu /abych nebyl nařčen z germanofilie/ doporučuji The Economist, nebo Le Monde, případně i skandinávský. Zejména ať si jej přečtou ministři Blažek a Kalousek!
24. 06. 2013 | 16:35

šašek z Jihlavy napsal(a):

Lidovci přivedli do státní správy několik mimořádně schopných až všehoschopných lidí, např. Kopřivu, Schustera (nebo Šustra?), Dohnala, Vacka aj. Byl bych rád, kdyby se paní Roithová k těmto osobám podrobněji vyjádřila. Zvláště by mě zajímalo, do jaké kategorie tyto osoby zahrnuje - zda mezi dobré vojáky nebo najaté žoldáky.
24. 06. 2013 | 16:45

p. Trafikantce napsal(a):

Že o trafikách píšete právě vy, p. europoslankyně?
24. 06. 2013 | 16:45

Hanča napsal(a):

Přidělování pašalíků se stalo "normou", jak můžeme vypozorovat z arogantních reakcí politiků.
Přesto neztrácím optimismus - věřím v omezování "politické nekultury".
24. 06. 2013 | 16:47

Občan napsal(a):

Tohle je trafika, nebo pašalík?

"Spojená akreditační komise, o.p.s." (Heger, Jurásková, Josef Svoboda, Bohuslav Svoboda, Roithová a další, vznik - 12/2008)

A ta vila na Praze 6 je za pašalíky, nebo za trafiky?
24. 06. 2013 | 16:49

Analytik napsal(a):

Nebylo by vhodné zřídit nějaký státní ústav, kam by byli odkládáni použití politici, kde by o ně bylo finančně postaráno a přitom by již nemohli dále škodit státu? Taková dodechna pro politické mrtvoly.
Proč mají zabírat pracovní místo, na které jsou jejich schopnosti krátké a řídit procesy, o kterých nemají páru, zatímco vysokoškoláci stojí ve frontě na pracáku?
24. 06. 2013 | 17:09

KOLOTOČ napsal(a):

Paní Roithová, je to nuda. Všechno co napíšete je vesměs banální, nemá to žádnou hloubku, jen z toho všeho čouhá Vaše snaživost a dávno přežvejkaná sláma.
24. 06. 2013 | 17:35

svatý Václave... napsal(a):

Každý si chce zajistit pohodlný život v důchodu. Zaměstnancům se nabízejí důchodové pilíře, sami sobě pak za zásluhy a dobrou práci nějakou tu dobře placenou funkcičku, že paní Roithová. Lidovci v tom jsou odborníci.
24. 06. 2013 | 18:05

fafnir napsal(a):

Občan
co takhle obžalovat z korupce každého kdo má vilu na Praze 6?
BTW,já ji tam mám také,jenom hledám pašalík.
svatý Václave
pokud vím,tak paní Roithová se zůčastnila voleb,a byla zvolena.Mohl jste se ucházet také o místo v Evropském parlamentu.Jistě byste byl zvolen a pracoval tam lépe než paní poslankyně.Ale vrozená skromnost vám nedovolila kandidovat,že.A co byste měl peněz.Jde o to,nic vám nepodsouvám,zda byste se tam domluvil.A také,paní MUDr Roithová by se jistě velmi dobře uživila i jako lékařka.
24. 06. 2013 | 18:27

fafnir napsal(a):

Analytiku
MUDr Roithová MBAjak z názvu patrno,je lékařka,radiodiagnostička.Jak z uvedného patrno,v pohodě by se uživila,takže o její trafiku strach nemusíte.Otázka je,zda vy stejně kvalitní kvalifikaci pro uživení máte vy.Třeba jo.
24. 06. 2013 | 18:35

svatý Václave... napsal(a):

fafnir, pokud umíte číst, jistě jste ode mne nečetl nic o paní Roithové v parlametu v EU. Zato já jsem četl o tom, jak by bylo dobré, aby si naši vzácně poctiví a pracující potentáti uchovali i nějaké to místečko do budoucna. A o tom právě skrytě pani Roithová psala: "Osobně si myslím, že by politici se znalostí fungování státu, s potřebnou odborností a s etickými principy neměli opouštět automaticky veřejnou správu jen proto, že jim skončil mandát. Státní správa je svého druhu řemeslo, odborníky potřebuje a neměla by jimi mrhat". Říká paní Roithová. Jistě na sebe také nezapomněla. Já jsem například nekandidoval pro svoji vrozenou skromnost.
24. 06. 2013 | 19:37

hovorka11 napsal(a):

fafnir:
Podle jejich vědomostí a morálního kreditu bych ji jako lékařce nevěřil. To bych spíše věřil sestřičce z praxe.
A s "moderním" lékařstvím zaměřeným na "pásovou výrobou operací" bez osobního přístupu a prevence mám vlastní nedobrou zkušenost.
Lékař zde vystupuje jak chirurgický alibista bez schopnosti léčit bez trvalých následků přes schopnosti vlastního těla postiženého.
24. 06. 2013 | 19:49

svatý Václave... napsal(a):

fafnir, ještě bych potřeboval vědět, kteří z těch o kterých paní Roithová píše, opouštějí automaticky veřejnou správu jen proto, že jim skončil mandát. Vždyť se tam již 23 let drží celá tato parta pěkně pohromadě. Někteří dokonce ještě v životě nic jiného nedělali. Drží se tam jak pijavice. Ostatně stačí je poslouchat již pěkných pár dnů. Ty znalosti, vědomosti a etické principy jistě uplatní i v soukromé sféře. Po takých je sháňka v celém světě. Ruce jim budou trhat, jen aby je měli v podnicích.
24. 06. 2013 | 19:56

ujo napsal(a):

autorka zřejmě z vrozené skromnosti ve visitce neuvádí, že byla ve Vinohradské nemocnici ředitelkou
24. 06. 2013 | 19:57

pozorovatel napsal(a):

Osobně si myslím, že by politici se znalostí fungování státu, s potřebnou odborností a s etickými principy neměli opouštět automaticky veřejnou správu jen proto, že jim skončil mandát.
- Vy znáte takové? Já teda ne.

Státní správa je svého druhu řemeslo, odborníky potřebuje a neměla by jimi mrhat.
- tak ji svěřte řemeslníkům (proč ještě není zákon o úřednících?). "Odborníky" typu Bendy a podobné zde nepotřebujeme.
25. 06. 2013 | 00:30

DF napsal(a):

Fafnire,
nesouvisí s paní Roithovou, ale s Jiho Čechami ano (oslí můstek :-)
Respekt "oslavil" v příštím týdnu mou oslavu starosty p. Houdka dvoustránkovým rozhovorem - jak velmi poučné a potřebné.
Zbytek vzal čas: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ladislav-metelka.php?itemid=20127
10. 06. 2013 | 01:14

Jen poklonu ke 36 letům bych si dovolil zopakovat.
Mějte se fajn.

P.S. To co se v posledních 36 h děje nad Novohradkami mi nahání husí kůži a jediné, co ji hladí, je ta niva od hranic do Suchdola, rybníky a lidé jako p. Houdek.
25. 06. 2013 | 13:19

cuvrdqxw@ferxcpzd.com napsal(a):

We've done most studies related to crimes involving casino personal injury lawyer., <a href="http://num1sverigeonlinecasino.eu/">online casino</a>, [url="http://num1sverigeonlinecasino.eu/"]online casino[/url], hkbti,
26. 02. 2014 | 14:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy