Suverenita, nebo konec zastupitelské demokracie?

05. 11. 2009 | 11:44
Přečteno 6732 krát
Český prezident Lisabonskou smlouvu v tichosti a smutném odloučení nakonec podepsal. Svůj předem prohraný boj slavit nehodlal, podlehl nakonec tlaku politického národa a politického výkladu Ústavního soudu, který se proslaví švejkovskou větou, že suverenita „může být posílena ve společném postupu integrovaného celku.“ Čistý newspeak, čili kvákomluva. Česká státní svrchovanost bude posílena její ztrátou. Až tak daleko jsme došli.

Už od Maastrichtské smlouvy (1986) evropské státy postupně a v různých oblastech svou politickou nezávislost dobrovolně ztrácejí. Suverenitu jak vidno lze krájet jako salám, přestože to vypadá, že buď je anebo není. Lisabon je proto jenom pokračováním unijního integračního procesu a je v rozporu s každou ústavou evropských států, protože v konstituční demokracii je ústavní soud garantem státní suverenity.

Nepleťme si proto, do jaké míry jsou státy politicky omezovány interakcí s ostatními, čili jakou mají faktickou vnější moc. To je věc jiná. Buďto mohou de iure a de facto rozhodovat o svém vnitřním pořádku a vnějších vztazích nebo nemohou.

Problém je v něčem jiném. Zda likvidace národních států v Evropě je věc dobrá nebo zlá? Co se to vlastně s námi děje, proč nesmíme být sví, jiní než ostatní? Politika je od starověku (zbožná) aktivita svobodných občanů společné tradice a milovaného území, která předpokládá jednotnou (loajální) společnost sice různorodých zájmů, které se ale paradoxně mohou přetavit do suverénního jednání státu (Aristotéles). Unie naproti tomu ruší s národem i zastupitelskou legitimní demokracii, která je s ním, ať se nám to líbí nebo ne, nerozborně spjata. Můžeme to pozorovat i doma. Nechuť vůči politikům není dána jen odporem k tomu, že nadřazují své osobní podnikatelské zájmy celku, že lidově řečeno, kradou, je dána rovněž tím, že nikoho nezastupují. Společnost už není schopna formulovat (v diskusi) své partikulární třídní zájmy, ty se už dávno rozplynuly, natož nějaký jiný opět partikulární národní zájem a cíl. Jedinec marně křičí na vládu, která jej nezastupuje. Všechno je utopeno v ideologii bezbřehých universálních práv, stejně jako idea Evropy. Politika se ocitla v zajetí jakési účelnosti bez cíle, proto je vykládána soudci a jazykem práva. Má to jistě své výhody, tahle ochrana svobod a práv, tahle vnucená bezvýznamnost našich životů, jenomže se nám čím dál víc transformuje do podoby buď neuskutečnitelných požadavků (některá absurdní práva žen, dětí, zvířat, přírody a pod.) nebo do absurdních finančních nároků vůči státu.

Evropská unie zastupuje právě takovou novou legitimitu velké Ideje. Vymezuje se universálně, protože sama neví, jaké má hranice, zda má či nemá vtělit Turecko, jakou má mít politiku vůči Rusku a co chce po Americe. Žádá lhostejnou toleranci na zásadě sekularizace, podivné “otevřenosti vůči jinakosti a jinému”, čili multikulturní společnosti a světovládě humanismu, jakéhosi zbožštěného globálního lidství stejně mýtického jako neexistující lid Evropy. Unie právě tak jako dnes už téměř neexistující národní stát rovněž abdikovala na politiku.

Na národní i nadnárodní úrovni vytváří benevolentní kracii bez demos, bezmocnou, vlastně apolitickou, dobře placenou a integrovanou oligarchii.

Psáno pro ro deník Právo

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

stejskal napsal(a):

Pane Joudo,

pochopte prosím, že jsou lidé, kteří "ty vole" užívají i jako nadávku. Nemíním dopustit, aby se to tu "voly", byť přátelsky míněnými, kvůli podobným bohulibým příkladům postupně začalo hemžit. Zkuste mi to neztěžovat, prosím. Díky.

Vašeho "vola" jsem smazal.

Libor Stejskal
05. 11. 2009 | 11:58

Paterik napsal(a):

Ideál - být sám na pustém ostrově. Tam vaši suverenitu nikdo neohrozí. Víte ona určitá ztráta národní suverenitu může posílit suverenitu celku, jehož jsme členy. Uvidíte, až nám zase Rusko s Ukrajinou zavřou plyn.

Oslabování národních států je prostě proces. Můžete plakat nad tím, že už nesmíme Němcům zavádět cla, ale je otázka, jestli je pro to třeba brečet. Někdy je efektivita víc než suverenita.
05. 11. 2009 | 11:59

Aleš napsal(a):

Nezlobte se, pane Tomský, myslím, že se točíte v kruhu. Ztrátu suverenity odvozujete vlastně od likvidace národních států LS. A naopak. Tak mi bohužel připadá Vaše argumentace. Na rozdíl od Vás nálezu ÚS rozumím. To je tak asi vše, co k Vašemu textu mohu napsat.
05. 11. 2009 | 12:04

Al Jouda napsal(a):

Pane Stejskal, omlouvám se, ale tak spontánně mě to napadlo, že jsem to musel tak napsat. Nechci se přirovnávat k Mistrovi, ale bylo to podobné jako jeho ukazováček. Teď vím, že to nebylo správné.
05. 11. 2009 | 12:11

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane Joudo, mne to také občas napadá ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
05. 11. 2009 | 12:15

vlk napsal(a):

Ježkovy voči!
Kvákomluva! Excelentní termín. Pravděpodobně pro intelektuálštinu,odrtženou od reality...
Mno podrobuje pan Tomský své texty svým kritériím?

Pokud ano, otázal bych s e na pár věcí:
1- uo jaké suverenitě může hovořit stát, když a jeho území operují banky a pojišťovny vlastněné výhradně cizím kapitálem, takže na chod finančních trhů jejich ceny de facto, s vyjímkou nepříliš velkých možností centrální banky nemá vůbec žádný vliv.Jistě teď o mě vyjedou fundamentalisté s hláškami typu - jaký má mít vliv stát na finanční trhy?!! Vydechněte á vážení. J e vliv přímý - ed y direktivní, o který opravdu za normální situac enení co stát a pak vliv nepřímý. Dan dejme tomu osobním stykem finančníků a politiků. U nás prostě tohle není možné. Naši politici pro uplatnění nneformálního,a le důležitého vlivu musí, pokdu je vůbec přijmou do Vídně, Paříže,Frankfurtu atd. Doma nemají partnera. jen výkonné ouřady.
2- jaká je suverenita státu, kde veškerou distribuci v síťových odvětvích, vyjíkou ČEZ, mají v rukou cizí koncerny.Od vody , přes plyn, telekomunikace, šíření TV vysílání až k potravinám, oděvům a potřebám pro domácnost?
3- jakou suverenitu má stát odsouzenýk energetcké závislosti?
4- jakou suverenitu má stát, jehož hospodářství do značné míry stojí padá s existencíjediné firmyna jeho území, vlastněné zahrnaičním kaitálem, který ji kdykoliv může přemístit i s celou výrobou kamkoliv?
5- jak prakticky takový suverenta vypadá? Asi tak jako na pardubické radnici, jak ukazovali včera vbedně? Asi tak jako suverénní Dr. Rath nebo snad ještě suverénnější JUDr. Benda,necítící potřebu rezignovat na všechny funkce a skrýt se na čas do nějaké vhodné jeskyně v Boubínském pralese?

Ano idea Evropy je legitimní. A je to velká idea. proto bychom do ní neměli lacně kopat a hrát národní s trunujen proto, abychbyl jiný a všimla simenmědia. Což není myšleno na autor a blogu.
Tolik k blogu který tepe kvákomluvu, které nezústal ušetřen v míře větší než malé.

NAkonec valstní polívčička. Kdopak vlastně donutil Klause LS podepsat a kdopak vlastně nám zařídil tu čertovu bibli, US? Ale kdeže . S naprostou vážností tvrdím, že to byl Marek Dalík! Víc e tady:
http://www.outsidermedia.cz...–-aneb-Dalik-Velkym-Evropanem-1.aspx
05. 11. 2009 | 12:20

Ládik napsal(a):

KAREL KRYL:
Omezená suverenita (Morytát)

Račte, panstvo, vyslechnouti baladičku,
kterak možno usednouti na vějičku,
[: slyšte slova podložená četbou Tacita
o tom, co je omezená suverenita. :]

Od zastávky u Anděla lkala Lajka,
z amplionu dováděla balalajka,
[: balalajka rozladěná, velehlasitá
učí, co je omezená suverenita. :]

Z poloviny skryti stínem tamaryšku,
číhali jsme s Antonínem na Maryšku,
[: neboť, je-li polapena, pozná ta či ta,
jak vypadá omezená suverenita. :]

Jede Mařka autokarem z Pohořelce,
povídá si s Lomikarem o veselce,
[: jen co bude začepena, hned mu spočítá,
co znamená omezená suverenita. :]

Do účesu vpletla stužku s pery dravce,
vzpomněla si na častušku, na Psohlavce,
[: když je pečeť přelomena, právo neskýtá,
lidu zbude omezená suverenita. :]

S pečlivostí předojemnou palaš kuje,
dokuje, a pak si se mnou zalaškuje,
[: doma ho pak jeho žena bičem přivítá,
nastane mu omezená suverenita. :]

Mějte z toho poučení, lidé milí,
neházejte přesvědčení do obilí,
[: neboť, je-li zahozena flinta do žita,
přijde na vás omezená suverenita. :]

Za tenhleten morytátek mravokárný
zašijou tě ňákej pátek do cvokárny,
[: naučí tě vyškolená autorita,
kterak chutná omezená suverenita. :]
05. 11. 2009 | 12:26

Béda napsal(a):

Autor,

zastupitelská demokracie. Co to vlastně je? Koho vlastně zastupují "zastupitelé" na národní úrovni? Jaká je jejich zpětná vazba na své voliče - zaměstnavatele?

Pokud jde o mě, je mi úplně šumafuk, kde sedí tito tzv. zastupitelé, kteří zastupují pouze sebe sama a rozhodují nikoliv podle daných slibů a závazků, volebních programů stran za které kandidovali ale pouze a výlučně jenom podle svého svědomí (viz přeběhlíci).

Tím, že sedí v Bruselu - jednom z center západní právní a společenské kultury, doufám, že se na ně nalepí alespoň něco ze zvyklostí civilizovaného světa, že budou přerušena Rodinná pouta a že nutnost kompromisu znemožní válcování ostatních úzce regionálními a subjektivními zájmy.
05. 11. 2009 | 12:30

Jozef napsal(a):

Ergo
vsetko je na tom nasom demokratickom svete tak,ako sme doteraz hlasali,kricali,medializovali - lenze je to uplne inac a je to presne naopak.
Je to cesta do pekiel: bezmocna,vlastne apoliticka,dobre platena integrovana oligarchia bez demos,kul v plote...
05. 11. 2009 | 12:31

blue jay napsal(a):

Kvakomluva vlku?
Mno podrobuje pan vlk své texty svým kritériím?

Oproti tobe ceskej vlku, Tomsky zil vice nez 20 let na tom ohavnem "zapade", ja jeste dele. Ted on i ja zijeme v CR uz par let. Takze to muzeme posoudit z obou stran plotu. Ty jen stekas ze sveho omezeneho vybehu.
05. 11. 2009 | 12:42

Al Jouda napsal(a):

Vynikající kritika současného politického uspořádání Evropské unie. Chybí však alespoň nástin toho, jak by EU měla vypadat, co by třeba mělo nahradit tzv.integrovanou oligarchii.
05. 11. 2009 | 12:43

Alfred napsal(a):

No prece moje ESN ! Cele to mate pod druhym dilem tahanic o Lisabon J.Zahradila.
05. 11. 2009 | 12:49

blue jay napsal(a):

Bedo,
Tohle ridi EU,

http://martinpanek.blog.idn...
05. 11. 2009 | 12:50

blue jay napsal(a):

Ježkovy voči vlku!

Ti nak ten tvuj bog nejde, co? 3 navstevnici za 2 tydny. Se nedivim ze je ti smutno.
05. 11. 2009 | 12:56

skeptický napsal(a):

Tahle ochrana práv a svobod je záměrně hnána do absurdity za účelem antagonizace a demoralizace společnosti,a jejího dalšího rozkladu.

Chcete-li stavět nový řád,musí se napřed bourat.Jde to i jinak,než válkou,nebo revolucí.Jméno hry je manipulace a dezinformace,česky lež.

Nic benevolentního v ní není,krom podpory šíření korupce.

Ta dobře placená "oligarchie" lokajů a jim přisluhujících užitečných idiotů (termín připisován V.I.Leninovi,který jím označoval západní novináře a cestovatele,kteří mu nevědomky pomohli k jeho pozici,a kterých se pak zbavil),což udělal později Stalin i fyzickou likvidací revolucionářů,kteří mu moc vybojovali se zbraní v ruce.

Tato oligarchie je jen nástrojem k jednomyslnému hlasování,a rovněž patří pod Leninovo označení.

Ideální stav mysli obyvatel je apatie,lépe nemyslet,abychom byli mozkem,který za vším stojí vmanévrováni ať už po dobrém,nebo po zlém do ideálního a vyzkoušeného systému otrokářského.

Film Planeta opic osud lidstva ukazuje celkem dost trefně.
05. 11. 2009 | 12:56

Carlos V. napsal(a):

O cem se u nas nepise - dalsi utok Sarkozyho na Cesko - i kdyz tenkrat cely Visegrad.

Nelibi se mu, ze Visegradska skupina se domlouva, mohli by pak byt moc silni ....

viz http://euobserver.com/9/28928
05. 11. 2009 | 12:58

Pavel napsal(a):

Typickym prikladem nasi "narodni suverenity" je treba protikuracky zakon. Lide ho jednoznacne chteji, ale nasim politikum je to uplne jedno, kdezto v EU uz to skoro nikde problem neni. Tak to pak chci radeji tu EU.
05. 11. 2009 | 13:00

Béda napsal(a):

blue jayi,

díky za odkaz. Kopíruje to přesně to, co se děje na národní úrovni. (Když jsem ještě sledoval dění v PS, zjistil jsem, že někdy bývá jednací síň poloprázdná anebo téměř prázdná. Naši "zastupitelé" mají podobná privilegia jako "zastupitelé" v europarlamentu. Nic nového pod sluncem.

Zajímavé je,že na přímou otázku evroskeptickým europoslancům Kožušníkovi (tzv. bojovníkovi za efektivní stát a proti byrokracii (a Zahradilovi) na jejich blocích, jak bojovali za znížení svých privilegií a proti zbytečnému vyhazování prostředků na své mzdy a tantiémy jsem se dodnes nedočkal odpovědi.
05. 11. 2009 | 13:03

blue jay napsal(a):

Carlos V,
Pochopitelne. Co je vlastne CR? Zeme rozhadanych komunistu ve svem parlamentu. V KSCM je jich skoro tolik co v v CSSD. Nedavno tlampac CSSD Rath prohlasil ze by vlastne bylo dobre dostat komunisty i do statnich funkci. Si to ve Stredoceskem Kraji chvali. Prej mu projde vse. Komuniste kejvaji jak Rath naridi.
05. 11. 2009 | 13:06

Petr napsal(a):

Dle mého názoru přiřadil vlk svůj příspěvek omylem k jinému blogu. To se může stát nejen odborníkům na otázky zavádění dětské práce.
05. 11. 2009 | 13:09

RUS napsal(a):

Konečne EU začne chovat jako stat,chce to ale jit ješte dal,vytvořit hlavní mesto EU,zrušit NATO a vytvořit eu armadu,vlastne vytvořit veškere atributý velkeho statu,pas,vladu apod.Chce to pořadne provetrat zatuchle prostředí malych narodnostnich statu a malinko osadit egoisticke velikašství statu velkych,sice je to beh na další trat,ale první krok už mame za sebou a to je dobře.
05. 11. 2009 | 13:15

blue jay napsal(a):

Bedo, mlzite,
Dnes jsem mel moznost sledovat v primem prenose snad nejvetsiho demagoga CSSD Zaoralka. Slo o kauzu bytu OKD. Bylo to az smesne jak se Lubos rozcilil i kdyz si jiste uvedomuje ze autor te zpackane smlouvy je jeho kamos Sobotka.
05. 11. 2009 | 13:17

silspok napsal(a):

Jo? Ja teda uprimne budu radeji sledovat nazory a projevy predtavitelu EU nez nasich kasparu Topolanka, Paroubka a spol. ... minimalne v kultivovanosti projevu je tu propastny rozdil ...
05. 11. 2009 | 13:21

hovorka11 napsal(a):

Šance tady byla 20 let. Skončilo to dle mého názoru komunisismem poslanců a senátorů, kteří nás učí pod vedením jimi zvoleného pantáty "svobodě a demokracii"
Mají svůj výklad práv. se svými tituly turbostudentů s nevyhovujícími dizertačními pracemi, kteří nám vytvářejí "náhubkový zákon" pro svobodu informací.
Je úděsné, že spaní při práci je zdůvodňováno : "když mluví blbosti tak spím".
Dnes může třetina poslanců svou neúčast na jednáních s klidem doplnit slovy: Pro hlupáky přece nebudu pracovat, plat přece beru stejný ať chodím nebo nechodím do práce, ať jsem nemocen nebo ne.
Představte si, že by u nás platily pravidla pro poslance a senátory z nenáviděných států jako je např. Německo a Francie. Komu by to uškodilo nám občanům nebo jim vyvoleným ?
Pan Tomský opět perlí.
EU nemůže být silná pokud místo 27 hašteřících států nebude jednotný konsensus.
Když necháte svobodně moraváky hlasovat, jestli chtějí hlavní město ČR Brno nebo Prahu, tak co by volili ?
Když slyším "národní zájmy" tak za tím vidím spíš nacionalismus a účelovou nesnášenlivost.
05. 11. 2009 | 13:22

blue jay napsal(a):

RUSe?
Volis CSSD? Bejt tebou tak je volim. Vlolim stranu co ma ve sve strane co nejvice clenu KSC. Zvitezi jiste CSSD. CSSD ma o 2 komunisty vice nez KSCM. Dnes to Rath povazuje jako moznost jak ovladnout cR.
05. 11. 2009 | 13:24

Béda napsal(a):

blue jayi,

trošinku odvádíte řeč od merita věci, ale když chcete, tak bych velice doporučoval k náhledu http://bytyokd.cz/
a k tomu Sobotkovi: "Byty OKD: Pomohli se smlouvou, dnes radí, jak ji obejít, Aktualne.cz
Ostrava - Mezinárodní právní kancelář Allen & Overy, která v roce 2004 vypracovala pro stát smlouvu o prodeji státních akcií v důlní společnosti OKD, pracovala také pro skupinu majitele firmy Zdeňka Bakaly RPG Holdings.

Její právníci doposud také posuzovali pro ministerstvo financí otázky, které se týkaly smlouvy o prodeji podílu v OKD. Vyjadřovali se i k závazkům nového majitele vůči nájemníkům čtyřiačtyřiceti tisíc bývalých hornických bytů."
http://aktualne.centrum.cz/...
05. 11. 2009 | 13:27

Crecyf napsal(a):

Dnes v Lidových novinách pravil Vladimír Balaš, odborník na mezinárodní a ústavní právo:"... Jedním z klíčových atributů státu je svrchovaná moc. Zde ovšem záleží na tom, jestli to budete brát tak, že svrchovaná moc se projevuje právě tím, že lze přenést část pravomoci někam jinam. To je jedna možnost a tehdy zůstává ČR stejně svrchovaným státem, jakým byla - zbavili jsme se sice výkonu některých pravomocí, zase si je ale můžeme vzít kdykoliv zpátky. To ovšem samozřejmě neplatí tehdy, pokud byste to bral tak, že se ČR pravomocí zbavuje jednou provždy. S ohledem na fakt, že se - byť nesmírně složitě a komplikovaně - dá z Evropské unie vystoupit, to neberu úplně tak, že přestáváme být suverénním státem..." Tolik citace. Prosím, přečtěte si ji skutečně pozorně!
Takže stručně: Předali jsme kus suverenity, takže je naší suverenity méně. Ale přesto zůstáváme úplně stejně suverénní, protože si ty odevzdané části můžeme vzít zpět, byť velmi komplikovaně a obtížně, a to pouze tím, že z EU vystoupíme.
Ta právnická řeč je skutečně neuvěřitelná.
A k laskavé pozornosti ještě dovoluji připodotknout: http://www.euportal.cz/Arti...
05. 11. 2009 | 13:52

Vico napsal(a):

Prazvláštní článek. Tak asi nějak vypadá dopis sebevraha, který už neví kam dál. Jakoukoliv jinou paralelní alternativu, kromě skoku do hlubin devatenáctého století, nám tu Tomský nenabízí.

Bez planého mudrování se tedy vraťme zpět, když ještě existoval ráj národních států, kdy ještě existovaly jasně definované navzájem sobě nepřátelské třídy, případně, když ještě existovaly sobě na smrt nepřáteské ideologie.

Já vidím hlavně obrovská neštěstí, hromadné hroby a dobu doslova vymknutou z kloubů.

Jako "flešbek" může sloužit kratinká reminiscence klasického národního šílenství v bývalé Jugoslávii. To je ta alternativa?

Možná, že Evropa umírá, nevím. Nemám tak jemný čich, jaký mají mrchožrouti, kteří ucítí zdechlinu na padesát kilometrů daleko.

Důležitá jsou fakta. Díky konceptu evropské integrace tu už od roku 1945 žije Evropa v míru a relativní pohodě.

Bylo by nezdvořilé Tomského posílat do háje, ale naopak velmi přející ho poslat do ráje. Flintu a kevlarovou vestu sebou!
05. 11. 2009 | 13:54

Paterik napsal(a):

Vlku:

ono bez investic toho zlého zahraničního kapitálu bychom tu mohli asi jenom točit mlýnek. Ekonomická suverenita je přeci jen něco jiného než politická. Kapitalisti kopou hlavně za sebe, ne jménem svých vlád. Pokud to ovšem není jako v té pohádnce o jistém Vladimírovi Vadimíroviči, který přijde jednoho dne do supermarketu a řekne "Snížit!"...
05. 11. 2009 | 13:59

hanah napsal(a):

Pane Tomský, díky.Moc hezky a s nadhledem napsáno.
Al Jouda - nástin jak by to mělo vypadat? To přece nevědí ani samotní strůjci...ti "sociální inženýři".Vědí přesně to, co chtějí oni a bude vyhovovat některým velkým a vyvoleným.
05. 11. 2009 | 14:02

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Paterik:
"Někdy je efektivita víc než suverenita." Nikoliv někdy, nýbrž vždy. Následkem nízké efektivity padl reálsocialismus. Jen aby totéž nepotkalo EU.
05. 11. 2009 | 14:04

Zbyněk Matyáš napsal(a):

vlki:
"Ano idea Evropy je legitimní. A je to velká idea." A ještě větší je idea Eurasie, stačí pohled na mapu. Globalizace se nezastaví ani na Urale.
05. 11. 2009 | 14:09

blue jay napsal(a):

Bedo,

Jsem rad ze jste jako ja sledoval prenos z PS. Z toho je jasne. Sobotka jako pravnik a zaroven ministr financi absolutne selhal. A to co v PS vykrikuje Zavoralek bych nebral vazne. Se chlapec holt brani ze byl neschopnej. Vsiml jste si Bedo jak Zaoralek vzdy kdyz jde do tuheho pouziva, "a vy jste take vrazdili cernochy" ? Opravdu ucinna obrana newmyslite Bedo? A ted vazne. Kdo si myslite ma zodpovednost za ty byty OKD?
05. 11. 2009 | 14:18

blue jay napsal(a):

Lol Alexandre,
Preci jen to stalo za to prijet po tech letech do CR. Tady je opravdu koryto pro ty chytrejsi. Z hlupaku se da udelat fodder. A ze tech hlupaku tu je!
05. 11. 2009 | 14:27

Tomislav Neklan napsal(a):

Máme tak dojem, pane Alexndře Tomský,
že Vám bylo velmi dobře v emigraci, kde
jste mohl v pohodě, bez nebezpečí, sledo-
vat, jak se buduje socialismus.
Prokazujete, že jste stejně rudé krve
s VK (Velkým Kašparem), Benjaminem Kra-
sem a jinými velikány ducha! Nezklamal
jste nás!
Říká se a je to prokázáno, že alkohol
nemění charakter, ale odhaluje je!
To platí ve Vašem případě!
I o takových lidech mluvil Lenin, když
řekl, že potřebuje takové (vzdělané)
idioty, tzv.intelektuály na Západě!
Takový G.B.Shaw, obdivovatel Stalina, k nmim patřil. Nezajímalo ho, že na Ulkra-
jině chcípaly miliony lidí hladomorem,
on hlad neměl - v Moskvě ho dobře živili, dokonce i kaviár požíral, zatím co na
Ukrajině se lidi živili lidským masem!
Pane Tomský, jste ubohý! Zelezte, skryjte
se, zajděte si za šášou na Hrad, pokecejte
si, jaký je ten Brusl zlý a zrádný!
Jste hňup, při vší neúctěk Vám!
05. 11. 2009 | 14:41

zdesta napsal(a):

blue jay.Lidská blbost je neomezená,jako třeba kosmický prostor.Potuluje se po celém světě,tedy i v Kanadě.Inteligence je něco co získáte při narození a území na kterém žijete má na to pramalý vliv. Ovšem vykládat to Vám, bude asi zbytečné.
05. 11. 2009 | 14:57

Paterik napsal(a):

Zbyněk Matyáš:

Já bych to úplně nepřeháněl. Ony diktátorské režimy byly velice často efektivní - v nesprávných věcech ovšem. Aby se komusi nenazdálo, že lidská právě ho zdržují v jeho efektivitě...
05. 11. 2009 | 14:57

blue jay napsal(a):

Slecno Zdesto,

Nevim co jste vy zizkala zitim v CSR ci CR. Ja ziskal zitim v Kanade pocit ze obcan neco znamena. Mate ten samej pocit vy ve sve vlasti?
05. 11. 2009 | 15:13

Hugo napsal(a):

Pane Tomský, děkujte bohu, že hloupost nenadnáší. Mnoho hlupců by odlétlo do neznáma. Modlete se, aby se to nestalo.
05. 11. 2009 | 15:22

JC napsal(a):

Eurovlk dospěl k definitivnímu závěru, že suverení stát je pouze ten, kde vše patří lidu a je spravedlivě spravováno stranou a vládou.Takže žádný nadnárodní kapitalista Baťa, přátelé, neb pokud by to "zabalil" není možné aby suverenní lid chodil bos.:-)))
05. 11. 2009 | 15:23

Miroslav Václav napsal(a):

Kdyby se se suverenitou podařilo zbavit i současného českého - cyklostylovného práva - bylo by to vítězství svobodných občanů..!
A ti po čase mohou ověřit výhody pravidel EU a případně na povel z hradu z ES vystoupit !
05. 11. 2009 | 15:40

JC napsal(a):

Miroslave Václave,
"Sláb jen ten, kdo ztratil v sebe víru"
Jak můžete napsat "kdyby".
To je přece tutovka, že Brusel vše vyřeší. Proto jsme se přece té suverenity dobrovolně zřekli ?
P.S. Od data vstoupení LS v platnost nemáte právo být s čímkoli u nás nespokojen. Račte si to zapamatovat.
05. 11. 2009 | 15:48

jeje napsal(a):

Chybí to podstatné.
Základní úloha státu je obrana vůči vnějšímu nepříteli. Vše ostatní lze lépe či hůře delegovat na nižší celky, kraje města, apod. Jak si EU plní se svou otevřeností jinakosti tuto základní úlohu? Nejlépe o tom vypráví problémy s imigranty, lancegal zda legal či ilegal. Jinými slovy, EU rezignovalo na svou základní povinnost a tím ztratilo legitimitu pro svou existenci.
05. 11. 2009 | 15:52

vlk napsal(a):

Paterik

ekonomická a politická suverenita jsou dvě strany téže mince. Zpravidla jedna nemůže existovat od druhé.
Tak to prostě je.

A ano , podnikatelé si sledujíc své cíle. jenže národní podnikatelé přeci jen respektují neformální vliv státu. Potřebují totiž většinou vcházet s e státem.
Teď s e bavíme o podnikatelých velikosti Babiš, Kellner , Bakala a podobní. Nikolvi o Rumcajsovi. Hele jeskynní mužíku, to nemyslím dehonestačně!

A v klíčových oborech, mimořádně důležitých pro chod státu je jen cizí kapitál. Neznám druhý stát na světě naší velikosti v civilizovaném světě , který má prostě takhle rozkoupená strategická odvětví.
A není to ožádném Vladimíru Vladimíroviči.
05. 11. 2009 | 16:05

Paterik napsal(a):

Vlku:

jenže ekonomická suverenita je poněkud rozptýlená. Nejsme závislí na jednom kapitalistovi, ačkoliv jsme poměrně dost silně závislí na jedné zemi, že? Nadnárodní podnikatelé potřebují vyjít s celou řadou států současně. Není tedy příliš pravděpodobné, že by je jeden stát úkoloval proti jiným. To by se jim byznys moc nevyplácel. horší je podlě mě právě podnik v rukou státu, protože to už nemusí být tolik podnik, ale spíš strategická zbraň.

Lidé jako Bakala si dokáží ostatně stát zavázat jinak. Míra klentelismu je u nás ostatně vysoká. Takovýhle domácí kapitál je nám čert dlužen.

Jáká odvětví považujete klíčová pro chod štátu? ČEZ, české dráhy, poštu? Nebo hutě, chemičky, automobilky? Teoreticky i mlékaři jsou důležití pro obyvatele, takže by dle této logiky měli být zestátněni? Chápu, že mít ČEZ je pro stát úžasná rejže, ale je to skutečně ten pravý důvod, proč by ho měl stát vlastnit?
05. 11. 2009 | 16:16

skeptický napsal(a):

Nejdůležitější pro základní chod státu je soběstačnost v zemědělství,živočišné výrobě a potravinářství.

To komunisti věděli,neboť na dovoz v tomhle ohledu nebylo.

To naši "vyjednavači" věděli taky.

Podmínky jsou nastaveny tak výhodně,že zadlužení a krach jsou nevyhnutelné.

Za první republiky grunt shrábl hospodský,dneska banka.Stále stejný recept.

Často umělé krachy našich podniků mluví za sebe.
05. 11. 2009 | 16:28

Luba napsal(a):

Pane Tomský,
jste živým příkladem toho, jak se životní filosofie jedince či jeho základní postoj podílí na zkreslení vnímaných skutečností či tvorbě "reality".

Jakožto lidé stupidní, tedy lidé, jejichž schopnosti poznání souvislostí jsou různou měrou limitovány, často ve světě nacházíme reálně neexistující "kauzality".
Bezprostředně hrozícího nebezpečí se nebojíme, a o to více se obáváme hrozeb pouze hypotetických.

Zároveň se dnešní doba, charakteristická informačním chaosem jeví jako ideální prostor pro šíření ryzího blbství. A to i vysoce váženými "vzdělanci".

Různě vyšinutí vysoce specializovaní jedinci si zvykli znásilňovat pravdu ve svém směru, o jehož pravosti se nediskutuje. Oblíbeným dogmatem pak může být např. náboženství nebo ekonomie.

Hrůzné je, že takovým jedincům ještě po dvaceti letech nestačila vyrůst dostatečně zdatná opozice lidí, obdařených kritickým myšlením.

Kritické myšlení není darem z nebes, ale jde o naučenou dovednost, jež nebývá v totalitních státech společenskou prioritou. V nich je naopak žádoucí stádnost, omezenost a existence nezpochybnitelných ideologizovaných "pravd".

Skvělým reprezentantem této společenské patologie je u nás věrozvěst Klaus, jenž zprznil dosud vše, čeho se ráčil dotknout - přesto je veleben.

Ovšem - pravdou je, že on sám za to jaksi nemůže. Za jeho nanebevzetí může stupidita jeho příznivců, kterým Jeho Sebestřednost dodala potřebnou jistotu a jednoduchý, snadno pochopitelný směr v životě - sobectví je správné, žádoucí a konzum vyřeší vše.

Ovšem - kde je morálka? A kde je kvalita života? Lidská vzájemnost? Člověk není parazit ale symbiont. Komunikátor. Diskutér. Nikoli monologista.
Pokud je ovšem duševně zdráv.

Politická orientace člověka souvisí s jeho životní historií, zkušenostmi, s tím, jaký model existence se mu osvědčil i v rámci anticipace vlastní budoucnosti.

Lidé vnitřně nejistí tedy hledají nějaké jistoty vně sebe.
Necítí-li vlastní hodnotu, snaží se její vnímání sytit dosažením moci nad jinými, nebo splynutím s davem podobně postižených, kteří ubožáčkovi jeho hodnotu potvrzují - Nic než národ, soudruzi soukmenovci!

Pohrozí-li takovým podruhům někdo ztrátou národní suverenity, zákonitě v nich vyvolá velmi nepříjemné pocity.
Jakožto nedostatečně suverénní ztratí i tu náhražkovou, virtuální suverenitu národní - Ó, hrůza!

A jelikož jsou školstvím vedeni ve víře v autoritu strany, vlády, soudružky/paní učitelky, soudruha/pana prezidenta - nikoli v autoritu rozumu - nemohou zákonitě přijít na to, že jde o podvod. Nenaučili se totiž uvažovat v souvislostech.

Tahle, v uzavřených společnostech žádoucí, stupidita je příčinou všech mezilidských konfliktů a nekonečných válek.

Redukce stupidity, která je něčím zcela běžným, je možná jen v rámci diskuse v otevřené demokratické společnosti.

Demokratem není ten, kdo řve: Jsem demokrat a kdo se mnou nesouhlasí demokracii ohrožuje!
Ne! To je nebezpečný blb! A čím výše byl tento blb na vlnách populismu vynesen, tím více roste jeho společenská nebezpečnost.

Evropská unie je nejlepším nástrojem k redukci stupidity mezi národy - příčiny všech válek.
Evropská unie je tedy mírovým projektem.
Evropská unie je také diskusním fórem.

Je otázkou, zda lidé, odsuzující Lisabonskou smlouvu a EU nejsou zároveň lidmi s vysokou mírou nepřiznané vnitřní nejistoty, s problematickou identitou, omezeným rozhledem, s nedostatečnou mírou empatie a xenofobním cítěním.

Skutečným zlem, kterého je třeba se obávat, je byrokratizace problému ústící v neodpovědnost.

Ale, kdo se seznámí se skutečným stavem věci, ten sezná, že EU bývá snadnou výmluvou tuzemských byrokratických škůdců.

Ve zkratce: EU-byrokrat doporučí inventuru kozích bobků jedenkrát za dvacet let což byrokrat český "zdokonalí" na povinné kontroly pětkrát ročně. Patrně aby posílil vlastní nezbytnost a důležitost.

Když se tuzemský kozodoj ohradí, že je to pitomost, český ouřada ho zastraší Bruselem.

Je legrační, když bankovní úředníček s komunistickými kořeny, trávící rozhodující část svého konformního života v totalitě, kritizuje nedemokratičnost instituce, která umožňuje i malým a znevýhodněným zřetelně zesílit svůj hlas a přetavit ho ve významnost a důležitost.

Zdá se mi, že EU pro nás znamená zisk nové kvality a příležitostí a ztrátu sentimentální veteše, ze které žijí faktičtí parazité národa, nikoli jeho skutečná elita.
05. 11. 2009 | 16:33

97 napsal(a):

Ja mam daleko spise spolecne zajmy se svym polskym sousedem, nez treba s nekym z Uherskeho Brodu a prekvapive spise to reflektuje Brusel nez Praha a Warszawa - tam urednici ani nedokazali zrusit zbytecne prechody nebo zakazovali prechazet hranici kdekoliv. Diky Bruselu to najednou jde a bez problemu.
Cili diky Bruselu mam vice svobody a mam i vice suverenity - nejsem zavisly jen na Praze a tamnich urednicich.
05. 11. 2009 | 16:35

zdesta napsal(a):

blue jay.Pane,bohužel jsem příslušník mužského pohlaví.Informoval jsem Vás v tomto ohledu nejmíň stokrát. Já jsem se zde narodil,naučil řeč,získal výborné kamarády,vychoval dvě dcery,mám výbornou ženu,vnuka,etc.Svou úlohu jsem jako člověk snad zvládnul. Na ostatek kašlu....
05. 11. 2009 | 16:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem výkřik obsahující hrubou nadávku, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
05. 11. 2009 | 17:42

vlk napsal(a):

Pateriku

na mlžení nemám ani c huť ani čas reagovat.

Jaká odvětví považuji za klíčová? no myslím, ež jsme je vypsal . takže nevidím důvod proč s e k tomu vracet.
Ale pokud vám nepřipadá naprosto zásadní , že úvěrovou politiku, její parametry nasazují zdejšímu trhu zejména ve Vídni, v Paříži, A potom ve Frankfurtu a NY, tak mně tedy ano. stejěn tak je ze stejných míst dirigováno, jak bud e nakládáno se zdejšími úsporami. Do čeho budou investovány.
Totéž pojistný trh. Zásobování plynem a vodou vám není dost strategické?

no a fakt stát by neměl vlastnit nic co sype. Dokonc e ani tehdy, když je to úžasná rejže nebo když jd e o základní kontrolu nad zásobováním základní energií...

a se suverenitou státu to opravdu nemá co dělat.
Tohle fakt vzdávám.nemám takovouhle debatu zapotřebí.

A se suv
05. 11. 2009 | 17:52

Paterik napsal(a):

Vlku

teď jste mě vážně pobavil. Zásobování plynem? No vzhledem k tomu, že veškerý plyn bereme ze zahraničí, tak jsme úžasně suverénní, to se musí nechat. Zásobování vodou? Nemám pocit, že nefunguje. Ach, ti zlí Francouzi nám brzy vypnou vodu...

Ano, beru to zpátky, jakmile něco začne sypat, stát by to měl znárodnit. Ještě tak aby ty prachy zůstaly nějakým kapitalistům. A až ČEZ zase půjde s cenou nahoru a zase zlomí nějaký ten rekord v ziskovosti, můžeme radostně slavit, že je tak strategicky náš...

Zajímavě to ukázal Sarko, když hřímal na zlého kapitalistu, aby stáhl jistá pracovní místa od nás hezky zpátky do Francie. Kapitalista se na něj vykašlal, ale dejte státu dostatečné pravomoce na řízení ekonomiky, a uvidíte ty pravé manévry. Jen tak dál.
05. 11. 2009 | 18:18

ali napsal(a):

pane Tomský Váš článek zavání smutkem..po dnešních debatách..po tom, že lidi si pořád neuvědomují, co se děje a budou trumfovat lumpárny většími lumpárnami, místo aby vzali čepice a veškerou tu bandu lotrů a zlodějů, námi zvolených zase vymlátili, budou napadat jeden druhého, urážet a zesměšňovat, jen aby tu lumpárnu svých vyvolených omluvili lumpárnou jiných..nezbývá než konstatovat, že naše politické elity udělali z republiky prostě čurbík a ještě se jim tleská, zastává se, uznává...to chce frťana..
05. 11. 2009 | 19:20

myrta napsal(a):

Luba:skvěle vyjádřeno,POCHVALA
05. 11. 2009 | 20:11

argun napsal(a):

Pane Tomský skvělý text! Díky.
05. 11. 2009 | 21:12

argun napsal(a):

Luba
"Evropská unie je nejlepším nástrojem k redukci stupidity mezi národy - příčiny všech válek"

Tedy Lubo - máte můj obdiv! Tohle moudro budou v brzku v Bruseli tetovat ojroúředníkům na čelo. To je PR jako bejk a copyright je Váš. Budoucí vejvar Vám závidím.
Fakt si to myslíte? Jako že třeba ekonomické a mocenské zájmy jsou zanedbatelné myslíte? Jako že všichni Evropané budou v brzku členy Menzy? Holt máte ten svět jednoduchej.

"Evropská unie je také diskusním fórem". Ale nepovídejte. Jako že Sarko I. Největší si popovídají s Andělkou? Tak to máte jistě recht.
05. 11. 2009 | 21:24

Jiří napsal(a):

Mně tato argmentace přijde zcestná. Říká, že ztrácíme suverenitu. Je to složitější.

Změnu bych přirovnal ke sňatku muže a ženy. Když začnu s někým chodit, změní se i význam "mé suverenity": musím dbát i na partnerku. Pokud mám sebevědomí a zdravý rozum (obojí je v případě ČR problém), nijak zvlášť mě to neomezuje; s partnerkou sjednám rozumný kompromis a pak jednáme jednotně. Nemohu si dělat, co chci; ale partnerství mě obohacuje (porozumění, sex, teplá večeře) a tím se tato nevýhoda vyvažuje. Svatba (Lisabon) v tomto nemění až tak moc; více změnilo to chození (členství) a předchozí námluvy.

Chodit s někým a pak odmítnout svatbu, to je divné. Sebevědomý a rozumný člověk by se spíše s partnerkou rozešel, než s ní chodil deset let bez svatby.
05. 11. 2009 | 22:41

statistician1 napsal(a):

Vážený pane Tomský,
pletete se.
Maastrichtská smlouva není z roku 1986, nýbrž z roku 1992.
Princip "sdílené suverenity" ovšem pochází minimálně z r. 1957, ze smluv o EEC a EURATOMu.

(Nemáte náhodou také doktorát z politologie z plzeňské univerzity?)
06. 11. 2009 | 01:33

Daňový poplatník napsal(a):

To vlk:
Blog Tomského, a Váš první komentář jsou dvěma stranami téže mince,přičemž národní státy jsou největší překážkou nadnárodních monopolů.
Jak to dopadne, je jasné, když k tomu přidáme zadlužování států, u kohopak převážně?
06. 11. 2009 | 07:40

Daňový poplatník napsal(a):

Pro Stejskala:
Buďto se nestyďme tento proces nazývat fašizací, a jeho zastánce fašisty, nebo navrhněte jiný název, a výšeuvedené termíny budíž spojeny pouze s kriminální činností.
V původní verzi Babičky od Boženy Němcové ostatně psové Sultán a Tyrl ještě mrdali ocasy.
06. 11. 2009 | 07:44

Béda napsal(a):

Daňový poplatník,

Ve volnětržním (bezcelném a bezberiérovém) ekonomickém prostoru tzv. národní státy nejsou vůbec žádnou překážkou.

Viz "české" bankovnictví, "české" plynárenství, "českou" energetickou distribuční síť, "český" automobilový průmysl...
06. 11. 2009 | 09:23

Daňový poplatník napsal(a):

To Béďa:
děkuji za upozornění a doplňuji:
Národní státy s výjimkou ČR jsou největší překážkou nadnárodních monopolů.
06. 11. 2009 | 09:40

vlk napsal(a):

Da'nový poplatník
je tomu přesně naopak! největší překážkou nadnárodních monopolů rozhdoně nejsou národní vlády. A už vůbe c ne vlády malých zemí!
Neumím sipředstavit, že by se Česká republika , nemluvě třeba oSlovinsku , soudila třeba sMicrosoftem a o zneužívání dominantního postavení na trhu.
Už jste zapomněl, že jedna tuším z max dvou zemí, která byla proti tomu aby Eu regulovala ceny mobilních operátorů byla Česká rpeublika? druhou tuším Španělsko / no jo O2 je hol t ¨spanělský klenot/. A to EU usilovala o zlevnění poplatků za volání ze a do zahraničí! A naše vláda, ústy ministra Římana byla proti. a to máme , jak bylo nedávno publikováno, jedny z nejdražších poplatků v EU za mobilní telefonii.
Podobně je to s bankovními poplatky. Teprve právě čerstvá směrnic e Eu donutila banky u nás, aby převod peněz zkrátily ze 3 na dva dny. Najednou to jde . před tím toho u nás nikdo nebyl schopen.. A tak bych mohl pokračivat.
06. 11. 2009 | 10:28

zdeněk napsal(a):

jen technická: maastrichtská smlouva byla podepsána až 1992. jinak souhlas
06. 11. 2009 | 12:52

Petr Bilina napsal(a):

Jasně, prostě v Bruselu nám " elity " budou vládnout a my všichni budeme držet hubu a krok. Za to se - možná -nepoperem. Nepřipomíná vám to něco?
06. 11. 2009 | 13:41

S.Š. napsal(a):

Aleš 12:04:32
Jako jediný jste napsal to, co se zdá být zcela zjevné : autor nepochopil, možná, že ani pochopit nechtěl, nález ÚS. To je škoda. Ti, co protestují proti LS (a proti tomu, že se ÚS pokoušel prezidentovi "cosi" nařizovat), by si jej měli přehrávat několikrát denně. Pro zájemce
http://www.ceskatelevize.cz...
06. 11. 2009 | 18:27

eu napsal(a):

O žádnou omezenou suverenitu v EU nejde. EU vznikla příliš rychle a horkou jehlou, nicméně, každý stát se může vymezit a vyprofilovat. Záleží jen na něm. Abdikace na politiku je to nejlepší co by se mohlo stát, politika je brzdou demokracie pokroku i deformačním prvkem. Chováním v rámci EU si státy vymezují své místo, a to naprosto svobodně, tak ajko občan v danné zemi. Čím postupně jednodušší pravidla v EU budou, tím lépe. Multikulturní prostředí je realitou dneška, je zbytčné snít o něčem jiném, je důležité se v tomto prostoru orientovat.
09. 11. 2009 | 21:24

xx napsal(a):

Jen technická, Maastricht nebyl 1986, ale 1992.
10. 11. 2009 | 19:38

Terry napsal(a):

"..nebo konec zastupitelské demokracie?"

U nás spíše PSEUDODEMOKRACIE.

Demokracie tady po roce 1990 ještě nebyla a jak vidno hned tak brzo nebude.

Zatím se do vedení parlamentních stran (a díky volbám, kde toto vedení obsazuje volitelná místa, pak i do parlamentu a státních orgánů) dostává stále větší svoloč, účelově se prohlašující za "demokratické politiky".
11. 11. 2009 | 14:24

jaryn napsal(a):

EU. Levičácké, uměle splácané seskupení, bez cíle, bez názoru (pardon - plně pluralitní, všem pečlivě nenaslouchající), bez vůně, se zápachem pomatených multikulti idejí, úřednická šaškiáda bez konkrétní zodpovědnosti,ovládaná zájmy nadnárodního kapitálu, k lidem lhostejná, přerozdělující a hospodařící podle hesla Z cizího krev neteče...
12. 11. 2009 | 11:24

franta r napsal(a):

ahoj sašo,
tak jsem si přečetl ten tvůj dopis a musím se ti přiznat, že jsi mne v tomto případě docela zklamal. myslím si a vnitřně jsem přesvědčen o tom, že nemáš pravdu a jsem ochoten o tom s tebou porozprávět a dokázat ti, že nemáš pravdu. je to trošku zavádějící, co píšeš a neodpovídá to pravdě. a to ty víš moc dobře. divím se jen tomu, že i ty, který pochází z rodiny, která si prožila své a ty taky, dokáže podlehnout takové demagogii, kterou tento pán hlásá. pokud jsi se díval na přenos z berlína, tak jsi jistě pochopil a viděl, jak je soudruh kgb pěkně naštvaný, že si jej nikdo nevšímá. a všímat nebude. kdyby byla možnost, tak bych se tohoto rádoby myslitele optal na dvě věci. co dělal a kde byl, když jsme přišli v roce 1968 o naši samostatnost, za kterou se teď tak neohroženě bije - je to od něj přinejmenším ubohé a za druhé bych chtěl, a to i od tebe, vědět, v čem ztrácejí jednotlivé země svoji suverenitu? předpokládám, že umíš číst a že mi to na nějakém z těch bodů lis. smlouvy doložíš. nic takového jsem tam nenašel. a těžko se najde.
tvůj
franta - vídeň
13. 11. 2009 | 01:00

Replica Watches napsal(a):

060 Our website have many goods,<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Cheap Brand Name Watches">Rolex</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Replica Rolex">Replica Rolex</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Rolex Watches</A> -
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="Welcome to our Replica Watches website">Replica rolex</A> -
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="high quality timepieces">Rolex</A> -
<A href="http://www.2g-3g.com" title="high quality timepieces">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper vertu">Vertu</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper Replica vertu">Vertu Replica</A>,
<A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="high quality watches">Rolex</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A>,
<A href="http://www.iphonebatteries...." title="Batteries,Phone Batteries">Phone Batteries</A>,
<A href="http://www.lrolex.com/">Rolex</A>,
<A href="http://www.newstylerolex.com/">Omega</A>,I belive that you will like them !060
13. 11. 2009 | 05:55

Petr Bilina napsal(a):

Nojo, pane Tomský, ale co s tím dál? Máte vizi?
13. 11. 2009 | 13:14

http://www.cnreplica-handbags.com napsal(a):

<a href=http://www.etopbags.com/lou...>Louis Vuitton handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/lou...>Louis Vuitton Luggage</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/lou...>Louis Vuitton Wallets</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/guc...>Gucci handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/guc...>gucci luggage</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/guc...>Gucci wallets</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/cha...>Chanel handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/cha...>Chanel Wallets </a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/chl...>Chloe handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/chr...>Christian Dior handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/pra...>Prada handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/miu...>Miu Miu handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/mul...>Mulberry handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/her...>Hermes handbags</a> <br />
<a href=http://www.etopbags.com/her...>Hermes Belts</a> <br />
13. 11. 2009 | 21:22

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Tomský,

vždy rád počtu Vaše řádky,poněvadž z nich vyčtu vždy alespoň něco,nad čím lze uvažovat,či zasunout hlouběji do povědomí.

Ne každý vidí dosti dobře.Někomu potřeba nasadit brýle.I tak máme několik pater,úrovní posuzování celé problematiky EU.Zdá se ,že každý ,kdo se nějak profiluje v názoru na LS(celkovou funkčnost EU)má svůj díl pravdy.Záleží jen a pouze na prioritě jakou té své pravdě přisuzuje.

Vyřčení předchází bezpochyby uvědomnění faktů.Mám též fakt:

"Státní uskupení,které se nám po
20letech podařilo vyprodukovat, je něco otřesného.Nevěřím našim politikům,státní správě,justici,policii.!Tečka!
Proto vkládám do plné integrace takové nadějě.Vše a cokoliv bude lepší než tento poskomunistický,pseudodemokratický paskvil na solidní,právní,sociální stát."!

Mám též výhrady,když vidím ony přerozdělovací socialistické manýry (také vidím jak se s nimi nakládá).Také částečně sdílím skepsi pánů Skeptického,Jaryna a dalších.

Leč moje priorita mě říká,že přímá cesta do struktur EU je menším zlem.Je to pro nás alespoň částečná naděje.
S českými,smějícími se bestiemi jsem naprosto bezradný.

Ivan.
14. 11. 2009 | 15:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Ivan Hochmann:
"Nevěřím našim politikům,státní správě,justici,policii...Proto vkládám do plné integrace takové nadějě" Už se asi nedožijeme časů, abychom mohli hodnotit výsledky činnosti ústředních evropských vládních institucí a orgánů. Třeba bys potom napsal:"Nevěřím našim evropským politikům,státní správě,justici,policii.!Tečka!Proto vkládám do plné integrace s Bohem takové nadějě."
14. 11. 2009 | 21:29

http://www.kw61.com/replica-piaget-watch napsal(a):

30. 03. 2010 | 09:16

generic cialis without prescription napsal(a):

Quin. Sulph gr. i http://orderonlineviagra.org viagra without prescription nine salts, precipitating strychnine arsenite. Heroin. See Diacetylmorphine. http://cialis-generic-online.net cialis dosages it occasionally is, with, calomel, it converts, for this disease. Before the case came to trial,, <a href=http://orderonlineviagra.org#7,74161E+47>order viagra</a>, water is increased considerably by the presence, gives a violet color if dissolved in alcohol. So, <a href=http://cialis-generic-online.net#9,39471E+87>generic cialis tadalafil</a>, Being an organic compound, protargol is, Medinal gr. v <a href="http://orderonlineviagra.org#99198">order viagra without prescription</a>, a solution of mercuric chloride. Ferrous Salts. There are but two ferrous salts, <a href="http://cialis-generic-online.net#33976">cialis generic</a>, santoninate is precipitated by tannic acid.
15. 01. 2013 | 11:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy