Význam zákazu nošení šátků pro likvidaci světového terorismu

10. 11. 2013 | 20:37
Přečteno 33608 krát
A máme to tady. Muslimské studentky nemohou nosit v české škole šátky.

Rozhodla tak ředitelka zdravotnické školy, která je paradoxně spoluautorkou učebnice "Sociální politika". Její pojetí sociální politiky je tedy přímočaré a bez pochybností. Kdo se nepřizpůsobí, bude vyloučen.

Neznáme konkrétní kontext případu, takže můžeme jen spekulovat na obecné úrovni: Že tímto gestem učinila medvědí službu snahám o zlepšení postavení žen v muslimském světě. Že její argumentace nebezpečím překročení hygienických norem ve zdravotnictví je směšná, protože pokrývka hlavy je nezbytnou součástí většiny prostředí s vysokými nároky na čistotu. A především že jsem rád, že se dnešní doby nedožily staré babičky, které by si bez šátku nejen nikdy nedovolily vstoupit do kostela, ale prakticky ani vyjít za vrátka svého domku. S tradičním vesnicky katolickým přesvědčením, že na veřejnost prostovlasá žena nechodí.

XENOFOBIE JE ODRAZEM PROBLÉMU S VLASTNÍ IDENTITOU

Paní ředitelka tímto svým zásahem rozehrála zajímavý spor, o kterém ještě určitě uslyšíme. Vyslechneme si názory o pronikání muslimské kultury do Evropy, o ponižování žen nošením burky, o tradičních křesťanských hodnotách, o nebezpečném pronikání náboženství do škol...a mnohé další. Taková diskuze si s sebou samozřejmě nese i zakázané otázky, o kterých zastánci jednoduchých pravd pomlčí, protože na ně mít odpověď nebudou: Smí nosit šátek nebo hábit řádová sestra? Smí nosit šátek řádová sestra, je-li zrovna sestrou zdravotní? Neponižujeme ji? Je to hygienické? Neohrožuje pacienty? Neohrožuje naše jednoduché odpovědi?

Jistě tušíme, že šátek zde není to, o co jde především. Především zde jde o jinakost. Muslimky se šátky? Jeptišky s hábity? Židé s pejzy? Jinakost v nás tradičně vzbuzuje strach, obzvláště pokud naše vlastní identita není natolik pevná, abychom se v ní cítili jistě a zakotveně. Právě tehdy nás odlišnost ohrožuje především. Hrozí totiž, že naruší a znejistí náš povrchní, v ničem hlubším nezakotvený pocit "toto je správné, protože naše" a "tak se to dělá, protože to tak děláme".

RAFINOVANÉ UMĚNÍ NEORASISMU: RASISTY NESNÁŠÍME

Od obav z cizího je jen krůček k xenofobii. Od xenofobie k rasismu. Jeho současnou, rafinovanější podobu, nazývají sociologové modifikovaný rasismus či neorasismus. Chceme-li nenávidět cizí "elementy" v naší tradiční, krásné a neměnné kultuře (jak ji chceme vidět), tedy vymezit se vůči Romům, Vietnamcům, muslimům a všemu špatnému, musíme se především vnitřně vymezit vůči těm "špatným" rasistům.

Byli jsme se podívat v Osvětimi, pochopili jsme hrůzy pronásledování židů - a proto tento rasismus zavrhneme. To byla ostuda lidské historie, iracionální nenávist vůči důstojným spoluobčanům. My jsme jiní. My máme opodstatněné obavy. Jsme ochránci naší kultury - chráníme proti nedůstojným elementům, proti ohrožujícím homosexuálům, proti nebezpečným liberálům.

Nevšímáme si přitom, že naše argumenty a věty jsou přesně stejné jako rasistické argumenty tradičních neonacistů. Rafinovaně totiž nenávidíme to, co je zrovna kulturně povoleno. V současnosti je společenské tabu být protižidovský, ale je v pořádku být protimuslimský. Je tabu být protiněmecký, ale je v pořádku být protiromský. A na této vlně se vždy rádi svezeme. Identifikovali jsme po sté zdroj našich problémů a úzkostí - jsou to opět ONI. ONI, kteří se budou historicky neustále proměňovat, jak dobový kontext a móda zavelí a jak to bude momentálně bezpečné (abychom se mohli vidět jako slušní lidé, kteří to myslí dobře). Ale vždy to budou ONI.

TĚŽKÝ JE ŽIVOT BEZ JEDNODUCHÝCH ODPOVĚDÍ

Neorasista chce jednoduché řešení. Vidí život v kategoriích černá-bílá. Vnímá světové konflikty optikou fotbalových utkání - dobří domácí, zlí hosté. Těmto budeme fandit, na tyto pískat. Nedokáže tolerovat složitost světa a protikladnost příčin, které vedou ke každému konfliktu. Vytváří účelově závěry: radikální islamisty ztotožní s miliardou muslimů, ale radikály z IRA nebo protipotratové teroristy si neztotožní s miliardou katolíků.

Neorasista nechápe, že otázka kulturních hranic je především otázka míry a přiměřenosti, s nejednoznačností a neustálou nutností znovu a znovu tyto hranice redefinovat. Že na tyto otázky nelze odpovědět teď, jednoduše a jednou provždy.

  • Že nosit na krku křížek je něco jiného než stát léta s křížem před porodnicí a obtěžovat tam pacientky, jak jsme léta viděli v Brně. Ale taky že stát s křížem před porodnicí není totéž jako do ní házet bomby.

  • Že nosit šátek není totéž, co nosit burku. Že nosit burku není totéž, co vyhazovat do vzduchu autobusy.

  • Že visí-li na církevním gymnáziu na stěně kříž, není to totéž, jako učit studenty, že hvězdy jsou dírky v nebi, kterými prosvítá světlo z ráje.A to nejhorší pro milého Čecha, jenž neustále volá po přijetí nových zákonů, které by vyřešily všechny problémy světa, teprve přijde: zjištění, že koexistenci různých náboženských, kulturních a etnických tradic lze obtížně dopředu regulovat, ale pouze žít s každodenním společným pobýváním a dialogem (i konflikty a nedorozuměními), na jejichž základě teprve mohou takové zákony či regule vzniknout.

PRIMITIVNÍ BOJ ZARUČUJE VÍTĚZSTVÍ PRIMITIVŮ. NA KTERÉKOLI STRANĚ.

To jsou ale neuspokojivé odpovědi. Neuchopitelné. Cítíme, že nám nikdo nedefinuje jednoduché a jasné hranice, které tolik chceme. A tak volíme populisty a tleskáme osobnostem, které o sobě prohlašují, že tyto jasné hranice znají a dokáží stanovit. Spokojíme se s jejich jasnou odpovědí: Uděláme pořádek! Studentky s šátky vyloučit. Sociální dávky odebrat. Do ubytoven či do ghetta nahnat.

Jasné odpovědi nám umožní nepřemýšlet. Nepochybovat. Utéci před uvědoměním, že není dokonalých a jednoduchých řešení. Není třeba pochybovat a trápit se složitostí a nepředvídatelností světa - my už odpověď máme. Svědomí je uspokojeno.

Opět víme, kdo jsou ONI. Opět si můžeme spokojeně vydechnout. Islámská xenofobie je společensky v pořádku, stejně jako byla ta antižidovská před 70 lety. Úplně stejně je v pořádku i antiklerikální xenofobie, na kterou lze u nás s jistotou utáhnout zřejmě jakoukoli volební kampaň. ONI, kteří v mešitách montují bomby. ONI, kteří v kostelích kují plány na to, jak stát připravit o miliardy. ONI.

Díky instantním a jasným odpovědím, které často máme pohotově připravené ještě dříve, než jsme vůbec dokázali položit si dobrou otázku, jsme ztratili schopnost rozlišit, co je přiměřená víra a co už fanatismus. Ze strachu z toho druhého odsoudíme vše, co je znakem toho prvního. Znaky toho prvního zakážeme jako ochranu před tím druhým. Tím však posílíme fanatismus na obou stranách - fanatismus zakazujících i frustraci a fanatismus utlačovaných. Tím potlačíme i ty formy víry, které naopak fanatismu brání. Zabráníme tím porozumění, pochopení a toleranci, ke které neradikální formy víry vedou. Roztočíme novou spirálu oblíbené staré hry na "my a oni". Jednoznačný boj, nový fotbalový zápas, který nás baví více než nejednoznačné pochybování.

Výsledkem našich primitivních snah bránit se fanatismu tak paradoxně bude pouze více primitivního fanatismu. Slovy Milana Kundery se tak staneme spojenci svých vlastních hrobníků.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

gaia napsal(a):

Martin

v každém případě se jim fest vyhrožuje, což dokládá násilnou povahu této ideologie, pod slovem zatracen si každý může představit, co chce. Také křesťané rádi upalovali nekřesťany.
11. 11. 2013 | 16:05

Sibyl napsal(a):

Pokud je náboženská obec muslimská u nás zaregistrovaná, tak se nesmíme divit, pokud budou místní muslimové požadovat na každém kostele přístavbu minaretu a budou vyžadovat výuku koránu jako povinného předmětu na školách. Že těch muslimů bude čím dál víc, není tajemství. Podporováni svými bohatými rodinami z arabských zemí hravě rozšíří počty svých soukmenovců na úkor tak tak přežívajících českých rodin na podpoře v nezaměstnanosti.
Není to tak dávno, co předek Schwarzenbergův získal polepšený erb za to, že muslimům krájel hlavy. Nyní tak budou činit oni zdejšímu obyvatelstvu, když se na ně našinec křivě podívá.
11. 11. 2013 | 16:06

Martin napsal(a):

Filuta: Když jde zdanit stavební spoření, tak to už jde naprosto všechno, i zakázat Islám.
11. 11. 2013 | 16:06

vasja napsal(a):

V upatlanejch montérkách taky nepudete na balet do Národního i když na to máte právo.
Teda když dotyčnej neni prudič, třebas Zelená kebule a tak.
Ty holky můžou jít jinam, kde to nebude vadit.
Tahleta samohona lidskoprávníků je směšná.
11. 11. 2013 | 16:08

scientist napsal(a):

gaia
jeden o voze, druhý o koze.
Mimochodem, v živočišné říši si pro specifickou argumentaci o chování lidí můžete vybrat vždycky to, co se hodí. To je na celém sociobiologickém přístpu ta největší švanda.
11. 11. 2013 | 16:09

Martin napsal(a):

gaia: Vyhrožování zatracením duše v posmrtném životě není ilegální.
Křesťané upalovali, ale již více než 200 let neupalují a hlavně není to součást křesťanské nauky z Bible. Islámisté fyzicky likvidují jinověrce včera, dnes, zítra, prostě je to aktuální a je to nedílná součást jejich náboženství z Koránu.
11. 11. 2013 | 16:10

Nevěřící Tomáš napsal(a):

Mně je úplně jedno jestli je ve zdravotní škole židovka, muslimka, nebo křesťanka. Prostě ve škole a především v praxi se budeš oblékat do předepsaného oděvu a podle předpisu také upraveného. Mnoho jsem toho po nemocnicích nenachodil, když jsem ale tuto stěžující si arabku prohlédl v televizi, udělalo se mně mdlo, kdyby nad mou postelí stála tato osoba s nalepenými nehty a bůhví jak a kdy vypraném vlněném šátku, či jak se tomu říká. Prostě budeš v uniformě, s předepsanou pokrývkou hlavy a ostříhanými nehty. Když v nemocnici dnes potkávám lékaře jiné pleti, ustrojeného jak lékař má být, je to nezvyk, nijak mne to ale nepohoršuje. Tuto nafoukanou a přidrzlou arabku, co jsem viděl v TV si tam ale určitě nepředstavuji. U soustuhu by se tak asi nevymódila. Tam ji bez předepsaných montérek, upnutých rukávů s rukávníky a s čepicí také nikdo nepustí. Jinak doma ať si nosí co chce. Jinak dopadneme jak v Kosovu, kde tihle dobráci nakouleli do kostelů sudy s hořlavinou a pak otevřené sudy zapálili, Tak to bude brzy i u nás, když se už teď nezačnemě bránit.
11. 11. 2013 | 16:11

aga napsal(a):

Ares

Nemyslím, že je rasismus pouze ideologie. Je to teorie, podložená empiricky daleko solidněji, než mnohé jiné naprosto košer teorie - jen o ní mohou bádat jen někteří a někde. Židé například na této teorii postavili svůj rasově čistý stát.

Za sebe bych podotkl, že geny nejsou příčinou rasových odlišností, jsou jen nosičem, které na sebe váže cosi jako "ducha" rasy, etnika, národa, skupiny atd.
11. 11. 2013 | 16:13

magor napsal(a):

Pane buldatro, už jen to slovo muslimka! Což, my divná stvoření, ukážeme a leckdy zadarmo. Jo muslimáci, to só jiní kujóni - maj v kodexu fertilizovat šecko, zato žárliví só jako psi.

To už hezkou řadu let, kdy mohla má žena za princeznu a vod těch dob jim do vyčůránků melduju. Když k nám přindó, na pokec, na pořádnýho arabský kafíčko.
Áprs, dráteníka neznáte? Zůstávaj po nic v hrncích díry.

Celej poprask vyvěrá z prostého, že, zatím co oni MOHOU jinověrky, my jejich mušlimky NESMÍME. A to (především) voč tu běží.

Gaio,

jak konvenuje s genomem zatím nikdo neví, ale co ví každej začátečník, že v mozku toho příliš nebude. Páč tam tu babišku - z titulu metody - nemůže mít támhle Zdena.

Budu hádat, Vy jste učila přírodopis!
11. 11. 2013 | 16:17

scientist napsal(a):

gaia
"nemáte pravdu, že kakání kdykoliv a kdekoliv je nám dáno od přírody"
Pak tedy gratuluji Vám i Vašim dětem (jinak si neumím představit, kde jste na to přišla). Ono ušetřit na plýnkách i na nervech je celkem terno.
A mimochodem, v živočišné říši si pro specifickou argumentaci o chování lidí můžete vybrat vždycky to, co se hodí. To je na celém sociobiologickém přístpu ta největší švanda.
Jen doufám, že jste se neshlédla ve včelách. Jakožto trubec bych se měl asi pakovat než nastane holocasut.
11. 11. 2013 | 16:17

scientist napsal(a):

sorry za double post, kravne mi mašina
11. 11. 2013 | 16:18

ALT napsal(a):

c.c.L.S.,

kruciš dejte to tu do latě
když je den veteránů a tzv.sv.Martin
byl taky veterán no ni?


je to tu samej xenofob a rasista
a nejvěčí je gaia ta si nenechá sáhnout
ani na hrnek na kafe a vůbec :-)

PS.
všimnuli jste si drazí
propagátoři volné lásky
jak hezky to slušelo těm dvěma
holkám co asi tak jednou
za půl roku posílaj ten
virál
prej odněkud z pakistanu
sou tam na ně hodný,
maj zadarmo bydlení, stravu,
a taky jim dali šlušivý šátky,
asi aby je neofouklo.
11. 11. 2013 | 16:20

Richard napsal(a):

filuta
Vy jste marný člověče, to asi jinak nejde říct...
pobíháte tady jak splašený tur a a panicky řvete "bombááá, bombáááá, bombáááá, všichni tady umřemééé, všichni tady umřeméééé", přitom na zem spadla jen vyhořelá zápalka...

jestli tady něco skutečně "vyletí do luftu", tak jen proto, že v tom Vašem zběsilém zachraňování 90% národa, šlápnete na minu...
11. 11. 2013 | 16:23

Varmuža napsal(a):

bla ,bla , bla. Jedna věc je polemika o přístupu společnosti k náboženstí a druhá věc je dodržování školního řádu v reálném životě. Každý školní řád omezuje práva studentů ( proto je to školní řád ). Je nějaký důvod měnit školní řád konkrétní školy kvůli dvěma studentkám . Myslím ,že není. Mají svobodu mohou si vybrat. Problém by nastal ,kdyby si vybrat nemohli.
11. 11. 2013 | 16:28

Richard napsal(a):

"Je nějaký důvod měnit školní řád konkrétní školy kvůli dvěma studentkám ."
Varmuža

ano, přesně tak...
žádný takový důvod není, proto je rozhodnutí ředitelky mimo...
resp. vyhlášený zákaz nošení šátků = změna školního řádu...
11. 11. 2013 | 16:31

gaia napsal(a):

já myslím, že oni to jen skouší. Nedávno řešily soudy něco podobného v Německu, tam zas nechtěly muslimky chodit na plavání a když, tak jen bez kluků, ale projely to.
soud dal za pravdu škole. tak to zkouší tady, kdyby nějakej plzeňskej dal za pravdu jim, byl by to precedens.
11. 11. 2013 | 16:36

gaia napsal(a):

zkouší
11. 11. 2013 | 16:37

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):
Yosif

Vy zřejmě nechápete, že šátek je symbolem odporné a nepřijatelné ideologie (jako hakenkrajc), kterou máme právo ve své zemi neakceptovat.
Francouzi a Švýcaři se nyní striktními zákazy nošení šátků a stavění mešit snaží honit bycha a zvrátit vývoj.

My bychom se tomu měli vyhnout jednoduchou cestou.
Vůbec sem imigranty ze zemí třetího světa (a hlavně MUSLIMY) nepouštět!
Většina z nás po žádném "obohacování" netouží.
KONEC CITATU.
Jsem všemi prsty za brainwashing imigrantů pomocí "občanské výchovy" pomocí testů, za jejich screening, třeba i na detektorech lži - neuznáváš lidská práva a svobodu výběru náboženství - okamžitě kop do zadnice a hybaj třeba do KSA.

Zákaz nošení hijabu (nemluvím o niqabu - ten je skutečně zkázán z dobrých důvodů ve Francii a belgii) naproti tomu nic neřeší, jelikož:
a) například muslimské teroristky se v mnoha případech "obětují pro věc" když nesou bombu tak se obléknou evropsky aby se dostaly třeba do obchodáku atd.
b) mnoho muslimek nosících šátek jsou naopak zcela neškodné a nosí šátek ze stejných důvodů jako babky v katolických vesnicích na moravském slovácku.
c)zákaz šátků postihuje i jeptišky, sikhy, ortodoxní židy,atd atd prakticky kohokoliv kdo nosí nějaký náboženský nebo i nenáboženský symbol na hlavě, potažmo i na krku.

Důležité je co mají lidé v hlavě a nikoliv co nosí na palici.
Každého řpstěhovalce prohnat přes detektor lži přes otázky jak bude snášet poku si jeho příbuzná například vezme nemuslima - negativně odpovídá nebo lže - budto rovnou deportovat do KSA nebo alespon nedávat povolení k trvalému pobytu a otravovat jej s totouto otzázkou každého půl roku. Pokud projde, at si nosí na hlavě třeba indiánský pera.

BTW podobná věc je i s rudou pěticípou hvězdou, samolepkami na policejních autech atp atp - má nebo nemá být na mohzlách sovětských vojáků pěticípá hvězda? některým kuglufům se zase zdálo že klikyháky na bocích policejních aut z nějakého úhlu připomínají znak SS atd atd.
11. 11. 2013 | 16:43

Zdeněk Brom napsal(a):

scentist:

Zažil jsem už několik mediálních štvanic na učitele, kdy určitá událost byly mediálně vylíčena v určitých barvách, které byly v příkrém rozporu se skutečností. Proto doporučuji zdrženlivost.

Pokud mluvíme spolu, rozumíme si dost dobře a celkem podobně interpretujeme určité myšlenky a činy. Bohužel to ne vždy dobře funguje mezi různými národy a etnickými skupinami. Vy v povolení šátku vidíte rozumný čin, svědčicí o nadhledu a toleranci. Muslim to ale vidí jinak. Jako slabost a neůctu k našim vlastním předkům, takže jako teritorium, které by měl získat a úpadkovou kulturu nahradit. To nemám ze sebe, ale přímo od muslimských přátel, kteří jen těžko chápou, jak my sami odhazujeme své tradice a jak šlapeme po tom, co nám zanechali předkové.
Takže trochu pozor na to, že Vy to vidíte jako A, ale jiný to chápe jako B.
11. 11. 2013 | 16:43

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Ptám se Vás opakovaně.

Znáte podrobnosti a souvislosti celého případu?
11. 11. 2013 | 16:45

magor napsal(a):

aga

Pakistán, Pakistán, too far to have any ....

Brát takto, nenávist všade. Zatracenej svět, nikdo se v něm nevyzná, ale všichni vědí, jak má vypadat. Nejlépe po našom, dyť, děvčice ze Lhoty tak líbezné.

Důvody viz výše a že zrovna ženská neštimuje jen voklikou. Znáte to, jako s Haškem, ANO=NE. A fakta = fikta.
11. 11. 2013 | 16:47

Yosif K napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
To nemám ze sebe, ale přímo od muslimských přátel, kteří jen těžko chápou, jak my sami odhazujeme své tradice a jak šlapeme po tom, co nám zanechali předkové.
Takže trochu pozor na to, že Vy to vidíte jako A, ale jiný to chápe jako B.
11. 11. 2013 | 16:43
To máte pravdu, proto také navrhuji at každý imigrant chodí na občanskou výchovu a at podepíše přísahu loajality k lidským právům, ústavě atd s vyslovným dodatkem že tyto dokumenty jsou nadřazeny nějakým náboženským zvykům.

Toto by byl účinnější flitr na zlobiče než buzerace ohledně šátků. Tato totiž chtě nechtě dopadá i na ostatní obvykle mnohem tolerantnější náboženství. Jmenovitě jako totální hovadina je buzerace sikhů ohledně turbanu atp. Dále například by někdo pak mohl buzerovat i dalaljlámu že nemá kalhoty a sako atd.
11. 11. 2013 | 16:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Yosif K:

V tom s Vámi souhlasím.
11. 11. 2013 | 16:52

Pavel13 napsal(a):

Kritizujeme muslimy za xenofobii a nerovnoprávné postavení žen. Máme-li příležitost, měli bychom něco udělat pro změnu těchto postojů, třeba tím, že mladé generaci umožníme kontakt s našimi vrstevníky a vzdělání v našich školách. Jistě, někdy se naše vstřícnost mine účinkem, ale každý dobrý případ stojí za to.
Srovnáme-li školu naši a muslimskou, v povinném nošení šátků ve školách v muslimských zemích mnoho svobody nenajdeme. Nějak se mi však nezdá, že by žádoucím opakem byl striktní zákaz praktikovaný v naší škole. Mně se nejvíce zamlouvá možnost svobodné volby jedince vybrat si, zda šátek nosit bude nebo nebude.
Ano, někdy je potřeba i trocha té nesvobody, třeba v nařízení povinné školní docházky na základní školu.
11. 11. 2013 | 16:59

gaia napsal(a):

at každý imigrant chodí na občanskou výchovu

Yosif K to zas chce hodit na krk akorát učitelům.
ono je dost těžké nacpat někomu do hlavy třeba matematiku, i když nemá žádný názor nebo jen ten, že mu to bude k ničemu, a ještě těžší je někomu nacpat do hlavy nějaký názor, když on má jiný.
při tělocviku se učitel dost nabuzeruje, neb děcka jsou líná a ještě kdyby mu tam nějaká brnkala s vlajícím šátkem třeba na bradlech, ti di vůbec neumím představit a kdyby chtěl dělat výmik třeba dalajláma, taky by se na to musel převléci do trnýrek.(jestli nějaké má jinak by musel předem zakoupit
)
11. 11. 2013 | 17:01

Richard napsal(a):

zdenekbrom
můj zde formulovaný postoj k situaci vychází samozřejmě z informací, které poskytují média pane brome, to je snad jasné...
U situace jsem osobně pochopitelně nebyl, tudíž všechny informace jistě nemám, obávám se, že taková situace není ani možná...
Vycházím tedy z momentů, které považuji za podstatné.
samozřejmě, všechno může být zkamuflované a jde o velkou předpřipravenou likvidační akci naší statečné paní Ivanky, řízenou odkudsi z Izraele na objednávku Mossadu...
nevím, co bych Vám k tomu více napsal, bo se mě za chvíli zeptáte, jestli jsem si jistý, že záznam v České televizi není hoax a jestli jsem si na s110% jistý, že "obraz na mé obrazovce neřídí Velký bratr, horizontálně i vertikálně"

takže také opakovaně odpovídám, osobně jsem u toho nebyl, tak jako ani u druhé světové války, vycházím z informací, které poskytují média. Doufám, že jste ukojen.
11. 11. 2013 | 17:05

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Je to nosný nápad. Ve speciálních třídách v běženeckých zařízeních a dalších seznamovat s hodnotami a pravidly společnosti, do které dotyční přišli. A pak si může vybrat. Navíc během výuky lze poznat, jak se dotyčný k daným hodnotám vajadřuje.
11. 11. 2013 | 17:06

Martin napsal(a):

Pavel13: Takový postup je možno aplikovat třeba na děcka obézní, jako třeba že by se ve škole setkávaly se sportovně založenými jedinci kteří by je motivovali hnout p*delí.
Ovšem Islám je jiné kafe a není ho vůbec možné tolerovat, natož povolit propagaci Islámu ve škole nošením hidžábu. Je to stejný problém jako kdyby někdo poslal do školy dítě v nacistické uniformě, jsem přesvědčen že by se Vám to také vůbec nelíbilo.
11. 11. 2013 | 17:09

gaia napsal(a):

jak se dotyčný k daným hodnotám vajadřuje.

a pak ho udat na uličním výboru nebo nahlásit na lampárně či mu to napsat do posudku nebo co udělat?
11. 11. 2013 | 17:10

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Takže vyvozujete závěry na základě spekulací a TV.

Víte, zde na tomto fóru jeden bloger pořádal mediální hon na učitele, kteří se účastnili povolené demostrace povolené politické strany. Zamlčel ale, že v jejich škole se udál lynč učitelky ze strany menšiny. To se do krámu nehodilo.

Proto bych navrhoval mírnit Vaše dalekosáhlé závěry.
11. 11. 2013 | 17:10

T.Paine napsal(a):

Smekám klobouk před autorem. Takový exponát se jen tak nevidí. Životní moudrost sama. Osobní životní zkušenost z mnoha multikulti měst a zemí Evropy to umocňuje na n-tou. Bravissimo.

Autorova žena či přítelkyně zajisté stojí neochvějně za svým mužem jako nepřehlédnutelný černý pytel. Maminka a babičky pláčou zahalenou radostí a štěstím.

Strhnout na sebe pozornost a bojovat na straně tohoto předvoje, to už musí být povaha a nátura. Nastotisíckrát bohudíky, že takové typy byly, jsou a budou.

Mentalitou mně autor a jemu podobní zčásti připomínají lidi, kteří si pořizují do obýváku hady škrtiče, bojové psy, opice a různou další životu nebezpečnou havěť. Až na to doplatí zdravím a často i životem oni a jejich nejbližší.

Náklady na jejich léčení samozřejmě platí z kapsy někdo jiný a v hlavě mají jenom svoje šílenosti bez ohledu na ostatní. Rozpustí se to přece v černé díře zdravotnictví, zvykli si. A to nepočítám materiální škody a ohrožení na zdraví a životě těmito zvířaty pro blízké sousedy.

Nad narušenou mentalitou těchto pošetilých trýznitelů zvířat však člověk ještě může do jisté míry kroutit hlavou.
11. 11. 2013 | 17:11

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Ne. Nedoporučit přidělení povolení k pobytu.
11. 11. 2013 | 17:11

T.Paine napsal(a):

Autor a jemu podobní však nejsou žádní troškaři jako ti pošetilci s jedním zvířetem ve vlastním obýváku. Dělají tyto multipopulační deportace masově, za peníze nás všech, za zády nás všech a bleskurychle, než se našinec stačí ohlédnout.

Rozkaz Evropské komise zní jasně. Brány a peněženky pro všechny dokořán a neodmítat, neodmítat, neodmítat. Válcovat domácí poddané a ještě za jejich peníze. Služba je služba. V beránčí kůži kryptodiktátoři.

Jakmile mají těmto armádám lidských mazlíčků cvakat ze své peněženky za dávky, podpory, zdravko, soc. zabezpečení, školky, školy, VŠ, … , platit škody na majetku a odškodňovat jejich oběti (znásilnění, vraždy, zranění, léčbu,...), tak se okamžitě cukají a mizí, až se za nimi práší.

A tresty? Ty už vůbec ne. Tresty jsou přece diskriminace. Jo, oni sami si je do svého obýváku natrvalo nenastěhují.

Nepočítaje importované artikly jako nostrifikace z češtiny, náboženské, společenské a kulturní vložky spolu s populárním seriálem P.D. Jamesové Zahalte jí tvář.
11. 11. 2013 | 17:13

gaia napsal(a):

Zdeněk Brom

aby to nedopadlo jak se studenty, to také každý musel mít doporučení na školu a studenti pak v 89. začli 1. řvát
11. 11. 2013 | 17:14

minatomirai napsal(a):

ani zvířátka nekakají kdekoli a kdykoli, to by se hned prozradili, i pes nejdřív čuchá a hledá, kam to vyndat, čůrá nejraději na rohy nebo kandelábry, mnozí to dokonce zahrabávají, mnohdy tím trusem značkují svá teritoria a po svých mláďatech, to dokonce žerou.
--------------------------------------------------------------------------------
Nějakou abstrakci lze těžko u zvířat očekávat. Vy gaio tvrdíte, že taková gazela to pěkně v sobě drží, když vidí v dálce plížícího se lva, aby se neprozradila? Naopak, strachem bude trousit. Moč, výkaly a produkce dalších žláz je určena k označení teritoria u některých druhů..Většina zvířat není teritoriálních, pouze menšina, zbytek je habitualní. Moč a stolice je tedy prostředek komunikace s ostatními. Pokud pes tedy čuchá, dělá to z prostého důvodu, přemarkovává, toť vše. A současně získává spoustu užitečných informací.
Doufám gaio, že v dobách dávné učitelské slávy jste se věnovala pouze předmětům jako zpěv či psaní.

Autor napsal opět dobrý blog. Ředitelku čeká nepříjemná doba, což je na místě. Děvčata se jistě po řádné omluvě vrátí.
11. 11. 2013 | 17:16

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Každý stát má právo rozhodnout o tom, kdo na jeho území bude pobývat a povinnost bráti bezpečí jeho obyvatel. To je něco trochu jiného než doporučení ke studiu.
11. 11. 2013 | 17:16

Da.Rock napsal(a):

Seznamování se s hodnotami a pravidly je na nic. Celé dvě generace Turků jsou seznamovány s hodnotami v Německu a výsledek je ten, že každá další generace je ještě konzervativnější a radikálnější, než ta předchozí.
Teroristé, co zabíjeli v Británii, se nenarodili ve Fallúdži, ale v Londýně nebo Birminghamu a vychodili britské školy. A k čemu to bylo?
Proč rovnou nezakázat islám jako ideologii neslučitelnou s našimi hodnotami? Bojíme se lidsko-právních žvanilů, jako je autor tohoto článku? Jenže až tady bude na každém rohu mešita a povinně budeme všichni jíst halal jídlo, pak bude pozdě, pak můžeme sluníčkářům akorát tak nafackovat a nebude to nic platné.
V momentě kdy se zakáže praktikování islámu, se zároveň vyřeší bez jakýchkoliv dilemat i problém se šátky. Jeho nošení bude stejnou známkou příslušnosti k zakázané ideologii, jako hajlování.
11. 11. 2013 | 17:16

Pavel13 napsal(a):

:YosifK
Občanská výchova není na škodu, pokud přesvědčíte naše spoluobčany, aby ji platili. Co se týká zkoušek, pak bychom neměli chtít více, než zvládáme my sami. V obalsti postojů ke svobodě a lidským právům si nejsem jistý, zda pak nebude požadovaná úroveň příliš nízká.

:ZdeněkBrom
Podle vás patří zákaz nošení pokrývek hlavy k našim tradicím?
11. 11. 2013 | 17:17

magor napsal(a):

Je mraky musulmanů, kteří si hájí "své" jeskyňky jako voko v hlavě, ale švábovi by neublížili. Zrovinka, jako Tóna hluchoněmec. Tenhle zemanovský primitivismus je v Česku obzvlášť humorný.

Ona buzerace mezi lidmi zapsaná vod nepaměti. To se tu a to zasejc tam.

Nejlepší svést právě na náboženství. Když vám cpou vopečenýho pavouka na talíř. Anebo vošklivou manželku do postele. Vůbec nejlepčí nevycházet z domu, protože můj dům, můj hrad. Venku, venku se vždycky najde někdo, pro kerýho metat kamením.
******************
Yosífku, kamaráde,
podepsat mohou, s dodržováním si hlavu lámat nemusejí. Ve starym Španělsku, měl byste vědít, byl tento podfuck legitimní.

Ono, upřímně, byl jeden za vosumnáct a druhej bez dvou za dvě pětky. A nebejt evangélia, když už jsme tu s panem Bromem, byli bychom nakrop identický.
Vždyť, nějaká "rezidua" patrná dodnes.

Na ženským klínu stojí celý svět. A když jde vo ženský, padají i vlády. Mimochodem, když u Cémana, právě mužská ješitnost je vedlejší produkt popsaného.
11. 11. 2013 | 17:18

Zdeněk Brom napsal(a):

minatomirai:

Ano, ředitelku čeká mediální multikulturní lynč, asi ztráta zaměstnání, možná zákaz vykonávání práce v oboru atd. Komunistická diktatura začíná vedle toho dost blednout.
11. 11. 2013 | 17:19

T.Paine napsal(a):

Velice rychle by zjistili, že jeden páreček roztomilých vlčátek, se začne množit jako králíci. K tomu si přistěhují celé příbuzenstvo do x-tého kolene se zkušenými vlčáky a lišáky, kteří tady těm smečkám začnou šéfovat. V Británistánu už jsou v tom nejdál. Ve Francii, Dánsku, Švédsku, Německu, Rakousku už zdatně a plodně finišují a dýchají místním na záda. Británistán náš vzor.

Zavřete ústa xenofobové, vy se přizpůsobte a pěkně celou tu šarádu cvakejte z vaší peněženky. Nová doba! Host vyhazuje domácího pána!

Pokud chce autor a další jemu podobní s jejich rodinami celoživotní a permanentní vzrůšo a exotiku, nechť si odjedou na Safari a do explodujících zoologických zahrad (ghett) v městech EU a můžou tam rovnou zůstat.

Pokud touží po jednosměrné cestě časem o tisíc let zpět a adrenalinu v jiné civilizaci, je tady pořád dostatek států, kde budou se svými kufry za několik hodin letadlem. Čágobelo.
11. 11. 2013 | 17:20

gaia napsal(a):

Zdeněk Brom

hlavně že v Bille měli dnes banány za 19.
11. 11. 2013 | 17:20

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Jste si jistý, že šlo jen o ten šátek? Znáte školní řád té školy?
11. 11. 2013 | 17:21

Marcela napsal(a):

Pan Spok je mlady clovek zacinajici svou karieru a potrebuje se zviditelnit.Zviditelnuje se podle toho jak mu kdo zaplati.
11. 11. 2013 | 17:21

T.Paine napsal(a):

Ještě mě napadlo, co kdysi dávno napsal Marcus Tullius Cicero (IV. The Second Oration Against Catiline) o vnitřních nepřátelích, kteří předstírají, zakrývají, maskují. Lidi a národy mají pořád ty samé vlastnosti, jenom se mění kulisy.

„But why are we speaking so long about one enemy; and about that enemy who now avows that he is one; and whom I now do not fear, because, as I have always wished, a wall is between us; and are saying nothing about those who dissemble, who remain at Rome, who are among us.“
11. 11. 2013 | 17:21

Zdeněk Brom napsal(a):

gaia:

Do těchto chrámů konzumu nevstupuji :)
11. 11. 2013 | 17:22

gaia napsal(a):

T.Paine

Indie a Pákistán byla britská kolonie, vládla jim anglická královna, oni šli domů, stejně jako Alžířané do Francie, byl to jejich mateřský stát, Německu Tirci v 50. letech vybudovali hospodářský zýzrak, když si sami vybili ve 2. světové 9 milionů svých mužů, kteří v práci chyběli, Turci jsou tam taky doma,to jsou jiné případy, stejně tak Belgie držela celé Kongo, ČR nikdy žádné kolonie neměla, zde nejsou muslimové doma, ale jen na návštěvě, měli by si uvědomit ten rozdíl.
11. 11. 2013 | 17:25

minatomirai napsal(a):

T. Paine

nejenom, že píšete naprosto nesmyslně a bez špětky humoru, ač se snažíte, používáte stejně tak hloupé reference. Viz tato:

"Nepočítaje importované artikly jako nostrifikace z češtiny, náboženské, společenské a kulturní vložky spolu s populárním seriálem P.D. Jamesové Zahalte jí tvář."
Absurdní. P.D. James pro svůj titul použila tuto citaci:
"Cover her face. Mine eyes dazzle; she died young."

Literární idiote. To je ode mne, nikoliv od Webstera.
11. 11. 2013 | 17:25

Richard napsal(a):

zdenekbrom
samozřejmě, pokud mám informace nesprávné, zavádějí, je také můj postoj z nich vzešlý zkreslen, je tedy dost možné, že paní ředitelka Ivanka pozvala obě děvčata domů na kus řeči, k večeři jim připravila chutný kebab, a dále předčítala z koránu a hladila přitom po hlavě...
no a voayerští paparazzi z médií toto všechno špehovali ze stromu a láskyplné křesťanské pohlazení paní Ivanky interpretovali jako gesto "strhávání šátku", pak si z toho sami vydedukovali, že půjde nejspíš o vyjádření zákazu nosit jej ve škole, no teď je z toho causa...učitelka, na přímé otázky kýve jen ano ano, ty holky zas ne ne a nikdo vlastně neví, o co jde, ...všechno řídí neviditelnými nitkami Mossad, ano je to možné, na tohle jsou zde, ale jiní odborníci, na tyhle téorie...
ale, ano je to možné panebrome, i nebe možná existuje..
11. 11. 2013 | 17:25

gaia napsal(a):

Zdeněk Brom

ve Vodňanech asi žádný nemáte, nebo nakupuje manželka. Já do marketu občas musím.
11. 11. 2013 | 17:26

Dagmar napsal(a):

Myslím, že argument o tom, že na řadě zdravotnických pracovišť sestry i jiný personál hlavu mít zakrytou prostě musí, není korektní. To jsou pokrývky hlavy, které jsou aseptické, mají předepsaný tvar a velikost, vše podřízené zájmu sterilní čistoty... s tím snad nelze srovnávat to, co nosí tyto dívky.
To, jak do paní ředitelky šijete v souvislosti s jejím "paradoxním" spoluautorstvím knihy Sociální politika, je rovněž vykolejené - opatření vůči dívkám přijala jako ředitelka školy.
Myslím, že úmyslně opomíjíte ještě i jiné problémy - odmítání účasti na sportovní činnosti ap. ap.
Jestliže ty dívky - a zřejmě rovněž jejich rodiny, které jim studium musely umožnit - stojí o vzdělání, pak by se měly rozhodnout, zda ho získat i za cenu dočasného opomíjení náboženského příkazu/zákazu. Pokud to není pro ně či jejich rodiny přijatelné, musejí hledat vzdělání jinde.
Je zcela neseriózní obviňovat ředitelku školy z rasismu, xenofobie a kterého čerta či z toho, že těmto čertům svým zákazem otevírá dveře. Bohužel je to tak, že tyto symboly muslimské víry překračují jisté meze běžné denodenní vyučovací praxe - nejen na zdravotních školách. Kdyby dívky byly Češky, nic by to na věci neměnilo. Typické je, že tyto symboly muslimské víry omezují možnosti vzdělání právě jen u žen, resp. dívek.
Drtivá většina toho, co píšete, je pravdivá v obecné rovině - ale váš přístup je nevyvážený. Máte jen dokořán rozevřenou náruč a nedíváte se, kam vede cesta...
Váš
11. 11. 2013 | 17:26

gaia napsal(a):

Richarde

možná jse o toto

http://praha.idnes.cz/skola-zakazala-muslimkam-nosit-satek-dwi-/praha-zpravy.aspx?c=A131108_211426_praha-zpravy_klm

pokud ta holka z obrázku chtěla takto chodit na praxi, pak se nedivím, pacoši by mohli zcepenět strachy, že už pro ně jde zubatá.
11. 11. 2013 | 17:28

Richard napsal(a):

jako to fajné, s těmi 777 pannami u jedněch a mramorem dlážděnými paláci u druhých...
pokud ho chcete osobně poznat, nejen z těch duchovních médií, musíte posluchat a být hodný...
11. 11. 2013 | 17:29

siven napsal(a):

Zdeněk Brom - 11. 11. 2013 | 14:56

Amen.Rád bych dodal, že tato debata mi přijde veskrze tragikomická. Češi debatují o něčem (o někom), co znají z televize, internetu, či eventuelně ze směnárny ve městě.

Těm, co si hrají na bezbřehé liberalisty, bych doporučoval prostudovat si fakta: o důvodech, proč ve Francii zakázali nošení burky (či zahaleného obličeje) na veřejnosti a zákaz nošení šátku (a jiných náboženských symbolů) ve státních institucích.

Prostudujte si, co nošení šátku pro ženu v muslimském světě a společnosti DE FACTO znamená. A pokud možno nevycházejte z rádoby upřímných sdělení muslimek.

Pak můžete dále vést vaše pseudoliberální pindy. Btw, zajímalo by mě, jestli je v ČR možno na veřejnosti vést manželku na obojku.

Na druhou stranu musím vyjádřit nesouhlas s extrémními projevy (z opačného pólu) některých přispěvatelů.

Xenofobie není dobrým pánem. Je plno muslimů, kteří naše pravidla i zákony respektují.
11. 11. 2013 | 17:30

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Dobře, odpovím Vám ve stejném tónu.

Dvěma děvčatům se něja nechce učit. Vzdělání je dost dřina. Tak co s tím uděláme? Zkusíme ředitelku nachytat na šátky. A když to vyjde, tak máme výmluvu, proč jdeme ze školy a ještě je rozmázneme v médiích.

Chcete debatu vést takto?
11. 11. 2013 | 17:31

Jirka napsal(a):

Přece za současné svobody a volnosti vycestování mohou dotyčné dívky vystudovat zdravotní školu kdekoliv jinde v liberálnějším nebo nábožensky muslimtějším státě. Viz Irán, Irák, Saudská Arábie. Jedině holky asi nebudou moci jezdit samy do práce autem.
Velice mě překvapuje, že pod záminkou jistého rasismu se nikdo nepozastaví nad tím, že je zvláště u zdarvotních sester nemožné, aby pod svými smradlavými pokrývkami hlavy roznášely po nemosnici vši. V Tunisku vši stoprocentně chytíte, když si při ukázkové jízdě na velbloudech v poušti vezmete jejich vypraný a vyžehlený hábit.
Snad bychom se mohli chovat jako v hygienicky vyspělejší Evropě a odsoudit podlé vnucování názorů, že s Muslimy se dá žít jako s lidmi z Evropské kultury. Naposledy téhle přiblé demagogii podlehly dvě naivní češky, které už jsou přes půl roku nezvěstné někde v Pakistánu. Tohle by měl autor nejprve vysvětlit, než nám začne gumovat mozek svými nesmyslnými multikulturními (a multihygienickými) představami
11. 11. 2013 | 17:32

Pavel13 napsal(a):

Martin napsal(a):
"Ovšem Islám je jiné kafe a není ho vůbec možné tolerovat, natož povolit propagaci Islámu ve škole nošením hidžábu. Je to stejný problém jako kdyby někdo poslal do školy dítě v nacistické uniformě, jsem přesvědčen že by se Vám to také vůbec nelíbilo."

No, nevím, zda by nacistická uniforma prošla i na ulici. Řekněme, že by na střední školu docházel někdo v tričku s Leninem. Neměl bych obavy, že to nějak naruší výchovu mého potomka a rozhodně bych ani nevylučoval toho "postiženého".
11. 11. 2013 | 17:32

scientist napsal(a):

Zdeněk Brom
té opatrnosti rozumím.

"...jak my sami odhazujeme své tradice a jak šlapeme po tom, co nám zanechali předkové".
V tom jsme tedy ve sporu. Já se domnívám, že šlapeme po dědictví předků, pokud ze strachu z muslimů opouštíme od naší tradice náboženské tolerance (kravavě naučené), občanských práv a svobod (taky nespadli z nebe).
Mimochodem, ty muslimy sem nikdo násilím nedovezl. Když odečtu azylanty, miliony muslimů do Evropy přišly proto, že je nečím lákavá. A sociální dávky to nebyly. To je problém nedávný a často se týká druhé generace. Silná vlna přistěhovalcetví od 70. let byla stěhováním za prací a za byznysem. Druhá generace je ale vykořeněná, neboť moc dobře ví, že nejsou vítáni, ale domov nemají ani v zemi svých rodičů. To jsou ta hořící předměstí.
A poslední poznámka. V dohledných dekádách tady žádná silná muslimská komunita NEVZNIKNE. Jsou usazení v zemích, kde to má nějakou historicko-politickou logiku, což se ČR netýká. Takže ty tyjátry, které lze poseldních 10 let u nás pozorovat, jsou nemístné, hysterické. Lidé si evidentně řeší nějaké svoje strachy, protože moc logiky v tom jinak není. Ale nejsem psycholog... a označit 90% obyvatel za choromyslné asi taky nejde :) Takže blázen jsem asi já. Nu což. Eppur si muove...
11. 11. 2013 | 17:33

Richard napsal(a):

gaia
nevím jak Vám nebo jiným pacientům, ale mně ten pohled hrůzu ani děs nenahání...
mně to přijde docela sexy, takové tajemné...
navíc Gaio, soudit člověka dle hadrů, nepřijde Vám to trošku povrchní?
Není spíš důležitější, co ta holka umí příp. neumí? Jaký má přístup k lidem než to, jestli nosí šátek nebo ne?
Ale znovu, neobhajuji tady islám, ideologie se mi příčí, jakékoliv, podle mě má realita přednost.
11. 11. 2013 | 17:34

Zdeněk Brom napsal(a):

siven:

Cituji: "Je plno muslimů, kteří naše pravidla i zákony respektují."

Plný souhlas. Prostě zde chce žít, tak přijmul naše pravidla a že má doma svůj svatostátech? To je skutečně jeho osobní věc.
11. 11. 2013 | 17:35

Richard napsal(a):

zdenekbromnechcipanebromevéstdebatutakjakjstenastínilužradějipůjdoobchodučaute
11. 11. 2013 | 17:37

gaia napsal(a):

Richarde

je to pravda odvěká šaty dělaj člověka kdo v hadrech čeká na štěstí ten se načeká
hej rup chceme práci hej rup kabrňáci hej rup jsme mladí cheme žít
11. 11. 2013 | 17:37

Lava napsal(a):

Oni mají ve školním řádu zákaz nošení ve škole všech pokrývek hlavy už několik let. Jedná se nejen o šátky ale i o čepice, kapuce, klobouky aj.
A školní řád by se dodržovat měl nebo si myslíte, že ne?
11. 11. 2013 | 17:38

Martin napsal(a):

Pavel13: Takže považujete za zcela normální aby Vaše dítě chodilo do třídy, kde se poflakují jedinci s vyobrazením mnohokráte usvědčené zločinecké zrůdy na tričku ? No tak to tedy rozhodně není v pořádku, ani to tričko, ani Vy.
11. 11. 2013 | 17:42

scientist napsal(a):

siven
a) původní zákaz náboženských znaků ve Francii nesouvisí s muslimy, ale s francouzskými občanskými revolucemi. Byla to opatření, která vznikla v jiné době, v jiném kontextu, jako obrana proti vlivu reakcionářské katolické církve. Křesťanství není spojeno s nošením nějakých požadovaných znaků nebo oděvu, tudíž dodržet toto pravidlo není vůbec problém.

b) část evropských muslimek nosí šátky navzdory přání rodičů či mínění vrstevníků. Nemá smysl se o tom tady rozepisovat, ale aspoň chci naznačit, že to vůbec není tak přímočarý, jak si většina lidí myslí - že by to totiž byl jenom projev jejich podřízenosti v muslismké společnosti. On totiž může šátek fungovat i naopak. Prase aby s e v tom vyznalo :)
11. 11. 2013 | 17:48

Pavel13 napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
"Pavel13:
Jste si jistý, že šlo jen o ten šátek? Znáte školní řád té školy?"

Nevím, nač konkrétně reagujete.
Neupírám paní ředitelce právo vyloučit studentky za jiné prohřešky proti řádu školy a dokonce i za samotné nošení šátku (viz. 14:33). Nestudoval jsem řád celý, ale zákaz nošení pokrývek hlavy jsem viděl. Pokud byly jiné důvody, argumentoval bych hlavně jimi, šátky raději vůbec, protože jejich zákaz nepokládám za nezbytný.
11. 11. 2013 | 17:49

ŠAKAL napsal(a):

... pravil Kumar druhý . AMEN!
11. 11. 2013 | 17:49

gaia napsal(a):

Pavel13

v tom článku se píše, že je nikdo nvyloučil, ale odešly samy, když jim bylo řečeno, že šátky do školy nemají nosit.

třeba nezvládaly učivo a jen se vymlouvaly na ty šátky, aby jim doma nenadaly do blbek.
11. 11. 2013 | 17:54

Zdeněk Brom napsal(a):

Takže k věci.

Zde odkaz na školní řád:

http://www.szs-ruska.cz/dokumenty-skoly

Najdete v něm jasně napsáno, že studenti se ve škole pohybují bez jakékoli pokrývky hlavy. Ředitelka tedy jen chtěla, aby byl dodržpván školní řád. Na to má plné právo. Pokud děvšata chtěla tuto školu studovat, měla si nejprve prostudovat řád.

Tím je věc uzavřena.

Pane Špoku, tohle jste si ověřit mohl.
11. 11. 2013 | 17:55

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel 13:

Na 11. 11. 2013 | 17:17
11. 11. 2013 | 17:56

Pavel13 napsal(a):

:Martin
Mne netěší velebení zločineckých zrůd ani tady ani jinde. Ten mladý ještě má šanci z toho vyrůst. Tím, že ho pošlete z třeba z gymplu na učňák nebo na pracák ničeho nedosáhnete, jen přilijete olej do ohně. Já s tím nic nenadělám, mohu se pouze přičinit o to, aby takový portrét nenosil potomek můj.
11. 11. 2013 | 17:56

pamětník napsal(a):

Jarsa:
«Pod všemi "spravedlivě rozhořčených" reakcích se skrývají latetní nacisté a stalinisté. Ti jsou největším nebezpečím pro svět»
A je to jasné. Divím se tak rozsáhlé diskuzi, latentní nacisté.
11. 11. 2013 | 18:05

Pavel13 napsal(a):

:Zdeněk Brom
Já jsem se vás zase ptal v souvislosti s vaším:
"Pokud mluvíme spolu, rozumíme si dost dobře a celkem podobně interpretujeme určité myšlenky a činy. Bohužel to ne vždy dobře funguje mezi různými národy a etnickými skupinami. Vy v povolení šátku vidíte rozumný čin, svědčicí o nadhledu a toleranci. Muslim to ale vidí jinak. Jako slabost a neůctu k našim vlastním předkům, takže jako teritorium, které by měl získat a úpadkovou kulturu nahradit. To nemám ze sebe, ale přímo od muslimských přátel, kteří jen těžko chápou, jak my sami odhazujeme své tradice a jak šlapeme po tom, co nám zanechali předkové.",
zda zákaz nošení šátků patří k našim tradicím.
11. 11. 2013 | 18:06

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Však to k tomu patří. V naší zemi bývá zvykem respektovat daná pravidla - dodržovat školní řád. Pokud s tím děvčata mají problém, musí volit jinou. Udělovat výjimku z řádu na základě náboženství je z našeho pohledu "šlechetné", z druhého pohledu projev slabosti.

Navíc se začíná vyjevovat, že šátky byly až druhotný problém. První bylo porušování školního řádu.
11. 11. 2013 | 18:11

Martin napsal(a):

Pavel13: Nikde jsem netvrdil nic o odesílání na učňák. Postačilo by kdyby mladý šel do řiditelny na kobereček kde by dostal kázání od řiditele o tom proč zrovna tohoto zm*da nemůže mít ve škole na tričku.

Celá tato diskuze je o tom, že v případě dívek co dotáhly do školy hidžáb to proběhlo pravděpodobně podobně a jejich rodiče teďka řvou jako kdyby je na nože brali cosi o svobodách a xenofobii. Jejich jednání je evidentně plánované, protože moc dobře věděli o podmínkách v českém školství ty se za posledních 20 let moc nezměnily, tudíž je třeba jim ukázat že ze svých pozic nehodláme ustoupit.
11. 11. 2013 | 18:13

Imám Páhlaví napsal(a):

No,
je docela možné, že jádro problému bude jinde, jak naťukl pan Brom.

Možná ty dívky školu nezvládaly - těžký jazyk, choulostivé ošetřovatelské úkony, charakterová specifika aj. - a to nošení hidžábu byl pro média jen snadno srozumitelný důvod, kterého se chytla. Chopily se ho možná jak dívky, tak ti novináři.

V tom případě ale ředitelka měla říct, že se děvčata špatně vyrovnávala s nároky profese zdravotní sestry a s odlišným kulturním prostředím.

V každém případě - paní Kohoutová projevila přinejmenším komunikační neobratnost.
11. 11. 2013 | 18:17

Pavel13 napsal(a):

:ZdeněkBrom
Já si zase myslím, že ve všech zákonech a řádech by neměly být zbytečné zákazy. Pokud se tam přesto vyskytují, je nejlepšejí je nevymáhat a pak zrušit. Nakonec v tomto případu byl zákaz kontraproduktivní. Nebýt tam, ředitelka by jej nepoužila a rodiče se toho nechytli.
11. 11. 2013 | 18:27

Rabaa napsal(a):

Ano je to spor, ale nikoliv o kulturu, vždyť islám pronikl do Indie, Malajsie, Indonésie a jak málo ovlivnil kulturu zdejších lidí, kdyby měli muslimové ty cíle o kterých se tvrdí bylo by hinduistů a budhistů o poznání méně. Naopak islám často vstřebal místní kulturu, hudbu, umění, kuchyni, ale bohužel i některé neislámské praktiky (upalování vdov v Indii apod.)Dnes jde o nadvláda a ekonomickou stabilitu Západu, který začíná nenápadně klesat ke dnu a potřebuje se udržet a tudíž nepotřebuje soupeře, který začíná dozrávat hlavně na opačných březích Středozemního moře. Mnoho lidí zde studuje vysoké školy a hodně lidí jezdí na studia do zahraničí, jen díky režimům, které nepodporují rozvoj myšlení nemohou rozvíjet své schopnosti a tak často zůstávají v zahraničí. (O těch se kupodivu nemluví a je jich více než dost). Emigrace není snaha ovládnout Západ, ale snaha utéci před 1. chudobou a nezaměstnaností 2. konflikty a 3. politickou represí (jak v podobě náb.fanatismu tak prozápadních režimů) Za většinou těchto problémů stojí Západní politika, která nechce, aby tyto země prosperovaly. Pro Západ je tak lepší živit uprchlíky než přijít o vlastní blahobyt a moc. A tak největším strašákem není vojenská či jiná diktatura diktatura (Egypt, SA) ani vláda Talibánu, ale vláda umírněných islamistů, protože pak by Evropané museli zasednout za jednací stoly, do laboratoří apod. se zahalenými ženami jako je tato: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/11/hamas-appoints-first-female-spokesperson-2013111013586831738.html?fb_action_ids=239965146168694&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
A o této a takových je v muslimském světě čím dál více také budete tvrdit, jak jsou hloupé, omezené, zblblé.
Jsem muslimka téměř 20 let, mám vysokou školu a řídím provoz malé firmy, přesto jsem pro ostatní bez mozku. Na šátek jsem hrdá a nesundala bych ho za nic na světě, protože do mého těla a mých vlasů nikomu nic není. Žere vás to? Nikoho neobtěžuji, nikoho nelákám obcházením domů, aby se stal muslimem. Bůh k víře přivede koho chce a ne koho chceme my. A promiňte jestli nejím vepřové a nestavíme doma vánoční stromek, to je také naše osobní věc, já vám také váš život nechci řídit. Zatímco vám záleží na mém zjevu, jídle a svátcích, mě záleží na vašem chování, na tom, zda jste ke mě slušní, zda mě neurážíte, zda jste poctiví, pravdomluvní, zda nepodvádíte. Každý posuzujeme lidi podle něčeho jiného, že.
11. 11. 2013 | 18:30

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Ale v tom řádu není žádný zákaz. Je tam napsáno, že se žáci ve školních prostorách pohybují bez pokrývky hlavy. Tak jest v této škole dáno.
11. 11. 2013 | 18:30

Martin napsal(a):

Pavel13: ... a ve škole by se poflakovaly dvě dívky propagující hnutí potlačující lidská práva a svobody a to nezmiňuji že by ani nezvládly příslušnou zdravotní SŠ absolvovat, protože by nemohly absolvovat předepsanou praxi v nemocnici jelikož v nemocnicích mají předepsané stejnokroje. Vskutku brilantní uvažování, bude z Vás vzorný kavárenský intelektuál.
11. 11. 2013 | 18:31

Ares napsal(a):

Máme tu střet. Muslimky říkají, chceme nosit ve škole šátky či co. Domácí říkají, ve škole se na hlavě šátky ani nic jiného nenosí.

Pro Špoka a podobné je situace jasná. Domácí se musí vzdát pravidel a ustoupit muslimům. Pokud tak neučiní, okamžitě začne obviňování z rasismu, xenofobi a netolerantnosti. Samozřejmě mohli bychom to otočit a obviňovat z netolerantnosti a xenofobie muslimky, které něco takového požadují. Ale to to oni samozřejmě nikdy neudělají. Je to hodně o nenávisti k vlastní kultuře.
11. 11. 2013 | 18:34

Martin napsal(a):

Rabaa: Do Vašeho šátku je nám velmi mnoho a to proto že tím veřejně propagujete hnutí potlačující lidská práva a svobody a na to my jsme tady zvláště citliví.

Vepřové si klidně nejezte, ale nepožadujte aby Vaše dcery mohly propagovat Islám ve školách a dále aby ve školkách a školách speciálně pro Vaše děti vařili halal stravu a podobně.
11. 11. 2013 | 18:35

Zdeněk Brom napsal(a):

Rabaa:

Nechci se Vás nějak dotknout, ale spor není o Vás a Vašem soukromém životě. Spor je o to, že dvě dívky jednaly v rozporu se školním řádem a odešly kvůli tomu ze školy, což někteří zneužívají k útokům na ředitelku školy.
11. 11. 2013 | 18:37

Džamil Neřád napsal(a):

Vybírám ze Školního řádu SZŠ Ruská 91, P-10:

Z Preambule:
"Žáci mají právo na zdvořilost ze strany učitelů a ostatních pracovníků školy, mají právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, dodrží-li při tom zásady slušného jednání."

Domnívám se, že názorem muslimských děvčat nutně musí být, že vyžadovat po nich něco, co jim víra zakazuje, je vrcholně neslušné. Tuto zásadu z Preambule tedy ředitelka Kohoutová evidentně porušila.

Z Článku 1:
"Žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost:

3. řídit se pravidly společenského chování a jednání; ve škole se pohybovat bez jakékoliv pokrývky hlavy – při onemocnění je toto ustanovení ošetřeno mimořádným povolením vedení školy;"

Je poněkud zvláštní, že jako třetí nejdůležitější bod je uvedena povinnost chodit ve školních prostorách bez hlavy pokrytí.
Působí to jaksi strojeně a účelově.

http://www.szs-ruska.cz/dokumenty-skoly
11. 11. 2013 | 18:40

Filuta napsal(a):

Sibyl
Když už jste narazila na Barel dobrot, víte o tom,že ten "humanista" se vyslovil pro další výstavbu mešit v ČR?
Prý je náš strach z islámu zcela neopodstatněný.
Co k tomu dodat.
Asi jen to, že Kárl škodí, kudy chodí. Nejdřív BD, teď zase muslimové.
Zřejmě si předsevzal tuhle zemi stůj co stůj zlikvidovat.

Z.Brom

Bojím se o tu ředitelku, když vidím, co fanatičtí multikult.aktivisté rozpoutali za pseudoskandál.
Ale na druhou stranu věřím tomu, že ji podrží rodiče českých dětí, kteří se za ni postavili.

Martin

Něco hezkého k vašemu svátku.
"Všichni mají právo svobodně vyjádřit své mínění takovým způsobem, který se neprotiví šárii." (Deklarace lidských práv, Káhira, 1990)
Xenofobie? Sv. Martin přejmenován, aby neurážel jinokulturní.
V jedné školce německého Hessenska v přistěhovalecké části Bad Homburgu byl svátek Sv. Martina přejmenován na svátek Slunce, Měsíce a hvězd, údajně aby nebyly diskriminovány děti z xenokulturních rodin. K protestu německých rodičů se vedení školky nechtělo vyjadřovat. Po medializaci svého (xenofobního?) nápadu vedení školky schytalo již desítky výhružných mailů.

Zdá se však, že bylo papežštější než papež, neboť sám jeden z islámských duchovních se nad tím podivil, protože prý ze sv. Martina si v mnohém mohou brát příklad i muslimové. Nicméně nastávající tradiční předvánoční adventní trhy jsou již přistěhovaleckých čtvrtích měst nazývány jen „zimními“ trhy."

Eurabia
zdroje:

http://www.bild.de/news/inland/kindergaerten/kita-arbeiter-bedroht-wegen-sankt-martins-fest-umbenennung-33283458.bild.html

http://www.stern.de/panorama/feldzug-gegen-diskriminierung-linke-will-sankt-martin-an-den-kragen-2069256.html

http://www.welt.de/politik/deutschland/article121531650/Ist-das-Sankt-Martins-Fest-diskriminierend.html

http://www.ksta.de/politik/martins-fest-umbenannt--kita-mitarbeiter-mit-gewalt-bedroht,15187246,24920504.html

http://www.hna.de/nachrichten/politik/martin-diskriminierend-kulturstreit-beliebten-heiligen-3205551.html

http://www.focus.de/panorama/welt/sonne-mond-und-sterne-fest-kita-bennent-sankt-martins-fest-um_aid_1149523.html

http://www.fr-online.de/bad-homburg/kriminalitaet-sankt-martins-fest-unbekannte-bedrohen-kita-mitarbeiter,1472864,24917976.html
11. 11. 2013 | 18:44

Zdeněk Brom napsal(a):

Filuta:

Nebude to lehké, ale má solidní výchozí pozici. V podstatě jen rozhodla v souladu se školním řádem.
11. 11. 2013 | 18:47

minatomirai napsal(a):

Naopak islám často vstřebal místní kulturu, hudbu, umění, kuchyni, ale bohužel i některé neislámské praktiky (upalování vdov v Indii apod.)
-----------------------------------------------------------------------------
Sati, což je obřad upalování vdov společně se zemřelým manželem, nebyl nikdy islámem vstřebán. Podstatně velký nedostatek znalostí u někoho, kdo se nazývá muslimem.
11. 11. 2013 | 18:48

Zdeněk Brom napsal(a):

Džamil Neřád:

a) Obě dívky si před vstupem měly školní řád přečíst a rozhodnout se, zda je to škola pro ně.

b) Ředitelka obě dívky vyzvala k dodržování školního řádu. Ony odmítly. Pak ale nemají na té škole co dělat.

c) Strojené to není po módní vlné různých kapucí atd. jde o celkem logický krok.
11. 11. 2013 | 18:51

Pavel13 napsal(a):

Když už, uveďme citaci ze školního řádu přesně:

"Žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost:
...
3. řídit se pravidly společenského chování a jednání; ve škole se pohybovat bez jakékoliv pokrývky hlavy – při onemocnění je toto ustanovení ošetřeno mimořádným povolením vedení školy;"

Vedle přemíry zbytečných zákazů a příkazů další česká tradice, nenazývat věci pravými jmény, ale zaobalit tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Pro mne je to furt příkaz nenosit nebo zákaz nosit, ať je to napsáno jak chce.
Jak tomu mohou rozumět imigranti, pro které není čeština mateřským jazykem? Mohou se na té škole šátky nosit nebo nemohou?
11. 11. 2013 | 18:52

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Jsou to pravidla školy. Buď vstup a dodržuj, nebo nechceš doržovat, pak nevstupuj. Bez pokrývky hlavy = i bez šátku. Žádná netolerance, jak ji tam montuje Špok, v tom není. Je to jednoduché.

Pokud si imigrant zvolí naši zemi a chce zde studovat, pak by si měl osvojit jazyk, kterým se ve škole vyučuje.
11. 11. 2013 | 18:57

Franc Nachtigal napsal(a):

Výše uvedený Školní řád si můžeme porovnat s jiným - jinak nám mohou uniknout důležité maličkosti.

Třeba si vyberme jinou pražskou zdravku - SZŠ na ul. 5. května.

Tento Řád se liší už tím, že nezačíná vyjmenováním povinností, nýbrž práv žáka. A "bod" o "společenském chování je v povinnostech žáka uveden až jako jedenáctá odrážka:

"- ve škole a při akcích pořádaných školou dodržovat společenské zásady a pravidla slušného chování, respektovat pracovníky školy, pracovišť praktického vyučování i své spolužáky,"

Přitom tento řád obsahuje krom výčtu povinností i zvláštní stať "Zákazy", kde o zákazu nošení pokrývek hlav není ani slovo.

http://www.zdravotnickaskola5kvetna.cz/

Jiná škola, jiná ředitelka, jiné poměry, jiná pravidla.
11. 11. 2013 | 19:03

Zdeněk Brom napsal(a):

Franc Nachtigal:

Výborně, to je škola pro ony dívky. Mohou hned nastoupit. V čem je problém?

Každá škola si tvoří svůj školní řád sama na základě několika základních pravidel daných zákony. Proto jsou mezi nimi rozdíly.
11. 11. 2013 | 19:06

minatomirai napsal(a):

Jak tomu mohou rozumět imigranti, pro které není čeština mateřským jazykem? Mohou se na té škole šátky nosit nebo nemohou?
-----------------------------------------------------------------------------------
Vzhledem k tomu, že o této situaci vím tolik, kolik všichni ostatní, tedy téměř nic s výjimkou toho, že se jedná o dvě děvčata, která budou zřejmě již nějakou dobu v Čechách a jejich čeština bude přibližně na takové úrovni jako zdenka broma, tedy průměrně zvládnutá, moje připomínak je čistě spekulativní.
Na škole jednak není studijní obor zdravotní sestra, jedná se o obor asistentek nebo ošetřovatelek. Je tam též obor výroba protéz, což by mohlo být pro obě zmíněné - Somálka? Afgánka? více než užitečným oborem, pokud se zváží země původu té které.
Povinností školy je seznámit studenty se školním řádem na začátku školního roku, takže veškerá zodpovědnost je na škole.
Pokrývky na hlavách se nenosí nikde ve školách, a to dokonce ani v muslimských zemích. V jedné z nich jsem i já. Výjimku tvoří Saudská Arábie a Irán, toť vše. Ve školách, jako jsou madrasy, což jsou vlastně církevní školy pro děvčata i kluky, je to samozřejmě vyžadováno. Nošení šátku je výlečně záležitost tradice a vlivu rodiny. Je rozdíl mezi životem ve městě a na venkově, který je konzervativní v udržování tradic, a to i v Čechách nakonec.
Ředitelka bude muset svoje pochybení vysvětlit a zřejmě se omluvit. Ti, kteří cítí, že svým jednáním "podržela" české tradice (které doposud nikdo nespecifikoval a nehodlá), by ji měli podpořit a u školy vystavět barikády a zahájit hladovku na podporu jejího jednání. Pokud to neudělají, jsou to obyčejní přizdisráči.
11. 11. 2013 | 19:12

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):
Yosif

Sice vás chápu, ale nemůžu s vámi souhlasit.
Proč bychom měli někoho, kdo se nám sem touží nezván vecpat, k něčemu přemlouvat a přesvědčovat.
Takové je jednodušší přece nebrat, ne?

KONEC CITATU.

Ano to říkám - lidi kteří neprojdou testem občanských z občanské převýchovy vypakovat do KSA atp. Jak chcete bez testu poznat kdo je přínosem a kdo ne? Nebo chcete vyhodit všechny cizince jen proto že jsou cizinci?

Nebo vy poznáte kdo je kdo na nějaký rozřadovací rampě pouhým pohledem? I v Pakistánu a v Africe žijí křestané s VŠ vzděláním, a nejsou tom zrovna blondáci jako ukrajinci.....¨

I mezi formálními muslimy jsou lidé kteří na islám pečou ale mají to v občance, jelikož odpadlictví od islámu se trestá uřezáním hlavy...... vím to, dohromady jsem dělal s Araby mnoho a mnoho let.....

B..del je ne v tom, že přicházejí cizinci ale v tom že jejich screening se dělá čistě formálně - dělají jej dle absolutbně děravých "politicky korektních" pravidel lidi kteří budto berou nebo nevědí která bije.....
11. 11. 2013 | 19:13

Zdeněk Brom napsal(a):

minatomirai.

Cituji: "...v muslimských zemích. V jedné z nich jsem i já...." A to Vám máme zbaštit? :)

Cituji: "Povinností školy je seznámit studenty se školním řádem na začátku školního roku, takže veškerá zodpovědnost je na škole."

Tak to máte pravdu. Tohle je velmi hlídaná záležitost a každý žák - student to seznámení podepisuje. S velkou pravděpodobností to podepsaly i obě studentky. Pak už je jejich problém, že řád porušovaly a ředitlka jednala zcela oprávněně.
11. 11. 2013 | 19:19

Zdeněk Brom napsal(a):

minatomirai:

Cituji: "Ředitelka bude muset svoje pochybení vysvětlit a zřejmě se omluvit."

Ředitelka se nemá za co omlouvat.
11. 11. 2013 | 19:21

Pavel13 napsal(a):

Takže pro rodiče jejichž dítko uvažuje o SZŠ. Pokud nechcete, aby vaše dítko mohlo na škole zjistit, že muslimky nosí šátek, volte SZŠ Ruská. Tedy Ruská ulice ne Putinova říše.

Jen si musíte dát pozor na jiné preambule, např.:

"Žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost:

4. využívat všech práv stanovených tímto řádem;"

Tedy skutečně všech, jinak vás mohou vylít ze školy!
11. 11. 2013 | 19:22

Rex Lexius napsal(a):

Pane Brome,
Vám nevadí, že ředitelka SZŠ Ruská Kohoutová pravděpodobně zachází se školním řádem dle své libosti?

Vsadil bych se, že "bod 3." byl ve Školním řádu doplněn o onu větu ohledně nošení pokrývek v reakci na konfliktní situaci.

Představte si, že splníte všechna přijímací kritéria a zahájíte studium na škole, do svého studia investujete píli, čas i peníze, a pak Vás z té školy vyhodí na základě účelového dodatku.

V právu platí zásada "lex retro non agit" - Znamená, že v určité době působí jen to právo, které je v dané době kodifikováno, s nímž se každý může seznámit a které je účinné.

Právní normy, které vzniknou až v budoucnu, jsou proto z platného práva vyloučeny.

Zásada "lex retro non agit", tedy nepřípustnost retroaktivity, je i v souladu s obyčejnou lidskou slušností.
11. 11. 2013 | 19:22

Yosif K napsal(a):

Da.Rock napsal(a):
Seznamování se s hodnotami a pravidly je na nic. Celé dvě generace Turků jsou seznamovány s hodnotami v Německu a výsledek je ten, že každá další generace je ještě konzervativnější a radikálnější, než ta předchozí.
Teroristé, co zabíjeli v Británii, se nenarodili ve Fallúdži, ale v Londýně nebo Birminghamu a vychodili britské školy. A k čemu to bylo?
11. 11. 2013 | 17:16
Ano vychodili britské školy, tam ohromně prpserují i naši romští krajané jako nebetzčné hvězdy, ale ho...no se tam naučili, v mnoha britských školách se přestalo vyzučovat cokoliv co "uráží muslimy" čehož je v učebnicích dějepisu plné hafo, třebba v Británii jsoui školy kde se učitelé neudvažují mluvit o drughhé světové a o holocaustu a z těch škol vyšli učuitelé kteří tedy o holocaustu nikdy nic neslyěšeli, pokud si to sami nevyhledali v knihovně nebo na netu, proč by si však muslimové sami vyhledávali na netu něco co je "uráží" přestože to je pravda?

Celé proslavené britské školství je v základním a středním vzdělání postaveno na předposr...anosti před islámem.

To je rozdíl proti USA - při udělení občanství nutno přísahat věrnost ústavě, občanská výchova je v USA důležitá - nejaký vliv to má, muslimové v USA dělají sice občas b...el ale mnohem řádově mnohem mnohem menší než v Británii nebo Francii.
11. 11. 2013 | 19:25

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Hezká křeč :)
11. 11. 2013 | 19:25

Zdeněk Brom napsal(a):

Rex Lexius:

Než se vsadíte, tak si dobře prostudujte odkaz na stránky té školy. Ušetříte si prohru. Zbytek se Vám tím hroutí jako domeček z karet.
11. 11. 2013 | 19:28

Richard napsal(a):

celkem by mě zajímalo, jestli byl tento školní řád ve stejném znění už na začátku školního roku, nebo byl např. dodatečně upravován...
není v něm totiž uvedeno datum, tedy nevšiml jsem si ho
přijde mi zajímavé, že je k pokrývkám hlavy ještě specifikace, která tvrdí, že je možné je povolit mimořádným rozhodnutím školy v případě nemoci
viz
"řídit se pravidly společenského chování a jednání; ve škole se pohybovat bez jakékoliv pokrývky hlavy – při onemocnění je toto ustanovení ošetřeno mimořádným povolením vedení školy;"

Takto bývá specifikováno nošení pokrývek i na běžných školách?
taková pozornost věnovaná pokrývkám hlavy? Skoro to působí, jakoby tahle formulace počítala s problémem.
Jak mohly být s takovým školním řádem ty dívky seznámeny, když je jasné, že se svého šátku nevzdají?
Vždyť to přece nedává smysl.
11. 11. 2013 | 19:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Vy se fakty moc nezabýváte, že? Toto znění je dohledatelné již ke školnímu roku 2011/2012.

Každá škola si může vytvořit v tomto ohledu svoje pravidla.
11. 11. 2013 | 19:33

Yosif K napsal(a):

Rabaa napsal(a):
Jsem muslimka téměř 20 let, mám vysokou školu a řídím provoz malé firmy, přesto jsem pro ostatní bez mozku. Na šátek jsem hrdá a nesundala bych ho za nic na světě, protože do mého těla a mých vlasů nikomu nic není. Žere vás to? Nikoho neobtěžuji, nikoho nelákám obcházením domů, aby se stal muslimem. Bůh k víře přivede koho chce a ne koho chceme my. A promiňte jestli nejím vepřové a nestavíme doma vánoční stromek, to je také naše osobní věc, já vám také váš život nechci řídit. Zatímco vám záleží na mém zjevu, jídle a svátcích, mě záleží na vašem chování, na tom, zda jste ke mě slušní, zda mě neurážíte, zda jste poctiví, pravdomluvní, zda nepodvádíte. Každý posuzujeme lidi podle něčeho jiného, že.
11. 11. 2013 | 18:30
Jste muslimnka, máte vysokou školu, bla bla bla ale máte děti? Máte dceru? Co byste říkala kdyby vaše dcera "odpadla od islámu"?

Máte přece náboženskou povinnost odpadlíky od islámu podtřezat jako kuře, není liž pravda?

PAKLIŽE BYSTE SVOU DCERU NEPODFŘEZALA JAKO KUŘE VY SAMA dokázala byste zabránit tomu aby ji nepodřezali jako kuře třeba příbuzní vašeho manžela?

Předopkládám že váš manžel je ze severní afriky nebo BV, kdzž nekdo v palestině odpadne od islmámu tak jej podřežou jako kuře a je po ptákách o jiných islámských státzech ani nemluvě.

Současný islám je totalitářské naboženství - nedovoluje "odpadlictví" nedovoluje svobodně myslet!!!!!

Současná prax islámu je na úrovni španělské iknvizice z 16 století. BLAHOPŘEJI K PEBVNÉ VÍŘE, NECHTE SI PROHLÉDNOUT HLAVU.
Chudáci vaše děti s železnou koulí na noze..... současný islám je koncentrovaná černofialová totalita.....
11. 11. 2013 | 19:35

minatomirai napsal(a):

Ano vychodili britské školy, tam ohromně prpserují i naši romští krajané jako nebetzčné hvězdy, ale ho...no se tam naučili,
---------------------------------------------------------------------------
Yusuf, vy opět jedete ve svém tradičním verbálním průjmu o věcech, o kterých nevíte naprosto nic, protože jste nikdy do škol v UK nechodil a neznáte jejich curriculum. To, že se měnilo a přišel na přetřes i holocaust, je známá věc. To, že by byť jediný Brit o něm nevěděl, je naprosto zcestní, pokud i člověk průměrné inteligence zváží britskou historii a zejména období druhé světové války, Britové jsou jediným národem, kteří 2. světovou válku stále prožívají a toto je tradice předávaná z generace na generaci.
Britové si stále dopřávají nejlepší vzdělání na světě, to je neoddiskutovatelná skutečnost. A vy milý Yusife o tom víte lautr hovno navzdory svým průjmovitým prohlášením.
11. 11. 2013 | 19:39

Richard napsal(a):

zdenekbrom
ano může, to znění může být dohledatelné i k minulým rokům, je otázka, zda-li nebylo dodatečně změněno i v těch, bo je jasné, že se člověk, který po tom problému půjde, bude ptát asi jako já...a bylo by divné, pokud by byla specifikace k pokrývkám hlavy zanesena až do nového znění..."že v případě nemoci může být pokrývka povolena, to je celkem zvláštní, jakoby taková definici skutečně počítala s problémem"
proto mě zajímá, jestli podobné ustanovení ohledně pokrývky hlavy mají i jiné školy, jestli je to běžné...
prostě jestli nebyl tenhle "jízdní řád změněn dodatečně i k letům minulým"...
Chtělo by to nějakou tištěnou podobu z let minulých...
11. 11. 2013 | 19:41

Richard napsal(a):

pak je také otázka, jak to, že to ty holky nevěděly už ve chvíli, kdy tento "jízdní řád" podepsaly...
Jak to? Vždyť ho musely podepisovat s šátkem na hlavě? Co to je za nesmysl?
11. 11. 2013 | 19:42

minatomirai napsal(a):

pak je také otázka, jak to, že to ty holky nevěděly už ve chvíli, kdy tento "jízdní řád" podepsaly...
Jak to? Vždyť ho musely podepisovat s šátkem na hlavě? Co to je za nesmysl?
-------------------------------------------------------------------------------
Přesně tak, proto jsou bromovy argumenty neobhajitelné.
11. 11. 2013 | 19:44

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Ohledně pokrývky hlavy si každá škola může nastavit svoje pravidla. Žádná vyšší právní norma to neurčuje. Takže některá má a některá nemá. Obojí je právně obhajitelné.

Zpětné měnění ji velký risk. To může být klidně prověřeno, protože v archivu školy leží písemné znění řádu. Tohle by ale riskoval jen ředitel-šílenec.
11. 11. 2013 | 19:45

Pavel13 napsal(a):

Být ve školním řádu, že ve škole se chodí v bílém tílku, chlapci v červených trenýrkách a děvčata v modrých bombarďácích, už by se to zřizovateli a občanům, kteří školu financují, zřejmě nelíbilo. Dokážu si představit, že zákaz pokrývek hlavy bude naopak drtivou většinou s nadšením přijímán. To mne na celé věci děsí nejvíce. Nakonec se to bude řešit až v Bruselu a budeme zbytečně uraženi. Řešit věci složitě, a ignorovat jednoduchá řešení, toť další hezká česká tradice. Prostě Kocourkov.
11. 11. 2013 | 19:48

Yosif K napsal(a):

Tak tady to vidíte na paní Raaba - očividně tumbelínka českého původu, má VŠ, dala se na islám (evidentně kvůli manželovi) a evidentně je na to hrdá.

Zákazy nošení šátku s ní nic nesvedou. En bloc zákaz islámu s ní také nic nesvede, evedentně toto ani není dobře možné nějak technicky zařídit.

Co by však s ní a s jejími nebohými dětmi něco svedlo by byla SOUSTAVNÁ ŠKOLNÍ VÝCHoVA KTERÁ BY POUKAZOVALA NA NEGATIVNÍ STRÁNKY TOHO KTERÉHO NÁBOŽENSTVÍ.

TAK JAKO VĚTŠINA LIDÍ (SNAD 99%) SI JE VĚDOMA ŽE ŽE JAK KOMUNISMUS TAK NACISMUS NEBYLY OK (i když samozřejmě nejaké pako vžedycky řekne že na komunismu byly i kladné stránky, any ale za jakou cenu....), tak je vysoce žádoucí aby 99% lidé dobře vědělo co není OK na dnešním islámu a proč.
Ano na islámu jsou také některé kladné stránky ale za jakou cenu.....

Jinak děti této paní Raaby (patrně dříve zdeniáčky nebo miliuškya) vyrostou ve tmě tmářských zvyků (omylem nazývaných náboženstvím jak řekl Mohamed Baradai) a JEJICH DĚTI VYROSTOU VE TMĚ támřského náboženství atd atd.
11. 11. 2013 | 19:49

Bez Signatur napsal(a):

"Než se vsadíte, tak si dobře prostudujte odkaz na stránky té školy. Ušetříte si prohru."

Pane Brome,
když si prostudujete web "SZŠ Ruská", zjistíte, že Školní řády i z předchozích školních roků, nikoli jen ten aktuální, je psán v lehce editovatelném a snadno změnitelném formátu .doc, bez podpisů, bez razítek. Což je zvláštní. Tak by rozhodně neměl úřední dokument vypadat. Zvláštní je i to, že SZŠ Ruská vydává v každém roce nový Školní řád.

http://www.szs-ruska.cz/dokumenty-skoly

Podivné ...

Oproti tomu Školní řád "SZŠ a VZŠ 5. května" je ve formátu .pdf, a všechny tyto "potvrzovací náležitosti" má
(záložka Studium - Školní řád SZŠ):

http://www.zdravotnickaskola5kvetna.cz/
11. 11. 2013 | 19:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard 11. 11. 2013 | 19:42:

Na začátku školního roku je seznámení se školním řádem povinné a žáci se často podepisují. Stejně tak je povinné proškolení o bezpečnosti - znovu s podpisy.

Děvčata to pravděpodobně věděla, ale zkusila to obejít. To lze lehce ve škole ověřit. Předopkládám, že předtím byla i několikrát upozorněna. Občan naznačil, že nešlo jen o šátky, ale i o TV. Když domlouvání nepomohlo, následoval pohovor u ředitelka a odchod.

Už jsem napsal, že vystlení může být i úplně jiné a mnohem prozaičtější.
11. 11. 2013 | 19:50

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Novináři vyrobili pseudoproblém. Špok na něj naletěl. To je vše.
11. 11. 2013 | 19:52

Zdeněk Brom napsal(a):

Bez Signatur:

Písemná forma řádu je v archivu školy, v každé učebně atd. Dát si něco jiného na web a něco jiného mít v archivu, nebo to zpětně měnit,to udělá jen ředitel, který chce přijít o místo.

Je to lehce ověřitelné. Navíc řád školy a všechny jeho změny neprojednává samojediný ředitel.
11. 11. 2013 | 19:55

dennis napsal(a):

Svycarsti obcane jsou takovi xenofobi, ze referendem rozhodli o zakazu staveb mesit na uzemi statu. Kdo by to do tech Svycaru rekl. Pritom Svycarsko nikdy zadne kolonie nemelo, pomocne prace zadavaji Italum a Balkancum. Kdo mi pomuze odhalit svycarskou nesnasenlivost?

Nemame v parlamentu politickou stranu prosazujici primou demokracii? To budou asi taky pekni rasisti...
11. 11. 2013 | 19:56

Zdeněk Brom napsal(a):

Bez Signatur:

Není nijak právně upraveno v jakém formátu má řád na webu být. Zásadní je písemná forma.
11. 11. 2013 | 19:57

Richard napsal(a):

pane Brome
řekněte mi prosím, jak si vysvětlujete situaci, kdy měly být obě dívky seznámeny se zákazem nosit šátek na hlavě v prostorách školy, přitom se tedy měly pod takový zákaz údajně podepsat s šátkem na hlavě a v prostorách školy?
Dává Vám to smysl?
Nepřijde Vám to nějaké divné?
Jak to, že byl tedy takový školní řád uplatňován až po nějaké době? Tedy poté, co říkáte, že měly mít problém s učením.
11. 11. 2013 | 19:59

Yosif K napsal(a):

minatomirai napsal(a):
Yusuf, vy opět jedete ve svém tradičním verbálním průjmu o věcech, o kterých nevíte naprosto nic, protože jste nikdy do škol v UK nechodil a neznáte jejich curriculum. To, že se měnilo a přišel na přetřes i holocaust, je známá věc. To, že by byť jediný Brit o něm nevěděl, je naprosto zcestní, pokud i člověk průměrné inteligence zváží britskou historii a zejména období druhé světové války, Britové jsou jediným národem, kteří 2. světovou válku stále prožívají a toto je tradice předávaná z generace na generaci.
11. 11. 2013 | 19:39
No pane minatomirai, jedna věc je kurikulum uložené v šuplících ministerstva a druhá věc je co se skutečně učí ve tzřídách kde je nadpoloviční vbvětšina muslimů a kde učí nedejbože muslim, nebo kde učí nemuslimka která má prostě strach že když bude učit o holocaustu tak ji podřežou nebo znásilní tatínci jejích žáčků....... co se jim nakonec může stát? Přijdou do nebe, bránili islám.....

Ostatně vy říkáte že studujete na muslimské škole v muslimské zemi? A copak se tam učí o holocaustu a o tom že většina arabů na BV za ww2 milovala Hitlera?

Učí se tam neco o škodlivosti snatků bratranců a sestřenic? A o genetických a zdravotnických důsledcích těchto snatků? Učí se tam něco o nerozumnosti snatků nezletilých děvčat? Učí se tam něco co není ve 100% souladu s Koránem a šariátským právem?

Evropa v 17 století zažila 30letou válku, na jejím konci byla půlka evropy osvobozena od totality katolicismu a katolické státy během 100-150 let odapdly odf totality katolické církve také.

JAK JE DALEKO V TOMTO SMĚRU ISLÁM? NASTANE TAM NĚKDY ODLUKA STÁTU OD ISLÁMU?

Islám není řešení, islám je zatím hlavní problém.
11. 11. 2013 | 20:02

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Vysvětlení je několik:

a) Dívky nejprve šátek nenosily. Nosit ho začaly až později.
b) Měly ho již první den a byly požádány, aby respektovaly školní řád. Nejprve se vše řešilo domluvami, pak přišel pohovor u ředitelka. Nakonec - vyloučeny nebyly. Odešly samy. To je poměrně běžná situace ve školách.
c) Studium se zkomplikovalo a šátek byl jen záminka pro odchod.
11. 11. 2013 | 20:04

Filuta napsal(a):

Yosif

Já jsem měl na mysli hlavně ty současné z Afriky a ty, kteří žádají o azyl.
Imigranty ze zemí třetího světa snad není snad tak složité rozpoznat.
Jestliže se někdo neumí ani podepsat, nezná splachovací záchod a toaletní papír, tak tady fakt nemá co dělat.
Je tady obrovská nezaměstnanost a Češi mají sami svých problémů dost.
Rozhodně bych muslimům azyl vůbec nedával, o občanství nemluvě.
Pak jsme z obliga a můžou si stěžovat na hlavním nádraží.
A těm, kteří tady žijí, je třeba důrazně vysvětlit, že se budou chovat podle našich pravidel.

Nechat je stavět další mešity a dávat jim dotace na jejich provoz, nepokládám za rozumné, jakož i další ústupky včetně šátků.

Ty "testy loajality", o nichž píšete, a které budou stejně na houby, protože muslimové jsou známí jako perfidní lháři, by se měli týkat jen těch, kteří už tady jsou.
Jakmile by se prokázalo, že jakkoliv spolupracují s teroristy nebo mají extremistické názory, raus a vyhostit s celou rodinkou.
Stát by měl vyžadovat rovněž dobrou znalost českého jazyka a poučit se v USA na imigračním. Vietnamci na to pečou a dodnes vůbec nerozumí česky, což je v jiných zemích nepřijatelné.
11. 11. 2013 | 20:07

Martin napsal(a):

Pavel13: To samozřejmě ve školním řádu je, například na tělocvik musejí mít žáci předepsanou obuv a oděv.
Sundávání pokrývek hlavy v místnostech patří k naší kulturně historické tradici, proto to logicky proniklo i do školního řádu, nehledejte v tom nějaký zlý úmysl.
11. 11. 2013 | 20:08

Filuta napsal(a):

oprava - měly týkat
11. 11. 2013 | 20:08

Euromil Brusel napsal(a):

"Není nijak právně upraveno" ještě neznamená,
že je ona zavedená praxe správná, v souladu s dobrými mravy.

Právo nemůže postihnout veškeré problémy mezilidského soužití.

Každému školnímu řádu je nadřazena Listina základních práv a svobod.
11. 11. 2013 | 20:09

Martin napsal(a):

Filuta: Dotace na provoz mešit nehrozí, jeden z pozitivních důsledků církevních restitucí je že už žádná nová církev nedostane státní příspěvky, tak jako je nyní dostává posledních asi 20 let katolická církev.
11. 11. 2013 | 20:10

Martin napsal(a):

Euromil Brusel: Ústava ČR nezakládá právo nosit pokrývku hlavy v místnostech.
11. 11. 2013 | 20:11

Filuta napsal(a):

Z.Brom


Dovedete si představit, jak by tyhle muslimské netýkavky dávaly chlapům bažanta ?
Vždyť je to všechno nonsens.
Podle mě je taky ten šátek jenom trapná záminka.
11. 11. 2013 | 20:12

aga napsal(a):

magor

No ano, svět nefunguje podle toho, jak by mu to nultikuliti chtěli nalajnovat, funguje daleko spíše na nenávist než na lásku. Je to smutné, ale je to tak. Nerespektovat to v konkrétních situacích je sebevražedné, a chtít to lidem vymluvit nemožné. Tím spíš, že nám to vymlouvají ti, kteří pokud necítí nenávist, tak jen proto, že necítí nic, a poslední, co je zajímá, je to, aby se plebs mezi sebou skutečně dohodnul.
11. 11. 2013 | 20:14

Zdeněk napsal(a):

Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
Nevím, zda je citace správná, ale tato věta svou stavbou neříká, že je umožněno projevovat své náboženství a víru jinými než vyjmenovanými způsoby (sám, společně, soukromě...), oblékání tu není vyjmenováno a vytrhnout "právo svobodně projevovat" z věty prostě nelze. Věta by musela (minimálně) znít: Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Náboženství nebo víru může projevovat buď sám, nebo společně s jiným, soukromě nebo veřejně...
11. 11. 2013 | 20:14

Martin napsal(a):

Filuta: Kdyby jenom bažanta. Některé nemohoucí pacienty je nutno omýt po celém těle a protože je nedostatek zdravotních bratrů, tak chlapy musejí umývat sestřičky. Bylo by záhodno zjistit zda to vůbec Islám povoluje.
11. 11. 2013 | 20:15

Filuta napsal(a):

Martin

To jste mi vzal z úst.
To je taky jediná pozitivní věc na restitucích. Že těm fanatikům nedá stát už ani korunu.
I když, nedělejme si iluze, na sociálních dávkách vydělají majlant.
Umí v tom chodit stejně jako cikáni.
11. 11. 2013 | 20:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Euromil Brusel:

Tak to se obraťte jinam. Školní řád podléhá kontrole zřizovatele a ČŠI. Tyto orgány uznaly, že je ona zavedená praxe správná, v souladu s dobrými mravy.
11. 11. 2013 | 20:15

Zdeněk Brom napsal(a):

Filuta:

Navíc by mohlo dojít ještě k další těžko řešitelné situaci. Pacient by v nemocnici použil větu té dívky a řekl by: "Mám svá práva a víru. Tato mě ošetřovat nebude." A co dál?
11. 11. 2013 | 20:18

minatomirai napsal(a):

Kdo mi pomuze odhalit svycarskou nesnasenlivost?
----------------------------------------------------------------------------
Švýcarsko existuje díky svým tradicím: Alpy, které ho vytvářely, krávy a kravské zvonce plus jódlování, architektura, literatura se jmény jako Rousseau a Hesse (můj oblíbenec), hodinky, banky a švýcarskou gardu. Kantony jsou vysvětlením, tyto autonomní malé a homogenní politické útvary, jejichž historie sahá i 700 let zpět do doby jejich vzniku. K jejich přežité je nutné udržování tradic. K tomu zákonitě patří xenofobie, takže není s velkým podivem, že k osouhlasení jednotlivých politických asylantů se vyjadřují kantony v referendu.
Švýcaři nemají problém s mešitami, mají problém s minarety, což je trochu rozdíl. Tradiční architektura bude jedním z vysvetlení. A švýcarská xenofobie.
Bylo by omylem se domnívat, že Švýcarsko nemá mešity a minarety, samozřejmě, že má, nakonec muslimové tvoří 5% populace.
11. 11. 2013 | 20:19

Yosif K napsal(a):

Filuta napsal(a):
Pavel 13
Tvrdil jste, že ze zákona nemůžeme imigranty vypakovat a musíme je tady nedobrovolně živit. Nechce se mi to hledat, tak jsem vás volně parafrázoval.
Netvrdím nic o zákazu islámu.
To, bohužel, není technicky možné.
1) Ale můžeme jim nedovolit, stejně jako třeba Švýcaři, stavět další mešity a 2) chodit tady v burkách.
A hlavně je můžeme odmítnout v azylovém řízení, což se naštěstí často děje.
11. 11. 2013 | 16:01
ad 1) Mešity se povolují v česku i ve švýcarsku kus od kusu, ve švajcu není zakázána stavba mešit ale stavba NINARETU u mešity a to je sakra rozdíl.
ad 2) v burkách se nesmí chodit ani v česku - jedná se o zahalení celé tváře toto je v česku zakázané ale bohužel občas tolerované. tahalení celé tváře maskou by mělo být trestáno půlročním lochem, pak by ubylo agresivních demonstrantů.

Zákaz šátků neřeší mnoho, neřeší téměř nic.
Občanská výchova na českých školách škaredě schází, důsledkem jsou odpadlice - konvertky k islámu jako paní Raaba a jejích třeba os m dětí a jeích třeba 64 vnoučat, tmářství se pak šiří jako mor.
Islámské řešení - to jest potrestat paní Raabu podřezáním krku za odpadlictví od křestanství - jak jest zvykem v islamskýcjh zemích trestat odpadlíky od islámu - evropská splečnost jaksi praktikovat nemůže. ¨

Jediné co evropská společnost může je PRAKTIKOVAT SDŮSLEDNOU OBČANSKOU VÝCHOVU. Pak by takových totalitářských zjevů jako paní Raaba nebo pan Vít Klíma utopický komunista bylo podstatně méně.
11. 11. 2013 | 20:21

Yosif K napsal(a):

Pane minatomirai ještě napište něco pěkného humanitárního jak ve vbaší muslimské zemi zacházejí s odpadlíky od islámu, jaký je tam v tomto ohledu "právní stav", ale prosím nelakujte to na růžovo jako svéhoé času pan Shadi Shaana který tvrdil že s odpadlictvím od islámu není žádný problém, že to slyšel v Kahiře od muslimů v nějaké malé quahvaně.. ....hahahaha....
11. 11. 2013 | 20:25

Pavel13 napsal(a):

Martin napsal(a):
"Sundávání pokrývek hlavy v místnostech patří k naší kulturně historické tradici, proto to logicky proniklo i do školního řádu, nehledejte v tom nějaký zlý úmysl."

Pouze u pánů Martine. Vdané ženy na veřejnosti naopak vůbec neukazovaly vlasy. Dívky měly, tuším, v tomto volnost. To je minulost nedávná, dále nevím.
11. 11. 2013 | 20:26

Martin napsal(a):

Yosif K: Už jsem psal že když jde zdanit stavební spoření, pak jde všechno i zakázat Islám zákonem, nevidím v tom o nic větší problém. Je to pouze otázka naší vůle.
11. 11. 2013 | 20:26

minatomirai napsal(a):

Ostatně vy říkáte že studujete na muslimské škole v muslimské zemi? A copak se tam učí o holocaustu a o tom že většina arabů na BV za ww2 milovala Hitlera?
Učí se tam neco o škodlivosti snatků bratranců a sestřenic? A o genetických a zdravotnických důsledcích těchto snatků? Učí se tam něco o nerozumnosti snatků nezletilých děvčat? Učí se tam něco co není ve 100% souladu s Koránem a šariátským právem?
-----------------------------------------------------------------------------------
Nepsal jsem, že studuji na muslimské škole, mám svoje studia již podstatnou dobu za sebou. Lidé Yusufe pracují v různých zemích, což vám zřejmě připadně zvláštní, nicméně k tomu hojně dochází. Vy z toho, co píšete, jste nebyl nikdy vystaven přímému vlivu jiných kultur, ať západních, či východních, a to ani turisticky, ani pracovně. Pokud bystě totiž byl, nikdy byste nemohl klást otázky, které kladete. Odpovědi tedy neposkytnu, i já, ač velice tolerantní, mám jistá kritéria, která se snažím dodržet. S lidmi podstatně méně inteligentními a neschopnými argumentovat debatu odmítám.
11. 11. 2013 | 20:29

Hadži Ovar napsal(a):

"Ústava ČR nezakládá právo nosit pokrývku hlavy v místnostech"

Muslimky nemohly ve třídě nosit hidžáb, z pražské školy odešly

"(...) "Ředitelka si mě zavolala a řekla: 'Jestli chceš být ve škole, nesmíš nosit šátek.' Řekla jsem, že to je proti mému vyznání, že jsem muslimka," řekla jedna z dívek Nasra. Nabídla tedy, že ho bude nosit tak, aby ji přikrýval pouze vlasy. Ani to se prý ředitelce nelíbilo. Nasra proto ze školy ještě ten den odešla. ...

Druhá muslimka, Zelmina, se podle ČT rozhodla, že to zkusí. Po dvou měsících ale odchází také. "Seděla jsem ve třídě a vůbec jsem se nemohla soustředit. Nemohla jsem nic dělat, pořád jsem musela myslet na to, že mi něco chybí. Proč jsem tu bez šátku? Mám svá práva a náboženství," řekla. (...)"

http://www.novinky.cz/domaci/318731-muslimky-nemohly-ve-tride-nosit-hidzab-z-prazske-skoly-odesly.html

"Hidžáb (arabsky حجاب ) doslova znamená clona, závěs, avšak v dnešní době je toto slovo používáno hlavně pro muslimský šátek, kterým si žena zahaluje vlasy, krk a poprsí.

Zahalování se hidžábem je stanoveno právní vědou."

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hid%C5%BE%C3%A1b

Článek 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. ...

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. ...

Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. ...

(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. ...

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Navíc,
ředitelka Kohoutová argumentovala jak starý bolševik, odkazem na "balšínstvo":

"Argumentuje také tím, že školu navštěvuje velké množství zahraničních studentů ze čtyř kontinentů a podobný problém dosud nenastal."

http://www.novinky.cz/domaci/318731-muslimky-nemohly-ve-tride-nosit-hidzab-z-prazske-skoly-odesly.html
11. 11. 2013 | 20:30

Martin napsal(a):

Pavel13: A jsou žákyně vdané ? Odpovím si sám, nejsou. Připouštím že vdané ženy někdy měly šátek i v místnosti.
11. 11. 2013 | 20:30

Yosif K napsal(a):

Pane Filuta - ohledně afričanů tak ve fakultní nemocnici jsem byl vyšetřován doktorem u Nigerie, česky uměl, MUDr byl a používat záchod asi také uměl.

To že indoktrinace občanským uvědoměním funguje v USA alespon částečně a v Británii téměř vůbec jsem četl u Britů, ti jsou ze svého muslimského obyvatelstva dost zoufalí - evidentně proto že udělili azyl plnému hafu islamistů aniž by si je dopředu proklepli.

Podobně jako u dětí romů, tak u dětí muslimů - z pasti obludné tmy je může dostat pouze BEZPODMÍNEČNĚ POVINNÁ školní výchova.
tančit při tom na tom, zda se do školy smí nebo nesmí nosit šátek je zcela druhotná věc. Naopak ve Francii zákaz šátků ve škole vede k tomu že děti místo veřejné školy navštěvují nějakou medresu, kde jsou děti ještě hůře indoktrinovány než doma.

Zase - podívejte se na to jak může na zákaz šátků ve škole reagovat TAKOVÁ PANÍ RAABA....... a co pak vyroste z jejích detí.....
11. 11. 2013 | 20:34

Martin napsal(a):

Hadži Ovar: Z listiny právo na nošení hidžábu ve škole nevydolujete, Vaše snažení je marné.
11. 11. 2013 | 20:34

Martin napsal(a):

Yosif K: Podpodmínečně povinná školní výchova s tím, že hidžáb bude po dobu školního vyučování uložen v šatně. Dítě si ho při příchodu odloží a při odchodu zase nasadí.
11. 11. 2013 | 20:37

Fix Fax napsal(a):

"Tyto orgány uznaly, že je ona zavedená praxe správná, v souladu s dobrými mravy."

To je ovšem po linkách internetových neověřitelná spekulace.
Lidé dělají chyby.

Na webu SZŠ 5. května je jasné, že tamní Školní řád někdo sepsal, podepsal a schválil. Že za něj někdo ručí.

Na stránkách SZŠ Ruská nic takového nenajdeme.
11. 11. 2013 | 20:38

Martin napsal(a):

Bezpodmínečně
11. 11. 2013 | 20:38

Yosif K napsal(a):

Také jeden důsledek "islámských tradic" tohle si určitě přečtětě, leccos to osvětluje....

This came to me in an email and I don't know the source. Maybe it's one of "those emails" that's been discredited. However, your thoughts?

(Some of this did come up in a thread not too long ago about Dawkins (?) if I remember correctly?)

1400 Year of INBREEDING

This came to from a Lockheed employee who has had 3 assignments to Saudi Arabia. 1,400 YEARS OF IN-BREEDING. Worth the read!

During the pilot transition program with the KV-107 and C-130 with Lockheed, we found that most Saudi pilot trainees had very limited night vision, even on the brightest of moon lit nights. Their training retention rate was minimal including maintenance personnel.

Some had dim memories and had to be constantly reminded of things that were told to them the day before. An American, British or any other western instructor is burned out pretty quick. It actually took Muslim C-130 pilotâ??s years before they could fly in the dark safely and then would be reluctant to leave the lights of a city. Ask any Marine, Air Force or Army guy whoâ??s been trying to train Iraqis, and especially Afghans. They will say, "Yep, dumber than homemade dodo".

Islam is not only a religion; it's a way of life all the way around. Yet another set of revealing facts about Muslim beliefs and traditions and ways of life.

1400 years of inbreeding. I found this to be interesting. Didn't know whether to believe it or not. To research I went to Wikipedia, "Cousin Marriage", and far down in the article "Genetics", it seems there is a lot of truth here.
11. 11. 2013 | 20:39

Martin napsal(a):

Fix Fax: Na webu je patrně jenom znění řádu. V archivu školy nade vší pochybnost leží vytištěný a podepsaný výtisk. Je to tak těžké pochopit ?
11. 11. 2013 | 20:40

Zdeněk Brom napsal(a):

Fix Fax:

Každá škola podléhá pravidelným kontrolám a tyto orgány školní řády běžně znají.

Na webových stránkách není nutné podobné náležitosti mít.
11. 11. 2013 | 20:40

Yosif K napsal(a):

A huge Muslim problem: Inbreeding

Nikolai Sennels is a Danish psychologist who has done extensive research into a little-known problem in the Muslim world: the disastrous results of Muslim inbreeding brought about by the marriage of first cousins.

This practice, which has been prohibited in the Judeo-Christian tradition since the days of Moses, was sanctioned by Muhammad and has been going on now for 50 generations (1,400 years) in the Muslim world. This practice of inbreeding will never go away in the Muslim world, since Muhammad is the ultimate example and authority on all matters, including marriage.

The massive inbreeding in Muslim culture may well have done virtually irreversible damage to the Muslim gene pool, including extensive damage to its intelligence, sanity, and health. According to Sennels, close to half of all Muslims in the world are inbred. In Pakistan, the numbers approach 70%. Even in England, more than half of Pakistani immigrants are married to their first cousins, and in Denmark the number of inbred Pakistani immigrants is around 40%. The numbers are equally devastating in other important Muslim countries: 67% in Saudi Arabia, 64% in Jordan, and Kuwait, 63% in Sudan, 60% in Iraq, and 54% in the United Arab Emirates and Qatar.
11. 11. 2013 | 20:40

Yosif K napsal(a):

According to the BBC, this Pakistani, Muslim-inspired inbreeding is thought to explain the probability that a British Pakistani family is more than 13 times as likely to have children with recessive genetic disorders. While Pakistanis are responsible for three percent of the births in the UK, they account for 33% of children with genetic birth defects.

The risks of what are called autosomal recessive disorders such as cystic fibrosis, spinal muscular atrophy is 18 times higher, and the risk of death due to malformations is 10 times higher. Other negative consequences of inbreeding include a 100 percent increase in the risk of stillbirths and a 50% increase in the possibility that a child will die during labor.

Lowered intellectual capacity is another devastating consequence of Muslim marriage patterns. According to Sennels, research shows that children of consanguineous marriages lose 10-16 points off their IQ and that social abilities develop much slower in inbred babies. The risk of having an IQ lower than 70, the official demarcation for being classified as "retarded," increases by an astonishing 400 percent among children of cousin marriages. (Similar effects were seen in the Pharaonic dynasties in ancient Egypt and in the British royal family, where inbreeding was the norm for a significant period of time.)

In Denmark, non-Western immigrants are more than 300 percent more likely to fail the intelligence test required for entrance into the Danish army. Sennels says, "The ability to enjoy and produce knowledge and abstract thinking is simply lower in the Islamic world." He points out that the Arab world translates just 330 books every year, about 20% of what Greece alone does.

In the last 1,200 years of Islam, just 100,000 books have been translated into Arabic, about what Spain does in a single year. Seven out of 10 Turks have never even read a book. Sennels points out the difficulties this creates for Muslims seeking to succeed in the West. "A lower IQ, together with a religion that denounces critical thinking, surely makes it harder for many Muslims to have success in our high-tech knowledge societies."

Only nine Muslims have ever won the Nobel Prize, and five of those were for the "Peace Prize." According to Nature magazine, Muslim countries produce just 10 percent of the world average when it comes to scientific research measured by articles per million inhabitants.

In Denmark, Sennels' native country, Muslim children are grossly over represented among children with special needs. One-third of the budget for Danish schools is consumed by special education, and anywhere from 51% to 70% of retarded children with physical handicaps in Copenhagen have an immigrant background. Learning ability is severely affected as well. Studies indicated that 64% of schoolchildren with Arabic parents are still illiterate after 10 years in the Danish school system. The immigrant dropout rate in Danish high schools is twice that of the native-born.

Mental illness is also a product. The closer the blood relative, the higher the risk of schizophrenic illness. The increased risk of insanity may explain why more than 40% of patients in Denmarkâ??s biggest ward for clinically insane criminals have an immigrant background. The U.S. is not immune. According to Sennels, "One study based on 300,000 Americans shows that the majority of Muslims in the USA have a lower income, are less educated, and have worse jobs than the population as a whole."

Sennels concludes: There is no doubt that the wide spread tradition of first cousin marriages among Muslims has harmed the gene pool among Muslims. Because Muslims' religious beliefs prohibit marrying non-Muslims and thus prevents them from adding fresh genetic material to their population, the genetic damage done to their gene pool since their prophet allowed first cousin marriages 1,400 years ago are most likely massive. This has produced overwhelming direct and indirect human and societal consequences.

Bottom line: Islam is not simply a benign and morally equivalent alternative to the Judeo-Christian tradition. As Sennels points out, the first and biggest victims of Islam are Muslims. Simple Judeo-Christian compassion for Muslims and a common-sense desire to protect Western civilization from the ravages of Islam dictate a vigorous opposition to the spread of this dark and dangerous religion. These stark realities must be taken into account when we establish public polices dealing with immigration from Muslim countries.
11. 11. 2013 | 20:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Martin:

Je to hlavně nepříjemné pochopit, protože bublina splaskává. Jediná možnost je jít do té školy a hledat v archivu. Ti, kdo tu podsouvají zpětné změny tak mohou učinit.
11. 11. 2013 | 20:42

Sindi Bád napsal(a):

"Z listiny právo na nošení hidžábu ve škole nevydolujete, Vaše snažení je marné."

Požadavek na snětí hidžábu se u muslimek rovná požadavku na změnu osobní identity.
11. 11. 2013 | 20:42

Zdeněk Brom napsal(a):

Hadži Ovar:

Pokud studentka měla při výuce tyto problémy: "Seděla jsem ve třídě a vůbec jsem se nemohla soustředit. Nemohla jsem nic dělat, pořád jsem musela myslet na to, že mi něco chybí. Proč jsem tu bez šátku? Mám svá práva a náboženství," řekla." pak je snad lepší, že školu opustila.

To další je jen slohové cvičení.
11. 11. 2013 | 20:45

Link Web napsal(a):

"Na webových stránkách není nutné podobné náležitosti mít."

Zveřejnění těchto úředně ověřených listin je otázkou solidnosti a netikety. Je otázkou dobrého jména školy.
11. 11. 2013 | 20:46

Zdeněk Brom napsal(a):

Sindi Bád

Cituji: "Požadavek na snětí hidžábu se u muslimek rovná požadavku na změnu osobní identity."

Pak nechť zvolí jinou školu nebo zemi ke svému studiu.
11. 11. 2013 | 20:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Link Web:

Je mi líto, že si děvčata vybrala špatnou školu. Tohle si měla ověřit před nástupem. Nyní mohou volit lépe a odpovědněji.

Jinak, solidnost školy se odvozuje od něčeho zcela jiného než jsou formální úpravy na webových stránkách.
11. 11. 2013 | 20:49

Martin napsal(a):

Sindi Bád: Lžeš jako tiskárna, muslimky prokazatelně doma hidžáb nenosí a to ani v silně islámistických zemích a když se koupají v koupelně tak jsou úplně nahé a žádná změna identity nebo nějaká osobní krize se nekoná. Tedy ještě jednou pomalu a klidně: Snětím hidžábu se muslimkám nestává žádná psychická nebo fyzická újma.
11. 11. 2013 | 20:49

Křesťan Issa napsal(a):

"To další je jen slohové cvičení."

Pane Brome,
buď nejste schopen empatie, což je u věřícího člověka na pováženou, nebo jste zaujat proti vyznavačkám konkurenčního náboženství.

Vaše slohová cvičení jsou tedy neporovnatelně delší.
11. 11. 2013 | 20:50

Richard napsal(a):

na mě ten internetový školní řád, také nepůsobí vůbec důvěryhodně
11. 11. 2013 | 20:51

Výzkumník Scia napsal(a):

"... solidnost školy se odvozuje od něčeho zcela jiného ..."

Dobrý námět na sociologicko-pedagogickou studii.
11. 11. 2013 | 20:53

Martin napsal(a):

Sindi Bád: Snětím hidžábu se muslimky pouze vystavují potenciální perzekuci ze strany svých rodičů, manžela, sourozenců, dalších příbuzných a islámistické komunity. Hlavní motivace proč ho nosí je strach, nikoliv jakási osobní identita.

Křesťan Issa: Evidentně to nenapsala žákyně, někdo ji to naučil jako básničku.
11. 11. 2013 | 20:53

Zdeněk Brom napsal(a):

Křesťan Issa:

V křesťaské zemi je islámským dívkám umožněno studovat zdarma. Jsem pro. Dovolí totéž islámské země křesťanským dívkám? Bohužel si vybrala školu, kde jednala v rozporu se školním řádem a nešlo jen o šátek. Pak něchť zvolí jinou školu nebo respektují řád.

Je to málo velkorysé?
11. 11. 2013 | 20:55

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

tak do té školy zajděte, vyžádejte si písemnou formu, prostudujte archiv ...Kdo Vám brání.
11. 11. 2013 | 20:56

Jakelin de Mailly napsal(a):

Nezbývá, než politovat tyto studentky, jak strašlivou zemi si vybraly.
Jistě Saúdská Arábie jim nabídne dostudovat a zároveň přibere i pár našich, které nechá chodit bez šátků, nosit kříže a jezdit do školy autem, abychom viděli, jak vypadá tolerance a svoboda z druhé strany.
A pan Špok se nám postupně a úspěšně vybarvuje.
11. 11. 2013 | 20:56

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Dobrý večer, vidím, že jste zatím napsal skoro to samé.
11. 11. 2013 | 20:58

Richard napsal(a):

"Fix Fax: Na webu je patrně jenom znění řádu. V archivu školy nade vší pochybnost leží vytištěný a podepsaný výtisk. Je to tak těžké pochopit ?"

těžké to pochopit není, otázka zůstává, zda-li to tak skutečně je, a zdali takový tištěný archivní školní řád také neprošel antidatováním. Pokud ředitelka počítá se zájmem novinářů, udělá jistě vše proto, aby se ochránila.

Formulace se specifikací k nenošení pokrývky hlavy a jejího případného povolení v průběhu nemoci, je mi celkem podezřelá, jakoby autor řádu skutečně očekával v této oblasti problém.

Pokud by potom někdo šel, zřejmě by stálo zato, zjišťovat i pravost takových tištěných dokumentů, resp. jestli nedošlo k předatování, byť nevím, zda-li je vůbec něco takového možné.
11. 11. 2013 | 20:58

Dominikán Usáma napsal(a):

"V křesťanské zemi" ???

Zbožné přání Otců Vlka a Duky ...
11. 11. 2013 | 20:59

Richard napsal(a):

zjistit předatování..
předatovat jistě ano...
11. 11. 2013 | 20:59

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Zdravím. Dneska si to tu užívám :)

Novináři vyrobili pseudoproblém, Špok to rozmáznul a někteří se teď vlní jak dálnice u Ostravy, aby z toho alespoň něco vykutali.
11. 11. 2013 | 21:00

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Jděte do té školy a zjistěte to.
11. 11. 2013 | 21:02

Zdeněk Brom napsal(a):

Dominikán Usáma:

Už jsme v islámské? Něco mi ušlo?
11. 11. 2013 | 21:03

Medikolog napsal(a):

Tohle celé je účelové plácání o kotli vývaru z jednoho komářího stehna. Celá padesátá léta i šedesátá chodili židovští spolužáci a židovské spolužačky do školy oblečení jako my, místo jarmulek nosili pionýrské šátky, na tělák trička a trenky, nacvičovali a cvičili na spartakiádách a Chanuky si zapalovali doma a v synagoze... a Elohím se z mráčku nezřítil, nemetal blesky ani kameny.

Jejich židovští rodiče byli většinou ti nejnebezpečnější bolševici a skalní komunisté a komunistky dělající skvostné kariery ve všech možných oborech (do 1968, kdy jako mávnutím kouzelného proutku "debolševizovali"... a pak emigrovali, nebo se káli a normalizovali... nebo vydělávali jinak.

Že všichni mluvili perfektně česky je samozřejmé.

Těm, kterým se to nelíbilo a raději vycestovali na přelomu čtyřicátých a padesátých let do Palestiny - Izraele nikdo nebránil, jako dnes nikdo nebrání NIKOMU kromě vyšetřovaných a odsouzených vycestovat kamkoliv, kde jim to vyhovuje. Muslimové mohou podle své víry do sunitských, šíitských, či do smíšených států, kde jwe aplikováno náboženské právo šaríja.. stejně jako katolíci mohou kdykoliv do Vatikánu, kde platí kanonické právo.

Prostě kdo chce žít, jíst a pracovat v Čechách, musí mimo jiné především zvládnout český jazyk, musí respektovat a dodržovat naše zákony tak jak vyhovují nám, musí ctít naši kulturu... a naopak nesmí očekávat, že my se budeme zde, u nás doma přizpůsobovat se barbarským zvykům z ciziny. My nepotřebujeme je, naopak oni potřebují nás. Jinak dopadnou jako návštěva, co se u vás doma začne chovat jako by jim to patřilo, omezuje vás a dokonce vyhazuje z vašeho vlastního domova.. tak takovou návštěvu odvede policie a bude vyhozena s celým klanem tam, odkud přišla. Se zákazem přístupu kdykoliv v budoucnosti. Majetek budiž zabaven k sanaci škod. Tečka.
11. 11. 2013 | 21:10

Richard napsal(a):

o to tady nejde panebrome, tedy alespoň ne mně...

teoreticky samozřejmě uznávám, pokud byl řád v dané podobě už před nástupem dívek do školy a byly s ním srozumitelně a jasně seznámeny (neboť bylo nadevše jasné, že jsou muslimky a k této kolizi zájmu dojde) a mohly si tedy vybrat, dát přednost škole či víře.
Avšak, ani v takovém teoretickém případě, pokud školní řád nebyl dodatečně upravován, mi však není jasné, jak to, že jeho uplatňování nebylo vymáháno hned z počátku, resp. nebylo dívkám jasně zdůrazněno, že se šátkem do školy nemohou, už ve chvíli jeho podepisování.
Střet zájmů musel být zcela jasný, už v té chvíli.
11. 11. 2013 | 21:12

pamětník napsal(a):

gaia:
"chromozóm ne, ale soubor chromozo´mů"
Ani to ne. Gen či více genů.
11. 11. 2013 | 21:13

Rabaa napsal(a):

Takže i nošení barvy červené je propagace komunismum, holá hlava fašismu atd. Jednoduché pravidlo, že? Mimochodem i západ.demokracie potlačuje práva a šíří své hodnoty násilím - většinou k tomu používá buď diktátory nebo prozápadní aktivisty. Křesťanství bylo šířeno do Asie, Afriky, Ameriky i mečem a dnes úplatky třeba za potravinovou a zdrav. pomoc.
Za Mubaraka existoval seznam povolání, kde žena nesměla nosit šátek. o Tunisu, Turecku ani nemluvě. Jistě to ženám přineslo osvobození, když se většina vrací k jeho nošení. Podobný přístup jako Taliban. Ten nechce vůbec vzdělané ženy a Západ nechce vzdělané muslimky se šátkem. Je jedno, zda k tomu zneužívají Korán nebo Školní řád. Navíc studentky se snažily domluvit na nějakém kompromisu. A kdo chce, domluví se vždy.
A když nás tak vehementně posíláte někam...nejčastěji do Afganistánu či SA asi pro vás vzor islámu, ale nikoliv pro mě a pro většinu muslimů... Jinak člověk většinou jde tam, kde má rodinu, přátele, zná prostředí a tudíž ví, že tam není zdravotní systém, děti můžete poslat jen do soukromé školy a žit jen v určitých lokalitách. Doufali jsme, že Asad padne za rok. Západ ale nechce, a raději tam nechá operovat al-Kaidu, aby umírnění muslimové neměli šanci vládnout. Egypt? Ano už jsme kupovali byt. Pak byl převrat a tak jsme zase zpět. Mimochodem naši sousedé byli křesťané, ale nevšimla jsem si, že by se k nim muslimští sousedé, prodavači v obchodě točili zády nebo jim schválně přibouchávali dveře před očima nebo si uplivávali na zem. A to byla situace pořádně napjatá. Že by také naše kultura? Zvláštní že na Západě jsou skutečně problematické skupiny migrantů a lidé se k muslimům chovají lépe než u nás. A souhlasím, že je to problém, problém slabých zákonů, snadných sociálních dávek a státu ovládá výchovu dětí. Roste tak generace spratků bez motivace, kterým rodiče nemohou nařezat, vězení je luxus. Když se cítí uražení hned sahají k extrému, protože nemají žádný obzor. Jeden imám v Dánsku říkal vychovávejte a vzdělávejte své děti na vzdělání stojí celý jejich úspěch a respekt ve společnosti. Jenže co s dítětem, které od školky ví, že dostává od státu peníze za které mu musí jeho rodiče koupit,co chce. Které v 15 letech zavolá policii, protože ho rodiče nepustili na diskotéku.
Vytahovat případy támhle někoho ukamenovali, támhle to či ono. Nevím, že by v Sýrii někoho v normální době ukamenovali či uřízli mu ruku. Ale ten kdo se tam dostal do vězení, se už nikdy nechtěl vrátit, navíc ta společenská ostuda pro celou rodinu. A co naše černá kronika. Muž umlátil ženu, mladiství udupali dívku k smrti, vyhodili z okna, mladík zabil důchodce atd. Uchylní psychopaté a fanatici jsou všude a záleží kolik se jim dá prostoru a v tom se naše média vyžívají. Dávat prostor těmto extrémní projevům islámu je účelové,jenže většina muslimů tyto projevy nesleduje, nejsou pro ně důležité (proto neuspěla al-Kaida). Npař. arab.svět má velkou řadu skutečný odborníků a učenců, které jsou autority jako třeba Dr. Muhammad Imára či Azmi Bišára. Hodně záleží na úrovni rodiny, jestli děti vědí, kam patří a získají přehled a dost informací a mají prostor k diskuzi. Možná jsem k dětem demokratičtější než mnozí čeští rodiče, ale chceme také od nich zodpovědnost.
V rámci jedné rodiny viděla dívky bez šátku, v šátku (hidžáb) i s niqábem a ne vždy to byli rodiče, kteří si přáli, aby dcery takto chodily. Známý svou nejmladší dceru donutil šátek odložit v 25 letech ale u ostatních se mu to nepovedlo. Manželka jeho příbuzného chodí v niqábu a s tou se nikdo z rodiny nechce stýkat. Dokonce jí před převratem zastavila skupina mladíků a začaly jí vyhrožovat, že až skončí s Mursím, tak takovým taky ukážou. (Paradoxně byla proti Mursímu) Stejně tak můj tchán nechtěl pustit svou dceru domů, když se objevila v niqábu. A její manžel jen krčil rameny, že to je její věc. Často slyšela od matek, že přeci nemohou své dcery nutit, že musí být přesvědčené uvnitř. Proto také běžně lze vidět zahalenou dívku zavěšenou do té nezahalené v džínách a nikdo se nad tím nepozastaví napříč muslimským světem kromě pár výjimek.
11. 11. 2013 | 21:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Už jsem Vám to psal:

a) Byl na to několikrát upozorněny. Když to nepomohlo a byly i další problémy (TV), tak byly pozvány k pohovoru s ředitelkou.

b) Studium se zkomplikovalo a šátek je jen ústupová cesta.
11. 11. 2013 | 21:17

Richard napsal(a):

taktéž slyším poprvé, že by bylo ve škole zakázáno nosit šátek, ...běžně se ve školách v šátku nesedělo, ale kdo chtěl, měl ho, učiteli, který byl inteligentní, nic takového vadit nemohlo...takového učitele zajímají jiné věci než šátek nebo účes na hlavě žáka...
ale samozřejmě, pokud ředitel takovou možnost má - zakázat, může jednat dle libovůle...
no...
Ať žije paní ředitelka, hip hip nehurá...
doufám, že další ředitel si vymyslí žádoucí účes...och

rychlým krokem vpřed za národní identitu...
11. 11. 2013 | 21:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Koukám, že toho máte dnes nějak dost.
11. 11. 2013 | 21:22

Cynický humanista napsal(a):

"Už jsme v islámské? Něco mi ušlo?"

"Obyvatelstvo hlásící se k jednotlivým církvím a náboženským společnostem

Z celkového počtu 3,3 milionu občanů, hlásících se k církvi či k víře, tedy z oněch 32,1 %, se nejvíce osob přihlásilo k římskokatolické církvi. 2 741 000 těchto věřících představuje o něco více než jednu čtvrtinu všech obyvatel (26,8 %) a na celkovém počtu věřících se podílí více než čtyřmi pětinami (83,4 %)."

http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04

Stěží lze mluvit o ČR jako o "křesťanské zemi", když je její obyvatelstvo ze 3/4 nekřesťanské.
11. 11. 2013 | 21:22

Kritik Justa napsal(a):

Jen ty nejblbější učitelky vždy u žactva "řeší", odění, účesy, šátky, ozdůbky ...
11. 11. 2013 | 21:26

pamětník napsal(a):

aga:
" geny nejsou příčinou rasových odlišností, jsou jen nosičem, které na sebe váže cosi jako "ducha" rasy, etnika, národa, skupiny atd. "
Nemáte pravdu. Odlišný habitus různých ras (běloši, černoši, asiati,..atd.) je určen geneticky. "Duch" rasy neexistuje, natož aby se vázal na nějaký spekulativní nosič.
11. 11. 2013 | 21:26

Richard napsal(a):

"a) Byl na to několikrát upozorněny. Když to nepomohlo a byly i další problémy (TV), tak byly pozvány k pohovoru s ředitelkou."
zb

pochybuji, že pokud by jim ředitelka jasně řekla, že je šátek ve škole nepřijatelný, už při podepisování školního řádu, že by se dále snažily pokračovat ve studiu, vždyť to přece nejde. Buď ředitel řekne ne, nebo ano, ale nejde to tak šolichat na půl. No možná jde, možná ho nosily nasazený jen tak napůl, přes jedno ucho, asi, jakože ne pokrývka hlavy, ale ucha...
--------------------
b) Studium se zkomplikovalo a šátek je jen ústupová cesta.
zb

takto ale není možné řešit ve školství problémy, jakože ústupová cesta, zástupný důvod, pokud byly dívky nedostačivé ve studiu, měly být řádně vyloučeny pro neprospěch, ne skrze náhlého a zapáleného uplatňování školního řádu...
11. 11. 2013 | 21:26

Zdeněk Brom napsal(a):

Cynický humanista:

A jak si stojí islám?
11. 11. 2013 | 21:26

Richard napsal(a):

"Jen ty nejblbější učitelky vždy u žactva "řeší", odění, účesy, šátky, ozdůbky ..."

ano, taky mám tu zkušenost...
11. 11. 2013 | 21:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Kritik Justa:

Když si méně gramotné studentky nepřečtou školní řád a nedávají pozor při hodině, kdy jsou s ním seznamovány, tak holt musí. Mimochodem, dívky měly problém i s TV.
11. 11. 2013 | 21:29

Martin napsal(a):

Raaba: Červená barva není propagace komunismu stejně tak jako holá lebka není propagace fašismu a Vy to moc dobře víte. Zato hidžáb je jasná propagace Islámu a to proto že způsob nošení je specifický, podobně jako je specifický turban na hlavě, nebo čepice nacistické uniformy.

Školní řád je ve škole proto aby zavedl do školy řád a ne že se bude ohýbat podle potřeby nějakými kompromisy. Jsem přesvědčen, že kdyby dívky v hidžábu jenom přišly do a ze školy a po dobu vyučování ho měly uschovaný v šatně, že by to bylo akceptováno.

Komu se naše řády nelíbí a chce mít ve vyučování na hlavě hidžáb nebo turban, nechť si najde nějakou jinou zemi na světě.
11. 11. 2013 | 21:29

Rabaa napsal(a):

A vlastně částečně májí někteří pravdu já i ony dívky propagujeme islám, jenže ne tak, jak je zde míněno. Dáváme světu příklad, že muslimka může praktikovat svou víru, chodít oblékaná podle ní a při tom studovat, pracovat, dokonce šéfovat lidem, řídit aut dokonce i řídit letadlo, sportovat atd. A to je to, co vlastně vadí nejvíce, že boříme stereotypy, že ambice a úspěšnost takovýchto mladých muslimek ve společnosti je mnohem nebezpečnější než terorismus a al-Kaida.
Takže je to to, co jsem dlouho mnohým známých nechtěla úplně věřit a připustit si, Boj proti umírněnému islámu nikoliv proti tomu extrémnímu, který utlačuje a považuje za nepřítele každého včetně muslimů, kteří nesdílí stejné názory.
11. 11. 2013 | 21:32

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Ano, viděl jsem a vidím :-)
11. 11. 2013 | 21:32

pamětník napsal(a):

mitomirai:
"Děvčata se jistě po řádné omluvě vrátí."
Pochybuji, že ta děvčata se omluví.
11. 11. 2013 | 21:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

a) Vážený Richarde, někteří studenti to dělají běžně. A běžně pak předčasně končí studium. Učitelé asi udělali tu chybu, že se vše snažili řešit domluvou. Jak píšete, měli je vyhodit hned. Ale slušnost a pokus o domluvu je taková naše tradice.
b) Takže to napíšu více otevřeně. Dívky mohly samy zjistit, že studium nezvládají a tak se vymluvily na ten šátek. Znovu připomínám, že měly hlubší problémy v té škole.
11. 11. 2013 | 21:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Úžasné, že :)
11. 11. 2013 | 21:35

Martin napsal(a):

Rabaa: Hidžábem děláte reklamu hnutí potlačující lidská práva a svobody a to je v ČR trestný čin. Navíc zahalování NENÍ součástí Vaší víry, Korán nic takového nenařizuje, je to výmysl islámistických politruků. Tedy zahalováním NEPRAKTIKUJETE Vaší víru, ale buď se bojíte nebo slepě následujete komunitu a politruky.
11. 11. 2013 | 21:37

Reality Duka napsal(a):

"Znovu připomínám, že měly hlubší problémy v té škole."

Jak to víte?
Z novin?
11. 11. 2013 | 21:38

Jakelin de Mailly napsal(a):

Zdeněk Brom

Ano, naprosto, ale nezoufejte ani se nebojte - velice dobře to znám, nedávno jsem co se diskuze týče prožil něco podobného :-)

Martin

Zbytečné, ta už je jejich.
11. 11. 2013 | 21:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Reality Duka:

Je tu debatér Občan, který to uvedl a upřesnil. Kdykoli jsem jeho informace prověřoval, byly pravdivé.

Ostatně, školství je velká drbárna :)
11. 11. 2013 | 21:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Dokonce jsem se zapomněl tradičně "porvat" s pamětníkem :)
11. 11. 2013 | 21:42

Yosif K napsal(a):

Indoktrinace na britských muslimských i státních školách:
The BBC's film is another encouraging sign of the growing pressure under which Islamism now finds itself. But the Telegraph has been following this story for a while. As I’ve reported in the paper over the last couple of years, some British schools (most but not exclusively Muslim) are teaching impressionable children to suspect, even despise, the society in which they will have to live. Other schools are teaching an overly narrow, Islamic-focused curriculum, turning out students ill-equipped for life in anything other than a Muslim ghetto. This is, quite simply, a betrayal of the children involved and a recipe for social conflict.

The most shocking and headline-grabbing aspect of the film was, understandably, the Saudi-sponsored weekend schools which teach children racism, anti-Semitism and Sharia punishments. It was fun watching the Islamists’ usual transparent wriggling and lies – the Saudi government trying to deny responsibility for its own textbooks, and so on.
11. 11. 2013 | 21:42

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník, 21:32

:-D
11. 11. 2013 | 21:42

Pavel13 napsal(a):

Nesouhlasím s tím, že by problém vyrobili novináři.
Podle mne zákaz nošení pokrývek hlavy na našich školách přišel právě kvůli boření starých tradic. Nevím, zda to bylo dobře či špatně. Následně se šátky přestěhovaly na krk, ale to je historie, k níž bych se už nerad vracel.
Spory ohledně nošení šátku nastaly v západních zemích zemích, kde zažili imigrační vlnu dříve a ve větším měřítku. Všichni jsme je zaregistrovali.
Měli jsme dost času naše školní řády zrevidovat a předejít tak problémům. Neudělali jsme to (hlavně zřizovatelé a vedení škol), tak si to projdeme po vzoru našich předchůdců. A ředitelé si ještě budou hrát na uražené.
Tady je např. rozsáhlejší blog z roku 2011:
http://kostlanova.blog.idnes.cz/c/219064/Patri-nabozenske-symboly-do-statnich-skol.html
11. 11. 2013 | 21:42

Yosif K napsal(a):

Indoktrinace na bristkých soukromých i státních školách:

But in terms of broader social impact, what’s happening in parts of the wider Islamic education sector is far worse. It’s perhaps best understood as an example of state failure. The state is failing in some places to provide adequate education of its own. And it is unwilling to regulate or even understand the alternative provision that has grown up.

Some schools run by people with unequivocally sectarian, anti-Western, anti-British views about education are actually being funded by the state. They and others have also been whitewashed by the bodies that are supposed to protect children, Ofsted and the Charity Commission, two of the feeblest watchdogs Islamists could possibly wish for.

Even Ofsted looks good, however, by comparison with some inspections. We were the first paper to mention the remarkable Bridge Schools Inspectorate, which has been given the job of inspecting many Muslim schools and which also featured heavily in Panorama. The BSI is co-controlled by Muslim schools’ own lobbying and trade body, the AMS, and allows Muslim headteachers to inspect each other’s schools, returning favourable verdicts which don’t always seem entirely deserved. And now, the Government’s drive for more free schools and faith schools risks giving organised radical groups even more of an opening.
11. 11. 2013 | 21:44

pamětník napsal(a):

Rabaa:
«Jsem muslimka téměř 20 let, mám vysokou školu a řídím provoz malé firmy, přesto jsem pro ostatní bez mozku. Na šátek jsem hrdá a nesundala bych ho za nic na světě, protože do mého těla a mých vlasů nikomu nic není.»
Mýlíte se. Pokud byste chtěla pracovat ve zdravotnictví, musel byste se řídit příslušnými zákony a provozními předpisy.
Zákon č. 258/2000 Sb., §§ 17,18
11. 11. 2013 | 21:45

Martin napsal(a):

Pavel13: Naopak, zákaz nošení pokrývek hlavy je evidentně velmi progresivní a moderní opatření, které přispívá k sekulárnímu školnímu prostředí.
11. 11. 2013 | 21:45

Richard napsal(a):

"a) Vážený Richarde, někteří studenti to dělají běžně. A běžně pak předčasně končí studium. Učitelé asi udělali tu chybu, že se vše snažili řešit domluvou. Jak píšete, měli je vyhodit hned. Ale slušnost a pokus o domluvu je taková naše tradice."
zb

na rozdíl od Vás si myslím, že nejde o žádnou slušnost, ale nedůslednost při uplatňování hloupého, byť oprávněně nastaveného školního řádu, navíc s velmi nejistým datováním. Jestli nošení šátku těch dívek něco uráží, je to hlavně nabubřelé ego ředitelky, která si z pozice moci prosazuje vlastní vůli, stát jí k tomu dosadil do pozice, posvětil a dal pravomoc...
-------------------------------------

"b) Takže to napíšu více otevřeně. Dívky mohly samy zjistit, že studium nezvládají a tak se vymluvily na ten šátek. Znovu připomínám, že měly hlubší problémy v té škole."

to moc smysl nedává...

S pozdravem, vážený pan Richard
11. 11. 2013 | 21:46

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Žádný zákaz nošení šátku není. Jedna škola nechce žádnou pokrývku hlavy. Druhá to dovoluje. Nechť jdou dívky studovat tam.
11. 11. 2013 | 21:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

a) Než někam vlezu, zjistím si podmínky a pravidla. To dívky neudělaly.

b) Tohle smysl dává, ale není to in.
11. 11. 2013 | 21:52

Yosif K napsal(a):

Rabaa napsal(a):
A vlastně částečně májí někteří pravdu já i ony dívky propagujeme islám, jenže ne tak, jak je zde míněno. Dáváme světu příklad, že muslimka může praktikovat svou víru, chodít oblékaná podle ní a při tom studovat, pracovat, dokonce šéfovat lidem, řídit aut dokonce i řídit letadlo, sportovat atd. A to je to, co vlastně vadí nejvíce, že boříme stereotypy, že ambice a úspěšnost takovýchto mladých muslimek ve společnosti je mnohem nebezpečnější než terorismus a al-Kaida.
KONEC CITATU.

Boříte také ten stereotyp že za odpadlictví od islámu je trest uřezání hlavby? Jestli neboříte tento stereotyp tak prostě podporujete tmářské a totalítářské náboženství! Lépe řečeno řetěz prastarých rituálů lupičských pouštních kmenů který je omylem nazáván náboženstvím.

Tento takzvaný stereotYp neboříte, kdybyste jej bořila, už dávno by vám vaši arabští PŘíBUZnÍ UŘÍZLI HlAVU!

Dokud se bude za odpadlictví od islámu v islámských zemích užřezávat hlava´nebo jinak trestat smrtí nebo na svobodě, do té doby je islám zpátečnické náíboženství zakazující svobodné myšlení!

Ukažte mi jiné náboženství kde v 21 století oficielně trestají odpadlíky uřezáním hlavy!!!!!!
11. 11. 2013 | 21:52

Džugaš z Vily napsal(a):

"zákaz nošení pokrývek hlavy je evidentně velmi progresivní a moderní"

Odkdy je nimrání se v předsudcích a jiných atavismech moderní?
Kdy jakýkoliv problém vyřešil nějaký zákaz?

Stalin měl velmi progesívní heslo: "Nět čelavěka, nět probléma." Velmi moderní, což?
11. 11. 2013 | 21:55

Pamětník napsal(a):

to gaia
"Zatraceni" budou v pekle po smrti. Vaše neznalosti evangelia jsou kolosální.
Původní křesťanství mělo potíže právě pro hlásání nenásilí. Císař mohl těžko tolerovat kazatele, který vyzývá vojáky, kteří vyhrávali mimo jiné svou disciplínou, k dezerci z armády.
11. 11. 2013 | 21:58

Martin napsal(a):

Džugaš z Vily: Od té doby co se nám sem sáčkují ručníkáři a další obdobná verbež.

Rozumný zákaz rozumné věci řeší, například je zakázáno ve školách chodit v botách a tím se vyřešil bordel ve třídách.
11. 11. 2013 | 21:59

Richard napsal(a):

zdenekbrom
pravidla jsou někdy velmi hloupá, pouhým důsledkem libovůle moci, která touží po převaze a ochraně vlastního nejistého, ohroženého či uraženého ega, ostatně jak o tom psal D. Špok..
Takové pravidlo má pak pouze charakter podmanění si jiného...

s tím zjišťováním si pravidel a podmínek dopředu = dívky měly být POUČENY. Jedna věc je mechanicky předložit k podpisu řád a druhá, jasně a srozumitelně o něm poučit, zvláště, pokud je jasné, že situace je silně konfliktogenní...
11. 11. 2013 | 21:59

Pavel13 napsal(a):

:Zdeněk Brom
Nu, v Praze to takto vyřešit jde. Ta škola však s takovým zákazem není sama. Až se stejný problém objevi u školy jiného typu a jinde, budeme to tu mít znova. A nemusí jít o přistěhovalce, ale o děti občanů odvádějících celý život nemalé prostředky do našeho rozpočtu. Právem se pak budou cítit dotčeni, pokud takový zákaz (nebo nechtění, či jaký ještě paskvil v tom řádu bude) nebude mít reálný důvod.
11. 11. 2013 | 22:00

Yosif K napsal(a):

Technické doplnění - v Iranu není za odpadlictví od islámu a konverzi k jinému náboženství trest uřezání hlavy ale POUZE trest oběšením.

Dtto v tzv "spojeneckém Afganistánu".
V Egyptě se dává za odpadlictví od islámu (specielně s konverzí či rekonverzí ku křestanství) 10 let až oběšení.

Ukažte mi jiné v kontextu 21 století více zpátečnické a brutální "náboženství" než islám.

Viděl jsem Hinda jak se zamiloval do muslimky a chtěl přestoupit na korán. Ta mu sama od sebe řekla "Ne - spadl bys do pasti - radší zkus křestanství nebo židovství - odpadneš od islámu a moje rodina by to uřízla hlavu!" Toto jsem opravdu slyšel.

Myslící muslim NEMÚŽE S ČISTÝM SVEDOMÍM PROPAHOVAT ISLÁM!
11. 11. 2013 | 22:01

Mard napsal(a):

Proboha, když se přijme nařízení že se jezdí na silnicích vpravo, tak ignoranta, který by chtěl za každou cenu jezdit vlevo je potřebné z provozu vyloučit. A je mi jedno jestli ten dotyčný ignorant bude žid, Polák, levoruký nebo žena. V dotyčném případu jde o to, že byla přijata pravidla, na která uvedené ženy-dívky nechtěly přistoupit. Tak to už holt chodí. Také se nechodím na plaveckém stadionu sprchovat do dámských sprch, i kdyby to jistě bylo zajímavější než v těch pánských!
11. 11. 2013 | 22:03

Dam si Voraz napsal(a):

"... ručníkáři a další obdobná verbež ..."

"Ručníkáři" nechlastají, starají se o rodinu, a desetinu výdělku darují svým bližním.

"... a tím se vyřešil bordel ve třídách ..."

Jak souvisí b.rdel ve třídách s botama?
B.rdel je, že 90% učitelek neumí učit.
11. 11. 2013 | 22:05

Richard napsal(a):

dívky se ovšem hrdě podmanit nenechaly, zachovaly si identitu, paní ředitelka Ivanka ostrouhala a taktéž si zachovala identitu, che che...prohra
11. 11. 2013 | 22:05

Yosif K napsal(a):

MYSLÍCÍ POCTIVÝ MUSLIM NEMŮŽE Z ISLÁMU UTÉCT, aniž by riskoval svůj život.

Myslící inteligentní a poctivý muslim však nemůže s čistým svědomím propagovat islám!
11. 11. 2013 | 22:06

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Zdravím. Před 6 dny jsem Vám poslal mail.
11. 11. 2013 | 22:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Jestliže děvčata podepsala seznámení se školním řádem a nedávala při tom pozor, pak je mi líto. Před podpisem přečti.

Naši turisté musí v islámských zemích taky přijmout jejich pravidla.
11. 11. 2013 | 22:08

Pavel13 napsal(a):

Ještě mne něco napadlo. Nedávno kdosi z církve římskokatolické vyjadřoval, že jejich personál má požadované vzdělání např. pro práci s pacienty ve zdravotnických zařízeních. Pokud by nějaká řádová sestra chtěla dodatečně vystudovat SZŠ, bude v prostorách školy chodit bez pokrývky hlavy?
11. 11. 2013 | 22:09

Yosif K napsal(a):

To co říkám o muslimech platí samozřejmě i o muslimkách....

Ta muslimka si nakonec vzala angličana, před arabskou rodinou samozřejmě předstírají že konvertoval k islámu, mají strach.....

Náboženství založené na strachu a teroru......
11. 11. 2013 | 22:09

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Dívky už podmaněny jsou. A mnohem tvrději.
11. 11. 2013 | 22:10

Čochtan napsal(a):

Vůbec nejde o šátek. Jde o to co šátek znamená. O příslušnost k islámu. Islam v Evropě nechceme a to je naše dobré právo ho nechtít. Neexistuje právo vetřelců, se cpát tam, kde je domácí obyvatelstvo nechce. Neexistuje právo sudánců nebo afghánců nalézt do Evropy. Jestli je tohle rasismus, tak co má bejt ? Takový rasismus je naše staré dobré právo.
11. 11. 2013 | 22:11

Yosif K napsal(a):

Dokonce i maldý progresivní zelený sosalista Saadi Shani PŘEDSTÍRÁ PŘED SVÝMI PŘÍBUZNÝMI ŽE JE MUSLIM! sÁM TO NAPSAL V ODPOVĚDÍCH NA OTÁZKY!

Náboženství založené na strachu a teroru......
11. 11. 2013 | 22:11

Martin napsal(a):

Dam si Voraz: Děkuji, ale ve svém věku už usnu i bez pohádky na dobrou noc :-)

Souvisí to se zákazy. Asi si jistě dovedete představit jak by to ve třídách vypadalo, kdyby se žáci nepřezouvali.
11. 11. 2013 | 22:11

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

Ano, bude tak chodit.

Pokud má někdo speciální požadavky, musí vyhledávat i speciální zařízení.
11. 11. 2013 | 22:12

Pamětník napsal(a):

to Džugaš z Vily
A není to snad pravda? Není problémový člověk, není problém.
Řešení tak, že se dotyčný zabije lze ovšem aplikovat pouze u vrahů, kde je to často na mítě. Ale někoho vyhnat je často rozumné či jedině možné řešení. A úplně nelepší je nepustit možné potížisty do země.
Země je MAJETKEM svých občanů, tak to chápou nejen lidé, ale dokonce i zvířata. Je ovšem NUTNÉ svou zemi také bránit a ubránit. A to bránit také znamená nepřipustit vznik páté kolony.
11. 11. 2013 | 22:13

Pavel13 napsal(a):

:Martin
Na VŠ jsme se nepřezouvali a třídy to přežily.
11. 11. 2013 | 22:13

Richard napsal(a):

zdeněkbrom
ano, ovšem nikoliv naší paní Ivankou, která je zas podrobena jakousi zvláštní českou hloupostí...ta si teď může akorát stoupnout na chodbu, na dozor a kontrolovat, estli někdo nenese na hlavě náhodou květináč, a pak případně s celým pedagogickým sborem vyhodnocovat s, zda-li ide o pokrývku hlavy nebo pouhý dekor..
Ano, to jsou velmi důležité věci, které je ve škole potřeba řešit, bo pořádek musí být soudruzi, pořádek na prvním místě...
11. 11. 2013 | 22:15

Martin napsal(a):

Pavel13: Dle školního řádu bude muset ve škole chodit bez pokrývky hlavy, to dá rozum. Pro řádovou sestru to ale není problém, její víra nespočívá v jejím oblečení, smysl její víry je jiný. A ani se nemusí obávat perzekuce ze strany spoluvěřících.
11. 11. 2013 | 22:15

Pavel13 napsal(a):

:Zdeněk Brom
3. obrázek:
http://www.linuxexpres.cz/business/materske-zakladni-stredni-i-vyssi-odborne-skoly-pouzivaji-oss
11. 11. 2013 | 22:17

Yosif K napsal(a):

Přemýšlejte - toto říká intelihentní a vzdělaný starý arabista Zdeněk Muller žijící mezi muslimskými kuglufy v Paříži.....

CITUJI:
Přerušení lidských a společenských vazeb představuje prvořadý záměr radikálů. Chtějí oddělit mladé lidi od zbytku světa a od všeho, co slouží jejich zařazení do společnosti, ať jsou to profesoři, učitelé, rodiče, přátelé, kino, divadlo, hudba, dějiny, literatura. Zákaz islámského závoje, byť motivován zásadně odlišnými a racionálně zdůvodnitelnými pohnutkami, může tak nepřímo nahrávat radikálnímu požadavku sektářů vydělovat, stranit se.

Vyhání náboženskost od náboženské kultury do náruče indoktrinace, nebo alespoň pod ochranu jejích nositelů. Nikdo se přece nechce stát spojencem praktik, které mají jediný cíl, totiž vést věřící k tomu „zůstat čistí“ odvrácením se od „jiných“ a vytyčovat symbolické hranice, které oddělují věřící a nevěřící, muže a ženy.
11. 11. 2013 | 22:17

Martin napsal(a):

Pavel13: Bavíme se o SŠ a uznávám že na VŠ je to jiné. Na VŠ si to můžete substituovat zákazem kouření, tedy jak by to vypadalo, kdyby ve školním řádu nebyl zákaz kouření.
11. 11. 2013 | 22:18

Martin napsal(a):

Yosif K: Proto je třeba Islám zakázat zákonem en bloc.
11. 11. 2013 | 22:20

Zdeněk Brom napsal(a):

Pavel13:

A co z toho plyne?
11. 11. 2013 | 22:20

Richard napsal(a):

"Pokud má někdo speciální požadavky, musí vyhledávat i speciální zařízení."
zb

ano, pokud má někdo speciální požadavky na intelekt ředitelky, musí jinam...to se nedá nic dělat, naša paní Ivanka ním příliš vynikat nebude...ale je naša, že...tak ju musíme protlačit..."táto, pojď se podívat, ta naša Ivanka je v televizi a jak krásně mluví...zavolej babičku,...doufám, že to vidí sousedi, kam to až dotáhla, kde skončila...a podívej, co to má na hlavě táto?... to je pštros neééé?, mámo, to je husa"
11. 11. 2013 | 22:20

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Znovu opakuji: Tak do té školy neměly chodit. Měly si vybrat jinou. Nikdo je tam nenutil.
11. 11. 2013 | 22:22

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard 11. 11. 2013 | 22:20:

Nemůžete vyloučit, že problém není na straně ředitelky, ale u dvou dívek, které přecenily svoje studijní schopnosti.
11. 11. 2013 | 22:24

Yosif K napsal(a):

Takže vida vida vida i v Egyptě někteří vidí v šátku symbol islamismu a někteří ne.

Natožpak v čechách.

Je to kontroverzní ale je to druhořadé proti tomu co se učí ve školách.
V některých českých školách někteří učitelé neučí nic o období komunismu. Toleruje se to. Což je špatně.
V některých britských školách se neučí nic i židech, o holocaustu, o srdečné spolupráci nacistů s muslimy. Toleruje se to. Což je špatně.
Copak budou učit české školy děti muslimů, oplatí se vyhánět děti muslimů do muslimských škol?

Pak se někdo diví že se vyskytují lidé jako utopický komouš pan Vít Klíma (nebo české občanky jako rodilá češka paní "Raaba").....
11. 11. 2013 | 22:28

Pijér Lymyjér napsal(a):

Sestra boromejka při práci:

http://g.denik.cz/29/21/pt_hospic_radova_sestra12292011_denik-1024.jpg
11. 11. 2013 | 22:30

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Důležité je co nosíte v srdci a v hlavě, ne na hlavě /kromě uší, nosu atd./.
Školní řád je ale třeba respektovat, ovšem stejně tak je třeba respektovat odlišný světonázor či náboženské vyznání.... nebo pohlaví.
Plastickou trhavinu s rozbuškou pronesete i v kalhotkách nebo v baťůžku tvaru a barev hlavy Mickey Mouse, někdy ani toto není třeba - viz např.Columbine High School massacre.
Ohroženi jsme především tím, že selhává naše vlastní institucionální výbava - kdy je třeba bránit skutečně patologickým jevům /např. zločinnost jak drobná, často zúžována pouze na Romy...tak i ta megazločinnost, patrná zejména ve vyšších patrech socálního žebříčku, dále např. vylučování stále většího počtu lidí do tkzv. třídy ukřivděných, dále např. úpadek vnímání a vyhodnocování reality vyjádřený především tím, že popisy typů a procesů se dějí jednak v mizerně definovaných typologiích a tak i evidencích , logické pojmy se uplatňují tak, že se skáče libovolně z jedné kategorie do druhé - většinou s cílem dosáhnout dichotomicky dopředu determinovaných " vysvětlení " a "porozumění" , často prezentovaných jako " zákonitostí", přičemž tyto " zákonitosti" jsou ale jen mizérii danou právě že takovými postupy, takové vidění se pak staví na piedestal jakéhosi " vyššího principu" popisu skutečnosti, bez ohledu na jedinečnost konstelace dané reality je uplatňován tento " vyšší princip" , za kterým se však mnohdy skrývá jen touha po nahrazení jazyka vědecky popisného jazykem symbolickým a mystickým, proto má také takovéto uvažování takový úspěch u širokých mas /"když tedy ve Švédsku mají takové problémy s muslimy, je neodvratné, že tomu bude tak i u nás, proto je třeba ihned a v zárodcích bránit jakýmkliv náznakům všeho, co je spojeno s " muslimstvím" neboli Žid Oppenhheimer nám zabere nejen naše cesty, ale i naše domovy, dcery a ženy..."/.
Stejná písnička, dosaďte si za objekt ženu čarodějnici, kacíře, třídního nepřítele, kulaka, levičáka, komunistu, žluťáka, černocha, Žida, bílé farmáře v Rhodesii....fantazii se meze nekladou, málokdo ale umí dosadit za objekt subjekt, sebe sama, on přeci vše zvážil a vyšlo mu, že to objekt je vinen, takže teď už jen ten bodák a píchat.

Přitom mnohdy není ani třeba nějakých hlubších psychologických introspekcí, mnohdy stačí jen selský rozum, slušně a věcně vedená diskuze a výsledný souhlas - ten ale nemusí být nutně opřen o tradici udržovanou velmi mizerným " vyšším principem" /tak jak je konstruován a využíván - viz výše/, může dostat novou kvalitu, ta kvalita by ale neměla rozhodně vycházet z předpokladů typu " dělají to oni, budeme to dělat i my", " nemáme to my, nebudou to mít ani oni" atd.
To není ani tak o rigiditě a interpretaci nějakého školního řádu, kterými tady mává Zdeněk Brom, to je o něčem hlubším, o tom , co zmínil scientist .....o hodnotách vkladů antiky, křesťanství, osvícenství...tedy o tom, čím např. právě že i ten Zdeněk Brom tak rád mává v obranu zdejší civilizace - paradoxně že i při podobných takových příležitostech jako je tato.

Stačí málo - pandemie nějaké nové formy agresivní lepry šířené v Evropě , postihující obličeje ...a bude vše rázem jinak, co pak ? Budou muset osnovy reagovat ?
Tvrdíte, že to by ale byla vyhrocená, konfliktní, zvláštní, výjimečná atd. situace ?
Pak je tomu stejně ale i v případě toho " muslimského " /židovského... atd/ "jedu", nákazy atd. Pokud nastane - tak šátky dolů, mademoiselle Fatima !
JInak ale ten souhlas, to je v tradici Evropy, ne rigidita c.k.mocnářství, to vedlo jen k velkým průserům.
11. 11. 2013 | 22:30

Yosif K napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
Richard:

Znovu opakuji: Tak do té školy neměly chodit. Měly si vybrat jinou. Nikdo je tam nenutil.
11. 11. 2013 | 22:22
Pane Brom, máte svatou pravdu z organizačního hlediska, ale i Zdeněk Muller má svou pravdu. Ostrakizováním pomatených hus nosících šátek je většinová obec ještě více zahání do jejich ghetta.

Větší chzba je pokud se učí občanská výchova "politicky korektně". Totalitu je nutno nazvat totalitou i když jde o náboženství.
11. 11. 2013 | 22:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Pijér Lymyjér

Bavíme se o studiu.

Návíc není jisté, zda jde o zdravotnické nebo sociální zařízení.
11. 11. 2013 | 22:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Yosif K:

Tomu rozumím. Vždyť také dívku nikdo nevyloučil.
11. 11. 2013 | 22:35

Filuta napsal(a):

Čochtan
Chystal jsem se napsat něco velmi podobného.
Je-li rasismus to, že občan brání vlatní zemi před zničením primitivní a nenávistnou ideologií, tak jsem tedy hrdý rasista.


Rabaa

Vy nebojujete proti ničemu.
Netuším na co jste vlastně hrdá.
Tím hadrem na hlavě vyjadřujete jenom fanatickou oddanost víře a podřízenost mužům.
Hrdé mohou být moderní ženy v Turecku, které se oblékají a chovají po evropském způsobu života a postupně se emancipují. Přestože je v Turecku sekulární stát poněkud v ohrožení.

Odhaduji vás jen na další excentrickou ženskou(předpokládám, že jste Češka), která už neví, jak na sebe upozornit a tak si našla něco, co ji odliší od všech ostatních.
Na buddhistovi nebo křesťanovi holt jeho víra není na první pohled vidět a Češky konvertující k islámu mají jediný cíl-být "zajímavé".
Ve svém svatém zápalu to často přehánějí a jsou až směšné. Poturčenec horší Turka.
Mít možnost žít svobodně ve svobodné zemi a dobrovolně si dávat taková omezení, nesvědčí právě o velikosti ducha.
Pokud vyznáváte islám a pokládáte tuto zemi za netolerantní, proč nežijete někde mezi svými? Nikdo vás tady přece nedrží.
11. 11. 2013 | 22:35

Karel Dobromej napsal(a):

Pane Brome,
nedělejte ze sebe troubu:

http://www.nmskb.cz/fotogalerie/
11. 11. 2013 | 22:36

Jakelin de Mailly napsal(a):

pamětník

Dobrý večer, já Vám tehdy obratem odpověděl.
11. 11. 2013 | 22:36

Zdeněk Brom napsal(a):

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Cituji: "Důležité je co nosíte v srdci a v hlavě, ne na hlavě." Souhlas. Takže není problém šátek sundat, když víra je v srdci.
11. 11. 2013 | 22:37

Richard napsal(a):

zdenekbrom

Znovu Vám opakuji, že dívky měly být POUČENY, což zřejmě dostatečně nebyly, byť školní řád nejspíš podepsaly. Žádné ústupové cesty nejsou ospravedlněním pro dodatečně uplatňování řádu, jako zástupného důvodu např. pro neprospěch.
Ve vztahu k nepoučenosti však skutečně sklidily důsledky samy dívky, zbytečně ztratily čas, ovšem ve vztahu k zákazu šátku ve škole, je problém hloupost, a to naše, bo paní Ivanka je přece naša...
Další zákazy prý mají následovat...jiná ředitelka chce prý zakázat hnědé košile, bo prý nacismus, jiná zase rudé trička bo komunismus, další zas žluté, bo se jich z ní dělá zle, čtvrtá si zas žádá nosit elegantní klobůky, ...
Hlavní kvalita absolventů této školy pak zřejmě bude, dovednost vyhodnotit, co si vzít a nevzít na sebe....

hlavně nařizovat a podřizovat, ať žije česká identita..
11. 11. 2013 | 22:38

Zdeněk Brom napsal(a):

Karel Dobromej:

Takže je to jejich zdravotnické zařízení. Kdo tam je, je s tím srozuměn. Pak nezbývá než založit muslimskou střední zdravotnickou školu a je vystaráno.
11. 11. 2013 | 22:39

Filuta napsal(a):

Yosif

Ale proč se vůbec "pomatenými husami" zabývat.
Někdo výše napsal - "nět čelavěka, nět problema".
Velmi výstižně řečeno.

O české konvertitky bych se nebál.
Většinu z nich ten jejich zápal pro víru časem přejde a hnusné hadry se jim omrzí. Pak se rozvedou se svým zákonitým chotěm a vrátí se k původnímu způsobu života.
Celá věc se urychlí zpravidla tím, že se přestěhují do vlasti manžela, tam bryskně pochopí, jak vypadá skutečný život ženy v islámu.
Mají velké štěstí, pokud přitom nepřijdou o děti.
11. 11. 2013 | 22:40

Martin napsal(a):

komunista z Lehman Brothers: Pravověrný islámista je povinen nosit v srdci a v hlavě tyto a desítky podobných perel a hidžáb tomu všemu dělá reklamu:

Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!
11. 11. 2013 | 22:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Dívky poučeny byly!

Dívka, která podepíše něco, co nečetla a neví, co to je, na střední školu nepatří.

Základní otázka: Když je to tak špatné, proč si tedy nestudují ve své zemi?
11. 11. 2013 | 22:43

Filuta napsal(a):

Richard

Takže podle vás se moje manželka při cestách např. do Afghánistánu nebo Saudské Arábie nemusí podřizovat muslimským pravidlům?
Myslím, že je minimální slušností, aby se host (a ještě k tomu nevítaný) na návštěvě choval korektně a neurážel a neobtěžoval hostitele.
Nic víc a nic míň.

Holky nejspíš věděly, že nejedou do muslimské země, tak se na to měly připravit nebo zůstat doma.
11. 11. 2013 | 22:45

Richard napsal(a):

zdenekbrom
samozřejmě, že jsou ty holky podmaněné islámem, to nikdo nezpochybňuje...
to ale nijak nesouvisí s naším zákazem šátků ve škole...
to je celkem hloupé řešení jak se bránit skutečnému nebezpečí plynoucímu z radikálního islámu, nemyslíte?
11. 11. 2013 | 22:46

Martin napsal(a):

Pijér Lymyjér: To se řešilo v jiné diskuzi, nikdo dosud nepředložil důkaz, že ctihodné sestry boromejky splňují požadavky příslušné zákony na alespoň ošetřovatelky ve zdravotnictví, natož jako kvalifikovaná zdravotní sestra nebo lékař s atestací. Pečovat o pacienty jen tak z přesvědčení dneska není možné, je třeba mít příslušné kurzy a případně vzdělání.
11. 11. 2013 | 22:46

Medikolog napsal(a):

Pane Brome a Richarde, ty dvě věřící možná až na první praxi zjistily, že práce ošetřovatelky je o páchnoucích bažantech, o smrdících mísách výkalů a o utírání podělaných zadnic, o cévkování, o péči o slušně řečeno nevrlé, o přestárlé, o zápachu a špíně, o neustávající práci po celou směnu a o přesčasech až do vystřídání, o práci i o pátcích a weekendech, o práci o Ramadánu... Realita práce ve zdravotnictví není o dlouhých pěstěných nehtech..

Ráno vstát a slušně se učesat trvá déle, než zakrýt rozcuchané nemyté vlasy šátkem ...
11. 11. 2013 | 22:46

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Výborně. Takže přiznáte, že děvčata jsou podmaněna islámem, ale zároveň si bijete jak lev o to, aby to podmanění bylo co největší.

Víte vůbec, co chcete?

A už Vám tu mnozí napsali: Věděly, kde jsou, takže se měly buď přizpůsobit, nebo putovat dál.
11. 11. 2013 | 22:49

Zdeněk Brom napsal(a):

Medikolog:

Osobně si to myslím též.
11. 11. 2013 | 22:50

Richard napsal(a):

"Takže podle vás se moje manželka při cestách např. do Afghánistánu nebo Saudské Arábie nemusí podřizovat muslimským pravidlům?"
filuta

podívejte se pane filuto, kdyby ten zákaz nošení šátků ve třídě měl nějaký smysl, neviděl bych důvod, proč by se mělo těm holkám ustupovat, ale jaký má smysl pravidlo "zákaz nošení šátku ve škole", kromě toho, že to někdo chce a za cosi to považuje...
ubližuje někomu takové nošení šátku?

Nevím, jaké pravidla si zavádí islamisti na svém území, ani mě to nezajímá, zajímá mě jaké si zavádíme pravidla my tady...
11. 11. 2013 | 22:50

Filuta napsal(a):

Richard

Všiml jste si toho, že ty unesené trubky jely do Pákistánu málem v burkách, ale bylo jim to prd platné?
A tyhle si klidně přijedou do středoevropské země a myslí si, že si z nich tady všichni sedneme na pr...
Ony jsou přece muslimky a nikomu se přizpůsobovat nebudou.
Je to charakteristický rys rozpínavé a agresivní islámské pakultury.

Vlezli jsme vám do domu a teď se budete vy přizpůsobovat nám.
Uráží nás vepřové, tak vám ho zakážeme a budete žrát ve školách halal.
Nelíbí se nám alkohol, tak si uděláme ve vašich městech šaríja zóny a v nich budeme napadat vaše občany, kteří ho pijí a vaše ženy, které nejsou oblečeny podle našich tradic (toto se již děje v šaríja zónách ilegálně vytvořených v Británii).
Uráží nás vaše křesťanské svátky, tak nebudete používat jejich názvy a symboly.
Nelíbí se nám, že o nás točíte pravdivé dokumentární filmy, tak vyvraždíme vaše filmaře (Theo van Gogh).
Nelíbí se nám, co o nás říkají vaši politici, byť je to pravda pravdoucí, tak zavraždíme vaše politiky (Pim Fortuyn).

Časem to může dospět až tak daleko, že ty primitivy budou urážet homosexuálové a židé a budou žádat jejich odstranění.

Fakt vám zrůdnost islámu pořád nedochází?
Ustupte ZLU jen jednou a budete ustupovat pořád!
11. 11. 2013 | 22:52

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Ve škole se chodí bez pokrývky hlaby. Žádný speciální zákaz šátků tam není.

Inteligentní člověk si řád školy přečte předtím, než tam jde. Ten zbytek to řeší potom a nejlépe pomocí médií.
11. 11. 2013 | 22:53

Richard napsal(a):

"Výborně. Takže přiznáte, že děvčata jsou podmaněna islámem, ale zároveň si bijete jak lev o to, aby to podmanění bylo co největší."

nevím, jak myslíte, že bych měl chtít, aby bylo to podmanění, co největší..
to skutečně nechápu...
v čem bych měl jako podporovat jejich podmaněnost? tím, že odmítám podmanění ze strany naší?
11. 11. 2013 | 22:54

Richard napsal(a):

"Ve škole se chodí bez pokrývky hlaby. Žádný speciální zákaz šátků tam není."

pokud z takové definice nevyplývá zákaz nošení šátků, nechápu tedy, proč dívky musely odejít kvůli tomu, že si chtěly šátek na hlavě ponechat...
dává Vám to smysl?
11. 11. 2013 | 22:55

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Ta dívka žije v předsudku, že víra je daná šátkem. Vy ji v tom jenom utvrzujete.
11. 11. 2013 | 22:56

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Jenom po Vás chci, abyste nepodsouval škole zákaz jenom šátku, když se v ní chodí bez pokrývky hlavy. Bez jakékoli.
11. 11. 2013 | 22:58

Martin napsal(a):

Richard: Je zakázána generálně pokrývka hlavy. Pokrývka hlavy se považuje za součást svrchního oděvu a tento se v civilizované společnosti odkládá, podobně jako se nejí rukama ale příborem. Výjimku mají dospělé ženy, nikoliv studentky SŠ.
11. 11. 2013 | 22:58

pamětník napsal(a):

Jakelin de Mailly:
Nic jsem nedostal.
11. 11. 2013 | 23:01

Obecný referendista napsal(a):

Nebojte, Tomio vše vyřeší. Nejprve si zakážeme katolíky včetně restitucí, potom islám včetně šátků. A bude.

A bylo.
11. 11. 2013 | 23:02

Ládik!!! napsal(a):

Mě by zajímalo, jestli je burka letní a zimní. Třeba kožešinová.
11. 11. 2013 | 23:02

Filuta napsal(a):

Richard
Víte vůbec ,proč musí muslimky nosit šátky a burky?
Nikoliv snad proto, že jde o tradiční součást oděvu.

Primárním důvodem je to, aby nevzbuzovaly v mužích žádost.

Takže jde o symboly absolutní podřízenosti žen mužům a dost se divím, že gender aktivistky už nepochodují v protestním pochodu po Václaváku.
11. 11. 2013 | 23:03

Milan Včelák napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=bgTYx62t1Es
11. 11. 2013 | 23:05

Richard napsal(a):

"Ta dívka žije v předsudku, že víra je daná šátkem. Vy ji v tom jenom utvrzujete."

neutvrzuji jí v tom, jen jí to neberu, a nechci jí to brát, protože mi to nijak neubližuje, to její nošení šátku, to je velký rozdíl...mezi utvrzováním a "necháním být", pokud není smysluplný, sebeochranný důvod jít proti...
----------------------------------
zákaz nošení pokrývky na hlavě ve škole, tímto způsobem se vracíme někam desítky až stovky let zpátky... ne k tradicím, ale stereotypům...
11. 11. 2013 | 23:05

Filuta napsal(a):

Richard

Mně to tedy smysl dává.

Tyhle přijdou dnes s šátkem, zítra nakráčí do třídy pastafarián s cedníkem na kebuli.
Kdo tomu určí nějaké hranice?
I když bych radši ty hepeningové cedníky nežli šátky-symbol islámu.
11. 11. 2013 | 23:06

Martin napsal(a):

Ládik!!!: Zimní není, v zemích kde burku vymysleli mají celoročně teplo.

Filuta: Islámistky nosí burky ze strachu před perzekucí ze strany rodiny nebo komunity, to dá rozum že při 50 °C ve stínu si nikdo dobrovolně nevleze do pytle. Perzekuci provádějí pochopitelně především muži. Není to součást islámské víry.
11. 11. 2013 | 23:07

Zdeněk Brom napsal(a):

Richard:

Zcela naopak. O staletí zpět vracíte tu dívku Vy, protože žijete ve stereotypu, že k islámské dívce patří šátek.
11. 11. 2013 | 23:08

Martin napsal(a):

Richard: Odkládání pokrývky hlavy v budově JE naše místní tradice a dělá se to tak od nepaměti a považuje se to za slušné chování.
11. 11. 2013 | 23:12

Zdeněk Brom napsal(a):

Richarde, vyřešte si spor, co vlastně chcete. Umožnit dívce žít v předsudku, že víra je v šátku a vést boj proti škole, nebo pomoci té dívce žít svobodný život bez předsudků. Pak ale Vaším cílem není škola, ale ta dívka. Osobně se půjdu prospat.
11. 11. 2013 | 23:14

Sluha Kato napsal(a):

Katolický aktivista Ignác Pospíšil na svém webu "Duše a hvězdy" o probíraném tématu v článku "Problém šátku" napsal:

"Česká republika má první dvě studentky, žačky střední zdravotnické školy v Ruské ulici v Praze, které musely ukončit studium, protože jim škola neumožnila nosit ve škole šátek.

Nejsem žádný přítel islámu a rozhodně mi nevadí, když mu u nás někdo přistřihuje křidélka.

Problém ale je, že zde už se ocitáme daleko za hranicí toho, co je ve slušné a spravedlivé společnosti povoleno…

Neexistuje žádný smysluplný důvod, proč by muslimky nemohly na hodinách teoretické výuky nosit šátek.

Není to problém hygienický (!) a rozhodně ani společenský (ženy na rozdíl od mužů nemusí v místnosti sundávat pokrývku hlavy a ještě před takovými sto lety by na leckteré venkovské škole u nás byl problém najít ve třídě byť i jen jedno jediné děvče bez šátku).

A pokud jde o školní řád – ten si přece škola stanoví sama.
A nedovoluje-li muslimkám jejich šátek nosit, pak je chyba asi v něm. Protože naopak existuje poměrně zásadní důvod proti takovémuto zákazu.

Hidžáb není jen nějaký snadno postradatelný symbol islámu či muslimky ... Pro muslimku je to standard slušného oblékání.

Pokud po ní chceme, aby jej ve škole sundala, žádáme po ní, aby souhlasila s tím, že se vzdá svých standardů slušnosti, že bude do školy chodit nedostatečně oděná.

To je něco, na co škola nemá právo.
Mimořádně podlý a odporný typ šikany a pošlapání lidské důstojnosti. Jednání naprosto nepřijatelné, ke kterému se žádný čestný člověk nemůže snížit.

A navíc je to hloupé a kontraproduktivní.

Co získá společnost tím, že muslimka do školy nebude chodit? Bude to snad pro ni nějaký přínos? A i když se nechá přinutit k odložení hidžábu, myslíte, že to u ní povede k nárůstu lásky ke společnosti, která ji takto ponížila?

Nebo to spíše jen posílí pnutí mezi ní a společností?
Jak na to bude reagovat muslimská komunita? Logickým krokem je založení vlastní školy, která muslimky za nošení šátku šikanovat ani vyhazovat nebude. Pomůže to snad nějak integraci muslimů do společnosti?

Na závěr bych dodal ještě poznámku.

My křesťané ve společnosti čím dál častěji narážíme na podobné problémy. U výhrady svědomí, u spousty dalších věcí. Ptejme se sami sebe: obstojíme v takovýchto situacích stejně jako ty muslimky?

Protože jejich odhodlání nevzdat se a bojovat o právo studovat i s hidžábem je opravdu obdivuhodné."

http://cirkev.wordpress.com/2013/11/08/problem-satku/

O autorovi:

Ignác Josef Tomáš Pospíšil ... je český ... internetový publicista a pro-life aktivista, vydavatel a šéfredaktor internetového časopisu Duše a hvězdy a spoluzakladatel Katopedie.

V letech 2010-2011 organizoval spolu s Ondřejem Vaněčkem a Petrem Jurčíkem Petici na podporu pronásledovaných křesťanů, pod níž bylo nakonec sebráno 7855 podpisů.

http://www.katopedia.cz/index.php?title=Ign%C3%A1c_Posp%C3%AD%C5%A1il
11. 11. 2013 | 23:26

Richard napsal(a):

zdenekbrom
ten problém není jednostanný, takže nelze vyřešit jednoduše, jsou v něm prostě rozpory, to se nedá nic dělat...
nikoho neutvrzuji v tom, že k islámu patří šátek, jen také nikomu nechci bránit, aby to tak vnímal, protože mě tím nijak neohrožuje, neubližuje ...vnímám to jako jeho soukromou věc.
Dívce nechci pomáhat zbavovat se předsudků, nechci jí je brát, chápete, jde mi o to, nechat jí být, ať si nosí na hlavě, co chce, třeba ten cedník, mně to nevadí, nevnímám ani jako neslušnost. Nevím, jak Vám to jinak vysvětlit a neřeším, proč ten šátek na hlavě má, jestli kvůli estetice, víře nebo protože je pohodlný a teplý.
Nechci nikoho před jeho předsudky zachraňovat, pokud si je uspokojuje způsobem, který mě neohrožuje. Jinak cedník na hlavě, to nemusí být špatné, zkuste napsat mail Karlu Lagerfeldovi, třeba ten nápad od Vás koupí a ještě vyděláte.

"Odkládání pokrývky hlavy v budově JE naše místní tradice a dělá se to tak od nepaměti a považuje se to za slušné chování."

Nevím, jak Vy, ale mě se nijak nedotýká, když vidím někoho v budově s čapkou, v klobůku nebo s šátkem, pokud je navíc taková pokrývka vkusná, no problém. Pokládám to za věc každého, jestli sundá nebo nechá. Žádnou neslušnost nebo slušnost v tom nehledám ani nenalézám. Mně to prostě nijak neubližuje, to je pro mě důležité. Osobně považuji za slušnost se do takových věcí jiného nevměšovat, pokud k tomu není závažný důvod.
11. 11. 2013 | 23:28

Martin napsal(a):

Sluha Kato: Hidžáb není žádný standard slušného oblékání, je to forma útlaku žen v islámistické společnosti a navíc ani nevyplývá z islámské víry.
Zrovna škola je vhodné místo kde by se to mladé muslimky mohly dozvědět, protože jejich komunita jim islám a hidžáb předkládá jako jediný možný světonázor.
11. 11. 2013 | 23:36

Pavel13 napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
"Pavel13:
A co z toho plyne?"
Nic, to jenom pro odlehčení diskuse.
11. 11. 2013 | 23:36

Martin napsal(a):

Richard: V nádražním bufetu je to skutečně jedno a již chápu proč neznáte takové základy. Mimo jiné se sundáním pokrývky hlavy vyjadřuje úcta a také někdy pozdrav, ale tyto pojmy jsou Vám evidentně cizí. Dál si jezte z hrnce rukama, ale nikde se tím nechlubte, budou na Vás divně koukat.
11. 11. 2013 | 23:45

Reveil napsal(a):

Martin
"Křesťané zpytovali svědomí a jejich ideologie již více než 200 let nenabádá k zabíjení"

Opravdu?
Katolíci jsou křesťané,. I ortodoxní jsou křesťané. Před 70 lety organizovaně zabíjeli v chorvatsku katolíci ortodoxní křes%tany v masovém měřítku. Zabili jich nejméně 700 000 během 4 let.
Nabádání: Františkánský páter Srecko Peric vyzval 10. 8. 1941 (všimněte si datum) na závěr mše od oltáře: "Bratři a sestry, jděte a zabijte každého Srba, kterého uvidíte. Až s tím budete hotovi, vraťte se sem do kostela a já vám odpustím!"
Tak došlo k zmasakrování více než 5000 ortodoxních Srbů v okrese Livno v Chorvatsku.
11. 11. 2013 | 23:57

Pavel13 napsal(a):

Ano ten zákaz neplatí jen pro šátek nebo dokonce jen pro muslimský šátek. Nakonec ani imigrantka, která chce nosit šátek nemusí být muslimka ani věřící, jen chce šátek nosit v rámci tradice. Takový zákaz dopadne i na holku z Vlčnova, která bude chtít oživit dávné tradice nebo příslušnici nějaké legální konzervatívní křesťanské církve nebo kohokoliv, kdo bude chtít mít jakoukoliv pokrývku hlavy. Já si naopak dokážu představit ve školním řádu zákaz pokrývky hlavy, která brání spolužákům ve výhledu na tabuli nebo vadí studentovi při plnění studijních úkolů během vyučování.
11. 11. 2013 | 23:58

Milan Včelák napsal(a):

Islám do Evropy nepatří.
12. 11. 2013 | 00:02

Richard napsal(a):

Mimo jiné se sundáním pokrývky hlavy vyjadřuje úcta a také někdy pozdrav, ale tyto pojmy jsou Vám evidentně cizí.
Martin

ano, osobně nic takového rozhodně nevyžaduji, projevy uctivosti jsou mi spíše nepříjemné...
Pokud si jiný takovou uctivost žádá, je mi spíše pro legraci...
Pokud cítím skutečnou úctu, nejen tu formální, tuším jí dokážu vyjádřit i jinak, lidé ke kterým jí cítím si jí nežádají, ani se necítí pohoršení, pokud jim není náležitě projevena...
K nikomu jinému bych totiž skutečnou úctu cítit ani nemohl.
Všechny ostatní uctivosti považuji jen za takou prázdnou šaškárnu.
S tou uctivostí připomínáte přesně ty, proti kterým brojíte, jakože proti předsudkům, oni je samozřejmě také považují za tradice.

Jinak víte, proč si lidé podávají při pozdravu ruce?
Kdysi se takto dávalo najevo, že člověk v ruce nedrží zbraň, resp. že není nebezpečný, mělo to svůj smysl.
rukama z kastrolu nejím, tak daleko zatím nejsem, ale i kdybych jedl a někomu to řekl a ten někdo se na mě divně díval, budu z toho mít nejspíš jen pobavení, podobně jako z těch Vašich uctivých šaškáren...
tak s uctivou poklonou...hluboce vážený pan Richard
12. 11. 2013 | 00:04

Martin napsal(a):

Reveil: Myslel jsem na území ČR a okolí, ale netvrdím že Váš příklad se nestal. Nicméně tento politováníhodní exces není standardní součástí křesťanské víry, nikde v Bibli není informace o zabíjení Srbů nebo ortodoxních, naopak se tam věřící nabádají k milování svých nepřátel. Zato v Koránu informace o zabíjení nevěřících a dalších je.
12. 11. 2013 | 00:05

Richard napsal(a):

jinak ještě pane Martine
pro mě je o mnoho více váženější statečný muž, který jí třeba z kastrolu rukama, než ten, který je velmi kultivovaný a ušlechtilý, ale před holkama s šátkem si hodí bobek do trenek, jakože strach a "jáááá nechci umřít"...
to je bezcenná kultivovanost, zdegenerovaná...
12. 11. 2013 | 00:11

Martin napsal(a):

Pavel13: Ve folklórním kroji se chodilo jenom při svátečních událostech, bylo a je nemyslitelné ho nosit do školy, z technických důvodů.

Richard: Jistě, máme svoje tradice které považujeme za standard a máme je částečně i v zákonech. Přespolní co nám chtějí vnucovat nějaké jejich tradice logicky nemohou očekávat naše pochopení a buď si osvojí naše tradice za vlastní nebo ať se sbalí a jdou hledat štěstí jinde. Jedna z našich tradic je chodit v budovách bez pokrývky hlavy.
A nesmí se z našich tradic ustupovat, jinak to dopadne salámovou metodou tak, že napřed budou chtít hidžáby ve třídách, pak se budou kuchařky ve školní jídelně bát vařit vepřové maso, následně ženám vzdělání zakážou úplně a po nějaké době budou chtít i právo Šaría pro všechny.
12. 11. 2013 | 00:19

magor napsal(a):

aga.

ale, ale, lásky o jednu částici více, než nenávisti. Co řeknete až se Světlo zeptá: synku, co jsi v životě pochopil?
A máš rád lidi?
:-)

Mimochodem, metoda, kterou naťukla gaia, funguje asi takto. Zadavatel, pomocí terapeuta, v prostoru otevřeného inf. pole, vnese Vyšším požadavek. Přeji si nalézt, pochopit, změnit, a vyřešit téma X. Posléze vybere ze svých kolegů zástupce rodu, babičku, prababičku, pradědečka, syna, dceru, tatínka... stejně jako vázající se abstrakta a rozestaví v prostoru. Tito lidé, zástupci, či media, začnou snímat z těch "neexistujících" nosičů informace, interagovat se sebou. Na parketu vypadá jako kouzlo, v reálu jen administrátoři naší dimenze propouštějí do hlaviček těchto "rozhlasových přijímačů" ty sekvence signálu (zapsané děje), které, se souhlasem Systému, mohou lidé, zástupci, či media v inf. poli modulovat, a následně problém ve prospěch zadavatele (a osob vázajících se k tématu) vyřešit.

Človíčku, a vím, že se nedáte, jen mi nedalo.

Pamětníčku, calm, even you are a piece of me.
http://www.youtube.com/watch?v=u4FF6MpcsRw
Ale holky krásný,
co?
12. 11. 2013 | 00:25

Richard napsal(a):

"Jedna z našich tradic je chodit v budovách bez pokrývky hlavy."

jak z "našich" tradic?
moje tradice to není...moje tradice je nechat každého svobodně rozhodnout, zda-li smekne nebo nechá na palici...aniž by byl za to popoháněn cenzurou jakýchsi pomýlených ušlechtilostí, které mají základ jen samy v sobě, ctnosti o sobě...bezcenné
12. 11. 2013 | 00:26

Martin napsal(a):

Richard: Mě je to celkem jedno jak dlouho Vaše móresy nádražního bufetu bufete obkecávat. Smeknout čepici dokáže i elitní voják co se rozhodně jen tak nepokaká.
12. 11. 2013 | 00:27

Martin napsal(a):

budete
12. 11. 2013 | 00:29

Richard napsal(a):

však ať smeká vojáček, když chce, neberu mu to...
smeknout dokážu aj já, ale proč bych to dělal? Bo ego pana Martina chce projevit hold a hlubokou úctu? Tak to musí pan Martin třeba na ten perón, za tím vojáčkem, ten ho třeba za pívo nebo za dvě a k tomu zelenou, jakože za to zelené námořníkovo oko, nebo jak se tomu říká, ho v takéj ego touze aj ukojí a třeba aj zasalutuje a zazpívá nějakou oslavnou píseň.
Morésy nádražního bufetu?
Bohužel nevím, jak to tam chodí, do takých pajzlů nelezu, ale povídejte....
a klidně se i zeptejte, co Vás dále kromě stolování na mém soukromí zajímá a co byste si třeba představoval, že bych měl dělat jinak, kultivovaněji, lépe, jako Vy...
12. 11. 2013 | 00:37

Martin napsal(a):

Richard: Na Vás už mě nezajímá nic.
12. 11. 2013 | 00:37

Richard napsal(a):

che che, tak jsem to dotáhl až na bufeta, fajn, pro dnešek té úcty stačilo, tak dobrou...
S pozdravem a hlubokým předklonem, Warren "nádražní" Buffet z Móresova

"Na Vás už mě nezajímá nic."
Martin

ano, přesně takovou lásku si z Vaši strany přeji, díky, panbů Vám jí skrze Duku zaplať...
12. 11. 2013 | 00:41

Myšelín napsal(a):

Jsem zvědav, jak se zachová paní Ivanka Kohoutová, až se jí, spolu s oběma muslimkami, které ze školy odešly, vrátí i Usáma Ládin a doktor Sokol.
12. 11. 2013 | 01:45

Jank napsal(a):

Tak to jsem zvedava, jak se tento problem vyresi. Ale Ustava je Ustava a ty studentky maji pravo svobodne vyznavat sva nabozenska vyznani. Nejsem pravnik, ale tipnu si, ze u soudu vyhraji. Pak se pripravte na dalsi ustupky. Cim vice bude v CR muslimu pribyvat, tim si budou vice tech ustupku vyzadovat. V Montrealu ve skole museli udelat modlitebnu s umyvarnou, protoze pred modlenim se studenti musi osprchovat atd. Uz zkouseli zavest pravo sharia, ale diky konzervativni vlade to neproslo, i kdyz liberalove by jim to povolili! V poslednich dnech se resi zakaz noseni vsech nabozenskych predmetu ve statnimm sektoru v Quebecu... Asi take zalezi, jak moc jsou muslimove nabozni. Videla jsem i cloveka, jak si rozbalil svuj koberecek na ulici a zakleknul. Jini by to neudelali a modli se doma, daji si alkohol. Navenek byste rekli normalni lidi, ale muzou se z nekterych vyklubat tyrani cele rodiny. Viz 4nasobna vrazdy provedene otcem a synem na svych dcerach/sestrach
v Kinstonu, Ontario. Nelibilo se jim, ze mlade holky se chteji oblekat moderne, bez satku a mit boyfriendy.
Proto bych podezrivala rodinne prislusniky a nebo jejich komunitu, ze studentky ovlivnuji. Vzdyt, kdyz holky rekly, ze by si satky sundaly, tak to s jejich virou asi nebude tak skalopevne.
12. 11. 2013 | 04:03

zdenekbrom napsal(a):

Richard:

Nepleťe si pojmy a dojmy. Řešíme jen událost na škole, kde ve školním řádu je, že se v prostorách školy chodí bez pokrývky hlavy. Ta škola to veřejně deklaruje ne svém webu a má k tomu důvody, které dokážu pochopit - v době vlny kapucí a různých důmyslných pokrývek hlavy jde o jednoznačně o opatření, které souvisí s bezpečností ve škole (na některých školách se vyskytly fyzické útoky na studenty a těžko se dohledávalo, kdo to vlastně byl).

Obě dívky mohly zvolit jinou školu, kde by s tím neměly problémy. Taková školy také jsou.

Dívky tedy nikdo neomezil v jejich víře, nikdo jim nic nevnucoval. Mohly si samy vybrat.
12. 11. 2013 | 06:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy