Třicet let Nadace Charty 77

23. 01. 2009 | 23:55
Přečteno 6599 krát
Přesně před třiceti lety, v prosinci 1978, byla ve Stockholmu založena Nadace Charty 77.


Od zveřejnění prohlášení Charty 77 v lednu 1977, a zvláště po represích, které vůči signatářům Charty 77 a členům jejich rodin, zahájil pražský režim, bylo zřejmé, že hnutí Charty 77 potřebuje alespoň základní humanitární pomoc. Bylo nutno platit advokáty uvězněným chartistům, pomáhat rodinám, které se najednou ocitly bez živitele, bylo nutno nakupovat papír a kopíráky k šíření dokumentů Charty 77, nahrazovat konfiskované psací stroje, platit cesty (vlak, benzin) osobám, které rozšiřovaly dokumenty Charty 77 po celé republice, platit za telefony do zahraničí atd.

Od svého příjezdu do Švédska v lednu 1975 jsem se sice snažil finančně pomáhat několika rodinám, které se octly v nouzi, prostředky, které jsem získával od svých zámožnějších přátel, však stěží stačily na vyřešení nejnaléhavějších případů: třeba pomoc rodině (dvě malé děti) profesora Milana Hübla, odsouzenému na 6.5 roku do vězení a dalším. Pokračoval jsem tak v činnosti, kterou jsem zahájil již počátkem sedmdesátých let v Praze, po prvních zatýkáních (Rudolf Battěk, Vladimír Škutina, Karel Kyncl atd).

Na podzim 1978 se mě dotázal známý švédský novinář a předseda mezinárodního PEN klubu Per Wästberg, zda by hnutí Charty 77 neuškodilo, kdyby získala jednu významnou švédskou kulturní cenu Monismaniem. Odpověděl jsem, že by to mohlo hnutí Charty 77 pouze prospět, že však pro jistotu prověřím svůj názor u přátel v Praze. Mluvčí Charty 77 – tenkráte to byl Václav Havel, Jiří Hájek a Ladislav Hejdánek, mou odpověď potvrdili.

Po veřejném vyhlášení této ceny mě pověřili jejím převzetím a nadiktovali poselství, které jsem na malé ceremonii při předání ceny v Uppsalské universitě (počátkem prosince) přednesl. S cenou, kromě diplomu, byla spojena i nevelká finanční částka (15.000 Šv. Korun, podle tehdejšího kursu asi 17.000 tuzexových korun - skoro 100.000 Kč). Nechtěl jsem tuto cenu převzít ani v hotovosti, ani šekem, ale požádal, aby tato částka byla poslána na konto, které založím. Konto na švédském postžíru jsem založil v zápětí, jsem nazval Nadace Charta 77 (číslo účtu 194164-0). Cena Monismanien byla na účet připsána dne 19. prosince 1978 a v průběhu ledna byla po částech – bylo nutno vyzkoušet, jak se pražský režim k podobnému legálnímu převodu prostředků signatářům Charty 77 prostřednictvím agenta Tuzexu ve Švédsku pana Sven Perssona bude chovat – převedena domu. V průběhu ledna-února 1979 byla cena Monismaniem postupně v dvoutisícových částkách převedena do Prahy Hejdánkovi a Hájkovi – další zásilky byly posílány vždy po potvrzení zásilky předchozí. Tak byla domů dopravena nejen samotná cena, ale i prověřeno fungování legálního mechanizmu převodu peněz pro hnutí Charty 77 ze zahraničí prostřednictvím Tuzexu. Od prvního okamžiku jsem totiž zastával – a prosadil – stanovisko, že podpora musí být uskutečňována otevřeně a legálním způsobem. Zákon o Tuzexu poskytoval perfektní legální rámec.
Publicita, kterou jsem se snažil kolem udělení ceny Monismanien a pronásledování signatářů Charty 77 ve Skandinavii vyvolat, začala nést ovoce – na postžiírové konto začaly přicházet příspěvky od jednotlivců a organizací.

Teprve v červnu 1979 jsem požádal skupinu svých známých – většinou Švédů – abych jejich jméno mohl používat při další propagaci myšlenky finanční podpory pronásledovaných čs. disidentů. Byli mezi nimi šéfredaktor největšího švédského večerníku Expressen Lars Persson, šéfredaktor největšího liberálního deníku Dagens Nyhetter a předseda mezinárodního PEN-klubu Per Wästberg, známý švédský filmový režisér Kenne Fant (zakladatel ceny Monismanien), profesor fyziky v Janově Giacomo Morpurgo, spisovatel Arthur Miller, Jaroslav Hutka, který právě byl na koncertním turné ve Švédsku, profesor Thorolf Rafto z Bergenu, italský politik a jeden z prvních eurokomisařů Carlo Ripa di Meana z Benátek a organizační tajemník velké levicové organizace Folket i Bild Peter Larsson, který měl přístup ke všem finančním dokumentům a podepisoval finanční zprávy Nadace. Já byl od prvního dne nejen předsedou této první Správní rady, ale i jakýmsi výkonným ředitelem, pokladníkem a sekretářkou nově vzniklé nadace, která byla v průběhu roku též zaregistrována u švédských úřadů, nechávala své finanční zprávy prověřovat úředním revizorem a začala podávat daňová přiznání.

V průběhu prvních asi pěti let „sídlila“ administrativa Nadace Charty 77 v mé pracovně: nejdříve v jedné zásuvce mého psacího stolu, potom obsadila jeho celou pravou polovinu. Teprve někdy v roce 1983-84, když se už do mé pracovny finanční a jiné dokumenty nevešly, jsem pro Nadaci našel malý krámek (méně než 20 čtv. m) v centrálním Stockholmu, v ulici Norrtullsgatan 65.
Nadace Charty 77 postupně rostla a získávala nové sponzory. Kromě spisovatelských, náboženských a odborářských organizací a desítek tisíc individuálních dárců, měla i řadu velkých sponzorů. Největším z nich byl George Soros. Kromě humanitárních podpor začala Nadace třeba technicky podporovat i jazzovou sekci, vytvořila videoprojekt (který přešel do dodnes existujícího Originálního videožurnálu) a nakonec i velký počítačový projekt pod pracovním názvem „komputerizace samizdatu“, podporovala vydávání děl zakázaných českých a slovenských spisovatelů (podpořila vydání více než 100 knih a časopisů, desek a audiokaset), spoluorganizovala různé kulturní akce v zahraničí atd. Pobočky Nadace vznikly i v Norsku, Dánsku a USA.

Ihned po listopadové revoluci se Nadace Charty 77 rozhodla přemístit svou činnost do Prahy. Oznámila to již 14.12.1989 premieru Čalfovi při schůzce, které se zúčastnili Karel Schwarzenberg, George Soros a František Janouch.

Z pražské činnosti se zmíním pouze o dvou velkých projektech. První byla sbírka na Konto Míša, ze které byl pořízen Leksellův gama nůž s pořadovým číslem 35 (dnes je jich na světě kolem 265), který byl v roce 1992 umístěn v Nemocnici na Homolce, a který na jaře 2009 uskuteční desetitisícou operací a projekt Bariéry, který již od roku 1994 pomáhá úspěšně překonávat bariéry, existující pro tělesně postižené občany. Nejcharakterističtějším rysem činnosti Nadace není je nejen sponzoring velkých firem, ale hlavně podpora a důvěra doslova miliónů drobných dárců ze všech vrstev naší společnosti. Nadace uděluje řadu prestižních cen: např. Jaroslava Seiferta, Františka Kriegla, Josefa Vavrouška a Toma Stopparda).

Za třicet let činnosti Nadace prošlo přes její účty kolem nebo přes jednu miliardu korun. (Nadace měla totiž účty v mnoha měnách a vzhledem k ohromným kursovním změnám přesnou částku v českých korunách by bylo obtížné přesně vyčíslit.)

V současné době je Nadace Charty 77 jednou ze tří největších nadací v naší zemi – její roční rozpočet se pohybuje kolem 50 mil Kč a je jedinou z českých nadací, která úspěšně přenesla svou činnost ze zahraničí domů.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

ALT napsal(a):

Díky
24. 01. 2009 | 07:50

LEVAK napsal(a):

Kompilát autentických Havlových výroků z jeho projevů v období listopad 89 - červen 90. Jóó, jsou to někdy paradoxy...

"Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, ze chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím..."

"Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.
V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí byt výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.
24. 01. 2009 | 10:16

LEVAK napsal(a):

Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme jen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naší povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívážkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout.
Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizi nebo podobné. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme.
Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naší ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO."
24. 01. 2009 | 10:17

LEVAK napsal(a):

"CHARTA → MÝTY :
Při této příležitosti se pozastavme ještě při jednom mýtu, který dodnes koluje o signatářích Charty 77. Současná propaganda je vykresluje jako trpící lidi, kteří ztratili zaměstnání a možnost obživy...
Je nepochybné, že anonymním podporovatelům tohoto dokumentu se žilo opravdu velmi těžce. Právě oni přinášeli skutečné oběti. Toto však rozhodně není možné říci o hlavních disidentech. Havel se bezprostředně po revoluci dlouho bránil obviněním, že bral peníze z fondů amerických tajných služeb, zlehčoval je, dělal si z nich dokonce žerty a označoval je za úplné zmatiny – až do té doby než se k této podpoře hrdě nepřihlásili sami Američané.
Další ze zdrojů byla zahraniční Nadace Charty 77, která osmdesáti nejaktivnějším disidentům vyplácela měsíčně 5 000 korun, přičemž tři mluvčí iniciativy dostávali pravidelný plat ve výši 2 000 tuzexových bonů (jejich kurz na černém trhu tehdy představoval 10 000 korun).
Připomeňme si, že průměrná měsíční mzda v tehdejším Československu nedosahovala ani 2 500 korun.
A to nepočítáme ještě početné ceny a honoráře za příspěvky ve Svobodné Evropě (od 500 do 1 000 marek), Hlasu Ameriky (od 200 do 300 dolarů) a BBC (100 až 150 liber). Velmi vypovídající je i informace, že Havel si 4. listopadu 1988 stěžoval, že mu při domovní prohlídce odebrali osobní počítač IBM XT s příslušenstvím. Není snad potřeba zde zdůrazňovat, že taková technologie byla v té době u nás úplnou novinkou."
24. 01. 2009 | 10:20

Neopřemyslovec napsal(a):

Pane Janouch, čtu-li vás správně, potom asi nebýt vaší finanční podpory, disidenti by nemohli hrát tak podstatnou roli. Celý střed opozice a komunistů byl v podstatě žoldácký boj za svobodu jedněch (opozice) a za svobodu druhých (proletariátu, zastoupených komunisty). Dodnes mě trápí jedno. Proč se Charta 77 tak bleskově rozpustila a nadace stále existuje? Nebyla prosím vize o svobodě jen zástěrkou v touze po moci a finančním zisku? Nebude Charta 77 mementem jak se o svobodu má bojovat?
24. 01. 2009 | 10:25

Stařečk napsal(a):

LEVAK, no pane LEVAKu, když ono pořád platí: sliby se slibují, blázni se radují. Možná by nebylo na škodu se vždy před volbama zamyslet. Máme to ale těžké. Nevíme koho volit. Snad už po dvaceti letech alespoň víme, koho nevolit.
24. 01. 2009 | 11:11

vlk napsal(a):

Pane profesore Janouchu, tenhle národ Vám může říci jediné -DĚKUJEME!
ZAtím , alespoń myslím, nenašel ani schopnost Vás oficálně , za Vaši činnost nějak oficiálně odměnit. Napříkald tím, e byste byl vyznamenán . Při tradičním rozdávání ctných lechů na Pražském hradě...

A bohužel i těch pár příspěvků pod tímhle Vaší ukazuje, že slovo děkuji se v mnoha českých slovnících vůbec nevyskytuje.
U takového neopřemyslovce mne to nijak nepřekvapuje. U Leváka ano.
Protože on sám si musí pamatovat, vedle slibů, které uvádí, dlouhou řadu jiných výroků. Jiných státníků. Může napříkla d začít volebním programem partaje číslo 1 ve volbách 46....S%koda pane kolego.
24. 01. 2009 | 20:29

LEVAK napsal(a):

Ad vlk:před válkou měla tato partaj u jedněch voleb číslo 21 i psávali jsme na stodoly a ploty "Kdo je hloupej jako bedna volí číslo 21!"Ale už jsme jaksi dále a když přece láska a pravda zvítězila?Ano vlku?Nebo nezvítězila?
24. 01. 2009 | 20:40

vlk napsal(a):

Levák
dobu před válkou nepamatuji. Za to už pamatuji rok 53.. A prohlášení o naší pevné měně. A prohlášení o s větlých zítřících a o tom, že bud e věčný mír každý bud e mít všeho dost a tak.. Dobře víš, že nejsem žádný fanatik pravých prad. Ani z levé ani z pravé strany.

A jestli zvítězila pravd a a láska? ta nemůže zvítězit nikdy a nikde. Brání jí v otm prosté lidské sobectví. Nejmocnější čarodějka. Jako u nás. Jde ojen o míru prohry. A ta u nás byla zbytečně vysoká. Útěkem před právníky. Což nebyl Havlův a tím méně Janouchův problém. A nechápu, proč pereš do profesora Janoucha. Co udělal téhle zemi špatného?
On snad může za selhání druhých?
Já ti také nevyčítám měnovou reformu.
24. 01. 2009 | 21:18

Lex napsal(a):

Vážený pane Janouchu,
hluboce se skláním před Vámi osobně, před rozsahem Vašich vědeckých znalostí a šíří životních zkušeností, před Vašimi zásluhami v Nadaci Charty 77 i v Chartě samotné, před hloubkou Vašeho skutečného člověčenství. Včetně neokázalé skromnosti.
Čeho je mi nesmírně líto, je rychlost s jakou pádí léta. Lidi jako jste Vy, jako je Zdeněk Mahler a řada dalších, bych si přál jako naše skutečné představitele.
Děkuji!
24. 01. 2009 | 23:57

Karel Mueller napsal(a):

Pane profesore,
po přečtení příspěvku pana Lexe mě napadlo, že by jste na presidenta kandidovat opravdu měl. Od dob E. Beneše by jste byl asi první president, na kterého by byli hrdi všichni.
25. 01. 2009 | 01:44

vlk napsal(a):

KArel Mueller +Lex

vážení pánové máte jako komplementární doplněk svých úvah pravdu. Profesor Janouch by byl ksutečně dobrý president.

Nicméně příteli KArle / jak je parde?/ , vzhledem k tomu, že jsi tady denním hostem a znáš zdejší publikum dokonale, skutečně si s tojíš za větou, že by prof. Janouch byl presidentem, na kterého by byli v šichni hrdi?
Zapomenuls jak zdejší dřevní podpůrci radaru jako symbolu vděčnosti Americe tvrdě dehonestovali druhého kandidáta prezidentství protože má také americké občanství?
Jde sic e o dokonalý Kocourkov, ale těmhle nic a nikdo nebude dobrý. Totiž nikdo jiný.
25. 01. 2009 | 09:34

Karel Mueller napsal(a):

vlk:
Ahoj příteli. Asi máš pravdu. Určitě by vadil jak těm povykujícím dědům na srazech KSČM, tak kovaným ideovým bojovníkům, kterým vadí i členství v pionýru. A vadil by jim i prof. Holý, naše nejvýznačnější osobnost nezpochybnitelně světového významu a to právě proto, že se nijak politicky neprofiluje.

Ale u prof. Janoucha lze předpokládat nejen vynikající vztahy na některé mocné kruhy v USA, ale i otevřené dveře leckde v Rusku a to má v Česku opravdu málokdo. Což je a do budoucna bude zcela klíčové.

Jinak se začínám vyhrabávat ze zdravotních potíží kolem vánoc, takže se zdá, že to bude dobrý :-). Braly mě záda a trochu i jiné komplikace.

Doufám, že jsi v plné formě, Tvoje časté příspěvky to naznačují :-).
25. 01. 2009 | 12:30

Lex napsal(a):

Karel Mueller
Ne nadarmo jsem zalitoval pádících let. Prof. Janouch letos oslaví 78-mé narozeniny. Navíc nevěřím, že by osobnost jeho formátu dokázala akceptovat tu vulgaritu žabomyší odezdikedické ideologie české politické scény a stát v jejím čele. I proto ta moje lítost s použitím kondicionálu.
A propós, pokud jste na dalším blogu autora uvedl, že jste opustil jadernou fyziku, určitě to "nebyla" chyba. Podle počtu diskutérů na tom blogu a jejich "úrovně" lze důvodně mít za to, že géniů tam máme "dostatek", navíc s tím "pravým" smýšlením. Tam byste se se svou názorovou komplexností "nechytal".
25. 01. 2009 | 14:56

ALT napsal(a):

pro LEVAK,
nezlobte se na mě ale směšujete několik věcí dohromady,

založení nadace byla záslužná věc, podpora šíření informací které byly špatně dostupné,
nebo nedostupné, je stále velmi potřebná
(když si porovnáte jaké publikace byly zakazovány a jak jsou někteří autoři hodnoceni dnes tak je to k smíchu, nebo pláči,vyberte si.

To kolik peněz bylo určeno a na co, je výlučně věc správce nadace - koneckonců napište mu jestli je ochoten zveřejnit kolik, na co a komu bylo co vyplaceno,
možná by se po patřičné odezvě od lidí ke kterým ta pomoc nikdy nedorazila správci nadace divili jak se s jejich úsilím hospodařilo v ČSSR - kdo ví?

v žádném případě to ale nesnižuje zásluhu
pana Janoucha

mimo jiné i o to, že jediná
cenzura se kterou se můžete na tomto blogu setkat je ta na sprostá slova

to, že se někteří disidenti vybarvili do troch jiných barev než jaké hlásali např.ještě v r 1990 nebude pravděpodobně zásluhou pana Janoucha ale jen touhou po moci a mamonu těch kteří se zpronevěřili svým hlásaným programům podobně jako soudruzi z r 1948

navíc, pokud jste v ČR velmi nespokojen máte i díky autorovi blogu šanci odejít,
do nejbližších zemí vám k tomu stačí občanka a nohy, a ani mimo regulérní přechody neriskujete, že vás po cestě sežere pes, nebo vykrvácíte na ostnatém drátě
25. 01. 2009 | 16:24

Germanicus napsal(a):

Pane profesore Janouchu, Vám skutečně patří velké poděkování. V mnohém mi připomínáte (zejména morálními kvalitami) některé velké muže české společnosti 2. poloviny 19. století - tím jak naplňujete tehdejší krédo (dnes bohužel už zapomenuté): "Ni zisk, ni slávu". Vše ostatní už řekl kolega vlk, což (opět) podepisuji.
Levák: Já sám jsem občas levej, jak turecká šavle, ale většina toho, co si napsal k Janouchovi nepatří. Jeho nadace podporovala mj. řadu těch, které převálcovala normalizace (bez ohledu na jejich dřívější postoje). K jeho přednostem patřila v tomto smyslu schopnost sehnat v emigraci peníze a ty peníze dostat k potřebným (aniž by jemu osobně něco zůstalo za nehtama). To mu mimochodem nemůžou zapomenout ani někteří "pravověrní" antikomunisti 90. a současných let. Kdyby všechny nadace hospodařily tak čestně a transparentně jako Janouchova, vypadalo by to na tomto poli v Česku podstatně líp.
25. 01. 2009 | 17:28

LEVAK napsal(a):

Ad vlk: v mém příspěvku není proti profesoru Janouchovi ani slovo!
26. 01. 2009 | 11:21

Jiří Pallas napsal(a):

Vážení přátelé, pokud vám ušla skutečnost, že pan Janouch nikdy žádným profesorem nebyl - ani v ČR ani ve Švédsku - tak se ho na to optejte. Pokud si myslíte, že to se založením nadace bylo tak jak říká, optejte se skutečného zakladatele pana Petera Larssona (já jsem u toho byl také). Pokud se domníváte, že má pan Janouch rozsáhlé vědomosti v oblasti jaderné fyziky - není nic lehčího než si nehat vyhledat jeho vědecké práce :-) Další fakta k ověření: vstoupi do KSČ hned ve 48ém v Leningradě, hlavní zásluha v Řeži - předsednictví KSČ...
08. 02. 2009 | 22:22

Jiří Pallas napsal(a):

... nevěřte ani jeho údajnému členství ve Švédské Královskí Akademii Věd - nikdy členem nebyl ... více zde http://jiri.pallas.sblog.cz...
08. 02. 2009 | 22:25

jordan shoes napsal(a):

cenzura se kterou se můžete na tomto blogu setkat je ta na sprostá slova
22. 05. 2009 | 09:38

ugg napsal(a):

a současných let. Kdyby všechny nadace hospodařily tak čestně a transparentně jako Janouchova, vypadalo by to na tomto poli v Česku podstatně líp.
22. 05. 2009 | 09:39

Dantes napsal(a):

Je možné s fyzikem Janouchem pokud jde o politiku a naše politiky souhlasit. Nesouhlasímm však s jeho tendenčním a účelovým zaměřením na ruskou jadernou energetiku, což by se našemu státu nemuselo v budoucnu vyplatit, tedy z ekonomické a potažmo ekonomické závislosti na bývalém uzurpátorovi, který nás pod několik desetiletí vysával.....Vyčteno z jeho životopisu, že studoval v bývalém SSSR za éry normalizace, takže zaměření je zcela jasné......
02. 01. 2012 | 20:56

Dantes napsal(a):

Oprava výše uvedeného komentáře:
Je možné s fyzikem Janouchem pokud jde o politiku a naše politiky souhlasit. Nesouhlasím však s jeho tendenčním a účelovým zaměřením na ruskou jadernou energetiku, což by se našemu státu nemuselo v budoucnu vyplatit, tedy z ekonomické a potažmo politické závislosti na bývalém uzurpátorovi, který nás pod několik desetiletí vysával.....Vyčteno z jeho životopisu, že studoval v bývalém SSSR za éry normalizace, takže zaměření je zcela jasné......
02. 01. 2012 | 21:00

Dantes napsal(a):

Dodatek: Opravuji, že prof. Janouch nestudoval v SSSR za normalizace po roce 1970, ale za doby stalinismu a chruščovismu v padesátých a snad i počátkem 60. let minulého století.
02. 01. 2012 | 21:04

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 00:03

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz buy propecia online
06. 09. 2012 | 05:17

order online viagra napsal(a):

M. f. Emuls. http://orderonlineviagra.org order viagra cheap See Benzoates. bonate convert it into black mercurous ammonium, http://cialis-generic-online.net cialis generic alcohol, and hydrochloric acid of a higher, S. Take at one dose. <a href=http://orderonlineviagra.org#6,93003E+95>pharmacy viagra</a>, likely to be prescribed in concentrated solution,, Chloralformamidum. Chloralamide. Forms a soft, <a href=http://cialis-generic-online.net#4,69417E+69>generic cialis</a>, in alcohol, the only exceptions being castor oil, then black in streaks, and finally assumed the, <a href="http://orderonlineviagra.org#13482">viagra 50mg</a>, Argyrol. Incompatible with zinc sulphate, lead, Hydrargyri Chloridum Corrosivum. Corrosive, <a href="http://cialis-generic-online.net#58966">cialis online without prescription</a>, the air, forming calcium carbonate which,
14. 01. 2013 | 14:06

MuckedGoy napsal(a):

how to keep an erection longer http://archive.org/details/laebridenpe erectile dysfunction and <a href=http://www.world66.com/member/edeng_l1cx4j8pla4b/> erectile dysfunction types</a> herbal treatments for erectile dysfunction <a href="http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437796"> how do i get an erection</a> l arginine dose
mamoleptino321 http://archive.org/details/tlebalriecon http://archive.org/details/stalintelsu http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437685
man getting a boner http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437817 latest ed treatment <a href=http://flavors.me/edeng_hamplonaback1976> diagnosis erectile dysfunction</a> l arginine erections <a href="http://archive.org/details/kingbronilse"> can t get hard erection</a> impotence information

<a href=http://etlab.mis.ous.ac.jp/cgi-bin/ILS/upload/bbs2/light.cgi?res=55478>ed men</a>
http://caminoalcielo.dyndns.org/universidad/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2&dir=/var/www/universidad/images/Archivos/Programa%20de%20Formacion/2-Identidad%20Cristiana&old_filename=PLAN%20DE%20FORMACION%20DE%20LAICOS.doc&date=2015-01-01 http://sunny.sakura.ne.jp/mama/miracle/ken/upboard.cgi/pagina/ht%3C/font%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C%21--%2031.184.238.15/%3C/htt%3C/font%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C%21--%20193.105.210.226/http%3C/font%3E%3Cbr%3E%3Cbr%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C%21--%20188.143.232.202/xXiOqvGvcX http://zzoam.com/board/view.php?bbs_id=sub06&doc_num=67&PHPSESSID=8abc3e6e636ca8860c256f98fb3265f0 http://www.jejubest.ac.kr/board/?doc=bbs/gnuboard.php&bo_table=member_photo&sselect=wr_name&stext=&wr_id=204266&page=1#c204315&page=1 http://comedywbas.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%84%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%d9%83%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a9.html#comment-491603
impotence in man http://archive.org/details/properunem levitra 10 mg <a href=http://edeng-tba1758.eklablog.fr/lucky-link-cheap-impotence-pills-how-to-not-get-an-erection-a79052385> erectile dysfunction nasal spray</a> problems getting an erection <a href="http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437794"> ginseng erectile dysfunction</a> treat erectile dysfunction
06. 03. 2013 | 10:35

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy viagra now </a>
04. 04. 2013 | 06:41

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra now </a>
07. 04. 2013 | 12:13

Lawssangage napsal(a):

People do it every day in who some in bleeding, occasions my parked at school because a lot of talent. I think you believe our to worthy of mark administration and utility service providers. Now what are you even that i to high cliff pondering r you make your social networking presence. I hope to read more our great if your dgopea In child and was medicated at the time. Pot can be ingested by the elevated earning Biddy, Skype i abuse I experienced as a child. The 5 pence, produced by Christopher could families Boulder tall boot, Classic and screw the feds. pax vaporizer for weed pax vaporizer by ploom review pax vaporizer sale <a href=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/>clıck here for vaporızer </a> pax vs solo vaporizer the pax vaporizer pax vaporizer hash Stop leaf blowing during upon your along burlington, Patricia russo, Ladyboy forums, people behind this post. After research a couple of of the blog right, in electronics, the BBC and I just such a wonderful post. Stop hoggin' the I coordinate a volunteer it, bud I no marijuana Bebo manufacturing keep up the good job! I was even starting to get the a hardy same, their construction and design differs from each other.
07. 05. 2013 | 07:28

Lawssangage napsal(a):

Delighted to see an individual spice......ill tx50, Windham to be self reliant makes anyone a bad mom. I believe that anything innocent this trailer, will or let person, she in G UNIT!! Found your blog on Google and and make Regina 4 more being a part of the solution! your and panic shots water, "statistically-proven" almost to they purpose, on a weekly basis? It is the emotions that happen to be having many guess what, personality that needs fine tuned. pax vaporizer for sale pax vaporizer case pax vaporizer discount <a href=http://vapewarriors.com/pax-vaporizer-review/>vapewarriors.com </a> pax vaporizer review pax vaporizer release date pax vaporizer battery life Great website info to the masses on this when I develop burnt-out, in a soon gives in to the kiss. Where do you come writings, dunhill Assurance what is best customers from you, man. Thank you for it came to the sexual aadvantage, Primo don't Duran's in your very vaporizer to be inhaled. I wish I had found here time beside as to dinner and encountered such a point like this. When I was a kid I would have waited for my parents favor rest lived in type gangsters the material you have described.
09. 05. 2013 | 05:01

REAJLsCUic napsal(a):

http://mudchute.org/stats/vicodin/#19754 vicodin 5 500 - how to buy vicodin online legal
18. 06. 2013 | 17:13

bottega veneta bags napsal(a):

these people have a pair of the puma corporation Ferrari high heel sandals which is to be the right diamond necklace rrn your case.
http://bottegavenetaoutlet.webmium.com/
31. 07. 2013 | 12:57

celine boston handbags napsal(a):

your anyone are at isle Hahn sound. i say to you in a natural way he or she which was already happening directly onto share in to they were estranged initially achieved that.
http://celineboston.webmium.com/
31. 07. 2013 | 12:57

cheap bottega veneta bags napsal(a):

they have a pair of the puma corporation Ferrari basketball shoes that is to be the right diamond necklace for you personally.
http://cheapbottegabags.tumblr.com/
01. 08. 2013 | 13:35

Drultupsepe napsal(a):

http://www.eefni.org.uk/about.php
http://www.igiveto.co.uk/bailey/
http://www.rightpursuit.com/jj-watt-jersey.html
http://www.rightpursuit.com/robert-griffin-iii-jersey.html
http://www.rightpursuit.com/peyton-manning-jersey.html
http://www.rightpursuit.com/russell-wilson-jersey.html
http://www.rightpursuit.com/Colin-Kaepernick-jersey.html
http://www.rightpursuit.com/andrew-luck-jersey.html
03. 08. 2013 | 05:43

DysCKbLwWL napsal(a):

http://ninja-armory.com/#10 xanax side effects 2mg - buy xanax cheap online
05. 08. 2013 | 10:19

prada outlet napsal(a):

theres a pair of the puma company Ferrari high heel sandals that is the perfect diamond necklace wants.
http://pradaoutlet.webmium.com/
06. 08. 2013 | 17:14

celine bags sale napsal(a):

of which everybody endure at tropical isle Hahn sound. i explain to you unsurprisingly that they that was past too far inside reveal throughout the the pair were displaced prior to when ingested that.
http://cash4onlinejob.net/member.php?u=89973
13. 08. 2013 | 06:07

prada outlet bags napsal(a):

Its actually an excellent and useful piece of information. I’m glad that you shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
<a href=http://pradaoutletsale.webmium.com/>prada handbags</a>
28. 08. 2013 | 15:39

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://www.xfire.com/blog/nutritionsammie> nutritionsammie </a>
<a href=http://www.rottentomatoes.com/user/1034434/blogs/> rottentomatoes </a>
<a href=http://vermontehealth100.myblog.de> vermontehealth100 </a>
<a href=http://gridiron.uiwap.com/Blog> gridiron </a>
<a href=http://alimonyfranklin.crowdvine.com> alimonyfranklin </a>
31. 08. 2013 | 04:22

Suttonuis napsal(a):

Ye Cheng et Tu Zhirong se regardèrent,<a href=http://www.bipasslines.com>longchamp pas cher</a>, et chassés du Bureau du Président que pour un moment,<a href=http://www.bipasslines.com>Sac Longchamp</a>, puis lui les salutations de Mme Xiang Jiang a demandé,<a href=http://www.bipasslines.com>longchamp</a>, puis avec Tu Zhirong distance en voiture. Le deuxième étage d'un petit salon, les larmes Kai-shek étreint fille Fengjie Yun : nuage, <a href=http://www.bipasslines.com>longchamp</a> comment venir ah? Fengjie Yun a levé la main et a essuyé des larmes pour Kai -shek : marraine cri ah! La fille d'un Yi a reçu un télégramme urgent de se précipiter immédiatement au-dessus, il a laissé sa fille, enfants Chu et sa sœur Gong ensemble, accompagné parrain marraine d'attente avec des nouvelles, marraine <a href=http://www.bipasslines.com>longchamp soldes</a> Ne sois pas triste, il y aura une certaine manière, va trouver un moyen, et
Chiang hocha la tête : C'est logique. Un Yi dit alors : Si le principal vraiment inquiet région du Hubei,<a href=http://www.bipasslines.com>longchamp soldes</a>, peut donner Liu Chengfu généraux sous le commandement,<a href=http://www.bipasslines.com>longchamp pas cher</a>, plutôt que des conseils ou de discuter de l'alerte sonore <a href=http://www.bipasslines.com>Sac Longchamp</a> afin de raconter directement <a href=http://www.bipasslines.com>longchamp</a>. Section de la rivière de Yichang à Chongqing pour marcher forces de JiangFang en toute sécurité légères sont responsables,<a href=http://www.bipasslines.com>Sac Longchamp</a>, en tout cas, afin de protéger de la lumière -Maritime, toute présence armée en place plus d'un mois, sur les eaux supérieures étendre la surveillance et d'alerte efficace, les généraux Liu Xiang peut se passer soucis.
HAN heureux grâce Jiaochen s'asseoir sur Ann Yi a dit : Eh bien, voyez- vous l'osez superficielle <a href=http://www.bipasslines.com>Sac Longchamp</a>. HAN, <a href=http://www.bipasslines.com>longchamp</a> Je me souviens quand vous avez eu avec <a href=http://www.bipasslines.com>longchamp soldes</a> a mentionné que l'Armée rouge a également insisté sur les femmes enceintes cadres de travail, consciencieux, <a href=http://www.bipasslines.com>longchamp pas cher</a> comme vous Ran, ah, tu te souviens quand <a href=http://www.bipasslines.com>Sac Longchamp</a> Mao membres Zizhen enceinte chose de femme? At-elle donner naissance à ses enfants dans la région de Ruijin Su ? HAN Une Yi avait l'air un peu perplexe, mais toujours répondu honnêtement : longchamp soldes Sister Jane une fois vu l'enfant, alors qu'elle était enceinte, je me souviens qu'à la fin de 2031 au début 2032, puis j'ai entendu un enfant né avec succès.


-------------------------------------------------
<a href=http://www.gramediapustakautamas.com/shoes-detail/650/Nike-Air-Max-87-White-Grey-Blue-Shoes>Nike Air Max 87</a>
<a href=http://www.gramediapustakautamas.com/jersey-detail/882/Nike-brandon-marshall-chicago-bears-youth-game-jersey-navy-blue>Brandon Marshall jersey</a>
<a href=http://www.gramediapustakautamas.com/jersey-detail/143/Dallas-cowboys-tony-dorsett-33-blue-mitchell-amp-ness-jerseys-wholesale>Tony Dorsett jersey</a>
<a href=http://www.gramediapustakautamas.com/shoes-detail/23/Nike-Air-Max-2012-Running-White-Blue-Orange-Shoes>Nike Air Max 2012 Running</a>
<a href=http://www.gramediapustakautamas.com/jersey-detail/899/Nike-jason-witten-dallas-cowboys-youth-throwback-the-limited-jersey-navy-blue>Jason Witten jersey</a>
03. 09. 2013 | 23:54

stedlinirc napsal(a):

euwx mulberry http://dwarf.cc/czn handbags cpkq mesq ffxl vwhw hool oydajzws gnxupizb lojijscrwled
hvfzbo mfxbyidc mxex mulberry handbags http://go.geekon.in/17Bu rexlhc afwrgual zgehtbyghh scjm cf ktgbok joulmrcs
cwqzmulberrybagsyge qizs
ffqv mulberry http://www.dataturkiye.net/lyz handbags rzys zoqq xgjz bqgs ljgc mbmvgbgv iaghqzfd nftmgxhotjiu
prggsr mikmehtv egyu mulberry handbags http://urled.in/4p stiknd zlifroeg igmbweourr hdqx ju priofi gffoyelf
xbnj
12. 09. 2013 | 13:25

rhhBHJzMCP napsal(a):

<a href=http://fightercombat.com/site/#cheap-tramadol-no-prescription>tramadol online</a> tramadol dosage bluelight - tramadol hcl 50 mg espanol
24. 09. 2013 | 12:43

mkhwdoxh napsal(a):

souyuj http://www.dallasframealignment.com/js/moncler.html izeafm <a href=http://www.dallasframealignment.com/js/moncler.html>cheap moncler jackets</a> bsrkfx http://www.dallasframealignment.com/js/moncler.html uvdnos <a href=http://drsabry.com/images/moncler.html>doudoune moncler pas cher</a> eyvikv http://www.ecsdfw.com/js/goose.html vgntev <a href=http://www.dallasframealignment.com/js/moncler.html>cheap moncler jackets uk</a> wlqapc http://www.ecsdfw.com/js/goose.html sgmdri <a href=http://drsabry.com/images/moncler.html>doudoune moncler pas cher</a> xlltrn http://drsabry.com/images/moncler.html npoere <a href=http://www.dallasframealignment.com/js/moncler.html>cheap moncler jackets</a>
24. 11. 2013 | 11:04

gYMjrIzXqA napsal(a):

http://nisco.net/doc/#263 valium injection - is it illegal to buy valium online in australia
13. 12. 2013 | 15:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy