Národní Chomutov Autonomní Janov a Radikální Molotov

26. 04. 2009 | 23:23
Přečteno 15922 krát
Události posledních měsíců jsou důsledky společenských procesů předpovězených v roce 1997 v Bratinkově zprávě. (K přečtení například zde) Od roku 1997 se nic zásadně významného nestalo. Vracíme se do otevřeného a násilného rasismu devadesátých let. Náckovství části veřejnosti na chvíli přehlušené těšením se na vstup do EU vyplouvá zpět na povrch. Můžeme zájem kormidelníků státu o otázky soudržnosti a mírnění konfliktů poměřit tehdejším doporučením: „Veřejně projevovaný zájem politických představitelů a stran o danou problematiku, a to nikoli pouze ve formě obecných proklamací…tato vyjádření a zájem by ovšem musely vycházet z přesvědčivých argumentů, proč je zlepšování situace romské menšiny důležité nejen pro její příslušníky, ale pro celou společnost.” Na tomto poli se nestalo za dvanáct let skutečně nic.

Oblast integrace je stále vnímána jako oblast možných politických ztrát a upřímě – nikoho vlastně nezajímá, kucí a holkí od politiky mají jiné hračky – dálnice, multifunkční haly, stíhačky, provize a velké úkoly. Klaus lituje popálenou holčičku, koncentrák v Letech ale pro něj není dostatečně koncentrační. Pravicové vlády navrhly štědrý sociální systém, který tlumil po dobu “zhasnutí” při privatizaci sociální propady a který rozlenivěl nezaměstnané bez ohledu na etnický původ a nastavil modely práce na černo. Klaus podporuje Řápkovou v jejím drnkání na nenávistné struny, zároveň uděluje oblíbenému romskému tanečníku své ženy vyznamenání. Politika kýče. Ambiciózní plán Agentury pro sociální inkluzi vznikl v roce 2002 za Špidlovy vlády, Zdeněk Škromach o pár měsíců později za té Grossovy její realizaci pozastavil. Ivan Langer na tiskové konferenci prezentuje kritický materiál k roli policie při integraci, ovšem zcela v rozporu s projednávaným materiálem naznačuje, že za nárůst extremismu mohou problémoví Romové a ty je třeba řešit prioritně. Židé si také mohou za Osvětim, to je nepochybné. Jiří Paroubek podepisuje na začátku dubna Memoradum (ke stažení například zde) s několika řediteli romských organizací, v čele s Ivanem Veselým, ve kterém se zavazuje řešit společně s romskou reprezentací, kterou Ivan nějakým šarivari vykouzlí, problémy sociální exkluze „zejména propojováním sídlišť televizním signálem satelitního vysílání určeného pro Romy“, neb se jedná o “problém kulturní povahy”. Zřejmě signál satelitní kulturu vhodně změní.

Ještě jedna věčná tupost se neomylně ve zmiňovaném Memorandu vyskytuje: Touha po konečném vyřešení romské otázky. Je to dáno nepochopením povahy hřiště, na kterém se život a vztahy ve společnosti odehrávají. Na tomto hřišti není nic, co by bylo možné konečně vyřešit, vynecháme-li náckovské endlosung. Paul Watzlawick v Úvodu do neštěstí odhaluje typ myšlení a lidí, kteří mají "patend" na rozum. Na otázky integrace, sociálních programů a menšin je zkrátka odboníkem kde kdo, politiky a rasisty nevyjímaje.

Oblast sociální integrace není žádné tajemné fimfárum, co svět neviděl. Za prvé se netýká Romů jako takových. Signatáři Memoranda nikam integrovat nepotřebují.
Dlouhodobým problémem některých měst je zkrátka existence problémových lokalit. Jedná se o čtvrti, ulice, jednotlivé domy či soubory domů obývané domácnostmi s nejnižšími příjmy, které jsou prostorově, sociálně, ekonomicky, symbolicky nebo kulturně odděleny od většinové populace českých obcí a měst, resp. od možností a příležitostí, které skýtá moderní občanská společnost. Tyto místa najdeme po celé Evropě, často je neobývají kupodivu Romové, ale jiné party s významně „neromským“ původem.

Na existenci těchto segregovaných enkláv se podílejí jednak vnější faktory spočívající v etnické stigmatizaci, resp. ve statistické a institucionální diskriminaci těchto populací, a jednak faktory vnitřní spočívající v adaptaci na podmínky života v segregovaných lokalitách. Jednotlivci a rodiny, které jsou vymístěny, se zkrátka přizpůsobí vnějším faktorům, díky kterým nemohou svoji situaci snadno změnit, a naučí se racionálně využívat příležitosti, které segregační podmínky skýtají. Nízká sociální mobilita, životními strategie zaměřené na přítomnost, nedůvěra ke státu, obci a rasismus vůči většině je důsledek těchto procesů. Alternativní ekonomický systém vyznačujícího se zastavováním osobních věcí, prací na černo a půjčováním peněz na vysoké úroky.Toto je v krátkosti hřiště, na kterém hrajem. Toto je v mnoha dílčích vládních materiálech. Tyto texty (byť stále zkratky) bohudík jsou již v učebnicích.

Jak to souvisí s nárůstem příznivců nacistů? Nijak přímo. Stejně jako u zavedených stran je romská karta politikum jako každé druhé, v každých volbách se najde nějaký ubožák, který to zkusí, nezáleží na světonázoru. V roce 2002 navrhoval koncentrák pro Romy v Ústí nad Labem zelený Pucherna. Stalo se pouze to, že v rejstříku sládkových nástupců v posledním půlroce skončilo testování marketingových strategií a Romové jako téma maršů nahrazují na celé čáře minulá komunikační schémata nacistů – národní socialismus, kritiku „socialistické“ EU a krutého kapitalismu, židobolševiky a homosexuály. Řápková s Janáčkovou mohou klidně křičet: Vykrádají nám naše témata! Je to nepochybně pravda.

Centrální veřejná správa bohužel neudělá nic ani v oblasti, kam dosáhnout může. Lichváři v kravatě se snaží vydělávat na lidech a rodinách s nízkým sociálním kapitálem i za cenu jejich likvidace a ze strany státních a lokálních institucí je zadlužování vnímáno téměř jako biologická danost. Je to postupné, neregulované zadlužování a vysávání sociálně a ekonomicky nejohroženější populace v ČR. Náklady splátkových společností se pohybují okolo 500 procent, sankční úroky z nesplacených úvěrů se pohybují v tisících procent. Model novodobého nevolnictví nekvalifikovaných, nízkopříjmových domácností směrem k nebankovním subjektům a splátkovým společnostem je zkrátka realitou. Řápková otevřela dveře exekutorům do kanceláří sociálních pracovníků, zároveň neexistují žádné limity. Strategie těchto společností se vyznačují několika shodnými momenty: Cílené na nízkopříjmové, neinformované skupiny. Systém nevýhodných smluv, uzavíraných evidentně v tísni s vysokými pokutami, penále a neúměrným úrokem z půjček. Rozhodčí doložky, které vyvádějí tyto smluvní vztahy mimo systém české justice k arbitrům, pracujících většinou pro tyto společnosti a praktická nemožnost obrany dlužníka. Spolu s lichváři operujícími v rámci organizovaného zločinu se jedná o Ponziho schéma hluboce integrované do životních strategií rodin.

Finanční katastrofy rodin jsou pak zřejmým limitem pro sociální programy, stejně tak jako dnes již klientské systémy černé práce a organizovaný zločin. Regulace, která by nastavila strop celkových nákladů na půjčku i se sankčními pokutami na 150 procent, by byla odvážným krokem. Všichni obyvatelé v tomto začarovaném kruhu jsou suveréni vlastních životních rozhodnutí. Trajektorie rodin, které jsou na dně, jde velmi těžko změnit. Zároveň politika musí odvážně říci, že významná skupina romských rodin žije mimo jakékoli sociální pasti. Neměli by trpět stigmatizací a mají právo na to, aby je nechali všichni být. Cílem politiky mají být pravidla, které přispívají spíš k začleňování a perspektivám než k další segregaci a anomii. Návrhy na změny ve školském systému skýtají naději na změnu, otázkou je, co se stane v případě návratu ústavní lobby na ministerstvo. Nečasova reforma systému sociálně právní ochrany dětí je také dobrým krokem, ale otázka je stejná – co se s ní stane a jak bude nastaveno její uvedení do života.

Bratinka je stále aktuální – chybí stálý a veřejně projevovaný zájem politických lídrů a přesvědčivá argumentace, proč jsou konkrétní kroky v ohrožených sídlištích důležité. Pro začátek by stálo za to říci, co udělají jednotlivá ministerstva, kdy se k této agendě přihlásí a jak se budou navzájem koordinovat. Pak bude třeba řešit, jak lokálně aktivity bez místních politických vlivů realizovat. Jinak jedeme dál v lokálních zákonech, segregačních opatření vstříc nacistickým receptům.

Psáno pro Literární noviny

Vzhledem k redakčnímu perexu LtN "Proč stát nic nedělá proti „znevolňování“ ghett sociálně vyloučených?" uveřejňuji v původním znění s poznámkami k politice, které se do Literárek "nevešly"

Cenzurovanou /resp. redakčně přepsanou/ verzi je možné pro srovnání vidět zde
Je to mimo jiné zajímavé kvůli míře manipulace s původním textem ze strany Literárních novin. Tímto je zdravím.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

oposum napsal(a):

tohle je mimořádně dobrý materiál pane Černý.
26. 04. 2009 | 23:30

Veronika Vendllová napsal(a):

Oposum: jen a jen souhlasím.
27. 04. 2009 | 00:02

Nový napsal(a):

ˇuvaha zajímavá. Velice mi vadí předjímání výsledků vyšetřování Vítkovské kauzy. Je docvela možné, že je to "obyčejné" vyřizování účtů s dlužníkem a a kaza sem vůbec nepatří. Autor mně připadá, že se nemůže dočka, až to etnické náslií opravdu vypukne a tím ho přivolává.
27. 04. 2009 | 00:23

Divák napsal(a):

Krátce po převratu napsal Václav Bělohradský, že v zemi kde je chudoba a hloupost se bude rozvíjet nacismus. Konstatoval, že v naší zemi je obého dost a ještě přibude. Bohužel měl pravdu. Žádný český politik neudělal proti nacismu nic.
Včera v televizi vystupoval nějaký komunistický politik s křivou hubou a židovským jménem a snažil se vlichotit do přízně dělnické strany. Proč asi ?
27. 04. 2009 | 06:35

Ládik napsal(a):

Zaujala mě "životní strategie zaměřená na přítomnost". To asi nebude nějaká dočasná nálada. Proč nemají strategii zaměřenou na budoucnost? Čím to je? Proč by svou strategii měli měnit? Je to "daná" věc? Paušalizovat tu strategii ale nepůjde - znám 2 Romy, kteří dělají něco pro svou budoucnost. Vymykají se tím svému společenství - mají se svou komunitou problém. S většinovou společností žádný problém nemají.
27. 04. 2009 | 07:10

Holubář napsal(a):

Dovolím si jen glosovat jednu větu: "Mají právo na to, aby je nechali všichni být"
Ano, to právo nepochybně mají. Toto právo mají i ti ostatní, kteří v "sociální pasti" jsou. Prostě bych je nechal být.....
A přál bych si, aby nechali být i oni mě. Žili si po svém - bez dávek a podpor z mých daní.
A všichni bychom byli spokojeni, k žádnému osočování z rasismu by vůbec nemuselo docházet.
Zaregistrujte, prosím, že se vůbec nejedná o fašismus (ti skuteční současní moderní fašisté začínají řídit naše osudy z Bruselu :-) ), to se jen probouzí naštvaná dosud mlčící většina.
Nacizmus? Trochu možná ano.
Až z toho jde strach, pravda.
27. 04. 2009 | 07:27

Gerd napsal(a):

Dobrý blog, ale pořád mám z něj pocit, že se jedná jen o popis situace bez náznaku řešení. Vyjma zákazu lichvy a omezení praktik exekutorů a všech splátkových společností. Protože v konečném důsledku za tyto společnosti platíme všichni, když Romům nic jiného nezbyde, půjdou krást ( i když někteří kradou i bez toho popudu, jaksi z kutlurní odlišnosti).
Současně blog nedává vůbec žádnou naději těm, kdo jsou na dně.
Náznak řešení prostě chybí, ale to by měli navrhnout Romové.
27. 04. 2009 | 07:32

bigjirka napsal(a):

Kdyby se pan Černý doučil gramatiku a méně rozmatlával klišé, bylo by to lepší.
27. 04. 2009 | 08:18

Silvie napsal(a):

Bigjirko, já už snad ani nemám chuť se k tomu vyjadřovat.
Jenom zmínka o Veselém mi zvedá adrenalin (a kolik dalších Giňů a Červeňáků si z toho udělalo živnost), poslouchat toho žvanila,jak bez kapky studu a kritiky do vlastních řad neustále z něčeho viní majoritu,může jenom masochista.
Jenže česká společnost nemá sebemrskačské tendence a maximálně to zvedne opět vlnu sympatií směrem k nacionalistům.
Možná by stačilo trochu dobré vůle na druhé straně a přiznání vlastního podílu na stavu, v němž se toto etnikum octlo.
27. 04. 2009 | 08:47

Béda napsal(a):

Autor,

jeden z dalších popisů situace. A celkem přiléhavý.

Akorát nenabízí komplexní východisko, žádné smysluplné řešení.

Popisovaný problém (segregace sociálně nepřizpůsobivých, lichváři, problematičnost hledání zaměstnání...) není specifikem pouze této (romské)sledované skupiny osob, ale jevem obecným.

Stejně tak jako problém s těmito skupinami obecně - v Evropě a s podobnými skupinami na americkém kontinentu.

Neznám jediný stát západního světa, kde by tato problematika byla vyřešena ke spokojenosti veškerého obyvatelstva.

Minulý režim řešil problematiku odlišně: všechny bez rozdílu nahnal pod paragrafem (příživnictví) do práce, preferované skupiny upřednostnil při přijímání na školy, přednostně jim přidělil státní byty. Stejně to nepomohlo.

O sametu stáli předáci Romů na tribuně a oslavovali osvobození od útlaku. Akorát zapomněli na fakt, že svoboda leckdy taky znamená odpovědnost - za sebe, za své rodiny, za své vztahy s okolím, kde platí jak chceš aby se ostatní chovali k tobě, tak se sám musíš chovat k jiným.

A tak se autora táži. Jaké vidí řešení problému? Omezení lichvy zřejmě neřeší jeho podstatu ale pouze důsledky. Kritiků a popisovačů je dost - u nás i v cizině.
27. 04. 2009 | 08:48

Ládik napsal(a):

Ještě k té strategii přítomnosti: strategií rozumím postup, jak dosáhnout důležitého cíle. Strategie přítomnosti snad ani není, to je přežívání.
Každý máme v hlavě nějak dlouhý časový úsek, s nímž aktuálně žijeme. Podle mě jeho délka souvisí s inteligencí (spíše s "moudrostí", než "IQ"). Podle tohoto blogu potom Romové mají onen časový úsek velice krátký, někteří téměř nulový. Není-li to rasou, čím jiným to může být?
27. 04. 2009 | 09:12

Jedla napsal(a):

Dobré. I ten link na Bratinku 1997. Nový, Ládík, bigjirka - čtěte lépe. Autor neříká, že většinová společnost je vina, ale hodlá "... vycházet z přesvědčivých argumentů, proč je zlepšování situace romské menšiny důležité nejen pro její příslušníky, ale pro celou společnost.” A s tím problém nemám. Ono to samo "nevyhnije", směřujeme k čím dál větším (a do důsledku dražším) problémům.
K předjímání výsledků vyšetřování onoho zločinu - není tak důležité, zda motivace byla rasová, a pachatel bílý. Žhářství jen dokresluje marasmus, ať zapálil ten či onen. Stejně tak je lhostejné, zda problém lichvy a drog ve vyloučených lokalitách má barvu bílou či snědou. Je jedno, jak vypadá ve spektru denního světla parazit, důležití jsou lidé, co těmi parazity trpí.
Vyčítáte (Ládíku) téměř negramotným lidem na sociálním dně, že nemají strategii na zítřek. Já vyčítám politikům s dobrými příjmy, vzdělávím, a ambicemi řídit tuto společnost, že nemají a nebo ignorují (existující) strategii na zítřek. Problém tu je, prohlubuje se, může eskalovat. Máme strategii, jak zastavit prohlubování, a pomalu po krůšcích začít zavírat ty nůžky, co se dosud jen rozevírají?
27. 04. 2009 | 09:16

Paterik napsal(a):

Ládik:

pokud to vezmeme zcela obecně, pak i náš penzijní systém je do jisté míry "strategie přítomnosti". Nikdo neřeší, jestli za dvacet let budou peníze na jeho financování, hlavně, že je máme teď. Totéž spotřebitelské úvěry na všechno. Dnes nová lednice a dluhy zítra? Kdo by se o to staral... Čili krátkozrakost není nějakou výsadou romů, ale u nich má třeba poněkud odlišnou formu.
27. 04. 2009 | 09:22

jaryn napsal(a):

Hledám, hledám, co jako chce autor říct? Že se u nás objevují tendence, zavánějící rasismem? Objev roku. Že jsou Cikáni chycení do pastí lichvy - cikánské lichvy nutno podotknout? Druhý objev roku. Že jsou Cikáni většinově odděleni od společnosti kulturně, hodnotově atd.? To je na nobelovku...
Jinak nic, kromě povinnosti úřadů se starat.
"Významná skupina romských rodin žije mimo jakékoli sociální pasti. Neměli by trpět stigmatizací a mají právo na to, aby je nechali všichni být." Pokud žijí normálně, tak, jak je u nás většinovým zvykem, obvykle nemají problémy s okolím žádné a zmiňovaná "stigmatizace" je důsledkem skoro středověkého způsobu života ostatních soukmenovců. Obviňovat společnost ze stigmatizace je hovadina. Stigmata si nalepují Cikáni sami. Většina necikánů jen obyčejně reaguje na zkušenost. Zlobit se na rodiče, nabádájící nehladit neznámé psy je analogií. Přirozená, sebezáchovná xenofobie (neznám rodiče, vychovávající potomky stylem "nejsou všichni pejsci zlí, když budeš hodný, on ti ten milý pitbulek nic neudělá").
Ano, zákonodárci a stát musí konat. Na obě strany. Tou druhou stranou, vůči které je konat třeba, je většina, kterou je třeba před patologií nepřizpůsobivých účinně bránit, nikoliv nutit donekonečna snášet "kulturní specifika" problémových skupin, u nás prozatím hlavně cikánských (dokud nás Brusel neoblaží naplněním LS přidělenými běženci ze všech řití světa).
27. 04. 2009 | 09:35

Lex napsal(a):

Před několika roky (v r. 2002) vypracovalo Ministerstvo vnitra a zavedlo v policii speciální program "Lichva" zaměřený na odhalování a stíhání lichvářů v rómské komunitě. Na každém okrese vznikly specializované týmy zkušených kriminalistů spolupracujících s rómskými asistenty, radnicemi, informátory. Obrovské nasazení.
Výsledky odhalování této trestné činosti se zlepšily, ale i tak zkomíraly na odporu těch, na jejichž ochranu byl program zaveden. Viz http://romove.radio.cz/cz/c...
Hezký den! Lex
27. 04. 2009 | 09:38

bigjirka napsal(a):

Strategií dneška u cikánů se myslí nechuť k jakémukoli plánování budoucnosti vč. získávání kvalifikace, která je hlavním klíčem k této problematice. Negramotní dnes už nejsou zaměstnatelní ani pro úklodovou agenturu, musí umět vylouskat alespoň harmonogram úklidu a podepsat se. Nevím, Jedlo, proč mne nabádáte k lepšímu čtení, když já nabádám autora ke zlepšení pravopisu a nerozmatlávání klišé. Ale nešť, zkusím číst líp.
27. 04. 2009 | 09:39

Pravy_Juice napsal(a):

Milý pane Černý. Co kdyby jste zkusil bydlet v "ghetu" s asociálním obyvatelstvem, a to i s Barborkou, Krištofem, Aničkou a Rozárkou ;) ? ceny bytů jsou tam levné, velmi :))).

Mám hrozně rád lidi jako Vy rádoby odborníku, opravdu. Žvaníte nesmysly, sice částečně podložené realitou, ovšem právě jen částečně. Nepopsal jste totiž základní příčiny romského problému. A to absolutní asociálnost problémových Romů, absolutní nerespektování pravidel NORMÁLNÍHO soužití s lidmi, primitivismus v nejhorší formě, projevující se verbálním i neverbálním násilím vůči komukoliv, pokud je viditelně slabší a mohl bych pokračovat dále. Ale to asi nemá smysl.

Myslíte, že majoritní většina v ČR nemá vlastní zkušenosti s Romy ?. A čeká na vysvětlení těchto problémů u "odborníků" jako jste Vy, kteří schválně zamlčují základní příčiny problému ?.
27. 04. 2009 | 09:42

klarasamkova napsal(a):

A hlavně, pane Černý, hlavně aby si Romové nezvolili svoj reprezentaci, hlavně, aby za ně mohli vždy rozhodovat jiní, hlavně, aby se vždy našli dobrodinci, kteří dají polívka ta chudá pakáž.

Ti Romové, kteří nejsou v sociální pasti a nepotřebují se začleňovat, ti jsou na tom ještě hůř, protože vadí ještě víc. nechudý a úspěšný Cikán?? Vy jste první, kdo by to nerozdejchal - však jste to nerozdejchal ani tady, jak vidno...
Vaše směšování romského a sociálního problému je placeno romkou krví.
NECHEJTE UŽ TOHO!

KVS
27. 04. 2009 | 09:44

bigjirka napsal(a):

Pan Černý prostě dělá vše pro to, aby se stal úspěšným ethnobusinessmanem. Bude-li dobře kálet do vlastního hnízda, pan Gabal ho zaměstná na výzkumech vlivu ničeho na nic, vlivu skřivanů na orání s předradličkou a důkazu existence cikánského problému.
27. 04. 2009 | 09:44

Ládik napsal(a):

Nevyčítám Romům, že nemají strategii - jen jsem použil výraz p. Černého.
Horší je to se strategií přítomnosti penzijního systému, v tom má Paterik pravdu. Strategie přítomnosti (spotřebovat - "nažrat se a po mě potopa") je programem levicových stran (podle toho mezi ně patří i ODS). Každý rozumný člověk myslí na zítřek, na důchod a nemoc. Sám pro sebe něco dělá, na stát nespoléhá (mluvím za sebe). Politické reprezentace neřeší základní životní strategie obyvatel státu. U voleb vždy vyhrají, protože slibují okamžité blaho. Nemohou proto vyřešit ani "romskou otázku". Problémy Romů vyplývají na povrch jako první, protože si sami pro sebe neakumulují majetek.
27. 04. 2009 | 09:46

Jejda napsal(a):

2 Jaryn
A až nás po podepsání LS Brusel oblaží přidělenými běženci převážně muslimského vyznání (z předpokládaných 50 milionů na nás připadá 1 milion), pak budeme na problémy s Romy vzpomínat jako na neškodné folklorní hrátky.
27. 04. 2009 | 09:48

Béda napsal(a):

Myslím, že zásadní problém je,že nepřizpůsobiví musejí dozrát k tomu, že změnu chtějí sami. Že je pro ně lepší přizpůsobit se společenským podmínkám nežli žít na periferii společenosti jako její vyděděnci narážející soustavně na zákon. Nikdo jim nic nemůže diktovat zvrchu. Sami si musí vybrat svou cestu. A nést důsledky své volby se vším všudy. Sami musejí jít na úřad práce a aktivně práci vyhledávat. Ne že jim úředník bude práci vnucovat. Sami se musejí naučit vystačit s penězma do další výplaty a a hospodařit tak, aby se nezadlužovali. Sami musejí pochopit, že vzdělané dítě je jeich investice do budoucna...


Násilí - neonacistů nebo kohokoliv nic nevyřeší. Spíše ještě víc vyhrotí situaci a vyvolá větší násilí a problémy.

Svou roli by zde měli sehrát přirozené autority daného prostředí (pokud vůbec existují), měli by ostatním ukázat na vlastním příkladu, že to jde i jinak, stačí jen chtít.
Měli by vytvářet pracovní příležitosti, využít některé výjimečné a specifické danosti této skupiny (třbas hudební vlohy...)

Spoléhat na preferování, pozitivní diskriminaci, finanční
uskrovňování zbytku společnosti na úkor nepřizpůsobivých donekonečna nejde. Jestliže jsme, anebo se chceme stát právním státem, pak nesmějí existovat výjimky, zvýhodňování, preferování, ani útisk na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení. Všem musí být měřeno stejně a nerozdílně - při podporách, i před zákonem obecně.
27. 04. 2009 | 09:48

Jedla napsal(a):

bigjirka: omlouvám se, hodil jsem víc účastníků do jednoho pytle. Váš krátký text 08:18:53 skutečně nedává podklad k tomu, co jsem napsal.
27. 04. 2009 | 09:49

bigjirka napsal(a):

Ahoj Kláro, myslím, že ti, kteří žijí obvyklým způsobem života, nevadí nikomu. To, že se na ně majorita dívá podezřívavě, zaviňuje deklasovaná vrstva. Žádnou další integraci pochopitelně nepotřebují. Ale bylo by dobré, kdyby se nějak podíleli na integraci těch deklasovaných. Jako čeští buditelé v 19. stol. Bez angažmá vlastních lidí to půjde mnohem obtížněji.

Proč si cikáni nevyberou nějako svou representaci, nevím. Asi to bude kvůli nesvornosti. Nemyslím, že by např. vztahy mezi Olahy a Rumungry byly právě skvělé.
27. 04. 2009 | 09:52

bigjirka napsal(a):

Jedlo, já jsem se taky moc nebránil :-).
Pan Černý je prostě důvtipník a čekatel ethnobusinessu.
27. 04. 2009 | 09:54

bigjirka napsal(a):

Béďo, o tom jsem tu několikrát psal.. odborně se tomu říká motivace...
27. 04. 2009 | 09:55

Pepan napsal(a):

Hezký životopis, autore! Vystudoval gymnázium, pak specializaci sociální politika a sociální práce, pracuje v Člověku v tísni a do Literárek píše o věcech, které se zcela míjejí s jeho životem na malé farmě.
Vy jste krásný prototyp zbytečného člověka. Lermontov by o vás jistě napsal něco hezkého, pokud by vás za ten váš etnomasochismus v jeho době někdo v souboji předtím včas neodstřelil.
27. 04. 2009 | 10:20

Čochtan napsal(a):

Béďo,
"nepřizpůsobiví musejí dozrát k tomu, že změnu chtějí sami"

Přesně tak, dokud nebudou chtít sami, tak se nezmění.
Jak je ale motivovat ? Co znamená změna dnes ? Vzdát se života bez práce, vzdát se bohatých dávek a porodného, vzdát se všech jiných výhod, které Češi nemají. (školní stravování zdarma, školní výlety zdarma,....)

Takže pokud chceme po nich změnu, musíme jim tohle všechno vzít. Porodné jenom jako úlevu z daní (pokud vůbec), socku jen jako bochník chleba denně a vodu z vodovodu, škrtnout přídavky na děti, místo toho zavést stipendium pro dobré žáky, místo bytů v paneláku oddělené místo v bývalém kravíně. Střecha nad hlavou je střecha nad hlavou. Nic víc. Oni si ani víc nezaslouží.

A ti, kteří si víc zaslouží, ti to nepotřebují. Doba je zlá a krize teprv přichází. Ty dvě cikánky za pultem v Bille v Nýřanech ty to taky nepotřebují. (moc jim držím palce aby vydržely)

Pak začne i zájem o to co navrhuje Bigjirka. Program jednoduchých řemesel pro ty, kteří na víc nemají. Inteligenčně nemají.
27. 04. 2009 | 10:23

Čochtan napsal(a):

P.S.
Sociální dávky v dněšní podobě bych navrhoval vyplácet POUZE těm, kteří mají určitou dobu odpracovanou.
Těm ostatním, např. cikánům právě vylezlým z devítiletky jen ten krajíc chleba denně. V naturaliích.
27. 04. 2009 | 10:28

realista napsal(a):

Autor je snílek nebo karierista. Takhle blábolit. Je třeba věci správně pojmenovat a pak vyvodt správné závěry. Cikánský problém se zde uř řeší od středověku a nikod ho nevyřeišl, pouze se cikánská menšina na sociálních dávkách rozlostla a ztloustla. Tzv. projevy nacizmu ve společnosti jsou jen důsledkem nespokojenosti lidí se současným stavem politiky a řešní - spíše neřešní současných společenských problémů. Je očividné, že vládnoucí špičky nemají zájem něco řešit, vůbec ne cikánkou otázku nebo další problémy ve společnosti. Jen provádí statisku a snaží se ovlivňovat myšlení lidí masmediálně, což nic, ale vůbec nic neřeší. Že bude zle, podud se nezmění politka statu a EU vůči menšinám a přistěhovalcům je snad každému jasné. Je jen otázkou kdy a kde to bouchne. Pak to bude šrumec.
27. 04. 2009 | 10:30

Jane napsal(a):

Chudoba, hloupost, primitivní kapitalismus, neschopnost státu ochránit své občany před nepřizpůsobivou minoritou.
To je podhoubí pro vznik neonacistického hnutí a extrémismu na obou stranách.
Celosvětová krize už je jen katalyzátorem akcelerujícím onen proces.
27. 04. 2009 | 10:33

Mastodont napsal(a):

... Tzv. projevy nacizmu ve společnosti jsou jen důsledkem nespokojenosti lidí se současným stavem politiky a řešní - spíše neřešní současných společenských problémů. ...
Přesně tak, po X letech práce "odborníků" (včetně Člověka v tísni, který má jisté problémy se zneužíváním státních peněz) se stalo jen to, že parazitů přibývá a žádnou vlastní aktivitu nevyvíjejí.
27. 04. 2009 | 10:35

Apeoffice napsal(a):

Nevím, přemýšlím nad tou integrací, ona to dozajista bude dobrá věc, tahlencta integrace, a přijde mi, že silou integrujeme někoho někam, kde o něj moc nestojí. Krom toho integrovaný nemá moc motivaci se integrovat.
Takže integrace shůry, nasadí dotyčného někam, aby se integroval a okolí reaguje tak, že se odstěhuje a uvolní své byty pro další obyvatele v rámci jejich integrace.

Nepřijde vám to napalici?

A pak kapka ke kapce, rodina k rodině a je tu vyloučená lokalita.

To jen pro to, že jsme se My odmítli integrovat s NIMI. Vyjde zákon, který nám nařídí s nimi žít? Povinnost se s nimi integrovat, když jejich snahy selhávají?

Vůle k integraci musí být na obou stranách, na jedné chtějí integraci a nemají motivaci a na druhé je naprostý nezájem o jakoukoli integraci, útrpně snášíme nařízenou integraci a pozitivní diskriminaci určitých obyvatel, se kterými nás většinou pojí špatná zkušenost.

A myslím si, že politici integrují jen pod tlakem okolí.
27. 04. 2009 | 10:41

Jedla napsal(a):

Béda
mám zkušenost s (úctyhodnými) lidmi, kteří onou problematikou žijí, a oni nežádají výjimky, neaplikování práva atd. (Někdy spíše naopak, gheta se mimo jiné poznají i podle toho, že státní moc včetně úřadů a policie už rezignovala na vymáhání práva v lokalitě, přestala jakkoliv rozlišovat mezi obyvateli lokality a pozorují tu džungli jaksi zvenčí.) Ale zainteresovaní jsou si vědomi, že Váš první odstavec se neblíží - vývoj spěje právě opačným směrem, a Váš druhý odstavec - právě kvůli tomu - akutně hrozí.
A tak chtějí od společnosti poměrně racionální pomoc pro skupinu lidí, kteří si pomoci nedokáží (ve svém čase a prostoru), nevěří že se neco změnit může, a nejsou tudíž motivovatelní. (Beznaděj a motivace se vylučují.) Formy té pomoci ve světě nejsou neznámé (jde o individuální sociální práci, asistenci a poradenství, motivačně zaměřené. Mimochodem v zemích s vyšší imigrací se stejným způsobem věnují imigrantům, pomáhají jim zvládnout reálie, jazyk atd., tedy adaptovat se. I mnoha Čechům se takové pomoci dostalo. Vyplatí se to, uspěje-li imigrant a integruje se, bohatě to té zemi vrátí. Podobně i lidé po delším trestu, dostane-li se jim asistence, recidivují méně často, takže ta společenská investice je návratná. Zejména v porovnání se společenskými náklady, které přináší pasivita v této věci.
Současný stav je takový, že levá ruka neví, co dělá pravá. O drobné kriminalitě ví PČR a přestupková komise, o záškoláctví orgán péče o dítě, o dluhu na nájemném správa nemovitostí, o dluhu za popelnice odbor životního prostředí, o binci ve společných prostorách domů, účtech za energie a vodu ví jen soukromé firmy, o infekčních chorobách krajský hygienik, o drogách a lichvě vrabci na střeše. Nikdo z nich nezná celou realitu, a dotyční nezvládnou (z našeho pohledu banální) požadavky zmíněných autorit, vyjma snad zmíněných střešních opeřenců.
Nemá cenu debatovat o tom, kdo je vinen, debata by měla směřovat k cíli jak z toho ven.
27. 04. 2009 | 10:45

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o bílých sviních lépěji zde:
http://olser.cz/1536/kdo-ko...
27. 04. 2009 | 10:53

bigjirka napsal(a):

ehm.. a což derivace? Nebo to by byl rasýzmus? :-D
27. 04. 2009 | 10:53

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,
zdravím, už jsme vás tu postrádali ! Jak se vede, co škola ?

Jak si představujete to zvolení cikánské reprezentace ? Myslím technicky. To budete chodit s volební urnou po republice od dveří ke dveřím ? A jak ty dveře najdete ? Jak víte, kdo k etniku patří, a kdo ne ? K cikánskému etniku se přihlásilo 12000 cikánů. To je dost málo na reprezentaci.

A kdo bude smět volit ? Jak zájemce dokáže, že je cikán a ne třeba ind ? Budou smět volit i cikáni se slovenskou státní příslušností ? Nebo dokonce všichni cikáni z celé Evropy ?

A i kdyby se ty volby povedly a volili všichni cikáni co tu žíjí, tedy ta 3 %, jakou hodnotu má reprezentace 3 procent ? K čemu je to dobré ? Strana, která má ve volbách méně než 5% se nedostane ani do parlamentu.

A teď to nejdůležitější, jak vyberete representanty ? Demokraticky, nebo oni vyberou sami sebe ?

Mám obavy, že by to skončilo jako vždy. Bojem o koryta, a ta koryta by platili Češi.

Já vím, moc otázek a žádná příjemná, ale jsou míněny vážně a bez šťouralství.
Přeji hezký den a hodně práce ! :-))
27. 04. 2009 | 10:55

bigjirka napsal(a):

imigranti, Bédo, to je zcela jiná kapitola. Ty neužitečné je potřeba poslat do řiti (repatriovat) ihned, dokud je čas, než vydrží jakákoli práva.
27. 04. 2009 | 10:56

bigjirka napsal(a):

Ano, Čochtanovy otázky jsou relevantní. Osobně si myslím, že význam by měla jakákoli relevantní cikánská representace. Ve smyslu řešení problému, ne ve smyslu demokratické representace vládní.
27. 04. 2009 | 10:58

Jane napsal(a):

Jen bohatý stát může zabránit extrémistickým hnutím.
U části cikánů došlo historicky vlivem segregace a necitlivého přístupu vlád k jistému stupni degenerace, kterou pochopitelně nechce nikdo z politiků pojmenovat. To by poté znamenalo další zvláštní výdaje a individuální přístupy k takto postiženým skupinám. A to si chudý stát nemůže dovolit. Pokud se majorita bude k ostatním pouze povyšovat, bez toho, aby dokázala své schopnosti přeměnit v bohatý a prosperující stát - nebude s to problémy menšin a tím celé společnosti řešit.
27. 04. 2009 | 11:06

Čochtan napsal(a):

Bigjirko,
cikánská representace by mohla fungovat pouze jako poradce a zprostředkovatel komunikace.
Musela by mít přirozenou autoritu v etniku (první kámen úrazu), a musela by mít i určitou inteligenční a vzdělanostní úroveň. Jinak bychom my nemohli s ní komunikovat. Asi by musela být jedna representace pro Olachy, jiná pro Rumungury, a další pro Sinti,...

Vidím to černě. Doslova.
27. 04. 2009 | 11:14

Paterik napsal(a):

Paní KVS

je toto citové vydírání opravdu nutné? Co si představujete pod pojmem romská reprezentace? Jako že by v ČR bylo dvojvládí? To by asi nebylo zcela v souladu s ústavou, že... a pokud by to bylo jen jakési "občanské sdružení", jak by řešilo problémy sociálně vyloučených lokalit?
27. 04. 2009 | 11:15

klarasamkova napsal(a):

Ahoj BigJirko, hluboce se mýlíš, že přizpůsobení mají po problémech. nemá ani jeden...

Čochatane, otázku volby romské reprezentce lze velmi dobře zvládnout, v ma´darsku je na to docea funkční zákon, i jinde... Myslím si tentokrát zcela ve shodě s Vámi, že je ntutno mít legitimní romskou reprezentaci, aby bylo možno něco dělat a hlavně, aby konečně přestal ten přísun samozvanců jak z romské tak české strany... KVS
27. 04. 2009 | 11:16

Béda napsal(a):

Jedla,

prvním předpokladem jakékoliv pomoci je ochota přijmout pomocnou ruku a něco pro to na oplátku obětovat. Přijímat pomoc donekonečna bez jakékoliv protihodnoty je pro obě strany (poskytujícího pomoc i adresáta pomoci) demotivující.

Další věcí je, že z hlediska pomoci již byla vystřídána celá široká paleta prostředků a nástrojů - stálo to nemálo peněz a efekt byl víceméně zanedbatelný. Ještě jsem neslyšel o tom, že by různým skupinám svěřené prostředky podnítily třeba dobrovolné (nezištné)finanční sbírky movitějších Romů pro řešení romské problematiky... Tím samozřejmě nemyslím lichváře.
Vždyť oni především musí mít zájem na pověsti své minoritní skupiny a její prosperitě.

Poslední věc, kterou bych zmínil je stav, kdy se svět žene do hospodářské krize. Obávám se, že může dojít k masivnímu nárůstu skupiny na pomoc odkázaných lidí, kteří mnhonásobně početně převýší skupinu Romů. Tito lidé dlouhodobě odvádějí do státního finančního systému prostředky, které jsou státem využívány na státní sociální podporu. Nevidím jediný důvod pro to, aby státem vybrané prostředky byly přednostně přidělovány skupinám, které pomoc dlouhodobě přijímají bez odezvy na úkor skupiny, která si svoji situaci svým přičiněním nezpůsobila a má zájem nepříznivou situaci zvrátit. Tím mám samozřejmě na mysli práceschopné produktivní jedince (nikoliv postižené...)

Aby kdokoliv mohl kohokoliv finančně podporovat, musí nejdřív prostředky naakumulovat. Romové (většinově) byť produktivní je prozatím neakumulují ale spíše spotřebovávají. Jestliže je i za ekonomické krize budeme z hlediska státní podpory protežovat, může se stát že dosáhneme opaku stanoveného cíle. Do sítě tzv. odkázaných, resp. nepřizpůsobených se propadnou další široké skupiny (neromského) obyvatelstva a nesnášenlivost části majority s minoritou se ještě prohloubí.
27. 04. 2009 | 11:20

Jakub Roth napsal(a):

KVS:
Doporučuji Vám zajít na stránky Romea.cz a podívat se, jak sami Romové reagují na jakéhokoliv jejich představitele, najmě na Vašeho manžela. Podle nich jsou to všichni paraziti, kteří jen kradou peníze, určené jim. Tu a tam někdo napíše, jak by si to představoval - dejte nám peníze rovnou, hlavně žádné elity a žádné vládní poradce a úřady. A Čech jen zírá.
27. 04. 2009 | 11:23

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,
a jak to tedy konkrétně vyřešili v Maďarsku ? Kolik cikánů se tam hlásí ke své národnosti ? To mají specielní "cikánský" volební seznam ? Kdo a jak navrhuje kandidáty ? Jsou maďarští cikáni homogenní skupina, nebo se i tam dělí na Olachy, Rumungury atd. .. ?
27. 04. 2009 | 11:25

klarasamkova napsal(a):

Víte, vážený Jakube, to máte tak.
zaprvé, obávám se, že značnou část diskutujících netvoří Romové. Dále, zajisté je Vám znám termín ůkokos" - nahoře černý, uvnitř bílý. A zatřetí: nechtěli by mu ukrást taky tu práci?? Do toho se už nikomu nechce, že?? Čech může zírat na to, co si představují lidé, kteří v životě neměi možnost svoje názory korigovat... KVS
27. 04. 2009 | 11:27

klarasamkova napsal(a):

Čochtane, já fakt nemám ča Vám tady převyprávět zákon, myslím, žen to je někde na stránkách Džena, ale ano, jsou tam zvláštní volebnín seznamy. A nebu´dte hnusně sarkastickej...není toho třeba. K.
27. 04. 2009 | 11:28

Čochtan napsal(a):

Jakube Rothe,
to bude asi tím, že současná cikánská "representace" je skupinka samozvaných bojovníků o koryta.
Romea.cz - ano hlavně nám dejte peníze a pak se o nás nestarejte. Prachy na ruku a nechte nás žít po svém.
27. 04. 2009 | 11:29

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro.
já opravdu se nesnažil být sarkastický a už vůbec ne hnusně. To mi křivdíte !
To jsou jen praktické otázky které mě napadají, holt to vidím střízlivě a prakticky jako inženýr.
27. 04. 2009 | 11:33

Jakub Roth napsal(a):

Vážená KVS, to já vím, že nejsou všichni R., ale o Vašich představitelích (alespoň se domnívám) diskutují primárně oni. Myslím, že uhrovitým nácíčkům je nějaký pan Koky a pan Veselý a další úplně mašlička.
Termín Kokos neznám. Snad jsem ale pochopil, co tím chcete říci - že pokud někdo vystuduje, snaží se a je úspěšný a tím zpřetrhá svazky s původní komunitou, protože pro jeho rozvoj a rozvoj jeho dětí jsou ty svazky koulí na noze, a dostane se do situace, kdy majorita ani nevním á, že je Rom, tak je kokos a to je špatné. Rozumím tomu dobře?
A k tomu třetímu - to já nevím. Já těm názorům na Romee diskutujících Romů moc nerozumím.
Poslední větě ovšem také nerozumím. Jak že neměli možnost korigovat? Oni spolu nikdy nehovořili? Oni nikdy neměli možnost diskutovat? Já si myslím, že se spíš o tu možnost nikdy nezajímali. Ostatně jako většina Čechů (Moravanů, Slezanů...)
27. 04. 2009 | 11:43

Jakub Roth napsal(a):

Čochtane:
Já vím, tomu rozumím. Ale pak se ptám, jak si Romové tu reprezentaci chtějí opatřit? Ostatně - no a co, Jungmann, Dobrovský, Hek, Kramerius byli také nějací samozvanci. Jen jim asi nešlo o koryta. Ale věděl to ten domkář na Písecku? :o)))
27. 04. 2009 | 11:46

Béda napsal(a):

Ještě dovětek:

Nazdávám se, že při prohloubení ekonomické krize může nakonec dojít k situaci, že vláda bude muset v rámci šetření prostředků utlumit všechny podpůrné programy - kulturního, vzdělávacího a nevímjakého integračního programu a soustředit je pouze k zajištění holého přežití sociálně ekonomicky vyloučeného obyvatelstva. V případě velkého nárůstu počtu nezaměstnaných, dokonce může nakonec dojít i k přehodnocení dob vyplácení podpory, přehodnocení invalidních důchodů z ekonomických důvodů.

Pak již skutečně nebude moci dotovat různé podpůrné programy jako v době konjunktury.
27. 04. 2009 | 11:56

Jedla napsal(a):

Béda, nepřu se. Shodujeme se v tom, že "nesnášenlivost ... se ještě prohloubí".
Ale je naivní čekat, až se jedna strana "zázrakem" probere, získá motivaci ke změně a druhá strana se dočká vděčné kooperace. Tohle prostě nenastane.
To není fotbal, nelze říci, že rozehrávají, míč je na jejich půli. Pokud něco neudělá exekutiva, státní správa i samosprávy, budou oba týmy hrát vlastní hru každý podle zcela jiných pravidel dál. A na důsledku už jsme se shodli ... a snad se shodneme i v tom, že není žádoucí.

Jistě, byla utracena fůra peněz. Ale efektivita této pomoci není měřítkem jen připravenosti příjemce, spíše neschopnosti (byrokracie) na straně distribuce pomoci.
I já jsem daňový poplatník. Jsem ochotný věnovat poměrně značnou část svého daňového odvodu na sociální soudržnost společnosti. A vyčítám "našemu" systému, ne klientům sociální pomoci, že ty peníze protečou bez užitku do heren, lichvy a do levného alkoholu.
Ochota přijmout finanční pomoc tu je značná. Je na pomáhajícím, aby distribuci peněz motivujícím způsobem upravil, stanovil podmínky dosažitelné, ověřitelné, ale vyžadující změnu, posun k lepšímu. To pro "naši" byrokracii je nejsnazší nechat vytisknout formulář a vyplatit keš podporu pokud možno kvartálně.
27. 04. 2009 | 12:04

Gerd napsal(a):

Paní KVS,
myslíte, že je již čas, aby Romové zveřejnili svoji představu soužití s majoritou? Vycházím z Vašich blogů a diskuzí pod nimi, kdy jste psala, že řešení je známé, ale Romové mají obavu, aby nebylo zneužito.
Jak by měly být do celého řešení zapojeny neformální romské struktury? Že existují a že autoritu mají ukazuje urovnání psoru mezi moravskými klany Romů v loňském roce, až si na to soudce stěžoval (že jej obcházejí).
Nechcete již začít zveřejňovat svůj blog- článek, který píšete? Třeba na pokračování.
Zatím mám obavu, že tím, že Romové sami neukazují žádné náznaky řešení, řešení navrhuje někdo jiný. a navrhovat by měli především Romové, jich se týká nejvíce.
27. 04. 2009 | 12:21

bigjirka napsal(a):

Kláro, je mi zcela jasné, že přizpůsobení mají problémy.. zaviněné ovšem primárně nepřizpůsobenými, protože česká společnost od etnického cikána nečeká nic dobrého, dívá se tedy skrz prsty... a těchto lidí je mi skutečně líto, ale nezlepší se to, dokud se deklasovaná vrstva nezredukuje...

Já už jsem tu řešení několikrát navrhoval, jeho osy jsou jednoduché.
- školní docházka
- dávky v naturáliích
- projekt "řemesla"
- tvrdá represe nepřizpůsobivého chování
- represe šíření nakažlivých chorob podle zákona

čili push-pull, znepříjemnění letargie v deklasované vrstvě, reálná nabídka zlepšení, donucení k tomu, co nejsou schopni nahlédnout (škola).
Myslím, že nových opatření není potřeba mnoho, pokud nějaká. Na program řemesel, alespoň na jeho počátek, je peněz ve fondech EU dost, pokud se přestanou vyhazovat na pitomosti. Pokud vznikne statisticky významná cikánská nižší střední vrstva, je vyhráno. I cikáni, kteří pravidelně pracují, již přikládají význam vzdělání a děti dávají na střední školy. To je vítězství - další už jde samo. Skutečně jde do značné míry o to, rozrušit samosvorné mechanismy exkluze. To je i o té lichvě, i o donucování, protože spoustě těch lidí to vyhovuje - co nedostanou na dávkách, to si dokradou, proč pracovat...
27. 04. 2009 | 12:29

bigjirka napsal(a):

Gerde, proč myslíte, že píšu cikáni? Ve smyslu etnické skupiny. Národnost Rom je hypotetická, ve skutečnosti se jedná o národnosti Olah, Rumungr, Sinti, Manuš a další, jejichž vzájemná komunikace je pokud vím horší než s majoritou. Nejsem si jist, zda je mezi nimi někdo se všeobecnou autoritou.
27. 04. 2009 | 12:34

Jakub Roth napsal(a):

Jedla:
Píšete: "Jsem ochotný věnovat poměrně značnou část svého daňového odvodu na sociální soudržnost společnosti. A vyčítám "našemu" systému, ne klientům sociální pomoci, že ty peníze protečou bez užitku do heren, lichvy a do levného alkoholu."
a) Já tedy nejsem ochoten.
b) A to máte recht. Gamblerem, smažkou a ochlastou je systém, nikoliv onen dotyčný. Muhehehe
27. 04. 2009 | 12:36

fafnir napsal(a):

je to zde stále omílané dokola a rozemleto na prach.Soužití majority s minoritou přece není až tak složité,jak se tady snaží leckdo namluvit.Pro začátek by stačilo začít se živit prací,nikoliv dávkami,které po několka letech pobírání bez práce, rozhodně nelze nazvat sociálními,ale velice asociálními.Okrádající celou společnost víc než všichni kapsáři dohromady.(To bych v tom kontextu viděl jako přivýdělek)Bylo by zajímavé vědět na kolik miliard tyto dávky vyjdou.Ti lidé,vymlouvající se na nezájem o nekvalifikovanou práci,se dávno měli možnost vyučit jakémukoliv smysluplnému řemeslu,od tesaře po havíře,od šičky po zdravotní asistentku.Po těch je stále i v nynější době poptávka,která musí být saturována dovozem cizích dělníků.Ad 2.K překvapení některých zde diskutujících,se jedná o začlenění minority mezi majoritu,nikoliv naopak.Ad 3.Je na těch ,kteří tak neskutečně hájí minoritu,a vzdálili právo od elementárního pocitu spravednosti,aby tento stav minoritě vysvětlili.Zde mají různá Džena a podobné spolky bohatou náplň práce.
27. 04. 2009 | 13:06

jaryn napsal(a):

Jane - a co jako??
Majorita se tady nepovyšuje. Majorita cítí, že bordel pod okny, řev a chlastání do rána bez ohledu na okolí, sraní po chodbách, touha po nevzdělání, a natažené pracky buď do cizích kapes, nebo každopádně k sociálce nepatří do povinné výbavy normálního Čecha. Pohrdání těmi, kteří mají takový systém "hodnot" a poměr zastoupení takových obyvatel ku ostatním z téhož hnízda pak jenom odráží skutečný stav. Zatímco o nepovedených individuích z majority se mluví jako o výjimce, minorita bývá hrnuta do jednoho pytle. Lidi nejsou hloupí. Vidí, co vidí, a na tom nic nezmění ani tisíc Kostlánů, Uhlů a Tydlitátových. Žvanilové si můžou panty umlet, stejně tuto pravdu nezmění.
27. 04. 2009 | 13:14

Imhotep napsal(a):

pro KVS:
S tím Maďarskem to nebyl asi vhodný příklad. Pokud vím, tam už se střílí a házejí granáty.
27. 04. 2009 | 13:16

Paterik napsal(a):

Jakub Roth:

1) vždyť my všichni už teď vytrvale krmíme sociální "spravedlnost". A nejem romům.
2) ono kdybyste sám spadl do závislosti, tak by vám tolik do smíchu nebylo.
27. 04. 2009 | 13:23

Jakub Roth napsal(a):

Paterik:
1) Ano, ale neradi. Nebo vy rád? Já ne.
2) Asi nebylo. Jde o to, jakou závislost máte na mysli. Já jsem například závislý na čokoládě. Což znamená, že si na ni musím vydělat. Vzhledem k osobní a dlouholeté zkušenosti s lidmi, kteří do těžké závislosti skutečně spadli (a ponechme stranou, že zcela vlastní vinou) však musím podotknout, že jim často do smíchu je, páč nic neřeší. Do smíchu není ovšem jim blízkým, kteří se s tím (i přes častý odpor závislých) s tím snaží něco dělat.
27. 04. 2009 | 13:40

jaryn napsal(a):

Pateriku,
spadnout do závislosti je průser. Do ekonomické závislosti na státu taky.
Nepochybuji, že vy byste se chtěl vyhrabat ven. Ale jsou tací, kterým stračky vyhovují, přejí si se v nich válet a peníze, věnované jako pomoc, považují za svůj nárok a naši povinnost. O slovu vděk nikdy neslyšeli, o slovu loajalita rovněž ne. Zato znají velice dobře slova jako rasýýýzmus, déééjte, sociáálka, chcéééme a máme nááárok. Jejich pojetí světa je ve středověku a vytrvale na něm lpí. Z moderního světa touží pouze po jeho vnějším projevu, aby mohli dělat dojem. Takže na střeše satelit a doma posraný záchod a kuchyň, ze které dostane i mikrob střevní potíže. Proto zlaté lodičky k teplákům, proto otřískaná BMW s kouřícím motorem. Uzavřené světy do sebe, vrnící si sladce, jsa bohatě dotovány, pozitivně diskriminovány a jimž je prakticky vše odpouštěno, tolerováno.
Vám by se z toho chtělo, kdybyste v tom vyrostl? Vám by se chtělo pracovat, když práce je přece hloupost a peníze vám vždycky dají?
Jasně, že ne.
Bigjirka má pravdu. Push and pull. Cukr a bič.Nejdřív bič, aby cukr byla naděje. Bič ukončení veletoků peněz do bezdných kapes. Veletokům musí odzvonit.
27. 04. 2009 | 13:45

Paterik napsal(a):

Jakub Roth:

1) daně asi neplatí rád nikdo. Nicméně bez nich by pár věcí asi nefungovalo. Vy nebo já třeba od státu nic nechceme, ale ne všichni jsou na tom tak dobře. Durhou stranou mince je, že systém dávek nebo zdravotní péče se zneužívá, ale to je spíš otázka vhodného nastvení.
2) srovnávat závislost na čokoládě se závislostí třeba na heroinu mi nepřijde zcela fair. Já taky rád čokoládím, ale nemám žádné nutkání utratit za to celou svoji výplatu nehledě na nulovou možnost předávkování. Myslím že narkomanovi je do smíchu jen dokud dávka působí. Pak už to ale nebývá tak veselé.
27. 04. 2009 | 13:48

overal napsal(a):

Takzvaná demokracie mi připomíná pole. Plevel i užitečné plodiny zde mají stejná práva a všichni se překvapeně diví,že se rychleji množí plevel a užitečné plodiny utlačuje a vytlačuje!!
Romové se chovají méně racinálně než veverky! Veverka, přestože jeden rok je velmi podstatná část jejího života, si ukládá zásoby na zimu. Je tedy evolučně výše než róm žijicí pouze přítomností! Musíme tedy rómy donutit pracovat! Pokud někdo dlouhodobě Víc než půl roku žije z různých sociálních dávek, aniž by si našel práci, bude muset začít pracovat na veřejně prospěšných pracích 8hodin denně, jinak přijde právo na všechny podpory!! Flákač róm nebo neróm pochopí, že je lépe najít si lépe placenou práci sám, než makat nejhorší práce pro sociálku! Zlepší to i bezpečnost a gemblerství, protože po práci unavený člověk nemá tolik času a energie hrát na automatech nebo do noci chlastat a řvaním rušit pracující sousedy!
27. 04. 2009 | 13:55

Paterik napsal(a):

Jaryn:

já bigjirkův návrh taky podporuju. Nikdy jsem neřekl, že ne. Jde jen o to, abychom s vaničkou nevylili taky dítě. Problém vidím spíš v tom, že extremistická hnutí využívají romské problematiky, aby na tom získala politické body. Pokud přesvědčí dlst lidí, že stát v řešení tohoto problému selhává, tak se máme na co těšit. Bohužel stát občas dělá všechno pro to, aby nás o tom přesvědčil...
27. 04. 2009 | 14:01

Vilém napsal(a):

Sociální práva jsou samozřejmě práva jako každá jiná a nikomu ze spoluobčanů v zásadě není nic do toho, jak jsou využívána. Pokud někdo chronicky strká zobák do toho, jak příjemci podpory utrácejí své peníze, a dožaduje se státního zásahu, pak se dožaduje poměrů, kdy mu stát přijde do firmy a začne mu diktovat, co smí prodávat, do rodiny a začne mu diktovat, co smí doma dělat apod. To je vždycky jekotu, když někomu stát určí nějaké povinnosti, že je to omezení svobody apod., ale tito lidé se toho sami dožadují, když nejde o jejich svobodu, proto si ji sami nezasluhují a prakticky i ve svobodných poměrech zůstali vnitřně poddanými a podle toho se k nim musí přistupovat, tedy na prvním místě státní politika nesmí podléhat jejich požadavkům, protože jsou atavistické, patologické, defenktní.
27. 04. 2009 | 14:12

jaryn napsal(a):

Píšu to pořád a všude. Na vině nasranosti člověka jsou jednak Cikáni v okolí jakožto původci nasranosti, jednak přístup státu. A přidám ještě jekot pseudohumanistů, vinících všechny kromě skutečných viníků.
Lidi radikalizují ne problémy, dokonce ani tolik ne neřešené problémy, ale neschopnost oficiálně slyšet podporu slušnosti, obranu slušnosti a vidět jasné a účinné kroky k potláčení neslušnosti, nikoliv jen další a další požadavky na "chápání jinakosti", "kulturní specifika" a podobné hovadiny.
Všchnu podporu extremistům si přivolal sám náš stát plus pseudohumanisté a ochranitelství nepřizpůsobivých.
27. 04. 2009 | 14:18

Jakub Roth napsal(a):

Paterik:
Byl jsem ironický. Jinak nevím, v čem jsme ve sporu. Já jen poukázal na to, že daně sice platím nerad, ale s vědomím, že jsou nutné. Pokud ovšem nedochází k jejich přerozdělování tak, že se v podstatě za to stydí plátce i přerozdělovač. Příjemce ovšem jásá.

Vilém:
Rozumím vám. Obhčane, plať jako mourovatej a nestarej se, komu to přerozdělíme. Pán bude asi trošku nalevo, co?
27. 04. 2009 | 14:20

jaryn napsal(a):

Viléme,
to jsou kecy. Peníze si dotyční nevydělali sami, ale byly jim darovány za nějakým účelem. Je-li výsledek zcestný či ne je třeba kontrolovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat.
Dostanete-li peníze z EU na něco a použijete-li je jinak, musíte vracet.
Podle vás je toto nedemokratické?
Asi těžko, pane. Je svoboda a je blbost.
Jen si neplést pojmy.
27. 04. 2009 | 14:23

Zbyněk Matyáš napsal(a):

"za nárůst extremismu mohou problémoví Romové a ty je třeba řešit prioritně. Židé si také mohou za Osvětim, to je nepochybné."
Takovou hnusnou demagogii, jakou tady předvádíte, pane Černý, může chválit snad jenom oposum (no a paní Vendlová, samozřejmě). Vy opravdu věříte, že se vám podaří světu a české společnosti velhat náckovství části české veřejnosti a mizernou sociální politiku státu jako hlavní příčinu romského problému? Dokud se zgruntu nezačne řešit civilizační zaostalost většiny tohoto etnika, nedojde ani k náznaku efektívního řešení. Vaše falešné vidění problému to jenom zdržuje.
27. 04. 2009 | 14:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vilém:
Poskytovatel sociálních dávek samozřejmě musí "strkat nos" do toho, za co jsou utráceny. Jestliže dávka je určena na nájemné, nemělo by být možné za ni nakupovat cigarety.
Přestože ty své hloupé nápady chrlíte ve velkém, je třeba na jejich nesmyslnost opakovaně upozorňovat.
27. 04. 2009 | 15:05

Vilém napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Psal jsem o spoluobčanech, nikoli o tom, že by nikdo neměl kontrolovat, jestli jsou peníze vyplacené občanovi jako úhrada bydlení použity na úhradu bydlení. Chápu samozřejmě, že vy si úřední činnost představujete zhruba ve stylu uličního výboru a mezi korektní úřední činností a malicherným šikanováním nesnášenlivé veřejnosti prakticky nerozlišujete.
Jaryn
Na peníze z EU neexistuje žádný obecný nárok, nejde o uspokojení nějakých práv, nýbrž o zvážení, jestli někdo dostane dotaci, zatímco zde se jedná o sociální právo jako takové a v zásadě by pro podporu na živobytí měl platit podobný režim jako u důchodů, i když na rozdíl od důchodů je nutno kontrolovat trvání nároku, aby si pro dávky nechodili lichváři, vychcaní řemesníci, politici typu Čunka atp.
Roth
Levicové smýšlení oponenta je nějaký argument? Budete asi pravičák.
27. 04. 2009 | 15:17

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vilém:
Demagogicky jste spojil příjem sociálních dávek s direktívními zásahy státu do firem.
O levicopravicovosti jsem se nezmínil ani slovem.
27. 04. 2009 | 15:28

Jakub Roth napsal(a):

Vilém:
Ne, není to argument, je to informace, která je ovšem podstatná pro pochopení oponenta. Takže znovu - ano, jako plátce daní a ostatních zákonných poplatků se zajímám, komu a na jaký účel jsou vydávány. A proto vyžaduji, aby úředník plátci předložil sumář. Pochopte - když si platím nějakou službu (stát, samosprávu), chci mít kontrolu, že peníze užívá s péčí dobrého hospodáře. Tolik k vámi napsanému.
27. 04. 2009 | 15:31

Vilém napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Vy nejste stavu posoudit, co je demagogické, dokonce ani nevíte, co to slovo znamená. Souvislost je tady zjevná a strkat zobák do života příjemců dávek je něco podobného jako strkat zobák do toho, jestli majitel provozovny na rohu platí daně. Mentalita uličního výboru.
Jakub Roth
Sociální dávky nejsou službou Vám (předpokládám), nýbrž příjemcům, vyjadřovat se samozřejmě jako občan můžete k čemukoliv, ale kvůli platbě daní nemáte žádná dodatečná práva ani to není tak, že byste si to platil (jistě víte, že kdyby záleželo na Vás, tak byste to neplatil). Proto je to celé založeno na jiných hlediscích (občanství, spravedlnosti, veřejném rozhodování, povinnostech atp.) a míchání nějakých plateb s právy je bezdůvodné.
27. 04. 2009 | 15:40

jaryn napsal(a):

Viléme,
mezi vyplácením důchodu po celoživotní práci a sociální dávkou parazitovi, který práci miluje jako kočka bazén vody, je tedy zásadní rozdíl. Živím-li někoho, chci vědět, zda se moje vydané peníze nemíjejí smyslem.
Důchodce si svůj důchod odpracoval, je jeho a nikdo mu do utrácení nebude kecat.
Parazit je případ zcela jiný.

Sociální právo na podporu je svobodné rozhodnutí pracující části obyvatel (spíše jím volených zástupců) starat se o lidi v nouzi, zanesené do pravidel fungování státu. Rozhodně to ale neznamená vydržovat profesionálního arazita a umožňovat mu žít bezplatně na cizí účet, přičemž z peněz pro pomoc v nouzi vesele chlastá, kouří, fetuje, hraje automaty, o děti se nestará a neplatí ani základní věci, na které peníze dostal.
Pokud vám nedochází tyto základní souvislosti, jste prostě mimo a pletete si pojmy s dojmy.

Zajímalo by mě, jak byste reagoval třeba na vlastního syna, který by na VŠ prokalil měsíční peníze za týden a po vás chtěl každý týden nové. Určitě byste mlčky platil a doufal, že si kupuje celou knihovnu pro samostudium, že? Pře ce se nebudete ptát, je to vaše dítě a máte povinnost ho živit, no ne? To dá rozum... :-)
27. 04. 2009 | 15:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Vilém:
Už jednou jsem Vám dokázal, že nemáte pravdu, přesto ty své nesmysly opakujete. Na rozdíl od Vás se k Vašim schopnostem cokoliv posoudit nevyjadřuji, neboť - opět na rozdíl od Vás - se snažím diskutovat k věci a nenapadat oponenty. Máte se ještě hodně co učit v oblasti slušného chování.
27. 04. 2009 | 15:50

zdesta napsal(a):

Z.Matyáš.Můžete naznačit způsob odstraňování této civilizační zaostalosti.Toto etnikum nepatří mezi nějaké pralidi a žije dlouhodobě v civilizované společnosti.Pravidla a požadavky dobře znají.Znají je tak dobře jako všechny předpisy a podmínky ohledně sociálních výhod a podpor.Znají je lépe jak kupecké počty.Proč známe případy kdy se vyjimečně malá část tohoto etnika začlenila do společnosti a druhá daleko početnější je nepřízpusobivá?Především musí chtít,ale mám o tom značné pochybnosti.
27. 04. 2009 | 15:51

Pocestny napsal(a):

Jo, tenhle článek má něco do sebe...hezké!

Rykot chronicky postižených v diskusi jest důkazem.

To, že karta je naprosto na bílé straně tu z diskuse vyčuhuje jako sláma z bot jejích účastníků (některých...!)

Tak, co tu tak toho 27/04/2009 máme?

Máme cikány....rozeseté po většině území a vnitřně rozdělené na skupiny dle schopnosti asimilace.

Máme tu "neviditelné", ty, kdo resignovali na původ a identitu a dnes jsou biti jen a pouze za barvu kůže. Ani se to už nestává v práci nebo na úřadu, ale většinou, když potkají nějaké ty "dělníčky". On na brutální solvinu nikdo nesáhne, cikánu nepomůže, ani se jí pohledem nedotkne.

Máme tu cikána běžného - živí se, jak umí, většinou rukama, ne však tím, že krade. Je tou nejbídnější obětí, protože nikdy nebude mít ani tu hmotnou kompenzaci těch prvních, ani ty dávky pro poslední. Bude vždy nahlížen nejen jako "uzenáč", ale také jako "socka". Tohoto termínu se naši levičáci u cikána náhle nestydí... Dostane zabrat nejen na ulici, ale také na úřadu, který vychovává ten třetí druh cikána. Tento druhý, cikán, který stále ještě něco chce, i když už má problémy to formulovat tak, aby ho úřad vyslechl a spoluobčan jatý hrusou z černého se ho nějak zastal.

No a pak tu máme ty dole, ghetto. Ty kteří resignovali nebo nikdy šanci neměli, protože přišli ze slovenského středověku slumu z beden do krutého industriálního prostředí Sudet, kde panoval po válce ten nejstádnější orwellismus a tisícihlavé tlupy dupaly unisono na pochod revoluce.

Donuceni vždy pasivně snášet to, co s nimi bolševik provede, nikdy nepoučeni o civilizaci byli exploatováni jako náhrada nedostatkové mechanizace, po konci sponzorovaného zaměstnávání z donucení o ně nikdo najednou nestál, na počeštění bylo pozdě. Na ně se nabalují další, lemplové, feťáci, alkáči, lichváři, překupníci kradeného, dealeři, umorníci, těch, kdo tam beztrestně parazitují nebo prebendují na bídě hmotné i duševní, je spousta, mají jedno společné, jsou to ti cikáni, kteří se adaptovali ne na demokratický stát, ale přetrvávající socialistické mafiánské jednání státu, který si cikána pěstuje jako téma, na kterém lze narubat z daní na výživné - tedy pardon, plat veřejného zaměstnance.

Výsledkem je to, že stát utrácí nemalé částky "na deprivanty", ale krmí jimi všechny ty filcky a vši, které se na korupčním cynismu státu přiživují.

Máme tu
27. 04. 2009 | 15:58

Vilém napsal(a):

Jaryn
Jste v důchodu? Pak možná víte, že důchody neodpovídají reálné hodnotě toho, co zde ti dotyční odpracovali, nýbrž valorizují se podle potřeby, když se zvýší cenová hladina. Proto se zde uplatňují tatáž hlediska jako u sociálních dávek a pravice se taky snaží tento mechanismus rozbít a zvýšit vazbu mezi výdělkem a důchodem, nejlépe převodem na individuální pojištění.

Sociální právo není rozhodnutím části obyvatel o nic víc a o nic méně než třeba právo na život, vlastnické právo, právo vycestovat nebo právo na svobodu projevu - proto máme také LZPS a v ní jsou tato práva vymezena, aby je dav v záchvatech nesoudnosti nerozdupal. Rozhodnutím obyvatel v politickém procesu se tedy sociální, občanská, vlastnická ad. práva uskutečňují, ale ve své existenci nejsou na státu závislá, ten je může porušovat neuznáním, nikoli však odstranit jako principy. Takže si pletete své dojmy s pojmy a radši toho amatérského teoretizování zanechte.

Nevím jak bych reagoval na neomezené požadavky, ale sociální práva tuto povahu nemají, když nejsou příjemci stavu s dávkou vyžít, pak je třeba jim pomoci jinak, ale to je něco úplně jiného než hledání vychytralých záminek a nesmyslných pseudodůvodů s cílem upřít práva těm, kteří se nedožadují ničeho nelegitimního.
27. 04. 2009 | 16:00

Vilém napsal(a):

Zbyněk Matyáš
Děkuji za příspěvek k věci a ne ad hominem. Já že jsem někdy neměl pravdu? Vyloučeno. ;-)
27. 04. 2009 | 16:04

Dave napsal(a):

Moc pěkný blog pane Černý a s vetšinou opravdu souhlasím.
27. 04. 2009 | 16:17

Jarda napsal(a):

Vážená paní Veselá,Vaše názory často sleduji,musím říct,přes určitou averzi k chování a vystupování Romů,se mně jeví dosti přijatelné.Pokuste se mi proto vysvětlit,jak hodnotíte vystoupení pana Veselého v TV,když sdělil národu,že za sjednocenou mkandidátkou Romů by stálo přes 100 OOO hlasů a s takovou silou už je možné v parlamentu něco p o ž a d o v a t.já mělzato,že by bylo majoritní společnosti napřed něco n a b í d n o u t,protože splněných požadavků se už romské etnikum dočkalo,i když připouštím,že by to mohlo být lepší,myslím tím cílenost.děkuji
27. 04. 2009 | 16:20

Jakub Roth napsal(a):

Vilém:
Mně se asi zdáte. Zdravotní pojištění též nevyčerpávám a zajímá mne (a chci mít kontrolu), zda je používáno správně. Obecně se jedná o veřejné zdroje z veřejných peněz. Pokud to nezajímá vás, je to jen vaše věc, ale neberte tu potřebu ostatním. Mimochodem - a jak víte, že nechci platit žádné daně? Já si povinnost daní uvědomuji, ale (znova opakuji) chci mít kontrolu nad tím, jak jsou využívány.
27. 04. 2009 | 16:27

Pocestny napsal(a):

Proti nim stojí....
- systém vnímání majority: oni nejsou národ, protože toho prý nejsou schopni, ale zároveň to nejsou našinci, ale čmoudi z Indie
To je tzv. První náckův logický kotrmelec.

- bezbřehý socialismus státní a veřejné správy, který neslouží, ale ovládá každého, kdo mu spadne do zákonem vykolíkované trasy.

Stát se tu naváží do kdekoho, kdo funguje, aby dokázal svou sílu, ale zároveň je tím nejostudnějším utratitelem našich peněz, hodný stejné kurately, jakou dostane sociál na úřadu.

Lidské neštěstí tu živí tlupy obtloustlých Božen a Vendů, ti mají ve většině "lidi na háku", mají své předpisy a rádi se za ně schovají.

- pak tu jsou ti, kteří hledají své zlato... pějí žalmy, cinkají kasičkou, hrozí klackem, řinčí řetězem.... všem jde předvším o cikány - instrument k tomu, jak se zviditelnit. To platí pro ty bazální negramoty v tlupě, kteří jsou druhým cylindrem tohoto trabantu, stejně jako pro Vandase, který může klidně soukromě hladit cikánečky po prdelkách...on jen organizuje ty, kteří potřebují ventilovat svou frustraci násilím dle hesla "silný jako býk a skoro i tak chytrý".

Pak tu máme tem český postkomoušský syndrom morální lobotomie - na šmé je cikán dobrý leckomu, on nikdy nekrade aby vlastnil - jako bílí, on krade, aby prodal, k tomu jsou potřeba další bílí a tím je koloběh uzavřen.

Zde vidíme galerii mudrujících maloměšťáků, kteří vyvalují svá panděra přes zídku, ze které shůry pěkně na to ghetto močí s obvyklými žoviálními žvásty typu:
- jsou blbí...
- jsou cizí...
- jsou degenerovaní...
- musí se sami stát námi, abychom jim dali šanci, ale oni
- jsou líní...

perpetum debile.... generální alibi.
Ghetto je vždy plné těch, kdo už neudělají nic - sami o sobě...ať jsou bílí nebo černí.

Tyhle řeči přesně ukazují, jak dokážeme svůj intelekt díky bolševikům používat na vymýšlení neřešitelných rovnic, které ukládáme jako jistý druh mučení.

Stejný princip rovnosti a práva jako u rozdělování tuzexových bonů a devizových příslibů, stejné nesmyslné argumenty jako u zamítnuté výjezdní doložky....

Mnozí si jistě již nepamatují, ale v cikánských věcech se od toho Bratinky nikam nepokročilo, pádem Sládka se to stalo nezajímavým.
27. 04. 2009 | 16:30

Yankee napsal(a):

To Vilém :: ,,Proto je to celé založeno na jiných hlediscích (občanství, spravedlnosti, veřejném rozhodování, povinnostech atp.) a míchání nějakých plateb s právy je bezdůvodné. ,,

Zní to moc hezky Viléme až na to, že v reálu toto absolutně nefunguje. A proto je potřeba přijít se změnou. Jinak totiž NÁM Všem pujdou NAŠE peníze neustále někam nazdařbůh nehledě na to, že tento systém je absolutně demotivující proto je taky tak masivně zneužíván.
27. 04. 2009 | 16:32

Vilém napsal(a):

Jakub Roth
Ujasněme si, že Vám neberu právo se vyjadřovat (jak se zřejmě domníváte), nýbrž popírám oprávněnost obsahu Vašich požadavků. Čili dožadujte se čeho chcete, třeba práva přímo řídit použití svých daní, ale nejde o legitimní požadavky mimo rozsah Vašeho subjektivního stanoviska, což samozřejmě nelze akceptovat jako obecný princip společenského soužití.

Neudržitelnost svých nekompetentních náhledů si sám aspoň mlhavě uvědomujete, když uznáváte existenci povinností, ale jde o to, abyste si uvědomoval povinnost platit daně ne jako vnější nutnost plynoucí z cizího rozhodnutí a hrozby sankcí, nýbrž jako nutnost objektivní, k níž byste byl nucen i sám v jakémkoli společenství autentické solidarity a v níž z faktu platby neplynou žádné dodatečné nároky a z faktu neplacení žádná ztráta práv zajímat se o použití třeba pojištění (když někdo neplatí, například důchodce, tak se o to nesmí zajímat?).
Domnívám se, že ke svým rozkladným postojům jste dospěl nekritickým zobecněním zkušeností ze soukromé sféry, kde si skutečně za peníze můžete poroučet protislužby a bez peněz můžete leda mlčet. Ale tady se vyjadřujete k otázkám veřejné sféry a platí zde jiná pravidla, jak jsem už napsal.
27. 04. 2009 | 16:39

Čochtan napsal(a):

Problémy těch slušných cikánů s námi, s majoritou.

Furt mi to leží v hlavě. Na jedné straně, oprávněná podezřívavost majority je logická, a na straně druhé mám dojem, že to nebude tak strašné, jak mnozí píší.
Nejdou mi z hlavy (jak jsem psal v Gabalově blogu) ty dvě cikánské prodavačky v Bille v Nýřanech. Kdyby jen doplňovaly flašky do regálu, budiž, ale ony byly za pultem s uzeninami, sýry a saláty. Ty saláty tam také dělaly. Tedy velice exponované místo !
Kdyby to s tím údajným rasismem bylo TAK špatné, tak by si vedoucí Billy nemohl dovolit je na tomto místě nechat. V Nýřanech je ještě Albert a Lidl. Konkurence jako hrom.
Spíš mám dojem, že čeští "rasisti", když vidí cikánku snaživě pracovat, že jsou k ní ve ZVÝŠENÉ MÍŘE slušní. To platí i o mně, "zarytém rasýstovi", jak mě tituluje pan Stejskal. Takže nějaké to "bití" kvůli barvě kůže .... já na to moc nevěřím.
Aby nedošlo k omylu, byly už ve středním věku a určitě by Miss Gypsy nevyhrály.
27. 04. 2009 | 16:45

Pocestny napsal(a):

Není údiv nad černou prodavačkou tím nejlepším důkazem?

Co je na prodavačce divné? Barva kůže? V Mnichově? Berlíně? Praze?

...jooo, ve Lhotě, to je důležité, těch je tu "nejvíce" a dobrých "70%"!

Směřuje-li za svou řití hovado, couvá.
Činí-li tak stát, degraduje.
27. 04. 2009 | 16:51

Béda napsal(a):

Pocestny,

Váš náhled na rozdělení nepřizpůsobivého obyvatelstva, především romského je jistě zajímavý. To zařazení pracujících Romů - především manuelně pracujících - o vás hodně vypovídá. S tímto přístupem toho zajisté "hodně vyřešíte".

Ve vašich sáhodlouhých příspěvcích nějak absentují východiska. Mohl byste podiskutovat spíše konkrétněji o vámi nabízených východiscích?

Otázka: myslíte, že vymezováním se vůči komukoliv dokážete smysluplně cokoliv vyřešit? Že s váma bude mít vůbec zájem někdo diskutovat? I kdybyste nakrásně měl pravdu?
27. 04. 2009 | 16:53

Pocestny napsal(a):

Šalom Roth!
Všichni tu povýšeně soudíme ty druhé a snažíme se vysmát jejich názorům, ale Vilda to umí říci nejupřímněji...-))))

No pasaran!
27. 04. 2009 | 16:54

Jakub Roth napsal(a):

Viléme, když vy napíšete "společenství autentické solidarity", tak já nemám co dodat. Jen mne fascinuje, jak přesně víte, co jsem a jak myslím. Zvlášť ty rozkladné postoje mne nadchly. škoa, že zde nejsou smajlíci, nejmě ten, co by vystihl, jak se za břich (tučný, páč jsem asociál a buržoust) popadám.
27. 04. 2009 | 17:03

Jakub Roth napsal(a):

Pocestný:
Šalom. Nesoudím. Ale vysmívám se. To zasejc jo. Zvlášť když čtu Viémovy neuvěřitelnosti ohledně toho, zda mám či nemám právo chtít kontrolu svých poplatků státu.
27. 04. 2009 | 17:05

kevorkian napsal(a):

Problém je, že lidé jako je autor mají plné hlavy teorií, které do nich nalili na různých fakultách humanitních studií... Totálně odtrženi od reality.
Autor hořekuje, že hloupá většina vidí příčinu problému v Romech a současně se dopuští zrcadlového přístupu, kdy problém vidí ve většině řka, že to není věc konkrétního etnika ale vyloučených lokalit. Jejich existence je pak (nějak) dílem původních obyvatel a (zřejmě) jejich intolerance. A takových lokalit prý na světě je. A tvořené prý i jinými etniky než jen Romy. Nu pravda. Ale všiměte si, že vyloučené lokality jsou takřka výhradně tvořeny etniky, mající velmi podobný přístup k životu a velmi podobný naturel. Romové, Afričané, Arabové, Hispánci. Nikdy běloši, nebo Asiaté...
Nevěřím tedy, že prostředí determinuje bezvýchodný osud těchto lidí. Spíš se zdá, že podstata, přirozenost a přístup k životu těchto lidí, formuje ono prostředí. Zkrátka, prostředí je takové, jací jsou v něm lidé. Ne naopak.
Můžu se mýlit, ale jedním jsem si naprosto jist. Dokud se problém bude hledat vně prostředí kde existuje, poroste nenávist a příklon k jakémukoli politickému směru, který slušné lidi nebude činit zodpovědnými za problémy některých etnik. Najít odvahu připustit, že věci jsou přesně takové jak vypadají, že se lidské skupiny od sebe liší a jsou různě vybaveny a následně s tímto vědomím metodou cukru a biče vymáhat vymahatelné a rezignovat na nedosažitelné. Toť jediná cesta jak nedojít až do pekel skutečné etnické nenávisti a násilí.
27. 04. 2009 | 17:15

Čochtan napsal(a):

Problém vyloučených lokalit.

Jsou dvě možnosti.
1. Vyloučené lokality udělaly z cikánů sociálně vyloučený póvl..
2. Sociálně vyloučený póvl udělal z pěkného sídliště "vyloučenou lokalitu".

Která z nich je logičtější ?
27. 04. 2009 | 17:26

Čochtan napsal(a):

Kevorkian
předběhl jsi mne!
A nemýlíš se.

Již dosti bylo cukru, teď přišel čas biče. Aby mohl někdy opět přijít cukr.
27. 04. 2009 | 17:30

Vilém napsal(a):

Jakub Roth
Tak se zamyslete, podle čeho jiného než z autentické solidarity chcete rozhodovat o politice vůči ghettům tak, aby to bylo jako motiv obhajitelné? Podle toho, co bude levnější?

Ale myslím, že když jsem Vás kritizoval, úplně jsem Vám zablokoval možný sebekritický náhled ;-), takže na Vás nebudu dál tlačit.
27. 04. 2009 | 17:31

Jakub Roth napsal(a):

Vilém:
A co takhle se rozhodovat podle skutečných možností, potřeb, schopností a stavu? Tedy podle reality, se kterou se vaše autentická solidarita zřejmě rozchází. Připomínáte mi Dr. Gjuričovou z Min. vnitra, která se někdy v r. 93 rozhodla, že udělá program na řešení vyčlenění romské komunity v Praze 5. Na tiksové konferenci ohlásila, že se zřídí specializované (segregované) kluby pro děti, ty se tam naučí co se dá a pak to jako nákazu roznesou do domovů. Námitky nepřipustila. Projekt zkrachoval. Částečně na nezájmu dětí, částečně na rozkradení zakoupených počítačů a podobně. Tolik k realitě.
27. 04. 2009 | 17:41

Čochtan napsal(a):

Jakube,
doufám, že to ta "dáma" zaplatila ze svého ? Pokud ne, svléknout do naha a karabáčem honit Prahou dokud nezaplatí.
27. 04. 2009 | 17:48

Vilém napsal(a):

Jakub Roth
Solidarita samozřejmě nevylučuje zohlednění možností a skutečnosti, ale snad chápete, že z pouhé reality samé jako hromady faktů nejde odvodit nic, musíme něco chtít, například zlepšení pro vyloučené lokality.

Netvrdím, že jde o Vaše stanovisko, ale když si někdo poroučí, že nechce Romům nic platit atd., tak se z rozumné debaty diskvalifikuje, protože jde čistě jen o jeho zájmy a z takových východisek prakticky není možné nic řešit.
27. 04. 2009 | 17:48

Pocestny napsal(a):

Bedo,
co jsem napsal nebyl pokus o mou pravdu, ale pohled na realitu.
Nic z toho o mně nic nevypovídá, protože v tom nežiji.
Pamatuji statut "cikána politického", takže se dokáži, jako potomek těch, kdo byli segregováni masou a stranou, vžít do pocitů těch, kteří jsou segregováni barvou.

Znám se s těmi prvními, oni jsou prvním argumentem proč vyvrátit tezi o "reakci majority na gangsterství menšin", protože útok na jazzového trumpetistu, věk 22, výška 165, váha tak 55 pěti hovady s fotbalovou šálou přes hubu a vyholenou hlavou pak nedává smysl.

Tedy pokud nemluvíme o tom, jak zpustli ti bílí, že...-)

Ty druhé znám z puberty, mnozí z nich byli komunisté, byli to dělníci, kteří zaspali / přišli ožralí do práce každou chvíli, ale když bylo potřeba, byli někde dlouho do noci - jak se platilo od hodiny, byla to šnečí olympiáda, jak se však platil běžný metr, byl to šikanzen.

Byli šikovnější než ukrajinci, tedy ti první, dnes jsou všichni dobří uk zedníci u nás..., ale měli pech... po převratu padl ten jejich svět, pro je náboženství / komunismus daleko srdečnější záležitostí než pro nás, prostě zmizeli z Prahy, vytlačeni těmi, kdo nelenili tu demokracii obrátit v ten kapitalismus.
Oni byli nejen biti skiny, alei zákony, které jim místo pomoci házely do cesty různé testy a překážky.

Kdo chce to, co dnes je?
Lichvář, vymáhač, překupník, gangster, nákupčí černé pracovní síly, gangy a mafie. Erár se totiž nakonec vždy "dohodne" s nimi než by se pokoušel mluvit se "zvířetem".
Pro něj platí "kušuj a čekej na držhubné!"

Víte,kolik lidí je z distribuce držhubného živých? Kolik lidí dobře živí to jediné, co je bolševik naučil - nemilosrdně soudit ty neškodné a servilně či pokrytecky kývat těm nebezpečným...

Připusťme si, že bohužel i u cikána nefungují primárně bílé zákony a vnitřní bílá pravidla hospodaření, nefunguje primární ochrana, protože cikán je vždy "sprostý podezřelý", žít v prostředí, ve kterém se od vás celoživotně lidé ostentativně odtahují a činí vás terčem jejich veselí je prostě těžké a nedivím se, že reagují tak, jak reagují - utíkají nebo se uzavírají do svého středověku.

Buď řešme, co píšu nebo to, proti komu se vyhraňuju, oboje nelze...-)
27. 04. 2009 | 17:56

Jakub Roth napsal(a):

Čochtan: Muhehehehe

Viléme:
Ale jo, můžu chtít zlepšení, to ale vůbec nemá co dělat s tou vaší AS. Mohu to zlepšení chtít zkrátka proto, že je to průser a takhle zkrátka to dál nejde.
Ad druhý odstavec - nechci platit zbytečnosti (viz Gjuričová), ba nesmysly. Mohu platit rozumné věci na základě rozumného postoje a podkladů. A znovu opakuji - chci jasnou kontrolu.
27. 04. 2009 | 17:58

Vilém napsal(a):

Jakub Roth
Je celkem jedno, proč chcete zlepšení, když to chápete takto, nevidím důvod ke sporům.
27. 04. 2009 | 18:09

Petr napsal(a):

Z jiného blogu k dané tématice:
http://olser.blog.idnes.cz/...
27. 04. 2009 | 18:12

Čochtan napsal(a):

Jakube,
toho jsem se obával.
Takže teď to druhé. Tu dámu sice neznám, nebyl by to zároveň krutý trest pro pražáky ? Příliš krutý ?
27. 04. 2009 | 18:18

Jakub Roth napsal(a):

Čochtane, já jsem sice synek ze šumavského podhůří, ale pražáky mám docela rád. Takže vzhledem k tomu, že znám pí Gjuričovou, tak jim váš jinak skvělý trest nepřeji. Klárův ústav slepců je zrušený a kdo by teď ten nával náhle oslepnuvších zvládl. Kromě toho - vona ta matička stověžatá potřebuje tůristy a po tomhle zážitku by přijeli asi jen devianti.
27. 04. 2009 | 18:25

IO napsal(a):

Je to divný blogový text, mělká slátanina s rádoby překvapivými zvraty. Uvádí některé problémy, mnohé další vynechávajíc, aniž by skýtala nějaké řešení. Psaná snad jen pro honorář. Můžeme donekonečna reagovat na to či ono, význam a výsledek to má stejně nulový jako všechny předchozí i pozdější rozpravy na romské téma. Naprosto náhodou, když jsem hledal v internetu, co znamená pro mě neznámé slovo rumungro, jsem našel podle mého názoru seriózní, poměrně rozsáhlé, podle mého názoru neutrální informace Univerzity ve Štýském Hradci (Graz, Rakousko), která se asi rozsáhle věnuje vědeckému popisu Romů a které mě dost překvapily. Zdá se, že o Romech máme opravdu zkreslené představy, a proto jim nerozumíme a oni ani nemají snahu nám svoji velmi podivnou odlišnost přiblížit, objasnit. Posuďte prosím a udělejte si závěry sami: Romové je povšechný název pro řadu různých skupin (některé výše vyjmenoval pan Bigjirka), které nejsou ještě ani národnostmi nebo pronárody (protonárody), jsou to pokrevně spřízněné skupiny, někdy jen několik rodin, které původně vznikly na kastovní základě příslušnosti ke stejnému povolání ještě v někdejší indické pravlasti. Laskavý zájemce si může přečíst mnoho dalších informací. Jedna mi připadá velmi důležitá. Slovo "Rom" podle vědců z univerzty ve Štýrském Hradci ve svém původním indoevropském významu znamená "člověk, který se nezahazuje s lidmi, kteří jsou jiní" ("einer, der sich mit anderen Menschen nicht abgibt"). To znamená, že, ačkoli to my Neromové asi vůbec netušíme, nepředpokládáme, základem vztahu Romů k nám Neromům je nadřazenost a pohrdání. Odtud pak logicky vyplývá, že romské označení pro Neroma "gadžo" prý původně znamená "nečlověk, zvíře". Máme tedy co do činění s rasisty, jejichž rasismus je ale účelově dobře skrytý. Příznačné je, že tito vyhranění rasisté velmi hlasitě označují za rasisty Neromy ve shodě se známým: Zloděj křičí: chyťte zloděje. Je zde ještě jedna zarážející okolnost, že podle štýrsko-hradeckých univerzitních odborníků Romové ze všech Neromů vyjímají jednu národnostně náboženskou skupinu, která má v romském jazyku nejen svoje samostatné pojmenování (není "gadžo"), ale také svoje zvláštní postavení, jiné než tam mají gadžové-neromové. Ti zkušenější mezi Vámi mohou hádat, kdo to asi je, a pokud uhádnou, mohou pak případně dál přemýšlet o té nepochopitelné skutečnosti, že Romové si v naší zemi mohou dělat nebo nedělat (podle okolností) to, co sami chtějí, a že někdo mocný (ale ještě člověk, nikoli Bůh) je z jakýchsi nejasných důvodů zřejmě ochraňuje. Odtud tedy plynou ony občasné mlhavé řeči o tom, že Romům nerozumíme, ono faktické nereagování na návrhy, aby se Romové přizpůsobili... V těch informacích najdete mnoho dalších zajímavých tvrzení, která ovšem pro gadžovské Neromy neznějí vůbec slibně. Přestaňte si tedy už konečně dělat iluze, že vaše trápení s Romy se nějak vyřeší. Ani moudré odkazy na to, že to bude trvat generace, nejsou ve skutečnosti moudré, jsou naopak nebezpečné proto, že nás přesvědčují, že stačí vyčkat, zavést programy integrace atd. atp. Není to pravda, je to úlisně prolhaný žvást. Protože dnešní situaci nelze prostě lineárně extrapolovat do budoucnosti. Než se totiž té budoucnosti dočkáme, mnoho jiných faktorů ve společnosti se totálně změní, takže předvídat něco v romské otázce na generaci dopředu a na toto předvídání se spoléhat je naprostá blbost.
27. 04. 2009 | 18:32

Béda napsal(a):

Pocestny,

Já s váma v mnoha ohledech souhlasím. Akorát ty ostré a konfrontační výrazy v diskusi mi vadily.

Sám říkám, že je trest narodit se v české společnosti jako Rom.
Rozhodně bych to nepřál sobě ani své rodině. Nemají to lehké.

Je jistě nelehké překonat "stádnost" prostředí, návyky, převzít jiná hodnotová kritéria. Sám pamatuji ve škole, že romští kluci (hodně jich propadalo) obecně rádi soutěžili v tom, kdo je největší rváč, školu poměrně často obcházeli. Namísto soutěže ve znalostech, soutěžili v jiných dovednostech. Rozhodně většina z nich nevynikala velkou pílí. A nebylo to pouze v nich. Bylo to i v jejich rodičích, pro které (tehdy) nebylo podstatné jestli dítě ve škole propadá, anebo jestli do školy vůbec chodí.

Podobné to bylo na vojně. Středoškoláků bylo poskrovnu a vysokoškolák téměř žádný. A to bylo v období, kdy romská komunita byla při přijímacích zkouškách na školy upřednostňována, rodiče byli hnáni pod pohrůžkou zákona do zaměstnání, bytovou otázku měli přednostně řešenou.

Řekl bych, že z mých životních zkušeností plyne, že svým založením je tato komunita většinově skutečně odlišná od majoritní části společnosti.

Souhlasím s jinými diskutéri, že hlavním problémem je motivace.
Ať již ve smyslu osobních )resp. morálních vzorů - to je ovšem problém víceméně celospolečenský) pozitivních vzorů, kterým se chtějí přiblížit (ať již je to sportovec, hudebník, vědec...), anebo ve smyslu ekonomickém.

V této oblasti již bylo při řešení podobného problému vyzkoušeno u nás i v cizině kde -co. A výsledky jsou povětšinou prachbídné. Možná by stálo za úvahu víc je na těchto projektech finančně zainteresovat. Je známo, že člověk si nejvíce váží toho, co nemá zadarmo. Ať jsou projekty realizovány s finanční spoluúčastí "projektantů". V první fázi ať si vybere prostředky komunita sama, proinvestuje je na daný projekt a tím prokáže, že to s ním myslí vážně a v dalším, ať stát po malých částkách přispívá na takovýto projekt a ověřuje jeho účelnost.

Pokud jde o dávky státní sociální péče. Jistě by nebyl administrativní problém realizovat výplatu tak, aby část dávek určena k zabezpečení holé existence byla dotyčným přímo sražena na bydlení, energie, vodné a stočné. Tím by bylo zajištěno alespoň bydlení, teplo, voda a elektřina jako základní životní potřeby. Myslím, že ošetřit to zákonně v oblasti sociálních dávek by nemusel být až takový problém. Koneckonců by to bylo v nejvlastnějším zájmu výdajců i příjemců prostředků.
27. 04. 2009 | 18:34

Jakub Roth napsal(a):

IO:
Píšete: "Ti zkušenější mezi Vámi mohou hádat, kdo to asi je"
Já bych řekl, že to budou pošťáci. Ale obáván se, že asi myslíte někoho úplně jiného. Někoho, kdo leží v žaludku nácíčkům a jiným primitivům.
27. 04. 2009 | 18:38

RUMCAJS napsal(a):

Vybourají se dva autobusy, jeden s bělochama a druhý s cikánama. Všude se válí ranění. Přijedou sanitky a začnou nakládat jen ty bílé. Po chvíli se nadzvedne jeden raněný cikán a praví:
"Proč ty sanitky neberou nás, to je diškriminácija."
"Saniťák se skloní a povídá mu:
"Vidíš ty sanitky? Jakou mají barvu?"
"No přece bílou," řekne cikán.
"Jo, bílou, tak si počkej na ty vaše."
27. 04. 2009 | 19:08

Čochtan napsal(a):

Béďo,
"Sám říkám, že je trest narodit se v české společnosti jako Rom."

To si říkáte vy. Vy byste to tak cítil. Jenže cítí to při jejich odlišnosti i oni ? Copak se necítí báječně při každodenním chlastu a veselení až do rána ? Když nemusí sáhnout na práci ?
Vy byste neměl žaludek na popásání sester na asfaltu, ale kdybyste se jako cikán narodil, měl byste i "jiný žaludek".
27. 04. 2009 | 19:09

IO napsal(a):

Jakub Roth:
pokud chcete nejapně dovozovat, že ten, kdo čerpaje z patrně seriózních pramenů informuje o tom, že Romové jsou antiromsky rasističtí, je nácek (hololebec, nacista, fašoun, ploskolebec, vymaštěnec, primitiv, případně rovnou terorista...), je to vaše věc. Nejste v tom původní (kdyby alespoň to!). Papouškujete názor řvavě nám vtloukaný do hlavy všemi oficiálními sdělovacími prostředky, zvláště těmi českými. To je jeden z důvodů, proč jsme v Evropě s posměchem považováni za nevypočitatelné, totálně zmanipulované exoty.
27. 04. 2009 | 19:13

Béda napsal(a):

Čochtane,

vy byste se chtěl v české společnosti narodit jako Rom?
Ve společenství takovém jako popisujete? S takovými předsudky majoritního etnika a s takovými návyky, hodnotami a předsudky vlastního (romského) etnika?
27. 04. 2009 | 19:19

Čochtan napsal(a):

Béďo,
kdybych se narodil jako cikán, tak bych i myslel jako cikán a pak by mi to zřejmě nevadilo.

Pokud bych ale myslel jako myslí těch pár procent slušných cikánů, pak bych měl nejspíš poněkud víc problémů než Češi.

Mám ale dojem, (psal jsem o tom kousek výše) že by to nebyla žádná velká tragedie. Musel bych žít s tím, že jsem host v cizí zemi. To není nic strašného, zažili to všichni emigranti a přežili :-)))
27. 04. 2009 | 20:04

Čochtan napsal(a):

Béďo, já bych se nechtěl narodit ani jako Eskymák, ani jako amazonský indián, ani jako Číňan,.. je mnoho národů ve kterých bych se nechtěl narodit.
Co z toho má vyplynout ? Že si od těchto národů musíme nechat všechno líbit ?
27. 04. 2009 | 20:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

zdesta:
O tom už bylo a zřejmě bude diskutováno hafo nesmyslů, z nichž např. mne docela zvedl nárok na jiný výklad práva vzhledem ke kulturní odlišnosti romského etnika. Potom stěží požadovat dodržování zákonů, přičemž stejný zákon platící bez výjimek pro všechny patří k základům fungování společnosti.
27. 04. 2009 | 20:42

Pocestny napsal(a):

Bedo, ostré výrazivo i ostré střelivo má své pevné místo v životě lidském, věřte, že neplýtvám....

Já od toho trochu utekl, dnes je živo!-), tak v kostce
AŤ se podívám na jakýkoliv pilíř společnosti - justiční, samosprávný i exekutivní, vidím dluhy a neduhy, které jakékoliv řešení anihilují, protože pokud se tomu nedokáže bránit majorita, jak může vzdorovat menšina?

Když pohlédnu na obecný názor lidu, vidím to samé, chuť hledat a trestat viníky, apetit na agresi jako ventil frustrace.... a vždypřítomné VONI!. Politici, cikáni, američani, voni se nám tu střídají jako ti apoštolé na orloji, nenávist zůstává prvotním hybatelem české mysli...nenávist pocházející ze strachu a nejistoty, protože celé generace nebyly připraveny na pád pionýráku.

Je samozřejmé, že "spodina" to odnese nejvíce.

My jsme tak zahleděni do sebe, že už nedokážeme ani vnímat tu atmosféru, kterou šíříme.

Naleji vám čistého vína, nic se nestane,dokud většina nepochopí , že jediná cesta je tudy, kde vládne zákon
-tudíž děti chodí do školy
- rodiče do práce, kterou umí bez odmítnutí ksichtu
- lichváři, úžerníci a gangsteři jsou likvidováni
- zkorumpovaní úředníci a jejich spřátelené exekuční gangy jsou rozprášeny
- veřejné peníze jdou přímo rodinám jako motivační program, zbylí do civilizačních programů, ale opět tvrdě motivačně řízených.
Positivní segregace typu Musíš! To dokážeš! Nejsi nula! místo toho "zbělej před očima a my se zamyslíme...."

Lidé na dně nemají co ztratit a proto na ně další represe nefunguje. Jediné, co funguje, je vychytat ty schopné rozvoje a uchránit je zejména před těmi, kdo je rádi hodí do stejného pytle s klošárdy.

Víte, mnozí tu svalují dobu na strany a vlády, ale nakonec stejně vyplave, že doba je taková, jakou jí děláme.

My, zde, na ulici, v úřadu. Nikdo z těch, kterým říkáme voni není nic jiného než další model z našeho středu.
Co děláme? to, co voni....
Kecáme (já, Strana Zelených, pravdoláskové)
Vyděláváme (modří, náckové, populisti)
Ignorujeme (socani, zcela plánovitě.

...soutěžíme zde v ornamentální rétorice na téma cikán, ale nic z výše řečeného ani jednomu cikánovi nepomohlo.
Nikdo z těch, kdo tu srší bonmoty a zdůrazňuje své niveau nezachránil jedno malé cikiáně tak, jako pro svou mladou milenku "zachránil" trvalým příkazem na litrák měsíšně nějaké to roztomiloučké bubáče z Angoly.

Naopak, vše vždy směřuje k jedinému - nehnem prstem, tečka.

To není diskutovatelná posice, protože místo ní dochází k vytrucovávání si segregace.

Na thajské pláže pro naše celebrity se vybrala miliarda korun, ale prachy na cikána každého pálí v hubě.
27. 04. 2009 | 20:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny, léčíte se vůbec? Podle Vašich výplodů to nevypadá s Vámi vůbec dobře.
27. 04. 2009 | 20:45

Veronika Vendllová napsal(a):

Kdybych mohla ovlivnit tvorby kandid. listin těch hlavních politickýcch stran, pokusila bych se na volitelná místa dosadit Romy/ky, stejně jako ženy s malými i velkými dětmi, tělesně postižené, seniorky a seniory. Taky bych se pokusila o to, aby mezi nimi bylo hodně odborníků/ic, což se dle mého názoru nevylučuje. Myslím, že by pak naše legislativa vypadala jinak. Stejně tak, kdybych měla možnost ovlivnit tvorbu vládního kabinetu, "kocábovo" ministerstvo by měl vést odborník, ne populista. Omlouvám se, ale tak se mi min. Kocáb v demisi jeví. Taky bych s epokusila o to, aby ty, kdož se rozhodnou pro poslaneckou kariéru nelákalo primárně finační zázemí, ale skutečná snaha o blaho veřejnosti. Jo, to je naivní představa, já vím. Možná ale třeba jedna z mála "funkčních".

A tan text, který se mi zdál (nejsem odbornicí na romskou problematiku a ani jsem se tak nikdy nesnažila tvářit)
dobrý bych předsi jen znovu hájila. Myslím, že řadu informací by se nezasvěcení ani nedozvěděli, není odkud.

No nic, nehci zasahovat do diskuse, pekný večer všem...
27. 04. 2009 | 20:46

Pocestny napsal(a):

Čochtan je prototyp koumáka, který si cikána skláda do obrazu, který umí nejlépe nenávidět. Dnes to nádherně ilustruje jednotlivými příspěvky.

Pro Čochtana je důležitější utvrdit se ve vlastních názorech, než co bude s cikány, je také zřetelné.

To vše ho z každé jiné, věcnější a méně negativistické vylučuje.

Vlajkonoši s jednoduchými slogany patří na tribunu ppivní ligy, ne na fora, ze kterých by mělo vzejít řešení.

Byli bychom i my zde o mnoho dále, kdybychom se jen necyklili na jedovatostech, ale to bychom od sebe chtěli moc...
27. 04. 2009 | 20:50

Pocestny napsal(a):

ZM
soda bicarbona, čajovou lžičku do sklenice vody...-)
zatím, musím zase zotročovat.
27. 04. 2009 | 20:51

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Veronika Vendllová:
"nehci zasahovat do diskuse" V tom případě nejlépe by bylo nezasahovat.
27. 04. 2009 | 20:52

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Pocestny:
To je očividně slabota.
27. 04. 2009 | 20:53

A.T.M. napsal(a):

Pane Černý zřejmě patříte do party p.Kocába. Zbytečně popsaný papír, teoretické návody, které selhávají již 20 let. Diskriminací majoritní společnosti (která mj.platí Vaše ekxperimenty s Cikány)ničeho nedosáhnete. Řešením je rovnost (všech skupin)před zákonem, tzn. nejen brát, ale i odevzdávat!
27. 04. 2009 | 20:58

RUMCAJS napsal(a):

Žádná romská problematika neexistuje.

Buď jseš slušnej a pak ať jsi černej nebo žlutej, poj'd dál.

V opačném případě vypadni !
27. 04. 2009 | 21:22

Béda napsal(a):

Rumcajs,

před zákonem všichni rovni. Souhlas!

Ale co má znamenat to vypadni, když se mluví o českých nepřizpůsobivých občanech? Kam vypadni?

Z barevné škály vám vypadla bílá. Bez bílé by to nebyla rovnost.
27. 04. 2009 | 21:38

Čochtan napsal(a):

Veronika Vendlová,
"na volitelná místa dosadit" to je skvělý nápad milostpaní ! Ouplná Národní Fronta !

Kocáb populista ? Spíš blbec. Populista by během pár týdnů ze sebe neudělal nejopovrhovanějšího politamatéra republiky.

"kocábovo" ministerstvo by měl vést odborník, odborník na co ?

Naivní představy nemohou být nikdy funkční. Nikdy nedostanou příležitost dokázat svou funkčnost.
27. 04. 2009 | 21:46

RUMCAJS napsal(a):

Béda:

Vypadni z naší společnost=vězení,vyhoštění...atd.
To se týká samozřejmě všech barev, tedy i bílé.

Nářky nad tím, že někdo vraždí nebo krade, protože jsme ho nedonutili chodit do školy, mi jdou už opravdu na nervy.
27. 04. 2009 | 21:50

Veronika Vendllová napsal(a):

Zbyněk Matyáš: Vždyť jo, už mlčim.
27. 04. 2009 | 21:55

Gerd napsal(a):

IO,
někde jsem četl, že gadžo znamená romský výraz pro člověka usedlého, sedláka. Dříve údajně měli cikáni/dnes Romové každý svého sedláka, kterému za naturální odměnu pomáhali. Čili když jich do vesnice přijela celá tlupa, každý věděl, ke kterému sedláku se vydat pro práci na poli.¨

Rom romsky = označení etnické příslušnosti nebo označení pro ženatého muže romského původu.
Cigáni z řeckého atsingani je původně název frýgijské manichejské sekty athinganoi, které se zřejmě Romové podobali některými magickými praktikami.
Název cigán (cikán) asi polovinu těžce uráží, název Rom nikoho.
Proto je třeba užívat výhradně označení Rom. Na všechno, co souvisí s etnicitou jsou Romové velmi citliví. Jazyková podoba Rom, resp. Róm není v češtině ustálená, správnější je krátké Rom.
bigjirko,
dočetl jsem se, že Romové nejsou jedním národem, ale je jich daleko více.

Nejstarší zprávy:
1. Gruzínský mnich v klášteře na Athosu 1068: „athinganoi“ jsou čarodějníci.
2. Ne zcela zaručené zprávy na našem území:
o Dalimilova kronika - zpráva o roce 1242
o popravčí kniha pánů z Rožmberka 1399
o zpráva starého českého letopisce 1416
3. Nejstarší bezpečně doložené zprávy:
o v SR okolí Spišské Nové Vsi 1322
o v ČR kronika pražského písaře Prokopa 1417
4. Nejstarší písemný záznam romštiny je z roku 1597.

„Ať děláš, co děláš, gádže ze sebe neuděláš.“ (romské přísloví)
Způsob obživy, zaměstnání
V kastovní společnosti nesmí každá kasta vykonávat každé zaměstnání.
• hudebníci: nástroje přejali od místních usedlíků většina skupin mimo např. balkánských Romů neužívala bubny -> výrazné rytmy; tance jsou sólové (ne párové)
• kováři: nejrozšířenější zaměstnání, vyspělejší neradili zaostalejším, obvykle prováděli méně náročné práce. Byli ale mezi nimi i praví mistři ve zpracování kovů (vyráběli kvalitní ocel, lili zvony), zřejmě přinesli do Evropy techniku kování za studena.
• pálení uhlí.
• proutěné výrobky: převzali od usedlíků
• výroba syrových cihel (sláma, jíl)
• provazy, lana, háčkování
• koňští handlíři: krádež Neromovi je vynikající čin; bohatí, konzervativní
• překupníci zemědělských produktů
• korytáři, práce se dřevem (v Rumunsku měli dobrou pověst)
• magie, karty, léčení
• žebrota, krádeže: jen zřídka výhradní zdroj obživy
Každá skupina konala jen tu práci, která patřila k její dharmě (kastovnímu úvazku). Proto dodnes např. věštění provádějí jen olašské Romky. Skupina, která byla situací donucena konat nižší práce, než měla v kastovním úvazku, si přivodila pokles sociálního statutu. Tak např. fyzická práce má nižší status než obživa hudbou a dodnes je u některých rodů a u všech olašských Romů nepřijatelná.
„Ať jdeš, kam jdeš, všude najdeš Romy.“ (romské přísloví)
Rozdělení Romů v ČR:
• slovenští asi 85%
• olaští asi 10%, bohatí, sebevědomí, světlejší pleť (někdy i vlasy), zachovalá sociální struktura, členové klanů, přišli po roce 1945 z Rumunska. Navázat s nimi kontakt bývá obtížné. Jsou aktivnější a asi mají v průměru vyšší přirozenou inteligenci.
• maďarští
• Sinti (hrstka)

Copyright http://www.rollingstone.com
Všechny skupiny se vzájemně liší jazykem.
Počet:
Odedávna se vyhýbají sčítání, protože po něm pravidelně následovaly represe. Při posledním sčítání (1989) schovávali ledničky, pračky...
Rok 1927 1947 1968 1989 1994
SR 62 000 84 700 215 000 254 000 480-520 000
ČR 16 700 61 000 146 000 220-300 000
celkem 101 400 276 000 400 000 800 000?
Romskou národnost má přihlášenou:
• SR - 81 000
• ČR - 33 000
Reálné odhady počítají necelá 3% obyvatel ČR. Obývají asi 21% všech obcí a měst ČR. Slovensko má nejvyšší relativní zastoupení a čtvrtý nejvyšší absolutní počet Romů v Evropě. Na světě žije okolo 7 milionů Romů, z toho 6,7 mil. v Evropě. Udávané počty se značně rozcházejí.
V ČR bydlí přes 80% ve (větších) městech.
Ostrava 30 000 (přihlášeno 12 000)
Brno 40 000 (přihlášeno 10 000)
Nejvíce Romů žije v severních Čechách – asi 25% a na severní Moravě – asi 21% z celkového počtu.
27. 04. 2009 | 21:56

Petr Havelka napsal(a):

Pane Rumcajsi,

vy jste rozený vůdce

Vůdce

Aby národovci mohli aktivně fungovat, potřebují ke své činnosti nezbytně vůdce. Vůdce bývá na rozdíl od řadových národovců vzdělán, bohužel v životě příliš neuspěl a tak se vrhl na politiku, musí si tedy nějak léčit své komplexy a mindráky. V zásadě za jeho problémy mohou oni (doplň podle potřeby). Vůdce ovšem musí mít jakési charisma, to mu nelze upřít, bez toho by nebyl vůdce. Vůdce formuluje cíle a prostředky hnutí. Nejdůležitější je poukázat na ty kdo za všechno mohou - oni a navrhnout co nejjednodušší řešení problémů, jako vyhnat, zavřít, zmlátit, atp. Čím říznější a ráznější navrhne řešení, tím větší úspěch má u svých příznivců.

http://necyklopedie.wikia.c...
27. 04. 2009 | 21:56

Gerd napsal(a):

Gádžové Romům zničili a zpochybnili jejich systém hodnot a oni teď z našeho přijímají to nejhorší.
Nejvyšší uznávané hodnoty:
• láska v rodině:
o dětí k matce x 60% dětí v dětských domovech jsou děti romské
o rodičů k dětem
• soudržnost a velikost velkorodiny (rodu)
• zdraví
• úcta: Rom by šel na konec světa, aby ji získal (praktická poznámka: úctou neplýtvat, hrozí totiž zneužití). Mají rádi, když se jim vyká.
• peníze: 1. otázka „Kolik vyděláváš?“
• fyzická síla: nekritický obdiv, který se dá využít (přitáhnout chlapce na vyučování bojových sportů), je patrný i v pohádkách. Dítě, které někoho zbije, je doma chváleno.
• držet slovo: platí jen uvnitř skupiny, zatímco podvést gádža je mistrovství a čím je učenější, tím lepší výkon. Na smrtelné posteli varoval starý Rom kněze: „Rómom neverte!“
• hmotná úroveň: neuspořádaná snaha vyrovnat se majoritní populaci -> kombinace bídy a přepychu
• bezhlavá touha vyniknout: malý vzrůst vlastní úrovně je důvodem pohrdat ostatními
• pohostinnost: je povinností bez ptaní přinést jídlo. Host nesmí odmítnout (znamenalo by to, že považuje hostitele za rituálně nečisté a štítí se jich). Nejvyšší projevy pohostinnosti: maso a alkohol. Laskavost prokazuje ten, kdo si bere, ne ten, kdo dává. Rozdělit se o to, co mám, se považuje za samozřejmé.
• televize, video: hlavně brutalita, horory, méně porno.
• hudba, tanec: silný motivátor, který je třeba při výchově využít. Pubescenti se často na nic jiného nedají přilákat. Hlavní druhy písní: čardáš, halgató, pop, novoromské písně. Rocková hudba je Romům cizí, hodnotí ji např.: „Nemôžem pochopiť ako gadžovia môžu počúvať metal.“
o text bývá bez logiky a podřízen rytmu: „Velmi tě miluji, umírám za tebou, proč za mnou chodíš, když já tě nechci.“
o hlavní témata: smutek, láska
o za romskou hymnu byla přijata píseň Jarko Jovanoviče-Jagdina „Gjelem gjelem“
• sexuální život: začíná s nástupem puberty. Pohlavní styk se požaduje denně a za případné odmítnutí je žena bita. Tradiční přísná cudnost romských rodin vylučovala jakékoli projevy sexuality rodičů před dětmi. Některé skupiny se dodnes stydí objevit se před lidmi v plavkách. Zakořeněný názor, že Romové žijí pohlavní život před dětmi nebo že incest je u nich běžným jevem, je nesprávný. Je ale pravdou, že s asimilačním tlakem dostal i smysl pro cudnost mezery.
27. 04. 2009 | 21:57

Gerd napsal(a):

Málo uznávané hodnoty:
• romský jazyk: ZŠ: nepoužívat a nevyučovat ho chce 80% Romů. Používat a vyučovat ho chce 8% Romů.
• psané slovo: nemají k němu vztah (velká část romských tiskovin se vyhazuje)
• „aby lidé neřekli“ je moc nezajímá; kdo neví, co bude zítra, potřebuje udělat především první dojem, ne mít dobrou pověst
• vzdělání

2. Láska k dětem: bývala pro ně příslovečná. Je v ní ale velká složka čistě pudová, zatímco sebekázeň a obětavost jsou nižší. Milují své děti takovou láskou, že jsou obvykle k nim i k sobě zcela nekritičtí. Přistupuje psychická nezralost matek (diskotéka má přednost před nemocným dítětem). Romských dětí je v dětských domovech asi 60%, z nichž téměř polovina jsou děti svobodných matek. U dětí je častá mentální i fyzická retardace: v raném věku chybí kvalitativní i kvantitativní složka potravy, hygiena je slabá, často žijí ve špatně vytápěných místnostech. V šesti letech často bývají hmotnostně hluboko pod normou umožňující přijetí do školy (dívky 17 kg, chlapci 19 kg). Romské děti v dětských domovech trpí deprivací a postižením v oblasti řeči. Víc než jiné potřebují alespoň napodobeninu rodiny. S adopcemi je ovšem poměrně mnoho varujících zkušeností.
Děti v rodinách nemají žádné povinnosti (kromě péče o vlastní sourozence), mohou si všechno dovolit, nejsou vychovávány v našem smyslu slova. Jedí, když mají hlad, vstávají, až se samy probudí, jdou spát, až se jim chce, třeba o půlnoci. Učí se tím, že vnímají, co dělají druzí. Nikdo jim neporoučí, učí se samočinně. Lpí na matce. „Když umře dětem otec, umře jim chleba. Když umře matka, umře všechno.“
„Nehleď na to, jakou má člověk kůži, všímej si toho, jaké má srdce.“ (romské přísloví)
Zvláštnosti psychiky:
a. slabá vůle - mnozí nejsou schopni získat řidičský průkaz. „Neumějí chtít.“ V návalu citů to myslí opravdově a jsou schopni i velkých jednorázových obětí. Překážce se raději vyhnou, vzdají se. Schopnost vyhnout se, neodporovat, je základní komunikační dovedností.
b. malá vytrvalost a trpělivost - nejsou schopni vytrvat u jedné činnosti ve škole a v práci. Do najaté tělocvičny jich přijde první den padesát, druhý den deset, třetí den nikdo. Problémy řeší emotivně, a tak se při překážkách vzdávají. Neustálá změna je pravidlem přežití. Stačí položit stéblo přes cestu a odstěhují se na druhý konec republiky.
c. nespolehlivost - slova zasvěcených: „Keď desať raz Róm urobí dobre, po jedenásty raz určite nie.“ „Taková léta už spolu žijeme, a mě ani nenapadlo, že by mě mohl zklamat.“
d. strach - je podmíněn mnohogenerační zkušeností i osobními zážitky. Tuto přesně nedefinovatelnou emoci prožívají Romové skupinově a je významným činitelem působícím jejich soudržnost. I mlhavě definovaný nepřítel vytváří pocit sounáležitosti, vědomí „my a ti druzí“. Bezpečný je Rom jen ve vlastní skupině. Už pouhé „být sám“ pro něj znamená „být v nebezpečí“. Mnohost je podmínkou štěstí a bezpečí. Proto např. nikdy necestují sami. Jako jednotlivci jsou často zbabělí, stačí jim ukázat odvahu, neustoupit. Strašně se bojí v noci a to lidí, zvířat i duchů. Typy „ať jsem bit, jen když se peru“ jsou řídké. Obvyklou reakcí na emoci strachu jsou různé formy únikového jednání nebo agrese. Mají značný strach z bolesti a smrti -> u lékaře mohou být skutečně v šoku. Práce s Romy musí opakovaně obsahovat ujištění o ochraně a bezpečí.
e. nesamostatnost - u dětí i u dospělých - sami nikam nejdou, sami si nic nezorganizují, nic si nedovedou řídit, neumějí vyplňovat úřední listiny. Kdo chce v romském společenství rozhodovat něco sám, je považován za sobce. „Nemohl jsem, rodina rozhodla.“ Každé rozhodování je společné a jen společné je správné. Když pak má dítě ve škole pracovat samostatně bez napovídání, je zmatené. Je trestáno za něco, zač je doma chválili, a chváleno za něco, co by se doma nelíbilo. Je to jeden ze zdrojů napětí a nervozity romských dětí ve škole.
f. mají slabou schopnost zobecňovat a abstraktně myslet, nemají pro to ani pojmy -> problémy ve škole - matematika; chybí teologické pojmy (např. ctnosti).
27. 04. 2009 | 21:59

Veronika Vendllová napsal(a):

Pro Čochtana: Dosasit - myšleno samozřejmě na základě dohody, ne násilím...to by nefungovalo. Ministr a na co odborník? Stačilo by pro začátek, kdyby se uměl zorientovat v legislativě.
Vždyť jo, já neřekla, že to zafunguje.
Gluck v další diskusi! Doufám, že jste právě sledovali Repotréry ČT - téma pro Vás/nás.
vv
27. 04. 2009 | 22:00

Veronika Vendllová napsal(a):

omlouvám se za překlepy, už na o nevidím...
27. 04. 2009 | 22:00

Gerd napsal(a):

g. obrovský komplex méněcennosti: „Neznám Roma, který by neměl pocit méněcennosti.“ Z tohoto pocitu a z nepřijetí plyne jejich nejistota, kterou odreagovávají nadutostí, vychloubáním, lží, primitivní brutalitou, předváděním, strháváním pozornosti (u některých dětí až chorobné). S pocitem méněcennosti souvisí, že se stydí na něco se gádžů ptát, nebo žádat pomoc, obávají se, že něco udělají nebo řeknou špatně. Pokud je prosí o pomoc Nerom, imponuje jim to.
h. spontánnost, živý temperament, někdy až na hranici psychické lability.
i. jsou velmi urážliví, ale ani v tom nemají vytrvalost
j. jinak chápou svou nervozitu či vztek. Ten, kdo „má nervi“, je jaksi omluven za to, co dělá, jako by byl pro tu chvíli téměř nesvéprávný. Ostatní ho většinou nechávají, až se vyřádí. „Nervi“ mohou mít dospělí i děti.
k. jejich život uznává jen „dnes a teď“, žádné „zítra“. „Zítra „vzbuzuje úzkost, proto se na ně nemyslí. Problém Romů vždy zněl „jak dnes přežít“, proto není možné čekat jejich zájem o kulturu, vzdělání a budoucnost. „Zítra“ je něco mlhavého a neurčitého, takže dohodnout se na zítra znamená „od zítřka do někdy“.
l. jsou mimořádně citliví vůči každé nespravedlnosti, i zdánlivé.
m. mají tendenci silně přeceňovat své výkony. Těžko si přiznávají chybu.
n. za svou nejlepší vlastnost obvykle považují dobrosrdečnost a soucit.
a. často jednají pro nás nepochopitelně, nelogicky. Z příkladů by mohla vzniknout celá kniha.
b. Vstávání: jejich život je posunutý do noci. Dětí o víkendech spí často až do 11 h, dospělí rovněž vstávají pozdě. Při jakékoli aktivitě není vhodné nic domlouvat před 9:00.
c. Velmi špatně se orientují podle hodin. Čas pro ně nehraje roli, hodinky nemají, děti dlouho neznají čas. „Čas poroučí jen bílým...“ Smluvit s nimi něco podle času je spolehnutí se na štěstí. Potíže vznikají např. při léčbě antibiotiky, která vyžaduje pravidelné dávkování, nebo také při liturgii, která začíná v přesnou dobu. Před bohoslužbou je tedy třeba zvonit, jinak nepřijdou.
d. Jídlo: vaří se většinou 1x denně, každý jí, kdy chce. Děti konzumují kvanta sladkostí. Některá jídla úplně odmítají, někteří pijí jen vodu. Po výplatě se do noci pije, šunka se kupuje po kilogramech. Nespotřebované jídlo se neohřívá, ale vyhazuje, což sice logicky vyplývá z historických kořenů (nic nezbývalo, a když, nebylo to kde uchovat), ale stejně logicky to vede k ekonomickému propadu v současnosti. Podle statistického průzkumu utrácejí v den výplaty 60-70% peněz. Před výplatou si půjčují peníze a nosí věci do zastavárny. Důvod je zřejmý: po dlouhá staletí byla pro Romy pravidelná mzda zcela nezvyklou vymožeností a dosud si s ní mnozí nevědí rady. Umožňuje, ale i vyžaduje plánování a spoření, na což je třeba dlouhodobě přivykat.
e. Někteří si dosud nevědí rady s pro nás běžnými výdobytky civilizace. Pro bývalé obyvatele chatrčí či kočovníky představuje zacházení s klikou, s vodovodním kohoutkem, s vypínačem, s plynem, s nábytkem, se splachovadlem nebo s parketami příval nových úkonů, z nichž každý sám o sobě nevyžaduje obzvláštní dovednost či inteligenci. Avšak všechny dohromady znamenají nepředstavitelný problém a jejich význam uživateli dokonale uniká.
f. Mají rádi humor, ale ironii obvykle nechápou.
27. 04. 2009 | 22:00

Gerd napsal(a):

Jiné zvyky a zvláštnosti či obtíže:
a. Děti napoprvé v jiném prostředí kradou. Doma nemají nic, a tak touží po všem, co vidí. Myslí, že to je jejich poslední možnost. V rámci jejich „krátkodobé logiky“ a dvojí morálky to není divné. Později už to nedělají, ale je třeba počítat s velkou nespolehlivostí. Zde se dělá mnoho chyb.
b. Lžou často, nejčastěji se něčím chlubí, získávají výhody („celý den jsem nejedl“) nebo chtějí přechytračit gádža. Často jim jedině lež umožňovala přežít, uplatnit se. A tak lžou bez uzardění. Jindy lžou proto, že nechtějí odporovat a zas jindy pro jejich jiné pojetí pravdy. Pro Roma není pravda shoda výpovědi se skutečností, ale to, za co by dal ruku do ohně.
c. Dovedou se dělat hloupí a nevinní. Kněz: „Proč jsi nebyl v neděli na mši?“ „A ona byla?“ Lest a přetvářka jsou zřejmě tradičními zbraněmi slabých.
d. Strašně obtížně se tvoří jednotná skupina z těch, kteří se neznali nebo sebou pohrdali. Spíš to končí rvačkou. Je to takřka nepřekonatelný problém, i když jsou často téměř sousedé. Kořeny: kastovnictví, způsob obživy. Z tohoto hlediska se jeví problematické, aby vedoucím skupiny romských dětí byl Rom. Pokud ho totiž rodiče neuznávají, nedovolí dětem účast na setkáních skupiny.
e. Peníze obvykle nevracejí. Kdo s nimi chce pracovat, ať nepůjčuje a v opravdové nouzi ať raději dává. Vracejí jen ti nejspolehlivější a ani tito ne vždy. Pak mají nečisté svědomí a bojí se jednat s tím, komu dluží. Jindy mají tendenci takovou dobrotu zneužít. Jiná možnost: stanovit pro půjčování přesná pravidla, např. znovu půjčím jen tomu, kdo už peníze vrátil.
f. Půjčené věci většinou brzy rozbijí, nevrátí či poškodí. Darované věci brzy rozbijí. Zvlášť knihy u nich mají velmi nízkou životnost.
g. Dar dívce se považuje za závazek a za vyznání lásky.
h. Rituálně nečisté zvíře je kočka. Jako dar je tedy nevhodná.
i. Nepřípustné je požívání masa koní a psů, příp. koček (ne ve všech skupinách). Skupiny, které takové maso jedí, jsou ostatními označovány jako „dupki“ nebo „degeši“.
j. Mají jiné estetické vnímání (dřevěný kříž si přejí natřít na černo, aby se leskl). Nápadné barvy.
k. Dospělí i děti se velmi stydí za nedostatky ve stavu domácnosti, hygieně, oblékání apod. Proto se někteří neúčastní akcí, kde by se museli vyzout (nemají ponožky), převlékat do cvičebního úboru (nevlastní ho), nepřijdou do školy (nemají svačinu) nepozvou gádža do bytu (mají tam nepořádek). Na pozvání je třeba čekat.
l. Nejsou zvyklí děkovat a prosit. Rom, který vyžaduje, aby ho druzí prosili, je považován za lakomého. Ani za jídlo se neděkuje. Zdá se ale, že kde není prostředek, není ani cíl, a tak lze pozorovat jistý nedostatek vděčnosti.
m. Romové se nezdraví podáváním rukou, nebo jen velmi zřídka. Pokud podá ruku žena muži, považuje se to za erotickou výzvu. Mnozí se ovšem přizpůsobili zvykům gádžů.
n. Nepřípustné je konzumovat potraviny, které upadly na zem. Když do jídla padne vlas, má se vyhodit. Je neslušné, aby host snědl jídlo beze zbytku.
o. V některých skupinách jsou vysoce citliví vůči jakémukoli trestání dětí (zejména fyzickému) cizí osobou.
p. Ve své rodině nemá Rom prakticky žádné soukromí. Touha po něm se považuje za gádžovskou.
q. Není neobvyklé, ani zahanbující, že muž pláče.
Všichni odborníci se shodují na tom, že vzdělání je rozhodujícím faktorem pro pokrok ve všech ostatních oblastech. Jenže ze strany Romů je tady velký nezájem. Velikost překážek, které je nutno překonat, se jim jeví zcela neadekvátní výsledkům, protože jsou hodnotově orientovaní na majetkové vyrovnání se s gádži. Vysvědčení dětí je pro mnohé bezcenným kusem papíru. „K čemu učenost, když i doktor stojí nad mrtvým jako hloupý“. Negramotnost je vysoká (okolo 30%), protože ti, co prošli školou, získané poznatky nepoužívají a zapomínají. Slabé vzdělání podmiňuje profesní strukturu, ve které se setkávají s množstvím patologických reprezentantů majoritní společnosti. Velké výdělky manuálních pracovníků také nepřispívají k zájmu o vzdělání. Dalším nepříznivým faktorem je rostoucí finanční náročnost studia.
27. 04. 2009 | 22:01

Gerd napsal(a):

Hlavní příčiny neúspěchů ve škole:
a. škola automaticky předpokládá určitou spolupráci rodiny. Romští rodiče často sami neovládají látku ZŠ, neposkytují dětem podmínky k učení a neučí je soustavně pracovat.
b. neznalost vyučovacího jazyka nebo značně omezená slovní zásoba (v 6-7 letech kolem 300 slov). Podle některých průzkumů spadá 25% dětí do pásma verbální debility.
c. školní systém výjimky nevychovává zvláštním způsobem, ale odsouvá na okraj
d. staletími fixovaný způsob přenosu informací je u Romů jiný (nemají vztah k psanému slovu, blíž jsou jim audiovizuální prostředky)
e. častější výskyt specifických poruch (dyslexie, dysgrafie, aj.)
Kriminalita:
Příčiny: nezaměstnanost; rozklad tradičních komunit a hodnot; napětí mezi Romy a gádži.
V ČR tvoří 3% obyvatel, ale 17% kriminality. Novější údaje (po roce 1989) nejsou k dispozici, kromě okresu Teplice, kde na 7% Romů připadá 60% trestných činů. Romskou trestnou činnost můžeme rozdělit do dvou hlavních oblastí. V závorkách je počet Romů z celkového počtu pachatelů v ČR:
• činy, které Romové nepovažují za přestupky: pohlavní zneužití (22%), znásilnění (18%), výtržnictví (16%)
• činy, které jsou dovoleny jen vůči gádžům: loupeže (47%), krádeže (20%).
Romové neznají aristotelskou logiku, proto se jim trestná činnost snadno dokazuje. K novým formám kriminality patří pašování zboží, distribuce drog, daňové úniky aj. Ve velké části romských komunit má trestaný Rom vyšší autoritu.
Neuskutečněným nápadem zůstává zřízení romské policie. Dosud naráželo na nezájem a velmi často na nesplnění základních požadavků nutných k výkonu této služby. Realizaci by zřejmě znemožnila i sama romská averze vůči policii: „Keď niekto hovorí so žandármi, sa hneváme.“ Policista byl tradiční nepřítel číslo jedna a spolupracovat s ním proti Romovi je zrada. V českých věznicích tvoří Romové asi 60% uvězněných. Značná je kriminalita dětí a mládeže, často ji záměrně organizují dospělí. Tak zneužívají skutečnost, že děti nemohou být odsouzeny. V roce 1975 se na kriminalitě mládeže v ČSSR podíleli Romové padesáti procenty. Podle průzkumu jsou romské děti pohotovější ke slovním i fyzickým útokům.
27. 04. 2009 | 22:02

Gerd napsal(a):

Nezaměstnanost:
Příčinou je nízká kvalifikace a nespolehlivost, často také nechuť pracovat. Přibývají zaměstnavatelé bez ochoty rozlišovat podle skutečných pracovních kvalit, kteří se orientují jen podle barvy kůže. Systém sociálních dávek zvýhodňuje otce velkých rodin, kteří jsou na podpoře oproti pracujícím, takže jít do práce znamená namáhat se zadarmo a někdy i tratit. Jsou schopni těžké fyzické práce, ale jen dočasně, víc je vyčerpává než gádže. Často jsou spokojeni s podporou (chodí pro razítko o nepřijetí do práce s tím, že pijí a fetují). Někteří považují fyzickou práci za Boží trest. Procento invalidů šestinásobně přesahuje průměr české populace.
Přibližně 98% Romů je bez kvalifikace, nezaměstnanost se pohybuje mezi 70 a 85 procenty.
Důsledky nezaměstnanosti: Romové se stávají zátěží společnosti; snižuje se životní úroveň rodin; jsou poškozováni ti, kteří poskytují ubytování a dodávají energie.
Nepřímé důsledky: demoralizace, kriminalizace, agresivita a za ní jdoucí posilování předsudků vůči Romům.
Největší nenávist vůči Romům při skupinových analýzách mají
• lidé s nejnižším vzděláním
• lidé mezi 20-30 lety.
Existuje i opačný rasismus – jejich vlastními slovy: „Gádžo je hlupák, blázen, lakomec, špinavec, který by snědl i hovno, kdyby nesmrdělo“. Je vlastně degeš, nečistý. Tyto postoje se s rostoucím napětím stávají stále častějšími. Rasové předsudky nelze porazit logikou. K pochopení romského světa je třeba vcítění, spoluúčasti. A právě nedostatek lásky považují Romové za svou největší bolest. Cítí se a jsou nemilovaní.
Sociální úroveň Romů a její perspektiva:
V nedávné minulosti bylo právo pracovat represivním způsobem vynucovanou povinností a této povinnosti být zaměstnán odpovídala povinnost zaměstnavatelů zaměstnat. Romové si zvykli na to, že mohou bezstarostně nakládat se svým zaměstnáním, měnit jej, pracovat s různě dlouhými přestávkami a mít na své zaměstnání nereálné požadavky. V současné době se poměry zcela změnily a Romové stojí před faktem, že jsou propuštěni, že nemohou nové zaměstnání nalézt a že často nedostanou ani podporu v nezaměstnanosti, protože nesplňují podmínky příslušného zákona. Narůstající bída s pocitem beznaděje a vlastní neschopnosti řešit existenční problémy, je spjata s nárůstem alkoholismu.
Poměrně akutní nebezpečí pro sociální postavení Romů spočívá v postupném privatizování bytového fondu, ale i v tržním hospodářství s byty. Jednak je mezi Romy řada neplatičů nájemného, jednak zde hrozí nebezpečí i velmi účinných projevů nechuti s Romy bydlet v jednom domě, tedy nechuti, která zde reálně existuje již velmi dlouho. Kdyby se tato obava splnila, může se stát, že řada Romů se stane osobami bez přístřeší a bez zaměstnání. Krok za tímto stavem hrozí nebezpečí vzniku chudinských ghet (holobyty, …), kterými by se zřejmě společnost mohla pokusit řešit tento stav. Tento prudký sestup sociální úrovně Romů by je zastihl opět zcela nepřipravené a reakce této komunity by se projevila v prudkém zvýšení kriminality. Tento stav by nebyl jen neštěstím romské komunity, protože každá chudoba, zaostalost a nevědomost je nebezpečná nejen sama sobě, ale celé společnosti.
Mladí Romové, kteří opustili osady, ztratili vlastní kulturu, způsob života, existující mravní normy, skupinovou kontrolu a hlavně přirozené sociální vazby. To vede k těžké frustraci a přispívá k sociálnímu i mravnímu úpadku, k zvýšené agresivitě a kriminalitě.
27. 04. 2009 | 22:02

Gerd napsal(a):

Obraz Roma v mediích:
Tržní princip přináší do medií potřebu negativních zpráv o Romech. Tak se obraz Romů stále zhoršuje a o to lépe se negativní informace zase prodávají. Bludný kruh se uzavřel. Romská media utvrzují Romy v pocitech ublíženosti a nechuti vůči majoritě a tím vykonávají „medvědí službu“ z hlediska rozvoje vztahů s gádži.
Často přísahají. Také se často zaklínají („ať umřu“, „ať oslepnu...“), ale většina z nich to nebere vážně. Tímto způsobem zapřísahají i druhou osobu. Je třeba vycítit, jakou tomu přikládají váhu. Z celého náboženství je jim nejposvátnější a nejúctyhodnější kříž. Zvláštní, i když opodstatněný mají obsah slova „pyšný“ (romsky barikano). Je to především člověk bohatý a až druhotně ten, kdo se odděluje od ostatních a vyvyšuje se. Romové neumějí vědomě odpouštět, spíš na věc zapomenou. Způsob života jejich rodiny vede u jednotlivce ke ztrátě pocitu zodpovědnosti za svůj život, který ale patří k nosným principům evropské kultury.
„Rom prožil mnoho těžkostí, proto má s každým soucit.“ (romské přísloví)
Západní Evropa v 16.-18. století: pronásledování a hromadná fyzická likvidace.
V letech 1520-1750 zabití Roma nebylo trestné. V době josefinismu v Uhersku - odebírání dětí rodičům násilím (8 300 dětí odňatých ze 17 000 evidovaných).
V Rumunsku žili někteří až do roku 1856 v otroctví.
Hitlerovské Německo v 2. světové válce Romy vyhlazovalo - asi 300 000 jich zahynulo v koncentračních táborech. V České republice žilo před válkou asi 7 000 Romů, z toho asi 6 000 zemřelo v koncentračních táborech. V cikánských táborech v Letech a Hodoníně jich zemřelo více než 500.
V době komunismu:
• přinucení usídlit se
• řízená migrace
• neuznání etnicity, národnosti
• rozklad sociálních vztahů a hodnot v komunitách
• výhody: přednostní přidělování bytů, přídavky, MŠ -> populační exploze
• 1958: Zákon o trvalém usídlení Ţ děti kočovníků odebírány a umísťovány v dětských domovech
• 1976: usnesení vlády o „snížení podílu nezdravé populace“ se realizovalo vysokými odměnami za sterilizaci Romkám
• kladná opatření: MŠ, zdravotnická péče
• odborníci odsuzují násilné usídlování Romů v moderních sídlištích (i v případě jistého stupně samosprávy) jako předem odsouzené k nezdaru. Celá historie ukazuje, že persekucí se ničeho pozitivního nedosáhne.
V současnosti by měly být hlavními prvky státní koncepce řešení tyto:
• změna systému hodnot s využitím pomoci romských občanských iniciativ x ani nejznámější ROI nemá podstatnější vliv
• zřídit funkci romský poradce při některých obecních a městských úřadech
• zřídit funkci romský pedagogický asistent na některých školách
• zřídit síť přípravných tříd na ZŠ
• využít volný čas dětí x aby děti chodili aspoň do školy
• podchytit talenty a rozvíjet jejich vzdělání
• MŠ a ZŠ využijí program výuky s hudbou a pohybem
• vyučovat o historii a kultuře Romů
• rodinné školy pro dívky s neukončenou i ukončenou ZŠ
• obnovit stará řemesla (zpracování kovu, práce se dřevem)
• umožnit získání kvalifikace během základní vojenské služby
• neposkytovat finanční výhody pro pouhou etnickou příslušnost
Bez značné ekonomické pomoci státu je uskutečnění tohoto plánu iluzorní.
27. 04. 2009 | 22:03

Gerd napsal(a):

čerpáno z příspěvků a blogů P. Jiřího Rouse.
V mnohém je zde dost jasně popsáno, proč řešení navrhovaná majoritní společností nefungují a nikdy fungovat nebudou.
Jediným řešením na úspěšný model je zapojit do jeho návrhu samotné Romy.
Záměrně užívám označení Rom, i když většina evropských jazyků užívá označení cikán nebo tomu podobné ekvivalenty. Ale Romové se tak označují a není důvod je označovat jinak.
27. 04. 2009 | 22:05

RUMCAJS napsal(a):

Petr Havelka:

Asi by jste potřeboval osobní zkušenost.

Nejdřív zopakuju klišé, že mám, či jsem měl za kamarády i cikány.
To ale nic nemění na výše uvedeném.

Zkoušel jste třeba velet někdy četě, složené z morgošů, bílejch či černejch, jejímž jediným krédem bylo někoho přefiknout či okrást? A to přesto, že všichni prošli socialistickým školstvím ?
27. 04. 2009 | 22:27

JC napsal(a):

Gerd,
Děkuji za výčet..celkem jsem se dobře bavil/někteří považují práci za boží trest :-))/. Vyjímky se samozřejmě najdou, ale celkově se obávám, že tahle rovnice nemá řešení.
P.S. S Romy jsem mnohokrát spolupracoval za socíku a z některých projevů rasismu již tenkrát mě bylo na blití.
27. 04. 2009 | 23:01

Gerd napsal(a):

JC,
dokud nebude pravdivý obraz o Romech, někde i negativní, do té doby se nemůže nic změnit. Práce je boží trest i pro některé Čechy, například mnozí poslanci podle toho chovají a tudíž do práce/Poslanecké sněmovny raději ani nechodí.
Nejzajímavější postřehy autora p. Jiřího Rouse jsou zřejmě, že Romové vůbec neumí plánovat do budoucna a velmi malý význam přikládají vzdělání, i ve vlastním jazyku. Zřejmě si musí ještě svým národním obrozením projít. Bude to pro ně těžké, navíc netvoří homogenní skupinu, ale mnoho klanů. Rovněž nemají zažitou samostatnost, všechno rozhoduje kolektivně rodina.
Je jich však mnohem více, než se domníváme.
Ale chtěl jsem hlavně ukázat, že některé navrhované programy nebudou a nemohou mít úspěch. Kultura Romů je příliš složitá a dokud nebudou do řešení zapojeni oni sami, nebudou mít žádné programy úspěch. Nemohou.
27. 04. 2009 | 23:14

JC napsal(a):

Gerd,
No jasně, že nefakča jsou i mezi náma/nemusí to být jen poslanci/ ale nikdo by to asi jako "boží trest" nevyjádřil my máme buď kopr nebo tulení nemoc :-)). Já tomu co jste napsal samo sebou rozumím, ale některým těm věcem jsem se musel smát, protože jsem s Romy dělal. Př.Pepa se mě pochlubil v hospodě, že vyhrál včera šest tisíc v kartách/v roce osmdesát čtyři/.Dal to staré a ona to uvalila za dvě hodiny v obchodě.Tak poídám, kečáš a na Moniku která seděla u vedlejšího stolu, Moniko kolik jsi včera uvalila v ochodě a ona s ledovm klidem , šest tisíc "-)
27. 04. 2009 | 23:26

Béda napsal(a):

Gerd,

máte můj obdiv. Díky
28. 04. 2009 | 07:23

vaclavurban napsal(a):

Děkuji za hodnotný článek. Fandím Vám.
28. 04. 2009 | 07:55

Daňový poplatník napsal(a):

To Gerd:
EXCELENTNÍ
Potíž je v tom, že žádnou z politických garnitur, kromě komunistů, problém nezajímal, protože každá porevoluční vláda přemýšlí a koná v čtyřletém horizontu, pouze komunisté (bez ironie)přemýšleli pár let dopředu.
A žádná vláda (stejný problém, jako zdravotní, či důchodová reforma) nebyla schopna (nebo spíš ochotna) se dohodnout s opozicí na dlouhodobé strategii, protože to není problém tohoto horizontu, a nepřináší to ekonomický, ani politický bonus pro zainteresované.
Mezitím bude následovat nepoměrný nárůst problémové populace cikánů, a teprve až bude větší část populace konfrontována s touto skupinou, a začne volit ultrapravicové strany, začne se problém konečně ŘEŠIT.
Žvásty o rasistech a zákazy ultrapravicových stran spíš urychlí rozhodování běžných obyvatel o vzdorovolbě.
Otázka pro pana Černého: má se problém řešit na etnickém, nebo sociálním základě?
Jo, to se to kecá, když se nemusí jít s vlastní kůží na trh.
28. 04. 2009 | 08:37

Čochtan napsal(a):

Gerde,
ten páter Rous je zatím to nejobsáhlejší a nejfundovanější co se o cikánech dá najít. Já to už na zdejších diskuzích dávám k dobru pomalu dva roky. Je to celkem 16 článků, najdete je zde:
http://www.christnet.cz/mag...

V podstatě by se to vše dalo shrnout do jedné věty: Cikáni jsou velké děti.

Je to etnikum, které bylo, je, a vždy bude pro své nedobrovolné hostitele ZÁTĚŽÍ !!! Na tom nic nezmění těch pár vyjímek jako Vlastimil Horvát.

To je důvod proč by cikáni nikdy neměli získat pocit, že jsou tu doma, že je Češi berou jako součást téhle země. Tahle malá země si nemůže dovolit takovouhle zátěž ! Zátěž, která se množí jak králíci ! Zkus si odhadnout jejich dobu zdvojnásobení.

V téhle zemi jsme prakticky nikdy nežili sami, a prakticky nikdy to nedělalo dobrotu. Teď po odtržení Slovenska (zaplať Pánbůh za to) bychom se měli stát opět dvounárodnostní zemí ? Českocikánskem ? Nebo snad Čechorománií ?
Nikdy !
28. 04. 2009 | 09:45

Holubář napsal(a):

Gerd:
To bylo zajímavé
28. 04. 2009 | 09:48

Pocestny napsal(a):

Gerde, to už jste nám tu dával číst několikrát...
Zrovna na tom vašem snažení je jednoduché dokázat, že my se tu stále ještě přeme o to, co vlastně vidíme, to ve chvíli, kdy už dávno mělo být viděno, pochoúpeno a řešeno.

Na vašich příspěvcích je patrné, jak - podobně jako ve vědě - je složité se vůbec shodnout na definici problému, protože už to jest předmětem politických šarvátek mezi akademiky.
Pohlédněme na životní prostředí....
Dvě party se tu hádají o "globální sodu" (CO2), ale notorické problémy - kontaminace půdy, vody, vzduchu i potravin , stres / degradace civilizačního stylu, to je pouze předmětem žvanění, výmluv a odkladů.
Proč?
Nedá se na tom nahrabat politický kapitál jako na sifonovém plynu.

To samé platí pro cikáínský problém.

Opět a názorně - nebudu jmenovat, ale všichni víme, kdo tu "hledá" taková řešení, která se ho nebudou týkat, kdo tu argumentuje směrem k Endloesung a dovedně sestřelí každý jiný než nacioínál rasistický návod na "pomstu".

Oni totiž mnozí "pomáhají" cikánům tak, aby jiné než "konečné" řešení nastat nemohlo.

Připusťme si, že nejméně třetina bílé populace má problém v rovině - "pryč s nimi, za jakoukoliv cenu a jakýmkoliv způsobem".
Připusťme si, že dobrá třetina populu má mentalitou sociálního opatrovance blíže k cikánu než k občanu, protože žijí jako oni - z toho, "co nám stát dá.."

Přirpusťme si, že "nepřizpůsobivost" je obecný termín pro všechny, kteří stojí v rozporu s psanými i nepsanými pravidly soužití a zneužívají společenské zdroje daleko více než cikáni.
Nepřizpůsobivost je vlastností nejen ghetta cikánského, ale i ghetta intelektuálního, podnikatelského, odborového, všichi tio zmínění rádi lasitě mluví o dobru pro každého, ale myslí pevně jen a pouze na dobro své.

Nadřadit zájem osobní či skupinový zájmu celku, to je pak základním principem politiky, personalistiky, veřejné sféry.

Obecně platí, že zmínění jsou důkazem, jak většina z nás přichází do veřejného prostoru s pevným cílem z něj kořistit.

Veronika Vendlová tu napsala hezký traktát o lhaní.

Kdybychom si dnes přestali hlát do kapsy sami o sobě, mohli bychom zítra přestat lhát sobě i všem okolo o cikánech.

Nikdo si nemusí nikde klekat o odpuštění, stačí, když se přinutíme ty lži dále nevyrábět a nepropadat jim.

Ale to bychom od lidí, kteří pohodně prožili život s normalizační "globální světolží", chtěli patrně moc. Oni si dodnes nepřipouštějí realitu ani u sebe.

Gerde, vy jste dost inteligentní, abyste pochopil, že poté, co jsme cikány dokonale převedli ze svérázného etnika na biologický proletářský protomateriál, musíme ten cikánský národ v nich obnovit sami - stejně, jako jsme ho sami zničili.

Pokud nejsme schopni nevidět barvu pleti, nemůžeme si tu zase lhát do kapsy, že to jsou Češi / Slováci.

To je to pravé české perpetum debile - myšlení hegemona se schopnostmi příručího.
28. 04. 2009 | 10:06

Pocestny napsal(a):

Nepřizpůsobiví:
1. Cikáni.
2. Komouši.
3. Náckové.
4. Kriminálníci
5. Úředníci, kteří ještě neopustili koleje normalizačního "všudestátu"
6. Politici, kteří horují pro konflikty a rozdělují společnost na klubové kotle primitivů s pěnou u huby.
7. Úplatní a "autonomní" soudci, žalobci a policisté.
8. Všichni ti, kdo benevolence demokracie zneužívají tím, jak najdou vždy skulinku pro "legální zločin"
9. Všichni ti, kdo si myslí, že obecná pravidla lze použít pro partikulární zájem, že to, co není legitimní, může být nakrásně legální.
10. Všichni ti, kdo nepodporují z osobních, konkrétních a partikulárních důvodů přirozený průběh práva a požadují, aby se všichni ostatní museli chovat lépe než oni.

Tak kdo zde zbude, Gerde?

Pár kompetentních povolaných, kteří budou vždy přeřváni masou nekompetentních "vyvolených".

Tak vládne bolševik.
28. 04. 2009 | 10:18

Čochtan napsal(a):

Kdysi se mi dostala do ruky knížka cikánských pověstí a pohádek. Je to už dávno, ale tahle pověst mi utkvěla v paměti:
Po vyhnání z Indie, přišli cikáni i do Persie, až ke dvoru šáha. Tam předvedli svoje tance a šáh byl uchvácen jejich krásou a cikány bohatě obdaroval. Dal jim pytle obilí, dobytek a půdu. Po roce cikáni se objevili u dvora a prosili o almužnu, že mají hlad.
„Co jste dělali celý rok ? Co jste udělali s obilím a dobytkem?“ ptal se šáh.
„Zpívali jsme a tančili celý rok, a obilí i dobytek jsme snědli. Cikáni přece nejsou na světě aby pracovali, cikáni jsou tu aby zpívali, tančili a veselili se.“ Natož se šáh velice rozlobil a cikány ze země nechal vypráskat.

Tolik stará cikánská pověst. On ten šáh byl moudřejší, než naše vláda.
28. 04. 2009 | 10:27

jaryn napsal(a):

Teda Pocestný,

tohle myslíte vážně?
"Gerde, vy jste dost inteligentní, abyste pochopil, že poté, co jsme cikány dokonale převedli ze svérázného etnika na biologický proletářský protomateriál, musíme ten cikánský národ v nich obnovit sami - stejně, jako jsme ho sami zničili."
Jak byste si to jako představoval?
Nakoupit jim erární koně, vozy, barevný cingrlátka a vypustit v plén?
Natočit a vysílat nekonečný cikánský seriál Kořeny? Školit je?
Lákat na výhody životu v tlupách a předčítat jim Lovce mamutů?
Rozdat jim trička s nápisy Jsem Róm a jsem na to hrdý?
Oslavovat staletí krádeží slepic a potulek jako zlaté období Cikánů?
Povýšit hádání z ruky na vědu?
Čórky označit za kulturní duševní majetek národa?
Zrušit povinnou školní docházku výměnou za zpěv a tanečky?

Rozesmál jste mě.
Víte, pane Pocestný, doba se mění. Naše babičky a dědečkové by asi v dnešní době měli hodně problémů. Nerozumím, proč chcete kolem cikánské nátury stavět skanzen. Doba vyžaduje změnu, znamenající přežití, nebo ustrnutí a zánik. Tomu se říká evoluce. Jenom vy, pane Pocestný, evoluci cikánstva apriori odmítáte a vymýšlíte fantasmagorie. Bohužel skutečný život teče jinudy a najde si vlastní cestičky. Líbit se asi nikomu nebudou.
28. 04. 2009 | 10:28

Pocestny napsal(a):

Gerde, vy se opakujete, budu se tedy opakovat i já.
Co s tím?
1. Zreformujme vztahy a pravidla bílé společnosti, v devadesátých se o to "pravdoláskové" pokusili, pamatujeme i to, jak jiní byli tehdy cikáni, a kolik z nich se o něco pokoušelo.

To vše bylo nahrazeno po pádu ČSR - to nebylo rozdělení , to byl pád NEnacionalistické politiky a státu, který na takové byl založen - urputným nacionalismem, který se neslavně zapsal do dějin píseckým topenim, pražskými bitkami, brněnskými tramvajovými řeznictvími, Sládkem, Skoupým a první vlnou degenerátů.

Jen ohrožené přístupové jednání tehdy donutilo pány nahoře se proti tomu aspoň povrchně postavit, ale od vstupu od EU jen tiše doufáme, že Schengen & Skinhead jsou to správné SS řešení pro tuto dobu.

Dokud nezměníme doufání v tiché vytlačení ve zjevnou snahu to aktivním způsobem vyřešit, nemají další kroky naprosto žádný smysl.

Mnozí tu píší: "Tak si ty cigány vemte na byt vy!"

No, jak by se asi jakákoliv menšina choval, kdyby to opravdu našinci udělali.

Cikánů je zde osedlých tak málo, že kdyby si každá obec vzala jeden mladý pár, mohou se o ně pravidelně střídat s těmi, na které nezbyde.

Pokud nefunguje styl "tisíc cikánů v jednom paneláku", je nejvyšší čas začít s opakem. Každá rodina do komunity jinde, občanská rovnost - tedy neodpustíme cikánu to, co neodpustíme jeden bílý druhému, ale dokud jiné jeden druhému odpouštíme, nemůžeme cikána nutil, aby byl papežštější než papež.

Bude to zajímavý experiment - obecní národní soutěž - "Vychovejte si své vzorové cikány".

Ale neměl by to moderovat Přemek Podlaha a sponzorovat Mountfield, i když to pramení právě z tohoto vzorce chování.

Dokud se nenaučíme zahrádkařit na obecním a erárním tak, jako na svých záhonech a skalkách domácích, porostou nám na humnech bejlí a sociální kopřivy, které v létě zakkrývají rum a svinec, na kterém rosou a který jimi schováváme - před drábem i sousedy...

Doufám, že tohle je názorné i pro Vysočinu.....ne Gerde, neurážím vás simplifikací, jen anticipuji reakci těch, kteří se ztrácejí v pojmech...
28. 04. 2009 | 10:39

Béda napsal(a):

Pocestny,

myslím, že jste do té tlačenky semlel všechno možné.

Kupř. životní prostředí. Je zcela evidentní že bez regulace (emisní normy pro auta, odsiřovací normy pro tepelné elektrárny, zákony upravující nakládání odpady..) to nejde. Přesto nám je zde soustavně nalháváno, že všechno spolehlivě vyřeší neviditelná ruka trhu (viz Čína a ochrana životního prostředí, dovoz odpadů z Německa do ČR...)

Nonkonformnost a intelektuální "nepřizpůsobivost" obecným dogmatům nemusí nutně znamenat revoltu, resp. jak naznačujete "myšlení pouze na své dobro". Stačí si dát do souvislosti kdo a jaká morální (osobnostní vlastnosti) a politická dogmata (politické a volební programy + jejich plnění, způsob politické soutěže a používané prostředky) dnes v ČR představují politické špičky (Topolánek, Paroubek, Bursík, Čunek - o Filipovi toho prozatím není mnoho známo, protože ještě nevládl ale jistě to nebude o moc odlišné...) Nevidím žádnou souvislost ve vašem tvrzení, že když je někdo v názorové a morální opozici vůči takovýmto vzorcům morálky, že musí nutně myslet pouze na své dobro.

Romové Pocestny, chtě nechtě jsou Češi a Slováci. Mají to v občance a jako občané mají stejná ústavně a zákony garantovaná práva (a měli by mít i stejné povinnosti) jako majorita. Problém je akorát s vymahatelností (a ochranou) práv (a mnohdy i povinností).

Normalizace, čili v tomto případě řešení pomocí tzv. pozitivní diskriminace těchto skupin rozhodně má s problematikou co do činění. Není to ovšem rozhodující faktor. Stačí se podívat na problematiku soužití Romů s majoritním etnikem kdekoliv ve světě - na Západ i na Východ od hranic ČR. Bez ohledu na to, jestli šlo o státy, které prožily anebo neprožily období normalizace, všude je to podobné jako v Gerdově popisu a nikde nedošlo k vyřešení problému k oboustranné spokojenosti.
28. 04. 2009 | 10:39

Gerd napsal(a):

Daňový poplatníku,
myslím, že problém je z velké části etnický, ale je řešen na sociálním základě a postupy.

Čochtane,
já nepopírám, že jsem se o článcích P. Jiřího Rouse dozvěděl od Vás. Momentálně je to asi jediná dostupná informace o životě Romů.
Dvounárodnostní stát určitě ne, pro takový případ tu už máme Moravany.

Pocestny,
já vím, že to tu píši, Čhochtan již 2 roky dává odkazy, ale pořád je zapotřebí, aby se lidé dozvěděli i jiné úhly pohledu.
Národní obrození Romů/cikánů musí vzejít z jejich středu, majoritní společnost tomu může maximálně napomoci. Zrovna Češi by pro to mohli mít největší pochopení. A nemyslím si, že by Češi byli nějací rasisté. Pokud chcete vidět největší rasisty v EU, prohlédněte si Francouze.
Na problematice Romů se mnozí přiživují, nejen z jejich vlastních řad (lichváři apod.), ale též mnohé humanitární organizace, které jim pomáhají, i když o tuto pomoc Romové možná ani nestojí. Jak je psáno výše, oni prokazují laskavost dárci, že pomoc vůbec přijmou! proto ty ničené byty. Je to problém odlišné kultury a musí být řešen jako etnický/národnostní problém, je však řešen výhradně jako sociální - a to i humanitárními organizacemi.
28. 04. 2009 | 10:49

Čochtan napsal(a):

Béďo,
proboha nepište takové pitomosti: "Romové ..., chtě nechtě jsou Češi a Slováci."

Pletete si NÁRODNOST a OBČANSTVÍ !
To jsou dvě úplně různé věci.
Občanství ČR může za jistých okolností získat i Pygmej nebo lovec lebek z Nové Guineje. O tom také neřeknete, že je Čech ? Moje babička byla občanka Československa a byla Rakušanka. Česky se začala učit až když se vdala do Prahy.
Cikáni nejsou ani Češi ani Slováci, ale Olachové, nebo Rumunguři, nebo Sinti, atd. Těch kmenů je víc.
28. 04. 2009 | 10:49

Béda napsal(a):

Pocestny,

váš příspěvek z 10:18:29 je přímo vzorcem nesnášenlivosti. V opozici proti všemu a všem nedokážete vyřešit nikdy nic.

K vašemu dalšímu příspěvku. Metoda jedna romská rodina do paneláku zde již v menším měřítku byla odzkoušena. Sám jsem v jednom takovém paneláku v Praze bydlel. Mohu vám říct, že ani tento pokus se neosvědčil. Dvě romské rodiny (každá v jednom vchodu) se za dlouhá desetiletí nijak nezměnily a všem odlehlo, když se nakonec pro finanční insolvenci odstěhovaly.

Do svých vnitřních věcí si sousedy nenechaly nijak zasahovat a občasně přivolaná policie stejně nic nezmohla.
28. 04. 2009 | 10:58

Čochtan napsal(a):

Gerde,
páter Rous je zatím to nejfundovanější. Sice z hlediska kněze, s ohledem na duchovní práci s cikány, ale je to ten zatím nejhlubší pohled do cikánské duše. Pohled zvenčí.

Co se "Moravanů" týče,..... a co Slezani, Ostravaci, Hanááci, Valaši, Brňáci s jejich hantencem, moravské Slovácko má taky svérázné obyvatele, Chodové, a nesmíme zapomenout na občany Svobodné Republiky Žižkovské, ....
Já Moravany jako samostatný národ nevidím.
Někde to rozdrobování musí přestat.
28. 04. 2009 | 11:01

Gerd napsal(a):

Pocestny,
ještě k druhé reakci a návrhu rozdělit cikány/Romy do různých bytů, oddělit každou rodinu. V Západočeské vlastivědě vydané v dobách socialismu se píše i o problematice Romů a snaze o jejich začlenění do společnosti. Experiment proběhl v 50. letech v okolí Aše.
Romové dostali byty, určitou výchovu, hygienické návyky. Pak za nimi přicestovali příbuzní ze Slovenska a opět za 2 měsíce bylo vše při starém, stejný bordel. Pro Romy je rodina vším a tento kolektivistický, nikoliv individuální přístup, sráží dolů ty úspěšné, kteří se chtějí vymanit. Celý systém i kultura Romů jsou po staletí nastaveny na přežití. To již v dnešní době není potřeba a jiný model chování dosud nevytvořili. Proto je pro Romy jediným způsobem úniku odtržení od rodiny a přihlášení se k jinému etniku. Jenže i pak trpí za viditelnou část svých příbuzných.
Těch třecích ploch a rozporů mezi majoritou a Romy je tolik, zejména v oblasti odlišných hodnot a způsobu uvažování, že bez zapojení Romů nemůže být nalezeno žádné funkční řešení.
Celkem logický předpoklad, ne? Ale všechny vlády ČR a dřívější se k tomuto problému staví jako jediní držitelé pravd. Problém toho je opět širší a jde o to, jak se vlády chovají ke svým občanům. Jako k nesvéprávným dětem. A nejviditelnějším důsledkem všech vlivů jsou právě Romové, nikoliv náhodou.
28. 04. 2009 | 11:05

Béda napsal(a):

Čochtan,

takže dle vás jsou to občané ČR ale nikoliv Češi (resp. Slováci).
Jsou to Olachové, Rumunguři, Sinti...

Zkusil jste provést průzkum mezi Romama na toto téma? Zkusil jste provést průzkum na toto téma na úřadech? Jak je evidují úřady? Za koho sami sebe považují Romové? Myslíte, že polská menšina v ČR jsou Češi anebo ne...?
28. 04. 2009 | 11:28

Pocestny napsal(a):

jaryne, jste mi hezky pomohl

jsem tu obecně definoval kabát, v kterém sem chodí jistí lidé...
dá se říci, že jsem ten mantl pověsil do prostoru....
a hle, hned si ho jeden oblékl.
Definici jste doplnil důkazem, díky. -)

Takto čte mé psaní totiž ten, kdo "nechce vo tom slyšet ani slovo", ten, kdo víří bahno, protože jeho názor je nade vše a jeho prosazení se podřídí vše.

Vy nehledáte řešení, ale výmluvu pro nečinnost a záminku k agresi, ale jste zároveň lokální klasik, tak čekáte, až to nějaká partaj vyhlásí za legitimní.

Vy jste typ, kterej se za Beneše dětinsky bavil šůviksováním sudeťáckých podkolenek, pak zalezl do díry před Reichdeutsch, aby hned po válce uspořádal Pohořelice....

Nic ve zlym, vždy to mělo "racionální odůvodnění", na kterém nesedí jen to ra- .
Tam má být na-, ale nesmí se to říkat nahlas.

Součástí svérázu českého naturelu je to, že jedinec nikdy neprozrazuje ze strachu své opravdové úmysly, naopak běží zde národní šampionát v předstírání nejlepších úmyslů a Český pohár ve schopnosti nenechat si vnutit odpovědnost za své chyby.

Česká republika je zcela a úplně v rukou Čechů. Není zde etnikum, které by dokázalo čelit, mocensky zcela náš prostor ovládáme, jsme proto jedinými, kdo tu stanovuje pravidla a jedinými, kdo může být popotahován za to, jak fungují a jak jsou vymáhána.

Jsme národ řidičů, kteří se od poslance po konšela spojí, aby ošvejkoval jakýkoliv předpis a nemusel ta pravidla dodržovat.

Jsme národ starostů a ministrů, kteří ten zákon hned převedou ad absurdum, kde ovšem tečou peníze do veřejné kasy. Peníze navíc, rozpočet tu miliardu ročně nevidí.

Jak chcete, aby se choval cikán?
Jako našinec?

Vždyť se tak (po svém) už dávno chová!

Takhle ty naše pravidla vypadají, když z nich omlátíme veškerou tu štukaturu tisiciletého národa ... a oktrojujeme je těm, kteří svou fasádu už dávno ztratili.

Kolik z těch tisíce let se tenhle stát a národ choval jako svéprávný?

Jakou z českých tváří si mají dle vás navléci? Jejich tvář jsme jim zakázali jako předpotopní a nehodnou socialistického občana, tak jim musíme vymyslet tu novou.

Požádám toho pána, co zde píše blogy, aby o tom nakreslil komiks, možná že taboidní formě bude má myšlenka doručitelnější i na Moravu.
28. 04. 2009 | 11:28

buldatra napsal(a):

Poslušně hlásím, že jsem narazil na něco zajímavého.
Tady čtu:
Naleji vám čistého vína, nic se nestane,dokud většina nepochopí , že jediná cesta je tudy, kde vládne zákon
-tudíž děti chodí do školy
- rodiče do práce, kterou umí bez odmítnutí ksichtu
- lichváři, úžerníci a gangsteři jsou likvidováni
- zkorumpovaní úředníci a jejich spřátelené exekuční gangy jsou rozprášeny
- veřejné peníze jdou přímo rodinám jako motivační program, zbylí do civilizačních programů, ale opět tvrdě motivačně řízených.

Vytrženo z kontextu, autor Pocestny.

Tak nějak by to jednou mohlo a mělo fungovat. Proč se tak neděje a nevypadá to, že by se chtělo, aby se dělo?
Protože to odporuje způsobu zavedeného a vžitého systému.
A cikáni jsou součástí systému.

Zde bych chtěl poznamenat, že tento systém není vynálezem čecháčků, těch zpropadených kujónů, kterým nemůže pan Posestný přijít na jméno, nýbrž je to systém z dob dávných, z dob panovníků, kteří sepsali listiny zvané listiny Výsadní. A tehdy celá ta šaráda začala. Šaráda, která, různě kosmeticky obměněna a přizpůsobena, trvá dodnes a jmenuje se korporativismus. Ten v podstatě brání lidem být užitečnými, dělat užitečné věci a užitečnou práci. Proto chybí to, co vyrval jsem z kontextu.
To je kořen, ale řešit kořeny není zvykem, je to nepohodlné a velice, velice nepříjemné. Proto řešíme a ladíme následky a tlacháme. Mnozí z toho mají solidní job. Někteří i blog.
28. 04. 2009 | 11:30

Gerd napsal(a):

Čochtane,
o Moravanech jsem psal jen pro případ, že by někdo přišel s nápadem na vytvoření dvounárodnostního státu. Tak princip nefunguje a ano, drobění musí skončit - na občanském principu, všichni stejná práva a stejné povinnosti, mírné zvýhodnění některých skupin při startu.
Rodina Romům pomáhala přežít a rodina Romy táhne dolů k sociálnímu dnu. Drží spolu jako skupina, chtějí tak být vnímáni a jsou tak vnímáni, tedy i v tom negativním.
V rámci pozitivní diskriminace a kulturního začleňování Romů se stalo módou zesměšňovat všechny pravdivé negativní názory na Romy, nebo je odmítnout jako politicky nekorektní. Ale ony existují, jen se jich chopily skupiny, které svým přístupem nedemokraticky obchází demokraticky nastavené bariéry na obranu Romů, které Romům navíc spíše škodí.
Česká společnost není a priori rasistická a národnostně nesnášenlivá, ale multi kulti a ethnobusiness z Čechů takové lidi dělají. Aby proti nim mohli za peníze EU a granty bojovat.
Něco v podobném duchu zažili australané v době králičího nebezpečí. Vypláceli takové odměny za kožky, že se vyplatilo králíky lovit a do mnoha míst je rozšířili sami lovci. Podobně se chová i ethnobusiness v ČR, s Romy to nemá nic společného. V případě potřeby si najdou jinou oběť, které mohou nezištně pomáhat. Jde o stejný psychologický problém, v mírné formě pracovník humanitární organizace, ve zhoršené mesiášství a sektářství se snahou o záchranu světa, v nejhorší heparinový vrah. Vždy se snaží pomáhat obětem i proti jejich vůli. Ve skutečnosti si tím dokazují hodnotu svého života. Tleskání EU, Nobelovky za mír, vládní granty, humanitární konference - ethnobusiness tomu jen napomáhají. Kdyby šli raději dělat něco jiného.
KVS to psala výše, vměšování humanitárních organizací je placeno romskou krví. Za sebe doplním a penězi z daní daňových poplatníků, majoritní společnosti. Mám neodbytný pocit, že by se obě strany společnosti dokázaly ve většině případů mezi sebou domluvit lépe bez nich.
28. 04. 2009 | 11:30

Pocestny napsal(a):

Gerde

Národní obrození...proč ne.-)

Jednodušše, napište mi jména všech, kteří za něj podle vás "hlavně mohou", jména osob a institucí....

...prosím...-)

P.S. Asi jsem to opět napsal moc divně.
Takže"
1. Ne do paneláku, to je prototyp isolacionismu, zažil jsem deset let v osmdesátých, nidky více, ne děkuji.
2. Mluvím o venkovu, o komunitě obecní, o dobrovolném programu usídlení dvou mladých s použitelným vzděláním a jejich pohlcení tou komunitou na bázi osobních vztahů.
3. Nemluvím o rozesídlování nepřizpůsobivých, ale o cestě ven pro ty, kteří tam nepatří svou duševní stance, nýbrž následkem naivity, nevzdělanosti a neorientace ve společnosti, které nerozumějí.

Já vidím v Praze spoustu mladých cikánů, kteří se zcela osobně osvobodili od cikánského pojetí rodiny a žijí sami v pronájmech s těmi, se kterými spí, tedy jsou jako my. Oni nepotřebují utíkat ani vymístit, tito už nepotřebují nic, díky příslušnosti k té první skupině výše, jsou "zavodou", protože korporáti v pražských centrálách už dávno nejsou na barvu hákliví, raději z každé vytáhnou ty nejlepší.

Jsou tu ale mnozí, kteří by takové podmínky rádi přijali, kdyby k nim byla cesta.

Ghetto je žumpa, ve které se topí ti, kdo neumí plavat a škobrtají životem tak, že do ní spadli.

Dokud je nevytáhneme, budou se topit, zároveň platí, že pokud je nevytáhneme, utopí se.

Není čas čekat na Jungmanna...
28. 04. 2009 | 11:47

buldatra napsal(a):

Gerd, Čochtan:

Brňáci si stejně jednou vybojují svůj vlastní stát. Bude to městský stát + přilehlé okolí, koneckonců, právo vstupu do tohoto státu budou mít i ostatní Moraváci a to v rámci dobrovolnosti. Bez přijímaček, demokraticky.
Na světě je již MORA (neplést si s more) Moravská armáda:

http://b2.webgarden.cz/

Tak bacha na to!
28. 04. 2009 | 11:52

Čochtan napsal(a):

Gerde,
naprostý souhlas, "hlas krve" je bohužel i u většiny toho mála slušných silnější než pocit sounáležitosti se slušnými lidmi. Někde v diskuzích na Romea.cz najdeš tuto větu: "Ano, většina Romů jsou gauneři a dělají i nám slušným těžký život, ALE přes všechno jsou to Romové, naše krev" (není to úplně doslovně).
Tím pádem je tu (jak říkají Němci "Hopfen und Malz verloren", nebo-li marná všechna námaha.
U mnoha sídlišť by mělo stát: "Zanechte veškerých nadějí, vy kdož vstupujete".

Ethnobussines je zločin. Páchaný na cikánech, a páchaný na České Republice.

Ta Australie, :-))) to jsem nevěděl !
28. 04. 2009 | 11:57

Čochtan napsal(a):

Béďo,
přesně tak.
Není důležité co kdo udá při sčítání lidu, ale co skutečně je.
Důkaz: Právě teď (12:06:43) se prohlašuji za Japonce. Japonsky neumím ani slovo, suši mi nechutná, o Japonsku nic nevím, ALE prohlašuji se za Japonce a tvrdě vyžaduji aby mé japonství bylo respektováno ! Nejlíp, když mi stát postaví pagodu ! Jako menšina mám právo na kulturní rozvoj ! (večer se prohlásím za něco jiného.)

Polská menšina v ČR jsou Poláci, co jiného ? Jinak by to nebyla polská menšina. Cikáni jsou cikáni, jinak by tu nebylo cikánské etnikum.
28. 04. 2009 | 12:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Gerde,

Vaše postřehy (opřené o studie pátera Rouse) jsou myslím naprosto přesné. A je dobré si závěry z nich uvědomit a přemýšlet o nich.

Dovolil bych si ale tvrdit, že ten problém je ještě o hodně širší. Páter Rous podle mne naprosto přesně vypozoroval, analyzoval a vysvětlil problémy určité (dost velké, ale přesná čísla neexistují) skupiny Romů, která žije na samém okraji společnosti a ani jinde žít neumí (osobně to odhaduji na více bež polovinu, možná dvě třetiny - možná ještě o něco více - všech Romů). Páter Rous mezi nimi žil a pracoval s nimi velmi dlouhou dobu, ví velmi dobře, o čem mluví.

Nicméně pak ještě existuje celá řada Romů, kteří nejsou tak silně společensky vykořeněni, sdílejí celou řadu hodnot a návyků většinové společnosti, nejsou nikomu na obtíž (možná jsou někteří o něco málo hlučnější a o trochu jinak se oblékají), ale přesto mají velký problém. Společnost na ně z velké části pohlíží jako na ty deklasované, ostrakizuje je, hendykepuje. Není jich žádné nezanedbatelné množství, nejsou jen výjimkou potvrzující pravidlo. A nejsou ani všichni stejní. Někdo z nich je lékař, nemá existenční potíže. Jiný je vyučený či "jen" schopný dělník a nemůže už léta sehnat práci. Ti mají zase jiné problémy, jiné streotypy chování, jiné zkušenosti a dělají z nich třeba i o trochu jiné závěry než ti deklasovaní.

Studie pátera Rouse je velmi důležitým střípkem (nebo spíše střepem) v celé problematice, ale ještě zbývá mnohé doplnit. Z těhle lidí (tedy těch, o nichž páter tolik Rous nepíše, protože pracuje s těmi prvními) se totiž může rekrutovat romská střední a vyšší třída. Jenže to má hrozně těžké, daleko těžší než jeden každý z nás, bílých. A proto to jen málokdo zvládne. Ale bez nich to nepůjde. Respektive bez nás všech.

Páter Rous napsal celou řadu zajímavých věcí, četl jsem je asi všechny. Za jednu z nejdůležitějších považuji jeho krátké pojednání o rasismu. http://www.christnet.cz/mag... Krédem toho textu jsu následující slova pátera Rouse "Rasové předsudky nelze porazit logikou. K pochopení romského světa je třeba vcítění, spoluúčasti. A právě nedostatek lásky považují Romové za svou největší bolest. Cítí se a jsou nemilovaní."

Doporučuji všem, kdo se na pana Rouse odvolávají, podívat se na to.

Libor Stejskal

P.S. Jinak myslím, že odsuzující paušalizování na adresu lidí, kteří se snaží něco pro soužití různých lidí dělat, je dost nespravedlivé a zavádějící (ostatně jako jakékoliv paušalizování). Někteří lidé si z toho jistě udělali byznys, jiní (ač využívají různé granty a dotace), dělají velmi prospěšnou a záslužnou práci (i když si to třeba většina, která o tom mnoho neví, nemyslí). Ale je to jistě legitimní názor a nikomu jej neupírám.
28. 04. 2009 | 12:28

Čochtan napsal(a):

Ano pane Stejskale, moc hezky to pan páter napsal. Taky jsem si vytáhl pár jeho slov. Tady jsou, i s mými připomínkami.

„Průzkum ukázal, že 63% mužů a 39% žen v Brně už bylo napadeno skiny. Matky mají strach pouštět děti na ulici.“
To platí dost podobně i opačně. Moji příbuzní žijí v Brně. Mají tři děti. Chcete slyšet jejich zkušenosti s cikány ? Jenže o tom nikdo průzkum nedělal.

„Romský novinář v Ostravě nebyl vpuštěn nebo obsloužen v 91% restaurací“.
Přijde na to jak vypadal a jak se choval. Mnoho Čechů není denně vpuštěno do restaurace. Mnoho a mnohem víc než cikánských novinářů. Stačí přijít špinavý a páchnoucí, a do restaurace vás nepustí. Nemusíte ani být cikán.

„Cítí se a jsou nemilovaní. „ Copak je možné TOHLE etnikum milovat ? A proč ? Kdo z nás MILUJE Bulhary ? Nebo Papuánce ? Jedinné, co mohou po nás cikáni žádat je, že budeme nenávidět POUZE jejich většinu. Tu většinu, která krade, přepadá, parazituje, práci se vyhýbá jako čert svěcené vodě, chlastá a veselí se do rána a odpadky hází z okna.
A že se k těm pár cikánům, kteří se snaží a pracují, budeme chovat normálně, slušně a přívětivě, jako já v nýřanské Bille k těm prodavačkám.
28. 04. 2009 | 12:55

Čochtan napsal(a):

U vás pane Stejskal mám pocit, že vy nemilujete ani svůj vlastní národ. Tak proč máme my milovat cizí národ ?
28. 04. 2009 | 13:03

Gerd napsal(a):

Pocestny,
já romsky neumím a ani se tento jazyk učit nehodlám. Ale údajně má být hodně podobný hindi, z čehož se usuzuje na jejich indický původ. Proto ani nemohu hledat mezi nimi národní buditele. Pokud mezi nimi jsou, ulehčeme jim co nejvíce jejich snahu. Moc jich ale nebude, když 80 % nevnímá vlastní jazyk jako problém.
Ethnobusiness mě neživí a živit nebude, tak mé názory berte jako čistě osobní. a nemohu navrhovat řešení úplně všech problémů. Co by pak jinak dělalo celé ministerstvo za tímto účelem zřízené?

buldatro,
doufám, že Brňáci povolí potom pro ostatní aspoň tranzit.

Čochtane,
marná snaha to není, ale majority nemůže násilím přetrhat rodinné a kulturní vazby Romů. Nefungovalo by to a taky by to nebylo správné. Na některé věci musí Romové přijít sami prostřednictvím těch úspěšně začleněných. Mimochodem dnes ráno jsem cestou do práce viděl četu Romů, jak jdou zametat ulice. Jsem rád, že jsou mezi nimi lidé, kteří se ještě o něco snaží.
28. 04. 2009 | 13:04

Gerd napsal(a):

Pane Stejskale,
společnost bohužel na Romy pohlíží právě prostřednictvím zkušeností s těmi deklasovanými. Tím, že se slušní Romové ke své příslušnosti nehlásí, pak navíc vychází statistiky typu vysoké kriminality a tím zase náhled většinové společnosti na Romy jako na negativní společenství.
Začleněné Romy už začleňovat netřeba.
Ohledně humanitárních organizací se sice dopouštím určité paušalizace, ale zase nejsem tak daleko od pravdy. Každé povolání přitahuje určité typy lidí, např. povolání profesionální politik, egoisty, ješity a narcisty. vyskytují se ve zvýšené míře, neobvyklé u jiných povolání nebo profesí. Zrovna tak je to s humanitárními organizacemi.
Ohledně Romů však práci humanitárních organizací vnímám jako spíše kontraproduktivní. Navíc bílý gadžo stejně bude vnímán jako cizinec a vetřelec do světa Romů, na kterého je nutné dávat pozor.
28. 04. 2009 | 13:15

stejskal napsal(a):

Pane Čochtane,

to je marné, já nemohu porozumět Vám, Vy mně (už se zde o to snažíme dva roky).

Vy jste si zvolil nenávist (alespoň to zde píšete), jiní se snaží emoce tohoto druhu spíše v případech společenských jevů potlačovat. O milování či nenávidění národů či etnik zde vůbec není řeč (není národ, který bych nenáviděl, vůbec nevím, proč bych měl mít k jakémukoliv národu takovýto vztah (i za bolševismu jsem vyhledával ruské filmy, muziku či literaturu a to i ty soudobé)). Jde jen o to, abychom co nejvíce lidem dávali VE VLASTNÍM ZÁJMU šanci. Nic více, nic méně.

Ale opět: Vy přemýšlíte v jiných myšlenkových vzorcích než já (nehodnotím, jen konstatuji, nemůžeme se pochopit). Já Vám svůj názor nevnucuji, ale s Vaším postojem zde budu vždy polemizovat (tedy většinou, ne vždy mne to baví). Ne kvůli Vám, ale kvůli lidem, kteří nechtějí je nenávidět. Chtějí třeba i chápat.

Libor Stejskal
28. 04. 2009 | 13:16

Gerd napsal(a):

Většině Čechů není lhostejné, kam se situace romského etnika ubírá. Není to lhostejné dokonce ani skinheads (zvolená forma protestu je otázka spíše pro kriminálku). Ale lhostejné jim to není.
Jsou lidé, kteří problémy hledají jen v romském etniku. Ať se napřed změní ti druzí, pak se změníme my. Třeba skinheads
Pak jsou tu druzí s názory typu "chudáci Romové, utlačovaní, nemilovaní, ta zlá majorita je jen utlačuje! Zakážeme majoritě se tak chovat a bude po problému!" Mnohdy se rekrutují z humanitárních organizací. Ani oni nemají pravdu, něco vychází z reálných základů a můžeme zakázat verbální projevy, ne však myšlení lidí.
Svůj díl cesty musí učinit obě strany a k tomu mít dobrou vůli a snahu. Čekat, že řešení spadne z nebe je nesmysl.
28. 04. 2009 | 13:24

jancerny napsal(a):

Dobrý den, zdravím diskutující. Nabízím jeden popularizační esej, z něhož vybírám k zdejší debatě příklad kolegy Moravce: ..... Nejde nám tedy o to popírat romství
sociálně vyloučených, kteří se chápou jako Romové a/nebo jsou druhými vnímáni
jako Romové a/nebo jsou nositeli romské kultury. Jde nám o to, aby jeden způsob
definice situace předem nediskvalifikoval definice jiné, které v daném kontextu
mohou vést k užitečnějším závěrům.
Použijeme ještě jeden, tentokrát fiktivní příklad. Prosíme čtenáře, aby si představil, že je svědkem takovéto nehody: přes zábradlí na břehu řeky přepadne člověk a začne se topit. Prosíme dále čtenáře, aby si představil, že podle zvláštního oblečení
rozpozná, že se jedná o příslušníka cizokrajného kmene Trihů z ostrova Keb-O’kay, jejichž fotografii lze nalézt v etnografickém atlasu. Kromě jména kmene a místa původu nevíme o tonoucím nic. Nuže, je možné, že nastalá situace má nejrůznější
souvislosti s původem tonoucího. Je možné, že v kultuře Trihů je lidem v určitém
postavení zakázáno učit se plavat, aby neurazili říčního boha. Je možné, že tento
konkrétní Triha vzhledem ke svému původu neumí česky, a proto si nemohl přečíst
tabulku „Nahýbati se přes zábradlí přísně zakázáno, nebezpečí utonutí“. Je možné,
že si nápis přečetl, ale jeho respekt k lokálním regulím, formulovaným v češtině, je oslaben tím, že pochází odjinud a že na jeho rodném ostrově nejsou zábradlí nebo
výstražné tabulky – dalo by se tedy říci, že si svou situaci zavinil sám. A tak dále. Je také možné odhadovat, proč nebude možné topícímu se Trihovi pomoci. Triha nemusí našinci rozumět a záchrannou techniku (uchopení zezadu pod rameny a dotažení ke břehu) bude považovat za útok. Je také možné, že Triha nesmí přijmout pomoc od ženy nebo od mladšího muže. A nakonec lze uvažovat o tom, že v kultuře Trihů je tonutí institucionalizovanou formou trávení volného času a že dotyčnému situace vyhovuje a nakonec se z ní vylíže sám. Vzhledem k těmto všem neznámým je
možná na místě uvažovat o specificky trižském způsobu řešení situace. Povolat ke
konzultaci nebo jako záchranáře jiného Trihu (který, pravda, také nemusí umět
plavat), sehnat peníze na založení Autonomního výboru pro vzájemnou pomoc
tonoucích Trihů s tím, že Trihové mezi sebou nejlépe zachrání své tonoucí, případně pohřbí své utonulé. Trihové jsou ale v Čechách menšinou a překážkou takového
řešení je jejich malé národní povědomí. To je proto potřeba posílit, například
podporou různých trižských kulturních aktivit. Jeden výtisk „Trižského kurýra“
v češtině a trižštině, přepsané latinkou, se jistě bude hodit i tonoucímu Trihovi. Umí Trihové číst latinku?
Čtenář, který na počátku naší fantazie pomýšlel na to, že by slezl do vody a pokusil se tonoucího zachránit, snad již nahlédl, že by tak zanedbal nepřebernou řadu trižských specifik, kterou situace má, a že nejde o problém topícího se člověka, který spadl do řeky a neumí plavat, ale o svrchovaně trižský problém, který proto
vyžaduje specificky trižské řešení, které je však obtížné nalézt, protože Trihové jsou nepřístupní a záhadní. Tyto úvahy a dohady je možné rozvíjet tak dlouho, než se
dotyčný utopí, a ještě i potom.
Neříkáme, že není potřeba rozumět tomu, proč Trihové neplavou. Neříkáme, že při
zachraňování tonoucího se jeho původ neprojeví a že nebude třeba nastalou situaci vyhodnotit a přizpůsobit tomu záchrannou akci. A neříkáme ani, že rozvoj trižské identity je zbytečný projekt – jistě půjde k duhu Trihům, kteří se netopí. Říkáme ale, že „trižskost“ celé situace by neměla odvést naši pozornost od toho základního: jestliže se někdo topí, je třeba pokusit se ho vytáhnout z vody.

celé na http://www.epolis.cz/downlo...
28. 04. 2009 | 13:31

Ben napsal(a):

Gerde,
jelikož pracuju v místech, kde je početná romská komunita, vidím denně oranžové vesty, jak uklízejí chodníky. A jsou to většinou Romové.
Každá práce je důležitá.
Nejhorší je, a to nemyslím jen na Romy, když někdo mladý, zdravý dostává peníze zadarmo.

Vaše příspěvky od P.Rouse jsem četl již loni pod KVS, teď na diskuze pod romskou problematikou moc nepíšu, zdá se mně, že to, co jsem četl dnes, jsem četl včera, před měsícem, před rokem... pořád dokola.

Byl bych rád, kdyby už konečně byly vidět nějaké výsledky...možná, že už jsou, jen já je nevidím?
28. 04. 2009 | 13:32

stejskal napsal(a):

To je samozřejmě pravda, pane Gerde.

Je to pochopitelné, ostatně jste i Vy zde psal důvody. Já se v podstatě ani postojům většiny nedivím, rozumím jim.

Jen upozorňuji na rizika, která to nese. Čili chováme se přirozeně, a tím si způsobujeme/zvětšujeme problém (místo abychom jej řešili). Paradoxon.

Zastavím se u jednoho konkrétního bodu, který je velmi důležitým momentem toho začarovaného kruhu (a tento termín je důležitý). I "začlenění" Romové mají velký problém. Právě tím, že je část společnosti jako "začlěněné" odmítá brát. To je mimo jiné nutí se od svého romštví distancovat (mezi populárními zpěváky jsou v současné době tři Romové, o nichž se to obecně neví a oni se k tomu záměrně nehlásí). A ti deklasovaní nemají pozitivní vzory. A "začlenit se" je z výše uvedených důvodů pro Roma mnohonásobně těžší než pro bílého. A tak pořád dokola... začarovaný kruh.

Já vím, že většinu lidí nepřesvědčím, aby jednala proti své přirozenosti a letité zkušenosti. Jde mi jen o to, aby ti chytřejší a empatičtější začali přemýšlet, co je pro ně samotné douhodobě výhodnější.

Zda zde mít Romy jako deklasovanou skupinu (a ty nedeklasované vnímat prizmatem zkušeností s těmi deklasovanými), a nebo dělat něco, aby se tato neutěšená skutečnost alespoň trochu měnila.

Ti chytřejší a ne bezprostředně postižeční neblahými zkušenostmi by to mohli pochopit (jako to třeba pochopila nejprve uzká skupina lidí v USA ve vztahu k Indiánům a pak pomalu otáčeli veřejným míněním od naprostého negativismu k nepřízpůsobivým až po snahu pochopit, pomáhat měnit, a tím zmenšovat i vlastní problém).

Libor Stejskal
28. 04. 2009 | 13:40

Gerd napsal(a):

Bene,
výsledky nikde nejsou, je to prostě nikdy nekončící činnost. Možná ale něco vysvětlí KVS ve svém blogu.
A máte pravdu, stejné příspěvky p. Rouse jsem psal již loni. Čochtan je píše již 2 roky.
28. 04. 2009 | 13:40

Pocestny napsal(a):

Gerde, opět musím upřesnit...

já nemyslel romské, ale české národní buditele, tedy se znova osměluji nálehát..

..nebojte, trik je neškodný, kouzlo nezanechá následky...-)
28. 04. 2009 | 13:44

Gerd napsal(a):

Pane Stejskale,
máte samozřejmě pravdu, ale problém je natolik složitý, že jej my nevyřešíme. Jediné, co můžete udělat, je poskytovat prostor na blozích. Ale zaráží mě, že jen málo Romů zde otevřeně diskutuje na toto téma. Možná už rezignovali.

Jane Cerny,
Vaše úvaha na téma Trihů má logickou chybu již v počátku. Předpokládá jen jednoho Triha v situaci, kdy se topí. Romové v ČR nejsou sami, mezi nimi budou existovat lidé, kteří chtějí situaci změnit, a nejedná se o situaci , kdy by se jednalo o vteřiny. A třeba Vám Trih svým způsobem naznačuje:"Pomož mně!" . Jen my to nevnímáme.
28. 04. 2009 | 13:49

Gerd napsal(a):

Pocestny,
já pochopitelně vím, že první čeští buditelé byli Němci jako poleno. Ale Romové už nějaké své představitele mají, i vzdělanou inteligenci.
Bylo by chybou všechny považovat za lidi přicestovavší odněkud ze spišské dědiny, i když tohle je asi nejčastější představa Roma v rámci majority.
28. 04. 2009 | 13:54

stejskal napsal(a):

Přesné, pane Gerde.

Pro to, proč Romové nepíší blogy, má své vysvětlení paní doktorka Veselá-Samková. Třeba Vám ho zde někdy napíše :-)

Zde jsou Romové dva (doufám, že jsem na nikoho nezapomněl).

Pan Vojta Lavička projevil sám o blog zájem, ale nakonec psát nezačal. Škoda.

Paní exposlankyni Moniku Horákovou-Mihaličkovou kolegové přesvědčili, aby to zkusila (bylo to krátce před tím, než jsem zde začal pracovat a moc se jí do toho nechtělo). Tolik sprostoty, co se pod jejím blogem za jediný víkend sešlo, prý nikdy nezažila. Požádala o okamžité zrušení a s blogy už myslím nikdy nechce mít nic společného.

Jednou sem do diskuse psal nějaký pán, který žije v Kanadě. Napsal, že je Rom. Po dvou dnech znechuceně toto fórum opustil (a to už jsem mazal ty největší sprosťárny a rasismy). Vůbec jsem se mu nedivil, jasně mu zde většina dala najevo, že patří ke špatnému a nekvalitnímu etniku.

Proto zde (ani jinde) ani ti vzdělaní Romové nediskutují. Na to už člověk musí mít sebevědomí Shermannova tanku a velmi silný žaludek, aby se nechal permanentně urážet a byl ochoten číst, jak ho tu trpíme, jak jsou lidé stejné pleti jako on špatní, o rezervacích, o sterilizaci atd.

V těhle věcech hraje obrovskou roli psychologie (u bílé většiny i u menšiny jiné barvy pleti). Proto zde píšu, že problém má řadu rovin (sociální, národnostní/etnickou, ekonomickou, psychologickoou). A chceme-li něco významně měnit k lepšímu, je třeba se zabývat všemi těmi rovinami (samozřejmě ne jeden člověk všemi, ale různé týmy a projekty - já vím, že je na tohle slovo řada lidí hrozně háklivá, ale ten termín za to nemůže).

Libor Stejskal
28. 04. 2009 | 14:12

Pocestny napsal(a):

Gerd
míříte dobře, leč ne přesně.....
Takže - ne jejich původ, ale jejich sociální úroveň, vzdělání a to čím se živili, což jim poskytoval tehdejší majorát.

V jaké době, za jakých podmínek vůbec dostali šanci tím, jak se povyvinul systém?

Pomyslete na to, že jak generaci 1848, tak generaci 1918 vychoval režim, který obviňovali z útlaku.

Je zajímavé, že josefinskou a francjosefskou monarchii adorují sami Rakousové, že by to nakonec bylo tak, že die Tschechen immer laufen wann es runter kehrt
28. 04. 2009 | 14:25

ok napsal(a):

Díky nehorázným cenám energií je v sociální pasti 50% české populace. I to přispívá k nenávisti mezi sociálními skupinami - středně kvalifikovaní pracující se propadají na téměř stejnou sociální úroveň jako nepracující.
28. 04. 2009 | 14:33

jogín napsal(a):

Chyba v úvaze: Nejsou všechny rozdíly v chování vlivem prostředí, dědičnost má vliv značný. Přečtěte si Rok kohouta. A co s tím? Když nemohou za to, že jsou jiní? A když se s tím nedá nic dělat?.
28. 04. 2009 | 14:35

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane jogíne,

kniha Rok kohouta (a též předchozí Indiánský běh) dokazuje nikoliv to, o čem píšete, ale vypovídá především hodně o rozporuplné a komplikované osobnosti své autorky a její schopnosti vychovávat adoptované děti. Tak trochu vím, o čem mluvím, též dvě vychovávám. Příběh paní Boučkové je v podstatě tragický (pro ni i lidi kolem ní včetně těch adoptovaných kluků).

Doporučuji nedělat si názor podle zkušenosti jednoho hluboce emočně zainteresovaného člověka, ale spíše se snažit chápat podstatu komplikovaných jevů a procesů na základě hluboké praktické ALE I teoretické znalosti.

Libor Stejskal
28. 04. 2009 | 15:24

Béda napsal(a):

Čochtan 12:13:17,

Váš příklad není moc povedený. Romové o kterých mluvíme žijí dlouhodobě v ČR, možná až na výjimky mluví a rozumějí česky a mají české občanství.
28. 04. 2009 | 15:31

Čochtan napsal(a):

Béďo,
Já nepopírám, že část cikánů má občanství ČR. (Ta druhá část má občanství SR.)
Já nepopírám, že malá část cikánů ovládá dobře český jazyk a většina se česky dorozumí.

Já ale popírám, že to jsou Češi. Není možné, být Čech a Cikán současně. Není možné být Eskymák a Ital současně.
Je (občas) možné mít víc státních příslušností. Není možné mít víc národností. Tu má každý jen jednu. Tu po rodičích.
28. 04. 2009 | 16:11

Béda napsal(a):

Čochtan,

Wiki ve skratce o národnosti (heslo je podrobnější):

Národnost je příslušnost osoby k určitému národu, přičemž národ chápeme jako společenství, na jehož utváření mají největší vliv SPOLEČNÉ DĚJINY, SPOLEČNÁ KULTURA A SPOLEČNÉ ÚZEMÍ.

Běžně se určuje podle státu nebo oblasti narození, kde se člověk narodil nebo prožil dětství, nebo podle původu předků. Národnost se může změnit průběhem procesu naturalizace.

Obecně je možno říct, že význam pojmu národnost je složité definovat. Měnil se v průběhu dějin a je různý i zeměpisně.

Podle definice použité při sčítání lidu 2001 se národností rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Dále podle této definice není pro určení národnosti v České republice rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou člověk používá nebo lépe ovládá, ale JEHO VLASTNÍ
ROZHODNUTÍ. Je možné se hlásit k jedné i více národnostem, nebo také k žádné...

Největší zahraniční národnostní menšinou je slovenská, která má největší zastoupení na Ostravsku a v severních Čechách.

Také tu existují oblasti s polským obyvatelstvem (Ostravsko) a s německým obyvatelstvem (okolí Sokolova). Další menšiny se vyskytují pouze na regionální úrovni jako například Rakušané, Maďaři, Ukrajinci, Vietnamci, Rusové, Srbové, Řekové nebo Slovinci.

Národnostní složení státu
Národnostní složení určité oblasti nebo státu určuje počet obyvatel různých národnostÍ. Existují národnostně jednotné a nejednotné státy, což se určuje dle toho, kolik procent obyvatel je většinové národnosti.

Národnost bývá často zaměňována za státní občanství. Státní občanství je na rozdíl od národnosti příslušností k určitému státu. Státní občanství umožňuje občanům podílet se na řízení státu především pomocí voleb, zatímco národnost tento akt neumožňuje. Listina základních práv a svobod deklaruje národnostní a etnická práva občanů a mezi nimi též právo svobodně rozhodovat o své národnosti, které není ničím omezeno ani podmíněno (čl. 3 odst. 2)."

Otázka:
- jsou Romové národ? Mají společné ÚZEMÍ, dějiny a kulturu?
- mají Romové podle definice možnost určit si NÁRODNOST českou, romskou anebo jinou?
- mají Romové právo volit a být voleni? Jsou tedy českými občany?
28. 04. 2009 | 16:39

Čochtan napsal(a):

Béďo,
cikáni nemají s českým národem společné dějiny, společnou kulturu ani společné území. Cikáni jako kočovníci nemají žádné vlastní území.

Zda jsou národ ? Nejspíš ne, na to jsou rozdíly a vzájemná nenávist a opovržení mezi Sinti, Roma, Olachy, Rumungury ..... příliš velké. Taky spíš mluvíme o etniku, ne o národě.

Ne, nemají možnost si dle libosti určit národnost. Stejně jako já nemám možnost si určit japonskou národnost.

Ano, ti kteří mají občanství České republiky mohou,(pokud zrovna nebručí na Borech)volit a být voleni. Jsou občany ČR, ALE NE ČECHY !
Nejsou sami, máme tu Poláky, - občany ČR, máme tu Němce, - občany ČR, máme tu Slováky, - občany ČR, a máme tu i cikány - občany ČR.
28. 04. 2009 | 16:55

Gerd napsal(a):

Čochtane,
ba ne, co třeba míšenci? Ti mají dvě i více národností.

Pane Stejskale,
chápu, že bod blogy Romů se objeví hromada nechutností. Ale ne vždy. A je přeci jen lépe, když si někteří vybijou frustrace diskuzí na blogu, než aby Romy lynčovali. Jde jen o to, aby se demokratická výměna názorů nezvrhla v křišťálové noci.

Pocestny,
spíše mně to přijde jako příliš krátká doba samostatného vývoje českého národa v novodobých dějinách, která brání dostatečnému sebevědomí. Podívejte třeba na Slováky. Ale i to sebevědomí se časem vytvoří. Chce to jen čas, trpělivost a demokracii. A trochu cest mimo českou kotlinu pro rozšíření obzorů (tím nemyslím výlet na Kanáry).
Je samozřejmě jasné, že národní obrození mohli budovat jen lidé, kteří neměli existenční starosti. S prázdným břichem má každý jen strategii přežití, nikoliv dlouhodobého budování. Ale na tohle téma je limit 5000 znaků příliš krátký.
Chce to dobrou snahu obou stran. Romové také dělají chybu, že naznačují a komunikují způsobem obvyklým pro jejich kulturu. A národy zvyklé na jiné styly komunikace jejich sdělení zkrátka nezaregistrují. Není možné, aby po dobu 700 let soužití nenalezli ani jedno naslouchající ucho. Takže něco špatně v přístupu je i na straně Romů, nejen Čechů.
A bohužel česká společnost až v andměrné míře trpí sebemrskačstvím. V mnoha případech se prosazují autoři a politici, kteří jen tepou do vlastních řad a káží o morální zkaženosti národa. Jen do doby, kdy přijde diktátor a pohladí bolístky na duši krvavým zúčtováním s kritiky a důvodem jejich kritiky. Tenhle koncept se už v dějinách opakoval mockrát. A k nárůstu rasismu v ČR nepřispívají jen Romové svým chováním, ale též humanitární organizace právě neúměrným zveličováním rněkterých událostí (někdy ne a události jsou hrozné samy o sobě). Pak většina reálně uvažujících osob zákonitě přechází na druhou stranu barikády a připojuje se ke skryté podpoře otevřeného rasismu. Ale nikdo z nárůstu rasismu komisaře pro lidská práva. Jen škodí všem stranám, kromě sebe.
28. 04. 2009 | 17:04

jogín napsal(a):

Milý pane Stejskale, názor není podle jediné emociální knihy, zkuste si přečíst třeba publikace od Thomase J. Boucharda, je na anglické Wiki. U nás bohužel stále panuje marxistická představa, že jsme tabula rasa, na kterou se výchovou dá zapsat cokoliv.
28. 04. 2009 | 17:13

Čochtan napsal(a):

Gerde,
to je případ mé matky.
Babička Rakušanka, a maminka vyrůstala v Praze v českém prostředí, s českým tatínkem, dědeček a babička se pak přestěhovali z Lince do Prahy a dědeček dokonce byl mezi zakladateli strašnického Sokola.
Takže moje maminka pak uváděla (i za protektorátu) českou národnost.

V určitých dobách byla možnost se rozhodnout. Říkalo se tomu "optovat". Takže ani míšenci neměli dvě národnosti. Museli se pro jednu rozhodnout.
28. 04. 2009 | 17:19

zdesta napsal(a):

Vážení, viděli jste někdo cigána bezdomovce? Co by se mě stalo kdybych vybydlel obecní byt?Nechal by mě magistrát udělat sekyru na odvoz smetí za 22 klacků? Musí nezaměstnaný cigán doložit několik potvrzení že nebyl přijat do pracovního poměru aby dostal sociální podporu?(pravidelně každý měsíc)Čemu je vystaven běžný občan a příslušník zmíněného etnika? Proč existují takové markantní rozdíly v dodržování předpisů,ustanovení a zákonů?Poznání těchto rozdílů v přímé realitě, je stertérem toho čemu se zde říká nesnášenlivost. To není o příslušnosti k nějaké rase,k nějakému národu,nebo o barvě kůže.To přímo vyvěrá z jejich vlastností,tradic a způsobu života.Je to jen jejich záležitost a společnost-stát jim dobrou reputaci nepřidělí.
28. 04. 2009 | 18:48

Béda napsal(a):

Čochtan,

cituji Gerda: (společné dějiny Romů žijících na českém území s majoritou)
" Nejstarší zprávy:
....
2. Ne zcela zaručené zprávy na našem území:
o Dalimilova kronika - zpráva o roce 1242
o popravčí kniha pánů z Rožmberka 1399
o zpráva starého českého letopisce 1416
3. Nejstarší bezpečně doložené zprávy:
o v SR okolí Spišské Nové Vsi 1322
o v ČR kronika pražského písaře Prokopa 1417
4. Nejstarší písemný záznam romštiny je z roku 1597.

Jinak jako PŮVODNÍ kočovníci nemají žádné vlastní území. Shodujeme se tedy na tom, že národ "nejspíš ne".

Mluvíme tedy o etniku - v tom se taky shodneme.

Etnikum podle Wiki:
" Etnikum (z řeckého ethnos, tj. lid) je pojem, kterým se běžně označuje historicky vzniklá skupina lidí, kteří údajně mají společný historický původ, rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, mentalitu a tradice a obývají společné území; dá se tedy také srovnat s pojmem "kmen".[1] Ve skutečnosti je představa společného genetického původu příslušníků jednoho etnika zavádějící, a to kvůli migraci a míšení různých etnik mezi sebou, a odborníci proto chápou etnikum spíše jen jako skupinu lidí, kteří sdílí společnou kulturu.[2] Několik etnik může tvořit národ."

Pokud jde o národnost zřejmě chcete polemizovat s uvedeným citátem z Wiki. Otázka: Čím jste limitován při sčítání lidu v kolonce národnost?

Bručení na Borech není argument. Tam bručí dnes a denně kde - kdo.

Každý občan ČR který zvládá slovem a mluvou český jazyk, je svéprávný a požívá všech výsad občana je ČECHEM. S tím nic nenaděláte. Je jím Tomio Okamura, stejně jako Klára Veselá Samková (omlouvám se, pokud jsem se některého z nich k jejich nelibosti jmenováním v této souvislosti dotknul. Stejně jako vámi uvedení čeští občané slovenské, německé... národnosti. Čeští občané se nedělí na občany 1.,2.3. kategorie.
28. 04. 2009 | 18:59

Béda napsal(a):

Čochtan,

jiná otázka. Kdo anebo co je podle vás Čech?
28. 04. 2009 | 19:06

Čochtan napsal(a):

Ano Béďo, jsou staré zprávy o cikánech ale to jsou zprávy o kočovnících. Kočovníci mají jako domov vůz a nic víc. Doma jsou všude a nikde.

Cikánský národ, pokud se o národu dá mluvit, zatím nikde nic nedokázal, nevybudoval, nic po nich kromě zválené louky a prázdného kurníku nezůstalo. Jako kočovnému národu jim chybí to nejdůležitější, co národ vytváří. To je vlast. Vlastní území, kde jsou jenom oni doma a už nikdo jiný. To nemají a nemají ani potuchy, zda a kde ji kdy měli.

Musí to být strašné, být cikánem, nemít vlast, ale vadí jim to tak, jak by to vadilo nám ?

Takže se (snad až na pár detailů) shodujeme ? To je dobře.

Tomio Okamura, neznám, ale podle jména by to mohl být Japonec. Dost dobře možné, že má už občanství ČR. Je to tak těžké rozlišovat mezi národností a občanstvím ?
28. 04. 2009 | 19:17

Béda napsal(a):

Čochtan,

Tomio Okamura je kupříkladu míšenec, zrovna tak jako celá řada jiných míšenců (včetně romských smíšených manželství).

Jsou to dle vás Češi anebo ne?

Co třeba Indiáni v USA? Jsou to Američané anebo ne?
28. 04. 2009 | 19:24

Čochtan napsal(a):

Béďo, Čech je, kdo se jako Čech narodil. Kdo je součástí českého národa. Kdo má české rodiče, buď oba, nebo když jednoho, pak se může rozhodnout, optovat.
28. 04. 2009 | 19:24

Petr Havelka napsal(a):

Pane Béda,

to jsem rád, že tady "základní" výklad zde hojně používaných pojmů citovaných z české wikipedie, nevkládám jenom já. Myslím, že to je od Vás dobře. Učinil jsem tak pod blogem pana Gabala a "své" jsem si slízl. Děkuji.

Pane Čochtane,

moje prababička byla čistokrevná němka, pradědeček ruský legionář, a další pradědeček padl za 1.sv v Italii. Kdyby prababička za protektorátu přistoupila na německé občanství, děda by šel na frontu. Nakonec stejně skončil za války na Ukrajině a stavěl zde mosty.

Nevím proč tady píšete o nějakém rozhodnutí pro tu či onu národnost, ty doby jsou už doufám pryč.
28. 04. 2009 | 19:25

Čochtan napsal(a):

Pane Havelko,
není to krásné jak se shodujeme ? Žádne rozhodování, každý má tu národnost s jakou se narodil a hotovo. A když mě Dežo Demeter začne tvrdit, "ja som Čehůn !" tak se usměju a praštím ho mezi světla. A hotovo !

Béďo, Indiáni v USA ? Kteří ? Navaho ? Blackfoot, Apachie ? Dakota ? ....
28. 04. 2009 | 20:08

Béda napsal(a):

Čochtan,

kterýkoliv indiánský (původně kočovnický) kmen na území USA, který dnes žije v rezervacích.
Jsou to Američané?

Myslíte, že je pan Havelka Čech?

Myslíte, že jsou míšenci - děti: otec Rom, matka Češka (anebo naopak), otec Japonec, matka Češka... Češi anebo ne? Co jejich děti a vnuci žijící v ČR?
28. 04. 2009 | 20:38

Béda napsal(a):

Čochtan,

promiňte, přehlédl jsem váš dřívější příspěvek. Zde bych se vás chtěl dotázat: Co lidé s dvojím občanstvím? Třeba profesor Švejnar. Je to Čech, Američan, anebo obojí? Územně žije jinde, narodil se jako Čech, má české rodiče a hlásí se k českému a americkému občanství.

Co Bůrové v JAR? Byli to Jihoafričané anebo ne?
28. 04. 2009 | 20:49

Béda napsal(a):

Čochtan,

u těch Američanů. Kdo je vlastně Američan? Navaho, Dakota, anebo Hispánoameričan v druhé generaci, Ir ve třetí generaci, africký černoch v 7-mé generaci...?
28. 04. 2009 | 20:54

Gerd napsal(a):

Bédo,
ve středověku to bylo zemích českých tak, že za Čecha byl považován každý šlechtic v Čechách usedlý, byť by to byl Němec po obou rodičích. Bylo to dost běžné i v jiných zemích, např. za stoleté války mezi Francií a Anglií. Jeden ze synů šlechtice obdržel třeba statky v Anglii a byl tedy Angličan, druhý statky ve Francii a byl tedy Francouz!
28. 04. 2009 | 21:08

Béda napsal(a):

Čochtan,

a aby to nebylo tak úplně jednoduché. Co Aboriginové v Austrálii? Jsou to Australané anebo ne? Narodili se tam, kulturně jsou většinově někde úplně jinde, sdílejí společnou zemi - jsou v ní rozptýleni podobně jako Romové v ČR.
28. 04. 2009 | 21:18

Čochtan napsal(a):

Aboriginové jsou Aboriginové.
Australani zase Australani. Že žijí na jednom kontinentu ? No a co ? Kromě toho nemají nic společného.
Přece jenom. Australské dolary (socka) a australské pivo.
28. 04. 2009 | 21:41

Petr Havelka napsal(a):

Pane Čochtane,

mi si nerozumíme. Je jedno jakou národnost máte, důležité je občanství. Kdybych se rozhodl být národnosti německé, budu. Občan jsem ale český.
Něco z wiki

Podle definice použité při sčítání lidu 2001 se národností rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Dále podle této definice není pro určení národnosti v České republice rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou člověk používá nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Je možné se hlásit k jedné i více národnostem, nebo také k žádné.

Po válce už národnost na jazyk vázána nebyla. Národnost byla definována jako příslušnost k národu, s jehož kulturním a pracovním společenstvím je sčítaná osoba vnitřně spjata a ke kterému se hlásí. Při pozdějších sčítáních lidu už bylo ponecháno na každém jednotlivci, aby národnost zapsal podle svého přesvědčení.

Z toho plyne, že pokud Rom se bude cítit, jak Rom tak Čech nic se neděje.

Žádná volba, klidně bych mohl být i Dakota, Křovák, Aboriginec a hlavně Moravan :)
28. 04. 2009 | 21:53

Čochtan napsal(a):

Gerd,
to máte recht, Čechem byl každý poddaný českého krále. A protože český král byl jedním ze sedmi Kurfürstů, tak jsme byli i součástí Svaté Římské Říše národa německého. Tehdejší státy nebyly moc "národní". Národ a jeho jazyk byly dost podružná záležitost. Kdo uměl latinsky, ten byl všude doma.
28. 04. 2009 | 21:57

Čochtan napsal(a):

Pane Havelko, v tom případě jsem Japonec. Právě jsem se za Japonce prohlásil. Teď jen abych nepotkal opravdového Japonce. To by byl trapas. Ale vlastně ne ! Hned bych se přihlásil k Eskymákům !

Čech je Čech a cikán je cikán. Tečka.
28. 04. 2009 | 22:00

Petr Havelka napsal(a):

Kde končí rozum, začíná národ.
28. 04. 2009 | 22:05

Čochtan napsal(a):

Havelko,
mám návrh. Sejdeme se na Vyšehradě u hrobu Boženy Němcové, a tam to můžeš opakovat. Já tě pak kopnu do xichtu tak, že opustíš Vyšehrad stejně jako Šemík. Co ty na to ?
28. 04. 2009 | 22:12

Petr Havelka napsal(a):

Náš národ vznikl v 19. století jako jiné národy – tedy jako abstrakce, která měla logiku ve své době, ale neřekl bych, že ji má i dnes. Teď už to chce zase jinou, chytřejší abstrakci. Kdybychom se uměli nad pojem národ povznést, nemohlo by nám to neprospět. K čemu je nám dobré, že jsme národ? K ničemu. A jsme jím vůbec? Peroutka napsal, že jsme prostě obyvatelstvo, které tady zbylo. Je to špatná zpráva? Nejenom. Ukazuje, že konečně zas může být i něco lepšího než národ. Je mi přece jedno, k jakému národu patří člověk, co je mým sousedem v domě, ale chci mu rozumět v základních věcech, chci, abychom si navzájem byli vypočitatelní. S tím národ nemá co dělat. Ten pojem znamená pořád se vůči někomu vymezovat. To je nebezpečné.“
–Pavel Kosatík v rozhovoru s Reflexem 51/02 [1]
"Myslím si, že demokracie bez národního státu je nemyslitelná. Je totiž založena na svobodné a intenzivní komunikaci, a ta je nemožná bez té zvláštní vazby, která spojuje navzájem lidi mluvící tímtéž jazykem. Národ je společenství přirozené řeči a já zatím neznám žádnou jinou přirozenou řeč než různé národní jazyky. Jen ve společenství přirozené řeči je možná ta komunikace, na níž stojí demokracie a jejímž smybolem je svobodná literatura: komunikace nekontrolovatelná, neplánovatelná a nemanažovatelná. Bez ní by se veřejný prostor brzy stal kořistí plánovačů a manažerů."
Václav Bělohradský, Kapitalismus perestrojka teprve čeká (rozhovor se Zdenko Pavelkou, Společnost nevolnosti, SLON 2007)

Z toho plyne, proč rozumný stát požaduje zvládnutí po svých občanech zvládnutý "mateřský" jazyk a žadatele o občanství z něj zkouší.

Potíže jsou tady.

Národní stát je typ státu, jehož idea spočívá v teritoriálním splynutí státu (jakožto geografické a politické jednotky) a národa (jako jednotky kulturní a/nebo etnické). Jinými slovy, národ je považován za klíčovou jednotku státu, který mu poskytuje suverenitu nad daným územím. Jedná se o problematický pojem, vyplývající z obtížnosti srozumitelné definice národa.

Současná politologie operuje s pojmem národní stát i v případě, kdy administrativní (státní) hranice plně nesplývají s hranicemi výskytu dané etnické skupiny.

Dnešní mezinárodní systém je považován za systém národních států.
Z toho plyne, že problém je, když dojde na národ.
28. 04. 2009 | 22:22

Petr Havelka napsal(a):

Pane Čochtane,

paní Božena Němcová, kdyby žila, pranic by se nedivila.

Pověděl bych ji o světových válkách, kroutila by hlavou, jak se něco takového mohlo stát a pochválila by nás, že se to, o čem snila, povedlo. Máme svůj stát a s Rakouskem jsme partneři.
28. 04. 2009 | 22:29

Gerd napsal(a):

Čochtane,
potkáte-li Japonce a bude s Vámi mluvit, říkejte jen Hai (čti haj), znamená to ano a nic jiného od Vás japonský šéf neočekává. Pokud chcete být originální, říkejte Íe, wakarimasen (Ne, nerozumím). Japonci totiž neradi říkají ne. a Pokud budete něco vysvětlovat, občas se ptejte Wakarimasu ka?, (rozumíte?). Vše pronášejte s patřičným hrdelním přízvukem a hodně důrazně.
A po této krátké lekci typu Alles gute! je z vás rázem Japonec! :-)
28. 04. 2009 | 22:37

Petr Havelka napsal(a):

Pane Gerde,

kdepak, celá věc má háček. Klidně se zde můžu prohlásit třeba za Japonce, ale v Japonsku, abych získal japonské občanství, měl bych umět japonsky.

Proto chápu "potíže" Slovenska s její maďarskou menšinou. Z vojančení vím, co je to bavit se s maďarem. Pokud jsem slovák, musím umět slovesky, jinak mi "rodný" stát k srdci nepřiroste a stát si zadělává na problém. Zároveň by mi ten samý stát můj "původní" jazyk neměl rozmlouvat.
28. 04. 2009 | 22:59

Petr Havelka napsal(a):

Zatracené národnosti

oprava

Pokud mám "slovenské občanstvi", musím umět slovensky.
28. 04. 2009 | 23:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"U vás pane Stejskal mám pocit, že vy nemilujete ani svůj vlastní národ" V mnohém s Vámi nesouhlasím, ale tohle se Vám povedlo. Ještě jste měl vzpomenou Pocestneho, jenže ten zjevně nemiluje nikoho a nic, ani sebe.
Čeští králové byli kurfirstové Svaté říše římské, nikoliv však Svaté říše římské národa německého, to už byli českými králi císaři rakouští, posléze rakousko-uherští.
29. 04. 2009 | 00:00

Béda napsal(a):

Čochtan,

Otázka: V české porodnici se narodí Romce dítě. Otcem je pravděpodobně Němec. Dítě zůstane v kojeneckém ústavu a je dáno k adopci. Adoptuje jej Čech a Švýcarka z francouzsky mluvícího kantonu.

Moje otázka na vás je:
- jaká je národnost toho dítěte?
- k jakému národu patří?
- k jaké etnické skupině patří?
- jaké je jeho občanství?
29. 04. 2009 | 06:42

Béda napsal(a):

Čochtan,

k tomu Japonci. Můžete o sobě klidně prohlašovat, že jste Japonec, anebo třeba Pygmej.

Podstatné je, jaké máte občanství. Občanství se vydává po splňění určitých podmínek - občanství rodičů, na základě kterým se dítě narodí, anebo při splnění určité doby trvalého pobytu v kombinaci s podmínkou písemného a ústního zvládnutí místního úředního jazyka...

Ve vašem hypotetickém případě se sice prohlásíte za Japonce, s Japonci (na rozdíl od případu Romů v Česku) se ovšem nedomluvíte a jako Japonec nebudete mít žádná práva v Japonsku ani mimo Japonsko. V podstatě to můžete udělat jenom při nějakém sčítání obyvatel. Právo na to sice máte, jinak je vám to prakticky úplně k ničemu.
29. 04. 2009 | 06:54

Béda napsal(a):

Čochtan,

ještě malá podotázka k příspěvku ze 6:42:14

Je to dítě dle vás Rom (i když nikdy s Romy nežilo a romsky se nenaučilo a jejich kulturu nezná), Němec dtto, Čech, Švýcar, Francouz anebo dokonce Evropan?
29. 04. 2009 | 07:37

Béda napsal(a):

Čochtan,

ještě k těm Aboriginům a Indiánům. Je zajímavé, že tito PŮVODNÍ obyvatelé států USA a Austrálie nejsou ve vašich očích totéž jako "původní" Češi v ČR. Přitom přistěhovalci do USA a Austrálie jsou ve vztahu k původnímu obyvatelstvu něco podobného jako Romové vůči "původním" Čechům. Přitom je známo, že původní obyvatelstvo Aboriginů a Indiánů žijících na území dnešních Austrálie a USA byly válkami, přistěhovalectvím... ovlivněny v provnání třeba s takovými Čechy až do přílivu přistěhovalců z Evropy ovlivněno zcela minimálně. Proč Aboriginové, bˇy%ť původní obyvatelé a majitelé celé Austrálie jsou ve vašich očích pouze Aboriginové a nikoliv Australané? K těm Indiánům v USA jsrte se doposud nevyjádřil.

Proč hodnotíte jeden a ten samý jev v různých částech světa tak rozdílně?
29. 04. 2009 | 08:23

Čochtan napsal(a):

Béďo
jak dopadla adoptovaná cikáňata ?
V některých případech z nich vyrostli slušní lidé. Většinou ale to dopadlo jako v případě Terezy Boučkové. Stejné rozdělení jako v cikánském etniku. Pár slušných a většina .... darmo mluvit.
Takže cikán zůstane cikánem. Z cikáněte Čecha neuděláš, když budeš mít štěstí, tak z něj uděláš slušného cikána. Třeba bez znalostí cikánštiny.
29. 04. 2009 | 08:26

Čochtan napsal(a):

Gerde,
to já znám jen Banzai !
V Japonsku žije hodně Korejců, za války zavlečených na práci. Oni i jejich potomci nejsou považováni za Japonce.
29. 04. 2009 | 08:30

Béda napsal(a):

Čochtan,

takže vy chcete říct, že v tomto případě jde tak jako tak o Roma.

A teď bych si s dovolením vzal jiný příklad. Dítě (matka neromka - Češka/ třeba narkomanka a prostitutka, otec pravděpodobně Němec) zůstane po narození v kojeneckém ústavu, odkud jej adoptuje smíšený pár (otec Čech, matka Švýcarka z frankofonního kantonu). Co anebo kdo je podle vás toto adoptované dítě? Je to Čech, Němec, Švýcar, Francouz, anebo dokonce Evropan?
29. 04. 2009 | 08:37

Čochtan napsal(a):

Zbyňku Matyáši,
rozmáhá se módní duševní nemoc, módní demence, zvaná odborně oikofobie, lidově "sraní do vlastního hnízda".
Postižení mají dojem, že kydání špíny na vlastní lidi, na vlastní národ, na vlastní rasu patří k "intelektuálství".
Chudáci. Neskončí dobře.
29. 04. 2009 | 08:40

Čochtan napsal(a):

Správně Béďo !!!
"Právo na to sice máte, jinak je vám to prakticky úplně k ničemu."
"Listina základních práv a svobod, k deklaruje národnostní a etnická práva občanů a mezi nimi též právo svobodně rozhodovat o své národnosti,..."
a k čemu to je ? Správně ! Prakticky na hovno !
29. 04. 2009 | 10:09

Béda napsal(a):

Čochtane,

vy nacionalisté, kteří tak rádi operujete slůvky národ, rasa jaksi zapomínáte, že svět je už dnes krapítek jinde než byl před cca 70 lety.

Podívejte se na USA, na bývalé CCCP, na bývalé Československo, na Evropu...

Podobně je to i s vašim rasovým pohledem, snahou o zachování "čistoty" národa... Zapomínáte přitom, že žádný národ není (v absolutním smyslu slova) čistý - ani rasově, ani morálně ani nijak jinak. Národy a rasy se odjaktěživa navzájem míchají, a dnes mnohem více nežli v minulosti.

Slovo národ, národnost, etnická příslušnost se pomalu a nenápadně v globalizujícím (a integrujícím se) světě stává přežitkem a archaismem. Podstatné a určující jak jsem se vám pokusil dokázat na řadě svých příspěvků (na které jste mi neodpověděl) je OBČANSTVÍ.

Nejlépe to vidíte na USA.
29. 04. 2009 | 10:23

bigjirka napsal(a):

Bédo, to je zase ondulace. Ve skutečnosti jde o to, aby se lidé na daném území domluvili a aby jedna skupina nebyla přítěží pro ostatní - ekonomickou, hygienickou.. V momentě, když se lidé domluví a pádlují svojí kánoi, není nikde žádný zásadví problém. Deviantní názory Vilémovy nemá ani cenu komentovat, to by si zas censor umazal ruce.
29. 04. 2009 | 11:19

Daňový poplatník napsal(a):

Od teorie k praxi:
Někdo, komu opravdu bude vadit, že v populaci ohraničené mapou České republiky relativně i absolutně velmi rychle přibývá obyvatelstva, které prioritně žije paraziticky, nastaví pravidla tak, aby přestalo být výhodné se množit.
Dodnes to nikomu z politických elit příliš nevadilo, takže se dodnes prakticky nic neřeší.
A to, že problém je dán nejen sociálním prostředím, ale hlavně geneticky, to ví všichni lidé s příslušným vzděláním, a to, že se to bude muset řešit na sociálním základě, to je zřejmé přinejmenším mmně, protože by se muselo začít testováním DNA, a končit sterilizací.
V nejlepším případě.
Proto: čím dříve fašouni v parlamentu, tím méně následných škod.
29. 04. 2009 | 11:34

Čochtan napsal(a):

Konečně to řek někdo na plnou hubu !
1. Porodné (pokud vůbec) JENOM jako srážky z daní, případně z už zaplacených daní.

2. Podporu v nouzi POUZE těm, kteří už pracovali a platili daně ! Těm ostatním pouze bochník chleba (včerejšího, co v Lidlu neprodali) a vodu z vodovodu.

3. Přídavky na děti POUZE jako daňovou úlevu.

4. Zastřelení zloděje při činu se řeší státním vyznamenáním pro střelce.

Týden po prosazení těchto opatření zmizí cikánský problém.
29. 04. 2009 | 12:00

petragelbart napsal(a):

Cochtane, obavam se ze o "problematice" "adoptovanych cikanat" vite s prominutim houby. Jednu asociaci adoptivnich rodicu cikanat vedu, tak mam docela i cerstve informace. Ale od Vas se bohuzel neda cekat, ze byste neco chapal jinak nez jednostranne a zjednodusene...
29. 04. 2009 | 12:52

Čochtan napsal(a):

petragelbart,
V jednom s vámi musím souhlasit. O problematice víme velice málo, protože neexistuje pořádně udělaná statistika, protože když Déžo Demeter prohlásí: "Ja som Čehůn pán žandár, igen !" tak ho policajt nesmí praštit pendrekem za urážku českého národa.

Co se musí udělat jako první:
Soupis VŠECH cikánů, nejen těch dvanácti tisíc, kteří se k tomuto etniku hlásí. Dále statistiku jejich stavu. Vzdělání, práce, majetek, minulost, kriminalita, ....

Nemůžeme řešit, co neznáme. Až budeme znát pravdivá fakta, pak zmizí i mýty o cikánech. Mýty o 99% kriminalitě i mýtus o tom, že jsou úplně stejní jako my.
29. 04. 2009 | 13:15

jancerny napsal(a):

Čochtan

obávám se pane, že nejste hoden svého nicku. Přestáváte se zdá se kontrolovat. Jste, jak se také obávám, pouze zrcadlem té velké části úřednictva, učitelstva a jiných veřejných zaměstnanců, kteří k marasmu části romských kluků a holek svým tupým, schematickým a líným způsobem přispívají. S Petrou Gelbart zcela souhlasím, tak i s tím, že Rok kohouta je spíše knihou o smutné ženě, která má od života na hrbu nakoupeno více než snese sama o sobě, než o "adoptování levhartů kočkou".
29. 04. 2009 | 13:26

Dalimil napsal(a):

Vy tam v té Praze a okolí jste tam všichni chytrolíni a necháváte běh věcí veřejných vždy dojít až ke krajnostem ! Jak je to možné ? Čekáte až bude nejhorší A pak otevřete Blaník ? To bude asi nejjednoduší že jo pánové diskutéři ! Dalimil.
29. 04. 2009 | 16:54

marcela napsal(a):

pracuji v Přerově, občas mám chuť si ulevit stejně jako ty v tomto blogu, avšak co má smysl? jedině přímá práce, v tomhle státě totiž žádný politik nemá zájem dělat soc. politku, kdyby chtěli, už dávno jsme na tom lépe. a stát? ten nemá žádný vliv na rozhodnutí zastupitelů, kteří myslí jen na 4 roky a dál černo, takže jakákoliv politika, která by znamenala práci a plán na dalších 20 let dopředu nemá šanci na přežití.

osud lidí je daný, jen těžko ho lze měnit,zvlášt těch co jsou na dně.
29. 04. 2009 | 19:15

Jamima napsal(a):

jancerny - tak Vám se zdá, že učitelstvo a úřednictvo je tupé a ničí svou leností nebohé romské děti? Co takhle zkusit učit ta nebohá mláďata sám? Nebo s nimi jednat na úřadech a poslouchat urážky proto, že nejste ochotni přistoupit na porušování zákonů a chcete měřit stejným metrem všem! Víte Vy vůbec, jak se učí v takové třídě,kde se sejdou dvě tři cikáňata??? Koho nahoře zajímá, že nejste absolutně schopen stihnout osnovy v situaci, kdy tito "žáci" dělají vše proto, aby se všechna pozornost třídy upírala na ně a kdy rodiče chodí do školy s tím, že své děti dají na školu, kde nebudou vystavovány neustálým provokacím, napadání, urážkám a rušení ze strany fakanů, kteří v první třídě poprvé vidí tužku a neví, co je zubní kartáček??? A můžeme za to samozřejmě podle lidí jako jste Vy - my!!!! Né rodiče, co do noci vyřvávají a dělají bordel, které ani nenapadne sednout a napsat s děckem úkol a zkontrolovat mu aktovku a věci, jak je běžné u normálních civilizovaných lidí!!! Do háje s Vámi a Vám podobnými, když se Vám tak nelíbí naše práce, seberte se, zvedněte ty vaše zadky a běžte si to dělat sami. My už toho máme tak akorát dost!!!!!!!!
29. 04. 2009 | 20:26

bigjirka napsal(a):

Paní Petro, jste krásná a inteligentní ženská a jestli tomu dobře rozumím, jste jedním z "buditelů" Vašeho etnika. To je to hlavní, o co jde - deklasovaná část etnika se musí naučit slovy Kurta Vonneguta "pádlovat svoji kánoi", to je vlastně alfa a omega. Nepřipisujte tedy problémy majoritě, motivujte své soukmenovce. Všechno ostatní je falešná cesta, cesta do pekel.

Pane Černý, Vy jste podle všeho čekatel na úspěšného ethnobusinessmana. Nic proti tomu, kdybyste byl mecenášem, to by bylo obdivuhodné. Jenže...
29. 04. 2009 | 20:36

marcela napsal(a):

trochu pokory by neuškodilo...vy (jamima) asi máte kde spinkat,že? a asi máte doma i plnou ledničku, takže máte co papat, že? a doma máte dveře, které vám nikdo v noci vykopne,že? když z pujčky 400kč budete muset za 3 dny vracet lichváři 1500,-......jakou zásluhu máte na tom, že jste se narodil (a) jako bílá(bílej) a ne jako "cikán" ze špinavý čtvrti???jakou, řeknětě..
"my už toho máme dost" křičíte - čeho?to ti na které nadáváte taky, jenže Vy jste na tom pořád líp, máme kde spát, co jíst a docela i pocit bezpečí, že???
29. 04. 2009 | 20:39

bigjirka napsal(a):

Marcelo, my pro to něco děláme, abychom měli kde spát a měli něco v ledničce. V r. 1981 jsme koupili skromný domeček se suchým záchodem a nulovým komfortem. Na úrovni místní "kolonie", kde v té době bydleli ještě i "bílí". Mezitím jsme přiložili ruku k dílu, náš domeček nese už i nějaký znak jakéhos takéhos komfortu, leč ze čtyř činžáků kolonky jeden již projely buldozery a ostatní by zasloužily totéž, leč obsah není kam přemístit... proč si někdo půjčuje 400, když ví, že za 3 dny nebude mít 1500, které má vrátit? Proč chodí do herny a prohrává prachy, které nemá?
29. 04. 2009 | 20:53

Jamima napsal(a):

milá marcelo - ano, mám kde bydlet, chodila jsem poctivě do základní školy, naši vydělávali sice velmi málo,ale na tužku a pravítko bylo vždycky...oblékaná jsem chodila hrozně, protože jsme museli opravovat barák, který jsme si museli od prarodičů a ostatních sourozenců odkoupit...po studiu jsem nastoupila v devatenácti do práce. Děti jsem si pořídila dvě, protože více bych jich nestačila uživit. Zato jsem je vychovala tak, aby věděli, že obživit se je jejich povinností a né povinností těch druhých. Nějakou dobu jsem byla také na úřadu práce a z dávek jsem nejen stihla uživit děti, ale i platit jim hudebku a kroužky v DDM, tábory. Prostě nechlastám, nekouřím a dávky jsem využívala na to, k čemu jsou určeny. Díky tomu také mám morální právo odsoudit ty, co za státní dávky chlastají ,pořádají haldamaše a dělají bordel. Mimochodem, já i mé děti jsme od přírody dosti snědí!!!! NIKDY jsem se nesetkala s nějakou narážkou, asi proto, že žiju spořádaným životem a neprudím lidi kolem sebe.......a tu pokoru bych vrchovatou měrou naordinovala vašim sebevědomým chráněncům, co mají plnou hubu stížností a sami pro sebe jsou líní hnout prstem!!!! Mimichodem, uklidit si před bytem svůj bordel - to je úplně zadarmo, netřeba peněz...
29. 04. 2009 | 21:00

Čochtan napsal(a):

marcelo,
ano máme kde spinkat, a máme doma i plnou ledničku, máme co papat, a doma máme dveře, které nám nikdo v noci vykopne.
Máme to ne proto, že jsme se narodili jako "bílí", ale že se naši rodiče a pak i my jako "bílí" chováme.
Tuhle možnost mají i cikáni. Pokud jim ji nevezmou jejich cikánští rodiče.
29. 04. 2009 | 21:02

jancerny napsal(a):

Děkuji Jamimě za potvrzení mých slov, mluvil jsem o části veřejných zaměstnanců placených z eráru, každý si může vybrat, do které patří. Zlobu a vyčerpání jsem k lenosti a stereotypnosti zapomněl zmínit.

Pro bigjirku - pokud je sociální pracovník nebo firma pracující s psychicky nemocnými psychobussinesman, případně gerontobusinesman v případě služeb pro seniory, adiktobussinesman v léčbách závislostí, nejsem pouhým čekatelem.
29. 04. 2009 | 21:07

Jamima napsal(a):

mimochodem, Marcelo, z Vaší řeči je na míle cítit závist....jenže místo snahy posunout se někam svým přičiněním je lepší napadat ty kolem sebe a obviňovat je ze své situace...tato cesta nikam nevede, jak dlouho si myslíte, že asi tak okolí vydrží vaše stesky o tom, jak vám všichni kolem křivdí???? Za pár let bude situace k obživě daleko horší a ti, co vás dneska plácají po ramenou a uklidňují, že vpodstatě máte na svůj život na úkor většiny nárok - tak ti samí lidí stáhnou ocas mezi nohy a vytratí se po anglicku z parády, to mi věřte, nebude to poprvé ani naposled. Přestaňte závidět a skuhrat a začněte na sobě pracovat a své děti vytrhněte z té šílené pasti, které říkáte rody. Pak budou mít šanci na takový život, jaký nám vyčítáte!!
29. 04. 2009 | 21:11

Jamima napsal(a):

jancerny - když už nás tak pěkně nálepkujete, bude zajímavé, kdo vám zbyde na práci s cikánským etnikem, když odejdou všichni, co mají stejný názor jako já a mnozí mí kolegové. Kdyby dnes někdo napsal petici s tímto názorem, bude tam zítra podpisů, že je nespočítáte. Vy jste vylezl někde čerstvě ze školy a chcete vyčítat vyhoření lidem, kteří se trápí půl života s nevděčnou pakáží, úžasné!!!! Tak zverbujte romskou elitu, pan Veselý a spol - kolik doučit cikáňat násobilku, kolik jste jich Vy osobně naučil držet tužku, poznávat barvy, nesmrkat do rukávu, nemlátit každého kolem, kdo se namane? Až si tím projdete, ale né virtuálně, pár opravdových let, pak mi tu něco vykládejte!!!! Do té doby Vy pro mě NEJSTE PARTNEREM pro diskusi. Nic jste si nezažil, máte akorát plnou hubu teoretických pouček, co jsem jich za ta léta slyšela tisíce od lidí, co znali taky cikánskou problematiku tak akorát z rychlíku a cikáněti by ani ruku nepodali, natož mu stokrát utírali nudli u nosu jako já!!!
29. 04. 2009 | 21:22

Čochtan napsal(a):

Pane Černý
to je keců o rasismu.
Já minulý týden jel domů do Mnichova a stavěl jsem se v Bille v Nýřanech. Za pultem, s uzeninami, sýry a saláty, dvě cikánky. Postarší, drobné, Miss Gypsy by nevyhrály, ale velice milé a ochotné.

Kdyby byli Češi takoví rasisti jak vy a vaši kumpáni nám stále lžou, tak by si Billa nemohla dovolit na takovém místě (i výroba salátů, nejen prodej) zaměstnat dvě cikánky. V Nýřanech jsou ještě dva další supermarkety (možná i víc).

Pane Černý, kecáte.
29. 04. 2009 | 21:53

jancerny napsal(a):

Milá Jamimo
Text blogu je k nesmyslům v pokusech a neochotě politiků udělat cokoli, jako i k slepým uličkám /z mého pohledu/. Od roku 95 pracuji v sociálních službách v přímé práci s klienty, pět let se závislými mladými lidmi a od roku 99 v romském terénu v Ústí nad Labem. Teoretikem jsem myslím nejméně z toho, čím jsem. Pracujeme také s dětmi, nepsaným heslem ústeckého klubu je "pro drsné děti, drsné programy". Barvy, tvary, nůžky, lepidlo, tužky, úkoly, násobilka, předškolní, školní, doučování ve spolupráci s učiteli, utírání nudlí. Právo na únavu a vyhoření má v téhle branži každý, jen říkám, že je to součást problému.
29. 04. 2009 | 21:56

jancerny napsal(a):

Čochtane, budete-li napadat nějaké teze v textu blogu, mohu s Vámi diskutovat, respektovat jiná stanoviska nebo tak něco. Budete-li mi předhazovat tvrzení postavené na Vašich smyšlenkách o tom, co tvrdím, nemohu k tomu skutečně nic říct. Že se vracíme ve statistikách k počtu zločinů z nenávisti do devadesátých let, je objektivní fakt a mluvím o skupinách, které náckovství a rasismus veřejně přiznávají jako své politické teze a získávají podporu díky protiromské rétorice. Nic, co vy píšete, já netvrdím a jsem toho dalek. Na margo Vašeho tvrzení bych nicméně dodal, že jsou zde soudní precedenty ve sporech na ochranu osobnosti, kde ve školní jídelně kvalifikovaná uchazečka nedostala práci s písemným potvrzením od zaměstnavatele, že by špatně vypadalo, kdyby Romka vydávala obědy.
29. 04. 2009 | 22:11

Čochtan napsal(a):

"za nárůst extremismu mohou problémoví Romové "
A kdo jiný ? Nebýt "problémových" cikánů, nebýt vraha, vyděrače, pasáka atd... Vítka Matěje a jemu podobných, měla by Dělnická Strana asi tolik členů jako spolek chovatelů kamenožrouta zeleného.
29. 04. 2009 | 22:20

Čochtan napsal(a):

".... jedna věčná tupost .... touha po konečném vyřešení romské otázky. "

Proč by měla být touha jednou provždy vyřešit palčivý problém "věčná tupost" ?
K tomu nemusíme jako Němci prohnat všechny cikány komínem, ale můžeme nastavit sociální zákony tak, že se ti, kteří nám ztrpčují život, se s hrůzou v oku vydají na cestu za oceán.
A ti slušní, jako ty dvě nýřanské prodavačky, těm to nebude nijak vadit.
Jak ? Už jsem to tu psal. Dnes v pravé poledne.
29. 04. 2009 | 22:34

Jamima napsal(a):

Ano, jsem vyhořela a nechci už žádným cikánům pomáhat. Mám na to svaté právo, pomáhala jsem jim dost dlouho, oni mi nikdy - takže mám proti nim slušný náskok. Pokud někteří lidé jako pan Černý doufají, že přesvědčí majoritu, že to ona může za to, jak cikáni žijí, tak si dělají marné iluze. Tato společnost má s demagogií své předlistopadové zkušenosti. Tenkrát se nám také snažila politická garnitura namluvit, že bílý čtvereček je vlastně černý puntík. Výsledek známe všichni. Takže, dokud cikáni budou po svých živitelích řvát a stěžovat si, že je živí špatně a dokud se stát nepostaví k problému jasně - chceš žít slušně, pomůžeme ti, nechceš, čekají tě tvrdé represe, dokud tohle se nezmění, bude napětí a majorita se bude bránit i kdyby se pan Černý a ostatní na hlavu stavěli.
29. 04. 2009 | 22:47

jancerny napsal(a):

Parafráze Langrova výroku, v deskách měl materiál o tom, proč policie nestíhá Mateie a podobné darebáky a že je třeba to dělat. Náckové jsou svébytná parta, DS otevřela "Hnutí" veřejnosti, jsou tu bez ohledu na to, jestli v ČR bydlí Romové či nikoli.
29. 04. 2009 | 22:51

jancerny napsal(a):

Jamina: Třeba dodat, že zřejmě pomoc Cigánům, jak píšete, bylo dobývání chleba vezdejšího ve mzdě. S vděkem je to potíž u mnoha profesí, které kromě mzdy vděk předpokládají. Tvrdím, že veřejná správa může zlepšit své způsoby, že bude umět lépe rozlišit koho je potřeba podporovat a v čem a koho je potřeba kontrolovat a v čem a že to může udělat bezprostředně. Nevidím v tom nic demagogického, je to v souladu s tím, co píšete.
30. 04. 2009 | 00:48

marcela napsal(a):

milá Jamino, řekla bych, vidíš černě, tvé předsudky a stereotypy které si pěstuješ v hlavě ti začerňují úsuded. vzhledem k tomu, že mám studuji 2. vysokou a současně pracuji s těmi nenáviděnými den co den, dokážu snad se na věc snad i trochu posoudit. ano, jsou tací co si ztěžují, jsou i tací co křičí (možná i na Vás a neprávem z vašeho pohledu), jenže, za Boha v tomto státě není možné udělat jednu zásadní věc a to, dát možnost těm co chtějí a odlišit tak ty co jenom kříčí, že něco chtějí od těch, co jsou pro lepší život schopni něco udělat. Typickým příkladem dneška je povinnost odpracovat 20h veřejné práce pro obec (když berete soc. dávky) no, to byl dobrý nápad, ne? jenže jak už to tady v čr bývá zvykem, řekne se A a neudělá se B. takže místo toho, aby obec ve spolupráci s technickými službami zaměstnala tyto "příjemce dávek" a tedy donutila, zaktivizovala, nebo jak to chcete nazvývat lidi dlouhodobě nezaměstnaé, žijící ve letargii životní pasti, řekne (a to je konkrétní případ konkrétního města)že to není jejich povinnost a dá od toho ruce pryč, že ať si neco najdou sami. No to by mě zajímalo, kde si ti dlouhodobě nezaměstnaní, u jakého zaměstnavatele, si najdou práci. no tak a jsme u špatné politiky našeho státu,ne? do toho ten stát přeci, je, ne? snad budete souhlasit s tím, že by měl podporovat to, aby se každý mohl sám o sebe postarat, popř. nebrat dávky "zadarmo". no i když hledat jednoho viníka by bylo příliš jednoduché, realita je složitá. Bohužel,přispívá k tomu nekompetentnost při tvorbě zákonů a vůbec tvorbě soc. politiky. to na co Jamino nadáváte je z vašeho pohledu nespravedlnost, z mého pohledu špatná soc. politika mnoha subjektů. pěkný den Jamino
30. 04. 2009 | 06:26

Ben napsal(a):

Paní Marcelo,
tak jak jste to tady popsala, jak se některé obce staví k tomuto problému, je opravdu smutné.
Protože, jak jsem už tady psal několikrát, myslím si, že dostávat peníze zadarmo je špatné a taková politika se jednou pořádně vymstí...

Víte, paní Marcelo, čeho jsem si ještě všimnul.
Když kouknu občas z okna kanclu, vidím Romy, jak uklízejí chodníky. I když se někteří na tuto práci dívají přes prsty, je to práce a tihle lidé si peníze zaslouží. I když je dostanou jen za pár odpracovaných hodin.
Ale co mne překvapuje: Ti Romové, kteří denně uklízejí, jsou ženy! Podle vzhledu čtyřicátnice-padesátnice. A ti mladí muži, podle vzhledu a chování i zdraví, Romové se přes den jen toulají nebo vysedávají u zdejšího obchůdku anebo se jen tak projíždějí svými auty. Tu zastaví, tu pokecají, tu někoho přiberou, odjedou, za hoďku jsou zpátky...někdy se opravdu bavím, hlavně když mám otevřené okno:-(
A tak přemýšlím... oni dostávají také dávky? Za nic? Anebo je živí ty ženy? Matky?
Anebo právě pro ně nemá město už žádnou práci? Ale pro ty ženy-Romky práci má. Je to divné.

A smutné...
30. 04. 2009 | 08:38

Leeba napsal(a):

Takhle rozplizle blábolit a přitom nic převratného nesdělit.
Pochopil jsem to tak, že my rasistická většina cíleně zakládáme uměle ghetta i s jejich problematikou a pak tam cíleně sestěhováváme sociálně slabší a tím vytváříme linii kolotoče lichvy exekucí což je sociální past ze které se nelze vymanit.
Ó jak jsem jsme špatní.
30. 04. 2009 | 09:32

Pocestny napsal(a):

PaneČerný, jste jen o pár let mladší než já, tak už tušíte, že problém je jinde.

Cesta ven je jediná. Tak jaklo všude jinde je třeba z veřejné diskuse o cikánském problému vytlačit deprivanty.

Inu urodila se nám tu za normalizace taková gewnerace.... Dnešní padátníci a starší jasou prostě ireversibilně duševně poškozeni negativismem komunistického režimu, který vládl nad opozicí stejným způsobem - útočil na strach a hamižnost lidí, kteří ve svém "vědeckém materialismu " ztratili veškeré ponětí o morálce a etice společnosti.

Engine téhle politiky je stejný - isolovat cílovou populaci, segregovat jí až na pokraj nezákonnosti, čímž je donutíme ke zkratovému jednání, které poslouží jako další důvod pro segregaci.

Zažil jsem čtyři roky takového života, když mi na gymnásiu moje třídní na konci prváku oznámila, že jedině to, že jsem ukončil ročník s vyznamenáním a representoval ústav v celostátním kole znalostní soutěže mi zachrániílo budoucnost, protože v mém případě jde o jedioné - sečkat do chvíle, kdy udělám něco, za co mne pošlou na učňák, protože nehrozí, abych přestoupil na jinou, méně bolševicky angažovanou školu.

Lidé nebyli zlí an sich (většinou) jejich zvířecíé manýry většinou pocházejí ze strachu a naprostého nedostatku osobnosti. Nikdo z nich nechce být "hrdinou", který zaujme své vlastní stanovisko, naopak, většina rychle vyšetří, který názor je většinový a přidá se k němu.

Typickými representanty obou typů jsou zde přítomní.
1. Ti, kdo opírají své rasistické názory o "věcné důkazy", které tu pyšně servírují, když někdo namítne, opřou se se vší aroganci o "své zdělání" čili o diplom školeného betonáře, dráteníka či kupce a uplatní svou písmenkovou titulaturní převahu nad většinou své generace, která skončila edukaci výučním listem.

Tak se stane, že se tu primitivní inžinýrská šupléra vydává za matematika, aby dodala svým šuplerosním názorům nádech akademična. Přitom jde o řadového korporátního řiťoleze, který tráví život tím, že mydlí schody jiným.

Druhým úkazem je místní editor.

Prosté srovnání diskuse pod vaším článkem, diskuse pod jakýmkoliv článkem o rasovém problému, s tím výkřikem zde
http://blog.aktualne.centru... ukazuje, jak se liší u nás intence od reality.

Jo, holt, když jeden správce nemá dost odvahy suše a bez emocí použít tlačítko Del, nesmíme se divit, že KAŽDÁ ZDEJŠÍ CIKÁNSKÁ DISKUSE KONČÍ TAK, JAKO TATO!

Defilé zvířecí negativity ztělesněné pěti deprivanty, nikdo jiný už śem nepřijde, protože stačí podhled na tu "sekvenci zdejší DNA": čochtan - bigjirka - jamina - jaryn a jdou dál.

Napadat nácka je zde zapovězeno, pokud o někom prohlásíte, že jeho názory zní jako neonacistické, jste smazán pro "sprostou urážku", zřejmě si pan Stejskal zákon vykládá tak, že tato "neslušná slůvka" jako nácek, komouš a pod. se nepoužívají.

Tak tu vychovává lidi k jedinému - aby tomu duševnímu kanálu ani náhodou nezkusili nasadit poklop.

Poděkujte svému editoru za to, že pokaždé končíte se stejnými deprivanty, jejichž cílem je udělat ze všech, kdo s nimi nesouhlasí, ještě většího idiota, než jsou oni sami. Vy jako autor budete prime target.

Pan Stejskal si jich váží, oni mu totiž svou nutkavostí kázat teror opatřují živobytí.

Na to, abychom mohli mocensky zlikvidovat všechny, kteří podporují / žijí z politiky segregace, musíme hledat ideový a názorový konsensus v jiné části populace, to je jasné.

Jasné je i to, že pokud tito lidé žádají "vládu pevné ruky", netuší, že prvotně musí být taková vláda vykonána nad nimi.

Chytil jste se do vlastní pasti - lidé, kteří nedokáží pochopit anglosaskou rozhodností vymáhat pravidla na komkoliv a kdekoliv / kdykoliv, skončí na kontinentálním appeacementu totality.

Demokrat nemůže být pacifista, to je rudá úchylka.
30. 04. 2009 | 09:39

Pocestny napsal(a):

LEEBA
Přesně tak - ta největší reservace se jmenuje Česko a žijí v ní zoufalci, kteří sice hubou touží po tom klidu a míru, ale skutky nedokáží než se identifikovat se zločiny své representace a dělat jim advokáta.

Cikán je to, co se stane, když očistíme česklou náturu od připodělanosti a servility, bez ní je většina bílých obyvatel této země stejně dětinská, krátkozraká a zechtělá jako ti cikáni - jen na jiné materiální výši, která je založena na tom, že 60% populace tu sponzoruje živobytí dalším 40% !!!

Máme nejvyšší míru redistribuce v celé EU! Máme nejmenší míru loajality státu v EU....

To vypovídá za vše - "národ cikánů mezi bílými"
30. 04. 2009 | 09:46

Ben napsal(a):

Pocestný,
napsal jsem snad něco, za co bych se měl stydět? Číší z toho nějaký rasismus?
Ne, já nejsem rasista, ale ani se necítím být duševně poškozen bolševismem. I když velkou část svého života jsem za něho prožil.

Rád bych chtěl, aby už byly vidět nějaké výsledky. Možná nemám právo to tady psát, když sám proto nic nedělám, ale vidím, že hodně lidí se snaží něco proto dělat, berou za to i peníze, ale výsledky?
Jsou?
Líných,záhalčivých lidí mi není líto. Ale je mi líto dětí i těchto lidí, kteří jim dávají špatný příklad. Ty děti jsou bystré a si i chytré a kdyby chtěli jejich rodiče a možná i někteří učitelé, tak by studovali zdárně. Akle kolikrát jsem dopoledne potkal v našem obchůdku i romské děti a jak samy říkaly, pro školu jsme nemocné...dělaly nákup a rodiče byli ještě v deset dopoledne v posteli...
To je mně líto!
S tím by se mělo něco dělat!
Už!
Konečně!
Zase mne to zvedlo ze židle, omlouvám se...
30. 04. 2009 | 10:15

Leeba napsal(a):

POCESTNY
Plně souhlasím! Kdo žil jako já v těsné blízkosti Romského etnika tak ví, že pokud chce mít klid a nebýt cílem trestné činnosti či verbálního napadání, musí k nim přistupovat s jistou dávkou tvrdosti taková metoda biče a cukru. Ono když si nechá situaci přerůst přes hlavu tak se může stát že mu na ní budou močit. A to doslova :-) (vchod jsme měli pod jejich balkonem).
Ale pokud člověk ve správné situaci je dostatečně tvrdý získá si respekt a úctu a soužití je relativně snesitelné.
To ale funguje jen do určité koncentrace romů na km_čtverečný. Pak i takový "tvrďák" jako já bere nohy na ramena prodá byt pod cenou a stěhuje se jinam za štěstím.
(poznáka: v Janově jsme bydleli do roku 2007)
30. 04. 2009 | 10:19

Petr Havelka napsal(a):

Pane Pocestný,

v mnohém s Vámi souhlasím. Každá zdejší diskuze o Romech končí únavou. V určité chvíli vám nezbyde než dotyčnému sdělit, "Jsi pytomec", myslím, že tvrdé y toto slovo více vystihuje:)
Následně si koledujete u editora poučení o slušném chování na zdejším blogu.

Pánové bigjirka a čochtan, mne zde "častovali" vulgárně vícekrát. Pan Stejskal mi doposud smáznul jeden "výrok" a to nebyl ani vulgární. Takže, zde mám pasivní skore, které budu i nadále prohlubovat :)

Zajímavé je, že oba jmenovaní pánové, navzdory tomu, nejvíce křičí, když se o jejich osobu někdo otře.
30. 04. 2009 | 10:30

Ben napsal(a):

Pane Havelko,
jelikož jsem tady napsal jeden z posledních příspěvků, unaven nejen diskuzí, ale i prací, jsem rád, že mě nemáte za rasistu, ale jen za pytomce. Díky.
Pi ani pytomec mně nevadí.
30. 04. 2009 | 10:45

Petr Havelka napsal(a):

Pane Bene,

jste moc vztahovačný. Vás jsem do toho pytle nezatáhl. Uděláme dohodu, když Vám budu chtít udělit nadávku napíšu velké "P" a budeme mít jasno :)
30. 04. 2009 | 10:58

Ben napsal(a):

Pocestný,
ještě poznámku o tom bolševismu...
vidíš, ty jsi se na ten gympl dostal, já a vlastně i má žena jsme z politických důvodů gymnázium měli zapovězené. Museli jsme tam, kde jsme nechtěli, kde nás to nebavilo, ale byli jsme tehdy v těch sedmdesátých letech rádi, že jsme tam vůbec mohli, že nás tam "trpěli"...
Neházej všechny, kteří tady za bolševismu žili a jsou starší než ty, do jednoho pytle...
Prosím
Nám už nikdo ty roky nevrátí.
30. 04. 2009 | 11:04

Ben napsal(a):

Pane Havelko,
možná i trochu jsem...
ale mi Váš příspěvek, adresovaný Pocestnému, tak připadl...
Jsem rád, když tam bude to velké pé, budu si připadat opravdu jako ten největší P zdejší :-)
30. 04. 2009 | 11:08

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý text, u kterého jsem měl navíc podezření z porušení paragrafu 198 trestního zákona (Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení). Text byl v rozporu se záměry těchto stránek - tj. vytvářet prostor pro slušnou a korektní diskusi.
Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
30. 04. 2009 | 11:17

Ben napsal(a):

Pocestný,
když jsem se už tak rozjel:-)
Nechci, aby sis myslel, že Ti něco vyčítám nebo nějak útočím, ne, já si Tě velmi vážím a většinou s Tvými názory souhlasím, i když někdy také musím přimhouřit oko, ale většinou jsem si na Tvůj slovník už zvyknul.
Zdravím
30. 04. 2009 | 11:20

Jamima napsal(a):

Milá Marcelo - nic ve zlém, ale z Vašeho nesouvislého textu plného chyb jsem toho zas tak moc nevyčetla, akorát mi vrtá hlavou, které dvě vysoké školy si mohou dovolit studenty s tak nízkou úrovní písemného vyjadřování. Jsem kantorka, tak se nedivte....stejně to asi zdejší hlídač slušných mravů spláchne, tak co už...
30. 04. 2009 | 11:24

Jamima napsal(a):

K těm veřejně prospěšným pracem - je to stejné jako s probační službou, kde si odsouzení mají odpykat svůj alternativní trest. Na jednoho nebo dva, kteří mají pracovat bude muset zase minimálně jeden dohlížet, aby vůbec něco dělali a na to město opravdu žádné prostředky nemá. Stát nařídí veřejné práce, tak by měl zajistit i peníze na zajištění dohledu vykonání těchto prací, jinak to nemá smysl. Pak to vypadá přesně tak, jak popisoval Ben. Ženský makaj v parku a jejich pětadvacetiletí synáčkové sedí na zahrádkách hospod, pěkně klídek, cigáro, flaška, autko, prostě veget. Tihle si práci pro jistotu nikdy ani nezkusili a rozhodně po tom netouží, to vám s klidem řeknou do očí: makat nebudu, co mi uděláte? Vyřadíte z pracáku? Klidně...je přece živí dávky jejich dětí a sourozenců. Nám se nadává, že cikánké děcka žijou v horších podmínkách než naše, tak taky řekněte jednim dechem, že je okrádají vlastní rodiče a příbuzní!!!!
30. 04. 2009 | 11:36

Pocestny napsal(a):

Bene,
jsem jmenoval, tak se nepřipisuj tam, kde tvé jméno nevisí.

Zde to nevyřešíme, na ulici ano..
asi je třeba méně internetu a více činů...

Jamino, jako učitelka tu můžete ohrnovat nos nad chybami, já jako rodič ho zase ohrnu nad vámi.

S vašimi názory bych vás do třídy, ve které sedí mé děti nepustil.

Vás bych naopak ze školství na hodinu vyrazil a delimitoval na Min. Spravedlnosti jako vězeňskou dozorkyni..

Šlo by vám to lépe k povaze.. jako většině vyhořelých kantorek.

Víte, opravdovým učitelem je ten, který nevyhoří.
To toiž platí všude a v každém oboru
30. 04. 2009 | 11:48

stejskal napsal(a):

Dobrý den pne Pocestný,

mýlíte se, nevážím si zjevně rasistických názorů bez nadsázky srovnatelných s nacionálně socialistickými idejemi či jejich hlasateli na těchto stránkách. Ba právě naopak, už jsem to zde napsal Vám několikrát (je Váš problém, že to odmítáte vzít na vědomí) i těm, kdo je zde hlásají.

Snažil jsem se Vám již též několikrát vysvětlit své možnosti a i řekněmě cíle, které sleduji. Ty možnosti jsou následující:

nemohu jen trochu zkušenějšímu uživateli zablokovat IP adresu, neboť umí můj zákaz velmi jednoduše obejít. Byl bych jen k smíchu (kdyby to šlo, tak například pan Čochtan zde se svými neskrývaně rasistickými a nenávistnými texty už dávno nepíše). Jiní by sem zase neměli přístup proto, že opakovaně a vědomě porušují pravidla zdejší diskuse urážkami a nadávkami na adresu druhých.

Vzhledem k tomu, že tedy zablokovat nic nemohu, mám ještě možnost sedět 24 hodin neustále u počítače (pravda, můžeme se střídat s kolegou Zdeňkem Mihalcem) a nedělat nic jiného než mazat názory, které se nám nelíbí. Nicméně vzhledem k tomu, že v rámci redakce máme i spousty jiné práce (o osobním životě nemluvím), tak to dělat nemůžeme. Ostatně kdyby to po mně někdo chtěl, šel bych si hledat jinou práci (připadal bych si na prosté čtyřiadvacetihodinové mechanické mazací šichty textů např. pana Čohtana, ale občas i těch některých Vašich hrubě urážlivých poněkud "overeducated").

Čili jsem zvolil ze svého pohledu jedinou možnou cestu: proti vyloženému porušení zákona (paragrafu 198 resp. 198a) zasahuji, pokud jej při svých občasných návštěvách těchto debat zaznamenám. Stejně tak proti hrubým nadávkám (bez ohledu na to, kdo je pronese a komu jsou adresováný) atd (viz zdejší Kodex).

A protože nejsem jen stroj či člověk, jehož jediným cílem je vydělávat svému zaměstnavateli peníze, aktivně na těchto stránkách polemizuji s rasisty i lidmi, kteří zde píší různé xenofobní či po vládě tvrdé ruky volající texty. Velmi často po nocích a o víkendech, protože jako občan Stejskal mám pocit, že je tato společnost (včetně nás všech) poněkud nemocná a je třeba se léčit. A slušně, věcně ale pevně vedenou argumentaci považuji za velmi nadějnou terapii.

Takže pane Pocestný, velmi Vás prosím, zkopírujete si tento můj text a někam si ho uložte, až zase budete cítit potřebu mě či třeba i mého kolegu kopat do kotníků. Třeba se Vám podaří něco z mé práce, mého způsobu uvažování i záměrů pochopit. A třeba ne, s tím nic nenadělám.

Přeji Vám hezký nadcházející "dlouhý" víkend. Já ho budu trávit na chatě s dětmi a s počítačem na kolenou ;-)

Libor Stejskal
30. 04. 2009 | 11:52

Ben napsal(a):

Pocestný,
tak si trochu dávej pozor!

...ztělesněné pěti....
a pak jsi jmenoval čtyři...no, a já jsem zrovna něco napsal předtím...:-)

Tak jo, vždyť víš, že Tě mám rád...
30. 04. 2009 | 11:57

Jamima napsal(a):

pocestný - od někoho, kdo většinu svých příspěvků věnuje shazování svých oponentů a velkohubému vyvyšování vlasních názorů nad názory druhých bych čekala, že bude taktně potichu a bude zpytovat vlastní svědomí. Ovšem né tak Vy...pokud jste četl předchozí příspěvky Marcely, nabádala ona mě k větší pokoře, pak tady nabubřele vytrubuje dvě vysoké školy v příspěvku plném chyb, proto jsem reagovala. O své děti nemusíte mít nejmenších obav, už ve škole nejsem. Klidně si nade mnou ohrnujte nos, mě jste ukradený a chleba kvůli toho taky nezdraží, tak jsem v klidu. Otázka je, kdo bude učit tyhle děcka v budoucnu a jestli ti mladí budou mít alespoň tolik trpělivosti jako my. Snad ano. Mimochodem, Vám bych své děti nejen nesvěřila, ale ani nedoporučila číst Vaše příspěvky, mohly by nabýt dojmu, že co vzdělanec, to nadutec.
30. 04. 2009 | 12:07

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,
pořád lepší být pravdu píšící "rasýsta", než hlouposti a lži píšící pseudohumanista.
30. 04. 2009 | 13:53

Marigold napsal(a):

Jamima:
Ačkoliv mě to svádí, nebudu se příliš pouštět do osobních invektiv a pokusím se zůstat na věcné úrovni (i když u Vašich příspěvků je velmi těžké věcnou úroveň abstrahovat). Pokud jste byla učitelkou a očekáváte vděk Romů za to, že jste učila romské děti, není divu, že jste vyhořelá. Do pomáhajících profesí by vůbec neměli vstupovat lidé očekávající vděk, nehledě na absurdnost požadavku (vděční můžou být konkrétní lidé, nikoliv etnika). Jsou Vám vděční Češi za to, že jste vychovávala i "české" děti? Minimálně pan Pocestný ani já tedy nejsme. Vy jste za svou práci nebrala plat? Nebo očekáváte, že kromě platu budete dostávat ještě nějakou satisfakci navíc? Také nechápu, kde berete tu jistotu, že mnohaletá práce s romskými dětmi ve škole Vás činí kvalifikovanější než stejné lidi, kteří s romskými dětmi pracují mimo školu. Pokud je výsledkem Vaší mnohaleté činnosti skutečnost, že jste vyhořelé, zatrpklá a předsudky prosycená osoba, tak tento výsledek mnohem více svědčí o Vás než o dětech, které jste měla v péči. Také není zcela jasné, jak ta Vaše "péče" vypadala, koneckonců pětiletou zkušenost z "výchovou" romských dětí měli i dozorci z Let. Neodpustím si poslední osobní poznámku, přestaňte se opírat do ostatních z pozice "vzdělance", jehož pravděpodobnou kvalifikací je učitelství pro ZŠ a mnohaletá praxe tamtéž, případně znalost pravopisu, vypadá to strašně komicky. Mnozí čtenáři by pak mohli nabýt neoprávněného dojmu, že co učitelka to "Jamima".
30. 04. 2009 | 14:27

Jamima napsal(a):

mariqold - neočekávám žádný vděk, nevím, kde jste to pobral. Očekávám alespoň minimální zapojení ze strany rodičů, dodržování základních pravidel ze stany dětí. Když už se tak rozhorlujete nad utrpením, které cikánské děti se mnou zažily, proč vás netrápí omezování práva na vzdělání ostatních dětí ve třídě, kedkterým naprosto neoddiskutovatelně dochází? Proč se lidé jako vy berou zásadně za práva porušovatelů práv těch druhých a práva těch slušných, co jsou potichu vás nezajímají? Nekasejte se prací s cikány mimo školu, v nízkoprahu jsem pracovala taky a většina lidí, kteří dnes o cikánech nemohou ani slyšet se takto posunula právě proto, že s nimi přišla pracovně do styku. Pokud vám připadám strašně zatrpklá atd. nechtějte slyšet autentické názory mých kolegů a kolegyň, byl byste v šoku. A co s tím chcete dělat? Vykládat jim, že jsou všichni špatní a nekvalifikovaní a nehodní práce s tak úžasnou menšinou? Ha ha ha....
30. 04. 2009 | 14:40

Jamima napsal(a):

Tak právě zveřejnili statistiku, že 71% českého obyvatelstva má k cikánům odmítavý postoj.....tak pane mariqolde, směle do toho a jděte si zkritizovat i ten zbytek...
30. 04. 2009 | 14:55

Marigold napsal(a):

Naštěstí je znám a autentické názory Vašich kolegů a kolegyň nejsou všechny takové, jaké zastáváte Vy. Tak si ty svoje výlevy aspoň přečtěte, "Mám na to svaté právo, pomáhala jsem jim dost dlouho, oni mi nikdy". Pokud jste měla dvě romské děti ve třídě a nebyla jste schopná věnovat se ostatním, tak jste prostě mizerná učitelka. Pokud tomu tak opravdu bylo, je mi líto všech dětí, které jste učila, nejen romských. Když jste to nesvedla sama, máte si říct o pomoc kvalifikovanějším. Mnoho lidí, kteří s Romy pracovali a mají stejný názor jako vy, najdete mezi policisty, úředníky a učiteli. Obvykle se považují za superexperty na "romskou problematiku", ale Romy nenávidí a v důsledku vůbec neznají. Jestli Vy očekáváte minimální zapojení ze strany rodičů a dodržování základních pravidel ze strany dětí (což je prostě sci-fi očekávat to u některých rodičů, nejen romských, asi jste nikdy neučila na výběrové škole pro podnikatele), já bych zase očekával minimální schopnost empatie a porozumění individuálním rozdílům mezi všemi dětmi ve Vaší třídě s přihlédnutím k limitům jejich prostředí bez ohledu na jejich etnický původ. Tyto děti si svou rodinu nevybraly, nejsou všechny stejné a přesto je již předem podle etnického a předsudečného klíče házíte přes palubu. O tom, že bych se já kasal prací s Romy mimo školu, jsem se ve svém příspěvku nedočetl. Při četbě Vašeho slovního salátu mi do smíchu příliš není, možná úšklebek by byl více na místě. Co s tím já chci dělat? Apelovat na všechny, kteří cítí jako vy, ať neučí a jdou dělat něco, kde budou spokojenější (u Vás někde, kde nebude náplní práce s lidmi). Vím, že začnete argumentovat, že by nikdo nezbyl. Nemyslím si to, a pokud někde skutečně ano, lepší žádný učitel než mizerný. A jaký je Váš recept na práci s dětmi, kterým rodina není schopná nebo ochotná pomoci? Všechny do koncentráku? Škola tu přece není proto, aby vychovávala, že? Kolikrát jsem už podobné žvásty od líných a neschopných učitelů slyšel. Holt v situaci, kdy rodina přestává plnit svou funkci (a nejen u Romů), tak se bude muset škola změnit a otevřít dalším službám, mimo jiné i proto, aby netrpěly všechny děti neschopností učitelů přizpůsobit se diverzitním požadavkům dětí ve třídě.
30. 04. 2009 | 15:24

Marigold napsal(a):

KOlik procent Němců ve 30 letech nemělo rádo Židy? Určitě kolem 71 procent, možná více.
30. 04. 2009 | 15:26

Jamima napsal(a):

Děkuji za váš hodnotný příspěvek - nemeškám a rozešlu kolegům na škol aby věděli, jakého hodnocení od "odborníků na romskou problematiku" dosáhli. Můžete si vyřvávat své pravdy kde chcete, já už žádnému cikánovi pomáhat nechci a nebudu. A vás bych se na vaše stanovisko zeptala tak za deset let.....
30. 04. 2009 | 15:33

Marigold napsal(a):

Já se za "odborníka na romskou problematiku" nepovažuji, nemyslím si totiž, že "romská problematika" existuje jinak, než v předsudcích některých Vám podobných, ale to je na dlouho a mnoho z toho najdete v článku pana Černého. Vašim kolegům to samé co Vám říkám již déle než deset let a obvykle se mnou nakonec souhlasí. Budu rád, když nebudete pomáhat Romům ani komukoliv jinému, nejdříve se pokuste pomoci sama sobě. Odjíždím mimo internet a přeji všem hezké svátky.
30. 04. 2009 | 15:45

Pocestny napsal(a):

Kecy, Stejskale, kecy.
Můžete všechno, jen se nebát a chtít...

...já vím, "nejde to" - první české přikázání ....

sofistikovanej alibismus.
30. 04. 2009 | 19:14

Pocestny napsal(a):

Jamino,
nikdo se nemusí povyšovat, když se jiní sami ponižují...

Teče z vás hnis, přeji brzké uzdravení.
30. 04. 2009 | 19:16

stejskal napsal(a):

Jak myslíte, pane Pocestný.

Víte, dokud mi tu svorně okopáváte kotníky Vy i pan Čochtan, dokud mne jedni nazývají multikulturním nacistou a dežomilem, jiní zase alibistou, maznicí či cenzorem, občas mne zde někdo obviní z lokajství vůči Lidovému domu či naopak Jánskému vršku, zůstávám v klidu. Respektive mám pocit, že věci jdou dobrým směrem. Lidé s přepjatými názory jsou, kam se jen podíváte. Já naopak věřím v udržování rovnováhy. Ne v extrémy.

Tak se mějte, pane Pocestný.

Libor Stejskal
30. 04. 2009 | 20:16

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Čochtan:
"Pane Černý, kecáte."
Opět s Vámi souhlasím.
30. 04. 2009 | 23:06

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jak vyjádřit, že někdo vzdělanec je a současně blbec, aniž by vzápětí nepřišlo mazání?
30. 04. 2009 | 23:22

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, mám podobný problém...

Pan Černý se ohradil, že není ethnobusinessman. Možná, že ještě není? Třeba by rád byl tak úspěšným ethnobusinessmanem jako pan Gabal. Pak by to asi chtělo doplnit něco vzdělání, pochopil-li jsem dobře CV, pan Černý žádné vzdělání nedokončil.
01. 05. 2009 | 14:13

bigjirka napsal(a):

Pocestný, nebylo by špatné, kdybys jednou místo nadávání a sociopatického běsnění zkusil načrtnout svou představu o řešení. Jak by mohl podle tebe vypadat nějaký projekt - jeho zadání, zdroje výstupy, měřitelné ukazatele, časový rámec...

Zatím od tebe nebylo vidět nic než občas trefné postřehy a pak už jen generační rasismus, oikofobie, sociopatické výblitky, ale ani jeden návrh k věci.

Jako čert kříži se všichni vyhýbají obtížnému tématu - v deklasované vrstvě pravděpodobně nebude možno vyvolat pohyb bez donucení. Jsme na to připraveni a jaké metody donucení budou přijatelné?
01. 05. 2009 | 14:20

Čochtan napsal(a):

Studium sociální politiky, sociální práce, bohemistiky, a žádná akademická hodnost !
Tož to je výkon ! To jen tak někdo nedokáže !
01. 05. 2009 | 15:11

bigjirka napsal(a):

Dlužíš-li za popelnice, zaplať.
01. 05. 2009 | 20:39

bigjirka napsal(a):

Další článek, prohlašující Vás za experta, ukazuje, že máte do ethnobusinessu pěkně nakročeno, pane Černý! Že jste nestačil na bohemistiku je vidět i z Vašeho písemného projevu. Multikulti poudačky se sociální implozí Vám jdou líp. Výrazně líp. V rámci té expertisy, jste spíše specialista, nebo universalista?
01. 05. 2009 | 21:41

bigjirka napsal(a):

Vysvětlivka: specialista ví všechno o h***ě, universalista h***o o všem. Ta hvězdičková notace je velmi elegantní, pravdu má pan sensor :-D
01. 05. 2009 | 21:43

Zbyněk Matyáš napsal(a):

bigjirka:
"Pocestný, nebylo by špatné, kdybys jednou místo nadávání a sociopatického běsnění zkusil načrtnout svou představu o řešení." Opravdu věříte, že by byl toho schopen?
01. 05. 2009 | 22:04

Čochtan napsal(a):

"Expert" Jan Černý:
"Myslím si, že je možné posunout hranice, co je možné veřejně říkat. Ale zároveň by bylo potřeba ustanovit menší svobodu toho, kde je možné se shromažďovat k nenávistným akcím."

Tak pozor, pane Černý !
Výrazy jako "nenávistné akce" to je ze slovníku komunistů, to už jsme tu 40 let měli. A omezování svobody projevu a shromažďování, to je útok na podstatu demokracie !
Tohle by vám bez trestu nemělo projít !
02. 05. 2009 | 07:37

bigjirka napsal(a):

Zbyňku, zkusil jsem to navrhnout. Každý má mít šanci :-D
02. 05. 2009 | 12:07

bigjirka napsal(a):

Jo.. a vědče.. pane Černý.. tušíte, jaký je rozdíl mezi titulem a akademickou hodností?
02. 05. 2009 | 18:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy