Vladimír Kučera pro Klause juniora

17. 01. 2013 | 15:29
Přečteno 7472 krát
Václav Klaus junior by neměl suplovat dějepis

Zařekl jsem se, že v prezidentských volbách nevyjádřím mediálně podporu žádnému z kandidátů. Ne, že bych byl čekal, že mě o to některý ze „spřízněných volbou“ požádá, nejsem celebrita, ale znáte to: náhoda je blbec. Toto tedy není text pro ani proti některému z uchazečů o právo vystupovat pod standartou „Pravda vítězí“. Spíše to budou slova právě pro tu pravdu a proti lhaní, manipulaci s fakty a podpásovému používání polopravd. Včetně demagogického drnkání na strunu primitivních emocí.
Václav Klaus mladší je úspěšným ředitelem gymnasia. Vystudoval matematiku a geografii, pokud vím. Měl by se tedy držet svého kopyta a zásadně se vyhýbat tomu, aby kupříkladu nyní, kdy chřipková epidemie kosí profesorské sbory, suploval dějepis. Jeho znalosti v této aprobaci jsou kusé až chabé, spíše se pohybují na úrovni normalizačních příruček typu pohádky Jana Hostáně Jak Voloďa přemohl krutého cara..
Alespoň to Klaus jun. prokázal, když plasticky vykreslil podobu Karla VI. Schwarzenberga, otce současného ministra zahraničí. Kupříkladu pateticky odhalil jeho členství ve Vlajce. Organizace Vlajka je v podvědomí veřejnosti, masírované po desetiletí glajchšaltujícím výkladem historie, vnímána jako okupační kolaborantská organizace. Kdyby Václav Klaus junior více studoval i jiné vědy než počty, zjistil by, že i ona měla svůj vývoj. Ne, že by třeba zrovna mě osobně nějak fascinovala už svými prvorepublikovými názory a činností, nicméně její tehdejší působení, chápané v kontextu doby, není zdaleka tak divoké, jak by se zdálo v ahistorickém pohledu současných zkušeností.
Především mícháme s oblibou fašismus s nacismem, což v realitě prvorepublikových časů příliš neplatí. Ale to by byl složitý výklad. Držme se knížete Karla VI. Schwarzenberga a jeho vlajkařské minulosti. Vlajka byly původně, zjednodušeně řečeno, kroužek radikálních studentů filozofie a několika intelektuálů. Byl vyhraněně nacionalistický po česku, odmítal komunismus, liberalismus, volal po dodržování křesťanských zásad, dovolával se starých národních tradic. Spolek se definoval proti Hradu a přebujelé stranickosti. A hlavně: Vlajka byla vyhraněně protiněmecká! Jako ostatně většina prvorepublikových zdejších fašistů a protofašistů. Pro spravedlnost: Vlajka byla také antisemitská. Je to odpudivý rys a nikdo jí ho neodpáře. Starý pan Schwarzenberg, který tehdy ovšem nebyl starý, nýbrž ještě značně nezralý (narodil se roku 1911) se v tomto ohledu zmítal ve dvojznačnosti, jak uvádí M. C. Putna. Na jedné straně odmítal „židobolševismus“, neboť ruský komunismus byl s Židy tenkrát zobecněně spojován, a dravý kapitalismus, také nespravedlivě připisovaný nvýhradně Židům. Ale Schwarzenebrg si vážil židovství jako víry a vyznání, ba chápal sionismus. Po zkušenostech 2. světové války svoje postoje v této věci zcela přehodnotil. Putna připomíná jeho překlad (nebýt to v tak tragických souvislostech až úsměvný) slova holocaust. Schwarzenberg jej přezývá „celopal“.
Z Vlajky vystoupil Karel VI. Schwarzenberg v roce 1938. Patřil mezi iniciátory a autory deklarace české šlechty prezidentu Edvardu Benešovi v témže roce. V ní staré zemské české rody vyznávají svou sounáležitosti k vlasti a hlásí se jí do služby. O rok později, v už ještě dramatičtějších podmínkách, hraje stejnou roli při dalším dopisu prezidentu Emilu Háchovi, v níž čeští šlechtici zdůrazňují, že jsou právě jen a jen čeští. Schwarzenberg ovšem pouze nepsal. Konal. Například odmítl říšské občanství, které mu nacisté nabídli. Zúčastnil se aktivně protiněmeckého odboje.
Václav Klaus mladší také tvrdí, že Schwarzenberg byl na jakési cestě s kolaborantským novinářem Krychtálkem do Berlína, která měla za účel zlikvidovat 2. republiku. Existuje pro to jediné svědectví v jedné, jediné knize – slova bývalého šéfa Hitlerjugend Siegfrieda Zoolmanna, vyslovaná po mnoha desítkách let. Nic jiného, co by to podpořilo, se nenašlo. To je, věru, příkladná práce s prameny, hodná suplujícího historika Václava Klause juniora.
Na majetek Schwarzenbergů se také po válce v žádném případě nevztahovaly denacifikační a protikolaborantské dekrety. Jejich statky jim zabavili až komunisté. A ze země odešli (nejspíš velmi prozíravě) před komunisty, nebyli „odsunuti“, jak se leckdo snaží sugerovat. Jenom aby vše bylo celistvé: komunistický zábor schwarzenberských statků nebyl první. Nacisté Schwarzenbergům za jejich postoje uvalili na panství nucenou správu. A to nejen orlické větvi, ale i hlubocké, jejíž představitel Adolf proslul tím, že když byla „zanšlusovaná“ Vídeň zaplavená nápisy: „Židům vstup zakázán!“, vyvěsil ve svých tamních zahradách cedulky: „Židé jsou zde vítáni!“ Pak musel emigrovat do USA a v roce 1947 československý parlament schválil nestoudný Lex Schwarzenberg, kterým znárodnil speciálně jeho panství s odůvodněním, že se nesluší, aby jeden rod měl tak velké bohatství, zjednodušeně řečeno. Jinak na něj nic nenašli, ať hledali, jak hledali…
Tolik tedy k části historie Vlajky a účasti Karla VI. Schwarzenberga v ní. Pikantnost na závěr: nedávno velmi vehementně a zaníceně podpořil otec Václava Klause juniora, pan prezident, jakýsi manifest Ladislava Bátory. Domnívám se, že Bátorovo prohlášení, co má rád a co ne, by v mnohém souznělo s ultrakonzervativními a nacionalistickými vlajkaři první republiky. Není to můj půllitr pravého českého piva, nicméně každý má právo na názor, i Ladislav Bátora, i Václav Klaus senior. Zajímavé je, že v této deklaraci se mimo jiné říká, že raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou. Nic proti tomu, každý má tu svou za jedinou. Božena Viková-Kunětická byla první česká žena-poslankyně, národní demokratka. To ale teď není důležité. Zajímavé v souvislosti toho, o čem tu nyní byl řeč, je její prohlášení na schůzi Mladé generace národních demokratů v roce 1929: „Je potřeba, aby vedle něj (míněn Hus, pozn. V. K.) bylo vyzvednuto jméno vůdce husitských vojsk a říkáme-li fašismus, vyslovujeme při tom jméno Žižka.“ Tož tak.
Historie bývá někdy rozmarná, že?
VLADIMÍR KUČERA

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

dříve čtenář napsal(a):

Urbane, asi vás budou chválit mocní. Neděláte někde chybu?
17. 01. 2013 | 15:41

Pepa Řepa napsal(a):

Pošta to zabalila?
Že musíte dělat poštovního doručovatele?
Co píše Jirka nebo Vláďa Džejárovi?
Asi řádí chřipka. Jednou se z těch klausů.......
Nepotkal jste pana Pehe?

Ale zase se uleví, i když o Klause už nejde a Milouš to nenapsal.
Říká se tomu negativní kampaň.Trochu podprahová.
Chudák Karel, mámo hodíme mu to.
Určitě Milouš mladýho naved'.Chudák Karel.
17. 01. 2013 | 15:49

ari napsal(a):

Hódný Urban, kníže tě podrbe za ouškama.
Bože, tolik servilnosti v českých novinářích...
Zvolíme si tedy pána (o Schwarzenbregovi nemůže nikdo říci, že je to muž), jehož otec byl antisemita, člen spolku českých fašistů, jehož tchán byl předním rakouským nacistou, který jako místopředseda vlády uměle už déle než rok a půl udržuje zemi v hospodářské krizi, člověka, který nikdy v životě neudělal nic proti komunistické totalitě, ale který aktivně podpořil prezidentské amnestie, školné na VŠ, zvyšování daní, církevní restituce? (To jsou fakta o Schwarzenbergovi, která ani Urban nemůže popřít.)
Dáme mu přednost před mužem, který přes nenávist novinářů dostal zemi z hospodářské krize, aktivně a bez naděje na osobní prospěch vystupoval proti komunistické totalitě (to jsou fakta o Zemanovi, která ani Urban nemůže popřít)? Opravdu jsme tak nízcí?
17. 01. 2013 | 15:56

Petr napsal(a):

ááá modré hejno už klove. Jen co se někdo rozhodne postavit modré lži
17. 01. 2013 | 15:59

Láďa Zýka napsal(a):

Vážený pane Urbane, vaše reakce na vyjádření pana Václava Klause ml. je vyčerpávající a měla by být vzorem odpovědím podobného druhu. Faktická, věcná a nikoho osobně nenapadající. Klobouk dolů. Jen mám velkou obavu, že všechno co disponuje výše uvedenými přívlastky se v divoké řece plné dravých ryb dlouho při životě neudržî. I přesto vám držím palce a oceňuji vzdušný způsob vaší argumentace. I přes mírnou skepsi jsem přesvědčen, že to má smysl. Přeji hezké dny. Láďa Zýka
17. 01. 2013 | 16:00

P. napsal(a):

Včera v českém rozhlase pan Schwarzenberg mluvil o tom, jak kdesi ve Washingtonu údajně jedině on, Carl Bildt a ještě Henry Kissinger byli proti bombardování Srbska. Z toho jsem pochopil, že pravděpodobně měl na mysli jednání Trilaterální Komise ve Washingtonu 1999 nebo čeho se to vlatně ten člověk účastnil.
17. 01. 2013 | 16:00

Alibernet napsal(a):

Jo, komunisti jim majetek zabavili, ale už v roce 1947.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lex_Schwarzenberg
17. 01. 2013 | 16:02

Bestia triumphans napsal(a):

Pepa Řepa:
Četl jste ten blog vůbec?
Kučera uvádí na pravou míru lži, které tady o knížeti kolují.
A že to uvádí právě teď před volbou?
No, přece proto, že tyto lži kolují právě teď.
:-)

P.S.
أتمنى لكم صحة جيدة
P.P.S.
Nevím, jestli jsem to nezkonil... :)
17. 01. 2013 | 16:06

Čochtan napsal(a):

Fakta, fakta, fakta. Takhle by to tu mělo vypadat častěji. Dobrý článek. Díky za něj !
17. 01. 2013 | 16:16

link souvisejici s tematem napsal(a):

http://www.lidovky.cz/klaus-junior-nerika-pravdu-otec-schwarzenberga-byl-vlastenec-puu-/zpravy-domov.aspx?c=A130117_140304_ln_domov_vsv
17. 01. 2013 | 16:17

Bazálník napsal(a):

Ale jo, pane historiku, Lex Schwarzenberg byl zákon č. 143/1947 v diskusi parlamentu uvedené v parlamentním tisku se uvádí, že Schwarzenberg je NĚMEC, nikoli Čech. Ostatně dekretem prezidenta Beneše z roku 1945 byli členové Vlajky prohlášeni za "nespolehllivé osoby", Předpokládám, že jako Vlajkaře se to týkalo toho Vámi "pouze antisemity" a "pouze fašisty". Ještě prosím poreferujte o Johannu von Hardegg, tchánovi páně Schwarzenberga, který tedy byl poměrně významným nacistou. Shrňme to: otec pana kandidáta Schwarzenberga byl fašista a antisemita, tchán pana kandidáta Schwarzenberga byl nacista. Vaše povidání okolo dokola na této situaci nic nezmění. Můžete mi říct, proč se dělají takové zátahy na nácky, když jeden kandidát na prezidenta by mohl být jejich echt vůdce? Kádrový profil by na to měl!
17. 01. 2013 | 16:20

Čochtan napsal(a):

Myslím, že by se k tomuto článku měl pan Klaus junior vyjádřit.
17. 01. 2013 | 16:21

Čech napsal(a):

Líbí se mi jak se pravičák Klaus s pravičákem Schwarzenbergem hádají kdo je větší fašista.

Je to jen konkurenční boj dvou pravicových stran o pravicové voliče.

Levicovému voliči je to jedno,ať si ODS s TOP 09 třeba rozsekají čumáky,levicový volič volí Zemana.
17. 01. 2013 | 16:29

český maloměšťák napsal(a):

http://blisty.cz/art/39049.html

Např. : Sloučená otázka (Complex question)

Je předseda TOP 09 vhodným kandidátem ? A co jeho předkové ?

Nebo naopak : Záměna předmětu (Changing the subject)

Pojďme se nyní podívat na osobu nikolivěk předsedy TOP 09, ale na jeho předky.
17. 01. 2013 | 16:30

Zdeněk Brom napsal(a):

Bestia triumphans, Čochtan:

Na pravou míru? Ale notak.

Pan Kučera píše o jakémsi vůdci Hitlerjugend Siegfriedu Zoolmannoni. Asi tím myslí vedoucího odboru říšského protektora Siegfrida Zogelmanna, který byl i člen SS. Posléze byl u zakládání jistého sudetoněmeckého sdružení.

Mimochodem se tento člověk účastnil jednání o česko-německé smlouvě v raných 90. létech a byl i u podpisu této smlouvy na Hradě v roce 1992. Tamtéž K.S. kancléřoval.

To se ale ví už dávno.
17. 01. 2013 | 16:31

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Urbane, napiš nám, koho budeš volit ty s Diag Human, abychom věděli, koho nevolit.
17. 01. 2013 | 16:33

Zdeněk Brom napsal(a):

Bestia triumphans, Čochtan:

Také se mi líbí, jak se po špičkách chodí okolo jasného faktu. Vlajka byla zcela bez diskusí fašistická organizace.

Zapomíná se také na jeden problém. K.S. byl adoptován za člena hlubocké větve, což je logický důsledek nepsaných pravidel rodu. Nic proti tomu. Jenže hlubocká větev neměla dostat žádná restituce. Ostudným Lex Sch. byli majetku zbaveni.

Vznikl z toho ale dost složitý právní zamotanec, který má dost vratké řešení.
17. 01. 2013 | 16:37

Zdeněk Brom napsal(a):

Bestia triumphans, Čochtan:

A zcela nakonec: Přes to vše považuji účelové využití historie ze strany V. Klause ml. za naprosto nevhodné a zavádějící.
17. 01. 2013 | 16:39

JenTak napsal(a):

Pane Urbane, nemíval jsem vás rád, protože jste neustále útočil na jednoho vámi vybraného politika, byť pravdivými argumenty, ale větších, důležitějších a aktuálních špinavostí jste si nevšímal. Dnes bych ale řekl, že se lepšíte.
Ať už vaši zdejší kritici tvrdí o vás cokoli, myslím si, že vám jde hlavně o vaši pravdu, které bude jistě společná pro mnoho z nás. Děláte to dobře, jen nemějte pro špinavou politiku jednoho klapky na očích, abyste pak přehlédl kýble špíny jiných.
Napsal jste dobrý článek.
17. 01. 2013 | 16:41

Zbyněk napsal(a):

Zbyněk....
Díky pane Urbane, článek pana Klause juniora vůbec neodpovídal vzdělání, jež uvádí a jeho závěr, kde se posmívá presidentskému kandidátu vypovídá, jaká výchova mu do vínku dána byla. Ale článek mne definitivně přesvědčil volit pana Schwarzenberga. Doufám, že podobně zapůsobil na více lidí. Třeba na Pepu Řepu.
17. 01. 2013 | 16:42

xxxa napsal(a):

Totalitní komunista Jan Urban
Články tohoto "novináře", který nepokrytě straní politikovi, jenž nikdy nic proti komunistické totalitě neudělal (Schwarzenbergovi) - proti politikovi, který v letech totality odvážně a bez naděje na osobní prospěch proti komunistům vystupoval, ukazují, čím Jan Urban skutečně je:
prospěchářským obhájcem komunistické totality. On a jemu podobní Zemanovi jeho statečné postoje proti komunistům nikdy nezapomenou.
17. 01. 2013 | 16:46

noctem napsal(a):

Zcela správně, pane Kučero! A zapomněl jste dodat, že vlastenec Karel VI Schwarzenberg bojoval v květnovém povstání roku 1945 proti okupantům na barikádách, přestrojen za pytel uhlí. Víte, ta matematika má oproti historii aspoň jednu zjevnou přednost: správný výsledek, který nepodléhá kecům.
Daleko více zdrcující jsou ovšem současné ambice a vazby jeho syna. Nikdy bych nevěřil, že mně bude někdo ještě odpornější, než Klausové st.i ml.
17. 01. 2013 | 16:48

vasja napsal(a):

Brzo napíše aj Šťáva.
17. 01. 2013 | 16:51

Zbyněk napsal(a):

Zdeněk Brom....
Prosím o upřesnění co bylo dříve, zda jednotky SS, nebo sudetoněmecké združení. Buď jste to prohodil, nebo.....
17. 01. 2013 | 16:53

Luba napsal(a):

JenTak,
trochu bych Vás opravil ...

Pan Urban napsal blbý článek. A sice tento:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=18768

Ten dobrý článek napsal nějaký pan Kučera.
Předpokládám, že může jít o redaktora z pořadu ČT "Historie.cs".
17. 01. 2013 | 16:55

Pepa Řepa napsal(a):

Bestia triumphans
ani ne. Pokud jde o Hitlerjugend sytil mě příběhy z Krkonoš můj spoluhráč jistý I.S, bratr známého dramatika ze Zábradlí. Kdo byl Němec, musel, to nebyl Pionýr.Měl hezkou smrt, kleplo ho to na kurtu.Mimochodem kmotrem mých dětí byl starý Sudeťák, rodiče byli z Reichenbergu.Než je sousedi vyhnali. Měli vilu kousek od Konráda.

Neřeším ani Klause ani jiné bludy na obou stranách. Schwarzenbergové byli česká šlechta, žili jako součást českého národa, Karel má zásluhy o českou literaturu. Nicméně to už nemá nic společného se současnou zběsilou mediální masáží.

SS byla jiná káva než povinná Hitlerjugend a tady je zcela možné, že ve skříni paní Hraběnky je celá řada kostlánů. Ostatně jako u leckterého Rakušáka i Němce. O Vlajce jsem lecos slyšel od otce. Nic dobrého to nebylo.
Vůbec bych to neřešil u normálního jedince u manželky českého prezidenta to jistou váhu má. Pro historiky. Ti a´t bádají.

Zbyněk
nebudu mít možnost volit. I když je mi kníže lidsky blíž, volba na rok, na dva nemá smysl. Jde mu o zápis do rodokmenu, pět let nezvládne a nepomůže mu ani číro na hlavě.
Času neporučíte.
Ta kampaň We love you je pro blbce a na mě působí opačně.
Jak bych volil nevím.Takové články je to poslední, co by na mě mělo vliv.

Mladého Klause neřešte, je pouze jedním z mnoha ředitelů gymplu, éra klausovská končí.
Mladej nekandiduje, proto mluvím o podprahové propagandě, která má vyvolat sympatie k jednomu z kandidátů.Od mladého je tomu také tak-pokud neuvádí pravdu-ale od něj je to spíš polibek smrti pro toho druhého, hlasy ubere.
17. 01. 2013 | 17:11

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Je tady dost hrdinů,kteří bojují za Císaře pána a jeho rodinu.
Určitě je nějaký metál nemine,ale jak známe z historie,odměnou bylo i majetkové přilepšení,tu zámeček,tu stateček včetně podaných,které nám znova vytvoří Drábeček.Myslím si,že se dostane na všechny hrdiny,jenom co je toho majetku zabaveného exekucemi.Pro některé důstojníky,se přímo nabízejí akciovky,nemocnice,nebo vysoké posty ve státních podnicích.
17. 01. 2013 | 17:14

český maloměšťák napsal(a):

"....Zděděná příslušnost k národní pospolitosti není tedy určová­na okolnostmi dne, nýbrž jest způsobena skutečností společenství života, politické, kulturní a hospodářské spolupráce, jedno­tou dějin, osudů a zodpovědností za budoucí generace národa.
Národ český, jemuž slavnostním způsobem byla zaručena Vůdcem národa německého a říšským kancléřem jeho národní svébytnost, zajisté může považovati za své právo i svou povin­nost tvrditi se vším důrazem - kdyby o tom pochybnost vznik­la - skutečnost, že má českou šlechtu jako svou složku, jež od těla národního se nikdy neoddělila a nikdy svým přičiněním oddělena nebude.
Při posledním sčítání lidu v Německé Říši byla příslušnost k národnosti postavena na základ dobrovolného přiznání. Pří­slušné správní předpisy vycházejí ze zásady, že každý jest pří­slušníkem toho národa, s nímž se cítí niterně spjat a k němuž se hlásí. Nepochybně se budou německé říšské orgány říditi touto zásadou i na zdejším území. V úplné shodě s národem ně­meckým, který žádá ode všech svých příslušníků přesné konání všech povinností vůči národní pospolitosti, jsou důvod ně i čes­ký lid a česká šlechta přesvědčeni o své sounáležitosti...."
(září 1939 )

http://nassmer.blogspot.cz/2009/12/prohlaseni-prislusniku-historicke.html/

Co velký propagátor předsedy TOP 09 Schwarzenberga - pan Putna ?

"....Na půdě Kondakovského institutu pronesl Karel VI. 27. ledna 1943 přednášku Cesta předoasijské říšské myšlenky. V ní dal první tvar jedné ze svých trvale znovu promýšlených a novými doklady prokazovaných idejí: Že po celé kulturní dějiny euroasijského prostoru, od Mezopotámie a Egypta přes římskou říši v ideovém pojetí Augustově a poté Konstantinově až po Svatou říši římskou, rakouské císařství a ruské carství trvá genetická souvislost představy o říši, nadané božským posvěcením a nárokem univerzální vlády nad světem - a že tento nárok je vždy vyjadřován stejnou dvojicí erbovních zvířat, heraldických symbolů: Na jedné straně stojí orel jako symbol této říše, její síly a posvátnosti, na druhé straně drak jako symbol tmy a barbarství, jež má být orlem přemoženo. ..."

http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=213

Všimněte si - ne lev, ale orel./apropo : drak= Čína ??...že by až taková předvídavost ??/ :))

---------
Mohli bychom jít možná i dál a zjistili bychom, že právě díky hlasům katolické strany Zentrum, kdy tato hlasovala spolu s NSDAP v roce 1933 ...došlo k přijetí tkzv. Zmocňovacího Zákona.... a Hitlerovi se tak otevřela cesta k zrušení demokracie. /šlo zřejmě o kšeft - Zmocňovací zákon vs Reichskonkordat/
Sociální demokraté hlasovali proti, komunisté byli po zinscenovaném zapálení Reichstagu buď zlikvidováni nebo na útěku.

Ale nevím jaký by to mělo smysl...taková diskuze - jde totiž jen o odvádění pozornosti od osoby M. Zemana a osoby předsedy TOP 09 Schwarzenberga....a tím o propagandu.
Nevolíme historii - volíme je.
Měli bychom volit ne na základě mediálních obrazů, ale na základě faktů.

Pro mě je např. důležité to, že Zeman se vyjádřil v tom smyslu, že amnestii by nikdy nevyhlásil. Předseda TOP 09 ano...a vzhledem k tomu, co se dlouhodobě v této zemi děje...je zde reálná obava, že by mohl v budoucnu amnestovat i své nynější spolustraníky. Což by byl hřebíček do rakve české státnosti, českého národa - coby národa ústavního.

Vlajku správně charakterizoval pan Brom. Přičemž pomněte, že "dějiny" jsou odvozeny od slova " děj" a že tedy nic se neděje jen tak - bez předchozího a že tedy je důležité vědět nejen co se událo v čase X, ale i tím, co stalo v čase X - n(proměnná) ..a že tedy duši davu/Le Bon/ je třeba nejprve náležitě zpracovat - aby pak byla ochotna akceptovat i to, co se jí púvodně hnusilo.
Jsou to ty malé, zákeřné, pokoutní krůčky...tedy negace malé masarykovské práce...které připraví tu půdu.
Půdu např. pro nespravedlnost typu aktuální amnestie. Kdy MANIFESTNÍ (symbolický, realně nevalidní, kulturně nevýznamný) postoj předsedy TOP 09 Schwarzenberga - takto v konjunkci s REALNÝM postojem celé TOP 09 - je pohrdáním realitou - je žvástem, dívčím románkem, rodinnou fraškou.
oněch pokoutních, zákeřných, protidemokratických krůčků - jak si ochočit duši davu.
--------
Koho bude volit Janoušek ? Koho Háva ? Koho Bém ? Koho Drobil ? Koho Pitr ?
Koho soudce Berka ? Koho Dvořák ? Koho Parkanová ? Koho Gross ? Koho Cabrnoch Ouzký ? Koho Šnajdr ? Koho Bezruč ?
Etc etc.
17. 01. 2013 | 17:16

Zdeněk Brom napsal(a):

Zbyněk:

Měl jsem na mysli Sudetoněmecké krajanské sdružení. Takže následnost je správná.
17. 01. 2013 | 17:17

malalaj napsal(a):

nikdo nemuže za sveho fotra. at už dělal cokoliv. a není to podstatné. klaus mladší trochu přestřelil a reakce na něj je naprosto neadekvátní hysterická. važení přátelé, dnes napadlo na šumavě spousta sněhu a já už venku hodil dvě držky. konečně máme zimu!
17. 01. 2013 | 17:17

český maloměšťák napsal(a):

Zbyněk
Vy jste byl "přesvědčen"/kým ??/ již dávno. Nemusíte zde proto maifestovat nějaké pochybnosti a ztrapňovat se tak:

Zbyněk napsal(a):
Doufám, že zvítězí rozum a presidentem bude zvolen pan Schwarzenberg, který jako jediný pro tuto zemi něco vykonal v dobách minulých. Pije pivo jako my češi a klidně s námi půjde na žejdlík jak jsem zažil. Jeho oponent pije sudeťáckou Becherovku, nebo moravské víno, což nám nyní s oblibou sděluje, jenom že to víno bylo také do roku 1945 sudeťácké. Takže vlastenec to není ani náhodou, zatím co předkové pana Schwarzenberga tuto zemi budovali, dodnes se chlubíme jejich příbytky, ať již na venkově nebo v Praze. Již jenom jméno Schwarzenberg nám bude otvírat dveře v celé Evropě, což si jistě inteligentní voliči uvědomí. Věřím, že mladí jej budou volit, neboť pan Miloš Zeman je typologicky stejná osobnost jako president současný a možná ještě větší ješita.
13. 01. 2013 | 19:12
17. 01. 2013 | 17:19

český maloměšťák napsal(a):

apendix
Zajímalo by mě, co vyvolalo takovou produkční smršť pana Urbana - jen na této stránce má 4 své blogy. Ještě nedávno se jeho produkce pohybovala cca na pětinové úrovni.
Že by ty mrazy ?

Hezký den všem !

/příště se doufám setkáme u zamyšlení se nad tím, zda prapraprababička Zemana nekradla v hokynářském krámku v Dobrušce červené ponožky a nenosila je pak do zámku prapraprapratetičce předsedy TOP 09 Schwarzenberga a neprodávala jí je po dvou zlatkách/
17. 01. 2013 | 17:28

oranžáda obecná napsal(a):

prezidentem bude Čechoněmec se švýcarským pasem, nemluvící česky, neznající slova hymny...... zkrátka echtČech...
17. 01. 2013 | 17:31

šašek z Jihlavy napsal(a):

Pepa Řepa napsal:
Zbyněk
nebudu mít možnost volit. I když je mi kníže lidsky blíž, volba na rok, na dva nemá smysl. Jde mu o zápis do rodokmenu, pět let nezvládne a nepomůže mu ani číro na hlavě.
Času neporučíte.

Předpokládám, že se ta prognóza týká obou, smylem této volby je překlenutí patového stavu. Na ten předčasný odchod ze scény je jedno přísloví, ale nemůžu si to momentálně mentálně vybavit, chtělo by to tetu Kateřinu.
Stejně se už dávno kácí v našem lese a nikdo z nás nezná den ani hodinu. Možná nás přežijí.
Ten odkaz od Bestie ale stojí za zhlédnutí, člověk zapomíná, že existovala nějaká Dostálová, Koukal aj. A Macka bych nejraději poslal do Malacek.
17. 01. 2013 | 17:35

Zbyněk napsal(a):

český maloměšťák......
to jste mi udělal radost, když jste to okopíroval, já bych to nedokázal a díky Vám je to tady dvakrát.
Moc Vám děkuji!
17. 01. 2013 | 17:35

český maloměšťák napsal(a):

Ještě citát z dnešního Forbes :

“ Always vote for a principle, though you vote alone, and you may cherish the sweet reflection that your vote is never lost. ”
(John Quincy Adams)
17. 01. 2013 | 17:40

český maloměšťák napsal(a):

Zbyněk
"....to jste mi udělal radost, když jste to okopíroval, já bych to nedokázal ..."

To nevadí. Coby volič předsedy TOP 09 Schwarzenberga máte zcela jistě jiné přednosti a vládnete jinýma dovednostma.
Netrapte se tím.
17. 01. 2013 | 17:42

šašek z Jihlavy napsal(a):

český maloměšťák napsal(a):
Ještě citát z dnešního Forbes :

“ Always vote for a principle, though you vote alone, and you may cherish the sweet reflection that your vote is never lost. ”
(John Quincy Adams)
xxxxxxxxx
If only I knew which or whose principles, I´m always at a loss.
17. 01. 2013 | 17:53

Petr B. napsal(a):

Kučero-Urbane, Vlajka byla fašistická organizace, to neokecáte jakkoukoliv demagogií. Za druhé, Mussoliniho fašisté se nejprve také neměli rádi s Hitlerovými nacisty a přesto je to nijak nešlechtí. Vladimír Kučera? Není to ten Kučera, který ve Večerníku Praha pořádal v 90. letech každodenní štvanice proti sociální demokracii a teď působí ve veřejnoprávní TV a živí ho tam koncesionáři různých politických názorů tzn. nejen TOP09 (ano, i komunisté a sociální demokraté)? Není to v tomto případě veřejnoprávní ČT stejné porušení zákona, jakého se před několika dyn dopustil ve veřejnoprávním rozhlase jiný řiťolezec TOP09 Jiří Černý?
17. 01. 2013 | 18:03

babočka napsal(a):

Pane Urban, Český národ zná dějiny tak jak je falšovali komunisti. Každý rok jsou vyznamenávani nějací naši váleční hrdinové, kterým komunisti zkurvili život. Hrdinové nám pomalu vymírají a nahrazuje je komunistickomafiánská parta kolem Zemana.
17. 01. 2013 | 18:09

Jirka PT napsal(a):

Pane Urbane, už víte, proč jste musel opustit prachatické gymnázium v sedmdesátých letech ? Váš kolega pan P....... měl celou rodinu prošpekovanou bývalou STB - viz jeho tchán náčelník, zkuste o tom popřemýšlet a pozeptat se ho na tyto skutečnosti a nmontujte se do Zemana, ju !!!
17. 01. 2013 | 18:24

resl napsal(a):

Jirka PT,
už víte proč působíte, jako duševně nemocný ?
Protože strýc vašeho kamaráda, byl 2x vyšetřován na neurologii.
17. 01. 2013 | 19:27

LSER napsal(a):

Pane Urbane, toto dílko stvořil pan Kučera ? Není to ten objektivní moderátor z ČT-2, co má abnormálně velké odstávající uši? Pokud ano, tak mu vyřiďte, že ho živí, jako zaměstnance veřejnoprávní televize, všichni plátci daní. Své neobjektivní a upravené názory na český fašismus nemá právo veřejně publikovat.
Nic jiného než další poskok do smečky knížecích lokajů.
17. 01. 2013 | 20:08

Crecyf napsal(a):

Zlobí mne, jak si tady všichni zleva, zprava, shora, zespodu, zepředu, zezadu vybíráme jen argumenty, hodící se našemu názoru. Tak pro doplnění dovolte vystoupení Dr. Milady Horákové v parlamentu v červenci roku 1947. Pochybuji, že ji autor bude podezírat z náklonosti ke komunistům.
Posl. dr Horáková: ... Závěr jejího vystoupení:
Věříme, že tímto aktem se uskutečňuje opravdu veliká národní, sociální, ale také historická skutečnost, a přejeme těm, kdož přebírají opravdu odpovědný a závažný úkol správy tohoto velikého majetkového objektu, aby touto správou a výsledky své činnosti sloužili především našemu lidu a republice Československé. (Potlesk.)
17. 01. 2013 | 23:54

JAHA napsal(a):

Ad: Stejskal
Nuz, co poviete po precitani toho blogu?
Pamatate sa na moje pripomienky k blogu Klausa "Fasizmus" a na Vas pohlad na to? Uz chapete, ze je obrovsky rozdiel medzi tym, to natlacili do hlavy (a este tlacia) ceskym ziacikom ucitelia a rodicia v suvislosti s chapanim toho, co je fasizmus a co nacizmus? Chape dnes niekto, ze dokonca aj clenstvo v kadejakych spolkoch (ktore neboli zakazane) v hociktorej demokratickej krajine v obdobi pred 2. svetovou vojnou nemoze byt smahom ruky posudzovane z pohladu skutocnosti, ktore sa stali po roku 1939?!!! Evidentne, ani podstatna cast inteligencie, bohuzial DODNES NIE.

Posledne dva blogy p. Klausa ukazuju smutnu realitu dnesnych cias v Cesku. Vysokoskolsky vzdelany clovek a pritom pedagog na strednej skole a riadiaci pracovnik NIE JE SCHOPNY pouzivat jednu zo zakladnych zasad. Pred posudzovanim, sudenim a vyjadrovanim sa overme si ASPON v MINIMALNEJ miere dokumenty, fakty, vypovede, prejavy...o dobe, o skutkoch, o suvislostiach -z pohladu opacneho nazoru.

Pritom nepokladam toto vyjadrenie p. Kuceru za ziadne pismo svate. Urcite niekto ma protiargument, ci nejaky podklad na spochybnenie jeho vyjadreni.
18. 01. 2013 | 10:22

Karel není cizinec napsal(a):

Pár připomínek:
1) většina nesouhlasných komentářů neobsahuje nic věcného, jen urážky na adresu autora, nebo na adresu Jana Urbana. Pokud si vy autoři těchto výkřiků, připadáte vtipní, nebo neobvykle inteligentní, vězte, že nejste ani jedno.
2) dekret prezidenta č. 5/1945 z 19.5. 1945 uvádí v §4b) za osoby státně nespolehlivé ty, které vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, to Schwarzenebrg určitě NEBYL. Z Vlajky vystoupil a republiku veřejně podpořil v září 1938, lednu 1939 a v září 1939 (v posledním případě to byl otevřený dlopis jeho bratra Františka Sch. Háchovi). Nacisti to prohlášení z září 1939 nebrali jako projev své podpory. Kníže Jindřich ze Sch byl zavřen v koncentračním táboře Buchenwald, majetek hlubocké i orlické větve byl pod nucenou správou, Karel VI. ze Sch v roce 1945 zorganizoval odbojovou skupinu proti nacistům v Čimelicích, zatímco František a Arnošt Schw. bojovali na barikádách v Praze.
3) politické myšlení Schwarzenebrga nebylo fašistické, bylo zaměřeno konzervativně-katolicky, vůči republice byl loajální, což vyjadřují jeho spisy, nejvíc kniha Adler und Drache, vydaná roku 1958, v ní zpochybňuje světovládné nároky sovětských bolševiků i německých, přičemž tuto myšlenku vyjádřil už za německé okupace v přednášce pro Kondakovův institut v Praze 27.1.1943 (šlo o vědeckou instituci ruských emigrantů). Název se vztahuje ke dvěma zvířatům, jež byla často užívána jako heraldické symboly a vyjadřovala principy dobra a zla.
4) Karel VI. ze Schw nebyl antisemita
5) správně by se mělo říci, že Sch byl dočasně členem Vlajky, ačkoli byl republice loajální, nebyl antisemita, byl proti německému nacismu, co ho s nimi spojovalo bylo české vlastenectví, zájem o dějiny a nepřátelství vůči ruskému bolševismu.
6) současný kandidát Karel VII. ze Schwarzenbergu JE ČECH - český pas mu nikdy nebyl odebrán, jeho rodina byla obětí nacistické i komunistické perzekuce, mluví česky a vždycky mluvil.
19. 01. 2013 | 15:25

V.Nesrsta napsal(a):

Jana Urbana a Karla Schwarzenberga spojuje zejména kauza Diag Human (pan Šťáva kamarád Kalouska). Spolu s Janem Kalvodou je členem právního týmu, který se roky snaží obrat Českou Republiku o 10 miliard Kč za jedinou větu v dopise bývalého ministra zdravotnictví Bojara.
V době, kdy byly v Rakousku zabaveny na podnět Diag Human obrazy a grafika, Karel Schwarzenberg jako ministr zahraničí prohlásil, že když něco šlohneme, musíme to zaplatit.
Proto ta bezmezná podpora pro pana Knížete. Vše je jen pro peníze.
19. 01. 2013 | 21:21

gjkgkk napsal(a):

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) expert mezinárodního práva u federální vlády USA.
( zdroj: Národní Osvobození 13. dubna 2000 )

Aby bylo jasno. ( O odsunu sudetských Němců )

Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Sužoval se myšlenkou, že Anglie se třeba neubrání Němcům v bitvě o Británii v roce 1940, protože sám zdržel zbrojení v rámci „mír za našeho života“. Anglii chyběly zbraně všeho druhu jeho vinou. Jednal na základě léčky, kterou mu nastražili Němci pomocí exponentů německé menšiny v Československu, Henleina a druhů, kteří jednali dle směrnic německé vlády, že chtějí mír a mírové řešení.
Anglie se zasloužila po první světové válce o odsun řecké menšiny z Turecka do Řecka na základě Lausanské smlouvy mezi Řeckem a Tureckem z roku 1923 (Treaty on Exchange of Greek and Turkich populations, January 30, 1923, 32LNTS 75). Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřžejmé, že Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.
Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA, Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat proti vlastním zájmům.
Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.
Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války. Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci, neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5. červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý majetek. Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je dlužníkem České republiky, nikoliv naopak.

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)

http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
07. 09. 2013 | 02:35

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy