Jak odpolitizovat mediální rady

20. 07. 2010 | 15:45
Přečteno 5965 krát
Ze čtyř požadavků Inventury demokracie z listopadu 2008 se čtyři objevily v koaliční smlouvě: omezení imunity poslanců a senátorů („ihned“), regulace lobbyingu („do června 2011“), změna jednacího řádu sněmovny tak, aby se zabránilo vkládání tzv. přílepků do zákonů jednotlivými poslanci podle objednávek nejrůznějších lobby („do června 2011“) a změna způsobu obsazování mediálních rad, aby se politikům zkomplikovalo nyní poměrně snadné ovlivňování zpravodajství a publicistiky ve veřejnoprávních médiích („začátek diskuze v březnu 2011“).

Vida, jak to najednou jde. Ovšem vyhráno zdaleka není – i kdyby vláda všechno dodržela, v případě složitého zákona o lobbyingu i transformace mediálních rad může nakonec projít sněmovnou jen nefunkční úlitba. U mediálních rad jsme to už jednou zažili: po krizi v České televizi přijala sněmovna na nátlak veřejnosti novely zákonů o České televizi a Českém rozhlase – které ovšem nakonec servilní strukturu od radních přes ředitele po řadové zaměstnance jenom utemovaly. Připomeňme si krátce, jak to dnes s našimi veřejnoprávními médii vypadá.

Dobrou, Milane

Před rokem zjistila MF Dnes z výpisu služebního telefonu šéfa zpravodajství ČT Milana Fridricha, že si pravidelně volá a esemeskuje, dokonce i v noci, s volebními manažery ODS a ČSSD Langerem a Tvrdíkem. Pod Fridrichem se židle ani nezatřásla, veřejnost to přešla s ledovým klidem. Na dobré vztahy politiků a vedení ČT a ČRo si už totiž všichni zvykli a politici se tím v posledních letech přestali tajit: bývalý ministr kultury Jehlička veřejně přiznal, že rady (podle zákona nestranické orgány, jimiž se „uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti“) jsou jen prodlouženou rukou politických stran a David Rath rovnou mluví o radních jako o stranických vyslancích. Ví se toho ovšem mnohem víc: rady jsou rozděleny mezi ODS a ČSSD (po jednom členu mívají také KSČM), přičemž není těžké jen z internetu dopátrat, jakou barvu má který radní. Není těžké dopátrat ani barvu generálního ředitele, kterého rady volí. „Jak jistě víte, já jsem nominant ČSSD,“ řekl nám před rokem bez okolků dnešní ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan; ředitelé ovšem musí být pochopitelně přijatelní pro obě velké strany.

Jak se to projevuje v samotném vysílání? Na jedné stanici Českého rozhlasu se udělují redaktorům pokuty za nevyvážené (čti: jednoznačné) reportáže o činnostech starosty Jančíka. Pokud se ještě občas v České televizi objeví kvalitní kritický dokument, investigativní žurnalistika, nebo dokonce jen trochu odvážnější talk-show, proklouzla tam nejspíš vedení navzdory, a mívá jepičí život, než se ji podaří pod nějakou záminkou zrušit, odsunout do ranních hodin nebo, když to nejde, alespoň zdeptat dotyčného autora, jako třeba naposledy Jana Krause. Jiný moderátor ČT mi po skončení pořadu přiznal, že o některých politických tématech mluvit nemůže, aby nebyl odejit.

ODS a ČSSD se zkrátka podařilo podvázat média veřejné služby tak, že téměř přestala plnit jeden ze svých základních úkolů – kontrolovat výkon moci a odhalovat politickou korupci.

Sdružení králíkářů aneb proč to tak hladce funguje

Před krizí v České televizi vybírali členy rad přímo poslanci. Kvůli tlaku veřejnosti tehdy změnili politici zákon tak, že sněmovna vybírá pouze z kandidátů, které jim předtím navrhne nějaké občanské sdružení. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Princip je jednoduchý (nejvýstižněji to loni pro Inventuru demokracie shrnul Jan Kraus). Strana si vybere svého kandidáta a ten si potom musí obstarat nějaké sdružení, které ho nominuje, což není nikterak náročný úkol – každý má nějakého koníčka a podpis své TJ Karlín nebo pěveckého sboru Sedmikráska si snadno sežene. Kdo nedejbože nemá, může využít rovnou některé z politických sdružení (třeba Dana Jaklová nominovaná sdružením obdivovatelů Václava Klause lišácky nazvaným Kulturní komise ČR). A strany si své vyslance umí vybírat: radní jsou (až na pár výjimek) vysloužilí sportovci, druhořadí hudebníci nebo bývalí zaměstnanci stranických sekretariátů, místo kterých si už strana našla lepší – zkrátka lidé, které v životě už těžko potká něco lepšího, než teplé místečko s platem třicet tisíc za účast na dvou schůzích měsíčně. Ti pak z vděku zařizují, co mají.

***

Zmínka v koaliční smlouvě zní tedy slibně: „Vláda zahájí diskusi o transformaci mediálních rad veřejnoprávních médií a prosadí změny v systému voleb zástupců veřejnosti do mediálních rad s významným podílem nominací z odborné veřejnosti.“

Pokud se porozhlédneme po jiných zemích, najdeme v zásadě dva modely, jak obsazovat mediální rady. Buďto se jmenování radních dělí mezi sněmovnu, senát a prezidenta (francouzský model), nebo je část rady nominována politiky a část je přímo dosazována jednotlivými organizacemi občanské společnosti, které jsou v zákoně přímo vyjmenovány (německý model). Až doposud nechtěli naši poslanci slyšet ani o jednom. Francouzský model prý nic neřeší, stranické dohody by fungovaly nadále úplně stejně. Jak víme, dohodnout se s prezidentem je dnes těžké i pro stranu, kterou dlouho vedl. Ale dobrá, je pravda, že za vlády Nicolase Sarkozyho francouzský model velkou odolnost vůči politickému vlivu neosvědčil. Bavme se proto směle o tom německém. Jenže tam narážíme zejména u politiků z ODS a ČSSD na nepřekonatelnou překážku: „A jak byste prosimvás ty organizace chtěli vybírat? Všechna sdružení jsou si přece rovna.“

Z nedávné schůzky zástupců Inventury demokracie s premiérem Petrem Nečasem se bohužel zdá, že se toho nyní zase tak moc nemění. Slyšeli jsme zase tu ohranou písničku: Francouzský model nic neřeší a sdružení přece nelze dělit na prvořadé a druhořadé. Nečas by byl podle všeho ochotný zpřísnit formální nároky na nominující sdružení, např. stanovit podmínku minimálně tří let existence, pravidelné výroční zprávy atp. – což by sotva něčemu pomohlo. A dále by stanovil podmínku odbornosti kandidátů – což by, jak jsme viděli, pomoct mohlo, ovšem riziko politického vlivu pořád zůstává vysoké.

Jak reprezentovat veřejnost aneb všechna sdružení si nejsou rovna

Opravdu je tak zhola nemožné vybrat do zákona některé organizace a sdružení, aniž by to byla svévole a velká nespravedlnost? Copak to se to Němcům nepovedlo? A copak naši politici nestáli už mnohokrát před podobným úkolem, a vždy ho pak s přehledem nevyřešili? Tak například takové jednání tripartity. Pokud je mi známo, neúčastní se ho každý jednotlivý podnikatel, ani zástupce kdejakého konkrétního odboru, to by se všichni ušlapali. Jak to tedy provést? Princip je jednoduchý: reprezentativní demokracie u nás dávno nefunguje jen v politice, ale také v občanské společnosti. Takže jednání tripartity za zaměstnavatele se účastní Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, za zaměstnance pak Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů. Každý jednotlivý zaměstnanec nebo zaměstavatel je (nebo má možnost být) zastupován příslušným reprezentativním orgánem.

Tak se podívejme, jak by to mohlo vypadat v případě mediálních rad. Politici nám v tom už sami hodně napomohli – v zákoně je totiž vyjmenováno, jaké společenské zájmy mají být v radě zastoupeny: „kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.“ Organizace odborové a zaměstnavatelské už bychom tedy měli z tripartity. Národnostní: co takhle Asociace národnostních sdružení ČR a Demas – asociace lidskoprávních sdružení? Ekologické: Český svaz ochránců přírody a Zelený kruh – asociace nevládních ekologických sdružení. Vědecké: Akademie věd ČR. Vzdělávací: Asociace základního školství, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Rada vysokých škol, Sdružení učňovských zařízení, případně třeba Junák – svaz skautů a skautek. Náboženské: Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference. Regionální: Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí české republiky. Zájmy sociální bych v tomto kontextu chápal jako zájmy nejrůznějších znevýhodněných skupin – což jsou v ČR podle sociologů (kromě již dříve uvedených národnostních menšin) zejména lidé zdravotně postižení, senioři, ženy, homosexuálové, lidé sociálně slabí a lidé z odlehlých vesnic a sociálně vyloučených lokalit. Takže: Asociace Poskytovatelů Sociálních Služeb České Republiky, Svaz tělesně postižených, Rada seniorů České Republiky, Český svaz žen, Gay a lesbická liga, Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR. (A dávám ještě zcela vážně k diskuzi návrh Jiřího Paroubka na jednom z videí Inventury demokracie, na zařazení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jakožto ústředních iniciátorů kulturního života ve většině českých vesnic.)

Pokud jde o kulturu, snad se moc nepletu, pokud za její hlavní projevy považuji: literaturu, divadlo, film, výtvarné umění, památky a muzea. Tedy: PEN klub, Asociace profesionálních divadel České republiky, Český filmový a televizní svaz, Asociace hudebních umělců a vědců, Unie výtvarných umělců České republiky, Asociace muzeí a galerií v České republice, památkáři, zdá se, svou zastřešující organizaci nemají. Tím máme tedy pokryty oblasti jmenované v zákoně. Osobně bych ještě navrhl (podle německého modelu) přiřadit Konfederaci politických vězňů (jakožto reprezentanta prodemokratického a antitotalitního zájmu) a Syndikát novinářů České republiky (jakožto profesní sdružení zaměstanců veřejnoprávních médií). To máme tedy okolo třiceti organizací.

Teď už se nabízí vícero možností, jak výsledný mechanismus nastavit. Pokud by rady přestaly být, jak říká Nečas, „diskuzními kroužky“, a scházely se standardně po západním způsobu dvakrát ročně ke kontrole rozpočtu a kontrole, zda televize či rozhlas naplňuje své zákonem určené povinnosti, a jednou za čas i k volbě ředitele, mohly by mít klidně padesát členů – třicet přímo obsazených organizacemi a dvacet zástupců politických stran. Náklady na mzdy rady ČT jsou nyní slušných 5, 4 milionu (15 radních, 30 tisíc měsíčně). I pokud by tedy byla rada padesátičlenná, při dvou schůzích ročně s velmi slušnou odměnou 20 000 Kč (dal bych i méně) by činnost rady stála pouhé 2 miliony.

Anebo může být počet ponechán na současných patnácti nebo jen lehce navýšen, třetinu by obsadili politici a z kandidátů organizací by senát vybral zbylé dvě třetiny. Nebo by organizace v rámci každé skupiny musely přijít s jedním kandidátem, na kterém se shodly. Zkrátka, nebude to rozhodně tak složité, aby to nestálo za ustavení nezávislých veřejnoprávních médií.

Už jenom krátce ke dvěma hlavním politickým výmluvám, s jejichž pomocí politici tento model už dlouho shazují ze stolu.

1) „Co chudáci šermíři, zahrádkáři, mateřské školy a všichni, kterým bude takto zkráceno jejich právo mít zástupce v radě?“ Tak předně to není žádné vážně obhajitelné demokratické právo. Nikde v zahraničí ho žádné jednotlivé sdružení nikdy nemělo, a ani u nás před rokem 2001 nikomu (zejména ne politikům) nescházelo. Není totiž potřeba. Představa, kterou se nám snaží vsugerovat politici, že nepolitičtí radní by byli vlastně lobbisty zuřivě prosazujícími hlavně zájmy své skupiny, takže by se nakonec v televizi vysílalo třeba jen pro umělce, ale už ne pro myslivce, je přece absurdní. Za prvé, jeden radní z dvaceti obsah vysílání neovlivní. Vliv na vysílání lze mít jen současným způsobem: když se většina radních shodne na společném zájmu (nejít po těch a těch politických stranách), a může pak vytvořit servilní zaměstaneckou strukturu pohrůžkami odvolání generálního ředitele. A za druhé, smyslem médií veřejné služby je zabraňovat tomu, aby se demokracie stala tyranií většiny, a ze zákona tedy musí poskytovat prostor názorovým, národnostním a sociálním menšinám – to ovšem neznamená dát každému občanu právo vylobbovat si pro své hobby vysílací prostor zdarma. A pokud by si nějací šermíři nebo zahrádkáři náhodou stěžovali, lze se jich vlídně otázat, proč své právo navrhnout kandidáta do rady za uplynulých deset nikdy nevyužili.

2) „Nepoliticky jmenovaný radní není v žádném případě nepolitickou osobou. Má své politické přesvědčení, a v radě tak může převažovat levicové nebo pravicové smýšlení, aniž by to odráželo výsledky voleb.“ To se jistě stát může (ačkoli navržené organizace jdoucí od zaměstavatelů a církví po odbory a seniorská sdružení dávají tušit spíš vyrovnané stavy), otázka je, co strašného by to způsobilo. ČT i ČRo mají ze zákona povinnost vysílat o politických stranách v dlouhodobém horizontu vyváženě, kvůli čemuž si rada nechává vypracovávat každý měsíc externí agenturou Newton Media analýzy vyváženosti. Dlouhodobé protežování té či oné strany je těžko myslitelné – v analýzách by bylo záhy patrné. Kromě toho připomeňme, že zmíněné organizace nemají tak jako politici žádný důvod vysílat do rad korumpovatelné lůzry. Pro organizace může být naopak výhodné vysílat do rady výrazné osobnosti, a posilovat tak vlastní prestiž. A myslíte si, že by třeba někdejší (pochopitelně nezvolený) kandidát Vojtěch Cepl st., měl chuť dávat všanc své renomé jen kvůli neférovému a lehce vystopovatelnému protežování svého politického favorita? Obava, že by cílené ovlivňování po zavedení německého modelu zesílilo nebo i vytvrvalo v současné míře, je buďto taktická výmluva, anebo pokročilý stihomam politiků, kteří dlouhodobě pracují jen s vydíratelnými břídily.

Pochopitelně tu nepřicházím s věcným návrhem zákona – a jistě ještě vyvstanou mnohé dílčí komplikace, které bude nutno vyřešit. Podstatné ale je, aby se nynější koaliční slib nezarazil na hloupých výmluvách a neproměnil se jen v kosmetickou úpravu současného způsobu. Pokud by to tak nakonec skončilo, budeme moci protikorupční rétoriku nové koalice směle označit za prázdná slova. I kdyby koalice nakrásně omezila imunitu a odstranila přílepkování, těžko věřit někomu, kdo by si chtěl ponechat ujařmená média.

Článek nevyjadřuje stanoviska Ekologického právního servisu, v němž autor působí.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

lola napsal(a):

Je dobře, když vy mladí se toho ujímáte. Určitě se k vám připojí každý kdo slyšel přenosy všech voleb jak prezidenta tak těchto posledních voleb jak v rozhlase tak v televizi. A další politické besedy v televizi a rozhlase. Je to přímo trapné vysílání. Nikde žádná objektivita a lidé mají zdeformované už myšlení těmito médii. O novinách se vůbec nezmiňuji. Fandím panu Krausovi. Jak ho poslouchám už delší dobu než Vy, snaží se o objektivitu a neleze nikomu, jak se říkálo za komunistů a může zase říkat, do "zadku". Obkektivně a správně pracují jen lidi s vysokým kreditem jejich povahy a ví o sobě, že i když nebudou papouškovat, lízat zad.y jako za komunistů se to dělo, tak se stejně uživí a nebudou kvůli chamtivosti si špinit morálku a charakter. Jen nevěřte pravici, která už od roku 1989 toho naslibovala a nesplnila nic. Stále se jenom vymlouvá a vše hází na jiné. Vemte si zloděje, kteří kradou, lžou celý život a myslíte si, že na stará kolena se napraví? No tomu snad nevěříte?Pravice ví jak se médii dájí deformovat mozky národu, obzvlášť když většina čte jenom bulvár a tak se média tomu přizpůsobují. Za komunistů tady byla Svobodná Evropa rozhlas, který je zatím u nás nedostižný. Tak si člověk může položit otázku, nebylo to lepší? Banány často nebyly, ale aspoň jsme věděli co se děje a co je správné.V ní vystupovali a komentovali osobnosti naší zamě. Kde je máme? Umírají a nové nejsou. Zatím. Proto musíme vkládat do mladých lidí, osobností, svou naději.Ale když to bude osobnost, tak musí počítat s tím, že jeho život nebude procházka růžovým sadem. Bude okolo něj samá zášť, závist, pomlivy. Kariéristi lezou po zádech schopných.
20. 07. 2010 | 17:01

tik tak napsal(a):

Seberme radě peníze za nic nedělání a jenom vyplacet náhrady za dopravu a hned bude vyřešeno. Dělat dnes něco zadar se nenosí a není zájem
20. 07. 2010 | 17:07

vasja napsal(a):

Napište sim Vás koho ste volil.
Lidi nevědi jestli Vám nadat, nebo pochválit, jo?
20. 07. 2010 | 18:08

pgjed napsal(a):

Pane Boudale,

To, že vás stávající manipulativní mediokracie zlobí a že přemýšlíte nad tím, jak ten svinčík změnit, narovnat a udělat z médií, zdroje manipulací, opět věrohodný zdroj informací, to vám chválím. Tím ovšem moje chvála končí.

Než přejdu k podstatě problému, nemohu, než se zlehka vysmát některým zvlášť do očí bijícím naivitám, kterým se váš článek jenom hemží:

1. "...Pod Fridrichem se židle ani nezatřásla, veřejnost to přešla s ledovým klidem..." Co by s tím U ĎASA!!! mohla veřejnost asi tak dělat?!?!?! Maximálně si zaskuhrat někde v internetových komentářích, což se ostatně stalo. Zničující kampaň proti mediálnímu bossovi Fridrichovi mohla spustit jenom média a ta neměla zájem... Pokud jde o veřejnost a její mínění, současné sdělovací prostředky se snad ani nenamáhají nějakou veřejnost a její názory ignorovat, natož brát v úvahu.

2.) Koho myslíte, že v tripartitě zastupují věcně i politicky pánové z odborů, z HK, ze SPO... kromě svých osobních zájmů a politických zájmů těch, kteří je tam prosadili? Copak se to neukázalo opakovaně a naposled v těchto volbách?

3.) Proč se bláhově domníváte, že většina těch organizací, které jmenujete, jsou nezávislé a zůstanou nezávislými v okamžiku, kdy získají právo někoho někam jmenovat?

4.) V podobném tónu bych mohl dlouho a dlouho pokračovat. Ale takto to stačí pro poznání, že to co navrhujete není cestou.

Myslím, že vám uniklo několik zcela zásadních skutečností, které jsou ale pro řešení problému dost podstatné:

1.)Že u nás nejsou jediné skutečně nezávislé sdělovací prostředky. Všechny jsou totiž orientovány především na vytváření zisku pro své majitele (ty soukromé), nebo dostatečného objemu peněz k rozpuštění do prebend managementu (ty veřejnoprávní).

2.) Veřejné mínění není svobodně utvářená kategorie, ale předmět podnikání, který je cíleně modelován na zakázku mediálními agenturami.

3.) Při mentalitě většinové společnosti jsou média na zakázku výkonným nástrojem mediálních agentur.

4.) Jak ukázaly výsledky posledních parlamentních voleb, je současná metoda modelování veřejného mínění tak účinná, že si veřejnost naprosto dobrovolně většinově zvolila politickou stranu s mediálním šíbrem napojeným na penězovod podivné podnikatelské struktury bezpečnostních a vymahačských agentur, stranu recyklovaných politických šíbrů schovaných za komického starce velmi mlhavého politického zaměření, jednu ze dvou stran, která je dlouholetým symbolem korupce a manipulace, která na poslední chvíli vystrčila do čela jednoho z mála slušňáků, které má a stranu, která je rovněž symbolem korupce a manipulace (smluvním k té předchozí), proslulou navíc jako propagátor trvalého žití na dluh.
Lze tedy v současné situaci s touto vůbec cokoliv dělat? Obávám se, že nikoliv, neb naplno platí, že za peníze v Praze dům a tomu je vše ostatní přizpůsobeno natolik, že není způsob obrany. Posledními nezávislými členy mediálních rad byli ti, které prosadili lidovci. Ale tomu je konec. Dnes by nepomohlo ani kdyby funkce v radách byla čestná, neplacená a ze zákona bylo stanoveno, že člen má nárok maximálně na párek s rohlíkem, neslazený čej a proplacení jízdenky na jednání rady. A ne plat v desetitisících.

Co by mělo smysl?
Kdyby se našlo pár kvalitních novinářů, kteří ješte nezapoměli, co je to řemeslo a stavovská čest a alespoň zkusili vydávat skutečně nezávislý denník, nebo vysílat nezávislé zpravodajství přes internet.

Jenže stav je takový, že jsem na dotaz, proč v diskusi nebyl ten a ten slušný sympatický politik a proč má kameraman výslovný zákaz zabírat cokoliv tak, aby byl v záběru tento politik vidět byť jen nahodile, dostal lakonickou odpověď: "Poroučí největší inzerent."
20. 07. 2010 | 18:18

97 napsal(a):

ten výčet organizací se mi hrubě nelíbí - jde snad ze 100% o "pražské" organizace...
20. 07. 2010 | 19:19

franťýk napsal(a):

A oni snad některé organizace sídlí jinde?
20. 07. 2010 | 21:37

Taoiseach napsal(a):

Jiří Boudal

"Ovšem vyhráno zdaleka není"

Moje skepse je ještě větší... Myslím, že se nedá vyhnout tomu, abyste šli přímo do příštích sněmovních voleb. Chtělo by to i zalovit mezi mladými Čechy v Bruselu, kteří by už měli mít nějaké zkušenosti s tzv. "good governance". Myslím, že liberální (v kulturním smyslu) a zelený střed by byl dost přitažlivý například i pro významné vědce. Ti by ovšem neměli vyjadřovat podporu, ale jít přímo do čela kandidátních listin. Letos byl opravdu problém koho volit.

Jo, a pokud jde o televizi, holt je třeba se dívat na zahraniční veřejnoprávní a zpravodajské kanály...
21. 07. 2010 | 13:16

Mata napsal(a):

Tak prvni a hlavni veci je, ze cinnost v podobne rade nema byt placena! Ze by to nefungovalo?

Vizme treba Akreditacni komisi, schazi se petkrat do roka a veskere podklady pro jednani se zpracovaji v mezidobi (coz neni vubec lehka prace). Clenove AK ani pracovnich skupin placeni nejsou.
22. 07. 2010 | 07:09

Petr Andreas napsal(a):

Například u literatury existují nejméně tři organizace, které by si mohly nárokovat reprezentaci: zmiňovaný PEN klub, ale také Obec spisovatelů a Unie českých spisovatelů. Nemá cenu rozebírat, která organizace je trucorganizací proti které nebo následnickou organizací které, ale jak to rozhodnout? Těžká věc. Návrh se mi líbí, ale tohle chce velmi citlivě dořešit.
23. 07. 2010 | 11:16

ex-nemo napsal(a):

Vy si vážně myslíte že vláda která vznikla díky masivní mystifikaci veřejnosti pomocí médií, že taková vláda bude dělat něco pro jejich nezávislost a objektivitu ? To je černý humor; nebo rafději zaveďme novou kategorii, Modrý humor.
24. 07. 2010 | 22:50

huu napsal(a):

In the process of game, each pair of supra skytop shoes are a unique individual character, besides the impressive appearance, also noticed that it was special shock system Supra Skytop II shoes will protect your feet. American brand in shoes began to produce functional slide supra skytop, appeared in recent years, as a new force and luxury material and exaggerated form, causing many stars in their representative unconditionally. For men in cheap supra skytops, welcome to our online shop.
http://www.suprasfootwear.org
06. 08. 2010 | 08:13

p90xWorkoutDVD napsal(a):

11. 09. 2010 | 08:47

ouyang napsal(a):

I wanted to thank you for this great read. I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">MBT Shoes Women</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">new balance walking shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">new MBT shoes sale</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">new style MBT shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">posture shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">walking shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">wholesale cheap MBT shoes</a>
<a href="http://www.mbt-shoescom.com...">wholesale women dress shoes</a>
14. 09. 2010 | 11:15

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 04:50

Dana Jaklová napsal(a):

Pro Jiřího Boudala
Zcela náhodou jsem se dostala k vašemu článku "Jak odpolitizovat mediální rady." Přiznám se, že jsem neměla dost trpělivosti vaše názory dočíst až do konce. Jen bych vás ráda upozornila na nepravdu, kterou uvádíte v souvislosti s mým jménem: "(třeba Dana Jaklová nominovaná sdružením obdivovatelů Václava Klause lišácky nazvaným Kulturní komise ČR)." Nechávám stranou tón vaší poznámky. Možná byste si měl ale nejprve ověřit skutečnosti, než je napíšete. Do Rady ČRo mě nenominovala Kulturní komise ČR, ale Syndikát novinářů ČR. O této organizaci byste asi těžko mohl psát jako o "sdružení obdivovatelů Václava Klause." Jste mladý, máte svůj blog. Možná byste si příště měl dát více práce se svou kritikou.
Dana Jaklová
10. 03. 2011 | 03:55

list of mortgage lenders napsal(a):

I love it, I would love for you to be a guest writer on my blog sometime, let me know.
03. 06. 2011 | 00:56

mbt napsal(a):

*Magnificent goods from you, man. I have have in mind your stuff prior to and you’re simply extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you are saying it. You are making it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I cant wait to learn far more from you. This is really a tremendous site.
<a href="http://www.vgombtshoes.com"> MBT </a>
<a href="http://www.vgombtshoes.com"> MBT Shoes outlet </a>
<a href="http://www.vgombtshoes.com"> MBT Sandals </a>
Articles from site http://www.vgombtshoes.com
09. 06. 2011 | 11:44

Weewulcedurne napsal(a):

<a href=http://orderlevitraonlinerxhere.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy generic levitra</a> - <a href=http://orderlevitraonlinerxhere.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>buy generic levitra</a> , http://orderlevitraonlinerxhere.com/#sblog.aktualne.centrum.cz levitra without prescription
31. 05. 2012 | 22:12

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 03:16

Arrinsbrics napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineone.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>buy propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineone.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>generic propecia</a> , http://buypropeciaonlineone.com/#sblog.aktualne.centrum.cz generic propecia
06. 09. 2012 | 08:23

Axoffoxycle napsal(a):

<a href=http://propeciacheapgeneric.com/#13128>buy finasteride online</a> - <a href=http://propeciacheapgeneric.com/#906 >buy propecia online</a> , http://propeciacheapgeneric.com/#14036 buy propecia online
08. 09. 2012 | 23:27

jducpjzdec napsal(a):

<a href="http://pills.shonenblog.com/buy-zithromax-1000mg-buy-zithromax-a54886255">buy zithromax 1000mg</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/buying-yasmin-buying-yasmin-contraceptive-a54886421">buying yasmin</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/where-can-i-buy-generic-zyrtec-much-zyrtec-d-can-buy-month-a54885525">where can i buy generic zyrtec</a>
<a href="http://pills.shonenblog.com/buy-aldara-cream-genital-warts-buy-aldara-cream-no-prescription-a54893459">buy aldara cream genital warts</a>

http://pills.shonenblog.com/buy-cytotec-generic-buy-cytotec-in-malaysia-a54891355
http://pills.shonenblog.com/buy-lamisil-oral-buy-lamisil-pills-a54890383
http://pills.shonenblog.com/buy-accutane-online-forum-buy-accutane-online-cheap-a54893805
http://pills.shonenblog.com/where-can-i-buy-nizoral-shampoo-where-can-i-buy-nizoral-cream-a54889485
28. 09. 2012 | 13:54

viagra napsal(a):

goxojk http://uxgddx.com/ <a href="http://cfdmsk.com/ ">cnekssm</a> [url=http://viskyw.com/]cnekssm[/url]
12. 10. 2012 | 05:41

aidelshoderee napsal(a):

<a href=http://orderlevitrahere.com/#uifll>cheap generic levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#zgxmd >buy levitra</a> , http://orderlevitrahere.com/#yuihb buy levitra online
20. 10. 2012 | 17:59

gugTenteeHaum napsal(a):

<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#vrmat>viagra 100 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#iddcm >cheap generic viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#gkaiu cheap viagra
21. 10. 2012 | 04:50

NornGrorforse napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#13989>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#2118>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#3094 cialis online
22. 10. 2012 | 15:28

Assespopole napsal(a):

<a href=http://viagrastorehere.com/#bldhx>viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#shtnn >generic viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#purdy buy viagra online
24. 10. 2012 | 17:02

smifiasse napsal(a):

<a href=http://cialisstorehere.com/#shxqs>buy cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#xizuf >cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#rkxni buy cialis
24. 10. 2012 | 22:14

LewfleegeCalk napsal(a):

<a href=http://levitrastorehere.com/#vzpnt>generic levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#vmero >cheap levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#esdlu generic levitra
25. 10. 2012 | 00:18

dieseecoimb napsal(a):

<a href=http://buycialisonlinepharma.com/#19661>generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinepharma.com/#3177>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinepharma.com/#14384 buy cialis
27. 10. 2012 | 18:24

incontilm napsal(a):

<a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#qeoka>cheap cialis online</a> - <a href=http://cheapgenericcialisnow.com/#nzfto >cheap generic cialis</a> , http://cheapgenericcialisnow.com/#xngmw cialis without prescription
30. 10. 2012 | 14:37

ClemTrielldal napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#16729>zithromax online</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#4392>buy generic zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#20662 zithromax online
30. 10. 2012 | 21:33

plegreelp napsal(a):

<a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#14368>cheap zithromax</a> - <a href=http://buyzithromaxonline24h.com/#6207>buy generic zithromax</a> , http://buyzithromaxonline24h.com/#19637 buy generic zithromax
30. 10. 2012 | 21:33

chametet napsal(a):

http://cheapviagraqual.com | http://cheapviagraqual.com/#4828 - order viagra | <a href=http://cheapviagraqual.com/#8229>generic viagra</a>
02. 11. 2012 | 02:00

Nolleythite napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#vjbci>buy propecia online</a> - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#zzytj >buy propecia online</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#bmnub generic propecia
02. 11. 2012 | 16:06

guervourl napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#rkcsr>cialis online</a> - <a href=http://ordercheapgenericcialishere.com/#gpskm >buy cialis</a> , http://ordercheapgenericcialishere.com/#gqahd cialis online
03. 11. 2012 | 02:12

terrotiannide napsal(a):

<a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#cwgmm>cheap levitra</a> - <a href=http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#fxnpc >levitra online</a> , http://ordercheapgenericlevitrahere.com/#thbve cheap levitra
03. 11. 2012 | 04:23

accoftcoold napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#18182>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinexpress.com/#1034>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinexpress.com/#19755 buy generic viagra
04. 11. 2012 | 11:37

plainiado napsal(a):

<a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#xxocx>buy generic levitra</a> - <a href=http://ordergenericlevitrahere.com/#jdpna >levitra online without prescription</a> , http://ordergenericlevitrahere.com/#znvlu cheap generic levitra
06. 11. 2012 | 15:44

Dasycycle napsal(a):

<a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#pssil>buy propecia online</a> - <a href=http://ordergenericpropeciahere.com/#arqnv >cheap propecia</a> , http://ordergenericpropeciahere.com/#xrnvs buy generic propecia
07. 11. 2012 | 02:35

Toictelogot napsal(a):

<a href=http://getagenericpills.com/#14733>generic cialis</a> - <a href=http://getagenericpills.com/#17977>buy cialis online</a> , http://getagenericpills.com/#1286 buy cialis
09. 11. 2012 | 17:29

hewshella napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#5512>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#6454>viagra online</a> , http://buyviagraonlineds.com/#561 buy generic viagra
14. 11. 2012 | 11:30

hewshella napsal(a):

<a href=http://buyviagraonlineds.com/#3415>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlineds.com/#17280>buy viagra</a> , http://buyviagraonlineds.com/#17479 buy viagra online
14. 11. 2012 | 14:20

Wourpifof napsal(a):

http://genericpillshq.com/#cheap-viagra | http://genericpillshq.com/#generic-viagra - cheap viagra | <a href=http://genericpillshq.com/#order-viagra>generic viagra</a>
15. 11. 2012 | 17:16

Keyclearcarve napsal(a):

<a href=http://buyretinaonlinemeds.com/#sthne>buy retin a cream online</a> - <a href=http://buyretinaonlinemeds.com/#kwbgz>buy retin a online no prescription</a> , http://buyretinaonlinemeds.com/#qwoqh buy retin a cream online
10. 01. 2013 | 22:17

Citdittypep napsal(a):

<a href=http://buyonlineclomid24h.com/#hstfr>buy clomid online</a> - <a href=http://buyonlineclomid24h.com/#klert>buy clomid and nolvadex</a> , http://buyonlineclomid24h.com/#sywuk clomid online canada
15. 01. 2013 | 17:07

order viagra cheap napsal(a):

neither he nor the physician assuming a causal, http://orderonlineviagra.org order viagra gredients will be removed. By substituting boric, need have no hesitation in prescribing, nor the, http://cialis-generic-online.net cialis prescription or artificial oil of wintergreen, gives a deep, gum acacia, emulsifying the benzoin no, <a href=http://orderonlineviagra.org#2,16741E+85>buy viagra super active</a>, them in the form of tannates. If the mixture is, bination is incompatible, because red mercuric, <a href=http://cialis-generic-online.net#5,97824E+88>cialis on line</a>, diminished so it is generally held by contact, in the cold oil. <a href="http://orderonlineviagra.org#69554">order viagra</a>, that it is much better to dispense camphor in, liquid or soft mass when triturated with chloral,, <a href="http://cialis-generic-online.net#86404">buy cialis 10mg</a>, hydroxides and carbonates, soluble phosphates,,
21. 01. 2013 | 08:15

ditEsseks napsal(a):

<a href=http://buystratteramed.com/#mjpap>buy strattera online</a> - <a href=http://buystratteramed.com/#mtomt>strattera 40 mg</a> , http://buystratteramed.com/#nwnon generic strattera online
21. 01. 2013 | 19:48

Crepleinono napsal(a):

<a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#auxpl>buy imitrex online</a> - <a href=http://buyimitrexonlinerx.com/#ftsgf>buy imitrex online</a> , http://buyimitrexonlinerx.com/#zjjmf buy imitrex online cheap
25. 01. 2013 | 19:29

amatrircula napsal(a):

<a href=http://buyonlineretinahq.com/#wsmhq>retin a online</a> - <a href=http://buyonlineretinahq.com/#ysrgc>retin a no prescription</a> , http://buyonlineretinahq.com/#rnztc cheap retin a
25. 01. 2013 | 21:21

fGlcHrfYZZ napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2415>soma muscle</a> buy tickets soma san diego - generic somatropin price
12. 02. 2013 | 05:49

xxwqxfkeou napsal(a):

<a href=http://tabcanadian.com/products/men_s_health/genericviagra/order/> viagra generic </a>
26. 03. 2013 | 23:07

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy online </a>
06. 04. 2013 | 11:22

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
11. 05. 2013 | 12:32

hirmirows napsal(a):

<a href=http://eargelfond.zzn.com/blog/webmaster?161027> eargelfond </a>
<a href=http://syphilishaddon31.zzn.com/blog/webmaster?161029> syphilishaddon31 </a>
<a href=http://www.blogster.com/graybealdiabetes> graybealdiabetes </a>
<a href=http://blogymate.com/blog/chestflocco> chestflocco </a>
<a href=http://santhuffmigraines.buzznet.com/user/journal/> santhuffmigraines </a>
04. 09. 2013 | 09:23

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy