Mýty o smrti neoliberalismu

10. 11. 2010 | 07:52
Přečteno 5518 krát
Vliv neoliberalismu na současný svět se přehání, argumentují někteří teoretici a komentátoři. Například na nedávném diskusním fóru nad iniciativami ProAlt a Manifest radikálního liberalismu nabídla tuto tezi Tereza Stöckelová. Petr Holub zase před časem publikoval na Aktuálně.cz text nazvaný „Neoliberalismus zemřel, všichni jsme keynesiánci“, kterým reagoval na Manifest radikálního liberalismu.

Jen těžko prý můžeme mluvit o nadvládě neoliberalismu v situaci, kdy státy nejen sanují ztráty soukromého sektoru, ale také nabízejí masivní injekce v podobě záchranných balíčků, či přímo přebírají kontrolu nad některými bankrotujícími soukromými firmami. Navíc systémy sociálního zabezpečení zůstávají ve většině západních zemí i nadále přebujelé do té míry, že je státy nejsou schopny financovat, proto teď musí škrtat v rozpočtech.

Potíž s těmito argumenty spočívá v tom, že zdánlivě keynesiánská opatření západních demokracií, která jsme viděli po začátku krize v roce 2008, už dávno nejsou autonomní hospodářskou politikou států, které jsou pány na svých národních hřištích. Jinými slovy: keynesiánství už delší dobou není rovnocenný soupeř neoliberalismu, je zcela v jeho područí.

Moderní státy byly v posledních dekádách globálním kapitálem, pod praporem neoliberalismu, do té míry zprivatizovány, že přestalo být zřejmé, kdy ještě reprezentují veřejné zájmy a kdy jednají coby vykonavatelé zájmů soukromých. Když tedy například USA zachraňují velké penzijní fondy nebo banky, nelze už vůbec rozeznat, do jaké míry sledují veřejný zájem, a do jaké míry slouží jen zájmům soukromým.

Důvodem je skutečnost, že postupnou privatizací důležitých veřejných statků, státních funkcí a služeb, včetně dokonce bezpečnosti státu, srostly státy a (povětšinou nadnárodní) soukromé zájmy do té míry, že vznikl jakýsi „post-demokratický“ model korporativismu, v němž politiku státu do značné míry určují právě mocné soukromé zájmy. Ani země, jako jsou USA, tak nemohou nechat padnout velké penzijní fondy nebo investiční banky, popřípadě další velké korporace, protože by se mohl zhroutit celý systém, a to dokonce globálně.

„Keynesiánství“ je tímto neoliberálním režimem, v němž neviditelná ruka trhu kontroluje stát, povoleno jen v případech, kdy je třeba z veřejných peněz sanovat ztráty zapříčiněné neodpovědným podnikáním soukromých aktérů. Jelikož ovšem soukromý sektor ve většině zemí donutil vlády, aby v zájmu podnikání (trhu) snižovaly daně, nezbývá nakonec státům nic jiného, než se masivně zadlužovat, když mají ztráty soukromého sektoru sanovat.

Všimněme si, že jakmile státy ztráty soukromého sektoru převedly na daňové poplatníky v podobě masivního nárůstu státních dluhů, neoliberální propaganda se opět obrátila proti nim, a na ty slabší globální kapitál přímo zaútočil, když mu nejprve připravily půdu ratingové agentury. Státní dluhy, které by mohly být ve svých důsledcích nebezpečné i pro globální soukromý sektor, je prý třeba začít platit. Jelikož je ale větší zvyšování daní a posilování státu pro neoliberální režim nepřípustné, je třeba stát dále osekat, tedy především jeho sociální funkce.

Toto „šetření“ na státu plní nejméně dvě funkce: činí státy ve vztahu k „neviditelné ruce trhu“ ještě bezmocnějšími, a zároveň v podobě vyvázání lidí z ochranných sociálních sítí přeměňuje údajně „zpohodlnělou“ střední třídu ve flexibilní zdroje námezdní práce. To vše je doprovázeno neoliberální propagandou o nástupu nového věku, v němž si prý každý může (například v podobě několika částečných pracovních úvazků) svobodně formovat svůj osud.

Útok na stát v podobě „šetření“ má pak ještě jednu funkci: otevírá prostor pro masivní privatizaci veřejných statků a služeb tam, kde ještě zprivatizovány nebyly. „Měkké“peníze, které plynou do penzijních fondů a soukromých pojišťoven, jsou snem všech globálních podnikatelů. Nejenže je není třeba tvrdě vydělat, ale když je různé finanční společnosti nakonec prošustrují kvůli neodpovědnému spekulování či hrám s matematickými modely na trhu s „deriváty“, stát „keynesiánsky“ zakročí, aby neoliberální režim zachránil.

Nezbývá mu ostatně nic jiného, protože co ještě má být jeho rolí, než ochránit jisté základní jistoty a investice průměrných občanů? A jak takové občany ochránit, a nevyvolat rozsáhlé nepokoje, které by mohly ohrozit celý systém, než právě ochranou firem, do jejichž rukou stát zprivatizoval sociální služby i veřejné statky, a přenechal jim ke spekulativním hrám úspory, akcie a hypotéky malých střadatelů?

Obrovské rozevření nůžek mezi mocným globálním trhem na jedné straně a stále bezradnějšími národními státy, které nejsou schopny vytvořit vůči globálnímu trhu společný systém globální politiky, jež by umožnila politice v podobě globálních regulačních rámců převzít nad globálním trhem rozumnou míru kontroly, má všechny ingredience budoucí globální krize, proti které ta v roce 2008 byla jen zaškobrtnutí.

Národní státy, včetně těch největších, přestávají být rovnocennými partnery trhu, jsou jeho součástí. Byly už vesměs zprivatizovány do rukou kapitálu. Řeči o nutnosti zeštíhlování sociálních států coby nutného kroku k šetření a k údajné ekonomické racionalitě, jsou směšné.

Sociální stát je přitom levný ve srovnání s tím, co ze státních pokladen vysává stále mocnější globální kapitál—ať už v podobě sanování svých ztrát, nebo v podobě privatizace zbývajících segmentů veřejné sféry, či systémové korupce (například manipulací státních zakázek). Zničen musí být především proto, že ho kapitál už nepotřebuje.

Zatímco v minulosti tlumil sociální stát sociální konflikty a zároveň vytvářel třídu lidí, kteří fungovali jako spotřebitelé, čímž udržovali národní kapitalismus v chodu, v současnosti globální kapitalismus potenciální konflikt i spotřebu přenesl do jiné roviny: střední třídy ve vyspělých státech soupeří s levnou pracovní silou v zemích, kde žádný sociální stát nefunguje, a kde stamilióny nových spotřebitelů vynahradí ekonomické ztráty způsobené upadající poptávkou decimovaných středních tříd na Západě.

Toto ovšem není příliš stabilní situace. Udržovat jistou stabilitu se v západních zemích daří zejména proto, že zprivatizovaná byla už i demokracie, která—stále více v podobě jakési prázdné politické „reality show“--vytváří iluzi, že se problémy řeší v zájmu občanů, nikoliv především privilegovaných skupin.

Neoliberální propaganda vykresluje nový svět jako postmoderní trh lákavých možností a svobodného utváření vlastního osudu, což prý vyžaduje, aby lidé opustili „nemoderní“ vzorce chování, jako je spoléháni na stát. Zároveň se jim nabízí „zapomnění“ v podobě masivních dávek kýčovité zábavy, která ovládla zprivatizovaný veřejný prostor, a jemuž stále více podléhá i seriózní zpravodajství.

V neposlední řadě se jim také nabízí demokratické rituály, v nichž ovšem už o nic nejde, protože politické strany jsou vesměs jen zprivatizované agentury na zprostředkovávání vlivu kapitálu. Abychom byli konkrétní: občané klidně mohou kroužkovat, plkat si co chtějí na internetu, třeba i demonstrovat, a pak se na chvíli po volbách upokojovat tím, že dosáhli změny. Nakonec zjistí, že dál vládnou ti samí kmotři, nebo politici ve službách kmotrů, reprezentující zájmy ekonomických sil daleko za horizontem průměrného občana.

Deník Referendum, 9.11.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jeňýk napsal(a):

souhlasím, že původní keynesiánství inmtenrevující na úrovni národních států zkrachovslo a globální se nerodí. Lidé v iniciativách jako proalt hledí na neoliberalismus z perspektivy ideologických přání. To neznamená, že katedrový liberalismus není vzdálen od reality nebo že washingtonský konsensus nedostal řadu trhlin.
Jen by ti praporečníci boje s neoliberalisem mohli ubrat na agitačních imperativech a přidat na věcnosti.
10. 11. 2010 | 08:04

veverka napsal(a):

Perfektní blog. Ale co s tím? Kapři si dobrovolně svůj rybník nevypustí. Čili jediný způsob je,vypustit jim ho nedobrovolně.
10. 11. 2010 | 08:05

Jeff napsal(a):

Neoliberalismus? Panika z krize a strach z Číny.
10. 11. 2010 | 08:06

neo napsal(a):

Příčina krize je zřejmá, sanování ztrát z veřejných rozpočtů. Pehe to hodí na nezodpovědné soukromé podnikatele, já to hodím na ten stát, který sanacemi řeší každý problém a nejlépe podobnou pomoc přislíbí ještě předtím, než vůbec k nějakému nezodpovědnému chování dojde.

Je to jak mít bohatého strýčka, který slíbí" neboj, podnikej , neřeš riziko, já ti pomůžu kdyby to krachlo"

Stát svým jednáním vybízí k oné nezodpovědnosti a dovoluje si své sliby i plnit. sanuje kde se dá. Dokonce už to přerostlo na evropskou úroveň. Klucí v EU, falšujte výsledky, zadlužujte se, my vám kdyžtak poskytnem pomoc. Řecko je první, kdo další?
10. 11. 2010 | 08:24

Tom Joad napsal(a):

Všechno mohou změnit lidé, prostřednictvím voleb, ale jelikož jsou hloupí a manipulovatelní - (viz. skupiny lidí, kteří volí pravici státní zaměstnanci, těhotné ženy, dělníci, důchodci, nezaměstnaní, studenti - aniž hají svůj zájem z principu hlouposti a manipulace médii. (viz. ekologové=zelení teroristé, ČSSD=komunisté a vrazi, státní sektor=neproduktivní,zadlužující, stát=nesvoboda, zamezuje individualismus. Holt budeme muset padnout na držky a pak se tito lidé obrátí, ale bude to pár let ještě trvat
10. 11. 2010 | 08:24

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...

FURT DOKOLA

Dneska už to jistě vím
já zapomněl stát se
bohatým

A konec pořád někde
v dálce
tak aspoň žvaním
o morálce...

Kdy prosím zase dojde na vrahy z vólstrýtu ? Děkuji.
http://www.xoxma.lv/uploads...
10. 11. 2010 | 08:29

Tupelo napsal(a):

Velice dobry clanek, otazka je co s tim. Myslim ze spolecne reseni by mely hledat tradicni zapadni levicove a pravicove strany, ty ktere staly za architekturou soc. statu v zapadni Evrope po 2. sv. v. Je pochopitelne ze politici techto pravicovych stran budou mit vetsi toleranci pro probihajici neoliberalni prevrat, ale treba si alespon cast z nich uvedomi, ze projekt za kterym staly po dlouhou dobu se s nastupem globalizace ukazal jako mrtvy a je jen jeho karikaturou. Stabilniho statu lze dosahnout bud socialnim smirem nebo zavedenim nasilne diktatury (ve ktere i mnozi soucasni pravicovy politici mohou prijit o dost) - radeji bych videl reseni od techto tradicnich stran, nez od novodobych Hitleru ci Stalinu (jejich prichod v nestabilnim prostredi je nejspis jen otazka casu).
10. 11. 2010 | 08:34

JF napsal(a):

Je otázkou do jaké míry je to emancipací Číny, Indie a jižní Ameriky ... dosud hýčkané panstvo bude muset začít makat.
10. 11. 2010 | 08:44

Sladký napsal(a):

Zahrado weřejné bezpečnosti, myslíš,že každý človšk touží jen a jen po tom,mít co nejplnější koryto? To je ideál vepřů, milý pane, nic jiného.Nebo také hovniválů.chceš li.Holt,nesmíš soudít ostatní podle sebe.
10. 11. 2010 | 08:47

jo napsal(a):

Opět výborný článek. Smrt neoliberalismu :). Mohl byste napsat něco o klausově demokracii - čssd se chce odvolat na ÚS podle Klause prý popírá demokracii. :)
10. 11. 2010 | 08:48

jo napsal(a):

neo

tady nejde o málého podnikatele, který když krachne, tak přispěchá stát a vše za něj zaplatí. Jde o velké ryby, u nás to byl např. bankovcí sektor.
10. 11. 2010 | 08:50

Xury napsal(a):

Pro autora:
opravdu máte pocit, že blahobyt střední třídy na "západě" + sociální stát na jedné straně a stamiliony živořících v ostatních zemí na straně druhé by byl stabilní jen proto, že občas pošleme nějakou humanitární pomoc?
A pokud jde o tu globální vládu, uvědomujete si, že většina států světa demokracké nejsou vůbec nebo jen "jako"?
Tím netvrdím, že současný stav je ideální, ale že bude docházet k turbulencím při vyrovnávání světové ekonomické situace se dalo docela čekat.
Nemluvě o snaze politiků v rozvinutých zemích náklady na toto vyrovnávání přenést na stát.
10. 11. 2010 | 08:51

jozka napsal(a):

gratuluji neo, opet rychla a zasadova reakce svedcici o tom, zes vubec nic nepochopil :-)
10. 11. 2010 | 08:58

Carlos V. napsal(a):

Ale jo .. je tu pár myšlenek, které davaji smysl. Pražské (a vůbec obecní) korýtkaření musí naštvat pravičáky i levičáky. A ai nemá komu kdo co vyčítat - prasátek je všude dost.

Vcelku se mi libí i povídání o měkkých penězích ..

Ale v jednom se pan Pehe hluboce mýlí. Každá strana má své vyžírky a podnikatelské lobby tlačí na všechny. A třeba měkké peníze penzijních fondů nejsou výmyslem neoliberalismu - už jen ta prezence Rusnoka - ale výsledkem tlaku finančních institucí.

Čistě teoreticky, neoliberálové by měli šetřit, minimalizovat státní výdaje a mít vyrovnané státní finance.

Sociální demokraté, tedy keynesiánci, mají státní výdaje obecně vyšší, a saldo v některých obdobích záporné, v některých kladné.

Nejde jedněm ani druhým. Něco bude populismus, něco podnikatelské lobby/mafie.

A proto ... není třeba tahat myšlenky, ideje, ideologie do otázek, kde hlavním problémem jsou korytáři všech barev.
10. 11. 2010 | 08:58

zemedelec napsal(a):

Pane Pehe
Velice dobře napsáno.Tohle všechno ví hodne zodpovědnych lidí,proč stím neco nedělají,nečekat až na tu nejhorší variantu sebezáchovi
10. 11. 2010 | 09:00

Drzá zrzka napsal(a):

Občan Pehe, též plká na internetu, ale na rozdíl od spousty jiných občanů, je placen, právě za ty plky.:o)
10. 11. 2010 | 09:03

Marcus Agrippa napsal(a):

wbgarden:
vrazi z vólstrýtu?! No ono nebýt hazardování lidí z financemi celých států, tak by možná nebyla ani II.sv.válka. Jenže v současnosti existuje nový faktor - Čína, takže USA své problémy do Evropy jen tak lehce exportovat nemůže. Čína vlastní americké dluhopisy v hodnotě cca 800 mld. a osobně jsem zvědavý, jak chtějí něco takového vyrovnat. Může taky říct - sorry nic nezaplatíme, ale jak by se k tomu postavila Čína - to je otázka. Takže vrazi z vólstrýtu není přesný termín, ale nebezpeční hazardéři z vólstrýtu je docela přesné.
10. 11. 2010 | 09:04

JC napsal(a):

Mr. Pehe, kdy podáte přihlášku do KSČM ?
10. 11. 2010 | 09:09

JC napsal(a):

Carlos V.,
Carlosi pozor, tohle není o ČR, Praze nebo o ODS tohle je "obecně globální"
Takže pokud vezmu např tuto větu
" Toto ovšem není příliš stabilní situace. Udržovat jistou stabilitu se v západních zemích daří zejména proto, že zprivatizovaná byla už i demokracie, která—stále více v podobě jakési prázdné politické „reality show“--vytváří iluzi, že se problémy řeší v zájmu občanů."
musím konstatovat, že se nám Pehe definitivně zbláznilo.
10. 11. 2010 | 09:13

neo napsal(a):

stále rebel:

urážet umíš, to je vše na co se zmůžeš?

Doporučuji analýzy pana Zeleného. Taky je to asi demagog a malý hajzlík:)

Samozřejmě, že je na vině sanování z veřejných rozpočtů, konkrétně záruky Clintonovy vlády za rizikové hypotéční úvěry.
10. 11. 2010 | 09:23

Rumcajs napsal(a):

Přemýšlím kdy jsem naposled četl něco blbějšího a nic mě nenapadá.

A co říkáš na úspěchy socialismu Jirko ?

To je žrádlo, co ?
10. 11. 2010 | 09:25

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, cukrouši, ty jsi pochopitelně nejsladčí, jak tak furt blábolinkáš o každých člověcích a jejich tužbách, kterým zaručeně rozumíš vůkol nejlépěji...
Veskriz...
http://www.xoxma.lv/uploads...
10. 11. 2010 | 09:37

Vilém napsal(a):

Nechápu, čeho se pan Pehe obává. Že bychom nežili v reálné demokracii, že by Haškova vize ČSSD jako strany slušných lidí nebyla reálnou alternativou k politice současné koalice?

Sociální stát nezanikne, dá se totiž použít i ve prospěch globálního kapitálu, jako represivní aparát pro zapojení chudých do takové práce, že se prakticky ničím neliší od podmínek známých z rozvojového světa, a ještě to prý těm lidem pomáhá udržet pracovní návyky. Český sociální stát je v tomto ohledu neobyčejně pokrokový. Angličané si teď vymysleli, že dlouhodobě nezaměstnaní mají za podporu pracovat, což my provozujeme už několik let, jako takzvanou veřejnou službu. Český sociální stát je na budoucnost připraven, nedávno do této oblasti vstoupila i bezpečnostní služba ABL. Dnešní sociální pracovník totiž tak intenzivně bojuje proti zneužívání, že jeho práci může nejlépe zastat svalnatý halama s obuškem, my už prakticky všechny potřebné reformy máme za sebou.
10. 11. 2010 | 09:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 11. 2010 | 09:55

Ládik!!! napsal(a):

Teď nevím, jestli je Pehe politolog státní, či soukromý.
10. 11. 2010 | 09:57

Rumcajs napsal(a):

Vilém:

Už jsi je viděl pracovat na obecně prospěšných pracích, ty nezaměstnaný ?

U nás v Řáholci mají v jedné ruce flašku kořelky a v druhé mají koště o které se opírají, aby neupadli.

Chci aby je zaměstnal Pehe s Vilémem. Já o jejich služby nestojím ani zadarmo.
10. 11. 2010 | 09:57

David napsal(a):

Perfektní. Naprostý souhlas.

To by chtělo dát do učebnic a Kalousek a spol. by si to měli číst 3x denně.

..."Sociální stát je přitom levný ve srovnání s tím, co ze

státních pokladen

vysává

stále mocnější globální kapitál—ať už v podobě sanování svých ztrát, nebo v podobě privatizace zbývajících segmentů veřejné sféry, či systémové korupce (například manipulací státních zakázek). Zničen musí být především proto, že ho kapitál už nepotřebuje."...

Současný systém je založen na lži, podvodu a krádeži.

Podle mého názoru je už nejvyšší čas začít hledat tzv. "třetí cestu".

Nejen návrat k duchovním a mravním hodnotám, ale i zpětné posílení úlohy státu ve strategických oblastech,(např. banky, energie).

Slušná konkurence přestává fungovat - přímo strašným a nemravným způsobem se začínají rozmáhat různé kartelové dohody.
10. 11. 2010 | 09:59

Vilém napsal(a):

Rumcajs
To není protiargument.
Takhle nějak to taky vypadá ve střední Africe. To je budoucnost našeho sociálního státu, integrace lidí, které by "nikdo nechtěl" ani zadarmo, protože mají dělat věci, které nikdo nechce platit.
10. 11. 2010 | 10:00

L.Zálom napsal(a):

Neoliberalismus??? Co je to? Nic takového neexistuje, žádná taková ideologie není. Pan Pehe asi myslel čistý liberalismus, že? Na něm není nic "neo", koncept liberalismu se od dob lorda Actona nebo od dob von Misese nezměnil. Principy jsou stejné.
Nebo snad nazývá "předkrizové" období pan Pehe "neoliberalismem"? Co na něm bylo liberálního? Mohutně regulovaný finanční trh? Státní zásahy do všech možných aspektů lidského života??? Pan Pehe samozřejmě není (tak moc) hloupý. Ví, že tady o žádnou formu liberalismu nejde. Ale při jeho ničemnosti se mu hodí nasadit současný nefunkční kolektivistický systém na pravicovou šablonu, a pravici, nebo skutečný liberalismus, tím očernit. Jen se divím, že mu na to někdo může skočit..
10. 11. 2010 | 10:00

zdenekb napsal(a):

neo:
"Je to jak mít bohatého strýčka, který slíbí "neboj, podnikej , neřeš riziko, já ti pomůžu kdyby to krachlo"."

Ono je to trochu jinak. Synoveček podniká, brblá, jak mu strýček háže klacky pod nohy a omezuje jej, jak by bylo vůbec nejlíp kdyby strýček chcípnul, nebo se aspoň hodně uskrovnil, aby zbylo víc peněz.
Ale když se synoveček dostane do problémů, beží za strýčkem s nataženou rukou a škemrá. Nebo vyhrožuje: "když mé podnikání krachne, způsobí ti to spoustu problémů, strýčku...".

Zrzka:
Kvalitní plkátor si plat zaslouží... :o).

Rumcajs:
Něco blbějšího? Snadná pomoc! Čti svoje příspěvky nebo skoč na blogy svých oblíbenců Tomského či Peregrina.
10. 11. 2010 | 10:03

yt napsal(a):

to TOm Joad
A co se stane až zmoudří lid (tzv. obyčejní lidé) a zvolí levici?

A opravdi platí, že ČSSD=KSČ, nebo odborář. Když je dostatečně neschpný, ale loajální k ČSSD, dostane trafiku - viz Štěch v senátu.
10. 11. 2010 | 10:04

Gekon napsal(a):

Sladký
Vas prispevek opet ukazuje jak jste na tom s tim vzdelanim a inteligenci...
10. 11. 2010 | 10:10

Rumcajs napsal(a):

Vilém:

Oni nedělaj žádný věci . Už jsi od nich něco chtěl ? Tedy kromě volebního hlasu ?
10. 11. 2010 | 10:10

Rumcajs napsal(a):

Zdenekb:

Ono úplně stačí, že je čteš ty.
10. 11. 2010 | 10:13

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:
Já taky nic blbějšího nehledám. Jdu na jistotu...
10. 11. 2010 | 10:20

neo napsal(a):

zdenekb:

ne zdenku, mýlíš se. Já poukazuji na konkrétní případ politiky Clintona (dům do každé rodiny) kdy se jako ten hodný strýček zaručil a nutil banky poskytovat rizikové úvěry.

Ty už píšeš o situaci následné.
10. 11. 2010 | 10:20

Sladký napsal(a):

Gekone- nepochybně máte pravdu..můj příspěvek ukazuje jak jsem na tom se vzděláním a inteligencí.Konstatoval jsem,že plný žlab je ideálem vepřů ( v tom jsem volně citoval Alberta Einsteina) a upozornil jsem zahradu w.b. že nesmí lidi soudit podle sebe.Mimochodem, váš příspěvek o vás též hodně vypovídá.
10. 11. 2010 | 10:24

Duroy napsal(a):

To Neo: Banky v USA nikdo nenutil, jen Clinton uvolnil stavidla...
10. 11. 2010 | 10:26

Sladký napsal(a):

Milý neo, o těchto věcech jsme spolu už několikrát diskutovali a ta diskuse dopadla silně v tvůj neprospěch.Přečti si něco o tom, jaké operace banky s těmi rizikovými úvěry podnikaly, prostě veškeré souvislosti.Svádět to na Clintona je stupidní. Je to hloupá výmluva na úrovni žáčků obecné školy.
10. 11. 2010 | 10:27

neo napsal(a):

Duroy:

jistě, tak se to dělá. Pošťouchnout je tím "správným" směrem. Začne jedna a má okkomžitě nespornou výhodu na trhu. To už nutí ostatní banky postupovat stejně, aby se udržely v konkurenci.... a domeček z karet padá....
10. 11. 2010 | 10:29

Cech napsal(a):

Nevím původně se mi do tohoto moc nechtělo, ale pro Vás pane Pehe do toho jdu.
Tak jak ve většině zemí je honícím psem dodržování volebních slibů potažmo demokratických zásad žurnalistika.Tak u nás páni novináři za kus žvance jsou schopni vytvářet virtuální realitu právě pro tu skupinu která Vás tak interesuje.Devalvace hodnot jež se podařilo nastartovat, má bezesporu svoji brzdu ale tu nikdo nechce.Je poměrně zásadním úkolem vrátit hlavní periodika do reality a podpořit regeneraci,která je v současné době více než nutná.Pro žurnalisty to znamená možná menší zisk ale delší životnost u slušné novinářské práce.Přehodit výhybku na správnou kolej a nevykolejit.Překonat obal a nezůstat v beztížném stavu.Je to v současnosti to nejtěžší.Když se to povede,možná začnou opět fungovat autoregulační prvky.
10. 11. 2010 | 10:33

neo napsal(a):

Sladký:

Opět jsi mimo...nesvádím to na Clintona... jen tvrdím, že byl na počátku. On a Greenspan velkou měrou přispěli k rozpoutání rizikových hypoték... to je vše.

Nezastávám se bank, ani manažerů ani politiků....

Konstatuji, že první bylo vejce a pak až slepice... Pehe žehrá nad sanacemi ztrát v soukromém sektoru ale už nevidí, že to státy nemusí slibovat a dělat...

Kdyby nikdo neslíbil sanaci, možná by k rizikovému podnikání ani nedošlo. Kdyby nikdo nesanoval, možná by další subjekty na sanaci nespoléhaly.

Kdyby EU nepomohla Řecku, možná by nehrozilo, že se ostatní státy budou chovat nezodpovědně a spoléhat na případnou pomoc z EU....
10. 11. 2010 | 10:34

Rumcajs napsal(a):

Pehe se tu názorově projevuje jako pětileté děcko z rodiny Uljanovců.

Plácá něco o nasypání peněz do soukromých subjektů přitom opomíjí hned několik faktů.
Ad 1, že ty peníze se musí vráti a mnohdy byly vráceny, ad2 - že ty penízo nejsou nic jiného, než daně vytvořená právě těmito institucema.Takže jejich pád znamená i konec přísunu peněz do SR a konec jakékoliv sociální politiky
Ad3- většina těch institucí do kterých se sype si o nějakém konkrétním vlastníkovi může tak nechat leda zdát.Většina vyčuránků už pochopila, že lepší jak něco vlastnit, je něco řídit. Takže tyto podniky mají ve skutečnosti spíše "socialistický" charakter, jak soukromý.
10. 11. 2010 | 10:36

Sladký napsal(a):

Neo, je mi jasné,že jsi upřímně přesvědčen o tom co říkáš, (blud je nevyvratitelné přesvědčení a ty sis těch bludů vytvořil celý systém)ale jsi vedle jak ta jedle.Vážně nemám čas opakovat znovu protiargumenty,které jsem zde (a nejen tobě )psal už mnohokrát. Ale ještě něco- zjisti si, jakou roli v případě Řecka hrály banky.. a vůbec, jaký je jejich podíl (spolu s nadnárodními společnostm na situaci, v níž se ocitá CELÁ ZÁPADNÍ CIVILIZACE prakticky bez výjimek.
10. 11. 2010 | 10:40

Sladký napsal(a):

A ještě něco,Gekone.Pro rozšíření obzorů doporučuji přečíst si něco o psychologickém mechanismu zvaném projekce (alespoň ve Wikipedii) a něco z Čapka ( třeba Ze života hmyzu). Třeba si pak vylepšíš obraz.
10. 11. 2010 | 10:43

Luba napsal(a):

ČSSD-matadoři nedávno ve Sněmovně lkali nad koaly připravovaným škrtem 5% státních dotací stranám na gulášky, buřty a chlast, na pitomé placené desky a kabaretní folklór na patřičně obarvených náměstích.

Jsem pro radikálnější opatření.
Škrtnout rovnou 100%!

Beztak mají naši politruci ve svých stranách mnoho šikulů, jako je Hulínský, Kalousek, Bééém a další. Ať ty hlouposti platí svými vlastními nenechavými pařátky a nekradou je z kapes těch, pro které by se měli činit nejvíce(což nečiní) - z kapes občanů.

V globalizovaném světě už hayekovci i keynesiánci vymřeli.
Dnes se činí klausisté.
10. 11. 2010 | 10:44

re napsal(a):

Za všechno může Clinton, Paroubek a Gross. Tak lidičky šupky: koupit MF Dnes s přílohou Ona Dnes a ještě k tomu nejlepší časák na světě Reflex a večer nějakej supr seriál, třeba Dokonalý svět !
10. 11. 2010 | 10:45

neo napsal(a):

10. 11. 2010 | 10:47

Rumcajs napsal(a):

neo:

Tohle má cukrouš už v deníčku.
Ale zarazil se hned u slova "intervence" a neví co to je.

Aby to dočetl, musel bys to sním projít slovo od slova.
Ale takový nervy asi nebudeš mít ani ty.
10. 11. 2010 | 10:53

Liberál napsal(a):

Pehe protřebuje vyrábět umělého nepřítele. Tak jako komunisti měli nepřítele a viníka všeho zlého kapitalismus tak Pehe si vyrobil viníka všeho neoliberalismus.

Celá Evropa už pochopila, že současný stav sociálního státu nelze udržet. Jen Pehe to nepochopil nebo nechce pochopit.
Sociální stát není levný, ale sakramensky drahý v době kdy roste počet důchodců a kdy hrozí že v roce 2030 bude u nás přes 35% lidí v důchodovém věku a ten počet stále roste.

Keynesiánství je neefektivní systém, který nefunguje. Zestátnění se ukazalo jako málo efektivní už hned po válce, kdy všichni hromadně znbárodňovali a k růstu ekonomiky to nevedlo. Kdyby jsme měco takového udělali tak se v dnešním globalizovaném světě dostanem do izolace jako například Kuba.
10. 11. 2010 | 10:58

zdenekb napsal(a):

Rumcajs:

Viděl bych v tom spíš přirozené limity mozkové výbavy než zvyk. A nenapsal jsem, že se mi tvé příspěvky líbí - chce to i umět číst...

neo:
Psal jsem to jako obecný princip, neměl jsem na mysli jen hypoteční krizi... Kdykoliv krachuje velký soukromý podnik, začne šermovat zvýšením nezaměstnanosti a dožadovat se státních podpor...
10. 11. 2010 | 11:00

Tino napsal(a):

Výborně popsáno pane Pehe. Jen jste jaksi opomněl ještě jednu skutečnost o kterou bych rád obohatil výčet vlivů na ekonomiku státu.
Existuje nejen klientelistická vazba u politiky, ale nedílnou součástí státní a obecní správy jsou vazby skupin podnikatelské sféry, které přežívají i přes politické střídání u voleb. Drží je jednoduše stálost úředníků správy, neměnnost zainteresovaných osob. Politici se mohou střídat, ale úředníci jsou stále titíž.
Jsme klientelistickou společností. Nově začínající podnikatelské subjekty mají jen pramalou možnost proniknout k zakázkám správy, k penězům ze společné kasy. Takže ceny zakázek, služeb nejsou ani náhodou tržní, ale předem smluvené. Výhodné pro dodavatele a objednavatel nic netratí, protože hospodaří s prostředky společnými, státními, potažmo obecními.
Tahle skutečnost je prazáklad pyramidy, z které se skládá dnešní klientelistická společnost a na vrcholu má ony globální kapitálové celky. Na ně shazovat veškerou odpovědnost za důsledky je hloupě krátkozraké. Ozdravit základy v téhle pyramidě znamená podstatně snížit vliv globálního kapitálu a vrátit státu funkci, která mu patří. Je to pochopitelně v prvé řadě o politice. Politická vůle k těmto krokům musí být stoprocentní a napříč spektrem. Dosud jsme svědky naprostého opaku. Politické strany už dvacet let jedou v klientelistickém kšeftění a to naprosto napříč spektrem, bez vyjímky, na všech úrovních.
Oproti vám mám názor, že nás sdružení občanů v nějakých zájmových skupinách i třeba obecně prospěšných, nevytrhnou. Nemají na to právně a ani finančně. Platíme si politické strany ve státě právě proto, aby plnily naše požadavky na správu státu i sociální sféru. Tedy politické strany jsou plně odpovědné za současný stav a jen ony musí na nátlak občanů toto změnit. JSOU ZA TO PLACEN!!
10. 11. 2010 | 11:02

jo napsal(a):

Hezky tady "neoliberálové" = bolševici kvičí.
10. 11. 2010 | 11:03

Rumcajs napsal(a):

zdenekb:

Vidím, že to budu muset ještě víc zjednodušit.
10. 11. 2010 | 11:19

rejpal napsal(a):

Liberál
"Celá Evropa už pochopila, že současný stav sociálního státu nelze udržet."
Je v tom jedna potíž. Celá Západní civiliace je civilizací konzumu. A má li fungovat, musí se držet přísloví "dej krávě do držky, ona ti dá do dížky". Pokud se tahle labilní rovnováha významnji naruší, jde celá ekonomika do kopru. A nikdo neumí odhadnout, jaký zásah k jejímu narušení může vést.
A pokud se už někdo chce odhodlat k experimentům, měl by vyvolat v občanech své země pocit, že "v tom jedou" všichni. Což lze těžko v zemi, kde tyhle změny má řídit jeden z nejostudnějších politiků, který navíc selhal právě v oblasti, kterou chce napravovat. A ještě si utahoval z lidí složenkou
10. 11. 2010 | 11:20

Jirka H napsal(a):

L.Zálom:
A to já se ani nedivím, že na to Pehemu a spol. lidí skáčou. S pojmy liberál, liberální, liberalismus si každý dělá, co ho napadne. Vždyť i ve skutečnosti socialistické strany si dávají slovo liberální do svého názvu.
Pak se není co divit, kdy i vyloženě korporativistické tendence jsou označeny za neoliberální apod. Zdá se, že v současnosti nahradili levicoví intelektuálové vyčichlý pojem imperalistický pojmem neoliberální. Taky ho nikdo nedokáže pořádně definovat, ale lze s ním mlátit liberálně smýšlející lidi po hlavě...
10. 11. 2010 | 11:26

Sladký napsal(a):

Neo, Milan Zelený není žádný Bůh vševědoucí, to, co píše jsou jeho názory, jiní lidé mají názory jiné.Chápu,že se ti to líbí a že se tím zaštiťuješ, ale na mne to žádný hluboký dojem nedělá.

Rejpale s malým r, další velmi kvalitní příspěvek! Sociální stát,samozřejmě,kromě jiného podporuje spotřebu, to si pravičáci neuvědomují.. je mnohem výhodnější prodat deset levnějších aut,než jedno drahé... nadnárodní společnosti vyrábí tam,kde je levná pracovní síla, prodávají tam,kde je velká kupní síla a daně odváděhí tam,kde jsou nejmenší.. tím dostávají celý systém do (neřešitelné?) krize.
10. 11. 2010 | 11:27

Sladký napsal(a):

Neoliberalismus neumí nikdo definovat, Jirko H.? Ale jdi, to spíš ty asi neumíš hledat informace.
10. 11. 2010 | 11:29

Sladký napsal(a):

Liberál- západní Evropa po válce prosperovala jak nikdy předtím...samozřejmě nikoli navzdory velmi silnému a velmi sociálnímu státu,ale hlavně díky němu.Právě on zajistil lidem vysokou životné úroveň a přispěl tak k vítězství Západu v ideologické válce s Východem.
10. 11. 2010 | 11:33

neo napsal(a):

Sladký: Jen jsem ti chtěl ukázat, že to není jen můj názor a že jsou i světově uznávaní ekonomové, kteří mají podobný pohled. Také bych ti tedy rád vyvrátil onen pocit, že se jedná o mnou vystavěný blud či jak jsi to nazval.

Netvrdím, že pan Zelený je Bůh, jako to netvrdím o nikom jiném... je to jen názor... nemusí na tebe dělat dojem, ani nijak hluboký... jsem rád, že sis to přečetl, jistě jde o zajímavý postřeh.
10. 11. 2010 | 11:36

rejpal napsal(a):

Přiznám se, že různé ismy jsem těk trochu sledoval před téměř dvaceti lety, ale stále si pamatuji, že s liberalismem byl ten problém, že existoval liberalismus levicový i pravicový. Je tady také konzervativismus, který je pokládán za pravicový směr, a pokud vím, za definovaný směr je pokládán jak neo-konzervativismus, tak neo-liberalismus, kteréžto směry mají k sobě mnohem blíž než ty původní (někde jsem dokonce narazil na názor, že ona neo-ismy se liší jen v detailech, což nakonec potvrzuje i to, že kdysi konzervativní ODA fúzovala s liberální LDS. Ale ruku bych za tohle škatulkování do ohně nedal, skleróza je neúprosná.
10. 11. 2010 | 11:43

Xavier napsal(a):

Zdá se, že kouzlo globálního kapitalismu nejlépe pochopili čínští soudruzi. Vzhledem k počtu pracovních sil budou moci donekonečna vyrábět s nižšími náklady, než kdokoliv jinde, snad s výjimkou Afriky, kterou úspěšně kolonizují.

Problém je v tom, že onen pověstný globální volný trh nikdy nevznikl. Vždy to byla jen chiméra, ale používaná jako zástěrka k politikám podmaňování dočasně slabších ekonomik (vých. Evropa, Argentina, ...). Když trh deformují západní Evropané (např. vývozem dotovaných potravin), všechno je v nejlepším pořádku. Když se podobně chová někdo jiný, je oheň na střeše.
10. 11. 2010 | 11:52

VL napsal(a):

Plný souhlas s J. Pehe. Krásně popsal absurditu nejhloupější ideologie dneška - neoliberalismu. Ideologie, která na jedné straně uvrhuje masy středních tříd níže a na druhé straně sáma vytváří podmínky pro masivní krizi, která jí samotnou může zničit. Takže vlastně dělá dobře. :-)))
Ovšem my si budeme muset tímto slzavým údolím projít a není jisté jak dlouhé bude a co bude za ním.

PS: slovo „privátní“ pochází z latinského slova „privare“, což znamená česky „připravit někoho o něco“.
10. 11. 2010 | 12:33

max napsal(a):

zajímavý článek,ale dovolím si trochu polemizovat (od toho snad blogy jsou) :

1. Autor vidí příčinu především v globálním (nadnárodním) kapitálu,který "privatizuje politiky a politiku a tím celý systém" (zjednodušeně řečeno). Pokud to otočím,kdo se tedy nechá zprivatizovat a čím (korupcí)? Opět jsme u politiků. Jestliže budou plnit svoji svěřenou pravomoc, nebudou často nesmyslně dávat státní záruky za privátní majetek, deformovat trhy dotacemi typu biopaliv či solárek a snižovat tím konkurenceschopnost vlastník ekonomik, nebudou sanovat z peněz daňových poplatníků privátní projekty v domnění,že to jinak nejde a je to "sociální" (spíše se jedná o strach z následků politických chybných rozhodnutí), tak se začne chovat jinak i privátní globální sektor. Jedná se o nastavení pravidel hry (zákonný a ekonomický rámec) a ty nastavují politici, nikdo je z odpovědnosti nevyváže. Chybou je i to,že politici (nejen u nás) prakticky nenesou za svá často účelově chybná (zkorumpovaná) rozhodnutí materiální a trestní odpovědnost.

2. "Řeči o nutnosti zeštíhlování sociálních států coby nutného kroku k šetření a k údajné ekonomické racionalitě, jsou směšné." Nesouhlas.
Tzv. sociální stát západního střihu se skutečně dnes v konkurenci asijských ekonomik, Brazílie a Ruska, jeví jako přežitek. Pokud se vládám zemí EU nepodaří dostat do rovnováhy veřejné rozpočty,budou nadále odkázány na sanování deficitů úvěry (dluhopisy) právě od států,které jsou konkurenceschopnější - často se nám tato konkurenceschopnost může jevit až jako dumpingová,ale ony prostě nemají sociální a zdravotní pojištění (nebo na nižší úrovni),požadavky na bezpečnost a hygienu, ekologické normy,atd.,jako státy EU a žádná síla (krom celních bariér) je k tomu nedonutí. Ať se nám to líbí či ne,tlak na efektivitu prac.síly a podnikání poroste,což bude vyžadovat vyšší nároky především na kvalifikaci prac.sil a nové technologie - to je snad jediná možnost,jak udržet alespoň z větší části chod západních ekonomik,kam patříme i my tak,jak jsou dnes nastaveny.

3. "střední třídy ve vyspělých státech soupeří s levnou pracovní silou v zemích, kde žádný sociální stát nefunguje, a kde stamilióny nových spotřebitelů vynahradí ekonomické ztráty způsobené upadající poptávkou decimovaných středních tříd na Západě."
Autor pár řádků nad tímto konstatováním uvádí,že klesá spotřebitelská poptávka v zemích EU,protože dochází k deformaci tzv. sociální státu. Tím si v této větě ale sám odporuje. Asijské ekonomiky,kde žádný sociální stát není (jak uvádí autor),mají naopak růst spotřebitelské poptávky. Myslím,že jde o dva extrémy - na jedné straně přebujelý sociální stát západního střihu s velkou byrokracií a proti tomu "levné nesociální" státy typu Číny či Indie. Podle mě se ty nůžky nebudou rozevírat,ale naopak přibližovat. S růstem bohatství nových ekonomik porostou (a již rostou) výrazně mzdy a i nároky prac.síly na další zajištění a naopak v západních zemích dojde k zeštíhlení sociálního státu na ufinancovatelnou mezd a zvýšení produktivity prac.síly. Byť se to někomu nemusí líbit. Je však otázkou,jak se s tím vyrovnají politické elity a zda dokáží svým voličům nalít čistého vína.
10. 11. 2010 | 12:40

Rumcajs napsal(a):

VL:

Nebeč. Takový režim, kterej by tě donutil dělat, takovej neexistuje.

A s tím privátem - na tos přišel sám ?
10. 11. 2010 | 12:46

L.B. napsal(a):

neo: Už jsem ti to psal asi 2x. Za krizi CRA NEMŮŽE.

Tak tedy potřetí a opět příkládám rozbor (příslušné origo články si můžeš vyhledat v citacích)

http://en.wikipedia.org/wik...
10. 11. 2010 | 12:53

bitner napsal(a):

Zaver je naprosto zdrcujici, bohuzel je to soucasne bolestna pravda.
Mimochodem Internet, ktery jsem pred par lety povazoval za uzasnou revoluci, ktera zmeni mysleni lidi, uz dnes slouzi jenom jako pojistny ventil obrovske frustrace "obycejnych blbcu".
Dream is over. Again my friend.
10. 11. 2010 | 12:56

rejpal napsal(a):

Rumcajs
Pod pojem privát se mi nejdříve vybaví erotické služby
10. 11. 2010 | 12:56

VL napsal(a):

Rumcajs,

Máš pravdu, na to jsem přišel na Vlkem velmi neoblíbených stránkách Outsidermedia, ale je to pěkné.

Úryvek z Wikipedie:
From Latin prīvātus (“bereaved; set apart from”), perfect passive participle of prīvō (“I bereave, deprive”), from prīvus (“single, peculiar”).

“I bereave, deprive” - česky: uloupil jsem , zabavil.
10. 11. 2010 | 13:07

neo napsal(a):

Bušino zalez, jako nemá Zelený monopol na pravdu, tak ho nemá ani wiki :)
10. 11. 2010 | 13:21

Levičák? napsal(a):

Osobně nechápu, jak může kdo privatizovat přírodní zdroje, aniž by si je od společnosti - státu koupil za tržní cenu. Privatizovat výrobní prostředky, privátní služby, to pochopitelně ano. Ovšem nezaplatit společnosti za zprivatizovaný majetek, to považuji za krádež. Krádež ze společného. Že to požehná politická elita ještě neznamená, že to je vůči zbytku občanů poctivé.
Na jedné straně společnost neuznává všechna dědická práva šlechty a na druhé straně do soukromých rukou odevzdává za pakatel, většinou symbolickou hodnotu, společné přírodní bohatství a ze společného i vybudované a odfinancované výrobní prostředky.
Dělat s tím jistě už moc nic nejde. Ale netvařme se, že s tímto musí nutně být každý občan spokojený, že je nutně levicový, potažmo komunista, když je nespokojený.
Petr Bezruč údajně napsal tvrdě neslušnou báseň. I kdyby nebyla od něj, stejně vyjadřuje skutečnost platnou i dnes.:
Z našich daní, vy ku..y zasr..é, panděra máte vycpané.
Co po vás zůstane, vy ku..y zas...é, až váš čas nastane?
Místo kytic a věnců, vy ku..y zas...é, na hrobech budete mít nasr..é.
VY KU..Y ZASR..É!
10. 11. 2010 | 13:25

L.B. napsal(a):

neo: wiki pravdu mít nemůže, protože wiky nic nepíše - to jsou rozbory ekonomů, kteří se tím zabývali víc než, Zeleného braintrust, ale to by jsi nesměl být liný a přečíst si ty rozbory.

Pak by jsi totiž pokud nejsi jenom a jenom ideolog musel uznat, že CRA za krizi nemohla.

Chci toho po tobě moc asi - je mi to jasné...
10. 11. 2010 | 13:29

neo napsal(a):

Bušino opakuji,

nikdo nemá patent na pravdu.... názory se liší a já dávám přednost jinému než ty. smiř se s tím.
10. 11. 2010 | 13:34

Kamil napsal(a):

Neoliberalismus nema s liberalismem nic společnho. Jen si vypůjčil jeho jméno. Tím, že převedl svobodu do ekonomických pojmů, stal se antitezí demokracie. Ostatně Pehe a Štern o tom páší v Manifestu radikálního liberalismu.
10. 11. 2010 | 13:58

Xury napsal(a):

Pro nea:
pokoušet se vzdělat sladkého je totéž jako házet perly domácímu zvířectvu.
10. 11. 2010 | 14:22

neo napsal(a):

Xury:

já nikoho nechci vzdělat. Jen ukázat, že existují i jiné pohledy na věc. Každý má právo na názor.
10. 11. 2010 | 14:53

L.B. napsal(a):

neo: Názory a faktografické rozbory dané situace je poněkud rozdílné.

Tvůj názor je tvůj názor. Fakta a data svědší, že tvůj názor je mylný a kdyby jsi nebyl líný a příslušné odkazy si prostudoval přišel bys na to sám.
10. 11. 2010 | 14:56

Rumcajs napsal(a):

Je vidět že se tí žebráním dá uživit, když sem Bušina pořád píše.

Jdeš na sraz Bušino ? Vzal bych ti pytel dobrot.
10. 11. 2010 | 14:56

neo napsal(a):

Rumcajz:

a pytlem pak po hlavě...:))
Bušina:

ty jsi taky rozbor ty drndo. smiř se s tím, že nejsi genius, nemáš patent na pravdu a existují lidé s jinými názory:)
10. 11. 2010 | 15:02

stále rebel napsal(a):

Pro L.B.
Po neo nemůžete chtít ani to, aby dokázal rozlišit mezi příčinou a důsledkem. Navíc se domnívám, že Zelený by se ohradil proti tomu, jak jej neo interpretuje a kdyby dopředu věděl, jakou skupinu svých článkem osloví, možná by jej raději ani nenapsal.
10. 11. 2010 | 15:03

neo napsal(a):

stále rebel:

zato ty umíš jen urážet:)

Já příčinu a důsledek rozlišuju.

Příčina : záruka vlády za případné rizikové úvěry

Důsledek : rizikové úvěry
10. 11. 2010 | 15:11

Rumcajs napsal(a):

neo:

Máš muj obdiv, jak jsi to dokázal jednoduše podat.

To snad musel pochopit i SR.
10. 11. 2010 | 15:17

L.B. napsal(a):

stále rebel: tak je to, ale vždy, když se fakta potkají s něčí ideologií.

neo je v tomto případě podobně směšná figurka jako církevní hodnostáři, kteří odmítali kulatost země :-)

u nea by to vypadalo takto

Fakta: Země není placka
neo: Existují názory, že Země placka je a já jim věřím
Fakta: Podívej se na důkazy - příjdeš na to sám
neo: Mě důkazy nezajímají. Já věřím, že země je placka

A tak se dá pokračovat dále. Co je podstatný je včas si zaťukat na hlavu, nea politovat a jít o dům dále a až zase neo vyleze s tím, že Země je placka hodit znovu odkaz s fakty, kde je tento nesmysl vyvrácený a dál se o něho nestarat :)
10. 11. 2010 | 15:56

mb napsal(a):

řekl bych že se pehe překonal ... a píše dost ( relativně ) pronikavě ...

je to samozřjemě ´levicový´ pohled ...

ale zdá se to být poctivý ( nekašírovaný a nemanipulovaný) levicový pohled a přístup ...

akorat je to teda dost smutny čteni musim řict ..... viz.:vytváří iluzi, že se problémy řeší v zájmu občanů, nikoliv především privilegovaných skupin.
10. 11. 2010 | 15:57

neo napsal(a):

Bušino, mýlíš se.

Fakta: Slunce není placka
neo: Existují názory, že Slunce sice není placka ale není ani koule a já jim věřím
Fakta: Podívej se na důkazy - příjdeš na to sám
neo: Mě důkazy zajímají. Já věřím, že Slunce není ideální koule
Bušina: Slunce neni placka a nic jinýho mě nezajímá.........
10. 11. 2010 | 16:09

L.B. napsal(a):

neo: mýlíš se ty. Nikde jsi netvrdil nic jiného než že CRA za krizi může. No fakta říkají, že nemůže.

Pokud jsi připraven ustoupit od toho směšného názoru, že za krizi může CRA: "Existují názory, že Slunce sice není placka(to je FAKT né názor - Slunce skutečně placka není), ale není ani koule a já jim věřím" tedy převedeno "Existují názory, že CRA za krizi nemůže, ale ve skutečnosti za ni může a já tomu, že za ni může věřím, což je opět pouze postulát tvoji ideologie nikoli fakt.

V debatě ve které se bavíme jestli je Slunce placka nebo není mě milý neo skutečně NEZAJÍMÁ (a nikoho, kdo se baví věcně rovněž ne) jestli je slunce více ci méně podobné kouli...
10. 11. 2010 | 16:20

neo napsal(a):

Bušina:

nikdo za krizi jednoznačně nemůže ! Na jejím vzniku se podílelo mnoho faktorů. Já tvrdím, že základ položil Clinton svou politikou. Nepopírám, že se následně banky chovaly nezodpovědně. Nepopoírám ani obchody s deriváty a ani vliv některých manažerů a zainteresovaných politiků. V neposlední řadě se na krizi podílely i jednotlivé státy ať už mizernou kontrolou nebo přílišnými zásahy.... vše souvisí se vším.
10. 11. 2010 | 16:31

L.B. napsal(a):

neo: Tak asi po sté. V oněch rozborech je přesně tohle vyvráceno.(Já tvrdím, že základ položil Clinton svou politikou) Podíl CRA na krizi byl naprosto marginální = CRA za krizi nemůže.

Je tam brilantní rozbor toho, jaké nesplacené hypo byly příčinou krize a kolik z nich má souvtažnost s CRA - po páte a naposled - přecti si ty rozbory pokud nejsi liný/neumíš anglicky (google pomůže).

Z mé strany k tomuhle konec.
10. 11. 2010 | 16:39

TNT napsal(a):

opět kvalitní článek, gratuluji
10. 11. 2010 | 16:46

Da.Rock napsal(a):

Plný souhlas.
10. 11. 2010 | 16:51

neo napsal(a):

45% není marginální Bušino.

ještě to zkouknu...
10. 11. 2010 | 16:55

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Nejdříve jsi napsal:
„Příčina krize je zřejmá, sanování ztrát z veřejných rozpočtů.“

Teď píšeš:
„Já příčinu a důsledek rozlišuju.
Příčina : záruka vlády za případné rizikové úvěry
Důsledek : rizikové úvěry“

Pro myslícího člověka je jasné, že sanování ztrát je důsledek krize, ne příčina. O příčinách krize s tebou nebudu diskutovat, protože jsi nejen diletant, ale i ideolog.
10. 11. 2010 | 17:46

stále rebel napsal(a):

Pro L.B.
Jen tento jeden člověk zpronevěřil padesát miliard
http://cs.wikipedia.org/wik...

a ti naši přihlouplí pravičáci budou pořád povykovat, že snad za ten tunel mohou chudí.
Kdyby došlo k podobné zlodějině u nás, tak by zřejmě díky těm m.h. jako je neo nebo Rumcajs ani potrestán nebyl, protože by se jako viník našly socky, stát nebo podobně.

Nic lidsky menšího, hloupějšího a bezcharakternějšího než jsou tihle pravičáci, jsem v životě neviděl a asi ani neuvidím.
10. 11. 2010 | 18:04

michal napsal(a):

Jenom dva dotazy, přátelé:

1) Za posledních 100 let narostlo zdanění z několika procent na téměř polovinu. Přeloženo do lidštiny, občan ztratil možnost rozohodovat o polovině svých příjmů. (Neo)liberalismus by to měl napravit a vrátit příjmy občana občanovi. Jistě že se zvýší dnes uměle snižované společenské rozdíly.

2) Když stoupne poptávka po spotřebním zboží v Číně, znamená to, že se zvýší životní úroveň čínské populace. Neměli by toto levičáci spíše vítat?
10. 11. 2010 | 18:30

stále rebel napsal(a):

Pro michal.
Neuvěřitelná kravina, řekl bych přímo výplod chorého mozku.

Většina občanů za sto let nejenže neztratila, ale naopak získala mnohem více svobody.

Za posledních sto let, se životní úroveň občana zvýšila několikanásobně a to taky díky veřejné zdravotní péči, školství a podobně. Pokud se vrátíme na míru nebo způsob danění o sto let zpátky, tak se taky vrátíme i životní úrovní zpět. Stačí se podívat na životní úroveň nejvyspělejších státu a na životní úroveň takového Mexika, které je ukázkou nízkého zdanění.
10. 11. 2010 | 18:41

michal napsal(a):

Stále rebele; a kde se ty peníze zmnožují, když je stát napřed ukradne a pak rozdělí, je jich přece pořád stejně :-))

To jest, vrátily-li by se do rukou občanů zpět, životní úroveň pracovitých by zůstala v průměru stejná (lepší, ubylo by přerozdělovačů).
10. 11. 2010 | 19:13

stále rebel napsal(a):

Pro michal.
Pokud jde o přerozdělování, tak to není stejně, ono se dokonce něco ztratí, ale pořád, pokud je to v rozumné míře, to je pro většinu občanů a společnost výhodné.

Pokud nebudeme přispívat na společné a dobře spravovat věci veřejné, budeme chudí. Tobě je asi zbytečně něco vysvětlovat, tebe by bylo nejlépe poslat někam do Afriky, kde by sis mohl žít sám neplatit žádné daně a žil by sis jako prase v žitě.

Ještě poznámka závěrem. Největší bolest ČR a naše relativní nekonkurenceschopnost a nižší životní úroveň je dána špatnou institucionální kvalitou. Poděkovat za to může především tobě a podobným přihlouplíkům, kteří místo snahy o dobré fungování státu ideologicky blábolí, že k prosperitě vede rušení státu.
10. 11. 2010 | 19:28

michal napsal(a):

Proč je výhodné nechat něco ztratit, než peníze nechat občanům, to by mne opravdu zajímalo.

Na armádu, policii, veřejné osvětlení, apod, budu přispívat docela rád.

Věcí veřejnou však NENÍ můj důchod. Způsob jak se zajistím v nezaměstnanosti či pro případ nemoci. Výzkumný ústav zahradnický. A podobně. :)
10. 11. 2010 | 19:32

stále rebel napsal(a):

Pro michal.
Někdo křičí já nechci platit armádu, jiný policii,jiný nechce společný důchod.

Pokud jde například o zdravotnictví nebo důchody jistě by se našlo dost chytráků, kteří by nechtěli platit, ale stejně by se o ně musela společnost nakonec postarat. Nikdo není schopen, (možná až na pár výjimek) odhadnout, kolik bude potřebovat peněz na zdraví nebo na důchod, vůbec nevíme, zda se důchodu dožijeme nebo si jej užijeme 40 let, to prostě nevíme a ani nevíme, zda peníze nebo majetek, který dnes vlastníme, budeme za pár let mít. Tyhle věci lze řešit jen pojištěním.
10. 11. 2010 | 19:50

michal napsal(a):

Pojštěním, přesně tak. Dobrovolným komerčním pojištěním; to státní "pojištění" je setsakramensky nevýhodné. Třeba pro mne.
10. 11. 2010 | 19:52

Liberál napsal(a):

Sladký:

Nikoliv. Ve Velké Británii po volbách vyhráli labouristi. Ti zavedli znárodňovíní a silný sociální stát ten ale zkrachoval a v roce 1948 vyhráli volby konzervativci. To samé nastalo v 70.letech umocněné ještě silnými odbory, které vydíraly a poškozovaly ekonomiku. Proč tédy v roce 1979,1983 a 1987 vyhrála Margaret Thatcherová,která soviální stát omezovala? Třikrát za sebou a v roce 1991 vyhrál opět konzervativec.
Silný sociální stát se ukazal jako ekonomicky nefunkční v krizi v 70. letech
10. 11. 2010 | 20:45

alela napsal(a):

Dá se tomu říci i zlodějna posvěcená státem.
10. 11. 2010 | 21:10

Marcus napsal(a):

to neo:
vsiml jste si, jake dusledky mel pad Lehman Brothers? Dovedete si predstavit co by zpusobil pad Amcico, Citibank, Fannie Mae, Freddie Mac a dalsich? Proste by to byl absolutni krach - pak by totiz padlo vsechno jako domecek z karet. A nebyli jsme od toho daleko.
10. 11. 2010 | 22:06

hoven napsal(a):

soudruhu pehe,
v USA (a nejenom tam) zachranují finanční sektor proto, aby ho stabilizovali a odvrátili jeho totální krach. vést uvahy o tom, jestli je to více ve veřejnem nebo v soukromem zajmu, může jenom totální blbec s velkym b, dvakrát podtrženo.. když bude hořet dům a někdo ho pujde hasit, soudruh pehe potom napíše strašně moudrou uvahu v čím zájmu ho vlastně hasili.??????? no, měli bychom se opravdu nad tím zamyslet. možná, že v tom byl nějaký neoliberální zájem. v každym případě by se to mělo vyšetřit.....a soudruha pehe už by konečně měli dát do svěrací kazajky a někam zamknout.
11. 11. 2010 | 00:23

neo napsal(a):

Marcus:

přesně Markusi, jenže kdyby nevěděly, že je stát zachrání nepodnikaly by rizikově a kdyžtak by krachovaly postupně a ne najednou.
.
.
. Stále Rebele:
Sanování je důsledek rizikového chování třeba u jednoho subjektu, ale je příčinou při vzniku krize. Kdyby stát nesanoval a nesliboval záchranu, subjekty by se nechovaly rizikově.

Já vím, pan Zelený je ideolog a diletant:)) jsi ubožáček, který mu nesahá ani po kotníky. Já mám na věc pouze podobný názor. Takový jako ty mě neurazí...
11. 11. 2010 | 08:06

neo napsal(a):

Lukáš Bušina:

Ten článek nijak nevyvrací příčinu hypotéční krize, pouze někteří ekonomové tvrdí, že cca 50% rizikových hypoték nemělo nic společného z CRA. Jinak jsem zkusil vyhledat pár dalších informací... docela dobře popisující situaci.

Něco je česky, něco anglicky, předpokládám, že tvá angličtina je lepší než moje, takže s tim nebudeš mít žádný problém.

http://en.wikipedia.org/wik...
http://en.wikipedia.org/wik...

http://www.euroekonom.cz/an...

http://www.euroekonom.cz/an...

http://www.euroekonom.cz/an...

http://www.hypoindex.cz/cla...
11. 11. 2010 | 09:02

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Cituji:
„Kdyby stát nesanoval a nesliboval záchranu, subjekty by se nechovaly rizikově.“

Ty to v té hlavě nemáš v pořádku a minulou krizi taky způsobilo sanování?

Velká hospodářská krize
http://cs.wikipedia.org/wik...

a neřešit důsledky a nechat to jako před 80 lety to by dopadlo.
11. 11. 2010 | 12:07

neo napsal(a):

stále rebel:

mám, ale tím se netrap:)

Krize 1929 byla odlišná od nynější recese.

Důsledky lze samozřejmě řešit i jinak než naléváním peněz ze státních rozpočtů.

Ty vlastně souhlasíš s Pehe, ale sanování soukromých ztrát ze státního evidentně schvaluješ a podporuješ. Já ne.
11. 11. 2010 | 12:27

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Napsal jsi
„Kdyby stát nesanoval a nesliboval záchranu, subjekty by se nechovaly rizikově.“

Na to jsem ti předhodil Velkou hospodářskou krizi, která byla podobně jako tato zaviněna nezodpovědným chováním subjektů, ale nemůžeš se vymlouvat na to, že ekonomické subjekty se ve dvacátých letech spoléhaly na sanaci státu, čili stát nesliboval záchranu, přesto se subjekty chovaly rizikově, což popírá tvé tvrzení, které je velmi ideologické a hloupé. Je podobně hloupé, jako například tvrzení, že zavedení trestu smrti výrazně omezí počet vražd.

Pokud jde o řešení důsledků krize, tvé je postaveno na ideologických základech a je stejně hloupé, jako tvé představy a příčinách krize. Já pokládám za správné to řešení, které přinese nejmenší společenské škody.
11. 11. 2010 | 13:29

neo napsal(a):

stále rebel:

ne nebyla. Byla zaviněna zbrojením a zrušením zlatého standardu.

A nepleť sem nějakou ideologii.

Správné řešení je samozřejmě to, které přinese nejmenší společenské škody, ale zárověň nesmí zapřičiňovat budoucí škody podobného či většího rozsahu.

Pak si můžes stokrát nabít hubu a přesto budeš riskovat, když to za tebe hodnej strejda stát pokaždý zatáhne.
11. 11. 2010 | 13:47

stále rebel napsal(a):

Pro neo.
Marnost nad marnost.
11. 11. 2010 | 14:45

BAPE napsal(a):

neo

Ale , soudruhu neo, co je to s Vámi? Soudruhu? Je načase prozřít!
11. 11. 2010 | 18:15

zzz napsal(a):

To neo: "setreni" nastupcu Clintona, to
je opravdu dobry priklad.
Jakze se ti "levouni", co zadluzili USA, jmenovali? Reagan, Busch sen., Bush jun.?
11. 11. 2010 | 18:19

stále rebel napsal(a):

zzz tady jsou
US Federal Debt as Percent of GDP by President
http://en.wikipedia.org/wik...
11. 11. 2010 | 19:45

neo napsal(a):

BAPE:

Soudruhu říkej svý bolševický matce.

spasibo
12. 11. 2010 | 08:36

Ajdul napsal(a):

Je zajímavé, že pan Pehe popisuje socialismus (komunismus) a nazývá ho "neoliberalismem" jako skoro přímým opakem liberalismu. Proč? Copak opakem bílé je nějaká "neobílá"? Není výstižnější použít termín "černá"?
19. 11. 2010 | 16:54

CarlaThomas napsal(a):

freelance writer
08. 07. 2011 | 17:33

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy