Demokracie, nebo kleptokracie?

17. 11. 2010 | 07:00
Přečteno 12226 krát
Při sledování nekonečného seriálu nejrůznějších korupčních kauz, předražování státních zakázek, braní neoprávněných „provizí“, či dokonce manipulací s evropskými fondy se nabízí nelichotivý závěr, že jednadvacet let od pádu komunismu se v České republice nepodařilo vybudovat zcela funkční demokracii, opírající se o právní stát, ale zato se podařilo vybudovat poměrně funkční kleptokracii. Jinými slovy systém, v němž z pozadí vládnou zloději.

Řečeno přesněji, Česká republika má sice jakžtakž fungující demokratický systém, pokud jde o instituční a procedurální rámec, což je 21 let po pádu komunismu bezpochyby úspěch. "Demokratičnost" a funkčnost úspěšně vytvořeného institučního rámce demokracie ale oslabuje skutečnost, že je to do značné míry ještě stále "demokracie bez demokratů", a dále pak sklutečnost, že politiku z pozadí ovládají ekonomické skupiny, jejichž primárním cílem není uspět ve férové ekonomické souteži, ale přikrádat si z veřejných peněz, s pomocí politických kontaktů (v mnoha případech zkorumpovaných).

Státy se udržují idejemi, z nichž vznikly. Polistopadový režim se ovšem od počátku držel „při zemi“. Spíše než úsilím o vize, morálku a o zakořenění demokratických hodnot, které by se vztahovaly k tomu, jak ve střednědobém horizontu naložit smysluplně s nově nabytou svobodou (k čemuž by jistě patřilo i poctivé vypořádání s minulostí), usiloval nový režim o rozchod s minulostí mechanickým přijetím modelu západní liberální demokracie a tržního hospodářství s jedním specifikem: česká cesta nadřazovala od počátku (znovu)vybudování kapitalismu demokracii.

Liberální demokracie i tržní hospodářství se ovšem mohou vyskytovat v různých podobách--od poměrně brutálních systémů jihoamerických, přes zkorumpované systémy v některých jihoevropských zemích, až po civilizované systémy severoevropské. Ty fungují poměrně dobře, protože lidé v nich věří svým elitám, jsou ztotožněni se svým společenstvím a státem. Stejně důležité je respektování určitých hodnot, jež se s demokracií spojují, včetně respektu k vládě zákona.

Naším hlavním problémem bylo, že ideje liberální demokracie a tržního hodposdářství se jali realizovat lidé hluboce poznamenaní normalizačním režimem, kteří brzy získali převahu nad idealisty a tzv. planými moralisty. „Normalizační mentalita“, která se přenesla do nového režimu, žádné z hodnot, na nichž stojí výše zmíněné "civilizované" systémy, nerespektovala.

Na nevyzrálé elity, poznamenané ostatně toutéž normalizační mentalitou, se národ nadále díval skrze prsty jako na „ty nahoře“, a stát zde byl nadále především od toho, aby se mu pouštělo žilou, neboť, jak bylo z dřívějšího režimu známo, „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“. Zákony a pravidla byly nikoliv projevem společenského srozumění, že jsou pro civilizované společenství nutné, ale byly k tomu, aby se obcházely.

Idea svobody, která snad stála v roce 1989 jako ústřední aspirace u vzniku nového zřízení, tak rychle degenerovala do sobeckých postojů ve stylu „urvi si, co můžeš“. Ze západních demokracií, které jsme chtěli napodobit, si nový režim nevzal především jejich hodnotové podhoubí, ale prázdný konzumerimus. Symbolem nového zřízení se tak nestaly „chrámy“ (vědění, náboženství, vzdělání, zákona), ale nákupní středisko.

Nejfrekventovanějším slovem se v novém režimu nestala „demokracie“ ale „trh“, navíc ještě neviditelný. Ekonomizující myšlení zcela převládlo a ve spojení s „normalizační mentalitou“ reformátorů nabídlo hesla, jako byl „útěk před právníky“, „privatizace pod zhasnutým světlem“, „neexistence špinavých peněz“.

Oč cyničtější tento přístup k budování nového řádu byl, o to víc se ovšem šermovalo ideologií. Z národa, který dříve „budoval“ socialismus bez reptání srovnatelného třeba se sousedním Polskem, se najednou vynořily celé zástupy „pravicově smýšlejících“ a „antikomunistů“.

Jeden by nevěřil, kolik bylo všude kolem najednou „liberálů“ a „konzervativců“ navzdory tomu, že většinou vůbec netušili, co tyto pojmy znamenají. Na druhou stranu, zvážíme-li, že tyto nálepky byly především znamením příslušnosti ke stranám, které se staly novými výtahy k moci a vlivu, není toto „ideologické“ nadšení zase až tak překvapivé. Ostatně dost často osvědčovali (v podobě ideologické pevnosti ) příchylnost k novým stranickým výtahům k moci titíž lidé, kteří dříve vyznávali ideologii výtahu komunistického.

Ohlédneme-li se za „českou cestou“ k tržnímu hospodářství, je ve světle výše řečeného vlastně logické, že se dost a ve velkém kradlo. Pokud se státy opravdu udržují idejemi, z nichž vznikly, legalizované, právně víceméně nepostihnutelné loupení veřejného majetku, jehož symbolem bylo v první fázi „tunelování“, k nim v českém případě nepochybně patří.

Podnikatelské skupiny, které takto vznikly, byly od počátku propojeny s politikou. Bez politického krytí, přinejmenším v podobě benevolentního pohledu na dodržování pravidel, mnohé vůbec vzniknout nemohly.

Ve společnosti, v níž se stala ústředním heslem poučka o vynikajících vlastnostech neviditelné ruky trhu, pak mnohé „divoce“ vzniklé podnikatelské skupiny pronikly do politiky a de facto si pro jistotu částečně „zprivatizovaly“ některé politiky a politické strany. Opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD byla koneckonců výrazem tohoto trendu.

Není tudíž možná divu, že jednadvacet let po pádu komunismu máme v Česku kleptokracii spíše než demokracii. Krade se na všech možných úrovních, od dopravních policistů kasírujících tu či onde neoprávněně pokuty či úplatky za odpuštění pokuty, až po systémovou velko-korupci v podobě různých šibalů na ministerstvech a radnicích, kteří jsou napojeni na všudypřítomné kmotry.

Podnikatelé vzniklí z privatizace „pod zhasnutým světlem“ se v mnoha případech mezitím přeměnili v novodobé oligarchy, kteří už nepotřebují chodit za politiky žebrat o tu či onu výhodu nebo politicky zprostředkovanou půjčku, ale, jak už bylo řečeno, politiku přímo zprivatizovali. „Vlastní“ tak celé politické strany nebo alespoň jejich části.

Volby jsou v kleptokracii povoleny, ale nesmí se stát důvodem k převratným změnám v zaběhnutých velko-korupčních schématech. Voliči v Praze tak například mohou vytrestat bývalou vládnoucí stranu ve městě a doručit jasné poselství, že si přejí změnu, ale to pro kmotry a oligarchy zdaleka neznamená, že by se něco mělo opravdu měnit. Mají v politice svoje lidi, a ti vědí, že ve hře jsou miliardy, nikoliv jacísi voliči a jejich přání. A vůbec už ne hodnoty.

Formou kleptokracie je i vládní politika, která „zeštíhluje“ stát v první řadě tím, že obere ty nejchudší, zatímco v zájmu zdravého fungování „neviditelné ruky trhu“ odmítá zvýšit daně těm bohatším i nejbohatším. Přitom deficity státních financí u nás působí v mnohem větší míře než sociální stát systémová korupce. Podle některých odhadů tak v Česku zmizí ze zhruba 600 miliard korun, jež stát vydá ročně na veřejné zakázky, možná až 100 miliard v černých děrách předražování a korupce.

Česká republika v jednadvaceti, což je věk považovaný za hranici dospělosti, není bohužel skutečně dospělou demokracií a právním státem. Jediné, co dovedla za oněch 21 let k dokonalosti, je institucionalizovaná kleptomanie.

Deník Referendum, 16.11.2010

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jan k napsal(a):

Tu "poměrně funkční kleptokracii" zde nebylo potřeba budovat, ta tady vznikala už od roku 1948.
17. 11. 2010 | 07:14

stern napsal(a):

bohužel...!!!!!!!!!! autor má plnou pravdu!!!
...a kdo za to může?????

nikdo ???
17. 11. 2010 | 07:37

Ibalgin napsal(a):

Ale, Pehe to ví. Dycinky,šude a furt za všechno může Klaus. BTW: Pehemu se to moralizuje, dobře prodal chalupu v Zahájí.......
17. 11. 2010 | 07:44

Sladký napsal(a):

Bezpáteřní kariéristé vstupovali ze zištných důvodů do KSČ.Stávali se z nich ředitelé podniků,zaujímali všude vysoká postavení a budovali socialismus.. Po roce 1989 využili tito lidé svých informací a konexí,díky šibalské "privatizaci" získali obrovské majetky a začali budovat kapitalismus.
Stáli v pozadí zrodu "pravicových" stran,(ODA,ODS)které vyjadřují obhajují jejich eonomické a politické zájmy.
17. 11. 2010 | 07:46

Sladký napsal(a):

Z historie je dobře známo,že z udavačů a kolaborantů se po válce stali ti nejzuřivější antifašisté.Vstupovali do KSČ a uvědoměle budovali socialismus.
Po roce 1989 se ze stejného typu lidí stali ti největší antikomunisté.Ti nejschopnější z nich vstoupili do pravicových stran a začali budovat kapitalismus.
17. 11. 2010 | 07:50

Sladký napsal(a):

Pravicová ideologie v podání ODS a jejích klonů je směsicí neoliberálních zásad a pravidel (která ve skutečnosti nikde nefungují,nebo fungují zcela jinak,než jejich tvůrci předpokládali) a zrcadlově převrácených zásad a pravidel komunistických. To platí především pro nejnižší sortu voličů pravice, totiž zmanipulovaných hlupáků, kterým vychytralí šibalové namluvili,že volbou pravice se řadí k elitě národa a distancují se tím definitivně od "socek".
17. 11. 2010 | 07:56

Ládik!!! napsal(a):

Slovní spojení NEVYZRÁLÉ ELITY se Vám povedlo/nepovedlo. Jak můžete dopředu vědět, že blbec se stane "géniem"? To bylo možné jen za socialismu - viz stranické kádry. Podle toho ještě zdaleka nežijeme v demokracii. Příkladů je celá řada, spíše jde o pravidlo - kvalifikací na "elitu" je stranická legitimace.
17. 11. 2010 | 08:03

Drzá zrzka napsal(a):

Na jakých principech měla ta elita za těch 21 let vyzrát?
17. 11. 2010 | 08:07

jan k napsal(a):

Sladký:
Když si porovnáš, kolik je bývalých komunistů na předních místech v ODS a kolik v ČSSD, tak zjistíš, že kecáš. Vím, že ti to nevadí, protože pro tebe je hlavní propaganda, i když lživá, ale působíš směšně.
17. 11. 2010 | 08:11

neo napsal(a):

jeden článek snad stačil ne? Kolik podobných článků hodláte Pehe vyplodit? 10? 15?

Divim se, že lidé jako vy nekandidují, nejsou voleni, nepracují pro pravou demokracii....

knedlíkáři brblaj v hospodách, Pehe na netu... umíte jen kritizovat, ale jste tak pohodlní, že s tím ani nehodláte nic dělat.

Kritizovat umí každý.

Všichni ti Pehe, Hořejší, Havlíkové, Šternové, Tožičkové...... jen plkají svá moudra a měli tolik let na to, aby něco změnili, ale to ne, oni se jen podíleli na podobě stávající.
17. 11. 2010 | 08:15

Béda napsal(a):

autor,

kleptománie a kleptokracie existovala vždy a za každého režimu. Jenom soubor zákonných pravidel a vžitá společenská morálka je dokázaly určitým způsobem korigovat a omezovat. Vymýtit je, pokud vím beze zbytku se nepovedlo nikdy a nikde.

Pokud jde o stav morální bídy a formální bezobsažné demokracie, kterou zde po 21 letech budování "pravdy a lásky, která zvítězí nad lží a nenávistí" máme, zde stačí podotknout - všechno - i láska a společenská nadstavba vycházívá ze žaludku, t.j. z gruntu, z ekonomiky.
A taky hodně záleží na morálních vzorech, které nutno říct zde naprosto chybí.

Charismatický muž, tribun lidu, který táhnul s líbivými slogany davy do ulic před 21 lety se jako morální autorita záhy naprosto znemožnil. Veřejnost zakrátko zjistila, že nedrží slovo a že jeho morálka je nekonzistentní - dvoutvárná, bez jednotících principů. To se projevilo jak při jeho (několikáté v pořadí, když slíbil, že aspirovat bude pouze jedinkrát) volbě prezidentem, kdy jako demokratovi mu nevadila vazba poslance Sládka, to se projevilo při jeho "humanitárním bombardování", dvojím metru užitém na téměř totožné události (Kosovo, Jižní Osetie)... Pak už se zmohl jenom na brebentění o blbé náladě, která byla reakcí na různé Bácse a Singhy, kteří utíkajíc před právníky a před světlem mezičasem ovládli veškerou ekonomickou podstatu země. Země byla levně vyprodána v období zlaté horečky, kdy bylo možné takřka cokoliv, cizímu kapitálu a vytunelována oligarchům doslova za hubičku.

Stav "demokracie" plně odpovídá ekonomické podstatě. Politika = politici a politické strany se staly běžnou součástí tržních mechanismů. Rozhodují o nich pouze peníze (lobbismus, sponzoring, klientelismus, korupce) a vlivná média, v držbě největších vlastníků.
Vítězem se stává ten, koho předurčí mediální vlastníci, kteří umožní diskreditaci nepohodlného - zvýraznění jeho skutečných a domnělých vad a upozadění vad svého favorita. Některému bez povšimnutí prochází četné finanční machinace, druhému je vyčteno cokoliv. Někomu prochází násilné útoky na samu podstatu demokracie v čase před volbama - média útoky omlouvají, relativizují, nepřímo k nim vybízejí, jiného ostrakizují za nevinný slovní projev, dikci a pod., někdo je ztotožňován s Hitlerem, jiný zůstává bez povšimnutí i s četným užíváním nacistické frazeologie...

A výsledkem je pak kupování přeběhlíků, kteří jsou na jedné straně fuj a na straně druhé "konstruktivní" politickou silou. Když nakonec padne vláda díky neschopnosti vyjednávat, je to fuj ...

"Lid je zdrojem vší moci" se stalo karikaturou skutečného stavu demokracie. Bez ohledu na to, koho lid zvolil, můžou politici a strany hned po volbách bez jakékoliv odpovědnosti a postihu provázet politiku zcela odlišnou až protichůdnou deklarovaným slibům a programům, politici přebíhat k opozici podle finančních, karierních a archivních pobídek. A voliči zůstává pouze platit jejich "odpovědnou" práci, přihlížet jejich šafaření a poskytnout jim zlaté padáky i kdyby mezitím vytunelovali celý stát, daňový systém, anebo si jej převedli na své spol. s.r.o.
resp. akciovky na doručitele.
17. 11. 2010 | 08:17

Shan napsal(a):

Řeknu to znova: Pehe na Hrad!

Velice mírnou formou jste vyjádřil to, co si mnozí myslí. A oceňuji, že jste nezmínil Klause, ačkoliv bylo patrno, že i o něm to je.

Osobně Klause považuji za jednoho z největších zločinců, kvůli způsobu reformy ekonomiky, kvůli klobásové ideologie a hlavně kvůli rozbití republiky a účasti na zničení naděje Moravy na samosprávu na zmské úrovni.
17. 11. 2010 | 08:19

Sladký napsal(a):

Jan K. Nebudu reagovat na tvé osobní invektivy, nehodlám se snižovat na tvoji úroveň.
Na tom,že levicově smýšlející člověk,který z nějakých důvodů vstoupil do KSČ (třeba kvůli kariernímu postupu) přejde do LEVICOVÉ ČSSD není nic divného ani neobvyklého, nedělo se to jen u nás.
Že se z komunistického papaláše stane pravičák a budovatel kapitalismu je jev kvantitativně naprosto odlišný.
Kdybys byl schopen klidně a s rozmyslem číst, Jene K. a přečetl si pozorně všechny tři mé příspěvky, nemohl bys psát bys tlachy o propagandě a lžích.
K tomu, aby ODS a její klony hájily zájmy elity vzešlé z komunistické nomenklatury není třeba, aby v ní seděli komunisté.Je smutné,že ti tak elementární věc nedojde a argumentuješ tak,jak jsi argumentoval.
17. 11. 2010 | 08:35

yara ze země krys napsal(a):

Dobře neo, poraď co s tím, chceš vzít prapor revoluce do rukou a jít na hrad? Nebo jít na Václavák
pod koně Sv.Václava? Jak tě poznám, budeš se držet koně za ocas? Tož poraď neo, co s tím sajrajtem, všichni čekáme na radu!
17. 11. 2010 | 08:36

eM napsal(a):

Pehekracie, to by bylo, co? O tom jste snil, když Vás StB v kufru pašovala na Západ.
17. 11. 2010 | 08:38

neo napsal(a):

yara ze země krys:

Ne nechci, já jsem narozdíl od Pehe spokojen:)
17. 11. 2010 | 08:38

veverka napsal(a):

To je ale přeci podstata kapitalismu,i v USA vládnou zloději,akorát už se to za tu dobu naučili mnohem lépe maskovat.V tomto systému yhrává ten,kdo je větší svině a umí líp oškubat ostatní(ať už legálně či nelegálně).Takže je zcela logické,že na vedoucích místech jsou ty největší svině ze všech.
17. 11. 2010 | 08:39

jan k napsal(a):

Sladký:
Zřejmě nějaká nemoc, je pravdou, že bych tě neměl kritizovat za něco, za co vlastně ani nemůžeš.
17. 11. 2010 | 08:44

Sladký napsal(a):

Ještě konkrétní příklad, Jene K.Snad ti umožní pochopit o co jde.. Jestliže budu hájit zájmy a práva černochů, znamená to,že jsem černoch? Pokud budu hájit práva a zájmy žen, znamená to,že jsem žena? Ani náhodou.Ale tvůj "argument" vychází z téže zcestné logiky.ODS hájí zájmy bývalých komunistických kádrů, ačkoli jich v ní opravdu může být méně,než v ČSSD.To je prostě a jednoduše FAKT, žádná propaganda.
17. 11. 2010 | 08:44

Sladký napsal(a):

Několikrát jsem zde slíbil,že na primitivní příspěvky nebudu reagovat.Končím dialog poděkováním za názorné potvrzení toho,co jsem výše psal o zmanipulovaných hlupácích.Dodám,že kromě toho,že jsou na tom poněkud hůře s inteligencí,bývají často navíc agresivní.
17. 11. 2010 | 08:49

Drzá zrzka napsal(a):

Sladký
ČSSD brání čí zájmy?
17. 11. 2010 | 08:51

Rumcajs napsal(a):

Pehe je lékař, který ví, že pacient má rakovinu, ale který taky tvrdí, že je to proto, že si nemyl ruce.

Sladký:

Jak by řekl doktor Štrosmajer : "Kdyby blbost nadnášela, ty bys tu poletoval jak Zeppelin."
17. 11. 2010 | 08:51

yara ze země krys napsal(a):

neo, já jsem také spokojený s mým materiálním stavem, ale nelíbí se mi jak tady z obyčejných lidí a obecně lze říci z velmi šikovných a schopných Čechů dřou kůži a oblbovávají je. Tenhle stát a naši lidi mají mnohem na víc! Jestli jseš takový človíček, který má "zatím" plný bachor a na ostatní se.., tak je mi tě líto.
Pehe správně naznačil, že v téhle zemi se krade, mírný odhad činí 100 mld.Kč co zmizí a dohání se to
plošnými škrty a nezavedením progresívní daně a ponechávání stavu kdy jisté skupiny kradou ze státního rozpočtu finance aj. a my se vzdalujeme od poměrů běžných ve všech vyspělých západních zemích. Vypadá to, že jsou ochromeny sousy, státní zástupci, policisté, tajné služby - všichni mlčí a velkých ryb se nevšímají, max. tak možná identifikují nás co zde na netu plkáme. Pěkně se nám tady pokřivila demokracie a instituce co dělají demokracii, demokracií, zdejší demokratura slouží určité oligarchii a vláda je jen loutkové divadlo, se kterým oni pohybují jak chtějí!
Může se ti stát, milý neo v blízké budoucnosti, že tě třeba přejede auto osoby VVIP a tví pozůstalí budou muset zaplatit ještě pošrábaný lak na autě pana VVIP. Měl by sis uvědomit, že všechno co znáš tě naučili jiní lidé, všechno co používáš ke scému životu vytvořili zase jiní lidé a ty jsi jen obyčejný malý článek obrovské mozaiky. Kašlat na ostatní lidi může jenom člověk, kterému nedochází všechny souvislosti!
Přesto ti přeji pěkný den!
P.S.
Opravdu, ale opravdu nejsem levičák.
17. 11. 2010 | 08:59

yara napsal(a):

Omluva za překlepy.
17. 11. 2010 | 09:00

neo napsal(a):

yara:

O materiálním stavu nebyla řeč.

Jen jsem podotkl, že jsem narozdíl od Pehe spokojen, takže nemám potřebu vyvztekávat se na blogu a ani svolávat merendy pod koněm.

No, jinak se velmi pleteš, neseru na ostatní. Jsem velmi společenský a solidární člověk. Rodinu mám na prvním místě a materiálno je mi u zadele.
17. 11. 2010 | 09:06

Béda napsal(a):

jenom dovětek k V.Havlovi:

- taky při prodeji svého podílu rodinné firmy Junkovu Chemopetrolu,
- stanovisku, že vojenské pakty by měly být rozpuštěny, přičemž posléze byl nejenom horlivým zastáncem rozšiřování NATO, ale i všech preventivních "humanitárních" akcí tohoto spolku
- nejkuriosnější je ovšem fakt, že člověk jehož věhlas stál na odporu vůči zvacímu listu cizí velmoci, se posléze sám stal signatářem, neřkuli autorem, resp. iniciátorem zvacího listu č.2

Tak s takovýmto materiálem by to asi nešlo, pane Pehe. Jako splupracovník pana Havla, se mnou zajisté budete souhlasit.
17. 11. 2010 | 09:07

Rumcajs napsal(a):

Dokud se našli instituce ochotné půjčovat, tak levičáci nadšeně plácali ručičkama a o korupci nepadlo ani slovo. Naopak tohle drancování našich peněženek pentlili do různých pseudoekonomických pouček a prorůstových opatření, z nichž třešničkou na dortu jsou myšlenky o tom, že dluhy se přece neplatí a podobně.

A když už kosa padla na kámen a když i ne zcela retardovaný levičáci (Jsou i vyjímky jako Cukrouš) pochopili, že žádný strom neroste do nebe, začali hledat viníka své vlastní blbosti.

Přitom jsou to právě oni, kdo milují silnou úřednickou nenechavou ručičku, která rozhoduje o našich peněženkách. A přitom právě oni zůstávají stát z hubou otevřenou, když ten úředníček nepřerezděluje penízky směrem k jejich levým rukám, ale především k sobě.

Přitom oni jsou stvořitelem, rádobypodnikatele, který tvoří jenom převodový můstek mezi státní kasou a státním úředníkem.

Pár z nich jsem měl tu čest poznat. Jejich názory - to je jako opsat názory levicového mustru.

Stát by měl maximálně investovat, maximálně chránit trh, maximálně lobovat za tuzemce.... a pokud možno ať žádný trh neexistuje a všechno se přiděluje stát.

To jsou představy levičáka-podnikatele.
17. 11. 2010 | 09:08

Fanda napsal(a):

To že za politickými stranami a jejich politikou se skrývá, spíše vyčuhuje, něco jiné než služba občanům, myslím všem, ne jenom těm dvěma, mně a mojí manželce, není všude ve světě nic výjímečného. O našem stavu politiky toho víme nejvíce my Češi a o stavu politiky u nich zase občané jejich států. Proto se kvůli tomu nemusíme mrskat. Svádět náš stav na minulost sice můžeme, ale každý stát má svou minulost a každý jeho občan to může na ni svádět. Lidská povaha nemá svou historii, lidé jsou vždy a všude stejní. Sinusovka vývoje morálky, promiňte mi to slovo, se klikatí podle vývoje společenského vědomí o míře svobody, míře svobody, kterou nebožtík Kája Marxu definoval poznanou nutností. To platí obecně, nejenom v Sovětském Svazu. Snad to tedy ještě není beznadějné.
17. 11. 2010 | 09:09

yara ze země krys napsal(a):

Drzé zrzce.
Reaguji na Vaši poznámku, či otázku, čí zájmy hájí ČSSD. Vypadá to, že ČSSD stojí před rozštěpením. Vzniklo tam totiž pražské křídlo, které jehož hlavní zástupci a také zastupitelé na radnicích městských částá a magistrátu byly
chytře přesměrováni na funkce v představenstvech a dozorčích radách pražských podniků a dostali se k celkem slušným bezpracným statisícům Kč a dokonce k miliónům Kč ročně!
Hlavními reprezentanty jsou Hulínský a Březina. Takoví lidé už přestávají sloužit své straně a myšlence soc.demokracie už vůbec ne. Někdo může namítnout, proč by tam nemohli být? Mohli, ale oni se dostali do pozice, že jsou dnes takovou podržtaškou ODS, která nyní rozhoduje bez skrupulí o celkem 50 mld.Kč v rozpočtu Prahy.
Na některých městech státu vznikly také velké koalice, ale tam byly jiné podmínky nebo nebyla jiná možnost. Faktem ale je, že v Brně např. někteří soc. demokraté se také velmi snažili naplnit si svůj štrozok!
17. 11. 2010 | 09:16

Sladký napsal(a):

Rumcajsi,kdyby blbost nadnášela, nepsal bys sem,protože bys touto dobou byl už v té nejbližší černé díře,co o ní píšou na Novinkách.:o))
17. 11. 2010 | 09:17

Puck napsal(a):

Jaká kleptokracie ?
Vždyť premiér Nečas opět vyhlásil : " Padni, komu padni ! " A je to heslo pěkně staré, pořád používané. Tuším, že už od Zemana.
Ještě nikomu nepadlo ? Vysvětlení je možné jen dvojí.
1. Nepadá proto, že máme neschopné zákonodárce, vyšetřovatele, policisty, soudy.
2. Nepadá proto, že se nic nestalo.

Samozřejmě, že bod 2 je pro naše politiky ten nejlepší možný, a proto jistě nebudou posilovat bod 1.
Odpovědnost, čest, pravdomluvnost, poctivost, - to jsou atributy, s kterými se naši politici nekamarádí.Naši politici jsou prostě hajzlíci, převážně. :-)
Je proto na jiných, aby zajistili správné fungování státu. Na těch, kteří jsou za to placeni ( vyšetřovatelích, policistech, uřednících, ...), pak na mediích ( novinářích, televizi, rádiu, ... ), a trošičku i na nás, kteří chodíme volit.
17. 11. 2010 | 09:21

Drzá zrzka napsal(a):

yara ze země krys

Ono těch křidélek v ČSSD bude víc, vyvstanou i z dalších stranických soubojů
Hašek-Sobotka, Foldyna-Benda
17. 11. 2010 | 09:27

Béda napsal(a):

Nakonec závěr:

řekl bych, že stav "demokracie" v ČR po 21 letech plně odpovídá tomu, kdo v zemi skutečně vládne. Nadnárodní, především finanční kapitál a místní finanční oligarchové.

Tito před volbama prostřednictvím svých mediálních impérií ovlivňují veřejné mínění, financují volební kampaně stran (někteří i vícerých), kterých programy nejlépe odpovídají jejich zájmům a zavazují si politiky nejvíce nakloněny jejich potřebám.

Po volbách pak financují nákupy potřebných přeběhlíků a předkládají účty svým politickým "podnájemníkům" (t.j. těm, které si za peníze pronajmuly), aby svě investice bohatě zhodnotily.

Tož tak.
17. 11. 2010 | 09:30

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Pravdu díš, Bédo. Proto komunální volby vyhráli socani.
17. 11. 2010 | 09:35

anti politik napsal(a):

Je třeba aby si lidé konečně uvědomili, že stát není ani Nečas ani Kalousek, ODS či ČSSD, ale my! Stát jsme my a je jen na nás jak to tady vypadá! Tenhle politický systém nám nic dobrovolně nedá ani nebude nic měnit v náš prospěch! Už je ten zlodějský hnus ve stranách tak zažranej, že ani volby nemohou nic změnit jak nám opět předvedli ti co se na nás za těch dvacet let rukou společnou podepsali nejvíc, tedy ODS a ČSSD! A spoléhat na turisty z TOPky může leda beznadějnej naiva a blb jako Urban!! Jen mám obavy, že dnes by nám při demonstraci proti tomuto politickému systému nechali dát tkz. "demokrati" nakládačku, že na Národní by to bylo proti tomu jen dětská strkanice!!
17. 11. 2010 | 09:39

Colt napsal(a):

Béda

nač tolik canců? Stačilo napsat, že za všechno může Havel!

My nic, my muzikanti!
17. 11. 2010 | 09:40

yara ze země krys napsal(a):

Drzé zrzce.
Myslím, ža se to do jara kdy mají sjezd, rozdělí na dvě silná křídla, Sobotka-Hašek. Faktem ale je, že tenhle vývoj bude tak do 2-4 let ve všech velkých stranách v ČR, určitě to čeká ODS a i TOP09. Zastávám názor vlka, že nemá cenu po všech těch zkušenostech doufat, že vzniknou nové strany s projekty co osloví velkou část veřejnosti, to už jim nikdo nesežere, spíš vývoj půjde směrem vnitřního pnutí ve stávajících stranách. Většinou všechno záleží na schopném vůdci a jakými lidmi se obklopí, zatím to bylo pěkné panoptikum, skoro jak na pražském orloji!
17. 11. 2010 | 09:43

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Černá díra nenadnáší, ale přitahuje.

To tě na PŠM neučili ?
17. 11. 2010 | 09:44

vlk napsal(a):

Pane Pehe
naprosto přesná úvaja. Tak přesná, že zas očekávejte hromadný duševní průjem příznivců kradení bez přívlstku, pardon - trhu bez přívlastku a zhasnutí. to zas bude proud! Ostatně už to začalo...
17. 11. 2010 | 09:45

Tino napsal(a):

To Béda:
S vaším rozborem současného stavu není možné nesouhlasit. Já bych ale k tomu dodal ještě něco.
Po materiální stránce nelze minulost a současnost naprosto vůbec srovnávat. Nabídka zboží a služeb je nesrovnatelná. V sociálním zabezpečení si nejsem jistý, zda lze vůbec naříkat. Mě v rodině prodělali dva nejbližší náročné lékařské zákroky, které jistě stály až miliony, na které bych nikdy neměl. Takže mám poněkud jiný hodnotový žebříček, než spousty druhých občanů, co třicetikačku poplatku brali jako trestuhodnost systému.
V pravdě a lásce si musí každý sám za sebe zhodnotit, jestli nelhal a nelže a zda v jakém množství miloval a co. Co miluje dnes! Jestli je to materiální zabezpečení a v jakém množství, protože materiálního zabezpečení ,jak známo, není nikdy dost. Při tom hodnocení si ale nesmí naprosto lhát, jinak totiž ona pravda a láska nemá u něj šanci na vítězství. A to je problém dneška.
Lidé žijí zakotvení v minulosti. Lež a nenávist s nimi cloumá. Pravda a láska u nich nemá šanci. Lžou si totiž v těch základních věcech a ani ty nejjasnější fakta a informace se k jejich vědomí nedostanou. Vědomí mají zablokované lží a nenávistí. Jejich priority jsou materiální povahy. To jim jednoznačně ukazuje, že nelze mít dost peněz, aby pokryli své potřeby. Za totáče své potřeby odvozovali od toho, co bylo v nabídce. V nabídce bylo minimum a tak minimum bylo i u požadavků. Pravda a láska byly potlačované už od války, takže většina lidí ani potřebu lásky a pravdy neměla. Neměli ani svědomí pro své hříchy. Většina lidí nemá ono svědomí dodnes. Nepotřebuje ho! Svědomí je na obtíž a přichází zároveň s pravdou a láskou. Jak může ale materiálně povahově založený jedinec, materialista tělem i duší, hledat pravdu a lásku? Lež mu dává větší sílu a nenávist mu likviduje svědomí, které by se mohlo hlásit.
Kdo přeci jen v dnešku sám sobě nelže, ten je schopen i lásky, nedává přednost materiálním hodnotám před morálními, není proto nespokojen se svým údělem života. Jistěže je hodně důvodů pro nespokojenost se stavem společnosti. Nelze ale jinak, než začít s pravdou u sebe. Pak je teprve možné, že časem, při značném množství takových lidí, se společnost posune dopředu. Ovšem do té doby je heslo, že "láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí" jen zbožné přání.
Tak to jsem vám chtěl tak nějak podsunout do vašeho jinak vcelku dobrého rozboru.
17. 11. 2010 | 09:47

Ikena napsal(a):

Nazdar sporstacku Rumcajsi,
co kdyby zkusil napsat alespon 10 radku k tematu a ne jen slovni prujmy a urazky.
Ale to bychom od vas chteli asi moc.
17. 11. 2010 | 10:03

almost glossed™ napsal(a):

Tino: Ten, kdo tvrdí, že ve zdravotnictví "jde o třicetikačku", si buď neuvědomuje všechny souvislosti nebo lže.

Jde o X-násobek třicetikaček až devadesátikaček s tím, že ono X má naprosto libovolnou hodnotu. A to je něco jiného než "třicetikačka jako trestuhodnost systému.

A ten systém je obyčejné pojištění. Na něj máte podle ústavy právo i bez "třicetikačky". Tedy jestliže si platíte nebo jste si platil zdravotní pojištění. (Předpokládám, že ano.)

Kdyby nebylo krádeží v systému a vyvádění peněz mimo systém, nebylo by ani třicetikaček. Přesto by Vám systém ony miliony proplatil také.

Ptejte se, proč se nenapravují úniky v systému, ne proč lidé nechtějí platit protiústavní poplatky.
17. 11. 2010 | 10:04

neo napsal(a):

almost glossed™ :

jen detail pane almoste glossede TMe . Pokud vim, ústavní soud rozhodl, že poplatky nejsou protiústavní.
17. 11. 2010 | 10:06

almost glossed™ napsal(a):

S Bédou vždy souhlasím při rozboru současného stavu (i dnes) a pak jen zírám, jak nadává všem konkrétním živým lidem, kteří se ho snaží trochu posunout k lepšímu. To je rozpor, kterému vůbec nerozumím...
17. 11. 2010 | 10:07

Fialenka napsal(a):

Zaveďme tu pravidla jako mají nejšťastnější lidi na světě:
http://www.finance.cz/zprav...

Našim zákonodárcům (a kmotrům pro které zákony dělají) by se to ale nehodilo, protože si chtějí nahrabat co se dá a to co nejrychleji, než lidi prohlédnou.
17. 11. 2010 | 10:09

David napsal(a):

Perfektní analýza.

Ale co s tím? Jak dál?

Když stále jde o peníze až v první řadě.
17. 11. 2010 | 10:10

Rumcajs napsal(a):

AG:

Plácáním nesmyslů ještě niko nic k lepšímu neposunul.

Ikena:

Třeba jenom blbě čteš Mirku Dušíne.
17. 11. 2010 | 10:11

Drzá zrzka napsal(a):

yara ze země krys

Po těch všech letošních volbách je rozčarována spousta voličů. V těch květnových dali signál ke změnám, po těch říjnových, jim strany poslaly signál zpět, že voliče vlastně nepotřebují, protože jediné, co je zajímá jsou výhody, které svým zvolením nebo utvořením koalic, získaly.
Takže se přikláním k tomu, že otrávení voliči, začnou dávat hlasy menším, ale už zavedeným stranám.
17. 11. 2010 | 10:12

Ikena napsal(a):

Rumcajsi,

mel by jste zmenit vas pohadkovy nick treba na Vseznalek, Brouk Pytlik nebo honosny Otec Zemekoule.
17. 11. 2010 | 10:27

Sladký napsal(a):

Rumcajsi, ty jsi vážně totálně dutá hlava.Blbost by tě nadnesla ze Země do Vesmíru navzdory gravitaci a pak už by si tě přitáhla ta Černá díra. Pokud jde o PŠM, ty ses zřejmě neúčastnil, slabomyslné na vojnu nebrali ani za totáče, nepochybně jsi měl modrou.re Captcha urshery Dákinís
17. 11. 2010 | 10:29

tata napsal(a):

panove dobry den

Naprosto nechapu jak muže někdo napsat že je spokojen?At zhlediska levice tak pravice je to nepředstavitelna darebarna na poctive lidi a uplně je jedno kdo je umoci,v teto zemi nejsou dodržovany prava tak často takovym fatalnim zpusobem že se sklidem da nazvat koucourkov,hlavně miliardove škody zustavají bez postihu otomto stavu nprohlasit sem spokojen muže prohlasit jen clověk co je dotoho systemu zapojen
17. 11. 2010 | 10:34

almost glossed™ napsal(a):

neo: ano, přesto jsou protiústavní, jak potvrdí každý, kdo umí číst.

Vše je logicky zdůvodněno v odlišných stanoviscích 7 (!) ústavních soudců zde:
začátek na str. 28 dokumentu

http://wintr.webz.cz/dokume...

Doporučuji, velice dobrodružné a poučné čtení. Logické, na rozdíl od krkolomného a na první pohled násilného převracení textu ústavy ve verdiktu soudu.
17. 11. 2010 | 10:34

almost glossed™ napsal(a):

Rumcajs: pravda, ale nejste k sobě až moc přísný?
17. 11. 2010 | 10:37

StandaT napsal(a):

Nedávno jsem našel nějaká stará čísla Letectví a kosmonautiky. Do teď, i po tak dlouhatánské době naprosto skvělý časopis. Ale úvodník, číslo co číslo, neuvěřitelná ideologická sračka. Bylo fakt zajímavé si to po letech proletět očima.

Až do sedmého odstavce jsem chtěl zatleskat. Pak se to začalo měnit v jakousi obdobu úvodníku z LaK.
17. 11. 2010 | 10:42

Tino napsal(a):

to almost glossed:
Píšu, že vzhledem k náročným lékařským zákrokům v mé rodině, které jistě stály miliony, mám poněkud jiný hodnotový žebříček než spousta jiných občanů, co třicetikačku brali jako trestuhodnost systému.
Mýlíte se, jestli berete zdravotní pojištění u nás jako jakékoliv jiné pojištění. Třeba jako pojistku proti živelné pohromě, či úrazu. Zdravotní pojištění je pojištění systému. Systém je to solidární a povinný pro všechny. Jeho slabina je příliv peněz do něj. Jak navýšit množství peněz do systému zdravotního pojištění, to je věčný úkol odpovědných, protože neustále se zvyšuje náročnost lékařských zákroků, zvyšuje se technická úroveň supermodernizací, navyšuje se odbornost lékařů a personálu.
Má žena je sestra ve zdravotnictví a tak vím, jak narůstá vybavenost ordinací lékaře, znám problematiku financování tzv. soukromých obvodních lékařů, kdy stát nařídil jejich zprivatizování se, znám všechny možné tajemnosti toho systému.
Informace nechávám k sobě proniknout, ačkoliv se mi mnohdy také nehodí do krámu, ba se mě i přímo svým důsledkem dotknou, jako to bylo v případě třcetikaček. Po nahlédnutí nesporných faktů jsem si musel konstatovat pro sebe, že prostě s tím se nedá hnout, protože nenašli jiný způsob, jak přilít do systému aspoň minimum financí. Jako komplexní řešení to ale nebylo. Reformou se to rozhodně nazvat nedalo.
Úniky v systému jistě existují. Provalilo se několik afér a ani si už nepamatuji mnohé souvislosti. Vždy to provalené mělo politický podtext. Bylo to při neustálém soupeření ODS vers.ČSSD. Jedni na druhé nonstop vytahují aféry, jako ze šuplíku. Vidno, že ani jeden či druhý není bez chyb a měli by s tím něco dělat.
Co se dá v těch politických stranách dělat proti korupci, či přímé zlodějně? Minimálně si musí jejich členové stran pustit k sobě pravdu. Informace si nesmí sami pro sebe utajovat, musí rozlišovat mezi lží a pravdou. Nalhávat sami sobě znamená napomáhat zlu. Křičet posléze, že ti druzí kradou a sám si o své straně pravdu nepřiznat, znamená být ještě horší než oni, na které křičím "zloději!"
Pak jsou tady ještě voliči. Ti jsou s tou pravdou a nenávistí na tom stejně. Jestliže si nechtějí pravdu pustit k sobě, jsou-li zabetonováni nenávistí, pak nemohou čekat, že se cokoliv změní k lepšímu.
A to hlavní nakonec. Když už si myslím, že se má něco změnit k lepšímu, pak bych měl mít jasno k jakému lepšímu. Je to víc materiálního zabezpečení, je to méně práce za více peněz, je to právo nechodit do práce, je to povinnost těch druhých se o mě postarat, aniž bych já nepřinesl žádnou oběť, je to o mé nepovinnosti se postarat o ty druhé, či aspoň o své blízké.....? V tom je třeba mít jasno už před tím, než pravdivou informaci přijímám. Jinak nepronikne do hlavy ani náhodou.
nedivím se, že je takové množství lidí nakloněných lži a nenávisti. to je totiž nejpohodlnější v životě. Akorát se to časem vždy dotyčnému vymstí, ikdyž o tom ani neví, že příčinou byla jeho vlastní lež a nenávist.
17. 11. 2010 | 10:43

Rumcajs napsal(a):

Ikena:

Tyhle funkce přenechávám Vlkovi. Díky !
Sladký:

Oni brali úplně všechno. Neumíš si představit, co za exoty jsem tam potkával.

Tam by se ti líbilo.
17. 11. 2010 | 10:44

Rumcajs napsal(a):

AG:

Já nikam nic neposunuju. Ač to tata nechápe, já jsem spokojenej.

Mám čtyři zdravé děti a to mi stačí ke štěstí.
17. 11. 2010 | 10:47

almost glossed™ napsal(a):

Tino: Je to pojištění jako každé jiné. Takže je jasné, že když mu podseknete příjmy (např. zavedením stropů na pojistném pro nejbohatší), že ty peníze někde začnou chybět. A pak se musí lovit v jiných kapsách... Např. v kapsách nemocných. Za trest, že jsou nemocní.
17. 11. 2010 | 10:48

vlk napsal(a):

Fialenko
zdravím. Věřím, že Vy jste šťatsná i tady. Pokud stále platí to o tom mladém muži, co jste kdysi napsala. Přeji Vám to!!!
17. 11. 2010 | 10:52

tata napsal(a):

pan ,paní Drzá zrzka

mužete mi vysvětlit kde padl ten signal?když si to rozeberete jen genialni tah pravice založit jednu stranu vic pravicovou top 09 a druhou takovou pro,,najivní, volice nezkourumpovanou ktera vlastně hned po volbach svuj program zcela opustila,lepe řečeno stoho programu zustalo jen malo VV,JEN HLOUPOSTI ČSSD ktera si myslela že neschopnost ODS stačí k vitězství,přitom že muže ve svych řadach trpět plno darebaku,předem bylo jasne normalně uvažujicimu člověku že to povede k čemu došlo sice utrpěla vitězství ktere ji je k ničemu,nebot vysledek součtu těchto 3 předem promě jasny byl naprostym vitězstvym pravice.

PTAM SE kde je ta touha po změně v top09?no lide si tu touhu ted vychutnají pobavime se za 4 roky o te touze,jestli vubec tento slepenec to přežije,kdyby to bylo volani po změně tak čssd neutrpí,,vitězství,,ods neskončí 2 a top09 nebude 3 takle to jen ukazuje jak lidi malo sledují a vetšina je jen otravená a apaticka snad je aspon probudí tato lečba
17. 11. 2010 | 10:54

Rumcajs napsal(a):

AG:

A proč trestáš ty pracovitější ?

A víš, že stropy na pojištění jsou v celé Evropě ?

A víš, o kolik se ty příjmy podsekly ?

A víš vůbec něco ?
17. 11. 2010 | 10:57

neo napsal(a):

almoste:

přesto nebyly poplatky shledány jako protiústavní:)
17. 11. 2010 | 10:58

Sláma napsal(a):

Domnívám se, že odhad pana Pehe o stupni koroupce v naší společnosti je silně podhodnocený. Reálný odhad je, dle mého názoru, že na různých úrovních jde na úplatky tak 20% prostředků z objemu veřejných investic.
Navíc by neměl zapomenout na to, že chce-li politik něco ukrást, musí mnohem více peněz zmařit. Musí si najít zbytečný projekt, který značně předraží.
Jako příklad udávám "modernizace" či "optimalizace" železničních koridorů. Stojí více, než výstavba nových tratí pro rychlostní železnici TGV ve Francii. Vezmeme-li v úvahu, že většinu dělníků tvoří Ukrajinci, kteří pracují za minimální mzdu, a technická náročnost je u našich tratí podstatně nižší, odhadoval bych procento zmařených peněz tak na 60-70% procent. Podobně tomu je u dálnic. Jestli u nás stojí dálnice 2x více než v Norsku a náklady jsou tak poloviční, znamenáto, že se zmaří 75% investovaných peněz.
Tím se dá vysvětlit i škrtforma. Vládní koalice ví, že z mandatorních nákladů se nedá moc ukrást, proto je chce snížit, aby mohla udržet nebo zvýšit objem investic.
17. 11. 2010 | 11:00

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Ty nevíš chlapče, že ČSSD brojí i proti škrtům v investicích ?

Ale to ti hlavou asi moc nevrtá co ? To jste na schůzi ještě neměli.
17. 11. 2010 | 11:13

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

mohl bych se pouštět do dlouhe debaty,ja mam k životu vše co potřebuju,nevijimaje zdrave děti,jen to sem měl i za komunistu,dokonce větší jistotu že se v poklidu dožuju duchodu nebot mi nehrozilo byt nezaměstnany,ač se mi to ,,netykalo,,nikdy jim nezapomenu vraždy našich hrdinu třeba letcu z anglie.

ač tento režim určitě nevraždí nemužu byt spokojen stim koucourkovem,až vam zaklepe toto bezpraví na dveře,nevim co budete řikat ja sem zhnusen i když zaplat panbu klepe jinde,vy ste si postavil ,,2,, metrovou zed bude vždy stačit? možna že jo ale ta stačila i za komunistu i když samozřejmě nesrovnavam vraždění a koucourkov ale zpohldu zdravych dětí je to stejne

toto byla asi poslední kapka toho co sem si o vas myslel,je jen zbytečnost na tokove lidi jako vy reagovat
17. 11. 2010 | 11:13

noctem napsal(a):

Vidíš, Slámo, ale na to lidé jako Rumcajs neslyší. A nevynásobí si dvacetkrát bilión krát dvacet procent a nevyjdou jim čtyři nenávratně rozkradené bilióny na státních zakázkách - a to je jen špička ledovce... Pěkný byt v okresním městě pro jednu každou rodinu v tomto státě... Trojnásobek státního dluhu...
Nejhorší je, že se nedá nic dělat. A už vůbec ne ve volbách.
17. 11. 2010 | 11:17

tata napsal(a):

pane tino

nadherny članek děkuji
17. 11. 2010 | 11:17

Drzá zrzka napsal(a):

tata

Když slepenec nevydrží, komu to prospěje? Pouze těm, kteří se chtějí dostat ke korýtku. Zbytek občanů to jen zatíží. Myslíte, že po případném vítězství ČSSD rozdá to, co slepenec sebral, když před slepencem, to ČSSD rozdala?

Když se ODS a ČSSD dokázaly dohodnout ve velkých městech,( což je mnohými kvitováno jako rozumná dohoda) proč se nemohou dohodnout na celostátní úrovni, kam a jak vlastně půjdeme?
17. 11. 2010 | 11:21

Rumcajs napsal(a):

noctem:

Ale já na to slyším.

Ať Kalousek škrtne z investic klidně 30% a výběrovým řízením pověří Slámu a Peheho.

Stát ušetří a přitom objem prací se tím neomezí.

Uvidíme, co tomu řeknou levicový soudruzi na krajích a radnicích. Zvláště pak Spejbl s rovnátkama.
17. 11. 2010 | 11:25

Pavel6 napsal(a):

S p.Pehem lze souhlasit s malým doplňkem:nejde jen o český problem.Jde o obecný průvodní jev kapitálem nastavené demokracie.Někde více, někde trochu méně, ale i ve vzorové demokraciiUSA je tato praxe zcela běžná. Možná, že se vědě v budoucnu podaří nalézt protilék.
17. 11. 2010 | 11:26

Rumcajs napsal(a):

tata:

Určitý typ lidí nebude spokojen nikdy, dokud uvidí byť jednoho člověka, který se má líp jak on.

No a ten korupční bordel ? To je výsledek centrání moci, po které tak levičáci volají.
17. 11. 2010 | 11:28

Tino napsal(a):

to Sláma:
Není jen Vládní koalice, kde jistě existují osobní zájmy na veřejných penězích. Prvořadě je tu celý státně úřednický personál. Ten je první v kontaktu s celými zájmovými skupinami co se točí kolem investic. Kde je poptávka, tam je i nabídka. Státní zaměstnanci především mají ty nejzákladnější informace. Politická elita pak jen požehnává, dílem z neznalosti problematiky, dílem z vlastních ziskuchtivých popudů. nejprvnější odpovědnost za současný stav je ale na straně státních zaměstnanců! Ti ale jsou jakoby vyvázáni z odpovědnosti a schovávají se v alibistických mnohočlenných komisích, kde rozhodování není odpovědností jedince. Jasně viditelného jedince.
Zmařené peníze ze společného se dají hledat naprosto na všech úrovních a u vládních rozhodnutích je to až špička pyramidy. "Tam dole" je základna tohohle rozkrádání společného. To nechce být viděno ani "těmi dole" Dolů se proto musí nutně sypat plošně, slibovat nemožné, aby totiž bylo možno možné ukrást. Výsledkem jsou nesmyslné otrokářské montovny, nepřehledný systém sociální sítě. "Tam dole" ukrást ze společného aspoň pár kaček na bydlení, na zajištění rodiny materiálně je jaksi samozřejmostí. Vedle skutečně pravdivě potřebných je obrovské množství těch, co svou potřebnost odvozují od "štědrosti" systému. "Tam dole" se rozhoduje politika "tam nahoře". Stejně jako dole i nahoře najít a potrestat viníky je skoro nemožné. Viníci tvrdí, že na vině jsou ti druzí. A zatím si v Česku žije nad své vlastní možnosti obrovská spousta zlodějů i zlodějíčků. Odpovědní státní i obecní úředníci ale mají své alibi v politice stran. Běda, kdyby jim se sáhlo na platy! To by pak byli ochotní i ochromit celý státní aparát. Vždyť oni jsou ti, co vlastně vládnou. Nějací ministři a předsedové vlád jim nebudou do toho sahat, jinak....!
17. 11. 2010 | 11:30

Pepa z depa napsal(a):

Milý Bédo, máš velmi dobrý smysl pro syntézu všech událostí za těch 21 let i s použitím pohledu do minulosti, ale je třeba do toho vložiti také trochu lidskosti a to zase dobře vystihl Tino a i další příspěvky byly plodné. Tak vidíte, že to jde předat PRACUJÍCÍMU OBČANU ČR do jeho oprávněného a právoplatného boje za ZMĚNU, OBNOVU A VÝMĚNU v státním řízení, vládnutí, obraně a bezpečnosti a soudní ochraně MNOHO CHYTRÉHO A SMYSLUPLNÉHO, to se musí ohodnotit 100% souhlasem od VJP, 4. odboje a Pepi z depa. Tak a teď již pojďme na náměstí a do ulic PROVÉSTI TU HEDVÁBNOU ZMĚNU. Čas nazrál a doba je příznivá, nepřítel se sám vyfauloval tím, co předváděl, předvádí a to KO MU dejte VY PRACUJÍCÍ OBČANÉ ČR. Je tu mnoho lidí v INTELIGENCI, KTERÝM TAKÉ SVITLO, že byli zneužiti pro obohacení těch ZRŮD MEZI NÁMI. Zajisté si to nenecháte líbit a dáte jim STOPKU AŽ SE PROBEROU Z TOHO KO. Hezké popolední ZMĚNÁM přeje 4. odboj a Pepa z depa.
17. 11. 2010 | 11:33

yara ze země krys napsal(a):

Pár citátů moudrých, které se hodí na Rumcaise:

Nikdo učený z nebe nespadl, ale hlupáky jakoby shazovali.
Tuwim

Jedna z největších civilizačních pohrom: učený hlupák.
Karel Čapek

Některé lidi musíme užívat jen ve velmi malých dávkách.
Emerson
17. 11. 2010 | 11:35

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

Ač sem jednoduchy člověk,neumim vyjadřovat moc myšlenky,ve vas je te jednoduchosti vice ač to nevite,jak jednoduche konstatovaní zavist,nebo levičaství,nebo že vše vyřeší trch,vam brat iluze je naprosta strata času myslym že je lepši HO věnovat takovym jak

pan Tino TEN TO VĚTŠINOU VYSTIHUJE PŘESNĚ VY SI V KLIDU ŽIJTE jak za všechno muže ten levicovy sajrajt
17. 11. 2010 | 11:51

Rumcajs napsal(a):

Jarin:

Takové citáty jsou Jarine dvousečné.

Navíc nás ve škole učili, že citáty používají ti, jež nemají vlastní rozum.

Myslíš, že to platí i dnes ?
17. 11. 2010 | 11:52

Ládik!!! napsal(a):

Kdo lže, ten krade.
Platí to i opačně. Kdo lže před volbami, bude po volbách krást. A kdo volí lháře (nebo lidi, které nezná), podporuje zloděje. Proč naříkáte? Polovina voličů přišla k volbám a volila zloděje v naději, že si taky přikrade, teď brečí nad rozlitým mlíkem. Největší pitomci už hledají viníka a nepřítele - nadávají lidem, kteří "si dovolí" dát práci (chleba) zaměstnancům. Co máte proti Rumcajsovi, soudruzi?
17. 11. 2010 | 11:53

tata napsal(a):

Drzá zrzka

vubec nehodnotim komu to prospěje,řeč byla o něcem jinem s pohledu lidí moc na vyběr nemaj,darebak jako darebak jen smeho pohledu tydle přece jen vic kopou za ty velke darebaky ale jinak iluze nemam že druha strana něco moc změní,jen považuju přece jen pana Kalouska za toho obr d......JAK vždy předesilam je to muj pohled
17. 11. 2010 | 12:03

Rumcajs napsal(a):

tata:

Zatím Vás obcházím obloukem, tak si to nepokažte.

P.S.

Kde jsem psal něco o levicovém sajrajtu ?
Ale jestli chcete, můžu s tím začít.
17. 11. 2010 | 12:07

Ute napsal(a):

Rumcajsi, z tvého repertoáru v této diskusi:
"Jak by řekl doktor Štrosmajer : "Kdyby blbost nadnášela, ty bys tu poletoval jak Zeppelin."
"Navíc nás ve škole učili, že citáty používají ti, jež nemají vlastní rozum."

Máš pravdu.
17. 11. 2010 | 12:11

Anička z Kuřimi napsal(a):

Mno,
jen tak pro zamyšlení
-je tento systém, který zde máme ještě funkční
při tempu zadlužování ?

- byl systém před listopadem 89 životaschopný, když dluhy neměl ?

-co je menší zlo pro "spokojený" život solidarita /levé spektrum/ nebo každý za sebe a VŠICHNI pro mě -/pravé spektrum/ což je současný stav.

Při představě, že přijde propracovaná důchodová deforma, každý za sebe a všichni pro MĚ, je budoucnost pro spokojený život tristní.
17. 11. 2010 | 12:15

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

KLIDNĚ NEOBCHAZEJTE je už vemě jen nostalgie,z času kdy sem si vas celkem považoval,myslím že sem nenapsal že cituji nebo ano?tento vyraz je jen konstatovaní pravicoveho nazoru na levičthand theaky,coč vy plnem rosahu dokladate asi takle,jinak ta hrozba je dětinska a klidně si poslušte u mě už vic klesnout nemužete,ono byt spokojen stimto kocourkovem něčemu nasvedčuje,a ukazuje několik možností a ty nema cenu rozepisovat.S TIMTO STAVEM nemuže byt spokojen nikdo ani levičak ani pravičak každy sice trošku jinak.
17. 11. 2010 | 12:19

Rumcajs napsal(a):

Ute:

Víš jaký je rozdíl mezi hláškou a citátem ?
17. 11. 2010 | 12:23

Carlos V. napsal(a):

Tentokrát musím dát v jistých obrysech dát za pravdu panu Pehe. Ovšem, zamysleme se nad důvody existence kleptokracie u nás.

Naše politická scéna nabízí dvě řešení. Levicové a kvazilevicové. Naše rádobypravicové strany vedou "hrdinný" boj proti sociálním výdajům, získavaje tak hlasy těch, kteří nechtějí dávat peníze "nemakačenkům".

Lítý to boj. Ale podíváme-li se na státní rozpočet, pak sociální výdaje (důchody nepočítaje) jsou jen velmi menšinovou složkou výdajů. Bojuje se tedy o hovno. Hovno viditelné, citlivé, marketingově uchopitlené oběma stranami, ale finančně stále o hovno.

Vtšina státních výdajů jde na provoz nejrůznějších institucí, do rozpočtů ministertev či v šišim smyslu i obcím. Hrazeny jsou nejrůznější investice, dotace i provoní výdaje.

A umenšení těchto výdajů je v "nezájmu" všech stran. Protože .. na sociálních transferech nelze uplatnit moc. Nelze vydělat.

Kolik máme předražených zakázek, nesmyslných nákupů. Změny IT systémů, personálnáí školení, zabezpečení SW. Nebo stavby, které se nikdy nevyplatí a stát je bude navždy dotovat.

Na naší politiké scéně je ohrmoný volný prostor. Prostor pro autentickou pravici, která nebude navázána na klientelistické skupiny a slíbí zodpovědné utrácení našich peněz bez plýtvání.

Tak by se dalo dosáhnout téměř pravolevého snu. Snižovat daně a nesahat na dávky těm opravdu potřebným.
17. 11. 2010 | 12:25

Ute napsal(a):

Rumcajs:

Vím. V těch uvedených případech žádný.
17. 11. 2010 | 12:31

american napsal(a):

Kleptokracie!
17. 11. 2010 | 12:32

Béda napsal(a):

Carlosi,

jako utopista nejste špatný. Kde tento model funguje? Jak zajišťuje zájmy důchodců, postižených a invalidů, žen na mateřské, jaká je v něm nezaměstnanost...? Kdo v něm rozhoduje o stavbě silniční sítě, jak se tato řeší, kdo o stavbě energetické sítě, kdo o ochraně životního prostředí, kdo vytyčuje státní strategii, určuje daně...?
17. 11. 2010 | 12:34

SuP napsal(a):

Tino -
Smekám.
17. 11. 2010 | 12:35

Dalimír napsal(a):

Dobrý den ! Sladký ono by stačilo kdyby Rumcajs nevylézál s té své černý slůje a neprovokoval tady národ ! Jinak Sladký i Veverko jste fakt dobří ! I pan docent Vlk by vás mohl pochválit ! Dal.
17. 11. 2010 | 12:44

Carlos V. napsal(a):

Bédo, nejsem Schlimach a nemám instatní řešení na jakýkoliv problém.

Ovšem často by pomohlo čistě pravicové řešení. Ovšem pro všechna řešení je třeba dát systém a právní rámec. Takový, kdy stát určuje pravidla hry a občané a podnikatelé jednají. Úkolem státu je dbát na dodržování pravidel. Ale uznávám, že je to hodně obecná odpověď a ne řešení konkrétních problémů.

Ale i jednu praktickou. Má být sčítání lidu. Nějakou miliardu stát bude, už teď jsou okolo něj skandály. Každopádně si hodně lidí pomůže.

Nemá snad stát registr obyvatel ? Katastr nemovitstí ? ... o dalších zdrojích informací nemluvě. Pro zbylé údaje .. počty televizí a ledniček.. by stačilo zadat průzkum pro deset tisíc respondentů jakékoliv agentuře.

Stamiliony by byly ušetřeny a výsledek by nebyl materiálně odlišný od výsledků sčítání lidu.

Ovšem ... toto není otázka pro naší pravici. Na sčítání si pomůže hodně lidí, ti vládní nechají líznout i opozici. A nebojte se, že nutnost sčítání všichni "vědecky" zdůvodní.
17. 11. 2010 | 12:55

Fialenka napsal(a):

Děkuju vlku! :-)
PS
Řekla bych, že víte co je v životě důležité ;-)
17. 11. 2010 | 12:56

Sladký napsal(a):

Pro Ládíka: "Ať žijí podnikatelé, naši nezištní chlebodárci, mezd bohatých a vysokých daní obětaví plátci!
Zaměstnávají nás ze své čiré dobroty, jinak bychom my lenoši líní shnili doma za ploty.
17. 11. 2010 | 13:09

Liberál napsal(a):

Pehe

Nepochopil jste co to liberální demokracie je. V severských státech není liberální demokracie ale socialistická demokracie.

Fungující liberální demokracie je v VB, USA a Japonsku.

Nerozumíte vůbec ekonomice. Šetří se všude. Největší výdaje jsou právě za ten váš sociální stát. Vzhledem k tomu že populace stárne budeme s tím něco muset dělat a zvýšením daní to nevyřešíme.
Proč všechny státy které mají problémy jsou státy s progresivní daní (Řecko,Irsko,Španělsko, Portugalsko)a států s rovnou daní žádný bankrot nehrozí (ČR,Slovensko,Estonsko)?

Jen pro upřesnění
Řecko: nejvyšší daňová sazba 40%,dluh 120% HDP
Španělsko: nejvyšší daň sazba 43%, zadlužení 104% HDP
Portugalsko: Nejvyšší daň sazba 42%, zadlužení 76% HDP
Irsko: nejvyšší daň sazba dokonce 47%, 142% HDP.
Všechny tyto státy jsou na tom hůř než my a to mají vyšší daně.
Takže vaše lži o tom že vyšší daně vedou k prosperitě jsou lživé.

Estonsko: Rovná daň 21%, státní dluh 7,2% HDP

ČR: Rovná daň 15%, státní dluh 35,5% HDP

Tak nelžete.
17. 11. 2010 | 13:11

Občan napsal(a):

jan k napsal(a):
"Tu "poměrně funkční kleptokracii" zde nebylo potřeba budovat, ta tady vznikala už od roku 1948.
17.11.2010 07:14:34"

Jane, ta kleptokracie zde zapustila kořeny dávno před rokem 1948. Zkuste si "vygooglit" aféry první republiky, asi budete překvapen: lihová aféra 1921 - 1928; benzínová aféra 1924 - 1938; pražcová aféra, uhelná aféra, čokoládová aféra - a to jsou jen ty, na které jsem si vzpomněl...
17. 11. 2010 | 13:11

Sladký napsal(a):

Rumcajsi, pokud vzali na vojnu tebe,pak máš pravdu- brali opravdu všechno a každého.o)))
17. 11. 2010 | 13:13

Carlos V. napsal(a):

Béda : ještě jeden příklad kleptokracie v akci : http://www.dfens-cz.com/vie...

Nejen pár kapek z rozpočtu každého z nás. Ony i ta státní auta platí dražší benzín.
17. 11. 2010 | 13:14

Občan napsal(a):

Liberále, neobviňujte ze lži tam, kde sám velice účelově používáte jen pečlivě vybrané údaje!

Co třeba namátkou Dánsko, Skandinávie, Holandsko? Všechno to jsou země s neobyčejně progresivním zdaněním a opravdu vysokými daňovými sazbami. Nicméně prosperují tak, že jim to můžeme jen závidět.
Kdo tady tedy klame?
17. 11. 2010 | 13:15

Sladký napsal(a):

Liberále, rád bych věděl,jestli jsi tak neuvěřitelný omezenec,nebo vykutálený recesista. Četl jsem od tebe v posledí době celou snůšku tak neuvěřitelných kravin,že mám chuť přiklonit se k druhé hypotéze.
17. 11. 2010 | 13:16

Petr napsal(a):

Rumcajsi,
vím že jste jeden z nejchytřejších, ne-li nejchytřejší diskutér. Musíte tedy chápat, že kdyby platilo čím pracovitější, tím bohatší, nemohlo by nikdy platit: chudý vlk, bohatý Rumcajs.
17. 11. 2010 | 13:17

Liberál napsal(a):

Sladký:

Liberální ekonomika funguje
Japonsko: 50-90 léta 20. století
Z Japonska se stává asijský tygr s nejrychleji rostoucí ekonomikou

VB: 80 léta 20.století
Ekonomický růst a 4. nejsilnější ekonomika světa

USA: 50-90 léta 2é.století
Ekonomicky nejsilnější stát světa

Chile: 80. léta 20. století
Ekonmický růst a Chile se stává ekonomicky nejsilnějším státem Latinské Ameriky

Napište mi kdy se nějaký váš stát s tím vaším socialistickým hospodářstvím dostal mezi 5. ekonomicky nejsilnějších států.
17. 11. 2010 | 13:19

Sylva napsal(a):

Vládnoucí papaláši způsobili v minulých dvaceti letech, že lidé zcela logicky chtěli demokracii a změnu. Vlastně přispěla tato minulá garnitura k vládě zdejších "demokratů", kteří zneužili znechucení lidí ke svému prospěchu a nastolili si demokracii a neomezenou moc pro určitou třídu, která pokud má peníze, má i moc.To je smutná realita pro ty, co zvonili klíčemi. Proto většina lidí dnes neslaví, ale je stále ještě bezradná a zmatená. Media k jejich zmatenosti pilně přispívají.
17. 11. 2010 | 13:20

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Jo vzali mě cukrouši, ale jenom na deset měsíců.
Asi jsem nebyl tak dobrej jako ty. Předpokládám, že tys přesluhoval minimálně 1 rok.

Petr:

Ty zaměstnáváš Vlka ?
17. 11. 2010 | 13:22

Béda napsal(a):

Liberál,

"...fungující liberální demokracie: USA,VB, Japonsko."
Když bych si měl osobně vybrat - 100 x raději funkční skandinávskou SOCIALISTICKOU demokracii, nežli tu funkční liberální, zmíněné triády.
17. 11. 2010 | 13:23

VL napsal(a):

Přesný popis současného stavu. Já bych to jednoduše formuloval tak, že česká politická reprezentace se doma nechová jako hospodář, ale jako zloděj v cizím domě.
Je to výraz nedospělosti, kdy reprezentace ještě nepochopila, že je správcem a voliči, že jsou (by měli být) odpovědnými akcionáři. Ovšem co dělat, když 17 procent voličů si do čela zvolí recykláty a korupčníky jako je Kalousek. S takovými lidmi nás čeká jenom pokračování neblahého stavu, kdy budou rozkradeny poslední zbytky.
Pokud nedojde ke změně, muže se stát, že za několik desetiletí ani žádná Česká republika nebude existovat.
17. 11. 2010 | 13:24

Béda napsal(a):

Liberál,

většinou zmiňujete imperiální velmoci, nikoliv střední státy řádově velikosti a lidnatosti ČR.

Obdivovat diktaturu (Chile), která se k moci dostala vojenským pučem, to je vskutku úchvatné a přesně vystihuje váš liberalismus.

Pro mě je důležité, jak v daném systému žijí lidé - chudí i bohatí, nikoliv nějaké makro ukazatele.
17. 11. 2010 | 13:28

Kamil napsal(a):

Liberál

Když jste vyszený na data, můžete vyjmenovat evropské země, které nejlépe ustály ekonmickou krizi, a jaké je v nich zdanění?

A máte nějaký důkaz, že poměrně mírný průběh krize u nás souvisí s rovnou daní? Ta byla zavedena na začátku roku 2008, krize vypukla o 9 měsíců později...A můžete nějak ukázat, že astronomický státní deficit nijak nesouvisí právě s rovnou daní, že by nebyl alespoň o něco menší, kdyby zůstalo zdanění dřívejší?

Pokud jde o skandinávské země, jsou to liberální demokracie, samozřejmě. Nemají jen sociálně dmeokratické strany, střídají se tam u vlád i strany pravicové.
17. 11. 2010 | 13:29

Liberál napsal(a):

Občan:

Napadlo vás že to může mít i jiný důvod než vysoké daně? Třeba nízká korupce?
Kdybych postupoval podle vaší logiky tak by na tom Řecko,Španělsko i Portugasko muselo být líp než my. Ale vzhledem k tomu že to tak není tak to nebude záviset jen na vysokých daní.
To že prosperuje byh netvrdil. Už i ve Švédsku jsou nuceni přijímat úsporná opatření a škrtat (ano to co pan demagog Pehe tak odsuzuje).
Například USA má dnes stále efektivnější ekonomiku než Švédsko (před ním je i Singapur)
17. 11. 2010 | 13:30

Občan napsal(a):

Liberál napsal(a):
"Sladký: Liberální ekonomika funguje
Japonsko: 50-90 léta 20. století
Z Japonska se stává asijský tygr s nejrychleji rostoucí ekonomikou
VB: 80 léta 20.století
Ekonomický růst a 4. nejsilnější ekonomika světa
USA: 50-90 léta 2é.století
Ekonomicky nejsilnější stát světa
Chile: 80. léta 20. století
Ekonmický růst a Chile se stává ekonomicky nejsilnějším státem Latinské Ameriky
Napište mi kdy se nějaký váš stát s tím vaším socialistickým hospodářstvím dostal mezi 5. ekonomicky nejsilnějších států.
17.11.2010 13:19:47"

A co to je vlastně to "funguje"?
Myslíte tím snad japonské hyperplánované hospodářství, které předně v té době, kterou uvádíte, budovalo sociální síť v té době nevídanou?
Nebo snad Velkou Británii, která v uvedeném období zbídačila miliony lidí a zprivatizovala a zdanila málem i vzduch, který lidé dýchali? Opravdu jste zapomněl, co zlomilo Thatcherové vaz (napovím - pokus zavést "daň z hlavy")?
USA s 25% negramotné populace?
Chile s fašistickým režimem, které de facto škrtlo jednu celou generaci střední vrstvy privatizací penzijního systému a odsoudilo ji tak k dožití na polévkách z charity?

Kdyby to nebylo tak šílené, tak bych se Vám smál, ale to, co zde hlásáte, je zvrácenost. Spolu s Bédou jen doufám, že tomu nevěříte a jen provokujete...
17. 11. 2010 | 13:32

Liberál napsal(a):

Béda:

Jenže těmi imperiálními velmocemi se museli nějak stát. To je jim podařilo právě díky fungující liberální kapitalistické ekonomice
17. 11. 2010 | 13:33

Občan napsal(a):

Liberále, Řecko, Španělsko a Portugalsko byly a JSOU chudými agrárními zeměmi, které spáchaly ekonomickou sebevraždu vstupem na "finanční a kapitálové trhy" a otevřely tak své skromné ekonomiky finančním parazitům místo toho, aby své ekonomiky chránily jak oko v hlavě a pro budování "turistického průmyslu" využily sice pomalejší, ale bezpečnou cestu za pomoci prostředků EU.

Mimochodem - nějak mlčíte o "irském ekonomickém zázraku", který se právě ráčí poroučet zcela bez ovací.
17. 11. 2010 | 13:39

Tenco napsal(a):

neo
Vy máte slovník jak komunisti nebo svazáci.

Pan Pehe dělá svůj job, pane neo.

Tak jako Vy děláte svůj.

Třeba kdyby pan Pehe věděl, co děláte yv, dal by Vám také dobrou radu.

Ale on to neví.

Třeba je to dobře.

Třeba by to mohlo zabolet, pane neo.
17. 11. 2010 | 13:42

Sladký napsal(a):

Liberál-1 Byly a jsou to USA, nejpravicovější a největší ze všech kapitalistických zemích,která podvakrát způsobila obrovskou hospodářeskou krizi,která zasáhla celý svět. V té druhé se doposud nacházíme. Dluh USA mnohonásobně přesahuje náš dluh v přepočtu na hlavu.Nepochybně za to může socialistická vláda G.Bushe Jr a přebujelý sociální stát.:o) Japonsko nepočítejte, tamní hospodářský systém se od evropského podstatně liší,především pak vztah zaměstnavatelů k zaměstnancům a naopak. Něco si o tom přečtěte.Doporučuji rovněž seznámit se se současnou a nedávnou historií a stavem japonského hospodářství.
Když liberál zahrnuje do výčtu úspěšných liberálních zemí brutální,zločinnou vojenskou diktaruru v Chile, o čem to asi vypovídá? K Velké Británii- vláda m.Tchatcherové měla ten následek, že konzervativci si řadu následujících let ani neškrtli.Opět- něco si o tom přečtěte,modré ideologické příručky nestačí.
Pokud jde o Vámi požadované příklady,tak třeba : Švédsko, Dánsko,Finsko-v podstatě všechny skandinávské země. Francie, Německo a vlastně všechny západoevropské země, budující po válce s velkým úspěchem "stát všeobecného blahobytu" vyznačující se akcentovanými sociálními právy a vysokou životní úrovní,díky níž Západ zvítězil v ideologické válce s Východem. Mimochodem, oslabování sociálního státu je do značné míry způsobeno i tím, že bohatým a nejbohatším po pádu Východního bloku rychle otrnulo a začaly s jeho odbouráváním.Hlavní roli ovšem hraje globalizace a přesun výroby do asijských zemí,zejména do Číny.
17. 11. 2010 | 13:46

Sladký napsal(a):

začali,pardon.Omlouvám se za překlepy,spěchám,nechtěl jsem liberála nechat bez odpovědi.
17. 11. 2010 | 13:48

VL napsal(a):

Kapitalismus je pohánět touhou o maximální zisk. Toho je možné dosáhnou maximálním omezením nákladů tedy i mezd. Objem mezd pak nedostačuje na skoupení veškerého vyrobeného zboží a služeb a ekonomika se řítí do recese. Princip maximalizace zisku tak vede kapitalistickou ekonomiku bez dalších vlivů ke krizi a jsme tam, kde jsme.
Několik desetiletí je možné se tomuto důsledku vyhnout stále narůstajícím dluhem. Ale ten se nakonec stane nesplatitelným a jsme opět tam, kde jsme nyní.
Dá se to jednoduše vyjádřit tak, že kapitalistická ekonomika neodvratně směřuje ke krachu. Je jen otázka kdy příjde a jakými silami bude nastolena nová rovnováha pro start nového kola nebo pro začátek nového systému.
17. 11. 2010 | 13:52

Ládik!!! napsal(a):

Sladký -
na čem teď zrovna pracuješ?
17. 11. 2010 | 13:59

SuP napsal(a):

VL -
Tebe zkrátka blbě platěj a nejsi schopnej si připustit, že za víc tvá práce asi nestojí. Peníze si v zaměstnání nevyblafeš.
17. 11. 2010 | 14:00

Liberál napsal(a):

Béda,Občan:

Tak to vám určitě vadí i desetitisíce chudých přistěhovalců ve Švédsku, kteří zapalují školy.
Tatcherová že zbídačila milióny? Za Thatcherové byla mnohem nižší nezaměstnanost než za vláy labouristů.
To že v USA je 25% negramotné populace mají na svědomí přistěhovalci ze zemí 3.světa. U obyčejných američanů je negramotnost menší než 1%. I to ovšem svědčí o úspěšnosti americké ekonomiky. Přistěhovalectví je tam mnohem vyšší než ve Skandinávských zemí
17. 11. 2010 | 14:02

Liberál napsal(a):

VL:

Vy asi nikdy nepochopíte že člověk podniká proto aby získal zisk a né aby pomohl zaměstnancům. Pokud to bude jinak tak ekonomika půjde do kytek.
17. 11. 2010 | 14:03

Rumcajs napsal(a):

VL:

Kdežto socialismus maximální touhou po prodělku.
17. 11. 2010 | 14:21

Tenco napsal(a):

Ten stav nezmění žádný lid, žádná nová partaj, žádný zákon.
Ten stav dokáže změnit jen protektorát či něco podobného.
B´hužel.
Lid, který si neumí vybrat skutečné elity - aristokracii /v pův. slova smyslu/ není lidem, ale konglomerátem tlup v lovišti zvaném ČEZká republika.
Takto funguje tunajšá demokrácia.

Bez znovunalezení Řádu a jeho tvrdého vymáhání /a to i zpětně !!! - je to důležité, protože jinak se Zlo relativizuje/ se nezmění nic a staneme se jen středoevropskou enklávou, pochybným útvarem, který není hoden toho, aby dále trval jako samostatný stát, protože svou nákazu může šířit dál a pro zbytek standartní Evropy tak může být ještě nebezpečnější než islám a závislost na ruském plynu dohromady. :((
Píše se mi to těžko, ale mám oči otevřené a vidím - socodesáky, kooperující za účelem, který světí prostředky a sám je znesvěcením, podvod Věcí Veřejných na svých voličích vydávaný za plnění programu, vidím ty různé kreatury na radnicích ze všech možných závislých i nezávislých tlup, ty zbytečné kecaly - naše europosance, prezidenta - aktivistického ňoumu a pokrytce, ministry bez skutečné zodpovědnosti, lidi práva, kteří spolupracují se zločinci, pijavice z řad podnikatelů, kteří jsou schopni dál vyssávat i tak již zdevastovaný státní rozpočet, úředníky, kteří kromě alibismu, výmluv a zlodějen nedělají nic jiného ...

Věřit, že se to "nějak změní" ?
Vstoupit do těch mafiánských struktur a snažit se je změnit zevnitř ?
Psát na blozích aktualne.cz ?
----------------------------------------
Jiří Pehe
----------------------------------------
Levicovost a pravicovost jako protiklady se vyčerpaly.
Je třeba hledat shodu na základním. Řád.
Levicový liberál Pehe spolu s pravicovým konzervativcem XY by mohl být dobrý začátek.

Je to co je. To by měl být základní axiom.

No a zbytek je už jen o tom, aby se takové hnutí - jinojangové v pojetí ideologickém a rázné v pojetí znovunastolení Řádu - dokázalo prosadit. Na to jsou algoritmy. A ta trocha peněz se sežene taky.

Vy a Vám podobní lidé si totiž zahráváte s ohněm.
Vás budou další generace obviňovat, že jste jen žvanili. Nás ne.
Uvědomte si to.
Co riskujete.
A ztrátu čeho můžete tak zavinit.
Nejen důvěry.
I ztrátu státu. Nebo chcete-li - národa.

V jednom komentáři zde jsem se vás zastal, že prostě děláte svůj job.
Tak ho koukejte dělat pořádně.
:))
17. 11. 2010 | 14:21

VL napsal(a):

Vůbec nepopírám, že podnikateli jde o maximalizaci zisku. Právě naopak z toho vycházím. Pouze poukazuji, že dlouhodobě toto vede ke krizi. Podnikatelé se snaží maximálně ušetřit na nákladech, jejichž součástí jsou i mzdy a ty pak nedostačují na skoupení vyrobeného zboží. Jedním z řešení (vedle expanze) je znovu dostat peníze mezi lidi. Což se v předchozích desetiletích dělo prostřednictvím nejdříve progresivního zdanění a transferů a poté prostřednictvím neustále narůstajícího zadlužování. Dnes jsme v situaci, kdy jsou odbourávány jednak transfery a druhak ani zadlužování už dále není možné. Západní kapitalismus tak čeká sestupná spirála: šetření - nižší poptávka - a opět šetření a nižší poptávka. Nebo přijde nějaká mimořádná událost. Což si myslím, že je nejpravděpodobnější. Prostě rovnováha bude nastolena buď řízeně nebo živelně.
17. 11. 2010 | 14:26

iga napsal(a):

neo

jsi vážně spokojený? Tedy spokojený se stavem demokracie a mírou korupce?
17. 11. 2010 | 14:29

VL napsal(a):

Rumcajs,

Kapitalismus perfektně řeší motivaci a výrobu, ale bez zadlužování se zadusí na nedostatečném prodeji.

Socialismus skvěle řeší poptávku a prodeje, ale selhává v motivaci a výrobě.

Ideální je podle mě "socialismus" skandinávských zemí, který je asi to nejlepší co lidstvo uskutečnilo.

Ovšem my půjdeme s Kalousky nejdříve slepou cestou neoliberalismu. Pak další slepou cestou mírného fašismu a pak je to ve hvězdách.
17. 11. 2010 | 14:33

Rumcajs napsal(a):

Ach levičáci !

Já když vidím, jak vás nekdo nemá rád,
jak si s váma nikdo nechce hrát,
tak rád bych vám setřel slzu deroucího do vašeho levicového očička.

To nemohu a tak vám aspoň zapěji:

Proč lásky není všude dost,
proč se tak nosí lhostejnost,
proč tolik lidí, před sebou vidí
jen vlastní skvělou budoucnost.

Ti kteří žijí závistí
a jdou jen za svou kořistí,
bez spousta lásky,
změní se v masky
a suché stromy bez listí.

S láskou má svět naději,
s láskou se stíny ztrácejí.
S láskou, s láskou věřte jí.

Kam se to řítí dnešní svět,
co lidi nutí zabíjet,
v tom lidském úle,
bez dobré vůle,
nebude pro nás žádný med.

S láskou má svět naději,
s láskou se stíny ztrácejí.
S láskou, s láskou chceme žít,
nebát se prázdna.

S láskou se stíny ztrácejí,
s láskou, s láskou budem žít,
to vím, to cítím.

S láskou, s láskou váš Rumcajs
17. 11. 2010 | 14:35

Občan napsal(a):

Liberále, Vy fungujete systémem "černá-bílá" (světlo-tma). Nic mezi tím pro Vás neexistuje a tudíž paušalizujete. A to si říkáte liberál?
17. 11. 2010 | 14:35

Rumcajs napsal(a):

VL:

Můžeš mi na konkrétních příkladech ukázat, v čem se lišíme v ekonom. uspořádání vůči skand. zemí ?

Kdo ti namluvil, že je tam socialismus ?
A kdo ti namluvil, že kapitalismus potřebuje zadlužování ? Vždť většina pravicových stran prosazuje pravý opak.
17. 11. 2010 | 14:38

Béda napsal(a):

Rumcajs,

díky za pobavení loupežníku. Nepěješ náhodou cizí písničku?
Neměla by ta tvá a tobě podobných být spíše o sebelásce?
17. 11. 2010 | 14:40

Béda napsal(a):

Romcajs,

člověče loupežnickej. Je podle tebe v USA a ve VB socialismus? Jestliže není, jak je možné, že tyto země jsou tak ukrutně zadluženy? Jestliže je, řídí jej socialisté z Wall Streetu?
17. 11. 2010 | 14:43

neo napsal(a):

Tenco:
vždyť jo, ať dělá, rád ho čtu.

Iga: ne tak docela. Ale dost na to, abych nemusel demonstrovat a svolávat akcičky pod koněm.
17. 11. 2010 | 14:43

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Co to zase meleš Bédo ?

Copak socialismus se může zadlužit ? Tam nic není, tak ani nemáš důvod se zadlužovat.

Já mluvil o tom, že jediný důvod proč se kapitalismus zadlužuje, je demokracie a úplácení voliče politickými populisty ala Paroubek. Kdyby nastoupil Pinochet, dluhy by nebyly, zrovna jako v tom socialismu.
17. 11. 2010 | 14:48

VL napsal(a):

Rumcajs,

Od skandinávských zemí se lišíme především v míře korupce (bohužel) a dále ve směrování. Zatímco my směřujeme od reálného socialismu ke kapitalismu 19. století. Oni už hezkou řádku let udržují a budují sociálně tržní hospodářství (pro někoho je to jakási forma socialismu). A skvěle jim to funguje.

Realita západního světa v posledních desetiletích je neustále narůstající zadlužování bez ohledu na rétoriku. Například s novodobým zadlužováním USA začal nejpravicovější politik Reagen. Ten jednak snížil daně, címž snížil příjmy rozpočtu a za druhé zvýšil výdaje na zbrojení. Stejně tak za Bushe ml. narůstal obrovsky dluh.
17. 11. 2010 | 14:49

Občan napsal(a):

Rumcajsi, hezký!
I když jste to asi myslel jako ironii, přesto jste svou básní trefil do černého. Empatie, tedy schopnost vcítění se chybí současnému režimu a generaci, která v něm vyrostla. Sobectví, bezohlednost, dravost, kult mládí, krásy a zdraví, neustálé snižování nákladů, snaha přesunout z toho plynoucí bídu jinam a SLEPOTA. Slepota těch, kdo takový režim obdivují a fandí mu a ještě větší slepota těch, kdo jej prosazují a pokoušejí se jej udržet při životě, ačkoli je životaneschopný.

Ten režim se totiž pokouší uskutečnit neuskutečnitelné - žene se za stálým "růstem", aniž by produkoval prostředí pro spotřebu, produkuje stále více zboží o stále nižší kvalitě a za stále vyšší ceny, aniž by umožnil lidem spotřebovat je. Tvůrci tohoto režimu se domnívali, že to vyřeší "finančními trhy" a růstem spotřeby na dluh. Což nevyšlo ten to systém se sesypal jak domeček z karet.

Dříve to ten samý režim řešil válkami - ubylo lidí, dočasně byly ovládnuty se nové zdroje a nová území (tedy trhy). Jenže se pořád ještě bojovalo relativně konvenčními zbraněmi. Teď je režim znejistělý, protože současná válka se konvenčními zbraněmi a způsoby nevede a nepovede. Takže tvůrci režimu stojí před nejistým výsledkem, neboť to nemusí být oni, kdo bude tím, kdo válku přežije a bude z ní těžit.

A nespokojenost lidí? To není nic o závisti, to je jen uvědomění si, že za odvedenou práci chtějí mzdu, která jim umožní důstojný život a spotřebovávání toho, co vyrobili. Už nechtějí živit finanční parazity. Dnes jeden dělník či rolník "musí" uživit X managerů, překupníků, bankéřů, majitelů fiktivních firem. Výsledkem je, že za svou práci už nedostává skoro žádnou mzdu, ale všichni ti, které živí, po něm chtějí, aby to, co vyrobil, také spotřeboval.Takže mu na tu spotřebu půjčí peníze, které neexistují a on musí pracovat ještě více za ještě méně peněz. No, a právě tahle spirále se teď právě hroutí.
17. 11. 2010 | 14:51

Rumcajs napsal(a):

VL:

Já se tě zeptám na konkrétní příklady a ty si tady akorát procvičuješ retorické cvičení.

Tak víš něco, nebo si levičák ?
17. 11. 2010 | 14:53

Béda napsal(a):

Rumcajs,

specielně pro tebe:
"Příběh irského pádu: Jak opelichal keltský tygr?"

http://aktualne.centrum.cz/...
17. 11. 2010 | 14:55

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Mám bejt sprostej a nebo radši na Tebe nereagovat ?

N
17. 11. 2010 | 14:55

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Tys mě rozesmál Bédo! Četls to vůbec ?
17. 11. 2010 | 14:57

Občan napsal(a):

Klidně buďte, lesní lupiči, rád si počkám, co z Vás vypadne za další "moudra :o))
Zatím se docela dobře bavím a ta básnička, pokud to je Vaše dílo, se Vám opravdu povedla.
17. 11. 2010 | 14:57

Občan napsal(a):

Hele, Rumcajs, a co to Irsko? "Liberál" na ně raději nereagoval a zmizel, tak to zkuste Vy.
Co s tím zdechlým "tygrem"? Jak to vysvětlíte, když to byla země prakticky bez veřejných financí a služeb, s extranízkými daněmi a ultraliberálním ekonomickým prostředím. A přesto všechno je teď kompletně v p....i.
17. 11. 2010 | 15:01

Rumcajs napsal(a):

Občan.

Chceš znat říci, žes nepoznal Petrušku ?
17. 11. 2010 | 15:02

Sladký napsal(a):

Shrnu to,co je psáno v příspěvcích výše do jediné věty: Bez sociálního státu (přerozdělování) nemůže kapitalismus fungovat.Dříve či později musí dospět k fatální krizi.
17. 11. 2010 | 15:05

Občan napsal(a):

Kdo je to "Petruška"?

A neodvádějte řeč jinam. Co s tím Irskem?
17. 11. 2010 | 15:05

Sladký napsal(a):

Rumcajs- po deseti měsících i lampasáci zjistili,že nejsi použizelný ani u SLS, to je zcela jasné.:o)
17. 11. 2010 | 15:06

Béda napsal(a):

Rumcajs,

četl, loupežníku.
Ty příčiny autor vyjmenoval asi takhle
- hypotéky na nízký úrok (kterýpak socialista asi soukromým bankám diktuje takové hypotéky poskytovat a nehledět přitom na bonitu klienta? Jak to dokáže těm soukromým bankám NADIKTOVAT?
- nízké daně ze zisku (12,5 až 10%, zatímco kupř. v Německu jsou 30%, ve francii 33%)
úlevy zahraničním investorům, kde zejména nadnárodní firmy s úlevama veškeré zisky vyvádějí z irské ekonomiky
- štědrá sociální politika, neospovídající státním příjmům
- spekulativní nákupy pozemkům, které vyhnaly ceny, které posléze splaskly (to je velice socialistické)

"Brusel očekává, že další opatření, mimo jiné zvýšení podnikatelské daně, budou následovat."
17. 11. 2010 | 15:07

Sladký napsal(a):

Použitelný-vysvětlivka pro Rumcajse.
17. 11. 2010 | 15:08

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Kdybys sis přečetl odkaz od Bédy, tak tam ty důvody uvádějí. Třeba štědrou sociální politiku.

Já bych Irsko jako příklad liberalismu nepoužil. Už jenom z toho, co jsem slyšel od těch, co tam šli dělat.

Ekonomika se přehřála - nedostatek lidí - mzdy rostly rychleji jak produktivita a tím se pomalu a jistě ztrácel konkurenční potenciál.
Tak jak rostly požadavky zaměstnanců, tak rostla i chuť politiků rozhazovat.

Kdo byl v Irsku a viděl, jak v důsledku nedostatku pracovní síly se zvedá její cena, muselo mu být jasný, že to půje na držku.

To samé se dělo tady, před třemi lety. Kdo měl do prde.. díru, chtěl mít plat jak bankéř.

Ale moc nad tím nedumej. Lepší je věřit tomu, že za to můžou zlé nadnárodní finanční skupiny.
17. 11. 2010 | 15:12

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Co to je SLS ?
17. 11. 2010 | 15:14

Hloupý Honza napsal(a):

Být Janoušek jsem hrdý na to, že žiji v ČEZké republice a mám z vlajky i pyžamo.
Kolik je jich ještě takových ? Bez jakéhokoliv pořadí:
Bém, Dalík, Jančík, Klaus, Řebíček, Neumannová, Rath, Hulínský, všichni Bendové ze všech stran, Paroubek, Gross, a spousta dalších. Jsou jich tisíce. Část z nich bylo možno sledovat na Hradě při každoroční distribuci odznáčků a medailí z rukou toho nejchytřejšího, nejvzdělanějšího, nejvysportovanějšího, nejhezčího, nejlepšího, nejmocnějšího, největšího z největších ...

Pak jsou tady další patrioti, které na Hradě nikdy neuvidíme, kteří ale žijí a dýchají za ty předchozí, kteří k nim obdivně vzhlížejí, neb nemají v životě jiných vzorů a těch kdo by je vedl, když bez vedení postrádá jejich samotná existence smysl a ztrácí se v nejistotě a zmatku jejich omezené inteligence.

Pak jsou tady ti, kteří si tlačí svou kuličku životem pořád stejně, bez ohledu na to zda je světlo, či tma, totalita, či svoboda, zda žezlo drží Petr, či Pavel,... smířeni se svým nuzným životem myslí si, že byli předurčeni pouze k tomu, aby sloužili jiným. Jsou využíváni těmi druhými aby naplňovali cíle těch prvních.

A pak je tady menšina těch, kterým bylo dopřáno rozpoznávat, uvědomovat si souvislosti, rozlišovat, analyzovat, přemýšlet, nejen se dívat, ale i vidět, ti, kteří znají stav věcí, ti, kteří trpí, neboť musejí žít ve světě utvářeném těmi prvními, za pomocí těch druhých, při zneužívání těch třetích.
17. 11. 2010 | 15:15

Občan napsal(a):

Bédo, souhlas se závěry, vyjma té "sociální štědrosti". Irsko mělo a má jeden z nejslabší sociálních systémů v Evropě. Za ním už jsou jen pobaltské srandastáty.

-----------------------------

A omlouvám se za chybu - dokonce i Irsko má progresivní zdanění příjmů! Základní daň je 20% u příjmů do 32 000 € ročně. Vše, co je nad touto částkou, se daní 41%.
17. 11. 2010 | 15:15

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Petra Janů.

To je jedna taková zpěvačka.
Zpěvačka písní, jak by řekl Šlitr.
17. 11. 2010 | 15:16

jan k napsal(a):

Občan, 17.11.2010 13:11:35:
Ale jistě, souhlas, ovšem to by se dalo hledat zpět až do pravěku. Faktem však je, že kleptokracie zde nevznikla v uplynulých 21 letech, to jsou jen bláboly.
17. 11. 2010 | 15:18

SuP napsal(a):

Sladký -
Proletáři všech zemí, spojte se ...
a nevotravujte!
17. 11. 2010 | 15:18

Rumcajs napsal(a):

SuP

Hezky řečeno. Jenže voni nepřestanou otravovat, páč jsou přesvědčený, že bez nich umřem hlady a tak se nás z vrozené lítosti držej jako klíšťata.
17. 11. 2010 | 15:23

Občan napsal(a):

Tak co, Rumcajs, další bábovička (irský "štědrý" sociální systém) rozšlápnutá; tak co na nás vytasíte teď za "argument"?
17. 11. 2010 | 15:28

Béda napsal(a):

Rumcajs,

že vy ty cizopasící zbůhdarma přeplácené proletáře všechny nevyházíte a nerealizujete ty přeplacené za zavřenýma dveřma "vysoutěžené" státní zakázky sami. Takoví pracanti a nechají na sobě parazitovat nemakačenky s nataženou rukou.
17. 11. 2010 | 15:31

Občan napsal(a):

Bédo, pššššt, Rumcajs asi tvoří...
17. 11. 2010 | 15:36

submik napsal(a):

Pan Pehe si odpověděl hned na začátku a zbytek článku mohl vypustit. Problémem jsou státní zakázky a fondy EU. Státní zakázky bych minimalizoval a fondy EU zrušil.
17. 11. 2010 | 15:37

Ládik!!! napsal(a):

SLS = sám lepím sáčky. Pokud lampoši něco zjistili, byla to vždy konina.
17. 11. 2010 | 15:38

maithigh dispraint napsal(a):

žádná demokracie, kleptokracie vyhrává. Sametový podvod na lidi, nic víc
17. 11. 2010 | 15:38

Béda napsal(a):

Rumcajs,

Ještě dotaz. Jako loupžník, okrádáte chudé anebo bohaté?
17. 11. 2010 | 15:39

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Cobak jsi mi rozšlapal Brychu ?

Béda:

Já se tě ptám, proč děláš na kapitalisty ?

A okrádat chudého ? Kdes to viděl? Copak z toho se dá vyžít ?
17. 11. 2010 | 15:44

Sladký napsal(a):

Stálá Latrínová služba, Rumcajsi.Copak jsi zapomněl? Je to s tebou špatné, ale možná jsi jen vytěsnil z paměti svůj trapný nezdar na jediném pro tebe vhodném místě.:o)

SuPe, jdi se spojit a neopruzuj zde.
17. 11. 2010 | 15:44

Rumcajs napsal(a):

Ládík:

A nevíš, jak to Cukroušovi šlo ?
17. 11. 2010 | 15:45

Sladký napsal(a):

Rumcajsi, na okrádání chudých je založený celý tento systém.A máš pravdu, dřív či později nutně musí dospět k finálnímu krachu.Jedinou naději má v silném sociálním státě.
17. 11. 2010 | 15:46

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Silný sociální stát bych bral. Ale bez levičáků.
17. 11. 2010 | 15:49

Béda napsal(a):

Rumcajs,

to tys povídal mrchožroutovi o tom, že se tě proletáři držej jako klíšťata. Tak já se tě logicky ptal, proč ta parazitická klíšťata ze svého upracovaného loupežnického těla neodtrhneš a neosvobodíš se.

PS: Víš, kde se vždycky nejlépe dařilo loupežníkům? V královské pokladně, Rumcajs. Když pokladník byl s loupežníkama jedna ruka, anebo nechával pokladnu bez dozoru.
17. 11. 2010 | 15:51

SuP napsal(a):

Občane -
A krom těch řečí, co děláte Vy pro to, aby to všechno bylo lepší? Volíte socany?
17. 11. 2010 | 15:52

Slim napsal(a):

To Liberál a podobní

Píši se poprvé, tak mějte prosím soucit. Pod tímto blogem se opět rozhořela debata, která poněkud uhnula od tématu. Bohužel i já uhnu od tématu.
Někteří řečníci se zde ohánějí neustále daněmi,jejich výškou, pojištěním,ziskem,státem odíraným podnikatelem ( firmou ) či bůhvíkde z Internetu sehnanými čísly. Jádro pudla je v tom, že státní rozpočet dnes krmí hlavně daně nepřímé a tudíž méně viditelné. Daně viditelnější - přímé - jsou již po politicky motivovaném snižování pro stát marginální.( ne pro obce - viz převody z daně ze závislé činnosti a výnosy z DNE )Šermovat maximálními sazbami přímých daní je lehce nesmyslné, neb se daní základ daně a k němu se dojde po "optimalizačnich!" procesech, které jsou v každém státě jiné. U nás jsou poměrně bohaté ( nikoliv u zaměstnanců )a tak se může stát ( a stává )že OSVČ s příjmem těsně pod milión ( to kvůli plátcovství DPH ), s výdaji paušální částkou, manželkou na mateřské a dětmi dostane od státu ještě přeplatek vzniklý tzv. daňovým bonusem. U zaměstance s týmiž příjmy a rodinou je situace opačná,ten platí.
Firmy mají optimalizaci základu daně ještě rozsáhlejší, včetně častého fíglu, že společníci ze své odměny platí jiné ( menší ) pojistné odvody.
Daňový systém u přímých daní je dnes pro zaměstnance mnohem nepřívětivější než pro OSVČ. Uznávám ovšem, že je nejdříve nutné něco vydělat. což je v dnešní době jak pro OSVČ, firmy i zaměstnance složité.
17. 11. 2010 | 15:56

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Když já tady žádné proletáře nemám. Já tady mám jenom lidi, co mi něco nabízej a já to když se mi to líbí koupím a zas prodám dál. A ti, co začnou mít pocit, že od nich musím nakupovat i když nechci,(Tedy proletáři) s těma se rychle rozloučím.
17. 11. 2010 | 15:57

Drzá zrzka napsal(a):

Má si silný sociální stát na své sociálno půjčovat?
17. 11. 2010 | 15:57

Sladký napsal(a):

Zrzko, ten sociální stát fungoval skvěle v Západní Evropě až do osmdesátých let. Financovali ho ve svém vlastním zájmu bohatí a nejbohatší.Po pádu Východního bloku jim otrnulo, přestali ho financovat a hlavní ránu mu uštědřila globalizace, hlavně přesun výroby do Asie.
Opakuji ještě jednou- bez sociálního státu kapitalismus nemůže fungovat.Nutně skončí obrovskou krizí a sociálními bouřemi.
17. 11. 2010 | 16:01

Rumcajs napsal(a):

Slim:

Nech toho, jak něco platíš, nebo zase chytnu záchvat.
Platíš úplný prd, protože všechno za tebe platí firma.
17. 11. 2010 | 16:04

Béda napsal(a):

Rumcajs,

co to tady plácaj, zbojnickej? Voni nevěděj, že proletáž byl od jaktěživa námezdní pracovní síla, pracující na majitele výrobních prostředků? Voni takové parazity, kteří se jejich upracovanýho zbojnickýho těla držej jako klíšťata nemaj?

Maj voni Rumcajs poctivou loupežnickou živnost anebo nemaj?

A otázečka nakonec: Pomáhaj voni Rumcajs šafařit tomu správci královské pokladny anebo okrádaj pouze pocestné v Řáholci?
17. 11. 2010 | 16:09

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Chceš říct, že se levičáci bez dávek neobejdou ?
17. 11. 2010 | 16:11

Drzá zrzka napsal(a):

Sladký

Aurora je již promazána a připravena? :o)
17. 11. 2010 | 16:12

Béda napsal(a):

Rumcajs,

ještě otázečka. Komu platěj loupežnickou daň, Rumcajs? Tomu správci, kterýmu pomáhaj opečovávat státní poklad?
17. 11. 2010 | 16:14

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Víš Bédo, to jsou jenom Tvoje přitroublý defenice, jak Tě to učili na VUMlu.

Na mě nikdo nedělá. Každý tady Dělá na sebe.

A daně ? Já měsíčně platím statisíce.

A ty ?
17. 11. 2010 | 16:18

gaia napsal(a):

Rumcajs

15:57:09

máš v tom zmatek, problém je v tom, že proletáři nechtějí nakupovat u tebe!!

Současná krize je z nadvýroby.

Proletáři málo kupují, neb to vše ani nepotřebují, ty nemáš odbyt, tak snižuješ náklady , aby zboží bylo levnější, neumíš je ale snížit jinak, než že šáhneš těm, kdo ti dělají, na platy.

a oni toho pak mohou kupovat pořád míň a míň a ty máš tudíš plnou garáž bagrů a ze zoufalství tady spádáš teorie na netu.
17. 11. 2010 | 16:19

Sladký napsal(a):

Rumcajsi, zlodějská ruka trhu bez regulace a přerozdělování zákonitě a nutně vede k rozevírání sociálních nůžek,tedy hromadění čím dál většího bohatství v rukou čím dál menšího počtu lidí, poklesu koupěschopnosti, tím krizí z "nadvýroby" atd.
Technický pokrok sám o sobě vede k rostoucí nezaměstnanosti, už dnes by při plném nasazení dostupné špičkové techniky 20% obyvatel planety vyrobilo dostatek zboží pro všechny ostatní.
Co s tím? Buď umělá zaměstnanost jako za socialismu, nebo dávky pro nezaměstnané, jinak to nemůže fungovat.
Podobnou roli hraje "outsorcing" výroby do Asie.
Ve skutečnosti je to ještě složitější, záměrně poněkud zjednodušuji,ale pro tebe a tobě podobné je to zjevně i tak nepochopitelné.

Zrzko, pokud vím, ve Stockholmu,KoDani či Helsinkách Aurora nikdy nekotvila,natož aby střílela.Naopak, to je to poslední vhodné místo na Zemi.
17. 11. 2010 | 16:22

Béda napsal(a):

Rumcajs,

takže voni tedy maj jenom společníky. Voni nejsou šéf loupežnický firmy, ale společník, kde jsou si všichni loupežníci rovni.

A koho vlastně olupují - jestli si přikradou i na té královské pokladně, to neprozraděj.

PS: abych se tedy vrátil k základní otázce. Proč vlastně meldovali o proletářích, kteří se jich držej jako klíšťata, když vlastně žádné takové klíště na jejich upracovaným zbojnickým těle neparazituje?
17. 11. 2010 | 16:24

hoven napsal(a):

kleptokracie a lidé poznamenaní normalizací.....psát o čssd a paroubkovi asi pehe nechtěl, ale povedlo se mu to dokonale.
17. 11. 2010 | 16:24

Rumcajs napsal(a):

gaia:

Já mám práce dost gaio. Všude okolo nás mají firmy taky práce dost a nabírají lidi.

Manka dělá v Siemensu a tam nestačí ani zapisovat objednávky.

A Víš, Tvé dětské představy o tom, jak si zaměstnanci nechaj snížit mzdu , ty ponechám bez komentáře. Snad kdyby Ti bylo pět, tak bych si ještě dal tu práci.
17. 11. 2010 | 16:25

Al Jouda napsal(a):

To neo :
Ústava by měla být tak napsána, aby k jejímu výkladu nebyl potřeba žádný Ústavní soud ! V případě zdravotní péče je však naše ústava jasná každému, kdo umí česky. Každý občan má podle ní zaručenou bezplatnou zdravotní péči, poskytovanou za podmínek zákona o všeobecném zdravotním pojištění ! Veškeré předávání hotových peněz doktorům je tedy v rozporu s Ústavou. V tomto případě Ústavní soud pochybil !!! Věřím, že budoucnost mi dá za pravdu.
17. 11. 2010 | 16:27

Rumcajs napsal(a):

Bé=da:

Parazitujou skrze daně a státní rozpočet.

A znovu opakuju, jestli si takový blbec, že chodíš do práce, abys dělal na kapitalistu, tož je to Tvůj problém. Manka chodí do práce, aby dělal na sebe a svou rodinu.
17. 11. 2010 | 16:28

Máme nařebíčkováno! napsal(a):

"Demokracie" po ČEZku = Politické Žumpě, Tunelářům, Zlodějům, Podvodníkům a další, ji příbuzným živlům se tady v této spálené zemi daří NEJ... K tomu patří i systematické oblbování Ovčanů, kteří hlupáci nejdřív cinkali a pav cvakali! Dnes by klíčemi cinkal pouze duševně nemocný!
17. 11. 2010 | 16:29

hoven napsal(a):

sociální stát v EU definitivně skončil řeckou krizí. mimochodem ve skandinávii skončil už dávno. zadlužování narazilo na svuj strop.
17. 11. 2010 | 16:29

xxx napsal(a):

To liberal: Ve Vasem vyctu pomeru zadluzeni a dani mi, nevim proc, zrovna USA,Nippon a GB
chybi!
K Estonsku:
To vsadilo na elektronizaci a zdaneni
v miste podnikani, ne sidla firmy. Podobne, jako jejich bratranci ve Finsku. Minimum byrokracie a funkcni. Danovy unik v Eesti
je tezke provest a je to stejny zlocin, jako vrazda. V Recku bylo "neplaceni dani" za Nea Dimokratia narodnim sportem uz do stredni tridy a firmy v danovych rajich " dobrou zvyklosti" tech bohatsich.
PS.: Pan "ekonom" Pavel Kokrhac porad nic?
17. 11. 2010 | 16:30

Béda napsal(a):

hoven,

za vším hledej Paroubka. Za kauzou Diag Human, Za kauzou TV Nova, za LTO... prostě za vším.

Al Jouda - souhlas.

Rumcajs,

co udělaj, když přijde "období sucha" (krize) a zjistí se, že je přezbojníkováno (velká nabídka služby pro málo klientů)? Najednou není koho oloupit, pocestný nemaj na loupežnickou ochranu? (nejdou koupěschopní). A období sucha není jenom v Řáholci, ale všude kam oko dohlédne?
17. 11. 2010 | 16:35

Slim napsal(a):

To Rumcajs

Blogy zde na aktuálně čtu již dlouho a čekal jsem že pokud mi někdo odpoví, tak to mezi prvními bude asi Rumcajs s jeho uštěkanou češtinou ( ale zaplať bůh konzistentními názory ).
0) Probíráme zde přímé daně

1) Platím. Ze mzdy mně plátce strhne pojistné odvody, přidá k tomu svůj díl ( to je pravda to je jakoby jeho peníz ) spočte základ daně a srazí a odvede daň. Dokonce ne 15 %, ale díky superhrubé mzdě je kvóta 23 %.

2) Výdaje související s výkonem mojí práce si firma zaúčtuje do nákladů ( a zároveň je má zakalkulovány v ceně mé práce - aby generovala zisk )a o to si sníží základ daně. Po legálních ( bohužel někdy až nemravných ) optimalizacích firma zdaní základ daně ( v dřevních dobách to bylo až 40 % a nikdo kvůli tomu nevyhrožoval, že přesune firmu jinam ).
3) U slušnější firmy zbyde zisk a ten si třeba rozdělí akcionáři. U neslušné firmy je ještě před koncem účetního období vyveden předpokládaný kladný HV před zdaněním pomocí předražených faktur za neexistující právní, reklamní, poradenské služby mimo firmu na spřátelené subjekty a pomocí fiktivních nákladových faktur se celá částka rozmělní tak, že nikdo nezaplatí ani korunu na dani ( DPPO - přímá daň ).
4) Pokud bych byl zaměstnán u OSVČ, tak to je pro slušného zaměstnavatele řehole,bohužel dnes se to řeší přes různé dohody o pracovní činnosti, minimální mzy, řetězení smluv, práce na černo... Plátce tudíž zaměstnanci nakonec nic nesrazí a neodvede.

Nepříme daně zmiňovat nebudu, to by na "některé" bylo příliš složité.
17. 11. 2010 | 16:37

SuP napsal(a):

Sladký -
Ty se tak těšíš na ty sociální bouře. Tys už dlouho nedostal po čumáku?
17. 11. 2010 | 16:39

SuP napsal(a):

Bedo -
A proč vám (proletářům) ten Marx vůbec něco radil, když si to 160 let pěstujete furt dál pryč?
Není ti to nápadný?
17. 11. 2010 | 16:42

Béda napsal(a):

SuP,

mohl byste otázku zjednodušit do lidštiny? Co je to, prosím pěkně, "čím dál pryč"?
17. 11. 2010 | 16:45

hoven napsal(a):

béda,
a kdo z politiků je více poznamenán normalizací než paroubek?? vždyt i ty jeho projevy jsou jak z roku 1980. a najdi mi mezi byvalejma i současnejma předsedama politických stran většího zloděje než je gross??? takže já si myslim, že se to neska s tou střelbou do vlastní brány pehemu povedlo :-))))))))))))))))
17. 11. 2010 | 16:45

SuP napsal(a):

Rumcajs -
Všiml sis, že když se místo "luza" napíše "proletář", že nikdo nenadává?

Bedo, dyk ty ani číst neumíš.
17. 11. 2010 | 16:50

Roman Macháček napsal(a):

Precizní komentář pane Pehe, myslím, že jste přesně vystihl podstatu. Dovolím si jen malé doplnění.

Proč se při privatizaci "zhaslo"? Odpověď je jednoduchá.
Ve společnosti nebyl nakumulován kapitál, také většina firem byla silně podinvestovaná. Za této situace zřejmě existovaly 3 cesty privatizace:
- privatizovat firmy prostřednictvím zahraničních investorů a kapitálu
- počkat, až se domácí kapitál nakumuluje
- urychlit kumulaci domácího kapitálu

Pokud čtu dobře mezi řádky, tak na vládní úrovni se v té době dospělo k závěru, že je třeba "zhasnout" a urychlit tak kumulaci kapitálu domácích potenciálních investorů. Bylo to navíc za situace, kdy veřejnost nebyla nakloněna investorům ze zahraničí. Myšlenka jednoduchá ale...

Výsledkem byla koncentrace kapitálu a vytunelované fondy, podniky zprivatizované za peníze státu (OKD,..), vytunelované banky (IPB) nebo legalizované obrovské daňové úniky (lehké topné oleje).

Bylo přirozeně nutné zajistit legalizaci těchto operací, vznikly tak vedlejší produkty: různé mafie prorůstající do politických stran a státní zprávy na všech úrovních a silně frustrovaný "běžný" občan, který v právní stát příliš nevěří.

Dá se to ale dnes vůbec zastavit? Kdo a kdy řekne pánové, je konec, opět svítíme?

Odpověď nenalézám ani u humanisty Havla s podnikatelem Bakalou v zádech.

Roman Macháček
17. 11. 2010 | 16:55

Béda napsal(a):

hoven,

Topolánek, Kalousek třeba. Jeden by mohl vystupovat v Tankovém praporu, druhej zahájil politickou kariéru již před VLSR.

To ale není podstatné. Paroubek hovene, a teď přijde největší překvapení, je pasé. K vám to ještě asi nedošlo, ale Paroubek je již pouze řadovým poslancem ČSSD.
17. 11. 2010 | 16:55

Rumcajs napsal(a):

1 2 3 4 5 .... slyšíme se ?
17. 11. 2010 | 16:58

Béda napsal(a):

Roman Macháček,

což takhle nejdřív pevně nastavit pravidla, v rámci kterých by byl možný zákonný pohyb? Co půjčky od bynk (tuzemských, cizích) proti draženému majetku? Co dražební kauce? Co zabavení majetku v případě nesplácení...?

Co odpovědnost politiků v rozhodovacích pozicích u zakázek? Co zlaté padáky při prodělcích. Co zákaz podnikání v případě prokázané majetkové trestné činnosti v totožném oboru. Co zabavení majetku firmě do které byla vyvedena aktiva...?
17. 11. 2010 | 17:02

Rumcajs napsal(a):

Jak si levičáci představují sociální stát, to tu předváděli celé jedno půl století.
Byli tak úspěšný, že museli celou republiku obehnat ostnáčem, aby nám sem nevtrhly hordy
hladových proletářů z kapitalistické ciziny.

Byli tak úspěšný, že spousta lidí, když zjistila, že se má jak prase v žitě zblbla, a probíjeli se močálama do náruče vykořisťovatelůjak třeba Pehe.

Byli tak úspěšný, že když se otevřel trh, neobstála skoro žádná fabrika a o naši měnu byl zájem asi jako o prasečí chřipku.

Soudruzi díky, ale stačilo !
17. 11. 2010 | 17:03

Liberál napsal(a):

Tenco:

Vtipné jak jste podlehl demagogii některých internetových servrů a přivlastnil jste liberalismus levici.
Přitom liberalismus je pravicová ideologie založená na volném trhu na nezasahování do ekonomiky. Příkladem liberála je Hayek nebo Milton Friedman.
17. 11. 2010 | 17:04

gaia napsal(a):

Rumcajs

no ode mne Siemens žádnou objednávku nemá a ani u nás okolo žádný Siemens nikoho nezaměstnává, pochybuji, že by spasil naši ekonomiku.
17. 11. 2010 | 17:05

Rumcajs napsal(a):

Slim:

Zívám.
17. 11. 2010 | 17:06

Liberál napsal(a):

xxx: Mám jen zdroje z EU takže vám můžu dát údaje jen z VB. Tam po dlouhé době vlády labouristů dosáhlo zadlužení 68,2% HDP (2009)
17. 11. 2010 | 17:10

Liberál napsal(a):

Lži o nespavedlivé rovné dani.
Doporučuji si to přečíst
http://www.dfens-cz.com/vie...
17. 11. 2010 | 17:11

Béda napsal(a):

Rumcajs,

já bych si sociální stát představoval spíše tak, jak to mají ve Skandinávii. Nedělám si žádné iluze o tom, že by v tržním prostředí vzniknul koncept tzv. sociálního státu bez tlaku zvenčí. Můj osobní názor je, že nebýt tzv. tábora reálného socialismu, postihla by západní země smršť sociálních bouří mnohem dříve.

Chantivost jedněch a bezbrannost druhých by již dávno tržní společnost k tomu nasměřovala.

Poté co se tzv. socialistický blok kvůli své nekonkurenceschopnosti sesypal, padly zábrany a stavidla predátorů a lidské společenství bude nakonec nuceno si zopakovat starou cestu. Jenom ještě nevím jestli to bude světová válka, nějaká diktatura, anebo násilím vynucená transformace systému v něco, co bude obecně přijatelné s méně devastujícími účinky pro společnost nežli nekontrolovaná "léčivá" ruka trhu.
17. 11. 2010 | 17:13

Liberál napsal(a):

Béda:

Ta vaše trapná modla skandinávských sociálních států je už směšná. Tento koncept je stejně dlouhodobě neudržitelný.
Sociální výdaje roztou (zvláště důchody) a jakmile se dostanou do určitého bodu tak i ti vaši skandinávci budou muset škrtat a omezit ten váš sociální stát.
17. 11. 2010 | 17:26

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Neumím si představit, jak mohl pomoci Sovětský socialismus západním proletářům. Vždyť ty komunisti byli leda pro smích.

Stačila jedna návštěva Sovětského svazu a i nejzapřísahlejší komunista musel být vyléčen.

Naopak, milej Bédo. Kapitalisti na dobu, kdy existoval reálný socialisnus vzpomínají se slzou oku. Každej kdo remcal, jako ty, byl usazenej s poukazem na výsledky socialismu.
17. 11. 2010 | 17:33

Béda napsal(a):

Liberál,

jistěže. Pak je tu ještě druhá možnost. Jedni se propadnou do nezaměstnanosti anebo na úroveň asijských lidských zdrojů a druzí si budou připalovat pětitisícovkama.

Ovšem všeho pouze dočasu. Až nádoba přeteče, je otázkou, kdo ty s pětitisícovkama dokáže ochránit před těma ostatníma.

To už tu ovšem taky bylo.
17. 11. 2010 | 17:33

SuP napsal(a):

Teda Bédo,
Ty seš ale bezradnej!
17. 11. 2010 | 17:36

Liberál napsal(a):

Umím si živě představit jak by vypadala Pehova "demokracie"

Byla by jednotná národní fromta všech levicových stran (přidalo by se i KDU-ČSL to byli vždycky vlesdopr_lníci)
Všechny noviny nehájící socialistickou "pravdu" by byly zakázány. Zůstalo by jen Právo,Britské listy,Referendum a Haló noviny.
Všechny vzdělané a úspěšné lidi by poslali těžit uran.
Hromadně by zvýšili sociální dávky v nezaměstnanosti, důchody, mateřskou a podobně dokud by nezbankrotovali.
Neoliberalismus bude prohlášen za třídního nepřítele.
Socialismus skandinávských zemí se stane jedninou správnou ideologii a budou jí vyučovat i na školách.
Pehe a Bělohradský budou jmenováni ministry (a zástupcem ministra) propagandy.
17. 11. 2010 | 17:39

Béda napsal(a):

Rumcajs,

jenom pro správné pochopení. Já zde nehájím Stalina, Lenina, Gottwalda a podobné stvůry.

Říkám ale, že bezplatné školství, zdravotnictví, zákoník práce, pracovněprávní ochrana dětí, těhotních žen, zrovnoprávnění žen, postavení odborů a pod. ve východním bloku významným způsobem napomohlo ke kultivaci a sociálnímu rozměru predátorského systému.

Není zajisté bez zajímavosti, že predátoři odstartovali novou kapitolu decimování podřízené části společnosti až po zániku východního bloku.
17. 11. 2010 | 17:39

gaia napsal(a):

Rumcajs

sociální výdobytky na západě byly jen kvůli tomu, aby se nezjistilo, že socialismus funguje líp.

Stejně tak důchody na západě byly slušné jen kvůli tomu strachu .
17. 11. 2010 | 17:41

stále rebel napsal(a):

Pro Liberál.
Patrně ti jde o to, diskreditovat pojem liberál, čili liberál = hlupák a demagog.

PS: Zřejmě tě platí konzervativci, abys dělal studu liberálům.
17. 11. 2010 | 17:42

Liberál napsal(a):

Béda:

EU se stane otrokem Číny, která je dobyde levným (nekvalitním) zbožím a lide tu budou pracovat stejně jako v Číně minimální mzda a lidská práva 0.
17. 11. 2010 | 17:42

Liberál napsal(a):

stále rebel:

Ty zdřejmě stále pracuješ se směšnou myšlenkou že pravice = konzervatismus a levice = liberalismus.
Tak to ale není. Přečti si Miltna Friedmana nebo Hayeka ať víš co to je OPRAVDOVÝ LIBERALISMUS.
17. 11. 2010 | 17:45

Medikolog napsal(a):

Tak jste na to konečně také přišel poane Pehe...

Kdybyste to napsal před nejméně 18 lety, obdivoval bych vás. Před deseti lety bych řekl: konečně..

Ale teď... když už to po celé Putimi Pepek Vyskoč roztroubil před lety..

Prozrazujete jenom dávno prozrazené veřejné tajemství.
Sociální náklady zůstávají, ale zdroje státních příjmů byly a jsou nenávratně rozkradeny.

Tady raďte, jak retituovat rozkradené. Pravicový politik Jan Ruml přeci hlásal, že co bylo ukradeno se musí vrátit!

Tohle vyřešit, budete příštím presidentem...
17. 11. 2010 | 17:47

Béda napsal(a):

Liberál,

omyl, pane Liberále. EU i USA se stanou otroky Predátorů - neoliberálů, kteří Čínu (a vůbec jim přitom nevadil Tibet ani cetralizovaná moc tzv. KS Číny) použili jako klacek v zájmu svých zisků. Teď se ten klacek začíná obracet vůči mateřským zemím těch predátorů. Časem se ovšem může otočit i proti nim samým. Čína si totiž od predátorů udržuje odstup a nedá si od nich v ničem poroučet.

Nakonec až bude hrozit, že západní globální predátory vytlačí čínští predátoři narazí kosa na kámen a začne mela.

A to jsou ty konce neoliberalismu.
17. 11. 2010 | 17:49

Arizonská pěnice napsal(a):

Zajímalo by mne, kdo z Vás diskutujících je členem jakékoliv strany, Pokud ano, položte si otázku, proč jste do ní vstupovali. Pokud řeknete, že pro ideály, jste z další diskuze diskvalifikováni, protože lžete. Řeknete-li, že jste si od tohoto kroku nějaký profit, tak jste na prahu poznání.Ano touha po majetku, který přináší moc nad lidmi a jejich chováním je to pravé ořechové,co do politiky přivádí lidi, schopné pro splnění tužeb udělat všechno. Přitom je naprosto lhostejné, zda se jedná o levici či pravici. Tímto dělením nám podstrkují,stejně jako maminky malým dětem, šidítko a my to stejně tak přijímáme.Nezbývá než stoicky dodat: Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina. Že, pane Brdečko?
17. 11. 2010 | 17:50

Rumcajs napsal(a):

gaia:

Jo, kapitalisti byli spocený až na prde.., když se západní proletář byl dívat na výdobytky socialismu.

Zvláště SSSR byl přímo výkladní skříní.

Hladomory, vesnice na úrovni Báťušky cara, města jen hromada špíny a odpadků....

Jo, to je muselo vyděsit.
17. 11. 2010 | 17:54

Liberál napsal(a):

Medikolog:

Doporučuju vám se podívat na strukturu státních výdajů. Zjistite že největší podíl tvoří povinné mandatorní výdaje (zvláště důchody), které stále narůstají.
Pokud je známo že daně nelze zvyšovat do nekonečna jak by jste to vyřešil?
17. 11. 2010 | 17:56

Mao-Ce Tung napsal(a):

Bédo, gratuluji ke studiu Sterých pověstí českých. Libušino proroctví jsi nastudoval geniálně. Ještě jednou gratuluji.
17. 11. 2010 | 17:57

Charvát napsal(a):

Když pověsti - tak taky pohádka: Česká pohádka -
Ivana Krause. Týká se našich pražských konšelů a stavu vůbec. A není to vážný.
17. 11. 2010 | 18:02

tata napsal(a):

pane rumcajs

začinate byt směšny většina znas určitě netouží po tom co popisujete,ale nato sme si zvykli,proč třeba neudate přiklad skandinavskych zemí ale to se nechodí do kramu,konečně od vas se neda ani nic jineho očekavat že.
17. 11. 2010 | 18:03

gaia napsal(a):

Rumcajs

CCCP byla veká zem a válkou dost poničená( na rozdíl od USA),

a i na západě byla místa kde žili lidi, jak tam snad nikdo.
Byli bezdomovci, žebráci, to tam nebylo.

Ale to už se nevrátí, nemá cenu srovnávat.

Ale budeme si muset zvyknout v naší době,(a už se děje), že jsou sebevraždy z ekonomických důvodů. na ulicích žebráci a bezdomovci a že nám budou umírat lidi hlady a na léčitelné nemoci.

Ale dravci a Rumcajsové(pokud neonemocní nebo nezkrachují kvůli většímu Rumcajsovi)
se budou chlácholit, jak jim roste konto.
17. 11. 2010 | 18:04

Ládik!!! napsal(a):

Pane tata,
jsem rád, že nejste můj tata.
17. 11. 2010 | 18:05

Rumcajs napsal(a):

gaia:

Ty máš fakticky dost. T v SSSR nebyli žebráci ? To myslíš jako proto, že tam jim nikdo nic nedal a zemřeli hladem ?

Bylas tam někdy vůbec za totality ? To je naprosto nehorázná lež, co jsi tu předvedla. V SSSR žilo pod hranici chudoby 90% obyvatel.
17. 11. 2010 | 18:11

AC napsal(a):

tata

Není důležité, jak jste sám napsal výše, že neumíte správně vyjádřit své myšlenky písmem, přesto jste oproti svým studeným oponentům mnohem bohatší. Máte totiž srdce. Tedy něco, co je těm darmošlapům naprosto cizí.

Přeji hezký večer.
17. 11. 2010 | 18:15

gaia napsal(a):

Rumcajs

taky tam na práci chybělo 20 miliónů chlapů a ostatní byli zmrzačení z války, to se to blbě konkurovalo.

Tady to s tou hranicí chudoby 90%lidí bude brzy taky.
17. 11. 2010 | 18:16

Rumcajs napsal(a):

tata:

My tu řešíme, zda mohl socialismus přispět k lepšímu sociálnímu postavení tzv. proletariátu na západě.

Vzhledem k ekonom. výsledkům a postavení dělníka za socialismu to to považuju za naprosto vyloučené a nesmyslné tvrzení.
17. 11. 2010 | 18:17

Rumcajs napsal(a):

gaia:

A v západním Německu chlapi nechyběli ?

A když porovnáš Západní a Východní Německo - tak co ?

A bylas někdy v Rusku ? Tam chlapi nikdy nedělali tak tam ani nemohli chybět.

A můžeme si klidně vzít dobu před II svět. válkou. A porovnej úroveň v Americe a SSSR.

Copak ti vyšlo ?
17. 11. 2010 | 18:19

gaia napsal(a):

Rumcajs

já říkám, že mohl a též přispěl.

Takže kdyby se sčítaly hlasy, bylo by to možná 50 na 50 nebo by to kopírovalo výsledky voleb.(pravice levice)

Jinak nic nevyřešíme.
17. 11. 2010 | 18:21

Béda napsal(a):

Rumcajs,

já na rozdíl od loupežníka nikdy v CCCP nebyl.

Proto vycházím pouze z toho, co bylo tady. Můžu říct, že v Československu jsem do VLSR nikdy žebráka neviděl. Pokud si ale vzpomínám, všichni měli (povinně zajištěnou - ať chtěli nebo ne) práci = existenci. Všichni měli zajištěné klidné stáří. Všichni měli zajištěno bezplatné základní a střední vzdělání, bezplatnou zdravotní péči, kriminalita v celém Československu byla asi tak na úrovni dnešní Prahy. Je pravdou, že životní úroveň v průměru nebyla žádný zázrak. Víceméně neexistovaly extrémní rozdíly - vrstva multimiliardářů a naproti nim dav nezaměstnaných, bezprizorních a žebráků.

Lidi byli drženi v ideologických poutech, dnes jsou drženi v ekonomických poutech. Tehdy byli tzv. třídně (původem) diferencováni - rozdílný přístup ke vzdělání, k práci = tzv. "třídně závadním" byl určitý typ studia a profese zakázán. Padesátá léta s politickými procesy a vraždama, stejně jako třicátá se střelbou do nezaměstnaných stávkujících dělníků a pracovních blacklistů jsem nezažil.
17. 11. 2010 | 18:22

gaia napsal(a):

Rumcajs

do západního Německa místo vybitých chlapů dovezli levnou pracovní sílu z Turecka.

Ve východním Německu bylo zboží dost a také jsme tam před vánocemi vždy jezdili na nákupy.

A před II. svět válkou byla v USA pěkná krize, skoro se zdálo, že ten socík je fakt lepší. Vyrábělo se stavělo a Nep též fungoval.

Muselo se to zarazit. Zbrojařské firmy se postaraly.
17. 11. 2010 | 18:25

Tino napsal(a):

Pro vytrvalce jeden ze střípků mozaiky:
V Rakousku, nebo i třeba Švýcarsku existují sdružení firem, či podnikatelů, nebo drobných živnostníků na způsob družstev. Systém vzájemné podpory v kapitálu, obchodu, ekonomice. Jednoduché vzájemné vložení části kapitálu, do společně užívaného měchu, přináší sílu podpory v nesnázích a investování. Funguje jim to tam vcelku spolehlivě a i malí drobní podnikatelé se dokáží bránit proti tlaku gigantů kapitálu.
U nás v Československu existovala také družstva. S největší tradicí, delší jak sto let, byla Jednota. Ta se přehoupla do nové doby vcelku se slušným základem, fungující sítí na venkově a solidní vybaveností. Problém byl v jednom. Totiž že už pradávno režim zlikvidoval podstatu členství v tomto družstevním uspořádání. Členem družstva mohl být kdokoliv, bez jakéhokoliv podstatného vkladu. Tedy osoby sice v družstvu pracující a beroucí plat, ale jejichž majetkem nebyly žádné nemovitosti Jednoty, žádné strojní i jiné vybavení a pouze jejich nepříliš vlivné hlasy rozhodovaly o dění v Jednotě.
Jednota původně sdružovala majitele drobných firem, malé obchodníky, drobné živnostníky. Ti vložili své prostředky do společných celků, ti rozhodovali o běhu Jednoty. Navzájem se podporovali a kontrolovali, aby totiž nikdo z nich nezneužíval majetek druhých vložený do celku.
Po Sametu se Jednota namísto návratu k původnímu smyslu stala velkým tunelem. Ředitelé se svými náměstky postupně tlačili jednotlivé obchody a výrobny do úpadků, aby posléze donutili členy družstva zaměstnané v Jednotě k odstoupení z členství. Majetek, který byl na hraně úpadku pak postupně prodávali jako neproduktivní a finance z něj odesílali do nově ustavené bankovní společnosti COOP, jejíž sídlo je v Praze. Dnes ještě existují zbytky trosek Jednoty, jejichž ředitelé si přidělují stotisícové platy, mají jen pár neproduktivních provozoven a zaměstnanců a COOP vystupuje na trhu, jako obchodní řetězec.
Podstata družstva Jednota tak je naprosto zrušená, jen krycí právní mimikry zůstaly. Obrovský majetek Jednoty je jen částečkou možného. Pokud by totiž se Jednota vrátila do původní podstaty existence, totiž k vzájemné podpoře drobných podnikatelů se společnými vklady a majetky, mohla směle ovládnout většinu trhu a výroby v republice. Spousty lidí by nepřišlo o práci a spousty dalších by ji u ní našlo.
Jenže to je právě to KDYBY! Jednota je příklad, jak Český člověk lehce o dobré perspektivy přijde, když chytrákům nechá pravomoc. Bylo to však možné právě proto, že v podstatě v družstvu Jednota nikomu nic fyzicky nepatřilo a tak jim to vlastně bylo ukradený a to doslova.
Takto nedopadla jen družstva. Jednota je jen střípek celé mozaiky. Kdyby se aspoň oni zloději společného chovali jako noví odpovědní majitelé a hospodáři. Pak by se to snad dalo nazvat privatizací. Dobře hospodařících privatizovaných firem je ale jako šafránu. Zase znárodnit? Vždyť by to zase nikomu nepatřilo a zas a znovu by se rozkrádalo. Já osobně sázím na ty drobné živnostníky, kteří snad už konečně jednou pochopí, že se musí dát do houfu, aby obstáli v přesile zlodějů ze společného. A taky na spoustu dělníků, kteří si konečně založí SKUTEČNÉ a ne politické odbory, které si dokáží ufinancovat a to ze svého platu, bez ochrany politické strany. Je to ale sázka skoro utopická.
17. 11. 2010 | 18:26

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Nepíše se CCCP ale SSSR, pokud tedy nejsi Rusák.

Myslim, že je naprosto správné, aby člověk který nepracuje, nic neměl. Jinak to pak dopadne jak za socialismu, kdy na tom byli všichni stejně blbě, tedy kromě komunistů.
17. 11. 2010 | 18:27

Slim napsal(a):

Jsem rád, že Rumcajs zívá alespoň půjde brzy spát.
To Liberál

Daně určitě nejdou zvyšovat do nekonečna. Ale lze zlepšit strukturu daní, jejich výběr, a přesvědčit poplatníky a plátce, že je platí pro užitečnou věc a zvýšit ochotu je platit. Sečteno s penězi prohnanými korupcí a nehospodárně vynaloženými, tak by bylo i na ty ( nikterak horentní ale dostačující )důchody v rámci průběžného systému.
17. 11. 2010 | 18:32

gaia napsal(a):

Rumcajs

a spekulace a tunelování považuješ za práci nebo ne?
dnes se totiž říká, že práce je poslední zoufalý pokus jak přijít k penězům.
17. 11. 2010 | 18:33

Béda napsal(a):

Rumcajs,

já myslel, že reaguji s tím CCCP na tebe loupežníku. Ona to ale napsala Gaia a adresovala tobě.

S tím souhlasím loupežníku. To by se mělo týkat i zlodějů, velkozlodějů a korupčníků, tedy všech parazitů nemyslíš?

PS: nebyl komunista jako komunista. Některý byl příživník tehdy a příživníkem zůstal i po VLSR. Některý makal tehdy i teď a měl z toho prd. Podobné to bylo i s jinými parazity. Parazitovali tehdy a parazitují i teď bez ohledu na stranickou knížku.

Anebo se pletu?
17. 11. 2010 | 18:34

Drzá zrzka napsal(a):

Někdy si tak představuju, co by bylo, kdyby nebylo. A jsem ráda, že byla. Sametovka.
17. 11. 2010 | 19:00

tata napsal(a):

pane LADIK

POPRVE se shodnem nedejbože abyste byl muj syn.
17. 11. 2010 | 19:08

tata napsal(a):

TAK JA SEM V Rusku pracoval MALOKDO SI UMÍ vubec představit tu chudobu,samozřejmě ne to co viděli turisti.A velice mi to donutilo přemyšlet co je mi davano za vzor,vtom určitě vam dam za pravdu pane Rumcajsi.

ovšem v čem se zcela mylite,že dopad soc tabora neměl vliv na život na zapadě,a zrovna vy ktery vyznavate teorii konkurence v tom co se vam nelibí a nehodí ji zcela popirate
17. 11. 2010 | 19:15

Ikena napsal(a):

Rumcajsi,
asi to nepochopis, ale on Beda ma pravdu.
Samozrejme, ze od Sumavy na Zapad museli trochu pustit zilou na socialno a to dost.

Jinak Vas zase poznavam, nevycvalanej a pustenej ze retezu, Vazne si o sobe myslite, ze muzete kazdyho na pockani sesmesnovat.
Nekdy jste skutecne trapny a nevychovany.
17. 11. 2010 | 19:20

stále rebel napsal(a):

Pro Slim.
Pár čísel.
Horní sazba daní (FO) USA
1945 94 %
1950 84 %
1960 91 %
1970 72 %
1980 70 %
1985 50 %
1990 28 %

Státní dluh Spojených států amerických
http://cs.wikipedia.org/wik...

nebo dluh Británie
http://econ.economicshelp.o...

Krize ve dvacátých a třicátých letech a následně válka přivedly svět ke znárodňování klíčového průmyslu, levicové politice a ekonomii. Za třicet let se podařilo nejen odstranit následky války, ale i splatit většinu válečných dluhů. Jaká byla horní daňová sazba v USA viz výše. V sedmdesátých letech se začalo experimentovat s neoliberalismem a přišly krize a dluhy.
17. 11. 2010 | 19:24

Mao-Ce Tung napsal(a):

Rumcajsi, už se vůbec nedivím, že se Tě Cypísek zřekl, Manka se s Tebou rozvedla a že máš zakázaný Jičín i s Řáholcem. Po tom, co jsi se dal na politiku, hrozí, že s Tebou nebude v Pohádkové Říši mluvit ani Rumburak.Nech těch keců, dej se na pokání a možná Tě vezmou tam, kam patříš. Děti přece jenom více snesou.
17. 11. 2010 | 19:29

mb napsal(a):

no považuju to za dobré ( dobrý článek ) pane Pehe ... nicmeně slovo kleptokracie se tam možna vyskytuje častěji než má ... ale to je stylistická záležitost ...

Volby jsou v kleptokracii povoleny, ale nesmí se stát důvodem k převratným změnám v zaběhnutých velko-korupčních schématech. Voliči v Praze tak například mohou vytrestat bývalou vládnoucí stranu ve městě a doručit jasné poselství, že si přejí změnu, ale to pro kmotry a oligarchy zdaleka neznamená, že by se něco mělo opravdu měnit. Mají v politice svoje lidi, a ti vědí, že ve hře jsou miliardy, nikoliv jacísi voliči a jejich přání. A vůbec už ne hodnoty.

Is there any way out by the way ... ????????????????????
17. 11. 2010 | 20:00

Medikolog napsal(a):

Liberále,

doporučuji zase já vám posoudit výběr daní a dalších státních příjmů z hlediska adresnosti plátců a jaké je jejich % zatížení... Zatím se bere převážně od nejméně majetných. Navíc mandatorní výdaje rostou úměrně devalvaci kupní ceny koruny.

Ceny bydlení, energií vodného a stočného, služeb atd. nepřiměřeně vzrostly v důsledku zločinné privatisace... často prachsprostého rozkradení.

Jak řešit? Co třeba ústavní soud personálně obměnit a kolaborací s polistopadovým ovlivněné personální složení (viz zrušení důkazů ve stylu advocato caporegime) za lidi spravedlivé, nedotčené mafiánským myšlením a hamižností... pak prověřit privatisaci, potrestat zločince, restituovat rozkradené...
17. 11. 2010 | 20:02

lingua napsal(a):

Nepochybně po letošních volbách vznikla velmi zašmodrchaná politická struktura v ČR-poměry mandátů,cíli,koalicemi a všemi aspekty vůbec.Sypká půda.
Jsme v situaci kdy metoda historické analogie (dvou různých dob) má jen velmi omezené možnosti.
Úkolem mj. tedy je také vyhmátnout originalitu této doby,což je vždy obtížnější než vidět analogii s jinou dobou.
I když se leckomu ze starších období po r.1990 asi jevilo jako první poválečné období po r.1948 a mladším zase možná jako třicátá léta v někdejším SSSR:k té poslední analogii ovšem je třeba vzít do úvahy,že Stalinova osobnost je natolik specifická, vlivná a neopakovatelná,že sám tento fakt tuto analogii téměř vylučuje.Je krajně nepravděpodobné,že dva jedinci jsou si kdy v čem zásadně podobní,tedy i v politice. Co je na této době výrazné - je ztráta úcty ke všem historickým politickým autoritám i současným.
Politika bez modly.
17. 11. 2010 | 20:02

lingua napsal(a):

:Opravuji u sebe na :po r.1945
17. 11. 2010 | 20:04

jan napsal(a):

Pan Pehe je brilantní i když nepíše o Klausovi.
Pravda bolí, že?
17. 11. 2010 | 20:14

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Tak se nám tady pološílený rebel zase malinko rozpovídal. Je vidět, že odkazy, které jasně ukazují na zlatou éru USA právě do doby volné hospodářské soutěže, s rebelovým fanatismem a touhou spravovat cizí majetek nic neudělalo.

Tady vyjímám další :

Burton Folsom Jr.

Dramatický růst vládních výdajů na projekty veřejných prací,
zemědělské dotace a různé programy pomoci znamenal prudký
růst nejvyšší sazby daně z příjmu z 24 % v roce 1929 na 79 %
v roce 1935. V roce 1941 F. D. Roosevelt dokonce navrhoval její
zvýšení na 99,5 % na všechny příjmy přesahující 100 000 dolarů
(bylo schváleno 90 procent). Není divu, že došlo k útlumu – podnikatelé
odmítali investovat a nechat tak svůj majetek prakticky
zkonfiskovat. Nezaměstnanost v letech New Dealu nikdy neklesla
pod 14 % a pohybovala se průměrně okolo 17 %.
Jak se krize prodlužovala, musel dokonce americký ministr financí
Henry Morgenthau uznat, že New Deal nebyl úspěšný.
6. 5. 1939 přiznal: „Utrácíme mnohem více prostředků než kdykoli
předtím a ono to nefunguje. Po osmi letech této vlády říkám
– máme právě tak vysokou nezaměstnanost jako na počátku. A obrovský
dluh k tomu!“
17. 11. 2010 | 20:16

Rumcajs napsal(a):

Dále vybírám:

Raymonda Moleyho, profesora Columbijské univerzity, si
Roosevelt vybral za člena brain trustu a pověřil jej psaním svých projevů, čemuž se Moley věnoval během prvního funkčního období.
Po jedné vleklé diskusi s F. D. Roosevelt Moley napsal do svého
deníku, jak „Roosevelt začal spílat bankéřům a obchodníkům
a prohlásil, že získává hlasy, kdykoli na něj zaútočí . a že pokračování
boje tohoto typu mu přinese další podporu. ... Byl jsem ohromen
jako dosud nikdy naprostým nedostatkem logiky toho muže,
omezeností jeho znalostí věci, o které mluvil, hrubými nepřesnostmi
v jeho tvrzeních, téměř patologickou absencí logiky v jeho
řeči.. Jinými slovy, v jeho myšlení se naplno projevovaly návyky ze
světa politiky, ke všemu podpořené vlivem jeho zbytnělého ega.
Uvážím-li to, mám dojem, že je to krajně nebezpečný člověk.“

***
Nemůžu si pomoc, ale mi to připomíná Paroubka a spoustu dalších levičáků - třeba Bédu.
17. 11. 2010 | 20:24

Otázkář napsal(a):

Masaryk říkal, že potřebujeme 50 let, tudíž nejsme ještě ani v polovině. Spousta věcí je špatně, ale ještě pořád máme 29 let, změnit k lepšímu se může mnohé. Samozřejmě i k horšímu, ale to záleží také na nás. Pokud nebudeme lhostejní máme šanci změnit mnoho věcí. Například letošní volby do PS a vykroužkování těch největších podvodníků jako Langer ukázaly, že být aktivní má smysl. I podzimní komunální volby ukázaly, že lidé mají různých kmotrů dost a až na pár výjimek (Praha) je z radnic vypráskali. Neházejme flintu do žita, naděje stále přetrvává.
17. 11. 2010 | 20:30

Mao-Ce Tung napsal(a):

Rumcajsi, Rumcajsi...tak si škodit. Moc šancí už nemáš!pordatio which
17. 11. 2010 | 20:33

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Nechápu, proč do toho taháš nějakého historika a třicátá léta. Psal jsem o poválečném období, výši daňové sazby, o tehdejším přibližně 30 letech relativní prosperity, poválečné obnově a splácení dluhů. Dluhy a válku přinesla pravicové politika, sociálně-tržní politika to musela napravit.
17. 11. 2010 | 20:43

Hašek V. napsal(a):

Pro zdejší amerikanofily. Když ve 30. letech vypsal SSSR v Usa nabídku na 300 odborných pracovních pozic do elektroprůmyslu ve Svazu přihlásilo se asi 10000 američanů.
Srovnávat zemi zničenou válkou a zemi kde se nic nestalo je ubohé. Je to jako srovnávat území zasažené povodní a normální vesnici.
Nicméně proč se cena nemovitostí v Moskvě vyšší než v NY?
17. 11. 2010 | 20:43

Béda napsal(a):

Otázkář,

na Masarykovo vizionářství bych v tomto moc nespoléhal. Nevím sice kdy to prohlásil, ale zcela určitě se spletl.

Řekněme, že to řekl v r.1918. 50-ti léty je orámována doba let 1918 - 1968. Co všechno se mezitím stalo a jak dopadla prvněrepubliková parlamentní demokracie?

Souhlasím ovšem s vaším tvrzením, že všechno je "vo hviezdach", jak zpívá Paľo Habera a že by se měly hledat cesty, jak tu mizérii změnit. Na tomto bychom se snad mohli zhodnout všichni bez rozdílu.
Problém bude ovšem hned v druhém kroku - co má následovat po zacinkání "děkujeme, odejděte"!
Jedni zřejmě budou chtít silný sociální stát s progresivní daní a podvázáním tvůrčího potenciálu nadnárodních firem při vývozu práce, know how, zisků a tvorbě virtuálních peněz, druzí budou trvat na neoliberalismu od A po Z. A mezi nima bude celá řada nejrůznějších dalších proudů reprezentujících nejrozmanitější představy od silné ruky napravo po silnou ruku nalevo.

A v pozadí budou sedět nemluvní dirigenti s balíkama bankovek,ochotně připraveni vyjít vstříc tribunům lidu a usměrnit správným směrem (pro sebe) přebujelou energii revoltujících.
17. 11. 2010 | 20:50

Rumcajs napsal(a):

Dále něco pro přátele centrálního řízení:

A jak si ekonomiku představuje Pehe a jeho smečka ?

Pomocí peněžní reformy se podařilo komunistickému vedení očistit společnost od zbytku finančních úspor a sociálních rozdílů vůbec. Reforma dopadla tvrdě i na dělníky, mladé rodiny a důchodce. Zatímco před reformou se měl někdo hůř a někdo lépe, po reformě se měli všichni špatně. Výměna peněz u výměnných středisek byla špatně organizována, leckde byly zásoby nových peněz nedostatečné, občané stáli dlouhé fronty. Na řadě míst (Plzeň, Ostravsko) přerostla nespokojenost obyvatel v protikomunistické demonstrace, které byly potlačeny bezpečnostním aparátem a množství jejich účastníků se stalo obětí perzekucí. Projev prezidenta Zápotockého, v němž v předvečer reformy ujišťoval obyvatelstvo, že se žádná měnová opatření nechystají, se stal legendárním symbolem režimní prolhanosti a věrolomnosti.

více zde:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/...
17. 11. 2010 | 20:57

(martin21 napsal(a):

DEMOKRACIE!!!JAK JINAK??ALE JEN PRO NĚKOHO!!!STEJNÉ JAKO ZA KOMOUŠŮ..... ALE VŽDYŤ SKORO VŠECHNY STRANY,AŤ SI ŘÍKAJÍ JAK CHTĚJÍ JSOU STEJNĚ KOMOUŠI,(pravda,není to jako za stara-teď mají přece jen převlečníky z kvalitnější látky)-PEROU SE O KORYTA-NE ZA NÁS,ALE O NAŠE.......A také změnili hesla-např. S USA NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK--podobnost čistě náhodná...
17. 11. 2010 | 20:58

Béda napsal(a):

Rumcajs,

podle čeho soudíš, loupežnickej, že právě takto si to představuje Pehe a jeho smečka?

Dokážeš vyloučit, že přesně takto nedopadne dolar a s ním i česká koruna v rukou liberálů (resp. neoliberálů)?
17. 11. 2010 | 21:01

Mao-Ce Tung napsal(a):

Rumcajsi, tak Ty jsi reinkarnovaný Raymond Moley! Že mě to nenapadlo dříve. No ale už dost, v deset musíš už být na pokoji!
17. 11. 2010 | 21:34

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Kde vidíš ty neoliberáli ? Myslíš tím snad komunistu Obamu ?
17. 11. 2010 | 21:35

Pavel V napsal(a):

Pane Bedo,

v některém ze svých příspěvků jste dost nevybíravě napadl Václava Havla.

Z vašich názorů lze snano poznat, že jste tzv. skalní komunista. Jistě víte, jak vaši idolové jako např. Klement Gottwald "kroutili krkem" každému, kdo měl jiný názor. Václav Havel jeden z vítězů sametové revoluce řekl, že je nutné přetnout řetěz nenávisti a že se nebude komunistům mstít. Přesto se mezi nimi najdou takoví jako vy, kteří si toho neváží. Vaše počínání je odporné.
17. 11. 2010 | 21:35

Rumcajs napsal(a):

MCT:

Běž si točit káču !
17. 11. 2010 | 21:41

Rumcajs napsal(a):

Pehe, dneska se Ti budu ještě chvíli věnovat.

Máš radost ?
17. 11. 2010 | 21:45

veverka napsal(a):

Pavel V

"vaše počínání je odporné..."

Václav Havel je obyčejnej lhář a zločinec.Sliboval že se rozpustí NATO a že u nás už nikdy nebudou cizí vojáci.Samozřejmě lhal až se mu od tlamy prášilo,nakonec sem ty vojáky zval sám.Dále se podílela podílí(minimálně propagandisticky a politicky ) na prasárnách jako Kosovo,humanitární bombardování Jugostávie,Irák nebo Afghánistán.O masivních rozkrádačkách národního majetku v devadesátých letech ani nemluvě.Jestli je něco odporný,tak si to ty a tenhle exot a ta neustálá masivní prohavlovská mediální masáž.
17. 11. 2010 | 21:48

Béda napsal(a):

Pavel V,

Václava Havla si můžu vážit za to, co činil před VLSR. Rozhodně ne zato, co dělal po VLSR.

Jako kdyby to ani nebyl tentýž člověk. Stylizovaný bojovník za demokracii a morální autorita se před očima rozpadnul a vnitřně vyprázdnil rozporností svých skutků a slov.

Nejsem komunista. Kdybych si měl ovšem vybírat politickou stranu podle míry korupce asi bych si chtě nechtě dnes musel vybrat komunisty.
17. 11. 2010 | 21:48

Rumcajs napsal(a):

I po nastoupení socialistické vlády, která jistě nepředražuje státní zakázky a nerozkrádá SR a i po "drastických " škrtech se řecký dluh opět vyšplhal na 15.4 HDP.

To je jenom další příklad, toho, že když se sociální politika utrhne ze řetězu, je těžké ji zastavit. Zdravý rozum říká, že je potřeba přizpůsobit sociální politiku výkonnosti té které země, ale zdá se, že zdravý rozum se Pehemu vyhýbá obloukem a proto i při drobných až kosmetických úpravách v sociálních výdajích se chová jako histerka.

Největší nárust sociálních výdajů:

Portugalsko :6.3%
Řecko: 5.6%
Irsko: 4.7%
Island: 4.3 %

Asi je to náhoda, že právě tyto státy nepůsobí zrovna stabilně ve vztahu ke svým věřitelům. I když Irsku věřím. Ti tam nemaj tolik komunistů, jako Řecko.

zdroj :http://www.mesec.cz/clanky/socialni-vydaje-v-eu-rostou/
17. 11. 2010 | 22:01

Rumcajs napsal(a):

veverka:

Kdybych tady měl sestavit hitparádu největších pitomců, asi bych začal Tebou.

Pak bych vynechal asi čtyři listy a potom teprve pokračoval dalšími exoty.
17. 11. 2010 | 22:06

clevens napsal(a):

Těžko zazlívat někomu,komu není dobře a nemá se dobře aby na adresu této společnosti neupustil nějaké kritické slovo.
Koneckonců proč by nemohlo cokoliv fungovat lépe.
Ale mám pocit,že existuje jistá sorta bojovníků pevných zásad,které bych asi nazval lidé "kříže".Tímto křížem vidí jedny napravo,druhé nalevo.Jedny nahoře,druhé dole.To je pro ně měřítkem.
A nyní je cítit jakési rozrušení mnohých,že synapsemi společnosti se šíří i emoce navíc.Asi to vyvolala ta nezvyklá pestrobarevnost dnešního politického spektra,až fantasknost jeho kombinačních možností-která se jeví i jako bezzásadovost někomu.Na to jsme v socialismu nebyli zvyklí-vše bylo 1x,byl to monolit.Měl jednu vadu:že se za boha nedařilo jeho ideál sblížit s realitou.Nyní tedy jsme opustili jeho křesťansko-komunistický monoteismus a stali se na čas zase pohany,pestrobarevnou směsí.Místo monokrystalu-polykrystalickou hmotou.Přece jedno částečné pozitivum bych viděl v tom,že už se nikomu nebrání se podílet aspoň svým vědomím na této společnosti.To je první rys vykukující jakési Marxovy cílové všelidové společnosti.Bráno negativně zastírá rostoucí majetkovou nerovnost.Těžko předpokládat,že lidé chudší se s tím smíří.A pak všelidová společnost-chural-může také hovořit o zprimitivnění,zmongoloidnění naší rasy,zvýšení její stádnosti.Nicméně lhostejnost je ještě horší a spousta lidí ji propadá ze zmatků v duši,který v nich plodí nesrozumitelnost nebo bezzásadovost dnešní politiky.To ale pak není občanská společnost.
17. 11. 2010 | 22:10

Rumcajs napsal(a):

Jak to je se sociálníma výdaji u nás ?

Rostou, rostou !

více zde:

http://www.businessinfo.cz/...
17. 11. 2010 | 22:18

Rumcajs napsal(a):

Varování před sociálním populismem zde:

http://www.cnb.cz/cs/verejn...

Vše marno !
17. 11. 2010 | 22:21

Viola napsal(a):

yaro,

já bych měla radu, která tu už zazněla. Politici by měli vykonávat politickou činnost jako svůj koníček a bezplatně. Žádný plat, žádný úplatek. Žili by tak, jak by jim to jejich strana umožnila. Nestraníci by si buď našetřili, nebo měli fankluby, které by je podporovali jako straníky jejich strany.
17. 11. 2010 | 22:23

Rumcajs napsal(a):

stále rebel:

Co na to nechápeš. Uvedl si znárodnění a výše sazeb jako léčbu dluhů. Tož jsem Ti vytahal nějaká fakta.

Válku proti Americe způsobil kapitalismus ?

To jako myslíš feudální Japonsko ?
17. 11. 2010 | 22:27

Pavel V napsal(a):

VL

Chtěl bych reagovat na váš příspěvek začínající větami:"Vůbec nepopírám, že podnikateli jde o maximalizaci zisku. Právě naopak z toho vycházím. Pouze poukazuji, že dlouhodobě toto vede ke krizi"....

Překvapuje mě, že se stále ještě najdou lidé věřící Marxovu zdůvodnění příčin hospodářských krizí, že příčinou je nadvýroba zboží, na něž lidé nemají peníze, protože jim je kapitalista ukradl ve formě nadhodnoty.

Skutečný důvod hospodářských krizí je neúčelné investování do výroby zboží, které lidé nekupují, protože je neúčelné. Např. při poslední recesi v USA byl postaven nadbytek drahých bytů. Lidé, kteří byt potřebovali, si takový byt nemohli dovolit. Neúčelnost nových bytů spočívala v jejich nadměrném luxusu. Tyto byty nakonec prodány byly, ale banky je prodaly se ztrátou. Tím se dostaly do platební neschopnosti, která se pak přenášela na jejich klienty. Co bylo příčinou špatně zvolených investic? Byla to snaha povzbudit národní hospodářství půjčkami. Jedná se o typický levicový koncept založený na masivním pumpování nízkoúročených peněz do národního hospodářství. Z dlouhodobého hlediska je tato koncepce chybná, protože lehce nabyté (za nízký úrok) jsou vynaloženy chybně.
17. 11. 2010 | 22:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane clevensi,

to je hodně zajímavá analýza, řekl bych. Díky za ní.

Libor Stejskal
17. 11. 2010 | 22:31

slavwin napsal(a):

Tady nejde o sociální populismus, tady jde o to že bolševický podvodník se stal zlodějem. Hru s čísly bolševik ovládal, tady se věřit muselo, ale zběžný pohled ukazoval že to asi bude jinak, tak se začalo mluvit o imperialistickém spiknutí - neobchodují s námi - asi jako teď o předpisech z Bruselu. Bolševický švindl se zhodnotil v reálné peníze. Všichni musíme být pod nějakým tlakem, ale ne zlodějským. K Rusům už nechceme, Béda nám říká, ale oni už tam mají kapitalismus o jakém se u nás ani nesní a dospějeme k němu ne dříve než za 20 let. Kašlu na ten ruský kapitalismus, ten bude stejně zešvindlovaný jako to jejich budování socialismu. Příkladem pro zavedení spravedlnosti a pořádku by mohlo být Německo, hned tu jsou Benešovy dekrety, Hitler a sudeťáci. Vykašlat se na Klause, ten už je zdiskreditovaný až hrůza, a bolševické pijavice jen tak krást nepřestanou
17. 11. 2010 | 22:49

Otázkář napsal(a):

Béda

abych to upřesnil, on prohlásil, že potřebujeme 50 let nerušeného vývoje a potom, že se o nás nebojí. Jak jistě víte těch 50 let nám nebylo dopřáno, takže on se nespletl bohužel se právě naplnily jeho obavy, že nám ta doba dopřána nebude. Byla přerušena nejdříve okupací Německa a poté komunismem. V roce 1989 začíná naše demokracie od znovu jako v roce 1918 s tím rozdílem, že nyní máme alespoň na co navazovat. Proto říkám, že ještě máme 29 let, ale zaručí nám někdo ten nerušený vývoj? Toť otázka
17. 11. 2010 | 22:49

ivanT napsal(a):

Slavwin:

Je zajimave, jak tady rada ctenaru ztotoznuje zlodeje s bolseviky, a socialismus se pro-sovetskou totalitou. Opravdu nevite o nikom kdo krade a neni bolsevik? A opravdu neznate zadnou zemi, ktera mela nebo ma v planu socialismus a svym zpusobem se ho snazi nebo snazila realizovat a vubec se nepodoba sovetske totalite?
17. 11. 2010 | 22:57

Otázkář napsal(a):

ivanT

znám, např. Švédsko nebo Francie
17. 11. 2010 | 23:04

Otázkář napsal(a):

ivanT

a každý kdo krade nemusí být nutně bolševik, Pitra nebo Krejčíře bych z bolševismu nepodezíral, vím, že jste reagoval na slavwina, ale přišlo mi to zajímavé tak jsem vám odpověděl za něj :)
17. 11. 2010 | 23:06

Naštvaný napsal(a):

Kleptokracie, nebo kecalománie - jedno podporuje druhé
17. 11. 2010 | 23:17

Sláma napsal(a):

To Rumcajs:
Nejsem členem žádné politické strany a tudíž, zřejmě na rozdíl od Vás, na žádné schůze nechodím.
Mám ale oči, uši a zdravý rozum. O tom, jaké je u nás korupční prostředí, jsem se ovšem přesvědčil několikrát na vlastní kůži. To myslím skoro doslova, neboť jsem byl tzv. "oholen".
Vycházím jen z veřejně dostupných dat, stačí si trochu zalistovat např. závěrečným státním účtem, výročními zprávami podniků, stránkami Českého statistického úřadu, atd. To ale Vy, Rumcajsi, evidentně nedokážete. Ostatní, doufám, ano.
17. 11. 2010 | 23:22

Jiří H. napsal(a):

Některé příspěvky mi připadají, že komunisté byli horší jak živelná pohroma. Komunisty nemam v lásce, ale co se děje po 21 letech od sametové revoluce, že mafie na jihu Italie nám mohou pouze závidět.
17. 11. 2010 | 23:29

Sláma napsal(a):

To Tino:
Dávám Vám za pravdu. Taky si myslím, že více korupce je mezi manažery v podnicích ve státním vlastnictví, jako jsou České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Lesy ČR, Podniky Povodí, ČEZ, Ředitelství silnic a dálnic, atd., resp. že si příjdou na větší peníze než většina politiků. Ovšem politici, např. na postech ekonomických náměstků ministrů obrany (vystřídali se tam tuším jak Nečas, tak i Kalousek), tak Ti si příjdou na pěkné peníze. Stačí si vzpomenout např. na vtipnou výměnu 10 Mig 29 za 11 Sokolů, nákup dopravních letadel ze Španělska, padákovou aféru pana Kalouska atd.
Vina politiků spočívá i v tom, že takové kšefty svým podřízeným, ať už z důvodu nekompetentnosti (Parkanová) nebo spoluúčasti (Kalousek) tolerují.
Měl byste si však uvědomit pane Tino, že státní zaměstnanci nejsou zdaleka všichni na postech, umožňujících korupci. Státními zaměstnanci jsou i učitelé, lékaři, zdravotní sestry, hasiči, vědci, policisté. Ty byste neměl házet s korupčníky do stejného pytle. Valná většina z nich jsou poctiví lidé, kteří chtějí dělat svoji práci kvalitně a chtějí být za ni důstojně odměňováni. Nemůžou za neschopnost politiků, kteří považují Janotu a jeho znalost Excelu za vrchol schopnosti sestavit rozpočet. Krátit všechny kapitoly 10% umí, s prominutím, každý ňouma. Udělat skutečnou reformu, která zruší všechny zbytečnosti, kterými stát otravuje občany, to chce větší schopnosti než naši politici napříč politickým spektrem mají.
17. 11. 2010 | 23:36

Liberál napsal(a):

Medikolog:

Mandatorní výdaje rostou hlavně úměrně se stárnutím populace. Pokud bude v roce 2050 40% lidí v důchodovém věku jak vypovídají sociologické analýzy tak nám nic jiného než škrtat nezbyde.

Co se týče adresnosti plátců tak stát by měl brát především od střední třídy protože té je nejvíc.
Od té nejvyšší toho moc nevybere když je to jen 2% obyvatelstva.

Ceny elektřiny,bydlení a vody nesouvisí s privatizací.Ceny rostou úměrně růstu platů v ČR.
Prokud by jste tady raději měl státní protekcionismus kde stát vše znárodní a určuje ceny tak to skutečně nefunguje. To už je vyzkoušené.
17. 11. 2010 | 23:38

Sláma napsal(a):

Ještě pro Rumcajse:
hádám, že jste bývalý komunista, vyhozený po roce 1968. Máte stejnou rétoriku, jako měli komunisti. Kdo nemá stejný názor jako Vy, tomu dáte nějakou hanlivou nálepku, doplněnou ještě hanlivějšími adjektivy. Nejste vůbec schopen věcně diskutovat. Doporučuji Vám přejít na jiný server, kde Vám jistě umožní mnohem jadrnější rétoriku.
17. 11. 2010 | 23:39

Sláma napsal(a):

To liberál:
Jste-li skutečně liberál, tak byste měl vědět, že ceny vody, elektřiny atd. neřídí trh. Jejich poskytovatelé jsou tzv. přirozenými monopoly, které všude na světě reguluje veřejná sféra, protože to prostě jinak nejde. Doporučuji Vám přečíst si román Arthura Haileye Overload (1979, vyšel před lety i v českém překladu), tam poznáte, jak ceny energie regulují v Americe.
Mandatorní výdaje se nelíbí politikům, protože se z nich špatně krade. Tempo stárnutí populace se nepochybně zkrátí, protože řadě lidí v dělnických postech zkrátí život dřina do 65 let, jiným zase zhoršování životního prostředí atd.
Pro společnost je výhodnější dávat peníze důchodcům (kteří si ostatně na penzi celý život dávají nemalý balík peněz), než nechat mladé lidi bez práce.
Neměli bychom zapomínat, že pro zajištění materiálních potřeb společnosti je nyní potřeba jen zlomek lidí (díky robotizaci atd.) a zbytek je na více či méně zbytečných postech, a to platí nejen pro veřejný sektor.
Problémem kapitalismu je tendence k nerovnoměrné distribuci bohatství, která od určité míry společnost ochromuje a vede nutně ke krizi. Bohatí utrácí za děvky v Thajsku, za kaviár v Rusku a za drahá auta v Japonsku, a to jsou peníze, které v naší ekonomice chybí. Chudí omezují nákupy a více šetří, čímž se snižuje spotřeba a vede to k tzv. krizi z nadvýroby, tedy deflační spirále. Není náhodou, že nejlépe se daří severským státům, kterým se daří udržet rozdíly v bohatství na rozumné míře, a nejhůře státům, kde jsou propastné rozdíly mezi několika boháči a masou chudých lidí.
17. 11. 2010 | 23:55

Sláma napsal(a):

To Rumcajs:
Stal jste se mým oblíbencem, protože na Vás mohu ukazovat zabedněnost nevzdělaných lidí.
Takže k další Vaší perle: Samozřejmě, že Japonsko v roce 1941 bylo kapitalistické. Nějak Vám unikly reformy Meidži (od roku 1868), které ukončily feudální období Japonska. Asi Vás spletlo, že Japonsko má v čele státu císaře. Avšak Velká Británie má v čele státu královnu (v nedávné historii rovněž císařovnu Indie), stejně jako pěkná řádka jiných kapitalistických zemí. Chcete je vyjmenovat? Co takhle nizozemská královna Beatrix? Dánská královna Margrethe II? A co králové, těch je ještě více.
18. 11. 2010 | 00:09

Sláma napsal(a):

Ještě pro Liberála:
Cena vodného a stočného vzrostla od roku 1990 přibližně 65x, tedy o 6500 %). Uznáte snad sám, že to je o hodně více, než kolik činila inflace. Že dnešní ceny vodného a stočného jsou nadsazené dokazují ceny ve městech, které si udržely rozhodující slovo ve vodárenských společnostech. V těchto městech jsou ceny v průměru tak čtvrtinové - tedy jsou o 75% nižší).
18. 11. 2010 | 00:18

Otázkář napsal(a):

Sláma

zajímavé komentáře, k těm cenám vody máte nějaké srovnávací statistiky? To by mě docela zajímalo, díky
18. 11. 2010 | 00:36

Sláma napsal(a):

Že levice stát zadlužuje a pravice stát oddlužuje, to je stará známá báchorka, něco jako O Smolíčkovi. Stačí si přečíst knihu Alan Greenspana, bývalého šéfa americké centrální banky (Federal Reserve) The Age of Turbulence: Adventures in a New World, ve které chválí Billa Clintona za ozdravení státních financí a snížení schodku a kritizuje George W. Bushe za za prudké zvýšení veřejného dluhu.
Podobně tomu je i v Řecku, které do dluhů přivedla pravicová, liberálně konzervativní vláda strany Néa Dimokratia (nikoliv sociální politikou, nýbrž rozkradačkami) a levicová vláda je nyní oddlužuje.
18. 11. 2010 | 00:43

Sláma napsal(a):

To Otázkář:
Ceny vody znám ze své praxe, nevím o tom, že by někde byly souhrné přehledné statistiky, něco má ČSÚ, něco MZe, něco na stránkách http://www.vodarenstvi.cz. Pokud vím, všude, kde byly vodárenské společnosti prodány, se pohybuje cena vody (vodné a stočné) přibližně mezi 55 a 70 Kč. Cena vody v roce 1990 byla regulovaná, 60 hal. vodné, 40 stočné. To samozřejmě nebyla reálná cena, ovšem ta není ani těch 65 Kč.
18. 11. 2010 | 01:17

Otázkář napsal(a):

jj to odpovídá těch 55-70, konkrétně v našem městě je vodné+stočné 65 kč, proto mě zarazilo jak jste psal, že někde jsou ceny čtvrtinové, to by musel být nějkách cca 15 kč
18. 11. 2010 | 01:27

francoa napsal(a):

Ona každá věc,je-li apriori nadceněna,je nebezpečná tímtéž.
Zamysleme se proto nad osudy učení a hnutí ,kterému se říká "socialisté" hlouběji než pouze z hledisek zda usiluje o cosi,např.sociální spravedlnost nebo rovnováhu společenských vrstev.
V západních společenských vědách od začátku až po dnešek plných filistrů,založených na všeho druh imaginacích se objevil v 19.století zvláštní člověk: K.Marx coby "vědecký socialista".Marx založil svou tradici dívat se na svět očima jeho "parního stroje ekonomiky",v němž se opakovaně pohybuje píst výkonu ekonomiky z krize přes vrcholek do krize.Marx chápal,že to zplodí revoluce.Nechápal a neviděl ale v souvislosti s tím i se vším války.Tím byl jednookým Kyklopem.Jeho následníkem byl Lenin v Rusku,který přidal druhé oko Kyklopa -války do chápání socialistů a kapitalismus chápaljako imperialismus.
Marx věřil,že je třeba probuzení vědomí mas dělníků ,aby se se světem dalo jednou počítat.Snažil se tedy psát jim pochopitelné rovněž ideje.Lenin přidal strojnickému pohledu Marxe zatím v socialistech a sociologiích všeho druhu vůbec nepřekonanou oduševnělost a niternost,subjektivitu myšlenek.Čím to bylo dáno? Zdá se,že tím,že Rusko bolševiků stálo na impozantních budovách,které vybudovalo carství.Na skvělé krásné literatuře,kterou zplodil carismus.Z toho i mohl těžit a těžil raný bolševismus.
Až do 2.sv.války,kterou se to radikálně změnilo:ve zničené zemi bylo potom třeba stavět,stavět a stavět-provádět mechanické práce.Nelze se tedy divit,že leninskou niternost sociologie přerušil M.Gorbačev,jehož myšlení je myšlení mechanizátora,stavitele-je výrazně mechanický,bez niternosti.Bedřich Engels,přítel Marxe,továrník, by Gorbačova jistě neměl velmi rád:Byl celou duší proti mechanicismu v myšlení,notabene společenských vědách.Ale Gorbačev jiný být nemohl-zplodil ho osud jeho země a postavil na špici,jako aktivního člověka své doby.Niterný socialismus tím končí (zatím?),společenským vědám vůbec opět chybí oduševnělost.Stávají se pouhou střelnicí módních nápadů,dostaveníčkem filistrů nejhoršího druhu,čímž byly většinou odjakživa.
18. 11. 2010 | 03:39

AC napsal(a):

Otázkář

"V roce 1989 začíná naše demokracie od znovu jako v roce 1918 s tím rozdílem, že nyní máme alespoň na co navazovat. Proto říkám, že ještě máme 29 let, ale zaručí nám někdo ten nerušený vývoj? Toť otázka"

Tato otázka už je (bohužel?) zodpovězena.

29 let nerušeného vývoje, počínajíc rokem 1989, nedostaneme.

Kdyby tak někdo napsal 26...
18. 11. 2010 | 03:49

Rumcajs napsal(a):

Sláma:

Netahej mě do rodiny Slámo. Komunista jsem nikdy nebyl a nikdy nebudu.

Jinak útok na Pearl Harbor nařídil kdo ?
Tak neplácej.

A Hitler byl kdo ? Já myslím, že národní socialista.
A ty budeš stejně chytrej asi jako Cukrouš. Máš taky doma hodně diplomů ?

A že socani rozkrádaj rozpočet ? To ti neberu. S tím souhlasím. Ale jak vidíš, v Řecku, asi nestačí ani přestat krást.
Státní socky (Což jseš asi i ty) toho prožerou tolik, že už ani nezbude na úplatky na chudáky státní úředníky.
18. 11. 2010 | 07:10

A.T.M. napsal(a):

Pane Pehe trefil jste hřebík na hlavičku. Jako vždy perfektní rozbor.
Ještě bych dodal, na scéně se nám objevují fašizující ultrapravičáci, přestoupivší (obrat o 180°) z bolševické ultralevice. Jednoduše od levice k pravici a to vše pro (za)velké peníze.Lze to vidět často u příslušníků ozbrojených složek státní moci-policie a armády.
18. 11. 2010 | 08:03

rejpal napsal(a):

Rumcajs
ad NSDAP. V rom případě jistě uznáte, že RVHP byla bohulibá instituce - měla vzájemnou pomoc v názvu, a KLDR je podle názvu příkladně demokratickou zemí.
18. 11. 2010 | 08:04

neo napsal(a):

Správně AL JOUDO. Za podmínek vyplývajících ze zákona o ZP :)

Takže poplatky protiústavní nejsou. Ústava jednoznačně umožňuje, aby zákon o ZP některé položky vyjmul z veřejného pojištění a prakticky vždycky najdete výkony,léky i pomůcky, které nebyly 100% hrazené ani před zavedením poplatků. To si ovšem na protiústavnost nikdo nestěžoval.Lidé tedy platili hotově stovky KČ,ale až 30ti kačka vyvolala otázky ústavnosti.
18. 11. 2010 | 08:08

Rumcajs napsal(a):

rejpal:

No to je snad pro levičáky typické, že názvy silně pokulhávají za realitou.
18. 11. 2010 | 08:08

rejpal napsal(a):

Rumcajs
Jen pro levičáky? Ale hlavně podle názvu čehokoli posuzovat podstatu nikam nevede (existuje hezké přísloví "nesuď knihu podle obalu").
18. 11. 2010 | 08:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy