Hvížďala a Rupnik: rozhovor dvou Evropanů

27. 04. 2009 | 13:01
Přečteno 4505 krát
Kniha „Příliš brzy unavená demokracie: rozhovor s Karlem Hvížďalou/ Jacques Rupnik“ (Portál, 2009) je v českém prostředí závanem čerstvého větru —ostatně stejně jako všechny předchozí knihy rozhovorů Hvížďaly se známými osobnostmi. Hvížďala si totiž pro své rozhovory důsledně vybírá lidi, kteří výrazným způsobem transcendují provinční české poměry (Havel, Bělohradský, Schwarzenberg, Sidon). Navíc rozhovory vede způsobem, který je v českých poměrech neobvyklý.

I právě vydaná kniha rozhovorů s politologem Rupnikem, s nimiž oba protagonisti začali po 11. září 2001, je výjimečná zejména svým kontextem. Anebo, lépe řečeno, tím, že oba účastníci rozhovoru zasazují své vstupy do poučeného globálního kontextu—Hvížďala své otázky, Rupnik své odpovědi. Jistě i proto, že oba strávili dlouhé části svého života mimo českou kotlinu. Hvížďala žil v Německu, Rupnik vystudoval na Sorboně a Harvardu, žije a přednáší v Paříži.

Rozhovor o tématech, o nichž se během let diskutovalo i v českých mediích, je tak zajímavý nejenom pro hloubku a pestrost Rupnikových postřehů, ale i proto, že každá Hvížďalova otázka, jakož i každá Rupnikova odpověď, jsou jaksi samozřejmě podepřeny velkou erudicí. Právě samozřejmost, s jakou se oba pohybují ve „velkém světě“, s jakou diskutovaná témata uchopují, je ojedinělá ve srovnání s většinou rozhovorů, které si člověk může přečíst v českých novinách nebo poslechnut v různých domácích televizích.

Samozřejmá přítomnost globálního kontextu je tím, co z každé výměny otázek a odpovědí mezi Hvížďalou a Rupnikem činí v českých poměrech nezvyklé intelektuální dobrodružství. „Česká“ kniha dvou „českých“ intelektuálů je tak paradoxně čtivá a zajímavá především proto, že je oproštěna od typických šablon českého provinčního diskursu.

Hvížďala svými otázkami tázaného nemanipuluje nebo se nesnaží, jak to dělají někteří čeští novináři, dávat si už ve svých otázkách odpovědi. Nepotřebuje nás poněkud „upoceně“ přesvědčovat v každé otázce, že je znalý věcí, že má názor, že si nezadá s tím, s kým rozhovor vede. Jeho erudici rychle rozeznáme a oceníme, ale bez toho, že by se nám agresivně vnucoval.

Rupnikovy odpovědi mají v českých poměrech též zvláštní příchuť. Nepotřebuje nám sdělovat, (tak jak to často činí mnozí čeští političtí analytici a filozofové politického myšlení), že má to či ono přečteno. Nepotřebuje se točit okolo politologických pojmů a teorií tak, jako kdyby právě učinil světoborný objev. Přichází prostě z určitých intelektuálních „kruhů“, kam mají „vstup“ pouze ti, kdo už nemusí před svým publikem neustále skládat zkoušky ze svých znalostí.

Počíná si ve svých odpovědích tak, jak je to běžné na Západě. Neupozorňuje nás tudíž neustále, jak jsme toho často svědky u autorů domácí provenience, že zná základní teorie a pojmy, které se vzdělaní lidé ostatně učí už v prvních ročnících západních universit, ani že zná všechna relevantní díla ve svém oboru z poslední doby. Je nejenom sám originálním myslitelem, ale ze všech jeho odpovědí je zřejmé, že je takříkajíc „v obraze“ ve vztahu k myšlení jiných autorů, jejichž myšlenky často originálně rozvijí.

Za svoje odpovědi ručí nikoliv tím, že má zaručeně „správný“ názor, usazený v nějaké „jedině správné“ ideologii, ze které se s notnou dávkou předvídatelnosti odvíjí vše, co nám často sdělují ideologiemi očarovaní domácí autoři. Za své odpovědi ručí nebývalým rozhledem, domýšlením věcí do hloubky, skutečnou intelektuální odpovědností. Výsledkem je čtenářův pocit, že má co do činění s neobyčejně otevřenou myslí.

Nemá smysl prozrazovat základní argumenty, které se objevují v rozhovorech na široké spektrum témat—od důsledků 11. září 2001 až po krizi evropských hodnot nebo vztah mezi Evropskou unií a českými tradicemi. Každé z těchto témat je zajímavě osvětlováno nejenom Rupnikovými odpověďmi, ale i Hvížďalovými otázkami. Je to prostě výjimečný rozhovor, vedený dvěma výjimečnými osobnostmi o výjímečně závažných otázkách složité doby.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Reklama na knížku.
27. 04. 2009 | 13:30

slav napsal(a):

Na oba pány jsem se už zakoukal, věřím co je napsáno, možná by bylo lepší nějakou extra myšlenku vytípnout, jestli je to na internetu byl bych vděčný za adresu.
27. 04. 2009 | 13:34

veverka napsal(a):

Pan Pehe už praštil s politologií a dal se na reklamu?
27. 04. 2009 | 13:38

babička Mary napsal(a):

díky za upozornění - ráda si přečtu
27. 04. 2009 | 14:13

Milan N. napsal(a):

A co s tím máme dělat? Pomůžou nám sebelepší postřehy hvězd "filosofie" k lepšímu žití? Život lidí na planetě neovlivňují političtí komentátoři (jak by si sami moc přáli), ale jen a pouze ty nenáviděné, ale každý den milionkrát skloňované PENÍZE (a moc s nimi spojená), které mají vliv často i na naše zdraví... Snad má propagovaná kniha v obsahu alespoň náznak naděje (bez peněz, ale s nadějí, je lepší než bez ní), jinak je to opravdu k ničemu.
27. 04. 2009 | 14:22

xx napsal(a):

Děkuji za tip, pane Pehe.
27. 04. 2009 | 14:47

Ládik napsal(a):

Ještě něco o prasečí chřipce, prosím - to teď taky letí.
27. 04. 2009 | 14:56

Petr napsal(a):

Zajímavý názor pana Bělohradského z jednoho interview:

"...how can the primacy of politics over economics be realised in a unipolar world? Here the word "unipolar" does not only mean America's planetary "technotronic" (Brzezinski) neo-imperialism but the fact that globalisation only privileges and enhances the value of the "mobile factors" in human life, that is, of capital, which can be rapidly transferred wherever it will bring profit. But is what is most mobile also most fundamental to our lives?"

volný překlad:
"...jak může být nadřazenost politiky nad ekonomikou realizována v unipolárním světě ? Přitom slovo "unipolární" neznamená jen planetární "technotronický" (Brzezinski) neoimperialismus, nýbrž také fakt, že globalizace upřednostňuje a zvýhodňuje pouze "mobilní faktory" v lidském životě, konkrétně kapitál, který může být bezprostředně (rychle) přemístěn tam, kde přinese zisk ?
Ovšem je opravdu to, co je nejvíce mobilní (nejsnáze přemístitelné), zároveň to nejdůležitější v našem životě ?"

(z magazínu Central Europa Review, Vol 2, No 22 z června 2000)
27. 04. 2009 | 15:05

Petr napsal(a):

Ještě jeden jeho (pana Bělohradského) zajímavý názor ze stejného interview:

"The Czechs did not succeed in becoming a political nation, and it is too late now for them to do so..."

( Češi neuspěli ve snaze, stát se politickým národem, a teď už je pozdě na to, aby se jím stali.)
27. 04. 2009 | 15:19

Béda napsal(a):

Ocenil bych spíše zveřejnění nosných myšlenek rozhovorů, anebo výňatek zajímavé části rozhovorů s odkazem na knížku nežli pouze bezobsažmou oslavu díla.
27. 04. 2009 | 15:22

Jose napsal(a):

Běžím zitra si to koupit.
27. 04. 2009 | 21:05

Kritik napsal(a):

Je velká škoda, že Jacques Rupnik se ve veřejnoprávní TV objevuje jen sporadicky. Jakož i další vzdělaní a moudří lidé.

Rozumu a moudrosti je přístup do veřejnoprávní TV zakázán. Stejně, jako za Husákovské normalizace.
27. 04. 2009 | 21:08

Neopřemyslovec napsal(a):

Rupnik s Hvížďalou budou vždy to, co jsem viděl na pohřbu. Úvodníci k obřadu. Mluví, komentují, chválí, kritizují, polemizují apod. Nikdy nejsou aktivními účastníky. Jít svojí kůží na trh se bojí jak čert kříže. Dovedete si představit, že by si ušpinili pověst. Kadli by stejně jako dnešní uředníci u koryta. Víte co mají společného Rupnik, Hvížďala či Pehe? V nejtěžších dobách se čochtali v zahraničí. Vsadím se, že i zkusili v zahraničí prostitutky. A po zpětném pobytu by tu nám hrdinům 40 let totality radili? Výkal s vámi.
27. 04. 2009 | 21:59

Vico napsal(a):

Ani ne 800 návštěv a lepší to už nebude.

Psát o Rupnikovi. Je chytrej, ale čtenář chce svou pravidelnou dávku adrenalinu. Noviny i blog prodávají negativní zprávy.

Co by se stalo, kdybyste alespoň dodal, že Rupnik, když studoval na Sorbonně,sežral zatoulaného pařížského psa nebo něco tak.

Ať to tu trochu fajruje.
27. 04. 2009 | 22:43

Jozef napsal(a):

Vo svete nenavideny - nasimi mediami uctievany Bush odisiel.
Eskadra "ochotnych" medialnych bushovcov u nas funguje dalej v plnej krase.Dokedy?

Odidte,prosim!

Svet surne potrebuje novu medialnu krv - aby nevykrvacal.
27. 04. 2009 | 23:14

Béda napsal(a):

Peheho čtu rád. A pokouším se zamýšlet nad tím, co napsal. Hvížďalu ne, obvykle jej vynechávám. A rozhodně nejsem sám. Stačí si projít jeho blog a srovnat jej s blogem Jiřího Pehe.

Hvížďala prostě lidi moc netáhne k četbě ani k diskusi.

Rupnicka jsem párkrát viděl v TV. Myslím, že jestli je proč si tu knihu koupit, bude to spíše Rupnik. Škoda, že tady nemá svůj blog.

A největší škoda, že ani Pehe ani Hvížďala se diskuse pod svými blogy, tak jako někteří jiní nezúčastňují a nekonfrontují své myšlenky s veřejnou obcí.

Zdá se mi, že snad alespoň Pehe pracuje při formulaci dalších článků s obsahem diskusí. K čemu jinému by mu ostatně bylo jako politilogovi mít vlastní blog? K pouhému sdělení myšlenky mu dnes stačí periodický tisk, resp. TV.

Blog si žije svým vlastním životem a nemizí v odpadu jako noviny ze dne na den.
28. 04. 2009 | 06:33

NVS napsal(a):

Díky za upozornění na knihu. Snad ji najdu v knihkupectví.
28. 04. 2009 | 07:31

NVS napsal(a):

Knihu jsem si stihla koupit a už i několik stránek přečíst. Pro Bedu: Souhlasím s vámi - koupit kvůli Rupnikovi. Blog p. Hvížďaly taky mnohdy nemusím, ale jeho rozhovory s osobnostmi mě zatím nikdy nezklamaly. Ty opravdu umí.
29. 04. 2009 | 10:00

Bisnis Online napsal(a):

It is smart, but the reader wants his regular dose of adrenaline. Newspaper and blog sell a negative message.
13. 06. 2009 | 01:52

p90x Workout DVD napsal(a):

17. 09. 2010 | 03:53

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 02:42

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy