Archiv článků: červen 2009

16. 06.

Muži do skal

Klára Samková Přečteno 4256 krát Přidat komentář

Dovoluji si informovat všechny muže na akci Ligy otevřených mužů "Muži do skal" tak, jak o tom informuje níže uvedená zprávička.
taktéž připomínám, že tuto neděli Liga otevřených mužů slaví den otců na Kampě.

Více »

06. 06.

Pocta Věře Capponi

Klára Samková Přečteno 8834 krát Přidat komentář

…… i zasedla naše rodinná rada tetiček do patnáctého kolena a tato rozhodla, že když si cvoka, tedy MUDr. Vladimíra Novotného ( po štatlu obecně zvaného Muskulek), což byl můj jakýsi strýc, vezme cvokař, tedy PhDr. Věra Capponi, jsou jisté šance, že se znormalizují oba. Předpoklad to byl veskrze mylný, ale mně se tímto rozhodnutím Rady dostalo požehnání stýkat se s někým, o kom se posléze ukázalo, že jeho vliv přetrvává i dávno poté, co odešel někam úplně jinam.


Poprvé jsem se s ní setkala u Heřmana Kotrby v řezbářském atelieru na Petrově. Protože byla malý pivo jako já, seděly jsme obě na ponku, klátily nohama a naslouchaly úderům řezbářských palic a německo-latinskému Heřmanovu mrmlání.

Následně moji rodiče – když už to bylo v rodině – pojali úmysl zvědět od odborníka, zda jsem cvok nebo génius a byla jsem Věře předhozena k testování. Po pěti hodinách sepisování mého protokolu Rorschacha Věra odpadla a pomstila se mi za to obsáhlým odborným vyjádřením mým rodičům, ve kterém s potěšením odpověděla na obě položené otázky kladně. Já jsem pak hozenou soubojovou rukavici s plnou vervou svých tehdejších čtrnácti let pozvedla a hodila ji nově přivdané tetě statečně zpět. Tou rukavicí jsem ovšem byla já osobně.

Zaparkovala jsem v její kuchyni v Žabinách a v průběhu následujících měsíců a let jsem získala několik báječných omluvenek, které dobře vystihují náš vztah a zejména Věřin způsob nazírání reality. Moji rodiče totiž měli velmi odlišný náhled na život a snažili se vůči mně uplatňovat přísnou výchovu, čemuž jsem se vzpírala. Omluvenky je měly obměkčit, když jsem dorazila do domova s nepřiměřeným zpožděním, případně nedorazila vůbec.

Zněly příkladmo takto:
„…přišla, vyžrala celou lednici a z této příčiny již nemohla odejít….“
„…nebyla způsobilá odejít do domova následkem společného užívání alkoholických nápojů pod psychologickým dohledem, takže jsem ji poslala pro pivo ještě jednou a pak už nemohla odejít vůbec……“
„….žádám o omluvu z příčiny, že můj kocour umí číst. Mišusta objevil závěry XIV. sjezdu KSČ, celé je posral a ačkoliv je čistotné zvíře, roztahal to po celém bytě. Hovna uklízela moc pěkně, za zapůjčení dcery děkuji…..“

Každé dítě by mělo mít ve chvíli, kdy vstoupí do puberty, jednoho antirodiče. Ti vlastní totiž jsou, jak všeobecně známo, naprosto nemožní, nepoužitelní a zcela nechápající. Věra statečně poslouchala moje nářky na předky, dávala mi zcela a naprosto zapravdu a můj žal mi dávala zajídat svými nedostižitelnými kyselými okurkami, nakládanými baklažány a kukuřičkami, to vše prokládáno domácím uzeným. V kvílení nad tupostí panující v mém zákonném domově jsem nepostřehla její občasné odchody k telefonu, referující rodičům, že jsem u ní a ať jsou v klidu.

Inu, věděla, že život je pes, dospívání je sviňa a navíc, že se to obvykle postupem doby nezlepší, ba, někdy to bývá časem ještě o moc horší, k čemuž mi nabídla důkaz.. V její kuchyni se mezi haldou poživatin a pletení povalovaly divné desky. Byly bílé, macaté, silně se rozpadající a chaotické. Byly to soudní spisy. Věra byla vedoucí manželské a předmanželské poradny v Brně a byla také soudním znalcem v oboru psychologie. Na ní záleželo, jestli děťátka půjdou po rozvodu k mamince či k tatínkovi. Byla všeobecně uznávaná a všeobecně nenáviděná, protože její posudky čouhaly ze všech psychologických klišé a řádných metodologicky správných postupů. Měly však jednu zásadní vlastnost, kterou dnes v soudních síních takřka bez výjimky postrádám: bylo možno se o ně opřít, odpovědi na otázky soudu zněly „ano – ano“ – „ne – ne“ a svoje názory si PhDr. Capponi před soudem obhájila jasně, srozumitelně a tak, že sklapla nikoliv jen jedna strana, leč obvykle obě. (A soud obvykle rovněž…). Tyto spisy a tyto svoje posudky po mně začala Věra ve své kuchyni házet. Asi to nebylo úplně v souladu s pravidly o nakládání se soudními spisy, ale bylo to velmi užitečné. Já jsem četla, ona psala, občas jsme daly pauzu, kterou ona využitkovala na cigáro já na otázky. Proč takto? Proč ne jinak? A jak jsi mohla? A proč jsi nemohla?? Odpovídala trpělivě, vždy znova a znova a protože v její blízkosti nic nemohlo zůstat v klidu, začaly létat vzduchem další tiskoviny. Velmi často to byla různá silně neoficiální psychologická literatura, o níž jen velmi málo oficiálních činitelů vědělo, že existuje, a to povětšinou právě Věřinou překladatelsko-nakladatelskou zásluhou lehce samizdatového charakteru. Třeba cyklostylovaný Erikson, ten u mě už zaparkoval natrvalo a toho fakt ani teď nedám…. Četba pokračovala a já jsem si časem dokázala pochopit, o co jí skutečně jde, k čemu vlastně se to vyjadřuje a co je podstatou jejího nazírání na svět.

Podstatou bytí byl pro Věru bezesporu VZTAH. Miloval ji?? Milovala ho? Co se stalo? Kde došlo k tomu roztrhnutí pouta a která pouta je možno svázat a navázat, zejména ve vztahu k dětem?? Vztah nebyl to nejdůležitější, vztah byl ve své podstatě to JEDINÉ co mělo v životě cenu. Z úhlu VZTAHU posuzovala vše, co jí přišlo do cesty jak osobně tak profesně. Dokážou si svářející se strany zachovat VZTAH i poté, co přestali být partnery, ale nepřestali být rodiči?? Ne?? Čert je vem! Kdo to nedokázal a proč?? Znalečák byl napsán a dítě – zcela v rozporu s „logikou“ šlo do péče rodiče, který bydlel takřka pod mostem, byl bez koruny a po pobytu v psychiatrické léčebně – ale díval se na svět očima sociabilního jedince, zachovávajícího svému dítěti láskyplný vztah k okolí. Druhému z rodičů, kterému zbyly všechny ostatní pro Věru zcela nepodstatné hmotné rekvizity, bylo doporučeno, aby s dítětem začal urychleně právě vztah budovat: z Věřina pohledu totiž neměl dítěti co nabídnout, a to ani v případě, když by seděl na truhle zlata. (A že na vinařské jižní Moravě takové truhly byly…) Pro jistotu ještě dodávám, že toto Věřino stanovisko bylo genderově zcela neutrální. Jestli má někdo mezi nožičkami todlencto nebo támdlencto bylo nepodstatné. Měl VZTAH??

Právě díky svému vztahu ke vztahům byla Věra schopna nejen tolerovat, ale i pochopit všechny moje vlastní ulítlé vztahy, včetně toho manželského, a všechny je podporovat. Právě kvůli jejímu vztahu ke vztahu se začal přirozeně rozvolňovat i náš vztah. To jednou takhle stála u nás na zahradě na stromě, měla na sobě mimořádně odporné brčálově zelené plavky a léty cvičenými hmaty trhala zdravé meruňky do košíku a ty s monilií házela do džberu s materiálem určeným ke zkapalnění. A heč, heč, heč! - volala na mě - už dva měsíce jsem to nedostala a přečetla jsem si v Novotného lékařském slovníku, že můžu mít šestatřicet druhů nemocí! Koukej vypadnout z toho stromu a to žváro okamžitě zahoď! prdlačky šestatřicet nemocí, jsi prostě v tom!! zaječela jsem na ni a měla jsem pravdu. Narodila se Vladimíra a já se naučila jedné další důležité věci: že je nutno při vlastním dítěti stát vždy a za všech okolností, i takových, kdy si zbytek světa myslí, že cvok je vaše dítě i vy. Naučila jsem se, že absolutní vzájemná důvěra dítěte a rodiče, něco, co je možno nazvat vnořením se jednoho do druhého je to, co následně umožní dítěti se vypořádat v životě takřka úplně se vším. I s tím, když mu ve dvanácti ta maminka umře tak, jako Věra umřela malé Vlaďce.

null

null


Bylo to strašné, strašné, strašné. Věra dostala rakovinu prsu když bylo Vlaďce deset, jí padesát a podařilo se to oddálit jenom o dva roky. Poslední týdny jejího života jsem otáčela Prahu s Brnem dvakrát i třikrát týdně a asi tehdy jsem se naučila drtit nohou plyn tak, že vozidla dosahovala rychlostí… no, těch, co obvykle nejsou v techničácích uváděny. Nemusela jsem ji totiž stihnout. Věra umírala těžce, bolestivě a při plném vědomí toho, co musí podstoupit a co ji čeká. Její přítelkyně ji v posledních čtrnácti dnech prakticky vůbec neopouštěla. Já jsem s ní mluvila naposledy v pondělí, to ještě mohla mluvit. Její poslední otázka ke mně platila mému děťátku – byla jsem ve třetím měsíci těhotenství. Pak vytáhla svá nastřádaná platíčka tramalů a statečně je začala polykat. Musíme se pokusit to ukončit, řekla a my jsme jí dávaly zapít, aby prášky lépe klouzaly opuchlými rty, vsazenými v holé lebce. Její tělo bylo už ale tak otráveno vlastními jedy i opiáty, že to nezabralo. Ve středu už nekomunikovala, ale zdálo se nám, že nás slyší – vždyť sluch opouští umírající poslední. Seděly jsme u ní na posteli, louskaly hrášek a ten se nám rozbíhal po pokrývce umírající zároveň s našimi slzami. Vykládaly jsme vtipy a popisovaly krásy rozhledů jásavého červnového dne ze Žlutého kopce dolů na Brno.

Věra leží na židovském hřbitově v Židenicích. Když otáčím Brno na Prahu, vždycky můj zrak zabloudí z dálničního přejezdu k místu jejího hrobu. Příště se tam myslím zastavím. Místo židovské modlitby a kamínku jí šoupnu pod náhrobek rozhodnutí Fakulty sociálních studií, že jsem neprolezla scio testy „obecných studijních předpokladů“ a vzdor svým dvěma doktorátům jsem způsobilá studovat tak mateřskou školu, avšak psychologii nikoliv. Dlužno říci, že takovýto výsledek oficiálních testů již v mých patnácti Věra předvídala. Zase jednou měla pravdu, když říkala, že jediným skutečným validním testem je život sám – každá jeho minuta, každá jeho vteřina, každý jeho VZTAH.

Je nepochybné, že Věra testem života prošla s výsledkem 100 percentil váženého skóre.
Zemřela právě před jedenácti lety, 8. 6. 1998.
Strašně mi chybí.

O věře Capponi viz:
http://www.encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=3350

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy