Černé díry ve zdravotnictví - pořizování zdravotnické techniky

26. 06. 2011 | 23:46
Přečteno 5089 krát
V českém zdravotnictví je řada oblastí, ve kterých se ztrácejí obrovské prostředky v rozsahu kolem 30 miliard korun ročně. Jednou z těchto oblastí je pořizování nákladné zdravotnické techniky – drahých přístrojů do nemocnic.V souvislosti s možností čerpat prostředky z operačních programů EU připravilo ministerstvo zdravotnictví program na čerpání prostředků na pořizování nákladné zdravotnické techniky do fakultních nemocnic z Integrovaného operačního programu a do krajských nemocnic z Regionálního operačního programu.
Společným rysem pro oba programy byla pravidla pro zadávání veřejných zakázek a proces stanovení tzv. odborných center (onkologických, traumatologických, kardiologických atd.), Stanovení center do značné míry předurčilo, které nemocnice na výše uvedené prostředky dosáhnou a které nikoliv.
Během svého působení v poslanecké sněmovně jsem učinil několik dotazů a interpelací na ministryni zdravotnictví Juráskovou, abych zjistil, kdo konkrétně o zařazení nemocnic mezi vyhláškou stanovená centra rozhodoval, obdržel jsem však pouze obecnou odpověď, že o zařazení nemocnic do center rozhodovaly komise složené ze zástupců odborných společností, zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví. Znamená to, že veřejnosti utajené osoby předurčily nejen umístění prostředků z evropských fondů a modernizaci některých nemocničních oddělení, ale tím současně i konkurenceschopnost nemocnic a zejména významné navýšení nákladů pro zdravotní pojišťovny (zdražení výkonů).
Rozhodování předcházelo vytvoření tzv. auditů, které nikdo nikdy neviděl. Pouze do části jednoho jsem měl možnost nahlédnout, když jsem byl přesvědčován, abych souhlasil s likvidací brněnské Úrazové nemocnice. Ale i ta část, kterou jsem dostal k dispozici, byla tak špatně napsána, že jen stěží mohla být považována za audit. Proto jsem si vyžádal audit některých nemocnic – konkrétně brněnské ÚN, Baťovy nemocnice Zlín a Nemocnice Pardubice. Přes trojí urgenci jsem tyto audity nikdy nedostal k nahlédnutí.
Již v roce 2006 po nástupu pánů Julínka, Šnajdra a Hroboně na ministerstvo zdravotnictví došlo k zrušení přístrojové komise při ministerstvu zdravotnictví, ve které zasedali dříve i poslanci odborníci – dříve například pan poslanec Kubinyi a další. Přístrojová komise do té
doby dávala doporučení k umístění přístrojů do nemocnic z hlediska potřebnosti v daném regionu a z hlediska koncentrace přístrojů v dané oblasti. Tato komise ale byla bez vysvětlení zrušena a začaly se objevovat informace, že o výsledku výběrových řízení rozhoduje samo ministerstvo, resp. po zjištěních kontrolního výboru poslanecké sněmovny vyšlo najevo, že podmínky pro konkrétní veřejné zakázky na dodávku jednotlivých přístrojů jsou nastavovány tak, aby z výběrových řízení byli většinou vyloučeni samotní výrobci konkrétních přístrojů. Podmínky výběrových řízení tak úmyslně obsahovaly například nedůvodně stanovené minimální požadované obraty dodavatele v řadech stamilionů až půl miliardy. Takové výše obratu nedosahovali ani samotní výrobci zdravotnických přístrojů, resp. jejich přístrojové divize. To pak automaticky předurčilo, že přístroje do nemocnic s malými výjimkami dodávají především tzv. kompletátorské, resp. překupnické firmy Hospimed, Puroklima, Hypokramed, Transkontakt Medical, apod., které na většinu přístrojů přirážejí marže průměrně v rozsahu 25 –30 %, v některých případech až 50 %!
Někteří manažeři z regionálních nemocnic tvrdí, že by raději nakoupili levně starší repasované a plně funkční přístroje ze zahraničí, kdyby měli jistotu, že budou mít zajištěn servis v české republice. Ten ale z neznámých, resp. zřejmých důvodů nemají, protože by kazili skvělý byznys několika českých firem.
Přestože kontrolní výbor poslanecké sněmovny několikrát opakovně požadoval přehlednou tabulku zdravotnických přístrojů dodávaných do nemocnic, aby bylo možno porovnat ekonomiku nákupu jednotlivých přístrojů, nikdy ji neobdržel.
V řadě případů se také výběrové řízení fakticky obešlo, například tím způsobem, že se požadoval tzv. upgrade stávajícího přístroje, proto se automaticky stal dodavatelem pouze
původní dodavatel. Přitom k žádnému upgrade nedocházelo, firmy prostě staré zařízení odvezly a místo nich dovezly naprosto nové přístroje.
Dalším trikem byl nákup balíku vybavení – přístrojů, polohovacích lůžek, atd., aby jednotlivé ceny nešlo rozklíčovat.
Často docházelo k tomu, že do nemocnic byly dodány přístroje a jejich vybavení, které nemocnice, či spíše jejich odborný personál ani nechtěli a nepožadovali, ale provize byly zřejmě důležitější. Neznám zemi, kde by si nemocnice pořizovaly tak drahé přístroje od překupníků. To je naprosto nenormální a svědčí o mnohém.
Česká republika tak zřejmě bude nejlépe vybavenou zemí z pohledu počtu CT, magnetických rezonancí, apod. na počet svých obyvatel. A to bez ohledu na potřebnost a efektivnost využití v nemocnicích, které přístroje vlastní. Zde je možné vidět, jak se u nás plýtvá prostředky, které pak chybí v jiných oblastech zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny se vymlouvají, že nákupy si prosazují místní politici, kteří si nakonec prosadí i hrazení výkonů s těmito přístroji od pojišťoven.
Raději by měli mlčet, protože tento byznys je evidentně organizován z centra. Také se vymlouvají, že když o hrazení rozhodne Všeobecná zdravotní pojišťovna, že už musí hradit také. To pánové říkají, jako by nevěděli, kdo stojí v čele správní rady této pojišťovny a tedy předurčuje, co se bude platit a co nebude.
Teprve soustředěným úsilím paní MUDr. Aleny Dernerové, interpelacemi na ministry zdravotnictví a financí, několika podanými trestními oznámeními, stížností na evropský kontrolní výbor OLAF do Bruselu se podařilo nakonec zajistit vykonání řádného auditu. Auditu, který už konečně nezkoumal pouze formální správnost výběrového řízení, ale především účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků. Tím se nakonec poukázalo na obrovskou korupci v Krajské zdravotní, a.s. Ústí nad Labem a sám ministr financí Kalousek podal v řadě už asi čtvrté trestní oznámení.

Ministr Heger se nechal slyšet, že přístrojovou komisi obnoví, neřekl ale kdy. Ministr by také měl nechat prověřit všechny nákupy přístrojů od roku 2006 a sdělit, proč komise byla zrušena, na čí pokyn a jaké byly důvody. Měl by také předložit přehlednou tabulku jednotlivých přístrojů pořízených do nemocnic tak, aby bylo možné objektivně přezkoumat dramatické rozdíly v cenách.
Vzhledem k předchozími informacím se nejedná o ojedinělý případ korupce v několika nemocnicích jedné akciové společnosti, ale jen o špičku ledovce systémové korupce v celé České republice v programech IOP a ROP.
Korupce je tak obrovská a zřejmá, že významné mlčení a mlžení o jednotlivých případech naznačuje, že z předražených zakázek mají prospěch nejenom jednotlivci, ale zřejmě i některé politické strany, které poskytují potřebné politické krytí a zajišťují, že nic nebude vyšetřeno a nikdo nebude odsouzen. Patrně do té doby, než nastoupí kontrola z Bruselu…

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Yosif K napsal(a):

Ach jo - prece jen ten Brusel aspon k necemu je. Tedy pokud tyhle sholichy rozkreje. Evidentne na rozkulacovani investic do nemocnic se podileji vsechny strany - jde to "napric politickym spektrem".
Jinak by rvalo vice poslancu nez jeden lidovec z venkova.....
26. 06. 2011 | 23:58

Yosif K napsal(a):

Ha.....
"Hospimed, Puroklima, Hypokramed, Transkontakt Medical" Komupak tyhle firmy patri? Ze by akcie na drzitele? Jako na Cayman Islands? Uz aby ty akcie na drzitele zrusili.....
27. 06. 2011 | 00:01

mb napsal(a):

tak se spojte se senátorkou doktorkou Dernernovou ...

a dejte mafiím za uši ...

akorát si rozdělte role kdo bude za Quijote a kdo Sancho ...

rekapša: TABU
27. 06. 2011 | 00:03

Al Jouda napsal(a):

No vida, tak tady jsou ty černé díry našeho zdravotnictví. Bez lumpů v ministerských funkcích by však nebyly. To nemůže vláda pohlídat zřejmě korupční outsourcing při nákupu zdravotnické techniky ? Centrální nákup by přece srazil ceny na minimum ! Proto bych uzákonil, že státní orgány si mohou objednat u soukromých firem tak nanejvýše řemeslné práce pro údržbu nemovitého majetku. Jinak nákup zdravotnické techniky nebo zbrojní techniky musí být schopni zajistit samotní zaměstnanci ministerstev - odborníci, kteří jsou za to placeni !!! A to bez úplatků ! Pokud to neumějí, tak ať jdou od válu !!
27. 06. 2011 | 00:05

er napsal(a):

pry taky kluci nakupuji leky kurzem 28,50 CZK/EUR... a to pry uz par let...
27. 06. 2011 | 00:14

JenTak napsal(a):

Teď mi řekněte pane Hovorko, když si taková nemocnice pořídí přístroj na magnetickou rezonanci, využívá ho vůbec?
Někde jsem četl, že vyšetření je velice drahé. Nedivil bych se, kdyby ty přístroje zahálely.
27. 06. 2011 | 00:29

Jan Vaculík napsal(a):

Několik měsíců po převratu, někdy začátkem r.1990, spatřilů světlo světa Zákon o státním podniku. Ten ustavoval jakési rady, v nichž byli volení zástupci zaměstnanců.
Je pochopitelné, že v komerční sféře byl tento způsob řízení nahrazen stavem, kdy nejvyšší rozhodovací pravomoce přísluší vlastníkovi.

Dneska se však divím, že něco takového nefunguje v nemocnicích spravovaných státem. Připadá mi to jako těžká urážka lékařů a sester, kteří v nemocnici pracujou a kteří jí vytvářejí nějaké renomé, když jim tam krajský úředníko dosadí šéfa, jímž může být nějaký neumětel - prostě kdokoliv. Dosadit takového člověka do čela fabriky be nešlo - tím by podnik položil, ale u nemocnice to nevadí: nemocnice nemůže zkrachovat.

V případě cementárny se nedá čekat, že směnoví mistři budou schopní efektivně spolurozhodovat o vedení podniku. V případě nemocnice si však dovedu představit, že primáři by už měli mít co mluvit do toho, jakým směrem se bude jejich nemocnice rozvíjet.
27. 06. 2011 | 01:38

Tomáš Cikrt napsal(a):

Pan Hovorka zase míchá všechno dohromady. Řídí se výhradně pocity, tím co mu nakuká ČLK a je zcela nepolíben zdravotnickým manažerským vzděláním. Korupce Krajské zdravotní a vznik center náročné péče jsou dvě různé věci. Korupce se neodstraní vznikem přístrojové komise, ale změnou motivací. Dokud nebudou pojiš´tovny řízeny jako normální podniky a budou do nich zasahovat politici, budou uzavírat smlouvy na zbytečné přístroje. Dokud nemocnice nebudou zbaveny zásahů politků a budou nakupovat přístroje jenom takové, které se uživí a dokud je budou řídit ředitelé odměňovaní za politickou ohebnost a nikoliv hospodárnost - tak se nic nezmění. Reforma zdravotnictví mohla pokřivené motivace odstranit. To by jí ale nesměli bránit popletové, jako je pan exposlanec Hovorka.
27. 06. 2011 | 01:57

JenTak napsal(a):

Tomáš Cikrt.
Cituji: "Korupce se neodstraní vznikem přístrojové komise..." To je možné, ale korupce se rozpuštěním takové komise velmi usnadní. Tím je vaše povídání důvěryhodné asi jako tak když cikán slibuje, že ty peníze opravdu vrátí.

Neustále obhajujete zdražování zdravotní péče pro občana, a říkáte tomu reforma. Kdybyste věnovali takové úsilí, jaké věnujete saháním peněz do kapes občanů, opravdovému boji proti korupci a jasnému rozkrádání našich peněz ve zdravotnictví, pak by to byla systémová reforma a nemuseli byste okrádat občany.

Zřejmě jsou však tak jasné věci nad vaše chápání, popleto jeden.
27. 06. 2011 | 02:35

Ládik!!! napsal(a):

Větší průšvih nastane s určováním standardů. Pokud bude anestezie na sále nadstandard, budou se muset instalovat zvukotěsná okna i vnitřní dveře, aby řev operovaných nerušil klidnou práci pracujících...
Zdravotnictví není normální byznys. Zdravotniství volá po regulaci státem, zdravotnictví tím volá po korupci.
Předražené přístroje nebudou určeny pro standardní péči. Aby se vyplatily, musí být standardy stanoveny hodně nízko. Pokud do jejich stanovení nebudou přizváni ti správni výrobci a překupníci, doktoři nepojedou na školení do teplých moří a máme zaděláno na stávku doktorů nebo jejich odborářský odchod za vyšší mzdou.
Uzavřený kruh.
Míň žrát, víc se hýbat a dávat bacha na cestě. Víc to nechce.
27. 06. 2011 | 04:56

Béda napsal(a):

T.Cikrt,

tím řízením pojišťoven jako normálních podniků míníte zajisté nasáčkování Bc. Šnajdra, vás, MGr.Šťastného, potažmo MUDr. Julínka na doživotí do vedení největších pojišťoven, resp. jejich privatizaci do rukou p. Chrenky, Kellnera a podobně.

Vašim cílem je, aby se transformovaly v giganty, které budou primárně sledovat pouze svůj zisk a jejich likvidátoři budou placeni za to, kolik péče neposkytnou, z kolika plnění se jim pojišťovnu povede vyvázat. Děkuji nechci. Ani státní moloch s doživotními trafikanty Šťastnými, Šnajdry, Julínky a pod., ani privátní savky peněz za které potenciální povinný předplatitel dostane sušeň z nosu.

Osobně vás všechny jmenované považuji za upíry, devastující systémově a cílevědomě funkční zdravotní systém. České zdravotnictví má perspektivu, pokud lidi jako jste vy nahradí lidma, kterým jde o věc jako je p. Hovorka, kteří jakoukoli reformu začnou ucpáváním stávajících děr.
27. 06. 2011 | 05:16

Ládik!!! napsal(a):

Bédo,
Vy máte v nose sušně? Nejsou to šušně? Jejich vytažení bude nadstandard, rychle ještě dnes za Vaším domácm lékařem.
27. 06. 2011 | 05:24

Ládik!!! napsal(a):

Řešením je nechat se zvolit do Bruselu. Jiří Havel si tam nechal proplatit zubní implantáty, protože v ČSSR by ho to stálo příliš (nezbylo by mu na dobročinné účely).
27. 06. 2011 | 05:39

Béda napsal(a):

p. Cikrt,

jinak vám doporučuji k přečtení diskusi pod tímto článkem s vašimi slovy na adresu p. Krásy:
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/201159.aspx
27. 06. 2011 | 05:44

Béda napsal(a):

p. Cikrt (farmaceutický lobbisto),

ještě otázka. To chcete aby české zdravotnictví dopadlo jako nemocnice v Brandýse n/Labem?
27. 06. 2011 | 05:55

Kornel napsal(a):

Nebude možná od věci, když napíšu pár slov, která s tématem sice zcela nesouvisí Chci tu vyjádřit někdy zcela diletantské nazíraní laiků na oblast zdravotnického financování. Sledoval jsem ve čtvrtek pořad. p. Jílkové o úhradách amalganových plomb. Kromě užvaněného narcise Bárty mě přímo šokoval jakýsi prezident (!!!!),, který podle cholerického vzteklého chování měl buď abstinenční příznaky nebo v sobě cca 2,5 promile alkoholu. Celou problematiku kolem úhrad amalgámových plomb (200 Kč za plombu a odvedenou práci- od 1/2 do 1. hodiny) bych srovnal takto: Minulý týden mě navštívil kominík, během půl hodiny vymetl 3 komíny a na koleně orazíkoval ručně napsanou zprávu, že je vše O.K. Naúčtoval si 1000 Kč. (náklady-oškrtanáná štětka). Za stejnou dobu dostane doktor a sestra s vysokou kvalifikací a poskytovaným přístrojovým komfortem pacientovi - 200 Kč. Toto nedokáže pochopit ani přechytralý guru Bárta, který v televizi hájil chudáky pacienty před lékaři, ale už ne např. občany před kominíky !
27. 06. 2011 | 06:11

Béda napsal(a):

p. Cikrt,

doporučuji ke samostudiu článek:
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/201159.aspx?diskuse&parent=765897

Je tam jmenován i váš zaměstnavatel fa.Mediagroup. Osobně přeji českému zdravotnictví cokoliv, jenom ne osud pod vedením takovýchto lidumilů.
27. 06. 2011 | 06:16

Béda napsal(a):

Kornel,

otázkou je, kolik proplácí pojišťovna zubaři za amalgámovou výplň, jaké jsou náklady zubaře na její pořízení a jaká je jeho přidaná hodnota = čas, pracnost... Až to někdo přesně spočítá a předloží, pak se má smysl bavit co s tím dál. Jestli to obodovat výše a pod.
27. 06. 2011 | 06:19

Béda napsal(a):

Z výše uvedeného článku vybírám:

"V době, kdy končily okresy, přešel tehdejší OUNZ Brandýs do vlastnictví kraje. V té době již bez polikliniky v Brandýse, kterou již dříve zprivatizovali zde působící lékaři, ale patřil jí dům na náměstí, ředitelská vila, budova zdravotního střediska v Čelákovicích, budova někdejšího okresního archívu v Nehvizdech, provizorní budova rehabilitace, pozemky okolo nemocnice – zahrada a 20.000 m2 pozemků bývalého zahradnictví. Nemocnice přešla, včetně majetku, pod správu Kolínské nemocnice a.s., kde byl předsedou představenstva někdejší ministr zdravotnictví za ODS a tchán dalšího vlivného poslance této strany Petra Tluchoře, který byl Bendlovým kamarádem, Luděk Rubáš.

Kraj se rozhodl, že prodá celkem jedenáct nemocnic...
V roce 2007 rozhodl kraj, pod vedením hejtmana Petra Bendla, že bude privatizovat část krajských nemocnic včetně brandýské. V té době již byl z majetku nemocnice vyveden dům v Nehvizdech, o který marně usiloval městys Nehvizdy, zůstal v majetku Kolínské nemocnice a.s. Později byl v držbě prodán za 5,5 milionu. Kam přišly peníze je zřejmé. Krátce před plánovanou privatizací brandýské nemocnice vznikla firma PP Hospitals Dačice, některé prameny uvádějí, že tomu bylo tři neděle před samotnou privatizací. Ta koupila nemocnici za cenu 7,75 milionu korun včetně veškerého, stále ještě značně velkého, majetku a vnitřního vybavení. Dluh nemocnice tehdy činil 35 milionů korun. V privatizační smlouvě se uvádělo, že noví majitelé musejí po pět let zachovat všechny stávající primariáty a nesmí se prodávat majetek a musí být uhrazen dluh.

Existoval však dodatek, veřejnost ho neznala...
V roce 2008 koupila nemocnici firma Mediagroup Martina Vojtíška. Ta prodala městu 20.000m2 pozemků za 38 milionů korun. Na tyto pozemky, které jsou označeny v územním plánu jako ostatní plocha – zeleň, existuje znalecký posudek na cenu, jaká je obvyklá u stavebních pozemků. A vilu za 5,6 milionů korun si ponechala, ale již mimo jmění nemocnice. V současné době tento dům odkoupila zpět firma Clear´s Group, která stoprocentně vlastní firmu PP Hospitals, peníze šly pravděpodobně opět Martinu Vojtíškovi.

Oproti privatizační smlouvě se činnost nemocnice omezila

Firma PP Hospitals, kromě vyvedení majetku z nemocnice, razantně omezila zdravotní péči, zrušila lůžkové oddělení na chirurgii, interně a jednotce intenzivní péče. Středočeský kraj jí za to udělil pokutu ve výši 10 milionů korun, která uhrazena nebyla. (Tuto informaci potvrdil při osobním jednání současný ředitel nemocnice Kadlec). Firma Mediagroup, jejímž mluvčím byl Tomáš Cikrt, navýšila dluh nemocnice z původních 35 milionů na současných 75 milionů korun, vůbec neplatila dodavatelům ( více než dvěma stům, informace od současného ředitele) a navíc nesplácela dluh na kontokorentním účtu ve výši deset milionů korun. ( I tuto informaci potvrdili noví vlastníci nemocnice). Mám k dispozici i dvě úvěrové smlouvy u dvou různých bank. U jedné z nich je zástavní právo na deset milionů korun, u druhé na pět milionů korun. Z uvedených faktů zcela jasně vyplývá, že jak firma PP Hospitals, tak Mediagroup působily v nemocnici pouze za účelem zcela jasného vytunelování, i když se orgánům činným v trestním řízením tunel prokázat nepodařilo. Zatím...

Nová firma se snaží opět získat nemocnici renomé

Současný majitel nemocnice, firma Clear´s Group má tudíž co dělat, pokud chce z brandýské nemocnice vytvořit prosperující zdravotnické zařízení sloužící především lidem z města a okolí, vždyť spádová oblast pro nemocnici čítala kdysi na šedesát tisíc lidí. O osud nemocnice se budu i nadále intenzivně zajímat."

A pan Cikrt nám zde káže o manažerském jednání a normálních podnicích.
27. 06. 2011 | 06:26

Kvakin napsal(a):

Pane Jene Vaculíku, Zákon o státním podniku je dítětem předpřevratového, perestrojkového období, jmenovitě je součástí projektu tzv. Komplexní přestavby hospodářského mechanismu; stávající národní podniky byly mimo jiné tímto zákonem přejmenovány na podniky státní. Po převratu byl jmenovaný zákon jen několikrát novelizován; s přeměnou podniků na akciové společností a zejména privatizací všeho účinnost Zákona o státním podniku reálně vyšuměla.
27. 06. 2011 | 06:40

Marty napsal(a):

Kornel:
Soukromník zubař ať se chová jako obchodník a nespoléhá pouze na peníze z pojišťovny - každý může nabídnout svým pacientům jinou výplň s příplatkem, než je obyčejný amalgám. Je to jen o troše elementárního obchodního talentu, když už se dám na takový byznys, jako je zubařina. Nikdo z "fňukajících" zubařů třeba neřekne, že neexistuje jen jeden druh amalgámu ... já jsem za "lepší" amalgám připlácel u svojí zubařky již před několika lety.
Pokud zubař není schopen prodat výplň s příplatkem, měl radši studovat na praktického lékaře a žít z kapitační platby ...
27. 06. 2011 | 07:10

Béda napsal(a):

p. Cikrt, (když je řeč o privátu a úspěšných manažerech)

otázka: co získal český daňový poplatník a jak pozitivně přispěl IZIP (uváděni autoři projektu a vlastnící licence poslanci tuším Cabrnoch a Ouzký z ODS) k ozdravění populace? Tuším, že tisk uváděl doposud náklady kolem 2 mld. Kč. Nedalo se podobné know how pořídit o nějakou miliardičku levněji?
27. 06. 2011 | 07:12

Petr napsal(a):

Pane Hovorka,
nebyl jste náhodou léta jedním z českých Nadlidí? Byl! Tak nesete taky stejnou odpovědnodst jako Vy všichni, patřící neschopné Vrchnosti, vládnocí v této krásné zemi již od r.1948.
Jste všichni stejní. Všichni křišťáloví.
27. 06. 2011 | 07:31

Otázkář napsal(a):

Pane Hovorko děláte záslužnou práci. Je vidět, že Vám jde o věc a ne o koryto, jelikož se zajímáte problémy zdravotnictví i když už ve sněmovně nesedíte. Jen tak dál.
27. 06. 2011 | 08:15

Fanda napsal(a):

Že pan ministr zdravotnictví o tom ví, přiznal také v několika diskuzích při turistické akci doktorů. A nic. Měl na nápravu času dost. Také on by měl odejít z vlády.
27. 06. 2011 | 08:30

Rumcajs napsal(a):

Něvěřím, že se v nemocnicích krade!

Vždyť je vedou ti, co myslí všechno upřímě a pro obyčejného člověka by se rozdali.

P.S.

Jinak pane Hovorko, co jste dělal posledních 20 let ? Tohle je naprosto zaběhaná praxe.
27. 06. 2011 | 08:37

recaptcha napsal(a):

Kdybyste pane Petře a Rumcajsi sledovali počínání p.Hovorky v posledním parlamentu,kdy tam byl,tak byste mohli Vy báječní bambulové vidět,že to by právě on,co zabránil zločincům jako je šnajdr,cikrt,julínek a podobní zničit zdravotnictví.zeptejte se na to pan Hovorky a pak tady blábolte.
27. 06. 2011 | 09:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

Tomáš Cikrt
Předpokládám, že se pak vy a vám podobní stanou mluvčími těch zprivatizovaných ZP .
Jako se tomu stalo například v případě Brandýské nemocnice. :((

Proč tedy ti skvělí manažéři nekorporativizují ZP už teď ?
K tomu není nutná zmšna formy vlstnictví, Cikrte.
Ani není nutné slibovat občanům deset tisíc./z cizího - to se to rozdává, co ?/

K tomu stačí málo.
Aby tam neseděli psychopati, zloději, alkoholici a narkomani.
A nejen tam.

Změnou motivací u těchto lidí dosáhnete jediného - z prvních se stanou totální kreténi, druzí to tu rozkradou do puntíku, třetí vymění za šnaps třeba i Cikrta a čtvrtí to tu nakonec všecko zapálí - to až jim dojde fet.

Ta víra, že se takoví změní "díky změně motivací" - taková víra je, Cikrte, pro kočku.

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2768

:)))

Hovorka
Jako vždy dobrý článek.
Ale proč tedy nepadají trestní oznámení ?
Pokud vezmu v potaz, že státní rozpočet a vůbec peníze státu, jsou základním předpokladem k tomu, aby stát fungoval....jistě by se příslušné paragrafy našly.
A troufám si říct, že i s dost mastnýma sazbama.

Cože ?

Ach tak...ten Kubice a Rampula...

Tak to docela chápu - to je jak dělat žabky na hladině rybníka tak, že házím kousky polystyrénu.
:(((
27. 06. 2011 | 09:39

www napsal(a):

Pan Cikrt je zlo, bezohledu na své postižení. Znám mnoho postižených lidí hodnotných, inteligentních, s láskou v srdci.
Cikrt mezi ně rozhodně nepatří !
je potřeba přestat tady žvanit a vyhnat zloděje !
Ty vaše intelektuální úvahy jsou k ničemu, jsou jen vizitkou zbabělců !
27. 06. 2011 | 09:51

Béda napsal(a):

Vysmátý levičák,

moc bych se nesmál. Platit musíte? Musíte! Ať jste zdráv nebo nemocen. Když jste zdráv platíte a nic zato nedostanete. Pánům Hroboňům (anebo Hrobařům) jde o to, aby pokud budete nucen využít služeb zdravotnictví vás mohli skásnout za levnou léčbu. Drahou léčbu, pokud nebudete draze připojištěn vám totiž pojišťovny neproplatí s tím že ji pojištění nepokrývá. Ten systém úspěšně funguje v USA odkud Hroboňové opisovali.

Pro koho je to prospěšné a pro koho ne, to nechám na vaši představivost.
27. 06. 2011 | 10:06

rocken napsal(a):

vysmahlej levicak:
Staci, kdyz vas srazi autem. Pokud radsi neprejedou docista. A mate vystarano na kolecko v systemu '-)
27. 06. 2011 | 10:07

Vysmátý levičák napsal(a):

Pro Béďu: zdravotní pojistné samozřejmě platím, ale to jsem platil odjakživa, přesněji řečeno od uzavření pracovního poměru. Čili dávno před nástupem skřetů a vytřeštěných bakalářů. Jde o to, že tito gauneři budou chtít mnohem víc, než nějakou směšnou pojistku, proto musí přijít s nápadem, jak do brutálních plateb zapojit i zdravé občany, neboť je jich docela dost a je škoda takovou panenskou půdu nechat ležet ladem. Proto tvrdím, že skřet se Šnajdrem a tím hradeckým parchantem už mají něco v rukávu.
27. 06. 2011 | 10:16

Béda napsal(a):

Vysmátý levičák,

si pište, že mají! A myslím, že nepotrvá dlouho kdy to pochopí i vysmátí pracičáci - třeba sociální případ hoven, loupežník Rumcajs, Ládík!!! a pod..

To teprv bude tóčo, až to k nim pronikne.
27. 06. 2011 | 10:24

Ivan napsal(a):

To není možné, aby to tato vláda provedla, mám na mysli centrální rozhodování na ministerstvu, vždyť kormidelníci a kmotři to ještě v kapse nemají. To pan ministr tak hned neprosadí,buď nechce, nebo nemůže. Rád bych věřil, že to druhé, ikdyž to věci nijak nemění a výsledek je stejný.
27. 06. 2011 | 10:35

Tenco napsal(a):

Vysmátý levičák
Myslím si, že nemají nic. Tedy v rukávu.
Oni takhle neuvažují.
Pijavice - když hostitel chcípne, se totiž zcela jednoduše....přestěhuje na jiného hostitele.

Pokud jste to myslel takhle - tak to pak beru.

Ale to je chování nekoncepční - ad hoc. Žádné velké vymýšlení. Přísát se, chlastat, mrtvolu opustit, přisát se, chlastat....etc. etc.
Apropo - pijavice ale nepotřebují rukávy.

Pijavice se však (naštěstí pro ryby) nedožívají ani příliš vysokého věku. Naopak zase ale přenášejí parazity. A mají schopnost regenerace.
:((
27. 06. 2011 | 10:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku obsahující příspěvek, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
27. 06. 2011 | 11:56

Jura napsal(a):

Pane Stejskale!
Jeden si pak muze "nozicky ubehat", aby zjistil, co to bylo za prispevek, na ktery vsichni tak podrazdene reaguji. V tom pripade pak mate smazat i prispevky, ktere na nej odkazuji, jinak popirate narok, na pluralitu nazoru, ktery je zakladem kazde diskuse :-)
27. 06. 2011 | 16:10

DDD napsal(a):

Mnohé v článku je pravdivé, ale:
- kdepak se vzala ta částka na začátku článku, střelba od boku?
- korupce ve zdravotnictví je společným dílem lékařů, managementu nemocnic a dodavatelů
- pojišťovny mají jen velmi omezenou mžnost zasahovat do regulece zdravotnické sítě
- státu, tedy nenáviděnému ministerstvu, je přímo podřízena jen menšina nemocnic - faklultní. Vzhledem k tomu že jde o superkonziliární zařízení, tak tam je potřeba špičkové techniky odůvodněná a často je koupě přímo dotována. Na druhou stranu je tu dost zařízení krajů, kde se plýtvá co to dá.
27. 06. 2011 | 16:44

Zdravotník napsal(a):

OPATRNĚ,radši nic nepište,nebo s Vámi zametou jako ing.Benda s lékaři a zdravotníky v Ústí n.L.
27. 06. 2011 | 17:03

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane Juro.

V záhlaví každé debaty jasně stojí: "pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže". Stanovit takováto pravidla na těchto našich stránkách, za něž neseme zodpovědnost, je nejen naším právem, je to ale i jediná možnost, jak tento tento prostor moci co nejdéle (už více než čtyři roky) nabízet slušným lidem k debatě.

Stačí pár dnů (maximálně týdnů), aby průměrně inteligentní čtenář zjistil, co klasifikuji jako hrubou urážku či vulgarismus. Pokud ovšem naše pravidla někoho nezajímají, ignoruje je, či vědomě porušuje, nemám jinou možnost, jak zde udržet ten prostor pro diskusi udržet. A samozřejmě nikoho nenutíme, aby na příspěvky porušující zdejší pravidla reagoval dříve, než je stačím smazat. Je to každého volba.

Hezký večer.

Libor Stejskal
27. 06. 2011 | 22:00

ajeto napsal(a):

Protiví se mi ze všeho nejvíce to, že právě ve zdravotnictví stát nechá růst černé díry, kam mizí peníze, které jsou určeny na léčbu nemocným. Považuji to za odporný hyenismus. Kdy se už podaří udělat tomu přítrž.
27. 06. 2011 | 22:07

Jan Vaculík napsal(a):

Kvakin (6:40)
Ano, o vím, že působnost zákona o státním podniku vyšuměla - spolůu se zánikem státních podniků. Je přirozené, že v komerční sféře rozhodují zájmy vlastníků.
Jenže nemocnice vlastněné státem nemají za primární úkol vytvářet zisk, a způsob jejich řízení systémem politických oblíbenců asi není nejšťastznější - aspoň podle těch malérů, jichž se dopouštějí.
Právě proto by mi spoluúčast zaměstnanců na řízení v tomto případě nepřipadá tak od věci.
27. 06. 2011 | 22:44

Adam Olejníček napsal(a):

Dovolím si tvrdit, že promrhaná suma ve zdravotnictví, je dohromady mnohem vyšší. Další vlévání prostředků problém nevyřeší. Je patrné, že současná vláda nechce situaci řešit. Opět jde jen o přerozdělování penízků do nejrůznýcnějších hlubokých kapes.
28. 06. 2011 | 08:12

Ivo Peterka napsal(a):

Pro Tomáše Cikrta: Výsledkem reforem vašich a pana Julínka je to, že se zvýšily výdaje chronických a těžce nemocných pacientů a že např. nejsou peníze na léčení onkologických pacientů (http://zpravy.idnes.cz/pacienty-s-rakovinou-cekaji-utajene-poradniky-penize-na-lecbu-dosly-11x-/domaci.aspx?c=A101104_1477295_domaci_hv). To bylo keců, jak zavedení poplatků pomůže chronicky a těžce nemocným. Možná tak do hrobu. Patříte k lidem, kteří kdyby mi řekli "dobrý den", tak se rozhlížím, jaká katastrofa se na mě řítí, protože ani ten pozdrav bych vám nevěřil.
28. 06. 2011 | 09:34

Jarle Halsnes napsal(a):

No jo, a co s tím, když se lidé nedovedou dohodnout? Když je některým lepší auto, vila či soukromé letadlo, nebo nevímco milejší, než fungující solidární zdravotnictví na bázi státem organizovaného veřejného pojištění, takže stále koumají nad "stropy" pojistného, nad spoluúčastí, nadstandarty?
Ta spoluúčast je při tom do jisté výše celkem smysluplná. Některé věci bych si raději koupil, než se muset trmácet k obvoďákovi aby mi předepsal to samé, co před čtvrt rokem, před rokem i přede dvěma lety. Ale to prý nejde, takže ztratím dvě hodiny, vysolím 30kč a potom zajdu do lékárny a s poplatkem za recept a doplatkem mne to vyjde na víc, než je komplet cena léku. Jenže z čeho by pak byla spousta lidí, parazitujících na tomto systému živa, že....
Definice standartů je také v pořádku, nesmělo by se to ale vymýšlet v Česku. Pokud něco takového funguje např. v Dánsku, nebo v nějaké jiné CIVILIZOVANÉ zemi, jsem pro ty definice převzít. Čeští koumáci ale vymyslí jen to, že standart / nadstandart bude definován tak, aby se z lidí dostalo maximum peněz, které natečou do těch správných kapes. Že to jiné bude stát zdraví, neřku-li život, vadit nebude.
28. 06. 2011 | 12:54

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy