Vzdělání není byznys

19. 01. 2012 | 20:03
Přečteno 14048 krát
To bylo hlavní heslo shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy 18. 1. 2012. A rezoluce, kterou toto shromáždění přijalo, představuje důrazné připomenutí té koncepce univerzity, kterou najdeme už v její zakládací listině podepsané Karlem IV 7. dubna 1348:

„A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni, stali poznáním věd vzdělanými…”. A dále: “Doktory, mistry a žáky na kterékoliv fakultě i mimo ní, všechny vespolek a každého zvláště, ať přijdou odkudkoliv, jak na cestě, tak při pobytu i při návratu, chceme zachovat pod zvláštní ochranou a záštitou našeho majestátu, každému pevnou záruku dávajíce, že všechna privilegia, výsady a svobody, kterých z královské moci užívají a kterým se těší doktoři a žáci jak na učení pařížském, tak boloňském, všem a jednomu každému, kdo by sem chtěl přijít, laskavě udělíme a postaráme se o to, aby ty svobody byly ode všech a každého jednoho neporušitelně zachovávány.”

18. 1. 2012 zazněla v Auditoriu Maximu právnické fakulty UK další historická připomínka: jak konstatoval jeden z pamětníků, vůbec poprvé od pohnutých dnů odstartovaných protestem studentů 17. 11. 1989 byla zaplněna do posledního místečka. Mnoho studentů a učitelů v přilehlých prostorách dokonce stálo. I pro samotného kvestora Josefa Kubíčka zbylo k sezení jen nepohodlné místečko na stupínku.

Druhý polistopadový rektor Karlovy Univerzity Václav Malý připomenul, jak demokraticky a odpovědně, s širokým zapojením představitelů akademické obce, byly připravovány jak první, tak i druhý (dosud platný) polistopadový zákon o vysokých školách.

To, že (v tuto chvíli stále ještě) ministr školství Josef Dobeš osočil rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla, že svým neodpovědným přístupem (rozuměj zorganizováním tohoto informačního shromáždění) podněcuje k nepokojům, nesvědčí o ničem jiném než o tom, na jaké úrovni se dnes nachází politická kultura těch, kteří dnes, ano, z moci nás voličů, spravují veřejné záležitosti…

Rezoluce členů akademické obce UK ke změnám ve fungování VŠ, přijatá 18. 1. 2012 (proti nehlasoval nikdo, zdrželo se méně než 10 účastníků, ostatní byli pro, účast jsem odhadl na 800 lidí, Marek Přibyl v Právu dne 20. 1. na mnohem více než tisícovku):

„My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, konstatujeme, že návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům byly připravovány v neadekvátním spěchu a nesplňují ani základní požadavky kladené na dokumenty tohoto druhu. Oběma materiálům chybí přesvědčivá východiska, jakož i pádné argumenty pro nezbytnost kompletního nahrazení stávající úpravy. Navržené záměry by v kombinaci s úrovní politické kultury v naší zemi vedly k likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol, k omezení jejich nezávislosti a k podřízení politickým a komerčním zájmům. To by v důsledku vedlo k omezení svobody vědeckého bádání, svobody projevu, práva vyhledávat a šířit informace a práva na vzdělání zaručených Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, důrazně varujeme vládu České republiky před přijetím těchto nekvalitních a nebezpečných návrhů. Českému vysokému školství jinak hrozí nenávratné poškození. Pokud vláda nevyslyší tento apel, uskutečníme nejpozději v týdnu od 27. února další informativní a protestní akce. Vyzýváme také akademické obce všech vysokých škol v České republice, aby v takovém případě učinily vše pro zastavení této nebezpečné hry s budoucností české společnosti."

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Autor,

zajímavé, že žádný akademický hlas nebylo slyšet před volbama.
Jinak ď..
19. 01. 2012 | 20:13

Inci napsal(a):

Deset tisíc za semestr je pro mnohé mladé lidičky něco jako poprava ... sociální poprava ...

Popravoval a vyháněl studenty ze škol už K.H. Frank , Heidrich ...

Do života dostane mladý člověk krom kumulovaného dluhu ze studií ještě tristní výsledek Kalouskova hospodaření v podobě známé Kalouskovy složenky ...

Já jsem už starší člověk , ale začíná mne děsit výborné vysvědčení mého mladšího synka ...
19. 01. 2012 | 20:24

Pozorovatel napsal(a):

Jsem pro zavedení školného na VŠ. Vzdělání je dnes investice do budoucnosti a já nechápu, proč bych měl z daní přispívat na kariéru třeba lékařů, soudců, učitelů a jiných, kteří budou řvát o zabezpečené vysoké příjmy jen proto, že vystudovali tu či onu vysokou školu.
Chceš bydlet lépe než v paneláku? Vezmi si hypotéku. Je x hypotékových programů.
Chceš mít postavení a plat na základě vysokého vzdělání? Vezmi si půjčku. Jistě se vyrojí x programů a nabídek bank, hned, jak politické rozhodnutí uvolní tento poslední relikt socialismu.
19. 01. 2012 | 20:33

Béda napsal(a):

Pozorovatel,

ve vašem případě jsem výjimečně pro. Myslím, že by vám vláda měla vyhovět a provést pokus. Měl byste dostat specielní občanský průkaz a měly by vám být odpuštěny daně a poplatky na sociální a zdravotní pojištění.

Samozřejmě za předpokladu, že důchod budete mít pouze podle toho, kolik jste odvedl do soukromého důchodového fondu, léčebné výlohy si zaplatíte v plné výši keš, anebo vám je uhradí soukromá zdravotní pojišťovna - rozdíl u nepojištěných rsp. nepojistitelných diagnóz jistě rád doplatíte, u které se zajisté pojistíte, správní poplatky budete mít v tisícikorunách, každý výjezd a zásah policisty, záchranky, hasiče si zaplatíte v plné výši, totéž platí pro vzdělávání od MŠ až po VŠ pro vás i vaše potomky, nebudete mít nárok na sociální dávky pokud se vám anebo s váma něco stane - to samé pokud se stane něco s vašim majetkem. Samozřejmě školné, které stát vynaložil na vaše vzdělání zajisté rád demonstrativně zapltíte v plné výši - nejste přece odkázán na nějakou charitu... To samé platí pro vaše potomky, pokud již ukončili vzdělávání.
19. 01. 2012 | 20:45

neo napsal(a):

Inci:

10 000 za semestr je 17 stovek za měsíc. To je tak jeden až dva víkendy v měsíci na brigádce. Takže jaká poprava?
19. 01. 2012 | 20:46

mb napsal(a):

Dobeš patří do Klausovy party ...

njn ...
19. 01. 2012 | 20:47

Kryštof napsal(a):

Vzdělání je business a setsakra velký a drahý , aspoň tedy v anglosaských zemích . Když se tady mlaďasové zhlížejí jak je to u nás ve Státech , tak ať si vzdělání / universitní / taky tedy financují , jak je to u nás běžné a neodmyslitelné - sám jsem si tím prošel .
Techniku . Přes den dělal a po večerech dřel na študiósa .
Nechápu , proč jim to zde hradí poplatníci ze svých daní . Oni sami , budoucí "VIP" / týká se hlavně a téměř výhradně "humanitních" oborů / jsou přece tak povznesení nad věci vezdejší , tak ať si ti arogantní nedovzdělanci svou budoucí karieru zařizují ve vlastní režii . Pak to bude OK , do té doby jsou jen a pouze daňovým břemenem .
To je prostě realita a nic asociálního v tom není .
V cit. "Zakl. listině" se ani vysoce předvídavý Karel IV. nijak nezmiňuje o socialismu / šokialismu / ohledně krytí finančních nákladů studia , provozní režie , apod .
19. 01. 2012 | 20:50

xx napsal(a):

Tak, zdraví není kšeft, vzdělání není kšeft a co jídlo ? Jídlo může být kšeft ? Kdo ze slavných pánů vzdělanců a mudrců dokáže přežít bez jídla byť jen jeden jediný semestr ?

Bez lékařské péče lidi žili po celá staletí. Jistě, nebyl to život kdovíjaký a byl o dost kratší než je ten náš, ale lidstvo to přežilo. Ale bez jídla ? Bez jídla vymírají celé národy.

Tak mi sakra někdo vysvětlete, proč zdraví není kšeft, vzdělání není kšeft, ale jídlo, jídlo kšeft je nikomu to nijak zvlášť nevadí ?

Proč se tolik bojíme platit za doktora, ale platit za jídlo nám nevadí ?

Já vám to povím. Protože to bolševici neudělali zadarmo. Kdyby bylo za bolševika jídlo zadarmo jako bylo zadarmo zdravotnicví a vzdělání, byli bychom dnes všichni polomrtví strachem, kdyby někdo prohlásil že si za jídlo máme platit a že dokonce ceny nebudou regulované, ale že si každý kšeftař bude moci určit ceny jídla dle svého uvážení.

Proboha, taková zabedněnost i mezi vzdělanci ? Jo jo, nejen Werich, i já znám mnoho vzdělaných blbců. Vzdělaný blbec je vůbec ten nejhorší blbec ze všech blbců.
19. 01. 2012 | 20:52

Pozorovatel napsal(a):

To Beda:
Pane kolego, račte prosím argumentovat věcně. Nebo nemáte čím?Děkuji
19. 01. 2012 | 20:53

ujo napsal(a):

Pozorovateli,
nemýlíte se? Školné poslední relikt socialismu?
A co příspěvky na věřejnou dopravu? Přídavky na děti?
Odbory? Domovy důchodců?
Zbývá Vám ještě dost práce.
19. 01. 2012 | 20:56

Joe Ratata napsal(a):

Třídnímu nepříteli je potřeba zabránit v přístupu ke vzdělání!
Dostatečně vysoké školné odfiltruje většinu studentů z nežádoucí společenské vrstvy a ty,kteří náhodou projdou, umravní obří dluh za studia.
Případné přehmaty,kterých by snad byli schopni profesoři,nadšení talentem nežádoucího studenta,napraví politickopodnikatelská dozorčí rada.
Vysoká nezaměstnanost absolventů pak umožní další selekci,případně ekonomickou likvidaci nežádoucích elementů.
19. 01. 2012 | 20:56

Béda napsal(a):

Pozorovatel,

to je přece vaše a Kryštofova (pokud nejste jedna a ta jistá osoba) filosofie - všechno za své a na ostatní se **** -co tam po nich. Já jsem vám chtěl pouze vyjít tím návrhem vstříc. Pokud bydlíte náhodou ve státním, anebo jste bydlení získal odkupem od státu za netržní cenu, tak buďto doplatit anebo vystěhovat. Jistě si rád vemete podle svých doporučení hypotéku.
19. 01. 2012 | 21:05

Pozorovateltorqelo work, napsal(a):

To Ujo:
Je třeba rozlišit mezi sociální solidaritou (která je vyspělých státech obdobně strukturovaná a často na dokonalejší úrovni) a mezi budováním vlastní kariéry a s ní spojené sociální pozice v horním levelu společnosti. Reliktů socialismu je daleko víc, formálních i neformálních, z těch druhých bohužel přetrvávající způsob myšlení (či spíš nemyšlení).
19. 01. 2012 | 21:07

ujo napsal(a):

Kryštof píše (přes oceán):
"Přes den dělal a po večerech dřel na študiósa ".
Ale to byla Vaše volba.
Ostatně i za socíku zde mohli strojařinu ( ba i vznešenější obory) vystudovat třídní nepřátelé.
I tehdy se chodilo na brigády, i tehdy studium něco stálo, rozhodně to bylo schůdnější než dnes.
Ano, uplatňovala se positivní diskriminace dle původu, je to dnes ale jinak?
19. 01. 2012 | 21:10

Marcus napsal(a):

VŠ znamenala v minulosti příslib vyššího platu. Jenže dříve dokončilo VŠ 10-20% populačního ročníku. Ovšem my jsme v situaci, kdy VŠ studuje 60% populačního ročníku. Takže v budoucnu už VŠ bude poměrně dost absolventů, kteří se budou muset smířit s podprůměrným platem. Navíc tahle situace vede ke snižování úrovně vzdělání a degradaci VŠ titulů.
Školné bude jen další sociální bariéra pro studium. Společnost by měla usilovat o to, aby VŠ mohli studovat ti nejtalentovanější, nikoliv nejmajetnější.
Místo toho by se mělo vrátit progresivní zdanění - ti s vyššími příjmy (a obvykle tedy majitelé VŠ titulu) by tak "spláceli" to, že jim společnost umožnila VŠ vzdělání.
19. 01. 2012 | 21:11

Kryštof napsal(a):

Re - "Ratata"
Ve křečovitém úsilí adolescenta se vyrovnat lidem dospělým "vtipem" na dobu třídního nepřítele a soudruhů podle toho tak jednajících jste katastrofálně propadl .
Než budete opětně žvanit o financování / dluhu / za edukaci , tak si ověřte prakt. poměry , jak je toto řešeno ve státech , kde /naštěstí/ morové rány středověku a komunismus novověku neměly vliv na finančně-právní vztahy a tudíž ani na povědomí obyvatelstva .
19. 01. 2012 | 21:15

Milan V napsal(a):

Někteří blogeři jsou mistři světa v poučování ostatních.
Ale asi se shodneme že nejlepší university mají v USA, Anglii a Německu.
1) USA - university byly nejkvalitnější (aspoń v mém oboru-fyzika) po druhé světové válce. To ovšem se na státních universitách školné neplatilo (až do 70-tých let), a řada těchto universit patřila do Top 10. A zde vznikla v té době nová (polovodičová, počítačová) revoluce, která změnila svět. BEZ ŠKOLNÉHO. Kdo ho ovšem platit chtěl, měl volbu university soukromé.U nás kdo chce může též platit školné na soukromých (u nás = podřadných) universitách.
ZÁVĚR: kvalita universitního vzdělání a přínos tohoto pro společnost nesouvisí se školným
2) Německo - to je tradice našeho kulturního okruhu. Opět - řada německých universit je prvotřídní a školné nepotřebují. Ani dříve, ani v současnosti.

Co naše university potřebují je budování špičkových světových pracovišt (pracovních skupin, kateder případně i fakult). To Vám školné nezajistí - to zajistí jen mezinárodní konkurzy na vedoucí místa.
19. 01. 2012 | 21:16

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený pane Potůčku,

znám Vás již několik desítek let, ale musím konstatovat, že se hluboce, ale skutečně hluboce mýlíte.

V současném systému je ztržněno skoro vše. Takže vysokoškolské vzdělání je investicí a vysoké školy jsou firmami majícími za cíl maximalizaci zisku.

Pokud byl hospodářský systém uzavřený, mohl stát, který investoval do výuky vysokoškoláků, získávat vynaložené prostředky zpět pomocí nízkých mezd vysokoškoláků. A měl možnost pomocí "umístěnek" umisťovat vysokoškoláky na určitou dobu tam, kam potřeboval. A dost často tam i zůstali trvale. Odhady o potřebné struktuře vysokoškoláků byly promítány do směrných čísel při přijímání. Řada lidí z nejrůznějších důvodů získávala vysokoškolské vzdělání při zaměstnání. O tom, že by bylo možno za státní peníze studovat na více školách současně co kdo chce a co ho zajímá, bylo možno jen snít.

Tato doba je dávno pryč. Soukromé vysoké školy nelítostně ukázaly ztržnění vysokoškolského vzdělávání a i současné státní školy se snaží chovat tržně. O tom, co lze v oblasti vysokoškolského vzdělávání koupit, bylo napsáno již dost a dost.

Proto považuji postupné ztržňování státního vysokoškolského vzdělávání za nutný a v současném systému i správný krok. Problém je ovšem v tom, že to co navrhuje pan ministr Dobeš, má ke správnému kroku daleko. Je zcela svobodné rozhodnutí každého , zda chce investovat do vysokoškolského vzdělání nebo jinam, kde očekáván větší výnos nebo do spotřeby. A státu musí být zcela jedno, jak si opatří potřebné finanční prostředky. Měly by být pouze dvě základní výjimky. Stát potřebuje kvalifikované úředníky a proto by měl vypisovat stipendia (nejlépe s vazbou na prospěch)s podmínkou souhlasu s déletrvajícím "umístěním" ve státní správě. Prospěchové stipendium by také mohly být vypisováno i ze sociálních důvodů.

Stát by měl financovat jen malou část výukové činnosti vysokých škol a část jejich vědecké činnosti.

Školné by mělo být placeno ihned a stát by nikomu za případné půjčky od finančních institucí neměl ručit. Tancování mezi vajíčky od kdy by se mělo splácet a kolik, jak se vypořádat s těmi, kteří odjedou někam jinam, atd. není vůbec starostí státu, ale příslušných finančních institucí.

A natvrdo řečeno - je třeba tržními prostředky omezit současnou nadprodukci nedostatečně kvalifikovaných absolventů vysokých škol, dělajících přečasto něco zcela jiného, než za státní peníze vystudovali. A trh by také měl rozhodnout o tom, jaké zaměření vysokoškoláků potřebuje. Když je bude skutečně potřebovat, tak je pořádně zaplatí.

Je to sice tvrdé, ale je to nutné. Stát nemůže být dojná kráva, aby platil každému co kdo chce studovat a každé vysoké škole co chce vyučovat. Pokud se to někomu nelíbí, může jít studovat jinam, celý svět je otevřený. A nějak jsem zatím nepozoroval to, co je v USA i jinde běžné, že student si po večerech vydělává na svá studia, a nestydí se třeba i mýt nádobí.
19. 01. 2012 | 21:20

Zdeněk Brom napsal(a):

Milan V:

Cituji: "to zajistí jen mezinárodní konkurzy na vedoucí místa."

A to by teprve byl rachot v akademických hájích a luzích :)
19. 01. 2012 | 21:21

Kryštof napsal(a):

Re - "ujo"
Dopouštíte se fatálních omylů .
Nikoliv přes oceán , ale z Prahy , pobývám zde . Bez schválení StB a stranických orgánů . OK ?
Pokud se týče možnosti studia v ČSSR , pak jsme oba evidentně každý žili v jiném Československu . OK ?
Positivní diskriminace je nádherný termín , to jste čet´, anebo vás to napadlo za zvuků Internacionály v zimním komíně ? Kvalitativně se to rovná nádhernému hodnocení / za bolševika jste tu měli taky militarizované katedry / kdy jeden z mých známých mi po dávných letech presentoval index s násl. textem : "Za semestr hodnocen jako nejhorší zahrabávač miny ." kpt X.Y.
Vaše vědomosti o reálu života zde byvšího jsou poněkud spíše více než méně marx-kádrováckého typu .
Mám zato , že byste se měl koncentrovat na meritum blogu a ne tak spasmaticky obsesivním způsobem na moji osobu , která je v porovnání s jeho významem minoritním subjektem.
19. 01. 2012 | 21:33

Béda napsal(a):

Antonín Hrbek,

je to sice od věci ale zeptal bych se. Máte nějakou představu o tom, co budou dělat ti studenti, kteří nebudou studovat VŠ? Budou třeba konkurovat na pracovním trhu důchodcům - čekatelům přesluhujícím do 70-ti a více let, kteří nebudou mít naději splnit věkovou hranici a souběžně s tím (pokud tedy nesedí někde v kanceláři, na úřadě, nebádají jako pan Komárek Stanislav, nebyli europoslanci, politiky anebo prezidenty) na dožití důchodu?

Co myslíte, bude všeobená vzdělanost v ČR v tomto novém systému stejná jako všeobecná vzdělanost v USA? A další otázka: jak chcete zabránit tomu, aby "mozky", resp. jejich produkt nebyl okamžitě přetažen (předtím do USA anebo na západ, nyní vyvezen do Číny) a tam zhodnocen? atd., atp..
19. 01. 2012 | 21:38

Kryštof napsal(a):

Re - "Milan V"
Souhlasím s Vámi zcela bez výhrad .
19. 01. 2012 | 21:38

ghándí napsal(a):

co se děje? učitelé a odboráři zase chtějí přidat?
19. 01. 2012 | 21:40

honolulu napsal(a):

Moje podezreni se potvrdilo ! Karel IV zdedil po fotrovi alkoholismus, jinak by nepsal o "vrozene bystrosti" tech, co touzi po vzdelani. Spise je to kvuli tem prostrenym stolum.
Takze fotr slepy na oci a syn na dusi.

NEDOSTANETE NIC ! Sv. Kalousek nema prachy a ty co ma, musi dat zdarma Romum a zlodejum, kterym by byli poskozena "lidska prava", kdyby nemeli prostrene stoly zdarma. To je ovoce, ktere jste vy zasadili.

Vy nedoukove z universit, spocitejte si to, co nestastny Kalousek dostane do pokladny, a to co musi vydat + ty strasne uroky co musi platit.
Bude vas potreba pro budoucnost mene, pani profesori, nebude tolik studentu. Nezoufejte vsak, slysel jsem, ze holici a kadernici v Praze prijimaji.. Budte flexible !
19. 01. 2012 | 21:40

Olda napsal(a):

Za tu svobodu, privilegia a a další akademická práva, která univrzitě propujčil a zákonem Karel IV zaručil, se muselo vždy platit. To je neodiskutovatelný fakt. Problém, který má dnešní společnost a nejen naše, spočívá v tom, že ekonomů, lékařů (vyjimkou jsou zubaři), filozofů, právníků je podstatně více než společnost potřebuje. Na druhé straně inženýrú, středoškolských techniků a vyučených řemeslníků, je nedostatek. Čeho je moc, na to společnost doplácí a naopak, čeho je málo, z toho společnost prosperuje. Vyjimku tvoří základní a aplikovaný výzkum.
Pokud musí společnost doplácet, je nutné, aby si část svého studia studenti, výše uvedených univerzitních oborů, zaplatili.
Tento fakt v žádném případě neomezuje jejich svobodu, privilegia a akademická práva.
19. 01. 2012 | 21:40

Pozorovatel napsal(a):

To Milan V:
Problém je trošičku jiný, než vývojový, je systémový. Vzděláním investuji do sebe a mých příštích benefitů, tudíž nemám právo požadovat po ostatních, aby mne v tomto (!) sponzorovali. To nemá nic společného se sociální solidaritou. To za prvé.
Za druhé: státní školy žijí z veřejného rozpočtu a příspěvků na studenta. Ten soukromé školy nemají, ty žijí pouze ze školného. Proto mají veřejné vysoké školy enormní zájem o přístup co největšího počtu studentů, ať jsou jacíkoliv. Jdou s nimi bez většího úsilí peníze a jistota. Soukromé školy jsou nevítanou konkurencí. Mají hodně hendikepů - malou tradici, omezené prostředky, a mohutnou školní a úřednickou lobby proti sobě. I reziduující veřejné mínění, šikovně živené některými novináři (i na těchto stránkách). Vystudoval jsem dvě vysoké školy, jednu veřejnou, druhou soukromou. Takže trošku do problematiky vidím. Mimochodem, životní náklady na obou školách (a v Praze se pro venkovana levně nežije) jsem si při studiu prací zabezpečil sám.
Našim školám pomůže srovnání výchozích podmínek a zdravá konkurence. Studentům pak kromě systému vratné státem garantované podpory pevná vůle při práci na své profesní úrovni a kvalitě.
19. 01. 2012 | 21:41

Béda napsal(a):

Pozorovatel,

já myslím, že nejkvalitnější školy v ČR jsou soukromé:
kupř. Právnická fakulta v Plzni, CEVRO, FSV, NYU Prag... Jejich absolventi vždy najdou skvělé uplatnění a jsou skvělou posilou vědeckého pokroku.
19. 01. 2012 | 21:47

Pozorovatel napsal(a):

To Béda:
Vezmu Vás za slovo. Statistiky úspěšnosti existují a divil byste se. Ale poctivě: Každá statistika je přesným zpracováním nepřesných čísel a vše se dá zrelativizovat. Ale to si v našem jiskření nechám pro sebe, ne?
19. 01. 2012 | 21:53

Mádl napsal(a):

Ghándí. Končíme! Brzy budeš kůl v plotě! Bojím se,že to tentokrát nebude sametové,tak raději bal...
19. 01. 2012 | 21:54

honolulu napsal(a):

Dodatek (21:40)
To jednou prijedu do Prahy a pozadam krasnou pani Silvii o posezeni v nejlepsi kavarne a pred odchodem se necham vylepsit :
Pan Prof. Matousek bude pozadan, aby podtrhl muj provokativne hezky zjev stejnym ucesem, jaky nosil Clark Gable a pan prof. Horejsi mi prinese pravicove noviny z trafiky.
Kapitalismus je opravdu krasna vec.
19. 01. 2012 | 21:56

CVRB napsal(a):

Je třeba znovu zavést progresivní zdanění - ovšem ne v liberální formě navrhované některými zpátečníky, ale ve formě obvyklé třeba vŠvédsku sedmdesátých let.

Díky tomu bude možné dosáhnout cíle, kdy většina mladých bude vysokošolsky vzdělaná - a samozřejmě zdarma.

Je třeba dbát zejména na rozšíření počtu studentů v oborech vhodných pro studenty, kteří dosud na vysokých školách nepokrečovali.

Rozvinutá občanská společnost potřebuje zejména více vysoškolsky vzdělaných odoborníků na poli politologie, filozofie, etiky či historie literatury a umění.

Zarážející je také nevzdělanost v oblasti církevních nauk, pročež je třeba přijímat více studentů na teologické fakulty.

Nemusíme se bát o budoucnost nových absoloventů v moderní občanské společnosti. Moderní stát totiž takové vzdělance potřebuje ve svých nových institucích a úřadech, které budou zvyšovat morálku a etiku našeho bytí.
19. 01. 2012 | 21:57

jarpor napsal(a):

Jak napsal xx :
jeden - že prý vzdělání není byznys, druhý - že prý zdraví není byznys ... tak čekám, kdy další starší a moudrý bude deklarovat, že člověk má jen s otevřenou hubou očekávat, co mu do ní od narození je stát povinen dávat, dávat a dávat... a taktně pomlčí, že stát jsou všichni okolo toho s tou otevřenou hubou...
Jo, starého psa novým kouskům nenaučíš... říká jedno moudré přísloví... že pane autore...

Hezký večer doma...
19. 01. 2012 | 21:57

JF napsal(a):

motivaci než peníze bych viděl v kvalitě a náročnosti studia (včetně zákazu práce mimo studium - resp. zaměření studenta na studium) 5 let života bez výdělku je slušná investice času a má svou vyjádřitelnou hodnotu dokonce i penzi.

Otázka je do jaké míry to píše Dobešovi jeho poradce Klaus junior v rámci jistého rodinného experimentu ordinování všeobecných blahodárných účinků peněz na společnost... však jedna profesůra už za to byla také udělena, tak co si konec konců mají univerzity co ztěžovat. Leda že by se dalo zauditovat udělení jisté řádné profesůry . Třeba jen tak pro pořádek ve vlastních řadách. Klaus je prostě neprůstřelnej ...
19. 01. 2012 | 21:59

Luba napsal(a):

Bédo,
Vy jste na to káp :)

Třeba žákyně pana Langera (bursíkupůjdešbručet), Kristýna Kočí (nemělavbytěuklizenonašlaseštěnice) a Kateřina Klasnová (tacosiosedlalaveverkyanapoleonabártu) jsou děvami vysoce kultivovanými a vzdělanými právě v CEVRO.

Prej je to liberální konzervárna.
Podmínkou vstupu do tohoto provozu je tedy, pochopitelně,
výtěr konečníku.
19. 01. 2012 | 22:03

ghándí napsal(a):

mádl,
vzdělání není byznys...... a my chceme zvýšit platy. to už přece proběhlo i ve zdravotnictví. ono se to zabalí do nějakých frází. například v čt, když spousta vyžírek s hruzou zjistila, že jim chce hodač utnout penězovody, tak začali boj o nezávislost a svobodu slova. těm pitomcum dole se musí vždycky nějak podat.
19. 01. 2012 | 22:03

Olda napsal(a):

To Pozorovatel.
plně s Vámi souhlasím, jsem ji delší dobu v důchodu, ale mám stejnou zkušenost jako Vy, což mi dovoluje i v mém věku nadále pracovat pro různé strojírenské společnosti,
jako poradce. Prostě využívám svoje dlouhodobé zkušenosti z této oblasti (i ze školství, kde jsem pracoval jako vědecký pracovník na ČVUT). I za komunistů se za platilo (skripta, knihy, jídlo, ubytování a pod.) a protože jsem byl rovněž z venkova, vše jsem hradil brigádami o sobotách a nedělích. Když se chce, tak to jde.
19. 01. 2012 | 22:05

Béda napsal(a):

A pak tady máme takové zvláštnosti. Máme sice vysoce vzdělané lékaře, učitele... ale jak ukazují nejnovější dluhové propočty, začali být zbyteční. Je potřeba se jich urychleně zbavit a prakticky je vyhodit mimo obor. Dnes 1000 lékařů - některé nemocnice se zavřou, zítra xx učitelů, školy se pro nenaplněnost zavřou, nemovitosti v obou případech "výhodně" zpeněží...

Všechno je promyšlené a nebude tomu jinak ani v budoucnosti - plánování je škodlivé a je potřeba plně se spolehnout na neviditelnou ruku a poptávku trhu. Dnes se narodí málo dětí - zavřeme školy a učitele vyhodíme. Skončí mimo obor. Co bude za pár let, jestli přijdou silnější ročníky se bude řešit až pak.
Dnes nemáme peníze, zavedeme školné, snížíme počet studentů a vyhodíme VŠ učitele, momentálně nemáme peníze - propustíme lékaře a střední zdravotnický personál a prodáme funkční vybavené nemocnice. Zprivatizujeme školství - poptávka sama určí počet studentů. Dnes zde máme pár montoven, tak většina zbylých studentů se bude vzdělávat podle jejich potřeb. Až zavřou, přeorientují se VŠ školy na něco jiného. Jestli mezitím i ty druhé fabriky přesunou své výrobny jinde, přeorientuje se školství za pochodu na něco jiného atd., atp..
Není nad promyšlenou školní reformu řízenou neviditelnou tržní rukou. (Žeby takto plánovali i soudruzi v Číně?)

Humanitní vědci jsou vůbec přítěží. Ti se z převážné většiny na trhu vůbec neuplatní a nic praktického a vysoce ziskového nepřinesou. Humanitní školy zavřít...
19. 01. 2012 | 22:09

Kryštof napsal(a):

Re - "Ant. Hrbek"
Vaše příspěvky jsou naprosto konkrétní , bez příkras , zcela objektivně reflektující na realitu , která zde byla , nyní je , a která byla a je v civilisované části této planety běžným územ .
Velice správně jste pojednal o st. praxi "umístěnek" , jejichž prostřednictvím a exist. i polit. nátlakem monopolizátora vzdělání , tedy státu , se řešilo kromě krizových odvětví / ve značné části militarizovaného hospodářství - strojní a chem. průmysl / i doosidlování pohraničí , např. / Chomutov , Bílina , Rotava , etc/.
Zcela objektivně jste napsal o praxi nízkých gáží pro začínající inženýry a i ty s již několikaletou výrobní , technologickou , apod. průmyslovou praxí .
To věčně moralisujícím soudruhům nikterak nevadilo - viz pro porovnání s tímto např. platy stranických pologramotných kádrů v letech 60 a 70. , kdy si v 60. letech chodívaly / vím o několika os. případech / ml. lékařky přivydělávat do JZD jako dojičky - brigádnice , nikoliv z "trestu" , ale z exist. nutnosti .
19. 01. 2012 | 22:10

Joe Ratata napsal(a):

JF
Máte snad na mysli Klause Džejár,toho inteligentního demokrata,který by nikdy,natož se stamiliony od Romana, nebyl na škole,kde by působily odbory?
19. 01. 2012 | 22:11

Inci napsal(a):

Neo

Jak to kdo bere ... jaké má možnosti ...

Studijní dluh , Kalouskův státní dluh ... a co dál ... hypotéční dluh ... nebezpečný dluh za jízdu metrem v opilosti bez jízdenky ... :-)))

.... to není stát , to je lichvářská džungle ...

Julínek vytvořil celosvětově unikátní dluh ... dluh ještě nenarozeného člověka ... pohrobek byl zatížen poplatkem z pobytu v nemocnici ... přitom každej ten človíček se za vlády sv. Julínka chtěl narodit na louce pod lípou jako správnej vlastenec ...

Poplatek za vzdělání bude spolehlivě likvidovat náš národ víc než mor a všechny náboženské a politické exody ...
19. 01. 2012 | 22:13

Franta napsal(a):

Jsem ochoten financovat daněmi studium doktorovi, který přijede v půl čtvrté ráno k bouračce.
Nejsem ochoten financovat daněmi studium právníkovi, který si řekne za hodinu porady o 3 600,- Kč.
Nejsem ochoten financovat daněmi studium soudci, který bere přes 100 000 měsíčně, stání prochrápe a rozsudek má v kapse dodaný mafií.
Nejsem ochoten financovat daněmi studium dějin umění, religionistiky, sociologie, romistiky, a jiných podobných pavěd.
19. 01. 2012 | 22:13

Franta napsal(a):

Co nestojí nic, to stojí za nic.
To platí i pro studium.
19. 01. 2012 | 22:20

Béda napsal(a):

Kdo není ochoten si zaplatit za studium, ať nestuduje! Navíc proč by na jeho vzdělání měli přispívat ostatní. Zrušme povinonou školní docházku i školky a ať so jede každý za své. Co si kdo zaplatí, jenom to si váží.

A tak to má být. Tak je to správné.
19. 01. 2012 | 22:22

Milan V napsal(a):

ad pozorovatel
píšete: .....Za druhé: státní školy žijí z veřejného rozpočtu a příspěvků na studenta. Ten soukromé školy nemají, ty žijí pouze ze školného.

To je Vaše neinformovanost. Soukromé školy mají též státní přispěvek v ČR. Bohužel moc velký (cca 80% toho co státní školy). To by mělo být sníženo (a pak by státní mohly dostávat více).

I v USA dostávají soukromé školy státní příspěvek. Na jedné jsem studoval, říkali mi že asi 1/3 příjmu soukromé školy (Northwestern University) je školné, 1/3 jsou různé formy státního příspěvku a zbylá 1/3 dary absolventů (alumni)-taky jim tam jednou za rok něco pošlu. Jen u nás to není zavedeno. Já měl ovšem stipendium a samozřejmě jsem dělal různé brigády. Ale i státní university (bez školného) v té době Vás něco stály (bydlení, jídlo, učebnice).
19. 01. 2012 | 22:25

prirodovedec napsal(a):

V podstate dalsi bankrot CR tentokrat vzdelavaci, potvrzeny i urovni dosavadni diskuse. Nekonkretni, neznale navrhu na stole, ideove, ... . To ze jsou vsichni obdobne diskutujici nevalne vzdelani cesti ekonomove (byt u nekterych je to podle argumentace zrejme) statisticky totiz zrejme mozne neni. V jinych profesich prece tolik b.bcu nebyvalo ... Je pro mne tristni, ze jako v zahranici pusobici, vim o predkladanych vecnych zamerech zakonu vice nez zde zarputile diskutujici. Problem totiz neni pravice-levice, skolne ano ci ne, ale diletanstvi nekterych casti navrhu. V pripade vecneho zameru zakona o financni pomoci jde prakticky o cely navrh (i podprumerny diskutujici by zjistil, ze jedinym prinosem navrhu je konstantni presun penez cca az 0.3 mld. Kc rocne z jeho danovych kapes k bankovnim skupinam navic, jinak VS dostanou od platicich penize kompenzujici zcasti snizovani dotaci poslednich let, ktere jsou asi 3x nizsi nez prumer OECD15 - opravdu se musim smat predstave mezinarodnich konkurzu - kdo by proboha za stavajicich podminek do CR chtel? Tok odborniku je samozrejme opacny, je otazkou jen asu a podminek, kdy mlade odsaje po anglosaskem brain drainu Asie) a v pripade zakona o VS diskutujici vasnive podporuji, aby VS jmenem verejneho (tj. jejich) zajmu mohli ridit byvali politici. Ambice ruznych jarporiku a jinych odklanecu podporovat ideje umoznujici jim stat se dekany ci rektory :) az jim skonci volebni obdobi na kandidatkach treba ODS sice chapu, ale to jim opravdu chce doprat i echt neoliberal neo- :)?

Inu, Hezky den ...
19. 01. 2012 | 22:26

zlodejska_pravice napsal(a):

Jen jim to školné zaveďte!!!!! Teenagerům namyšleným sobeckým cynickým. Ať si vzpomenou na Issovou a Mádla. Dělali si srandu ze starých lidí, nazývali je vyžírky. Tak ať si uvědomí, že je taky nikdo živit zadarmo nebude, studia jim platit, sociální a zdravotní jim platit z mojich daní. Ani náhodou! Ať se každý postará sám o sebe. Banda jedna. Zvolili si Kalouska a Dobeše. Tak mají přesně, co chtěli.
19. 01. 2012 | 22:29

Mádl napsal(a):

Ghándí. To máš pravdu. Ale myslel jsem,že tato dvacetiletka končí,což symbolizoval i transparent studentů 1968,1989,2012 !!! Tak jsem tě chtěl jen upozornit!! Já už mám s Issovou a Zelenkou sbaleno!!!
19. 01. 2012 | 22:33

ujo napsal(a):

Kryštofe, tak vy jste zde?
Potom nevím proč píšete:"jak je to u nás ve Státech"
Tak tedy promiňte.
Termín "positivní diskriminace" jste za oceánem neslyšel? Divné! Jak je to tam s těmi Afroameričany?
A pokud jde o život v Československu - já jsem ho narozdíl od Vás celý , se všemi klady i zápory, prožil zde.
A moje stanovisko k meritu věci: školné je nemravnost
19. 01. 2012 | 22:34

Inci napsal(a):

Dle mého názoru je všeobecné vzdělání obyvatel ten nejvyšší státní zájem demokratického státu vzniklého po roce 1789 ...

Demokracie bez všeobecného vzdělání a informovanosti zahyne ...
19. 01. 2012 | 22:35

Franta napsal(a):

Inci,
není vzdělání jako vzdělání. Jsou vzdělání potřebná, doktoři, inženýři, přírodovědci, jsou vzdělání výdělečná, parazitující jako juristi, a jsou vzdělání veskrze zbytečná.
19. 01. 2012 | 22:40

jíra napsal(a):

Vzpomenout rok 1348 a otce vlasti byl od akademické obce dobrý nápad. Proč od části lidí slyšíme, že to dnes prý nejde a prý dnes už to musí být byznys? Proč zaznívá ještě pořád tak často a vehementně názor, že když na Západě to tak svým způsobem zavedené je, musí to být tak určitě dobré i u nás? Proč tak odlišný přístup mezi "kdysi dříve" a "teď"?

Jedno zajímavé celkem dost objektivní vysvětlení by se našlo. I když zní na první pohled poněkud mysticky, magicky, velmi dobře a naprosto nenásilně zpětně koresponduje s historií. Díky tomu se stále více uplatňuje v analýze historie civilizace, dokonce i v předvídání určitých tendencí. Jaké vysvětlení to je?

Podle starého velmi zvláštního mayského kalendáře začala od roku 1617 na západní polokouli nadvláda jakýchsi speciálních odlišných duchovně energetických sil upřednostňujících individualitu, osobní úspěch, větší volnost, podnikavost, tedy také neviditelnou ruku trhu a byznys. Vznikly první kapitalistické státy. Vznikaly první severoamerické kolonie. Atd.

Přitažené za vlasy? Nijak zvlášť. Je přece dost zvláštní, že něco o těchto vlivech zachycených velmi zvláštním mayským kalendářem se našlo i na kamenných stélách starých tisíce let, tj. dávno předtím. Mayští moudří stařešinové tyto věci nám dokáží pomoci objasnit i dnes. To nemá nic společného se současnými katastrofickými mediálně šířenými tezemi ohledně konce roku 2012, o tom nic v jejich legendách není, v tomhle jsou vlastně spíš zajedno i s velmi skeptickým klubem Sisyfos. Případné katastrofy si můžeme přivolávat sami vlastní neprozřetelností a setrvačností myšlení.

Toto působení trvalo zhruba do konce minulého tisíciletí. A není to jen jedno působení. Je to více takových nových a nových vln, celkem devět, se stále kratším trváním, končících pak všechny najednou 28.10.2011.

Takže i pak přišlo období další, s převažujícím vlivem jiným, se zase poněkud jinými důsledky. Období už mnohem kratší. Předznamenalo nástup rozvoje Číny a Indie.
Poslední vlna z takových svébytných zvláštních vlivů měla začít v bžeznu minulého roku a skončit také 28.10.2011 spolu s ostatními.
Nyní je přechodné období hledání jakéhosi všestranněji vnímaného souladu.

Pro zajímavost, jiná, naopak ještě mnohem delší perioda, byla naopak i předtím: Náhlé objevení se více rozvinutých kultur v Egyptě, Sumeru atd. zhruba 5100 let zpátky dobře koresponduje s předchozím svébytným vlivem začínajícím dost přesně v té době jako energie podporující vznik národů.

Každá taková duchovně energetická perioda má prý 13 fází, jakýchsi 7 dní a 6 nocí, to je skoro jak z Genesis ve Starém zákoně.

Co to ukazuje prakticky? Tím by se vysvětloval tak velký rozdíl mezi "dříve" a "ještě nedávno". To neznamená, že by jeden z těch lidských přístupů k věci byl úplně špatný, prostě je to postupné objevování různých úhlů pohledů, každý nějak nový a nějak neúplný. A čím více těchto úhlů známe, tím větší šanci bychom měli mít rozhodnout se správně, jaké prostředí bude dále nejsmysluplnější. Ne že by někdo zavedl o své vůli pro všechny jen jediný pohled, co nějak vyhovuje jen jemu.

Dnes můžeme z různých stran zvažovat, z čeho vycházet "nyní", ale ještě to moc neumíme. Prosazování toho či kterého přístupu bývá leckdy dost divoké, jednostranné, neuznalé, provokující.
(pokračování)
19. 01. 2012 | 22:42

jíra napsal(a):

(pokračování)
Na jedné straně lze snad uznat to, že vzdělání principiálně není byznys. Měl by k němu mít přístup každý člověk, který má výdrž studovat a má nějaké ty studijní předpoklady být skutečně dobrý. Nemusí si toho být zdaleka všichni hned vědomi, časem během studia se to ale vytříbí. Nemělo by to ale ovlivňovat něco takového jako jakási společenská prestiž. Pak máme přebytek právníků, ekonomů, manažerů či jakých profesí, které právě letí, jenže pak i dost zbytečně nezaměstnaných. Asi je to dáno často i tím, že rodiče přesvědčí děti, že takto rychleji zbohatnou - vychytralý právník může skutečně leckoho neznalého či nepřipraveného obelstít a vydělat na tom majlant. Má ale svět takto fungovat?

Na straně druhé i v řemeslných činnostech je potřeba se učit, zejména sbírat manuální zručnost, rozvíjet instinkt jak něco řešit nejlépe, v něčem se také vzdělávat. Tento směr je v současné době poněkud upozaděný kladením přílišného společenského důrazu na "tituly". Proč by měli být řemeslnící hodnoceni na nižším stupni společenského žebříčku - a tudíž je od této cesty takto zrazovat? Řemeslo by mělo mít také prestiž a příslovečné zlaté dno. Když to mladé baví, tím lépe. A tím horší je o takové lidi zbytečně přicházet. Mnoho z nich může postupně začít podnikat na vlastní pěst, přijít s vlastními patenty.

Takže současné pokusy chtít zavádět poměrně vysoké poplatky za studia patrně stále setrvačně vycházejí z následků předchozí doby. Snaží se nadměrný zájem o získání titulů asi takto omezit. Jenže skutečně hrozí nebezpečí, že se bude minimálně napůl spíš snižovat kvalita studia, neboť studijní předpoklady koupit penězi nelze, přihlášky ke studiu ano. A podstatná část studentů bude mít studium spíš nedostupné - leckdy by si chtěli třeba na to i přivydělat brigádou, jenže ji stále hůře a hůře seženou. Nedivím se, že z toho mají celkem důvěryhodné oprávněné obavy.

Možná by šlo zkusit nejdříve nechat je studovat zdarma, než se rozkoukají. Pak těm nadprůměrným umožnit dále studovat zdarma, abychom o jejich talent nepřišli, těm špičkovým dát i slušné stipendium. Samozřejmě je důležité pomoci jim připravovat se najít dobré uplatnění v českých zemích, třeba i vytvářením světově prestižních pozic jak ve výzkumu a vývoji, tak ve výrobě. Aby se po případném rozkoukávání se ve světě na stážích či na zkušené ještě rádi vraceli domů. Ostatní studenti nějaké poplatky za studium snad platit mohou, ale radši zase ne tolik, jak je navrhováno. Víme, jak je v mnohých rodinách náročné vyjít s rozpočtem a ta částka je vždy "náraz". Zvlášť pokud budou některé obory potřebnější než jiné, lze část studentů podporovat sociálními příspěvky na studium. A pokud mají rodinné potíže, leckdy ani nelze poznat, jak jsou dobří, může to mít na ně velký vliv.

Hezký den všem.
19. 01. 2012 | 22:43

milo napsal(a):

Nejsem ochoten dětem ani vnoučatům pana Franty svými daněmi financovat mateřskou školu, základní školu ba ani výuční list, natož střední školu zakončenou maturitní zkouškou. Bez vyjímky...
19. 01. 2012 | 22:44

Pozorovatel napsal(a):

To Milan V:
Nikoliv, nejsem neinformovaný. Soukromá VŠ MŮŽE dostat státní příspěvek na akreditované programy s podmínkou, že působí jako obecně prospěšná společnost, a to nenárokově. Jaká je štědrost státu, nevím. Ta soukromá z mých dvou Alma Mater dotace od státu nedostávala.
Doplňte si, prosím, Vaše informace.
19. 01. 2012 | 22:45

jogín napsal(a):

Pokud jde o školství v USA, mají sice špičkové univerzity, ale ty lokální jsou dost mizerné a jedna třetina obyvatel nedokáže přečíst článek a pamatovat si jeho obsah. V tom je už dnes rychle doháníme. A školné? Začlo na 2000$, třeba v Bostonu nastoupalo na přes 40 000$ a na elitní univerzitě taky 140 000$. Zavedení školného prolomí bariéru a jeho další zvyšování je jednoduché, stačí změnit jediné číslo. Vysoce kvalifikovaní lidé přinášejí zisk nejen sobě, ale celému státu. Není vůbec žádná šance zlepšit ekonomiku zvyšováním počtu nádeníků a konkurencí pomocí nízkých nákladů na pracovní sílu. To by třeba Mozambik byl ekonomickou velmocí. Proto je nutné financování univerzit státem a řešení spočívá ve zvýšení jeho efektivity. Cpát peníze soukromým výrobcům diplomů jejichž absolventi produkují jen kecy je idiocie. Není náhodou, že hodnocení kvality vyhrává Karlova univerzity a je naprosto srovnatelná se standartními univerzitami v západní Evropě i USA.
19. 01. 2012 | 22:46

Inci napsal(a):

Franta

Tak jsem to nemyslel ...
... i tzv. parasitující vzdělání je pro určitou společnost příjem ...
19. 01. 2012 | 22:52

prirodovedec napsal(a):

Jeste mne zaujalo: "Jen at jim zavedou skolne" a musel jsem se zasmat.

Pomohu si parafrazi klasika: "Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny: spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej komu zvoní hrana. Zvoní tobě."

A reknu jednoduse. Podle navrhu nezavadeji skolne JIM, ale VAM, VAM vsem zvoni hrana ne JIM. Protoze navrh prevadi poplatky vsech danovych poplatniku v nejasne vysi (pokud vim, odhad ministerstva je zamerne podceneny) cca 0.3 mld. od danovych poplatniku k bankovnim domum jen na sponzorovani uroku z pujcek behem studia. A to je jen jeden detail. A Vy to ani nevite :) a nezajimate se, nectete o tom ... inu osudu nelze uniknout. Klasicke "socanske" prerozdelovani ve prospech bank podporovane zdejsimi neoliberaly. I Hayek s Misesem metaji salta v hrobe nad moudrosti pravice v CR. :) (O Marxovi a levici ani nemluvim :) ).
19. 01. 2012 | 22:53

Al Jouda napsal(a):

Vládnoucí pobertové chtějí více peněz odkloňovat na svá konta a tak se snaží zastavit tok státních peněz do vysokých škol a nahradit ho tzv. školným.Při tom v solidním státě se má z vybraných daní především financovat školství, zdravotnictví a pak co zbude dát na policii, soudnictví, státní správu a armádu.
19. 01. 2012 | 23:02

Kryštof napsal(a):

Re - "ujo"
Víte , jste právě tak stupidně otravný jako hovno na botě i s jemu odpovídajícím IQ potenciálem .
19. 01. 2012 | 23:20

Ing. Ada napsal(a):

Je pozoruhodné, že o školném mluví především takoví, kteří se mu vyhnuli díky socialistickému způsovu výchovy, díky studiu marxismu a leninismu, díky státní zkoušce z "marxáku". A nyní díky bezplatnému vlastnímu studiu ženou pod tuto finanční kuratelu dnešní mladé.
Mám velice jednoduchý nápad (a myslím, že s tím zde již někdo vystoupil před pár roky, nebo s něčím podobným): školné ve výši 1% ze svého hrubého platu budou platit všichni s absolutoriem vysoké školy (všichni promovaní, všichni Bc., všichni absolventi otitulovaní před jménem i za ním). Prostě doživotně 1%, a šmitec. Budou to platit do společné kasy státních vysokých škol a univerzit. Neurčeno pro soukromé školy ! Vystudoval jsi, máš práci, zaplať mladým, aby mohli dosáhnout také zdarma na vzdělání a titul ! A poznamenávám: je jedno zda Ing. či JUDr. dělá svoji profesi a nebo jezdí s náklaďákem, rpostě 1% !!!! Mám také VŠ titul, a zdarma, vím o čem mluvím !
19. 01. 2012 | 23:24

hon-za napsal(a):

Collegium Maximum Právnické fakulty UK (nikoli tedy Auditorium Maximum právnické fakulty UK) je plné vždy alespoň první týden na začátku každého zimního semestru (dokud prvákům nedojde, že účast na přednáškách je ztrátou času). Dále je plná při většině přednáškách významných osobností (tedy tak 2-3x do roka). Pokud autor píše nepravdu (ať účelově nebo z nevědomosti) ubírá to na věrohodnosti všeho ostatní co píše.
19. 01. 2012 | 23:34

Carlos V. napsal(a):

Otázka je mnohem složitější. Být to tak jen o školném....

Jako největší problém vidím kvalitu absoloventů. Potkávám opravdu dost abosoloventů nejrůznějších ekonomických škol či fakult z Česka. Úroveň je prostě prachbídná. Existují špatné .. a ještě horší. Nechci jmenovat, ale úroveň znalostí "absoloventů" některých přifařených ekonomických fakult - a některých soukromých "univerzit" - je horší, než znalosti myslícího absoloventa obchodky či gymplu s trochou ekonomiky.

Občas se potkávám i s absoloventy či studenty škol na západ od nás. Úplně jiná kvalita, nejen zcela jiná úroveň znalostí, ale zejména pochopení souvislostí.

Naši "profesoři" jsou nejspíš ti poslední, kdo si mohou stěžovat - aspoň soudě podle kvality jejich "výrobků". A naši studenti - s jejich úrovní - taktéž.

Takže školné ano - či ne ? Pakliže by pomohlo zvýšit kvalitu a bylo rozumné, tak budiž. Při současné "kvalitě" je ale lepší ušetřit zavřením těch zoufalých ústavů na získávání diplomů, které jsou dobré leda pro živení "odoborníků", kteří se jinak neuživí a pro naplnění plánovaných kvót "vzdělanosti".

P.S. Píšu jen o "ekonomických" školách a fakultách. Jaká je situace v jiných oborech prostě nevím.

P.P.S. Jestli je něco opravdová lumpárna, tak je to ono umělé nalévání peněz finančnímu sektoru. Stát nemá být dohazovačem kšeftů bankám, a je jedno, dělá-li/lobuje toto Drábek, Dobeš, či Rusnok.
19. 01. 2012 | 23:37

Kanalnik napsal(a):

Myslenkovym produktum teto vlady jednoduse neverim, nebot pro mne ztratila veskerou kredibilitu. Tudiz spoleham na to, ze ucastnici zminovaneho shromazdeni budou rozumet problemu vice, nez ministr Dobes.
19. 01. 2012 | 23:44

Kryštof napsal(a):

Re - jogín
1/ Uveďte období , kdy / za které / došlo k vámi uvedenému varsity pool increasingu vč. čas. délky dle vás , na kterou se uvedené částky vztahují .
2/ Podmínka nutného financování varsities státem je sociálně-politickým dogmatem , nikoliv ekonomickou nezbytností .
Jejich dotování státem cca ze 30-60% ano , ale ve smyslu dotování režie provozu , dotování výzkumu / jeho programů pro national security důležitých a dotování platů kvalitních tutors - aby neměli takovou tendenci přestoupit na varsities soukromého či nadačního druhu .
3/ "Jedna 1/3 nedovede přečíst článek a...."
Je podst. diference mezi odborně-vědecky fundovaným článkem a komerčně informačním . Uveďte zdroj a srovnávací parametry .
4/ "Cpát peníze soukr. ......"
V českém myšlenkovém šokialismu je to pravda . Vždyť se jedná o hosp. systém zde u všeho vybudovaný kádrovými reservami KSČ , nomenkl. svazáky a soudruhy z StB . Vzdělání není výjimkou .
5/ Universita Karlova je srovnatelná s US universitami majícími renomée pouze v oboru mediciny / nikoliv dentální / . I tak musíte ve Státech dělat rekvalif. zkoušky .
6/ ČVUT uznáváno ve Státech není , ale je k němu benevolentně přihlédnuto při Job contractual dealing .
7/ Žádnou ekonomiku nelze ozdravit vyšším počtem nádeníků , vyjma st. nouzových staveb např. , s tím lze souhlasit .
19. 01. 2012 | 23:51

Almo G™ napsal(a):

A- Hrbek: Už jste si zaplatil své školné za své vzdělání včetně úroků zpětně nebo jste pokrytec, který by ordinoval platby jen jiným?
19. 01. 2012 | 23:54

Almo G™ napsal(a):

Kryštof, pozorovatel a další: Už jste si zaplatili své školné za své vzdělání včetně úroků zpětně nebo parazitujete na systému (= sami jste si své vzdělání nechali zaplatit, ale ve chvíli, kdy máte totéž vrátit druhým, už vám solidární systém najednou přestal zamlouvat)?
19. 01. 2012 | 23:59

Almo G™ napsal(a):

P.S. Co děti a vnuci? Máte? Byl zaplacen dluh i za ně? Nezapomněli jste na úroky? Nebo také jen parazitují?
20. 01. 2012 | 00:08

Kuchař napsal(a):

Vzdělání není byznys ?

A jak to, že každý vysokoškolák chce nadprůměrnou výplatu ?A co třeba doktoři ? To není byznys ?

Studentík se nechce zadlužit. No fajn.
Pan docent co ale učí na vysoké škole chce mít výplatu nad 50 tisíc měsíčně .
Co s tím ? Kdo se teda zadluží ? Celá společnost ?

No jasně, já kuchař, zámečník... atd... abychom se nakonec dozvěděli, že na daních posíláme málo a tak si studentík odskočí do Evropy, kde ho zaplatí lépe.

Pane Potůčku, zcela odsuzuji akci , kterou organizujete společně se studenty a je mi z vás na bli.... Zcela jste společně s ČSSD zdegradovali pojmy jako slušnost,sociální cítění a poctivost. Ze svých nářků jste udělali byznys, za který by se nestyděl, ani ten nejtvrdší kapitalista.

Jde Vám jen o snadné živobytíčko. Dokud to platí stát, student není až tak dotěrný. Ale v okamžiku, kdy si bude alesepoň platit 10% veškerých nákladů na studium, možná nu nebude jedno, že si platí přednášky takových nýmandů, jako jste Vy sám. A toho se bojíte nejvíc - že najednou o ty Vaše plky nebude žádný zájem.
20. 01. 2012 | 00:28

Almo G™ napsal(a):

Peníze na stůl, pánové, než začnete kasírovat druhé...
20. 01. 2012 | 00:33

Martin napsal(a):

Vzdělání je byznys jako cokoliv jiného. Hlupáci kteří si myslí opak by měli ihned skočit z útesu dolů. Jistěže je možné dlouze diskutovat o způsobu financování školství, ale na faktu že vzdělání se dá koupit tak jako housky na krámě to nic nemění. Důkazem jsou soukromé střední a vysoké školy.
20. 01. 2012 | 00:44

honolulu napsal(a):

Pani profesori,
polovina z vas jsou nepotrebne, sebedulezite
BUBLINY nemocne jesitnosti.
Jste vinni tim, ze svymi politickymi aktivitami a prosazovanim socialnich utopii jste nadelali velmi mnoho zla po svete.

Globalizace vzesla z universit. Affirmative Action take. Boj proti oddelenosti ras na rozdilnem stupni vyvoje - take.
Vy multi-kulti "vrtaci" Vy jste jedina trida lidi, ktera nikdy nebyla zodpovedna za svoje omyly.

Nekdo se zde zminoval o Mozambique. B.J. Vorster me tam kdysi poslal v dobe portugalske kolonialni spravy, a ta zeme byla velmi bohata. Laurenco Marques (Maputo) bylo zablokovano lodmi vyvazejicimi produkty zeme. Dnes se tam vse privazi. To jsou ty vase socialni "chytrosti" vzesle z vasich instituci pro slabomyslne.

Ted prisla rada na vas. Starsi pujdou predcasne do male penze.
Dalsi vetsi skupina z vas pujde pracovat do sluzeb, a ta skupina, ktera zustane, bude nadosmrti rozestvana vzajemnymi intrikami.

A ja bude sedet na vinici, popijet Burguny a chechtat se vam pri vzpomince na ten Mozambique.
20. 01. 2012 | 00:49

Kryštof napsal(a):

Re - "ALMO GTM"
MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ
--------------------------
Prohlašuji tímto na svou čest , že veškeré vynaložené náklady a to ať charakteru přímého či nepřímého za vzdělání jsem si v USA jakožto občan Unie hradil sám a tudíž jsou / byly / řádně mnou zapraveny v plné jejich výši , tudíž žádné pohledávky se nevyskytují .
Nížepodepsaný tímto rovněž místopřísežně prohlašuje , vědom si všech důsledků nepravdivě uvedených a/nebo zamlčených údajů , že není odporným buržoasním parasitem na těle prcajícího lidu , který chce otočit kolo dějin nazpět před Vítězný únor a zvrátit tak výdobytky socialismu ve prospěch zbytků vykořisťovatelských tříd .
Je to tak OK ?
20. 01. 2012 | 00:50

exit napsal(a):

Děkuji panu Potůčkovi.
Několik poznámek:
1) školné je samozřejmě nemorální zrůdnost - protože vzdělání není byznys (učitel, je-li vůbec člověkem, žákovi vědomosti PŘEDÁVÁ; PRODÁVÁ je pouze tehdy, je-li vepřem)
2) špinavost Dobešových reforem spočívá i v jiném: podřizují VŠ pedagogy (vědce, kteří představují skutečnou elitu společnosti) zájmům byznysu a radám podnikatelů (tedy těch, kteří obecně - jsou i výjimky - představují odpad a spodinu dnešní společnosti)
3) umožňují udělit titul docenta prakticky komukoli, bez ohledu, zda něco umí či ne
4) pokud se stovky vynikajících vědců z různých oborů shodnou na škodlivosti nějakého jevu (např. Dobešových návrhů), vyplatí se jim naslouchat
5) vědci a pedagogové na univerzitách jsou ve velké většině proti školnému a to i přesto, že jejich platy jsou např. v Praze v průměru nižší než na základních školách a na humanitních fakultách dokonce nižší než platy ve školách mateřských; proč? inu proto, že jsou inteligentní
6) je v Evropě víc zemí, kde stát platí studentům za to, že studují (např. Dánsko, kde stát každému studentovi platí měsíčně v přepočtu 17.000 Kč) než zemí, kde naopak platí studenti; proč se máme přidávat k menšině?
7) už dnes době jsou náklady na studium pro mnohé neúnosné (dělal jsem si průzkum, v mém ročníku pracuje jako brigádník 100% studentů, 83% se domnívá, že by bez brigády museli studium ukončit)
8) zavedení školného podporují pouze frustrovaní jedinci, kteří sami nejsou schopni vysokoškolského titulu dosáhnout, a podnikatelé a politici, kterým vyhovuje nemyslící a snadno ovladatelná masa; jiné důvody pro zavedení školného si nelze představit
20. 01. 2012 | 00:55

Kuchař napsal(a):

exit:

Já věděl, že to nemáte v hlavě v pořádku. Tak on pan učitel předává vědomosti ? On je neprodává ? A z čeho je jako živ ?
20. 01. 2012 | 00:58

Cestovatle napsal(a):

Fráze "vzdělání není byznys" je ubohé, laciné a nepravdivé tvrzení které používají populisté,hupáci a demagogové. Vzdělání je investice do budoucna a je to služba jako jakákoliv jiná jako když jdete ke kadeřníkovy. Taky to není zadarmo

Možná by se lidé kteří tuto slátaninu vytvořili (rezoluci) podívají na nejlepší školy na světě. Převážně jsou ve státech s placeným školným USA a VB. A všechny školy na předních místech jsou placená

http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-52759820-nejlepsi-vysoka-skola-je-v-cambridge-karlova-univerzita-je-na-276-miste

"To by v důsledku vedlo k omezení svobody vědeckého bádání, svobody projevu, práva vyhledávat a šířit informace a práva na vzdělání"

Škoda že tam neuvádí jak by to mohlo vést k omezení svobody bádání a svobody projevu a práva vyhledávat a šířit informace. Podle mě je to nesmysl a není to pravda.

Nic není zadarmo. A lidé protestující proti školnému tak činí jen kvůli ideologickým předsudkům a zaslepenosti,

Vyjádření ekonoma Daniela Municha
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-50925870-nedela-dobrotu-ze-se-na-univerzity-hrne-polovina-populacniho-rocniku-rika-ekonom
20. 01. 2012 | 00:59

katalyzátor napsal(a):

Obávám se, že protesty studentů FF, vyprovokované jejich učiteli, jsou odtržené od reality. Svědčí o tom i citace ze zakládací listiny UK. Dobeš je sice, jak to nazvat slušně, to je jedno, ale je na rozdíl od nich v realitě. Nejsou peníze pro obecné podporování paniců vzdělání, univerzitních plácalů s tituly docentů a profesorů. Po absolventech není ani poptávka. České VŠ produkují jenom titulované hlupáky, kteří jsou bez praxe a doplnění vzdělání na západě bezcení. Studentům se nedivím, že jsou zděšeni. Vědí velice dobře, že pokud budou nuceni za vzdělání platit, tak nedostanou adekvátní hodnotu. A s nimi jsou zděšeni i neschopní pedagogové, zvyklí plácat nesmysly bez ceny.
20. 01. 2012 | 01:07

Almo G™ napsal(a):

Kryštof: "Jako občan Unie..."
"Je to tak OK ?"

Jako občan Unie si plaťte, jak je libo. Jen nechápu, z jakého titulu mluvíte českým občanům do jejich uspořádání věcí. Zde je prostě (zatím ještě) lepší systém. (Závist a sobectví jsou prostě hrozné vlastnosti.)
20. 01. 2012 | 01:07

Almo G™ napsal(a):

katalyzátor napsal: "Obávám se, že protesty studentů FF, vyprovokované jejich učiteli..."

Nevymýšlejte si.
20. 01. 2012 | 01:09

Kuchař napsal(a):

Almo G:

Proč má VŠ vzdělání platit někdo jiný ?
20. 01. 2012 | 01:11

exit napsal(a):

Kuchař:
Jste trapný:
Kdyby jakýkoli VŠ učitel chtěl své znalosti a schopnosti skutečně prodávat, měl by příjem v řádu stovek tisíc Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že bere většinou (na nejlepších univerzitách) podprůměrnou, někdy (na horších VŠ) průměrnou mzdu, své vědomosti skutečně pouze dává darem.
Nechová se tržně, protože ví, že VZDĚLÁNÍ NENÍ ZBOŽÍ.
20. 01. 2012 | 01:11

Cetovatel napsal(a):

exit:

špinavost Dobešových reforem spočívá i v jiném: podřizují VŠ pedagogy (vědce, kteří představují skutečnou elitu společnosti) zájmům byznysu a radám podnikatelů (tedy těch, kteří obecně - jsou i výjimky - představují odpad a spodinu dnešní společnosti)

Zvlášní že v USA to funguje a nikdo si nestěžuje. Díky propojení s byznysem získávají university peníze na vlastní provoz a jsou díky tomu nejlepší na světě a USA má skutečně kvalitní věděcký výzkum. Co by za to dalo rovnostářské Švédsko kde kvalita škol je nevalná a jejich školy které preferují syl "hlavně nestresovat" a rovnostářstí za každou cenu hlavně nedej vědět že ji lepší než ostatní.

http://amazilia.blog.cz/1102/jake-je-svedske-skolstvi-prinejmensim-zajimave
20. 01. 2012 | 01:13

Cestovatel napsal(a):

exit:

Opakujete tu přiblblou frázi levounů která nedává smysl. Vzdělání není zboží - není je to SLUŽBA a za každou službu se platí.
20. 01. 2012 | 01:15

Kuchař napsal(a):

exit:

A to mi povídejte, kde by jako ty svý znalosti třeba prodával Potůček ?

P.S.

Jinak profesory, kteří berou řádově sta tisíce znám.
20. 01. 2012 | 01:15

Kuchař napsal(a):

Ještě přihodím.

Představa, že každý kdo učí na VŠ je použitelný v praxi je naprostý omyl. Jedná se spíše o vyjímku. Byl jsem nepřímým svědkem takovéto naturalizace učitele matematiky (Na Vš)v logistickém oddělení jedné nadnárodní společnosti - a tento pokus dopadl naprosto katastrofálně. Tomuto člověku zcela unikala realita. Měl dojem že svět se skládá z přednášek a přestávek a že si může odejít kdy chce a jak chce a že brouzdání po internetu je placené.

No zhruba po třech měsících letěl. Obávám se, že by takhle dopadla většina těch, co nyní bojují proti Dobešovi.
20. 01. 2012 | 01:23

exit napsal(a):

Kuchař: No, na naší fakultě UK určitě ne. Tam bere každý, kdo má titul univerzitního profesora nejnižší zákonný plat univerzitního docenta (23.000 hrubého), docent plat odborného asistenta (19.000 hrubého) a asistent? Ten by měl brát také 19.000 hrubého a nějak se na ně musí za pomoci grantů doškrábat. O nějakých odměnách a bonusech se nikomu ani nezdá.
Při stejném počtu úvazků se přitom na našem oboru vyučuje čtyřnásobný počet studentů oproti době před dvaceti lety.
Přesto jsou vyučující vesměs proti školnému - jsou vědeckými osobnostmi, ne prodejci.
20. 01. 2012 | 01:25

Kuchař napsal(a):

exit:

A co učí ?

P.S. A je to jejich jedinný příjem ?
20. 01. 2012 | 01:28

exit napsal(a):

Kuchař: Vaše pohádky o zmatených matematicích jsou dobré pro bulíky, kteří jim věří.
Vysokoškolští pedagogové, které znám, pracují sedm dní v týdnu denně dlouho přes půlnoc a termín "dovolená" je pro ně vysněným časem, kdy se mohou o něco méně věnovat studentům a o něco víc odborné práci.
Ale vám je asi marné cokoli vysvětlovat - vy už přece názor máte.
20. 01. 2012 | 01:29

exit napsal(a):

Kuchař:
Učí českou a světovou historii, filozofii, čínštinu, němčinu, francouzštinu, africké nebo asijské jazyky, sociologii, psychologii, český jazyk a literaturu, turečtinu, norštinu, svahilštinu, španělštinu; a učí, jak to všechno učit.
A ano, pro velkou většinu z nich to je jediný příjem. Víc peněz fakulta skutečně nemá. A na granty jde na všechny humanitní VŠ v republice (podle let) 10-12% ze všech grantových prostředků v zemi.
Stoupněte si v sobotu dopoledne před diskont, třeba v tržnici v Holešovicích; kromě důchodců jistě potkáte i univerzitní docenty a profesory. Ono opravdu není legrace dvacet let živit rodinu špičkovou odbornou prací za dnešních 11 - 16 tisíc čistého a ještě si nechat nadávat od lidí, jako jste vy, do vyžírků, kteří okrádají stát.
20. 01. 2012 | 01:37

ALT napsal(a):

zdravím přírodovědce:),
obávám se, že debata o systému čehokoliv v ČR je ztrátou času,
jak se vám daří s tím identifikačním systémem už spolehlivě funguje?
to honolulu - nemáte na té lavici volno? - dobré červené a hezký výhled je dobrá kombinace:)
20. 01. 2012 | 01:39

Kryštof napsal(a):

Re - "Kuchař"
Kantora přece hřeje , živí a šatí radostný pocit ze společensky prospěšné práce ve prospěch celku .
To je také takový proletářsko-zajímavý přístup z časů radostného budování šťastných zítřků a neradostného
nedostatku hajzlpapíru v přítomnosti té rozjásané doby , že universitní profesor v ČSSR bral menší gáži než uhlíř v Pražských uhelných skladech , který si marx-leninsky uvědoměle nakrad měsíčně ještě náklaďák koksu .
Kupředu levá ! A tak se v Česku pajdá doteď , i když výsledkem jsou puchejře jako po "50" Praha-Prčice .
Řemeslník , když chce / musí / vykonávat práci ať už existenčně anebo jako hobby , tak musí mít vercajk , který si musí zaplatit , neb ukrást ho ve fabrice , jak soudruzi zhusta činili , již dost dobře nelze .
Čím je práce náročnější , tím i vercajk k jejímu výkonu je a bývá nákladnější . V případě živnosti se odečítá z daní . Studium je vpodstatě srovnatelný "vercajk" k výkonu té které živnosti . Tedy vstupní kapitálová investice . Je pravdou , že podst. část studijní investice z nákladů ani dodatečně odečíst nelze . Vzhledem k uvažovaným vyšším platům VŠ "vzdělanců" se to v USA řešívá úvěrem po dobu studia / "reparáty" se nezapočítávají / za zvl. výhodných podmínek s dobou splatnosti dle dohody - obv. 5-10 let po dokončení studia a nabytí 1. prac. místa .
Rovněž je fakt , že studenti techn. oborů mají zvýhodněné fin. podmínky úvěru oproti oborům humanitním / nevztahuje se na přírodní vědy a medicinu a stomatologii / .
Takže ty komoušské bláboly o "nemravnosti" školného jsou směšné . Je nutné k němu mít ovšem uzpůsoben bank. sektor a event. st. garance .
20. 01. 2012 | 01:44

Kuchař napsal(a):

exit:

A jste si jist, že tito lidé, kdyby nabízeli své "Znalosti" třeba panu Bédovi nebo komukoliv, že by inkasovali více ? Já tomu moc nevěřím.

Jinak s tím matematikem to opravdu není pohádka.

A ti pánové, ať se své vědomosti snaží poněkud více materializovat. Profesoři technických směrů takové drobné rozhodně neberou.
20. 01. 2012 | 01:46

Kuchař napsal(a):

Přírodovědec ?.... není to ten pán, co tvrdil, že dluhy státu nevadí ?
20. 01. 2012 | 01:47

Kryštof napsal(a):

Re - "ALMO GTM"
Nechápete vůbec nic . Tak se tím nezatěžujte a neplačte , že nejsme spolu vrstevníky a spoluobčany , český občane .
Závist a mindrverichajckomplex jsou přece vaším atributem , když už jste se bez jakékoliv kontinuity o nich sám rozepsal .
20. 01. 2012 | 01:53

Jan Mareš napsal(a):

Jak "překvapivé"... Jediný člověk, který ví o čem oba návrhy jsou a jaká jsou jejich úskalí (prirodovedec), je ignorován bandou diškutérů věci neznalých... Inu, Čechy (a Morava a Slezsko). Raději se jdu zase učit.
20. 01. 2012 | 02:29

poste.restante napsal(a):

Cituji:
Zvlášní že v USA to funguje a nikdo si nestěžuje. Díky propojení s byznysem získávají university peníze na vlastní provoz a jsou díky tomu nejlepší na světě a USA má skutečně kvalitní věděcký výzkum.

Hluboký omyl a neznalost problematiky
USA mají cca 3 % TOP vysokých škol.
A asi 80 - 85 % lokálních škol, které by rády evropským školám záviděly jejich úroveň.

Ono nejde srovnávat nesrovantelné.
Tedy ani Harward s Karlovou univerzitou, stejně jako sílu ekonomiky USA a ČR.

Hodnotit "přínos" škol podle ekonomického efektu, to je také skvělá myšlenka.
"Poslouchejte, Einstein, co to tady máte za číslíčka?
Jo energie, hmota a čas? Hm, a k čemu je to, prosím vás, dobrý?
Nevíte? No tak si sbalte fidlátka a vypadněte. Fakt nevím, proč bych vám měl ty vaše pitominky platit."
20. 01. 2012 | 03:04

honolulu napsal(a):

PROTESTUJI, (01:37)
a zadam o potrestani kazdeho profesora, ktery vyucuje na jakekoliv skole Africke jazyky.
To je snaha o destrukci civilizace a takovy profesor by mel platit za svoje vyucovani.
Proc vy, jste stale tak SABOTAZNI a zhoubni pani "profesori".
Proc se tam nejedete podivat ?
20. 01. 2012 | 03:16

Béda napsal(a):

Opět bych chtěl připomenout svůj vstřícný návrh zastáncům neviditelné ruky trhu:

Kdo není ochoten si zaplatit za vzdělání, ať nestuduje! Proč by na jeho vzdělání, budoucnost, kariéru, příští výnosné povolání (to ze mně nemluví žádná levičácká - anebo snad pravičácká, pánové pozorovatel, Kryštof a spol.? závist) měli přispívat ostatní? Zrušme povinnou školní docházku i školky a ať si jede každý za své. Co si kdo zaplatí, jenom toho si dokáže vážit. Víc než si myslíte!

Navíc platby mají (jak ukázalo zavedení 30-ti korunového Julínkovného) výrazný pozitivní regulační efekt. Proč by měli žáci a studenti zbytečně zabírat místo ve škole a zatěžovat učitele a profesory, kteří mohou být platni a prospěšni ekonomice jinde. Krom toho také žáci a studenti mohou mnohem užitečněji a přirozeněji využít mimo školní lavice
daností, které jim nadělil Bůh. Navažme na pozitiva z minulosti. Za úvahy by stálo oprášit některé již zapomenuté zkušenosti, snížit, nejlépe úplně zrušit věkovou hranici a omezení pro zaměstnávání mladistvých a podpořit rozvoj praktické školy tovaryšské. Zde živnostník by si přibral mladistvého v útlém věku a v praxi z něj vyformoval mistra oboru schopného konkurovat na světovém trhu. Povinností mistra vůči tovaryšovi by bylo poskytnout vzdělávanému svěřenci zákonem předepsanou dobu na jídlo, samozřejmě výuku, pomůcky ... by si hradil tovaryš ze svého, také by platil učiteli za privilegium u něj studovat a mistr by dostal od státu na každého opečovávaného jednotlivce daňové prázdniny a příspěvek za vzdělávání.

Reformy vzdělávací soustavy by se měly maximálně přiblížit potřebám praxe. Zatěžovat občany od mládí zbytečným a neproduktivním, v praxi nepotřebným duševním balastem, třeba typu všeobecného vzdělání, logického myšlení a pod. by mělo být přímo trestné.

Budoucnost patří aluminiu!

A tak to má být. Tak je to správné.
20. 01. 2012 | 05:29

Béda napsal(a):

Dovětek: navíc povinná a ještě k tomu solidárně hrazená (tzv. bezplatná) školní docházka je přímo společenským anachronismem. Svým regulatorním, direktivním, paternalistickým charakterem přímo odporuje principu osobní svobody a povinně solidárním způsobem financování navíc ještě principu léčivé neviditelné ruky trhu. Obsah výuky pak ještě bývá obvykle vzdálen potřebám tržní praxe a zatěžuje zbytečným balastem hlavy mládeže. Princip, co si kdo nezaplatí, toho si neváží, proč bych se měl spolupodílet na něčem co nepotřebuji by měl být univerzálně platný a zaveden do vzdělávání již od školky. (propánakrále, není to náhodou také direktivní přístup?)
20. 01. 2012 | 05:59

Fin napsal(a):

Já jsem pro školné. Koalice ho měla v programu a spousta studentů, kteří se dneska bouří je volila. Mají co chtěli. Že na školné a další hnusárny ve školství dojde se dalo čekat, kór, když mocipáni nemají už co rozkrádat. Pokud se jim to(studentům) najednou nelíbí, ať to dají do pořádku jako v roce 1989. Většina národa je podpoří a konečně ta vládnoucí lůza skončí kde má....
20. 01. 2012 | 06:14

Béda napsal(a):

Za poslední.

Co je pravděpodobným cílem reformy vzdělávacího systému?
1) vytvořit další vydatný nekonečný penězovod pro bankovní systém (jiným typem jsou postupně zprivátňovaný důchodový systém, půjčky na zdraví v komerčním zdravotním systému...)

2) ve střednědobé perspektivě zvednutí školného z nastřelovacího polatku 1000 Kč/semestr postupně třeba na 50.000 časem 100.000 Kč / semestr. Člověk by si přece měl vzdělání více cenit a vážit. Tím omezení přístupu nižších vrstev k vyššímu vzdělání.

3) vytvoření tzv. elitních privátních škol s nejvyšším školnám, které přetáhnou nejlepší pedagogy. Absolventy těchto se pak stanou: a) pár nadaných stipendistů b) děti prominentů, které ač nepříliš nadané budou nalejvat nejlepší kantoři. Výsledkem bude koupě diplomu. Absolventi prominentních škol budou mít pak otevřeny všechny dveře v oblasti řízení státu, ekonomiky...

4) zbytek nižších vrstev bude mít vzdělávací soustavu, která naučí absolventy kroužkovat odpovědi v testech. Tito se pak stanou namísto zlatých (tvořivých) českých ručiček a hloubavých mozků jednoúčelovým doplňkem montážních linek.
20. 01. 2012 | 06:33

Drzá zrzka napsal(a):

Ti, kteří ukončí vzdělávání střední školou, za chvíli nebudou moci vůbec najít pracovní místa. Tam, kde by toto vzdělání stačilo, budou pracovat vystudovaní vysokoškoláci.
20. 01. 2012 | 06:39

Béda napsal(a):

Drzá zrzka,

dovolil bych si doplnit: ... vystudovaní zadlužení (pokud nejde o děti prominentů) vysokoškoláci.
20. 01. 2012 | 06:49

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
Ona už se objevuje i druhá alternativa - některé firmy nechtějí přijímat VŠ bez práce na místa požadující nižší kvalifikaci. Netuším proč, ale už jsem o tom z několika míst od známých slyšel.
20. 01. 2012 | 06:52

Drzá zrzka napsal(a):

Béda

Proč se mladí klidně zadluží kvůli bydlení, ale zadlužit kvůli vzdělání se jim nechce?
20. 01. 2012 | 06:53

Drzá zrzka napsal(a):

rejpal

To se stává i středoškolákům, že je neberou na místa, kde stačí výuční list.
20. 01. 2012 | 06:58

Kendy napsal(a):

to Pozorovatel: Cituji: "Jsem pro zavedení školného na VŠ. Vzdělání je dnes investice do budoucnosti..."
Pane, vy melete z cesty. Jakápak investice??? VŠ vzdělaní dnes makají na pásové výrobě neb nejsou pracovní místa díky rozumově poškozeným jedincům (véme, o kom je řeč), co prosadili odchod do důchodu v 65ti letech. Staří makejte nebo jděte pod most a mladí se válejte doma. Tato garnitura nahoře nevidí, že MLADÝ člověk v produktivním věku by měl mít šanci na slušné zaměstnání, aby vydělal na ty staré. Ale zde jde o opak. A Vám je kolik? 40 let, manager na vysoké funkci, ke které jste přišel díky kmotrovství či kamarádšoftu? Rozhlédněte se! Jsem z generace, která se od 18ti let osamostatňovala, neb to šlo - práce byla a byla jistá práce. Dnes se člověk bojí si vzít 10 tis.půjčky! Vzdělání není zárukou, že vás jednou nezavřou za dluhy. Proto: nevidím důvod, proč platit školné. Ve světě to je jen na veeeeelmi prestižních univerzitách a chodí tam dětičky diplomatů. Ti na to mají. Pozorovateli, už nepij!
20. 01. 2012 | 06:59

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
Máte pro to nějaké vysvětlení? Já ne.
20. 01. 2012 | 07:06

Béda napsal(a):

Drzá Zrzka,

kdoví? Třeba si ani nejsou jisti jestli po absolutoriu získají uplatnění v oboru. Může se stát, že budou muset vzhledem k poklesu poptávky vzít zavděk jakoukoliv prací a dluh bance splatit. Anebo jim již začíná docházet, že jde pouze o "nastřelovák", který časem "odpovědní" neoliberálové zdravě vyšroubujou. Anebo si uvědomují, že jim to krom perspektivního dluhu nic jiného nepřinese...
20. 01. 2012 | 07:08

Dalibor Štys napsal(a):

Zdravím všechny diskutující - to teda je smršť a je vidět, že nám na fungování český VŠ ve skutečnosti dost záleží. Škoda, že akademická obec tento vklad nezúročuje ve prospěch sebe sama i společnosti :-(

Pořád si myslím, že kdybychom si řekli, že VŠ vzdělávání A věda (obojí dohromady a zároveň) je tu proto, abychom zmnožovali znalosti a předávali je dál, funovalo by to. Pokud bude věda zvlášť a VŠ vzdělávání zvlášť (= financovány zvlášť, protože money speaks) a nebude mít cíl 1) zmnožovat a 2) předávat znalosti (nikoliv například znalosti prodávat či jen prodávat certifikáty na znalosti), budou stavěni proti sobě přirození odborní partneři.

Vybírám z posledních dvou čísel Tímes Higher Education:
Peer calls for German-style partnership with industry: Links between universities and manufacturing could help make Britain "great" again

Boom and bust: The University of Wales was brought down by validation, its money-maling machine - Článek pojednává o zrušení zastřešující U. of Wales, která v sobě spojovala různé Waleské univerzity. Byla zrušena, protože na svých zahrničních pobočkách prodávala tituly. Byla to, v našem slova smyslu, věřejnoprávní instituce.

The decline and shortfall of US Science: Funding model for the world´s research powerhouse may be irrevocably broken.

Asi nejsme tak výjimeční. A je dobře, že se o tom debatuje, i když ten, kdo nakonec politicky rozhodne, bude nakonec oceněn když tak po smrti.
20. 01. 2012 | 07:13

Drzá zrzka napsal(a):

rejpal

Těžko říct. Dát šanci těm bez vzdělání. Obavy z možných zvýšených mzdových nároků lidí s vyšším vzděláním... Vysokoškolsky vzdělaný člověk se bude pokoušet získat zaměstnání odpovídající svému vzdělání, tedy ve firmě dlouho nevydrží... Víte ono každého čtvrt roku vypisovat výběrové řízení není nic levného. V době kdy se na jedno místo hlásí až 300 uchazečů se několikrát nemusíte trefit do toho pravého.
20. 01. 2012 | 07:26

Vinki napsal(a):

Já byl původně pro zavedení školného, ale už nejsem a to z jediného důvodu. Školám to nepomůže, je to čístá loby bank, které na tom vydělají nehorázně.
20. 01. 2012 | 07:31

Béda napsal(a):

Dovětek Zrzce,

anebo si taky konečně začínají uvědomovat, co to vlastně je ta odpovědnost, riziko. Že nejde pouze o hození lístku do urny na základě sympatií k nějakému staršímu pánovi ale o zatracené riziko volby. Že konečně začínají domýšlet možné dopady takové volby. třeba i takové, že absolvují VŠ s "věcným" břemenem několika set (anebo taky miliónu - záleží od přenastavení systému) tisíc korun a můžou skončit v dělnické profesi anebo bez zaměstnání (kdo by ostatně měl zájem o netlačenkového, málo reprezentativního studenta bez praxe, že?), s perspektivou dvacetileté hypotéky na dům (zde taky kdykoliv může přijít o zaměstnání, může se kdykoliv stát cokoliv s dlouhodobými následky) a než ji stihne splatit přijde přijde čekatelské období na nedosažitelný důchod...

Holt nikdo nikdy neví, co se jim oní hlavou

PS: samozřejmě najdou se uvědomělí jedinci (nebudu jmenovat) kteří jsou vždycky pro zavedení určitého opatření - pokud se jich to nedotkne. Většina lidí je ovšem neuvědomělých a vychází z mylného praktického přístupu - proč bych se zbytečně zadlužoval, když nemusím, že? Zde narážíme na vládní protiřečení. Na jednu stranu je dluh škodlivý, na druhou jej chtějí povinně vnutit obětem svých reforem a vytvářejí všechny předpoklady pro to, aby dluh byl ještě mnohem vyšší - pro stát i domácnosti a jedince.
20. 01. 2012 | 07:33

gaia napsal(a):

no já myslím, že se mladí raději zadluží kvůli bydlení, než vzdělání, je prosté vysvětlení. U nás je totiž moc drsné klima a na ulici se žít nedá. Když chce člověk studovat, tak také musí někde hlavu složit, v parku nebo na nádraží na lavičce se učit a psát seminárky nedá. Navíc hodnota nemovitostí stoupala, takže na investici do bydlení se prodělat doposud nedalo, zatímco na investici do vzdělání ano. Ať už tím, že i VŠ třeba nesžene práci, tak i tím, že ty platy půjdou asi dolů celostátně. Např. včera tu byl článek, že prý ministr Dobeš řekl, že prý 20 tisíc nástupního platu mimo Prahu jsou pro učitele prý velice slušné peníze.
Nevím, jestli to skutečně tak řekl, nebo přebásnil nějaký novinář, pokud to ale řekl, pak je jasné, že investice do vzdělání moc vratná nebude a bude-li muset někdo volit( a bude muset, neb mít vše nelze), pak samozřejmě při volbě VŠ nebo bezdomovectví, člověk určitě zvolí ten byt.
20. 01. 2012 | 07:34

Drzá zrzka napsal(a):

Béda

Dnes s jeden vystudovaný obor na celý život nestačí. Člověk se musí učit celý život. Pokud si dodělávám vzdělání při zaměstnání... mám jakési životní zkušenosti, obor mne zaujal, jen nejsem ani bakalář ani magistr, musím si dovzdělání zaplatit. Jsou to mnohem větší částky než při studiu braném jako příprava na zaměstnání.
20. 01. 2012 | 07:36

Mojmir napsal(a):

- Miliardy o kterých stát úspěšně a nevratně přichází díky korupci už nikdo nechytí a nevypadá to, že by se nějak vážně obávali ti, kteří mají za tyto úniky odpovědnost (Kalousek,Vondra, Dalík s Topolánkem...) a my tu přemýšlíme, jestli ze svých daní budeme, nebo nebudeme financovat něčí školné :-)
- Jasně, ať si půjčí, ať si zaplatí vzdělání - možná to je jedna z cest (dluhy a stres) jak ty mladé lidi konečně donutíme si myslet, že ti, kteří nestudují a mají proto menší úplatnění na trhu práce, jsou vlastně příživníci na jejich úspěších - na jejich vyšších platech a odvodech danní. Přece ti úspěšní by měli být odměňování a ti ostatní jen parazitují na jejich úspěchu.
20. 01. 2012 | 07:46

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený Bédo,

rád čtu Vaše občas trefné příspěvky, ale je třeba se přihlížet k tomu, jaká je skutečná realita.

1. Mnohokráte bylo ověřeno, že kvalita vzdělání absolventů vysokých škol zákonitě klesá. Šedesát procent populace nemá stejné kvalifikační předpoklady jako dvacet procent. Vysoké školy do značné míry přestaly býti "školami", ale staly se továrnami na produkci diplomantů.
2. Považuji za správné, aby středoškolské vzdělání bylo povinné a plně hrazeno státem. To je základ vzdělanosti národa. Znám značné množství středoškoláků nebo vyučenců, kteří mají lepší "vzdělání" než současní vysokoškoláci.
3. Nevím jestli jste žil v USA, ale mohu Vás ujistit, že absolvent české střední školy mohl a dosud může dobře konkurovat absolventům amerických regionálních vysokých škol. Nedívejme se na USA jen prizmatem špičkových škol, ale i ty nejsou schopny vyprodukovat potřebné kvalifikované pracovníky a musí nakupovat v celém světě. O úrovni "vzdělání" na americkém venkovu nebo v některých čtvrtích je lepší nemluvit.
4. Pokud bude vysokoškolské vzdělání ztržněno, je úplně jedno, jestli vysokoškolák zůstane v ČR nebo odejde jinam. On si své vzdělání zaplatil a může s sním dělat co chce. A je na něm, zda se mu to vyplatí, nebo ne.
5. Je určitý rozdíl mezi tím, když je nezaměstnaný středoškolák nebo vysokoškolák, který stál stát, tedy daňové poplatníky dost peněz. Jen tak na okraj - na rozdíl např. od USA se u nás nezaměstnaný vysokoškolák brání přijmout manuální práci, jako "nedůstojnou".
6. Jak ukazuje statistika, je v současné době přednější preferovat spotřebu před investicemi do vzdělání. Je zajímavé, že řada mladých lidí nelituje značných finančních prostředků na to, aby si např. koupila motorku a pokládá za samozřejmé, že mu na ni stát nedá ani halíř. Ale vysokoškolské vzdělání by chtěl mít každý za hubičku. A pokud jde o "ztržnění" - proč se chce někdo naučit např. cizí jazyky prakticky zadarmo a jiný za výuku musí draze platit, když nakonec oba budou zastávat stejné pracovní místo (kolik absolventů filozofické fakulty - učitelství skutečně učí?)

Poznámka pro Almo G.
Z kádrových důvodů mi byl dlouhou dobu bráněn vstup na jakoukoliv vysokou školu a po střední škole mne pracovní úřad umístil v dolech. Když jsem se na vysokou školu dostal, tak jsem si toho setsakramentsky vážil - průměr za celé studium 1.00. A během celého zaměstnání jsem státem do mne investované prostředky v daních i díky nižšímu platu více než vrátil. Nevím jestli si to pamatujete, tak byly doby, kdy legální emigrace byla podmíněna úhradou nákladů na studia. Již tenkrát bylo vzdělání "ztržněno"! Jenom dnes každý pokládá stát za dojnou krávu.

S pozdravem
20. 01. 2012 | 07:52

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
Asi nejlogičtější bude ta obava z toho, že dotyčný to bere jako krátkou štaci před přesunem jinam. (U těch mých znáných to asi nehrozilo, jsou to lidé na dnešním trhu práce "neperspektivní", protože mají nad 50 let). K těm výběrovým řízením - nechápu, proč se dělají skoro vojenské manévry kvůli obsazení místa skladníka (s nadsázkou). Je to móda (a pro některé firmy byznys), ale často je to s kanonem na vrabce. A výsledek stejný. Platových požadavků bych se nebál. Když půjdu jako RNDr. dělat laboranta, těžko můžu čekat, že mi dají plat výzkumného pracovníka (ne že by byl dramaticky vyšší). Ale pro firmu to má jeden plus - když nastane určitá situace, může sama mou kvalifikaci využít (vím o případu, kdy vysokoškolák získal pozici laboranta a do dvou let byl jmenován vedoucím laboratoře z iniciativy firmy).
Nemáte pocit, že od dříve jednoduchého kádrování převážně politického jsme dospěli k sofistikovanému kádrování vícerozměrnému? Selský rozum mi říká: když jsem šéfem nějakého oddělení a hledám podřízeného, měl bych si ho vybírat sám. Měl bych totiž nést odpovědnost za to oddělení a mít tudíž i kompetence, abych ji mohl nést. Měl jsem štěstí, že jsem si mohl kdysi vybrat podřízeného sám. Dělali jsme spolu 12 let a fungovalo to.
20. 01. 2012 | 07:53

Kuchař: napsal(a):

Nářkům, jak VŠ stojí u pásu se musím smát. Pokud to tedy není absolvent nějakého sociálního nesmyslu, nevěřím.
Do logistického oddělení se hledal člověk s VŠ vzděláním asi 3/4 roku. A to jen proto, že nástupní plat byl pouhých 30 tisíc měsíčně. Drtivá většina měla představu o svém nástupním platu někde mezi 40-100 tisíci měsíčně.

Doslova cituji jednoho z uchazečů "Kůli 30 tisícům nemíním vstávat z postele"

Nebo se hledal člověk na pozici mistra se středním vzděláním - elektro. Rovněž 30 tisíc bylo málo a to prosím ten člověk byl evidován na Úřadu práce.
Pokud jde o absolventy VŠ elektro - tak tam se hledá špatně kdokoliv, kdo je ochoten dělat pod 50 tisíc měsíčně.
20. 01. 2012 | 07:55

Ebo napsal(a):

..zajímalo by mne proč musím platit daně, když si v tomhle pitomým státě budu muset zaplatit všechny služby znova a některé i 2x ?!
20. 01. 2012 | 07:57

ebonitová tyč napsal(a):

Kuchař:

kde jste tohle vyčetl?
20. 01. 2012 | 08:02

jozka napsal(a):

Rumcajs:

predpokladam, ze za tech tricet klacku firma pozaduje minimalne dva svetove jazyky a deset let v oboru :-)
20. 01. 2012 | 08:04

ebonitová tyč napsal(a):

Ebo

pracovní síla poslance a zákonodárce je drahé zboží, pak také ty dálnice jsou velmi drahé a státní správa, která musí dohlížet, aby se ty daně správně a v plné výši platily , též není levná, tudíž z těch vašich usmolených daní již na nic dalšího nezbývá.
20. 01. 2012 | 08:04

Tomáš napsal(a):

Se školným též moc nesouhlasím. Ale na druhou stranu proč myslíte, že vzdělání není byznys? Neříká se náhodou, že nejlepší investice je investovat do vzdělání? Investování tedy není byznys? Pokud vím, tak většina mých VŠ spolužáků studuje, "aby měli větší prachy a stejně v oboru dělat nechtěj". Většině jde o titul, ne o moudrost jako takovou. Dnes to už není o všeobecné prazákladní moudrosti, která člověka naplňuje a uspokojuje. Dnes je to o tom mít více peněz v práci, dostat se do lepší platové třídy. Takže opravdu to není byznys?
Jinak kdybyste byl v mém věku a byl spolužákem, tak uvidíte, jak 70 % lidí jde studovat jen aby to zkusili. Byli by přece jinak blbý to nezkusit, když je to "zadara". Je to takový trend. Potom například bakaláře studují totální imbecilové 8 let. Sice na to nemají mentálně, ale mají peníze, aby to prostě zkoušeli, zda to nevýjde. Jednou to tak nějak přeci doklepou. Pak to školství nemá degradovat.
Takže ptám se znova: opravdu to není byznys?
Jinak doporučuji si přečíst knihu od Konrada Paul Liessmanna: Teorie nevzdělanosti.
20. 01. 2012 | 08:05

ebonitová tyč napsal(a):

jozka

a zcela jistě ještě aktivitu, flexibilitu a ochotu pracovat nad rámec svých povinností, jak se dnes zcela běžně požaduje u každého inzerátu.
20. 01. 2012 | 08:06

Marcus napsal(a):

to Antonín Hrbek:
Osobně jsem proti školnému, ale uznávám Váš argument, že pokud studuje VŠ 60% populačního ročníku, tak je to neufinancovatelné a hlavně je to nesmyslné.
Minimálně některé školy nebo obory důležité pro rozvoj a zajištění celé společnosti bych od školného osvobodil - např. lékaře, učitele, apod. Navíc víte, kolik těch učitelů nebo doktorů je, jaký je demografický vývoj - toto je třeba plánovat. Bohužel v absurdním systému, ve kterém žijeme, se za deset let probudíme a zjistíme, že nejsou třeba zubaři - a ze dne na den si je nekoupíte jako housku - jejich výchova trvá 6 a více let.
20. 01. 2012 | 08:11

ebonitová tyč napsal(a):

Tomáši

je to byznys, ale titul je tak leda pěkná ozdoba na parte, myslím, že ho přeceňujete, co se týče jeho spojitosti s množstvím peněz. To platí snad jen ve státní správě, ale tam se dostane tak zlomek těch vašich spolužáků.
Otázkou je, jak by to ovlivnilo výši nezaměstnanosti, kdyby ti vaši spolužáci místo 8 let studia navštěvovali 8 let pracovní úřad.
Myslím, že dalším krokem bude muset být zrušení povinného zdravotního pojištění, které si nezaměstnaní nebudou moci dovolit platit a pracovní úřady je budou vyřazovat. Neb lidé bez práce si budou muset brát další půjčky hlavně na toto zdravotní pojištění, neb při neplacení se stanovuje vysoké penále a hned hrozí exekutor, což zase prodražuje a pak to vyjde dráž než ta půjčka. Ale tímto se nikdo nezabývá.

Po uzákonění školného bude muset přijít další krok a to zrušení povinného zdravotního pojištění a následné platby na dřevo u lékařů.
20. 01. 2012 | 08:13

rejpal napsal(a):

ebonitová tyč
a což teprve sekretariátů a poradců
20. 01. 2012 | 08:15

Kuchař: napsal(a):

e.t.

Pouze dva jazyky.
20. 01. 2012 | 08:17

ebonitová tyč napsal(a):

Marcus

dřív vrtali zuby dentisté, na což stačila dvouletá nástavba a jak to dělai dobře. Dnešní zubař chce dělat tu pořádnou medicínu, dávat implantáty, operovat, sekat čelisti, vždyť na toto studoval a učil se, nějaké vrtání do zubů je pod jeho úroveň. Proto také vrtá tak, aby pacientům ty zuby rychle zničil a pak jim mohl nabízet keramické korunky za 5 tisíc a náhrady za 50 litrů. To je teprve ten správný byznys.
Myslím, že se budeme muset k těm dentistům opět vrátit, uštříme tím studentům školné a pacientům zuby a hodně bolesti.
20. 01. 2012 | 08:17

Kuchař: napsal(a):

Vlastně to bylo pro jozku.
20. 01. 2012 | 08:18

xxxl napsal(a):

Vzdělání sice není byznys, ale je povinností "akademické" sféry dýchat s ekonomikou,
a ne být jenom někde zašiti ve státem placeném zařízení, obklopovat se tituly před a za jménem a přitom být zcela odtrženi od praxe, kromě opakující se výuky nic nevymyslet a nebýt tak ani přínosem pro tuto zemi. Nemohou si "akademici" myslet, že budou jenom setrvávat na svém státem dotovaném písečku a bezplatně konzumovat přidělené granty, aniž by za to protihodnotou něco vytvořili...
20. 01. 2012 | 08:23

Marcus napsal(a):

to Tomáš:
je jasné, že když studuje VŠ 60% populačního ročníku, tak už tam máte i podprůměr. Když se přijímalo 20%, tak jste měl zajištěn určitý filtr - na řadu škol brali třeba každého desátého přihlášeného. A logicky pak výuka měla mnohem vyšší úroveň.
Jenže v tomhle systému Vám hrnou do hlavy, že bez patřičného vzdělání jste méněcenný. Přitom potřebujete zedníka, pekaře, ...
Problém této společnosti je, že neoceňuje práci a na to podle mě dojede - sestupný trend (nejenom vzdělanosti) je podle mě patrný.
20. 01. 2012 | 08:25

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Fandím studentům a pokud zvítězí nad kupčíky, tak prospějí nejen sobě, ale i společnosti. Komercionalizace školství nezlepší jeho kvalitu jen ten systém více zkorumpuje a prodraží.
Studenti rovněž nevěřte tomu, že nějak odlehčíte státní kase, co byste do systému vložili, tak to jiní obratem rozkradou a budou to ti, kdo vám to školné předepisují.
20. 01. 2012 | 08:26

Marcus napsal(a):

to ebonitová tyč:
uvidíme k čemu se budeme muset vrátit - někde jsem slyšel nebo četl, že průměrný věk našich zubařů je 55 let - takže je to podle mě jedna z mnoha tikajících bomb či bombiček tohoto systému.
20. 01. 2012 | 08:27

Kuchař: napsal(a):

Ještě k těm platům chudáků profesorů.

Kromě svého zajištěného příjmu mají většinou další příjmy . Z publikační činnosti ,lektorské atd.
Jeden pan docent dokonce vyžadoval ke skoušce jeho vlastní skripta, do kterých si dělal značky, aby se náhodou studenti neprokazovali stále jedněmi.

Tohle když vidím, vždy se sociálně rozněžním.
20. 01. 2012 | 08:28

Kuchař: napsal(a):

ten co kráká hlouposti:

Fandím spravedlnosti - a ta mi říká, že náklady spojené s osobními příjmy by si měl hradit každý sám.

Požadovat nadprůměrný plat a ještě si nechat zaplatit školu - to považuju za zhovadilost.
20. 01. 2012 | 08:32

rejpal napsal(a):

Marcus
Spolužačka - zubařka - mi o tomhle problému říkala už před několika lety. S tím, že nejen je průměrný věk v této profesi vysoký, ale nové studenty nemá moc kdo učit, takže je obtížné jednoduše přijmout víc studentů. Medicína přece jen turbo práva není ani dnes.
20. 01. 2012 | 08:33

Drzá zrzka napsal(a):

rejpal

Souhlasím. Pokud má práce oddělení k něčemu vést, měli všichni táhnout za jeden provaz. Pokud jako vedoucí budete sám vybírat ze 300 uchazečů, zaberete si spoustu času. Ideální vidím předkolo agentura (pod pojmem znalost práce s počítačem - Outlook - si každý může představit jiný rozsah znalostí), užší výběr dejme tomu 15 - 20 lidí, vedoucí osobně.
20. 01. 2012 | 08:33

ebonitová tyč napsal(a):

ten, kdo se s blbem hádat nebude

včera v Hyde parku byl nějaký prorektor pro strategický rozvoj z UK a ten říkal, že museli z roku na rok ztrojnásobit! počet přijímaných studentů a nazval to masifikací vzdělávání.
Masifikace, to se nám tu zas objevilo nové slovo, ale tuto masifikaci fakt lidi z regionů, kde jsou platy pod celostátním průměrem, z daní ufinancovat nemohou.
20. 01. 2012 | 08:34

ebonitová tyč napsal(a):

masifikace, od slova maso? Nebo sadomaso?
20. 01. 2012 | 08:36

alna napsal(a):

Pane Potůčku, že vzdělání není business je asi takové klišé, jako že zdraví není business
20. 01. 2012 | 08:37

jozka napsal(a):

Rumcajs:

aha, ale to uz zni malinko jinak, nez ze "za to nevstane z postele"...
20. 01. 2012 | 08:39

Expert napsal(a):

To : Kuchař
Čím to je, že když vy píšete o vysokém školství, mám pocit, jako když píše zelinář zelinářům.
Stejný styl, stejné znalosti, stejné motivy, stejné cíle.
20. 01. 2012 | 08:52

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
To je fakt, 300 lidí by asi bylo nad síly. Ale na druhé straně - zdaleka ne o všechny profese (a obory) je takový zájem. A stále je hodně zaměstnání, kde platy VŠ nejsou ani náhodou 50 a víc (spíš někde mezi 25 a 30) a ještě jsou dost specifické požadavky. Představte si, že hledáte (a opravdu potřebujete) člověka, který umí (netvrdím že na úrovni překladatele) dva cizí jazyky, ovládá češtinu a částečně slovenštinu, ví něco o oboru, v němž bude působit (spíš do šířky než do hloubky), umí něco napsat, editovat a dělat korektury, dokáže jednat s lidmi, ovládá na nadstandardní úrovni práci s PC a má estetické cítění. Umí pracovat samostatně, spolehlivě a v termínu. To vše za nějakých +/- 28 000 brutto. Tady je problém najít tři lidi.
20. 01. 2012 | 08:53

juli napsal(a):

to autor: citát z řeči Karla IV. Nechápu, co jste tím chtěl naznačit. Asi to, že tenkrát studoval na universitě kdejaký chuďas, nebo co? Jsem pro to, aby se školné na vysoké platilo. Odpadnou ti, kteří na to ne že nemají finančně, ale ti, kteří se na to nehodí. Námitka, že velmi nadaný chudý student bude omezen je nesmysl, takové lidi,u nichž je předpoklad, že budou opravdu kvalitní, se dá postupovat jiným způsobem. Pro žádnou dobrou školu by neměl být problémy ty opravdu dobré podporovat stipendii apod.
20. 01. 2012 | 08:55

Kuchař: napsal(a):

jozka:

A to je problém ?
20. 01. 2012 | 08:55

Kuchař: napsal(a):

Expert:

To bude tím pane, že vy levičáci máte plnou hubu toho, co všechno by mělo být zadarmo,ale když na to máte přispět, tak děláte mrtvé brouky.

Farizejové byli proti vám upřimnost sama.
20. 01. 2012 | 08:58

neakademik napsal(a):

Pisi Milanovi V.
Je samozrejme, ze kvalita skol a studijni vysledky nezavisi na skolnem. USA jsou velkou laboratori, protoze je tam spousta ruznych statu a vselijakych pravidel. V Kalifornii se neplati skolne a jsou tam nejlepsi univerzity a v Kalifornii vznikaji nove napady. Jak by to s Kalifornii dopadlo, kdyzby tam vsude zavedli vysoke skolne?
Jinde jsou soukrome univerzity a statni zaroven. Na statnich se take plati skolne, ale je to radove desetina toho, co se plati na soukromych. Jenze nekde jsou statni lepsi, jinde je to naopak. Skolne proste neni ta podstatna vec, na ktere zavisi kvalita skoly a studentu.
A protoze toto je vseobecne zname, mam pravo ty, kteri chteji zavadet skolne, oznacit za omezence a blbce.
20. 01. 2012 | 09:02

jozka napsal(a):

Rumcajs:

Evidentne si takto jazykove vybaveni lide dokazou najit lepe placenou praci. Zakon poptavky a nabidky. Vime?
20. 01. 2012 | 09:02

Kuchař: napsal(a):

jozka:

Naprosto souhlasím.
Tak kde je problém ?
20. 01. 2012 | 09:05

rejpal napsal(a):

juli
Problém je v tom, že "se dá", "neměl by být problém". A to je největší průšvih všech vládních reforem. Natvrdo se zavede část (hlavně ty polatky), ale nikdo neřeší koncepci jako celek, provázanost s jinými okolnostmi (dopady, náklady v jiných přihrádkách státní kasy). Prostě SE to nechá na indy. Reforma, má-li být reformou, musí předem počítat s vedlejšími efekty a mít v systému zakomponovány ty parametry, jinak je to břídilství. Tohle by fakt dokázal každý trouba. Ä nejde samozřejmě jen o školné a jen o školství. Ten amatérismus je všude (viz například problémy s placením dávek v nouzi). Celé ty reformy jsou dělány metodou náhodné procházky. Tamhle říznem, tuhle něco přidáme, něco ubereme, tam zase přesuneme kompetence kamsi jinam s okamžitou účinností. Uvidíme, nějak to dopadne. Hlavně rychle, rychle a proválcovat.
A ke všemu se semtam provalí, že nejde o amatérismus, ale dobře vymakaný systém, jak někam odklonit část daňových výnosů.
20. 01. 2012 | 09:07

juli napsal(a):

pro pana Stejskala: Mám nyní problém rozluštit téměř každé heslo z anglických slovíček proti spamu.
20. 01. 2012 | 09:08

Drzá zrzka napsal(a):

rejpal

pokud takového člověka opravdu potřebujete, snad není problém ho po předvedení toho, co v něm je, finančně ohodnotit více, zvláště v případě, kdy přináší firmě zisk (a tím nemyslím jen finanční, ale třeba dobré jméno firmy).

Problém jsou platy, a ani ne tak, platy jako odměny vyšších státních úředníků (značně faulují zbytek zaměstnaných)... přesto, že "budete v soukromé firmě dřít jako kůň" 12 a i více hodin denně, odměnu 100 000 Káčé dostanete těžko. :o)
O zodpovědnosti ani snad raděj psát nebudu.
20. 01. 2012 | 09:15

jozka napsal(a):

Rumcajs:

Ja nejsem ten, kdo si stezuje, ze "lidi nechtej delat" a jsou radsi na UP :-)
20. 01. 2012 | 09:20

Expert napsal(a):

To : Kuchař
Kuchaři, vy jste zřetelně muž mnoha profesí.
Nejenže píšete a chováte se jako zelinář, ale dokonce jste schopen poznat levičáka, aniž ho znáte a aniž jste ho dokonce viděl.
P.S.
I když já zcela jistě nejsem levičák(a možná právě proto), tak vám Kuchaři rád přispěju.
Chudým, hloupým a neschopným je potřeba pomáhat.
A tak vám, Kuchaři, přispěji zcela jistě a rád a vám jako vícenásobně potřebnému možná i bezúročně.
20. 01. 2012 | 09:23

Béda napsal(a):

neakademik,

zcela souhlasím. Mimochodem, před chvilkou domluvil na ČRO psychiatr Cyril Höschl, který byl před časem kandidátem na rektora UK (tuším). Ten původně velice zastával zavedení školného. Dnes se již vyjadřuje velice diplomaticky, že je hodně vlažným (není známo jestli zastáncem anebo odpůrcem) a že by se měly pečlivěji prozkoumat všechny alternativy,, včetně zkušenosti z nejrůznějších zemí, včetnězemí srovnatelných s ČR.

Na základě vlastní zkušenosti z praxe popsal, co znamenal nástup cizinců, kteří si hradili školné v plném rozsahu. Říkal, že rčení, že student který si platí školné bude mnohem náročnější, usilovnější, se v jeho praxi ukázalo jako klišé, které neplatí. Bylo to prý spíš naopak. Papínek školné zaplatí a studák spíš očekává, že tím má diplom v kapse.
20. 01. 2012 | 09:25

vasja napsal(a):

Učitelé a študenti by měli bejt chudý. Tak to bylo dycky.
20. 01. 2012 | 09:38

ebonitová tyč napsal(a):

vasjo

a ještě herci, vždy se říkalo hladový jak herec, dnes to platí také, ale v jiném smyslu.
20. 01. 2012 | 09:40

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
Můj vstup byl popisem reálné konkrétní situace. Sám mám problém vyřešen.
Jinak souhlas kromě jediné věci - s tím ohodnocením. Tam jsou ty možnosti (alespoň v mé firmě) omezené a nemohu chtít něco na úkor jiných. A stejně bych neměnil. Práce není jen o penězích (pokud člověk neplatí hypotéku nebo nezakládá rodinu).
20. 01. 2012 | 09:49

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Školné má jediný cíl, udělat pro šikuly ze systému dojnou krávu.

Pokud někdo tvrdí, že školné motivuje či podobné hovadiny, tak mže již dnes jít studovat na soukromou vysokou školu, kde si může hradit celé školné. Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když napíši, že tak budou činit ne ti, kdo touží po kvalitním vzdělání, ale především ti, kdo si „vzdělání“ (diplom) chtějí koupit. Veřejné peníze by se měly vynakládat především na kvalitu, ne na zkomercizované kupčení s diplomy.

Nejspokojenější se svými veřejnými službami jsou Skandinávci a z jejich modelu bychom si měli brát příklad.
20. 01. 2012 | 09:59

Drzá zrzka napsal(a):

rejpal

Souhlasím. Práce není jen o penězích. Měla by člověka bavit a naplňovat. Udělat občas něco navíc bez natažené ruky, spousta lidí zapomněla.
20. 01. 2012 | 10:00

Dr. Jan napsal(a):

O nutnosti reformování VŠ jsem přesvědčen. Placení školného může být účinný nástroj, jak motivovat studenty k větší efektivitě a současně - a to hlavně - jak skrze studenty vyvíjet účinný tlak na vysoškolské učitele a kvalitní výuku. Akademická svoboda se nesmí zaměňovat s akademickou imunitou; kde není zodpovědnost za odvedenou práci, tam není záruka kvality.
Z osobní zkušenosti vím, že na FFUK pro některé profesory začínal semestr až v polovině října a končil už před Vánoci. Vedení doktorandů je zde zcela formální, respektive stalo se pro školu dobrej vejvar, jak tahat ze státního rozpočtu další peníze. Jsou takoví profesoři, který mají židle na dvou fakultách (KTF a FF), jejich desetisícové odměny za dovedení doktorandů do zdárného konce mluví sami za sebe. Chce to na ně bič!
20. 01. 2012 | 10:00

Almo G™ napsal(a):

A.Hrbek: "během celého zaměstnání jsem státem do mne investované prostředky v daních i díky nižšímu platu více než vrátil"

Aha, takže si parazitování na solidárním systému (já jsem vystudoval bezplatně, vy si ho ale zaplaťte) obhajujete tímto nedůstojným způsobem?

Takto si ale můžete obhájit naprosto vše: "Tu daň z nemovitosti prostě nezaplatím, už jsem státu vrátil více než dost během celého zaměstnání v předchozích daních i díky nižšímu platu."

"Je mi líto paní prodavačko, ten chleba jsem si předplatil během celého zaměstnání v daních i díky nižšímu platu..."

Pokud ordinujete druhým platbu za vzdělání, nemůžete se takto trapně vymlouvat. Totéž by mohli tvrdit i nynější studenti - i jejich platy jsou v naprosté většině proti demokratickému západu podceněné, i oni nakonec ve většině případů zaplatí více než spotřebují.

Ordinujete druhým platbu cash? Zaplaťte také cash. Nezapomeňte na úroky.

Promiňte, že to píšu tak tvrdě. Snažím se jen naznačit, jak bezohledné vaše postoje jsou. To, že se s vámi život nemazlil, vás neopravňuje mstít se druhým, kteří za to nemohou a nemohou se bránit (zatím ještě nestudují). Nedělejte druhým, co se vám samotnému nelíbí.

Až zaplatíte (Kalousek nedávno zveřejnil účet, na který se dají posílat dary státu), pak uvěřím, že nejste pokrytec a myslíte to upřímně a vážně.
20. 01. 2012 | 10:05

Béda napsal(a):

Dr. Jan,

tak na ulejváky zaveďte "bič" (skvělé profesory odměňte, stanovte kritéria...) a nikoliv na studenty dluhy! Jinak skvělé výsledky soukromých VŠ je možno sledovat v praxi - Plzeňská práva, CEVRO, FSV a pod..
20. 01. 2012 | 10:08

Kolbaba napsal(a):

Je zajímavé, že jeden soudruh doktor si stěžoval na odchod mladých lékařů slovy "Tady vystudujou zadarmo a po studiích odejdou za lepším" Zřejmě měl dojem, že plat lékaře v Česku by měl být na stejné úrovni jako v SRN, opak je pravdou: platí-li si student školné, není důvod mu bránit v cestě za tím, co považuje pro sebe za lepší.

Je i pozoruhodné, že Jiří Mencl u Krause prohlásil, že na FAMU neučí, protože je výuka zadarmo a tudíž nikoho nezajímá na rozdíl od kurzů pro Američany, kteří si účast platí a proto hltají každé slovo.

Nastavením výše školného lze regulovat příliv studentů na nesmyslné obory, které produkují jen nezaměstnané (pan bloger jistě ví, o které obory se jedná) a usměrňovat studenty tam, kde již dnes chybí či budou zatraceně chybět v budoucnosti.

A taky je pozoruhodné, že školné nechává chladným studenty technických oborů, zato irituje studenty školy, která už dávno ztratila svoji prestiž.
20. 01. 2012 | 10:09

Almo G™ napsal(a):

"Jiří Mencl u Krause prohlásil, že na FAMU neučí, protože je výuka zadarmo a tudíž nikoho nezajímá na rozdíl od kurzů pro Američany, kteří si účast platí a proto hltají každé slovo."

Kdo asi jezdí z USA do Evropy?

a) líní studenti, které studium nezajímá
b) nejvíce motivovaní studenti, kteří mají spoustu odvahy, chtějí se něco naučit, rozšířit své obzory a hltají každé slovo

Vždyť je to nesmysl. Nelze takto srovnávat domácí a zahraniční studenty a tvrdit, že rozdíl je dán platbou.
20. 01. 2012 | 10:15

buldatra napsal(a):

Mohu jen souhlasit s názorem nicku MilanV, kterýžto podepisuji.

Dodám jen, že si nemyslím, že samotné vzdělání je byznys. Řekl bych spíše, že vzdělání je jeden z předpokladů budoucího byznysu. Zkrátka je to dobrý základ. Nic víc.

Byznysem je spíše vzdělávání.
Vzdělávání je služba a služba je byznys.

Do tohoto vzdělávajícího byznysu vstupují lidé, pro které je tento proces byznysem a které proces živí.
Ministerstvo školství je tedy ministerstvem byznysu, na jehož vrcholku dlí jeho byznys eminence obrbyznysmen ministr, který ten byznys řídí k obrazu svému. Stává se některým, kteří slyšeli slova obrbyznysmenova, v horším případě se zamysleli nad zhmotněním jeho myšlenek, že v panice prchají, v lepším případě jim brada poklesne až do míst, kde se brady obvykle nevyskytují.

Na druhou stranu, zjednodušeně, máme dva hlavní názorové proudy na placení školného.
Říká se, že máme demokracii (kdekdo ví, co to demokracie je a proč je) a tak proč se na to nezeptat národa, co chce a jak to chce, formou lidového hlasování? Bylo by to rozhodně levnější a smysluplnější jak něco zavádět a po příštích volbách to zase zrušit a zavádět něco jiného. Já vím, tradicí v těchto končinách je pohyb ode zdi ke zdi, ale tato tradice je dost vysilující.
20. 01. 2012 | 10:17

Jana Pechová napsal(a):

Vzdělání je byznys. Když vidím ty davy bakalářů, kteří znají ani ne polovinu toho co někdejší maturanti, ale kus papíru jim při ucházení se o práci dává přednost, nemohu si myslet nic jiného.
Jak zásadní roli mohou sehrát v tomto stavu poplatky,záleží na systému. Pokud by byl nastaven tak, aby stipendia a dotace motivovaly na jedné straně studenty k co největší aktivitě v oboru a na druhé straně školu k co největší produkci opravdu kvalitních a úspěšných absolventů, pak by to bylo jedině dobře.
Ovšem co skutečně navrhuje MŠMT, to netuším.
20. 01. 2012 | 10:20

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
Ono se to, co píšete vyplatí. Většina lidí na určitou vstřícnost reaguje adekvátně. Někdy se tak člověk propracuje do pozice určitého exota, ale exoty nechávají i šéfové většinou na pokoji. Prostě jim nerozumí a nevědí co s nimi, ale nepokládají je za nebezpečné, tak je moc neřeší.
20. 01. 2012 | 10:21

Kuchař: napsal(a):

jozka:

Já reagoval na to, že z čeho by si absolvent měl hradit školné, když pak nesežene práci.

Sám jste potvrdil, že je to nesmysl. Takže asi shoda.
20. 01. 2012 | 10:24

hopeless napsal(a):

Z některých názorů je mi zle. Ani se nedivím, že ti vysokoškoláci po studiu utíkají ze země plné omezenců, sobců a arogantních nadlidí.
20. 01. 2012 | 10:28

Béda napsal(a):

Ano. Vzdělání se postupně mění v byznys. Podobně jako zdravotnictví, důchody, sociální oblast (viz Drábkova karta)... Holt konečně do ČR začal být v plné síle zaváděn tržní systém.

Nemáš? Nestuduj! Umři! Žij pod mostem! Ale máš šanci! Zadluž se! Pokud ti někdo půjčí.
20. 01. 2012 | 10:32

Kuchař: napsal(a):

buldatra:

Referendum by asi bylo nejlepší. Otázka ale je, jak bude znít.

Pokud bude znít takto:

Souhlasíte s navýšením vašich daní pro financování VŠ ?

... pak jsem si dopředu jist výsledkem.

P.S.
Samozřejmě, že levičák by to řešil (jako všechny neduhy včetně spalniček)... progresivním zdanění, zdanění fin.transakcí.... atd, jen aby nedošlo na něj.
20. 01. 2012 | 10:32

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Autor
Mohl byste laskavě vysvětlit současnou roli a motivaci prof. Wilhelma? Z jeho TV vystoupení jsem měl dojem, že byl rektorem UK nedopatřením, zato post náměstka ho velmi uspokojuje.
Beda
Vy jste dnes nespal? Jak to děláte, že jste permanentně na netu?
Ostatním
Každý má kousek pravdy, ta diskuse je potřebná. Škoda že na tom nejsme jako v Dánsku, kde se nerozkradly miliardy a školství ufinancují bez problémů.
Oblíbené rčení, že kdo umí umí a kdo neumí učí je asi pravdivé. Umí Kalousek, Martin, Bártové, Langer, Tykač, Vostrý a stovky dalších umělců, neumí kvalifikovaní a vzdělaní učitelé, lektoři, docenti a profesoři. Není to hanba, počítat se mezi neumětely?
20. 01. 2012 | 10:33

Pozorovatel napsal(a):

Vzdělání je investice do sebe sama. Nejedná se jen o budoucí plat, ale i o cestu ke snazšímu uspokojení jiných nefinančních potřeb (známe Maslowa, že, páni kritici).
20. 01. 2012 | 10:33

Cech napsal(a):

Je to smutné čtení pane profesore, bohužel je velmi obtížné zabezpečovat výuku na solidní úrovní s platem VŠ učitele a přitom nebýt generátorem stresu pro svoji rodinu.

Přehodit finanční zátěž na studenty v současné době krize opravdu není řešení.
Domnívám se, že jednotná šablona aplikovaná na zbytek mimo H10T je nepoužitelná na VŠ pedagogy a studenty.
Protože přidaná hodnota vytvořená VŠ učitelem přináší zisk pro firmy,stát bohužel v budoucnosti a to je to s čím tato jednotná šablona nepočítá.

Dohadovat se o nesmyslném řádění vězeňského psychologa, jako o něčem co počítá s budoucností je bezpředmětné.
20. 01. 2012 | 10:37

rejpal napsal(a):

Šašek z Jihlavy
Řekl bych, že vás hanba taky zrovna nefackuje.
20. 01. 2012 | 10:39

hopeless napsal(a):

K čemu povedou poplatky vám povím. Studenti jednoduchých pseudooborů, kteří chodí do školy jen jednou za semestr - ke zkouškám, nebudou mít problém, stejně si už teď při škole vydělávají. Ti, co studují (časově) náročné a odborné školy a nemají nic zadarmo, to budou mít ještě těžší. Spousta talentovaných mladých lidí nebude vůbec studovat, nebo zvolí jednoduchý a nepotřebný pseudoobor, který bude možno skloubit s prací. Všude bude plno IT a právníků, kteří jediní dokážou splatit svůj dluh hned po škole, ale odborníci budou chybět. Školné bude mít přesně opačný efekt, než Páni slibují, povede k ještě nižší kvalitě vzdělání.
20. 01. 2012 | 10:40

Kuchař: napsal(a):

hopeless:

No určitě utíkají proto, že jsou tady omezenci a určitě tam pískají kudlu. A určitě posílají daně sem, aby Kalousek mohl dát více na VŠ ,aby mohla studovat i Marička Magdonova.
20. 01. 2012 | 10:42

Ládik!!! napsal(a):

VzděláVÁni je byznys. Vzdělat se proto může i blb.
20. 01. 2012 | 10:45

Kuchař: napsal(a):

hopeles:

Které obory dle Vás nedokážou splatit dluh ?
20. 01. 2012 | 10:45

Expert napsal(a):

To : Almo G
Do Evropy jezdí možná ještě další skupina studentů a to takoví , kteří se zde mají možnost dozvědět, že český "oskarový" režisér se jmenuje Menzel.
To, že se režiser jmenuje Menzel ví v Česku každý průměrně inteligentní školák a inteligentnější školák dokonce chápe, že jmeno je tvořeno dlouholetým potkáváním německé a české kultury.
Jméno Menzel jako Mencl může napsat jen ten , kdo je živým dokladem trvalého poklesu úrovně českého školství, jehož důsledkem je nezadržitelné hloupnutí průměrné české populace.
20. 01. 2012 | 10:51

Expert napsal(a):

To : Ládík
Ládíku a kolik to stálo tebe ?
U tebe to muselo být drahé , co ?
20. 01. 2012 | 10:53

buldatra napsal(a):

Kuchařskej,

a co budete dnes vařit?
Já řecké zapečené fazole s domácím uzeným, páč mám chuť na něco dietního.

Stejně jako jinde, i v tomto státě jsou levičáci a pravičáci a prostředňáci, horňáci a dolňáci a další a další a všichni dohromady mají stejná práva, stejnou ústavu.
Je jedno jak bude koncipována otázka a je jedno, jaký bude výsledek, protože to bude výsledek závazný. A vo tom to je.

Vlastně není, protože u nás se to nesmí a o problému rozhodne zas někdo někde za nás.
Aby za nějaký čas někdo další rozhodl jinak, všecko to překopal a zvýšil ty daně, aniž by se pravičáků, levičáků, horňáků, dolňáků a ostatních na něco zeptal a za pár let to překope někdo naopak a to tak dlouho, až už se zeptat nebude moci, i kdyby chtěl, páč už nebudou na zeptání vůbec, ale vůbec žádný love, prachy, děngy, peňaží, peníze, čmrdlíky.
Kapišto?
A fčíl jdu udělat ty fazole.
20. 01. 2012 | 10:54

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Rejpal
Nefackuje ale uráží. Na stará kolena si pořád připadám jako nepraktický snílek. Přesto bych po zkušenostech z normalizací návrat ke starým pořádkům nechtěl. Holt za svobodu musíme něco zaplatit.
20. 01. 2012 | 10:56

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

S normalizací (sorry)
20. 01. 2012 | 10:57

yt napsal(a):

Béda se zase vyřádil.

Takže budeme případně platit 10 let všechny přebytečné učitele než přijdou silnější ročníky. A takto budeme postupovat u všech profesí - Bédův návod.
20. 01. 2012 | 10:58

Pavel13 napsal(a):

Já jsem obecně pro školné, ale vím, že má svá pro i proti. Je mi na blití z toho, jak naši politici dokáží ze všeho vybrat tu nejhorří variantu. To co připravili není školné v moderním smyslu, ale jen daň za studium na státní škole.

Nejvyššími principy by měla být úroveň škol a přístup ke vzdělání pro všechny. Změny ve financování škol musejí toto zlepšovat a ne naopak.

Ostatně myslím, že nikdo ze zde citovaných osobností (nehledejte mezi politiky) také nezpochybnil školné obecně, ale chystanou úpravu zákonů.
20. 01. 2012 | 10:58

Kryštof napsal(a):

Dle svých hystericko-infantilních reakcí je "ALMO-GTM" rovněž zdejším domorodým "vzdělancem" v oboru soudružské epilepsie . Jedním z jejích symptomů byly předvolební barvičky následované v "Domino" efektu buřtem á Kč 5,- včetně piva á Kč 2,- spolu se Spojenectvím s Marťany .
Imaginace zmíněného respondenta jsou humorným osvěžením fádních dnů .
PS
Budiž mu tímto dáno na vědomí , že režisér "Mencl" se v psané transkripci vyskytuje jen a pouze ve formě MENZEL .
20. 01. 2012 | 11:00

Ládik!!! napsal(a):

Experte,
nejdražší věci jsou zadarmo. Slyšels o tom něco? Já už téměř nic nemusím kupovat.
Blbečku.
20. 01. 2012 | 11:03

Expert napsal(a):

To : Ládík
Ládíku tys to musel mít ještě dražší, než se dalo předpokládat a nejhorší je, že to vůbec nepomohlo.
20. 01. 2012 | 11:07

Kryštof napsal(a):

"Béda" jest vlastně takový český Tarzan . Zatímco Tarzan ideologicky naprosto scestně dováděl s opicemi ve větvích , tak Béda idově zoceleně dovádí se soudruhy na netu v tématech různých i hrůzných .
20. 01. 2012 | 11:10

melčákova pohanka napsal(a):

Ládík. Tentokrát s Tebou musím stoprocentně souhlasit!!!
20. 01. 2012 | 11:11

rejpal napsal(a):

Šašek z Jihlavy
Vnímám to podobně.
20. 01. 2012 | 11:13

Dash napsal(a):

A uz je to tady zase

Zariti pravicaci, kteri jsou jednoznacne proti ziti na dluh a prosazuji minimalni stat neomezujici lidske svobody horuji pro studentske pujcky a tvrdou kontrolu a postih tech, kteri s jejich postupem nesouhlasi a dovoli si protestovat....
20. 01. 2012 | 11:14

Kuchař: napsal(a):

Dash:

Nic nechápete pane. My jsme proti zadlužování státu. Vaše osobní zadlužení je jen Vaše věc a věc Vašeho podnikatelského záměru.
20. 01. 2012 | 11:22

LessPure napsal(a):

Dobeš si opravdu nevidí do huby. Ten člověk by měl být vyhozen za neschopnost a jít sedět za peníze, které promrhal. Pro koho pracuje - pro studenty a pro univerzity - když obojí stojí proti němu, tak to snad o nečem vypovídá. Ke školnému - z principu nejsem proti, ale ne v současné podobě. Ať se to nechá na univerzitách, jaké poplatky za který obor zavedou. Aby studenti + university + stát nechávali vynášet vybraným bankovním institucím to je opravdu nesmysl. Spousta lidí zapomíná, že zde navíc už poplatky za studium existují podle zákona o vysokých školách při překročení standardní délky studia + jeden rok.

Argument některých, že vysoká škola je investice je zavádějící. Investice by to byla, pokud by vám po studiu automaticky vzniklo pracovní místo v oboru. Kolik lidí pracuje v jiném oboru, než vystudovalo. V ČR je to spíše sázka do loterie. Proboha lidi zamyslete se nad sebou, ti co mají dostudováno zadarmo nebo už neplánují studovat křičí ŠKOLNÉ ANO, ti co studují křičí ŠKOLNÉ NE. Rozumných lidí, kteří hledají kompromis je minimum.

A skuteční viníci krize se nám všem vesele smějí. Jen ať se "prostý lid" serve navzájem.

Aby to nebyl jen výkřik do tmy, jak je zde populární, tak aspoň nějaké info - jsem student Ostravské univerzity a zároveň OSVČ.
20. 01. 2012 | 11:24

Kuchař: napsal(a):

Expert:

Já Vaši pomoc nepotřebuju pane. Neumím si představit, čím byste mi mohl být užitečný. Snad jestli máte dobrý játra. Ty by se momentálně hodily.
20. 01. 2012 | 11:25

Ládik!!! napsal(a):

Sveřepí levičáci zavile vyli na rudou hvězdu. V mastných montérkách, na hlavě rádiovky, v upracovaných dlaních srpy a kladiva, po kotníky v krvi rozčtvrcených těl. Kolem po ulicích chroptěli třídní nepřátelé...
(z večerníčku pro pokročilé soudruhy)
20. 01. 2012 | 11:27

Ládik!!! napsal(a):

Kuchař -
k čemu byste měl Expertovy játra? Uvázl jste v závěji a potřebujete pod kola něco tvrdého?
20. 01. 2012 | 11:29

Kuchař: napsal(a):

LessPure:

Vy jste jako OSVČ měl nějakou investici zajištěnou ?

A kde tedy chcete vzít peníze na provoz VŠ. Víte kolik stojí stát jeden student za 1 semestr ?
20. 01. 2012 | 11:30

Kuchař: napsal(a):

Ládík:

Na talíř.
20. 01. 2012 | 11:30

jogín napsal(a):

Antonín Hrnbek:No vydíte, že se eráru vyplatilo financovat vaše vzdělání. " Když jsem se na vysokou školu dostal, tak jsem si toho setsakramentsky vážil - průměr za celé studium 1.00. A během celého zaměstnání jsem státem do mne investované prostředky v daních i díky nižšímu platu více než vrátil. " A o tom je řeč- ne o pocitech, jestli je financování vzdělání spravedlivé, ale o tom, jestli se státu a daňovým poplatníkům vyplatí.
20. 01. 2012 | 11:32

Béda napsal(a):

šašek, rejpal,

cena nebude nízká. Veškerý strategický základ ekonomiky je v cizích rukou, totalitnící jej drželi v českých rukou, přesto nebylo za zisky z výprodeje ekonomiky vytvořeny pražádné základy perspektivních odvětví a podpořen s tím související výzkum, ČR se stala plně závislou kolonií. Výsledkem je vzrůstající státní dluh, vzrůstající počet osobních bankrotů a exekucí, perspektivní nárůst bídy, rozbití sociálního systému a proměna státních služeb v komerční byznys.

Yt,

Učitelé propuštěni kvůli nenaplněné kapacitě tříd (heslem dne je kvantitou porazíme kvalitu!) opustí sektor školství a rekvalifikují se na popeláře, soustružníky, hlídače, prodavače v suprmarketech. Školní budovy budou komerčně "vytěženy". Až přijdou silnější ročníky pozve ministr školství učitele z Ukrajiny, Mongolska, Afghánistánu a profesi budou vykonávat v Sokolovně (pokud obec Sokolovnu má).

Když to jeden zkoumá kolem a kolem. Hernajs ono na tom reálném socialismu mohlo nakonec něco být. Základem rozvoje je chaos - žádné plánování, žádná perspektiva.
20. 01. 2012 | 11:33

Radovan napsal(a):

Pane Potůčku,
zdravíme Vás z Valašska. Jsme rádi,že ve svých vystoupeních hájíte naše sociální jistoty.
Tato vláda už dávno ztratila mandát vládnout.Její výsledky ve všech oborech jsou špatné a hlavně ve školství a zdravotnictví to odnáší občané nejvíce.
Je třeba ještě více medalizovat špatné kroky vlády, ještě mnoho občanů o tom neví a jsou stále lhostejní.

Děkujeme za vše.
20. 01. 2012 | 11:34

Radovan napsal(a):

Pane Potůčku,
zdravíme Vás z Valašska. Jsme rádi,že ve svých vystoupeních hájíte naše sociální jistoty.
Tato vláda už dávno ztratila mandát vládnout.Její výsledky ve všech oborech jsou špatné a hlavně ve školství a zdravotnictví to odnáší občané nejvíce.
Je třeba ještě více medalizovat špatné kroky vlády, ještě mnoho občanů o tom neví a jsou stále lhostejní.

Děkujeme za vše.
20. 01. 2012 | 11:35

Expert napsal(a):

To : Kuchař

Možná pokud byste tolik neházel těmi levičáky a neprojevoval tolik primitivní zlosti a závisti, jakou projevujete neustále tady , nepotřeboval byste nová játra .
Většina problému je totiž psychosomatického původu a játra jsou v tomto případě jeden z prvních orgánů, kterých se to dotýká.
20. 01. 2012 | 11:36

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Z reakcí některých je patrné, že v debatě „vzdělání je (není) byznys“ nechápou správný úhel pohledu. Nejde totiž ani tak o individuální, ale o společenský pohled.

Vzdělání patří ke kultuře společnosti, vytvářelo se zde staletí a společnost tuto část své kultury může dále přenášet buď dosud zavedeným způsobem nebo s touto částí své kultury začít kupčit.

Jedinec se na své vzdělání může dívat jako na soukromý ekonomický statek, ale podle mého by společnost měla předávat vzdělání především těm, kdo budou své vzdělání chápat jako něco více než jen jejich soukromý statek.

Rozhodování o distribuci vzdělání je taky rozhodování o příštích společenských elitách.
20. 01. 2012 | 11:38

Kryštof napsal(a):

Re - "Dash"
Výraz "dash" v imperialistickém jazyce znamená / kromě dalších cca 40 synonym / totéž co "rána , pecka , úder" .
Váš pravopis v jazyce proletářském "zarIti" skutečně ranou jest .
Bylo by tudíž záhodno zavésti školné i v polepšovně .
20. 01. 2012 | 11:38

Expert napsal(a):

To : Ládík
Ládíku, ani na vás se nezlobím.
Na to, že jste z Havířova, by to mohlo být ještě mnohem horší.
20. 01. 2012 | 11:38

Ládik!!! napsal(a):

LessPure:
taky jsem OSVČ - někdy v roce 93 jsem šel žádat o dotaci na zřízení pracovního místa (tehdy to někteří dostávali). Koupil bych za to druhý počítač, smlouvy jsem měl. Soudruzi na úřadě mě ovšem vyvedli z omylu - prý jsem "zbytečná osoba" (tohle mi sdělil soudruh ing. Vika v Ostravě, budiž mu peklo teplé). Ponaučení - nikdy jsem nezaměstnal nikoho z ÚP. Ponaučení pro Vás - zbyteční lidé se vyskytují i po 20 letech.
20. 01. 2012 | 11:40

rejpal napsal(a):

Béda
Nějak mě nikdy nenapadlo při veškeré kritice establishmentu vzhlížet k reál soc. Je to typická ukázka odzdikezdismu. Ten systém byl zevnitř shnilý. Což ale nebyl žádný důvod k tomu, aby se kompletně vše hodilo do koše a aby se tady instalovalo to, co tu je v té podobě, v jaké to je. Jsem rád, že jsme se vlády jedné strany zbavili. Ale taky nemusím koukat na svět černobíle. O svém postoji k výprodeji země jsem psal už mockrát, ale do té "ceny" za svobodu to nezahrnuji. To je spíš ubraná hodnota. Tu cenu vidím spíš v tom, že spousta z nás se svobodou neumí zacházet - a řada problémů plyne práve z toho.
20. 01. 2012 | 11:46

jogín napsal(a):

Kryštof: Nemám čas hledat všechny odkazy- jen z hlavy: "5/ Universita Karlova je srovnatelná s US universitami majícími renomée pouze v oboru mediciny / nikoliv dentální / . I tak musíte ve Státech dělat rekvalif. zkoušky." Administrativní opatření o kvalitě vzdělání nevypovídá. I má diplomantka učila léta na Kansas University bez rekvalifikačních zkoušek. Loňský žebříček řadí UK do prvních 200 na světě a přírodověda je někde kolem 140 - mezi Viržinií a Hamburkem. Sám odkazy neuvádíte, viz "Podmínka nutného financování varsities státem je sociálně-politickým dogmatem" atd.
20. 01. 2012 | 11:47

Antonín Hrbek napsal(a):

Almo G

patrně neumíte číst. V předchozím příspěvku jsem napsal, že ten kdo vystudoval za dřívějšího režimu, vracel státem na jeho studium vynaložené prostředky tím, že byl povinen nastoupit určitou dobu na místo určené umístěnkou a za státem určený plat. Mohu Vás ubezpečit, že jsem jako nastupující inženýr po čtyřech a půl letech úspěšného studia měl dosti dlouhou dobu podstatně nižší plat, než jsem měl jako horník. Tím jsem umožnil placení studia těm, kteří nastoupili na studium po mne.

Pokud Vám to dosud nedošlo, tak žijeme v poněkud jiné době. Žádné umístěnky neexistují, žádné státem určené nástupní platy v podstatě neexistují, kdokoliv vystuduje má možnost odejít do zahraničí a stát z něho nedostane ani korunu.

A také Vám nedošlo, že jsem navrhoval státní účelová stipendia i sociální podporu pro nemajetné studenty.

Mám podezření, že jste se učila na základní škole v době kdy byla reforma výuky čtení.
20. 01. 2012 | 11:48

Kuchař: napsal(a):

Expert:

Jaká závist ? Já jen nesnáším hloupý a pokrytecký kecy. Takže se jen vytočím, když čtu Bédu nebo Ten co jen blá,blá,blá... něco tak blbýho, co produkují ti dva , to se hned tak nevidí. To i pan Sladký bledne závistí.
20. 01. 2012 | 11:49

Cech napsal(a):

Není nutné pane nicku Experte zabývat se panem Ing.Ladislavem Strakošem,on nikdy nestál za katedrou.
20. 01. 2012 | 11:53

melčákova pohanka napsal(a):

Ládík. Odvolávám co jsem odvolal... Pane Vy jste neužitečný i...t!
20. 01. 2012 | 11:57

xx napsal(a):

Možná by bylo dobré zamyslet se nad tématem trochu hlouběji, tedy alespoň ti kdo jsou toho schopni.

Totiž tenhle problém má dvě roviny. Rovinu ideologickou a rovinu praktickou. Já zastávám v rovině ideologické jednoznačně školné.
Ale v rovině praktické české politiky jsem proti. Jsem proti aby tahle vláda zaváděla školené.

Důvody které mne k tomu vedou jsou samozřejmě ideologické. Totiž tato vláda se chová jako kočkopes. Pravolevý kočkopes. V oblasti výdajů státního rozpočtu se chovají do jisté míry jako pravice (především v oblasti sociálních výdajů) ale v oblasti příjmů se chovají spíše jako levice (svyšování daňová zátěže - vím že levice by zvyšovala jiný typ daní, ale odpusťte mi tu nepřesnost).

Takže byl bych pro školné ale jedině za podmínky, že se lidem sníží odvodová zátěž, že jim zůstane více peněz z toho co vydělají. Ať si pak ty peníze přerozdělují sami lidé podle toho jak uznají za vhodné.

Je totiž největší chybou aplikovat z různých nekompatibilních ideologií jenom malou část, přičemž ideologie je vesměs kompaktní promyšlená soustava jednotlivostí, která na sebe navzájem působí a musí být v rámci omezených schopností lidského mozku vyvážené.

Tím že tato vláda vytrhuje z různých ideologií co se jí zrovna líbí nebo spíš hodí jejím šíbrům způsobuje velké trable a nebojím se napsat bordel.

Bohužel se takto nechová jen tato vláda, chovala se tak i ta minule a i ta předminulá, tedy vláda ČSSD. Každá vláda udělá jen něco ale zbytek ponechá v jiném stavu a důsledkem je, že stát přerozděluje stále více peněz, lide zůstává stále méně, ale stát peníze přerozděluje peníze stále více směrem k velkým zakázkám, takže v podstatě k bohatým.

Tohle není žádná levicová agitka, to jsou fakta a je to špatně. Bude to 8 let co prý údajně vládne téhle zemi pravice. Kdo z vás má potuchy o pravicové ideologii, ( myslím skutečné, nikoli ta levičácká dehonestující hesla a plivance o trhu co vyřeší vše a pod. nesmysly ) tak musí vidět, že pravicové ideje jsou zde velmi velmi dobře skryté a kdo je chce hledat dokonce snad v činech vlád, musí se obrnit trpělivostí a vybavit elektronkovým mikroskopem, protože v konání naších "pravicových vlád" jsou pravicové ideje pouze ve stopovém množství.
20. 01. 2012 | 12:01

Trang Do Thu napsal(a):

Dovolíte-li pohled studenta.

Nemám problém s chozením na brigádu a placením si školného.
Uznejte však prosím, že člověk je mlád jen jednou a studentská léta jsou to nejlepší, co ho může v životě potkat.

Ty vydělané peníze z brigád zas tak velké nejsou, vezmeme-li v potaz, kolik co v dnešní době stojí.
Vidím kolem sebe spoustu mladých lidí, co musí šetřit kde se dá (k večeři nezdravé studentské jídlo).

Vezmeme-li v úvahu oněch 17tisíc na rok, není hodně, ale mnohem raději si tyhle vydělané peníze utratím na měsíčním road tripu po Balkáně se spolužáky, kde poznávám jiné kultury (neformální vzdělání). A mladým lidem nelze zazlívat, že chtějí cestovat. Vždyť pracovat se bude celý život a tohle si bude málokdo (třeba z časových důvodů) moci dovolit.

Navíc je potřeba si uvědomit, v jaké hospodářské situaci se nacházíme. Dost mladých lidí dělá stáže a praxe zadarmo, jen aby měli zkušenosti, protože v takové době málokterá firma najme někoho bez praxe. Předpokládá se, že absolventi, kteří ukončí univerzitu v následujících několika letech, budou mít velký velký problém se na trhu práce uplatnit. Ještě podotknu, že těch (relevantních) brigád zas až tolik není.

Jinak jsem studentkou Česko-německých studií na UK.
20. 01. 2012 | 12:04

jozka napsal(a):

Expert:

To vite, Hanusovice... to nejni na jatra nic extra.
20. 01. 2012 | 12:05

tomas m napsal(a):

Ta otazka neni skolne. Ale proc je stat mnohem drazsi nez za komancu a pritom neumi zabezpecit ani zlomek toho co za nich fungovalo.
Doufam ze dorostla dalsi generace studentu co uz takhle dal nechteji.
Fandim a podporim ze vsech sil
20. 01. 2012 | 12:08

gaia napsal(a):

Trang Do Thu

jo chlapče, tahle vláda nás tak zadlužila, že vzala dětem budoucnost a teď jim chce ještě vzít mládí.
20. 01. 2012 | 12:09

Béda napsal(a):

xx,

to je výborný nápad. Takže většina živnostníků nebude dál platit v daních nic, na SP a ZP budou platit minimum, zaměstnancům bude uleveno, tomu nepatrnému zbytku živnostníků ve střední vrstvě se uleví a opět se uleví (doufám že procentuelně, což znamená v celkovém objemu nepoměrně víc než chudým a středně příjmovým). A všichni si radostně budou platit náklady v privátních nemocnicíchm nebudou potřebovat důchod, zaplatí si v plné výši školné...

Měl byste radit panu Dobešovi.

Jinak ď. za hloubkovou sondu do nitra konfliktu vaší ideologie a praxe.
20. 01. 2012 | 12:11

Kuchař: napsal(a):

gaia:

Proč tak lžete ? Je lhaní snad nepostradatelnou vlastností levičáka ?
20. 01. 2012 | 12:13

Kuchař: napsal(a):

Trang Do Thu :

A kde vezme na to peníze chlapče, aby sis to mlídí trochu užil ? Kdo bude ten, co se uskromní ?
20. 01. 2012 | 12:15

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Vysvětlete mi, jak byste si představoval využití příjmů z privatizace pro vznik a rozvoj nových odvětví. To jako úředníci a lidé z FNM měli založit firmy na vývoj a výrobu harddisků nebo mobilních telefonů?

Kromě toho, výnoisy z prvitatizace byly očima Vás levouna využity smysluplněji, než do tvorby kapitálu, který dle Vás vykořistuje.

Výnosy z privatizace byly investovány do sociálního smíru - sociálu akomunálu, byly řádně rozděleny mezi proletariát a lumpenproletariát, a následně tímto zkonzumovány.
20. 01. 2012 | 12:15

gaia napsal(a):

Kuchař:

nechte již tu svou ideologickou rozpolcenost , navíc já mám vždy pravdu, čas mi to vždy potvrdil.Nikdy nelžu.
20. 01. 2012 | 12:16

gaia napsal(a):

Kuchař:

vy jste mu prožral již 140 tisíc nebo dokonce víc. Kalousek říkal, že každé dítě už když se narodí, tak dluží.
Za 140 litrů mohl sjezdit celou Evropu a ne jen nějaký Balkán.
Ten já projela v 84 úplně zadarmo a stopem a ještě bezpečně a ne jak dnes.
20. 01. 2012 | 12:19

Béda napsal(a):

Nezávidím vládě pana Kalouska tu názorovou schizofrenii. Na jedné straně prohlašuje, že dluh je škodlivý a každý má odpovědně hospodařit, na straně druhé v praxi dělá vše proto, aby nestoupal jenom dluh státu, ale předlužili se i domácnosti a jednotlivci - studenti, nemocní, postižení a invalidi, přestárlí, aby čekatelé nikdy nemohli splnit podmínky pro dosažení důchodu a žili pod mostem. Vláda doslova žene většinu obyvatel do náruče věřitelů - bank a lichvářů.

Zajímavá představa odpovědného hospodaření.
20. 01. 2012 | 12:19

Kuchař: napsal(a):

gaia:
Buď lžete a nebo neumíte do pěti. Vyberte si jak libo.
20. 01. 2012 | 12:19

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

výnosy byly investovány lidem, aby se jim zacpala po 89. huba, jinak by začali honit bycha hned za měsíc a ještě by jim KSČ vyhráli volby, což se tenkrát nehodilo do krámu.
20. 01. 2012 | 12:22

gaia napsal(a):

Kuchař:

a proč vy scháníte nová játra? Ale alkohol neničí jen játra ale též mozek! Na to pozor
20. 01. 2012 | 12:23

xx napsal(a):

Trang Do Thu: Co svět světem stojí, studenti museli šetřit. Je to tak i dnes a bude to tak i nadále a bez školného. Chápu že by bylo příjemné, kdyby studenti neměli o nic starosti, měli kde bydlet a co jíst aniž by se o to museli starat, a mohli se soustředit plně na studium. Ale snad jako student chápete, že to je nejen finančně neúnosné, ale především morální hazard. Jak by se takovému studentovi chtělo začít pracovat, kdyby žil 5 let naprosto bez starosti. Vidíte co s lidma udělalo 40 let představy že je něco na světě zadarmo. Dokonale zblbli a mají pocit že to je pravda.

Béda: vyzýval jsem ty kteří jsou schopni myslet a ozvete se první vy. Jak typické. Ach jo.
20. 01. 2012 | 12:24

Béda napsal(a):

Sauerkirschmann,

pane Višňovský. Myslím, že malinko upravujete skutečnost. Výnosy z privatizace byly především využity k vítězným prohrám v arbitrážích, vyvedení majetků fondů na Kypr a do jiných zajímavých destinací, vytunelovány skrze Českou konsolidační prádelnu peněz a pod..

Jako známý osvícený vzdělanec si zajosté dokážete představit nějaký perspektivní obor, který by vláda mohla z výnosů při řádném hospodaření podpořit a na kterém by mohla perspektivně postavit ekonomickou prosperitu tak, aby zisky zůstaly uvnitř české ekonomiky a nebyly vyvezeny ze země.

To by zde ovšem nesměly hospodařit sarančata podle hesla po nás potopa! ale skutečně odpovědní hospodáři, kterým jde o zájem země.
20. 01. 2012 | 12:24

Kuchař: napsal(a):

gaia:

A Vám zničilo mozek co ?
20. 01. 2012 | 12:25

Kryštof napsal(a):

Vzdělání jobem je právě tak jako jakákoliv jiná činnost lidská .
Jobem počestným i nepočestným / včetně přístupu k němu a jeho zprostředkování / právě tak jako cokoliv jiného .
Chcete-li něco / cokoliv / získat bez spáchání tr. činu , pak do té věci musíte investovat přísl. obnos odpovídající hodnotě dané věci nebo činnosti s ní / jejím poskytnutím / související .
Abyste získal takovou věc a požadoval přitom , aby náklady s tím spojené byly hrazeny k vašemu kreditu množstvím "X" občanů ve vaší věci nezainteresovaných , od nichž pak po nabytí onoho předmětu / tedy vzdělání v tomto případě / budete za služby vámi vykonávané od nich - tedy vašich investorů - inkasovat přísl. či nepřísl. obolus , to je přece zhovadilost .
Jsem pro zavedení "školného" , i kdyby , tak už proto , aby si jeho abonenti uvědomili pojem /"Cena - hodnota"/ .
Je josté , že k tomu musí být nastaven bank. úvěrový systém , tak jak je tomu např. v USA a v anglosaských zemích všeobecně , kde je nabytí vzdělání velice nákladným jobem , ale také je tam tak chápáno , aniž by to budilo farisejské moralisování "soudružského" typu .
Zde se nejedná o nějaké "regulační poplatky" jako je zde oněch pověstných Kč 30,- u doktora / koncept jejich vznikl mj. v socialistickém kolektivu s.Ratha - což soudruzi cudně zamlčovali / . Zde se jedná o princip
"Každá sranda něco stojí" . Při "duševní povznesenosti" formou arogantní exklusivity najmě studujících "humanitních oborů" , budoucích "VIP" nad věci vezdejší , zavedení školného nebude od věci i z hlediska morálního .
20. 01. 2012 | 12:25

gaia napsal(a):

Kuchaři

proč mne urážíte, pokud se mnou chcete diskutovat, zjistěte si nejprve někde, jak se chovat k dámě. Jinak vás budu ignorovat a nebude to z mé strany nezdvořilost.
20. 01. 2012 | 12:32

Kuchař: napsal(a):

gaia:

Dáma nelže.
20. 01. 2012 | 12:38

gaia napsal(a):

Kryštofe

možná máte pravdu, ale já se bojím té sociální bariéry v přístupu ke vzdělání, neboť skutečně ze zkušenosti vím, že nejhorší pro učitele je vnucovat vzdělání chudému duchem,který o něj ani nestojí, který má ale bohatého tatínka. (bohatí tatínci navíc převážně nemají na dítě čas, neb musí pořád generovat ty zlaťáky, a své svědomí si zas očišťují dalším uplácením toho svého prosťáčka a sočením hlavně na chudou učitelku).

Studovat by měli hlavně chytří mladí lidé, kterým to zapaluje a mají o bor zájem a otcova peněženka by v tom neměla hrát roli.

Navíc učitel by měl být studentu partnerem a nikoli ve vztahu poskytovatel služeb-klient

To jsem se zasnila...
20. 01. 2012 | 12:40

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Co podle Vás je prosím pěkně většina? Tím myslíte sebe, a Vás hochy, co spolu chodíte? Pokud má nějaké děcko rodiče doktory, a chce na medicínu, protože je chytré, a chce pokračovat v rodinné tradici, pak si troufnu říci, že rodiče budou mít na to platit hotrově. Totéž, co se týká inženýrů nebo právníků. Pokud chce jít děcko skladníka a prodavačky na práva jenom proto, aby se vyučilo na exekutora, protože u rodičů vidí že si tito dobře vydělají, a je "chytré" po rodičích, tak at si na to půjčí. A pokud chce jít někdo na kunsthistorii nebo filosofii, aby mohl vědomostmi oslnovat na party bankéřů či naftařů, nebo proto, protože to je jeho koníček, tak at si to studium rovněž zaplatí. A pokud má někdo rodiče řemeslníky, pak by spíše bylo lepší, kdyby pokračovalo v rodinné tradici ne?

Vy se nám tu furt snažíte namluvit, že děti lékařů, inženýrů a právníků jsou hloupí a líní spratkové, a děti prodavaček a nekvalifikovaných dělníků jsou chytré a pracovité.

A že Vám třeba nevadí, že za sosanů došlo k prudkýmu rozmachu učnáků uplně obyčejnejch oborů, jako truhlář, kadeřnice nebo kuchař, kde se platí školné, Vám levounům zřejmě vůbec nevadí.
20. 01. 2012 | 12:40

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Aha, no jo - to máte stoprocentně pravdu. Vlastně nemáte. To, co píšete, se s výnosy privaizace dělo po roce 1998. Do té doby žádná arbitráž. Naopak do té doby například stát vrazil do útlumových programů desítky miliard korun, a totéž co se týče odstranování ekologických zátěží - čističky odpadních vod, odsíření elektráren, dále dostavba Temelína, atd.
20. 01. 2012 | 12:43

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

proč by skladník a prodavačka nemohli mít chytřejší dítě, než děcko nějaké doktorky?
Matka příroda je moudrá a nemá ráda krajnosti, takže je klidně možné, že ta prodavačka s e skladníkem mají dítě, které se učí líp, než ta doktorka s právníkem.
Navíc vidíme třeba u herců, že u mnohých jejich potomci málokdy dosahují hereckých kvalit svých rodičů a to samé je u doktorů.

Podle vás by se musel zavést nějaký kastovní systém, jako byl v Indii, ne?
20. 01. 2012 | 12:47

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Já si myslím, že drivá většina chytrých lidí, kterým to zapaluje je chytrých po rodičích, a pro rodiče, kterým to zapaluje, není školné v této výši problém. Krom toho, pokud to dítěti zapaluje, nebude pro toto zřejmě problém o tomto přesvědčit potenciálního budoucího zaměstnavatele, a tím od tohoto třeba získat nějakou finanční podporu.
20. 01. 2012 | 12:50

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Jednoduše proto, protože skladníci a prodavačky své děti obvykle moc k učení nevedou. A ze zprávy, kterou vypracovával UIV OECD v roce tuším 2002, vcelku jednoznačně vyplývá, že studijní výsledky českých žáků ZŠ a SŠ jsouz zdalëka nejtěsněji vázány na vzdělání rodičů. Tady se může nabízet dvojí vysvětlení: Bud, že se vyčerpal potenciál toho, že "chytří rodiče mají chytré děti" nebo druhá možnost, že přidaná hodnota základního a středního ČR školství je velmi malá, a prospěch žáků se odvíjí od toho, jak moc se rodiče s dětmi učí.
20. 01. 2012 | 12:54

Kuchař: napsal(a):

opis:

Školné v Británii, které bylo zavedeno až za vlády premiéra Tonyho Blaira (od školního roku 1998/1999), se v současné době pohybuje okolo tří tisíc liber ročně. V Irsku je jeho výše obdobná – dosahuje až 5 tisíc eur. Přesto se zde většina škol drží pouze na hranici rentability. Za povšimnutí stojí reakce studentů na zavedení školného. Negativní postoje totiž do tří let prakticky vymizely.
20. 01. 2012 | 12:55

Kuchař: napsal(a):

Školné se (mimo jiné) platí i v Německu - největší tahoun evropské ekonomiky.

To to tam ty hloupé děti německých zbohatlíků vedou poměrně dobře.
20. 01. 2012 | 13:00

Expert napsal(a):

To : Ládík
Ládíku,začínáte okouzlovat čím dál více.
Vy jste totiž nejen z Havířova, ale dokonce i žadatel o dotace.
Ládíku a já si až dosud myslel, že pro dotace, sociální dávky a různé podpory chodá jen socbolševici a ne pravicový občan, jako jste vy, Ládíku.
20. 01. 2012 | 13:01

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

víte ono to s tou inteligencí po rodičích není tak jednoduché.
To třeba ti doktoři mají jen o trochu hloupější dítě, než jsou sami(příroda nedělá klony) a ti prodavači zas jen o trochu chytřejší dítě než jsou sami,(doktorka třeba v počátcích těhotenství, kdy o tom ještě nevěděla se zúčastnila bujarého večírku při oslavě primářových narozenin a trochu přebrala, alkohol plodu škodí,, prodavačka naopak skládala vzadu zboží, čímž se jí prokrvily svaly a pohyb je zdravý) , dítě těch prodavačů je pak zvyklé, že nedostane nic zadarmo a tak dře a dře, zatímco to dítě těch doktorů je od malička vychovávané např. u babičky(rodiče zkrze kariéru nemají moc času), babička na dítě nestačí, to je navíc rozmazlené až na půdu a pak když se takoví dva sejdou ve stejné třídě, často si říkám, proboha jak mohli takoví vzdělaní lidé(jsou přeci doktoři) přivést na svět takového trotla?
20. 01. 2012 | 13:01

Béda napsal(a):

Sauerkirschmann,
12:40

- co znamená chudnoucí většina, si račte nastudovat v článcíh p. profesora Kellera - zajisté je polehku najdete.

- "Vy se nám tu furt snažíte namluvit, že děti lékařů, inženýrů a právníků jsou hloupí a líní spratkové, a děti prodavaček a nekvalifikovaných dělníků jsou chytré a pracovité." Nikolivěk, pane. To jsem nikde netvrdil. Tvrdil jsem (na základě zkušenosti p. Höschla - viz výše v příspěvku), že dobře situopvané děti jsou sváděny k liknavému přístupu ke studiu protože si diplom zaplatily - viz kupř. také Plzeňská soukromá práva, příp. jiné soukromé VŠ.

" že Vám třeba nevadí, že za sosanů došlo k prudkýmu rozmachu učnáků uplně obyčejnejch oborů, jako truhlář, kadeřnice nebo kuchař, kde se platí školné, Vám levounům zřejmě vůbec nevadí." - zde postrádám souvislost s mými příspěvky. Mohl byste uvést podle čeho soudíte jestli mi něco takového co tvrdíte, vadí anebo nevadí?

12:47

Aha, takže kauza Nova, kauza Diag Human, vznikly až za pravolevé koalice ČSSD? Taky LTO a pod... Ostatně, já jsem mluvil o celém období, nikoliv pouze o období do r. 1998. Až dodnes.
20. 01. 2012 | 13:04

Béda napsal(a):

Kuchař

hala, mysliteli! Že ti britští studenti včetně profesorů stávkovali loni proto, aby jim bylo zvýšeno školné a vláda srazila velkorysou podporu škol?
20. 01. 2012 | 13:06

xx napsal(a):

Expert: v prostředí pokřivení trhu dotacemi je těžké žít podle pravicových idejí. Je to jako byste se divil, že zvířata v zoo si neuloví svojí potravu tak jako ve volné přírodě, ale jsou závislá na tom čím je nakrmíte.
20. 01. 2012 | 13:06

Ing. N. napsal(a):

Rychlokvašky a "odborníci" v naší vrcholové politice nemají za úkol nic jiného, než poškodit vědu a odbornost našich lidí. Tím, že VŠ student si bude muset přivydělávat jako umývač nádobí a bude studovat do třiceti let, přijde o 6 let profesního života. Tuto část už mohl plně věnovat odborné činnosti, kterou na VŠ získal. Je třeba si uvědomit, že nejplodnější léta vědeckého pracovníka jsou asi do 40 let. Touto deformou se efektivní doba zkrátí o 6 let, tj. o 37%. Jedná se tedy od ministra Dobeše o jasnou sabotáž.
20. 01. 2012 | 13:13

Barney napsal(a):

Já to studentům přeju. Zvolili si to, tak ať si to užijí.

-školné
-kvalitní zdravotnictví jenom pro bohaté
-důchody minimální nebo žádné
-nízké mzdy x vysoké ceny

Myslím, že se potýkáme s poslední pravicově naladěnou generácí mladých. Za 20 let bude většina mladých do leva.
20. 01. 2012 | 13:14

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Víte, pane Béďo, nehodlám se zaobírat pamflety nějakégho rasistického fundamentalisty, který tvrdí cosi o tom, že střešdní třídy chudnou, prostě proto, protže to není pravda. Většina ve většině zemí světa naopak bohatne - viz formování středních tříd v zemích BRIC. To že pan profesor dává rovnítko mezi člověk = bílý človek, nebo člověk = obyvatel euroatlantické civilizace je demagogie, kterou tento pán operuje.

Dokonce i v ČR došlo od roku 1989 k tomu, že velká část populace se propracovala od statusu pracující chudiny ke statusu střední třídy, neb realita je taková, že stření třídy do roku 1989 v ČR vůbec neexistovala, a příjmové rozdíly byly do 1989 mnohem vyšší, než dnes. Pregantní ilustrace tohoto stavu lze sledovat například na porovnání platu presidenta Novotného - 240 000 Kčs a tehdejšího nástupního platu vysokoškoláka 1100 Kčs, a současnosti, kdy se ten Klausův plat od toho Novotného platu moc neliší, a nástupní plat vysokoškoláka se zpatnácti- spíše zdvacetinásobil. Dle topho, co jste napsal dříve se vyhybám tomu, abych porovnával majetky.

Ano, z Diag Human se stala kausa za ČSSD. Do té doby nebylo po tomto ani vidu ani slechu. A kvůli LTO žádná arbitráž nebyla. Jinak pro informaci by bylo dobré zde uvést, jak to s tím Diag Human bylo, a čím se kdo v této kause ze strany státu do roku 1997 vlastně provinil.
20. 01. 2012 | 13:15

Alibernet napsal(a):

Vzdělání není byznys - ano, svatá pravda, kdyby to totiž byl byznys, tak už tam Potůček dávno není.
20. 01. 2012 | 13:16

Kuchař: napsal(a):

Dále je také školné v Rakousku - dáváno nám za vzor sociálních jistot místními levičáky.
20. 01. 2012 | 13:18

Pavel13 napsal(a):

:Sauerkirschmann
Výsledky toho průzkumu lze vyložit docela přesně. Jednak tak, že ta podmíněnost chytrosti dítěte vzděláním rodičů není taková, jak se u nás traduje. Pak správně uvádíte, že se náš systém, spoléhá na rodiče, že se budou s dětmi učit. Bohužel děti nemohou za to, jak dobrým učitelům se narodily. Dále je to proto, že vzdělanější rodiče mají vyšší příjmy a mohou tedy více platit za vzdělání dětí. Bohužel, pro méně majetné rodiče je vzdělávání dětí stále větší finanční zátěží i bez zamýšlené daně za studium VŠ (školné). Další příčinou jsou zkostnatělé metody výuky. Rodičům, kteří se s dětmi učí více stačí vzpomenout na staré postupy (biflování nazpaměť) a úspěch se dostaví.

Je jasné, že tím mrháme talenty i penězi na vzdělávací proces.
20. 01. 2012 | 13:20

jozka napsal(a):

Rumcajs:

Od letoska je to 9000Ł. A ty negativni postoje vymizely az tak, ze si univerzity museji u soudu nechat vydavat zakazy okupacnich protestu v jejich arealech.

jo, Hanusovice, to je vec...
20. 01. 2012 | 13:21

Sauerkirschmann napsal(a):

Pavel13

Neznáme my se odnekud? Neučíte v Kroměříži?
20. 01. 2012 | 13:22

Almo G™ napsal(a):

A.Hrbek: Než se pustíte do spekulací ohledně mé dovednosti čtení, znovu opakuji, že vaše malé životní křivdy typu "Měl jsem malý plat a umístěnku." jsou v této otázce prostě naprosto irelevantní. Váš guru tvrdí, že lépe už bylo, takže jste se měl lépe než většina budoucích vysokoškoláků. Měl jste jistoty, o nichž se těm dnešním ani nezdá.

Navrhujete platbu cash jiným, takže byste měl prokázat, že to myslíte vážně = že to od vás není pokrytectví a vychytralost (sám jsem využil solidarity jiných a nyní jim to odmítám oplatit). Vás také nezajímají osudy druhých, jejich příkoří, jejich nízké platy, hendikepy všeho druhu atd., vás zajímá jen, jestli si zaplatí účet. V tom případě jste jistě ochoten předložit účet svůj.

Jestli se na tom přiživí banky pod záminkou "stipendií" a "půjček" zde také nehraje roli. Chytrý zodpovědný ale nemajetný člověk se nebude zadlužovat a riskovat, že potopí sebe, rodiče nebo budoucí rodinu vlastní. Půjčovat si statisícové částky bez jakékoliv jistoty splacení může jen hazardér.

Pokud byste byl pro systém, který je normální v civilizovaných krajích = progresivní zdanění, pak by vaše osobní historie stála za zamyšlení. Při sobeckém způsobu, který obhajujete, bohužel. Každý má své problémy, ale každý si nakonec musí svůj účet zaplatit sám. To je vaše filosofie, kterou se vám snažím jen zlehka zrcadlit.
20. 01. 2012 | 13:26

Sauerkirschmann napsal(a):

Pavel13

Ano, vzdělanější rodiče mají vyšší příjmy, to je pravda, ale to platí všeobecně všude ve světě, ale ta příjmová diference v závislosti na vzdělání je v ČR v rámci OECD jedna z nejnižších, nebo snad vůbec nejnižší. Takže tímhle bych až zase tak moc neoperoval.

Je pravda, že vzdělanější rodiče spíše koupí děcku Merkura, a ti méně vzdělaní spíše herní konsoli zhruba ve stejné ceně, nebo i dražší.
20. 01. 2012 | 13:26

gaia napsal(a):

co se bere na politologii, tahle si to alespoň platí sama na soukromé škole.Co tam berou z ní ale Kraus nedostal (zajímavé od 1.44)

http://youtu.be/wJ3xCeOXCPA
20. 01. 2012 | 13:27

Kuchař: napsal(a):

Jinak celou záležitost se školným považuju za velmi úsměvnou , zvlášťe pak v kontextu celkových nákladů, které musí rodina vynaložit, aby dítko protlačila vysokou školou.
Náklady spojené s cestováním, ubytováním , nákupem literatury a stravováním, řádově převyšují navrhované školné. Jestli mi někdo dneska chce tvrdit, že si chudičká rodina může dovolit vydržovat dospělé dítě na vysoké škole,tak by měl urychleně navštívit psychiatra.

Tady se náklady za semestr pohybují někde kolem 50-60 tisíci měsíčně. Že by nějakých 8-10 tisíc navíc udělalo tak ostrý střih mezi chudými a bohatýni ?
Nesmysl!

To si jen různí Potůčkovci zase honí triko.

Já doufám v systém sudentských půjček a prospěchových stipendií, protože pokud se mé děti nebudou ochotni zadlužit, studovat nepůjdou. Já na to nemám, abych dal kažému měsíčně deset tisíc.
Bohužel.
20. 01. 2012 | 13:29

Sauerkirschmann napsal(a):

Almo G™

Dobře, tak se udělá systém, který tu byl před rokem 1989 - tedy studovat VŠ bude cca 15 procent populačního ročníku místo dnešních 60 procent, a tři čtvrtiny současných VŠ studentů se pošle točit popelnice nebo lepit pytlíky z papíru. A pak může být VŠ studium bezplatné.

A co čert nebude chtít, tak tohle opatření se nedotkne většinou dětí chytrých rodičů, které půjdou studovat nonsoft obory, nebo dětičky zbohatlíků studujících soukromé školy, ale dotkne se to dětí práve jen toho proletariátu a lumpenproletariátu.
20. 01. 2012 | 13:31

Pavel13 napsal(a):

:Sauerkirschmann
Vy se velmi mýlíte. Právě, že rozdíly v příjmech šly přesně opačně. Místo prezidenta si tam hoďte příjmy pana Romana (ČEZ). Právě, že předtím byli téměř všichni ve střední třídě. Dneska je střední třída na vymření.
Musíte vzít v úvahu i "mandatorní" výdaje na život. Když ty dnešní a dřívější odečtete od vysokého, průměrného, a nízkého příjmu tehdy a teď, zjistíte, že dnes je na tom střed populace výrazně hůře.
Já bych se rozhodně nechtěl nikam vracet, ale nebudu proto zavírat oči před dnešní realitou.
20. 01. 2012 | 13:31

Kuchař: napsal(a):

jozka:

Dejte odkaz. Rád si přečtu, kolik jich je.
20. 01. 2012 | 13:31

Béda napsal(a):

Sauerkirschmann,

1/ dokažte, že p. profesor Keller "dává rovnítko mezi člověk = bílý človek, nebo člověk = obyvatel euroatlantické civilizace je demagogie, kterou tento pán operuje." Dle mého jako obvykle překrucujete. Pan profesor vždycky na konkrétních číslech, grafech dokumentujících fakta uvádí jednotlivé regiony a pokud mluví o zvětšování MAJETKOVÉ NESOUMĚŘITELNOSTI mluví o celém světě, včetně BRIC, pokud mluví o chudnutí většiny obyvatel mluví o tzv. vyspělých západních zemích, zejména těch neoliberálních s nejnižší mírou sociální ochrany (a dokládá fakty)

2/ došla vám Kalouskova složenka (na blahobyt?) - mimochodem za jeho ministrování dluh propočítáný na osobu utěšeně roste - příští Kalouskova složenka bude o pár desítek vyšší. Doufám, že jste srozuměn se svým obžerstvím.
- mohl byste uvést odkud máte údaj o Novotného mzdě?
- co myslíte jaký je poměr mezi mzdou takového pana Bakaly a hlídačem něktrého z podniků jeho rozsáhlého impéria? A jaký je poměr jejich majetků? (proč se bojíte porovnání? Porovnejkte majetek Novotného s kýmkoliv v té době)

"Ano, z Diag Human se stala kausa za ČSSD. Do té doby nebylo po tomto ani vidu ani slechu." Vy nevíte nic o tom, proč došlo ke kauze DH? Nevíte nic o ministrech Bojarovi a Stránském? To byli sociální demokraté? Radím dostudovat.

LTO nebyla arbitráž ale tunel jako xxx tunelů Blanka. (A vo tom zde taky byla předtím řeč)
20. 01. 2012 | 13:31

jozka napsal(a):

Rumcajs:

V Rakousku sice skolne je (mozna bylo, nevim) 720€ za rok, dost se debatuje se o jeho ruseni, zaroven byly zmeneny jeho podminky tak, ze se mu da vyhnout. V Nemecku se platilo asi od r.1990, posledni dobe doslo k jeho ruseni, protoze neprineslo kyzene vysledky a zatim doziva ve trech spolkovych zemich, kde se take nejspis zrusi.

Konec hlaseni k vysilani Radia Rumc... pardon, Jerevan.
20. 01. 2012 | 13:32

jozka napsal(a):

Rumcajs:

Ceho? Soudnich zakazu? Vim o Birminghamu a Sheffieldu. UTFG, babi...
20. 01. 2012 | 13:34

Sauerkirschmann napsal(a):

Kuchař

Já bhych si toho školného všiml spíše v celkovém kontextu výdajů českých domácností.

Takže školné při 20000 ročně a 350 000 studentech - 60 procent populačního ročníku...........7 miliard korun

Chlastovné českých domácností............80 miliard
Cigaretovné..............................60 miliard
Automatovné a hernovné..................120 miliard
Fetovné.................................desítky miliard

Co tu chce kdo řešit?
20. 01. 2012 | 13:34

Kryštof napsal(a):

Objektivně musím přiznat , že komunisté si byli vědomi významu vzdělání a proto jej zpřístupnili i pověstnému krejčímu pro pány i hochy - na saka nepouštět , Vasilu Bilakovi , RSDr / rozhodnutím strany doktor / jinak též doktor politických věd , jak jistě zdejší soudruzi a soudružky dobře vědí .
Rovněž vokovická Sorbonna byla věhlasným VŠ institutem pro povznesení vzdělanosti kádrů měrou nebývalou v nosných vědeckých naukách :
a/ Vyhánění ovcí
b/ Zahánění ovcí
c/ Marx-leninismus-kleptomanismus
d/ Ruština
Vědecká praxe pak byla naplňována působením na sekretariátech KSČ - Akademie všehomíra a v kádrových odděleních , aby byl udržen trvalý kontakt s realitou a pružně tak reagováno na potřebu malou i velkou někdy i pracujícího lidu , který se na chod a provozování vzdělávacích institucí ochotně složil v nadšení nad moudrou a prozíravou politikou strany a vlády dělníků , rolníků a pracující inteligence .
A to vše gratis ! Pouze zavilí reakcionáři a odporné loutky v lokajském žoldu imperialismu USA chtějí zpochybňovat dosažené úspěchy !
Bylo reálným faktem , že v oné radostné éře soudružského vzdělání "zdarma" a neradostného shánění hajzlpapíru se Pasternakovu románu Doktor Živago přezdívalo Doktor Podvyživago - sága socialistického inteligenta vzhledem k platu např. socialistického pracujícího z Pražských uhelných skladů a univ. profesora , který byl kvalifikačně srovnatelný , nehledě k tomu , že si marx-leninsky internacionálně zocelený soudruh uhlíř nakradl měsíčně naklaďák koksu navzdory kapitalistickému obklíčení a vždy bdělé mandelince bramboříkové .
Ano , socialismus / šokialismus / měl v sobě kouzlo netušeného i z hlediska vzdělanosti a jejího spravedlivě třídního odměňování . A to vše bylo "zdarma "! Mám na to krásné vzpomínky a pláču dojetím , když mi soudruzi už jako učedníkovi zdůrazňovali , abych byl vděčný za to , co mi společnost poskytla ......
20. 01. 2012 | 13:35

Béda napsal(a):

Kuchař,

znáte to - "babka k babce".. - odpovědné hospodaření, nezadlužovat... Navíc nikde není napsáno, že po vzoru VB (vy jste to doposud nezaregistroval) nemůže nastřelovací školné prudce akcelerovat. "Jenom prstíčkem.."
20. 01. 2012 | 13:36

Pavel13 napsal(a):

:Sauerkirschmann
V Kroměříži se nevyskytuji, ani neučím. Asi mám jen s někým shodnou diagnózu.
20. 01. 2012 | 13:39

Béda napsal(a):

Sauerkirschmann,

to, že vy a vám podobni většinu peněz prochlastáte, prohrajete v automatech, prokouříte a profetujete ještě neznamená, že to tak dělají všichni. Jsou i takoví, kteří jsou toho úplně prosti.

Takže: mohl byste uvést jaká je souvislost mezi těmito údaji a rodinama studentů?
20. 01. 2012 | 13:41

gaia napsal(a):

Kryštof
a jaké vzdělání dostanou za těžké peníze na soukromých školách dnes?

http://youtu.be/wJ3xCeOXCPA
20. 01. 2012 | 13:42

Béda napsal(a):

Kryštof 13:35

opět jste se poněkud ztrapnil, tak začínáte ujíždět. Škoda, již to začínalo trošku vypadat...
20. 01. 2012 | 13:43

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Vy jste tvrdil, že majetek není pro určení toho, kdo je bohatýž a kdo nikoli rozhodující. Vy jste tvrdil, že rozhodující je PLAT. Vzpomínáte??? Takže neoperujte prosím nějakou "majetkovou nesouměřitelností" Sám jste řekl, že člověk s barákem za 10 milionů je chudák. a člověk s 50 000 hrubého platu je boháč.

Takže budtě mlaskavě konsistentní v názorech, a neplácejte, co se Vám zrovna hodí.

Problém LTO se nenazýval ODS ale postkomunismus. Čili problém LTO nevznikl po roce 1990, ale v roce 1948. Jak vysvětlíte, že v neoliberálních USA či Singapuru nikdy k ničemu takovému nedošlo?

Bakala nemá mzdu, a tudíž tuto není možné porovnávat s hlídačem. Kromě toho, vy vždycky když píšete Bakala, tak tím máte na mysli projektanty, lékaře, konstruktéry a ICT specialisty. Protože právě těmto pod záminkou slova Bakala máte v plánu chmatat v kapsách. Krom toho jaksi Bakala je produkt ČSSD - už jste zapomněl, kdo mu prodal státní podíl OKD?

Udaj o novotného mzdě mám z knihy Libor Budínský - Deset presidentů - strana 161

Jinak já porovnával VŠ ne nočního hlídače. Já sice rozumím, že Vy považujete práci nočního hlídače za kvalifikovanější, než práci lékaře, či inženýra, ale ono tom u tak není.
Kromě toho Novotný měl kromě platu v majektu 15 000 000 lidí, které si shromaždoval za ostnatým drátem,. zatímco Bakala nevclastní ani jednoho jediného.
20. 01. 2012 | 13:46

Kuchař: napsal(a):

Béda:

Co to zase trepete pane Bédo ?
Nezadlužovat se mají jen státy, protože pak se těžko hledá ten, kdo by to měl zatáhnout. U lidí je to myslím jasné. Je to jejich osobní a dobrovolné rozhodnutí a doufá, že i pečlivě zvážené rozhodnutí.
20. 01. 2012 | 13:49

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Já na rozdíl od Vás ani nechlastám ani nefetuji, ani nekouřím. Nemám hluboko do kapsy, a školné mi nevadí.

A rodiče studentů? To je 60 procent všech rodičů. A Průnik těch, nedělají kvalifikovanou práci, tedy nemají vzdělání s těmi, co chlastají, hulí, a fetují s těmi, kdož jsou rödiči, jsou přesně ti, kdož nemají na školné.
20. 01. 2012 | 13:50

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

no za ostnatý drát Novotný nemohl a Bakal má v těch bytech nevolníků dost
20. 01. 2012 | 13:50

Kuchař: napsal(a):

jozka:

Debatovat se kolem toho bude pořád. Ale vsadím se oč chcete že ho brzo zavedou i ve Švédsku. Přeci jenom platit vysoké náklady na to, aby vám pak absolventi odešli platit daně jinam - na to dlouhodobě nebude mít žádný stát. Taky nebude mít určitě na to, aby se na vysoké škole učil každý druhý a taky nebude mít na to, aby na vysoké škole učil každý Potůček.
20. 01. 2012 | 13:55

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Nikdy jste vy bolševici nebyli schopní vysvětlit, co znamená slovo neoliberální.
A co se týče třeba skandinávie, tak tato přesně má problém s tím, že ti bohatí, a příjmově a majetkově nesouměřitelní, se z té skandinávie většinou odstěhovali. Viz Bjorn Borg, Ronnie Peterson, Ingemar Stenmark, nebo ABBA. A Svédský sociální stát měl z těchto prdlajs, a tak švédové udělali reformy, které byste vy nazval neoliberální.

Mimochodem, ty severské země ne že nejsou neoliberální, ale jsou bohaté. A co více, v těchto zemích je zdaleka nejvíce zastoupeno světlovlasé a modrooké obyvatelstvo - bez výjimky.
20. 01. 2012 | 13:58

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Beda není jeden, beda je tým. Tým dobře obsazený na všech blozích. Komunisté nejspíš mají čich na předčasné volby a tak se činí. Nebo je génius a stihne všečchno přečíst a všechno komentovat. Půjdu si odpočinout.
20. 01. 2012 | 13:59

Béda napsal(a):

Sauerkirschmann,

"Vy jste tvrdil, že majetek není pro určení toho, kdo je bohatýž a kdo nikoli rozhodující. Vy jste tvrdil, že rozhodující je PLAT. Vzpomínáte??? Takže neoperujte prosím nějakou "majetkovou nesouměřitelností" Sám jste řekl, že člověk s barákem za 10 milionů je chudák. a člověk s 50 000 hrubého platu je boháč." Mohl byste uvést přesný odkaz s citací, kde jsem to takto tvrdil? Že je rozhodující pouze plat...?

"Problém LTO se nenazýval ODS ale postkomunismus. Čili problém LTO nevznikl po roce 1990, ale v roce 1948. Jak vysvětlíte, že v neoliberálních USA či Singapuru nikdy k ničemu takovému nedošlo?" Co to zas plácáte? Žeby váš pověstný úkrok stranou? Co má LTO Klausových vlád se Singapurem a USA? Vzniknul snad v těchto zemích, případně jak tvrdíte ty nezdaněné cisterny ochudily ekonomiku socialistického Československa (před listopadovým převratem?)

"Bakala nemá mzdu, a tudíž tuto není možné porovnávat s hlídačem. Kromě toho, vy vždycky když píšete Bakala, tak tím máte na mysli projektanty, lékaře, konstruktéry a ICT specialisty. Protože právě těmto pod záminkou slova Bakala máte v plánu chmatat v kapsách. Krom toho jaksi Bakala je produkt ČSSD - už jste zapomněl, kdo mu prodal státní podíl OKD?"
Bakala má příjem, zisk jako každý jiný, neuhýbejte na nepodstatných detailech - vy dobře víte o co jde. Jeho příjmy jde velice dobře porovnat s příjmy kohokoliv jiného. Nevkládejte mi jako obvykle do úst své myšlenky o projektantech, konstrktérech... A nastudujte si prosím vývoj kauzy OKD - již od ministra Dlouhého. Zdá se, že zde máte další vážnou mezeru.

Jinak bylo by slušné na VŠECHNY přímé výzvy přímě odpověďět, doložit svá slova, kauzy argumenty...

Osobně dosti pochybuji, že pražskojarní poměrně liberální totalitní prezident měl takovou mzdu (plat, příjem - jak chcete). I když ... byla to dost specifická doba...
20. 01. 2012 | 13:59

jozka napsal(a):

Neoliberalni Singapur? To vypada na klasicky zmatek v hlave ceskeho "pravicaka".
20. 01. 2012 | 14:00

Sauerkirschmann napsal(a):

gaia

Bakala nemá jediného nevolníka, jelikož na hranicích není ostnatý drát. Navíc, Bakala má spíše tendenci se zaměstnanců v dlouhodobém horizontu zbavovat, čímž je vlastně osvobozuje.Komu se tu nelíbí, může třeba do Číny. Spousta odborníků z USA a Evropy tam chodí za lepším- většinou těch, co se na základní a střední škole dobře učili.
20. 01. 2012 | 14:01

jozka napsal(a):

Rumcajs:

ale samozrejme, ja jen ze neni dobre hazet do davu informace, kere platily mozna v dobe posledniho "strizliveho" okna...
20. 01. 2012 | 14:05

Sauerkirschmann napsal(a):

Béda

Hovořit o Novotném, který udržoval mezi podřízenými "obálkovou loajalitu" a presidentoval od 1957 do 168 jako o pražskojarním presidentovi, je ponekud mimo. Novotného naopak pražské jaro odstavilo.

Já považuju Novotného za druhého, možná třetího nejhoršího presidenta hned po Gottwaldovi a možná Husákovi - ačkoli s tímto je tak na stejné rovině - třeba Hácha Novotného velmi vysoko převyšoval.

A s tím platem je to přesně tak, jak píši. Přečtěte si to sám.
20. 01. 2012 | 14:06

Béda napsal(a):

Kuchař,13:49
školné má být dobrovolné? To je pro mě dost překvapivá informace. Mohl byste uvést její zdroj?

Sauerkirschmann,

"A rodiče studentů? To je 60 procent všech rodičů. A Průnik těch, nedělají kvalifikovanou práci, tedy nemají vzdělání s těmi, co chlastají, hulí, a fetují s těmi, kdož jsou rödiči, jsou přesně ti, kdož nemají na školné." Cö to je prosím pěkně za krkolomou formulaci? Jinak, jestli jsem správně odhadl smysl - vy snad naznačujete, že rodiče kterým Kalousek odborně zatíná típec a vysává z nich zbytky finančních rezerv jsou všichni feťáci, kuřáci, alkoholici, gambleři...?

Neoliberální - krom toho, že programově a cíleně ničí sociální stát, komercializují všechny státní služby, převádějí povinné penězovody do správy privátních subjektů, volně transferují kapitál, práci a zisky do konkurečních nákladových a daňových "rájů" - asi tak bych zhruba definoval obsah tohoto pojmu. Prostě zvítězilo paradigma škůdců řídících se heslem "po nás potopa".
20. 01. 2012 | 14:10

Béda napsal(a):

Dovětek,

pořádají runy na národní ekonomiky, loupežné války, plodí virtuální peníze a ekonomické bubliny... nemají morálku - nezastaví se před ničím.
20. 01. 2012 | 14:18

Kuchař: napsal(a):

Béda:

Ach ta logika, ta má u Vás dovolenou.

Půjčka je samozřejmě dobrovolná. Každý musí zvážit, zda se mu to vyplatí, nebo ne.
20. 01. 2012 | 14:20

Kuchař: napsal(a):

Béda:

Mluvíte o rudých sockách ?
20. 01. 2012 | 14:21

Ros-ta napsal(a):

Když naši tátové a dědové svými daněmi přispívali nám na studia, tak to bylo v pořádku. Když totéž máme pro generaci po nás udělat my, je to sociálbolševické. To se nám tu urodilo sociopatů. A aby jich náhodou nebylo málo, tak se svou troškou do mlýna vždy přikvačí i ti, co tu nebydlí a potřebují si pohojit mindráky, že Kryštofe.
20. 01. 2012 | 14:23

neo napsal(a):

Béda napsal(a):
Kuchař,13:49
školné má být dobrovolné? To je pro mě dost překvapivá informace. Mohl byste uvést její zdroj?

Z dovolením uvedu zdroj. Bédova hlava! Tam se ten nesmysl zrodil.

Dobrovolné je zadlužení, nikoli školné.
Když se nechceš zadlužit, půjčku si brát nemusíš a můžeš školné platit hned.
20. 01. 2012 | 14:24

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Technickou k nesmyslu Rumcajse o daních a školném.

Zavedení školného neznamená snížení daní nebo jeho nezavedení zvýšení daní. Školné je především o tom, kdo bude studovat, ne o státních výdajích na VŠ. Školné je o tom, zda za státní peníze bude studovat méně, ale kvalitnějších studentů nebo zda se studenti složí a přiberou ještě pár těch hloupějších. Pro daňového poplatníka je to především rozhodování, zda chce platit VŠ vzdělání inteligentním nebo i různým rumcajsům.
20. 01. 2012 | 14:25

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Šašku,

neřekl bych, že pan Béda je tým (dokonce možná ani není komunista, i když tady si už tak jistý nejsem). Píše sem už několik, let svým poměrně osobitým stylem, zastává konzistentní názory atd. Skutečně na mne působí dojmem, že je to jeden a týž člověk, velmi sečtělý a osobně angažovaný (nepíše sem dle mého proto, že si jej na to někdo najal resp. mu za to platí). Vysvětlení, proč stíhá tolik debat, může být různé. Třeba má z nějakého důvodu hodně času a baví ho to dělat. Ale je to je takový můj dojem, z toho, jak zde jeho vstupy už delší dobu čtu (ono těch skutečných aktivistů motivovaných partajními sekretariáty či jinými lobbisty zde nebude mnoho. A budou vystupovat nárazově a spíše pod různými nicky, řekl bych. Opačně to moc nedává smysl).

Libor Stejskal
20. 01. 2012 | 14:27

gaia napsal(a):

Sauerkirschmann

vidíte a moje babička, která se narodila ještě za prezidentování Masaryka a dost pamatuje,(tedy všechny prezidenty) tak mi říkala, že za Novotného jsme se měli nejlépe.
20. 01. 2012 | 14:31

Almo G™ napsal(a):

Béda: Vidím, že máte nového tiskového mluvčího. (A podle očekávání přišel jak cukřík, tak bičík. :-)).
20. 01. 2012 | 14:31

Kelt napsal(a):

ŠKOLNÉ-proč ne? ALE......................................
O jeho výši by nesměly být kráceny příjmy VŠ.
Příjmy ze školného by byly výhradně zdrojem stipendií pro nemajetné a vynikající studenty.
Od školného by byli osvobozeni studenti,kdy příjem rodičů nedosahuje v ročním vyjádření mediánu průměrného výdělku.
Výše školného by byla odstupňována v závislosti na výši výdělku rodičů,případně základu pro výpočet daně z příjmu.

Dobrá je i myšlenk(viz výše)o 1% zvýšit daně nositelům vysošk.titulů ve prospěch přísl.alma mater,coby alternativa ke školnému.Bylo by to jednoduché,neodklonitelné,jenom banky by přišly zkrátka a Dobeš o genitální myšlenku.
20. 01. 2012 | 14:39

Kryštof napsal(a):

Béda jest novodobý český Tarzan . Ten původní dováděl se spoluopicemi ve větvích , zatímco Béda se spolusoudruhy skotačí na netu a to v tématech různých i hrůzných .
Což ovšem nijak nevylučuje důsledek , že z jeho pubescentního křepčení není člověk na větvi .
Prostomyslný ten hošík , považuje zde ten paskvil hrůzyplnosti a marasmu , vybudovaný obětavě soudruhy z kádrových reserv KSČ , nomenklaturními svazáky a soudruhy z StB za cosi jako kapitalismus - má to jeho rysy , to ano , ale z manufakturního období .
Velice se mi zamlouvají jeho mravokárné přednášky k dítkám a dědkům nehodným ba přímo zvlčilým .

"gaia"
Předpokládám , že takové vzdělání do nějž jsou ochotni a schopni investovat .
Z dipl. práce jistého poslance za ČSSD jsem se např. dozvěděl , že se víno stáčí do láhví malých , velkých , jakož i středních . Nežil jsem tedy zbytečně , neboť ve vědění je síla . Je tedy fakt , že toto jsem se dozvěděl až v Česku neb do té doby jsem tápal v bludu , jelikož bezcitná kapitalistická společnost mi neuštědřila vzdělání a když se probírala Macocha , tak jsem chyběl .
20. 01. 2012 | 14:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy