Martin Šimáček: Inkluze je trend, který už nejde zastavit

08. 04. 2014 | 10:02
Přečteno 4273 krát
"Inkluze je trend, který nejde zastavit, stojí o něj stále více rodičů a stále více ředitelů řídí své školy tak, aby byly otevřené všem dětem," říká v rozhovoru pro druhé druhé číslo časopisu Škola All Inclusive ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Do jaké školky či školy chodí vaše děti a jak jste se ženou vybírali to správné zařízení? Bylo pro vás podmínkou, že to bude škola inkluzivní?

Zatím jsme hledali mateřskou školku a ocitli se v situaci, kterou zná většina rodičů – poptávka převyšuje nabídku. Výběr školky je tak trochu degradován na soutěž o jakákoliv místa. Při hledání školky jsme se nicméně zajímali o to, s kým náš syn bude trávit polovinu svého dne, takže o vychovatele a učitele. Zajímalo nás i prostředí, a to jak v samotné školce, tak v okolí. Zajímal nás i pravidelný program, který děti mají, a jak se s dětmi pracuje. Školka mého syna je hodně otevřená, ale přesto je kolektiv spíše homogenní. Nechodí tam například nikdo se zdravotním handicapem, nikdo s jiným etnickým původem. Byl bych rád, aby se moje děti do budoucna s tím vším ve školce a škole potkávaly, aby se přirozeně naučily spolupracovat s dětmi, které mají jiné výchozí podmínky než ty naše. Je to velmi poučné a důležité pro život.

Když se ohlédnu po letošních zápisech do škol, mám pocit, že fronty se nestály na školy inkluzivní, ale naopak na ty výběrové. Tam děti jiného etnika – zvlášť romského – nepotkáte. Proč se podle vás čeští rodiče pořád tolik bojí inkluzivních škol?

Máte pravdu, že větší zájem je často o elitní školy a školky. To ale znamená, že jsou také vždy nejlepší. Rodiče jsou závislí na tom, kolik se jim podaří o škole získat informací, na řadu otázek nedostanou odpověď a málokdy přesně vědí, do čeho jdou. To je špatně, školy a školky musí být veřejnosti otevřené, rodiče by měli mít možnost se do školního života zapojit i před rozhodnutím, zda tam své dítě pošlou. Problém je často i na straně rodičů – mnozí se příliš nezajímají, kam jejich dítě chodí, a spoléhají se na zástupná ujištění o kvalitě. Myslí si: zaplatil jsem hodně peněz, tak to bude kvalitní. Nechodí tam chudé děti, tak ani to moje nebude vystaveno problémům s tím spojeným. Studijní výsledky většiny dětí jsou nadprůměrné, tak to stačí. Ale to přeci nejsou záruky toho, že se tam bude dítě cítit dobře, že škola bude reagovat dobře na jeho potřeby, že se dítě bude rozvíjet nejen ve vzdělání, ale také sociálně, v kontaktu s ostatními. Rodiče o inkluzivní školy nebudou stát, dokud se nenaučí od škol chtít víc, než poznali sami na vlastní kůži před třiceti lety.

Je v silách běžného rodiče zjistit, že škola je dobrá?

Pro rodiče je těžké se v nabídce zorientovat a rozpoznat, co přesně škola nabízí. Stál bych o to, aby školy a školky měly povinnost zveřejňovat informace, které nenajdete ve výroční zprávě, školním vzdělávacím programu a často ani na webu školy. Například portfolia učitelů, používané metody výuky a podobně. Za poslední roky se zcela proměnila úloha školy – už není nutné, aby poskytovala základní encyklopedické poznání, ale naopak naučila děti pracovat s obrovským množstvím informací, které se na ně valí, třídit je a poznávat ty důležité, přemýšlet o nich. Důležité je také, aby škola pomohla dětem zorientovat se v základních lidských hodnotách, pomáhala jim hledat pozitivní autority, ale zároveň je vedla k samostatné aktivitě a aktivnímu občanství.
Taková škola musí logicky ustupovat od frontální výuky a naopak zavádět moderní metody například kooperativního vyučování, reagovat na skladbu dětí ve svém spádovém území a jejich potřeby, komunikovat s veřejností, spolupracovat s institucemi ve svém okolí. Škola je centrum společenského dění, v tom se její role nemění, ale mění se způsoby, jak toho škola musí docílit.

Za léta praxe v Agentuře jste už musel navštívit řadu škol. Existuje místo, které je zářným příkladem inkluze, a naopak takové, které vás zklamalo?

Inkluze je trend, který nejde zastavit, stojí o něj stále více rodičů a stále více ředitelů řídí své školy tak, aby byly otevřené všem dětem. Zejména v malých městech, kde je jediná škola, jde velmi dobře vidět, jestli se jim to daří. Jsem nucen řadu vynikajících škol opomenout, ale za všechny jmenuji například poběžovickou školu z Domažlicka, základku z Krásné Lípy nebo Jáchymova. Jsou to školy, které se řídí heslem: když dítě ve škole takzvaně selhává, musí něco změnit především škola sama. Ze škol, o kterých mluvím, neodcházejí handicapované, sociálně slabé nebo romské děti do segregovaného školství, ale neodcházejí ani ty nadané či takzvaně průměrné, protože i ony jsou spokojené, i na jejich potřeby školy reagují. Naopak nemám rád, když se za inkluzivní školy označují zejména praktické základní školy. Ty z podstaty věci inkluzivní být nemohou, protože vzdělávají pouze děti s lehkým mentálním postižením či bohužel také sociálně znevýhodněné děti. Tady nejde o společné vzdělávání, ale maximálně o aplikaci některých vhodných či moderních metod vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rada Evropy dlouhodobě kritizuje ČR za to, kolik romských dětí u nás chodí do praktických škol. Navzdory všem inkluzivním projektům, které se snaží tyto děti vrátit do běžných škol, je realita taková, že romských dětí v těch praktických neubývá. V čem je chyba?

Ubývá, ale pomalu. Podle různých šetření je mimo hlavní vzdělávací proud okolo třetiny romských dětí, což je desetinásobně více, než u ostatních populací. Tady česká vzdělávací soustava selhává. Důvodů je řada. Na začátku ale stojí nedostatečná odvaha většiny ministrů školství zvolit si inkluzivní vzdělávání za prioritu. Nejde jen o inkluzi, ale o modernizaci českého školství jako takového, o vizi, jak bude česká vzdělávací soustava reagovat na informační a stále více heterogenní společnost.

Česká média nedávno publikovala zprávu o škole ve středoanglickém Leicesteru, kam mimo jiné chodí i děti Romů, kteří »emigrovali« z České republiky. Docházka romských dětí je tam 93 procent (zatímco například v severních Čechách je to maximálně 65 procent) a děti se tam do školy těší? Proč tam to jde a u nás ne?

Mnozí tyto informace úmyslně zpochybňují, ale já je musím potvrdit, osobně jsem před lety v Británii krátce působil jako asistent pedagoga. Není nutné situaci vyhrotit a říkat: britské školství je ideální a české je zaostalé. To působí – a oprávněně – rozčilení u českých učitelů. Jsou dobří a horší i špatní učitelé a školy na obou stranách. Na druhou stranu je veliký zážitek vidět britské pedagogy z Leicesteru v akci. V metodách výuky a přístupu k dětem jsou hodně daleko. A je to pochopitelné – britské školství se nemusí tak jako české oklepávat z kómatu socialistické
velkovýchovy dětí. Britská vzdělávací soustava stejně jako například finská měly prostě delší čas se přirozeně vyvíjet. Dobré praxe ze zahraničí jsou velká příležitost pro naše školy a není na místě je odmítat.

Jsou na inkluzi čeští učitelé vůbec připraveni?

Ano i ne. Mnozí nikoliv a nestojí o to. Poznal jsem množství učitelů, kteří nevraží na romské děti nebo nemají rádi postižené. Takoví nemají ve školství co dělat. Na druhou stranu by velká část učitelů pravděpodobně byla s to upravit metody své práce, ale nemají k tomu příliš podporu. Přesto potkávám stále více učitelů, kteří jsou v poznání a praxi velmi daleko. Už neřeší, zda inkluzi ano, či ne, ale řeší detaily ve smyslu »jak«. Mají rozsáhlé zkušenosti, a to jak dobré, tak špatné, které mohou předávat, mohou hodnotit praxi, kterou jejich škola zaváděla před 10 či 15 lety. A je to i otázka přípravy budoucích pedagogů, kde jsou jistě rezervy, ale i otázka kvality dalšího vzdělávání současných pedagogů. A obecně jde i o to, kdo dnes směřuje, při nízkých platech a prestiži, do školství.

Je Agentura schopna dát nějaký servis škole, která se chce pustit do inkluze?

Ano, to je náš úkol. Ve většině z 26 obcí, ve kterých aktuálně působíme, se alespoň jedna škola snaží o proměnu směrem k větší inkluzivitě. Podporujeme ji při zajištění zdrojů, směřujeme ji na dostupné dobré praxe, pomáháme jí zapojit se do spolupráce s poskytovateli sociálních služeb či s rodiči. Ještě lépe je, pokud se pro změnu rozhodne také zřizovatel a my potom pracujeme s celou vzdělávací soustavou v obci. Takto jsme pomohli ke komplexní změně například v Sokolově, kde zanikla segregovaná škola, a ostatní školy se naopak otevřely pro sociálně znevýhodněné děti. Uplatnila se v nich také část expertů ze zaniklé školy, kteří měli velké zkušenosti z práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Petra Klimková


Rozhovor byl uveřejněn ve druhém čísle časopisu Škola All Inclusive. Časopis vydává společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr napsal(a):

Inkluze je trend, který nejde zastavit - takovejch už bylo, co si mysleli ...
08. 04. 2014 | 10:19

vasja napsal(a):

Žijete s mužem, nebo ženou?
08. 04. 2014 | 10:20

jura napsal(a):

nejde zastavit? Tata mi říkal, když se chce, všechno jde. Jinak no comment
08. 04. 2014 | 10:20

K.V napsal(a):

Autor je ředitel agentury pro sociální začleňování. Víc už skoro ani nepotřebuji slyšet.
Možná údaj kolik miliard se na ty cigány ročně vyhodí. Za ty peníze by měla každá cigánská rodina vilu na Floridě i s domácím soukromým učitelem.
08. 04. 2014 | 10:26

Divák napsal(a):

Inkluze ve školství je nutná a správná. Děti při přijetí do školy smí být různě velké, barevné, chytré a šikovné.
Ale v každém předmětu musí být pro všechny děti nastaveny stejné požadavky ve stejném rozmezí.
Dítě, které se do toho rozmezí nevejde má smůlu. Do dalšího kola ve zvoleném směru se nedostane.
08. 04. 2014 | 10:36

modrý edvard napsal(a):

1. "Podle různých šetření je mimo hlavní vzdělávací proud okolo třetiny romských dětí, což je desetinásobně více, než u ostatních populací. " ... beru jako dobrou zprávu. Podle zpráv z tisku jsem si myslel, že jich je daleko víc.
2. V tom Leicesteru, reportáž pravila, že "úřad" sebere rodičům příspěvky, pokud děti nebudou řádně chodit do školy.
08. 04. 2014 | 10:40

Marie S. napsal(a):

"Jsou na inkluzi čeští učitelé vůbec připraveni?"
O to bych se nebála, ti jsou svým denním údělem připraveni i na soudný den..., ale:

Jsou na inkluzi připraveni rodiče žáků v nepřizpůsobivých rodinách?

Protože na spolupráci s rodiči záleží absolutně nejvíc. Co pro tu připravenost rodičů děláte, pane Šimáčku?
08. 04. 2014 | 10:41

K.V napsal(a):

inkluze bude velká prča. Učitel nafasuje do třídy nepřizpůsobivé , kteří na školu budou kašlat.
Aby nebyl prohlášen za rasistu, může jim dát maximálně 3, nebo 3-. No a ostatní budou mít známky a vědomosti podle toho.
Nechat někoho propadnout nebo odeslat do zvláštní školy je proti myšlence inkluze.
.
Hlava 22 se uzavřela, ministerstvo má humanitární akci, a spousta neziskovek si může ztrojnásobit příjem, včetně autora blogu.
A jiní bl...bci budou makat a platit
08. 04. 2014 | 10:42

Ives napsal(a):

Je zvláštní, jak pan autor ve všem spoléhá na stát. Nikde jsem nenašel slova o zodpovědnosti rodičů za výchovu dětí a za jejich školní docházku. Ano, stát zde selhává. Pokud by byla jasně daná pravidla týkající se předškolní výchovy a školní docházky, a to včetně bonusů a postihů, také by fungovaly sociální úřady na poli kontroly, byla by tu jasná provázanost mezi školou a orgány sociální péče, tak nepotřebujeme nevládní parazity na státním rozpočtu jako je autorova agentura.
08. 04. 2014 | 10:46

Pavel13 napsal(a):

Súdruh Šimáček, a čo si vlastne predstavujete pod takým pojmom "inkluze"?
08. 04. 2014 | 10:51

Pavel13 napsal(a):

Divák napsal(a):
"Dítě, které se do toho rozmezí nevejde má smůlu. Do dalšího kola ve zvoleném směru se nedostane."

To podle vás prakticky znamená co? Bude opakovat ročník? Co je zvolený směr?
08. 04. 2014 | 11:02

Taoiseach napsal(a):

Martin Šimáček (tedy pokud si diskusi bude číst)

Zcela obecně: inkluse není cílem - cílem je kvalitní vzdělání pro všechny a inkluze je jen prostředkem. Jedním z prostředků. Podle mého je klíčová předškolní výchova, která může zčásti kompenzovat zanedbání výchovy domácí.
08. 04. 2014 | 11:02

gaia napsal(a):

proč autor tak plive na totalitní školství?
Vždyť to bylo 100% inkluzivní. Vedle sebe studovaly děti uklizeček i primářů nebo krajských tajemníků, i Cikáni se do toho vešli.

Na rozdíl od Britského školství. Pochybují,že princové William a Harry někdy ve škole cikána nebo třeba Pákistánce,,kterými se to tam jen hemží, jen koutkem oka zahlédli.
08. 04. 2014 | 11:06

Baba Jaga napsal(a):

V naší vísce je jedna školka - o tu stojí všichni rodiče, ale všechny děti málokdy pobere a jedna trojtřídní ZŠ 1.- 5. s asistentkou i s družinou - tam už všechny místní děti nedocházejí, neb je rodiče raději nechávají dojíždět či je vozí do okresního městečka, ale zase sem dojíždí děti z tama, takže nám ji snad nezavřou.
Inkluze za každou cenu ale dle mne nadělá více škody než užitku.
08. 04. 2014 | 11:09

Viola napsal(a):

Jasně gaio

pan autor vůbec nemusel začínat v Británii, ale mohl za pochodu (vyučování na ZŠ)
studovat jak to bylo za socialismu. Co si tak vzpomínám, tak se žáci třídili až v osmé a deváté třídě podle toho, kam chtěli, nebo spíše jaké byly jejich možnosti se dostat, na třídy speciální a studijní.
08. 04. 2014 | 11:24

pěvec napsal(a):

tohle má být self-promo? Dle mého je to hodně špatnej vtip. Šimáčku, jestlipak by ses uplatnil i jinde než v lidskoprávním průmyslu? Máš pěknej flek za státní prachy, že?
08. 04. 2014 | 11:25

Budoucnost napsal(a):

http://www.ceskaskola.cz/2012/07/otevreny-dopis-ucitelek-z-vychodniho.html
08. 04. 2014 | 11:37

Antonín Hrbek napsal(a):

Pan Šimáček je další černou dírou, kde bezúčelně mizí peníze daňových poplatníků.

Nikdo z Vietnamců nepotřebuje agenturu pro sociální začleňování. To co nám namlouvá autor je další snaha o řešení problému jen části cikánské populace.

Nějak si nepamatuji, že by v českých zemích v období "socialismu" nechodily cikánské děti vůbec do školy, tak jak je dnes běžným zvykem. V podniku, ve kterém jsem působil, jsme běžně zaměstnávali cikány. Z těch, kteří vydrželi zkušební lhůtu, se postupem času stávali dobří kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícím ohodnocením. Měli samozřejmě svá specifika, ale kdo je nemá? Protože jsem v mládí nějakou dobu pracoval v cikánské zemědělské komunitě, měl jsem pro jejich specifika porozumění a ti, kteří vydrželi zkušební lhůtu to oceňovali. A pokud něco naopak hořelo, přihlásili se jako první na pomoc. Zvali mne do rodin a chlubili se svými byty i dětmi, které tvrdě přidržovali ke vzdělávání. A někteří z nich i absolvovaly vysokou školu.

Postup musí být smíšený - na jedné straně náročné, státem plně placené cikánské školy, třeba i kolejního typu, na druhé straně náročné plně smíšené školy, kde se zcela rovně posuzuje jen podle výsledků.

Problém je jedině s meziskupinou - ta by měla být řešena v plné spolupráci s cikánskou komunitou, a to s jejími přirozenými vedoucími. Stát by měl zajistit plnou podporu již od předškolního věku a zároveň tvrdě trestat nechození do školy odběrem příspěvků na děti, nebo dokonce i vězením.

Jen tak na okraj - můj otec Jan Hrbek založil v Užhorodu ve dvacátých letech první cikánskou školu v Evropě. Mohla vzniknout pouze tehdy, až se získala podpora od příslušných vajdů. Na druhé straně se učitel stal cikánským baronem s plnou podporou ve všem a plnou ochranou

Významnou součástí školy bylo moderní hygienické zařízení a dvůr s hřištěm. V prvém roce vznikla jednotřídka pro 30 dětí, postupně se počet tříd a žáků rozšiřoval. Dopoledne se vyučovaly základní předměty, odpoledne předměty doplňkové, jako např. tělocvik, hra na housle, zpěv. Nebylo výjimkou, že na některé předměty chodili i dospělí a třeba i večer. Specifikou byla půlhodinová doba vyučování.

Především díky vzorné spolupráci města, učitele a cikánské obce se dosáhlo vynikajícího výsledku. Docházka byla výborná (kouzlo školy spočívalo i v tom, že tam bylo sucho a teplo, jídlo od Červeného kříže, občas i dárky) a děti si postupně osvojovaly základní hygienické návyky, které pak přenášely domů. Na vzdory všem pesimistickým, často i rasistickým předpovědím zvládaly výuku školy národní natolik, že některé z nich mohly dokonce přejít na střední školy, i když ne vždy ji ukončili. Existence školy umožňovala i pravidelné lékařské prohlídky a šíření zdravotních informací. Rozpadem Československa byla úspěšná činnost školy ukončena.
08. 04. 2014 | 11:38

aga napsal(a):

Pane Hrbku,

to je skutečně zajímavý příspěvek, díky za něj.

Je vidět, že fungující metody a příklady by se našly, jenže to poslední, o co establishementu jde, je aby to fungovalo. To by pak Šimáček a spol. ztratili důvod k existenci a k čerpání fondů. Ale hlavně - lidé by se mohli domluvit, a to panstvo nikdy nepotřebovalo.
08. 04. 2014 | 11:50

Budoucnost napsal(a):

Šimáčku tohle chceš pro naše děti? Proč???

"V dôsledku tejto snahy o umelú integráciu šikovná menšina, z ktorej by mohli byť skvelí žiaci, klesne na úroveň nešikovných a oni sa integrujú medzi nich."

"V dotazníku (dotazník ŠŠI) ste sa nás nedávno pýtali, ako zabezpečujeme rovnoprávny prístup k vzdelávaniu detí. Ako vôbec nad tým môžete uvažovať, že by vzdelávanie týchto detí mohlo byť rovnoprávne, keď sú hladné, smädné, špinavé, nevyspaté (lebo rodičia do noci „oslavovali" a oni buď nemohli spať alebo strážili mladších súrodencov), majú svrab, sú zavšivavené, pokožka na hlave je zapálená, rozškriabaná, plná chrást a hnisu a nakoľko sa rodičom nechce zriadiť ich šetrne, pohodlnejšie je vystrihať im hlavy dohola (chlapcov aj dievčatá!!!) tak, že sa hanbia chodiť medzi ľudí?! Uvedomte si, že tieto deti nemajú uspokojené základné životné potreby a my od nich očakávame plnohodnotný výkon v škole! Tak nám teda poraďte, ako majú učitelia efektívne vykonávať svoju prácu za týchto okolností? Stačí zopár neprispôsobivých detí v triede a zabránia v hodnotnom napredovaní aj ostatným spolužiakom. V triedach je neuveriteľný smrad a zápach, a to skutočne nie sú dôstojné podmienky pre vzdelávanie a nie sú to férové podmienky pre ostatných- prispôsobivých žiakov, ani nás pedagógov. Nečudujme sa preto, že rodičia šikovnejších detí ich radšej prihlásia do školy mimo miesta ich bydliska, len aby sa dennodenne nemuseli pasovať s nedôstojnými podmienkami v spoločnosti zanedbávaných detí. Chcú, aby dostali vzdelanie zodpovedajúce ich intelektu, ktoré nebudú brzdiť žiaci nižšieho intelektu, alebo len sociálne extrémne zanedbaní, ktorí nie sú schopní primerane napredovať."
08. 04. 2014 | 11:50

David napsal(a):

Z předpo.ranosti předem uvádím - Nejsem rasista, ale podle vlastních zkušeností vidím, že

naprostá většina

romských dětí je před vstupem do školy

velmi silně, silně NEVYCHOVANÁ někdy až rozmazlená!!!

Takové nevychované děti nevychováme tím, když je namícháme - rozředíme mezi ty "normální"!!!

To je zcela MYLNÝ trend a čím dříve jej zastavíme, tím pro všechny strany lépe!!!

Speciální školy jsou tím nejlepším možným řešením.

Porovnávat naši situaci se situací v Leicestru je sprostá a drzá manipulace. To je nesrovnatelné.

V letech po druhé světové válce byl Leicester cílem rozsáhlé vlny imigrantů z celého světa.

Imigranti v současnosti tvoří více než 50% obyvatel města a Leicester je tak jedním z nejvíce multikulturních měst Velké Británie. (45,1% bílí Britové)

V 60. letech 19. století začal příliv imigrantů z indického subkontinentu, který vyvrcholil v 70. letech přistěhovalci z Keni a Ugandy. Po rozšíření Evropské Unie o postkomunistické státy to bylo mnoho přistěhovalců z těchto zemí.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Leicester

Proto je nutné tento trend ZASTAVIT!
08. 04. 2014 | 11:51

aga napsal(a):

Žádný problém s rasově motivovanou exkluzí, stačí chodit do školyqa bejt chytrej:

http://www.novinky.cz/muzi/332423-v-americe-roste-supermuz-prijali-jej-na-vsech-osm-nejprestiznejsich-univerzit.html

Ve Spojených státech vyrůstá nový génius a není divu, že o tamního středoškoláka Kwasiho Enina se perou nejprestižnější univerzity planety. Sedmnáctiletý syn afrických imigrantů z Ghany, matka i otec jsou ošetřovatelé, letos končí na státní střední škole na Long Islandu ve státě New York, a proto se zúčastnil přijímaček na osm nejexkluzivnějších amerických vysokých škol. Uspěl všude.


Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton, Yale a Pensylvánská univerzita – všechny tyto univerzity jsou nesmírně prestižní a mladí lidé jsou nadšení, když se dostanou byť i jen na jednu z nich. Enin se dostal na všechny.
08. 04. 2014 | 11:59

Budoucnost napsal(a):

Šimáčku tohle všechno se k nám stěhuje a ty to chceš dávat do škol našich dětí? Proč???

"Problémom, ktorý by sa mal tiež riešiť je sexuálne zneužívanie mladistvých. Nielen na našej škole každý rok stúpa počet gravidných žiačok v nižších ročníkoch. Nie je akceptovateľné, aby žiačka šiesteho ročníka bola spoločnosťou vnímaná ako plnohodnotná matka schopná vychovávať svoje dieťa! Príslušné úrady ani v tomto smere nepodnikajú absolútne žiadne kroky, aby zastavili tento „trend". Do dvoch rokov porodí ďalšie dieťa. Je normálne, že 14 ročná žiačka špeciálnej triedy splodí dieťa s mentálne retardovaným „absolventom" ŠZŠ pre žiakov s mentálnou retardáciou a do roka po pôrode je tehotná s ďalším dieťaťom? Ako sa o deti postarajú? Veď nie sú schopní postarať sa čo i len sami o seba!?! Aké zázemie im poskytnú, akú výchovu im dajú, akú emočnú podporu, ako budú rozvíjať ich osobnosť? Žijú spolu v rodine dievčaťa (spolu s desiatkami ďalších rodinných príslušníkov), spokojne ako maloletí či mladiství spolu ďalej súložia bez akejkoľvek formy antikoncepcie a plodia ďalšie deti. Akí to budú potomkovia?!? Postihnuté DETI plodia postihnuté deti a do akých podmienok? Tieto deti sú vopred odsúdené na život v nedôstojných a neľudských podmienkach. Opäť zle nastavený sociálny systém a vedomé prehliadanie tohto problému spôsobili, že mladé žiačky vo svojom tehotenstve nevidia žiaden problém, práve naopak, vnímajú ho ako vítaný spôsob zárobku peňazí. Nielenže idú negatívnym príkladom iným žiakom, ale nie sú schopné si aspoň prijateľným spôsobom ukončiť povinnú školskú dochádzku. Napriek nepopierateľnej snahe zo strany školy, ktorá sa formou rôznych preventívnych techník, besied a výchovného pôsobenia na hodinách snaží tejto chorej predčasnej pôrodnosti predísť, problém naďalej pretrváva. Žiačky (často aj pred dovŕšením 15 rokov) sú nezriedka tehotné s omnoho staršími mužmi a ani v tomto smere sa nekoná a nie sú nijako stíhaní. Situácia je alarmujúca! V školskom roku 2010/2011 boli na našej škole 4 gravidné žiačky, v súčasnosti máme 5 gravidných žiačok a 3 žiačky s individuálnym študijným plánom, ktoré sú na materskej dovolenke! Na úradoch im namiesto sankcií paradoxne ešte aj poradia, čo majú urobiť, aby dostali peniaze navyše a vyžmýkali zo štátu čo sa dá ako z dojnej kravy. Preto sú všetky deti, ktoré sa narodia našim žiačkam (a ktoré na nich dostanú financie), zverované do opatery starých rodičov, ktorí na nich dostanú ďalšie finančné príspevky. Namiesto toho, aby boli starí rodičia sankcionovaní za to, že zanedbali výchovu a dopustili, že sa ich dieťa stalo predčasne maloletým, nezodpovedným a nepripraveným neschopným rodičom, zo situácie ešte profitujú. "
08. 04. 2014 | 12:04

KAteřina napsal(a):

Nedůležitější je prohlásit školu za inkluzivní, dostat grant na inkluzi, platit z něj asistenty, a za rok zase asistenty vyházet, protože šetřit se musí, že, a nechat učitele ve třídě s třiceti žáky (z toho pět dys-, jeden autista, dva LMD a jeden hulič konopí) samotného, ať se ukáže! Má na to přece vysokou školu! A dva měsíce prázdnin!
08. 04. 2014 | 12:06

drozd kvíčala napsal(a):

šimáčku, tenhle blog má být zdůvodnění toho, abys nebyl nařčen z toho, že jsi napojen na státní cecík, aniž bys měl nějaký výsledek? To se ti to žije, když ti ten tvůj pohodlný život platíme. To se ani trochu nestydíš, že jsi rozpočtová černá díra?
08. 04. 2014 | 12:09

Zdeněk Brom napsal(a):

Až si pan Šimáček přestane plést inkluzi s násilnou integrací, pak snad bude líp.
08. 04. 2014 | 12:35

Hermann Fritzmeier. napsal(a):

Inkluzivní školství je v naprostém pořádku. Děti se mají setkávat se světem, jaký je. Bohužel s neschopnými českými učiteli to v mizerně organizovaném resortu nemůže fungovat. Jsou-li skupiny vytvářeny náhodně, může se stát - a to dost pravděpodobně - že stejně budou diferencované, protože dnes je významná i lokalita, kde se škola nachází a děcek s handicapem také není tolik (NAŠTĚSTÍ), aby "vyšlo" na každou skupinu. Takže stejně musí zafungovat učitel a když se to nestane, má příslušná skupina smůlu. Navíc je tu otázka velice rozdílných schopností dětí. Ty jsou rozděleny podle počtu pravděpodobnosti. A zas musí fungovat učitel, aby "nahradil" ty části spektra, které chybí, aby děti měly správnou motivaci (člověk je od přírody soutěživý), korigovanou ale tak, aby ty méně obdařené neměly mindrák a naopak ty nadané "neusínaly na vavřínech".
Takže tu máme problém. Dětí ve třídách je moc a učitelé prachbídní. Tady prostě inkluzivní vzdělávání nemůže fungovat, pokud se tedy nesmíříme s tím, že za ně zaplatíme cenu v podobě nižší dosažené úrovně výsledků.
Kdyby bylo ve třídách tak deset, max.15 dětí a měly učitele, který umí učit, věděly by všechny mnohem víc. Když je dětí 35 a učitel je rád, že aspoň jakž - takž zvládá látku - děti ani náhodou - musí být jasné, že znalosti jsou pod psa.
08. 04. 2014 | 12:43

fafnir napsal(a):

Zdeněk Brom
ale nekřivděte panu Šimáčkovi,on si nic neplete.On jen musí takové články psát,protože místo,které zastává je zatraceně dobrý job.Bez odpovědnosti,vždy se zaručnou podporou státu.Soudím,že on tak jurodivý ve skutečnosti není.I velký fanatik ví,není li oligofrení, že skutečnost je naprosto jiná.Inu pro peníze je člověk schopen lecčehos,jak se říká,i spolknout ropuchu., v tomto případě to znamená stát se směšným..
Tento stát se podivuje,vysokým počtem dětí,které se hlásí na osmiletá gymnasia,když skurečný počet dětí,pro které jsou tyto školy vhodné,je daleko menší.Prostě rodiče majority nikterak po inkluzi s daným etnikem nikterak netouží, a skuečnost že by nedotknutelní pronikli na dané ústavy je opravdu minimální.Je to forma úniku,před páně Šimáčkovou a Dienstbierovo snahou.Vietnamci kupodivu nikomu nevadí.Jestli to nebude tím,že ač z úplně jiného prostředí a s původně naprosto jiným jazykem,se sami, bez okolí viditelými obtížemi, docela normálně zařadí mezi ostatní děti, naopak neflákají tak často školu jako zdejší děti.Nějak to vyvrací fámy o rasismu.
Nejsem učitel, ale soudím, že pro pedagoga musí být skutečnou "lahůdkou", když se mu mezi dětmi ve třídě poflakuje několik "asistentů", kteří mají primární úkol, nepřipustit u svých svěřenců újmu plynoucí z toho, že by k nim mělo být přistupováno stejně jako k dětem majority. Nedejbože že by po nich byla vyžadována elementární kázeň.Když se na to podívám, tak spolu s asistenty se tam vejde tak 14 dětí,při standardním stavu jich tam bude tak polovina,zato dětí ve standardní tídě se budeme v současné době blížit počtu dětí ve třídách v padesátých letech.Nás bylo ve třídě 33. Pan Šimáček,a Taoisech a další jistě řeknou, no tak dejte děti do té málopočetné inkluzivní třídy ,leč k jejich podivu většina rodičů soudí, že ve škole by se děti měli učit a naučit, nikoli nudit a čekat, až inkludovaní pochopí elementární učivo.
08. 04. 2014 | 13:21

queribus napsal(a):

Pozoruhodné je, že ani na jednom místě autor nepoukazuje na nějaké povinnosti rodičů: vše je dle něho povinností školy, ta přece za všechno může (viz též text Marie S.). Dítě je zásadně obětí nedokonalého vzdělávání, ať se jeho rodinné okolí chová jakkoliv.... Že ho nenaučí ani mluvit nebo nezasvětí do základních civilizačních návyků, o to vůbec nejde....
To nás, sociální začleňovače přece netrápí, za to peníze nebereme... My jsme placeni za prosazení inkluze (o to "druhořadé", tedy o výchovu a vzdělání, ať se starají nyní......)
A ještě k textu Hermanna F:
a) Dětí NENÍ ve třídách moc (je jich celkem přiměřeně). Dětí NEbude nikdy 10-15 (až snad na nějaké speciální školy), protože je to zcela nerealistické z hlediska podmínek výuky.
b) Učitelé NEJSOU prachbídní (přinejmenším ne jejich drtivá většina). Převážná část učitelů na nižších stupních škol je docela způsobilá učit: pokud by tomu tak nebylo, pak bychom pociťovali absenci přiměřeně vzdělaných dětí/studentů pro vyšší stupně studia. To ale nemá nic společného s tím, že se na VŠ hrne rovněž spousta polovzdělanců, kteří kromě enormních vlastních ambicí a sebedůvěry (při těžké absenci talentu a úsilí) už ničím více nedisponují...
c) Schopnosti dětí lze celkově těžko hodnotit (jako např. IQ) nějakým rozdělením pravděpodobnosti, protože každé (nebo skorokaždé) dítě je nadáno pro něco jiného. Nějaká "agregace schopností" je sice teoreticky myslitelná, ale z principu zbytečná. Podstatné je, aby se pokud možno největšímu % z nich dostalo možnosti uplatnit se v oboru, pro který nadání opravdu má.....
d) Každý člověk NENÍ od přírody soutěživý (a není to zase tak moc na závadu):
Podstatné je, aby řádně působil v oboru, pro který je vzdělán a má pro něho schopnosti (Nemusím snad dodávat, že případů, kdy se "soutěživost" soustřeďuje na maximalizaci pobíraných sociálních dávek, plozeníschopnost a vytřískání maxima požitků ze života v některých etnických skupinách stále viditelně přibývá. A rozhodně nejde o Vietnamce .....)
Fantazírování, jaké tady prezentují sociální začleňovači a další navěšenci na tyto víceméně parazitické profese, jen ukazuje, jak jsou vzdáleni od reality běžného života.
Mj.: Jak byste Šimáčku "řešil" elitní britské střední školy?: také byste tam začlenil/vnutil děti chudých Pákistánců, Arabů nebo Uganďanů...?
08. 04. 2014 | 14:00

Taoiseach napsal(a):

fafnir

"Pan Šimáček,a Taoisech a další jistě řeknou..."
Mluvte laskavě za sebe.
08. 04. 2014 | 14:23

Martin napsal(a):

Inkluze je rakovina vzdělávání dětí, učitelka se věnuje jednomu-dvěma retardům a zbytek třídy vlčí.
Sice původně měl mít inkludent k ruce pomocnou pedagogickou sílu, ale sliby chyby, nejsou na ně peníze, všechno se hodí na jednu nebohou učitelku.
Pročpak asi Šimáček zamlčuje tuto pravdu a zásobuje nás svými výmysly ?

A ani v tolik propagovaném finském vzdělávacím systému nemají inkluzi, ale hezky pěkně mají pro retardy speciální třídy o deseti žácích. Rozdíl proti ČR je jenom v tom, že ve Finsku jsou třídy pro retardy na každé škole, zatímco v ČR jsou soustředěny do jedné budovy ve městě.
08. 04. 2014 | 14:29

zdenekbrom napsal(a):

fafnir:

Už jsem s asistenty učil. Je to celkem dobrá a efektivní práce. Ale nespadne z nebe, jak si to růžovými pastelkami maluje pan Šimáček.

Měl jsem na asistenty štěstí, takže to byla pohodová práce. Bohužel jsou i případy, kdy si lidi prostě nesednou a pak je zle.
08. 04. 2014 | 15:19

Veterán napsal(a):

Pan Šimáček patří mezi lidi, kteří by se bez dotací v tvrdém kapitalismu ruského nebo čínského typu uživili maximálně jako skladníci v Amazonu. Tam by ale museli naběhat 18 kilometrů denně a ještě poslouchat jako na vojně.
Náš stát si ale nemůže dovolit plýtvat takovými to "vzdělanci"! A tak jim umožnil žít spokojeně přisáti na státní cecík a opečovávat problém, který by se bez nich možná už dávno vyřešil.
08. 04. 2014 | 15:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Martin:

Tak bohužel často inkluze na český způsob vypadá. Šimáček o ní akorát vypráví a píše. Sám do takové třídy pochopitelně učit nepůjde.
08. 04. 2014 | 15:30

xxyyx napsal(a):

Pane Šimáčku, až pochopíte co je to inkluze, tak pište.
08. 04. 2014 | 15:42

K.V napsal(a):

Pane Brome, čím si vysvětlujete to že celá staletí učitel svoji třídu zvládl a naučil, a vy dnes jásáte že jste měl asistenty kteří alespoň pomohli udržet kázeň, doufám že jste nečekal že to odučí za vás a vy jen shrábnete plat.
Tak co se to stalo se společností že i v obyčejné třídě musí být asistenti, za chvíli i černí šerifové. Pokud vím, učitelé také bojují za status veřejné osoby, tedy ochranu státem jakou má policista.
08. 04. 2014 | 16:03

modrý edvard napsal(a):

KV. Celá staletí bylo vzdělání privilegium. Buď Váš tatínek byl hrabě, nebo jste byl génius, nebo jste v 10 letech skončil.
08. 04. 2014 | 16:08

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Jako obvykle píšete o něčem, o čem nemáte ani základní informace.

Asistenti nejsou kvůli kázni, tu si bohatě obstarávám sám. Jsou pomocníky žáků s handicapem. O jejich přidělení nerozhoduje učitel, ale příslušné organizace.
08. 04. 2014 | 16:08

K.V napsal(a):

Brome, ale já vím o čem mluvím. Jenom si dovolím kacířskou myšlenku, jestli není lepší speciální škola pro hendikepované, i za cenu že jsou sice pár hodin denně izolováni ale za to mají speciální pedagogy, pomůcky a funkční systém.
Než je rozházet po dvou do každé běžné třídy, ale budou potřeba na každého 2 asistenti kteří stejně moc nezmohou. A celá třída se bude přizpůsobovat úrovní, ale za to uvidí že v životě nejsou jen zdraví a sociálně přizpůsobiví.
.
A pochopím třeba asistenta slepých, či jinak hendikepovaných, ale méně chápu asistenta pro ty co z rodiny vědí že na školu mohou kašlat, stačí se naučit podpis na sociální dávky, jako celá jejich osada už jednu generaci. No a asistent je bude přesvědčovat aby alespoň poseděli, snědli svačinu a oběd zdarma, a on za ně napíše úkoly a postará se aby dostali nejhůře trojky na vysvědčení.
A už vůbec to nehodlám platit ze svých daní.
.
. Pokud se vám zdám nechápavý, klidně mne tak berte a pokuste se alespoň vysvětlit proč před 24 lety o žádném asistentovi ani nepadlo slovo, a nějak se mně ty děti zdály vzdělanější než dnes, v relaci na svoji dobu.
08. 04. 2014 | 16:59

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Co se Vám zdálo, to je dost jedno.

U nás samozřejmě o asistentech nebylo ani vidu a slechu. Ve vyspělých zemích ano.
08. 04. 2014 | 17:06

K.V napsal(a):

Mně se to možná zdálo, ale také něco pamatuji.
Například to že když někdo neuměl ani zvládnout základní mluvnici, rozhodně se nestal hlasatelem v televizi, a nešel studovat na universitu. Spíš se za to musel stydět i v dlaždičském učilišti.
Všichni ze třídy se vyučili nebo vystudovali obory potřebné, se kterými našli snadno uplatnění v životě. Také bylo běžné už ve 3 třídě ZŠ, že jsme měli i dlouhý přespolní běh přírodou, na besídce jsme CELÁ TŘÍDA předváděli přeskok z trampolíny přes švédskou bednu, o kotoulu nemluvě.
Také vládla morálka, učitrelé byli ctěni, a byla i výchova v jiskrách a později pionýru, a představte si že jsem tam chodil docela rád, bylo to zajímavé a poučné.
08. 04. 2014 | 17:16

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Chachacha.....

Na fakultě s námi studoval obor český jazyk student s rozsáhlou logopedickou vadou, na němčině byl student, který rovnou po studiích nastoupil do invalidního důchodu na hlavu, na matematice hlupák, o kterém nikdo nevěděl, jak prochází dál (Pak jsme zjistili, že ho dala studovat StB.), na gymnásiu, kam se s dvojou těžko někdo dostával, byl přijat slabý trojkař atd. Všichni měli jedno společné - vyšší postavení jejich rodičů v socialistické společnosti.

Cituji: "Všichni ze třídy se vyučili nebo vystudovali obory potřebné, se kterými našli snadno uplatnění v životě." Jo, ale teď jich spousta pobíhá na Mostecku a Ostravsku zděšeně bez práce. Zvolili totiž uměle protěžované obory.

Cituji: "Také vládla morálka..." Ano, jedna pravda byla ta ve škole a druhá doma.

Že jste chodil rád do pionýra, to Vám beze zbytku věřím.
08. 04. 2014 | 17:27

Pavel13 napsal(a):

:K.V.
Pro někoho skutečně je speciální škola lepším řešením. Asistent se může zdát drahým, ale ani to nemusí tak být. Pokud je však třeba někdo postižen na pohybovém aparátu, je takový půldenní asistent levnější než denní doprava rodiči do vzdálené školy nebo dokonce pobyt v nějakém ústavu.
Ne vše, co vy považujete za hendikep jím je a je možno na něj dostat asistenta.
V dobách nedávno minulých se právě preferovala separace. Jenže přínos začlenění hendikepovaných není jen pro ně samotné, ale taky pro ty "normální" děti. Děti se totiž učí nejen od učitele, ale i od sebe a o sobě navzájem. Vozíčkář ve třídě je přínosnější než exkurze v nějakém ústavu.
08. 04. 2014 | 17:49

K.V napsal(a):

Brome, takže jako vždy, Za to že máme přebytek politologů úředníků a profesionálních rádoby humanistů, že ani hlasateé televize nezvládají základy gramatiky. že polovina dětí nesehnala školku, chybí zubaři, pediatři, a mnohé jiné obory, nemáme vlastní průmysl ani odborníky do něj, za to může to že vy jste před 40 lety vystopoval protekčního který se dostal na školu na kterou neměl.
.
To že dnes děti ve škole mlátí učitele a ti se chtějí skrýt za statut veřejného činitele, aby si na ně tolik netroufly, za to může to že já jsem chodil do pionýra a učil se tam být čestný a spravedlivý. A vy jste do pionýra nechodil, proto potřebujete ve třídě asistenty.
.
Díky, měl jsem asi nějaké mezery, teď už to ideově správně chápu.
.
08. 04. 2014 | 17:54

K.V napsal(a):

Brome, takže jako vždy, Za to že máme přebytek politologů úředníků a profesionálních rádoby humanistů, že ani hlasateé televize nezvládají základy gramatiky. že polovina dětí nesehnala školku, chybí zubaři, pediatři, a mnohé jiné obory, nemáme vlastní průmysl ani odborníky do něj, za to může to že vy jste před 40 lety vystopoval protekčního který se dostal na školu na kterou neměl.
.
To že dnes děti ve škole mlátí učitele a ti se chtějí skrýt za statut veřejného činitele, aby si na ně tolik netroufly, za to může to že já jsem chodil do pionýra a učil se tam být čestný a spravedlivý. A vy jste do pionýra nechodil, proto potřebujete ve třídě asistenty.
.
Díky, měl jsem asi nějaké mezery, teď už to ideově správně chápu.
.
08. 04. 2014 | 17:54

Zdeněk Brom napsal(a):

K.V:

Nejhezčí je, že pořád vytahujete minulost. Když Vám pak někdo prokáže Vaši vylhanou iluzi, máte záchvat. Škoda času s Vámi ztraceného.
08. 04. 2014 | 18:00

........................ napsal(a):

Autore. Inkluze do škol? Proč ne. Nemám nic proti inkluzi postižených dětí, dětí se zdravotním hendikepem. Proti inkluzi cigánů ovšem mám výhrady. S mými dětmi nikdy. Bát se každý den, zda se děcko vrátí dobouchané, nebo okradené, či jinak obohacené, na to mají moře času. Stejný pohled musí mít každý rodič, který svému potomku věnuje spoustu času, aby dítě připravil a naučil pravidlům pro život. Nemám potřebu, aby vložený čas a úsilí nějaký nevychovaný spratek šmahem smazal.
Jsem podle vás rasista? Zřejmě ano, ale já se považuji za odpovědného rodiče, který miluje svoje potomky.
08. 04. 2014 | 18:33

K.V napsal(a):

Brome, já na rozdíl od vás vytahuji minulost jenom tam, kde je jasné srovnání že to dříve fungovalo, často lépe než dnes, přestože uplynulo dalších 24 let v době vyspělých technologií. Ptám se JENOM proč to dnes nejde??? Umím si také přiznat v čem byl socialismus špatný.
A vykašlal bych se na to uplně, pokud by bylo vidět že nové poměry jsou lepší, lidem se žije lépe, a ze starých časů není co se učit. .
Opak je pravdou, už ani politici nezastírají DLOUHODOBOU krizi, škrtá se v sociálních vymoženostech pro naše rodiče i prarodiče běžné, uživit dnes 2-4 děti si troufne málokdo, důchod nestačí ani na postel v domově pro seniory, stát se neumí uživit bez dluhů. Popírat rozvrat morálky a nevymahatelnost práva také dost nejde. Vyčítat socialismu že měl horníky a dnes je pro ně málo práce je vrchol hlouposti, to se tedy nezlobte
.
Jste to naopak vy kdo NESMYSLNĚ argumentuje jednotlivými nahodilostmi- to že jste znal někoho kdo se dostal někam protekcí ( dnes to není??),
Když učitel nechápe že Jiskřičky té ideologie moc nepobrali ale byl to cenný nácvik spolupráce v kolektivu a také morálky , to platí i o pionýru a dokonce i svazu mládeže, je to k politování.
08. 04. 2014 | 19:15

Richard napsal(a):

dobrý článek pane Šimáčku
08. 04. 2014 | 20:26

Vandal napsal(a):

Divák 10.36
Ale v každém předmětu musí být pro všechny děti nastaveny stejné požadavky ve stejném časovém rozmezí

xxxxxxxxxxxxxxxx

Podle různých šetření je mimo hlavní vzdělávací proud okolo třetiny romských dětí, což je desetinásobně více, než u ostatních populací. Tady česká vzdělávací soustava selhává. Důvodů je řada.

Divák udeřil hřebíček na hlavičku. Jak to udělat, aby česká vzdělávací soustava
neselhávala, aby to nebylo desetinásobně více, než u jiných populací? A bylo to levné?

Stačí snížit požadavky na děti nepřizpůsobivého etnika, to je jediná možnost na straně
české vzdělávací soustavy, jak se vyrovnat s hendikepem na straně etnika.

Co nedostanou děti od rodičů a v rodině, to nemají nárok už nikdy dohnat.

Cigánští zploditelé jen využívají benevolence státu, něco podobného neexistuje
nikde na světě, snad jen na Slovensku. Na světě umře ročně 6 milionů dětí hladem.

Zploditelům je to jedno, a bohužel nejsou po ruce daňoví poplatníci, které by laskavý,
starostlivý, benevolentní a ochraňující stát mohl sprostě okrást.

Vsadím boty, že ani jeden z bojovníků za inkluze, ani žádný politik nikdy nedá své
dítě do takové školy, proč asi? Vždyť by měli jít příkladem.
08. 04. 2014 | 21:35

mia napsal(a):

Inkluze v našich školách je zatím pouze jen iluze. Čím silnější ročníky, tím více se od inkluze vzdalujeme. Žádná inkluze ve své podstatě neprobíhá...Kolik zdravotně postižených,kolik dětí s spu,kolik s lmr naše děti ve školách znají? V podstatě žádné,až na pár dyslektiků. Je to tristní.

...Pro rodiče je těžké se v nabídce zorientovat a rozpoznat, co přesně škola nabízí. Stál bych o to, aby školy a školky měly povinnost zveřejňovat informace, které nenajdete ve výroční zprávě, školním vzdělávacím programu a často ani na webu školy. Například portfolia učitelů, používané metody výuky a podobně. ...
To mohu podepsat.Rodič s "netabulkovým" dítětem se jen velmi těžko orientuje v nabídce škol,neví ze stránek,jaké metody škola užívá, s jakými dětmi má zkušenost,kolik žáků má ve třídě,atp. Profily učitelů...,to by měla být běžná informace,kterou by rodič měl bez problémů najít,bohužel tomu tak není.

Problémem jsou asistenti pedagoga,velký počet dětí ve třídách. Doufám, že do budoucna nebude problém sehnat kvalifikovaného asistenta.Bohužel, moje děti to už nestihnou :-(
09. 04. 2014 | 00:06

vasja napsal(a):

Richard napsal(a):
dobrý článek pane Šimáčku
-----------
Tak už sem doma.
Syndrom spasitele :-))
Chudák Hedviga, Cikáni aj žižaly po dešti na chodníku.
09. 04. 2014 | 06:21

antipolitik napsal(a):

O několik let a milirad později s nulovými vyslédky-třeba rok 2020. Šimáček, inkluze zdárně pokračuje. 2030-bohužel se nám nepodařilo tu naši Šimáčkovskou inkluzi zastavit. Je třeba do toho opět investovat aby naše exkluzivita mohla zdárně pokračovat. Motá se kolem tohoto problému pořád jedna a ta samá partička lidi se stejnými nulovými výsledky, s jen plnou pusou keců. Jsou to prapodivní jedinci, kteří by v soukromém sektoru za takový prachy bez výsledků neměli šanci se ani nažrat, natož ještě rozdávat veřejně svoje rozumy a brát za to peníze.
09. 04. 2014 | 06:36

K.V napsal(a):

Mio, nechápete. Žádná inkluze není v praxi třeba, stačí když jsou na ni schváleny a vyplaceny dotace. Že invalidní děti na tom jsou a budou stejně nebo hůře než dříve- a koho to zajímá.
Jenom se zjistí že to ještě není hotovo a je třeba zvýšit dotace na další roky.
.
ŠIMÁČEK PŘECE POTŘEBUJE PLACENÉ KORYTO, A NE ABY JEHO DĚTI CHODILY DO TŘÍDY S CIGÁNY.
.
A bromovi stačí zjištění že za komunistů si jeden ředitel školy (komunista) uprdnul ve sborovně a ututlalo se to, a tím jsou dotace na inklusi jasně zdůvodněné
09. 04. 2014 | 06:52

nekompromisní polemik napsal(a):

Malí upíři a vlkodlaci by nejspíš neměli chodit ani do inkluzivních škol.
09. 04. 2014 | 07:03

antipolitik napsal(a):

K.V. Zdeněk Brom je učitel a zdá se, že velmi dobrý, protože s dětmi skutečně pracuje a má o tu práci zájem, na rozdíl od Šimáčka, který o tom jen blábolí. Krom tohoto případu má stejné či podobné názory jako vy. On není Váš nepřítel, ale tomuto problému tady z nás rozumí asi nejvíce. Vím, že chcete řici, že za bývalého režimu nás vedli k úctě ke starým, že v pionýru nás učili slušnosti a podobně a že ne všechno bylo špatně, jak se dnes snaží západní propaganda dětem nalhat už v útlém věku a zatahuje politickou propagandu i do škol. Máte pravdu v tom, že v propagandě a vymývání mozků se socík nijak neliší od tkz. demokracie, spíš naopak! Ani v socíku nebylo tolik propagandy jakou potřebuje na svoji existenci demokracie.
09. 04. 2014 | 08:41

gaia napsal(a):

, že v propagandě a vymývání mozků se socík nijak neliší od tkz. demokracie, spíš naopak! Ani v socíku nebylo tolik propagandy jakou potřebuje na svoji existenci demokracie.
tesat do kamene. Za socíku se sice v 50. letech také muselo v textu zmínit,jak to dělají sovětští soudruzi, ale že bude potřeba ve století 21. dávat za vzor stratifikované britské školství s exkluzivními a internátními školami pro vyvolené, jako vzor inkluze a poplivem 100% inkluzivní školy za totality jako40 letou brzdu, tak taková demagogie už zavání průšvihem.
A že v době,kdy se VŠ diplomy kupovaly pro vyvolené v Plzni a jejich majitelé dělají ministry, bude přebito kartou, že pan Brom chodil na gympl s hloupým synkem táty co byl u STB u mne vyvolává rozpaky, kdo může dnes taky učit.
09. 04. 2014 | 08:58

K.V napsal(a):

Antipolitiku. o Bromovi jako učiteli bližší informace nemám, nicméně vadí mně Brom jako zuřivý ideolog, a to by učitel neměl být.
.
Už jsem to někde psal. Když máte rozbité auto, je třeba to mechanikům říci, JINAK NEMOHOU OPRAVOVAT, Nemá smysl vyprávět že je to auto z demokratických zemí a že před 60 lety se vám socialistické auto také rozbilo.
.
Když máte úplavici, je třeba přiznat doktorovi že se 10 x denně poděláte, i když je to trapné, A LÉČIT TO, nikoliv vyprávět že před 65 lety se jeden komunista také podělal a ještě se to ututlalo.
.
A naše země NENÍ V DOBRÉM STAVU, po cinkáním klíči jsme toho hodně nechali rozkrást a zničit, jsme v rozvratu ekonomickém, sociálním a morálním, země se NEUMÍ uživit, jen vršíme děsivé dluhy. A v této situaci považuji zab otřebné O TOM MLUVIT A LÉČIT TO, nikoliv to zastírat výkřiky že za komunistů také nekdo kradl, také nebylo vše ideální.
09. 04. 2014 | 09:19

Pavel13 napsal(a):

Demokracie propagandu k fungování nepotřebuje. Tu potřebují buď gauneři, kteří si z veřejné služby udělali vlastní byznys nebo namyšlenci, kteří se domnívají, že by to bez nich nešlo. Přitom, více než v jiných systémech, v demokracii platí, že každý je nahraditelný a zároveň to tak i docela slušně funguje.
09. 04. 2014 | 09:21

gaia napsal(a):

Pavel13

vzhledem k tomu, že podobný antikomunismus je vlastní skoro VŠEM zdejším blogerům, vyplývá z logiky, že zde publikují převážné lidé vaší charakteristiky?
09. 04. 2014 | 09:29

Hermann Fritzmeier. napsal(a):

QUERBIE,
kdo nechce chápat, nepochopí.
Nevím, co je to "hledisko výuky", ale jsem si jist, že čím méně žáků má učitel ve skupině, tím více je toho může naučit. Neříkám naučí, říkám může naučit, když bude chtít a umět. Důvod, proč je dětí ve třídách "tak akorát" jsou peníze, učitelů by muselo být násobně víc a to se společnosti nechce platit, takže raději akceptuje nevzdělanou mládež, "vyučovanou" lidmi, kteří by povětšinou sami potřebovali, aby se jim někdo velmi důkladně věnoval...Do školy jsem chodil a moje dcera před dvěma lety nastoupila na ČVUT, takže jsem měl možnost si ověřit po letech, jak to ve školství vypadá. Je to děs.
09. 04. 2014 | 09:34

Pavel13 napsal(a):

gaia napsal(a):
"Pavel13
vzhledem k tomu, že podobný antikomunismus je vlastní skoro VŠEM zdejším blogerům, vyplývá z logiky, že zde publikují převážné lidé vaší charakteristiky? "

Teď vám vůbec nerozumím. Reagujete na nějaký můj příspěvek? Jaký "antikomunismus" tady máte na mysli?
09. 04. 2014 | 10:04

gaia napsal(a):

že čím méně žáků má učitel ve skupině, tím více je toho může naučit.

tak úplně neplatí. Učit 1 nebo 2 žáky má svá specifika a zábavné to není ani pro pedagoga ani pro děti. Ty potřebují kolektiv.
Ale kolektiv lze prý vytvořit podle psychologů jen do počtu 15 osob, pak už to je dav a práce s davem se liší od jednání s individualitami.
Pokud budou ale v tomto 15 hlavém kolektivu postižení, musí být ve třídě vedle pedagoga ještě nespecifikovaný počet asistentů. Pedagog pochopitelně nemůže při vzdělávací prací ještě strkat vozíky nebo dávat děti na záchod, o složitějších zdravotnických úkonech nemluvě.
Takže pokud inkluze, pak zaměstnat víc lidí a hlouběji sáhnout do peněženek.
09. 04. 2014 | 10:08

antipolitik napsal(a):

K.V. a gaia. Znám tady na aktuálně p. Broma už několik let, pokud mluví o tom, že v socíku bylo všechno na prd, tak zřejmě změnil názor. Dřív takhle nepsal. Pravda v celé své nahotě je prostá, a píši ji i p. Bromovi-minulý režim dokázal celkem lehce a bez problémů cikány do společnsti zařadit a lidé je brali a nebylo k tomu potřeba dnešní Šimáčky a další zbytečný lidi. Tenhle režim to naprosto rozvrátil, že prý to umí líp než jak se to dělalo a výsledky vidíme. Za čím dál víc peněz se to čím dál tím vic hroutí. Nic se nemění ani nelepší, jen jásámí Šimáčků aby si vysloužili svůj žold. A tenhle propagandistický bloček na věci nemůže zlepšit vůbec nic. Je to mlácení prázdný slámy. Mě celá tahle integrační estráda příjde jen jako dobrej penězovod pro určitou skupinu lidí, kteří mají jen jeden zájem, aby problém pokračoval, nejlépe aby se nikdy nevyřešil a penízky tekly. Ještě jsem tady od těchhle humánů typu Šimáček nečetl ani jeden konkrétní příklad, jak se mu aspoň něco povedlo, jaký jsou výsledky jeho práce, nic-jen tyhle blbinky.
09. 04. 2014 | 11:49

gaia napsal(a):

Janoušek vydělal své první miliony na protidrogové prevenci. Výsledky teto činnosti po 20 letech jsou naprosto tristní, uživatelem drog bylo zaznamenáno už i 6 leté dítě drogy lze sehnat klidně na Václaváku.
S Šimáčkem to bude podobné.
09. 04. 2014 | 12:02

K.V napsal(a):

Antipolitiku, také pamatuji že Brom kdysi před léty psal blogy o školství a docela zajímavé, přemýšlel o tom.
Doba pokročila, dnes už žáček 5.třídy neprojde z občanské nauky pokud nevykřikuje nahlas Socialismus = fuj odporná totalita. No a co musí dělat učitel, pokud chce zůstat v teple školy a ne makat ve šroubárně nebo stát ve frontě na pracáku.?
Lepší je chytit vítr korouhvičky a přizpůsobit se.
.
A tak se z Broma stal někdo kdo místo argumentů jen vykřikuje že znal komunistu který se dostal někam protekcí, a před 40 lety si jeden ředitel komunista uprdl ve sborovně a ututlalo se to,
Smutné,ale tak to u nás chodí
09. 04. 2014 | 12:10

gaia napsal(a):

a nebo sem už skutečný učitel Brom přestal psát a píše za něj Holub.
09. 04. 2014 | 12:19

Richard napsal(a):

K.V.
Je poměrně pozoruhodné vidět někoho jako Vy, který napíše toto
.
"Hepnarová mně v našich médiích hodně chybí. A přitom to byla možná větší "disidentka" než Mašíni nabo Palach. Obětovala se, slávu ani peníze na motorku nečekala"
.
mluvit o morálce. Jste celkem zábavný chlapík.
09. 04. 2014 | 12:31

antipolitik napsal(a):

K.V. inu to je ta naše vybojovaná svoboda a demča za kterou je třeba, "dle pražské intošské kavárny", neustále bojovat-to je jedna z pravdoláskařských demagogických tezí, které se snaží narvat denodenně do lidí dokonce i do dětí. Zdá se, že se p. Brom bojí o práci. Nevěřím, že by až tak měnil názory. A pravda je, že si tady nemůže toho moc dovolit, je znám a lidi jsou víme co. Tady máme možná v přímém přenosu ukázku toho v čem vlastně žijeme. Ale "svoboda" to určitě není.
09. 04. 2014 | 12:36

K.V napsal(a):

Richarde, a vy obdivujete Mašíny jako správné demokraty??? Já tedy ne.
09. 04. 2014 | 12:39

gaia napsal(a):

Richarde, víte, že se v současné době točí film o Hepnarové? Koukala jsem jak puk, ještě to bude oběť totalitního režimu, točí se to v budově bývalé Perly v Ústí nad Orlicí,aby se prý vyjádřila ponurost doby.
Aby se ukázala ponurost TEHDEJŠÍ doby,na to je dobrá 10 let zavřená továrna,která dřív živila celý region.To jsme to dopracovali

http://pardubice.idnes.cz/usti-nad-orlici-nataceni-hepnarova-dtg-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140408_123021_pardubice-zpravy_klu
09. 04. 2014 | 12:51

Zdeněk Brom napsal(a):

antipolitik:

Buďte v klidu, nikdy a nikde jsem nenapsal, že v reálném socialismu bylo všechno na prd. O práci se nebojím.
09. 04. 2014 | 13:09

antipolitik napsal(a):

Zdeněk Brom. OK, to jsem si oddech. Jen jsem si zaspekuloval. Možná jste si jen nesedli. Ale K.V. řešil pouze školky a základku, ale vy jste vytáhl školy kde k těmto jevům docházelo stejně, jako k ním dochází i dnes. V tomto bodě jste ohnul to o čem psal. To nebylo fér.
09. 04. 2014 | 13:50

Pavel13 napsal(a):

:Zdeněk Brom
Pane Brome, vzpomínejte. Měl jste žáka s iniciálami K.V., který neustále něco psal? Jak jinak by mohl dotyčný vědět, co ve škole vyprávíte? Jen mi nejde do hlavy, jak mohl sihnout ještě VUML.
09. 04. 2014 | 14:17

zdenekbrom napsal(a):

antipolitik:

Víte, snažím se debatám s K.V raději vyhýbat, protože celkem nikdy nevedou nikam. Tady to začalo tím, že jsem fafanirova napsal, že jsem učil s asitenty.

Sklidil jsem od K.V pokřik, že si neumím zjednat kázeň a jetě čekám, že to za mě asistent odučí a já shrábnu peníze.

Výsledek už znáte.
09. 04. 2014 | 14:21

zdenekbrom napsal(a):

Pavel13:

Pojďme toho pána nechat v klidu :)
09. 04. 2014 | 14:22

K.V napsal(a):

Pane Brome, se mnou polemizují mnozí, někdo souhlasí, někdo má protiargumenty a někdy mne i poučí, nebo alespoň pochopím že jsou i jiné úhly pohledu. A rád to přijmu
Ale musí přijít ARGUMENTY K VĚCI.
.
Nikoliv výkřiky že vy jste znal za komunistů někoho kdo se také dostal do školy neprávem, že za komunistů všichni seděli celou pracovní dobu v hospodě a nikdo nedělal, opakování kriminálnického hesla "kdo nektrade okrádá rodinu" jakoby to byla oficiální teze socialismu, a jiné kecy které jsou nesmyslné a nic neřešící, zčásti i vylhané nebo hodně zkreslené.
.
Ostatně jsem to již popsal v 9,19. Nalhávat si sami sobě nikam nevede.
09. 04. 2014 | 14:32

Karkulka napsal(a):

Pane Šimáčku, pokud to vůbec čtete, mohl byste mi sdělit, kolik je vlastně v ČR romských dětí? Pokud je mi známo ombudsmanovi pohůnci vizualizovali jen na některých bývalých zvláštních školách, ali na běžných základkách o nich nikdo neslyšel ani je neviděl. Není mi jasné, dle čeho stanovujete, kolik % dětí je vzděláváno na jakém typu škol.
09. 04. 2014 | 20:04

josef napsal(a):

Pane Šimáčku,
vy jste někdy učil? Řekněte kde a jak dlouho.
Děkuji za odpověď
09. 04. 2014 | 20:35

Pepa Řepa napsal(a):

Nemusím kafrat do všeho jako Fendrych, ale není ta inkluze geniální myšlenka?

začleňovači se mění podle toho, kdo přijde k veslu.
vytroubí program zinkasují na něj prachy, po roce se zjistí, že nefunguje a přijde jiný velký Inkluzátor.
Tak nějaká hlava vymyslela, že začneme od porodu. Zní to hezky. Tedy běh na dlouhou tra´t, zda funguje nebo ne, zjistíme až po 20 letech.
Do té doby máme vystaráno, své vlastní děti dáme jinam.do jiné školy.

Nakonec od ZŠ s romštinou je krůček k romské střední škole a to by v tom byl čert, abychom za pár let neměli na UK jako vyučující jazyk pro budoucí doktory romštinu.
Je třeba pozitivní diskrimianace menšiny a my máme vystaráno. Vyškolíme armádu asistentů.EU pošle prachy na takové projekty.
Takovou politiku opravdu překonáme asijskou konkurenci, navýšíme kvalitu populace.
namotivujeme.
10. 04. 2014 | 08:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy