Jde o normalizaci, ne o Voříška

22. 11. 2012 | 11:23
Přečteno 5875 krát
Kniha „Náměstí Krasnoarmějců 2“ nechce přinášet skandální odhalení. Chce přispívat k porozumění období, které zásadně formovalo českou společnost.

Moderátor Karel Voříšek byl údajně nařčen z předsednictví SSM na pražské filozofické fakultě a spolupráce s StB. Hodlá očistit své jméno a to prý soudní cestou. Jádro informace o Voříškově funkci a činnosti na FF UK v osmdesátých letech vychází ze čtyř vět čtyřsetstránkové knihy Náměstí Krasnoarmějců 2, jejímž jsem spoluautorem. Přesto nemám pocit, že bych Karla Voříška z čehokoliv nařknul a už vůbec nevím, od jaké špíny by ho měl soud očistit. Celá kauza je bohužel charakteristickou mediální zkratkou, která devalvuje snahu porozumět našim nedávným dějinám.

Kniha „Náměstí Krasnoarmějců 2“ (adresa FF UK do roku 1989) není knihou o Karlu Voříškovi, ani kapitola, kde se jeho jméno objevuje, ba ani odstavec, v němž figuruje, nejsou o něm. Voříšek byl sice na fakultě dva roky předsedou SSM, rozhodně ale nepatřil mezi nejzásadnější aktéry, kteří by tamní prostředí za normalizace formovali.

V knize, která vychází tento týden, se snažíme ukázat, před jakými rozhodnutími stáli lidé, kteří se v sedmdesátých a osmdesátých letech rozhodli učit nebo studovat na poměrně ostře sledované a politicky prověřované humanitní fakultě. Poukazujeme na to, že ve většině tehdejších učitelů i studentů se, podobně jako dnes, svářela celá řada různých loajalit, k vědě, k lidem v jejich nejbližším okolí, k systému, ke své vlastní pozici či kariéře, v řadě případů také (a v tom byl tehdejší režim specifický) ke Státní bezpečnosti. Lidi, kteří na fakultě působili, není možné rozčlenit na hrdiny a padouchy, jakkoli se samozřejmě jednotlivci v míře svého politického angažmá nebo naopak pozitivního pedagogického vlivu či vědeckého přínosu liší. Obdobně je to i se spoluprací s StB; desetitisíce, možná statisíce lidí, se s ní dostali do jednorázového nebo trvalejšího kontaktu a samotný fakt spolupráce (ať už podepsané nebo, jako v případě funkcionářů SSM a strany, ve formě důvěrníka), mnoho neříká. Pro porozumění je vždy potřeba znát konkrétní motivy, strategie jednání a dopady na další lidi.

Jako autorům knihy o pražské filozofické fakultě v období normalizace nám jde o porozumění dobovým tlakům, možnostem jednání a individuálním volbám, nikoli o obviňování jednotlivých lidí. Skutečnost, že v knížce přesto konkrétní osoby figurují, je dána prostě tím, že dějiny tvoří lidé a my historici je od nich nemůžeme odpárat. Kdyby se onen předseda SSM dodávající informace StB nejmenoval Voříšek a nepracoval dnes na nejvlivnější televizní stanici, ale byl to třeba širší veřejnosti neznámý Vopička nebo Smetáček, asi by tento fakt nikoho nevzrušoval.

Předsedů organizací SSM i lidí nějakým způsobem spolupracujících s StB byly v normalizačním Československu desetitisíce, další statisíce udržovaly systém v chodu možná ještě významnějším způsobem, jako členové komunistické strany. Většina z nich je i dnes součástí naší společnosti. Přesto je snaha zprostředkovat poznání o tom, jak se takoví lidé podíleli na svém vlastním znevolňování (o trochu víc než další miliony nestraníků a ne-důvěrníků), interpretována jako „nařčení“.

Zatímco pro nás je činnost Karla Voříška jen příkladem jednoho velmi dílčího principu, v médiích se nyní šíří falešný dojem, že byl nařčen ze zločinu. Zdá se mi, že v jeho i ve stovkách podobných případů, jde o jakousi zástupnou oběť: aby se většina české společnosti mohla cítit onou pasivní a jinými ovládanou obětí "totality", musí být ten, jehož podíl na systému byl nazván, ze slušné společnosti vyčleněn. Chce-li se vrátit zpět mezi domněle slušné, musí se očistit. Nejlépe soudní cestou.

Celá Voříškova kauza svědčí především o tom, že vztah k předlistopadové minulosti je stále nezdravý. Čtvrt století po sametové revoluci morální rozhořčení a vyhazování domnělých viníků z práce už opravdu ničemu nepomůže. Daleko podstatnější je snažit se porozumět, proč se lidé chovali tak, jak se chovali, co je na tom dobově podmíněné a co naopak poukazuje na obecnější aspekty lidského jednání, s nimiž se potýkáme i v naší současnosti. O to, a ne o osočování jednotlivců, jsme se snažili v naší knize.

Představení knihy Náměstí Krasnoarmějců 2 (Učitelé a studenti FF UK v období normalizace) proběhne dnes v 17.30 (pozvánka zde). V knihkupectvích by se měla objevit počátkem příštího týdne.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tunel napsal(a):

Bohužel, teď jde už jenom o Voříška, jako za té normalizace. Deja Vu
22. 11. 2012 | 11:40

aknel napsal(a):

Další oběť histerie médií se jmenuje Voříšek. Zajímalo by mě, jestli se budou badatelé (to slovo mě fascinuje)taky takto zabývat touto dobou a co se bude našim vnukům ve školách mlátit do hlav. Tento nechutný hon na čarodějnice je vskutku odporný. Proč média nepořádají podobné hony na tuneláře, kmotry a další podobné idividua, o některých politicích ani nemluvě! A jestli nějaká doba silně deformuje tuhle společnost - je to právě tahle! Tak strašný pocit bezmocnosti jsem v životě neměla- a to už něco pamatuju.
22. 11. 2012 | 11:42

resl napsal(a):

ano, porozumět proč se tak chovali a zda cítí aspoň slabounce část viny za udání kamaráda, spolupracovníka, nebo i člena rodiny. Aby se zamysleli nad svým charakterem a vícekrát k žádné totalitě nemlčeli ani ji nepodporovali.
22. 11. 2012 | 11:43

Jan Ivanega napsal(a):

Dobrý den, velmi vítám vaši snahu o pochopení procesů, které za normalizace utvářely FF UK. S velkou chutí jsem si přečetl již "Prověřenou fakultu" a na "Náměstí Krasnoarmějců se těším. Mediální zkratky, které výstižně popisujete, jsou pro mě svědectvím o pohodlnosti současné společnosti, která nestojí o kritickou analýzu, ale o jednoduché rovnice. Odborně se zabývám rolí historika umění Jaromíra Neumanna jako marxisty v 50. letech a během normalizace, kdy mu mj. bylo znemožněno přednášet na FF. Velmi dobře si tudíž uvědomuji rozsah a obtíže spjaté s výzkumem vás i vašich kolegů. Těším se na vaše další publikace a držím vám palce k nevděčné a mediálně karikované práci, která je podle mě zásadní pro vyrovnání se s normalizací. Navíc snad může přispět k tomu, aby nastala neonormalizace...
22. 11. 2012 | 11:44

Bob napsal(a):

Nabízí se řada otázek.
Komu p. Voříšek ublížil a jak ( jsem skoro přesvědčen, že nikomu ).
V každém případě bylo p. Voříškovi ublíženo násobně více.
Před listopadem se z politických dúvodů, popř. na udání ( v 50.letech třeba domovnice ) vyhazovalo z práce.
Nabízí se paralela.
Je mi p. Voříška upřímně líto, poněvadž to co se mu stalo už nejde napravit.
22. 11. 2012 | 11:57

British Patrol napsal(a):

Matěji, Vy víte, co mohl dělat před Listopadem pan Klaus, pan Nečas ... V porovnání s tím, co dělal nějaký Voříšek, to může být lapálie s lipovým čajem.
To je ale pro Čechy typické ... Jeden neviňoučký příklad jest potrestám exemplárně - asi jako když dlužíte dvacku - ale miliardáři se denně objevují v mediích "jakoby se nic, ale opravdu nic nestalo ..."
Na FF mohly být i jiné veličiny - třeba Monika Pajerová. Její příběh můžete znát ...
22. 11. 2012 | 11:58

Bob napsal(a):

Ještě jsem si vzpomněl na Malostranské povídky.....Přivedla žebráka na mizinu.
I ta podoba jmen Vojtíšek ...Voříšek
22. 11. 2012 | 12:02

český maloměšťák napsal(a):

Mnohomlidí je díky materiálům Stb vydíratelných.
Pokud mají nějakou moc - je to velmi nebezpečné i dnes...aby se o jejich spojení s StB nevědělo...ale především by neměli mít žádný významný podíl na moci.

Což platí i o členech KSČ - těch, kteří systém pomáhali aktivně udržovat.
Potvrdily to procesy v 90. letech - kdy tito lidé založili společnost na mafiakapitalistické bázi. Kdy navíc obládli i justici, i policii. Plus další instituce , které má společnost k dispozici ne proto, aby sloužily Mafii - ale proto, aby sloužily jí...a řešily nikolivěk otázky krytí mafijních zájmů...ale problémy společnosti jako celku.

Takže nejde ani tak o očistu, jako o informační deficit a utváření a udržování moci.
22. 11. 2012 | 12:02

arnazach napsal(a):

iLustrace

Chudák mana nebeská
Už jí vyschly cecíky
Bída vpadla do Česka
Začíná se od píky

Odcházejí Rafani
Odcházejí Kočky
Nechali nám snídani
Třešně a hlt močky

Už je slyšet adié
Od Vlků i od Lišek
Prej tu hrůzu přežije
Pravej českej Voříšek
22. 11. 2012 | 12:04

vasja napsal(a):

No ale kdyby nebylo "voříšků", asi by tady bolševickej režim nebyl a lidem by nemoh ubližovat, že jo.
Voříšek letí dolu a Fischer míří nahoru. to sou paradoxy
22. 11. 2012 | 12:11

nežvaňte napsal(a):

Voříšek? Zbytečný hysterik, který nikdy nebyl chlap. A taky už nebude. ... Ještě že už ho za to ta Nova odškodnila.
22. 11. 2012 | 12:15

plzeňák napsal(a):

Bývalý kancléř Spolkové republiky označil podobné excesy těchto mladíků, kteří nic nezažili, za aroganci pozdě narozených.
22. 11. 2012 | 12:23

Luba napsal(a):

Pan Spurný napsal:

"Celá Voříškova kauza svědčí především o tom, že vztah k předlistopadové minulosti je stále nezdravý.

Čtvrt století po sametové revoluci morální rozhořčení a vyhazování domnělých viníků z práce už opravdu ničemu nepomůže."

Ano!

A nezdravý je i přístup pánů poslanců, za jejichž zájmy nyní stávkují budějovičtí studenti, aniž by si to uvědomovali.

Opět u nás nebude o obsazování odborných postů ve vedení čehokoliv rozhodovat schopnost a odbornost kandidáta, ale "náboženství", které zastává.

Óóóó, jaká hrůza, kdyby se ukázalo, že soudružka učitelka je osobou kompetentní - nebo dokonce - nedej Přírodo - nejlepší!

Pan Voříšek je zase dlouhodobě, spolu se svou kolegyní vyhodnocován jako nejpopulárnější tvář televize NOVA.
To znamená, že patrně svou práci dělá dobře.

Óóóó, jaká hrůza, že byl aktivní v něčem tak odpudivém, jako jsou "modré košile" SSM. O tom, co tam dělal, a koho poškodil a komu pomohl, ani slovo.

Proč si ti skandalisté nepoloží zásadní otázku: Jaký je to člověk?

Protože poznat člověka je náročné. A nálepkovat snadné.
Skandál zvyšuje prodejnost. Celá pravda bývá nezáživná a nevejde se do titulků.
22. 11. 2012 | 12:28

dennis napsal(a):

Pane Spurny, precetl jsem si odpoved jednoho z vasich spoluautoru pod prvnim clankem, ktery web Aktualne publikoval. Byla nemlich stejneho razeni, jak je ten vas blob. "Jde nam jenom o pravdu. Pan Vorisek je jmenovan z duvodu historicke pravdy, ale popis historicke pravdy neni namiren proti panu Voriskovi ani k jeho skode." Vase svate nadseni, ucta k historicke pravde a ciste umysly asi narazily na "neuveritelne" nepochopeni. Myslim, ze bude stacit jeste jeden blog a vedeni TV Nova se panu Oriskovi omluvi a vlna sympatii k byvalemu svazakovi zase tise zmizi. Asi tak jako vlna vaseho zajmu o mnohem vlivnejsi svazaky.

Pojem NEONORMALIZACE je bohuzel nejen pronikava horka ironie.

Mili mladi badatele, vase uprimna touha vyrovnat se s temnou minulisti a odhodlani budovat nove, svetle a svobodne zitrky je presne to, co prinesla generace Kohoutu, Pelikanu, Kunderu atd. atd. Je to presne to, co provokuje otazku: Jsou pristi generace poucitelne historii? Vase odpoved nejspis zni: To je prave to, co my delame! A ja jen dodavam: Ano. Je to presne to, co delate vy.

Nejsem pesimista, verim, ze i vy dozrajete poznani, ke kteremu dospeli Kouhouti, Pelikani, Kunderove. Otazka poucitelnosti historii spociva v case, behem ktereho kazda generace dospeje...
22. 11. 2012 | 12:34

otokar napsal(a):

Můj přítel,bývalý policejní důstojník, který normalizaci přežil na šachtě, byl po 89 rehabilitován a jmenován krajským policejním ředitelem, poté opět odvolán pro přílišnou aktivitu a demobilizován. Jednou se vrátil z Prahy o Sachera a řekl mi:Nebudete mi věřit, ale jsou tam všichni, jak tam byli, akorát někteří sedí v jiných kancelářích. Nevěřil jsem,máme přece lustrační zákon, no ni?
Pouze se temně zasmál a neřekl nic.
No a tak tu žijem.
22. 11. 2012 | 12:38

Občan napsal(a):

Jo, třídní boj je třeba dovést až do ... KAM vlastně?
A čím déle po "revoluci", tím ostřeji je třeba bojovat. Aby se nám ten "lid" náhodou nezačal stavět na zadní...

Statečný třídní bojovníče Spurný, zeptal jste se při sepisování svého normalizačního veledíla dotčeného zločince Voříška, co v tom SSM vlastně dělal?
Nebo jste jen projel jeho kádrové materiály z té doby a jako správný komisař je "vyhodnotil" od stolu?

Těším se na "Poučení z krizového vývoje 2", aby ta novonormalizace nabyla těch správných rozměrů.
Kádrové čistky už bychom tu měli, kádrové prověrky také, kádrování uchazečů NEJEN o funkce jakbysmet; jen to nerespektování výledků voleb (ve vybraných případech) je novum.

P.S.: Vyjde také nějaké normalizačně-kádrovací dílko o permanentních "revolucionářích" Štětinovi a Mejstříkovi?
22. 11. 2012 | 12:45

seriózní chlapík napsal(a):

V zemi, kde je Ornela Štiková celebritou, nemůže být Karel Voříšek při stejné váze argumentů nic jiného než spodinou společnosti.
22. 11. 2012 | 12:47

P. napsal(a):

Trochu zvláštní za situace, kdy prezidentem bude zvolen nejspíš bývalý člen strany, který vzorně spálil rudou knížku v kamnech své chaloupky. A právě tihle jdou nahoru, protože to jsou největší bijci komunistů. Angela Merkel taky pracovala pro nějaké oddělení agitace a propagandy FDJ na Akademii věd NDR, takže v tom bych neviděl problém.
22. 11. 2012 | 12:52

m.v. napsal(a):

Matěj Spurný:

Moderátor Karel Voříšek byl údajně nařčen z předsednictví SSM na pražské filozofické fakultě a spolupráce s StB. Hodlá očistit své jméno a to prý soudní cestou.
-
Mám informaci, že K.Voříšek nespolupracoval s StB, ale s STV (Slovenská televízia).
Teď nevím co je pro něj horší.

Hezký den.m.v.
22. 11. 2012 | 13:02

JenTak napsal(a):

Podstatné je pouze to, zda pan Voříšek udával na STB. Pokud ano, tak ho dohonila JEHO VLASTNÍ minulost, a on si to jako veřejně známá osoba po právu odskáče. Pak ať on sám pláče nad svým rozlitým mlékem. Neměl to tehdy dělat.
22. 11. 2012 | 13:10

václav napsal(a):

Pane Spurný vy docela klidně lžete, co se dá ale od angažovaného historika čekat.
Na vysoké škole technického směru jsem studoval v letech 1969 - 1974. Dva roky jsem byl předsedou fakultního výboru SSM za celých 5 let studia jsen nebyl nikým a už vůbec ne hroznou STB kontaktován a nebyl jsem ani nucen ani získáván ke spoluprááci či donášení. Na to že nemám potřebu lhát jako vy se můžete spolehnout ale taková svědectví se vám nehodí. Lidi kteří musí tak jako vy zkreslovat fakta pro kus chleba upřímně lituji
22. 11. 2012 | 13:10

ampersand napsal(a):

„Lidi, kteří na fakultě působili, není možné rozčlenit na hrdiny a padouchy, jakkoli se samozřejmě jednotlivci v míře svého politického angažmá nebo naopak pozitivního pedagogického vlivu či vědeckého přínosu liší.“
Autore, můžu vás ujistit, že lidských sviní tam bylo plno. Chápu, že to z ex-post zkoumání mladého historika možná nelze dovodit, ale ta doba zase není tak vzdálená, aby neexistovali svědci.
Stihl jste si třeba o „vaší“ germanistice popovídat s Emilem Skálou? Ten zažil a pamatoval hodně a „přežil“ coby tvrdě apolitický odborník za cenu zaražené kariéry. A to se ausgerechnet germanistika hned v počátku normalizace mýtila fest (vedle nejznámnějšího Goldstückera Stromšík, Macháčková, co si jen tak pamatuju z hlavy).
Lidské kvality a odbornost se nemusejí doplňovat a mohou přímo vylučovat. Jako germanistovi vám předhazuju velikána Goetha.
Předseda fakultní organizace SSM na FF UK nebyl jen tak někdo. Na tak exponovaném působišti to už byla prakticky nomenklaturní funkce, jíž se nemohl domoci jen tak někdo. V tomto smyslu odmítám případnou bagatelizaci „byl taky u komunistů“. Takový předseda už musel být velmi angažovaný a velmi horlivý soudruh. A že by takového exponovaného mladého soudruha neoslovila StB? A že by takový ambiciozní soudruh, byv osloven, nespolupracoval?
Jiná věc je, zda má tento fakt být diskriminační v jeho současné roli čteče zpráv v komerční TV. Když podobně dychtiví ex-soudruzi kandidují na presidenta republiky. Ale to už je věc zaměstnavatele. Zmedializovaná jen proto, že jde o relativně známý ksichtík.
Je dobře, že se do mapování mïnulosti pouštějí mladí, touto minulostí nezatížení. Zejména pokud si dokážou sehnat dobová svědectví od pamětníků, a dokážou s dalšími doklady a fakty vše odpovídajícně zpracovat. Rád si počtu.
22. 11. 2012 | 13:11

Ládik!!! napsal(a):

Mám pocit, že kdo nebyl v KSČ nebo SSM, nesmí před kameru. Nějaký Voříšek můj pocit nezmění. Někoho zkrátka nas.al a má to.
22. 11. 2012 | 13:15

Josef K. napsal(a):

Mirgorodští musejí mít skandály, doufají, že se za ně schová jejich vlastní minulost. Ten princip není složitý. Kanibalismus kvete právě u některých plemen.
22. 11. 2012 | 13:17

vico napsal(a):

Středověk neskončil, středověk trvá, zpívá skupina Lucie. To, co se děje kolem Voříška nabízí verzi : Normalizace neskončila, normalizace trvá.

Voříšek prostě má tzv. škraloup, který v podání vyšilující mediokracie se změnil ve ZLOČIN. A tak je Voříšek na hodinu vykopnut z NOVY a brzy za ním poletí i jeho spolumoderátorka Fialová, neboť za ty roky pracovní spolupráce je veskrze ideologicky nakažena. Takové bývaly osudy indických manželek, které své zemřelé muže následovaly na zapálenou pohřební hranici.

Matěji, Matěji, co jste to vyvedl! Copak lze v této zemi pomocné stráže veřejných Koniášů takto jmenovat? Ládíci shromáždění kolem pranýře házejí své vykřičníky jako zapálená kopí. Ještě včera doběla rozčilení budoucí majitelé S-karet teď těmi kartami budou hlasovat, aby voříšek byl utracen. Těmi kartami, které prý podle jiného svazáka Čistého prý budou nepovinné. Hovno!, řekl by generál Patton/a stejně se zastavil na dohodnuté linii u Rokycan/.
22. 11. 2012 | 13:19

ampersand napsal(a):

Ad Václav 22. 11. 2012 | 13:10
Václave, FF UK byl v počátku normalizace „stát ve státě“. Hnízdo revizionismu, jedna z bašt kontrarevoluce. Myslím, že situace některých technických VŠ, především nepražských, se s tím vůbec nedala srovnat.
Nevylučuju ale, že v úplných počátcích se StB ještě přímo do dění nepouštěla. První „noví svazáci“ na FF UK v roce 1969 byli ještě „úplně normální kluci“, kolegové i z kruhu. Jaksi nepochopitelně vstoupili, začali něco organizovat. Pak vlezli i do KSČ. A pořád ještě se s nimi dalo normálně mluvit. Dodnes netuším, jestli byli „ještě poměrně normální“, nebo jestli to byla doporučená strategie. VŠ (FF UK rozhodně) byly v roce 1968 hodně radikalizované a muselo se na ně opatrně a takticky.
Jestli je to tak, jak píšete, dejte na modlení. Už jste ve věku, kdy se otázky rekapitulace a čistého svědomí začínají hlásit. Fakt buďte rád.
22. 11. 2012 | 13:26

resl napsal(a):

je zřejmé, že se Voříška zastávají ti s máslem na hlavě. vyřvávají o funkcích předsedy SSM, ale dělat to nemuseli. za to se mohli ale "mýlit" při svém studiu a to vícekrát.
pak je tady věc udávání, ale to dělají, že přeslechli. strkat hlavu do písku je český, národní zvyk.
22. 11. 2012 | 13:27

Stařeček napsal(a):

pane normalizátore Spurný, já jsem už jednu normalizaci zažil a dvacet let po ní byla tzv. sametová. Ta po tom roce 68 byla pěkná prasárna a zdá se, že ta vaše není o nic lepší. Zase to odnesou jenom příštipkáři a převlekkábátnící s korouhvičkami budou vesele řádit dál. Něco podobného jsem slyšel včera v pořadu "Krásné ztráty", kde moderátor chválil policajta za to jak načapali sedmimilionového Ratha, jenom se moderátor zapoměl zeptat, kdy dojde na multimiliardáře. Tož taká je i ta vaše normalizace. Prostě, jen aby se neřeklo a ať se vlk nažere a ta koza zbide celá.
22. 11. 2012 | 13:39

neo napsal(a):

Co to šustí ?
Co to chrastí ?
Z houští lezou pederasti.
Znásilnili za lesem,
tajemníka SSM
22. 11. 2012 | 13:39

Lukr napsal(a):

Po volbách v roce 1969 vytvořil Willy Brandt koalici s liberální FDP a nahradil v křesle kancléře Kurta Georga Kiesingera, politika z CDU a bývalého člena NSDAP.
Před nacisty uprchl do Norska a později do Švédska.
Tento kancléř Spolkové republiky označil podobné excesy mladých badatelů, kteří nic nezažili, za aroganci pozdě narozených.
Je pouze více jak chválihodné že se někomu kdo absolvoval německá studia podařilo oprostit se od německých zásad,které hlásal někdo tak bezvýznamný jako Willy Brandt.
Protože jako člen skupiny mladých badatelů, kteří popisují posledních 20 let před listopadovým převratem na Univerzitě Karlově v Praze máte ty nejzasvědcenější informace.
Proto o spojení Voříšek-StB se konečně bez obalu rozepisujete v rozsáhlé knize o normalizaci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a proto Vás sedm statečných je nutné v tento čtvrtek jmenovitě pochválit a ocenit.
Proto prosím pane Spurný uveďte jména těch sedmi statečných, kteří konečně svobodně a věrohodně popisují Univerzitu Karlovu.
22. 11. 2012 | 13:53

Marek Kobera napsal(a):

To autor:

Ano, pan Voříšek by se měl očistit. Ale ne u soudu, ale v popelu a ve vodě.
22. 11. 2012 | 13:58

seriózní chlapík napsal(a):

Ti, co se tak vehementně distancují od bývalých členů SSM a KSČ -a to těch co nikomu neublížili, můžou čistotu svých myšlenek nejlépe prokázat tím, nebudou nikdy vyrábět v Číně ani nakupovat čínské zboží. Jinak jsou nedůvěryhodní farizejové.
22. 11. 2012 | 14:00

Xaver napsal(a):

SSM byla jediná organizace v ČSSR, která vznikla proto aby obhajovala okupaci z r.68.
Každý režim se snaží ohýbat mladé dle svých představ.
Normalizační režim ty mladé, ale přímo lámal.
Funkcionáři SSM byly nástroje toho lámání.
22. 11. 2012 | 14:03

Ota Havelka napsal(a):

Docela by mě zajímalo, kdo z těch, kteří se pohoršují nad "štvavostí" "normalizátora" Matěje Spurného, skutečně četl knihu, které je autorem. Pokud jsem to správně pochopil, kauza pana Voříška je v ní zmíněna jen zcela okrajově a autoři v ní řeší jiné problémy, než současný bulvár... Já osobně bych si proto raději práci přečtl dřív, než se pustím do pomlouváním autora. Vždyť neférovost toho, co se tu píše o panu Spurném nesahá údajné "štvaní" proti Karlu Voříškovi ani po kotníky.
22. 11. 2012 | 14:41

Libor Ahasver napsal(a):

Kdyby měli Němci v šedesátých letech tyhlety internety, štěkali by po historicích, píšících o koncentrácích, podobně jako současní bolševíci a bojovníci za mlčení štěkají po panu Spurném a jeho práci.
22. 11. 2012 | 14:42

ao napsal(a):

To ampersand

člověče, ty jseš nějakej nabroušenej na ty bývalé svazácke funkcionáře. FFUK skutečně byla v těch letech 68/69 radikální. Ale kdo z mladých nebyl v té době radikál. Mladým vždy patřil svět. Tí se nechají velice snadno oblbnout. Stačí si vzpomenout na podzim/zimu roku 1989. Začali to studenti, skončili ale disidenti, všichni na funkcích a později i s restituovaným majetkem. Na studenty se vyprdli a teď jim ještě napařili školné. Tí "demokrati" jsou najednou odvážnější a čím dále arogantnější. Chtěli by každého bývalého komunistu nebo svazáka zatlouct jako hřebík do prkna. Ať se raději podívají za sebe, co zbylo po nich. Kromě rozkradené republiky, megakorupce a obrovského státniho dluhu absolutně nic...
22. 11. 2012 | 14:44

Ládik!!! napsal(a):

vico -
nehážu na voříška v pranýři zapálené kopí. Ani si nekoupím tu blbou knížku, a ne proto, že nemám v knihovně místo. Voříšci mě nezajímají a nebudou zajímat ještě 2 generace, než to všechno pozdechá. Komunisti ve sdělovacích prostředcích, v zákonodárných orgánech a ve státní správě jsou nezbytným koloritem období přechodu od vlády ozbrojené dělnické třídy k obvyklému občanskému normálu.
22. 11. 2012 | 14:45

aga napsal(a):

Jistě, soudruhu Spurný. Halt když se kácí les, létají třísky, a soudruhům nikdy nešlo o jednotlivé voříšky, ale vždy jen o čistou ideu a pravdu.
22. 11. 2012 | 14:57

Michal Macek napsal(a):

knihu sem necetl ale jestli by predsedou fv ssm a jestli jak sem se docetl v novinach kvuli nemu nekoho vyhodili ze skoly tak mi to staci.ani nemusel spolupracovat s stb....
22. 11. 2012 | 14:59

paprika napsal(a):

Abyste se soudruzi nerozplakali nad nebohým Voříškem- vždyť SSM, to byla jen taková organizace kolaborantů, která schvalovala okupaci této země a na základě toho budovali mladí soudruzi své kariéry- no a co? Na co nějaká veteš, jako charakter, vždyť ti blbci v kotelnách si to způsobili sami, mohli kolaborovat taky, že?
22. 11. 2012 | 15:08

ao napsal(a):

Pane Spurný,

FF (UK) i ostatní byly fakulty, vlastně nanic. Student, který ji ukončil pracoval pak jako učitel na ZŠ nebo SŠ, v lepším případě v nějakém humanitním ústavu AV. To komunisti věděli a proto byl tak velký výběr na tuto školu. Zájem o FF v těch časech 20x převyšoval počet nabízených míst. Hledala se jakákoliv záminka, třeba i "znormalizovaný kádrový profil", jen aby se mohlo dotyčnému napsat "pro nedostatek místa nepřijat". Dnes to je vidět, jak jsou absolventi FF potřební pro "trh práce". Když si nenajdou zaměstnání ve svém oboru,tak si musí pak udělat jinou školu, aby našli uplatnění. Filozofa dnes nepotřebuje nikdo. Ještě tak výrobního inženýra do automobilky VW nebo Hyunday. Vy vlastně máte ve své pracovní kariéře štěstí, studia germanistiky, pak působení na zahraniční univerzitě...nebo to nebylo štěstí a jenom používate své ostré lokty aby jste byl na výsluní, podobně jako tí svazácký funkcionáři v časech normalizace...to opravdu nevím...
22. 11. 2012 | 15:14

Michal napsal(a):

Řekněme si to soudruzi, otevřeně. To, co dělal pan Voříšek, byla jen drobná mravenčí práce svého druhu.
Na chlubení to není, na lynč také ne.
22. 11. 2012 | 15:15

janus napsal(a):

I vy šotku.

Ste se s Voříškem domluvili, jak zvednou náklad vaší knihy, kterou by s vyjimkou knihovny ÚSTR těžko někdo koupil.
A to říkám jako pamětník. Nebo památník?
Děda říkávál pomátník, za něj se ovšem ještě stavěly a bouraly.
Jako že od pomatenosti.

Na většinu z obyvatel téhle země padá deka nepřekonatelné únavy, kdykoli někdo začne řešit morální problémy éry neskutečného komunismu a skutečné normalizace zvláště.

I kdyby se mladý badatel vynasmažil sebevíce, nám co pamatujeme nic nevyloží a těm , kteří nepamatují do jejich účelové argumentační sady nic nového nepřidá.

Užitečnější by bylo napsat něco o Krkonoších. O skopčácích hospodařících na horských loukách, jak vyváželi sudy exkrementů na svahy, aby kravky měly šťavnatou trávu. A konzumenti mléka průjem.

Život je neskonale zajímavý. Ale ne na FF UK.
22. 11. 2012 | 15:31

úplně naopak napsal(a):

vasjo
To je jako byste řek, že bez Brambory Strašecí nebylo by samozvolenecké kleptokracie.
22. 11. 2012 | 15:36

Zbyněk napsal(a):

Proč je naše země tak legrační? Řešíme pana Voříška a přitom musí být každému jasné, že na FF UK se žádný nesvazák nedostal. Možná ani na žádnou jinou vysokou školu, třeba i technického směru. Znali jej pouze jeho spolužáci, jen oni znají pravdu,zdali něco provedl nebo ne. Pro mne byla větší legrace, když pan prezident vymyslel, že ocení spisovatele Otu Filipa řádem za kulturu, jeho příběh každý zná a on vše přiznal. Byla to špatnost, ale v té době se 90% vojínů modlilo, aby až někdo poleze přez plot, jej zastřelili a dostali dovolenku. My co jsme přelézali, víme jak to bylo, takže za to jej nesoudím. Když se o jeho provinění dozvěděl jeho syn, oblíbený profesor sáhl si na život. Otec oblékne smokas a jede převzít řád od pana prezidenta. Sál narvaný vládními činiteli, bojovníky za svobodu, všechny možné i nemožné odboje, hrdinové všeho druhu, pan prezident se potutelně usmívá a předává řád. Očekával jsem, že alespoň jeden na protest vstane a odejde. Nestalo se, ti rekové dokonce tleskali, takže dnešní pan prezident je větší dramatik, než ten minulý. Legraceland Česko- usvědčený dostává řád- podezřelý je vyhozen na dlažbu.
22. 11. 2012 | 15:41

absurdní dramatik byl břídil napsal(a):

Zbyněk
Po chilské propisovačce a střelbě antiperlemi pan prezident opět jednou podlehl poňoukání svého smyslu pro humor.
Myslím, že když zavře půl metru tlusté dveře svého korkem a olovem obloženého safe roomu, plácá se do kolen jak blázen.
22. 11. 2012 | 15:53

krajan napsal(a):

Vážení mladí vědci,
možná, že opravdu děláte záslužnou práci směrem k poznání nejnovějších dějin. Máte plnou pravdu,když říkáte (cituji:)"jde o jakousi zástupnou oběť: aby se většina české společnosti mohla cítit onou pasivní a jinými ovládanou obětí "totality", musí být ten, jehož podíl na systému byl nazván, ze slušné společnosti vyčleněn.". A právě proto byste měli přemýšlet v souvislostech a vzhledem k "tady a teď". Je přeci jasné, že jakékoliv jméno vhozené do arény, bude rozcupováno davem pod vedením novinářů. Je to přeci už klasický nástroj k odvádění pozornosti. Takže jste si citovanou větu asi nerecitovali příliš důrazně.
22. 11. 2012 | 16:07

Dalibor napsal(a):

Někdo tu srovnával vyrovnání se s fašismem.
Pár rozdílů
* asi se nenajde většina pamětníků, kteří by si mysleli že za Hitlera bylo lépe sociálně, ekonomicky i v morální oblasti, o éře komunistů si to ale lidé myslí.
* Po válce byli v Německu odsouzeni vrcholní představitelé v Norimberku, a jasní váleční zločinci, ale nikdo neplival na řadové vojáky od Stalingradu, nikdy neoslavovali cizince za to že zabili německé vojáky. A např. na vojenských školách se učí tankové boje podle Rommela, protože je prostě nejlepší.
- * U nás vrchnost nepotrestána, odsouzena byla jen bába Polednová, zato jsme se vyřádili v tom kdo z herců a zpěvaků něco řekl STB, ještě teď řešíme zda nějaký Voříšek byl v SSM, odsuzujeme vojáky za to že sloužili u Pohraničníků, vyznamenýme Mašíny za to že zabili pokladníky české firmy a stříleli na hasiče který hasil stoh JZD. Kdo byl za komančů čímkoliv užitečným - primář, vědec, ředitel fabriky, natož voják, soiudce, policista, dozorce - je dodnes nomenklaturní svi***, i Gott a Bondráčková je špatně protože zpívali komunistům, kdo seděl v kriminále, ani se neptáme za co, rovnou do parlamentu nebo ministr, nebo alesoň důchod jako hrdina 4. odboje. Fabriky a vše po komunistech jsme rozkradli a zničili
22. 11. 2012 | 16:38

Josef K. napsal(a):

Někteří z nás ztratili paměť, někteří ne.
Funkcionáři SSM byli ti aktivní, většina členů byli ti , co se vezli a báli. Rozdíl mezi nimi vlastně nebyl. Ze strachu se dělaly věci, které se vymykají rozumu. Pamatuji se, že se se mnou, po roce 77, po Chartě, naštěstí jsem mohl dostudovat SŠ, nikdo nebavil, kamarádi zmizeli. Dodnes z jejich strany cítím rozpaky.
Se zvláštním zájmeme pak sleduji ty, kteří se dnes vydávají za disidenty a bojovníky s režimem, zase ale ne tak nahlas, aby to nepoškodilo jejich současné kariéry. Protože i dnes se na lidi, kteří se postavili proti normalizaci dívá většina, i mladých, podivně.
Nesouhlas s normlaizací musel být veden v rámci daných pořádků, patrně. tak po Klausovsku.
Normalizace byl , jako každá totalita, rájem technokratů. Absolventi huimanitních studií možná nezkonstruují kolo, ale , pamatuji se velmi dobře, jak jsme se živili překlady technické literatury, protože technokraté normalizace neuměli jazyky. Dokonce jsem překládal dokumenty tajné.
Normalizace nebude vůbec diskutována do doby života jejích aktérů. Tedy ještě nějakých dvacet let. Masová podpora ani dnes neníé odsuzována, nýbrž naopoak ceněna: její účastníci přeci projevili tolik pragmatismu.
A národ jsme přeci pragmatický, nás dějiny a historie nezajímají, nedají ten okamžitý profit., Co na tom, že pragmatismus českých mirgorodských přivedl zemi k destrukci kulturní a zákonitě ekonomické, to se dá zase okecat tím, že Klausovi rostou z nosu chlupy a Topolíánkovoi chloupky, popř. popisem poprsí nějaké nevábné slečny.
Všiml jsem si, jak normalizační stereotyp lži , rozvíjí český bulvár právě u slečen. Pohlednou či půvabnou mezi těmi hvězdičkami nanjdeš, ale titulky a frekvence foto z nich udělají madony. Zvláště ve spojení s hokejisty a fotbalisty.
22. 11. 2012 | 16:43

Arnie napsal(a):

to Jozef K., 16,43
"Normalizace byl , jako každá totalita, rájem technokratů"
Pane kolego, mýlíte se!
To neříkám proto, že jsem možná ve stejné době jako vy filozofii, abslovoval ČVUT a třeba "umím zkonstruovat kolo", ale - v rozporu s vaší teorií, mně cizí jazyky problém nedělají.
Podobně na tom byli i moji kolegové, v té době studenti, Jirka Muller nebo třeba Luboš Holeček, kteří odpor proti tehdejší totalitě formulovali veřejně a odvážně (a byli za to velmi tvrdě režimem potrestáni).
Podobně jako řada dalších tehdejších studentů techniky - třeba okolo studentského časopisu Buchar.
Totalita prostě nebyla rájem pro techniky jak tvrdíte, ale realita se kterou se nejsnáze vypořádali všichni loajální a opatrní - což bylo pochopitelné, vzhledem k osobní situaci většiny lidí.
A nešlo o to zda byli vzděláním technici, či humanisté.
To jenom na okraj k vašemu příspěvku - prostě zevšeobecňování je vždy ošidné.
Ale koho to dnes ještě zajímá.
22. 11. 2012 | 17:21

Kanalnik napsal(a):

Pokud pan Vorisek donasel StB, tak je to jeho osobni selhani a sam se s nim musi vyrovnat, pokud to jiz neudelal. V teto kauze proto vidim pozitivum a sanci pro neho samotneho vyrovnat se se svou minulosti. Ze se s ni asi nevyrovnal ukazuje fakt, ze o teto veci nikdo do ted nevedel. Asi to sam pan Vorisek tajil, coz na vyrovnani se se svymi chybami moc neukazuje.

ryk medii ovsem prokazuje nevyrovnani se jejich novinaru s obdobim normalizace taktez, v tom ma autor pravdu
22. 11. 2012 | 17:44

Dana V napsal(a):

Už měl každý 23 let aby si našel svého udavače, pokud mu STB něco zlého udělala, aby mu buď rozbil hubu nebo se s ním soudil, nebo se na to vykašlat. Ale roztáčet další kolo agentománie, když není žádný konkrétnéí žalobce, to už je opravdu debilní.
Myslím že Dalibor 16,38 to vystihl přesně
22. 11. 2012 | 17:53

scientist napsal(a):

pane Spurný,
etika výzkumu je standardní součástí kurikula na sociálněvědních fakultách, pokud historici toto neřeší, možná by stálo za to s tím něco udělat.

V každém případě platí jedno: neanonymizovali jste aktéry, o kterých píšete, nesete tudíž spoluodpovědnost za důsledky, které to má. S těmi důsledky nemusíte vůbec souhlasit a je dobře, že se ozýváte, ale se svědomím si to budete muset nakonec nějak srovnat sám. Kompetence výzkumníka z našich oborů spočívá i v tom, že rozumíte (a odhadnete) reakce současných lidí na zveřejněné informace. Pokud žijeme v takové společnosti, v jaké žijeme, pak se MUSÍTE sami sebe ptát, zda zveřejnění konkrétních jmen je to, co si umíte obhájit před ostatními lidmi a sami před sebou. Z blogu je vlastně vidět, že s tím nějaký problém máte.

Kariéra nebo slušnost - to evidentně neřešil jen nějaký Voříšek za dob normalizace. Tak nějak se to dilema v jiné formě staví i před Vás. Přeji dobrou volbu.
22. 11. 2012 | 18:25

vico napsal(a):

Ládík!!! : samozřejmě to, co jsem napsal není reakcí jen na to, co jste uvedl u Spurného. Mimochodem každým dalším příspěvkem potvrzujete mnou řečené - normalizace neskončila, normalizace trvá. Napsal jste : "Voříšci mě nezajímají a nebudou zajímat ještě 2 generace, než to všechno pozdechá." Vymezujete tzv. "přechodné období" od nevidim do nevidim - přesně jako normalizátoři. "Přechodné období vyžadující tzv."diktaturu proletariátu" pasovali na setrvalý stav. I u vás vskutku občanská společnost je chimérou, kterou se dočkají až vaši pravnuci...a když vás tak čtu, začínám si to pesimisticky myslet taky.

Abych byl správně pochopen - já vůči Spurnému a jeho knížce, kterou avizoval už vícekrát/ tuším, že i v rozhovoru v Respektu/nic nemám. Mně se jeho články i zde na blogu Aktuálně líbí. Ale ani on nežije ve vzduchopráznu a měl by zvážit, že ve stále normalizačním ČEZku může jeho vědecký zápal způsobit kdejakému "voříškovi" zápal blan, po kterém umře.

Za další - konkrétní Voříšek má OPRAVDU škraloup. Jenže v normalizačně koniášovských ČEZkých poměrech se škraloup interpretuje jako ZLOČIN. Zatímco "rebel" Fuksa si bere obolus za své složení rebelského poslaneckého mandátu, Voříšek je vláčen uličkou hanby a držitelé S-karet se přidávají:-) Normalizačním kádrováctvím podzimně ztěžklá atmosféra jako poklice uzavřela českou kotlinu. A jen tak nakonec Ládíku!!! - neoznačujte nějakou knihu za blbou, když jste si nepřečetl ani záložku.
22. 11. 2012 | 18:27

Jančura Jan napsal(a):

Želbohu pan Spurný nedomyslel, že žijeme v době nové normalizace. Nedomyslel, že stále existuje zákaz výkonu zaměstnání za činy vykonané před více než 20 lety. Nedomyslel, že stačí se jen neopatrně zmínit o nevhodné minulosti někoho, a že najdou vždy ochotní lidé, kteří z toho vyvozují neadekvátní postihy, aby se zalíbili někomu nahoře!
Nedomyslel, že členka KSČM nesmí vykovávat funkcí radní, do které byla řádně zvolena (a to v minulosti nebyla ani agentkou STB). Tzv. demokratům nevadí, že tím porušují ústavu a lidská práva. Stačí, že je ideologicky nepřijatelná a pak jde demokracie, ústava, slušnost a morálka mimo. Nepřipomíná to Vám něco? Nejsou stejné zapálení svazáci, jako za minulých dob, jak je pan Spurný líčí?
22. 11. 2012 | 18:28

vico napsal(a):

Přísahám, že jsem od scientista neopisoval - za dvě minuty bych to nestihl.
22. 11. 2012 | 18:29

Ládik!!! napsal(a):

vico -
přece nepopřu vývoj, nejsem revolucionář, abych to vyřešil šmahem. Nevnímám postkomunistickou dobu jako přechodné období od něčeho starého k něčemu novému, když nevím, co bude zítra. Beru to jako přirozený a pokojný úhyn nositelů a šiřitelů násilnické ideologie, nic víc. Lidí, kteří neblaze ovlivnili životy statisíců normálních lidí a tím chod dějin. Pošlapali základní lidská práva a nic se jim za to nestalo.
Voříška nikde nevláčím, ten si určuje sám svůj osud - má to, co chtěl, přeji mu, ať se mu to daří i nadále.
Uznávám, že knížka nemusí být apriori blbá, ale je blbá (nevhodná) pro mě - není to můj žánr. O autorovi jsem se ani slovem nezmínil.
22. 11. 2012 | 18:49

marxík napsal(a):

Já naopak pana Spurného chválím za promyšlenou a spolehlivou propagaci svého dílka.
Je vidět, že v něm dřímá rozpínající se podnikatelský duch, který ho záhy vynese do vyšších společenských vrstev.
Jenom to chce sebou hodit a neotálet. Mnoho kapitalistického času už nám nezbývá.
22. 11. 2012 | 19:24

Michal Macek napsal(a):

Jančura Jan

blobost - je to cele o karme,voriska dostihla jeho karma....
22. 11. 2012 | 19:29

Ivan Hochmann napsal(a):

Přesně tak pane Spurný.
Žádná TLUSTÁ ČÁRA nikdy nic neřešila.
Proč nebyla v tomto státě ani v jakési polistopadové euforii vůle přesně pojmenovat stav společnosti a vinu jedinců v totalitním komunistickém svinstvu dnes víme.
Ani takoví jako já,kteří si nikdy s rudým morem nezadali nebyli radikálové,Jakobíni.
Ani to nešlo.
Na všech vystoupeních veřejného charakteru byl cítit odpor lidí ke všemu co volalo po nápravě vedoucí ke katarzi a uvědomění si vlastních pochybení.
Nešlo prokazovat 15milionům občanů jejich připosranost a servilnost k bolševickým stvůrám.
Vždy,když jsem tuto záležitost zmínil na třebas předvolebních veřejných schůzích DEU - došlo k prudkým polemikám a hádkám místních rudých parchantů i jejich rodinných příslušníků.
A byl jsem pro většinu straníků příčinou volební prohry.
Nakonec jsme si to vyříkali i na posledním sněmu DEU s Paní Alenkou Hromádkovou.Ta na tom byla úplně stejně.

Padesátá leta ovlivňovaná KáGéBáky z Moskvy byla v logické nornalisaci zapomenuta.Komunisté se nedopouštěli takového množství zvěrstev jako ideologie nacismu a jejich vykonavatelů.
Proto si mysleli a s nimi celý tento připosraný ,kolaborantský svět,že nenesou stejnou vinu jako Němci odsouzení v Norimberku
mezinárodním tribunálem.

Tím pádem nedošlo k pochopení prokazatelných vin,k morální očistě celého českého společenství a nyní si neseme svůj "kříž" dále dějinami.
Komunisté sedí v parlamentě ,ve státní správě,ve společenských institucích.
A to prý se s komunisty NEMLUVÍ!

Pořád se budou vytahovat účeloví kostlivci ze skříní.
Pořád bude kosák s kladivem a rudou barvou pro normální lidi symbolem hnusu a odporu.

A můžete zase štěkat jako psi - karavana půjde dál.

Ivan.
22. 11. 2012 | 20:55

zdenekbrom napsal(a):

K panu Spurnému mám řadu výhrad. Nejprve si ale přečtu knihu a teprve potom budu hodnotit.
22. 11. 2012 | 21:43

JF napsal(a):

jak už zmiňuje i vico výše, příkladným lakmusovým papírkem normalizace posledních 24 hodin už po několik dní rozhodných vyjádření ;-) je sociální stát stvrený na pružném přesto trvanlivém PVC S-karty, povinné i nepovinné, té povinně nepovinné. Každý nechť vezme si své, ministr ať ovčan, každý však podle svých zásluh.

Děkujeme mnohým bezejmeným svazákům a svazačkám za vaši pružnost a vytrvalvalost ve svých dnešních odpovědných funkcích. Revoluční hnutí jen tak nezastavíš, voříškové se už dávno přidali, přijď mezi nás i Ty! ;-) Přijď si pro svou S-kartu.
23. 11. 2012 | 01:36

kočka šklíba napsal(a):

Scientist, vico, Jančura Jan, co víc říci než to co jste napsali? Nic. Děkuji.
23. 11. 2012 | 02:33

Ládik!!! napsal(a):

I voříšek jednou dovrtí ocáskem a doštěká. Jako každý jiný živočich nebo komunista. Jen ten jejich rudý prapor aby znovu nezavlál nad hroby popravených.
23. 11. 2012 | 06:58

scallop napsal(a):

scientist, vico, Jančura Jan:

Nemuzu si pomoci, ale bereme-li vyhozeni Voriska jako nespravedlive, pak za to ma odpovednost vedeni televize. (Je pritom docela mozne, ze ho chteli vyhodit uz driv a ted odstali zaminku.)

Pan Spurny dost dobre nemel jinou volbu. Jiste, zadnou knihu nemuseli psat, ale mlceni o minulosti je cesta do pekel. Vynechat vsechna jmena z logiky veci neslo a vynechat pouze jmeno Voriska by nebylo profesionalni (a urcite nekdo by si toho nekdo z pametniku vsiml).

Z textu blogu mam pocit, ze to autori knihy naformulovali maximalne neskandalne, tj. zvolili myslim nejlepsi mozny zpusob. Odsuzovat za toto pana Spurneho mi prijde ponekud .... normalizacni.
23. 11. 2012 | 07:34

Zdeněk Brom napsal(a):

scallop:

Pamatujte si, že dějiny měly v období 1948 - 1989 přestávku.

Základní poučka pro historiky, kteří chtějí mít klid.
23. 11. 2012 | 07:48

Záškodník napsal(a):

Havel a renesance českého komunismu.
Oslávili sme výročie 17. novembra a ja musím začať konštatovaním, že zlí chlapci by nemohli toľko škodiť, keby im dobrí chlapci nerobili cestičku. A "dobrý chlapec" Václav Havel takto narobil kopu zla. Výsledkom je návrat komunistov stalinského typu do popredia českej politickej scény. Z trinástich krajov Českej republiky už naisto, spolu s ČSSD, ovládajú desať. Analytici tvrdia, že tým už testujú návrat do vlády!

Vďaka komunistom k moci

Oslavovaná Nežná revolúcia v novembri roku 1989 očarila celý svet svojou ľahkosťou, až noblesou, mierumilovnosťou, zamatovosťou a historickou parabolou pokusu uskutočniť tisícročia starú víziu Utópie, keď umelci a filozofi vedú spoločnosť. Za tento čin boli na Nobelovu cenu mieru navrhovaní študenti a ich vodcovia, ale aj symbol občianskeho odporu Václav Havel. V skutočnosti ju mala dostať Štátna bezpečnosť bývalého Československa, teda ŠtB. Tú priamo ovládali dvaja ľudia: Rudolf Hegenbart z vedenia KSČ a jemu ideologicky podriadený generál Alojz Lorenc ako šéf ŠtB.

O ich zámeroch a tajných dohodách s Havlom píše JUDr. Jaroslav Klenovský na web-stránke Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov takto: "...Rudolf Hegenbart byl jmenován do své funkce v r. 1987 v rámci Gorbačovovy perestrojky se souhlasem Jakeše jako vedoucí 13. oddělení ÚV KSČ, které řídilo tyto nejdůležitější složky komunistické moci: armádu, policii, soudy a prokuratury."

Cituje z vyšetrovania Parlamentnej komisie pre dohľad nad vyšetrovaním 17. novembra. Bola to trochu komická inštitúcia, ktorá mala novým vládcom vysvetliť, ako sa k tej vláde vlastne dostali. A práve na jej pravidelnom zasadnutí mal prebehnúť aj tento pozoruhodný dialóg dvoch jej členov:

"Bartuška: ´Tuhle slavnou revoluci připravil generál Lorenc s Hegenbartem a dalšíma partajníkama, kteří se předem dohodli s některýma lidma v opozici. Protože Vy (míněn Danisz) sám víte nejlépe, že kontakty mezi StB a Chartou byly velmi intenzívní a zdaleka nebyly jen pracovní.´

Dr. Danisz (křičí na Bartušku): ´Tak já ti něco řeknu. Vašek Havel mi tuhle říkal: ´Toho Hegenbarta nechte na pokoji, ten pro vás udělal tolik, že se budete jednou divit, až to všechno řeknem. Zatím o tom musíme mlčet.´ To je, co? Takže si přestaň hrát na chytrýho. Nikdo o to nestojí.´"

Bartuška bol príliš zvedavý zástupca študentov a Dr. Danisz zastupoval v Komisii Občanské forum. Podľa JUDr. Klenovského bol osobným priateľom V. Havla a súčasne konfidentom ŠtB.
23. 11. 2012 | 08:45

Záškodník napsal(a):

O tom, že ŠtB držala v rozhodujúcich novembrových dňoch ochrannú ruku nad práve sa formujúcou alternatívnou mocou, prehovoril sám generál Lorenc v knihe Dešifrovaný svet: "...udalosti, ktoré hrozili prerásť do živelného vývoja, mohli byť predsa len niekým usmerňované a ďalej na rokovanie bol potrebný partner... Preto nebolo rozohnané, či pozatýkané pražské Občanské forum. Ani Verejnosť proti násiliu."

Tajné dohody Havla s komunistami potvrdil v rozhovore pre SME v roku 2008 aj Ján Budaj:

"Hlavnou udalosťou, formujúcou dianie u nás po páde režimu bolo, že Občianske fórum v Česku urobilo za naším chrbtom tajnú politickú zmluvu s KSČ. Jej existenciu potvrdili neskôr protagonisti OF, aj relevantní historici, ktorí mali k dispozícii archívy a výpovede aktérov... OF v týchto tajných rokovaniach zastupoval Václav Havel, KSČ zase Marián Čalfa. Obsah ich dohôd sa snaží objasniť napríklad historik Jiří Suk v knihe Labyrintom revolúcie, v ktorej uvádza konkrétne citáty o tom, ako si Havel predsavzal túto dohodu utajiť pred nami, aj pred celou verejnosťou. KSČ mu výmenou za ňu poskytla hlasy vo voľbe prezidenta."

Dňa 29. decembra 1989 bol Václav Havel zvolený za prezidenta ČSSR, a to pôvodným komunistickým parlamentom, ktorý hlasoval podľa komunistických zvykov jednohlasne za toho istého Havla, ktorého predtým rovnako jednohlasne odsudzovali a aj väznili. Za hŕstku kooptovaných poslancov Občianskeho fóra to komentoval Havlov priateľ Michael Kocáb: "Bola to bizarná jednomyseľnosť dvoch nepriateľských blokov". Ešte aj takí kovaní komunisti ako Jakeš a Biľak, či Mohorita hlasovali za! Trvalo im to prikývnutie novým pomerom aj s formalitami iba tridsaťpäť minút. Mimochodom, Havel bol jednohlasne zvolený komunistickým parlamentom, rovnako v roku 1948 hlasovali za komunistickú Ústavu aj všetci nekomunistickí poslanci...

Havel v rámci ceremoniálu prisahal, že bude dodržiavať komunistickú Ústavu, kde bola ešte mesiac pred tým zakotvená vedúca úloha komunistickej strany. Tohto autora absurdných drám takáto absurdita nijako neznepokojovala. Naopak, za svojho najbližšieho spolupracovníka si zvolil komunistu Mariána Čalfu, spoluautora obuškového zákona umožňujúceho krvavú bitku študentov na Národní třídě, ktorá vyniesla Havla k moci. Kruh sa uzavrel.
23. 11. 2012 | 08:49

Z8škodník napsal(a):

Výsledok: Havel zabránil potrestaniu komunistických pohlavárov, čo mu nemohli zabudnúť niektorí skalní chartisti a ich výčitky (expresívne vyjadrené aj sloganom "Vašku, ty jsi prase!") skončili až na súde. Komunistická strana nebola vyhlásená za zločineckú organizáciu a tak v podstate v pôvodnej podobe, len s novými aparátčikmi ostala nedotknutá pre svoj triumfálny návrat na špicu českej politiky po dvadsiatich rokoch.

Českí komunisti navždy?

Na celej západnej pologuli, charakterizovanej tradičnými aj novými demokraciami, sú už len dve krajiny, kde o vláde rozhodujú komunisti - na Kube a v Českej republike...

Už po celé dve desaťročia zo zákulisia spoľahlivo ovládajú českú politickú scénu. Veď ani Havel by sa nestal opakovane českým prezidentom, keby za neho v českom parlamente spoľahlivo nehlasovali. A kšefty "prvého sprava" Klausa s nimi, aby sa doškemral svojho znovuzvolenia? Na ceste k moci zrejme neexistujú pre týchto ľudí žiadne zábrany.

Už po celé dve desaťročia zo zákulisia spoľahlivo ovládajú českú politickú scénu. Veď ani Havel by sa nestal opakovane českým prezidentom, keby za neho v českom parlamente spoľahlivo nehlasovali. A kšefty "prvého sprava" Klausa s nimi, aby sa doškemral svojho znovuzvolenia? Na ceste k moci zrejme neexistujú pre týchto ľudí žiadne zábrany.

To, že Havel nepripustil po roku 1989, aby boli komunistickí funkcionári braní na zodpovednosť, takpovediac generálne ich pardonoval, im dalo šancu v "klídku" sa spamätať a znovu sformovať v silnú stranu. To mu vyčítali aj jeho vlastní. Kryl o ňom v roku 1993 pre Roľnícke noviny povedal:

O tomto prezidentovi (ktorého "Hovory z Lán", napodobňujúce Masaryka, nazýval "Kydy z polí") pre Právo ešte povedal: "Když slyším, že se s pravdou musí opatrně (reakcia na výrok Havla), tak se ptám – kdo to řek... A že to vyslovil člověk, který říkal "nežít ve lži"? Tak tam mi už něco nehraje."
Aj vďaka Havlovej dohode sa českí komunisti nemuseli nikdy dištancovať od svojej minulosti, kým na Slovensku sa komunisti najskôr reformovali, aby sa neskôr tí reformovaní stratili v politickom prepadlisku. Nereformovaní slovenskí komunisti hrali v minulom parlamente úlohu len folklórnej skupinky a do nového sa už nedostali. Najväčším paradoxom ale je, že sociálna situácia je na Slovensku omnoho horšia, než v Čechách. A predsa slovenskí komunisti nemajú šancu. Naopak, českej ekonomike sa práve vďaka pravicovej politike darilo a ani sociálni demokrati sa reformám nevyhli. V dlhodobom spätnom historickom pohľade by tiež práve sociálni demokrati mali byť opatrní vo vzťahu k nereformovaným komunistom, veď tí ich už tradične nenávideli a likvidovali takmer s rovnakým fanatizmom ako klasické buržoázne strany! A tu stojíme pred záhadou – ani sociálna situácia, ani historické poučenie v Čechách akoby vôbec neplatili. V českej spoločnosti je navyše okolo faktu, že komunisti tu ako takmer jediní v posttotalitných krajinách ostali pri svojom zdiskreditovanom názve a aj ideológii (veď ich súdruhovia sa chodili učiť do Moskvy "jak vám zakroutit krkem") a napriek tomu v Čechách rozhodujú o vláde, podozrivé ticho. Iba občas sa ozve rozhorčený hlas ako v prípade článku Rossa Hedvicka "Proč je část českých voličů dobytek?", kde píše: "Přesně 685 328 lidí, neboli 12.81 % voličů je podle mne dobytek. To jsou totiž voliči, kteří přímo nebo zprostředkovaně volili pro poslance dnešního Parlamentu České republiky za KSČM Josefa Vondrušku. Soudruh Josef Vondruška věznil (byl "vychovatel" v letech 1972 až 1990) v dobách komunistické diktatury a přímé sovětské vojenské okupace v nejtvrdším komunistickém lágru Minkovice…" Ale tento hlas, považovaný za extrémny, ďaleko nedoľahne. O komunistických absurditách sa v Čechách mlčí. Niet divu, veď vlastne opäť vládnu.

Otázka teda znie – je to len akési nedopatrenie vďaka Havlovi výnimočne spomalených dejín v českej kotline, alebo sú Česi naozaj dedičnými ľavičiarmi? Veď aj Únor 1948 bol v réžii Prahy, keď v Čechách zvíťazili vo voľbách komunisti, kým na Slovensku to bola Demokratická strana...
23. 11. 2012 | 08:53

Záškodník napsal(a):

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-havel-a-renesance-ceskeho-komunismu-fr9-/p_politika.asp?c=A121121_233833_p_politika_wag
Gustáv Murín
23. 11. 2012 | 08:54

šašek z Jihlavy napsal(a):

Ivan Hochman
Jasnozřivá a nekomrpomisní Alena Hromádková byla národem odmítnuta a mnohými novináři zesměšňována a ostrakizována. Takže máme, co jsme chtěli. BTW, co je s ní, neslyšel jsem o ní hezky dlouho?Totéž platí o Josefu Kudláčkovi. Tito neúnavní bojovníci proti nastupujícímu klausismu museli být umlčeni, aby měli privatizátoři klid na "práci". Ještě by mě zajímalo, jakou úlohu sehrál pan Berka.
23. 11. 2012 | 09:05

Záškodník napsal(a):

šašek

Já si na Hromádkovou pamatuju-taky jsme ji chtěli volit,ale pak se vyprofilovala jako politička bez jakéhokoliv programu. Takže ji nezničila konkurence, ale její vlastní neschopnost.Bohužel.
Byla pro nás dost zklamáním.
23. 11. 2012 | 09:28

šašek z Jihlavy napsal(a):

záškodník

Já ten dojem neměl, pokud bylo jejím programem odmítnutí tlusté čáry a prosazení fair play do všech oblastí života, nepřijde mi to málo. Ale lidé kolem ní ji asi moc mepomohli (Jaromír Hnilička, Ivan Vyskočil), chtělo to dobré právníky (JUDr. Hulík vše nestíhal, taky se musel starat o svou praxi) a důvěryhodné ekonomy. Ale tato pragmatická branže měla spíš starost, jakse zapojit do divoké privatizace. Umělci a filozofové neměli proti nim šanci.
Líto je mi pana Josefa Kudláčka, investoval do této iniciativy spoustu vlastních peněz, které vydělal v exilu, a dočkal se "vděku", jaký u nás mají všichni bojovníci za spravedlnost. Asi správně neodhadl mentalitu normalizací zdevastované společnosti. Škoda, tuto šanci jsme prošvihli a nepomůže nám ani razantní ale poněkud dryjáčnická ekonomka Švihlíková.
23. 11. 2012 | 09:55

Záškodník napsal(a):

šašek

Musím přiznat,že si okolnosti a jména už moc nepamatuju-je to drahně let.

Švihlíková je poměrně svérázný typ(i vizuálně),ale nemůžu říct,že bych mohl její vyjádření rozporovat.
Zaujal mě kdysi rozhovor s jakýmsi německým politologem,který shrnul paradoxy české politiky.
Za nejvýraznější pokládám ten,že podle něho i část občanů s podprůměrnými příjmy volí "pravici"(správný postřeh),ačkoliv ta hájí výhradně! zájmy vysokopříjmových skupin a podnikatelů. Musel jsem mu dát za pravdu. Asi u nás nefunguje nic úplně standardně a občané volí,aniž by znali programy jednotlivých stran. Čistě emocionálně.
23. 11. 2012 | 10:23

dennis napsal(a):

Ladiku !!!
Tanky jsou jiz pripraveny, aby znovu vyrazily. Nebezpeci, ze rude prapory zavlaji nad hroby je primo akutni !!! Tebe ale neprekvapi. Ty jsi pripraven celit rudemu nebezpeci !!! Bohuzel jsou mezi nami takovi, kteri rude ohrozeni nejen podcenuji, ale dokonce se dopousteji tezkeho hrichu - vazne minene varovani pred rudym nebezpecim zesmesnuji.
23. 11. 2012 | 10:52

Ivan Hochmann napsal(a):

Pro:Záškodník :

Dobře ,ne-li výborně.
Jenže pane našincům tenkrát mnoho věcí unikalo.
Informace ještě nebyly tak progresivní.Nebyl internet!!
Jednak jsme nebyli kovaní v politice,vlastně jsme se teprve začali učit politickým čachrům(většina z nás beztak zděšena odešla).
Věřím tomu,že kdyby byla veřejnost seznámena(včetně voličů komuistů) s podrazy,které na československou společnost nastražili a provedli Hegenbatovi pohůnci,tak možná dopadlo vše jinak.
To dnes můžeme už s jistotou říci.
Píši tato slova nikoliv na svoji obhajobu.Je to prostý fakt!
Ivan.
***********

Pro Šaška u Jihlavy:ˇ

A.Hromádková byla skutečně jasnozřivá paní.
Ona je totiž všechny ty postkomunistické šíbry a jejich zparchantělé ratolesti dobře znala.
Také dobře věděla co se od nich dá čekat.
Mohl by od ní někdo čekat,že nebude o tomto problému hovořit?
Celý náš program tehdy vycházel z varovných pozic.
Vymezovali jsme se PROTI POSTKOMUNISTICKÝM MANÝRŮ DLOUHÝCH,KLAUSŮ,DYBŮ,KOČÁRNÍKŮ,SALZMANŮ....(to bych mohl psát do večera)
Náš program také vycházel z předpokladu,že dojde k morální očistě společnosti od komunistického hnoje.
Paní Zdenka Mašínová byla vlastně jakousi ikonou DEU,pro svoji čestnost a morálnost.O jejích bratrech zde už nehodlám mluvit,je to pro dnešní lidi už bezpředmětné.
Páně Kudláčkova úloha v českých dějinách ještě bude doceněna.Jeho Český Deník byl obrovskou pomocí.
Přesto.......(no pro "český lid" byl nakonec přednější bulvár a blbiny než seriozní informace).A je dodnes!

Rozkol ,který po prohraných volbách způsobili Mejzlík a Hulík (a jejich pražská klaka),byla pro mě trpkým poznáním o lidech.kteří se politice naučili lépe než my všichni ostatní.

No však na všechny jednou dojde.Jak to zpívají Spirituál Kvintet?

http://www.youtube.com/watch?v=dnjr4lMadz8&list=UUHyem4r9bfpQcBIwWEJNqUw&index=10&feature=plcp

Zdravím Ivan.
23. 11. 2012 | 11:43

Ládik!!! napsal(a):

dennisi -
myslíš ty 2 tanky, co zbyly?
Nikdy se nesmířím s dvojím metrem pro spravedlnost. Gauner bude u mě vždy gaunerem, ať nosí hvězdu za zásluhy, řád bílého lva nebo bečku s kyselinou. Svinstvo a sviňáky je třeba vždy pojmenovat a ukázat v jejich pravém světle. A nepotrestané zvlášť, a vždy, i desítky let nazpět - aby současníci věděli a nezapomněli, jak jejich potomci přišli k majetkům.
23. 11. 2012 | 12:01

Záškodník napsal(a):

Ivan Hochmann

Smutné je,že tady všechna oficiální média oslavují Havla jako velkého komunistobijce.
A drze spílají Klausovi,že byl zvolen hlasy bolševiků.
To,co se píše v onom článku jen dokládá,že šlo o předem dohodnutou hru-za beztrestnost nekrvavé předání moci , komunardi se nám přes noc přerodili v majitele obrovských majetků.

Neřekl bych,že jsme byli tak úplně naivní. Už na konci 90.roku jsme si o Havlovi doma nedělali žádné iluze. To jeho bratříčkování s Čalfou a "tlusté čáry" se skousnout nedaly.Došlo nám poměrně brzy,že je Havel jenom západem obdivovanou loutkou, jíž tahá za provázky někdo jiný.
Jeho první cesta nevedla do Bratislavy, ale do Německa(projevoval od samého začátku neuvěřitelnou příchylnost k sudetským Němcům)-jeho osobní zájmy se nikdy neprotínaly se zájmy národa.

Doufám,že se jednou naše děti budou ve školách učit konečně o historii ČR bez těch ideologických nánosů.
Věřím,že Pravda vítězí!
23. 11. 2012 | 12:07

Ládik!!! napsal(a):

Záškodník -
já v to nevěřím.
23. 11. 2012 | 12:23

Záškodník napsal(a):

Ládík

Tak v to věřte!
Pravda vítězí vždycky.
Jen jí to někdy trochu déle trvá.
23. 11. 2012 | 12:39

Ládik!!! napsal(a):

Záškodník -
já to mám blbé, život mě naučil věřit jen sám sobě. No a ještě 5-6 lidem. Pravda je v ČR pořádně zašlapána do země, jak si lze výše přečíst.
23. 11. 2012 | 12:48

Záškodík napsal(a):

Ládík

Historii nemůžete znásilňovat neustále.
Kde budou politici a mediální magnáti,kteří jsou dnes u koryt, za dvacet,třicet let?

Takzvaná "sametová revoluce" a vše,co z ní vzešlo, bude jednou ostudnou směšnou epizodou v historii jednoho národa.
23. 11. 2012 | 13:36

Ládik!!! napsal(a):

Správně píšete, že bude minulostí; zatím je to příliš živé, její aktéři jsou u kormidla (doufám, že ne Titanicu).
Znásilňování historie se dopouštěli jen ti, kteří ji psali - tedy vítězové. Bedlivě sleduji, kdo píše historii. Taky proto si tu knížku nekoupím.
23. 11. 2012 | 14:10

dennis napsal(a):

Pane Ladiku,
stoji me to mnoho energie a nedari se mi to vzdy, ale v pripadech, ktere se mne nedotykaji bezprostredne osobne, v pripadech, kdy se nejedna o primy utok na mou osobu, se snazim si pripominat zasadu: Mi neprislusi lidi soudit a svolavat na jejich hlavu trest za jejich preslapy, prohresky, zlociny. Ukazovat na gaunery, kteri kdysi kdesi asi provedli neco necestneho, a hlasat svetu, ze svoboda a radost ze zivota se zacne lavinovite sirit az po nalezitem potrestani... Jsem hluboce presvedcen, ze nadeje lidstva je zakleta v osvete, ktera lidi povede k altruismu, k odpusteni a ke smireni.

Jenom si nejsem jist, jak ta osveta ma spravne vypadat. Je docela mozne, ze to bude etapa divokeho nacionalismu s naslednou fazi mimoradne krute totality, ktera pak pro naprostou vetsinu lidi bude jasne c'itelnou vyzvou: Slusnost a dobrovolna ochota dodrzovat cestna pravidla ve vzajemnem styku je jedina cesta, jak muze civilizace prezit.

Jsem presvedcen, ze zadna sebeuprimneji minena ucebnice dejepisu nebo mravouka nikdy nezabrani tomu, aby se lide v podobnych situacich nechovali podobne jako kdysi. Uz jsem se vcera zminil v teto diskusi, ze dnesni snaha o napravu je totez, co byla normalizace minuleho rezimu. Kniha Namesti Krasnoarmejcu 2 neni nic jineho nez ucebnicovy priklad volani po naprave starych krivd (prostrednictvim tech novych). Licomernost tvrzeni, ze se nejedna o prvoplanove ublizovani lidem, kteri si sikanu nezaslouzi, ale jedna se o vznesene dilo, ktere bojuje za ocistu a prinasi Pouceni z krizoveho vyvoje socialismu - tak ta licomernost je zcela zrejma.

A co napise pan Spurny se svymi vrstevniky za dvacet tricet let? Bude to opet ucebnice o nepoucitelnosti mas z vlastnich chyb. A bude novemu publiku objevovat, jake manyry uplatnovala dnesni kamarila moci. A bude ilustrovat, jak jsou lide slabi a nepoucitelni.
23. 11. 2012 | 15:14

Ládik!!! napsal(a):

dennisi,
děkuji za obsáhlý text; já nemám vůli k takovému výkonu, i když cítím, že teď je to vůči Vám neslušné. Jenže mám plno povinností a sem "juknu" jen na pár minut.
Celkem věrně jste vystihl důvod, proč si Spurného knížku nepřečtu: marné úsilí; přehazování hromady; řízek z tlačenky.
23. 11. 2012 | 18:00

dennis napsal(a):

Pane Ladiku,
mi staci, ze jste si to precetl (?) ... Kazdy si za sebe napise tolik, kolik ho tlaci jeho vlastni nutkavost, eventualne kolik mu zbyva casu. Ostatne je znamo, ze mezi delkou textu a obsahem myslenek nebyva prima zavislost.
23. 11. 2012 | 18:54

Ládik!!! napsal(a):

Ten otazník jste nemusel...
23. 11. 2012 | 19:50

Ivan Hochmann napsal(a):

Ladíku nenech se ovlivňovat.
Buď svojí osobností a hovoř co myslíš na podkladě faktů a svých zkušeností.
Nemám výhradu k tomu co napsal Denis.
Nejde to ale aplikovat dnes a tady.
"Slusnost a dobrovolna ochota dodrzovat cestna pravidla ve vzajemnem styku je jedina cesta, jak muze civilizace prezit."

To je naivní .
Napřed musí dostat pár lidí přes držku,aby i ostatní zjistili,že se tyto pravidla dodržovat vyplácí.
A pře tu držku mohou klidně dostati od takových jako jsem já i ty.
Stačí aby nás pořádně nasrali.
Aby už nešlo slušně žít.
Ať si zkusí zahnat mě ke zdi.
Vezmu pár grázlů ssebou.Pro výstrahu ostatním.

Myslím ale,že nebudou taková rastická opatření potřebná.
Příroda už chystá na zpovykané predátory svůj recept.

Zdravím Ivan.
23. 11. 2012 | 21:41

Ivan Hochmann napsal(a):

Pane Záškodníku - Pravda skutečně vitězí vždy.

Je JI ale třeba patřičně dokopat do jejího líného tučného zadku.
Jinak bude sedět a přemýšlet a meditovat o humanitě a podobných věcech.
Ivan.
23. 11. 2012 | 21:46

Ládik!!! napsal(a):

Pane Hochmanne,
bude mi 55 a mě už nikdo nepředělá. Jen jsem byl k dennisovi trochu vstřícnější, než jsem zvyklý. Asi proto, že dennis nepíše až takové koniny, snad proto, že (podle mě) píše ze zahraničí.
Jinak mám se svým vystupováním problém celý život. Přetvařovat jsem se musel jen jednou - když jsem před přihláškou na VŠ vlezl do SSM (byli tam už všichni). Jenže jsem s tím seknul ihned po promoci a na vojnu jsem šel čistý!! Lampoši nestrávili, že jsem nemohl vést PŠM, ležel na betli a kašlal jim na tresty za celoroční neúčast na marxismu pro špagáty.
V práci jsem vydržel do 1990, bavila mě, ale vyhodili mě jako prvního, když shlédli můj privatizační projekt podniku, kde jsem nepočítal se soudruhy. Dělám na IČO 23 let, neberu státní (obecní) zakázky, nepíšu smlouvy, neberu zálohy a nevymáhám dluhy (můj dávný kamarád, co je vymáhal (zápasník, řezal uši), už dávno zemřel). Baví mě život. Táta má 83, je vitální antikomunista.
Zdravím,
Ladislav Strakoš.
25. 11. 2012 | 17:27

uzitecny idot je on ne ja napsal(a):

Ten clovek o te dobe prakticky NIC nevi, a pritom vynasi 'daledosahle' soudy.
Patri vpodstate do kategorie uzitecnych idiotu.
04. 12. 2012 | 02:19

obvan K. napsal(a):

Tahle particka samozvanych 'soudcu' dostala Voriska do zivotniho maleru, z ktereho se on uz asi nevypatla. A tihle jedini spravedlivi si nad nim s pobavenym usmevem jen umyji ruce a budou rikat my nic, my muzikanti.
Dost sametovy lidsky odpad.
04. 12. 2012 | 02:37

Ucho z Horní Dolní napsal(a):

Je to celé paskvil. Tehdy se všechny zápisy a záznamy dělaly tak, aby z toho nebyl malér, nic neodpovídalo přesně pravdě. Ale oni teď ti objevitele na tom stavěj jako na bibli svaté. Je to o ničem.
04. 12. 2012 | 08:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy