Proč zelení podpořili kandidaturu Táni Fischerové? Chceme obnovu české politiky.

03. 10. 2012 | 14:25
Přečteno 6553 krát
Podpora kandidatury Táni Fischerové na prezidentku republiky se ukázala být dokonalým lakmusovým papírkem. Když se Strana zelených k její podpoře připojila, strhly se reakce ze všech stran. Někdo ji uvítal, jiným byla nepochopitelná. Pozoruhodně jsme sklidili kritiku zleva i zprava.
Podpora zelených Táně Fischerové však není ani naivismus, ani hloupost a ani, jak někteří s úšklebkem uvádějí, rafinované nahánění hlasů Miloši Zemanovi. Jsem přesvědčen, že je to racionální a uvážená volba.

Taktika menšího zla nebo referendum o nás samých

Velká část debat o prezidentských kandidátech a kandidátkách se točí okolo toho, jaká je jejich „váha“ a kdo představuje jaké nebezpečí. I já potkávám ty, kdo chtějí volit takticky a ze dvou či tří kandidátů s nejvyššími čísly v průzkumech vybírají to nejmenší zlo. A také o tom tak otevřeně hovoří. Mají v mnohém pravdu. Děsivý scénář, kdy do druhého kola postupuje Miloš Zeman proti Janu Fischerovi, vzbuzuje v mnohých pohnutku nejít pak volit raději vůbec. Jiní pod tímto dojmem uvažují o podpoře Jiřího Dienstbera jako o někom, kdo má šanci zabránit zvolení Miloše Zemana. A tím připravují půdu Janu Fischerovi. Bylo by možné pokračovat v mnoha taktických variantách... Problém takových úvah je především v tom, že už operují s jakýmsi předem pravděpodobným výsledkem a prakticky tím vylučují to, co se všechno může stát ještě předtím a co by takové situaci vlastně mohlo zabránit. Slovo „může“ je zde synonymem pro spojení „co pro to každý můžeme udělat“.

Česko, říjen 2012. Rozšířená deziluze, dezorientace, absence pocitu sounáležitosti, obecně sdílené myšlenky naší státní pospolitosti. Lidé, kteří dokáží bez posměšků hovořit o roli základních mravních a humanistických hodnot v politice a pro právní stát, nejsou slyšet. A před Čechy a Češkami všech barev pleti, původu i přesvědčení stojí první historická příležitost zůčastnit se referenda o symbolu našeho státu. Jinými slovy, referenda o hodnotách, na nichž chceme, aby stála budoucnost naší země, a které chceme, aby byly s hlavou státu spojovány, ba jí přímo ztělesňovány.

Odmítám přijmout postoj, že fakticky už nám nyní nezbývá než rozhodnout mezi dvěma nebo třemi favority lidové ankety. Za ty jsou považováni Miloš Zeman a Jan Fischer. Odmítám chápat svoje právo volit jako právo omezené průzkumy veřejného mínění. Naše průzkumokracie se tak až příliš snadno zbavuje kohokoliv, kdo byť i jen zárodečně reprezentuje jiný, nekonvenční pohled na svět.

Jenže mnoho z nás chce víc než to. Chceme pozvednout hlavu a mít možnost volit někoho, kdo nabídne více věrohodnosti, širší pohled na svět a pokračování toho, co do prezidentsví vtisknul Václav Havel. Drtivá většina doposud známých kandidátů a kandidátek představují to, co bych nazval negativní kontinuitou – pokračováním toho, co obnovu naší společnosti dlouhodobě dusí. Ať už je to kluzká beznázorovost Fischerova, líbivější podoba stranických aparátů u jiných či přesvědčení o vlastní vyvolenosti u dalších. S mnohým z toho se dá sžít, pokud není jiná možnost. A taková situace nastane až za pět týdnů při uzavření registrací pro volební klání. Do té doby zůstává prostor otevřený, i když limitovaný šancí sebrat podpisy.

Víc než malé množství možností

Nepřekvapí, že Jana Fischera a Miloše Zemana nepovažuji ani v základní míře za kandidáty, kteří reprezentují jakýsi minimálním společný jmenovatel, určitý fundamentální hodnotový základ, na němž bych chtěl vidět růst naši zemi.

Miloš Zeman se svou arogancí a zručnou manipulací, vydávanými za „tak trošku zvláštní smysl pro humor“, ve skutečnosti není zábavný pán sršící bonmoty, nýbrž člověk, který svou politikou a lidmi, jimiž se obklopuje, i financemi, na nichž buduje svou politiku, představuje vážné riziko další devastace veřejného prostoru, zcela v linii Václava Klause. Jejich vzájemné mediální přihrávání a přitakávání považuji za pokus o nenápadně orchestrované předání moci, která bude mít kontinuitu ve všem podstatném – posilování bezpečnostních a energetických vazeb na Rusko, odpojování Česka od evropského projektu, ignorování korupce jako „pseudoproblému“ a pokračování těžce manipulativní, nacionalistické a arogantní hry s veřejností a celým veřejným prostorem.

Stěží definovat, které hodnoty nese do prezidentské volby Jan Fischer. U těch, kdo se neucházejí o veřejné funkce, neočekávám vysvětlení, proč vstoupili do KSČ. U kandidáta na prezidenta však čekám více. Mnohem více. Čekám, že řekne proč to udělal, co od toho čekal a co z toho plyne pro něj a pro generace, k nimž bude jako hlava státu mluvit. Snad mi nic neuniklo, ale v nejotevřenějším vyjádření, které je mi známo, Jan Fischer uvedl, že jeho vstup do strany byl „omyl“. V čem se mýlil? Mýlil se v tom, že mu to kariérně nepomohlo, až jak očekával? Nebo se zmýlil jen v odhadu, že režim nepadne tak záhy a už to výhodné nebude? Tohle chce víc, pane Fischere, než slovo o čtyřech písmenech. To chce omluvu před národem za to, že si i přesto troufáte kandidovat, a požádat za odpuštění. Ani pak bych Vás nevolil. Protože za Vámi nevidím dílo, které by ukazovalo na občanské ctnosti a hodnoty, které máte jako hlava státu ztělesňovat. Vidím za Vámi práci úředního statistika a krátké, byť jistě intenzivní setrvání v čele vlády, jejíž stěží uvěřitelná zlobovanost se zcela míjí s jejím – zcela neopodstatněným – vnímáním jako vlády „klidného a užitečného“ působení. (Jedno Vám přiznám, a to nesmlouvavý postoj ke krajní pravici.) Výmluvný je už sám orloj Fischerových i Zemanových spolupracovníků (Šloufem počínaje, Soukupem konče).

Realismus a ideály se nevylučují

Napsal jsem, že přímá volba je svého druhu referendem o hodnotách nesených kandidáty. Věrohodným kandidátem pro mě ale není ten, kdo o nich před volbami mluví, ale ten, o jehož integritě už dostatečně svědčí jeho dílo a dosavadní život. Pokud prezidentskou volbu vezmeme takto vážně, není pro Stranu zelených z kandidátů a kandidátek na prezidenta věrohodnější volba než Táňa Fischerová.

Řada z těch, kdo komentovali naše rozhodnutí jako slabomyslné či v lepším případě jako netaktické, uvedlo, že jsme měli raději počkat, kdo vůbec podpisy občanů či podporu zákonodárců získá. A pak se rozhodnout. Tento postup jsme ale vyloučili, neboť by znamenal rezignovat na možnost přispět ke sběru podpisů pro programově skutečně blízkého kandidáta či kandidátku.

Jan Švejnar vzdal boj o Hrad, jak uvedl, proto, že „tento zápas nebude fér“. Proti špinavým penězům se přece nedá bojovat s málem čistých, řekl. Stažení kandidatury bylo pro mnohé zklamáním, neboť měl dobré východisko z minulé volby, reálnou šanci získat širší liberální podporu i entuziasmus svého týmu. Na počátku kapitulace byl už lapsus sociální demokracie, která nebyla ochotna vyjádřit podporu Janu Švejnarovi jako nadstranickému kandidátovi. Fakticky tím vyřadila favorizovaného soupeře Jana Fischera i Miloše Zemana.

Stěží bych si dokázal představit lepší prezidentku než je Eliška Wagnerová. Její úctyhodný příspěvěk k budování českého politstopadového státu je stěží srovnatelný s kýmkoliv s ostatních kandidátů. Nezbývá než respektovat její volbu nekandidovat do úřadu prezidentky a zcela se soustředit na získání senátorského křesla jako nezávislá kandidátka za Stranu zelených. Bezesporu v něm bude moci skvěle pokračovat ve své dosavadní práci politickou cestou.

Česko, říjen 2012. Kdo z prezidentských kandidátů a kandidátek tedy nejvěrohodněji zosobňuje hodnoty, na nichž chceme, aby česká společnost rostla? Nejlépe ten, jehož osobní integrita je pevná, kdo o svých hodnotách jen nemluví, ale rovnou je žije. Táňa Fischerová je člověk, který se neohnul ani v éře komunismu a platil za to tvrdě. Je to žena, umělkyně a politička, která si své prosazovala vždy způsobem, který je vytrvalý, ale prostý agresivity. Je to člověk, kterého někteří považují za snílka, protože má potřebu mluvit o věcech a hodnotách, o nichž se přece „mezi námi realisty“ nemluví, případně jen vtipkuje. Táňa Fischerová však za svého působení ve Sněmovně jako nezávislá poslankyně zvolená za čtyřkoalici ukázala, že dokáže být mimořádně praktická, věcná a odvážná. Byla nejen nejaktivnější poslankyní (účast na všech schůzích kromě jedné za celé čtyři roky; vystoupila na polovině všech schůzí), ale měla podle žebříčku nevládních organizací i nejvyšší skóre v historii při hlasování o zákonech ve prospěch životního prostředí. Jestli se třeba takto projevují snílci a naivky, tak nechť je nás víc.

Táni Fischerové bývá někdy vyčítáno, že nemá všestrannou politickou či technickou erudici v tématech, k nimž by se jako hlava státu musela vyjadřovat. To však nemá většina kandidátů, a popravdě řečeno, je mi milejší prezident, o jehož charakteru a hodnotovém základu nemám pochybnosti, než cynický technokrat, kterých kandiduje hned několik.

Některé komentátory vyplašily názory a dílčí texty Táni Fischerové. Některé z nich se dotýkají úvah o majektovém vlastnictví, družstevnictví, zdůrazňování místní ekonomiky apod. Ano, Táňa Fischerová se vymyká úzce ekonomizujícímu pohledu na svět a zároveň chápe, že budoucnost a prosperita leží v inovaci, tvořivosti, synergii podnikavosti a šetrnosti, a to především na místní úrovni. Nehovoří například nositelé Nobelových cen za ekonomii, že hrází proti globálním otřesům je právě pevná lokální ekonomika, soběstačnost a šetrnost, nehledě na transakční a ekologické náklady s tím spojené? Anebo se tito šokovaní komentátoři stále nezbavili dojmu, že diskuse o družstevnictví končí zákonitě v JZD?

Na jejich místě bych řekl: konečně kandidát, který o krizi neuvažuje jako o krizi výlučně ekonomické, ale jako o krizi hodnotové, společenské a vlastně duchovní. Přesně tak, jak o tom hovořil a psal Tomáš Garrigue Masaryk. V zas tak špatné tradici se tedy Táňa Fischerová nepohybuje.
Nejvíce výhrad se sneslo k tomu, že podporujeme kandidátku, která nemá reálnou šanci uspět, a proto nahráváme Miloši Zemanovi. Copak léčbou Zemana je Jan Fischer? Za těmito reakcemi, nemohu si pomoci, cítím nepřiznaný myšlenkový pochod. Nechceme-li Zemana ani Fischera, dělejme (nenápadně) alespoň něco proto, aby se do druhého kola dostal Jiří Dienstbier. Legitimní úvaha, která se vydává za realistickou. Ale pak chci slyšet proč Jiří Dienstbier. Jak napsal Lukáš Rychetský v časopise A2, vypadá to spíše tak, že je Jiří Dienstbier „se svými (často pronikavými) názory v domovské partaji myšlenkovým trosečníkem“. Přívětivá tvář strany, ale jak ji oddělit od té odvrácené, tvořené politikou hejtmanů Vaňhové, Palase, Haška, Zimoly a dalších?

Kandidátka, o jejíž integritě nemám dnes pochyb a u níž vidím celoživotní oddanost myšlence občanské společnosti, humanismu a tvořivosti je Táňa Fischerová. To jsou důvody, proč se zelení rozhodli podpořit jeji kandidaturu. Není samoúčelnou kandidátkou nominovanou jen proto, abychom naplnili tuto kolonku. Rozhodli jsme se podpořit kandidátku, jejíž nominace vzešla odspodu a pro jejíž podporu pracuje širší občanské hnutí, k němuž se zelení nyní připojili. To je diametrání rozdíl. Proto odmítám šťouchance, že Táňu Fischerovou kandidujeme jen proto, abychom se zařadili mezi strany s vlastním kandidátem. Takto kriticky se vyjádřil např. Alexander Mitrofanov, který obvinil zelené, že si „hrají na vlastním dvorku“ a nechápou „dějinné pohyby“. Ony dějinné pohyby se ale rodí třeba právě tam, kde se jednotlivec či skupina lidí, jakkoliv malá, rozhodne nepodřídit hlavnímu proudu.

Sám prezident změnu nepřinese, změnou jsme my sami

Může se stát, že Táňa Fischerová i přes úsilí zelených a sítě občanských iniciativ, které za její podporou stojí, 50.000 podpisů nezíská. Lidé, kteří se na sběru podpisů podílejí, budou však vědět, že učinili vše v souladu se svým přesvědčením a naplnili svou občanskou svobodu nevzít zavděk tím, co je vydáváno za přijatelné.

A pak, po sečtení podpisů nastane chvíle přemýšlet dál. Buď bude Taťaně Fischerové umožněno kandidovat a ostatní kandidáti tím získají nezvykle ostré zrcadlo. Nebo se výběr omezí na kandidáty a kandidátky, u nichž míra osobní a politické shody s námi bude podstatně nižší. Děláme vše pro první možnost. Pokud nenastane, zachováme se realisticky a odpovědně. Jako to děláme nyní.

Jak často od lidí slyším, že čekají na změnu. Čekají marně. I proto je mottem hnutí na podporu kandidatury Táni Fischerové věta, že „změnou můžeme být jedině my sami“. Už jen v tom, že se tato myšlenka skrze kandidaturu Táni Fischerové šíří, spočívá její nenahraditelný smysl.


------------------------------------
Jak podpořit Táňu Fischerovou?
www.prezidentka.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mac napsal(a):

tedy pane autore, vy jste skutečně liška podšitá. Tolik mouder, ale bohužel Vám uniká jedno jediné podstatné - všechny tyhlecty Táně Fischerové a mraky dalších pidikandidátů pouze zametou cestičku na Hrad pro toho nemožnýho Zemana....
03. 10. 2012 | 14:31

kolja napsal(a):

Jsem z toho rozhodnutí Zelených upřímně nešťastnej.
03. 10. 2012 | 14:44

Martni napsal(a):

Obnova české politiky znamená především okamžitě a ihned zrušit, rozpustit a zakázat Stranu Zelených, tak jako byla dříve zakázána Dělnická Strana a pro příště by se takhle měly strany inklinující k bolševismu zakazovat automaticky, pochopitelně včetně komunistů.
03. 10. 2012 | 14:45

Bara napsal(a):

Než Fishera nebo Zemana, to snad už raději hodnou Táňu.
03. 10. 2012 | 14:45

český maloměšťák napsal(a):

Stejně jako kdysi znamenalo získat výhodu vstupem do KSČ - stejně tak dnes představuje výhodu získat peníze na volební kampaň.
Obojí však samozřejmě k něčemu zavazuje. A ve výsledku mozek zatemňuje.

Fischerová, Samková , Dienstbier, Zelený :)), ..to je dobrý zúžený výběr. /snad mi někdo nevypadl/
Když už to teda nejsou Wagnerová, Koukolík...

My čeští maloměšťáci prostě bývalé komunisty (a aktuální bankéře), věčně odcházející důchodce či Ichwarniemalsda podivíny...volit nemůžeme.
Dcery by se nám za to pomstily na výchově vnuků.
A kdoví zda by vůbec nezůstaly na ocet. Kdyby se profláklo - koho že jsme to zase zvolili.
03. 10. 2012 | 14:55

deep throat napsal(a):

Proč zrovínka Táňa musí od Zelených dostat polibek smrti.
03. 10. 2012 | 14:56

Občan napsal(a):

Pane Liško, prosím Vás, JAKÉ problémy s režimem paní Fischerová kdy měla?

Táňa Fischerová se narodila 6. června 1947 v Praze.
Otec Jan Fischer byl divadelní režisér,
matka baletka.
Studovala na JAMU v Brně - nedokončila (flákla se studiem v prváku), protože získala angažmá v pražském Činoherním klubu
Činoherák - 1966-1973
1973 - 1977 Divadlo J. Wolkera
1977 - 1978 (?) mateřská
V letech 1977 - 1989 hrála v JEDENÁCTI filmech a seriálech.
OD r. 1977 hostovala v Laterně Magice, Viole, Krajském divadle Kolín.

V letech 2002 - 2006 byla poslankyní PSP ČR za UD-DEU
A pěkně se "činila":
Petiční výbor, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, člen od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, místopředseda od 16. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor pro kulturu, člen od 19. 9. 2002 do 15. 6. 2006
Podvýbor pro mediální legislativu, člen od 19. 9. 2002 do 15. 6. 2006
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti, člen od 24. 7. 2002 do 15. 6. 2006
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, člen od 8. 8. 2002 do 15. 6. 2006
Vyšetřovací komise pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika, člen od 21. 5. 2003 do 28. 2. 2005
Meziparlamentní skupina v rámci MPU
Skupina ČR - Rakousko, člen od 6. 3. 2003 do 15. 6. 2006

Paní Fischerová je, pane Liško, starší křehká dáma. Je jí skoro 66 let a to je na debut v prezidentské funkci dost pozdě.
03. 10. 2012 | 15:11

mb napsal(a):

já proti fišerové nic nemám ... ale je bez šance ... to už raději podpořit jiřího dienstbiera anebo nějakého jiného slušného kandidáta ... njn ...
03. 10. 2012 | 15:15

modrý edvard napsal(a):

No, taky mě děsí volba mezi Zemanem a Fischerem. Ale opravdu jste nenašli nikoho jiného, než Fischerovou?
03. 10. 2012 | 15:16

Konrad napsal(a):

To jste me tedy nastvali ze budete podporovat pani Fischerovou, kterou povazuji za nejcistsiho a nejcharakternejsiho kandidata.Ona je spolu s Jirim Dientsbierem velkou sanci pro levicove volice. Take prohlasila ze by jako prezidentka nejmenovala vladu slozenou z neoliberalu. Paradoxne zrovna zeleni drzeli neoliberalni skorumpovanou Topolankovu vladu,autor clanku v ni sedel jako ministr. Z toho duvodu by jejich podpora nemusela byt pro Tanu Fischerovou zrovna prijemna.
03. 10. 2012 | 15:16

liljic napsal(a):

Souhlasím s autorem. Z kandidátů je jediná Táňa Fischerová, kvůli které má cenu jít volit.
03. 10. 2012 | 15:18

Sladký napsal(a):

Drábek odstoupil.
03. 10. 2012 | 15:19

Občan napsal(a):

Ani moc ne, pane Sladký.
Sice PROKLAMATIVNĚ složil funkci (k 31. 10. 2012 - za tu dobu se může leccos změnit), ale na MPSV zůstane a bude "pomáhat" svému nástupci, aby "zvládl složitou agendu".
Takže bych zůstal zcela chladným...
03. 10. 2012 | 15:24

SuP napsal(a):

Lidi, které bych volil, nekandidují. Proč bych měl volit ty, kdo kandidují?
03. 10. 2012 | 15:29

Sladký napsal(a):

Občan- zdravím a děkuji za upřesnění.Souhlasím s Vámi.Já jsem to jen tak letmo zaslechl a samozřejmě- představa, že by se tyto pijavice bez svědomí a cti najednou začaly chovat podle pravidel civilizované politiky je nutně dost naivně optimistická.
03. 10. 2012 | 15:30

vasja napsal(a):

Liško, kolik si letos zachránil pulců a netopejrů?
Seš přece zelenej, ne?
Jo a na "zelený" obnovitelný zdroje jde 40 000 000 000 Kaček ročně z kapes obyčejnejch lidí a firem, do kapes "zelenejch" vyžírků.
Styď se.
A s Fischerovou si udělej rači riot. Jestli ti to de.
03. 10. 2012 | 15:34

ondrejliska napsal(a):

Nick "Občan" se popírá, že TF měla kdy problémy s komunistickým režimem. Tak pro Vaši informaci: Podepsala například petici Několik vět. 70. a 80. léta byla prakticky vytěsněna z uměleckého života.
03. 10. 2012 | 15:48

Ládik!!! napsal(a):

Polibek vzteklé lišky může být tak nebezpečný, že nepomůže ani léčba na infekčním.
03. 10. 2012 | 15:55

Ládik!!! napsal(a):

SuP -
někdy volím kandované ovoce, co kandidovalo v cukru. Zabalené v biskupském chlebíčku, abych věděl, jaký chleba pojídá klér.
03. 10. 2012 | 15:58

Ondra napsal(a):

Po dlouhé době jsem hrdý na Zelené. Všude na světě jde o stranu duchovnější a idealističtější než u nás. Tímto krokem však česká Strana zelených konečně alespoň zčásti rovná krok. No more Bursík! Díky
03. 10. 2012 | 16:14

Chobot napsal(a):

Vasja: Evidentne víš kulové o tom, kdo si to tak šikovně v zákoně nastavila a pak ve sněmovně prohlasoval. V té době (2005) nebylo o Zelených v Parlamentu ani vidu, ani slechu. Takže za to můžeš poděkovat Socanům, jejichž, do té doby "no name" poslankyně takový návrh předložila. ODS hlasovala sice proti, ale tim nebránilo v tom, aby tento systém pěkně využili.
03. 10. 2012 | 16:15

Občan napsal(a):

Pane Liško,

paní Fischerová hrála v letech 1977 - 1989 v těchto filmech a seriálech:
1987 O zatoulané princezně
1986 Lev s bílou hřívou
Robotóza (TV film)
Výsledek testu (TV film)
1985 Spící princ (TV film)
1984 Prodloužený čas
1983 Lekár umierajúceho času (TV seriál)
Záchvěv strachu
1982 Obyčejná historie (TV film)

A v téže době hostovala v divadlech Laterna Magica, Viola a v regionálních divadlech.

ČÍM se tedy to vytěsnění mělo projevovat?
03. 10. 2012 | 16:24

Anna napsal(a):

deep throat napsal(a):

Proč zrovínka Táňa musí od Zelených dostat polibek smrti.
-------------

To by mě taky zajímalo.
03. 10. 2012 | 16:27

vasja napsal(a):

Chobot napsal(a):
Vasja: Evidentne víš kulové o tom, kdo si to tak šikovně v zákoně nastavila a pak ve sněmovně prohlasoval. V té době (2005) nebylo o Zelených v Parlamentu ani vidu, ani slechu.....
----------------------
Ale nepoudej.
"Strana zelených (SZ, neoficiálně zelení[4][5]) je česká politická strana prosazující zelenou politiku (k základním programovým dokumentům patří mj. Charta globálních zelených[6] a Charta Evropských zelených[7]).

Strana zelených vznikla krátce po listopadové revoluci na podzim 1989,[8] poprvé získala poslanecká křesla v roce 1992. Většího významu a výraznějšího vlivu na veřejnou debatu v ČR se dočkala až kolem roku 2002, kdy do ní masově vstoupili lidé z prostředí ekologických občanských iniciativ, kteří ji do té doby ignorovali.[9] Na podzim 2004 získala podruhé parlamentní zastoupení, když byl do Senátu PČR v Praze 10 za SZ zvolen nestraník Jaromír Štětina. Ve sněmovních volbách v roce 2006 zelení poprvé přesáhli 5% kvórum a do Poslanecké sněmovny zasedlo 6 poslanců. SZ se stala součástí pravostředové vládní koalice, ve které zastávala čtyři ministerské posty"

A ani necekli.
03. 10. 2012 | 16:45

Michal napsal(a):

Naprosto souhasím s autorem článku,
víc takových jako je Táňa Fisherová
03. 10. 2012 | 16:53

Blauwarte napsal(a):

Dobrý den,
mohl byste poskytnout detailnější informace o jejích problémech s komunistickým režimem? Dostupné zdroje, včetně jejího životopisu o tom mlčí. Petice Několik vět byla vydána v červnu 89, takže o té nemůže být řeč.
03. 10. 2012 | 16:57

mik napsal(a):

Co muze rocnik 77 navrhovat ? a zeleni ekoteroristi jen pachaji nenapravitelne a nedozirne skody svym vecnym branenim cehokoliv jedina jejich akce ktera se mi kdy libila byla akce grenpace s vyvesenim vlajky EU na Hrade to mohl Vseznalek puknout vzteky ted je z nej hrdina co na nej byl podniknuty atentat s kulickovou pistolkou....Navrhovat zenu na Hrad je nesmysl zadna zena v ceske politice nikdy nic nedokazala jen ostudu a zrovna zeleni maji nejmin co vykladat,,Zubovova herecka co omdli kdyz ridi auto a jede na volbu prezidenta...ale nic se ji nastane vrati se domu a tam ji hleda Dzamila ktera ji nenajde,,,Janackova co ma dost problemu se svymi postoji ladenymi jako Cunek to jsou opravdu zelene trumfy a starana ktera se nedostala uz k rozhodovani ( nastesti ) nema vubec co mluvit ano je to nestesti ze se bude vybirat mezi Zemanem a Fischerem oba dva totiz mohou pak vybrat za premiera Klause a tim vykrocit obema nohama k Moskve v duchu dvojky Medvedev-Putin Svejnarovi se nedivim ze nechce vymenit prestizni uznavane misto za cesky kocourkov a stejne jako pri volbach se choval cestne zatimco Klaus mu neumel podat ani ruku tak ted netaktizuje a rika ne.. je to pro CR skoda ale je nekdo kdo by mel sanci ? kdyz to bude cizak cesti nacionalisti a mistri sveta budou bucet a bucet ze emigranta nechteji,,pricemz ten by prave byl nejlepsi protoze neni zatizeny ceskym hnojem a kdo dalsi ? zesnuly herec Brzobohaty to prostrednictvim zeny vyjadril jasne,,,odmitla na pohrbu vsechny politiky a nejake vyznamenani ....a takto by mel pristoupit k tomu kazdy jeste je ale porad cas sehnat 50000 podpisu a navrhnout nekoho nezavisleho nejlepe zijiciho mimo CR ale ne v USA mozna by se mohl najit nekdo na Slovensku to jde smerem do Bruselu ma euro a s podpisem fiskalni dohody nemelo problem ,,a nema ani problem s vizy do Kanady
03. 10. 2012 | 16:59

pgjed napsal(a):

Zelení mají samá kvalitní řešení, jako třeba fotovoltaické perpetuum mobile na ydreažování elektřiny. Máli být obnova ČR paní fišerovou stejně kvalitní, jako bylo její působení ve sněmovně, kde působila buď zmateně, nebo cíleně proti programu, za který byla zvolena, je to přesně v zeleném duchu a její podpora zelenými je očekávatelná. :-)
03. 10. 2012 | 16:59

pgjed napsal(a):

To ichal:
Myslím, že zmatků máme již dost. Vítal bych prezidenta, který se bude snažit nastolit řád a pořádek.
03. 10. 2012 | 17:02

Ládik!!! napsal(a):

pgjed -
nastolit nic nepůjde. Knížecí stolec z Hradu dávno zmizel (snad ho někdo ukrad).
03. 10. 2012 | 17:05

J.V. napsal(a):

Po pravdě řečeno podpora milé ale prosté herečky T F jen ukazuje, jak hluboko zelení klesli. A poučení pro voliče, až zase nějkdy skočí na lep předvolebním průzkumům, že nějaká nová strana je správná. čecháčci už takhle naletěli na US, DEU,zelení VV, TOP09. kdo příště
03. 10. 2012 | 17:09

Blauwarte napsal(a):

J.V.: Tak ony ty "staré" strany taky stojí za prd.
03. 10. 2012 | 17:32

paprika napsal(a):

Ládík-žeby hradní zloděj? Jinak pěkný blog pana Lišky, volby ale bohužel rozhodnou špinavé peníze,takže bez šance. To víte, takový Lukoil...
03. 10. 2012 | 18:21

Alena. napsal(a):

Papriko, komanči to vyhrají i bez špinavých peněz
03. 10. 2012 | 18:31

Martin Konvička napsal(a):

Tak Liška, zloděj značky, moralizuje o "roli základních mravních a humanistických hodnot v politice a pro právní stát".

Docela výsměch od někoho, kdo se aktisticky věnuje obhajobě islámu, tedy hnutí nemravného a nehumánního, a jakož i netolerantního a vypjatě sexistického.
Chucpe.

http://hradec.idnes.cz/na-univerzite-se-sesli-odpurci-i-obhajci-islamu-v-diskusi-to-vrelo-1c8-/hradec-zpravy.aspx?c=A120308_1745021_hradec-zpravy_kol
03. 10. 2012 | 18:32

oranžáda obecná napsal(a):

zelení a Táňa Fišerová se k sobě opravdu hodí.....zelené mám spojené s okrádáním spotřebitelů fotovoltaikou, pančovaným benzínem a naftou , větřáky a biomasou. A Táňa se k nim hodí, protože je stejně hloupá jako oni....
03. 10. 2012 | 18:41

Libertad napsal(a):

Pane Liško,
kdy vyloučíte ze strany zelených pana Bursíka, který Vaši stranu tak poškodil?
Pani Táňu svým podpisem podpořím. Vaši stranu, dokud tam budete mít pana Bursíka už nikdy.
03. 10. 2012 | 18:44

Petr B. napsal(a):

Z volebního období 2006-2010 víme, že Liška je velký fanoušek ODS...Topolánka, Nečase, Dalíka, Řebíčka, Vondry..a tyto lidi svým hlasováním vždy podpořil, i když to občas znamenalo i porušení ústavy. Znemená to, že i paní Fischerová je takto pravicově orientovaná a její zvolení by tedy pravici posílilo? Jak se tomuto říká v logice? Implikace? 1/ Liška podporoval bezezbytku ODS 2/ Liška podporuje presidentskou kandidátku Fischerovou. Z toho vyplývá 3/ Fischerová bude pravicovou presidentkou s názory blízkými ODS. Může mi to někdo vyvrátit?
03. 10. 2012 | 18:45

paprika napsal(a):

Aleno, komanči nevyhrají,i když zkorumpovaná pravice dělá vše pro to, aby vyhráli. Levice ovšem je na tom jen o chlup lépe, takže tomuto státu není pomoci.
03. 10. 2012 | 18:53

paprika napsal(a):

Já mám zase spojenou Oranžádu s nevídanou dutohlavostí a ignoranstvím.
03. 10. 2012 | 18:55

Luba napsal(a):

Opravdu nechápu,
proč Zelení podporují tuto špatnou herečku ...

Zelení mají podporovat zelené.
Třeba Milana Zeleného!

To by byl ten pravý zelený kandidát:
http://www.milanzeleny.com/?lang=cz

P.S.:
Zelení nejsou ani pravicí, ani levicí.
Komu se nelení, tomu se ...
03. 10. 2012 | 19:44

Rada napsal(a):

vyzobané slunečnice nebrat
03. 10. 2012 | 20:06

aga napsal(a):

Petr B

Paní Fischerová bude jednoznačně prezidentkou s názory blízkými TOPce, na tu můžete vzít jed.
03. 10. 2012 | 20:09

Luba napsal(a):

Profesor Zelený v rozhovoru nejen o Klausově projevu v OSN:

"... Ohledně svobody člověka: o té se pan Prezident ve své „pětiminutovce“ nezmínil.

Svobodu jedince nelze vnímat jak svobodu korporativní akce. Svoboda neznamená, že lze napadat, okrádat, tunelovat, znečišťovat a pomlouvat jak se jedinci či korporaci zlíbí.

Svoboda jedince spočívá právě v tom, že při své činnosti nebude napaden, okraden či vytunelován, že nemusí dýchat jedovaté zplodiny, mnout si iritované oči, trpět nadměrný hluk a koupat se v chemickém odpadu.

Jedině pak, takto ochráněn, může být jedinec svobodný a tudíž svobodně jednat. Globální oteplování, popírané současnými olejářskými a průmyslovými zájmy, tedy opravdu svobodu jedince výrazně omezuje.

3) Z globálního oteplování se stalo módní téma, zatím bez konkrétního efektu v krocích proti němu: podle vás je řešením udělat z ekologie good business - můžete to vysvětlit?

Důvod proč jsou postupy proti příčinám globálního oteplování tak neefektivní je zpolitizování vážného problému. Politici se točí kolem problému, který mohou vyřešit pouze podniky a jejich konzumenti.

Víte, všechny země, které podepsaly Kyoto protokoly zvýšily (od podpisu dohody v r. 1997) své emise CO2. Politici milují prohlášení, deklarace, politické boje atp., vyhýbají se akci.

... Pouze podniky mohou vytvořit a zavést alternativní produkty a pouze konzumenti mohou alternativní produkty konzumovat. Proto se musí ochrana prostředí stát dobrým, profitabilním businessem – teprve tehdy bude mít zpomalení oteplování a čištění prostředí reálnou šanci.

Na štěstí, díky vysokým cenám energie a katastrofálnímu znečištění životního prostředí, se prudce rozvíjí profitabilní ekobusiness, obzvláště v USA.

Mnohé podniky dnes vydělávají na recyklaci, recirkulaci a opětovaném použití stále dražších zdrojů. Sluneční energie, elektrické automobily, stavebniny z odpadového papíru, atp. představují nové podnikání 21. století. A to je dobré.

Nemám pochyb, že se čisté prostředí a energeticky nenáročné produkty stávají, alespoň v USA, dobrým businessem.
Je to všechno prostý, zdravý selský rozum svobodného trhu: jakmile se např. sluneční energie stane profitabilní, pak se světový business okamžitě odkloní od špinavých, spalovacích zdrojů – bez ohledu na politiky a bez ohledu na ExxonMobil a jeho reklamní maskoty.

Mám ale obavy, aby naše interview netrvalo déle než samotný projev hlavy státu. ..."

Zdroj:
http://www.milanzeleny.com/documents/publications_cz/articles/Klauscesko.doc
03. 10. 2012 | 20:21

Luba napsal(a):

Úderné heslo do prezidentské volby:

"Komu se nelený, tomu se Zelený!!!"
03. 10. 2012 | 20:54

Al Jouda napsal(a):

Zelení mohou už dnes podporovat tak leda starou Blažkovou, protože jsou kvůli jejich podpoře tzv. obnovitelných zdrojů elektřiny mezi voliči úplně odkecaní. Zdražení elektřiny v příštím roce je opožděným a bohužel trvalým důsledkem jejich politiky !
03. 10. 2012 | 21:25

mb napsal(a):

supe je tam pár dobrých = slušných kandidátů ...

zdravím vás ...
03. 10. 2012 | 21:31

Luba napsal(a):

Joudo,
zdá se, že žijete v jiné realitě, popř. dimenzi, či dokonce na "zelené, nikoli modré planetě" :)))

Coby pozemšťan bych řek, že nám tu těch 20 let nevládli zelení mužíci. Byli to spíš ČEZíci s modrými a oranžovými mužiky.
03. 10. 2012 | 21:38

oranžáda obecná napsal(a):

v příštím roce bude stát podporovat fotovoltaiku 40ti miliardami korun, a zbytek zaplatíme navíc v cenách elektřiny, je to neuvěřitelné, když vezmete, že schodek rozpočtu, o který se tady všichni perou, je 100miliard korun.... ten stát nás na jedné straně odírá, jak může, a na druhé straně naše peníze leje do kapes fotovoltaickým baronům, jako do kanálu..... to je fakt ke zblití, a jen doufám, že někde nepotkám Burše, nebo Lišku, protože bych jim musel plivnout do ksichtu....
03. 10. 2012 | 21:45

mb napsal(a):

petr b. napsal: 1/ Liška podporoval bezezbytku ODS ...

--- to je totální nesmysl ...

existovaly ´krvavé´ koaliční kompromisy ... ale tupí zelení neměli nic na papíře a neměli do kdy budou ty kroky realizovány ( kamiony na koleje apod ) kamionová lobby ... podporovaná ods apod ...

nevim proč paroubek začal těsně před volbami 06 útočit na zelené, ani nevím proč pronesl svůj tupý projev, kdy si myslel že má dohromady s komáry 101 hlasů ve sněmovně ...

kdyby socdem v roce 06 reprezentovali lidé typu dienstbiera, špidly ... a ne zupácký paroubek ... patrně by se sz byla bývala raději domluvila s čssd ...

přesto, kývla li SZ na koaliční projekt ... nese svůj díl odpovědnosti, v tom máte pravdu ...

třeba ´fiskálně neutrální´ topolánkův batoh = bohatým přidat, střední třídě ubrat ... bylo zvěrstvo par excellence ... a bursíkova sz byla toho součástí ...

o tom žádná ... hezký večer ...
03. 10. 2012 | 21:52

Reveil napsal(a):

Velice nedobrý článek, neobratný, v téměř komisařském stylu, kolem dokola přežvykující poměrně nedoložené prohlášední, že "nejlepší je Mogul". Prfoč vlastně nepdporujete svého "nejlepšího ministra zahraničí" Schwarzenberga, kterého jste v době, kdy jkste byli ve vládě, vynáíšeli do nebes? Jakto, že nevíte, že Švejnar svou kandidaturu nestáhnul, protože ji vůbec nepodal?
Probůh, co do "prezidenství vtisknul Havel"?
Ten člověk pokračoval v demontáži vážnosti role hlavy státu, kterou zahájili jeho předchůdci. Ale řekl bych, že on nejvíc prezidentský stolec znevážil, ba znesvětil a Klausovi již přenechal jen zbytky.
03. 10. 2012 | 22:08

David napsal(a):

"...Rozhodli jsme se podpořit kandidátku, jejíž nominace vzešla odspodu a pro jejíž podporu pracuje širší občanské hnutí, k němuž se zelení nyní připojili.

...Jana Fischera a Miloše Zemana nepovažuji ani v základní míře za kandidáty, kteří reprezentují jakýsi minimálním společný jmenovatel, určitý fundamentální hodnotový základ, na němž bych chtěl vidět růst naši zemi..."

---------------------------------------------------------

Český rozhlas Dvojka:

Jak to vidí Ivan Hoffman - 30. července 2012

http://www.rozhlas.cz/praha/jaktovidi/_zprava/jak-to-vidi-ivan-hoffman-30-cervence--1090808

Výměr z rozhovoru:

"...Vladimír KROC, moderátor

------------

Máme poslední minutu, poslední otázku. Herečka Táňa Fischerová ohlásila kandidaturu na prezidentku. Jaká je to zpráva?

Ivan HOFFMAN, spolupracovník Českého rozhlasu, komentátor listu Deník

------------

Pro mě vynikající, to je přesně ten model, který, když jsme si o tom povídali, jsem tady navrhoval, to je konečně někdo, kdo nechce být prezidentem, ale nechá se přemluvit, jo, a to je, to je pro mě strašně důležité. To je nejen vhodná kandidátka, protože ona se prezentuje jako člověk, který věří v občanskou společnost a to je alternativa k té vyprázdněné politice, kterou provozují politické strany a to všechny. To znamená, je to nejen vhodná kandidátka, ale podle mě a z mého pohledu zatím, zatím jediná, kterou já bych akceptoval, jo, prostě tu bych šel volit, ano, určitě..."

---------------------------------------------------------

Já bych sice považoval za nejvhodnějšího kandidáta pana

Ivana Hoffmana,

ale pokud by se nepodařilo získat pro něho širší podporu ve společnosti, tak bych volil paní Táňu Fischerovou, tak jak radí pan Hoffman, a ten by pak paní Fischerové mohl dělat na Hradě alespoň poradce.

Dokážeme si zvolit toho správného prezidenta ?
03. 10. 2012 | 23:01

mb napsal(a):

Dokážeme si zvolit toho správného prezidenta ?

ne, nedokážeme ... na to se dá odpovědět už předem ...
03. 10. 2012 | 23:03

Pozorovatel napsal(a):

Smetana na Hrad!
03. 10. 2012 | 23:21

Michal N. napsal(a):

Ondřeji díky, věřím, že paní Fischerová má šanci, a v případě, že se dostane do televizních debat dokáže oproti jiným kandidátům demonstrovat hodnoty a postoje, které většina současných kandidátů nezná anebo již pozapoměla, že existují. Pro mne a mnoho podobně lidsky smýšlejících, obyčejných lidí představuje po dlouhé době příležitost se projevit a vůbec jít volit.., u mne je to po téměř deseti letech teprve podruhé v životě (nepočítaje v to povinnou volbu za předchozího režimu), a to mi táhne na padesátku... Hodně štěstí paní Fischerová!
04. 10. 2012 | 02:27

Naštvaný napsal(a):

"Proč zelení podpořili kandidaturu Táni Fischerové..." Jo tak odtud fouká vítr. Dokud Zelení budou mentorováni jedním, pro evropskou demokracii nejnebezpečnějším revolucionářem, který v Evropském parlamentu šíří ty nejhrůznější antagonistické marxistické nálady a vlastně byl i iniciátorem nejnebezpečnějšího evropského terorismu, tak, doufám, nemají šanci. Je to obrovská škoda pro Táňu Fischerovou. Ta by měla veřejně odmítnout podporu těchto největších tunelářů v české politice, na jejichž tunely dnes každý doplácí.
04. 10. 2012 | 04:08

dojem napsal(a):

pryč s disidenty a lidmi, jejichž jedinou kvalifikací je ukřivděnost z minulého režimu.
paní F. by v Hollywoodu stejně nezazářila, ani kdyby tu totalita nebyla. Na to je příliš neslaná nemastná ošklivá a málo sexy.
Totéž jí chybí pro funkci prezidentky. Charisma , image a tak nějak se tomu říká.
Navíc poslední dobou se o ní ví akorát 4x před vánoci, když se sobě podobným dělá ty adventní koncerty.
04. 10. 2012 | 06:33

Petr napsal(a):

Dobře děláte pane Liška, dobře, dobře! Jak jinak se zviditelnit, že?
04. 10. 2012 | 08:01

vasja napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=lmfJptANmnE
-----------------
Zelený pošuci a Fischerová, to jde docela k sobě.
Takovou "inteligentku" :-)))
Už se nedivim biopalivum, solárkám......
Fischerová - přecedkyně Zelenejch. Tam vidim její poslání. A Biomasa kancléřka.
04. 10. 2012 | 08:11

Pavel Pečínka, 2002 - 2007 člen SZ napsal(a):

Podle mě si Liška myslel trochu něco jiného, když to psal... Hážu do placu spíš teorii, jestli si bystrý počtář nechce už po několikáté změně linie spíš takto, podporou naivní esoteričky Fischerové, zajistit uvnitř strany podporu proti Burs
íkovi na příštím sjezdu SZ... Podporu od těch zelených, kterým nesedne Bursíkův manažerismus...
Jinak chci opravit svoje tvrzení z FB před pár dny, že skutečné mafie (bílé, české mafie) musí mít z nás všech tak akorát prdel. Občas sleduju životní styl a debaty lidí, které bychom pojmenovali třeba jako "horních deset tisíc" nebo "lumpenburžovazie".
Oni z nás nemají prdel. Absolutně se pohyby v této "naší" části politického spektra, které samo sebe považuje za spasitelské, nezabývají, necítí se tím nijak prakticky ohroženi...
04. 10. 2012 | 09:38

zcelazbytecný napsal(a):

A už to vymáznul....
04. 10. 2012 | 09:43

schrott napsal(a):

mb,
zkuste si vzpomenout na postoje Bursíka před volbami 2006. Velmi jasně dával najevo, že ČSSD pro zelené partnerem nebude. Nebylo to osobou Paroubka, Bursík už v politice za sebou něco měl a "trochu" si pomohl.
Víte o někom jiném, kdo by dostal dotaci 180 milionů na opravu restituovaného domu , nebo aspoň dotaci o řád nižší? Bursíka ODS držela pěkně pod krkem, Langer mu(kamery to zaznamenaly)při volbě prezidenta připomenul co ho čeká nebude-li Klaus zvolen:"Někdo tady půjde bručet". Bursíkovou zásluhou zelení dopadli jako VV. Liška však neznamenal pro zelené žádný zásadní obrat. Mám obavu, že ODS chce ten projekt opakovat.
04. 10. 2012 | 09:46

modrý edvard napsal(a):

Bursík šel do vlády s ODS a přitom se zamazal od ODS. Kdyby šel do vlády s ČSSD, zamazal by od ČSSD. Zelení se zkrátka potřebují spojit s někým, kdo je do té vlády vezme. Za Bursíka toho prosadili poměrně dost (ano, za cenu toho zamazání), od té doby nic. Samozřejmě příznivci strany A nebo B mohou Zeleným vyčítat, že kamaráděj s těma druhejma, ale to je tak všechno.
04. 10. 2012 | 10:09

Janek Wagner napsal(a):

Táňa Fischerová se zcela znemožnila aktivitou proti deregulaci nájemného, díky regulovanému nájemnému dlouhá léta parazitovala na cizím majetku. Další z řady parazitu už opravdu nepotřebujeme...
04. 10. 2012 | 10:26

český maloměšťák napsal(a):

K Zeleným , coby "největším tunelářúm".
Kdysi je takto označovali ti, kterým nevonělo, že útočí na všechny ty krásné symboly průmyslové revoluce. Tedy že by chtěli místo stok mít řeky, místo jedovatého vzduchu vzduch čistý, místo měsíční krajiny přírodu....

No a dnes se útočí protože chtějí , aby vám /nám/ nechodili vaši /naši(/ vnukové plivat na hroby. Pokud tedy na to budou mít čas - protože je dost pravděúpodbné, že veškerý čas budou věnovat tomu, aby si někde ulovili nějakého svého spoluobčana a toho snědli.

Jen malá technická - PVE je jistěže baronosolárním svinstvem (kolik Zelených z něj tyje - to nevím, ale např. Míl nikdy k Zeleným nepatřil...to vím zcela jistě/. Tak jak byl v Kraďákově zkoncipován zákon.
Nicméně stále platí, že nejlevnější tuna uhlí, kubík plynu či barel ropy je ten...který se nemusí vytěžit, přivést či zkonzumovat tak, že se pustí nenávratně do luftu (přičemž ten luft....jak známo, toto taky už docela sere).
No a pak také platí, že se tady rozkradlo a rozkrádá daleko více zdrojů - které končí neznámo kde /zlé jazyky tvrdí, že se jimi zhusta financují takové trhy jako je Čína - což pak znamená vývoz nejen investičního kapitálu ale i vývoz pracovních nmíst, dovoz společenské smlouvy čínského typu, ....ale např. i podporu čínských solárních firem/

Já bych byl proto s tm hodnocením Zelených velmi opatrný.
Aby náhodou jeden nezjistil, že zatímco bojuje s teroristou domnělým...aby nezjistil, že mu terorista skutečný kroutí krkem. A nejen jemu...ale i jeho dětem a vnukům.

P.S. http://www.nasdaq.com/article/blink-surpasses-1-million-charge-events-20121003-00280
"....Blink has also achieved another key milestone - 40 million miles of driver data recorded, and over 1.70 million gallons of gas saved. This number is up from the 880,000 charge events reported in the 2nd Quarter data ending June 30, 2012. Data collected through The EV Project is presented on a quarterly basis and can be found here: http://www.theevproject.com/documents.php

Pohled zpoza Velké louže :
http://export.gov/build/groups/public/@eg_main/@byind/@autotrans/documents/webcontent/eg_main_035287.pdf

Pozn. Cejch " ekoterorista" chápu jako něco ze škatulky cejchů jakými jsou např. označení " urbanoterorista", "bankster", mafiakapitalista",
" partajfašista "...či "hňup".
Často jde právě že jen o to, označit někoho tak, aby se již od samého počátku eventuélní diskuze vědělo, s kým že máme tu čest.
V diskuzích, týkajících se profilu pí T. Fischerové pak takové cejchy zhusta používají právě že hňupi.
04. 10. 2012 | 11:08

Bestia triumphans napsal(a):

Maloměšťák:
výstižné!
04. 10. 2012 | 12:22

mb napsal(a):

pro pana Schrotta ... volby 06 jsem relativně intenzivně sledoval ... SZ se odmítla ( odmítala ) vymezit na pravolevé škále ... s tím že: my nejsme praví, my nejsme leví, my jsme zelení ..

z (pro mě nepochopitelných) důvodů ... začal Paroubek do SZ NEUVĚŘITELNĚ šít ... / asi se bál průniku další do té doby neparlamentní strany do parlamentu / ... těsně před volbami v předvolebních debatách ... a je asi pravda že sz řekla že nechce vládnout s komunisty ( ani s podporou komunistů ?)

ale pamatuju si z před voleb 06 jak Paroubek útočí na Bursíka ( a zelené) ... nikoli jak Bursík útočí na Paroubka ...

Langer mu(kamery to zaznamenaly)při volbě prezidenta připomenul co ho čeká nebude-li Klaus zvolen:"Někdo tady půjde bručet".

to myslím dezinterpretujete ...

to se snažil přesvědčit bursíka ... že někdo půjde bručet ... ale neměl patrně na mysli bursíka ... ale někoho jiného ...

každopádně to byl nátlak to je jasný ... ohledně dotací nemohu potvrdit ani vyvrátit ...

to je asi všechno, zdravím vás ...
04. 10. 2012 | 15:10

P. V. napsal(a):

Pane Liško, ale my už tu zkušenost, jak jsme posleli populární herce do politiky máme po r. 89. Kačer sám přiznával jak s Hrušínským seděli před WC, kouřili, dělali prstíčky véčka na kolemjdoucí hurá antikomunisty, a vůbec nechápali k čemu tam jsou. Fišerová už tam přece byla, i Kolářová, Prokop, Třeštíková, Tigrid a nakonec i Havel - prostě umělci umějí dojemně zarecitovat o lásce, udělat smutné oči, zapózovat a dojmout , Ale když chcete myšlenku, skončí u toho že by měla být svoboda, pravda a láska, ale dál nevědí nic. Jo pardon, vědí že by se mělo hodně dotovat umění
05. 10. 2012 | 07:25

reppop napsal(a):

Pane Liška!
Vy jste buď absolutní politický neumětel nebo opravdu Liška podšitá, rafinovaný trojský kůň neoliberální pravice. Už jednou jste jí pomohl zavádět v této zemi současný marasmum jako člen její vlády.
Teď opakujete to samé návrhem kandidatury nezvolitelné paní Fischerové. Nic proti ní, je jistě skoro stejně kvalitní kandidát jako pan Dienstbier. Ale její podporou rafinovaně Dienstbierovi podrážíte nohy. Jsem přesvědčen, že to děláte záměrně aby jste nahrál Fischerovi nebo Zemanovi. Logika je totiž neúprosná:
Tady bohužel platí to thatcherovské: TINA = There is no alternative. Buď lidi DOSTATEČNĚ podpoří Dienstbiera, který je jediným nositelem progresivního myšlení, který má aspoň jakous takous šanci se dostat do druhého kola volby, nebo bude v hradních zdech dál vládnout "klausismus", byť třeba "s lidskou tváří". Nic jiného totiž další favoriti Zeman nebo Fischer nenabízejí. Paní Fioscherová ztěží bude mít šanci. Její volba ale jen ubere Dienstbierovi a podpoří Zemana a Fischera pro druhé kolo. To je zjevně Vašim cílem.

Máte to tedy napsat přímo a náhrát tady nefér tyátr! Už těch Vašich nefér podvodů bylo dost. Jsem upřímně nešťastný, že typ strany, kterou bych normálně jednoznačně volil, se u nás pod Bursíkovým a Vašim vedením zvrhla v karikaturu Zelených, která kolaboruje s neoliberály.
05. 10. 2012 | 09:20

Někdo napsal(a):

Stejně by byl nejlepším kandidátem Tomáš Vnadas.
10. 11. 2012 | 18:13

Martina napsal(a):

Děkuji za tento článek, mluvíte mi z duše. Přečetla jsem si ho až teď, kdy je jasné, že Táňa Fischerová má šanci zasáhnout do prezidentských voleb. Sama jsem se zapojila do sběru podpisů na podporu její kandidatury a bohužel jsem se i často setkávala s názorem, že Táňa je sice fajn a "já bych ji volila, ale nemá šanci" atd. Tento postoj mě opravdu vytáčí. Pokud budeme předjímat a rozhodovat se na základě volebních průzkumů, které můžou být ale úplně mimo mísu, a budeme volit "menší zlo", jen aby se tam nedostal někdo jiný, koho rozhodně nechceme...., je to špatně. Je to úplně postavené na hlavu. Až my všichni přestaneme taktizovat a začneme volit srdcem, teprve pak se může něco změnit. Až nebudeme vymezeni negativně - "hlavně, aby se tam nedostal ten, koho nechci, a proto dám hlas tomu, koho sice taky nechci, ale má šanci vyhodit toho ještě méně oblíbeného ze sedla", ale pozitivně - tj. budu volit toho, koho skutečně chci v souladu s mým přesvědčením. Já tedy budu volit rozhodně Táňu Fischerovou, protože je to přesně ten kandidát, za kterého se nemusím stydět a vnímám ji jako pokračovatele odkazu Václava Havla. Budu volit srdcem a v souladu se svým svědomím.
Proto, Ondřeji, děkuji za článek, kde jste zformuloval přesně to, co bych chtěla sdělit také. Podporuji vás.
12. 11. 2012 | 17:26

zgbkumyk napsal(a):

http://www.northernquarterstories.com/category/nike-norge/ http://www.northernquarterstories.com/category/billig-nike-air-max-sko/ http://www.heatingoildirectory.co.uk/category/mulberry-outlet/ http://www.northernquarterstories.com/category/nike-free-sko-norge/ http://www.explore-flowers.co.uk/ Rack and many more. <a href=http://www.nikefreeruntilbudksko.com/category/nike-free-sko-norge/>nike free sko norge</a> <a href=http://www.heatingoildirectory.co.uk/category/mulberry-outlet/>mulberry outlet</a> <a href=http://www.cincuentacumpleanos.com/category/nike-free-sko-norge/>nike free sko norge</a> <a href=http://www.northernquarterstories.com/category/nike-free-run-dame/>nike free run dame</a> <a href=http://www.berkshiremot.co.uk/cheap-nike-free-run/>cheap nike free run</a> We see an item we like. Especially vending tattoos. <a href="http://www.northernquarterstories.com/category/nike-sko-dame/">nike sko dame</a> <a href="http://www.swingbeat.co.uk/category/hollister-uk-outlet/">Hollister UK Outlet</a> <a href="http://www.cincuentacumpleanos.com/category/billig-nike-free-sko/">billig nike free sko</a> <a href="http://www.nikefreeruntilbudksko.com/category/nike-free-run-dame/">nike free run dame</a> <a href="http://www.nikefreerun30norge.com/category/nike-air-max-sko-norge/">nike air max sko norge</a> "i need you to improve my appearance."
13. 06. 2014 | 12:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

B Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza C Cimburek Ludvík Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Havlík Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hovorka Jiří · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Keményová Zuzana · Klan Petr · Klíma Vít · Klimeš David · Kněžourková Tereza · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipold Jan · Lomová Olga · Ludvík Miloslav M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Navrátil Vojtěch · Němec Václav O Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Palik Michal · Paroubek Jiří · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Pokorný Zdeněk · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sokačová Linda · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syková Eva Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Tolasz Radim · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vlk Miloslav · Vodrážka Mirek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Wollner Marek Z Zahradil Jan · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy