Svoboda a sedmnáctý listopad

19. 11. 2013 | 14:17
Přečteno 4616 krát
Velmi mne zaujal názor mnohaletého místopředsedy a „korunního prince“ ODS na stránkách Parlamentních listů. Ivan Langer v něm říká, že lidé zodpovědní za vedení ODS v posledních 3,5 letech by měli vyvodit osobní politickou zodpovědnost z volebního debaklu a dát prostor „novým tvářím“.

A dodává, že volební kampaň byla ukázkou, jak se volby připravovat nemají. Velmi s Ivanem Langerem souhlasím a dovolím si na jeho rozhovor krátce zareagovat a zasadit jej do atmosféry nejvýznamnějšího novodobého svátku v dějinách moderního Československa a České republiky – sedmnáctého listopadu.
Začnu tím (alespoň pro mne) nejdůležitějším. Moderní československá a česká státnost pro mne začíná 28. října 1918. Ať bylo období první republiky jakkoliv historiky, politiky či novináři mytologizováno a svým způsobem glorifikováno, stalo se pro nás (i pro mne) referenčním rámcem pro to, co mělo přijít a také přišlo po něm. Tedy jakýmsi zrcadlem, podle kterého posuzujeme a hodnotíme to, jak jsme se měli, či jak se 24 let po sametové revoluci máme. Nástupem jedné diktatury symbolicky rámované právě sedmnáctým listopadem 1939, následné války, krátkého poválečného období plného naděje, které ovšem skončilo diktaturou druhou a v mnohém ještě horší, jež symbolicky skončila opět sedmnáctého listopadu 1989. S těmito krvavými epochami moderních československých dějin poměřujeme to, co prožíváme dnes. Či spíše jsme to doposud dělali a jak se mi zdá, nějak jsme to dělat zapomněli.
Sedmnáctý listopadový den je v českých dějinách symbolem boje za svobodu. Bojem jednou krvavě potlačeným, podruhé vyhraným. Bojem proti dvěma diktátorským režimům, které se pokoušeli svobodu potlačit, zemi zotročit a z jejích obyvatel udělat bezhlavé stádo mlčících, ustrašených, manipulovatelných mátoh. Před 24 lety jsme konečně vydechli a začaly u nás fungovat základní demokratické principy: svoboda projevu, shromažďování, práva na vlastní názor, ale i svoboda svědomí a lidské vůle.
Je smutné a děsivé zároveň, jak krátká je paměť národa. Jak snadno jsme zapomněli na to, že jsme nemohli jít, kam jsme chtěli, že jsme nemohli říct, co jsme chtěli, že jsme se nemohli rozhodnout, jak jsme chtěli my, ale byli jsme vydáni na milost a nemilost režimu, který měl jediný zájem - udržet nás v šedi a nedovolit nám mít vlastní názor.
Je tragické a zároveň fascinující, v co se ve skutečnosti proměnila občanská vzpomínka na události sedmnáctého listopadu 1989 na Národní třídě. Nechci hodnotit „oficiality“, různá symbolická pokládání věnců a oficiální vzpomínkové akce, protože ty sice vypovídají o pěstované politické kultuře našimi politiky, ale už vůbec nevypovídají o politické kultuře občanské. V této souvislosti musím uvést na pravou míru, že mým cílem není tuto „občanskou politickou kulturu“ slepě kritizovat, spíše se nad ní zamyslet.
Na Národní třídě jsem včera nepotkal občanský dav vděčný za svět ve kterém žijeme, ani dav nespokojených občanů, kteří by v desetitisícovém zastoupení provolávali hesla o změně režimu. Jedno či druhé bych chápal. Namísto toho jsem viděl pár, spíše než desítek tak pouze několik „nespokojených“ jednotlivců, kteří pokřikovali tu na bývalého prezidenta Václava Klause, tu na bývalého předsedu vlády a když jsem zapaloval svíčky se svoji manželkou já, tak ani na mne nezůstala kůže suchá. To je ovšem to poslední, co mne vadí.
To, co mne ovšem vadí a co považuji za velmi nezdravé pro vývoj svobodné, demokratické společnosti, dokonce svým způsobem perverzní a nebezpečné, je na jedné straně občanský „nezájem“ o tuto dějinnou událost a na druhé straně zcela neadekvátní a nezdravě nafouknuté referování českých médií o těch několika mála, jak řekl Václav Klaus, možná skutečně nemocných „křiklounech“. Nebo pokud ne „nemocných“, tak chronicky nespokojených, kteří si svoje vlastní problémy vylévají na své okolí a vybírají si „viníky“ všech svých starostí a selhání, a nejlépe pak ty, kteří už jsou jednou takto „onálepkováni“ sdělovacími prostředky a ještě navíc ty, kteří něco ve společnosti již vykonali a tím pádem také něco znamenají (přeci si nebudeme vylévat vztek na někom, o kom nejenom že nevíme, jak se jmenuje, ale ani co vlastně dělal či dělá…)
Nemohu si nepoložit otázku, zda dědictví 17. listopadu ještě někdo vnímá a přikládá mu vůbec nějakou váhu. Díky tomuto datu můžeme svobodně říkat, co myslíme, můžeme si vybrat vzdělání, můžeme cestovat. Znamená to ale ještě pro někoho něco? Můžeme (médii opravdu pozoruhodně prezentovanou) přestřelku na Národní třídě chápat jako projev svobody slova? Nebo spíše exhibicionismu či falešného hrdinství? Nebo dokonce provokaci a rozptýlení z šedivé nudy? Byl to důkaz nějaké odvahy nebo snad projev nějakého světonázoru?
Pro český národ je - ostatně dost typicky – pohodlnější a jednodušší polohlasně remcat, občas vyvolat něco na způsob pouliční strkanice a následně naskočit na lopatu tomu, kdo nám slíbí levnější pivo a vysvětlí nám, že ti před ním byli zloději a podvodníci. Je snadnější svézt se na populistické vlně splašků, litých na domnělé viníky útrap, které, ruku na srdce, v posledních dvaceti čtyřech letech existence svobodného Československa, později České republiky nejsou zdaleka tak velké, jako jinde a to často blíž, než si myslíme a uvědomujeme. Jsem zvědavý, jaká bude míra rozčarování veřejnosti ze spektáklu, který nás (a o tom ani v nejmenším nepochybuji), v tomto volebním období při našem „malém, českém“ způsobu hledání postmoderních významů a obsahů slova „svoboda“ teprve čeká.

Svoboda, „svoboda“ a ODS

Rád bych se vrátil ke komentáři Ivana Langera na adresu strany, která se snad nejvíce a nejčastěji dotýkala v polistopadové historii různých obsahů slova „svoboda“. Najdeme jej ve všech ve všech významných stranických dokumentech, volebních programech a předvolebních heslech, snad s výjimkou těch posledních. Možná i to je důvod, proč pro ODS skončily tyto volby politickým debaklem. Nehovořím o „politickém marketingu“, daleko spíše o tom nejryzejším politickém cíli – obhajobě skutečné svobody ve všech možných politických, společenských či občanských kontextech. ODS boj o svobodu v pravém slova smyslu opustila. Přestala hájit občanské i podnikatelské svobody, přestala hájit individuální svobodu a odpovědnost při péči o věci společné či veřejné. Podlehla paternalistické iluzi „dobře fungujícího státu“. Na místo, aby tento stát zbavila moci přerozdělovat veřejné prostředky/daně, rozhodla se, že jej bude „vychovávat“. Musela proto rozdělit svět na spravedlivé a nespravedlivé, hodné a zlobivé, slušné a ty neslušné „korupčníky“. V takto absurdním a nedůvěryhodném, dichotomizovaném a černobílém světě začala štěpit, rozdělovat, pitvat sebe sama, vylučovat jednotlivce (naposledy ženu svého posledního předsedy…) i celé organizace. A to tak, až z ní téměř nic cenného nezbylo. Teď nehovořím o lidech, ale o hodnotách a idejích.
Ivan Langer má naprostou pravdu. Ti, kteří tak činili a proto přivedli ODS k sedmiprocentnímu volebnímu debaklu, musí z kola ven. A to nikoliv z důvodu morálního imperativu. Ten se neodvažuji posuzovat. To musí každý sám. Ale čistě z důvodu vnitrostranické hygieny a tradice. Prostě za neúspěch se v politice platí. A to jediné čím se platí je politická, v tomto smyslu „vnitrostranická moc“. Absurdní pokusy některých zachránit si kůži tím, že volební debakl onálepkují slovem „úspěch“, ještě absurdnější pokusy druhých smést ze sebe odpovědnost poukázáním na ty druhé, kteří dopadli ještě hůř, je tak do nebe volající zpupnost, že pokud by na tuto infantilní hru ODS přistoupila, nezasloužila by si nic jiného, než reálný odchod do politických „věčných lovišť“.
Kladu si otázku, co by pak bylo nikoliv se Svobodou, nýbrž se „svobodou“. Kdo by hájil v české politice zájmy všech těch, kteří stále věří, že stát se skládá z jednotlivců, a že právě svobodné a efektivní konání těchto jednotlivců je základním pilířem nejenom dobře fungujícího, ale především bohatého a prosperujícího státu. Kdo by hájil naši „svobodu“ proti všem pokusům o její zneužití. Pokusům ze stran politiků, ale i např. ze strany policejní a justiční moci. Vždyť právě v této oblasti si nejspíše českoslovenští občané v padesátých letech poprvé uvědomili, že komunismus není to, zač jej vydávali marxističtí a leninističtí vůdci, ale že je koncentrované a nebezpečné společenské zlo.
Vnímám symbolicky nadcházející čtvrtrok v podání Občanské demokratické strany nikoliv jako boj o hezčí a marketingově „důvěryhodnější“ úsměv budoucích předsedů na billboardech či volebních kongresech. Nikoliv jako boj o to, kdo provede ODS úskalím mezi Skyllou a Charybdou na cestě k takzvané „záchraně“ vlastního krku. Období před námi vnímám jako čas boje o Svobodu/“svobodu“. Či spíše o naše současné i budoucí Svobody/“svobody“. Pokud to kandidáti na všechny možné politické funkce ve ztrácející se politické straně, přesto ale jediné, pro kterou ještě obsah slova „svoboda“ něco znamená, nepochopí, pak jsme nejspíše ztraceni a skutečnou „svobodu“ si nezasloužíme. Svobodu pak možná ano.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

antisoudruh napsal(a):

Pane Bém,
už Vám nikdo nevěří.
19. 11. 2013 | 14:26

JardaV napsal(a):

Většina národa na socialismus nezapomněla.Nejen na to,co se nesmělo,ale taky na to,že zloději a gangsteři uvědoměle pracovali v uranových dolech tak rádi,že jich mezi slušnými lidmi velmi ubylo až vymizeli.Kdyby tehdejší komouši udělali revizi
účetnictví v Praze za doby Vašeho vedení,asi byste dneska svítil,a většina ODS a
TOP taky.Pokud se mnou nesouhlasíte,zveřejněte tady svůj majetek a těch několik
procent,které z něho jsou zdaněny podtrhněte červeně,pan Stejskal Vám to jistě odpustí,v rámci svobody a demokracie.
19. 11. 2013 | 14:28

Alice napsal(a):

Musí to být kachní žaludek- s osobní historií jako má Bém nás tu upomínat co si máme správně myslet o 17,listpadu.
Co vše ještě na Aktuálně zkousneme?
19. 11. 2013 | 14:45

Ládik!!! napsal(a):

Funus už byl.
19. 11. 2013 | 14:52

Martin1 napsal(a):

Pavel Bém
Pane Bém, když jsme starý systém "pokládali na lopatky", tak jsme nečekali, že vstanou jiní - o nic lepší co jsme položili, kteří budou mít plnou pusinku demokracie, soutěže v podnikání, rovnosti příležitostí a pak se promění v "kolibříky" a budou zpívat podle not darebáků - lobistů, kteří si budou rozdělovat nektar bez jediného mávnutí vlastních křídel mezi své "vyvolené" a na úkor jiných. Jen jejich zpěv měl jinou lákavou melodii - už se nám ale také omrzela.
19. 11. 2013 | 14:53

Martin napsal(a):

Zdá se mi, že se tady někdo(P.Bém) vypisuje ze stresu. Pokud spravedlnost nebude úplně slepá, tak .....

Nechápu, proč se stále někteří lidé zaštiťují osobou V.Klause. Z hegemona na polické scéně se stát směšnou nickou dokázal Klaus poměrně rychle. K tomu nepotřebuje už ani Béma.
19. 11. 2013 | 14:59

Ing. N. napsal(a):

Neustále se nám tady předhazuje hlavní výdobytek sametové revoluce - svoboda.

Uvědomte si prosím, že sice máme svobodu cestovat, ale přišli jsme o to nejcennější co nám minulý režim zaručoval a to o svobodu KAŽDODENNÍ a to doma, v naší republice. Nemluvě o sociálních jistotách.

Zkuste si zajít večer sednout na lavičku na Petříně, tak jak jsme to běžně dělávali v 50 letech. Dnes se bojíme chodit venku po setmění. Dnes se bojíme jet na chatu nebo na chalupu abychom nezjistili že jsme zase, již po několikáté, byli vyloupeni. Tak kde je tedy ta svoboda?
19. 11. 2013 | 15:00

Bémova hroší kůže napsal(a):

Nedávno jsem se díval na Krause se Sobotkou. Kraus si tam dělal legraci z toho, že socani používají oslovení přítel a přítelkyně. Sobotka mu na to odpověděl, že dřív používali slovo "soudruh", které ale komunisti zdiskreditovali.
Se slovem "svoboda" nebo "liberální demokracie" to dopadne v dnešním Kradostánu podobně. Jakmile někdo řekne slovo "svoboda", rychle se všichni podívají, jestli ještě mají v kapse peněženku. Když někdo použije výraz "liberální demokracie", všichni si vybaví Klauzovy privatizace a rozkrádání.
19. 11. 2013 | 15:01

yaya napsal(a):

Darebák vysvětluje, že rozkradený stát vlastně není rozkradený a jinde to je třeba ještě horší. Ano, skočím na lopatu tomu, kdo mě přesvědčí o tom, že zloději půjdou sedět a majetky budou zabaveny. Co bylo ukradeno, musí být vráceno, vždyť to bylo jedno z hesel VLKR. Pouze že dnes, je dluh 2 biliony, o tom se nikdy niokomu nesnilo, komu peníže skončily v kapose?, přeci těm novým, Bémům, Langrům a spol, to je ta ODSTOP, oni pohlaváři jiných stran sice nejsou lepší, ale tito to vyřvávají do světa, že krást je normou ve státě českém.
19. 11. 2013 | 15:02

Pavel napsal(a):

TO autor :

Kolibříku,
maminka Vám asi kdysi řekla, že půjdete na doktora, tak jste tedy šel na doktora.

Tím chci říci, že nechápu jak někdo takový jako Vy, s tak vysokou mírou neschopností reflektovat svoje chování a jednání, může pracovat jako psychiatr. To už je v ČR skutečně možné asi vše.

Jako politik, to ano. To i Vy jste lvím podílem přispěl k silné devalvaci slov a jejich významů, jako např. :
svoboda, odpovědnost, demokracie, .....

PS.
Jsme prostě země neomezených možností. Klondike a El Dorado veřejných peněz i vysokoškolských titulů.
K čemu to může vést, začíná tušit i pán Bém.
19. 11. 2013 | 15:14

LUF napsal(a):

On je ještě na svobodě?!!
19. 11. 2013 | 15:16

xerox napsal(a):

openbém ... :-)
tebe rád vidím ... už si si vzpomněl komu volal mazánek , když ho čapli chlupatý , nedělej že ti to doma neřek ... ? ... :-)
19. 11. 2013 | 15:17

Svobodně si doběhl pro 7 let natvrdo napsal(a):

Svoboda lumpů znamená neštěstí slušných.
Zejména v prostředí Klausistámu či Bémráglu.
19. 11. 2013 | 15:19

JC napsal(a):

Ing. N.

Soudruhu inženýre, já tedy pamatuji v Brně místa/Lužánky, Husovice,Špilas/ kde jste za vámi adorovaného režimu dostal po setmění téměř 100%- ně na budku.
Tak nekecejte.
19. 11. 2013 | 15:19

Luciano napsal(a):

Co vím a co nevím:

Komunisté:Nešlo to nějak rozhýbat více,lidé byli zaměstnaní,
ne chudí,zprůměrováni a drženi zkrátka-jedna velká banda všech pospolu

ODS :Lidé začali trpasličet,bylo s nimi zametáno,kasty rostou

ČSSD:Lidé byli nezaměstnaní,chudli,kasty rostou

Trojkolka: ekonomický sešup celku,obrat lidí proti sametu

ANO+ČSSD+KDU-ČSL: Babiš-nůž,který má projet máslem,ČSSD-váhavý střelec marných pokusů sebeklamu s klamem ,KDU-ČSL-do počtu
19. 11. 2013 | 15:28

JC napsal(a):

Ing. N.

P.S. Nejbezpečněji po setmění bylo v českých ulicích za Hitlera, když byl zákaz vycházení.
Kam se hrabe bolševik.
19. 11. 2013 | 15:29

Antroid napsal(a):

Vy jste Béme úplně nepochopil základní problém ODS.
Problém je ve vysoké koncentraci nekvalitních lidí (netřeba je hned nazývat zloději), kteří se na ni během dlouhých let nabalili. Takže, výkon ODS ve správě obcí, měst i země byl proto mnohdy žalostný. Zkrátka jste prodávali šunt za velmi přemrštěnou cenu, abyste rozuměl. ODS logicky už nevěří sama sobě a nevěří jí ani podstatná část společnosti.

Že k dnešní bídě svým dílem přispěli i vámi zmiňovaní lidé je nabíledni, ale podle mého soukromého názoru je člověk jako vy, který by měl chodit kanálama, ten poslední, kdo má právo někoho kritizovat.
19. 11. 2013 | 15:31

Kanalnik napsal(a):

je toto mozne?
19. 11. 2013 | 15:31

Simply napsal(a):

Ta politika, potažmo nějaká MOC... to musí být ale droga...Odstavivší se pořád nějak zhrzeně připomínají, cpou nám zarputile (ono nestačilo předešlých 20 let ???)svá moudra....
19. 11. 2013 | 15:32

Martin1 napsal(a):

JC
"v Brně místa/Lužánky, Husovice,Špilas/ kde jste za vámi adorovaného režimu dostal po setmění téměř 100%- ně na budku."
--------
Vy nic nepochopíte, to bylo jen od soudruha, který momentálně zakolísal a možná se chtěl jen o vás - o vaši budku opřít.
19. 11. 2013 | 15:33

zdenekbrom napsal(a):

Strana, která má ve výkladní skříní Béma a Langera může dělat jakoukoli kampaň, protože nemá šanci. Shnilé ovoce nikdo nekoupí ani v sebelepším obalu.
19. 11. 2013 | 15:35

Franta napsal(a):

Drzost tohoto člověka je bezmezná. Když dělal "protidrogového" aktivistu, navštěvoval na Praze 6 základní školy se svými přednáškami o "boji proti drogám". Děti, které do té doby ještě ani nevěděli, že nějaké drogy existují, se podrobně dozvěděly jaké drogy si mohou opatřit, na co je která dobrá, kolik stojí a kdy je seženou. Za pár měsíců po takovýchto přednáškách už půlka školy drogovala. A Bém s Janouškem si mastili kapsy.
19. 11. 2013 | 15:35

JC napsal(a):

Antroid

To není jen problém ODS ale i ČSSD.
Oni ti klucí si nějak zvykli, že se tam vždy dostanou. Rozdáme balonky a guláš a bude to dobrý.
19. 11. 2013 | 15:37

Jiřina Moringlová napsal(a):

Všichni jsme doufali, někteří jsme se i snažili a dělili se s potřebnými o své prostředky brzy po revoluci, někteří ovšem využili příležitosti, které právě svoboda nabídla, a začali okrádat jiné. Pane Béme, divím se, že vám ještě není hanba se ozývat po svém působení na MHMP, kde jste spolupracoval s podvodníky vyššího kalibru, takže stíny padají i na vás. Vaše osobní selhání vás stálo dost, nepoučil jste se? Říká se, že rozdíl mezi psychiatrickým pacientem a psychiatrem je v tom, že pacient nemá klíče...vám kdysi svěřili klíče od Prahy, a podívejte, jak to dopadlo! Není načase se stáhnout do ústraní a rozjímat jako v horách? Tady vám už nikdo neuvěří, kdo pamatuje váš podíl na zmařených nadějích...Teď dá práci našim vnoučatům pokusit se zachránit to dobré, co po listopadu 1989 zbylo...
19. 11. 2013 | 15:44

Míla napsal(a):

Druhý Paroubek zprava.
19. 11. 2013 | 15:49

hnus napsal(a):

V české kotlině svoboda nikoho nezajímá.Klidně vymění svobodu za jistotu,tentokrát za koblihu a slib fungujícího státu.Jak to dopadlo? rvanicí o koryta u žlabu!K tomu olemta na hradě..........
19. 11. 2013 | 15:51

Analytik napsal(a):

Souhlasím s autorem, že 17. listopad není důvod k oslavám.
Toto datum by se však dalo každoročně využít k velkému shromáždění, před kterým by se bývalí exponenti "polistopadu" pravidelně omlouvali občanům za to, co všechno dodnes ukradli, zašantročili do zahraničí nebo zdevastovali.
Největší zájem veřejnosti by přitáhly persony typu Klaus, Zeman, Kalousek, Ježek, Tříska, Bakala, Babiš, Krejčíř, Kožený apod.
19. 11. 2013 | 15:54

Martin1 napsal(a):

Já se domnívám, že psaní zdejších blogů a čtení reakcí pak doma pod peřinou si pan Pavel Bém naordinoval jako jistý druh psychoterapie.
To, že žádná hora k nebi nesahá už ví. To poznal v horách i v politice. Nyní jen sonduje, kam až bude muset sestoupit - nechce až do neznáma - do ztracena. Vždyť ten pohled z výšky je tak úchvatný a čím je člověk menší ve všech významech toho slova, tak mu dává pocit nadřazenosti.
19. 11. 2013 | 16:01

Standa napsal(a):

Na propad ODS jste se též podílel i vy pane Bém. Arogance vám nebyla cizí. Vy a vaši kmotři a lobisté typu Janouška a Rittiga atd.,atd. Topolánek, Langer, Němcová, Kuba a Benda to jenom završili. Spojením ODS a lobistů, mafiánů a jejich neprůstřelnost touro stranou zajišˇvána, vás nevyjímaje, vaše beztrestnost dovedli tento národ k apatii k oslavám 17.listopadu. Tomu se nemůžete divit, nejste-li zaslepen vaší politickou kariérou. Divím se, že se ještě ozýváte, když jste již politická mrtvola.
19. 11. 2013 | 16:02

Libertad napsal(a):

Nespletl jste si to Mazánku (nebo Kolibříku)? Zde, na tomto servru, je málo členů ODS. ODS nemá svůj tiskový orgán, kde byste to otiskl? A možná i zaplatil to otištění. Založte s Íčkem v ODS frakci proti Fialovi. Určitě ve straně zvítězíte. A on ví jak má kampaň vypadat. Tak určitě zvítězíte.
A nezapomeňte si přibrat Judr Bendu.

Bez pozdravu a s opovržením

Sidonio Libertad
19. 11. 2013 | 16:08

džon uzený bok napsal(a):

pane boehm
že ste si prej po návštěvě "pietního místa" pěkně pokecali v "lepší reaturaci" s klausem, jaklem, hájkem atd?
řekněte mi prosím vás, kdy už půjdete konečně do riti?
19. 11. 2013 | 16:51

Bestia triumphans napsal(a):

To se mi snad jen zdá!!!
Langer říká, že ti, kdo přivedli ODS k debaklu, musí z kola ven?
Tomu se říká chucpe.
To takoví jako on, přivedli ODS tam, kde je teď.
19. 11. 2013 | 16:55

tymitaky napsal(a):

Co tu zvanite A nspadate slusneho cloveka, frustrati.
Byl pan Bem z neceho obvinen? Nebyl
To ze sami kradete jeste neznamena ze tu nalepku budete davat vsem.
Ja verim ze ODS se opet stane vedouci stranau ve state a pan Bem bude nedilnou soucasti nove ciste strany
19. 11. 2013 | 16:56

fikus napsal(a):

tymitaky?

no jisteee
19. 11. 2013 | 17:01

Tuneldědek napsal(a):

Pane Bém svoboda je pro všechny ,ale vy a vám podobní ji zneužívate do krajnosti a pak zde plácáte nesmysly.Celý váš elaborát je jenom důkazem ,že ve vaší hlavě to určitě není v pořádku. Jste úplně normální psychopat ,podobný všem psychopatům v politice a navíc trpícím napoleonovským komplexem.
19. 11. 2013 | 17:09

touch and go napsal(a):

Pokud je Svoboda Scylla (a od začátku mě plnilo podivem, co si to pražská ODS navařila), pak Langer je Charybda.
Jeho ploská leb je Hadí vejce.
Nic bych si s ním nezačínal, přes povrchní inteligenci jasně prosvítá nositel zhouby.
19. 11. 2013 | 17:16

Martin1 napsal(a):

Já nevím, ale já si myslím, že v historii i dnes by mnoho problémů vyřešila pořádně a včas umístěná "česká facka" a v rámci demokracie a úspor by si jí musel po referendu uštědřit každý sám.
Já myslím, že by v dnešní době byla už na pořadník a čekalo by se na ni dlouho, jako v bývalé NDR na Trabanta. Já jsem nečekal a malou jsem si dal za volbu Zemana za prezidenta.
Pane Bém, chtělo by to asi tlačenku.
19. 11. 2013 | 17:33

strýc virus HxNx napsal(a):

bože, to jsou žvásty.
míním některé diskusní příspěvky v čele s těmi od JC.

ad autor: vy jste excelentní příklad naprosté ztráty jakékoliv sebereflexe. zralý pro Vaše (trochu vzdálené) kolegy psychoanalytiky.
19. 11. 2013 | 17:33

Kelt napsal(a):

Ta nesvoboda před rokem ´89 musela být pro Béma přímo frustrující-nejprve dostal umístěnku na lékařskou fakultu a pak ho primář v pracovní době nepustil do Himalájí.
To se mu podařilo až jako poslanci.
Ani se mu nedivím.
19. 11. 2013 | 18:36

Petr. napsal(a):

"Pro český národ je - ostatně dost typicky – pohodlnější a jednodušší polohlasně remcat...!
Pane exposlanče, máte názor, jako každý má názor. A máte na něj plné právo!
Ale urážet český národ, národ kterého jste, příslušníkem, nemusíte. Nebo už jste ve své uraženosti tak hluboko klesl?
19. 11. 2013 | 18:53

Midori napsal(a):

Pane dochtor,
někteří vaši spolufóglové by svobodu mít neměli, včetně vás. Zřídka kdy na někoho past sklapne, ač by měla. V tom pripadku je vyhodne si odbručet, co jeho jest, a pořád má celá rodina vystaráno do pátého kolena.
Vy svobodo jedna.
19. 11. 2013 | 19:07

marxík napsal(a):

Jé, to byla hezká pohádka.
O tom, jak utiskovaný lid jednoho dne začal chrastit klíči, a tak zahnal krvežíznivého netvora.
Už se těším na další.
19. 11. 2013 | 19:08

Desiderius napsal(a):

To je ta česká démogracie, ve které se páníčkové jako Bém mohou vypovídat o své představě domokracie, místo toho, aby dávno stáli před soudem.Oni jsou zhoubou svobody a demokracie,které zneužili ve svůj vlastní prospěch.A nikdo je za to nestíhá,protože je vše podplacené. Miliardové škody a...nic. Ale všeho do času.
19. 11. 2013 | 19:40

resl napsal(a):

autor : A dodává, že volební kampaň byla ukázkou, jak se volby připravovat nemají. Velmi s Ivanem Langerem souhlasím
----------------------
Po tom, co předvedl Nečas a spol. by nevyhrál volby nikdo. Působíte Béme, dost odpuzujícím dojmem, když slyším vaše kňourání s Janouškem. Jiný by zalezl a styděl se do konce života. Klaus vás vyučil, jak bejt hajzlíkem bez svědomí.
19. 11. 2013 | 20:07

Aj jaj napsal(a):

Když jsem viděl po převratu jací lidé vstupují do ODS, vstávaly mi na hlavě vlasy zděšením a to hlavně v momentě kdy se ujali vládnutí. Ta kvalita fakt zvítězila. Další kapitolu utvořili "političtí turisté". Je jenom dobře, že ODS spadla na zadek, snad to povede buď k úplnéu zániku této strany, nebo k očištění...
19. 11. 2013 | 20:09

Ir napsal(a):

Beme a iicko,
Kluci usati prolhani a bezpaterni. Jak znamo, na kazdy prase se vari voda a zrovna vy dva mravokarci skoncite drive, nebo pozdeji tam, kde patrite, tedy na Mirov!
19. 11. 2013 | 20:10

jirka napsal(a):

Zloděj píše blogy :) hltám vase moudra pane bem
19. 11. 2013 | 20:19

mb napsal(a):

UŽ JSI VOLAL MAZÁNKOVI KOLIBŘÍÍÍKKKŮŮŮŮ .... ???? !!!!!

beme svest odpovednost za marasmus v jakem se nachazi ods na svobodu ... je hodne lacine ... sami jste se 20 let pakovali a napakovali ... a ods ted sklizi to, co jste zaseli ...

... njn, stane se ...
19. 11. 2013 | 20:50

mik napsal(a):

A z ceho jste treba pane Bem financoval svuj vylet do Himalaji a proc jste zapiral kde jste ? Jako primator Prahy jste lezl po horach kdyz jste mel resit problemovou situaci Prahy vy o 17 listopadu nemate vubec co diskutovat patrite mezi ty kteri parazituji na poctive praci obycejnych lidi ano zverejnete svuj majetek dolozte jak jste ho ziskal a kolik jste odvedl na danich takovym lidem jako Klaus vy Drabek a dneska treba Hasek Zeman a dalsi takovym patri do ruk lopata v kamenolomu na 12 hodinove smeny v ukole a dodrzovani zakoniku prace a proc by lide meli nejak moc slavit 17 listopad ? socialismus by se sesypal i bez nej Lech Walensa obycejny elektrika z lodenic to ano a ne nejaci co je jen zahodili rude knizky a otocili kabaty naruby,,takove lidi neni treba oslovavat
19. 11. 2013 | 21:05

hujeroskeptický modrý pohůnek napsal(a):

Kolibříku, něco tak dojemného jsem dlouho nečetl

chce se mi normálně plakat, až tak mně to až zasáhlo.
19. 11. 2013 | 21:25

Miro. napsal(a):

Dobrý večer, milí spoluobčané.

Něco takové, jako bém, není schopno pravdivé seberedlexe, neboť to, co samo činilo, bylo již tehdy v jeho přesvědčení považováno za správné. A to je důvod, proč se něčím takovým, jako je bém, nemá smysl zabývat.

Je nejvyšší čas odejít od klávesnic našich počítačů a přesunout se do ulic. Pouze tam se dá něco řešit. A poučeni 17. listopadem zrealizovat změnu zcela jinak.

Přeji čistou mysl.
19. 11. 2013 | 22:15

Pedro napsal(a):

Za tohle by se mu vysmáli i děti v jeslích. Já nevím, buď se tím koksem předávkoval, nebo má absťák.
20. 11. 2013 | 00:02

Bebéto napsal(a):

Ach jo, p. Béme. Vždyť ten marast, či občanský nezájem, je tady mj. i kvůli Vám a p. Janouškovi. Podle mého mínění nelze házet současný stav pouze na vaše bedra (tím míním bedra politiků), avšak váš podíl je ničivý, domnívám se. Důvody jsou širší a částečně na ně poukázal i historik T.Zahradníček v kavárně MFdnes (26.10.) - viz pojednání o důsledcích globalizace pro schopnost prožívat národní pospolitost. Vytrácí se pocit "mýství": ( http://www.ceskapozice.cz/magazin/special-report/radkin-honzak-ze-spolecnosti-se-vytraci-%E2%80%9Emy%E2%80%9C-vzdy-je-tu-jen-%E2%80%9Eja%E2%80%9C )

V souvislosti s vaší osobou si ještě vybavuji, jak kdosi v devadesátých letech prohlašoval (nahrávaka visí někde na netu), že se nám bude psychiatr v zastupitelstvu hodit - neb toho prý v zastupitelstvu Prahy dosud nemají. Tenkrát měli o Vás mnozí vysoké mínění (např. psychiatr P.Příhoda, který by Vám dal onehdy doporučení), a to i ti, kteří Vámi dnes pohrdají. Vykonal jste sice bezpochyby spoustu užitečného, ale ten výsledný obraz je ukrutný, p. Béme. To je děs a bohužel ve vašich stopách jde i pan Nečas, jehož váš profesní kolega Hoschl označil za nejslušnějšího premiéra.
20. 11. 2013 | 00:59

Aktiv pro ZDRAVOU OBRODU SPOLEČNOSTI napsal(a):

Ty jsi Béme a ODSČSSD nepochopil/a vůbec nic, lidé nechtějí staré pořádky před r.89, a už vůbec nechtějí staré pořádky před r.13,14,15,,,uvidíme ještě jak dlouho.
Béme lidé nechtějí POLITICKO-MAFIÁNSKÝ KONCEPT NEDEMOKRACIE, a jakéhokoliv partajnicko-korporátního diktátu.

Lidé chtějí postupně přejít k omezení moci jakéhokoliv zvoleného primáta, a chtějí s ním vládnout, tedy v tzv.paticipativním spojenctví, aby náhodou primát/i s partají nezdivočeli jako za posledních 100 let partajnictví...

Lidé chtějí pro vysvětlení pomalejšímu primátovi Bémovi demokracii, a svobodu, ale s tím, co Bém, a Sobotka, ad.nechápou, z odpovědností a vztahu ke společnosti, kterou za posledních 24 zapoměli reprezentovat, ale nezapoměli reprezentovat to, co se hnusí celé veřejnosti, klientelistický systém, který tady potichoučku vybudovali a jímž vlastně onu demokracii a svobodu pomalu a málem zníčili!

A propo Béme, ODSČSSD vlastně zapoměla historiálie vzniku totalit, a ty jsou, když se osobní prospěch nadřadí nad blaho celé společnosti. I bohatí musí mít nějakou zodpovědnost(pokud nejsou těmi bohatými bezkrupulézní mafiáni a jejich politici)!!!!

Cesta ODSČSSD přivádí na svět totalitu, doufám, že příde společenská obroda dříve, než se nám zde objeví skutečný tyran a diktátor!
20. 11. 2013 | 07:31

Maximus napsal(a):

Béme, po žních pudeš k Turkovi!
20. 11. 2013 | 08:19

rejpal napsal(a):

Nwjvyšší čas verátit se ke kořenům a zvolit za předsedu Ivana Langera. Pevním místopředsedou by mohl být Marek Benda. Hlasy se jen pohrnou.
20. 11. 2013 | 08:22

BK napsal(a):

Na Národní třídě jsem 17.listopadu byl. LP 1989.
Dnes bych tam nešel.
Už jen proto, že bych tam potkal vás Béme, Klause, Nečase a další zlověstné figury a figurky, které si toto výročí přivlastnili a teď se tam chodí producírovat a demonstrovat své pojetí demokracie, na hony vzdálené představě většiny lidí.
20. 11. 2013 | 09:04

šašek z Jihlavy napsal(a):

"Už jen proto, že bych tam potkal vás Béme, Klause, Nečase a další zlověstné figury a figurky, "
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ti byli v té době jinde, to až po převratu se začali předvádět s kytkami a svíčkami.
Představuji si takový hapening, kdy je tam budou očekávat recesisté v dobových uniformách pohotovostního pluku VB a pomocí pendreků jim připomenou, jak chutná svoboda.
20. 11. 2013 | 10:01

Sch. napsal(a):

Vyzrálost českého národa se pozná, až bude bude v záhlaví článků autorů jako je pan Bém, stát "Přečteno 0 x".
Jdu zrát - nebo radši počesku-žrát. Alespoň se budu snažit nežrat všechno.
20. 11. 2013 | 12:16

lamil napsal(a):

Úkol pro odborníky: kolikrát odolnější je kůže mistra Béma než ona trapně zmiňovaná kůže hroší?
20. 11. 2013 | 12:25

pražský rychlík napsal(a):

Pane Béme, doufám, že po pochopení, co jste se měl těmito svými skutky naučit, přijde etapa studu, sebereflexe, zpitování svědomí a odčinění. Přeju vám dožít se dlouhého věku, abyste to vše stihnul. Moc jste mě zklamal, ale nejvíc asi sebe a své děti, že.
20. 11. 2013 | 17:01

nesvobodná evropa napsal(a):

Nechápu, co na tom nechápete, když sám jste se zasloužil o stav, ve kterém slušný člověk už nemá ani chuť jít zapálit svíčku na Národní třídu. Z bývalých studentů jsou dnes tátové a mámy od rodin, mají spoustu starostí jak uživit svoje děti, řemeslo pomalu neexistuje, většina českých firem, i bývalých státních, už nejsou české, zemědělství je v rukou lidí, kteří mu vůbec nerozumějí a jen z něj stahují dotace, a nejen z něj. Suroviny nepatří všem, jak bylo deklarováno ústavou a každý běžný občan si musí připadat zneužitý, když chodí do práce za minimální mzdu, doplatek dostane na černo, aby zaměstnavatel nemusel platit daň ze mzdy ze všeho, svátky mu nikdo nehradí, ale odpracovat je musí. Nemocenskou má minimální a výhled na důchod stejný. Když se ozve, že takhle to nejde, slyší stále totéž : když se ti to nelíbí, běž jinam. Slova "úcta k člověku" je neznámého významu, etický kodex je přežitek. Nevím jak vy, ale tohle jsem nechtěla. Až lidi jako vy nebudou mít odvahu jít zapálit svíčku na Národní, protože se budou stydět za to, co vytvořili svým hamounstvím, pak možná tam přijdou ti, které jste tam v neděli postrádal. Jste odborník, který by měl umět vyhodnotit reálný stav své osobnosti a znát možnost, jak si pomoci. Proč to neuděláte a místo toho pláčete nad stavem společnosti?
20. 11. 2013 | 17:28

JK napsal(a):

V jednom dokumentu je krásně řečeno : když v zoologické zahradě odstraníte ploty, první se proberou šelmy. Tak se stalo i po 17.11.1989.
20. 11. 2013 | 17:38

FS napsal(a):

jéééé, ta vaše fotka je fakt psychopatická, nééé?
20. 11. 2013 | 17:40

nikdo napsal(a):

Pane Béme, lidé jako vy a vámi zmíněný I.Langer jsou klasickými představitely tzv. mafiánského kapitalismu. To je hl. výsledek , který se tu té vaší ODS podařilo prosadit.
Nápad nicka "šašek z Jihlavy" považuji za vynikající. Znám plno lidí, kteří by rádi hráli příslušníky pohotovostního pluku SNB, dokonce by si přinesli vlastní pendreky.
20. 11. 2013 | 20:15

Alice napsal(a):

Děsivé, jak se lidi jako Bém třesou hrůzou, že už nebudeme do nekonečna omílat číhoštský zázrak, ale začínáme se ptát kdo tu rozkradl celou republiku a proč my ostatní musíme zkončit s hanebným důchodem a v bídě.
A straší nás že to je konec demokracie zajímat se o to co se děje tady a teď a ne jen žvanit co bylo blbě před 65 lety
21. 11. 2013 | 16:34

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy