„Sedmilhář“ Hudeček a jeho právní nihilismus

23. 11. 2013 | 10:14
Přečteno 4523 krát
Aneb jak hloupá i nebezpečná může být rétorika současného pražského primátora

Přepišme novodobou právní historii českého státu. Prohlásíme celou Českou republiku za jednu velkou černou stavbu. Zpochybněme standardní smluvní vztahy mezi investorem a jeho dodavatelem/stavitelem. Zpochybněme vlastnictví. Investor, který staví za své na svém pozemku, není vlastníkem majetkové hodnoty, která takto vzniká. Staví vám někdo garáž za vaše vlastní peníze s platným stavebním povolením a řádně podepsanou smlouvou? Garáž není vaše a ještě k tomu se jedná o černou stavbu!
1. Hudečkova lež číslo 1: „Stavba tunelového komplexu Blanka je černá stavba“
Pan Hudeček „and his boys“ prohlásil na začátku tohoto týdne, že tunel Blanka je černá stavba. Jeho výkřik okamžitě převzala česká média a v hlavách české veřejnosti tak byla přijata nová „skutečnost“, nová „pravda“. Zkusme si ve stručnosti říci, co to je „černá stavba“. Černou stavbou je jakákoliv privátní či veřejná stavba, která je realizována bez platného stavebního povolení. Na stavbu tunelového komplexu Blanka bylo vydáno hned několik územních rozhodnutí a stavebních povolení podle platných českých zákonů. Posuzovaly se i dopady stavby na životní prostředí podle poměrně náročných parametrů EIA. Není nic, co by mohlo podpořit toto konstatování současného politického vedení Prahy. Hudeček tedy lže. A v okamžiku, kdy to říkají česká média, lžou s ním.
2. Hudečkova lež číslo 2: „Stavba tunelu Blanka je realizována bez platné smlouvy“
Veřejná zakázka na stavbu celého souboru staveb tunelu Blanka byla řádně vypsána, vyhlášena, vyhodnocena a nakonec i schválena. Podle platných českých zákonů. Rozhodovaly o ní všechny zákonné orgány, které měly. Řídila se dokonce tzv. „červeným“ FIDICEM, tedy metodikou, kterou se řídí složité, především dopravně infrastrukturní stavby v celé Evropě. O nabídce nejvhodnějšího uchazeče rozhodovala, opět podle zákona, Rada hlavního města Prahy. Součástí hodnocených nabídek v procesu otevřeného výběrového řízení byla i navrhovaná smlouva. Samotná Rada rozhodovala o výběru uchazeče, o ceně stavby, a o důležitých parametrech smlouvy, jakými jsou např. termín dodání díla a smluvní sankce. Přesně tak, jak praví zákon a příslušná metodika Ministerstva vnitra. Rada hlavního města Prahy pak zmocnila primátora, aby smlouvu podepsal, a ten tak učinil. Ani jeden akt nebyl v rozporu s platnými a 18 let v praxi aplikovanými zákony. Přesto má pan Hudeček odvahu prohlásit, že se Blanka staví „bez smlouvy“. Hudeček lže podruhé.

3. Hudečkova lež číslo 3: „Stavba není naším majetkem“
Velmi odvážné a originální tvrzení. Pokud by tato teze měla být pravdivá (jak údajně mají říkat panu Hudečkovi nějací právníci…, rád bych znal jejich jména), pak by Praha nebyla vlastníkem přibližně poloviny svého majetku, a pokud by s ním „náhodou“ v čase nakládala (což se odehrává den co den) tak by se logicky dopouštěla protiprávního jednání. Zneplatnila by se většina majetkových rozhodnutí. Ale co hůře. Nejenom v Praze, ale i v jiných krajích či obcích. Byť tuto právní konstrukci považuji za vskutku „šílenou“, tak protože nejsem právník, nebudu se k ní dále vyjadřovat. Vyjádřím se pouze k realitě: řádná smlouva byla řádně podepsána oběma smluvními partnery a podle českého práva je platná. Jediný, kdo ji může zpochybnit, je soud (a tím pádem i desetitisíce dalších smluv). To se ovšem nestalo. Pouze pan Hudeček si to myslí. Údajně na základě nějakého právního posudku, který nikdo neviděl. Toto k „zneplatnění“ smlouvy skutečně nestačí. Smlouva je tedy platná a pan Hudeček opět lže. A s ním všichni, kdo takovou hloupost po něm opakují, včetně novinářů.

4. Hudečkova lež číslo 4: „Stavba je prodražená díky diletantství mých předchůdců“
I zde se pan primátor mýlí, nebo přesněji řečeno – opět lže. Každá takto složitá stavba se v konečném důsledku vždy a všude na světě prodraží. Otázka zní proč a o kolik. Za mého působení se proinvestovalo cca 18 miliard korun, tedy asi 70% dnes prezentovaných nákladů stavby (cca 25 miliard). Stranou nechám skutečnost, že se bavíme o již existujících fakturách, které posílá Metrostav (jako dodavatel stavby) hlavnímu městu (jako investorovi). Musíme si uvědomit, že ve skutečnosti je prostavěno daleko více než 25 miliard korun, na část díla však nebyly zatím vystavěny faktury. Proč? Protože Praha faktury neplatí. A z každé vystavené faktury platí Metrostav DPH, kterou musí odvádět státu. Jinými slovy: kdyby vystavil dodavatel všechny faktury za již prostavěnou část stavby, nejenom že by se za ně nedostal peníze, ale ještě by musel odvádět daň z přidané hodnoty. Dohromady se jedná o miliardy. To už může ohrozit i „cash flow“ tak velkého stavebního gigantu, jakým je Metrostav. Ale zpátky k „prodražení“. Jistě i za „Béma“ musely nutně vzniknout vícenáklady stavby. Například už kvůli propadům ve Stromovce, stavebně technologickým změnám, zdržení stavby a následnému „šturmování“, aby se časové ztráty dohnaly. Kdo za tyto vícenáklady může? Stavebník nebo investor? Tedy Metrostav nebo Praha? Kdo může za to, že garáž, kterou vám někdo staví, spadne? Ten, kdo ji staví, nebo ten, kdo si práci objednává? Myslím, že odpověď je triviální.
Samozřejmě i za „Béma“ nejspíše vznikly takto vynucené více náklady. Problém je ovšem v tom, že nikdy nebylo schváleno investorem (Prahou), že by je mělo platit právě město. Dokonce „Bém“ podal 2 trestní oznámení na neznámého pachatele, jejichž smyslem mělo být i rozhodnutí, kdo za propady a tedy vícenáklady může. Výsledek vyšetřování byl smutný a „veselý“ zároveň: viníkem byla příroda… Za mého působení ve funkci se tedy proplatilo cca 18 miliard, ale ani koruna navíc v rámci tzv. „vícenákladů“.
To vše je na stole až nyní. V plné odpovědnosti pánů Hudečků, Svobodů and „their boys“. Tito pánové šli dokonce tak daleko, v roce 2012 rozhodli, že celková cena díla bude téměř 36 miliard. Tedy asi o 10 miliard více než se původně předpokládalo (vysoutěžená cena za stavbu a technologické vybavení díla byla více než 25 miliard korun). Jak pánové přišli na 36 miliard, to nechápu. Zvláště, když takzvaně „kategorizovat“ vícepráce začali až 3 měsíce po tomto zdražení… Tedy tím, kdo způsobil zdražení stavby, nemůže být Bém, ale Hudeček se Svobodou. A dokazují to sami aktéři tohoto „prodražení“ svými vlastními rozhodnutími.
Zajímavostí také je, že nikdo nikdy neviděl žádný výsledek takzvané „kategorizace“. Vlastně ani nemohl. Proč? Protože o každé vícepráci a změně projektu musí být sepsán mezi dodavatelem a investorem tzv. „změnový list“. Nic takového neexistuje, protože ve skutečnosti 3 uplynulé roky vlastní stavbu nikdo neřídil! Technický dozor investora zastupující město vlastně neexistoval.
Abych byl spravedlivý. Kdyby pan primátor Hudeček řekl: „Stavba je složitá, my jsme ji špatně kontrolovali, nerozhodovali, když měli, stejně tak pan Svoboda a když jsme u Béma, tak i za něj došlo ke změnám stavby už kvůli opakovaným propadům“, tak bych jako osmiletý primátor s tříletou politickou odpovědností za stavbu Blanky řekl: „Ano, to může být pravda“. V okamžiku, kdy Hudeček říká: „Já nic, já muzikant, za všechno může Svoboda a Bém“, pak mi nezbývá, než znovu nahlas říci: Hudeček je lhář – sedmilhář.
5. Hudečkova lež číslo 5: „Stavíme za vlastní“
Pan Hudeček se nechal slyšet, že staví za vlastní peníze. Opak je pravdou. Pan primátor zdědil oddlužené město hospodařící s vyrovnaným rozpočtem. Za poslední 3 roky jej stačil se svým předchůdcem opět zadlužit. Blanka se staví tedy za půjčené peníze od bank. Tedy – na dluh a na úkor příštích generací. Pan Hudeček i zde lže a potvrzuje, že je také špatný hospodář.

6. Hudečkova lež číslo 6: „O Blance nerozhodovalo Zastupitelstvo HMP“
Je až k nevíře, jak rychle lze hloupost a lež pana primátora chytit „za vlasy“. Od roku 2007 je stavba tunelového komplexu Blanka součástí každoroční diskuse a následného schvalování ve všech orgánech města, včetně Zastupitelstva. Výhradní odpovědností Zastupitelstva je ze zákona rozhodování o rozpočtu. Součástí schvalovaného rozpočtu je i střednědobý plán/výhled strategických investic. Jeho klíčovou součástí je právě tunel Blanka. Pochopitelně, především díky své finanční náročnosti. Zastupitelstvo tedy nerozhoduje jenom o roční fiskální výši investičních nákladů na stavbu tunelu, ale i o střednědobém výhledu. Proč? Aby se nestalo, že se jednou kvůli Blance bude muset zadlužit. Že se to už stalo? Ano, pan Hudeček je „rozpočtový zločinec“, který je opakem primátora rozpočtové zodpovědnosti a dobrého hospodáře. O „Blance“ tedy od roku 2007 rozhodovalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy sedmkrát! Z toho třikrát s panem Hudečkem!

7. Hudečkova lež číslo 7: „O Blance se mělo mluvit s lidmi…“
Tato fenomenální ukázka Hudečkovy hlouposti a „upřímného lhaní“ mě téměř baví. Asi těžko si lze představit stavbu, která prochází centrem města, jejíž schvalování se řídí platnými zákony, která je dílem navazujícím na jiné (už postavené) stavby, která se navíc připravuje a realizuje více než 10 let a která by nebyla diskutována na stovkách odborných či občanských fór. Tím vším Blanka prošla. Nejspíše se jedná o vůbec nejdiskutovanější stavbu v tisíciletých dějinách Prahy. Pan primátor o sobě bezelstně prozrazuje, že nejspíše ještě před 4 lety nevěděl, kde hlavní město Praha leží…
Zajímavostí je, že na jeho údiv naskakují někteří mediální „experti“, naposledy ve včerejších televizních „Událostech“ ČT pan Kundrát(?) z týdeníku Respekt. Ten svým přitakáváním panu Hudečkovi prokázal, že buď patří k té relativně naštěstí malé komunitě Pražanů, která si neuvědomuje význam nadřazeného dopravního skeletu Prahy a zjednodušeně nezbytnost dostat auta buď pod zem, anebo za město, kdy při aktuálním stupni automobilizace 1,6 (1,6 občana na 1 auto) je to vitální otázka pro budoucnost naší metropole, anebo patří k té několika procentní minoritě ekologických „teroristů“, kteří by nás všechny, kteří vlastníme osobní automobil, nejradši zastřelili, anebo je také z „Olomouce“ (omlouvám se všem jiným Olomoučanům než je pan Hudeček).

Takto obsáhlý text jsem se rozhodl napsat ze dvou důvodů. Za prvé proto, že jsem přesvědčen, že Hudečkovým lhaním a obsahovou prostotou práce českých médií dochází k nenapravitelnému poškození dobrého jména ve světě zcela unikátní stavby, jakou je tunelový komplex Blanka. Svojí prostořekostí, politickou nezodpovědností, manažerským diletantstvím i lidskou hloupostí tak ničí kredit Prahy, stavebníků, architektů a všech dalších (jsou jich tisíce), kteří se na výstavbě podíleli či podílejí. Pan Hudeček zanáší do české politické kultury fenomén právního nihilismu. Jeho neúcta k právu je tak fenomenální, že je schopen pro záchranu vlastního krku zpochybnit i to, že má nos mezi očima. Lže, špiní, protože nic jiného neumí. Tím vytváří „novou politickou kulturu“. Ta je perverzní a zničující. Život v Praze nejprve zpomalil, dnes zastavil. Nic nového nevzniká, nic se nestaví, smlouvy „neplatí“, stavby se zastavují. Budoucnost je „nikde“, protože ve strachu, aby se nedostal „do tepláků“, totálně paralyzoval chod české metropole.
Druhý důvod je ještě závažnější. Manažerským diletantstvím a lidskou i politickou nezodpovědností stavbu tunelu Blanka prodražil na 36 miliard korun, sankčními poplatky, které jsou součástí pohledávek Metrostavu, opět prodražil o další desítky milionů korun, prodloužením doby výstavby (stavba měla být otevřena už v roce 2012!!!) prodražil inflačně potřetí, tentokrát už o stovky milionů korun. Co hůře: všem nám, kteří žijeme v dotčených městských částech (Praha 1,5,6,7,8) zhoršil kvalitu života. Pane primátore, vraťte se, odkud jste přišel.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

prazak napsal(a):

Snad poprve s Vami soulasim pane Beme.
Hudecek je poster boy a ne politik. Tato loutka by nemela stat v cele Prahy.
23. 11. 2013 | 10:21

Berkowitz napsal(a):

Syneček Hudeček je od nás, z Moravy. Doufám, že Phu dostane na kolena, tak jako naši další synci dostali a dostanou naši milovanou vlast do ještě větší rici! (Topolánek, Nečas, Sobotka)
23. 11. 2013 | 10:23

Viola napsal(a):

Berkowitz

To asi nebude o tom, kdo odkud je (i když možná i jo, protože z Moravy jsou lidé šetřiví, ještě ví, jakou mají peníze hodnotu), bude to o krizi a zadlužování a možná střádání na něco většího. To by ale bylo katastrofální zadlužovat se na mnoha místech. Mám zrovna na mysli Temelín.
23. 11. 2013 | 10:32

moravan napsal(a):

Violo.
Z Moravy pochazeji mimo jine tito velikani... Paroubek, Topolanek, Sobotka, Hasek, Okamura, Zaoralek, Palas, Onderka...a dalsi lidé šetřiví, lol!
23. 11. 2013 | 10:41

Petr. napsal(a):

Pane Bém nejste matematik, jste lékař. Důstojné, těžké a vážené povolání.
V české kotlině na politické scéně, ale platí rovnice.
18=20-2
Rovnice platí nejen pro Vás a p.Hudečka, ale pro všechny co v České republice politikou živí a živili.
Nebo snad znáte alespoň jednu jedinou světlou vyjímku? Sdělte ji národu. Prosím.
23. 11. 2013 | 10:41

Viola napsal(a):

"A z každé vystavené faktury platí Metrostav DPH, kterou musí odvádět státu. Jinými slovy: kdyby vystavil dodavatel všechny faktury za již prostavěnou část stavby, nejenom že by se za ně nedostal peníze, ale ještě by musel odvádět daň z přidané hodnoty. Dohromady se jedná o miliardy."

To je příšerné. Dalo se do budoucna odhadnout, že vznikne krize? No ekonomové by měli mít jasno, krize přicházejí a měly by i odcházet, jen se trefit do data.
23. 11. 2013 | 10:44

Berkowitz napsal(a):

moravan
Stále vela čehúnov je v tej Prahe (to byl nějaký vtípek za "husáka").
23. 11. 2013 | 10:48

Viola napsal(a):

moravane a ne?

Co zaváděl Topolánek - Balíčky a co dělal Nečas - šetřil (tím je nechci omlouvat). Pan Sobotka, ani pan Hašek mi nepřipadají rozhazovační a pan Paroubek také umí hospodařit se svým. A kde je dnes pan Okamura, kdyby nebyl hospodárný?
Ale stejně to není o tom, odkud kdo je, ikdyž takový Ind.... Ale je to o systému a o nastavení, kdy se řeklo, že peníze nebudou kryty zlatem a budou nahrazovány dluhy.
23. 11. 2013 | 10:49

Viola napsal(a):

Petře 10.41

Já jsem ráda, že aspoň dal pan Bém přednost tunelu před předraženou a nevkusnou knihovnou, i když by stála méně. Ovšem otázka je proč tunelem přivádět do Prahy více a více aut. Já si tak nějak na tu diskusi vzpomínám a bylo jen málo těch kteří byli proti tunelu a byli to hlavně autíčkáři.
23. 11. 2013 | 10:53

TomášL napsal(a):

Pan Hudeček by si měl přiznat, že stavba je ve fázi, ve které již nemůže s ní nic dělat a raději by ji měl urychleně dokončit nejen v zájmu města, ale i své politické budoucnosti.
23. 11. 2013 | 10:55

oranžáda natvrdlá napsal(a):

odpověď pana Béma mi připadá logická, co na to pan Hudeček ??? Dle mého, jednou pražané (až v dalekém budoucnu), ocení, co pro ně pan Bém zařídil ( i když na úkor všech ostatních obyvatel republiky)...
Řídit takhle velké město nemůže každý , kdo se nějakou shodou náhod dostane k funkci.., jak si leckdo představuje..
23. 11. 2013 | 11:06

moravan napsal(a):

Violo,
je hezke ze jste tak jednoducha. Proc tu zduraznujete Topolanka? Copak Hasek a Sobotka nejsou Moravane? A nebo si myslite ze jsou cistejsi nez Topolanek?
PS, Paroubek uz nic neumi. Jeho strana ziskala 0.07 procent v poslednich volbach. Jeho zivobyti zajistuje jeho blondynka vydavanim knih Ratha. Pry jich bude 3000. Vsadim se ze jste si uz aspon jednu objednala Violo.
23. 11. 2013 | 11:08

oranžáda přitroublá napsal(a):

martin.....snad ani nemá cenu Váš "přínosný příspěvek do diskuse" komentovat....
Očividně jste zcela mimo cokoliv...
23. 11. 2013 | 11:18

Viola napsal(a):

pane moravane

s tím odkud kdo je začal pan Berkowitz a vy jste vyjmenoval některé z Moravy:
Paroubek, Topolanek, Sobotka, Hasek, Okamura, Zaoralek, Palas, Onderka..
Já jen říkám, že z moravy jsou lidé obecně hospodárnější a šetřivnější, než z metropole, kde si prostě a dobře hrají na šosáky a měšťáky, co jiného také ve městě s mnoha penězi, že. Vždyť jste moravan, tak byste to měl vědět.
A opakuji o tom to není, kdo odkud je, ikdyž i třeba takový Američan....
Jenže i v Indii i v Americe jsou obrovské sociální rozdíly mezi lidmi.
23. 11. 2013 | 11:25

zdarv napsal(a):

Zloděj křičí chyťte zloděje.
23. 11. 2013 | 11:53

Pavel A napsal(a):

Člověk si klade otázku : Máme jinou volbu než mezi inteligentními lumpy , kteří si sice nakradou , ale nějak to funguje nebo snaživými diletanty, kteří působí obrovské škody ? Tristní dilema....
23. 11. 2013 | 11:53

Milan napsal(a):

Pls méně uvozovek. Thks.
23. 11. 2013 | 12:03

jura napsal(a):

Pavel A
to není dilema, A je správně
23. 11. 2013 | 12:05

Petr z Tábora napsal(a):

Rozhovor v ČT24 v Hyde Parku s panem Hudečkem bylo chození kolem horké kaše, moderátor ho už více šetřit nemohl.
Názory pana Béma zní logicky a v souladu s tím, co se dříve o Blance psalo. Jako laik samozřejmě nemohu posuzovat správnost výše nákladů ani za Béma, či Svobody anebo Hudečka. Nicméně ten současnýse jeví neschopným.
23. 11. 2013 | 12:34

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

velmi zábavné počteníčko, přímo ňamka
Osmilhář Bém označuje za sedmilháře Hudečka. Vtipné.
A co na to říká devítilhář Svoboda??
23. 11. 2013 | 12:56

Kulajdapampárovitá napsal(a):

Krajně histerická reakce s. Béma se stala jeho pověstným způsobem komunikace. Obecně ve sporu Blanka nejde o pravdu Béma a Hudečka, komplexnost věci vylučuje, že by jí byl schopen posoudit kdokoliv mimo soudu, jde o prostý fakt, že Praha je dlouhodobě spravovány ponurým způsobem. Bém na mne působí a působil i při osobních setkáních jako "odřený trpaslík" a jeho dílo bylo spíše podobné monumentalitě sovětského soudnictví. Těžko lze popřít, že budoval poměrně složitou kriminální strukturu a zneužíval moc. Navíc jsem byl četněkrát svědkem, že je to nevychovaný, nekulturní až buranský hoch. Hudeček primátor, to je jev, který mohl vzniknout jen díky Bémově úsilí.
Důležité je, aby aktéři sporu tento spor vedli s takovou vášní, která umožní odhalit všechna zákoutí pražské politiky. Až vyplynou na provch a budou akceptovány ty tuny fekálií, pak bude šance, že do vedení města se dostanou lidé protichůdní Bémovi.
Tunel Blanka je užitečná věc, Metrostav je výplod české privatizace. U velkých stavebních firem s významnými státními i obecními zakázkami lze spíše předpokládat, že jsou vlastněny především penzijními fondy, podobně francoizským gigantům a švédským či německým. Pak by nevznikly pochybnosti, neboť i případné peníze navíc by se vracely s obecným užitkem.
23. 11. 2013 | 13:00

Míla napsal(a):

A teď začne vzájemné napadání a osočování.Pravicové bratření půjde stranou a láska ODS,TOP o boj ve vedení Prahy bude vrcholit.Už vidím škodolibý úsměv Filipa a jeho komentáře.A dvojici Bém,Hudeček bych doporučil počkat,akce zřejmě dojde k soudu a pokud nedojde k další amnestii, tak by měl být znám viník.I když silně pochybuji,spíše to půjde do ztracena,tak jak je v tomto státě dobrým zvykem.
23. 11. 2013 | 13:01

miklaras napsal(a):

Střívko, Střívko..raději už nic nepiš.. Vždyť je to trapné...
23. 11. 2013 | 13:07

Berkowitz napsal(a):

Lze poděkovat Nejvyššímu na nebesích a také MOV, že nepřidělil Pze konání Olympijských her. Dá se vůbec odhadnout, kolik "tunelů" by v opačném případě vzniklo v Pze?
23. 11. 2013 | 13:14

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 11. 2013 | 13:32

noctem napsal(a):

Ještě jednou: vůbec se mi to už kvůli osobním zkušenostem nelíbí, ale pan Bém má v případě této kauzy pravdu. Jsou-li ovšem jediným zdrojem motivace páně Hudečkových aktivit jeho v skutku neuvěřitelná nevědomost a merit jeho duševního potenciálu, pak se musíme právem divit, komu všemu může dát univerzita v Olomouci magisterský a UK v Praze dokonce doktorský titul - člověk, který dokáže skoro hotovou stavbu za pěatřicet miliard uprostřed Prahy prohlásit za černou, by stěží na fakultu vůbec trefil. Třeba je celý ten humbuk jenom zástěrkou, která má zastřít nějaký skutečný průser nebo v tichosti umožnit nějaký pármiliardový tunýlek ve stylu štiřínského zámku. Nezapomeňte na výrazné osobnosti v čele páně Hudečkovy partaje.
23. 11. 2013 | 14:10

Rudi Koutek napsal(a):

Berkowitz napsal(a):
"Lze poděkovat Nejvyššímu na nebesích a také MOV, že nepřidělil Pze konání Olympijských her. Dá se vůbec odhadnout, kolik "tunelů" by v opačném případě vzniklo v Pze?
23. 11. 2013 | 13:14"

No ja nevim, olympiada v Praze, je pro me podobna predstava jako napr. MS ve fotbale v Albanii.
23. 11. 2013 | 14:13

Přidat komentář napsal(a):

stejskale dík za aktivitu, ale je to fakt tenis na Štvanici, Bém má bod, že dostal nové vedení před soud s kauzou Opencard a ti mu to vracejí s divokou kartou, se kterou vstupuje na turnaj "mistrů" nová hvězda Blanka Tunelová. Vyrůstala na kurtech u Klause. No ni? Stav 1:1, na podání Hudeček.
Přidejte si názor a nebojte se mazání.
23. 11. 2013 | 14:20

Dalimír napsal(a):

Pane Béme ani ty Vaše šplechty nečtu ale svůj názor si zde zdělím ! Ono je to celé vaše kapitalistickomafiánské zřízení samá černota ! To není jen o tom pražském tunelu ! Začalo to Klauzovým tunelem do peněženek prostých občanů ! On hlavní aktér pravice ODS vám a jemu podobným chytrákům dal impulz k tomuhle bezohlednému rozkrádání národního majetku ! Komunisti byli lepší hospodáří a také toho ještě po nich ostalo ! Co zůstane po vás ,pravičácích ? Zpustošená země ! Být pánem bohem tak slezu po schodech z nebe dolů a nakopu vám hlavně ve vaší matičce Praze všem takovým jako jste Vy do zadele tečka
23. 11. 2013 | 14:32

ze stresovic napsal(a):

noctem,

Hudeckovi stacilo si obliknout gumaky a vyrazit pri povodnich na fotop. Tak se stal primatorem. V Cesku je to i docela pochopitelne.
23. 11. 2013 | 14:33

Kanalnik napsal(a):

ko ko ko ko ko ko dáááááák !
23. 11. 2013 | 15:00

Analytik napsal(a):

Proč asi uvádí exprimátor Bém tolik bodů, které mají podepřít jeho tvrzení?
Protože mají zakrýt jeden fakt, který všech sedm uvedených bodů vyvrací.
V jeho textu schází zásadní fakt: "Pan Hudeček nemá pravdu, že stavbu tunelu Blanka projednalo a schválilo zastupitelstvo města Praha".
Pan Bém na tento bod zapomněl nebo jenom mlží, aby zakryl svou vinu?
Namáhal by se zplodit tak obsáhlý text, kdyby nepotřeboval něco zatlouci?
23. 11. 2013 | 15:07

prazak napsal(a):

Analytiku,

neboj. Mozna se ustanovi nejaka komise kterou povede Brezina a vse se vysvetli.
23. 11. 2013 | 15:20

Lava napsal(a):

Tunel Blanka je jediný tunel na peníze daňových poplatníků, který je popravdě veřejně a zcela bezostyšně pojmenován tunelem.
23. 11. 2013 | 15:23

petrof napsal(a):

proto u ražení tunelů platí zásada, že se má postupovat z obou stran ( proti sobě)....
protože jak říká starý vtip ), když se to nepovede, tak budou tunely dva!!!!
Tady to vypadá, že nebude žádný....Oooouuuuuu.
23. 11. 2013 | 17:34

Libertad napsal(a):

Pane Béme, prosím doplnit vaši obhajobu o odpověď:
Projednalo a schválilo zastupitelstvo města Prahy stavbu tunelu Blanka?

Nebo to řeknete až policii? A nebo až soudu? A nebo budete tvrdit, že to nebyla vaše povinost?

Bez pozdravu s hlubokým opovržením

Sidonio Libertad
23. 11. 2013 | 17:44

Mazánek napsal(a):

Béme tak si zazpívej: Jdou po mě jdou ,na každým rohu mají fotku mou...! Jseš politický psychopat ,tak tě ani zavřít nemůžou i když po právu bys měl být na Mírově.Tvoje mediální aktivita vypovídé,že ti teče hodně do bot -a bude hůř.Vzpomen na přísloví: Nechod s pány na led...! Tuneldědek až bude nejhůř ti nepomůže ,sám bude mít podobné starosti- jak pomáhal rozkrást stát.
23. 11. 2013 | 17:47

Kolibřík napsal(a):

Cyrile nelži !!!!!
23. 11. 2013 | 17:51

honza napsal(a):

Kolibříku, tentokrát asi na tvém blogu něco bude, ten novej TOPáckej primátor bude ještě větší amatér, než ty. Na druhé straně po tvém primátorování, vedené ve skutečnosti Janouškem a patrně i Rittigem, není vedení Prahy med pro nikoho. Myslím, že je jen otázka času, kdy si pro tebe přijdou Šlachtovi kluci..
23. 11. 2013 | 18:05

petrof napsal(a):

místo 25mld.Kč to bude za 36mld.....místo termínu 2012 možná ve 2015...!!!
Není to tak hrozné, jak nám to ten houslista předkládá.
PS. ...pane Béme, měl byste zvážit návrat na scénu......Praha vás volá!!!
23. 11. 2013 | 18:15

mt napsal(a):

Kolibříku, proč už raději navždy nezalezeš.
23. 11. 2013 | 18:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hrubou nadávku, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
23. 11. 2013 | 19:41

xerox napsal(a):

openbém ... :-)
to chtěl ten blázen mít v praze olympiádu ... to by bylo teprv tóčo ... uplně to vidim ... :-)
přesto se ale tenkrát někomu podařilo na tom napakovat v řádech miliónů ... takže taky slušný ... :-)
23. 11. 2013 | 19:44

ZM napsal(a):

Bém např. napsal-
5. Hudečkova lež číslo 5: „Stavíme za vlastní“
Pan Hudeček se nechal slyšet, že staví za vlastní peníze. Opak je pravdou. Pan primátor zdědil oddlužené město hospodařící s vyrovnaným rozpočtem. Za poslední 3 roky jej stačil se svým předchůdcem opět zadlužit. Blanka se staví tedy za půjčené peníze od bank. Tedy – na dluh a na úkor příštích generací. Pan Hudeček i zde lže a potvrzuje, že je také špatný hospodář.
----
Bém byl primátorem Prahy od 2002 do 2010. Když si přečtu některé články (viz. odkazy), tak si myslím, že Bém dost lže.

http://byznys.lidovky.cz/dluhy-mest-i-obci-rostou-kazdym-rokem-ktery-kraj-je-nejzadluzenejsi-1g0-/statni-pokladna.aspx?c=A130415_121831_statni-pokladna_mev

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=778682

http://byznys.lidovky.cz/jak-hospodari-vase-radnice-podivejte-se-na-zebricek-zadluzenych-ceskych-mest-1s9-/statni-pokladna.aspx?c=A121101_173940_statni-pokladna_mev

http://www.radio.cz/cz/rubrika/sport/primator-bem-olympiada-v-praze-by-mestu-pomohla-od-dluhu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_B%C3%A9m
např. výňatek z článku z posledního odkazu-
Média také upozornila na sporný prodej luxusního hotelu Praha firmě Falkon Capital, který začal za Bémova starostování v Praze 6. Zakladatelem a údajným spoluvlastníkem firmy je Gruzínec Paata Mamaladze, který byl podle tajných služeb spojen s lidmi kolem gruzínské mafie. Falkon Capital hotel od Prahy 6 získal, přestože v soutěži skončil na druhém místě a nabídl o 200 milionů korun méně, než se očekávalo.
23. 11. 2013 | 19:49

Vysmátý příjemce výsluhy napsal(a):

Tady se ukazuje typická česká povaha - pokud mám platit, hledám způsob jak nezaplatit. Jednou z naivních cest je "černá" stavba.
Samo o sobě to svědčí o představitelích strany, která Prahu vede o TOPce. Velký kamarád Kalouska se velmi dobře učí.
Z jiného soudku - např. Kalouskovy dluhopisy v relaci s devalvací ČNB jsou ukázkový příklad ...
A to prosím, pražáci milují ŤOPku.
23. 11. 2013 | 20:18

Jícha napsal(a):

Není v lidských schopnostech nezúčastněných poznat, kdo z nich lže víc.
V jednom mají ale oba pravdu. Když tvrdí o tom druhém, že je lhář.
Buďme tedy rádi i za tento drobek pravdy, u čeZkých politiků vzácnější lístku šafránu.
23. 11. 2013 | 20:31

PetrB napsal(a):

Tak jaké je číslo usnesení rady nebo zastupitelstva, na základě kterého byla podepsána smlouva? Stačilo jedno číslo, ale patrně ho pan Bém vůbec nemá, jinak by neobtěžoval čtenáře svým textem.
23. 11. 2013 | 20:36

JF napsal(a):

"tak trochu" mi handrkujíce-vymezující argumentace pana Béma připadá něco jako v židovské škole. No ostatně Rabi bude mít o to větší radost že bude moci být stručný a pravdivý ... pokud to je v moci relativity pojmů.

Tunel Blanka je evidentně tunelem na kde co po vícero stránkách a logicky i musí dle politického klimatu (ale zdá se více náboženského) v kterém vzniká - tedy po stránce věcné, politické i finanční - podobně jako takovým tunelem je i celá ČR. Ostatně lze předpokládát že jednou ten tunel bude podkopán až do Izraele. Však už je to tady jak poloviční Palestína. Nejsem si jist že nějaká veřejná prezentace tohoto tunelu proběhla - a jak vůbec pod vládou kočičí pracky mohla proběhnout ... to by přeci nebylo pravověrně po bolševicku.

Pan autor by mohl být stručnější a nějaké obecně známé prezentace tunýlku Blanka připomenout - ale myslím že by to nebylo košer - proto raději mlčí ačkoliv toho zde nakecá docela dost. Ostatně panu Bémovi zřejmě není známý základní zákon automobilové termodynamiky - kdy k zaplnění dopravní infrastruktury dojde všude tam kde se vytvoří. Takže jo skvělé zahuštění dopravy v centru Prahy - doufejme že z tunelu jen minimum výjezdů. Samo o sobě příznačné si daný tunel sám i vychválit.
23. 11. 2013 | 22:27

jezisek napsal(a):

Zloděj píše blogy. Hltám vás pane bem. Pekne pohádky jeste ze to nečtu. Taková morální moudrá autorita, takový děravý necky v zákoně jako vy by mela psát minimálně 2x denne. Jak může bejt někdo jako vy to je raritní. Rokradene Praze 3x opencard at mají naše děti pěkný mafiansky stát. To bylo od vás a vašich kolegu zlodeju mile a záslužné. Moc dekuji, doufam ze na vás a vás přínos pro společnost dejiny i lide nezapomenou. Tak at se nám všem v rozkradane zkorumpované společnosti líbí.
23. 11. 2013 | 23:00

zemedelec napsal(a):

Pane Bém.
Jestliže rozpočet stavy byl 26mld a proplaceno je 25mld,dále píšete,že je nezaplaceno dalších několik mld.Tak by měl být tunel dostavěn,kolik ještě chybí dostavět?Jestli vůbec bude stačit těch oznámených 36mld.
24. 11. 2013 | 06:53

moravak napsal(a):

Česká politická elita z Moravy:

Paroubek, Topolánek, Nečas, Sobotka, Hašek, Zaorálek, Škromach, Grebeníček, Onderka, Palas, bývalý starosta Prahy 5 Jančík, bývalý primátor Prahy Koukal, primátor Prahy Hudeček, bývalý šéf ČEZu Martin Roman, Ondřej Liška, Tejc, Tomio Okamura, Ivan Langer, Němcová, Pecina, Rusnok, Zgarba, Čunek, Říman, Julínek, Petr Fiala, Pavel Blažek, Alena Hanáková, Pavel Drobil, Josef Dobeš
24. 11. 2013 | 10:57

šašek z Jihlavy napsal(a):

Navrhuji souboj. A aby to stálo za to, měl by se odehrávat v O2 aréně a za účasti diváků z celé ČR. Vstup zdarma a na uvítání by každý divák dostal krajíc chleba. VIP namazaný z obou stran (s názvem "snack Mazánek"). Vítěz by získal právo proplazit tunel Blanka jako první. Po něm by následovali současní i minulí zastupitelé a vyšší úředníci pražského magistrátu.
Těch duelů by bylo samozřejmě víc - některé bratrovražedné (Sobotka-Hašek),v jiných by figurovali odvěcí nepřátelé - Karel versus Bimbo, Klaus-Paroubek atd.
Působivé by byly hry podle mustru starého Říma - členové bankovní rady zašití v kůžích domácích zvířat, naháněných pražskými bezdomovci do nádrže s fekáliemi. To vše za hudebního doprovodu Moravanky.
Výprava scény David Černý, režie kolektivní - členové divadla Sklep.
Že je to absurdní fantasmagorie? To ano, jako většina veřejných věcí v tomto státě.
BTW, a povedzte mi, čo rozumiete takým slovom ABSURDNÝ?
24. 11. 2013 | 17:13

JardaV napsal(a):

Pane Béme,za Vaší vlády v Praze se začal absurdní projekt metra pro dopravu několika cestujících za dvojnásobné náklady než v Hamburku,jak je zřejmé ze zprávy na Centrum.
Škoda,že neexistuje trest smrti za hospodářské poškozování státu.Měl by se tento trest zavést se zpětnou platností,hodně lidí Vašeho profilu by prostě přestalo
špinit tvář naší země.Škoda,že komouši namjí dost politické moci,třeba by se dali
referendem přesvědčit alespoň ke 30 letým trestům bez možnosti zkrácení,a se zpětnou platností.Ono to není u zákonů obvyklé,ale argument vás velkozločinců,že kradli a
tunelovali,protože za to nebyly kvalitní tresty,by asi těžko obstál.
25. 11. 2013 | 07:49

šašek z Jihlavy napsal(a):

Když si i v kanadském Torontu zvolili týpka, který má něco z Jančíka, něco z Pavky a něco z Igora, nedivil bych se ani volbě magora.
25. 11. 2013 | 11:34

noctem napsal(a):

JardaV:
Rozhodně není pan Bém moje pivo a Metrostav parta svatoušků, ale na druhou stranu byste neměl zas tak moc věřit každému žvástu. Dvoukolejný vystrojený tunel metra uprostřed Prahy vyjde výrazně levněji, než Řebíčkova dálnice někde v polích. A můžeš na to vzít jed! To až zas půjdeš na Slávii... A k tomu pro pana Stejskala přijatelně nedefinovatelnému Hudečkovi and his boys: jaký jiný důvod, než kamufláž nějakého průseru, může mít humbuk kolem skoro hotové stavby za pětatřicet miliard? Vždyť by mohli slavnostně stříhat pásky a pronášet plky! Jsem velmi přesvědčen, že pan Hudeček pimprluje na drátcích notoricky známých exponentů v čele jeho rodné TOP 09. Ale té škody pro Pražáky, pro Prahu a vůbec... Ten živočich ohrožuje i investice EU do pražské výstavby - ach jo...
25. 11. 2013 | 20:52

david napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=l9O5pSZSnPY, a na dovolenou. Hlavně aby tam byly skály a moře.
26. 11. 2013 | 13:47

Z.Borů napsal(a):

Bude Pavel oblbovat spoluobčany i když zavřou Mazánka s Kolibříkem? Jen se ptám...
28. 11. 2013 | 23:29

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy