Jak 100x nic Tomáše Hudečka umoří Prahu

28. 11. 2013 | 12:36
Přečteno 4639 krát
Hlavní město Praha má naprosto nezodpovědné a manažersky neschopné politické vedení. Či spíše „všehoschopné“. O této skutečnosti jsem celý rok po svém odchodu z funkce primátora taktně mlčel. Přišlo mi to férové.

Další rok jsem se rozhodl v roli poslance parlamentu, že o tom budu hovořit se zvolenými zastupiteli. I to mi přišlo férové. Pravidelně jsem docházel na jednání Zastupitelstva HMP, zúčastňoval se debat, kladl otázky. V roce třetím jsem se rozhodl o tragickém obrazu řízení či spíše „neřízení“ města začít hovořit otevřeně do médií. I tento krok považuji za férový. Přinejmenším vůči těm, kteří Prahu řídili osm let se mnou, ať už v roli radních, zastupitelů, starostů, anebo úředníků. Manažerský diletantismus a politická nezodpovědnost hraničící s hloupostí totiž přivedly naši metropoli na pokraj organizačního a politického rozkladu.
To, že se vyměnilo politické vedení Prahy třikrát, ponechám stranou. Příliš časté změny stabilitě žádné instituce neprospívají, ale v politice se to stává. Za první signál rozkladu města jsem považoval naprosto nesmyslné personální změny, které způsobily v řízení chaos. Nikoliv překvapivě, dnes funguje v Praze téměř výhradně to, kde k „čistkám“ nedošlo. Následoval rozklad celých organizačních složek hlavního města. Téměř se „položila“ největší a nejdůležitější městská organizace - Dopravní podnik HMP. Šéfa Městské policie odvedli v poutech. Opět – přežily pouze organizace, které byly od města nejdál. Následovaly dluhy. Nová politická vedení si nevzala příklad ze „starých, dobrých časů“ a namísto splácení dluhů si začala opět peníze půjčovat. Tím prohloubila celkové zadlužení města a zbavila jej „puncu“ dobrého hospodáře. Mému osmiletému působení v čele Prahy může kdekdo vyčítat leccos. Ale realita a tvrdá fakta jsou nezpochybnitelná: město jsem převzal zadlužené, odevzdal oddlužené. Převzal měsíční krajinu po povodni a bez fungující infrastruktury, odevzdal luxusně opravenou Prahu s jedinečným systémem v Evropě unikátní protipovodňové ochrany. Převzal město, které se sice investičně rozvíjelo, ale pouze za cenu půjčování peněz a zvyšování dluhů u bank. Předal město s největším investičním potenciálem a růstem od druhé světové války, a to bez půjčování a pouze z vlastních úspor. Jenom proto se mohly začít stavět velké investiční stavby: metro, okruhy, tunely. Právě ty stavby, které už v Praze dávno měly stát. Jistě, kdo nic nedělá, nic nezkazí. Také jsem nemusel dělat nic, přesně tak, jak to dnes dělají mnozí. Asi bych dnes nebyl terčem kritiky a měl „klidnější život“. Přesto, jak se ukazuje, ti kteří přišli po mně po, rozhodli se „nicnedělat“ a postavit svoje politické štěstí pouze a jenom na bezbřehé kritice toho, co bylo před nimi (fakticky „bémovské éry“, dál se nedostali), tak se svým „nicneděláním“ nakonec narazili do zdi. A všimla si toho překvapivě i některá média.
Fakta, na která poukazuji řadu měsíců, začaly vnímat i sdělovací prostředky, které dlouho poskytovaly pražské politické reprezentaci pozoruhodné hájení. Aby se na neumětelství a diletantství Tomáše Hudečka a jeho ochotníků začalo hledět bez růžových brýlí, musel se stát malér, který je pro Prahu a Pražany velkou bolestí. Nejprve několikaleté zpomalení a dnes hrozící zastavení stavby tunelu Blanka a z toho plynoucí důsledky v ekonomické i praktické rovině už nelze přehlížet.
Jak se ale zdá, lze je alespoň v některých médiích poněkud překrucovat. O pozoruhodný úhel pohledu se snaží například týdeník Respekt, jehož vlastnická struktura vlastně tak trochu předurčuje ducha, ve kterém budou informace servírovány. Ve zpravodajské „24“ na ČT jsem se potkal s redaktorem, který jistě nebyl ani právním ani stavebním expertem, přesto vehementně hájil pana primátora Hudečka jako by byl jeho tiskový mluvčí. Odvolával se na právní analýzy, které ani neviděl. Nakonec řekl něco ve smyslu, že tunelový komplex Blanka Praha vůbec nepotřebuje. Velmi „trefné“ konstatování, které ve své nahotě ukazuje, jak málo byl pan redaktor obeznámen s pražskou dopravní infrastrukturou a jejími problémy. Včera jsem se pak zúčastnil smskové diskuse s jinou redaktorkou Respektu, evidentně připravující nějaký „objektivní“ text o tunelu Blanka. A tak mne napadlo, že když máme být „transparentní“, tak že obsah této diskuse zveřejním. Snad se na mne nebude paní redaktorka zlobit.
Respekt: Dobrý den, ráda bych s vámi udělala rozhovor na téma tunelu Blanka. Jsou v tom nějaké zmatky. Můžeme se sejít?
Pavel Bém: Doporučím vám své blogy, tam vše najdete jako na dlani. Mimochodem, já v tom žádný zmatek nevidím. Je to velmi prosté.
Respekt: Takže si o tom s Vámi nemohu promluvit? Vaše texty a vystoupení v televizi znám, ale píšu příběh Blanky, ten je i Váš, jak to začalo, a proč se to prodražilo (pokud vůbec o tolik, nebyla ta původní cena bez DPH?) Neuděláte si opravdu čas prosím?
PB: Jen pište, pište, jste za to placená. Na rozdíl ode mne. Abyste ze mne neudělal nezdvořáka, tak nikdo toho neřekl na téma Blanka tolik, jako já. Vše je veřejně dostupné. A poslední texty zdají se mi být poměrně aktuální…. Vše můžete v citacích použít. S Pozdravem, PB.
Respekt: . Vy jste byl placený za řízení města, včetně toho tunelu, že, ale tak jak chcete… A k tomu zmatku: Vy jste dobře obeznámen, ale zeptejte se někoho na ulici, tam to jako zmatek působí. Myslím to pozastavení stavby a důvody.
PB: Vy jste poněkud nechápavá. Já jsem nikdy nebyl placen za řízení tunelu. Ale nesl jsem jako primátor politickou odpovědnost. A obsah této práce je vtělen do mých aktuálních a publikovaných textů. Není za co se stydět:
1. Tunelový komplex Blanka je stavba pro Prahu, Pražany a budoucnost města zcela zásadní. Bez ní by město „umřelo“. Za mého „řízení“ byly postaveny více než 2/3 celé stavby a to přibližně za 3,5 roku. Za poslední 3 roky se nestačila dokončit ona zbylá poslední třetina, stavba se tak o 2, možná 3 roky protáhne. To vám přijde normální?
2. Za mého „řízení“ Blanky se proinvestovalo cca 18 miliard. Náklady adekvátního rozsahu. Vše z našeho vlastního, městského rozpočtu. Nic na dluh. A vše včas. Nebyla proplacena jediná vícepráce, jediná koruna navíc. To, že se Metrostav nejspíše snažil nějaké uplatnit, je druhá věc. Ale stavba, která se řídí červeným FIDICEM má vždy specifický režim (pozn.: nestaví se podle klasického „výkazu výměr“, ale „jednotkových cen“, které se v realitě stavebních prací vždy více či méně liší od původních odhadů; je to logické, protože stavba probíhá pod zemí, často v předem neznámých podmínkách: nadloží, sítě, přeložky, atd.) A dnes? Stavba má zpoždění v platbách téměř dva roky. Město dluží Metrostavu přes dvě miliardy korun. Další miliardy dluží za práci, která byla vykonána, ale nevyfakturována. Proč? Protože by Metrostav nejen peníze nedostal, ale ještě by z fakturované částky musel platit státu DPH. Město se zadlužilo po uši. To všechno nám přijde normální? Byl jsem kritizován za „nedostatečné řízení“ stavby. No, prosím. Za mne se město „hádalo“ s dodavatelem, i technickým dozorem investora. A řada změn při stavbě tunelového komplexu (např. v souvislosti s opakovanými propady) opravdu byla provedena. Včetně změn v technologii. To neznamená ovšem nutně vícenáklady a zdražení pro Prahu. V mnoha případech bych očekával, že finanční odpovědnost ponese spíše Metrostav (např. právě za propady). A dnes? Stavba není řízena vůbec. Technický dozor investora téměř neexistuje. Na kontrolní dny chodí pan Laudát (TOP 09)… Neexistují žádné změnové listy. Místo toho pan Hudeček „kategorizuje“… Ale co vlastně? A jak to? Copak vlastně dělali v posledních třech letech? Jak to, že „kategorizují“ práce až dnes? A do toho všeho rozhodne pan Svoboda, bez vědomí Zastupitelstva a tuším, že i Rady, ale zcela jistě s vědomím prvního náměstka Hudečka, že celková cena tunelu Blanka bude 36 miliard. Také vám to přijde normální?
4. Za mého „řízení“ se jakžtakž plnily termíny stavby a to navzdory propadům a nucenému dočasnému zastavení prací. Ještě v druhé polovině roku 2010 prohlásil na veřejné tiskové konferenci tiskový mluvčí Metrostavu František Polák, že stavba bude dokončena včas. A dnes? Zpoždění o 2,5 roku. Nárůst ceny kvůli inflaci o stovky milionů korun. Do toho sankční poplatky za prodlení plateb faktur. Opět v řádu – dnes už možná stovek milionů korun. Můžete mi říct, kdo za to ponese odpovědnost a kdo to zaplatí? A přijde vám to vlastně normální?
5. Vícenáklady (proplacené) byly za mne nula. Nepopírám, že se jistě nějaké odehrály, ale bylo nad slunce jasné, že se o ně s Metrostavem budeme „do krve“ hádat. A dnes? Město podepsaným dodatkem schválilo zdražení stavby o více než 40 % (!). A bez jakéhokoliv seriózního projednání a veřejných soutěží. To, že se jedná o jednoznačné porušení zákona, asi chápete… Přijde vám to normální?
Takže závěrem: ty vaše „zmatky“ jsou především zoufalou nekompetentností a diletantismem pana Hudečka a jeho radničního „fanklubu“. Bohužel, pan Hudeček si bere jako rukojmí 300 tisíc Pražanů, kteří jsou stavbou dotčeni, a na její otevření čekají jako na smilování.
A do toho přichází pan Hudeček se slovy, že uzavřená smlouva je vlastně neplatná. Ta samá smlouva, podle které se v posledních dvou letech řídí i on sám. Že svojí nezodpovědnost a hloupost nechápe on sám, je pro mne vcelku pochopitelné. Že ji ale nechápete vy, je poněkud pozoruhodné. Za víc než pozoruhodné, jsem považoval vystoupení vašeho kolegy, tuším Kundráta, v ČT. Skoro to vypadalo, jakoby kopal v Hudečkově dresu. Chci věřit, že vy s takovým, nevkusným, „fotbalem“ nebudete mít nic společného, a že když jste použila kouzelné slůvko „řízení“, tak se také česká veřejnost od Vás dozví něco o pravém opaku řízení, tedy „neřízení“ pana Hudečka Uff. Stačí. Čest práci. PB
Nedělám si iluze o tom, že média přesvědčím, nebo dokonce dostanu na svou stranu, tak naivní nejsem. Záleží mi hlavně na tom, aby naše práce nebyla likvidována amatéry, kteří mění Prahu z krásného, atraktivního a fungujícího města v bezmocnou, paralyzovanou trosku. A média tomu přihlížejí – zatím bohužel velmi pasivně. Proč se nikdo nepídí po tom, kde je stanovisko kontrolního výboru MHP, kde je právní analýza, údajně dokazující neplatnost smlouvy? Vysvětloval jsem v posledních dnech asi milionkrát, proč je podobná argumentace nesmyslná, překroucená, účelová a hloupá. Stejně se schvalují všechny smlouvy, kdy je stavěno na vlastním pozemku, za vlastní peníze. A to výběru dodavatele a podpisu smlouvy předcházelo nesmírně přísné posuzování a vyhodnocování VLÁDNÍ komisí! Právě proto, že si všichni byli vědomi důležitosti a rozsahu zakázky, jejíž zhotovitel byl vybírán přepečlivě a smlouva se svými dodatky zaplnila skříňovou Avii. Mohu snést další a další argumenty: například katastrální úřad zapsal stovky a tisíce staveb, které vznikaly ve stejném režimu, jako tunel Blanka a nikdy nikdo ani náznakem nezpochybnil proběhnuvší proces. Ať stavíme autobusovou zastávku, nebo tunelový komplex, řídíme se stejnými pravidly – ty ale Tomáš Hudeček zjevně nezná a lže si do kapsy. Snaha přechytračit sám sebe, protože rychleji mluví, než myslí, by byla komická, kdyby nebyla vražedná. Velmi brzy se ukáže, jak prostořeké plácání pana primátora město zasáhne a to i nad rámec stavby tunelu Blanka. Komentátor MfD pan Páral, který situaci, ve které je Blanka přirovnává k vylévání vaničky i s dítětem použil zajímavou metaforu. Mně jich napadá více: Kdo chce psa bít, hůl si najde, nebo stokrát nic umořilo osla. Více objektivity by každopádně neuškodilo, stejně tak jako pravdivé připuštění rozsahu škod, který neschopná skupina mluvků, absurdně střečkujících a usilovně se snažících neudělat ze sebe už definitivně úplné osly, páchá v Praze.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jozka napsal(a):

Koukam, ze Pavkova hysterie nabira na sile, uz krici :-)
28. 11. 2013 | 12:41

zemedelec napsal(a):

Nejlepší obranou je útok a toho se drží Bém.
Jedině všechno zveřejnit,od začátku,ať je jasno.
28. 11. 2013 | 13:03

Míla napsal(a):

Yozifku
proveďte odbornou analýzu,tak jak to dovedete pouze Vy.Ale pozor,p.Bém na socana nevypadá.Abyste nenarazil.
28. 11. 2013 | 13:10

Jindra napsal(a):

Hlavně by měl nějaký právník nebo právnícký odbor vysvětlit, proč si všiml až po šesti letech, že smlouva je naplatná. Co dělali předchozích šest let?
Anebo je to všechno stejný blábol, jak když jeden právnický expert (dokonce člen legislativní rady vlády) počítal procenta?
Já nevidím na rozdíl od autora článku ony hrubé chyby v novém vedení Prahy, ale v naprostých právnických diletantech, pro které bude i platnost Pythagorovy věty podléhat právnímu názoru (čehož se určitě brzy dočkáme u sporu o nějaký rohový církevní restituční nárok). Ale co se vlastně divím, když právníky u nás učí i bývalí asistenti z plzeňského pajďáku, nyní prefesoři na Právnické fakultě porevoluční Západočeské univerzity.
28. 11. 2013 | 13:27

born65 napsal(a):

O vás si myslím své, Béme (a nic pěkného to opravdu není), o Hudečkovi totéž, ale jednu věc tady napsat musím: nepište obraty jako NAŠE metropole. Pokud napíšete MOJE metropole, budu to akceptovat, ale třeba mně se ekluje považovat Prahu za svou metropoli, a možná nejsem sám (Abych některé uklidnil - poloněmčouři zpod Špilberka i se svým trapným hantecem mě prudí rovněž). Není pro mě metropolí ten urbánní útvar na Vltavě, co regiony a menší města ekonomicky luxuje, přivlastňuje si daňové výnosy z práce, která se třeba v městě, kde žiji (9 tis. obyv.) odvede a ještě se pak s nima drze holedbá, jak hóóódně přispívá do HDP státu...
Jinak nevím, proč si tady na aktualne hystericky vylejváte žluč, zrovna vy, kterého stačí jen zahlédnout a rozpalujete většinu lidí doběla. Běžte na magistrát, vražte Hudečkovi facku, třeba potom skončí v krimu jako jiný kdysi zfackovaný vejlupek ze středních Čech. Nebo tam skončíte oba, což by bylo asi nejspravedlivější.
28. 11. 2013 | 13:38

myrta napsal(a):

Stejně vás zavřou po zásluze ,Béme. Móóóc se těšíme ,ale o trošku víc až zavřou Kalouska. Pak teprve budeme mít pocit zadostiučinění. A do té dobysi ječte ty vaše lži i pravdy. Pravda je ,že Praha je v rozkladu-což mimochodem venkovští přejí těm nafoukaným pražským elitám-jelitám.
28. 11. 2013 | 13:44

zlomená tužka napsal(a):

hele kolibřík-bém, voni sou votravnej jak sezonní chřipka,
Nechtěj se vodstěhovat s tím nekonečným žvatláním na nějakej zahraniční kopeček? Prej Antarktida by ráda přijala skřítka-exulanta.

Nervy tečou, másla na hlavě - a zdaleka nejenom za Blanku - tuny a tak Pavka žvatlá a žvatlá a doufá, že se vyžvatlá z basy
28. 11. 2013 | 14:10

Pacák napsal(a):

Béme, nechtěl byste více okomentovat údajně podivné účetnictví Blanky? Prý chybí pár set milionů.
28. 11. 2013 | 14:27

Neudržitelný napsal(a):

Autor
" zajímavou metaforu. Mně jich napadá více: Kdo chce psa bít, hůl si najde, nebo stokrát nic umořilo osla. "
A já, když si čtu příspěvky diskutérů, přiám další: házet perly sviním :-)
Hezký den autorovi i všem diskutujícím.
28. 11. 2013 | 14:31

vasja napsal(a):

Jestli si nepíchá, tak určitě šňupe.
Kolibřik, nebo co to je.
28. 11. 2013 | 14:40

Scarabeus napsal(a):

Tak to bývá "já nééé, to oni", říkají všichni. Moje obecná zkušenost je, že nejvíce předchozí vykřikují ti nejvíce vinní.

Ze všeho "nejlepší" je, když se všichni shodnou, že za vše může někdo kdo už nežije .... nebo, že za vytopení metra může voda.
28. 11. 2013 | 15:07

Kolibřík napsal(a):

Béme jen se vypovídej ,v base si budeš povídat se sobě podobnými.Všimni si ,že tvoje lhaní nikdo nebere vážně.Copak ti Mazánek už neposílá noty ? S Mazánkovými notami bys takové koniny asi nepsal protože on je doktor práv.Zajed si do Himalají nebo na Antarktidu ,přijdeš na jiné myšlenky.
28. 11. 2013 | 15:22

Petr. napsal(a):

"Hlavní město Praha má naprosto nezodpovědné a manažersky neschopné politické vedení."

Jen bych si Vás dovolil opravit, pane exposlanče.
Česká republika má od r.1948 do dnes, naprosto nezodpovědné a manažersky neschopné politické vedení.

A budeli to dál tak pokračovat, brzy výrazně vyhrají rudí či hnědí fanatici. A zamyslete se nad tím, čí vinou. Nás voličů? To snad nemyslíte vážně.
28. 11. 2013 | 15:24

nakrmil sovu králíkem napsal(a):

chucpe...
28. 11. 2013 | 15:29

vilemína napsal(a):

Pane Béme,
dejte si obklad na čelo !
28. 11. 2013 | 15:30

Dvakrat smazany Grazel napsal(a):

Diskuze pod Bemovymi blogy je radost cist. Nesjte schopni vyvratit jedinou vec, kterou tu Bem pise. Jen mu sproste nadavate a vyhrozujete kriminalem tak, jak to delali uz vasi dedci na schuzich zavodnich rad a vyboru.
Podobne to tu vypadalo kolem kauzy tykadloveho sprejera nebo neuveritelne pitomeho uvezneni 3 poslancu ODS za "korupci".
Vas jediny argument je chorobna nenavist pramenici z vlastni neschopnosti. Byli byste schopni tvrdit, ze gol rukou ve fotbale plati, protoze je pro dobrou vec...
28. 11. 2013 | 15:31

komunista z Lehman Brothers napsal(a):

Bém
Spousta tvrzení. Nikoliv pravdivých výroků. Ty je třeba doložit. Teprvá až je začnete dokládat, pak můžete odkazovat kohokoliv /i tisk/ na takové blogy, jinak jde jen o plkání, časem to mrhání, druhých ojebávání.
Skenovat jist umíte, vkládat hypertexty a obrázky vás naučí, chutě do toho a půl je hotovo.
28. 11. 2013 | 15:40

Martin1 napsal(a):

Pavel Bém
Pane Bém, víte proč to po vašem odchodu začalo skřípat? Já to jen tuším, ale jen vy to můžete přesněji popsat.

Prosím, řekněte lidem ta fakta - ať prohlédnou. Jen vy víte, jak dlouho to trvá vytvořit nové neformální vztahy, některými hloupě označované jako mafie. Jak dlouho trvá navázat dobré přátelské vztahy s tiskem, aby psali novináři zasvěceně o problémech města a nepsali nějaké hovadiny o rozkradených miliardách, které stejně nikdy nenajdou - vědí to oni i já a jen to kazí pohled návštěvníkům a obyvatelům hlavního města na jejich matičku.

Řekněte, že jen vy víte, jak je těžké a přímo uměním přesvědčit obyvatele města, že jízda metrem, která kdysi stála 1 Kčs se proměnila v luxus a cena se brzy vyrovná jízdě do Brna autobusem i se svačinou a pěknou "stévardkou" při troše náhody i na klíně. Že v ceně jízdenky metrem je ale alespoň cítit i vůně dálek - protože každá v sobě nese i pár haléřů - kam to posíláme. Omlouvám se, že jsem zde tu exotickou zem neuvedl - zapomněl jsem (to je dobře- co?)

Jen vy víte, jak je těžké si to řídit všechno sám - aby to ostatní v orgánech jen podškrábli, aby se mezi sebou dodavatelé nepohádali a nezačali se udávat, že to bez "Janoušků" nelze, že ti je dokáží někde ve stínu profackovat a slíbit další zakázky.

Řekněte, jak je těžké odolávat ekologům, kteří by v podstatně dovolili dopravu automobilem jen na svá zasedání, ale ostatní by směli jen uhánět polními cestami pěšky nebo na koních, ale jen s pytlem pod ocasem.

Řekněte, že bylo vůbec nejtěžší lidi přesvědčit, že takový tunel "Blanka" je dobrá věc - že někoho nemělo cenu strašit cenou, kterou nikdo nevěděl. Řekněte lidem, že když to nevěděl ani ministr Kalousek u pár aeroplánů s desítkou vojenských specialistů, jak jste to mohli tušit vy, který nejlépe reprezentujete kocourkovský magistrát jako psychiatr. Ano - je to opravdu na zbláznění, ale až v závěru prý přijde to nejlepší - to se jen šušká, prý kvůli slabším jedincům z nás. To když jsem se nedávno dozvěděl, že tunel "Blanka" nemá vůbec dořešeno ani vyústění - kam a kudy se ta auta na druhém konci vyvalí - rozptýlí do širšího okolí.

Řekněte lidem, že současní lidé na magistrátu bez vašeho talentu pouťového prodejce a psychiatra a horolezce, jim tento podstatný problém nedokáží vysvětlit, bez toho, aby sebou pražané (už můžeme říci rovnou pacienti) nešvihli.

Když lidem poctivě vše popíšete, jak jsem já jen naznačil, lidé pochopí a budou určitě demonstrovat za váš návrat a ponesou vás na ramenou. Tak do toho kolibříku a Janouška berte taky. Co je nám po nějaké přejeté bábě a ještě blbě - těch tu je.
My Prahu nedáme raději ji z......
28. 11. 2013 | 15:41

Antroid napsal(a):

Vyjebat s Bémem složité není, ale argumentovat k tématu, zejména činnosti Hudečka - primátora, kterého Kalousek Praze závidí(?), je zjevně problém. Nezkusí to někdo?
28. 11. 2013 | 16:39

oranžáda vytroubená napsal(a):

bohužel, volby vyhrála otroubenost..... "obyčejného člověka", který si nevidí na špičku čenichu....vidí jen tak k bůčku s hořčicí a pečeným létajícím holubům...
28. 11. 2013 | 16:43

Martin1 napsal(a):

oranžáda pitomá
Antroid
Hledal jsem nějaké příspěvky od vás - nic. Je to vždy stejné, ale alespoň slušné.

On už to bude mít pan Bém až do smrti těžké. Když se ukázalo z odposlechů, že ve skutečnosti za něj řídil magistrát někdo jiný. To ho úplně zdegradovalo na ubožáka - který to nikdy nevysvětlil. Myslím, že o fakta se moc nejedná - kdo z nás je může posoudit správně - myslím, že už nikdo. Ten zmatek už nese sama složitost problému umocněná aktéry celou věc ještě více zneprůhlednit a vinu svrhnout na politické i normální lidské odpůrce.
Je to stejné, jakoby nějaký sexuální poradce váš školil, jak často a jak správně to máte dělat se svou milenkou a pak by se zjistilo, že ten sexuální poradce je impotent a o jeho vlastní ženu se s jeho souhlasem stará soused.
28. 11. 2013 | 16:57

blue jay napsal(a):

STEJSKALE !
Proc jste zablokoval me ceske IP?
28. 11. 2013 | 17:13

Analytik napsal(a):

Hlavní město Praha má naprosto nezodpovědné a manažersky neschopné politické vedení. Či spíše „všehoschopné“.
To je už dlouhá léta součást pražského folklóru.
28. 11. 2013 | 17:14

smutný napsal(a):

...tak mne napadá, jestli ti pražáci nemají poškozené mozky nedostatkem kyslíku a přemírou exhalací. Jak jinak si vysvětlit jejich neochvějnou náklonnost k ODS (ještě donedávna) a k TOP09, která převzala její vedoucí úlohu největších škůdců.
28. 11. 2013 | 17:43

šašek z Jihlavy napsal(a):

"Téměř se „položila“ největší a nejdůležitější městská organizace - Dopravní podnik HMP. Šéfa Městské policie odvedli v poutech."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To se mi snad zdá - tak Dvořák nebo Kontrouš byli obětmi diletantů, kteří nedocenili jejich prospěšnost pro Prahu. Ještě Jančík a Bürgermeister chbějí v tom výčtu nenahraditelných. Samozřejmě vše v symbióze s Březinou, Hulínským a spol.
Vidím to na 8 až 10 let.
28. 11. 2013 | 17:49

jura napsal(a):

ani to nečtu protože vím, že polovina textu bude použita v obhajobě až vás dostanou k soudu
28. 11. 2013 | 18:10

Zdeněk napsal(a):

Dokud takoví jako pan "Kolibřík" a "Mazánek" nebudou koukat na svět přes mříže,včetně zabavených nepoctivě nabytých majetků,není možné říci,že se snad blýská na lepší časy...
28. 11. 2013 | 19:04

Therem Prover napsal(a):

Zkušební otázka pro piloty původem z nížin,kteří v dětství nepoznali hory výše nad 250 m.Obraťme je k ptačí perspektivě:

Co se stane,když letadlem mutantem IL-TU 1000,řízeným AI-pilotem, naloženým všemi zdejšími kořínky léčivých bylin a kořenem mandragory se odlétne kamsi,mimo Babylon i Alexandrii?
Zůstane zde plevel,abstrakce,horolezci a horolezčata, a co ještě,krom vakua a potměšilé radosti upalovačů bab kořenářek?
28. 11. 2013 | 19:13

Yosif K napsal(a):

Nakonec všechno nejlépe řídil Mazánek s Kolibříkem. Tedy jeden řídil druhého a oba pak řídili Prahu a v Praze bylo blaze.

Pavel Bem je mazánek s kolibříkem a Hudeček je trumbera trumberovitá, těžko říct co je lepší.

A sosalista Hulínský okrádá invalidy...... jeden lepší než druhý......
28. 11. 2013 | 19:16

Desiderius napsal(a):

Velmi se těším,až Bém stane před soudem. Velmi.
28. 11. 2013 | 19:55

petrof napsal(a):

Pavlíku, chyba se zřejmě stala již na začátku, že se totiž nezačalo razit proti sobě, neboť jak praví starý vtip, .....když se to nepovede, tak budou tunely dva.
Takhle nebude zřejmě žádný..??
Každopádně měl byste uvažovat o návratu, Praha vás volá....!!!
28. 11. 2013 | 20:07

mb napsal(a):

Bém používá stejnou rhetorickou figuru jako Václav Klaus zaklínaje se férovostí ... i když jak Bém tak Klaus jsou antipody férovosti, nemáme-li na mysli cikánskou férovku ...
28. 11. 2013 | 20:22

nebere mi to hlava všecko napsal(a):

Dnešní doba je úmorná.Zda Jilemnického Vítr se vrací v režii Blanky nebo bumerangy Babiše v režii Lidové Číny proti
WU-Tchajwanu,za podpory Šterna na Gerlachovce,
jakoby všechno čím lidstvo bylo hrdo,padá jako listí ze stromů,všem na hlavy kape,zbožné zboží pánbíčkářů,všichni se o něco snaží,neelevační mumraj,..
zmarovitá skepse,pepsi, s vnitřními nadějemi,které ne a ne vypučet proti rohům ďáblovým a rejdům duchů a čarodějnic,stále do kolečka,jako ten experiment-maraton v tanci.Ne této době chybí uznání.Za co? když škrtnou války u nás.
28. 11. 2013 | 21:34

Z. Magistrát/u napsal(a):

Křišťálově čistá forma psychopatie - manipulace, chorobná prolhanost, absence sebereflexe, sebestřednost a agresivní výpady - to je Hodináři tvůj problém. Měl bys to vědět, pokud se považuješ za psychiatra.
Odvést v klepetech? Ve svěrací kazajce? Tobě by lépe slušela klepeta! BNV Consulting, Centra, Pražské služby, DP IDS...už si vzpomínáš?
28. 11. 2013 | 22:47

ModrýKolibřík napsal(a):

...Za mého "řízení" Blanky...
Zajímavé, do dnes jsem si myslel, že jste Pavlušo neřídil za těch osm tragických let na Magoši nic! Sám jste přeci říkal, že s Opencard, stěhováním magistrátu za mimořádně nevýhodných podmínek, předraženými tramvajemi, výstavištěm... - nemáte VŮBEC NIC SPOLEČNÉHO. A ejhle - řídil jste Blanku. Ještě před týdnem v tv za víc, než za 21 mld., dnes už za 18. Vždyť už ani sám nevíte, kdy lžete a kdy ne. Jsem přesvědčen, že stále. Třeba vás to v kriminále, kam patříte - odnaučí. Vaši karmu bych teda nechtěl.
28. 11. 2013 | 23:11

pracující napsal(a):

pořád jen Praha Praha Praha. Bém je pravičák. Jak poznáte, že pravičák lže? Pohybuje ústy!
29. 11. 2013 | 04:11

kača napsal(a):

Pavko, neboj, v kriminále tě schladí.
29. 11. 2013 | 09:13

vychcanek a zlodejicek napsal(a):

Aneb jak jeden zlodej bem s kamarády zlodeji rozkradl prahu a veřejný peníz pres dp a má stále plnou hubu kecu. Piste dále a stále ty vaše hovadiny, je to sranda i když to nečtu
:)
29. 11. 2013 | 21:29

pavlik napsal(a):

Taktně mlčel. Vy by jste mel už mlčet porad a byt rad ze nesedíte...
30. 11. 2013 | 07:50

zlata napsal(a):

Jedna z diskutérek napsala, aby si dal Pavel Bém obklad na čelo.Pomůže tím vyřešit kauzu Blanka? Klidně bych mu ten obklad na čelo dala. Uleví se tím Praze? Politický lobbing je velmi spolehlivý, bezohledný, nemilosrdný a různě netaktní. Nyní už víme, kdo se postaral o odposlechy, že se to událo na večírku Bártové ABL. Souhlasím s diskutérkou, která napsala, že jediným argumentem těchto diskutérů je chorobná nenávist pramenící z vlastní neschopnosti. Ale prospěje Praze, státnímu rozpočtu a městskému rozpočtu zakonzervování stavby na několika let a tím může dojít k znehodnocení všech dosavadních již provedených prací? Metrostav je přece dostatečně kvalifikovanou a zkušenou firmou. V OVM v nedělním studiu přes telemost se přece dostatečně vyjádřili současný pražský primátor Tomáš Hudeček i exprimátor Pavel Bém. Obstarat právní posudky ohledně neplatnosti podepsané smlouvy není přece problém, právníci z toho mají především finanční zisk. V této problematice se nejedná o souboj primátora a bývalých exprimátorů a radních. I hospodářská komora z toho bude mít finanční zisk, jak dobře dostane rozhodčí soud zaplaceno, tak rychlo budou postupovat. Přeji méně nenávisti a posmívání se a více relevantních argumentů. S pozdravem
02. 12. 2013 | 14:24

outletdgeac napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose sale</a> metaphysics http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - cheap canada goose
26. 02. 2014 | 14:36

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy